maruvefaivaa kujakaai bali anhenaku.

eesaagefaanu eburi jalileeah vadaigenneveeru meesthakunge bodubaigade ekaleygefaanaai badhaluvumah ethanah ais thibeve. adhi mibaimeehun ekaleygefaanah maruhabaa kiyeve. dhen emeehunge therein jairusey kiyunu dheenee marukazuge veriyaku eesaagefaanunge fainpulhu machah thirive eynayaaieku eynaage geah vadaigathumah edhi aadheys dhennevieve. eee eynaage huri hamaekani anhen dharifulhu vanee marah haaziruvefaeve. ekujaaakee umurun gaaiygadakah baara aharuge kujekeve. eesaagefaanu mimeehaaaaieku vadaigannavanikoh evefaivee meesthakunge ginakamun fithi baaruvee varun ekaleygefaanah higaivadaigathumah ves dhathifulhuve vadaigennevieve. emeesthakunge thereygai medhukedumenethi leyfaibaathaa baara aharuvefaivaa anhenaku vieve. eves meehakah eynaage bali faseyhakureveyney gothe nuvieve. eynaa eesaagefaanunge furagahun ais ekaleygefaanunge kodugai oiy foshaage kolhugai aiy jasaalieve. hamaevaguthu eynaage leyfeybun hutijeyve.

magey gaigai aiy lee kaaku? eesaagefaanu vidhaalhuvieve. ethaagai thibi enmen ves ekaleygefaanunge gaigai naaiylan kamah bunumun badhuru dhennevieve. maaiysaahibaaey. mienmen ves kaleygefaanunge gaigai keythi kaleygefaanaa kairi vevey thoa eba masakaiy kure.

namaves eesaagefaanu vidhaalhuvieve. konmevesmeehaku aharenge gaigai aiylaifi. eee aharenge hashigadun baaru beyruvegen dhiya. dhen mianhenmeehaa mithanfeni neygi nudheveynekan egumun birun thuruthuru alhamun ais eesaagefaanunge fainpulhu machah thirivieve. adhi enmenge kurimatheegai eynaa eesaagefaanunge gaikolhugai aiylee keevegenkamaai adhi hamavaguthun eynaage bali ragalhuvee gothuge vaahaka kiyadhineve.

eesaagefaanu eynaaah vidhaalhuvieve. dhathaa! dhathage eemaankamuge sababun dhathaah thiyavanee ragalhuvefai. hiiy hamajehi ufaakurey. eesaagefaanun mihen vidhaalhuve nuves nimi ulhenikoh dheenuge marukazuge veriyaa jairusge gein meehaku aeve. emeehaa bungneve. edhurumeehaaah dhen ithuru udhagoo kurumuge beynume neiy. jairusge dharifulhu maruveje. miadu ivivadaigen eesaagefaanu jairusah vidhaalhuvieve.

birunuganey. hamaekani eemaankan bahahtaa. kaleyge dharifulhu ragalhuvaane. eesaagefaanun jairusge geah vadaigaiy ekujaa oiy kotari thereah vadhevadaigennevieve. adhi badhuru aai yahuyaa aai yauqoobu aai ekujaage mainbafain fiyavaa ehen evesmeehaku ethanah nuvanumah engevieve. eyru beyrugai enmen ekujaage maruge sababun adunadu nagaa roi hithaamakoh hadhan thibeve.

ebaimeehunnah eesaagefaanu vidhaalhuvieve. kaleymen roi hithaamakuraane kameneiy. mikujaa mivanee maruvefakaa noon. eynaa evanee nidhaafai. mimeehun eesaagefaanah malaamaaiy koh hee hedhieve. eee emeehunnah ekujaa vanee maruvefaikan yaqeenvaatheeeve.

eesaagefaanu ethereah vadaigen ekujaage athugai hifaalavaa vidhaalhuvieve. kokoa. heylaa.

ekujaage furaana eburi aeve. adhi hamavaguthun eynaa kolhah thedhuvieve. dhen eesaagefaanu ekujaaah kaaeche dhinumah vidhaalhuvieve. ekujaage mainbafain hairaanve ajaibuvieve. namaves mikanthakuge vaahaka eves meehaku kairee nubunumah eesaagefaanu emeehunnah amurukurevieve.