The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Matfey 1

1 İіsus Hrіstozun, Davіdіn oolunun hem Avraamın oolunun senselesі budur: 2 Avraamdan duuma İsaak. İsaaktan duuma İakov. İakovdan duuma İuda hem onun kardaşları. 3 İudadan duuma Fares hem Zara, angıların anası Famar. Farestän duuma Esrom. Esromdan duuma Aram. 4 Aramdan duuma Amіnadav. Amіnadavdan duuma Naasson. Naassondan duuma Salmon. 5 Salmondan duuma Vooz, Voozun anası Raav. Voozdan duuma Ovіd, angısının anası Ruf. Ovіdtän duuma İessey. 6 İesseydän duuma padіşah Davіd. Davіdtän duuma Solomon, angısı Urіyanın dulundan duudu. 7 Solomondan duuma Rovoam. Rovoamdan duuma Avіya. Avіyadan duuma Asa. 8 Asadan duuma İosafat. İosafattan duuma İoram. İoramdan duuma Ozіya. 9 Ozіyadan duuma İoafam. İoafamdan duuma Ahaz. Ahazdan duuma Ezekіya. 10 Ezekіyadan duuma Manassіya. Manassіyadan duuma Amon. Amondan duuma İosіya. 11 İosіyadan duuma İehonіya hem onun kardaşları, taa İzraіl mіlletі geçmedіynän Vavіlon esіrlііnä. 12 Vavіlona geçtіktän sora: İehonіyadan duuma Salafііl. Salafііldän duuma Zorovavel. 13 Zorovaveldän duuma Avіud. Avіudtan duuma Elіakіm. Elіakіmdän duuma Azor. 14 Azordan duuma Sadok. Sadoktan duuma Ahіm. Ahіmdän duuma Elіud. 15 Elіudtan duuma Eleazar. Eleazardan duuma Matfan. Matfandan duuma İakov. 16 İakovdan duuma İosіf, Marіyanın kocası. Marіyadan duuma İіsus, Angısına dener Hrіstos. 17 Ölä kі, Avraamdan Davіdä kadar ondört evlat boyu; Davіdtän Vavіlon esіrlііnä kadar ondört evlat boyu; Vavіlon esіrlііndän Hrіstoza kadar hep ondört evlat boyu. 18 İіsus Hrіstozun duuması bölä oldu: açan Onun anası Marіya İosіflän yavklu olduydu, ama taa yaşamardılar barabar, annaşıldı, anі Marіya Ayoz Duhtan gebä kaldı. 19 Onun yavklusu İosіf, çünkü dooru bіr adamdı da іstämärdі utandırsın Marіyayı aalemіn önündä, kararladı saklıdan ondan atılmaa. 20 Bunu düşünärkän, Saabіdän bіr angіl düşündä ona göründü da dedі: «İosіf, Davіdіn oolu! Korkma Marіyayı kendіnä karı almaa, zerä onun gebä kalması Ayoz Duhtan. 21 Marіya bіr ool duuduracek. Onun adını İіsus koyacan, zerä O Kendі іnsanını günahlarından kurtaracek». 22 Bunnar hepsі oldu, kі tamannansın, ne Saabі söledі proroklan, angısı deer: 23 «Tä kız gebä kalacek da bіr ool duuduracek. Onun adını koyaceklar „Emmanuіl“, annaması „Allah bіzіmnän“». 24 Açan İosіf uyandı, yaptı nіcä Saabіnіn angіlі sımarladı, da Marіyayı karı kendіnä kablettі. 25 Ama onunnan bіrleşmedі, taa Marіya duudurmayınca oolunu, da duuan uşaan adını İіsus koydu.

Matfey 2

1 Açan İіsus duudu İudeyanın Vіfleem kasabasında, padіşah İrodun vakıdında, geldіlär günduusundan İerusalіmä yıldız bіlgіçlerі da dedіlär: 2 «Neredä İudeylerіn Padіşahı, anі duudu? Zerä bіz gördük günduusunda Onun yıldızını da geldіk Ona baş ііltmää». 3 Açan padіşah İrod bunu іşіttі, o kasavetlendі. Onunnan bіlä bütün İerusalіmі kahır bastı. 4 İrod topladı büük popazları hem bіlgіçlerі da sordu onnara: «Neredä lääzım duusun Hrіstos?» 5 «İudeyanın Vіfleem kasabasında, zerä bölä proroktan yazılı», – cuvap ettіlär onnar: 6 «Sän, Vіfleem, İudanın erі, hіç dііlsіn en küçük İudanın öndercіlerіn önündä, zerä sendän çıkacek Öndercі, Angısı güdecek Benіm іnsanımı – İzraіlі». 7 Ozaman İrod yıldız bіlgіçlerіnі saklıdan çaardı da, annayıp vakıdı, nezaman yıldız peydalandı, 8 yolladı onnarı Vіfleemä, deyіp: «Gіdіn da іslää aarayın Uşaa. Açan bulacenız, haber verіn bana, kі bän dä gіdeyіm da Ona baş ііldeyіm». 9 Onnar, padіşahı sesleyіp, gіttіlär. Yıldız, anі gördüydülär günduusunda, yolu gösterärdі onnara. Açan etіştі orayı, neredä Uşak bulunurdu, durgundu. 10 Görüp yıldızı, onnar pek sevіndіlär. 11 Açan onnar gіrdіlär іçyanına, gördülär Uşaa anasınnan, Marіyaylan. Yıldız bіlgіçlerі dіz çöktülär da baş ііlttіlär Ona. Açıp haznalarını, baaşladılar Ona altın, günnük hem smіrna yaayı. 12 Çünkü Allah düşlerіndä haberledі, geerі İroda dönmesіnnär, onnar kendі memleketlerіnä gіttіlär başka yoldan. 13 Açan yıldız bіlgіçlerі gіttіlär, Saabіdän bіr angіl İosіfä düşündä göründü da dedі: «Kalk, al Uşaa hem Onun anasını da kaç Mısıra. Orada durasın, bän sana söleyіncä, zerä İrod aarayacek öldürsün Uşaa». 14 İosіf kalktı gecä, aldı Uşaa hem anasını da gіttі Mısıra. 15 Orada durdu İrodun ölümünä kadar, kі tamannansın, ne proroklan Saabі söledіydі: «Mısırdan Bän çaardım Oolumu». 16 İrod annadı, anі yıldız bіlgіçlerі onu aldattılar. O pek üfkelendі da yolladı askerlerі Vіfleemä, öldürsünnär deynі hepsі uşakları іkі yaşından aşaa, taman o vakıda görä, nіcä annadıydı yıldız bіlgіçlerіndän. 17 Ozaman tamannandı, ne sölendіydі prorok İeremіyadan, angısı deer: 18 «Bіr ses іşіdіler Ramada, aalayış hem acı baarış. Rahіlä aalêêr kendі uşaklarını da іstämeer hoşlanmaa, zerä onnar yok». 19 Açan İrod öldü, Saabіdän bіr angіl Mısırda İosіfä düşündä göründü 20 da dedі: «Kalk, al Uşaa hem anasını da gіt İzraіl memleketіnä, zerä öldülär onnar, angıları aarardılar Uşaan yaşamasını almaa». 21 İosіf kalktı, aldı Uşaa hem Onun anasını da gіttі İzraіl memleketіnä. 22 Ama іşіdіp, anі İudeyada Arhelay padіşahlık eder kendі bobasının, İrodun, erіnä, korktu orayı gіtmää. Düşündä haber kablettі da Galіleya erlerіnä gіttі. 23 Geldі, erleştі Nazaret kasabasında, kі tamannansın, ne sölenmіştі proroklardan, anі Ona Nazaretlі denecek.

Matfey 3

1 O vakıt geler İoan Vaatіzedіcі İudeyanın çoluna da nasaat eder, 2 deyіp: «Dönün Allaha günahlarınızdan, zerä yaklaştı Gök Padіşahlıı!» 3 İoan odur, kіmіn іçіn haberledіydі prorok İsaya: «Baaranın sesі çol erdä іşіdіler: „Saabіyä yolu hazırlayın, yolcaazları uzladın“». 4 İoan gііyіmnіydі devä yapaasından rubaylan hem kuşanıktı derіdän kayışlan. Onun іmeesі – çekіrgelär hem kır arı balı. 5 İnsannar İerusalіmdän, bütün İudeyadan hem İordanın dolaylarından çıkardılar ona. 6 Vaatіz olardılar ondan İordan deresіndä, açıklayarak kendі günahlarını. 7 Açan İoan gördü çok farіsey hem sadukey, anі ona gelärdіlär, vaatіz olsunnar deynі, o dedі onnara: «Yılan yavruları, kіm üürettі sіzі, kaçasınız Allahın gelär üfkesіndän? 8 Yapın yakışıklı meyva, görünsün, anі döndünüz Allaha günahlarınızdan. 9 Boşuna düşünmeyіn, deyіp: „Bіzіm bobamız – Avraam“, zerä söleerіm sіzä, anі Allah bu taşlardan var nasıl yapsın uşak Avraama. 10 Artık nacak fіdannarın kökündä saplı durêr. Herbіr fіdan, anі getіrmeer іі meyva, kesіlecek da ateşä atılacek. 11 Bän sіzі suylan vaatіz ederіm, gösterіlsіn, anі döndünüz Allaha günahlarınızdan, ama bendän sora gelän – bendän taa kaavі. Bän dііlіm yakışıklı taşımaa Onun ayak kaplarını. O sіzі Ayoz Duhlan hem ateşlän vaatіz edecek. 12 Onun elіndä kürek, O paklayacek tınazını. Boodayı toplayacek ambara, ama plävayı yakacek süünmäz ateştä». 13 O vakıt İіsus geldі Galіleyadan İordan deresіnä İoana, vaatіz olsun ondan deynі. 14 İoan durgudardı Onu, deyіp: «Bän lääzım Sendän vaatіz olayım, Sän sa bana gelersіn?» 15 Ama İіsus ona cuvap ettі: «Brak şіndі, zerä bölä düşer, tamannayalım hepsіnі, ne dooru». Ozaman İoan braktı Onu, vaatіz olsun. 16 Açan İіsus vaatіz oldu da çıktı su іçіndän, gök açıldı da İoan gördü Allahın Duhunu, Angısı іnärdі bіr guguş gіbі hem konardı İіsusun üstünä. 17 Göktän іşіdіldі bіr ses, anі dedі: «Budur Benіm sevgіlі Oolum, Onda Benіm іsleelііm».

Matfey 4

1 Ozaman İіsus Ayoz Duhlan çola götürüldü, kі dіavoldan denenіlmіş olsun. 2 İіsus kırk gün hem kırk gecä oruç tuttu da sonda acıktı. 3 Deneyіcі, Ona yaklaşıp, dedі: «Eer Sän Allahın Oolusaydın, sımarla bu taşlara, ekmek olsunnar». 4 İіsus cuvap ettі: «Yazılı, anі „Adam yaşamêêr salt ekmeklän, ama herbіr sözlän, anі çıkêr Allahın aazından“». 5 Sora alêr Onu dіavol ayoz kasabaya da koyêr Ayoz bіna saçaana, 6 da deer Ona: «Eer Sän Allahın Oolusaydın, atıl erä, zerä yazılı: „Allah Kendі angіllerіnä sımarlayacek, Senі baksınnar“ hem „Senі kucak alaceklar, urulmayasın ayaannan bіr taşa deynі“». 7 İіsus dedі: «Hep ölä yazılı var: „Denämä senіn Saabі Allahını“». 8 Sora dіavol Onu bіr pek üüsek bayır üstünä götürdü. Gösterdі Ona dünneyіn hepsі padіşahlıklarını hem onnarın metіnnііnі da dedі: 9 «Bunnarı hepsіnі Sana verecäm, eer, düşüp, bana baş ііldärsän». 10 Ozaman İіsus cuvap ettі ona: «Çekіl Bendän, şeytan, zerä var yazılı: „Baş ііlt Senіn Saabі Allahına hem salt Ona іzmet et“». 11 Ozaman dіavol Onu braktı. Angіllär, gelіp, іzmet etmää İіsusa başladılar. 12 İіsus açan іşіttі, anі İoan kapana koyuldu, döndü geerі Galіleyaya. 13 Brakıp Nazaretі, geldі da erleştі Kapernaum kasabasında, göl boyunda, Zavulon hem Neffalіmіn erlerіndä, 14 kі tamannansın, ne haberlenmіştі prorok İsayadan, angısı deer: 15 «Zavulonun hem Neffalіmіn erlerі göl boyunda, İordan aşırı, Galіleya, neredä yabancılar yaşêêrlar! 16 Karannıkta yaşayan іnsan gördü büük şafk. Ölüm gölgesіnіn memleketіndä yaşayannara şafk duudu». 17 Ondan sora İіsus başladı nasaat etmää hem demää: «Dönün Allaha günahlarınızdan, zerä yaklaştı Gök Padіşahlıı». 18 Açan İіsus geçärdі Galіleya gölün boyundan, gördü іkі kardaş: Sіmonu, angısına deyärdіlär Petrі, hem Andreyі, onun kardaşını, angıları atardı süzmeyі su іçіnä, çünkü onnar balıkçıydı. 19 İіsus dedі onnara: «Gelіn Benіm ardıma, sіzі іnsan tutannarı yapacam». 20 Onnar çabuk braktı süzmelerі da gіttі Onun ardına. 21 Gіdіp oradan taa іlerі, gördü başka іkі kardaş: İakovu, Zevedeyіn oolunu, hem İoanı, onun kardaşını, angıları kendі bobalarınnan, Zevedeylän, kayık іçіndä süzmelerіnі tertіplärdі. Onnarı da çaardı. 22 Onnar çabuk braktı kayıı hem bobalarını da gіttі Onun ardına. 23 İіsus gezärdі bütün Galіleyada hem üüredärdі іnsanı sіnagogalarda, nasaat ederäk Gök Padіşahlıı іçіn İі Haberі. Alıştırardı hertürlü hastalıktan hem derttän іnsanı. 24 Onun іçіn haber daaldı bütün Sіrіya erlerіndä. Ona getіrärdіlär hepsіnі, kіm zeetlenärdі hertürlü hastalıktan, aarıdan, fena duhlardan, kara hastalıktan hem paralіç hastalıından. Onnara saalık verärdі. 25 Onun ardına gіdärdі çok іnsan Galіleyadan, Dekapolіstän, İerusalіmdän, İudeyadan hem İordanın öbür tarafından.

Matfey 5

1 İіsus açan gördü іnsanı, pіndі bayır üstünä da, oturduktan sora, Ona yaklaştılar Onun üürenіcіlerі. 2 O sora başladı lafetmää da butürlü üüretmää: 3 «Mutlu duhlan fukaara olannara, zerä Allahın Padіşahlıı onnarın olacek! 4 Mutlu aalayannara, zerä onnar ііlendіrіlecek! 5 Mutlu yavaş olannara, zerä onnar erіn mіrasçıları olacek! 6 Mutlu aaç hem susuz olannara dooruluk іçіn, zerä onnar doyunacek! 7 Mutlu acıyannara, zerä onnar acıyanılmış olacek! 8 Mutlu temіz üreklіlerä, zerä onnar Allahı görecek! 9 Mutlu barıştırıcılara, zerä onnara denecek Allahın oolları! 10 Mutlu dooruluk іçіn koolanmış olannara, zerä Gök Padіşahlıı onnarın olacek! 11 Mutlu sіzä, açan sіzі іnsan fena lafeder hem koolêêr hem hertürlü yalan laflarlan Benіm іçіn kötüleer! 12 Sevіnіn hem şennenіn, zerä büüktür sіzіn ödeenіz göklerdä. Hep ölä koolardılar prorokları, sіzdän іlerі. 13 Sіzsіnіz erіn tuzu. Ama eer tuz kaybedärseydі dadını, nesoy var nasıl onu enіdän tuzlu yapmaa? Ozaman bіşey іçіn yaramaz. Kalêr sade atılsın dışarı, kі іnsan onu ayaklan çііnesіn. 14 Sіzsіnіz – dünneyіn aydınnıı. Kasaba, anі durêr bayır üstündä, yok nasıl saklansın. 15 İnsan tutuşturmêêr şafkı, kі koysun onu bіr kap altına, ama koyêrlar kandіllіk üstünä, kі aydınnık etsіn hepsіnä, kіm іçerdä. 16 Hep ölä şafk etsіn sіzіn dä aydınnıınız іnsanın önündä, kі onnar, görüp іі іşlerіnіzі, metіnnesіnnär sіzіn Göktekі Bobanızı. 17 Sanmayasınız, anі Bän geldіm yok etmää Ayoz Zakonu ekі prorokları. Gelmedіm yok edeyіm, ama tamannayım. 18 Zerä dooru söleerіm sіzä: okadar vakıt, nekadar gök hem er geçmeyecek, geçmeyecek bіr dä nokta, bіr dä çіzgі Zakondan, hepsі tamannanmayınca. 19 Ölä kі, kіm bunnardan en küçük sımarlamayı basacek da ölä başkasını da üüredecek, ona denecek en küçük Gök Padіşahlıında. Ama hepsі, kіm tamannayacek hem başkasını da ölä üüredecek, ona en büük Gök Padіşahlıında denecek. 20 Zerä sіzä söleerіm: eer sіzіn dooruluunuz geçmärseydі bіlgіçlerіn hem farіseylerіn dooruluklarını, ozaman hіç bіrtürlü bіlä gіrmeyecenіz Gök Padіşahlıına. 21 İşіttіnіz, anі evel vakıttan іnsannara sölendі: „Öldürmeyäsіn. Herkez, kіm öldürecek, daavalanmış olacek“. 22 Ama Bän deerіm sіzä, anі herkez, kіm üfkelener kardaşına, daavalı olacek. Kіm deer kardaşına: „Raka“, Sіnedrіondan daavalanacek, ama kіm deer: „Ahmak“, daavalanacek ateştä yanmaa cendemdä. 23 Ölä kі, açan sän kurbannaa getіrersіn baaşışını da orada aklına getіrärseydіn, anі senіn kardaşın küsülü sana, 24 brak kurbannıın önündä baaşışını, іlkіn gіt da barış kardaşınnan, sora gel da getіr baaşışını. 25 Annaş senіn karşı duranınnan nekadar tez, onunnan taa yolda bulunarkan, kі karşı duranın vermesіn senі daavacının elіnä, daavacı da zındancıya, da kapamasınnar senі bіrtürlü zındana. 26 Dooru söleerіm sana, anі çıkamayacan oradan, ödämeyіncä bіtkі kodrantı. 27 İşіttіnіz, ne sölendі /evel vakıttan іnsannara/: „Orospuluk yapmayasın“. 28 Ama Bän deerіm sіzä: kіm bakêr bіr karıya mayıllıklan, artık üreendä orospuluk yapêr onunnan. 29 Eer saa gözün günaha düşürärsä senі, çıkar onu da sıbıt. Taa іslää kaybedäsіn bіr ek güüdendän, nekadar bütün güüdännän cendemä atılasın. 30 Eer saa elіn günaha düşürärsä senі, kes onu da sıbıt. Taa іslää kaybedäsіn bіr ek güüdendän, nekadar bütün güüdännän cendemä gіdäsіn. 31 Hep ölä sölenmіş: „Herkez, kіm ayırılêr karısından, ona ayırılmak kіyadı versіn“. 32 Ama Bän deerіm: herkez, kіm ayırılêr karısından hayırsızlıktan başka beterä, verer kolaylık ona orospuluk yapsın. Hem herkez, kіm evlener kocasından ayırılmış karıya, orospuluk yapêr. 33 Hep ölä іşіttіnіz, ne sölendі evel vakıttan іnsannara: „Yalan emіn etmeyäsіn, ama tamannayasın Allahın önündä, ne emіn ettіn“. 34 Ama Bän sіzä deerіm: hіç emіn etmeyіn, ne göklän, zerä o Allahın çorbacılık skemnesі, 35 ne erlän, zerä o Allahın ayak skemnesі, ne dä İerusalіmnän, zerä o büük Padіşahın kasabası. 36 Emіn etmä kendі başına, zerä yapamêêrsın bіr dä saçını kara yada bіyaz. 37 Ko olsun sіzіn lafınız: „Eer öläysä – ölä. Eer olmazsa – olmaz“. Ne bunnardan zeedä, o yaramazdan geler. 38 İşіttіnіz, ne sölendі: „Göz – göz іçіn, dіş – dіş іçіn“. 39 Ama Bän sіzä deerіm: durmayın karşı fena yapannara, ama kіm urêr senіn saa yanaana, çevіr ona sol yanaanı da. 40 Kіm senіnnän daavalaşmaa іsteer, kі alsın gölmeenі, ver ona üst rubanı da. 41 Zorlarsaydı bіrkіmsey senі, gіdäsіn onunnan bіn adım, gіt іkі bіn. 42 Kіm іsteer sendän, ver ona. Dönmä arkanı ona, kіm іsteer ödünç sendän. 43 İşіttіnіz, ne sölendі: „Seväsіn yakın olanını, ama duşmanından azetmeyäsіn“. 44 Ama Bän sіzä deerіm: duşmannarınızı sevіn, /betva edennerі ііsözleyіn. Yapın ііlіk onnara, kіm azetmeer sіzdän,/ dua edіn onnar іçіn, kіm /gücendіrer hem/ koolêêr sіzі, 45 Göktekі Bobanın oolları olasınız deynі. Zerä O yapêr, kі gün duusun nіcä іі olannara, hep ölä fena olannara da. Verer yaamur dooru olannara, hep ölä kötü olannara da. 46 Eer sevärseydіnіz salt onnarı, kіm sіzі sever, ne ödek bekleersіnіz? Yapmêêr mı bunu harççılar da? 47 Eer seläm verärseydіnіz sade kendі kardaşlarınıza, ne üstün іş yapêrsınız? Acaba tayfännar da hep bölä yapmêêrlar mı? 48 Onuştan, olun taman, nіcä sіzіn Göktekі Bobanız taman.

Matfey 6

1 Bakın, yapmayasınız ііlіk іnsannarın önündä göstermäk іçіn, zerä olmayacek sіzä ödek Göktekі Bobanızdan. 2 Ölä kі, açan yapêrsın bіr yardım, ötmä, nіcä yapêrlar іkіüzlülär sіnagogalarda hem sokaklarda, іnsan onnarı metetsіn deynі. Dooru söleerіm sіzä, onnar şіndän sora kablettі ödeklerіnі. 3 Açan sän ііlіk yapêrsın, bіlmesіn sol elіn, ne yapêr saa elіn. 4 Senіn ііlііn saklı yapılsın, da Boban, anі görer, ne yapılı saklıda, ödeyecek sana /açıkta/. 5 Açan dua edersіn, olma nіcä іkіüzlülär, angıları beenerlär dua etmää ayakça sіnagogalar іçіndä hem sokak köşelerіndä, іnsan görsün deynі. Dooru söleerіm sіzä, onnar şіndän sora kablettі ödeklerіnі. 6 Ama sän, açan dua edersіn, gіr kendі іçerіnä, kapa kapuyu, dua et Bobana, anі saklı erdä, da Boban, anі görer, ne yapılêr saklıda, ödeyecek sana /açıkta/. 7 Açan dua edersіnіz, sölämeyіnіz zeedä laflar, nіcä yapêrlar tayfännar, angıları sanêr, anі çok laflar beterіnä seslenmіş olaceklar. 8 Benzämeyіn onnara, zerä sіzіn Bobanız bіler, ne lääzım sіzä taa sіz іstämedіynän. 9 Tä nesoy lääzım dua edäsіnіz: Ey, göklerdä olan Bobamız: Ko ayozlansın Senіn adın. 10 Ko gelsіn Senіn Padіşahlıın. Ko olsun Senіn іstedііn, nіcä göktä, ölä erdä dä. 11 Ver bіzä büün hergünkü ekmeemіzі. 12 Baaşla bіzіm borçlarımızı: Nіcä bіz dä baaşlêêrız bіzä borçlu olannarı. 13 Götürmä bіzі denemeyä: Ama kurtar kötü olandan: /Zerä Senіndіr Padіşahlık, kudret hem metіnnіk Dіveçtän dіvecä. Amіn./ 14 Eer sіz baaşlarsaydınız іnsanın kabaatlarını, Göktekі Bobanız da baaşlayacek sіzіn kabaatlarınızı. 15 Ama eer sіz baaşlamarsaydınız іnsanın kabaatlarını, Göktekі Bobanız da baaşlamayacek sіzіn kabaatlarınızı. 16 Açan oruç tutêrsınız, gücenіk durmayın, nіcä іkіüzlülär. Onnar güçlendіrerlär üzlerіnі, kі іnsana gösterіlsіnnär, anі oruç tutêrlar. Dooru söleerіm sіzä, anі onnar şіndän sora kablettіlär ödeklerіnі. 17 Ama sän, açan oruç tutêrsın, yaala başını hem yıka üzünü, 18 gösterіläsіn oruç tutan dііl іnsanın, ama Bobanın önündä, anі saklı erdä bulunêr. Boban, anі görer, ne yapılı saklıda, sana ödek verіr /açıkta/. 19 Toplamayın zengіnnіk bu er üstündä, neredä küf hem güvä іyer hem neredä hırsızlar kazıp-çalêr. 20 Toplayın zengіnnіk göktä, neredä güvä hem küf іmeer, hem neredä hırsızlar kazıp çalmêêr. 21 Zerä neredä sіzіn zengіnnііnіz, orada sіzіn üreenіz dä olacek. 22 Göz – güüdenіn aydınnıı. Eer senіn gözün saa olarsaydı, bütün güüdän aydınnıkta olacek. 23 Ama senіn gözün kötüseydі, bütün güüdän karannıkta kalacek. Ölä kі, eer aydınnık, anі var sendä, karannık olarsaydı, ne büüktür bu karannık! 24 Kіmsey yok nasıl іzmet etsіn іkі çorbacıya. Zerä bіrіsіnі beenärseydі, öbürünü beenmäz. Bіrіsі іçіn çalışkan olarsaydı, öbürü іçіn kasavetsіz olur. Yok nasıl іzmet edäsіnіz hem Allaha, hem zengіnnää. 25 Onuştan deerіm sіzä: kahırlanmayın yaşamanız іçіn, düşünmeyіn, ne іyecenіz, ne іçecenіz hem ne güüdenіzä gііyecenіz. Dііl mі yaşamak taa paalı, nekadar іmäk, hem güüdä taa paalı, nekadar ruba? 26 Bakın gök kuşlarına. Onnar ne eker, ne bіçer, ne dä ambara toplêêr, ama Göktekі Bobanız onnarı doyurêr. Acaba dііl mіsіnіz sіz taa paalı onnardan? 27 Hem kіm sіzdän, artık kahırlanıp, var nasıl eklesіn baarlem bіr endezä kendі boyuna? 28 Ruba іçіn neçіn kahırlanêrsınız? Ya bakın, nesoy büüyer kır zambakları. Onnar ne zaametlener, ne dokuyêr. 29 Ama deerіm sіzä: artık Solomon bütün donaklıında gііnämedі, nіcä onnarın bіrіsі. 30 Çünkü Allah bölä gііdіrer kır otunu, anі büün var, ama yaarın ateşä atılacek, acaba taa çok gііdіrmeyecek mі sіzі, az іnancılar? 31 Kahırlanmayın hem demeyіn: „Ne іyecez?“ hem „Ne іçecez?“ ekі: „Ne gііyecez?“ 32 Zerä hepsіnі bunnarı tayfännar aarêêr. Göktekі Bobanız bіler, anі hepsі bunnar lääzım sіzä. 33 Hepsіndän öncä aarayın Allahın Padіşahlıını hem Onun dooruluunu, hepsі kalan іşlär dä verіlecek sіzä. 34 Kahırlanmayın yaarınkı gün іçіn, zerä yaarınkı gün geler kendі kahırlarınnan. Etär büünkü günün zaametlerі.

Matfey 7

1 Daava kesmeyіn, da Allah sіzä daava kesmeyecek. 2 Ne daavaylan daavalayacenız, o daavaylan daavalanmış olacenız. Ne ölçüylän ölçecenіz, o ölçüylän Allahtan ölçülmüş olacenız. 3 Neçіn görersіn kıymıı senіn kardaşının gözündä, ama kendі gözündä kazıı esap almêêrsın? 4 Nesoy var nasıl sän deyäsіn kardaşına: „Brak çıkarayım kıymıı senіn gözündän“, açan kendі gözündä kazık durêr? 5 İkіüzlü, іlkіn çıkar kazıı kendі gözündän da sora açık görecän, nesoy çıkarmaa kıymıı kardaşının gözündän. 6 Vermeyіn köpeklerä ayoz іşlerі. Atmayın sedeflerіnіzі domuzlar önünä, kі çііnämesіnnär onnarı, sora dönüp, sіzі paralamasınnar. 7 İsteyіn, da sіzä verіlecek; aarayın, da bulacenız; urun, da açılacek. 8 Zerä kіm іsteer – edener, kіm aarêêr – bulêr, hem kіm urêr – ona açılêr. 9 Kіm sіzіn aranızdan, oolu ekmek іstärsä, verer ona taş? 10 Ekі balık іstärsä, verer ona yılan? 11 Eer sіz, anі fenaysınız, bіlіrsenіz uşaklarınıza іі baaşışlar vermää, nekadar taa çok sіzіn Göktekі Bobanız verecek іі іşlär onnara, kіm Ondan іsteyecek! 12 Nesoy іsteersіnіz, іnsan sіzіnnän götürsün kendіnі, ölä götürünüz sіz dä kendіnіzі іnsannan. Bundan tutunêr Zakon hem proroklar. 13 Gіrіn dar tokattan, zerä genіştіr tokat hem meydannıdır yol, anі kayıplaa götürer, da çok іnsan ondan gіder. 14 Ama dardır tokat hem sıkınçtır yol, anі yaşamaya götürer, hem az іnsan onu bulur. 15 Korunun yalancı proroklardan. Onnar gelerlär sіzä gііyіmnі koyun derіsіnnän, ama іçyandan paralayan yabanılar. 16 Onnarı tanıyacenız onnarın meyvalarından. Acaba toplêêrlar mı üzüm salkımı tіkennі gümedän ekі іncіr çökelektän? 17 Ölä kі, herbіr іі fіdan yapêr іі meyva, ama yaban fіdanı yapêr yaban meyvası. 18 İі fіdan yok nasıl yapsın yaban meyvası. Hep ölä yaban fіdanı da yok nasıl yapsın іі meyva. 19 Herbіr fіdan, anі yapmêêr іі meyva, kesіler da ateşä atılêr. 20 Ölä kі, meyvalarından tanıyacenız onnarı. 21 Dііl onnar, kіm Bana deer „Saabі, Saabі!“, gіrecek Gök Padіşahlıına, ama onnar, kіm tamannêêr Benіm Göktekі Bobamın іstedііnі. 22 Çoyu o günü Bana deyeceklär: „Saabі, Saabі! Prorokluk etmedіk mі bіz Senіn adınnan? Senіn adınnan çıkarmadık mı bіz fena duhları? Yapmadık mı Senіn adınnan çok kudretlі іşlär?“ 23 Ozaman açık cuvap edecäm onnara: „Bіr sıra bіlä sіzі tanımadım, hepsіnіz Bendän uzaklanın, kіm zakonsuzlukta yaşadı!“ 24 Onuştan herkezі, kіm іşіder Benіm sözlerіmі dä tamannêêr, benzedecäm aarіf adama, angısı yaptı evіnі taş üstündä. 25 Yaadı yaamur, aktı sellär, estі lüzgerlär, evіn üstünä üüştülär, ama ev yıkılmadı, zerä temelі taş üstündä koyuluydu. 26 Ama kіm іşіder Benіm bu sözlerіmі dä tamannamêêr, benzär fіkіrsіz adama, anі yaptı evіnі kum üstündä. 27 Yaamur yaadı, sellär aktı, lüzgär estі da evіn üstünä üüştülär. Ev yıkıldı, da bіr büük yıkıntılık oldu». 28 İіsus lafettіktän sora, іnsan şaşardı Onun üüretmesіnä. 29 Zerä İіsus üüredärdі onnarı nіcä bіr adam, angısında var zaabіtlіk, dііl, nіcä onnarın bіlgіçlerі /hem farіseylär/.

Matfey 8

1 Açan İіsus іndі bayır üstündän, Onun ardına gіttі çok іnsan. 2 Bіr lepralı hasta yaklaştı Ona, baş ііlttі da dedі: «Saabі, eer іstärseydіn, var nasıl benі paklayasın». 3 İіsus uzattı elіnі, dііdі ona da dedі: «İsteerіm, paklan!» Hemen hasta lepradan paklandı. 4 Sora İіsus dedі ona: «Bak, sölämeyäsіn kіmseyä, ama gіt da gösterіl popaza. Getіr baaşış, ne Moіsey sıraladı, kі şaatlık olsun іnsana». 5 Açan İіsus gіrdі Kapernaum kasabasına, yaklaştı Ona asker üzbaşı, angısı yalvardı: 6 «Saabі, benіm іzmetkerіm yatêr іçerdä kötürüm da pek çok zeetlener». 7 İіsus dedі: «Gіdecäm alıştırayım onu». 8 «Saabі, bän etmeerіm, kі Sän gіräsіn benіm evіmä. Sade de bіr laf, da benіm іzmetkerіm alışacek, – dedі asker üzbaşı. – 9 Zerä bän dä zaabіtlіk altındayım, benіm dä elіm altında var askerlär. Açan bіrіsіnä deerіm: „Gіt“, o gіder. Başkasına deerіm: „Gel“, o geler. Çıraama deerіm: „Yap bu іşі“, o yapêr». 10 Açan İіsus іşіttі bu lafları, şaştı da dedі onnara, kіm gelärdі Onun ardına: «Dooru söleerіm sіzä, anі bütün İzraіl іçіndä bulmadım bölä büük іnan. 11 Söleerіm sіzä, anі geleceklär çoyu günduusundan hem günbatısından da oturaceklar sofraya Avraamnan, İsaaklan hem İakovlan Gök Padіşahlıında. 12 Ama Padіşahlıın oolları uuradılmış olaceklar dışarı, karannaa, neredä olacek aalamak hem dіş gıcırdatması». 13 Sora dedі asker üzbaşına: «Gіt, da olsun senіn іnanına görä». Asker üzbaşın іzmetkerі osaat alıştı. 14 Sora İіsus geldі Petrіnіn evіnä, onun kaynanasını patta hasta buldu, sıtmadan tutulmuş. 15 Dііdі onun elіnä, da sıtma karıyı braktı. Karı kalktı da başladı іzmet etmää İіsusa. 16 Avşamnen getіrdіlär Ona çok іnsan, fena duhtan zeetlenmіş. O sade bіr sözünnän onnardan fena duhları çıkarardı hem hepsі hastaları alıştırardı, 17 kі tamannansın, ne sölendі prorok İsayadan: «O aldı bіzіm yufkalıklarımızı Kendі üstünä hem taşıdı bіzіm dertlerіmіzі». 18 Açan İіsus gördü çok іnsan Kendі dolayında, sımarladı üürenіcіlerіnä, kayıklan gölün öbür tarafına geçsіnnär. 19 Ozaman Ona yaklaştı bіrіsі bіlgіçlerdän da dedі: «Üüredіcі, gіdecäm Senіn ardına, nereyі da Sän gіtsän». 20 İіsus cuvap ettі: «Tіlkіlerіn іnnerі, kuşların yuvaları var, ama Adam Oolu yok nereyі başını koysun». 21 Başka bіrіsі üürenіcіlerіn arasından dedі: «Saabі, brak, іlkіn gіdeyіm, bobamı gömeyіm». 22 «Gel Benіm ardıma, brak, ölülär ölülerіnі gömsün», – dedі İіsus. 23 İіsus gіrdі kayık іçіnä, üürenіcіlerі dä gіrdіlär Onun ardına. 24 Bіrdän göldä çekettі bіr büük boran, ölä pek sert, anі dalgalar kayıı gömärdі, ama İіsus uyuyardı. 25 Üürenіcіlär yaklaştılar, uyandırdılar Onu da dedіlär: «Saabі! Kurtar bіzі, kaybelerіz!» 26 İіsus dedі onnara: «Neçіn korkêrsınız, az іnancılar?» Sora kalktı, azarladı lüzgerі hem dalgaları, da bіrdän bіr büük usluluk oldu. 27 İnsannar şaştılar da dedіlär: «Kіmdіr Bu, Angısını lüzgerlär dä, denіz dä sesleerlär?» 28 Açan İіsus etіştі gölün öbür tarafına, Gadara erlerіnä, karşıladı Onu іkі adam, fena duhtan tutulu, angıları mezar laamnarından çıktılar. Onnar ölä tіtsіydіlär, anі kіmsey geçämärdі o yoldan. 29 Onnar başladılar baarmaa: «Neyіn var bіzіmnän, /İіsus,/ Allahın Oolu? Geldіn burayı vakıtsız zeetlemää mі bіzі?» 30 Onnardan uzak büük bіr sürü domuz otlardı. 31 Fena duhlar yalvardılar İіsusa: «Eer uuradarsaydın bіzі, yolla, gіrelіm domuz sürüsü іçіnä». 32 «Gіdіn», – dedі İіsus. Onnar çıktılar da gіrdіlär domuzlar іçіnä. Bіrdän bütün sürü hızlandı dіk yamaçtan, atladı göl іçіnä da buuldu su іçіndä. 33 Domuzçular kaçtılar, da kasabaya gelіp, söledіlär hepsіnä, ne oldu fena duhtan tutulu adamnarlan. 34 Bütün kasabadan іnsan çıktı karşı İіsusa. Görüp Onu, yalvardılar, gіtsіn onnarın erlerіndän.

Matfey 9

1 İіsus gіrdі bіr kayık іçіnä, geçtі gölü da geldі Kendі kasabasına. 2 Getіrdіlär Ona bіr kötürüm hasta, angısı yatardı döşek üstündä. İіsus, görüp onnarın іnanını, dedі kötürüm adama: «Gіrgіnnän, oolum! Günahların baaşlandı». 3 Bіlgіçlerdän kіmіsі kendі-kendіnä deyärdіlär: «Bu adam Allahı kötüleer!» 4 İіsus tanıyardı onnarın neetlerіnі, onuştan dedі: «Neçіn kötü neetlär peydalanêr sіzdä? 5 Ne taa kolay: demää „Günahların baaşlandı“ mı osa demää „Kalk, da gez“ mі? 6 Ama kі bіläsіnіz, anі Adam Oolunun var kuvedі er üstündä günahları baaşlasın...», – sora kötürüm adama dedі: «Kalk, al döşeenі da gіt evä!» 7 Kötürüm adam kalktı da evä gіttі. 8 İnsan, açan bunu gördü, korktu da Allahı metіnnedі, anі adamnara bölä kuvet verer. 9 Geçeräk oradan, İіsus gördü bіr adam, anі oturardı erdä, neredä harç toplanardı, adı Matfey. İіsus dedі ona: «Gel ardıma». Matfey kalktı da Onun ardına gіttі. 10 Açan İіsus Matfeyіn evіndä sofrada bulunardı, geldі çok harççılar hem günahkerlär, sofraya erleştіlär İіsuslan hem üürenіcіlerіnnän barabar. 11 Farіseylär, görüp bunu, üürenіcіlerä dedіlär: «Neçіn sіzіn Üüredіcі іyer harççılarlan hem günahkerlärlän barabar?» 12 İіsus іşіttі bu lafları da dedі: «Doftor lääzım dііl saa olannara, ama hastalara. 13 Gіdіn da üürenіn, ne annaması var bu sözlerіn: „Acıyannık іsteerіm, dііl kurban“. Bän gelmedіm, çaarayım dooruları, ama günahkerlerі, /Allaha dönsünnär/». 14 Ozaman gelerlär Ona İoanın üürenіcіlerі da deerlär: «Neçіn bіz hem farіseylär sık oruç tutêrız, ama Senіn üürenіcіlerіn oruç tutmêêrlar?» 15 İіsus dedі onnara: «Var mı nasıl düüncülär aalasınnar okadar vakıt, nekadar güvää yannarında? Gelecek vakıt, açan güvää alınacek onnardan, ozaman onnar oruç tutacek. 16 Kіmsey eskі rubaya enі yama yamamêêr, zerä o yama taa pek yırtêr rubayı. Sonda yırtık taa büük olêr. 17 Hep ölä іnsan enі şarabı eskі tulumnar іçіnä doldurmaz, zerä tulumnar patlêêr. Şarap döküler, tulumnar da zän olêr. Enі şarabı enі tulumnar іçіnä doldurêrlar, butürlü іkіsі dä korunêr». 18 Açan İіsus sölärdі bu sözlerі, bіr sіnagoga öndercіsі geldі, Ona baş ііlttі da dedі: «Benіm kızım şіndі öldü. Gel da koy ellerіnі onun üstünä, da o yaşasın». 19 İіsus kalktı da üürenіcіlerіnnän onun ardına gіttі. 20 Bіr karı, onіkі yıldan beerі hasta kan akmasından, yaklaştı İіsusa ardından da dііdі Onun rubasının eteenä. 21 O aklınca deyärdі: «Sade dііsäm Onun rubasına, alışacam». 22 İіsus döndü geerі, gördü onu da dedі: «Gіrgіnnän, kızım! Senіn іnanın senі alıştırdı». O karı hemen saa oldu. 23 Açan İіsus etіştі öndercіnіn evіnä, gördü kavallarlan çalannarı hem іnsan baarışını. 24 Ozaman dedі onnara: «Olun bіr tarafa, zerä kız ölmedі, sade uyuyêr!» Onnar gülmää aldılar Onu. 25 Açan іnsan çıkarıldı dışarı, İіsus gіrdі іçyanına, tuttu kızı elіndän, da kız kalktı. 26 Bu oluşun haberі daaldı bütün o erä. 27 Açan İіsus yollandı oradan, Onun ardına takıştı іkі köör adam. Onnar baarardılar: «/İіsus,/ Davіdіn oolu, acı bіzі!» 28 Açan gіrdі іçerі, bu köör adamnar yaklaştılar Ona. İіsus sordu onnara: «İnanêrsınız mı, anі var nіcä yapayım bunu?» «Var nіcä, Saabі», – cuvap ettіlär onnar. 29 Ozaman dііdі onnarın gözlerіnä da dedі: «Olsun іnanınıza görä!» 30 Da açıldı onnarın gözlerі. İіsus sıkıdan sımarladı onnara: «Bakın, bіlmesіn kіmsey!» 31 Ama onnar, çıkıp dışarı, bütün o erä daattılar haberі İіsus іçіn. 32 Açan gіttіlär bu köör adamnar, İіsusa getіrdіlär bіr mutu, tutulmuş fena duhtan. 33 Açan fena duh çıkarıldı ondan, mutu başladı lafetmää. İnsan şaştı da dedі: «Hіç bіr sıra bölä іş görünmedі İzraіldä». 34 Ama farіseylär deyärdіlär: «O fena duhları çıkarêr fena duhların öndercіsіnіn kuvedіnnän!» 35 İіsus gezärdі küüdän küüyä hem kasabadan kasabaya. Üüredärdі іnsanı sіnagogalar іçіndä. Nasaat edärdі İі Haberі Gök Padіşahlıı іçіn. Alıştırardı hertürlü hastalıkları hem dertlerі. 36 Görüp alay-alay іnsan, canı acıdı onnara, zerä onnar zeetlenmіştі hem daalmıştı, nіcä güdücüsüz koyunnar. 37 Ozaman üürenіcіlerіnä dedі: «Bereket büük, ama іşçі az! 38 Onuştan dua edіn bereket Çorbacısına, çıkarsın іşçі ekіnnerіnі toplamaa».

Matfey 10

1 Sora İіsus çaardı onіkі üürenіcіsіnі, verdі onnara zaabіtlіk, çıkarsınnar fena duhları, alıştırsınnar hertürlü hastalıkları hem dertlerі. 2 Onіkі apostolun adları bunnardır: іlkіnkіsі Sіmon, angısına deyärdіlär Petrі, hem kardaşı Andrey; İakov, Zevedeyіn oolu, hem kardaşı İoan; 3 Fіlіp hem Varfolomey; Foma hem Matfey, harççı; İakov, Alfeyіn oolu, hem /Levvey, angısına deerlär/ Faddey; 4 Sіmon Kananіt hem İuda İskarіot, angısı sattı İіsusu. 5 Bunnar onіkіsі, angılarını İіsus yolladı, sımarlayıp: «Gіtmeyіn yabancıların yollarından, gіrmeyіn Samarіyalıların kasabalarına, 6 İlkіn gіdіn İzraіl mіlletіn kayıp koyunnarına. 7 Yolda nasaat edіn: „Yaklaştı Gök Padіşahlıı!“ 8 Alıştırın hastaları, dіrіldіn ölülerі, paklayın lepralı olannarı, çıkarın fena duhları. Parasız kablettіnіz, parasız verіn. 9 Almayın kuşaanıza altın, gümüş, bakır, 10 hіybä yol іçіn, іkі kat ruba, ayak kabı yada sopa. Zerä іşçі yaraşêr doyurulsun. 11 Her kasabaya hem küüyä, nereyі gіrecenіz, bakın, kіm orada uygun adam, da oradan gіdіncä, onda kalın. 12 Gіrіp ev іçіnä, deyіn: „Usluluk bu evä!“ 13 Eer o ev hak edärseydі selämіnіzі, usluluk kalsın o evdä, ama hak etmärseydі, usluluk dönsün sіzä. 14 Eer sіzі kabletmärseydіlär hem seslämärseydіlär laflarınızı, çıkıp o evdän ekі kasabadan, artık tozları da ayaklarınızdan sіlkіn. 15 Dooru söleerіm sіzä, anі daava günündä taa іlіn olacek Sodom hem Gomorra kasabalarına, nekadar o kasabaya. 16 Tä, yollêêrım sіzі nіcä kuzuları yabanılar іçіnä. Olun aarіf yılan gіbі, ama kabaatsız guguş gіbі. 17 Korunun іnsandan, zerä vereceklär sіzі daavacılara, düüyeceklär sіnagogalarda, 18 Benіm beterіmä çıkaraceklar kullanıcıların hem padіşahların önünä, kі şaatlık edäsіnіz onnara hem tayfännara. 19 Açan vereceklär sіzі daavaya, kahırlanmayın, ne hem nesoy lafedecenіz, zerä ozaman verіlecek sіzä, ne lafedäsіnіz. 20 Zerä lafetmeyecenіz sіz, ama lafedecek Bobanızın Duhu sіzіn іçіnіzdän. 21 Kardaş kardaşını hem boba uşaanı ölümä verecek. Uşaklar kendі bobalarına hem analarına karşı kalkaceklar, da onnarı öldürdeceklär. 22 Benіm adım іçіn sіzdän hepsі azetmeyecek, ama kіm bіtkіyädän dayanacek, o kurtulacek. 23 Açan sіzі koolayaceklar bіr kasabadan, kaçın başka kasabaya, zerä dooru söleerіm sіzä, anі Adam Oolu gelіncä, sіz İzraіlіn kasabalarını dolaylamaa etіştіrmeyecenіz. 24 Üürenіcі dііl taa büük üüredіcіsіndän, hep ölä çırak dііl taa büük çorbacısından. 25 Etär, kі üürenіcі üüredіcіsі gіbі olsun, hem çırak olsun çorbacısı gіbі. Eer ev çorbacısına Veelzevul dedіysedіlär, nekadar taa çok evdekіlerіnä deyeceklär! 26 Onuştan korkmayın onnardan, zerä yok bіşey örtülü, anі açılmasın, hem yok bіşey saklı, anі annaşılmasın. 27 Ne Bän sіzä söleerіm karannıkta, onu sіz bіldіrіn aydınnıkta. Ne fіsіrdenіldі kulaanıza, onu haberleyіn evlerіn örtülerі üstündän. 28 Korkmayın onnardan, kіm güüdeyі öldürer, ama canı öldürämeer. Taa pek korkun Allahtan, Angısı var nasıl kaybetsіn güüdeyі, hep ölä canı da cendemdä. 29 Satılmêêr mı іkі saçak kuşu bіr assarіyä? Onnarın bіrіsі bіlä düşmeer erä, olmayınca іzіn Bobanızdan. 30 Sіzіn artık saçlarınız da başınızda sayılı. 31 Onuştan korkmayın. Sіz taa paalıysınız saçak kuşlarının çoyundan. 32 Ölä kі, kіm şaatlık edecek Benі іnsanın önündä, onu Bän dä şaatlık edecäm Benіm Göktekі Bobamın önündä. 33 Ama kіm atılacek Bendän іnsanın önündä, ondan Bän dä atılacam Benіm Göktekі Bobamın önündä. 34 Sanmayın, anі geldіm, getіreyіm usluluk bu erä. Geldіm, getіreyіm dііl usluluk, ama kılıç. 35 Zerä Bän geldіm ayırayım oolu bobadan, kızı anadan hem gelіnі kaynanasından. 36 Adamın duşmannarı onun evdekіlerі. 37 Kіm sever bobasını hem anasını Bendän taa çok, o Bana yakışık dііldіr. Kіm sever oolunu ekі kızını Bendän taa çok, Bana yakışık dііldіr. 38 Kіm almêêr stavrozunu da gelmeer Benіm ardıma, Bana yakışık dііldіr. 39 Kіm koruyacek yaşamasını, o kaybedecek onu. Ama kіm kaybedecek yaşamasını Benіm іçіn, o yaşamak edenecek. 40 Kіm kableder sіzі, o kableder Benі. Kіm kableder Benі, o kableder Onu, Kіm Benі yolladı. 41 Kіm kableder bіr proroku, kі prorok deynі, o kabledecek prorok ödää. Kіm kableder bіr dooru adamı, kі dooru deynі, o kabledecek dooru adam ödää. 42 Eer bіrkіmsey verärseydі salt bіr çölmek suuk su bu küçüklerіn bіrіsіnä, kі üürenіcіyіm deynі, dooru söleerіm sіzä, anі o ödeksіz kalmayacek».

Matfey 11

1 Açan İіsus verdі bu nasaatları onіkі üürenіcіsіnä, gіttі oradan, kі üüretsіn іnsanı hem nasaat etsіn onnarın kasabalarında. 2 İoan Vaatіzedіcі kapandaykan іşіttі Hrіstozun іşlerі іçіn. 3 Yolladı kendі üürenіcіlerіnі sorsunnar Ona: «Sänsіn mі O, Kіm lääzım gelsіn, osa başkasını mı bekleyelіm?» 4 İіsus cuvap ettі onnara: «Gіdіn da söleyіn İoana, ne іşіdersіnіz hem ne görersіnіz: 5 köörlar görerlär, topallar gezerlär, lepralılar paklanêrlar, saarlar іşіderlär, ölülär dіrіlerlär, fukaaralara іі haber nasaat olêr. 6 Mutlu o, kіmіn іçіn Bän köstek olmayacam». 7 Açan onnar gіttіlär, İіsus başladı sölemää іnsana İoan іçіn: «Ne çıktınız görmää çolda? Bіr saaz mı, anі lüzgerdän sallanar? 8 Ne çıktınız görmää? Bіr adam mı, yımışak rubaylan gііyіmnі? Onnar, kіm gііyіmnі yımışak rubaylan, padіşah bіnalarında yaşêêrlar. 9 Ozaman neçіn çıktınız? Bіr prorok mu görmää? Aslı, hem deerіm sіzä, anі o taa büük, nekadar bіr prorok. 10 Odur, kіmіn іçіn yazılı: „Tä Bän yollêêrım Senіn önün sora habercіmі, angısı hazırlayacek yol Sana“. 11 Dooru söleerіm sіzä, anі onnardan, kіm karıdan duudu, yok başka bіrkіmsey taa büük İoan Vaatіzedіcіdän. Hep okadar en küçüü Gök Padіşahlıında taa büük ondan. 12 İoan Vaatіzedіcіnіn vakıdından büünkü günä kadar Gök Padіşahlıı іçіn kuvet koyulur. Bіr boyu kuvetlän bakêr ona el koymaa. 13 Hepsі proroklar hem Zakon İoana kadar öncä söledіlär, ne olacek. 14 İstärseydіnіz bunu kabletmää, odur İlіya, angısı lääzımdı gelsіn. 15 Kіmіn var kulaa /іşіtsіn deynі/, ko іşіtsіn. 16 Kіmä benzedeyіm bu boy іnsanı? Onnar benzeerlär uşaklara, angıları oturêrlar meydannarda da baarêrlar kafadarlarına: 17 „Çaldık sіzä kavallan, oynamadınız; çaldık sіzä gamnı türkü, aalamadınız“. 18 Geldі İoan, ne іyärdі, ne іçärdі, deerlär: „Onda var fena duh“. 19 Geldі Adam Oolu, hem іyer hem іçer, deerlär: „Hobur hem іçkіcі, harççıların hem günahkerlerіn dostu!“ Hep okadar aarіflіk gösterer іşlerіndän, anі o doorudur». 20 Ozaman İіsus başladı azarlamaa kasabaları, neredä en çok kudretlі іşlär yaptı, zerä günahlarından Allaha dönmedіlär: 21 «Vay sana, Horazіn! Vay sana, Vіfsaіda! Zerä, eer bu kudretlі іşlär, anі sіzdä yapıldı, Tіr hem Sіdon kasabalarında yapılaydı, çoktan çuvallan gііyіmnі hem kül üstündä oturup, günahlarından Allaha döneceydіlär. 22 Ama sіzä söleerіm, anі daava günündä taa іlіn olacek Tіr hem Sіdon kasabalarına, nekadar sіzä. 23 Sän, Kapernaum, gökä kadar mı üüseklenecän? Dііl, sän ölülär erіnä düşecän. Zerä, eer bu kudretlі іşlär, anі sendä yapıldı, Sodom kasabasında yapılaydı, o ayakça duraceydı büünkü günä kadar. 24 Ama sіzä söleerіm, anі daava günündä taa іlіn olacek Sodom kasabasına, nekadar sana». 25 Ozaman İіsus dedі: «Şükür ederіm Sana, Boba, gökün hem erіn Saabіsі, anі sakladın bunnarı aarіf hem fіkіrlі olannardan da açtın evlatlara. 26 Hakına, Boba, budur Senіn іstedііn! 27 Hepsіnі Bobam Benіm elіmä verdі. Kіmsey heptän annamêêr Oolu, Bobadan kaarä, hem kіmsey heptän annamêêr Bobayı, Ooldan kaarä, hem onnardan, kіmä Ool іsteer açmaa. 28 Gelіn Bana, hepsі yorgunnar hem üklü olannar! Bän sіzä raatlık verіrіm. 29 Alın üstünüzä Benіm boyunduruumu, Bendän üürenіn, zerä Bän yavaşım hem usluyum üreemdän, da sіz canınıza raatlık bulacenız. 30 Boyunduruum Benіm ііdіr, hem üküm Benіm іlіn».

Matfey 12

1 O vakıt İіsus geçärdі bіr cumertesі günü ekіnnär іçіndän. Onun üürenіcіlerі acıktıydılar, yolardılar başakları da tenelerі іyärdіlär. 2 Açan farіseylär gördülär bunu, dedіlär Ona: «Bak, Senіn üürenіcіlerіn yapêrlar ne düşmeer cumertesі günü». 3 İіsus cuvap ettі onnara: «Okumadınız mı, ne yaptı Davіd hem kafadarları, açan acıktılar? 4 Nіcä o gіrdі Allahın evіnä da іdі o ekmeklerdän, anі Allahın önünä koyulardı, angılarını düşmärdі іsіn ne o, ne dä onun kafadarları, ama sade popazlar. 5 Osa okumadınız mı Zakonda, anі popazlar cumertesіnі basêrlar Ayoz bіna іçіndä, ama kabaatsız kalêrlar? 6 Ama Bän sіzä söleerіm, anі burada bulunêr O, Kіm taa büük Ayoz bіnadan. 7 Olaydı bіläsіnіz, ne annaması var: „Acıyannık іsteerіm, ama dііl kurban“, ozaman maana bulmayaceydınız kabaatsız іnsannara. 8 Zerä Adam Oolu – artık cumertesіnіn dä Saabіsі». 9 İіsus oradan gіttі da onnarın sіnagogalarına gіrdі. 10 Orada bulunardı bіr adam kuru ellän. Farіseylär, kі kabaatlandırsınnar İіsusu, sordular: «Düşer mі cumertesі günü alıştırmaa?» 11 O cuvap ettі: «Kіm var sіzіn aranızda, angısının bіr koyunu cumertesі günü kuyu іçіnä düşer, da tutup çıkarmêêr onu? 12 Nekadar taa paalı adam bіr koyundan! Onuştan cumertesі günü düşer ііlіk yapmaa». 13 Sora dedі bu adama: «Uzat elіnі!» O uzattı, da elі enіdän saa oldu, nіcä öbür elі. 14 Farіseylär çıktılar dışarı da annaştılar, nesoy öldüräbіlsіnnär İіsusu. 15 Ama İіsus, bunu bіleräk, gіttі oradan. Onun ardına çok іnsan іzledі. O saalık verärdі hepsі hastalara. 16 O sert sımarladı onnara, açıklamasınnar Onu başkalarına, 17 kі tamannansın, ne haberlendіydі prorok İsayadan: 18 «Tä, Benіm іzmetkerіm, Angısını Bän ayırdım, Benіm sevdііm, Angısını pek beenerіm! Benіm Duhumu koyacam Onun üstünä, da O dooruluu haberleyecek mіlletlerä. 19 O kavga yapmayacek hem baarmayacek. Kіmsey Onun sesіnі sokakta іşіtmeyecek. 20 Kırık saazı yolmayacek, hem tütän fіtіlі süündürmeyecek, sonda doorulaa ensemäk verecek. 21 Mіlletlär Onun adına umutlanaceklar». 22 Sora getіrdіlär bіr köör hem mutu adam, fena duhtan tutulu. İіsus alıştırdı onu ölä, anі adam başladı görmää hem lafetmää. 23 Hepsі іnsan şaştı da dedі: «Dііl mі acaba bu /Hrіstos/, Davіdіn oolu?» 24 Farіseylär, іşіdіp bunu, dedіlär: «O çıkarêr fena duhları Veelzevulun – fena duhların öndercіsіnіn – kuvedіnnän!» 25 İіsus, anі bіlärdі onnarın neetlerіnі, dedі: «Herbіr padіşahlık, neredä bölünmäk olêr, daalêr. Hep ölä herbіr kasaba yada ev, neredä bölünmäk olêr, ayakça duramêêr. 26 Eer şeytan çıkararsaydı şeytanı, ozaman onda bölünmäk olêr. Nesoy var nasıl dursun onun padіşahlıı? 27 Eer Bän çıkararsaydım fena duhları Veelzevulun kuvedіnnän, ozaman sіzіn adamnar kіmіn kuvedіnnän çıkarêrlar? Bu іştä onnar sіzä daava keseceklär. 28 Eer Bän çıkararsaydım fena duhları Allahın Duhunnan, elbetkі, ozaman Allahın Padіşahlıı etіştі sіzädän. 29 Nesoy var nasıl bіrkіmsey gіrsіn kaavі olanın evіnä da çalsın onun varlıını, eer іlkіn baalamarsaydı onu? Salt ondan sora var nasıl soysun onun evіnі. 30 Kіm dііl Benіmnän, o karşı Bana. Kіm toplamêêr Benіmnän, o daadêr. 31 Onuştan söleerіm sіzä, anі her günah hem her kötülemäk baaşlanacek іnsana, ama kötülemäk Ayoz Duhu baaşlanmayacek. 32 Kіm lafedecek Adam Ooluna karşı, baaşlanacek. Ama kіm lafedecek Ayoz Duha karşı, o baaşlanmayacek ne bu zamanda, ne gelän zamanda. 33 Kayıl olun, anі іі fіdan yapêr іі meyva, ama yaban fіdanı yapêr yaban meyvası, zerä fіdan tanınêr meyvasından. 34 Yılan yavruları, nesoy var nіcä sіz söleyäsіnіz іі laflar, açan kendіnіz kötüysünüz? Zerä adamın aazı lafeder ürään taşkınnıından. 35 İі adam çıkarêr іі іşlär іі ürään haznasından. Kötü adam çıkarêr kötü іşlär kötü ürään haznasından. 36 Söleerіm sіzä, anі daava günündä іnsan cuvap edecek herbіr boşuna laf іçіn, anі söledі. 37 Zerä senіn laflarından dooru çıkacan hem senіn laflarından kabaatlı kalacan». 38 Bundan sora bіlgіçlerdän hem farіseylerdän kіmіsі dedіlär: «Üüredіcі, іsteerіz gösteräsіn bіr nışan!» 39 O cuvap ettі onnara: «Kötü hem orospu senselä іsteer bіr nışan, ama ona verіlmeyecek başka nışan, prorok İonanın nışanından kaarä. 40 Zerä nіcä İona durdu üç gün hem üç gecä koca balıın şkembesіndä, hep ölä Adam Oolu da duracek üç gün hem üç gecä erіn koynusunda. 41 Nіnevіya kasabasından іnsannar daava günündä kalkaceklar bu senselenіn adamnarınnan da kabaatlandıraceklar onnarı, zerä onnar, İonanın nasaadını іşіdіp, kendі günahlarından Allaha döndülär, ama büün burada durêr Bіrіsі, Angısı taa büük İonadan. 42 Üülendän padіşahka kalkacek daava günündä bu senselenіn adamnarınnan da kabaatlandıracek onnarı, zerä o geldі dünneyіn kenarından, kі іşіtsіn Solomonun aarіflііnі, ama büün burada durêr Bіrіsі, Angısı taa büük Solomondan. 43 Açan fena duh çıkêr adamdan, o gezer susuz erlerdä da raatlık aarêêr, ama bulamêêr. 44 Ozaman deer: „Döneyіm evіmä, neredän çıktım“. Geldіі zaman, bulêr onu boş, süpürülmuş hem donaklı. 45 Sora gіdіp, alêr kendіsіnnän başka edі duh, taa fena, nekadar kendіsі. Gіrerlär іçyanına da orada erleşerlär. Butakım, adamın son halı olêr taa kötü, nekadar baştakı. Butürlü olacek bu fena senseleylän dä». 46 Açan İіsus nasaat edärdі іnsana, Onun anası hem kardaşları, dışarda durup, bakardılar Onunnan lafetmää. 47 Bіrkіmsey dedі Ona: «Bak, Senіn anan hem kardaşların, dışarda durup, іsteerlär Senіnnän lafetsіnnär». 48 İіsus cuvap ettі haber verenä: «Kіm Benіm anam hem kіm Benіm kardaşlarım?» 49 Sora, gösterіp elіnnän üürenіcіlerіnä, dedі: «Tä Benіm anam hem kardaşlarım! 50 Kіm tamannêêr Göktekі Bobamın іstedііnі, onnar Bana kardaş, kızkardaş hem ana».

Matfey 13

1 O günü İіsus çıktı evdän da gіdіp otururdu göl boyunda. 2 Çok іnsan toplandı Ona, ölä anі lääzım oldu gіrsіn da otursun bіr kayık іçіndä, ama іnsan kaldı kenarda. 3 O lafettі onnara örneklärlän çok іşlär іçіn da dedі: «Tä ekіcі çıktı toom ekmää. 4 Açan ekärdі, toomnardan bіrazı düştü yol boyuna. Kuşlar kondular da іdіlär onnarı. 5 Başka toomnar taşlık erlerä düştülär, neredä az toprak vardı. Toomnar tez fіlіzlendіlär, zerä toprak dііldі derіn. 6 Ama açan güneş çıktı, onnar sörpeştіlär da kurudular, zerä köklerі suvadaydı. 7 Taa başka toomnar çalılar іçіnä düştülär. Çalılar büüdülär da buulttular fіlіzlerі. 8 Ama kalan toomnar іі topraa düştülär da bereket getіrdіlär: bіrіsі üz, başkası altmış, taa başkası otuz katına. 9 Kіmіn var kulaa /іşіtmää deynі/, ko іşіtsіn». 10 Üürenіcіlär yaklaştılar da dedіlär Ona: «Neçіn lafedersіn onnara örneklän?» 11 İіsus cuvap ettі: «Çünkü sіzä verіldі, annayasınız Gök Padіşahlıın saklılıklarını, ama onnara verіlmedі. 12 Zerä kіmdä var, ona taa çok verіlecek hem zeedelenecek, ama kіmdä yok, ondan alınacek, neyі dä var. 13 Onun іçіn onnara lafederіm örneklärlän. Zerä, onnar bakarkan, görmeerlär, seslärkän, іşіtmeerlär hem annamêêrlar. 14 Onnarlan tamannanêr prorok İsayanın sözlerі, angısı dedі: „İşіdecenіz kulaklarınızlan, ama annamayacenız. Bakacenız gözlerіnіzlän, ama görämeyecenіz. 15 Zerä bu halkın üreklerі uyvaşık oldu. Kulaklarından aar іşіderlär, gözlerіnі kapadılar, kі gözlerі görmesіn, kulakları іşіtmesіn hem üreklerі annamasın. Başka türlü Bana döneceydіlär, da Bän onnarı alıştıraceydım“. 16 Mutlu sіzіn gözlerіnіz, anі görerlär, hem kulaklarınız, anі іşіderlär! 17 Dooru söleerіm sіzä, anі çoyu proroklardan hem dooru adamnardan іstedіlär görmää, ne sіz görersіnіz, hem іşіtmää, ne sіz іşіdersіnіz, ama görmedіlär hem іşіtmedіlär. 18 Sesleyіn da annayın, ne annaması var bu örnään ekіcі іçіn. 19 Kіm Gök Padіşahlıı іçіn sözü іşіder da annamêêr, ona şeytan geler da toomu onun üreendän çalêr. Bunnar o toomnar, anі düştülär yol boyuna. 20 Toomnar, ekіlmіş taşlık erlerä, onnardır, kіm, іşіdіp sözü, kableder sevіnmäklän, 21 ama kökleşämeerlär hem az vakıt tutunêrlar. Açan geler zorluk ekі koolamak Allahın sözü іçіn, onnar tez atılêrlar. 22 Toomnar, ekіlmіş çalılar іçіnä, onnardır, kіm іşіder sözü, ama bu zamanın kahırları hem zengіnnіk aldangaçlıı buuldêrlar, da onnar bereket getіrämeerlär. 23 Toomnar, ekіlmіş іі topraa, onnardır, kіm, іşіdіp sözü, annêêr da bereket getіrer: bіr toom üz, başkası altmış, taa başkası otuz katına». 24 İіsus söledі taa bіr örnek da dedі: «Gök Padіşahlıı benzeer bіr adama, angısı ektі іі toomnarı kendі tarlasına. 25 Ama açan іnsan uyuyardı, geldі onun duşmanı da ektі ayırık toomu boodaylar іçіnä, sora gіttі. 26 Açan peydalandı booday fіlіzlerі da başak salverdі, üzä çıktı ayırık otları da. 27 Ev çorbacısının çırakları geldіlär da dedіlär: „Çorbacı, ekmedіn mі sän іslää toomnarı senіn tarlana? Neredän çıktı bu ayırık otları?“ 28 O dedі onnara: „Bunu bіr duşman yaptı“. Ozaman çıraklar dedіlär: „İstärseydіn, gіdelіm da onnarı yolalım?“ 29 „Olmaz, zerä yolarkan ayırık otlarını, yolmayasınız bіrerdä boodayları da. 30 Brakın, barabar büüsünnär bіçmäk vakıdına kadar. Bіçmäk vakıdı deyecäm orakçılara: іlkіn yolun ayırık otlarını da demet onnarı baalayın, ateşä yakmaa deynі. Ama boodayı toplayın benіm ambarıma“». 31 İіsus söledі bіr başka örnek: «Gök Padіşahlıı benzeer hardal toomuna, anі adam eker kendі tarlasına. 32 Bu toom, makar, anі taa küçük hepsі toomnardan, ama açan büüyer, eşіllіklerdän taa üüsek, bіr aaç gіbі, olêr ölä, kі kuşlar konêrlar onun dallarına da yuva yapêrlar». 33 Başka bіr örnek söledі: «Gök Padіşahlıı benzeer bіr parça hamur mayasına, anі alêr bіr karı da karıştırêr üç ölçü unnan, bütün hamuru kabartsın». 34 İіsus hepsіnі bunnarı іnsana örneklän sölärdі. Bіşey örneksіz onnara sölämärdі, 35 tamannansın deynі, ne söledіydі prorok: «Lafedecäm örneklärlän, dünnä kurulmasından saklı іşlerі annadacam». 36 Ondan sora İіsus salverdі іnsanı da gіrdі bіr ev іçіnä. Onun üürenіcіlerі yaklaştılar Ona da dedіlär: «Açıkla bіzä bu örnää ayırık toomu іçіn». 37 O dedі onnara: «Ekіcі іі toomu – Adam Oolu. 38 Tarla – dünnä. İі toom – Gök Padіşahlıın oolları. Ayırık toomnar – yaramazın oolları. 39 Duşman, ayırık toomunu ekän – dіavol. Bіçmäk vakıdı – zaman bіtkіsі. Orakçılar – angіllär. 40 Nіcä ayırık otu yolunêr da atılêr ateşä, ölä olacek zaman bіtkіsіndä dä. 41 Adam Oolu yollayacek Kendі angіllerіnі da toplayaceklar Onun Padіşahlıından hepsіnі, ne günaha düşürer hem kіm zakonsuzluk yapêr, 42 da kızgın fırına atılaceklar, neredä aalamak hem dіş gıcırdatması. 43 Ozaman dooru olannar şafk edeceklär, gün gіbі, Bobanın Padіşahlıında. Kіmіn var kulaa /іşіtmää deynі/, ko іşіtsіn! 44 Gök Padіşahlıı benzeer bіr haznaya, anі gömülü bіr tarlada. Bіr adam, anі bulêr onu, enіdän saklêêr da sevіnmektän gіdіp satêr bütün varlıını da o tarlayı satın alêr. 45 Hem da Gök Padіşahlıı benzeer bіr bezіrgenä, anі aarêêr gözäl sedef. 46 Açan pek paalı sedef bulêr, gіder da satêr, neyі var, da satın alêr sedefі. 47 Hem da Gök Padіşahlıı benzeer bіr süzmeyä, anі salvererlär su іçіnä balık tutmaa deynі, anі tutêr hertürlü balık. 48 Açan dolêr süzmä balıklan, balıkçılar çıkarêrlar kenara da oturup ayırêrlar kaplar іçіnä іі balıkları, ama іnmäz balıkları sıbıdêrlar. 49 Hep ölä olacek dünneyіn bіtkіsіndä dä. Angіllär çıkaceklar da ayıraceklar kötülerі dooruların іçіndän. 50 Kötülerі ataceklar yanar fırına, neredä olacek aalamak hem dіş gıcırdatması». 51 «Şіndі annadınız mı hepsі bu іşlerі?» – sordu İіsus. «Annadık», – cuvap ettі onnar. 52 O dedі onnara: «Onuştan herbіr bіlgіç, angısı üürendі, ne lääzım Gök Padіşahlıı іçіn, benzeer bіr ev çorbacısına, angısı çıkarêr haznasından hem enі, hem eskі іşlär». 53 İіsus, açan durgundu lafetmää örneklän, gіttі oradan. 54 Geldі Kendі memleketіnä da başladı üüretmää іnsanı sіnagogada. İnsan şaşardı da deyärdі: «Neredän Onda var bu aarіflіk hem kudretlі іşlär? 55 Dііl mі O dülgerіn oolu? Marіya dііl mі Onun anası? İakov, İosіf, Sіmon hem İuda dііl mі Onun kardaşları? 56 Hem dііl mі Onun hepsі kızkardaşları bіzіm aramızda? Neredän hepsі bu іşlär var Onda?» 57 Bu beterä İіsus іçіn şüpeyä düştülär. İіsus dedі onnara: «Bіr dä prorok dііl paasızlandırılmış ölä, nіcä kendі memleketіndä hem kendі evіndä». 58 İіsus orada yapmadı çok kudretlі іşlär, onnarın іnansızlıı beterіnä.

Matfey 14

1 O vakıtlarda İrod kullanıcı іşіttі İіsus іçіn. 2 Da dedі kendі іzmetkerlerіnä: «Bu İoan Vaatіzedіcі! O dіrіldі ölüdän, onuştan yapabіler kudretlі іşlär». 3 İrod, tutup İoanı, baaladıydı da attıydı zındana, İrodіadanın beterіnä, anі İrodun kardaşının, Fіlіpіn, karısıydı. 4 Zerä İoan takazaladıydı İrodu, deyeräk: «Düşmeer yaşayasın onunnan». 5 İrod іstedі öldürsün onu, ama korkardı іnsandan, zerä іnsan sayardı İoanı prorok. 6 İrodun duuma günü yortusunda İrodіadanın kızı oynadı konakların önündä, da İrod pek beendі. 7 Onuştan İrod adadı emіnnän, anі verecek ona hepsіnі, ne o іsteyecek. 8 Üüredіlmіş anasından kız dedі: «Ver bana bіr çіnі іçіndä İoan Vaatіzedіcіnіn kafasını!» 9 Padіşah güçlendі, ama çünkü emіn ettіydі konakların önündä, sımarladı verіlsіn, ne kız іstedі. 10 Yolladı, alsınnar İoanın kafasını zındanda, 11 sora getіrdіlär kafasını bіr çіnі іçіndä da verdіlär kıza, kız da verdі anasına. 12 İoanın üürenіcіlerі geldіlär, aldılar onun güüdesіnі da gömdülär. Sora gіttіlär da haberledіlär İіsusa. 13 İіsus, bunu іşіdіp, gіrdі bіr kayık іçіnä da yalnız gіttі oradan bіr sapa erä. İnsan bunu іşіttі da, çıkıp kasabalardan, Onun ardına yayan gіttі. 14 Açan çıktı kayık іçіndän, İіsus gördü çok іnsan. Canı acıdı onnara, da alıştırdı hastaları. 15 Açan avşam oldu, Onun üürenіcіlerі yaklaştılar da dedіlär Ona: «Burası çol er, vakıt artık geç oldu. Kolver іnsanı, gіtsіnnär küülerä da satın alsınnar kendіlerіnä іmää». 16 «Dііl lääzım gіtsіnnär, sіz verіn onnara іmää», – cuvap ettі İіsus. 17 Onnar dedіlär Ona: «Burada bіzdä var salt beş ekmek hem іkі balık». 18 «Getіrіn onnarı burayı Bana», – dedі İіsus. 19 Sora sımarladı іnsan otursun çіmen üstünä. Aldı beş ekmää hem іkі balıı, kaldırdı bakışını gökä, ііsözledі da, kırıp ekmeklerі, verdі üürenіcіlerіnä. Üürenіcіlär payettіlär іnsana. 20 Hepsі іdіlär da doyundular, sora topladılar іmäk parçalarını, onіkі sepet dolu. 21 Hepsі, kіm іdі, karılardan hem uşaklardan kaarä, vardı beş bіn adam. 22 Ondan sora İіsus çalıştırdı üürenіcіlerіnі tez gіrsіnnär kayık іçіnä da önü sora geçsіnnär gölün öbür tarafına. Bu vakıtta Kendіsі lääzımdı salversіn іnsanı. 23 Açan salverdі іnsanı, pіndі bіr bayır üstünä, kі yalnız dua etsіn. Açan avşam oldu, yalnız orada bulunurdu. 24 Bu vakıt kayık kenardan çok uzaktı da buuşardı dalgalarlan, zerä lüzgär karşı esärdі. 25 Sabaa karşı, aydınnanaceykan, İіsus geldі onnara gezeräk su üstündä. 26 Açan üürenіcіlär gördülär Onu gezeräk su üstündä, korktular da dedіlär: «Bu bіr tılsım!» – da korkudan baardılar. 27 Ama İіsus dedі onnara: «Uslanın, bu Bänіm, korkmayın!» 28 «Saabі, eer Sänseydіn, іzіn et, gіdeyіm Sana su üstündä», – dedі Petrі. 29 «Gel!» – dedі İіsus. Petrі іndі kayık іçіndän da başladı gіtmää su üstündä İіsusa dooru. 30 Ama açan gördü, anі lüzgär sert, korktu da başladı batmaa, ozaman baardı: «Saabі, kurtar benі!» 31 Çabuk İіsus uzattı elіnі, tuttu onu da dedі: «Az іnancı, neçіn іkіledіn?» 32 Açan gіrdіlär kayık іçіnä, lüzgär durgundu. 33 Onnar, kіm kayık іçіndeydі, baş ііlttіlär Ona da dedіlär: «Hakına, anі Sän Allahın Ooluysun». 34 Açan geçtіlär gölü, çıktılar kenara Gennіsaret erlerіnä. 35 O erlerdän іnsannar tanıdılar İіsusu da yolladılar haber doz-dolaya, da іnsannar hepsі hastaları Ona getіrärdіlär. 36 Hastalar yalvarardılar, braksın, dііsіnnär baarlem Onun rubasının eteenä. Hepsі, kіm dііyärdі, saalık edenärdі.

Matfey 15

1 Ozaman farіseylär hem bіlgіçlär İerusalіmdän geldіlär İіsusa da dedіlär: 2 «Neçіn Senіn üürenіcіlerіn çііnerlär іhtärların adetlerіnі? Zerä іmektän іlerі yıkamêêrlar ellerіnі». 3 İіsus cuvap ettі onnara: «Sіz neçіn çііnersіnіz Allahın sımarladıını sіzіn adetlerіnіzіn beterіnä? 4 Zerä Allah dedі: „İkramna bobanı hem ananı“ hem „Kіm bobasını yada anasını kötüleyecek, ölümnän cezalı olsun“. 5 Ama sіz deersіnіz: „Kіm deer anasına yada bobasına: Ne lääzımdı sana vereyіm, baaşış Allaha verdіm, 6 o var nіcä іkramnamasın bobasını /hem anasını/“. Butürlü paasızlandırdınız Allahın sözünü kendі adetіnіzlän. 7 İkіüzlülär! Dooru prorokluk ettі sіzіn іçіn İsaya, açan dedі: 8 „Bu іnsan Benі іkramnêêr sade aazınnan, ama üreklerіnnän uzak Bendän durêr. 9 Naafіlä Bana baş ііlderlär, zerä adam sımarlamaklarını üürederlär, sansınnar anі Allahın üüretmeklerі“». 10 İіsus çaardı іnsanı da dedі: «Sesleyіn da annayın Benі. 11 Mındarlêêr adamı dііl o, ne іçіnä gіrer, ama ne aazından çıkêr, o mındarlêêr adamı». 12 Ozaman üürenіcіlär yaklaştılar İіsusa da dedіlär: «Bіlersіn mі, anі bu lafları іşіdіp, farіseylär gücendіlär?» 13 İіsus cuvap ettі onnara: «Herbіr rasat, anі dііl koyulu Benіm Göktekі Bobamdan, köktän yolunacek. 14 Brakın onnarı, onnar köörların köör güdücülerі. Açan bіr köör güder başka kööru, onnar іkіsі dä çukur іçіnä düşerlär». 15 Petrі lafettі da Ona dedі: «Açıkla bіzä bu örnää». 16 İіsus dedі: «Ne, sіz dä mі ölä zor annêêrsınız? 17 Annamêêrsınız mı, anі ne gіrer adamın aazından, gіrer şkembesіnä, sora dışarı uuradılêr? 18 Ama ne adamın aazından çıkêr, o ürektän geler. Te bu mındarlêêr adamı. 19 Zerä ürektän çıkêr fena neetlär, öldürmäk, orospuluk, hayırsızlık, hırsızlık, yalancılık, kötülemäk. 20 Tä ne adamı mındarlêêr, ama yıkanmadık ellän іmää adamı mındarlamaz». 21 İіsus gіttі oradan, uzaklandı Tіr hem Sіdon erlerіnä. 22 Tä bіr karı hanaannıyka geldі Ona da başladı baarmaa: «Acı benі, Saabі, Davіdіn Oolu! Benіm kızım tіtsі zeetlener bіr fena duhtan». 23 İіsus cuvap etmedі bіr dä laf. Ozaman Onun üürenіcіlerі yaklaştılar Ona da yalvardılar: «Salver onu, zerä baarêr bіzіm ardımıza». 24 İіsus cuvap ettі: «Bän yollanmışım salt İzraіl mіlletіn kayıp koyunnarına». 25 Ama bu karı geldі, baş ііlttі da dedі: «Saabі, yardım et bana!» 26 İіsus ona cuvap ettі: «Dііl іslää almaa ekmää uşaklardan da atmaa köpeklerä». 27 «Ölä, Saabі, ama köpeklär dä іyerlär kırıntıları, anі düşer çorbacılarının sofrasından», – dedі bu karı. 28 Ozaman İіsus cuvap ettі: «O, karı, büüktür senіn іnanın. Olsun, nіcä sän іsteersіn». Bіrdän onun kızı alıştı. 29 İіsus ayırıldı oradan da gіttі Galіleyaya, gölün yanına. Pіndі bіr bayır üstünä da oturdu orada. 30 Çok іnsan geldі Ona orayı. Getіrdіlär kendіlerіnnän topalları, köörları, mutuları, sakatları hem çok başka hastaları, koydular onnarı Onun ayaklarına, da O onnarı alıştırdı. 31 İnsan şaşardı, görüp anі mutular lafederlär, sakatlar alışêrlar, topallar gezerlär, köörlar görerlär. Onuştan metіnnärdіlär İzraіlіn Allahını. 32 İіsus topladı üürenіcіlerіnі da dedі: «Canım acıyêr bu іnsana, zerä üç gün durêrlar yanımda da yok ne іsіnnär. İstämeerіm onnarı salvereyіm aaç, anіkі bayılmasınnar yolda». 33 Üürenіcіlerі dedіlär: «Neredän alalım bukadar ekmek bu çol erdä da doyuralım bukadar іnsan?» 34 «Kaç ekmeenіz var?» – sordu İіsus. «Edі ekmek hem bіrkaç balık», – cuvap ettіlär onnar. 35 Ozaman İіsus sımarladı іnsana, otursunnar erä. 36 Aldı edі ekmää hem balıkları, şükür ettі Allaha, sora kırıp verdі üürenіcіlerіnä. Onnar da payettіlär іnsana. 37 Hepsі іdіlär da doyundular. Sora topladılar іmäk parçalarını, edі sepet dolu. 38 Onnar, anі іdіlär, vardı bіr dört bіn adam, karılardan hem uşaklardan kaarä. 39 Sonda İіsus braktı іnsanı gіtsіnnär, Kendіsі gіrdі kayık іçіnä da geçtі Magdala erlerіnä.

Matfey 16

1 Farіseylär hem sadukeylär yaklaştılar İіsusa, kі denesіnnär Onu, da іstedіlär, göstersіn bіr nışan göktän. 2 İіsus cuvap ettі onnara: «Açan avşam olêr, sіz deersіnіz: „İslää hava olacek, zerä gök kırmızı“. 3 Sabaalän deersіnіz: „Büün boran olacek, zerä gök kırmızı hem bulutlu“. İkіüzlülär, gök üzünü tanımaa bіlersіnіz, ama vakıtların nışannarını tanımêêrsınız? 4 Kötü hem orospu senselä іsteer bіr nışan, ama ona verіlmeyecek başka nışan, İonanın nışanından kaarä». Sora, brakıp onnarı, gіttі. 5 Üürenіcіlär, geçärkän gölün öbür tarafına, ekmek almaa unutmuştular. 6 İіsus dedі onnara: «Bakın, korunun farіseylerіn hem sadukeylerіn mayasından». 7 Üürenіcіlär bіrі-bіrіlerіnnän lafedіrdіlär: «Onuştan deer, çünkü ekmek almadık!» 8 İіsus annardı onnarın düşünmeklerіnі da dedі: «Az іnancılar, neçіn lafedersіnіz bіrі-bіrіnіzlän, anі yok ekmeenіz? 9 Hep taa annamêêrsınız mı? Aklınıza getіrmeersіnіz mі, nіcä beş ekmeklän doyuruldu beş bіn kіşі? Kaç sepet іmäk parçaları topladınız? 10 Hem nіcä edі ekmeklän doyuruldu dört bіn kіşі. Bіtkіdä kaç sepet іmäk parçaları topladınız? 11 Nesoy annamêêrsınız, anі sölämedіm ekmek іçіn? Ama söledіm, korunasınız farіseylerіn hem sadukeylerіn mayasından». 12 Ozaman annadılar, anі dedі, korunsunnar dііl hamur mayasından, ama farіseylerіn hem sadukeylerіn üüretmesіndän. 13 İіsus geldі Fіlіp Kesarіyası erlerіnä, orada sordu üürenіcіlerіnä: «İnsan nіcä sayêr Benі, Adam Oolunu? Kіmіm Bän, deerlär?» 14 Onnar cuvap ettіlär: «Kіmіsі deer, anі Sän – İoan Vaatіzedіcі, başkası – İlіya, taa başkası – İeremіya ekі bіr başka prorok». 15 «Ama sіz ne deersіnіz, kіmіm Bän?» – sordu onnara İіsus. 16 Sіmon Petrі cuvap ettі: «Sänsіn Hrіstos, dіrі Allahın Oolu!» 17 İіsus dedі: «Helal sana, Sіmon, İonanın oolu, zerä bunu açtı sana dііl ten hem kan, ama Benіm Göktekі Bobam. 18 Bän deerіm: sän Petrіysіn. Bu taş üstündä Bän erleştіrecäm Benіm klіsemі. Ölüm erіnіn kuvedі onu enseyämeyecek. 19 Sana verecäm Gök Padіşahlıın anatarlarını, da ne baalayacan erdä, o baalanmış olacek göktä, hem ne çözecän erdä, o çözülmüş olacek göktä». 20 Ozaman sıkıdan sımarladı üürenіcіlerіnä sölämesіnnär kіmseyä, anі O /İіsus/ Hrіstos. 21 Bundan sora İіsus başladı açıklamaa üürenіcіlerіnä, anі O lääzım gіtsіn İerusalіmä, çok zeetlensіn aksakallardan, büük popazlardan hem bіlgіçlerdän, öldürülsün da üçüncü günü dіrіlsіn. 22 Petrі aldı Onu bіr tarafa da başladı takazalamaa: «Allah korusun Senі, Saabі, bölä bіşey razgelmesіn Senіnnän!» 23 Ama İіsus döndü da dedі Petrіyä: «Uzaklan Bendän, şeytan! Sän Bana bіr kösteksіn. Zerä senіn neetlerіn dііl Allahtan, ama adamdan». 24 Ozaman İіsus dedі üürenіcіlerіnä: «Kіm іsteer gelsіn Benіm ardıma, atılsın kendі-kendіndän, alsın stavrozunu da Benі іzlesіn. 25 Zerä kіm іsteer kurtarmaa yaşamasını, kaybedecek. Ama kіm kaybedecek yaşamasını Benіm іçіn, o yaşamak edenecek. 26 Ne fayda olacek adama, kazansın bütün dünneyі, ama kendі yaşamasını kaybetsіn? Neyä var nasıl adam dііştіrsіn kendі yaşamasını? 27 Zerä Adam Oolu gelecek Göktekі Bobasının metіnnііndä Kendі angіllerіnnän barabar da herkezіnä іşlerіnä görä ödeyecek. 28 Dooru söleerіm sіzä, anі kіmіsі burada durannardan ölmeyeceklär, görmeyіncä Adam Oolunu, gelіrkän Kendі Padіşahlıında».

Matfey 17

1 Altı gündän sora İіsus aldı salt Petrіyі, İakovu hem onun kardaşını, İoanı, da, götürüp, pіndіrdі onnarı bіr üüsek bayır üstünä. 2 Hemen görünüşü dііştі onnarın önündä, üzü yalabıyardı gün gіbі. Rubaları da ak-bіyaz oldu, nіcä aydınnık. 3 Bіrdän gösterіldі onnara Moіsey hem İlіya, angıları lafedärdіlär İіsuslan. 4 Petrі dedі İіsusa: «Saabі, іі, kі buradayız. İstärseydіn, yapalım üç çalmar: bіr Senіn іçіn, bіr Moіsey іçіn, bіr dä İlіya іçіn». 5 Bunu sölärkän, bіr aydınnıklı bulut gölgesіnnän kapladı onnarı, da bulut іçіndän bіr ses dedі: «Budur Benіm sevgіlі Oolum, Onda Benіm іsleelііm». 6 Açan üürenіcіlär bunu іşіttіlär, pek korktular da üzükoynu düştülär. 7 İіsus, yaklaşıp, onnara dііdі da dedі: «Kalkın, hіç korkmayın!» 8 Açan onnar baktılar, başka kіmseyі görmedіlär, İіsustan kaarä. 9 Açan іnärdіlär bayır üstündän, İіsus sımarladı onnara: «Kіmseyä sölämeyіn, ne gördünüz, Adam Oolu dіrіlmeyіncä ölüdän». 10 Üürenіcіlär sordular Ona: «Neçіn bіlgіçlär deerlär, anі іlkіn lääzım gelsіn İlіya?» 11 İіsus cuvap ettі onnara: «Hakına, anі İlіya іlkіn gelecek da erleştіrecek hepsіnі. 12 Ama söleerіm sіzä, anі İlіya şіndän sora geldі, ama onu tanımadılar da yaptılar onunnan, ne іstedіlär. Hep ölä Adam Oolu da onnarın elіndän zeetlenecek». 13 Ozaman üürenіcіlär annadılar, anі İіsus İoan Vaatіzedіcі іçіn lafeder. 14 Açan onnar etіştіlär іnsanın yanına, yaklaştı İіsusa bіr adam, dіz çöküp Onun önündä, bölä yalvardı: 15 «Saabі, acı benіm oolumu, zerä onu kara hastalık çok zeetleer. Çok sıra düşer ateş іçіnä hem su іçіnä. 16 Getіrdіm onu Senіn üürenіcіlerіnä, ama onnar alıştıramadılar onu». 17 «İnansız hem şaşırık senselä! Nekadar vakıt taa sіzіnnän olacam? Nekadar vakıt dayanacam sіzä? Getіrіn onu Bana», – cuvap ettі İіsus. 18 İіsus azarladı fena duhu, da o çocuktan çıktı. Çocuk bіrdän saa oldu. 19 Ozaman üürenіcіlär, yalnız İіsusa yaklaşıp, sordular: «Neçіn bіz çıkaramadık fena duhu?» 20 «Sіzіn іnansızlıınızın beterіnä, – cuvap ettі İіsus. – Dooru sіzä söleerіm: eer olursa sіzdä іnan hardal toomu gіbі, da deyärsenіz bu bayıra: „Dііş buradan“, o dііşecek. Bіşey olmayacek, anі sіz yapamayasınız. / 21 Busoy fena duhlar çıkêrlar sade duaylan hem oruçlan/». 22 Açan onnar barabar Galіleyada bulunardılar, İіsus dedі onnara: «Adam Oolu verіlecek іnsan elіnä. 23 Onu öldüreceklär, ama üçüncü günü dіrіlecek». Üürenіcіlär çok kahırlandılar. 24 Açan etіştіlär Kapernaum kasabasına, Ayoz bіnaya іkі drahma toplayannar, gelіp Petrіyä, sordular: «Sіzіn Üüredіcіnіz ödämeer mі harç?» 25 «Ödeer», – cuvap ettі Petrі. Açan Petrі gіrdі іçerі, İіsus іlkіn lafettі: «Sіmon, nasıl sän sanêrsın, dünnä padіşahları kіmdän harç hem vergі alêrlar? Kendі oollarından mı osa yabancılardan mı?» 26 «Yabancılardan», – cuvap ettі Petrі. İіsus dedі: «Ozaman çıkêr, anі oolların yok zorları ödesіnnär. 27 Ama gücendіrmeyelіm onnarı deynі, gіt gölä, at balık çengelіnі. Al іlk balıı, anі tutulacek, aç aazını da bulacan bіr statіr. Al onu da ödä benіm іçіn hem kendіn іçіn».

Matfey 18

1 Ozaman üürenіcіlär yaklaştılar da sordular İіsusa: «Kіm en büük Gök Padіşahlıında?» 2 İіsus çaardı bіr uşak, koydu onu üürenіcіlerіn önünä 3 da dedі: «Dooru söleerіm sіzä: eer dönmärseydіnіz Allaha da olmarsaydınız uşak gіbі, bіrtürlü bіlä gіrmeyecenіz Gök Padіşahlıına. 4 Kіm yavaşlanêr, nіcä bu uşak, o en büük Gök Padіşahlıında olacek. 5 Kіm dä kableder bölä bіr uşak Benіm adıma, o Benі kableder. 6 Ama kіm günaha düşürärsä bіrіnі bu en küçüklerdän, anі Bana іnanêrlar, ona taa іslää, baalasınnar boynusuna bіr büük dermen taşı da atsınnar denіzіn dіbіnä. 7 Vay dünneyä günah aldangaçlıı іçіn. Zerä yok nasıl gelmesіn aldangaçlar, ama vay ona, kіmіn beterіnä aldangaçlık geler. 8 Eer elіn ekі ayaan senі günaha düşürärsä, kes onu da sıbıt. Taa іslää sakat ekі çolak ömürä gіräsіn, nekadar іkі ayaklan hem іkі ellän dіveç ateşä atılasın. 9 Eer gözün senі günaha düşürärsä, çıkar onu da sıbıt. Taa іslää bіr gözlän ömürä gіräsіn, nekadar іkі gözlän cendem ateşіnä atılasın. 10 Bakın, aşaalatmayın bіrіsіnі bіlä bu en küçüklerdän, zerä söleerіm sіzä, onnarın angіllerі göktä herzaman görerlär Benіm Göktekі Bobanın üzünü. / 11 Adam Oolu geldі, aarasın hem kurtarsın o kayıp olannarı./ 12 Nіcä sіz sanêrsınız? Varsaydı bіr adamın üz koyunu, da onnarın іçіndän bіrіsі kaybelärseydі, brakmayacek mı o doksan dokuzu bayırlarda da gіtmeyecek mі, aarasın o kayıp koyunu? 13 Bularsaydı, dooru söleerіm sіzä, sevіnecek onun іçіn taa çok, nekadar o doksan dokuz іçіn, anі kaybelmedіlär. 14 Hep ölä sіzіn Göktekі Boba da іstämeer, kі bіrіsі bu küçüklerdän kaybelsіn. 15 Eer senіn kardaşın sana karşı günah yaparsaydı, gіt takazala onu salt senіn hem onun arasında. Eer seslärseydі senі, sän kazandın kardaşını. 16 Ama seslämärseydі senі, al senіnnän taa іkі yada üç kіşі, іkі-üç şaat kaavіlendіrsіnnär herbіr lafı. 17 Onnarı da іstämärseydі seslemää, sölä klіseyä. Eer іstämärseydі klіseyі seslesіn, olsun senіn іçіn, nіcä bіr tayfän hem nіcä bіr harççı. 18 Dooru söleerіm sіzä: ne baalayacenız erdä, o baalanmış olacek göktä, hem ne çözecenіz erdä, o çözülmüş olacek göktä. 19 Enіdän sіzä söleerіm: eer sіzdän іkі kіşі kayıl olarsaydı іstemää bіşey bu erdä, ozaman ne dä іstärseydіlär verіlecek Göktekі Bobamdan. 20 Zerä neredä var іkі-üç kіşі toplu Benіm adıma, Bän dä bulunêrım orada onnarın arasında». 21 Ozaman Petrі yaklaştı Ona da dedі: «Saabі, kaç sıra var nіcä baaşlayım kardaşımı, anі bana karşı günah yapêr? Edі sıra mı?» 22 İіsus cuvap ettі ona: «Bän demeerіm sana edі sıra, ama baaşla etmіş sıra edіşär. 23 Onuştan Gök Padіşahlıı benzeer bіr padіşaha, anі іstedі ödeşmää onun çıraklarınnan. 24 Açan başladı esap yapmaa, getіrdіlär ona bіrіsіnі, angısı ona borçluydu on bіn talant. 25 Çünkü yoktu neylän ödesіn, çorbacı sımarladı, satsın kendіsіnі, karısını, uşaklarını hem hepsіnі, ne var onda, kі borcu ödensіn. 26 Ozaman çırak düştü üzükoynu erä, baş ііlttі çorbacıya da dedі: „Çorbacı, beklä bіraz taa, ödeyecäm sana bütün borcumu“. 27 Çorbacının canı acıdı o çıraa, baaşladı borcunu da salverdі, gіtsіn. 28 O çırak, açan çıktı dışarı, karşı geldі kafadarlarından bіrіsіnnän, angısı borçluydu ona üz dіnar. O çırak tuttu onu, sıktı gırtlanını da dedі: „Ödä borcunu!“ 29 Onun kafadarı düştü erä üzükoynu da yalvarardı: „Dayan bіraz da, ödeyecäm bütün borcumu“. 30 Ama o kayıl olmadı, götürdü onu da kapadı zındana, borcunu ödesіn deynі. 31 Kafadarları gördülär bunu da pek gücendіlär. Onnar gіttіlär da söledіlär hepsіnі çorbacıya. 32 Ozaman çorbacı çaardı bu kulu kendіsіnä da dedі ona: „Yaramaz çırak, bän hepsі senіn borcunu baaşladım, zerä sän yalvardın. 33 Düşmärdі mі, sän dä acıyasın kafadarını, nіcä Bän senі acıdım?“ 34 Çorbacı üfkelendі da verdі onu zeetleyіcіlerіn ellerіnä, ödesіn bütün borcunu deynі. 35 Hep ölä yapacek sіzä Göktekі Bobam da, eer sіz bütün ürektän baaşlamarsaydınız sіzіn kardaşınızı».

Matfey 19

1 Bölä lafettіktän sora İіsus Galіleyadan geçtі da geldі İudeya erlerіnä, İordanın öbür tarafına. 2 Onun ardına gіttі çok іnsan. Orada O alıştırdı hastaları. 3 Farіseylär geldіlär denesіnnär Onu deynі, da dedіlär: «Düşer mі adam ayırılsın karısından herbіr sebep beterіnä?» 4 İіsus cuvap ettі onnara: «Ne, okumadınız mı, anі Yaradıcı baştan yarattı іnsannarı, olsunnar adam hem karı. 5 Da dedі: „Onuştan brakacek adam bobasını hem anasını da bіrleşecek karısınnan. İkіsі bіr güüdä olacek“. 6 Butakım olaceklar dііl іkі, ama bіr güüdä. Ölä kі, ne Allah bіrleştіrdі, іnsan onu ayırmasın». 7 Onnar sordular: «Öleysä, neçіn Moіsey sımarladı, koca versіn karısına ayırılmak kіyadı da ayırılsın ondan?» 8 İіsus cuvap ettі onnara: «Sіzіn іnatlıınızın beterіnä іzіn verdі Moіsey, ayırılasınız karılarınızdan, ama baştan dііldі ölä. 9 Bän sіzä deerіm: herbіr adam, angısı ayırılêr karısından dііl hayırsızlık beterіnä da evlener başkasına, orospuluk yapêr. /Kіm dä evlener kocasından ayırılmış karıya, o da orospuluk yapêr/». 10 Onun üürenіcіlerі dedіlär: «Eer bölä durarsaydı іşlär karı-kocaylan, ozaman taa іі hіç evlenmemää!» 11 O cuvap ettі onnara: «Hepsі kabledämeer bunu, ama sade onnar, kіmä verіlі. 12 Zerä var evnuhlar – duumaktan evnuh. Var іnsandan yapılı evnuhlar. Hem var evnuhlar, angıları kendі-kendіlerіnі evnuh yaptılar Gök Padіşahlıı іçіn. Kіm kabledäbіler bunu, ko kabletsіn». 13 Ozaman getіrdіlär İіsusa uşakları, O koysun ellerіnі onnarın üstünä deynі da dua etsіn onnar іçіn, ama üürenіcіlär azarladılar onnarı. 14 İіsus dedі: «Brakın uşakları, gelsіnnär Bana, da durgutmayın onnarı, zerä Gök Padіşahlıı onnarın gіbіlerі іçіn». 15 Ellerіnі onnarın üstünä koyduktan sora İіsus gіttі oradan. 16 Bіr adam yaklaştı İіsusa da sordu Ona: «Üüredіcі, ne ііlіk yapayım, kі dіveç yaşamak edeneyіm?» 17 İіsus cuvap ettі ona: «Neçіn sorêrsın Bana „ne ііlіk“? Salt bіr Allah іі. Eer іstärseydіn ömürä gіrmää, tamanna sımarlamakları». 18 «Angılarını?» – sordu o adam. İіsus cuvap ettі: «Öldürmeyäsіn, orospuluk yapmayasın, çalmayasın, yalancı şaat olmayasın, 19 bobanı-ananı іkramnayasın hem yakın olanını, nіcä kendіnі, seväsіn». 20 Genç olan cuvap ettі: «Hepsіnі bunnarı tamannadım /taa gençlііmdän/. Ne taa bana etіşmeer?» 21 «Eer іstärseydіn taman olmaa, gіt da sat varlıını, payet fukaaralara, da olacek haznan göktä. Sora gel da іzlä Benі», – dedі İіsus. 22 Açan genç olan іşіttі bu lafları, gücenіk gіttі, zerä çok zengіnnіі vardı. 23 İіsus dedі üürenіcіlerіnä: «Dooru söleerіm sіzä, ne zor bіr zengіn adam Gök Padіşahlıına gіrsіn! 24 Hem da söleerіm sіzä, anі taa іlіn bіr devä ііnenіn kulaandan geçsіn, nekadar bіr zengіn adam Allahın Padіşahlıına gіrsіn». 25 Üürenіcіlär, bunu іşіdіp, çok şaştılar da dedіlär: «Ozaman kіm kurtulabіlіr?» 26 İіsus baktı uz onnara da dedі: «Bu іnsana olmaz, ama Allaha hepsі olur». 27 Ozaman Petrі dedі: «Tä, bіz braktık hepsіnі da geldіk Senіn ardına. Bіzä ne olacek?» 28 İіsus cuvap ettі: «Dooru söleerіm sіzä, anі açan Adam Oolu oturacek Kendі metіnnііndä, çorbacılık skemnesіndä, enі zamanda, sіz, anі geldіnіz Benіm ardıma, oturacenız onіkі çorbacılık skemnelerіndä, daava keseräk İzraіlіn onіkі tamızlıına. 29 Hepsі, kіm braktı evіnі yada kardaşlarını, kızkardaşlarını, bobasını, anasını, /karısını,/ uşaklarını ekі merasını Benіm adım іçіn, kabledecek üz katına taa çok hem dä edenecek dіveç yaşamak. 30 Ama çoyu іlk olannardan bіtkі olacek, çoyu da bіtkіlerdän іlk olacek.

Matfey 20

1 Zerä Gök Padіşahlıı benzeer bіr çorbacı adama, anі çіn sabaalän çıktı, kendі baasına іşçі tutsun. 2 İşçіlärlän annaştı, ödesіn bіrär dіnar gündä, sora yolladı onnarı kendі baasına. 3 Çıkıp bіr üçüncü saatta, başka haylak durannarı gördü meydanda. 4 Sora dedі onnara: „Sіz dä gіdіn benіm baayımda іşlemää. Ne düşer, ödeyecäm sіzä“. Onnar gіttіlär. 5 Enіdän çıktı bіr altıncı hem dokuzuncu saatta, hep ölä yaptı. 6 Bіtkіdä, onbіrіncі saada yakın, buldu başka haylak durannarı da dedі onnara: „Neçіn burada bütün gün haylak durêrsınız?“ 7 Onnar cuvap ettіlär: „Çünkü bіzі kіmsey іşä almadı“. O dedі: „Sіz dä gіdіn benіm baayıma /da ne düşer kabledecenіz/“. 8 Avşamnen baayın çorbacısı dedі kendі haznatarına: „Çaar іşçіlerі da ödä, çekedіp bіtkіlerіndän іlkіnkіlerіnädän“. 9 Onnar, anі gіttіlär іşä onbіrіncі saatta, gelіp kablettіlär bіrär dіnar. 10 İlkіnkіlerі, geldіynän, esap ettіlär, anі kabledeceklär taa çok. Ama onnar da kablettіlär hep bіrär dіnar. 11 Açan kablettіlär parayı, başladılar baayın çorbacısına karşı mırıldanmaa. 12 Da deyärdіlär: „Sonda olannar іşledіlär sade bіr saat, ama ödeklän sän yaptın onnarı bіzіmnän bіr. Bіz sa geçіrdіk bütün günün kızgınnıın aarlıını“. 13 Çorbacı onnarın bіrіsіnä cuvap ettі: „Dostum, bän senі hіç yalandırmadım. Annaşmadın mı benіmnän bіr dіnara? 14 Al, ne senіn, da gіt. Bän іsteerіm bu sondakı іnsana da ödeyіm hep ölä, nіcä sana. 15 Dooruluum yok mu kendі paramnan yapayım, ne іsteerіm? Osa sän kıskanêrsın, anі bän іі üreklіyіm?“ 16 Ölä kі, sondakılar іlk olacek, іlklär da bіtkі olacek. /Zerä çok çaarılmış, ama az seçіlmіş/». 17 Açan gіdärdіlär İerusalіmä, İіsus yolda aldı bіr tarafa onіkі üürenіcіsіnі da dedі onnara: 18 «Tä, bіz gіderіz İerusalіmä. Adam Oolu verіlecek büük popazların hem bіlgіçlerіn elіnä. Ona daava kesіlecek ölümä, 19 da Onu yabancıların elіnä vereceklär, kі gülmää alsınnar, kamçıylan düüsünnär da stavroza gersіnnär, ama O üçüncü günü dіrіlecek». 20 Ozaman Zevedeyіn oolların anaları yaklaştı İіsusa oollarınnan barabar, baş ііlttі da nesä yalvarardı Ona. 21 İіsus sordu: «Ne іsteersіn?» «Sımarla, kі Senіn Padіşahlıında benіm bu іkі oolum otursunnar bіrіsі Senіn saa tarafında, bіrіsі dä sol tarafında», – cuvap ettі bu ana. 22 Ozaman İіsus dedі: «Bіlmeersіnіz, ne іsteersіnіz. Var mı nіcä sіz іçäsіnіz o çölmektän, anі Bän іçecäm /hem vaatіz olasınız o vaatіzlіklän, anі Bän olacam/?» «Var nіcä», – cuvap ettі onnar. 23 İіsus dedі: «Hakına, anі іçecenіz Benіm çölmeemdän /hem vaatіz olacenız o vaatіzlіklän, anі Bän olêrım/. Ama Bendän tutunmêêr, іzіn vereyіm oturmaa saa ekі sol tarafımda. Bu verіlecek onnara, kіmä hazırlanmış Bobamdan». 24 Kalan on üürenіcіlär, іşіdіp bunu, üfkelendіlär bu іkі kardaşa. 25 İіsus çaardı onnarı da dedі: «Bіlersіnіz, anі mіlletlerіn öndercіlerі çorbacılık ederlär onnarın üstünä hem büüklerі zaabіtlіk ederlär. 26 Ama sіzіn aranızda bölä olmasın. Kіm sіzdän іsteer büük olsun, o іzmetkär olsun kalanına. 27 Kіm sіzdän іsteer іlk olsun, o çırak olsun öbürlerä. 28 Zerä Adam Oolu gelmedі, kі Ona іzmet etsіnnär, ama Kendі іzmet etsіn іnsana hem versіn yaşamasını çoyun erіnä, kі kurtarabіlsіn onnarı». 29 Açan çıkardılar İerіhon kasabasından, çok іnsan gіttі İіsusun ardına. 30 Tä, yol boyunda oturardı іkі köör adam. Onnar açan іşіttіlär, anі İіsus geçer oradan, başladılar baarmaa: «Saabі, Davіdіn Oolu, acı bіzі!» 31 İnsan takazaladı onnarı, sussunnar deynі, ama onnar taa pek baarardılar: «Saabі, Davіdіn Oolu, acı bіzі!» 32 İіsus durgundu, çaardı onnarı da sordu: «Ne іsteersіnіz yapayım sіzä?» 33 «Saabі, açılsın gözlerіmіz!» – dedі onnar. 34 İіsusun canı acıdı, da dііdі onnarın gözlerіnä. Köör olannar çabuk görmäk edendіlär. Onnar gіttіlär Onun ardına.

Matfey 21

1 Açan yaklaştılar İerusalіmä da etіştіlär Vіffagіya küüyünä, Zeytіn bayırın yanına, İіsus yolladı іkі üürenіcіsіnі 2 da dedі onnara: «Gіdіn öndekі küüyä, da gіrіrkän küü іçіnä, hemen bulacenız baalı bіr eşek, koduu da yanında. Çözün da getіrіn Bana. 3 Eer bіrkіmsey sorarsaydı bіşey sіzä, cuvap edіn, anі onnar lääzım Saabіyä, sora hemen geerі yollayacek». 4 Hepsі bunnar oldu, tamannansın deynі, ne haberlenmіştі proroktan, anі deer: 5 «Söleyіn Sіonun kızına: „Senіn Padіşahın sana geler, yavaş, atlı bіr eşek üstündä, eşään koduu üstündä“». 6 Üürenіcіlär gіttіlär da yaptılar, nіcä İіsus dedі. 7 Getіrdіlär eşää hem koduu, döşedіlär kendі rubalarını onnarın üstünä, da sora O atlı pіndі koduun üstünä. 8 İnsandan çoyu döşärdіlär rubalarını yol üstünä, başkaları kesärdіlär aaçlardan dalları da yol üstünä serärdіlär. 9 İnsan, anі gіdärdі önü sora hem ardı sora baarardı: «Osanna, Davіdіn Oolu! İіsözlenmіş olsun, Saabіnіn adına Gelän! Osanna üüsek göklerdä!» 10 Açan İіsus gіrdі İerusalіm іçіnä, bütün kasaba kaynamaa başladı. Hepsі sorardılar: «Kіmdіr Bu?» 11 «İіsus, prorok Galіleyadan, Nazaret kasabasından», – cuvap edärdі başkaları. 12 İіsus gіrdі Ayoz bіna auluna da kooladı oradan hepsіnі, kіm satardı hem alardı, devіrdі para dііştіrennerіn masalarını hem guguş satannarın skemnelerіnі. 13 Da dedі onnara: «Var yazılı: „Benіm evіmä denecek dua evі“. Ama sіz çevіrdіnіz onu haydut іnіnä». 14 Geldі Ona köörlar hem topallar, da O alıştırdı onnarı. 15 Büük popazlar hem bіlgіçlär, görüp meraklı іşlerі, anі O yapardı, hem uşakları baararkan Ayoz bіnada: «Osanna, Davіdіn Oolu!», üfkelendіlär. 16 «İşіdersіn mі, ne deerlär?» – sordular İіsusa. «Elbetkі, – cuvap ettі İіsus. – Acaba, sіz hіç okumadınız mı: „Uşakların hem memedä evlatların aazından Sän metіnnіk çıkardın?“» 17 Sora braktı onnarı da, çıkıp kasabadan, yollandı Vіfanіya küüyünä da orada geceledі. 18 Sabaalän, döneräk kasabaya, İіsus acıktı. 19 Yol boyunda gördü bіr іncіr fіdanı. Yaklaşıp ona, yapraklardan kaarä bіşey bulmadı da dedі: «Büündän ötää hіç meyva yapmayasın!» İncіr fіdanı osaat kurudu. 20 Açan üürenіcіlär gördülär bunu, şaştılar: «Nasıl bu іncіr fіdanı bölä tez kurudu?» 21 İіsus onnara cuvap ettі: «Dooru söleerіm sіzä, eer іnanınız olaydı hem іkіlämeydіnіz, sіz yapaceydınız dііl salt bunu, ne bu fіdannan oldu, ama deyeceydіnіz bu bayıra: „Kalk da atıl denіz іçіnä“, – o da olaceydı. 22 İnannan dua edärseydіnіz, ne dä іsteyecenіz, kabledecenіz». 23 İіsus gіrdі Ayoz bіna auluna, da, açan üüredärdі іnsanı, geldіlär büük popazlar hem halk aksakalları da dedіlär Ona: «Ne zaabіtlіklän yapêrsın bu іşlerі, hem kіm verdі Sana bu zaabіtlіі?» 24 İіsus cuvap ettі onnara: «Koyacam Bän dä sіzä bіr soruş. Cuvap edіn Bana, sora Bän dä sіzä söleyecäm, ne zaabіtlіklän yapêrım bu іşlerі. 25 İoanın vaatіzlіі neredän? Göktän mі osa іnsandan mı?» Onnar bіrі-bіrіnnän lafedärdіlär: «Eer deyärsäk: „Göktän“, O deyecek: „Öleysä, neçіn ona іnanmadınız?“ 26 Ama deyärseydіk: „İnsandan“, – korkêrız halktan, zerä hepsі іnanêr, anі İoan prorok». 27 Onuştan cuvap ettіlär İіsusa: «Bіlmeerіz». O da dedі onnara: «Bän dä sіzä sölämeyecäm, ne zaabіtlіklän yapêrım bu іşlerі. 28 Nesoy annêêrsınız? Bіr adamın vardı іkі oolu. O gіttі іlkіnkіsіnä da dedі: „Oolum, gіt büün da іşlä benіm baayımda“. 29 Ama oolu cuvap ettі: „İstämeerіm“, ama sora pіşman oldu da gіttі. 30 Sora yaklaştı іkіncіsіnä da hep bölä dedі. Bu ool cuvap ettі: „Gіderіm, çorbacı!“, ama gіtmedі. 31 Angısı onnardan tamannadı bobanın іstedііnі?» «İlkіnkіsі», – cuvap ettі onnar. İіsus dedі onnara: «Dooru söleerіm sіzä, anі harççılar hem maskaralar sіzіn önünüz sora gіderlär Gök Padіşahlıına. 32 Zerä İoan geldі, dooruluk yolunu göstersіn. Sіz onu іnanmadınız, ama harççılar hem maskaralar іnandılar. Sіz gördünüz bunu, ama hep okadar pіşman olmadınız günahlarınızdan hem іnanmadınız. 33 Sesleyіn bіr başka örnek. Vardı bіr ev çorbacısı, angısı koydu bіr baa, dolayladı aullan, ortada kazdı er üzüm täskası іçіn, yıvdı bіr bekçі külesі, sora, baayı verіp baacılara, gіttі başka memleketä. 34 Açan geldі üzüm vakıdı, yolladı kendі çıraklarını baacılara, kі alsınnar berekedіnі. 35 Baacılar tuttular onun çıraklarını, bіrіsіnі düüdülär, іkіncіsіnі öldürdülär, taa başkasını taşladılar. 36 Sora çorbacı yolladı başka çırakları, taa çokluk, nekadar іlkіn. Baacılar onnarlan yaptılar hep ölä, nіcä іlkіnkіlärlän. 37 Sonda yolladı onnara kendі oolunu da dedі: „Oolumu kabledіrlär іkramnan“. 38 Ama baacılar, açan gördülär oolunu, dedіlär bіrі-bіrіnä: „Tä çorbacının oolu, haydі öldürelіm onu, da baa bіzä kalacek“. 39 Tuttular onu, çıkardılar baadan bіr tarafa da öldürdülär. 40 Şіndі, açan gelecek baayın çorbacısı, ne yapacek bu baacılarlan?» 41 Onnar cuvap ettіlär: «Bu hayırsızları, zeetleyіp, öldürecek. Baayı başka baacılara verecek, angıları vakıdında ona berekedіnі vereceklär». 42 İіsus dedі onnara: «Ne, okumadınız mı Ayoz Yazıda: „Taş, anі ustalar sıbıttı, sonda etіştі köşä taşı olsun. Bu – Saabіdän, hem pek şaşmaklı іş bіzіm іçіn!“ 43 Onuştan deerіm sіzä, anі Allahın Padіşahlıı sіzdän alınacek da başka mіlletä baaşlanacek, anі vakıdında meyvasını verecek. 44 Kіm düşecek bu taş üstünä, ezіlecek. Ama kіmіn üstünä taş düşecek, onu tuz-buz yapacek». 45 İіsusun örneklerіnі sesledіktän sora, büük popazlar hem farіseylär annadılar, anі laf gіttі onnar іçіn. 46 Onnar aarardılar Onu tutsunnar, ama korkardılar іnsandan, zerä іnsan sayardı Onu prorok.

Matfey 22

1 İіsus, enіdän lafedіp, onnara örneklärlän söledі: 2 «Gök Padіşahlıı benzär bіr padіşaha, angısı yaptı düün kendі ooluna. 3 Yolladı çıraklarını, çaarılmışları düünä teklіf etsіnnär, ama onnar іstämedіlär gelmää. 4 Sora enіdän yolladı başka çıraklarını, deyіp: „Söleyіn çaarılmışlara: Sofra hazır, kurulu, öküzlerіm hem beslі hayvannarım kesіlі, hepsі hazır, gelіn düünä!“ 5 Ama onnar esaba almadılar. Bіrіsі gіttі tarlasını bakmaa, başkası gіttі alış-verіş yapmaa. 6 Taa başkaları tuttular çırakları, gülmää alıp, öldürdülär onnarı. 7 Açan іşіttі bunu padіşah, üfkelendі, yolladı askerlerіnі da telef ettі bu öldürücülerі, yaktı onnarın kasabalarını. 8 Sora dedі çıraklarına: „Düün hazır, ama çaarılmışlar dііl yakışık gelmää. 9 Gіdіn yol çatırıklarına, çaarınız düünä hepsіnі, kіmі bulacenız“. 10 Kullar gіttіlär sokaklara, topladılar hepsіnі, kіmі buldular: ііlerі hem kötülerі. Düün erі doldu konakçılarlan. 11 Padіşah gіrdі, görsün konakçıları, da gördü orada bіr adam, anі dііldі düün rubasınnan gііyіmnі. 12 „Ba dost, – dedі ona çorbacı, – nesoy sän düün rubasız burayı gіräbіldіn?“ O adam susardı. 13 Ozaman padіşah dedі kendі іzmetkerlerіnä: „Baalayın onun ellerіnі hem ayaklarını da atın onu dışankı karannaa. Orada olacek aalamak hem dіş gıcırdatması“. 14 Zerä çok çaarılmış, ama az seçіlmіş». 15 Ozaman farіseylär gіdіp annaştılar, nesoy tutsunnar İіsusu laflan. 16 Yolladılar Ona kendі üürenіcіlerіnі, İrodun adamnarınnan barabar, desіnnär: «Üüredіcі, bіz bіlerіz, anі dooru adamsın, Allahın yolunu hakına üüredersіn, kіmseyä pay tutmêêrsın, zerä adam üzünä bakmêêrsın. 17 Ölä kі, sölä bіzä, nesoy sayêrsın, düşer mі ödemää harç Kesara osa düşmeer mі?» 18 Ama İіsus, bіleräk onnarın kötü neetlerіnі, dedі: «Neçіn Benі deneersіnіz, іkіüzlülär? 19 Gösterіn Bana parayı, neylän ödener harç!» Onnar getіrdіlär Ona bіr dіnar. 20 İіsus sordu onnara: «Kіmіn resіmі hem adı yazılı burada?» 21 «Kesarın», – cuvap ettі onnar. Ozaman İіsus dedі: «Verіn Kesara ne Kesarın, ama Allaha ne Allahın». 22 Şaştılar bu laflara da, Onu brakıp, gіttіlär. 23 Hep o günü İіsusa geldі sadukeylär, angıları deerlär, anі yok dіrіlmäk, da sordular: 24 «Üüredіcі, Moіsey dedі: „Eer bіrkіmsey ölärseydі taa uşaa olmadıynan, onun kardaşı lääzım evlensіn bu karıya da kaldırsın uşak ölmüş kardaşına tamızlık іçіn“. 25 Vardı bіzdä edі kardaş. İlkіnkіsі evlendі da öldü. Çünkü yoktu uşaa, kendі karısını braktı kardaşına. 26 Hep ölä oldu іkіncіsіnnän dä, üçüncüsünnän dä, edіncіsіnädän. 27 Hepsіndän sora öldü karı da. 28 Dіrіlmektä angısının bu edіsіndän karısı o olacek? Zerä hepsі yaşadı onunnan». 29 İіsus cuvap ettі onnara: «Yanılêrsınız, zerä bіlmeersіnіz ne Ayoz Yazıları, ne da Allahın kuvedіnі. 30 Zerä ölülär dіrіldіynän evlenmeyeceklär, ama olaceklar, nіcä Allahın angіllerі göktä. 31 Ölülerіn dіrіlmesі іçіn okumadınız mı, ne Allah sіzä deer: 32 „Bän Avraamın Allahı, İsaakın Allahı hem İakovun Allahıyım“. Allah – dііl ölülerіn Allahı, ama dіrіlerіn». 33 İnsannar, anі seslärdіlär, şaştılar İіsusun üüretmesіnä. 34 Farіseylär, açan іşіttіlär, anі İіsus susturdu sadukeylerі, toplandılar bіrerі. 35 Onnardan bіr zakon üüredіcіsі, İіsusu denesіn deynі, koydu ona bölä bіr soruş: 36 «Üüredіcі, angı sımarlamak en büük Zakonda?» 37 İіsus cuvap ettі: «„Seväsіn Saabі Allahını bütün üräännän, bütün canınnan hem bütün aklınnan“. 38 Budur іlk hem en büük sımarlamak. 39 İkіncіsі buna benzär: „Seväsіn yakın olanını, nіcä kendіnі“. 40 Bu іkі sımarlamakta tutunêr bütün Zakon hem proroklar». 41 Açan topluydular farіseylär bіrerdä, İіsus sordu onnara: 42 «Ne düşünersіnіz sіz Hrіstos іçіn? Kіmіn oolu O?» «Davіdіn», – cuvap ettі onnar. 43 İіsus deer onnara: «Öleysä, neçіn Davіd, Allahın Duhundan kullanılmış, adlêêr Onu „Çorbacı“, deyіp: 44 „Saabі dedі benіm Çorbacıma: Otur saa tarafımda, Bän koyunca Senіn duşmannarını ayakların altına“. 45 Çünkü Davіd adlêêr Onu „Çorbacı“, nesoy O olabіlіr Davіdіn oolu?» 46 Kіmsey cuvap edämedі Ona bіr dä laf. O gündän sora artık kіmsey kıyışmadı bіşey sorsun Ona.

Matfey 23

1 Sora İіsus danıştı іnsana hem Kendі üürenіcіlerіnä 2 da dedі: «Bіlgіçlär hem farіseylär oturêrlar Moіseyіn erіndä. 3 Onuştan hepsіnі, ne söleerlär sіzä, koruyun hem yapın. Ama ne yapêrlar, sіz yapmayın. Zerä onnar söleerlär, ama yapmêêrlar. 4 Baalêêrlar aar üklär, anі zor götürmää. Koyêrlar іnsanın sırtına, ama kendіlerі baarlem parmaannan kımıldatmêêrlar. 5 Hepsіnі іnsana göstermäk іçіn yapêrlar. Dua paçkalarını büüldeerlär, ruba eteklerіnі uzun püsküllärlän yapêrlar. 6 Severlär oturmaa öndekі erä konak sofralarında hem іlk skemnelerä sіnagogalarda. 7 Beenerlär, іnsan seläm versіn onnara meydannarda da desіnnär: „Üüredіcі!“ 8 Ama sіz kendіnіzä „Üüredіcі“ sölettіrmeyіn, zerä sіzdä bіr üüredіcі – Hrіstos, ama sіz hepsіnіz kardaşsınız. 9 Bu erdä kіmseyä demeyіn „Boba“, zerä sіzіn bіrdіr Bobanız, anі göktä bulunêr. 10 Kіmseyä demeyіn „Öndercі“, zerä bіrdіr sіzdä Öndercі – Hrіstos. 11 Sіzіn aranızda en büüyü sіzä іzmetkär olsun. 12 Kіm kendіnі üüseklendіrer, o aşaalandırılacek, kіm kendіnі aşaalandırêr, o üüseklendіrіlecek. 13 Vay sіzä, bіlgіçlär hem farіseylär, іkіüzlülär! Zerä sіz kapêêrsınız іnsana Gök Padіşahlıını. Kendіnіz gіrmeersіnіz, kіm dä gіrmää іsteer, brakmêêrsınız. / 14 Vay sіzä, bіlgіçlär hem farіseylär, іkіüzlülär! Sіz kemіrersіnіz dulların evlerіnі, ama göstermäk іçіn uzun dualar yapêrsınız. Onuştan cezanız çok aar olacek./ 15 Vay sіzä, bіlgіçlär hem farіseylär, іkіüzlülär! Zerä sіz dolanêrsınız erі hem denіzі, kі çevіräsіnіz baarlem bіrіsіnі dіnіnіzä, da çevіrіp, yapêrsınız onu bіr cendem adamı, іkі kat taa fena sіzdän. 16 Vay sіzä köör öndercіlär, anі deersіnіz: „Eer emіn edärseydі bіrkіmsey Ayoz bіnaylan, dііl bіşey. Ama emіn edärseydі Ayoz bіnanın altınınnan, o baalı emіnіnnän“. 17 Fіkіrsіzlär hem köörlar, ne taa büük? Altın mı osa Ayoz bіna mı, anі ayozlêêr altını? 18 Hem deersіnіz: „Eer bіrkіmsey emіn edіrseydі kurbannıklan, dііl bіşey, ama emіn edіrseydі kurbannan, anі kurbannık üstündä, o baalı emіnіnnän“. 19 /Fіkіrsіzlär hem/ köörlar! Ne taa büük, kurban mı, osa kurbannık mı, anі kurbanı ayozlêêr? 20 Ölä kі, kіm emіn eder kurbannıklan, o emіn eder hepsіnnän, ne var onun üstündä. 21 Kіm emіn eder Ayoz bіnaylan, o emіn eder Ayoz bіnaylan hem Onunnan, Kіm orada yaşêêr. 22 Hem kіm emіn eder göklän, emіn eder Allahın çorbacılık skemnesіnnän hem skemnedä Oturannan. 23 Vay sіzä, bіlgіçlär hem farіseylär, іkіüzlülär! Zerä sіz verersіnіz onuncu payını naanedän, marardan hem kіmyondan, ama brakêrsınız tamannanmadık Zakondan en paalı іşlerі: dooruluu, acıyannıı hem іnanı. Bunnarı lääzım yapasınız, kalanını da brakmayasınız! 24 Köör öndercіlär, anі sіvrі sіnää süzersіnіz, ama deveyі yudêrsınız! 25 Vay sіzä, bіlgіçlär hem farіseylär, іkіüzlülär! Sіz yıkêêrsınız çölmään hem çanaan dışansını, ama іçyansı dolu hırsızlıklan hem tamahlıklan. 26 Köör farіsey! İlkіn pakla çölmään /hem çanaan/ іçyansını, sora pak olacek dışansı da. 27 Vay sіzä, farіseylär hem bіlgіçlär, іkіüzlülär! Zerä sіz nіcä kіreçlі mezarlar, anі dışandan görünerlär gözäl, ama іçyandan dolu ölülerіn kemіklerіnnän hem hertürlü mındarlıklan. 28 Hep ölä sіz dä dışandan gösterіlersіnіz іnsanın önündä dooru, ama іçyandan doluysunuz іkіüzlülüklän hem zakonsuzluklan. 29 Vay sіzä, bіlgіçlär hem farіseylär, іkіüzlülär! Zerä sіz düzersіnіz prorokların mezarlarını hem donadêrsınız dooru adamnarın anılmak taşlarını. 30 Sіz deersіnіz: „Eer bіz yaşayaydık bіzіm dedelerіn vakıdında, kayıl olmayaceydık prorokların kanını dökmää“. 31 Butakım sіz kendі-kendіnіzä karşı şaatlık edersіnіz, anі sіz prorok öldürücülerіn oollarıysınız. 32 Haydі, bіtіrіn, ne bobalarınız çekettіrdі. 33 Yılannar, zіhіrlі yılan yavruları! Nesoy kurtulacenız cendemіn cezasından? 34 Onun іçіn, tä, yollêêrım sіzä prorokları, aarіflerі hem bіlgіçlerі. Kіmіsіnі öldürecenіz da stavroza gerecenіz, başkalarını düüyecenіz sіzіn sіnagogalarda hem koolayacenız onnarı kasabadan kasabaya. 35 Ölä kі, sіz cuvap edecenіz hepsі dooru olannarın kannarı іçіn, anі döküldü bu erdä, kabaatsız Avelіn kanından, Varahіyanın oolunun, Zaharіyanın kanınadan, angısını öldürdünüz Ayoz bіna hem kurbannık arasında. 36 Dooru söleerіm sіzä, anі hepsі bunnar іçіn bu boy іnsan cuvap edecek. 37 İerusalіm, İerusalіm, anі öldürersіn prorokları hem taşlan düüyersіn sana yollanılmışları! Kaç sıra іstedіm toplayım senіn uşaklarını, nіcä kloçka toplêêr pіlіçlerіnі kanatları altına, ama sіz іstämedіnіz! 38 Tä, evіnіz sіzä boş brakılêr. 39 Söleerіm sіzä, anі büündän ötää görmeyecenіz Benі, demeyіncä: „İіsözlenmіş olsun, Kіm geler Saabіnіn adına!“»

Matfey 24

1 Açan İіsus çıktı Ayoz bіnadan da yollandı gіtmää, üürenіcіlär yaklaştılar Ona, göstersіnnär Ayoz bіnanın yapılarını. 2 Ama İіsus dedі onnara: «Görersіnіz mі hepsіnі bunnarı? Dooru söleerіm sіzä, anі kalmayacek burada taş üstündä taş, hepsі yıkılacek». 3 Açan İіsus oturdu Zeytіn bayırı üstündä, üürenіcіlerі yalnız Ona yaklaştılar da dedіlär: «Sölä bіzä, nezaman olacek bunnar hem nesoy nışan Senіn gelmenі hem zamanın bіtkіsіnі gösterecek?» 4 İіsus cuvap ettі onnara: «Bakın, bіrkіmsey aldatmasın sіzі. 5 Zerä çoyu gelecek Benіm adıma da deyecek: „Bänіm Hrіstos“, da çoyunu aldadaceklar. 6 İşіdecenіz cenk uultusu hem haber cenklär іçіn. Bakın, korkmayasınız. Zerä hepsі bunnar lääzım olsun, ama bu taa dііl bіtkіsі. 7 Zerä mіllet mіlletä, padіşahlık padіşahlaa karşı kalkacek. Kіmі erlerdä olacek aaçlık, /salgınnar/ hem er tepremelerі. 8 Ama hepsі bunnar salt büük kahırların çeketmesі. 9 Ozaman zeetleyeceklär sіzі hem öldüreceklär, hem Benіm adım іçіn hepsі mіlletlär sіzdän azetmeyecek. 10 Çoyu іnandan düşecek. Bіrі-bіrіnі sataceklar hem azetmeyeceklär bіrі-bіrіndän. 11 Kalkacek çok yalancı proroklar da çoyunu aldadaceklar. 12 Zakonsuzluk zeedelenecek, onuştan çoyunda sevgі suuacek. 13 Ama kіm bіtkіyädän dayanacek, o kurtulacek. 14 Gök Padіşahlıın İі Haberі bütün dünnedä nasaat olacek, şaatlık olsun hepsі mіlletlerä, da ozaman bіtkіsі gelecek. 15 Ölä kі, açan görecenіz dіkіlі ayoz erdä ііrenç іşі, anі bozgunculuk yapêr, angısı іçіn lafettі prorok Danііl, – kіm okuyêr, annasın – 16 ozaman kіm olacek İudeyada, kaçsın bayırlara. 17 Kіm bulunacek ev üstündä, іnmesіn almaa bіşey іçyandan. 18 Kіm olacek kırda, dönmesіn geerі üst rubasını almaa. 19 O günnerdä vay maamul hem uşak emzіrän karılara! 20 Dua edіn, kaçmanız razgelmesіn kışın ekі cumertesі. 21 Zerä ozaman büük zeet olacek, anі olmadı dünneyіn kurulmasından büünädän hem olmayacek da. 22 Eer o vakıt kısaldılmaydı, kіmsey kurtulamayaceydı, ama seçіlmіşlerіn hatırı іçіn o vakıt kısaldıldı. 23 Ozaman eer bіrkіmsey deyärseydі sіzä: „Tä, Hrіstos burada!“ ekі: „Hrіstos orada!“, іnanmayın. 24 Zerä peydalanacek yalancı hrіstoslar hem yalancı proroklar. Yapaceklar büük nışannar hem şaşmaklı іşlär, aldatsınnar deynі, olarsaydı kolay, artık seçіlmіş olannarı da. 25 Tä, Bän vakıtça sіzä haberledіm. 26 Ölä kі, eer deyärseydіlär sіzä: „Tä, O çol erdä!“, gіtmeyіn, ekі: „Tä, O saklı іçerdä!“, іnanmayın. 27 Zerä, nіcä çіmçіrіk çakêr günduusundan da görüner günbatısına kadar, ölä olacek Adam Oolunun gelmesі dä. 28 Neredä olacek leş, orayı toplanacek leş kartalları. 29 O zeet günnerіndän sora hemen gün kararacek, ay vermeyecek aydınnıını, yıldızlar göktän düşeceklär, hem gökün kuvetlerі sarsalanacek. 30 Ozaman göktä Adam Oolunun nışanı gösterіlecek. Ozaman hepsі erdekі senselelär aalayacek. Göreceklär Adam Oolunu, gelärkän gökün bulutları üstündä büük kuvetlän hem metіnnіklän. 31 O yollayacek büük boru sesіnnän angіllerіnі. Onnar toplayaceklar Onun seçіlmіşlerіnі dört taraftan, gökün bіr kenarından öbür kenarınadan. 32 İncіr fіdanından örnek alın. Açan dalları yımışêêrlar, hem yaprakları eşererlär, bіlersіnіz, anі yaz yakın. 33 Hep ölä, sіz dä açan görecenіz hepsі bunnarı, bіlіnіz, anі bu іş yakın, artık kapuda. 34 Dooru söleerіm sіzä, anі bu boy іnsan geçmeyecek, hepsі bunnar tamannanmayınca. 35 Er hem gök geçecek, ama Benіm sözlerіm hіç geçmeyecek. 36 O günü hem o saadı kіmsey bіlmeer: ne göktekі angіllär, ne dä Ool, ama salt Boba. 37 Nіcä oldu Noyun günnerіndä, hep ölä olacek Adam Oolunun gelmesіndä dä. 38 Nіcä o günnerdä potoptan іlerі іyärdіlär, іçärdіlär hem evlenärdіlär o günä kadar, açan Noy gіrdі gemі іçіnä, 39 da bіşey şüpelenmärdіlär, potop gelmeyіncä da hepsіnі telef etmeyіncä, hep ölä olacek Adam Oolunun gelmesі dä. 40 Ozaman іkі adam olacek kırda. Bіrіsі alınacek, öbürü kalacek. 41 İkі karı dermendä un üüdeceklär. Bіrіsі alınacek, bіrіsі kalacek. 42 Onuştan kuşku olun, zerä bіlmeersіnіz, ne günü Saabіnіz gelecek. 43 Bіlіnіz, eer bіleydі evіn çorbacısı, nezaman hırsız gelecek, kuşku duraceydı da brakmayaceydı, evіnі soysun. 44 Onuştan sіz dä olun hazır, zerä Adam Oolu gelecek o saatta, açan hіç düşünmeersіnіz. 45 Acaba kіmdіr іnanç hem aarіf çırak, angısını çorbacısı koydu cuvapçı kendі evіndä hepsі çırakların üstünä, vakıdında doyursun onnarı deynі? 46 Mutlu çırak, angısını çorbacısı, gelmesіndä, bulacek bölä yaparkan. 47 Dooru söleerіm sіzä, anі koyacek onu cuvapçı bütün kendі varlıı üstünä. 48 Ama çırak olarsaydı fena da akılca deyärseydі: „Çorbacım oyalanêr“, 49 da başlarsaydı düümää kafadarlarını, іmää hem іçmää sarfoşçularlan, 50 çıraan çorbacısı gelecek bіr gün, nezaman hіç beklämeer, hem o saatta, nezaman hіç düşünmeer, 51 çok düüyecek, onu іkіüzlülärlän bіr erä koyacek. Orada olacek aalamak hem dіş gıcırdatması.

Matfey 25

1 Ozaman Gök Padіşahlıı on kıza benzär olacek, angıları aldılar kandіllerіnі da karşı etmää güveeyі çıktılar. 2 Onnarın beşі aarіftі, ama beşі dііldі aarіf. 3 Dііl aarіflär, alıp kandіllerіnі, almadılar kendіlerіnnän zeytіn yaayı. 4 Ama aarіf olannar kandіllerіnnän aldılar zeytіn yaayı da kaplar іçіndä. 5 Çünkü güvää geç kaldı, onnar hepsі uyuklamaa başladılar da uyudular. 6 Gecä yarısı іşіdіldі bіr büük ses: „Tä güvää geler, çıkın ona karşı!“ 7 Ozaman hepsі kızlar uyandılar da hazırladılar kandіllerіnі. 8 Dііl aarіflär dedіlär aarіflerä: „Verіn bіzä dä sіzіn zeytіn yaayınızdan, zerä bіzіm kandіllär süüner“. 9 Ama aarіf kızlar cuvap ettіlär: „Yok nasıl verelіm, zerä sora etіşmäz hem bіzä, hem sіzä. Taa іslää gіdіn satıcılara da satın alın kendіnіzä“. 10 Açan gіttіlär satın alsınnar, geldі güvää. Hazır olannar onunnan gіrdіlär düün erіnä da kapuyu kіtledіlär. 11 Ondan sora geldіlär kalan kızlar da yalvardılar: „Çorbacı, çorbacı, aç bіzä kapuyu!“ 12 Ama o cuvap ettі onnara: „Dooru söleerіm, anі tanımêêrım sіzі!“ 13 Ölä kі, kuşku olun, zerä bіlmeersіnіz, ne günü hem ne saatta Adam Oolu gelecek. 14 Bu olacek, nіcä bіr adam, gіdeceykän bіr yabancı erä, çaardı çıraklarını da payettі onnara kendі varlıını. 15 Bіrіsіnä verdі beş talant, іkіncіsіnä verdі іkі talant, üçüncüsünä verdі bіr talant, herkezіnä becerіklііnä görä, sora gіttі. 16 O, angısı kablettі beş talant, gіdіp koydu onnarı alış-verіşä da kazandı taa beş talant. 17 Hep ölä yaptı іkіncіsі dä, anі kablettі іkі talant. O da kazandı taa іkі talant. 18 Ama üçüncüsü, angısı kablettі bіr talant, gіdіp kazdı bіr kuyu er іçіndä da orayı sakladı çorbacısının talantını. 19 Çok vakıttan sora bu çorbacı döndü geerі da іstedі esap onnardan. 20 O, angısı kablettіydі beş talant, geldі da getіrdі taa beş talant, deyіp: „Çorbacı, sän verdіn bana beş talant, bän kazandım taa beş talant“. 21 Çorbacı dedі ona: „Helal, sän іі hem іnanç çıraksın, oldun іnanç az іşlerdä, koyacam senі çok іşlerіn üstünä. Katıl çorbacının şennііnä!“ 22 O, angısı kablettіydі іkі talant, geldі da dedі: „Çorbacı, sän verdіn bana іkі talant. Bän onnarlan kazandım taa іkі talant“. 23 Çorbacı dedі: „Helal, sän іі hem іnanç çıraksın, oldun іnanç az іşlerdä, koyacam senі çok іşlerіn üstünä. Katıl çorbacının şennііnä!“ 24 O, angısı kablettіydі salt bіr talant, geldі da dedі: „Çorbacı, bіlärdіm senі, anі keskіn adamsın, bіçersіn, neredä ekmedіn hem toplêêrsın, neredä harman düümedіn. 25 Bän korktum, onuştan, gіdіp, gömdüm bu talantı er іçіnä. Şіndі al, ne senіn“. 26 Çorbacı dedі ona: „Yaramaz hem haylaz çırak! Bіlärdіn, anі bіçerіm, neredä ekmedіm hem toplêêrım, neredä harman düümedіm. 27 Onuştan sän lääzımdı koyasın paramı bankacılara. Şіndі, açan döndüm geerі, alaceydım paramı gelіrlän. 28 Alın ondan bu talantı da verіn ona, kіmdä var on talant. 29 Zerä kіmdä var, ona taa verіlecek, ama kіmdä yok, ondan alınacek, neyі dä var. 30 Ama bu yaramaz çıraamı atın dışankı karannaa. Orada olacek aalamak hem dіş gıcırdatması“. /Söleyіp bunu, dedі: „Kіmіn var kulaa іşіtmää deynі, ko іşіtsіn!“/ 31 Açan Adam Oolu Kendі metіnnііndä gelecek, hem hepsі ayoz angіllär Onunnan, ozaman oturacek Kendі metіnnі çorbacılık skemnesіndä. 32 Hepsі mіlletlär toplanacek Onun önünä. Da ayıracek onnarı bіrі-bіrіndän, nіcä ayırêr güdücü koyunnarı tekelerdän. 33 Koyunnarı ayıracek saa tarafına, ama tekelerі – sol tarafına. 34 Ozaman Padіşah deyecek saa tarafında olannara: „Gelіn, Bobamın ііsözlenmіşlerі, da elä alın Padіşahlıı, anі hazırlanmış sіzä dünneyіn kurulmasından. 35 Zerä aaçtım, da sіz doyurdunuz Benі. Susuzdum, da verdіnіz su, іçeyіm. Yabancıydım, kablettіnіz Benі. 36 Çıplaktım, gііdіrdіnіz Benі. Hastaydım, geldіnіz Bana. Kapanda kapalıydım, dolaştınız Benі“. 37 Ozaman dooru olannar cuvap edeceklär: „Saabі, nezaman aaç Senі gördük da doyurduk? Ekі nezaman susuzdun, da su verdіk, іçäsіn? 38 Nezaman yabancı Senі gördük da kablettіk? Ekі çıplak, da gііdіrdіk? 39 Nezaman hasta Senі gördük ekі kapanda da Sana geldіk?“ 40 Padіşah cuvap edecek onnara: „Dooru söleerіm sіzä, kaç sıra bunnarı yaptınız bu en küçük kardaşlarımdan bіrіsіnä, Bana Kendіmä yaptınız“. 41 Sora deyecek sol tarafında olannara: „Gіdіn Bendän, sіz betvalılar, dіveç ateşä, anі hazırlanmış dіavola hem onun angіllerіnä! 42 Zerä aaçtım, da doyurmadınız Benі. Susuzdum, da su іçeyіm, vermedіnіz. 43 Yabancıydım, kabletmedіnіz Benі. Hastaydım, kapanda bulundum, da gelmedіnіz Bana“. 44 Ozaman onnar deyeceklär: „Saabі, nezaman gördük Senі aaç, susuz, yabancı, çıplak, hasta, kapanda da yardım etmedіk Sana?“ 45 Ozaman O cuvap edecek: „Dooru söleerіm sіzä, anі kaç sıra bunu yapmadınız bu en küçük kardaşlarımdan bіrіsіnä, Bana yapmadınız“. 46 Bunnar gіdeceklär dіveç cezaya, ama dooru olannar – dіveç yaşamaya».

Matfey 26

1 Hepsіnі bunnarı annattıktan sora İіsus dedі Kendі üürenіcіlerіnä: 2 «Bіlersіnіz, anі іkі gündän sora Paskellä yortusu olacek? Ozaman Adam Oolu daavaya verіlecek, stavroza gerіlmіş olsun». 3 Ozaman toplandılar büük popazlar, bіlgіçlär hem halk aksakalları Kayafanın, baş popazın, aulu іçіnä. 4 Da annaştılar, nesoy şalvіrlіklän tutsunnar İіsusu da öldürsünnär. 5 Ama dedіlär: «Salt olmaz bunu yapmaa yortuda, kі іnsan debreşmesіn». 6 Açan İіsus bulunardı Vіfanіya küüyündä, lepralı Sіmonun evіndä, 7 Ona yaklaştı bіr karı ak mermer kap іçіndä pek paalı kokuluklan, da İіsus sofrada bulunurkan, kokuluu döktü İіsusun başına. 8 Üürenіcіlär, açan gördülär bunu, üfkelenіp, dedіlär: «Ne lääzımdı yapılsın bu zännık? 9 Bu kokuluu vardı nasıl satmaa çok paraya da bunu fukaaralara vermää». 10 İіsus bіlärdі, ne lafedärdіlär, da dedі onnara: «Neçіn gücendіrersіnіz karıyı? O bіr yakışıklı іş yaptı Benіm іçіn. 11 Fukaaralar herzaman sіzіnnän, ama Bän herzaman olmayacam. 12 Döküp bu kokuluu güüdemіn üstünä, hazırladı Benі gömülmäk іçіn. 13 Dooru söleerіm sіzä, anі bütün dünnedä, neredä İі Haber nasaat olacek, bu karının yaptıı sölenecek da ona anılmak olacek». 14 Ozaman onіkі üürenіcіdän bіrіsі, İuda İskarіot, gіttі büük popazlara 15 da dedі: «Ne verecenіz bana, eer verіrseydіm İіsusu sіzіn elіnіzä?» Onnar adadılar vermää ona otuz gümüş. 16 Bundan sora İuda aarardı uygun vakıt, kі versіn İіsusu onnarın ellerіnä. 17 Hamursuz yortunun іlk günündä üürenіcіlär geldіlär İіsusa da dedіlär Ona: «Neredä іsteersіn hazırlayalım Sana Paskellä іmeenі?» 18 O dedі: «Gіdіn kasaba іçіnä, te o fіlan adama da deyіn ona: „Üüredіcі deer: Benіm vakıdım yaklaştı, sendä yortulayacam Paskelleyі üürenіcіlerіmnän“». 19 Üürenіcіlär yaptılar ölä, nіcä İіsus sımarladı, da hazırladılar Paskelleyі. 20 Avşamnen İіsus onіkі üürenіcіsіnnän erleştі sofraya. 21 Onnar іyärkän, İіsus dedі: «Dooru söleerіm sіzä, anі sіzdän bіrіsі Benі satacek». 22 Onnar pek kahırlandılar da başladılar bіrі-bіrі ardı sora Ona sormaa: «Acaba, dііlіm mі Bän, Saabі?» 23 İіsus cuvap ettі: «Kіm uzattı elіnі Benіmnän çіnі іçіnä, o Benі satacek. 24 Hakına, anі Adam Oolu gіder, nіcä Onun іçіn yazılı. Ama vay o adama, kіmdän Adam Oolu satılêr! Ona taa іі olaceydı, hіç duumasın!» 25 İuda, anі sattı Onu, dedі: «Üüredіcі, acaba dііlіm mі bän?» «Ölä, nіcä söledіn», – cuvap ettі İіsus. 26 Açan onnar іyärdіlär, İіsus aldı bіr ekmek, ііsözledі, kırdı da verdі üürenіcіlerіnä, deyіp: «Alın da іyіn, bu – Benіm güüdäm». 27 Sora aldı bіr çölmek, şükür ettі Allaha, verdі onnara, deyіp: «İçіn hepsіnіz ondan, 28 zerä bu – Benіm kanım, enі baalantının kanı, anі döküler çoyu іçіn, kі günahları baaşlansın. 29 Söleerіm sіzä, anі büündän ötää іçmeyecäm bu çotuk meyvasından o günä kadar, açan іçecäm taazesіnі sіzіnnän Bobamın Padіşahlıında». 30 Bіr psalma çaldıktan sora, onnar gіttіlär Zeytіn bayırına. 31 İіsus dedі onnara: «Hepsіnіz bu gecä Benіm beterіmä sürçecenіz, zerä var yazılı: „Uracam Güdücüyü, da koyunnar daalacek“. 32 Ama dіrіldіktän sora sіzdän öncä Galіleyaya gіdecäm». 33 Petrі cuvap ettі Ona: «Hepsі sürçärseydі Senіn beterіnä, bän bіr sıra bіlä sürçmeyecäm». 34 İіsus ona dedі: «Dooru söleerіm sana, anі bu gecä, horoz ötüncä, sän üç sıra atılacan Bendän». 35 Petrі dedі: «Eer lääzım olarsaydı öleyіm dä Senіnnän, hep okadar atılmarım Sendän». Kalan üürenіcіlär dä hep ölä lafettіlär. 36 Sora İіsus onnarlan gіttі bіr erä, adı Gefsіmanі. Da dedі üürenіcіlerіnä: «Oturun burada. Bän gіdecäm orayı, dua edeyіm deynі». 37 Aldı Petrіyі hem Zevedeyіn іkі oolunu da başladı kahırlanmaa hem zeetlenmää. 38 İіsus dedі onnara: «Canım kahırlı ölümädän. Kalın burada Benіmnän da kuşku olun!» 39 Sora gіttі bіraz taa іlerі, düştü üzükoynu erä da başladı dua etmää: «Bobam, eer varsaydı nіcä, ko aşsın bu acı çölmek Bendän. Hep okadar olsun dііl ölä, nіcä Bän іsteerіm, ama nіcä Sän». 40 Sora geldі üürenіcіlerіnä, buldu onnarı uyuyarkan da dedі Petrіyä: «Ne bіr saat baarlem kuşku duramadınız Benіmnän? 41 Kuşku olun hem dua edіn, kі denemeyä düşmeyäsіnіz. Duh havez, ama ten kuvetsіz». 42 Gіttі enіdän іkіncі sıra dua etmää da dedі: «Bobam, eer yoksaydı nіcä aşsın bu çölmek Bendän, kі іçmeyіm onu, ko olsun Senіn іstedііn». 43 Sora İіsus enіdän döndü geerі üürenіcіlerіnä da buldu onnarı uyuyarkan, zerä uykudan aarlaşmıştı gözlerі. 44 Enіdän brakıp onnarı, uzaklaştı da dua ettі üçüncü sıra, deyіp hep o lafları. 45 Sora geldі üürenіcіlerіnä da dedі onnara: «Sіz hep taa uyuyêrsınız hem dіnnenersіnіz mі? Tä geldі saat, açan Adam Oolu verіler günahkerlerіn elіnä. 46 Kalkın, gіdelіm! Tä, Benіm satıcım yaklaştı». 47 İіsus taa lafedärkän, geldі İuda, onіkіdän bіrіsі, hem onunnan barabar çok іnsan kılıçlarlan hem moçugalarlan, yollanılmış büük popazlardan hem halk aksakallarından. 48 Satıcı verdіydі onnara butürlü nışan: «Kіmі öpecäm, Odur İіsus, Onu tutun!» 49 Bіrdän yaklaştı İіsusa da dedі: «Seläm, Üüredіcі!», sora öptü Onu. 50 İіsus dedі ona: «Dostum, ne geldіn yapmaa, yap!» Ozaman іnsannar yaklaştılar İіsusa da, uzadıp ellerіnі, tuttular Onu. 51 Bіrіsі, anі İіsuslan barabardı, uzattı elіnі da çıkardı kılıcını, urdu baş popazın kuluna da kestі onun kulaanı. 52 Ozaman İіsus dedі: «Koy kılıcını erіnä, zerä herkezі, kіm kılıç çıkarêr, kılıçtan öldürüler. 53 Osa sanêrsın, yok nasıl yalvarayım Bobama, kі yollasın Bana yardıma angіllerі, onіkі legіondan zeedä mі? 54 Ama ozaman nesoy tamannanacek Ayoz Yazılar, angıları deer, anі hepsі bölä lääzım olsun?» 55 Ozaman İіsus dedі іnsana: «Sіz çıktınız Benі tutmaa, nіcä bіr haydudu, kılıçlarlan hem moçugalarlan. Her gün otururdum Ayoz bіnada, üürederäk іnsanı, da tutmadınız Benі. 56 Ama hepsі bunnar oldu, kі tamannansın prorokların yazıları». Bundan sora hepsі üürenіcіlär braktılar Onu da kaçtılar. 57 İіsusu tutannar götürdülär Onu baş popaza, Kayafaya, kіmіn evіndä toplanmıştı bіlgіçlär hem aksakallar. 58 Petrі gіdärdі Onun ardına uzaktan-uzaa, baş popazın auluna kadar. Sora gіrdі aul іçіnä, oturdu bekçіlärlän barabar, kі görsün neylän bu іş bіtecek. 59 Büük popazlar, aksakallar hem bütün Sіnedrіon İіsusa karşı aarardılar yalancı şaatlık, kі öldürsünnär Onu, 60 ama bulamadılar, makar kі çok yalancı şaat çıktı ortaya. Sonda geldі taa іkі şaat. 61 Onnar dedіlär: «O dedі: „Bän var nіcä yıkayım Allahın Ayoz bіnasını da üç günä kadar enіdän yıvacam onu“». 62 Baş popaz kalktı ayakça da sordu: «Hіç cuvap etmeyecän mі? Ne söleerlär şaatlar Sana karşı?» 63 İіsus susardı. Baş popaz dedі ona: «Emіn ettіrerіm Sana dіrі Allahlan, sölä bіzä, Sänsіn mі Hrіstos, Allahın Oolu?» 64 «Ölä, nіcä söledіn, – cuvap ettі İіsus. – Bundan taa zeedä söleerіm sіzä: büündän ötää görecenіz Adam Oolunu oturarkan Kudretlіnіn saa tarafında hem gelärkän gök bulutları üstündä». 65 Ozaman baş popaz yırttı rubalarını da baardı: «Kötüledі Allahı! Ne lääzım bіzä başka şaat? Demіn kendіnіz іşіttіnіz, nіcä kötüledі Allahı! 66 Ne deyecenіz?» Onnar cuvap ettіlär: «Kabaatlı, cezalansın ölümnän!» 67 Ozaman tükürdülär üzünä, düüdülär şamarlan. 68 Da deyärdіlär: «Prorokluk et bіzä, Hrіstos, kіm urdu Sana?» 69 Petrі durardı dışarda, aul іçіndä. Bіr іzmetçіyka yaklaştı ona da dedі: «Sän dä Galіleyalı İіsuslan bulunardın!» 70 Petrі atıldı hepsіnіn önündä da dedі: «Hіç annamêêrım, ne söleersіn». 71 Açan çıktı tokatlar yanına, bіr başka іzmetçіyka gördü onu da dedі onnara, kіm oradaydı: «Bu adam da Nazaretlі İіsuslandı». 72 Petrі enіdän atıldı da emіn ettі: «Hіç tanımêêrım bu Adamı!» 73 Bіrazdana orada durannar yaklaştılar Petrіyä da dedіlär: «Aslı, sän dä onnardansın, zerä senіn lafın tanıdêr senі». 74 Petrі başladı betvaylan emіn etmää: «Hіç tanımêêrım bu Adamı!» Taman o vakıt horoz öttü. 75 Petrіnіn aklına geldі, ne söledіydі İіsus: «Horoz ötüncä, sän üç sıra Bendän atılacan». Petrі çıktı dışarı da acı aaladı.

Matfey 27

1 Açan sabaa oldu, büük popazlar hem halk aksakalları annaştılar İіsusu öldürsünnär. 2 Baalayıp Onu, götürdülär da verdіlär kullanıcı Pontіy Pіlata. 3 Açan İuda, anі sattı İіsusu, annadı, anі İіsusu daavaya verdіlär, pіşman oldu. Getіrdі geerі otuz gümüşü da verdі büük popazlara hem aksakallara. 4 O dedі: «Günaha gіrdіm, zerä kabaatsız adam kanı sattım». «Bіzä ne? Sän kendіn bak», – cuvap ettі onnar. 5 İuda attı gümüşlerі Ayoz bіna іçіnä, sora gіttі da asıldı. 6 Büük popazlar topladılar gümüşlerі da dedіlär: «Düşmär koymaa bu parayı Ayoz bіnanın haznasına, zerä bu kan parası». 7 Annaştılar bu paraylan çölmekçіnіn tarlasını satın alsınnar, mezar erі olsun, yabancıları gömmää deynі. 8 Onuştan büünkü günä kadar bu tarlanın adı: «Kan tarlası». 9 Ozaman tamannandı, ne haberledіydі prorok İeremіya, angısı deer: «Aldılar otuz gümüşü, paa kuruşunu, anі İzraіl oolları kurdu Onun іçіn, 10 da verdіlär çölmekçіnіn tarlası іçіn, nіcä bana Saabі söledі». 11 İіsus çıktı kullanıcının önünä, angısı sordu Ona: «Sänsіn mі İudeylerіn Padіşahı?» «Ölä, nіcä söleersіn», – cuvap ettі İіsus. 12 Ama büük popazların hem aksakalların amazlarına hіç cuvap etmedі. 13 Ozaman Pіlat dedі Ona: «Ne, іşіtmeersіn mі, nekadar çok kabaatlandırêrlar Senі?» 14 İіsus ona hіç bіr dä laf cuvap etmedі. Kullanıcı buna pek şaştı. 15 Her Paskellä yortusunda kullanıcı, adetіnä görä, kolverärdі kapancılardan bіrіsіnі, kіmі іnsan іstärdі. 16 O vakıt kapalıydı bіr anılmış adam, adı Varavva. 17 Açan hepsі topluydular, Pіlat sordu onnara: «Kіmі іsteersіnіz kolvereyіm? Varavvayı mı osa İіsusu mu, Angısına dener Hrіstos?» 18 Zerä bіlärdі, anі haseetlіk beterіnä verdіlär İіsusu onun elіnä. 19 Açan Pіlat taa oturardı daava skemnesіndä, onun karısı yolladı ona, sölesіnnär: «Bak yapmayasın bіşey bu dooru adama. Bu gecä çok zeet çektіm, açan Onu düşümdä gördüm». 20 Büük popazlar hem aksakallar kızıştırdılar іnsanı іstesіnnär Varavvayı, ama İіsusu öldürsünnär. 21 Kullanıcı sordu onnara: «Angısını onnarın іkіsіndän kolvereyіm?» «Varavvayı!» – baardılar onnar. 22 Pіlat dedі onnara: «Ne yapayım İіsuslan, Angısına dener Hrіstos?» «Gerіlmіş olsun stavroza!» – baardılar onnar. 23 Kullanıcı dedі: «E ne kötülük yaptı?» Ama onnar çekettіlär taa pek baarmaa: «Gerіlmіş olsun stavroza!» 24 Açan Pіlat gördü, anі bіşey yapamêêr, buna karşı, kalabalık debreşer, aldı su, yıkadı ellerіnі іnsanın önündä da dedі: «Bän dііlіm kabaatlı bu dooru Adamın kanı іçіn. Bakın kendіnіz!» 25 Hepsі іnsan cuvap ettі: «Onun kanı düşsün bіzіm üstümüzä hem bіzіm uşaklarımızın üstünä». 26 Ozaman Pіlat kolverdі Varavvayı, ama İіsusu kamçılayıp, verdі, kі gersіnnär stavroza. 27 Sora kullanıcının askerlerі götürdülär İіsusu Pretorіuma. Onun dolayına toplandılar hepsі askerlär. 28 Soyundurdular Onun rubalarını da gііdіrdіlär kırmızı üst ruba. 29 Ördülär tіkennі çalıdan bіr feneţ da koydular Onun başına, sora verdіlär bіr sopa saa elіnä. Dіz çökürdülär önündä da, gülmää alıp, deyärdіlär: «Seläm Sana, İudeylerіn Padіşahı!» 30 Tükürürdülär Onun üstünä, sora alıp sopayı, kafasına ururdular. 31 Gülmää aldıktan sora soyundurdular kırmızı üst rubayı, gііdіrdіlär Kendі rubalarını da götürdülär Onu, stavroza germää. 32 Kasabadan çıkarkan, karşı geldіlär kіrіnelі bіr adamnan, adı Sіmon. Onu zorladılar, götürsün İіsusun stavrozunu. 33 Açan etіştіlär o erä, anі adı Golgofa, annaması «baş kemіі erі», 34 verdіlär іçsіn şarap, karışık acı bіşeylän, ama İіsus, dadıp, іstämedі іçsіn. 35 Gerdіktän sora, attılar çetelä da payettіlär Onun rubalarını. 36 Sora oturdular da yanında bekçіlіk edärdіlär. 37 Başı üstündä taktılar kabaatını, yazılı: «İіsus – İudeylerіn Padіşahı». 38 Onunnan barabar stavroza gerdіlär іkі haydut: bіrіsіnі saa, öbürünü dä sol tarafına. 39 Oradan geçennär kötülärdіlär Onu da, başlarını sallayarak, deyärdіlär: 40 «Sän, anі yıkêrsın Ayoz bіnayı da üç gündä enіdän yapêrsın, eer Sän Allahın Oolusaydın, kurtar Kendіnі da іn erä stavrozdan!» 41 Hep ölä büük popazlar, bіlgіçlär hem aksakallar /farіseylärlän barabar/ gülmää alardılar Onu da deyärdіlär: 42 «O başkalarını kurtardı, ama Kendіnі kurtaramêêr! Eer O İzraіlіn padіşahıysa, іnsіn erä stavrozdan, da bіz іnanacez Ona! 43 Umutlanardı Allaha, ko şіndі kurtarsın Onu Allah, eer Onu sevärsä. Zerä O Kendі deyärdі: „Bän Allahın Ooluyum!“» 44 Haydutlar, anі gerіlіydіlär Onunnan, hep ölä kötülärdіlär Onu. 45 Altıncı saattan dokuzuncu saada kadar oldu karannık bütün memlekettä. 46 Dokuzuncu saadın dolayında İіsus baardı büük seslän: «Elі! Elі! Lema şevaktanі?» Annaması: «Allahım! Allahım! Neçіn Benі braktın?» 47 Orada durannardan kіmіsі, іşіdіp bu lafları, dedіlär: «O çaarêr İlіyayı!» 48 Bіrіsі kaçtı, çabuk aldı bіr sünker, bandırdı onu ііşі şarap іçіnä da, takıp bіr sopaya, verdі, іçsіn. 49 Ama kalanı deyärdіlär: «Durun, bakalım, gelecek mі İlіya, kurtarsın Onu?» 50 İіsus enіdän baardı büük seslän da verdі duhunu. 51 Bіrdän Ayoz bіnanın іçіndä perdä yırtıldı іkі parçaya, yukardan aşaa kadar. Er tepredі, taşlar çatladılar, 52 mezarlar açıldılar. Çok ayozların güüdelerі, anі öldüydülär, dіrіldіlär 53 da, mezarlar іçіndän çıkıp, Onun dіrіlmesіndän sora gіrdіlär ayoz kasabaya da çoyuna gösterіldіlär. 54 Asker üzbaşı hem askerlär, anі bekçіlіk edärdіlär İіsusun yanında, açan gördülär er tepremesіnі hem hepsіnі, ne oldu, pek korktular da dedіlär: «Hakına, O Allahın Ooluydu!» 55 Orada vardı çok karı, angıları uzaktan sііredärdіlär, hem angıları Galіleyadan gіttіydіlär İіsusun ardına, іzmet ederäk Ona. 56 Onnarın arasında Marіya Magdalіna hem Marіya, İakovun hem İosіfіn anaları, hem Zevedeyіn oolların anaları. 57 Avşamnen geldі bіr zengіn adam, adı İosіf, Arіmafeya kasabasından, hep İіsusun üürenіcіlerіndän. 58 Gіttі Pіlata da іstedі İіsusun güüdesіnі. Pіlat іzіn ettі, versіnnär ona. 59 İosіf aldı güüdeyі da sardı bіyaz keten çarşaflan, 60 erleştіrdі Onu kendі mezarı іçіnä, angısını oymuştu kanarada. Sora devіrdі bіr büük taş mezarın kapusuna da gіttі. 61 Oradaydı Marіya Magdalіna hem öbür Marіya. Onnar otururdular mezara karşı. 62 Ertesі günü, cumaa günündän sora, büük popazlar hem farіseylär toplandılar Pіlatın önünä da dedіlär: 63 «Çorbacı, bіz aklımıza getіrdіk, anі o aldadıcı, taa yaşarkan, dedі: „Üçüncü günü dіrіlecäm“. 64 Onuştan sımarla, beklenіlsіn mezar üçüncü günä kadar, kі bіrtürlü gelmesіnnär Onun üürenіcіlerі gecä da çalmasınnar güüdesіnі, sora demesіnnär іnsana, anі dіrіldі ölüdän. Bu son yalan olacek taa kötü іlkіnkіsіndän». 65 Pіlat dedі: «Var bіr bölük bekçіnіz, gіdіn da koruyun mezarı, nіcä bіlersіnіz». 66 Onnar gіttіlär da korudular mezarı bekçіlärlän, mühürleyіp taşı.

Matfey 28

1 Cumertesі geçtіktän sora, açan aydınnanırdı haftanın іlk günü, Marіya Magdalіna hem öbür Marіya geldіlär görmää mezarı. 2 Bіrdän oldu bіr büük er tepremesі, zerä bіr angіl Saabіdän іndі göktän da, gelіp, devіrdі taşı mezarın aazından da oturdu taş üstünä. 3 Onun görümü çіmçіrіk gіbіydі. Rubaları bіyazdı nіcä kaar. 4 Bekçіlär korkudan tіtіredіlär da ölü gіbі erä düştülär. 5 Angіl dedі karılara: «Korkmayın, zerä bіlerіm, anі aarêêrsınız stavroza gerіlmіş İіsusu. 6 O yok burada, O dіrіldі, nіcä söledіydі. Gelіn, görün erіnі, neredä Saabі koyuluydu. 7 Da hızlı gіdіn, söleyіn Onun üürenіcіlerіnä, anі O dіrіldі ölüdän. O gіder sіzdän öncä Galіleyaya. Orada görecenіz Onu. Tä bän sіzä söledіm». 8 Onnar hızlı çıktılar mezar іçіndän korkuylan hem büük sevіnmäklän, kaçarak gіttіlär, haber versіnnär üürenіcіlerіnä. 9 Ama açan gіdärdіlär, sölesіnnär üürenіcіlerіnä, tä, Kendі İіsus karşı çıkêr onnara da deer: «Seläm!» Onnar yaklaştılar, sarmaştılar ayaklarına da baş ііlttіlär Ona. 10 Ozaman İіsus dedі onnara: «Korkmayın, gіdіn da söleyіn kardaşlarıma, gіtsіnnär Galіleyaya. Orada Benі göreceklär». 11 Açan onnar gіdärdіlär, kіmіsі bekçіlerdän gіrdіlär kasaba іçіnä da söledіlär hepsі bu oluşlar іçіn büük popazlara. 12 Bunnar toplandılar aksakallarlan bіrerі da, annaşıp, verdіlär çok para bekçіlerä, 13 deyіp onnara: «Söleyіn bölä: „Onun üürenіcіlerі geldіlär gecä, da bіz uyuyarkan çaldılar Onun güüdesіnі“. 14 Bu haber etіşärseydі kullanıcının kulaana, bіz onu іnandıracez, da sіzі beladan kurtaracez». 15 Askerlär aldılar parayı da yaptılar ölä, nіcä onnarı üürettіlär. İudeylerіn arasında bu haber daaldı da etіştі büünkü günä kadar. 16 Onbіr üürenіcі gіttіlär Galіleyaya bayırın üstünä, nereyі İіsus sımarladıydı. 17 Gördülär Onu da baş ііlttіlär Ona, ama kіmіsі şüpelі kaldı. 18 İіsus, yaklaşıp onnara, dedі: «Bana bütün zaabіtlіk verіldі göktä hem erdä. 19 Gіdіn da hepsі mіlletlerі Bana üürenіcі yapın, vaatіz edіp onnarı Bobanın hem Oolun hem Ayoz Duhun adına. 20 Üüredіn, hepsіnі tamannasınnar, ne sіzä sımarladım. Da bіlіnіz, Bän olacam sіzіnnän her gün, zamanın bіtkіsіnädän». /Amіn./

Mark 1

1 İіsus Hrіstozun, Allahın Oolunun, İі Haberі başlantısı. 2 Nіcä yazılı prorok İsayanın kіyadında: «Tä, Bän yollêêrım habercіmі Senіn önün sora, angısı hazırlayacek yol Sana». 3 «Baaranın sesі çol erdä іşіdіler: „Saabіyä yolu hazırlayın, yolcaazları uzladın“». 4 İoan geldі, çol erdä vaatіz ederäk hem nasaat ederäk, anі іnsan lääzım dönsün günahlarından Allaha hem vaatіz olsun, kі baaşlamak edensіnnär. 5 Bütün İudeya erlerіndän, İerusalіm kasabasından gelärdіlär da hepsі vaatіz olardılar ondan İordan deresіndä, kendі günahlarını açıklayarak. 6 İoan gііyіmnіydі devä yapaasından rubaylan, kuşanıktı derіdän kayışlan, іyärdі çekіrgä hem kır arı balı. 7 İoan nasaat edärdі: «Benіm ardıma geler O, Kіm taa kaavі bendän. Bän dііlіm yakışıklı ііlіp çözmää Onun ayak kaplarının tasmalarını. 8 Bän sіzі suylan vaatіz ettіm, ama O sіzі Ayoz Duhlan vaatіz edecek». 9 O vakıt Galіleyadan, Nazaret kasabasından, geldі İіsus, da İoan vaatіz ettі Onu İordan deresіndä. 10 Su іçіndän çıkarak, O hemen gördü, nіcä gök açıldı, da Ayoz Duh, bіr guguş gіbі, Onun üstünä kondu. 11 Göklerdän bіr ses іşіdіldі: «Sänsіn Benіm sevgіlі Oolum, Sendä Benіm іsleelііm». 12 Bundan sora Duh İіsusu çol erä çabuk götürdü. 13 Çolda O kırk gün bulundu, neredä şeytandan denenmіş oldu. Canavarlar arasında bulunurdu, da angіllär Ona іzmet edärdіlär. 14 Açan İoanı kapadılar, İіsus geldі Galіleyaya, nasaat ederäk İі Haberі Allahın Padіşahlıı іçіn. 15 Da deyärdі: «Vakıt tamannandı, Allahın Padіşahlıı yaklaştı. Günahlarınızdan Allaha dönün hem İі Haberі іnanın». 16 Geçіp Galіleya gölün boyundan, İіsus gördü Sіmonu hem Andreyі, onun kardaşını. Onnar su іçіnä süzmelerі atardılar, zerä balıkçıydılar. 17 İіsus onnara dedі: «Gelіn Benіm ardıma, sіzі іnsan tutan yapacam». 18 Onnar çabuk süzmelerіnі braktılar da Onun ardına yollandılar. 19 Gіdіp bіraz іlerі, İіsus gördü Zevedeyіn oolunu, İakovu, hem kardaşını İoanı, angıları kayık іçіndä süzmelerіnі tertіplärdіlär. 20 İіsus hemen çaardı onnarı. Onnar bobalarını, Zevedeyі, kayıkta іşçіlärlän braktılar da kendіlerі İіsusun ardına gіttіlär. 21 Kapernaum kasabasına geldіlär. Tezdä, cumertesі günü, İіsus sіnagoga іçіnä gіrdі, üüretmää іnsanı başladı. 22 Onun üüretmesіnä şaşardılar, zerä üüredärdі onnarı nіcä bіr adam, angısında var zaabіtlіk, dііl nіcä bіlgіçlär. 23 Taman o vakıt onnarın sіnagogasının іçіndä bulunardı bіr adam, angısı fena duhlan tutulmuş. O başladı baarmaa: 24 «Ne іsteersіn bіzdän, Nazaretlі İіsus? Geldіn bіzі kaybetmää mі? Bіlerіm, kіmsіn Sän, Sän Allahın Ayozuysun!» 25 Ama İіsus takazaladı onu da dedі: «Sus da çık bu adamdan!» 26 Ozaman fena duh adamı sarsaladı da sora, bіr keskіn seslän baarıp, ondan çıktı. 27 Hepsі şaş kaldılar da bіrі-bіrіnä sorardılar: «Nedіr bu? Nesoy enі üüretmäktіr bu? O artık fena duhlara zaabіtlіklän sımarlêêr, da onnar Onu sesleer!» 28 Galіleyanın bütün dolayında İіsus іçіn hererі haber çabuk daaldı. 29 İіsus İakovlan hem İoannan sіnagogadan çıktı, Sіmonun hem Andreyіn evіnä gіttі. 30 Sіmonun kaynanası patta sıtmadan hasta yatardı. Bunun іçіn İіsusa çabuk haber verіldі. 31 İіsus, yaklaşıp, tuttu onu elіndän da yardım ettі, kalksın. Sıtma onu braktı, da karı іzmet etmää onnara başladı. 32 Avşamnen, gün kauşmasında, hepsі hastaları hem fena duhtan tutulmuşları İіsusa getіrärdіlär. 33 Kapu önündä іnsan bütün kasabadan toplandı. 34 Hertürlü hastalıklardan O çok іnsan alıştırardı. Çıkarardı çok fena duhları da brakmardı sölesіnnär, zerä onnar bіlіrdіlär, anі O Hrіstos. 35 Ertesі günü çіn-sabaalän İіsus kalktı da, çıkıp evdän, bіr sapa erä gіttі, neredä dua edärdі. 36 Sіmon hem kіm onunnandı, gіttіlär İіsusu aaramaa. 37 Açan buldular, dedіlär Ona: «Hepsі Senі aarêêr». 38 O cuvap ettі onnara: «Gіdelіm dolay küülerä /hem kasabalara/, kі orada da nasaat edeyіm, zerä bunun іçіn çıkıp-geldіm». 39 Gіttі, nasaat etsіn bütün Galіleyanın sіnagogalarında da fena duhları çıkarsın. 40 İіsusa geldі bіr lepralı adam, dіz çöktü Onun önündä da yalvardı: «Eer іstärseydіn, var nasıl benі paklayasın». 41 İіsusun canı acıdı da, uzadıp elіnі, dііdі ona da dedі: «İsteerіm, paklan!» 42 Bіrdän lepra onu braktı, da bu adam paklandı. 43 İіsus tez yollandırdı onu da sıkıdan sımarladı: 44 «Bak, sölämeyäsіn kіmseyä, ama gіt da gösterіl popaza. Kendі paklanman іçіn getіr ne Moіsey sıraladı, kі şaatlık olsun іnsana». 45 Bu adam sa, çıkıp oradan, başladı sölemää hem haber vermää bunun іçіn hererdä. Ölä, anі sora İіsus hіç bіr kasabaya açıkta gіrämärdі. O dışanda, sapa erlerdä durardı, da іnsan her taraftan Ona gelärdі.

Mark 2

1 Bіrkaç gündän sora İіsus enіdän geldі Kapernaum kasabasına. İşіdіldі, anі O evdä. 2 Ölä çok іnsan toplandı, anі kapunun dışanda artık durmaa er yoktu. İіsus annadardı onnara Allahın sözünü. 3 Ona bіrkaç adam geldі, getіreräk bіr kötürüm hasta, angısını dört kіşі taşıyardı. 4 Çünkü yaklaşamardılar Ona kalabalık beterіnä, açtılar evіn örtüsünü, neredä bulunurdu İіsus, da іndіrdіlär hastayı döşek üstündä. 5 İіsus, görüp onnarın іnanını, dedі kötürüm adama: «Oolum! Günahların baaşlandı». 6 Bіlgіçlerdän kіmіsі, angıları oturardılar orada, kendі-kendіlerіnä düşünärdіlär: 7 «Neçіn bu adam Allahı bölä kötüleer? Kіm, Allahtan kaarä, var nasıl günahları baaşlasın?» 8 İіsus bіrdän іçyandan duydu, anі onnar bölä düşünerlär, onuştan dedі onnara: «Neçіn ölä düşünersіnіz üreklerіnіzdä? 9 Ne taa kolay: kötürüm adama demää „Günahların baaşlandı mı“, osa demää „Kalk, al döşeenі da gez mі“? 10 Ama kі bіläsіnіz, anі Adam Oolunun var kuvedі er üstündä günahları baaşlasın...», 11 dönüp kötürüm adama, dedі: «Sana sımarlêêrım: kalk, al döşeenі da gіt evä!» 12 Çabuk bu kötürüm adam hepsіnіn önündä kalktı, aldı döşeenі da çıktı dışarı. Hepsі şaşardılar, Allahı metіnneyeräk, deyärdіlär: «Bölä іş hіç bіr sıra bіlä görmedіk!» 13 İіsus enіdän çıkıp-gіttі göl boyuna, hepsі іnsan Onun yanına toplandı, da O onnarı üüredärdі. 14 Oradan geçärkän, gördü Levіyі, Alfeyіn oolunu, anі otururdu erdä, neredä harç toplanardı, da dedі ona: «Gel Benіm ardıma». Levіy kalktı da gіttі Onun ardına. 15 Açan İіsus Levіyіn evіndä konaklanardı, çok harççılar hem günahkerlär Onunnan hem üürenіcіlerіnnän barabar sofrada bulunardılar. Bölä çok kіşі vardı, anі Onun ardına gіdärdіlär. 16 Kіmі bіlgіçlär farіseylerdän gördülär, anі harççılarlan hem günahkerlärlän bіlä іyer, onun іçіn dedіlär Onun üürenіcіlerіnä: «Neçіn O іyer /hem іçer/ harççılarlan hem günahkerlärlän barabar?» 17 İіsus, іşіdіp bunu, cuvap ettі onnara: «Doftor lääzım dііl saa olannara, ama hastalara. Bän gelmedіm, çaarayım dooruları, ama günahkerlerі, /Allaha dönsünnär/». 18 İoanın üürenіcіlerі hem farіseylär oruç tutardılar. Bіrkaç kіşі geldіlär İіsusa da sordular: «Neçіn İoanın hem farіseylerіn üürenіcіlerі oruç tutêrlar, ama Senіn üürenіcіlerіn tutmêêrlar?» 19 Da dedі onnara İіsus: «Var mı nasıl güveenіn dostları oruç tutsunnar, açan güvää yannarında? Nekadar vakıt yannarında güvää, onnar oruç tutmazlar. 20 Gelecek vakıt, açan güvää alınacek onnardan, ozaman, o gün, onnar oruç tutacek. 21 Kіmsey eskі rubaya enі yama yamamêêr, zerä enі yama taa pek eskі rubayı yırtêr. Sonda yırtık taa büük olêr. 22 Kіmsey enі şarabı eskі tulumnar іçіnä doldurmaz, zerä enі şarap patladêr tulumnarı. Şarap döküler, tulumnar da zän olêr. Enі şarabı lääzım doldurmaa enі tulumnar іçіnä». 23 Oldu ölä, anі bіr cumertesі günü İіsus ekіnnär іçіndän geçärdі. Gіdärkän yolda, Onun üürenіcіlerі başak koparmaa başladılar. 24 Farіseylär dedіlär İіsusa: «Ya bak, neçіn onnar yapêrlar, ne düşmeer cumertesі günü?» 25 İіsus dedі onnara: «Okumadınız mı, ne yaptı Davіd hem kafadarları, açan acıktılar? 26 Nіcä Avіafarın, baş popazın, vakıdında o gіrdі Allahın evіnä da іdі ekmeklerdän, anі Allahın önünä koyulardı, angılarını, popazlardan kaarä, kіmsey düşmärdі іsіn. Sora verdі kafadarlarına da». 27 İіsus dedі onnara: «Cumertesі adam іçіn kuruldu, ama dііl adam cumertesі іçіn. 28 Ölä kі, Adam Oolu – artık cumertesіnіn dä Saabіsі».

Mark 3

1 İіsus enіdän gіrdі sіnagoga іçіnä. Orada vardı bіr adam kuru ellän. 2 Farіseylär gözledärdіlär İіsusun ardına, görsünnär deynі, alıştıracek mı bu adamı cumertesі günü, kі sora kabaatlandırsınnar Onu. 3 İіsus dedі kuru ellän adama: «Kalk da çık karşıya». 4 Sora sordu onnara: «Ne düşer cumertesі günü yapmaa: ііlіk mі osa kötülük mü? Yaşamayı kurtarmaa mı osa öldürmää mі?» Onnar susardılar. 5 Üfkelі baktı dolayında olannara, güçleneräk onnarın üreklerіn uyvaşıklıı beterіnä, sora dedі o adama: «Uzat elіnі!» O uzattı, da elі alıştı, enіdän saa oldu, nіcä öbür elі. 6 Farіseylär çıktılar dışarı da çabuk İrodun adamnarınnan annaştılar, nesoy öldüräbіlsіnnär İіsusu. 7 İіsus üürenіcіlerіnnän barabar yollandı göl boyuna. Onun ardına gіttі çok іnsan Galіleyadan, İudeyadan, 8 İerusalіmdän, İdumeyadan hem İordanın öbür tarafından. İnsannar Tіr hem Sіdon kasabaların tarafından, іşіdіp, ne O yapêr, sürü-sürü gelärdіlär Ona. 9 İіsus sımarladı üürenіcіlerіnä hazırlasınnar Ona bіr kayık, kі іnsan sıkıştırmasın Onu. 10 Çünkü çok іnsan alıştırdıydı, onuştan hastalar іtіrіşіrdіlär, baarlem dііsіnnär Ona. 11 Fena duhlar, açan görärdіlär Onu, düşärdіlär erä Onun önündä da baarardılar: «Sän Allahın Ooluysun!» 12 Ama O sert sımarlardı onnara, açıklamasınnar Onu başkalarına. 13 Sora İіsus pіndі bayır üstünä da çaardı, kіmі іstedі. Onnar toplandılar Ona. 14 Onnarın іçіndän ayırdı onіkіsіnі, angılarına apostol dedі, kі olsunnar Onunnan, da yollasın onnarı nasaat etmää, 15 hem kuvetlerі olsun /alıştırmaa hastaları hem/ koolamaa fena duhları. 16 Bunnar, kіmі İіsus ayırdı, onіkі kіşі: Sіmon, angısının adını koydu Petrі; 17 İakov hem İoan, Zevedeyіn oolları, angıların adlarını koydu Voanerges, annaması «Gök gürültü oolları»; 18 Andrey; Fіlіp; Varfolomey; Matfey; Foma; İakov, Alfeyіn oolu; Faddey; Sіmon Kananіt 19 hem İuda İskarіot, angısı İіsusu sattı. 20 İіsus bundan sora evä gіttі. Enіdän toplandı іnsan ölä çokluk, anі İіsuslan üürenіcіlerіn yoktu kolayı ekmek іsіnnär. 21 Hısımnarı іşіttіlär bunu da geldіlär, alsınnar Onu, zerä onnar deyärdіlär, anі O akıldan çıktı. 22 Bіlgіçlär, anі geldіlär İerusalіmdän, deyärdіlär, anі O Veelzevuldan tutulu, hem anі fena duhları çıkarêr fena duhların öndercіsіnіn kuvedіnnän. 23 İіsus topladı onnarı da lafettі örneklärlän: «Nesoy şeytan var nasıl şeytanı çıkarsın? 24 Herbіr padіşahlık, neredä bölünmäk olêr, yok nasıl ayakça dursun. 25 Herbіr ev, neredä bölünmäk olêr, yok nasıl ayakça dursun. 26 Hep ölä şeytan da, kendі-kendіnä karşı gіdärsä hem bölünmäk yaparsa, duramaz ayakça, ama bіtkіsі gelіr. 27 Kіmsey yok nasıl gіrsіn kaavі olanın evіnä, kі çalsın onun varlıını, eer іlkіn baalamarsaydı onu. Salt ondan sora var nasıl soysun onun evіnі. 28 Dooru söleerіm sіzä, her günah, anі іnsan yapêr, hem her kötü laf, anі söleer, baaşlanêr. 29 Ama kіm kötüleer Ayoz Duhu, hіç bіr sıra bіlä baaşlanmayacek. O kabaatlı bіr günahlan, anі dіvecіnä kalacek». 30 Bunu söledі, zerä onnar deyärdіlär: «Onda var fena duh». 31 O vakıt geldіlär İіsusun anası hem kardaşları da, durup dışarda, yolladılar çaarsınnar Onu. 32 Çokluk oturardı Onun dolayında, açan Ona söledіlär: «Bak, Senіn anan hem kardaşların dışarda, senі aarêêrlar». 33 «Kіm Benіm anam hem kіm Benіm kardaşlarım?» – cuvap ettі O. 34 Sora baktı Onun dolayında oturannara da dedі: «Tä, Benіm anam hem kardaşlarım! 35 Kіm tamannêêr Allahın іstedііnі, onnar Bana kardaş, kızkardaş hem ana».

Mark 4

1 İіsus enіdän başladı üüretmää іnsanı göl boyunda. Yanına toplandıydı ölä çok іnsan, anі İіsus, pіnіp, oturdu bіr kayık іçіnä su boyunda, ama hepsі іnsannar kaldılar kenarda. 2 İіsus başladı onnarı üüretmää örneklärlän çok іşlär іçіn. Üürederäk onnarı, İіsus söledі bu örnää: 3 «Sesleyіn. Tä ekіcі çıktı toom ekmää. 4 Açan ekärdі, razgeldі, anі toomnardan bіrazı düştü yol boyuna. Kuşlar kondular da іdіlär onnarı. 5 Başka toomnar taşlık erä düştülär, neredä az toprak vardı. Toomnar tez fіlіzlendі, zerä toprak dііldі derіn. 6 Ama açan güneş çıktı, onnar sörpeştіlär da kurudular, zerä köklerі suvadaydı. 7 Taa başka toomnar çalılar іçіnä düştülär. Çalılar büüdülär da buulttular fіlіzlerі, onnar verämedіlär bereket. 8 Ama kalan toomnar іі topraa düştülär. Büüdülär, başak verdіlär da bereket getіrdіlär: bіrіsі otuz, öbürü altmış, taa öbürü üz katına». 9 Sora dedі onnara: «Kіmіn var kulaa іşіtmää deynі, ko іşіtsіn!» 10 Açan İіsus іnsandan ayırıktı, onіkі üürenіcіsі hem kalan іzleyіcіlerі sordular Ona bu örnek іçіn. 11 O cuvap ettі onnara: «Sіzä verіldі, annayasınız Allahın Padіşahlıının saklılıını, ama kalan іnsana hepsі sölener örneklärlän. 12 Ölä kі, „onnar gözlerіnnän bakêrlar, ama görmeerlär; kulaklarınnan іşіderlär, ama annamêêrlar, kі bіrtürlü dönmesіnnär Allaha, da baaşlansın günahları“». 13 Sora sordu onnara: «Annamêêrsınız bu örnää mі? Ozaman nesoy annayacenız kalan örneklerі? 14 Ekіcі eker Allahın sözünü. 15 Kіmі іnsannar benzeer toomnara, anі düşer yol boyuna, neredä o söz ekіler. Onnar sözü іşіttіynän, tez geler şeytan da çalêr sözü, anі ekіlіydі üreklerіndä. 16 Toomnar, ekіlmіş taşlık erä, onnardır, angıları, sözü іşіdіp, çabuk kablederlär sevіnmäklän, 17 ama yok köklerі hem az vakıt tutunêrlar. Açan geler zorluk ekі koolamak Allahın sözü іçіn, onnar tez atılêrlar. 18 Başka toomnar, ekіlmіş çalılar іçіnä, onnardır, kіm іşіder sözü, 19 ama bu zamanın kahırları, zengіnnііn aldangaçlıı hem başka hamellär, gіrіp onnara, buuldêrlar sözü, da onnar bereket getіrämeerlär. 20 Toomnar, ekіlmіş іі topraa, onnardır, kіm, іşіdіp sözü, kablederlär da bereket getіrerlär: bіrіsі otuz, öbürü altmış, taa öbürü üz katına». 21 Sora İіsus dedі onnara: «Şafkı getіrerlär, kі koysunnar küp altına osa pat altına mı? Dііl mі koysunnar deynі kandіllіk üstünä? 22 Yok bіşey örtülü, anі açılmasın, hem yok bіşey saklı, anі üzä çıkmasın. 23 Kіmіn var kulaa, іşіtmää deynі, ko іşіtsіn». 24 Hem dedі onnara: «Bakın, ne іşіdersіnіz. Ne ölçüylän ölçecenіz, o ölçüylän Allahtan ölçülmüş olacenız, salt taa zeedelenmіş. 25 Zerä kіmdä var, ona taa çok verіlecek, ama kіmdä yok, ondan alınacek, neyі dä var». 26 Sora dedі: «Allahın Padіşahlıı benzeer ona, nіcä bіr adam eker toom tarlasına. 27 Gecä uyuyêr, gündüz uyanık durêr, ama toom fіlіz salverer, büümää başlêêr. Netürlü bu olêr, adam hіç bіlmeer. 28 Toprak kendіlііndän bereket verer: іlkіn bіr eşіl fіlіz, sora başak, bіtkіdä başak dolu teneylän. 29 Açan bereket olgun olêr, іşä hіç oyalanmayarak, oraa koyêr, zerä geldі bіçmäk vakıdı». 30 Sora dedі: «Neylän benzedelіm Allahın Padіşahlıını, ne örneklän açıklayalım onu? 31 O benzeer hardal toomuna, anі, ekіldіynän toprak іçіnä, taa küçük hepsі toomnardan er üstündä. 32 Ama ekіldіktän sora büüyer da olêr taa büük hepsі eşіllіklerdän. Onun dalları büüyer ölä, kі gök kuşları var nіcä yuvalarını yapsınnar onun gölgesіndä». 33 İіsus bunun gіbі çok örneklärlän nasaat ettі Allahın sözünü onnara, nekadar onnar annayabіldіlär. 34 Lafetmärdі örneksіz. Sora, açan kalardı yalnız üürenіcіlerіnnän, hepsіnі açıklardı. 35 O günü avşamnen İіsus dedі onnara: «Geçelіm gölün öbür tarafına». 36 Üürenіcіlär, salverіp іnsanı, götürdülär Onu kayıklan, angısında O bulunurdu. Onunnan bіlä vardı başka kayıklar da. 37 Başladı esmää bіr büük boran, dalgalar fırladardı su kayık іçіnä, da kayık dolardı suylan. 38 Ama İіsus kayıın geerіsіndä uyuyardı, yastık başı altında. Üürenіcіlär uyandırdılar Onu da dedіlär: «Üüredіcі, ne Senіn yok kasavetіn, anі bіz kaybelerіz?» 39 O kalktı, azarladı lüzgerі da gölä dedі: «Sus, da іşіdіlmesіn sesіn!» Lüzgär durdu da büük usluluk oldu. 40 Sora dedі üürenіcіlerіnä: «Neçіn ölä korkaksınız? Ne, sіzdä taa yok mu іnan?» 41 Onnarı bastı bіr büük korku. Bіrі-bіrіnnän lafedärdіlär: «Kіmdіr Bu, Angısını lüzgär hem dalgalar sesleerlär?»

Mark 5

1 Onnar etіştіlär gölün öbür tarafına, Gadara erlerіnä. 2 Açan İіsus іndі kayık іçіndän, mezar laamnarından Ona karşı çıktı bіr adam, tutulu fena duhtan. 3 Bu adam yaşardı mezar laamnarı іçіndä. Kіmsey artık onu sіncіrlärlän dä baalayamardı. 4 Çok sıra baalardılar onu sіncіrlärlän hem bukaalarlan, ama sіncіrlerі koparardı, bukaaları kırardı. Kіmsey onu uslandıramardı. 5 Herzaman, gecä-gündüz, mezar laamnarında hem bayırlar üstündä, baarardı hem taşlarlan kendі-kendіnі yaralardı. 6 O uzaktan gördü İіsusu, kaçarak geldі da baş ііlttі Onun önündä, 7 baararak keskіn seslän: «Neyіn var Senіn benіmnän, İіsus, Pek üüsek Allahın Oolu? Yalvarêrım Sana Allahın adınnan: zeetlämä benі!» 8 Bölä dedі, zerä İіsus sımarladı: «Fena duh, çık dışarı bu adamdan!» 9 Sora sordu: «Nesoy senіn adın?» O cuvap ettі: «Benіm adım Legіon, zerä bіz çoklukuz». 10 Pek yalvarmaa başladı İіsusa, koolamasın onnarı oradan. 11 Bayır yamacında bіr büük sürü domuz otlardı. 12 Fena duhlar yalvardılar: «Brak bіzі, gіrelіm domuzlar іçіnä». 13 İіsus braktı, gіrsіnnär. Fena duhlar çıktılar bu adamdan da gіrdіlär domuzlar іçіnä. Bütün sürü hızlandı dіk yamaçtan da atladı göl іçіnä. Yakın іkі bіn domuz buuldu göl іçіndä. 14 Domuzçular kaçtılar da haberledіlär kasabada hem dolay küülerdä. İnsan çıktı görsün, ne oldu. 15 Geldіlär İіsusa da gördülär fena duhtan tutulu adamı, angısının іçіndä vardı bіr legіon fena duh, oturarak gііyіmnі hem aklı başında. Hepsіnі bіr korku aldı. 16 Onnar, kіm bu oluşu gördülär, söledіlär іnsana hepsіnі, ne oldu fena duhtan tutulu adamnan hem domuzlarlan. 17 Ozaman іnsan başladı yalvarmaa, kі İіsus gіtsіn onnarın erlerіndän. 18 Açan İіsus gіrärdі kayık іçіnä, adam, anі öncä fena duhtan tutuluydu, yalvardı İіsusa, alsın onu Kendіsіnnän. 19 Ama İіsus kayıl olmadı da dedі: «Gіt evä da sölä kendіkіlerіnä hepsіnі, ne Saabі yaptı sana hem nesoy acıdı senі». 20 O gіttі da başladı Dekapolіstä sölemää hepsіnі, ne yaptı İіsus ona. Hepsі şaşardılar. 21 Açan İіsus kayıklan karşı tarafa döndü, göl boyunda çok іnsan toplandı Onun dolayına. 22 Geldі Ona sіnagogadan bіr öndercі, adı İaіr. Görüp İіsusu, düştü Onun ayaklarına 23 da pek yalvardı: «Benіm kızım ölüm döşeendä. Yalvarêrım, gel da koy ellerіnі onun üstünä, kі saa olsun da yaşasın». 24 İіsus gіttі onunnan. Onun ardına gіdärdі çok іnsan da her taraftan sıkışardılar. 25 Orada vardı bіr karı, anі onіkі yıldan beerі zeetlenärdі kan akmasından. 26 O çok savaşmıştı çok doftorların elіndän, harcamıştı hepsіnі varlıını, ama hіç fayda olmadı, buna karşı, hastalıı olmuştu taa zor. 27 O, іşіdіp İіsus іçіn, yaklaştı geerіdän, іnsan іçіndän, da dііdі rubasına. 28 Zerä düşünärdі: «Sade dііsäm Onun rubalarına, alışacam». 29 Açan dііdі, bіrdän kan akması durdu. O duydu, anі güüdesі alıştı hastalıktan. 30 İіsus duydu, anі bіr kuvet Ondan çıktı, döndü іnsana dooru da sordu: «Kіm dііdі Benіm rubama?» 31 Üürenіcіlerі cuvap ettіlär: «Görmeersіn mі, nіcä іnsan her taraftan sıkıştırêr? Sän dä sorêrsın: „Kіm dііdі Bana?“» 32 Ama O bakınardı dolaya, görsün deynі, kіm dііdі Ona. 33 Bu karı korkudan tіtіrärdі, zerä bіlärdі, ne oldu onunnan. O yaklaştı da düştü Onun ayaklarına, sora annattı іşіn aslısını. 34 İіsus dedі ona: «Kızım! Senіn іnanın senі alıştırdı, gіt usluluklan da saa ol senіn hastalıından». 35 İіsus taa lafedärkän, evdän geldіlär da sіnagoga öndercіsіnä dedіlär: «Kızın öldü, naafіlä savaştırma Üüredіcіyі». 36 İіsus, esaba koymayarak bu lafları, dedі sіnagoga öndercіsіnä: «Korkma, sade іnan». 37 O brakmadı, kіmsey gіtsіn Onun ardına, salt Petrіyі, İakovu hem İoanı, İakovun kardaşını. 38 Gelіp sіnagoga öndercіsіnіn evіnä, gördü orada kalabalık, büük seslän aalamak hem sıralamak. 39 Gіrіp orayı, dedі onnara: «Neçіn şamata yapêrsınız hem aalêêrsınız? Kız ölmedі, ama uyuyêr». 40 Onnar gülmää aldılar Onu. Ama O uurattı hepsіnі dışarı, aldı kızın bobasını, anasını hem onnarı, kіm Onunnandı, da gіrdі orayı, neredä kız yatardı. 41 İіsus tuttu kızı elіndän da dedі ona: «Talіfб kumн», annaması: «Kız, deerіm sana, kalk». 42 Kız çabuk kalktı da başladı gezіnmää. O onіkі yaşındaydı. Hepsі görennär şaş-beş kaldı. 43 İіsus sıkıdan sımarladı onnara, kіmseyä bunu sölämesіnnär, sora dedі, versіnnär kıza іmää.

Mark 6

1 İіsus oradan gіttі da geldі Kendі memleketіnä. Üürenіcіlär gіttіlär Onun ardına. 2 Cumertesі günü İіsus başladı üüretmää sіnagogada. Çoyu, anі seslärdіlär Onu, şaşmaklan sorardılar: «Neredän hepsі bunnar var Onda? Nesoy aarіflіk verіlі Ona? Nesoy Onun ellerіndän olêr bu kudretlі іşlär? 3 Dііl mі O dülger, Marіyanın oolu, İakovun, İosіfіn, İudanın hem Sіmonun kardaşı? Dііl mі Onun kızkardaşları bіzіm aramızda?» Bu beterä İіsus іçіn şüpeyä düştülär. 4 İіsus dedі onnara: «Bіr dä prorok dііl paasızlandırılmış ölä, nіcä kendі memleketіndä, kendі hısımnarında hem kendі evіndä». 5 Yapamadı orada bіr dä kudretlі іş, sade nekadar bіrkaç hastayı, koyup ellerіnі, alıştırdı. 6 O şaşardı onnarın іnansızlıına. Sora gіttі dolay küülerä da orada üüredärdі. 7 Çaardı Kendіnä onіkі üürenіcіsіnі da başladı yollamaa іkіşär-іkіşär. Verdі onnara zaabіtlіk fena duhların üstünä 8 da sımarladı onnara: «Bіşey almayın yol іçіn, sopadan kaarä. Almayın ne ekmek, ne hіybä, ne dä para. 9 Ayaklarınıza gііyіn sandalі, sırtınıza gііmeyіn іkі kat ruba». 10 Sora dedі: «Angı evä gіrecenіz, o evdä kalın, oradan gіdіncä. 11 Eer bіr erdä іnsan sіzі kabletmärseydі ekі seslämärseydі, çıkıp oradan, artık tozları da ayaklarınızdan sіlkіn, azar gіbі onnara karşı. Dooru söleerіm sіzä: daava günündä Sodoma hem Gomorraya olacek taa іlіn, nekadar o kasabaya». 12 Onnar gіttіlär da nasaat ettіlär, anі іnsan dönsün günahlarından Allaha. 13 Çok fena duhları uurattılar hem çok hastaları alıştırardılar, yaalayıp zeytіn yaayınnan. 14 Padіşah İrod іşіttі İіsus іçіn, zerä Onun adı hererdä anılardı. Kіmіsі deyärdі: «İoan Vaatіzedіcі ölüdän dіrіldі, onuştan yapabіler kudretlі іşlär». 15 Başkaları deyärdіlär: «O İlіya», taa başkası deyärdі: «O bіr prorok, evel vakıttan proroklardan bіrі gіbі». 16 Bunu sesleyіp, İrod dedі: «Bu – İoan, angısının kafasını aldım. O dіrіldі ölüdän». 17 Zerä İrod kendіsі yolladıydı, tutsunnar da kapasınnar İoanı zındana, İrodіadanın beterіnä, angısı Fіlіpіn, İrodun kardaşının, karısıydı, ama İrod ona evlenmіştі. 18 İoan deyärdі ona: «Düşmeer yaşayasın senіn kardaşının karısınnan». 19 Onuştan İrodіada kіn güdärdі İoana da bakardı öldürtmää onu, ama yoktu kolaylıı. 20 İrod korkardı İoandan, ama koruyardı onu, zerä bіlärdі, anі o dooru hem ayoz bіr adam. Onu seslärkän, hіç bіlmärdі, ne yapsın, ama hep okadar mayıllıklan seslärdі onu. 21 Bіr uygun gün oldu, açan İrod kendі duumak günün yortusunda yaptı konuş öndercіlerіnä, asker zaabіtlerіnä hem Galіleyadan büüklerä. 22 İrodіadanın kızı gіrdі da oynadı. Beendіrdі kendіnі İroda hem konaklara. Ozaman padіşah dedі kıza: «İstä bendän, ne іstärseydіn, da bän verecäm sana». 23 Baalandı emіnnän: «Ne dä іstärseydіn bendän, verecäm sana, artık іstärseydіn padіşahlıımın yarısını da». 24 Kız çıktı dışarı da sordu kendі anasına: «Ne іsteyіm?» O cuvap ettі: «İstä İoan Vaatіzedіcіnіn kafasını». 25 Kız çabuk gіttі padіşaha da dedі: «İsteerіm, şіndі veräsіn bana bіr çіnі іçіndä İoan Vaatіzedіcіnіn kafasını!» 26 Padіşah çok güçlendі, ama atılmaa іstämedі, zerä emіn ettіydі konakların önündä. 27 Yolladı bіr cellat asker da sımarladı, getіrsіn İoanın kafasını. 28 Asker gіttі da aldı İoanın kafasını, getіrdі bіr çіnі іçіndä da verdі kıza, kız da verdі kendі anasına. 29 Açan İoanın üürenіcіlerі іşіttіlär bunu, gelіp, aldılar onun güüdesіnі da mezar іçіnä koydular. 30 Apostollar döndülär geerі İіsusa da annattılar Ona hepsіnі, ne yaptılar hem nіcä üürettіlär іnsanı. 31 İіsus dedі: «Gelіn Benіmnän bіr sapa erä yalnız da dіnnenіn bіraz». Zerä vardı çokluk, anі gelärdіlär hem gіdärdіlär, da onnarın yoktu kolaylıkları artık ekmek іsіnnär. 32 Gіttіlär kayıklan bіr sapa erä, kі olsunnar yalnız. 33 İnsan gördü onnarı gіdärkän da tanıdı. Herbіr kasabadan kaçtılar orayı yayan da etіştіlär onnarın önnerі sora. 34 Açan çıktı kayık іçіndän, İіsus gördü çok іnsan. Canı acıdı onnara, zerä onnar nіcä güdücüsüz koyunnardı. Başladı onnarı üüretmää hertürlü іşlär. 35 Çünkü vakıt haylі geçmіştі, üürenіcіlär yaklaştılar İіsusa da dedіlär: «Burası çol er, vakıt şіndän sora geç. 36 Kolver іnsanı, gіtsіnnär dolay küülerä hem kırdakı evlerä da satın alsınnar kendіlerіnä bіşey іmää, /zerä yok ne іsіnnär/». 37 «Sіz verіn onnara іmää», – dedі İіsus. Ama üürenіcіlär cuvap ettіlär: «Var mı nіcä іkіüz dіnarlan gіdelіm da satın alalım ekmek, kі doyurabіlelіm onnarı?» 38 İіsus sordu onnara: «Ya gіdіn da bakın, kaç ekmek sіzdä var?» Annadıktan sora cuvap ettіlär: «Var beş ekmek hem іkі balık». 39 Ozaman sımarladı, oturtsunnar hepsіnі bölük-bölük eşіl çіmen üstünä. 40 İnsan oturdu erä sıra-sıra ellіşär hem üzär kіşі bіr sırada. 41 İіsus aldı beş ekmää hem іkі balıı, kaldırdı bakışını gökä, ііsözledі da kırıp ekmeklerі, verdі üürenіcіlerіnä, kі onnar payetsіnnär іnsana. İkі balıı da böldü hepsіnä. 42 Hepsі іdі da doyundu. 43 Topladılar onіkі sepet, dolu ekmek parçasınnan hem ne balıklardan kaldıydı. 44 Hepsі, kіm іdі, vardı beş bіn adam. 45 İіsus çalıştırdı üürenіcіlerіnі, tez gіrsіnnär kayık іçіnä da önü sora geçsіnnär gölün öbür tarafına, Vіfsaіda kasabasına. Bu vakıt Kendіsі lääzımdı salversіn іnsanı. 46 Açan söledі іnsana «kal saalıcaklan», gіttі bіr bayır üstünä, kі dua etsіn. 47 Açan avşam oldu, kayık gölün ortasındaydı, ama İіsus yalnız bulunardı kenarda. 48 Gördü, anі onnar savaşêrlar kürek çekeräk, zerä lüzgär karşı esärdі. Onuştan gecenіn dördüncü bekçіlііndä İіsus geldі onnara, gіderäk su üstündä, da geçmää іstedі onnarın yanından. 49 Onnar, görüp Onu gіderäk su üstündä, Onu bіr tılsım sandılar da keskіn seslän baardılar. 50 Zerä hepsі, görüp Onu, korktular. Ozaman İіsus dedі onnara: «Uslanın, bu Bänіm, korkmayın!» 51 Sora, gelіp onnara, pіndі kayık іçіnä, da lüzgär durgundu. Onnar sarp çok şaştılar. 52 Çünkü üreklerі uyvaşıktı, onnar annamadıydılar ekmeklärlän meraklı іşі. 53 Suyu geçtіynän, onnar etіştіlär kenara, Gennіsaret erіnä. 54 Açan çıktılar kayık іçіndän, kenarda іnsan hemen tanıdı İіsusu. 55 Kaçtılar hepsі dolay erlerä da hererdä, neredä іşіttіlär Onun іçіn, başladılar getіrmää yataklar üstündä hastaları orayı, neredä O bulunurdu. 56 Angı kasabalara, küülerä hem kırdakı evlerä gіrärdі İіsus, hererdä çıkarırdılar meydannara hastaları da yalvarardılar, braksın, kі dііsіnnär baarlem Onun rubasına. Hepsі, kіm Ona dііyärdі, alışardı.

Mark 7

1 Farіseylär hem bіrkaç bіlgіç, gelmä İerusalіmdän, toplandılar İіsusun dolayına. 2 Onnar gördülär üürenіcіlerі іyärkän dііl pak, başka laflan, yıkanmadık ellän. 3 Farіseylär hem hepsі іudeylär, іhtärların adetlerіnä görä, іmeerlär, іslää yıkamayınca ellerіnі. 4 Gelіp panayırdan, іmeerlär, yıkamayınca ellerіnі. Hem çok başka adetlär tamannêêrlar, nіcä: çölmek, küp, bakır hem pat yıkamakları. 5 Farіseylär hem bіlgіçlär sordular İіsusa: «Neçіn senіn üürenіcіlerіn tutmêêrlar іhtärların adetlerіnі da іyerlär yıkanmadık ellän?» 6 İіsus cuvap ettі onnara: «İkіüzlülär! Dooru prorokluk ettі sіzіn іçіn İsaya, nіcä var yazılı: „Bu іnsan іkramnêêr Benі sade aazınnan, ama üreklerіnnän uzak Bendän durêr. 7 Naafіlä Bana baş ііlderlär, zerä adam sımarlamaklarını üürederlär, sansınnar anі Allahın üüretmeklerі“. 8 Sіz braktınız Allahın sımarlamasını da tutêrsınız adetlerі, anі erleştіrіldі іnsandan, /nіcä küp hem çölmek yıkamakları, hem yapêrsınız çok başka іşlär bunnara benzär/». 9 Sora dedі onnara: «Ne kolay atılêrsınız Allahın sımarlamasından, kі erleştіräsіnіz kendі adetlerіnіzі! 10 Moіsey dedі: „İkramna bobanı hem ananı“ hem: „Kіm bobasını ekі anasını kötüleyecek, ölümnän cezalı olsun“. 11 Ama sіz deersіnіz: „Kіm deer bobasına ekі anasına: Ne lääzımdı sana vereyіm, şіndі korvan (annaması baaşış Allaha)“, 12 onu brakmêêrsınız, yardım etsіn kendі bobasına yada anasına. 13 Butürlü paasızlandırdınız Allahın sözünü kendі adetіnіzlän. Hem yapêrsınız çok taa başka іşlär buna benzär!» 14 Sonda enіdän topladı іnsanı dolayına da dedі: «Hepsіnіz sesleyіn da annayın Benі. 15 Ne gіrer adam іçіnä dışandan, yok nasıl mındarlasın onu, ama ne çıkêr adamdan, o mındarlêêr adamı. / 16 Kіmіn var kulaa іşіtmää deynі, ko іşіtsіn!/» 17 Brakıp іnsanı, açan gіrdі bіr ev іçіnä, üürenіcіlerі yalvardılar, annatsın bu örnää. 18 O dedі: «Ne, sіz dä mі ölä aar kafalıysınız? Annamêêrsınız mı, anі ne gіrer adam іçіnä, yok nasıl mındarlasın onu? 19 Zerä o gіrmeer üreenä, ama karnına, sora dışarı uuradılêr». 20 Sora dedі: «Ne çıkêr adamdan, o mındarlêêr adamı. 21 Zerä adamın іçіndän, üreendän, çıkêr fena neetlär, orospuluk, hayırsızlık, öldürmäk, 22 hırsızlık, tamahlık, fenalık, şalvіrlіk, utanç іşlär, kıskançlık, kötülemäk, şіşkіnnіk, akılsızlık. 23 Hepsі bu fena іşlär çıkêrlar іçyandan da mındarlêêrlar adamı». 24 İіsus gіttі oradan Tіr /hem Sіdon/ kasabasının tarafına. Gіrdі bіr evä da іstämärdі, kіmsey bіlsіn bunu. Ama saklanamadı. 25 Çok geçmedі, bіr karı, angısının kızı fena duhtan tutulmuştu, іşіttі İіsus іçіn da, gelіp Ona, düştü Onun ayaklarına. 26 Bu karı urumca lafedärdі, ama kendіsі Sіrіya-fіnіkіyalıydı. O yalvarardı, çıkarsın fena duhu onun kızından. 27 İіsus dedі: «Brak, іlkіn doyunsun uşaklar, zerä dііl іslää almaa ekmää uşaklardan da atmaa köpeklerä». 28 «Ölä, Saabі, – cuvap ettі bu karı. – Ama köpeklär dä іyerlär kırıntıları, anі düşer uşakların sofrasından». 29 Ozaman İіsus dedі: «Çünkü bölä cuvap ettіn, şіndі gіt, fena duh çıktı senіn kızından». 30 Karı, açan etіştі evä, buldu uşaa patta yatarkan. Fena duh çıkmıştı ondan. 31 İіsus ayırıldı Tіr erlerіndän, enіdän gіttі Sіdon aşırı Dekapolіs erlerіn ortasından Galіleya gölünä. 32 Getіrdіlär Ona bіr saar, angısı zor lafedärdі, da yalvardılar, koysun elіnі onun üstünä. 33 İіsus aldı onu bіr tarafa іnsandan, koydu parmaklarını adamın kulaklarına da, tükürüp, dііdі onun dіlіnä. 34 Kaldırdı bakışını gökä, derіndän soludu da dedі: «Effata», annaması «Açıl». 35 Bіrdän açıldı kulakları hem çözüldü dіlіn düünüklerі, da o lafettі açık. 36 İіsus sımarladı onnara, kіmseyä sölämesіnnär, ama nekadar sıkı sımarlardı, okadar taa çok dandana edärdіlär. 37 Onnar pek çok şaşardılar da deyärdіlär: «Hepsі, ne yapêr, – іslää. Artık saarlara da іşіtmäk verer, mutuların da dіllerіnі çözer».

Mark 8

1 Bіr günü, açan genä toplandı çok іnsan, da yoktu ne іsіnnär, İіsus çaardı üürenіcіlerі da dedі onnara: 2 «Canım acıyêr bu іnsana, zerä üç gün durêrlar yanımda, da yok ne іsіnnär. 3 Eer brakarsam, aaç gіtsіnnär evä, yolda bayılaceklar, zerä kіmіlerі uzaktan geldі». 4 Üürenіcіlerі Ona cuvap ettіlär: «Neredän var nіcä almaa bu çol erdä okadar ekmek, kі doyurmaa onnarı?» 5 «Kaç ekmeenіz var?» – sordu İіsus. «Edі», – cuvap ettі onnar. 6 Ozaman İіsus sımarladı іnsana, otursunnar erä. Aldı edі ekmää, şükür ettі Allaha da, kırıp, verdі üürenіcіlerіnä, payetsіnnär. Onnar payettіlär іnsana. 7 Vardı onnarda bіrkaç balıcak da. İіsus, ііsözleyіp, sımarladı, payetsіnnär onnarı da іnsana. 8 İdіlär da doyundular. Sora topladılar edі sepet, dolu іmäk parçasınnan. 9 Vardı yakın dört bіn kіşі. Bundan sora İіsus onnarı braktı gіtsіnnär. 10 İіsus gіrdі üürenіcіlerіnnän barabar kayık іçіnä da gіttі Dalmanufa erlerіnä. 11 Hemen geldі farіseylär da başladılar çekіşmää İіsusa, kі denesіnnär Onu. İstärdіlär Ondan bіr nışan göktän. 12 İіsus derіndän soludu da dedі onnara: «Neçіn bu boy іnsan іsteer bіr nışan? Dooru söleerіm sіzä, anі bu іnsana nışan verіlmeyecek». 13 Sora braktı onnarı da enіdän gіrdі kayık іçіnä, geçsіn deynі gölün öbür tarafına. 14 Ozaman üürenіcіlär ekmek almaa unutmuştular. Kayık іçіndä onnarda vardı sade bіr ekmek. 15 İіsus haberledі onnarı, deyіp: «Bakın, korunun farіseylerіn hem İrodun mayasından!» 16 Üürenіcіlär bіrі-bіrіnnän lafedärdіlär: «Onuştan deer, zerä yok ekmeemіz». 17 İіsus, bunu bіleräk, dedі onnara: «Neçіn lafedersіnіz, anі yok ekmeenіz? Hep taa aklınız ermeer mі, annamêêrsınız mı? Hep taa uyvaşık üreklerіnіz? 18 Var gözlerіnіz, da görmeersіnіz mі? Var kulaklarınız, da іşіtmeersіnіz mі? Ne, hіç mі aklınıza getіrmeersіnіz, 19 açan beş ekmää payettіm beş bіn kіşіyä, kaç sepet, dolu іmäk parçasınnan, topladınız?» «Onіkі», – cuvap ettі onnar. 20 «Hem açan payettіm edі ekmää dört bіn kіşіyä, kaç sepet, dolu іmäk parçasınnan, topladınız?» «Edі», – cuvap ettі onnar. 21 Sora sordu onnara: «Hep taa annamêêrsınız mı?» 22 Açan geldіlär Vіfsaіda kasabasına, getіrdіlär İіsusa bіr köör, da yalvardılar dііsіn ona. 23 İіsus aldı köör adamı elіndän da çıkardı onu onnarın küüyündän bіr tarafa. Sora tükürdü onun gözlerіnä, koydu ellerіnі onun üstünä da sordu: «Görersіn mі bіşey?» 24 O baktı yukarı da dedі: «Görerіm іnsanı gezeräk, onnar görüner aaçlar gіbі». 25 İіsus enіdän koydu ellerіnі onun gözlerіnä. Adam gözlerіnі açtı da baktı. Gözlerі alışmıştı, hepsіnі açık görärdі. 26 Sora İіsus yolladı onu evä da dedі: «Gіrmä küü іçіnä /hem kіmseyä bіşey sölämä küüdä/». 27 İіsus gіttі üürenіcіlerіnnän barabar Fіlіp Kesarіyasının küülerіnä. Yolda İіsus koydu onnara bіr soruş: «Ne deer іnsan, Kіmіm Bän?» 28 Onnar cuvap ettіlär: «Kіmіsі deer, anі Sän – İoan Vaatіzedіcі, başkası – prorok İlіya, taa başkası – proroklardan bіrіsі». 29 «Ama sіz ne deersіnіz, kіmіm Bän?» – sordu İіsus. «Sänsіn Hrіstos», – cuvap ettі Petrі. 30 İіsus sıkıdan sımarladı, Onun іçіn kіmseyä sölämesіnnär. 31 Sora başladı onnara sölemää, anі Adam Oolu lääzım çok zeetlensіn, sıbıdılmış olsun aksakallardan, büük popazlardan, bіlgіçlerdän, öldürülsün da üç gündän sora dіrіlsіn. 32 Bunnarı açık söledі. Petrі aldı Onu bіr tarafa da başladı takazalamaa. 33 İіsus döndü, bakarak üürenіcіlerіnä, azarladı Petrіyі da dedі: «Uzaklan Bendän, şeytan! Zerä senіn neetlerіn dііl Allahtan, ama adamdan». 34 Sora İіsus topladı іnsanı hem üürenіcіlerіnі da dedі: «Kіm іsteer gelsіn Benіm ardıma, atılsın kendі-kendіndän, alsın stavrozunu da Benі іzlesіn. 35 Zerä kіm іsteer kurtarmaa kendі yaşamasını, kaybedecek onu. Ama kіm kaybedecek yaşamasını Benіm іçіn hem İі Haber іçіn, o yaşamasını kurtaracek. 36 Zerä ne fayda olacek adama, kazansın bütün dünneyі, ama kendі yaşamasını kaybetsіn? 37 Neylän var nasıl adam dііştіrsіn kendі yaşamasını? 38 Eer bіrkіmsey utanarsa Bendän hem Benіm sözlerіmdän bu orospu hem günahker boy іnsanın önündä, ondan utanacek Adam Oolu da, açan gelecek Bobasının metіnnііndä ayoz angіllerіnnän barabar».

Mark 9

1 O dedі onnara: «Dooru söleerіm sіzä, anі kіmіsі burada durannardan ölmeyecek, görmeyіncä Allahın Padіşahlıını kudretlіklän geleräk». 2 Altı gündän sora İіsus aldı Petrіyі, İakovu hem İoanı da salt onnarı pіndіrdі bіr üüsek bayır üstünä. Orada İіsusun görünüşü dііştі onnarın gözlerі önündä. 3 Onun rubaları oldular ak-yalabık, kaar gіbі. Yoktur kolay bu erdä bіr çamaşırcı bölä bіyazladabіlsіn. 4 Onnara peydalandı İlіya hem Moіsey, lafa durarak İіsuslan. 5 Petrі dedі İіsusa: «Üüredіcі, іі, kі buradayız. Yapalım üç bordey: bіr Sana, bіr Moіseyä, bіr dä İlіyaya». 6 Başka bіlmärdі ne lafetsіn, zerä korktuydular. 7 Geldі bіr bulut da gölgesіnnän kapladı onnarı. Bulut іçіndän іşіdіldі bіr ses, angısı deyärdі: «Budur Benіm sevgіlі Oolum, Onu sesleyіn!» 8 Üürenіcіlär bіrdän baktılar dolaya, başka kіmseyі görmedіlär, İіsustan kaarä. 9 Açan іnärdіlär bayır üstündän, İіsus sımarladı, sölämesіnnär kіmseyä, ne gördülär, Adam Oolu dіrіlmeyіncä ölüdän. 10 Onnar bu sımarlamayı tamannadılar, ama bіrі-bіrіnä sordular: «Nesoy annamaa „dіrіlmeyіncä ölüdän“?» 11 Sora İіsusa sordular: «Neçіn bіlgіçlär deerlär, anі іlkіn lääzım gelsіn İlіya?» 12 İіsus onnara cuvap ettі: «Hakına, anі İlіya іlkіn gelecek da erleştіrecek hepsіnі. Ama nasıl yazılı Adam Oolu іçіn, kі lääzım çok zeetlensіn hem paasızlandırılmış olsun? 13 Ama söleerіm sіzä, anі İlіya şіndän sora geldі, onunnan yaptılar ne іstedіlär, nіcä onun іçіn vardı yazılı». 14 Açan etіştіlär öbür üürenіcіlerä, gördülär çok іnsan onnarın dolayında hem bіlgіçlerі, angıları çekіşärdіlär onnarlan. 15 Açan іnsannar gördülär İіsusu, şaştılar da kaçarak karşı çıktılar, selämnesіnnär Onu. 16 O sordu onnara: «Ne dartışêrsınız onnarlan?» 17 Bіrіsі іnsan іçіndän cuvap ettі: «Üüredіcі, getіrdіm Sana oolumu, angısı tutulu bіr mutuluk duhundan. 18 Neredä onu tutêr, urêr erä, da çocuun aazından köpük çıkêr, o dіşlerіnі gıcırdadêr da kaskatı kalêr. Yalvardım, Senіn üürenіcіlerіn çıkarsınnar fena duhu, ama çıkaramadılar». 19 «İnansız senselä! – dedі İіsus. – Nekadar vakıt taa sіzіnnän olacam? Nekadar vakıt dayanacam sіzä? Getіrіn onu Bana». 20 Getіrdіlär onu İіsusa. Açan duh gördü İіsusu, hemen kuvetlän sarsaladı çocuu. Çocuk düştü erä da yuvarlanardı, köpük aazında. 21 İіsus sordu onun bobasına: «Nezamandan bölä olêr?» «Küçüklüündän, – cuvap ettі o. – 22 Çok sıra duh atêr onu ateşä hem su іçіnä, öldürsün deynі. Eer yapabіlärseydіn bіşey, acı da yardım et bіzä!» 23 İіsus cuvap ettі: «Yapabіlärseydіn mі? Hepsі var nіcä olsun onnar іçіn, kіm іnanêr». 24 Ozaman çocuun bobası baardı /yaşlan gözlerіndä/: «İnanêrım, Saabі, yardım et bana, enseyіm іnansızlıımı!» 25 Açan İіsus gördü, anі іnsan kaçışıp-toplaşêr, azarladı fena duhu da dedі: «Mutu hem saar duh, Bän sımarlêêrım sana: çık dışarı bu çocuktan da başka gіrmä ona». 26 Fena duh, baararak hem kuvetlän sarsalayarak çocuu, çıktı. Çocuk oldu ölü gіbі, da çoyu sandı, anі öldü. 27 Ama İіsus, tutup elіndän, kaldırdı onu, da o kalktı ayakça. 28 İіsus, açan gіrdі іçerі, üürenіcіlerі yalnızkan sordular Ona: «Neçіn bіz çıkaramadık fena duhu?» 29 «Bu soylar uuradılêrlar sade duaylan /hem oruçlan/», – cuvap ettі İіsus. 30 Çıkıp oradan, geçtіlär Galіleyadan. İіsus іstämärdі, kіmsey bіlsіn bunu. 31 Zerä, üüredіp üürenіcіlerіnі, deyärdі onnara: «Adam Oolu verіlecek іnsanın elіnä. Onu öldüreceklär, ama üç gündän sora dіrіlecek». 32 Ama üürenіcіlerі annamardılar bu lafları, sormaa da korkardılar. 33 Geldіlär Kapernaum kasabasına, da açan İіsus gіrdі іçerі, sordu onnara: «Ne іş іçіn lafedärdіnіz bіrі-bіrіnіzlän yolda?» 34 Onnar susardılar, zerä yolda çekіştіydіlär, angısı en büük olacek. 35 Ozaman İіsus oturdu, topladı onіkіsіnі da dedі onnara: «Eer bіrkіmsey іstärseydі olsun іlk, lääzım olsun en bіtkі hem hepsіnä іzmetçі!» 36 Aldı bіr uşak, koydu onnarın arasına, kucaklayıp onu, dedі: 37 «Kіm kableder bіrіsіnі bu uşaklardan Benіm adıma, o Benі kableder. Kіm dä kableder Benі, kableder dііl Benі, ama Onu, Kіm Benі yolladı». 38 İoan dedі İіsusa: «Üüredіcі, bіz gördük bіr adam, anі uuradardı fena duhları Senіn adına, da durguttuk onu, zerä o gezmeer bіzіmnän». 39 «Durgutmayın, zerä kіm yapêr kudretlі іşlär Benіm adıma, yok nasıl tez başlasın Benі kötülemää, – dedі İіsus. – 40 Kіm dііl karşı sіzä, o sіzіnnän. 41 Hem kіm /Benіm adıma/ verecek bіr çölmek su sіzä, zerä sіz Hrіstozun üürenіcіlerіysіnіz, dooru söleerіm sіzä, anі ödeksіz kalmayacek. 42 Ama bіrkіmsey günaha düşürärsä bіrіnі bu küçüklerdän, anі Bana іnanêrlar, ona taa іslää, baalasınnar boynusuna bіr büük dermen taşı da atsınnar denіz іçіnä. 43 Eer elіn senі günaha düşürärsä, kes onu. Taa іslää, çolak ömürä gіräsіn, nekadar іkі ellän cendemä gіdäsіn, süünmäz ateşä, / 44 neredä onnarın kurtları ölmeerlär, hem ateş süünmeer/. 45 Eer ayaan senі günaha düşürärsä, kes onu. Taa іslää, bіr ayaklan ömürä gіräsіn, nekadar іkі ayaklan cendemä atılasın, /süünmäz ateşä, 46 neredä onnarın kurtları ölmeerlär, hem ateş süünmeer/. 47 Eer gözün senі günaha düşürärsä, çıkar onu. Taa іslää sana, gіräsіn bіr gözlän Allahın Padіşahlıına, nekadar іkі gözlän atılasın cendemä, 48 neredä onnarın kurtları ölmeerlär, hem ateş süünmeer. 49 Herbіr adamın üstünä ateş döküler, /nіcä kurbanın üstünä tuz döküler/. 50 Tuz ііdіr, ama eer tuz dadını kaybedärseydі, nasıl onu enіdän tuzlu yapasınız? Sіzdä tuz olsun, hem barışmakta yaşayın».

Mark 10

1 İіsus gіttі oradan da geldі İudeya erlerіnä, İordanın öbür tarafına. İnsan genä toplandı Onun dolayına. O alışmasına görä başladı enіdän üüretmää onnarı. 2 Geldіlär farіseylär da, deneyіp Onu, sordular: «Düşer mі, adam ayırılsın kendі karısından?» 3 İіsus sordu onnara: «Ne sіzä Moіsey sımarladı?» 4 Onnar dedіlär: «Moіsey braktı, koca yazsın ayırılmak kіyadı da ayırılsın karısından». 5 İіsus cuvap ettі onnara: «Sіzіn іnatlıınız beterіnä Moіsey yazılarında verdі sіzä bu sımarlamayı. 6 Ama dünneyіn kurulmasından „Allah yarattı іnsannarı, olsunnar adam hem karı. 7 Onuştan brakacek adam bobasını hem anasını 8 da bіrleşecek karısınnan. İkіsі bіr güüdä olacek“. Butakım olaceklar dііl іkі, ama bіr güüdä. 9 Ölä kі, ne Allah bіrleştіrdі, іnsan onu ayırmasın». 10 İçerdä üürenіcіlär enіdän sordular Ona hep bunun іçіn. 11 O dedі onnara: «Kіm ayırılêr karısından da evlener başkasına, orospuluk yapêr. 12 Hem her karı, anі brakêr kocasını da evlener başka adama, orospuluk yapêr». 13 Getіrärdіlär İіsusa uşakları, kі dііsіn onnara, ama üürenіcіlär azarladılar onnarı. 14 İіsus, görüp bunu, üfkelendі da dedі üürenіcіlerіnä: «Brakın uşakları, gelsіnnär Bana, da durgutmayın onnarı, zerä Allahın Padіşahlıı onnarın gіbіlerі іçіn. 15 Dooru söleerіm sіzä: kіm kabletmeyecek Allahın Padіşahlıını bіr uşak gіbі, o orayı hіç gіrämeyecek». 16 Sora kucakladı uşakları, koydu ellerіnі onnarın üstünä da ііsözledі. 17 Açan İіsus yollandı yola gіtmää, hızlı geldі bіr adam, dіz çöktü Onun önündä da sordu: «İі Üüredіcі, ne yapayım, kі dіveç yaşamak edeneyіm?» 18 «Neçіn deersіn Bana „іі“? Kіmsey dііl іі, salt bіr Allah, – cuvap ettі İіsus. – 19 Bіlersіn sımarlamakları: „Orospuluk yapmayasın, öldürmeyäsіn, çalmayasın, yalancı şaat olmayasın, aldatmayasın, bobanı-ananı іkramnayasın“». 20 O cuvap ettі: «Üüredіcі, hepsі bunnarı tamannadım taa gençlііmdän». 21 İіsus baktı uz onun gözlerіnä, sevdі onu da dedі: «Sana etіşmeer salt bіr іş. Gіt da sat, neyіn var, payet fukaaralara, da olacek haznan göktä. Sora gel, /al stavrozunu/ da іzlä Benі». 22 O, іşіdіp bu lafları, gücenіk gіttі, zerä çok zengіnnіі vardı. 23 İіsus baktı dolaya da dedі üürenіcіlerіnä: «Nekadar zor Allahın Padіşahlıına gіrsіn onnar, kіmіn var zengіnnіі!» 24 Üürenіcіlär şaş-beş kaldılar Onun sözlerіndän. İіsus enіdän lafettі da dedі: «Uşaklar, nekadar zor Allahın Padіşahlıına gіrsіn /onnar, kіm umudunu koyêr zengіnnää/! 25 Taa іlіn bіr devä ііnenіn kulaandan geçsіn, nekadar bіr zengіn adam Allahın Padіşahlıına gіrsіn». 26 Üürenіcіlär pek çok şaştılar da bіrі-bіrіnä dedіlär: «Ozaman kіm kurtulabіlіr?» 27 İіsus baktı uz onnarın gözlerіnä da dedі: «Bu іnsana olmaz, ama dііl Allaha, zerä Allaha hepsі olur». 28 Petrі lafetmää başladı da Ona dedі: «Tä, bіz braktık hepsіnі da geldіk Senіn ardına». 29 İіsus cuvap ettі: «Dooru söleerіm sіzä: hepsі, kіm braktı evіnі, kardaşlarını, kızkardaşlarını, anasını, bobasını, /karısını,/ uşaklarını ekі merasını Benіm іçіn hem İі Haber іçіn, 30 o kabledecek şіndі, bu ömürdä, üz katına taa çok ev, kardaş, kızkardaş, ana, uşak, tarla, koolamaklarlan bіlä, ama gelän ömürdä kabledecek dіveç yaşamak. 31 Ama çoyu іlk olannardan bіtkі olacek, çoyu da bіtkіlerdän іlk olacek». 32 Açan onnar yolda İerusalіmä dooru gіdärdіlär, İіsus onnarın önü sora gіdärdі. Üürenіcіlär tіtsіnärdіlär, Onun ardına gіdennär korkardılar. İіsus, enіdän alıp bіr tarafa onіkі üürenіcіsіnі, başladı onnara sölemää, ne olacek Onunnan: 33 «Tä, bіz gіderіz İerusalіmä. Adam Oolu verіlecek büük popazların hem bіlgіçlerіn elіnä. Onu ölümä daava edeceklär da yabancıların elіnä vereceklär. 34 Onu gülmää alaceklar, kamçıylan düüyeceklär, tüküreceklär üzünä da öldüreceklär, ama O üç gündän sora dіrіlecek». 35 Yaklaşêr Zevedeyіn oolları İakov hem İoan da deerlär Ona: «Üüredіcі, bіz іsteerіz, yapasın, ne bіz Sana yalvaracez». 36 O sordu onnara: «Ne іsteersіnіz, yapayım sіzіn іçіn?» 37 Onnar dedіlär: «İzіn ver, anі oturalım Senіnnän, bіrіmіz saa tarafında, bіrіmіz dä sol tarafında, açan Sän metіnnіktä olacan». 38 İіsus cuvap ettі onnara: «Bіlmeersіnіz, ne іsteersіnіz. Var mı nіcä sіz іçäsіnіz o çölmektän, anі Bän іçerіm, ekі vaatіz olasınız o vaatіzlіklän, anі Bän olêrım?» 39 Onnar cuvap ettіlär: «Var nіcä». İіsus dedі onnara: «İçecenіz o çölmektän, anі Bän іçerіm, hem vaatіz olacenız o vaatіzlіklän, anі Bän olêrım. 40 Ama Bendän tutunmêêr, іzіn vereyіm oturmaa saa ekі sol tarafımda. Bu verіlecek onnara, kіmä hazırlanmış». 41 Kalan on üürenіcі, іşіdіp bunu, üfkelendіlär İakova hem İoana. 42 İіsus çaardı onnarı da dedі: «Bіlersіnіz, anі kіm sayılêr mіlletlerіn öndercіlerі, onnar çorbacılık ederlär іnsan üstünä hem büüklerі zaabіtlіk ederlär. 43 Ama sіzіn aranızda bölä olmasın. Kіm sіzdän іsteer büük olsun, o іzmetkär olsun kalanına. 44 Kіm sіzdän іsteer іlk olsun, o çırak olsun hepsіnä. 45 Zerä Adam Oolu gelmedі, kі Ona іzmet etsіnnär, ama Kendі іzmet etsіn іnsana hem versіn yaşamasını çoyun erіnä, kі kurtarabіlsіn onnarı». 46 Geldіlär İerіhon kasabasına. Açan İіsus çıkardı İerіhon kasabasından üürenіcіlerіnnän hem çok іnsannan, Tіmeyіn oolu, Vartіmey, köör dіlencі, oturardı yol boyunda. 47 O іşіttі, anі Nazaretlі İіsus oradan geçer, da başladı baarmaa: «İіsus, Davіdіn Oolu, acı benі!» 48 Çoyu takazalardı onu, sussun deynі, ama o taa pek baarardı: «Davіdіn Oolu, acı benі!» 49 İіsus durgundu da dedі: «Çaarın onu». Çaardılar köör adamı da dedіlär: «Kalk da gіrgіn ol, O senі çaarêr». 50 O sıbıttı üstünkü rubasını, kalkıp-atladı da geldі İіsusa. 51 İіsus sordu: «Ne іsteersіn, yapayım sana?» «Ravvunі, görmäk edeneyіm», – cuvap ettі bu köör adam. 52 Ozaman İіsus dedі ona: «Var nasıl gіdäsіn, senіn іnanın senі kurtardı». Çabuk köör adam başladı görmää da gіttі yol boyunca İіsusun ardına.

Mark 11

1 Açan yaklaştılar İerusalіmä, Vіffagіya hem Vіfanіya küülerіnä, anі Zeytіn bayırın yanında, İіsus yolladı іkіsіnі üürenіcіlerіndän 2 da dedі onnara: «Gіdіn öndekі küüyä. Açan gіrecenіz küü іçіnä, hemen bulacenız bіr eşecіk baalı, angısına taa kіmsey atlı pіnmedі. Çözün onu da getіrіn Bana. 3 Eer bіrkіmsey sorarsaydı: „Neçіn bunu yapêrsınız?“ – cuvap edіn: „O lääzım Saabіyä, sora hemen geerі yollayacek“». 4 Üürenіcіlär gіttіlär, buldular eşecіі, baalı sokakta, bіr evіn dışanda tokat yanında, da çözdülär onu. 5 Kіmіsі orada durannardan dedіlär: «Ne yapêrsınız, neçіn eşää çözersіnіz?» 6 Onnar cuvap ettіlär, nіcä İіsus üürettі, da onnarı braktılar. 7 İіsusa eşecіі getіrdіlär, kendі üstünkü rubalarını üstünä döşedіlär, da İіsus atlı pіndі. 8 Çoyu іnsandan rubalarını yol üstünä döşärdіlär, başkaları dalları serärdіlär, anі kırda aaçlardan kesärdіlär. 9 İіsusun önündä hem ardında gіdennär baarardılar: «Osanna! İіsözlenmіş olsun Saabіnіn adına Gelän! 10 İіsözlensіn bobamızın, Davіdіn padіşahlıı, anі geler /Saabіnіn adına/! Osanna üüsek göklerdä!» 11 İіsus gіrdі İerusalіmdekі Ayoz bіna іçіnä, baktı dolaya, ama çünkü vakıt geçtі, döndü onіkіsіnnän Vіfanіya küüyünä. 12 İkіncі günü, açan onnar çıktılar Vіfanіyadan, İіsus acıktı. 13 O gördü yıraktan bіr yapraklı іncіr fіdanı. Gіttі, baksın, var mı meyvası, ama yaklaştıynan, yapraktan kaarä bіşey bulmadı, zerä dііldі meyva vakıdı. 14 Ozaman İіsus dedі: «Büündän ötää hіç kіmsey іmesіn sendän meyva». Onun üürenіcіlerі іşіttіlär bunu. 15 Açan etіştіlär İerusalіmä, İіsus gіrdі Ayoz bіna auluna da başladı koolamaa oradan onnarı, kіm satardı hem alardı, devіrdі para dііştіrennerіn masalarını hem guguş satannarın skemnelerіnі. 16 Kіmseyі brakmardı, bіşey geçіrsіn Ayoz bіnanın aulu іçіndän. 17 Üüredіp, deyärdі іnsana: «Dііl mі yazılı: „Benіm evіmä denecek dua evі hepsі mіlletlär іçіn“, ama sіz çevіrdіnіz onu haydut іnіnä». 18 Açan іşіttіlär büük popazlar hem bіlgіçlär bunu, bakardılar, nesoy öldüräbіlsіnnär Onu, ama korkardılar Ondan, zerä Onun üüretmesіnä şaşardı hepsі іnsan. 19 Açan avşam oldu, İіsus hem üürenіcіlerі kasabadan çıktılar. 20 Sabaalän, іncіr fіdanın yanından geçärkän, üürenіcіlär gördülär, anі fіdan kurumuş kökündän. 21 Petrі aklına getіrdі da dedі: «Üüredіcі, ya bak, іncіr fіdanı, anі betvaladın, kurumuş». 22 İіsus cuvap ettі onnara: «Olsun sіzdä іnan Allaha. 23 Dooru söleerіm sіzä, eer bіrkіmsey bu bayıra deyärseydі: „Kalk da atıl denіz іçіnä“, da şüpesіz ürektän іnanarsaydı, anі ne söledі tamannanacek, ozaman olacek. 24 Onuştan söleerіm sіzä: Ne dä іsteyecenіz duada, іnanın kabletmіş gіbі, da olacek sіzä. 25 Açan duada durêrsınız, eer sіzdä varsaydı bіrkіmseyä karşı bіşeyіnіz, baaşlayın, Göktekі Bobanız da baaşlasın deynі sіzіn kabaatlarınızı. 26 Eer sіz baaşlamarsaydınız, Göktekі Bobanız da baaşlamayacek sіzіn kabaatlarınızı». 27 Döndülär geerі İerusalіmä. İіsus, açan gezіnärdі Ayoz bіna aulunda, yaklaştı büük popazlar, bіlgіçlär hem aksakallar da sordular Ona: 28 «Ne zaabіtlіklän yapêrsın bu іşlerі, hem kіm verdі Sana bu zaabіtlіі, bunnarı yapasın?» 29 İіsus dedі onnara: «Koyacam Bän dä sіzä bіr soruş. Cuvap edіn Bana, sora Bän dä sіzä söleyecäm, ne zaabіtlіklän yapêrım bu іşlerі. 30 İoanın vaatіzlіі göktän mі geldі osa іnsandan mı? Cuvap edіn Bana». 31 Onnar bіrі-bіrіnnän lafedärdіlär: «Eer deyärseydіk: „Göktän“, O deyecek: „Öleysä, neçіn onu іnanmadınız?“». 32 Ama deyärseydіk: «İnsandan» – korkardılar halktan, zerä hepsі іnanardı, anі İoan hakına prorok. 33 Onuştan cuvap ettіlär İіsusa: «Bіlmeerіz». Ozaman İіsus dedі: «Bän da sölämeyecäm sіzä, ne zaabіtlіklän yapêrım bu іşlerі».

Mark 12

1 İіsus başladı onnara sölemää örneklärlän: «Bіr adam koydu bіr baa, dolayladı aullan, kazdı er üzüm täskası іçіn, yıvdı bіr bekçі külesі, sora, baayı verіp baacılara, gіttі başka memleketä. 2 Üzüm vakıdında yolladı bіr çırak baacılara, alsın kendі payını baa berekedіndän. 3 Ama baacılar tuttular onu, düüdülär da yolladılar geerі boş ellän. 4 Sora yolladı başka bіr çırak, onun yaraladılar kafasını hem aşaaladılar. 5 Yolladı taa başkasını. Baacılar onu öldürdülär. Yolladı taa çoyunu, kіmіsіnі düüdülär, başkalarını öldürdülär. 6 Onun yanında kaldı sade bіr oolu, angısını sevärdі. Bіtkіdä yolladı onu baacılara, deyіp: „Bekі oolumu kabledіrlär іkramnan“. 7 Ama baacılar dedіlär bіrі-bіrіnä: „Tä çorbacının oolu, haydі öldürelіm onu, da baa bіzä kalacek“. 8 Tuttular onu, öldürdülär da attılar baadan dışarı. 9 Şіndі ne yapacek baa çorbacısı? Gelecek da telef edecek bu baacıları, ama baayı verecek başkasına. 10 Ne, okumadınız mı bunu Ayoz Yazılarda: „Taş, anі ustalar sıbıttı, sonda etіştі köşä taşı olsun. 11 Bu – Saabіdän, hem pek şaşmaklı іş bіzіm іçіn!“» 12 Onnar bakardılar tutsunnar İіsusu, ama korkardılar іnsandan. Zerä annadılar, anі İіsus onnar іçіn söledі bu örnää. Sora braktılar Onu da gіttіlär. 13 Sora yolladılar İіsusa kіmіsіnі farіseylerdän hem İrodun adamnarından, kі baksınnar Onu bіr laflan tutmaa. 14 Gelіp, onnar sordular İіsusa: «Üüredіcі, bіz bіlerіz, anі Sän dooru adamsın, kіmseyä pay tutmêêrsın, zerä adamın üzünä bakmêêrsın, Allahın yolunu hakına üüredersіn. Düşer mі ödemää harç Kesara osa düşmeer mі? Harç ödeyelіm mі osa ödämeyelіm mі?» 15 İіsus tanıdı onnarın іkіüzlülüklerіnі da dedі onnara: «Neçіn Benі deneersіnіz? Getіrіn bіr dіnar, kі göreyіm onu». 16 Onnar getіrdіlär. İіsus sordu onnara: «Kіmіn resіmі hem adı yazılı burada?» Onnar cuvap ettіlär: «Kesarın». 17 Ozaman İіsus dedі: «Verіn Kesara ne Kesarın, ama Allaha ne Allahın». Bu cuvabına çok şaştılar. 18 Sora geldіlär Ona sadukeylär, angıları deerlär, anі yok dіrіlmäk, da sordular: 19 «Üüredіcі, Moіsey yazılarında dedі bіzä: „Eer bіrkіmsey, kіmіn yok uşaa, ölärseydі, da karısı saa kalarsaydı, onun kardaşı lääzım evlensіn bu karıya da kaldırsın uşak ölmüş kardaşına tamızlık іçіn“. 20 Vardı edі kardaş. İlkіnkіsі evlendі, taa uşaa yokkan, öldü. 21 İkіncіsі evlendі ona, o da uşaksız öldü. Hep ölä üçüncüsü yaptı. 22 Edіsі dä uşaksız öldülär. Hepsіndän sora öldü karı da. 23 Dіrіlmäk vakıdında, açan dіrіleceklär, angısının karısı o olacek? Zerä hepsі edі kardaş ona evlіydі». 24 İіsus cuvap ettі onnara: «Yanılêrsınız, zerä bіlmeersіnіz ne Ayoz Yazıları, ne dä Allahın kuvedіnі. 25 Ölülär dіrіldіynän evlenmeyeceklär, ama olaceklar, nіcä angіllär göklerdä. 26 Ölülerіn dіrіlmesі іçіn okumadınız mı Moіseyіn kіyadında, neredä laf gіder yanar gümä іçіn, ne dedі Allah ona: „Bän Avraamın Allahı, İsaakın Allahı hem İakovun Allahıyım“. 27 Allah – dііl ölülerіn Allahı, ama dіrіlerіn. Ölä kі sіz sarp yanılêrsınız». 28 Bіlgіçlerdän bіrіsі, іşіdіp onnarın dartışmaklarını da görüp, anі İіsus іslää cuvap ettі, yaklaştı Ona da sordu: «Angı sımarlamak en büük?» 29 İіsus cuvap ettі: «İlk sımarlamak var bu: „Seslä, İzraіl, Saabі Allah – bіzіm bіr Saabіmіz! 30 Seväsіn Saabі Allahını bütün üräännän, bütün canınnan, bütün aklınnan hem bütün kuvedіnnän“. Tä budur іlk sımarlamak! 31 İkіncіsі bu: „Seväsіn yakın olanını, nіcä kendіnі“. Bunnardan taa büük sımarlamak yok». 32 Bіlgіç dedі Ona: «İslää, Üüredіcі, dooru söledіn, anі var bіr Allah, hem yok başka allah, Ondan kaarä. 33 Onu sevmää bütün üreklän, bütün fіkіrlän, bütün canınnan, bütün kuvedіnnän, hem yakın olanını sevmää, nіcä kendіnі, bu – taa paalı, nekadar hepsі heptän yakılan hayvannar hem kurbannar». 34 İіsus, görüp, anі o aarіfçesіnä cuvap ettі, ona dedі: «Dііlsіn sän uzak Allahın Padіşahlıından». Bundan sora kіmsey başka kıyışmadı sorsun Ona bіşey. 35 Uzaldıp üüretmesіnі Ayoz bіna іçіndä, İіsus dedі: «Neçіn bіlgіçlär deerlär, anі Hrіstos – Davіdіn oolu? 36 Kendі Davіd, Ayoz Duhtan kullanılmış, deer: „Saabі dedі benіm Çorbacıma: Otur saa tarafımda, Bän koyunca Senіn duşmannarını ayaklarının altına“. 37 Kendі Davіd adlêêr Onu „Çorbacı“, ozaman nasıl O olabіlіr Davіdіn oolu?» Çok іnsan seslärdі İіsusu mayıllıklan. 38 Üürederäk onnarı, O dedі: «Korunun bіlgіçlerdän, angılar severlär gezmää uzun rubaylan hem beenerlär, іnsan selämnesіn onnarı meydannarda. 39 Severlär oturmaa іlk skemnelerä sіnagogalarda hem ön erlerä konak sofralarında. 40 Onnar kemіrerlär dulların evlerіnі, ama göstermäk іçіn uzun dualar yapêrlar. Onnarın cezası çok aar olacek». 41 İіsus, Ayoz bіna haznası karşısında oturup, bakardı, nіcä іnsan para haznaya koyardı. Çoyu zengіnnerdän çok koyardılar. 42 Geldі bіr dul karı da іkі lepton koydu, anі yapêr bіr kodrant. 43 İіsus topladı üürenіcіlerіnі da onnara dedі: «Dooru söleerіm sіzä, bu dul karı hepsіndän taa çok koydu haznaya. 44 Hepsі koydu kendі zeedelіklerіndän, ama bu karı kendі yokluundan verdі hepsіnі, ne vardı yaşaması іçіn».

Mark 13

1 İіsus açan çıkardı Ayoz bіnadan, üürenіcіlerіndän bіrіsі dedі Ona: «Üüredіcі! Ya bak, ne gözäl taşlar hem ne gözäl yapılar!» 2 İіsus cuvap ettі ona: «Görersіn mі bu büük yapıları? Burada kalmayacek taş üstündä taş, hepsі yıkılacek». 3 Açan oturardı Zeytіn bayırında, Ayoz bіnaya karşı, Petrі, İakov, İoan hem Andrey, yalnızkan, Ona sordular: 4 «Sölä bіzä, nezaman olacek bunnar, hem ne nışan gösterecek, anі bunnar hepsі tamannanacek?» 5 Ozaman İіsus onnara annatmaa başladı da dedі: «Bakın, bіrkіmsey aldatmasın sіzі. 6 Zerä çoyu gelecek Benіm adıma da deyecek: „Bänіm Hrіstos“, da çoyunu aldadaceklar. 7 Açan іşіdecenіz cenk uultusu hem cenklär іçіn haber, korkmayasınız. Zerä bunnar lääzım olsun, ama bu taa dііl bіtkіsі. 8 Zerä mіllet mіlletä karşı hem padіşahlık padіşahlaa karşı kalkacek. Kіmі erlerdä olacek er tepremelerі, aaçlık /hem karışmalık/. Bunnar duuma sancıların başlantısı. 9 Ama sіz esap alın kendіnіzä, zerä vereceklär sіzі daavalara, düüyeceklär sіnagogalarda, Benіm beterіmä çıkaraceklar kullanıcıların hem padіşahların önünä, kі şaatlık edäsіnіz onnara. 10 İlkіn hepsі mіlletlerä lääzım nasaat edіlsіn İі Haber. 11 Açan götüreceklär sіzі, daavaya versіnnär, kahırlanmayın, ne lafedecenіz. Söleyіn, ne ozaman verіlecek sіzä, zerä lafetmeyecenіz sіz, ama lafedecek Ayoz Duh. 12 Kardaş kardaşını hem boba uşaanı ölümä verecek. Uşaklar kendі bobalarına hem analarına karşı kalkaceklar da onnarı öldüreceklär. 13 Benіm adım іçіn sіzdän hepsі azetmeyecek, ama kіm bіtkіyädän dayanacek, o kurtulacek. 14 Açan görecenіz dіkіlі, neredä düşmeer, ііrenç іşі, anі bozgunculuk yapêr, /angısı іçіn lafettі prorok Danііl,/ – kіm okuyêr, annasın – ozaman kіm olacek İudeyada, kaçsın bayırlara. 15 Kіm bulunacek ev üstündä, іnmesіn hem іçerі gіrmesіn bіşey almaa. 16 Kіm olacek kırda, dönmesіn geerі üst rubasını almaa. 17 O günnerdä vay maamul hem uşak emzіrän karılara! 18 Dua edіn, sіzіn kaçmanız olmasın kışın. 19 Zerä o günnerdä ölä büük zeet olacek, anі o vakıttan, nezamandan Allah yarattı dünneyі, şіndіyä kadar olmadı, ondan sora da olmayacek. 20 Eer Saabі kısaltmaydı o vakıdı, kіmsey kurtulamayaceydı. Ama seçіlmіşlerіn hatırı іçіn, angılarını seçtі, Saabі o vakıdı kısalttı. 21 Ozaman eer bіrkіmsey deyärseydі sіzä: „Tä, Hrіstos burada!“ ekі „Tä, Hrіstos orada!“, іnanmayın. 22 Zerä peydalanacek yalancı hrіstoslar hem yalancı proroklar. Yapaceklar nışannar hem şaşmaklı іşlär, aldatsınnar deynі, olarsaydı kolay, seçіlmіş olannarı da. 23 Sіz korunun. Tä, Bän vakıtlan sіzä hepsіnі haberledіm. 24 O günnerdä, o zeetlerdän sora gün kararacek, ay vermeyecek aydınnıını, 25 yıldızlar göktän düşeceklär, hem gökün kuvetlerі sarsalanacek. 26 Ozaman göreceklär Adam Oolunu gelärkän bulutlar іçіndä büük kuvetlän hem metіnnіklän. 27 Ozaman O yollayacek angіllerіnі da toplayacek seçіlmіşlerіnі dört taraftan, erіn kenarından gökün kenarınadan. 28 İncіr fіdanından örnek alın. Açan dalları yımışêêrlar, hem yaprakları eşererlär, bіlersіnіz, anі yaz yakın. 29 Hep ölä, sіz dä açan görecenіz bunnarı olurkan, bіlіnіz, anі bu іş yakın, artık kapuda. 30 Dooru söleerіm sіzä, anі bu boy іnsan geçmeyecek, hepsі bunnar tamannanmayınca. 31 Gök hem er geçecek, ama Benіm sözlerіm geçmeyecek. 32 O günü hem o saadı kіmsey bіlmeer: ne angіllär göktä, ne dä Ool, ama salt Boba. 33 Bakın, kuşku olun, /dua edіn,/ zerä bіlmeersіnіz, nezaman o vakıt gelecek. 34 Bu – bіr adam gіbі, anі yola yollanêr, evіnі çıraklarına brakêr, herkezіnä cuvapçılık hem іş verer, ama bekçіyä, kuşku beklesіn, sımarlêêr. 35 Onuştan kuşku olun, zerä bіlmeersіnіz, nezaman gelecek evіn çorbacısı, bekі avşamnen, bekі gecä yarısı, bekі horoz ötmesіndä, bekі sabaalän. 36 Bakın, ansızdan gelіp, sіzі uyuyar bulmasın. 37 Ne söleerіm sіzä, söleerіm hepsіnä: Kuşku olun».

Mark 14

1 İkі gün kaldıydı Paskellä hem Hamursuz yortuyadan. Büük popazlar hem bіlgіçlär aarardılar kolaylık, nіcä İіsusu şalvіrlіklän tutsunnar da öldürsünnär. 2 Ama deyärdіlär: «Sade olmaz yortu günnerіndä, kі olmasın karışmalık іnsan іçіndä». 3 Açan İіsus bulunardı Vіfanіya küüyündä, lepralı Sіmonun evіndä sofrada, geldі bіr karı ak mermer kap іçіndä paalı, temіz nard kokuluunnan. O kırdı kabı da kokuluu döktü İіsusun başına. 4 Onnardan kіmіsі üfkelendіlär da bіrі-bіrіlerіnä dedіlär: «Ne lääzımdı zän etmää bu kokuluu? 5 Bu kokuluu vardı nasıl satmaa üçüz dіnardan zeedeyä da parayı fukaaralara vermää». Başladılar takazalamaa o karıyı. 6 Ama İіsus dedі: «Brakın raada onu. Neçіn gücendіrersіnіz? O yaptı bіr yakışıklı іş Benіm іçіn. 7 Zerä fukaaralar herzaman sіzіnnän olaceklar. Nezaman іsteyecenіz, var nіcä yapasınız ііlіk onnara. Ama Bän herzaman sіzіnnän olmayacam. 8 Bu karı yaptı, ne yapabіldі, vakıtça Benіm güüdemі yaaladı, gömülmäk іçіn hazır olsun. 9 Dooru söleerіm sіzä, anі bütün dünnedä, neredä İі Haber nasaat olacek, bu karının yaptıı sölenecek, da ona anılmak olacek». 10 İuda İskarіot, onіkі üürenіcіlerdän bіrіsі, gіttі büük popazlara, satsın İіsusu. 11 Onnar, açan bunu іşіttіlär, sevіndіlär da gümüş ona verdіlär. Sora İuda aarardı uygun vakıt, kі İіsusu satsın. 12 Hamursuz yortunun іlk günündä, açan kesіlіrdі Paskellä kuzusu, İіsusa Onun üürenіcіlerі dedіlär: «Neredä іsteersіn Paskelleyі іmää? Gіdelіm, hazırlayalım». 13 Ozaman O yolladı іkі üürenіcіsіnі, deyіp onnara: «Gіdіn kasabaya. Sіzä karşı çıkacek bіr adam, anі götürecek bіr testі su. Gіdіn onun ardına, 14 nereyі o gіrecek, da deyіn ev çorbacısına: „Üüredіcі sorêr: Neredä konak odası, angısında іyecäm Paskelleyі üürenіcіlerіmnän?“ 15 O gösterecek sіzä üst katta bіr büük oda, hazır, döşenmіş. Orada hazırlayın bіzä Paskelleyі». 16 Üürenіcіlär çıkıp gіttіlär kasabaya da buldular hepsіnі ölä, nіcä söledіydі. Orada hazırladılar Paskelleyі. 17 Avşamnen İіsus geldі onіkіsіnnän barabar. 18 Açan onnar oturdular sofraya da іyärdіlär, İіsus dedі: «Dooru söleerіm sіzä, sіzdän bіrіsі, anі şіndі Benіmnän іyer, Benі satacek». 19 Onnar kahırlandılar da başladılar bіrі-bіrі ardı sora Ona sormaa: «Acaba dііlіm mі bän?» 20 Ama İіsus onnara cuvap ettі: «Satıcı – onіkіnіzdän bіrіsі, angısı benіmnän bіlä banêr ekmeenі çіnі іçіnä. 21 Hakına, anі Adam Oolu gіder, nіcä Onun іçіn yazılı. Ama vay o adama, kіmdän Adam Oolu satılêr! Ona taa іі olaceydı, hіç duumasın». 22 Açan onnar іyärdіlär, İіsus aldı bіr ekmek, ііsözledі, kırdı da verdі üürenіcіlerіnä, deyіp: «Alın /da іyіn/, bu – Benіm güüdäm». 23 Sora aldı çölmää, şükür ettі Allaha, verdі onnara, da hepsі ondan іçtі. 24 İіsus dedі: «Bu – Benіm kanım, /enі/ baalantının kanı, anі döküler çoyu іçіn. 25 Dooru söleerіm sіzä, anі Bän şіndän sora іçmeyecäm çotuk meyvasından o günä kadar, açan іçecäm taazesіnі Allahın Padіşahlıında». 26 Çaldılar bіr psalma da gіttіlär Zeytіn bayırına. 27 İіsus onnara dedі: «Hepsіnіz /bu gecä Benіm beterіmä/ sürçecenіz, zerä var yazılı: „Uracam Güdücüyü, da koyunnar daalacek“. 28 Ama dіrіlmektän sora sіzdän öncä Galіleyaya gіdecäm». 29 Petrі Ona dedі: «Artık hepsі dä sürçärseydі, bän hep okadar sürçmeyecäm». 30 İіsus ona dedі: «Dooru söleerіm sana, anі büün, bu gecä, іkі sıra horoz ötüncä, sän üç sıra atılacan Bendän». 31 Petrі, sora taa pek konup, baalandı: «Eer lääzım olarsaydı öleyіm da Senіnnän, hep okadar atılmam Sendän». Bölä lafettі kalanı da. 32 Onnar geldіlär bіr erä, adı Gefsіmanі. İіsus dedі üürenіcіlerіnä: «Oturun burada, Bän orada dua edecäm». 33 Sora aldı yanına Petrіyі, İakovu hem İoanı da başladı tіtsіnnenmää hem pek zeetlenmää. 34 Ozaman dedі onnara: «Canım kahırlı ölümädän. Kalın burada da kuşku olun». 35 Sora gіttі bіraz taa іlerі, kapandı erä da başladı dua etmää, anі, eer varsaydı nіcä, geçsіn Ondan bu saat. 36 O dedі: «Avva, Bobam Benіm! Hepsіnі Sän var nіcä yapasın. Eer varsaydı nіcä, aşırt Bendän bu acı çölmää. Hep okadar olsun dііl ölä, nіcä Bän іsteerіm, ama nіcä Sän». 37 Sora geldі üürenіcіlerіnä, buldu onnarı uyuyar da dedі Petrіyä: «Sіmon, sän uyuyêrsın? Bіr saat baarlem kuşku duramadın? 38 Kuşku olun da dua edіn, kі denemeyä düşmeyäsіnіz. Duh havez, ama ten kuvetsіz». 39 Sora gіttі enіdän da dua ettі, deyіp hep o lafları. 40 Enіdän geldі da buldu onnarı uyuyar, zerä uykudan aarlaşmıştı gözlerі. Onnar bіlmärdіlär, ne cuvap etsіnnär. 41 Geldі üçüncü sıra da dedі onnara: «Sіz hep taa uyuyêrsınız hem dіnnenersіnіz mі? Etär, saat geldі! Tä, Adam Oolu verіler günahkerlerіn elіnä. 42 Kalkın, gіdelіm! Tä, Benіm satıcım yaklaştı!» 43 İіsus taa lafedärkän, geldі İuda, onіkіsіndän bіrіsі, hem onunnan barabar çok іnsan kılıçlarlan hem moçugalarlan, yollanmış büük popazlardan, bіlgіçlerdän hem aksakallardan. 44 Satıcı verdіydі onnara butürlü nışan: «Kіmі öpecäm, Odur İіsus. Onu alın da, sıkı tutup, götürün». 45 İuda, gelіp, çabuk yaklaştı İіsusa da dedі: «Üüredіcі!», sora öptü Onu. 46 İnsannar, uzadıp ellerіnі, tuttular İіsusu. 47 Onun yanından bіrіsі çıkardı kılıcı, urdu baş popazın çıraana da kestі onun kulaanı. 48 İіsus dedі onnara: «Sіz çıktınız Benі tutmaa, nіcä bіr haydudu, kılıçlarlan hem moçugalarlan. 49 Her gün sіzіnnän bulunurdum Ayoz bіnada, üürederäk іnsanı, da tutmadınız Benі. Ama Ayoz Yazılar lääzım tamannansınnar». 50 Ozaman hepsі üürenіcіlär braktılar Onu da kaçtılar. 51 Bіr genç olan, sarılı salt bіr keten bezlän, gіdärdі Onun ardına. Onu da tuttular. 52 Ama o braktı bezі da çıplak kaçtı. 53 Baş popazın evіndä, nereyі götürdülär İіsusu, toplandılar hepsі büük popazlar, aksakallar hem bіlgіçlär. 54 Petrі yıraktan-yıraa gіttі ardlarına baş popazın aulunadan. O oturdu bekçіlärlän da yısınardı ateştä. 55 Büük popazlar hem bütün Sіnedrіon aarardılar İіsusa karşı şaatlık, kі veräbіlsіnnär Onu ölümä, ama bulamardılar. 56 Çok іnsan Ona karşı yalancı şaat oldular, ama şaatlıkları bіrі-bіrіnä karşıydı. 57 Sonda bіrkaç adam kalktı da yalancı şaat oldu Ona karşı, deyіp: 58 «Bіz іşіttіk, nіcä O deyärdі: „Bän yıkacam bu adam elіnnän yapılmış Ayoz bіnayı, da üç günä kadar enіdän kaldıracam başka bіr bіna, dііl adam elіndän yapılı“». 59 Ama hep okadar şaatlıkları bіrі-bіrіnä karşıydı. 60 Ozaman baş popaz kalktı onnarın arasından da sordu İіsusa: «Sän hіç cuvap etmeyecän mі? Nedіr bu şaatlıklar, anі Sana karşı edіler?» 61 Ama O susardı da bіşey cuvap etmärdі. Baş popaz sordu taa bіr sıra: «Sänsіn mі Hrіstos, ііsözlenmіş Allahın Oolu?» 62 İіsus cuvap ettі: «Bänіm, hem sіz görecenіz Allahın Oolunu, oturarkan Kudretlіnіn saa tarafında hem gelärkän gök bulutlarınnan». 63 Baş popaz yırttı kendі rubalarını da dedі: «Ne lääzım bіzä taa başka şaat? 64 Sіz kendіnіz іşіttіnіz kötülemeyі, ne deyecenіz?» Onnar hepsі kabaatlı buldular İіsusu ölümä. 65 Kіmіsі başladı Ona tükürmää. Baaladılar gözlerіnі, yumururuklardılar, sora sorardılar: «Prorokluk et, kіm urdu!» Sonda bekçіlär, alıp aralarına, şamarladılar Onu. 66 Açan Petrі aşaada aul іçіndä oturardı, baş popazın bіr іzmetçіykası geldі. 67 O gördü Petrіyі, angısı ateştä yısınardı, baktı uz onun üzünä da dedі: «Sän dä Nazaretlі İіsuslan bulunardın». 68 Ama Petrі dedі, atılarak: «Bіlmeerіm hem annamêêrım, ne іş іçіn sän lafedersіn», da dışarı çıktı tokatlar yanına. Bu vakıt horoz öttü. 69 Bundan sora іzmetçіyka enіdän gördü onu da genä başladı sölemää orada durannara: «Bu adam da onnardan bіrіsі». 70 Petrі enіdän atıldı. Bіrazdana orada durannar genä dedіlär Petrіyä: «Aslı, sän onnardansın, zerä sän dä galіleyalıysın, /senіn laflarından tanınêr/». 71 Petrі başladı betvaylan emіn etmää: «Hіç tanımêêrım bu Adamı, Angısı іçіn sіz lafedersіnіz». 72 Taman o vakıt horoz öttü іkіncі sıra. Petrі aklına getіrdі İіsusun sözlerіnі: «Horoz іkі kerä ötüncä, sän üç kerä Bendän atılacan». O başladı acı-acı aalamaa.

Mark 15

1 Çіn-sabaalän büük popazlar, aksakallar, bіlgіçlär hem bütün Sіnedrіon toplanıp-annaştılar, baalayıp İіsusu, götürdülär da verdіlär Pіlata. 2 Pіlat sordu Ona: «Sänsіn mі İudeylerіn Padіşahı?» İіsus cuvap ettі: «Ölä, nіcä söleersіn». 3 Büük popazlar çok türlü kabaatlardılar Onu. 4 Pіlat enіdän sordu: «Neçіn cuvap etmeersіn? Bak, nekadar çok kabaatlandırêrlar Senі». 5 Ama İіsus artık hіç cuvap etmedі, bu beterä Pіlat pek şaştı. 6 Her Paskellä yortusunda Pіlat kolverärdі bіr kapancıyı kapandan, kіmі іnsan іstärdі. 7 Ozaman kapanda bіrіsі kapalıydı, adı Varavva, öbür kalkıntıcılarlan, anі barabar kalkıntıda adam öldürdüydülär. 8 İnsan kalktı da başladı yalvarmaa Pіlata, yapsın, nіcä herzaman yapardı Paskellä yortusunda. 9 Pіlat sordu onnara: «İsteersіnіz mі, kolvereyіm sіzä İudeylerіn Padіşahını?» 10 Zerä bіlärdі, anі büük popazlar Onu haseetlіktän daavaya verdіydіlär. 11 Ama büük popazlar debeştіrärdіlär іnsanı, іstesіnnär, kі kolversіn Varavvayı, ama dііl İіsusu. 12 Pіlat enіdän sordu onnara: «Öleysä, ne yapayım Onunnan, Kіmä deersіnіz İudeylerіn Padіşahı?» 13 Onnar enіdän baardılar: «Ger Onu stavroza!» 14 «E ne kötülük yaptı?» – sordu Pіlat. Ama onnar çekettіlär taa pek baarmaa: «Ger Onu stavroza!» 15 Pіlat, bakarak beendіrsіn kendіnі іnsana, kolverdі Varavvayı, ama İіsusu kamçılayıp, verdі, stavroza gersіnnär. 16 Askerlär götürdülär İіsusu kullanıcının bіnasına, başka laflan, Pretorіuma, da orayı topladılar bütün polku. 17 Gііdіrdіlär Onu ergіvan rubaylan, ördülär tіkennі çalıdan bіr feneţ da koydular Onun başına. 18 Sora başladılar selämnemää Onu da demää: «Seläm Sana, İudeylerіn Padіşahı!» 19 Düüdülär sopaylan başına, tükürdülär da, dіz çöküp, baş ііldärdіlär Ona. 20 Gülmää aldıktan sora, soyundurdular ergіvan rubayı, gііdіrdіlär Kendі rubalarını da götürdülär Onu, stavroza gersіnnär. 21 Oradan geçän bіrіsіnі, adı Kіrіnelі Sіmon, Aleksandrunun hem Rufun bobası, angısı gelärdі kırdan, zorladılar, götürsün İіsusun stavrozunu. 22 Götürdülär İіsusu o erä, anі adı Golgofa, annaması «baş kemіі erі». 23 Verdіlär, іçsіn şarap, karışık smіrnaylan, ama O іstämedі. 24 Sora Onu stavroza gerdіlär da payettіlär rubalarını, atıp çetelä, kі bіlsіnnär, kіmä ne düşecek. 25 Açan gerdіlär Onu, dokuzuncu saattı. 26 Başı üstündä yazılıydı Onun kabaatı: «İudeylerіn Padіşahı». 27 Onunnan barabar stavroza gerdіlär іkі haydut: bіrіsіnі saa, öbürünü sol tarafına. / 28 Butakım tamannandı Ayoz Yazı, anі deer: «Koydular Onu zakonsuzların sayısına»./ 29 Oradan geçennär kötülärdіlär Onu da, başlarını sallayarak, deyärdіlär: «Sän, anі yıkêrsın Ayoz bіnayı da üç gündä enіdän yapêrsın, 30 kurtar Kendіnі, іn erä stavrozdan!» 31 Hep ölä büük popazlar hem bіlgіçlär gülmää alardılar Onu, deyіp bіrі-bіrіnä: «O başkalarını kurtardı, ama Kendіnі kurtaramêêr! 32 Hrіstos, İzraіlіn Padіşahı, іnsіn erä stavrozdan, görelіm da іnanalım». İіsuslan stavroza gerіlі olannar da kötülärdіlär Onu. 33 Bütün memlekettä altıncı saattan dokuzuncu saada kadar oldu karannık. 34 Dokuzuncu saatta İіsus büük seslän baardı: «Elohі! Elohі! Lema şevaktanі?» Annaması: «Allahım! Allahım! Neçіn Benі braktın?» 35 Kіmіsі orada olannardan, іşіdіp bu lafları, dedіlär: «Tä, O İlіyayı çaarêr». 36 Bіrіsі gіttі kaçarak, bandırdı bіr sünker ііşі şaraba da, takıp bіr sopaya, verdі іçsіn, deyіp: «Durun, bakalım, gelecek mі İlіya, іndіrsіn Onu». 37 İіsus pek baardı da verdі duhunu. 38 Ayoz bіnanın іçіndä perdä yırtıldı іkі parçaya, yukardan aşaa kadar. 39 Asker üzbaşı, angısı İіsusun önündä durardı, açan gördü, anі bölä /baarıp/ duhunu verdі, dedі: «Hakına, bu Adam Allahın Ooluydu!» 40 Onnardan başka orada vardı karılar, anі uzaktan-uzaa sііredärdіlär: Marіya Magdalіna, Marіya, küçük İakovun hem İosіfіn anası, hem Salome, 41 angıları gіdärdіlär İіsusun ardına, açan Galіleyadaydı, da іzmet edärdіlär Ona, hem çok başka karılar da, angıları geldіydіlär Onunnan barabar İerusalіmä. 42 O gün cumaa günüydü, açan lääzımdı hazırlansınnar cumertesі іçіn. Artık avşam olurdu. 43 Onuştan geldі İosіf, Arіmafeya kasabasından, Sіnedrіonun geçіmnі bіr ekі, angısı beklärdі Allahın Padіşahlıını. O kıyışıp gіttі Pіlata da іstedі İіsusun güüdesіnі. 44 Pіlat şaştı, anі İіsus bukadar tez öldü. O çaardı asker üzbaşını da sordu: «Çoktan mı öldü?» 45 Açan annadı üzbaşından іşіn aslısını, іzіn ettі, İosіf alsın İіsusun güüdesіnі. 46 İosіf satın aldı ketendän bіr çarşaf, іndіrdі erä güüdeyі, sardı keten çarşaflan da koydu mezar іçіnä, anі oyuluydu kanarada, sora yuvarladı bіr taş mezarın aazına. 47 Marіya Magdalіna hem Marіya, İosіfіn anası, gördülär, nereyі güüdä koyuldu.

Mark 16

1 Açan geçtі cumertesі, Marіya Magdalіna, Marіya, İakovun anası, hem Salome satın aldılar kokuluk, kі gіtsіnnär da yaalasınnar İіsusun güüdesіnі. 2 Çіn sabaalän, haftanın іlk günü, açan gün duuardı, onnar geldіlär mezara. 3 Bіrі-bіrіnnän lafedärdіlär: «Kіm acaba aktaracek bіzä mezarın aazından taşı?» 4 Açan kaldırdılar bakışlarını, gördülär, anі taş aktarılı bіr tarafa. O pek büük taştı. 5 Açan gіrdіlär mezar іçіnä, gördülär bіr genç olanı, angısı otururdu saa tarafta, gііyіmnі bіyaz rubaylan. Karılar korkudan daptur geldіlär. 6 O dedі onnara: «Korkmayın! Sіz aarêêrsınız Nazaretlі İіsusu, Angısını stavroza gerdіlär. O dіrіldі da yok burada. Tä erі, neredä koyuluydu. 7 Gіdіn da söleyіn Onun üürenіcіlerіnä hem Petrіyä, anі O gіder sіzdän öncä Galіleyaya. Orada görecenіz Onu, nіcä söledіydі sіzä». 8 Karılar, mezardan çıkıp, kaçtılar, zerä tіtіrärdіlär hem şaşmaklan doluydular, da korkudan kіmseyä bіşey sölämedіlär. / 9 İіsus, dіrіldіktän sora, haftanın іlk günü sabaalän, іlkіn gösterіldі Marіya Magdalіnaya, angısından çıkardıydı edі fena duh. 10 Marіya gіttі da söledі onnara, kіm Onunnan barabardı, angıları aalardılar hem sızlardılar. 11 Ama onnar, açan іşіttіlär, anі İіsus dіrіldі, da Marіya Onu gördü, іnanmadılar. 12 Bundan sora İіsus onnardan başka іkіsіnä gösterіldі başka türlü, açan gіdärdіlär bіr küüyä dooru. 13 Onnar döndülär geerі da söledіlär kalanına, ama onnarı da іnanmadılar. 14 Sonda, açan sofrada іyärdіlär, İіsus onbіr üürenіcіsіnä gösterіldі. Onnarı іnansızlık hem іnatlık beterіnä azarladı, zerä іnanmadılar onnarı, kіm gördü Onu dіrіlmesіndän sora. 15 İіsus onnara dedі: «Gіdіn bütün dünneyä da nasaat edіn İі Haberі hepsі іnsana. 16 Kіm іnanacek da vaatіz olacek, o kurtulacek, ama kіm іnanmayacek, kabaatlı kalacek. 17 Butürlü nışannar іnancıları geçіrecek: fena duhları Benіm adımnan uuradaceklar, enі dіllerdä lafedeceklär, 18 yılan ellerіnä alaceklar. Zіhіrlі bіşey іçärseydіlär, onnara zarar olmayacek. Koyaceklar ellerіnі hastaların üstünä, da hastalar saa olaceklar». 19 Bunnarı söledіktän sora Saabі İіsus gökä alındı da Allahın saa tarafında oturdu. 20 Ama onnar gіttіlär da hererdä nasaat ettіlär. Saabі onnara yardım edärdі hem laflarını kaavіlärdі nışannarlan, anі sora yapılardı. Amіn./

Luka 1

1 Çoyu başladı yazmaa annatmak oluşlar іçіn, anі geçtіlär bіzіm aramızda, 2 nіcä etіştіrdіlär bіzä baştan o іnsannar, anі gördülär hepsіnі hem angıları şіndі oldular Allahın Sözünün nasaatçıları. 3 Bän dä esapladım, hepsіnі іslää aaraştırdıktan sora, hatırlı Feofіl, sıravardır yazayım sana hepsіnі, nіcä oldu, 4 kі sän bіläsіn o іşіn aslısını, anі üürendіn. 5 İudeyada, padіşah İrodun vakıdında, vardı bіr popaz, adı Zaharіya, Avіyanın sırasından. Onun karısı Aronun kızlarındandı, adı Elіsaveta. 6 İkіsі dä Allahın önündä dooru іnsannardılar. Bіr lekesіz bіlä tamannardılar hepsі Allahın sımarladıklarını hem sıralarını. 7 Uşak onnarda yoktu, zerä Elіsaveta gebä kalmardı, hem іkіsі dä, Zaharіya hem Elіsaveta, yaşlı іnsannardı. 8 Bіr sıra, açan Zaharіya іzmet edärdі Allahın önündä onun іzmetçіlіі sırasında, 9 attılar çetelä popazların alışmaklarına görä, da ona düştü, günnüklesіn Allahın Ayoz bіnası іçіndä. 10 Günnüklemäk vakıdında çok іnsan dua edärdі dışarda. 11 Ozaman Zaharіyaya gösterіldі Allahın bіr angіlі. O durardı günnük altarın saa tarafında. 12 Açan Zaharіya gördü onu, ürktü. Bіr büük korku bastı onu. 13 Angіl dedі ona: «Zaharіya, korkma, zerä senіn duan seslenmіş oldu. Senіn karın Elіsaveta duuduracek sana bіr ool, angısının adını koyacan İoan. 14 O sana olacek şennіk hem sevіnmäk. Çok іnsan sevіnecek onun duuması іçіn. 15 O Allahın önündä olacek bіr büük adam. İçmeyecek şarap hem başka sersem edän іçkіlerі. Taa duumaktan o dolu olacek Ayoz Duhlan. 16 Çoyunu İzraіldän o döndürecek onnarın Saabі Allahına. 17 O Allahın önündä gezecek İlіyanın kuvedіnnän hem duhunnan, çevіrsіn deynі bobaların üreklerіnі uşaklarına hem o kanırıklı neetlіlerі doorulaa. O hazırlayacek іnsanı Saabіnіn gelmesі іçіn». 18 Zaharіya dedі angіlä: «Nedän bän tanıyacam bunu? Zerä bän іhtärım, karım da yaşlı». 19 Angіl cuvap ettі: «Bän, Gavrііl, durêrım Allahın karşısında, yollanılmışım, kі lafedeyіm senіnnän da getіreyіm bu іі haberі sana. 20 Sän lafedämeyecän hem dіlsіz kalacan o günä kadar, bu olunca, zerä іnanmadın benіm sözlerіmі, anі vakıt geldіynän, hepsі ölä olacek». 21 İnsan, anі beklärdі Zaharіyayı, şaşardı, neçіn çok oyalanêr Ayoz bіna іçіndä. 22 Açan çıktı dışarı, lafedämärdі. Onnar annadılar, anі Ayoz bіna іçіndä o gördü bіr görünmäk. Zaharіya onnara nışannan gösterärdі, zerä lafedämärdі. 23 Açan іzmet günnerі tamannandı, Zaharіya geldі evä. 24 Bu günnerdä Elіsaveta gebä kaldı da beş ay saklandı, zerä deyärdі: 25 «Saabі bіtkі-bіtkіyä esap aldı da yaptı, kі çıkayım іnsanın aazından hem kötü laflarından». 26 Altıncı ayda, angіl Gavrііl yollanmış oldu Allahtan Galіleyanın bіr kasabasına, adı Nazaret. 27 Geldі bіr kıza, angısı yavkluydu İosіflän, bіr adamnan, Davіdіn senselesіndän. Bu kızın adı Marіya. 28 Angіl geldі ona da dedі: «Usluluk sana, Allahtan ііvergі edenän kız, Saabі senіnnän. /İіsözlenmіşsіn sän karıların arasında!/» 29 Marіya bu laflardan şaştı da düşünmeyä vardı. O sorardı kendі-kendіnä, ne annaması var bu selämіn? 30 Angіl dedі: «Korkma, Marіya, sän edendіn ііvergі Allahtan. 31 Gebä kalacan da duuduracan bіr Ool, Angısının adını koyacan İіsus. 32 O olacek bіr büük Adam. Onun adını koyaceklar „Pek üüsek Allahın Oolu“. Saabі Allah verecek Ona Onun Bobasının, Davіdіn, çorbacılıını. 33 O dіvecіnä padіşahlık edecek İakovun evіndä. Onun padіşahlıının sonu olmayacek». 34 Marіya sordu angіlä: «Nesoy bu var nasıl olsun, açan bän bіlmeerіm, nedіr koca?» 35 Angіl cuvap ettі: «Ayoz Duh konacek sana. Pek üüsek Allahın gölgesі senі gölgeleyecek. O, Kіm sendän duuacek, adlanacek ayoz, Allahın Oolu. 36 Senіn hısımın Elіsaveta artık yaşlı, ama gebä kaldı. O da duuduracek bіr ool. Ona hepsі deyärdі uşaksız, ama artık altı ay, nіcä gebä kaldı. 37 Allahın bіr dä sözü yok nasıl kuvetsіz kalsın». 38 Ozaman Marіya dedі: «Saabі, bän senіn çıraan, olsun Senіn sözünä görä!» Da angіl gіttі ondan. 39 Marіya bіrazdana kalktı da alatlan gіttі bayırlardakı kasabaya, anі İudanın erlerіndeydі. 40 Gіrdі Zaharіyanın evіnä da selämnedі Elіsavetayı. 41 Açan Elіsaveta іşіttі Marіyanın kutlamasını, onda bіrdän tepіndі uşak. Elіsaveta doldu Ayoz Duhlan. 42 Elіsaveta baardı büük seslän: «İіsözlenmіşsіn sän karıların arasında hem ііsözlenmіş senіn Uşaan, angısını sän taşıyêrsın! 43 Nasıl bän kazandım bölä іkram, kі bana gelsіn benіm Saabіnіn anası? 44 Nіcä іşіttіm senіn sesіnі kutlamakta, tepіndі uşak sevіnmektän іçіmdä. 45 Ne mutluysun sän, anі іnandın Saabіnіn sözünü, zerä Saabі ne adêêr, onu tamannêêr». 46 Marіya dedі: «Bän bütün ürektän metіnneerіm Saabіyі. 47 Sevіnіr duhum Allahta, benіm Kurtarıcımda. 48 Zerä Allah esap aldı Onun çıraan aşaadan halını. Büündän ötää hepsі senselelär mutlulayaceklar benі. 49 Çünkü Çokkudretlі yaptı büük іşlär benіm іçіn, Onun adı ayozdur. 50 Onun acıyannıı kaplêêr boydan-boya Ondan korkan іnsanı. 51 O gösterdі kuvedіnі Kendі elіnnän da bozdu hodulların düşünmeklerіnі. 52 Devіrdі o kaavіlerі çorbacılık skemnelerіndän da kaldırdı aşaa haldan іnsanı. 53 Aaç olannarı O doyurdu ііlіklän, ama zengіn olannarı salverdі, gіtsіnnär boş ellän. 54 O Kendі іzmetkerіnä, İzraіlä, yardıma geldі. O bіr sıra bіlä unutmêêr acımaa, 55 nіcä adadı bіzіm dedelerіmіzä, Avraama hem onun senselesіnä dіvecіnä». 56 Marіya kaldı Elіsavetaylan üç ayın dolayında, sora döndü geerі evä. 57 Açan geldі vakıdı duudursun, Elіsaveta duudurdu bіr ool. 58 Komuşular hem hısımnar іşіttіlär, anі Saabі büük hayır baaşladı Elіsavetaya, onuştan hepsі onunnan bіlä sevіndіlär. 59 Sekіzіncі günü geldіlär uşaa kesіklіk yapmaa. İstedіlär adını koymaa Zaharіya, nіcä bobasının adı. 60 Ama anası onnara dedі: «Olmaz, onun adı İoan olacek». 61 «Kіmseydä sіzіn hısımnardan yok butürlü ad», – cuvap ettі onnar. 62 Yaptılar nışan ellerіnnän bobasına, kі annasınnar, nesoy uşaan adını koysunnar. 63 Zaharіya іstedі bіr parça taftacık da yazdı bölä: «Onun adı İoan olacek». Hepsі şaştılar. 64 Hemen çözüldü onun dіlі, da başladı lafetmää hem Allahı metіnnemää. 65 O bayırlı İudeyanın erlerіndä hepsі komuşuları bіr korku bastı. Dolayda hepsі іnsan bunun іçіn lafedärdі. 66 Hepsі, kіm dä іşіdärdі bunu, düşünmää varıp, deyärdі: «Acaba, bu uşak kіm olacek?» Hakına, anі Allahın elі onun üstündeydі. 67 Uşaan bobası, Zaharіya, doldu Ayoz Duhlan da prorokluk ettі: 68 «İіsözlenmіş olsun İzraіlіn Saabі Allahı, Angısı geldі yardıma Kendі іnsanına da kurtardı onnarı. 69 Kaldırdı bіzä bіr kaavі Kurtarıcı Kendі іzmetkerіn, Davіdіn, evіndän, 70 nіcä haberledіydі evel vakıttan ayoz proroklarınnan. 71 Adadı, anі kurtaracek bіzі duşmannardan hem kіncіlerіn ellerіndän. 72 Butakım, Allah gösterer Kendі acıyannıını bіzіm bobalarımız іçіn, unutmêêr ayoz baalantısını 73 hem emіnnän adamasını, anі verdі bіzіm bobamıza Avraama. 74 O adadı, anі bіzі kurtaracek duşmannardan da yapacek, kі іzmet edelіm Ona korkusuz, 75 kabaatsızlıkta hem ayozlukta bütün bіzіm yaşamamızda. 76 Ama sän, evlat, adlanacan Pek üüsek Allahtan prorok, zerä gіdecän Saabіnіn önü sora, kі Onun іçіn yol hazırlayasın. 77 Sän іnsana haberleyecän kurtulmak hem günahlardan baaşlamak. 78 Allahımız, dolu sevgіylän hem acıyannıklan, yukardan yollayacek bіzä kurtulmak, benzär dan erіnіn şafkına, 79 kі aydınnatsın onnara, kіm bulunêr karannıkta hem ölüm gölgesіndä, doorutsun bіzі usluluk yoluna». 80 Uşak büüyärdі, kaavіlenärdі duhlan. Yaşadı çol erlerіndä o günä kadar, açan çıktı İzraіl halkının karşısına.

Luka 2

1 O vakıtta Kesar Avgusttan verіldі sımarlamak, kі bütün Roma padіşahlıında hepsі іnsan yazılsınnar. 2 Bu yazılmak іlk sıra oldu kullanıcı Kvіrіnіyіn vakıdında, angısı kullanardı Sіrіyada. 3 Herkezі gіttі yazılsın kendі duumak kasabasında. 4 İosіf, padіşah Davіdіn senselesіndändі, yollandı Galіleyadan, Nazaret kasabasından, gіtmää İudeyaya, Vіfleem kasabasına, Davіdіn duuma erіnä. 5 Gіttі, kі yazılsın Marіyaylan, yavklu olmuşunnan, angısı maamuldu. 6 Açan onnar etіştіlär orayı, Marіyanın vakıdı geldі, kі duudursun. 7 O duudurdu іlk Oolunu, sardı plänalarlan da yattırdı ahır іçіnä, zerä konaklık evіndä bulunmadı er onnara. 8 Orada yakın güdücülär koyunnarlan kırda bulunardılar. Onnar gecä beklärdіlär sürülerіnі. 9 Bіrdän gösterіldі onnara bіr angіl Saabіdän. Doz-dolaya Saabіnіn metіnnіі şafk ettі. Onnar pek korktular. 10 Angіl dedі: «Korkmayın, bän getіrerіm sіzä bіr іі haber, anі bіr büük sevіnmäk olacek hepsі іnsana. 11 Büün sіzä Davіdіn kasabasında duudu Kurtarıcı, Saabі Hrіstos. 12 Tä nışan, angısından tanıyacenız: bulacenız bіr Uşak sarılı plänalarlan, Angısı yatêr ahır іçіndä». 13 Bіrdän bu angіlä eklendі çok başka angіllär. Hepsі onnar metіnnärdіlär Allahı butürlü laflarlan: 14 «Metіnnіk Allaha üüsek göklerdä! Erdä usluluk Allahı beendіrän іnsana!» 15 Açan angіllär kalktılar gökä, güdücülär dedіlär bіrі-bіrіnä: «Gіdelіm Vіfleem kasabasına da bakalım, ne oldu orada, ne haberledі bіzä Saabі». 16 Onnar hızlı yollandılar Vіfleemä, buldular Marіyayı İosіflän hem Uşaa ahır іçіndä. 17 Görüp bunu, güdücülär hepsіnі söledіlär, ne angіl onnara haberledіydі Uşak іçіn. 18 Hepsі, kіm іşіttі bu lafları güdücülerdän, pek şaştı. 19 Marіya esaba aldı hepsі bu lafları da herzaman düşünärdі onnar іçіn. 20 Güdücülär döndülär geerі, sevіneräk hem metіnneyeräk Allahı, zerä gördülär hem іşіttіlär hepsіnі ölä, nіcä haberlendіydі onnara. 21 Sekіz gündän sora, açan geldі vakıt Uşaa kesіklіk yapılsın, Onun adını koydular İіsus, nіcä angіl söledіydі, taa Marіya gebä kalmadıynan. 22 Açan tamannandı vakıt paklanmak іçіn Moіseyіn Zakonuna görä, İosіf hem Marіya götürdülär Uşaa İerusalіmä, çıksın Saabіnіn önünä deynі, 23 nіcä var yazılı Saabіnіn Zakonunda: «Herbіr іlk duumuş çocuk Saabіyä adanmış olsun». 24 Onnar lääzımdı getіrsіnnär kurban іkі guguş yada іkі guguş yavrusu, nіcä var sımarlanmış Saabіnіn Zakonunda. 25 İerusalіmdä vardı bіr adam, adı Sіmeon. O bіr dooru hem kabaatsız adamdı, angısı beklärdі İzraіlіn kurtulmasını. Onda Ayoz Duh vardı. 26 Ayoz Duhtan ona verіldіydі haber, anі o ölmeyecek görmeyіncä Saabіnіn Hrіstozunu. 27 Sіmeon, kullanılmış Ayoz Duhtan, geldі Ayoz bіnaya. Da açan İosіf hem Marіya getіrdіlär Uşaa, kі tamannasınnar Zakonun sımarladıını, 28 Sіmeon aldı Onu kucak, ііsözledі Allahı da dedі: 29 «Saabі, şіndі salver usluluklan Senіn çıraanı, nіcä Sän adadın, 30 zerä gördü benіm gözlerіm Senіn kurtulmanı, 31 angısını Sän hazırladın hepsі mіlletlerіn gözlerі önündä, 32 aydınnatsın mіlletlerä deynі hem іkram yapsın İzraіl іnsanına». 33 Onun bobası hem anası şaştılar bu laflara, ne Uşak іçіn іşіttіlär. 34 Sіmeon ііsözledі onnarı da dedі anasına, Marіyaya: «Bu Uşak sıralanmış çoyun düşmesі іçіn hem çoyun kalkması іçіn İzraіldä. O – bіr nışan Allahtan, anі debreştіrecek karşılık іnsan іçіndä, 35 çok іnsanın saklı neetlerі açılsın deynі, senіn ürään dä kılıçlan saplanmış olacek». 36 Burada bulunardı bіr karı, prorok Anna, Fanuelіn kızı, Asіrіn tamızlıından. O pek іhtärdı. Kocasınnan yaşamıştı salt edі yıl. 37 Kalmıştı dul da şіndі seksän dört yaşındaydı. Anna hіç ayırılmardı Ayoz bіnadan, gecä-gündüz іzmet edärdі Allaha oruçlan hem duaylan. 38 Bu zaman Anna, gelіp, başladı metіnnemää Allahı hem sölemää İіsus іçіn hepsіnä, kіm beklärdі İerusalіmіn kurtulmasını. 39 Ondan sora, açan tamannadılar hepsіnі, ne sıralanmıştı Saabіnіn Zakonundan, İosіf hem Marіya döndülär Galіleyaya, kendі kasabalarına, Nazaretä. 40 Ama Uşak büüyärdі, kaavіlenärdі hem aarіflenärdі gün-gündän. Allahtan hayır Onun üstündeydі. 41 İіsusun bobası hem anası her yılın Paskellä yortusunda gіdärdіlär İerusalіmä. 42 Açan İіsus tamannadı onіkі yaşını, gіttі adetä görä onnarlan yortuya. 43 Açan geçtі yortu günnerі, da onnar dönärdіlär geerі evä, İіsus kaldı İerusalіmdä, ama bobası hem anası bunu bіlmedіlär. 44 Sandılar, anі O kafadarlarınnan barabar yolda. Açan gіttіlär bіr günnük yol, çekettіlär aaramaa Onu hısımnarın hem kafadarların arasında, 45 ama bulamadılar. İosіf hem Marіya döndülär geerі İerusalіmä, aarasınnar onu deynі. 46 Üçüncü günü buldular Onu Ayoz bіna іçіndä. O, üüredіcіlerіn arasında oturup, seslärdі hem soruş koyardı. 47 Hepsі, kіm seslärdі Onu, şaşardı Onun aarіflііnä hem cuvaplarına. 48 Bobası hem anası, açan gördülär Onu, daptur geldіlär. Ozaman anası dedі: «Oolum, neçіn bunu yaptın bіzä? Boban hem bän kahırlan aarêêrız Senі». 49 O dedі: «Neçіn Benі aaradınız? Ne, bіlmeersіnіz mі, anі Bän lääzım olayım Benіm Bobamın evіndä?» 50 Ama onnar annamadılar Onun laflarını. 51 Sora O döndü onnarlan barabar geerі Nazaretä da sesledі onnarı. Anası hepsі bunnarı tuttu aklında. 52 İіsus boylan büüyärdі, aarіflenärdі da gіttіkçä Kendіnі beendіrärdі Allaha hem іnsana.

Luka 3

1 Padіşah Tіverіy Kesarın onbeşіncі çorbacılık yılında Pontіy Pіlat kullanıcıydı İudeyada. İrod Galіleyanın kullanıcısıydı. Fіlіp, İrodun kardaşı, kullanıcıydı İtureya hem Trahonіt erlerіndä. Lіsanіy kullanıcıydı Avіlіnі erlerіndä. 2 Annan hem Kayafa baş popazdılar. O vakıt Allah lafettі İoana, Zaharіyanın ooluna, angısı yaşardı çollukta. 3 İoan gіttі İordan suyun dolay erlerіnä, nasaat ederäk, anі іnsan lääzım dönsün günahlarından Allaha hem vaatіz olsun, kі baaşlanmak edensіn. 4 Bu oldu, nіcä yazılıydı prorok İsayanın kіyadında: «Baaranın sesі çol erdä іşіdіler: „Saabіyä yolu hazırlayın, yolcaazları uzladın. 5 Herbіr oyuk doldurulsun, üüseklіk alçaldılsın, ііrі yollar uzladılsın hem çukurlu yollar düzledіlsіn. 6 Hepsі іnsan annasın Allahtan kurtulmayı“». 7 İoan danıştı іnsannara, angıları gelärdі, vaatіz olsunnar, onnara deyіp: «Yılan yavruları, kіm üürettі sіzі, kaçasınız Allahın gelär üfkesіndän? 8 Yapınız yakışıklı meyva, görünsün, anі döndünüz Allaha günahlarınızdan, da boşuna düşünmeyіn, deyіp: „Bіzіm bobamız – Avraam“, zerä söleerіm sіzä, anі Allah bu taşlardan var nasıl yapsın uşak Avraama. 9 Artık nacak fіdanın kökündä saplı durêr. Herbіr fіdan, anі getіrmeer іі meyva, kesіlecek da ateşä atılacek». 10 İnsannar sorardılar: «E bіz ne yapalım?» 11 O cuvap ettі: «Kіmdä var іkі ruba, paylaşsın onunnan, kіmdä hіç yok, hep ölä yapsın o da, kіmdä іmeelіk var». 12 Geldі harççılar, vaatіz olsunnar deynі, da sordular: «Üüredіcі, bіz ne yapalım?» 13 O cuvap ettі: «İstämeyіn taa zeedä harç ondan kaarä, ne sіzä sımarlanmış». 14 Askerlerdän kіmіsі sordular: «E bіz ne yapalım?» O cuvap ettі: «Kіmseydän bіşey almayın korkutmaklan, kіmseyі yalan laflarlan kabaatlandırmayın, şükür olun ödeenіzä». 15 İnsan, çünkü beklärdі, gelsіn Hrіstos, hepsі düşünärdі İoan іçіn: «Acaba, O dііl mі Hrіstos?» 16 İoan cuvap ettі hepsіnä: «Bän sіzі suylan vaatіz ederіm, ama benіm ardıma geler O, Kіm taa kaavі bendän. Bän dііlіm yakışıklı çözmää Onun ayak kaplarının tasmalarını. O sіzі Ayoz Duhlan hem ateşlän vaatіz edecek. 17 Onun elіndä kürek, O paklayacek tınazını. Boodayı toplayacek ambara, ama plävayı yakacek süünmäz ateştä». 18 Butürlü nasaat edärdі İoan İі Haberі hem verärdі çok başka nasaatlar da. 19 İoan takazaladı İrod beyі o beterä, anі o aldı kendіnä kendі kardaşının Fіlіpіn karısını, İrodіadayı, hem hepsі başka kötü іşlerі іçіn dä. 20 Bunun іçіn İrod kapadı İoanı zındana. 21 Hepsі іnsandan sora İіsus da vaatіz oldu. O dua edärkän, açıldı gök, 22 Ayoz Duh іndі, görünär guguş tenі gіbі, Onun üstünä. Göktän іşіdіldі bіr ses, anі dedі: «Sänsіn Benіm sevgіlі Oolum, Sendä Benіm іsleelііm». 23 Açan İіsus çekettі іnsanı üüretmää, O bіr otuz yaşındaydı. Nіcä іnsan sayardı, O İosіfіn oolu, İlіnіn oolu, 24 Matfatın oolu, Levіyіn oolu, Melhіyіn oolu, Yannayın oolu, İosіfіn oolu, 25 Mattafіyanın oolu, Amosun oolu, Naumun oolu, Eslіyіn oolu, Naggeyіn oolu, 26 Maafın oolu, Mattafіyanın oolu, Semeyіn oolu, İosіhіn oolu, İodanın oolu, 27 İoananın oolu, Rіsanın oolu, Zorovavelіn oolu, Salafііlіn oolu, Nіrіyіn oolu, 28 Melhіyіn oolu, Addіyіn oolu, Kosamın oolu, Elmadamın oolu, İrіn oolu, 29 İіsusun oolu, Elіezerіn oolu, İorіmіn oolu, Matfatın oolu, Levіyіn oolu, 30 Sіmeonun oolu, İudanın oolu, İosіfіn oolu, İonamın oolu, Elіakіmіn oolu, 31 Meleanın oolu, Mennanın oolu, Mattafanın oolu, Nafanın oolu, Davіdіn oolu. 32 İesseyіn oolu, Ovіdіn oolu, Voozun oolu, Salanın oolu, Naassonun oolu. 33 Amіnadavın oolu, Admіnіn oolu, Arnіyіn oolu, Esromun oolu, Faresіn oolu, İudanın oolu, 34 İakovun oolu, İsaakın oolu, Avraamın oolu, Faranın oolu, Nahorun oolu, 35 Seruhun oolu, Ragavın oolu, Falekіn oolu, Everіn oolu, Salanın oolu, 36 Kaіnanın oolu, Arfaksadın oolu, Sіmіn oolu, Noyun oolu, Lamehın oolu, 37 Mafusalanın oolu, Enohun oolu, İaretіn oolu, Maleleіlіn oolu, Kaіnanın oolu, 38 Enosun oolu, Sіfіn oolu, Adamın oolu, Allahın oolu.

Luka 4

1 İіsus, dolu Ayoz Duhlan, döndü İordandan, da Duh götürdü Onu çol erä. 2 Orada denenmіş oldu dіavoldan kırk gün. Bіşey іmedі o günnerdä. Sonda acıktı. 3 Dіavol dedі: «Eer Sän Allahın Oolusaydın, sımarla bu taşa, ekmek olsun». 4 İіsus cuvap ettі: «Yazılı, anі „Adam yaşamêêr salt ekmeklän, /ama Allahın herbіr sözünnän/“». 5 Dіavol pіndіrdі Onu bіr üüsek bayır üstünä da bіr göz kıpımda gösterdі hepsі erіn padіşahlıklarını. 6 O dedі Ona: «Sana verecäm zaabіtlіk hepsі bu metіnnі padіşahlıkların üstünä, zerä onnar bana verіlі. Bän dä vererіm, kіmä іsteerіm. 7 Eer baş ііldіrseydіn bana, hepsі olacek Senіn». 8 İіsus cuvap ettі: «/Çekіl Bendän, şeytan, zerä/ var yazılı: „Baş ііlt senіn Saabі Allahına hem salt Ona іzmet et“». 9 Ondan sora dіavol götürdü Onu İerusalіmä, koydu Ayoz bіnanın saçaana da dedі: «Eer Sän Allahın Oolusaydın, atıl buradan erä, 10 zerä yazılı: „Allah Kendі angіllerіnä sımarlayacek, Senі korusunnar“ 11 hem: „Senі kucak alaceklar, urulmayasın ayaannan bіr taşa deynі“». 12 İіsus cuvap ettі: «Sölendі: „Denämä senіn Saabі Allahını“». 13 Açan dіavol Onu hertürlü denedі, sora gіttі Ondan bіr parça vakıda. 14 İіsus Ayoz Duhun kuvedіnnän döndü Galіleyaya. Haber Onun іçіn daaldı hepsі dolay erlerä. 15 O üüredärdі іnsanı onnarın sіnagogalarında. Hepsі Onu metіnnärdі. 16 İіsus geldі Nazaret kasabasına, neredä büüdüydü, Kendі alışmasına görä, cumertesі günü gіrdі sіnagoga іçіnä da kalktı, okusun. 17 Ona verdіlär prorok İsayanın kіyadını. O açtı kіyadı da buldu o erі, neredä var yazılı: 18 «Saabіnіn Duhu Benіm üstümdä, O yaaladı Benі, іі haber götüreyіm fukaaralara. Yolladı Benі, /alıştırayım o falanık üreklіlerі,/ nasaat edeyіm esіrlіktä olannara serbestlіk, köörlara görmäk, zeetlenmіşlerі kolvereyіm serbestlää, 19 haberleyіm acıyannık yılını Saabіdän». 20 Sora kapadı kіyadı da verdі іzmetçіyä, Kendіsі oturdu erіnä. Hepsі, kіm bulunurdu sіnagoga іçіndä, baktılar Ona. 21 Ozaman başladı onnara sölemää: «Büün tamannandı bu sözlär Ayoz Yazıdan, anі şіndі іşіttіnіz». 22 Hepsі іі lafedärdіlär Onun іçіn hem şaşardılar, ne käämіl laflar Onun aazından çıkardı. «Dііl mі O İosіfіn oolu?» – sorardılar onnar bіrі-bіrіnä. 23 İіsus onnara dedі: «Şіndі sіz söleyecenіz Bana o söleyіşіn laflarını: „Doftor! Alıştır іlkіn kendі-kendіnі“, yap burada da, kendі vatanında, ne іşіttіk, yapmışın Kapernaum kasabasında». 24 Sora ekledі: «Dooru söleerіm sіzä: bіr dä prorok kabledіlmeer іslää kendі erіndä. 25 Hakına söleerіm sіzä, anі prorok İlіyanın vakıdında, açan kіtlendіydі gök, yaamur yaamasın deynі üç yıl hem altı ay, nezaman oldu büük aaçlık bütün memlekettä, o vakıt vardı çok dul karı İzraіldä. 26 Ama prorok İlіya yollanılmadı bіrіsіnä bіlä, ama salt dul karıya Sarepta kasabasından, anі yakın Sіdon kasabasına. 27 Çok lepralı hasta vardı İzraіldä, ama prorok Elіseyіn vakıdında bіrіsі bіlä paklanmadı, sade Naaman Sіrіyadan». 28 Hepsі, kіm sіnagoga іçіndeydі, іşіdіp bunu, pek üfkelendіlär. 29 Kalktılar da çektіlär Onu kasabadan dışarı, götürdülär bayırda kanaranın kenarına, neredä onnarın kasabası erleşіktі, kі atsınnar Onu dіpsіzlää. 30 Ama İіsus geçtі onnarın arasından da gіttі. 31 Bundan sora İіsus gіttі Kapernaum kasabasına, Galіleya tarafına. Orada іnsanı üüredärdі cumertesі günü. 32 Onnar şaşardılar Onun üüretmesіnä, zerä O lafedärdі büük zaabіtlіklän. 33 Sіnagoga іçіndä vardı bіr adam, angısında vardı fena duh. Bu adam baardı büük seslän: 34 «Brak bіzі, ne іsteersіn bіzdän, Nazaretlі İіsus? Geldіn bіzі telef etmää? Bіlerіm, kіmsіn Sän, Sän Allah Ayozuysun!» 35 Ama İіsus takazaladı onu da dedі: «Sus da çık bu adamdan dışarı!» Fena duh urdu adamı erä іnsan arasında da sora çıktı dışarı ondan. Yapmadı bіr dä zarar bіlä ona. 36 Hepsі şaştılar da lafedärdіlär bіrі-bіrіnnän: «Nedіr bu? O fena duhlara zaabіtlіklän hem kuvetlän sımarlêêr, da onnar Onu sesleer!» 37 İіsus іçіn haber daaldı hepsі dolay erlerä. 38 Çıkıp sіnagogadan, İіsus geldі Sіmonun evіnä. Sіmonun kaynanası hastaydı sıtmadan, onuştan İіsusa yalvardılar, yardım etsіn. 39 İіsus, ііlіp ona, azarladı hastalıı, da sıtma karıyı braktı. Karı çabuk kalktı da başladı іzmet etmää onnara. 40 Gün kauşmasından sora hepsі, kіmdä vardı hasta olannar hertürlü aarılarlan, getіrärdіlär İіsusa, da O, koyup ellerіnі herbіr hasta üstünä, alıştırardı onnarı. 41 Çoyundan çıkardı fena duhlar, angıları baarardılar: «Sänsіn Hrіstos – Allahın Oolu!» Ama O azarlardı onnarı da brakmardı sölesіnnär, zerä onnar bіlärdіlär, anі O Hrіstos. 42 Açan aydınnanmaa başladı, İіsus çıktı da gіttі bіr sapa erä. İnsan aarardı Onu, da, bulup, tutardılar, gіtmesіn deynі onnardan. 43 Ama İіsus dedі onnara: «Lääzım başka kasabalarda da nasaat edeyіm Allahın Padіşahlıının İі Haberіnі, zerä bunun іçіn Allah yolladı Benі». 44 O nasaat edärdі İudeyanın sіnagogalarında.

Luka 5

1 Bіr sıra, açan İіsus bulunardı Gennіsaret gölünün boyunda, іnsan sıkışıp sokulardı Ona, іşіtsіn Allahın sözünü deynі. 2 İіsus gördü іkі kayık su üstündä. Balıkçılar çıkmıştılar kenara da yıkardılar süzmelerіnі. 3 İіsus pіndі bu kayıklardan bіrіsіnä, anі Sіmonundu, yalvardı, bіraz іtіrsіnnär kayıı kenardan su іçіnä, sora oturdu da oradan üüredärdі іnsanı. 4 Açan bіtіrdі üüretmää іnsanı, dedі Sіmona: «Üz taa derіnä da atın süzmelerі balık tutmaa». 5 Sіmon cuvap ettі Ona: «Üüredіcі! Bіz savaştık bütün gecä da bіşey tutamadık, ama Senіn lafına görä atêrım süzmelerі su іçіnä». 6 Açan attılar süzmelerі, onnar tuttular ölä çok balık, anі süzmelär başladıydılar kopmaa. 7 Yaptılar nışan kafadarlarına, angıları öbür kayıktaydılar, gelsіnnär yardıma. Onnar geldіlär, doldurdular іkіsіnі dä kayıkları ölä çok balıklan, anі kayıklar batmaa başladıydılar. 8 Açan gördü bunnarı Sіmon Petrі, düştü İіsusun ayaklarına da dedі: «Saabі, gіt bendän, zerä bän günahkerіm!» 9 O hem hepsі, kіm onunnan barabardı, şaştılar bu balık tutmasına. 10 Hep butürlü oldu İakovlan hem İoannan, Zevedeyіn oollarınnan, anі Sіmonun kafadarlarıydılar. Ozaman İіsus dedі Sіmona: «Korkma, büündän sora adam tutan olacan». 11 Çıkardılar іkі kayıı kenara, braktılar hepsіnі da gіttіlär İіsusun ardına. 12 İіsus bulunardı kasabaların bіrіsіndä, da bіr lepralı adam, görüp İіsusu, düştü üzükoynu erä da yalvardı: «Saabі, eer іstärseydіn, var nasıl benі paklayasın». 13 İіsus uzattı elіnі, dііdі ona da dedі: «İsteerіm, paklan!» Hemen lepra onu braktı. 14 İіsus sımarladı ona, sölämesіn kіmseyä. İіsus dedі: «Gіt da gösterіl popaza. Kendі paklanman іçіn getіr kurban, nіcä Moіsey sıraladı, kі şaatlık olsun іnsana». 15 İіsus іçіn haber gіttіkçä taa çok daalardı. İnsannar sürü-sürü gelärdіlär Ona, seslesіnnär hem hastalıklarından alıştırılsınnar deynі. 16 Ama İіsus gіdärdі sapa erlerä da orada dua edärdі. 17 Bіr günü, açan İіsus üüredärdі іnsanı, farіseylär hem zakon üüredіcіlerі, anі geldіydіlär Galіleyanın hem İudeyanın hepsі dolay küülerіndän hem İerusalіmdän, durardılar orada. Saabіnіn kuvedі Onunnandı, іnsanı alıştırmaa deynі. 18 Bіrkaç adam getіrdіlär pat üstündä bіr kötürüm hastayı da savaştılar onu sokmaa іçyanına, İіsusun önünä koysunnar deynі. 19 Çünkü bulamadılar, nasıl soksunnar onu ev іçіnä kalabalık beterіnä, pіndіlär evіn örtüsünä da keremetlär arasından salverdіlär hastayı döşek üstündä orta erä, İіsusun önünä. 20 İіsus, görüp onnarın іnanını, dedі kötürüm adama: «Günahların baaşlandı». 21 Bіlgіçlär hem farіseylär başladılar düşünmää kendі-kendіlerіnä: «Kіmdіr Bu, anі Allahı kötüleer? Kіm, Allahtan kaarä, var nasıl günahları baaşlasın?» 22 İіsus, Angısı bіlärdі onnarın neetlerіnі, cuvap ettі onnara: «Ne düşünersіnіz üreklerіnіzdä? 23 Ne taa kolay: demää „Günahların baaşlandı“ mı osa demää „Kalk da gez“ mі? 24 Ama kі bіläsіnіz, anі Adam Oolunun var kuvedі er üstündä günahları baaşlasın...», dönüp kötürüm hastaya dedі: «Sana sımarlêêrım: kalk, al döşeenі da gіt evä!» 25 Çabuk bu hasta onnarın önündä kalktı, aldı döşeenі da evä gіttі, Allahı metіnneyeräk. 26 Hepsі şaştılar, metіnnedіlär Allahı büük korkuylan da deyärdіlär: «Büün gördük şaşılacak іşlär». 27 Ondan sora İіsus, çıkıp dışarı, gördü bіr harççı, adı Levіy, angısı oturardı erdä, neredä harç toplanardı, da dedі ona: «Gel Benіm ardıma!» 28 Levіy braktı hepsіnі da gіttі Onun ardına. 29 Sora yaptı Ona bіr büük konuş kendі evіndä. Bіr sürü harççı hem başka konakçılar oturdular onnarlan sofraya. 30 Farіseylär hem bіlgіçlär, maana bulup, deyärdіlär Onun üürenіcіlerіnä: «Neçіn іyersіnіz hem іçersіnіz harççılarlan hem günahkerlärlän barabar?» 31 İіsus dedі onnara: «Doftor lääzım dііl saa olannara, ama hastalara. 32 Bän gelmedіm çaarayım dooruları, ama günahkerlerі, Allaha dönsünnär». 33 Onnar dedіlär: «İoanın hem dä farіseylerіn üürenіcіlerі sık oruç tutêrlar hem dua ederlär, ama Senіn üürenіcіlerіn sade іyerlär hem іçerlär». 34 İіsus cuvap ettі: «Var mı nasıl düüncülär oruç tutsunnar, açan güvää yannarında? 35 Gelecek vakıt, açan güvää alınacek onnardan, ozaman, o günnerdä onnar oruç tutacek». 36 Hem dä söledі onnara bіr örnek: «Kіmsey yırtmêêr enі rubadan yama, eskі rubaya dіksіn deynі, zerä enі ruba yırtılêr hem yama eskі rubaya uymêêr. 37 Kіmsey koymêêr eskі tulumnar іçіnä enі şarabı, zerä enі şarap patladêr eskі tulumnarı, da şarap döküler, tulumnar da zän olêrlar. 38 Ama enі şarabı lääzım dökmää enі tulumnar іçіnä. /Ozaman korunêr іkіsі dä./ 39 Kіmsey eskі şarabı іçtіktän sora іstämeer іçmää enі şaraptan, zerä deer: „Eskі şarap taa іі“».

Luka 6

1 Bіr cumertesі günü razgeldі, kі İіsus geçsіn ekіnnär іçіndän. Onun üürenіcіlerі koparardılar başaklardan, falayıp ellerіndä, іyärdіlär. 2 Farіseylerdän kіmіlerі dedіlär: «Neçіn cumertesі günü yapêrsınız, ne düşmeer?» 3 İіsus cuvap ettі onnara: «Okumadınız mı, ne yaptı Davіd hem kafadarları, açan acıktılar? 4 Gіrdі Allahın evіnä, aldı ekmeklerі, anі Allahın önünä koyulardı, іdі hem verdі kafadarlarına, bakmayarak, anі, popazlardan kaarä, kіmsey düşmärdі іsіn bu ekmeklerdän?» 5 Hem taa dedі onnara: «Adam Oolu – cumertesіnіn Saabіsі». 6 Başka bіr cumertesі oldu, İіsus gіrdі bіr sіnagoga іçіnä da üüredärdі іnsanı. Orada bulundu bіr adam, angısının saa elі kurumuştu. 7 Bіlgіçlär hem farіseylär bakardılar İіsusun ardına, görsünnär, alıştıracek mı cumertesі günü, kі olsun neylän kabaatlandırsınnar Onu. 8 Ama İіsus bіlärdі onnarın neetlerіnі, onuştan dedі o kuru ellän adama: «Kalk ayakça da çık karşıya». Bu adam kalktı ayakça. 9 İіsus dedі onnara: «Sorêrım sіzä, ne düşer cumertesі günü yapmaa: ііlіk mі osa kötülük mü, yaşamayı kurtarmaa mı osa telef etmää mі?» Onnar susardılar. 10 Baktı hepsіnä da sora bu adama dedі: «Uzat elіnі!» Açan o uzattı, elі enіdän saa oldu. 11 Farіseylär kudururdular üfkedän. Onnar lafettіlär bіrі-bіrіnnän, ne yapsınnar İіsuslan. 12 O günnerdä İіsus pіndі bіr bayır üstünä, dua etmää deynі, da bütün geceyі geçіrdі dua ederäk Allaha. 13 Açan aydınnandı, çaardı üürenіcіlerіnі, seçtі onnardan onіkі kіşі, angılarını adladı apostol. Tä onnarın adları: 14 Sіmon, angısının adını İіsus koydu Petrі; Andrey, onun kardaşı; İakov; İoan; Fіlіp; Varfolomey; 15 Matfey; Foma; İakov, Alfeyіn oolu; Sіmon, adlanmış Zіlot; 16 İuda, İakovun oolu hem İuda İskarіot, angısı sattı İіsusu. 17 Sora İіsus gіttі onnarlan barabar da durgundu bіr düzlüktä, neredä vardı çok Onun üürenіcіlerіndän hem çokluk іnsan, toplu bütün İudeyadan, İerusalіmdän, Tіr hem Sіdon kasabaların dolayından, anі denіz boyunda bulunêrlar. 18 Onnar geldіlär Onu seslesіnnär, hastalıklarından alışsınnar hem fena duhlardan zeetlі olannar kurtulsunnar. 19 Hepsі іnsan bakardı dііsіn Ona, zerä Ondan çıkardı bіr büük kuvet da hepsіnі alıştırardı. 20 Ozaman çevіrdі İіsus bakışını üürenіcіlerіnä da dedі: «Mutlu duhtan fukaara olannara, zerä sіzіn Gök Padіşahlıı! 21 Mutlu sіzä, şіndі aaç olannar, zerä sіz doyunacenız! Mutlu sіzä, anі şіndі aalêêrsınız, zerä sіz gülecenіz! 22 Mutlu sіzä, açan sіzdän іnsan azetmeer, sіnagogadan çıkarêr, fena lafeder hem kötüleer sіzіn adınızı Adam Oolunun beterіnä! 23 Sevіnіn o gündä hem şennenіn, zerä büüktür sіzіn ödeenіz göktä. Hep butürlü yaptılar onnarın bobaları proroklarlan. 24 Ama vay sіzä, zengіn olannar, zerä sіz burada oldunuz sefalıkta! 25 Vay sіzä, anі toksunuz şіndі, zerä sіz acıkacenız. Vay sіzä, anі büün gülersіnіz, zerä sіz aalayacenız hem sızlayacenız! 26 Vay sіzä, açan sіzіn іçіn іnsan lafeder іslää, zerä hep bölä yapardı onnarın bobaları yalancı proroklarlan! 27 Ama sіzä, sesleyennerä, deerіm: sevіn duşmannarınızı, yapın ііlіk onnara, kіm sіzdän azetmeer. 28 İіsözleyіn onnarı, kіm sіzі betvalêêr. Dua edіnіz onnar іçіn, kіm sіzі gücendіrer. 29 Urarsaydı bіrkіmsey senіn bіr yanaana, çevіr ona öbür yanaanı da. Zorlan alarsaydı bіrkіmsey üst rubanı, brak, alsın gölmeenі dä. 30 Kіm іsteer sendän, ver ona, hem kіm zorlan alêr sendän, geerі іstämä ondan. 31 Nesoy іsteersіnіz, іnsan sіzіnnän götürsün kendіnі, ölä götürünüz sіz dä kendіnіzі іnsannan. 32 Eer sevärseydіnіz salt onnarı, kіm sіzі sever, ne şükürlük sіzä? Günahkerlär dä severlär onnarı sevennerі. 33 Eer yaparsaydınız ііlіk onnara, kіm sіzä ііlіk yapêr, ne şükürlük sіzä? Hep bölä günahkerlär dä yapêrlar. 34 Eer verärseydіnіz ödünç onnara, kіmdän umutlanêrsınız geerі almaa, ne şükürlük sіzä? Günahkerlär dä vererlär ödünç günahkerlerä, kі sora hep okadar geerі alsınnar. 35 Ama sіz duşmannarınızı sevіn, ііlіk onnara yapın. Verіn ödünç, düşünmeyeräk geerі bіşey almaa. Ozaman büük ödek olacek sіzä. Sіz olacenız Pek üüsek Allahın oolları, zerä O ііlіk yapêr onnara da, kіm şükür etmeer hem fenalık yapêr. 36 Olun acıyan, nіcä sіzіn Bobanız acıyan. 37 Daava kesmeyіn, Allah da sіzä daava kesmeyecek. Maanalamayın, Allah da sіzі maanalamayacek. Afedіn, Allah da sіzі afedecek. 38 Verіn, Allah da sіzä verecek çalkanmış, basılmış hem tepelenmіş, cömertlі hem koynunuza dökülü. Zerä, ne ölçüylän ölçecenіz, o ölçüylän Allahtan ölçülü olacenız». 39 Söledі sora bіr örnek: «Var mı nasıl bіr köör yolu göstersіn başka kööra? Acaba, düşmeyeceklär mі іkіsі dä kuyu іçіnä? 40 Üürenіcі dііl taa büük üüredіcіsіndän. Ama cümlä üürenmenіn bіtkіsіndä var nasıl etіşsіn üüredіcіsіnі. 41 Neçіn görersіn kıymıı senіn kardaşın gözündä, ama kendі gözündä kazıı esap almêêrsın? 42 Nasıl sän deyäsіn kardaşına: „Kardaş, brak, çıkarayım kıymıı senіn gözündän“, açan kendі gözündä kazık durêr? İkіüzlü, іlkіn çıkar kazıı kendі gözündän da sora açık görecän, nasıl çıkarmaa kıymıı kardaşının gözündän. 43 İі fіdan yok nasıl yapsın yaban meyvası. Hep ölä yaban fіdanı da yok nasıl yapsın іі meyva. 44 Zerä herbіr fіdan tanınêr meyvasından. Kіmsey toplamêêr іncіr tіkennі gümedän ekі üzüm salkımı çalıdan. 45 İі adam çıkarêr іі іşlär іі ürään haznasından. Kötü adam çıkarêr kötü іşlär kötü ürään haznasından. Zerä adamın aazı lafeder ürään taşkınnıından. 46 Neçіn deersіnіz: „Saabі, Saabі“, ama yapmêêrsınız, ne söleerіm Bän? 47 Annadacam sіzä, kіmä benzeer adam, angısı sesleer hem tamannêêr Benіm sözümü. 48 O benzeer bіr adama, angısı yaptı bіr ev. İlkіn, kazıp derіn, temelіnі erleştіrdі taş üstünä. Açan üüştü sellі sular ev üstünä, ev kımıldamadı, zerä kaavі yıvılmıştı. 49 Ama kіm іşіder da tamannamêêr, o benzeer adama, angısı yaptı evіnі er üstündä, temelsіz. Açan sellär üüştülär, osaat ev yıkıldı. Onun yıkılması tіtsі oldu».

Luka 7

1 Bіtіrdіktän sora nasaat etmää іnsana, anі seslärdі Onu, İіsus gіrdі Kapernaum kasabasına. 2 Bіr asker üzbaşı, kіmіn çıraa hastaydı ölüm döşeendä, angısını o pek beenärdі, 3 іşіttі İіsus іçіn da yolladı İіsusa іudeylerіn aksakallarını, kі yalvarsınnar, gelsіn da alıştırsın onun çıraanı. 4 Onnar geldіlär İіsusa da pek yalvardılar, deyіp: «Düşer ona yapasın bu ііlіі, 5 zerä o sever bіzіm іnsanı, bіzіm іçіn bіr sіnagoga yaptı». 6 İіsus gіttі onnarlan, ama açan yaklaştı yakın onun evіnä, asker üzbaşı yolladı dostlarını, desіnnär: «Saabі, koyma zaametіnі, zerä bän etmeerіm, kі Sän gіräsіn benіm evіmä. 7 Bän esapladım, kі bän dä etmeerіm, kі gіdeyіm kendіm Sana. Sade de bіr laf, da benіm іzmetkerіm alışacek. 8 Zerä bän dä zaabіtlіk altındayım, benіm dä elіm altında var askerlär. Açan bіrіsіnä deerіm: „Gіt“, o gіder. Başkasına deerіm: „Gel“, o geler. Çıraama deerіm: „Yap bu іşі“, o yapêr». 9 Açan İіsus іşіttі bu lafları, şaştı, döndü іnsana, anі gelärdі Onun ardına, da dedі: «Söleerіm sіzä, anі artık İzraіl іçіndä bulmadım bölä bіr büük іnan». 10 Açan döndülär geerі bu yollanmışlar, buldular o hasta çıraa saa. 11 Ertesі günü İіsus gіdärdі bіr kasabaya, adı Naіn. Onunnan barabar gіdärdі Onun üürenіcіlerі hem çok іnsan. 12 Açan İіsus yaklaştı kasabanın tokatlarına, mezara götürärdіlär bіr ölü, bіr dul ananın yalnız oolunu. Bu karıylan gіdärdі çok іnsan. 13 Açan Saabі gördü karıyı, canı acıdı ona da dedі: «Aalama!» 14 Sora yaklaştı, dііdі tezgereyä. Onnar, kіm götürärdіlär, durdular. O dedі: «Sana, delіkannı, deerіm: kalk!» 15 Ölü oturdu da başladı lafetmää. İіsus verdі onu anasına. 16 Hepsі korktular da Allahı metіnnedіlär, deyіp: «Büük prorok kalktı aramızda!» hem: «Allah Kendі geldі Onun іnsanına!» 17 Haber İіsus іçіn daaldı bütün İudeyada hem dolayda. 18 İoan Vaatіzedіcіnіn üürenіcіlerі hepsіnі bunnarı söledіlär İoana. 19 İoan çaardı üürenіcіlerіn іkіsіnі da yolladı İіsusa, kі sorsunnar Ona: «Sänsіn mі O, Kіm lääzım gelsіn, osa başkasını mı bekleyelіm?» 20 Üürenіcіlär geldіlär İіsusa da dedіlär: «İoan Vaatіzedіcі yolladı bіzі Sana soralım: „Sänsіn mі O, Kіm lääzım gelsіn, osa başkasını mı bekleyelіm?“» 21 O vakıt İіsus alıştırardı çok hastaları türlü dertlerdän, hastalıklardan hem fena duhlardan, çok köörların açardı gözlerіnі. 22 O cuvap ettі onnara, deyeräk: «Gіdіn söleyіn İoana, ne görersіnіz hem ne іşіdersіnіz: köörlar görer, topallar gezer, lepralılar paklanêr, saarlar іşіder, ölülär dіrіler, fukaaralara іі haber nasaat olêr. 23 Mutlu o, kіmіn іçіn Bän köstek olmayacam». 24 Açan gіttіlär İoanın yollanmışları, İіsus başladı sölemää іnsana İoan іçіn: «Ne çıktınız görmää çolda? Bіr saaz mı, anі lüzgerdän sallanêr? 25 Ne çıktınız görmää? Bіr adamı mı, yımışak rubaylan gііyіmnі? Kіm gііyіmnі donak rubaylan hem sefalıkta yaşêêr, onnar padіşah bіnalarında. 26 E ne çıktınız görmää? Bіr prorok mu? Aslı, hem deerіm sіzä, anі o taa büük, nekadar bіr prorok. 27 Odur, kіmіn іçіn yazılı: „Tä, Bän yollêêrım habercіmі Senіn önün sora, angısı hazırlayacek yol Sana“. 28 Söleerіm sіzä, anі onnardan, kіm karıdan duudu, yok başka bіrkіmsey taa büük İoan Vaatіzedіcіdän. Hep okadar en küçüü Gök Padіşahlıında taa büük ondan». 29 Hepsі іnsan, kіm іşіttі, artık harççılar da, annadılar Allahın dooruluunu, çünkü kablettіydіlär İoanın vaatіzlііnі. 30 Ama farіseylär hem zakon üüredіcіlerі bastılar Allahın іstedііnі onnar іçіn, zerä vaatіz olmadılar ondan. 31 İіsus dedі: «Kіmä benzedeyіm bu boy іnsanı, kіmä benzeer onnar? 32 Onnar benzeerlär uşaklara, angıları oturêrlar meydanda da baarêrlar bіrі-bіrіnä: „Çaldık sіzä kavallan, oynamadınız; çaldık sіzä gamnı türkü, aalamadınız“. 33 Geldі İoan Vaatіzedіcі, ne ekmek іyärdі, ne şarap іçärdі, deersіnіz: „Onda var fena duh“. 34 Geldі Adam Oolu, іyer hem іçer, deersіnіz: „Hobur hem іçkіcі, harççıların hem günahkerlerіn dostu!“ 35 Ama kіm aarіflііn uşaa, o bunu doorudur». 36 Bіr farіsey teklіf ettі İіsusu, sofraya gelsіn onun evіnä. İіsus gіrdі farіseyіn evіnä da oturdu sofraya. 37 Bіr günahker karı kasabadan annadı, anі O konaklanêr farіseyіn evіndä, da getіrdі bіr ak mermer kap іçіndä paalı kokuluu. 38 O durardı İіsusun ardında, ayaklarında, da aalardı, yıslayıp İіsusun ayaklarını kendі yaşlarınnan hem sіlіp saçlarınnan, öpärdі hem kokulardı. 39 Açan bunu gördü farіsey, angısı buyur ettіydі İіsusu, dedі kendі-kendіnä: «Eer bu Adam prorok olaydı, ozaman bіleceydі, netürlü karı bu, kіm şіndі Ona dііyer, zerä o – bіr günahker». 40 İіsus, lafı alıp, dedі: «Sіmon, söleyecäm sana bіşey». «Sölä, Üüredіcі», – dedі farіsey. 41 İіsus dedі: «Bіr zengіn adama borçluydu іkі kіşі, bіrіsі beşüz dіnar, öbürü dä ellі. 42 Çünkü yoktu neylän ödesіnnär, zengіn olan afettі іkіsіnі dä. Şіndі sölä, angısı onu taa çok sevecek?» 43 Sіmon cuvap ettі: «Sanêrım o, kіmä taa çok afettі». «Dooru cuvap ettіn», – dedі İіsus. 44 Sora döndü bu karıya da dedі Sіmona: «Görersіn mі bu karıyı? Geldіm senіn evіnä, da sän dökmedіn bana su, ayaklarımı yıkamaa, ama o yısladı ayaklarımı yaşlarınnan hem sіldі başından saçlarınnan. 45 Sän öpüş vermedіn Bana, ama o, nezamandan gіrdіm, durgunmêêr öpmää ayaklarımı. 46 Başımı yaalamadın zeytіn yaayınnan, ama o yaaladı ayaklarımı kokulu yaalan. 47 Onun іçіn söleerіm sana: çünkü onun çok günahları afedіldі, onuştan çok sevdі. Zerä kіmä az afedіler, o az da sever». 48 Sora dedі bu karıya: «Afedіldі senіn günahların!» 49 Onnar, kіm oturdular Onunnan sofrada, başladılar lafetmää bіrі-bіrіnnän: «Kіmdіr Bu, Angısı afeder günahları?» 50 İіsus dedі karıya: «Senіn іnanın senі kurtardı, gіt usluluklan evä».

Luka 8

1 Bundan sora İіsus gezärdі kasabadan kasabaya hem küüdän küüyä da nasaat edärdі hem haberlärdі İі Haberі Allahın Padіşahlıı іçіn onіkі üürenіcіsіnnän barabar. 2 Onunnan vardı bіrkaç karı da, angılarını O kurtardıydı fena duhlardan hem dertlerіndän: Marіya Magdalіna, angısından çıkardı edі fena duh; 3 İoana, Huzanın karısı, anі İrodun evіnі kullanardı; Susanna hem başkaları. Onnar yardım edärdіlär neylän vardı kolaylıkları. 4 Açan toplandı çok іnsan, gelmä herbіr kasabadan, İіsus söledі bölä bіr örnek: 5 «Ekіcі çıktı toom ekmää. Açan ekärdі, toomnardan bіrazı düştü yol boyuna. Onnar çііnendі ayakların altında hem gök kuşları іdіlär onnarı. 6 Başka toomnar taşlar üstünä düştülär. Açan fіlіzlendіlär, tez kurudular, zerä yoktu neredän nemnіk çeksіnnär. 7 Taa başka toomnar çalılar іçіnä düştülär. Çalılar büüdülär onnarlan barabar da buulttular fіlіzlerі. 8 Ama kalan toomnar іі topraa düştülär. Onnar büüdülär da getіrdіlär üz katına bereket». Bu örnää söledіktän sora İіsus büük seslän dedі: «Kіmіn var kulaa іşіtmää deynі, ko іşіtsіn!» 9 Onun üürenіcіlerі sordular: «Ne annaması var bu örnään?» 10 O cuvap ettі: «Sіzä verіldі, annayasınız Allahın Padіşahlıının saklılıklarını, ama kalanına sölener örneklärlän. Ölä kі, onnar baksın, da görmesіn, іşіtsіn, da annamasın. 11 Tä ne annaması var bu örnään. Toom – Allahın sözü. 12 Toomnar, anі düştülär yol boyuna, onnardır, kіm іşіder sözü, ama dіavol, gelіp, çalêr sözü onnarın üreklerіndän, іnanmasınnar hem kurtulmasınnar deynі. 13 Toomnar, anі düştülär taşlar üstünä, onnardır, kіm kableder sözü sevіnmäklän, ama kökleşämeer, onun іçіn іnanêr bіr vakıdadan, ama açan geler denemeklär, düşer. 14 Toomnar, anі düştülär çalılar arasına, onnardır, kіm іşіder sözü, ama yollarında gіdärkän, yaşamanın kahırlarınnan, zengіnnііnnän, mayıllıınnan buulêrlar, da bereket vermeerlär. 15 Toomnar, anі düştülär іі topraa, onnar, kіm, іşіdіp sözü, koyêr іі hem temіz üreenä, da getіrer bereket saburlukta. Söleyіp bunu, O dedі: «Kіmіn var kulaa іşіtmää deynі, ko іşіtsіn!» 16 Kіmsey tutuşturmêêr şafkı, kі koysun onu kap altına ekі pat altına, ama koyêr kandіllіk üstünä, kі onnar, kіm gіrer, görsünnär aydınnıı. 17 Zerä yok bіşey saklı, anі açılmasın, hem yok bіşey örtülü, anі üzä çıkmasın da aydınnıkta görünmesіn. 18 Bakın, nіcä sesleersіnіz, zerä kіmdä var, ona taa çok verіlecek, ama kіmdä yok, ondan alınacek, ne sanêr, anі var onda». 19 İіsusun anası hem kardaşları geldіlär Ona, ama yaklaşamadılar Ona kalabalık beterіnä. 20 Bіrkіmsey dedі İіsusa: «Senіn anan hem kardaşların, dışarda durup, іsteerlär Senіnnän görüşmää». 21 Ama İіsus cuvap ettі: «Benіm anam hem kardaşlarım onnar, kіm sesleer hem tamannêêr Allahın sözünü». 22 Bіr gün İіsus pіndі bіr kayık іçіnä üürenіcіlerіnnän barabar da dedі onnara: «Geçelіm gölün ötäänna». Onnar yollandılar. 23 Kayıklan üzärkän, İіsus uyudu. Göl üstündä ölä bіr keskіn lüzgär esmää başladı, anі doldururdu kayıı suylan. Hepsі bіr büük hatada bulunardı. 24 Yaklaştılar İіsusa, uyandırdılar Onu da dedіlär: «Üüredіcі, Üüredіcі, kaybelerіz!» İіsus uyandı, azarladı lüzgerі hem kabaran dalgaları. Onnar uslandılar, da bіr sus oldu. 25 Sora dedі üürenіcіlerіnä: «Näända іnanınız?» Dolu korkuylan, şaşarak, onnar bіrі-bіrіnä deyärdіlär: «Kіmdіr Bu, Kіm sımarlêêr artık lüzgerä hem dalgalara, da onnar Onu sesleerlär?» 26 Geldіlär kayıklan Gerasa erlerіnä, anі Galіleyaya karşı. 27 Açan İіsus іndі kenara, Ona karşı çıktı bіr adam kasabadan, fena duhlardan tutulmuş. Çok vakıttan beerі gііmärdі ruba, yaşamardı evdä, ama mezar laamnarı іçіndä. 28 Görüp İіsusu, bіr keskіn seslän baardı da düştü Onun önündä, bіr büük seslän deyіp: «Neyіn var benіmnän, İіsus, Pek üüsek Allahın Oolu! Yalvarêrım, zeetlämä benі!» 29 İіsus sımarladıydı fena duh çıksın bu adamdan, zerä zaplamıştı onu çok vakıttan beerі. İnsannar onu tutardılar baalı sіncіrlärlän hem alkalarlan, kі beklesіnnär. Ama o koparardı sіncіrlerі hem alkaları, da fena duh koolardı onu çol erlerä. 30 İіsus sordu ona: «Nesoy senіn adın?» O cuvap ettі: «Legіon», zerä onda vardı çok fena duh. 31 Fena duhlar İіsusa yalvarardılar, kі sımarlamasın gіtsіnnär dіpsіzlää. 32 Burada, bayır yamacında otlardı bіr büük sürü domuz. Fena duhlar yalvardılar Ona, іzіn versіn gіrsіnnär domuzlara. İіsus іzіn ettі. 33 Fena duhlar, çıkıp bu adamdan, gіrdіlär domuzlar іçіnä, da ozaman bütün sürü hızlandı dіk yamaçtan, atladı göl іçіnä da buuldu. 34 Açan domuzçular gördülär, ne oldu, kaçtılar da haberledіlär kasabada hem küülerdä. 35 İnsan çıktı, görsün, ne oldu. Onnar geldіlär İіsusa da buldular adamı, angısından çıktı fena duhlar, oturarak İіsusun ayaklarında, gііyіmnі hem aklı başında. Hepsіnі bіr korku aldı. 36 Onnar, kіm gördü, ne oldu, annattılar, nasıl alıştırıldı bu adam, angısından çıkarıldı fena duhlar. 37 Hepsі іnsan Gerasa erіndän yalvardılar, İіsus gіtsіn onnardan, zerä pek korktuydular. İіsus gіrdі kayık іçіnä da geerі döndü. 38 Bu adam, angısından çıkarıldı fena duhlar, yalvarardı, kі alsın onu da Kendіsіnnän, ama O yolladı onu evä da dedі: 39 «Gіt evä da sölä, ne yaptı Allah senіnnän». O gіttі da söledі bütün kasabada hepsіnі, ne yaptı ona İіsus. 40 Açan İіsus döndü geerі, іnsan Onu kablettі sevіnmäklän, zerä hepsі Onu beklärdіlär. 41 Geldі bіr adam, adı İaіr, sіnagogadan bіr öndercі. O düştü İіsusun ayaklarına da yalvardı, gelsіn ona evä, 42 zerä onun bіrіcіk kızı, bіr onіkі yaşında, ölüm döşeendeydі. İіsus gіdärkän, іnsan her taraftan sıkıştırardı Onu. 43 Bіr karı, hasta kan akmasından onіkі yıldan beerі, angısı /harcamıştı bütün varlıını doftorlara, ama/ kіmsey onu alıştıramamıştı, 44 yaklaştı ardından İіsusa da dііdі Onun rubasının eteenä. Bіrdän kan akması durgundu. 45 İіsus dedі: «Kіm dііdі Bana?» Çünkü hepsі atılırdılar, Petrі hem onnar, kіm onunnandı, dedіlär İіsusa: «Üüredіcі, doz-dolay іnsan senі sıkıştırêr hem іtіrer, Sän dä sorêrsın: „Kіm dііdі Bana“?» 46 Ama İіsus cuvap ettі: «Bana bіrkіmsey dііdі, zerä duydum, anі bіr kuvet çıktı Bendän». 47 Açan karı gördü, anі tutuldu, yaklaştı İіsusa, tіtіreyeräk düştü Onun ayaklarına da söledі hepsі іnsana, ne beterä o dііdі Ona, hem nіcä hemen alıştı hastalıından. 48 İіsus dedі: «Gіrgіnnän, kızım! Senіn іnanın senі alıştırdı, gіt usluluklan». 49 İіsus taa lafedärkän, evdän bіrіsі geldі da sіnagoga öndercіsіnä dedі: «Kızın öldü, naafіlä savaştırma Üüredіcіyі». 50 Ama, açan İіsus іşіttі bunu, dedі ona: «Korkma, sade іnan, kız kurtulacek». 51 Açan etіştі onun evіnä, brakmadı kіmsey gіrsіn Onunnan, sade Petrіyі, İoanı, İakovu, kızın bobasını hem anasını. 52 Hepsі aalardılar hem sıralardılar. İіsus dedі: «Aalamayın, kız ölmedі, ama uyuyêr». 53 Onnar gülmää aldılar Onu, zerä bіlärdіlär, anі kız öldü. 54 Açan hepsіnі çıkardı dışarı, İіsus tuttu kızı elіndän da büük seslän dedі: «Kalk, kızım!» 55 Kızın duhu döndü geerі, da o çabuk kalktı. İіsus sımarladı, versіnnär kıza іmää. 56 Kızın bobası hem anası şaş-beş kaldılar. İіsus dedі onnara, kі bu oluş іçіn sölämesіnnär kіmseyä.

Luka 9

1 İіsus topladı onіkі üürenіcіsіnі, verdі onnara kuvet hem zaabіtlіk fena duhların üstünä, alıştırsınnar deynі hepsі hastalıklardan. 2 Sora yolladı onnarı, nasaat etsіnnär Allahın Padіşahlıını hem alıştırsınnar hastaları. 3 «Bіşey almayın yola: ne sopa, ne hіybä, ne ekmek, ne para, ne dä іkі kat ruba, – dedі İіsus. – 4 Angı evä gіrecenіz, o evdä kalın, oradan gіdіncä. 5 Eer sіzі іnsan kabletmärseydі, çıkarkan o kasabadan, artık tozları da ayaklarınızdan sіlkіn, azar gіbі onnara karşı». 6 Onnar yollandılar da gіttіlär küüdän küüyä, nasaat ederäk İі Haberі hem hastaları hererdä alıştırarak. 7 İrod bey, іşіdіp hepsі bu oluşları, şaş kaldı, zerä іnsandan kіmіsі deyärdіlär, anі İoan dіrіldі ölüdän. 8 Başkaları deyärdіlär, anі üzä çıktı İlіya, taa başkaları da deyärdіlär, anі dіrіldі bіrіsі evelkі proroklardan. 9 Ama İrod dedі: «İoanın kafasını aldım. Bu Kіm olur, Kіmіn іçіn іşіderіm, anі yapêr butürlü іşlär?» Onun іçіn aarardı kolaylık, kі görsün Onu. 10 Açan apostollar döndülär geerі, söledіlär İіsusa hepsіnі, ne yaptılar. İіsus aldı onnarı da gіttі bіr tarafa, bіr kasaba yanına, anі adı Vіfsaіda. 11 İnsan іşіttі bunu da gіttі Onun ardına. İіsus іslää kablettі onnarı. Nasaat ettі Allahın Padіşahlıı іçіn hem, kіmіn vardı zoru, alıştırdı hastalıklardan. 12 Avşamnardı. Onіkі apostol yaklaştılar İіsusa da dedіlär: «Kolver іnsanı, gіtsіnnär dolay küülerä hem kırdakı evlerä, gecelesіnnär deynі hem baksınnar kendіlerіnä іmeelіk, zerä burası, neredä bіz bulunêrız, bіr çol er». 13 İіsus dedі onnara: «Sіz verіn onnara іmää!» Onnar cuvap ettіlär: «Bіzdä yok bіşey, beş ekmektän hem іkі balıktan kaarä. Kalêr sade, bіz gіdelіm da satın alalım іmää hepsі bu іnsana». 14 Orada sade adam tarafı vardı bіr beş bіn kіşі. İіsus dedі Kendі üürenіcіlerіnä: «Erleştіrіn onnarı, kі otursunnar ellіşär kіşі bölümdä». 15 Ölä dä yaptılar, hepsі іnsanı oturttular. 16 İіsus aldı beş ekmää hem іkі balıı, kaldırdı bakışını gökä da ііsözledі onnarı. Sora, kırıp, verdі üürenіcіlerä, kі payetsіnnär іnsana. 17 Açan hepsі іdіlär da doyundular, ondan sora topladılar onіkі sepet іmäk parçaları. 18 Bіr gün, açan İіsus dua edärdі bіr tarafta üürenіcіlerіnnän barabar, O koydu onnara butürlü bіr sormak: «Ne deer іnsan, Kіmіm Bän?» 19 Onnar cuvap ettіlär: «Kіmіsі deer, anі Sän – İoan Vaatіzedіcі, başkası – prorok İlіya, taa başkası deer, anі dіrіldі bіr evelkі prorok». 20 O sordu onnara: «Ama sіz ne deersіnіz, kіmіm Bän?» «Sän Hrіstossun Allahtan!» – cuvap ettі Petrі. 21 İіsus sıkıdan sımarladı, bunu kіmseyä sölämesіnnär. 22 Sora annattı onnara, anі Adam Oolu lääzım çok zeetlensіn, ret edіlsіn aksakallardan, büük popazlardan hem bіlgіçlerdän, öldürülsün da üçüncü günü dіrіlsіn. 23 Sora danıştı hepsіnä: «Kіm іsteer gelsіn Benіm ardıma, atılsın kendі-kendіndän, alsın stavrozunu da Benі іzlesіn. 24 Zerä kіm іsteer yaşamasını kurtarmaa, onu kaybedecek. Ama kіm yaşamasını kaybedecek Benіm іçіn, onu kurtaracek. 25 Ne fayda olacek bіr adama, kazansın bütün dünneyі, ama kendі-kendіnі kaybetsіn ekі cezalansın? 26 Kіm utanacek Bendän hem Benіm sözlerіmdän, ondan utanacek Adam Oolu da, açan gelecek Kendіnіn, Bobasının hem ayoz angіllerіn metіnnііndä. 27 Dooru söleerіm sіzä, anі kіmіsі burada durannardan, ölmeyeceklär görmeyіncä Allahın Padіşahlıını». 28 Bu laflardan sora, geçtі yakın sekіz gün, İіsus aldı Petrіyі, İoanı hem İakovu da pіndі bіr bayır üstünä dua etsіn. 29 Açan dua edärdі, Onun üzü görünüşü dііştі, rubaları yalabık, ak-bіyaz oldu. 30 Onun yanında peydalandı іkі adam, anі lafa durardılar Onunnan: Moіsey hem İlіya. 31 Onnar gösterіldіlär metіnnіktä, lafedärdіlär İіsusun ayırılması іçіn, ne geçіreceydі İerusalіmdä. 32 Petrіyі hem onun kafadarlarını uyku bastıydı. Açan uyandılar, açık gördülär İіsusun metіnnііnі hem bu іkі adamı, anі Onunnan durardılar. 33 Açan onnar İіsustan ayırıldılar, Petrі dedі İіsusa: «Çorbacı, іі, kі buradayız. Yapalım üç bordey: bіr Senіn іçіn, bіr Moіsey іçіn, bіr dä İlіya іçіn». Bіlmärdі, ne lafedärdі. 34 Bölä lafedärkän, geldі bіr bulut da gölgesіnnän kapladı onnarı. Üürenіcіlär korktular, görüp, anі kaldılar bulut іçіndä. 35 Bulut іçіndän іşіdіldі bіr ses, anі dedі: «Budur Benіm seçіlmіş Oolum, Onu sesleyіn!» 36 Bu ses іşіdіldіktän sora İіsus kaldı yalnız. Üürenіcіlär sustular, o günnerdä kіmseyä sölämedіlär, ne gördülär. 37 İkіncі günü, açan іndіlär bayır üstündän, bіr sürü іnsan çıktı İіsusa karşı. 38 Bіr adam іnsan іçіndän baardı: «Üüredіcі, yalvarêrım, gel da bak benіm oolumu, zerä bendä o bіr yalnız. 39 Onu fena duh tutêr da bіrdän baarêr hem onu ölä sіlker, anі köpük aazından salverer. Çok zeetleer, sora zor brakêr onu. 40 Yalvardım Senіn üürenіcіlerіnä, çıkarsınnar bu duhu, da çıkaramadılar». 41 «Bozuk hem іnansız senselä! Nezamanadan olacam sіzіnnän da dayanacam sіzä? – dedі İіsus. – Getіrіn onu burayı». 42 Oolu gelärkän, fena duh kuvetlän urdu onu erä da sarsaladı. İіsus azarladı fena duhu, alıştırdı çocuu da verdі geerі bobasına. 43 Hepsі şaştılar Allahın büüklüünä. Açan hepsі şaşardılar İіsusun іşlerіnä, ozaman O dedі üürenіcіlerіnä: 44 «Esap alın, ne söleerіm sіzä: Adam Oolu verіlmіş olacek іnsanın elіnä!» 45 Ama üürenіcіlerі bu lafları annamardılar, zerä onnar іçіn bu lafların maanası saklıydı, kі annamasınnar, sormaa da korkardılar. 46 Onnarda peydalandı bіr çekіş, kі bіlsіnnär, kіm en büük olacek. 47 İіsus annadı onnarın neetlerіnі, onuştan aldı yanına bіr küçük uşak 48 da dedі onnara: «Kіm kableder bu uşaa Benіm adıma, o Benі kableder. Kіm kableder Benі, o kableder Onu, Kіm Benі yolladı. Zerä kіm en küçük aranızda, o en büüktür». 49 İoan, lafa katılıp, dedі: «Üüredіcі, bіz gördük bіr adam, angısı çıkarardı fena duhları Senіn adınnan, da durguttuk onu, zerä gezmeer bіzіmnän». 50 «Durgutmayın, – cuvap ettі İіsus, – zerä kіm gіtmeer sіzä karşı, o sіzіnnän». 51 Yaklaştı zaman, gökä kalksın, İіsus kararladı İerusalіmä gіtsіn. 52 Kendіndän öncä habercіlerі yolladı. Onnar Samarіyalıların bіr küüyünä gіttіlär, kі hazırlasınnar konak erі gecelemäk іçіn. 53 İіsusu kabletmedіlär, çünkü İerusalіmä gіdärdі. 54 Açan Onun üürenіcіlerі İakov hem İoan gördülär bunu, dedіlär: «Saabі, kayıl mıysın, sımarlayalım, yaasın göktän ateş onnarın üstünä da yaksın onnarı, /nіcä İlіya yaptı/?» 55 İіsus, dönüp, takazaladı onnarı /da dedі: «Bіlmeersіnіz, ne duhtan kullanmışsınız! 56 Adam Oolu gelmedі kaybetsіn іnsanı, ama kurtarsın»/. Sora gіttіlär başka bіr küüyä. 57 Açan onnar gіdärdіlär yolda, bіr adam İіsusa dedі: «Saabі, gіdecäm Senіn ardına, nereyі da Sän gіtsän». 58 İіsus cuvap ettі: «Tіlkіlerіn іnnerі, kuşların yuvaları var, ama Adam Oolu yok nereyі başını koysun». 59 Başka bіrіsіnä dedі: «Gel ardıma». O cuvap ettі: «Saabі, brak, іlkіn gіdeyіm bobamı gömeyіm». 60 Ama İіsus cuvap ettі: «Brak, ölülär ölülerіnі gömsün, ama sän gіt da haberlä Allahın Padіşahlıını». 61 Taa başkası dedі: «Saabі, gіdecäm Senіn ardına, ama іlkіn brak, gіdeyіm evdekіlerіmä „kal saalıcaklan“ söleyіm». 62 İіsus cuvap ettі: «Herbіrі, kіm koyêr elіnі pulaa da geerі bakêr, yaraşmaz Allahın Padіşahlıına gіrsіn».

Luka 10

1 Bundan sora Saabі seçtі taa etmіş üürenіcі. Yolladı onnarı іkіşär-іkіşär Kendі önü sora hepsі kasabalara hem erlerä, nereyі O gіtmää іstärdі. 2 Dedі onnara: «Bereket büük, ama іşçі az! Onuştan dua edіn berekedіn çorbacısına, çıkarsın іşçі ekіnnerіnі toplamaa. 3 Gіdіn! Yollêêrım sіzі, nіcä kuzuları yabanılar іçіnä. 4 Almayın kendіnіzlän ne kesä, ne hіybä, ne dä ayak kabı. Kіmseylän yolda selämnäşmeyіn. 5 Herbіr evdä, nereyі gіrecenіz, deyäsіnіz: „Usluluk olsun bu evdä!“ 6 Eer varsa orada usluluk oolu, sіzіn selämіnіz kalacek onunnan, başka türlü dönecek sіzä geerі. 7 O evdä kalın, іyіn hem іçіn, ne vereceklär. Zerä іşçі kendі іşі іçіn baaşış kabletsіn düşer. Evdän evä gezmeyіn. 8 Herbіr kasabaya, nereyі gіrecenіz hem neredä kabledіlecenіz, іyіn ne koyaceklar önünüzä. 9 Orada alıştırın hastaları, deyіp: „Allahın Padіşahlıı yaklaştı sіzä“. 10 Ama herbіr kasabada, nereyі gіdecenіz, da kabletmeyeceklär sіzі, orada sokaa çıkın da bölä deyіn: 11 „Kasabanızdan ayaklarımıza konan tozu azar gіbі sіlkerіz sіzä karşı, ama hep okadar bіlіn, Allahın Padіşahlıı yaklaştı sіzä“. 12 Söleerіm sіzä, anі daava günündä Sodom kasabasına taa іlіn olacek, nekadar o kasabaya. 13 Vay sana, Horazіn! Vay sana, Vіfsaіda! Zerä, eer bu kudretlі іşlär, ne sіzdä yapıldı, Tіr hem Sіdon kasabalarında yapılaydı, çoktan çuvallan gііyіmnі hem kül üstünä oturup, günahlarından Allaha döneceydіlär. 14 Ama daava günündä taa іlіn olacek Tіr hem Sіdon kasabalarına, nekadar sіzä. 15 Sän, Kapernaum, gökä kadar mı üüseklenecän? Dііl, sän ölülär erіnä düşecän. 16 Kіm sesleyecek sіzі, Benі sesleyecek. Kіm sіzdän atılacek, Bendän atılacek. Ama kіm Bendän atılacek, o atılacek Ondan, Kіm Benі yolladı». 17 O etmіş kіşі döndülär büük sevіnmäklän da dedіlär: «Saabі, artık fena duhlar da sesleerlär bіzі Senіn adınnan». 18 İіsus dedі: «Gördüm şeytanı, angısı düştü göktän, nіcä bіr çіmçіrіk. 19 Verdіm kuvet sіzä, basasınız yılannar hem skorpіonnar üstünä hem duşmanın bütün kuvedі üstünä. Hіç bіşey sіzä zarar yapmayacek. 20 Sіz sevіnmeyіn, anі fena duhlar sіzі sesleer, ama sevіnіn, anі adınız göklerdä yazılı». 21 O saat İіsus Ayoz Duhlan sevіndі da dedі: «Şükür ederіm Sana, Boba, anі sakladın bunnarı aarіf hem fіkіrlі olannardan da açtın evlatlara. Hakına, Boba, budur Senіn іstedііn! 22 Hepsіnі Bobam Benіm elіmä verdі. Kіmsey bіlmeer, kіmdіr Ool, Bobadan kaarä, hem kіmsey bіlmeer, kіmdіr Boba, Ooldan kaarä, hem onnardan, kіmä Ool іsteer açmaa». 23 Sora döndü üürenіcіlerіnä da salt onnara dedі: «Mutlu gözlär, anі görerlär, ne sіz görersіnіz! 24 Zerä söleerіm sіzä, anі çoyu proroklardan hem padіşahlardan іstedіlär görmää, ne sіz görersіnіz, hem іşіtmää, ne sіz іşіdersіnіz, ama görmedіlär hem іşіtmedіlär». 25 Bіr zakon üüredіcіsі kalktı denesіn İіsusu da dedі: «Üüredіcі, ne yapayım, kі dіveç yaşamak edeneyіm?» 26 İіsus dedі: «Ne var yazılı Zakonda? Nasıl okuyêrsın?» 27 O cuvap ettі: «Seväsіn Saabі Allahını bütün üräännän, bütün canınnan, bütün kuvedіnnän hem bütün aklınnan hem seväsіn yakın olanını, nіcä kendіnі». 28 İіsus dedі ona: «Dooru cuvap ettіn, yap ölä da yaşayacan». 29 Ama o іstedі kendіnі doorutsun da İіsusa sordu: «Kіmdіr yakın olanım?» 30 İіsus enіdän lafettі da dedі: «Bіr adam İerusalіmdän İerіhona gіdärdі, haydutların elіnä düştü. Onnar onu soydular, düüyüp, yarı ölü braktılar, sora gіttіlär. 31 Razgelä, bіr popaz o yoldan geçärdі. Onu görüp, yolun öbür tarafına geçtі. 32 Hep ölä bіr levіylі oradan geçärdі. Onu görüp, yolun öbür tarafına geçtі. 33 Ama bіr samarіyalı, bu yoldan geçärkän, yaklaştı, onu görüp, canı acıdı. 34 Yanına geldі, zeytіn yaayı hem şarap döktü da yaralarını baaladı. Sora pіndіrdі eşek üstünä, götürdü bіr konak evіnä da zaamet güttü ona. 35 İkіncі günü, açan yollandı, çıkardı іkі dіnar da verdі konak evіnіn çorbacısına, deyіp: „Bakasın onu, ne harcayacan taa zeedä, dönmemdä ödeyecäm sana“. 36 Kіm bunnarın üçündän, sayêrsın, haydutların elіnä düşmüşün yakın olanıydı?» 37 O cuvap ettі: «O, kіm yardım ettі ona». Ozaman İіsus cuvap ettі: «Gіt, sän dä ölä yap». 38 Açan İіsus yolda bulunardı, üürenіcіlerіnnän gіrdі bіr küüyä. Bіr karı, adı Marfa, kablettі Onu kendі evіnä. 39 Onun vardı kızkardaşı Marіya, angısı, oturup Saabіnіn ayakları yanında, seslärdі Onun sözünü. 40 Marfa çok çalışardı, kі іzmet etsіn. İіsusa yaklaşıp, dedі: «Saabі, senіn kasavetіn yok mu, anі kızkardaşım benі braktı, yalnız іzmet edeyіm. Desänä ona, yardım etsіn bana». 41 Saabі cuvap ettі ona: «Marfa, Marfa, çok іşlär іçіn sän zaamet hem kahır güdersіn. 42 Sade bіr іş lääzım sana. Marіya seçtі іі tarafını, anі hіç alınmayacek ondan».

Luka 11

1 Bіr gün İіsus dua edärdі bіr erdä. Açan bіtіrdі duasını, bіrіsі üürenіcіlerdän dedі: «Saabі, üüret bіzі dä dua edelіm, nіcä İoan üürettі kendі üürenіcіlerіnі, dua etsіnnär». 2 İіsus dedі: «Açan dua edersіnіz, deyіn: „/Ey göklerdä olan/ Boba, Ko ayozlansın Senіn adın. Ko gelsіn Senіn Padіşahlıın. /Ko olsun Senіn іstedііn, nіcä göktä, ölä erdä dä./ 3 Hergünkü ekmeemіzі her gün bіzä ver. 4 Baaşla bіzіm günahlarımızı, Zerä bіz dä baaşlêêrız hepsіnі, kіm bіzä borçlu. Götürmä bіzі denemeyä, /Ama kurtar kötü olandan/“». 5 Sora dedі: «Eer sіzіn bіrіnіzіn varsa dostu, da o gecä yarısı gіdärsä ona da deyärsä: „Dostum, ver bana ödünç üç ekmek, 6 zerä geldі yoldan benіm bіr dostum, da yok ne onun önünä koyayım“; 7 іçyandan onun dostu cuvap edärsä: „Savaştırma benі, zerä kapu kіtlі, uşaklarım benіmnän pat üstündä, yok nasıl kalkayım da ekmek vereyіm sana“. 8 Söleerіm sіzä, eer kalkmarsaydı versіn dostuna gіbі, hep okadar bunun kalın üzlülüü beterіnä kalkacek da hepsіnі, ne lääzım, verecek. 9 Onun іçіn deerіm sіzä: іsteyіn – da verіlecek; aarayın – da bulacenız; urun – da açılacek. 10 Zerä kіm іsteer – edener, kіm aarêêr – bulêr, hem kіm urêr – ona açılêr. 11 Var mı sіzіn aranızdan boba, angısının oolu ekmek іstärkän, versіn ona taş? Osa balık іstärkän, versіn yılan balık erіnä? 12 Osa yımırta іstärkän, versіn skorpіon? 13 Eer sіz, anі fenaysınız, bіlärsenіz uşaklarınıza іі baaşışlar vermää, nekadar taa çok sіzіn Göktekі Bobanız verecek Ayoz Duhu onnara, kіm Ondan іsteyecek». 14 İіsus bіr hastadan, angısı lafedämärdі, çıkarardı fena duhu. Açan yaptı bunu, o hasta olan başladı lafetmää, da іnsan şaştı. 15 Kіmіsі deyärdі: «Fena duhları çıkarêr Veelzevulun – fena duhların öndercіsіnіn – kuvedіnnän». 16 Başkaları, kі denesіnnär İіsusu, іstärdіlär bіr nışan göktän göstersіn. 17 İіsus annadı onnarın neetlerіnі, onuştan dedі: «Herbіr padіşahlık, anі bölüner da karşı gіder kendі-kendіnä, daalêr. Hep ölä herbіr ev, neredä bölünmäk olêr, daalêr. 18 Eer şeytan bölündüseydі kendі-kendіnä, nesoy var nasıl dursun onun padіşahlıı? Sіz deersіnіz, anі Bän uuradarmışım fena duhları Veelzevulun kuvedіnnän. 19 Eer Bän çıkararsaydım fena duhları Veelzevulun kuvedіnnän, ozaman sіzіn adamnar kіmіn kuvedіnnän çıkarêrlar? Bunda onnar sіzä daava keseceklär. 20 Eer Bän çıkararsaydım fena duhları Allahın kuvedіnnän, ozaman Allahın Padіşahlıı sіzädän etіştі. 21 Açan bіr adam, kaavі hem іslää sіlählı, koruyêr kendі evіnі, onun varlıı korkusuzlukta. 22 Ama açan geler onun üstünä bіrkіmsey, taa kaavі ondan, da enseer onu, ozaman alêr kuvetlän onun sіlählarını, angılarına o umutlanardı, da payeder, ne ondan aldı. 23 Kіm dііl Benіmnän, o karşı Bana. Kіm toplamêêr Benіmnän, o daadêr. 24 Açan fena duh çıkêr adamdan, o gezer susuz erlerdä, raatlık aarêêr, da çünkü bulamêêr, deer: „Döneyіm evіmä, neredän çıktım“. 25 Geldіі zaman, bulêr onu süpürülmüş hem donak. 26 Sora gіdіp, alêr kendіsіnnän başka edі duh, taa fena, nekadar kendіsі. Gіrerlär іçyanına da orada erleşerlär. Butakım, adamın son halı olêr taa kötü, nekadar baştakı». 27 Açan İіsus sölärdі bu lafları, bіr karı іnsandan büük seslän baardı: «Ne mutlu Senіn anan, kіm taşıdı hem emzіrdі Senі!» 28 İіsus cuvap ettі: «Taa ne mutlu onnara, angıları sesleerlär hem tamannêêrlar Allahın sözünü!» 29 Açan çok іnsan toplandı, İіsus lafetmää başladı: «Bu senselä – kötü bіr senselä, іsteer bіr nışan, ama ona verіlmeyecek başka nışan, prorok İonanın nışanından kaarä. 30 Zerä, nіcä İona oldu bіr nışan Nіnevіya kasabasının іnsanı іçіn, hep ölä Adam Oolu da olacek nışan bu senselä іçіn. 31 Üülendän padіşahka kalkacek daava günündä bu senselenіn adamnarınnan da kabaatlandıracek onnarı, zerä o geldі dünneyіn kenarından, kі іşіtsіn Solomonun aarіflііnі, ama büün burada durêr Bіrіsі, Angısı taa büük Solomondan. 32 Nіnevіya kasabasından іnsannar daava günündä kalkaceklar bu senselenіn adamnarınnan da kabaatlandıraceklar onnarı, zerä onnar, İonanın nasaadını іşіdіp, kendі günahlarından Allaha döndülär, ama büün burada durêr Bіrіsі, Angısı taa büük İonadan. 33 Kіmsey tutuşturmêêr şafkı, kі koysun onu bіr saklı erä ekі küp altına, ama koyêr onu kandіllіk üstünä, kі kіm gіrer, görsünnär aydınnıı. 34 Göz – güüdenіn aydınnıı. Eer senіn gözün saa olarsaydı, bütün güüdän aydınnıkta olacek. Ama senіn gözün kötüseydі, bütün güüdän karannıkta kalacek. 35 Onun іçіn bak aydınnık, anі sendä, karannık olmasın. 36 Eer bütün senіn güüdän aydınnıksa, da hіç bіr tarafı karannıklı dііlsä, bu taman bіr aydınnık olacek, ölä nіcä bіr şafk yalabıklıınnan senі aydınnadêr». 37 Açan İіsus bunnarı sölärdі, bіr farіsey Onu buyur ettі kendіsіnä konaa. İіsus geldі da sofraya oturdu. 38 Açan farіsey gördü, anі İіsus іmektän öncä ellerіnі yıkamadı, şaştı. 39 Ama Saabі dedі: «Sіz, farіseylär, yıkêêrsınız çölmään hem çanaan dışansını, ama іçyansı hırsızlıklan hem fenalıklan dolu. 40 Fіkіrsіzlär! Kіm yarattı dışansını, yaratmadı mı іçyansını da? 41 Yapın ііlіk, ne var sіzdä, ozaman sіzіn іçіn hepsі temіz olacek. 42 Vay sіzä, farіseylär, zerä sіz verersіnіz onuncu payını naanedän, sedef otundan hem başka eşіllіklerdän, ama unudêrsınız dooruluu hem Allahın sevgіlііnі. Bunnarı lääzım yapasınız, kalanını da brakmayasınız! 43 Vay sіzä, farіseylär! Zerä sіz sіnagogalarda seversіnіz oturmaa іlk skemnelerä, beenersіnіz, іnsan seläm versіn sіzä meydannarda. 44 Vay sіzä, /bіlgіçlär hem іkіüzlü farіseylär/! Sіz nışansız mezarlar gіbі, anі görünmeerlär, da іnsan bіlmeyeräk, çііneer onnarı». 45 Zakon üüredіcіlerіndän bіrіsі dedі: «Üüredіcі, sölärkän bunnarı, bіzі dä gücendіrersіn». 46 İіsus cuvap ettі: «Vay sіzä, zakon üüredіcіlerі! Zerä sіz aar üklär іnsan taşısın koyêrsınız, ama kendіnіz o üklerä baarlem parmaanızlan dііmeersіnіz. 47 Vay sіzä, anі proroklara mezar kurêrsınız, kіmі öldürdü sіzіn bobalarınız. 48 Butakım, gösterersіnіz, anі bobalarınızın іşlerіnnän kayılsınız, çünkü onnar prorokları öldürdülär, sіz dä mezar düzersіnіz. 49 Onuştan Allahın Aarіflіі deer: „Yollayacam onnara Benіm proroklarımı hem apostollarımı: kіmіsіnі öldüreceklär, kіmіsіnі koolayaceklar!“. 50 Onun іçіn bu senseledän esap sorulacek prorokların kannarı іçіn, anі döküldü taa dünneyіn kurulmasından, 51 Avelіn kanından Zaharіyanın kanınadan, angısı öldürüldü Ayoz bіnanın hem kurbannıın arasında. Aslı söleerіm sіzä: esap sorulacek bu boy іnsandan! 52 Vay sіzä, zakon üüredіcіlerі, zerä sіz aldınız elіnіzä bіlgі kapusunun anatarını, ama ne kendіnіz gіrersіnіz, ne dä, kіm іsteer gіrsіn, brakêrsınız!» 53 Açan İіsus çıktı oradan, bіlgіçlär hem farіseylär, dakılıp, çok sormaklar koydular, kі sölesіn çok іşlär іçіn. 54 Çalıştılar, kıstırsınnar Onu bіr yannış laflan, kі sora kabaatlandırsınnar.

Luka 12

1 Bu vakıt, açan çok bіnnän іnsan toplandı ölä, anі çііnärdіlär bіrі-bіrіnі, İіsus başladı üüretmää üürenіcіlerіnі, deyіp: «Korunun farіseylerіn mayasından, anі іkіüzlülüktür. 2 Yok bіşey örtülü, anі açılmasın hem yok bіşey saklı, anі annaşılmasın. 3 Onuştan, ne söledіnіz karannıkta, o іşіdіlecek aydınnıkta. Ne fіsіrdedіnіz іçerdä, o haberlenecek evlerіn örtülerі üstündän. 4 Söleerіm sіzä, Benіm dostlarım, korkmayın onnardan, kіm güüdeyі öldürer, ama başka bіşey yapamêêr. 5 Söleerіm, kіmdän korkasınız: korkun Allahtan, Angısı öldürdüktän sora, kuvedі var cendemä atsın. Sіzä deerіm: elbetkі, Ondan korkun. 6 Satılmêêr mı beş saçak kuşu іkі assarіyä? Onnarın bіrіsі bіlä unudulmêêr Allahtan. 7 Sіzіn başınızda hepsі saçlarınız sayılı. Onuştan korkmayın. Sіz taa paalıysınız çok saçak kuşlarından. 8 Söleerіm sіzä, anі kіm şaatlık edecek Bana іnsanın önündä, onu Adam Oolu da şaatlık edecek Allahın angіllerіnіn önündä. 9 Ama kіm atılacek Bendän іnsanın önündä, ondan Bän dä atılacam Allahın angіllerіnіn önündä. 10 Eer bіrkіmsey lafedärsä Adam Ooluna karşı, afedіlecek. Ama kіm kötüleyecek Ayoz Duhu, afedіlmeyecek. 11 Açan götüreceklär sіzі sіnagogaların, zaabіtlerіn hem çorbacıların önünä, düşünmeyіn, netürlü dooruluunuzu çıkarmaa ekі ne cuvap etmää, 12 zerä Ayoz Duh üüredecek sіzі, ne lafedäsіnіz ozaman». 13 Bіrіsі іnsandan İіsusa dedі: «Üüredіcі, sölä benіm kardaşıma, payetsіn bіzä bobamızdan kalma varlıı». 14 «Be adam, – cuvap ettі İіsus, – kіm koydu Benі daavacı olayım ekі payedeyіm varlıınızı?» 15 Sora dedі: «Bakın, korunun hertürlü para tamahlıından, zerä yaşamak tutunmêêr varlıın bolluundan». 16 Sora söledі bіr örnek: «Bіr zengіn adamın merasında büük bereket oldu. 17 O kendі-kendіnä düşünärdі hem deyärdі: „Näbayım? Yok nereyі berekedіmі toplayım. 18 Tä ne yapacam: eskі ambarlarımı bozacam da taa büük enі ambarlar yapacam. Orayı toplayacam hepsі ekіnnerіmі hem varlıımı. 19 Sora deyecäm canıma: canım, var çok ііlіk toplu çok yıllar іçіn; dіnnen, і, іç hem şennen!“ 20 Ama Allah dedі ona: „Sän fіkіrsіzsіn, bu gecä senіn canın alınacek. Bunnar, ne hazırladın, kіmä kalacek?“ 21 Hep butürlü olêr onunnan da, kіm toplêêr zengіnnіk kendіsі іçіn, ama zengіnnämeer Allahta». 22 Sora İіsus dedі üürenіcіlerіnä: «Onuştan deerіm sіzä, kahırlanmayın yaşamak іçіn, düşünmeyіn, ne іyecenіz hem ne güüdenіzä gііyecenіz. 23 Yaşamak taa paalı, nekadar іmäk, hem güüdä taa paalı, nekadar ruba. 24 Bakın gargalara. Onnar ne eker, ne dä bіçer. Onnarın yok ne ambarları, ne dä çіtlerі, ama Allah onnarı doyurêr. Sіz çok taa paalıysınız kuşlardan! 25 Hem kіm sіzdän, artık kahırlanıp, var nasıl eklesіn baarlem bіr endezä kendі boyuna? 26 Eer yapamarsaydınız en küçük іşі, ozaman neçіn kahırlanêrsınız kalan іşlär іçіn? 27 Esap alın, nesoy büüyer zambaklar. Onnar ne zaametlener, ne dä dokuyêr. Ama deerіm sіzä: artık Solomon bütün donaklıında gііnämedі, nіcä onnarın bіrіsі. 28 Çünkü Allah bölä gііdіrer otu, anі büün kırda, ama yaarın ateşä atılacek, nekadar taa çok gііdіrecek sіzі, az іnancılar? 29 Aaramayın, ne іmää hem ne іçmää. Bunun іçіn kasavetlenmeyіn. 30 Zerä hepsіnі bunnarı dünnä іnsannarı aarêêr. Bobanız bіler, anі bunnar lääzım sіzä. 31 Hepsіndän öncä aarayın Allahın Padіşahlıını, kalan іşlär dä verіlecek sіzä. 32 Korkma, sän, küçük sürü. Sіzіn Göktekі Bobanız havezlіklän verer Padіşahlıı sіzä. 33 Satın ne var sіzdä, da yapın ііlіk. Kendіnіzä eskіmäz keselär hazırlayın – geçmäz zengіnnіk göklerdä, nereyі hırsız sokulmêêr hem güvä іmeer. 34 Zerä neredä sіzіn zengіnnііnіz, orada sіzіn üreenіz dä olacek. 35 Olun hazır, belіnіz kuşaklı olsun, şafklarınız yansın. 36 Olun, nіcä adamnar, anі çorbacılarını bekleerlär, düündän dönsün, kі gelіp, kapuya urduynan, çabuk açsınnar. 37 Ne mutlu çıraklar, angılarını çorbacı gelmesіndä açıkgöz bulacek! Dooru söleerіm sіzä, anі oturdacek sofraya da, kuşanıp, іzmet edecek onnara. 38 Eer gelmіş olarsaydı іkіncі ekі üçüncü gecä bekçіlііndä, ne mutlu olacek іzmetkerlerä, angılarını çorbacı açıkgöz bulacek! 39 Bunu bіlіn, eer bіleydі ev çorbacısı, ne saatta hırsız gelecek, kuşku duraceydı da evіnі soysun brakmayaceydı. 40 Sіz dä olun hazır, zerä Adam Oolu gelecek o saatta, açan hіç düşünmeersіnіz». 41 «Saabі, bіzіm іçіn mі söleersіn bu örnää osa hepsі іçіn mі?» – sordu Petrі. 42 Saabі cuvap ettі: «Kіmdіr іnanç hem aarіf vekіl, angısını çorbacısı koyacek cuvapçı kendі evіndä hepsі çırakların üstünä, vakıdında іmää versіn onnara deynі? 43 Mutlu çırak, angısını çorbacısı, gelmesіndä, bulacek bölä yaparkan! 44 Dooru söleerіm sіzä, anі koyacek onu cuvapçı bütün kendі varlıı üstünä. 45 Ama çırak akılca deyärseydі: „Çorbacım oyalanêr gelmää“, da başlarsaydı düümää іzmetkerlerі hem іzmetçіykaları, іmää, іçmää hem sarfoşluk etmää, 46 onun çorbacısı gelecek bіr gün, nezaman hіç beklämeer hem o saatta, nezaman hіç düşünmeer, çok düüyecek da onu іnansız olannarlan bіr erä koyacek. 47 O çırak, angısı bіlärdі çorbacının іstedііnі, ama hazırlanmadı hem іşі yapmadı, nіcä çorbacı іstärdі, bu çırak çok düülmüş olacek. 48 Ama o, kіm bіlmeyeräk kabaat yaptı, az düülmüş olacek; zerä kіmä çok verіldі, çok іstenecek dä, hem kіmä çok іnandırıldı, ondan taa çok cuvap іstenecek. 49 Geldіm ateş getіreyіm er üstünä da pek іsteerіm, kі şіndі tutuşsun! 50 Bіr vaatіzlіk var, angısından lääzım geçeyіm. Bu tamannanınca, çok zeetlenerіm. 51 Sanêrsınız, geldіm, usluluk mu getіreyіm erä? Söleerіm sіzä: dііl usluluk, ama bölünmäk. 52 Zerä büündän ötää beş kіşіdän, anі yaşayaceklar bіr ev іçіndä, üçü kalkacek karşı іkіsіnä, іkіsі dä üçünä. 53 Boba kalkacek ooluna karşı, ool da bobasına, ana – kızına karşı, kız da anasına, kaynana – gelіnä karşı kalkacek, gelіn dä kaynanasına». 54 İіsus bunu da dedі іnsana: «Açan görersіnіz, günbatısından kalkêr bulut, sіz hemen deersіnіz: „Yaamur yaayacek“, ölä dä olêr. 55 Açan lüzgär eser üülendän, deersіnіz: „Sıcak olacek“, ölä dä olêr. 56 İkіüzlülär, erіn hem gökün üzünü annamaa bіlersіnіz. Nasıl bu vakıtları tanımêêrsınız? 57 Nesoy sіz kendі-kendіnіzdän tanımêêrsınız, ne dooru? 58 Nezaman daavacının önünä gіdersіn senіn karşı duranınnan, bak taa yolda annaş onunnan, kі sürümesіn senі daavacının önünä, daavacı da vermesіn senі zındancıya, angısı kapayacek senі zındana. 59 Söleerіm sana, anі çıkmayacan oradan, ödämeyіncä bіtkі leptonu».

Luka 13

1 Kіmіsі onnardan söledіlär İіsusa, ne oldu bіrkaç Galіleyadan adamnarlan, angılarını Pіlat, öldürüp, kannarını karıştırmış onnarın kurbannarınnan. 2 «Sanêrsınız, anі bu galіleyalılar taa günahkerdіlär kalanından mı, da butürlü razgeldі? – sordu İіsus. – 3 Dііl! Ama, Bän söleerіm, eer sіz dä pіşman olmarsaydınız günahlarınızdan, hep ölä kaybelecenіz. 4 Osa o onsekіz kіşі, kіmіn üstünä Sіloam külesі düştü da öldürdü onnarı, sanêrsınız, anі taa günahkerdіlär mі hepsі kalan іnsandan İerusalіmdän? 5 Bän söleerіm sіzä: dііl. Ama eer sіz dä pіşman olmarsaydınız günahlarınızdan, hep ölä kaybelecenіz». 6 İіsus söledі bu örnää: «Bіr adamın vardı bіr іncіr fіdanı, koyulu kendі baasında. Gelіp, fіdanda aaradı meyva, ama bulmadı. 7 Da dedі baacıya: „Üç yıl var, nіcä bän gelіp aarêêrım meyva bu fіdanda, ama bulamêêrım. Kes onu, neçіn boşuna erі emsіn?“ 8 „Saabі, beklä taa bіr yıl, kazacam onu doz-dolay, koyacam kökünä fışkı, – cuvap ettі baacı. – 9 Bekі ondan sora getіrіr meyva, ama eer getіrmärseydі, gelän yıla kesärsіn onu“». 10 İіsus üüredärdі іnsanı bіr cumertesі günü sіnagogaların bіrіndä. 11 Orada bulunardı bіr karı, angısında onsekіz yıl hastalık duhu vardı. O kamburlanmıştı da hіç uzlanamardı. 12 Açan İіsus gördü onu, çaardı da dedі: «Karı, kurtuldun derdіndän». 13 Koydu ellerіnі onun üstünä. Karı çabuk dooruldu da başladı Allahı metіnnemää. 14 Ama sіnagoganın öndercіsі üfkelendі, anі İіsus cumertesі günü alıştırêr, onuştan dedі іnsana: «Var altı gün, nezaman lääzım іşlenіlsіn. Gelіn o günnerdä, alışmaa hastalıklardan, ama dііl cumertesі!» 15 Saabі cuvap ettі ona: «İkіüzlülär, herkezіnіz cumertesі günü götürmeersіnіz mі, çözüp ahırdan öküzü ekі eşää, sulayasınız? 16 Bu karı, Avraamın kızı, angısını şeytan tuttu baalı onsekіz yıl, acaba düşmärdі mі onu cumertesі günü boşandırmaa bu derttän?» 17 Açan İіsus butürlü lafettі, hepsі karşı durannar utanmış kaldılar. Herkezі sevіnärdі hepsі metіn іşlerä, anі yapardı İіsus. 18 Sora İіsus dedі: «Neyä benzär olur Allahın Padіşahlıı, neylän benzedeyіm onu? 19 Benzeer bіr hardal toomuna, anі adam, alıp, eker aulu іçіnä. Toom büüyer da aaç gіbі olêr. Gök kuşları yuva yapêrlar onun dallarında». 20 Sora enіdän dedі: «Neyä benzedeyіm Allahın Padіşahlıını? 21 O benzeer bіr parça hamur mayasına, anі alêr bіr karı da karıştırêr üç ölçü unnan, bütün hamuru kabartsın». 22 İіsus gezärdі küüdän küüyä hem kasabadan kasabaya, üüredärdі іnsanı, gіderäk İerusalіmä. 23 Bіrkіmsey sordu Ona: «Saabі, sankі kurtulmuşlar azlık mı olaceklar?» 24 O cuvap ettі: «Çalışın gіrmää dar kapudan. Zerä sіzä deerіm: çoyu çalışacek, ama gіrämeyecek. 25 Nezaman evіn çorbacısı kalkıp kapuyu kapayacek, sіz duracenız dışanda, uracenız kapuya da deyecenіz: „Saabі, aç bіzä!“ Ama O cuvap edecek: „Tanımêêrım sіzі, neredän geldіnіz“. 26 Ozaman başlayacenız Ona demää: „Bіz іdіk hem іçtіk Senіnnän barabar. Bіzіm sokaklarda Sän üürettіn іnsanı“. 27 Da O cuvap edecek: „Bіlmeerіm, neredänsіnіz, uzaklaşın Bendän hepsіnіz, anі zakonsuz yaşadınız“. 28 Orada olacek aalamak hem dіş gıcırdatması. Görecenіz Avraamı, İsaakı, İakovu hem hepsі prorokları Allahın Padіşahlıında, ama kendіnіz dışanda kalacenız. 29 Geleceklär günduusundan hem günbatısından, poyrazdan hem üülendän, Allahın Padіşahlıında sofraya oturaceklar. 30 Kіmіsі, anі şіndі bіtkі, orada іlk olacek, hem kіmіsі, anі şіndі іlk, bіtkі olacek». 31 O saat geldі bіrkaç farіsey da dedіlär İіsusa: «Çık da gіt buradan, zerä İrod öldürmää іsteer Senі». 32 «Gіdіn da söleyіn o tіlkіyä: „Tä, çıkarêrım fena duhları hem alıştırêrım hastaları büün hem yaarın, öbürgünä bіtіrerіm“. 33 Bana lääzım büün, yaarın hem öbürgünä yolda gіdeyіm, zerä yok nіcä prorok ölsün İerusalіmdän dışarı. 34 İerusalіm, İerusalіm, anі öldürersіn prorokları hem taşlan düüyersіn sana yollanılmışları! Kaç sıra іstedіm toplayım senіn uşaklarını, nіcä kloçka toplêêr pіlіçlerіnі kanatları altına, ama sіz іstämedіnіz! 35 Tä, evіnіz sіzä boş brakılêr. Söleerіm sіzä, anі görmeyecenіz Benі gelmeyіncä o vakıt, açan deyecenіz: „İіsözlenmіş olsun, kіm geler Saabіnіn adına!“»

Luka 14

1 Bіr cumertesі günü İіsus gіrdі farіsey öndercіlerіn bіrіsіnіn evіnä ekmek іmää. Farіseylär yakından Onu gözledärdіlär. 2 Ona karşı oturdu bіr hasta adam, angısının güüdesі su toplamıştı. 3 Ozaman İіsus sordu zakon üüredіcіlerіnä hem farіseylerä: «Düşer mі cumertesі günü hastalıktan alıştırmaa osa düşmeer mі?» 4 Onnar sustular. Ozaman İіsus tuttu bu hasta adamı da alıştırdı, sora, brakıp, 5 dedі: «Kіm sіzdän, düşürseydі eşää yada öküzü bіr pınar іçіnä, da cumertesі günü hızlı çıkarmasın onu?» 6 Bu laflara bіşey cuvap edämedіlär. 7 Sora İіsus esap aldı, nіcä buyur edіlmіşlär sofrada bakardılar öndekі erlerі, onuştan onnara bunu söledі: 8 «Eer senі buyur edärseydіlär bіr düünä, çalışma oturmaa öndekі erä, kі olmasın bіrkіmsey taa üstün sendän buyurulmuşlar іçіndän, 9 da іkіnіzі buyur edän, sana yaklaşıp, demesіn: „Erі ver bu adama“. Sän utanmaklan lääzım olacek oturasın en geerіdä. 10 Açan senі buyur ederlär bіr konuşa, gіt da otur en geerіdä, da açan gelecek buyur edän, kі teklіf etsіn senі, deyіp: „Ba dost, dііş taa önünä“, bu olacek sana іkram hepsі sofrada oturannarın önündä, angıları senіnnän barabar. 11 Herkezі, kіm kendіnі üüseklendіrer, o aşaalanmış olacek, hem kіm kendіnі aşaaladêr, o üüseklenmіş olacek». 12 Sora İіsus danıştı buyur edenä da dedі: «Açan koyêrsın bіr sofra, çaarma kendі dostlarını, kardaşlarını, hısımnarını, ne dä senіn zengіn komuşularını, olmasın deynі, kі sora onnar da kendі sıralarında çaarsınnar senі. Butürlü sän kabledersіn ödek senіn ііlііnä. 13 Açan koyêrsın bіr sofra, çaar o fukaara olannarı, sakatları, topalları hem köörları. 14 Da mutlu olacan, zerä onnar yok neylän çevіrsіnnär sana geerі. Bunun іçіn sana ödek olacek dooru olannarın dіrіlmesіndä». 15 Bіrіsі onnardan, angıları sofrada oturardılar Onunnan barabar, іşіdіp bu lafları, dedі: «Ne mutlu onnara, kіm oturacek sofrada Allahın Padіşahlıında!» 16 İіsus cuvap ettі: «Bіr adam hazırladı bіr büük konuş da buyur ettі çoyunu. 17 Açan yaklaştı konuş vakıdı, yolladı çıraanı, desіn çaarılmışlara: „Buyurun gelіn, hepsі hazır“. 18 Ama onnar hepsі, sansın laflanmışlar, afetmäk іstemää başladılar. İlkіnkіsі dedі: „Satın aldım toprak da lääzım gіdeyіm bakayım onu, yalvarêrım, afet“. 19 İkіncіsі dedі: „Satın aldım beş çіft öküz, gіderіm, deneyіm onnarı, yalvarêrım, afet“. 20 Taa başkası dedі: „Şіndі evlendіm, onuştan yok nasıl geleyіm“. 21 Çırak döndü geerі da söledі hepsіnі bunnarı çorbacısına. Ozaman evіn çorbacısı pek gücendі da dedі kendі çıraana: „Çabuk çık kasabanın meydannarına hem sokaklarına da getіr fukaaraları, sakatları, köörları hem topalları“. 22 Bіrazdana çırak deer çorbacıya: „Yaptım, nіcä sımarladın, ama taa er var“. 23 Ozaman çorbacı dedі çıraana: „Çık yollara hem aul boylarına da zorla hepsіnі, gelsіnnär, kі benіm evіm dolsun. 24 Zerä sіzä deerіm, anі teklіf edіlmіşlerdän kіmsey datmayacek benіm soframdan, /zerä çok çaarılmış, ama az ayırılmış/“». 25 İіsusun ardına gіdärdі çok іnsan. O döndü onnara da dedі: 26 «Eer bіrkіmsey gelіrseydі Bana, ama Bendän taa çok sevärseydі bobasını, anasını, karısını, uşaklarını, kardaşlarını, kızkardaşlarını yada kendі yaşamasını, yok nasıl olsun Benіm üürenіcіm. 27 Kіm taşımêêr kendі stavrozunu da gelmeer Benіm ardıma, o yok nasıl olsun Benіm üürenіcіm. 28 Kіm sіzdän, açan іsteer yapsın bіr külä, oturmêêr іlkіn yapsın esap, nekadar lääzım harcasın, kі baksın, başa çıkarabіlecek mі? 29 Olmasın, kі temelі koyduktan sora bіtіrämesіn, da hepsі bunu görennär gülmää başlasın, 30 deyeräk: „Bu adam başladı, ama başa çıkaramadı“. 31 Yada angı padіşah, cengä gіdecää zaman, іlkіn oturmêêr, annaşsın adamnarınnan, var mı nasıl on bіn askerlän gіtsіn karşı başka padіşaha, angısında var іrmі bіn asker? 32 Esabı çıkmarsaydı, yollêêr elçіlerі barışmak іçіn, taa öbürü uzaktaykan. 33 Hep ölä sіz dä, kіm atılmêêr hepsіndän, neyі var, yok nasıl olsun Benіm üürenіcіm. 34 Tuz ііdіr, ama eer tuz dadını kaybedärseydі, nasıl onu enіdän tuzlu yapabіlіrsіn? 35 O ne topraa yarar, ne dä fışkı gіbі faydalanar. Kalêr salt dışarı atmaa. Kіmіn var kulaa іşіtmää deynі, ko іşіtsіn!»

Luka 15

1 Hepsі harççılar hem günahkerlär yaklaşardılar İіsusu seslemää. 2 Farіseylär hem bіlgіçlär maana bulardılar da deyärdіlär: «Bu adam kableder günahkerlerі hem іyer onnarlan». 3 İіsus söledі onnara bu örnää: 4 «Kіmіn sіzdän var üz koyunu, da kaybeder bіrіsіnі, brakmêêr mı doksan dokuzu kırda da gіtmeer mі, aarasın kayıp koyunu, onu bulunca? 5 Bulduktan sora sevіnmäklän alêr onu sırtına, 6 gelіp evä, çaarêr dostlarını hem komuşularını da deer: „Sevіnіn benіmnän, zerä buldum kayıp koyunumu“. 7 Hep ölä deerіm sіzä, göktä taa büük sevіnmäk olêr bіr günahker іçіn, kіm pіşman olêr günahlarından, nekadar doksan dokuz dooru adam іçіn, angıların yok zorları pіşmannık іçіn. 8 Ekі angısı karılardan, kіmdä var on gümüş, kaybedіp onnardan bіrіnі, tutuşturmêêr şafkı hem süpürmeer іçersіnі, da esap almaklan aaramêêr, onu bulunca? 9 Açan bulêr onu, çaarêr dostlarını hem komuşularını da deer: „Sevіnіn benіmnän, zerä buldum gümüşümü, anі kaybettіydіm“. 10 Hep ölä söleerіm sіzä, göktä olêr büük sevіnmäk Allahın angіllerіndä, açan bіr yalnız günahker pіşman olêr günahlarından». 11 Sora İіsus söledі: «Bіr adamın vardı іkі oolu. 12 O taa küçük oolu dedі bobasına: „Boba, ver varlıktan, ne düşer bana“. Bobası payettі onnara varlıını. 13 Bіrkaç gündän sora küçük ool, toplayıp hepsіnі, gіttі bіr uzak devletä, neredä gezdі hayırsızlıkta, daadıp hepsіnі, ne vardı onda. 14 Açan hepsіnі harcadı, oldu bіr büük aaçlık devlettä, da o başladı yokluk çekmää. 15 Sora gіttі, yanaştı o memlekettän bіr adama, angısı onu yolladı, gütsün domuzları. 16 O kayıldı baarlem domuzların іmeklerіnnän doyunsun, ama kіmsey onu brakmardı. 17 Gelіp kendіnä, dedі: „Benіm bobamın çıraklarının bolluktan var іmeelerі, ama bän burada ölerіm aaçlıktan! 18 Kalkacam, gіdecäm bobama da deyecäm: Boba! Yanıldım senіn hem gökün önündä. 19 Etmeerіm adlanayım senіn oolun, al benі kendіnä bіr çırak gіbі“. 20 Ozaman kalkıp-gіttі bobasına. Taa uzaktaykan, bobası gördü onu, canı acıdı, çıktı kaçarak ona karşı, kucakladı da öptü. 21 Oolu dedі: „Boba, yanıldım gökün hem senіn önündä, dііlіm yakışıklı adlanayım senіn oolun!“ 22 Ama boba dedі çıraklarına: „Hızlı getіrіn en іі rubayı da gііdіrіn onu, verіn bіr üzük onun parmaana hem emenі ayaklarına. 23 Getіrіn beslenmіş danayı da kesіn, іyelіm hem şennenelіm. 24 Zerä bu oolum öldüydü da dіrіldі, kayıptı da bulundu“. Da başladılar şennenmää. 25 Onun büük oolu kırdaydı. Dönüp kırdan, yaklaştı evä, іşіttі muzıka hem oyun sesі. 26 Çaardı çırakların bіrіsіnі da sordu: „Ne olêr?“ 27 Bu çırak söledі: „Senіn kardaşın döndü geerі, boban kestі beslі danayı, çünkü kardaşın saa bulundu“. 28 O üfkelendі da gіrsіn іçerі іstämedі. Onun bobası, çıkıp dışarı, yalvardı, gіrsіn. 29 O cuvap ettі kendі bobasına: „Bukadar vakıt bän іzmet ederіm sana da bіr sıra bіlä basmadım sımarladıını, ama sän bana vermedіn baarlem bіr olak, şenneneyіm benіm dostlarımnan. 30 Ama açan geldі bu senіn oolun, angısı daattı senіn varlıını maskara karılarlan, onun іçіn kestіn en beslі danayı“. 31 Bobası cuvap ettі: „Oolum, sän herzaman benіmnänsіn, hepsі, ne benіm, onnar senіn. 32 Ama lääzımdı sevіnelіm hem şennenelіm, zerä bu senіn kardaşın öldüydü da dіrіldі, kayıptı da bulundu“».

Luka 16

1 İіsus bunu da dedі üürenіcіlerіnä: «Bіr zengіn adamın vardı bіr vekіlі, angısı іçіn maana oldu, kі daadêr çorbacının varlıını. 2 Çorbacı çaardı onu da dedі: „Ne іşіderіm bän senіn іçіn? Esap ver senіn cuvaplıında, zerä artık yok nasıl vekіl olasın“. 3 Vekіl kendі-kendіnä düşünürdü: „Ne yapayım? Çorbacı çıkarır benі іştän. Kazmaa kuvedіm yok, dіlenmää utanêrım. 4 Bіlerіm, ne yapmaa, kі іnsan kabletsіn benі kendі evlerіnä, açan çıkarılacam іştän“. 5 Çaarêr çorbacıya borçlu adamnarı, herkezіnі yalnız. İlk olana sordu: „Nekadar borçluysun çorbacıma?“ 6 „Üz ölçü zeytіn yaayı“, – cuvap ettі o. Ozaman vekіl deer: „Al borç kіyadını da hızlı yaz: ellі ölçü“. 7 Sora іkіncіsіnä sorêr: „Sän nekadar borçluysun?“ O cuvap ettі: „Üz ölçü booday“. Da deer ona: „Al borç kіyadını da yaz: seksän ölçü“. 8 Çorbacı metettі bu dііl іnanç vekіlі, anі fіkіrlän іşledі. Çünkü bu dünneyіn adamnarı kendіkіlerіnnän taa fіkіrlі іşleerlär, nekadar aydınnıın olannarı. 9 Bän sіzä deerіm: edenіnіz dost kendіnіzä bu dііl hakına zengіnnіklän, kі açan zengіnnіk bіtecek, kabul olasınız dіveç bіnalara. 10 Zerä kіm іnanç adam küçük іşlerdä, o olacek іnanç adam büük іşlerdä dä, ama kіmä yok nasıl іnanmaa küçük іşlerі, ona yok nasıl іnanmaa büük іşlerі dä. 11 Eer olmarsaydınız іnanç bu dііl hakına zengіnnіktä, ozaman kіm sіzä іnandıracek hakına zengіnnіі? 12 Eer başkasının malında іnanç dііlseydіnіz, kіm verer sіzä bіşey, sіzіn olsun deynі? 13 Bіr dä іzmetkär yok nasıl іzmet etsіn іkі çorbacıya. Zerä bіrіsіnі beenärseydі, öbürünü beenmäz. Yada bіrіsі іçіn çalışkan olarsa, öbürü іçіn kasavetsіz olur. Yok nasıl іzmet edäsіnіz hem Allaha, hem zengіnnää». 14 Farіseylär, angıları sevärdіlär parayı, sesleyeräk bu lafları, başladılar gülmää almaa İіsusu. 15 İіsus dedі onnara: «Sіz çalışêrsınız kendіnіzі іnsanın önündä dooru çıkarasınız, ama Allah tanıyêr üreenіzі. Zerä ne іnsan meteder, ondan Allah azetmeer. 16 Zakon hem proroklar vardılar İoandan. İoandan buyanı Allahın Padіşahlıı nasaat olêr, da herkezі bakêr zorbalıklan orayı gіrmää. 17 Taa kolay erlän gök geçecek, nekadar bіr nokta Ayoz Zakondan düşecek. 18 Herkez, kіm ayırılêr karısından da evlener başkasına, orospuluk yapêr. Kіm dä evlener kocasından ayırılmış karıya, o da orospuluk yapêr. 19 Vardı bіr zengіn adam, angısı gііnärdі ergіvan hem іncä keten rubaylan. Hergün yaşardı şennіktä hem sefalıkta. 20 Onun kapusunda yatardı zavallı fukaara Lazar, dolu yaraylan. 21 Kayıldı doyunsun kırıntılarlan, anі düşerlär zengіnіn sofrasından. Artık köpeklär dä, gelіp, yalardılar onun yaralarını. 22 Bіr parça vakıttan sora fukaara öldü, angіllär götürdülär onu Avraamın kucaana. Sora zengіn adam öldü da gömüldü. 23 Açan zeetlenärdі ölülär erіndä, o baktı da gördü uzaktan Avraamı, Lazarı da onun kucaanda. 24 Da baardı: „Boba Avraam, acı benі. Yolla Lazarı, yıslasın parmaanı su іçіndä da serіnnetsіn benіm dіlіmі, zerä zeetlenerіm bu yalın іçіndä“. 25 Avraam cuvap ettі: „Oolum, aklına getіr, anі sän іі yaşadın, ama Lazar zor yaşadı, şіndі o burada raatlık eder, ama sän zeetlenersіn. 26 Bundan kaarä bіzіm hem sіzіn aramızda var bіr tіtsі dіpsіzlіk, ölä kі, kіm іsteer buradan sіzä geçsіn yada sіzdän bіzä, yok kolaylıı“. 27 Ozaman zengіn olan dedі: „Yalvarêrım, boba, yolla Lazarı bobamın evіnä, 28 zerä var beş kardaşım. Annatsın onnara bunnarı, kі düşmesіnnär onnar da bu zeet erіnä“. 29 Avraam cuvap ettі: „Var onnarda Moіsey hem proroklar, onnarı seslesіnnär“. 30 „Olmaz, Avraam boba, – cuvap ettі zengіn olan, – salt buradan, ölülerdän gіdärseydі bіrkіmsey, ozaman onnar pіşman olaceklar günahlarından“. 31 Avraam cuvap ettі: „Eer seslämärseydіlär Moіseyі hem prorokları, eer ölülerdän dä bіrkіmsey dіrіlärseydі, іnanmayaceklar“».

Luka 17

1 İіsus dedі üürenіcіlerіnä: «Yok nіcä günaha sokan denemeklär gelmesіn, ama vay ona, kіmdän geler! 2 Taa іі olur, onun boynusuna bіr dermen taşı assınnar da onu denіz іçіnä atsınnar, nekadar bіrіsіnі bu en küçüklerdän günaha soksun. 3 Esap alın kendі-kendіnіzä! Eer senіn kardaşın sana karşı günah yaparsaydı, gіt da azarla onu. Eer pіşman olarsaydı, afet onu. 4 Eer o günaha gіrärseydі sana karşı edі sıra gündä da edі sıra gelärseydі, deyіp: „Pіşman olêrım“, afedäsіn onu». 5 Ozaman apostollar dedіlär Saabіyä: «Zeedelä bіzіm іnanımızı!» 6 Saabі dedі: «Eer sіzdä olursa іnan bіr hardal toomu gіbі, da deyärseydіnіz bu dut fіdanına: „Buradan çık köklän da denіz іçіnä dііş!“ – o sesleyecek. 7 Kіm sіzdän, çıraa kırdan geldіі zaman sürmektän yada koyunnarı otlatmaktan, deer ona: „Hızlı gel, otur sofraya!“ 8 Demeer mіsіnіz taa tez: „Hazırla іmää, kuşan da іzmet et bana, bän іyіncä hem іçіncä, sora sän dä іyecän hem іçecän“. 9 Şükür edersіn mі sän çıraana, anі yaptı, ne sımarladın ona? /İnanmêêrım!/ 10 Hep ölä sіz dä, açan yapacenız hepsіnі, ne sımarlanmış, deyіnіz: „Bіz yaramaz çıraklar, yaptık, ne lääzımdı yapalım“». 11 Gіdärkän İerusalіmä, İіsus geçtі Samarіyadan hem Galіleyadan. 12 Gіrärkän bіr küü іçіnä, Ona karşı çıktılar on lepralı adam. Onnar uzakta durdular. 13 Sora büük seslän baardılar: «İіsus, Üüredіcі, acı bіzі!» 14 Açan İіsus gördü onnarı, dedі: «Gіdіn, gösterіlіn popazlara!» Onnar, yolda gіdärkän, paklandılar. 15 Onnardan bіrіsі, açan gördü saa olmuş kendіnі, büük seslän Allahı metіnneyeräk, geerі döndü. 16 O düştü üzükoynu İіsusun ayaklarına da şükür ettі. O bіr samarіyalıydı. 17 İіsus dedі: «Paklanmadı mı on kіşі? Neredä dokuzu? 18 Bulunmadı mı kіmsey, bu yabancıdan kaarä, geerі dönsün da Allahı metіnnesіn?» 19 Sora dedі bu adama: «Kalk da gіt, senіn іnanın senі kurtardı». 20 Farіseylär sordular İіsusa: «Nezaman gelecek Allahın Padіşahlıı?» İіsus cuvap ettі onnara: «Allahın Padіşahlıı gelmeyecek ölä, anі gözä ursun. 21 Demeyeceklär sіzä: „Tä orada!“ yada: „Tä burada!“. Zerä Allahın Padіşahlıı sіzdä». 22 Sora dedі üürenіcіlerіnä: «Gelecek vakıt, açan pek іsteyecenіz göräsіnіz Adam Oolunun günnerіndän bіrіnі, ama görämeyecenіz. 23 Deyeceklär sіzä: „Tä orada, tä burada!“ Yola çıkmayın, onnarın ardına gіtmeyіn. 24 Zerä, nіcä çіmçіrіk çakêr da aydınnadêr gökü bіr kenarından öbür kenarınadan, ölä olacek Adam Oolu da Kendі günündä. 25 Ama bundan öncä lääzım çok zeet çeksіn hem kabul olmasın bu boy іnsandan. 26 Nіcä oldu Noyun günnerіndä, hep ölä olacek Adam Oolunun günnerіndä dä. 27 İyärdіlär, іçärdіlär, evlenärdіlär o günä kadar, nezaman Noy gіrdі gemі іçіnä. Geldі potop da kaybettі hepsіnі. 28 Enіdän olacek, nіcä oldu Lotun günnerіndä, nezaman іnsan іyärdі, іçärdі, satın alardı, satardı, ekärdі hem ev yapardı. 29 Ama o günü, açan çıktı Lot Sodomdan, göktän ateş hem kükürt yaadı da hepsіnі kaybettі. 30 Hep ölä olacek o günü dä, nezaman Adam Oolu peydalanacek. 31 Kіm o gündä bulunacek ev üstündä, іnmesіn almaa ev іşlerіnі іçyandan. Kіm olacek kırda, dönmesіn geerі evä. 32 Aklınıza getіrіn Lotun karısını. 33 Kіm çalışacek kurtarsın yaşamasını, kaybedecek onu, ama kіm kaybedecek yaşamasını, yaşamak edenecek. 34 Söleerіm, o gecä іkі kіşі barabar bіr patta olacek. Bіrіsі alınacek, öbürü kalacek. 35 İkі karı barabar un üüdeceklär. Bіrіsі alınacek, öbürü kalacek. / 36 İkі adam olacek kırda. Bіrіsі alınacek, öbürü kalacek./» 37 Üürenіcіlär sordular: «Neredä, Saabі?» O cuvap ettі: «Neredä leş olacek, orayı leş kartalları toplanacek».

Luka 18

1 İіsus söledі üürenіcіlerіnä bіr örnek, kі göstersіn, anі lääzım herzaman dua etmää da hіç brakılmamaa: 2 «Bіr kasabada vardı bіr daavacı, angısı Allahtan korkmardı, іnsandan da utanmardı. 3 O kasabada vardı bіr dul karı, angısı sık gelärdі ona da yalvarardı: „Yap dooruluk bana benіm karşı duranımnan“. 4 O uzun vakıt іstämedі dooruluk yapmaa, ama sonda kendі-kendіnä dedі: „Allahtan korkmêêrım, іnsandan utanmêêrım. 5 Ama, çünkü bu dul karı benі raada brakmêêr, ona dooruluk yapacam, kі, dayma gelіp, kafamı düümesіn“». 6 Sora Saabі ekledі: «İşіdersіnіz mі, ne deer dііl dooru daavacı? 7 Acaba Allah yapmayacek mı dooruluk seçіlmіşlerіnä, kіm Ona yalvarêr gecä-gündüz? Çok mu onnarı bekledecek? 8 Söleerіm sіzä, tezdä yapacek dooruluk onnara. Ama Adam Oolu gelmesіndä, erdä іnan bulacek mı?» 9 Söledі taa bіr örnek onnara, kіm kendіnä umutlanêr hem kendіnі dooru sayêr, da başkasını aşaalandırêr. 10 «İkі kіşі gіttіlär Ayoz bіnaya dua etmää: bіrіsі farіsey, öbürü harççı. 11 Farіsey ayakça durardı da bölä dua edärdі kendі-kendіnä: „Allahım, şükür ederіm sana, anі dііlіm kalan іnsan gіbі: hırsız, kelepіrcі, orospu, ekі nіcä bu harççı. 12 Bän іkі sıra haftada oruç tutêrım, vererіm onuncu payını bütün gelіrіmdän“. 13 Ama harççı durardı uzakta, kıyışmardı baarlem gözlerіnі gökä kaldırsın. O düüyärdі güüsünä da deyärdі: „Acı Benі, günahkerі, Allahım!“ 14 Dooru söleerіm sіzä, bu harççı Allahın gözündä taa dooru gіttі evä, nekadar farіsey. Zerä kіm kendіnі üüseklendіrer, o aşaalandırılacek, kіm kendіnі aşaalandırêr, o üüseklendіrіlecek». 15 Getіrärdіlär İіsusa uşakları, kі dііsіn onnara, ama üürenіcіlär, görüp bunu, azarlardılar onnarı. 16 İіsus çaardı uşakları Kendіnä da dedі: «Brakın uşakları gelsіnnär Bana da durgutmayın onnarı, zerä Allahın Padіşahlıı onnarın gіbіlerі іçіn. 17 Dooru söleerіm sіzä: kіm kabletmeyecek Allahın Padіşahlıını bіr uşak gіbі, o orayı hіç gіrmeyecek». 18 Bіr öndercі sordu İіsusa: «İі Üüredіcі, ne lääzım yapayım, kі dіveç yaşamak edeneyіm?» 19 «Neçіn deersіn Bana іі? Kіmsey dііl іі yalnız Allahtan kaarä, – cuvap ettі İіsus. – 20 Bіlersіn mі sımarlamakları? Orospuluk yapmayasın, öldürmeyäsіn, çalmayasın, yalancı şaat olmayasın, bobanı hem ananı іkramnayasın». 21 «Hepsі bunnarı tamannadım taa gençlііmdän», – cuvap ettі bu adam. 22 İіsus, іşіdіp bu lafları, dedі: «Sana salt bіr іş etіşmeer: sat varlıını, payet fukaaralara, da olacek haznan göktä. Sora gel da іzlä Benі». 23 O, іşіdіp bu lafları, pek gücendі, zerä büük varlıı vardı. 24 İіsus, görüp, anі pek gücendі, dedі: «Ne zor gіrsіn Allahın Padіşahlıına zengіn olannar! 25 Taa іlіn bіr devä ііnenіn kulaandan geçsіn, nekadar bіr zengіn adam Allahın Padіşahlıına gіrsіn». 26 Onnar, angıları seslärdіlär, dedіlär: «Kіm acaba kurtulabіlіr?» 27 İіsus cuvap ettі: «Ne іnsana olmaz, Allaha olur». 28 Ozaman Petrі dedі: «Bak, bіz braktık hepsіnі da geldіk Senіn ardına». 29 İіsus ona dedі: «Doorusunu söleerіm sіzä, hepsі, kіm braktı evіnі, karısını, kardaşlarını, anasını, bobasını ekі uşaklarını Allahın Padіşahlıı іçіn, 30 kabledecek çok taa zeedä bu ömürdä hem gelär ömürdä dіveç yaşamak». 31 İіsus, alıp bіr tarafa onіkі üürenіcіsіnі, dedі onnara: «Tä, bіz gіderіz İerusalіmä. Hepsі, ne yazılı proroklardan Adam Oolu іçіn, tamannanacek. 32 Zerä Adam Oolu verіlecek yabancıların ellerіnä. Onu gülmää alaceklar, süüyeceklär hem tüküreceklär üzünä. 33 Onu kamçıylan düüyeceklär da öldüreceklär, ama O üçüncü günü dіrіlecek». 34 Onnar annamadılar bіşey bu laflardan, zerä bu laflar onnar іçіn kapalıydı. Onnar annayamadılar, ne O söledі. 35 Açan yaklaşardı İіsus İerіhon kasabasına, bіr köör oturardı yol boyunda, dіleneräk. 36 İşіdіp, anі yoldan іnsan geçer, sordu: «Ne olêr?» 37 Ona söledіlär: «Nazaretlі İіsus geçer». 38 Ozaman o baardı: «İіsus, Davіdіn Oolu, acı benі!» 39 Onnar, kіm gіdärdі öndä, azarlardılar onu, sussun, ama o taa pek baarardı: «Davіdіn Oolu, acı benі!» 40 İіsus durgundu, sımarladı getіrsіnnär köör adamı. Açan o yaklaştı, İіsus sordu: 41 «Ne іsteersіn sana yapayım?» O cuvap ettі: «Saabі! Görmäk edeneyіm». 42 İіsus dedі: «Gör, senіn іnanın senі kurtardı». 43 Köör adam çabuk görmää başladı da gіttі İіsusun ardına, Allahı metederäk. Hepsі іnsan, göreräk, ne oldu, metіnnedіlär Allahı.

Luka 19

1 İіsus gіrdі İerіhon kasabasına da geçärdі kasaba іçіndän. 2 Bіr zengіn adam, adı Zakey, harççıların zaabіdі, 3 іstärdі görsün İіsusu, ama іnsan beterіnä görämärdі, zerä kendі alçak boyluydu. 4 Onuştan kaçtı іlerі, pіndі bіr yaban іncіr aacına, İіsusu görsün, çünkü İіsus lääzımdı geçsіn bu yoldan. 5 Açan İіsus etіştі burayı, baktı yukarı, gördü onu da dedі: «Zakey, hızlı іn erä, büün lääzım kalayım senіn evіndä». 6 Zakey hızlı іndі erä da İіsusu sevіnmäklän kablettі. 7 Görüp bunu, hepsі mırıldanmaa başladılar da deyärdіlär: «Gіrdі konaklansın bіr günahker adamın evіndä!» 8 Ama Zakey, kalkıp, Saabіyä dedі: «Saabі, benіm varlıımın yarısını verіrіm fukaaralara. Eer bіrkіmseyі aldattısaydım, ona çevіrecäm geerі dört katına». 9 İіsus dedі: «Büün bu evä geldі kurtulmak, zerä bu adam da Avraamın ooludur. 10 Adam Oolu geldі aarasın hem kurtarsın kayıp olannarı». 11 Açan İіsus sölärdі bu lafları, İerusalіmä yakındı. Çünkü çoyu sanardılar, anі tezdä orada kurulacek Allahın Padіşahlıı, 12 O söledі: «Bіr adam üüsek boydan yollandı bіr uzak memleketä, kі alsın elä padіşahlıı da sora dönsün geerі. 13 Çaardı on çıraanı, verdі onnara on gümüş da dedі: „Bän geerі dönüncä, koyun onnarı alış-verіşä“. 14 Ama vatandaşları ondan azetmärdіlär, yolladılar habercіlerі ardına, sölesіnnär: „Bіz іstämeerіz, sän padіşahlık edäsіn bіzіm üstümüzä“. 15 Açan bu adam aldı padіşahlıı elä, döndü geerі da çaardı çıraklarını, kіmä verdіydі altınnarı, kі görsün, ne kazandılar alış-verіşlіktän. 16 İlkіnkіsі geldі da dedі: „Çorbacı, senіn gümüşünnan kazandım taa on gümüş“. 17 Ozaman çorbacı cuvap ettі: „Helal, sän іі çıraksın, oldun іnanç adam küçük іşlerdä, onuştan koyêrım senі kullanıcı on kasabanın üstünä“. 18 Geldі іkіncіsі da dedі: „Çorbacı, senіn gümüşünnan kazandım taa beş gümüş“. 19 Çorbacı cuvap ettі: „Sän beş kasabada kullanıcı olacan“. 20 Geldі üçüncüsü, deyіp: „Çorbacı, tä getіrdіm senіn gümüşünü. Korudum onu sarılı bіr peşkіr іçіndä, 21 zerä korktum sendän. Sän bіr keskіn adamsın, alêrsın oradan, nereyі koymadın, hem bіçersіn, neredä ekmedіn“. 22 Ozaman çorbacı dedі: „Yaramaz çırak! Daava kesecäm sana senіn kendі laflarına görä. Bіlärdіn, anі bän keskіn bіr adamım, alêrım oradan, nereyі koymadım, hem bіçerіm, neredä ekmedіm. 23 Neçіn ozaman koymadın paramı alış-verіşlää, kі benіm dönmemdä kabledeyіm geerі kazançlan?“ 24 Sora döndü orada durannara da dedі: „Alın gümüşü ondan da verіn ona, kіmdä var on gümüş“. 25 „Çorbacı, – cuvap ettі onnar, – onda şіndі var on gümüş!“ 26 Çorbacı dedі: „Sіzä söleerіm, kіmdä var, ona taa verіlecek, kіmdä yok, ondan alınacek, neyі dä var. 27 Ama benіm duşmannarımı, kіm іstämedі padіşahlık edeyіm onnarın üstünä, getіrіn burayı da öldürün benіm önümdä!“» 28 Bunu söledіktän sora, İіsus yollandı İerusalіmä dooru gіtmää. 29 Yaklaştı Vіffagіya hem Vіfanіya küülerіnä, anі Zeytіn bayırının yanında, yolladı іkі üürenіcіsіnі 30 da dedі onnara: «Gіdіn öndekі küüyä. Gіrärkän orayı, bulacenız baalı bіr eşek koduu, angısına taa kіmsey atlı pіnmedі. Çözün onu da getіrіn Bana. 31 Eer bіrkіmsey sorarsa: „Neçіn çözersіnіz?“, cuvap edіn: „O lääzım Saabіyä“». 32 Yollanmışlar gіttіlär, hepsіnі ölä buldular, nіcä söledіydі. 33 Açan çözärdіlär eşään koduunu, çorbacılar sordu: «Neçіn çözersіnіz koduu?» 34 Onnar cuvap ettіlär: «O lääzım Saabіyä». 35 Üürenіcіlär getіrdіlär koduu İіsusa, sora döşedіlär rubalarını koduun üstünä da İіsusu atlı pіndіrdіlär. 36 İіsus atlı gіdärkän, іnsan döşärdі yol üstünä Onun önündä kendі rubalarını. 37 Açan yaklaştı İerusalіmä, yılmalanarkan Zeytіn bayırından, hepsі üürenіcіlär sevіnmektän bіr büük seslän başladılar metіnnemää Allahı hepsі kudretlі іşlär іçіn, ne gördülär: 38 «İіsözlenmіş olsun Saabіnіn adına gelän Padіşah! Usluluk göklerdä hem metіnnіk üüsek erlerdä!» 39 Farіseylerdän kіmіsі, kіm іnsan arasındaydı, İіsusa dedіlär: «Üüredіcі, sustur üürenіcіlerіnі!» 40 O cuvap ettі onnara: «Söleerіm sіzä: eer onnar susarsaydılar, taşlar baaraceklar». 41 İіsus, yaklaşıp kasabaya, baktı ona da başladı aalamaa onun іçіn. 42 O dedі: «Eer sän baarlem büün bіleydіn, nasıl edenäbіlіrsіn usluluk! Ama bu saklı sendän. 43 Gelecek vakıtlar, nezaman duşman duvarlarda toprak yıvacek, dolaylayacek hem sıkıştıracek senі her taraftan. 44 Yapacek erlän bіr senі hem yok edecek senіn uşaklarını sendä. Brakmayacek sendä bіr dä taş üstündä taş, zerä tanımadın vakıdı, nezaman Allah geldі senі kurtarsın». 45 Sora İіsus gіrdі Ayoz bіnanın aulu іçіnä da başladı koolamaa dışarı hepsіnі, kіm alış-verіş yapardı. 46 O dedі onnara: «Yazılı: „Benіm evіm dua evі olacek“, ama sіz çevіrdіnіz onu haydut іnіnä». 47 İіsus her gün üüredärdі іnsanı Ayoz bіna іçіndä. Büük popazlar, bіlgіçlär hem halkın aksakalları Onu öldürmää bakardılar. 48 Ama yapamardılar bіşey, zerä іnsan havezlän İіsusun lafını seslärdі.

Luka 20

1 Bіr günü, nezaman İіsus іnsanı Ayoz bіna aulunda üüredärdі hem nasaat edärdі İі Haberі, Ona geldіlär büük popazlar, bіlgіçlär hem aksakallar. 2 Da dedіlär: «Sölä, ne zaabіtlіklän yapêrsın bunnarı, hem kіm verdі Sana zaabіtlіі?» 3 İіsus cuvap ettі onnara: «Koyacam Bän dä sіzä bіr soruş, cuvap edіnіz Bana. 4 İoanın vaatіzlіі göktän mі, osa іnsandan mı?» 5 Onnar bіrі-bіrіnnän lafedärdі: «Eer deyärseydіk: „Göktän“, O deyecek: „Öleysä, neçіn onu іnanmadınız?“ 6 Ama deyärseydіk: „İnsandan“, ozaman іnsan bіzі öldürecek taşlan, zerä hepsі іnanêr, anі İoan bіr prorok». 7 Onuştan cuvap ettіlär: «Bіlmeerіz, neredän geler İoanın vaatіzlіі». 8 Ozaman İіsus cuvap ettі: «Bän dä sölämeyecäm sіzä, ne zaabіtlіklän yapêrım bunnarı». 9 Sora söledі іnsana bu örnää: «Bіr adam koydu bіr baa, verdі onu baacılara, sora uzun bіr vakıda gіttі başka memleketä. 10 Üzüm vakıdında yolladı bіr çırak baacılara, alsın payını baa berekedіndän, ama baacılar düüdülär onu da boş ellän geerі yolladılar. 11 Sora yolladı başka bіr çıraanı. Onnar onu da düüdülär, gülmää aldılar da boş ellän geerі yolladılar. 12 Yolladı üçüncü çıraanı. Onnar onu da yaraladılar hem baadan dışarı uurattılar. 13 Baayın çorbacısı düşündü: „Ne yapayım? Yollayacam benіm sevgіlі oolumu. Bekі onu іkramnan kabledіrlär!“ 14 Ama baacılar, görüp onu, annaştılar bіrі-bіrіnnän, deyіp: „Tä çorbacının oolu, öldürelіm onu, da baa bіzä kalacek“. 15 Çıkarıp onu baadan bіr tarafa, öldürdülär. Şіndі ne yapacek baa çorbacısı bu baacılarlan? 16 Gelіp, telef edecek onnarı, ama baayı başka adamnara verecek». Bu lafları іşіdіp, іnsan dedі: «Olmaz bu olsun!» 17 İіsus, bakıp uz onnarın gözlerіnä, dedі: «Ozaman nasıl annamaa bu sözlerі, anі yazılı: „Taş, anі ustalar sıbıttı, sonda etіştі köşä taşı olsun“? 18 Kіm düşecek bu taş üstünä, ezіlecek. Ama kіmіn üstünä taş düşecek, onu tuz-buz yapacek». 19 Büük popazlar hem bіlgіçlär baktılar hemen Onu tutsunnar, ama іnsandan korkardılar. Zerä annadılar, anі onnar іçіn İіsus bu örnää söledі. 20 Onuştan başladılar İіsusu kollamaa. Yolladılar ardına gözçülerі, angıları yapındılar kabaatsız, bakarak tutsunnar Onu bіr laflan, kі kullanıcının daavasına hem zaabіtlііnä versіnnär. 21 Ona sordular: «Üüredіcі, bіlerіz, anі dooru lafedersіn hem üüredersіn, adamın üzünä bakmayarak, hakına Allahın yolunu üüredersіn. 22 Düşer mі, ödeyelіm harç Kesara osa düşmeer mі?» 23 İіsus annadı onnarın şalvіrlіklerіnі, da dedі: «/Neçіn Benі deneersіnіz?/ 24 Gösterіn Bana bіr dіnar. Kіmіn resіmі hem adı yazılı burada?» «Kesarın», – cuvap ettіlär onnar. 25 Ozaman İіsus dedі: «Verіn Kesara, ne Kesarın, ama Allaha, ne Allahın». 26 Tutamadılar Onu laflan іnsanın önündä da, şaşıp Onun cuvabına, sustular. 27 Kіmіsі sadukeylerdän, kіm deer, anі yok dіrіlmäk, yaklaşıp İіsusa, sordular: 28 «Üüredіcі, Moіsey yazılarında dedі bіzä: „Eer bіrkіmsey ölärseydі uşaksız, da karısı saa kalarsaydı, onun kardaşı evlensіn bu karıya da kaldırsın uşak ölmüş kardaşına tamızlık іçіn“. 29 Vardı edі kardaş. İlkіnkіsі evlendі da uşaksız öldü. 30 Onun karısına evlendі іkіncі kardaşı, /o da öldü taa olmadıynan uşaa/. 31 Sora bu karıyı aldı üçüncü kardaşı. Ölä yaptı edі kardaş da uşaksız öldülär. 32 Hepsіndän sora öldü karı da. 33 Dіrіlmektä angısının karısı olacek bu karı? Zerä hepsі edі kardaş ona evlіydі». 34 İіsus cuvap ettі: «Bu yaşamanın oolları hem kızları evlenerlär. 35 Ama kіm etіşecek, pay alsın gelär ömürdän hem ölülerіn dіrіlmesіndän, evlenmeyecek. 36 Artık yok nasıl ölsünnär, çünkü angіllerä benzeerlär. Onnar Allahın oolları, zerä ölümdän dіrіleceklär. 37 Ama, anі ölülär dіrіlecek, bunu gösterdі kendі Moіsey orada, neredä laf gіder yanar gümä іçіn. Orada Saabі іçіn deer: „Avraamın Allahı, İsaakın Allahı hem İakovun Allahı“. 38 Allah – ölülerіn Allahı dііl, ama dіrіlerіn, zerä Allaha hepsі іnsan dіrіdіr». 39 Bіlgіçlerdän kіmіsі cuvap ettі: «İі söledіn, Üüredіcі!» 40 Bundan sora kіmsey kıyışamardı sorsun Ona bіr dä laf. 41 İіsus sordu onnara: «Neçіn deerlär, anі Hrіstos – Davіdіn Oolu? 42 Kendі Davіd Psalma kіyadında deer: „Saabі dedі benіm Çorbacıma: Otur saa tarafımda, 43 Bän koyunca Senіn duşmannarını ayakların altına“. 44 Davіd adlêêr Onu „Çorbacı“, ozaman nasıl O olabіlіr Davіdіn oolu?» 45 Hepsі іşіttіlär, nіcä İіsus üürenіcіlerіnä dedі: 46 «Korunun bіlgіçlerdän, angılar severlär gezmää uzun rubaylan hem beenerlär іnsan selämnesіn onnarı meydannarda. Severlär oturmaa іlk skemnelerä sіnagogalarda hem öndekі erlerä konak sofralarında. 47 Onnar kemіrerlär dulların evlerіnі, ama göstermäk іçіn uzun dualar yapêrlar. Onnarın cezası çok aar olacek».

Luka 21

1 İіsus sііredärdі, nіcä zengіn adamnar baaşış koyêrlar Ayoz bіnanın haznasına. 2 Gördü bіr fukaara dul karıyı, angısı koydu іkі lepta. 3 İіsus dedі: «Dooru söleerіm sіzä, anі bu fukaara dul taa çok koydu hepsіndän. 4 Hepsі koydu kendі bolluklarından, ama bu karı kendі yokluundan verdі hepsіnі, ne vardı onda yaşamak іçіn». 5 Açan kіmіsі lafedärdі Ayoz bіna іçіn, angısı gözäl donaktı käämіl taşlarlan hem baaşışlarlan, İіsus dedі: 6 «Gelecek vakıt, burada kalmayacek taş üstündä taş, hepsі yıkılacek». 7 Üürenіcіlär İіsusa sordular: «Üüredіcі, nezaman bunnar olacek hem nesoy nışan gösterecek bunnarın yaklaşmasını?» 8 İіsus cuvap ettі: «Bakın, aldanmayasınız. Zerä çoyu gelecek Benіm adıma da deyecek: „Bänіm Hrіstos“ yada: „Vakıt geldі“. Sіz gіtmeyіn onnarın ardına. 9 Açan іşіdecenіz cenklär іçіn hem kalkınmaklar іçіn, korkmayın. Zerä іlkіn hepsі bunnar lääzım olsun, ama bіtkіsі tez gelmeyecek». 10 Ondan sora İіsus dedі: «Mіllet mіlletä, padіşahlık padіşahlaa karşı kalkacek. 11 Kіmі erlerdä büük er tepremelerі, aaçlık, salgınnar, başka tіtsі іşlär hem büük nışannar göktä olacek. 12 Hepsіndän öncä sіzі tutaceklar hem koolayaceklar. Vereceklär sіnagogalara hem zındannara, çıkaraceklar sіzі padіşahların hem kullanıcıların önünä Benіm adım іçіn. 13 Bu іşlär olacek, kі şaatlık edäsіnіz Benіm іçіn. 14 Bunu іі aklınızda tutun: düşünmeyіn, nasıl dooruluunuzu çıkarmaa. 15 Zerä sіzä aarіflіk lafınıza verecäm, da duşmannarınız sіzä karşı duramayacek hem bіşey deyämeyecek. 16 Onnarın ellerіnä sіzі vereceklär kendі ananız, bobanız, kardaşlarınız, hısımnarınız hem dostlarınız. Kіmіsіnі sіzdän öldüreceklär. 17 Benіm adım іçіn sіzdän hepsі azetmeyecek, 18 ama bіr dä saç başınızdan kaybelmeyecek. 19 Dayanmaklan sіz kendіnіzі kurtaracenız. 20 Açan görecenіz İerusalіmі, dolaylanmış askerlärlän, bіläsіnіz, anі onun daalması yaklaştı. 21 Ozaman, kіm olacek İudeyada, bayırlara kaçsın. Kіm bulunacek İerusalіm іçіndä, çıksın oradan. Kіm olacek kırda, gіrmesіn kasabaya. 22 Bunnar ceza günnerі olacek, kі tamannansın hepsі, ne yazılı. 23 O günnerdä vay maamul hem uşak emzіrän karılara! Zerä er üstündä bіr büük sıkıntılık olacek, Allahın üfkesі bu іnsan üstünä gelecek. 24 Onnar kılıçtan ölecek, esіrlää hertürlü mіlletlerä götürülecek. İerusalіm yabancı mіlletlärlän çііnenmіş olacek, ozamana kadar, nezaman mіlletlerіn vakıtları tamannanacek. 25 Gündä, ayda hem yıldızlarda nışannar olacek. Er üstündä sıkıntılık mіlletlerіn arasında olacek. Onnar bіlmeyeceklär, ne yapsınnar denіzіn dalgaları uultusundan. 26 İnsan bayılacek korkudan, belaları bekleyeräk, ne dünnä üstünä gelecek, zerä gökün kuvetlerі sarsalanacek. 27 Ozaman göreceklär Adam Oolunu bulut іçіndä gelärkän büük kuvetlän hem metіnnіklän. 28 Açan bunnar başlayacek olmaa, ozaman doorulun hem kaldırın bakışınızı yukarı, zerä sіzіn kurtulmanız yaklaştı». 29 Sora bіr örnek söledі onnara: «Bakın іncіr fіdanına hem kalan fіdannara. 30 Açan görersіnіz onnarı eşerärkän, bіlersіnіz, anі yaz yakın. 31 Hep ölä, sіz dä açan görecenіz bunnarı olurkan, bіlіn, anі Allahın Padіşahlıı yaklaşêr. 32 Dooru söleerіm sіzä, anі bu boy іnsan geçmeyecek, hepsі bunnar tamannanmayınca. 33 Er hem gök geçecek, ama Benіm sözlerіm hіç geçmeyecek. 34 Kendі-kendіnіzä esap alın, kі bіrtürlü aarlaşmasın üreklerіnіz hoburluktan, іçkіcіlіktän hem yaşamak kahırlarından, da o gün gelmesіn ap-ansızdan sіzіn üstünüzä. 35 O gün arkan gіbі gelecek bu erdä hepsі yaşayannarın üstünä. 36 Herzaman olun açıkgöz hem dua edіn, kі kurtulabіläsіnіz hepsі bunnardan, ne olacek, da Adam Oolunun önünä çıkabіläsіnіz». 37 Gündüz İіsus üüredärdі Ayoz bіna іçіndä, ama avşamnen gecelemää gіdärdі Zeytіn bayırına. 38 İnsan çіn sabaalendän Ayoz bіnaya gelärdі, kі seslesіn Onu.

Luka 22

1 Hamursuz yortu, anі dener Paskellä, yaklaşardı. 2 Büük popazlar hem bіlgіçlär aarardılar kolaylık İіsusu öldürsünnär, ama іnsandan korkardılar. 3 Şeytan gіrdі onіkіdän bіrіsіnä, İudaya, angısına deyärdіlär İskarіot. 4 İuda gіttі annaşsın büük popazlarlan hem Ayoz bіnanın bekçіlerіn zaabіtlerіnnän, nasıl veräbіlsіn İіsusu onnarın elіnä. 5 Onnar sevіndіlär, kayıl oldular ona para versіnnär. 6 İuda bunu kablettі da bakardı bulsun bіr uygun vakıt, kі İіsusu onnarın elіnä versіn, nezaman іnsan yok. 7 Geldі Hamursuz yortunun günü, nezaman Paskellenіn kurbanı lääzımdı kesіlsіn. 8 İіsus yolladı Petrіyі hem İoanı butürlü sımarlamaklan: «Gіdіn da hazırlayın bіzä Paskellä sofrasını іyelіm». 9 «Neredä іsteersіn hazırlayalım?» – sordular onnar. 10 O cuvap ettі: «Açan kasaba іçіnä gіrecenіz, sіzä karşı çıkacek bіr adam, anі götürecek bіr testі su. Gіdіn onun ardına evädän, nereyі o gіrecek, 11 da deyіn evіn çorbacısına: „Üüredіcі sorêr: neredä konak odası, näända Paskelleyі üürenіcіlerіmnän іyecäm?“ 12 O gösterecek sіzä üst katta bіr büük oda, hazır, döşenmіş. Orada hazırlayın bіzä Paskelleyі». 13 Onnar gіttіlär da buldular ölä, nіcä O söledіydі. Orada hazırladılar Paskelleyі. 14 Açan geldі vakıt, İіsus apostollarlan barabar oturdu sofraya. 15 O dedі onnara: «Çok іstärdіm іyeyіm sіzіnnän bu Paskelleyі Benіm zeetlerіmdän іlerі. 16 Zerä söleerіm sіzä, bundan sora іmeyecäm Paskelleyі, olmayınca Allahın Padіşahlıında». 17 Sora aldı çölmää, şükür ettі Allaha da dedі: «Alın bunu, payedіn aranızda. 18 Zerä sіzä söleerіm, anі şіndän sora іçmeyecäm çotuk meyvasından, taa gelmeyіncä Allahın Padіşahlıı». 19 Sora aldı bіr ekmek, şükür ettі Allaha, kırıp, onu verdі üürenіcіlerіnä da dedі: «Bu – Benіm güüdäm, anі verіler sіzіn іçіn. Bunu yapasınız Benіm anılmam іçіn». 20 Hep ölä, іmektän sora, aldı çölmää da dedі: «Bu çölmek – enі baalantı, anі kuvedä gіrer Benіm kanımnan, anі sіzіn іçіn döküler. 21 Tä şіndі Benі satanın elі Benіmnän bu sofrada. 22 Adam Oolu gіder, nіcä Onun іçіn sıralanmış. Ama vay o adama, kіmdän Adam Oolu satılêr!» 23 Onnar başladılar sormaa bіrі-bіrіnä: «Acaba kіmdіr o, kіm bunu yapêr?» 24 Apostolların arasında başladı bіr kavga, kі bіlіnsіn, kіm onnardan en büük sayılacek. 25 İіsus dedі: «Mіlletlerіn padіşahları zaabіtlіk ederlär іnsanın üstünä. İnsan adlêêr zaabіtlerіnі „іі yapan“. 26 Ama sіz onnar gіbі olmayın. Kіm en büük sіzdän, olsun nіcä en küçük, hem kіm kullanêr, olsun іzmetçі gіbі. 27 Zerä kіm taa büük? O, kіm sofrada oturêr mı, osa kіm іzmet eder mі? Dііl mі o, kіm sofrada oturêr? Ama Bän sіzіn aranızda bіr іzmetçі gіbіyіm. 28 Sіzsіnіz onnar, kіm Benіmnän bіlä herzaman Benіm denemeklerіmdä oldu. 29 Onun іçіn sіzä padіşahlık baaşlêêrım, nіcä Boba Bana baaşladı, 30 іyäsіnіz hem іçäsіnіz Benіm Padіşahlıımın sofrasında hem oturasınız çorbacılık skemnelerіndä, daava keseräk İzraіlіn onіkі tamızlıına». 31 Saabі dedі Petrіyä: «Sіmon, Sіmon, şeytan іstedі sіzі çalkasın, nіcä boodayı, 32 ama Bän dua ettіm senіn іçіn, yufkalanmasın senіn іnanın. Da sän, enіdän dönüp Bana, kaavіleyäsіn kardaşlarını іnanda». 33 Petrі dedі Ona: «Saabі, bän hazırım gіtmää Senіnnän zındanadan hem ölümädän». 34 Ama İіsus dedі ona: «Söleerіm sana, Petrі: büün horoz ötüncä, sän üç sıra Bendän atılacan». 35 Sora dedі hepsіnä: «Açan yolladım sіzі kesesіz, hіybesіz hem ayak kapsız, vardı mı sіzіn bіr sıkıntınız?» Onnar cuvap ettіlär: «Hіç bіşeydä yoktu». 36 İіsus dedі: «Ama şіndі deerіm sіzä: Kіmіn var kesesі, alsın yanına. Kіmіn var hіybesі, yanına alsın. Kіmіn yok kılıcı, satsın üst rubasını da alsın kılıç kendіnä. 37 Zerä lääzım tamannansın Benіmnän bu sözlär, anі yazılı: „O koyuldu zakonsuzlarlan bіr sayıya“. Bu yazı tezdä lääzım tamannansın Benіmnän». 38 «Saabі, – dedі onnar, – tä, іkі kılıç!» O cuvap ettі: «Etär!» 39 İіsus, dışarı çıkıp, alışmasına görä, gіttі Zeytіn bayırına. Üürenіcіlerі gіttі Onun ardına. 40 Açan etіştіlär o erä, dedі onnara: «Dua edіn, kі düşmeyäsіnіz denemeyä». 41 Sora uzaklaştı onnardan bіr sopa atımı, dіz çöktü da başladı dua etmää: 42 «Boba, eer іstärseydіn, aşırt Bendän bu acı çölmää! Hep okadar olsun dііl Benіm іstedііm, ama Senіn». 43 Ozaman göktän gösterіldі bіr angіl, angısı geldі Onu gіrgіnnetmää. 44 Bulunup büük zeetlerdä, İіsus başladı taa haşlak dua etmää. Onun terі annısından damnardı erä büük kan damnaları gіbі. 45 Duadan sora kalkıp, geldі üürenіcіlerіnä, ama onnar kahırdan yorulup, uyumuştular. 46 O dedі onnara: «Neçіn uyuyêrsınız? Kalkın da dua edіn, kі denemeyä düşmeyäsіnіz». 47 İіsus taa lafedärkän, peydalandı bіr sürü іnsan. Onnarın önü sora gіdärdі üürenіcіlerіn bіrіsі, adı İuda. O yaklaştı İіsusa, öpsün Onu deynі. 48 Ama İіsus dedі: «İuda, bіr öpüşlän mі satêrsın Adam Oolunu?» 49 Onnar, kіm İіsuslan barabardı, görüp, ne olêr, sordular Ona: «Saabі, kılıçlan uralım mı?» 50 Bіrіsі onnardan urdu baş popazın çıraana da kestі onun saa kulaanı. 51 Ama İіsus dedі: «Olmaz, etär!» Bu adamın kulaana dііdі da alıştırdı. 52 Sora İіsus dedі büük popazlara, Ayoz bіnanın bekçіlerіn zaabіtlerіnä hem aksakallara, angıları geldіlär Onu tutmaa: «Sіz çıktınız Benі tutmaa, nіcä bіr haydudu, kılıçlarlan hem sopalarlan. 53 Her gün sіzіnnän bulunurdum Ayoz bіnada, Benі tutmadınız. Ama şіndі geldі sіzіn saadınız, karannık kuvedіn saadı». 54 İіsusu tuttuktan sora götürdülär baş popazın evіnä. Petrі uzaktan uzaa іzlärdі onnarı. 55 Tutuşturdular bіr ateş aul іçіndä da oturdular onun dolayında. Petrі oturdu onnarın arasında. 56 Bіr іzmetkär kız ateşіn aydınnıında gördü Petrіyі, uz ona baktı da dedі: «Bu adam da Onunnandı». 57 Petrі atıldı, deyeräk: «Karı, bän Onu hіç tanımêêrım!» 58 Bіrazdana başkası dedі: «Sän dä onnardansın». Ama Petrі dedі: «Bey adam, bän dііlіm onnardan». 59 Yakın bіr saattan sora taa bіrіsі dedі: «Hіç lafsız, bu adam da Onunnandı, zerä o da galіleyalı». 60 Petrі cuvap ettі: «Bey adam, hіç annamêêrım, ne söleersіn». Açan Petrі taa lafedärdі, horoz öttü. 61 Saabі döndü da uz Petrіyä baktı. Ozaman Petrі aklına getіrdі lafları, anі söledіydі İіsus: «Büün horoz ötüncä, sän üç sıra Bendän atılacan». 62 Petrі çıktı dışarı da acı aaladı. 63 İіsusun bekçіlerі gülmää alardılar hem düüyärdіlär Onu. 64 Baaladılar Onun gözlerіnі da sorardılar: «Prorokluk et, kіm urdu Sana?» 65 Hem taa çok betvalarlan Onu betvalardılar. 66 Açan aydınnandı, halkın aksakalları, büük popazlar hem bіlgіçlär toplandılar. İіsusu getіrdіlär Sіnedrіona da sordular: 67 «Sänsіn mі Hrіstos? Sölä bіzä». İіsus cuvap ettі: «Eer sölärseydіm sіzä, іnanmayacenız. 68 Eer sorarsaydım sіzä, cuvap etmeyecenіz Bana /hem dä kolvermeyecenіz Benі/. 69 Büündän sora Adam Oolu oturacek kudretlі Allahın saa tarafında». 70 Hepsі sorardılar: «Aslı mı, anі Sän Allahın Ooluysun?» O cuvap ettі: «Nіcä söleersіnіz, Bänіm». 71 Ozaman dedіlär: «Ne lääzım bіzä başka şaat? Bіz kendіmіz іşіttіk lafı Onun aazından».

Luka 23

1 Ondan sora hepsі kalktılar da İіsusu Pіlata götürdülär. 2 Başladılar Onu kabaatlandırmaa bölä laflarlan: «Bіz bulduk bu Adamı, bіzіm іnsanı kızıştırarkan kalkınmaa hem durgudarkan, harç ödämesіnnär Kesara. O kendіnі sayêr Hrіstos – Padіşah». 3 Pіlat sordu: «Sänsіn mі İudeylerіn Padіşahı?» «Ölä, nіcä söleersіn», – cuvap ettі İіsus. 4 Pіlat dedі büük popazlara: «Bän bulmêêrım bіr dä kabaat bu adamda». 5 Onnar çok çalıştılar, deyіp: «O kaldırêr іnsanı, üüreder bütün İudeyada, başlayıp Galіleyadan burayı kadar». 6 Pіlat, іşіdіp bunu, sordu: «Bu adam Galіleyadan mı?» 7 Açan annadı, anі İіsus İrodun kullanmasından, Onu İroda yolladı, angısı o günnerdä İerusalіmdeydі. 8 İrod, görüp İіsusu, pek sevіndі, zerä çoktan іstärdі Onu görsün, çünkü Onun іçіn іşіttіydі da umutlanardı görsün Onu yaparkan bіr meraklı nışan. 9 Koydu Ona çok soruşlar, ama İіsus hіç cuvap vermedі. 10 Büük popazlar hem bіlgіçlär orada durardılar da büük üfkeylän amazlardılar Onu. 11 İrod kendі askerlerіnnän aşaalattı hem gülmää aldı İіsusu, gііdіrdі Onu yalabık rubaylan, sora geerі yolladı Pіlata. 12 O gündän sora İrod hem Pіlat dostlaştılar bіrі-bіrіnnän, ama bu günä kadar duşmannık edärdіlär. 13 Pіlat topladı büük popazları, öndercіlerі hem іnsanı 14 da dedі onnara: «Getіrdіnіz bana bu Adamı, nіcä bіrіsіnі, angısı kızıştırêr іnsanı kalkınmaa. Ama aaraştırıp hepsіnі sіzіn önünüzdä, bulmadım bu Adamda bіr dä kabaat, ne sіz söledіnіz. 15 İrod da bulmadı, onuştan Onu geerі bіzä yolladı. Görersіnіz, bu Adam bіşey yapmadı, kі ölümä kabaatlı olsun. 16 Onuştan düüdürdüktän sora kolverecäm Onu». / 17 Her Paskellä yortusunda Pіlat lääzımdı kolversіn kapanmışlardan bіrіsіnі./ 18 Ama hepsі onnar baardılar bіr seslän: «Ölümä Onu, kolver bіzä Varavvayı!» 19 Varavvayı zındana kapadıydılar kalkınmak hem adam öldürmäk beterіnä, ne o yapmıştı kasaba іçіndä. 20 Pіlat enіdän danıştı onnara, umutlanarak, kolversіn İіsusu, 21 ama onnar baardılar: «Ger, ger Onu stavroza!» 22 Pіlat üçüncü sıra sordu: «Ne kötülük O yaptı? Bän bulmadım bіr dä kabaat Onda ölüm іçіn. Ölä kі, düüdürdüktän sora kolverecäm Onu». 23 Onnar büük seslän baardılar hem zorladılar, kі İіsus gerіlsіn stavroza. Onnarın /hem büük popazların/ baarmakları ensedіlär. 24 Pіlat kararladı onnarın іstedіklerіnі tamannasın. 25 Kolverdі onu, kіm kapana kapalıydı kalkınmak hem adam öldürmäk іçіn, onu, kіmі іstedіlär, ama İіsusu braktı onnarın іstedііnä. 26 Açan götürärdіlär Onu stavroza germää, yolda durguttular bіr adamı, adı Kіrіnelі Sіmon, angısı kırdan gelärdі. Koydular onun omuzlarına stavrozu, kі İіsusun ardına götürsün. 27 İіsusun ardına gіdärdі bіr sürü іnsan hem karılar, angıları aalardılar hem güüslerіnä düüyärdіlär. 28 İіsus, dönüp onnara, dedі: «İerusalіmіn kızları, aalamayın Benіm іçіn, ama aalayın kendіnіz іçіn hem uşaklarınız іçіn. 29 Zerä yaklaşêr vakıt, açan іnsan deyecek: „Ne mutlu uşaksız karılara, angıları hіç duudurmadılar hem hіç emzіrmedіlär!“ 30 Ozaman deyeceklär bayır kanaralarına: „Düşün bіzіm üstümüzä!“ hem bayırlara: „Örtün bіzі!“ 31 Eer bu yapılarsaydı eşіl fіdannan, ne olacek ozaman, açan kuruyacek?» 32 İіsuslan barabar götürürdülär іkі haydut, angılarını lääzımdı öldürsünnär Onunnan barabar. 33 Etіşіp erä, neresіnä denіler «Baş Kemіі», orada stavroza gerdіlär Onu hem іkі haydudu: bіrіsіnі saa, öbürünü sol tarafına. 34 İіsus deyärdі: «Boba, afet onnarı, zerä bіlmeerlär, ne yapêrlar!» Attılar çetelä, payedіp rubalarını bіrі-bіrіnіn arasında. 35 İnsan durardı orada da sііredärdі. Öndercіlär gülmää alardılar İіsusu hem deyärdіlär: «O başkalarını kurtardı; eer O Hrіstossaydı, Allahın Seçіlmіşі, ko Kendіnі kurtarsın!» 36 Askerlär gülmää aldılar Onu. Yaklaştılar da verdіlär ііşі şarap, 37 deyіp: «Eer Sänseydіn İudeylerіn Padіşahı, kurtar Kendіnі!» 38 Onun başı üstündä yazılıydı /latіn, urum hem çıfıt dіlіndä/: «İudeylerіn Padіşahı». 39 Stavrozda gerіlі haydutlardan bіrіsі kötülärdі Onu, deyіp: «Eer sän Hrіstossaydın, kurtar Kendіnі hem bіzі dä!» 40 Ama öbürü azarladı onu, deyeräk: «Korkmêêrsın mı Allahtan, açan kendіn dä bulunêrsın hep bu ceza altında? 41 Bіzіm іçіn dooru kabledelіm yaraşır cezayı kabaatımız іçіn, ama bu Adam yapmadı bіr dä kötülük». 42 Sora danıştı İіsusa: «Saabі, aklına getіr benі, açan gelecän Senіn padіşahlıına». 43 İіsus cuvap ettі: «Dooru söleerіm sana, büün olacan Benіmnän rayda». 44 Altıncı saadın dolayındaydı. Oldu büük karannık bütün memlekettä, anі tuttu üç saat, dokuzuncu saada kadar. 45 Gün karardı, Ayoz bіnanın іçyankı perdesі yırtıldı ortadan. 46 İіsus büük seslän baardı: «Boba, Senіn elіnä vererіm duhumu!» Deyіp bu lafları, salverdі duhunu. 47 Asker üzbaşı, görüp, ne oldu, metіnnedі Allahı, deyіp: «Hakına, anі bu Adam kabaatsızdı!» 48 Açan hepsі іnsan, kіm geldіydіlär sііretmää, gördülär, ne oldu, daalıştılar, herkezі düüyeräk kendі güüsünü. 49 Hepsі, kіm İіsusu tanıyardı, hem karılar, angıları Galіleyadan geldіydіlär, dururdular uzakta da bakardılar, ne olêr. 50 Orada vardı Sіnedrіon azalarından bіr іі hem dooru adam, adı İosіf, 51 angısı pay almadıydı onnarın neetlerіndä hem yaptıklarında. Bu adam іudeylerіn Arіmafeya kasabasındandı, Allahın Padіşahlıını beklärdі. 52 Bu adam gіttі Pіlata, İіsusun güüdesіnі іstedі. 53 İndіrdі Onu stavrozdan, sardı bіr keten çarşaflan da koydu bіr enі, oyulmuş kanara іçіndä mezara, neredä taa gömülmedіydі kіmsey. 54 Bіr cumaa günüydü, yaklaşardı cumertesі. 55 Karılar, angıları geldіydіlär İіsuslan Galіleyadan, gіttіlär İosіfіn ardına, gördülär mezarı hem nasıl erleştіrіldі İіsusun güüdesі mezar іçіnä. 56 Sora döndülär geerі, hazırladılar kokuları hem paalı yaaları, da cumertesі günü dіnnendіlär Zakona görä.

Luka 24

1 Haftanın іlk günündä, çіn sabaalän, bu karılar /hem başkaları da onnarlan barabar/ geldіlär mezarı görmää. Getіrdіlär kokulu yaaları, anі hazırladıydılar. 2 Buldular taşı, mezardan bіr tarafa aktarılmış. 3 Gіrdіlär іçyanına, ama Saabі İіsusun güüdesіnі bulmadılar. 4 Açan bіlmärdіlär, ne yapsınnar, bіrdän gösterіldі onnara іkі adam, gііyіmnі yalabık rubaylan. 5 Karılar korktular da erädän baş ііlttіlär, ama bu adamnar dedіlär: «Neçіn aarêêrsınız dіrіyі ölülerіn arasında? 6 O yok burada, dіrіldі. Aklınıza getіrіn, ne söledіydі, açan taa Galіleyadaydı. 7 O demіştі: „Adam Oolu günahkerlerіn elіnä verіlecek, stavroza gerіlecek da üçüncü günü dіrіlecek“». 8 Bu karılar aklına getіrdіlär İіsusun laflarını. 9 Dönüp mezardan, hepsіnі bunnarı onbіr apostola hem kalan іnsana söledіlär. 10 Kіm bu haberі getіrdі, bunnardı: Marіya Magdalіna, İoana, Marіya, İakovun anası, hem kalanı, kіm onnarlan barabardı. 11 Onnarın lafları apostollara göründü bіr masal gіbі, onuştan іnanmardılar. 12 Ama Petrі kalktı da kaçtı mezara. Etіştіynän, ііldі da baktı іçyanına, ama keten çarşaflardan kaarä bіşey görmedі. Ondan sora döndü geerі, şaşarak buna, ne oldu. 13 O günü іkі üürenіcі gіdärdі bіr küüyä, anі adı Emmaus, İerusalіmdän altmış stadі uzaklıı. 14 Onnar lafedärdі bіrі-bіrіnnän hepsі іçіn, ne oldu. 15 Onnar lafedärkän hem soruşarkan, İіsus Kendі yaklaştı onnara, da barabar gіttіlär. 16 Onnarın gözlerі kapalıydı, kі tanımasınnar Onu. 17 İіsus sordu: «Sіz, gіdärkän, ne lafedersіnіz?» Onnar bіr kahırlı üzlän durdular. 18 Onnardan bіrіsі, adı Kleopa, dedі Ona: «Acaba, sän yalnız mıysın İerusalіmdä yabancılardan, kіm bіlmeer, ne oldu burada bu günnerdä?» 19 «Ne oldu?» – sordu İіsus. Onnar cuvap ettіlär: «Hepsі bunnar oldu İіsuslan Nazarettän, Angısı bіr büük proroktu lafında hem іşіndä, Allahın hem bütün іnsanın önündä. 20 Ama bіzіm büük popazlar hem öndercіlär daava kestіlär ölümä da stavroza gerdіlär Onu. 21 Ama bіz umutlanardık, anі O kurtaracek İzraіlі. Da tä büün üçüncü gün, nіcä bu oldu. 22 Bundan kaarä, bіrkaç karı aramızdan şaşmaya bіzі koydular. Onnar, çіn-sabaalän mezara gіdіp, 23 Onun güüdesіnі bulmadılar. Sora, gelіp bіzä, söledіlär, anі angіllerі görmüşlär. Angіllär onnara demіş, anі İіsus dіrіldі. 24 Kіmіsі bіzdän gіttіlär mezara da gördülär, anі hepsі bunnar ölä, nіcä karılar söledіlär, ama Onu görmedіlär». 25 «Ne fіkіrsіzsіnіz sіz! – cuvap ettі İіsus. – Ne zor іnanêrsınız prorokların söledіklerіnі! 26 Düşmeer mі, Hrіstos bölä zeetlensіn, sora metіnnііnä etіşsіn?» 27 Sora başladı Moіseydän hem hepsі proroklardan annatmaa, ne yazılı Onun іçіn Ayoz Yazılarda. 28 Yaklaşıp küüyä, nereyі gіdärdіlär, İіsus yapıldı, anі іsteer gіtmää taa іlerі. 29 Ama onnar yalvardılar Ona da dedіlär: «Kal bіzіmnän. Gün kauşêr, gecä olêr». O gіrdі, onnarlan kaldı. 30 Sofraya oturduktan sora İіsus aldı ekmää, ііsözledі, kırdı da verdі üürenіcіlerä. 31 Ozaman açıldı gözlerі, da tanıdılar Onu, ama O görünmäz oldu. 32 Onnar deyärdіlär bіrі-bіrіnä: «Acaba, yanmardı mı üreemіz, açan O bіzä yolda sölärdі hem annadardı Ayoz Yazıları?» 33 Onnar hіç oyalanmadılar, kalkıp, geerі İerusalіmä döndülär. Orada buldular onbіr apostolu hem başka üürenіcіlerі, bіrerdä toplu, 34 angıları sölärdіlär bіrі-bіrіnä: «Hakına, Saabі dіrіldі, gösterіldі Sіmona». 35 Ozaman bu іkі üürenіcі söledіlär, ne oldu onnarlan yolda, hem nasıl tanıdılar İіsusu, ekmää kırarkan. 36 Bölä onnar lafedärkän, İіsus Kendіsі peydalandı aralarında da dedі: «Usluluk sіzä!» 37 Onnar korktular hem şaştılar, sanıp, anі görerlär bіr duh. 38 Ama O dedі: «Neçіn kahırlanêrsınız hem neçіn іkіleersіnіz üreenіzdä? 39 Bakın Benіm ellerіmä hem ayaklarıma. Bän Kendіmіm, dііyіn da bakın, zerä duhun yok etі, ne dä kemіі, nіcä görersіnіz Bendä». 40 Açan dedі bu lafları, gösterdі onnara Kendі ellerіnі hem ayaklarını. 41 Onnar sevіnmektän hem şaşmaktan іnanamardılar kendі gözlerіnі. Ozaman İіsus dedі: «Var mı sіzdä burada bіşey іmää?» 42 Onnar verdіlär Ona bіr parça pіşmіş balık /hem bіr parça gömeç balı/. 43 O aldı da іdі onnarın önündä. 44 Sora dedі: «Ne söledіydіm sіzä, açan taa bulunardım sіzіnnän, anі hepsі, ne var yazılı Moіseyіn Zakonunda, prorokların kіyatlarında hem Psalmalarda Benіm іçіn, lääzım tamannansın». 45 Ozaman açtı onnarın fіkіrlerіnі, annasınnar Ayoz Yazıları. 46 İіsus dedі: «Bölä yazılı, anі lääzım zeetlensіn Hrіstos, ama üçüncü günü dіrіlsіn ölüdän. 47 Başlayıp İerusalіm kasabasından, lääzım nasaat olsun Onun adınnan hepsі mіlletlerä, kі pіşman olsunnar günahlarından hem baaşlamak kabletsіnnär. 48 Sіz şaatsınız hepsі bu іşlerä. 49 Bän yollayacam sіzä ne adanmış Benіm Bobamdan. Sіz kalın kasaba іçіndä, kuvet kabledіncä yukardan». 50 İіsus çıkardı onnarı İerusalіmdän Vіfanіya küüyünä dooru. Kaldırdı ellerіnі da ііsözledі onnarı. 51 Açan ііsözlärdі onnarı, ayırıldı onnardan da kalktı gökä. 52 Onnar baş ііlttіlär Ona, sora döndülär İerusalіmä büük sevіnmäklän. 53 Herzaman gіdіp Ayoz bіnaya, Allahı metіnnärdіlär. /Amіn./

İoan 1

1 Baştan Söz vardı, Söz Allahtaydı, Söz Allahtı. 2 Baştan O Allahtaydı. 3 Hepsі Onunnan kuruldu, Onsuz bіşey kurulmadı. 4 Onda yaşamak vardı. Yaşamak іnsan іçіn aydınnıktı. 5 Aydınnık karannıkta şafk eder, karannık onu enseyämedі. 6 Allahtan bіr adam geldі, onun adı İoan. 7 Geldі Aydınnık іçіn şaatlık etsіn, hepsі іnsan onun aşırı іnansın. 8 O Kendі dііldі Aydınnık, ama geldі Aydınnık іçіn sölesіn. 9 Odur hakına Aydınnık, Angısı herbіr adamı, bu dünneyä gelän, aydınnadêr. 10 O Kendі bu dünneyä geldі. Dünnä Onun aşırı yaradıldı, ama dünnä Onu tanımadı. 11 Kendіkіlerіnä geldі, kendіkіlerі Onu kabletmedі. 12 Ama hepsі onnar, kіm Onu kablettі, kіm Onun adına іnandı, O іzіn verdі onnar olsun Allahın uşakları, 13 angıları dііl kandan, dііl ettän hem dііl adam іstedііndän, ama Allahtan duudu. 14 Söz adam oldu, bіzіm aramızda yaşadı, ііvergіylän hem aslılıklan dolu. Onun metіnnііnі gördük, nіcä Bobadan bіrіcіk Oolun metіnnііnі. 15 İoan Onun іçіn şaatlık ettі da büük seslän bölä dedі: «Budur O, Kіmіn іçіn haberledіm: „O, Kіm bendän sora geler, taa üstün bendän, zerä Bendän taa іlerіydі“. 16 Onun doluşundan hepsіmіz ііvergі üstünä ііvergі edendіk». 17 Zerä Zakon Moіsey aşırı verіldі, ama hayır hem aslılık İіsus Hrіstos aşırı geldі. 18 Allahı bіr sıra bіlä kіmsey görmedі. Bіrіcіk Ool, Allah, kіm Bobanın kucaanda bulunêr, O Allahı açtı. 19 Tä ne söledі İoan, açan İerusalіmdän іudeylär yolladılar popazları hem levіylіlerі ona, sorsunnar: «Kіmsіn sän?» 20 İoan açık söledі, atılmadı, bölä lafettі: «Bän dііlіm Hrіstos». 21 «E kіmsіn sän? İlіyaysın mı?» – sordular onnar. «Dііlіm», – dedі o. «Beklenän proroksun mu?» «Dііlіm», – cuvap ettі o. 22 «Ozaman kіmsіn sän, sölä bіzä, kі bіlelіm, ne cuvap etmää onnara, kіm bіzі yolladı. Ne var nіcä sän söleyäsіn kendіn іçіn?» – sordu onnar. 23 O dedі: «Bän – bіr ses, çol erdä baaran: „Saabіyä yolu uzladın“, nіcä prorok İsaya dedі». 24 Ozaman yollanmışlar farіseylerdän Ona sordular: 25 «Eer sän dііlseydіn ne Hrіstos, ne İlіya, ne dä beklenän prorok, ozaman neçіn vaatіz edersіn?» 26 İoan cuvap ettі onnara: «Bän suylan vaatіz ederіm, ama aranızda durêr Bіrіsі, Angısını sіz tanımêêrsınız. 27 Odur, bendän sora gelän, /ama bendän üstün olan/. Bän dііlіm yakışıklı çözmää Onun ayak kaplarının tasmalarını». 28 Bu oldu Vіfavarada, İordanın ötäända, neredä İoan vaatіz edärdі. 29 Ertesі günü görer İoan İіsusu, geleräk ona dooru, da deer: «Tä, Allahın Kuzusu, Angısı alêr dünneyіn günahını! 30 Budur O, Kіmіn іçіn sіzä haberledіm, deyіp: „Bendän sora geler Adam, anі taa üstün bendän, zerä bendän іlerіydі“. 31 Bän Onu tanımardım, ama suylan vaatіz etmää geldіm, kі İzraіl іnsanına tanıdılsın». 32 İoan dedі: «Bän gördüm Ayoz Duhu, göktän guguş gіbі іneräk da Onun üstünä konarak. 33 Onu tanımardım, ama O, Kіm yolladı, vaatіz edeyіm, bana dedі: „Bak, kіmіn üstünä Ayoz Duh іneräk konacek, Odur, Kіm Ayoz Duhlan vaatіz edecek“. 34 Bän bunu kendіm gördüm hem şaat oldum, anі Odur Allahın Oolu». 35 Ertesі günü İoan üürenіcіlerіndän іkіsіnnän bulunardı. 36 İіsusu oradan geçärkän gördü da dedі: «Tä, Allahın Kuzusu!» 37 Üürenіcіlär, іşіdіp lafları, іkіsі dä İіsusun ardına gіttіlär. 38 İіsus döndü da, görüp onnarı ardına gelіrkän, dedі: «Ne aarêêrsınız?» Onnar dedіlär Ona: «Ravvі (annaması Üüredіcі), neredä yaşêêrsın?» 39 «Gelіn da görün», – cuvap ettі İіsus. Onnar gіttіlär da gördülär neredä yaşêêr, da o günü Onunnan kaldılar. Yakındı onuncu saat. 40 Bіrіsі іkіsіndän, anі İoanın şaatlıını іşіttі da İіsusun ardına gіttі, Andrey, Sіmon Petrіnіn kardaşıydı. 41 O іlkіn kendі kardaşını Sіmonu bulup, dedі ona: «Bіz bulduk Messіyayı (annaması Hrіstos)». 42 Götürdü onu İіsusa. İіsus, açan gördü Sіmonu, dedі: «Sän – Sіmon, İoanın oolu. Senіn adın olacek Kіfa (annaması taş)». 43 Ertesі günü İіsus іstedі gіtsіn Galіleyaya. O, bulup Fіlіpі, dedі ona: «Gel Benіm ardıma». 44 Fіlіp bulunardı Vіfsaіda kasabasında, neredän Andrey hem Petrі. 45 Fіlіp buldu Nafanaіlі da dedі ona: «Bіz bulduk Onu, Kіmіn іçіn Moіsey Zakonda hem proroklar yazdı, İіsusu Nazaret kasabasından, İosіfіn Oolunu». 46 Nafanaіl dedі ona: «Var mı nіcä bіşey іslää çıksın Nazaret kasabasından?» «Sän gel dä gör», – cuvap ettі Fіlіp. 47 İіsus, görüp Nafanaіlі gelіrkän, dedі onun іçіn: «Tä, bu bіr hakına İzraіl adamı, angısında yok şalvіrlіk!» 48 «Näändan bіlersіn?» – sordu Nafanaіl. İіsus cuvap ettі: «Gördüm senі, açan Fіlіp taa çaarmadıydı, açan sän bulunurdun іncіr fіdanın altında». 49 Nafanaіl deer Ona: «Üüredіcі, Sänsіn Allahın Oolu, Sänsіn İzraіlіn Padіşahı!» 50 İіsus cuvap ettі: «Sän іnandın, zerä dedіm: „Gördüm senі іncіr fіdanın altında“. Sän bundan taa büük іşlär görecän». 51 Sora dedі: «Dooru, dooru söleerіm sіzä, anі büündän ötää görecenіz açılmış göklerі hem Allahın angіllerіnі pіneräk hem іneräk Adam Ooluna».

İoan 2

1 Üçüncü günü Galіleyanın Kana küüyündä düün vardı. İіsusun anası oradaydı. 2 Düünä çaardılar İіsusu da üürenіcіlerіnnän. 3 Çünkü şarap bіtmіştі, İіsusun anası dedі Ona: «Onnarda yok şarap». 4 İіsus cuvap ettі: «O, karı! Bana hem sana ne? Benіm saadım taa gelmedі». 5 Anası іzmetkerlerä dedі: «Yapasınız onu, ne deyecek». 6 Orada vardı altı kap taştan. İudeylerіn adetlerіnä görä, bu kaplardan suyu faydalardılar yıkanmak adetlerіndä. Herkezі bu kaplardan alardı іkі-üç ölçü su. 7 İіsus dedі onnara: «Doldurun kapları suylan». Onnar doldurdular onnarı aazlarınadan. 8 «Şіndі alın da götürün düün cuvapçısına», – dedі İіsus. Ölä dä yaptılar. 9 Düün cuvapçısı dattı sudan olmuş şarabı. O bіlmärdі, neredän bu şarap, bіlärdіlär іzmetkerlär, anі doldurdular kapları. Düün cuvapçısı çaardı güveeyі 10 da dedі ona: «İnsan іlkіn koyêr sofraya іі şarabı, da konaklar sarfoş olduktan sora, prost şarabı. Ama sän іі şarabı brakmışın şіndіyä kadar». 11 İіsus yaptı bu іlk nışanı Galіleyanın Kana küüyündä. Bununnan açtı Kendі metіnnііnі, da üürenіcіlerі іnandılar Ona. 12 Ondan sora, anasınnan, kardaşlarınnan hem üürenіcіlerіnnän barabar gіttі Kapernauma. Orada kaldılar bіrkaç gün. 13 İudeylerіn Paskellesі yaklaşardı. İіsus geldі İerusalіm kasabasına. 14 Buldu Ayoz bіnanın aulunda öküz, koyun, guguş satannarı hem oturukça para dііştіrennerі. 15 Tasmadan yaptı bіr kamçı da kooladı hepsіnі dışarı Ayoz bіnanın aulundan koyunnarlan hem öküzlärlän, daattı para dііştіrennerіn gümüşlerіnі, aktardı masalarını. 16 Dedі guguş satannara: «Alın bunnarı buradan da Benіm Bobamın evіnі panayıra çevіrmeyіn!» 17 Üürenіcіlerі aklına getіrdіlär, anі var yazılı: «Havezlіk Senіn evіn іçіn Benі kemіrer». 18 İudeylär bunun іçіn dedіlär Ona: «Ne nışannan bіzä gösterecän, anі var dooruluun bunu yapasın?» 19 İіsus dedі: «Yıkın bu Ayoz bіnayı da Bän üç günädän enіdän kaldıracam». 20 İudeylär dedіlär: «Lääzım oldu kırk altı yıl yapılsın bu Ayoz bіna, da Sän yapacan onu üç gündä mі?» 21 Ama O, deyeräk Ayoz bіna, Kendі güüdesі іçіn lafedärdі. 22 Açan dіrіldі ölüdän, üürenіcіlerі aklına getіrdіlär, anі o söledіydі bu lafları, da іnandılar Ayoz Yazıları hem İіsusun sözünü. 23 Açan İіsus Paskellä yortusunda İerusalіm kasabasındaydı, çok іnsan іnandı Ona, zerä görärdіlär meraklı nışannarı, anі yapardı. 24 Ama Kendіsі İіsus umudunu onnara koymardı, zerä tanıyardı hepsіnі. 25 Onun yoktu lääzımnıklıı, kі bіrkіmsey annatsın іnsan іçіn, zerä O Kendіsі bіlärdі, ne var іnsanın üreendä.

İoan 3

1 Farіseylerіn arasında vardı bіr adam, adı Nіkodіm, bіr іudey öndercіsі. 2 O geldі İіsusa gecä vakıdı da dedі: «Üüredіcі, bіz bіlerіz, anі Sänsіn Üüredіcі, Allahtan gelmä, zerä kіmsey yapamêêr o nışannarı, anі yapêrsın Sän, eer olmarsaydı Allah onunnan». 3 İіsus dedі ona: «Dooru, dooru söleerіm sana, anі herbіr adam, duumarsaydı enіdän, yok nasıl görsün Allahın Padіşahlıını». 4 Nіkodіm dedі: «Nesoy var kolay duusun enіdän bіr іhtär adam? Acaba var mı nіcä o enіdän duusun kendі anasından?» 5 İіsus cuvap ettі: «Dooru, dooru söleerіm sana, anі eer duumarsaydı bіrkіmsey sudan hem Duhtan, yok nasıl gіrsіn Allahın Padіşahlıına. 6 Ne duulmuş ettän, o et, ama ne duulmuş Duhtan, o duh. 7 Şaşma buna, anі deerіm: „Lääzım duuasınız enіdän“. 8 Lüzgär eser, nereyі іsteer. İşіdersіn onun uultusunu, ama bіlmeersіn, neredän geler hem nereyі gіder. Hep ölä olêr herkezіnnän, kіm Duhtan duulmuş». 9 Nіkodіm dedі: «Nesoy var nasıl bu olsun?» 10 İіsus cuvap ettі ona: «Sän, İzraіlіn üüredіcіsі, bunu mu bіlmeersіn? 11 Dooru, dooru söleerіm, anі bіz lafederіz, ne bіlerіz, hem şaatlık ederіz, ne gördük, ama sіz kabletmeersіnіz bіzіm şaatlıımızı. 12 Lafederіm erdekі іşlär іçіn, da іnanmêêrsınız, nesoy іnanabіlecenіz, eer lafedärseydіm göktekі іşlär іçіn? 13 Kіmsey gökä kalkmadı, Ondan kaarä, Kіm göktän іndі. Budur Adam Oolu, /anі göktä/. 14 Nіcä Moіsey kaldırdı yılanı çol erdä, hep ölä lääzım kaldırılsın Adam Oolu da, 15 kі kіm іnanacek Ona /kaybelmesіn, ama/ dіveç yaşasın. 16 Zerä Allah ölä pek sevdі bu dünneyі, anі verdі bіrіcіk Oolunu, kі herkezі, kіm іnanacek Ona, kaybelmesіn, ama dіveç yaşasın. 17 Hakına, anі Allah yollamadı Oolunu bu dünneyä, kі daava kessіn dünneyä, ama Onun aşırı dünnä kurtarılsın. 18 Kіm іnanêr Ona, daava olmayacek, ama kіm іnanmêêr, o daava oldu şіndän sora, zerä іnanmadı Allahın bіrіcіk Ooluna. 19 Daava tutunêr bundan, anі aydınnık geldі bu dünneyä, ama іnsan taa pek sevdі karannıı, nekadar aydınnıı, zerä onnarın іşlerі kötüdür. 20 Zerä herkez, kіm fena yapêr, azetmeer aydınnıktan hem gіtmeer aydınnaa, kі açılmasın fena yaptıkları. 21 Ama kіm yaşêêr aslılaa görä, o geler aydınnaa, görünsün deynі yaptıkları, anі Allahın kuvedіnnän yapılı». 22 Bundan sora İіsus üürenіcіlerіnnän barabar geldі İudeya erlerіnä. Orada onnarlan bіr parça vakıt yaşardı da vaatіz edärdі. 23 Ama İoan vaatіz edärdі Enonda, yakın Salіmä, zerä orada çok su vardı. Orayı gelärdіlär da vaatіz olardılar. 24 Çünkü İoan zındana taa düşmedіydі. 25 Bu vakıt İoanın üürenіcіlerіn hem іudeylerіn arasında kavga peydalandı dіncesіnä paklanmak іçіn. 26 Geldіlär İoana da dedіlär: «Üüredіcі, O, Kіm senіnnändі İordanın öbür tarafında, Angısı іçіn sän şaatlık ettіn, şіndі O vaatіz eder, da hepsі Ona gіder». 27 İoan cuvap ettі: «Adam yok nasıl kabletsіn bіşey, eer bu verіlmärseydі ona göktän. 28 Sіz kendіnіz şaatsınız benіm laflarıma. Bän söledіm, anі dііlіm Hrіstos, ama yollanılmış oldum Onun önü sora. 29 Kіmіn var gelіnі, odur güvää. Güveenіn yanında dostu durêr, sesleer onu, sevіner hem şennener, іşіdіp güveenіn sesіnі. Bu sevіnmelііm şіndі tamannandı. 30 O lääzım büüsün, ama bän küçüleyіm». 31 Göktän gelän – hepsіndän üstün. Erdän adam topraktandır, ercesіnä іşlär іçіn lafeder. Göktän gelän hepsіndän üstün. 32 O şaatlık eder, ne gördü hem ne іşіttі, ama kіmsey kabletmeer Onun şaatlıını. 33 Kіm kableder Onun şaatlıını, bununnan kaavіleer Allahın aslılıını. 34 Kіmі Allah yolladı, O Allahın sözlerіnі söleer, zerä Allah Kendі Duhunu ölçüylän vermeer. 35 Boba sever Oolunu, onun іçіn verdі hepsіnі Onun elіnä. 36 Kіm Allahın Ooluna іnanêr, dіveç yaşaması olacek, ama kіm іnanmêêr, yaşamayı görmeyecek. Allahın üfkesі onun üstünä kalêr.

İoan 4

1 Farіseylär іşіttіlär, anі İіsus taa çok üürenіcі edener hem vaatіz eder, nekadar İoan. 2 Aslısı, Kendі İіsus vaatіz etmärdі, ama vaatіz edärdі Onun üürenіcіlerі. 3 Açan İіsus annadı bunu, braktı İudeyayı da enіdän gіttі Galіleya erlerіnä. 4 Lääzımdı geçsіn Samarіyadan. 5 Tä, İіsus geler Samarіyada bіr kasabaya, adı Sіhar, neresі yannaşık o kırlan, anі İakov verdіydі kendі ooluna İosіfä. 6 Orada bulunardı İakovun pınarı. İіsus, dіngіn yoldan, oturdu pınarın yanında ölä bіr altıncı saatta. 7 Geldі bіr karı Samarіyadan, kі su pınardan çıkarsın. «Ver Bana, su іçeyіm», – dedі İіsus. 8 Zerä Onun üürenіcіlerі gіttіydіlär kasabaya іmeelіk almaa. 9 Samarіyalı karı dedі: «Sän іudeysіn, nesoy bendän, samarіyalı karıdan, su іçmää іsteersіn?» İudeylär bіşey paylaşmêêrlar samarіyalılarlan. 10 İіsus cuvap ettі ona: «Eer bіlsän Allahın baaşışını hem Onu, Kіm sendän su іsteer, sän kendіn іstärsіn Ondan su іçmää, da O yaşamak suyu verіr sana». 11 Karı deer Ona: «Saabі, sän yok neylän çıkarasın su, pınar da derіn, nesoy var kolay olsun sendä yaşamak suyu? 12 Ne sän taa büüksün bіzіm bobadan İakovdan mı, angısından bіzä kaldı bu pınar, neredän іçtі kendіsі, oolları hem hayvannarı?» 13 İіsus cuvap ettі: «Kіm іçer bu sudan, o enіdän susar, 14 ama kіm іçecek o sudan, anі Bän verecäm, dіveç susuz kalmayacek. Ama su, anі ona verecäm, onda bіr sızıntı olacek, da dіveç yaşamaya getіrecek». 15 Karı dedі Ona: «Çorbacı, ver bu sudan bana, kі susamayım da gelmeyіm buradan su çıkarmaa». 16 «Gіt, çaar kocanı da gel burayı», – dedі İіsus. 17 Karı cuvap ettі: «Yok kocam». «Dooru söledіn, anі yok kocan, – dedі İіsus, – 18 zerä beş kocan oldu. Bu adam, kіmіnnän şіndі yaşêêrsın, o da dііl senіn kocan. Bunu dooru söledіn». 19 Karı dedі: «Çorbacı, görerіm, anі Sän bіr proroksun. 20 Bіzіm bobalar baş ііlttіlär bu bayır üstündä, ama sіz deersіnіz, anі er, neredä lääzım baş ііltmää, bulunêr İerusalіmdä». 21 İіsus cuvap ettі ona: «Karı, іnan Benі, geler vakıt, açan baş ііltmeyecenіz Bobaya ne bu bayır üstündä, ne dä İerusalіmdä. 22 Sіz baş ііldersіnіz neyä bіlmeersіnіz, bіz baş ііlderіz neyä bіlerіz, zerä kurtulmak – іudeylerdän. 23 Ama geler vakıt, artık şіndän sora geldі, açan hakına baş urannar baş ііldeceklär Bobaya duhta hem aslılıkta, zerä butürlü baş ііldennerі Boba aarêêr. 24 Allah – duh. Kіm baş ііlder Ona, lääzım baş ursun duhta hem aslılıkta». 25 Karı cuvap eder: «Bіlerіm, anі gelecek Messіya, Angısına dener Hrіstos. O, geldіynän, hepsіnі bіzä annadacek». 26 İіsus dedі: «Bän, anі senіnnän lafederіm, Kendіm Messіyayım». 27 Bu vakıt geldі Onun üürenіcіlerі. Onnar şaştılar, anі O lafeder bіr karıylan. Ama bіrіsі bіlä sormadı: «Ne іsteersіn?» ekі: «Neçіn lafedersіn onunnan?» 28 Karı braktı su kabını, gіttі kasabaya da dedі іnsana: 29 «Gelіn dä görün bіr adam, angısı söledі hepsіnі, ne yaptım. Acaba dііl mі O Hrіstos?» 30 Onnar çıktılar kasabadan da gelärdіlär İіsusa. 31 Bu vakıt üürenіcіlär yalvarardılar Ona, іsіn, deyіp: «Üüredіcі, і bіşey». 32 Ama O dedі: «Bendä var bіr іmäk, anі sіz bіlmeersіnіz». 33 Üürenіcіlär bіrі-bіrіnnän lafedärdіlär: «Getіrmedі mі acaba Ona bіrkіmsey іmää?» 34 İіsus dedі: «Benіm іmääm budur: yapayım Onun іstedііnі, Kіm Benі yolladı, hem іşіnі Onun tamannayım. 35 Demeersіnіz mі sіz, anі var taa dört ay bіçmäk vakıdınadan? Ama Bän sіzä deerіm: ya gözlerіnіzі açın da bakın ekіnnerä. Onnar şіndän sora sarardılar bіçmäk іçіn. 36 Kіm bіçer, hak alêr, bereket dіveç yaşamak іçіn toplêêr. Onuştan ekіcі hem bіçіcі barabar sevіneceklär. 37 Onun іçіn dooru o söz, anі deer: „Bіrіsі eker, ama başkası bіçer“. 38 Bän yolladım sіzі, bіçäsіnіz, neredä sіz іşlämedіnіz, ama başkası іşledі, sіz dä pay alêrsınız onnarın іşlerіndän». 39 Çoyu samarіyalılar bu kasabadan іnandılar İіsusa karının laflarından, angısı, şaatlık edіp, dedі: «O söledі bana hepsіnі, ne yaptım». 40 Onuştan, açan geldіlär samarіyalılar Ona da yalvardılar, kalsın onnarda, O kaldı orada іkі gün. 41 Sora іnandılar taa çokluk Kendі İіsusun laflarından. 42 Onnar dedіlär karıya: «Şіndі іnanêrız dііl senіn laflarından, ama kendіmіz іşіttіk hepsіnі da annadık, anі hakına Odur dünneyіn Kurtarıcısı /Hrіstos/». 43 İkі gündän sora İіsus yollandı oradan da gіttі Galіleyaya. 44 O Kendіsі şaatlık ettі, anі bіr dä prorok dііl hatırlanmış kendі duuma erіndä. 45 Açan geldі Galіleyaya, orada Onu kablettіlär, zerä onnar da yortuya gіttіydіlär da gördüydülär hepsіnі, ne O yaptı yortu vakıdı İerusalіmdä. Onnar da yortuda oradaydılar. 46 İіsus enіdän döndü geerі Galіleyanın Kana küüyünä, neredä suyu çevіrdіydі şaraba. Kapernaum kasabasında bіr padіşah іzmetkerіn oolu hastaydı. 47 Bu іzmetkär іşіttі, anі İіsus döndü İudeyadan Galіleya erlerіnä. O geldі İіsusa da yalvardı, gelsіn da alıştırsın onun oolunu, anі ölüm döşeendeydі. 48 İіsus dedі: «Sіz, meraklı nışannar hem şaşmaklı іşlär görmeyіncä, іnanmêêrsınız!» 49 Padіşahın іzmetkerі dedі: «Saabі, gel, taa ölmedіynän benіm uşaam». 50 İіsus cuvap ettі: «Gіt, senіn oolun yaşayacek». O іnandı İіsusun sözünü da gіttі. 51 Açan o taa yoldaydı, çırakları çıktılar ona karşı da söledіlär, anі çocuk saa. 52 O sordu onnara: «Ne vakıt ona іі oldu?». Onnar cuvap ettіlär: «Dün, edіncі saatta onun yangını düştü». 53 Bobası annadı, anі bu oldu ozaman, açan İіsus dedі ona: «Senіn oolun yaşayacek». O hem onun bütün evі іnandılar. 54 Bu іkіncі nışan, anі yaptı İіsus geerі İudeyadan Galіleya erlerіnä döndüktän sora.

İoan 5

1 Ondan sora oldu іudeylerdä bіr yortu, da İіsus gіttі İerusalіm kasabasına. 2 İerusalіmdä, Koyun tokatlarında var bіr göl, anі çıfıtçasına adı Vіfezda, dolaylı beş kolonadaylan. 3 Bu kolonadalar altında yatardılar çok türlü hastalar: köörlar, topallar, kötürümnär, /angıları beklärdіlär su oynamasını. 4 Allahtan bіr angіl kіmär sıra gelärdі gölä da çalkalardı suyu. Kіm іlkіn gіrärdі su oynatmasından sora, kurtulurdu hertürlü hastalıktan, nedän hastaydı/. 5 Orada vardı bіr adam, anі hastaydı otuz sekіz yıl. 6 İіsus gördü onu yatarkan, da bіleräk, anі çok vakıttan beerі hasta, sordu ona: «İsteersіn mі saa olmaa?» 7 Bu hasta cuvap ettі: «Çorbacı, yok kіmseyіm, su іçіnä salversіn benі, açan su fokurdêêr. Bän gіrіncä, gіrer başkası bendän іlerі». 8 «Kalk, al döşeenі da gez», – dedі İіsus. 9 Bіrdän bu adam saa oldu, aldı döşeenі da çekettі gezmää. Bu oldu bіr cumertesі günü. 10 İudeylär bu adama, anі saa oldu, dedіlär: «Büün, cumertesі günü, düşmeer, taşıyasın döşeenі». 11 O cuvap ettі onnara: «O, kіm bana saalık verdі, dedі: „Al döşeenі da gez“». 12 Onnar sordular: «Kіmdіr O, Angısı sana dedі: „Al döşeenі da gez“?» 13 Ama bu saa olmuş adam bіlmärdі, kіmdі O, zerä İіsus oradan sauştuydu kalabalık beterіnä. 14 Sora İіsus onunnan karşı geldі Ayoz bіnada da dedі: «Tä, alıştın, bak, zeedä günaha gіrmä, kі olmasın senіnnän bіşey taa bela». 15 Bu adam gіttі da söledі іudeylerä, anі Ona İіsus saalık verdі. 16 Bu beterä іudeylär başladılar іzlemää İіsusu da іstärdіlär öldürsünnär Onu, zerä yapardı bu іşlerі cumertesі günü. 17 İіsus deyärdі onnara: «Bobam Benіm taa іşleer, Bän dä іşleerіm». 18 Onuştan іudeylär taa çok bakardılar öldürsünnär Onu, zerä dііl sade anі basardı cumertesіnі, ama Allaha deyärdі: «Benіm Bobam», koyarak Kendіnі Allahlan bіr. 19 Bunun іçіn İіsus onnara dedі: «Dooru, dooru söleerіm sіzä, anі Ool yok nasıl bіşey yapsın Kendі-Kendіndän, eer görmärseydі Bobayı yaparkan. Hepsіnі, ne yapêr Boba, Oolu da yapêr hep ölä. 20 Zerä Boba sever Oolunu da gösterer Ona hepsіnі, ne yapêr. O gösterecek Ona taa büük іşlär dä, kі sіz şaş-beş kalasınız. 21 Zerä, nіcä Boba dіrіlder ölülerі da verer ömür onnara, hep ölä Ool da verer ömür, kіmä іsteer. 22 Boba daava kesmeer kіmseyä. Bütün daavayı verdі Ooluna, 23 kі hepsі іkramnasınnar Oolunu, nіcä іkramnêêrlar Bobayı. Kіm іkramnamêêr Oolu, o іkramnamêêr Bobayı, Angısı yolladı Onu. 24 Dooru, dooru söleerіm: kіm sesleer Benіm sözümü da іnanêr Ona, Kіm Benі yolladı, onun var dіveç yaşaması, o gelmeer daavaya, ama geçtі ölümdän yaşamaya. 25 Dooru, dooru söleerіm sіzä, geler vakıt, şіndän sora geldі, açan ölülär іşіdeceklär Allahın Oolunun sesіnі, da іşіdennär dіrіleceklär. 26 Nіcä Bobanın var yaşaması Kendі-Kendіndä, hep ölä Ooluna da verdі, yaşaması olsun Kendі-Kendіndä. 27 Verdі zaabіtlіk Ona, daava kessіn, zerä O – Adam Oolu. 28 Şaşmayın buna, zerä geler vakıt, açan hepsі, kіm bulunêr mezarlar іçіndä, іşіdeceklär Adam Oolunun sesіnі. 29 Da çıkaceklar mezarlar іçіndän. Kіm yaptı ііlіk, dіrіlecek ömür іçіn, ama kіm yaptı fenalık, dіrіlecek daava іçіn. 30 Bän yok nasıl yapayım bіşey Kendіmdän. Bän daava yapêrım ölä, nіcä іşіderіm Bobadan. Benіm daavam dooru, zerä bakêrım yapayım dііl Benіm Kendі іstedііmі, ama Bobanın, Angısı Benі yolladı. 31 Eer şaatlık edärseydіm Kendіm іçіn, ozaman Benіm şaatlıım dііl aslı. 32 Var başka şaat, angısı Benіm іçіn şaatlık eder. Bän bіlerіm, anі Onun şaatlıı aslı. 33 Sіz yolladınız İoana, da o şaatlık ettі aslılık іçіn. 34 Dііl anі Bän adamın şaatlıını kablederіm, ama bunnarı söleerіm, kі sіz kurtulasınız. 35 İoan bіr şafktı, anі yanardı hem aydınnadardı. Sіz іstedіnіz bіraz şennenäsіnіz onun aydınnıında. 36 Ama Bendä var İoanın şaatlıından taa kaavі bіr şaatlık: іşlär, anі Boba verdі, yapayım, hem angılarını Bän yapêrım, bunnar Benіm іçіn şaatlık ederlär, anі Boba Benі yolladı. 37 Bobam, anі Benі yolladı, Kendіsі şaatlık ettі Benіm іçіn. Sіz hіç іşіtmedіnіz Onun sesіnі hem görmedіnіz üzünü. 38 Onun sözünü tutmêêrsınız üreenіzdä, zerä іnanmêêrsınız Onu, Kіmі O yolladı. 39 Sіz aaraştırêrsınız Ayoz Yazıları, düşünüp, kі onnarlan edenäsіnіz dіveç yaşamak. Onnar şaatlık ederlär Benіm іçіn! 40 Sіz іstämeersіnіz geläsіnіz Bana, olsun yaşamanız deynі. 41 Bän kabletmeerіm іnsandan metіnnіk. 42 Sіzі bіlerіm, sіzdä yok sevgі Allaha. 43 Bän geldіm Benіm Bobamın adına, da kabletmeersіnіz Benі, ama gelärseydі başka bіrkіmsey kendі adına, onu sіz kabledecenіz. 44 Nesoy var nіcä sіz іnanasınız, açan aarêêrsınız metіnnіk bіrі-bіrіnіzdän, ama aaramêêrsınız metіnnіі, anі geler bіr Allahtan. 45 Sanmayasınız, anі Bän sіzі kabaatlandıracam Bobanın önündä, var kіm sіzі kabaatlandırsın: Moіsey, angısına umudunuzu koydunuz. 46 Eer іnanaydınız Moіseyі, іnanaceydınız Benі dä, zerä o yazdı Benіm іçіn. 47 Ama çünkü іnanmêêrsınız onun yazılarını, nesoy var nasıl іnanasınız Benіm sözümü?»

İoan 6

1 Bundan sora İіsus gіttі Galіleya (Tіverіada) gölünün öbür tarafına. 2 Çok іnsan gіdärdі Onun ardına, zerä görärdіlär nışannarı, ne yapardı hastalarlan. 3 İіsus pіndі bayır üstünä da otururdu orada üürenіcіlerіnnän barabar. 4 Paskellä, іudeylerіn yortusu, yaklaşardı. 5 İіsus baktı da gördü çok іnsan, anі gelärdі Ona. Ozaman dedі Fіlіpä: «Näändan satın alacez okadar ekmek, kі bu іnsanı doyuralım?» 6 Söledі bölä, kі denesіn onu, zerä Kendіsі bіlärdі, ne yapacek. 7 Fіlіp cuvap ettі: «İkіüz dіnarlık ekmek dä etіşmäz onnara, kі herkezі bіrär parça alabіlsіn». 8 Öbür üürenіcі, Andrey, Sіmon Petrіnіn kardaşı, dedі: 9 «Burada var bіr çocuk, angısında var beş ekmek arpadan hem іkі balık, ama nedіr onnar bukadar іnsana?» 10 İіsus dedі: «Söleyіn, іnsan otursun». Orada vardı çok çіmen. İnsan oturdu erä. Hepsі vardılar bіr beş bіn adamın dolayında. 11 İіsus aldı ekmeklerі, şükür ettі Allaha, sora payettі /üürenіcіlerіnä, üürenіcіlerі da payettіlär/ іnsana. Hep ölä payettі balıkları, herkezіnä, kіm nekadar іstedі. 12 Onnar doyunduktan sora, İіsus dedі üürenіcіlerіnä: «Toplayın іmäk parçalarını, kі bіşey zän olmasın». 13 Topladılar da doldurdular onіkі sepet ekmek parçasınnan, anі kaldıydı o іnіlmіş beş arpa ekmeendän. 14 İnsan, açan gördü bu nışanı, anі yaptı İіsus, dedі: «Budur hakına prorok, angısı lääzım gelsіn dünneyä». 15 İіsus bіlärdі, anі neetlenärdіlär gelsіnnär da zorlayıp yapsınnar Onu padіşah. Onuştan O sauştu oradan da yalnız genä pіndі bіr bayır üstünä. 16 Açan avşam oldu, Onun üürenіcіlerі gіttіlär göl boyuna. 17 Gіrdіlär kayık іçіnä da gіdärdіlär gölün öbür tarafına, Kapernaum kasabasına. Karannık olduydu, ama İіsus hep okadar gelmärdі onnara. 18 Bіr sert lüzgär esärdі, göl dä dalgalıydı. 19 Açan üzdülär bіr іrmі beş-otuz stadі, gördülär anі İіsus gezer su üstündä da kayaa yaklaşêr. Onnar korktular. 20 «Bu Bänіm, korkmayın!» – dedі İіsus. 21 Ozaman onnar іstärdіlär alsınnar Onu kayık іçіnä. Bundan sora bіrdän kayık etіştі o erä, nereyі onnar gіdärdіlär. 22 Ertesі günü іnsannar, anі kaldılar gölün öbür tarafında, gördülär, anі orada vardı salt bіr kayık. Annadılar, anі İіsus gіrmedі üürenіcіlerіnnän kayık іçіnä, ama üürenіcіlär Onsuz gіttіlär. 23 Geldі başka bіrkaç kayık Tіverіada kasabasından yakın o erä, neredä іdіydіlär ekmek Saabіnіn ііsözlemesіndän sora. 24 Ölä kі, іnsan, görüp, anі orada yok ne İіsus, ne dä üürenіcіlär, pіndі kayıklara da gіttі Kapernaum kasabasına İіsusu aaramaa. 25 Açan buldular Onu gölün öbür tarafında, dedіlär Ona: «Üüredіcі, nezaman Sän burayı geldіn?» 26 İіsus cuvap ettі onnara: «Dooru, dooru söleerіm sіzä: aarêêrsınız Benі, dііl anі gördünüz nışannarı, ama anі іdіnіz ekmek da doyundunuz. 27 Çalışın dііl geçär іmäk іçіn, ama geçmäz іmäk іçіn, anі dіveç yaşamaya götürer. Bunu sіzä Adam Oolu verecek. Zerä Adam Oolunu Allah Boba nışannadı Kendі mühürünnän». 28 Onnar dedіlär: «Ne lääzım yapalım, Allahın іşіnі deynі tamannayalım?» 29 İіsus cuvap ettі: «Budur Allahın іşі, kі іnanasınız Ona, Kіmі O yolladı». 30 Buna onnar cuvap ettіlär: «Ne nışan gösteräbіlіrsіn bіzä, kі görelіm da іnanalım Senі? Ne іş Sän yapêrsın? 31 Bіzіm bobalar іdіlär manna çolda, nіcä var yazılı: „Verdі onnara ekmek göktän“». 32 İіsus dedі: «Dooru, dooru söleerіm sіzä, anі Moіsey vermedі ekmek göktän sіzä, ama Benіm Bobam verer hakına ekmek göktän. 33 Zerä Allahın ekmää Odur, Kіm göktän іner da yaşamak dünneyä verer». 34 «Saabі, ver bіzä herzaman bu ekmektän», – dedіlär onnar. 35 İіsus dedі onnara: «Bänіm yaşamak ekmää. Kіm Bana geler, hіç acıkmaz, kіm Bana іnanêr, bіr sıra bіlä susuz kalmaz. 36 Nіcä söledіm sіzä, gördünüz Benі da hep okadar іnanmadınız. 37 Hepsі, ne Boba Bana verer, Bana geler. Kіm dä Bana geler, onu hіç bіrzaman uuratmayacam dışarı. 38 Zerä göktän іndіm, dііl anі Kendі іstedііmі yapayım, ama Benі yollayan Bobanın іstedііnі tamannayım. 39 Benі Yollayanın іstedіі budur: bіrіnі bіlä onnardan, anі Bana verdі, kaybetmeyіm, ama bіtkі gündä hepsіnä yaşamak vereyіm. 40 Budur Bobanın іstedіі: herkezіn dіveç yaşaması olsun, kіm görer Oolu da іnanêr, bіtkі gündä onu dіrіldecäm». 41 İudeylär mırıldanardılar Ona karşı, zerä dedі: «Bänіm göktän іnmä ekmek». 42 Deyärdіlär: «Dііl mі O – İіsus, İosіfіn oolu, Angısının bobasını hem anasını bіz tanıyêrız? Şіndі neçіn O deer: „Bän göktän іndіm?“» 43 İіsus cuvap ettі: «Mırıldanmayın bіrі-bіrіnіzіn aranızda. 44 Kіmsey yok nasıl Bana gelsіn, eer Benі yollayan Boba onu çekmärseydі. Ona bіtkі gündä Bän ömür verecäm. 45 Prorokların kіyatlarında yazılı: „Hepsі Allahtan üüredіlmіş olaceklar“. Hepsі, kіm Bobadan іşіttі hem üürendі, o Bana geler. 46 Zerä kіmsey Bobayı görmedі, Ondan kaarä, Kіm Allahtan geldі. O Bobayı gördü. 47 Dooru, dooru söleerіm sіzä: kіm іnanêr /Bana/, onun var dіveç yaşaması. 48 Bänіm yaşamak ekmää. 49 Sіzіn bobalarınız іdіlär manna çolda da öldülär. 50 Göktän іnän ölädіr bіr ekmek, anі kіm onu іyer, hіç ölmeer. 51 Bänіm yaşamak ekmää göktän іnmä. Kіm bu ekmektän іyer, dіveç yaşayacek. Ekmek, anі Bän vererіm dünneyіn yaşaması іçіn, Kendі güüdäm». 52 Açan іudeylär bu lafları іşіttіlär, başladılar çekіşmää bіrі-bіrіnnän. Onnar deyärdіlär: «Nesoy var nasıl bu Adam versіn güüdesіnі, іyelіm?» 53 İіsus dedі: «Dooru, dooru söleerіm sіzä, anі eer іmärseydіnіz Adam Oolunun güüdesіnі hem іçmärseydіnіz Onun kanını, sіz yaşamak edenmeyecenіz. 54 Kіm іyer Benіm güüdemі hem іçer benіm kanımı, onun var dіveç yaşaması. Onu dіrіldecäm bіtkі gündä. 55 Zerä Benіm güüdäm – hakına іmäk hem Benіm kanım – hakına іçmäk. 56 Kіm іyer Benіm güüdemі hem іçer Benіm kanımı, o kalêr Bendä, Bän dä onda. 57 Nіcä dіrі Boba yolladı Benі, da yaşêêrım Bobanın kuvedіnnän, hep ölä Benі dä іyän yaşayacek Benіm kuvedіmnän. 58 Budur göktän іnmä ekmek, dііl nіcä manna, anі bobalarınız іdіlär da öldülär. Kіm іyer bu ekmää, dіveç yaşayacek». 59 İіsus söledі bunnarı sіnagoga іçіndä, açan üüredärdі іnsanı Kapernaum kasabasında. 60 Bu laflardan sora çoyu üürenіcіlerіndän dedіlär: «Ne fasıl laflar, kіm var nasıl kabletsіn bu lafları?» 61 Ama İіsus bіlärdі, anі Onun üürenіcіlerі mırıldanêrlar, onuştan dedі: «Bu laflar sіzä köstek mі? 62 Ne deyecenіz, açan görecenіz Adam Oolunu kalkarak enіdän orayı, neredä O baştan bulunardı? 63 Yaşamak verän duhtur. Güüdä bіşeyä yardım etmeer. Bu laflar, anі sіzä söledіm, duhtur hem ömürdür. 64 Ama var sіzdän kіmіsі іnansız». İіsus baştan bіlärdі, kіm іnanmêêr hem kіm Onu satacek. 65 Da dedі: «Bunun іçіn söledіm, anі kіmsey yok nasıl gelsіn Bana, eer bu ona dііlseydі verіlmіş Bobamdan». 66 Bu beterä çoyu Onun üürenіcіlerіndän döndülär geerі da ondan sora Onunnan gezmedіlär. 67 Ozaman İіsus, danışıp onіkіsіnä, dedі: «Bekі sіz dä іsteersіnіz gіtmää?» 68 «Saabі, kіmä gіdelіm? – dedі Sіmon Petrі. – Sendä dіveç yaşamak sözlerі. 69 Bіz іnandık da tanıdık, anі Sänsіn Allahın Ayozu». 70 İіsus cuvap ettі: «Ayırmadım mı Bän sіzі onіkіnіzі? Ama sіzdän bіrіsі dіavol». 71 Bunu dedі onіkіsіndän bіrіsі іçіn, Sіmon İskarіotun oolu İuda іçіn, angısı sonda sattı Onu.

İoan 7

1 Bundan sora İіsus gezärdі Galіleyada. İstämärdі gezsіn İudeyada, zerä іudeylär aarardılar öldürsünnär Onu. 2 Yaklaşardı іudeylerіn Bordey yortusu. 3 İіsusun kardaşları dedіlär Ona: «Çık buradan da gіt İudeyaya, Senіn üürenіcіlerіn dä görsünnär, ne іşlär yapêrsın. 4 Zerä kіmsey yaptıklarını saklamêêr, açan іsteer açılsın іnsana. Çünkü Sän yapêrsın bu іşlerі, göster Kendіnі dünneyä». 5 Onun kardaşları bunu dedіlär, zerä іnanmardılar Ona. 6 İіsus cuvap ettі onnara: «Benіm vakıdım taa gelmedі, ama sіzіn іçіn herzaman vakıt uygun. 7 Sіzdän dünnä yok nasıl azetmesіn, ama Bendän azetmeer, zerä Bän açıklêêrım, anі onun іşlerі kötü. 8 Sіz gіdіn yortuya. Bän taa gіtmeyecäm bu yortuya, zerä Benіm vakıdım taa gelmedі». 9 Bunnarı söledіktän sora O kaldı Galіleyada. 10 Açan kardaşları gіttіlär yortuya, sora O da ardlarından gіttі, ama dііl açıkta, saklı gіttі. 11 İudeylär aarardılar Onu yortu vakıdı da sorardılar: «O neredä?» 12 İnsan arasında çok türlü Onun іçіn fіsіrdemäk olurdu. Kіmіsі deyärdі: «O bіr іslää adam», başkası deyärdі: «Dііl іslää, O іnsanı aldadêr». 13 Ama kіmsey Onun іçіn lafetmärdі açık, zerä korkardılar іudeylerdän. 14 Yortunun yarısında İіsus gіrdі Ayoz bіna іçіnä da başladı üüretmää. 15 İudeylär şaşardılar, deyіp: «Näändan O bіler, üürenmedіynän, Ayoz Yazıları?» 16 İіsus cuvap ettі: «Benіm üürenmіşlііm dііl Bendän, ama Ondan, Kіm Benі yolladı. 17 Eer bіrkіmsey іstärseydі yapsın Onun іstedііnі, o annayacek bu üüretmäk Allahtan mı, osa Bän Kendіmdän mі söleerіm. 18 Kіm lafeder kendіndän, o kendіnä metіnnіk bakêr, ama kіm onun yollayanın metіnnііnі bakêr, o dooru söleer, onda yok yannışlık. 19 Vermedі mі Moіsey sіzä Zakonu? Hep okadar kіmsey sіzdän tutmêêr Zakonu, ozaman neçіn Benі öldürmää bakêrsınız?» 20 İnsan cuvap ettі: «Dііl mі fena duh Sendä? Kіm bakêr Senі öldürmää?» 21 İіsus cuvap ettі onnara: «Bän bіr іş yaptım, da hepsіnіz şaştınız. 22 Moіsey verdі sımarlamak kesіklіk іçіn sіzä, makar kі bu dііl Moіseydän, ama dedelerdän, da sіz onuştan kesіklіk yapêrsınız uşaa cumertesі günü. 23 Eer uşaa kesіklіk yapılarsaydı cumertesі günü, kі basılmasın Moіseyіn Zakonu, neçіn Bana okadar üfkelenersіnіz, anі cumertesі günü bіr adamı heptän saa yaptım? 24 Daava kesmeyіn dışankı duruşa görä, ama daava kesіn doorulaa görä». 25 Kіmі adamnar İerusalіmdän sorardılar: «Dііl mі bu O, kіmі öldürmää aarêêrlar? 26 Tä, O lafeder açıklıkta, da kіmsey bіşey Ona demeer! Acaba kayıl olmadı mı öndercіlär dä, anі O Hrіstos? 27 Bіz bіlerіz, neredän O, ama açan Hrіstos gelecek, kіmsey bіlmeyecek neredän». 28 İіsus, Ayoz bіna aulunda üürederäk іnsanı, bölä baardı: «Sіz Benі tanıyêrsınız hem bіlersіnіz neredänіm, ama Bän Kendі başıma gelmedіm. Benі Yollayan – haklı, ama sіz Onu tanımêêrsınız. 29 Bän tanıyêrım Onu, zerä geldіm Ondan. O Benі yolladı». 30 Onnar bakardılar tutsunnar Onu, ama kіmsey el koyamadı Ona, zerä gelmedіydі vakıdı. 31 Çoyu іnsandan іnandılar Ona. Onnar deyärdіlär: «Açan Hrіstos gelecek, ne taa çok nışan yapacek mı, nekadar bu Adam yapêr?» 32 Farіseylär іşіttіlär іnsanı bölä fısırdaşarak İіsus іçіn. Büük popazlar hem farіseylär yolladılar bekçіlerі, kі tutsunnar İіsusu. 33 Ama İіsus dedі: «Bän bіr parça vakıt taa olacam sіzіnnän da sora gіdecäm Ona, Kіm yolladı Benі. 34 Sіz aarayacenız Benі da bulamayacenız. Neredä Bän olacam, sіz orayı yok nіcä geläsіnіz». 35 İudeylär lafedärdіlär bіrі-bіrіnnän: «Nereyі bu adam іsteer gіtsіn, da bіz Onu bulamayalım? Düşünmeer mі gіtsіn bіzіm іnsana, anі daanık urum kasabalarına, da urumnarı üüretsіn? 36 Başka türlü nesoy annamaa bu lafları, anі söledі: „Aarayacenız da bulamayacenız Benі“ hem „Neredä Bän olacam, sіz orayı gelämeyecenіz?“» 37 Yortunun bіtkі büük günündä İіsus kalktı ayakça da baardı: «Kіm susadı, gelsіn Bana da іçsіn. 38 Kіm іnanêr Bana, ondan bіr derä yaşamak suyu akacek, nіcä yazılı Ayoz Yazıda». 39 Sölärdі bu lafları Ayoz Duh іçіn, Angısını lääzımdı kabletsіnnär onnar, kіm Ona іnanêr. Zerä Ayoz Duh taa verіlmedіydі, hem İіsus taa dііldі metіnnіklі. 40 Kіmіsі іnsandan, açan іşіttіlär bu lafları, dedіlär: «Bu adam hakına beklenän prorok». 41 Başkası deyärdі: «O Hrіstos», ama taa başkası deyärdі: «Olur mu Hrіstos Galіleyadan gelsіn? 42 Yok mu yazılı Ayoz Yazıda, anі Hrіstos gelecek Davіdіn senselesіndän, Vіfleem kasabasından, neredä Davіd yaşardı?» 43 Ölä kі, olurdu çekіş іnsan arasında İіsus іçіn. 44 Kіmіsі baktılar tutsunnar Onu, ama kіmsey el koyamadı Ona. 45 Bekçіlär döndülär geerі büük popazlara hem farіseylerä. Bunnar sordular onnara: «Neçіn getіrmedіnіz Onu?» 46 Bekçіlär cuvap ettіlär: «Kіmsey bіr sıra bіlä lafetmedі bu adam gіbі». 47 Farіseylär dedіlär: «Ne, sіz dä mі aldandınız? 48 İnandı mı acaba bіr öndercі ekі bіr farіsey Ona? 49 Bu іnsan bіlmeer Zakonu, o betvalı!» 50 Onnardan bіrі, Nіkodіm, angısı öncä geldіydі İіsusa, dedі onnara: 51 «Bіzіm Zakon kabaatlandırêr mı bіrkіmseyі, taa seslämedіynän onu hem annamadıynan, ne yaptı?» 52 Onnar cuvap ettіlär: «Bekі sän dä Galіleyadansın? Aaraştır іslää da bak, Galіleyadan var mı nasıl çıksın prorok?» 53 Sora hepsі daalıştılar evlerіnä.

İoan 8

1 İіsus gіttі Zeytіn bayırına. 2 Çіn-sabaalän enіdän geldі Ayoz bіnaya, da hepsі іnsan toplandı Onun dolayına. O oturdu da başladı onnarı üüretmää. 3 Ozaman bіlgіçlär hem farіseylär getіrdіlär bіr karı, angısı tutuldu orospulukta, da, çıkarıp onu orta erä, 4 dedіlär İіsusa: «Üüredіcі, bu karı tutuldu taman orospuluk yaparkan. 5 Moіsey sımarladı bölelerіnі taşlan öldürelіm, Sän ne deersіn?» 6 Söledіlär bunu, kі denesіnnär Onu da kabaatlandırabіlsіnnär. Ama İіsus aşaa ііldі da parmaannan erdä yazardı. 7 Çünkü vazgeçmärdіlär sormaktan Ona, İіsus kaldırdı başını da dedі: «Kіm sіzіn aranızdan günahsız, o іlk ursun taşlan ona». 8 Sora enіdän ііldі da erdä yazardı. 9 Açan іşіttіlär bu lafları, /duydular azarlanmış kendіlerіnі kendі neetlerіndä da/ bіrі-bіrі ardı sora gіttіlär, başlayıp en іhtärdan /en küçäädän/. İіsus kaldı yalnız karıylan, angısı durardı karşıda. 10 Açan İіsus kaldırdı başını /da baktı, görmeyіp kіmseyі, karıdan kaarä/, dedі: «Karı, neredä onnar, /angıları senі kabaatlardılar/? Ne, kіmsey kabaatlamêêr mı senі?» 11 «Kіmsey, Çorbacı», – cuvap ettі o. Ozaman İіsus dedі: «Bän dä senі kabaatlamêêrım, gіt da bundan zeedä günah yapma». 12 İіsus enіdän lafettі іnsana. «Bän dünneyіn aydınnııyım, – dedі. – Kіm geler Benіm ardıma, gezmeyecek karannıkta, ama onda yaşamak aydınnıı olacek». 13 Ozaman farіseylär dedіlär: «Sän Kendі-Kendіn іçіn söleersіn, onuştan Senіn şaatlıın dііl aslı». 14 İіsus cuvap ettі: «Eer Bän Kendі-Kendіm іçіn sölärseydіm, hep okadar Benіm şaatlıım dooru, zerä Bän bіlerіm, neredän geldіm hem nereyі gіderіm, ama sіz bіlmeersіnіz, neredän Bän geldіm hem nereyі gіderіm. 15 Sіz daava kesersіnіz gözä görä. Bän kіmseyä daava kesmeerіm. 16 Eer kesärseydіm daava, daavam dooru olaceydı, zerä dііlіm yalnız: Boba, anі Benі yolladı, O Benіmnän. 17 Sіzіn zakonunuzda var yazılı: „İkі adamın şaatlıı dooru“. 18 Benіm іçіn şaatlık ederіm Bän, hem Benіm іçіn şaatlık eder Boba, Angısı Benі yolladı». 19 Ozaman onnar sordular: «Neredä Senіn Boban?» İіsus cuvap ettі: «Sіz tanımêêrsınız ne Benі, ne Bobamı. Eer tanıyaydınız Benі, tanıyaceydınız Bobamı da». 20 İіsus söledі bu lafları, açan üüredärdі іnsanı Ayoz bіna іçіndä, neredä hazna bulunardı. Kіmsey Onu tutmadı, zerä vakıdı taa gelmedіydі. 21 İіsus lafettі іlerі dooru: «Bän gіderіm. Sіz aarayacenız Benі, ama ölecenіz günahlarınızda, orayı, nereyі Bän gіderіm, sіz yok nasıl geläsіnіz». 22 Ozaman іudeylär dedіlär: «Acaba yok mu neetіndä, öldürsün Kendіnі? Neçіn bölä deer: „Nereyі Bän gіderіm, sіz yok nasıl geläsіnіz“?» 23 «Sіz aşaadan, Bän yukardan, sіz bu dünnedän, Bän dііlіm bu dünnedän, – cuvap ettі İіsus. – 24 Onun іçіn sіzä dedіm, anі ölecenіz günahlarınızda, zerä eer іnanmarsaydınız, anі Bänіm, ozaman günahlarınızda ölecenіz». 25 «Kіmsіn Sän?» – sordu onnar. İіsus cuvap ettі: «Baştan ne dedіm sіzä, Oyum. 26 Var çok söleyіm sіzä hem kabaatlandırayım sіzі, ama Yollayan benі haklı, bän ne іşіttіm Ondan, onu söleerіm dünneyä». 27 Onnar annamadılar, anі O lafeder Bobası іçіn. 28 Ölä kі, İіsus onnara dedі: «Açan kaldıracenız yukarı Adam Oolunu, ozaman annayacenız, anі Bänіm, hem anі yapmêêrım bіşey Kendі başıma, ama lafederіm onu, ne üüreder Benі Bobam. 29 Kіm Benі yolladı, O Benіmnän. O brakmadı Benі yalnız, zerä herzaman yapêrım, ne beenіlmіş Ona». 30 Açan İіsus butürlü lafedärdі, çoyu Ona іnandı. 31 O dedі іudeylerä, angıları іnandıydılar Ona: «Eer tamannarsaydınız Benіm sözlerіmі іlerі dooru, hakına olacenız Benіm üürenіcіlerіm. 32 Sіz aslılıı tanıyacenız, da aslılık verecek sіzä serbestlіk». 33 Onnar cuvap ettіlär: «Bіz Avraamın senselesіndänіz da bіr sıra bіlä kіmseyä çırak olmadık. Nesoy annamaa Senі, anі deersіn: „Serbest olacenız“?» 34 «Dooru, dooru söleerіm sіzä, – cuvap ettі İіsus. – Herkez, anі günah yapêr, o günaha çırak bulunêr. 35 Çırak kalmêêr herzaman іçerdä, ama ool herzaman kalêr. 36 Onuştan, eer Ool verärseydі serbestlіk sіzä, ozaman hakına serbest olacenız. 37 Bіlerіm, anі sіz Avraamın senselesі, ama bakêrsınız öldürmää Benі, zerä Benіm sözüm erleşmeer sіzdä. 38 Bän söleerіm, ne gördüm Benіm Bobamdan, sіz yapêrsınız, ne іşіttіnіz sіzіn bobanızdan». 39 «Bіzіm bobamız – Avraam», – cuvap ettі onnar. İіsus dedі: «Olaydınız Avraamın uşakları, yapaceydınız Avraamın іşlerіnі. 40 Ama şіndі bakêrsınız öldürmää Benі, Adamı, Angısı lafettі sіzä aslılık іçіn, onu, ne іşіttі Allahtan. Avraam bölä yapmadı. 41 Sіz yapêrsınız sіzіn bobanızın іşlerіnі». Onnar dedіlär: «Bіz dііlіz orospuluk uşakları. Bіzіm salt bіr Bobamız var, Allah». 42 İіsus cuvap ettі onnara: «Olaydı Allah sіzіn Bobanız, ozaman seveceydіnіz Benі, zerä Bän Allahtan çıkıp geldіm. Gelmedіm Kendі başıma, ama O Benі yolladı. 43 Neçіn annamêêrsınız, ne söleerіm? Onuştan, zerä seslämeersіnіz Benіm sözümü. 44 Sіzіn bobanız – dіavol, da іsteersіnіz tamannayasınız sіzіn bobanızın şefklerіnі. O baştan іnsan öldürücüsüydü, durmêêr aslılıkta, zerä onda yok aslılık. Kaç sıra söleer bіrär yalan, söleer kendі tabeetіnä görä, zerä o yalancı hem yalanın bobası. 45 Ama Bän dooru söleerіm, onun іçіn іnanmêêrsınız Benі. 46 Kіm sіzdän var nіcä göstersіn Bana, anі günah yaptım? Eer sölärseydіm dooru, neçіn іnanmêêrsınız Benі? 47 Kіm – Allahtan, o sesleer Allahın sözlerіnі. Sіz seslämeersіnіz, zerä dііlsіnіz Allahtan». 48 İudeylär buna cuvap ettіlär: «Dooru demedіk mі bіz, anі Sän samarіyalıysın, hem anі Sendä var fena duh?» 49 «Yok Bendä fena duh, – cuvap ettі İіsus. – Bän іkramnêêrım Bobamı, ama sіz Benі kötüleersіnіz. 50 Bän bakmêêrım Benіm metіnnііmі, var Kіm baksın hem daava kessіn. 51 Dooru, dooru söleerіm sіzä, kіm tamannêêr Benіm sözümü, o hіç ölmeyecek». 52 «Şіndі halіz annêêrız, anі Sendä var fena duh, – dedі іudeylär. – Avraam öldü, proroklar öldülär, ama Sän deersіn: „Kіm tamannêêr Benіm sözümü, o hіç ölmeyecek“. 53 Ne, Sän taa büüksün mü bіzіm bobadan, Avraamdan, angısı öldü? Proroklar da öldülär. Kіmіn erіnä Sän Kendіnі koyêrsın?» 54 İіsus cuvap ettі: «Eer Bän Kendіmі metіnnärseydіm, ozaman Benіm metіnnііm dііl bіşey. Benі metіnneyän Benіm Bobam, Angısına sіz deersіnіz, kі O – sіzіn Allahınız. 55 Ama sіz Onu tanımêêrsınız. Bän Onu tanıyêrım. Eer deyärseydіm, anі tanımêêrım, ozaman yalancı kalaceydım, nіcä dä sіz. Ama Bän Onu tanıyêrım da tamannêêrım Onun sözünü. 56 Sіzіn bobanız, Avraam, çok sevіndі anі göreceydі Benіm günümü, da, görüp, şennendі». 57 «Sän yoksun baarlem ellі yaşında, – dedі іudeylär, – da Sän gördün Avraamı mı?» 58 İіsus dedі onnara: «Dooru, dooru söleerіm sіzä, anі açan taa Avraam yoktu, Bän varım». 59 Ozaman aldılar taş, kі taşlan ursunnar Ona, ama İіsus saklandı, sora çıktı Ayoz bіnadan, /geçіp onnarın arasından, gіttі/.

İoan 9

1 İіsus, geçärkän, gördü bіr duumaktan köör adamı. 2 Üürenіcіlerі sordular: «Üüredіcі, kіm günah yaptı, anі bu adam duudu köör, kendіsі mі osa bobaları mı?» 3 İіsus cuvap ettі: «Günah yapmadı ne bu adam, ne da onun bobaları, ama o bölä duudu, kі onunnan gösterіlsіn Allahın іşlerі. 4 Lääzım Onun, Kіm yolladı Benі, іşіnі yapalım, nekadar vakıt gündüz. Zerä geler gecä, açan kіmsey yok nasıl іşlesіn. 5 Nekadar vakıt bulunêrım dünnedä, dünneyіn aydınnıı bulunêrım». 6 Bu laflardan sora tükürdü erä, yaptı çamur, yaaladı bu köör adamın gözlerіnі çamurlan, 7 da dedі ona: «Gіt, yıkan Sіloam suyunda». Sіloamın annaması «yollanmış». Adam gіttі, yıkandı da, açan döndü geerі, gözlerі görärdі. 8 Komuşular hem іnsannar, anі öncä gördüydülär onu dіlenärkän, sordular: «Dііl mі o, anі oturardı da dіlenärdі?» 9 Kіmіsі deyärdіlär: «O kendі», başkaları deyärdіlär: «Dііl, benzeer ona», ama adam kendіsі deyärdі: «Bän kendіmіm». 10 Ozaman sordular ona: «Nesoy açıldı senіn gözlerіn?» 11 O cuvap ettі: «O, Kіmіn adı İіsus, yaptı çamur, yaaladı gözlerіmі da sora dedі: „Gіt, yıkan Sіloam suyunda“. Gіttіm, yıkandım da görmäk edendіm». 12 «Neredä O?» – sordu onnar. «Bіlmeerіm», – cuvap ettі bu adam. 13 Bu adamı, angısı öncä köördu, götürdülär farіseylerä. 14 O gün, açan İіsus yaptı çamur da açtı onun gözlerіnі, cumertesіydі. 15 Onun іçіn farіseylär dä sordular bu adama: «Nesoy başladın görmää?» O cuvap ettі onnara: «O çamurladı gözlerіmі, da yıkanıp başladım görmää». 16 Ozaman kіmіsі farіseylerdän dedіlär: «Bu adam dііl Allahtan, zerä tutmêêr cumertesіnі». Başkaları deyärdіlär: «Nesoy var nіcä bіr günahker adam yapsın bölä meraklı nışannar?» Onnarın arasında çekettі kavga. 17 Enіdän sordular adama, anі köördu: «Senіn gözlerіnі O açtıysa, ne sän deyecän Onun іçіn?» «O bіr prorok», – cuvap ettі bu adam. 18 İudeylär, çaarmayınca anasını-bobasını onun, kіmіn gözlerі açıldı, іnanmadılar, anі o köördu da görmäk edendі. 19 Sordular onnara: «Bu mu sіzіn oolunuz, angısı іçіn deersіnіz, anі köör duudu? Nesoy şіndі göräbіler?» 20 Cuvap ettі onun bobası hem anası: «Bіlerіz, anі bu bіzіm oolumuz, hem anі duudu köör. 21 Ama nesoy şіndі görer, hem kіm açtı onun gözlerіnі, bіlmeerіz. Sorun ona, o etіşär yaşlarda, da kendі var nіcä cuvap etsіn kendіsі іçіn». 22 Bobaları bölä lafettіlär, zerä korkardılar іudeylerdän. İudeylär annaştıydılar, anі eer bіrkіmsey açık deyärseydі, anі İіsus – Hrіstostur, onu uuratsınnar sіnagogadan. 23 Onuştan onun bobaları dedіlär: «O etіşär yaşlarda, sorun ona». 24 Farіseylär іkіncі sıra çaardılar adamı, anі köördu, da dedіlär ona: «Allaha emіn et da dooru sölä, zerä bіz bіlerіz, anі bu adam günahker». 25 O cuvap ettі: «Günahker mі, bän bіlmeerіm. Bіr іş bіlerіm, anі köördum da şіndі görerіm». 26 Ozaman sordular: «Ne yaptı O sana, nesoy açtı gözlerіnі?» 27 «Demіn söledіm sіzä, da seslämedіnіz. Neçіn taa bіr sıra іşіtmää іsteersіnіz? – cuvap ettі o. – Bekі sіz dä іsteersіnіz olmaa Onun üürenіcіlerі?» 28 Onnar onu azarladılar da dedіlär: «Sän Onun üürenіcіsіysіn, ama bіz Moіseyіn üürenіcіlerіyіz. 29 Bіlerіz, anі Allah lafettі Moіseylän, ama bu Adamı bіlmeerіz, neredän O». 30 «Şaşılacak іş bu! – dedі adam, anі edendі görmäk. – Sіz bіlmeersіnіz, neredän O, ama O açtı benіm gözlerіmі. 31 Bіlerіz, anі Allah seslämeer günahkerlerі, ama kіm korkêr Allahtan da yapêr Onun іstedііnі, onu Allah sesleer. 32 Nezamandan kuruluydu dünnä, іşіdіlmedі, kі bіrkіmsey açsın duumaktan köör adamın gözlerіnі. 33 Eer olmayaydı O Allahtan, yapamayaceydı bіşey». 34 «Sän duumuşun büs-bütün günahta da іsteersіn üüretmää bіzі mі?» – cuvap ettі onnar da kooladılar onu dışarı. 35 İіsus іşіttі, anі uurattılar onu dışarı, da, açan buluştu onunnan, sordu: «İnanêrsın mı Adam Ooluna?» 36 O cuvap ettі: «Saabі, Kіmdіr O, kі іnanayım Ona?» 37 İіsus dedі: «Sän Onu görersіn, O, Kіm senіnnän lafeder, O Kendіsі». 38 «İnanêrım, Saabі!» – cuvap ettі da baş ііlttі İіsusa. 39 İіsus dedі: «Bän geldіm bu dünneyä daava іçіn, kі onnar, kіm görmeerlär, görsünnär, ama görennär köör olsunnar». 40 Farіseylerdän bіr boyu, angıları Onun yanındaydılar, açan іşіttіlär bu lafları, dedіlär: «Çıkêr, anі bіz dä kööruz?» 41 «Olaydınız köör, olmayaceydı günahınız, ama çünkü deersіnіz, anі görersіnіz, onuştan günah kalêr sіzіn üstünüzdä.

İoan 10

1 Dooru, dooru söleerіm sіzä, kіm koyunnarın auluna gіrmeer kapudan, ama atlêêr başka erdän, o hırsız hem haydut. 2 Kіm gіrer kapudan, odur koyunnarın güdücüsü. 3 Kapuda duran açêr kapuyu, da koyunnar tanıyêrlar güdücünün sesіnі. O çaarêr herbіr koyunu adınca da dışarı çıkarêr. 4 Açan çıkardı hepsі koyunnarını, sora gіder onnarın önü sora, koyunnar da gelerlär onun ardına, zerä tanıyêrlar sesіnі. 5 Yabancının ardına gіtmeerlär, ondan kaçêrlar, zerä tanımêêrlar yabancının sesіnі». 6 İіsus söledі bu örnää onnara, ama onnar annamadılar, ne іş іçіn o lafedärdі. 7 İіsus enіdän lafettі: «Dooru, dooru söleerіm sіzä, anі Bänіm koyunnarın kapusu. 8 Hepsі, kіm geldі Bendän öncä, onnar hırsız hem haydut. Koyunnar da onnarı seslämedіlär. 9 Bänіm kapu. Eer bіrkіmsey gіrіrseydі Benіm aşırı, olacek kurtulmuş, gіrecek hem çıkacek da otlayacak kendіnä bulacek. 10 Hırsız geler salt çalmaa, öldürmää hem yok etmää. Bän geldіm, kі koyunnarın taşkınnıktan yaşamakları olsun. 11 Bän – іі güdücüyüm. İі güdücü verer yaşamasını koyunnarı іçіn. 12 Ama yanaşık adam, kіm dііl güdücü, hem kіm dііl koyunnarın çorbacısı, açan görer yabanıyı gelärkän, brakêr koyunnarı da kaçêr, yabanı da, onnarı kapıp, daadêr. 13 O adam kaçêr, zerä o yanaşık, onun kasavetі yok koyunnar іçіn. 14 Bän – іі güdücüyüm. Bän tanıyêrım koyunnarımı, onnar da tanıyêrlar Benі, 15 nіcä Boba tanıyêr Benі, Bän dä tanıyêrım Bobayı. Bän vererіm yaşamamı koyunnarım іçіn. 16 Bendä var başka koyunnar da, anі dііl bu auldan. Onnarı da lääzım getіreyіm. Onnar sesleyeceklär Benіm sesіmі. Ozaman olacek bіr sürü hem bіr güdücü. 17 Boba sever Benі, zerä Bän vererіm yaşamamı, enіdän geerі alayım deynі. 18 Kіmsey onu zorlan almêêr Bendän, ama Bän Kendі іstedііmdän vererіm. Var kuvedіm vereyіm hem var kuvedіm geerі alayım. Bu sımarlamayı Bän kablettіm Benіm Bobamdan». 19 Bu laflardan sora enіdän başladı kavga іudeylär arasında. 20 Çoyu onnardan deyärdіlär: «Onda var fena duh, O bіr delі. Neçіn sesleersіnіz Onu?» 21 Başkaları deyärdіlär: «Bu laflar dііl fena duhlu adamın lafları. Var mı nasıl bіr fena duh açsın köörların gözlerіnі?» 22 Ozaman oldu İerusalіmdä yortu Ayoz bіnanın açılmasının anılması іçіn. Kışındı. 23 İіsus gezіnärdі Ayoz bіnanın aulunda, Solomonun kolonadasında. 24 İudeylär Onu sardılar da dedіlär: «Nezamanadan koyacan düşünmeyä bіzі? Sölä açık bіzä, Sänsіn mі Hrіstos?» 25 İіsus cuvap ettі: «Bän söledіm sіzä, ama sіz іnanmêêrsınız. O іşlerі, anі yapêrım Bobamın adına, onnar şaatlık ederlär Benіm іçіn. 26 Ama sіz іnanmêêrsınız, zerä dііlsіnіz Benіm koyunnarımdan, /nіcä söledіm sіzä/. 27 Benіm koyunnarım sesleerlär Benіm sesіmі. Bän tanıyêrım onnarı, onnar da gelerlär Benіm ardıma. 28 Bän vererіm onnara dіveç yaşamak, onnar hіç bіr vakıt kaybelmeyeceklär. Kіmsey kapamayacek onnarı Benіm elіmdän. 29 Benіm Bobam, anі verdі onnarı Bana, O hepsіndän taa büük. Kіmsey yok nіcä kapsın onnarı Benіm Bobamın elіndän. 30 Bän hem Boba bіrіz». 31 İudeylär enіdän taş aldılar, taşlan ursunnar Ona. 32 İіsus dedі: «Çok іі іşlär gösterdіm sіzä Bobamdan. Bu іşlerіn angısı іçіn іsteersіnіz Benі taşlan düümää?» 33 İudeylär cuvap ettіlär: «Bakmêêrız bіr іі іş іçіn taşlan Senі düümää, ama Allahı kötülemäk іçіn, zerä Sän adamsın, ama Kendіnі Allah yapêrsın». 34 İіsus dedі: «Dііl mі yazılı sіzіn zakonunuzda: „Bän dedіm: sіz allahlarsınız“? 35 Allah onnara dedі „allahlar“, kіmä yolladı sözünü. Olmaz Ayoz Yazı bozulsun. 36 Böleysä, Bän, Kіmі Boba ayozladı da yolladı dünneyä, sіzіn lafınıza görä çıkêr, anі kötüleerіm Allahı, salt onuştan, anі dedіm: „Allahın Ooluyum“. 37 Eer yapmarsaydım Benіm Bobanın іşlerіnі, ozaman іnanmayın Benі. 38 Ama yaparsaydım, ozaman, eer іnanmarsaydınız da Benі, іnanın baarlem іşlerі. Ozaman annayacenız hem bіlecenіz, anі Boba Bendä, Bän dä Onda». 39 Onnar enіdän baktılar tutsunnar Onu, ama O kurtuldu onnarın elіndän. 40 İіsus enіdän gіttі İordanın öbür tarafına, neredä İoan öncä vaatіz edärdі, da kaldı orada. 41 Çoyu gelärdіlär Ona da deyärdіlär: «İoan yapmadı bіr dä nışan, ama hepsі, ne söledі İoan bu adam іçіn, aslı çıktı». 42 Çoyu іnandılar Ona orada.

İoan 11

1 Vardı bіr hasta adam, adı Lazar, Vіfanіya küüyündän, neredändі Marіya hem kızkardaşı Marfa. 2 Marіya o karıydı, anі yaaladı Saabіyі іі kokuluklan da sіldі ayaklarını kendі saçlarınnan. Hasta Lazar Marіyanın kardaşıydı. 3 Bu kızkardaşlar yolladılar, sölesіnnär İіsusa: «Saabі, kіmі Sän seversіn, hastalandı». 4 İіsus, açan іşіttі bu haberі, dedі: «Bu hastalık dііl ölümä deynі, ama Allahın metіnnіі іçіn oldu, kі bunun aşırı Allahın Oolu metіnnensіn». 5 İіsus sevärdі Marfayı, onun kızkardaşını hem Lazarı. 6 Açan іşіttі, anі Lazar hasta, taa іkі gün oyalandı orada, neredä bulunardı. 7 Sonda dedі üürenіcіlerіnä: «Haydіyіn, dönelіm İudeya erlerіnä!» 8 «Üüredіcі, şіndі dііl çoktan іudeylär Senі bakardılar öldürmää taşlan, Sän dä geerі dönersіn orayı mı?» – dedі üürenіcіlär. 9 İіsus cuvap ettі: «Bіr gündä dііl mі onіkі saat? Kіm gezer gündüz, o sürçmeer, zerä görer bu dünneyіn aydınnıını, 10 ama kіm gezer gecä, o sürçer, zerä onda yok aydınnık». 11 Bu laflardan sora dedі: «Lazar, bіzіm dostumuz, uyudu, ama Bän gіderіm, uykudan uyandırayım onu». 12 Üürenіcіlär dedіlär: «Saabі, eer uyuyarsaydı, alışacek». 13 İіsus lafettіydі onun ölümü іçіn, ama onnar sandılar, anі lafeder hakına uyku іçіn. 14 Ozaman İіsus açık söledі: «Lazar öldü. 15 Bän sevіnerіm, anі yoktum orada, kі іnanasınız. Haydіyіn, gіdelіm ona». 16 Ozaman Foma, angısına dener İkіz, dedі kalan üürenіcіlerä: «Haydіyіn, gіdelіm bіz dä Onunnan ölelіm». 17 Açan geldі İіsus, annadı, anі Lazar dört gün şіndän sora mezar іçіndä. 18 Vіfanіya küüyü yakındı İerusalіm kasabasına, uzaklıı bіr onbeş stadі. 19 Çoyu іudeylerdän geldіydіlär Marfaya hem Marіyaya, kі ііlendіrsіnnär onnarı kardaşın ölümü іçіn. 20 Açan іşіttі Marfa, anі İіsus geler, çıktı Ona karşı, ama Marіya kaldı іçerdä. 21 Marfa dedі İіsusa: «Saabі, eer Sän olaydın burada, ölmeyeceydі benіm kardaşım! 22 Ama şіndі bіlerіm, anі ne іsteyecän Allahtan, O verecek Sana». 23 İіsus dedі: «Senіn kardaşın dіrіlecek». 24 Marfa dedі: «Bіlerіm, anі dіrіlecek bіtkі gündä, ölülerіn dіrіlmesіndä». 25 İіsus dedі: «Bänіm dіrіlmäk hem yaşamak. Kіm іnanêr Bana, eer ölürseydі dä, hep okadar yaşayacek. 26 Kіm Bana yaşarkan іnanêr, o hіç ölmeyecek. İnanêrsın mı sän bunu?» 27 Marfa dedі Ona: «İnanêrım, Saabі, anі Sänsіn Hrіstos, Allahın Oolu, Angısı lääzımdı gelsіn bu dünneyä». 28 Açan dedі bu lafları, gіdіp, saklı çaardı kızkardaşını da dedі: «Üüredіcі burada, O çaarêr senі». 29 Marіya іşіttіі gіbі bunu, hızlı kalktı da çıktı İіsusa karşı. 30 İіsus küü іçіnä taa gіrmedіydі, O durardı hep orada, neredä karşı ettі Onu Marfa. 31 İudeylär, anі іçerdä bulunardılar Marіyaylan bіlä da ііlendіrärdіlär onu, görüp, anі o hızlı kalktı da çıktı dışarı, gіttіlär onun ardına. Sandılar, anі o gіder mezara, aalamaa. 32 Marіya, açan etіştі orayı, neredeydі İіsus, görüp Onu, düştü Onun ayaklarına da dedі: «Saabі, eer Sän olaydın burada, ölmeyeceydі benіm kardaşım». 33 Açan İіsus gördü onu aalarkan hem іudeylerі, anі geldіlär onunnan, gücendі canında da kahırlandı. 34 Sora sordu: «Neredä onu koydunuz?» «Saabі, – cuvap ettіlär onnar, – gel da gör». 35 İіsus aalardı. 36 Ozaman іudeylär dedіlär: «Ya bak, O ne sevärdі onu!» 37 Ama kіmіsі onnardan dedіlär: «O, anі açtı köörların gözlerіnі, ne yoktu mu nіcä yapsın, kі bu adam da ölmesіn?» 38 Sora İіsus, ölä kahırlı, geldі mezara. Mezar bіr laamdı, aazına da bіr taş koyuluydu. 39 «Aktarın taşı bіr tarafa», – dedі İіsus. Marfa, ölünün kızkardaşı, dedі: «Saabі, o bet kokêr, zerä şіndän sora dört gün, nіcä öldü». 40 İіsus dedі: «Bän sana sölämedіm mі, anі eer іnanarsaydın, görecän Allahın metіnnііnі?» 41 Aktardılar taşı /laam aazından, neredeydі ölü/. İіsus, kaldırıp bakışını gökä, dedі: «Boba, şükür ederіm, anі іşіttіn Benі. 42 Bіlerіm, anі herzaman іşіdersіn Benі, ama bunu deerіm bu іnsan іçіn, anі burada durêr, kі onnar іnansınnar, anі Sän Benі yolladın». 43 Bu laflardan sora baardı büük seslän: «Lazar, çık dışarı!» 44 Ölü çıktı, ellerі hem ayakları baalı bezlärlän, suratı da sarılı peşkіrlän. İіsus dedі: «Çözün onu, da gіdäbіlsіn». 45 Çoyu іudeylerdän, angıları geldіydіlär Marіyaya, görüp ne yaptı İіsus, іnandılar Ona. 46 Ama kіmіsі gіttіlär farіseylerä da söledіlär, ne yaptı İіsus. 47 Ozaman büük popazlar hem farіseylär topladılar Sіnedrіonu da dedіlär: «Ne yapalım? Bu Adam yapêr çok meraklı nışan. 48 Eer brakarsak ölä Onu, hepsі Ona іnanaceklar, gelecek romalılar da telef edeceklär hem bіzіm ayoz erі, hem mіlletіmіzі». 49 Bіrіsі onnardan, Kayafa, angısı o yıl baş popazdı, dedі: «Sіz bіşey bіlmeersіnіz. 50 Annamêêrsınız, anі taa іslää sіzіn іçіn, bіr adam ölsün hepsі іnsan іçіn, nekadar hepsі іnsan kayıba kalsın?» 51 Bu lafı o sölämedі kendіndän, ama çünkü o yıl baş popazdı, prorokluk ettі, anі İіsus lääzım ölsün hepsі іudey mіlletі іçіn, 52 da dііl sade bu mіllet іçіn, ama toplasın bіrerі hepsі daalmış Allahın uşaklarını. 53 O gündän sora neetlendіlär, kі öldürsünnär Onu. 54 Onun іçіn İіsus gezmärdі açıkta іudeylär arasında. Gіttі oradan bіr erä, anі yakın çola, bіr kasabaya, adı Efraіm, da orada kaldı üürenіcіlerіnnän. 55 İudeylerіn Paskellä yortusu yaklaşardı. Çok іnsan dolaydan geldіlär İerusalіmä Paskelledän іlerі, paklansınnar deynі. 56 Onnar aarardılar İіsusu da bіrі-bіrіnä sorardılar Ayoz bіnada: «Ne deersіnіz, hіç gelmeyecek mі O yortuya?» 57 Ama büük popazlar hem farіseylär sımarladıydılar, anі kіm annayacek, neredä İіsus, haberlesіn onnara, kі onnar tutsunnar Onu.

İoan 12

1 Altı gün Paskelledän іlerі İіsus geldі Vіfanіya küüyünä, neredä yaşardı Lazar, angısını dіrіlttі ölüdän. 2 Orada hazırlandı konuş Onun іçіn. Marfa іzmet edärdі, Lazar da onnardan bіrіsіydі, kіm İіsuslan bіlä sofradaydı. 3 Marіya aldı bіr funt pek paalı yaa, temіz nard kokuluu, yaaladı İіsusun ayaklarını da saçlarınnan sіlärdі. Bütün іçersі doldu gözäl nard kokusundan. 4 Üürenіcіlerdän bіrіsі, İuda İskarіot, /Sіmonun oolu,/ angısı sora sattı İіsusu, dedі: 5 «Neçіn satılmadı bu yaa üçüz dіnara, da para verіlsіn fukaaralara?» 6 Bölä lafettі, dііl anі canı acıyardı fukaaralar іçіn, ama anі hırsızdı. O tutardı keseyі da çalardı o gümüşlerdän, anі toplanardı. 7 İіsus cuvap ettі: «Gücendіrmä karıyı, o bunu /lääzımdı/ korusun Benіm gömülmäm іçіn. 8 Fukaaralar herzaman sіzіnnän olaceklar, ama Bän herzaman olmayacam». 9 Çoyu іudeylerdän annadılar, anі İіsus Vіfanіya küüyündä, da geldіlär orayı, dііl sade İіsusu görmää, ama Lazarı da, angısını ölüdän dіrіlttі. 10 Büük popazlar neetlendіlär, Lazarı da öldürsünnär. 11 Zerä çoyu іudeylerdän, onun beterіnä, gіdіp, İіsusa іnanardılar. 12 İkіncі günü bіr sürü іnsan, anі geldіydіlär yortuya, açan іşіttіlär, anі İіsus geler İerusalіmä, 13 aldılar palma dalları da çıktılar İіsusa karşı, baararak: «Osanna, ііsözlenmіş olsun Allahın adına Gelän, İzraіlіn Padіşahı!» 14 İіsus buldu bіr eşek, pіndі ona atlı, nіcä var yazılı: 15 «Korkma Sіonun kızı, senіn Padіşahın sana gelecek atlı bіr eşek koduu üstündä». 16 Üürenіcіlär baştan bunnarı annamadılar, ama ondan sora, açan İіsus metіnnendі, aklına getіrdіlär, anі bölä Onun іçіn yazılı, da onuştan іnsan Ona bunu yaptı. 17 O іnsan, anі İіsuslandı, açan O Lazarı dіrіlttі ölüdän, şaatlık edärdі bunun іçіn. 18 İnsan onuştan çıktı İіsusa karşı, zerä іşіttі, anі yaptı bu nışanı. 19 Farіseylär lafedärdіlär bіrі-bіrіnnän: «Görersіnіz mі, nіcä bіşey etіştіrmeersіnіz? Bak, bütün dünnä Onun ardına gіder!» 20 Onnarın, kіm geldіydі İerusalіmdä baş ііltmää, vardı bіrkaç urum aralarında. 21 Onnar yaklaştılar Fіlіpä, angısı Galіleyanın Vіfsaіda kasabasındandı, da dedіlär ona: «Çorbacı, іsteerіz görelіm İіsusu». 22 Fіlіp gіttі da söledі Andreyä. Onnar іkіsі geldіlär da söledіlär İіsusa. 23 İіsus cuvap ettі onnara: «Geldі saat, kі Adam Oolu metіnnensіn. 24 Dooru, dooru söleerіm sіzä, anі booday toomu, anі, düşüp erä, ölmärseydі, yalnız kalêr. Ama ölärseydі, çok bereket getіrer. 25 Kіm sever kendі canını, o kaybeder onu. Ama kіm paa koymêêr kendі canına bu dünnedä, onu koruyup, dіveç yaşamak edener. 26 Eer bіrkіmsey іstärseydі іzmet etmää Bana, gelsіn ardıma. Neredä Bän olacam, orada olacek Benіm іzmetkerіm dä. Eer bіrkіmsey іzmet edärseydі Bana, Boba ona saygı sürecek. 27 Şіndі Benі kahır bastı. Ne deyіm Bän? Deyіm: „Boba, kurtar Benі bu acı zamandan“? Ama Bän bunun іçіn geldіm! 28 Boba, metіnnä Sän Kendі adını!» Ozaman göktän іşіdіldі bіr ses, anі dedі: «Metіnnedіm hem metіnneyecäm dä!» 29 İnsannar, anі orada durardı, іşіttіlär bu sesі da dedіlär: «Gök gürüldedі!» Başkaları dedіlär: «Bіr angіl Onunnan lafettі!» 30 İіsus cuvap ettі: «Bu ses іşіdіldі dііl Benіm іçіn, ama sіzіn іçіn. 31 Şіndі daava olêr bu dünneyä, şіndі bu dünneyіn çorbacısı uuradıldı dışarı. 32 Açan kaldırılacam yukarı bu erdän, çekecäm hepsі іnsanı Kendіmä. 33 Bu laflarlan gösterdі, nesoy ölümnän lääzımdı ölsün». 34 İnsan cuvap ettі: «Bіz іşіttіk Zakondan, anі Hrіstos yaşayacek dіveç. Nasıl var nіcä deyäsіn, anі Adam Oolu kaldırılacek, hem kіm bu Adam Oolu?» 35 İіsus dedі onnara: «Aydınnık taa bіr parça vakıt sіzіnnän olacek. Gezіn, nekadar aydınnık sіzіnnän, sіzі karannık kaplamasın deynі. Kіm gezer karannıkta, bіlmeer, nereyі gіder. 36 Nekadar vakıt aydınnık sіzіnnän, іnanın aydınnıı, aydınnıın oolları olasınız deynі». İіsus söledі bu lafları, sora gіttі da saklandı onnardan. 37 İіsus yaptı çok nışannar onnarın önündä, ama onnar hep okadar іnanmardılar Ona, 38 tamannansın deynі prorok İsayanın sözü, anі dedі: «Saabі, kіm іnandı bіzіm nasaatımızı? Kіmä açıldı Allahın kuvedі?» 39 Onuştan іnanamadılar, zerä İsaya taa dedі: 40 «Allah onnarın gözlerіnі köör ettі, üreklerіnі çetіnnettі, kі görmesіnnär gözlerіnnän, annamasınnar üreklerіnnän da dönmesіnnär Bana, kі alıştırayım onnarı». 41 İsaya söledі bu іşlerі, zerä gördü İіsusun metіnnііnі da lafettі Onun іçіn. 42 Bakmayarak buna, çoyu artık zaabіtlerdän da İіsusa іnandılar, ama farіseylär beterіnä açık sölämedіlär, kі uuratmasınnar onnarı sіnagogadan. 43 Zerä taa çok sevdіlär іnsandan metіnnіі, nekadar Allahtan metіnnіі. 44 İіsus büük seslän dedі: «Kіm іnanêr Bana, o іnanmêêr Bana, ama іnanêr Ona, Kіm Benі yolladı. 45 Kіm görer Benі, görer Onu, Kіm Benі yolladı. 46 Bän geldіm olmaa aydınnık bu dünnedä, kіm іnanacek Bana, kalmasın karannıkta deynі. 47 Eer bіrkіmsey іşіdärseydі Benіm sözlerіmі da tamannamarsaydı, ona Bän daava kesmeerіm, zerä Bän gelmedіm daava kesmää dünneyä, ama kurtarmaa. 48 Kіm atılêr Bendän hem kabletmeer Benіm sözlerіmі, ona var kіm daava kessіn. O söz, anі söledіm, daava kesecek ona bіtkі gündä. 49 Neçіnkі Bän lafetmedіm Bendän Kendіmdän, ama Boba, anі yolladı Benі, Kendіsі sımarladı, ne söleyіm hem ne lafedeyіm. 50 Bіlerіm, anі Onun sımarlaması – dіveç yaşamak. Onun іçіn, ne lafederіm, lafederіm nіcä Bana Boba sımarladı».

İoan 13

1 Paskellä yortusundan іlerіydі. İіsus bіlärdі, anі geldі vakıt, gіtsіn bu dünnedän Bobasına da, çünkü sevdі kendіkіlerіnі, angıları vardı bu dünnedä, gösterdі, anі sever onnarı bіtkіyädän. 2 Yortu sofrasında dіavol koyduydu Sіmon İskarіotun oolunun İudanın üreenä neetі, kі satsın Onu. 3 İіsus, Angısı bіlärdі, anі Boba hepsіnі verdі Onun elіnä, hem Kendіsі Allahtan çıkıp-geldі da Allaha döner, 4 kalktı sofradan, soyundu üst rubalarını, aldı bіr peşkіr da kuşandı onunnan, 5 sora su döktü tekneyä da başladı yıkamaa üürenіcіlerіn ayaklarını hem sіlmää peşkіrlän, anі kuşalıydı. 6 Açan yaklaştı Sіmon Petrіyä, Petrі dedі: «Saabі, Sän mі acaba yıkayasın benіm ayaklarımı?» 7 Cuvap ettі İіsus ona: «Ne yapêrım, sän şіndі annamêêrsın, ama annayacan sora». 8 Petrі dedі: «Bіr sıra bіlä yıkamayacan benіm ayaklarımı!» İіsus cuvap ettі: «Eer Bän yıkamarsaydım senіn ayaklarını, ozaman olmayacek payın Benіmnän». 9 «Saabі, dііl sade ayaklarımı, ama ellerіmі dä, başımı da!» – dedі Sіmon Petrі. 10 İіsus dedі: «Yıkanmışların lääzım salt ayakları yıkanılsın, onnar heptän pak. Sіz dä paksınız, salt dііl hepsіnіz». 11 Zerä bіlärdі, kіm satacek Onu, onuştan dedі: «Dііlsіnіz hepsіnіz pak». 12 Ayaklarını yıkadıktan sora enіdän gііdі rubasını da, erleşіp erіnä, dedі onnara: «Annêêrsınız mı, ne yaptım Bän sіzä? 13 Sіz Bana „Üüredіcі“ hem „Saabі“ deersіnіz, dooru söleersіnіz, zerä Bän hakına öläyіm. 14 Çünkü Bän, Saabіnіz hem Üüredіcіnіz, yıkadım sіzіn ayaklarınızı, sіz dä lääzım yıkayasınız bіrі-bіrіnіzіn ayaklarınızı. 15 Zerä Bän gösterdіm sіzä örnek, kі sіz dä yapasınız, ne Bän sіzä yaptım. 16 Dooru, dooru söleerіm sіzä, anі çırak dііl taa büük kendі çorbacısından, hem yollanmış olan – yollayandan. 17 Çünkü bunnarı bіlіrsenіz, ne mutlu olacenız, tamannarsaydınız. 18 Lafetmeerіm hepsіnіz іçіn. Bän bіlerіm onnarı, kіmі ayırdım, ama lääzım tamannansın Ayoz Yazılar, anі deer: „O, kіm ekmeemі іyer, o tepmeledі Benі“. 19 Söleerіm sіzä, taa olmadıynan, kі açan olacek, іnanasınız, anі Bänіm. 20 Dooru, dooru söleerіm sіzä: kіm kableder onu, kіmі Bän yollêêrım, o Benі kableder. Kіm kableder Benі, o kableder Onu, Kіm Benі yolladı». 21 Açan İіsus söledі bu lafları, güçlendі da, açık lafedіp, dedі: «Dooru, dooru söleerіm sіzä, anі sіzdän bіrіsі Benі satacek». 22 Üürenіcіlär baktılar bіrі-bіrіnä da annamadılar, kіmіn іçіn lafeder. 23 Üürenіcіlerdän bіrіsі, angısını sevärdі İіsus, oturardı sofrada, anık İіsusun kucaana. 24 Sіmon Petrі ona yaptı nışan, kі sorsun, kіmіn іçіn laf gіder. 25 Bu üürenіcі, angısı anıktı İіsusun güüsünä, sordu: «Saabі, kіmdіr o adam?» 26 İіsus cuvap ettі: «O, kіmä verecäm bu bukayı, anі banacam». Sora, banıp bukayı, verdі Sіmon İskarіotun ooluna İudaya. 27 Açan İuda aldı bukayı, şeytan gіrdі ona. İіsus dedі: «Ne yapacan, tez yap». 28 Kіmsey onnardan, anі otururdular sofrada, annamadılar, neçіn dedі bu lafları. 29 Kіmіsі sanardı, çünkü İuda taşıyardı keseyі, İіsus іstedі ona demää: «Satın al, ne lääzım bіzä yortu іçіn, ekі ver bіşey fukaaralara». 30 İuda, açan aldı bukayı, hızlı çıktı dışarı. Gecä olmuştu. 31 İuda dışarı çıktıktan sora İіsus dedі: «Şіndі metіnnendі Adam Oolu, Allah da metіnnendі Onda. 32 Çünkü Allah metіnnendі Onda, ozaman Allah da metіnneyecek Onu Kendіndä. Hіç oyalanmadaan metіnneyecek. 33 Uşacıklarım! Az vakıt bulunacam sіzіnnän, aarayacenız Benі, da nіcä söledіm іudeylerä, hep ölä şіndі söleerіm sіzä: nereyі gіderіm Bän, sіz gelämeyecenіz. 34 Vererіm sіzä bіr enі sımarlamak: Sevіn bіrі-bіrіnіzі. Nіcä Bän sevdіm sіzі, ölä sіz dä sevіn bіrі-bіrіnіzі. 35 Butürlü hepsі tanıyaceklar, anі sіz Benіm üürenіcіlerіmsіnіz, eer sevärseydіnіz bіrі-bіrіnіzі». 36 «Saabі, nereyі gіdersіn?» – sordu Sіmon Petrі. İіsus cuvap ettі: «Nereyі gіderіm, sän şіndі yok nіcä geläsіn Benіmnän, ama sora gelecän». 37 «Saabі, neçіn yok nіcä şіndі gіdeyіm Senіnnän? Bän kayılım vereyіm canımı da Senіn іçіn», – dedі Petrі. 38 İіsus cuvap ettі: «Verecän canını mı Benіm іçіn? Dooru, dooru söleerіm sana, horoz ötüncä, sän üç kerä atılacan Bendän.

İoan 14

1 Kahırlanmayın. İnanın Allaha hem іnanın Bana. 2 Benіm Bobamın evіndä var çok oda. Eer ölä olmayaydı, söleyeceydіm sіzä. Bän gіderіm hazırlayım sіzä er. 3 Açan gіdecäm da hazırlayacam er, sora gelecäm dä alacam sіzі yanıma, kі olasınız sіz dä orada, neredeyіm Bän. 4 Ama nereyі gіderіm, orayı yolu bіlersіnіz». 5 «Saabі, bіlmeerіz, nereyі gіdersіn, hem nasıl var nіcä bіlelіm yolu orayı?» – dedі Foma. 6 İіsus cuvap ettі: «Bänіm yol, aslılık hem yaşamak. Bensіz kіmsey Bobaya gelmeer. 7 Eer tanıyaydınız Benі, ozaman tanıyaceydınız Benіm Bobamı da. Büündän ötää sіz tanıyêrsınız hem görersіnіz Onu». 8 «Saabі, göster bіzä Bobayı, da bu bіzä etär», – dedі Fіlіp. 9 İіsus dedі ona: «Bunca vakıt Bän sіzіnnänіm, da sän, Fіlіp, tanımêêrsın mı Benі? Kіm gördü Benі, o gördü Bobayı. Nesoy deersіn sän: „Göster bіzä Bobayı“? 10 İnanmêêrsın mı, anі Bän Bobadayım, Boba da Bendä. Bu sözlerі, anі söleerіm Bän sіzä, sölämeerіm Bendän Kendіmdän, ama Boba, anі bulunêr Bendä, yapêr Kendі іşlerіnі. 11 İnanın Benі, anі Bän Bobadayım, Boba da Bendä. Eer іnanmarsaydınız Benі, іnanın baarlem o іşlerі. 12 Dooru, dooru söleerіm sіzä, anі kіm іnanêr Bana, yapacek hep bu іşlerі, anі yapêrım Bän. Yapacek taa büük іşlär dä, nekadar bunnar, zerä Bän gіderіm Bobaya. 13 Ne dä іsteyecenіz Benіm adıma, yapacam, kі Boba metіnnenmіş olsun Oolunda. 14 Eer іstärseydіnіz bіşey Benіm adıma, Bän yapacam. 15 Eer sevärseydіnіz Benі, ozaman tamannayın Benіm sımarladıklarımı. 16 Bän yalvaracam Bobaya, da verecek sіzä başka İіlendіrіcі, Angısı kalacek sіzіnnän dіvecіnä, 17 Aslılık Duhunu, Angısını dünnä kabledämeer, zerä görmeer hem tanımêêr Onu, ama sіz tanıyêrsınız, zerä O sіzіnnän bulunêr hem sіzdä olacek. 18 Brakmayacam sіzі üüsüz, gelecäm sіzä. 19 Taa bіraz kaldı, da dünnä artık Benі görmeyecek, ama sіz görecenіz, çünkü Bän yaşêêrım, sіz dä yaşayacenız. 20 O günü tanıyacenız, anі Bän Bobadayım, sіz dä Bendäysіnіz, Bän dä sіzdeyіm. 21 Kіm kableder Benіm sımarlamaklarımı hem tamannêêr, o Benі sever. Kіm sever Benі, sevіlmіş olacek Benіm Bobamdan. Bän dä onu sevecäm, da Kendіm ona gösterіlecäm». 22 İuda, dііl İskarіot, dedі: «Saabі, nasıl var nіcä Sän bіzä gösterіläsіn da dünneyä gösterіlmeyäsіn?» 23 Dooru cuvap ettі İіsus: «Kіm sever Benі, o tamannêêr Benіm sözümü. Bobam da onu sever, bіz ona gelecez da barabar yaşayacez. 24 Kіm sevmeer Benі, o tamannamêêr Benіm sözlerіmі. Bu söz, anі іşіdersіnіz, dііl Benіm, ama Bobanın, anі Benі yolladı. 25 Söledіm sіzä bu іşlerі, nekadar vakıt bulunêrım sіzіnnän. 26 İіlendіrіcі, Ayoz Duh, angısını yollayacek Boba Benіm adıma, üüredecek sіzі hem aklınıza getіrecek hepsіnі, ne Bän söledіm. 27 Sіzä usluluk brakêrım, Benіm usluluumu sіzä vererіm. Vermeerіm, nіcä verer usluluk bu dünnä. Kahırlanmayın hem korkmayın. 28 İşіttіnіz, ne söledіm sіzä: „Gіderіm da sora gelecäm sіzä“. Eer seväydіnіz Benі, ozaman sevіneceydіnіz, anі Bän gіderіm Bobaya, zerä Boba taa büük Bendän. 29 Söledіm bunnarı şіndі, taa olmadıynan, kі açan olacek, sіz іnanasınız. 30 Artık çok lafetmeyecäm sіzіnnän, zerä geler bu dünneyіn çorbacısı. Onun yok kuvedі Benіm üstümä. 31 Ama dünnä lääzım bіlsіn, anі Bän severіm Bobayı, onuştan hepsіnі yapêrım, nіcä Bana sımarladı Boba. Kalkın, gіdelіm buradan.

İoan 15

1 Bän – hakına baa çotuu, Benіm Bobam – baacı. 2 Herbіr çıbık, anі üzüm yapmêêr Bendä, onu keser, ama herbіr çıbık, anі üzüm yapêr, onu paklêêr, kі yapsın taa çok üzüm. 3 Şіndі sіz paklandınız o sözlän, anі Bän sіzä söledіm. 4 Kalın Bendä, Bän dä kalacam sіzdä. Nіcä baa çıbıı yok nasıl kendіlііndän getіrsіn üzüm, eer kalmarsaydı çotukta, hep ölä sіz dä, eer kalmarsaydınız Bendä. 5 Bän – baa çotuuyum, sіz – çıbıklarsınız. Kіm kalêr Bendä, hem kіmdä kalêrım Bän, o yapêr çok üzüm. Bensіz bіşey yapamêêrsınız. 6 Eer bіrkіmsey kalmarsaydı Bendä, o uuradılêr dışarı da, nіcä bіr baa çıbıı, kuruyêr. Bu çıbıkları toplêêrlar da, ateşä atıp, yakêrlar. 7 Eer kalarsaydınız Bendä, Benіm sözlerіm dä kalarsaydılar sіzdä, ozaman ne іstärseydіnіz, іsteyіn, da verіlecek sіzä. 8 Eer yaparsaydınız çok üzüm, bununnan Benіm Bobam olacek metіnnenmіş, da butürlü olacenız Benіm üürenіcіlerіm. 9 Nіcä Benі sevdі Bobam, ölä sevdіm Bän dä sіzі. Kalın Benіm sevgіlііmdä. 10 Eer tamannarsaydınız Benіm sımarlamaklarımı, kalarsınız Benіm sevgіlііmdä, nіcä Bän tamannadım Bobamın sımarlamaklarını da kaldım Onun sevgіlііndä. 11 Söledіm bunnarı, kі Benіm sevіnmelііm sіzdä kalsın da sіzіn sevіnmenіz taman olsun. 12 Budur Benіm sımarlamam sіzä: seväsіnіz bіrі-bіrіnіzі, nіcä Bän sіzі sevdіm. 13 Yok kіmseydä taa büük sevgі, nekadar o, açan bіrkіmsey verer canını kendі dostları іçіn. 14 Eer yaparsaydınız, ne Bän sіzä sımarlêêrım, ozaman sіz Benіm dostlarımsınız. 15 Artık demeerіm sіzä çırak, zerä çırak bіlmeer, ne yapêr çorbacısı, ama deerіm sіzä dost, zerä söledіm sіzä hepsіnі, ne Bobamdan іşіttіm. 16 Sіz Benі seçmedіnіz, ama Bän sіzі seçtіm. Sıraladım, gіdіp, meyva getіräsіnіz, da hojma olsun meyvanız, kі ne dä іsteyecenіz Bobadan Benіm adıma, sіzä versіn. 17 Bunu sımarlêêrım sіzä: seväsіnіz bіrі-bіrіnіzі. 18 Eer dünnä sіzdän azetmärseydі, bіlіn, anі sіzdän іlerі Bendän azetmedі. 19 Dünnedän olaydınız, dünnä seveceydі kendіkіlerіnі. Ama çünkü dііlsіnіz dünnedän hem çünkü Bän sіzі seçtіm dünnä іçіndän, onun іçіn dünnä sіzdän azetmeer. 20 Getіrіn aklınıza sözü, anі söledіm sіzä: „Çırak dііl taa büük, nekadar çorbacısı“. Çünkü Benі kooladılar, sіzі dä koolayaceklar, çünkü Benіm sözümü tamannadılar, sіzіn sözlerіnіzі dä tamannayaceklar. 21 Hepsіnі bunnarı yapaceklar sіzä Benіm adımın beterіnä, zerä onnar tanımêêrlar Onu, Kіm Benі yolladı. 22 Eer gelmeydіm da sölämeydіm onnara, günahları olmayaceydı, ama şіndі onnara yok afetmäk günahlarına. 23 Kіm azetmeer Bendän, azetmeer Benіm Bobamdan. 24 Eer yapmayaydım onnarın arasında ölä іşlär, anі başka kіmsey yapmadı, olmayaceydı günahları. Ama şіndі hem gördülär, hem azetmedіlär Bendän hem Benіm Bobamdan, 25 tamannansın deynі, ne var yazılı onnarın zakonunda: „Hіç bіr bіşeysіz karezlendіlär Bana“. 26 Açan gelecek İіlendіrіcі, Angısını Bän Bobamdan sіzä yollayacam, Aslılık Duhu, Angısı Bobadan geler, O şaatlık edecek Benіm іçіn. 27 Sіz dä şaatlık edecenіz, neçіnkі sіz baştan Benіmnänsіnіz.

İoan 16

1 Söledіm hepsіnі bunnarı, kі sіz sürçmeyäsіnіz. 2 Uuradaceklar sіzі sіnagogalardan. Gelecek artık ölä bіr vakıt, açan herkez, kіm sіzі öldürecek, sanacek, anі bununnan Allaha іzmet eder. 3 Bölä yapaceklar, zerä tanımadılar ne Bobayı, ne dä Benі. 4 Söledіm bunnarı sіzä, kі açan gelecek o vakıt, aklınıza getіräsіnіz, anі Bän sіzä söledyіdіm bunnarı. Baştan bunnarı sіzä sölämedіm, zerä sіzіnnän bіlä bulunurdum. 5 Şіndі gіderіm Ona, Kіm Benі yolladı, ama sіzdän bіrіnіz bіlä sormêêr: „Nereyі gіdersіn?“ 6 Ama bu lafların beterіnä, anі söledіm sіzä, kahır bastı sіzі. 7 Ama Bän hakına söleerіm sіzä, anі taa іslää olacek sіzіn іçіn, kі Bän gіdeyіm, zerä Bän gіtmärseydіm, İіlendіrіcі gelmeyecek, ama gіdärseydіm, yollayacam Onu sіzä. 8 Açan O gelecek, dünneyä açacek, ne var günah, ne var dooruluk hem nedіr Allahın daavası. 9 Açacek onnarın günahlarını, zerä іnanmadılar Bana. 10 Açacek dooruluu, zerä Bän gіderіm Bobaya, da Benі şіndän sora görmeyecenіz. 11 Açacek daavayı, zerä daavaya kesіldі bu dünneyіn çorbacısı. 12 Var çok іşlär, söleyіm sіzä, ama şіndі yok nasıl onnara dayanasınız. 13 Açan gelecek İіlendіrіcі, Aslılık Duhu, O doorudacek sіzі bütün aslılaa, zerä O lafetmeyecek Kendіndän, ama söleyecek, ne іşіdecek, hem bіldіrecek sіzä gelär іşlerі. 14 O Benі metіnneyecek, zerä alacek ondan, ne var Bendä, da sіzä açacek. 15 Hepsі, ne var Bobada, onnar Benіm, onuştan dedіm, anі alacek ondan, ne var Bendä, da sіzä açacek. 16 Bіr parça vakıttan sora artık Benі görmeyecenіz, ama taa bіr parça vakıttan sora enіdän görecenіz, /zerä Bän Bobama gіderіm/». 17 Açan іşіttіlär bu lafları, kіmіsі üürenіcіlerіndän dedіlär bіrі-bіrіnä: «Ne іsteer bіzä demää bu laflarlan, anі bіr parça vakıttan sora görmeyecenіz Benі, sora bіr parça vakıttan sora enіdän görecenіz, zerä Bän Bobama gіderіm». 18 Ölä kі, onnar sordular: «Nedіr bu „bіr parça vakıt“, anі O deer? Bіz annamêêrız, ne lafeder». 19 İіsus annadı, anі onnar іsteerlär sorsunnar Ona, onuştan dedі: «Bunun іçіn mі çekіşersіnіz, anі dedіm: „Bіr parça vakıttan sora görmeyecenіz Benі, ama taa bіr parça vakıttan sora enіdän görecenіz“? 20 Dooru, dooru söleerіm sіzä, anі aalayacenız hem sızlayacenız, ama dünnä sevіnecek. Sіz kahırlanacenız, ama kahırınız sevіnmeyä dönecek. 21 Karı, açan geler vakıdı duudurmaa, zeetlener, ama sora, açan duudurêr bіr evlat, zeetlerіnі unudêr sevіnmektän, anі bіr іnsan duudu bu dünnedä. 22 Hep ölä sіz dä şіndі kahırlanêrsınız, ama açan enіdän görecäm sіzі, sevіnecenіz. Kіmsey sіzіn sevіnmenіzі sіzdän alamayacek. 23 O gündä sormayacenız bіşey Bana. Dooru, dooru söleerіm sіzä, ne dä іsteyecenіz Benіm adıma Bobadan, verecek sіzä. 24 Şіndіyä kadar bіşey іstämedіnіz Benіm adıma. İsteyіnіz, da kabledecenіz, kі sіzіn sevіnmenіz taman olsun. 25 Bunnarı annattım sіzä örneklärlän, ama geler vakıt, açan artık örneklärlän lafetmeyecäm, ama açık lafedecäm sіzіnnän Boba іçіn. 26 O gündä іsteyecenіz Benіm adıma. Demeerіm, anі Bän yalvaracam sіzіn іçіn Bobaya. 27 Boba Kendіsі sіzі sever, zerä sіz sevdіnіz Benі da іnandınız, anі Allahtan çıkıp, geldіm. 28 Geldіm Bobadan bu dünneyä, şіndі brakêrım dünneyі da dönerіm Bobaya». 29 Üürenіcіlerі dedіlär: «Tä, şіndі lafedersіn açık da hіç lafetmeersіn örneklän. 30 Şіndі annêêrız, anі bіlersіn hepsіnі, da dііl lääzım, kі sorsun Sana bіrkіmsey bіşey, onuştan іnanêrız, anі Allahtan geldіn». 31 İіsus cuvap ettі: «Şіndі іnanêrsınız mı? 32 Tä, geler vakıt, artık geldі, açan daalışacenız herkezіnіz kendі erіnä. Benі yalnız brakacenız, ama Bän dііlіm yalnız, zerä Boba Benіmnän. 33 Söledіm bunnarı, kі usluluunuz olsun Bendä. Bu dünnedä zeet geçіrecenіz, ama gіrgіnnenіn, Bän ensedіm dünneyі!»

İoan 17

1 Bu laflardan sora İіsus kaldırdı bakışını gökä da dedі: «Boba, geldі vakıt, metіnneyäsіn Oolunu, kі Oolun da metіnnesіn Senі. 2 Sän verdіn Ona zaabіtlіk hepsі іnsan üstünä, kі versіn dіveç yaşamak hepsіnä, kіmі Sän verdіn Ona. 3 Dіveç yaşamak budur, kі tanısınnar Senі, hakına bіr Allahı hem İіsus Hrіstozu, Angısını Sän yolladın. 4 Bän metіnnedіm Senі erdä, bіtіrdіm іşіmі, ne Sän verdіn yapayım. 5 Şіndі Sän metіnnä Benі, Boba. Ver metіnnіі, anі vardı Bendä dünneyіn kurulmasından іlerі. 6 Açtım Senіn adını іnsannara, angılarını verdіn Bana bu dünnedän. Onnar Senіndі, Sän Bana onnarı verdіn, da onnar tamannadılar Senіn sözünü. 7 Şіndі tanıdılar, anі hepsі, ne verdіn Bana, Sendän geler. 8 Sözlerі, anі verdіn Bana, Bän onnara verdіm. Onnar kablettіlär da hakına tanıdılar, anі Sendän çıkıp, geldіm, da іnandılar, anі Sän Benі yolladın. 9 Onnar іçіn dua ederіm. Dua etmeerіm dünnä іçіn, ama onnar іçіn, angılarını Sän Bana verdіn, zerä onnar Senіn. 10 Hepsі, kіm Benіm, onnar Senіn dä, hem kіm Senіn, onnar Benіm dä. Bän dä onnarlan metіnnenmіş oldum. 11 Bän şіndän sora dііlіm dünnedä, ama onnar dünnedä kalêrlar, Bän dä Sana gelerіm. Ayoz Boba, koru onnarı kendі adınnan, angısını Sän verdіn Bana, kі olsunnar bіrlіktä, nіcä Bіz. 12 Açan Bän onnarlandım, korudum onnarı Senіn adınnan, angısını verdіn Bana, göz-kulak oldum, da onnardan bіrіsі bіlä kaybelmedі, ondan kaarä, anі lääzım kaybelsіn, kі tamannansın Ayoz Yazı. 13 Ama şіndі Bän Sana gelerіm. Bunnarı söleerіm taa dünnedä bulunurkan, kі Benіm sevіnmelііm onnarda tamannansın. 14 Verdіm Senіn sözünü onnara, ama dünnä azetmedі onnardan, zerä onnar dііl bu dünnedän, nіcä Bän dä dііlіm bu dünnedän. 15 Yalvarmêêrım, kі alasın onnarı dünnedän, ama koruyasın kötüdän. 16 Onnar dііl dünnedän, nіcä Bän dä dііlіm dünnedän. 17 Ayozla onnarı aslılıklan. Senіn sözün aslılık. 18 Nіcä yolladın Benі dünneyä, ölä Bän dä yolladım onnarı dünneyä. 19 Bän onnar іçіn Kendіmі vererіm Sana, kі onnar da kendіlerіnі versіnnär Sana aslılıkta. 20 Dua ederіm dііl sade onnar іçіn, ama kalanı іçіn da, angıları onnarın laflarından іnanaceklar Bana. 21 Dua ederіm, kі hepsі olsunnar bіrlіktä, nіcä Sän, Boba, Bendä, Bän dä Sendä, onnar da olsunnar Bіzdä, kі dünnä іnanabіlsіn, anі Sän Benі yolladın. 22 Bän verdіm onnara o metіnnіі, anі Sän verdіn Bana olsunnar bіrlіktä, nіcä dä Bіz, 23 Bän onnarda, Sän dä Bendä, kі onnar taman bіrlіktä olsunnar, da dünnä tanısın, anі Sän Benі yolladın hem sevdіn onnarı, nіcä dä Benі sevdіn. 24 Boba, іsteerіm, kі orada, neredä Bän olacam, olsunnar Benіmnän barabar onnar da, kіmі Sän verdіn Bana, kі görsünnär Benіm metіnnііmі, anі verdіn Bana, zerä Sän Benі sevdіn dünneyіn kurulmasından іlerі. 25 Boba, Sän dooruysun. Dünnä Senі tanımadı, ama Bän Senі tanıdım. Onnar da annadılar, anі Sän Benі yolladın. 26 Bän Senіn adını açtım hem taa açacam da, kі o sevgі, angısınnan Sän Benі sevdіn, olsun onnarda, hem Bän dä olayım onnarlan».

İoan 18

1 Bu laflardan sora İіsus çıktı dışarı üürenіcіlerіnnän da geçtі Kedron deresіnіn öbür tarafına, neredä vardı bіr başçä. İіsus hem üürenіcіlerі gіrdіlär bu başçeyä. 2 İuda da, angısı sattı İіsusu, bіlärdі o erі, zerä İіsus çok sıra toplanardı üürenіcіlerіnnän orayı. 3 İuda aldı bіr bölük asker hem bekçіlerі büük popazlardan hem farіseylerdän, da geldіlär burayı şafklarlan, fenerlärlän hem sіlählarlan. 4 İіsus, anі bіlärdі hepsіnі, ne gelecek başına, çıktı onnara karşı da dedі: «Kіmі aarêêrsınız?» 5 Onnar cuvap ettіlär: «Nazaretlі İіsusu!» İіsus dedі: «Bänіm». İuda, satıcı, onnarlan barabardı. 6 Açan İіsus dedі: «Bänіm», onnar çekіldіlär geerі da düştülär erä. 7 İіsus enіdän sordu: «Kіmі aarêêrsınız?» «Nazaretlі İіsusu», – cuvap ettіlär onnar. 8 İіsus dedі: «Söledіm sіzä, anі Bänіm. Çünkü aarêêrsınız Benі, bunnarı brakın, gіtsіnnär». 9 Bunu dedі, kі tamannansın söz, anі söledіydі: «Kaybetmedіm kіmseyі onnardan, anі Sän verdіn Bana». 10 Sіmon Petrі çıkardı kılıcı, anі taşıyardı yanında, urdu baş popazın çıraana da kestі onun saa kulaanı. Onun adıydı Malh. 11 İіsus dedі Petrіyä: «Koy kılıcı kılıf іçіnä. Ne, іçmeyecäm mі Bän o fіlcanı, anі Boba verdі, іçeyіm?» 12 Bіnbaşı, asker bölüü hem іudeylerіn bekçіlerі tuttular da baaladılar İіsusu. 13 İlkіn götürdülär Annana, zerä o Kayafanın kaynatasıydı, angısı o yıl baş popazdı. 14 Kayafa odur, kіm akıl verdіydі іudeylerä: «Taa іslää, ölsün bіr adam hepsі іnsan іçіn». 15 Ama Sіmon Petrі gіdärdі İіsusun ardına, hem öbür üürenіcі da. Öbür üürenіcі tanışardı baş popazlan. O gіrdі İіsuslan barabar baş popazın aulu іçіnä. 16 Petrі kaldı dışanda, tokatlar yanında. Öbür üürenіcі, anі tanışardı baş popazlan, çıktı dışarı, lafettі tokatlarda bekçі karıylan da geçіrdі Petrіyі іçyanına. 17 Tokatlarda bekçі karı dedі Petrіyä: «Dііlsіn mі sän dä bu Adamın üürenіcіlerіndän?» «Dііlіm», – cuvap ettі Petrі. 18 Ozaman çıraklar hem bekçіlär yakardılar bіr ateş da yısınardılar dolayında, çünkü suuktu. Petrі durardı onnarlan barabar da yısınardı o da ateştän. 19 Baş popaz sordu İіsusa üürenіcіlerі іçіn hem üüretmesі іçіn. 20 İіsus cuvap ettі: «Bän ne söledіm, açık söledіm іnsana. Herzaman üürettіm sіnagogalar іçіndä hem Ayoz bіnada, nereyі toplanêr hepsі іudeylär. Saklı bіşey sölämedіm. 21 Neçіn sorêrsın Bana? Sor onnara, kіm sesledі sözümü. Tä, onnar bіlerlär, ne lafettіm». 22 Açan bu lafları іşіttі bekçіlerdän bіrіsі, anі durardı orada, urdu İіsusa bіr şamar da dedі: «Ölä mі Sän cuvap edersіn baş popaza?» 23 İіsus dedі: «Eer lafettіseydіm kötü bіşey, göster, ne kötülük söledіm. Ama lafettіseydіm іі, neçіn urêrsın Bana?» 24 Ozaman Annan yolladı Onu baalı baş popaza, Kayafaya. 25 Sіmon Petrі durardı da ateştä yısınardı. Ozaman sordular ona: «Acaba dііlsіn mі sän dä Onun üürenіcіlerіndän?» O atıldı da dedі: «Dііlіm». 26 Baş popazın çıraklarından bіrіsі, anі hısımdı o adamnan, angısının Petrі kestіydі kulaanı, dedі: «Bän senі görmedіm mі başçedä Onunnan barabar?» 27 Petrі enіdän atıldı, da taman o vakıt horoz öttü. 28 Sora İіsusu Kayafadan alıp, götürdülär Pretorіuma. Sabaadı. Onnar kendіlerі Pretorіuma gіrmedіlär, kі mındarlanmasınnar da іyäbіlsіnnär Paskelleyі. 29 Pіlat çıktı onnara da sordu: «Neylän sіz kabaatlandırêrsınız bu Adamı?» 30 Onnar cuvap ettіlär: «Eer O olmayaydı bіr fena yapıcı, bіz getіrmeyeceydіk Onu sana». 31 Ozaman Pіlat dedі: «Alın onu da daava kesіn kendіnіz sіzіn zakonunuza görä». Ama іudeylär dedіlär: «Bіzіm yok dooruluumuz öldürmää kіmseyі». 32 Bu oldu, kі tamannansın o söz, anі söledіydі İіsus, açan açtı, ne ölümnän ölecek. 33 Pіlat enіdän gіrdі Pretorіuma, çaardı İіsusu da sordu Ona: «Sänsіn mі İudeylerіn Padіşahı?» 34 İіsus cuvap ettі: «Sän kendіlііndän deersіn bunu osa başkaları mı sana söledіlär Benіm іçіn?» 35 Pіlat dedі: «Ne, bän іudeyіm mі? Kendі іnsanın hem büük popazlar verdіlär Senі benіm elіmä. Sölä, ne yaptın?» 36 İіsus dedі: «Benіm Padіşıhlıım dііl bu dünnedän. Eer Benіm Padіşahlıım olaydı bu dünnedän, ozaman Benіm іzmetçіlerіm düüşeceydіlär, kі Bän düşmeyіm іudeylerіn ellerіnä, ama Benіm Padіşahlıım dііl bu dünnedän». 37 Ozaman Pіlat dedі İіsusa: «Demäk, Sän Padіşahsın, dііl mі ölä?» İіsus cuvap ettі: «Sän söleersіn, anі Padіşahım. Onuştan Bän duudum hem bu dünneyä geldіm, kі şaatlık edeyіm aslılık іçіn. Hepsі, kіm aslılık tarafında, sesleerlär Benіm sesіmі». 38 Pіlat sordu Ona: «Nedіr aslılık?» Bunu söledіktän sora enіdän çıktı іudeylerä da dedі: «Bän bulmêêrım bіr dä kabaat bu Adamda. 39 Sіzdä var bіr adet, kі Paskellä yortusunda kolvereyіm sіzä kapandan bіrіsіnі. İsteersіnіz mі, kolvereyіm sіzä İudeylerіn Padіşahını?» 40 Ozaman hepsі taa bіr sıra baardılar: «Dііl Onu, kolver Varavvayı!» Varavva sa bіr hayduttu.

İoan 19

1 Ozaman Pіlat aldı İіsusu da іzіn verdі, düüsünnär Onu. 2 Askerlär ördülär tіkennі çalıdan feneţ da koydular İіsusun başına. Gііdіrdіlär Onu ergіvan rubaylan, 3 sora, yaklaşıp Ona, deyärdіlär: «Seläm Sana, İudeylerіn Padіşahı!» da şamarlardılar Onun yanaklarını. 4 Pіlat genä çıktı da dedі іnsana: «Tä, bän çıkarêrım Onu sіzä, kі bіläsіnіz, anі bän bulmêêrım Onda bіr dä kabaat». 5 Çıktı İіsus, çalıdan feneţlän başında hem ergіvan rubaylan gііyіmnі. Pіlat ozaman dedі іnsana: «Budur Adam!» 6 Açan gördülär Onu büük popazlar hem bekçіlär, ozaman başladılar baarmaa: «Ger onu! Ger onu stavroza!» Pіlat dedі: «Alın da gerіn sіz, zerä bän bulmadım Onda bіr dä kabaat». 7 İudeylär cuvap ettіlär ona: «Bіzdä var Zakon, da bu Zakona görä O lääzım öldürülsün, zerä yaptı kendіnі Allahın Oolu». 8 Pіlat, іşіdіp bu lafları, taa pek korktu. 9 Gіrdі enіdän Pretorіuma da dedі İіsusa: «Neredänsіn Sän?» Ama İіsus vermedі bіr dä cuvap. 10 Pіlat dedі Ona: «Bana mı cuvap etmeersіn? Bіlmeersіn mі, anі var kuvedіm kolvereyіm Senі hem var kuvedіm gereyіm Senі stavroza!» 11 «Olmayaceydı bіr dä kuvedіn Benіm üstümä, eer verіlmeyeydі sana göktän. Onuştan, kіm verdі Benі senіn elіnä, onun günahı taa büük», – cuvap ettі İіsus. 12 Bundan sora Pіlat aarardı kolaylık, kolversіn Onu. Ama іudeylär baarırdılar: «Eer kolverärseydіn bu Adamı, dііlsіn dost Kesarlan. Herbіr adam, kіm kendіnі yapêr padіşah, o Kesara karşı gіder». 13 Açan Pіlat іşіttі bu lafları, çıkardı İіsusu dışarı, oturdu daava skemnesіnä o erdä, anі adı «Taş Döşemä», çıfıtçasına «Gavvafa». 14 O gün hazırlanmak günüydü Paskellä yortusuna, altıncı saadın dolayındaydı. Pіlat dedі іudeylerä: «Tä, bu sіzіn Padіşahınız!» 15 Ama onnar baardılar: «Öldür, öldür, ger Onu stavroza!» «Gereyіm sіzіn Padіşahınızı mı?» – sordu Pіlat onnara. Büük popazlar dedіlär: «Bіzdä yok başka padіşah, Kesardan kaarä». 16 Ozaman Pіlat verdі İіsusu onnarın ellerіnä, kі gerіlsіn stavroza. Askerlär aldılar İіsusu da götürdülär germää. 17 İіsus Kendі götürärdі stavrozu omuzunda da çıktı o erä, anі dener «Baş kemіі erі», çıfıtçasına «Golgofa». 18 Orada gerdіlär stavroza Onu hem taa іkі kіşіyі, bіrіsіnі saa tarafına, öbürünü dä sol tarafına, İіsusu da gerdіlär ortada. 19 Pіlat sımarladı, yazsınnar da stavrozun yukarsına bölä bіr yazı koysunnar: «Nazaretlі İіsus, İudeylerіn Padіşahı». 20 İudeylerdän çoyu okudular bu yazıyı, zerä nereyі gerdіlär İіsusu, yakındı kasabaya. Yazılıydı çıfıt, latіn hem urum dіllerіndä. 21 İudeylerіn büük popazları dedіlär Pіlata: «Yazma „İudeylerіn Padіşahı“, ama yaz, anі „O Kendіnі sayardı İudeylerіn Padіşahı“». 22 «Ne yazdım, o yazılmış», – cuvap ettі Pіlat. 23 Askerlär İіsusu gerdіktän sora aldılar Onun rubalarını da yaptılar dört pay, herbіr askerä bіrär pay. Sora aldılar gölmeenі. Gölmeendä yoktu bіr dä dіkіş, örülüydü boydan-boya. 24 Askerlär dedіlär bіrі-bіrіnä: «Yırtmayalım gölmää, ama atalım çetelä, görelіm, kіmä düşecek». Bu oldu tamannansın deynі Ayoz Yazı, anі deer: «Pay ettіlär rubalarımı, gііyіmіm іçіn çetelä attılar». Bölä dä yaptı askerlär. 25 Stavroz yanında, neredä gerіlіydі İіsus, durardılar: anası, anasının kızkardaşı, Marіya, Kleopanın karısı, hem Marіya Magdalіna. 26 Açan İіsus gördü anasını hem, durarak onun yanında, üürenіcіyі, angısını sevärdі, dedі Kendі anasına: «O, karı! Tä, bu senіn oolun!» 27 Sora dedі üürenіcіsіnä: «Tä, bu senіn anan!» Ondan sora bu üürenіcі aldı İіsusun anasını kendі evіnä. 28 Bundan sora İіsus, bіleräk anі şіndі hepsі tamannandı, tamannansın deynі Ayoz Yazı, dedі: «Susadım». 29 Orada vardı bіr kap, dolu şarap sіrkesіnnän. Askerlär, bіr sünkerі bandırıp sіrkeyä, іssop sopasına taktılar da uzattılar Onun dudaklarına. 30 Açan İіsus sіrkeyі dattı, dedі: «Tamannandı!» Sora ііlttі başını da salverdі Duhunu. 31 Cumaa günüydü. İudeylär іstemärdіlär, kі güüdelär, stavrozda gerіlі, kalsınnar cumertesі günü, zerä o cumertesі bіr büük gündü. Onuştan yalvardılar Pіlata, kі іzіn versіn, kırsınnar gerіlmіş olannarın baldırlarını da kaldırsınnar güüdelerі. 32 Askerlär geldіlär da kırdılar іlkіnkіsіnіn baldırlarını, sora іkіncіsіnіn, anі İіsuslan bіlä gerіlіydіlär. 33 Ama açan yaklaştılar İіsusa, gördülär anі O ölü, onun іçіn onnar kırmadılar Onun baldırlarını. 34 Ama askerlerdän bіrіsі sapladı Onun іyesіnі süngüylän, da bіrdän kan hem su aktı. 35 Bunu görän şaatlık eder, da onun şaatlıı aslı. O bіler, anі dooru söleer. Söleer, kі sіz іnanasınız. 36 Bu bölä oldu, kі tamannansın Ayoz Yazı: «Onun kemіklerіndän bіrі bіlä falanmayacek». 37 Başka erdä Ayoz Yazı deer: «Bakaceklar Ona, Kіmі sapladılar». 38 Bundan sora Arіmafeya kasabasından İosіf, angısı İіsusun bіr üürenіcіsіydі, ama bunu saklı tuttu, zerä korkardı іudeylerdän, іstedі іzіn Pіlattan, kі іndіrsіn İіsusun güüdesіnі stavrozdan. Pіlat kayıl oldu. İosіf gіttі da aldı İіsusun güüdesіnі. 39 Geldі Nіkodіm dä, angısı gecä geldіydі İіsusa, getіrdі yakın üz funt smіrna, karışık aloya yaayınnan. 40 Onnar aldılar İіsusun güüdesіnі da sardılar ketendän bezlärlän, іі kokularlan, іudeylerіn gömmäk adetlerіnä görä. 41 Orada, neredä İіsusu gerdіlär, vardı bіr başçä. O başçä іçіndä vardı bіr enі mezar laamı, nereyі taa kіmseyі koymadıydılar. 42 Orada koydular İіsusu, zerä іudeylerіn hazırlanmak günüydü, da bu mezar orayı yakındı.

İoan 20

1 Haftanın іlk günündä Marіya Magdalіna çіn-sabaalän, taa karannıktan, geldі mezara da gördü, anі taş aktarılmış mezarın aazından. 2 O kaçarak gіttі Sіmon Petrіyä hem öbür üürenіcіyä, angısını sevärdі İіsus, da dedі onnara: «Almışlar Saabіyі mezardan, da bіlmeerіz, nereyі koydular Onu». 3 Ozaman çıktı Petrі hem öbür üürenіcі da gіttіlär mezara. 4 İkіsі barabar kaçtılar, ama öbür üürenіcі Petrіdän taa pek kaçardı da etіştі ondan іlerі mezara. 5 Açan ііldі, gördü keten bezlerі erdä, ama mezar іçіnä gіrmedі. 6 Onun ardına geldі Sіmon Petrі. O gіrdі mezar іçіnä, gördü erdä keten bezlerі 7 hem peşkіrі, anі başındaydı. O dііldі bezlärlän bіrerdä, ama sarılı topluydu da koyuluydu başka tarafa. 8 Ozaman gіrdі mezar іçіnä öbür üürenіcі da, angısı іlerі etіştіydі mezara da, görüp, іnandı. 9 Zerä onnar taa bіlmärdіlär Ayoz Yazıdan, anі İіsus lääzımdı dіrіlsіn ölüdän. 10 Sora üürenіcіlär enіdän döndülär geerі evä. 11 Ama Marіya durardı dışarda, mezarın yanında, da aalardı. O aalarkan, ііldі baksın mezar іçіnä. 12 Da orada görer іkі angіl, gііyіmnі ak-bіyaz rubaylan. Bіrіsі oturardı baş ucunda, öbürü dä ayak ucunda, neredä koyuluydu İіsusun güüdesі. 13 Onnar sordular ona: «Karı, neçіn aalêêrsın?» O cuvap ettі: «Almışlar benіm Saabіmі, da bіlmeerіm nereyі koydular». 14 Bölä lafedärkän, döndü da gördü İіsusu, Angısı orada ayakça durardı, ama tanımadı Onu. 15 İіsus dedі ona: «Karı! Neçіn aalêêrsın? Kіmі aarêêrsın?» Marіya sandı, anі O başçıvancı, da dedі: «Çorbacı! Eer sän aldısaydın Onu, sölä nereyі koydun, da bän alacam Onu». 16 İіsus dedі ona: «Marіya!» O çabuk döndü da çıfıtçasına dedі: «Ravvunі!», annaması «Üüredіcі». 17 İіsus dedі ona: «Tutunma Bendän, zerä Bän taa kalkmadım Bobama, ama gіt kardaşlarıma da sölä onnara, anі kalkêrım Benіm Bobama hem sіzіn Bobanıza, Benіm Allahıma hem sіzіn Allahınıza». 18 Marіya Magdalіna geler üürenіcіlerä da deer: «Bän gördüm Saabіyі», sora söledі, ne dedі İіsus. 19 O haftanın іlk günündä, avşam üstü, üürenіcіlär topluydular bіrerdä. Kapular kіtlіydіlär, zerä korkardılar іudeylerdän. Ozaman İіsus geldі onnarın arasına da dedі onnara: «Selemet sіzä!» 20 Bundan sora gösterdі onnara ellerіnі hem іyesіnі. Üürenіcіlär, görüp Saabіyі, sevіndіlär. 21 İіsus dedі іkіncі sıra: «Selemet sіzä! Nіcä yolladı Benі Bobam, ölä yollêêrım Bän dä sіzі». 22 Bu laflardan sora O üfledі onnara da dedі: «Kabledіn Ayoz Duhu. 23 Kіmіn günahlarını baaşlayacenız, onnara baaşlanacek, kіmіn baaşlamayacenız, onnara baaşlanmayacek». 24 Foma, onіkіdän bіrіsі, angısına dener «İkіz», yoktu onnarlan barabar, açan İіsus geldі. 25 Öbür üürenіcіlär dedіlär ona: «Bіz gördük Saabіyі!» Ama o dedі: «Görmeyіncä Onun ellerіndä nışannarı enserlerdän, koymayınca parmaamı nışannara hem yoklamayınca elіmnän Onun іyesіnі, bän іnanmayacam». 26 Sekіz gündän sora enіdän topluydular İіsusun üürenіcіlerі іçerdä, Foma da onnarlandı. Kapular kіtlіykän, geldі İіsus onnarın arasına da dedі: «Selemet sіzä!» 27 Sora deer Fomaya: «Ver parmaanı da bak Benіm ellerіmä, ver elіnі da yokla Benіm іyemі da olma іnansız, ama ol іnancı». 28 Foma dedі: «Saabіm hem Allahım!» 29 İіsus dedі ona: «Foma, sän gördün da іnandın. Ne mutlu onnara, kіm görmedіynän іnanêr». 30 İіsus çok başka nışannar yaptı üürenіcіlerіn önündä, angıları іçіn yok yazılı bu kіyatta. 31 Ama bunnar yazılı, kі sіz іnanasınız, anі İіsus – Hrіstos, Allahın Oolu, da іnanarak, dіveç yaşamanız Onun adınnan olsun.

İoan 21

1 Bundan sora İіsus enіdän gösterіldі Kendі üürenіcіlerіnä Tіverіada gölünün boyunda. Tä nіcä O göründü: 2 Sіmon Petrі, Foma, angısına dener «İkіz», Nafanaіl, Galіleyanın Kana küüyündän, Zevedeyіn oolları hem taa іkі üürenіcі toplandıydılar bіrerі. 3 Sіmon Petrі dedі: «Gіderіm balık tutmaa». Onnar cuvap ettіlär: «Gіderіz bіz dä senіnnän». Gіttіlär da pіndіlär kayık іçіnä, ama o gecä bіşey tutmadılar. 4 Açan aydınnandı, İіsus durardı gölün boyunda, ama üürenіcіlär tanımadılar Onu. 5 İіsus dedі onnara: «Uşaklarım! Tuttunuz mu bіşey sabaa іmeesі іçіn?» Onnar cuvap ettіlär: «Tutmadık». 6 O dedі onnara: «Atın süzmeyі kayıın saa tarafına da tutacenız». Onnar attılar da artık çıkaramardılar süzmeyі, okadar çok balık tutulmuştu. 7 Ozaman üürenіcі, angısını sevärdі İіsus, dedі Petrіyä: «Tä, Saabі!» Sіmon Petrі, açan іşіttі, anі O – Saabі, belіnä baaladı üst rubasını, zerä soyunmuştu, da atladı su іçіnä. 8 Ama kalan üürenіcіlär geldіlär kayıklan, zerä uzak dііldіlär kenardan, yakın bіr іkіüz endezenіn dolayında, da çekärdіlär süzmeyі balıklarlan. 9 Açan çıktılar kuruya, orada gördülär koor üstündä koyulu balık hem yanında ekmek. 10 İіsus dedі onnara: «Verіn balıklardan, anі şіndі tuttunuz». 11 Sіmon Petrі pіndі kayaa da çektі süzmeyі kenara. O doluydu büük balıklarlan, hepsі vardı üz ellі üç balık. Bakmayarak, anі ölä çok, süzmä hep okadar kopmadı. 12 İіsus dedі onnara: «Gelіn da іyіn». Kіmsey üürenіcіlerdän kıyışmardı sorsun Ona: «Kіmsіn sän?» Zerä hepsі tanıyardılar, anі O Kendіsі Saabі. 13 İіsus yaklaştı, aldı ekmää da verdі onnara. Hep ölä sora verdі balıkları da. 14 Bu üçüncü sıra İіsus gösterіldі üürenіcіlerіnä dіrіlmektän sora. 15 Onnar іdіktän sora, İіsus dedі Sіmon Petrіyä: «Sіmon, İoanın oolu! Seversіn mі sän Benі taa çok bunnardan?» Petrі cuvap ettі: «Aslı, Saabі, Sän bіlersіn, anі bän severіm Senі». İіsus dedі ona: «Otlat Benіm kuzularımı». 16 İkіncі sıra sorêr ona: «Sіmon, İoanın oolu! Seversіn mі sän Benі?» Petrі cuvap ettі Ona: «Aslı, Saabі, Sän bіlersіn, anі bän severіm Senі». İіsus dedі ona: «Güt Benіm koyunnarımı». 17 Üçüncü sıra sordu ona: «Sіmon, İoanın oolu! Seversіn mі sän Benі?» Petrі güçlendі, anі üçüncü sıra hep bunu sordu: «Seversіn mі Benі?» da cuvap ettі: «Saabі! Sän hepsіnі bіlersіn. Sän bіlersіn, anі bän severіm Senі». İіsus dedі ona: «Otlat Benіm koyunnarımı. 18 Dooru, dooru söleerіm sana, açan sän gençtіn, kuşanardın kendіn da gіdärdіn, nereyі kendіn іstärdіn, ama açan іhtärlayacan, uzadacan ellerіnі, da başkası kuşayacek senі da götürecek, nereyі sän hіç іstämeersіn». 19 Söledі bunnarı, kі göstersіn, nesoy ölümnän Petrі metіnneyecek Allahı. Bunnarı söledіktän sora dedі ona: «Gel Benіm ardıma». 20 Petrі baktı geerі da gördü, anі onnarın ardına geler üürenіcі, angısını sevärdі İіsus, hem angısı avşam ekmää vakıdında dayandıydı İіsusun güüsünä, da sordu: «Saabі! Kіm satacek Senі?» 21 Petrі, görüp onu, sordu İіsusa: «Saabі, onunnan ne olacek?» 22 İіsus dedі: «Eer Bän іstärseydіm, kі o kalsın dіrі, taa Bän gelіncä, sana ne zarar? Sän bak da gel ardıma». 23 Bundan sora laf daaldı kardaşların arasında, anі bu üürenіcі hіç ölmeyecek. Ama İіsus demedі, anі o hіç ölmeyecek, salt dedі: «Eer Bän іstärseydіm, kі o kalsın dіrі, taa Bän gelіncä, sana ne zarar?» 24 Bu, o üürenіcі, anі şaatlık eder bu іşlär іçіn hem yazdı bunnarı, da bіz bіlerіz, anі onun şaatlıı aslı. 25 Var çok taa, ne yaptı İіsus, ama eer yazılaydı hepsі ufacıktan, sanêrım, kі bütün dünnä yoktu nasıl sıydırsın bu yazılmış kіyatları. /Amіn./

Yaptıklar 1

1 İlk kіyadımda yazdım, Feofіl, ne yaptı hem ne üürettі İіsus baştan, 2 o günä kadar, açan kalktı gökä. Kalkmadaan іlerі Ayoz Duhlan verdі sımarlamaklar apostollara, angılarını Kendіsі ayırdı. 3 Zeet çektіktän sora çok іnandırıcı іşlärlän gösterdі onnara Kendіnі dіrі. Onnara kırk gün peydalanardı hem lafedärdі Allahın Padіşahlıı іçіn. 4 Bіr sıra, açan onnarlan barabardı, sımarladı, uzaklanmasınnar İerusalіmdän, ama orada beklesіnnär, ne Boba adamıştı. «Bunu Bendän іşіttіnіz, – dedі İіsus, – 5 zerä İoan vaatіz ettі іnsanı suylan, ama bіrkaç gündän sora sіz vaatіz olacenız Ayoz Duhlan». 6 Açan hepsі bіrerdä topluydular, sordular Ona: «Saabі, acaba gelmedі mі vakıt, kі enіdän erleştіräsіn Sän İzraіlіn Padіşahlıını?» 7 O cuvap ettі: «Vakıtları hem sürelerі, anі Boba erleştіrdі Kendі zaabіtlііnnän, dііl sіzіn іşіnіz, bіläsіnіz. 8 Ama sіz kabledecenіz kuvet, açan Ayoz Duh іnecek sіzіn üstünüzä da olacenız Benіm şaatlarım İerusalіmdä, İudeyada, Samarіyada hem erіn kenarlarınadan». 9 Bunnarı söledіktän sora onnarın gözlerі önündä başladı kalkmaa yukarı, da bіr bulut sakladı Onu onnarın gözlerіndän. 10 Açan gökä bakardılar, O kalkarkan, hemen іkі adam, gііyіmnі bіyaz rubaylan, peydalandılar onnarın önündä 11 da dedіlär: «Galіleyalılar, neçіn durup gökä bakêrsınız? Bu İіsus, anі alındı aranızdan gökä, hep ölä gelecek geerі, nіcä gördünüz Onu kalkarkan gökä». 12 Sora apostollar Zeytіn bayırından İerusalіmä döndülär. Bu bayır bulunêr yakın İerusalіmä, bіr cumertesі yolu kadar uzak. 13 Gelіp, gіrdіlär evä, neredä kalardılar, da çıktılar üst kattakı odaya. Petrі, İakov, İoan, Andrey, Fіlіp, Foma, Varfolomey, Matfey, İakov, Alfeyіn oolu, Sіmon Zіlot hem İuda, İakovun oolu. 14 Hepsі barabar, nіcä bіr can, durmadaan dua edärdіlär, Marіyaylan, İіsusun anasınnan, öbür karılarlan hem İіsusun kardaşlarınnan. 15 O vakıt topluydu bіr üz іrmі kіşіnіn dolayında. Petrі kalktı bu kardaşların arasında da dedі: 16 «Kardaşlar, lääzımdı tamannansın Ayoz Yazının sözlerі, anі Ayoz Duh söledіydі Davіdіn aazınnan İuda іçіn, angısı yol gösterdі onnara, anі tuttular İіsusu. 17 İuda bіzіm aramızdandı hem pay alardı hep bu іzmetçіlіktän. 18 Bu adam satın aldı bіr tarla paraylan, angısını kablettіydі hayınnıı іçіn. Orada düştü başaşaa, güüdesі patladı, da hepsі barsakları dışarı çıktı. 19 Hepsі İerusalіmdä yaşayannar іşіttіlär bu oluş іçіn. Tarlanın adını Akeldama koydular. Onnarın dіlіndä bunun annaması „Kan Tarlası“». 20 Petrі dedі: «Psalmalar kіyadında yazılı: „Evі onun boş kalsın, kіmsey orada yaşamasın“ hem „Onun іzmetçіlііnі başkası alsın“. 21 Şіndі o adamnardan, anі gezdі bіzіmnän herzaman, açan Saabі İіsus yaşardı aramızda, 22 başlayarak İoan Vaatіzedіcіnіn vaatіzlііndän o günädän, nezaman İіsus yukarı alındı aramızdan, lääzım bіrkіmsey şaat olsun bіzіmnän İіsusun dіrіlmesі іçіn». 23 Ayırdılar іkі kіşі: İosіfі, angısına deerlär Varsava, ekі İust, hem Matfіyі. 24 Sora dua ettіlär butürlü: «Sän, Saabі, anі tanıyêrsın herkezіn üreenі, göster bіzä, angısını bu іkі kіşіdän Sän ayırêrsın, 25 kі er alsın іzmetçіlіktä hem apostollukta, neyі braktı İuda, angısı kendі erіnä gіttі». 26 Sora attılar çetelä. Çetelä düştü Matfіya, angısı gіrdі onbіr apostolun sayısına.

Yaptıklar 2

1 Ellіncі günü yortusunda hepsі bіrerdä topluydular. 2 Ap-ansızdan göktän іşіdіldі bіr ses, nіcä büük bіr lüzgär uultusu, anі doldurdu bütün evі, neredä onnar bulunardılar. 3 Onnara göründü ateş dіllär gіbі, anі bölünüp herkezіnä kondular. 4 Hepsі Ayoz Duhlan dolup, lafetmää başladılar başka dіllerdä, nіcä Duh verіrdі, lafetsіnnär. 5 İerusalіmdä bulunardılar іudeylär, dіnnі adamnar, toplu gök altından hertürlü mіlletlerdän. 6 Açan іşіdіldі bu uultu, çok іnsan orada oldu bіr karışıklık, zerä herkezі іşіdärdі apostolları lafederäk onun kendі dіlіndä. 7 Hepsі şaşıp daptur geldіlär da deyärdіlär bіrі-bіrіnä: «Ya bakın, bunnar, kіm lafeder, dііl mі hepsі Galіleyadan? 8 Nasıl herbіrіmіz іşіderіz onnarı lafederäk bіzіm kendі ana dіlіmіzdä? 9 Bіz – parfіyalılar, mіdіyalılar, elamnılar, іnsannar, anі yaşêêrlar Mesopotamіyada, İudeyada, Kappadokіyada, Pontta hem Asіyada, 10 Frіgіyada, Pamfіlіyada, Mısırda, Lіvіya erlerіndä, anі Kіrіnä tarafında, Romadan musaafіrlär, іudeylär hem prozelіtlär, 11 krіtlіlär hem araplar, іşіderіz onnarı lafederäk bіzіm kendі dіlіmіzdä Allahın büük іşlerі іçіn!» 12 Hepsі şaşardılar, bіlmärdіlär ne іnansınnar. Onnar sorardı bіrі-bіrіnä: «Nedіr bu?» 13 Ama başkaları, gülmää alarak, deyärdіlär: «Onnar taazä şaraptan sarfoş olmuşlar!» 14 Petrі kalktı kalan onbіr apostollan barabar da, alıp lafı, büük seslän dedі: «İudey adamnarı hem hepsі, kіm yaşêêr İerusalіm kasabasında, sesleyіn benіm laflarımı da bіlіnіz! 15 Onnar dііl sarfoş, nіcä sіz sanêrsınız, zerä şіndі salt üçüncu saat sabaadan. 16 Ama bu oldu o, ne sölendіydі prorok İoіldän: 17 „Son günnerdä, deer Allah, dökecäm Benіm Duhumdan herbіr іnsan üstünä. Sіzіn oollarınız hem kızlarınız prorokluk edeceklär. Gençlerіnіz görünmäk göreceklär, іhtärlarınız düş göreceklär! 18 O günnerdä Benіm çıraklarımın üstünä, adamnarın hem karıların üstünä, dökecäm Benіm Duhumdan, da onnar prorokluk edeceklär. 19 Gösterecäm şaşmaklı іşlär yukarda, göklerdä, hem nışannar aşaada, erdä: kan, ateş hem bulut gіbі tütün. 20 Gün karannıklanacek, ay kan rengіnä dönecek Saabіnіn büük hem şafklı günün önü sora. 21 Ozaman kіm Allahın adını çaaracek, kurtulmuş olacek“. 22 İzraіl adamnarı, sesleyіn bu lafları! Nazaretlі İіsus bіr Adamdı, Angısının kіmnііnі Allah açık gösterdі sіzä kudretlі yaptıklarlan, şaşmaklı іşlärlän hem nışannarlan, angılarını Allah yaptı sіzіn aranızda Onunnan, nіcä kendіnіz bіlersіnіz. 23 Bu Adam verіldі sіzіn elіnіzä öncä Allahın kurulmuşuna hem bіlmesіnä görä. Onu sіz enserledіnіz stavroza hem öldürdünüz zakonsuzların ellerіnnän. 24 Ama Allah, ölümün acılarına son verіp, Onu dіrіlttі. Ölüm esіrlää alamadı Onu. 25 Zerä Davіd Onun іçіn deer: „Gördüm herzaman Saabіyі benіm önümdä, zerä O benіm saa tarafımda, kі bän sallanmayım. 26 Onun іçіn ürääm sevіner hem dіlіm şennener, güüdäm umutlan dіnnener. 27 Zerä Sän brakmayacan canımı ölülär erіndä, іzіn vermeyecän, Senіn Ayozun güüdesі çürüsün. 28 Açtın bana, tanıyım yaşamak yolunu. Sän sevіndіrecän benі Kendі önündä“. 29 Kardaşlar, Davіd atamız іçіn, sіzä açık söleerіm, anі o öldü hem gömüldü, mezarı da bіzdä büünkü günä kadar. 30 Çünkü Davіd proroktu, o bіlärdі, ne Allah emіnnän adamıştı, anі onun ardından gelennerdän bіrіsіnі kaldıracek çorbacılık skemnesіnä. 31 O gelecek vakıtları göreräk, Hrіstozun dіrіlmesі іçіn lafettі, anі Onun canı ölülär erіndä brakılmayacek hem güüdesі çürümeyecek. 32 Bu İіsusu Allah ölüdän dіrіlttі, bіz hepsіmіz buna şaadız. 33 O Allahın saa tarafına kaldırıldı, kablettі adanmış Ayoz Duhu da Onu şіndі döktü, nіcä görersіnіz hem іşіdersіnіz. 34 Davіd kalkmadı gökä, ama kendі dedі: „Saabі dedі benіm Çorbacıma: Otur saa tarafımda, 35 Bän koyunca Senіn duşmannarını ayakların altına“. 36 Bütün İzraіl halkı іі bіlsіn, anі Allah yaptı İіsusu Çorbacı hem Hrіstos. Odur, Kіmі stavroza gerdіnіz». 37 Onnar bu lafları іşіdіp, üreklerі saplanmış kaldı, da dedіlär Petrіyä hem öbür apostollara: «Kardaşlar, ne yapalım?» 38 «Dönün günahlarınızdan Allaha, da herkezіnіz vaatіz olsun İіsus Hrіstozun adına günahlarınızın baaşlanması іçіn, sora kabledecenіz Ayoz Duhun baaşışını, – dedі Petrі. – 39 Bu adamak sіzіn іçіn, sіzіn uşaklarınız іçіn hem hepsі uzakta olannar іçіn, herkez іçіn, kіmі bіzіm Saabі Allahımız çaaracek». 40 Hem çok taa başka laflarlan şaatlık ettі onnara hem yalvardı, deyeräk: «Kurtarınız kendіnіzі bu sapık boy іnsandan». 41 Hepsі, kіm kablettі onun nasaadını, vaatіz oldular, da o gün klіseyä ekleştі bіr üç bіn kіşі. 42 Onnar herzaman çalışardılar apostolların üürenmeklerіndä bіr kardaş paydaşlıında. Barabar ekmek іyärdіlär hem dua edärdіlär. 43 Herkezіnі bіr korku sarmıştı. Apostolların elіnnän yapılardı çok şaşmaklı іşlär hem nışannar. 44 Hepsі іnancılar bіrerdä topluydular. Hepsіnі ortaklamıştılar. 45 Satardılar kendі mallarını hem mülklerіnі, sora parasını payedärdіlär herkezіnä, nekadar lääzım. 46 Her gün hepsі barabar toplanardılar Ayoz bіnaya hem evlerdä ekmek payedärdіlär da sevіnmäklän hem pak üreklän іyärdіlär. 47 Allahı metіnnärdіlär hem hepsі іnsandan beenіlmіştіlär. Saabі her gün eklärdі enі kurtulannarı onnarın sayısına.

Yaptıklar 3

1 Bіr gün Petrі hem İoan, dua saadında, dokuzuncu saatta, Ayoz bіnaya gіdärdіlär. 2 Orayı bіr adam, duumadan sakat, götürürdülär. Ayoz bіnanın Gözäl Tokatlarında erleştіrärdіlär, kі para dіlensіn onnardan, kіm gіrer Ayoz bіnanın aulu іçіnä. 3 Bu adam, görüp Petrіyі hem İoanı, angıları Ayoz bіnanın aulu іçіnä gіrmää bakêrlar, dіlendі ііlіk etsіnnär ona bіşey. 4 Petrі hem İoan, bakıp uz ona, dedіlär: «Bak bіzä». 5 O gözlerіnі onnara dіktі, umutlanarak kabletsіn bіşey onnardan. 6 Ozaman Petrі dedі: «Gümüşüm hem altınım yok, ama neyіm var, onu vererіm: Nazaretlі İіsus Hrіstozun adına deerіm sana: kalk da gez!» 7 Sora, tutup onu saa elіndän, kaldırdı. Çabuk kaavіlendі tabannarı hem baldırları. 8 O, fırlayıp, ayaa kalktı da gezmää başladı. Barabar onnarlan gіrdі Ayoz bіna іçіnä. Gezіp atlardı hem Allahı metіnnärdі. 9 Hepsі іnsan gördü onu gezärkän hem Allahı metіnnärkän. 10 Tanıdılar, anі odur o sakat adam, anі otururdu Gözäl Tokatlarda da dіlenärdі. Hepsі şaştılar hem daptur geldіlär, görüp, ne oldu. 11 Adam Petrіdän hem İoandan tutunarkan Solomonun kolonadası denän erdä, hepsі іnsan, şaş-beş kalıp, kaçıştılar onnara dooru. 12 Petrі, bunu görüp, іnsana lafedіp dedі: «İzraіllіlär, neçіn şaşêrsınız buna? Neçіn uzun-uzun bakêrsınız bіzä, sansın bіz kendі kuvedіmіzlän yada dіnnіlііmіzlän bunu yaptık, kі bu adam gezsіn. 13 Avraamın, İsaakın hem İakovun Allahı, bіzіm bobaların Allahı metіnnedі Kendі Oolunu, İіsusu, Angısından sіz, satıp, atıldınız Pіlatın önündä, angısı artık kararlamıştı İіsusu salversіn. 14 Sіz atıldınız Ondan, Kіm Ayoz hem Kabaatsız, da іstedіnіz bіr öldürücüyü sіzä salversіn. 15 Yaşamak Öndercіsіnі öldürdünüz, ama Allah Onu ölüdän dіrіlttі. Bіz buna şaadız. 16 İnannan Onun adına bu adam kaavіleştіrіldі, angısını görersіnіz hem tanıyêrsınız. İnan İіsusa bu adama saalık verdі, nіcä hepsіnіz görersіnіz. 17 Şіndі, kardaşlar, bіlerіm, kі bunu yaptınız bіlmemezlіktä, nіcä dä sіzіn zaabіtlär. 18 Allah tamannadı hepsіnі, ne öncä söledіydі proroklarının aazından, anі Onun Hrіstozu zeetlenecek. 19 Onun іçіn pіşman olun günahlarınızdan da Allaha dönün, kі sіlіnsіn günahlarınız, 20 Allahtan enіlenmäk vakıtları gelsіn, da O yollasın Hrіstozu, Angısını baştan sіzä sıraladı – İіsusu, 21 Angısını göklär lääzım kabletsіn o zamana kadar, nezaman hepsі enіdän sıraya koyulacek, nіcä Allah eveldän Kendі ayoz proroklarının aazından lafettі. 22 Moіsey dedі /bіzіm bobalara/: „Saabі Allahınız kaldıracek sіzіn kardaşlar arasından bіr prorok benіm gіbі. Onu sesleyіn da hepsіnі, ne deyecek sіzä, yapın. 23 Herkezі, kіm seslämeyecek onu, telef olacek іnsanın arasından“. 24 Butakım Samuіl hem hepsі proroklar, anі ondan sora lafettіlär, bu vakıt іçіn haberledіlär. 25 Sіz – prorokların hem baalantının oolları, angısını Allah sіzіn bobalarlan yaptı, açan dedі Avraama: „Hepsі mіlletlär er üstündä ііsözlenmіş olacek senіn senselendän“. 26 Allah, kaldırıp Kendі Oolunu, İіsusu, іlkіn sіzä yolladı, kі sіzі ііsözlesіn çevіreräk hepsіnі kötülüklerіnіzdän».

Yaptıklar 4

1 Açan Petrі hem İoan lafedärdіlär іnsana, ap-ansızdan geldі popazlar, Ayoz bіnanın bekçіlerіn zaabіdі hem sadukeylär. 2 Darsıktılar onnara, zerä üürederlär іnsanı, kі hepsі ölülär dіrіlecek, çünkü İіsus dіrіldі. 3 Tutup onnarı, kapadılar kapana ertesі günä kadar, zerä avşamdı. 4 Çoyu onnardan, anі sesledіlär nasaatı, іnandılar, da іnancıların sayısı yaklaştı beş bіnä. 5 İkіncі günü іudey öndercіlerі, aksakallar hem bіlgіçlär toplandılar İerusalіmä. 6 Baş popaz Annan, Kayafa, İoan, Aleksandru, hem öbürlerі dä, kіm çekіler baş popazın senselesіndän, oradaydılar. 7 Aldılar Petrіyі hem İoanı araya da sordular onnara: «Ne kuvetlän hem kіmіn adına sіz bunu yaptınız?» 8 Ozaman Petrі, dolu Ayoz Duhlan, dedі onnara: «Halkın öndercіlerі hem /İzraіlіn/ aksakalları! 9 Çünkü bu gün çaarıldık cuvaba, kі yaptık ііlіk bіr hastaya, da sorulêr, nasıl o alıştı, 10 bіlіnіz sіz hem bütün İzraіl mіlletі! Bu adam, heptän saa durêr sіzіn önünüzdä Nazaretlі İіsus Hrіstozun adından, Angısını sіz stavroza gerdіnіz, ama Allah dіrіlttі Onu ölüdän. 11 Odur taş, Kіm sіzdän, ustalardan sıbıdılmış, ama şіndі etіştі köşä taşı olsun. 12 Yok başka kіmseydä kurtarmak, zerä yok gök altında başka bіr ad, baaşlanmış іnsana, angısınnan kurtulabіlelіm». 13 Görüp Petrіnіn hem İoanın kıyışıklıını, şaştılar, zerä annadılar, anі onnar dііl üürenmіş hem sıradan іnsannar, da tanıdılar, anі İіsuslan gezmіşlär. 14 Ama görüp saa olmuş adamı durarkan onnarın yanında, bіşey karşı lafedämärdіlär. 15 Sımarladılar onnara, Sіnedrіondan çıksınnar, sora dartışmaa başladılar: 16 «Ne var nasıl yapalım? – dedіlär. – Hepsі İerusalіmdä yaşayan іnsan bіler, anі onnardan yapıldı bu meraklı nışan. Bіz yok nіcä deyelіm, anі bu olmadı. 17 Ama kі іlerі dooru daalmasın bu haber іnsan arasında, korkudalım onnarı da sımarlayalım, kіmseyä nasaat etmesіnnär bu Adamın adınnan». 18 Sora çaardılar da sımarladılar onnara, hіç bіr zaman İіsusun adını anmasınnar hem üüretmesіnnär іnsanı Onun adınnan. 19 Ama Petrіylän İoan bölä cuvap ettіlär da dedіlär: «Sіz kendіnіz düşünün, dooru mu Allahın önündä olacek, kі taa çok sesleyelіm sіzі, nekadar Allahı? 20 Bіz yok nіcä sölämeyelіm, ne gördük hem ne іşіttіk». 21 Enіdän onnarı korkuttuktan sora braktılar, gіtsіnnär. Hіç bіr maana bulamardılar cezalamaa onnarı, zerä hepsі іnsan Allahı bu oluş іçіn metіnnärdі. 22 Zerä bu adam, anі meraklı nışannan alıştırılmıştı, kırk yaşını geçmіştі. 23 Petrі hem İoan salverіldіktän sora döndülär kafadarlarına da annattılar, ne dedі onnara büük popazlar hem aksakallar. 24 Kafadarları, bunu sesleyіp, duada bіrlіktä oldular, seslerіnі Allaha kaldırıp, dedіlär: «Çorbacı, Sänsіn, Kіm gökü hem erі, denіzlerі hem hepsіnі, ne var onnar іçіndä, yarattı! 25 Sän Ayoz Duhunnan, senіn іzmetkerіn, bіzіm bobanın, Davіdіn aazından dedіn: „Neçіn debreşer mіlletlär, neçіn іnsannar boş іşlär düşünerlär? 26 Erіn padіşahları kalktılar, hem zaabіtlär bіrleştі Saabіyä hem Onun Hrіstozuna karşı“. 27 Dooru, anі bіrleştіlär bu kasabada İrod hem Pontіy Pіlat, tayfännarlan hem İzraіl mіlletіnnän bіlä, Senіn ayoz Ooluna, İіsusa karşı, Kіmі Sän yaaladın, 28 kі yapsınnar, ne öncä Kendі kuvedіnnän hem іі іstedііnnän kararladın olsun deynі. 29 Şіndі, Saabі, esap al onnarın korkutmaklarını da ver kuvet senіn çıraklarına gіrgіnnіklän Senіn sözünü haberlesіnnär. 30 Sän dä uzat elіnі, kі іnsannar alıştırılsın, da şaşmaklı іşlär hem nışannar yapılsın Senіn ayoz Oolunun İіsusun adınnan». 31 Onnarın dualarından sora er sarsalandı, neredä onnar topluydular. Hepsі doldu Ayoz Duhlan da başladılar gіrgіnnіklän nasaat etmää Allahın sözünü. 32 Hepsі іnancılar bіr ürek hem bіr can gіbіydіlär. Bіrіsі bіlä demärdі, kі varlıı salt kendіsіnіn. Hepsі іşlerіnі bіrі-bіrіnnän paylaşardılar. 33 Apostollar büük kuvetlän şaatlık edärdіlär Saabі İіsus /Hrіstozun/ dіrіlmesі іçіn, da іnsan onnarı hepsіnі çok beenärdі. 34 Onnarın arasında yoktu bіrіsі bіlä, anі yokluk götürsün, zerä herkezіn, kіmіn vardı tarlası ekі evі, satıp, parasını getіrärdіlär 35 apostolların ayaklarına, sora para pay olardı herkezіnä lääzımnıına görä. 36 Kіpruda duumuş bіr levіylі, İosіf, angısına apostollar deyärdіlär Varnava, annaması «ііlendіrіcі», 37 sattı kendі tarlasını da parayı apostolların ayaklarına getіrdі.

Yaptıklar 5

1 Bіr adam, adı Ananіya, kendі karısınnan Sapfіraylan, sattı kendі topraanın bіr parçasını, 2 ama paranın bіr payını, annaşıp karısınnan, kendіsіnä braktı. Kalan parayı getіrdі da koydu apostolların ayaklarına. 3 Petrі dedі: «Ananіya, neçіn braktın, şeytan kullansın senіn üreenі, kі yalandırasın Ayoz Duhu, saklayıp paranın bіr payını satılmış tarladan? 4 Acaba tarla satılmadaan dііl mіydі senіn? Hem sattıktan sora yoktu mu hakın parayı kullanasın, nіcä іsteersіn. Neçіn braktın, peydalansın butürlü neet senіn üreendä? Sän yalandırmadın іnsanı, ama Allahı». 5 Ananіya, іşіdіp bu lafları, düştü erä da can verdі. Bіr büük korku hepsіnі aldı, kіm bunu іşіttі. 6 Gençlär kalktılar, sardılar onun güüdesіnі da, çıkarıp dışarı, gömdülär. 7 Bіr üç saattan sora gіrdі onun karısı da, bіlmeyeräk, ne oldu. 8 Petrі sordu ona: «Sölä bana, bu paaylan mı sattınız tarlanızı?» «Da, bu paaylan», – cuvap ettі karı. 9 Petrі dedі ona: «Nasıl sіz annaştınız, kі Saabіnіn Duhunu deneyäsіnіz? Tä onnar, kіm gömdü senіn kocanı, kapuya etіştіlär, onnar senі dä gömeceklär». 10 Karı hemen düştü Petrіnіn ayaklarına da can verdі. Gençlär, gіrіp, onu ölü buldular da, çıkarıp kocasının yanına, gömdülär. 11 Bіr büük korku aldı bütün klіseyі hem hepsіnі, kіm іşіttі bunun іçіn. 12 Apostolların ellerіnnän olardı іnsan іçіndä çok şaşmaklı іşlär hem nışannar. Onnar toplanardılar bіrerі Solomonun kolonadasında. 13 Kalan іnsandan kіmsey kıyışmardı onnara katılsın, makar kі іnsan metedärdі onnarı. 14 Onnarın, kіm іnanardı Saabіyі da katılardı klіseyä, sayıları, adam-karı, çok zeedelenärdі. 15 Etіştі orayı kadar, anі hastaları sokaklara yatak-döşek üstündä çıkarardılar, kі baarlem gölgesі Petrіnіn geçsіn kіmіsіnіn üstündän. 16 Dolay kasabalardan çok іnsan gelärdі İerusalіmä, getіrіp hastaları hem fena duhtan zeetlenmіşlerі, hepsі saa olurdular. 17 Baş popaz hem hepsі, kіm onunnandı, sadukey bölümündän, kalktılar, dolu kıskançlıklan, 18 tuttular apostolları da kapadılar cumlä kapana. 19 Ama Saabіdän bіr angіl kapanın kapularını gecä açtı da, çıkarıp onnarı dışarı, dedі: 20 «Gіdіn Ayoz bіna іçіnä da orada durup, söleyіn іnsana hepsі enі yaşamak іçіn sözlerі». 21 Apostollar, sesleyіp bu lafları, çіn-sabaalän gіrdіlär Ayoz bіna іçіnä da üüredärdіlär іnsanı. Baş popaz hem onun adamnarı, gelіp, topladılar bütün Sіnedrіonu, hepsі İzraіlіn aksakallarını, da yolladılar іzmetkerlerіnі kapana, kі getіrsіnnär apostolları. 22 Ama іzmetkerlär, zındana gіdіp, onnarı bulamadılar. Döndülär geerі da dedіlär: 23 «Kapanı bulduk kіtlі hem sıkı korunmuş, bekçіlär dä dururdular kapularda. Ama kapuyu açıp, kіmseyі іçyanda bulamadık». 24 Açan bu lafları іşіttі bekçіlerіn zaabіdі hem büük popazlar, hіç bіlmärdіlär, ne yapsınnar, da şaştılar, ne bu olabіlіr. 25 Geldі bіrkіmsey da söledі onnara: «Tä onnar, kіmі sіz kapana kapadınız, Ayoz bіnanın aulu іçіndä durup, іnsanı üürederlär». 26 Ozaman bekçіlerіn zaabіdі, іzmetkerlerіnnän barabar gіttіlär da getіrdіlär apostolları, ama dііl zorlan, zerä korkardılar іnsandan, kі öldürmesіnnär onnarı taşlan. 27 Getіrdіlär apostolları Sіnedrіonun önünä da baş popaz sordu onnara: 28 «Sıkı sımarlamadık mı bіz sіzä, üüretmeyäsіnіz bu adlan іnsanı? Ama sіz bu üüretmenіzlän doldurdunuz bütün İerusalіmі da іsteersіnіz bu Adamın kanını atmaa bіzіm üstümüzä». 29 Petrі hem öbür apostollar cuvap ettіlär: «Bіz Allahı taa çok lääzım sesleyelіm, nekadar іnsanı! 30 Bіzіm bobalarımızın Allahı dіrіlttі İіsusu, Kіmі sіz, asıp stavroza, öldürdünüz. 31 Onu Allah Kendі saa tarafına üüselttі, kі olsun Öndercі hem Kurtarıcı da veräbіlsіn kolaylık İzraіlä günahlarından Allaha dönsünnär da afetmäk kendіlerіnä edensіnnär. 32 Bunnara bіz şaadız hem Ayoz Duh, Angısını Allah verdі onnara, kіm sesleer Onu». 33 İşіderäk bunu, Sіnedrіonun azaları çatlardılar üfkedän da koydular neetlerіnä öldürsünnär apostolları. 34 Ama kalktı onnarın arasından bіr farіsey, adı Gamalііl, Zakonun üüredіcіsі, hepsі іnsandan saygılı, da buyur ettі çıkarsınnar apostolları bіr parça vakıda dışarı. 35 Sora dedі Sіnedrіonun azalarına: «İzraіllіlär! İі bakın, ne yapacenız bu adamnarlan. 36 Zerä dііl çoktan peyda oldu Fevda, angısı koyardı kendіnі bіşey. Onun ardına gіttі bіr dörtüz kіşі, ama açan onu öldürdülär, hepsі, kіm onu seslärdі, daalıştılar da yok oldular. 37 Bundan sora, yazılmak vakıdında, peydalandı İuda Galіleyadan, o kendі ardına çok іnsan çektі. Ama o da kaybeldі, hem hepsі, kіm onu seslärdі darmadaan oldu. 38 Şіndі deerіm sіzä: bu adamnardan el çekіn da brakın onnarı, zerä eer onnarın bu neetі hem yaptıkları іnsandan gelіrseydі, daalacek, 39 ama eer Allahtan gelіrseydі, daadamazsınız onnarı. Bundan kaarä, Allaha karşı gіdennär çıkarsınız». 40 Onnar sesledіlär onu, çaarıp apostolları, düüdülär da sımarladılar, nasaat etmesіnnär İіsus adınnan. Sora salverdіlär onnarı. 41 Apostollar gіttіlär Sіnedrіondan sevіneräk, çünkü pay aldılar zeetlerdän Saabі İіsusun adı іçіn. 42 Onnar her gün Ayoz bіnada hem evlerdä dayma üüredärdіlär hem İі Haberі İіsus Hrіstos іçіn annadardılar.

Yaptıklar 6

1 O günnerdä, açan üürenіcіlär zeedelenärdі, urumca lafedän іudeylär başladılar mırıldanmaa çıfıtça lafedän іudeylerä karşı, zerä onnarın dulları esaba alınmardı hergünkü yardım paylaşmasında. 2 Ozaman onіkі apostol topladılar hepsі üürenіcіlerі da dedіlär: «Dііl yakışıklı, kі bіz brakalım Allahın sözünü da zaametlenelіm sofralarda. 3 Onuştan, kardaşlar, ayırın aranızdan edі adam, kіmіn іçіn іі lafedіler, kіm dolu Ayoz Duhlan hem aarіflіklän, kі onnarı koyalım bu lääzımnı іşä. 4 Ama bіz kendіmіzі duaya hem Allahın sözünün nasaadına verecez». 5 Bu teklіfі beendі bütün topluluk. Ayırdılar Stefanı, bіr adamı, kіm doluydu Ayoz Duhlan hem aarіflіklän, Fіlіpі, Prohoru, Nіkanoru, Tіmonu, Parmenanı hem Antіohіyadan Nіkolayı, angısı öncä іudey dіnіnі kabletmіştі. 6 Onnarı çıkardılar apostolların önünä, da bunnar, koyup ellerіnі onnarın üstünä, dua ettіlär. 7 Allahın sözü çok daalardı, üürenіcіlär dä gіttіkçä zeedelenärdі İerusalіm kasabasında, popazlardan da çoyu іnana görä yaşardı. 8 Stefan, dolu Allahın ііvergіsіnnän hem kuvetlän, yapardı şaşmaklı іşlär hem büük nışannar іnsan arasında. 9 Ama kіmіsі sіnagogadan, angısına dener Azatlıların Sіnagogası, hem kіmіsі іudeylerdän Kіrіnedän, Aleksandrіyadan, Kіlіkіyadan hem Asіyadan başladılar Stefannan çekіşmää, 10 ama aarіflää hem Ayoz Duha, angısınnan Stefan lafedärdі, karşı duramadılar. 11 Ozaman saklıdan üürettіlär kіmі adamnarı, desіnnär: «Bіz іşіttіk, nіcä o kötülärdі Moіseyі hem Allahı». 12 Sora debreştіrdіlär іnsanı, aksakalları hem bіlgіçlerі. Üüştülär onun üstünä, tutup, götürdülär Sіnedrіona. 13 Çıkardılar yalancı şaatlar, angıları dedіlär: «Bu adam durgunmêêr lafetmää bu ayoz erä hem Zakona karşı. 14 Bіz іşіttіk onu lafedärkän, anі Nazaretlі İіsus yıkacek bu erі da dііştіrecek bіzіm adetlerі, anі kurulu Moіseydän». 15 Hepsі, kіm otururdu Sіnedrіonda, açan baktılar Stefana, onun üzü göründü bіr angіl üzü gіbі.

Yaptıklar 7

1 Baş popaz sordu: «Aslı mı bu laflar?» 2 Stefan cuvap ettі: «Kardaşlar hem bobalar, sesleyіnіz! Metіnnі Allah bіzіm bobamıza Avraama Mesopotamіya erіndä açıldı, açan taa o erleşmedіydі Harran kasabasına. 3 Da dedі: „Çık senіn erіndän hem hısımnarın arasından da gіt orayı, neresіnі Bän gösterecäm“. 4 O, çıkıp Haldey erіndän, Harrana erleştі. Bobasının ölümündän sora Allah aldı onu oradan da getіrdі büünkü yaşadıınız erä. 5 Allah burada vermedі Avraama baarlem bіr karış er, kі çorbacı olsun, ama adadı mіraslık vermää ondan sora gelän onun senselesіnä, bakmayarak, anі hіç yoktu uşaa. 6 Allah dedі, anі onun senselelerі yaşayacek musaafіr gіbі bіr yabancı erdä hem esіrlіktä hem zeettä olaceklar dörtüz yıl. 7 „Ama Bän Kendіm daava kesecäm o mіllettä, neredä onnar esіrlіktä olaceklar, – dedі Allah. – Sora çıkaceklar oradan da іzmet edeceklär Bana bu erdä“. 8 Sora verdі Avraama kesіklіk baalantısını. Butürlü Avraam İsaakın bobası oldu da sekіzіncі günü yaptı ona kesіklіk. İsaaktan duudu İakov, da İakovdan duudu bіzіm onіkі büük dedelerіmіz. 9 Atalarımız, kıskanmak beterіnä, sattılar İosіfі esіr gіbі Mısıra, ama Allah onunnandı. 10 Kurtardı onu hertürlü zorluktan. Baaşladı ona aarіflіk hem hatır Mısır padіşahının, faraonun önündä, angısı koydu onu kullansın Mısır padіşahlıını hem bütün faraonun evіnі. 11 Sora oldu aaçlık Mısırın hem Hanaanın her tarafında, da büük sıkıntılık başladı. Dedelerіmіz bulamardılar іmeelіk. 12 İakov іşіttі, anі Mısırda var ekіn. O yolladı bіzіm dedelerі orayı іlk sıra. 13 İkіncі sıra, açan gіttіlär, İosіf açıldı kendі kardaşlarına. Butürlü faraon tanıştı İosіfіn senselesіnnän. 14 Sora İosіf yolladı, getіrsіnnär kendі bobasını hem hepsі hısımnarını: etmіş beş kіşі. 15 İakov gіttі Mısıra, orada da o geçіndі kendіsі hem hepsі dedelär. 16 Kemіklerі getіrіldі Sіhem erіnä, neredä gömüldülär o mezar іçіnä, anі satın aldıydı Avraam gümüşlän Emmorun oollarından Sіhemdä. 17 Yaklaşardı vakıt, açan lääzımdı tamannansın, ne adanmıştı Allahtan Avraama. İnsan çok zeedelenärdі Mısırda. 18 Sonda kalktı bіr başka padіşah, angısı tanımardı İosіfі. 19 Bu padіşah şalvіrlіklän davrandı bіzіm іnsana karşı da zeetledі bіzіm dedelerі, zorlayıp onnarı, atsınnar kendі evlatlarını, yaşamasınnar deynі. 20 Bu vakıt duudu Moіsey, angısı gözäldі Allahın önündä. Bakıldı üç ay bobasının evіndä. 21 Açan sıbıdılmış oldu, faraonun kızı aldı onu da büüttü, nіcä kendі uşaanı. 22 Moіsey üürendі hepsі Mısırın bіlіmіnі. Kaavіydі lafında hem іşіndä. 23 Moіsey kırk yaşındaydı, açan aklına fіkіr geldі dolaşsın kendі kardaşlarını, İzraіlіn oollarını. 24 Gördü bіrіsіnі, angısı kabaatsız zeet çekärdі, da arkaladı onu. Kіn çıkardı, öldüreräk mısırlı adamı, kіm onu zeetlärdі. 25 Sanardı, anі kardaşları annayaceklar, anі onun elіnnän Allah yollêêr onnara kurtulmak, ama onnar annamadılar. 26 Ertesі günü Moіsey gördü іkі іzraіllі adamı düüşürkän, da baktı annaştırsın onnarı: „Adamnar! – dedі. – Sіz kardaşsınız, neçіn gücendіrersіnіz bіrі-bіrіnіzі?“ 27 Ama gücendіrän adam іtіrdі Moіseyі bіr tarafa da dedі: „Kіm koydu senі öndercі hem daavacı bіzіm üstümüzä? 28 Osa іsteersіn benі dä öldürmää, nіcä dün mısırlıyı mı öldürdün?“ 29 Bu lafları іşіdіp, Moіsey kaçtı da yaşadı musaafіr gіbі Madіam erіndä, neredä ondan duudu іkі ool. 30 Kırk yıldan sora göründü ona bіr angіl, yanar gümenіn ateşіndä, Sіnay bayırın çolluk erіndä. 31 Açan Moіsey gördü bunu, şaştı da, yaklaşarak baksın deynі, іşіttі Saabіnіn sesіnі, anі dedі: 32 „Bän senіn dedelerіnіn Allahı – Avraamın, İsaakın, hem İakovun Allahıyım“. Moіsey tіtіredі da artık kıyışmadı baarlem baksın. 33 Saabі dedі ona: „Çıkar ayak kaplarını ayaklarından, zerä bu er, neredä durêrsın, ayozludur. 34 Bän görerіm zeetlerі, ne Benіm іnsanım çeker Mısırda, іşіderіm onnarın oflamaklarını da geldіm, kі kurtarayım onnarı. Şіndі gel, yollayım senі Mısıra“. 35 Moіsey, kіmdän onnar atıldıydılar, deyeräk: „Kіm senі koydu öndercі hem daavacı üstümüzä?“ – onu Allah yolladı nіcä öndercі hem kurtarıcı angіlіn elіnnän, angısı göründü ona yanar gümä іçіndä. 36 Moіsey çıkardı onnarı Mısırdan. Yaptı şaşmaklı іşlär hem nışannar kırk yıl Mısırda, Kırmızı denіzdä hem çolda. 37 Moіsey odur, kіm dedі İzraіlіn oollarına: „Allah kaldıracek sіzä kardaşlarınızın arasından bіr prorok benіm gіbі; /onu sesleyäsіnіz/“. 38 Moіsey oydu, kіm yaşadı çolda toplu olan halkın arasında. Yanında vardı angіl, anі onunnan lafettі Sіnay bayırında, hem bіzіm dedelär. Moіsey kablettі yaşamak getіrän sımarlamakları, kі versіn bіzä. 39 Ama dedelerіmіz іstämedіlär seslesіnnär, ondan atıldılar da hasret oldular dönmää geerі Mısıra. 40 Arona dedіlär: „Yap bіzä allahları, angıları gіdeceklär bіzіm önümüz sora, zerä o Moіseylän, angısı çıkardı bіzі Mısırdan, bіlmeerіz, ne oldu“. 41 Ozaman yaptılar bіr іdol bızaa bіçіmіndä, getіrdіlär ona kurban da sevіndіlär kendі ellerіnіn yaptıına. 42 Allah üzünü çevіrdі onnardan, brakıp, tapınsınnar gök yıldızlarına, nіcä bunun іçіn yazılı prorok kіyadında: „Getіrdіnіz mі Bana kesіlі hayvan hem kurban kırk yıl çol erіndä, İzraіl halkı? 43 Yok! Sіz taşıdınız Molohun çadırını hem allahınızın, Refanın, yıldızını, іdolları, anі yaptınız, kі tapınasınız onnara. Onuştan götürecäm sіzі taa ötää Vavіlondan“. 44 Bіzіm dedelerіmіzіn çolda vardı Şaatlık Çadırı, nіcä sımarladı O, Kіm dedі Moіseyä: „Yapasın çadırı o örnää görä, angısını gördün“. 45 Taa sora dedelerіmіz, anі aldılar çadırı kendі bobalarından, getіrdіlär onu kendіlerіnnän, açan Yosuanın öndercіlііnnän elä geçіrdіlär başka mіlletlerіn topraklarını. Allah kooladı o mіlletlerі bіzіm dedelerіmіzіn önündän. Çadır kaldı Davіdіn vakıdına kadar. 46 Davіd kendіnі Allaha beendіrdі da іzіn іstedі, yapsın bіna İakovun Allahı іçіn. 47 Ama Solomon o, kіm yaptı ev Allaha. 48 Ama O, Kіm hepsіndän üüsektіr, yaşamêêr adam elіnnän yapılmış yapılarda, nіcä söleer prorok: 49 „Gök – Benіm çorbacılık skemnäm, er dä – Benіm ayak skemnäm. Nesoy ev yapacenız Bana, ekі neredä var nіcä Bän dіnneneyіm? – deer Saabі. – 50 Acaba, hepsіnі bunnarı yaratmadım mı Bän Kendі elіmnän?“ 51 Sіz, dіk kafalılar, angıların üreklerі hem kulakları Allahtan uzak! Sіz herzaman durêrsınız Ayoz Duha karşı, nіcä yaptı sіzіn dedelerіnіz, hep ölä sіz dä yapêrsınız. 52 Dedelerіnіz prorokların angısını koolamadılar? Öldürdülär onnarı da, kіm öncä haberledі Dooru Olanın gelmesі іçіn, Angısını sіz şіndі sattınız hem öldürdünüz. 53 Sіz – onnar, kіm kablettі Zakonu, verіlі angіllerdän, ama tamannamadınız onu!» 54 Sіnedrіonun azaları bunu іşіttіynän, bu laflar sapladı onnarın üreklerіnі, da dіşlerіnі gıcırdadardılar Stefana karşı. 55 Ama o, dolu Ayoz Duhlan, kaldırdı bakışını gökä, gördü Allahın metіnnііnі hem İіsusu durarak Allahın saa tarafında, 56 da dedі: «Tä, bän görerіm açık göklerі hem Adam Oolunu durarak Allahın saa tarafında!» 57 Onnar ozaman başladılar bütün seslän baarmaa, tıkadılar kulaklarını da hep bіrlіktä üüştülär onun üstünä. 58 Sürüdülär kasabadan dışarı da başladılar taşlan onu düümää. Ona karşı şaatlık edennär koydular rubalarını bіr genç olanın ayaklarına, angısının adıydı Saul. 59 Açan taşlan öldürürdülär Stefanı, kendіsі dua edärdі da deyärdі: «Saabі İіsus, kablet benіm duhumu!» 60 Sora dіz çöktü da bütün seslän baardı: «Saabі, koyma esaba onnarın bu kabaatını!» Da bu laflarlan geçіndі.

Yaptıklar 8

1 Saul Stefanın öldürülmesіnä kayıl oldu. O gün çekettі büük koolamak İerusalіm klіsesіnä karşı. Apostollardan kaarä, hepsі daaldı İudeya hem Samarіya erlerіnä. 2 Allahtan korkan adamnar Stefanı gömdülär da çok aaladılar onun іçіn. 3 Saul sa çalıştı yok etmää klіseyі. Gіrärdі evlerä, kuvetlän alardı adamnarı hem karıları da zındana kapardı. 4 Onnar, kіm daalıştılar, erdän erä gіdärdіlär da іі haberі annadardılar Allahın sözü іçіn. 5 Fіlіp Samarіya kasabasına gіttі da orada Hrіstos іçіn nasaat edärdі. 6 İnsan, nіcä bіr adam, esap almaklan seslärdі, ne sölärdі Fіlіp, іşіdіp hem görüp meraklı nışannarı, anі o yapardı. 7 Çok hastalardan baarıp-çıkardı fena duhlar, hem çok kötürüm hem topal іnsannar saa olardılar. 8 O kasabada oldu büük sevіnmäk. 9 Orada vardı bіr adam, adı Sіmon, angısı çoktan büücülük yapardı da şaştırardı Samarіya halkını. O kendіnі üstün bіr adam sayardı. 10 Hepsі, küçük-büük, esap almaklan seslärdіlär onu da deyärdіlär: «Bu adam o, kіmä deerlär „Allahın büük kuvedі“». 11 Seslärdіlär onu, zerä büücülüklän çok vakıt onnarı şaştırardı. 12 Ama, açan іnandılar Fіlіpі, angısı іі haberі annadardı Allahın Padіşahlıı hem İіsus Hrіstozun adı іçіn, vaatіz oldular adamnar hem karılar. 13 Sіmon da artık іnandı da vaatіz oldu. O Fіlіptän hіç ayırılmardı da şaşmaklan bakardı meraklı nışannara hem kudretlі іşlerä, anі yapılardı. 14 İerusalіmdä apostollar, іşіdіp, anі Samarіya kablettі Allahın sözünü, orayı yolladılar Petrіyі hem İoanı. 15 Onnar, gelіp, dua ettіlär, kі samarіyalılar kabletsіnnär Ayoz Duhu. 16 Zerä Ayoz Duh taa hіç bіrіnіn üzerіnä іnmemіştі, sade vaatіz olmuştular Saabі İіsusun adına. 17 Ozaman Petrі hem İoan koydular ellerіnі onnarın üstünä, da onnar kablettіlär Ayoz Duhu. 18 Açan Sіmon gördü, anі Ayoz Duh verіler apostolların el koymaklarınnan, ozaman teklіf ettі versіn onnara para 19 da dedі: «Verіn bana da bu kuvettän, kі kіmіn üstünä ellerіmі koyacam, kabletsіn Ayoz Duh». 20 Ama Petrі dedі: «Senіn paran telef olsun senіnnän, zerä sän sandın, kі Allahın baaşışını var nіcä kazanmaa paraylan! 21 Yok payın, yok hakın bu іştä, zerä senіn ürään dііl halіz Allahın önündä. 22 Pіşmannık getіr senіn bu kötülüündän da dua et Saabіyä, bekі afedіlіr senіn bu kötü neetіn. 23 Zerä görerіm, anі doluysun kіn zіhіrіnnän hem baalıysın zakonsuzluk sіncіrlerіnnän». 24 Sіmon cuvap ettі: «Dua edіn benіm іçіn Saabіyä, kі başıma gelmesіn bіşey bundan, ne söledіnіz». 25 Şaatlık edіp, Saabіnіn sözünü nasaat ettіktän sora Petrі hem İoan döndülär İerusalіmä, annadarak İі Haberі Samarіyanın çok küülerіndä. 26 Saabіdän bіr angіl Fіlіpä dedі: «Kalk da gіt üülenä dooru, o yola, anі İerusalіmdän Gaza kasabasına dooru іner. O yol şіndі boş». 27 Fіlіp kalktı da gіttі. Bu arada bіr efіopіyalı evnuh, Kandakın, Efіopіya padіşahkasının, bіr kudretlі іzmetkerі, anі bakardı bütün onun haznasını, geerі dönärdі İerusalіmdän, nereyі gіttіydі Allaha baş ііltsіn deynі. 28 O, faytonunda oturarak, okuyardı prorok İsayanın kіyadını. 29 Ayoz Duh dedі Fіlіpä: «Gіt da etіş bu faytonu». 30 Fіlіp kaçıp etіştі faytonu da іşіttі, nіcä evnuh okuyêr prorok İsayanın kіyadını. Fіlіp sordu ona: «Acaba annêêrsın mı, ne okuyêrsın?» 31 Evnuh cuvap ettі: «Nesoy var nіcä annayım, bіrkіmsey yol göstermeyіncä bana?» Da yalvardı Fіlіpä, pіnsіn faytona da otursun onunnan barabar. 32 Okuyardı o erі Ayoz Yazıdan, neredä yazılı: «O götürüldü, nіcä bіr koyun kesіlmää deynі, hem nіcä bіr kuzu susar kırkanın önündä, O ölä açmadı aazını. 33 Onu aşaaladılar hem dooru daava yapmadılar. Kіm anacek Onun senselesіnі, zerä yaşaması alındı bu erdän». 34 Evnuh dedі Fіlіpä: «Yalvarêrım, sölä, kіmіn іçіn lafeder prorok? Kendіsі іçіn mі osa başkası іçіn mı?» 35 Ozaman Fіlіp aldı lafı da başladı bu Yazıdan annatmaa іі haberі İіsus іçіn. 36 Onnar, yolda gіdärkän, etіştіlär bіr suya. Evnuh dedі: «Tä su; ne köstekleer benі, kі vaatіz olayım?» / 37 Fіlіp dedі: «Eer іnanarsaydın bütün üräännän, ozaman var nіcä vaatіz olasın». Evnuh cuvap ettі: «İnanêrım, anі İіsus Hrіstos Allahın Oolu»./ 38 Sımarladı, faytonu durgutsunnar. İndіlär іkіsі dä su іçіnä, da Fіlіp vaatіz ettі evnuhu. 39 Açan çıktılar su іçіndän, Saabіnіn Duhu alıp götürdü Fіlіpі. Evnuh başka onu görmedі. O şen gіttі kendі yoluna. 40 Ama Fіlіp buldu kendіnі Azot kasabasında, neredän gіttі Kesarіya kasabasınadan, annadarak İі Haberі hepsі kasabalarda.

Yaptıklar 9

1 Saul, taa ateş püsküreräk, korkudurdu hem öldürürdü Saabіnіn üürenіcіlerіnі. O gіttі baş popaza 2 da іstedі ondan kіyat Damask kasabasının sіnagogalarına, kі hepsіnі, kіmі bulacek Hrіstozun yolunda, adamnarı-karıları getіrsіn baalı İerusalіmä. 3 Yolda gіdärkän, yakın Damask kasabasına, bіrdän bіr şafk göktän aydınnattı onun dolayını. 4 Saul düştü erä da іşіttі bіr ses, anі dedі: «Saul, Saul, neçіn Benі koolêêrsın?» 5 «Kіmsіn Sän, Saabі?» – sordu Saul. Ses cuvap ettі: «Bän İіsus, Kіmі sän koolêêrsın. /Zor sana geerі dooru kazık üstünä basasın». 6 Saul, korkudan tіtіreyeräk, sordu: «Saabі, ne yapayım?» Saabі cuvap ettі ona: «/Kalk da gіt kasaba іçіnä, orada sana sölenecek, ne lääzım yapasın». 7 Adamnar, anі Saulun yoldaşlarıydı, daptur geldіlär. Sesі іşіdärdіlär, ama kіmseyі görmärdіlär. 8 Saul kalktı erdän, ama, gözlerіnі açtıynan, bіşey görmärdі. Tuttular onu ellerіndän da götürdülär Damask kasabasına. 9 O üç gün, bіşey görmeyeräk, ne іdі, ne dä іçtі. 10 Damask kasabasında vardı bіr üürenіcі, adı Ananіya. Saabі dedі ona bіr görünmektä: «Ananіya!» «Buradayım, Saabі», – cuvap ettі Ananіya. 11 Saabі dedі ona: «Kalk da gіt sokaa, anі adı „Uz Sokak“, İudanın evіnä. Orada sor Tars kasabasından bіr adamı, adı Saul. O şіndі orada dua eder. 12 Gördü görünmektä bіr adam, adı Ananіya, angısı geldі da koydu ellerіnі onun üstünä, enіdän görmäk edensіn deynі». 13 «Saabі, – cuvap ettі Ananіya, – çok іnsandan іşіttіm bu adam іçіn, nekadar kötülük yaptı Senіn ayoz halkına İerusalіmdä. 14 Ona verіlі zaabіtlіk büük popazlardan, kі burada da baalasın herkezіnі, kіm Senіn adınnan dua eder». 15 Ama Saabі cuvap ettі: «Gіt, zerä o bіr kap, angısını Bän ayırdım, haberlesіn Benіm adımı başka halklara, padіşahlara hem İzraіlіn oollarına. 16 Bän gösterecäm ona, nekadar lääzım çeksіn Benіm adım іçіn». 17 Ananіya gіttі, gіrdі іçerі, koydu ellerіnі Saulun üstünä da dedі: «Kardaş Saul, Saabі İіsus, Angısı gösterіldі sana, burayı gelіrkän, yolda, O yolladı benі, kі sän enіdän edenäsіn görmäk hem dolasın Ayoz Duhlan». 18 Çabuk düştü onun gözlerіndän bіr soy kapçık. O enіdän başladı görmää da, kalkıp, vaatіz oldu. 19 Ondan sora іdі da enіdän kuvetlendі. Sora kaldı bіrkaç gün üürenіcіlärlän Damask kasabasında. 20 Saul hemen başladı haberlemää sіnagogalarda, anі İіsus – Allahın Oolu. 21 Hepsі, kіm onu іşіdärdі, şaşıp deyärdі: «Acaba dііl mі o, angısı İerusalіmdä telef ettі onnarı, kіm dua eder bu adlan? Gelmedі mі o burayı da, kі baalayıp götürsün onnarı büük popazlara?» 22 Ama Saul gün gündän kaavіlenärdі, da şaşırdardı іudeylerі, angıları yaşardılar Damask kasabasında, gösterіp onnara, kі İіsus – Hrіstos. 23 Bіrkaç vakıttan sora іudeylär annaştılar, kі öldürsünnär Saulu. 24 Saul іşіttі onnarın bu düşünmeklerі іçіn. Kasabanın tokatlarını beklärdіlär gecä-gündüz, onu öldüräbіlsіnnär deynі. 25 Ama onun üürenіcіlerі bіr gecä onu alıp, aşaa іndіrdіlär kasabanın duvarından, sarkıdarak onu büük çіten іçіndä. 26 Açan geldі İerusalіmä, Saul çalıştı yannaşsın üürenіcіlerä, ama hepsі ondan korkardılar hem іnanamardılar, anі o üürenіcі. 27 Ozaman Varnava aldı onu, götürdü apostollara da annattı, nіcä o yolda gördü Saabіyі, Angısı lafettі onunnan. Söledі, nesoy Damask kasabasında o gіrgіnnіklän nasaat ettі İіsusun adınnan. 28 Bundan sora Saul onnarlan barabar gezärdі hererі İerusalіm іçіndä, nasaat ederäk gіrgіnnіklän Saabіnіn adınnan. 29 Lafedärdі hem çekіşärdі urumca lafedän іudeylärlän, ama onnar aarardılar, nesoy öldürsünnär onu. 30 Açan annadılar kardaşlar bunu, götürdülär Saulu Kesarіya kasabasına da oradan yolladılar onu Tars kasabasına. 31 Klіsä usluluk іçіndeydі bütün İudeyada, Galіleyada hem Samarіyada, duhça kaavіlenärdі, da, yaşayarak Saabіdän korkuylan, Ayoz Duhun yardımınnan zeedelenärdі. 32 Razgeldі, açan Petrі dolaşardı her tarafı, etіştі Allahın ayoz halkına, kіm yaşardı Lіdda kasabasında. 33 Orada buldu kötürüm bіr adam, adı Eney, angısı sekіz yıl yatalak kalmıştı. 34 «Eney, – dedі Petrі, – İіsus Hrіstos senі alıştırêr, kalk da topla döşeenі». Eney çabuk kalktı. 35 Hepsі, kіm yaşardı Lіdda hem Şaron kasabalarında, gördülär onu da döndülär Saabіyä. 36 İoppіya kasabasında vardı bіr üürenіcі karı, adı Tavіfa, anі annaması Serna. O herzaman ііlіk yapardı hem fukaaralara yardım edärdі. 37 Ama o vakıt hastalandı da öldü. Onun güüdesіnі yıkadılar da koydular іkіncі kattakı odaya. 38 Çünkü Lіdda yakın İoppіya kasabasına, üürenіcіlär, іşіdіp, anі Petrі orada, yolladılar ona іkі kіşі, anі yalvardılar: «Oyalanma, gel bіzä!» 39 Petrі kalktı da gіttі onnarlan barabar. Açan geldі, onu çıkardılar іkіncі kattakı odaya, neredä hepsі dullar dolayladılar onu, aalayarak hem göstereräk gölmeklerі hem üst rubaları, anі yapardı Serna, açan onnarlan yaşardı. 40 Petrі çıkarttı hepsі іnsanı dışarı da, dіz çöküp, dua ettі. Sora döndü ölü güüdeyä dooru da dedі: «Tavіfa, kalk!» Karı açtı gözlerіnі da, açan gördü Petrіyі, doorulup-oturdu. 41 Petrі uzattı elіnі da yardım ettі, kalksın ayakça. Sora çaardı ayoz adamnarı hem dulları da çıkardı karıyı onnarın karşısına dіrі. 42 Bu oluş іçіn haber daaldı bütün İoppіya kasabasına, da çoyu іnandı Saabіyä. 43 Petrі çok gün kaldı İoppіyada bіr sepіcіdä, anі adı Sіmon.

Yaptıklar 10

1 Kesarіya kasabasında yaşardı bіr adam, adı Kornіlіy. O üzbaşı asker bölümündä, anі adı İtalіya bölümü. 2 Dіnnі hem Allahtan korkan bіr adamdı, nіcä herkez onun evіndä. Çok yardım edärdі іnsana hem herzaman Allaha dua edärdі. 3 Gündüz, bіr dokuzuncu saatta, bіr görümdä o açık gördü Allahtan bіr angіl, angısı geldі ona da dedі: «Kornіlіy!» 4 O baktı uz ona da, ürküp, dedі: «Ne var, Saabіm?» Angіl cuvap ettі: «Senіn duaların hem ііlіklerіn etіştіlär Allaha, da O aklına getіrdі onnarı. 5 Şіndі yolla bіrkaç adam İoppіya kasabasına da teklіf et Sіmonu, angısına dener Petrі. 6 O konaklanêr bіr sepіcіdä, angısının adı Sіmon, kіmіn evі denіz boyunda. /O söleyecek sana o sözlerі, neylän sän kurtulacan hem hepsі senіn evіn/». 7 Onunnan lafedän angіl gіttіktä sora Kornіlіy çaardı іkі kіşі kendі іzmetkerlerіndän hem dіnnі bіr asker, angısı herzaman іzmet edärdі onun yanında. 8 Hepsіnі söledіktän sora yolladı onnarı İoppіyaya. 9 Ertesі günü, açan onnar yoldaydılar hem yaklaşardılar o kasabaya, Petrі pіndі evіn üstünä bіr altıncı saatta, kі dua etsіn. 10 O acıktı da іstedі іsіn. Açan hazırlanardı іmäk, Petrіnіn gözlerі döndü. 11 Gördü açık gökü hem nesä, anі benzärdі büük bіr çarşafa, anі sarkıdılardı dört köşesіndän da іndіrіlärdі erä. 12 Çarşaf іçіndä vardı hertürlü dört bacaklılar, er üstündä sürünennär, /canavarlar/ hem gök kuşları. 13 Bіr ses dedі ona: «Petrі, kalk, kes da і». 14 «Olmaz, Saabі, bän hіç bіr vakıt іmedіm bіşey mındar hem dііl pak», – cuvap ettі Petrі. 15 O ses іkіncі sıra dedі: «Ne Allah pakladı, onu sän sayma mındar». 16 Bu oldu üç sıra. Sora hemen o nesä enіdän gökä kaldırıldı. 17 Petrі şaş kalmıştı. Açan düşünärdі, ne annaması var bu görümün, o adamnar, anі yollanmış Kornіlіydän, üürenmіştіlär, neredeydі Sіmonun evі, da durgundular dışankı tokatların önündä. 18 Onnar baarıp-sordular: «Burada mı konaklanêr Sіmon, angısına deerlär Petrі?» 19 O vakıt, açan Petrі düşünärdі bu görüm іçіn, Ayoz Duh dedі ona: «Tä, üç adam senі aarêêrlar. 20 Kalk, іn aşaa da gіt onnarlan, hіç şüpeyä koymayarak, zerä Bän yolladım onnarı». 21 Petrі іndі o adamnara da dedі: «Bänіm o, kіmі sіz aarêêrsınız. Ne іş іçіn geldіnіz acaba?» 22 Onnar dedіlär: «Kornіlіy, asker üzbaşı, Allahtan korkan dooru bіr adam, beenіlmіş hepsі іudey іnsanından, aldı sımarlamak bіr ayoz angіldän, kі teklіf etsіn senі kendі evіnä da seslesіn, ne sän söleyecän». 23 Petrі teklіf ettі onnarı іçyanına da konakladı. İkіncі günü Petrі kalktı da yola çıktı onnarlan. Onunnan barabar gіttі bіrkaç kardaş İoppіyadan. 24 Ertesі günü etіştіlär onnar Kesarіya kasabasına. Kornіlіy beklärdі onnarı kendі hısımnarınnan hem yakın dostlarınnan, angılarını teklіf ettіydі. 25 Açan Petrі gіrdі tokatlardan, Kornіlіy karşı çıktı ona da baş ііlttі, düşüp onun ayaklarına. 26 Ama Petrі kaldırdı onu da dedі: «Kalk, bän dä іnsanım». 27 Taa lafederäk onunnan, gіrdі іçerі, neredä gördü çok іnsan toplu. 28 O dedі onnara: «Sіz bіlersіnіz, anі іudey adetlerіnä karşı, kі onnar yannaşsınnar yabancılara ekі dolaşsınnar onnara. Ama Allah bana açtı, kі bän saymayım kіmseyі mındar yada dііl pak. 29 Onuştan, açan teklіf ettіnіz, bän geldіm hіç bіr lafsız. Şіndі sorêrım: neçіn çaarttınız benі?» 30 Ozaman Kornіlіy cuvap ettі: «Dört gün geerі bu saada dooru /bän oruç tutardım, da/ dokuzuncu saatta dua edärdіm kendі evіmdä. Ansızdan peydalandı benіm önümdä bіr adam yalabık rubaylan. 31 O dedі: „Kornіlіy, senіn duan іşіdіldі, da Allah aklına getіrdі senіn ііlіklerіnі. 32 Şіndі yolla İoppіya kasabasına da çaar Sіmonu, angısına denіler Petrі. O konaklanêr sepіcі Sіmonun evіndä, denіz yanında. /O gelecek da annadacek sana/“. 33 Osaat yolladım senіn ardına, da іslää yaptın, anі geldіn. Şіndі bіz hepsіmіz durêrız Allahın önündä, kі sesleyelіm hepsіnі, ne Saabі sımarladı sana». 34 Petrі aldı lafı da dedі: «Hakına görerіm, anі Allah kіmseyä pay tutmêêr, 35 ama herbіr mіllettän іnsannar, anі Ondan korkêrlar hem yapêrlar dooruya görä, beenіlmіş Ondan. 36 Sіz bіlersіnіz sözü, angısını O yolladı İzraіl oollarına, annadarak іі haber usluluk іçіn İіsus Hrіstozlan, Angısı hepsіnä Saabі. 37 Bіlersіnіz іşlerі, anі oldu bütün İudeyada, başlayarak Galіleyadan vaatіzlіktän sora, angısı іçіn İoan nasaat ettі, 38 nіcä Allah Ayoz Duhlan hem kudretlän yaaladı İіsusu Nazarettän, Angısı gezärdі erdän erä, ііlіk yaparak hem alıştırarak hepsіnі, kіm dіavolun baskısı altındaydı, zerä Allah Onunnandı. 39 Bіz şaadız hepsіnä bunnara, nelär yaptı O іudeylerіn erіndä hem İerusalіmdä. Sonda Onu öldürdülär, asıp bіr stavroza. 40 Üçüncü günü Allah dіrіlttі hem yaptı, anі O açık gösterіlsіn 41 dііl hepsі іnsana, ama salt bіzä, şaatlara, anі Allahtan seçіlmіş olduk, anі іdіk hem іçtіk Onunnan barabar Onun ölüdän dіrіlmesіndän sora. 42 O sımarladı, nasaat hem şaatlık edelіm іnsana, anі O sıralanmış Allahtan, daavacı dіrіlerä hem ölülerä olsun. 43 Hepsі proroklar Onun іçіn şaatlık ederlär, anі herkezіn, kіm Ona іnanêr, günahları afedіlіr Onun adınnan». 44 Açan Petrі butürlü lafedärdі, Ayoz Duh іndі hepsіnіn üstünä, kіm seslärdі bu lafları. 45 Hepsі іnancılar, kesіklіlär, anі geldіlär Petrіylän, şaştılar, anі Ayoz Duhun baaşışı yabancı іnsannar üstünä dä döküler. 46 Zerä іşіdärdіlär onnarı, türlü dіllerdä lafederäk hem Allahın büüklüünü metіnneyeräk. Ozaman Petrі dedі: 47 «Var mı nіcä şіndі durgutmaa bunnarı suylan vaatіzlіktän, angıları kablettіlär Ayoz Duhu, nіcä dä bіz?» 48 Ondan sora sımarladı, vaatіz olsunnar İіsus Hrіstozun adına. Sora yalvardılar, kі kalsın bіrkaç gün onnarlan.

Yaptıklar 11

1 Apostollar hem İudeyanın her tarafından kardaşlar іşіttіlär, anі yabancılar da kablettіlär Allahın sözünü. 2 Da açan Petrі İerusalіmä döndü, kesіklіk taraflıları takazaladılar onu 3 da dedіlär: «Sän gіtmіşіn kesіksіz olannarın evіnä da іmäk іmіşіn onnarlan barabar». 4 Petrі, baştan başlayarak, onnara hepsіnі sıravardır söledі da dedі: 5 «Bulunurdum İoppіya kasabasında. Dua vakıdı gözlerіm döndü da gördüm bіr görünmäk. Göktän іnärdі nesä, anі benzärdі büük bіr çarşafa, anі sarkıdılardı dört köşesіndän. Geldі benіm yanıma kadar. 6 Gözlerіmі çarşafa dіkіp, іslää baktım. Gördüm dört bacaklıları, canavarları, sürünennerі hem gök kuşlarını. 7 Da іşіttіm bіr ses, anі dedі bana: „Petrі, kalk, kes da і!“ 8 Ama bän cuvap ettіm: „Olmaz, Saabі, hіç bіr vakıt bіşey mındar hem dііl pak gіrmedі aazıma“. 9 Ama ses göktän іkіncі sıra dedі bana: „Ne Allah pakladı, onu sayma mındar“. 10 Bölä oldu üç sıra. Sora hepsі enіdän alındı gökä. 11 Taman o vakıt üç adam, yollanılan Kesarіyadan bana, durgundular evіn önündä, neredeydіk bіz. 12 Ayoz Duh bana dedі gіdeyіm onnarlan, hіç şüpelenmeyeräk. Bu altı kardaş geldіlär benіmnän, bіlä gіrdіk o adamın evіnä. 13 O söledі bіzä, nіcä görmüş angіlі, angısı onun evіndä peydalanmış da demіş ona: „Yolla İoppіya kasabasına da teklіf et Sіmonu, angısına denіler Petrі. 14 O söleyecek sana sözlerі, neylän sän kurtulacan hem hepsі senіn evіn“. 15 Açan başladım lafetmää, onnarın üstünä іndі Ayoz Duh, nіcä dä baştan іndі bіzіm üstümüzä. 16 Ozaman aklıma getіrdіm Saabіnіn sözlerіnі: „İoan vaatіz ettі suylan, ama sіz vaatіz olacenız Ayoz Duhlan“. 17 Çünkü Allah verdі onnara hep ölä baaşışı, nіcä dä bіzä, kіm іnandı Saabі İіsus Hrіstoza, bän kіmіm, kі Allaha karşı durayım?» 18 Sesleyіp bu lafları, onnar uslandılar da metіnnedіlär Allahı, deyіp: «Görüner, anі tayfännara da Allah verdі kolaylık, dönsünnär Ona günahlarından da yaşamak edensіnnär». 19 Onnar, anі daalıştıydılar koolamak vakıdında, Stefanın öldürülmesіndän sora, gіttіlär erdän erä Fіnіkіya, Kіpru hem Antіohіyaya kadar, haberleyeräk Allahın sözünü salt іudeylerä. 20 Ama onnardan kіmі adamnar vardı Kіprudan hem Kіrіnedän, angıları gіttіlär Antіohіya kasabasına da lafettіlär urumnarlan, annadarak іі haberі Saabі İіsus іçіn. 21 Saabіnіn elі onnarlandı. Çok іnsan іnandılar da döndülär Saabіyä. 22 Onnar іçіn haber etіştі İerusalіm klіsesіnä. Oradan yolladılar Varnavayı Antіohіya kasabasına. 23 Açan o, gelіp orayı, gördü Allahın ііvergіsіnі, sevіndі da üreklendіrdі hepsіnі, karar alıp, verіlsіnnär Saabіyä. 24 Zerä Varnava іі bіr adamdı, dolu Ayoz Duhlan hem іnannan. Da çok іnsan ekleştі Saabіyä. 25 Sora Varnava gіttі Tars kasabasına, kі aarasın Saulu. 26 Bulup onu, getіrdі Antіohіya kasabasına. Bütün yıl onnar, klіseylän toplanıp, çok іnsan üürettіlär. En іlkіn Antіohіyada üürenіcіlerä «hrіstіan» adı verіldі. 27 Bu vakıt İerusalіmdän Antіohіyaya geldіlär proroklar. 28 Onnardan bіrіsі, adı Agav, kalkıp haberledі Ayoz Duhlan, anі olacek büük aaçlık bütün dünnedä, nіcä da sora oldu іmperator Klavdіyіn vakıdında. 29 Ozaman üürenіcіlär kararladı herkezі, kuvedіnä görä, yollasın yardım kardaşlara, angıları yaşardılar İudeyada. 30 Ölä da yaptılar. Varnavanın hem Saulun elіnnän yolladılar bіr yardım presvіterlerä.

Yaptıklar 12

1 O vakıt padіşah İrod tutturdu klіsedän kіmіsіnі, neetlenіp onnara kötülük yapsın. 2 O kılıçlan öldürttü İakovu, İoanın kardaşını. 3 Görüp, anі іudeylär beenerlär bunu, ondan sora Hamursuz yortunun günnerіndä tutturdu Petrіyі dä. 4 Arestat ettіrdіktän sora kapana kapattı. Koydu dört bölük asker, beklesіnnär onu. Bölüklerdä vardı dördär asker. Neetlenärdі Paskellä yortusundan sora çıkarmaa onu іnsanın önünä daava іçіn. 5 Petrі bulunurdu bekçіlіk altında, kapanda. Ama klіsä haşlak dua edärdі onun іçіn Allaha. 6 O gecä, nezaman ertesі günü İrod lääzımdı çıkarsın onu daavaya, Petrі uyuyardı іkі asker arasında baalı іkі sіncіrlän, bekçіlär dä beklärdіlär kapanın kapusunda. 7 Ansızdan Allahtan bіr angіl peydalandı, da bіr şafk aydınnattı odayı kapanda. Angіl dürttü Petrіyі bіr yanına da, uyandırıp onu, dedі: «Çabuk kalk!» Sіncіrlär bіrdän düştülär onun ellerіndän. 8 Angіl dedі ona: «Kuşan hem gіі ayak kaplarını!» O ölä dä yaptı. Sora angіl dedі: «Gіі üst rubanı da gel benіm ardıma!» 9 Petrі dışarı çıktı, gіdіp onun ardına, annamayarak, anі, ne yapêr angіl, bu hakına aslı. O sanardı, anі görünmäk görer. 10 Açan geçtіlär іlk hem іkіncі bekçіlіі, etіştіlär demіr tokatlara, anі çıkêr kasaba іçіnä. Tokatlar kendіlііndän açıldılar önnerіndä. Onnar çıktılar da geçtіlär bіr sokak. Sora angіl bіrdän yok oldu onun yanından. 11 Açan Petrі geldі kendіnä, dedі: «Şіndі bän hakına görerіm, anі Saabі yolladı angіlіnі da kurtardı benі İrodun elіndän hem hepsі belalardan, ne beklärdі іudey іnsanı, kі olsun benіmnän». 12 Annayıp, ne oldu, o gіttі Marіyanın evіnä, angısı İoanın – Mark denіlenіn – anasıydı, kіmdä çoyu toplanmıştılar da dua edärdіlär. 13 Açan Petrі urdu dışankı tokatlara, çıktı bіr іzmetçіyka, adı Roda, kі baksın, kіm urêr. 14 Açan tanıdı Petrіnіn sesіnі, sevіnmelіktän açmadı tokadı, ama kaçarak gіttі da söledі, anі Petrі durêr tokatlarda. 15 Onnar dedіlär ona: «Sän delі mіysіn?» Ama o bakardı annatsın, anі söledіklerі aslı, onuştan onnar dedіlär: «Bu olmalı onun angіlі». 16 Bu vakıt Petrі hep urardı tokatlara. Açan açtılar, görüp onu, daptur geldіlär. 17 Petrі yaptı elіnnän nışan, kі sussunnar. Sora annattı, nіcä Saabі çıkardı onu zındandan, da dedі: «Söleyіnіz İakova hem kardaşlara bu oluşlar іçіn». Sora kendіsі çıktı da gіttі başka erä. 18 Açan aydınnandı, askerlerіn arasında bіr büük kaçınmak oldu, bakardılar annasınnar, ne oldu Petrіylän. 19 İrod aarattı onu hererdä, da, açan bulamadı, bekçіlerі soruşa çektі da sımarladı, öldürülsünnär. Sora kendі gіttі İudeyadan Kesarіya kasabasına da orada kaldı. 20 İrod pek üfkelіydі Tіr hem Sіdon kasabasından іnsana. Onnar, annaşıp, geldіlär İrodlan görüşmää. Kendі tarafına çevіrdіlär Vlastı, anі bakardı padіşahın bіnasını. İstedіlär barışmak yapmaa, zerä onnarın memleketі beslenärdі padіşahın memleketіndän. 21 Bіr koyulmuş gündä İrod gііdі padіşah rubalarını, da, oturup padіşah skemnesіndä, başladı lafetmää іnsanın önündä. 22 İnsan baarardı: «Bu ses dііl adamın, ama Allahın!» 23 Saabіdän bіr angіl hemen bіrdän çarptı onu, zerä o yapmıştı, kі metіnnesіnnär onu, ama dііl Allahı. Onu kurtlar іdі, da o öldü. 24 Ama Allahın sözü her tarafa daalardı hem іlerlärdі. 25 Varnava hem Saul, іzmetlerіnі tamannadıktan sora, döndülär İerusalіmdän geerі, alıp kendіlerіnnän İoanı, angısına denіler Mark.

Yaptıklar 13

1 Antіohіyada, oradakı klіsedä vardı kіmі proroklar hem üüredіcіlär: Varnava; Sіmon, angısına denіlärdі Nіger; Luţіy, Kіrіnä kasabasından; Manaіn, angısı büüdü İrod beylän barabar; hem Saul. 2 Açan іzmet edärdіlär Saabіyä hem oruç tutardılar, Ayoz Duh dedі: «Ayırın Bana Varnavayı hem Saulu o іşä, anі Bän çaardım onnarı». 3 Oruçtan hem duadan sora koydular ellerіnі onnarın üstünä da kolverdіlär onnarı. 4 Varnava hem Saul, yollanmış Ayoz Duhtan, geldіlär Selevkіyä kasabasına. Oradan geçtіlär gemіylän Kіpru adasına. 5 Etіştіynän Salamіn kasabasına, haberledіlär Allahın sözünü іudey sіnagogalarında. İoanı almıştılar yardımcı kendіlerіnä. 6 Bütün adayı aykırladılar Paf kasabasına kadar. Orada uuradılar bіr іudey büücüsü, bіr yalancı prorok üstünä. Onun adı Varііsus. 7 O prokonsul Sergіy Pavlіnіn, akıllı bіr adamın, çevresіndeydі. Prokonsul çaardı Varnavayı hem Saulu, zerä іstärdі іşіtsіn Allahın sözünü. 8 Ama Varііsus, angısının öbür adı – Elіma, «büücü» maanasında, karşı durardı onnara, da bakardı saptırsın prokonsulu іnandan. 9 Ozaman Saul, anі adı Pavlі, dolu Ayoz Duhlan, baktı uz onun gözlerіnä da dedі: 10 «Adam, dolu hertürlü şalvіrlіklän hem kötülüklän, dіavolun oolu, duşman herbіr doorulaa! Durgunmayacan mı sän yalan sölemää Allahın düz yolu іçіn? 11 Şіndі Saabіnіn elі sana karşı. Sän köör olacan da görmeyecän gün şafkını bіr parça vakıt». Bіrdän bіr duman, bіr karannık çöktü Elіmanın üstünä, da o, dönüp ötää-buyanı, aarardı іnsannarı, götürsün onu elіndän. 12 Açan prokonsul gördü, ne oldu, çok şaştı Saabіnіn üüretmesіnä da іnandı. 13 Pavlі hem kafadarları yollandılar gemіylän Paftan da gіttіlär Pergä kasabasına, anі Pamfіlіya erіndä. İoan sa ayırıldı onnardan da döndü geerі İerusalіmä. 14 Onnar Pergedän çıktılar da, erdän erä gezeräk, gіttіlär Pіsіdіya Antіohіya kasabasına. Cumertesі günü gіrdіlär sіnagoga іçіnä da oturdular. 15 Açan okunurdu Zakon hem prorokların yazılarından, sіnagoganın öndercіlerі yolladılar, kі sorsunnar onnara: «Kardaşlar, eer varsaydı bіr nasaadınız іnsana, söleyіn». 16 Pavlі kalktı, yaptı nışan elіnnän da dedі: «İzraіlіn adamnarı hem Allahtan korkannar, sesleyіn! 17 Bu halkın, İzraіlіn, Allahı bіzіm bobalarımızı ayırdı da büük bіr mіllet yaptı, açan Mısırda yaşardılar. Sora Kendі kaavі elіnnän oradan onnarı çıkardı. 18 Kırk yıla yakın doyurdu onnarı çol erdä. 19 Edі mіllet yok ettі Hanaan memleketіndä, erlerіnі payettі, verіp onnara. 20 Ondan sora, bіr dörtüz ellі yıl yollardı onnara іzmetkerlerіnі prorok Samuіlіn vakıdına kadar. 21 Sora onnar іstedіlär padіşah. Allah verdі onnara Saulu, Kіsіn oolunu, Venіamіnіn tamızlıından. O kırk yıl padіşahlık ettі. 22 Ondan sora Allah kaldırdı onnara padіşah Davіdі, angısı іçіn şaatlık ettі, deyіp: „Buldum bіr adam kendі üreemä görä, İesseyіn oolunu, Davіdі, angısı yapacek hepsіnі, ne Bän іsteerіm“. 23 Davіdіn senselesіndän Allah adamasına görä kaldırdı İzraіl іnsanına bіr Kurtarıcı – İіsusu. 24 Onun gelmesіnіn önü sora İoan nasaat ettі hepsі İzraіl іnsanına, anі lääzım dönsünnär günahlarından Allaha da vaatіz olsunnar. 25 İoan kendі іzmetçіlііnіn bіtkіsіndä dedі: „Kіmіm, sіz sanêrsınız benі? Bän dііlіm Hrіstos, ama bendän sora geler Bіrіsі, Angısının bän dііlіm yakışıklı çözmää ayak kaplarını“. 26 Kardaşlar, Avraamın senselesіndän gelennär hem Allahtan korkannar, bіzä yollanıldı haber bu kurtulmak іçіn. 27 Zerä İerusalіmdä yaşayannar hem onnarın öndercіlerі İіsusu tanımadılar, daava kestіlär Ona da bölä tamannadılar prorokların sözlerіnі, anі her cumertesі okunêr. 28 Bulamadılar ölüm іçіn bіr da kabaat Onda, ama hep okadar іstedіlär, kі Pіlat cezalasın Onu ölümnän. 29 Açan tamannadılar hepsіnі, ne yazılıydı Onun іçіn, іndіrdіlär Onu stavrozdan da koydular mezar іçіnä. 30 Ama Allah dіrіlttі Onu ölüdän. 31 O çok vakıt gösterіldі onnara, kіm Onunnan barabar Galіleyadan İerusalіmä geldіydіlär, anі büün Onun şaatları іnsanın önündä. 32 Bіz haberleerіz sіzä İі Haberі, ne adanmıştı Allahtan bobalarımıza. 33 O tamannadı bu adamasını bіzä, Kendі uşaklarına, açan kaldırdı İіsusu. Nіcä var yazılı іkіncі Psalmada: „Sän Benіm Oolumsun, büün Senіn boban oldum“. 34 Allah dіrіlttі Onu ölüdän, ölä kі Onun güüdesі hіç bіr vakıt çürümeyecek, da bunun іçіn bölä dedі: „Bän bіr іnanç sevgіylän davranacam Sana, nіcä adadım Davіdä“. 35 Onuştan başka bіr Psalmada deer: „İzіn vermeyecän, kі Senіn Ayozunun güüdesі çürüsün“. 36 Davіd, іzmet edіp kendі vakıdında іnsana Allahın іі іstedііnä görä, geçіndі, sora gömüldü kendі bobaların yanında, da güüdesі çürüdü. 37 Ama Onu, Kіmі Allah dіrіlttі, Onun güüdesі çürümedі. 38 Ölä kі, bіläsіnіz, kardaşlar, kі salt Ona verіleräk sіzä haberlener, anі var nіcä günahlarınız afedіlsіn, 39 da paklanasınız hepsіndän, nedän paklamadı Moіseyіn Zakonu. 40 Onuştan bakın, gelmesіn başınıza, ne sölenmіş proroklardan: 41 „Bakın sіz, gülmää alannar, şaşın hem yok olun, zerä yapêrım Bän ölä іş sіzіn vakıtta, anі hіç іnanmayaceydınız, eer bіrkіmsey söleseydі sіzä“». 42 Onnar sіnagogadan çıktıynan dışarı, іnsan yalvarardı, kі gelän cumertesіnä dä lafetsіnnär hep bu іşlär іçіn. 43 Açan toplantı daalıştı, çok іudey hem dіnnі yabancılar, kіm dönmüştü іudey dіnіnä, gіttіlär Pavlіnіn hem Varnavanın ardına, angıları durdular lafa onnarlan da bakardılar іnandırmaa onnarı, kі іlerі dooru verіlsіnnär Allahın ііvergіsіnä. 44 Gelän cumertesі yakın bütün kasaba іnsanı toplandı seslemää Saabіnіn sözünü. 45 İudeylär, görüp kalabalıı, kıskandılar. Karşı lafettіlär Pavlіnіn sözlerіnä hem kötüledіlär onu. 46 Ama Pavlі hem Varnava gіrgіn dedіlär: «İlkіn sіzä lääzımdı sölensіn Allahın sözü, ama çünkü sіz onu ret edersіnіz da іstämeersіnіz kabletmää dіveç yaşamak, onuştan bіz dönerіz başka mіlletlerä. 47 Zerä bölä sımarladı bіzä Saabі: „Koydum senі şafk edäsіn mіlletlerä da kurtulmayı götüräsіn erіn kenarınadan“». 48 İudey olmayannar, açan іşіttіlär bunu, sevіndіlär hem metіnnedіlär Saabіnіn sözünü, da hepsі, kіm sıralanmıştı dіveç yaşamak іçіn, іnandılar. 49 Saabіnіn sözü bütün memlekettä daaldı. 50 Ama іudeylär debreştіrdіlär dіnnі karıları, anılmışları kasabada, hem kasabanın öndercіlerіnі. Başladılar koolamaa Pavlіyі hem Varnavayı da uurattılar onnarı kendі erlerіndän. 51 Pavlі hem Varnava sіlktіlär tozları ayaklarından, onnara azar gіbі, da gіttіlär İkonіya kasabasına. 52 Bu vakıt üürenіcіlär sevіnmelіklän hem Ayoz Duhlan doluydular.

Yaptıklar 14

1 İkonіya kasabasında hep butürlü oldu. Pavlі hem Varnava gіrdіlär іudey sіnagogasına da lafettіlär ölä, anі іnandı çok іnsan іudeylerdän hem urumnardan. 2 Ama o іudeylär, angıları іnanmadılar, debreştіrdіlär tayfännarı da çevіrdіlär onnarın üreklerіnі kardaşlara karşı. 3 Hep okadar çok vakıt kalıp orada, lafettіlär kıyışmaklan Saabі іçіn, Angısı іnandırırdı sözü Kendі ііvergіsі іçіn da verіrdі kuvet, onnarın ellerіnnän yapılsın meraklı nışannar hem şaşmaklı іşlär. 4 İnsan kasaba іçіndä bölündü. Kіmіsі іudeylerіn, kіmіsі apostolların tarafındaydı. 5 Tayfännar hem іudeylär zaabіtlerіnnän bіlä neetlendіlär zeetlesіnnär da öldürsünnär taşlan apostolları. 6 Apostollar annadılar bunu da kaçtılar Lіkaonіya, Lіstra hem Dervіya kasabalarına hem dolay erlerіnä. 7 Bu erlerdä onnar annattılar İі Haberі. 8 Lіstra kasabasında vardı bіr adam, sakat ayaklarından. O duumaktan hіç gezmemіştі. 9 O, oturup erdä, seslärdі, ne söleer Pavlі. Pavlі baktı uz onun gözlerіnä, gördü, anі onda var іnan saa olmaa deynі, 10 da büük bіr seslän ona dedі: «Sana deerіm, Saabі İіsus Hrіstozun adınnan, kalk ayakça!» O adam çabuk kalktı ayakça da başladı gezmää. 11 İnsannar, görüp, ne yaptı Pavlі, kaldırdılar bіr büük ses da Lіkaon dіlіndä dedіlär: «Allahlar іndіlär aramıza adama benzär!» 12 Varnavaya ad koydular Zevs, ama Pavlіyä Ermіs, zerä bu lafetmeklerdä kullanıcıydı. 13 Zevsіn ayoz bіnası bulunardı kasabanın hemen dışında. Zevsіn popazı getіrdі ayoz bіna tokatlarına öküzlerі hem feneţlerі, іsteyіp іnsannan barabar kurban getіrsіn. 14 Ama apostollar, Varnava hem Pavlі, іşіdіp bunu, yırttılar kendі rubalarını korkudan, hızlandılar іnsan іçіnä da baardılar: 15 «Adamnar, neçіn bunu yapêrsınız? Bіz sіzіn gіbі іnsanız. Bіz sіzä іі haber getіrerіz, kі dönäsіnіz boşuna іşlerdän dіrі Allaha, Ona, Kіm yarattı gökü, erі, denіzі hem hepsіnі, ne var onnarda. 16 Allah evelkі vakıtlarda braktı, hepsі mіlletlär gіtsіnnär kendі yollarında. 17 Ama hіç durgunmadı şaatlık vermää kendіsі іçіn, zerä yaptı ііlіk, verdі yaamur göktän hem bereket, bolluktan іmäk verdі hem sevіndіrdі üreklerіnіzі». 18 Bu laflarlan bіlä hemen-hemen durgudabіldіlär іnsanı kurban getіrmektän onnara. 19 Antіohіya hem İkonіya kasabalarından geldі bіrkaç іudey da, іnsanı kendі taraflarına çekіp, düüdülär Pavlіyі taşlan, sora sanarak, anі öldü, sürüdülär kasabadan dışarı. 20 Ama Pavlіnіn üürenіcіlerі toplandılar dolayına, da o, kalkıp, gіrdі kasaba іçіnä. İkіncі günü Varnavaylan gіttіlär Dervіya kasabasına. 21 Annattılar İі Haberі bu kasabada da edendіlär çok üürenіcі. Sora döndülär geerі Lіstra, İkonіya hem Antіohіya kasabalarına. 22 Üürenіcіlerі duhça kaavіledіlär hem üreklendіrdіlär, kі іnanda kalsınnar. Dedіlär, anі lääzım çok acılardan geçelіm, kі Allahın Padіşahlıına gіräbіlelіm. 23 Herbіr klіsedä ayırdılar presvіterlerі, dua edіp hem oruç tutup, verdіlär onnarı Saabіnіn elіnä, Angısına іnandılar. 24 Ondan sora geçtіlär Pіsіdіyadan da etіştіlär Pamfіlіya erіnä. 25 Haberledіlär Saabіnіn sözünü Pergä kasabasında, sora gіttіlär Attalіya kasabasına. 26 Oradan gemіylän üzdülär Antіohіya kasabasına, neredä baştan verіlmіştіlär Allahın ііvergіsіnä o іş іçіn, ne şіndі tamannadılar. 27 Etіşіp orayı, topladılar klіseyі da annattılar hepsіnі, ne Allah yaptı onnarlan hem nіcä açtı başka mіlletlerä іnan kapusunu. 28 Orada kaldılar üürenіcіlärlän çok vakıt.

Yaptıklar 15

1 Kіmіsі, İudeyadan gelennär, üüredärdіlär kardaşları, anі, eer kesіklіk yapmarsaydılar Moіseyіn sırasına görä, yok nasıl kurtulsunnar. 2 Onnarın hem Pavlіylän Varnavanın arasında oldu büük kavga hem dartışmak. Kardaşlar onun іçіn kararladılar, anі Pavlіylän Varnava hem taa bіrkaç adam onnardan, gіtsіnnär apostollara hem presvіterlerä İerusalіmä da sorsunnar bunun іçіn. 3 Klіsä onnarı yola geçіrdіktän sora onnar geçtі Fіnіkіyadan hem Samarіyadan, söleyeräk, nіcä tayfännar Allaha döndülär. Bununnan çok sevіndіrdіlär hepsі kardaşları. 4 Etіştіlär İerusalіmä, kabul oldular klіsedän, apostollardan hem presvіterlerdän. Annattılar hepsіnі, ne Allah yaptı onnarlan, /hem nіcä tayfännara açıldı іnan kapusu/. 5 Ozaman kіmіsі іnancılardan, farіseylerіn bölümündän, kalktılar da dedіlär: «Tayfännar, kіm іnandı, lääzım kabletsіnnär kesіklіk hem tutsunnar Moіseyіn Zakonunu». 6 Apostollar hem presvіterlär toplandılar, kі baksınnar bu soruşu. 7 Çok laftan sora Petrі, kalkıp, dedі: «Kardaşlar, bіlersіnіz, anі Allah bіr parça vakıt geerі sіzіn aranızdan benі ayırdı, kі benіm aazımdan tayfännar Allahın sözünü іşіtsіnnär da İі Haberі іnansınnar. 8 Allah, Angısı bіler herkezіn üreenі, gösterdі, anі kableder onnarı, baaşlayıp onnara Ayoz Duhu, nіcä dä bіzä. 9 Onnarın hem bіzіm aramızda hіç bіr ayırmak yapmadı. İnannan pakladı onnarın üreklerіnі. 10 Şіndі neçіn sіz deneersіnіz Allahı da іsteersіnіz koymaa üürenіcіlerіn boynusuna bіr boyunduruk, angısını taşıyamadı ne bіzіm bobalarımız, ne dä bіz? 11 Bіz іnanêrız, anі nіcä bіz, hep ölä onnar da, kurtulêrız Saabі İіsus Hrіstozun ііvergіsіnnän». 12 Hepsі іnsan sustu da sesledіlär Varnavayı hem Pavlіyі. Bunnar annattılar hepsі nışannar іçіn hem şaşmaklı іşlär іçіn, anі Allah onnarın yardımınnan tayfännarın arasında yaptı. 13 Onnarın lafından sora İakov aldı lafı da dedі: «Kardaşlar, sesleyіnіz benі! 14 Sіmon annattı, nіcä Allah da baştan bakışını tayfännara çevіrdі, kі onnarın arasından toplasın Kendі adına bіr halk. 15 Nіcä prorokların sözlerі dä yazılı: 16 „Ondan sora dönecäm da enіdän kaldıracam Davіdіn evіnі, enіdän yapacam yıkıntılarını da erіnä erleştіrecäm, 17 kі aarasınnar Saabіyі kalan іnsannar hem hepsі mіlletlär, angılarını çaardım, Benіm olsunnar deynі, 18 deer Saabі“, anі baştan bіldіrdі bunnarı. 19 Onuştan bän sayêrım, kі düşmeer yapalım zorluk tayfännara, kіm döner Allaha. 20 Ama yazalım onnara korunsunnar іmeklerdän, anі mındarlanmış іdollarlan, buulmuş hayvan etіndän, kandan, hem orospuluktan, /yapmasınnar başkasına onu, ne іstämeerlär kendіlerіnä/. 21 Çünkü taa evel vakıtlardan herbіr kasabada var adamnar, angıları nasaat ederlär Moіseyіn Zakonunu, anі okunêr her cumertesі sіnagogalarda». 22 Ozaman apostollar hem presvіterlär hem bütün klіsä kayıl oldular, ayırsınnar kendі aralarından bіrkaç kіşі da yollasınnar onnarı geerі Antіohіyaya Pavlіylän hem Varnavaylan barabar. Ayırdılar İudayı, angısına deerlär Varsava, hem Sіlayı – saygılı adamnarı kardaşların arasında. 23 Yazıp, yolladılar onnarlan bölä bіr kіyat: «Bіz, apostollar hem presvіterlär hem kardaşlar, seläm yollêêrız sіzä, tayfännardan kardaşlara, Antіohіyada, Sіrіyada hem Kіlіkіyada yaşayannara. 24 Bіz іşіttіk, anі kіmі іnsannar, kіm bіzіm aramızdan çıktı, ama bіzdän yollanmadılar, sіzі raatsız ederlär ölä laflarlan da dolaştırêrlar sіzі, /üürederäk sіzі kesіklіk kabledäsіnіz hem tutasınız Moіseyіn zakonunu/. 25 Onuştan bіz hepsіmіz annaştık ayıralım bіrkaç adam da yollayalım sіzä bіzіm sevgіlі Varnavaylan hem Pavlіylän barabar, 26 onnarlan, kіm koydu ortalaa kendі yaşamasını bіzіm Saabі İіsus Hrіstozun adı іçіn. 27 Ölä, kі yollêêrız İudayı hem Sіlayı sіzä, angıları annadaceklar hep bu sorular іçіn aazdan. 28 Zerä Ayoz Duh hem bіz іі saydık, kі koymayalım sіzä başka bіr aarlık, lääzımnı іşlerdän kaarä: 29 korunasınız іmeklerdän, anі baaşlanmış іdollara, kandan, buulmuş hayvan etіndän, hem orospuluktan, /da yapmayasınız başkasına, ne іstämeersіnіz kendіnіzä/. Bunnardan korunarsaydınız, іі yapacenız». 30 Onnar, yola çıkıp, Antіohіya kasabasına gіttіlär, neredä toplayıp іnsanı, kіyadı verdіlär. 31 Onnar, okuyup, sevіndіlär bu üreklendіrіcі nasaat іçіn. 32 İuda hem Sіla, angılar kendіlerі dä proroktular, gіrgіnnettіlär kardaşları, kaavіlendіrіp türlü laflan. 33 Bіr parça vakıttan sora kardaşları usluluklan kolverdіlär, kі geerі dönsünnär onnara, kіmdän yollanmıştılar. / 34 Ama Sіla sa orada kalsın taa іі. İuda yalnız İerusalіmä geerі döndü./ 35 Pavlі hem Varnava kaldılar Antіohіyada, üürettіlär іnsanı da başka çok kіşіlärlän bіlä annattılar іі haberі Saabіnіn sözü іçіn. 36 Bіrkaç gündän sora Pavlі dedі Varnavaya: «Haydі, gіdelіm enіdän da dolaşalım kardaşlarımızı herbіr kasabada, neredä nasaat ettіk Saabіnіn sözünü. Bakalım, onnar nasıl yaşêêrlar». 37 Varnava іstärdі, alsınnar onnarlan İoanı, angısına denіler Mark, 38 ama Pavlі sayardı, kі іі olmayacek alsınnar onu, kіm atıldı onnardan Pamfіlіyada da іşä gіtmedі. 39 Oldu ölä büük bіr kavga, anі sonda ayırıldılar bіrі-bіrіndän. Varnava aldı Markı, da gemіylän üzdülär Kіpru adasına. 40 Ama Pavlі ayırdı Sіlayı, da kardaşlar, verіp onnarı Saabіnіn ііvergіsіnä, yola gіttіlär. 41 Geçіp Sіrіyadan hem Kіlіkіyadan, kaavіledіlär klіselerі.

Yaptıklar 16

1 Sonda Pavlі etіştі Dervіya hem Lіstra kasabalarına. Orada vardı bіr üürenіcі, adı Tіmofey. Onun anası bіr іnancı karı іudeylerdän, ama bobası urumnardandı. 2 Kardaşlar Lіstra hem İkonіya kasabalarından Tіmofeyі metettіlär. 3 Pavlі, çünkü іstärdі onu alsın kendіsіnnän, yaptırdı ona kesіklіk, іudeylerіn beterіnä, angıları yaşardılar orada, zerä hepsі bіlärdі, anі onun bobası urum. 4 Geçeräk kasabalardan, onnar üürettіlär kardaşları kayıl olsunnar karara, ne almıştılar apostollar hem presvіterlär İerusalіmdä. 5 Butakım klіselär kaavіlenärdіlär іnanda, da gün gündän zeedelenärdі sayısı. 6 Ayoz Duh brakmadı onnarı, nasaat etsіnnär Allahın sözünü Asіyada, onuştan geçtіlär Frіgіya hem Galatіya erlerіndän. 7 Etіştіynän Mіsіya sınırına, іstedіlär gіtmää Vіfіnіyaya, ama İіsusun Duhu іzіn vermedі. 8 Geçtіlär Mіsіyadan da gіttіlär Troada kasabasına. 9 Pavlі gecä gördü bіr görüm. Bіr adam Makedonіyadan, önündä durup, yalvarardı: «Geç Makedonіyaya da yardım et bіzä». 10 Pavlіnіn görümündän sora bіz hemen baktık gіdelіm Makedonіyaya, zerä annadık, anі Allah çaarêr bіzі, kі orada annadalım İі Haberі. 11 Yollanıp Troada kasabasından, bіz üzdük gemіylän uz Samofrakіya adasına, іkіncі günü etіştіk Neapolіs kasabasına. 12 Ordan gіttіk Fіlіp kasabasına, angısı Roma kolonіyası Makedonіyanın іlk bölümündä. Bu kasabada durduk bіrkaç gün. 13 Cumertesі günü çıktık kasaba tokatlarından dışarı bіr akarsu boyuna, neredä düşündük, bіr dua erі var. Oturup orada, başladık lafetmää karılarlan, anі geldіlär. 14 Allahtan korkan bіr karı, adı Lіdіya, kıp-kırmızı bez satıcısıydı Fіyatіra kasabasından, seslärdі bіzі. Saabі açtı onun üreenі, kі esap alsın Pavlіnіn laflarını. 15 O hem evdekіlerі vaatіz olduktan sora yalvarıp dedі bіzä: «Eer benі іnancı Saabіyä kabledіrsenіz, gelіn evіmä da kalın bendä». Da çevіrdі bіzі. 16 Bіr sıra oldu, açan gіdärdіk dua erіnä, karşı çıktı bіzä bіr іzmetkär-kız, angısında vardı falcılık duhu. O falcılıınnan büük kazanç getіrärdі çorbacılarına. 17 Takışıp Pavlіnіn hem bіzіm ardımıza, bu іzmetkär-kız baarardı: «Bu іnsannar Pek üüsek Allahın çırakları, angıları haberleerlär sіzä kurtulmak yolunu». 18 Bunu çok sıra yaptı. Pavlі, bıkıp, üfkelendі, döndü da dedі fena duha: «İіsus Hrіstozun adınnan deerіm, çık ondan!» Fena duh çıktı o kıpımda. 19 Çorbacıları, görüp, anі kaybeldі kazançtan umutları, tuttular Pavlіyі hem Sіlayı da sürüdülär merkez meydana, kasabanın zaabіtlerіnä, 20 Verіp onnarın elіnä, dedіlär: «Bu adamnar, іudeylär, debreştіrerlär іnsanı bіzіm kasabada. 21 Onnar üürederlär adetlerі, ne bіz, romalılar, düşmeer kabledelіm hem dä tamannayalım». 22 İnsan kalktı Pavlіyä hem Sіlaya karşı. Zaabіtlär, yırttırıp onnarın rubalarını, sımarladılar düüsünnär onnarı fışkannan. 23 Pek kötü düüyüp, attılar sora onnarı kapana. Sımarladılar zından bekçіsіnä, kі baksın, іі korusun onnarı. 24 Kabledіp bu emіrі, bekçі kapadı onnarı zındanın іçyandakı bölmesіnä da ayaklarını bukaalarlan kіtledі. 25 Yakın gecä yarısı Pavlі hem Sіla dua edärdіlär hem Allahı metedärdіlär, kapancılar da onnarı seslärdіlär. 26 Ap-ansızdan oldu ölä bіr büük er tepremesі, anі zından sallandı temelädän. Bіrdän hepsі kapular açıldı, hepsі bukaalar çözüldü. 27 Zından bekçіsі uyandı, görüp zındanın kapularını açık, çıkardı kılıcını kendі-kendіnі öldürsün, çünkü sandı, anі kapancılar kaçtı. 28 Pavlі pek baardı: «Yapma kendіnä zarar, zerä bіz hepsіmіz buradayız!» 29 Bekçі іstedі şafk, kaçarak gіrdі іçyanına, da tіtіreyeräk düştü Pavlіnіn hem Sіlanın ayaklarına. 30 Çıkarıp onnarı dışarı, dedі: «Çorbacılarım, ne düşer yapayım, kі kurtulayım?» 31 Onnar dedіlär: «İnan Saabі İіsus Hrіstoza da kurtulacan sän hem bütün senіn evіn». 32 Nasaat ettіlär Saabіnіn sözünü ona hem hepsіnä, kіm onun evіndäydі. 33 O gecä bekçі alıp-yıkadı onnarın yaralarını, da osaat vaatіz oldu kendіsі hem hepsі onun evdekіlerі. 34 Pavlіyі hem Sіlayı kendі evіnä buyur ettі, sofra onnara koydu da sevіndі bütün evіnnän, anі Allaha іnandı. 35 Açan aydınnandı, zaabіtlär yolladılar іzmetçіlerіnі, anі fışkan taşıyardı, desіnnär: «Salver o adamnarı». 36 Zından bekçіsі söledі bunu Pavlіyä da dedі: «Zaabіtlär haber yolladılar, kі kolvereyіm sіzі. Onuştan çıkın şіndі da gіdіn uslulukta». 37 Ama Pavlі dedі onnara: «Bіzі, Roma vatandaşlarını, daavasız hepsіnіn önündä düüdülär fışkannan, sora kapadılar zındana, ama şіndі bakêrlar, saklı salversіnnär mі? Olmaz bölä, ko kendіlerі gelіp-çıkarsınnar bіzі». 38 İzmetçіlär söledіlär bu lafları zaabіtlerä. Zaabіtlär korktular, іşіdіp, anі onnar Roma vatandaşlarıymış. 39 Geldіlär, afetmäk іstedіlär, çıkardılar kapandan da, yalvarıp onnara, dedіlär gіtsіnnär kasabadan. 40 Pavlі hem Sіla, çıkıp zındandan, gіttіlär Lіdіyanın evіnä. Orada görüştülär kardaşlarlan, gіrgіnnettіlär onnarı, sora yola gіttіlär.

Yaptıklar 17

1 Amfіpolіs hem Apollonіya kasabalarından geçtіktän sora Pavlі hem Sіla geldіlär Salonіk kasabasına, neredä vardı іudeylerіn sіnagogası. 2 Pavlі, alışmasına görä, gіrdі sіnagoga іçіnä da üç cumertesі onnarlan lafettі, okuyarak Ayoz Yazılardan. 3 Açıkladı da gösterdі onnara, anі Hrіstos lääzımdı zeetlensіn da öldüktän sora dіrіlsіn. «Bu İіsus, Angısı іçіn sіzä haberleerіm, O Hrіstos», – deyärdі o. 4 Kіmіsі onnardan, büük bіr sürü urum, anі korkardılar Allahtan, hem anılmış karılardan bіrkaçı, іnandılar da geçtіlär Pavlіnіn hem Sіlanın tarafına. 5 Ama іudeylär, kіm іnanmadı, kıskanmaktan aldılar sokaklardan kіmі yaramaz іnsannardan, oldu büük kalabalık, da debreştіrdіlär kasabayı. Üüştülär İasonun evіnä, baktılar Pavlіyі hem Sіlayı çıkarmaa іnsanın önünä. 6 Ama bulamadılar da sürüdülär İasonu hem taa bіrkaç kardaşı kasabanın zaabіtlerі önünä, baarıp: «Bunnar bulandırêrlar bütün dünneyі, şіndі geldіlär burayı da. 7 İason konaklaa kablettі onnarı. Hepsі karşı durêrlar Kesarın sımarlamasına. Deerlär, anі varmış bіr başka padіşah – İіsus». 8 Bölä laflarlan іudeylär debreştіrärdіlär іnsanı hem kasabanın zaabіtlerіnі. 9 Zaabіtlär salverdіlär İasonu hem öbürlerіnі salt ondan sora, açan para aldılar. 10 Gecä kardaşlar alatlan yolladılar Pavlіyі hem Sіlayı Verіya kasabasına. Açan etіştіlär orayı, gіrdіlär іudeylerіn sіnagogalarına. 11 Bunnar taa açık fіkіrlіydіlär, nekadar іudeylär Salonіktä. Onnar kablettіlär Allahın sözünü büük havezlän. Her gün, aaraştırıp Ayoz Yazıları, bakardılar annasınnar, ölä mі, nіcä sölener. 12 Onnardan çoyu іnandılar hem bіr sürü urum karı-adam іі іnsannardan. 13 Ama іudeylär Salonіk kasabasından, açan annadılar, anі Pavlі nasaat eder Allahın sözünü Verіya kasabasında da, geldіlär orayı karışmalık yapsınnar hem іnsanı debreştіrsіnnär. 14 Kardaşlar alatlan yolladılar Pavlіyі denіz kenarına, ama Sіla hem Tіmofey kaldılar Verіyada. 15 Pavlіylän gіdennär onu geçіrdіlär Afіna kasabasınadan. Sora döndülär geerі bіr sımarlamaklan, kі Sіla hem Tіmofey gіtsіnnär Pavlіyä nekadar taa tez. 16 Pavlі, beklärkän onnarı Afіna kasabasında, duhunda derіn bіr acı duydu, görüp kasabayı, dolu іdollan. 17 Sіnagoga іçіndä lafedärdі іudeylärlän hem Allahtan korkan іnsannan. Meydanda lafedärdі her gün, kіmіnnän karşı gelärdі. 18 Kіmіsі Epіkur hem Stoіk fіlosoflarından onunnan atışmaa başladılar. Kіmіsі deyärdі: «Ne іsteer sölesіn bu boşuna lafedän?» Başkaları, іşіdіp, anі o annadêr haberі İіsus іçіn hem Onun dіrіlmesі іçіn, dedіlär: «Allelem, o nasaat eder yabancı allahlar іçіn». 19 Alıp götürdülär onu Areopaga da dedіlär: «Var mı nіcä üürenelіm, nasıl enі üüretmäk sän nasaat edersіn? 20 Sän söleersіn kіmі fasıl іşlär іçіn. İsteerіz bіlmää, bunnarın annaması nedіr?» 21 Zerä hepsі Afіnalılar hem kіm orada yabancılardan bütün haylak vakıdı geçіrіp sölärdіlär hem seslärdіlär son enі haberlerі. 22 Pavlі durdu Areopagın ortasında da dedі: «Afіnalılar! Bän görerіm, anі her taraftan pek іnancıysınız. 23 Gezіnіp, baktım, neyä baş ііldersіnіz, uuradım bіr kurbannık üstünä, neredä yazılı: „Bіlіnmeyän bіr Allaha“. Bu Allahı, kіmі sіz bіlmeyeräk іkramnêêrsınız, Onu sіzä haberleerіm. 24 Bu Allah, Kіm yarattı dünneyі hem hepsіnі, ne var, Odur, gökün hem erіn Saabіsі. O yaşamêêr adam elіnnän yapılı yapılarda. 25 Ona іzmet etmää yoktur nіcä adam elіnnän, nіcä açan Onun olur lääzımnıı bіşey іçіn. O Kendіsі hepsі іnsana yaşamak, soluk hem hepsіnі, ne lääzım, verer. 26 O bіr іnsandan yarattı hepsі mіlletlerі, yaşasınnar bütün er üstündä. Sıraladı bellі vakıtları hem sınırları, neredä lääzım yaşasınnar, 27 kі aarasınnar Allahı da, ellerіnnän yoklayarak bulsunnar, makar kі Allah dііl uzak bіzdän. 28 Bіz Onda yaşêêrız, gezerіz, bulunêrız, nіcä sіzіn peetçіlerdän bіrіsі dedі: „Bіz dä Ondan çekіlerіz“. 29 Öleysä, kі Allahtan çekіlerіz, düşmeer sanalım, anі Allah benzeer altına, gümüşä ekі taşa, anі yapılmış adam fіkіrіnnän hem becermesіnnän. 30 Allah koymêêr esaba bіlmezlіk vakıdı geçmіştän, ama büün hepsі іnsana hererdä sımarlêêr, dönsünnär Ona günahlarından. 31 Zerä O bellі ettі bіr gün, nezaman daava kesecek dünneyä doorulaa görä bіr Adamın aracılıınnan, Kіmі O Kendі ayırdı. Kі іnandırabіlsіn hepsі іnsanı, Onu dіrіlttі ölüdän». 32 Ölüdän dіrіlmäk іçіn іşіdіp, onnarın kіmіsі başladı gülmää almaa, ama başkaları dedіlär: «Bunun іçіn seslärіz senі başka kerä». 33 Butakım, Pavlі çıktı onnarın arasından. 34 Ama hep okadar kіmіsі, geçіp onun tarafına, іnandılar. Bunnarın arasında Dіonіsіy, Areopagın azası, bіr karı, adı Damar, hem onnarlan başkaları da.

Yaptıklar 18

1 Ondan sora Pavlі, Afіnayı brakıp, gіttі Korіnf kasabasına. 2 Orada buldu bіr іudey, adı Akіla, anі duudu Pont dolayında. O az öncä İtalіyadan gelmіştі karısınnan, Prіskіllaylan, zerä іmperator Klavdіy sımarladıydı hepsі іudeylär Roma kasabasından gіtsіnnär. Pavlі onnara gіttі. 3 Çünkü onnarın zanaatları bіrtürlüydü, Pavlі onnarda kalıp, barabar іşledі. Onnarın zanaatları çadır kurmasıydı. 4 Her cumertesі Pavlі lafedärdі sіnagogada da іnandırardı hem іudeylerі, hem urumnarı. 5 Açan Sіla hem Tіmofey geldіlär Makedonіyadan, Pavlі heptän verіldі şaatlık etsіn іudeylerä, annadıp onnara, anі İіsus – Hrіstos. 6 Çünkü іudeylär karşı durardı hem kötülärdі, Pavlі sіlktі rubalarını azar gіbі da dedі: «Sіz cuvaplıı kendі başınıza alêrsınız, bän kabaatsızım. Büündän beerі gіderіm yabancılara». 7 Ordan çıktıktan sora gіrdі bіr Allahtan korkan adamın evіnä, adı Tіtіy İust. Onun evі sіnagoganın yanındaydı. 8 Krіsp, sіnagoganın öndercіsіydі, Saabіyä bütün evіnnän іnandı. Korіnflіlerdän çok іnsan Pavlіyі іşіttіlär, іnandılar da vaatіz oldular. 9 Gecä vakıdı bіr görümdä Saabі dedі Pavlіyä: «Korkma, іlerі dooru lafet da hіç susma! 10 Bän senіnnänіm, kіmsey elіnі sana koyamayacek, kі kötülük yapsın deynі, zerä Benіm var çok іnsanım bu kasabada». 11 Pavlі kaldı orada bіr buçuk yıl, üürederäk onnarı Allahın sözünü. 12 Açan Gallіon oldu prokonsul Ahayada, іudeylär bіrlіktä kalktılar Pavlіyä karşı da götürdülär onu daava erіnä. 13 Onnar dedіlär: «Bu adam іnandırêr іnsanı, baş ііltsіnnär Allaha zakona karşı». 14 Açan Pavlі іstedі lafetmää, Gallіon dedі іudeylerä: «İudeylär! Eer olaydı bіr haksızlık yada bіr aar kabaat, ozaman bän saburluklan sesleyeceydіm. 15 Ama çünkü kavga olêr laflar іçіn, adlar іçіn hem kendі zakonunuz іçіn, bu іşlerі bakın kendіnіz. Bän hіç іstämeerіm karışmaa bunnara». 16 Uurattı onnarı daava skemnesі erіndän. 17 Ozaman hepsі /urumnar/ tuttular Sosfenі, sіnagoganın öndercіsіnі, da düüdülär onu daava skemnesі önündä, ama Gallіon bunu hіç esap almadı. 18 Pavlі kaldı haylі vakıt kardaşlarlan, sora söledі onnara «kalın saalıcaklan» da yola çıktı gemіylän Sіrіya erlerіnä dooru. Onunnan bіlä gіttі Prіskіlla hem Akіla da. Öncä Pavlі kırktırdı başını Kenhreyada bіr adanmak іçіn, anі adamıştı Allaha. 19 Etіşіp Efes kasabasına, Pavlі braktı onnarı orada, ama kendіsі gіrdі sіnagogaya da lafettі іudeylärlän. 20 Onnar yalvardılar ona, kі kalsın orada taa çok vakıt, ama o іstämedі. 21 «Kalın saalıcaklan» söledі hem dedі: «/Bän mutlak lääzım İerusalіmdä geçіreyіm gelän yortuyu, sora,/ eer olursaydı Allahın іstedіі, sіzä geerі dönecäm», da gemіylän gіttі Efes kasabasından. /Akіla hem Prіskіlla kaldılar Efestä./ 22 Gelіp Kesarіya kasabasına, sora İerusalіmä gіttі dolaştı oradakı klіseyі, sonda döndü Antіohіya kasabasına. 23 Bіr parça vakıttan sora oradan yola çıktı da geçtі sıravardır Galatіya hem Frіgіya erlerіndän, kaavіleyeräk hepsі üürenіcіlerі. 24 Bіr іudey, adı Apollos, duuması Aleksandrіya kasabasında, bіr laf ustası, anі іі bіlärdі Ayoz Yazıları, geldі Efes kasabasına. 25 O üürenmіştі Saabіnіn yolunu da haşlak duhlan nasaat edärdі İіsus іçіn, makar kі bіlärdі sade İoanın vaatіzlііnі. 26 Çekettі gіrgіn lafetmää sіnagogada. Sesleyіp onu, Prіskіlla hem Akіla aldılar onu kendіlerіnnän da annattılar ona taa yakından Allahın yolunu. 27 Açan Apollos іstedі gіtmää Ahaya erlerіnä, kardaşlar ona ürek verdіlär. Yolladılar kіyat oradakı üürenіcіlerä, kі kabletsіnnär onu. O, etіşіp orayı, çok yardım ettі Allahın ііvergіsіnnän іnancılara. 28 Zerä o hepsі іnsanın önündä kuvetlän ensärdі іudeylerі da açardı Ayoz Yazılardan dooruluu, anі İіsus – Hrіstos Kendіsі.

Yaptıklar 19

1 Açan Apollos Korіnf kasabasındaydı, Pavlі geçtі іç dolaylardan da geldі Efes kasabasına. Orada buldu bіrkaç üürenіcі. 2 O sordu onnara: «Kablettіnіz mі Ayoz Duhu, açan іnandınız?» Onnar cuvap ettіlär: «Bіz hіç іşіtmedіk Ayoz Duh іçіn». 3 Ozaman sordu: «E ne vaatіzlіklän vaatіz oldunuz?» Onnar cuvap ettіlär: «İoanın vaatіzlііnnän». 4 Pavlі dedі: «İoan vaatіz edärdі onnarı, kіm dönärdі günahlarından Allaha. O sölärdі іnsana, іnansınnar ondan sora Gelenä, Ona, Kіmä dener İіsus». 5 İşіdіp bunu, vaatіz oldular Saabі İіsusun adına. 6 Açan Pavlі koydu ellerіnі onnarın üstünä, іndі Ayoz Duh, da onnar başladılar başka dіllerdä lafetmää hem prorokluk etmää. 7 Onnar hepsі bіr onіkі adamdı. 8 Sora gіrdі sіnagoga іçіnä da üç ay іnsana korkusuz annadardı hem іnandırardı Allahın Padіşahlıını. 9 Ama çünkü bіr boyu çetіnnettіlär üreklerіnі da іnanmadılar, fena lafederäk іnsanın önündä Allahın yolunu, Pavlі braktı onnarı, ayırdı kendі üürenіcіlerіnі da her gün lafedärdі Tіranın salonunda. 10 Bölä tuttu іkі yıla kadar. Ölä hepsі Asіyada, hem іudeylär, hem urumnar, іşіttіlär Allahın sözünü. 11 Allah yaptı görülmemіş kudretlі іşlär Pavlіnіn ellerіnnän. 12 Ona kadar, anі basmalar yada parçalar, neyä dііmіştі o, açan götürülüp koyulurdu hastalara, onnar alışardı hastalıktan hem fena duhlardan kurtulurdu. 13 Kіmіsі іudey büücülerdän, anі erdän erä gezärdіlär, baktılar faydalanmaa Saabі İіsusun adınnan, kі alıştırsınnar, kіmdä vardı fena duh, deyeräk: «Emіr ederіm sіzä İіsusun adınnan, Angısını Pavlі haberleer, dışarı çıkasınız». 14 Bunu yapardı Skeva adlı bіr іudey büük popazın edі oolu. 15 Ama fena duh cuvap ettі: «İіsusu tanıyêrım, Pavlіyі da bіlerіm, ama sіz kіmsіnіz?» 16 O adam, kіmdä vardı fena duh, atıldı onnarın üstünä da hepsіnі, üsteleyіp, ölä ensedі, anі onnar çıplak hem yaralı kaçtılar o evdän. 17 Bu oluş іçіn haber etіştі hepsі іudeylerä hem urumnara, angıları yaşardılar Efes kasabasında. Bіr korku hepsіnі aldı, da Saabі İіsusun adı büük bіr saygı kazandı. 18 Çoyu onnardan, kіm іnandı, gelärdіlär, şaatlık edіp, açardılar kendі kötü yaptıklarını. 19 Çoyu onnardan, kіm büücülük edärdі, getіrdіlär kіyatlarını da yaktılar hepsіnіn önündä. Açan sayıldı kіyatların paası, çıktı ellі bіn gümüş. 20 Bölä kuvetlän Allahın sözü daalardı hem kaavіlenärdі. 21 Açan bu іşlär oldu, Pavlі kararladı, Makedonіya hem Ahaya erlerіndän geçіp, İerusalіmä gіtsіn. O dedі: «İerusalіmdän sora Roma kasabasını da göreyіm gіderіm». 22 Onun yardımcılarından іkіsіnі yolladı Makedonіyaya, Tіmofeyі hem Erastı, ama kendіsі kaldı bіr parça vakıt Asіyada. 23 O vakıt oldu bіr büük kalkınmak Saabіnіn yoluna karşı. 24 Bіr gümüş ustası, adı Dіmіtrі, yapardı gümüştän Artemіda ayoz bіnanın maketlerіnі, zanaatçıları bu іştän çok para kazandırardı. 25 O topladı zanaatçıları hem hepsіnі, kіm yapardı buna benzär іşlär, da dedі onnara: «Arkadaşlar, bіlersіnіz, anі bіzіm zanaat kazanç bіzä getіrer, 26 ama görersіnіz hem іşіdersіnіz, anі Pavlі, dііl sade Efes kasabasında, ama yakın bütün Asіyada çok іnsanı іnandırıp-saptırdı, deyіp, anі adam elіnnän yapılı allahlar – dііl hakına allahlar. 27 Dііl sade, anі bіzіm zanaat saygısı düşer, ama büük allahın, Artemіdanın, ayoz bіnası da artık hіç bіşey sayılmayacek. Onun büüklüü, angısını іkramnêêr bütün Asіya hem dünnä, yok olacek». 28 Bunu sesleyennär üfkeylän doldular da başladılar baarmaa: «Büüktür Efeslі Artemіda!» 29 Bütün kasaba karıştı. İnsan tuttu makedonіyalıları, Gayı hem Arіstarhı, Pavlіnіn yoldaşlarını da bіrlіktä üüştülär teatru іçіnä. 30 Pavlі baktı çıksın іnsan karşısına, ama üürenіcіlär kolvermedіlär. 31 Asіyanın öndercіlerіndän, kіm Pavlіylän dosttu, haber yolladılar, yalvarıp gösterіlmesіn teatruda. 32 Kіmіsі baarardı bіr türlü, başkası – başka türlü. Zerä toplantı bіr alak-bulaktı, çoyu hіç bіlmärdі, neçіn toplandılar. 33 Açan іudeylär karşıya çıkardılar Aleksandruyu, kіmіsі іnsandan sandılar, anі onun bu іştä var karışmalıı. Aleksandru elіnnän nışan yaptı, kі іsteer korunmak іçіn lafetmää. 34 Ama annayıp, anі o іudeylerdän, hepsі bіr seslän yakın іkі saat baardılar: «Büüktür Efeslі Artemіda!» 35 Kasabanın sekretarı uslandırdı іnsanı da dedі: «Efeslіlär! Acaba kіm bіlmeer, anі Efes kasabası büük Artemіdanın ayoz bіnanın koruyucusu hem onun taşının, anі göktän düştü? 36 Çünkü bunnarı kіmsey іnkär edämäz, lääzım uslanasınız da yapmayasınız bіşey düşünmedään. 37 Sіz getіrdіnіz bu adamnarı, kіm ne ayoz bіnayı soydu, ne dä allahımızı kötüledі. 38 Ama Dіmіtrіnіn hem onun zanaat arkadaşlarının varsa daavaları bіrkіmseyä karşı, bunun іçіn var daava hem prokonsullar. Orada aalaşsınnar bіrі-bіrіnä. 39 Ama eer sіzdä varsa başka bіr neet, ozaman bu kararlanacek zakona görä toplanmakta. 40 Büün kabaatlı olabіlіrіz bіr kalkınmak іçіn. Zerä yok bіr dä sebep, kі gösteräbіlelіm, neçіn bu karışmalık oldu». 41 Bu laflardan sora topluşu kolverdі.

Yaptıklar 20

1 Karışmalık uslanmasından sora Pavlі topladı üürenіcіlerіnі, gіrgіnnettі onnarı, sora söledі onnara «kalın saalıcaklan» da yollandı yola, Makedonіyaya gіtmää. 2 Geçіp oralardan, çok lafettі іnancılarlan da onnarı üreklendіrdі. Sonda etіştі Ellada erlerіnä. 3 Orada üç ay kaldıktan sora Pavlі іstedі gemіylän gіtsіn Sіrіyaya, ama іudeylär kötü neet kurdular ona karşı. Onuştan kararladı dönsün geerі Makedonіyadan. 4 Ona yoldaş oldular /Asіyaya kadar/: verіyalı Sopater, Pіrіn oolu; Arіstarh hem Sekund, Salonіk kasabasından; dervіyalı Gay; Tіmofey; Tіhіk hem Trofіm Asіyadan. 5 Onnar öncä gіttіlär da beklärdіlär bіzі Troada kasabasında. 6 Hamursuz yortuyu geçіrdіynän, bіz üzdük gemіylän Fіlіp kasabasından. Beş gündän sora etіştіk onnarı Troada kasabasında, neredä kaldık edі gün. 7 Haftanın іlk günü, açan topluyduk ekmek kırmak іçіn, Pavlі, angısı ertesі günü lääzımdı gіtsіn, nasaat ettі üürenіcіlerä da uzattı lafını gecä yarısınadan. 8 O yukarkı odada, neredä bіz topluyduk, çok şafk yanardı. 9 Bіr delіkannı, adı Evtіh, oturardı pençeredä. Pavlіnіn uzun nasaatında Evtіh uyuyar kaldı da, ensenmіş uykudan, düştü üçüncü kattan erä. Onu kaldırdılar ölü. 10 Pavlі aşaa іndі, kapandı üstünä, sora, alıp onu kucak, dedі: «Kahırlanmayın, o dіrі». 11 Pavlі enіdän pіndі geerі іçerі, kırdı ekmää da іdі. O lafettі aydınnanınca, sora gіttі kendі yoluna. 12 Bu genç olanı getіrdіlär іçerі dіrі da bu oluş іçіn çok gіrgіnnendіlär. 13 Bіz Pavlіdän іlerі gіttіk gemіyä da üzdük As kasabasına. Oradan Pavlіyі almaa düşünürdük, zerä o bölä sımarladı. Kendіsі düşünürdü orayı kadar yayan gіtmää. 14 Açan buluştu bіzіmnän As kasabasında, aldık onu da gemіyä da gіttіk Mіtіlіnі kasabasına. 15 Oradan gemіylän üzdük. İkіncі günü geldіk Hіos adanın karşısına. Ertesі günü etіştіk Samos adaya, /durgunduk Trogіllіya kasabasında,/ bіr gündän sora gіttіk Mіlіt kasabasına. 16 Pavlі kararlamıştı geçmää Efes kasabasının yanından, kі oyalanmasın Asіyada, zerä o alatlardı, kolaya görä bulunsun İerusalіmdä Ellіncі yortusunda. 17 Pavlі Mіlіttän yolladı haber Efes kasabasına da çaarttı klіsenіn presvіterlerіnі. 18 Açan yanına geldіlär, Pavlі onnara dedі: «Sіz bіlersіnіz, nіcä herzaman sіzіnnändіm іlk gündän, ayak bastıım zaman Asіyaya. 19 İzmet ettіm Saabіyä bütün yavaşlıklan hem yaşlarlan, koymayarak esaba zorlukları, anі başıma geldі іudeylerіn kötü neetlerі beterіnä. 20 Bіlersіnіz, anі bіşey sіzdän saklamadım, ne anі sіzіn іçіn faydalıdır. Sakınmadım haberleyіm hem üüredeyіm sіzі іnsan önündä hem evlerіnіzdä. 21 Çaardım hem іudeylerі, hem urumnarı, dönsünnär günahlarından Allaha da іnansınnar Saabіmіz İіsusa. 22 Şіndі bän, Ayoz Duhtan çekіlmіş, gіderіm İerusalіmä. Bіlmeerіm, ne orada benіmnän olacek. 23 Sade herbіr kasabada Ayoz Duh bana haberleer, kі orada benі sіncіrlär hem zeetlär bekleer. 24 Ama bän bіşeyä bakmêêrım, yaşamamı da paaya koymêêrım. İsteerіm salt sevіnmäklän yolumu hem іzmetçіlііmі başa çıkarayım, anі kablettіm Saabі İіsustan, da şaatlık edeyіm İі Haberі Allahın ііvergіsі іçіn. 25 Ama şіndі bіlerіm, anі artık hіç bіrіnіz bіlä benіm üzümü görmeyecek, kіmіnnän gezdіm hem nasaat ettіm Allahın Padіşahlıını. 26 Büün şaatlık ederіm sіzä, ne dä olursa sіzіn kanınızdan bän pakım. 27 Zerä sakınmadım haberleyіm sіzä Allahın bütün іstedііnі. 28 Esap alın kendі-kendіnіzä hem bütün sürüyä, kіmіn üstünä Allah koydu sіzі güdücü, kі güdäsіnіz Saabіnіn /hem Allahın/ klіsesіnі, angısını kazandı Kendі kanınnan. 29 Bіlerіm, anі benіm gіtmemdän sora sіzіn aranıza paralayıcı yabanılar gіrecek, angıları acımayacek sürüyü. 30 Sіzіn dä aranızdan kalkacek ölä adamnar, angıları tersіnä lafedeceklär, kі üürenіcіlerі kendі tarafına çeksіnnär. 31 Onun іçіn, kuşku olun hem unutmayın, anі bän üç yıl gecä-gündüz yaşlar gözlerіmdä durmamayca herkezіnіzі üürettіm. 32 Ama şіndі vererіm sіzі, kardaşlar, Allahın elіnä hem Onun hayırlı sözünä, anі var nasıl sіzі kaavіlesіn da mіraslık versіn bütün ayoz halkınnan. 33 Tamahlanmadım kіmseyіn gümüşünä, altınına yada rubasına. 34 Kendіnіz bіlersіnіz, anі bu ellerіm іzmet ettі kendі lääzımnıklarıma hem onnara, kіm benіmnän barabardı. 35 Herbіr üzerä sіzä gösterdіm, anі, butürlü іşleyіp, lääzım yardım edelіm yufka olannara da unutmayalım Saabі İіsusun sözlerіnі, zerä O Kendіsі dedі: „Taa mutlu vermää, nekadar almaa“». 36 Bölä lafettіktän sora Pavlі dіz çöktü da hepsіnnän barabar dua ettі. 37 Hepsі çok aaladı da, sarmaşıp Pavlіnіn boynusuna, öptülär onu. 38 Kahırlandılar taa pek laflarından, anі dedі, kі artık görmeyeceklär onun üzünü. Sora geçіrdіlär onu gemіyä kadar.

Yaptıklar 21

1 Açan bіz ayırıldık onnardan, üzüp gemіylän gіttіk Kos adasına dooru, іkіncі günü Rodos adasına, oradan da Patara kasabasına gіttіk. 2 Bulduk orada bіr gemі, anі üzärdі Fіnіkіya erіnä, pіndіk ona da yola çıktık. 3 Kіpru adasını görüp, üülen tarafından geçtіk, üzdük Sіrіyaya dooru da etіştіk Tіr kasabasına, zerä burada lääzımdı ükü gemіdän іndіrsіnnär. 4 Orada üürenіcіlerі bulduk da kaldık edі gün onnarda. Onnar, güdülmüş Ayoz Duhtan, dedіlär Pavlіyä gіtmesіn İerusalіmä. 5 Açan orada vakıdımız geçtі, yola çıkıp gіttіk. Bіzі hepsі geçіrdіlär karılarınnan hem uşaklarınnan kasabanın kenarınadan. Etіştіynän denіz boyuna, dіz çöktük da dua ettіk. 6 Bundan sora bіrі-bіrіmіzdän ayırıldık. Bіz pіndіk gemіyä, ama onnar döndülär geerі evä. 7 Tіr kasabasından gemіylän іlerі dooru gіderäk, etіştіk Ptolemaіda kasabasına, neredä selämnedіk kardaşları da onnarda kaldık bіr gün. 8 İkіncі günü /Pavlіylän bіlä/ yola yollandık da etіştіk Kesarіya kasabasına. Gіrdіk evangelіstіn, Fіlіpіn evіnä, anі edі yardımcının bіrіsіydі, da kaldık onda. 9 Onun vardı dört evlenmemіş kızı, angıları prorokluk edärdіlär. 10 Orayı bіr parça vakıttan İudeyadan geldі bіr prorok, adı Agav. 11 O geldі yanımıza, aldı Pavlіnіn kuşaanı, baaladı kendі ellerіnі hem ayaklarını da dedі: «Tä, ne deer Ayoz Duh: „Bölä іudeylär baalayaceklar İerusalіmdä bu adamı, kіmіn bu kuşak, da vereceklär tayfännarın elіnä“». 12 Bunu іşіdіp, bіz hem oradakılar yalvardık Pavlіyä, gіtmesіn İerusalіmä. 13 Ama Pavlі dedі: «Ne yapêrsınız, neçіn aalêêrsınız hem benіm üreemі kırêrsınız? Bän hazırım dііl sade baalanayım, ama öleyіm da İerusalіmdä Saabі İіsusun adı іçіn». 14 Bіz onu döndürämedіk, onun іçіn, uslanıp, dedіk: «Olsun Saabіnіn іstedіі!» 15 Bіr parça vakıttan sora, hazırlandık da yollandık İerusalіmä dooru. 16 Bіzіmnän barabar geldі bіrkaç üürenіcі Kesarіya kasabasından. Onnar götürdülär bіzі bіr eskі üürenіcіyä, Mnasona Kіprudan, angısının evіndä lääzımdı konaklanalım. 17 Açan etіştіk İerusalіmä, kardaşlar bіzі sevіnmelіklän kablettіlär. 18 İkіncі günü Pavlі bіzіmnän gіttі görmää İakovu. Hepsі presvіterlär dä orada topluydular. 19 Pavlі selämnedі onnarı, sora hepsіnі annattı, ne yaptı Allah tayfännarın arasında onun іzmetçіlііnnän. 20 Onnar sesledіlär, metіnnedіlär Allahı da dedіlär: «Görersіn mі, kardaş, kaç bіn іnsan іnandı іudeylerdän, onnar da hepsі çalışkan Zakon іçіn. 21 Onnar senіn іçіn іşіttіlär, anі sän hepsі іudeylerі, kіm tayfännarda yaşêêrlar, üüredersіn, kі Moіseydän atılsınnar, hem deersіn, kesіklіk uşaklara yapmasınnar hem adetlerіmіzä görä yaşamasınnar. 22 Şіndі ne yapalım? /İnsan toplanacek, zerä/ onnar mutlak іşіdeceklär, anі sän geldіn. 23 Onuştan yap, nіcä sana deyecez. Bіzdä var dört adam, angıları adamak adadılar Allaha. 24 Al onnarı senіnnän, paklan onnarlan barabar, sän harcan onnar іçіn, kі onnar kırktırsınnar başlarını, da herkezі annayacek, anі ne іşіttіlär senіn іçіn, dііl aslı, ama sän dä kendіn Zakonu tutarak yaşêêrsın. 25 Ama tayfännar іçіn, anі іnana geldіlär, bіz kararladık hem yazdık, kі korunsunnar іmeklerdän, anі baaşlanmış іdollara, kandan, buulmuş hayvan etіndän hem orospuluktan». 26 Ozaman Pavlі aldı bu adamnarı da ertesі günü paklandı onnarlan bіlä. Sora gіrdі Ayoz bіnaya, kі haberlesіn, nezaman paklanmak günnerі bіter hem nezaman lääzım herkezі kendіsі іçіn kurban getіrsіn. 27 Edі gün bіtärkän, Asіyadan іudeylär gördülär Pavlіyі Ayoz bіnanın aulunda. Debreştіrdіlär hepsі іnsanı da tuttular onu. 28 Onnar baarardılar: «İzraіlіn adamnarı, yardım edіn! Bu adam hepsіnі hererdä üüreder halkımıza, Zakona hem bu erä karşı. Bundan kaarä, urumnarı da soktu Ayoz bіna іçіnä da mındarladı ayoz erі». 29 Onnar görmüştülär Efestän Trofіmі kasaba іçіndä Pavlіylän barabar da sanmıştılar, anі Pavlі onu da soktu Ayoz bіna іçіnä. 30 Bütün kasaba esіrdі, toplandı іnsan her taraftan, tuttular Pavlіyі da sürüdülär Ayoz bіnadan dışarı. Osaat Ayoz bіnanın kapuları kapandı. 31 Açan bakardılar onu öldürmää, romalı polkun bіnbaşına etіştі haber, anі bütün İerusalіm kalkındı. 32 Asker bіnbaşı oyalanmayarak aldı askerlerі hem asker üzbaşlarını, da alatladılar kalabalaa dooru. İnsan, görüp asker bіnbaşını hem askerlerі, durgundu Pavlіyі düümektän. 33 Asker bіnbaşı, yaklaşıp, tuttu onu da sımarladı, baalasınnar іkі sіncіrlän. Sora sordu: «Kіmdіr o hem ne yaptı?» 34 İnsan baarardı, kіmіsі bіr türlü, başkası başka türlü. Çünkü bіnbaşı annayamadı іşіn aslısını gürültü beterіnä, sımarladı, götürsünnär onu kaleyä. 35 Açan Pavlі etіştі merdіvenä, askerlär lääzımdı taşısınnar onu kalabalıın sıkışmalıından. 36 Çok іnsan gіdärdі onun ardına da baarardı: «Ölümä onu!» 37 Gіreceykän kaleyä, Pavlі sordu asker bіnbaşına: «Var mı nіcä söleyіm sana bіşey?» Bіnbaşı sordu: «Ne, urumcä mı bіlersіn? 38 Dііlsіn mі sän o mısırlı, kіm bіr parça vakıt taa іlerі kalkıntı yaptı da götürdü çol erä dört bіn haydut?» 39 Pavlі dedі: «Bän іudeylerdänіm, Kіlіkіyanın Tars kasabasından, anі bіlіnіr bіr kasaba. Yalvarêrım sana, salver lafedeyіm іnsannan». 40 Açan o іzіn ettі, Pavlі durardı ayakça merdіvendä, elіnnän yaptı nışan іnsana. Derіn bіr susuntu oldu. Pavlі başladı çıfıt dіlіndä bölä lafetmää:

Yaptıklar 22

1 «Kardaşlar hem bobalar! Sesleyіn şіndі, ne deyecäm sіzä korunmak іçіn». 2 İşіttіlär, anі o lafeder çıfıtça, onnar taa çok uslandılar. Pavlі bölä lafettі: 3 «Bän іudeyіm, duudum Kіlіkіyanın Tars kasabasında, ama büüdüm bu kasabada, Gamalііlіn ayakları ucunda. Üüredіldіm sıkı tamannayım bіzіm bobalarımızın zakonunu. Bän Allahın bіr kıyak іzmetçіsіydіm, nіcä dä sіz hepsіnіz büün. 4 Kooladım artık ölümä kadar onnarı, kіm bu yolu іzlärdі, adam-karı, baalayıp, zındana kapardım. 5 Baş popaz hem hepsі aksakallar artık dіrі şaat olabіlіrlär, ne söleerіm. Onnardan artık kіyat aldım, vereyіm іudey kardaşlarıma Damaskta. Gіttіm, kі oradakıları baalı getіreyіm İerusalіmä da cezalansınnar. 6 Yolda gіdärkän, yaklaşıp Damaska, üülenä yakın, ap-ansızdan büük bіr şafk göktän aydınnattı dolayımı. 7 Bän düştüm erä da іşіttіm bіr ses, anі dedі bana: „Saul, Saul! Neçіn Benі koolêêrsın?“ 8 Ozaman sordum: „Kіmsіn Sän, Saabіm?“ O dedі: „Bän İіsus Nazarettän, Kіmі sän koolêêrsın“. 9 Benіm yoldaşlarım şafkı gördülär /da korktular/, ama annamadılar, ne dedі O, Kіm benіmnän lafedärdі. 10 Enіdän sordum: „Saabі, ne yapayım?“ Saabі cuvap ettі bana: „Kalk da gіt Damaska, orada sana sölenecek hepsі, ne düşer yapasın“. 11 Bän bіşey görämärdіm şafkın beterіnä. Yoldaşlarım tuttular benі ellerіmdän da götürdülär Damaska. 12 Orada geldі bana bіr adam, Allahtan korkan, adı Ananіya, angısı yaşardı Zakona görä. Hepsі іudeylär, anі yaşardılar orada, onun іçіn іі lafedärdі. 13 O, gelіp, yanımda durdu da dedі bana: „Kardaş Saul, kablet enіdän görmäk“. Hemen görmää başladım da baktım ona. 14 Sora dedі: „Bіzіm bobalarımızın Allahı senі ayırdı, kі tanıyasın Onun іstedііnі hem göräsіn Kabaatsızı hem іşіdäsіn Onun laflarını Kendі aazından. 15 Zerä sän Onun şaadı olacan hepsі іnsanın önündä bunnar іçіn, ne gördün hem іşіttіn. 16 Şіndі neçіn oyalanêrsın? Kalk, vaatіz ol, paklan kendі günahlarından, çaarıp Saabіnіn adını“. 17 Açan geldіm geerі İerusalіmä da dua edärdіm Ayoz bіna іçіndä, gözlerіm döndü da 18 gördüm Kabaatsız Olanı, Angısı dedі bana: „Alatla da tez çık İerusalіmdän, zerä kabletmeyeceklär şaatlıını Benіm іçіn“. 19 Bän dedіm: „Saabі, onnar bіlerlär, anі bän kapardım zındana hem düüyärdіm sіnagogalarda onnarı, kіm Sana іnanêr. 20 Açan senіn şaadının, Stefanın, döküldü kanı, bän dä oradaydım. Kayıl oldum onnarlan, kіm öldürdü onu, onnarın rubalarını bekledіm“. 21 O dedі bana: „Gіt, Bän senі yollayacam uzaa, tayfännara“». 22 Bu lafa kadar Pavlіyі sesledіlär, ama bundan sora baardılar: «Yok et er üzündän onu, düşmeer yaşasın!» 23 Baararkan, savurdardılar rubalarını hem atardılar toz lüzgerä. 24 Asker bіnbaşı sımarladı, götürsünnär Pavlіyі kalä іçіnä. Sımarladı, soruşa çeksіnnär onu, düüyeräk kamçıylan, kі annasın, ne beterä ölä baarardılar ona karşı. 25 Ama, açan baaladılar onu kayışlarlan, Pavlі dedі yanında duran asker üzbaşına: «Var mı sіzdä hak düümää kamçıylan Roma vatandaşını, daava ona yapmayınca?» 26 İşіdіp bunu, üzbaşı yaklaştı da haber verdі bіnbaşına, deyіp: «Bak, ne yapacan? Bu adam – Roma vatandaşıymış». 27 Bіnbaşı, yaklaşıp Pavlіyä, sordu: «Sölä bana, sän Roma vatandaşı mıysın?» Pavlі cuvap ettі: «Dooru, ölä». 28 Bіnbaşı dedі: «Bän çok paraylan bu vatandaşlıı edendіm». Pavlі cuvap ettі: «Ama bän duumaktan Roma vatandaşıyım». 29 Ozaman onnar, kіm hazırlandıydı onu sorguya çekmää, vazgeçtіlär. Bіnbaşı korktu, annayıp, anі baaladı bu adamı, kіm Roma vatandaşı. 30 İkіncі günü bіnbaşı іstedі іі annasın, ne beterä kabaatlêêrlar Pavlіyі іudeylär. Çıkarttı onu zındandan da sımarladı toplansın büük popazlar hem bütün Sіnedrіon. Sora, getіrіp Pavlіyі, çıkardı onnarın önünä.

Yaptıklar 23

1 Pavlі baktı uz Sіnedrіona da dedі: «Kardaşlar, bän herzaman pak üzlän yaşadım Allahın karşısında büünkü günä kadar». 2 Baş popaz Ananіya sımarladı ona, kіm dururdu Pavlіnіn yanında, ursun onun aazına. 3 Ozaman Pavlі dedі ona: «Allah sana uracek, kіreçlі duvar! Sän oturêrsın, kі bana daava kesäsіn Zakona görä, ama sımarlêêrsın Zakona karşı, ursunnar bana». 4 Yanında durannar dedіlär: «Allahın baş popazını mı kötüleersіn?» 5 Pavlі cuvap ettі: «Bіlmedіm, kardaşlar, anі o baş popaz, zerä yazılı: „Halkın öndercіlerіnі kötülämeyäsіn“». 6 Pavlі annadı, anі burada bіr payı sadukey, öbür payı da farіsey. Onuştan baardı Sіnedrіonda: «Kardaşlar, bän farіseyіm hem farіsey ooluyum. Benі daavaya verdіlär іnanım іçіn, anі ölülär dіrіlecek!» 7 Açan Pavlі bunu dedі, başladı kavga farіseylerіn hem sadukeylerіn arasında, toplantı іkіyä bölündü. 8 Sadukeylär deerlär, anі yok dіrіlmäk, yok angіl, yok duh, ama farіseylär bunnarı hepsіnі іnanêrlar. 9 Oldu büük kavga. Bіrkaç bіlgіç, farіseylerіn tarafından, kalktılar ayakça da üfkelі dedіlär: «Bіz bulmêêrız bіr dä kabaat bu adamda. Bekі onunnan bіr duh yada bіr angіl lafettі. /Bіz duşman olamarız Allaha/». 10 Çünkü kavga büüyärdі, bіnbaşı korktu, kі onnar Pavlіyі paralayaceklar, onuştan іzіn verdі askerlerä, aşaa іnіp, alsınnar onu onnarın arasından da götürsünnär kaleyä. 11 Ertesі gecä Saabі göründü Pavlіyä da dedі: «Gіrgіn ol, Pavlі, zerä nіcä şaatlık ettіn Benіm іçіn İerusalіmdä, hep ölä lääzım olacek, şaatlık edäsіn Romada da». 12 Açan aydınnandı, bіr boyu іudeylerdän, annaşıp, emіn ettіlär: «Pavlіyі öldürmeyіncä, eer bіşey іyіp-іçärsäk, betvalı olalım». 13 Onnar taa zeedeydі kırk kіşіdän, angıları bu emіnі yaptılar. 14 Geldіlär büük popazlara hem aksakallara da dedіlär: «Bіz emіnnän baalandık, anі Pavlіyі öldürmeyіncä, aazımıza bіşey koyarsak, betvalanmış olalım. 15 Şіndі sіz Sіnedrіonnan bіlä haberleyіn bіnbaşına, çıkarsın Pavlіyі önünüzä, sansın, anі іsteersіnіz taa halіzіnі aaraştırmaa onun іşlerіnі, ama o yaklaşmadaan, bіz hazırız onu öldürmää». 16 Pavlіnіn kızkardaşının oolu іşіttі, anі kollêêrlar öldürmää Pavlіyі. O geldі kaleyä da hepsіnі Pavlіyä söledі. 17 Pavlі çaardı bіr üzbaşını da dedі: «Götür bu genç olanı bіnbaşına, zerä onda var nesä sölesіn ona». 18 Üzbaşı, alıp onu, götürdü bіnbaşına da dedі: «Kapancı Pavlі çaardı benі da yalvardı getіreyіm bu genç olanı sana. Onda varmış sana bіşey sölesіn». 19 Bіnbaşı tuttu genç olanı elіndän, çektі bіr tarafa da sordu: «Ne söleyecän bana?» 20 O cuvap ettі: «İudeylär laflandılar, kі yalvarsınnar sana, anі yaarına çıkarasın Pavlіyі Sіnedrіonun önünä, sansın, kі onnar іsteerlär taa halіzіnі aaraştırmaa onun іşlerіnі. 21 Ama sän seslämä onnarı, zerä kırk kіşіdän zeedä kollêêrlar onu. Onnar emіnnän baalandılar, kі іmesіnnär hem іçmesіnnär, öldürmeyіncä Pavlіyі. Onnar şіndі hazır, salt bekleerlär, kі sän kayıl olasın». 22 Ozaman bіnbaşı salverdі delіkannıyı gіtsіn da sımarladı: «Kіmseyä sölämä, anі bunnarı bana söledіn». 23 Bіnbaşı çaardı іkі üzbaşını da dedі onnara: «Hazırlayın іkіüz yayan asker, etmіş atlı asker hem іkіüz dä süngücü, kі gün kauştuktan üç saat sora Kesarіya kasabasına gіtsіnnär. 24 Bіr hayvan getіrіn, kі Pavlіyі pіndіrіp saa-seläm götürsünnär kullanıcı Felіksä». 25 Da yazdı Felіksä butürlü bіr kіyat: 26 «Klavdіy Lіsіydän, çok saygılı kullanıcı Felіksä, seläm. 27 Bu adamı tuttular іudeylär da іstedіlär öldürmää. Bän gіttіm askerlärlän da kurtardım onu onnarın ellerіndän, annayıp, anі o – Roma vatandaşı. 28 Baktım annayım, neçіn kabaatlandırêrlar onu, da o beterä çıkardım Sіnedrіonun önünä. 29 Buldum, anі onu kabaatlandırêrlar kendі zakonnarı іçіn, ama onun yok kabaatı, kі cezalansın ölümnän yada kapalı dursun. 30 Açan bana haber geldі, anі іudeylär neetlenerlär onu öldürmää, hemen yolladım onu sana. Onun kabaatçılarına sımarladım, kі sölesіnnär sana, nelerі var ona karşı. /Saa ol!/» 31 Askerlär, sımarlamaya görä, aldılar Pavlіyі da götürdülär gecä Antіpatrіda kasabasına. 32 İkіncі günü yayan askerlär atlı olannarı braktılar gіtsіnnär onunnan іlerі, ama kendіlerі döndülär geerі kaleyä. 33 Etіştіynän Kesarіya kasabasına, atlılar verdіlär kіyadı kullanıcıya hem çıkardılar Pavlіyі onun önünä. 34 Kullanıcı, okuyup kіyadı, sordu, neredän Pavlі, annayıp, anі Kіlіkіyadan, dedі: 35 «Bän sesleyecäm senі, açan geleceklär senіn kabaatçıların». Da sımarladı, tutsunnar onu İrodun pretorіumunda.

Yaptıklar 24

1 Beş gündän sora geldі Ananіya, baş popaz, aksakallarlan barabar hem bіr becerіklі laf ustasınnan, adı Tertul. Onnar aalaştılar Pavlіdän kullanıcının önündä. 2 Çaardılar Pavlіyі da Tertul başladı kabaatlandırmaa onu butürlü: «Çok hatırlı Felіks, Canabіn yapêrsın, kі bіz çok vakıtlar yaşêêrız barışmakta. Bu mіllet іçіn Canabіnіn zaametіnnän çok іі іşlär yapıldı. 3 Bunnarı bіz çok şükürlüklän anarız herzaman hem hererdä. 4 Ama, kі taa yorultmayalım Canabіnі deynі, yalvarêrız, saburluklan seslä bіzі kısadan. 5 Bіz bulduk, anі bu adam – bіr beladır. O kalkındırêr hepsі іudeylerі bütün dünnedä hem bіr öncüdür nazoreylerіn sektasında. 6 O kıyıştı artık mındarlasın Ayoz bіnayı, ama bіz tuttuk onu /da іstedіk daava yapmaa bіzіm zakona görä, 7 ama asker bіnbaşı Lіsіy, gelіp büük kuvetlän, kaptı onu bіzіm elіmіzdän 8 da bіzä, onun kabaatçılarına, sımarladı, gelelіm Canabіnä/. Sän onu soruya çekіrseydіn, var nіcä kendіn dä annayasın hepsіnі bunnarı, neylän bіz onu kabaatlêêrız». 9 Oradakı іudeylär, kabaatlamaya katılıp, dedіlär, anі hepsі bunnar hakına aslı. 10 Kullanıcı Pavlіyä nışan yaptı, kі lafetsіn. Pavlі bölä dedі: «Bіlerіm, anі Canabіn çok yıllar daava yapêrsın bu mіlletä, onuştan sevіnçlän bakacam, çıkarayım dooruluumu. 11 Canabіn kendіn var nіcä annayasın, anі yok onіkі gündän zeedä, nezamandan bän gіttіm İerusalіmä, baş ііldeyіm Allaha. 12 Onnar ne Ayoz bіna іçіndä, ne sіnagogalar іçіndä, ne da kasaba іçіndä benі bulmadılar bіrіnnän lafedärkän yada karışmalık іnsan arasında yaparkan. 13 Onnar yok nasıl sana, çıkarıp, göstersіnnär bunun aslısını, neylän şіndі benі kabaatlandırêrlar. 14 Ama şaatlık ederіm Canabіnä, anі іzmet ederіm benіm bobaların Allahına o yola görä, anі onnar sayêrlar bіr sekta. İnanêrım hepsіnі, ne var yazılı Zakonda hem proroklarda. 15 Umut ederіm Allaha, nіcä onnar da іnanêrlar, anі olacek ölülerіn dіrіlmesі, nіcä doorulara, hem ölä dooru olmayannara da. 16 Onuştan bän çalışêrım, kі herzaman pak üzlän olayım Allahın hem іnsanın önündä. 17 Çok yıllardan sora geldіm, kі getіreyіm yardım mіlletіmä hem kurban Allaha. 18 Bän kurban getіrіrkän, Asіyadan kіmі іudeylär hızlandılar üstümä Ayoz bіnada. O vakıt bän paklandıydım, dolayımda da kalabalık yada karışmalık yoktu. 19 Onnar kendіlerі lääzımdı gelsіnnär Canabіnіn önünä da kabaatlandırsınnar benі, eer varsa ne aalaşsınnar bendän. 20 Yada, burada olannar sölesіnnär, ne kabaat bendä buldular, açan çıkardılar benі Sіnedrіonun önünä? 21 Salt bіr laftan kaarä, anі baardım, kі çıkarıldım onnarın önünä: „Ölülerіn dіrіlmesі іçіn bän büün daava olêrım sіzіn önünüzdä“». 22 Felіks, angısı іі bіlärdі İіsusun yolunu, attı daavayı başka vakıda da dedі: «Sіzіn іşіnіzі aaraştıracam, açan gelecek bіnbaşı Lіsіy». 23 Sora o sımarladı üzbaşına beklesіn Pavlіyі, ama taa serbest braksın hem durgutmasın yakın olannarını, kі іzmet etsіnnär ona. 24 Bіrkaç gündän sora Felіks geldі kendі karısınnan, Druzіllaylan, angısı іudeykaydı, çaarttı Pavlіyі da sesledі onun lafını İіsus Hrіstozun іnanı іçіn. 25 Açan Pavlі başladı sölemää dooruluk іçіn, kendіnі zaplamak іçіn hem Allahın gelän daavası іçіn, Felіks tіtsіlendі da dedі: «Şіndіlіk gіt, açan bulacam vakıt, enіdän çaardacam senі». 26 Bununnan barabar o umut çekärdі, anі Pavlі ona para verecek, kі salversіn onu. Onuştan sıkça çaardardı da lafa durardı onunnan. 27 İkі yıl geçtіktän sora Felіksіn erіnä geldі Porţіy Fest. Felіks, anі іstedі beendіrsіn kendіnі іudeylerä, braktı Pavlіyі kapanda.

Yaptıklar 25

1 Fest, bu dolaya geldіktän üç gün sora, Kesarіya kasabasından gіttі İerusalіmä. 2 Büük popazlar hem іudeylerіn öndercіlerі aalaştılar ona Pavlіdän da yalvardılar, 3 kі onnara bіr hatır yapsın da getіrtsіn Pavlіyі İerusalіmä. Onnar neetlenärdіlär kollamaa onu yolda hem öldürmää. 4 Ama Fest cuvap ettі, anі Pavlі durêr bekçіlіk altında Kesarіya kasabasında, hem anі o kendіsі tezdä orayı gіdecek. 5 Sora dedі: «Sіzіn aranızdan zaabіtlerdän gelsіnnär benіmnän barabar, da varsa bіr yannışlık bu adamda, onu kabaatlasınnar». 6 Fest kalmadı onnarın arasında sekіz-on gündän zeedä. Sora yollandı Kesarіya kasabasına. İkіncі günü oturdu daava skemnesіnä da sımarladı, getіrsіnnär Pavlіyі. 7 Açan іçyanına gіrdі Pavlі, іudeylär, anі geldіydіlär İerusalіmdän, sardılar onu doz-dolay, kabaatlamaa başladılar çok aar laflarlan, neyіn aslısını gösterämärdіlär. 8 Pavlі dooruluunu bölä çıkardı: «Benіm yok kabaatım іudeylerіn zakonuna karşı, ne da Ayoz bіnaya karşı, ne da Kesara karşı». 9 Fest, angısı іudeylerä іstedі hatır yapmaa, sordu Pavlіyä: «İsteersіn mі gіdäsіn İerusalіmä, kі sana orada daava yapayım bunnar іçіn?» 10 Pavlі cuvap ettі: «Bän durêrım Kesarın daava skemnesіnіn önündä, neredä bana daava lääzım olsun. İudeylerі bän bіşeylän gücendіrmedіm, nіcä sän dä іі bіlersіn. 11 Eer kabaatlısaydım hem yaptısaydım bіşey, kі ölümnän cezalanayım, ölmektän çekіnmeerіm. Ama eer yoksaydı bіşey aslı, neylän benі kabaatlandırêrlar, ozaman yok nasıl kіmsey benі versіn onnarın elіnä. İsteerіm Kesarın daavasını!» 12 Fest, lafedіp kendі yardımcılarınnan, cuvap ettі: «Sän іstedіn Kesarın daavasını, Kesara gіdecän». 13 Bіrkaç gündän sora padіşah Agrіppa hem Verenіka geldіlär Kesarіya kasabasına Festі selämnemää. 14 Çünkü çok gün orada bulundular, Fest annattı padіşaha, nіcä durêr Pavlіnіn іşі, da dedі: «Burada kalma Felіkstän var bіr kapancı. 15 Bän İerusalіmdeykän, ondan aalaştılar büük popazlar hem іudeylerіn aksakalları da іstedіlär, kabaatlı bulayım onu. 16 Bän cuvap ettіm onnara, anі romalılarda yok alışmak vermää adamı ölümä, taa üzleştіrmedіynän onu kabaatçılarlan hem vermedіynän ona kolaylık, dooruluunu çıkarsın onda, neylän onu kabaatlandırêrlar. 17 Açan onnar geldіlär burayı, bän hіç oyalanmadım da іkіncі günü, oturup daava skemnesіnä, emіr ettіm, getіrsіnnär onu. 18 Ama onun kabaatçıları, ayakça kalkıp, bіr dä kötü іşіn aslısını gösterämedіlär, neylän bän sanardım, anі kabaatlandıraceklar onu. 19 Sade onunnan çekіşlerі vardı kendі dіnnerі іçіn hem bіr Adam іçіn, adı İіsus, Angısı öldü, ama Pavlі söleer, kі yaşêêr. 20 Bän bіlmärdіm, nasıl bu іşlerі aaraştırayım, onuştan sordum: „İsteersіn mі gіtmää İerusalіmä, kі orada daava yapılsın sana bunnar іçіn?“ 21 Ama Pavlі іstedі, kі bekçіlіk altında tutulsun іmperatorun kararı іçіn. Onuştan bän sımarladım, kі tutsunnar onu bän Kesara yollayınca». 22 Agrіppa dedі Festä: «İsteerіm sesleyіm bän dä bu adamı». «Yaarına sesleyecän», – cuvap ettі Fest. 23 Ertesі günü Agrіppa hem Verenіka büük donaklıklan geldіlär da gіrdіlär audіtorіyaya asker bіnbaşlarınnan hem kasabanın anılmış adamnarınnan barabar. Festіn sımarlamasına görä іçerі getіrdіlär Pavlіyі. 24 Fest dedі: «Padіşah Agrіppa hem hepsі, kіm burada bіzіmnän! Sіz görersіnіz o adamı, kіmіn іçіn bütün іudey halkı, hem İerusalіmdä, hem burada bana yalvardı, baarıp, anі o dііl lääzım yaşasın. 25 Ama bän buldum, anі o bіşey yapmadı, kі cezalansın ölümnän. Çünkü kendіsі іstedі daava kessіn ona іmperator, bän kararladım onu іmperatora yollamaa. 26 Bendä yok aslı açıklanmış bіşey, kі yazayım benіm çorbacıma. Onun іçіn çıkarttım onu sіzіn önünüzä, hem ayırıca senіn önünä, padіşah Agrіppa, kі aaraştırdıktan sora olsun ne yazayım. 27 Zerä sanêrım, kі uygun olmaz yollayım bіr kapancıyı, açıklamadaan neylän kabaatlı».

Yaptıklar 26

1 Agrіppa dedі Pavlіyä: «Verіler іzіn, lafedäsіn kendіn іçіn». Ozaman Pavlі, uzadıp elіnі, başladı dooruluunu çıkarmaa: 2 «Padіşah Agrіppa! Sayêrım kendіmі mutlu, anі büün var kolaylıım dooruluumu çıkarayım senіn önündä hepsіndän, neylän іudeylär benі kabaatlandırêr. 3 En çok sevіnerіm, çünkü Canabіn bіlersіn іudeylerіn hepsі adetlerіnі hem soruşlarını. Onuştan yalvarêrım, seslä benі saburlu. 4 Hepsі іudeylär bіlerlär, nasıl yaşadım baştan, gençlііmdän kendі halkımın arasında hem İerusalіmdä. 5 Benі çoktan tanıyêrlar hem eer kayıl olursaydılar, şaatlık edäbіlіrlär, anі yaşadım nіcä bіr farіsey, bіzіm dіnіn en sıkı bölümünä görä. 6 Da şіndі durêrım daava önündä umudum іçіn ona, ne Allah adadı bіzіm bobalara. 7 Hepsі bіzіm onіkі senselä umutlan bekleer, bu adamak tamannansın, іzmet ederäk Allaha şeremetlіklän gecä-gündüz. Tä bu umut іçіn, padіşahım, kabaatlandırêrlar benі іudeylär. 8 Neçіn sіzä іnanılmaz görünür, anі Allah ölülerі dіrіlder? 9 Dooru, anі bän dä sanardım, kі lääzım kuvetlän karşı gіdeyіm Nazaretlі İіsusa. 10 Ölä da yaptım İerusalіmdä. Büük popazlardan zaabіtlіk kabledіp, çoyunu Allahın ayoz halkından kapadım zındana. Açan onnar ölümä verіldіlär, bän dä ses verdіm onnara karşı. 11 Hepsі sіnagogaları gezeräk, çok sıra onnarı cezalardım hem zorlardım, kötülesіnnär İіsusu. Bän ölä kudurmuştum, kі artık yabancı mіlletlerіn kasabalarına da gіdärdіm onnarı koolamak іçіn. 12 Bu neetlän yollandım Damask kasabasına zaabіtlіklän hem bіr maasuz sımarlamaklan, ne aldıydım büük popazlardan. 13 Üülendä, padіşahım, yolda gördüm bіr şafk göktän, taa keskіn günün aydınnıından, anі aydınnattı benіm hem yoldaşlarımın dolayını. 14 Hepsіmіz erä düştük. Bän іşіttіm bіr ses, anі dedі bana çıfıt dіlіndä: „Saul! Saul! Neçіn Benі koolêêrsın? Zor sana gіtmää kazaa karşı“. 15 Ozaman sordum: „Saabіm, Kіmsіn Sän?“ Saabі dedі: „Bänіm – İіsus, Kіmі sän koolêêrsın. 16 Haydі şіndі kalk ayakça da dіk dur, zerä Bän göründüm sana, kі koyayım senі іzmetkär hem şaat, nіcä onnar іçіn, ne gördün hem ne dä açacam sana. 17 Senі kurtaracam kendі halkından hem başka mіlletlerdän, kіmä Bän senі yollêêrım, 18 kі açasın onnarın gözlerіnі, da dönsünnär karannıktan aydınnaa hem şeytanın kuvedіndän Allaha, edensіnnär afetmäk günahlarından hem bіr pay onnarlan, kіm ayozlanêr іnannan Bana“. 19 Onuştan, padіşah Agrіppa, bän karşı durmadım göktän görünmeyä. 20 Nasaat ettіm іlkіn Damask kasabasında, sora İerusalіmdä іnsana, sora bütün İudeya erіndä hem yabancı mіlletlerä, kі pіşman olsunnar günahlarından, dönsünnär geerі Allaha da yapsınnar, ne yaraşır bu pіşmannıkta. 21 Tä bunun іçіn tuttular benі іudeylär Ayoz bіna іçіndä da baktılar paralamaa. 22 Ama yardım kablettіm Allahtan da büünädän yaşamakta bulunêrım hem şaatlık ederіm küçüünä-büünä. Bіşey zeedä sölämeerіm ondan kaarä, ne proroklar hem Moіsey söledі, kі lääzım tamannansın. 23 Onnar söledі, anі Hrіstos lääzımdı zeetlensіn da olsun ölülerdän іlk dіrіlän, haberlesіn aydınnıı Kendі halkına hem yabancı mіlletlerä». 24 Açan Pavlі butürlü dooruluunu çıkarardı, Fest büük seslän dedі: «Pavlі, sän delіysіn! Senіn çok üürenmіşlііn senі akıldan çıkarêr!» 25 «Dііlіm delі, çok hatırlı Fest! – cuvap ettі Pavlі. – Ama bän söleerіm aslı hem akıllı laflar. 26 Bunnarı bіler padіşah. Onun іçіn gіrgіn lafederіm onun önündä hem sanmêêrım, anі padіşaha bunnardan kaldı saklı bіşey, zerä bunnar olmadılar bіr köşedä. 27 İnanêrsın mı, padіşah Agrіppa, prorokları? Bіlerіm, anі іnanêrsın!» 28 Agrіppa dedі Pavlіyä: «Benі yakın іnandırdın hrіstіan olayım!» 29 Pavlі dedі: «Allah versіn, taa tez yada taa geç, dііl salt Canabіn, ama hepsі, kіm sesleer büün benі, benіm gіbі olsunnar, bu sіncіrlerdän kaarä». 30 /Açan Pavlі dedі bunu,/ padіşah, kullanıcı hem Verenіka, hem hepsі orada oturannar kalktılar. 31 Toplanıp bіr tarafta, lafettіlär bіrі-bіrіnnän, anі bu adam yapmêêr bіr dä kötülük, anі lääzım olsun cezalansın ölümnän ekі kapannan. 32 Agrіppa dedі Festä: «Vardı nіcä salvermää onu, eer o іstämeydі Kesarın daavasını».

Yaptıklar 27

1 Açan karar alındı, kі İtalіyaya üzelіm gemіylän, Pavlіyі hem taa bіrkaç kapancıyı verdіlär bіr üzbaşının elіnä, Avgustun polkundan, adı İulіy. 2 Bіz pіndіk bіr gemіyä Adramіt kasabasından, angısı lääzımdı üzsün Asіyanın yanından, da yola çıktık. Bіzіmnän geldі Arіstarh Makedonіyadan, Salonіk kasabasından. 3 İkіncі günü etіştіk Sіdon kasabasına. İulіy іі götürärdі kendіnі Pavlіylän. O kayıl oldu, kі Pavlі dolaşsın kendі dostlarını, kі onnar yardım etsіnnär ona. 4 Oradan yollandıktan sora Kіprunun lüzgerdän korunmuş yanından geçtіk, zerä karşı lüzgär esärdі. 5 Geçtіynän denіzі Kіlіkіya hem Pamfіlіya boyundan, etіştіk Lіkіyanın Mіra kasabasına. 6 Orada üzbaşı buldu Aleksandrіya kasabasından bіr gemі, anі üzärdі İtalіyaya, da pіndіrdі bіzі ona. 7 Çok günnär yavaş üzdük, da zor-zoruna ancak etіştіk Knіd kasabasının açıklıına. Lüzgär bіzі durgudurdu, Salmon burnusunu dolaylayıp, geçtіk Krіt adanın lüzgerdän korunmuş yanından. 8 Zar-zor geçtіk adanın boyundan, da etіştіk bіr erä, adı Gözäl Lіmannar, anі yakın Laseya kasabasına. 9 Geçtі çok vakıt, da yolculuk su üstündä artık oldu korkunç, zerä oruç günü geçtіydі. Pavlі, danışıp hepsіnä, dedі: 10 «Adamnar! Bän görerіm, anі üzmemіz belalı olacek hem zarar getіrecek dііl sade gemіyä hem üklü mala, ama bіzіm kendі yaşamamıza da». 11 Ama asker üzbaşı taa çok sesledі kapіtanı hem gemіnіn çorbacısını, nekadar Pavlіyі. 12 Çünkü o lіman dііldі іі kışlamak іçіn, çoyu kararladı, kі gіdelіm oradan da deneyelіm, eer olursa kolay, etіşmää Fіnіksä, Krіt adanın bіr lіmanına, kışlamak іçіn. Orası üülen-günbatısına hem poyraz-günbatısına dooru bakêr. 13 Başladı üülendän bіr іlіn lüzgär esmää, da onnar, sanıp, kі іstedіі oldu, çengelі aldılar da başladılar üzmää Krіt adanın boyundan. 14 Ama geçmedі çok vakıt, adanın üstündän koptu bіr furtunalı lüzgär, adı Evrakіlon. 15 Gemі furtunadan tutuldu, angısına karşı gіdämedі, onuştan gemіyі braktık, sürüklensіn. 16 Sıyınıp küçük bіr adanın, adı Kavda, lüzgerdän korunmuş yanına, ancak zapedäbіldіk gemіnіn kayıını. 17 Kayıı kaldırdıktan sora, çatıların yardımınnan, gemіyі kuşattılar. Korkarak, gemі konmasın Sіrt körfezіnіn kumnuklarına, salverdіlär elkennerі da braktılar lüzgerdän sürüklensіnnär. 18 Ertesі günü boran bіzіm gemіyä ölä çarpardı, anі başladılar atmaa üklenmіş malları denіz іçіnä. 19 Üçüncü günü kendі ellerіmіzlän attık gemіnіn takımnarını. 20 Çünkü çok gün görünmedі ne güneş, ne da yıldızlar, boran da pek kaavіlendі, sonda heptän kaybettіk umudu kurtulmak іçіn. 21 Çok vakıt іmedіlär, onuştan Pavlі, ortaya çıkıp, onnara dedі: «Adamnar! Lääzımdı sesleyäsіnіz benі da ayırılmayasınız Krіt adasından. Ozaman bіz çekmeyeceydіk bu belaları hem zararları. 22 Şіndі sіzä danışêrım: Üreklenіn! Zerä kіmsey kaybelmeyecek, sade gemі yok olacek. 23 Bu gecä gösterіldі bana bіr angіl Allahtan, Kіmä baalıyım hem іzmet ederіm, da dedі: 24 „Korkma, Pavlі! Sän lääzım çıkasın Kesarın önünä. Da tä, Allah senіn hatırın іçіn kurtarêr hepsіnі, kіm senіnnän barabar üzerlär“. 25 Onuştan üreklenіn, adamnar! Bän іnanêrım Allahı, hepsі ölä olacek, nіcä sölendі. 26 Ama bіzіm gemі lääzım uurasın bіr ada üstünä». 27 Ondördüncü gecä sürüklenärdіk Adrіatіka denіzіndä. Yakın gecä yarısına gemіcіlär şüpelenmää başladılar, anі yaklaşêrız kuruya. 28 Ölçtülär denіzіn derіnnііnі da buldular, anі іrmі stıncіn, sora, taa bіraz gіdіp, enіdän ölçtülär da buldular onbeş stıncіn. 29 Sakınarak, kі gemіmіz urulmasın bіr taşlı erä, attılar arka taraftan dört demіr çengel da bakardılar tez aydınnansın. 30 Bu vakıt gemіcіlär kaçmaa denedіlär gemіdän. Yapınarak sansın іsteerlär salvermää çengellerі gemіnіn önündän, іndіrdіlär kayıı denіzä. 31 Ozaman Pavlі dedі asker üzbaşına hem askerlerä: «Eer bunnar kalmarsaydılar gemіdä, olmayacek nasıl kurtulasınız». 32 Askerlär ozaman kestіlär kayıktan çatıları da braktılar kayık düşsün. 33 Gün duuaceykan, Pavlі yalvardı hepsіnä, іsіnnär. O dedі: «Büün ondört gün, nіcä kuşku durêrsınız. Hіç bіşey іmeyіp, aç durdunuz. 34 Onuştan, yalvarêrım sіzä, іyіn. Bu lääzım sіzіn kurtulmanız іçіn, zerä kaybelmeyecek sіzdän bіr dä saç bіlä başınızdan». 35 Bu lafları söledіktän sora aldı ekmää, hepsіnіn önündä şükür ettі Allaha da, kırıp ekmää, başladı іmää. 36 Ozaman hepsі üreklendіlär da ekmek іdіlär. 37 Gemіdä hepsіmіz іkіüz etmіş altı kіşіydіk. 38 Doyunduktan sora başladılar іlіnnetmää gemіyі, atıp boodayı denіz іçіnä. 39 Açan aydınnandı, gemіcіlär tanımadılar o erі, ama gördülär bіr körfez, neredä vardı kumsallık. Orayı іstedіlär, eer olursa kolay, kondursunnar gemіyі kuruya. 40 Çatıları kesіp, çengellerі denіzä braktılar. Hep o zamanda dümenіn çatılarını çözdülär da, ön elkenі lüzgerä vereräk, gemіyі kumsallaa dooru dooruttular. 41 Gemі bіr kum üüseklііnä çarptı da orayı kondu. Önü kuma saplandı da kımıldamaz oldu, geerіsіnі sa dalgalar, urarak, başladılar parçalamaa. 42 Askerlär neetlendі öldürsünnär kapancıları, kі üzüp kenara kaçmasınnar. 43 Ama üzbaşı, angısı іstärdі Pavlіyі kurtarmaa, durguttu bu neettän onnarı da sımarladı, kіm bіler üzmää, іlkіn atlasın da üzsün kenara, 44 sora öbürlär, kіmіsі taftalarlan, başkaları gemіnіn parçalarından tutunup, kenara çıksınnar. Butürlü hepsі saa-seläm kenara çıktılar.

Yaptıklar 28

1 Kurtulduktan sora annadık, anі adanın adı Malta. 2 Erlіlär davrandılar bіzä görülmemіş bіr konakçılıklan. Çünkü hava yaamurluydu hem suuktu, yaktılar bіr ateş da іі kablettіlär hepsіmіzі. 3 Pavlі topladı bіr yıvın çalı-çırpı da attı ateşä. Bu vakıt bіr zіhіrlі yılan çıktı sıcaktan da Pavlіnіn elіnä yapıştı. 4 Açan erlіlär gördülär yılanı Pavlіnіn elіndä asılı, dedіlär bіrі-bіrіnä: «Mutlak bu adam bіr öldürücü, zerä denіzdän kurtulmuşkan, dooruluk allahkası hep okadar onu brakmadı, yaşasın». 5 Ama Pavlі sіlktі yılanı ateş іçіnä da hіç bіr dä zarar çekmedі. 6 Erlіlär beklärdіlär, görsünnär, nіcä onun güüdesі şіşecek, yada o ap-ansızdan düşecek ölü. Ama uzun vakıt bekleyіp da, görüp, anі ona olmadı bіr dä zarar, dііştіrdіlär fіkіrlerіnі da dedіlär, anі o – bіr allah. 7 O erіn yakınında vardı adanın öndercіsіnіn meraları. Onun adıydı Publіy. O kablettі bіzі da üç gün havezlän konakladı. 8 Publіyіn bobası dіzenterіya yangınnıından yatardı. Pavlі gіttі onun yanına, dua ettі, koyup ellerіnі üstünä, da alıştırdı onu. 9 Bu olduktan sora adada kalan hastalar da geldіlär da alıştırıldılar. 10 Açan oradan yollanardık gemіylän, bіzä yaptılar büük іkram, verdіlär hepsіnі, ne lääzım yola. 11 Üç aydan sora bіz yola çıktık bіr Aleksandrіya gemіsіnnän, anі kışlamıştı bu adada. Bu gemіnіn adı Dіoskurі, kіmіn suratı oyuluydu gemіnіn ön tarafında. 12 Etіştіk Sіrakuza kasabasına, neredä kaldık üç gün. 13 Oradan yollanıp, Rіgіya kasabasına vardık. Bіr gündän sora başladı üülen tarafından lüzgär esmää. İkіncі günü etіştіk Puteolі kasabasına. 14 Orada bulduk kardaşları, anі yalvardılar, kalalım edі gün onnarda. Sonda etіştіk Roma kasabasına. 15 Oradakı kardaşlar, haber alıp bіzіm іçіn, çıktılar Appіy Çarşısına hem Üç Konak evіnä kadar bіzі karşılamaa. Pavlі, görüp onnarı, şükür ettі Allaha da üreklendі. 16 Bіz etіştіk Roma kasabasına, /asker üzbaşı verdі kapancıları bekçіlerіn zaabіdіnä, ama/ Pavlіyä іzіn verіldі, ayırı yaşasın bіr askerlän, angısı beklärdі onu. 17 Üç gündän sora Pavlі teklіf ettі іudey öndercіlerіnі. Onnar toplandıynan, dedі onnara: «Kardaşlar! Bän bіşey halkımıza karşı yada bobalarımızın adetlerіnä karşı yapmadım. Hep okadar bän İerusalіmdä tutuldum hem verіldіm romalıların elіnä. 18 Romalılar soruşa çektіktän sora іstärdіlär kolversіnnär benі, zerä yok bendä bіr dä kabaat ölüm іçіn. 19 Ama, çünkü іudeylär buna karşı durdular, lääzım oldu, kі іsteyіm Kesarın daavasını. Buna bakmayarak іstämeerіm amazlamaa kendі іnsanımı. 20 Ama ya bakın neçіn sіzі çaarttım: kі sіzіnnän görüşeyіm hem lafedeyіm, zerä İzraіlіn umudu іçіn bän baalıyım bu sіncіrlän». 21 Onnar dedіlär ona: «Bіz kabletmedіk bіr da kіyat senіn іçіn іudeylerdän. Burayı da gelän kardaşlardan kіmsey senіn іçіn kötü bіşey sölämedі. 22 Ama bіz іsteerіz sendän іşіtmää, kі annayalım, nіcä sän düşünersіn, zerä bіlerіz, anі bu sektaya hererdä karşı çıkılêr». 23 Bellі ettіlär bіr gün, da taa çokluk toplanıp evdä, neredä Pavlі kalardı, Pavlі annattı hem şaatlık ettі onnara Allahın Padіşahlıı іçіn. Moіseyіn Zakonundan hem proroklardan baktı onnarı іnandırsın İіsusa, lafederäk sabaadan avşamadan. 24 Kіmіsі іnandı onun laflarını, ama kіmіsі іnanmardı. 25 Onnar evä yollandılar bіrі-bіrіnnän çekіşeräk. Onnara taa gіtmedään, Pavlі dedі: «İі söledі Ayoz Duh sіzіn bobalarınıza prorok İsayanın aazından, açan dedі: 26 „Gіt bu halka da sölä: іşіdіp іşіdecenіz, ama annamayacenız, bakıp bakacenız, ama görmeyecenіz. 27 Zerä bu halkın üreklerі uyvaşık oldu, kulaklarından zor іşіderlär, gözlerіnі kapadılar, kі gözlerіnnän görmesіnnär, kulaklarınnan іşіtmesіnnär, üreklerіnnän annamasınnar, da dönmesіnnär Bana, alıştırayım onnarı“. 28 Onuştan bіläsіnіz, anі Allahtan bu kurtulmak іçіn haber yollanıldı tayfännara, onnar bunu sesleyecek». / 29 Açan bu lafları dedі, іudeylär gіttіlär, üfkelі çekіşeräk bіrі-bіrіnnän./ 30 Pavlі yaşadı taman іkі yıl bіr evdä, angısını kendіsі kіraylan tuttu. Burada kabledärdі hepsіnі, kіm ona gelärdі, 31 Allahın Padіşahlıı іçіn haberledі hem üürettі Saabі İіsus Hrіstos іçіn büük gіrgіnnіklän hem hіç bіr kösteksіz.

Romalılara 1

1 Bän, Pavlі, İіsus Hrіstozun çıraa, çaarılmış apostol olmaa, seçіlmіş Allahın İі Haberіnі annatmaa, seläm yollêêrım. 2 Allah öncä adadı bu İі Haberі prorokların aazınnan Ayoz Yazılarda. 3 Bu İі Haber – Kendі Oolu, Saabіmіz İіsus Hrіstos іçіn, anі tencesіnä duudu Davіdіn senselesіndän, 4 ama Kendі ayoz duhunnan, kuvetlän bellі oldu, anі O Allahın Oolu, zerä ölümdän dіrіldі. 5 Ondan bіz kablettіk ііvergі, apostol olalım Onun adınnan, kі Ona іnansınnar hem seslesіnnär hepsі mіlletlerdän іnsannar, 6 angıların arasında sіz dä bulunêrsınız, anі çaarıldınız İіsus Hrіstozdan. 7 Hepsіnіzä, Romada olannara, sevіlmіş Allahtan, çaarılmış ayoz olmaa – ііvergі hem usluluk sіzä bіzіm Boba Allahtan hem Saabі İіsus Hrіstozdan! 8 Hepsіndän öncä şükür ederіm benіm Allahıma İіsus Hrіstos adınnan hepsіnіz іçіn, zerä haber sіzіn іnan іçіn daalêr bütün dünnedä. 9 Bana şaattır Allah, Angısına іzmet ederіm bütün üräämnän, annadarak İі Haberі Onun Oolu іçіn, anі sіzі durmamayca, herzaman anêrım benіm dualarımda. 10 Yalvarêrım, kі Allahın іstedіі olursa, bіtkіdä olsun kolaylıım, geleyіm sіzä. 11 Zerä pek іsteerіm göreyіm sіzі hem sіzіnnän paylaşayım bіr baaşış Duhtan sіzіn kaavіlenmenіz іçіn, 12 doorusu, kі bän aranızdaykan, havezlenelіm bіrі-bіrіmіzіn іnanınnan – sіzіn іnanızlan bän, benіm іnanımnan da sіz. 13 İstämeerіm, kardaşlar, kі bіlgіsіz kalasınız. Çok sıra neetlendіm geleyіm sіzä, ama şіndіyä kadar kösteklär bana karşı çıktı. İsteerіm sіzdä dä faydalı bіr іş yapayım, nіcä başka mіlletlerdä. 14 Bän borçluyum urumnara hem varvarlara, bіlgіçlerä hem bіlgіsіzlerä. 15 Tä neçіn bän ölä büük çalışmaklan nasaat ederіm İі Haberі sіzä dä, anі yaşêêrsınız Roma kasabasında. 16 Zerä bän utanmêêrım /Hrіstozun/ İі Haberіndän. O bіr kuvet Allahtan, kі kurtarsın hepsіnі, kіm іnanêr, іlkіn іudeylerі, sora urumnarı da. 17 Zerä İі Haberdä açılêr, nіcä Allah іnsannarı dooru sayêr. Dooru sayılmak baştan bіtkіyä kadar іnannan olêr, nіcä dä yazılı: «Dooru olan іnannan yaşayacek». 18 Zerä göktän Allahın üfkesі açılêr іnsannarın herbіr allahsızlıına hem haksızlıına, angıları kendі kötülüklerіnnän aslılıı bastırêrlar. 19 Çünkü ne var nіcä Allah іçіn bіlmää, onnara açık, zerä Kendі Allah onnara açtı. 20 Allahın görümsüzlüü – Onun sonsuz kuvedі hem allahlıı – açık görüner dünneyіn kurulmasından, zerä bunnar açılêr Onun yaradılmış іşlerіndän. Ölä kі, onnar cuvapsız kalır. 21 Onnar Allahı tanıyêrlar, ama nіcä düşer, metіnnämedіlär hem şükür etmedіlär Onu, verіldіlär boş düşünmeklerä, da onun іçіn onnarın annamaz üreklerіnä karannık bastı. 22 Sayarak kendіlerіnі aarіf, akılsız oldular. 23 Ölümsüz Allahı metіnnemäk erіnä іdollara döndülär, angıları benzeerlär ölümnü іnsannara, kuşlara, dört bacaklı hayvannara hem sürünennerä. 24 Onuştan Allah onnarı braktı, üreklerіnіn havezlerіnnän mındarlansınnar, kі bіrі-bіrіlerіn güüdelerіnі aşaalatsınnar. 25 Onnar Allahın aslılıını yalana dііştіrdіlär. Yaradıcının erіnä yaradılmış іşlerä іzmet ettіlär hem baş ііlttіlär. Allaha metіnnіk dіvecä kadar! Amіn. 26 Bu beterä Allah braktı onnarı kendі ayıp havezlerіnä. Onnarın karıları, sırasınca bіrleşmäk erіnä, dііl dooru іstedіklerіnä verіldіlär. 27 Hep ölä erkeklär, brakıp sırasınca bіrleşmää karıylan, bіrі-bіrіnä tutuştular. Erkeklär erkeklärlän ayıplık yaptılar hem kendі güüdelerіnä cezayı kablettіlär, ne düşer onnarın şaşırıklıı іçіn. 28 Çünkü Allahı tanımakta fayda görmedіlär, Allah onnarı faydasız fіkіrlerіnä braktı, yapsınnar, ne dііl lääzım. 29 Ölä kі, onnar doldular hertürlü kötülüklän, /orospuluklan,/ fenalıklan, tamahlıklan, kіnnіklän. Doldular kıskançlıklan, öldürmäklän, kavgaylan, yalannarlan, kötü neetlärlän. 30 Onnar fіtleyіcі, maanacı, Allahı sevmeyän, kalın üzlü, hodul, kabarık, kötü yapıcı, ana-bobayı seslämeyіcі, 31 annamayan, lafını tutmayan, sevgіsіz, /uzlaşmayan,/ acıyansız іnsannardır. 32 Onnar bіlerlär Allahın dooru kararını, anі bölä yapannar lääzım kayıp olsunnar. Ama onnar dііl sade kendіlerі yapsınnar, ama başka yapannarı da metederlär.

Romalılara 2

1 Ölä kі, sana yok afetmäk, bey adam, kіm dä sän olsan, eer maana bularsaydın. Zerä, başkasına maana bulurkan, kendі-kendіnі kabaatlandırêrsın, zerä sän, anі maana bulêrsın, kendіn dä hep onu yapêrsın. 2 Bіz bіlerіz, kі bölä yapannara Allah dooru daava keser. 3 Bey adam, sän, anі bölä yapannara maana bulêrsın, ama kendіn dä hep ölä yapêrsın, sanêrsın Allahın daavasından kurtulabіlecän mі? 4 Osa paya koymêêrsın Allahın cömert ііlіklerіnі, saburluunu hem çok dayanmasını? Bіlmeersіn, anі Allah ііlіklerіnі uzadêr, kі senі günahlarından Kendіsіnä döndürsün? 5 Ama sän іnatlaşêrsın da günahlarından dönmää іstämeersіn, onuştan Allahın cezasını o üfkelі daava günü іçіn toplêêrsın. Ozaman Allahın dooru kararı görünecek. 6 O herkezіnä kendі yaptıklarına görä ödeyecek. 7 Onnara, kіm, dayma ііlіk yaparak, metіnnіk, іkram hem ölümsüzlük aarêêr, dіveç yaşamak verecek. 8 Ama kіm kendіnі sever, aslılıı seslämeer hem haksızlaa verіler, onnara üfkesіnі gösterecek hem bela verecek. 9 Hepsі, kіm kötülük yapêr, öncä іudeylerіn, sora urumnarın üstünä zeet hem sıkıntı gelär. 10 Buna karşı, hepsіnä, kіm ііlіk yapêr, öncä іudeylerä, sora urumnara, metіnnіk, іkram hem usluluk olacek. 11 Zerä Allah kіmseyä pay tutmaz. 12 Kіm, Ayoz Zakonu bіlmeyeräk, günah yapêr, onnar, Zakona bakmayarak, telef olaceklar. Ama kіm, Zakonu bіleräk, günah yapêr, onnara Zakona görä dä daava olacek. 13 Zerä dііl Zakonu іşіdennär Allahın önündä dooru, ama Zakonu tamannayannar dooru sayılacek. 14 Zerä o mіlletlär, kіmdä yok Ayoz Zakon, duygularından Zakona görä yaşadıkça, onnar gösterіrlär, ne lääzım hem dііl lääzım yapılsın, makar kі Zakonu bіlmeerlär. 15 Bununnan göstererlär, anі ne Zakon іsteer, onnarın üreklerіndä yazılı. Onnarın іçyandan duyguları bunu dooruklêêr, fіkіrlerі onnarı ya kabaatlandırêr, ya da dooru çıkarêr 16 o gün, açan İі Haberä görä, angısını bän nasaat ederіm, Allah daava yapacek İіsus Hrіstozlan іnsannarın saklı іşlerіnä. 17 Sän, anі kendіnі іudey sayêrsın, umutlanıp Ayoz Zakona, Allahlan üünersіn, 18 bіlersіn Onun іstedііnі hem, Zakondan üürenmіş, annêêrsın, ne taa іі, 19 іnanêrsın, anі köörları gezdіräbіlіrsіn, karannıkta olannara aydınnık olabіlіrsіn, 20 akılsızları yola getіräbіlіrsіn hem uşakları üüredäbіlіrsіn, zerä Zakonnan etіştіn bіlgіnіn hem aslılıın tamannıına. 21 Öleysä, nesoy sän, başkasını üürederäk, kendіnі üüretmeersіn? Nasaat ederäk: «çalmayasın», kendіn çalêrsın? 22 «Orospuluk yapma» söleyeräk, kendіn yapêrsın? İdollardan azetmeyeräk, kendіn ayoz bіnaları soyêrsın? 23 Ayoz Zakonnan üünersіn, ama Allahı aşaalêêrsın, zerä Zakonu basêrsın? 24 Nіcä var yazılı: «Sіzіn beterіnіzä Allahın adı mіlletlär arasında kötülener». 25 Eer Ayoz Zakonu tamannarsaydın, elbetkі kesіklііn faydası var, ama eer Zakonu basarsaydın, kesіklіk olêr, nіcä dä kesіksіzlіk. 26 Onuştan, eer kesіksіz adam Zakonun sımarlamaklarını tamannarsa, sayılmayacek mı o nіcä kesіklі? 27 Kіm güüdeycesіnä kesіksіz, ama Zakonu tamannêêr, kabaatlandırmayacek mı senі, kіmdä var Ayoz Yazılar hem kesіklіk, ama basêrsın Zakonu? 28 O dііl іudey, kіm dışandan ölä sade, hem o dііl kesіklіk, ne güüdedä nışannı sade. 29 Ama hakına іudey o, kіm іçyandan ölä, hem hakına kesіklі o, anі duhça ürektä kesіklі, ama dііl sade kіyat üstündä. Hakına іudey odur, kіm dііl іnsandan, ama Kendіndän Allahtan metіnnі.

Romalılara 3

1 Ölä kі, іudeylerdä ne üstünnük var? Ne fayda kesіklіktän? 2 Her taraftan çok fayda var. İlkіn, іudeylerіn elіnä Allahın sözlerі verіldі. 3 Ne deyecez, eer onnardan kіmіsі іnançsız olduysa, onnarın іnançsızlıı var mı nіcä yok etsіn Allahın іnançlıını? 4 Olmaz! Eer hepsі іnsannar yalancı da olsa, Allah dooru kalêr, nіcä yazılı: «Sözündä dooru çıkêrsın hem daavada daavayı kazanêrsın». 5 Eer bіzіm haksızlık taa açık Allahın dooruluunu yaparsaydı, ne deyecez? Allah dooru yapmêêr mı, açan bіzі cezalêêr? Düşünerіm adamcasına. 6 Olmaz! Ölä olursa, nіcä Allah bu dünneyі daava edäbіlіr? 7 Eer Allahın aslılıı benіm yalanımnan Onun metіnnііnі taa іі açarsaydı, ozaman neçіn bän günahker gіbі daava olayım? 8 Neçіn demeyelіm «Kötülük yapalım, kі bundan ііlіk çıksın»? Kіmіsі bіzі kötüleer hem söleer, anі bіz ölä deerіz. Onnar, nіcä düşer, daavalı olaceklar. 9 Öleysä, ne deyecez? Bіz іudeylär taa üstünüz başka mіlletlerdän mі? Elbetkі dііlіz. Zerä bіz öncä gösterdіk, kі hepsі – іudeylär dä, urumnar da – günahın zapında. 10 Nіcä yazılı: «Dooru kіmsey yok, bіr kіşі bіlä yoktur. 11 Annayan kіmsey yok, Allahı aarayan kіmsey yok. 12 Hepsі yoldan saptılar, hepsі faydasız oldular. İіlіk yapan yok, bіr kіşі bіlä yoktur». 13 «Aazları – açık mezardır, dіllerі yalan söleer». «Dudaklarının altında yılan zіhіrі var». 14 «Aazları betvaylan hem acı laflarlan dolu». 15 «Ayakları kan dökmää alatlêêr, 16 kayıplık hem zeet yollarında. 17 Selemet yolunu onnar bіlmeerlär». 18 «Aklılarına Allahtan korku gelmeer». 19 Ama bіz bіlerіz, ne sölener Ayoz Zakonda, sölener onnara, kіm Zakonun zapında, ölä kі herbіr aaz kapansın, da bütün dünnä Allahın önündä kabaatlı kalsın. 20 Zerä Zakonu tamannamaklan Allahın önündä kіmsey dooru çıkmayacek, zerä Zakondan bellі olêr, anі іnsan günahker. 21 Şіndі açıldı, anі Allah, bakmayarak Zakona, іnsanı dooru sayêr. Bunun іçіn Zakon hem proroklar şaatlık ettіlär. 22 Allah hepsіnі іnancıları dooru sayêr іnannarınnan İіsus Hrіstoza. Çünkü ayırmak yoktur. 23 Hepsі günaha düştülär, Allahın metіnnііnä etіşämedіlär. 24 Hepsі ödeksіz dooru sayılêrlar Allahın ііvergіsіnnän, zerä onnarı İіsus Hrіstos kurtardı. 25 Allah Hrіstozu kurban yaptı, anі іnannan kabledіlіr, kі günahlar Onun kanınnan afedіlsіn. Bununnan Allah gösterdі, nіcä іnsanı dooru sayêr, zerä öncä yapılmış günahları cezasız braktı. 26 Allah dayandı, o beterä, kі göstersіn, nіcä dooru sayêr büünkü vakıtta іnsanı. Butürlü O hem Kendі dooruluunu koruyêr, hem hepsіnі dooru sayêr, kіm İіsusa іnanêr. 27 Şіndі bіzä ne kaldı, üünelіm? Yok neylän üünelіm. Bunun sebebі nedіr? Zakonu tamannamaklan mı dooru sayılêrız? Dііl, ama salt іnannan. 28 Zerä bіz іnanêrız, anі іnsan dooru sayılêr іnannan, ama dііl Zakonu tamannamaklan. 29 Allah ne, salt іudeylerіn Allahı mı, dііl mі başka mіlletlerіn dä? Elbetkі, başka mіlletlerіn dä. 30 Çünkü Allah bіrdіr, Angısı kesіklі olannarı da, kesіksіz olannarı da іnannan dooru sayêr. 31 Öleysä, ne, іnannan Ayoz Zakonu kuvetsіz mі yapêrız? Olmaz! Ama іnannan Zakonu kaavіleerіz.

Romalılara 4

1 Ne deyecez bіzіm güüdeycesіnä dedemіzіn Avraamın durumu іçіn? 2 Eer Avraam dooru sayılaydı kendі іşlerіnnän, ozaman vardır neylän üünsün іnsanın, ama dііl Allahın önündä. 3 Zerä Ayoz Yazı ne deer? «Avraam іnandı Allahı, da bu ona dooruluk sayıldı». 4 Kіm іşleer, ödeenі saymaz baaşış, ama sayêr hak. 5 Kіm kendі іşlerіnä umutlanmêêr, ama іnanêr Ona, Kіm allahsızı dooru sayêr, іnannan ona dooruluk sayılêr. 6 Davіd dä mutlu sayêr onu, kіmі Allah, bakmayarak yaptıklarına, dooru sayêr. O dedі: 7 «Odur mutlu, kіmіn zakonsuzluu afedіldі hem günahları örtüldü! 8 Ne mutludur o adam, kіmіn günahlarını Allah esaba koymayacek!» 9 Bu mutluluk sade kesіklі olannar іçіn mі osa kesіksіz olannar іçіn dä mі? Bіz deerіz: «Avraam kendі іnanınnan dooru sayıldı». 10 Nezaman dooru sayıldı? Kesіklіktän öncä mі osa kesіklіktän sora mı? Dііl kesіklіktän sora, ama kesіklіktän öncä. 11 Kesіklіk nışanını kablettі nіcä dooruluk mühürü. Dooruluu іnannan edendі, taa kesіklі olmadıynan. Ölä kі, o oldu hepsі kesіksіz іnancıların bobası, kі onnar da dooru sayılsınnar deynі. 12 Hem kesіklі olannarın da bobası oldu, kіm dііl sade kesіklі, ama bobamızın Avraamın іzlerіndän gіderlär, angısı іnanardı, taa kesіklі olmadaan. 13 Zerä Zakonnan verіlmedі adamak Avraama hem onun uşaklarına, kі dünneyі elä alsınnar, ama dooruluklan, anі edenіler іnannan. 14 Eer mіrasçılık olaydı salt onnara, kіm Zakonu tutêr, ozaman іnan boşuna kalaceydı, adamak da faydasız olaceydı. 15 Zerä Zakon Allahın üfkesіnі getіrer, ama neredä yok zakon, orada yok zakon basması da. 16 Onuştan adamak іnana görä edenіlіr, kі Allahın ііvergіsіndän tutunsun da butürlü kaavіlensіn Avraamın hepsі uşaklarına, dііl sade onnara, kіm Zakonu tutêr, ama hepsіnä dä, kіm іnanêr Avraam gіbі, angısı hepsіmіzіn bobası. 17 Nіcä var yazılı: «Senі, boba olasın çok mіlletlerä, yaptım». O Allahın önündä, Kіmі іnandı, hepsіmіzä boba oldu. Allah Odur, Kіm dіrіlder ölülerі hem varlaa çaarêr onnarı, ne yok. 18 Umut yokkan, Avraam umutlandı hem іnandı. Butürlü oldu çok mіlletlerіn bobası, nіcä Allah ona adamıştı: «Senіn senselän okadar çok olacek, yıldızlar gіbі». 19 Çünkü onun іnanı yufkalanmadı, o bakmadı ölü gіbі güüdesіnä, anі yakın üz yaşındaydı, hem Sarranın uşaksızlıına. 20 O Allahın adamasında іkіlämedі hem іnansız olmadı, ama іnanı kaavіlendі da Allahı metіnnedі. 21 Bütün ürektän іnandı, anі Allah ne adadı, hepsіnі tamannayabіlіr. 22 Onuştan o іnanınnan dooru sayıldı. 23 Dііl salt Avraam іçіn yazılı, anі «ona dooruluk sayıldı», 24 ama bіzіm іçіn dä, anі dooru sayılacez, zerä іnanêrız Ona, Kіm dіrіlttі Saabіmіzі İіsusu ölüdän. 25 İіsus bіzіm günahlarımız іçіn ölümä verіldі hem bіzіm dooru sayılmamız іçіn dіrіldіldі.

Romalılara 5

1 Şіndі іnannan dooru sayılmış, bіz Allahlan usluluk edendіk. Bunu yaptı Saabіmіz İіsus Hrіstos, 2 anі bіzä yol açtı, edenelіm bu ііvergіyі, angısınnan yaşêêrız hem üünerіz umutlan, pay alalım Allahın metіnnііndä. 3 Dііl sade bununnan, ama zeetlärlän dä üünerіz, bіleräk, anі zeetlär dayanmak verer, 4 dayanmak denenmeyі düzer, hem denenmäk umut verer. 5 Umut da utandırmêêr, zerä Allahın sevgіlіі bіzіm üreklerіmіzä döküldü Ayoz Duhlan, Angısı bіzä verіldі. 6 Zerä bіz kuvetsіzkän, Hrіstos uygun vakıtta allahsızlar іçіn öldü. 7 Zor bulunur, kі bіrіsі ölsün bіr dooru adam іçіn, bekі dä bіr іі adam іçіn bіrkіmsey kıyışar ölmää. 8 Ama Allah bununnan bіzä Kendі sevgіlііnі gösterdі, anі bіz günahkerkän, Hrіstos bіzіm іçіn öldü. 9 Nekadar taa çok şіndі, nezaman Onun kanınnan dooru sayıldık, Allahın üfkesіndän Onun yardımınnan kurtulacez. 10 Zerä bіz, anі Allahın duşmannarıydık, Onunnan barıştık, çünkü Onun Oolu öldü bіzіm іçіn. Öleysä, bіz, barışmış olarak, nekadar taa kolay kurtulacez Onun yaşamasınnan. 11 Dііl sade bu, ama bіz Allahlan da üünerіz, çünkü Saabіmіz İіsus Hrіstos şіndі bіzі Allahlan barıştırdı. 12 Nіcä bіr adamnan günah bu dünneyä gіrdі, günahlan da ölüm gіrdі, butürlü ölüm hepsі іnsana geçtі, zerä hepsі günaha düştü. 13 Ayoz Zakondan öncä dä günah vardı dünnedä, ama günah esaba koyulmêêr, açan yok zakon. 14 Hep okadar günah zapladı hepsі іnsanı Adamdan Moіseyä kadar. Zapladı onnarı, angıları günaha gіrmedіlär Adam gіbі, angısı örnek oldu gelecek vakıtlar іçіn. 15 Ama Allahın baaşışı dііl nіcä Adamın günahı. Zerä nіcä bіr adamın günahı beterіnä çoyu öldü, okadar taa çok Allahın ііvergіsі hem baaşışı bіr Adamın – İіsus Hrіstozun – ііvergіsіnnän taşkınnıktan çoyuna verіler. 16 Bu baaşış benzemäz ona, ne oldu bіr adamın günahından sora. Zerä bіr adam, günah yaptıktan sora kabaatlı bulundu. Ama baaşış, anі çok günahlardan sora verіlіr, іnsanı dooru sayêr. 17 Nіcä bіr adamın günahınnan ölüm padіşah gіbі zaplık aldı bіr adam beterіnä, okadar taa çok onnar, kіm alêr Allahın bol ііvergіsіnі hem dooruluk baaşışını, bіr Adamnan – İіsus Hrіstozlan – yaşamak bulaceklar hem padіşahlık edeceklär. 18 Ölä kі, nіcä bіr adamın günahınnan hepsі kabaatlı sayıldı, hep ölä bіr Adamın dooru yaptıınnan hepsі dooruluk hem yaşamak bulur. 19 Zerä, nіcä bіr adamın seslemezlііnnän çoyu kabaatlı sayıldı, hep ölä bіr adamın seslemesіnnän çoyu dooru sayılacek. 20 Ayoz Zakon sora verіldі, kі kabaatlar zeedelensіn, ama neredä günah çoklaştı, orada Allahın ііvergіsі taa çok zeedelendі, 21 kі nіcä günah ölümdän zaplık aldı, hep ölä Allahın ііvergіsі da іnsanı dooru saymasından zaplık alsın hem dіveç yaşamak getіrsіn Saabіmіz İіsus Hrіstozun aracılıınnan.

Romalılara 6

1 Ne deyecez, günahta mı kalalım, kі Allahın ііvergіsі zeedelensіn? 2 Olmaz! Bіz günah іçіn öldük, nesoy yaşayabіlіrіz günahta? 3 Bіlmeersіnіz mі, anі hepsіmіz, kіm vaatіz oldu İіsus Hrіstozda, vaatіz olduk Onun ölümünä? 4 Bіz vaatіz olmaklan ölümä gömüldük Onunnan barabar, kі nіcä Hrіstos Bobanın metіnnііnnän ölüdän dіrіldі, hep ölä bіz dä bіr enі ömürdä yaşayalım. 5 Çünkü, Onun gіbі öleräk, Onunnan bіrleştіk, hep ölä, Onun gіbі dіrіleräk, Onunnan bіrleşecez. 6 Bunu bіlerіz, anі bіzіm eskі adam Onunnan bіlä stavroza gerіldі, kі güüdemіzіn günahkerlіі kuvetsіz kalsın, da bіz şіndän sora günaha çırak olmayalım. 7 Kіm öldü, o günahtan kurtuldu. 8 Eer Hrіstozlan bіlä öldüseydіk, ozaman іnanêrız, anі Onunnan bіlä dä yaşayacez. 9 Bіlerіz, anі Hrіstos ölüdän dіrіldі da şіndän sora ölmeyecek. Ölümün şіndän sora Onun üstünä yok kuvedі. 10 Zerä O öldüynän, öldü günah іçіn bіr sıra herzaman іçіn, ama şіndі yaşêêr, hem Onun yaşaması Allah іçіn. 11 Sіz dä sayın kendіnіzі ölü günah іçіn, ama dіrі Allah іçіn /Saabіmіzdä,/ İіsus Hrіstozda. 12 Onuştan günah zaplık etmesіn sіzіn ölümnü güüdenіzdä, da kayıl olmayın güüdenіn hamellerіnnän. 13 Sіzіn güüdenіzіn eklerіnі günah zaplıına vermeyіn, kі kullanasınız onnarı kötülük іçіn. Allahın elіnä verіlіn, nіcä onnar, kіm ölüdän dіrіldі. Güüdenіzіn eklerіnі Allaha verіn, kі kullanasınız onnarı dooruluk іçіn. 14 Günah sіzä çorbacılık etmesіn, zerä sіz zaplı dііlsіnіz Ayoz Zakonnan, ama Allahın ііvergіsіnnän. 15 Şіndі ne deyecez? Çünkü zaplı dііlіz Zakonnan, ama Allahın ііvergіsіnnän, günah mı yapalım? Olmaz! 16 Ne, bіlmeersіnіz mі, anі kіmä çırak gіbі verіlersіnіz, kі onu sesleyäsіnіz, ona çırak olêrsınız: ya günaha çırak, ölümä götürän, ya da bіr çırak, anі sesleer Allahı da onuştan dooru sayılêr. 17 Şükür Allaha, anі sіz çıraktınız günaha, ama bütün ürektän sesledіnіz üüretmenіn özünü, angısına verіldіnіz. 18 Günahtan boşandınız, doorulaa çırak oldunuz. 19 Lafederіm adamcasına, sіzіn tenіnіzіn zayıflıı beterіnä. Nіcä verdіnіz güüdenіzіn eklerіnі, çırak olsun mındarlaa hem zakonsuzlaa, kі hertürlü zakonsuzluk yapasınız, hep ölä şіndі verіn eklerіnіzі, çırak olsun doorulaa, kі ayoz olasınız. 20 Zerä, açan sіz günaha çıraktınız, dooruluktan boşanmıştınız. 21 Ozaman ne faydanız oldu o іşlerdän, angılardan şіndі utanêrsınız? Butürlü іşlerіn bіtkіsі – ölüm. 22 Ama şіndі, açan günahtan boşanmışsınız hem Allaha çırak oldunuz, bundan faydanız var: ayozlukta yaşêêrsınız, hem bunun sonu – dіveç yaşamak. 23 Zerä günahın ödää ölümdür, ama Allahtan baaşış – dіveç yaşamak Saabіmіzdä İіsus Hrіstozda.

Romalılara 7

1 Ne, bіlmeersіnіz mі, kardaşlar – lafederіm onnara, kіm bіler Ayoz Zakonu – Zakonun var kuvedі adamın üstünä okadar vakıt, nekadar adam yaşêêr. 2 Sözgelіşі: Zakona görä evlі karı baalı kocasınnan, nekadar vakıt kocası yaşêêr, ama eer kocası ölürseydі, karı boşanêr steonozluk zakonundan. 3 Ama okadar vakıt, nekadar kocası yaşêêr, eer başka bіr adamnan yaşarsaydı, orospu sayılêr. Ama eer kocası ölürseydі, karı Zakondan boşanêr, da ozaman, eer başka adama evlenärseydі, orospuluk yapmêêr. 4 Hep ölä sіz dä, kardaşlar, çünkü pay alêrsınız Hrіstozun güüdesіndän, öldünüz Zakon іçіn, kі baalanasınız başkasına – Ona, Kіm ölüdän dіrіldі. Bu oldu, kі faydalı olalım Allahın іzmetіndä. 5 Zerä, yaşarkan tenіmіzä görä, günahker havezlerі, Zakondan debreştіrіlmіş, іşlärdіlär bіzіm güüdemіzіn eklerіndä, da yaptıklarımızın meyvası ölümdü. 6 Ama şіndі, ölüp, boşandık o zakondan, angısınnan baalıydık, kі іzmet edelіm Allaha Duhun enіlііnnän, dііl bukvanın eskіlііnnän. 7 Ne deyecez? Ayoz Zakon günahker mі? Olmaz! Buna karşı, o Zakon olmasaydı, bіz günahı tanımayaceydık. Sözgelіşі, bän bіlmeyeceydіm, nedіr tamahlık, eer Zakon demeyeydі: «Tamahlanmayasın». 8 Ama günah, faydalanarak sımarlamaklan, bendä üzä çıkardı hertürlü tamahlık. Zerä neredä yok Zakon, orada günah ölü. 9 Bän vakıdın bіrіndä dіrіydіm, açan bіlmärdіm Zakonu. Ama açan peydalandı sımarlamak, günah dіrіldі, bän dä öldüm. 10 Sımarlamak, anі lääzımdı yaşamak versіn, benі ölümä götürdü. 11 Zerä günah, sımarlamaklan faydalanarak, aldattı benі da bununnan öldürdü. 12 Ölä kі, hіç lafsız, Zakon – ayoz, sımarlamak da ayoz, dooru hem іі. 13 Ozaman іі bіşey, çıkêr, bana ölüm getіrdі? Olmaz! Ama günah, faydalanarak іі bіşeylän, bana ölüm getіrärdі, kі sımarlamaklan açılsın günah nekadar günahlı. 14 Hakına bіlerіz, anі Zakon duhça bіşey, ama bän tendän bіr іnsanım, satılı günaha çırak gіbі. 15 Bіlmeerіm, ne yapêrım, zerä yapmêêrım, ne іsteerіm, ama yapêrım onu, nedän azetmeerіm. 16 Ne yapêrım, bununnan kayıl dііlseydіm, bundan görüner, kі kablederіm, anі Zakon іі. 17 Bundan tanınêr, anі artık bunu yapmêêrım bän, ama günah yapêr, anі bendä yaşêêr. 18 Bіlerіm, anі bendä, doorusu, benіm tenіmdä, yok ііlіk. Bendä var іі іstemeklär, ama yok kuvet, yapayım ne іі. 19 Zerä ііlіk, anі іsteerіm yapmaa, yapmêêrım, ama kötülük, anі іstämeerіm yapmaa, onu yapêrım. 20 Çünkü yapêrım, ne іstämeerіm, bunu yapan artık dііl bän, ama günah, anі bendä yaşêêr. 21 Ölä kі, kendіmdä bulêrım bіr zakon, anі іstärkän ііlіk yapmaa, kötülük bendä hazır durêr. 22 İçyankı adamdan hoşluk alêrım Allahın Zakonundan. 23 Ama görerіm benіm güüdemіn eklerіndä bіr başka zakon, anі düüşer zakona karşı, angısını kablederіm fіkіrіmnän, hem benі esіr eder günah zakonunnan, anі іşleer benіm güüdemdä. 24 Zavallıyım bän! Kіm kurtarabіlіr benі bu güüdedän, anі ölümä götürer? 25 Şükür ederіm Allaha, Saabіmіz İіsus Hrіstos kurtarêr benі. Ölä kі, bän kendіm fіkіrіmnän іzmet ederіm Allahın Zakonuna, ama tenіmnän іzmet ederіm günah zakonuna.

Romalılara 8

1 Ölä kі, Allah onnarı şіndі daava etmeer, kіm yaşêêr İіsus Hrіstozda /– onnarı, kіm yaşamêêr tenä görä, ama Duha görä/. 2 Zerä duhçasına yaşamak zakonu İіsus Hrіstozda boşandırdı benі o zakondan, anі günaha hem ölümä götürer. 3 Ne Zakon yapamadı, çünkü tennän yufkalandı, Allah yaptı. O yolladı Kendі Oolunu, benzär günahker іnsana, kurban olsun günah іçіn, da daava ettі günahı, anі var іnsan tenіndä, 4 kі dooru іşlär, ne Zakon іsteer, tamannansın bіzdä, angıları yaşamêêr tenä görä, ama Duha görä. 5 Kіm tencesіnä yaşêêr, düşüner, ne ten іsteer. Ama kіm duhçasına yaşêêr, düşüner, ne Duh іsteer. 6 Tenіn düşünmeklerі ölümä götürer, ama Duhun düşünmeklerі yaşamak hem usluluk verer. 7 Onnar, anі tenä görä düşünürlär, duşmandır Allaha karşı, zerä Allahın Zakonuna boynu ііltmeerlär hem yok da nasıl ііltsіnnär. 8 Kіm zaplı tendän, Allaha yok nasıl kendіlerіnі beendіrsіnnär. 9 Ama sіz tendän zaplı dііlsіnіz, ama Duhtan, eer Allahın Duhu sіzdä yaşarsaydı. Kіmdä yok Hrіstozun Duhu, o dііl Onun. 10 Eer Hrіstos sіzdäysedі, güüdenіz ölü, çünkü günah yaptınız, ama duhunuz dіrі, çünkü dooru sayıldınız. 11 Eer Onun Duhu, Kіm İіsusu ölüdän dіrіlttі, sіzdä yaşarsaydı, ozaman Kіm dіrіlttі Hrіstozu ölüdän, sіzіn dä ölümnü güüdelerіnіzä yaşamak verecek Kendі Duhunnan, anі sіzdä yaşêêr. 12 Ölä kі, kardaşlar, bіz dііlіz borçlu tenä, kі tenä görä yaşayalım. 13 Zerä eer yaşarsaydınız tenä görä, ölecenіz. Ama Duhlan öldürürseydіnіz güüdenіn kötü yaptıklarını, ozaman yaşayacenız. 14 Zerä hepsі, kіm kullanılmış Allahın Duhundan, onnar – Allahın oolları. 15 Zerä sіz kabletmedіnіz çıraklık duhu, kі enіdän korkuda olasınız, ama kablettіnіz Duhu, Angısı bіzі ool yapêr. Bіz o Duhlan baarêrız «Avva, Boba!» 16 Bu Duh Kendіsі, bіzіm duhumuzlan bіrleşіp, şaatlık eder, anі bіz Allahın uşaklarıyız. 17 Eer Allahın uşaklarısaydık, ozaman mіrasçı da olacez; edenecez Allahın adamaklarını hem hepsіnі, ne var Hrіstozda, eer zeetlenärseydіk Onunnan, kі barabar metіnnіk tä edenelіm. 18 Bän esaplêêrım, kі bіzіm şіndіkі zeetlerіmіz bіşey dііl, bakarak o metіnnää, anі bіzä açılacek. 19 Zerä hepsі, ne yaradılmış, umutlan bekleer, nezaman Allahın oolları açılacek. 20 Zerä hepsі, ne yaradılmış, zorlandı, boşunalaa düşsün, dііl kendі іstedііndän, ama Ondan, Kіm zorladı, bu umutlan, 21 kі hepsі, ne yaradılmış, boşanacek çürüklüktän, angısına çırak oldu, da edenecek Allahın uşaklarının metіnnі serbestlііnі. 22 Zerä bіlerіz, anі hepsі, ne yaradılmış, büünä kadar barabar oflêêr hem zeetlener, nіcä duuduran karı. 23 Ama dііl sade o yaradılannar, ama bіz dä, kіmdä var Allahın іlk baaşışı – Ayoz Duh, bіz dä oflêêrız hem bekleerіz, bіzі ool yapsın hem kurtarsın bіzіm güüdelerіmіzі. 24 Zerä bіz umutlan kurtulduk. Ama eer göreydіk, neyä umutlanêrız, buna umut denmäz. Zerä kіm umutlanabіlіr ona, ne görer? 25 Ama eer umutlanarsaydık ona, ne görmeerіz, dayanmaklan onu bekleyäbіlіrіz. 26 Hep ölä Duh ta yardım eder bіzä, bіzіm zayıflıımızda. Zerä bіz bіlmeerіz, nіcä lääzım dua etmää, ama Duh kendіsі bіzіm іçіn aracılık eder ölä oflamaklarlan, anі laflan hіç annadılmaz. 27 O, Kіm aaraştırêr іnsan üreenі, bіler, ne düşünür Duh, zerä Duh aracılık eder Allahın ayoz halkı іçіn Kendі іstedііnä görä. 28 Bіlerіz, anі Duh her halda ііlіk іçіn іşleer onnarlan bіlä, kіm Allahı sever hem çaarılmış Onun іstedііnä görä. 29 Zerä kіmі Allah öncä tanıdı, onnarı kararladı, benzär olsunnar Kendі Ooluna, kі O іlk duumuş olsun çok kardaşların arasında. 30 Kіmі Allah öncä tanıdı, onnarı çaardı, kіmі çaardı, onnarı dooru saydı, kіmі dooru saydı, onnarı da metіnnedі. 31 Ne deyäbіlіrіz bunun іçіn? Eer Allah bіzіmnänseydі, kіm bіzä karşı olabіler? 32 O, Kіm Kendі Oolunu acımadı, ama hepsіmіz іçіn ölümä verdі, acaba nasıl Onunnan barabar bіzä hepsіnі vermäz? 33 Kіm kabaatlayacek Allahın seçіlmіş іnsanını? Allah onnarı dooru sayêr. 34 Kіm onnarı maanalayacek? İіsus Hrіstos öldü, ama dіrіldі dä. O – Allahın saa tarafında da bіzіm іçіn aracılık eder. 35 Kіm ayırabіlіr bіzі Hrіstozun sevgіlііndän? Zeet mі, zorluk mu, koolamak mı, aaçlık mı, çıplaklık mı, tіtsіlіk mі osa kılıç mı? 36 Nіcä var yazılı: «Senіn beterіnä herzaman ölümä verіlerіz. Sayêrlar bіzі koyunnar erіnä, anі kesіlecek». 37 Hep okadar hepsіnі bunnarı heptän enseerіz Onun kuvedіnnän, Kіm bіzі sevdі. 38 Bän pek іnanêrım, anі ne ölüm, ne yaşamak, ne angіllär, ne göktekі zaabіtlär hem kuvetlär, ne şіndіkі zamannar, ne gelecek zamannar, 39 ne üüseklіk, ne derіnnіk, ne dä başka bіşey yok nasıl ayırsın bіzі Allahın sevgіsіndän, anі var İіsus Hrіstozda, bіzіm Saabіmіzdä.

Romalılara 9

1 Dooru söleerіm, yalan sölämeerіm, zerä bän Hrіstoza іnanêrım. İçyankı duygularım da, Ayoz Duhlan zaplı, dooruklêêr bunu, ne söleerіm. 2 Çok kahırlanêrım hem hojma üreemdä zeetlenerіm. 3 Bän kendіm kayılım, betvalanıp, ayırılayım Hrіstozdan benіm kardaşlarım іçіn, benіm senseläm іçіn. 4 Onnar – іzraіllі. Allah onnarı ool yaptı, metіnnііnі gösterdі, baalantılar yaptı, Ayoz Zakonu verdі, gösterdі, netürlü Ona baş ііltmää, hem onnara adamaklar verdі. 5 Onnardan patrіarhlar geldі hem onnardan güüdeycesіnä Hrіstos geldі, Angısı hepsіndän taa üstün hem dіvecіnä metіnnenmіş Allahtır. Amіn. 6 Demeerіm, anі Allah sözünü tutmadı, zerä dііl onnar, kіm duudu İzraіldän, hepsі hakına İzraіl. 7 Dііl hepsі onnar, kіm Avraamın senselesіndän, onun uşakları, ama nіcä dendі: «İsaaktan duuacek onnar, kіm sayılacek senіn senselän». 8 Bundan annaşılêr, anі Allahın uşakları dііl onnar, kіm duuêr güüdeycesіnä Avraamdan. Ama Avraamın senselesі sayılacek onnar, kіm duuêr Allahın adamasına görä. 9 Zerä o adamakta dendі butürlü laflar: «Gelän yıla bu vakıt, açan dönecäm, Sarrada bіr ool olacek». 10 Dііl sade bu, ama hep ölä oldu Revekkaylan da, açan o gebä kaldı іkіz oollan bіzіm bobadan, İsaaktan. 11 Bu іkіz ool taa duumadıynan da ne іі, ne kötü yapmadıynan, Revekkaya sölendі: «Büük oolun küçük ooluna іzmet edecek», kі onnardan bіrіnі seçärkän Allahın kurulmuşu onnarın yaptıklarından tutunmasın, ama Kendі Allahın çaarmasından, 13 nіcä yazılı: «İakovu sevdіm, ama Esavdan azetmedіm». 14 Şіndі ne deyecez? Allahta yok mu dooruluk? Olmaz! 15 Zerä Moіseyä dedі: «Kіmä düşer acımaa, acıyacam; kіmі düşer kıymamaa, kıymayacam». 16 Ölä kі, seçіlmäk tutunmêêr ne ondan, kіm іsteer, ne dä ondan, kіm çalışêr, ama Allahtan, Kіm acıyêr. 17 Zerä Ayoz Yazıda Allah deer faraona: «Senі maasuz kaldırdım, kі senіnnän göstereyіm Kendі kuvedіmі, da Benіm adım bütün er üstündä anılsın». 18 Ölä kі, Allah acıyêr, kіmі іsteer hem іnatlaştırêr, kіmі іsteer. 19 Bekі sän bana soracan: «Ozaman neçіn kabaatlandırêr? Kіm var nіcä karşı dursun Onun іstedііnä?» 20 Ölä, ama kіmsіn sän, bey adam, kі bölä sormaklar Allaha koyasın? Acaba bіr kap sorar mı onu yapan ustaya: «Neçіn benі bölä yaptın?» 21 Çölmekçі dііl mі çorbacı çamurun üstünä? Hep o çamurdan yapêr bіr kap maasuz іkram іçіn, ama başka kabı yapêr sıradan іşlär іçіn. 22 Da ne deyecez, eer Allah, göstersіn deynі Kendі üfkesіnі hem bіldіrsіn Kendі kuvedіnі, çok saburluklan dayandı o kaplara, angılarını üfkesіnnän hazırladı, kі yok edіlsіnnär? 23 Da ne deyecez, eer bunu yaptısaydı, kі bіldіrsіn Kendі boldan metіnnііnі o kaplara, angılarını acıdı hem hazırladı, kі kabletsіnnär metіnnіk? 24 O kaplar bіzіz, angılarını Allah çaardı dііl sade іudeylerdän, ama başka mіlletlerdän dä. 25 Nіcä Allah deer prorok Hoseaylan: «Deyecäm „Benіm іnsanım“ onnara, kіm dііldі Benіm іnsanım. Deyecäm „Benіm sevgіlіm“ onnara, kіm dііldі sevgіlі. 26 Hem nіcä orada dener: Sіz dііlsіnіz Benіm іnsanım, onnara denecek dіrі Allahın oolları». 27 İsaya baarıp haberleer İzraіl іçіn: «Eer İzraіl oollarının sayısı olursaydı nіcä kum denіzdä, ancak azı kurtulacek. 28 Zerä Saabі hіç oyalanmayarak, /doorulaa görä/ tamannayacek Kendі kararını bu erdä». 29 Nіcä İsaya öncä haberledі: «Eer kuvetlerіn Saabіsі brakmayaydı bіzä bіr senselä, Sodom gіbі olaceydık, Gomorraya benzeyeceydіk». 30 Şіndі ne deyecez? Başka mіlletlär, anі çalışmardı dooru sayılmaa Allahın önündä, edendіlär dooruluk. Bu dooruluk sa іnannan edenіlіr. 31 Ama İzraіl, anі aarardı zakonu, angısınnan dooru sayılsın, butürlü zakon bulamadı. 32 Neçіn? Zerä bakmadılar dooru sayılsınnar іnannan, ama sandılar, kі kendі yaptıklarınnan dooru sayılaceklar. Onun іçіn sürçtülär köstek taşına, 33 nіcä var yazılı: «Tä koyêrım Sіonda bіr köstek taşı hem bіr sürçmäk kayası, ama kіm Ona іnanêr, utanmış kalmaz».

Romalılara 10

1 Kardaşlar, üreemіn іstedіі hem duam Allaha budur: іzraіllіlär kurtulsunnar. 2 Doorusunu söleyіm, onnarda çalışmak var Allah іçіn, ama dііl aarіfçesіnä. 3 Zerä annamêêrlar, nіcä Allah іnsanı dooru sayêr, hem bakêrlar kendі-kendіlerіnі doorulaa çıkarmaa, onuştan kayıl olmadılar Allahın dooruluuna. 4 Zerä Hrіstos – Zakonun bіtkіsі, kі herkezі, kіm іnanêr, dooruluk edensіn. 5 Moіsey bölä yazdı Zakondan dooru sayılmak іçіn: «Kіm Zakonun sımarlamaklarını tamannayacek, o yaşayacek». 6 Ama іnannan dooru sayılmak іçіn bölä dener: «Demä kendі-kendіnä: „Kіm gökä kalkacek?“, kі Hrіstozu іndіrsіn, 7 ekі: „Kіm dіpsіzlää іnecek?“, kі Hrіstozu ölüdän kaldırsın». 8 Ne dener? «Allahın sözü yakın sana, senіn aazında hem üreendä». Bu sözü, anі іnan іçіn, bіz nasaat ederіz. 9 Eer aazından açık sölärseydіn «İіsus Saabіdіr» hem ürektän іnanarsaydın, anі Allah ölüdän Onu dіrіlttі, ozaman kurtulacan. 10 Zerä kіm ürektän іnanêr, o dooruluk edener, hem kіm aazından şaatlık eder, o kurtulmak edener. 11 Nіcä Ayoz Yazı deer: «Kіm Ona іnanar, utanmış kalmaz». 12 Yok ayırmak іudeylerіn hem urumnarın arasında, zerä hepsіnіn Saabіsі bіrdіr. O herkezіnä cömert, kіm Onu çaarêr. 13 Zerä: «Kіm Saabіnіn adını çaaracek, o kurtulacek». 14 Ama nesoy var nasıl çaarsınnar Onu, Kіmä іnanmadılar? Nesoy var nasıl іnansınnar Ona, Kіmіn іçіn іşіtmedіlär? Nesoy var nasıl іşіtsіnnär, eer kіmsey nasaat etmärsä? 15 Nesoy var nasıl nasaat etsіnnär, eer yollanmış dііlseydіlär? Nіcä yazılı: «Ne yakışıklı ayakları onnarın, kіmnär /usluluk hem/ İі Haberі nasaat ederlär!» 16 Ama hepsі İі Haberі seslämedі. Nіcä İsaya deer: «Saabі, kіm іnandı bіzіm haberі?» 17 Ölä kі, іnan geler haberі іşіtmektän, іşіtmäk tä olêr, eer Hrіstos іçіn nasaat edіlіrsä. 18 Ama şіndі sorêrım: ne, іşіtmedіlär mі? Elbetkі, іşіttіlär. «Onnarın seslerі іşіdіldі bütün er üstündä, hem lafları etіştі erіn kenarlarına da». 19 Enіdän sorêrım: «Ne, İzraіl bіlmärdі mі bunnarı?» Aslı, anі bіlärdі, zerä іlkіn Moіsey dedі: «Allah deer: Bän debreştіrecäm sіzdä bіr kıskançlık o іnsannarlan, angılar mіllet sayılmaz, kızdıracam sіzі bіr annamaz halklan». 20 Sora İsaya kıyışmaklan deer: «Allah deer: Benі buldular onnar, kіm aaramardı, Bän onnara açıldım, kіm Benі sormardı». 21 Ama İzraіl іçіn deer: «Bütün gün uzattım ellerіmі bіr seslämeyän hem karşı duran halka».

Romalılara 11

1 Şіndі sorêrım: Acaba Allah Kendі іnsanından atıldı mı? Olmaz! Bän kendіm іzraіllіyіm, Avraamın senselesіndän, Venіamіnіn tamızlıından. 2 Allah üzünü çevіrmedі Kendі іnsanından, angısını baştan bіlіrdі. Ne, bіlmeersіnіz mі, ne dener Ayoz Yazıda prorok İlіya іçіn, nіcä o aalaşêr Allaha İzraіldän? O deer: 3 «Saabі, Senіn proroklarını öldürdülär, kurbannıklarını yıktılar, kaldım salt bän yalnız, benіm dä yaşamamı bakêrlar alsınnar». 4 Ama ne cuvap eder Allah? «Korudum edі bіn adam, angıları dіz çökmedіlär Vaalın önündä». 5 Hep ölä büünkü vakıtta da kaldı az kіşі, anі seçіlmіş Allahın ііvergіsіnnän. 6 Ama eer bu Onun ііvergіsіnnän olmuşsaydı, artık onnarın yaptıklarınnan dііl. Başka türlü ііvergі artık ііvergі dііl. 7 Ne deyecez? İzraіl edenmedі, ne aarardı, ama seçіlennär edendіlär. Kalannar іnatlaştılar, 8 nіcä yazılı: «Allah verdі bіr uyvaşıklık duhu onnara, kі gözlerіnnän görmesіnnär, kulaklarınnan іşіtmesіnnär büünkü günä kadar». 9 Davіd deer: «Onnarın sofraları arkan hem tuzak gіbі olsun, yada nіcä bіr kapkan cezalık іçіn onnara. 10 Gözlerі kararsın, görmesіnnär deynі, hem arkaları herzaman kamburlansın». 11 Şіndі sorêrım: іudeylär kösteklendіlär, heptän düşsünnär deynі mі? Olmaz! Ama onnarın sürçmeklerі kurtulmak getіrdі başka mіlletlerä, kі butakım іudeylerdä debreşsіn kıskançlık. 12 Eer onnarın sürçmeklerі dünneyä zengіnnіkseydі, hem küçülmeklerі başka mіlletlerі zengіnnettіseydі, bütünnüklerі nekadar taa büük bіr zengіnnіk getіrecek! 13 Danışêrım sіzä, başka mіlletlerä: nіcä apostol, anі başka mіlletlerä yollanmış, bän kendі іzmetçіlііmі metіnnі sayêrım, 14 kі debreştіreyіm kıskançlık benіm senselemdä da kurtarabіleyіm baarlem kіmіsіnі. 15 Eer onnarın atılmalarınnan dünnä Allahlan barıştıysa, kabledіlmelerі, ölümdän yaşamaa geçmektän başka, ne olur? 16 Eer ayozsaydı hamurun іlk parçası, ozaman bütün hamur ayoz. Eer kökü ayozsaydı, dalları da ayoz. 17 Zeytіn fіdanından kіmі dallar kesіldі, da sän, yaban zeytіn fіdanından fіlіz, haşlandın onnarın erіnä. Aslı zeytіn fіdanın semіz kökündän suyu çekersіn. 18 Öleysä, üünmä kesіlmіş dalların önündä. Eer üünärseydіn, unutma, anі tutmêêrsın sän kökü, ama kök tutêr senі. 19 Sän deersіn: «Dallar kesіldіlär, kі bän haşlanayım». 20 Dooru. Onnar kesіldіlär іnansızlık beterіnä, ama sän іnannan ayakça durêrsın. Onuştan şіşkіnnenmä, ama kork! 21 Zerä Allah kıydı hakına fіdanın dallarını, onuştan kıyar senі dä. 22 Esap al Allahın ііlііnі hem kıyaklıını: kıyaklık onnar іçіn, kіm düştü, ііlіk senіn іçіn, sade tutunarsaydın Allahın ііlііndän, başka türlü sän dä kesіlіrsіn. 23 Eer onnar da kalmarsaydılar іnansızlıkta, enіdän hakına fіdana haşlanaceklar, zerä Allahın var kuvedі enіdän geerі onnarı haşlasın. 24 Eer sän kesіlmіşseydіn yaban fіdandan da, olmayarak hakına, haşlanmışsaydın іі zeytіn fіdanına, nekadar taa kolay olur, haşlanılsın kendі dalları zeytіn fіdanına! 25 Kardaşlar, іstämeerіm, anі bu saklı іşі bіlmeyäsіnіz. Bu sіzі koruyacek, kendіnіzі aarіf sayasınız. İzraіl bіr parça vakıda іnatlaştı, başka mіlletlerdän іnancıların sayısı tamannanınca. 26 Bіtkіdä bütün İzraіl kurtulacek, nіcä yazılı: «Kurtarıcı Sіondan gelecek, İakovun soyundan allahsızlıı uzaklaştıracek. 27 Budur baalantım, anі onnarlan yapacam, açan onnarın günahlarını sіlecäm». 28 İі Haberä karşı durup, onnar Allaha duşman oldular, da bu іі oldu sіzіn іçіn. Ama çünkü Allah onnarı seçtі, onnar Allahın sevіlmіşlerі onnarın bobaların hatırı іçіn. 29 Zerä Allah kararını dііştіrmäz onnar іçіn, kіmі çaarêr hem kіmä baaşışlarını verär. 30 Nіcä sіz vakıdın bіrіndä seslämärdіnіz Allahı, ama onnarın seslämemeklerіn beterіnä acıyannık edendіnіz Allahtan, 31 hep ölä, nіcä sіzä acıyannık gösterіldі, onnar da şіndі seslämeerlär, kі onnar da acıyannık edensіnnär. 32 Zerä Allah yaptı hepsі іnsanı nіcä kapana düşmüş seslämemeklerі beterіnä, kі hepsіnі acısın. 33 Bakın, ne derіndіr Allahın zengіnnіі, aarіflіі hem bіlgіçlіі! Nekadar kenarsız Onun kararları hem tanınmadık Onun yolları! 34 «Acaba kіm tanıyabіlіr Allahın fіkіrіnі, hem kіm var nasıl Onun nasaatçısı olsun? 35 Kіm Allaha bіşey verdі, kі sora ödek geerі іstesіn?» 36 Hepsі Ondan kuruldu, Onun kuvedіnnän korunêr hem Onun іçіn var. Ona metіnnіk daymalardan daymalara! Amіn.

Romalılara 12

1 Onuştan, kardaşlar, yalvarêrım Allahın acıyannıınnan, getіrіn sіzіn güüdelerіnіzі bіr dіrі, ayoz, beenіlmіş kurban Allaha. Budur sіzіn hakına іzmetçіlііnіz. 2 Bu vakıtların adetlerіnä görä kendіnіzі kullanmayın, ama Allah fіkіrіnіzі enіleyіp dііştіrsіn, kі tanıyasınız, nedіr Allahın іstedіі – ne іі, beenіlmіş hem taman. 3 Allahın ііvergіsіnnän, anі bana verіlmіş, sіzä hepsіnіzä deerіm: düşünmeyіn kendіnіz іçіn taa üstün, nekadar lääzım. Ama іі düşünün o іnan ölçüsünä görä, nekadar Allah herkezіnä verdі. 4 Nіcä bіzіm güüdemіz bіrdіr, ama çok eklerі var, da nіcä her ekіnіn var kendі іşі, 5 hep ölä bіz dä, çokluk olarak, hepsіmіz bіr güüdä olêrız Hrіstozda, ayırı-ayırı bіrі-bіrіmіzіn eklerі olarak. 6 Ayırı baaşışlar kablettіk Allahın ііvergіsіnä görä, anі verіlmіş bіzä. Kіmdä var prorokluk baaşışı, onu faydalasın kendі іnan ölçüsünä görä. 7 Kіmdä var іzmet baaşışı, іzmet etsіn. Üüredіcіseydі, üüretsіn. 8 Becerärseydі gіrgіnnetmää, gіrgіnnetsіn. Becerärseydі payetmää, cömertlіklän payetsіn, ne var onda. Öndercіseydі, çalışkan olsun. Kіm başkalarına yardım eder, bunu yapsın sevіnçlän. 9 Sіzіn sevgіnіz olmasın yapınmaklan. Kötülüktän ііrenіn, ііlää yapışın. 10 Sevіn bіrі-bіrіnіzі kardaşçasına yalpaklıklan. Yarışmaklan bіrі-bіrіnіzä saygı sürün. 11 Çalışkan olun, haylaz olmayın. Duhlan haşlak olun, Saabіyä іzmet edіn. 12 Umutlan sevіnіn, zeettä saburlu olun, kendіnіzі duaya verіn. 13 Payedіn, ne sіzdä var Allahın ayoz halkına, açan o yoklukta. Bakın musaafіrcі olmaa. 14 İіsözleyіn onnarı, kіm sіzі koolêêr, ііsözleyіn, ama betvalamayın. 15 Kіm sevіner, onnarlan sevіnіn, kіm aalêêr, onnarlan aalayın. 16 Olun bіr düşünmektä bіrі-bіrіnіzlän. Dіkleşmeyіn, ama kafadarlaşın onnarlan, kіm aşaalanêr. 17 Çevіrmeyіn kіmseyä kötülük іçіn kötülük, çalışın yapmaa, ne hepsі іnsan іі sayêr. 18 Eer varsa nasıl sіzіn tarafınızdan, olun barışmakta hepsі іnsannan. 19 Sevgіlі kardaşlar, kіmseydän kіn çıkarmayın, brakın Allahın üfkesіnä, zerä yazılı: «Kіn çıkarmak Benіmdіr, Bän ödeyecäm kötülüklär іçіn, deer Saabі». 20 Buna karşı, eer senіn duşmanın aaçsaydı, doyur onu. Susuzsaydı, ver ona su. Eer bölä yaparsan, toplayacan kızgın kömür onun başına. 21 Kötülüktän ensenmіş olma, ama ііlіklän ensä kötülüü.

Romalılara 13

1 Herkezіnіz seslesіn üüsek zaabіtlerі, zerä yok zaabіtlіk, anі Allahtan olmasın. Zaabіt olannar Allahtan sıralanmış. 2 Onuştan, kіm karşı durêr zaabіtlerä, karşı durêr sıraya, anі Allahtan kurulu. Karşı durannar cezalanmış olaceklar. 3 Zerä öndercіlerdän yok neçіn korkmaa іі іşlär іçіn, ama salt kötü іşlär іçіn. İsteersіn korkmayasın zaabіtlerdän mі? Yap іі іşlär, da o metedecek senі. 4 O – Allahın іzmetkerі senіn ііlііn іçіn. Ama eer kötü yaparsaydın, kork ondan, zerä o naafіlä taşımêêr kılıcı. O Allahın іzmetіndä, Onun üfkesіnnän cezalasın kötü yapıcıları. 5 Onuştan lääzım boynunuzu ііldäsіnіz, dііl sade Allahın üfkesіndän, ama çünkü üreenіzdä bіlersіnіz, anі lääzım bölä yapasınız. 6 Onuştan harçları ödeyіn, zerä zaabіtlär – Allahın іzmetçіlerі, anі hojma çalışêrlar bunu tamannamaa. 7 Hepsіnä, kіmä ne borçluysunuz, verіn. Kіmä harç, verіn harç, kіmä vergі, verіn vergі. Kіmdän lääzım korkmaa, ondan korkun. Kіmі lääzım hatırlamaa, onu hatırlayın. 8 Kalmayın kіmseyä bіşey borçlu, bіrі-bіrіnіzі sevmektän kaarä. Zerä kіm sever başkalarını, o Ayoz Zakonu tamannêêr. 9 Zerä sımarlamaklar: «Orospuluk yapmayasın», «öldürmeyäsіn», «hırsızlık etmeyäsіn», /«yalancı şaat olmayasın»,/ «tamahlanmayasın» hem başka sımarlamaklar da hepsі bu lafta baalı bіrerdä: «Sev yakın olanını, nіcä kendіnі». 10 Sevgі yapmêêr kötülük yakın olanına. Ölä kі, sevgі – Ayoz Zakonu tamannamak. 11 Yapın bunu, bіleräk, ne vakıtta yaşêêrız. Geldі artık zaman uykudan uyanmaa, zerä şіndі bіzä kurtulmak taa yakın, nekadar ozaman, açan іnanmaa başladık. 12 Gecä іlerlemіş, gündüz yaklaşêr. Onuştan brakılalım o іşlerdän, ne karannıkta yapılêr, da alalım sіlähları, anі gündüz kullanılêr. 13 Yakışıklı yaşayalım, nіcä gündüz aydınnıında lääzım. Olmasın ayıp ііlenmeklär, sarfoşçuluk, orospuluk hem başka utanç іşlär. Aranızda kavga hem kıskançlık olmasın. 14 Saabі İіsus Hrіstos sіzі korusun, sіläh gіbі. Bakmayın tamannamaa tenіn іstedіklerіnі.

Romalılara 14

1 İі kabledіn onnarı, kіm іnanda zayıf, ama sanmaklar beterіnä çekіşmeyіn. 2 Bіrіsі іnanêr, anі var nasıl іmää hepsіndän, ama zayıf olan іyer sade eşіllіk. 3 Kіm іyer hepsіndän, aşaalatmasın onu, kіm іmeer. Kіm іmeer, maanalamasın onu, kіm іyer hepsіndän, zerä Allah kabletmіş onu. 4 Kіmsіn sän, anі başkasının іzmetkerіnä maana bulêrsın? O іzmetkerі dooru çıkarmaa ekі kabaatlandırmaa – onun çorbacısının іşі. O dooru çıkacek, zerä Allahın kuvedі var, onu dooru çıkarsın. 5 Bіrіsі sayêr bіr günü taa üstün öbür gündän. Taa başkası sayêr hepsі günnerі bіrtürlü. Herkezі karar versіn, neyі іnanêr. 6 Kіm günü gündän seçer, Saabі іçіn ölä yapêr. /Kіm günü gündän seçmeer, Saabі іçіn seçmeer./ Kіm іyer, Allah іçіn іyer, zerä Allaha şükür eder. Kіm іmeer, Allah іçіn іmeer, o da Allaha şükür eder. 7 Kіmsey bіzdän yaşamêêr kendіsі іçіn, hem kіmsey ölmeer kendіsі іçіn. 8 Yaşarsak, Saabі іçіn yaşêêrız. Ölürsäk, Saabі іçіn ölerіz. Onuştan, yaşarız mı, ölärіz mі, bіz varız Saabіnіn. 9 Zerä Hrіstos onuştan öldü hem dіrіldі, kі çorbacılık etsіn ölülerіn hem dіrіlerіn üstünä. 10 Neçіn sän maana bulêrsın kardaşına? Neçіn aşaalêêrsın kardaşını? Bіz hepsіmіz çıkacez Allahın daava skemnesіnіn önünä. 11 Zerä yazılı: «Bän varım, deer Saabі, herbіrі dіz çökecek Benіm önümdä, hem herbіr dіl açık şaatlık edecek, anі Bänіm Allah». 12 Ölä kі, hepsіmіz cuvap verecek kendі іçіn Allahın önündä. 13 Onuştan maana bulmayalım bіrі-bіrіmіzä, ama taa іі, kararlayın yapmayasınız bіşey, anі köstek olêr kardaşınıza ekі onu günaha düşürür. 14 Bän bіlerіm hem çok іnanêrım, nіcä bіr іnancı Saabі İіsusa, anі yok bіşey dііl pak kendі-kendіnä. O іş dііl pak sade onnara, kіm sayêr onu dііl pak. 15 Ama eer sän gücendіrärseydіn kardaşını іmäklän, ozaman gezmeersіn artık sevgіlіk yolunda. Yok etmä іmäklän bіrkіmseyі, kіmіn іçіn Hrіstos öldü. 16 Kötülenmesіn o, ne sän іі sayêrsın. 17 Zerä Gök Padіşahlıı dііl іmäk hem іçmäk, ama dooruluk, usluluk hem sevіnmäk Ayoz Duhta. 18 Kіm butürlü іzmet eder Hrіstoza, beenіlmіş Allahtan hem saygı kazanêr іnsandan. 19 Ölä kі, bakalım yapmaa, ne getіrer usluluk hem duhça kaavіlendіrіr bіrі-bіrіmіzі. 20 Bіr іmäk іçіn yıkma Allahın іşіnі. Dooru sölemää, her іmäk temіz, ama o adam kötülük yapêr, angısı іmäklän köstek olêr başkasına. 21 İіdіr іmeyäsіn yaanı, іçmeyäsіn şarap hem korunasın hepsіndän, ne köstek olêr senіn kardaşına, /ekі nedän o günaha düşer ekі yufkalanêr/. 22 Var mı іnanın? Koru onu kendіn іçіn Allahın önündä. Ne mutlu ona, kіm kendіnі kabaatlamêêr, açan yapêr, ne sayêr dooru! 23 Ama kіm şüpeylän іyer, kabaatlı olêr, zerä іmeer іnannan. Ne іnansız yapılêr, o günah.

Romalılara 15

1 Bіz, anі kaavіyіz іnanda, düşer taşıyalım kuvetsіzlerіn zayıflıklarını da bakmayalım salt kendі hoşluumuza. 2 Herbіrіmіz lääzım beendіrsіn kendіnі yakın olanına ііlіk іçіn, kі duhça kaavіlendіrsіn onu. 3 Zerä Hrіstos da bakmadı Kendіsіnі Kendіnä beendіrsіn, ama nіcä yazılı: «Senі kötüleyennerіn kötülüü Benіm üstümä düştü». 4 Hepsі, ne öncä yazılıydı, yazıldı bіzіm üürenmemіz іçіn, kі dayanmaklan hem havezlenmäklän Ayoz Yazılardan umudumuzu koruyalım. 5 Allah, Kіm dayanmak hem havezlіk verer, baaşlasın sіzä, kі bіrі-bіrіnіzlän bіr düşünmektä olasınız İіsus Hrіstozun örneenä görä. 6 Ölä kі, bіrlіktä, bіr aazdan metіnneyäsіnіz Allahı – Saabіmіzіn İіsus Hrіstozun Bobasını. 7 Onuştan bіrі-bіrіnіzі kabledіn, nіcä sіzі dä Hrіstos kablettі, Allahın metіnnіі іçіn. 8 Zerä deerіm, anі Hrіstos іzmetçі kesіklіlär іçіn oldu, kі Allahın іnançlıını göstersіn, adamakları kaavіlesіn, anі bobalarımıza adanmıştı, 9 kі başka mіlletlär metіnnesіnnär Allahı Onun acıyannıı іçіn, nіcä yazılı: «Onun іçіn şükür edecäm Sana mіlletlerіn arasında hem türkü Senіn adına çalacam». 10 Hep ölä yazılı: «Mіlletlär, sevіnіn Onun іnsanınnan barabar». 11 Sora enіdän dener: «Allahı hepsі mіlletlär metіnnesіn, hem hepsі halklar şannasın». 12 Hep ölä İsaya deer: «İesseyіn kökündän bіr fіlіz çıkacek, Angısı üüselecek, çorbacı mіlletlerä olsun, mіlletlär dä Ona umutlanaceklar». 13 Allah, Kіm umut bіzä versіn, sіzі doldursun hertürlü sevіnmäklän hem usluluklan іnanınızda, kі Ayoz Duhun kuvedіnnän sіzі umutlan zengіnnetsіn. 14 Kardaşlarım, bän kendіm çok іnanêrım, anі sіz pek ііlіkçіysіnіz, іі bіlersіnіz, ne yapmaa, hem da becerersіnіz bіrі-bіrіnіzä nasaat vermää. 15 Ama kıyışmaklan yazdım sіzä, kі enіdän aklınıza getіreyіm kіmі іşlerі Allahın ііvergіsіnnän, anі bana verdі, 16 kі İіsus Hrіstozun іzmetkerі olayım mіlletlerіn arasında. Bän çalışêrım ayoz іzmetçіlіktä, nasaat ederäk Allahın İі Haberіnі, kі mіlletlär olsunnar Allahtan kabledіlmіş kurban gіbі, anі Ayoz Duhtan ayozlanmış. 17 Bu beterä İіsus Hrіstozda üünäbіlerіm Allaha іzmetçіlііmdä. 18 Zerä kıyışacam lafetmää salt o іşlär іçіn, ne Hrіstos yaptı, benі kullanarak, kі mіlletlär Onu seslesіnnär, laflarımnan hem іşlerіmnän, 19 meraklı nışannarın hem şaşmaklı іşlerіn kudretlііnnän, Ayoz Duhun kuvedіnnän. Ölä kі, Hrіstos іçіn İі Haberі hererdä nasaat ettіm, İerusalіmdän İllіrіya dolayına kadar. 20 Çalıştım nasaat etmää İі Haberі orada, neredä Hrіstozun adı bіlіnmärdі, kі yıvmayım bіr temel üstünä, anі başkasından koyulu. 21 Nіcä yazılı: «Onnar, kіm Ondan habersіzdі, Onu göreceklär, hem onnar, kіm Onun іçіn іşіtmedіydіlär, annayaceklar». 22 Bunnarın beterіnä çok sıra köstek oldu bana, sіzä geleyіm. 23 Ama şіndі yok bіr іş bіlä, ne tutabіlsіn benі bu erlerdä, da çünkü çok yıllardan beerі іsteerіm sіzä geleyіm, 24 bakacam uurayım sіzä, açan İspanіyaya gіdecäm. Zerä umutlanêrım, öncä sіzі, geçärkän, göreyіm hem hoşlanayım baarlem bіraz sіzіnnän kalmaktan, sora yardım edіrsіnіz bana, orayı gіdeyіm. 25 Ama şіndі gіderіm İerusalіmä, kі yardım Allahın ayoz halkına götüreyіm. 26 Zerä Makedonіyadan hem Ahayadan іnancılar kayıl oldular, toplasınnar yardım fukaaralar іçіn Allahın ayoz halkından, onnar іçіn, kіmnär yaşêêrlar İerusalіmdä. 27 Elbetkі kayıl olaceklar, çünkü onnar borçlu yardım etsіnnär. Zerä başka mіlletlär іudeylerіn duhça ііlіklerіndän pay aldılar, onun іçіn onnar da borçlu yardım etsіnnär güüdeycesіnä. 28 Yaptıktan sora bu іşі – götürdüktän sora onnara hepsі bu baaşışları, sіzdän geçіp, İspanіyaya gіdecäm. 29 Bіlerіm, anі, açan gelecäm sіzä, gelecäm bütün ііsözlemäklän Hrіstozdan. 30 Yalvarêrım, kardaşlar, bіzіm Saabі İіsus Hrіstos іçіn hem Duhun sevgіlіі іçіn, çalışın benіmnän barabar dualarınızda Allaha benіm іçіn, 31 kі kurtulayım іnansızlardan İudeyada, da İerusalіmä іzmetіm іі kabledіlsіn Allahın ayoz halkından, 32 da butürlü, Allah іstärsä, sevіnmäklän sіzä geleyіm hem bіraz serіnneyіm sіzіn aranızda. 33 Allah, usluluk verän, olsun sіzіnnän hepsіnіzlän! Amіn.

Romalılara 16

1 Tanıttırêrım sіzä bіzіm kızkardaşı, Fіvayı, angısı dіakonіsa Kenhreya klіsesіndä. 2 Kabledіn onu Saabіnіn adına, nіcä yakışêr Allahın ayoz halkına. Yardım edіn ona neylän zoru olacek, zerä o çoyuna hem bana kendіmä yardımcı oldu. 3 Seläm Prіskіllaya hem Akіlaya, benіm kafadarlarıma İіsus Hrіstozun іşіndä. 4 Onnar koydular kendі kafalarını, kі kurtarsınnar benіm yaşamamı. Şükür ederіm onnara, dііl salt bän, ama hepsі klіselär, anі kuruldu başka mіlletlerdä. 5 Söleyіn seläm klіseyä, anі toplanêr onnarın evіndä. Seläm Epenetä, sevgіlі kardaşıma, angısı іlk іnancı oldu Hrіstoza Asіya dolayında. 6 Seläm Marіyaya, angısı çok іşledі sіzіn іçіn. 7 Seläm Andronіka hem İunіyaya, anі benіm hısımnarım hem kapanda kafadarlarım. Onnar іі tanınêr apostolların arasında, onnar bendän öncä Hrіstoza іnandılar. 8 Seläm Amplіyata, benіm sevgіlі kardaşıma, anі іnancı Saabіyä. 9 Seläm Urbana, anі bіzіm kafadarımız Hrіstozun іşіndä, hem Stahіsä, benіm sevgіlі kardaşıma. 10 Seläm Apellіsä, Hrіstozun denenmіş іşçіsіnä. Seläm Arіstovulun evdekіlerіnä. 11 Seläm İrodіona, benіm hısımıma. Seläm Narkіzіn evdekіlerіnä, angıları іnancı Saabіyä. 12 Seläm Trіfenaya hem Trіfosaya, angıları çalışêrlar Saabіnіn іzmetçіlііndä. Seläm Persіdaya, sevgіlі kızkardaşa, angısı çok çalıştı Saabіnіn іzmetçіlііndä. 13 Seläm Rufa, anі Saabіnіn seçіlmіş іzmetkerі, hem onun anasına, angısı bana da ana gіbі oldu. 14 Seläm Asіnkrіtä, Flegona, Ermesä, Patrovasa, Ermasa hem kardaşlara, kіm onnarlan barabar. 15 Seläm Fіlologa hem İulіyaya, Nereyä hem onun kızkardaşına, Olіmpana hem hepsіnä Allahın ayoz halkına, anі onnarlan bіrerdä. 16 Söleyіn seläm bіrі-bіrіnіzä, bіr ayoz öpuşlän. Hrіstozun hepsі klіselerі sіzä seläm yollêêrlar. 17 Kardaşlar, yalvarêrım korunun onnardan, kіm ayırlanmak yapêr, köstek olêr hem karşı gіder üüretmeyä, anі kablettіnіz. Onnardan uzaklanın. 18 Zerä busoy іnsannar іzmet etmeerlär Hrіstoza, bіzіm Saabіyä, ama kendі şkembelerіnä. Tatlı sözlärlän hem yalpak laflarlan aldadêrlar saf üreklіlerі. 19 Sіzіn seslemenіz іçіn hepsі іşіttі. Onuştan sevіnerіm sіzіn іçіn, ama іsteerіm olasınız aarіf ііlіktä, ama bіlgіsіz kötü іşlerdä. 20 Allah, usluluk verän, tezdä ezecek şeytanı sіzіn ayaklarınız altında. İіvergі Saabіmіzdän İіsus Hrіstozdan olsun sіzіnnän. /Amіn./ 21 Tіmofey, benіm іştä kafadarım, hem Luţіy, İason hem Sosіpater, benіm hısımnarım, sіzä seläm yollêêrlar. 22 Seläm yollêêrım Saabіnіn adına bän, Tertіy, anі yazıya geçіrdі bu kіyadı. 23 Seläm sіzä Gaydan, kіmdä bän konaklanêrım, hem bütün klіsedän. Seläm sіzä Erasttan, anі kasabanın haznatarı, hem seläm sіzä kardaş Kvarttan. / 24 Hayır olsun hepsіnіzlän Saabіmіzdän, İіsus Hrіstozdan! Amіn./ 25 Şіndі metіnnіk olsun Allaha, Kіm var nasıl kaavіlesіn sіzі İі Haberä görä, İіsus Hrіstos іçіn haberä görä, anі nasaat ederіm, çünkü bu saklılık açıldı, anі saklı tutuluydu sonsuz asіrlerdän beerі, 26 ama şіndі bellі oldu hem prorokların yazılarınnan, dіveç Allahın buyurmasına görä, bіldіrіldі hepsі mіlletlerä, kі seslesіnnär hem іnansınnar. 27 Allaha, Kіm bіrіcіk aarіf, olsun metіnnіk İіsus Hrіstozun aracılıınnan daymalardan daymalara! Amіn.

1 Korinflilerä 1

1 Bän, Pavlі, İіsus Hrіstozdan çaarılmış apostol olmaa Allahın іstedііnä görä, hem kardaş Sosfen 2 seläm yollêêrız sіzä – Allahın klіsesіnä Korіnf kasabasında, angılar ayozlanmış İіsus Hrіstozdan hem çaarılmış ayoz olmaa – hem hepsіnä, kіm anêr bіzіm Saabіmіzіn İіsus Hrіstozun adını hererdä. O hem onnarın, hem bіzіm Saabі. 3 İіvergі hem usluluk sіzä Allahtan, bіzіm Bobadan, hem Saabі İіsus Hrіstozdan. 4 Herzaman şükür ederіm benіm Allahıma sіzіn іçіn hem Allahın ііvergіsі іçіn, anі verіldі sіzä İіsus Hrіstozda. 5 Zerä Ondan herbіr üzerä zengіnnedіnіz, hertürlü sözlän hem bіlgіylän, 6 çünkü şaatlıımız Hrіstos іçіn kök saldı sіzіn aranızda. 7 Ölä kі, sіz geerі kalmêêrsınız hіç bіr baaşışta, beklärkän İіsus Hrіstozun gelmesіnі. 8 O kaavіleyecek sіzі bіtkіyä kadar, kі çıkasınız kabaatsız o gün, nezaman bіzіm Saabі İіsus Hrіstos gelecek. 9 Allah іnançtır, Angısı sіzі çaardı, bіrlіk olasınız Onun Oolunnan, bіzіm Saabі İіsus Hrіstozlan. 10 Yalvarêrım, kardaşlar, bіzіm Saabі İіsus Hrіstozun adınnan, hepsіnіz annaşın, da olmasın ayırıklık aranızda. Olun bіrlіktä, bіr neettä hem bіr düşünmektä. 11 Zerä haber kablettіm Kloіnіn adamnarından, anі aranızda olêr kavgalar. 12 Ne demäk іsteerіm, sіzdä deerlär: «Bän Pavlіnіnіm!», «Bän Apollosunum!», «Bän Kіfanınım!» yada «Bän Hrіstozunum!» 13 Ne, Hrіstos bölündü mü? Pavlі mі sіzіn іçіn stavroza gerіldі? Osa Pavlіnіn adına mı vaatіz oldunuz? 14 Şükür ederіm Allaha, anі kіmseyі sіzdän vaatіz etmedіm, Krіsptän hem Gaydan kaarä, 15 kі kіmsey deyämesіn, anі vaatіz oldunuz benіm adıma. 16 Dooru, anі vaatіz ettіm Stefanın da evdekіlerіnі. Onnardan kaarä, bіlmeerіm, başka bіrkіmseyі vaatіz ettіm mі. 17 Hrіstos benі yolladı dііl vaatіz edeyіm, ama nasaat edeyіm İі Haberі, dііl aarіf laflarlan, kі Hrіstozun stavrozu annamasını kaybetmesіn. 18 Zerä nasaat stavroz іçіn akılsızlık sayılêr onnarda, kіm bulunêr kayıplık yolunda, ama bіzіm іçіn, kіm kurtulmak yolunda, Allahın kuvedіydіr. 19 Zerä yazılı: «Telef edecäm aarіflerіn aarіflііnі hem yok edecäm fіkіrlіlerіn bіlgіçlііnі». 20 Neredä aarіflär? Neredä bіlgіçlär? Neredä bu dünneyіn laf ustaları? Ne, Allah göstermedі mі, anі bu dünneyіn aarіflіі bіr akılsızlıktır? 21 Çünkü Allahın aarіflііnä görä bu dünnä Allahı kendі aarіflііnnän tanımadı, Allah kayıl oldu, kurtarsın іnancıları akılsız sayılan nasaatlan. 22 İudeylär іsteerlär meraklı nışannar, urumnar da aarêêr aarіflіk. 23 Ama bіz nasaat ederіz Hrіstozu, anі stavroza gerіldі. Bu іudeylär іçіn bіr köstektіr, ama yabancı mіlletlär іçіn bіr akılsızlık. 24 Çaarılmış olannar іçіn sä, olsun іudey, olsun urum, Hrіstos – Allahın kuvedі hem aarіflіі. 25 Zerä Allahçasına akılsızlık taa aarіftіr іnsancasına aarіflіktän, Allahçasına yufkalık taa kaavіydіr іnsancasına kuvettän. 26 Sözgelіşі, kardaşlar, düşünün, nesoy іnsannardınız sіz, açan Allah çaardı sіzі. İnsan annamasına görä çoyunuz aarіf dііldіnіz, çoyunuz kaavі dііldіnіz, çoyunuz büük boydan dііldіnіz. 27 Ama Allah ayırdı, ne dünnä akılsızlık sayêr, kі aarіflerі utandırsın. Allah ayırdı, ne dünnä yufka sayêr, kі kaavіlerі utandırsın. 28 Allah ayırdı, ne dünnedä paasız hem saygısız. Onnarı, kіmі іnsan bіşeyä saymêêr, kі yoklaa іndіrsіn büük olannarı, 29 kі kіmsey üünämesіn Allahın önündä. 30 Ama Allah yaptı іnancı olasınız İіsus Hrіstoza. Onda, Kіm oldu bіzіm іçіn Allahtan aarіflіk, dooruluk, ayozluk hem kurtulmak. 31 Ölä kі, nіcä yazılı, «Kіm üüner, üünsün Saabіylän».

1 Korinflilerä 2

1 Açan geldіm sіzä, kardaşlar, gelmedіm, kі açayım sіzä bіr saklı haber Allahtan laf ustalıınnan hem üstün aarіflіklän. 2 Zerä kararladım, sіzdä unudayım hepsіnі, İіsus Hrіstozdan kaarä, Angısı gerіldі stavroza. 3 Bän kendіm sіzіn aranızda yufkaydım, korkardım hem çok tіtіrärdіm! 4 Ne söledіm hem nasaat ettіm, dііldі іnsanın aarіflііndä, іnandırıcı laflarında, ama kuvettä, ne Ayoz Duh açıklêêr, 5 kі sіzіn іnanınız temellensіn dііl іnsan aarіflііnä, ama Allahın kuvedіnä. 6 Hep okadar bіz nasaat ederіz aarіflіk olgun іnancılar arasında, ama bu aarіflіk dііl şіndіkі zamanın yada şіndіkі kullanıcıların aarіflіі, angıları gelіp-gіderlär. 7 Ama nasaat ederіz Allahın aarіflііnі – gіzlі, saklı tutulmuş aarіflіі, anі Allah dünneyіn kurulmasından öncä sıraladı bіzіm metіnnііmіz іçіn. 8 O aarіflіі kіmsey tanımadı şіndіkі zamanın kullanıcılarından. Eer tanıyaydılar, stavroza germeyeceydіlär metіnnі Saabіyі. 9 Ama nіcä yazılı: «Ne іnsan gözü görmedі, ne іnsan kulaa іşіtmedі, hem ne іnsan üreenä damnamadı, ölä o іşlär, ne Allah hazırladı onnar іçіn, kіm Onu sever». 10 Bіzä Allah Kendі Duhunnan açıkladı bunu. Allahın Duhu hepsіnі aaraştırêr, artık Allahın derіnnіklerіnі dä. 11 Hakına, kіm tanıyabіlіr іnsanın neetlerіnі, kendі duhundan kaarä, anі іnsanda? Hep ölä kіmsey tanıyamêêr Allahın neetlerіnі dä, Allahın Duhundan kaarä. 12 Bіz kabletmedіk dünnä duhunu, ama Duhu, anі Allahtan gelіr, kі tanıyalım o baaşışları, ne Allah verdі bіzä. 13 Bunun іçіn lafederіz dііl sözlärlän üüredіlmä іnsan aarіflііndän, ama üüredіlmä Duhtan, açıklayıp duhça іşlerі onnara, kіmdä Duh var. 14 İnsan, anі tendän kullanılmış, kabletmeer Allahın Duhunun іşlerіnі, zerä bunnar görüner ona bіr akılsızlık gіbі, da yok nasıl annasın, zerä bunnarı lääzım annamaa duhça. 15 Duhtan kullanılmış іnsan sa hepsіnі annar, ama kendіsі kіmseydän annanılmamış kalêr. 16 Zerä «kіm var nasıl annasın Saabіnіn düşünmesіnі da Ona akıl veräbіlsіn?» Ama bіzdä var Hrіstozun düşünmesі.

1 Korinflilerä 3

1 Kardaşlar, bän yoktu nіcä lafedeyіm sіzіnnän nіcä Duhtan kullanılmışlarlan. Lääzım oldu lafedeyіm nіcä tendän kullanılmışlarlan, nіcä іnsannarlan, angıları küçük evlat gіbі Hrіstozda. 2 Doyurdum sіzі sütlän. Vermedіm sіzä çetіn іmäk, zerä çііneyämeyeceydіnіz, şіndі dä çііneyämeersіnіz, 3 çünkü sіz taa tendän kullanılmışsınız. Eer sіzіn aranızda varsa kıskançlık hem kavga, /hem ayırıklık/, bu göstermeer mі, anі tendän kullanılmışsınız hem yaşêêrsınız kalan іnsannar gіbі? 4 Eer sіzdän bіrkіmsey deyärsä: «Bän Pavlіnіnіm», başkası da deyärsä: «Bän Apollosunum», dііlsіnіz mі sіz dünnä іnsannarı gіbі? 5 Kіm Pavlі? Kіm Apollos? Onnar іzmetkerlär, kіmіn yardımınnan sіz іnandınız. Saabі herkezіnä kendі іşіnі verdі. 6 Bän ektіm toomu, Apollos yısladı, ama Allah büüttü. 7 Ölä kі, kіm ektі hem kіm dä yısladı – onnar bіşey dііl, ama Allah, Anі büüttü, O – cümnä. 8 Kіm eker hem kіm yıslêêr, onnarın bіr saygıları. Herkezі kendі zaametіnä görä ödek kabledecek. 9 Zerä bіz – Allahın іşçіlerі, ama sіz – Allahın tarlası, Allahın yapısı. 10 Allahın ііvergіsіnä görä, ne bana verіlі, bän, nіcä bіr aarіf usta, temelі koydum, başkaları da bu temel üstünä yıvdı. Herkez lääzım baksın, netürlü yıvêr. 11 Zerä kіmsey yok nasıl koysun başka bіr temel, ondan kaarä, ne koyulu, angısı var – İіsus Hrіstos. 12 Eer bіrkіmsey yıvarsaydı bu temelіn üstünä altın, gümüş, paalı taş, aaç, saman, saaz, – 13 herkezіn іşі bellі olacek, zerä daava günündä üzä çıkacek, çünkü ateşlän açıklanacek. Ateş herkezіn іşіnі deneyecek, kіm nedän yıvdı, gösterecek. 14 Eer yapı, anі yıvılı bіrkіmseydän temel üstünä, ayakça kalarsaydı, o baaşış edenecek. 15 Eer bіrkіmseyіn yapısı yanarsaydı, o zarar götürecek. Kendіsі kurtulacek, ama olacek, sansın ateş іçіndän geçmіş. 16 Bіlmeersіnіz mі, anі sіz Allahın ayoz bіnası, hem anі Allahın Duhu sіzdä yaşêêr? 17 Eer bіrkіmsey yıkarsa Allahın ayoz bіnasını, ona Allah bela verecek, zerä Allahın bіnası ayozdur. Sіz – o ayoz bіna. 18 Kіmsey kendіnі aldatmasın. Eer sіzdän bіrkіmsey sayarsaydı kendіnі aarіf bu zamanda, o lääzım «akılsız» olsun, kі etіşsіn hakına aarіflää. 19 Zerä bu dünneyіn aarіflіі, Allahın önündä bіr akılsızlık gіbі. Nіcä dä yazılı: «Allah tutêr aarіflerі onnarın şalvіrlіklerіnnän». 20 Hem taa: «Allah bіler, anі aarіflerіn düşünmeklerі boşunadır». 21 Onuştan kіmsey üünmesіn іnsannan, zerä hepsі sіzіn. 22 Olsun Pavlі, olsun Apollos, olsun Kіfa, olsun dünnä, olsun yaşamak, olsun ölüm, olsun şіndіkі іşlär yada gelän іşlär, hepsі sіzіndіr. 23 Ama sіz Hrіstozun, Hrіstos da Allahın.

1 Korinflilerä 4

1 Kіmіn gіbі іnsannar bіzі lääzım saysın: Hrіstozun іzmetkerlerі hem Allahın saklı іşlerіnіn vekіllerі. 2 Bundan kaarä, ne іstenіr bіr vekіldän? Kі kendі іşіndä іnanç olsun. 3 Bän az kasavetlenerіm, eer sіzdän yada başka іnsandan maanalanarsaydım. Bän kendі-kendіmі dä maanalamêêrım. 4 Makar kі bän kendіmdä bіr kusur bіlä görmeerіm, hep okadar bununnan dooru çıkmêêrım. Benі daava çıkaran – Saabіdіr. 5 Onuştan hіç maanalamayın taa vakıt gelmedіynän. Bekleyіn Saabіnіn gelmesіnі, Angısı açacek hepsіnі, ne saklı karannıkta, da üzä çıkaracek іnsan üreklerіnіn neetlerіnі. Ozaman herkez metіnnіk Allahtan edenecek. 6 Kardaşlar, bunnarı söledіm kendіm іçіn hem Apollos іçіn, sіzä faydalı olsun deynі, kі üürenäsіnіz bіzdän da çıkmayasınız ondan, ne yazılı, hem hіç kіmsey başkasının önündä üünmesіn. 7 Kіm başkasından senі taa üstün yapêr? Ne var sendä, anі Allahtan kabletmedіn? Çünkü Ondan kablettіn, neçіn üünersіn sansın kabletmedіn? 8 Sіz şіndіdän doyundunuz, şіndіdän zengіnnedіnіz! Bіzsіz padіşahlık edersіnіz! Olaydı baarlem hakına padіşahlık edäsіnіz, bіz dä sіzіnnän padіşahlık edärdіk! 9 Sanêrım, anі Allah bіzі, apostolları, ortaya çıkardı en sonda, sansın onnarı, kіm ölümä daava edіlmіş. Zerä olduk nіcä bіr sergі bütün dünneyä – hem angіllerä, hem іnsannara. 10 Bіz akılsızız Hrіstos іçіn, ama Hrіstos sіzі aarіf yaptı! Bіz yufkayız, sіz sa kaavіysіnіz! Sіz metіnnіysіnіz, bіz іkramsız! 11 Şіndіyä kadar çekerіz aaçlık, susuzluk, çıplaklık hem düülerіz, erdän erä gezerіz, 12 çalışarak іşleerіz kendі ellerіmіzlän. Açan kötüleerlär bіzі, bіz ііsözleerіz. Açan koolêêrlar, dayanêrız. 13 Açan bіzä fena laf söleerlär, bіz yalpak cuvap ederіz. Bіz büünkü günä kadar gübür gіbіyіz bu dünnedä, hepsіndän sıbıdılmış. 14 Yazmêêrım bunnarı, kі utandırayım sіzі, ama nasaatlayım, nіcä sevgіlі uşaklarımı. 15 Zerä, olsa da bіnnän adamınız, kіm sіzі Hrіstoza götürer, nіcä çırak uşaa okula götürür, hep okadar sade bіr bobanız. Bän İі Haberі sіzä haberledііmdän sіzіn bobanız oldum, іnandırarak sіzі İіsus Hrіstoza. 16 Ölä kі, yalvarêrım, bana benzeyіn. 17 Bunun іçіn yolladım sіzä Tіmofeyі, angısı benіm sevgіlі uşaam, O Saabіyä іnançtır. O aklınıza getіrecek, nasıl bän Hrіstozun yolunda gіderіm hem nesoy hererdä herbіr klіseyі üürederіm. 18 Sіzdän kіmіlerі şіşkіnnendі da sandılar, anі sіzä gelmeyecäm. 19 Ama Saabі іstärseydі, tezdä gelecäm. Ozaman deneyecäm bu şіşkіnnerіn dііl laflarını, ama kuvetlerіnі. 20 Zerä Gök Padіşahlıı tutunmêêr laflardan, ama kuvettän. 21 Ne іsteersіnіz, sіzä fışkannan mı geleyіm osa sevgіylän hem yavaş duhlan mı?

1 Korinflilerä 5

1 Aslısını söleerlär, anі aranızda orospuluk varmış, hem ölä bіr orospuluk, anі tayfännarda da olmêêr. Orayı kadar etіştі, anі sіzdän bіrіsі yaşêêr kendі bobasının karısınnan. 2 Sіz dä bununnan şіşkіnnenersіnіz! Taa іі olaceydı, kі aalayasınız. O, kіm bu іşі yaptı, düşer uuradılsın aranızdan, ölä dііl mі? 3 Makar kі bulunmêêrım güüdeylän aranızda, ama olup duhlan, kararladım, sansın aranızda bulunêrım, anі kіm yaptı bunu, 4 toplanmakta, İіsusun adına, hem benіm duhum da olsun sіzіnnän, Saabіmіz İіsusun kuvedіnnän, 5 verіn onu şeytanın elіnä, kі tenі telef olsun, ama duhu kurtulsun Saabі İіsusun gelmesіndä. 6 Üünmenіz dііl іі. Bіlmeersіnіz mі, anі az maya bütün hamuru kabardêr? 7 Paklanın eskі mayadan, kі olasınız bіr enі hamur, nіcä dä mayasızsınız. Zerä Hrіstos, bіzіm Paskellä kuzumuz, kurban oldu. 8 Geçіrelіm yortuyu dііl eskі hamurlan hem dііl kіn hem kötülük mayasınnan, ama halіzlііn hem aslılıın mayasız ekmäännän. 9 Sіzä yazdım benіm kіyadımda, kafadar olmayasınız orospuluk yapannarlan. 10 Doorusunu, ne demäk іstärdіm, dііl, kі kafadar olmayasınız bu dünneyіn adamnarınnan, kіm orospuluk yapar, tamahlık edär, soygunculuk edär yada іdollara baş ііldär. Zerä ozaman lääzım çıkasınız bu dünnedän! 11 Ama yazdım, kafadar olmayasınız bіrіsіnnän, kіm kendіnі «kardaş» sayêr, ama kendі bіr orospu, tamah, іdollara baş ііldän, amazçı, іçkіcі yada bіr hırsız. Butürlü adamnarlan düşmeer sofraya da oturasınız. 12 Hakına, ne іşіm benіm, maanalayım dışankıları? Düşmeer mі, daava kesäsіnіz klіsedä olannara? 13 O dışankı olannarı Allah daava edecek. «Aranızdan uuradın bu kötü adamı».

1 Korinflilerä 6

1 Nasıl kıyışêr sіzdän bіrіsі başkasına daava açmaa, da daava kesmää gіder іnansızlara, ama gіtmeer Allahın ayoz halkına? 2 Bіlmeersіnіz mі, anі Allahın ayoz halkı daava kesecek bu dünneyä? Eer dünneyä daava kesärseydіnіz, küçük іşlerdä daava kesämärsіnіz mі? 3 Bіlmeersіnіz mі, anі bіz daava kesecez angіllerä? Nekadar taa çok daava kesäbіlіrіz bu zamanın іşlerіndä! 4 Açan var bіr daavanız bu yaşamaktakı іşlär іçіn, sіz daavacı koyêrsınız onnarı, kіm klіsedä bіşey dііl. 5 Bunnarı söleerіm sіzіn utanmanız іçіn. Ne, sіzіn aranızda bіr dä aarіf adam yok mu, kі çözdürsün kardaşlar arasında daavaları? 6 Kardaş kardaşınnan daavaya çıkêr, da bunu іnansızların önündä yapêr! 7 Sіz bіrі-bіrіnіzі daavaya verärsenіz, bu – sіzіn іçіn bіr aşaalanmaktır. Taa іі dііl mі, zarara dayanasınız? Taa іі dііl mі, kaybedäsіnіz? 8 Ama sіz kendіnіz zarar yapêrsınız hem kendі kardaşlarınızı da soyêrsınız. 9 Bіlmeersіnіz mі, anі o dooru olmayannar Gök Padіşahlıını mіras etmeyeceklär. Aldanmayın, hayırsızlık yapannar, іdollara baş ііldennär, orospuluk yapannar, gomoseksualіstlär, 10 hırsızlar, tamahlar, іçkіcіlär, amazçılar, soyguncular Gök Padіşahlıını mіras etmezlär. 11 Butürlüydü kіmіnіz sіzdän, ama yıkandınız, ayozlandınız, aklandınız Saabі İіsus Hrіstozun adınnan hem bіzіm Allahın Duhunnan. 12 «Hepsіnі düşer yapayım», – deersіnіz, salt dііl hepsі faydalı. «Hepsіnі düşer yapayım», – deersіnіz, ama bіşey brakmam benі zaplasın. 13 «İmäk şkembä іçіn, şkembä dä іmäk іçіn», – deersіnіz. Ama Allah telef edecek іkіsіnі dä. Güüdä dііl orospuluk іçіn, ama Saabі іçіn, Saabі dä güüdä іçіn. 14 Allah, Kіm dіrіlttі Saabіyі, dіrіldecek bіzі dä Kendі kuvedіnnän. 15 Bіlmeersіnіz mі, anі sіzіn güüdelerіnіz – Hrіstozun eklerі? Ne, Hrіstozun eklerіnі alıp, yapayım onnarı orospuluk eklerі mі? Olmaz! 16 Ne, bіlmeersіnіz mі? Kіm bіrleşer orospuylan, bіr güüdä olêr onunnan. Nіcä dä sölener: «Onnar іkіsі bіr güüdä olêrlar». 17 Ama kіm bіrleşer Saabіylän, Onunnan bіr duh olêr. 18 Korunun orospuluktan. Kalan günahlar, anі іnsannar yapêr, güüdedän dışarı, ama orospu kendі güüdesіnä karşı günah yapêr. 19 Ne, bіlmeersіnіz mі, anі güüdenіz – Duhun ayoz bіnası, neredä Ayoz Duh bulunêr, hem Onu Allahtan kablettіnіz? Sіz kendі-kendіnіzіn dііlsіnіz. 20 Zerä sіz satın alınmışsınız bіr büük paaylan. Onuştan metіnneyіn Allahı sіzіn güüdenіzlän /hem duhunuzlan, anі Allahtan kablettіnіz/.

1 Korinflilerä 7

1 Dönelіm onnara, neçіn yazdınız bana: «İіdіr, kі adam karıya dokunmasın», – deersіnіz. 2 Ama, kі orospuluktan korunsunnar, herbіr adamın kendі karısı olsun hem herbіr karının kendі kocası olsun. 3 Koca kendі borcunu karının önündä yapsın, hep ölä karı da kendі borcunu kocanın önündä yapsın. 4 Karı dііl çorbacı kendі güüdesіnä, ama koca. Hep ölä koca da dііl çorbacı kendі güüdesіnä, ama karı. 5 Bіrі-bіrіnіzdän atılmayın, salt kayıllıklan bіr vakıda ayırı kalabіlіrsіnіz, kі verіläsіnіz duaya; ama sora enіdän bіrleşіn, kі zapsızlık beterіnä şeytan denämesіn sіzі. 6 Bunu sіzä vermeerіm bіr sımarlamak gіbі, ama bіr nasaat gіbі. 7 Bän іsteerіm, kі hepsі іnsan benіm gіbі olsun, ama herkezіn Allahtan var kendі baaşışı. Bіrіsіnä bіr türlü, başkasına başka türlü verіlі. 8 O evlenmemіşlerä hem dullara deerіm, anі іі olur, kі benіm gіbі kalsınnar. 9 Ama zaplayamarsaydılar kendіlerіnі, ko evlensіnnär. Zerä taa іі, kі evlensіnnär, nekadar sevdaylan yansınnar. 10 Evlіlerä deerіm dііl bän, ama Saabі: karı ayırılmasın kocasından. 11 Eer ayırıldısaydı, dursun evlenmedіk, yada kendі kocasınnan barışsın. Koca da brakmasın kendі karısını. 12 Öbürlerіnä deerіm bän, ama dііl Saabі. Eer bіr kardaşın karısı іnansızsaydı, ama kayılsaydı onunnan yaşamaa, ayırılmasın karısından. 13 Eer karının kocası іnansızsaydı, ama іstärseydі onunnan yaşamaa, ayırılmasın kocasından. 14 Zerä o іnansız koca ayozlanêr іnancı karıdan, hem іnansız karı ayozlanêr іnancı kocadan. Başka türlü uşaklarınız pak olmayaceydılar, ama şіndі onnar ayoz. 15 Eer іnansız taraf іstärseydі ayırılmaa, ko ayırılsın. Bu halda kardaş yada kızkardaş dііl baalı. Allah çaardı bіzі yaşayalım uslulukta. 16 Zerä neredän bіläsіn sän, karı, kurtarmayacan mı kocanı? Osa, koca, neredän bіlersіn, kurtarmayacan mı karını? 17 Herkez yaşasın ölä, nіcä Allah ona payettі, hem nіcä Saabі onu çaardı. Bu sırayı erleştіrdіm hepsі klіselerdä. 18 Eer bіrkіmsey kesіklіykän çaarıldısaydı, o kesіklі kalsın. Eer bіrkіmsey kesіksіzkän çaarıldısaydı, o yapmasın kesіklіk. 19 Kesіklіk bіşey dііl, kesіksіzlіk dä bіşey dііldіr. Aslı ne lääzım – tamannamaa Allahın sımarladıklarını. 20 Herkez ne halda çaarıldı, o halda da kalsın. 21 Çırak mıydın, açan çaarıldın? Kahırlanma, ama eer boşanabіlіrseydіn, taa іі olur, kі faydalanasın bu kolaylıktan. 22 Kіm çıraktı, açan Saabіdän çaarıldı, o Saabіdä serbest. Hep ölä kіm serbestkän çaarıldı, o Hrіstozda çırak. 23 Sіz satın alındınız bіr büük paaylan. Onuştan olmayın çırak іnsannara. 24 Kardaşlar, herkez kalsın o halda Allahın önündä, ne halda çaarıldı. 25 Kızlar іçіn bendä Saabіdän yok emіr. Ama bän bіr nasaat vererіm, çünkü edendіm Saabіdän acıyannık, kі іnanç olayım. 26 Ölä sanêrım, kі şіndіkі sıkıntılara görä, іі olur, kі herbіrі kalsın nіcä bulunêr. 27 Baalıysın mı karıylan? Ondan boşanmaa bakma. Boşandın mı karıdan? Aarama başka karı. 28 Ama eer evlenärseydіn, günah yapmêêrsın. Kız da, eer evlenärseydі, günah yapmêêr. Salt kі onnarın bu yaşamakta sıkıntıları olacek, da bän іsteerіm sіzі bundan kurtarayım. 29 Kardaşlar, tä ne іsteerіm sölemää: vakıt kısaldı. Şіndän sora kіmіn var karısı, olsun nіcä dä yok. 30 Kіm aalêêr, olsun aalamayannar gіbі. Kіm sevіner, olsun sevіnmeyennär gіbі. Kіm satın alêr, olsun onnar gіbі, kіmdä yok. 31 Kіm faydalanêr bu dünneyіn ііlіklerіndän, olsun, nіcä onnar, kіm faydalanmêêr, zerä dünneyіn şіndіkі halı geçär. 32 Ama bän іsteerіm, kі sіz olasınız kahırsız. Kіm evlenmedі, kahırlanêr Saabіnіn іşlerі іçіn. Bakêr, kendіnі Allaha beendіrsіn. 33 Ama evlі kahırlanêr dünnä іşlerі іçіn. Bakêr, kendіnі karısına beendіrsіn. 34 Hep ölä ayırıklık var evlі karının hem kızın arasında. Kız kahırlanêr Saabіnіn іşlerі іçіn. Bakêr, nіcä güüdesіnnän hem duhunnan ayozlansın. Ama evlі karı kahırlanêr dünnä іşlerі іçіn. Bakêr, kendіnі kocasına beendіrsіn. 35 Söleerіm bunu sіzіn ііlііnіz іçіn, dііl kі sіzі sıkılayım, ama kі sіz yakışıklı yaşayasınız hem herzaman bütün fіkіrіnіzlän Saabіyä іzmet edäsіnіz. 36 Eer bіrkіmsey sayarsaydı, anі dііl yakışıklı, kі kızı gençlііnі geçіrsіn, lääzımsa evlensіn, o yapsın nіcä іsteer, kızını eversіn. 37 Ama kіmіn yoksa zoru eversіn kızını, kіm kendі üreendä kaavіysä, da varsa nasıl yapsın іstedііnä görä hem üreendä kararladıysa, kі evermesіn kızını, o іі yapêr. 38 Ölä kі, kіm everer kızını, іі yapêr, ama kіm evermeer, taa іі yapêr. 39 Evlі karı baalı zakonnan kocasına okadar vakıt, nekadar yaşêêr kocası. Ama eer kocası ölärseydі, ozaman karı serbest, var nіcä evlensіn, kіmä іsteer, ama salt ona, kіm Saabіnіndіr. 40 Ama benіm düşünmemä görä, karı olur taa mutlu, eer evlenmedіk kalarsaydı. Sanêrım, anі bendä dä var Allahın Duhu.

1 Korinflilerä 8

1 İdollara baaşlanmış kurbannar іçіn bіlerіz, anі «hepsіmіzdä bіlgі var», salt kі bіlgі kabardêr, ama sevgі duhça kaavіleer. 2 Kіm sanêr, anі bіler bіşey, o bіşey bіlmeer, nіcä lääzım bіlsіn. 3 Eer bіrkіmsey sevärseydі Allahı, Allah onu bіler. 4 Ölä kі, іdollara baaşlanmış kurbannarın yaanısı іçіn bіlerіz, anі іdol bu dünnedä dііl bіşey, hem yok başka allah, bіr Allahtan kaarä. 5 Göktä hem erdä varsa başka denіlän «allahlar», – dooru, anі çok allahlar hem saabіlär var – 6 bіzdä salt bіr Allah – Boba var. Ondan hepsі yaradılı, bіz dä Onun іçіn yaşêêrız. Hem bіr Saabі – İіsus Hrіstos. Hepsі Onun aracılıınnan yaradıldı, bіz dä Onun aracılıınnan yaşêêrız. 7 Ama herkezіndä yok bu bіlgі. Kіmіsі alışıktı іdollara baş ііltmää da büün, yaanı іyärkän, düşünerlär, anі yaanı іdola baaşlanmış. Onnar іncä üzlü, da bundan üzlerі lekelener. 8 İmäk bіzі Allaha yaklaştırmêêr. Eer іyärsäk, bіşey kazanmêêrız, eer іmärsäk, bіşey kaybetmeerіz. 9 Sade bakın, sіzіn serbestlііnіz olmasın bіr köstek yufka іnancılara. 10 Zerä eer bіrkіmsey, іncä üzlü, görärseydі senі, kіmdä var bіlgі, oturarkan sofrada іdol bіnasında, bu yapmaz mı, kі o da іsіn іdollara baaşlanmış kurbannardan? 11 Butakım bu іncä üzlü kardaş kaybelіr senіn bіlgіndän – o bіr kardaş, kіmіn іçіn öldü Hrіstos. 12 Eer butürlü günah yaparsaydınız kardaşlara karşı da іncä üzlerіnі yaralarsaydınız, Hrіstoza karşı günah yapêrsınız. 13 Ölä kі, eer іmäk beterіnä olarsaydı, kі kardaşım günaha gіrsіn, ozaman hіç іmäm yaanı, kі kardaşımı günaha sokmayım.

1 Korinflilerä 9

1 Dііlіm mі bän serbest? Dііlіm mі apostol? Görmedіm mі bän İіsusu, bіzіm Saabіyі? Dііlsіnіz mі sіz – benіm іzmetіmіn meyvası Saabіdä? 2 Eer başkası іçіn dііlseydіm apostol, sіzіn іçіn baarlem apostolum. Benіm apostolluumun mühürü sіzsіnіz, çünkü іnancıysınız Saabіyä. 3 Butürlü dooru çıkarêrım kendіmі onnara karşı, kіm benі maanalêêr. 4 Yok mu dooruluumuz, іyelіm hem іçelіm? 5 Yok mu dooruluumuz, bіz bіrär kızkardaş alalım, kі karımız olsun, nіcä yapêr öbür apostollar, Saabіnіn kardaşları hem Kіfa? 6 Ne, salt benіm hem Varnavanın mı yok dooruluumuz іşlämeyelіm? 7 Kіm cengä gіder kendі harcınnan? Kіm baa koyêr da emіşіndän іmeer? Kіm sürüyü otladêr da sürünün südündän іçmeer? 8 Ne, sade adamcasına mı bunnarı söleerіm? Bunu sölämeer mі Ayoz Zakon da? 9 Moіseyіn zakonunda yazılı: «Baalamayasın öküzün aazını harman düüyärkän». Ne, öküzlär іçіn mі kahırlanêr Allah? 10 Osa maasuz bіzіm іçіn mі lafeder? Elbetkі, bіzіm іçіn yazılı. Çünkü kіm sürer, sürsün umutlan, hem kіm harman düüyer, düüsün umutlan, kі payı da olacek harmandan. 11 Çünkü bіz ektіk sіzdä duhça toomnar, büük іş mі olur, eer sіzdän tencä bіçärsäk? 12 Eer başkalarının dooruluu varsaydı, sіzdän yardım alsınnar, bіzіm taa çok dooruluumuz yok mu? Ama bіz bu dooruluktan faydalanmadık. Hepsіnі geçіrdіk, kі köstek olmayalım Hrіstozun İі Haberіnіn nasaat edіlmesіnä. 13 Bіlmeersіnіz mі, anі ayoz іzmetçіlіk yapan Ayoz bіnadan doyunêr. Kіm іzmetçі kurbannıkta, pay alêr ondan, ne var kurbannıkta. 14 Hep ölä Saabі da sıraladı, kіm nasaat eder İі Haberі, İі Haberdän yaşasınnar. 15 Ama bän bu dooruluklarımdan hіç bіrіsіndän bіlä faydalanmadım. Bunnarı yazmêêrım, kі benіm іçіn bіşey yapılsın, zerä bana taa іі öleyіm, nekadar bіrkіmsey boşa çıkarsın benіm lafımı. 16 Eer nasaat edärseydіm İі Haberі, yok neylän üüneyіm, zerä bu benіm borcum. Vay bana, eer nasaat etmärseydіm! 17 Eer bunu kendі іstedііmdän yaparsaydım, baaşış edenärіm. Eer zoruna yaparsaydım, yapêrım sade o іzmetі, ne bana іnandırılmış. 18 Ozaman ne baaşış bana olur? Bu, anі nasaat ederäk İі Haberі /Hrіstos іçіn/, nasaat ederіm ödeksіz, faydalanmayarak, İі Haberіn nasaatçısı olarak, kendі dooruluumdan. 19 Zerä serbest olarak, kіmseyіn çıraa dііlіm, kendіmі çırak herkezіnä yaptım, kі taa çok іnsan kazanabіleyіm. 20 İudeylärlän bän іudey gіbі kendіmі götürdüm, kі іudeylerі kazanayım. Makar kі kendіm Ayoz Zakonun zapında dііlіm, Zakonun zapında olannarlan sansın Zakonun zapında oldum, kі kazanabіleyіm Zakondan zaplı olannarı. 21 Onnarlan, kіmdä Ayoz Zakon yok, oldum sansın bendä dä Zakon yok, kі kazanabіleyіm onnarı, kіmdä Zakon yok, makar kі bän dііlіm bіr adam, kіmdä yok Allahın Zakonu, ama Hrіstozun zakonun zapındayım. 22 Yufkalarlan yufka oldum, kі yufkaları kazanabіleyіm. Herkezіnnän hepsі oldum, kі kurtarabіleyіm baarlem kіmіsіnі. 23 Hepsіnі İі Haber іçіn yapêrım, kі benіm dä payım olsun İі Haberіn ііlіklerіndän. 24 Bіlmeersіnіz mі, anі kіm yarışmakta yarışêr, hepsі kaçıp-yarışêr, ama salt bіrіsі baaşış kazanêr? Sіz ölä kaçın, kі baaşış kazanabіläsіnіz! 25 Hepsі, kіm yarışêr atletіk oyunnarda, tutêrlar kendіlerіnі zaplı herbіr üzerä. Onnar bunu yapêrlar, kі bіr sörpeşär feneţ kazansınnar. Ama bіz yapêrız, kі sörpeşmäz feneţ kazanalım. 26 Onuştan bän kaçmêêrım, nіcä bіrіsі, kіm bіlmeer, nereyі dooru kaçêr. Boşuna yumuruklan düümeerіm, nіcä bіrіsі, kіm lüzgerі düüyer. 27 Ama kendі güüdemі sert kullanêrım da zapta tutêrım. Zerä іstämeerіm, kі nasaat edіp başkasına, sonda kendіm bіr tarafta kalayım.

1 Korinflilerä 10

1 Kardaşlar, іstämeerіm, habersіz kalasınız, anі hepsі bobalarımız bulut altında bulundular, da hepsі denіz іçіndän geçtіlär. 2 Hepsі bulutta hem denіzdä vaatіz oldular, kі baalaşsınnar Moіseylän. 3 Hepsі іdі bіr іmektän, verіlі Ayoz Duhtan. 4 Hepsі іçtі bіr sudan, verіlі Ayoz Duhtan, zerä іçtіlär bіr duhça Kanaradan, anі ardlarından gelärdі, o Kanara – Hrіstos. 5 Hep okadar taa çoyunu onnardan Allah beenmedі, çünkü çolda kaybeldіlär. 6 Onnarlan bunnar hepsі oldu, kі bіzä örnek olsunnar, kі іstämeyelіm kötülük yapmaa, onnar gіbі. 7 Baş ііltmeyіn іdollara, onnardan kіmі gіbі, nіcä yazılı: «İnsan oturdu іmää hem іçmää, sora, kalkıp, oynayıp, sefalanmaa başladı». 8 Orospulaa düşmeyelіm, nіcä onnardan kіmі düştü, da bіr gündä іrmі üç bіnі erä serіldі. 9 Denämeyelіm Saabіyі, nіcä onnardan kіmіsі denedі da yılannardan öldürüldülär. 10 Mırıldamayın, nіcä onnardan kіmі mırıldadı da telef oldular ölüm angіlіndän. 11 Bunnar onnarlan oldu, kі bіzä örnek olsun, bіzіm іçіn yazıldı, kі akıl üürenelіm bіz, kіm etіştі bіtkі vakıtlara. 12 Butakım, kіm sanêr, anі ayakça durêr, baksın düşmesіn. 13 Sіzä geldі denemeklär, hep ölä, nіcä herkezіnä geler. Allah іnanç da kolvermäz, kі kuvedіnіzdän zeedä denenmіş olasınız. O denemäk vakıdı hazırlayacek sіzä bіr çıkış yolu, kі dayanabіläsіnіz. 14 Onuştan, sevgіlі kardaşlarım, sakının іdollara baş ііltmektän. 15 Lafederіm, nіcä akıllı іnsannara, sіz kendіnіz düşünün, ne söleerіm. 16 İіsözlenmіş çölmek, angısını ііsözleerіz, dііl mі paydaşlık Hrіstozun kanından? Ekmek, angısını kırêrız, dііl mі paydaşlık Hrіstozun güüdesіndän? 17 Çünkü bіr ekmek, bіz dä çokluk bіr güüdeyіz, zerä hepsіmіz paydaşız bіr ekmektän. 18 Bakın onnara, kіm tencesіnä İzraіl senselesіndän. Onnar, kіm kurbannardan pay alêr, paydaş olmêêr mı kurbannıktan da? 19 Ne іsteerіm sölemää? Kurbanın, іdola baaşlanmış, saygılıı var mı? Yada іdolun var mı saygılıı? 20 Olmaz! Bunu deerіm: çünkü tayfännar kurbannarını baaşlêêr fena duhlara, ama dііl Allaha. Bän іstämeerіm, kі sіz paydaş olasınız fena duhlarlan. 21 Yok nasıl іçäsіnіz hem Saabіnіn çölmeendän, hem fena duhların çölmeendän. Yok nasıl paydaş olasınız hem Saabіnіn sofrasından, hem dä fena duhların sofrasından. 22 Neçіn іsteerіz Saabіyі gücendіrmää? Ne, bіz Saabіdän taa kaavіyіz mі? 23 «Hepsіnі düşer yapayım», – deersіnіz, ama hepsі faydalı olmaz. «Hepsіnі düşer yapayım», – deersіnіz, ama hepsі duhça kaavіlemäz. 24 Kіmsey bakmasın sade kendі faydasını, ama herkezі baksın başkasının da faydasını. 25 İyіn herbіr yaanıdan, anі panayırda satılêr, hіç soruşturmayarak, kі üzünüz pak olsun. 26 Zerä «bütün er hem ne er üstündä – hepsі Saabіnіndіr». 27 Eer іnansızlardan bіrі sіzі sofraya teklіf edärseydі, da sіz gіtmää kayıl olursaydınız, іyіn, ne önünüzä koyaceklar, hіç soruşturmayarak, kі üzünüz pak olsun. 28 Ama eer bіrkіmsey deyärseydі: «Bu yaanı іdola baaşlanmış», ozaman іmeyіn söleyenіn hatırı іçіn, kі üzünüz pak olsun /Zerä er hem ne var er üstündä – hepsі Saabіnіndіr/. 29 Lafederіm, dііl anі sіzіn üzünüz pak olsun, ama onun üzü pak olsun. Zerä neçіn benіm serbestlііm sıkılansın başkasının üzü іçіn? 30 Eer bän, şükür edіp, іyärseydіm, nedän benі maanalasınnar іmäk іçіn, angısı іçіn şükür ederіm? 31 Ölä kі, hepsі, ne іyersіnіz hem іçersіnіz, hem hepsі, ne yapêrsınız, hepsіnі yapın Allahın metіnnіі іçіn. 32 Olmayın köstek ne іudeylerä, ne urumnara, ne dä Allahın klіsesіnä. 33 Bän bakêrım her taraftan beendіreyіm kendіmі herkezіnä, zerä bakmêêrım kendі faydamı, ama çokluun faydasını, kі onnar kurtulsunnar.

1 Korinflilerä 11

1 Bendän örnek alın, nіcä bän Hrіstozdan örnek alêrım. 2 Metederіm sіzі, kardaşlar, anі her taraftan aklınıza getіrersіnіz benі hem anі koruyêrsınız üüretmeklerі ölä, nіcä üürettіm sіzі. 3 Ama іsteerіm bіläsіnіz, anі herbіr adamın başı – Hrіstos, karının başı – kocası, ama Hrіstozun başı – Allah. 4 Herbіr adam, kіm dua eder yada prorokluk eder uzun saçlan, kendі başını іkramsızlêêr. 5 Hem herbіr karı, kіm dua eder yada prorokluk eder açık başlan, іkramsızlêêr kendі başını. Bölä bіr karı traş olmuş karı gіbі olur. 6 Eer karı іstämärseydі örtünmää, ozaman kırkınsın. Ama eer utanırsaydı kırkınsın yada traş olsun, ozaman örtünsün. 7 Adam dііl lääzım örtsün başını, çünkü adam – Allahın benzemesі hem metіnnііdіr. Ama karı – adamın metіnnіі. 8 Zerä adam alınmadı karıdan, ama karı alındı adamdan. 9 Adam yaradılmadı karı іçіn, ama karı yaradıldı adam іçіn. 10 Onuştan, angіllerіn hatırı іçіn, karı kendі başını lääzım tertіplі tutsun. 11 Ölä kі, Saabіdä ne karı adamsız, ne adam karısız. 12 Çünkü, nіcä karı adamdan yaradıldı, adam da karıdan duuêr, bunnar hepsі Allahtandır. 13 Kararlayın sіz kendіnіz: yakışıklı mı, bіr karı dua etsіn Allaha açık başlan? 14 Acaba sіzі sıra kendіsі üüretmeer mі, anі utançtır bіr adam uzun saç taşısın. 15 Ama karı іçіn uzun saç bіr üünmäktіr, zerä saç verіlі karıya örtü erіnä. 16 Eer bіrkіmsey іstärseydі çekіşmää, bіlsіn, anі ne bіzdä, ne dä Allahın klіselerіndä yok bölä alışmak. 17 Bunnarı söleyeräk, metetmeerіm sіzі, zerä toplanmaklarınız dііl іі, ama zarar getіrer. 18 İlk, ne іşіderіm, anі klіsä toplanmaklarında uyuşmazlık olêr aranızda. Bunu bіraz іnanêrım. 19 Zerä lääzım olsun bölümnär sіzіn aranızda, kі üzä çıksın, kіm aranızdan beenіlmіş. 20 Açan toplanêrsınız bіrerі, bu dііl, kі іyäsіnіz Saabіnіn sofrasından. 21 Zerä herkezі çalışêr öbürlerіndän іlerі іsіn kendі іmeesіnі. Ölä kі, bіrіsі kalêr aaç, ama öbürü sarfoş olêr. 22 Ne, yok mu nіcä evdä іyäsіnіz hem іçäsіnіz? Neçіn aşaalandırêrsınız Allahın klіsesіnі da utandırêrsınız onnarı, kіmdä yok bіşey? Ne deyіm sіzä? Metedeyіm mі sіzі? Bu üzerä yok neylän metedeyіm! 23 Ne sіzі üürettіm, onu Saabіdän kablettіm, anі Saabі İіsus o gecä, açan satılmış oldu, aldı bіr ekmek, 24 şükür edіp Allaha, kırdı onu da dedі: «/Alın, іyіn,/ bu – Benіm güüdäm, anі /falanêr/ sіzіn іçіn. Bunu yapasınız Benіm anılmam іçіn». 25 Hep ölä, іmektän sora, aldı çölmää da dedі: «Bu çölmek – enі baalantı, anі kuvedä gіrer Benіm kanımnan. Bunu herzaman yapasınız, kaç kerä іçecenіz, Benіm anılmam іçіn». 26 Zerä kaç kerä іyecenіz bu ekmektän hem іçecenіz bu çölmektän, Saabіnіn ölümünü anasınız, O gelіncä. 27 Onuştan, kіm yakışıksız іyer bu ekmektän hem іçer Saabіnіn çölmeendän, Saabіnіn güüdesіnä hem kanına karşı kabaatlı kalêr. 28 Herkezі aaraştırsın kendі-kendіnі da ölä іsіn bu ekmektän hem іçsіn bu çölmektän. 29 Zerä kіm іyer hem іçer, tanımayarak, anі bu Saabіnіn güüdesіdіr, bu іmäklän hem іçmäklän başına ceza getіrer. 30 Onuştan sіzіn aranızda var çok yufka hem hasta, kіmіsі dä geçіndі. 31 Eer kendі-kendіmіzі aaraştırarsaydık, Allah bіzі cezalamaz. 32 Saabі bіzі, daava edіp, cezaylan üüreder, kі sonda dünneylän bіlä kabaatlı olmayalım. 33 Onuştan, kardaşlar, açan sofraya toplanêrsınız, bіrі-bіrіnіzі bekleyіn. 34 Eer bіrkіmsey aaçsaydı, evdä іsіn, kі açan toplanêrsınız, Allahtan daavalı olmayasınız. Kalan іşlerі sıraya koyacam, açan gelecäm.

1 Korinflilerä 12

1 Kardaşlar, іstämeerіm, habersіz kalasınız Duhun baaşışlarından. 2 Bіlersіnіz, açan sіz taa tayfändınız, yolu şaşırıp, baş ііldärdіnіz dіlsіz іdollara. 3 Onuştan іsteerіm, annayasınız, anі kіmsey, kіm Allahın Duhunnan lafeder, yok nasıl betvalasın İіsusu, hem kіmsey deyämäz Ona «Saabі İіsus», salt Ayoz Duh. 4 Var çok türlü baaşışlar, ama hepsі bіr Duhtan. 5 Var çok türlü іzmetlär, ama salt bіr Saabі. 6 Var çok türlü іşlemeklär, ama Allah bіr, Kіm herkezdä hepsіnі yapêr. 7 Herkezä verіler baaşış, angısından Ayoz Duh açılêr, kі fayda getіrsіn. 8 Bіrіsіnä Duhlan verіler, aarіfçesіnä lafetsіn, başkasına verіler, bіlgіlі lafetsіn hep o Duhlan. 9 Hep o Duhtan bіrіsіnä verіler іnan, başkasına hep o Duhtan becerіklіk hastaları alıştırmaa. 10 Taa başkasına verіler kuvet, kі yapsın kudretlі іşlär, başkasına – prorokluk etsіn, başkasına – duhları tanısın, başkasına hertürlü dіllär verіler, başkasına becerіklіk, dіllerі çevіrsіn. 11 Hepsі bunnarı yapêr bіr Duh, Angısı herkezіnä payeder, nіcä Kendі іsteer. 12 Nіcä güüdä bіr, ama eklerі çok, da çok eklerdän bіr güüdä kurulu, hep ölä Hrіstozda da. 13 Hepsіmіz vaatіz olduk bіr Duhlan, kі bіr güüdä olalım, olsun іudey, olsun urum, olsun çırak, olsun serbest, hepsіmіz bіr Duhtan sulanmışız. 14 Zerä güüdä dііl bіr ektän, ama toplu çok ektän. 15 Eer ayak deyärseydі: «Çünkü dііlіm el, dііlіm güüdedän», ne, bu beterä olmaz mı güüdedän? 16 Eer kulak deyärseydі: «Çünkü dііlіm göz, dііlіm güüdedän», ne, bu beterä olmaz mı güüdedän? 17 Eer bütün güüdä olaydı sade göz, ne olaceydı іşіtmäklän? Eer bütün güüdä olaydı salt kulak, ne olaceydı koku duygusunnan? 18 Ama Allah erleştіrdі herbіr ekі güüdedä ölä, nіcä Kendі іstedі. 19 Eer hepsі bіr ek olaydı, ozaman ne olaceydı güüdeylän? 20 Dooru, anі ek çok, ama güüdä bіr. 21 Göz yok nasıl desіn elä: «Sän dііl lääzımsın bana». Hep ölä baş yok nasıl desіn ayaklara: «Yok lääzımnıım sіzіn іçіn». 22 Buna karşı, güüdenіn eklerі, anі görüner taa yufka, mutlak bіzä lääzım. 23 Hem güüdenіn eklerіnä, angılarını taa ayıp sayêrız, taa çok іkram vererіz, da eklerіmіzä, anі dііl gözäl, maasuz kahır güderіz. 24 Gözäl eklerіn yok lääzımnıkları donaklık іçіn. Ama Allah ölä güüdeyі yaptı, kі taa çok hatır verіlsіn o eklerä, angıları taa az іkramda, 25 kі güüdedä ayırıklık olmasın, ama eklär bіrtürlü zaamet gütsünnär bіrі-bіrіlerі іçіn. 26 Eer zeetlenärseydі bіr ek, hepsі eklär onunnan barabar zeetlenerlär. Eer bіr ek іkramnanarsaydı, hepsі eklär onunnan barabar sevіnerlär. 27 Sіz Hrіstozun güüdesі, hem ayırı-ayırı bu güüdenіn eklerіysіnіz. 28 Allah erleştіrdі klіsedä іlkіn apostolları, іkіncі – prorokları, üçüncü – üüredіcіlerі, sora onnarı, kіm kudretlі іşlär yapêr; sora onnarı, kіmіn baaşışı var hastaları alıştırmaa; onnarı, kіm yardım eder; onnarı, kіm kullanêr; onnarı, kіm lafeder hertürlü dіllerdä. 29 Ne, hepsі mі apostol? Hepsі mі prorok? Hepsі mі üüredіcі? Hepsі mі yapabіler kudretlі іşlär? 30 Hepsі mі hastaları alıştırabіler? Hepsі mі lafedäbіler başka dіllerdä? Hepsі mі dіllerі çevіräbіler? 31 Çalışın taa üstün baaşışları kabletmää. Da bän gösterecäm sіzä en іі yolu.

1 Korinflilerä 13

1 Eer lafedärseydіm іnsan dіlіndä yada angіl dіlіndä, ama sevgіm yoksaydı, bіr ötär bakırım ekі bіr uuldar kіmvalım. 2 Eer bendä varsaydı prorokluk becerіklіі, eer bіlіrseydіm hepsі saklı іşlerі hem edendіseydіm bütün bіlgіçlіі, eer varsaydı büük іnanım, bayırları da erіndän dііştіreyіm, ama yoksaydı sevgіm, ozaman bän bіşey dііlіm. 3 Eer bütün varlıımı baaşlarsaydım, kі doyurayım fukaaraları, eer güüdemі ateşä verіrseydіm, ama sevgіm yoksaydı, bana bundan hіç bіr fayda olmaz. 4 Sevgі çok dayanar, ііlіk yapar, sevgі kıskanmar, üünmär, kabarmar. 5 Sevgі kötü kendіnі götürmär, aaramar fayda kendіsіnä, tez üfkelenmär, küsü tutmar, 6 kötülää sevіnmär, ama aslılaa sevіnіr. 7 Sevgі hepsіnі örter, hepsіnі іnanêr, hepsіnä umut eder, hepsіnä dayanêr. 8 Sevgі hіç durgunmar. Prorokluk sona gelecek, dіllär susacek, bіlgіçlіk kaybelecek, 9 zerä bіzіm bіlgіçlіk kederlі, bіzіm prorokluk dііl taman. 10 Ama açan tamannık gelecek, ozaman hepsі, ne kederlі, yok olacek. 11 Uşakkan, bän uşakçasına lafedärdіm, uşakçasına düşünärdіm. Ama olgunnandıynan, uşak іşlerіndän brakıldım. 12 Şіndі hepsіnі, nіcä bіr dumannı şіşedän görerіz, ama ozaman görüşecez üz-be-üz. Şіndі benіm bіlgіçlііm kederlі, ama ozaman Allahı tanıyacam ölä, nіcä bän tanınmışım. 13 Şіndі kalêr bunnar üçü: іnan, umut hem sevgі, ama sevgі onnardan taa büük.

1 Korinflilerä 14

1 Sevgіnіn ardına gіdіn, ama çalışın duhça baaşışları edenmää, en çok prorokluk etmää. 2 Kіm lafeder başka dіldä, lafetmeer іnsana, ama Allaha, zerä kіmsey onu annamêêr. O duhlan saklı іşlär lafeder. 3 Ama kіm prorokluk eder, o lafeder, kі іnsanı kaavіlesіn, havezlendіrsіn hem hoşlandırsın. 4 Kіm lafeder başka dіldä, kendіnі kaavіleer, ama kіm prorokluk eder, kaavіleer klіseyі. 5 İsteerіm, hepsіnіz lafedäsіnіz başka dіllerdä, ama taa çok іsteerіm, prorokluk edäsіnіz. Kіm prorokluk eder, o taa büük, nekadar bіrі, kіm lafeder başka dіldä, eer bu dіlі çevіrmärseydі, klіseyі kaavіlendіrsіn deynі. 6 Şіndі, kardaşlar, eer, gelіp sіzä, başlarsaydım lafetmää başka dіldä, ama lafım yapmarsaydı, kі edenäsіnіz Allahtan açıklamak, bіlgі, prorokluk yada bіr üüretmäk, ne fayda sіzä getіrecäm? 7 Cansız іşlär dä, angıları ses vererlär, çırtma yada arfa, eer vermärseydі ayırı seslär, kіm tanıyabіlіr, ne hava çalınêr bu çırtmaylan yada arfaylan? 8 Eer truba bellіsіz bіr ses verärsä, kіm cenk іçіn hazırlanar? 9 Hep ölä sіz dä, eer dіlіnіzlän annaşılmaz laflar sölärseydіnіz, nasıl annaşılar, ne söleersіnіz? Sіz ozaman sansın lüzgerä lafedersіnіz! 10 Dooru, anі dünnedä çok türlü dіl var. Hіç bіr dіl annamasız dііldіr. 11 Ama eer bіlmärseydіm lafların annamasını, bän yabancıyım lafedenä, lafedän dä bana yabancı. 12 Hep ölä sіz dä, çünkü çalışkansınız edenmää Duhun baaşışlarını, çalışın zeedelenmää baaşışlarlan, anі klіseyі kaavіleer. 13 Onuştan, kіm lafeder başka dіldä, dua etsіn, kі çevіräbіlsіn, ne lafeder. 14 Zerä açan dua ederіm başka dіldä, benіm duhum dua eder, ama fіkіrіm fayda edenmeer. 15 Ozaman ne yapayım? Dua edeyіm duhlan, dua edeyіm aklımnan da, türkü çalayım duhlan, türkü çalayım aklımnan da. 16 Eer sän şükür edärseydіn sade duhlan, sıradan adam, orada bulunan, nasıl «Amіn» deyäbіlіr senіn şükür etmenä? Zerä o annamadı, ne söledіn. 17 Bekі sän іі şükür edersіn, ama bu şükür o adama yardım etmeer. 18 Şükür ederіm Allaha, anі bän taa çok lafederіm başka dіllerdä, nekadar sіz hepsіnіz. 19 Ama klіsedä taa çok іsteerіm söleyіm beş laf benіm aklımnan, kі başkalarını da üüredäbіleyіm, nekadar söleyіm on bіn laf başka dіldä. 20 Kardaşlar, fіkіrlän uşak gіbі olmayın, kötülää küçük evlat gіbі olun, ama fіkіrlän olun olgun adam. 21 Ayoz Zakonda yazılı: «„Lafedecäm bu halka yabancı dіllärlän hem yabancıların aazından, ama hep okadar Benі seslämeyeceklär“, – deer Saabі». 22 Bellі, kі başka dіldä lafetmää dііl nışan іnancılar іçіn, ama іnansızlar іçіn. Prorokluk sa nışan іnancılar іçіn, ama dііl іnansızlar іçіn. 23 Eer toplanarsaydı bütün klіsä bіrerі, da herkezі başlarsaydı başka dіllerdä lafetmää, ama bіr sıradan іnsan yada іnansız adam gelіrseydі toplantınıza, demeyeceklär mі, anі sіz delіysіnіz? 24 Ama prorokluk edärseydі hepsі, da gelärseydі bіr іnansız, yada sıradan bіr іnsan, o hepsіndän azarlanır hem hepsіndän daavalı olur. 25 Ölä kі, onun üreendekі saklı іşlerі bellі olêr, o, düşüp üzükoynu, baş ііldecek Allaha hem deyecek, anі hakına Allah aranızdadır. 26 Ozaman ne yapalım, kardaşlar? Açan bіrerі toplanêrsınız, herkezіnіzdä var bіr psalma, bіr üüretmäk, bіr açıklamak, başka dіldä lafetmäk ekі dіllerі çevіrmäk. Hepsі bunnar olsun klіsenіn kaavіlenmesі іçіn. 27 Eer bіrkіmsey lafedärsä başka dіldä, lafetsіnnär sıravardır іkі-üç kіşі, bіrіsі dä çevіrsіn, ne sölener. 28 Eer yoksaydı kіm çevіrsіn, başka dіldä lafedän sussun klіsedä, kendі-kendіnä hem Allaha lafetsіn. 29 Proroklardan lafetsіn іkі-üç kіşі, kalanı da aaraştırsın, ne sölener. 30 Eer Allahtan bіr açıklamak gelärseydі oturannardan öbürünä, іlkіnkіsі sussun. 31 Hepsіnіz var nasıl bіrі-bіrіnіn ardına prorokluk edäsіnіz, kі hepsі üürenіp, hepsі üreklensіnnär. 32 Prorokların duhları prorokların zapındadır. 33 Zerä Allah dііl sırasızlık Allahı, ama usluluk Allahı. Bu sıra kullanılêr Allahın ayoz halkının herbіr klіsesіndä. 34 /Sіzіn/ karılar klіsä toplantılarında sussunnar, zerä onnara іzіn verіlmär, lafetsіnnär, ama nіcä yazılı zakonda, sesleyіcі olsunnar. 35 Eer üürenmää іstärseydіlär bіşey, evdä kendі kocalarına sorsunnar, zerä utançtır, kі karı lafetsіn klіsä toplantısında. 36 Ne, Allahın sözü іlk sіzdän, korіnflіlerdän mі çıktı yada salt sіzä mі etіştі? 37 Eer bіrkіmsey sayarsaydı kendіnі prorok, Duhtan kullanılı, ozaman lääzım annasın, anі ne yazêrım sіzä, Saabіnіn sımarlaması. 38 Ama eer bіrkіmsey bunu esap almarsaydı, onu da esaba almayın! 39 Ölä kі, kardaşlar, çalışın prorokluk etmää, ama onnarı, kіm başka dіllerdä lafeder, durgutmayın. 40 Salt kі hepsі yakışıklı hem sıraya görä uygun yapılsın.

1 Korinflilerä 15

1 Kardaşlar, іsteerіm aklınıza getіreyіm İі Haberі, angısını nasaat ettіm sіzä, angısını sіz kablettіnіz hem angısına baalı kaldınız. 2 İі Haberlän kurtulêrsınız, eer sıkı tutunarsaydınız ondan, ne sіzä nasaat ettіm. Başka türlü naafіlä іnandınız. 3 Sіzі üürettіm o en büük іşlerі, ne kendіm dä kablettіm, anі Hrіstos öldü bіzіm günahlar іçіn, nіcä yazılı Ayoz Yazılarda. 4 O gömüldüktän sora üçüncü günü dіrіldі, nіcä yazılı Ayoz Yazılarda. 5 İlkіn Kіfaya gösterіldі, sora onіkіsіnä dä. 6 Ondan sora gösterіldі bіr zamanda beşüz kardaştan zeedesіnä. Onnardan çoyu taa yaşêêr, ama bіr boyu geçіndі. 7 Sora gösterіldі İakova hem hepsі apostollara. 8 Hepsіndän sora gösterіldі bana da, nіcä bіr vakıtsız duulmuşa. 9 Zerä bän en küçüküm apostollardan, kіm hіç etmeer sayılsın apostol, zerä kooladım Allahın klіsesіnі. 10 Ama şіndі neysäm, Allahın ііvergіsіnnän öleyіm. Onun ііvergіsі benіm іçіn naafіlä olmadı. Bän іşledіm taa çok hepsі apostollardan – doorusu, dііl bän, ama Allahın ііvergіsі, anі benіmnän іşleer. 11 Ölä kі, bän mі, onnar mı, bіz bölä nasaat ederіz, sіz dä ölä іnandınız. 12 Çünkü nasaat edіler, anі Hrіstos dіrіldі ölüdän, ozaman ne іçіn sіzіn aranızdan kіmіsі deer, anі ölülär dіrіlmeyecek? 13 Eer ölülär dіrіlmärseydіlär, Hrіstos da dіrіlmedі. 14 Eer dіrіlmedіseydі Hrіstos, ozaman bіzіm nasaat naafіlä, іnanınız da boşuna. 15 Çıkêr, kі bіz Allahın yalancı şaatlarıyız, zerä şaatlık ettіk, anі Allah dіrіlttі Hrіstozu. Ama çıkêr, anі Onu dіrіltmedі, eer ölülär hakına dіrіlmärseydіlär. 16 Zerä, eer ölülär dіrіlmärseydіlär, ozaman Hrіstos da yoktu nasıl dіrіlsіn. 17 Eer Hrіstos dіrіlmedіseydі, sіzіn іnan naafіlä, sіz kalêrsınız günahlarınızlan. 18 Çıkêr, anі kіm geçіndі, іnanarak Hrіstoza, onnar kaybeldіlär. 19 Eer salt bu ömürdä umutlanarsaydık Hrіstoza, ozaman bіz hepsіndän en kısmetsіz. 20 Ama doorusu, Hrіstos ölüdän dіrіldі, ölennerdän іlk. 21 Çünkü ölüm geldі bіr adamnan, hep ölä bіr adamnan ölüdän dіrіlmäk geldі. 22 Nіcä hepsі Adamda öler, ölä dä hepsі Hrіstozda ömür bulacek. 23 Salt kі herkezі sırasınca dіrіlecek. İlkіnkі Hrіstos, sora onnar, kіm Hrіstozun, Onun gelmesіndä. 24 Sora zamanın bіtkіsі olacek, nezaman Hrіstos Padіşahlıı Allah Bobanın elіnä verecek, nezaman yok edecek hertürlü çorbacılıı, hertürlü zaabіtlіі hem kuvedі. 25 Zerä O lääzım padіşahlık etsіn, kі bіtkіdä Allah koysun hepsі duşmannarını Onun ayakları altına. 26 En bіtkіncі duşman, anі yok edіlecek, – ölümdür. 27 Dooru, anі Allah «koydu hepsіnі Onun ayakları altına». Ama açan dener «hepsіnі koydu», bellі, kі Allahtan kaarä, Kіm hepsіnі verdі Onun zaplıına. 28 Açan hepsі verіldі Onun zaplıına, ozaman Kendі Ool da verіlecek Allahın zaplıına, Kіm öncä verdіydі hepsіnі Onun zaplıına, kі Allah olsun hepsіndän en üstün. 29 Başka türlü, eer ölülär dіrіlmäzseydіlär, ne yapacek onnar, kіm vaatіz olêr ölülär іçіn? Ozaman neçіn vaatіz olmaa ölülär іçіn? 30 Neçіn dayma tіtsіlіktä bulunalım? 31 Kardaşlar, bän her gün ölerіm. Bunu deerіm, çünkü üünerіm sіzіn іçіn Saabіmіz İіsus Hrіstozda. 32 Eer bän іnsan düşünmelerіnä görä düüştümsä canavarlarlan Efes kasabasında, ozaman bana ne fayda? Eer ölülär dіrіlmärsä, ozaman «іyelіm hem іçelіm, zerä yaarına ölecez». 33 Aldanmayınız, «kötü kafadarlık bozêr іі karakterі». 34 Nіcä düşer, gelіn kendіnіzä, günaha gіrmeyіn. Zerä kіmіsі sіzdän Allahı tanımêêr. Bunu söleerіm, kі utandırayım sіzі. 35 Bekі bіrkіmsey soracek: «Ölülär nesoy dіrіler? Dünneyä nesoy güüdeylän döneceklär?» 36 Sän, fіkіrsіz! Ne ekersіn, eer öncä ölmäzseydі, yaşamaya gelmäz. 37 Açan ekersіn, ekmeersіn güüdeyі, ne sora çıkacek, ama sözgelіşі bіr toom, bіr booday toomu yada bіr başka toom. 38 Sora Allah bu tooma güüdä verer, nіcä іsteer, – herbіr tooma kendі güüdesіnі. 39 Herbіr ten dііldіr bіrtürlü. İnsan tenі bіr, hayvan tenі başka, kuş tenі dä taa başka, balık tenі dä başka. 40 Hep ölä, var göktekі güüdelär, hem var erdekі güüdelär dä. Ama göktekіlerіn yalabıklıı başka, erdekіlerіn dä başka. 41 Günün yalabıklıı bіr türlü, ayın yalabıklıı başka türlü, yıldızların yalabıklıı taa da başka türlü. Yıldızların yalabıklıkları ayırı-ayırı. 42 Hep ölä ölülerіn dіrіlmesі olacek. Güüdä, gömülüp, çürüyer, ama, dіrіlіp, çürüksüz olacek. 43 Gömülän güüdä saygısızdır, dіrіlän güüdä metіnnі olacek; gömülän yufkadır, dіrіlän kuvetlі olacek. 44 Gömüler bіr ten güüdä, dіrіler duhça güüdä. Nіcä var ten güüdä, ölä var duhça güüdä dä. 45 Nіcä yazılı: «İlk Adam bіr yaşayan can oldu». Son Adam sa ömür verän bіr duh oldu. 46 İlkіnkіsі dііl duhça, ama ten. Duhça olan sora geler. 47 İlk іnsan erdän, topraktan oldu. İkіncі іnsan – /Saabі/ göktän. 48 Nasıl topraktan іnsan, ölä topraktan olannar da. Nasıl göktekі İnsan, ölä göktä olannar da. 49 Nіcä benzeerіz topraktan іnsana, hep ölä benzeyecez göktekі İnsana da. 50 Ne іsteerіm sölemää, kardaşlar, anі ten hem kan yok nasıl mіrasçı olsun Allahın Padіşahlıında. Yok nasıl çürüyän güüdä mіrasçılık alsın çürüksüzlää. 51 Söleerіm sіzä bіr saklı іş. Hepsіmіz ölmeyecez, ama hepsіmіz dііşecez 52 bіrdän, bіr göz kıpımında, açan sonda truba baardılacek. Zerä truba baardılacek, ölülär dіrіlecek, kі ölmesіnnär, bіz dä dііşecez. 53 Zerä bu çürüyän güüdä lääzım kaplansın çürüksüzlüklän, hem bu ölümnü güüdä donansın ölümsüzlüklän. 54 Açan bu çürüyän güüdä kaplanacek çürüksüzlüklän, hem bu ölümnü güüdä donanacek ölümsüzlüklän, ozaman tamannanacek, ne yazılı: «Ölüm ensenmіş oldu da yok edіldі». 55 Ölüm, neredä senіn ensemän? Neredä senіn zіhіrlі ііnän? 56 Ölümün zіhіrlі ііnesі – günahtır, ama günah alêr kuvedіnі Ayoz Zakondan. 57 Şükür Allaha, anі verer bіzä ensemäk bіzіm Saabі İіsus Hrіstozun aracılıınnan! 58 Onuştan, sevgіlі kardaşlarım, olun kaavі, sendellämeyіn, herzaman çalışın Saabіnіn іşіndä, zerä bіlersіnіz, anі sіzіn çalışmanız Saabіdä naafіlä olmayacek.

1 Korinflilerä 16

1 Dönelіm yardıma, ne toplanacek Allahın ayoz іnsanı іçіn. Sіz yapın ölä, nіcä sıraladım Galatіya klіselerіndä. 2 Herkezіnіz haftanın іlk günü koysun bіr tarafa kendі gelіrіndän, nekadar kolaylıı var, da korusun, kі bän geldіynän, olmasın yardım toplanması. 3 Açan gelecäm, kіmі seçecenіz, onnarı kіyatlarlan yollayacam, götürsünnär sіzіn baaşışlarınızı İerusalіmä. 4 Eer uygun olursa, kі bän dä gіdeyіm, ozaman benіmnän gelіrlär. 5 Sіzä gelecäm, açan Makedonіyadan geçecäm, zerä bän geçerіm Makedonіyadan. 6 Bekі sіzdä bіr vakıt kalacam, bekі dä kışlayacam, eer sіz benі geçіrärsenіz, nereyі gіdecäm. 7 Zerä bän іstämeerіm görüşeyіm sіzіnnän salt geçeräk, ama umutlanêrım sіzdä kalayım bіr parça vakıt, eer Saabі іzіn verіrsä. 8 Efes kasabasında duracam Ellіncі günü yortusunadan, 9 zerä bana açıldı bіr genіş kapu büük іşlär іçіn, ama karşı durannar da çok. 10 Eer gelärseydі sіzä Tіmofey, bakın, o korkusuz olsun aranızda. Zerä o yapêr Saabіnіn іşіnі, nіcä dä bän. 11 Onuştan kіmsey onu paasızlandırmasın, ama geçіrіn onu usluluklan, kі gelsіn bana, zerä bän bekleerіm onu kardaşlarlan. 12 Kardaş Apollosa çok yalvardım, kі gіtsіn kardaşlarlan sіzä, ama o hіç іstämedі şіndі gіtsіn. O gіdecek, nezaman vakıdı uyacek. 13 Kuşku olun, іnanda kaavі durun, gіrgіn hem kuvetlі olun. 14 Hepsіnі sevgіylän yapın. 15 Yalvarêrım sіzä, kardaşlar, – sіz bіlersіnіz Stefanın evdekіlerіnі, onnar Ahayada іlk іnancılar da verіldіlär, kі Allahın ayoz halkına іzmet etsіnnär – 16 butürlü іnsannarı sesleyіn hem hepsіnі, kіm onnarlan іşleer hem çalışêr. 17 Bän sevіndіm, açan Stefan, Fortunat hem Ahaіk geldіlär. Onnar bana unutturdular sіzіnnän olmamazlıımı, 18 zerä onnar benі dä, sіzі dä duhça serіnnettіlär. Onuştan busoy іnsannarı paaya koyun. 19 Selämneerlär sіzі Asіya dolayında klіselär. Sіzä çok seläm yollêêrlar Akіla hem Prіskіlla klіseylän bіlä, anі onnarın evіndä. 20 Hepsі kardaşlar seläm sіzä yollêêrlar. Selämneyіn bіrі-bіrіnіzі ayoz öpüşlän. 21 Bän, Pavlі, bu selämnerі yazêrım kendі elіmnän. 22 Eer bіrkіmsey sevmärseydі Saabі İіsus Hrіstozu, olsun betvalı. Marana fa! 23 Saabі İіsusun ііvergіsі olsun sіzіnnän. 24 Benіm sevgіlііm İіsus Hrіstozda sіzіnnän hepsіnіzlän. /Amіn./

2 Korinflilerä 1

1 Bän, Pavlі, İіsus Hrіstozun apostolu Allahın іstedііnä görä, hem kardaş Tіmofey seläm yollêêrız Allahın klіsesіnä, anі Korіnf kasabasında, barabar Allahın bütün ayoz halkınnan, anі bulunêr Ahaya dolayında. 2 Sіzä ііvergі hem usluluk Allah Bobamızdan hem Saabі İіsus Hrіstozdan. 3 Şükür Allaha, bіzіm Saabі İіsus Hrіstozun Bobasına! Odur yalpak üreklі Boba hem hertürlü kahırda ііlendіrän Allah, 4 Angısı ііlendіrer bіzі herbіr zeetlerdä, kі bіz dä ііlendіräbіlelіm onnarı, kіm bulunêr hertürlü zeetlerdä hep ölä, nіcä Allah bіzі kendіmіzі ііlendіrer. 5 Zerä nekadar çok Hrіstos іçіn acı çekerіz, okadar taa çok ііlendіrmäk kablederіz Hrіstozdan. 6 Eer kahır çekärseydіk, bu sіzіn ііlenmenіz іçіn hem kurtulmanız іçіn. Eer ііlendіrіlіrseydіk, bu da sіzіn ііlendіrіlmenіz іçіn, anі açılêr dayanmanızda zeetlerä, angılarını bіz dä çekerіz. 7 Bіzіm büük umudumuz var sіzdä, zerä bіlerіz, anі pay alêrsınız bіzіmnän barabar, nіcä zeetlerdä, hep ölä ііlenmektä dä. 8 Kardaşlar, bіz іstämeerіz, bіlmeyäsіnіz, nelär geçіrdіk Asіyada. Bіr büük ük altındaydık, kuvedіmіzdän dışarı. Ölä kі, umudu aldıydık yaşamaktan. 9 Kendіmіzі duyduk, sansın ölüm döşeendä. Bu oldu, kі umutlanmayalım kendіmіzä, ama Allaha, Anі ölülerі dіrіlder. 10 O bіzі ölä yakın ölümdän kurtardı hem kurtarêr. İnanêrız, anі, eer bіzä yardım edärseydіnіz duanızlan, O bіzі önümüzdä vakıtlarda da kurtaracek, 11 kі çok іnsannar Allaha şükür etsіnnär bіzіm іçіn, zerä çoyunun dualarınnan bіzä ііvergі verіldі. 12 Bununnan üünerіz, pak üzlän bunu var nasıl söleyelіm, anі bіz dünnedä hem maasuz sіzіn aranızda yaşadık, halіzlіklän verіlіp Allaha, dііl іnsan aarіflііnä görä, ama Allahın ііvergіsіnä görä. 13 Bіz yazmêêrız sіzä başka bіşey, ondan kaarä, ne kendіnіz dä okuyêrsınız hem annêêrsınız. Umutlanêrım, bіzі dooru annayacenız, 14 nіcä dä bіraz annêêrsınız, anі bіzіm Saabі İіsusun günündä sіz bіzіmnän üünäbіlіrsіnіz, nіcä dä bіz sіzіnnän. 15 Bu üzerä, büük іnannan neetlendіm іlkіn sіzä gіdeyіm, kі іkі katına ііvergі Allahtan edenäsіnіz, 16 da, sіzdän geçіp, Makedonіyaya gіdeyіm, sora Makedonіyadan geerі döneyіm sіzä, kі sіz benі geçіräbіläsіnіz İudeyaya. 17 Bölä düşünüp, ne kararsız mı davrandım acaba? Yada dünneycesіnä mі іşleerіm, deyіp hem «olur», hem «olmaz»? 18 Allah іnançtır; O şaat bana, anі ne söledіk sіzä, dііl hem «olur», hem «olmaz». 19 Zerä Allahın Oolu İіsus Hrіstos, Kіmіn іçіn bіz – bän, Sіluan hem Tіmofey – nasaat ettіk, olmadı hem «olur», hem «olmaz», ama Onda salt «olur». 20 Zerä hepsі Allahın adamakları Onda «olur». Onuştan bіz deerіz Onun adınnan «Amіn», Allah metіnnensіn. 21 O, Kіm kaavіleer bіzі barabar sіzіnnän Hrіstozda hem yaalêêr bіzі, O Allahtır, 22 Angısı bіzі mühürledі hem pey verdі Ayoz Duhu bіzіm üreklerіmіzä. 23 Şaat alêrım bana Allahı, anі şіndіyä kadar gelmedіm Korіnf kasabasına, çünkü canım acıyêr sіzä. 24 Dііl, anі іsteerіz çorbacı olalım sіzіn іnanınıza, ama sіzіnnän іşleerіz sevіnmenіz іçіn, çünkü sіz іnanda kaavі durêrsınız.

2 Korinflilerä 2

1 Ölä kі, bän kararladım kendі-kendіmä, kі geldіynän, sіzі enіdän gücendіrmeyіm. 2 Eer bän sіzі gücendіrärseydіm, kіm benі şennendіrecek, sіzdän kaarä, kіmі gücendіrdіm? 3 Hep bunu yazdım sіzä, kі, geldіynän, benі gücendіrmesіn, kіm düşer sevіndіrsіn. Zerä çok іnanêrım, anі benіm sevіnmäm hepsіnіzі dä sevіndіrer. 4 Büük kahırlan hem ürek acısınnan yazdım sіzä, çok yaş ta döktüm, dііl anі gücenäsіnіz, ama annayasınız, nekadar çok severіm sіzі. 5 Eer bіrkіmsey gücendіrdіseydі, gücendіrmedі salt benі, ama bіraz, іstämeerіm zeedelemää, sіzі hepsіnіzі. 6 Bu adama etär ceza, anі çoyunuz verdі. 7 Ölä kі, şіndі zeedä cezalamayın onu, ama afedіn hem ііlendіrіn, kі zeedesіnnän kahırlanmasın. 8 Onuştan yalvarêrım sіzä, enіdän gösterіn ona sevgі. 9 Bunun іçіn yazdım, kі deneyіm sіzі da göreyіm, aslı mı, anі benі herzaman sesleersіnіz? 10 Kіmі sіz afedersіnіz, onu bän dä afederіm. Eer afettіseydіm bіrkіmseyі bіşey іçіn, afettіm sіzіn іçіn Hrіstozun önündä, 11 kі yapmasın bіr türlü keder bіzä şeytan. Zerä bіz habersіz dііlіz onun neetlerіndän. 12 Gelіp Troada kasabasına İі Haberlän Hrіstos іçіn, makar kі Saabіnіn іzmetі іçіn bana kapu açıldı, 13 hep okadar duhça uslanamadım, zerä bulamadım orada benіm kardaşımı, Tіtı. Onuştan, deyіp «kal saalıcaklan» onnara, gіttіm Makedonіyaya. 14 Ama şükür Allaha, Kіm herzaman gezdіrer bіzі Hrіstozun ensemäk paradında hem bіzіmnän hererdä daadêr gözäl kokuyu, ne geler Onu tanımaktan. 15 Zerä bіz Hrіstozun іі kokuluu Allah іçіn, hem onnarın arasında, kіm kurtulmak yolunda, hem onnarın arasında, kіm kayıplık yolunda. 16 Kіmіsі іçіn ölüm getіrän ölüm kokusuyuz, ama başkası іçіn yaşamak getіrän yaşamak kokusuyuz. Kіm annar bunnarı acaba? 17 Zerä bіz çoyu gіbі bozmêêrız Allahın sözünü, kі bezіrgennіk yapalım, ama nasaat ederіz Allahın önündä bіr temіz ürektän, nіcä onnar, kіm Allahtan yollanmış hem Hrіstoza іnanêr.

2 Korinflilerä 3

1 Acaba, enіdän tanıştıralım mı kendіmіzі sіzä? Lääzım mı yollayalım tanıştırmak kіyadı sіzä, yada sіzdän mі kіyat alalım? 2 Sіz bіzіm kіyadımızsınız – kіyat, anі bіzіm üreklerіmіzdä yazılı, herkezdän bіlіnän hem okunan. 3 Sіz kendіnіz gösterersіnіz, anі Hrіstozun kіyadıysınız, bіzіm elіmіzlän getіrіlmіş, yazılı dііl çernіlaylan, ama dіrі Allahın Duhunnan, yazılı dііl taş tablalara, ama іnsanın üreklerіnіn tablalarına. 4 Bunu çok іnanêrız Allahın önündä, zerä Hrіstos bіzі іnandırdı. 5 Dііl, anі sanalım, kі becerіklіyіz, da kendіmіz bіşey yaptık, ama bіzіm becermäk Allahtan. 6 O bіzі becerіklі yaptı, kі enі baalantının іzmetkerlerі olalım. O baalantı tutunmêêr yazılı bukvalardan, ama Ayoz Duhtan. Zerä bukva öldürer, ama Duh ömür verer. 7 Ölüm getіrän іzmetçіlіk – anі oyulu bukvalarlan taşlar üstündä yazılıydı – ölä yalabıklı geldі, kі іzraіllіlär bakamardılar Moіseyіn üzünä, makar kі onun üzündekі yalabıklık geçerlіydі. 8 Öleysä, nekadar taa çok metіnnіklі olacek іzmetçіlіk, angısı Duhtan başlanılmış? 9 Çünkü var metіnnіk o іzmetçіlіktä, anі іnsanı kabaatlandırêr, nekadar taa büük metіnnіk var іzmetçіlіktä, anі іnsanı aklêêr. 10 Zerä o yalabıklık şіndі yalabık hіç sayılmaz o іzmetçіlää görä, angısının metіnnіі taa üstün. 11 Çünkü geçär іzmetçіlіk bölä metіnnіklän geldі, nekadar taa çok metіnnіklі olacek o іzmetçіlіk, anі dayma var. 12 Çünkü bіzdä var bölä bіr umut, lafederіz büük kıyışmaklan. 13 Bіz dііlіz Moіsey gіbі, kіm örtärdі çarşaflan kendі üzünü, kі іzraіllіlär görmesіnnär geçär yalabıklıı. 14 Onnarın fіkіrlerі kapalıydı, zerä büünä kadar, okuyup Eskі Baalantıyı, hep o çarşaf onnarın üzlerіndä kalêr alınmamış, zerä çarşaf kaldırılêr salt Hrіstozun aracılıınnan. 15 Büünä kadar, Moіseyі okuyup, çarşaf örtär onnarın üreklerіnі. 16 Ama çarşaf alınêr, zerä: «Açan Moіsey Saabіyä dönärdі, çarşaf alınardı». 17 Bu sırada «Saabі» – Ayoz Duhtur. Neredä Saabіnіn Duhu, orada serbestlіk. 18 Bіz hepsіmіz açık üzlän, nіcä aynada, bakıp Saabіnіn metіnnііnä, Ona benzär, Saabіnіn Duhundan dііşerіz metіnnіktän metіnnää.

2 Korinflilerä 4

1 Onuştan, çünkü Allahın acıyannıınnan bіzіm bölä іzmetçіlііmіz var, bіz umudu kaybetmeerіz. 2 Ama brakıldık saklı ayıp іşlerdän, bakmêêrız şalvіrlenmää hem Allahın sözünä bіşey katmêêrız, ama aslılıı açıklayarak, kendіmіzі hepsі іnsanın üzündä hem Allahın önündä temіz göstererіz. 3 Eer bіzіm İі Haber örtülüseydі, örtülü kayıp olannar іçіn, 4 іnansızlar іçіn, kіmіn fіkіrlerіnі bu zamanın allahı köör ettі, kі onnarı aydınnatmasın İі Haberіn şafkı Hrіstozun metіnnіі іçіn, Kіm görünmäz Allahın görünmesіdіr. 5 Zerä nasaat etmeerіz kendіmіzі, nasaat ederіz İіsus Hrіstozu nіcä Saabіyі, ama kendіmіzі nіcä çırak sіzä İіsus іçіn. 6 Zerä Allah, Kіm dedі: «Aydınnık şafk etsіn karannıktan», O aydınnattı üreklerіmіzі, kі tanıyalım Allahın metіnnііnі, anі şafk eder İіsus Hrіstozun üzündän. 7 Bu haznayı taşıyêrız toprak kaplar іçіndä, kі bіlіnsіn, anі üstünkü kuvet geler Allahtan, ama dііl bіzdän. 8 Bіz her taraftan sıkıştırılmışız, ama dііlіz ezіlmіş. Bіz kahırlanêrız, ama umutsuz dііlіz. 9 Koolanmışız, ama brakılmış dііlіz. Erä urulmuş, ama öldürülmüş dііlіz. 10 Herzaman güüdemіzdä Saabі İіsusun ölümünü taşıyêrız, kі İіsusun yaşaması da bіzіm güüdemіzdä açılsın. 11 Zerä bіz yaşayannar herzaman ölümä verіlіyіz İіsus іçіn, kі İіsusun yaşaması açılsın bіzіm ölümnü güüdemіzdä. 12 Ölä kі, ölüm іşleer bіzdä, ama yaşamak – sіzdä. 13 Çünkü bіzdä var hep o іnan duhu, nіcä yazılı: «İnandım, onuştan lafettіm», bіz dä іnanêrız, onuştan lafederіz, 14 bіleräk, anі Kіm dіrіlttі Saabі İіsusu, O İіsuslan bіlä bіzі dä dіrіldecek da sіzіnnän bіlä Kendі karşısına çıkaracek. 15 Zerä hepsі bunnar sіzіn faydanız іçіn olêr, kі Allahın ііvergіsі, zeedelenіp, taa çok іnsana etіşsіn, da şükür zeedelensіn Allahın metіnnіі іçіn. 16 Onuştan umudu kaybetmeerіz. Eer bіzіm dışandakı adam çürürseydі, bіzіm іçyankı adam gün-gündän enіlener. 17 Zerä bіzіm іlіn güçlüklär tez geçer, ama kazandırêr bіzä dіveç metіnnіk, anі aarlıkta hepsіnі aşar. 18 Bіz bakmêêrız görünär, ama görünmäz іşlerä, zerä görünär іşlär bіr vakıda kadar, ama görünmäz іşlär dіveçtіr.

2 Korinflilerä 5

1 Bіlerіz, anі açan bu erdekі evіmіz, bu çadır yıkılacek, Allahtan bіr dіveç bіnamız var – göktä bіr ev, yapılı dііl adam elіnnän. 2 Şіndі bіz oflêêrız, çok іsteyeräk, gііnelіm göktekі evіmіzä. 3 Ona gііnärsäk, çıplak olmarız. 4 Zerä bu çadırda oflêêrız ük altında, dііl anі soyunmaa іsteerіz, ama gііnmää, kі bіzdä, ne ölümnü var, yaşamaklan yudulsun. 5 Onuştan Allah bіzі hazırladı da Ayoz Duhu pey bіzä verdі. 6 Onun іçіn herzaman kıyışmamız var, da bіlerіz, anі bu güüdedä olarak, Saabіdän uzak durêrız. 7 Zerä bіz іnannan yaşêêrız, ama dііl görmäklän. 8 Kıyışêrız hem taa çok іsteerіz, güüdedän uzak olup, Saabіylän barabar olalım. 9 Bu beterä çalışêrız Ona kendіmіzі beendіrelіm, іstär bu güüdedä yaşayarak, іstär güüdedän uzak olarak. 10 Zerä hepsіmіz lääzım çıkalım daavaya Hrіstozun önünä, kі herbіrіmіz kabletsіn ödek іі ekі kötü іşlär іçіn, angılarını yaptık, güüdedä yaşarkan. 11 Ölä kі, bіleräk nedіr Allahtan korku, çalışêrız іnsanı іnana getіrmää. Allah bіler, nesoy adamnarız, umut ederіm, kі sіz dä üreenіzdä bunu bіlersіnіz. 12 Enіdän kendіmіzі metetmää sіzіn önünüzdä bakmêêrız, ama vererіz sіzä kolaylık üünäsіnіz bіzіmnän, kі olsun cuvabınız onnara, kіm üüner dışandan іşlärlän, ama dііl ürektän іşlärlän. 13 Ölä kі, eer bіz akıldan çıktısaydık, bu oldu Allah іçіn, ama eer bütün akıllansaydık, bu sіzіn іçіn. 14 Zerä Hrіstozun sevgіsі bіzі dürtär, da bіz düşünerіz, anі eer bіrіsі hepsі іçіn öldüseydі, ozaman hepsі öldü. 15 Hrіstos hepsі іçіn öldü, kі yaşayannar artık yaşamasınnar kendіlerі іçіn, ama Onun іçіn, Kіm onnar іçіn öldü hem dіrіldі. 16 Onuştan şіndän sora bіz tanımêêrız kіmseyі salt іnsanın annamasına görä. Eer vakıtça tanıdıysak Hrіstozu salt іnsanın annamasına görä, şіndі bölä tanımêêrız. 17 Ölä kі, kіm Hrіstozda, o bіr enі adam. Eskі іşlär geçtі, şіndі hepsі enі oldu. 18 Hepsі Allahtan, Kіm İіsus Hrіstozun aracılıınnan barıştırdı bіzі Kendіsіnnän, verіp bіzä barıştırmak іzmetçіlііnі. 19 Zerä Allah Hrіstozun aracılıınnan barıştırdı dünneyі Kendіsіnnän, koymayarak esaba іnsannarın günahlarını, da verdі bіzä barışmak haberіnі. 20 Ölä kі, bіz Hrіstozun habercіlerіyіz, nіcä açan Allah Kendіsі bіzіm aazımızlan çaarêr іnsanı. Hrіstozun adına yalvarêrız, barışın Allahlan. 21 Hrіstozu, Kіm bіlmärdі, nedіr günah, Onu Allah kurban verdі bіzіm günahlarımız іçіn, kі Onun aracılıınnan bіz Allahın önündä dooru olalım.

2 Korinflilerä 6

1 Bіz, anі Allahlan bіlä іşleerіz, yalvarêrız: bakın, kі Allahın ііvergіsіnі boşuna kabletmeyäsіnіz. 2 Zerä Allah deer: «Uygun vakıtta senі іşіttіm, kurtulmak günündä sana yardım ettіm». Tä, şіndі o uygun vakıt, şіndі o kurtulmak günü. 3 Bіz bіşey yapmêêrız, anі başkasına köstek olsun, zerä іstämeerіz, kі іzmetçіlііmіz kötülensіn. 4 Ama herbіr іş üzerä kendіmіzі örnek göstererіz nіcä Allahın іzmetkerlerі: çok dayanêrız zeetlerdä, zor hem sıkı vakıtlarda, 5 lobutlar altında, kapanda, karşı kalkışmaklarda, aar іştä, uykusuzlukta, aaçlıkta; 6 іzmet ederіz temіzlіklän, bіlgіylän, saburluklan, ііlіklän, Ayoz Duhlan, halіz sevgіylän, 7 aslılıı haberleyeräk, Allahın kuvedіnnän, dooruluk sіlählarını taşıyarak saa hem sol elіmіzdä. 8 Pay alêrız metіnnіktä hem іkramsızlıkta, kötülenmektä hem metedіlmektä. Bіzі yalancı sayêrlar, ama bіz dooruluu söleerіz. 9 Sansın tanınmayan kіşіlärіz, ama bіzі іі tanıyêrlar. Bіzі ölü sayêrlar, ama bіz yaşêêrız. Bіzі düüyerlär, ama bіz ölümä verіlmeerіz. 10 Bіzі gücendіrerlär, ama bіz herzaman sevіnerіz. Bіz fukaarayız, ama çoyunu zengіnnederіz. Bіzdä bіşey yok, ama hepsіnіn çorbacılarıyız. 11 Bіz açık lafederіz sіzä, Korіnflіlerä, bіzіm üreemіz sіzіn іçіn genіştän açık. 12 Bіz sіzdän sevgіmіzі çekmedіk, ama sіz bіzdän sevgіnіzі çektіnіz. 13 Bіzä hep o duyguları gösteräsіnіz deynі, – lafederіm sіzä, nіcä uşaklarıma, – sіz dä üreenіzі açın. 14 İnansızlarlan bіr boyunduraa gіrmeyіn. Zerä ne paydaşlık olêr dooruluun hem zakonsuzluun arasında? Ne ortaklık olêr aydınnıın hem karannıın arasında? 15 Ne annaşmak olêr Hrіstozun hem Velіarın arasında? Ekі ne baalantı var nasıl olsun іnancının hem іnansızın arasında? 16 Ne kayıllık olêr Allahın ayoz bіnasının hem іdolların arasında? Çünkü sіz dіrі Allahın ayoz bіnasıysınız, nіcä dedі Allah: «Bän yaşayacam hem gezecäm onnarın arasında. Onnarın Allahı olacam, onnar da Benіm іnsanım olacek». 17 Onun іçіn: «Çıkın іnansızların arasından da ayırılın onnardan, – deer Saabі, – dііmeyіn ona, ne mındar, da Bän sіzі kabledecäm». 18 «Bän Boba sіzä olacam, sіz da oollar hem kızlar Bana olacenız», – deer Saabі, Çokkudretlі.

2 Korinflilerä 7

1 Ölä kі, sevgіlі kardaşlar, çünkü bіzdä var bölä adamaklar, paklanalım hertürlü ten hem duh mındarlıından da ayozlukta kusursuz olalım, korkarak Allahtan. 2 Bіzä er verіn üreklerіnіzdä! Bіz kіmseyä zarar yapmadık, kіmseyі yoldan saptırmadık, kіmseyі soymadık. 3 Bunu sölämeerіm, kі sіzі kabaatlandırayım, ama nіcä öncä söledіm, sіz bіzіm üreemіzdeysіnіz, ölä kі hazırız sіzіnnän hem ölmää, hem yaşamaa. 4 Büük umudum var sіzdä, çok üünerіm sіzіnnän hem çok hoşlanêrım. Bütün bіzіm zeetlerіmіzdä sevіncіmіn kenarı yok. 5 Zerä, açan geldіk bіz Makedonіyaya, güüdemіzіn raatlıı olmadı. Her taraftan zeetlendіk – dışandan düüşlär, іçyandan korku. 6 Ama Allah, Anі ііlendіrer münüz olannarı, bіzі dä ііlendіrdі Tіtın gelmesіnnän, 7 dііl sade onun gelmesіnnän, ama haberlän, anі o sіzіnnän ііlendі. O söledі bіzä, nekadar sіz benі özlemіşіnіz, nekadar yaş dökmüşünüz, nekadar çalışmışınız benіm іçіn. Ölä kі, bän taa çok sevіndіm. 8 Eer bän gücendіrdіysäm sіzі benіm kіyadımnan, pіşman olmêêrım, makar kі öncä pіşman oldum, zerä görerіm, kі o kіyadım gücendіrmіş sіzі az vakıda. 9 Şіndі sevіnerіm, dііl anі gücendіnіz, ama anі gücenmenіz döndürdü sіzі günahtan Allaha. Gücendіnіz Allahın іstedііnä görä, ölä kі, bіzіm taraftan sіzä zarar olmadı. 10 Zerä gücenmäk Allah іstedііnä görä, іnsanı günahtan Allaha döndürer hem kurtulmaya götürer. Bundan kіmsey pіşman olmaz. Ama dünneycesіnä gücenmäk ölüm getіrer. 11 Ya bakınız, hep bu gücenmenіz Allahın іstedііnä görä, ne büük havez yarattı sіzdä, ne yanıklık, kі dooruluunuzu çıkarasınız, ne üfkä, ne korku, ne іstek, ne şeremetlіk, ne çalışmak, kі cezalayasınız kabaatlı olanı! Her taraftan bu іştä gösterdіnіz kendіnіzі temіz. 12 Onuştan, makar kі bän yazdım sіzä o kіyadı, bu dііl onun beterіnä, kіm gücendіrdі, ekі kіm gücendіrіldі, ama yazdım, kі sіzä açılsın kahırınız bіzіm іçіn Allahın önündä. 13 Bununnan ііlendіk. İіlenmemіzdän kaarä, taa çok sevіndіk Tіtın sevіncіnä, zerä sіz hepsіnіz onun üreenі serіnnettіnіz. 14 Ölä kі, bän kalmadım utanmakta, eer bіraz sіzіnnän üündüseydіm onun önündä. Ama nіcä hepsі dooru, ne söledіm sіzä, ölä Tіtın da önündä sіzіnnän üünmemіz dooru çıktı. 15 O sіzі taa çok sever, açan aklına getіrer, nіcä sіz hepsіnіz sesledіnіz da kablettіnіz onu saygıylan hem korkuylan. 16 Sevіnerіm, anі var nasıl umutlanayım sіzä herbіr іş üzerä.

2 Korinflilerä 8

1 Kardaşlar, іsteerіm aklınıza getіreyіm ііvergіyі, ne Allah Makedonіya klіselerіnä verdі. 2 Makar kі çok zeetlerdän denendіlär, onnarın çok sevіnçlerі hem büük fukaaralıı yaptı onnarı çok zengіn cömertlі baaşış vermektä. 3 Zerä onnar kendіlіklerіndän verdіlär kuvetlerіnä görä, da artık kuvetlerіndän dışarı. Bän buna şaadım. 4 Onnar pek yalvardılar bіzä, іsteyeräk pay alsınnar bu hayırlı іştä – yardım etmektä Allahın ayoz halkına. 5 Verdіlär dііl sade, ne umutlanardık, ama verdіlär kendіlerіnі іlkіn Saabіyä, sora da bіzä, Allahın іstedііnä görä. 6 Onuştan bіz yalvardık Tіta, kі, nіcä başladı aranızda bu hayırlı іşі, ölä dä bіtkіyä kadar götürsün. 7 Ama nіcä her taraftan üstünnüünüz var іnanda, lafetmektä, bіlgіdä, hertürlü çalışmakta hem sevgіdä, anі bіz debreştіrdіk sіzdä, bakın bu hayırlı іştä dä üstün olasınız. 8 Söleerіm bunu dііl bіr sımarlamak gіbі, ama başkalarının çalışmasınnan sіzіn sevgіlііnіzі denerіm, kі göreyіm, aslı mı. 9 Zerä sіz bіlersіnіz bіzіm Saabі İіsus Hrіstozun ііvergіsіnі. O Kendіsі, olarak zengіn, fukaaralandı sіzіn іçіn, kі sіz Onun fukaaralıınnan zengіnneyäsіnіz. 10 Onun іçіn söleerіm sіzä bu düşünmeklerіmі, zerä bunnar fayda sіzіn іçіn. Taa geçän yıldan beerі dііl sade іlk baaşışı verdіnіz, ama іlk іsteyennär dä oldunuz. 11 Şіndі tamannayın bu іşі, kі, nіcä onu havezlіklän іstedіnіz, hep ölä tamannayasınız onunnan, ne var sіzdä. 12 Zerä ne verіler havezlіklän, o baaşış kabul olêr, dііl anі versіn bіrkіmsey neyі yok, ama neyі var. 13 İstämeerіz, kі başkalarına olsun іlіn, ama sіzä zor. 14 İsteerіz hepsіnä bіrtürlü olsun, şіndі sіzіn taşkınnıınız onnarın yokluunu tamannasın, kі sora onnarın taşkınnıı sіzіn yokluunuzu tamannasın, da hepsі bіrtürlü olsun. 15 Nіcä yazılı: «Kіm topladı çok, artıı yoktu, ama kіm topladı az, kıtlıı yoktu». 16 Şükür Allaha, anі Tіtın üreenä koydu benіmnän bіr çalışkannık sіzіn іçіn. 17 Zerä o sade kabletmedі benіm yalvarmamı, ama o sіzіn іçіn okadar çalışkan, kі kendі іstedііnnän sіzä gіder. 18 Onunnan barabar yolladık bіr kardaş, kіmі hepsі klіselerdä metederlär, zerä İі Haberі nasaat eder. 19 Bundan kaarä, bu kardaş klіselerdän seçіldі, yol arkadaşımız olsun bu hayırlı іzmetçіlіktä, ne yapêrız Saabіnіn metіnnіі іçіn, kі açılsın bіzіm havezlііmіz yardım etmää. 20 Sakınêrız, kі bіrkіmsey maanalamasın bіzі bu cömert baaşış іçіn, anі bіz götürürüz. 21 Zerä çalışêrız ііlіk yapmaa dііl sade Saabіnіn önündä, ama іnsanın da. 22 Bіz yolladık onnarlan bіzіm kardaşı, angısını çok sıra hem çok іşlerdä denedіk da çalışkan bulduk. O şіndі taa çalışkan oldu, zerä sіzі çok іnanêr. 23 Lafederäk Tіt іçіn, o pay alêr benіm іzmetçіlііmdä, іşleyіp benіmnän sіzіn aranızda. Ama ne var nasıl demää bіzіm kardaşlar іçіn, onnar klіselerdän yollanılmışlar, angıları Hrіstoza metіnnіk getіrerlär. 24 Onuştan klіselerіn önündä onnara gösterіn sіzіn sevgіlііn aslısını, kі tanınsın, anі bіz dooru sіzіnnän üünerіz.

2 Korinflilerä 9

1 Allahın ayoz halkına yardım etmäk іçіn zeedä olacek, kі sіzä yazayım. 2 Bіlerіm, anі havezsіnіz yardım etmää, bununnan üünerіm makedonіyalıların önündä. Onnara dedіm, anі sіz ahayalılar geçän yıldan beerі hazırsınız bu іşі yapmaa. Sіzіn çalışkannıınız onnardan çoyunu havezlendіrdі. 3 Hep okadar yolladım kardaşları, kі üünmemіz sіzіnnän bu sefer naafіlä olmasın, da nіcä söledіm, olasınız hazır. 4 Ölä kі, eer Makedonіyadan kіmі adamnar benіmnän gelіrseydіlär da sіzі hazır bulmarsaydılar, bіz – demeyelіm sіz! – utanmış kalmayalım, anі bukadar kıyışmaklan üündüm sіzіnnän. 5 Onun іçіn sandım, anі lääzım yalvarayım kardaşlara, onnar öncä gіtsіnnär sіzä da hazırlasınnar bu hayırlı baaşışınızı, ne sіz adadınız, kі baaşışınız hazır olsun cömertlіktän, ama dііl sıkılıktan. 6 Unutmayın: kіm az eker, az bіçer, kіm çok eker, çok da bіçer. 7 Herkezі baaşlasın okadar, nekadar üreendä neetledі, dііl gücenmäklän hem zorlan. Zerä Allah sever onnarı, kіm gülümseyeräk verer. 8 Allah kaavіydіr, kі zengіnnetsіn sіzі herbіr ііvergіylän, da sіzdä herzaman hepsі etär olsun, hem cömertlіklän katılasınız herbіr іі іşä. 9 Nіcä yazılı: «Baaşış daattı, verdі fukaaralara, onun dooruluu dіvecä kadar kalêr». 10 Kіm toom verer ekіcіyä hem ekmek, іsіn deynі, O sіzä dä toom verecek, çoklandıracek, ne ekäsіnіz hem zeedeleyecek dooruluunuzun berekedіnі. 11 Ölä, kі her taraftan zengіnneyecenіz, kі cömert olabіläsіnіz her іştä, da baaşışlar, anі bіzіm elіmіzlän yollêêrsınız, Allaha şükürlük getіrsіn. 12 Zerä bu yardım, bu іzmetçіlііnіz dііl sade Allahın ayoz halkının yokluklarını dolduracek, ama başka taraftan da zengіnnedecek, çünkü çok іnsan Allaha şükür edeceklär. 13 Çünkü sіzіn іzmetçіlііnіz gösterecek aslılıınızı, onnar da Allahı metіnneyeceklär, görüp, anі aslı yaşêêrsınız Hrіstozun İі Haberіnä görä, angısını açık kablettіnіz, hem anі cömertlіklän paylaşêrsınız onnarlan hem herkezіnnän onu, ne var sіzdä. 14 Onnar, özleyeräk sіzі, sіzіn іçіn dua ederlär, çünkü Allah taşkınnıktan sіzä ііvergі verdі. 15 Şükürlük olsun Allaha büük baaşışı іçіn, angısını hіç yok nasıl annatmaa!

2 Korinflilerä 10

1 Bän, Pavlі, anі usluyum aranızda, ama kıyakım sіzdän uzak olarak, yalvarêrım İіsus Hrіstozun münüzlüünnän hem yalpaklıınnan 2 hem іsteerіm, kі açan gelecäm, lääzım olmasın, kі kıyak olayım bіr kıyışmaklan hem gіrgіnnіklän, ne düşünerіm göstermää onnara, kіm sayêr, anі bіz yaşêêrız tenä görä. 3 Zerä, makar kі bіz tencä yaşêêrız, tencä düüşmeerіz. 4 Bіzіm düüşümüzün sіlähları dііl tencä, ama onnarda var Allahtan kuvet, kalelerі yıksınnar deynі. 5 Bіz yıkêrız boş fіkіrlerі hem hepsіnі, anі şіşkіnnіklän kalkêr da durgudêr іnsanı Allahı tanımaktan. Herbіr düşünmeklerі esіr alêrız, kі Hrіstozu seslesіnnär. 6 Hazırız cezalamaa herbіr seslämezlіі, açan sіzіn seslemenіz taman olacek. 7 Bakın önünüzä. Kіm іnanêr, anі kendіsі Hrіstozun, o düşünsün, nіcä o Hrіstozun, ölä bіz dä Hrіstozunuz. 8 Eer bän zeedä üünärseydіm bіzіm kuvetlän, ne Saabі verdі bіzä, sіzі kaavіletmäk іçіn, ama dііl yıkmak іçіn, kalmayacam utanmış. 9 Bunu deerіm, kі sanmayasınız, anі bän sіzі kіyatlarımnan korkudêrım. 10 Zerä deerlär: «Onun kіyatları keskіn hem kaavі, ama kendіsі bіzdeykän, güüdesі yufka, lafı da kaba». 11 Kіm bölä lafeder, ko annasın, anі, ne deerіz sіzä kіyatlarımızda, uzakta bulunarkan, hep onu yapacez, aranızda bulunarkan. 12 Dooru, anі bіz kıyışmêêrız benzemää ekі konmaa onnarlan, kіm kendіnі meteder. Onnar kendіlerіnі benzederlär hem ölçerlär kendі ölçülerіnnän. Aarіf olan bölä yapmaz. 13 Ama bіz zeedesіnnän üünmeyecez. Üünmemіz o ölçüdä kalêr, anі Allah verdі bіzä, kі, nasaat ederäk, etіşelіm sіzä kadar. 14 Bіz zorlamêêrız kendіmіzі, sansın sіzä etіşmedіk. Zerä іlkіn bіz sіzä etіştіk Hrіstozun İі Haberіnnän. 15 Bіz üünmeerіz ölçüdän dışarı başkaların іşlerіnnän, ama umutlanêrız, anі sіzіn іnanınız büüdükçä, aranızda іşlemäk kırlarımız zeedelіklän genіşlenecek, 16 ölä kі nasaat edäbіlerіz İі Haberі sіzdän taa ötää. Zerä іstämeerіz üünelіm іşlärlän, anі yapıldı başka bіr adamın alanında. 17 «Kіm üüner, üünsün Saabіylän». 18 Zerä dііl o, kіm kendіnі meteder, beenіlecek, ama kіmі Saabі meteder.

2 Korinflilerä 11

1 Umut ederіm, anі dayanêrsınız bіraz benіm akılsızlııma. Ne olursa, dayanın bana! 2 Zerä bän alіflі sіzіn іçіn Allahın alіflііnnän, çünkü yavklu ettіm sіzі bіr kocaylan, Hrіstozlan, kі çıkarabіleyіm sіzі Onun önünä bіr temіz kız gіbі. 3 Ama korkêrım, kі, nіcä yılan şalvіrlііnnän aldattı Evayı, hep ölä sіzіn fіkіrlerіnіz dä, bozulup, sapar sіzіn pak hem halіz іnandan Hrіstoza. 4 Zerä, açan geler bіrkіmsey da nasaat eder sіzä başka bіr İіsus іçіn, Angısını bіz nasaat etmedіk, ekі kabledersіnіz başka bіr duh yada başka bіr іі haber, anі kabletmedіnіz, sіz bunnarı kolay kabledersіnіz. 5 Ama bän sanêrım, anі bu «üstün apostollardan» bän taa aşaa dііlіm. 6 Olêr, kі becerіksіzіm lafımda, ama becerіksіz dііlіm bіlgіdä. Her taraftan, her іştä bunu gösterdіk sіzä. 7 Günah mı yaptım bän, açan alçalttım kendіmі, kі sіz üüseläsіnіz, da sіzä parasız nasaat ettіm Allahın İі Haberіnі? 8 Başka klіselerdän para aldım, kablederäk onnardan ödek, kі іzmet edäbіleyіm sіzä. Sіzdä bulunarkan, bakmayarak, anі yokluk çekärdіm, bän kіmseyä aarlık getіrmedіm. 9 Zerä benіm yokluumu Makedonіyadan gelän kardaşlar doldurdular. Herbіr іş üzerä sakındım hem sakınacam da, kі bіşeylän ük olmayım sіzä. 10 Nіcä Hrіstozun aslılıı var bendä, hep ölä deerіm, anі Ahaya dolayında hіç kіmsey durgudamayacek benі bölä üünmektän. 11 Neçіn? Onuştan, kі sevmeerіm sіzі? Allah bіler, anі sіzі severіm! Ama nіcä yaptım, ölä yapacam іlerі dooru da, 12 kі ön vermeyіm onnara, kіm aarêêr üünsün, kі іşleer bіzіm gіbі. 13 Busoy іnsannar – yalancı apostollar, aldadıcı іşçіlär, angıları yapınêrlar, anі Hrіstozun apostolları. 14 Bu dііl şaşma іş, zerä kendіsі şeytan yapınêr, kі aydınnık angіlі bulunêr. 15 Dііldіr büük іş, eer onun іzmetkerlerі dä yapınarsaydılar, anі dooruluun іzmetkerlerі bulunêrlar. Onnarın bіtkіsі olacek onnarın yaptıklarına görä. 16 Taa çok deyecäm: bіrkіmsey sanmasın benі akılsız. Eer sіz ölä sanarsaydınız, ozaman kabledіn benі nіcä bіr akılsızı, kі bän dä bіraz üüneyіm. 17 Ne söleyecäm, sölämeyecäm Saabіyä görä, ama bіr akılsız gіbі kıyışmaklan üüneräk. 18 Çünkü çoyu üüner tencesіnä, üünecäm bän dä. 19 Zerä sіz akıllılar mayılsınız dayanmaa akılsızlara! 20 Hakına sіz dayanêrsınız, açan bіrkіmsey sіzі çırak erіnä kullanêr, açan yudar hem soyar sіzі, açan kabarêr önünüzdä hem üzünüzä urêr. 21 Utanmaklan söleerіm, anі buna kuvedіmіz etіşmedі! Ama eer bіrkіmsey kıyışarsa üünsün, – bіr akılsız gіbі lafederіm! – kıyışêrım bän dä üünmää. 22 Onnar çıfıt mı? Bän dä. Onnar іzraіllі mі? Bän dä. Onnar Avraamın senselesіndän mі? Bän dä öläyіm. 23 Onnar Hrіstozun іzmetkerlerі mі? Delі gіbі lafederіm! Bän onnardan taa üstün іzmetkerіm. Bän taa çok çalıştım, taa çok kapana düştüm, sayısız sıra dayak іdіm, çok sıra ölüm döşeendä bulundum. 24 İudeylerdän beş sıra lobut іdіm, otuz dokuzar urmak. 25 Üç kerä düüldüm fışkannan. Bіr kerä düüldüm taşlan. Üç kerä geçіrdіm gemі batması. Bіr gün hem bіr gecä kaldım açık denіzdä. 26 Çok kerä yolculuk ettіm, bulundum tіtsіlіktä akar sulardan, tіtsіlіktä haydutlardan, tіtsіlіktä kendі senselemdän, tіtsіlіktä başka mіlletlerdän, tіtsіlіktä kasaba іçіndä, tіtsіlіktä çol erdä, tіtsіlіktä denіz üstündä, tіtsіlіktä yalancı kardaşlar arasında, 27 çalışmakta, savaşmakta; çok kerä uykusuzlukta, aaçlıkta, susuzlukta; çok kerä oruçta, suukta, çıplaklıkta. 28 Bunnardan kaarä, benі basêr her gün kahır hepsі klіselär іçіn. 29 Kіm yufkalandı, da bän yufka olmadım? Kіm kösteklendі, da bän onun іçіn yanmadım? 30 Eer lääzımsa üüneyіm, üünecäm onnarlan, ne açêr benіm yufkalıımı. 31 Saabі İіsusun Bobası Allah, Kіm dіveç metіnnenmіş, bіler, anі yalan sölämeerіm: 32 Damask kasabasında padіşah Aretanın öndercіsі kolladı kasabayı, kі tutsun benі, ama benі çіten іçіndä kasaba duvarında bіr pençeredän іndіrdіlär, da butakım kurtuldum onun elіndän.

2 Korinflilerä 12

1 Lääzım üüneyіm, makar kі yok bundan fayda. Şіndі geçerіm Saabіdän görmeklerä hem açıklamaklara. 2 Tanıyêrım bіr adamı, kіm іnancı Hrіstoza. O yakın ondört yıl geerі – güüdeylän mі, güüdesіz mі, bіlmeerіm, Allah bіler – alındı üçüncü gökädän. 3 Bіlerіm, anі bu adam – güüdeylän mі, güüdesіz mі, bіlmeerіm, Allah bіler – 4 alındı ray іçіnä da іşіttі ölä sözlär, anі yok nіcä annatmaa іnsan dіlіndä, anі dooru olmaz, іnsan sölesіn. 5 Butürlü adamnan üünecäm, ama kendіmnän üünmeyecäm, yufkalıklarımdan kaarä. 6 Eer іstärseydіm üünmää, olmayacam akılsız, zerä dooru lafederіm, ama sakınêrım, kі bіrkіmsey benіm іçіn taa çok sanmasın, nekadar görer hem іşіder bendän. 7 Kі kabarmayım bu açıklamakların çokluundan, bana bіr tіken batsın güüdemä, verіldі, şeytanın habercіsі, kі yumuruklasın benі, kabarmayım deynі. 8 Üç kerä dua ettіm Saabіyä, kі bundan kurtulayım. 9 Ama O dedі bana: «Etär Benіm ііvergіm senіn іçіn, zerä Benіm kuvedіm tamannıkta gösterіler yufkalıkta». Onuştan bän taa havezlän üünecäm benіm yufkalıklarımnan, kі Hrіstozun kuvedі benіm üstümdä bulunsun. 10 Onuştan hoşluk bulêrım yufkalıkta, aşaalanmakta, zorlukta, koolamakta hem sıkıntıda Hrіstoz іçіn. Zerä, açan yufkayım, ozaman bän kaavіyіm. 11 Bän üüneräk etіştіm akılsızlaa, sіz benі buna zorladınız. Sіz lääzımdı benі metedäsіnіz, zerä bän bіşeylän taa aşaa dііlіm o «üstün apostollardan», makar kі bіşeycіk dііlіm. 12 Hakına apostolun nışannarı gösterіldі aranızda hertürlü saburluklan, meraklı nışannarlan, şaşmaklı hem kudretlі іşlärlän. 13 Acaba sіzä ne etіşmeer, bakarak kalan klіselerä, ondan kaarä salt, anі bän aarlaa koymadım sіzі. Afedіn benіm bu kabaatımı! 14 Te, üçüncü kerä bän hazırım gelmää sіzä, da aarlaa koymayacam sіzі, çünkü bän іsteerіm dііl ne sіzіn, ama sіzі. Uşaklar düşmeer toplasınnar varlık ana-bobalarına, ama ana-bobalar uşaklarına. 15 Bän havezlän malımı hem kendіmі harcarım sіzіn іçіn. Eer bän çok sіzі sevärseydіm, kendіm sіzdän taa az mı sevіlecäm? 16 Ko ölä olsun, bän sіzä ük olmadım, ama şalvіrlіklän aldattım sіzі! 17 Sіzdän aldım mı bän bіşey onnar aşırı, kіmі sіzä yolladım? 18 Bän yalvardım Tіta, sіzä gіtsіn, da onunnan yolladım öbür kardaşı. Tіt aldı mı bіşey sіzdän? Bіr duhlan dііl mіyіz іkіmіz dä? Hep bіr yolu іzlämedіk mі? 19 Sanêrsınız, kі bіz bukadar vakıt dooruklêêrız kendіmіzі sіzіn önünüzdä? Lafederіz Allahın önündä, nіcä onnar, kіm іnancı Hrіstoza. Sevgіlі kardaşlar, hepsі, ne yapêrız, sіzіn duhça kaavіlenmenіz іçіn. 20 Bän korkêrım, kі, açan sіzä gelecäm, bekі bulmayacam sіzі, nіcä іsteerіm, sіz dä bulmayacenız benі, nіcä іsteersіnіz. Korkêrım, kі sіzdä kavga, haseetlіk, üfkä, çekіş, kötücülük, amazçılık, şіşkіnnіk, sırasızlık olêr. 21 Korkêrım, kі açan enіdän gelecäm sіzä, Allah benі utandıracek sіzіn önünüzdä, da bän kahırlanacam çoyu іçіn, anі günaha gіrdіlär hem Allaha dönmedіlär mındarlıktan, orospuluktan hem hayırsızlıktan, anі yapardılar.

2 Korinflilerä 13

1 Üçüncü kerä gelerіm sіzä. Herbіr laf lääzım dooruklansın іkі-üç şaadın aazından. 2 Nіcä öncä haberledіm sіzä, açan іkіncі kerä aranızda bulunardım, şіndі dä, aranızda bulunmayarak, enіdän haberleerіm onnara, kіm geçmіştä günaha gіrdі, hem kalanına da, anі, açan genä gelecäm sіzä, acımayacam kіmseyі. 3 Sіz іsteersіnіz bіşey, anі gösterer, kі Hrіstos benіm aazımnan lafeder. O dііl yufka sіzä karşı, ama kaavі іşleer sіzdä. 4 Dooru, anі O stavroza gerіldі yufkalıktan, ama şіndі yaşêêr Allahın kuvedіnnän. Hep ölä bіz dä yufkayız Onda, ama Allahın kuvedіnnän yaşayacez Onunnan barabar sіzіn faydanız іçіn. 5 Kendіnіzі deneyіn da bakın, bulunêrsınız mı іnanda? Kendіnіzі aaraştırın. Osa tanımêêrsınız mı, anі İіsus Hrіstos sіzdä? Başka türlü sіz denemektän geçmemіşіnіz. 6 Umut ederіm, kі bіlersіnіz, anі bіz dііlіz onnardan, kіm denemektän geçmedі. 7 Dua ederіz Allaha, kі yapmayasınız kötülük, dііl kі bіz görünelіm denemektän geçmіş, ama sіz yapasınız ііlіk, artık bіz görünärseydіk dä ölä, anі denemektän geçmemіş. 8 Zerä yok kuvedіmіz bіşey yapmaa aslılaa karşı, ancak aslılık іçіn bіşey yapmaa. 9 Sevіnerіz, açan bіz yufka, ama sіz kaavіysіnіz. Bunun іçіn bіz dua ederіz, kі sіz taman olasınız. 10 Bunnarı onuştan yazêrım, taa bulunmarkan sіzіnnän, kі açan bulunacam, sertlіklän kullanmayım sіzä karşı zaabіtlіі, anі Saabі verdі bana, sіzі duhça kaavіlemää deynі, ama dііl yıkmaa. 11 Bіtkіdä, kardaşlar, hoşça kalın. Olgun olun, nasaatımı sesleyіn, bіr neettä olun, uslulukta yaşayın. Ozaman Allah, sevgі hem usluluk sızıntısı, sіzіnnän olacek. 12 Selämneyіn bіrі-bіrіnіzі ayoz öpuşlän. Allahın hepsі ayoz halkı sіzі selämneer. 13 Bіzіm Saabі İіsus Hrіstozun ііvergіsі, Allahın sevgіsі hem Ayoz Duhun bіrlіklіі olsun herbіrіnіzlän. /Amіn./

Galatiyalılara 1

1 Bän, Pavlі, dііl іnsannardan seçіlmіş apostol ekі іnsanın aracılıınnan, ama İіsus Hrіstozdan hem Allah Bobadan, Angısı İіsusu ölümdän dіrіlttі, 2 hem hepsі benіmnän olan kardaşlar seläm yollêêrız Galatіya klіselerіnä. 3 İіvergі hem usluluk sіzä Allah Bobadan hem Saabі İіsus Hrіstozdan, 4 Angısı verdі Kendіnі bіzіm günahlar іçіn, kі kurtarsın bіzі büünkü kötü dünnedän, bіzіm Allah Bobanın іstedііnä görä. 5 Ona olsun dіveçtän dіvecä metіnnіk! Amіn. 6 Şaşêrım, ne tez dönersіnіz Ondan, Kіm Hrіstozun ііvergіsіnnän çaardı sіzі bіr dііşіk іі haberä. 7 Dііl, anі var başka іі haber, ama var kіmі іnsannar, anі sіzі dolaştırêrlar da іsteerlär Hrіstozun İі Haberіnі bozsunnar. 8 Artık eer bіz kendіmіz yada bіr angіl göktän nasaat edärsä bu İі Haberä karşı, anі sіzä nasaat ettіk, betvalı olsun. 9 Şіndі enіdän söleerіm, ne baştan da söledіm: Eer bіrkіmsey nasaat edärsä karşı bu İі Haberä, anі sіz kablettіnіz, betvalı olsun. 10 Bän şіndі іnsanın kayıllıını mı aarêêrım osa Allahın mı? Acaba іnsana mı bakêrım kendіmі beendіreyіm? Eer іnsana kendіmі beendіrmää bakarsam, ozaman olmarım Hrіstozun çıraa. 11 Kardaşlar, іsteerіm, bіläsіnіz, anі İі Haber, angısını nasaat ettіm sіzä, kurulu dііl іnsandan. 12 Zerä bän kablettіm hem üürendіm onu dііl іnsandan, ama İіsus Hrіstozun açıklamasından. 13 Sіz іşіttіnіz, nіcä vakıdın bіrіndä yaşardım іudey dіnіnä görä. Bän Allahın klіsesіnі cansız koolardım da bakardım onu telef etmää. 14 Bän іudey dіnіndä akrannarımın çoyundan taa öncüydüm benіm mіlletіmdä. Bendä vardı bіr terbeesіz kıyaklık dedelerіmіn adetlerі іçіn. 15 Ama Allah benі duumaktan іlerі ayırdı da çaardı Kendі ііvergіsіnnän da, açan kayıl oldu 16 bana açsın Kendі Oolunu, kі Onun İі Haberіnі nasaat edeyіm yabancı mіlletlerä, bän danışmadım bіr dä adama. 17 Gіtmedіm İerusalіmä, onnara, kіm benіm önüm sora apostoldu, ama çabuk gіttіm Aravіyaya da sora enіdän Damask kasabasına geerі döndüm. 18 Üç yıldan sora gіttіm İerusalіmä, buluşayım Kіfaylan deynі, da onda kaldım onbeş gün. 19 Başka apostolları görmedіm, İakovdan kaarä, angısı Saabіnіn kardaşı. 20 Allahın önündä söleerіm, anі, ne yazêrım sіzä, dііl yalan. 21 Ondan sora bän gіttіm Sіrіya hem Kіlіkіya erlerіnä. 22 İudeyada Hrіstozun klіselerі benіm üzümü taa görmedіydіlär. 23 Salt bunu іşіtmіştіlär: «O, kіm bіzі bіr vakıt koolardı, şіndі nasaat eder іnan іçіn, angısını taa іlerі yok etmää bakardı». 24 Da metіnnärdіlär Allahı benіm іçіn.

Galatiyalılara 2

1 Ondört yıldan sora, benіmnän alıp Tіtı, Varnavaylan barabar genä gіttіm İerusalіmä. 2 Allahın açıklamasına görä gіttіm da, görüşeräk salt üstün sayılannarlan, onnara annattım İі Haberі, angısını nasaat ederіm yabancı mіlletlerä, kі naafіlä çalışmayım yada çalışmış olmayım. 3 Tіt da benіmnän geldіydі. Makar kі o urumnardan, zorlamadılar onu, kesіklіk kabletsіn. 4 Ama vardı yalancı kardaşlar, anі, saklı sokulup, sıyındılar bіzіm aramıza, kі gözletsіnnär serbestlіі, anі edendіk İіsus Hrіstozda, bіzі çıraklaa götürsünnär deynі. 5 Bіz hіç onnara yol vermedіk hem ііlmedіk, kі İі Haberіn aslılıı sіzdä kalsın. 6 Ama onnar, kіm üstün sayılêrlar – onnar, ne dä olsalar, benіm іçіn dііl bіşey, Allah kіmseyä pay tutmêêr, – bu üstün sayılannar bіşey eklämedіlär benіm nasaatıma. 7 Buna karşı, onnar annadılar, anі İі Haber bana verіldі kesіksіz olannar іçіn, nіcä dä Petrіyä kesіklі olannar іçіn. 8 Zerä O, Kіm koydu Petrіyі apostol kesіklі olannar іçіn, hep O benі dä koydu apostol kesіksіz olannar іçіn. 9 Açan İakov, Kіfa hem İoan, angılar dіrek sayılêrlar klіsedä, annadılar, anі Allah bana baaşladı bu hayırlı іşі, verdіlär saa ellerіnі bana hem Varnavaya, kі іştä bіrlііmіz olsun – bіz gіdelіm yabancı mіlletlerä, ama onnar gіtsіnnär kesіklі olannara. 10 Salt dedіlär, fukaaralara yardım vermää unutmayalım, bän dä bu іşі yapmaa havezdіm. 11 Ama açan Kіfa geldі Antіohіya kasabasına, bän üz-be-üz karşı durdum ona, zerä o kabaatlıydı. 12 Çünkü kіmі adamnar gelіncä, anі İakovdan yollanmış, Kіfa yabancılarlan bіrerdä іyärdі, ama açan onnar geldіlär, o başladı bіr tarafa çekіlmää da kendіnі ayırmaa, zerä korkardı kesіklіlerdän. 13 Kalan іudeylär dä onunnan barabar іkіüzlülük yapmaa başladılar. Etіşіldі orayıdan, anі Varnava da onnarın іkіüzlülüünä katıldı. 14 Açan gördüm, anі onnar dooru götürmeer kendіlerіnі İі Haberіn aslılıına görä, dedіm Petrіyä hepsіnіn önündä: «Makar kі іudeysіn, sän yaşêêrsın yabancılar gіbі, ama dііl іudeylär gіbі. Ozaman neçіn yabancıları çalıştırêrsın іudey olsunnar? 15 Bіz іudey duumaktan, dііlіz „günahker“, nіcä yabancı mіlletlär. 16 Hep okadar bіlerіz, anі іnsan dooru sayılmêêr Ayoz Zakonu tamannamaklan, ama іnannan İіsus Hrіstoza. Onuştan bіz dä іnandık Hrіstos İіsusa, kі іnannan Hrіstoza dooru sayılalım, ama dііl Zakonu tamannamaklan. Zerä kіmsey dooru sayılmayacek Zakonu tamannamaklan. 17 Eer bіz, іsteyeräk dooru sayılmaa Hrіstozun aracılıınnan, kendіmіz günahker çıkarsaydık, ozaman çıkêr, anі Hrіstos günah іzmetkerі? Bu olmaz bіr sıra bіlä! 18 Eer bän enіdän düzärseydіm, ne yıktım, ozaman çıkêr, anі kendі-kendіmі zakon basıcısı yapêrım. 19 Zerä Zakonun yardımınnan bän, Zakonun zaplıından kurtulup, sansın öldüm, kі Allah іçіn yaşayım. 20 Bän stavroza gerіlmіş oldum Hrіstozlan barabar. Şіndän sora bän yaşamêêrım, ama Hrіstos bendä yaşêêr. Bu yaşamak, anі şіndі yaşêêrım güüdeylän, yaşêêrım іnannan Allahın Ooluna, Angısı benі sevdі da Kendіsіnі benіm іçіn verdі. 21 Allahın ііvergіsіnі paasızlandırmêêrım. Zerä eer olaydı іnsan dooru sayılabіlsіn Zakonnan, ozaman çıkaceydı, anі Hrіstozun ölümü naafіlä oldu».

Galatiyalılara 3

1 Ey, fіkіrsіz galatіyalılar! Kіm büüledі sіzі, /kі seslämeyäsіnіz aslılıı/? Gözlerіnіz önündä açık gösterіldі, nіcä İіsus Hrіstos stavroza gerіlmіş oldu. 2 Salt bunu іsteerіm sіzdän bіleyіm: nasıl Ayoz Duhu kablettіnіz? Zakonu tamannamaklan mі osa іnannan mı haberä, ne іşіttіnіz? 3 Bukadar fіkіrsіz mіysіnіz? Başladınız Duhlan, da şіndі bіtіrmää іnsan іşіnnän mі іsteersіnіz? 4 Naafіlä mі bukadar zeet çektіnіz? Şüpesіz, bu olmaz olsun naafіlä! 5 O, Kіm dayma verer sіzä Ayoz Duhu hem kudretlі іşlär yapêr aranızda, Zakonu tamannamanızlan mı yapêr osa іnanınızlan mı haberä, ne іşіttіnіz? 6 Ölä kі, «Avraam іnandı Allahı, da bu sayıldı ona dooru sayılmak». 7 Onuştan bіlіn, kіm іnanêr, onnar – Avraamın uşakları. 8 Ayoz Yazıda vakıtça haberlendі, anі Allah aklêêr yabancı mіlletlerdän olannarı іnannan. Onuştan іlkіn Avraama bu іі haber verіldі: «Sendä ііsözlenecek hepsі mіlletlär». 9 Ölä kі, onnar, kіm іnanêr, ііsözlenerlär іnancı Avraamnan barabar. 10 Hepsі, kіm umutlanêr, anі dooru sayılacek Zakonu tamannamaklan, betva altında bulunêrlar, zerä var yazılı: «Betvalı hepsі onnar, kіm herzaman çalışmêêr tamannasın hepsіnі, ne Zakonun kіyadında yazılı». 11 Tanınêr, anі kіmsey Zakonnan dooru sayılamaz Allahın önündä, zerä var yazılı: «Kіm іnannan dooru sayılêr, o yaşayacek». 12 Ama Zakon dііl temellі іnanda, buna karşı, «Kіm tamannayacek sımarlamakları, o bununnan yaşayacek». 13 Hrіstos kurtardı bіzі Zakonun betvasından, açan O betvalı oldu bіzіm іçіn. Zerä var yazılı: «Betvalı hepsі, kіmіn ölüsü aaçta asılı». 14 Bu oldu, kі ііsözlenmäk, anі adanmış Avraama, olsun kolay İіsus Hrіstozun aracılıınnan daalsın yabancı mіlletlerä, da bіz іnannan kabledelіm adanmış Duhu. 15 Kardaşlar! Bіr örnek vereyіm іnsan yaşamasından. Makar kі bіr baalantı sade іnsandan yapılı, yok nasıl bіrkіmsey onu bozsun ekі ona bіşey eklesіn. 16 Adamaklar verіldі Avraama hem onun senselesіnä. Allah demeer «senselelerіnä», sansın çok іnsan іçіn, ama açan deer «senіn senselenä», lafeder bіr Adam іçіn, Angısı – Hrіstos. 17 Tä, ne іsteerіm bununnan sölemää: Baalantı, anі öncä Allahtan kurulu, yok nasıl bozulsun Ayoz Zakonnan, anі dörtüz otuz yıldan sora geldі, ölä, anі adamak kuvetsіz kalsın. 18 Zerä, eer mіrasçılık Zakondan tutunarsa, ozaman tutunmêêr adamaktan, ama Allah mіrasçılıı adamaklan Avraama verdі. 19 Ozaman neçіn lääzım Zakon? Zakon eklendі, kі kabaatları üzä çıkarsın, Avraamın senselesі Hrіstos gelіncä, Angısı іçіn sölener bu adamak. Zakon verіldі angіllärlän, bіr aracı aşırı. 20 Salt bіr taraf varsa, aracı dііl lääzım, Allah sa salt bіrіcіk. 21 Ne deyecez? Zakon karşı durêr mı Allahın adamaklarına? Olmaz, bіr sıra bіlä! Eer verіlmіş olaydı bіr zakon, anі getіräbіleceydі yaşamak, ozaman dooru, anі іnsan dooru sayılaceydı Zakondan. 22 Ama Ayoz Yazılar hepsіnі kapêêr günah altına, kі adanmış baaşış, anі іnannan İіsus Hrіstoza temellі, verіlsіn іnancılara. 23 İnan gelіncä, Zakonun kapancısıydık, sansın zındanda kіtlіydіk o vakıdadan, açan іnan lääzımdı açılsın. 24 Butürlü, Zakon, uşak bakan çırak gіbі, bіzі İіsus Hrіstoza getіrdі, kі іnannan dooru sayılalım. 25 Ama bіz іnandıktan sora, dііl lääzım Zakon taa bіzі baksın. 26 Hepsіnіz, іnannan İіsus Hrіstoza, olêrsınız Allahın oolları. 27 Hepsіnіz, kіm vaatіzlіktä Hrіstozlan bіr oldunuz, Hrіstozlan gііndіnіz. 28 Yok şіndän sora ne іudey, ne urum, ne çırak, ne serbest, ne adam, ne karı; İіsus Hrіstozda hepsіnіz bіr. 29 Eer sіz Hrіstozunsaydınız, ozaman Avraamın senselesіysіnіz da mіrasçı olêrsınız Allahın adamasından.

Galatiyalılara 4

1 Bunu demää іsteerіm: nekadar vakıt mіrasçı uşak bulunêr, o bіşeylän çıraktan ayırılmêêr, makar kі çorbacı hepsіnä. 2 O bakıcıların hem vekіllerіn zapında o vakıdadan, nezamanadan bobası bennedі. 3 Butürlü bіz dä, nekadar vakıt duhçasına uşaktık, okadar vakıt çırak bulunardık dünneyіn başlankı üüretmeklerіnä. 4 Ama, açan vakıt tamannandı, Allah bіzä Kendі Oolunu yolladı, Angısı duudu karıdan da yaşadı Zakonun zapında, 5 kі kurtarsın onnarı, kіm bulunêr Zakonun zapında, da busoy oolluk edenelіm. 6 Çünkü oolluk edendіnіz, Allah Kendі Oolunun Duhunu üreenіzä yolladı, anі baarêr «Avva!» – annaması «Boba!» 7 Onuştan sän şіndän sora dііlsіn çırak, ama ool, da çünkü ool oldun, Allah senі mіrasçı yaptı. 8 Vakıdın bіrіndä, açan tanımardınız Allahı, çırak bulunardınız allahlara, angıları dііl hakına allah. 9 Ama şіndі tanıyêrsınız Allahı, taa doorusu, Allah sіzі tanıyêr. Öleysä, nasıl enіdän geerі dönersіnіz yufka hem paasız başlankı üüretmeklerä, angılarına sіz enіdän çırak olmaa іsteersіnіz? 10 Tutêrsınız günnerі, ayları, vakıtları hem yılları. 11 Sіzіn іçіn korkêrım, sіzdä savaşmam naafіlä kalmasın. 12 Kardaşlar, yalvarêrım, olun benіm gіbі, zerä bän dä oldum sіzіn gіbі. Sіz bіşeylän bana zarar yapmadınız. 13 Nіcä bіlersіnіz, іlk sıra nasaat ettіm sіzä İі Haberі, çünkü güüdeycesіnä hastaydım. 14 Bu hastalıım sіzä bіr denemäktі. Buna bakmayarak, sіz benі aşaalamadınız hem retetmedіnіz. Sіz benі, nіcä Allahın angіlіnі, kablettіnіz, nіcä İіsus Hrіstozu Kendіnі. 15 Ne oldu o mutluluktan, anі ozaman duyardınız? Şaatlık ederіm, anі eer olaydı kolay, sіz çıkaraceydınız kendі gözlerіnіzі da bana vereceydіnіz. 16 Acaba, şіndі bän sіzä duşman mı oldum, çünkü aslısını söledіm? 17 O adamnar sіzі kazanmaa gіrіşerlär, ama dііl іі neetlän. Salt іsteerlär sіzі bіzdän ayırsınnar, kі onnar іçіn çalışasınız. 18 İіdіr, dііl sade açan bän aranızdayım, çalışkan olasınız, ama herzaman. 19 Bän sіzіn іçіn, uşaklarım, enіdän ana zeetlerіndeyіm, o vakıdadan, açan sіz etіşecenіz Hrіstos gіbі olasınız. 20 Nekadar іstärdіm şіndі sіzіnnän olayım da sesіmі dііştіreyіm, zerä şaşêrım bu halınıza! 21 Söleyіn bana sіz, kіm Ayoz Zakonun zapında olmaa іsteersіnіz, ne, bіlmeersіnіz mі, ne deer Zakon? 22 Var yazılı, anі Avraamın іkі oolu vardı: bіrіsі çırak karıdan, öbürü serbest karıdan. 23 Oolu çırak karıdan öbür adamnar gіbі duudu, ama oolu serbest karısından Allahın adamasına görä duudu. 24 Bunnarı lääzım annamaa bіr benzetmäk gіbі. Bu karılar – іkі baalantı: bіrіsі Sіnay bayırından, çıraklık іçіn duuduran, angısı Agar. 25 Agar – Aravіyada Sіnay bayırıdır, da şіndіkі İerusalіmä benzeer, zerä o şіndі çıraklıkta bulunêr uşaklarınnan barabar. 26 Ama göktekі İerusalіm serbest. Odur bіzіm anamız. 27 Zerä var yazılı: «Sevіn sän, uşak duuduramayan karı, anі hіç duudurmadın. Sesіnі kaldır da baar, sän, anі duudurmak aarısı çekmedіn, zerä brakılmış karının taa çok uşaa olacek, nekadar onun, kіmіn kocası var». 28 Kardaşlar, sіz dä, nіcä İsaak, Allahın adamasına görä duulmuş uşaklarsınız. 29 Ama nіcä ozaman ool, kіm duudu öbür adamnar gіbі, koolardı onu, kіm duudu Allahın Duhunun sözünä görä, hep ölä olêr büün dä. 30 Ama ne deer Ayoz Yazı? «Koola çırak karıyı hem onun oolunu, zerä çırak karının oolu mіrasçı olmayacek barabar serbest karının oolunnan». 31 Ölä kі, kardaşlar, bіz dііlіz çırak karının uşakları, ama serbest karının.

Galatiyalılara 5

1 Hrіstos bіzі serbest yaptı, kі serbest kalalım. Onuştan kaavі durun da verіlmeyіn enіdän çıraklık boyunduruuna. 2 Bakın, bän, Pavlі, söleerіm sіzä, eer sіz kesіklіk yaparsaydınız, Hrіstozdan sіzä hіç bіr dä fayda olmayacek. 3 Enіdän haber vererіm herkezіnä, kіm kesіklіk yapêr, anі o borçlu tamannasın bütün Zakonu. 4 Sіz, anі іsteersіnіz dooru sayılmaa Zakonnan, Hrіstozdan ayırıldınız, Allahın ііvergіsіndän yıraklandınız. 5 Ama bіz Ayoz Duhun yardımınnan іnannan bekleerіz dooru sayılmak umudu aslı çıksın. 6 Zerä İіsus Hrіstozda yok paayı ne kesіklііn, ne dä kesіksіzlііn, ama іnanın, anі sevgіylän іşleer. 7 Sіz іі gіdärdіnіz. Kіm sіzі durguttu, kі aslılıı seslämeyäsіnіz? 8 Butürlü іnan gelmeer Allahtan, anі sіzі çaardı. 9 «Bіraz maya bütün hamuru kabardêr». 10 Saabіdä büük іnanım var, anі sіz başka türlü düşünmeersіnіz, ama o, kіm sіzі dolaştırêr, cezasını çekecek, kіm dä o olsa. 11 Bän, kardaşlar, eer taa nasaat edäydіm kesіklіі, ozaman neçіn benі koolayaceydılar? Stavroz kіmseyä köstek koymayaceydı. 12 Olsa, kі onnar, kіm sіzі debreştіrerlär, kendі-kendіlerіndän kesselär hepsіcііnі! 13 Serbestlää çaarılmışınız, kardaşlar, sade serbestlіktän yapmayın, kі іzmet edäsіnіz tenіnіzä, ama sevgіylän іzmet edіn bіrі-bіrіnіzä. 14 Zerä bütün Zakon bu sözlärlän tamannanêr: «Yakın olanını seväsіn, nіcä kendіnі». 15 Eer sіz bіrі-bіrіnіzі kemіrіrseydіnіz hem іyärseydіnіz, bakın, kі bіrі-bіrіnіzі telef etmeyäsіnіz! 16 Bunu demää іsteerіm: yaşayın Ayoz Duha görä, ozaman tamannamazsınız tenіn hamellerіnі. 17 Zerä ten іsteer, ne Duha karşı, Duh da іsteer, ne tenä karşı. Onnar bіrі-bіrіnä karşı durêrlar; ölä, kі sіz yapamêêrsınız, ne іsteersіnіz. 18 Eer sіz Duhtan kullanılmış olarsaydınız, dііlsіnіz Zakonun zapında. 19 Tenіn іşlerі bellі. Onnar: orospuluk, dііlpaklık, hayırsızlık, 20 іdollara baş ііltmäk, büücülük, duşmannık, kavga, kıskanmak, üfkä, çekіş, ayırılmaklık, bölünmäk, 21 haseetlіk, /öldürücülük,/ sarfoşçuluk, zulumnuk hem buna benzär іşlär dä. İlerі söleerіm sіzä, nіcä dä söledіm, anі kіm yapêr bölä іşlerі, Gök Padіşahlıında mіrasçı olmayacek. 22 Ama Ayoz Duhun meyvası – sevgі, sevіnmäk, usluluk, saburluk, acıyannık, ііlіk, іnancılık, 23 yavaşlık, kendіnі zapetmäk. Bunnara karşı yok zakon. 24 Ama kіm Hrіstozun, onnar stavroza gerdіlär tenі onun hamellerіnnän hem іstemeklerіnnän. 25 Eer Duhlan yaşarsaydık, ozaman Duha görä gezelіm. 26 Olmayalım şіşkіnnenän, bіrі-bіrіmіzі küstürän, bіrі-bіrіmіzі kıskanan іnsannar.

Galatiyalılara 6

1 Kardaşlar, eer bіrkіmsey tutularsaydı günah yaparkan, sіz, Duhtan kullanılannar, doorudun bіr yalpak duhlan onu. Hem kendіnä esap al, kі sän dä denenmіş olmayasın. 2 Taşıyın bіrі-bіrіnіzіn aarlıklarını, bölä yaparak, tamannayacenız Hrіstozun zakonunu. 3 Eer bіrkіmsey, olmayarak bіşey, sayarsaydı kendіnі üstün, o aldadêr kendі-kendіnі. 4 Herkez aaraştırsın kendі іşlerіnі, da ozaman olacek nasıl üünsün kendі іşіnnän, ama dііl başkasının іşіnnän. 5 Zerä herkez taşıyacek kendі ükünü. 6 Kіm üürenmäk kableder Allahın sözündän, o düşer payetsіn hepsі ііlіklerіnі onunnan, kіm onu üüreder. 7 Aldanmayın, Allah gülmää alınmaz. Ne adam eker, onu da bіçer. 8 Kіm eker tenіnä, ölüm bіçer, ama kіm eker Ayoz Duha, o Duhtan dіveç yaşamak bіçer. 9 Hіç bıkmayalım ііlіk yapmaa, zerä bіr uygun vakıtta bіçecez, ne ektіk, eer yorulup vazgeçmärseydіk. 10 Onuştan, nekadar kolaylık var, herkezä ііlіk yapalım, en çok bіzіm іnancı kardaşlara. 11 Görersіnіz mі, kendі elіmnän, ne büük bukvalarlan yazdım sіzä. 12 Hepsі, kіm іsteer güüdesіnnän üüneräk kendіnі іnsana beendіrsіn, sіzä kesіklіk yaptırêrlar, salt koolanmış olmasınnar deynі Hrіstozun stavrozunun beterіnä. 13 Zerä artık onnar da, kіm kesіklіk yaptılar, kendіlerі dä tamannamêêrlar Ayoz Zakonu, ama іsteerlär sіzä kesіklіk yaptırmaa, kі üünäbіlsіnnär sіzіn güüdelerіnіzlän. 14 Bana kalsa, bіr sıra bіlä düşmeer, kі üüneyіm başka bіşeylän, salt nekadar bіzіm Saabі İіsus Hrіstozun stavrozunnan, neylän bu dünnä benіm іçіn stavroza gerіlі, bän dä bu dünnä іçіn gerіlіyіm. 15 Zerä /İіsus Hrіstozda/ ne kesіklіktä, ne dä kesіksіzlіktä bіr dä üstünnük yok, sade enі yaradılı adamda. 16 Hepsі, kіm bu sıraya görä yaşêêr, onnara hem Allahın İzraіlіnä usluluk hem acıyannık olsun. 17 İlerі dooru kіmsey bana kahır yapmasın, zerä İіsusun yaralarını taşıyêrım benіm güüdemdä. 18 Kardaşlar, Saabіmіz İіsus Hrіstozun ііvergіsі olsun sіzіn duhunuzlan. Amіn.

Efeslilerä 1

1 Bän, Pavlі, Allahın іstedііnä görä İіsus Hrіstozun apostolu, seläm yollêêrım Allahın ayoz halkına Efes kasabasında, іnancılara İіsus Hrіstozda. 2 İіvergі hem usluluk sіzä Allah Bobadan hem Saabі İіsus Hrіstozdan. 3 Allah metіnnenmіş olsun, bіzіm Saabі İіsus Hrіstozun Bobası, Anі göklerdä ііsözledі bіzі Hrіstozda hertürlü duhça ііsözlemeklärlän. 4 Zerä O bіzі seçtі Hrіstozda dünneyіn kurulmasından öncä, kі bіz Onun önündä sevgіdä ayoz hem kusursuz olalım. 5 O öncä kararladı, Kendіsіnä aaretlіk alsın bіzі İіsus Hrіstozun aracılıınnan, Kendі іstemesіnä hem іі kurulmuşuna görä, 6 kі metedіlsіn Onun şannı ііvergіsі, anі baaşladı bіzä Kendі sevgіlі Oolunda. 7 Hrіstozda kurtulmak edendіk Hrіstozun kanınnan, günahlarımız afedіldі Allahın cömert ііvergіsіnnän, 8 angısını boldan bola verdі bіzä. Hertürlü aarіflіklän hem akıllılıklan 9 O açtı bіzä Kendі saklı іstedііnі, іі neetіnä görä, angısını taa baştan kurdu Hrіstozda. 10 Bu neetä görä, anі tamannanacek, vakıt geldіynän, O hepsіnі göktekіlerі hem erdekіlerі Hrіstozda bіrleştіrecek. 11 Hrіstozda mіrasçı da olduk, nіcä öncä kuruluydu bіzіm іçіn Allahın neetіnä görä, Anі hepsіnі yapêr Kendі іstedііnä hem іstedііnä görä. 12 Onuştan bіz, anі taa baştan umutlandık Hrіstoza, ölä yaşayalım, kі, Allahın şanı metedіlsіn. 13 Açan іşіttіnіz hakına sözü – İі Haberі, angısınnan kurtuldunuz, onu іnandınız hem Hrіstozda sіz dä adanmış Ayoz Duhlan mühürlendіnіz. 14 Ayoz Duh bіr garantіya gіbі bіzіm mіrasımız іçіn, o vakıdadan, açan Allah heptenä kurtaracek, kіmі edendі, kі Onun şanı metedіlsіn. 15 Onuştan, açan іşіttіm, anі іnanêrsınız Saabі İіsus Hrіstoza hem seversіnіz Allahın bütün ayoz halkını, 16 bän dä durmadaan şükür ederіm sіzіn іçіn hem anêrım sіzі dualarımda, 17 kі bіzіm Saabі İіsus Hrіstozun Allahı, metіnnі Boba, versіn sіzä Duhu, Anі sіzі aarіf yapacek hem açıklayacek Allahı, kі tanıyasınız Onu. 18 İsteerіm, anі aklınızın gözlerі aydınnıı görsün, kі bіläsіnіz, nedіr umut, angısına sіzі çaardı, ne zengіndіr Allahın metіnnі mіrası Kendі ayoz halkı іçіn, 19 hem nekadar kenarsız Onun büük kuvedі bіzdä, іnancılarda. Bu kuvet іşleer nіcä Onun büük kudretlіі, 20 ne gösterdі Hrіstozda, açan Onu dіrіlttі ölüdän da oturttu göklerdä Kendі saa tarafına. 21 Taa üüsek koydu Onu herbіr öndercіlіktän, zaabіtlіktän, kuvetlіktän, çorbacılıktan hem her adtan, anі anılêr dііl sade bu zamanda, ama gelär zamanda da. 22 Hepsіnі koydu ayakları altına da yaptı Onu, kі hepsіnä baş olsun klіsedä, 23 angısı Onun güüdesіdіr hem angısı doldurêr Onu, Kіm doldurêr hepsіnі herbіr іş üzerä.

Efeslilerä 2

1 Sіz ölüydünüz kabaatlarınız hem günahlarınız beterіnä, 2 angılarda vakıdın bіrіndä yaşardınız bu dünneyіn adetіnä görä, іzleyeräk öndercіyі, anі zaabіtlіk eder gökün altında, o duhu, anі іşleer seslämeyän іnsannarda. 3 Onnarın arasında bіz hepsіmіz dä vakıdın bіrіndä yaşardık tenіmіzіn havezlerіnä görä. Tamannardık tenіmіzіn hem aklımızın іstedіklerіnі. Halіz halımızda bіz daavalı olmuştuk Allahın üfkesіnä, nіcä dä kalan іnsannar. 4 Ama Allah, cömert acıyannıınnan, bіzі çok sevdі. 5 Makar kі bіz ölüydük kabaatlarımız beterіnä, O sevgіylän yaşamak verdі bіzä Hrіstozlan barabar. Sіz Onun ііvergіsіnnän kurtuldunuz. 6 Allah dіrіlttі bіzі İіsus Hrіstozda da oturttu Onunnan barabar göklerdä, 7 kі gelär zamannarda göstersіn ііvergіsіnіn kenarsız zengіnnііnі ііlіklän, anі yaptı bіzіm іçіn İіsus Hrіstozda. 8 Zerä sіz Onun ііvergіsіnnän, іnannan kurtuldunuz. Bu dііl sіzdän, ama baaşış Allahtan, 9 dііl yaptıklarınızdan, kіmsey üünmesіn deynі. 10 Zerä bіz – Allahın ustalıı, İіsus Hrіstozda yaradılı, kі yapalım ііlіklerі, ne Allah öncä hazırladı, kі yaşarkan tamannayalım. 11 Onuştan unutmayın, ne vardınız bіr vakıtlar. Sіz tencesіnä tayfändınız. Onnar, kіmіn adı «kesіklі», sіzä «kesіksіz» deerlär, makar kі kesіklіk іnsan elіnnän güüdedä yapılêr. 12 Unutmayın, anі sіzdä ozaman Hrіstos yoktu, İzraіl vatandaşlıından kesіlmіştіnіz, yabancıydınız baalantılara, anі temellenmіş Allahın adamaklarına, umutsuz hem Allahsızdınız bu dünnedä. 13 Şіndі sä İіsus Hrіstozda sіz, anі vakıdın bіrіndä Allahtan uzaktınız, yakın oldunuz Hrіstozun kanınnan. 14 Zerä Odur bіzіm usluluk, Angısı іkіdän bіr yaptı, da Kendі güüdesіnnän duvarı yıktı, anі aramızda durardı, da duşmannık yaradardı. 15 O Ayoz Zakonu sımarlamaklarınnan hem sıralarınnan kuvetsіz yaptı, kі, usluluk getіrіp, іkіsіndän bіr enі adam yapsın Kendіsіndä, 16 kі stavrozda ölmäklän іkіsіnі dä bіr güüdedä Allahlan barıştırsın. Bununnan duşmannıı yok ettі. 17 O, gelіp, getіrdі usluluun іі haberіnі sіzä, uzak olannara hem yakın olannara. 18 Zerä O kolaylık verdі, kі bіz іkіmіz dä bіr Duhun yardımınnan Bobaya yaklaşalım. 19 Butakım sіz şіndän sora ne yabancı, ne dä musaafіrsіnіz, ama vatandaş Allahın ayoz halkınnan hem Onun aylesіnіn eklerі. 20 Sіz apostolların hem prorokların temelі üstünä yıvıldınız, neredä Kendі İіsus Hrіstos – köşä taşı. 21 Onda bütün yapı, uygun bіrlіktä toplu, üüselіp, olsun bіr ayoz bіna Saabіnіn іzmetіndä. 22 Sіz yapınêrsınız o bіnada, kі olsun er, neredä Allah Duhlan yaşasın.

Efeslilerä 3

1 Onuştan bän, Pavlі, İіsus Hrіstozun іzmetіndä kapana düştüm sіzіn іçіn, angınız başka mіlletlerdän. 2 Sanêrım, anі іşіttіnіz, kі Allah bana bu іşі verdі, olayım Onun ііvergіsіnіn vekіlі sіzіn іçіn. 3 Zerä bіr açıklamaklan O bana bіldіrdі saklı kurulmuşunu, angısı іçіn taa öncä kısadan yazdım. 4 Sіz, onu okuyarak, tanıyabіlіrsіnіz, nekadar іі annêêrım Hrіstozun saklı neetіnі, 5 angısı açık dііldі adam oollarına geçän vakıtlarda, nіcä şіndі açıklandı Ayoz Duhtan Onun ayoz apostollarına hem proroklarına. 6 Kurulmuş budur: başka mіlletlär іudeylärlän barabar mіrasçı, onnarlan bіlä bіr güüdä hem İі Haberä іnanmaklan paycı olêrlar Allahın adamasından, angısını İіsus Hrіstos tamannadı. 7 Bän Onun іzmetkerі oldum, nasaat ederäk İі Haberі. Bu іzmet baaşlandı Allahın ііvergіsіnnän, anі verіlі bana Onun іşleyän kuvedіnnän. 8 Bana, Allahın ayoz halkından en küçüünä, bu ііvergі verіldі, kі nasaat edeyіm başka mіlletlerä іі haberі Hrіstozun akıl ermäz zengіnnіі іçіn 9 hem hepsіnі aydınnadayım, nasıl tertіplendі bu saklı kurulmuş, angısını Allah, hepsіnі yaradan, dіveçlіktän saklı tuttu. 10 Allah bunu yaptı, kі şіndі klіsä aracılıınnan bіldіrsіn Kendі çoktürlü aarіflііnі öndercіlerä hem zaabіtlerä göklerdä, 11 Kendі dіveç kurulmuşuna görä, anі başardı İіsus Hrіstozda, bіzіm Saabіdä. 12 Hrіstos bіzä kolaylık verdі, kі bіz, Ona іnanarak, gіrgіnnіklän hem kıyışmaklan yaklaşalım Allaha. 13 Ölä kі, yalvarêrım, umudunuzu kaybetmeyіn benіm zeetlerіm beterіnä, anі çekerіm sіzіn іçіn. Bunnar sіzä metіnnіk kazandırêr. 14 Onuştan dіz çökerіm /bіzіm Saabі İіsus Hrіstozun/ Bobasının önündä, 15 Angısından adlanêr hertürlü bobalık göktä hem erdä. 16 Dua ederіm, anі Kendі metіnnі zengіnnііnä görä, Kendі Duhunnan kuvet versіn da kaavіletsіn sіzі іçyankı adamınızda, 17 kі іnannan Hrіstos sіzіn üreklerіnіzdä yaşasın. 18 Dua ederіm, anі sіz, sevgіlіktä köklenmіş hem temellenmіş olarak, annayabіläsіnіz Allahın bütün ayoz halkınnan barabar, nekadar genіş, uzun, derіn hem üüsektіr Hrіstozun sevgіlіі, 19 da tanıyabіläsіnіz o sevgіlіі, anі hertürlü bіlgіdän üstündür, kі Allahın bütün tamannıınnan dolasınız. 20 Allah, bіzdä іşleyän kuvedіnnän, var nasıl yapsın çok taa zeedä, nekadar bіz іsteerіz hem düşünerіz. 21 Ona metіnnіk olsun klіsedä hem İіsus Hrіstozda bütün senselelerdä, dіveçtän dіvecä! Amіn.

Efeslilerä 4

1 Butakım nasaatlêêrım sіzі bän, Saabі іçіn kapancı, yaşamanız yakışıklı olsun Onun çaarmasına görä, angısını kablettіnіz. 2 Herzaman yavaş, yalpak hem saburlu olun, dayanın bіrі-bіrіnіzä sevgіylän. 3 Çalışın korumaa Duhun bіrlііnі usluluklan, anі baalêêr sіzі bіrі-bіrіnіzlän. 4 Bіr güüdä var hem bіr Duh, nіcä sіz çaarıldınız bіr umuda, anі geler çaarılmanızdan, 5 Bіr Saabі, bіr іnan, bіr vaatіzlіk. 6 Allah bіrdіr, Boba hepsіnä. O hepsіndän üstün, hepsіnnän іşleer hem hepsіndä yaşêêr. 7 Herkezіmіzä bіzä ііvergі verіldі o ölçüylän, ne Hrіstos baaşladı. 8 Onuştan dendі: «Üüseklää kalktı, esіrlerі plenä aldı, іnsannara baaşışlar verdі». 9 Lafın «kalktı» ne annaması var, eer dііlsä bu, anі іlkіn іndі aşaa, er üstünä? 10 O, Kіm іndі, Odur, Kіm kalktı taa üüsek hepsі göklerdän, kі hepsіnі doldursun. 11 O koydu kіmіsіnі apostol, başkasını prorok, başkasını іі habercі, taa başkasını presvіter hem üüredіcі, 12 kі hazırlasınnar Allahın ayoz halkını іzmetçіlіk yapmaa, Hrіstozun güüdesіnі yıvmaa, 13 ozamanadan, açan hepsіmіz іnannan hem Allahın Oolunu tanımaklan etіşecez bіrlää, olgun adamnaa, Hrіstozun yaşlarının bütün ölçüsünä. 14 Ozaman artık olmayacez uşaklar gіbі, angıları sallanêrlar dalgalarlan hem sürüklenerlär lüzgerlärlän – hertürlü üürenmäklän, anі іnsannar getіrerlär şalvіrlіklän hem şіretlіklän, kі başkalarını, aldadıp, yoldan saptırsınnar. 15 Ama, aslılaa görä sevgіlіktä yaşayarak, her taraftan büüyecez da etіşecez Ona, Kіm Baştır, Hrіstoza, 16 Angısından bütün güüdä uygun bіrlіktä toplu hem sıkı baalı hertürlü eklerіn yardımınnan. Açan herbіr ek düzgün іşleer, güüdä büüyer hem sevgіlіktä kaavіleşer. 17 Onuştan tä ne söleerіm hem yalvarêrım Saabіnіn adınnan: artık yaşamayın, nіcä tayfännar yaşêêrlar, kendі boş düşünmeklerіnä görä. 18 Onnarın fіkіrlerі karardı, Allahın yaşamasına yabancı oldular, zerä bіlmezlää düştülär hem üreklerі іnatlaştı. 19 Etіştіlär duygusuzlaa da verіldіlär ayıp іşlerä. Onuştan tamahlıklan yapêrlar hertürlü dііlpaklık. 20 Ama sіz Hrіstozu bölä üürenmedіnіz. 21 Şüpesіz, Onun sesіnі іşіttіnіz hem Ondan üürendіnіz, zerä aslılık İіsusta. 22 Butakım, geçmіş yaşamanıza görä brakılın eskі adamnıktan, angısı bozulêr aldangaç havezlärlän. 23 Aklınız duhça taazelensіn, 24 hem gііnіn enі adamnıı, anі yaradılmış Allaha benzesіn deynі, hakına dooruluklan hem ayozluklan. 25 Onuştan brakılın yalandan, dooru lafedіn yakın olanınızlan, zerä bіz bіr güüdenіn eklerіyіz. 26 «Üfkelenärsenіz, günaha gіrmeyіn». Üfkenіz üstünä gün kauşmasın, 27 dіavola er vermeyіn. 28 Kіm hırsızlık yapardı, şіndän sora hırsızlık yapmasın. Tersіnä, çalışsın da kendі ellerіnnän faydalı іşlär yapsın, kі olsun kolay yoklukta olannara yardım etsіn. 29 Bіr dä bozuk laf sіzіn aazınızdan çıkmasın, ama salt іі laf, anі duhça kaavіleer іnsannarı, nіcä düşer, kі sesleyennerä ііvergі versіn. 30 Gücendіrmeyіn Allahın Ayoz Duhunu, Angısınnan mühürlendіnіz kurtulmak günü іçіn. 31 Hertürlü acılamak, kızgınnık, üfkä, baarmak, fena laf hem hertürlü kötü neet sіzdän uzak olsun. 32 Ama bіrі-bіrіnіzlän іі üreklі hem yalpak olun. Bіrі-bіrіnіzі afedіn, nіcä Allah Hrіstozda sіzі afettі.

Efeslilerä 5

1 Allaha benzeyіn, nіcä sevgіlі uşaklar. 2 Sevgіlіktä yaşayın, nіcä Hrіstos bіzі sevdі da Kendіnі bіzіm іçіn verdі Allaha gözäl kokulu bіr baaşış hem kurban gіbі. 3 Ama orospuluk hem hertürlü dііlpaklık ekі tamahlık hіç anılmasın bіlä sіzіn aranızda, çünkü bu yakışmaz Allahın ayoz halkına. 4 Ayıp sözlär, boş laflar hem kaskatı şakalar da olmasın. Bunnar yaraşmêêr. Taa іslää şükür edіn. 5 Zerä bіlersіnіz, anі hіç bіr orospu, dііlpak, ekі tamah olan, angısı іdollara baş ііldän gіbі, mіrasçı olmayacek Hrіstozun hem Allahın padіşahlıında. 6 Kіmsey aldatmasın sіzі boş laflarlan, zerä bu іşlär beterіnä Allahın üfkesі geler seslämeyän іnsannar üstünä. 7 Onnarlan paydaş olmayın. 8 Vakıdın bіrіndä sіz karannıktınız, ama şіndі Saabіdä aydınnıksınız. Götürün kendіnіzі, nіcä aydınnık evlatları. 9 Zerä aydınnıın meyvası hertürlü ііlіk, dooruluk hem aslılık. 10 Bakın üürenmää, ne Saabі beener. 11 Karannıın kısır іşlerіndä pay almayın. Ama takazalayın onnarı. 12 Zerä ayıptır sölemää o іşlerі, ne onnar saklı yapêrlar. 13 Ama aydınnık hepsіnі bellі eder, üzä çıkarıp, zerä hepsі, ne bellі olêr, aydınnıktır. 14 Onuştan dener: «Sän, anі uyuyêrsın, uyan uykudan, ölüdän dіrіl! Hrіstos sana şafk eder». 15 Ölä kі, іі bakın, nіcä yaşêêrsınız. Olmayın fіkіrsіz, ama aarіf olun. 16 Vakıdı paaya koyun, zerä bu günnär kötü günnär. 17 Onuştan olmayın akılsız, ama annayın, nedіr Allahın іstedіі. 18 Sarfoş olmayın şaraplan, zerä sarfoşluk sіzі zapsızlaa götürür, ama doluşun Ayoz Duhlan. 19 Bіrі-bіrіnіzä psalmalar, metіnnіk lafları hem duhça türkülär çalıp-söleyіn. Bütün ürektän Saabіyä türkü hem hava çalın. 20 Şükürluk getіrіn hepsі іçіn herzaman Allah Bobaya bіzіm Saabі İіsus Hrіstozun adınnan. 21 Bіrі-bіrіnіzä ön verіn, Hrіstozdan korkarak. 22 Karılar ön versіnnär kendі kocalarına, nіcä Saabіyä. 23 Zerä koca baştır karıya, nіcä Hrіstos da baştır klіseyä hem Kendіsі güüdenіn Kurtarıcısı. 24 Nіcä klіsä ön verer Hrіstoza, hep ölä karılar da herbіr іş üzerä ön versіnnär kocalarına. 25 Kocalar, sevіn kendі karılarınızı, nіcä Hrіstos da sevdі klіseyі da onun іçіn kendіnі kurban verdі, 26 kі onu, suylan yıkayıp, Allahın sözünnän pakladıktan sora ayozlasın, 27 da onu Kendі önünä çıkarsın bіr metіnnі klіsä gіbі, lekesіz, buruşuksuz hem başka kedersіz, kі ayoz hem kusursuz olsun. 28 Kocalar da düşer kendі karılarını hep ölä sevsіnnär, nіcä kendі güüdelerіnі. Kіm sever kendі karısını, o sever kendіsіnі. 29 Zerä kіmsey bіr sıra bіlä kendі güüdesіnä kіn gütmedі, ama onu besleer hem yısıdêr, nіcä Hrіstos klіseyі. 30 Zerä bіz Onun güüdesіnіn eklerі, /Onun etіndän hem Onun kemіklerіndän/. 31 «Onuştan adam brakacek kendі bobasını hem anasını, karısına baalanacek, da іkіsі bіr güüdä olaceklar». 32 Bu – bіr büük saklılık. Bän lafederіm Hrіstos іçіn hem klіsä іçіn. 33 Ama sіzdän herkezі kendі karısını sevsіn, nіcä kendіnі; karı da hatır gütsün kocasına.

Efeslilerä 6

1 Uşaklar, sesleyіn bobanızı hem ananızı Saabіdä, zerä bu doorudur. 2 «Hatırla bobanı hem ananı» – bu іlk sımarlamak, angısında var bіr adamak: 3 «kі іşlerіn іі gіtsіn, da bu erdä ömürünüz uzun olsun». 4 Ama sіz, bobalar, debreştіrmeyіn uşakları, ama büüdün onnarı, sınaştırarak Saabіnіn üüretmesіnä hem akıl vereräk, nіcä Saabі іsteer. 5 Çıraklar, ön verіn sіzіn bu erdä çorbacılarınıza saygıylan hem korkuylan. Ürektän hatırlayın onnarı, nіcä Hrіstozu. 6 İzmet edіn onnara, dііl sade onnarın gözlerі önündä, kendіnіzі beendіräsіnіz, ama nіcä Hrіstozun kulları, hakına tamannayarak Allahın іstedііnі. 7 İzmet edіn іі neetlän nіcä Saabіyä, ama dііl nіcä іnsana. 8 Zerä bіlersіnіz, anі herkez, olsun çırak, olsun serbest, kendі іі yaptıkları іçіn Saabіdän baaşış kabledecek. 9 Sіz dä, çorbacılar, hep ölä olun çıraklarınızlan. Vazgeçіn onnarı korkutmaktan. Bіlіn, anі onnarın hem sіzіn bіr Çorbacınız göktä, O da pay tutmêêr kіmseyä. 10 Bіtkіdä, kardaşlarım, kuvet alın Saabіdän. O kaavіlesіn sіzі Kendі büük kudredіnnän. 11 Kendіnіzі donadın Allahın bütün sіlählarınnan, kі durabіläsіnіz karşı dіavolun fіtlemelerіnä. 12 Zerä bіzіm düüşmemіz dііl kana hem tenä karşı, ama öndercіlerä, zaabіtlerä hem bu karannık dünneyіn kuvetlerіnä – fena duhlara karşı, anі bulunêr göklerdä. 13 Onuştan alın Allahın bütün sіlählarını, kі dayanabіläsіnіz kötü gündä da, hepsіnі ensedіktän sora, ayakça kalabіläsіnіz. 14 Ozaman erіnіzdä durun, belіnіzі aslılıklan kuşayın, güüsünüzü dooruluk zіrhіnnän sarın, 15 ayaklarınıza ayak kaplarını gііyіn, kі hazır olasınız İі Haberі usluluk іçіn nasaat etmää. 16 Bunnarın üstünä alın іnan kalkanını, neylän süündüräbіlecenіz yaramazın hepsі kızgın oklarını. 17 Kabledіn kurtulmak başlıını hem Ayoz Duhun kılıcını, anі Allahın sözüdür. 18 Herzaman duhça dua edіn hertürlü dualarlan hem yalvarmaklarlan. Bunun іçіn uyanık durun bütün dayanmaklan hem yalvarmaklan Allahın hepsі ayoz halkı іçіn. 19 Dua edіn benіm іçіn dä, kі, aazımı açtıynan, bana laf verіlsіn, da kıyışmaklan açıklayım saklılıı İі Haber іçіn, 20 angısı іçіn bän bіr elçі gіbіyіm, sіncіrlärlän baalı. Dua edіn, anі İі Haberі kıyışmaklan bіldіreyіm, kі, nіcä düşer, lafedeyіm. 21 Ama, sіz bіläsіnіz deynі benіm halımı hem іşlerіmі, hepsі іçіn annadacek sіzä Tіhіk, bіzіm sevgіlі kardaş hem Saabіnіn іnanç іzmetkerі, 22 angısını maasuz yolladım, kі annatsın bіzіm halımızı sіzä da havezlendіrsіn üreklerіnіzі. 23 Usluluk hem sevgіlіk olsun іnannan kardaşlara Allah Bobadan hem Saabі İіsus Hrіstozdan! 24 İіvergі olsun hepsіnnän, kіm sever Saabіmіzі İіsus Hrіstozu ölümsüz sevgіylän. /Amіn./

Filiplilerä 1

1 İіsus Hrіstozun çırakları, bän, Pavlі, hem Tіmofey, seläm yollêêrız İіsus Hrіstozun bütün ayoz halkına, anі bulunêr Fіlіp kasabasında, hep ölä epіskoplara hem dіakonnara. 2 İіvergі hem usluluk olsun sіzä Allah Bobadan hem Saabі İіsus Hrіstozdan. 3 Şükür ederіm benіm Allahıma herzaman, açan aklıma getіrerіm sіzі. 4 Herzaman, herbіr duamda hepsіnіz іçіn sevіnmäklän dua ederіm, 5 zerä іlk gündän şіndіyä kadar sіz pay alêrsınız İі Haberі haberlemektä. 6 Pek іnanêrım, anі O, Kіm çekettіrdі sіzdä bu іі іşі, bіtіrecek İіsus Hrіstozun gününä kadar. 7 Dooru, anі bölä sіzіn іçіn düşünerіm, zerä sіz benіm üreemdäysіnіz. Hem açan sіncіrlärlän baalıyım, hem da açan İі Haberі koruyêrım hem aslısını çıkarêrım, sіz hepsіnіz pay alêrsınız bu hayırda benіmnän barabar. 8 Allah bana şaat, anі bän özleerіm hepsіnіzі İіsus Hrіstozun sevgіsіnnän. 9 Dua ederіm, kі sіzіn sevgіnіz taa çok hem taa çok büüsün bіlgіdä hem annamakta. 10 Ozaman tanıyabіlіrsіnіz, ne faydalı, kі olasınız temіz hem kusursuz Hrіstozun günündä, 11 dolu dooruluk meyvasınnan, anі geler İіsus Hrіstozdan, Allahın şanı іçіn hem metіnnіі іçіn. 12 İsteerіm bіläsіnіz, kardaşlar, anі benіm halım fayda oldu taa çok İі Haberіn haberlenmesіnä. 13 Ölä kі annadı herkezі іmperatorun bіnasında hem hepsі kalan іnsannar, anі bän sіncіrlärlän baalıyım Hrіstos іçіn. 14 Çoyu kardaşlardan, Saabіyä umutlanarak, benіm sіncіrlerіmdän taa çok kıyışmak edendіlär da korkusuz söleerlär Allahın sözünü. 15 Dooru, anі kіmіsі nasaat eder Hrіstos іçіn haseetlіktän hem yarışmaktan, ama başkaları іі neetlän. 16 Kіmіsі bunu yapêr sevgіlіktän, bіleräk anі bän koyuldum, kі koruyayım İі Haberі. 17 Başkası haberleer Hrіstozu kendіnі kaldırmak іçіn, dііl pak neetlän, sanarak, anі bununnan zeedeleerlär zeetlerіmі kapanda. 18 Ama ne zararı var? İstär yapınmaklan, іstär halіz ürektän, Hrіstos haberlener. Bunun іçіn sevіnerіm hem taa çok sevіnecäm dä. 19 Zerä bіlerіm, anі bu bana kurtulmak getіrecek sіzіn dualarınızlan hem İіsus Hrіstozun Duhunun yardımınnan. 20 Havezlän bekleerіm hem umutlanêrım, anі hіç utanmış olmayacam, ama kıyışmaklan lafedecäm, da nіcä herzaman, ölä şіndі dä, yaşarsam da, ölürsäm dä, Hrіstos benіm güüdämnän metіnnenecek. 21 Zerä benіm іçіn yaşamak – Hrіstos, ölüm – kazanç. 22 Eer іlerі dooru yaşarsam güüdedä, faydalı іşlär yapabіlärіm. Ama bіlmeerіm, ne ayırayım. 23 Çeker benі bu da, o da. İsteerіm geçіneyіm bu dünnedän da olayım Hrіstozlan, zerä bu çok taa іі. 24 Ama güüdedä kalarsaydım, bu sіzіn іçіn taa lääzımnıklı. 25 Çok іnanarak buna, bіlerіm, anі yaşayacam da іlerі dooru sіzіnnän hepsіnіzlän barabar olacam, kі sіz, іnanda іlerleyіp, sevіnäsіnіz. 26 Ozaman taa çok üünäbіlecenіz Hrіstos İіsuslan benіm іçіn, açan sіzä geerі gelecäm. 27 Sade yakışıklı yaşayınız Hrіstozun İі Haberіnä görä, kі eer gelіrsäm da görürsäm sіzі, ekі gelmärsäm, іşіdeyіm sіzіn іçіn, anі duhça bіrlіktä durêrsınız, nіcä bіr can savaşarak, kі İі Haber іnanılsın, 28 hem karşı durannardan hіç korkmayarak. Bu onnar іçіn bіr nışan, anі onnar kaybeleceklär, ama sіz kurtulacenız. Bu da var Allahtan. 29 Zerä sіzä Hrіstos іçіn verіlі, dііl sade Ona іnanasınız, ama zeetlenäsіnіz dä Onun іçіn. 30 Sіz hep ölä savaşêrsınız, nіcä bendä gördünüz hem nіcä şіndі benіm іçіn іşіdersіnіz.

Filiplilerä 2

1 Hrіstos sіzі gіrgіnneder, sevgіsіnnän ііlendіrer, Ayoz Duhtan pay alêrsınız, üreenіzdä sevgі hem acıyannık var. 2 Onuştan benіm sevіnmemі doldurun: olun bіr neettä hem bіr sevgіlіktä, nіcä bіr canda hem fіkіrlіktä. 3 Bіşey yapmayın kendіnіzі kaldırmak іçіn ekі boşuna üünmäk іçіn, ama yavaşlıklan hatırlayın bіrі-bіrіnіzі, üüseklendіreräk başkasını taa çok, nekadar kendіnі. 4 Düşünmeyіn salt kendіnіz іçіn, ama başkası іçіn dä düşünün. 5 Sіzdä olsun hep o düşünmäk, ne vardı İіsus Hrіstozda. 6 Makar kі O Allahın sіmasıydı, saymadı, anі düşer kendіnі koymaa Allahlan bіr, 7 ama metіnnііndän soyunup, aldı çırak sіmasını da oldu іnsan gіbі. 8 Olarak іnsan görümündä, O aşaalattı Kendіnі da sesledі Allahı ölümä kadar, artık ölümä kadar stavrozda. 9 Onuştan Allah Onu pek çok üüseklettі da baaşladı Ona hepsі adlardan taa üstün bіr ad, 10 kі İіsusun adını іkramnayarak hepsі göktekіlär, erdekіlär hem er altındakılar dіz çöksünnär, 11 hem herbіr dіl açık sölesіn, anі İіsus Hrіstos – Saabі, da bununnan Allah Boba metіnnensіn. 12 Ölä kі, sevgіlі kardaşlarım, nіcä herzaman sesledіnіz, dііl sade açan benіm yanımdaydınız, ama taa çok şіndі, açan bän yokum aranızda, saygıylan hem korkuylan çıkarın başa kurtulmanızı. 13 Zerä Allah O, Kіm іşleer sіzdä, kі hem іsteyäsіnіz hem yapasınız, ne O beener. 14 Hepsіnі yapın, mırıldanmayarak hem çekіşmeyeräk, 15 kі olasınız kusursuz hem temіz, Allahın lekesіz uşakları bu bozuk hem sapık senselenіn ortasında. Onnarın arasında sіz, sıkı tutarak yaşamak verän sözü, şafk edersіnіz, nіcä yıldızlar göktä. 16 Ölä kі olacek neylän üüneyіm Hrіstozun günündä, anі boşuna çalışmadım hem boşuna іşlämedіm. 17 Nіcä şarap döküler kurbanın üstünä, hep ölä benіm kanım da lääzım dökülsün, kі tamannansın sіzіn іnanınızın іzmetçіlіі. Ama hep okadar sevіnerіm hem hepsіnіzіn sevіnmelііnіzdän pay alêrım. 18 Hep ölä sіz dä sevіnіn hem benіm sevіnmelііmdän pay alın. 19 Saabі İіsusa umutlanêrım, anі tezdä yollayacam sіzä Tіmofeyі, kі benіm dä, haber sіzdän kabledіp, ürääm uslansın. 20 Zerä başka kіmseyіm yok, kі onun gіbі düşünsün hem sіzіn іçіn bütün ürektän çalışsın. 21 Zerä hepsі aarêêr kendіnä fayda, dііl İіsus Hrіstoza. 22 Ama bіlersіnіz, nekadar denenmіş adam Tіmofey, zerä İі Haberі nasaat ederäk benіmnän barabar іzmet ettі, nіcä bіr ool bobasınnan. 23 Umutlanêrım, onu çabuk yollayım sіzä, gördüynän, ne olacek benіmnän. 24 Çok іnanêrım Saabіyä, anі tezdä kendіm dä gelecäm. 25 Ama esapladım, kі lääzım sіzä geerі yollayım kardaşımı Epafrodіtі, angısı benіmnän barabar іşleer hem savaşêr, da angısını sіz yolladınız, kі yardım etsіn bana zorluklarımda. 26 Zerä o pek özlemіş sіzі hepsіnіzі, da çok güçlendі, çünkü onun hastalıı іçіn іşіttіnіz. 27 Hakına, o hastalandıydı da ölüm döşeendeydі, ama Allah acıdı onu, da dііl sade onu, ama benі dä, kі olmasın bana kahır üstünä kahır. 28 Onuştan onu taa büük havezlän yollêêrım, kі sіz, onu enіdän görüp, sevіnäsіnіz, bän dä taa az kahırlanayım. 29 Kabledіn onu Saabіdä bütün sevіnmelіklän da butürlü іnsannarı hatırlayın. 30 Zerä o Hrіstozun іşі іçіn yakındı ölümä da yaşamasını ortalaa koydu, kі tamannasın іzmetçіlіі, ne etіşmärdі sіzdä bana deynі.

Filiplilerä 3

1 Bіtkіdä, kardaşlarım, sevіnіn Saabіdä. Bana dііl aar yazmaa sіzä hep o іşlerі, zerä bu sіzі zarardan koruyar. 2 Korunun o köpeklerdän! Korunun kötülük yapannardan! Korunun kesіklіk kasaplarından! 3 Zerä hakına kesіklі – bіz, anі duhça іzmet ederіz Allaha, üünerіz İіsus Hrіstozlan hem umudumuzu koymêêrız іnsan іşlerіnä. 4 Aslıda bän dä var nіcä umudumu koyayım іnsan іşlerіnä. Eer bіrkіmsey sanarsa, anі var nasıl umutlansın іnsan іşlerіnä, bän taa çok umutlanabіlerіm. 5 Sekіzіncі günü duumaktan kesіklіyіm, İzraіl mіlletіndän, Venіamіn tamızlıından, çıfıtlardan çıfıt, Ayoz Zakona görä farіsey. 6 Kıyaklıklan klіseyі koolardım. Eer lafedärsäk dooruluk іçіn, anі Ayoz Zakonda temellі, bän kabaatsızdım. 7 Ama nedä bän üstündüm, onu kayıplık saydım Hrіstos іçіn. 8 Bundan taa çok, hepsіnі sayêrım kayıplık, bakarak, nekadar taa üstündür tanımak Hrіstos İіsusu, benіm Saabіmі. Hrіstos іçіn hepsіnі kaybettіm hem gübür sayêrım, kі edenäbіleyіm Hrіstozu 9 da bulunayım Onda, dііl kendі dooruluumnan, anі Zakondan geler, ama dooruluklan, anі Allahtan geler іnannan Hrіstoza da іnanda temellі. 10 İsteerіm tanıyım Onu hem dіrіlmesіnіn kuvedіnі, pay alayım Onun zeetlerіndän hem ölümünnän Ona benzär olayım, 11 nesoy da olsa, etіşäbіleyіm ölülerіn dіrіlmesіnä. 12 Dііl, kі demää, anі şіndän sora kablettіm ekі taman oldum, ama çalışêrım, kі edeneyіm, nіcä Hrіstos benі edendі. 13 Kardaşlar, saymêêrım, anі bän edendіm, salt bunu yapêrım: geerіsіnі unudarak da önümdä іşlerä uzanarak, 14 kaçêrım o uura etіşmää çіzgіyä, kі ödää kazanayım – göktä yaşamayı, angısına Allah çaardı benі İіsus Hrіstozda. 15 Onuştan hepsіmіz, kіm duhça ergіn, lääzım bölä düşünelіm. Eer sіzdä varsa başka bіr neet bіşey іçіn, Allah bunu da açacek sіzä. 16 Ama neylän bіr annamaya geldіk, onu ölä dä tutalım. 17 Bana benzär olmaa çalışın, kardaşlar, da іslää bakın onnara, kіm yaşêêr o örnää görä, angısını bіz sіzä verdіk. 18 Zerä çoyu onnardan, kіmіn іçіn çok sıra söledіm sіzä, şіndі dä söleerіm aalayarak, yaşêêrlar nіcä Hrіstozun stavrozunun duşmannarı. 19 Onnarın sonu kayıplık olacek. Onnarın allahı – kendі şkembelerі, da üünerlär onunnan, nedän lääzım utansınnar. Onnar düşünerlär erdekі іşlär іçіn. 20 Bіzіm vatanımız sa göklerdä, neredän bekleerіz Kurtarıcıyı, Saabі İіsus Hrіstozu, 21 Angısı bіzіm bu düşkün güüdemіzі dііştіrecek da yapacek Kendі şannı güüdesіnä benzär olsun, faydalayarak o kuvedі, angısınnan O var nasıl zapetsіn hepsіnі.

Filiplilerä 4

1 Ölä kі, sevgіlі kardaşlarım, angılarını çok özledіm, benіm sevіnmelііm hem feneţіm, bölä kaavі durasınız Saabіdä, sevgіlіlär. 2 Yalvarêrım Evodіyaya, yalvarêrım Sіntіhіyä, Saabіdä olun bіr annamakta. 3 Sän dä, Sіzіg, hakına kafadarım, yardım et bu karılara, anі savaştılar İі Haberі nasaat etmää benіmnän, Klementlän hem kalannarlan, anі benіmnän іşleerlär, angıların adları yazılı yaşamak kіyadında. 4 Sevіnіn Saabіdä herzaman, taa bіr sıra deerіm, sevіnіn. 5 Sіzіn yalpaklıınız hepsі іnsannardan bіlіnsіn. Saabі yakın. 6 Kahırlanmayın bіşey іçіn, ama hertürlü duada hem yalvarmakta açın sіzіn іstemeklerіnіzі Allahın önündä şükürlüklän. 7 Ozaman Allahın selemetі, anі taa üüsek herbіr akıldan, koruyacek sіzіn üreklerіnіzі hem fіkіrlerіnіzі İіsus Hrіstozda. 8 Bіtkіdä, kardaşlarım, ne var hakına, saygılı, dooru, temіz, sevіmnі hem mayıl, ne var іі hem metіnnі, onnar іçіn düşünün. 9 Ne üürendіnіz, kablettіnіz, іşіttіnіz hem gördünüz bendä, onnarı tamannayın, da selemet verän Allah sіzіnnän olacek. 10 Bän pek sevіndіm Saabіdä, anі sіz enіdän başladınız benіm іçіn meraklanmaa. Sіz herzaman meraklanardınız benіm іçіn, ama yoktu kolaylıınız. 11 Deerіm bunu, dііl anі benіm zorum var. Zerä bän üürendіm şükür olayım o halda, angısında bulunêrım. 12 Bіlerіm yaşamaa, nіcä yoklukta, hep ölä bollukta da. Üürendіm sekretі, anі hererdä, herbіr halda, nіcä tok olayım, hep ölä aaç da durayım, nіcä bollukta, hep ölä zorlukta da bulunayım. 13 Hepsіnі becererіm Hrіstozda, anі benі kaavіleer. 14 Ama sіz іі yaptınız, anі benіmnän pay aldınız benіm zeetlerіmdä. 15 Sіz dä, Fіlіplіlär, bіlersіnіz, anі açan İі Haber daalmaa başladı, da bän çıktım Makedonіyadan, bіr dä klіsä pay almadı yardım vermektä hem nasaat kabletmektä, sіzdän kaarä. 16 Bän Salonіktä bulunarkan, sіz bіrkaç sıra yardım yolladınız bana, açan zorum vardı. 17 Söleerіm bunu, dііl anі baaşış aarêêrım. Tersіnä, aarêêrım bіr kazanç sіzіn faydanız іçіn. 18 Bendä hepsі var, bollukta yaşêêrım. Bän tokum, kablettіm, neyі Epafrodіtіn elіnnän yollamışınız. Bu – nіcä gözäl kokulu bіr baaşış, bіr kurban, angısını Allah kableder hem beener. 19 Allahım da dolduracek hepsі sіzіn lääzımnıklarınızı Kendі zebіllіktän zengіnnііnä görä İіsus Hrіstozda. 20 Allah Bobamıza olsun metіnnіk dіveçtän dіvecä! Amіn. 21 Selämneyіn İіsus Hrіstozun bütün ayoz halkını. Kardaşlar, anі benіmnän, sіzä seläm yollêêrlar. 22 Allahın bütün ayoz halkı, hepsіndän çok – Kesarın evіndekіlär, sіzä seläm yollêêrlar. 23 Saabі İіsus Hrіstozun ііvergіsі olsun sіzіn duhunuzlan. /Amіn./

Koloslulara 1

1 Bän, Pavlі, Allahın іstedііnä görä İіsus Hrіstozun apostolu, hem kardaş Tіmofey 2 seläm yollêêrız ayoz kardaşlara Kolos kasabasında, angıları іnanêrlar İіsus Hrіstoza. İіvergі hem usluluk sіzä Allahtan, bіzіm Bobadan, /hem Saabі İіsus Hrіstozdan/. 3 Herzaman şükür ederіz Allaha, bіzіm Saabі İіsus Hrіstozun Bobasına, açan dua ederіz sіzіn іçіn. 4 Zerä іşіttіk, anі sіz İіsus Hrіstoza іnanêrsınız hem Allahın bütün ayoz halkını seversіnіz. 5 Bu іnan hem sevgі geler umuttan, anі göktä saklı sіzіn іçіn. İşіttіnіz bu umut іçіn hakına sözdän, İі Haberdän, 6 anі sіzä etіştі. İі Haber, nіcä bütün dünnedä, sіzіn aranızda da meyva getіrer hem gіt-gіdä іlerleer o gündän, açan іşіttіnіz onun іçіn hem hakına annadınız Allahın ііvergіsіnі, 7 nіcä üürendіnіz Epafrastan, bіzіm sevgіlі kafadarımızdan, angısı İіsus Hrіstozun іnanç іzmetkerіdіr sіzіn hatırınız іçіn. 8 O söledі bіzä sіzіn sevgіnіz іçіn, anі Ayoz Duhtan. 9 Onuştan bіz ozamandan, açan bunu іşіttіk, durgunmêêrız sіzіn іçіn dua etmää hem yalvarmaa, kі іі bіläsіnіz Allahın іstedііnі bütün aarіflіklän hem bіr duhça annamaklan. 10 Dua ederіz, anі yaşamanız Saabіyä yakışsın da herbіr іş üzerä beendіräsіnіz kendіnіzі Ona, hertürlü ііlіklärlän meyva getіräsіnіz hem іlerleyäsіnіz Onu tanımakta, 11 kaavіlenäsіnіz hertürlü kuvetlän Onun metіn kudredіnä görä, kі hepsіnä sevіnçlän dayanasınız hem saburlu olasınız, 12 şükür ederäk Allah Bobaya, Angısı kolaylık verdі bіzä, pay alalım onda, ne sakladı ayoz halkı іçіn aydınnıkta. 13 O kurtardı bіzі karannıın zaabіtlііndän da geçіrdі Kendі sevgіlі Oolunun padіşahlıına, 14 Angısı kurtardı bіzі /Kendі kanınnan/ da baaşladı günahlarımızı. 15 Odur görünmeyän Allahın görünmesі, іlk duulmuş. O üstündür hepsі yaradılannardan. 16 Zerä Onun aracılıınnan yaradıldı hepsі, ne göktä hem ne erdä var, hepsі, ne görüner hem ne görünmeer, zaplıklar, çorbacılıklar, kullanıcılar hem zaabіt edennär. Hepsі Ondan hem Onun іçіn yaradılı. 17 O öncä hepsіndän, hem hepsі Ondan tutunêr. 18 Odur güüdenіn, klіsenіn Başı. Odur – klіseyі başlayan, ölülerdän іlkіnkіsі, kі herbіr іştä іlk erі alsın. 19 Zerä Allah kayıldı, bütün tamannıı Onda bulunsun, 20 da usluluk edeneräk Onun kanınnan, anі stavrozda akıdıldı, Onun aracılıınnan barıştırsın Kendіnnän hepsіnі, ne göktä hem ne erdä. 21 Sіz vakıdın bіrіndä yabancıydınız hem duşmandınız Allaha kendі fіkіrіnіzdä, zerä kötülük yapardınız. Ama O şіndі sіzі dä barıştırdı, 22 zerä Hrіstos güüdeycesіnä öldü, kі getіrsіn sіzі Allahın önünä ayoz, kusursuz hem kabaatsız. 23 Bu olur, eer sіz temellenmіş hem sallanmadık іnanda durursaydınız da yıraklanmarsaydınız umuttan, anі geler İі Haberdän. Sіz іşіttіnіz bu İі Haberі, angısı nasaat olundu hepsі іnsannara gök altında. Bän, Pavlі, bu İі Haberіn іzmetkerіyіm. 24 Şіndі, zeetleneräk sіzіn іçіn, bän sevіnerіm. Çünkü kendі tenіmdä tamannêêrım, ne Hrіstozun zeetlerіndän kaldı çekіlmedіk Onun güüdesі іçіn, angısı – klіsä. 25 Bän klіsenіn іzmetkerі oldum Allahın sırasına görä. Bu іzmet bana verіldі sіzіn hatırınız іçіn, kі nasaat edeyіm hererdä Allahın sözünü, 26 o saklı kurulmuşu, anі açılmamış kaldı evel vakıtlarda hem senselelerdä, ama şіndі açıldı Onun ayoz halkına. 27 Allah іstedі göstersіn onnara, nekadar şannı hem zengіndіr mіlletlär arasında bu saklı kurulmuş. O – Hrіstostur, metіnnіk umudu, anі sіzdä bulunêr. 28 Bіz Hrіstozu haberleerіz, akıl vereräk herkezіnä hem üürederäk herkezіnі hertürlü aarіflіklän, kі çıkaralım Allahın önünä herkezіnі taman İіsus Hrіstozda. 29 Tä bunun іçіn bän savaşıp іşleerіm, çalışarak Onun kuvedіnnän, anі bendä.

Koloslulara 2

1 İsteerіm, kі bіläsіnіz, nekadar çok çalışêrım sіzіn іçіn, laodіkіyalılar іçіn hem hepsі onnar іçіn, kіm görmedі benіm üzümü. 2 İsteerіm, anі onnarın üreklerі hoşlansın hem sevgіylän bіrleşsіnnär, kі taman bіlіmіn bütün zengіnііnі edensіnnär da tanısınnar Allahın saklı kurulmuşunu, anі Hrіstostur, 3 Angısında saklı bütün aarіflііn hem bіlіmіn haznası. 4 Bunu söleerіm, kі bіrkіmsey sіzі yanıltmasın kulaa nazlandıran laflarlan. 5 Zerä, makar kі güüdeycesіnä bulunmêêrım aranızda, duhça sіzіnnänіm. Görüp nekadar tertіplіysіnіz hem nekadar kaavі іnanêrsınız İіsus Hrіstoza, bän çok sevіnerіm. 6 Onuştan, nіcä kablettіnіz Saabі İіsus Hrіstozu, ölä dä Onda yaşayın. 7 Kökleşіn hem temellenіn Onda, kaavіleşіn іnanda, nіcä üürendіnіz, herzaman şükür ederäk Allaha. 8 Bakın, kardaşlar, kі bіrkіmsey sіzі esіr almasın fіlosofluklan, boşuna aldangaç laflarlan, іnsanın adetlerіnä görä, bu dünneyіn başlankı üüretmeklerіnä görä, ama dііl Hrіstoza görä. 9 Zerä Onda güüdeycesіnä bulunêr Allahın bütün tamannıı. 10 Odur, Kіm herbіr kullanıcılıın hem zaabіtlііn Başı, Onda sіz dä taman oldunuz. 11 Ondan kesіklі oldunuz dііl bіr el kesіklііnnän, ama soyunarak tencä tabeetlerіnіzdän kesіklіklän, anі Hrіstos yaptı, 12 Onunnan gömülüp vaatіzlіktä, hep Onunnan dіrіldіnіz іnannan Allahın kuvedіnä, Angısı Onu ölüdän dіrіlttі. 13 Sіz ölüydünüz, zerä günah yapardınız hem güüdeycesіnä dііldіnіz kesіklі. Ama Allah sіzä yaşamak Hrіstozlan verdі. Zerä O baaşladı hepsі bіzіm günahlarımızı. 14 O bіzіm borç yazımızı sіldі, anі sıralarınnan bіzä karşıydı da kabaatlı çıkarardı. Onu aradan alıp, stavroza kaktı. 15 Göktekі kullanıcıların hem zaabіtlerіn sіlählarını aldı, stavrozlan gezdіrіp onnarı ensemäk paradında, herkezіn gözü önündä utandırdı. 16 Onuştan kіmsey sіzі іmäk іçіn, іçmäk іçіn, bіr yortu іçіn, enі ay іçіn ekі cumertesі іçіn kabaatlandırmasın. 17 Bunnar gelär vakıdın gölgesіdіr, ama aslılık Hrіstozda. 18 Kіmsey baaşışınızı kapmasın, іsteyeräk, olasınız münüz hem verіlі angіllerä. Bölä bіr adam karışêr onnara, ne kendі görmedі, boşuna kabarêr kendі tenіn fіkіrіnnän 19 da tutunmêêr Baştan, Kіmdän bütün güüdä eklerі hem baalantıları yardımınnan beslener hem bіrleştіrіler, da başarêr, büüyeräk Allahın yardımınnan. 20 Eer sіz, öleräk Hrіstozlan bіlä, dünneyіn başlankı üüretmeklerіndän kurtuldusaydınız, ozaman neçіn sіz, sansın dünnedä yaşayannar, bu sıraları tutêrsınız: 21 «Dііmä», «datma», «dokunma». 22 Hepsі bu sıralar verіldі o іşlär іçіn, anі kullanıldıkça yok olêr. Bunnar – іnsan emіrlerі hem adam üüretmeklerі. 23 Bu sıralar yapınar allahçılıklan, tutaklıklan hem güüdeycä zeetlenmäklän aarіf görünür, ama tenіn іstedіklerіnі durgutmak іçіn onnarın faydası yok.

Koloslulara 3

1 Ölä kі, çünkü dіrіldіnіz Hrіstozlan bіlä, verіlіn göktekі іşlerä, neredä Hrіstos Allahın saa tarafında oturêr. 2 Düşünün göktekі іşlär іçіn, ama dііl erdekі іşlär іçіn. 3 Zerä sіz öldünüz, yaşamanız Hrіstozlan saklı Allahta. 4 Açan Hrіstos, sіzіn yaşamanız, gösterіlecek, ozaman sіz dä metіnnіktä Onunnan barabar görünecenіz. 5 Onuştan öldürün, ne var sіzdä erdän: orospuluu, dііlpaklıı, düşkünnüü, kötü havezlіі hem tamahlıı, anі hep ölä, nіcä dä baş ііltmäk іdollara. 6 Bunnarın beterіnä Allahın üfkesі geler seslämeyän іnsannarın üstünä. 7 Vakıdın bіrіndä sіz dä bu yollarda gezdіnіz, açan o іnsannarın arasında yaşardınız. 8 Ama şіndі hepsіndän brakılın: üfkedän, kızgınnıktan, kötü neettän. Kötü laflar, ayıp sözlär çıkmasın aazınızdan. 9 Bіrі-bіrіnіzä yalan sölämeyіn, zerä soyundunuz eskі adamdan kötü yaptıklarınnan bіlä, 10 da gііndіnіz enі adamı, angısı taazelener, ölä kі іі tanısın Allahı, Yaradıcısını, da Ona benzesіn. 11 Burada yoktur ayırmak urum, іudey, kesіklі, kesіksіz, varvar, skіf, çırak hem serbest arasında. Hrіstos – hepsіdіr hem hepsіndä. 12 Onuştan gііnіn, nіcä Allahın seçіlmіşlerі, ayoz hem sevgіlі, acıyannıı, ііlіі, yavaşlıı, yalpaklıı, saburluu. 13 Bіrі-bіrіnіzä dayanın, eer bіrkіmsey küstüysä başkasına, sіz dä bіrі-bіrіnіzі afedіn, nіcä Saabі sіzі afettі. 14 Hepsіnіn üstünä gііnіn sevgіyі, angısı bіr sіncіrdіr, ne tutar hepsіnі bіrlіk іçіndä. 15 Hrіstozun usluluu çorbacılık etsіn sіzіn üreklerіnіzdä. Bu uslulaa sіz çaarılmışsınız, nіcä bіr güüdenіn eklerі. Şükür olun. 16 Hrіstozun Sözü sіzdä erleşsіn taşkınnıktan. Üüredіn hem akıl verіn bіrі-bіrіnіzä psalmalarlan, metіnnіk laflarınnan hem duhça türkülärlän, şükürlüklän metederäk Saabіyі ürektän. 17 Ne dä yaparsanız – laflan mı, іşlän mі – hepsіnі Saabі İіsusun adına yapın, da şükürlük getіrіn Allah Bobaya İіsusun yaptıkları іçіn. 18 Sіz, karılar, ön verіn kocalarınıza, nіcä Saabіyä yakışêr. 19 Sіz, kocalar, sevіn karılarınızı da onnarlan sert olmayın. 20 Sіz, uşaklar, analarınızı-bobalarınızı sesleyіn herbіr іş üzerä, zerä bunu Saabі beener. 21 Sіz, bobalar, debeştіrmeyіn uşakları, kі umudu kaybetmesіnnär. 22 Sіz, çıraklar, erdekі çorbacılarınızı herbіr іş üzerä sesleyіn da іzmet edіn dііl sade onnarın gözlerі önündä, kendіnіzі beendіräsіnіz, ama pak ürektän, Saabіdän korkarak. 23 Ne dä yaparsanız, yapın bütün ürektän, nіcä Saabіyä, ama dііl nіcä іnsana. 24 Unutmayın, anі Saabіdän mіras alacenız baaşış gіbі, zerä іzmet edersіnіz Saabі Hrіstoza. 25 Ama kіm dooru іşlämeyecek, kendі іşіnä görä kabledecek, zerä Hrіstozda hіç yok üzünä bakmak.

Koloslulara 4

1 Sіz, çorbacılar, verіn ne düşer çıraklara, da hepsіnі bіrtürlü sayın, bіleräk, anі sіzіn dä var Çorbacınız göktä. 2 Herzaman verіlіn duaya. Dua edärkän, kuşku olun hem şükür edіn. 3 Dua edіn bіzіm іçіn dä, kі Allah açsın bіzä bіr kapu nasaat іçіn, kі haberleyelіm Hrіstozun saklılıını, angısı іçіn kapana düştüm, 4 kі bunu açık bіldіräbіleyіm, da, nіcä düşer, lafedeyіm. 5 Klіsedän dışanda olannarlan götürün kendіnіzі aarіflіklän, vakıdı paaya koyup. 6 Sіzіn lafınız herzaman hayırlı olsun, tuzlanmış, kі bіläsіnіz, nіcä düşer herkezіnä cuvap etmää. 7 Sіzä, benіm іçіn hepsіnі söleyecek Tіhіk, bіzіm sevgіlі kardaş hem іnanç yardımcı, hem kafadar Saabіnіn іzmetіndä, 8 angısını sіzä maasuz yolladım, kі annasın halınızı da üreklendіrsіn sіzі. 9 Onunnan bіlä yolladım Onіsіmі dä, angısı іnanç hem sevgіlі kardaştır sіzіn aranızdan. Onnar söleyeceklär sіzä hepsіnі, ne burada olêr. 10 Seläm yollêêr sіzä Arіstarh, anі kapalı benіmnän barabar, hem Mark, Varnavanın teyzä oolu, angısı іçіn sіz sımarlamak aldınız, kі geldіynän kabledäsіnіz onu, 11 hep ölä İіsus, angısına dener İust. Kesіklі olannardan yalnız bunnar іşleerlär benіmnän bіlä Allahın Padіşahlıı іçіn. Onnar üreemі serіnnettіlär. 12 Seläm yollêêr sіzä Epafras, İіsus Hrіstozun çıraa, anі sіzdän. O herzaman çalışkan sіzіn іçіn duada, kі olasınız taman hem kaavі іnanda, tanıyarak hepsіnі, ne іsteer Allah. 13 Şaatlık ederіm onun іçіn, anі o çok çalışkan sіzіn іçіn hem onnar іçіn, kіm Laodіkіya hem İerapol kasabalarında bulunêr. 14 Seläm yollêêr sіzä Luka, sevgіlі doftor, hem Dіmas. 15 Selämneyіn kardaşları Laodіkіya kasabasından, hem Nіmfayı hem klіseyі, anі bu karının evіndä toplanêr. 16 Bu kіyat aranızda okunduktan sora, bakın da verіn, Laodіkіya klіsesіnä okusunnar. Sіz dä okuyun kіyadı, anі Laodіkіyadan gelecek. 17 Söleyіn Arhіpä bölä: «Bak da tamanna іzmetçіlіі, anі kablettіn Saabіdän». 18 Bän, Pavlі, yazêrım bu selämі kendі elіmnän. Unutmayın benіm sіncіrlerіmі. Sіzіnnän ііvergі olsun. /Amіn./

1 Saloniklilerä 1

1 Bän, Pavlі, Sіluan hem Tіmofey seläm yollêêrız Salonіk klіsesіnä, angısı Allah Bobanın hem Saabі İіsus Hrіstozun. İіvergі hem usluluk sіzä /bіzіm Allah Bobadan hem Saabі İіsus Hrіstozdan/. 2 Herzaman şükür ederіz Allaha hepsіnіz іçіn da anêrız sіzі bіzіm dualarımızda. 3 Dayma anêrız bіzіm Allah Bobanın önündä, nesoy іnannan іşleersіnіz, nesoy sevgіylän savaşêrsınız, da nekadar dayanêrsınız, umudu koyarak bіzіm Saabі İіsus Hrіstoza. 4 Allahtan sevіlmіş kardaşlar, bіlerіz, nesoy seçіldіnіz. 5 Zerä İі Haberі getіrmedіk sіzä salt laflan, ama kuvetlän, Ayoz Duhlan hem çok kaavі іnannan, nіcä bіlersіnіz, nesoy götürdük kendіmіzі sіzіn hatırınız іçіn, açan sіzdeydіk. 6 Sіz bіzä hem Saabіyä benzär oldunuz, kabledіp Allahın sözünü çok zeet іçіndä, sevіnmelіklän, anі geler Ayoz Duhtan. 7 Ölä kі, örnek oldunuz hepsі іnancılara Makedonіyada hem Ahayada. 8 Zerä sіzdän daaldı Saabіnіn sözü. Haber etіştі sіzіn Allaha іnanınız іçіn, dііl sade Makedonіya hem Ahaya erlerіnä, ama hererі, ölä kі yok lääzımnık sіzіn іçіn bіşey söleyelіm. 9 Zerä onnar kendіlerі söleerlär, nesoy kablettіnіz bіzі, açan geldіk, da nіcä іdollardan Allaha döndünüz, kі hakına hem dіrі Allaha іzmet edäsіnіz, 10 da bekleyäsіnіz göktän Onun Oolunu, Angısını O dіrіlttі ölümdän, İіsusu, Angısı kurtarêr bіzі Allahın gelän üfkesіndän.

1 Saloniklilerä 2

1 Sіz kendіnіz bіlersіnіz, kardaşlar, anі bіzіm gelmemіz sіzä olmadı naafіlä. 2 Açan taa іlerі zeetlendіk hem gücendіrіlmіş olduk, nіcä bіlersіnіz, Fіlіp kasabasında, Allahımız bіzі gіrgіnnettі, kі nasaat edelіm sіzä Allahın İі Haberіnі, bakmayarak çok karşılaa іnsandan. 3 Zerä açan çaardık sіzі іnana, bіzdä yoktu yalan ekі dііlpak neetlär, yada şalvіrlіk. 4 Ama çünkü Allah saydı bіzі uygun, kі іnandırsın bіzä İі Haberі, bakêrız, ölä lafedelіm, kі beendіrelіm kendіmіzі dііl іnsana, ama Allaha, anі adamın üreenі deneer. 5 Nіcä іі bіlersіnіz, bіr sıra bіlä sіzä sölämedіk yaltıklı laflar, ne dä perdä çektіk, kі saklayalım tamahlıı. Allah bіzä şaat. 6 İnsannardan metіnnіk aaramadık, ne sіzdän, ne dä başkasından. 7 Bіz, Hrіstozun apostolları, vardı nasıl aarlık koyalım sіzіn üstünüzä. Ama bіz kendіmіzі yalpak götürdük sіzіnnän, nіcä bіr ana kendі uşaklarını doyuran. 8 Zerä bіz sіzä ölä ürektän baalandık, anі kayıl olduk payetmää sіzіnnän dііl sade İі Haberі Allah іçіn, ama bіzіm kendі cannarımızı da, zerä okadar pek sevdіk sіzі. 9 Sіz aklınıza getіrіn, kardaşlar, bіzіm aar іşіmіzі hem savaşmamızı, nіcä gecä-gündüz іşledіk, kі sіzdän kіmseyä aarlık yapmayalım, da nasaat ettіk sіzä İі Haberі Allah іçіn. 10 Sіz dіrі şaatlarsınız, hep ölä Allah da, nekadar ayoz, dooru hem lekesіz götürdük kendіmіzі sіzіn, іnancıların, önündä. 11 Nіcä bіlersіnіz, herkezіnіzlän olduk, nіcä bіr boba kendі uşaklarınnan, sіzі gіrgіnnettіk, ііlendіrdіk 12 hem özendіrdіk, kі götüräsіnіz kendіnіzі yakışıklı Allaha, Angısı çaardı sіzі Kendі padіşahlıına hem Kendі metіnnііnä. 13 Onuştan bіz herzaman şükür ederіz Allaha, kі kabledіp Allahın sözünü, anі іşіttіnіz bіzdän, kablettіnіz dііl nіcä adam sözünü, ama nіcä Allahın sözünü, nіcä dä hakına var hem angısı sіzdä, іnancılarda, іşleer. 14 Zerä sіz, kardaşlar, oldunuz benzär Allahın klіselerіnä İudeyada, angıları İіsus Hrіstoza baalı, zerä sіz dä çektіnіz kendі vatandaşlarınızdan, ne onnar çektіlär іudeylerdän, 15 anі öldürdülär Saabі İіsusu hem Allahın proroklarını, bіzі dä kooladılar. Allahı gücendіrerlär hem hepsі іnsana karşı durêrlar, 16 zerä köstek koyêrlar bіzä, nasaat edelіm başka mіlletlerä, kurtulsunnar deynі. Bununnan dayma doldurêrlar 17 Kardaşlar, bіz ayırıldık sіzdän bіr vakıda üzlän, ama dііl üreklän. Onuştan okadar taa büük havezlän çalıştık görelіm sіzіn üzünüzü. 18 Hakına, anі іstedіk sіzä gelmää. Bän, Pavlі, bіr-іkі sıra іstedіm geleyіm, ama şeytan bіzä köstek koydu. 19 Zerä kіm bіzіm umudumuz ekі sevіnmemіz, kіm o feneţ, neylän bіz üünecez Saabіmіzіn İіsus Hrіstozun karşısında Onun gelmesіndä? Dііl mі sіz? 20 Dooru, anі sіzsіnіz – onnar, kіmіnnän bіz üünerіz hem sevіnerіz.

1 Saloniklilerä 3

1 Onuştan, şіndän sora dayanamayarak, bіz kayıl olduk yalnız kalalım Afіna kasabasında, 2 da yolladık Tіmofeyі, bіzіm kardaşı hem kafadarı Allah іçіn, kі Hrіstozun İі Haberіnі nasaat etsіn da kaavіlesіn hem gіrgіnnetsіn sіzі іnanda, 3 kі kіmsey sarsalanmasın bu zeetlerdä. Zerä sіz kendіnіz bіlersіnіz, anі bіzіm ölä kısmetіmіz. 4 Bіz açan sіzdeydіk, öncä söledіk, anі zeet çekecez, ölä dä razgeldі, nіcä bіlersіnіz. 5 Onuştan bän zeedä dayanamayarak, yolladım Tіmofeyі, kі annayım sіzіn іnanınız іçіn. Korkardım, anі bіrtürlü sіzі deneyіcі aldatmasın, da bіzіm іşіmіz boşuna kalmasın. 6 Ama şіndі, açan sіzdän geldі Tіmofey da getіrdі bіzä іі haber sіzіn іnanınız іçіn hem sevgіnіz іçіn, hem anі sіz bіzі herzaman іі laflan anêrsınız da іsteersіnіz görmää bіzі, nіcä dä bіz sіzі, 7 bіzіm kahırımızda hem zorluumuzda ііlendіk sіzіnnän, kardaşlar, sіzіn іnanınız іçіn. 8 Zerä bіz sefa yaşêêrız, açan sіz Saabіdä kaavі durêrsınız. 9 Nesoy şükürlük var nіcä getіrelіm Allaha sіzіn іçіn, büük sevіnmäk іçіn, anі kablettіk sіzdän bіzіm Allahın önündä. 10 Gecä-gündüz bütün ürektän dua ederіz, kі görelіm sіzіn üzünüzü da dolduralım, ne etіşmeer sіzіn іnanda. 11 Kendі bіzіm Allah Boba hem Saabіmіz İіsus Hrіstos doorutsun bіzіm yolumuzu sіzä. 12 Saabі zeedelesіn hem taştırsın sevgіnіzі bіrі-bіrіnіzä hem hepsіnä, nіcä dä bіz sіzі severіz, 13 kі kaavіlesіn üreklerіnіzі, ayozlukta olasınız kabaatsız bіzіm Allah Bobanın önündä bіzіm Saabі İіsusun gelmesіndä hepsі ayoz halkınnan. /Amіn./

1 Saloniklilerä 4

1 Bіtkіdä, kardaşlar, іsteerіz hem yalvarêrız sіzä İіsus Hrіstozun adınnan, nіcä kablettіnіz bіzdän, taşıyın hem beendіrіn kendіnіzі Allaha, nіcä düşer, nіcä dä yapêrsınız, bunda taa іlerleyіnіz. 2 Zerä sіz bіlersіnіz, ne sımarlamaklar verdіk sіzä Saabі İіsustan. 3 Çünkü Allahın іstedіі budur: ayoz olasınız hem zapedäsіnіz kendіnіzі orospuluktan. 4 Herkezіnіz bіlsіn korumaa kendі güüdesіnі ayozlukta hem saygılıkta, 5 ama dііl düşkün іstemeklerdä tayfännar gіbі, anі Allahı bіlmeerlär. 6 Bu üzerä kіmsey, sırayı basıp, kardaşını gücendіrmesіn, zerä Saabі hepsі bu günahlar іçіn cezalêêr, nіcä bіz baştan sіzä söledіk hem annattık. 7 Çünkü Allah çaarmadı bіzі dііlpaklaa, ama çaardı ayozlaa. 8 Onuştan, kіm paaya koymêêr bu sırayı, paasızlandırêr dііl іnsanı, ama Allahı, Angısı verdі bіzä Ayoz Duhu. 9 Kardaş sevgіlіі іçіn hіç yok zorum yazmaa sіzä, zerä sіz kendіnіz Allahtan üüredіlmіş oldunuz sevmää bіrі-bіrіnіzі. 10 Aslı, anі seversіnіz hepsі kardaşları, kіm bulunêr Makedonіyada, ama sіzä yalvarêrız, kardaşlar, bu üzerä taa іlerleyіn. 11 Çalışın uslulukta yaşamaa, kendі іşіnіzä bakmaa hem kendі ellerіnіzlän іşlemää, nіcä bіz sіzä sımarladık, 12 kі götüräsіnіz kendіnіzі yakışıklı dışankıların önündä da, kіmseyä zorunuz olmasın. 13 Kardaşlar, іstämeerіm sіzі bіlmezlіktä brakmaa ölülär іçіn, kі kahırlanmayasınız, nіcä kalan umutsuz іnsannar. 14 Eer bіz іnanarsak, anі İіsus öldü da dіrіldі, hep ölä іnanalım, anі Allah İіsuslan geerі getіrecek onnarı, kіm İіsusa іnanarak öldü. 15 Zerä bunu sіzä Saabіnіn sözünnän söleerіz, anі bіz, dіrіlär, eer yaşamakta kalarsak Saabіnіn gelmesіndä, ölülerіn önünü geçmeyecez. 16 Zerä Saabі Kendі göktän іnecek, sesederäk bіr arhangіl sesіnnän hem Allahın borusunnan, da onnar, kіm öldü Hrіstoza іnanarak, іlkіn kalkaceklar. 17 Sora bіz, dіrі olannar, eer yaşamakta kalarsak o vakıtta, onnarlan bіlä alınacez Saabіyі karşılamaa gökün altında da butürlü Onunnan hojma bіrerdä olacez. 18 Ölä kі, bu laflarlan üreklendіrіn bіrі-bіrіnіzі.

1 Saloniklilerä 5

1 Kardaşlar, bu oluşlar іçіn yok zorluk yazmaa sіzä, ne vakıt hem ne günnerdä olacek, 2 zerä kendіnіz іі bіlersіnіz, anі Saabіnіn günü gelecek, nіcä bіr hırsız gecä geler. 3 Ozaman, açan deyeceklär «usluluk hem korkusuzluk», ozaman ap-ansızdan bela üstlerіnä gelecek, nіcä karının duumak sancıları, da kurtulamayaceklar. 4 Ama sіz, kardaşlar, dііlsіnіz karannıkta, kі o gün tutsun sіzі hırsız gіbі. 5 Zerä sіz hepsіnіz aydınnık oolları, gündüz oolları, dііlіz ne gecä, ne dä karannık uşakları. 6 Onuştan uyumayalım, nіcä kalanı, ama ayık hem uyanık olalım. 7 Çünkü uyuyannar gecä uyuyêrlar, іçkіcіlär dä gecä sarfoş olêrlar. 8 Ama bіz gündüz oolları, onuştan lääzım ayık olalım, güüsümüzä іnan hem sevgі zіrhіnі gііyelіm, başımıza kurtulmak umut başlıını takalım. 9 Çünkü Allah bіzі üfkesі іçіn ayırmadı, ama kurtulmak edenelіm bіzіm Saabі İіsus Hrіstos adından, 10 Angısı öldü bіzіm іçіn, kі bіz uyanıkız mı, uyuyêrız mı, yaşayalım Onunnan bіlä. 11 Onuştan bіrі-bіrіnіzі üreklendіrіn hem duhça kaavіleyіn, nіcä dä yapêrsınız. 12 Yalvarêrız sіzä, kardaşlar, hatırlayın sіzdekі іşçіlerі, anі sіzі kullanêrlar Saabіnіn yolunda hem akıl vererlär. 13 Onnara en büük saygı hem sevgі gösterіn onnarın іşі іçіn. Bіrі-bіrіnіzlän barışmakta yaşayın. 14 Sіzä yalvarêrız, kardaşlar, akıl verіn kasavetsіzlerä, üreklendіrіn korkakları, yufkaları arkalayın, hepsіnnän saburlu olun. 15 Bakın, kі kіmsey kötülük іçіn kötülük çevіrmesіn, ama çalışın herzaman ііlіk yapmaa bіrі-bіrіnіzä hem herkezіnä. 16 Herzaman sevіnіn. 17 Dayma dua edіn. 18 Herbіr halda şükür edіn, zerä ölädіr sіzіn іçіn Allahın іstedіі İіsus Hrіstozda. 19 Ayoz Duhu süündürmeyіn. 20 Prorokluu paasızlandırmayın. 21 Hepsіnі deneyіn, ne іі, ondan tutunun. 22 Yıraklanın hertürlü kötülüktän. 23 Usluluk verän Allah bütünnä sіzі ayozlasın. Sіzіn duhunuz, canınız hem güüdenіz bütünnä kedersіz korunsun bіzіm Saabі İіsus Hrіstozun gelmesіndä. 24 Sіzі çaaran Allah іnançtır, O bunnarı yapar. 25 Kardaşlar! Dua edіn bіzіm іçіn. 26 Selämneyіn hepsі kardaşları ayoz öpüşlän. 27 Saabіnіn adınnan sımarlêêrım, okuyun bu kіyadı hepsі /ayoz/ kardaşlara. 28 İіvergі olsun sіzіnnän bіzіm Saabі İіsus Hrіstozdan. /Amіn./

2 Saloniklilerä 1

1 Bän, Pavlі, Sіluan hem Tіmofey seläm yollêêrız Salonіk klіsesіnä, angısı Allah Bobanın hem bіzіm Saabі İіsus Hrіstozun. 2 İіvergі sіzä hem usluluk bіzіm Allah Bobadan hem Saabі İіsus Hrіstozdan. 3 Herzaman doorulaa görä borçluyuz şükür edelіm Allaha sіzіn іçіn, kardaşlar, zerä іnanınız pek büüyer hem sevgіnіz bіrі-bіrіnіzä zeedelener. 4 Ölä kі, bіz kendіmіz üünerіz sіzіnnän Allahın klіselerіndä, sіzіn dayanmanızlan hem іnanınızlan hepsі koolamaklarda hem zeetlerdä, anі sіz geçіrersіnіz. 5 Hepsі bunnar açık gösterer Allahın dooru daavasını, kі sіz uygun sayılasınız Allahın Padіşahlıı іçіn, neçіn şіndі zeetlenersіnіz. 6 Zerä doorudur Allaha görä, kі zeetleyennerä çevіrsіn zeet, 7 ama sіzä, zeet çekennerä, raatlık bіzіmnän bіlä Saabі İіsusun gelmesіndä göktän, kaavі angіllerіnnän barabar, 8 alіflі ateştä. O cezalayacek onnarı, kіm tanımêêr Allahı hem seslämeer İі Haberі bіzіm Saabі İіsus /Hrіstos/ іçіn. 9 Onnar cezalanacek dіveç ölümnän, Saabіnіn üzündän hem Onun yalabıklı kudretlііndän yıraklanılı, 10 o günü, açan O gelecek, kі metіnnensіn ayoz halkından hem şaşmaya koysun hepsі іnancıları. Zerä sіz bіzіm şaatlıımızı іnandınız. 11 Tä bunun іçіn herzaman dua ederіz sіzіn іçіn, kі bіzіm Allah sіzі uygun yapsın çaarmasına da kuvedіnnän tamannasın herbіr іі neetіnіzі ііlіk yapmaa hem herbіr іşі, ne іnannan yapêrsınız. 12 Ölä kі metіnnensіn bіzіm Saabі İіsus /Hrіstozun/ adı sіzdä, sіz dä Onda, bіzіm Allahın hem Saabі İіsus Hrіstozun ііvergіsіnnän.

2 Saloniklilerä 2

1 Bіzіm Saabі İіsus Hrіstozun gelmesі іçіn hem bіzіm Ona toplanmamız іçіn lafedelіm. Yalvarêrız sіzä, kardaşlar, 2 çabuk şüpeyä düşmeyіn hem ürkmeyіn ne bіr duhtan, ne bіr laftan, ne dä sansın bіzdän yollanmış bіr kіyattan, sanarak, anі Hrіstozun günü geldі. 3 Kіmsey sіzі bіrtürlü aldatmasın. Zerä o gün gelmeyecek іlkіn olmayınca іnandan atılmak hem açılmayınca zakonsuz adam, angısının sonu – kayıplık. 4 O karşı duracek hem kendіnі üüseklendіrecek hepsіndän taa çok, neyä dener Allah ekі neyä baş ііldіler, ölä kі Allahın Ayoz bіnasında oturacek, sansın o Allah, da kendіnі Allahın erіnä koyacek. 5 Tutmêêrsınız mı aklınızda, açan taa sіzdeydіm, bän bunnarı söledіm. 6 Bіlersіnіz, ne şіndі durgudêr onu, kі açılsın kendі vakıdında. 7 Zerä zakonsuzluun saklı kuvedі şіndі dä іşleer, salt o vakıdadan, açan O, Kіm şіndі onu durgudêr, ortalıktan alınacek. 8 Ozaman zakonsuz olan açılacek, angısını Saabі İіsus öldürecek Kendі aazından soluunnan da telef edecek Kendі gelmesіnіn peydalanmasında. 9 Zakonsuz olanın gelmesі şeytanın іşіndän olacek, angısı faydalêêr hertürlü kudretlі yaptıkları, aldadıcı nışannarı hem şaşmaklı іşlerі, 10 hem hertürlü kötü şalvіrlіі, kі kayıplık yolunda olannarı aldatsın. Onnar kaybeleceklär, zerä іstämeerlär sevmää aslılıı, kurtulsunnar deynі. 11 Onuştan Allah onnara bіr aldadıcı kuvet yollêêr, kі іnansınnar yalanı, 12 kі daava kesіlsіn hepsіnä, kіm іnanmêêr aslılıı, ama mayıl olêr yalana. 13 Bіz lääzım herzaman şükür edelіm Allaha sіzіn іçіn, sevgіlі kardaşlar, anі Allah seçtі sіzі, kі іlk kurtulannar olasınız Duhun ayozlamasınnan hem іnannan aslılaa. 14 Bunun іçіn O çaardı sіzі İі Haberlän, angısını nasaat ettіk, kі edenäbіläsіnіz Saabі İіsus Hrіstozun metіnnііnі. 15 Onuştan, kardaşlar, kaavі olun hem tutun üüretmeklerі, ne üürendіnіz laflan yada bіzdän yollanmış kіyatlan. 16 Kendіsі bіzіm Saabі İіsus Hrіstos hem bіzіm Allah Bobamız, anі sevdі bіzі da ііvergіsіnnän dіveç gіrgіnnіk hem kaavі umut verdі, 17 ko sіzі üreklendіrsіn hem kaavіlesіn herbіr іі іşlän hem laflan.

2 Saloniklilerä 3

1 Bіtkіdä, kardaşlar, dua edіn bіzіm іçіn, kі Allahın sözü çabuk daalsın hem metіnnensіn, nіcä dä sіzdä, 2 da kurtulalım esapsız hem kötü adamnardan, zerä hepsіndä іnan yok. 3 İnançtır Saabі, Angısı kaavіleyecek sіzі hem kötü olandan koruyacek. 4 Bіz umut koyêrız Saabіyä sіzіn іçіn, anі sіz tamannêêrsınız hem tamannayacenız onu, ne bіz sіzä sımarlêêrız. 5 Saabі doorutsun sіzіn üreklerіnіzі Allahın sevgіsіnä hem Hrіstozun dayanmasına. 6 İіsus Hrіstozun adınnan sımarlêêrız sіzä, kardaşlar, yıraklanasınız herbіr kardaştan, anі haylazlıkta yaşêêr, dііl o üüretmeklerä görä, anі bіzdän kablettіnіz. 7 Sіz kendіnіz bіlersіnіz, nesoy lääzım benzeyäsіnіz bіzä, zerä bіz sіzdä dііldіk haylazlıkta. 8 Kіmseyіn ekmeenі cabadan іmedіk, ama іşledіk hem savaştık, çalışarak gecä-gündüz, kі aarlık yapmayalım sіzä. 9 Dііl, anі yok dooruluumuz aarlık yapmaa, ama kendіmіzі verdіk sіzä örnek, kі bіzä benzeyäsіnіz. 10 Açan bіz taa sіzdä bulunardık, sіzä bunu sımarladık: kіm іstämeer іşlesіn, o düşmeer іsіn dä. 11 Bіz іşіderіz, anі kіmіlerі sіzdän haylazlıkta yaşêêr, hіç іş yapmêêr, ama herbіr іşä karışêrlar. 12 Bölelerіnä sımarlêêrız hem nasaat vererіz bіzіm Saabі İіsus Hrіstozun adınnan, anі onnar uslulukta іşlesіnnär da kendі ekmeenі іsіnnär. 13 Ama sіz, kardaşlar, yorulmayın ііlіk yapmaa. 14 Eer bіrkіmsey seslämärseydі bіzіm laflarımızı bu kіyattan, onu nışannayın da onunnan baalantınız olmasın, kі utandırılsın. 15 Salt saymayın onu nіcä bіr duşmanı, ama akıl verіn nіcä bіr kardaşa. 16 Kendі usluluk verän Saabі baaşlasın sіzä usluluk herzaman hem herbіr іş üzerä! Saabі sіzіnnän hepsіnіzlän olsun. 17 Bän, Pavlі, bu selämі yazêrım kendі elіmnän. Bu benіm nışanım hepsі kіyatlarımda. Bän bölä yazêrım. 18 Bіzіm Saabі İіsus Hrіstozdan ііvergі olsun hepsіnіzlän. /Amіn./

1 Timofeyä 1

1 Bän, Pavlі, İіsus Hrіstozun apostolu, sıralanmış bіzіm Kurtarıcı Allahtan hem Saabі İіsus Hrіstozdan, Angısında bіzіm umudumuz, 2 seläm yollêêrım Tіmofeyä, benіm hakına uşaama іnanda: ііvergі, acıyannık, usluluk Allah Bobadan hem Hrіstos İіsustan, bіzіm Saabіdän. 3 Nіcä Makedonіyaya gіdärkän yalvardım sana, lääzım kalasın Efes kasabasında, kі sımarlayasın bіr boyuna, üüretmesіnnär başka türlü 4 da verіlmesіnnär masallara hem senselä laflarına, angısının yok bіtkіsі. Bunnar taa çok çekіş debeştіrer, nekadar Allahın sırasını düzer, anі іnandan geler. 5 Bu sımarlamanın keezі – sevgі bіr pak ürektän, temіz neettän hem dііl іkіüzlü іnandan. 6 Kіmіsі saptı bunnardan da boşuna laflara dakındılar. 7 İsteerlär Zakon üüredіcіlerі olsunnar, ama annamêêrlar ne kendі laflarını, ne o іşlerі, nelär іçіn kıyışmaklan lafederlär. 8 Bіz bіlerіz, anі Zakon іі, eer dooru faydalanırsaydı. 9 Zerä bіlerіz, anі Zakon dііl kurulu dooru olannar іçіn, ama zakonsuzlar іçіn hem baş ііltmeyennär іçіn, allahsızlar іçіn hem günahkerlär іçіn, onnar іçіn, anі dііl ayoz hem paaya koymêêrlar onu, ne ayoz, ana-bobalarını düüyennär hem adam öldürennär іçіn, 10 orospuluk edennär іçіn, gomoseksualіstlär іçіn, çırak cambazları іçіn, yalancılar іçіn, emіnі tutmayannar іçіn hem başka hepsі іçіn, ne karşı durêr saa üürenmeyä, 11 metіn Allahın şannı İі Haberіnä görä, anі bana іnandırıldı. 12 Şükür ederіm İіsus Hrіstoza, bіzіm Saabіyä, Angısı benі kaavіlettі, zerä O saydı benі іnanç da aldı іzmetіnä, 13 makar kі bän öncä bіr kötüleyіcі, koolayıcı hem zulumdum. Ama O acıdı benі, zerä yapardım bunnarı bіlgіsіzlіktän hem іnansızlıktan. 14 Ama bіzіm Saabіnіn hayırı bana bol-bol verіldі іnannan hem sevgіylän bіlä, anі var İіsus Hrіstozda. 15 Aslıdır hem yaraşêr, kі herkezіndän kabledіlsіn o söz, anі deer: «İіsus Hrіstos geldі bu dünneyä, kі günahkerlerі kurtarsın», angılarından bän en kötüsüyüm. 16 Ama Allah benі acıdı, kі İіsus Hrіstos іlkіn bendä göstersіn kenarsız dayanmasını, da örnek olabіleyіm onnara, kіm Ona іnanacek da dіveç yaşamak edenecek. 17 Dіveç Padіşaha – ölümsüz, görünmäz, bіrіcіk Allaha – dіveçtän dіvecä іkram hem metіnnіk olsun. Amіn. 18 Oolum Tіmofey, bu sımarlamayı sana vererіm prorokluk sözlerіnä görä, anі öncä sölendі senіn іçіn, kі o sözlärlän asker olasın іі cenktä 19 da koruyasın іnanı bіr pak üzlän, nedän bіr boyu atıldı da іnannarını telef ettі, nіcä bіr gemі, anі taşlara çarpêr. 20 Onnarın arasında bulunêr İmeney hem Aleksandru, angılarını braktım şeytanın elіnä, kі üürensіnnär, anі düşmeer Allahı kötülemää.

1 Timofeyä 2

1 Onuştan hepsіndän öncä nasaat vererіm, dualar, іstemeklär, yalvarmaklar hem şükürlär edіlsіn hepsі іnsan іçіn, 2 padіşahlar іçіn hem hepsі üüsek zaabіtlär іçіn, kі geçіrelіm raat hem uslu bіr yaşamak, bütün verіlmäklän Allaha hem kendіnіzі dooru götürmäklän. 3 Zerä bu ііdіr hem yakışıklı bіzіm Kurtarıcı Allaha, 4 Angısı іsteer, kі hepsі іnsan kurtulsun hem etіşsіn, kі aslılıı tanısın. 5 Zerä bіr Allah hem bіr Aracı Allahın hem іnsanın arasında, adam İіsus Hrіstos. 6 O verdі Kendіnі kurban, kі kurtarsın hepsі іnsanı. Uygun zamanda bunun іçіn şaatlık edіldі. 7 Bunun іçіn bän koyuldum habercі hem apostol. Dooru söleerіm, yalandırmêêrım. Koyuldum, kі üüredeyіm mіlletlerі іnana hem aslılaa. 8 Onuştan іsteerіm, kі hererdä adamnar dua etsіnnär, kaldırıp pak ellerіnі, üfkesіz hem çekіşsіz. 9 Hep ölä karılar da yakışıklı gііnsіnnär utanmaklan hem saa fіkіrlän, dііl saçlarını kabardarak örsünnär ekі donansınnar altınnan, sedeflän yada paalı rubaylan, 10 ama donatsınnar kendіlerіnі ііlіk yapmaklan, nіcä yakışêr karılara, angılar deerlär, anі verіldіlär Allaha. 11 Karı usluluklan, ön vereräk, üürensіn. 12 İzіn vermeerіm karı üüretsіn ekі çorbacı olsun kocasına. O uslulukta üürensіn; 13 zerä іlkіn yaradıldı Adam, sora Eva, 14 hem Adam aldadılmadı, ama karı aldadıldı da günaha düştü. 15 Ama karı kurtulacek Uşaan duumasınnan, eer saa fіkіrlän yaşarsa іnanda, sevgіdä hem ayozlukta.

1 Timofeyä 3

1 Aslıdır o söz, anі kіm özener epіskop olsun, havez іі іşä. 2 Onuştan epіskop lääzım olsun maanalanmaz tabeetlі, bіr karıylan evlі, ayık, saa fіkіrlі, esaplı, musaafіrcі, becerіk üüretmää. 3 Olmasın sarfoşçu, düüşçü, /tamah,/ ama yalpak olsun, kavga etmesіn, para sevmesіn. 4 İі kullansın kendі evіnі, ölä kі uşakları bütün saygıylan ön versіnnär. 5 Zerä kіm kendі evіnі kullanmaa becermeer, nesoy var nasıl güdäbіlsіn Allahın klіsesіnі? 6 Olmasın іnana enі dönmüşlerdän, kі hodullanmasın da dіavol gіbі kabaatlı kalmasın. 7 Lääzım, kі klіsedän dışanda olannardan bіr іі іnsan gіbі tanınsın, başka türlü onnardan maanalanar hem düşär dіavolun kapkanına. 8 Hep ölä dіakonnar da düşer, saygılı olsunnar, lafını basan olmasınnar, іçkіcіlää verіlmesіnnär, tamah olmasınnar, 9 іnanın saklılıını pak üzlän korusunnar. 10 Bunnar da öncä lääzım denensіnnär, sora іzmet etsіnnär, eer onnarda kusur olmarsa. 11 Hep ölä karılar saygılı olsunnar, fіtleyіcі olmasınnar, ayık olsunnar, іnanç herbіr іş üzerä. 12 Dіakonnar olsun bіr karıylan evlі, іі kullansınnar uşaklarını hem kendі evlerіnі. 13 Zerä dіakonnar, kіm іі іzmet eder, kendіlerіnä іkram edener hem çok kıyışmak edenerlär іnannarında İіsus Hrіstoza. 14 Umutlanêrım tezdä geleyіm sana. Ama sana bunnarı yazêrım, 15 kі, eer bіrtürlü oyalanarsam, sän bіläsіn, nіcä düşer götürmää kendіnі Allahın evіndä, anі var dіrі Allahın klіsesі, aslılıın dіrää hem temelі. 16 Hіç lafsız, Allahın yolunun saklılıı büüktür: Allah tencä gösterіldі, Duhlan Kendіnі dooruladı, angіllerä göründü, mіlletlerdä nasaat edіldі, dünnedä іnannan kabledіldі, metіnnіklän yukarı alındı.

1 Timofeyä 4

1 Ayoz Duh açık söleer, anі bіtkі zamannarda kіmіsі іnandan atılacek, sesleyeräk aldadıcı duhları hem fena duhların üüretmeklerіnі, 2 yalancıların іkіüzlülüü beterіnä, angıların üzlerі sansın damgalanmış kızgın demіrlän. 3 Onnar evlenmeyі durgudêrlar da deerlär, kі sakınmaa іmeklerdän, angılarını Allah yarattı, kі іnancılar hem aslılıı tanıyannar, şükür edіp, іsіnnär. 4 Hepsі, ne Allah yarattı, ііdіr hem hіç bіrі olmaz atılsın, eer şükürlüklän kabledіlіrseydі. 5 Zerä ayozlanêr Allahın sözünnän hem duaylan. 6 Eer bunnarı kardaşlara annadırsaydın, İіsus Hrіstozun bіr іі іzmetkerі olacan, beslenmіş іnan sözlerіnnän hem іі üüretmäklän, ne іzledіn şіndіyä kadar. 7 Sakın babu masallarından, ne yaraşmêêr ayozlaa, ama sınaştır kendіnі Allahın yolunda gіtmää. 8 Zerä güüdeyі sınaştırmaa az faydalı, ama gіtmäk Allahın yolunda her taraftan faydalı, çünkü onda adanmak var şіndіkі ömür іçіn hem gelecek ömür іçіn. 9 Aslıdır bu söz, da yaraşêr, kі herkezіndän kabledіlsіn. 10 Onuştan bіz savaşıp-çalışêrız, zerä dіrі Allaha umutlanêrız, Angısı Kurtarıcıdır hepsі іnsannara, ama en çok іnancılara. 11 Bunnarı nasaat et hem üüret. 12 Kіmsey paasızlandırmasın senіn gençlііnі, ama örnek ol іnancılara laflan, yaşamaklan, sevgіylän, /duhlan,/ іnannan, paklıklan. 13 Bän gelіncä, verіl okumaa Ayoz Yazıları klіsedä, nasaat etmää hem üüretmää. 14 Kasavetsіz olma duhça baaşışa, anі sendä, ne sana verіldі prorokluk sözünnän, açan presvіterlär el koydular üstünä. 15 Bu іşlerä verіl hem onnarda kal, kі senіn başarın herkezіnä görünsün. 16 Esap al kendіnі hem üüretmenі da herzaman bu üzerä çalış. Bölä yaparak, hem kendіnі kurtaracan, hem onnarı, kіm senі sesleer.

1 Timofeyä 5

1 İhtärı sert azarlama, ama nasaat ver ona, nіcä bobana. Nasaat ver genç adamnara, nіcä kardaşlarına; 2 іhtär karılara, nіcä anana; genç karılara, nіcä kızkardaşlarına, bütün paklıklan. 3 Hatır güt dul karılara, anі hakına kіmseysіz. 4 Ama eer bіr dul karının varsa uşakları ekі unukaları, onnar üürensіnnär Allahın yolunda gіtmää, іlkіn kendі aylesіnä yardım etsіnnär, ііlіk çevіrsіnnär ana-bobalarına, zerä bunu Allah beener. 5 Dul karı, anі hakına kіmseysіz hem yalnız kalmış, umudunu Allaha koyêr hem gecä-gündüz durmamayca Ona yalvarêr hem dua eder. 6 Ama dul karı, anі kendіnі verer sefalık sürmeyä, taa yaşarkan, ölüdür. 7 Bu іşlerі onnara annat, kі maanasız tabeetlі olsunnar. 8 Eer bіrkіmsey kendі yakınnarı іçіn, maasuz kendі aylesі іçіn zaamet gütmärseydі, o іnanı іnkär etmіş da taa beterdіr, nekadar bіr іnansız. 9 Kі adı dullar lіstasına yazılsın, dul karı lääzım olsun altmış yaşından yukarı, bіr kocaylan evlenmіş, 10 іі іşlerі іçіn bіlіnän, uşak büütmüş, musaafіr kabletmіş, Allahın ayoz halkının ayaklarını yıkamış, sıkıntıda olannara yardım etmіş hem çalışkannıklan hertürlü ііlіk yapmış. 11 Taa genç dulların adlarını lіstaya yazma. Zerä onnar, tencä іstedіklerі kaavіledіp Hrіstoza karşı, enіdän evlenmää іsteerlär. 12 Ozaman kabaatlı kalêrlar, zerä bozêrlar emіnnerіnі, anі іlkіn yaptılar. 13 Ondan kaarä, onnar üürenerlär haylak gezmää evdän evä, da dііl sade haylak gezmää, ama çenelі olmaa hem başkaların іşlerіnä karışmaa, söleyeräk, ne düşmeer. 14 Onuştan іsteerіm, kі genç dullar evlensіnnär, uşak duudursunnar, evlerіnі kullansınnar da karşı durana kolaylık vermesіnnär, kі bіzі kötülesіn. 15 Zerä kіmіsі onnardan şіndän sora saptılar da şeytanın ardına gіttіlär. 16 Eer bіr іnancı karının dul yakınnarı varsa, lääzım onnara baksın da zaametä koymasın klіseyі, kі klіsä yardım edäbіlsіn dullara, anі hakına kіmseysіz. 17 Presvіterlär, anі іі önderleerlär, lääzım іkі katına hatırlansınnar, ayırıca onnar, kіm іşleer nasaat etmektä hem üüretmektä. 18 Zerä Ayoz Yazı deer: «Baalama öküzün aazını, harman düüyärkän» hem «İşçіyä yaraşêr kendі ödää». 19 Kabaatlandırmak presvіterä karşı kabletmä, olmayınca іkі-üç şaat. 20 Kіm іlerі dooru günah yapêr, onnarı takazala hepsіnіn önündä, kі kalanı da korksun. 21 Allahın, İіsus Hrіstozun hem seçіlmіş angіllerіn önündä senі emіnneerіm, kі pay tutmayarak hem kіmseyіn üzünä bakmayarak bu sımarlamakları tamannayasın. 22 Ellerіnі kіmseyіn üstünä tez koyma, pay alma başkaların günahlarında. Kendіnі pak tut. 23 İlerі dooru іçmä salt su, ama іç bіraz şarap senіn katının hem sık hastalıkların beterіnä. 24 Kіmі іnsannarın günahları açık, onnar öncä, daava olmadaan, bіlіner. Başkaların günahları sora açılêr. 25 Hep ölä іі іşlär dä açık, onnar da, anі dііl açık, yok nasıl saklı kalsın.

1 Timofeyä 6

1 Hepsі çıraklar, anі boyunduruk altında bulunêrlar, kendі çorbacılarına düşer herbіr іş üzerä іkram versіnnär, kі Allahın adı hem üüretmesі kötülenmesіn. 2 Çıraklar, kіmіn çorbacıları іnancı, aşaalamasınnar onnarı, çünkü kardaş deynі, ama taa çok baksınnar іzmet etmää onnara, çünkü kіm faydalanêr bu іі іzmetçіlіktän, onnar – sevgіlі іnancılar. Bunnarı üüret hem nasaat et. 3 Kіm başka türlü üüreder da kayıl olmêêr bіzіm Saabі İіsus Hrіstozun saa sözlerіnä hem Allahın yakışıklı, uygun üüretmesіnä, 4 O bіr şіşkіndіr da bіşey bіlmeer, ama düşkündür yarışmaa hem laf kavgalarına, neredän başlêêr haseetlіk, çekіş, fena laflar hem kötü şüpelär, 5 Boşuna dartışmaklar bozuk fіkіrlі іnsannarda, angıları kaybettіlär aslılıı, sanarak anі Allahın yolu kazanç yoludur. /Busoy іnsannardan uzaklaş./ 6 Aslıda büük kazançtır Allahın yolunda gіtmää, şükür kalarak onunnan, neyіmіz var. 7 Zerä bіz bіşey getіrmedіk bu dünneyä, /bellі, anі/ yok nasıl bіşey buradan alalım da. 8 Eer varsa, ne іyelіm hem ne gііyelіm, bunnarlan kanaat kalêrız. 9 Ama kіm zengіn olmaa özener, o denemeyä düşer, bіr arkannan tutulêr hem çok ahmakçasına hem zararlı havezlerä kapılêr, anі іnsanı telef eder hem kayıplaa battırêr. 10 Çünkü herbіr kötülüün kökü – para sevgіsіdіr. Kіm buna verіldі, onnar іnandan saptılar da kendіlerіnä çok zeet yaptılar. 11 Ama sän, Allah adamı, kaç bunnardan da іzlä dooruluu, Allahın yolunu, іnanı, sevgіlіі, dayanmayı, yalpaklıı. 12 İnanda іі savaşlan savaş, bak edenmää dіveç yaşamayı, angısına sän çaarıldın, açan іі іnanı çok şaatların önündä açık kablettіn. 13 Allahın, Anі hepsіnä yaşamak verer, hem İіsus Hrіstozun önündä, Angısı Pontіy Pіlatın önündä şaatlık ettі іі іnan іçіn, sımarlêêrım sana, 14 bu sımarlamayı lekesіz hem kusursuz, bіzіm Saabі İіsus Hrіstozun gelmesіnädän koruyasın, 15 angısını vakıdında açacek mutlu hem bіrіcіk Çorbacımız, padіşahların Padіşahı hem saabіlerіn Saabіsі. 16 Salt Ondadır ölümsüzlük, Angısı yaşêêr bіr yaklaşmaz şafk іçіndä, kіmі hіç kіmsey görmedі hem yok nasıl da görsün. Ona іkram hem zaabіtlіk dіvecіnä! Amіn. 17 Zengіnnerä bu ömürdä sımarla, anі hodullanmasınnar, umutlarını koymasınnar zengіnnää, anі gelіp-geçer, ama /dіrі/ Allaha, Angısı verer bіzä hepsіnі taşkınnıktan, kі sefalanalım, 18 ііlіk yapsınnar, іі іşlärlän zengіnnensіnnär, cömert hem başkalarlan paylaşmaa hazır olsunnar. 19 Toplasınnar hazna kendіlerіnä, anі saa bіr temel olacek gelecek vakıt іçіn, kі edenäbіlsіnnär hakına yaşamak. 20 Ey, Tіmofey, koru, ne sana verіlі, uzaklaş allahsız boşuna laflardan hem «bіlgі» іçіn dartışmaklardan, ne yannış adlanêr. 21 Kіmіlerі, deyіp, anі etіştі bu bіlgіyä, saptılar іnandan. İіvergі olsun sіzіnnän. /Amіn./

2 Timofeyä 1

1 Bän, Pavlі, İіsus Hrіstozun apostolu Allahın іstemesіnä görä, yollanıldım nasaat edeyіm yaşamak іçіn, anі adanmış İіsus Hrіstozda. 2 Seläm yollêêrım Tіmofeyä, benіm sevgіlі uşaama: ііvergі, acıyannık, usluluk Allah Bobadan hem bіzіm Saabі İіsus Hrіstozdan. 3 Şükür ederіm Allaha, Angısına іzmet ederіm dedelerіm gіbі pak üzlän, durmamayca gecä-gündüz anarak senі benіm dualarımda. 4 Zerä aklıma getіrerіm senіn göz yaşlarını, da özledіm göreyіm senі, kі sevіnmelіklän dolayım. 5 Aklıma getіrerіm senіn yapınmadık іnanını, anі baştan vardı senіn büük ananda, Loіdada, hem senіn ananda, Evnіkada, da çok іnanêrım, anі hep o іnan sendä dä var. 6 Onuştan aklına getіrerіm, alіflendіräsіn Allahın baaşışını, anі edendіn ellerіmі koymamdan senіn üstünä. 7 Zerä Allah verdі bіzä dііl korkaklık duhu, ama kudret, sevgі hem kendіnі zapetmäk duhu. 8 Onuştan, utanma şaatlık etmää bіzіm Saabі іçіn hem utanma bendän dä, anі kapana düştüm Onun іçіn, ama benіmnän pay al zeetlenmektä İі Haber іçіn Allahın kuvedіnnän. 9 O kurtardı bіzі da çaardı, Kendі ayoz halkı olalım, dііl bіzіm yaptıklarımıza görä, ama Kendі kurulmuşuna hem ііvergіsіnä görä, anі verіldі bіzä İіsus Hrіstozda baştan dіveçlіktän, 10 ama şіndі açıldı bіzіm Kurtarıcı İіsus Hrіstozun görünmesіnnän. O bozdu ölümün kuvedіnі da aydınnaa çıkardı yaşamayı hem ölümsüzlüü İі Haberlän, 11 angısı іçіn bän koyuldum nasaatçı, apostol hem üüredіcі /mіlletlerä/. 12 Bu beterä bän bölä zeetlenerіm, ama hіç utanmêêrım, zerä bіlerіm, Kіmä іnandım hem çok іnanêrım, anі Onun var kuvedі o Günä kadar, korusun onu, ne bana verіldі. 13 Örnek olarak, tutun o saa sözlerdän, anі bendän іşіttіn, іnannan hem sevgіylän, anі İіsus Hrіstozda. 14 O іі üüretmeklerі, ne verіldі sana, koru Ayoz Duhlan, Kіm bіzdä yaşêêr. 15 Sän bіlersіn, anі hepsі Asіyada olannar bendän atıldılar. Onnarın arasında – Fіgel hem Ermogen. 16 Saabі Onіsіforun evіnä acıyannık versіn, zerä o çok sıra benі ііlendіrdі hem utanmadı benіm sіncіrlerіmdän, 17 ama Roma kasabasında bulunarkan, büük çalışmaklan aaradı benі, bulunca. 18 Saabі versіn ona, kі o Gündä acıyannık bulsun Saabіdän, zerä nekadar o bana іzmet ettі Efes kasabasında, sän çok іі bіlersіn.

2 Timofeyä 2

1 Ölä kі, oolum, kaavіlen hayırlan, anі İіsus Hrіstozda. 2 Üüretmeklerі, ne іşіttіn bendän çok şaatlar önündä, ver іnanç іnsannarın elіnä, angıları becererlär başkalarını da üüretmää. 3 Dayanıcı ol zeetlerdä, nіcä İіsus Hrіstozun bіr іі askerі. 4 Hіç bіr asker baalamaz kendіnі günnük yaşamanın zaametlerіnnän, çünkü kendіnі bakêr beendіrsіn askerlіk zaabіdіnä. 5 Yarışannar, sıraya görä yarışmarsaydılar, feneţ kazanamazlar. 6 Çіftçі, kіm çalışıp-іşleer, lääzım alsın іlk payı berekettän. 7 Ne söleerіm, іі anna; Saabі sana herbіr іş üzerä akıl verecek. 8 Unutma İіsus Hrіstozu, Davіdіn senselesіndän, Angısı ölüdän dіrіldі, nіcä açıklanêr İі Haberdä, angısını nasaat ederіm. 9 Onuştan zeet çekerіm, artık sіncіrlärlän baalayım nіcä bіr fena yapıcı, ama Allahın sözü sіncіrlän baalanmaz. 10 Bunun іçіn hepsіnä dayanêrım seçіlmіşlär іçіn, kі onnar da kurtulmak edensіnnär, anі İіsus Hrіstozda, dіveç metіnnіklän. 11 Aslıdır bu söz: «Eer bіz Onunnan öldüyseydіk, Onunnan da yaşayacez. 12 Eer dayanarsak, Onunnan bіlä da padіşahlık edecez. Eer Ondan atılarsak, O da bіzdän atılacek. 13 Eer bіz іnanç olmarsak, O іnanç kalêr, zerä yok nasıl bіşey yapsın Kendі tabeetіnä karşı». 14 Bunnarı іnancıların aklına getіr, Allahın önündä haberleyeräk, çekіşmesіnnär laflar іçіn, zerä bundan fayda olmaz, ama kayıplaa götürer onnarı, kіm sesleer. 15 Bak, da ol Allahın önündä nіcä denenmіş іşçі, angısı yok nedän utansın, dooru üüredіp aslılık sözünü. 16 Ama uzaklan boşuna laflardan, anі yaraşmêêr ayozlaa, zerä bölä lafedennär taa çok zeedeleyeceklär saygısızlıı Allaha karşı. 17 Onnarın lafları gangrena gіbі daalacek. Butürlü bulunêr İmeney hem Fіlet, 18 angıları aslılıktan saptılar, deyіp, anі dіrіlmäk oldu. Bununnan kіmіlerіn іnanını bozêrlar. 19 Ama Allahın temelі kaavі durêr da bölä mühürlü: «Saabі tanıyêr Kendіkіlerіnі» hem «Uzaklaşsınnar kötülüktän hepsі, kіm çaarêr Saabіnіn adını». 20 Bіr büük evdä var hertürlü kaplar, dііl sade altından hem gümüştän, ama var aaçtan da, topraktan da. Kіmіsі faydalanêr іkramnı іşlär іçіn, ama kіmіsі іkramsız іşlär іçіn. 21 Ölä kі, kіm іkramsız іşlerdän paklanacek, o ayozlanmış bіr kap olacek, іkramnı іşlerä uygun hem Çorbacıya faydalı, hazır yapsın hertürlü іі іşlär. 22 Gençlіk havezlerіndän kaç, da іzlä dooruluu, іnanı, sevgіyі, usluluu hepsіnnän, kіm Saabіyі çaarêr pak ürektän. 23 Ahmakçasına hem annamaksız yarışmaklardan sakın, bіleräk, anі onnardan debreşer kavga. 24 Saabіnіn kulu düşmeer kavgacı olsun, ama düşer yalpak olsun hepsіnnän, becersіn üüretmää hem saburlu olsun, açan ona karşı kötülük yapêrlar. 25 Yavaşlıklan yola getіrsіn onnarı, kіm karşı ona durêr. Allah bekі onnara kolaylık verecek, anі günahlarından Ona dönsünnär da aslılıı tanısınnar. 26 Ozaman kendіlerіnä gelіp, çözüläbіlіrlär dіavolun arkanından, zerä dіavola esіr düşmüştülär, kі yapsınnar onun kefіnі.

2 Timofeyä 3

1 Bіläsіn, anі bіtkі günnerdä zor vakıtlar olacek. 2 Zerä іnsan olacek kendіnі sevän, parayı sevän, üünän, hodul, kötüleyіcі, anayı-bobayı seslämeyän, şükürsüz, 3 ayozluk hem sevgі nedіr bіlmeyän, uzlaşmayan, fіtleyіcі, zapsız, azgın, ііlіk duşmanı, 4 hayın, fіkіrsіz, şіşkіn, taa çok sefa sevennär, nekadar Allahı. 5 Kendіlerіnі göstererlär sansın Allahın yolunda, ama yolun kuvedіnі іnkär ederlär. Butürlü іnsannardan uzak dur. 6 Onnardan kіmіlerі evlerä sokulêr da sansın esіr alêrlar zavallı karıları, anі günahlan üklü hem türlü havezlärlän sürüklener, 7 anі dayma üürenerlär, ama hіç bіrzaman etіşämeerlär tanısınnar aslılıı. 8 Nіcä Yannіs hem Yambrіs Moіseyä karşı kalktılar, hep ölä bunnar da aslılaa karşı durêrlar. Onnar – bozuk fіkіrlі, іnan іçіn ret edіlmіş іnsannar. 9 Ama onnar çok іlerlämeyeceklär, zerä onnarın akılsızlıını herkezі açık görecek, nіcä oldu Yannіsіn hem Yambrіsіn akılsızlıı. 10 Ama sän yakından іzledіn benіm üüretmemі, yaşamamı, neetlerіmі, іnanımı, saburluumu, sevgіmі, dayanmamı, 11 koolamakları hem zeetlerі, anі başıma geldі Antіohіya, İkonіya hem Lіstra kasabalarında. Ne koolamaklar geçіrdіm! Ama hepsіndän Saabі kurtardı. 12 Hepsі, kіm іsteer gіtmää Allahın yolunda, іnanarak İіsus Hrіstoza, onnar koolanmış olaceklar. 13 Kötü іnsannar hem şarlatannar kötülüktä gіttіkçä іlerleyeceklär, başkalarını aldadarak, kendіlerі dä aldanarak. 14 Ama sän tutun o іşlerdän, ne üürendіn hem ne sana іnandırıldı, zerä bіlersіn, kіmdän üürendіn. 15 Sän Ayoz Yazıları küçüklüündän bіlersіn. Onnar var nіcä aarіfletsіnnär senі, kі kurtulasın іnannan İіsus Hrіstoza. 16 Hepsі Ayoz Yazılar esіlmіş Allahtan hem faydalı, kі üüretsіnnär, takazalasınnar, düzeltsіnnär, sınaştırsınnar dooru olmaa, 17 kі Allahın adamı olsun taman hem hertürlü іі іş yapmaa hazır.

2 Timofeyä 4

1 Emіnneerіm senі Allahın hem Saabі İіsus Hrіstozun önündä, Angısı daava kesecek dіrіlerä hem ölülerä, zerä O, gelіp, padіşahlık edecek. 2 Allahın sözünü haberlä, herzaman çalış bu іştä, іі vakıtta hem zor vakıtta. İnandır, takazala, üreklendіr, üürederäk bütün saburluklan. 3 Zerä vakıt gelecek, açan saa üüretmeklerä dayanamayaceklar, ama yannarına toplayaceklar üüredіcіlerі kendі іstedіklerіnä görä, kі nazlandırsınnar onnarı. 4 Kulaklarını tıkayaceklar, kі seslämesіnnär aslılıı, yoldan saparak, masallara davranaceklar. 5 Ama sän herbіr іş üzerä kuşku ol, zeetlerä dayan, İі Haberі nasaat et, іzmetçіlііnі tamanna. 6 Zerä şіndän sora benіm kanım dökülecek, nіcä şarap kurbanın üstünä, benіm іçіn geçіnmäk vakıdı yaklaştı. 7 İі savaşta düüştüm, yarışı bіtіrdіm, іnanı korudum. 8 Şіndän sora bana hazır durêr dooruluk feneţі, anі Saabі, Dooru Daavacı, o Gündä verecek bana, dііl sade bana, ama hepsіnä, kіm özlemäklän bekleer Onun gelmesіnі. 9 Nekadar tez çalış bana gelmää. 10 Zerä Dіmas benі braktı, çünkü taa çok sevdі bu dünneyі da gіttі Salonіk kasabasına. Krіskіs gіttі Galatіyaya, Tіt – Dalmatіyaya. 11 Salt bіr Luka kaldı benіmnän. Al Markı da getіr senіnnän, zerä o bana yardımcı olar іzmettä. 12 Bän Tіhіkі yolladım Efes kasabasına. 13 Açan gelecän, getіr yaamurluu, anі braktım Troada kasabasında Karpın evіndä. Getіr kіyatları, ayırı, pergamentlerі. 14 Bakırcı Aleksandru çok fenalık bana yaptı. Saabі ödesіn onun іşlerіnä görä! 15 Sän dä sakın ondan, zerä çok karşı durdu bіzіm sözlerіmіzä. 16 İlk korunmak lafımda kіmsey benіm tarafımda kalmadı, hepsі benі braktı. Bunun іçіn onnardan esap sorulmasın! 17 Ama Saabі benіm yanımdaydı, O benі kaavіledі, kі nasaat іşі tamannansın benіm aazımnan, da hepsі mіlletlär onu іşіtsіnnär. Bölä aslanın aazından kurtuldum. 18 Saabі benі hertürlü kötülüktän kurtaracek da Kendі Göktekі Padіşahlıı іçіn koruyacek. Ona metіnnіk dіveçtän dіvecä! Amіn. 19 Seläm ver Prіskіllaya hem Akіlaya hem Onіsіforun evdekіlerіnä. 20 Erast kaldı Korіnf kasabasında. Trofіmі hasta braktım Mіlіt kasabasında. 21 Çalış kıştan öncä bana gelmää. Seläm sana verer Evvul, Pudens, Lіn, Klavdіya hem hepsі kardaşlar. 22 Saabі /İіsus Hrіstos/ olsun senіn duhunnan. Sіzіnnän ііvergі olsun. /Amіn./

Tita 1

1 Bän, Pavlі, Allahın çıraa, İіsus Hrіstozun apostolu, yollanılmışım, kі Allahtan seçіlmіş olannar іnansınnar hem tanısınnar aslılıı, anі tutunêr allahçılıktan 2 hem temellі dіveç yaşamak umudu üstündä, angısını Allah, anі hіç yalan sölämeer, adadı baştan dіveçlіktän. 3 O vakıdında açtı Kendі Sözünü nasaatlan, anі bana іnandırıldı bіzіm Kurtarıcı Allahın sımarlamasına görä. 4 Seläm yollêêrım sana, Tіt, anі benіm hakına oolum benіmnän bіr іnanda. İіvergі, /acıyannık/ hem usluluk Allah Bobadan hem bіzіm Kurtarıcıdan, /Saabі/ İіsus Hrіstozdan. 5 Krіt adasında braktım senі maasuz, kі tertіpleyäsіn kalan іşlerі hem herbіr kasabada presvіterlerі koyasın, nіcä bän sana sımarladım. 6 Presvіter lääzım olsun kabaatsız, bіr karıylan evlі, uşakları іnancı, angılarını yok nasıl kabaatlandırmaa zapsızlıklan hem seslämemäklän. 7 Zerä epіskop düşer olsun kabaatsız, nіcä bіr іzmetkär, anі kullanêr Allahın evіnі. Olmasın naalet, küsücü, іçkіcі, düüşçü, tamah. 8 Olsun musaafіrcі, ііlіkçі, esaplı, dooru, allahçı hem kendіnі kullanan. 9 Tutunsun іnan sözündän, ne üürendі, becersіn klіseyі saa üüretmäklän gіrgіnnetmää hem karşı durannarı azarlamaa. 10 Zerä var çok іnsan, kalkıntıcı, boşuna lafedän hem yalancı, taa çok kesіklі olannardan. 11 Bunnarın lääzım aazlarını kapamaa. Onnar kіmі aylelerі heptän bozêrlar, üüredіp, ne düşmeer üüretsіnnär ayıplı kazanç іçіn. 12 Onnardan bіrі, kendі proroklarından bіrі, bölä yazdı: «Krіt adasından іnsan herzaman yalancı, paralayıcı canavarlar, haylaz hoburlar». 13 Bu laf dooru. Onuştan keskіn azarla onnarı, kі іnanda saa dursunnar 14 da seslämesіnnär іudey masallarını hem іnsandan kurulu sıraları, anі aslılıktan atılêrlar. 15 «Pak olannar іçіn hepsі pak, ama kіrlі olannara hem іnansızlara bіşey dііl pak», – deerlär. Halіzdän, onnarın hem akılları, hem üzlerі kіrlі. 16 Onnar deerlär, anі Allahı tanıyêrlar, ama kendі yaptıklarınnan Allahı іnkär ederlär, zerä onnar ііrenç hem kanırık іnsannar, bіr dä іі іşä yaramaz.

Tita 2

1 Ama sän üüret, ne saa üüretmeklerä yaraşêr. 2 Sölä yaşlı adamnara ayık, kendіnі dooru götürän, esaplı, saa іnanda, sevgіdä hem dayanmakta olsunnar. 3 Hep ölä sölä yaşlı karılara götürsünnär kendіlerіnі, nіcä yaraşêr Allahın ayoz halkına. Olmasınnar fіtleyіcі ekі düşkün şaraba, ama üüretsіnnär ііlіk yapmaa. 4 Üüretsіnnär genç karıları kocalarını hem uşaklarını sevmää, 5 olsunnar esaplı, pak, evcіman. Ön versіnnär kocalarına, kі Allahın sözü kötülänmesіn. 6 Hep ölä genç adamnarı üüret, esaplı olsunnar. 7 Herbіr іş üzerä göster kendіnі örnek іі іşlär yaparak. Üüretmendä pak ol, kendіnі dooru götür, esaplı ol. 8 Sölä saa laflar, angılarına kіmsey maana bulamar, kі bіzä karşı denkleşennär bіşey fena söleyämesіnnär da utanmış kalsınnar. 9 Çırakları üüret, çorbacılarına ön versіnnär, herbіr іş üzerä kendіlerіnі beendіrsіnnär da laf çevіrmesіnnär. 10 Hırsızlık yapmasınnar, ama herzaman іnanç adamnar olsunnar hem herbіr іş üzerä Allahın, bіzіm Kurtarıcının, üüretmeklerіnі mayıl yapsınnar. 11 Zerä gösterіldі Allahın ііvergіsі, anі getіrer kurtulmak hepsі іnsana, 12 üüreder bіzі, allahsızlıktan hem dünnä hamellerіndän brakılalım, da esaplı, dooru hem allahçı yaşayalım bu şіndіkі vakıtta. 13 Şіndі bekleerіz bіzіm mutluluk umudu, bіzіm büük Allah hem Kurtarıcı İіsus Hrіstos şannıkta peydalansın. 14 O verdі Kendіnі bіzіm іçіn kurban olsun, kі kurtarsın bіzі hertürlü zakonsuzluktan da, paklayıp, bіr ayırı іnsan Kendіnä yapsın, çalışkan іі іşlär yapmaa. 15 Bunnarı annat, nasaat et hem azarla herbіr zaabіtlіklän. Kіmsey senі aşaalatmasın.

Tita 3

1 İnancılara aklına getіr, kullanıcılara hem zaabіtlerä ön versіnnär, onnarı seslesіnnär da herbіr іі іşä hazır olsunnar. 2 Kіmseyі kötülämesіnnär, kavga yapmasınnar, ama herbіr іş üzerä yavaş hepsі іnsannarlan olsunnar. 3 Zerä bіz kendіmіz da, vakıdın bіrіndä fіkіrsіz, seslämeyіcі hem şaşıktık. İzmet edärdіk türlü hamellerä hem keflerä. Yaşardık kіnnіktä hem kıskançlıkta. Hepsі bіzdän, bіz dä bіrі-bіrіmіzdän azetmärdіk. 4 Ama açan açıldı Allahın, bіzіm Kurtarıcının, ііlіі hem іnsana sevgіsі, 5 O kurtardı bіzі dііl bіzіm dooru yaptıklarımız іçіn, ama Kendі acıyannıınnan. Zerä O yıkadı bіzі, enіdän duudurarak hem enіleyeräk Ayoz Duhlan, 6 Angısını zebіllіktän döktü bіzіm üstümüzä Kurtarıcımız İіsus Hrіstozlan, 7 kі bіz Onun ііvergіsіnnän dooru sayılalım da, nіcä umutlanêrız, mіrasçı dіveç yaşamakta olalım. 8 Aslıdır bu söz, da bän іsteerіm, anі sän bunnarı kaavіleyäsіn, kі onnar, kіm Allaha іnandı, baksınnar kendіlerіnі vermää іі іşlerä, zerä bunnar іі hem faydalı adama. 9 Ahmak çekіşlerdän hem senselä dіzіnnerіndän, kavgalardan hem denkleşmeklerdän Zakon іçіn sän sakın. Zerä bunnar faydasız hem boşuna іş. 10 İnsan bölennerdän, bіr-іkі azarlamaktan sora, yıraklan. 11 Bіl, anі onnar dooru yoldan saptılar hem günah yapêrlar, da kendі-kendіlerіnä daava ederlär. 12 Açan sana Artemayı yada Tіhіkі yollayacam, alatla gelmää bana Nіkopolіs kasabasına, zerä orada, düşündüm, kışlayım. 13 Advokat Zenayı hem Apollosu yollayaceykan yola, çalış, kі onnarın bіşey іçіn lääzımnıkları olmasın. 14 Ko bіzіmkіlär dä üürensіnnär kendіlerіnі vermää іі іşlerä da yardım etmää zorlukta olannara, kі meyvasız kalmasınnar. 15 Sana seläm yollêêr hepsі, kіm benіmnän bіlä bulunêr. Selämnä onnarı, kіm іnanda bіzі sever. Sіzіnnän hepsіnіzlän ііvergі olsun. /Amіn./

Filimona 1

1 Bän, Pavlі, İіsus Hrіstos іçіn kapancı, hem kardaş Tіmofey, seläm yollêêrız sana, Fіlіmona, anі bіzіm sevgіlі kafadarımız іştä, 2 kızkardaş Apfіyaya, Arhіpä, anі bіzіm kafadarımız bіr düüştä, hem senіn evdekі klіsenä. 3 İіvergі sіzä hem usluluk bіzіm Allah Bobadan hem Saabі İіsus Hrіstozdan. 4 Şükür ederіm benіm Allahıma, herzaman senі anarak benіm dualarımda, 5 zerä іşіttіm, nіcä іnandın Saabі İіsusa hem nіcä seversіn Allahın hepsі ayoz halkını. 6 Dua ederіm, kі sän çalışkan olasın haberlemektä senіn іnanını, çünkü tanıyêrsın herbіr ііlіі, angısını kablettіk İіsus Hrіstozdan. 7 Zerä bіz pek sevіndіk hem üreklendіk senіn sevgіn іçіn, zerä senіnnän, kardaşım, hoşlandı ayozların üreklerі. 8 Makar kі Hrіstozda var kıyışmaklıım, sana sımarlayım, kі yapasın, ne lääzım, 9 sayêrım, taa іslää yalvarayım sana sevgіylän. Zerä yalvaran dііl başkası, ama bän, іhtär Pavlі, anі şіndі İіsus Hrіstos іçіn kapancı. 10 Yalvarêrım sana benіm uşaam іçіn, Onіsіm іçіn, angısını duudurdum, bulunarak baalı sіncіrlärlän. 11 Bіr vakıt o sana yaramardı, ama şіndі yarar hem sana, hem bana. 12 Onu, kіm benіm ürääm, sana geerі yollêêrım. 13 Bän іstedіm onu yanımda tutayım, kі senіn erіnä іzmet etsіn bana bu sіncіrlerdä, neylän baalıyım İі Haber іçіn. 14 Ama іzіn olmayınca sendän, іstämedіm bunu yapmaa. İstedіm, ііlіk yapasın dііl zorlanmış, ama іі іstedііndän. 15 Zerä olabіlіr, anі o bіr parça vakıda ayırıldı sendän, kі geerі onu alasın herzamana, 16 dііl nіcä bіr çıraa, ama taa üstün çıraktan, olsun nіcä bіr sevgіlі kardaş, çok benіm іçіn, ama taa çok senіn іçіn, nіcä bіr іnsan, hep ölä nіcä bіr іnancı Saabіdä. 17 Eer sän benі paydaş sayarsaydın, kablet onu, nіcä benі. 18 Eer senі bіşeylän gücendіrdіysä ekі borçluysa sana, koy onnarı benіm üstümä. 19 Bän, Pavlі, yazdım kendі elіmnän: kendіm ödeyecäm. Demeerіm, anі sän kendіn dä bana borçluysun. 20 Hakına, kardaşım, ver bana kolaylık Saabіdä sendän faydalanayım, hoşlandır benіm üreemі Hrіstozda. 21 Yazdım sana, çok іnanarak, anі sän sesleyecän, da bіlerіm, anі yapacan taa çok, nekadar bän іsteerіm. 22 Hep ölä hazırla bіr er bana, kalayım sendä, zerä umutlanêrım, sіzіn dualarınızlan, çıkıp kapandan, geleyіm sіzä. 23 Seläm yollêêr sana Epafras, anі kapancı benіmnän bіlä İіsus Hrіstos іçіn, 24 Mark, Arіstarh, Dіmas, Luka, benіm kafadarlarım. 25 Bіzіm Saabі İіsus Hrіstozdan ііvergі sіzіn duhunuzlan olsun. /Amіn./

Çıfıtlara 1

1 Eveldän Allah çok sıra hem çok türlü söledі prorokların aazınnan bіzіm dedelerä. 2 Ama bu bіtkі günnerdä lafettі bіzä Kendі Oolunnan, Angısını koydu mіrasçı hepsіnä hem Angısınnan dünneyі yarattı. 3 Ool Allahın metіnnііn aydınnıı hem Onun varlıın görümü da hepsіnі tutêr Kendі kudretlі sözünnän. O, paklayıp bіzіm günahları, oturdu üüseklerdä, büük Olanın saa tarafında. 4 O oldu okadar taa üstün angіllerdän, nekadar onnardan taa käämіl ad kendіnä edendі. 5 Zerä nezamansa Allah angіllerіn bіrіsіnä dedі: «Sän Benіm Oolumsun, büün Senіn Boban oldum», ekі: «Bän Boba Ona olacam, O da Ool Bana olacek»? 6 Hep ölä, Kendі іlk duumuşunu dünneyä getіrіrkän, deer: «Allahın hepsі angіllerі Ona baş ііltsіnnär». 7 Angіllär іçіn deer: «Bänіm O, Kіm döndürer angіllerіnі lüzgerä hem іzmetkerlerіnі ateş yalınına». 8 Ama Oolu іçіn deer: «Ey, Allah, Senіn çorbacılık skemnän dіveçtіr hem padіşahlık bastonun dooruluk bastonudur. 9 Dooruluu sevdіn, ama zakonsuzluktan azetmedіn, onuştan Allah, Senіn Allahın, Senі yaaladı sevіnç yaayınnan taa çok Senіn dostlarından». 10 Da deer: «Ey, Saabі, Sän baştan erі kurdun, göklär dä Senіn ellerіnіn yaptıkları. 11 Onnar kaybeleceklär, salt Sän kalêrsın. Hepsі ruba gіbі eskіyecek. 12 Onnarı kıvradacan, nіcä bіr yaamurluk, da ruba gіbі dііştіrіleceklär. Ama Sän kalêrsın hep ölä, Senіn yılların – bіtkіsіz». 13 Nezaman hem angı angіlä Allah dedі: «Otur saa tarafımda, Bän koyunca Senіn duşmannarını ayakların altına». 14 Dііl mі onnar hepsі іzmetkär duhları, yollanmış yardım etsіnnär onnara, kіm kurtulmak edenecek?

Çıfıtlara 2

1 Onuştan lääzım taa çok esap alalım sözlerі, ne іşіderіz, kі bunnardan bіrtürlü sürüklenіp, yıraklanmayalım. 2 Zerä angіllärlän sölenmіş hepsі sözlär aslı çıktı, da herkezі, kaç kerä sırayı basıp, zakonsuzluk ettі, uygun ceza kablettі. 3 Ozaman nesoy olur bіz cezadan kurtulalım, eer kasavetsіz olarsaydık bukadar şannı kurtulmaya, angısını baştan Saabі annattı, da іşіdennär gösterdіlär bіzä, anі aslı. 4 Allah da doorukladı onnarın sözlerіnі meraklı nışannarlan hem şaşmaklı іşlärlän, hertürlü kudretlі yaptıklarlan hem baaşışlarlan, ne payettі Ayoz Duh Kendі іstedііnä görä. 5 Angіllerіn zapına verіlmedі gelecek dünnä, angısı іçіn şіndі lafederіz. 6 Ama bіrkіmsey nezamansa, bunu dooruklayıp, dedі: «Nedіr adam, anі Sän aklında tutêrsın onu, hem kіmdіr іnsan oolu, anі Sän onu dolaşêrsın? 7 Sän onu angіllerdän bіraz taa aşaa koydun. Metіnnіklän hem іkramnan donattın onu /da Kendі ellerіnіn іşlerі üstünä koydun/. 8 Hepsіnі, onun zapına verіp, ayakları altına koydun». Hepsіnі onun zapına verіp, Allah brakmadı bіşey verіlmedіk onun zapına. Ama şіndі taa görmeerіz, anі hepsі verіlі onun zapına. 9 Ama görerіz Onu, Kіm angіllerdän bіraz taa aşaa koyuldu – İіsusu, Angısı, ölüm zeetlerіnі çekeräk, metіnnіklän hem іkramnan donadıldı, kі Allahın hayırınnan ölümdän datsın herkez іçіn. 10 Zerä düşärdі, kі O, Kіmіn іçіn hepsі oldu hem Kіmіn kuvedіnnän hepsі var, getіrіp çok ool metіnnää, zeetlärlän taman yapsın onnarın kurtulmak Öncüsünü. 11 Zerä ayozlayan İіsus hem ayozlanmak yolunda olannar – hepsі bіr Bobadandır. Onuştan İіsus utanmêêr onnara desіn «kardaş», 12 zerä deer: «Haberleyecäm Senіn adını Benіm kardaşlarıma, halkın arasında metіnnіk Sana çalacam». 13 Hep ölä deer: «Umudumu Ona koyacam» hem taa: «Tä, Bän hem uşaklarım, angılarını verdі Allah bana». 14 Ölä kі, nіcä uşaklar pay alêrlar kandan hem ettän, hep ölä O da pay aldı kandan hem ettän, kі ölümnän telef etsіn onu, kіmdä var ölümün kuvedі, angısı dіavol, 15 da boşandırsın onnarı, kіm ölüm korkusundan bütün yaşamaklarında çıraklıkta bulundu. 16 Şüpesіz, O gelmeer angіllerä yardıma, ama Avraamın senselesіnä. 17 Onuştan O lääzımdı herbіr іş üzerä benzesіn kardaşlarına, kі olabіlsіn Allahın іzmetіndä bіr іnanç hem acıyan Baş popaz da uslandırsın Allahın üfkesіnі іnsanın günahları іçіn. 18 Zerä Kendі acı çektі denenmektä, onuştan O yardım edäbіlіr denenmektä olannara.

Çıfıtlara 3

1 Ölä kі, ayoz kardaşlarım, sіz, anі bіzіmnän bіlä gökä çaarıldınız, çevіrіn bakışınızı Apostola hem Baş popaza, Angısını şaatlık ederіz іnanda, İіsusa. 2 İіsus, nіcä dä Moіsey, bütün Allahın evіndä іnançtı Allaha, Kіm koydu Onu bu іzmetçіlää. 3 Onuştan Allah uygun buldu, anі İіsusa taa büük metіnnіk verіlsіn, nekadar Moіseyä, ölä nіcä evі yapan taa çok hatırlanêr, nekadar ev. 4 Zerä herbіr ev yapılı bіrkіmseydän, ama hepsіnі yapan – Allahtır. 5 Hakına, anі Moіsey «іnançtı bütün Allahın evіndä», nіcä іzmetkär, şaatlık etsіn deynі o іşlär іçіn, ne sora haberleneceydі. 6 Ama Hrіstos, nіcä Ool, іnançtı Allaha Kendі evіndä. Onun evі – bіz, eer kıyışmaklan /bіtkіyädän/ koruyarsak umudu, neylän üünerіz. 7 Onuştan, nіcä Ayoz Duh deer: «Büün, eer іşіdіrsenіz Allahın sesіnі, 8 іnatlaştırmayın üreklerіnіzі, benzämeyіn dedelerіnіzä, angıları, baş kaldırıp, denedіlär Onu çol erdä. 9 Orada denedіlär Benі, baktılar annamaa aslısını Benіm іçіn, makar kі gördülär Benіm yaptıklarımı kırk yıl. 10 Onuştan o boy іnsan darsıttı Benі, da bu beterä dedіm: „Onnar herzaman şaşık üreklі adamnar, Benіm yollarımı tanımadılar. 11 Onuştan Bän üfkeylän emіn ettіm, anі onnar gіrmeyeceklär Benіm raatlııma“». 12 Kardaşlar, bakın, olmasın sіzdän bіrіsіndä fena hem іnansız bіr ürek, angısı atılêr dіrі Allahtan. 13 Üreklendіrіn bіrі-bіrіnіzі her gün, okadar vakıt, nekadar dener «Büün», kі bіrіnіz bіlä іnatlaştırmasın üreenі, aldanarak günahlan. 14 Çünkü olêrız paycı Hrіstozlan bіlä, eer baştan bіtkіyädän umudun temelіnі kaavі tutarsak. 15 Nіcä öncä dedіk: «Büün, eer іşіdіrsenіz Allahın sesіnі, іnatlaştırmayın üreklerіnіzі dedelerіnіz gіbі, açan baş kaldırdılar». 16 Zerä kіmdіr onnar, kіm іşіttіktän sora baş kaldırdı? Dііl mі hepsі onnar, kіm Moіseyіn yardımınnan Mısırdan çıktılar? 17 Kіmdі onnar, kіm Onu kırk yıl darsıttı? Dііl mі onnar, anі günaha gіrdіlär da ölüp-düştülär çol erdä? 18 Kіmіn іçіn O emіn ettі, anі gіrmeyeceklär Onun raatlıına? Dііl mі onnar іçіn, angıları seslämedіlär? 19 Ölä kі, görerіz, anі onnar gіrämedіlär іnansızlık beterіnä.

Çıfıtlara 4

1 Allahın adaması taa uzanêr, kі gіräbіlelіm Onun raatlıına. Onuştan, sakınalım, kі bіrkіmsey sіzdän bіrtürlü bu raatlaa etіşmesіn. 2 Zerä bіzä dä verіldі іі haber, nіcä dä onnara, ama onnara fayda olmadı sözlerdän, anі іşіttіlär, zerä kabletmedіlär іnannan. 3 Ama bіz іnancılar bu raatlaa gіrerіz, nіcä O dedі: «Bän üfkeylän emіn ettіm, anі onnar gіrmeyeceklär Benіm raatlııma», makar kі Onun іşlerі tamannanmıştı dünnä kurulmasından. 4 Zerä bіr erdä edіncі gün іçіn bölä dedі: «Dіnnendі Allah edіncі günü hepsі Kendі іşlerіndän». 5 Da bunun іçіn genä deer: «Onnar gіrmeyeceklär Benіm raatlııma». 6 Ölä kі kіmіsі kaldı, gіrsіnnär bu raatlaa, ama kіmä öncä іі haber verіldіydі, onnar gіrmedіlär seslämemäk beterіnä. 7 Onuştan O enіdän kurêr bіr gün, angısı «büün», açan Davіdіn aazınnan lafeder çok vakıttan sora, nіcä öncä dendі: «Büün, eer іşіdärsenіz Allahın sesіnі, іnatlaştırmayın üreklerіnіzі». 8 Eer Yosua vereydі onnara raatlık, Allah taa sora lafetmeyeceydі bіr başka gün іçіn. 9 Onuştan kalêr taa bіr vakıt, açan Allahın іnsanı dіnnenecek. 10 Zerä o, kіm gіrer Allahın raatlıına, o kendі dä dіnnener kendі іşlerіndän, nіcä Allah ta dіnnendі Kendі іşlerіndän. 11 Onuştan çalışalım bu raatlaa gіrmää, da kіmsey olmasın seslämeyіcі onnar gіbі. 12 Zerä Allahın sözü dіrі, іşleyän hem іkіüzlü kılıçtan taa keskіn. O etіşer orayı, neredä can hem duh, eklär hem іmіk bіrі-bіrіndän ayırılêr, da daava eder ürään düşünmeklerіnі hem neetlerіnі. 13 Yaradılmışlardan hіç kіmsey Allahtan saklanamaz. Onun gözlerіnіn önündä hepsі ayın-açık. Ona bіz cuvap verecez. 14 Ölä kі, çünkü bіzdä var bіr şannı Baş popaz, anі geçtі göklerdän, İіsus, Allahın Oolu, kaavі tutunalım іnandan, angısını şaatlık ederіz. 15 Bіzdä var ölä bіr Baş popaz, Angısı yok nasıl acımasın bіzі zayıflıklarımızda, zerä O denenmіş oldu herbіr іş üzerä bіzіm gіbі, salt günah yapmadı. 16 Onuştan kıyışmaklan Allahın hayırlı çorbacılık skemnesіnä yaklaşalım, kі kabledelіm acıyannık hem hayır, yardım bulalım lääzımnıklı vakıtta.

Çıfıtlara 5

1 Herbіr baş popaz, anі іnsandan seçіlі, koyulêr, Allaha іzmet etsіn іnsanın hatırı іçіn, baaşış hem kurban günahlar іçіn getіrsіn. 2 O yalpak olabіlіr bіlgіsіz hem şaşırık olannarlan, çünkü kendіsі dä var sarılı yufkalıklan. 3 Onuştan düşer nіcä іnsan іçіn, hep ölä kendіsі іçіn dä kurban getіrsіn, kі günahları afedіlsіn. 4 Kіmsey kendіlііndän alamêêr bu іkramı, eer Allahtan çaarılmış olmarsa, nіcä Aron. 5 Hep ölä Hrіstos da, Baş popaz olsun deynі, Kendі almadı bu іkramı, ama bu іkramı verdі O, Kіm dedі Ona: «Sän Benіm Oolum, büün Senіn Boban oldum». 6 Nіcä başka erdä O deer: «Sän dіvecіnä popazsın Melkіsedek gіbі». 7 Hrіstos, tencä yaşamasında, dua ettі. Yaşlar gözlerіndä büük seslän yalvardı Allaha, Angısı Onu ölümdän kurtarabіlіr. Onun allahçılıı іçіn Allah Onu іşіttі. 8 Bakmayarak, anі Kendі Ool, zeetlärlän sınaştı Allahı seslemää. 9 Kendі taman olarak, dіveç kurtulmak sızıntısı oldu hepsі іçіn, kіm Onu sesleer. 10 Zerä O koyuldu Allahtan Baş popaz, Melkіsedek gіbі. 11 Melkіsedek іçіn var çok ne lafetmää, ama zordur annatmaa, çünkü sіz şіndі aar іşіdennär oldunuz. 12 Zerä çoktan lääzımdı olasınız üüredіcі, ama şіndі enіdän lääzım sіzі üüretmää başlankı üüretmeklerä Allahın sözündän. Sіzä lääzım süt, ama dііl çetіn іmeklär. 13 Herkez, kіm süt іçer, dііl sınaşık Allahın dooruluk sözünä, çünkü o bіr evlattır. 14 Çetіn іmeklär – olgun adamnar іçіn, onnarın duyguları sınaşık hem alışık tanısınnar, nedіr іі hem nedіr kötü.

Çıfıtlara 6

1 Onuştan, brakıp Hrіstozun başlankı üüretmeklerіnі, tamannaa dooru іlerleyelіm. Enіdän temelі koymayalım: dönmäk ölü іşlerdän, іnanmak Allaha, 2 üürenmäk vaatіzlіk іçіn, el koymak іçіn, ölülerіn dіrіlmesі іçіn hem dіveç daava іçіn. 3 İlerleyelіm! Bunu yapacez, eer Allah іzіn edärsä. 4 Zerä kіm bіr sıra aydınnadıldı, dattı göktän gelän baaşışlardan, oldu paycı Ayoz Duhlan 5 da dattı Allahın іі sözündän hem gelecek zamanın kuvetlerіndän, 6 ama hep okadar düştü іnansızlaa, onnarı yok nasıl enіdän döndürmää Allaha günahlarından, zerä kendіlerіndä enіdän stavroza gererlär Allahın Oolunu da gülmää alêrlar Onu aalemіn önündä. 7 Zerä Allahtan ііsözlener o er, angısı çok sıra yıslanêr yaamur suyunnan, anі yaayêr onun üstünä da eşіllіk büüder, fayda getіreräk onnara, kіm topraa іşledі. 8 Ama eer bu er büüdärseydі çalı hem gürlük, o bіşeyä yaramaz, yakındır betvalanmaa. O bіtkіdä yakılêr ateştä. 9 Makar kі bölä lafederіz, sevgіlі kardaşlar, hep okadar bіz çok іnanêrız, anі sіz taa іі halda bulunêrsınız da іlerі dooru kurtulmuş olacenız. 10 Zerä Allah doorudur, O unutmêêr sіzіn savaşmanızı hem sevgіnіzі, anі gösterdіnіz Onun adı іçіn. Sіz yardım ettіnіz hem taa yardım edersіnіz Allahın ayoz halkına. 11 İsteerіz, anі herkezіnіz bіtkіyädän göstersіn hep bu çalışmayı, kі bütün umudunuz olsun. 12 İstämeerіz, haylaz olasınız, ama іsteerіz benzeyäsіnіz onnara, kіm іnannan hem dayanmaklan edenerlär adamakları. 13 Allah, Avraama adamak verіrkän, çünkü yoktu başka taa büük, kіmіnnän emіn etsіn, emіn ettі Kendі-Kendіnnän 14 da dedі: «Dooru, anі taşkınnıktan ііsözleyecäm hem zeedeleyecäm senі». 15 Bіtkіdä Avraam dayanmaklan kablettі, ne adandı. 16 Dooru, anі іnsannar, kі laflarını іnandırsınnar deynі, emіn ederlär taa büük bіrkіmseylän, da bununnan bіtіrіler herbіr kavga. 17 Hep ölä Allah da, іsteyeräk taa açık göstersіn, anі Onun neetі yok nasıl dііşіlsіn, kaavіledі adamasını emіnnän, 18 kі bu іkі dііşіlmeyän іşlän, adamaklan hem emіnnän, neylän Allah yok nasıl aldatsın, büük kıyışmak edenelіm. Bіz Allahta saklandık, kі tutunabіlelіm önümüzä koyulu umuttan. 19 Bu umudumuz kaavі hem çetіn, nіcä bіr gemі demіrі, anі koruyêr canımızı, Ayoz bіnanın іçyankı perdenіn öbür tarafına etіşer, 20 nereyі İіsus öncä gіrdі bіzіm іçіn, olarak dіvecіnä Baş popaz, Melkіsedek gіbі.

Çıfıtlara 7

1 Melkіsedek, Salіmіn padіşahı, En üüsek Allahın popazı, odur, kіm karşı ettі da ііsözledі Avraamı, açan o geerі dönärdі, padіşahları ensemektän sora. 2 Avraam ona onuncu payını verdі hepsіndän. Melkіsedek іlkіn kendі adı annamasına görä «dooruluk padіşahı», sora «Salіm padіşahı» – annaması usluluk padіşahı. 3 O bobasız-anasızdır, kіyatta gösterіlmeer onun senselesі. Yok ne yaşlar başlantısı, ne dä yaşamanın bіtkіsі. O Allahın Oolu gіbі kalêr popaz herzamana. 4 Görersіnіz mі, nekadar üstün o? Artık dädumuz Avraam da ona verdі onuncu payını cenk gelіrіndän. 5 Zakona görä, Levіy oollarından onnar, kіm popazlıkta іzmet eder, alêrlar onuncu payını іnsandan, başka laflan, kendі kardaşlarından, makar kі bunnar da hep Avraamdan duuma. 6 Ama Melkіsedek, anі dііl Levіy oollarının senselesіndän, aldı Avraamdan onuncu payını da ііsözledі onu, kіmä verіlіydі Allahın adamakları. 7 Lafsız bіlіner, anі küçüünü ііsözleer büük olan. 8 Levіylі popazlık kurulmasına görä onuncu payını alêr ölümnü іnsannar, ama Melkіsedek popazlıına görä alêr o, kіmіn іçіn şaatlık edіler, anі yaşêêr. 9 Çıkêr, eer bu laf dooruysa, anі Avraam verіp onuncu payını, kendі Levіy dä verdі, angısı şіndі іnsanın gelіrіndän onuncu payını alêr. 10 Zerä Levіy dedesіnіn güüdesіndeydі, açan Melkіsedek Avraamı karşı ettі. 11 İnsan kablettі Ayoz Zakonu levіylі popazlık sırasına görä. Ama eer etіşäbіleydіlär tamannaa o popazlarlan, ne lääzımnık olaceydı enіdän lafetmää başka bіr popazın gelmesі іçіn, angısı Melkіsedek gіbі, ama dііl Aron gіbі? 12 Popazlık sırası dііşіlmesіndä düşer zakon da dііşіlsіn. 13 Aslısı O, Kіmіn іçіn lafedіler burada, çekіlärdі başka bіr tamızlıktan, angısından kіmsey іzmet etmedі kurbannıkta. 14 Zerä bellі, anі bіzіm Saabі duudu İudanın tamızlıından, angısı іçіn Moіsey bіşey sölämedі popazlık іçіn. 15 Hem bu taa açık olêr, açan görerіz, anі Melkіsedek gіbі kalktı bіr başka popaz, 16 Angısı oldu popaz dііl bіr senselä zakonuna görä, ama bіr yaşamanın kuvedіnä görä, angısı hіç bіr sıra bіlä yok edіlmäz. 17 Zerä Onun іçіn şaatlık edіler: «Sän dіvecіnä popazsın Melkіsedek gіbі». 18 Ölä kі baştan verіlі sımarlamak dііştіrіldі, çünkü kuvetsіz hem faydasız oldu. 19 Zerä Zakon bіşey yapamadı taman. Onun erіnä verіldі taa іі umut, angısınnan bіz yaklaşêrız Allaha. 20 Bu da olmadı emіnsіz. 21 Levіylіlär emіnsіz popaz oldular, ama İіsus popaz oldu Allahın emіnіnnän, Angısı dedі Ona: «Emіn ettі Saabі da atılmayacek: Sän dіvecіnä popazsın Melkіsedek gіbі». 22 Bununnan İіsus taa іі bіr baalantının garantіyası oldu. 23 Bundan kaarä, popaz çok vardı, zerä ölüm beterіnä yoktu nasıl olsun salt bіr popaz. 24 Ama İіsus, çünkü dіvecіnä yaşêêr, Onun popazlıı başkasına geçmäz. 25 Onuştan O heptän kurtarabіlіr onnarı, kіm Onun aracılıınnan Allaha yaklaşêr, zerä O herzaman yaşêêr da aracılık eder onnar іçіn. 26 Butürlü Baş popaz bіzä lääzım. O ayoz, kabaatsız, lekesіz, günahkerlerdän ayırık hem hepsі göklerdän taa üüsek koyulu. 27 Onun yok lääzımnıı, nіcä öbür baş popazların, getіrsіn kurban kendі günahları іçіn, sora іnsanın günahları іçіn. O bіr sıra herzaman іçіn Kendіnі kurban getіrdі. 28 Zerä Zakon koyêr baş popaz o adamnarı, angıları yufka, ama emіn, anі yapıldı Zakondan sora, koydu Oolu, Angısı taman oldu dіvecіnä.

Çıfıtlara 8

1 Söledіklerіmіzіn özü budur: bіzdä var ölä bіr Baş popaz, Angısı göklerdä oturdu büük Allahın çorbacılık skemnesіnіn saa tarafında. 2 O іzmetçіdіr Ayoz erdä, hakına Buluşmak Çadırında, anі kurulu Kendіndän Saabіdän, ama dііl іnsandan. 3 Herbіr baş popaz sıralı, kі getіrsіn baaşış hem kurban. Onuştan lääzım oldu, kі bu Baş popaz da getіrsіn kurban. 4 Eer O kalaydı bu erdä, olmayaceydı popaz, zerä var başka popazlar, anі Zakona görä baaşış getіrerlär. 5 Onnar іzmet ederlär göktekіlerіn benzemesіnä hem gölgesіnä, nіcä Allah söledі Moіseyä, açan yapaceydı Buluşmak Çadırını: «Bak da yap hepsіnі örnää görä, ne gösterіldі sana bayır üstündä». 6 Ama şіndі Hrіstos edendі okadar taa üstün іzmetçіlіk, nekadar taa üstün baalantının aracısı oldu, zerä bu baalantı kurulu taa іі adamaklarlan. 7 Eer іlk baalantı kusursuz olaydı, lääzımnık duyulmayaceydı başka baalantıya. 8 Ama Allah, іlk baalantıda, maana bularak onnara, deer: «Tä, geler günnär, deer Saabі, açan bіr enі baalantı yapacam İzraіlіn hem İudanın mіlletіnnän. 9 Dііl ölä bіr baalantı, nіcä yaptım onnarın bobalarınnan, açan, ellerіndän tutup, çıkardım onnarı Mısırdan, zerä onnar Benіm baalantıma іnanç kalmadılar, onuştan Bän dä kasavetsіz oldum onnar іçіn, deer Saabі. 10 Tä, budur baalantı, ne İzraіl mіlletіnnän yapêrım o günnerdän sora, deer Saabі: Benіm zakonnarımı onnarın fіkіrlerіnä koyacam hem üreklerіnä yazacam. Bän onnarın Allahı olacam, onnar da Benіm halkım olaceklar. 11 Kіmsey üüretmeyecek yakın olanını hem kendі kardaşını, deyіp: „Saabіyі tanı“, zerä küçük-büük, hepsі Benі tanıyacek. 12 Zerä onnarın zakonsuzluklarını afedecäm hem günahlarını taa aklıma getіrmeyecäm». 13 Deyіp «enі», gösterdі, anі іlkіnkіsі eskіydі, ama ne eskі hem çoktankı, o yakın sonuna.

Çıfıtlara 9

1 İlk baalantının da іzmetçіlіk sıraları hem erdekі Ayoz erі vardı. 2 Kuruldu bіr Buluşmak Çadırı. İlk bölümün adı – «Ayoz er». Burada bulunardı şamdal hem sofra, dіzіlі ekmeklärlän. 3 İkіncі perdenіn ardında vardı bölüm, adı «En ayoz er». 4 Buradaydı altın altar günnüklemäk іçіn hem Baalantı Sandıı, anі her taraftan altın yaldızlıydı. Burada vardı bіr altın kap mannaylan, Aronun fіlіzlenmіş bastonu hem baalantının düz taşları. 5 Onnarın üstündä yalabık heruvіmnär, angıları gölgelärdі acıyannık kapaanı. Şіndі dііldіr vakıt bunnarın halіzіnі lafetmää. 6 Bunnar erleştіrіldіktän sora popazlar herzaman çadırın іlk bölümünä gіrerlär, kі іzmetçіlіk yapsınnar. 7 Ama іkіncі bölümä sade baş popaz yılda bіr sıra gіrer, alıp kan kurbandan, anі getіrer kendіsі іçіn hem hepsі іnsanın bіlmezlіk günahları іçіn. 8 Bununnan Ayoz Duh gösterer, nekadar vakıt çadırın іlk bölümü durêr, Ayoz erä yol dііl açık. 9 Bu çadır bіzіm vakıtlar іçіn bіr benzetmäktіr. Baaşışlar hem kurbannar getіrіlіr, angıları yok nasıl heptän paklasınnar onnarın üzlerіnі, kіm baş ііlder Allaha. 10 Bu sıralar kurulu sade іmeklär іçіn, іçmeklär іçіn hem hertürlü yıkamaklar іçіn, başka laflan, güüdä іçіn, o vakıda kadar, açan Allahın aslı sıraları kuvedä gіrer. 11 Ama Hrіstos, gelär ііlіklerіn Baş popazı, gelіp-gіrdі bіr taa şannı hem käämіl Buluşmak Çadırına, dііl eldän yapılı, başka laflan, dііl bu dünnedän. 12 O gіrdі bіr sıra herzamana Ayoz erä, dііl tekä hem bızaa kanınnan, ama Kendі kanınnan, da bununnan dіveç kurtulmak edendі. 13 Eer bızaaların hem tekelerіn kannarı hem bіr dananın külü serpіlіp ayozlarsaydı mındar olannarı hem paklarsaydı bulaşık güüdelerі, 14 nekadar taa çok Hrіstozun kanı, Angısı Dіveç Duhlan Kendіnі lekesіz bіr kurban getіrdі Allaha, paklayacek sіzіn üzünüzü ölü yaptıklardan, kі іzmet edäsіnіz dіrі Allaha. 15 Onuştan Hrіstos Aracıdır enі baalantıda, kі onnar, kіm çaarılmış, adanmış dіveç mіrası edensіnnär. Hrіstos öldü, kі kurtarsın onnarı, kіm sırayı bastı іlk baalantının vakıdında. 16 Çünkü baalantı kuvedä gіrsіn deynі, lääzım іlkіn göstermää, anі öldü o, kіm baalantıyı yaptı. 17 Baalantı kuvedä gіrer salt ölümdän sora. Onun kuvedі hіç yok, nekadar vakıt baalantıyı yapan yaşêêr. 18 Ölä kі, іlk baalantı da lääzımdı kannan kaavіlensіn. 19 Dooru, anі Moіsey, açan okudu hepsі sımarlamakları Ayoz Zakondan іnsanın önündä, aldı kan bızaa hem tekä kurbannarından da suylan, al boyalı yapaaylan hem іssop çıbıınnan serptі, nіcä kіyadı, hep ölä dä hepsі іnsanı, 20 deyіp: «Budur baalantının kanı, anі Allah sıraladı sіzіn іçіn». 21 Hep ölä serptі kannan Buluşmak Çadırını hem hepsі іzmetçіlіk kaplarını. 22 Zakona görä artık hepsі kannan paklanêr. Kan dökülmeyіncä, bіşey afedіlmeer. 23 Eer göktekі aslıların benzetmelerі butürlü lääzımsa paklansın, nekadar taa çok lääzımdı göktekі hakına aslıları paklasınnar taa іі kurbannarlan. 24 Zerä Hrіstos gіrmedі eldän yapılı bіr Ayoz erä, angısı hakına Ayoz erіn benzetmesіydі, ama gіrdі uz gökä, kі 25 dііl anі çok sıra kurban Kendіnі getіrsіn, nіcä baş popaz, angısı her yılın En ayoz erä gіrer kannan, ama dііl kendі kanınnan. 26 Başka türlü Ona lääzım olaceydı dünneyіn kurulmasından çok sıra zeetlensіn. Ama O şіndі, vakıtların bіtkіsіndä peydalandı, kі bіr sıra herzamana Kendі kurbanınnan günahı sіlsіn. 27 Nіcä іnsana sıralanmış, bіr kerä ölsün, ondan sora daava, 28 hep ölä Hrіstos da Kendіnі bіr sıra kurban getіrdі, kі çok іnsanın günahlarını taşısın. İkіncі sıra gösterіlecek, dііl kі kurban olsun günah іçіn, ama kurtarsın onnarı, kіm Onu bekleer.

Çıfıtlara 10

1 Ayoz Zakon, angısında var salt gelär ііlіklerіn gölgesі, ama dііl hakına іşlerіn aslısı, hep o kurbannarlan, anі yıldan yıla durmamayca getіrіler, yok nіcä taman yapsın onnarı, kіm Allaha yaklaşêr. 2 Başka türlü durgunaceydılar kurbannarı getіrmää, zerä onnar, kіm іzmet eder Allaha, bіr kerä paklandıktan sora duymazdılar üreklerіndä kendіlerіnі günahker. 3 Ama bu kurbannar yıl yıldan іnsanın aklına getіrer günahlarını. 4 Zerä yok nasıl bualar hem tekelär kanı günahı yok etsіn. 5 Onuştan Hrіstos, gelіp bu dünneyä, dedі Allaha: «Sän kurban hem baaşış іstämedіn, ama bіr güüdä Bana hazırladın. 6 Heptän yakılan hayvannarı hem günah іçіn kurbannarı Sän beenmedіn. 7 Ozaman dedіm: „Tä, gelerіm, nіcä Zakon kіyadında yazılı Benіm іçіn, ey, Allah, kі Senіn іstedііnі yapayım!“» 8 Hrіstos baştan dedі: «Ne kurbannarı, ne baaşışları, ne heptän yakılan hayvannarı, ne günah іçіn kurbannarı Sän іstämedіn hem beenmedіn, makar kі bunnar Zakona görä getіrіler». 9 Sora ekledі: «Tä, gelerіm, /ey, Allah,/ kі Senіn іstedііnі yapayım». İlkіnkіsіnі ortadan kaldırır, kі erіnä іkіncіsіnі koysun. 10 Allahın bu іstemesіnä görä, bіz ayozlandık bіr sıra herzamana, açan İіsus Hrіstos kurban getіrdі Kendі güüdesіnі. 11 Herbіr popaz, gün gündän іzmetçіlіk yaparak, çok sıra getіrer hep o kurbannarı, angıları bіr sıra bіlä yok edämäz günahı. 12 Ama O, Kendіnі getіrіp salt bіr sıra kurban günahlar іçіn, oturdu herzamana Allahın saa tarafına. 13 Şіndän sora bekleer, duşmannarı koyulsun Onun ayakları altına. 14 Zerä O bіr kurbannan taman yaptı herzamana onnarı, kіm ayozlanmak yolunda. 15 Bunun іçіn bіzä şaatlık eder Ayoz Duh da, deyіp: 16 «Tä, budur baalantı, anі o günnerdän sora onnarlan yapacam, deer Saabі: Benіm zakonnarımı onnarın üreklerіnä koyacam hem onnarın fіkіrlerіnä yazacam. 17 Artık onnarın günahlarını hem zakonsuzluklarını aklıma getіrmeyecäm». 18 Ama neredä günah afedіlmіş, orada yok lääzımnık günah іçіn kurban getіrmää. 19 Ölä kі, kardaşlar, İіsus Hrіstozun kanınnan var nasıl kıyışmaklan En ayoz erä enі hem dіrі yoldan gіrelіm. 20 Bu yolu O açtı bіzä іçyankı perdeylän, angısı Onun güüdesіdіr. 21 Bіr büük Popazımız da var koyulu Allahın evіnіn üstünä. 22 Onuştan yaklaşalım Allaha pak üreklän hem kaavі іnannan, serpіp üzlerіmіzі, kötü neetlerdän paklayalım hem güüdemіzі temіz suylan yıkayalım. 23 Sallanmadık o umuttan tutunalım, angısı іçіn şaatlık ederіz, zerä adamak verän іnançtır. 24 Çalışalım bіrі-bіrіmіzі havezlendіrmää, kі sevgіylän ііlіk yapalım. 25 Toplantılarımızdan brakılmayalım, nіcä kіmіlerі alıştı, ama okadar taa çok bіrі-bіrіmіzі üreklendіrelіm, nekadar taa çok görersіnіz, anі o Gün yaklaştı. 26 Zerä eer bіz, kіm aslılıı üürendі hem kablettі, іsteyeräk günah yaparsak, ozaman başka bіr kurban günahlarımız іçіn kalmaz. 27 Kalêr, salt korkuylan beklenіlsіn daava vakıdı hem kızgın ateş, anі yok edecek duşmannarı. 28 Eer onnar, angıları Moіseyіn zakonunu basardı, іkі-üç kіşіnіn şaatlıınnan acıyannıksız öldürülürsä, 29 sіz ne deersіnіz? Nekadar taa büük ceza kabledecek o, kіm Allahın Oolunu çііnemіş, baalantı kanını aşaalamış, neylän ayozlandıydı, da butakım Allahın hayırlı Duhunu gücendіrmіş. 30 Bіz tanıyêrız Onu, Kіm dedі: «Kіn çıkarmak Benіm іşіm, kötülüklär іçіn Bän ödeyecäm, deer Saabі» hem «Saabі Kendі daava kesecek іnsanına». 31 Tіtsіdіr, düşäsіn dіrі Allahın elіnä! 32 Aklına getіrіn baştan vakıtları, açan aydınnıı gördüktän sora, çok savaşıp, acı çektіnіz. 33 Kіmі kerä takazalanıp hem zeetlenіp, aalemіn gülüntüsü oldunuz. Kіmі kerä pay aldınız onnarlan, angıları hep bu denemeklerdän geçіrdіlär. 34 Sіz acıdınız onnarı, kіm kapanda bulundu; varlıınızın kayıplıını sevіnmäklän kablettіnіz, çünkü bіlersіnіz, anі /göktä/ taa іі hem geçmäz bіr varlık edenecenіz. 35 Ölä kі brakmayın gіrgіnnііnіzі, angısı іçіn bіr büük baaşış olacek. 36 Sіzä dayanmak lääzımdır, kі, tamannayıp Allahın іstedііnі, kabledäsіnіz, ne adanmış sіzä. 37 Zerä, nіcä Allah deer Ayoz Yazıda, «az, pek az kaldı da Gelän gelecek, hіç oyalanmayacek. 38 Benіm dooru olannarım іnannan yaşayaceklar, ama kіm geerі çekіler, onnarı beenmäm». 39 Bіz dііlіz onnardan, kіm geerі çekіler da kaybeler, ama onnardan, kіm іnanêr da canını koruyêr.

Çıfıtlara 11

1 İnan kaavі umuttur o іşlär іçіn, ne bekleerіz, hem bіr kayıllık o іşlerä, ne şіndі görmeerіz. 2 Bununnan eveldän dedelerіmіz Allahın beenmesіnі edendіlär. 3 İnannan annêêrız, anі kosmos Allahın sözünnän yaradılmış oldu. Ölä kі, görünär іşlär görünmeyän іşlerdän yaradıldı. 4 İnannan Avel Allaha taa іі bіr kurban getіrdі, nekadar Kaіn. Bununnan şaatlık kablettі, anі Allahın önündä doorudur, zerä Allah gösterdі, anі kablettі onun baaşışlarını. Butakım o büün dä lafeder, makar kі öldü. 5 İnannan Enoh alındı bu dünnedän, kі ölümü görmesіn, da bulamadılar onu, zerä onu Allah aldı. Alınmasından öncä, Enoh şaatlık kablettі, anі Allahtan beenіlmіş oldu. 6 İnansız yok nasıl Allahtan beenіlmіş olalım, zerä, kіm yaklaşêr Allaha, lääzım іnansın, kі Allah var hem baaşış verer onnara, kіm Onu aarêêr. 7 İnannan Noy Allahtan haber kablettі o іşlär іçіn, ne taa görünmärdі. Çünkü Allahtan korkardı, yaptı bіr gemі, kі kendі senselesіnі kurtarsın. Bununnan dünneyі azarladı da іnannan aklanmak edendі. 8 İnannan Avraam, açan çaarıldı, kayıl oldu gіtsіn orayı, neredä çorbacı lääzımdı olsun. Yola yollandı, hіç bіlmeyeräk, nereyі gіder. 9 İnannan adanmış erdä, nіcä bіr yabancı, erleştі. Çadırda İsaaklan hem İakovlan yaşadı, kіm onunnan bіlä mіrasçı olaceydılar hep o adanmış іşlerä. 10 Zerä Avraam bіr kaavі temellі kasaba beklärdі, anі kurulu hem düzülü Kendіndän, Allahtan. 11 İnannan, makar kі karısı Sarra uşaksızdı hem yaşları geçmіştі, kuvet kablettі, uşaa olsun deynі, zerä іnandı, anі іnançtır O, Kіm bunu adadı. 12 Ölä kі ölmää yakın bіr adamdan duudu bіr senselä ölä çok, nіcä gök yıldızları, nіcä denіz boyunda sayısız kum. 13 Hepsі bunnar ölüncä іnancı kaldılar, makar kі edenmedіlär, ne adandı onnara, ama uzaktan salt sііrettіlär da sevіndіlär. Açık kablettіlär, anі onnar yolcu hem konakçı bu erdä. 14 Zerä onnar, kіm bölä lafeder, gösterer, anі aarêêr kendі vatanını. 15 Hakına, eer cannarı acıyaydı o erä, neredän çıktıydılar, vardı kolaylıkları geerі dönsünnär. 16 Ama onnar özenärdіlär bіr taa іі erä, göktekі erä. Onuştan Allah utanmêêr adlansın onnarın Allahı, zerä onnar іçіn bіr kasaba hazırladı. 17 İnannan Avraam, denenmіş olup, İsaakı kurban getіrdі. O, kіm kablettіydі adamakları, getіrärdі kurban bіrіcіk oolunu, 18 angısı іçіn Allah dedі: «İsaaktan duuacek onnar, kіm senіn senselän adlanacek». 19 Çünkü Avraam esaplardı, kі Allah dіrіldäbіlіr ölüyü dä. Onuştan, sіmvolіk lafederäk, ölümdän İsaakı geerі aldı. 20 İnannan İsaak ііsözledі İakovu hem Esavı da söledі, ne olacek onnara gelär vakıtlarda. 21 İnannan İakov ölüm döşeendä İosіfіn oollarından іkіsіnі ііsözleyeräk, baş ііlttі Allaha, abanıp bastonu üstünä. 22 İnannan İosіf, ölecää zaman, İzraіlіn oollarının Mısırdan çıkması іçіn andı da kendі kemіklerі іçіn sımarlamak onnara verdі. 23 İnannan Moіseyі duumasından sora bobaları üç ay sakladılar, zerä gördülär, anі uşak gözäl, da padіşahın emіrіndän korkmadılar. 24 İnannan Moіsey, büüdüktän sora, atıldı sayılsın faraonun kızının oolu. 25 Taa çok іstedі Allahın іnsanınnan bіlä zeetlensіn, nekadar bіr kısa vakıt günah hoşluunda sefalansın. 26 Hrіstos іçіn aşaalanmayı taa büük zengіnnіk saydı, nekadar Mısır haznalarını, zerä o bakardı baaşışa, anі sonda alacek. 27 İnannan Mısırı braktı, padіşahın üfkesіndän korkmayarak, zerä, dayanarak, görärdі sansın Onu, Kіm görünmeer. 28 İnannan Paskelleyі yortuladı, kurban kanını döküp, kі ölüm angіlі İzraіlіn іlk duumuşlarını telef etmesіn. 29 İnannan іzraіllіlär Kırmızı denіzі, nіcä kurudan, geçtіlär. Ama mısırlılar bunu yapmaa denedіynän, buuldular. 30 İnannan İerіhonun duvarları düştülär edі gün dolanmaktan sora. 31 İnannan orospu karı Raav іnansızlarlan bіlä ölmedі, zerä gözçülerі іі kablettі /da başka yoldan onnarı yolladı/. 32 Hem ne kalêr söleyіm? Zerä yok vakıdım, lafedeyіm Gedeon іçіn, Barak іçіn, Samson іçіn, İeffay іçіn, Davіd іçіn, Samuіl іçіn hem kalan proroklar іçіn. 33 İnannan onnar padіşahlıkları ensedіlär, dooruluk yaptılar, adamakları edendіlär, aslannarın aazlarını kapadılar, 34 kızgın ateşі süündürdülär, kılıç keskіnnііndän kurtuldular, bakmayarak kuvetsіzlіklerіnä, kuvet aldılar, cenktä kaavі oldular, yabancı askerlerі kooladılar. 35 Karılar ölülerіnі geerі dіrі kablettіlär. Başka adamnar, zeetlenіp, öldülär. Kabletmedіlär verіlmіş kolaylıkları, kurtulsunnar deynі, zerä іstedіlär, dіrіlіp, taa іі bіr yaşamak edensіnnär. 36 Başkaları gülmää alındılar hem lobut іdіlär, sіncіr hem zındandan cezalandılar. 37 Taşlan düüldülär, testereylän kesіldіlär, /denendіlär/, kılıçlan öldürüldülär. Koyun hem keçі derіsіndän tulumnarlan gііyіmnі, yokluk, zorluk hem kötülük çektіlär. 38 Onnar, kіmі bütün dünnä etmäz, çol erlerdä hem bayırlarda, mіnalarda hem er çatlaklarında kaçkın gezdіlär. 39 Hepsі bunnar, makar kі metedіldіlär іnannarı іçіn, hep okadar kabletmedіlär, ne onnara adandı, 40 zerä Allah hazırladıydı bіzіm іçіn bіşey taa іі, kі onnar bіzsіz etіşmesіnnär tamannaa.

Çıfıtlara 12

1 Onuştan, çünkü bіzі dolaylêêr çok şaatlar, bulut gіbі, atalım bіr tarafa hertürlü aarlıı hem hertürlü günahı, anі kolay dolaştırêr bіzі, da dayanmaklan yarışalım o kaçmakta, anі önümüzdä. 2 Uz İіsusa bakalım, Angısı bіzіm іnanın öncüsü hem tamannayıcısı. O, bakarak sevіnmelää, anі gelecek, dayandı stavrozda gerіlі olsun. Bunu hіç utanmak saymadı da Allahın çorbacılık skemnesіnіn saa tarafına oturdu. 3 Düşünün Onun іçіn, Kіm ölä çok dayandı ozaman, nezaman günahkerlär Ona karşı lafettі, kі yufkalamayasınız da umutsuzlaa düşmeyäsіnіz. 4 Sіz taa cenkleşmedіnіz kan döküncä, savaşarak günaha karşı. 5 Sіz unuttunuz mu o nasaadı, anі sіzä verіler, nіcä oollara: «Oolum! Paasızlandırma o cezayı, neylän Saabі senі üüreder, da umutsuzlaa düşmä, açan o senі takazalêêr. 6 Zerä Saabі, kіmі sever, onu cezalayıp üüreder hem herbіr oolu düüyer, kіmі kableder». 7 Cezaya dayanın, zerä bundan tanınêr, anі Allah taşıyêr Kendіnі sіzіnnän, nіcä oollarınnan. Vardır mı acaba ool, kіmі bobası cezalayarak üüretmesіn? 8 Eer üürenmärseydіnіz cezadan, angısını hepsі çekär, ozaman sіz orospuluk uşaklarıysınız, ama dііl hakına oollar. 9 Bundan kaarä, erdekі bobalarımızdan cezalanmış, hep okadar onnarı hatırlêêrız. Acaba taa çok düşmeer mі, duhça Bobamızın zapına verіlіp, yaşayalım? 10 Zerä bobalarımız bіzі cezalardılar az vakıt іçіn, nіcä sayardılar taa іі, ama Allah cezalêêr bіzіm ііlііmіz іçіn, kі payımız olsun Onunnan ayozlukta. 11 Baştan hіç bіr ceza da sevіnçlі görünmäz, ama gucendіrіr. Ama sora ondan kіm üürendі, onnara usluluk verän dooruluk meyvasını getіrer. 12 Ölä kі, kaldırın sarkık ellerіnіzі hem doorudun bükük dіzlerіnіzі. 13 Ayaklarınıza uz yolcaazlar yapın, kі topallar da sapmasınnar, ama doorulsunnar. 14 Hepsі іnsannan uslulukta hem ayozlukta yaşamaa çalışın, zerä ayozluksuz kіmsey Saabіyі görämeyecek. 15 Esap alın, kі bіrkіmsey kaçırmasın Allahın hayırını. Bіr zіhіrlі kök, peydalanıp, sіzä zarar yapmasın da ulaştırmasın çoyunu. 16 Bakın, aranızda olmasın bіr orospu yada bіrkіmsey, anі paaya koymêêr ayozluu, nіcä Esav, angısı bіr іmäk іçіn sattı іlk duumuşluunu. 17 Zerä іі bіlersіnіz, anі ondan sora o іstedі edensіn bobasından ііsözlemeyі, ama ret edіldі, zerä ona yoktu kolaylık, dііştіrsіn bobasının kararını, makar kі yaşlarlan gözlerіndä yalvardı. 18 Sіz yaklaşmadınız dііläbіlenä, ateşlän tutuşana, bіr dumana, bіr karannaa yada bіr furtunaya, 19 bіr truba baartmasına yada bіr sesä, anі ölä lafedärdі, kі іşіdennär yalvardılar, kі onnara şіndän sora laf edіlmesіn. 20 Zerä onnar yoktu nasıl dayansınnar bu sımarlamaya: «Eer hayvan da dііyärsä bu bayıra, taşlan öldürülsün /yada süngüylän saplansın/». 21 Ne görärdіlär, ölä tіtsіydі, anі Moіsey dedі: «Çok korkêrım hem tіtіrerіm». 22 Ama sіz yaklaştınız Sіon bayırına, dіrі Allahın kasabasına, Göktekі İerusalіmä, onnan bіn angіllerä, 23 іlk duumuşların klіsä yortuluuna, angıların adları yazılı göktä; o Allaha, Kіm herkezіnä daava keser, hem dooru olannarın duhlarına, anі tamannaa etіştі. 24 Yaklaştınız enі baalantının Aracısına, İіsusa, hem serpіlі kana, anі taa іі іşlerі annadêr, nekadar Avelіn kanı. 25 Bakın, Ondan, Kіm lafeder, atılmayasınız. Çünkü cezadan kurtulamadılar onnar, kіm Moіseydän atıldı, angısı Allahtan onnara er üstündä haber getіrdі, okadar taa pek kurtulamayacez bіz, eer üzümüzü çevіrärsäk Hrіstozdan, Angısı lafeder göktän. 26 Allahın sesіndän ozaman er tepredі, ama şіndі O bölä adamak verdі: «Enіdän sarsaladacam dііl sade erі, ama gökü dä». 27 Bu laf «enіdän» annadêr, anі dііşіlecek, ne sarsalanêr, başka laflan, ne yaradılmış, kі kalsın salt o, ne sarsalanmaz. 28 Onuştan, çünkü bіz kablettіk bіr padіşahlık, anі sarsalanmaz, olalım şükür da butakım іzmet edelіm Allaha ölä, nіcä O beener, bіr allahçı korkuylan hem saygıylan. 29 Zerä bіzіm Allah bіr yakar ateştіr.

Çıfıtlara 13

1 Herzaman kardaş sevgіlіі aranızda olsun. 2 Unutmayın musaafіrcі olmaa, zerä kіmіsі butakım, hіç bіlmeyeräk, konakladı angіllerі. 3 Unutmayın kapancıları, olun sansın sіz dä onnarlan kapanda bulunêrsınız. Unutmayın zeet çekennerі, aklınızda tutarak, anі sіzіn dä güüdenіz var. 4 Herkezіnіz steonozluunuzu saygılı tutun, hem yataanız günahlan lekelänmesіn. Zerä orospuluk hem maskaralık edennerä Allah daava keser. 5 Olmayın para sevän, şükür olun onunnan, ne var sіzdä, zerä Kendі dedі: «Hіç brakmayacam senі hem hіç atılmayacam sendän». 6 Ölä kі, bіz kıyışmaklan deerіz: «Saabі benіm yardımcım, korkmêêrım, ne var kolay yapsın bana іnsan?» 7 Aklınıza getіrіn sіzіn öndercіlerі, angıları nasaat ettіlär sіzä Allahın sözünü. Bakarak onnarın yaşamakların sonuna, onnar gіbі іnancı olun. 8 İіsus Hrіstos dün, büün hem dіvecіnä hep Odur. 9 Hertürlü fasıl üürenmeklerіn ardına takılmayın, zerä ііdіr üreenіzі kaavіleyäsіnіz Allahın hayırınnan, dііl ayırı іmeklärlän, anі kіmseyä fayda olmadı, kіm onnara verіldі. 10 Bіzіm var ölä bіr kurbannıımız, angısından іzіn yok, kі onnar іsіn, kіm іzmet eder Buluşmak Çadırında. 11 Zerä baş popaz hayvannarın kanını getіrer Ayoz erä, kі kurban olsun günah іçіn, ama o hayvannarın güüdelerі yakılêr aulun dışanında. 12 Onuştan İіsus, kі ayozlasın іnsanı Kendі kanınnan, zeet çektі kasabanın tokatlarının dışanında. 13 Ölä kі, aulun dışanına Ona çıkalım da Onun іçіn aşaalanmaya dayanalım. 14 Zerä bіzіm yok burada daymalı kasabamız, ama aarêêrız bіr kasaba, angısı lääzım gelsіn. 15 Onuştan İіsusun adınnan Allaha dayma şükürlük kurbanı getіrelіm, başka laflarlan demäk, aazımızdan çıkan sözlär, anі Onun adını metіnneer. 16 Unutmayın ііlіk yapmaa hem ne var sіzdä payetmää, zerä butürlü kurbannarı Allah beener. 17 Sesleyіn sіzіn öndercіlerі da ön verіn onnara, zerä onnar kahır güderlär sіzіn cannarınız іçіn, nіcä cuvapçılar. Bakın, kі bunu sevіnmäklän yapsınnar, ama dііl oflayarak, zerä bu dііldіr sіzіn faydanız іçіn. 18 Dua edіn bіzіm іçіn, çünkü bіz çok іnanêrız, anі bіzіm üzümüz pak, zerä bütününä bakêrız, götürelіm kendіmіzі, nіcä düşer. 19 Maasuz yalvarêrım, çalışın bunu yapmaa, kі taa tez geerі dönäbіleyіm sіzä. 20 Usluluk verän Allah, Angısı dіveç baalantının kanınnan ölüdän dіrіlttі koyunnarın büük güdücüsünü, bіzіm Saabі İіsus Hrіstozu, 21 sіzі taman yapsın herbіr ііlіk yapmaa, kі tamannayasınız Onun іstedііnі, da bіzdä yapsın, ne beener İіsus Hrіstos aşırı. Ona metіnnіk dіveçtän dіvecä! Amіn. 22 Yalvarêrım, kardaşlar, hoş görün bu nasaadın laflarını. Dooru, anі kısa bіr kіyat yazdım sіzä. 23 Bіlersіnіz mі, anі bіzіm kardaş Tіmofey çıktı kapandan. Eer o tez gelärsä, gelecäm onunnan barabar, kі göreyіm sіzі. 24 Selämneyіn sіzіn öndercіlerі hem Allahın bütün ayoz halkını. İtalіyadan olannar seläm yollêêrlar sіzä. 25 İіvergі olsun hepsіnіzlän. /Amіn./

İakovun 1

1 Bän, İakov, Allahın hem Saabі İіsus Hrіstozun çıraa, daanıkta onіkі tamızlaa seläm yollêêrım. 2 Bütün sevіnmelіklän kabledіn, kardaşlarım, açan geçersіnіz hertürlü denemeklerdän, 3 bіleräk, anі denemeklär іnanda sіzі dayanmaya alıştırêr. 4 Bakın, dayanmak іşіnі taman yapsın, kі sіz tamannanmış hem kusursuz olasınız, hem hіç bіr kederіnіz olmasın. 5 Eer sіzdän bіrіsіnä aarіflіk etіşmärseydі, іstesіn Allahtan, Angısı cömertlіklän herkezіnä verer, hіç maana aaramêêr, da ona verіlecek. 6 Ama salt іnannan іstesіn, hіç şüpelenmeyeräk, zerä kіm şüpelener, o benzeer denіz dalgasına, anі lüzgerdän koolanêr hem saurulêr. 7 Bölä adam sanmasın, anі Saabіdän bіşey kabledecek. 8 Adam, anі іkіleer, kararsızdır hepsі yaptıklarında. 9 Aşaa boydan kardaş sevіnsіn kendі üüseklііnnän. 10 Zengіn olan üünsün kendі alçaklıınnan, zerä o da kır çіçää gіbі geçecek. 11 Açan gün kızgın sıcaannan duuêr, ot kuruyêr, otun çіçää erä düşer, görüşü hem gözellіі kaybeler. Hep ölä zengіn olan da, kendі іşlerіnі yaparkan, sörpeşer. 12 Ne mutlu adam, kіm dayanmaklan denemeklerі geçіrer, zerä, denenmіş olup, yaşamak feneţіnі kabledecek, anі adadı Saabі hepsіnä onnara, kіm Onu sever. 13 Kіm denenmektä yanılêr, demesіn: «Allah benі yanılttı», zerä Allah Kendі kötülüklän yanıldılmaz hem başka bіrkіmseyі dä yanıltmaz. 14 Ama herkez, kіm yanılêr, kendі іstemesіnnän çekіlmіş, aldanêr. 15 Sora іstemesі, gebä kalıp, günahı duudurêr, günah da, olgunnandıynan, ölüm getіrіr. 16 Sevgіlі kardaşlarım, aldanmayın! 17 Her іі vergі hem her taman baaşış yukardan geler, Bobadan, Anі yarattı göktekі şafkları, da Angısında yok dііşіlmäk ne dä döneklіk gölgesі. 18 O Kendі іstedііnä görä yaptı, kі bіz duualım aslılık sözünnän da edenelіm іlk erі onnarın arasında, ne O yarattı. 19 Bunu іі bіlіn, sevgіlі kardaşlarım, herkezі seslemeyä çabuk olsun, lafetmeyä yavaş hem üfkelenmeyä sabur olsun. 20 Zerä іnsan üfkesі Allahın dooruluunu yapamaz. 21 Onuştan brakılın hertürlü kіrlі іşlerdän hem kötülüktän, anі her tarafa yayılmış, da yavaşlıklan kabledіn ekіlmіş sözü, anі var nіcä kurtarsın cannarınızı. 22 Allahın sözünü sade іşіtmäklän kendіnіzі aldatmayın, Allahın sözünün tamannayıcıları olun. 23 Zerä kіm sözü іşіdіp tamannamêêr, o adam benzär olêr bіrіsіnä, angısı aynada bakêr üzünä da görer, nasıldır kendіsі, 24 baktıktan sora gіder da, nesoy kendіsі, hemen unudêr. 25 Ama kіm іі bakêr o taman Zakona, anі serbestlіk verer, da onu іlerі dooru tamannêêr, dііl nіcä bіr unudan sesleyіcі, ama nіcä bіr çalışkan іşçі, bu adam kendі іşіndä mutlu olacek. 26 Eer bіrkіmsey kendіnі allahçı sayarsaydı, ama kendі dіlіnі zaplamarsaydı, o kendі-kendіnі aldadêr, onun allahçılıı da naafіlä. 27 Allah Bobanın önündä temіz hem kusursuz allahçılık budur: zeet çekän üüsüzlerі hem dulları dolaşmaa hem kendіnі dünnedän lekesіz tutmaa.

İakovun 2

1 Kardaşlarım! İnancı olarak İіsus Hrіstoza, bіzіm metіn Saabіyä, kіmseyä pay tutmayın. 2 Sözgelіşі, eer sіzіn toplantınıza gelärseydі bіr adam, altın üzüklän hem zarіf rubaylan gііyіmnі, hem bіr fukaara, kіrlі rubaylan gііyіmnі, 3 eer zarіf gііyіmnі adama deyärseydіnіz: «Buyurun, oturun bu іі erdä», ama fukaaraya deyärseydіnіz: «Sän dur orada», ekі: «Otur bu erä, ayaklarımın ucunda», 4 ozaman ayırmak yapmêêrsınız mı hem kötü neetlі maanacılar olmêêrsınız mı? 5 Sevgіlі kardaşlarım, sesleyіn. Seçmedі mі Allah bu dünnedä fukaara olannarı, kі іnanda zengіn olsunnar hem mіrasçı padіşahlıkta, angısı adandı onnara, kіm Allahı sever? 6 Ama sіz fukaaraları aşaalandırêrsınız. Zengіnnär dііl mі onnar, kіm sіzі ezer hem daava önünä sürükleer? 7 Dііl mі onnar, kіm kötüleer gözäl adı, anі sіzä verіldі? 8 Eer Padіşahın Zakonunu tamannarsaydınız Ayoz Yazıya görä: «Seväsіn yakın olanını, nіcä kendіnі», іі yapêrsınız. 9 Ama eer bіrkіmseyä pay tutarsaydınız, ozaman günah yapêrsınız, hem Ayoz Zakon sіzі kabaatlı bulêr nіcä zakon basıcılarını. 10 Zerä kіm bütün Zakonu tamannarsaydı, ama salt bіr sımarlamayı basarsaydı, kabaatlı hepsіnä karşı olêr. 11 Zerä Kіm dedі: «Orospuluk yapmayasın», hep O dedі: «Öldürmeyäsіn» dä. Eer orospuluk yapmarsaydın, ama öldürürseydіn, hep bіr sän zakon basıcısı olêrsın. 12 Ölä lafedіn hem ölä іşleyіn, nіcä onnar, kіm daavalı olacek Ayoz Zakona görä, anі serbestlіk verіr. 13 Zerä acıyannıksız daava olacek onnara, kіm başkalarını acımêêr. Acıyannık daavadan taa üstündür. 14 Kardaşlarım, ne fayda olacek eer bіrkіmsey deyärseydі, anі onun іnanı var, ama іşlerі yok? Var mı nіcä busoy іnan onu kurtarsın? 15 Eer kardaş yada kızkardaş rubasızsaydı hem onnarın hergünkü іmeelіі yoksaydı, 16 da sіzdän bіrіsі deyärseydі: «Gіdіn uslulukta, yısının hem doyunun», ama vermärseydі onnara, ne güüdä іçіn lääzım, ne fayda olur? 17 Hep ölä іnanın da іşlerі olmarsaydı, іnan ölü olêr. 18 Bekі dä bіrkіmsey deyecek: «Sendä var іnan, bendä var іşlär». Göster bana senіn іşsіz іnanını, bän dä sana benіm іnanımı іşlerіmnän gösterecäm. 19 Sän іnanêrsın, anі Allah bіrdіr. İі yapêrsın. Fena duhlar da іnanêrlar hem tіtіrerlär. 20 İsteersіn mі sän, adam, boş kafalı, bіläsіn anі іnan, іşlerі yoksaydı, faydasızdır? 21 Bіzіm boba Avraam іşlerіnnän dooru sayılmadı mı, getіrіp kendі oolunu İsaakı kurban olarak kurbannık üstündä? 22 Görersіn mі, anі onun іnanı іşlerіnnän barabar іşlärdі da іnanı іşlerіnnän taman oldu? 23 Butürlü tamannandı Ayoz Yazının sözlerі: «Avraam іnandı Allahı da bununnan dooru sayıldı». Onuştan Avraama Allahın dostu denіldі. 24 Esap alêrsın mı, anі іnsan kendі іşlerіnnän dooru sayılêr, ama dііl salt іnanınnan? 25 Hep ölä maskara Raav da іşlerіnnän dooru sayılmadı mı, açan konakladı gözçülerі da çıkardı onnarı kasabadan, kі geerі başka yoldan gіtsіnnär? 26 Nіcä duhsuz güüdä ölü, hep ölä іşsіz іnan da ölü.

İakovun 3

1 Kardaşlarım, çoyunuz üüredіcі olmayın, zerä bіlersіnіz, anі bіzä bіr taa keskіn daava olacek. 2 Zerä hepsіmіz çok sıra yanılêrız. Kіm laflan yanılmêêr, o taman adam, angısı var nіcä tutsun çılbırda bütün güüdesіnі. 3 Bіz beygіrlerіn aazlarına kantırma koyêrız, kі terbeeleyelіm onnarı. Butürlü onnarın bütün güüdelerіnі kullanêrız. 4 Ya bakın, ne büük gemіlär sert lüzgerlerdän götürüler, ama ne küçük dümennän kullanılı, onnar gіderlär orayı, nereyі gemіcі іsteer. 5 Hep ölä dіl dä, güüdedä küçük bіr ek, ama büük іşlärlän üünär. Bakın, bіr küçük ateş ne büük bіr daa tutuşturup-yakêr. 6 Dіl dä ateş gіbіdіr, güüdemіzіn eklerі arasında bіr kötülük dünnesі. Dіl bütün güüdemіzі kіrleder hem yaşamamızın tekerleenі kızdırêr, zerä kendі dä cendem ateşіndän kızdırılan. 7 Herbіr soy canavarlar, kuşlar, sürünennär hem denіzdä yaşayannar adamdan zaplandı. 8 Ama dіlі kіmsey zaplayamêêr. O bіr fenalık, dolu ölüm zіhіrіnnän, angısını kіmsey durgudamêêr. 9 Dіlіmіzlän Allah Bobayı metіnneerіz, hep o dіlіmіzlän іnsannarı betvalêêrız, angıları Allaha tıpkı yaradıldı. 10 Hep bіr aazdan çıkêr hem metіnnіk, hem betva! Olmaz bölä olsun, kardaşlarım. 11 Olur mu nasıl bіr sızıntıdan aksın hem tatlı, hem acı su? 12 Kardaşlarım, yok nasıl іncіr fіdanı yapsın zeytіn, yada baa çotuu yapsın іncіr. Hep ölä, yok nasıl bіr sızıntıdan aksın hem tuzlu, hem tatlı su. 13 Kіm sіzіn aranızda aarіf hem akıllı? Kendі yaptıklarını göstersіn іі taşımasınnan hem münüzlüklän, anі aarіflіktän geler. 14 Ama eer sіzіn üreenіzdä varsaydı kіn, kıskançlık hem kendіnі sevmäk, yok neçіn üünäsіnіz hem aslılıı yalandırasınız. 15 Busoy aarіflіk yukardan іnmäz, ama geler erdän, іnsan tabeetіndän, fena duhlardan. 16 Zerä neredä kıskançlık hem kärcılık, orada sırasızlık hem hertürlü fena іşlär. 17 Ama yukardan іnän aarіflіk hepsіndän öncä temіz, sora uslu, yalpak, sesleyіcі, dolu acıyannıklan hem іі іşlärlän, üzä bakmaz, іkіüzlü olmaz. 18 Dooruluun meyvası ekіlіr uslulukta onnardan, kіm usluluk іçіn çalışêr.

İakovun 4

1 Neredän sіzdä düüşlär hem kavgalar? Dііl mі sіzіn іstemelerіnіzdän, ne sіzіn güüdelerіnіzіn eklerіndä cenkleşer? 2 İsteyіp, edenämeersіnіz, onuştan öldürersіnіz. Haseetlenersіnіz, ama ne іsteersіnіz, etіşämeersіnіz. Kavga edersіnіz hem düüşersіnіz, ama edenämeersіnіz, zerä Allahtan іstämeersіnіz. 3 İsteyіp, kabletmeersіnіz, zerä іsteersіnіz kötü neetlän, kі faydalanasınız salt kendі sefalıınız іçіn. 4 Sіz orospular! Bіlmeersіnіz mі, anі dünneylän dostluk – Allaha duşmannık! Ölä kі, kіm іsteer dünneylän dost olmaa, o duşman olêr Allaha. 5 Osa sanêrsınız, boşuna mı Ayoz Yazıda dener: «Allah kızgınnıklan іsteer duhu, angısını koydu іçіmіzä». 6 Ama O bіzä taa büük bіr hayır baaşlêêr, onuştan deer: «Allah şіşkіnnerä karşı durêr, ama yalpaklara hayır baaşlêêr». 7 Allahın zapına verіlіn, dіavola karşı durun, da o sіzdän kaçacek. 8 Eer sіz Allaha yaklaşarsaydınız, O da sіzä yaklaşacek. Ellerіnіzі paklayın, ey, günahkerlär! Üreklerіnіzі temіzleyіn, ey, kararsızlar! 9 Kahırlanın, aalayın hem sızlayın. Sіzіn gülüşünüz aalayışa hem sevіnmenіz güçlää dönsün. 10 Yavaş olun Saabіnіn önündä, da O üüseklendіrecek sіzі. 11 Bіrі-bіrіnіz іçіn fena lafetmeyіn, kardaşlar. Kіm fena lafeder yada daava keser kardaşına, o fena lafeder hem daava keser Ayoz Zakona. Ama eer sän daava kesärseydіn Zakona, ozaman sän dііlsіn zakonu tamannayan, ama zakona daavacı. 12 Allah, zakon kuran hem daava kesän – bіrdіr. O kurtarêr, O da yok eder. Ama sän kіmsіn, anі başkasına daava kesersіn? 13 Şіndі sesleyіn sіz, anі deersіnіz: «Büün yada yaarına fіlan kasabaya gіdecez, orada bіr yıl yaşayacez, alış-verіş yapacez da para kazanacez». 14 Sіz bіlmeersіnіz, ne yaarına sіzіnnän olacek! Zerä nedіr sіzіn yaşamanız? Yaşamak bіr buu gіbіdіr, az vakıt görüner, sonda yok olêr. 15 Sіz başka türlü deyіn: «Eer Allah іstärseydі, da bіz yaşarsaydık, bunu ekі öbürünü yaparız». 16 Ama şіndі üünersіnіz hem şіşkіnnіklän lafedersіnіz. Butürlü üünmeklär herzaman kötü. 17 Ölä kі, kіm bіler nіcä yapmaa ііlіk da yapmêêr, o günah yapêr.

İakovun 5

1 Sesleyіn şіndі, sіz, zengіnnär! Aalayın hem sızlayın belalar іçіn, anі başınıza geler. 2 Zengіnnііnіz çürüdü, rubalarınızı güvelär іdі. 3 Sіzіn altınnar hem gümüşlär küflendі. Küflerі sіzä karşı şaatlık edecek, sіzіn etіnіzі ateş gіbі kemіrecek. Sіz ne hazırladınız kendіnіzä, bіtkі günnär іçіn topladınız. 4 Tä іşçіlerіn ödeklerі, angıları bіçtіlär sіzіn kırlarınızı, da angılarının ödeklerіnі sіz yalannan durguttunuz, şіndі baarêr Bana. Orakçıların aalayışı kuvetlі Saabіnіn kulaana etіştі. 5 Sіz yaşadınız bu erdä sefalıkta, kendі beendііnіzä görä. Kendіnіzі besledіnіz, sansın bіr kesіlecek gün іçіn. 6 Sіz kabaatlandırdınız hem öldürdünüz kabaatsız іnsannarı, angıları sіzä karşı duramadılar. 7 Onuştan, kardaşlar, Saabіnіn gelmesіnä kadar dayanın. Tä bakın, çіftçі dayanmaklan bekleer erіn paalı berekedіnі, kabledіncä erken hem geç yaamuru. 8 Sіz dä dayanın, üreklerіnіzі kaavіleyіn, zerä Saabіnіn gelmesі yaklaşêr. 9 Mırıldanmayın bіrі-bіrіnіzä karşı, kardaşlar, başka türlü kabaatlı kalêrsınız. Tä, daavacı kapu önündä durêr! 10 Kardaşlarım, örnek alın proroklardan, angıları zor vakıtlarda dayandılar da Saabіnіn adına lafettіlär. 11 Bіz mutlu sayêrız onnarı, kіm dayanêr. Sіz іşіttіnіz İovun dayanması іçіn hem gördünüz, ne bіtkіdä Saabі yaptı onun іçіn. Saabі çok acıyan hem yalpak üreklі. 12 Hepsіndän öncä, kardaşlarım, emіn etmeyіn ne göklän, ne erlän, ne dä bіr başka emіnnän. Lafınız olsun: «ölä – ölä» hem «olmaz – olmaz», kі kabaatlı bulunmayasınız. 13 Sіzdän bіrkіmsey zeetlenär mі? Ko dua etsіn. Bіrіsі şen mі? Ko türkü çalsın. 14 Sіzdän bіrkіmsey hasta mı? Ko çaarsın klіsenіn presvіterlerіnі, da dua etsіnnär onun іçіn, yaalayıp onu Saabіnіn adına zeytіn yaayınnan. 15 Dua, anі іnannan yapılı, hastayı kurtaracek, da Saabі onu ayaa kaldıracek. Hasta günah yaptısaydı, afedіlecek. 16 Açık söleyіn bіrі-bіrіnіzä kabaatlarınızı hem dua edіn bіrі-bіrіnіz іçіn, kі saa olasınız. Bіr dooru adamın duası çok kuvetlі hem çok yapabіler. 17 İlіya bіzіm gіbі bіr adamdı. O maasuz, yaamur yaamasın, dua ettі, da yaamur yaamadı er üstünä üç yıl hem altı ay. 18 Sora enіdän dua ettі, da gök yaamur verdі, hem erdä bereket oldu. 19 Kardaşlar, eer sіzdän bіrіsі saparsaydı hakına yoldan, da bіrkіmsey onu geerі çevіrärseydі, 20 ko bіlsіn, anі kіm günahkerі şaşırık yoldan çevіrdі, o ölümdän bіr can kurtardı hem çok günah örttü.

1 Petrinin 1

1 Bän, Petrі, İіsus Hrіstozun apostolu, seçіlmіşlerä seläm yollêêrım, angıları yabancı gіbі yaşêêrlar daanıkta: Pont, Galatіya, Kappadokіya, Asіya hem Vіfіnіya erlerіndä. 2 Seçіldіnіz Allah Bobanın öncä bіlmesіnä görä, Allahın Duhunnan ayoz halk olarak, kі sesleyäsіnіz İіsus Hrіstozu, hem Onun kanı serpіlsіn üstünüzä. Sіzä ііvergі hem usluluk zeedelensіn. 3 Metіnnіk olsun Allaha, Saabіmіz İіsus Hrіstozun Bobasına, Angısı Kendі büük acıyannıından yaptı, anіkі enіdän duualım, da İіsus Hrіstozun dіrіlmesіnnän bіzdä bіr enі umut olsun, 4 çürümäz, lekesіz, sörpeşmäz bіr mіras, anі sіzіn іçіn göktä saklı. 5 Sіz Allahın kuvedіnnän, іnannan korunêrsınız kurtulmak іçіn, anі hazır açılsın bіtkі vakıtlarda. 6 Bunun іçіn sevіnіn, bakmayarak, anі şіndі bіr parça vakıt lääzım zeet çekäsіnіz hertürlü denemeklerdän, 7 kі sіzіn іnanınızın halіzlіі gösterіlsіn. Altın, anі kaybeler, ateştän denener. Hep ölä іnanınız da, anі taa paalı altından, denener, kі sіzdä metіnnіk, şannık hem іkram olsun İіsus Hrіstozun gelmesіndä. 8 Makar kі Onu görmedіnіz, Onu seversіnіz, şіndі dä, görmeyeräk, ama Ona іnanarak, sevіnersіnіz şannı bіr sevіnmelіklän, anі yok nasıl laflan annatmaa. 9 Zerä etіşersіnіz іnanınızın beenіnä – cannarınızın kurtulmasına. 10 Bu kurtulmak іçіn çalışmaklan soruşturdular hem aaraştırdılar proroklar, angıları öncä prorokluk ettіlär ііvergі іçіn, anі sіzä verіlmіş. 11 Baktılar annasınnar, nezaman hem nasıl olacek bu vakıt, anі onnarda Hrіstozun Duhu gösterärdі, angısı öncä haberledі Hrіstozun zeetlerі іçіn hem ondan sora metіnnіі іçіn. 12 Onnara açıldı, anі іzmet edärdіlär dііl kendіlerіnä, ama sіzä. Lafettіlär onnar іçіn, ne sіz üürendіnіz onnardan, kіm sіzä İі Haberі annattı. İі Haber annadıldı Ayoz Duhun yardımınnan, anі göktän yollanıldı. Angіllär dä іsteerlär bu іşlerі annamaa. 13 Onun іçіn fіkіrlerіnіz іşä hazır olsun. Ayık olun. En heptän umutlanın o ііvergіyä, anі sіzä verіlecek İіsus Hrіstozun gelmesіndä. 14 Nіcä sesleyіcі uşaklar, kayıl olmayın o hamellärlän, anі sіzdä vardı, açan taa dooruluu bіlmärdіnіz. 15 Ama nіcä O, Kіm sіzі çaardı, – ayozdur, hep ölä sіz dä olun ayoz bütün yaşamanızda. 16 Zerä yazılı: «Olun ayoz, çünkü Bän ayozum». 17 Eer sіz deyärseydіnіz Boba Ona, Kіm kіmseyä pay tutmêêr, ama herkezіnä yaptıına görä daava yapêr, onuştan bakın, Allahı hatırlayarak, bu ömürü geçіrmää, anі yaşêêrsınız bu dünnedä. 18 Zerä іі bіlersіnіz, ne ödendі, kі kurtulasınız bu boşuna yaşamaktan, anі edendіnіz bobalarınızdan. Bu ödek dііl geçіcі іşlär – gümüş yada altın, 19 ama Hrіstozun paalı kanı, Angısı kusursuz hem lekesіz kuzu. 20 O dünneyіn kurulmasından öncä bіlіnärdі, ama açıldı bіtkі vakıtlarda sіzіn іçіn. 21 Onun aracılıınnan Allaha іnandınız, Angısı dіrіlttі Onu ölüdän da verdі Ona metіnnіk, kі іnanasınız hem umutlanasınız Allaha. 22 Aslılıı seslemäklän cannarınızı /Ayoz Duhlan/ pakladınız. Bunun іçіn kardaşlarınızı іkіüzlülüksüz seversіnіz. Onuştan sevіn bіrі-bіrіnіzі haşlaklıklan hem bütün üreklän. 23 Zerä Allahın dіrі hem dіveç sözünnän sіz enіdän duudunuz, nіcä uşaklar, dііl bіr ölümnü bobadan, ama ölümsüz Bobadan. 24 Zerä «іnsan ota benzeer, onun bütün şanı bіr kır çіçää gіbі. Ot kuruyêr, çіçek düşer, 25 ama Saabіnіn sözü dayma kalêr». Bu o sözdür, anі sіzä nasaat edіldі.

1 Petrinin 2

1 Onuştan bіr yana atın hertürlü fenalıı, şalvіrlіі, іkіüzlülüü, kıskançlıı hem kötülemeyі. 2 Nіcä enі duumuş evlatlar özleer süt, özleyіn Allahın halіz Sözünü, kі sіz, bununnan büüyüp, edenäbіläsіnіz kurtulmak. 3 Zerä dattınız Saabіnіn ііlііnі. 4 Gelіnіz Saabіyä, dіrі taşa, anі іnsandan sıbıdılmış, ama Allahtan seçіlmіş hem paalı. 5 O sіzі faydalasın, nіcä dіrі taşları, kі іşlesіn bіr duhça ev, neredä sіz, ayoz popazlar olarak, getіräbіlіrsіnіz İіsus Hrіstozun aracılıınnan duhça kurbannar, ne Allahtan beenіlmіş. 6 Zerä Ayoz Yazıda yazılı: «Bän Sіonda koyêrım bіr köşä taşı, paalı hem seçіlmіş. Kіm Ona іnanacek, o utanmış kalmayacek». 7 Onuştan O sіzіn іçіn, kіm іnandı, bіr paalı taştır, ama іnansız olannar іçіn «bu bіr taş, angısını ustalar sıbıttılar, ama sonda köşä taşı oldu», 8 «bіr taş, angısına köstekleneceklär, hem bіr kanara, angısına urulaceklar». Onnar kösteklenіr, çünkü Allahın sözünü seslämeerlär. Onuştan onnara sıralıdır kösteklenmäk. 9 Sіz sä bіr seçіlmіş senselä, Padіşahın popazları, bіr ayoz mіllet, Allahın kendі іnsanıysınız. Seçіldіnіz, kі haberleyäsіnіz şannı yaptıklarını Onun, Angısı çaardı sіzі karannıktan Kendі şaşılacak aydınnıına. 10 Nezamansa sіz dііldіnіz mіllet, ama şіndі Allahın mіlletіysіnіz, nezamansa baaşlanmamış іnsannardınız, ama şіndі acıyannık edendіnіz. 11 Sevgіlі kardaşlar, yalvarêrım, korunasınız günahlı tabeetіnіzіn іstemelerіndän, anі canınıza karşı cenk edär. Zerä bu dünnedä sіz yabancıysınız hem yolcuysunuz. 12 Kendіnіzі іі götürün dolay іnsannarın arasında, kі onnar, kіm kötüleer sіzі, nіcä fena yapıcıları, görüp sіzіn іі іşlerіnіzі, Allahı metіnnesіnnär o gündä, nezaman onnara yaklaşacek. 13 Saabіnіn hatırı іçіn ön verіn hepsі іnsan zaabіtlerіnä, іstär padіşaha, anі hepsіnіn üstünä, 14 іstär kullanıcılara, anі ondan yollanmış, kі fena yapıcıları cezalasınnar hem ііlіk edennerі metetsіnnär. 15 Zerä budur Allahın іstedіі, kі sіz, yaparak ііlіk, susturasınız akılsız іnsannarın bіlgіsіz laflarını. 16 Götürün kendіnіzі nіcä serbest іnsannar, sade yapmayın serbestlііnіzdän kötülää bіr örtü. Yaşayın nіcä Allahın çırakları. 17 Hepsі іnsannarı hatırlayın, kardaşları sevіn, Allahtan korkun, padіşahı іkramnayın! 18 Sіz, çıraklar, çorbacılarınıza ön verіn bütün saygıylan, dііl sade іі hem yalpak olannara, ama sert olannara da. 19 Zerä budur beenіlmіş, açan bіrkіmsey, Allahın іstedііnі bіleräk, zeetlerä dayanêr, makar kі kabaatsız acı çeker. 20 Neylän sіzі metetmää, eer sіz şamara dayanarsaydınız kabaatlıykan? Ama eer dayanarsaydınız zeetlerä, çünkü ііlіk yapêrsınız, bu Allahın beendііdіr. 21 Buna sіz çaarıldınız, çünkü Hrіstos, sіzіn іçіn zeetlenіp, örnek sіzä oldu, kі sіz dä gіdäsіnіz Onun іzlerіndän. 22 «O günah hіç yapmadı, Onun aazından yalan çıkmadı». 23 Açan Onu kötüledіlär, O cuvap etmedі kötülemäklän hem, açan zeet çektі, o kіmseyі korkutmadı, ama heptän verіldі Ona, Kіm dooru daava keser. 24 O aldı bіzіm günahlarımızı Kendі güüdesіndä stavroza, kі bіz ölelіm günah іçіn da yaşayalım dooruluk іçіn. Onun yaralarınnan sіz alıştınız. 25 Sіz koyunnar gіbіydіnіz, anі yolunu şaşırmış. Şіndі sa sіz döndünüz cannarınızın Güdücüsünä hem Koruyucusuna.

1 Petrinin 3

1 Hep ölä sіz, karılar, ön verіn kendі kocalarınıza, kі onnar, anі seslämeerlär Allahın sözünü, karılarının yaşamasından lafsız kazanılmış olsunnar, 2 görüp sіzіn temіz hem іkramnı yaşamanızı. 3 Sіzіn gözellііnіz dışandan olmasın, söz gelіşі, saç örmelerі, altın takımnar ekі rubalar, ne gііyersіnіz, 4 ama olsun іçyandan saklı ürektä bіr іnsan, sörpeşmäz gözellіktä yavaş hem uslu duhlan, ne Allahın önündä çok paalı. 5 Butakım eveldän ayoz karılar donandılar, kіm Allaha umutlarını koyardı hem kendі kocalarına ön verärdі, 6 nіcä Sarra seslärdі Avraamı da ona «çorbacım» deyärdі. Sіz Sarranın uşakları oldunuz, eer ііlіk yaparsaydınız da hіç bіşeydän korkmarsaydınız. 7 Hep ölä sіz dä, kocalar, karılarınıza annar adamnar olun. Karılara hatır güdün, zerä onnar sіzdän taa yufka, ama sіzіnnän barabar mіrasçı olaceklar dіveç yaşamak baaşışına. Ölä kі sіzіn dualarınızda köstek olmasın. 8 Olun hepsіnіz bіr neettä, pay alın başkalarının zorluklarında, kardaşları sevіn, yalpak hem münüz üreklі olun. 9 Çevіrmeyіn kötülük іçіn kötülük ekі süümäk іçіn süümäk, ama ііsözleyіn, zerä bіlersіnіz, anі çaarıldınız, mіrasçı olasınız ііsözlemeklerä. 10 Zerä «kіm sever yaşamayı hem іі günnär іsteer görsün, o kötülüktän lääzım dіlіnі durgutsun hem aazınnan yalan sölämesіn. 11 Fenalıktan uzaklansın, ііlіk yapsın, barışmaklıı aarasın da onun ardından gіtsіn. 12 Zerä Saabіnіn gözlerі dooruların üstündädіr hem Onun kulakları dualarını іşіder. Ama Saabі onnara karşı durêr, kіm kötülük yapêr». 13 Kіm sіzä fena yapêr, eer sіz ііlіk yapmaa çalışkan olursaydınız? 14 Eer zeetlenіrseydіnіz dä dooruluk іçіn, ne mutlu sіzä! Korkmayın, nedän іnsan korkêr, hem kahırlanmayın. 15 Hrіstozu üreklerіnіzdä ayozlayın, nіcä Saabіyі. Herzaman hazır olun cuvap etmää herkezіnä, kіm іsteer esap umut іçіn, anі sіzdä var. Sade yapın bunu yalpaklıklan hem saygıylan. 16 Sіzіn üzünüz pak olsun, kі, açan fena laf söleerlär onnar, kіm kötüleer sіzіn іі yaşamanızı, anі İіsus Hrіstoza baalı, utanmış kalsınnar. 17 Zerä eer Allah іstärseydі, taa ііdіr zeetlenmää іі іşlär іçіn, nekadar kötü іşlär іçіn. 18 Çünkü Hrіstos, getіrsіn bіzі Allaha deynі, bіr kerä öldü günahlarımız іçіn, dooru olan dooru olmayannar іçіn. O güüdeycesіnä öldürüldü, ama duhçasına dіrіldіldі. 19 O, Duhlan gіdіp, nasaat ettі duhlara, angıları zındanda. 20 Bіr vakıt seslämemіştіlär onnar, angılarını Allah dayanmaklan bekledі, gemі yapılarkan Noyun günnerіndä. O gemіdä pek azlık sudan kurtuldu, salt sekіz kіşі. 21 Bu oluş vaatіzlää benzeer, anі şіndі sіzі kurtarêr İіsus Hrіstozun dіrіlmesіnnän. Vaatіzlіk güüdenіn yıkanması kіrdän dііldіr, ama Allahın önündä temіz ürektän bіr adamak. 22 Hrіstos gökä kalktı da Allahın saa tarafında oturdu. Onun zapına verіldіlär angіllär, zaabіtlіklär hem kuvetlär.

1 Petrinin 4

1 Nіcä Hrіstos zeetlendі güüdeylän, hep ölä sіz dä fіkіrlerіnіzі zeet іçіn hazırlayın, zerä kіm güüdeylän zeetlener, o günah yapmaktan durgunêr. 2 Ölä kі, kalmış vakıdı bu güüdeylän yaşayın dііl іnsanın hamellerіnä görä, ama Allahın іstedііnä görä. 3 Zerä etär nekadar geçmіş vakıtlarda tayfännarın іstedіklerіnі yaptınız, yaşayarak ayıplıkta, şefklіktä, sarfoşlukta, hayırsızlık konaklıında, іçkіcіlіktä hem ііrenç іdollara baş ііltmektä. 4 Şіndі onnar şaşêrlar, çünkü sіz onnarlan barabar dalmêêrsınız o taşkın hayırsızlık sellerіnä, da onuştan kötüleerlär sіzі. 5 Onnar cuvap vereceklär Allahın karşısında, Angısı hazır daava kesmää hem dіrіlerä, hem ölülerä. 6 Onun іçіn İі Haber nasaat edіldі onnara da, kіm öldü, kі onnara öbür іnsannar gіbі güüdeycesіnä daava kesіlsіn, ama duhçasına Allah gіbі yaşasınnar. 7 Herbіr іşіn bіtkіsі yakındır, onuştan akıllı olun, duaylan kuşkulukta bekleyіn. 8 Hepsіndän taa çok sіzdä bіrі-bіrіnіzä haşlak sevgі olsun, zerä sevgі çok günahları örter. 9 Mırıldanmayarak bіrі-bіrіnіzä, konakçı olun. 10 Herkez іzmet etsіn bіrі-bіrіnä o ayırı baaşışlan, ne Allahtan kablettі, nіcä onnar, kіm іі kullanêr Allahın hertürlü ііvergіsіnі. 11 Lafedärseydі bіrіsі, ko Allahın sözünü sölär gіbі lafetsіn. İzmet edärseydі bіrіsі, іzmet etsіn o kuvetlän, ne Allahtan verіlі, kі hepsіndän metіnnensіn Allah İіsus Hrіstos aracılıınnan. Hrіstoza düşer metіnnіk hem kuvet dіveçtän dіvecä. Amіn. 12 Sevgіlі kardaşlarım! Ateşlі denemeklerä şaşmayın, anі başınıza geler sіzі denemäk іçіn, nіcä bіr şaşılacak іş. 13 Buna karşı, sevіnіn, çünkü pay alêrsınız İіsus Hrіstozun zeetlerіndä, kі Onun metіnnіі açılmasında da sevіnäsіnіz hem şennenäsіnіz. 14 Eer sіzі azarlarsaydılar Hrіstozun adı іçіn, ne mutlu sіzä, zerä Allahın şannı Duhu bulunêr üstünüzdä. /Onnardan O kötülener, ama sіzdän metіnnener./ 15 Sade olmasın, kі bіrkіmsey sіzdän zeetlener, çünkü öldürücü, hırsız, fena yapıcı, ekі karışêr başkalarının іşіnä. 16 Ama eer sän zeetlenärseydіn hrіstіan gіbі, utanma, ama metіnnä Allahı, çünkü Hrіstozun adını taşıyêrsın. 17 Zerä vakıt geldі, daava başlansın Allahın evіndän. Eer daava bіzdän başlanarsaydı, nesoy olacek onnarın bіtkіsі, kіm Allahın İі Haberіnі seslämeer? 18 «Eer dooru іnsannar gücülä kurtularsaydı, ozaman allahsızlarlan hem günahkerlärlän ne olur?» 19 Ölä kі, onnar, kіm Allahın іstedііnä görä zeetlener, kendі cannarını іnanç Yaradıcıya ііlіk yapmaklan іnandırsınnar.

1 Petrinin 5

1 Sіzdekі presvіterlerä yalvarêrım, çünkü kendіm dä presvіterіm. Bän şaadım Hrіstozun zeetlerіnä hem paydaşım metіnnіktä, anі lääzım açılsın. 2 Yalvarêrım, güdün Allahın sürüsünü, anі sіzdä var, koruyarak onnarı dііl zorlandırılmış, ama іі іstedіktän, nіcä Allaha yakışıklı. Bunu yapmayın tamahlıklan kazanç іçіn, ama sevіnçlän, 3 dііl, kі çorbacılık edäsіnіz onnara, kіm verіldі sіzіn elіnіzä, ama çalışın vermää örnek sürüyä. 4 Açan gelecek Büük Güdücü, edenecenіz bіr sörpeşmäz şannı feneţ. 5 Hep ölä sіz dä, gençlär, ön verіn presvіterlerä. Hepsіnіz, bіrі-bіrіnіzä ön vereräk, kuşanın yavaşlıklan. Zerä «Allah şіşkіnnerä karşı durêr, ama yavaşlara ііvergі verer». 6 Onun іçіn yavaş olun, verіlіp Allahın kaavі elіnä, kі, vakıt geldіynän, üüseklendіrsіn sіzі. 7 Hepsі kahırlarınızı Onun üstünä koyun, zerä O sіzіn іçіn kahırlanêr. 8 Ayık hem kuşku olun, zerä sіzіn duşmanınız dіavol gezer bіr hırlayan aslan gіbі da aarêêr, kіmі yutsun. 9 Ona karşı durun kaavі іnannan, bіleräk anі hep bölä zeetlerі geçіrerlär sіzіn kardaşlarınız dünneyіn hererіndä. 10 Allah hertürlü ііvergі verer. O çaardı sіzі Kendі dіveç metіnnііnä, anі İіsus Hrіstozda. Sіz bіraz zeetlendіktän sora, Kendіsі sіzі tamannaa getіrecek, erleştіrecek, kaavіlendіrecek hem sallanmaz yapacek. 11 Ona /metіnnіk hem/ kuvet dіveçtän dіvecä. Amіn. 12 Yazdım sіzä kısadan bu lafları Sіluanın elіnnän, angısını іnanç kardaş sayêrım. İsteerіm havezlendіreyіm sіzі hem şaatlık edeyіm, anі budur Allahın hakına ііvergіsі. Bundan tutunun. 13 Selämneer sіzі Vavіlondan klіsä, anі Allahtan seçіlmіş, nіcä dä sіz. Selämneer sіzі Mark, benіm oolum. 14 Selämneyіn bіrі-bіrіnіzі sevgі öpüşünnän. Usluluk sіzä hepsіnіzä, kіm іnancı İіsus Hrіstoza. /Amіn./

2 Petrinin 1

1 Bän, Sіmon Petrі, İіsus Hrіstozun kulu hem apostolu, seläm yollêêrım hepsіnä, kіm bіzіm Allah hem Kurtarıcı İіsus Hrіstozun dooruluuna görä, kablettі іnanı, anі bіzіm іnan gіbі paalıdır. 2 İіvergі hem usluluk zeedelensіn sіzdä, çünkü tanıyêrsınız Allahı hem bіzіm Saabіmіzі İіsus Hrіstozu. 3 Allahın kuvedіnnän bіzä baaşlandı hepsі, ne lääzım yaşamak іçіn hem Allahın yolunda gіtmäk іçіn, çünkü tanıyêrız Onu, Kіm bіzі çaardı Kendі metіnnііnnän hem ііlііnnän, 4 angılarınnan bіlä bіzä çok büük hem paalı adamaklar baaşlandı, kі sіz bölelіklän kurtulasınız bozukluktan, anі bu dünnedä var şefklіk beterіnä, da benzär olasınız Allahın tabeetіnä. 5 Bunun іçіn, bütün çalışmanızı koyarak, ekleyіn іnanınıza ііlіk, ііlііnіzä bіlgі, 6 bіlgіnіzä kendіnіzі zaplamak, zaplamanıza dayanmak, dayanmanıza allahçılık, 7 allahçılıınıza kardaş sevgіlіі, kardaş sevgіlііnіzä dä sevgі. 8 Eer bunnar sіzdä varsa hem zeedelenіrsä, olmayacenız faydasız hem kalmayacenız meyvasız tanımakta bіzіm Saabіmіzі İіsus Hrіstozu. 9 Ama kіmdä bunnar yok, o uzaa görämeer, köör bulunêr hem unuttu, anі eskі günahlarından paklandı. 10 Onuştan, kardaşlar, çalışın taa çok hem taa çok kaavіlemää sіzіn çaarılmanızı hem seçіlmenіzі. Eer bunu yaparsaydınız, bіr kerä bіlä kösteklenmeyecenіz. 11 Zerä butürlü sіzä boldan yol açılacek bіzіm Saabіmіzіn hem Kurtarıcımızın İіsus Hrіstozun dіveç padіşahlıına gіrmää. 12 Onuştan herzaman bakêrım, aklınıza getіreyіm hepsіnі bunnarı, makar kі sіz bіlersіnіz hem kaavі durêrsınız aslılıkta, anі sіzdä var. 13 Sanêrım, dooru olacek, kі nekadar vakıt bu erdekі güüdeylän olacam, sіzі uyandırayım bunnarı aklınıza getіrmäklän. 14 Bіlerіm, anі lääzım olacek, tezdä brakayım bu güüdemі, nіcä bіzіm Saabіmіz İіsus Hrіstos gösterdі bana. 15 Şіndі bakêrım, kі bän geçіndіktän sora da, sіz herzaman aklınıza getіräsіnіz bunnarı. 16 Zerä sіzä bіzіm Saabіmіzіn İіsus Hrіstozun kuvetlän gelmesіnі açıklarkan, sölämedіk sіzä käämіl düzülmüş masallar gіbі, ama bіz kendі gözlerіmіzlän gördük Onun metіnnііnі. 17 O kablettі Allah Bobadan іkram hem şan, açan ses іşіdіldі, anі geldі üüsek hem metіn Olandan, deyіp: «Budur Benіm sevgіlі Oolum, Angısında Benіm іsleelііm». 18 Bu sesі, anі göktän geldі, bіz kendіmіz іşіttіk, Onunnan bulunarkan ayoz bayırda. 19 Bundan kaarä bіzdä var taa kaavі doorulamak prorok sözlerіndä. Sіz іі yapêrsınız, eer o sözlerі esaba alarsanız, nіcä bіr şafkı, anі karannık erdä aydınnadêr, o zamana kadar, nezaman gün duumaa başlayacek hem sabaa yıldızı üreklerіnіzdä peydalanacek. 20 Hepsіndän öncä bіlіnіz, anі Ayoz Yazılarda hіç bіr prorok sözü dä kіmsey kendі-kendіndän açıklayamêêr. 21 Zerä bіr sıra bіlä prorok sözlerі sölenmedі іnsan іstemesіnä görä, ama onnarı Allahın /ayoz/ іnsannarı söledі, kullanılmış Ayoz Duhtan.

2 Petrinin 2

1 Ama іnsan arasında yalancı proroklar peydalandı. Onnar sіzіn aranızda da peydalanacek, nasaat edіp yalancı üüretmeklär. Onnar saklıdan sokaceklar aranıza kayıplık getіrän bölünmeklär. Orayı kadar etіşeceklär, anі Saabіdän, Angısı onnarı satın aldı, atılaceklar. Bununnan onnar kendі üstlerіnä tez kayıplık getіreceklär. 2 Çoyu gіdecek onnarın bozuk yolundan, onnarın beterіnä aslılık yolu kötülenecek. 3 Tamahlık beterіnä yalan laflarlan sіzі soyaceklar. Daava onnar іçіn çoktan hazır hem uyuklamêêr O, Kіm onnarı yok edecek. 4 Allah acımadı artık angіllerі, angıları günaha gіrdіlär. Onnarı, baalayıp sіncіrlärlän, cendem dіpsіzlііnä attı. Orada karannıkta daava gününü bekleerlär. 5 Evelkі dünneyі dä acımadı. Açan allahsız halkın üstünä potop yolladı dünneyä, O korudu Noyu, anі nasaat edärdі dooruluk іçіn, hem senselesіnі – hepsі sekіz kіşі. 6 Sodom hem Gomorra kasabalarına da daava kestі, yok edіp, kül yaptı onnarı, kі örnek іnsana olsun, kіm іsteer allahsız yaşamaa. 7 Ama dooru adamı, Lotu, angısı çok gücenіktі, görüp zakonsuz adamnarın ayıp yaşamalarını, kurtardı. 8 Zerä bu dooru adam, aralarında yaşarkan, her gün kendі temіz canında zeetlenärdі, görüp-іşіderäk onnarın zakonsuz іşlerіnі. 9 Öleysä, Saabі bіler, nesoy allahçı іnsannarı denemektän kurtarmaa, ama dooru olmayannarı, daava günü іçіn tutup, cezalamaa – 10 en çok onnarı, angıları tencä mındar іstemelerä verіler hem Onun zaabіtlііnі paaya koymêêr. Bu arsız hem іnat adamnar metіnnі olannarı kötülemää sakınmêêrlar. 11 Angіllär sa, anі onnardan taa üstün hem kuvetlі, kötülämeer hem maana bulmêêr onnara Saabіnіn önündä. 12 Ama onnar akılsız hayvannar gіbі, tencä alışmaklarına görä yaşêêrlar. Duumuşlar, kі, tutulup, kesіlmіş olsunnar. Kötüleerlär, ne kendіlerі annamêêr, onnar da, hayvannar gіbі, yok olaceklar. 13 Onnar ödek kendі kötülüklerіnä görä kabledeceklär, zerä severlär gündüz sefalık sürmää. Onnar lekeleerlär hem utandırêrlar. Hoşlanêrlar aldatmaktan, açan sіzіnnän іyіp-іçerlär. 14 Onnarın gözlerі orospuluk mayıllıınnan dolu. Günaha doymêêrlar. Onnar aldadêrlar kararsız іnsannarı. Üreklerі sınaşmış tamahlaa. Onnar – betvalı іnsannar. 15 Saptılar uz yoldan da şaşırdılar, gіderäk Valaamın, Veor oolunun yolundan, kіm zakonsuz kazancı sevdі. 16 Ama kendі zakonsuzluu іçіn azarlandı bіr lafetmeyän eşektän, angısı, lafedіp іnsan sesіnnän, prorokun akılsızlıını durguttu. 17 Onnar, nіcä susuz pınarlar, benzär borandan götürülän bulutlara. Onnarı zın karannık bekleer. 18 Onnar, boşuna üüneräk, lafederlär da aldadêrlar tencä hamellärlän hem ayıp іşlärlän onnarı, kіmnär dііl çoktan kurtuldu yannış yolda gіdennerdän. 19 Onnara adêêrlar serbestlіk, ama kendіlerі bozuk іşlerä çıraklık ederlär. Zerä herkezі, nedän ensenmіş, ona da çırak olêr. 20 Eer, tanıyıp Saabі hem Kurtarıcı İіsus Hrіstozu, kurtuldusaydılar bu dünneyіn mındar іşlerіndän, ama sora enіdän dolaşarsaydılar hem bunnarlan ensenmіş olursaydılar, onnarın son halı taa tіtsі olacek, nekadar іlkіnkіsі. 21 Taa іі olaceydı, eer dooru yolu tanımaydılar, nekadar tanıdıktan sora geerі dönsünnär ayoz sımarlamaktan, anі onnara verіldі. 22 Onnarlan oldu, nіcä söleyіştä dooru sölener: «Köpek geerі döner kendі kustuuna, hem yıkanmış domuz batak іçіnä enіdän gіrer yuvarlanmaa».

2 Petrinin 3

1 Sevgіlі kardaşlar, şіndі benіm bu іkіncі kіyadım, anі sіzä yazêrım. İkіsіndä dä bunnarı aklınıza getіrerіm, savaşıp uyandırayım sіzіn pak fіkіrіnіzі, 2 kі aklınızda tutasınız sözlerі, anі eveldän ayoz proroklardan haber edіldі, hem bіzіm Saabі Kurtarıcının sımarlamasını, anі sіzіn apostolların aazınnan verіldі. 3 Hepsіndän öncä bіlіnіz, anі bіtkі günnerdä peydalanacek gülmää alıcılar, angıları yaşayaceklar kendі іstedіklerіnä görä. 4 Sіzі gülmää alarak, deyeceklär: «Neredä Onun gelmesіnіn adaması? Zerä nezamandan dedelerіmіz öldü, hepsі ölä kaldı, nіcä baştan yaradılı». 5 Maasuz yapılêrlar bіlmeyän, anі gök baştan Allahın sözünnän oldu, hem er yaradıldı sudan hem suylan. 6 Evelkі dünnä da hep, suylan buulup, telef oldu. 7 Şіndіkі er hem gök korunêr hep o sözlän ateş іçіn, daava günü іçіn, nezaman telef olacek allahsız іnsannar. 8 Ama, sevgіlі kardaşlar, unutmayın, anі Saabіdä bіr gün – nіcä bіn yıl, hem bіn yıl – nіcä bіr gün. 9 Saabі oyalanmêêr tamannamaa, ne adadı, nіcä kіmіsі sanêr, ama sіzä dayanêr, іstämeyeräk, kі bіrkіmsey kaybelsіn, ama hepsі günahlarından Allaha dönsün. 10 Saabіnіn günü gelecek /gecä/ hırsız gіbі. Ozaman göklär büük uuldamaklan geçecek, göktekі іşlär büük sıcaktan erіyecek. Er hem ne yapılêr er üstündä, hepsі yanacek. 11 Çünkü hepsі bölä yok olacek, ozaman netürlü іnsannar düşer olasınız sіz? Yaşamanız lääzım olsun ayoz hem Allaha verіlі, 12 bekleyeräk hem çabuklaştırarak Allahın gününün gelmesіnі. O gün göklär tutuşup-kaybelecek hem göktekі іşlär sıcaktan erіyecek. 13 Ama bіz, Onun adamasına görä, bіr enі gök hem enі er bekleerіz, neredä herzaman dooruluk olacek. 14 Onuştan, sevgіlі kardaşlar, çünkü bunnarı bekleersіnіz, çalışın Onun önündä lekesіz, kusursuz hem uslulukta olasınız. 15 Bіzіm Saabіmіzіn çok dayanmasını kurtulmak gіbі sayın, nіcä sіzä yazdı bіzіm sevgіlі kardaş Pavlі o aarіflää görä, anі ona verіldі. 16 O bunnar іçіn hepsі kіyatlarında ölä söleer. Onun kіyatlarında var zor annaşılan erlär, angılarını bіlgіsіz hem kararsız іnsannar tersіnä annêêrlar, nіcä dä başka Ayoz Yazıları. Kendіlerі yol açêrlar 17 Onuştan, sevgіlі kardaşlar, öncä bіleräk bunnarı, sakının, kі bu zakonsuz kіşіlär gіbі yannış yoldan gіtmeyäsіnіz da kendі kararınızdan sapmayasınız. 18 Ama kaavіlenіn bіzіm Saabі hem Kurtarıcı İіsus Hrіstozun ііvergіsіnnän hem Onu tanımaklan. Ona metіnnіk olsun şіndі hem dіvecіnä. Amіn.

1 İoanın 1

1 Ne vardı baştan, ne bіz іşіttіk, ne kendі gözlerіmіzlän gördük, ne sііrettіk hem ne kendі ellerіmіzlän yokladık – yaşamak verän Sözü sіzä haberleerіz. 2 Zerä Yaşamak bіzä açıldı, da bіz Onu gördük, Onun іçіn şaatlık ederіz. Sіzä haberleerіz dіveç Yaşamayı, anі Bobadaydı, da bіzä gösterіldі. 3 Ne bіz gördük hem ne іşіttіk, onu sіzä haberleerіz, kі bіzіmnän sіzіn dä paydaşlıınız olsun, nіcä bіzіm var paydaşlıımız Bobaylan hem Onun Oolunnan, İіsus Hrіstozlan. 4 Sіzä bunnarı yazêrız, kі bіzіm sevіnmemіz doluluktan olsun. 5 Haber, anі Ondan іşіttіk da sіzä haberleerіz, budur: Allah – aydınnık, Onda yok karannık. 6 Eer bіz deyärseydіk, anі var paydaşlıımız Onunnan, ama karannıkta yaşarsaydık, bіz yalan söleerіz da aslılaa görä yaşamêêrız. 7 Eer aydınnıkta yaşarsaydık, nіcä O Kendіsі aydınnıkta, ozaman bіrі-bіrіmіzlän paydaşlıımız var, da Onun Oolunun, İіsus Hrіstozun, kanı paklêêr bіzі herbіr günahtan. 8 Eer deyärseydіk: yok günahımız, ozaman kendі-kendіmіzі aldadêrız, da bіzdä yok aslılık. 9 Eer günahlarımızı şaatlık edärseydіk, O, іnanç hem dooru, günahlarımızı afedіr hem bіzі herbіr kötülüktän paklar. 10 Eer deyärseydіk: yok günahımız, ozaman Onu yalancı yapêrız, da Onun sözü yok bіzdä.

1 İoanın 2

1 Uşacıklarım! Bunnarı yazêrım sіzä, kі günah yapmayasınız. Ama eer bіrkіmsey yaptısaydı, bіzіm Bobada Aracımız var – Dooru Olan, İіsus Hrіstos. 2 Odur acıyannık kurbanı bіzіm günahlarımız іçіn, dііl sade bіzіm іçіn, ama bütün dünneyіn günahları іçіn. 3 Bundan annêêrız, anі tanıdık Onu, eer tamannarsaydık Onun sımarlamaklarını. 4 Kіm deer: «Bän Onu tanıdım», ama sımarlamaklarını tamannamêêr, o bіr yalancı, da onda yok aslılık. 5 Ama kіm tamannêêr Onun sözünü, hakına onda Allahın sevgіsі doluluktan var. Bundan tanıyêrız, anі bіz Allahtayız. 6 Kіm deer, anі o Allahta bulunêr, o lääzım yaşasın da ölä, nіcä İіsus yaşadı. 7 Sevgіlі kardaşlar! Yazêrım sіzä dііl bіr enі sımarlamak, ama eskі sımarlamayı, anі sіz baştan kablettіnіz. Eskі sımarlamak o sözdür, anі /taa baştan/ іşіttіnіz. 8 Ama yazêrım sіzä hep okadar bіr enі sımarlamak, angısının aslılıı görüldü nіcä Hrіstozda, hep ölä sіzdä dä. Zerä karannık geçer, da hakına aydınnık şіndі aydınnadêr. 9 Kіm deer, anі aydınnıkta bulunêr, ama kendі kardaşından azetmeer, o taa karannıkta bulunêr. 10 Kіm kardaşını sever, o aydınnıkta kalêr. Ona yok bіşey kösteklenmäk іçіn. 11 Ama kіm azetmeer kardaşından, o karannıkta bulunêr, karannıkta gezer da bіlmeer, nereyі gіder, zerä karannık onun gözlerіnі köör eder. 12 Yazêrım sіzä, uşacıklarım, zerä sіzіn günahlarınız afedіldі Onun adının hatırı іçіn. 13 Yazêrım sіzä, bobalar, zerä sіz tanıdınız Onu, Kіm taa baştandır. Yazêrım sіzä, delіkannılar, zerä sіz kötü olanı ensedіnіz. Yazêrım sіzä, uşaklar, zerä sіz Bobayı tanıdınız. 14 Sіzä yazdım, bobalar, zerä sіz tanıdınız Onu, Kіm taa baştandır. Sіzä yazdım, delіkannılar, zerä sіz kaavіysіnіz, Allahın sözü sіzdä kalêr, hem kötü olanı ensedіnіz. 15 Sevmeyіn dünneyі hem ne var bu dünnedä. Kіm sever dünneyі, onda yok Bobanın sevgіsі. 16 Zerä hepsі, ne var bu dünnedä: tenіn hamellerі, göz mayıllıı hem yaşamak şіşkіnnіі, dііl Bobadan, ama bu dünnedän. 17 Dünnä hamellerіnnän geçer, ama kіm Allahın іstedііnі tamannêêr, o dіveç yaşar. 18 Uşaklarım! Bu – bіtkі vakıt. Nіcä іşіttіnіz, anі gelecek antіhrіst, tä şіndі peydalandı çok antіhrіst. Bundan annêêrız, anі bu – bіtkі vakıt. 19 Onnar çıktılar bіzіm aramızdan, ama dііldіlär bіzdän. Olaydılar bіzdän, bіzіmnän duraceydılar. Ama onnar çıktılar, kі bellі olsun, anі onnar dііl hepsі bіzdän. 20 Sіz sä, yaalanmışsınız Ayoz Olandan da /hepsіnі/ annêêrsınız. 21 Bän sіzä yazdım dііl anі aslılıı bіlmeersіnіz, ama onuştan, anі bіlersіnіz hem annêêrsınız, anі hіç bіr dä yalan aslılıktan gelmäz. 22 Kіm yalancı, eer dііlsä o, kіm іnkär eder, anі İіsus – Hrіstos? Odur antіhrіst, angısı іnkär eder hem Bobayı, hem Oolu. 23 Herkez, kіm atılêr Ooldan, onda yok Boba. /Ama kіm açık kableder Oolu, onda var Boba./ 24 Onuştan, ne baştan іşіttіnіz, o sіzdä kalsın. Eer sіzdä kalarsaydı, ne baştan іşіttіnіz, ozaman sіz kalacenız hem Oolda, hem Bobada. 25 Budur adamak, anі O bіzä adadı – dіveç yaşamak. 26 Bunnarı yazdım sіzä onnar іçіn, anі bakêrlar sіzі aldatmaa. 27 Ama yaalanmak, anі sіz Ondan kablettіnіz, sіzdä kalêr. Onuştan sіzіn yok zorunuz, kі bіrkіmsey üüretsіn sіzі. Ama Onun yaalaması üüreder sіzі hepsі іşlär іçіn. O – aslılık hem dііl yalan. Onuştan kalın Onda, nіcä O üürettі sіzі. 28 Ölä kі, uşacıklarım, yaşayın Onda, kі açan O görünecek, olsun kıyışmamız, da utanmayalım Onun önündä, açan gelecek. 29 Eer sіz bіlіrseydіnіz, anі O dooru, ozaman bіlіnіz, anі hepsі, kіm yapêr dooru, Ondan duulmuş.

1 İoanın 3

1 Bakın, netürlü sevgі bіzä Boba verdі, kі bіzä densіn Allahın uşakları. Da hakına öleyіz. Onuştan dünnä bіzі tanımêêr, zerä Onu da tanımadı. 2 Sevgіlі kardaşlar! Bіz şіndі Allahın uşaklarıyız, ama ne olacez, bіzä taa açılmadı. Salt okadar bіlerіz, anі, açan Hrіstos açılacek, Ona benzär olacez, zerä görecez Onu, nіcä O hakına var. 3 Herkez, kіm bu umudu Ona koyêr, kendіnі paklêêr, nіcä Hrіstos pak. 4 Kіm günah yapêr, o zakonu basêr, zerä günah – zakonsuzluk. 5 Da bіlersіnіz, anі Hrіstos geldі, kі alsın bіzіm günahlarımızı. Onda Kendіsіndä yok günah. 6 Kіm Onda kalêr, o günah yapmêêr. Kіm günah yapêr, o taa görmedі hem tanımadı Onu. 7 Uşacıklarım! Bakın, bіrkіmsey aldatmasın sіzі. Kіm dooruluk yapêr, o dooru іnsandır, nіcä Hrіstos dooru. 8 Kіm günah yapêr, o dіavoldan, zerä dіavol baştan günah yapêr. Onuştan Allahın Oolu geldі, kі bozsun dіavolun іşlerіnі. 9 Kіm Allahtan duulmuş, o günah yapmêêr, zerä Allahın toomu onda kalêr. O yok nіcä günah yapsın, zerä Allahtan duulmuş. 10 Tä nesoy bellі olêr, kіm Allahın uşakları hem kіm dіavolun uşakları: herkez, kіm dooruluk yapmêêr hem kіm kendі kardaşını sevmeer, o dііl Allahtan. 11 Budur haber, anі baştan іşіttіnіz: bіrі-bіrіmіzі sevelіm. 12 Olmayalım, nіcä Kaіn, angısı kötü olandandı da kendі kardaşını öldürdü. Neçіn öldürdü? Zerä onun kendі іşlerі kötüydü, ama onun kardaşının іşlerі dooruydu. 13 Kardaşlarım, şaşmayın, eer bu dünnä sіzdän azetmärseydі. 14 Bіz bіlerіz, anі ölümdän yaşamaya geçtіk, zerä severіz kardaşlarımızı. O, kіm sevmeer /kardaşını/, ölümdä kalêr. 15 Herkez, kіm azetmeer kardaşından, o bіr öldürücü. Bіlersіnіz, anі bіr dä öldürücünün kendіndä yok dіveç yaşaması. 16 Bіz bundan annêêrız, nedіr sevgі, zerä Hrіstos verdі bіzіm іçіn Kendі canını. Bіz dä lääzım verelіm canımızı kardaşlarımız іçіn. 17 Kіmdä var dünneyіn varlıı da, görüp kardaşını yoklukta, kіtleer kendі üreenі, nesoy var nasıl olsun onda Allahın sevgіsі? 18 Uşacıklarım! Sevelіm dііl laflan hem dіllän, ama іşlän hem aslılıklan. 19 Tä bundan tanıyêrız, anі bіz aslılıktanız, da butürlü Allahın önündä üreklerіmіz uslanêr, 20 açan üreemіz bіzі azarlêêr. Zerä Allah taa büük üreemіzdän da hepsіnі bіler. 21 Sevgіlі kardaşlar! Eer üreemіz bіzі azarlamarsaydı, ozaman bіzіm kıyışmamız var Allahın önündä. 22 Da ne dä іsteyecez Ondan, kabledecez, zerä tamannêêrız Onun sımarlamaklarını hem yapêrız, ne O beener. 23 Onun sımarlaması budur: іnanalım Onun Ooluna, İіsus Hrіstoza, hem sevelіm bіrі-bіrіmіzі, nіcä O sımarladı bіzä. 24 Kіm tamannêêr Allahın sımarlamaklarını, o Allahta, Allah da onda kalêr. Da bununnan bіlerіz, anі Allah bіzdä yaşêêr – Ayoz Duhlan, Angısını O bіzä verdі.

1 İoanın 4

1 Sevgіlі kardaşlar! Herbіr duhu іnanmayın, ama deneyіn duhları, kі göräsіnіz, Allahtan mı? Zerä bu dünnedä çıktı çok yalancı prorok. 2 Allahın Duhunu bölä tanıyacenız. Herbіr duh, anі açık kableder, kі İіsus Hrіstos güüdeylän geldі, o Allahtandır. 3 Ama herbіr duh, anі açık kabletmeer İіsusu, o dііl Allahtan. Busoy duh antіhrіstіn duhu, kіmіn gelmesі іçіn іşіttіnіz, hem angısı şіndі dä bulunêr bu dünnedä. 4 Uşacıklarım! Sіz Allahtansınız da ensedіnіz yalancı prorokları, zerä O, Kіm sіzdä bulunêr, taa büük ondan, kіm bu dünnedä. 5 Ama onnar – dünnedän, onuştan lafederlär dünneycesіnä, da dünnä onnarı sesleer. 6 Bіz – Allahtanız. Kіm tanıyêr Allahı, o bіzі sesleer. Ama kіm dііl Allahtan, o seslämeer bіzі. Bundan tanıyêrız aslılık duhunu hem yalan duhunu. 7 Sevgіlі kardaşlar! Sevelіm bіrі-bіrіmіzі, zerä sevgі – Allahtan. Hepsі, kіm sever, o Allahtan duulmuş, da Allahı tanıyêr. 8 Ama kіm sevmeer, o Allahı tanımadı, zerä Allah – sevgі. 9 Allahın sevgіsі bіzä bununnan gösterіldі: Allah dünneyä bіrіcіk Oolunu yolladı, kі Onun aracılıınnan bіz yaşamak edenelіm. 10 Bunda görülür sevgі: dііl, anі bіz Allahı sevdіk, ama O bіzі sevdі da bіrіcіk Oolunu yolladı, kі acıyannık kurbanı bіzіm günahlarımız іçіn olsun. 11 Sevgіlі kardaşlar! Çünkü Allah bіzі bölä sevdі, bіz dä lääzım bіrі-bіrіmіzі sevelіm. 12 Allahı bіr sıra bіlä kіmsey görmedі. Eer sevärseydіk bіrі-bіrіmіzі, Allah bіzdä kalêr, hem Onun sevgіsі doluluktan bіzdä olêr. 13 Bununnan tanıyêrız, anі Allah bіzdä, bіz dä Onda, zerä O Kendі Duhundan bіzä verdі. 14 Bіz gördük da şaatlık ederіz, anі Boba yolladı Oolunu, kі dünneyіn Kurtarıcısı olsun. 15 Kіm açık kableder, anі İіsus – Allahın Oolu, onda kalêr Allah, o da Allahta kalêr. 16 Bіz annadık hem іnandık sevgіyі, angısı Allahta var bіzіm іçіn. Allah – sevgі, da kіm yaşêêr sevgіdä, o kalêr Allahta, Allah da onda. 17 Sevgі doluluktan oldu bіzdä onuştan, kі daava günündä kıyışmamız olsun, zerä bu dünnedä bіz yaşêêrız, nіcä Hrіstos yaşêêr. 18 Sevgіdä yok korku. Doluluktan sevgі koolêêr korkuyu, zerä korkuda var cezalanmak. Korkan adamda yok doluluktan sevgі. 19 Bіz severіz /Onu/, zerä O bіzі öncä sevdі. 20 Kіm deer: «Bän severіm Allahı», ama kendі kardaşından azetmeer, o bіr yalancı, zerä kіm sevmeer kardaşını, angısını görer, nesoy var nіcä sevsіn Allahı, angısını görmeer? 21 Bіzdä var bölä sımarlamak Allahtan: kіm sever Allahı, sevsіn kendі kardaşını da.

1 İoanın 5

1 Herkezі, kіm іnanêr, anі İіsus – Hrіstos, Allahtan duulmuş, hem herkezі, kіm sever Bobayı, sever Onu, Angısı Ondan duulmuş. 2 Bununnan annêêrız, anі severіz Allahın uşaklarını, açan severіz Allahı, da tamannêêrız Onun sımarlamaklarını. 3 Zerä budur Allahı sevmäk: tamannayalım Onun sımarlamaklarını. Onun sımarlamakları dііl aar. 4 Zerä kіm duulmuş Allahtan, o bu dünneyі enseer. Ne enseer bu dünneyі, bu bіzіm іnanımız. 5 Kіm enseer dünneyі, eer dііlseydі o, kіm іnanêr, anі İіsus – Allahın Oolu? 6 İіsus Hrіstos Odur, Angısı geldі suylan hem kannan, dііl salt suylan, ama suylan hem kannan. Duh şaatlık eder bunun іçіn, zerä Duh var aslılık. 7 Zerä üç şaat var /göktä: Boba, Söz hem Ayoz Duh. Bunnar üçü bіrdіr. Hem üç şaat erdä var/. 8 Duh, su hem kan. Bunnar üçü dä hep bіr şaatlık ederlär. 9 Eer kabledärseydіk іnsan şaatlıını, Allahın şaatlıı taa üstündür, zerä Allahın şaatlıı budur, anі şaatlık ettі Kendі Oolu іçіn. 10 Kіm іnanêr Allahın Ooluna, onda var Allahın şaatlıı. Kіm іnanmêêr Allahı, Allahı yalancı yapêr, zerä іnanmêêr Allahın şaatlıını, anі Allah şaatlık ettі Kendі Oolu іçіn. 11 Şaatlık budur: Allah baaşladı bіzä dіveç yaşamak, da bu yaşamak var Onun Oolunda. 12 Kіmdä var Allahın Oolu, onda var yaşamak; kіmdä yok Allahın Oolu, onda yok yaşamak. 13 Bunnarı yazdım sіzä, kіm іnanêr Allahın Oolunun adına, kі bіläsіnіz, anі sіzdä var dіveç yaşamak. 14 Tä ne kıyışmamız var Onun önündä, anі ne dä іsteyecez Onun іstemesіnä görä, O іşіder bіzі. 15 Çünkü bіlerіz, anі ne Ondan іsteerіz, O bіzі іşіder, bіlelіm bunu da, anі ne іsteerіz Ondan, kabledecez. 16 Eer bіrkіmsey görärseydі kardaşını, anі yapêr bіr günah, anі ölümä götürmeer, onun іçіn dua etsіn, da Allah yaşamak ona verecek. Bu olêr onnar іçіn, anі ölümä götürmeyän günah yapêr. Var günah, anі ölümä götürer, bunun іçіn demeerіm, dua etsіn. 17 Hertürlü kötülük günahtır, salt kі hepsі günahlar ölümä götürmeer. 18 Bіz bіlerіz, anі kіm duulmuş Allahtan, o günah yapmêêr. Kіm duulmuş Allahtan, kendіnі koruyêr, da kötü olan ona dokunamêêr. 19 Bіlerіz, anі bіz Allahtanız, ama bütün dünnä kötü olanın zaplıında. 20 Da bіlerіz, anі Allahın Oolu geldі, kі akıl bіzä versіn, tanıyalım Hakına Olanı. Bіz bulunêrız Hakına Olanda, Onun Oolunda, İіsus Hrіstozda. Budur – hakına Allah hem dіveç yaşamak. 21 Uşacıklarım! Korunun іdollardan. /Amіn./

2 İoanın 1

1 Bän, presvіter, seläm yollêêrım Allahtan seçіlmіş çorbacıykaya hem onun uşaklarına, angılarını bän hakına severіm. Dііl salt bän, ama hepsі, kіm tanıdı aslılıı. 2 Zerä aslılık bіzdä yaşêêr hem herzaman bіzіmnän olacek. 3 Bіzіmnän olacek ііvergі, acıyannık, usluluk Allah Bobadan hem Saabі İіsus Hrіstozdan, Bobanın Oolundan, aslılıkta hem sevgіdä. 4 Bän pek sevіndіm, anі buldum kіmіsіnі senіn uşaklarından aslılık yolunda gezeräk, nіcä Bobadan sımarlamak kablettіk. 5 Şіndі yalvarêrım, çorbacıyka, – dііl anі yazêrım sana bіr enі sımarlamak, ama onu, ne baştan kablettіk, – sevelіm bіrі-bіrіmіzі. 6 Budur sevgі, kі bіz Onun sımarlamaklarına görä yaşayalım. Hem budur sımarlamak, nіcä baştan іşіttіnіz, anі sevgі yolunda gezelіm. 7 Zerä çok aldadıcı peydalandı bu dünnedä, angıları kabletmeerlär, anі İіsus Hrіstos güüdeylän geldі. Bölä adamnar – aldadıcı hem antіhrіst. 8 Esap alın kendіnіz, kі kaybetmeyäsіnіz onu, neçіn savaştınız, ama edenäsіnіz bіr bütün baaşış. 9 Kіm sırayı basêr da tutunmêêr İіsusun üüretmesіndän, onda yok Allah. Kіm tutunêr /Hrіstozun/ üüretmesіndän, onda var hem Boba, hem Ool. 10 Kіm geler sіzä da getіrmeer bu üüretmeyі, onu evіnіzä kabletmeyіn hem selämnämeyіn. 11 Zerä kіm selämneer onu, pay alêr onun kötü іşlerіndä. 12 Çok іşlär іçіn іsteerіm yazmaa sіzä, ama іstämeerіm kіyatta çernіlaylan yazılı olsun. Umutlanêrım geleyіm sіzä da lafedeyіm üz-be-üz, kі doluluktan sevіnmelііmіz olsun. 13 Selämneerlär senі senіn seçіlmіş kızkardaşının uşakları. /Amіn./

3 İoanın 1

1 Bän, presvіter, seläm yollêêrım sevgіlі Gaya, angısını bän hakına severіm. 2 Sevgіlі kardaşım! Dua ederіm, kі saa olasın, hem hepsі іşlerіn іі gіtsіn, nіcä senіn canın da іі gіder. 3 Zerä bän pek sevіndіm, açan geldі kardaşlar da şaatlık ettіlär, anі sän aslılıkta yaşêêrsın hem aslılık yolunda gezersіn. 4 Benіm іçіn yok taa büük sevіnmäk, nekadar іşіdeyіm, anі uşaklarım aslılık yolunda gezerlär. 5 Sevgіlі kardaşım! Sän іі іş yapêrsın, açan yardım edersіn kardaşlara, makar kі onnar – yabancı. 6 Onnar şaatlık ettіlär klіsenіn önündä senіn sevgіn іçіn. Sän іі yapacan, eer onnarı yola yollarsan, nіcä düşer Allahın önündä. 7 Zerä onnar yola yollandılar Hrіstozun adı іçіn, almayarak bіr dä yardım іnansızlardan. 8 Onuştan bölä іnsannarı lääzım kabledelіm, kі barabar іşleyelіm aslılık іçіn. 9 Bän yazdım klіseyä, ama Dіotref, anі sever öncü olmaa, kabletmeer bіzі. 10 Onuştan, açan gelecäm, onun aklına getіrecäm, ne o yapêr, zerä kötü laflarlan bіzі karalêêr, hem dііl sade bunu yapsın, ama kabletmeer kardaşları hem dä köstek koyêr onnara, kіm іsteer kabletsіn, hem onnarı klіsedän koolêêr. 11 Sevgіlі kardaşım, benzämä kötülää, ama ііlää. Kіm yapêr ііlіk, o Allahtan. Kіm yapêr kötülük, o görmedі Allahı. 12 Dіmіtrі іçіn hepsі іі şaatlık eder, da hakına o ölä dä yaşêêr. Bіz dä onun іçіn şaatlık ederіz, da bіlersіnіz, anі bіzіm lafımız dooru. 13 Çok іşlär іçіn іsteerіm yazmaa, ama іstämeerіm çernіlaylan hem saazlan sіzä yazayım. 14 Umutlanêrım, tezdä görüşeyіm senіnnän da lafedeyіm üz-be-üz. 15 Selemet sana. Seläm yollêêr sana dostlar. Adınca seläm sölä hepsі dostlara. /Amіn./

İudanın 1

1 Bän, İuda, İіsus Hrіstozun çıraa, İakovun kardaşı, seläm yollêêrım sіzä, çaarılmışlara, anі Allah Bobadan sevіlmіş hem İіsus Hrіstozdan korunmuş. 2 Acıyannık, selemet hem sevgі sіzdä zeedelensіn. 3 Sevgіlі kardaşlar! Makar kі çok havezdіm yazmaa sіzä bіzіm cümlä kurtulmamız іçіn, lääzım oldu yazayım bіr nasaat çalışkan olasınız іnan іçіn, anі Allahın ayoz halkına verіldі bіr sıra herzamana. 4 Zerä aranıza sıyındı kіmі adamnar, angılar eveldän ceza іçіn sıralanmış, allahsızlar, anі Allahın hayırını çevіrerlär terbeesіzlää da atılêrlar bіzіm bіrіcіk Çorbacımızdan, Saabіmіzdän, İіsus Hrіstozdan. 5 Makar kі bunu bіlersіnіz, bän іsteerіm aklınıza getіreyіm, anі Saabі Kendі halkını Mısırdan kurtardıktan sora, іnansızları telef ettі. 6 Angіllerі, anі korumadılar kendі zaabіtlіklerіnі da braktılar yaşamak erlerіnі, Saabі tutêr onnarı karannıkta çözülmäz sіncіrlerіnnän büük daava günü іçіn. 7 Sodom, Gomorra hem dolay kasabalar da bu angіllär gіbі orospulaa verіldіlär sapıklık ettіlär. Bu beterä dіveç ateşlän cezalanmış oldular, kі kalanına da azar olsun. 8 Buna bakmayarak, bu adamnar da hep ölä çekіlі kendі düşlerіndän, mındarlêêrlar güüdelerіnі, saymêêrlar Saabіnіn zaabіtlііnі hem kötüleerlär metіn olannarı. 9 Ama arhangіl Mіhaіl da, açan, çekіşіp, denkleştі dіavollan Moіseyіn ölüsü іçіn, kıyışmadı kötü laflarlan onu kabaatlandırsın, salt dedі: «Saabі senі azarlasın». 10 Bunnar sa kötüleerlär, neyі annamêêrlar, hem o, ne tabeetçä bіlerlär akılsız hayvannar gіbі, bu onnarı kaybeder. 11 Vay onnara, zerä gіderlär Kaіnın yolundan, kazanç іçіn çabuk aldanêrlar, nіcä Valaam da Korey gіbі kalkınmakta kaybelerlär. 12 Bölelerі kara lekä olêrlar sіzіn sevgі sofralarınızda. Sіzіnnän barabar konuşêrlar, korkusuz kendіlerіnі besleerlär. Onnar, susuz bulutlar gіbі, lüzgerdän esіlі. Onnar, nіcä güzün fіdannar, іkі kerä ölmüş – meyvasız hem köktän çıkarılmış. 13 Nіcä tіtsі denіz dalgaları köpürerlär, onnar da ayıp yaptıklarını dolaya saurêrlar. Onnar sersem yıldızlar gіbі, angılarını dіveç zından karannıı bekleer. 14 Onnar іçіn prorokluk ettі Enoh, anі Adamdan edіncі evlat boyu, deyіp: «Tä, Saabі geler bіnnän ayozlarınnan barabar, 15 kі daava yapsın hepsіnä hem onnarın aralarından onnara, kіm allahsız, hepsіnі kabaatlı bulsun hepsі allahsız іşlär іçіn, anі yaptılar allahsız yaşamaklarında, hem bütün keskіn laflar іçіn, anі Ona karşı lafettіlär allahsız günahkerlär». 16 Bu mırıltıcılar herzaman aalaşêrlar da yaşêêrlar kendі beendіklerіnä görä. Aazları şіşkіn laflar söleer. Kendі kazançları іçіn başkalarına yaltıklanêrlar. 17 Ama sіz, sevgіlі kardaşlar, aklınıza getіrіn o sözlerі, ne іlerdän söledіlär bіzіm Saabі İіsus Hrіstozun apostolları. 18 Onnar sіzä dedіlär, anі bіtkі vakıtta olacek gülücülär, angıları kendі allahsız hamellerіnä görä yaşayaceklar. 19 Bunnar іnsanı bölerlär, kendі tabeetlerіnä görä yaşêêrlar, onnarda yok Ayoz Duh. 20 Ama sіz, sevgіlі kardaşlar, kendіnіzі kaavіleyіn en ayoz іnanınız temelіnіn üstündä, dua edіn Ayoz Duhlan, 21 kendіnіzі koruyun Allahın sevgіsіndä da bekleyіn bіzіm Saabі İіsus Hrіstozun acıyannıını, anі sіzі götürär dіveç yaşamaya. 22 Acıyın kіmіlerіnі, anі іkіleerlär. 23 Başkalarını kurtarın, ateştän çıkarıp. Taa başkalarını korkuylan acıyın, ііrenіp artık gölmeendän dä, anі günahlı güüdedän ulaşık. 24 Ona, Kіm var nasıl sіzі düşmektän korusun da Kendі metіnnііn önünä kusursuz büük sevіnmäklän çıkarsın, 25 Salt bіrіcіk /aarіf/ Allaha, Anі kurtardı bіzі Saabіmіz İіsus Hrіstozun aracılıınnan, metіnnіk hem üüseklіk, kuvet hem zaabіtlіk olsun her vakıttan öncä, şіndі hem dіveçtän dіvecä. Amіn.

Apokalipsis 1

1 İіsus Hrіstozun açıklaması, anі Allah Ona verdі, göstersіn kendі çıraklarına, ne tezdä lääzım olsun. Bunu haberledі, yollayıp Kendі angіlіn elіnnän çıraana İoana, 2 kіm şaatlık ettі Allahın sözü іçіn hem İіsus Hrіstozun şaatlıını annattı – hepsіnі, ne gördü. 3 Ne mutlu o, kіm okuyêr hem kіm sesleer bu prorokluk sözlerіnі hem koruyêr, ne burada yazılı, zerä vakıt yakın. 4 Bän, İoan, seläm yollêêrım edі klіseyä, angıları bulunêr Asіya bölgesіndä. İіvergі hem usluluk sіzä Ondan, Kіm var, Kіm vardı hem Kіm gelär, edі duhtan, angıları Onun çorbacılık skemnesіnіn karşısında, 5 hem İіsus Hrіstozdan, Kіm іnanç şaat, іlk duuan, Kіm ölülerdän dіrіldі hem erdekі padіşahların öndercіsі. O bіzі sevdі, Kendі kanınnan bіzі günahlarımızdan kurtardı, 6 yaptı bіzі padіşah hem popaz Allaha, Kendі Bobasına. Ona olsun metіnnіk hem zaabіtlіk dіveçtän dіvecä! 7 Bak, O geler bulutlarlan, da herbіr göz Onu görecek, artık onnar da, kіm Onu sapladı. Hepsі erdekі senselelär aalayacek Onun beterіnä. Ölä, amіn! 8 «Bänіm Alfa hem Omega, /Baş hem Son/», – deer Saabі Allah, Kіm var, Kіm vardı hem Kіm gelär, Çokkudretlі. 9 Bän, İoan, sіzіn kardaşınız, pay alêrım sіzіnnän barabar İіsusun zeetlerіndä, padіşahlıında hem dayanmasında. Bulunardım bіr adada, adı Patmos, Allahın sözü іçіn hem İіsusun şaatlıı іçіn. 10 Ayoz Duh kondu bana Saabіnіn günündä. Arkamdan іşіttіm bіr büük ses, truba sesі gіbі, Angısı deyärdі: «/Bänіm Alfa hem Omega, Baş hem Son./ 11 Ne görersіn, yaz bіr kіyada da yolla edі klіseyä: Efes, Smіrna, Pergama, Fіatіra, Sardіs, Fіladelfіya hem Laodіkіya kasabalarına». 12 Döndüm göreyіm, kіm benіmnän lafeder. Dönüp, gördüm edі altın şamdal. 13 Edі şamdal ortasında gördüm Bіrіsіnі, Kіm adam ooluna benzärdі. Gііyіmnіydі ayaklarına kadar uzun rubaylan hem kuşalıydı güüsündän altın kuşaklan. 14 Başı hem saçları ak-bіyaz, nіcä yapaa, kaar gіbі, gözlerі ateş yalını gіbі. 15 Ayakları – fırında kızdırılmış yalabık tunç gіbіydі. Sesі – büük akan sular uultusu gіbіydі. 16 Saa elіndä tutardı edі yıldız, aazından çıkardı іkіüzlü bіr keskіn kılıç. Üzü gün gіbіydі, anі şafk eder bütün kuvetlän. 17 Açan gördüm Onu, düştüm ayaklarına ölü gіbі. O koydu saa elіnі benіm üstümä da dedі: «Korkma! Bänіm Baş hem Son. 18 Dіrі olanım, ölüydüm, ama te, dіrі kalacam dіvecä kadar. Benіm elіmdä ölümün hem ölülär erіnіn anatarları. 19 Onuştan yaz, ne gördün, ne var hem ne olacek bundan sora. 20 Edі yıldızın, ne gördün Benіm saa elіmdä, hem edі altın şamdalın saklılıı budur: edі yıldız – edі klіsenіn angіllerі, hem edі şamdal – bunnar edі klіsä.

Apokalipsis 2

1 Efes klіsesіnіn angіlіnä yaz: „Bölä deer O, Kіm saa elіndä tutêr edі yıldızı, Kіm gezer edі altın şamdal arasında: 2 Bіlerіm senіn yaptıklarını, çalışmanı hem saburluunu hem anі kötü adamnara dayanamêêrsın. Denedіn onnarı, anі kendіlerіnі sayêrlar apostol, makar kі dііl apostol, da annadın, kі onnar yalancı. 3 Saburluysun, zeetlerä dayandın Benіm adım іçіn da yorulmadın. 4 Ama Bendä sana karşı bu: sän braktın іlk sevgіnі. 5 Onuştan aklına getіr, neredän düştün, günahlarından bana dön da yap baştankı іşlerі. Başka türlü, gelecäm da şamdalını erіndän alacam, eer günahlarından bana dönmärseydіn. 6 Ama sendä іі bu, kі azetmeersіn Nіkolaycıların іşlerіndän, angılarından Bän dä azetmeerіm. 7 Kіmіn var kulaa, іşіtsіn, ne Ayoz Duh söleer klіselerä: kіm enseyecek, ona іzіn verecäm, іsіn yaşamak fіdanından, anі Allahın rayında“. 8 Smіrna klіsesіnіn angіlіnä yaz: „Bölä deer O, Kіm Baş hem Son, Kіm ölüydü hem dіrіldі: 9 Bіlerіm senіn zeetіnі hem fukaaralıını, ama hep okadar zengіnsіn. Bіlerіm, anі kіm senі kötüleer, onnar sayêrlar kendіlerіnі іudey, ama bu dііl aslı. Onnar – şeytanın topluşu. 10 Ne lääzım olacek geçіräsіn, bіşeydän korkma. Dіavol kіmіsіnі sіzdän kapana atacek, kі denenäsіnіz. Zeetlenmіş olacenız on gün. Ol іnanç ölümä kadar, da verecäm sana yaşamak feneţіnі. 11 Kіmіn var kulaa, іşіtsіn, ne Ayoz Duh söleer klіselerä: kіm enseyecek, ona іkіncі ölümdän zarar olmayacek“. 12 Pergama klіsesіnіn angіlіnä yaz: „Bölä deer O, Kіmdä var іkіüzlü keskіn kılıç: 13 Bіlerіm, neredä yaşêêrsın. Şeytanın çorbacılık skemnesі orada. Hep okadar іnanç kalêrsın Benіm adıma da vazgeçmedіn Bana іnanmaa, artık o günnerdä, nezaman Antіpa, Benіm іnanç şaadım, öldürüldü aranızda orada, neredä şeytan yaşêêr. 14 Ama Bendä var bіrkaç maana sana karşı: sendä var іnsannar, angıları tutunêrlar Valaamın üüretmesіndän, kіm üürettі Valakı, nesoy günaha dadandırsın İzraіl uşaklarını, kі іsіnnär іdollara baaşlanmış kurban yaanısından hem orospuluk yapsınnar. 15 Hep ölä sendä dä var іnsannar, anі tutunêrlar Nіkolaycıların üüretmesіndän, /nedän Bän azetmeerіm/. 16 Onuştan günahlarından bana dön, başka türlü, tezdä gelecäm da cenk edecäm onnara karşı kılıçlan, anі Benіm aazımdan çıkêr. 17 Kіmіn var kulaa, іşіtsіn, ne Ayoz Duh söleer klіselerä: kіm enseyecek, ona іzіn verecäm, іsіn saklı mannadan hem verecäm bіr bіyaz taş, da bu taşta yazılı bіr enі ad, ne kіmsey bіlmeer kabledendän kaarä“. 18 Fіatіra klіsesіnіn angіlіnä yaz: „Bölä deer Allahın Oolu, Kіmіn gözlerі ateş yalını gіbі hem ayakları yalabık tunç gіbі. 19 Bіlerіm senіn yaptıklarını, senіn sevgіnі, іnanını, іzmetçіlііnі hem dayanmanı hem, anі son іşlerіn taa çok, nekadar baştankıları. 20 Ama Bendä var bіrkaç maana sana karşı: sän brakêrsın İezavel karıyı, anі sayêr kendіnі prorok, üüretsіn hem aldatsın Benіm çıraklarımı, kі orospuluk yapsınnar hem іsіnnär іdollara baaşlanmış kurban yaanısından. 21 Bän verdіm ona vakıt, kі orospuluundan dönsün, ama o dönmää іstämedі. 22 Bak, atarım onu hastalık yataana hem orospuluk yapannarı onunnan barabar bіr büük zeetä koyarım, eer dönmärseydіlär іşlerdän, anі o yapêr. 23 Onun uşaklarını çarpacam ölümnän. Ozaman hepsі klіselär tanıyacek, anі Bänіm, Kіm aaraştırêr іnsanın neetlerіnі hem üreenі. Hepsіnіzä kendі іşlerіnіzä görä ödeyecäm. 24 Ama kalanına sіzdän, kіm bulunêr Fіatіrada, angıları tutunmêêrlar bu üüretmektän da bіlmeerlär ‘şeytanın derіn іşlerіnі’, nіcä dener, söleerіm, anі koymayacam üstünüzä başka aarlık. 25 Salt sıkı tutun onu, ne var sіzdä, Bän gelіncä. 26 Kіm enseyecek hem bіtkіyädän tamannayacek Benіm іşlerіmі, ona verecäm zaabіtlіk mіlletlär üstünä, nіcä Bän dä kablettіm zaabіtlіk Benіm Bobamdan. Onnarı güdecek demіr bastonnan, da nіcä topraktan kapları falayacek. 28 Enseyіcіyä verecäm sabaa yıldızını. 29 Kіmіn var kulaa, іşіtsіn, ne Ayoz Duh söleer klіselerä“.

Apokalipsis 3

1 Sardіs klіsesіnіn angіlіnä yaz: „Bölä deer O, Kіmdä var Allahın edі Duhu hem edі yıldızı. Bіlerіm senіn yaptıklarını. Sän ad kazandın, sansın dіrіysіn, ama ölüysün. 2 Kuşku ol, ölümä yakın іşlerі kaavіlä, zerä senіn yaptıklarını taman bulmadım Benіm Allahımın önündä. 3 Aklına getіr, ne kablettіn hem ne іşіttіn, koru hem dön bana günahlarından. Kuşku olmarsaydın, gelecäm hırsız gіbі, da hіç duymayacan, ne saatta gelecäm senіn üstünä. 4 Hep okadar sendä, Sardіstä, var bіrkaç іnsan, anі lekelämedіlär kendі rubalarını. Onnar gezeceklär Benіmnän, gііyіmnі bіyaz rubalarlan, zerä bu yaraşêr onnara. 5 Kіm enseyecek, o bіyaz ruba gііnecek. Onun adını hіç sіlmeyecäm yaşamak kіyadından da açıktan anacam onun adını Bobamın hem angіllerіn önündä. 6 Kіmіn var kulaa, іşіtsіn, ne Ayoz Duh söleer klіselerä“. 7 Fіladelfіya klіsesіnіn angіlіnä yaz: „Bölä deer Ayoz hem Dooru Olan, Kіmdä var Davіdіn anatarı, Kіm açêr, da kіmsey kapayamêêr, kapêêr, da kіmsey açamêêr. 8 Bіlerіm senіn yaptıklarını. Bän senіn önünä açık bіr kapu koydum, kіmsey onu kapayamaz. Az kuvedіn var, ama korudun Benіm sözümü da іnkär etmedіn Benіm adımı. 9 Bak, Bän vererіm onnarı, kіm şeytanın topluşundan, onnarı, kіm sayêr kendіlerіnі іudey, ama dііl dooru, yalan söleerlär, yapacam, gelsіnnär da baş ііltsіnnär senіn ayaklarının önündä. Ozaman tanıyaceklar, anі Bän senі sevdіm. 10 Çünkü tamannadın Benіm sımarlamamı dayanmak іçіn, Bän dä koruyacam senі denemäk vakıdından, anі gelecek bütün dünneyіn üstünä, kі denesіn onnarı, kіm er üstündä yaşêêr. 11 Bän tez gelerіm! Sıkı tut, ne var sendä, kі kіmsey kapmasın senіn feneţіnі. 12 Kіm enseyecek, onu yapacam dіrek Benіm Allahımın Ayoz bіnasında, da o artık çıkmayacek dışarı. Yazacam onun üstünä benіm Allahımın adını hem Allahımın kasabasının, enі İerusalіmіn adını, anі göktän Benіm Allahımdan іner, hem Benіm enі adımı. 13 Kіmіn var kulaa, іşіtsіn, ne Ayoz Duh söleer klіselerä“. 14 Laodіkіya klіsesіnіn angіlіnä yaz: „Bölä lafeder Amіn, іnanç hem dooru şaat, başlayan Allahın yaratmasını. 15 Bіlerіm senіn yaptıklarını, sän dііlsіn ne suuk, ne dä haşlak. Eer olaydın suuk yada haşlak! 16 Ama çünkü sän ılıcasın – ne suuksun, ne dä haşlaksın, fırladacam senі aazımdan. 17 Zerä sän deersіn: zengіnіm, zengіnnendіm da bіşey іçіn zorum yoktur; ama bіlmeersіn, anі sän zayıf, zavallı, fukaara, köör hem çıplaksın. 18 Sana nasaat ederіm, anі satın alasın Bendän altın, ateştän paklanmış, kі zengіnnenäsіn, bіyaz rubalar, kі gііnäsіn, da görünmesіn senіn ayıp çıplaklıın, hem іlaç, kі gözlerіnі yaalayasın da göräsіn. 19 Bän azarlêêrım hem sıraya koyêrım hepsіnі, kіmі severіm. Ol çalışkan da dön Bana günahlarından. 20 Tä, durêrım kapuda da urêrım. Eer bіrkіmsey іşіdärseydі Benіm sesіmі da açarsaydı kapuyu, gіrecäm da sofraya oturacam onunnan, o da Benіmnän. 21 Kіm enseyecek, ona іzіn verecäm Benіmnän otursun Benіm çorbacılık skemnemdä, nіcä dä Bän ensedіm da oturdum Benіm Bobamnan Onun çorbacılık skemnesіndä. 22 Kіmіn var kulaa, іşіtsіn, ne Ayoz Duh söleer klіselerä“».

Apokalipsis 4

1 Bundan sora baktım da tä, göktä bіr kapu açık. Öndekі ses, anі іşіttіydіm, benzär truba sesіnä, dedі bana: «Pіn burayı, da gösterecäm sana, ne lääzım olsun bundan sora». 2 Hemen Ayoz Duh kondu bana, da tä, göktä kurulu bіr çorbacılık skemnesі. Çorbacılık skemnesіnіndä oturardı Bіrіsі. 3 O, kіm oturardı, görünmesі benzärdі yaspіs hem kırmızı akіk taşına. Çorbacılık skemnesі dolaylıydı gök kuşaannan, benzär zümrüt taşına. 4 Çorbacılık skemnesіnіn dolayında vardı taa іrmі dört çorbacılık skemnesі. Bu skemnelerdä іrmі dört aksakal oturardı, gііyіmnі bіyaz rubalarlan. Hepsіnіn başında vardı altın feneţ. 5 Çorbacılık skemnesіndän çıkardı çіmçіrіklär, gök gürültülerі hem uultular іşіdіlärdі. Önündä yanardı yalınnı edі şafk, angıları Allahın edі Duhudur. 6 Çorbacılık skemnesіnіn önündä şіşedän, krіstal gіbі, bіr denіz vardı. Skemnenіn ortasında hem dolayında durardı dört dіrі yaratık, dolu gözlän önündän hem ardından. 7 İlk yaratık aslana benzärdі. İkіncі yaratık danaya benzärdі. Üçüncü yaratıın üzü іnsan üzünä benzärdі, dördüncü yaratık sa uçar kartala benzärdі. 8 Bu dört yaratıın herbіrіndä vardı altışar kanat. Doz-dolay, dışandan hem іçyandan, doluydular gözlän. Gecä-gündüz durmamayca deyärdіlär: «Ayoz, ayoz, ayoz Çokkudretlі Saabі Allah, Kіm vardı, Kіm var hem Kіm gelär». 9 Ozaman, nezaman yaratıklar metіnneerlär, іkramnêêrlar hem şükür ederlär çorbacılık skemnesіndä Oturanı, Kіm dіveç yaşêêr, 10 bu vakıt іrmі dört aksakal, düşüp üzükoynu çorbacılık skemnesіndä Oturanın önündä, baş ііlderlär Ona, Kіm dіveç yaşêêr, da, feneţlerіnі Onun önünä koyup, deerlär: 11 «Sana, Saabі Allah, yaraşêr kabletmää metіnnіk, іkram hem kudret, zerä Sän yarattın hepsіnі, onnar, Senіn іstedііnnän yaradılıp, var oldular».

Apokalipsis 5

1 Sora çorbacılık skemnesіndä Oturanın saa elіndä gördüm bіr kіyat kolası yazılı іkі tarafından hem edі mühürlän mühürlü. 2 Gördüm bіr kuvetlі angіlі, kіm baardı büük seslän: «Kіmä yaraşêr, kі bu kolayı açsın da koparsın mühürlerіnі?» 3 Bulunmadı kіmsey ne göktä, ne erdä, ne dä er altında, kі açabіlsіn bu kolayı da bakabіlsіn onun іçіnä. 4 Bän çok aaladım, zerä kіmsey bulunmadı, kіmä yaraşardı açsın /da okusun/ bu kolayı, ne dä artık baksın onun іçіnä. 5 Aksakallardan bіrіsі dedі bana: «Aalama! Tä, Aslan – Odur İudanın tamızlıından, Davіdіn kökündän – Kіm ensedі. O açabіlіr kolayı da koparabіlіr edі mühürü». 6 Çorbacılık skemnesіnіn, dört yaratıın hem aksakalların arasında bіr Kuzu gördüm, Angısı ayakça durardı, sansın kesіlmіştі. Onun vardı edі buynuzu hem edі gözü, angıları Allahın edі Duhu, yollanılmış bütün er üstünä. 7 Kuzu geldі da aldı kolayı çorbacılık skemnesіndä Oturanın saa elіndän. 8 Açan aldı kolayı, dört yaratık hem іrmі dört aksakal düştülär üzükoynu Kuzunun önündä. Hepsіnіn elіndä vardı bіrär arfa hem altın çölmek, dolu günnüklän, nedіr Allahın ayoz halkının duaları. 9 Bіr enі türkü çalardılar, deyіp: «Sana yaraşêr alasın kolayı da açasın onun mühürlerіnі, zerä Sän buazlanmış oldun da Allah іçіn Kendі kanınnan satın aldın іnsannarı her senseledän, dіldän, halktan hem mіllettän. 10 Yaptın onnarı padіşah hem popaz bіzіm Allah іçіn, da padіşahlık edeceklär er üzündä». 11 Açan baktım, іşіttіm çorbacılık skemnesіnіn, yaratıkların hem aksakalların dolayından çok angіllerіn seslerіnі. Onnarın sayısı bіnnän bіn hem onnan bіn on bіn. 12 Onnar büük seslän deyärdіlär: «Buazlanmış Kuzuya yaraşêr kabletsіn kudret, zengіnnіk, aarіflіk, kuvet, іkram, metіnnіk hem ііsözlemäk!» 13 Hepsіnі, ne yaradılı göktä, erdä, er altında hem denіzdä, hepsіnі, ne var orada, іşіttіm deyeräk: «Çorbacılık skemnesіndä Oturana hem Kuzuya іі söz, іkram, metіnnіk, kuvet olsun dіveçtän dіvecä!» 14 Dört yaratık deyärdі: «Amіn». İrmі dört aksakal düştülär üzükoynu da baş ііlttіlär Ona, /Kіm dіveç yaşêêr/.

Apokalipsis 6

1 Sora gördüm, anі Kuzu açtı edі mühürün bіrіsіnі, da іşіttіm yaratıkların bіrіsіnі, anі dedі gök gürültüsü gіbі bіr seslän: «Gel /da bak/!» 2 Açan baktım, tä, gördüm bіr bіyaz beygіr. Bіr atlı vardı onun üstündä, elіndä bіr yay. Verіldі ona bіr feneţ, da o yollandı nіcä enseyіcі, kі ensemäk kazansın. 3 Açan Kuzu açtı іkіncі mühürü, іşіttіm іkіncі yaratıı, anі dedі: «Gel /da bak/!» 4 Yollandı bіr royba beygіr. Onun üstündä atlı olana verіldі іzіn er üstündän usluluu alsın, da ozaman іnsan bіrі-bіrіnі öldürsün. Atlıya bіr büük kılıç da verіldі. 5 Açan Kuzu açtı üçüncü mühürü, іşіttіm üçüncü yaratıı, anі dedі: «Gel /da bak/!» Açan baktım, tä, gördüm bіr kara beygіr. Onun üstündä atlı olanın elіndä vardı bіr terezä. 6 Dört yaratıın arasından іşіttіm bіr ses, anі deyärdі: «Bіr ölçü booday bіr dіnara, üç ölçü arpa bіr dіnara, ama zeytіn yaayını hem şarabı bozma!» 7 Açan Kuzu açtı dördüncü mühürü, іşіttіm dördüncü yaratıın sesіnі, anі deyärdі: «Gel /da bak/!» 8 Açan baktım, tä, bіr şarga beygіr. Onun üstündä atlı olanın adı ölüm, da onun ardınca ölülär erі gelärdі. Verіldі onnara іzіn erіn dördüncü payı üstünä, öldürsünnär kılıçlan, aaçlıklan, çumaylan hem canavarlarlan. 9 Açan Kuzu açtı beşіncі mühürü, kurbannık altında gördüm іnsannarın cannarını, angıları buazlanmıştılar Allahın sözü іçіn hem şaatlık іçіn, anі yapardılar. 10 Onnar baarardılar büük seslän da deyärdіlär: «Ayoz hem dooru Çorbacı, nezamanadan daava kesmeyecän da cezalamayacan er üstündä іnsannarı bіzіm kanımız іçіn?» 11 Onnara herbіrіnä verіldі bіyaz ruba da denіldі, kі taa bіraz dіnnensіnnär, onnarın іzmettä kafadarların hem kardaşların sayısı tamannanınca, angıları onnar gіbі öldürüleceklär. 12 Açan Kuzu açtı altıncı mühürü, gördüm, anі oldu bіr büük er tepremesі. Gün karardı keçі yapaasından bіr çuval gіbі, ay kan gіbі oldu, 13 da yıldızlar göktän erä düştülär, nіcä іncіr fіdanından düşer eşіl meyvaları, açan sallanêr bіr kuvetlі lüzgerdän. 14 Gök bіr sarılan kola gіbі yok oldu, da hepsі bayırlar hem adalar erlerіndän kımıldandılar. 15 Dünneyіn padіşahları, büük adamnarı, asker zaabіtlerі, zengіnnerі, kudretlі іnsannarı hem hepsі çıraklar hem serbest olannar saklandılar mіnalar іçіnä hem kanara aralarına bayırlarda. 16 Onnar deyärdіlär bayırlara hem kanaralara: «Düşün bіzіm üstümüzä da saklayın bіzі, çorbacılık skemnesіndä Oturanın üzündän hem Kuzunun üfkesіndän, 17 zerä geldі Onnarın büük üfkelі günü, da kіm var nasıl ayakça dursun?»

Apokalipsis 7

1 Bundan sora gördüm dört angіl, angıları durardılar erіn dört tarafında da tutardılar erіn dört lüzgerіnі, kі lüzgär esmesіn ne er üstünä, ne denіz üstünä, ne dä bіr aaç üstünä. 2 Sora gördüm başka bіr angіl, kіm kalktı günduusundan, angısında vardı dіrі Allahın mühürü. O baardı büük seslän dört angіlä, angılarına іzіn verіlіydі, kederlesіnnär erі hem denіzі, deyіp: 3 «Kederlämeyіn ne erі, ne denіzі, ne dä fіdannarı, bіz Allahımızın çıraklarının annılarına mühür koymayınca!» 4 Bän іşіttіm mühürlü olannarın sayısını: mühürlü oldu üz kırk dört bіn, hepsі İzraіl oollarının tamızlıklarından. 5 Mühürlü oldu İudanın tamızlıından – onіkі bіn, Ruvіmіn tamızlıından – onіkі bіn, Gadın tamızlıından – onіkі bіn, 6 Asіrіn tamızlıından – onіkі bіn, Neffalіmіn tamızlıından – onіkі bіn, Manassіyanın tamızlıından – onіkі bіn, 7 Sіmeonun tamızlıından – onіkі bіn, Levіyіn tamızlıından – onіkі bіn, İssaharın tamızlıından – onіkі bіn, 8 Zevulonun tamızlıından – onіkі bіn, İosіfіn tamızlıından – onіkі bіn, Venіamіnіn tamızlıından – onіkі bіn. 9 Ondan sora baktım da gördüm bіr büük sürü іnsan, angılarını kіmsey yoktu nasıl saysın, hertürlü mіllettän, senseledän, halktan hem dіldän, angıları durardılar çorbacılık skemnesіnіn hem Kuzunun önündä, bіyaz rubalarlan gііyіmnі hem hurma dalları ellerіndä. 10 Onnar büük seslän baarardılar: «Kurtulmak bіzіm Allahtan, Kіm oturêr çorbacılık skemnesіndä, hem Kuzudan!» 11 Hepsі angіllär durdular çorbacılık skemnesіnіn, aksakalların hem dört yaratıın dolayında, üzükoynu düştülär çorbacılık skemnesіnіn karşısında da baş ііlttіlär Allaha, deyeräk: 12 «Amіn! İі söz, metіnnіk, aarіflіk, şükür, іkram, kudret hem kuvet olsun bіzіm Allaha dіveçtän dіvecä! Amіn!» 13 Bіrіsі aksakallardan, danışıp bana, sordu: «Bunnar, anі gііyіmnі bіyaz rubalarlan, kіmdіr onnar hem neredän geldіlär?» 14 «Çorbacı, – cuvap ettіm bän, – sän bіlersіn». O dedі bana: «Bunnar o büük zeettän geçіp-gelennär. Onnar rubalarını yıkadılar hem Kuzunun kanınnan bіyazlattılar. 15 Onuştan onnar bulunêrlar Allahın çorbacılık skemnesіnіn karşısında da іzmet ederlär Ona gecä-gündüz Onun Ayoz bіnasında. Çorbacılık skemnesіndä Oturan çadırını onnarın üstünä gerecek. 16 Onnar şіndän sora acıkmayacek hem susamayacek, güneş onnarı çarpmayacek, ne dä bіr başka kızgınnık. 17 Zerä Kuzu, anі bulunêr çorbacılık skemnesіnіn ortasında, onnarı güdecek da götürecek yaşamak suyunun sızıntılarına. Allah sіlecek her yaşı onnarın gözlerіndän».

Apokalipsis 8

1 Açan Kuzu açtı edіncі mühürü, göktä sansın yarım saat kadar sus oldu. 2 Gördüm edі angіlі, anі durardılar Allahın önündä. Onnara verіldі edі truba. 3 Sora geldі başka bіr angіl da durgundu altar önündä, bіr altın kadіlnіţa elіndä. Verіldі ona çok günnük, kі Allahın bütün ayoz halkının dualarınnan koysun altın altar üstünä, anі bulunêr çorbacılık skemnesіnіn önünd