dhuaakuran ai dhemeehaku

maaiyraskalaange emeehunnaa dheytherey varah bodah ruhivodigenveye adhi emeehunnakee ehen enmennah vureves molhu baekey heekohgen ulhunu bayakah eesaagefaanu mimaanafunvaahaka vidhaalhuve dhevieve. edhuvahaku dhemeehaku maaiyraskalaange kibafulhah dhuaa kurumahtakaa baithul maqdhisah dhiya. eygetherein ekakee faariseenunge dheenveriye. anekakakee meehun athun vaarugefaisaa ekoh ulhunu meehe.

midheenveriyaa kuriah gos madumadun dhuaakuran feshi. maaiykalaakoaey. mialhaaakee ehen meehun kahala meehakah nuveethee zukuru dhannavamey. eee mialhaaakee vakan kuraa meehakeeme nooney. nubai kanthathakoh ulhey meehakeeme nooney. hiley anhenakaaeku gulhumehingaa meehe ves nooney. adhi mihira vaarufaisaa ekuraa meehaa kahala meehakeeme ves nooney. mialhaa hafthaaaku dhedhuvahu roadha hifamey. adhi mialhaaah libey amdhaneege dhihabain ebai sadhaqaaiy ves dhemey.

mivaarufaisaa ekuraa meehaa ves dhuaakuri namaves eynaa huree thankolhe dhurugai. adhi eynaah isufulaalan ves nukeri hure varah asaraaieku meygaa thalhamun dhuaakuri. maaiykalaakoaey. ibasuvaameenge mifaafaveriyaage machah rahum kuravavaafaandheyve.

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. midhemeehun dhuaakoh nimigen geah dhiyairu maaiyraskalaange ruhivodigathun libigen vanee mi vaarufaisaa ekuraa meehaaah. dheenveriyaaakah noon. eee amila nafsuge machashaai thimaa kuraakanthakuge machah bodaavaa konmemeehakuves maaiyraskalaange emeehaage hiiy thirikuravaane. adhi amila nafsashaai kuraakanthakuge machah bodaanuvaa meehun maaiyraskalaange mathikuravaane.