eesaagefaanu moosaagefaanaai ilyaasgefaanaa eku.

meege hadhuvas fahun eesaagefaanu badhuraai adhi dheben kamahvaa yauqoobu aai yahuyaa govaigen us farubadhaege machah araa vadaigatheve. ethaagai emeehun fiyavaa ehen eves bayaku nuveyve. emeehunge kurimathee eesaagefaanunge hashikolhu badhalvegen dhiyaeve. ekaleygefaanunge moonufulhu ire fadhain vidhan feshieve. adhi ekaleygefaanunge hedhunkolhu hudhuvegengos alikamakah badhaluvieve.

kuliakah moosaagefaanaai ilyaasgefaanu ethanun faalhuvegen dhiyaeve. adhi minabeen eesaagefaanaai vaahakafulhu dhakavanikoh ethin abxaabeen dhuteve.

badhuru eesaagefaanah bungneve. maaiysaahibaaey. alhugadumen mithaagai mivaguthu veekan ragalhu. maaiy saahibaa beynunfulhu viyaa thiyabeykalunnah hiyaavaaney thinthan hadhaidhen thoa. kaleygefaanah ethan, moosaagefaanah ethan ilyaasgefaanah ethan hadhaidhen thoa.

eynaaah mihen bune nuves ninmi ulhenikoh aligadha vilaagade eyge ali e enmenge machah elhi aleege gadhakamun enmen nivaakohlieve.

adhi evilaagaduge therein ai ade ebaimeehunnah ivuneve. meei thimansuvaameenge loabivaa thimansuvaameenge dharikalun. eynaage machah thimansuvaameenge varashbodah ruhen. eynaa bunaagothah kanthakurey. abxaabunnah miaduivumaaieku ganbirun binmatheegai moonujehieve. namaves eesaagefaanun emeehun kairiah vadaigen emeehun gaigai aiypulhu jasavaa vidhaalhuvieve. thedhuvey. birunuganey. emeehun binmathin moonu nagaa beleeru ethaagai hunnevee eesaagefaanu ekangneve.

eesaagefaanaai ekaleygefaanunge abxaabeen farubadhamathin faibaigen ai magumathee ekaleygefaanun emeehunnah amurufulhu kurevieve. insaanaage dharikalun maruvumah fahu alun dhiruvendhen thiyafenidhiya kanthakuge vaahaka eves meehaku kaireegai nubunaathi.

dhen abxaabeen ekaleygefaanaai suvaalukurieve. almaseehu dhuniyeah vadaigathumuge kurin ilyaasgefaanu dhuniyeah vadaigannavaaney kamugai dheenuge edhurun bunanee keevethoa?

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. emeehun ilyaasgefaanu midhuniyeah vadaigannavaaney ebunanee thedhu vaahakae. adhi ilyaasgefaanu hurihaa kame magashalhuvaa hamajasavaaney vaahakaakee ves thedhuvaahakae. aharen bunantha. ilyaasgefaanu midhuniye vadaigenfi. ekamaku meehunnakah ekaleygefaanakee kaakukame neygunu. ebaimeehun ekaleygefaanaai medhuves emeehun beynun gothakah kanthakuri. insaanaage dharikalunnaai dheytherey ves kanthatha vaanee efadhain. hama ebaimeehun ekaleygefaanah ves aniyaadheyne.

dhen abxaabeennah eesaagefaanu emeehunnah mividhaalhuvedhevi ilyaasgefaanuge vaahakaakee haqeeqathugai yahuyaagefaanuge vaahakakan eguneve.