Pudut

Bala Ratnan Luk Pinudut

1:1 Kareb Allah nengimun mudut tana' idi amung-amung luk bang langit, 2 idi tana' ineh na luk idi ayu idi na uang teh, idi dacem maput pa luun abpa'. Idi Roh Allah nesigio pa luun abpa' ineh. 3 Idi Allah nepebala, "Do' inan acang." Idi acang pana' mangun. 4 Idi Allah nenier acang ineh idi leh mawang niat. Idi Ieh nengatad acang ineh ratnan dacem. 5 Idi Ieh neneten acang ineh "Maco" idi dacem ineh titenNeh "Malem." Pangeh ineh inan malem idi pekak, ieh ineh aco luk pun-pun. 6 Idi Allah nepebala, "Do' inan su luk pa luun abpa' ineh luk peringuned, pele mabpat abpa' pad inan dueh babpat." 7 Idi Allah nenganau' su luk pa luun abpa' ineh idi nengatad abpa' luk pa liang ratnan abpa' luk pa luun. Idi pangeh mangun mepad kudeng ineh. 8 Idi Allah neneten su luk pa luun abpa' ineh "Langit." Pangeh ineh inan malem idi pekak, ieh ineh aco luk kedueh. 9 Idi Allah nepebala, "Do' amung-amung abpa' luk pa liang langit ineh mepamung bang sebuleng luk inan, pad inan su luk tekering." Idi pangeh mangun mepad kudeng ineh. 10 Idi Allah neneten su luk tekering ineh "Tana'", idi abpa' luk nepamung ineh titenNeh "Abpa' Rayeh." Idi Allah nenier amung luk inau'Neh idi Ieh mawang niat. 11 Idi Ieh nepebala, "Do' tana' ngeruat uduh, irin luk inan ilung, idi puar-puar lawa luk kebua' luk inan ilung bang ineh, maya' ayudeh." Idi pangeh mangun mepad kudeng ineh. 12 Idi tana' nengeruat uduh, irin luk inan ilung maya' ayudeh, idi puar-puar lawa luk kebua' luk inan ilung bang ineh, maya' ayudeh. Idi Allah nenier amung luk inau'Neh, idi Ieh mawang niat. 13 Pangeh ineh inan malem idi pekak, ieh ineh aco luk keteluh. 14 Idi Allah nepebala, "Do' inan tuda'-tuda' acang bang langit, pad ngatad acang ratnan dacem, idi mangun ku tanu' tuda'-tuda' kareb, aco, idi lak. 15 Idi do' ideh mangun ku acang bang langit pad ngacang tana'." Idi pangeh mangun luk kudeng ineh. 16 Idi Allah nenganau' dueh acang luk rayeh ineh, ieh ineh luk meluun rayeh luk inan lalud kareb maco, idi luk isuut ineh luk inan lalud kareb medacem. Idi Ieh nenganau' amung-amung gituen pana'. 17 Idi Allah nenganau' acang ineh bang langit pad ngacang pa luun tana', 18 idi luk inan lalud kareb macang idi kareb medacem teh, pele ngatad acang ratnan dacem. Idi Allah nenier amung luk inau'Neh, idi Ieh mawang niat. 19 Pangeh ineh inan malem idi pekak, ieh ineh aco luk keapat. 20 Idi Allah nepebala, "Do' amung-amung abpa' ngeruat mula' pudut luk inan niat. Idi do' inan suit-suit temulud arang gawa'." 21 Idi Allah nemudut puar-puar pung luk mekara bang abpa' rayeh, idi puar-puar pudut luk inan niat luk ame' mula' bang abpa' ineh, idi puar-puar suit luk inan ilad teh. Idi Allah nenier amung luk inau'Neh, idi Ieh mawang niat. 22 Idi Ieh nemare peruan kuandeh, kebalaNeh, "Do' muyuh ngeruat anak idi iuk ame' mula' idi manu' abpa' rayeh, idi do' amung-amung suit pana' ame'-ame' mula'." 23 Pangeh ineh inan malem idi pekak, ieh ineh aco luk kelimeh. 24 Idi Allah nepebala, "Do' tana' ineh ngeruat puar-puar pung luk melayo idi puar-puar pung luk meliput, luk rayeh idi luk isuut teh." Idi pangeh mangun luk kudeng ineh. 25 Idi Allah nemudut amung ineh, idi leh mawang niat nenier luk inau'Neh ineh. 26 Idi Allah nepebala, "Do' Tau mudut lemulun maya' ayu Tau, pele ieh ngimet amung-amung lawid, suit, pung luk melayo, idi pung luk meliput, luk rayeh idi luk isuut teh." 27 Idi Allah nemudut lemulun ineh, maya' ayuNeh sebuleng. Idi Ieh nenganau' lemulun ineh mangun ku delei idi decur. 28 Idi Allah nemare peruan kuan didueh. Idi kebala Allah nedidueh, "Do' medueh mula' anak, pad inul medueh manu' tana' ini idi ngimet neneh, idi ngimet amung-amung lawid, idi suit, idi pung luk meliput, luk rayeh idi luk isuut teh." 29 Idi teh kebala Allah, "Ui mare nemedueh puar-puar pimara, idi puar-puar bua' luk miak kenen medueh. 30 Iamo' kuan amung-amung pung luk meliput, idi kuan amung-amung suit, Ui mare uduh luk miak kenendeh." Idi pangeh mangun mepad kudeng ineh. 31 Idi Allah nenier anid-anid luk pinudutNeh ineh, idi Ieh pelaba awang niat. Pangeh ineh inan malem idi pekak, ieh ineh aco luk keanem.

2:1 Idi tana' idi langit pangeh pinudut. 2 Idi bang aco luk ketudu' Allah nemangeh kekamenNeh. Idi Ieh nucu'. 3 Idi Ieh nengeperuan aco luk ketudu' ineh idi nengeligan neneh, ngaceku bang aco sineh Ieh nemangeh pudutNeh, idi nucu' ratnan kekamenNeh. 4 Idi kudeng ineh tana' idi langit pangeh pinudut.

Kabun Eden

Kareb Tuhan Allah nemudut tana' idi langit, 5 na luk idi uduh idi ilung luk mulun luun tana', ngaceku nateh Tuhan Allah nengebpeh udan pa luun tana' ineh, idi nateh lemulun luk ngasa' tana' ineh. 6 Iamo' inan noon remuat rat bang tana' luk ngeba' aput-aput tana' ineh. 7 Idi Tuhan Allah nenganau' lemulun ratnan abuh tana', idi Ieh nengiup bang icungneh, pad lemulun ineh inan niat, idi ieh mulun. 8 Idi Tuhan Allah nenibu aceh kabun dei' Eden luk pa busat aco. Idi dei' Ieh nenganau' lemulun luk pinudutNeh. 9 Idi Ieh nengulun puar-puar kayuh luk do' siren match idi luk ngeruat bua' luk do'. Idi teh inan aceh kayuh luk titen lawa ulun dei' uned kabun ineh, idi lawa ileh kali' luk do' idi luk dat. 10 Idi ratnan Eden ineh inan aceh abpa' luk manud ngeba' kabun ineh, idi rat su ineh abpa' ineh bibpat apat. 11 Idi ngadan abpa' luk pun-pun ineh Pison, ieh ineh luk nengelibut tana' Hawila, su luk inan amas. 12 Idi amas ratnan tana' ineh pelaba do'. Idi teh inan umau luk do' buen idi batu luk meraga. 13 Idi ngadan abpa' luk kedueh ineh Gihon, ieh ineh luk nengelibut tana' Kus. 14 Idi ngadan abpa' luk keteluh ineh Tigris, ieh ineh luk manud ame' pa busat aco bang bawang Asur. Idi ngadan abpa' luk keapat ineh Pirat. 15 Idi Tuhan Allah nengalap lemulun ineh idi nenganau' neneh bang Kabun Eden ineh, pad ieh miak ngasa' idi ngimet ineh. 16 Idi Ieh nengecuk neneh, kebalaNeh, "Iko miak kuman bua' lawa luk bang kabun ini pad pianmu; 17 iamo' lawa ileh kali' luk do' idi luk dat ineh, aleg iko kuman bua'neh, ngaceku kareb iko kuman bua' ratnan lawa sineh, iko mate." 18 Idi teh Tuhan Allah nepebala, "Na do' lemulun ineh sebuleng mo' . Idi Ui pian nganau' kuanneh seburur rurumneh luk ngedengan neneh." 19 Idi Ieh nenganau' ratnan abuh tana' ineh amung-amung pung idi amung-amung suit. Idi Ieh nemare amung-amungdeh kuan lemulun pad kali' kudeng apeh ieh nganau' ngadandeh. Idi anun-anun luk inau'neh ku ngadan amung-amungdeh, kudeng ineh teh luk mangun ku ngadandeh. 20 Idi lemulun ineh nenganau' ngadan amung-amung pung luk melayo, suit, idi pung luk meliput. Iamo' na luk idi rurum luk petulu ngedengan lemulun ineh. 21 Idi Tuhan Allah nenganau' lemulun ineh pelaba rudap. Idi laba' ieh rudap Allah nengalap sebuleng tulang sigarangneh, idi Ieh nemapen su ineh ku uang teh. 22 Idi ratnan tulang luk ilapNeh ratnan lemulun ineh, Ieh nenganau' seburur decur, idi Ieh nenguit neneh matun lemulun ineh. 23 Idi lemulun ineh nepebala, "Idi nekini tulang ini ratnan tulangku. Idi uang ini ratnan uangku. Idi ieh miak tetanen decur, ngaceku ieh pangeh rinuat ratnan seburur delei." 24 Ngaceku ineh lemulun na miak na necan taman-tinanneh idi pamung dengan awanneh, idi didueh ineh mangun ku sebuleng burur. 25 Idi delei idi decur ineh lubpa dengan na migu'.

Lemulun Mebpeh Bang Sala'

3:1 Idi menipeh ineh meluun ileh ratnan amung-amung pung luk pangeh inau' Tuhan Allah luun tana'. Idi kebalaneh nan decur ineh, "Matuke Allah nepebala kudeng ini, 'Aleg medueh kuman bua' amung-amung lawa luk bang kabun ini'?" 2 Idi kebala decur nan menipeh ineh, "Miak kai kuman amung-amung bua' luk bang kabun ini. 3 Iamo' ratnan sebuleng lawa kayuh luk luun uned kabun ineh Tuhan nemebpeng nekai na kuman idi na ngakem bua'neh, pad kai na mate." 4 Idi kebala menipeh nan decur ineh, "Bala ineh na matu. Kali' rungen medueh na mate. 5 Iamo' Tuhan Allah nepebala kudeng ineh, ngaceku leh kali' kareb medueh kuman ineh, mateh medueh mukab, idi medueh mangun mepad kudeng Allah pad kali' luk do' idi luk dat." 6 Idi decur ineh nenier lawa ineh do' siren matehneh, idi bua'neh pana' do' en sirenneh. Idi ieh nengerawe ineh mangun ku luk do' kuanneh lek, pad ieh mileh. Idi ieh nengalap bua' ineh, idi nekuman ineh. Idi ieh nenguit kuan awanneh, idi awanneh pana' nekuman teh. 7 Idi petacu mateh didueh mukab idi didueh nekali' didueh lubpa. Idi didueh nerut don gita' mangun ku abpar didueh. 8 Idi didueh neninger gara Tuhan Allah nalan bang kabun kareb malem, idi delei dengan decur ineh pana' nesigapung nan apet kabun ineh. 9 Idi Tuhan Allah nenawar delei ineh, kebalaNeh, "Iapehke iko?" 10 Idi kebala delei ineh, "Ui neninger garaMu bang kabun, idi ui matot, ngaceku ui lubpa, ineh punneh ui sigapung." 11 Idi Allah nepebala, "Ideke nemare kali namu ratnan iko lubpa? Pangehke iko nekuman bua' luk bibpengKu na miak kenen?" 12 Idi kebala delei ineh, " Decur luk pangeh bireMu negku ineh, ieh luk nemare bua' ineh kinanku." 13 Idi kebala Tuhan Allah nan decur ineh, "Anunke luk pangeh inau'mu ineh?" Idi kebala decur ineh, "Menipeh nenaluk negku idi ui nekuman ineh."

Allah Mare Ukum

14 Idi kebala Tuhan Allah nan menipeh ineh, " Ngaceku iko pangeh nenganau' luk kudeng ineh, iko sebuleng ngalap kediman. Idi dengan batekmu iko miak suloi, idi iko miak kuman abuh tana' seruked ulunmu. 15 Idi Ui nganau' aceh bunu' arangmu dengan decur ineh, idi arang inulmu dengan inulneh. Idi Ieh miak ngeradu' uluhmu, idi iko miak nicuk tumidNeh." 16 Idi kebala Tuhan nan decur ineh, "Ui miak ngula' derehmu kareb iko mali', idi dengan derehmu iko miak nenganak, idi teh iko geregan ku awanmu, idi ieh pana' paluunmu." 17 Idi kebala Allah nan delei ineh, "Ngaceku iko pangeh neninger bala awanmu, idi nekuman bua' ineh luk pangeh bibpengKu na miak kenen, idi tana' ini uen ngediman ngaceku iko. Idi dengan medereh iko nakap akan rat bang tana' ini seruked ulunmu. 18 Idi tana' ineh miak ngulun tabpa' idi uduh luk baken kuanmu. Idi irin-irin luk bang pulung mangun ku akanmu. 19 Idi dengan panamu iko ngakem, idi teh iko miak ngalap akan, pad macing iko lemubed ame' ku tana' teh, ngaceku ratnan abuh tana' iko ilap, idi iko lemubed mangun ku abuh teh." 20 Idi Adam neneten awanneh ineh Hawa, ngaceku ieh luk tinan amung-amung lemulun. 21 Idi Tuhan Allah nenganau' kuan Adam idi awanneh ayung ratnan kubil pung, idi Ieh nengayung nedidueh.

Adam Idi Hawa Tila' Rat Bang Kabun

22 Idi kebala Tuhan Allah, "Nekini lemulun ini pangeh mangun mepad kudeng Tau, ngaceku ieh kali' do' idi dat. Idi na miak kuman bua' ratnan lawa kayuh ulun ineh idi na ieh mulun ruked-ruked." 23 Idi Tuhan Allah nengecuk neneh remuat rat bang Kabun Eden, pele ieh luk pinudut ratnan tana' miak ngasa' tana' teh. 24 Idi Ieh nenganau' tuda'-tuda' melaikat karub pa busat aco Kabun Eden ineh. Idi Ieh nenganau' sebuleng pelapet luk mebudung idi luk mediper, luk ku matar dalan ame' lawa kayuh ulun ineh.