thafaathu dhegahe

eesaagefaanun vaahakafulhu dhakavamun gendhevieve. meeru meyvaa alhaa gahegai hithi meyvaae naalhaane fadhain hithi meyvaa alhaa gahegai meeru meyvaae ves naalhaane. gahakun libey faidhaa egenee egahegai alhaa meyvaaege gothun. kashi gahakun meehaku vatheengne nubinnaane. adhi kashi velakun meybiskadhure ves nubidhey. ragalhumeehunge hiiyta ragalhu hiyaaluthakun furifaivaathee emeehun ragalhu amalutha kurey. nubaimeehunge hiiyta nubai hiyaaluthakun furifaivaathee ebaimeehun nubai amalutha kurey. dhulun faalhu kurevenee hithuge adeegai ufedhigen nukunna bastha.

dhegey elhi dhemeehaku

kaleymen aharennah maaiysaahibaaey kiyaa, ekamaku kaleymen aharen bunaagothah amalu nukuranee keeve. aharen kairiah ais aharenge basthakuge aduahaa eah amalukoh ulhey meehakah hurigoiy bunantha. eynaaekey bingandugai funkoh kone varugadha bingale alhaa eygemathee gey binaakuri meehekey efadha. kadu gadhave raalhu araigen bodu raalhuthakuge hamalaa egeah ai. namaves ege binaa kurevifaivanee ragalhah kamun egeah gudume neyri.

namaves aharenge basthakuge aduahaa eah amalunukoh ulhey meehakee bingalakaa nulaa madu fasgadege matheegai gey hedhi meehakaai efadha meehe. bodu raalhuthakuge hamalaa egeah hama libumaaieku mulhi ge fundufunduve veeraanaave nethi higaje.