Sinhala

Svargayehi vwdasitina apage piyaneni: obage namayata gaurava veva. Obage rajyaya eva. Svargayehi men prithiviyehida obage kwmwtta karanu lwbeva. Apage davaspata bhojanaya apata ada duna mwnava. Apata vwradi karannavunta apa visin kama vennak men ape vwradivalatat kama vuva mwnava. Apa pariksavata nopamunuva napuren apa galava gata mwnava. Maknisada, rajyayat balayat mahimayat sadakalma obavahansegeya.

free web site hit counter