vaabalijehifaivaa meehe.

edhuvahaku eesaagefaanun meesthakunnah kiyavaa dhevavan geygai innevieve. ethanugai jalileeaai judheaaaai jeroosalamge dheenuge dhannabeykalunnaai dheenee mudharisun thibevieve. adhi eyru meesthakunge balitha faseyhakoh dhevumahtakaa ekaleygefaanaaieku enmemathiverikalaange baarufulhu ethaagai vieve.

ehen innavanikoh bayaku ethanah vaabali jehifaivaa meehaku ashigandakah laigen genaeve. ebalimeehaa eesaagefaanuge arihah gendhiumahtaka emeehun geygethereah vanumah masakaiy kurieve. namaves evefaivaa meesthakunge ginakamun ekaleygefaanunge arihah dheven nethumun ebaimeehun meenaa govaigen furaalhu machah dhaan huri sidiakun erieve. dhen furaalhugai baagade hadhaa meesthakunge medhun mimeehaa eynaage ashigadaaeku seedhaa eesaagefaanunge kurifulhumachah thirikurieve.

mibaimeehunge eemaantherikan fenivadaigen eesaagefaanu ebali meehaaash vidhaalhuvieve. raxumaiyteriyaaey. kaleyge faafatha fohevije. ethaathibi dheenuge dhannabeykalunnaai dheenee mudharisun hithasherieve. kufuruge bastha bunaa mimeehakee meekaaku? maaiyraskalaange fiyavaa faafa fuseveyne faraathakee kobaa?

eesaagefaanah mimeehun hithashmiaraa echethi dhenevadaigaiy vidhaalhuvieve. kaleymen thiyahen hithasharanee keevethoa? kaleyge faafatha fohevijeye noonee kaley thedhuve higaashey meege therein mimeehaaaa dhimaayah bunan faseyhaee keekeythoa? insaanaage dharikalunnah midhuniyeygai meehunge faafa fosevumuge hagu libigenvaakan kaleymennah saabithu koshdheynan.

mihen vidhaalhuve evaabalijehifaivaa meehaaah ekaleygefaanu vidhaalhuvieve. thedhuvey. kaleyge ashigandu hifaigen geah dhey. hama vaguthun enmenge kurimatheegai mimeehaa thedhuve eynaage ashigandu nagaigen maaiyraskalaange kibafulhah hamdhaai zukuru kuramun eynaage geah higajeyve. mithanugai thibi hurihaa enmen varashbodah mikamaa ajaibuve maaiyraskalaange kibafulhah hamdhu sanaa kieve. ebaimeehun vee hairaankamuge bodukamun bungneve. miadhu aharumennah dhuvahakuves handhaan nunetheyney fadha ajaibu kanthathake fenije.