The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

මතෙව් 1

ආබ්‍රහමිගේ ද දාවිත්ගේ ද පුත්‍ර වූ ජේසුස්

1 ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ වංශාවලිය මෙසේ ය-. 2 ආබ්‍රහමිට දාව ඊසාක් ද-, ඊසාක්ට දාව ජාකොබ් ද-, ජාකොබ්ට දාව ජූදා සහ ඔහුගේ සහෝදරයෝ ද උපන්හ-. 3 ජූදාට දාව තාමාර්ගෙන් පෙරෙශ් හා ශෙරා ද-, පෙරෙශ්ට දාව හෙශ්‍රොන් ද-, හෙශ්‍රොන්ට දාව ආරාමි ද-, 4 ආරාමිට දාව අමිනාදාබ් ද-, අමිනාදාබ්ට දාව නාෂොන් ද-, නාෂොන්ට දාව සල්මොන් ද-, 5 සල්මොන්ට දාව රාහාබ්ගෙන් බෝවස් ද-, බෝවස්ට දාව රූත්ගෙන් ඕබෙද් ද-, ඕබෙද්ට දාව ජෙස්සේ ද-, 6 ජෙස්සේට දාව දාවිත් රජ ද උපන්නෝ ය-. දාවිත් රජුට දාව උරියාගේ භාර්යාව වී සිටි ස්ත්‍රියගෙන් සලමොන් ද-, 7 සලමොන්ට දාව රෙහොබෝවමි ද-, රෙහොබෝවමිට දාව අ-,යා ද-, අ-,යාට දාව ආසප් ද-, 8 ආසප්ට දාව ජෙහොෂාපාත් ද-, ජෙහොෂාපාත්ට දාව ජෝරාමි ද-, ජෝරාමිට දාව උශ්ශියා ද-, 9 උශ්ශියාට දාව ජෝතාමි ද-, ජෝතාමිට දාව ආහස් ද-, ආහස්ට දාව හෙසකියා ද-, 10 හෙසකියාට දාව මනස්සේ ද-, මනස්සේට දාව ආමොස් ද-, ආමොස්ට දාව ජෝසියා ද-, 11 බ-,ලෝනියට විප්‍රවාසගතවීම සිදුවූ මේ කාලයේ දී ජෝසියාට දාව ජෙකොනියා ද ඔහුගේ සහෝදරයෝ ද උපන්නෝ ය-. 12 බ-,ලෝනියේ විප්‍රවාසයෙන් පසු ජෙකොනියාට දාව ෂෙයල්තියෙල් ද-, ෂෙයල්තියෙල්ට දාව සෙරුබාබෙල් ද-, 13 සෙරුබාබෙල්ට දාව අ-,යුද් ද-, අ-,යුද්ට දාව එලියාකිමි ද-, එලියාකිමිට දාව ආශොර් ද-, 14 ආශොර්ට දාව සාදොක් ද-, සාදොක්ට දාව ආකීමි ද-, ආකීමිට දාව එලියුද් ද-, 15 එලියුද්ට දාව එලෙයාසර් ද-, එලෙයාසර්ට දාව මත්තාන් ද-, මත්තාන්ට දාව ජාකොබ් ද-, 16 ජාකොබ්ට දාව මරිය තුමීගේ පුරුෂයා වූ ජෝසෙප් ද උපන්නෝ ය; මරිය තුමීගෙන් ක්‍රිස්තුස් නමි වූ ජේසුස් වහන්සේ උපන් සේක-. 17 මෙසේ ආබ්‍රහමි පටන් දාවිත් දක්වා පරමිපරා සියල්ල දස සතරකි; දාවිත් පටන් බ-,ලෝනියේ විප්‍රවාසගතවීම දක්වා පරමිපරා දස සතරකි; බ-,ලෝනියේ විප්‍රවාසගතවීමේ කාලයේ පටන් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ දක්වා පරමිපරා දස සතරකි-.

ජේසුස් වහන්සේගේ උපත

18 ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ උපත සිදුවූයේ මෙසේ ය-. උන් වහන්සේගේ මෑණයන් වූ මරිය තුමී ජෝසෙප් හා විවාහ ගිවිසගෙන සිටිය දී-, ඔවුන් එක් වන්න පෙර-, ශුද්ධාත්මයාණන් අනුහසින් ඈ ගැබ්ගෙන සිටින බව දැනගන්නා ලදී-. 19 ඇගේ ස්වාමි පුරුෂයා වන ජෝසෙප්-, සත් පුරුෂයෙකු වූ බැවින් ඇය ප්‍රසිද්ය්යේ නින්දාවට නොපමුණුවන අදහසින්-, රහසින් ඇය අත්හැරදමන්න සිතාගත්තේ ය-. 20 එහෙත්-, ඔහු මේ කාරණය ගැන කල්පනා කරමින් සිටිය දී-, සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ දූතයෙක් සිහිනයකින් ඔහුට දර්ශනය වී-, ''දාවිත්ගේ පුත් ජෝසෙප්-, ඔබේ -,රිඳ වන මරියා පාවාගන්නට -,ය නොවන්න; මන්ද-, ඈ ගැබ්ගෙන ඇත්තේ ශුද්ධාත්මයාණන් අනුහසිනි-. 21 ඈ පුතෙකු -,හි කරන්නී ය; උන් වහන්සේට ජේසුස් යන නාමය තැ-,ය යුතු ය; මන්ද-, සිය සෙනභ ඔවුන්ගේ පාපවලින් මුදාලන්නේ එතුමාණෝ ය''යි කී ය-. 22 මේ සියල්ල සිදුවූයේ සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ දිවැසිවරයා ලවා කියෙවූ කීම ඉටු වන පිණස ය-. එනමි: 23 ''මෙන්න-, කන්‍යාවක් ගැබ්ගෙන පුතෙකු -,හි කරන්නී ය; උන් වහන්සේට එමිමානුවෙල් යන නාමය තබනු ඇත-,'' යනු ය-. ඒ නාමයේ අර්ථය නමි-, ''දෙවියන් වහන්සේ අප සමභ ය'' යනුයි-. 24 ජෝසෙප් නින්දෙන් අවදි වූ විට සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ දූතයා ඔහුට අණ කළ ලෙස-, සිය -,රිඳ කැන්දාගෙන ගියේ ය-. 25 එහෙත්-, ඇයට පුත්‍රයා ලැබෙන තුරු ඔහු ඇය සමභ එක් නො වී ය-. ඔහු උන් වහන්සේට ජේසුස් යන නාමය තැ-, ය-.

මතෙව් 2

ශාස්ත්‍රවන්තයන්ගේ පැමිණීම

1 හෙරොද් රජු දවස ජුදයේ බෙත්ලෙහෙමෙහි ජේසුස් වහන්සේ උපන් කල-, පෙර- දිගින් ශාස්ත්‍රවන්තයෝ ජෙරුසලමට අවුත්-, 2 ''ජුදෙව්වරුන්ට රජ ව උපන් උතුමාණෝ කොතැන්හි ද? අපි එතුමාණන්ගේ තාරකාව පෙරදිග දී දැක-, එතුමාණන්ට නමස්කාර කරන පිණස ආවෙමු''යි කී හ-. 3 එපවත් ඇසූ හෙරොද් රජ ද මු ළු ජෙරුසලමි ජනතාව ද කැළඹුණාහ-. 4 එකල ඔහු සෙනභගේ සියලු නායක පූජකයන් ද විනයධරයන් ද රැස් කරවා-, ''ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ කොතැන්හි උපදින සේක් දැ''යි ඔවුන්ගෙන් විචාළේ ය-. 5 ඔව්හු කතා කොට-, ''ජුදයේ බෙත්ලෙහෙමෙහි ය; ඒ ගැන දිවැසිවරයා මෙසේ ලියා තිබේ; 6 'එමිබා-, ජුදා දේශයේ බෙත්ලෙහෙම! තී ජුදාගේ භූපතීන් අතර කිසි සේත් අල්ප නොවන්නී ය-. මන්ද; මාගේ ඉශ්රායෙල් සෙනභ පාලනය කරන මූලිකයෙකු තී කෙරෙන් නික්මෙනු ඇතැ' ''යි ඔහුට කී හ-. 7 එකල හෙරොද් ශාස්ත්‍රවන්තයන් රහසින් කැඳවා-, තාරකාව පෙනුණු වේලාව ඔවුන්ගෙන් හොඳින් දැනගෙන-, 8 ''ඔබ ගොස් ඒ ළදරුවා ගැන හරි ලෙස විමසන්න; ඔබ විමසා සොයාගත් පසු-, මාත් ගොස් උන් වහන්සේට නමස්කාර කරනු පිණස මටත් දන්වන්න'' කියා-, ඔවුන් බෙත්ලෙහෙමට යැවී ය-. 9 රජුගේ බස් අසා ඔව්හු පිටත් ව ගියහ-. පෙරදිග දී ඔවුන් දුටු තාරකාව-, ළදරුවා සිටි තැනට අවුත් ඉහළින් නවතින තුරු-, ඔවුන්ට පෙරටුවෙන් ගියේ ය-. 10 තාරකාව දැක ඔව්හු අතිශයින් ප්‍රීති ප්‍රමෝද වූ හ-. 11 ඔව්හු ගෙට පිවිස-, ළදරුවා සිය මව වූ මරිය තුමී හා සමභ සිටිනු දැක-, පසභ පිහිටුවා වැඳ-, සිය කරඬු ඇර රන් ද-, තුවරලා ද-, ගන්ධරස ද යන පඬුරු උන් වහන්සේට පිදූ හ-. 12 තවද-, හෙරොද් වෙත ආපසු නොයන ලෙස සිහිනයකින් දන්වනු ලැබූ ඔව්හු අන් මභකින් සිය රට බලා ගියහ-.

මිසරයට පලා යාම

13 ඔවුන් ගිය පසු සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ දූතයෙක් සිහිනයකින් ජෝසෙප්ට දර්ශනය වී-, ඔහු අමතා-, ''නැඟිට ළදරුවා ද උන් වහන්සේගේ මෑණයන් ද රැගෙන මිසරයට ගොස්-, මා දන්වන තුරු එහි නවතින්න-. මන්ද-, හෙරොද් රජ ළදරුවා මරාදැමීමට සොයති''යි කී ය-. 14 ඔහු රාත්‍රියෙහි නැඟිට ළදරුවා ද උන් වහන්සේගේ මෑණයන් ද රැගෙන මිසරයට ගොස්-, 15 හෙරොද්ගේ මරණය දක්වා එහි සිටියේ ය-. මෙසේ වූයේ-, ''මිසරයෙන් මාගේ පුත්‍රයා කැඳවාගතිමි''යි කියා සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ විසින් දිවැසිවරයා කරණකොටගෙන කියන ලද කීම ඉටු වනු පිණස ය-.

ළදරු ඝාතනය

16 එකල හෙරොද් තෙමේ ශාස්ත්‍රවන්තයන් විසින් තමා රවටනු ලැබූ බව දැක-, අතිශයින් උදහස් විය-. එවිට ඔහු ශාස්ත්‍රවන්තයන්ගෙන් විමසා-, හරියාකාර දැනගත් කාලය අනුව-, දෑවුරුදු වයස් වූ ද-, ඊට බාල වූ ද-, බෙත්ලෙහෙම හා ඒ අවට මු ළු පෙදෙසෙහි සිටි සියලු පිරිමි දරුවන් මරාදැමීමට අණ කෙළේ ය-. 17 එකල දිවැසිවර ජෙරමියා විසින් කියන ලද මේ කීම ඉටු විය: 18 ''හැඩීමේ ද දැඩි වැලපීමේ ද හඬක් රාමාහි ඇසිණ-. රාකෙල් ඇගේ දරුවන් ගැන අඬමින්-, ඔවුන් නැති නිසා අස්වැසිල්ලක් ලැ-,මට අකමැති වූවා ය-.''

මිසරයෙන් හැරී ඒම

19 හෙරොද් මියගිය පසු-, සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ දූතයෙක් මිසරයේ දී සිහිනයකින් ජෝසෙප්ට දර්ශනය වී-, ඔහු අමතා-, 20 ''නැඟිට ළදරුවා ද ඔහුගේ මෑණයන් ද රැගෙන ඉශ්රායෙල් දේශයට යන්න; ළදරුවාගේ ජීවිතය නසන්න තැත් කළ අය මළහ''යි කී ය-. 21 එවිට ඔහු නැඟිට ළදරුවා ද උන් වහන්සේගේ මෑණයන් ද රැගෙන ඉශ්රායෙල් දේශයට පැමිණයේ ය-. 22 එහෙත්-, අර්කෙලාවුස් සිය පිය වූ හෙරොද් වෙනුවට ජුදා දේශයේ රජකමි කරන බව අසා-, ඔහු එහි යන්න -,ය ව-, සිහිනයකින් දන්වනු ලැබ ගලීලයේ පෙදෙස්වලට ගොස්-, 23 එහි නාසරෙත් නුවර විසී ය-. මෙසේ වූයේ-, ''උන් වහන්සේ නාසරීයයෙකැ''යි දිවැසිවරයන් විසින් කියන ලද කීම ඉටු වන පිණස ය-.

මතෙව් 3

ස්නාවක ජොහන්ගේ දේශනාව

1 ඒ දවස්වල දී ස්නාවක ජොහන් අවුත්-, ජුදයේ පාළුකරයෙහි දේශනා කරමින්-, 2 ''පසුතැවී සිත් හරවා ගන්න; මන්ද-, ස්වර්ග රාජ්‍යය ළභ ය''යි කී ය-. 3 කුමක් හෙයින් ද යත්: '' ' සමිඳුන්ගේ මාවත පිළියෙළ කරන්න; එතුමන් හට ඇද නැති මාවත් සාදන්නැ'යි පාළුකරයෙහි මොරගා කියන හඬක් ය''යි-, දිවැසිවර යෙසායා පැවසුවේ මොහු ගැන ය-. 4 මෙකී ජොහන් ඔටු ලොමි වස්ත්‍රයක් ඇඳ-, ඉණ වටා හමි පටියක් බැඳ සිටියේ ය-. පළඟැටියන් හා වන මී ඔහුගේ ආහාරය විය-. 5 එකල ජෙරුසලමේ ද මුළු ජුදයේ ද ජොර්දාන් අවට මුළු පෙදෙසේ ද වැසියෝ ඔහු වෙත පැමිණ-, 6 පාපෝච්චාරණය කරමින්-, ජොර්දාන් ගංගාවෙහි ඔහු අතින් ෆබව්තීස්ම-ස්නාපනය ලැබූ හ-. 7 එහෙත්-, බව්තීස්ම-ස්නාපනය ලබන පිණස පරිසිවරුන්ගෙන් ද සද්දුසිවරුන්ගෙන් ද බොහෝ දෙනෙකු එනු දුටු ඔහු ඔවුන්ට කතා කොට-, ''පොළොං වංශය-, එන්න තිබෙන උදහසින් පලා යාමට ඔබට අවවාද කෙළේ කවරෙක් ද? 8 එසේ නමි-, ඔබ පසුතැවී සිත් හරවා ගත් බව ඔබේ හැසිරීමෙන් පෙන්වන්න-. 9 'ආබ්‍රහමි අපගේ පියාණෝ ය'යි කියාගන්නට නොසිතන්න-. ඒ මන්ද-, මේ ගල්වලින් වුව ද ආබ්‍රහමිට දරුපරපුරක් උපදවා දෙන්න දෙවියන් වහන්සේට පුළුවනැ යි මම ඔබට කියමි-. 10 තවද-, දැනට ම පොරොව ගස් මුල්වලට තබා තිබේ-. එබැවින් හොඳ පල නොදෙන සියලු ගස් කපා ගින්නෙහි දමනු ලැබේ-. 11 මම නමි-, පසුතැවී සිත හරවා ගැනීමේ ලකුණක් වශයෙන් වතුරෙන් බව්තීස්ම-ස්නාපනය කරමි-. එහෙත්-, මට පසුව එන තැනැත්තේ මට වඩා ආනුභාසමිපන්න ය-. මම උන් වහන්සේගේ පාවහන් ගෙන යාමට තරමි වත් නොවටිමි-. උන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයාණන්ගෙන් ද ගින්නෙන් ද ඔබ බව්තීස්ම-ස්නාපනය කරන සේක-. 12 උන් වහන්සේගේ අතෙහි කුල්ල ඇත-. උන් වහන්සේ සිය කමත හොඳ හැටි පිරිසිදු කර-, ධාන්‍ය අටුවල රැස් කොට-, බොල් නොනිවෙන ගින්නෙන් දවන සේකැ''යි කී ය-.

ජේසුස් වහන්සේගේ බව්තීස්ම-ස්නාපනය

13 එකල ජේසුස් වහන්සේ ස්නාවක ජොහන් විසින් බව්තීස්ම-ස්නාපනය කරගනු ලබන පිණස ගලීලයේ සිට ජොර්දානට වැඩම කළ සේක-. 14 එහෙත්-, ජොහන් උන් වහන්සේ වළක්වමින්-, ''ඔබෙන් බව්තීස්ම-ස්නාපනය ලැ-,ය යුත්තේ මම ය; එහෙත්-, ඔබ මා වෙත එන සේක් දැ''යි ඇසී ය-. 15 ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට උත්තර දෙමින්-, ''දැනට ඉඩ දෙන්න; මෙසේ දේව කැමැත්ත මුළුමනින් ඉටු කිරීම අපට සුදුසු ය''යි වදාළ සේක-. එවිට ජොහන් ඊට එකභ විය-. 16 ජේසුස් වහන්සේ බව්තීස්ම-ස්නාපනය ලැබ-, එකෙණෙහි ම දියෙන් ගොඩ ආ සේක-. එවිට ස්වර්ගය විවර විය-. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයාණන් පරෙවියෙකු මෙන් බසිමින් තමන් පිට පැමිණෙනු උන් වහන්සේ දුටු සේක-. 17 තවද-, ''මොහු මාගේ පි‍්‍රයාදර පුත්‍රයා ය; මොහු කෙරේ මම ඉතා ප්‍රසන්න වී සිටිමි''යි ස්වර්ගයෙන් හඬක් නික්මිණ-.

මතෙව් 4

ජේසුස් වහන්සේ පරීක්ෂා කරනු ලැ-,ම

1 එකල ජේසුස් වහන්සේ යක්ෂයා විසින් පරීක්ෂා කරනු ලබන පිණස ශුද්ධාත්මයාණන් විසින් පාළුකරයට පමුණුවනු ලැබූ සේක-. 2 දහවල් සතළිසක් ද රෑ සතළිසක් ද නිරාහාර ව උන් පසු-, උන් වහන්සේට සාගිනි ඇති විය-. 3 එවිට පරීක්ෂාකාරයා උන් වහන්සේ වෙත අවුත්-, ''ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා නමි මේ ගල් ගෙඩි-, පාන් ගෙඩි වන්න අණ කළ මැනවැ''යි කී ය-. 4 උන් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, '' 'මිනිසා ජීවත් වන්නේ කෑමෙන් පමණක් නොව; දෙවියන් වහන්සේගේ මුවින් නික්මෙන සියලු වචන වලින් ය' කියා ලියා ඇතැ''යි වදාළ සේක-. 5 එවිට යක්ෂයා උන් වහන්සේ ශුද්ධ නුවරට පමුණුවා දේව මාලිගාවේ කොත මුදුනේ සිටුවා-, 6 ''ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා නමි-, පහතට පනින්න; 'උන් වහන්සේ සිය දූතයන්ට ඔබ ගැන අණ දෙනු ඇත-. ඔබේ පය කිසිසේත් ගලක නොවදින පිණස-, ඔව්හු සිය අත්වලින් ඔබ උසුලනු ඇතැ'යි ලියා තිබේ ය''යි උන් වහන්සේට කී ය-. 7 ජේසුස් වහන්සේ ද කතා කොට-, '' 'තාගේ දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ පරීක්ෂා නොකරන්න' කියාත් ලියා ඇතැ''යි වදාළ සේක-. 8 යළිත් යක්ෂයා උන් වහන්සේ ඉතා උස් කන්දකට පමුණුවා-, ලෝකයේ සියලු රට රාජ්‍යයන් සහ ඒවායේ යසශ්‍රිය උන් වහන්සේට පෙන්වා-, 9 ''ඔබ දණන් වැටී මට නමස්කාර කරන්නෙහි නමි-, මේ සියල්ල ඔබට දෙන්නෙමි''යි උන් වහන්සේට කී ය-. 10 එවිට ජේසුස් වහන්සේ-, කතා කරමින්-, ''සාතන් පලා යව! 'නුඹේ දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න; උන් වහන්සේට පමණක් සේවය කරන්න' කියා ලියා ඇතැ''යි ඔහුට වදාළ සේක-. 11 එකල යක්ෂයා උන් වහන්සේ අත්හැර ගියේ ය-. දේව දූතයෝ අවුත් උන් වහන්සේට උපස්ථාන කළහ-.

ගලීලයේ සේවය ඇරඹීම

12 ජොහන් හිරභාරයට ගනු ලැබූ බව අසා-, ජේසුස් වහන්සේ ගලීලයට වැඩම කළ සේක-. 13 උන් වහන්සේ නාසරෙත් නුවර හැර සාබුලොන් සහ නප්තලී පෙදෙසෙහි මුහුදුබඩ පිහිටි කපර්ණවුමට පැමිණ එහි විසූ සේක-. 14 මෙසේ කෙළේ-, යෙසායා දිවැසිවරයා මඟින් කියන ලද දේ ඉටුවන පිණස ය-. එනමි: 15 ''ජොර්දානෙන් එතෙර මුහුදු මාවතෙහි පිහිටි-, එමිබා! සාබුලොන් රට-, නප්තලී රට-, විජාතීන්ගේ ගලීලය! 16 ගනඳුරෙහි කල් යැවූ සෙනභ මහත් එළියක් දුටහ-. මරණ අඳුර ඇති දේශයෙහි වෙසෙන්නවුන්ට එළිය උදාවිය'' යනු යි-. 17 එවක් පටන් ජේසුස් වහන්සේ-, ''පසුතැවී සිත් හරවා ගන්න; ස්වර්ග රාජ්‍යය ආසන්න ය'' කියා දේශනා කරන්න පටන්ගත් සේක-.

ධීවරයන් සතර දෙනා කැඳවීම

18 උන් වහන්සේ ගලීලයේ මුහුදුබඩ ඇවිදින විට-, ධීවර සහෝදරයන් දෙදෙනෙකු වන පේදුරු නමි ලත් සීමොන් ද ඔහුගේ සොහොයුරු ඇන්ඩෘ ද මුහුදේ දැළක් හෙළනු දැක-, 19 ''මා අනුව එන්න; මම ඔබ මිනිසුන් දිනාගන්නන් කරමි''යි වදාළ සේක-. 20 එකෙණෙහි ම ඔව්හු දැල් හැරදමා උන් වහන්සේ අනුව ගියහ-. 21 උන් වහන්සේ එතැනින් ගොස් තවත් සහෝදරයන් දෙදෙනෙකු වන සෙබදීගේ පුත් ජාකොබ් ද ඔහු සොහොයුරු ජොහන් ද ඔවුන්ගේ පියා වන සෙබදී සමභ ඔරුවේ හිඳ දැල් එලලනු දැක-, ඔවුන් කැඳවා වදාළ සේක-. 22 එකෙණෙහි ම ඔව්හු ඔරුව ද පියා ද අත්හැර උන් වහන්සේ අනුව ගියහ-.

මහා ජනකායකට සුව සෙත

23 තවද-, ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ගේ ධර්මශාලාවල අනුශාසනා කරමින් ද රාජ්‍යය පිළිබඳ සුබ අස්න දේශනා කරමින් ද සෙනභ අතර සියලු ආකාර ලෙඩ රෝග සුව කරමින් ද ගලීලය පුරා සැරිසැරූ සේක-. 24 උන් වහන්සේගේ කීර්ති රාවය සිරියාව පුරා පැතිරිණ-. නානා රෝග පීඩාවලින් පෙළුණු සියලු රෝගීහු ද දුෂ්ටාත්මාවේශ වූ අය ද මීමැස්මොර රෝගීහු ද අංසබාග රෝගීහු ද උන් වහන්සේ වෙත ගෙනෙන ලද්දෝ ය-. උන් වහන්සේ ඔවුන් සුවපත් කළ සේක-. 25 ගලීලයෙන් ද දෙකපොලිසයෙන් ද ජෙරුසලමෙන් ද ජුදයෙන් ද ජොර්දාන් ගභ එගොඩින් ද මහා ජනකායක් උන් වහන්සේ පසුපස්සේ ගියහ-.

මතෙව් 5

මංගල වාක්‍ය

1 ජේසුස් වහන්සේ ජනකාය දැක කන්දකට නැඟුණු සේක-. උන් වහන්සේ වැඩහුන් කල ශ්‍රාවකයෝ උන් වහන්සේ වෙත ආහ-. 2 එවිට උන් වහන්සේ ඔවුන්ට උගන්වමින් මෙසේ වදාළ සේක: 3 ''බැගෑ සිතින් දෙවි සරණ පතන්නෝ භාග්‍යවන්තයෝ ය; ස්වර්ග රාජ්‍යය ඔවුන්ගේ ය-. 4 ශෝක වන්නෝ භාග්‍යවන්තයෝ ය; ඔව්හු සැනසීම ලබන්නෝ ය-. 5 නිහතමානී ගුණ ඇත්තෝ භාග්‍යවන්තයෝ ය; ඔව්හු දේශය උරුම කර ගන්නෝ ය-. 6 යුක්තියට සාපිපාසා ඇත්තෝ භාග්‍යවන්තයෝ ය; ඔව්හු තෘප්තිමත් වන්නෝ ය; 7 දයාවන්තයෝ භාග්‍යවන්තයෝ ය; ඔව්හු දයාව ලබන්නෝ ය-. 8 නිර්මල සිත් ඇත්තෝ භාග්‍යවන්තයෝ ය; ඔව්හු දෙවියන් වහන්සේ දකින්නෝ ය-. 9 සාමය ඇති කරන්නෝ භාග්‍යවන්තයෝ ය; ඔව්හු දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෝ ය යි කියනු ලබන්නෝ ය-. 10 යුක්තිය උදෙසා පීඩා විඳින්නෝ භාග්‍යවන්තයෝ ය; ස්වර්ග රාජ්‍යය ඔවුන්ගේ ය; 11 මිනිසුන් මා නිසා ඔබට නින්දා පීඩා කොට-, නානා විධ අසත්‍ය චෝදනා නභන කල ඔබ භාග්‍යවන්තයෝ ය; 12 ප්‍රීති ප්‍රමෝද වන්න; මන්ද-, ස්වර්ගයෙහි ඔබේ පලවිපාකය ඉමහත් ය-. ඔබට පෙර සිටි දිවැසිවරයන්ටත් ඔව්හු එලෙස ම පීඩා කළහ-.''

පොළොවේ ලුණු සහ ලෝකයේ ආලෝකය

13 ''ඔබ පොළොවේ ලුණු ය-. ලුණෙහි ලුණු ගතිය නැති වුවහොත්-, එයට ලුණු රස කවන්නේ කුමකින් ද? ඉන්පසු ඒවා ඉවත දමනු ලබන්නට ද-, මිනිසුන්ගේ පයින් පාගනු ලබන්නට ද මිස-, අන් කිසිවකට සුදුසු නැත-. 14 ''ඔබ ලෝකයේ ආලෝකය ය-. කන්දක් මත පිහිටි නුවරක් සැභවිය නොහැකි ය-. 15 මිනිස්සු පහනක් දල්වා එය බඳුනක් යට නොව පහන් රුකක් මත තබති; එවිට එය ගෙදර වැසි සියල්ලන්ට එළිය දෙයි-. 16 එමෙන්ම මිනිසුන් ඔබේ යහපත් ක්‍රියා දැක ස්වර්ගයෙහි වැඩ වසන ඔබේ පියාණන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන පිණස-, ඔබේ ආලෝකය ඔවුන් ඉදිරියෙහි බබළවන්න-.'' ව්‍යවස්ථාවලිය පිළිබඳ ඉගැන්වීමි 17 ''මම ව්‍යවස්ථාවලිය හා දිවැසාවලිය අවලංගු කරන පිණස ආවෙමි යි නොසිතන්න-. මා ආයේ-, ඒවා අවලංගු කිරීමට නොව-, සමිපූර්ණ කිරීමට ය-. 18 සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, අහස හා පොළොව පහ ව ගියත්-, සියල්ල පරිපූර්ණ වන තුරු-, ව්‍යවස්ථාවලියෙන් ඉස්පිල්ලක් වත් පාපිල්ලක් වත් පහ වී නොයන්නේ ම ය-. 19 එබැවින් මේ ආඥවලින් ඉතා සුළු එකක් වත් කඩ කරන හා කඩ කරන ලෙස මිනිසුන්ට උගන්වන කවරෙකු වුව ද-, ඔහු ස්වර්ග රාජ්‍යයෙහි ඉතා සුළු ය යි කියනු ලබන්නේ ය-. එහෙත්-, ඒවා පිළිපදින-, ඒවා උගන්වන කවරෙකු වුව ද-, ඔහු ස්වර්ග රාජ්‍යයෙහි උතුමි ය යි කියනු ලබන්නේ ය-. 20 මන්ද-, ඔබ ධර්මිෂ්ඨකමින් විනයධරයන් ද පරිසිවරුන් ද ඉක්මවා නොගියොත්-, ඔබ කිසි සේත් ස්වර්ග රාජ්‍යයට නොපිවිසෙන්නහු ය යි ඔබට කියමි-.''

කෝපය පිළිබඳ ඉගැන්වීමි

21 '' 'මිනී නොමරන්න; මිනී මරන කවරෙකු වුව ද විනිශ්චයට යටත් වනු ඇතැ'යි පැරැන්නන්ට කී බව ඔබ අසා ඇත-. 22 එහෙත්-, මම ඔබට කියමි-, තමාගේ සහෝදරයා සමභෆ කෝප වන කවරෙකු වුව ද ඔහු අය්කරණයට යටත් වනු ඇත-. තමාගේ සහෝදරයාට 'මෝඩයා' කියා ගරහන කවරෙකු වුව ද ඔහු ශ්‍රේෂ්ඨාය්කරණයට යටත් වනු ඇත; 'ජඩයා' කියා ගරහන කවරෙකු වුව ද ඔහු නිරා ගින්නට ගොදුරු වනු ඇත-. 23 එබැවින් ඔබ පූජාසනය වෙත පඬුරක් ගෙනෙන කල-, ඔබේ සහෝදරයා ඔබට විරුද්ධ ව යමි කිසි අමනාපයක් ඇති ව සිටින බව එහි දී සිහි වී නමි-, 24 පඬුර පූජාසනය ඉදිරියෙහි තබා ගොස්-, පළමුකොට සහෝදරයා හා සමගි වී-, පසුව අවුත් පඬුර පුදන්න-. 25 ''ඔබේ විරුද්ධකාරයා සමභ උසාවියට යන කල-, මභ දී ම ඉක්මනින් ඔහු හා සමගි වන්න; නැත්නමි විරුද්ධකාරයා ඔබ නඩුකාරයාට භාර දෙන්නේ ය; නඩුකාරයා ඔබ උසාවියේ නිලධාරියාට භාර දෙන්නේ ය; ඔබ ද හිරගෙයි දමනු ලබන්නෙහි ය-. 26 සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, අන්තිම සතයට ම දඩය ගෙවන තෙක් ඔබ කිසි සේත් එයින් පිට වී නොයන්නෙහි ය-.''

කාමමිථ්‍යාචාරය පිළිබඳ ඉගැන්වීමි

27 '' ' කාමමිථ්‍යාචාරය නොකරන්නැ'යි කී බව ඔබ අසා ඇත-. 28 එහෙත්-, මම ඔබට කියමි-, යමෙකු ස්ත්‍රියක දෙස කාමරාගයෙන් බැලූ කෙණෙහි ම ඔහු ඈ සමභ සිතින් කාමමිථ්‍යාචාරය කර ඇත-. 29 වරදට වැටීමට හේතුව ඔබේ දකුණැස නමි-, එය උගුලා ඉවත ලන්න; මුළු ශරීරය නිරයෙහි හෙළනු ලැ-,මට වඩා ඔබේ අවයවවලින් එකක් නැති වීම ඔබට යහපත-. 30 වරදට වැටීමට හේතුව ඔබේ දකුණත නමි-, එය කපා දමන්න; මුළු ශරීරය නිරාගත වීමට වඩා ඔබේ අවයවවලින් එකක් නැති වීම ඔබට යහපත-.

දික්කසාදය පිළිබඳ ඉගැන්වීමි

31 ''තවද-, 'තමාගේ භාර්යාව දික්කසාද කරන කවරෙකු වුව ද ඇයට දික්කසාද සහතිකයක් දිය යුතු ය'යි කියා ඇත-. 32 එහෙත්-, මම ඔබට කියමි-, වේශ්‍යාකම හැර අන් කරුණක් නිසා සිය භාර්යාව දික්කසාද කරන කවරෙකු වුව ද ඔහු ඇය කාමමිථ්‍යාචාරයට පමුණු වන්නේ ය-. එසේ දික්කසාද කරනු ලැබූ ඇය විවාහ කරගන්න යමෙක් වේ ද-, ඔහුත් කාමමිථ්‍යාචාරය කරන්නේ ය-.''

දිවුරුමි පිළිබඳ ඉගැන්වීමි

33 '' ' දිවුරුමි කඩ නොකරන්න-, සමිඳ්‍රණන් වහන්සේට නුඹ දුන් දිවුරුම ඉටු කරන්නැ'යි පැරැන්නන්ට කී බව ඔබ අසා ඇත-. 34 එහෙත්-, මම ඔබට කියමි-, කොහෙත් ම නොදිවුරන්න-. ස්වර්ගය දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහාසනය බැවින් ඒ නමින් වත්-, 35 පොළොව දෙවියන් වහන්සේගේ පා පුටුව බැවින් ඒ නමින් වත්-, ජෙරුසලම මහ රජුගේ රාජධානිය බැවින් ඒ නමින් වත් නොදිවුරන්න-. 36 එක හිස කෙසක් සුදු කරගන්න හෝ කළු කරගන්න හෝ ඔබට නුපුළුවන් බැවින් හිස නමින් වත් නොදිවුරන්න-. 37 ඔබේ අදහස 'එසේ ය' කීම නමි-, 'එසේ ය' කියා ද-, 'නැත' කීම නමි-, 'නැත' කියා ද වේ වා-. ඊට වැඩිමනත් යමක් ඇද්ද-, එය එන්නේ නපුරාගෙන් ය-.''

පළිගැනීම පිළිබඳ ඉගැන්වීමි

38 '' 'ඇසට ඇස ය-, දතට දත ය' යන කීම ඔබ අසා ඇත-. 39 එහෙත්-, මම ඔබට කියමි-, එදිරිකාරයාට විරුද්ධ ව එකට එක නොකරන්න-. යමෙකු ඔබේ දකුණු කමිමුලට ගැසුවොත්-, ඔහුට අනික් කමිමුල ද හරවන්න-. 40 යමෙකු නඩු කියා ඔබේ කමිසය ගන්න කැමැති වුවොත්-, ඔහුට ඔබේ කබායත් ගන්න අවසර දෙන්න-. 41 හේවා නිලධාරියෙකු තම බඩු පොදිය එක කිලෝමීටරයක් දුර උසුලාගෙන යන්න ඔබට බල කළොත්-, ඔහු සමභ එය කිලෝමීටර් දෙකක් උසුලාගෙන යන්න-. 42 ඔබෙන් ඉල්ලන්නාට දෙන්න; ඔබෙන් ණයට ගන්න කැමැති අයට පිටු නොපාන්න-.''

සතුරන් කෙරෙහි මෙත් සිත් වැඩීම

43 '' 'නුඹේ අසල්වැසියාට ප්‍රේම කරන්න-, සතුරාට වෛර කරන්නැ'යි කී බව ඔබ අසා ඇත-. 44 එහෙත් මම ඔබට කියමි-, ඔබේ සතුරන්ට ප්‍රේම කරන්න; ඔබට පීඩා කරන්නන් උදෙසා යාච්ඤ කරන්න-. 45 මෙසේ ඔබ ස්වර්ගයෙහි වැඩ සිටින ඔබේ පියාණන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෝ වන්නහු ය-. කුමක් නිසා ද-, උන් වහන්සේ දුදනන් හට හා සුදනන් හට තම හිරු එළිය උදා කරවන සේක; දමිටුන් හට හා අදමිටුන් හට වැසි වස්වන සේක-. 46 ඔබට ප්‍රේම කරන්නන්ට පමණක් ඔබ ප්‍රේම කරන්නහු නමි-, එයින් ඇති විපාකය කුමක් ද? අයකැමියෝ පවා එසේ නොකරත් ද? 47 ඔබේ සහෝදරයන්ට පමණක් ඔබ ආචාර කරන්නහු නමි-, එහි ඇති විශේෂය කුමක් ද? විජාතිකයෝ පවා එසේ නොකරත් ද? 48 එබැවින් ඔබේ ස්වර්ගීය පියාණන් වහන්සේ සර්ව සමිපූර්ණ ව සිටින්නාක් මෙන් ඔබ ද සර්ව සමිපූර්ණ වන්න-.''

මතෙව් 6

දන් දීම පිළිබඳ ඉගැන්වීමි

1 ''මිනිසුන්ට පෙනෙන පිණස ලෝකයා ඉදිරියෙහි ඔබේ පුණ්‍ය ක්‍රියා නොකරන්න බලාගන්න-. එසේ කළහොත්-, ස්වර්ගයෙහි වැඩ වසන ඔබේ පියාණන් වහන්සේගෙන් කිසි විපාකයක් ඔබට නොලැබෙන්නේ ය-. 2 ''එබැවින් ඔබ දන් දෙන කල-, මිනිසුන්ගෙන් ප්‍රශංසා ලබන පිණස ධර්මශාලාවල දීත්-, වීථිවල දීත් කෛරාටිකයන් කරන්නාක් මෙන් ඔබට පෙරටුවෙන් හොරණෑ නොපිඹින්න-. සැබැවින් ම-, මම ඔබට කියමි-, ඔවුන්ගේ විපාකය ඔවුන්ට දැනට ම ලැ-, ඇත-. 3 එහෙත්-, ඔබ දන් දෙන කල-, දකුණත කරන දෙය වමතට නොදැනේ වා-. 4 ඒ දන් දීම රහසක් ව ති-,ය යුතු ය-. එවිට රහසින් එය දකින ඔබේ පියාණන් වහන්සේ ඔබට පල විපාක දෙන සේක-.''

යාච්ඤව පිළිබඳ ඉගැන්වීමි

5 ''ඔබ යාච්ඤ කරන කල කෛරාටිකයන් කරන්නාක් මෙන් නොකරන්න-. මිනිසුන්ට පෙනෙන පිණස ඔව්හු ධර්මශාලාවලත්-, මංසන්ය්වලත් සිටගෙන යාච්ඤ කිරීමට පි‍්‍රය වෙති-. සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, ඔවුන්ගේ විපාකය දැනට ම ඔවුන්ට ලැ-, ඇත-. 6 එහෙත්-, ඔබ යාච්ඤ කරන කල ඔබේ ම ඇතුළු කාමරයට වැද-, දොර වසාගෙන-, අදෘශ්‍යමාන ව වසන ඔබේ පියාණන් වහන්සේට යාච්ඤ කරන්න-. එවිට රහසින් ඔබ කරන දේ දකින ඔබේ පියාණන් වහන්සේ ඔබට පල විපාක දෙන සේක-. 7 ''තවද-, යාච්ඤ කිරීමේ දී විජාතීන් මෙන් දිගින් දිගට හිස් වචන නොදොඩන්න-. ඔවුන් දොඩන වචන රාශිය නිසා-, දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට කන් දෙනු ඇතැ යි ඔව්හු සිතති-. 8 ඔවුන් හා සමාන නොවන්න-. ඔබ ඉල්ලන්නටත් පෙර ඔබේ වුවමනා කවරේ දැ යි පියාණන් වහන්සේ දන්නා සේක-. 9 එහෙයින් මෙසේ යාච්ඤ කරන්න: 'ස්වර්ගයෙහි වැඩ වසන අපගේ පියාණෙනි-, ඔබ වහන්සේගේ නාමයට ගෞරව වේ වා-, 10 ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍යය පැමිණේ වා-, ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉටු වේ වා-, ස්වර්ගයෙහි මෙන් පොළොවෙහි ද එසේ ම වේ වා-. 11 අපගේ දවස්පතා ආහාරය අද අපට දුන මැනව-. 12 අපට වරද කළ අයට අප කමා කළාක් මෙන් අපේ වරදට අපට කමා වුව මැනව-. 13 අප පරීක්ෂාවට නොපමුණුවා-,

නපුරාගෙන් අප මිදුව මැනව-.ෆ

14 ''ඔබ මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ වරද කමා කරන්නහු නමි-, ඔබේ ස්වර්ගීය පියාණන් වහන්සේ ඔබටත් කමා කරන සේක-. 15 එහෙත්-, ඔබ මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ වරදට කමා නොකරන්නහු නමි-, පියාණන් වහන්සේ ඔබේ වරදටත් කමා නොකරන සේක-.''

උපවාසය පිළිබඳ ඉගැන්වීමි

16 ''ඔබ උපවාස කරන කල කෛරාටිකයන් මෙන් දොමිනස් මුහුණු ඇති ව නොසිටින්න-. තමන් උපවාස කරන බව මිනිසුන්ට පෙනෙන පිණස ඔව්හු මුහුණු විරූප කරගනිති-. සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි; ඔවුන්ගේ පල විපාක දැනට ම ඔවුන්ට ලැ-, ඇත-. 17 එහෙත්-, ඔබ උපවාස කරන කල-, හිස තෙල් ගල්වා-, මුහුණ සෝදාගන්න-. 18 මෙසේ-, අදෘශ්‍යමාන ව වසන ඔබේ පියාණන් වහන්සේට මිස-, ඔබ උපවාස කරන බව මිනිසුන්ට නොපෙනෙයි-. එවිට රහසින් කරන දේ දකින ඔබේ පියාණන් වහන්සේ ඔබට පල විපාක දෙන සේක-.''

සග සමිපත්

19 ''මෙලොව ඔබට වස්තු රැස්කර නොගන්න-. මලකඩ ද කාවෝ ද ඒවා කාදමති-. සොරු ද උමං කැණ ඒවා සොරාගනිති-. 20 එහෙත්-, ස්වර්ගයෙහි ඔබට වස්තු රැස්කරගන්න-. එහි දී මලකඩ වත් කාවෝ වත් ඒවා නාස්ති නොකරති-. සොරු ද උමං කැණ ඒවා සොරා නොගනිති-. 21 ඔබේ වස්තුව කොතැන ද ඔබේ සිතත් එතැන ය-.''

සිරුරට පහන ඇස ය

22 ''සිරුරට පහන ඇස ය-. එහෙයින් ඔබේ ඇස නීරෝගි නමි-, ඔබේ මුළු සිරුර ආලෝකවත් වේ-. 23 ඔබේ ඇස රෝගී නමි-, ඔබේ මුළු සිරුර ම අඳුරු වේ-. ඔබ තුළ ඇති ආලෝකය අඳුරු වී ගියහොත්-, එය කෙතරමි ඝන අන්ධකාරයක් ද? දෙවිඳුන් ද? වස්තුව ද? 24 ''ස්වාමිවරුන් දෙදෙනෙකුට මෙහෙවර කිරීමට කිසිවෙකුට නුපුළුවන-. මන්ද-, ඔහු එක් කෙනෙකුට වෛර බැඳ අනික් අයට ප්‍රේම වන්නේ ය-. නැතහොත්-, එක් කෙනෙකුට ළැදි වී-, අනික් අය හෙළා දක්නේ ය-. දෙවියන් වහන්සේට සහ වස්තුවට සේවය කරන්න ඔබට නොහැකි ය-.''

කරදර වීම

25 ''එහෙයින් මම ඔබට කියමි: කුමක් කමු ද-, කුමක් බොමු ද කියා ජීවිතය ගැන වත්-, කුමක් අඳිමු ද කියා ශරීරය ගැන වත් කරදර නොවන්න-. කෑමට වඩා ජීවිතය ද-, ඇඳුමට වඩා ශරීරය ද අගනේ නොවේ ද? 26 අහසේ කුරුල්ලන් දෙස බලන්න-. උන් වපුරන්නේ වත්-, කපන්නේ වත්-, අටුවල රැස්කරන්නේ වත් නැත-. එහෙත්-, ඔබේ ස්වර්ගීය පියාණන් වහන්සේ උන් පෝෂණය කරන සේක-. ඔබ ඔවුන්ට වඩා බොහෝ වටිනවා නොවේ ද? 27 කරදර වීමෙන් තමාගේ ෆෆආයු ප්‍රමාණය දික් කරගන්න ඔබ අතරෙන් කවරෙකුට පුළුවන් ද? 28 ''ඔබ ඇඳුමි ගැන කරදර වන්නේ කුමට ද? කෙතේ මානෙල් වැඩෙන හැටි කල්පනා කරන්න; ඒවා වෙහෙසෙන්නේ වත්-, නූල් කටින්නේ වත් නැත-. 29 එහෙත්-, සියලු රාජ තේජසින් විරාජ මාන වූ සලමොන් වුව ද-, මේ මල්වලින් එකක් සේ සැරසී නොසිටියේ යයි ඔබට කියමි-. 30 ඇදහිල්ල හීන තැනැත්තෙනි! අද ති-, හෙට උදුනේ දැවීයන කෙතේ තණ කොළ දෙවියන් වහන්සේ එසේ සරසන සේක් නමි-, ඊට කොපමණ වැඩියෙන් උන් වහන්සේ ඔබ නොසරසන සේක් ද? 31 එහෙයින් කුමක් කමු ද-, කුමක් බොමු ද-, කුමක් අඳිමු ද කියමින් කරදර නොවන්න-. 32 විජාතීන් සෑම විට ම සොයන්නේත් මේවා ම ය; මේවා ඔබට ඕනෑ බව ඔබේ ස්වර්ගීය පියාණන් වහන්සේ දන්නා සේක-. 33 එහෙත්-, පළමු කොට උන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ද ධර්මිෂ්ඨකම ද සොයන්න; එවිට මේ සියල්ලත් ඔබට දෙනු ලැබේ-. 34 එබැවින් හෙට දවස ගැන කරදර නොවන්න-. හෙට දවසේ කරදර හෙට දවසට සෑහේ-. එක දවසක කරදරවලට තව කරදර එකතු නොකරන්න-.''

මතෙව් 7

අනුන් විනිශ්චය කිරීම

1 ''විනිශ්චය නොකරන්න; එවිට ඔබ ද විනිශ්චය කරනු නොලබන්නෙහි ය-. 2 ඔබ දෙන විනිශ්චයයෙන් ම ඔබත් විනිශ්චය කරනු ලබන්නෙහි ය-. ඔබ මනින මිමිමෙන් ම ඔබටත් මැන දෙනු ලැබේ-. 3 ඔබේ ම ඇසේ ඇති ලී කොටය ගැන නොතකා ඔබේ සහෝදරයාගේ ඇසේ ඇති ලී කුඩ ගැන බලන්නේ මන් ද? 4 නොහොත් ඔබේ ම ඇසෙහි ලී කොටය ති-,ය දී-, සහෝදරයාට කතා කොට-, 'ඔබේ ඇසේ තිබෙන ලී කුඩ පහ කරන්න ඉඩ දෙන්නැ'යි ඔහුට කියන්නේ කොහොම ද? 5 කෛරාටිකය-, පළමු කොට ඔබේ ඇසෙන් ලී කොටය පහ කරන්න; එවිට සහෝදරයාගේ ඇසෙන් ලී කුඩ පහ කරන්න ඔබට හොඳින් පෙනෙනු ඇත-. 6 ''පූජනීය දේ බල්ලන්ට නොදෙන්න-. ඔබේ මුතු ඇට ඌරන් ඉදිරියෙහි නොදමන්න-. එසේ කළොත්-, උන් ඒවා පයින් පාගාදමා හැරී අවුත් ඔබ කැබලි කොට ඉරාදමනු ඇත-.''

ඉල්ලන්න-, සොයන්න-, තට්ටු කරන්න

7 ''ඉල්ලන්න-, ඔබට දෙනු ලැබේ; සොයන්න-, ඔබට සමිබ වේ; තට්ටු කරන්න-, ඔබට දොර අරිනු ලැබේ-. 8 මන්ද-, ඉල්ලන්නාට ලැබේ; සොයන්නාට සමිබ වේ; තට්ටු කරන්නාට දොර අරිනු ලැබේ-. 9 ඔබ අතරෙන් කවර මනුෂ්‍යයෙක් හෝ තමාගේ පුත්‍රයා පාන් ගෙඩියක් ඉල්ලුවොත් ඔහුට ගල් ගෙඩියක් දෙයි ද? 10 මාළුවෙකු ඉල්ලුවොත්-, සර්පයෙකු දෙයි ද? 11 මෙසේ අයහපත් ඔබ-, ඔබේ දරුවන්ට යහපත් දේ දෙන්න දන්නහු නමි-, ස්වර්ගයෙහි සිටින-, ඔබේ පියාණන් වහන්සේ තමන්ගෙන් ඉල්ලන්නන්ට යහපත් දේ ඊටත් වැඩියෙන් නොදෙන සේක් ද?''

රන් අණ

12 ''අනුන් ඔබට යමක් කරනවාට ඔබ කැමැති ද-, ඔබත් ඒ දේ ම ඔවුන්ටත් කරන්න-. ව්‍යවස්ථාවලියේ හා දිවැසාවලියේ හරය එය වේ-.''

පටු දොරටුව

13 ''පටු දොරටුවෙන් ඇතුළු වන්න-. විනාශයට යන දොරටුව විශාල ය-, පාරත් පළල් ය-. එයින් ඇතුළු වන්නෝ ද බොහෝ ය-. 14 එහෙත්-, ජීවනයට යන දොරටුව පටු ය; පාර ද අවහිර ය; එය සොයාගන්නෝ ස්වල්ප දෙනෙක් පමණකි-.''

පලවලින් ගස හැඳින්වේ

15 ''බොරු දිවැසිවරයන්ගෙන් පරෙස්සමි වන්න-. පිටතින් බැටළු වෙස් ගෙන පැමිණයත්-, ඔව්හු ඇතුළතින් රෞද්‍ර වෘකයෝ ය-. 16 ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවලින් ඔවුන් හඳුනාගත හැකි ය-. මනුෂ්‍යයෝ කටු ගස්වලින් මිදි වත්-, ගොකටුවලින් අත්තික්කා වත් නෙළා ගනිත් ද? 17 හොඳ ගස හොඳ පල දරයි; නරක ගස නරක පල දරයි-. 18 හොඳ ගසේ නරක පල වත්-, නරක ගසේ හොඳ පල වත් හටගන්නේ නැත-. 19 හොඳ පල නොදරන සියලු ගස් කපා ගින්නට දමනු ලැබේ-. 20 ''මෙලෙස-, ඔවුන්ගේ පලවලින් නුඹලා ඔවුන් හැඳින ගන්නහු ය-.''

කීම සහ කිරීම

21 ''ස්වර්ගයෙහි වැඩ වසන මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉටු කරන අය මිස මට-, 'ස්වාමීනි-, ස්වාමීනි'යි කියන සියල්ලෝ ම ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුළු නොවන්නෝ ය-. 22 ඒ දවසේ දී බොහෝ දෙනෙක්-, 'ස්වාමීනි-, ස්වාමීනි-, අපි ඔබේ නාමයෙන් දිවැස් වැකි නොකීවෙමු ද? ඔබේ නාමයෙන් දුෂ්ටාත්මයන් දුරු නොකෙළෙමු ද? ඔබේ නාමයෙන් නොයෙක් ප්‍රබල ක්‍රියා නොකෙළෙමු දැ'යි මට කියනු ඇත-. 23 එවිට මම-, 'කිසි කලක ඔබ නොහැඳින්නෙමි; දුදනෙනි-, මා වෙතින් අහක් ව යන්නැ'යි ඔවුන්ට කියන්නෙමි-.'' අත්තිවාරමි දෙක 24 ''එහෙයින් යමෙක් මාගේ වචන අසා-, ඒවා පිළිපදී ද-, ඔහු පර්වතය මත තමාගේ ගෙය තනාගත් නැණවතෙකුට සමාන ය-. 25 වැසි වැස-, ජලය ගලා-, සුළභ හමා ඒ ගෙට ගැසී ය-, එය පර්වතය මත පිහිටි බැවින් -,ඳ නොවැටිණ-. 26 තවද-, යමෙක් මාගේ මේ වචන අසා-, ඒවා නොපිළිපදී ද-, ඔහු වැලි මත ගෙය තනාගත් අනුවණ මනුෂ්‍යයෙකුට සමාන ය-. 27 වැසි වැස-, ජලය ගලා-, සුළභ හමා ඒ ගෙට ගැසී ය-, එය -,ඳ වැටිණ-. එහි වැටීම ද භයංකර විය-.'' 28 ජේසුස් වහන්සේ මේ වචන කියා නිම කළ කල්හි-, සමූහයෝ උන් වහන්සේගේ අනුශාසනා ගැන විස්මිත වූ හ-. 29 මන්ද-, උන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ විනයධරයන් මෙන් නොව-, ආය්පත්‍යය ඇත්තෙකු මෙන් ඔවුන්ට අනු-ශාසනා කළ හෙයිනි-.

මතෙව් 8

ලාදුරු රෝගියෙකු සුව කිරීම

1 උන් වහන්සේ කන්දෙන් බැස ආ කල මහා ජනකායක් උන් වහන්සේ පසුපස්සේ ගියහ-. 2 එකල ලාදුරු රෝගියෙක් උන් වහන්සේ වෙත අවුත්-, වැඳ වැටී-, ''ස්වාමීනි-, ඔබ කැමැති සේක් නමි-, මා පවිත්‍ර කරන්න ඔබට පුළුවනැ''යි කී ය-. 3 උන් වහන්සේ අත දිගු කොට-, ඔහු පිට තබා-, ''මම කැමැත්තෙමි-, පවිත්‍රවන්නැ''යි වදාළ සේක-. එකෙණෙහි ම ඔහුගේ ලාදුරු රෝගය සුව විය-. 4 ජේසුස් වහන්සේ කතා කොට-, ''මේ ගැන කිසිවෙකුට කිසිවක් නොකියන ලෙස වග බලා ගන්න; එහෙත් යන්න-, පූජකයාට පෙනී-, මෝසෙස් අණ කළ පඬුර සහතිකයක් පිණස ඔප්පු කරන්නැ''යි ඔහුට වදාළ සේක-.

ශතාය්පතියාගේ සේවකයාට සුවය

5 උන් වහන්සේ කපර්ණවුමට ඇතුළු වූ කල එක් ශතාය්පතියෙක් උන් වහන්සේ වෙත අවුත්-, කන්නලවු කරමින්-, 6 ''ස්වාමීනි-, මාගේ මෙහෙකරුවා අංසබාග රෝගයෙන් දැඩි වේදනා විඳිමින් ගෙයි ඔත්පළ ව සිටී ය''යි කී ය-. 7 ''මම අවුත් ඔහු සුව කරමි''යි උන් වහන්සේ ඔහුට වදාළ සේක-. 8 ශතාය්පතියා උත්තර දෙමින්-, ''ස්වාමීනි-, ඔබ මාගේ නිවසට පැමිණීමට තරමි මම නොවටිමි-. වචන මාත්‍රයක් පැවසුව මැනව-. එවිට මාගේ මෙහෙකරුවා සුව වනු ඇත-. 9 මන්ද-, මම ද බලය ලත් අය යටතේ සිටින මිනිසෙක්මි-. මා යටතේ ද හේවායෝ සිටිති-. මා කෙනෙකුට-, 'යන්නැ'යි කී කල-, ඔහු යන්නේ ය; කෙනෙකුට-, 'එන්නැ'යි කී කල-, ඔහු එන්නේ ය-. මාගේ දාසයාට-, 'මෙය කරන්නැ'යි කී කල ඔහු එය කරන්නේ ය''යි කීවේ ය-. 10 ජේසුස් වහන්සේ ඒ අසා විස්මිත ව තමා පසුපස්සේ ආ අයට කතා කොට-, ''සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, එක ම ඉශ්රායෙල් මිනිසෙකු තුළ වත් මෙතරමි මහත් ඇදහිල්ලක් මම නුදුටිමි-. 11 තවද-, ඔබට කියමි-, පෙර අපර දෙදිගින් බොහෝ දෙනෙක් අවුත්-, ආබ්‍රහමි ද ඊසාක් ද ජාකොබ් ද සමභ ස්වර්ග රාජ්‍යයෙහි අසුන් ගන්නෝ ය-. 12 එහෙත්-, රාජ්‍යයට හිමිකමි ඇත්තෝ පිටත අන්ධකාරයෙහි හෙළනු ලබන්නෝ ය-. එහි හැඩීම ද දත්මිටි කෑම ද වන්නේ ය''යි වදාළ සේක-. 13 ජේසුස් වහන්සේ ශතාය්පතියාට කතා කොට-, ''යන්න-, ඔබ අදහාගත් ලෙස ම ඔබට වේ වා''යි වදාළ සේක-. ඒ මොහොතේ දී ම මෙහෙකරුවා සුවපත් විය-.

බොහෝ දෙනෙකු සුව කිරීම

14 ජේසුස් වහන්සේ පේදුරුගේ ගෙට ඇතුළු වූ කල ඔහුගේ -,රිඳගේ මව උණ රෝගයෙන් ඔත්පල ව සිටිනු දැක-, 15 ඇගේ අත ඇල්ලූ සේක-. එවිට උණ බැස ගියේ ය-. ඈ නැඟිට උන් වහන්සේට උපස්ථාන කළා ය-. 16 සවස් වූ කල දුෂ්ටාත්මාවේශ වූ බොහෝ දෙනෙක් උන් වහන්සේ වෙත ගෙනෙන ලද්දෝ ය-. උන් වහන්සේ වචන මාත්‍රයකින් අශුද්ධාත්මයන් දුරු කළ සේක; රෝගාතුර වූ සියල්ලන් සුවපත් කළ සේක-. 17 මෙසේ වූයේ: ''උන් වහන්සේ ම අපේ දුබලකමි දරා ගත් සේක; අපේ රෝ දුක් බර උසුලාගත් සේකැ''යි යෙසායා දිවැසිවරයා විසින් කියන ලද කීම ඉටු වන පිණස ය-.

අනුගාමිකයන් වීමට බාධා

18 ජේසුස් වහන්සේ මහා ජනකායක් තමන් පිරිවරා සිටිනු දැක මුහුදෙන් එගොඩ යන්න අණ දුන් සේක-. 19 එවිට විනයධරයෙක් පැමිණ-, ''ගුරුදේවයෙනි-, ඔබ යන කොතැනකට වුව ද ඔබ කැටුව එන්නෙමි''යි උන් වහන්සේට කී ය-. 20 ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''හිවලුන්ට බෙන ද අහසේ කුරුල්ලන්ට කැදලි ද ඇත; එහෙත්-, මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන්ට හිස තැ-,මට තැනක් නැතැ''යි ඔහුට වදාළ සේක-. 21 ශ්‍රාවකයින්ගෙන් තවත් කෙනෙක් කතා කරමින්-, ''ස්වාමීනි-, පළමු කොට ගොස් මාගේ පියා භූමදාන කරන්න මට අවසර දුන මැනවැ''යි කී ය-. 22 ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''මා අනුව එන්න; මළවුන්ගේ භූමදානය මළවුන් ම කළාවේ''යයි ඔහුට වදාළ සේක-.

මාරුත දමනය

23 උන් වහන්සේ ඔරුවකට නැඟුණු කල-, ශ්‍රාවකයෝ උන් වහන්සේ සමභ ගියහ-. 24 එවිට ඔරුව රැළ පතරින් වැසී යන තරමි මහා චණ්ඩ මාරුතයක් මුහුදේ හැමී ය-. උන් වහන්සේ ඔරුවේ සැතපී හුන් සේක-. 25 එවිට ඔව්හු අවුත්-, උන් වහන්සේ අවදි කරවා-, ''ස්වාමීනි-, අප ගැළෙව්ව මැනව; අප විනාශ වන්න ළභ යැ''යි කී හ-. 26 උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට-, ''ඇදහිල්ල මඳකමක හැටි! -,ය වන්නේ මන්ද'' කියා-, නැඟිට-, මාරුතයට හා මුහුදට නිශ්චල වන්න අණ කළ සේක-. එවිට මහත් නිසංසලයක් විය-. 27 ඒ මනුෂ්‍යයෝ විස්මිත ව-, ''මෙතුමා කෙබඳු කෙනෙක් ද? සුළභ හා මුහුද පවා මෙතුමාට කීකරු වෙතැ''යි කී හ-.

දුෂ්ටාත්මාවේශ වූවන්ට සුවය

28 උන් වහන්සේ එගොඩ ව-, ගදරීන රටට පැමිණ කල-, දුෂ්ටාත්මාවේශ වූ දෙදෙනෙක් සොහොන් ගෙවලින් නික්ම විත් උන් වහන්සේට මුණ ගැසුණාහ-. ඔවුන් ඉතා දරුණු වූයෙන් ඒ පාරෙන් කිසිවෙකුට යන්න නොහැකි විය-. 29 ඔව්හු මොරගසමින්-, ''දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රය-, ඔබ හා අප අතර මොන ගනුදෙනුවක් ද? නියමිත මොහොතට පළමුවෙන් අපට වද දෙන පිණස මෙහි ආ සේක් දැ''යි කී හ-. 30 ඈතින් මහා ඌරු රැළක් ගොදුරුකමින් සිටියහ-. 31 දුෂ්ටාත්ම කතා කරමින්-, ''ඔබ අප දුරු කරන සේක් නමි-, ඌරු රැළට වැහෙන්නට අප හැරිය මැනවැ''යි උන් වහන්සේගෙන් අයැද සිටියහ-. 32 ''පලයව්'' කියා උන් වහන්සේ ඔවුන්ට අණ කළ සේක-. එවිට දුෂ්ටාත්ම පිට වී ගොස් ඌරන්ට වැහුණෝ ය-. ඒ මුළු රැළ ප්‍රපාතයෙන් පහළ මුහුදට වේගයෙන් දිව ගොස් ජලයේ ගිලී මළෝ ය-. 33 ඌරු ගොවුවෝ පලා ගොස් නුවරට පැමිණ ඒ සියල්ල ද දුෂ්ටාත්මාවේශ වූවන්ට සිදුවූ දේ ද පැවසූ හ-. 34 එකල ඒ මුළු නුවර වැසියෝ ජේසුස් වහන්සේ හමු වීමට අවුත්-, උන් වහන්සේ දැක-, තමන්ගේ පළාතෙන් පිට වී යන ලෙස උන් වහන්සේගෙන් බැගෑපත් ව ඉල්ලා සිටියහ-.

මතෙව් 9

අංසබාග රෝගියෙකු සුව කිරීම

1 ජේසුස් වහන්සේ ඔරුවට නැඟී-, එගොඩ වී-, සිය නුවරට පැමිණ සේක-. 2 එවිට-, අංසබාග රෝගියෙක් උන් වහන්සේ ළභට යහනක තබා ගෙනෙන ලද්දේ ය-. උන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ ඇදහිල්ල දැක-, ''පුත්‍රය-, ධෛර්යවත් වන්න; ඔබේ පව් කමා කරන ලද්දේ ය''යි අංසබාග රෝගියාට වදාළ සේක-. 3 එකල විනයධරයන්ගෙන් ඇතැමෙක්-, ''මොහු දෙවියන් වහන්සේට අපහාස කරන්නේ ය''යි තමන්ට ම කියාගත්හ-. 4 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ගේ සිතුවිලි දැන-, ''කුමක් නිසා නපුරු දේ සිතන්නහු ද? 5 වඩා පහසු කුමක් ද? 'ඔබේ පව් කමා කරන ලදැ'යි කීම ද? නැත- හොත්-, 'නැඟිට ඇවිදින්නැ'යි කීම ද? 6 එහෙත්-, පොළොවෙහි දී පව් කමා කිරීමේ බලය මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන්ට තිබෙන බව ඔබට පෙන්වා දෙමි''යි කියමින්-, ''නැඟිට ඔබේ යහන රැගෙන ගෙදර යන්නැ''යි අංසබාග රෝගියාට වදාළ සේක-. 7 එවිට ඔහු නැඟිට ගෙදර ගියේ ය-. 8 සමූහයා ඒ දැක -,ය වී-, එබඳු බලය මිනිසුන්ට දුන් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කළහ-.

මතෙව් කැඳවීම

9 ජේසුස් වහන්සේ එතැනින් යද්දී රේගු පොළේ හුන් මතෙව් නමි මිනිසෙකු දැක-, ''මා අනුව එන්නැ''යි ඔහුට වදාළ සේක-. ඔහු නැඟිට උන් වහන්සේ අනුව ගියේ ය-. 10 තවද-, ජේසුස් වහන්සේ ඔහුගේ නිවසෙහි වැඩහුන් කල-, බොහෝ අයකැමියෝ ද පව්කාරයෝ ද අවුත් උන් වහන්සේ සහ ශ්‍රාවකයන් සමභ හිඳගත්හ-. 11 පරිසිවරු ඒ දැක-, ''ඔබේ ඇදුරු තුමා අයකැමියන් ද පව්කාරයන් ද සමභ කෑම කන්නේ මන්දැ''යි උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ගෙන් ඇසූ හ-. 12 උන් වහන්සේ ඒ අසා ඔවුන්ට කතා කොට-, ''රෝගීන්ට මිස නිරෝගීන්ට වෙදෙකුගෙන් වැඩක් නැත-. 13 'මම යාග පූජාවට නොව-, දයාවට කැමැත්තෙමි'යි යන කීමේ අර්ථය ඔබ ගොස් තේරුමිගන්න-. මා ආයේ දමිටුන් නොව පවිටුන් කැඳවීමට ය''යි වදාළ සේක-.

උපවාස ප්‍රශ්නය

14 එකල ජොහන්ගේ ගෝලයෝ උන් වහන්සේ වෙත අවුත්-, ''පරිසිවරුත්-, අපිත් නිතර උපවාස කරමු-. එහෙත්-, ඔබේ ශ්‍රාවකයන් උපවාස නොකරන්නේ මන්දැ''යි ඇසූ හ-. 15 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට මෙසේ වදාළ සේක: ''මනාලයා තමන් සමභ සිටිය දී ඔහුගේ ඥතිමිත්‍රාදීන්ට ශෝක විය හැකි ද? නොහැකි ය-. එහෙත්-, මනාලයා ඔවුන් කෙරෙන් වෙන් කරනු ලබන දවසක් පැමිණේ-. ඔවුන් ඒ දවසේ දී උපවාස කරනු ඇත-. 16 ''තාන් රෙදිකඩකින් පරණ වස්ත්‍රයකට අණ්ඩයක් දමන කිසිවෙක් නැත; මන්ද-, එසේ කළොත්-, අණ්ඩයට ගත් රෙදි කඩින් වස්ත්‍රය ඇදී-, ඉරුම වඩා ලොකු වේ-. 17 නව මිදියුස පරණ බඳුන්වල වත් කරන කිසිවෙක් නැත-. වත් කළොත්-, බඳුන පැළී-, මිදියුස ඉහිරී-, බඳුනුත් නාස්ති වන්නේ ය-. එසේ නොව-, ඔව්හු නව මිදියුස නව බඳුන්වල වත් කරති; එවිට ඒ දෙක ම ආරක්ෂා වේ-.''

ධර්මශාලා ප්‍රධානියාගේ දුව: සළුවට අත ගැසූ ස්ත්‍රිය

18 උන් වහන්සේ මේ කරුණු කියමින් සිටිය දී එක්තරා ප්‍රධානියෙක් අවුත් උන් වහන්සේ නැමඳ-, ''මාගේ දුව මේ දැන් මළා ය-. එහෙත්-, ඔබ වහන්සේ අවුත් ඈ මත අත තැබුව මැනව; එවිට ඈ ජීවත් වනු ඇතැ''යි කී ය-. 19 ජේසුස් වහන්සේ නැඟිට ඔහු පසුපස්සේ ගිය සේක-, උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ ද එසේ ම කළහ-. 20 එවිට දොළොස් වසක් මහ ලේ රෝගයෙන් පෙළුණු ස්ත්‍රියක් උන් වහන්සේ පසුපස්සේ අවුත් උන් වහන්සේගේ සළුවේ දාවල්ලට අත තැබුවා ය-. 21 එසේ කෙළේ-, 'උන් වහන්සේගේ සළුවට පමණ වත් අත තැබුවහොත් මට සුවය ලැබෙනු ඇතැ'යි ඈ සිතාගත් බැවිනි-. 22 ජේසුස් වහන්සේ හැරී ඈ දැක-, ''දියණයනි-, ධෛර්ය ගන්න; ඔබේ ඇදහිල්ල ඔබ සුවපත් කෙළේ යැ''යි වදාළ සේක-. ඒ ස්ත්‍රිය ඒ මොහොතේ පටන් සුවපත් වූවා ය-. 23 ජේසුස් වහන්සේ ප්‍රධානියාගේ ගෙට ඇතුළු වී-, 24 නළාකාරයන් ද ඝෝෂා කරමින් සිටි සමූහයා ද දැක-, ''අහකට යන්න; දැරිය මැරී නැත; ඈ නිදන්නී යැ''යි වදාළ සේක-. එවිට ඔව්හු උන් වහන්සේට සරදමි කළහ-. 25 එහෙත්-, සමූහයා පිට කරනු ලැබූ පසු උන් වහන්සේ ඇතුළු වී ඇගේ අත ඇල්ලූසේක-. 26 දැරිය නැඟිට්ටා ය-. මේ සිද්ය්ය පිළිබඳ පුවත මුළු රට පුරා පතළ විය-.

අන්ධයින් දෙදෙනෙකුට සුවය

27 ජේසුස් වහන්සේ එතැනින් යන කල අන්ධයෝ දෙදෙනෙක් මොරගසමින්-, ''දාවිත්ගේ පුත්‍රයාණෙනි-, අපට අනුකමිපා කළ මැනව'' කියමින් උන් වහන්සේ පසුපස ගියහ-. 28 උන් වහන්සේ ගෙට පැමිණ කල ඒ අන්ධයෝ උන් වහන්සේ වෙත ආහ-. ''මට මෙය කළ හැකි බව ඔබ විශ්වාස කරන්නහු දැ''යි ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ගෙන් ඇසූ සේක-. ''එසේය-, ස්වාමීනි''යි ඔව්හු කී හ-. 29 එවිට උන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ ඇස් ස්පර්ශ කොට-, ''ඔබ විශ්වාස කළ ලෙස ම ඔබට වේ වා''යි වදාළ සේක-. 30 ඔවුන්ගේ ඇස් පෑදිණ-. ''කිසිවෙකුට මෙපවත් නොකියන්නැ''යි ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට තදින් අණ කළ සේක-. 31 එහෙත්-, ඔව්හු නික්ම ගොස් උන් වහන්සේ ගැන ඒ පුවත මුළු රට පුරා පතළ කළහ-.

ගොළුවෙකුට සුවය

32 ඔවුන් පිටත් ව යද්දී දුෂ්ටාත්මාවේශ වූ ගොළුවෙක් උන් වහන්සේ වෙත ගෙනෙන ලද්දේ ය-. 33 දුෂ්ටාත්මය දුරු කරනු ලැබූ විට ගොළුවා කතා කරන්නට වන-. එකල ජනකාය මවිත ව-, ''මෙවැන්නක් ඉශ්රායෙල් රටේ කිසි කලෙක දක්නට නොලැ-,ණ''යි කී හ-. 34 එහෙත් පරිසිවරු කතා කරමින්-, ''මොහු දුෂ්ටාත්මයන් දුරු කරන්නේ දුෂ්ටාත්මාය්පතියාගේ අනුහසින් ය''යි කී හ-.

මහා කාරුණකයාණෝ

35 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ගේ ධර්මශාලාවල උගන්වමින් ද-, රාජ්‍යය පිළිබඳ සුබ අස්න දේශනා කරමින් ද-, හැම අන්දමේ ලෙඩ රෝග සුව කරමින් ද සියලු නුවරවල හා ගමිවල සැරිසැරූ සේක-. 36 ජේසුස් වහන්සේ ජනකාය දැක-, ඔවුන් එඩේරෙකු නැති බැටළුවන් මෙන් දුක්ගැහැට විඳිමින් විසිර ගොස් සිටි බැවින් ඔවුන්ට අනුකමිපා කළ සේක-. 37 එවිට උන් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන්ට කතා කොට-, ''අස්වැන්න බහුල ය; ගොවීහු විරල ය-. 38 එහෙයින් අස්වැන්න කැපීමට ගොවීන් එවන ලෙස අස්වැන්න භාර හිමියා හට අයැදින්නැ''යි වදාළ සේක-.

මතෙව් 10

දොළොස් දෙනාගේ ධර්මදූත මෙහෙය

1 ජේසුස් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන් දොළොස් දෙනා තමන් වෙත කැඳවා-, අශුද්ධාත්මයන් දුරු කරන පිණස ද සියලු ආකාර ලෙඩ රෝග සුව කරන පිණස ද ඔවුන්ට බලය පවරා දුන් සේක-. 2 ප්‍රේරිතයන් දොළොස් දෙනාගේ නමි මෙසේ ය: පළමු ව පේදුරු නමි ලත් සීමොන් සහ ඔහුගේ සොහොයුරු ඇන්ඩෘ ය; සෙබදීගේ පුත් ජාකොබ් සහ ඔහුගේ සොහොයුරු ජොහන් ය; 3 පිලිප් සහ බර්තොලමේව් ය; තෝමස් සහ අයකැමියා වන මතෙව් ය; අල්පෙවුස්ගේ පුත් ජාකොබ් සහ තද්දෙවුස් ය; 4 අන්ත ජාතිවාදී සීමොන් සහ උන් වහන්සේ පාවා දුන් ජූදස් ඉස්කාරියොත් යන මොවුහු ය-.

ධර්මදූත සේවාව

5 ජේසුස් වහන්සේ මෙකී දොළොස් දෙනා යවමින් ඔවුන්ට මෙසේ අණ දුන් සේක: ''විජාතීන්ගේ මාවතකට පා නොතබන්න; සමාරියයන්ගේ නුවරකට ඇතුළු නොවන්න; 6 ඉශ්රායෙල් වංශයේ නැති වූ බැටළුවන් වෙතට යන්න-. 7 එසේ ගොස්-, 'ස්වර්ග රාජ්‍යය ළං වී ඇතැ'යි දේශනා කරන්න-. 8 රෝගීන් සුව කරන්න-, මළවුන් නැඟුටුවන්න-, ලාදුරු රෝගීන් පවිත්‍ර කරන්න-. දුෂ්ටාත්මයන් දුරු කරන්න-. ඔබ නොමිලයේ ලැබුවහු ය-, නොමිලයේ දෙන්න-. 9 ඔබේ පසුමි-,වල රන් හෝ රිදී හෝ තඹ කාසි හෝ ගෙන නොයන්න-. 10 ගමන් මල්ලක් වත්-, කමිස දෙකක් වත්-, වහන් සභලක් වත්-, සැරයටියක් වත් සපයා නොගන්න-. මන්ද-, සේවකයාට අවශ්‍ය දේ ඔහු ලැ-,ය යුතු ය-. 11 ඔබ කවර නුවරකට හෝ ගමකට හෝ ඇතුළු වූ කල ඔබ පිළිගන්නට සතුටු කෙනෙකු සොයාගෙන-, ඉන් නික්ම යන තුරු එහි ම නැවතී ඉන්න-. 12 ගෙදරකට ඇතුළු වන විට එයට සුබ පතන්න-. 13 ගෙයි වැසියෝ සුදුසු අය නමි-, ඔබේ ඒ සුබ පැතුම ඔවුන් පිට පැමිණේ වා-. එහෙත්-, නුසුදුසු නමි-, ඔබගේ ඒ සුබ පැතුම-, යළි ඔබ වෙත පැමිණේ වා-. 14 කවරෙකු වුව ද ඔබ පිළිගන්නේ වත්-, ඔබගේ වචන අසන්නේ වත් නැත් නමි-, ඒ ගෙදරින් හෝ ඒ නුවරින් හෝ නික්ම යන කල ඔබේ පාදවල දූවිලි ගසාදමන්න-. 15 සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි: දේව විනිශ්චය දවසේ දී ඒ නුවරට වඩා සොදොමි සහ ගොමොරා රටට සහනය ලැබෙන්නේ ය-.''

ඇති විය හැකි පීඩා

16 ''සවන් දෙන්න: මම වෘකයන් මැදට බැටළුවන් යවන්නාක් මෙන් ඔබ යවමි-. එහෙයින් සර්පයන් මෙන් නැණවත් ව පරෙවියන් මෙන් අහිංසක ව සිටින්න-. 17 ඒ නිසා මිනිසුන්ගෙන් පරෙස්සමි වන්න-. මන්ද-, ඔවුන් ඔබ උසාවිවලට පාවා දී-, ඔවුන්ගේ ධර්මශාලාවල දී ඔබට තළනු ඇත-. 18 ඔවුන්ට හා විජාතීන්ට සාක්ෂියක් පිණස ඔබ මා නිසා ආණ්ඩුකාරයන් ද රජුන් ද ඉදිරියට ගෙනයනු ලබනු ඇත-. 19 එහෙත්-, ඔවුන් ඔබ පාවා දෙන කල-, ඔබ කතා කළ යුත්තේ කෙසේ ද-, කිව යුත්තේ කුමක් දැ යි සිතමින් කරදර නොවන්න-. මන්ද-, ඔබ කිව යුතු දේ නියම වේලාවේ දී ම ඔබට දෙනු ලැබේ-. 20 කතා කරන්නේ ඔබ නොව-, ඔබ තුළින් කතා කරන ඔබේ පියාණන්ගේ ආත්මයාණෝ ය-. 21 ''තවද-, සහෝදරයා තම සහෝදරයා ද පියා තම දරුවා ද මරණයට පාවා දෙන්නෝ ය-. දරුවෝ ද මවුපියන්ට විරුද්ධ ව නැඟී සිට ඔවුන් මරණයට පත් කරවන්නෝ ය-. 22 මාගේ නාමය නිසා සියල්ලන් ඔබට වෛර කරනු ඇත-. එහෙත්-, අන්තිම දක්වා ස්ථීර ව සිටින්නා ගැළවෙන්නේ ය-. 23 ඔවුන් එක් නුවරක දී ඔබට පීඩා කළහොත්-, ඊළභ නුවරට දිව යන්න-. සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් එන්න පෙර-, ඉශ්රායෙල්හි සියලු නුවරවල සැරිසරා නිමකරන්න ඔබට නොහැකි ය-. 24 ''ගෝලයෙක් සිය ගුරුවරයාට වඩා උසස් නොවේ-. දාසයෙක් සිය ස්වාමියාට වඩා උසස් නොවේ-. 25 ගෝලයා සිය ගුරුවරයාට සමාන වීමෙන් ද-, සේවකයා සිය ස්වාමියාට සමාන වීමෙන් ද සෑහීමට පත් විය යුතු ය-. ඔව්හු ගෘහ මූලිකයාට 'බෙල්සෙබුල්' යයි කීවොත්-, ගෙයි වැසියන්ට ඊටත් වැඩියෙන් අපහාස නොකරත් ද?'' -,ය විය යුතු කවරෙකුට ද? 26 ''එබැවින් මිනිසුන්ට -,ය නොවන්න-. මන්ද-, දැන් සැභ වී ඇති සෑම දේ ම හෙළි කරනු ලැබේ-. සෑම රහසක් ම ප්‍රකට කරනු ලැබේ-. 27 මා විසින් ඔබට අඳුරේ දී පවසන ලද දෙය ඔබ දවාලේ දී කියන්න-. ඔබේ කනට රහසින් ඇසෙන දෙය-, ගෙමුදුන්වලින් ප්‍රකාශ කරන්න-. 28 ශරීරය නැසුවත්-, ආත්මය නසන්න නුපුළුවන් අයට -,ය නොවන්න-. එහෙත්-, ආත්මය ද ශරීරය ද නිරයෙහි විනාශ කරන්න පුළුවන් තැනැන් වහන්සේට ම -,ය වන්න-. 29 ගේ කුරුල්ලන් දෙදෙනෙකු තුට්ටුවකට විකුණනවා නොවේ ද? එහෙත්-, එයින් එකෙක් වත් ඔබේ පියාණන් වහන්සේ නොදැනුවත් ව -,මට නොවැටෙන්නේ ය-. 30 ඔබේ හිසකේ සියල්ල පවා ගණන් කොට ඇත-. 31 එබැවින් -,ය නොවන්න; ගේ කුරුල්ලන් රාශියකට වඩා ඔබ අගනේ ය-. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ පිළිගැනීම හා

ප්‍රතික්ෂේප කිරීම

32 යමෙක් මනුෂ්‍යයන් අ-,මුවෙහි මා පිළිගත් බවට සාක්ෂි දරන්නේ ද-, මමත් ස්වර්ගයෙහි සිටින මාගේ පියාණන් වහන්සේ අ-,මුවෙහි ඔහු පිළිගත් බවට සාක්ෂි දරන්නෙමි-. 33 එහෙත්-, යමෙක් මනුෂ්‍යයන් අ-,මුවෙහි මා ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ ද-, මමත් ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින මාගේ පියාණන් වහන්සේ අ-,මුවෙහි ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙමි-.''

සාමය නොව කඩුව

34 ''මම මිහි පිට සාමය දෙන පිණස ආවෙමි යි නොසිතන්න; සාමය නොව කඩුවක් දෙන පිණස ආවෙමි-. 35 මන්ද-, තම පුතා පියා සමභ ද-, දුව සිය මවු සමභ ද-, ලේලී සිය නැන්දමිමා සමභ ද-, භේද කරවන පිණස ආවෙමි-. 36 මිනිසෙකුගේ සතුරෝ නමි ඔහුගේ ම ගෙදර වැසියෝ ය-. 37 මට වඩා පියාට වත්-, මවුට වත් ප්‍රේම කරන්නා මට සුදුසු නො වේ-. මට වඩා පුතාට වත්-, දුවට වත් ප්‍රේම කරන්නා මට සුදුසු නො වේ-. 38 සිය කුරුසිය දරා ගෙන මා අනුගමනය නොකරන තැනැත්තා මට සුදුසු නො වේ-. 39 සිය දිවි රැකගන්නා එය නැති කරගනී-. මා නිසා සිය දිවි නැති කරගන්නා එය රැකගනී-.''

ආගන්තුක සත්කාරයේ විපාක

40 ''ඔබ පිළිගන්නා මා පිළිගන්නේ ය; මා පිළිගන්නා මා එවූ තැනැන් වහන්සේ පිළිගන්නේ ය-. 41 දිවැසිවරයෙකු වන නිසා දිවැසිවරයෙකු පිළිගන්නා දිවැසිවරයෙකුගේ විපාකය ලබයි; සත් පුරුෂයෙකු වන නිසා සත් පුරුෂයෙකු පිළිගන්නා සත් පුරුෂයෙකුගේ විපාකය ලබයි-. 42 මේ මාගේ ශ්‍රාවකයන්ගෙන් ඉතා සුළු කෙනෙකුට වුව ද ඔහු ශ්‍රාවකයෙකු වන නිසා බොන්න ඇල් වතුර කෝප්පයක් වත් යමෙක් දෙන්නේ ද-, සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, ඔහුගේ විපාකය කිසිසේත් නැති නොවන්නේ ය-.''

මතෙව් 11

1 ජේසුස් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන් දොළොස් දෙනාට උවදෙස් දී නිම කළ පසු එතැනින් පිටත් ව-, ඔවුන්ගේ නුවරවල අනුශාසනා කරන පිණසත්-, දහමි දෙසන පිණසත් ගිය සේක-.

ස්නාවක ජොහන්ගේ ප්‍රශ්න

2 ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ මෙහෙය ගැන හිරගෙයි දී ජොහන් හට ආරංචි වී-, 3 ''එන්න සිටින තැනැත්තේ ඔබ ද? නොහොත් අප වෙන කෙනෙකු ගැන බලා සිටිය යුතු දැ''යි ඇසීමට ඔහු සිය ගෝලයන් උන් වහන්සේ වෙත යැවී ය-. 4 ජේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''ඔබ ගොස් අසන දකින දේ ජොහන් හට දන්වන්න-. 5 අන්ධයෝ පෙනීම ලබති; කොරු ඇවිදිති; ලාදුරු රෝගීහු පවිත්‍ර කරනු ලබති; -,හිරන්ට ඇසෙයි; මළාහු නැඟිටුවනු ලබති; දිළිඳුන්ට සුබ අස්න ප්‍රකාශ කරනු ලැබේ-. 6 මා කෙරෙහි විශ්වාසය නැති කර නොගන්න තැනැත්තේ භාග්‍යවන්තයෙකි''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-. 7 ඔවුන් යද්දී ජේසුස් වහන්සේ ජොහන් ගැන සමූහයාට කතා කරන්න පටන්ගෙන-, මෙසේ වදාළ සේක: ''ඔබ කුමක් බලන පිණස පාළුකරයට ගියහු ද? සුළඟින් සැලෙන බට ගසක් ද? 8 නැතහොත් කුමක් බලන්න ගියහු ද? පට පිළියෙන් සැරසුණු මනුෂ්‍යයෙක් ද? බලන්න-, පට පිළියෙන් සැරසුණු අය රජ මැදුරුවල සිටිති-. 9 එහෙත්-, කුමක් සඳහා පිටත් ව ගියහු ද? දිවැසිවරයෙකු බලන පිණස ද? එසේය යි මම ඔබට කියමි-. දිවැසිවරයෙකුටත් වඩා බොහෝ උතුමි කෙනෙකු බලන පිණස ය-. 10 මන්ද-, කීවොත්: 'මෙන්න-, මාගේ දූතයා ඔබට පෙරටුව යවමි-, හෙතෙම ඔබ වඩිනා මභ ඔබ ඉදිරියෙහි පිළියෙළ කරන්නේ ය'යි ලියා තිබෙන්නේ මොහු ගැන නිසා ය-. 11 සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, මුළු මිනිස් සංහතිය තුළ ජොහන්ට වඩා උතුමි කෙනෙක් පහළ නො වී ය-. එහෙත් ස්වර්ග රාජ්‍යයෙහි ඉතා සුළු තැනැත්තේ වුව ද-, ඔහුට වඩා උතුමි ය-. 12 ස්නාවක ජොහන්ගේ කාලයේ පටන් මේ දක්වා ස්වර්ග රාජ්‍යය බලහත්කාරකමට යට වී ඇත-. බලහත්කාරකමි කරන්නෝ එය බලයෙන් අත්පත් කරගනිති-. 13 මන්ද-, දිවැසිවරු හා ව්‍යවස්ථාවලිය ජොහන් දක්වා දිවැස් වැකි කී හ-. 14 ඔබ පිළිගන්න කැමැති නමි-, එන්න සිටින එලියා මොහු ය-. 15 සවන් ඇත්තෝ සවන් දෙත් වා! 16 මේ පරමිපරාව කුමකට සමාන කරමි ද? වෙළඳ පොළේ හිඳ තමන්ගේ යහළුවන්ට හඬගා-, 17 'අපි ඔබට නළා පිමිබෙමු-, ඔබ නැටුවේ නැත; අපි ඔබට විලාප කීමු-, ඔබ හැඬුවේ නැත' කියන දරුවන්ට එය සමාන ය-. 18 ජොහන් කමින් බොමින් ආවේ නැත-. එබැවින්-, 'ඔහු දුෂ්ටාත්මාවේශ වූවෙකි'යි ඔව්හු කියති-. 19 මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණෝ කමින් බොමින් ආ සේක-. එබැවින්-, 'බලන්න-, ඔහු කෑදර මනුෂ්‍යයෙකි; මුද්‍රික පානය බොන්නෙකි; අයකැමියන්ගේ ද පව්කාරයන්ගේ ද යහළුවෙකි'යි ඔව්හු කියති-. එහෙත්-, දේව ප්‍රඥව නිවැරදි බව එහි ක්‍රියාවලින් දිස්වේ-.''

පසුතැවී සිත් හරවා නොගත් නගරවලට විපත්

20 එකල උන් වහන්සේගේ ප්‍රබල ක්‍රියාවලින් බොහොමයක් කරනු ලැබූ නගරවල වැසියන් පසුතැවී සිත් හරවා නොගත් බැවින්-, උන් වහන්සේ ඒවාට වරද තබන්න පටන්ගෙන මෙසේ වදාළ සේක: 21 ''එමිබා කොරාශීනය-, ඔබට වන විපතක මහත! එමිබා බෙත්සයිදාව-, ඔබට වන විපතක මහත! ඔබ තුළ කළ ප්‍රබල ක්‍රියා-, තීර්හි හා සීදොන්හි කළා නමි-, ඒ නගර වැසියන් මීට බොහෝ කලින් ගෝණ රෙදි ඇඳ-, අළුයෙහි හිඳ පසුතැවී සිත් හරවාගත් බව පෙන්වනු ඇත-. 22 එසේ වුව ද දේව විනිශ්චය දවසේ දී ඔබට වඩා තීර් හා සීදොනයට සහනය ලැබෙන්නේ යයි කියමි-. 23 එමිබා කපර්ණවුම-, ඔබ සගලොව දක්වා උසස් කරනු ලබන්නෙහි ද? නැත-, පාතාලය දක්වා පහත හෙළනු ලබන්නෙහි ය-. ඔබ තුළ කරන ලද ප්‍රබල ක්‍රියා සොදොමිහි කරන ලද්දේ නමි-, එය අද වන තුරු පවතිනු ඇත-. 24 එසේ වුව ද දේව විනිශ්චය දවසේ දී ඔබට වඩා සොදොමි රටට සහනය ලැබෙන්නේ ය-.''

දේවානාවරණය ගැන ජේසුස් වහන්සේගේ තුති පිදුම

25 ඒ අවස්ථාවේ දී ජේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින් මෙසේ වදාළ සේක: ''ස්වර්ගයටත්-, පොළොවටත් ස්වාමීන් වන පියාණන් වහන්ස-, ඔබ වහන්සේ මේ කරුණු පැණවතුන් හා නැණවතුන් කෙරෙන් ආවරණය කොට-, බාලයන්ට අනාවරණය කළ හෙයින් ඔබට තුති පුදමි-. 26 එසේ ය-, පියාණෙනි-, ඔබට පි‍්‍රය මනාප එය ම ය-. 27 මාගේ පියාණන් වහන්සේ සියල්ල මට පවරා දී ඇත-. පියාණන් වහන්සේ හැර-, අන් කිසිවෙක් පුත්‍රයාණන් නොහඳුනති-. පුත්‍රයාණන් සහ පියාණන් වහන්සේ එළිදරව් කිරීමට පුත්‍රයාණන් විසින් තෝරාගනු ලැබූ යමෙක් වේ ද-, ඔහු හැර අන් කිසිවෙක් පියාණන් වහන්සේ නොහඳුනති-. 28 ''වෙහෙස වන-, බර උසුලන සියල්ලෙනි-, මා වෙත එන්න; මම ඔබට සහනය දෙමි-. 29 මා ගුණවත්-, මෘදු-, නිහතමානී කෙනෙකු බැවින් මාගේ වියගහ කරට ගෙන මාගෙන් ඉගෙනගන්න-. එවිට ඔබට සහනය ලැබෙනු ඇත-. 30 මාගේ වියගහ පහසු ය; මාගේ බර ද සැහැල්ලු ය-.''

මතෙව් 12

සබත කඩ කිරීමේ ප්‍රශ්නය

1 එකල සබත් දිනක දී ජේසුස් වහන්සේ කෙත් යායක් මැදින් වැඩිය සේක-. උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ බඩගිනි ව කරල් කඩා කන්නට පටන්ගත්හ-. 2 පරිසිවරු ඒ දැක-, ''බලන්න-, ඔබේ ශ්‍රාවකයෝ සබත් දිනයේ දී නොකටයුත්තක් කරති''යි කී හ-. 3 -4 උන් වහන්සේ කතා කොට ඔවුන්ට මෙසේ වදාළ සේක: ''දාවිත් රජු තමාට ද සිය පිරිවරට ද බඩගිනි වූ කල්හි කළ දේ-, එනමි-, දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයට ඇතුළු ව-, පූජකයන්ට මිස තමාට වත්-, තම පිරිවරට වත් කන්න යුතු නැති පිදූ රොටි කෑ බව ඔබ කියවා නැද් ද? 5 නොහොත් දේව මාලිගාවෙහි පූජකයන් සබත් දවසේ දී සබත් නීතිය කඩ කළත්-, නිදොස් ව සිටින බව ව්‍යවස්ථාවලියෙහි කියවා නැද් ද? 6 එහෙත්-, මම ඔබට කියමි-, දේව මාලිගාවට වඩා උතුමි කෙනෙක් මෙහි සිටිති-. 7 'මම යාග පූජාවට නොව-, දයානුකමිපාවට කැමැත්තෙමි' යන කීමේ තේරුම ඔබ දැන සිටියහු නමි-, නිදොස් අය පිට වරද නොතබනු ඇත-. 8 මන්ද-, මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණෝ සබත් දිනට පවා අය්පතියාණෝ ය-.''

අතක් පණ නැති මිනිසා

9 උන් වහන්සේ එතැනින් නික්ම ගොස් ඔවුන්ගේ ධර්මශාලාවට පැමිණ සේක-. 10 එහි අතක් පණ නැති මිනිසෙක් විය-. සමහර අය උන් වහන්සේට වරද තබන පිණස-, ''සබත් දිනයේ දී සුව කරන්න යුතු දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න කළහ-. 11 උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට-, ''ඔබ අතරෙන් එක බැටළුවෙකු පමණක් හිමි මිනිසෙකු ඒ බැටළුවා සබත් දිනක දී වළක වැටුණොත්-, ඌ ඔසවා ගොඩ ගන්නේ නැද් ද? 12 ඉදින්-, මිනිසෙකු බැටළුවෙකුට වඩා බොහෝ වටින්නේ නැද් ද? එබැවින් සබත් දිනයේ දී යහපත කරන්න යුතු ය''යි ඔවුන්ට වදාරා-, 13 ''ඔබේ අත දිගු කරන්නැ''යි ඒ මිනිසාට වදාළ සේක-. ඔහු අත දිගු කෙළේ ය-. එවිට එය අනික් අත මෙන් ම සුව විය-. 14 එවිට පරිසිවරු නික්ම ගොස් උන් වහන්සේ නසන්නේ කෙසේ දැ යි කුමන්ත්‍රණය කළහ-.

තෝරාගත් සේවකයා

15 ජේසුස් වහන්සේ එපවත් දැන එතැනින් නික්ම ගිය සේක-. විශාල ජනකායක් උන් වහන්සේ පසුපස්සේ ගියහ-. උන් වහන්සේ සියල්ලන් සුව කොට-, 16 තමන් වහන්සේ ගැන ප්‍රචාරය නොකරන ලෙස ඔවුන්ට අණ කළ සේක-. 17 එසේ වූයේ-, යෙසායා දිවැසිවරයා පවසන ලද මේ කීම ඉටු වන පිණස ය: 18 ''මෙන්න-, මා තෝරාගත් මාගේ මෙහෙකරුවා-, මා සිත්ගත් මාගේ පෙමිවතා-, මාගේ ආත්මානුභාවය ඔහුට ප්‍රදානය කරමි; එකල ඔහු විජාතීන් හට යුක්තිය දන්වයි-. 19 ඔහු කලහ කරන්නේ නැත: මොරගසන්නේ නැත; ඔහුගේ කටහඬ ද වීදිවල කිසිවෙකුට ඇසෙන්නේ නැත-. 20 ඔහු යුක්තිය ජයට පමුණුවන තුරු තැළුණු බට දණ්ඩක් -,ඳින්නේ නැත; දුමි නඟින පහන් තිරයක් නිවන්නේ නැත-. 21 විජාතීහු ඔහු කෙරෙහි බලාපොරොත්තු තබති-.''

ජේසුස් වහන්සේ සහ දුෂ්ටාත්මාය්පතියා

22 එවිට දුෂ්ටාත්මාවේශ වූ-, අන්ධ-, ගොළු මිනිසෙක් උන් වහන්සේ වෙත ගෙනෙන ලද්දේ ය-. උන් වහන්සේ ඔහු සුව කළ සේක-. ඒ ගොළුවාට කතා ශක්තිය සහ ඇස් පෙනීම ලැ-,ණ-. 23 මුළු ජනකාය විස්මපත් වූ හ-. ඔව්හු-, ''මෙතුමාණන් දාවිත්ගේ පුත්‍රයා විය හැකි දැ''යි ඇසූ හ-. 24 එවිට පරිසිවරු ඒ අසා-, ''මොහු දුෂ්ටාත්මාය්පතියා වන බෙල්සෙබුල්ගේ අනුහසින් මිස වෙන විය්යකින් දුෂ්ටාත්මයන් දුරු නොකරති''යි කී හ-. 25 උන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ සිතුවිලි දැන ඔවුන්ට කතා කොට-, මෙසේ වදාළ සේක: ''යමි රාජ්‍යයක් ඊට ම විරෝධී ව භේද වුවහොත්-, ඒ රාජ්‍යය වැනසී යයි; යමි නුවරක් හෝ යමි ගෙදරක් හෝ ඊට ම විරෝධී ව භේද වුවහොත්-, ඒවා නොපවතියි-. 26 සාතන් විසින් ම සාතන් දුරු කරනු ලැබේ නමි-, ඔහු ඔහුට ම විරෝධී ව භේද වී සිටියි-. එසේ නමි-, ඔහුගේ රාජ්‍යය පවතින්නේ කෙසේ ද? 27 මා දුෂ්ටාත්මයන් දුරු කරන්නේ බෙල්සෙබුල්ගේ අනුහසින් නමි-, ඔබේ ම අනුගාමිකයන් දුෂ්ටාත්මයන් දුරු කරන්නේ කවරෙකුගේ අනුහසින් ද? මේ අනුව ඔව්හු ම ඔබේ තර්කය -,ඳදමති-. 28 එහෙත්-, මම දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයාණන් අනුහසින් දුෂ්ටාත්මයන් දුරු කෙරෙමි නමි දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ඒකාන්තයෙන් ම ඔබ කෙරේ උදා වී තිබේ-. 29 ''තවද-, බලවතෙකු පළමු කොට බැඳදමා මිස-, ඔහුගේ ගෙට වැද-, වස්තුව කොල්ලකන්ට කිසිවෙකුට හැකි වේ ද? ඔහු බැඳදැමූ පසු ඔහුගේ ගෙය කොල්ලකන්නේ ය-. 30 මට පක්ෂ නොවන්නා-, මට විපක්ෂ ය; මා සමභ රැස් කිරීමට මට උදව් නොකරන්නා-, එය විසුරුවා හරියි-. 31 එහෙයින් මම ඔබට කියමි-, හැම පාපය ම-, හැම දේවාපහාසය ම මිනිසුන්ට කමා කරනු ලබන්නේ ය-. එහෙත් ආත්මයාණන් වහන්සේට විරුද්ධ ව කරන අපහාසයට කමාවක් නැත-. 32 යමෙක් මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන්ට විරුද්ධ ව වචනයක් කියන්නේ ද-, එය ඔහුට කමා කරනු ලබන්නේ ය-. එහෙත්-, යමෙක් ශුද්ධාත්මයාණන්ට විරුද්ධ ව කතා කරන්නේ ද-, එය ඔහුට මේ යුගයේ දී වත්-, එන යුගයේ දී වත් කමා කරනු නොලබන්නේ ය-.''

ගස හා එහි පල

33 ''ගස හොඳ නමි-, පල හොඳ ය; ගස නරක නමි-, පල නරක ය-. ගස හැඳින්වෙන්නේ එහි පලවලිනි-. 34 එමිබා පොළොං වංශය; නපුරු ඔබ-, යහපත් දෙයක් කියන්නේ කෙසේ ද? මන්ද සිතින් උතුරා යන දෙය කටින් පිට වේ-. 35 යහපත් මිනිසා තමා රැස් කළ යහපත් දෙයින් යහපත් දේ පිටතට ගෙනෙයි-. නපුරු මිනිසා තමා රැස් කළ නපුරු දෙයින් නපුරු දේ පිටතට ගෙනෙයි-. 36 තවද-, මිනිසුන් දොඩන සියලු ප්‍රලාප ගැන දේව විනිශ්චය දවසේ දී ඔවුන් වගකිවයුතු යයි ඔබට කියමි-. 37 ඔබේ ම වචන අනුව ඔබ නිදොස් බව ප්‍රකාශ කරනු ඇත; ඔබේ ම වචන අනුව ඔබ වරදට පත්වනු ඇත-.''

හාස්කමක් ඉල්ලීම

38 එවිට විනයධරයන් හා පරිසිවරුන්ගෙන් සමහරෙක් කතා කරමින්-, ''ගුරුදේවයෙනි-, ඔබ හාස්කමක් කරනු දකින්න අපි කැමැත්තෙමු''යි කී හ-. 39 උන් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, මෙසේ වදාළ සේක: ''හාස්කමක් සොයන්නේ අදමිටු අදේවදෘෂ්ටික පරමිපරාවකි-. එහෙත්-, ජෝනා දිවැසිවරයා පිළිබඳ හාස්කම හැර වෙන හාස්කමක් ඔවුන්ට නොදෙනු ලැබේ-. 40 ජෝනා තල්මසාගේ උදරයෙහි දහවල් තුනක් ද රෑ තුනක් ද සිටියාක් මෙන්-, මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් ද පොළෝ ගැබෙහි දාවල් තුනක් ද රෑ තුනක් ද සිටිනු ඇත-. 41 දේව විනිශ්චය දවසේ දී නිනිවයේ මිනිසුන් මේ පරමිපරාවට විරුද්ධ ව නැඟිට එය වරදට පත් කරනු ඇත-. මන්ද-, ජෝනාගේ දේශනා කිරීමෙන් ඔව්හු පසුතැවී සිත් හරවා ගත් හ-. මෙන්න-, ජෝනාට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයක් මෙහි තිබේ-. 42 දේව විනිශ්චය දවසේ දී දකුණු දිශාවේ රැජිනිය මේ පරමිපරාවට විරුද්ධ ව නැඟිට එය වරදට පත් කරනු ඇත-. මන්ද-, එතුමිය සලමොන්ගේ ප්‍රඥව අසනු වස් පොළොවේ සීමාවේ සිට පැමිණයා ය-. මෙන්න-, සලමොන්ගේ ප්‍රඥවට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයක් මෙහි ඇත-.''

අශුද්ධාත්මය පෙරළා පැමිණීම

43 ''අශුද්ධාත්මයක් මිනිසෙකුගෙන් දුරුව ගිය කල-, ඔහු දිය නැති තැන්වල ඇවිද-, විවේකයක් සොයා යන්නේ ය-. එය නොලදහොත්-, 44 'මම නික්ම ආ මාගේ ගෙදරට පෙරළා යමි'යි කියයි-. ඔහු එහි පැමිණ කල-, ඒ ගෙදර හිස්ව-, අතුගා-, සකස් කොට තිබෙන බව දකියි-. 45 එවිට ඔහු ගොස් තමාට වඩා අශුද්ධ වෙන ආත්මයන් සත් දෙනෙකු කැඳවාගෙන එන්නේ ය-. ඔව්හු-, එහි පිවිස එය අරක්ගනිති-. මෙසේ ඒ මිනිසාගේ දෙ වන තත්ත්වය පළමු තත්ත්වයට වඩා නපුරු වන්නේ ය-. මේ නපුරු පරමිපරාවට ද එසේ ම වනු ඇත-.'' ජේසුස් වහන්සේගේ මෑණයෝ සහ සහෝදරයෝ 46 උන් වහන්සේ සමූහයාට කතා කරමින් සිටිය දී ම උන් වහන්සේගේ මෑණයෝ ද සහෝදරයෝ ද උන් වහන්සේ හා සමභ කතා කරන්න ප්‍රස්තාවක් සොයමින් පිටත සිටියහ-. 47 එවිට එක් කෙනෙක් උන් වහන්සේට කතා කොට-, ''බලන්න-, ඔබේ මෑණයෝ ද සහෝදරයෝ ද ඔබ සමභ කතා කරන්න ප්‍රස්තාවක් සොයමින් පිටත සිටිති''යි කී ය-. 48 එහෙත්-, උන් වහන්සේ එසේ කී අයට උත්තර දෙමින්-, ''මාගේ මෑණයෝ කවුරු ද? මාගේ සහෝදරයෝ කවුරු ද?'' කියා 49 සිය ශ්‍රාවකයන් දෙසට අත දිගු කොට-, ''මෙන්න-, මාගේ මෑණයෝ සහ සහෝදරයෝ! 50 ස්වර්ගයෙහි සිටින මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉටු කරන කවුරුන් වුව ද-, ඔව්හු මාගේ සහෝදරයාත්-, මාගේ සහෝදරීත්-, මාගේ මෑණයෝත් ය''යි වදාළ සේක-.

මතෙව් 13

වපුරන්නා පිළිබඳ උපමාව

1 එදින ම ජේසුස් වහන්සේ ගෙදරින් නික්ම ගොස් මුහුද අද්දර වැඩහුන් සේක-. 2 අතිවිශාල සමූහයක් උන් වහන්සේ වෙත රැස් වූ බැවින් උන් වහන්සේ ඔරුවකට නැඟී හිඳගත් සේක-. මුළු ජනකාය වෙරළෙහි සිටියහ-. 3 උන් වහන්සේ ඔවුන්ට බොහෝ දේ උපමාවලින් පහදා දෙමින්-, මෙසේ වදාළ සේක: ''බලන්න-, වපුරන්නෙක් වපුරන්නට ගියේ ය-. 4 ඔහු වපුරන කල මෙසේ සිදුවිය: -,ජ සමහරක් මභ දිගේ වැටිණ-. කුරුල්ලෝ අවුත් ඒවා අවුලාගෙන කෑහ-. 5 සමහරක් පස තුනී ගල් -,මිවල වැටී-, පස ගැඹුරු නුවූ බැවින් වහා ම පැළ විය-. 6 එහෙත්-, හිරු නැඟුණු කල-, ඒවා දැවී මුල් නැති බැවින් වියළී ගියේ ය-. 7 අන් සමහරක් කටු ගස් අතර වැටිණ; කටු ගස් වැවී ඒවා යටකර දැමී ය-. 8 තවත් සමහරක් සරු -,මෙහි වැටී එකකින් සිය ගුණයක් ද එකකින් සැට ගුණයක් ද එකකින් තිස් ගුණයක් ද බැගින් පල දැරී ය-. 9 සවන් ඇත්තෝ සවන් දෙත් වා!''

උපමාවල අදහස

10 එවිට ශ්‍රාවකයෝ අවුත්-, ''ඔබ වහන්සේ ඔවුන්ට උපමාවලින් කතා කරන්නේ මන්දැ''යි ඇසූ හ-. 11 උන් වහන්සේ මෙසේ උත්තර දුන් සේක: ''ස්වර්ග රාජ්‍යය පිළිබඳ අ-,රහස ඔබට දන්වා දී ඇත-. එහෙත්-, ඔවුන්ට එසේ දී නැත-. 12 යමෙකුට ඇත්තේ ද ඔහුට දෙනු ලැබේ; පමණටත් වඩා ඔහුට ලැබේ-. යමෙකුට නැත්තේ ද ඔහුට ඇති දෙයත් ඔහුගෙන් ගනු ලැබේ-. 13 එහෙයින් ඔවුන් දැක දැකත් නොදක්නා නිසා ද-, අස අසාත් නොඅසන නිසා ද-, වටහා නොගන්න නිසා ද ඔවුන්ට උපමා මඟින් කතා කරමි-. 14 මෙසේ-, යෙසායාගේ දිවැස් කීම ඔවුන් කෙරේ ඉෂ්ට වනු ඇත-. එනමි: 'ඔබ අස අසාත් තේරුමි නොගන්නහු ය; දැක දැකත් නොදක්නහු ය-. 15 මේ සෙනභගේ සිත් අඳුරු ය; ඔවුන්ගේ කන් වැසී ඇත-. ඔවුන්ගේ ඇස් පිය වී ඇත-. එසේ නොවී නමි-, ඔවුන් ඇසින් බලා-, කනින් අසා-, සිතින් තේරුමිගෙන හැරෙනු ඇත-. මම ද ඔවුන් සුවපත් කරමි' යනු යි-. 16 එහෙත්-, ඔබට ඇසින් පෙනෙන නිසා ද-, කනින් ඇසෙන නිසා ද-, ඔබ භාග්‍යවන්ත ය-. 17 සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, බොහෝ දිවැසිවරයන් ද දැහැමි අය ද ඔබ දකින දේ දකින්ටත්-, අසන දේ අසන්ටත් ආසා වූ නමුත්-, ඔවුන් ඒවා දුටුවේ වත්-, ඇසුවේ වත් නැත-.''

උපමාවේ විවරණය

18 ''එබැවින් වපුරන්නා පිළිබඳ උපමාව තේරුමිගන්න-. 19 යමෙක් රාජ්‍යය පිළිබඳ පණවුඩය අසා එය වටහා නොගනී නමි-, ඔහුගේ සිතේ වැපුරූ දේ නපුරා අවුත් පැහැරගනියි-. මභ දිගේ වැටුණු -,ජ යන්නෙන් අදහස් කරනුයේ එවැනි අය ය-. 20 -21 පණවුඩය ඇසූ කෙණෙහි ම එය සතුටින් පිළිගනිතත්-, සිත්හි තැන්පත් වී නැති බැවින්-, මඳ කලක් පැවත-, පණවුඩය නිසා හිංසාවක් හෝ පීඩාවක් හෝ පැමිණ වහා ම කෙනෙක් පැකිළී වැටෙති-. ගල් -,මිවල වැටුණÜ -,ජ යන්නෙන් අදහස් කරනුයේ එවැනි අය ය-. 22 පණවුඩය අසා-, මේ ජීවිතයේ කරදරවලින් ද වස්තු මායාවෙන් ද පණවුඩය යටපත් වීම නිසා-, කෙනෙක් පල නොදරති-. කටු අතර වැටුණ -,ජ යන්නෙන් අදහස් කරනුයේ එවැනි අය ය-. 23 පණවුඩය අසා එය වටහා ගෙන සිය ගුණයක් ද හැට ගුණයක් ද තිස් ගුණයක් ද බැගින් කෙනෙක් පල දරති-. සරු -,මෙහි වැපුරූ -,ජ යන්නෙන් අදහස් කරනුයේ එවැනි අය ය-.''

කිරිඳි පිළිබඳ උපමාව

24 උන් වහන්සේ තවත් උපමාවක් මෙසේ වදාළ සේක: 25 ''ස්වර්ග රාජ්‍යය හොඳ -,ජ වපුළ මිනිසෙකුට සමාන ය-. මිනිසුන් නිදා සිටිය දී ඔහුගේ සතුරා අවුත් තිරිඟු අතර කිරිඳි වපුරා ගියේ ය-. 26 තිරිඟු පැල නැඟී-, කරල් හටගත් කල කිරිඳිත් මතු විය-. 27 එවිට ගෘහ මූලිකයාගේ දාසයෝ අවුත්-, 'ස්වාමීනි-, ඔබේ කෙතෙහි ඔබ හොඳ -,ජ වපුළා නොවේ ද? එසේ නමි කිරිඳි කොහෙන් දැ'යි ඔහුගෙන් ඇසූ හ-. 28 'මෙය සතුරෙකුගේ වැඩක් ය'යි ඔහු කී ය-. එවිට දාසයෝ කතා කොට-, 'එසේ නමි-, අප ගොස් ඒවා උදුරාදමන්න දැ'යි ඔහුගෙන් ඇසූ හ-. 29 එහෙත්-, ඔහු උත්තර දෙමින්-, 'එසේ නොකරන්න-. ඔබ කිරිඳි උදුරද්දී ඒ සමභ තිරිඟුත් ඉදිරෙන්නට පුළුවන-. 30 ගොයමි කපන කාලය දක්වා දෙවගේ ම එකට වැඩෙන්න හරින්න-. ඉන්පසු ගොයමි කපන කාලයේ දී පළමු කොට කිරිඳි එකතු කොට දවන පිණස මිටි බඳින්න-. තිරිඟු මාගේ අටුවේ රැස් කරන්නැ යි කපන්නන්ට කියමි'යි කීවේ ය-.''

අබ ඇටය සහ මුහුන් පිළිබඳ උපමා

31 උන් වහන්සේ ඔවුන් ඉදිරියෙහි තවත් උපමාවක් වදාරමින්-, ''ස්වර්ග රාජ්‍යය මෙබඳු ය-. එක්තරා මිනිසෙක් සිය කෙතෙහි අබ ඇටයක් වපුළේ ය-. 32 එය සියලු ම -,ජවලට වඩා කුඩා වුවත්-, වැඩුණු කල හැම පලා වර්ගවලට වඩා විශාල වී-, අහසේ කුරුල්ලන් අවුත් එහි අතුවල ලැගුමි ගන්න තරමි ලොකු ගසක් වන්නේ ය''යි කී සේක-. 33 උන් වහන්සේ තවත් උපමාවක් වදාරමින්-, ''ස්ත්‍රියක විසින් පිටි නැළි තුනක් සහමුලින් ම පිපෙන තුරු එහි දමන ලද මුහුන් පිඩකට ස්වර්ග රාජ්‍යය සමාන ය''යි කී සේක-.

උපමාවල අරමුණ

34 ජේසුස් වහන්සේ මේ සියල්ල ජනකායට උපමා මඟින් පැවසූ සේක-. උපමාවක් නැති ව කිසිවක් ඔවුන්ට නොවදාළ සේක-. 35 මෙසේ වූයේ: ''මම උපමා මඟින් කතා කරමි-, ලෝකයේ මුල සිට ම රහස් ව තිබුණු දේ හෙළි කරන්නෙමි''යි දිවැසිවරයන් ලවා පවසන ලද කරුණු ඉටු වන පිණස ය-.

කිරිඳි උපමා විවරණය

36 එවිට උන් වහන්සේ ජනකාය යන්න හැර ගෙට වැඩිය සේක-. ශ්‍රාවකයෝ උන් වහන්සේ වෙත අවුත්-, ''කෙතේ කිරිඳි පිළිබඳ උපමාව අපට පහදා දුන මැනව''යි කී හ-. 37 උන් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, මෙසේ වදාළ සේක: ''හොඳ -,ජ වපුරන තැනැත්තේ නමි-, මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණෝ ය; 38 කෙත නමි ලෝකය ය; හොඳ -,ජ නමි රාජ්‍යයට අයිති අය ය; කිරිඳි නමි නපුරාට අයිති අය ය-. 39 ඒවා වපුළ සතුරා නමි යක්ෂයා ය; කපන කාලය නමි යුගාන්තය ය; කපන්නෝ නමි දේව දූතයෝ ය-. 40 කිරිඳි එක් කොට ගින්නෙහි දවන්නේ යමි සේ ද-, යුගාන්තයේ දී එසේ ම වන්නේ ය-. 41 මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණෝ ස්වකීය දූතයන් එවන සේක-. ඔව්හු උන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ බාධා උපදවන සියල්ල ද අදමිටුකමි කරන්නන් ද එක් කොට-, 42 ගිනි උදුනෙහි හෙළන්නෝ ය-. එහි දී වැලපීම ද දත්මිටි කෑම ද වන්නේ ය-. 43 එකල දැහැමි අය තම පියාණන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයෙහි සූර්යයා මෙන් බබළන්නෝ ය-. සවන් ඇත්තෝ සවන් දෙත් වා!'' උපමා තුනක්: නිධානය-,

මුතු ඇටය හා දැල

44 ''ස්වර්ග රාජ්‍යය-, කෙතක සභවා තිබුණු නිධානයකට සමාන ය-. එක්තරා මිනිසෙකුට එය සමිබ විය-. ඔහුත් එය සභවා තබා-, මහත් ප්‍රීතියෙන් ගොස් තමා සන්තක සියල්ල විකුණා ඒ කෙත මිළ දී ගත්තේ ය-. 45 ''ස්වර්ග රාජ්‍යය-, අගනා මුතු සොයා ගිය වෙළෙන්දෙකුට සමාන ය-. 46 ඉතා අගනා මුතු ඇටයක් සමිබ වූ විට ඔහු ගොස් තමා සන්තක සියල්ල විකුණා එය මිලට ගත්තේ ය-. 47 ''ස්වර්ග රාජ්‍යය වනාහි-, මුහුදේ හෙළන ලද-, සියලු වර්ගවල මසුන් හසු කරගත් දැලකට සමාන ය-. 48 ඒ දැල පිරුණු කල-, ධීවරයෝ එය වෙරළට ඇද-, හිඳගෙන-, හොඳ මසුන් භාජනවලට එකතු කොට නරක මසුන් ඉවත දැමූ හ-. 49 යුගාන්තයේ දී එසේ ම වන්නේ ය-. දේව දූතයෝ නික්ම අවුත්-, දමිටුන් කෙරෙන් අදමිටුන් වෙන් කොට-, 50 අදමිටුන් ගිනි උදුනෙහි හෙළන්නෝ ය-. එහි වැලපීම ද දත්මිටි කෑම ද වන්නේ ය-. 51 ''ඔබ මේ සියල්ල වටහා ගත්තහු දැ''යි උන් වහන්සේ ඇසූ සේක-. ''එසේ ය''යි ඔව්හු කී හ-. 52 එවිට උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට-, ''එහෙයින් ස්වර්ග රාජ්‍යයෙහි ගෝලයෙකු බවට පත් වන යමි විනයධරයෙක් වේ ද-, ඔහු සිය ගබඩාවෙන් නවීන දේත්-, පැරණ දේත් පිටතට ගෙනෙන ගෘහ මූලිකයෙකුට සමාන ය''යි වදාළ සේක-.

නාසරෙත් නුවර දී ජේසුස් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැ-,ම

53 ජේසුස් වහන්සේ මේ උපමා කියා නිම කළ පසු එතැනින් නික්ම ගිය සේක-. 54 උන් වහන්සේ සිය රටට පැමිණ-, ධර්මශාලාවේ දී ඔවුන්ට ඉගැන් වූ සේක-. ඔව්හු විස්මයට පත් ව-, ''මොහුට මේ ප්‍රඥව හා හාස්කමි කිරීමේ බලය කොහෙන් ලැබුණේ ද? 55 මොහු වඩුවාගේ පුතා නොවේ ද? මොහුගේ මවගේ නම මරියා නොවේ ද? මොහුගේ සහෝදරයෝ ජාකොබ්-, ජෝසෙප්-, සීමොන් සහ ජූදස් නොවෙත් ද? 56 මොහුගේ සියලු සහෝදරියෝත් අප අතරෙහි නොවෙත් ද? එසේ නමි-, මේ සියල්ල මොහුට කොහෙන් පහළ වී ද?'' කියා-, 57 උන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කළහ-. එහෙත් ජේසුස් වහන්සේ කතා කොට-, ''දිවැසිවරයෙකුට ගරුබුහුමන් නොලැබෙන්නේ සිය රටේ දීත්-, සිය ගෙදර දීත් පමණකැ''යි වදාළ සේක-. 58 ඔවුන්ගේ අවිශ්වාසය නිසා උන් වහන්සේ එහි දී බොහෝ හාස්කමි නොකළ සේක-.

මතෙව් 14

ස්නාවක ජොහන්ගේ මරණය

1 එසමයෙහි යුව රජ වූ හෙරොද් ජේසුස් වහන්සේගේ කීර්තිය ගැන අසා-, 2 ''මේ-, මළවුන් කෙරෙන් නැඟිට සිටින ස්නාවක ජොහන් ය-. මොහුට මේ ප්‍රබල ක්‍රියා කළ හැක්කේ ඒ නිසා ය''යි තමාගේ මෙහෙකරුවන්ට කී ය-. 3 මන්ද-, හෙරොද් සිය සොහොයුරු පිලිප්ගේ භාර්යාව වූ හෙරෝදියස් නිසා ජොහන් අල්ලා බැඳ-, හිර අඩස්සි කර තිබුණේ ය-. 4 මෙසේ කෙළේ-, ''ඇය තබාගැනීම ඔබට යුතු නැතැ''යි ජොහන් ඔහුට කී බැවිනි-. 5 ඔහු ජොහන් මැරීමට අදහස් කළ නමුත්-, ජනතාව ජොහන් දිවැසිවරයෙකු ලෙස සැලකූ නිසා-, ඔහු ඔවුන්ට -,ය ව සිටියේ ය-. 6 එහෙත්-, හෙරොද්ගේ උපන් දිනය පැමිණ කල හෙරෝදියස්ගේ දුව පිරිස ඉදිරියෙහි රභ පා හෙරොද්ගේ මන පිනවූවා ය-. 7 එහෙයින් ඇය ඉල්ලන කවර දෙයක් හෝ ඇයට දීමට දිවුරුමකින් ඔහු පොරොන්දු විය-. 8 ඈ ද සිය මවගේ උපදෙස් අනුව-, ''ස්නාවක ජොහන්ගේ හිස තැටියක ලා මෙහි දී මට දුන මැනවැ''යි කීවා ය-. 9 ඒ ඇසූ රජ අතිශයින් ශෝක විය-. එහෙත්-, තමාගේ දිවුරුම නිසාත්-, තමා සමභ සිටි අමුත්තන් නිසාත්-, ඔහු ඒ ඉල්ලීම ඉටු කිරීමට අණ දී-, 10 කෙනෙකු යවා හිරගෙදර දී ජොහන්ගේ හිස සිඳ වී ය-. 11 ඒ හිස තැටියක ලා ගෙනැවිත් තරුණයට දෙන ලද්දේ ය-. ඈ එය සිය මව වෙත ගෙනාවා ය-. 12 ජොහන්ගේ ගෝලයෝ අවුත් මෘත දේහය ගෙන ගොස්-, තැන්පත් කොට-, ඉක්-,ති ජේසුස් වහන්සේට ඒ බව දැන්වූ හ-.

පන්දහසකට කෑම

13 ජේසුස් වහන්සේ ඒ අසා එතැනින් නික්ම-, ඔරුවකින් හුදකලා තැනකට වෙන් ව වැඩිය සේක-. ජනකාය ඒ අසා නුවරවලින් පිටත් ව අවුත් උන් වහන්සේ පස්සේ පයින් ගියහ-. 14 උන් වහන්සේ ගොඩ බැස-, විශාල ජනකායක් දැක-, ඔවුන් කෙරෙහි අනුකමිපා කොට-, ඔවුන්ගේ රෝගීන් සුවපත් කළ සේක-. 15 සවස් වූ කල ශ්‍රාවකයෝ උන් වහන්සේ වෙත අවුත්-, ''මෙය පාළු තැනකි; දැන් රෑ බෝ වී ඇත; ගමිවලට ගොස්-, කෑම මිලට ගන්නා පිණස-, සමූහයා යන්න හැරිය මැනවැ''යි කී හ-. 16 ''ඔවුන් යවන්නට වුමනාවක් නැත; ඔබ ඔවුන්ට කන්න දෙන්නැ''යි ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට වදාළ සේක-. 17 ඔව්හු ද-, ''අප ළභ මෙහි ඇත්තේ රොටි පහකුත් මසුන් දෙදෙනෙකුත් පමණකැ''යි උන් වහන්සේට කී හ-. 18 ''ඒවා මෙහි මා වෙත ගෙනෙන්නැ''යි උන් වහන්සේ වදාළ සේක-. 19 තණ කොළ මත හිඳගන්නට ජනකායට අණ කොට-, උන් වහන්සේ රොටි පහත්-, මසුන් දෙදෙනාත් ගෙන-, ස්වර්ගය දෙස බලා ආශීර්වාදය පවසා-, රොටි කඩා ශ්‍රාවකයන්ට දුන් සේක-. ශ්‍රාවකයෝ ද එය සෙනභට දුන්හ-. 20 හැම දෙනම කා තෘප්තියට පැමිණයහ-. ඔව්හු ඉතිරි කැබලි එක් කොට කූඩා දොළසක් පුරවාගත්හ-. 21 ස්ත්‍රීන් හා දරුවන් හැර-, කෑම කෑ පුරුෂයෝ පන්දහසක් පමණ වූ හ-.

මුහුද මත ඇවිදීම

22 ඉන්පසු උන් වහන්සේ සමූහයා පිටත් කර හරින අතර-, ඔරුවට නැඟී-, තමන්ට පළමුවෙන් එගොඩට යන ලෙස ශ්‍රාවකයන්ට නියම කළ සේක-. 23 උන් වහන්සේ ජනකාය යැවූ පසු-, යාච්ඤ කරන පිණස වෙන් ව කන්දට වැඩිය සේක-. සවස් වූ කල්හි උන් වහන්සේ තනි ව එහි සිටි සේක-. 24 සුළභ තදින් හැමූ බැවින් ඔරුව එවේලෙහි තරංගවල හැපෙමින්-, ගැටෙමින් මුහුද මැද ති-,ණ-. 25 අලුයම තුනටත් හයටත් අතර උන් වහන්සේ ඔවුන් වෙත මුහුද මතුපිට ඇවිදගෙන ආ සේක-. 26 ශ්‍රාවකයෝ උන් වහන්සේ මුහුද මත ඇවිදගෙන එනු දැක-, කලබල වී-, ''ඒ අවතාරයකැ''යි කියමින්-, -,යෙන් මොරගැසූ හ-. 27 එහෙත්-, ජේසුස් වහන්සේ එකෙණෙහි ම ඔවුන්ට කතා කොට-, ''ධෛර්යවත් වන්න; මේ මම ය; -,ය නොවන්නැ''යි වදාළ සේක-. 28 පේදුරු උත්තර දෙමින්-, ''ස්වාමීනි-, ඔය ඔබ වහන්සේ නමි-, වතුර මත ඔබ වෙත එන්න මට අණ කළ මැනවැ''යි කී ය-. 29 ''එන්නැ''යි උන් වහන්සේ වදාළ සේක-. එවිට පේදුරු ඔරුවෙන් බැස-, ජේසුස් වහන්සේ වෙත වතුර මත ඇවිදගෙන ගියේ ය-. 30 එහෙත්-, ඔහු මාරුතය වේගවත් බව දැක-, -,ය වී ගිලෙන්න පටන්ගෙන-, ''ස්වාමීනි-, මා බේරාගත මැනවැ''යි මොරගැසී ය-. 31 ජේසුස් වහන්සේ වහා ම අත දිගු කොට ඔහු අල්ලාගෙන-, ''ඔබේ ඇදහිල්ල කොතරමි හීන ද? සැක කෙළේ මන්දැ''යි විචාළ සේක-. 32 ඔවුන් දෙදෙන ඔරුවට නැඟුණු කල සුළභ නැවතිණ-. 33 එවිට ඔරුවේ උන් අය-, ''ඒකාන්තයෙන් ම ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණෝ ය''යි කියමින් උන් වහන්සේට පසභ පිහිටුවා වැඳ නමස්කාර කළහ-.

ගෙන්නෙසරෙත්හි රෝගීන් සුව කිරීම

34 ඔව්හු එගොඩ වී ගෙන්නෙසරෙත් රටට පැමිණයහ-. 35 ඒ රටේ මිනිස්සු උන් වහන්සේ ඇඳින-, අවට පෙදෙස පුරා පණවුඩ යවා-, සියලු රෝගීන් උන් වහන්සේ වෙත ගෙන්වා-, 36 උන් වහන්සේගේ සළුවේ දාවල්ල පමණ වත් ස්පර්ශ කරන්න රෝගීන්ට ඉඩ දෙන ලෙස-, උන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටියහ-. එසේ ස්පර්ශ කළ සියල්ලෝ ම සුවපත් වූ හ-.

මතෙව් 15

සමිප්‍රදායයන් ගැන විවාදය

1 එකල ජෙරුසලමෙන් පරිසිවරු ද විනයධරයෝ ද ජේසුස් වහන්සේ වෙත අවුත් 2 ''ඔබේ ශ්‍රාවකයන් පරමිපරාගත සමිප්‍රදායයන් කඩ කරන්නේ මන් ද? ඔව්හු අත් නොසෝදා ආහාර අනුභව කරති''යි කී හ-. 3 උන් වහන්සේ ඔවුන්ට උත්තර දෙමින්-, මෙසේ වදාළ සේක: ''ඔබේ පරමිපරාගත සමිප්‍රදායයන් පිළිපදින පිණස ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ආඥව කඩ කරන්නේ මන් ද? 4 'නුඹේ පියාට ද මවට ද ගෞරව කරන්න; පියා ගැන හෝ මවු ගැන හෝ අපවාද කියන්නා මරණය වින්ද යුතු ම ය'යි දෙවියන් වහන්සේ වදාළ සේක-. 5 එහෙත්-, කවරෙක් වුව ද පියාට හෝ මවට හෝ කතා කොට-, 'මම ඔබේ යහපත පිණස දිය යුතු ව තිබුණු දීමනාව දෙවියන්ට පඬුරක් ලෙස කැප කෙළෙමි'යි කීමෙන් පසුව-, 6 පියාට ගෞරව කිරීමට ඔහු බැඳී නැතැ යි ඔබ කියන්නහු ය-. මෙසේ ඔබ තමන්ගේ පරමිපරාගත සමිප්‍රදාය නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ ආඥ අවලංගු කළහු ය-. 7 කෛරාටිකයෙනි-, යෙසායා ඔබ ගැන කී මේ දිවැස් වැකිය මැනවින් ඔබට ගැළපේ-. 8 'මුවින් මේ සෙනභ මට ගරු කරති; සිතින් නමි මාගෙන් දුරු ව සිටිති-. 9 මිනිස් ඔවා දෙව් දහමි සේ උගන්වමින්-, නිකරුණේ මා නමදිති-.' '' මිනිසා කෙලෙසනු ලැ-,මට හේතු

වන දේ

10 උන් වහන්සේ සමූහයා කැඳවා ඔවුන්ට කතා කොට-, ''ඔබ සවන් දී හොඳින් තේරුමිගන්න-. 11 මිනිසා කෙලෙසනු ලැ-,මට හේතු වන්නේ කටට ඇතුළු වන දේ නොව-, කටින් නික්මෙන දේ ය''යි වදාළ සේක-. 12 එවිට ශ්‍රාවකයෝ අවුත්-, ''ඔබගේ ඒ කීම අසා-, පරිසිවරුන් තදින් අමනාප වූ බව ඔබ වහන්සේ දන්නා සේක් දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න කළහ-. 13 උන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''මාගේ ස්වර්ගීය පියාණන් වහන්සේ විසින් රෝපණය නොකරන ලද සියලු පැළෑටි උදුරා දමනු ලබන්නේ ය-. 14 පරිසිවරුන්ගෙන් අපට කමක් නැත-. ඔව්හු අන්ධයන්ගේ අන්ධ මාර්ගෝපදේශකයෝ ය-. අන්ධයෙකු තව අන්ධයෙකුට මභ පෙන්වන්නට ගියොත්-, දෙදෙන ම වළක වැටෙනු ඇතැ''යි වදාළ සේක-. 15 එවිට පේදුරු කතා කොට-, ''මේ උපමාව අපට පහදා දුන මැනවැ''යි උන් වහන්සේට කී ය-. 16 උන් වහන්සේ කතා කොට මෙසේ වදාළ සේක: ''ඔබට තවමත් තේරෙන්නේ නැද් ද? 17 කටට ඇතුළු වන සියල්ල උදරයට බැස-, වැසිකිළියට යන බව ඔබට වැටහෙන්නේ නැද් ද? 18 එහෙත්-, කටින් පිටවන දේ නික්මෙන්නේ සිතින් ය; මිනිසා කෙලෙසනු ලබන්නේ එයින් ය-. 19 නපුරු චෙතනා-, මිනීමැරුමි-, කාමරාග-, සල්ලාලකමි-, සොරකමි-, බොරු සාක්ෂි සහ අපහාස නික්මෙන්නේ හදවතින් ය-. 20 මිනිසා කෙලෙසනු ලබන්නේ මෙකී දේවලිනි-. එහෙත්-, අත් නොසෝදා කෑමෙන් මිනිසා කෙලෙසනු නොලබන්නේ ය-.''

කානානිය ස්ත්‍රියකගේ ඇදහිල්ල

21 ජේසුස් වහන්සේ එතැනින් නික්ම තීර් හා සීදොන් පෙදෙස්වලට වැඩිය සේක-. 22 එක් කානානිය ස්ත්‍රියක් ඒ පෙදෙස්වල සිට අවුත්-, ''දාවිත්ගේ පුත්‍ර වූ ස්වාමීනි-, මට අනුකමිපා කළ මැනව; මාගේ දුව බලවත් සේ දුෂ්ටාත්මාවේශ ව සිටින්නී ය''යි කියමින් මොරගැසුවා ය-. 23 එහෙත් උන් වහන්සේ ඇයට වචනයකින් වත් පිළිතුරු නුදුන් සේක-. උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ අවුත්-, ''මේ ස්ත්‍රිය මොරගසමින් අප පස්සේ එන බැවින්-, ඇයට යන්න කිව මැනවැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලූ හ-. 24 උන් වහන්සේ කතා කරමින්-, ''මා එවන ලද්දේ ඉශ්රායෙල් වංශයේ නැති වූ බැටළුවන් වෙත පමණකැ''යි වදාළ සේක-. 25 එහෙත්-, ඈ අවුත් පසභ පිහිටුවා උන් වහන්සේට වැඳ-, ''ස්වාමීනි-, මට පිහිට වුව මැනවැ''යි කීවා ය-. 26 උන් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''දරුවන්ගේ කෑම ගෙන බල්ලන්ට දැමීම යුතු නැතැ''යි වදාළ සේක-. 27 එහෙත් ඈ කතා කොට-, ''එසේ ය-, ස්වාමීනි-, බල්ලන් පවා තම ස්වාමිවරුන්ගේ මේසයෙන් වැටෙන කැබලි අවුලා කති''යි කීවා ය-. 28 එවිට ජේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''ස්ත්‍රිය-, ඔබේ ඇදහිල්ල මහත් ය-. ඔබේ කැමැත්ත ලෙස ම ඔබට වේ වා''යි වදාළ සේක-. ඒ මොහොතේ පටන් ඇගේ දුව සුවපත් වූවා ය-.

සමූහයකට සුවය

29 ජේසුස් වහන්සේ එතැනින් නික්ම-, ගලීලයේ මුහුද ළභට ගොස්-, කන්දකට නැඟී වැඩහුන් සේක-. 30 මහත් ජනකායක්-, කොරුන් ද අබ්බාගාතයන් ද අන්ධයන් ද ගොළුවන් හා වෙනත් බොහෝ දෙනෙකුන් ද රැගෙන-, ජේසුස් වහන්සේ වෙත අවුත් ඔවුන් උන් වහන්සේගේ පාමුල තැබූ හ-. උන් වහන්සේ ඔවුන් සුවපත් කළ සේක-. 31 එවිට ගොළුවන් කතා කරන බව ද-, අබ්බාගාතයන් සුවපත් වී ඉන්න බව ද-, කොරුන් ඇවිදින බව ද-, අන්ධයන්ට ඇස් පෙනෙන බව ද දුටු ජනකාය පුදුම වී ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කළහ-.

හාර දහසකට කෑම

32 ජේසුස් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන් තමන් වෙත කැඳවා-, ''මේ සමූහයා ගැන මට ඉතා කණගාටු ය; ඔව්හු දැන් තුන් දවසක් ම මා සමභ ය; ඔවුන්ට කෑමක් නැත; ඔවුන් බඩගින්නේ පිටත් කර යවන්න අකමැත්තෙමි; එසේ යැව්වොත්-, මභ දී ඔවුන් ක්ලාන්ත විය හැකි යැ''යි වදාළ සේක-. 33 ශ්‍රාවකයෝ උන් වහන්සේට කතා කොට-, ''මෙතරමි මහත් සමූහයකට සෑහෙන තරමි කන්න දීමට මේ පාළුකරයෙහි අපට කෑම කොයින් දැ''යි ඇසූ හ-. 34 ජේසුස් වහන්සේ කතා කොට-, ''ඔබ ළභ රොටි කීයක් තිබේ දැ''යි ඇසූ සේක-. ''රොටි සතකුත් කුඩා මසුන් ස්වල්පයකුත් ය''යි ඔව්හු කී හ-. 35 උන් වහන්සේ සමූහයාට -,ම ඉඳගන්න අණ දී-, 36 රොටි සත ද මසුන් ද ගෙන තුති පුදා-, කඩා-, ශ්‍රාවකයන්ට දුන් සේක-. ශ්‍රාවකයෝ ඒවා සමූහයාට දුන්හ-. 37 හැම දෙන ම කා සෑහීමට පැමිණයහ-. ඔව්හු ඉතිරි වූ කැබෙලි එක් කොට කූඩා සතක් පුරවා ගත්හ-. 38 ස්ත්‍රීන් හා දරුවන් හැර කෑම කෑ පුරුෂයෝ සාර දහසකි-. 39 උන් වහන්සේ සමූහයා විසුරුවා හැර ඔරුවකට නැඟී මගදන් දේශ සීමාවලට වැඩිය සේක-.

මතෙව් 16

ස්වර්ගයෙන් හාස්කමක් ඉල්ලීම

1 පරිසිවරු ද සද්දුසිවරු ද අවුත්-, උන් වහන්සේ වචනයකින් අසු කරගනු පිණස තමන්ට ස්වර්ගයෙන් හාස්කමක් පෙන්වන මෙන් උන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලූහ-. 2 උන් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''සවස් කාලයෙහි අහස රතු පැහැය ගන්නා නිසා කාලගුණය හොඳ ය කියා ද-, 3 උදයෙහි අහස රතු හා අඳුරු ව තිබෙන නිසා අද කුණාටු ඇති දවසක් වන්නේ ය කියා ද ඔබ දන්නහු ය-. ඔබ අහස බලා කාලගුණය තීරණය කරන්න දන්නහු ය-. එහෙත්-, තත්කාලීන ලකුණු විමසා දැනගන්න ඔබට නුපුළුවන-. 4 අදමිටු අදේවදෘෂ්ටික පරමිපරාවක් හාස්කමක් සොයන්නේ ය-. එහෙත්-, දිවැසිවර ජෝනා පිළිබඳ හාස්කම හැර වෙන හාස්කමක් නොදක්වනු ලැබේ ය''යි කියා ඔවුන් අත්හැර නික්ම ගිය සේක-.

කපටි ඉගැන්වීමිවලින් පරෙස්සමි වීම

5 ශ්‍රාවකයන් එගොඩට යද්දී රොටි ගෙන යන්න ඔවුන්ට අමතක විය-. 6 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට-, ''පරිසිවරුන්ගේ ද සද්දුසිවරුන්ගේ ද මුහුන්වලින් පරෙස්සමි වන්නැ''යි වදාළ සේක-. 7 ''උන් වහන්සේ එසේ කියන්නේ අප රොටි නොගෙනා නිසා ය''යි ඔව්හු තම තමන් අතර කතා කරගත්හ-. 8 ජේසුස් වහන්සේ ඒ බව දැන-, ''ඇදහිල්ල හීන තැනැත්තෙනි-, ඔබට රොටි නැති නිසා ඔබ එසේ කතා කරන්නේ මන් ද? 9 ඔබට තව ම තේරුමි ගොස් නැද් ද? පන්දහසකට දුන් රොටි පහ ගැනත්-, පසුව කූඩා කීයක් පුරවා ගත්තහු ද කියාත්-, 10 සාර දහසකට දුන් රොටි හත ගැනත්-, පසුව කූඩා කීයක් පුරවා ගත්තහු ද කියාත් මතක නැද් ද? 11 රොටි ගැන මා ඔබට කතා නොකළ බව තේරුමි නොගියේ කෙසේ ද? එහෙත්-, පරිසිවරුන්ගේ ද සද්දුසිවරුන්ගේ ද මුහුන්වලින් පරෙස්සමි වන්නැ''යි වදාළ සේක-. 12 මෙයින් උන් වහන්සේ අදහස් කෙළේ රොටි සාදන මුහුන්වලින් පරෙස්සමි වීම නොව-, පරිසිවරුන්ගේ ද සද්දුසිවරුන්ගේ ද ඉගැන්වීමිවලින් පරෙස්සමි වීම බව ඔව්හු තේරුමි ගත්හ-.

පේදුරුගේ මහා ප්‍රකාශනය

13 ජේසුස් වහන්සේ පිලිප්පි කායිසාරියේ පෙදෙස්වලට පැමිණ කල-, ''මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණෝ කවරෙක් ය කියා මිනිස්සු කියත් දැ''යි සිය ශ්‍රාවකයන්ගෙන් ඇසූ සේක-. 14 ඔව්හු කතා කොට-, ''සමහරෙක්-, 'ස්නාවක ජොහන් ය' කියා ද සමහරෙක්-, 'එලියා ය' කියා ද-, අන් සමහරෙක් 'ජෙරෙමියා නොහොත් දිවැසිවරයන්ගෙන් කෙනෙක් ය' කියා ද කියති''යි කී හ-. 15 ''එහෙත් ඔබ මා කවරෙකු කියා කියන්නහු දැ''යි උන් වහන්සේ ඔවුන්ගෙන් ඇසූ සේක-. 16 සීමොන් පේදුරු උත්තර දෙමින්-, ''ඔබ ක්‍රිස්තුවරයාණෝ ය-, ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණෝ ය''යි කී ය-. 17 ජේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''ජෝනාගේ පුත් සීමොන්-, ඔබ ඉතා භාග්‍යවන්ත ය-. මන්ද-, ස්වර්ගයෙහි වැඩවසන මාගේ පියාණන් වහන්සේ විසින් මිස මනුෂ්‍ය මභකින් මෙය ඔබට එළිදරව් නොකරන ලද්දේ ය-. 18 මම ඔබට කියමි: ඔබ පේදුරු ය-. මේ පර්වතය පිට මාගේ සභාව ගොඩනභන්නෙමි-. පාතාලයේ දොරටුවලට වුව ද-, එය පරාජය නොකළ හැකි ය-. 19 ස්වර්ග රාජ්‍යයේ යතුරු ඔබට දෙන්නෙමි-. ඔබ පොළොවෙහි දී යමක් බඳින්නෙහි ද-, එය ස්වර්ගයෙහි දී බඳිනු ලබන්නේ ය-. ඔබ පොළොවෙහි දී යමක් මුදන්නෙහි ද එය ස්වර්ගයෙහි දී මුදනු ලබන්නේ ය''යි වදාළ සේක-. 20 තවද-, තමන් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ බව කිසිවෙකුට නොකියන ලෙස උන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන්ට අණ දුන් සේක-.

ජේසුස් වහන්සේ සිය මරණය හා පුනරුජ්ජීවනය ගැන කලින් කීම

21 එවක් පටන් ජේසුස් වහන්සේ-, තමන් ජෙරුසලමට වැඩම කර-, ප්‍රජා මූලිකයන්ගෙන් හා නායක පූජකයන්ගෙන් ද විනයධරයන්ගෙන් ද බොහෝ දුක් වේදනා විඳින්ටත් මරනු ලබන්ටත්-, තුන් වන දා උත්ථාන කරනු ලබන්ටත් යන බව සිය ශ්‍රාවකයන්ට දන්වන්න පටන්ගත් සේක-. 22 එවිට පේදුරු උන් වහන්සේ පැත්තකට කැඳවා තරවටු කරන්න පටන් ගෙන-, ''ස්වාමීනි-, එය දුරින් ම දුරුවේ වා! එවැන්නක් ඔබට කවදාවත් සිදු නො වේ වා''යි කී ය-. 23 එහෙත්-, උන් වහන්සේ හැරී-, පේදුරුට කතා කොට-, ''සාතන්-, අහකට යව; නුඹ මට බාධාවකි; නුඹ සිතන්නේ මිනිසුන් සිතන විය්යට මිස දෙවියන් වහන්සේ සිතන විය්යට නොවේ ය''යි වදාළ සේක-.

තමකම නැසීම පිළිබඳ අනුශාසනා

24 එවිට ජේසුස් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන්ට කතා කොට මෙසේ වදාළ සේක: ''යමෙක් මා අනුව එන්න කැමැත්තේ ද-, ඔහු තමකම නසා කුරුසිය දරමින් මා අනුව ඒවා! 25 මන්ද-, සිය දිවි රැකගන්න කැමැති තැනැත්තේ එය නැති කරගන්නේ ය-. මා උදෙසා සිය දිවි නැති කරගන්නා එය රැක ගන්නේ ය-. 26 යමෙකු මුළු ලෝකය ම ලබාගත්තත්-, සිය දිවි නැති කරගත්තොත් ඔහුට කිනමි ප්‍රයෝජනයක් ද? නොහොත් යමෙකුට සිය දිවි වෙනුවට කුමක් දිය හැකි ද? 27 මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණෝ සිය පියාණන්ගේ තේජශ්‍රී-යෙන් තම දූතයන් පිරිවරා වඩින සේක-. එකල උන් වහන්සේ එකිනෙකාට තම තමන්ගේ ක්‍රියා අනුව පල විපාක දෙන සේක-. 28 සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් ස්වකීය රාජ්‍යශ්‍රීයෙන් වඩිනු දක්නා තෙක් මෙහි සිටින්නවුන්ගෙන් සමහරෙක් කිසි සේත් මරණයට පත් නොවෙති-.''

මතෙව් 17

රූප විපර්යාසය

1 සදවසකට පසු ජේසුස් වහන්සේ පේදුරු ද ජාකොබ් ද ඔහුගේ සහෝදර ජොහන් ද කැඳවාගෙන-, වෙන් ව උස් කන්දකට වැඩිය සේක-. 2 උන් වහන්සේ ඔවුන් අ-,මුවෙහි අන්වෙසක් වූ සේක-. උන් වහන්සේගේ මුහුණ හිරු මෙන් බැබළිණ; වස්ත්‍ර ද ආලෝකය මෙන් සුදු විය-. 3 එකෙණෙහි ම මෝසෙස් ද එලියා ද උන් වහන්සේ සමභ කතා කරමින් සිටිනු ඔවුන්ට පෙනිණ-. 4 පේදුරු ජේසුස් වහන්සේට කතා කොට-, ''ස්වාමීනි-, අපට මෙහි සිටින්න ලැ-,ම වාසනාවකි; ඔබ කැමැති සේක් නමි-, මණ්ඩප තුනක්-, එකක් ඔබට ද එකක් මෝසෙස්ට ද එකක් එලියාට ද සාදන්නෙමි''යි කී ය-. 5 ඔහු කතා කරද්දී දීප්තිමත් වලාකුළක් ඔවුන් සිසාරා-, පැතිරිණ-. තවද-, ''මේ මාගේ පි‍්‍රයාදර පුත්‍රයාණෝ ය; මම මොහු කෙරෙහි ඉතා ප්‍රසන්න වී සිටිමි; මොහුට සවන් දෙන්නැ''යි කියන හඬක් නික්මිණ-. 6 ශ්‍රාවකයෝ ඒ අසා-, අතිශයින් -,යපත් වී මුහුණන් වැටුණාහ-. 7 ජේසුස් වහන්සේ අවුත්-, ඔවුන්ට අත ගසා-, ''නැඟිටින්න-, -,ය නොවන්නැ''යි වදාළ සේක-. 8 ඇස් ඔසවා බැලූ කල ඔව්හු ජේසුස් වහන්සේ හැර වෙන කිසිවෙකු නුදුටුවෝ ය-. 9 ඔවුන් කන්දෙන් බැස එද්දී ජේසුස් වහන්සේ කතා කරමින්-, ''මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් මළවුන් කෙරෙන් නැඟිටින තුරු මේ දර්ශනය කිසිවෙකුට නොකියන්නැ''යි ඔවුන්ට අණ කළ සේක-. 10 උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ කතා කොට-, ''එසේ නමි-, එලියා පළමුවෙන් එන්න යුතු ය යි විනයධරයන් කියන්නේ මන්දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසූ හ-. 11 උන් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''එලියා එන බව ඒකාන්ත ය-. ඔහු අවුත් සියල්ල යළි පිහිටුවන්නේ ය-. 12 එහෙත්-, ඔබට කියමි: එලියා දැනට ම පැමිණ සිටී-, ඔව්හු ඔහු නොහැඳින-, තමන් රිසි දෙය ඔහුට කළහ-. එලෙස ම ඔවුන් මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන්ට ද පීඩා කරනු ඇතැ''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-. 13 උන් වහන්සේ මෙය කීවේ ස්නාවක ජොහන් ගැන බව ශ්‍රාවකයෝ තේරුමිගත්හ-.

මීමැස්මොර රෝගී ළමයෙකු සුව කිරීම

14 ඔවුන් සමූහයා ළභට ආ කල-, එක් මිනිසෙක් උන් වහන්සේ වෙත අවුත්-, උන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි දණන් වැටී-, 15 ''ස්වාමීනි-, මාගේ පුත්‍රයාට අනුකමිපා කළ මැනව-. ඔහු මීමැස්මොර රෝගයෙන් තදබල ලෙස පීඩා විඳියි; බොහෝ වර ගින්නෙහි ද වතුරෙහි ද වැටිණ; 16 මම ඔහු ඔබගේ ශ්‍රාවකයන් වෙත ගෙනාවෙමි; එහෙත්-, ඔහු සුවපත් කිරීමට ඔවුන්ට නුපුළුවන් වී ය''යි කී ය-. 17 ජේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''අහෝ! ඇදහිල්ල නොමැති හිතුවක්කාර පරමිපරාව-, මා කොපමණ කල් ඔබ සමභ සිටින්න ද? කොපමණ කල් ඔබ ගැන ඉවසන්න ද? ඔහු මා වෙත ගෙනෙන්නැ''යි වදාළ සේක-. 18 ජේසුස් වහන්සේ දුෂ්ටාත්මයට තරවටු කළ සේක-. එවිට දුෂ්ටාත්මය ඔහුගෙන් දුරු ව ගියේ ය-. ඒ මොහොතේ පටන් ළමයා සුවපත් විය-. 19 එවිට ශ්‍රාවකයෝ පෞද්ගලික ව ජේසුස් වහන්සේ වෙතට අවුත්-, ''ඒ දුෂ්ටාත්මය දුරු කරන්න අපට බැරි වූයේ මන්දැ''යි ඇසූහ-. 20 උන් වහන්සේ කතා කොට මෙසේ වදාළ සේක: ''ඔබගේ ඇදහිල්ල මදිකම නිසා ය-. සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි: අබ මල් රේණුවක් පමණ වත් ඇදහිල්ල ඔබට ඇත්නමි මේ කන්දට-, 'මෙතැනින් එතැනට යව'යි කීවොත් එය යන්නේ ය; ඔබට නොකළ හැකි කිසිවක් නැත-.''ෆ මරණය හා පුනරුජ්ජීවනය ගැන යළිත් පැවසීම 22 ඔවුන් ගලීලයේ නැවතී සිටින අතර උන් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන්ට කතා කොට-, ''මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණෝ මිනිසුන් අතට පාවාදෙනු ලබන සේක-. 23 ඔව්හු එතුමාණන් මරන්නෝ ය-. එහෙත් තුන් වන දා එතුමාණෝ උත්ථාන කරනු ලබන සේකැ''යි වදාළ සේක-. ඒ ඇසූ ඔව්හු අතිශයින් ශෝක වූ හ-.

දේව මාලිගා බද්ද ගෙවීම

24 ඔවුන් කපර්ණවුමට ආ කල දේව මාලිගා බද්ද අය කරන්නෝ පේදුරු වෙතට අවුත්-, ''ඔබගේ ගුරුදේවයන් දේව මාලිගා බද්ද ගෙවන්නේ නැද්දැ''යි ඇසූහ-. 25 ''ගෙවන සේකැ''යි ඔහු කී ය-. ඔහු ගෙට පිවිසි කල-, යමක් කියන්න පෙර-, ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට-, ''සීමොන්-, මේ ගැන ඔබගේ අදහස කුමක් ද? මෙලොව රජවරුන් සුxගමි නොහොත් ආදායමි ගන්නේ කාගෙන් ද? සිය සෙනභගෙන් ද නොහොත් විදේශීන්ගෙන් දැ''යි ඇසූ සේක-. 26 ''විදේශීන්ගෙන් ය''යි ඔහු කී කල-, ජේසුස් වහන්සේ කතා කොට-, ''එසේ නමි ස්වදේශීය සෙනභ නිදහස් ය-. 27 එහෙත්-, අප ඔවුන්ට බාධාවක් නොවන පිණස-, ඔබ මුහුදට ගොස් -,ළි බා-, මුලින් ම අසුවන මාළුවා ගෙන-, උගේ කට ඇරිය විට රිදී කාසියක් ඔබට සමිබ වන්නේ ය-. එය ගෙන මා සහ ඔබ වෙනුවෙන් ඔවුන්ට දෙන්නැ''යි වදාළ සේක-.

මතෙව් 18

සැබෑ උතුමිකම

1 එවේලෙහි ශ්‍රාවකයෝ ජේසුස් වහන්සේ වෙතට අවුත්-, ''ස්වර්ග රාජ්‍යයෙහි ඉතා ම උතුමි වන්නේ කවරෙක් දැ''යි ඇසූහ-. 2 එවිට උන් වහන්සේ කුඩා දරුවෙකු තමන් වෙතට කැඳවා ඔවුන් මැද සිටුවා මෙසේ වදාළ සේක: 3 ''සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, ඔබ වෙනස් වී කුඩා දරුවන් මෙන් නොවූවොත්-, කිසි සේත් ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුළු නො වන්නහු ය-. 4 එබැවින් මේ කුඩා දරුවා මෙන් යටහත් වන යමෙක් ඇද්ද-, ස්වර්ග රාජ්‍යයෙහි ඉතා ම උතුමි වන්නේ ඔහු ය-. 5 තවද-, යමෙක් මාගේ නාමයෙන් මෙවැනි කුඩා දරුවෙකු පිළිගන්නේ ද ඔහු මා පිළිගන්නේ ය-.''

පාපයට පෙළඹීම

6 ''මා කෙරෙහි අදහාගත් මේ බාලයන්ගෙන් එකෙකු වත් නොමභ යවන යමෙක් වේ ද-, ඔහුගේ ගෙළ වටා මහා ඇඹරුමි ගලක් එල්ලා මුහුදු ගැඹුරෙහි ගිල්වා දැමීම ඔහුට යහපත-. 7 මෙවැනි බාධා ලොවේ ඇතිවීම කොතරමි දුකක් ද? බාධා ඇතිවීම නියත ය; එසේ වුව ද යමෙකු නිසා බාධා ඇති වේ ද-, ඒ තැනැත්තාට වන විපතක මහත! 8 ඔබගේ වැටීමට හේතුව ඔබගේ අත හෝ පය හෝ වේ නමි-, එය කපා ඉවත ලන්න-. දෑත දෙපා ඇති ව සදාතන ගින්නට හෙළනු ලැ-,මට වඩා අබ්බාගාත ව නොහොත් කොර ව ජීවනයට පිවිසීම ඔබට යහපත ය-. 9 ඔබගේ වැටීමට හේතුව ඔබගේ ඇස නමි-, එය උපුටා අහක දමන්න-. දෑස ඇති ව නිරාගින්නට හෙළනු ලැ-,මට වඩා එක ඇසක් ඇති ව ජීවනයට පිවිසීම ඔබට යහපත-.''

නැති වූ බැටළුවා පිළිබඳ උපමාව

10 ''මේ බාලයන්ගෙන් එකෙකු වත් හෙළා නොදැකීමට වගබලාගන්න-. මන්ද-, 'ස්වර්ගයෙහි ඔවුන්ගේ දේව දූතයෝ ස්වර්ගයෙහි වැඩ වසන මාගේ පියාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි නිරතුරු ම සිටිති'යි මම ඔබට කියමි-. 11 මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් වැඩියේ-, නැති වූවන් ගළවා ගන්නා පිණස ය-. 12 ''ඔබ කුමක් සිතන්නහු ද? බැටළුවන් සියයක් ඇති යමි මිනිසෙක්-, උන්ගෙන් එකෙකු මුළා ව ගියොත්-, ඉතිරි අනූ නවදෙනා කඳුකරයේ ඉන්න හැර-, මුළා ව ගිය එකා සොයා යන්නේ නැද් ද? 13 සැබැවින් ම ඔබට කියමි-, ඌ සමිබ වුනොත් මුළා ව නොගිය අනූනව දෙනා ගැන ප්‍රීති වෙනවාට වඩා ඌ ගැන ප්‍රීති වන්නේ ය-. 14 එසේ ම මේ බාලයන් එක් කෙනෙකු වත් විනාශ වීම ස්වර්ගයෙහි වැඩ වසන ඔබගේ පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නො වේ-.''

පව් කළ සහෝදරයා

15 ''ඔබගේ සහෝදරයා ඔබට විරුද්ධ ව පව් කළොත්-, පෞද්ගලික ව ඔහු හමු වී ඔහුගේ වරද පෙන්වා දෙන්න-. ඔබ කියන දේ ඔහු පිළිගත්තොත්-, ඔබ ඔබේ සහෝදරයා දිනාගත්තෙහි ය-. 16 නොපිළිගත්තොත්-, සාක්ෂිකාරයන් දෙදෙනෙකුගේ හෝ තුන් දෙනෙකුගේ හෝ සාක්ෂියෙන් හැම පැමිණල්ලක් ම ස්ථීර වන පිණස ඔබ සමභ තවත් එක් කෙනෙකු නොහොත් දෙදෙනෙකු කැඳවාගෙන යන්න-. 17 ඔහු ඔවුන් කියන දේත් නොපිළිගත්තොත්-, සභාවට දන්වන්න-. සභාව කියන දේත් නොපිළිගත්තොත්-, ඔහු විජාතිකයෙකු හෝ අයකැමියෙකු මෙන් සලකන්න-. 18 ''සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, ඔබ පොළොවෙහි දී යමක් බඳින්නහු ද-, එය ස්වර්ගයෙහි දී බඳිනු ලබන්නේ ය-. ඔබ පොළොවෙහි දී යමක් මුදන්නහු ද-, එය ස්වර්ගයෙහි දී මුදනු ලබන්නේ ය-. 19 ''නැවතත් මම ඔබට කියමි-, පොළොවෙහි ඔබෙන් දෙදෙනෙක් තමන් අයැදින කවර දෙයක් ගැන වුව ද එකභ වන්නෝ නමි-, ස්වර්ගයෙහි වසන මාගේ පියාණන් වහන්සේගෙන් ඒ දෙය ඔවුන්ට ලැබෙන්නේ ය-. 20 මන්ද-, යමි තැනක දෙදෙනෙක් හෝ තුන්දෙනෙක් හෝ මාගේ නාමයෙන් රැස් ව සිටිත් ද එතැන ඔවුන් මැද මමත් වැඩ සිටිමි-.''

කමා නොවූ දාසයා පිළිබඳ උපමාව

21 එකල පේදුරු උන් වහන්සේ වෙතට අවුත්-, ''ස්වාමීනි-, මට විරුද්ධ ව පව් කරන මාගේ සහෝදරයාට මා කී වාරයක් කමා විය යුතු ද? සත් වාරයක් දක්වා දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසී ය-. 22 ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට-, ''සත් වාරයක් නොව-, සත් වාර සැත්තෑවකි-. 23 ''මන්ද-, ස්වර්ග රාජ්‍යය මෙවැන්නකට උපමා කළ හැකි ය: සිය දාසයන් සමභ ගණන් හිලව් බැලීමට තීරණය කරගත් රජෙක් විය-. 24 ඔහු එසේ කරන්න පටන්ගත් කල රුපියල් දෙකෝටියක් පමණ ණය වූ කෙනෙක් ඔහු වෙත ගෙනෙන ලද්දේ ය-. 25 ණය ගෙවීමට ඔහුට කිසිවක් නොතිබුණු බැවින්-, ස්වාමියා ඔහු ද ඔහුගේ -,රිඳ හා දරුවන් ද ඔහු සන්තක සියල්ල ද විකුණා ණය ගෙවන්න අණ කෙළේ ය-. 26 එවිට ඒ දාසයා දණන් වැටී-, 'මා ගැන ඉවසන්න-, මුළු ණය ගෙවන්නෙමි'යි කී ය-. 27 ඒ දාසයාගේ ස්වාමියා ඔහු ගැන අනුකමිපාවෙන් පිරී-, ඔහු ණයෙන් නිදහස් කොට කමාව දුන්නේ ය-. 28 එහෙත්-, ඒ දාසයා නික්ම ගොස්-, තම සහකාර දාසයන්ගෙන් තමාට රුපියල් දෙසීයක් පමණ ණය ව සිටි කෙනෙකු දැක-, ඔහුගේ බෙල්ල මිරිකා ඔහු අල්ලාගෙන-, 'මගේ ණය ගෙවාපන්නැ'යි කී ය-. 29 එවිට ඔහුගේ සහකාර දාසයා -,ම වැටී-, 'මා ගැන ඉවසන්න-, ණය ගෙවන්නෙමි'යි කන්නලව් කරමින් කී ය-. 30 එහෙත්-, ඔහු නොඉවසා ණය ගෙවන තෙක් ඔහු හිර අඩස්සි කෙළේ ය-. 31 ඔහුගේ සහකාර දාසයෝ සිදුවූ දේ දැක-, අතිශයින් ශෝක වී-, අවුත් සිදුවූ සියල්ල තම ස්වාමියාට දැන්වූ හ-. 32 එවිට ඔහුගේ ස්වාමියා ඔහු කැඳවා කතා කොට-, 'දුෂ්ට දාසය-, නුඹේ ඉල්ලීම නිසා මම ඒ ණය සියල්ල නුඹට කමා කෙළෙමි-. 33 මා නුඹට අනුකමිපා කළාක් මෙන් ම-, නුඹත් නුඹේ සහකාර දාසයාට අනුකමිපා කළ යුතුව තිබුණා නොවේ දැ'යි ඇසී ය-. 34 ඔහුගේ ස්වාමියා කෝප ව ඔහු තමාට ගෙවිය යුතු සමිපූර්ණ ණය ගෙවන තෙක් ඔහු වධකයන්ට භාර දුන්නේ ය-. 35 ඔබත් එකිනෙකා තමාගේ සහෝදරයාට මුළු සිතින් කමා නොකරන්නහු නමි-, ස්වර්ගයෙහි වැඩ වසන මාගේ පියාණන් වහන්සේ ද-, එසේ ම ඔබටත් කමා නොකරනු ඇත-.''

මතෙව් 19

දික්කසාදය පිළිබඳ අනුශාසනා

1 තවද ජේසුස් වහන්සේ මේ වචන වදාරා නිම කොට-, ගලීලයෙන් නික්ම ජොර්දානෙන් එගොඩ ජුදයේ පළාත්වලට පැමිණ සේක-. 2 මහා ජනකායක් උන් වහන්සේ පසුපස්සේ ගියහ-. උන් වහන්සේ එහි දී ඔවුන් සුවපත් කළ සේක-. 3 පරිසිවරු උන් වහන්සේ වෙතට පැමිණ උන් වහන්සේ වචනයකින් අල්ලාගන්නා පිණස-, ''යමෙකු විසින් කුමන කරුණක් නිසා වත් සිය භාර්යාව දික්කසාද කිරීම නීතියට අනුකූල දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසූ හ-. 4 උන් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''පටන් ගැන්මේ සිට ම මැවුමිකාරයාණන් පිරිමි ගැහැණු වශයෙන් මනුෂ්‍ය වර්ගයා මැවූ බව ඔබ කියවා නැද් ද? 5 ඒ නිසා මිනිසෙකු තම පියා ද මව ද අත්හැර සිය භාර්යාවට ඇලුමි වන බවත්-, ඒ යුවල එක් කෙනෙකු වන බවත් දෙවියන් වහන්සේ වදාළ සේක-. 6 මෙසේ ඔව්හු එවක් පටන් දෙදෙනෙකු නොව එක් කෙනෙක් වෙති-. එබැවින් දෙවියන් වහන්සේ එක් කළ අය මනුෂ්‍යයා වෙන් නොකෙරේ වා''යි වදාළ සේක-. 7 ඔව්හු කතා කොට-, ''එසේ වී නමි දික්කසාද සහතිකයක් දී ඇය අත් හරින්න මෝසෙස් අණ කෙළේ මන්දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසූ හ-. 8 උන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''මෝසෙස් ඔබගේ භාර්යාවන් දික්කසාද කිරීමට අවසර දුන්නේ ඔබගේ සිත් දැඩිකම නිසා ය-. එහෙත්-, පටන් ගැන්මේ සිට එසේ නො වී ය''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-. 9 ''තවදුරටත් මම ඔබට මෙසේ කියමි: වේශ්‍යාකම නිසා මිස තම භාර්යාව දික්කසාද කොට වෙන ස්ත්‍රියක සරණ පාවා ගන්න කවරෙක් නමුත් කාමමිථ්‍යාචාරය කරන්නේ ය; දික්කසාද කරනු ලැබූ ඒ ස්ත්‍රිය විවාහ කරගන්නා ද කාමමිථ්‍යාචාරය කරන්නේ ය-.'' 10 ශ්‍රාවකයෝ උන් වහන්සේට කතා කොට-, ''ස්ත්‍රිය හා පුරුෂයා අතර සමිබන්ධය මෙසේ නමි-, විවාහ නොවී සිටීම වඩා හොඳ ය''යි කීහ-. 11 එහෙත්-, උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කරමින්-, ''දේව වරමක් ලැබූ අයට මිස-, හැම දෙනාට ම මේ ප්‍රතිපත්තිය පිළිපැදිය නොහැකි ය-. 12 මන්ද-, උත්පත්තියෙන් ම විවාහ විය නොහැකි අය සිටිති; මනුෂ්‍ය බලපෑම නිසා විවාහ විය නොහැකි අය ද සිටිති; ස්වර්ග රාජ්‍යය අරභයා සිය කැමැත්තෙන් ම විවාහ නොවන අයත් සිටිති-. මේ තත්ත්වය පිළිගන්න හැකි තැනැත්තේ පිළිගනී වා''යි වදාළ සේක-.

ළදරුවන්ට ආශීර්වාද කිරීම

13 එකල උන් වහන්සේගේ අත් ළදරුවන් පිට තබා යාච්ඤ කරන පිණස-, සමහරු උන් වහන්සේ වෙතට ඔවුන් ගෙනාහ-. ශ්‍රාවකයෝ ඔවුන්ට තරවටු කළහ-. 14 එහෙත්-, ජේසුස් වහන්සේ කතා කොට-, ''ළදරුවන්ට මා වෙත එන්න ඉඩ හරින්න; ඔවුන් නොවළක්වන්න; මන්ද-, ස්වර්ග රාජ්‍යය මෙවැන්නන්ගේ ය''යි වදාළ සේක-. 15 උන් වහන්සේ ඔවුන් පිට අත් තබා එතැනින් නික්ම ගිය සේක-.

පොහොසත් තරුණයා

16 වරක් එක් මිනිසෙක් උන් වහන්සේ වෙත අවුත්-, ''ගුරුදේවයෙනි-, සදාතන ජීවනය ලබනු වස්-, මා කුමන යහපතක් කළ යුතු දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසී ය-. 17 උන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''ඔබ යහපත ගැන මාගෙන් විචාරන්නේ මන් ද? යහපත් ව සිටින්නේ එක ම එක කෙනෙකි-. එහෙත්-, ඔබ ජීවනයට ඇතුළු වන්න කැමැත්තෙහි නමි ආඥ පිළිපදින්නැ''යි ඔහුට වදාළ සේක-. 18 ''කොයි ආඥ දැ''යි ඔහු උන් වහන්සේගෙන් ඇසී ය-. ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''මිනී නොමරන්න; කාමමිථ්‍යාචාරය නොකරන්න; සොරකමි නොකරන්න; බොරු සාක්ෂි නොකියන්න; 19 නුඹේ පියාට ද මවට ද ගෞරව කරන්න; නුඹ-, නුඹට ප්‍රේම කරන්නාක් මෙන් නුඹේ අසල්වැසියාට ප්‍රේම කරන්න යන මේවා ය''යි වදාළ සේක-. 20 තරුණයා කතා කරමින්-, ''මේ සියල්ලක් ම පිළිපැදීමි; තව මට අඩු කිමෙක් දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසී ය-. 21 උන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''ඔබ සර්ව සමිපූර්ණ වන්න කැමැත්තෙහි නමි-, ගොස් ඔබ සතු සියල්ල විකුණා-, දිළිඳුන්ට දෙන්න; එවිට ස්වර්ගයෙහි ඔබට සමිපත් ඇති වන්නේ ය; එන්න-, ඔබ මා අනුගාමී වන්නැ''යි ඔහුට වදාළ සේක-. 22 එහෙත්-, ඒ තරුණයා ඒ කීම අසා-, දොමිනස් සිතින් යන්න ගියේ ය-. මන්ද-, ඔහු බොහෝ ධනසමිපත් ඇති කෙනෙකු වූ බැවිනි-.

පරිත්‍යාගයේ පල

23 එවිට ජේසුස් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන්ට කතා කොට-, ''සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-. ධනපතියෙකුට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුළුවීම දුෂ්කර ය-. 24 යළිත් මම ඔබට කියමි-, ධනපතියෙකුට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුළු වීමට වඩා ඔටුවෙකුට ඉදිකටු මලින් රිංගා යාම පහසු ය''යි වදාළ සේක-. 25 ශ්‍රාවකයෝ ඒ අසා අතිශයින් මවිත වී-, ''එසේ නමි ගැළවීම ලැ-,ය හැක්කේ කවරෙකුට දැ''යි ඇසූ හ-. 26 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන් දෙස බලා-, ''මිනිසුන්ට නමි එසේ කළ නොහැකි ය; එහෙත් දෙවියන් වහන්සේට සියල්ල කළ හැකිය''යි වදාළ සේක-. 27 එවිට පේදුරු කතා කරමින්-, ''බලන්න-, අපි නමි සියල්ල අත්හැර දමා ඔබ අනුව ආවෙමු; එහෙයින් අපට කුමක් ලැබේ දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසී ය-. 28 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට-, මෙසේ වදාළ සේක: ''සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, මතු ඇති වන නව යුගයේ දී මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් මහිමාන්විත ව සිංහාසනයේ වැඩ හිඳින කල-, මා අනුගාමී වූ ඔබත් ඉශ්රායෙල් ගෝත්‍ර දොළොස විනිශ්චය කරමින් සිංහාසන දොළොසක් පිට හිඳින්නහු ය-. 29 ඇරත් මාගේ නාමය නිසා-, ගේදොර හෝ සොහොයුරන් හෝ සොහොයුරියන් හෝ පියා හෝ මව හෝ දූ පුතුන් හෝ ගමි-,මි හෝ අත්හළ කවරෙකු වුව ද-, ඔහු ඒ වෙනුවට සිය ගුණයක් ලබන්නේ ය; සදාතන ජීවනය ද හිමි කරගන්නේ ය-. 30 එහෙත් ප්‍රථමයෝ බොහෝ දෙනෙක් අන්තිමයෝ ද අන්තිමයෝ ප්‍රථමයෝ ද වන්නෝ ය-.''

මතෙව් 20

මිදි වත්තේ සේවකයන් පිළිබඳ උපමාව

1 උන් වහන්සේ මෙසේ ද වදාළ සේක: ''ස්වර්ග රාජ්‍යය වූකලී තමාගේ මිදි වත්තට කුලීකරුවන් ගන්නා පිණස එක් දිනක් අලුයම පිටත් ව ගිය ඉඩමි හිමියෙකුට සමාන ය-. 2 ඔහු දිනකට රිදී කාසියක් බැගින් ගෙවීමට කුලීකරුවන්ට පොරොන්දු වී-, තමාගේ මිදි වත්තට ඔවුන් යැවී ය-. 3 උදේ නවයට පමණ ඔහු පිටත් ව ගොස්-, කඩමණ්ඩියේ වැඩක් නැති ව සිටි තවත් අය දැක-, 4 'ඔබත් මිදි වත්තට යන්න-, සෑහෙන කුලියක් ඔබට දෙමි'යි කී ය-. 5 ඔව්හු වැඩට ගියහ-. නැවත මද්දහනේ දී ද අපර භාග තුනට පමණ ද ඔහු පිටත් ව ගොස් එසේ ම කෙළේ ය-. 6 සවස පහට පමණ ද පිටත් ව ගොස් එහි තවත් අය සිටිනු දැක-, 'ඔබ මෙතැන දවස තිස්සේ නිකමි සිටින්නේ මන්දැ'යි ඔවුන්ගෙන් ඇසී ය-. 7 'කිසිවෙකු අප වැඩට නොගත් නිසා ය'යි ඔව්හු කී හ-. 'ඔබත් මිදි වත්තට යන්නැ'යි ඔහු ඔවුන්ට කී ය-. 8 ''සවස් වූ කල මිදි වත්ත හිමියා සිය කළමනාකාරයාට කතා කොට-, 'කුලීකරුවන් කැඳවා අන්තිමට ආ අයගෙන් පටන්ගෙන පළමු වැන්නා දක්වා ඔවුන් හැමට කුලිය ගෙවන්නැ'යි කී ය-. 9 එවිට සවස පහට පමණ වැඩට ආ අය අවුත් එක එක මිනිසා රිදී කාසිය බැගින් ලැබූ හ-. 10 මුලින් ම වැඩට ගිය අය ආ විට තමන්ට ඊට වැඩියෙන් ලැබෙනු ඇතැ යි සිතූ හ-. එහෙත්-, ඔව්හු ද එක එක මිනිසා රිදී කාසියක් බැගින් ලැබූ හ-. 11 එසේ ලැබූ ඔව්හු ඉඩමි හිමියාට විරුද්ධ ව දොස් කියමින්-, 12 'මේ අන්තිමට ආ අය වැඩ කෙළේ එක පැයක් පමණ-. එහෙත්-, අවු රස්නය නොබලා මුළු දවසේ ම වෙහෙස මහන්සි වූ අපටත් ඔබ රිදී කාසියක කුලිය ම ගෙවන්නෙහි ය'යි කී හ-. 13 එහෙත්-, ඔහු ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකුට උත්තර දෙමින්-, 'යහළුව-, මා ඔබට අයුත්තක් කරනවා නොවේ-. ඔබ මා සමභ රිදී කාසියක කුලියට එකභ වුණා නොවේ ද? 14 ඔබට දුන් කුලිය රැගෙන යන්න; ඔබට ගෙවූ ලෙස ම මේ අන්තිමයාටත් ගෙවීම මාගේ කැමැත්ත ය-. 15 මා සන්තක දෙයින් මා කැමැති දෙයක් කිරීමට මට අයිතියක් තිබෙනවා නොවේ ද? මා කාරුණක බැවින් ඔබ ඊර්ෂ්‍යා වන්නේ මන්දැ'යි ඇසී ය-. 16 මෙසේ අන්තිමයෝ ප්‍රථමයෝ ද ප්‍රථමයෝ අන්තිමයෝ ද වන්නෝ ය-.''

මරණය හා පුනරුජ්ජීවනය ගැන

තෙවෙනි වරටත් කීම

17 ජේසුස් වහන්සේ ජෙරුසලමට යමින් සිටි සේක්-, අතරමභ දී ප්‍රේරිතයන් දොළොස් දෙනා වෙන් කොට ගෙන ඔවුන්ට කතා කොට-, 18 ''දැන් අපි ජෙරුසලමට යමිහ-. මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණෝ නායක පූජකයන්ටත්-, විනයධරයන්ටත් පාවා දෙනු ලබන සේක-. ඔව්හු එතුමාණන් මරණයට නියම කොට-, 19 කවටකමි කිරීම ද තැලීම ද කුරුසියෙහි ඇණ ගැසීම ද සඳහා විජාතීන්ට පාවා දෙති-. එහෙත්-, තුන් වන දා එතුමාණෝ උත්ථාන කරනු ලබන සේකැ''යි වදාළ සේක-.

මවකගේ අයැදුම

20 එකල සෙබදීගේ පුත්‍රයන්ගේ මව ඇගේ පුත්‍රයන් හා සමභ උන් වහන්සේ වෙත අවුත්-, දණන් වැටී-, එක් වරයක් ඉල්ලුවා ය-. 21 උන් වහන්සේ කතා කරමින්-, ''ඔබ කුමක් ඉල්ලන්-නෙහි දැ''යි ඇයගෙන් ඇසූ සේක-. ඈ පිළිතුරු දෙමින්-, ''ඔබගේ රාජ්‍යයෙහි දී මේ මාගේ පුතුන් දෙදෙනාගෙන් එක් කෙනෙකු ඔබගේ දකුණු පසෙහි ද එක් කෙනෙකු වමි පසෙහි ද හිඳගැනීමට නියම කළ මැනවැ''යි කීවා ය-. 22 එහෙත්-, ජේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''ඔබ ඉල්ලන්නේ කුමක් දැ යි ඔබ ම දන්නේ නැත-. මා බොන්න යන දුක් වේදනා නමැති කුසලානෙන් බොන්න ඔබට හැකි දැ''යි ඇසූ සේක-. ''අපට හැකි ය''යි ඔව්හු පිළිතුරු දුන්හ-. 23 උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට-, ''සැබැවින් ඔබ මාගේ කුසලානෙන් බොන්නහු ය-. එහෙත් මාගේ දකුණු පසෙහි ද වමි පසෙහි ද හිඳගන්න දීම මා සතු දෙයක් නොවේ-. මාගේ පියාණන් විසින් ඒවා යමි අය සඳහා නියම කරන ලද්දේ ද ඒවා අයිති ඔවුන්ට ය''යි වදාළ සේක-. 24 දස දෙනා එපවත් ඇසූ විට ඒ සොහොයුරන් දෙදෙනා ගැන කෝප වූ හ-. 25 එහෙත්-, ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන් තමන් වෙත කැඳවා මෙසේ වදාළ සේක: ''විජාතීන්ගේ ආණ්ඩුකාරයින් ඔවුන් කෙරේ ආය්පත්‍යය පවත්වන බවත්-, ඔවුන්ගේ ප්‍රධානීන් ඔවුන් කෙරේ බලය පවත්වන බවත් ඔබ දන්නහු ය-. 26 එහෙත්-, ඔබ අතර එසේ නොවිය යුතු යි-. ඔබ අතර යමෙක් නායකයා වන්න කැමැත්තේ නමි-, ඔහු ඔබේ සේවකයා වන්නේ ය-. 27 ඔබ අතර යමෙක් ප්‍රධානියා වන්න කැමැත්තේ නමි-, ඔහු ඔබේ දාසයා වන්නේ ය-. 28 මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් වැඩියේ සේවය ලබන්න නොව-, සේවය කරන්නටත්-, බොහෝ දෙනෙකුගේ මිදීම උදෙසා සිය දිවි පිදීමටත් ය-.''

අන්ධයන් දෙදෙනෙකුට පෙනීම දීම

29 ඔවුන් ජෙරිකෝවෙන් පිටත් ව යද්දී මහා ජනකායක් උන් වහන්සේ පසුපස්සේ ගියහ-. 30 පාර අද්දර හිඳගෙන උන් අන්ධයන් දෙදෙනෙක් ජේසුස් වහන්සේ ඒ අසලින් යන බව අසා-, ''ස්වාමීනි-, දාවිත්ගේ පුත්‍රයාණෙනි-, අපට අනුකමිපා කළ මැනවැ''යි මොරගැසූ හ-. 31 එවිට සමූහයා ඔවුන්ට නිහඬ වන ලෙස සැර කළහ-. එහෙත් ඔව්හු-, ''ස්වාමීනි-, දාවිත්ගේ පුත්‍රයාණෙනි-, අපට අනුකමිපා කළ මැනව'' කියා වැඩි වැඩියෙන් මොරගැසූ හ-. 32 ජේසුස් වහන්සේ නැවතී ඔවුන් කැඳවා-, ''මා ඔබට කුමක් කරදෙනවාට ඔබ කැමැති දැ''යි ඇසූ සේක-. 33 ''ස්වාමීනි-, අපට පෙනීම දුන මැනවැ''යි ඔව්හු උන් වහන්සේට කී හ-. 34 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට අනුකමිපා කර-, ඔවුන්ගේ ඇස් ස්පර්ශ කළ සේක-. එකෙණෙහි ම ඔව්හු පෙනීම ලැබ උන් වහන්සේ පසුපස්සේ ගියහ-.

මතෙව් 21

රාජ තේජසින් ජෙරුසලමට පිවිසීම

1 ඔව්හු ජෙරුසලමට ළං ව ඔලීව කන්ද සමීපයෙහි වූ බෙත්පාගයට පැමිණයහ-. ජේසුස් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන් දෙදෙනෙකු යවමින්-, 2 ''ඉදිරිපිට තිබෙන ගමට යන්න-, ගිය කෙණෙහි ම එහි බැඳ සිටින කොටළු දෙනක හා ඈ සමභ කොටළු නාමිබෙකු ඔබට සමිබ වනු ඇත-. උන් ලිහා මා වෙතට ගෙනෙන්න-. 3 යමි කෙනෙකු යමක් කීවොත්-, 'සමිඳ්‍රණන් වහන්සේට උන්ගෙන් වැඩක් ඇතැ'යි කියන්න; එවිට ඔහු වහාම උන් එවනු ඇතැ''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-. 4 මෙසේ වූයේ දිවැසිවරයා ලවා කියවන ලද මේ දෙය ඉටු වන පිණස ය-. එනමි: 5 ''බලන්න-, ඔබේ රජ කොටළුවෙකු පිට-, එසේ ය-, කොටළු වස්සෙකු පිට නැඟී-, යටහත් පහත් ලෙස ඔබ වෙත එන්නේ යයි සියොන් වැසියන්ට දන්වන්න'' යනුයි-. 6 'ශ්‍රාවකයෝ ගොස් ජේසුස් වහන්සේ නියම කළ ලෙස කළහ: 7 කොටළු දෙන ද පැටියා ද ගෙනවුත් තමන්ගේ උතුරුසළු උන් පිට එළාලූහ-. උන් වහන්සේ හිඳගත් සේක-. 8 සමූහයාගෙන් බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ උතුරුසළු මභ අතුළෝ ය; තවත් සමහරු ගස්වලින් අතු කපා මභ අතුළෝ ය-. 9 පෙරටුව හා පසුව ගමන් කළ සමූහයෝ-, ''දාවිත් රජුගේ පුත්‍රයාණන්ට හෝසන්නා! සමිඳුන්ගේ නමින් වඩිනා මෙතුමාණන් හට-, ආසිරි වේ වා! ඉතා උසස් තැන්හි හෝසන්නා!'' කියා මොරගැසූ හ-. 10 උන් වහන්සේ ජෙරුසලමට පිවිසි කල-, මුළු නුවර වැසියෝ කැළඹී-, ''මේ කවරෙක් දැ''යි ඇසූ හ-. 11 සමූහයෝ ද-, ''මෙතුමාණෝ ගලීලයේ නාසරෙත් නුවර දිවැසිවර ජේසුස් වහන්සේ ය''යි පිළිතුරු දුන්හ-.

දේව මාලිගාව පවිත්‍ර කිරීම

12 ජේසුස් වහන්සේ දේව මාලිගාවට ඇතුළු ව-, එහි වෙළහෙළඳ්‍රමි කරමින් සිටි සියල්ලන් පිටතට පලවා හැර-, මුදල් මාරු කරන්නන්ගේ මේස ද පරෙවි වෙළෙඳුන්ගේ ආසන ද පෙරළා දමා-, 13 '' 'මාගේ ගෘහය යාච්ඤවේ ගෘහය කැ යි කියනු ලබන්නේ ය'යි ලියා ඇත-. එහෙත්-, ඔබ එය සොරුන්ගේ ගුහාවක් කරන්නහු ය''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-. 14 අන්ධයෝ ද කොරු ද දේව මාලිගාවෙහි උන් වහන්සේ වෙතට ආහ-. උන් වහන්සේ ඔවුන් සුවපත් කළ සේක-. 15 එහෙත්-, නායක පූජකවරු හා විනයධරයෝ උන් වහන්සේ කළ අරුමපුදුම දේ ද-, ''දාවිත් රජුගේ පුත්‍රයාණන්ට හෝසන්නා'' කියමින් දේව මාලිගාවේ මොරගසන දරුවන් ද දැක කෝප වී-, 16 ''මොවුන් කියන දේ ඔබට ඇසෙනවා දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසූ හ-. ජේසුස් වහන්සේ-, ''එසේ ය-, -,ළිඳුන්ගේ ද කිරි දරුවන්ගේ ද මුවින් ඔබ තුති පිදීම සලසා ඇත යන පාඨය කවදාවත් කියවා නැද්දැ''යි ඔවුන්ගෙන් ඇසූ සේක-. 17 උන් වහන්සේ ඔවුන්ගෙන් වෙන් වී-, නුවරින් නික්ම බෙතානියට ගොස් එහි රාත්‍රිය ගත කළ සේක-.

අත්තික්කා ගසට සාපය

18 පසු දින උදෑසන නුවරට නැවත යන අතර උන් වහන්සේට සාගිනි විය-. 19 උන් වහන්සේ පාර අද්දර තිබුණු අත්තික්කා ගසක් දැක-, ළභට ගොස්-, එහි කොළ මිස අන් කිසිවක් නොදැක-, ''මෙතැන් පටන් කිසි කලෙක තාගෙන් පලදාවක් නො වේ වා''යි ඒ ගසට වදාළ සේක-. අත්තික්කා ගස ඒ ඇසිල්ලෙහි ම වියළී ගියේ ය-. 20 ශ්‍රාවකයෝ ඒ දැක-, අත්තික්කා ගස ඒ ඇසිල්ලෙහි ම වියළුණේ කෙසේ දැ යි මවිත වූ හ-. 21 ජේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, ඔබ සැක නොකොට-, ඇදහිල්ල ඇති ව සිටින්නහු නමි-, මේ අත්තික්කා ගසට මා කළ දෙය ඔබත් කරනු ඇත-. එපමණක් නොව-, මේ කන්දට-, 'ඉදිරී ගොස් මුහුදේ වැටේ වා'යි කීවොත් එය ද සිදුවනු ඇත-. 22 තවද-, ඔබට ඇදහිල්ල ඇත්නමි-, කවර දෙයක් ඉල්ලා යාච්ඤ කළත් එය ඔබට ලැබෙනු ඇතැ''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-.

ජේසුස් වහන්සේගේ අය්කාරි බලය ගැන ප්‍රශ්න කිරීම

23 උන් වහන්සේ දේව මාලිගාවට ඇතුළු ව උගන්වමින් සිටිය දී නායක පූජකවරු ද ප්‍රජා මූලිකයෝ ද උන් වහන්සේ වෙතට අවුත්-, ''ඔබ මේ දේ කරන්නේ කුමන අය්කාරි බලයකින් ද? මේ බලය ඔබට පැවරුවේ කවරෙක් දැ''යි ප්‍රශ්න කළහ-. 24 ජේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''මමත් ඔබගෙන් ප්‍රශ්නයක් විචාරමි-. ඔබ එය මට කියන්නහු නමි-, මේ දේවල් කරන්නේ කුමන අය්කාරි බලයකින් දැ යි මමත් ඔබට කියමි-. 25 බව්තීස්ම-ස්නාපනය කිරීමේ බලය ජොහන් ලැබුවේ කවරෙකුගෙන් ද? දෙවියන් වහන්සේගෙන් ද? නොහොත් මනුෂ්‍යයන්ගෙන් දැ''යි ඇසූ සේක-. ඔව්හු තම තමන් අතර තර්ක කරමින්-, '' 'දෙවියන් වහන්සේගෙන් ය'යි කීවොත්-, 'එසේ නමි ඔබ ජොහන් විශ්වාස නොකෙළේ මන්දැ'යි අපෙන් අසනු ඇත-. 26 'මනුෂ්‍යයන්ගෙන් ය'යි කීවොත්-, ජොහන් දිවැසිවරයෙකු බව සියලු දෙනාම පිළිගෙන ඇති හෙයින් සමූහයාට මුහුණ දීමට අපට නො හැකිවනු ඇත'' යනුවෙන් තම තමන් අතර තර්ක කරමින් සිට-, -,යෙන්-, ''අපි නොදනිමු''යි ජේසුස් වහන්සේට උත්තර දුන්හ-. 27 උන් වහන්සේ කතා කරමින්-, ''කවර අය්කාරි බලයකින් මම මේ දේවල් කරමි දැ යි මමත් ඔබට නොකියමි''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-.

පුතුන් දෙදෙනා පිළිබඳ උපමාව

28 තවදුරටත් ජේසුස් වහන්සේ කතා කරමින්-, ''ඔබ මේ ගැන කුමක් සිතන්නහු ද? එක් මිනිසෙකුට පුත්‍රයෝ දෙදෙනෙක් සිටියහ; ඔහු වැඩිමලා ළභට ගොස්-, 'දරුවා යන්න; අද මිදි වත්තේ වැඩ කරන්නැ'යි කී ය-. 29 ඔහු උත්තර දෙමින්-, 'නොයමි'යි කී ය-. එහෙත්-, පසුව පසුතැවිලි වී වැඩට ගියේ ය-. 30 පියා දෙවැන්නා ළභට ගොස් ඔහුටත් මුලින් කී දේ ම කී ය-. ඔහු උත්තර දෙමින්-, 'ස්වාමීනි-, යමි'යි කී ය-, එහෙත් නොගියේ ය-. 31 ඒ දෙදෙනාගෙන් පියාගේ කැමැත්ත ඉටු කෙළේ කවරෙක් දැ''යි ඇසූ සේක-. ''වැඩිමලා''යි ඔව්හු කී හ-. ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට-, ''සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, අයකැමියෝත්-, වෙසභනෝත් ඔබට පළමුවෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට පැමිණෙති-. 32 මන්ද-, ජොහන් ධර්මිෂ්ඨ මාර්ගය පෙන්වන පිණස ඔබ වෙත ආවේ ය-. ඔබ ඔහු විශ්වාස කෙළේ නැත-. එහෙත්-, අයකැමියෝත් වෙසභනෝත් ඔහු විශ්වාස කළහ-. ඔබ එය දැක ඉන්පසුව වත් ඔහු කෙරෙහි විශ්වාස කරන පිණස පසුතැවී සිත් හරවා නොගත්තහු ය''යි වදාළ සේක-.

මිදි වත්ත හා වැවිලිකරුවන් පිළිබඳ උපමාව

33 ජේසුස් වහන්සේ නැවතත් කතා කොට මෙසේ වදාළ සේක: ''මේ උපමාවත් අසන්න-. එක් වතු හිමියෙක් මිදි වත්තක් වවා එය වටා වැට බැඳ-, එහි මිදි යන්ත්‍රයකට වළක් කැණ-, මුර අට්ටාලයක් ඉදි කොට-, එය ගොවීන්ට අඳේට දී පිටරට ගියේ ය-. 34 අස්වැන්න කාලය ළං වූ කල-, පලදාවෙන් තම කොටස ගන්නා පිණස ඔහු තම දාසයන් ගොවීන් වෙත යැවී ය-. 35 එවිට ගොවීහු ඔහුගේ දාසයන් අල්ලා එකෙකුට තැළූ හ; එකෙකු මැරූ හ; තව එකෙකුට ගල් ගැසූ හ-. 36 යළිත්-, ඔහු මුලින් යැවූ අයට වඩා දාසයන් වැඩි ගණනක් යැවී ය-. ඒ ගොවීහු ඔවුන්ටත් පෙර සේ ම කළහ-. 37 අන්තිමට ඔහු-, 'මාගේ පුතණුවන්ට ඔවුන් ගෞරව කරනු ඇත' කියා සිය පුත්‍රයා ඔවුන් වෙත යැවී ය-. 38 එහෙත්-, ගොවීහු පුත්‍රයා දැක-, 'මේ උරුමක්කාරයා ය; එන්න-, මොහු මරාදමා මොහුගේ උරුමය ගනිමු'යි ඔවුනොවුන් අතර කතා කොට-, 39 ඔහු අල්ලා මිදි වත්තෙන් පිටතට දමා මැරූ හ-. 40 එහෙයින් ස්වාමියා ආ කල ඒ ගොවීන්ට කුමක් කරනු ඇද් ද?'' 41 ඔව්හු කතා කොට-, ''ඔහු ඒ නපුරු මිනිසුන් දරුණු ලෙස විනාශ කොට-, නියම කන්නයේ දී තමාගේ අස්වැන්න කොටස දෙන-, වෙන ගොවීන්ට මිදි වත්ත භාර දෙනු ඇතැ''යි කී හ-. 42 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන් අමතා මෙසේ වදාළ සේක: '' 'ගෘහ ශිල්පීන් ඉවත ලූ ගල ම-, කොණේ ප්‍රධාන ගල වී ඇත-. මෙය සමිඳුන්ගේ ක්‍රියාවකි-. අපේ ඇස් හමුයෙහි එය විස්මයජනක ය' යන්න ශුද්ධ ලියවිල්ලෙහි ඔබ කවදාවත් කියවා නැද් ද? 43 එබැවින් මම ඔබට කියමි-, දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ඔබ කෙරෙන් ඉවත් කොට එය නියම පල උපදවන ජාතියකට දෙනු ලබන්නේ ය-. 44 මේ ගල පිට වැටෙන්නා සුණු විසුණු වී යන්නේ ය-. එහෙත්-, එය යමෙකු පිට වැටුණොත්-, එය ඔහු ධූලිමෙන් පොඩි කර දමන්නේ ය-.'' 45 නායක පූජකවරුත්-, පරිසිවරුත්-, උන් වහන්සේගේ උපමා අසා-, ඒවා එල්ල කෙළේ තමන්ට බව දැන-, 46 උන් වහන්සේ අල්ලාගන්න තැත් කළහ-. එහෙත්-, 'උන් වහන්සේ දිවැසිවරයෙකැ'යි ජනතාව සැලකූ හෙයින් ඔව්හු ඔවුන්ට -,ය වූ හ-.

මතෙව් 22

සරණ මංගල්‍යය පිළිබඳ උපමාව

1 යළිත්-, උන් වහන්සේ සෙනභට කතා කරමින් උපමා මඟින් මෙසේ වදාළ සේක: 2 ''ස්වර්ග රාජ්‍යය මෙවැන්නකට උපමා කළ හැකි ය-. එක්තරා රජෙක් තමාගේ පුත්‍රයාට සරණ මංගල්‍යයක් පිළියෙළ කෙළේ ය-. 3 ඔහු සරණ මංගල්‍යයට ආරාය්තයන් කැඳවාගෙන එන පිණස දාසයන් යැවී ය-. එහෙත්-, ඔව්හු එන්න අකමැති වූ හ-. 4 යළිත් ඔහු වෙන දාසයන් යවා-, 'මෙන්න-, මාගේ මංගල භෝජනය පිළියෙළ කර තිබේ-. ගොනුන් හා තර කළ සතුන් මරා-, කෑම සාදා ඇත-. හැම දෙය ම සූදානමි ව තිබේ-. මංගල්‍යයට එන්න කියා ආරාය්තයන්ට කියන්නැ'යි කී ය-. 5 එහෙත්-, ඔව්හු එය නොසලකා-, කෙනෙක් තමාගේ කෙතටත්-, තව කෙනෙක් තමාගේ වෙළඳ්‍රමටත් ගියහ-. 6 සෙස්සෝ ඔහුගේ දාසයන් අල්ලා-, ඔවුන්ට නිග්‍රහ කොට-, මැරූ හ-. 7 රජතුමා උදහස් වී-, තමාගේ යුද්ධ සේනා යවා ඒ මිනීමරුවන් විනාශ කොට ඔවුන්ගේ නුවර ගිනි ලැවී ය-. 8 එවිට ඔහු තම දාසයන්ට කතා කොට-, 'මංගල්‍යය සූදානමි කර තිබේ-. එහෙත්-, ආරාය්තයෝ සුදුස්සෝ නොවෙති-. 9 එබැවින් ඔබ මංසන්ය්වලට ගොස් හමු වන සියල්ලන් මංගල්‍යයට කැඳවා ගෙනෙන්නැ'යි කී ය-. 10 ඒ දාසයෝ මාවත්වලට ගොස් හමු වූ යහපත් අයහපත් දෙගොල්ල ම රැස් කළහ-. අමුත්තන්ගෙන් මඟුල් මඩුව පිරී ගියේ ය-. 11 එහෙත්-, රජතුමා අමුත්තන් බැලීමට පැමිණ කල-, එහි මඟුල් ඇඳුමි නොහැඳ සිටි මිනිසෙකු දැක-, 12 'මිත්‍රය-, මඟුල් ඇඳුමක් නොහැඳ මෙතැනට ආවේ කෙසේ දැ'යි ඔහුගෙන් ඇසී ය-. ඔහු නිහඬ විය-. 13 එවිට රජතුමා කතා කොට-, 'මොහුගේ අත් පා බැඳ-, පිටත අන්ධකාරයෙහි දමන්න; එහි දී විලාප කීමත් දත්මිටි කෑමත් වන්නේ ය'යි සේවකයන්ට කී ය-. 14 මන්ද-, කැඳවනු ලැබුවෝ බොහෝ ය-. තෝරාගනු ලැබුවෝ ස්වල්ප ය-.''

අය්රාජයාට බදු ගෙවීම

15 එවිට පරිසිවරු උන් වහන්සේ කටවචනයෙන් අල්ලාගන්නේ කෙසේ දැ යි කුමන්ත්‍රණය කළහ-. 16 ඔව්හු හෙරෝදිවරුන් සමභ තමන්ගේ ගෝලයන් උන් වහන්සේ වෙත යැවූ හ-. ඔව්හු කතා කොට-, ''ගුරුදේවයෙනි-, ඔබ අවංක කෙනෙකු බවත්-, දෙවියන් වහන්සේගේ මාර්ගය හරි ලෙස උගන්වන බවත්-, මිනිසුන්ගේ තරාතිරමි නොබලන බැවින් කිසිවෙකු නොතකන බවත් අපි දනිමු-. 17 එබැවින් ඔබ සිතන්නේ කුමක් ද? සීසර් අය්රාජයාට අයබදු ගෙවීම යුතු ද අයුතු දැ යි අපට කිව මැනවැ''යි කී හ-. 18 එහෙත්-, ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ගේ නපුරු අදහස දැන-, ''කෛරාටිකයෙනි-, ඔබ මා පරීක්ෂා කරන්නේ මන් ද? 19 බදු ගෙවන කාසියක් මට පෙන්වන්නැ''යි වදාළ සේක-. ඔව්හු රිදී කාසියක් ගෙනැවිත් උන් වහන්සේගේ අතට දුන්හ-. 20 ''මේ රූපය හා සටහන කවරෙකුගේ දැ''යි උන් වහන්සේ ඔවුන්ගෙන් ඇසූ සේක-. 21 ''සීසර් අය්රාජයාගේ ය''යි ඔව්හු කී හ-. එවිට උන් වහන්සේ-, ''එසේ නමි රජුගේ දේ රජුටත්-, දෙවියන් වහන්සේගේ දේ දෙවියන් වහන්සේටත් දෙන්නැ''යි වදාළ සේක-. 22 ඔව්හු ඒ අසා මවිත ව උන් වහන්සේ අත්හැර ගියහ-.

පුනරුජ්ජීවන ප්‍රශ්නය

23 'පුනරුජ්ජීවනයක් නැතැ'යි කියන සද්දුසිවරුන්ගෙන් සමහරු එම දවසේ ම උන් වහන්සේ වෙතට අවුත් මෙසේ ඇසූ හ-. 24 ''ගුරුදේවයෙනි-, 'යමෙකු දරුවන් නොලැබ මියගියොත්-, ඔහුගේ සහෝදරයා ඒ තැනැත්තා-ගේ භාර්යාව පාවාගෙන-, සිය සහෝදරයා නමට දරුවන් ඉපදවිය යුතු ය'යි මෝසෙස් කියා ඇත-. 25 අප අතර සහෝදරයෝ සත් දෙනෙක් සිටියහ-. පළමුවැන්නා භාර්යාවක සරණ පාවාගෙන දරුවන් නැතිව මියගිය බැවින් ඔහුගේ භාර්යාව සහෝදරයාට භාර වූවා ය-. 26 ඒ දෙවැන්නා ද මළේ ය-. තුන්වැන්නා ද මළේ ය; සත් වැනි සහෝදරයා දක්වා හැම දෙන ම මළෝ ය-. 27 සියල්ලන්ට පසුව ස්ත්‍රිය ද මළා ය-. 28 ඒ හැම දෙනා ම ඇය පාවාගත් හෙයින් පුනරුජ්ජීවනයේ දී ඈ ඒ සත් දෙනාගෙන් කාගේ භාර්යාව වන්නී ද?'' 29 ජේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින් මෙසේ වදාළ සේක: ''ඔබ ශුද්ධ ලියවිලි වත්-, දෙවියන් වහන්සේගේ බලපරාක්‍රමය වත් නොදත්කමෙන් නොමභ යන්නහු ය-. 30 මන්ද-, පුනරුජ්ජීවනයේ දී මිනිසුන්ට ආවාහ වීමක් හෝ විවාහ වීමක් හෝ නැත; ඔව්හු ස්වර්ගයෙහි දේව දූතයන් මෙන් වෙති-. 31 තවද-, පුනරුජ්ජීවනය සමිබන්ධයෙන් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට වදාළ මේ දේ ඔබ කියවා නැද් ද? 32 'මම ආබ්‍රහමිගේ දෙවියන් වහන්සේ ය; ඊසාක්ගේ දෙවියන් වහන්සේ ය; ජාකොබ්ගේ දෙවියන් වහන්සේ ය-. උන් වහන්සේ මළවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ නොව ජීවතුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ ය-.'' 33 සමූහයෝ ඒ අසා-, උන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීමි ගැන විස්මපත් වූ හ-.

ශ්‍රේෂ්ඨතම ආඥව

34 උන් වහන්සේ සද්දුසිවරුන් නිරුත්තර කළ බව අසා පරිසිවරු එක්රැස් වූ හ-. 35 ඔවුන් අතරෙන් විනයධරයෙක් උන් වහන්සේ පරීක්ෂා කරමින්-, 36 ''ගුරුදේවයිනි-, ව්‍යවස්ථාවලියෙහි ශ්‍රේෂ්ඨතම ආඥව කිමෙක් දැ''යි ඇසී ය-. 37 උන් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට-, '' 'නුඹේ මුළු හෘදයෙන් ද නුඹේ මුළු සිතින් ද නුඹේ මුළු බුද්ය්යෙන් ද නුඹේ දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න-.' 38 මෙය ශ්‍රේෂ්ඨතම පළමු වන ආඥව ය-. 39 දෙ වන ආඥව ද එයට සමාන ය-. එනමි-, 'නුඹ-, නුඹට ප්‍රේම කරන්නාක් මෙන් නුඹේ අසල්වැසියාටත් ප්‍රේම කරන්න' යනුයි-. 40 මුළු ව්‍යවස්ථාවලිය හා දිවැසාවලිය රඳ්‍ර ඇත්තේ මේ ආඥ දෙක මත ය''යි වදාළ සේක-.

දාවිත්ගේ පුත්‍රයා මෙන් ම ස්වාමීන් ද වන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ

41 පරිසිවරුන් රැස් ව සිටිය දී ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන් අමතා-, 42 ''ක්‍රිස්තුස් ගැන ඔබ කුමක් සිතන්නහු ද? උන් වහන්සේ කවරෙකුගේ පුත්‍රයා දැ''යි ඇසූ සේක-. ''දාවිත් රජුගේ පුත්‍රයා ය''යි ඔව්හු කී හ-. 43 උන් වහන්සේ ඔවුන්ගෙන් මෙසේ ඇසූ සේක: ''එසේ නමි-, දාවිත් ශුද්ධාත්මානුභාවයෙන් පෙළඹී උන් වහන්සේට 'සමිඳ්‍රණන් ය'යි කීවේ කෙසේ ද? මන්ද-, 44 'මා ඔබ සතුරන් ඔබ පාද යට ලන තෙක් මා දකුණු පස අසුන් ගන්න කියා සමිඳ්‍රණෝ මා සමිඳුන්ට කී සේකැ'යි දාවිත් කී ය-. 45 මෙසේ දාවිත් උන් වහන්සේට-, 'සමිඳ්‍රණන් ය'යි කියන්නේ නමි-, උන් වහන්සේ ඔහුගේ පුත්‍රයා වන්නේ කෙසේ ද?'' 46 එක වචන මාත්‍රයකින් වත් උන් වහන්සේට පිළිතුරු දීමට කිසිවෙකුට නොහැකි විය-. එදා පටන් උන් වහන්සේගෙන් තවත් ප්‍රශ්න අසන්න කිසිවෙකුට ධෛර්යය නොති-,ණ-.

මතෙව් 23

විනයධරයන්ට හා පරිසිවරුන්ට චෝදනා

1 එකල ජේසුස් වහන්සේ සමූහයාටත්-, සිය ශ්‍රාවකයන්ටත් කතා කොට මෙසේ වදාළ සේක: 2 ''විනයධරයෝ ද පරිසිවරු ද මෝසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාවලිය පිළිබඳ බලය ලත් අටුවාචාරීහු වෙති-. 3 එබැවින් ඔවුන් ඔබට අණ කරන සියල්ල නොපිරිහෙළා පිළිපදින්න-. එහෙත්-, ඔවුන්ගේ ක්‍රියා අනුව නොයන්න-. ඔව්හු එකක් කියති-, අනිකක් කරති-. 4 ඔව්හු ඉසිලිය නොහැකි මහ බර පොදි බැඳ මිනිසුන්ගේ කරේ තබති-. එහෙත්-, ඒ බර පොදි ඉසිලීමට සුළැඟිල්ලක තරම වත් ආධාරයක් දීමට කැමැති නොවෙති-. 5 ඔවුන් හැම දෙය ම කරන්නේ මිනිසුන්ට පෙනෙන පිණස ය-. ඔව්හු ශුද්ධ ලියවිලි පාඨ සඳහන් බඳන පළල් කරගෙන නළලෙහි ද බාහුවල ද පළඳිති-. වස්ත්‍රවල දාවලු මහත් කරති-. 6 මංගල්‍යය භෝජනවල දී මූලාසනයට ද ධර්මශාලාවල දී ප්‍රධාන අසුන්වලට ද-, 7 වෙළඳ පොළවල දී ගෞරවාචාර ලැ-,මට ද-, මිනිසුන් විසින් 'ගුරුදේව' කියා අමතනු ලැ-,මට ද පි‍්‍රය කරති-. 8 එහෙත්-, ඔබ 'ගුරුදේව' යයි කියවා නොගන්න-. ඔබගේ ගුරුදේවයාණෝ එක් කෙනෙක් ම ය-. ඔබ කවුරුත් සහෝදරයෝ ය-. 9 මිහි පිට කිසිවෙකුට 'පියාණෝ' යි නොකියන්න-. ඔබට ඇත්තේ ස්වර්ගයෙහි වැඩ වසන එක ම පියාණන් වහන්සේ ය-. 10 ඔබ 'නායකයෝ' යි කියවා නොගන්න-. ඔබගේ නායකයාණෝ එක් කෙනෙක් ම ය-, එනමි-, ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ ය-. 11 එහෙත්-, ඔබ අතරෙන් ඉතා උතුමි තැනැත්තා ඔබගේ සේවකයා වන්නේ ය-. 12 තමා ම උසස් කරගන්නා කවරෙකු වුව ද-, පහත් කරනු ලබන්නේ ය; තමා ම පහත් කරගන්නා කවරෙකු වුව ද-, ඔහු උසස් කරනු ලබන්නේ ය-. 13 ''විනයධරයෙනි-, පරිසිවරුනි-, කෛරා-ටිකයන් වූ ඔබට වන විපතක මහත! මන්ද-, ඔබ මිනිසුන්ගේ ඇස් හමුයෙහි ස්වර්ග රාජ්‍යයේ දොරටු වසන්නහු ය; ඔබ ම ඇතුළු වන්නේ වත්-, ඇතුළුවන්න සොයන අයට ඉඩ දෙන්නේ වත් නැත-. 14 විනයධරයෙනි-, පරිසිවරුනි-, කෛරා-ටිකයෙනි ඔබට වන විපතක මහත! මන්ද-, ඔබ බොරු පෙනුමට දිගින් දිගට යාච්ඤ කරතත්-, ඔබ වැන්දඹුවන්ගේ ගේදොර කාදමති-. ඔබට ඉතා බරපතල දඬුවමක් ලැබෙනු ඇත-. 15 ''විනයධරයෙනි-, පරිසිවරුනි-, කෛරා-ටිකයන් වූ ඔබට වන විපතක මහත! මන්ද-, එක් කෙනෙකු ආගමට හරවා ගන්න පිණස ඔබ මුහුදෙන් හා ගොඩින් හැම තැන ම ගමන් කරන්නහු ය-. එසේ හරවාගත් පසු-, ඔහු ඔබ මෙන් තව දෙගුණයක් නිරාදුකට සුදුස්සෙකු කරන්නහු ය-. 16 ''අන්ධ මාර්ගෝපදේශකයෙනි-, ඔබට වන විපතක මහත! මන්ද-, 'යමෙකු දේව මාලිගාවේ නාමයෙන් දිවුළොත් එහි කිසි වරදක් නැත කියා ද-, යමෙකු දේව මාලිගාවේ රන්වල නාමයෙන් දිවුළොත්-, ඒ දිවුරුමෙන් ඔහු බැඳී සිටි'යි කියා ද ඔබ කියන්නහු ය-. 17 අන්ධ අඥනයෙනි-, වඩා උතුමි කොයි එක ද? රන් ද? රන් විශුද්ධ කළ දේව මාලිගාව ද? 18 තවද-, යමෙකු පූජාසනයේ නාමයෙන් දිවුළොත් එහි කිසි වරදක් නැත කියා ද-, යමෙක් ඒ පිට තිබෙන පඬුරුවල නාමයෙන් දිවුළොත් ඔහු ඒ දිවුරු-මෙන් බැඳී සිටි'යි කියා ද ඔබ කියන්නහු ය-. 19 අන්ධයෙනි-, වඩා උතුමි කොයි එක ද? පඬුරු ද-, පඬුර විශුද්ධ කරන පූජාසනය ද? 20 එබැවින් පූජාසනයේ නාමයෙන් දිවුරන තැනැත්තේ එහි හා ඒ පිට තිබෙන සියල්ලේ නාමයෙන් දිවුරන්නේ ය-, 21 දේව මාලිගාවේ නාමයෙන් දිවුරන්නා එහි ද-, එහි වැඩ වසන තැනැන් වහන්සේගේ ද නාමයෙන් දිවුරන්නේ ය-. 22 ස්වර්ගයේ නාමයෙන් දිවුරන්නා ද දෙවියන් වහන්සේගේත්-, සිංහාසනයේත් නාමයෙන් හා එහි වැඩ හිඳින තැනැන් වහන්සේගේ නාමයෙන් දිවුරන්නේ ය-. 23 ''විනයධරයෙනි-, පරිසිවරුනි-, කෛරා-ටිකයන් වූ ඔබට වන විපතක මහත! මන්ද-, ඔබ සුවඳතලා-, ශතපුෂ්ප-, සුදුදුරු යන මෙයින් දසයෙන් කොටස දෙන්නහු ය-. එහෙත්-, යුක්තිය ද දයාව ද ඇදහිල්ල ද යන ව්‍යවස්ථාවලියේ වඩා බරපතල කාරණා ඔබ පැහැර හරින්නහු ය-. ඒවාත් පැහැර නොහැර-, මේවාත් පිළිපැදිය යුතු ව ති-,ණ-. 24 අන්ධ මාර්ගෝපදේශකයෙනි-, ඔබ කෝඳුරුවා පෙරාදමා ඔටුවා ගිල දමන්නහු ය-. 25 ''විනයධරයෙනි-, පරිසිවරුනි-, කෛරා-ටිකයන් වූ ඔබට වන විපතක මහත! මන්ද-, ඔබ කෝප්පය සහ පිඟාන පිටතින් පවිත්‍ර කරන්නහු ය-. එහෙත්-, ඇතුළත බලහත්කාරකමෙනුත්-, තෘෂ්ණාවෙනුත් පිරී තිබේ-. 26 අන්ධ පරිසිවරය-, කෝප්පයත් පිඟානත් පිටතින් පවිත්‍ර වන පිණස පළමුකොට ඒවා ඇතුළත පවිත්‍ර කරන්න-. 27 ''විනයධරයෙනි-, පරිසිවරුනි-, කෛරා-ටිකයන් වූ ඔබට වන විපතක මහත! මන්ද-, ඔබ හුණු ගා සුදු කළ සොහොන්වලට සමාන ය-. ඒවා පිටතින් ශෝභන ව පෙනෙතත් ඇතුළත මළවුන්ගේ ඇටකටුවලින් ද සියලු ආකාර කැලිකසළින් ද පිරී තිබේ-. 28 එලෙස ම ඔබත් මිනිසුන් අ-,මුවෙහි පෙනුමට පිටතින් සිල්වත් ය-. එහෙත්-, ඇතුළතින් කුහකකමින් හා දාමරික- කමින් පිරී සිටින්නහු ය-. 29 ''විනයධරයෙනි-, පරිසිවරුනි-, කෛරා-ටිකයන් වූ ඔබට වන විපතක මහත! මන්ද-, 'ඔබ දිවැසිවරයන්ට සොහොන් ඉදි කොට-, සිල්වතුන්ගේ සොහොන් කොත් අලංකාර කරමින්-, 30 අපේ මුතුන්මිත්තන් ජීවත් ව සිටි කාලයේ දී අපිත් සිටියෙමු නමි-, දිවැසිවරයන් මැරීමට අපි සහාය නොවන්නෙමු'යි කියන්නහු ය-. 31 මෙසේ ඔබ දිවැසිවරයන් මැරූ අයගේ පුත්‍රයන් බව ඔබ ම පිළිගන්නහු ය-. 32 එබැවින් ඔබගේ මුතුන්මිත්තන් පටන්ගත් දෙය ඔබ දැන් නිමාවට පත් කරන්න-. 33 ''සර්පයෙනි-, පොළොං වංශයෙනි-, ඔබ නිරයේ දඬුවමින් ගැළවෙන්නේ කෙසේ ද? 34 එබැවින් මම දිවැසිවරයන් ද ප්‍රඥවන්තයන් ද විනයධරයන් ද ඔබ වෙතට එවමි-. ඔබ ඔවුන්ගෙන් ඇතමෙකු මරන්නහු ය; ඇතමෙකු කුරුසියෙහි ඇණ ගසන්නහු ය; ඇතමෙකුට ඔබගේ ධර්මශාලාවල දී තළා-, ඔවුන් නුවරින් නුවරට පලවා හරින්නහු ය-. 35 මෙසේ මිහි පිට අහිංසක වූ ආබෙල් පටන්-, ශුද්ධස්ථානය හා පූජාසනය අතර ඔබ විසින් මරන ලද බරාකියාගේ පුත් සෙකරියා දක්වා-, සියලු අහිංසකයන් මැරීමේ විපාකය ඔබ පිට පැමිණෙන්නේ ය-. 36 සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, ඒ මුළු දඬුවම මේ පරමිපරාවේ අය පිට පැමිණෙනු ඇත-.''

ජෙරුසලම ගැන අඳෝනා

37 ''අහෝ ජෙරුසලම! දිවැසිවරයන් නසන-, නුඹ වෙත එවූ දූතයන්ට ගල් ගසන ජෙරුසලම! කිකිළියක් ඇගේ පැටවුන් සිය පියාපත් යටට එක්රැස් කරගන්නාක් මෙන් නුඹේ දරු කැල එක්රැස් කරගන්න මම කීවරක් කැමැති වූයෙමි ද? එහෙත්-, නුඹ කැමැති නොවූවා ය-. 38 බලන්න-, නුඹේ දේව මාලිගාව පාළු කරදමනු ලැබේ-. 39 මම නුඹට කියමි-, 'සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ නාමයෙන් වඩින තැනැත්තා හට ආසිරි වේ වා'යි නුඹ පවසන කාලය එන තුරු මෙතැන් සිට නුඹ මා තවත් නොදකින්නී ය-.''

මතෙව් 24

දේව මාලිගාවේ විනාශය ගැන

කලින් කීම

1 ජේසුස් වහන්සේ දේව මාලිගාවෙන් නික්ම යද්දී-, එහි ගොඩනැඟිලි උන් වහන්සේට පෙන්වන පිණස ශ්‍රාවකයෝ උන් වහන්සේ වෙත ආහ-. 2 එහෙත්-, උන් වහන්සේ ඔවුන්ට උත්තර දෙමින්-, ''මේ සියල්ල ඔබට පෙනෙනවා නො වේ ද? සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, ගලක් මත ගලක් ඉතිරි නොවන ලෙස ඒවා සියල්ල ම -,ඳ හෙළනු ඇතැ''යි වදාළ සේක-. පීඩාවල පෙර ලකුණු 3 උන් වහන්සේ ඔලීව කන්දේ වැඩසිටි කල ශ්‍රාවකයෝ උන් වහන්සේ වෙත අවුත්-, පෞද්ගලික ලෙස කතා කර-, ''ඒ දේ සිදුවන්නේ කවදා ද? ඔබේ පුනරාගමනය හා කල්පාන්තය පිළිබඳ පෙර ලකුණු මොනවා ද කියා අපට කිව මැනව''යි කී හ-. 4 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට උත්තර දෙමින් මෙසේ වදාළ සේක: ''ඔබ කිසිවෙකු අතින් මුළා නොවන හැටියට බලාගන්න-. 5 මන්ද-, බොහෝ දෙනෙක්-, 'මම ක්‍රිස්තුස් වෙමි' කියමින් මාගේ නාමයෙන් ඉදිරිපත් වී බොහෝ දෙනෙකු මුළා කරති-. 6 යුද්ධ හා යුද්ධ පිළිබඳ කටකතා ඔබට ඇසෙනු ඇත-. ඒවාට -,ය නොවන්න-. මන්ද-, මේ සියල්ල සිදුවනු නියත ය-. එහෙත්-, අවසානය තව ම පැමිණ නැත-. 7 ජාතියක් ජාතියකට විරුද්ධ ව ද රාජ්‍යයක් රාජ්‍යයකට විරුද්ධ ව ද නැඟී සිටිනු ඇත-. නොයෙක් තැන්හි සාගත ද භූමිකමිපා ද සිදුවනු ඇත-. 8 මේ සියල්ල නව යුගය -,හි කරවන ප්‍රසව වේදනාවේ පටන්ගැන්ම ය-. 9 එකල ඔව්හු ඔබ වධබන්ධනවලට පාවා දී මරන්නෝ ය-. මා නිසා සියලු ජාතීහු ඔබට වෛර කරන්නාහ-. 10 එකල බොහෝ දෙනෙකුගේ ඇදහිල්ල -,ඳ වැටෙනු ඇත-. ඔව්හු ඔවුනොවුන් පාවා දෙන්නාහ; ඔවුනොවුන් කෙරෙහි වෛර බැඳගන්නාහ-. 11 බොහෝ බොරු දිවැසිවරු නැඟිට බොහෝ දෙන මුළා කරන්නාහ-. 12 අධර්මය වැඩෙත් ම බොහෝ දෙනාගේ ප්‍රේමය පිරිහෙන්නේ ය-. 13 එහෙත්-, අවසානය දක්වා ම ස්ථීර ව සිටින්නා ගැළවෙන්නේ ය-. 14 රාජ්‍යය පිළිබඳ මේ සුබ අස්න සියලු ජාතීන් හට සාක්ෂියක් වන පිණස ලොව පුරා ප්‍රකාශ කරනු ලබන්නේ ය-. එවිට අවසානය පැමිණෙන්නේ ය-.''

-,හිසුණු දුක් ගාවිනා

15 ''එබැවින් දානියෙල් දිවැසිවරයා සඳහන් කළ-, '-,හිසුණු දූෂිතය-, ශුද්ධස්ථානයෙහි තිබෙනු ඔබ යමි කලක දකින්නහු ද-, (පාඨකයා තේරුමිගනීවා) 16 එකල ජුදයෙහි සිටින අය කඳුවලට පලා යෙත් වා-. 17 පියස්ස මත සිටින්නා තම ගෙයි තිබෙන තමා සතු කිසිවක් ගන්නා පිණස නොබසී වා-. 18 කෙතෙහි සිටින්නා ද තමාගේ ඇඳුමි ගැනීමට පෙරළා නොයේ වා-, 19 ඒ දවස්වල දී ගර්භණීන්ට ද කිරි මවුවරුන්ට ද ඇතිවන දුකක මහත! 20 හේමන්තයේ දී වත් සබත් දිනක දී වත් මෙය සිදු නොවන ලෙස යාච්ඤ කරන්න-. 21 මන්ද-, ලෝකයේ පටන්ගැන්මේ සිට මේ දක්වා නොවූ විරූ-, මතු ද සිදු නොවන විරූ දරුණු පීඩාවක් එකල්හි සිදුවන්නේ ය-. 22 ඒ කාලය කෙටි නොකරන ලද්දේ නමි-, කිසිවෙක් වත් නොගැළවෙන්නෝ ය-. එහෙත්-, තෝරා- ගත්තවුන් උදෙසා ඒ කාලය කෙටි කරනු ලබන්නේ ය-. 23 එකල-, 'බලන්න-, ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ මෙන්න-, මෙතැන ය' නැත්නමි 'අන්න-, අතන ය'යි යමෙකු ඔබට කීවොත් විශ්වාස නොකරන්න-. 24 කුමක්නිසා ද ව්‍යාජ ක්‍රිස්තු-වරයන් ද ව්‍යාජ දිවැසිවරයන් ද පහළ වී-, හැකි නමි-, තෝරාගත්තවුන් පවා මුළා කරන ලෙස ලකුණු හා අරුමපුදුම දේ දක්වනු ඇත-. 25 බලන්න-, මම ඔබට කල්තියා කීවෙමි-. 26 'අන්න-, උන් වහන්සේ පාළුකරයේ සිටින සේකැ'යි ඔවුන් ඔබට කීවොත්-, පිටත් ව නොයන්න-, 'උන් වහන්සේ කාමරයක සැභවී සිටින සේකැ'යි කීවත්-, විශ්වාස නොකරන්න-. 27 මන්ද-, විදුලිය පෙරදිගින් නික්ම අපරදිග දක්වා විහිදෙන්නේ යමි සේ ද-, මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන්ගේ පුනරාගමනය එසේ ම වන්නේ ය-. 28 ''මළසිරුර යමි තැනෙක්හි ද එතැනට ගිජු ලිහිණයෝ රැස් වෙති-.''

මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන්ගේ පුනරාගමනය

29 ''ඒ දවස්වල පීඩා නිම වූ කෙණෙහි ම-, හිරු අඳුරු වන්නේ ය; සඳ එළිය නොදෙන්නේ ය; තාරකාවෝ අහසින් පතිත වන්නාහ; අහසේ බලපරාක්‍රම දෙදරා යයි-. 30 එකල මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන්ගේ සලකුණ අහසෙහි පහළ වෙයි-. එවිට පොළොවේ සියලු ගෝත්‍රයෝ වැලපෙන්නෝ ය-. ඔව්හු මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් බලපරාක්‍රමයෙන් ද මහා තේජශ්‍රීයෙන් ද අහසේ වලාකුළු මත වඩිනු දකින්නෝ ය-. 31 උන් වහන්සේ මහත් හොරණෑ හඬක් සහිත ව තම දූතයන් එවන සේක-. ඔව්හු අහසේ එක් කෙළවරක සිට අනික් කෙළවර දක්වා සිව් දිගින් තෝරාගත්තවුන් රැස් කරන්නෝ ය-.''

අත්තික්කා ගසෙන් පාඩමක්

32 ''අත්තික්කා ගසෙන් පාඩමක් ඉගෙන- ගන්න-. එහි ළපටි අතු මතු වී-, කොළ ලියලන කල ගිමිහානය ළභ යයි ඔබ දන්නහු ය-. 33 එලෙස ම ඔබත් මේ සියල්ල සිදුවනු දකින විට උන් වහන්සේ දොරකඩ ම යයි දැන ගන්න-. 34 සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, මේ සියල්ල සිදුවන තුරු මේ පරමිපරාව පහ වී නොයන්නේ ය-. 35 අහසත්-, පොළොවත් පහ වී යන්නේ ය-. එහෙත්-, මාගේ වචන කිසි දා පහ වී නොයන්නේ ම ය-.''

අවදි ව සිටීම

36 ''මාගේ පියාණන් වහන්සේ මිස-, ඒ දිනය හා පැය අන් කිසිවෙක් නොදනිති; ස්වර්ගයෙහි දේව දූතයෝ වත්-, පුත්‍රයාණෝ වත් නොදනිති-. 37 තවද නෝවාගේ දවස්වල සිදු වූ ලෙස ම මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන්ගේ පුනරාගමනය වන්නේ ය-. 38 එකල-, ජල ගැල්මට ප්‍රථමයෙන්-, නෝවා නැවට ඇතුළු වූ දිනය දක්වා-, ඔව්හු කමින් බොමින්-, ආවාහ විවාහ වෙමින් කල් යැවූ හ-. 39 ජල ගැල්ම පැමිණ සියල්ලන් ගසා ගෙන යන තුරු ඔව්හු කිසිවක් නොදත්හ; මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන්ගේ පුනරාගමනය ද එලෙස ම වනු ඇත-. 40 එකල මනුෂ්‍යයෝ දෙදෙනෙක් කෙතෙහි සිටිති; එක් තැනැත්තෙක් ගනු ලබන්නේ ය; අනික් තැනැත්තා හැරදමනු ලබන්නේ ය-. 41 ස්ත්‍රීහු දෙදෙනෙක් ඇඹරුමි ගලේ අඹරමින් සිටිති; එක් තැනැත්තියක් ගනු ලබන්නී ය; අනික් තැනැත්තිය හැරදමනු ලබන්නී ය-. 42 එබැවින් අවදි ව ඉන්න-. ඔබගේ සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ කිනමි දවසක එන සේක් දැ යි ඔබ නොදන්නහු ය-. 43 සොරා කොයි යාමයේ එන්නේ දැ යි ගෙදර ස්වාමියා දැන සිටියේ නමි-, ඔහු නොනිදා සිට තමාගේ ගෙය -,ඳීමට ඉඩ නොදෙන බව දැනගන්න-. 44 එබැවින් ඔබත් සූදානමි ව සිටින්න-. කුමක්නිසා ද ඔබ බලාපොරොත්තු නොවන පැයක දී මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණෝ වඩින සේක-.''

විශ්වාසී සහ අවිශ්වාසී දාසයෝ

45 ''තම ගෙයි වැසියන්ට නියම වේලාවට ආහාර කොටස සපයන පිණස ස්වාමියා විසින් පත් කරන ලද විශ්වාසී-, සිහි නුවණ ඇති දාසයා කවරෙක් ද? 46 ස්වාමියා ආ කල යමි දාසයෙකු සිය සේවයෙහි යෙදී සිටිනු දුටුවොත්-, ඒ දාසයා භාග්‍යවන්තයෙක් ය-. 47 සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, ඒ ස්වාමියා තමා සන්තක සියල්ලේ භාරකාරයා කොට ඔහු පත් කරන්නේ ය-. 48 එහෙත්-, ඔහු අයහපත් දාසයෙකු නමි-, 'මාගේ ස්වාමියා පමාවනු ඇතැ'යි සිතින් සිතා-, 49 තම දැසිදසුන්ට තළන්න පටන්ගෙන-, බේබද්දන් සමභ කමින් බොමින් සිටියොත්-, 50 ඔහු බලාපොරොත්තු නොවන දිනක දී-, නොදන්නා පැයක දී-, ඔහුගේ ස්වාමියා අවුත්-, 51 ඔහුට දරුණු ලෙස දඬුවමි කර-, කෛරාටිකයන්ට නියමිත තැන ඔහුටත් නියම කරනු ඇත-. එහි දී වැලපීමත් දත්මිටිකෑමත් වන්නේ ය-.''

මතෙව් 25

යුවතියන් දස දෙනා පිළිබඳ උපමාව

1 ''ස්වර්ග රාජ්‍යය මෙසේ උපමා කළ හැකි ය-. තෙල් පහන් රැගෙන මනාලයා පෙරමභට යුවතියෝ දස දෙනෙක් ගියෝ ය-. 2 ඔවුන් අතරෙන් පස් දෙනෙක් නුවණ නැති අය ය; පස් දෙනෙක් නුවණ ඇති අය ය-. 3 නුවණ නැති අය සිය පහන් ගෙන යද්දී ඒ සමභ තෙල් ගෙන ගියේ නැත-. 4 එහෙත්-, නුවණ ඇති අය සිය පහන් ගෙන යද්දී ඒ සමභ බඳුන්හි තෙල් ගෙන ගියහ-. 5 මනාලයාගේ පැමිණීම පමා වූ කල ඒ සියල්ලෝ ම නිදිබර වී නිදාගත්හ-. 6 ''මධ්‍යම රාත්‍රියේ 'අන්න-, මනාලයා! ඔහු පෙරමභට යන්නැ'යි හඬක් විය-. 7 එවිට ඒ සියලු යුවතියෝ නැඟිට සිය පහන්වල තිර සකස් කළහ-. 8 එකල නුවණ නැති අය-, 'අපේ පහන් නිවීගන යයි-, ඔබගේ තෙල්වලින් ටිකක් අපට දෙන්නැ'යි නුවණ ඇති අයට කී හ-. 9 එහෙත්-, නුවණ ඇති අය-, 'එසේ කළ නොහැක; අප දෙගොල්ලන්ට ම සෑහෙන තරමි තෙල් මෙහි නැත; එබැවින් වෙළෙඳුන් වෙත ගොස් ඔබ ම මිල දී තෙල් ගන්නැ'යි පිළිතුරු දුන්හ-. 10 ඔවුන් ගිය පසු මනාලයා ආවේ ය; සූදානමි ව සිටි පස් දෙනා ඔහු හා සමභ මංගලෝත්සවයට ගියහ-. ඔවුන් ඇතුළු වූ විට දොර වසන ලදී-. 11 ''පසුව අනිත් යුවතියෝ අවුත්-, 'ස්වාමීනි-, ස්වාමීනි-, අපට දොර ඇරිය මැනවැ'යි කී හ-. 12 එහෙත් මනාලයා 'මම ඔබ කිසි සේත් නොහඳුනමි'යි පිළිතුරු දුන්නේ ය-. 13 එබැවින් දවස වත්-, පැය වත් ඔබ නොදන්න නිසා අවදි ව ඉන්න-.''

දාසයන් තිදෙනා පිළිබඳ උපමාව

14 ''ස්වර්ග රාජ්‍යය මෙසේ උපමා කළ හැකි ය-. එක් මිනිසෙක් සිය දාසයන් කැඳවා-, තමා සතු දේ ඔවුන්ට භාර දී පිටරට බලා ගියේ ය-. 15 ඔහු එකිනෙකාගේ හැකියාව අනුව-, එක් කෙනෙකුට රිදී කාසි පන්දාහක් ද තව කෙනෙකුට දෙදාහක් ද-, තව කෙනෙකුට එක් දාහක් ද බැගින් දී-, තමා යන ගමන ගියේ ය-. 16 රිදී කාසි පන්දාහ ලැබූ තැනැත්තේ වහා ම ගොස් එයින් වෙළෙඳ්‍රමි කොට තවත් රිදී කාසි පන්දාහක් උපදවා ගත්තේ ය-. 17 එලෙස ම රිදී දෙදාහ ලැබූ තැනැත්තේ ද තවත් දෙදාහක් උපදවා ගත්තේ ය-. 18 එහෙත් දාහක් ලැබූ තැනැත්තේ ගොස්-, පොළොවේ වළක් හාරා-, ස්වාමියාගේ මුදල සභවා තැ-, ය-.

19 බොහෝ කලකට පසු ඒ දාසයන්ගේ

ස්වාමියා අවුත් ඔවුන් සමභ ගණන් හිලව් බැලී ය-. 20 රිදී කාසි පන්දාහ ලැබූ තැනැත්තේ තවත් රිදී කාසි පන්දාහක් ගෙනවුත්-, 'ස්වාමීනි-, ඔබ මට රිදී කාසි පන්දාහක් භාර දුන්නෙහි ය-. මෙන්න-, තවත් රිදී කාසි පන්දාහක් උපදවා ගතිමි'යි කී ය-. 21 ඔහුගේ ස්වාමියා ඔහුට කතා කොට-, 'යහපත්-, විශ්වාසී දාසය-, ඉතා අගෙයි; ඔබ ස්වල්පයක් ගැන විශ්වාසී වූ බැවින් බොහෝ දේ කෙරෙහි අය්පති කරමි-. ඔබ දැන් අවුත් ඔබේ ස්වාමියාගේ ප්‍රීතියට සහභාගි වන්නැ'යි කී ය-. 22 රිදී කාසි දෙදාහක් ලැබූ තැනැත්තේ ද අවුත්-, 'ස්වාමීනි-, ඔබ රිදී කාසි දෙදාහක් මට භාර දුන්නෙහි ය; මෙන්න-, තවත් රිදී කාසි දෙදාහක් උපදවා ගතිමි'යි කී ය-. 23 ඔහුගේ ස්වාමියා ඔහුට කතා කොට-, 'යහපත්-, විශ්වාසී දාසය-, ඉතා අගෙයි; ස්වල්පයක් ගැන ඔබ විශ්වාසී වූ බැවින් බොහෝ දේ කෙරෙහි ඔබ අය්පති කරමි-. ඔබ දැන් අවුත් ඔබේ ස්වාමියාගේ ප්‍රීතියට සහභාගි වන්නැ'යි කී ය-. 24 ඉන්පසු රිදී කාසි එක් දහක් ලැබූ තැනැත්තේ ද අවුත්-, 'ස්වාමීනි-, ඔබ නොවපුළ තැනින් කපන-, වගා නොකළ තැනින් පල රැස් කරන-, තදහිතක් ඇති මනුෂ්‍යයෙකු බව දැනගතිමි-. 25 එබැවින් මම -,යෙන් ගොස් ඔබගේ රිදී කාසි පොළොවේ වළක සභවා තැ-,මි-. මෙන්න-, ඔබ සතුදේ'යි කී ය-. 26 ඔහුගේ ස්වාමියා ඔහුට උත්තර දෙමින්-, 'කමිමැලි කපටි දාසය-, මා නොවපුළ තැනින් කපාගන්නා බවත්-, වගා නොකළ තැනින් පල රැස් කරගන්න-, බවත් ඔබ දැන සිටියෙහි ද! 27 එසේ නමි-, මාගේ මුදල බැංකුවේ තැන්පත් කළ යුතු ව තිබුණේ ය-. එසේ කෙළේ නමි-, මා ආ විට මගේ මුදල පොළියත් සමභ ලබාගන්න පුළුවන්කම ති-,ණ-. 28 එබැවින් ඒ රිදී කාසි ඔහුගෙන් ගෙන රිදී කාසි පන්දාහ ඇති තැනැත්තාට දෙන්න-. 29 යමක් ඇති තැනැත්තාට දෙනු ලැබේ; ඔහුට පමණටත් වඩා ලැබේ-. යමක් නැති තැනැත්තාගෙන් ඔහුට ඇති ටිකත් ගනු ලැබේ-. 30 මේ පලක් නැති දාසයා පිටත අන්ධකාරයට නෙරපාදමන්න-. එහි දී වැලපීමත් දත්මිටි කෑමත් වන්නේ ය'යි කියනු ඇත-.''

ජාතීන්ගේ විනිශ්චය දවස

31 ''මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් සියලු දේව දූතයන් පිරිවරාගෙන තේජශ්‍රීයෙන් පැමිණෙන කල-, එතුමාණෝ තමන්ගේ මහිමාන්විත සිංහාසනයේ වැඩහිඳින සේක-. 32 එවිට සියලු ජාතීහු උන් වහන්සේ අ-,මුවෙහි රැස් කරනු ලබන්නෝ ය-. එඩේරෙකු-, එළුවන්ගෙන් බැටළුවන් වෙන් කරන්නාක් මෙන් උන් වහන්සේ ද ඔවුන් වෙන් කොට-, 33 බැටළුවන් සිය දකුණු පැත්තෙහි ද එළුවන් වමි පැත්තෙහි ද සිටුවන සේක-. 34 එවිට රජ්ජුරුවන් වහන්සේ සිය දකුණු පසෙහි සිටින්නන්ට කතා කොට-, 'මාගේ පියාණන්ගෙන් ආශීර්වාද ලද්දෙනි-, එන්න-, ලෝකය පටන්ගැන්මේ සිට ඔබට සූදානමි කර තිබෙන රාජ්‍යය උරුම කරගන්න-. 35 මන්ද-, මම සාගිනි ව සිටියෙමි; ඔබ මට කන්න දුන්නහු ය-. පිපාසා වී සිටියෙමි; ඔබ මට බොන්න දුන්නහු ය-. ආගන්තුක ව සිටියෙමි; ඔබ මා ගෙදරට පිළිගත්තහු ය-. 36 වස්ත්‍ර නැති ව සිටියෙමි; ඔබ මට වස්ත්‍ර දුන්නහු ය-. රෝගාතුර ව සිටියෙමි; ඔබ මා බලාගත්තහු ය-. හිරගෙදර සිටියෙමි; ඔබ මා බලන්න ආවහු ය'යි වදාරන සේක-. 37 එකල දැහැමියන් උත්තර දෙමින්-, 'ස්වාමීනි-, කවර කලෙක ඔබ වහන්සේ සාගිනි ව සිටිය දී අපි ඔබට කෑම දුනිමු ද? පිපාසා වී සිටිය දී බොන්න දුනිමු ද? 38 කවර කලෙක ඔබ වහන්සේ ආගන්තුක ව සිටිය දී ඔබ ගෙදරට පිළිගතිමු ද? නොහොත් වස්ත්‍ර නැති ව සිටිය දී ඇඳුමි දුනිමු ද? 39 කවර කලෙක ඔබ රෝගාතුර ව හෝ හිරගෙදර හෝ සිටිය දී ඔබ බලන්න ආවෙමු දැ'යි කියනු ඇත-. 40 එවිට රජ්ජුරුවන් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, 'සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, මාගේ මේ සහෝදරයන්ගෙන් ඉතා ම සුළු තැනැන්තාට වුව ද ඔබ එසේ කළා නමි එය කෙළේ මට යැ'යි වදාරන සේක-. 41 ''එවිට උන් වහන්සේ වමි පසෙහි සිටින්නන්ට කතා කොට-, 'සාප ලද්දෙනි-, මා වෙතින් ඉවත් වී යක්ෂයාට ද ඔහුගේ දූතයන්ට ද සූදානමි කර තිබෙන සදාතන ගින්නට යන්න-. 42 මන්ද-, මම සාගිනි ව සිටියෙමි; ඔබ මට කන්න නුදුන්නහු ය-. පිපාසා වී සිටියෙමි; ඔබ මට බොන්න නුදුන්නහු ය-. 43 ආගන්තුක ව සිටියෙමි; ඔබ මා ගෙදරට නොපිළිගත්තහු ය-. වස්ත්‍ර නැති ව සිටියෙමි; ඔබ මට වස්ත්‍ර නුදුන්නහු ය-. රෝගාතුර ව සිටියෙමි; හිරගෙදර ද සිටියෙමි; ඔබ මා බලන්න ආවේ නැතැ'යි වදාරන සේක-. 44 එවිට ඔවුන් උත්තර දෙමින්-, 'ස්වාමීනි-, කවර කලෙක ඔබ සාගිනි ව හෝ පිපාසා වී හෝ ආගන්තුක ව හෝ වස්ත්‍ර නැති ව හෝ රෝගාතුර ව හෝ හිරගෙදර හෝ සිටිනු දැක අපි ඔබ වහන්සේට උපස්ථාන නොකෙළෙමු දැ'යි අසනු ඇත-. 45 එවිට උන් වහන්සේ ඔවුන්ට උත්තර දෙමින්-, සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, මොවුන්ගෙන් ඉතා ම සුළු තැනැත්තාට වුව ද එසේ නොකළා නමි එය නොකෙළේ මට ය'යි වදාරන සේක-. 46 මොවුහු සදාතන දඬුවමට ද-, දැහැමියෝ සදාතන ජීවනයට ද යන්නෝ ය-.''

මතෙව් 26

ජේසුස් වහන්සේ නැසීමට කුමන්ත්‍රණය

1 තවද ජේසුස් වහන්සේ මේ සියල්ල වදාරා නිම කොට සිය ශ්‍රාවකයන් අමතා-, 2 ''තව දෙදිනකින් පාස්කු මංගල්‍යය පැමිණෙන බව ඔබ දන්නහු ය; මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් කුරුසියෙහි ඇණ ගසනු ලැ-,මට පාවා දෙනු ඇතැ''යි වදාළ සේක-. 3 එකල නායක පූජකවරු ද ප්‍රජා මූලිකයෝ ද කායාපස් නමි මහා නායක පූජකවරයාගේ මන්දිරයට රැස් වී-, 4 ජේසුස් වහන්සේ ප්‍රයෝගයෙන් අල්ලා මැරීමට කුමන්ත්‍රණය කළහ; 5 එහෙත්-, ''සෙනභ අතර කෝලාහලයක් සිදු නොවන පිණස මංගල්‍යය කාලයේ දී එය නොකරමු''යි කී හ-.

බෙතානියේ දී ආලේප කරනු ලැ-,ම

6 ජේසුස් වහන්සේ බෙතානියෙහි කුෂ්ඨ රෝගී වූ සීමොන්ගේ ගෙදර සිටිය දී-, 7 එක් ස්ත්‍රියක් ඉතා අගනා සුවඳ විලවුන් පිරුණු කිරිගල් කරඬුවක් ගෙන උන් වහන්සේ වෙතට අවුත්-, කෑමට හිඳගෙන හුන් උන් වහන්සේගේ හිස මත වත් කළා ය-. 8 ඒ දුටු ශ්‍රාවකයෝ කෝප වී-, ''මෙවැනි නාස්තියක් කෙළේ මන් ද? 9 මේ විලේපනය විශාල මුදලකට විකුණා දිළිඳුන්ට දිය හැකි ව තිබුණා නොවේ දැ''යි කී හ-. 10 එහෙත්-, ජේසුස් වහන්සේ එය දැන මෙසේ වදාළ සේක: ''ඔබ මේ ස්ත්‍රියට කරදර කරන්නේ මන් ද? ඇය මා හට කෙළේ මනහර දෙයකි-. 11 මන්ද-, දුගීහු ඔබ සමභ හැමදා ම සිටිති-. එහෙත්-, මම හැමදා ම ඔබ සමභ නොසිටිමි-. 12 ඇය මේ විලේපනය මාගේ සිරුරේ වත් කෙළේ අවමංගල්‍යය සඳහා මා සූදානමි කරන පිණස ය-. 13 සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, ලොව පුරා මේ සුබ අස්න ප්‍රකාශ කරන හැම තැනක දී ම මේ ස්ත්‍රිය කළ මේ ක්‍රියාව ඇය සැමරීම පිණස කියනු ලබන්නේ ය-.''

ජූදස්ගේ ද්‍රෝහි ක්‍රියාව

14 තවද දොළොස් දෙනාගෙන් කෙනෙකු වූ ජූදස් ඉස්කාරියොත් නායක පූජකයන් වෙත ගොස්-, 15 ''ජේසුස් වහන්සේ ඔබට පාවා දුන්නොත් ඔබ මට දෙන්නේ කුමක් දැ''යි ඇසී ය-. ඔව්හු රිදී කාසි තිහක් කිරා ඔහුට දුන්හ-. 16 එතැන් පටන් ඔහු උන් වහන්සේ පාවා දීමට සුදුසු අවස්ථාවක් සෙවී ය-.

ශ්‍රාවකයන් සමභ පාස්කු භෝජනය

17 නුමුහුන් රොටි මංගල්‍යයේ පළමු වන දින ශ්‍රාවකයෝ ජේසුස් වහන්සේ වෙතට අවුත්-, ''පාස්කු භෝජනය වළඳන පිණස අප කොතැන පිළියෙළ කරනවාට ඔබ කැමැති සේක් දැ''යි ඇසූ හ-. 18 ජේසුස් වහන්සේ ද-, ''ඔබ නගරයේ සිටින අසවල් මනුෂ්‍යයා වෙතට ගොස්-, 'මාගේ නියමිත මොහොත ළං ව ඇත; මාගේ ශ්‍රාවකයන් සමභ ඔබේ නිවසේ දී පාස්කු භෝජනය පවත්වමි යි ගුරුදේවයන් වහන්සේ කියන සේකැ'යි ඔහුට දන්වන්නැ''යි වදාළ සේක-. 19 ශ්‍රාවකයෝ ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට අණ කළ ලෙස පාස්කු භෝජනය පිළියෙළ කළහ-. 20 සවස් වූ කල උන් වහන්සේ ප්‍රේරිතයන් දොළොස් දෙනා සමභ කෑමට හිඳගත් සේක-. 21 ඔවුන් කෑම කමින් සිටිය දී-, උන් වහන්සේ කතා කොට-, ''සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, ඔබෙන් කෙනෙක් මා පාවා දෙන්නේ ය''යි වදාළ සේක-. 22 ඔව්හු අතිශයින් ශෝක ව එකිනෙකා-, ''ස්වාමීනි-, ඒ මම දැ''යි අසන්න පටන් ගත්හ-. 23 උන් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''මා සමභ එක පාත්‍රයේ අතලන තැනැත්තේ මා පාවා දෙන්නේ ය-. 24 මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් ගැන ශුද්ධ ලියවිල්ලේ ලියා තිබෙන ලෙස ම ඔහු නියමිත ගමන යන්නේ ය-. එහෙත්-, මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් පාවා දෙන යමි මනුෂ්‍යයෙක් වේ ද-, ඔහුට වන විපතක මහත! ඒ මිනිසා නූපන්නේ නමි වඩා හොඳ ය''යි වදාළ සේක-. 25 උන් වහන්සේ පාවා දුන් ජූදස් උත්තර දෙමින්-, ''ගුරුදේවයෙනි-, ඒ මම දැ''යි ඇසී ය-. ''වෙන කවුදැ''යි උන් වහන්සේ ඔහුට වදාළ සේක-.

අන්තිම රාත්‍රි භෝජනය

26 ඔවුන් කෑම කමින් සිටිය දී ජේසුස් වහන්සේ රොටි ගෙන ආශීර්වාදය පවසා ඒවා කඩා ශ්‍රාවකයන්ට දී-, ''රැගෙන වළඳන්න-, මේ මාගේ ශරීරය''යි වදාළ සේක-. 27 උන් වහන්සේ කුසලානක් ද ගෙන තුති පුදා ඔවුන්ට දී-, 28 ''ඔබ සියල්ලෝ ම මෙයින් පානය කරන්න-. මෙය පව් කමාව පිණස බොහෝ දෙනා උදෙසා වගුරුවනු ලබන මාගේ ගිවිසුමි රුය්රය වේ-. 29 මාගේ පියාණන්ගේ රාජ්‍යයෙහි දී මා ඔබ සමභ අලුත් මිදියුස පානය කරන දවස එන තුරු මෙතැන් පටන් මේ මිදියුස තවත් නොබොන්නෙමි යි ඔබට කියමි''යි වදාළ සේක-. 30 ඔව්හු ගීතයක් ගයා නිම කොට ඔලීව කන්දට නික්ම ගියහ-.

පේදුරුගේ අපලාපය ගැන කලින් කීම

31 තවද ජේසුස් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන්ට කතා කොට-, ''ඔබ හැම දෙන ම අද රාත්‍රියෙහි මා නිසා අධෛර්යයට පත් වන්නහු ය-. මන්ද-, 'මම එඩේරාට පහර දෙන්නෙමි-, එවිට රැළේ බැටළුවෝ විසුරුවනු ලබන්නෝ ය'යි ශුද්ධ ලියවිල්ලෙහි ලියා තිබේ-. 32 ''එහෙත්-, මම උත්ථාන කරනු ලැබූ පසු ඔබට පෙරටුව ගලීලයට යමි''යි වදාළ සේක-. 33 පේදුරු උන් වහන්සේට උත්තර දෙමින්-, ''අන් හැම දෙන ම ඔබ නිසා අධෛර්ය වුවත් මම නමි කවදාවත් අධෛර්ය නොවන්නෙමි''යි කී ය-. 34 ජේසුස් වහන්සේ ද-, ''සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, අද රෑ කුකුළා අඬලන්නට පෙර ඔබ මා හඳුනන්නේ නැත කියා තුන් වරක් කියන්නෙහි ය''යි ඔහුට වදාළ සේක-. 35 පේදුරු-, ''ඔබ සමභ මැරෙන්න සිදුවුණත්-, මම ඔබ නාඳුනමි යි කවදාවත් කියන්නේ නැතැ''යි උන් වහන්සේට කී ය-. සියලු ශ්‍රාවකයෝ ද එසේ ම කී හ-.

ගෙත්සෙමනෙහි යාච්ඤව

36 එකල ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන් හා සමභ ගෙත්සෙමන නමි වූ තැනට පැමිණ-, ''මා එතැනට ගොස් යාච්ඤ කරන අතර ඔබ මෙහි සිටින්නැ''යි සිය ශ්‍රාවකයන්ට වදාළ සේක-. 37 උන් වහන්සේ පේදුරු ද සෙබදීගේ පුත්‍රයන් දෙදෙනා ද කැඳවාගෙන ගිය සේක-. ඉන්පසු උන් වහන්සේ ශෝක වන්ටත්-, සන්තාප වන්ටත් පටන්ගත් සේක-. 38 එකල උන් වහන්සේ ඔවුන් අමතමින්-, ''මැරෙන තරමට මාගේ සිත අතිශයින් ශෝකාන්විත ය-. ඔබ මෙහි නැවතී මා සමභ අවදි ව ඉන්නැ''යි වදාළ සේක-. 39 උන් වහන්සේ මඳක් ඉදිරියට ගොස් මුණන් වැටී-, ''අහෝ මාගේ පියාණෙනි-, හැකි නමි මේ කුසලාන මා කෙරෙන් පහ කළ මැනව-. එහෙත්-, මා කැමැති ලෙස නොව-, ඔබ කැමැති ලෙස වේ වා''යි යාච්ඤ කළ සේක-. 40 උන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන් වෙත අවුත් ඔවුන් නිදා හිඳිනු දැක-, පේදුරුට කතා කොට-, ''සැබැවින් ම මා සමභ එක පැයක් වත් අවදි ව ඉන්න ඔබට බැරිවුණා ද? 41 ඔබ පරික්ෂාවට නොවැටෙන පිණස අවදි ව සිට යාච්ඤ කරන්න-. හිත නමි කැමැති ය; ගත නමි දුබල ය''යි වදාළ සේක-. 42 උන් වහන්සේ නැවත දෙ වන වරටත් නික්ම ගොස්-, ''අහෝ මාගේ පියාණෙනි-, මා විසින් පානය නොකොට මේ කුසලාන පහ කළ නොහැකි නමි-, ඔබගේ කැමැත්ත වේ වා''යි කියා යාච්ඤ කළ සේක-. 43 උන් වහන්සේ නැවත ආ කල ඔවුන් නිදා හිඳිනු දුටු සේක-. ඔවුන්ගේ ඇස් නිදිබර ව ති-,ණ-. 44 යළිත් උන් වහන්සේ ඔවුන් හැර ගොස්-, තුන් වන වරත් එම වචන කියා යාච්ඤ කළ සේක-. 45 ඉන්පසු උන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන් වෙතට අවුත්-, ''ඔබ තවමත් නිදාගෙන විඩා හරිමින් සිටින්නහු ද? මෙන්න-, නියමිත මොහොත ළං වී ඇත; මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණෝ පවිටුන් අතට පාවා දෙනු ලබන සේක-. 46 නැඟිටින්න-, අපි යමු-. අන්න-, මා පාවා දෙන්නා ඉතා ළභ ය''යි වදාළ සේක-.

ජේසුස් වහන්සේ පාවා දීම

47 උන් වහන්සේ කතා කරද්දී-, දොළොස් දෙනාගෙන් කෙනෙකු වන ජූදස් ද-, ඔහු සමභ නායක පූජකයන් හා ප්‍රජා මූලිකයන් වෙතින් යවන ලද කඩු මුගුරු ගත් මහත් ජනකායක් ද එහි පැමිණයහ-. 48 උන් වහන්සේ පාවා දෙන්නා-, ''මම යමෙකු සිඹිමි ද-, ඔබ සොයන තැනැත්තා ඔහු ය; ඔහු අල්ලාගන්න'' කියා ඔවුන්ට ලකුණක් දී ති-,ණ-. 49 එකෙණෙහි ම ඔහු ජේසුස් වහන්සේ වෙතට අවුත්-, ''ගුරුදේවයෙනි-, ඔබට සෙත් වේ!'' කියා උන් වහන්සේ සිඹගත්තේ ය-. 50 ජේසුස් වහන්සේ ද-, ''මිත්‍රය-, ඔබ කරන්න ආ දෙය කරන්නැ''යි ඔහුට වදාළ සේක-. එවිට ඔව්හු අවුත්-, ජේසුස් වහන්සේ අත්අඩංගුවට ගෙන-, තදින් අල්ලාගත්හ-. 51 උන් වහන්සේ හා සමභ සිටි අයගෙන් කෙනෙක්-, අතින් කඩුව ගෙන නායක පූජකයාගේ දාසයාට ගසා ඔහුගේ කන කපා දැමී ය-. 52 එවිට ජේසුස් වහන්සේ කතා කොට-, ''ඔබගේ කඩුව කොපුවේ දමන්න-, කඩු ගන්නා සියල්ලෝ ම කඩුවෙන් ම නසිති-. 53 දේව දූතයන් සේනාංක දොළොසකට වඩා වහා ම එවන ලෙස මාගේ පියාණන්ගෙන් ඉල්ලන්න මට නොහැකි ය යි ඔබ සිතන්නෙහි ද? 54 එහෙත්-, එසේ කළොත්-, මේ දෙය මෙලෙස ම විය යුතු යයි ශුද්ධ ලියවිලිවල කියන දේ ඉටු වන්නේ කෙසේ දැ''යි ඔහුට වදාළ සේක-. 55 ඒ පැයේ දී ම ජේසුස් වහන්සේ ජනකායට කතා කොට-, ''ඔබ සොරෙකුට විරුද්ධ ව මෙන් කඩු මුගුරු ගෙන මා අල්ලන්නට ආවහු ද? මම දිනපතා ම දේව මාලිගාවෙහි උගන්වමින් සිටියෙමි-. එහෙත්-, ඔබ මා අල්ලාගත්තේ නැත-. 56 මේ සියල්ල සිදුවූයේ දිවැසිවරයන්ගේ ලියවිලි ඉෂ්ට වන පිණස ය''යි වදාළ සේක-. එවිට ශ්‍රාවකයෝ සියල්ලෝ ම උන් වහන්සේ අත්හැර පලා ගියහ-.

ජේසුස් වහන්සේ ශ්‍රේෂ්ඨාය්කරණය

ඉදිරියෙහි සිටීම

57 ජේසුස් වහන්සේ අල්ලාගත් අය උත්තම පූජක කායාපස් වෙතට උන් වහන්සේ ගෙන ගියහ-. විනයධරයෝ ද ප්‍රජා මූලිකයෝ ද එහි රැස් වී සිටියහ-. 58 එහෙත් පේදුරු-, උත්තම පූජකයාගේ මළුව දක්වා උන් වහන්සේ පසුපස්සේ දුරින් ගොස්-, එහි ඇතුළු වී-, කුමකින් කුමක් වේ දැ යි බලන පිණස මුර සේවකයන් හා සමභ හිඳගත්තේ ය-. 59 නායක පූජකවරු ද මුළු ශ්‍රේෂ්ඨාය්-කරණය ද ජේසුස් වහන්සේ මරණයට පත් කරන පිණස උන් වහන්සේට විරුද්ධ ව බොරු සාක්ෂි සෙවූ හ-. 60 බොහෝ බොරු සාක්ෂිකාරයන් ඉදිරිපත් වූ නමුත්-, කිසි සාක්ෂියක් සමිබ නො වී ය-. පසුව දෙදෙනෙක් ඉදිරිපත් වී-, 61 '' 'දේව මාලිගාව කඩාදමා එය තුන් දිනකින් යළි ගොඩනභන්න මට පුළුවන' කියා මොහු කීවේ ය''යි කී හ-. 62 එවිට උත්තම පූජකයා නැඟිට-, ''ඔබ කිසි උත්තරයක් දෙන්නේ නැද් ද? මොවුන් ඔබට විරුද්ධ ව ගෙනෙන මේ සාක්ෂිය කුමක් දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසී ය-. 63 එහෙත්-, උන් වහන්සේ නිශ්ශබ්ද ව සිටි සේක-. එවිට උත්තම පූජකයා-, ''ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍ර වන ක්‍රිස්තුවරයාණෝ දැ යි දිවුරා අපට කියන ලෙස ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබට අණ කරමි''යි උන් වහන්සේට කී ය-. 64 ජේසුස් වහන්සේ ද-, ''ඔබ කියන දෙය හරි ය-. තවදුරටත් මම ඔබට කියමි-, මෙතැන් පටන් මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් පරාක්‍රමයාණන්ගේ දකුණු පස වැඩ සිටිනවාත්-, අහසේ වළාකුළු මත වඩිනවාත් ඔබ දකින්නෙහි ය''යි ඔහුට වදාළ සේක-. 65 එවිට උත්තම පූජකයා සන්තාපයෙන් යුතු ව තමාගේ වස්ත්‍ර ඉරාගෙන මොහු දේවාපහාසයක් කෙළේ ය-. තවත් අපට සාක්ෂිකාරයන්ගෙන් වැඩක් නැත-, මොහුගේ දේවාපහාසය දැන් ඔබට ඇසුණේ ය-. 66 ඔබ කුමක් සිතන්නහු දැ''යි කී ය-. ඔව්හු උත්තර දෙමින්-, ''මොහු මරණයට සුදුසු ය''යි කී හ-. 67 එවිට ඔව්හු උන් වහන්සේගේ මුහුණට කෙළ ගසා-, මිට මොලවා පහර දුන්හ-. සමහරෙක් උන් වහන්සේට අතුල් පහර දී-, 68 ''ක්‍රිස්තුවරයාණෙනි-, ඔබට ගැසුවේ කවරෙක් දැ යි දිවැසින් බලා අපට කියන්නැ''යි කී හ-.

පේදුරුගේ අපලාපය

69 පේදුරු මළුවෙහි පිටත වාඩි වී සිටියේ ය-. සේවිකාවක් ඔහු වෙත අවුත්-, ''ඔබත් ඒ ජේසුස් නමි ගලීලයා සමභ සිටියෙහි ය''යි කීවා ය-. 70 ''මොන බොරු ද? ඔය කතාව මට තේරෙන්නේ නැතැ''යි ඔහු සියල්ලන් ඉදිරියෙහි කී ය-. 71 ඔහු පිටත දොරටුව ළභට ගිය කල-, තව සේවිකාවක් ඔහු දැක-, ''මොහුත් නාසරෙත්හි ජේසුස් සමභ සිටියේ ය''යි එහි සිටියවුන්ට කීවා ය-. 72 ඔහු යළිත්-, ''මා ඒ මනුෂ්‍යයා අඳුනන්නේ නැතැ''යි දිවුරා කී ය-. 73 මඳ වේලාවකට පසු එතැන සිටි අය අවුත්-, ''සැබැවින් ම ඔබත් ඔවුන්ගෙන් එක් කෙනෙක් ය; ඒ බව ඔබගේ කතා ලීලාවෙන් පෙනේ ය''යි පේදුරුට කී හ-. 74 එවිට ඔහු-, ''ඒ මිනිසා නාඳුනමි''යි කියමින් දෙස් තබාගන්න ද දිවුරන්න ද පටන්ගත්තේ ය-. එකෙණෙහි ම කුකුළා හැඬලී ය-. 75 ''කුකුළා හඬලන්න පළමු ඔබ මා හඳුනන්නේ නැත කියා තුන් වරක් කියනු ඇතැ''යි ජේසුස් වහන්සේ වදාළ වචනය සිහි කොට පේදුරු පිටතට ගොස් ඉකි -,ඳිමින් හැඩී ය-.

මතෙව් 27

ජේසුස් වහන්සේ පිලාත් ඉදිරියෙහි

1 පහන් වූ කල සියලු නායක පූජකවරු ද ප්‍රජා මූලිකයෝ ද ජේසුස් වහන්සේ මරණයට පත් කරන පිණස උන් වහන්සේට විරුද්ධ ව මන්ත්‍රණය කළහ-. 2 ඔව්හු උන් වහන්සේට විලංගු ලා ගෙන ගොස් ආණ්ඩුකාර පිලාත්ට භාර දුන්හ-.

ජූදස්ගේ මරණය

3 උන් වහන්සේ පාවා දුන් ජූදස්-, උන් වහන්සේ වරදට පත් කරනු ලැබූ බව දැක-, ශෝකයෙන් පෙළී-, රිදී මිල තිහ නායක පූජකවරුන් ද ප්‍රජා මූලිකයන් ද වෙත ආපසු ගෙන ගොස්-, 4 ''නිදොස් කෙනෙකු මරණයට පාවා දීමෙන් මම පව් කෙළෙමි''යි කී ය-. එහෙත් ඔව්හු-, ''එයින් අපට කමක් නැත-, ඔබ ම එය බලාගන්නැ''යි කී හ-. 5 එවිට ඔහු ඒ රිදී මිල ශුද්ධස්ථානයෙහි වීසි කොට දමා-, නික්ම ගොස් එල්ලී මළේ ය-. 6 නායක පූජකවරු ඒ රිදී මිල ගෙන-, ''මේවා ලේ-මිල බැවින් දේව මාලිගාවේ මුදල් ගබඩාවට දැමීම යුතු නැතැ''යි කී හ-. 7 එසේ කියා ඔව්හු මන්ත්‍රණය කොට-, විජාතීන් සඳහා සුසාන භූමියක් වන පිණස ඒ මුදලින් 'කුඹල් කෙත' මිල දී ගත්හ-. 8 එහෙයින් අද දක්වා ඒ කෙතට 'ලේ කෙත' යයි කියනු ලැබේ-. 9 මෙසේ දිවැසිවර ජෙරමියාගේ කීමක් සැබෑ විය-. එනමි: ''යමි කිසි කෙනෙකුගේ වටිනාකමේ හැටියට ඉශ්රායෙල් ජනතාව අතර සමිමත ව තිබූ මිලය වන රිදී මිල තිහ-, 10 සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ මට අණ දුන් පරිදි-, කුඹල් කෙත සඳහා දුනිමි'' යනු යි-.

ජේසුස් වහන්සේ පිලාත් ඉදිරියෙහි සිටීම

11 ජේසුස් වහන්සේ ආණ්ඩුකාරයා ඉදිරියෙහි පෙනී සිටි සේක-. ''ඔබ ජුදෙව්වන්ගේ රජ දැ''යි ඔහු උන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න කෙළේ ය-. ''එසේ කියන්නේ ඔබ ය''යි ජේසුස් වහන්සේ උත්තර දුන් සේක-. 12 නායක පූජකවරුන් ද ප්‍රජා මූලිකයන් ද උන් වහන්සේට වරද තැබූ විට-, උන් වහන්සේ කිසි උත්තරයක් නුදුන් සේක-. 13 එවිට පිලාත්-, ''මොවුන් ඔබට විරුද්ධ ව නභන චෝදනා ඇසෙන්නේ නැද්දැ''යි ඇසී ය-. 14 එහෙත්-, ජේසුස් වහන්සේ එක වචනයකින් පමණ වත් උත්තර නුදුන් සේක-. එබැවින් ආණ්ඩුකාරයා අතිශයින් මවිත විය-.

ජේසුස් වහන්සේට මරණීය දඬුවම

15 මංගල්‍යයේ දී ජනතාව ඉල්ලා සිටින සිරකරුවෙකු ආණ්ඩුකාරයා විසින් නිදහස් කර හරිනු ලැ-,මේ සිරිතක් ති-,ණ-. 16 එකල්හි ජේසුස් බරබ්බස් යයි නමි දැරූ ප්‍රසිද්ධ සිරකරුවෙක් විය-. 17 එහෙයින් සෙනභ රැස් වූ විට-, ''මා ඔබට කවරෙකු නිදහස් කර දෙනවාට ඔබ කැමැති ද? බරබ්බස් කියන ජේසුස් ද? නැතහොත් ක්‍රිස්තුස් කියන ජේසුස් දැ''යි පිලාත් ඔවුන්ගෙන් ඇසී ය-. 18 එසේ ඇසුවේ-, ඔවුන් ඊර්ෂ්‍යාවෙන් උන් වහන්සේ පාවා දුන් බව පිලාත් දැන සිටි හෙයිනි-. 19 තවද-, ඔහු විනිශ්චයාසනයෙහි සිටිය දී-, ඔහුගේ භාර්යාව-, ''ඒ නිදොස් මනුෂ්‍යයාට කිසිවක් නොකරන්න-. ඊයේ රෑ ඔහු නිසා මම සිහිනයකින් බොහෝ දුක් වින්දෙමි''යි පිලාත්ට කියා යැවුවා ය-. 20 එහෙත්-, නායක පූජකවරු ද ප්‍රජා මූලිකයෝ ද බරබ්බස් ම ඉල්ලන්ටත්-, ජේසුස් වහන්සේ නසාලන්ටත් ජනකාය කැමැති කරවාගත්හ-. 21 ආණ්ඩුකාරයා ඔවුන්ට උත්තර දෙමින්-, ''මේ දෙදෙනාගෙන් කවරෙකු මා ඔබට නිදහස් කර දෙනවාට කැමැති දැ''යි ඔවුන්ගෙන් ඇසී ය-. ''බරබ්බස්'' යයි ඔව්හු කී හ-. 22 ''එසේ නමි ක්‍රිස්තුස් ය කියන ජේසුස්ට මා කුමක් කරන්න දැ''යි පිලාත් ඔවුන්ගෙන් ඇසී ය-. ''ඔහු කුරුසියේ ඇණ ගසන්නැ''යි සියල්ලෝ ම එක හඩින් කී හ-. 23 එවිට ඔහු-, ''මන් ද? මොහු මොන අපරාධයක් කෙළේ දැ''යි ඇසී ය-. එහෙත්-, ''ඔහු කුරුසියෙහි ඇණ ගසන්නැ''යි ඔව්හු වැඩි වැඩියෙන් හඬ නභමින් මොරගැසූ හ-. 24 මෙසේ කෝලාහලයක් හට ගනු මිස-, තමාගේ ප්‍රයත්නයෙන් වැඩක් සිදු නොවන බව දුටු පිලාත්-, වතුර ගෙන-, ජනකාය ඉදිරියේ අත් සෝදමින්-, ''මේ මනුෂ්‍යයාගේ ලේ ගැන මම නිදොස් ය-. ඔබ ම වගබලා ගන්නැ''යි කී ය-. 25 මුළු සමූහයා උත්තර දෙමින්-, ''ඔහුගේ ලේවල පල විපාකය අප පිට ද අපේ දරුවන් පිට ද වේ වා''යි කී හ-. 26 එකල පිලාත්-, ඔවුන්ට බරබ්බස් නිදහස් කර දුන්නේ ය-. එහෙත්-, ඔහු ජේසුස් වහන්සේට තළවා-, කුරුසියෙහි ඇණ ගැසීමට භාර දුන්නේ ය-.

සෙබළුන්ගෙන් නිග්‍රහ

27 එකල ආණ්ඩුකාරයාගේ මුරසෙබළෝ ජේසුස් වහන්සේ ප්‍රෙතෝරියමි නමි රජ වාසලට ගෙන ගොස් මුළු සේනාංකය උන් වහන්සේ වෙත රැස් කළහ-. 28 ඔව්හු උන් වහන්සේගේ ඇඳුමි ගලවාදමා-, නීල-රක්ත සළුවක් උන් වහන්සේට ඇන්දෙව්වෝ ය-. 29 තවද ඔව්හු කටු ඔටුන්නක් ගොතා උන් වහන්සේගේ හිස මත තබා-, බට දණ්ඩක් දකුණතට දී-, උන් වහන්සේ අ-,මුවෙහි දණ නමා-, ''ජුදෙව්වන්ගේ රජුනි-, සැරදේ!'' කියා උන් වහන්සේට සරදමි කළහ-. 30 ඔව්හු උන් වහන්සේට කෙළ ගසා-, බට දණ්ඩ ගෙන-, උන් වහන්සේගේ හිසට ගැසූ හ-. 31 මෙසේ ගැරහුමි කළ පසු ඔව්හු උන් වහන්සේට ඇන්දූ සළුව ගලවා-, උන් වහන්සේගේ ම ඇඳුමි අඳවා-, උන් වහන්සේ කුරුසියෙහි ඇණ ගසන පිණස ගෙන ගියහ-.

කුරුසියෙහි ඇණ ගැසීම

32 ඔවුන් නික්ම යද්දී සීමොන් නමි කිරේනියේ මනුෂ්‍යයෙකු සමිබ වී-, උන් වහන්සේගේ කුරුසිය උසුලාගෙන යන්න ඔව්හු ඔහුට බල කළහ-. 33 ඔව්හු කපාල පිටිය යන අර්ථ ඇති 'ගොල්ගොතා' නමි ස්ථානයට පැමිණ-, 34 තික්ත මිශ්‍ර කළ මුද්‍රික පානය උන් වහන්සේට බොන්න දුන්හ-. උන් වහන්සේ එය දිව ගා බලා බොන්න අකමැති වූ සේක-. 35 උන් වහන්සේ කුරුසියෙහි ඇණ ගැසූ පසු-, ඔව්හු උන් වහන්සේගේ ඇඳුමි දාදු දමා බෙදාගත්හ-. 36 ඔව්හු එහි හිඳගෙන උන් වහන්සේ මුර කළහ-. 37 තවද-, ''මොහු ජුදෙව්වරුන්ගේ රජ වන ජේසුස් ය'' කියා උන් වහන්සේ පිළිබඳ චෝදනා පත්‍රය ලියා උන් වහන්සේගේ හිසට ඉහළින් තැබූ හ-. 38 එවිට සොරු දෙදෙනෙක්-, එක් කෙනෙක් දකුණු පසෙහි ද එක් කෙනෙක් වමි පසෙහි ද උන් වහන්සේ හා සමභ කුරුසියෙහි ඇණ ගසනු ලැබූ හ-. 39 මභ යන්නෝ තමන් හිස් වන වනා උන් වහන්සේට නින්දා කරමින්-, 40 ''දේව මාලිගාව කඩාදමා තුන් දවසකින් එය ගොඩනභන ඔබ-, ඔබ ම ගළවාගන්න; ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා නමි-, කුරුසියෙන් බැස එන්නැ''යි කී හ-. 41 එම අයුරින් නායක පූජකවරු ද විනයධරයන් හා ප්‍රජා මූලිකයන් සමභ උන් වහන්සේට කවටකමි කොට-, 42 ''මොහු අනුන් ගැළෙව්වේ ය; දැන් තමාට ම ගැළවෙන්ට නුපුළුවන; මොහු ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ රජ නො වේ ද? එසේ නමි දැන් කුරුසියෙන් බසී වා-, එවිට අපි මොහු විශ්වාස කරන්නෙමු-. 43 මොහු දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරන්නේ ය; උන් වහන්සේ ඔහුට කැමැති සේක් නමි දැන් ඔහු මුදා හරින සේක් වා-. මන්ද-, 'මම දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා වෙමි'යි මොහු කීවේ ය''යි කී හ-. 44 උන් වහන්සේ සමභ කුරුසියෙහි ඇණ ගසනු ලැබූ සොරු ද එසේ ම උන් වහන්සේට නින්දා කළහ-.

ජේසුස් වහන්සේගේ මරණය

45 මද්දහනේ සිට අපරභාග තුන දක්වා රට පුරා තද අන්ධකාරයක් පහළ විය-. 46 තුනට පමණ ජේසුස් වහන්සේ-, ''ඒලී-, ඒලී-, ලාමා සබක්තානී'' කියා මහහඩින් මොරගැසූ හ-. එහි අර්ථය ''මාගේ දෙවියනි-, මාගේ දෙවියනි-, ඔබ මා අත්හැරියේ මක්නිසා ද'' යනු යි-. 47 එහි සිටියවුන්ගෙන් සමහරෙක් ඒ අසා-, ''මොහු එලියා අමතන්නේ ය''යි කී හ-. 48 එකෙණෙහි ම ඔවුන්ගෙන් එක් කෙනෙකු දිව ගොස්-, මූදු හත්තක්ගෙන ඇඹුල් මිදියුසවල පොභවා බට දණ්ඩක ගසා-, උන් වහන්සේට බොන්න දුන්නේ ය-. 49 සෙස්සෝ කතා කොට-, ''නිකමි ඉන්න-, මොහු ගළවන්ට එලියා එන්නේ දැ යි බලමු''යි කී හ-. 50 ජේසුස් වහන්සේ යළිත් මහහඩින් හඬගා අවසන් හුස්ම හෙළූ සේක-. 51 දේව මාලිගාවේ තිරය ඉහළ පටන් පහළ දක්වා දෙකඩ ව ඉරුණේ ය; පොළොව කමිපා විය; ගිරිකුළු දෙදරිණ; 52 සොහොන් ගෙවල් විවර විය; දිවංගත ශුද්ධවරයෝ උත්ථාන කරනු ලැබූ හ-. 53 උන් වහන්සේගේ පුනරුජ්ජීවනයෙන් පසු-, ඔව්හු සොහොන් ගෙවලින් නික්ම ශුද්ධ නුවරට ඇතුළු ව-, බොහෝ දෙනෙකුට පෙනුණාහ-. 54 ශතාය්පතියා ද ඔහු සමභ ජේසුස් වහන්සේ මුර කරමින් සිටි අය ද පොළෝකමිපාවත්-, සිදු වූ දේත් දැක ඉතා -,යපත් ව-, ''සැබැවින් ම මේ මනුෂ්‍යයා දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා ය''යි කී හ-. 55 ගලීලයේ සිට උන් වහන්සේ කැටුව අවුත්-, උන් වහන්සේට ආවතේව කළ බොහෝ කාන්තාවෝ ද එහි දුරින් සිට බලා සිටියහ-. 56 මග්දලායේ මරියා ද ජාකොබ්ගේ සහ ජෝසෙප්ගේ මව වූ මරියා ද සෙබදීගේ පුත්‍රයන්ගේ මව ද ඔවුන් අතර වූ හ-.

භූමදානය

57 සවස් වූ කල ජේසුස් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙකු ව සිටි ජෝසෙප් නමි ධනවත් මනුෂ්‍යයෙක් අරිමාතියේ සිට අවුත්-, 58 පිලාත් වෙත ගොස්-, උන් වහන්සේගේ මෘත ශරීරය ඉල්ලී ය-. එවිට පිලාත් එය භාර දෙන්න අණ කෙළේ ය-. 59 ජෝසෙප් ඒ මෘත ශරීරය ගෙන පිරිසිදු හණ රෙද්දකින් වෙළා-, 60 පර්වතයෙහි කප්පා තිබුණු තමාගේ ම අලුත් සොහොන් ගැබෙහි තබා-, එහි දොරකඩට විශාල ගලක් පෙරළා තබා යන්න ගියේ ය-. 61 මග්දලායේ මරියා ද අනික් මරියා ද එතැන සොහොන් ගෙය ඉදිරියෙහි හිඳගෙන උන්හ-.

සොහොන් ගෙය මුර කිරීම

62 පසු දා එනමි සිකුරාදාට පසු දා-, නායක පූජකවරු ද පරිසිවරු ද පිලාත් වෙත රැස් ව-, 63 ''ස්වාමීනි-, ඒ වංචාකාරයා ජීවත් ව සිටිය දී-, 'මම තුන් දවසකට පසු මරණන් උත්ථාන වන්නෙමි'යි කී බව අපට මතක ය-. 64 එහෙයින් තුන් වන දවස දක්වා සොහොන් ගෙය ආරක්ෂා කරන්න අණ දුන මැනවි-. නැතහොත්-, සමහර විට ඔහුගේ ශ්‍රාවකයන් අවුත් ඔහු සොරාගෙන ගොස්-, 'ඔහු මරණන් උත්ථාන වී ය'යි සෙනභට කියනු ඇත-. මෙසේ අවසාන වංචාව මුල් වංචාවට වඩා මහත්වන්නේ ය''යි කී හ-. 65 ''වුවමනා නමි-, මුර කණ්ඩායමක් රැගෙන ගොස් සොහොන හැකි පමණ සුරක්ෂිත කොට තබන්නැ''යි පිලාත් ඔවුන්ට කී ය-. 66 ඔව්හු ගොස් සොහොන් ගල පිට මුද්‍රාව තබා-, මුර කණ්ඩායම එහි සිටුවා-, සොහොන් ගෙය සුරක්ෂිත කළහ-.

මතෙව් 28

පුනරුජ්ජීවනය

1 සබත් දින නිම වී සතියේ පළමු වන දින එළිවන වේලෙහි මග්දලායේ මරියා ද අනික් මරියා ද සොහොන් ගෙය බලන්න ගියහ-. 2 එවිට මහා භූමිකමිපාවක් විය-. සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ දූතයෙක් ස්වර්ගයෙන් බැස අවුත්-, ගල ඉවතට පෙරළා ඒ මත හිඳගත්තේ ය-. 3 ඔහුගේ පෙනුම විදුලිය වැනි ය-, ඔහුගේ වස්ත්‍ර හිම මෙන් සුදු ය-. 4 මුර සෙබළු ඔහුට භයින් වෙවුලා-, මළවුන් මෙන් වූ හ-. 5 දේව දූතයා ඒ ස්ත්‍රීන්ට කතා කරමින්-, ''-,ය නොවන්න-, ඔබ කුරුසියෙහි ඇණ ගැසූ ජේසුස් වහන්සේ සොයන බව දනිමි; 6 උන් වහන්සේ මෙහි නැත; උන් වහන්සේ වදාළ ලෙස ම උත්ථාන වූ සේක-. එන්න-, සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ තැන්පත් කළ ස්ථානය බලා-, 7 වහා ම ගොස්-, 'උන් වහන්සේ මළවුන්ගෙන් උත්ථාන වූ සේක-. උන් වහන්සේ ඔබට පළමු ව ගලීලයට යන සේක-. එහි දී ඔබ උන් වහන්සේ දකින්නහු ය'යි ශ්‍රාවකයන්ට දන්වන්න-. මා කී දේ මතක තබා ගන්නැ''යි කී ය-. 8 එවිට ඔව්හු භයින් ද මහත් ප්‍රීතියෙන් ද යුක්ත ව සොහොන් ගෙයින් වහා ම නික්ම ගොස්-, උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ට දන්වන පිණස දිවූ හ-. 9 එකල ජේසුස් වහන්සේ හදිසියේ ඔවුන්ට මුණ ගැසී-, ''සෙත් වේ වා!''යි වදාළ සේක-. ඔව්හු ළං වී උන් වහන්සේගේ පා වැළඳගෙන-, උන් වහන්සේට පසභ පිහිටුවා නමස්කාර කළහ-. 10 එවිට උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට-, ''-,ය නොවන්න; මාගේ සහෝදරයන් වෙතට ගොස්-, ගලීලය බලා යන්න ඔවුන්ට කියන්න; එහි දී ඔවුන් මා දකිනු ඇතැ''යි වදාළ සේක-.

මුර සෙබළුන් ගෙතූ බොරුව

11 ස්ත්‍රීවරුන් මභ යද්දී මුර සෙබළුන්ගෙන් සමහරෙක් නුවරට පැමිණ-, ඒ මුළු සිද්ය්ය නායක පූජකවරුන්ට දැන්වූ හ-. 12 එවිට-, ඔව්හු ප්‍රජා මූලිකයන් හා සමභ රැස් ව කුමන්ත්‍රණය කොට හේවායන්ට බොහෝ මුදල් දී-, 13 ''අප රෑ නිදා සිටිය දී-, ඔහුගේ ශ්‍රාවකයෝ අවුත්-, ඔහු සොරාගෙන ගියහ'යි කියන්න-. 14 මේ බව ආණ්ඩුකාරයාට ආරංචි වුණොත්-, අපි ඔහු කැමැති කරවාගෙන ඔබ බේරා ගන්නෙමු''යි කී හ-. 15 ඔව්හු මුදල් රැගෙන තමන්ට ඉගැන්වූ ලෙස කළහ-. මෙසේ ඒ කීම ජුදෙව්වන් අතරේ ප්‍රසිද්ධ වී-, අද දක්වාත් පැවත එයි-.

ධර්මදූත සේවාව පැවරීම

16 ශ්‍රාවකයෝ එකොළොස් දෙනා ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට නියම කළ පරිදි ගලීලයේ කන්දට ගියහ-. 17 ඔව්හු උන් වහන්සේ දැක පසභ පිහිටුවා වැන්දෝ ය; එහෙත් සමහරෙක් සැක කළහ-. 18 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන් වෙතට අවුත් කතා කොට-, ''ස්වර්ගයෙහි ද පොළොවෙහි ද සියලු බලය මට පවරා තිබේ-. 19 එබැවින් ඔබ ගොස්-, සකල ජාතීන් ශ්‍රාවකයන් කරන්න; පියාණන්ගේ ද පුත්‍රයාණන්ගේ ද ශුද්ධාත්-මයාණන්ගේ ද නාමයෙන් ඔවුන් බව්තීස්ම-ස්නාපනය කරන්න; 20 මා ඔබට අණ කළ සියල්ල රක්ෂා කරන්න ඔවුන්ට උගන්වන්න-. මම ද යුගාන්තය දක්වා සදහට ම ඔබ හා සමභ සිටිමි''යි වදාළ සේක-.

මාර්ක් 1

ස්නාවක ජොහන්ගේ දේශනාව

1 දේව පුත්‍ර ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ පිළිබඳ සුබ අස්නේ ආරමිභය මෙය ය-. 2 යෙසායා සිය දිවැසාවලියෙහි මෙසේ ලියා ඇත: ''මෙන්න-, මාගේ දූතයා ඔබට පෙරටුව යවමි-, හෙතෙම ඔබ වඩිනා මභ පිළියෙළ කරන්නේ ය; 3 'සමිඳුන්ගේ මභ පිළියෙළ කරන්න; එතුමන් හට ඇද නැති මාවත් සාදන්නැ'යි පාළුකරයෙහි මොරගා කියන හඬක් වේ!'' 4 එපරිද්දෙන් ස්නාවක ජොහන් තෙමේ 'පව් කමාව පිණස පසුතැවී සිත් හරවා ගෙන බව්තීස්ම-ස්නාපනයෆ ලැ-,ය යුතු ය'යි දේශනා කරමින් පාළුකරයෙහි පහළ විය-. 5 එවිට මුළු ජුදා රට ද ජෙරුසලමි පුරවැසියෝ ද ඔහු වෙත රැස් වී-, පාපෝච්චාරණය කරමින් ඔහුගෙන් ජොර්දාන් ගඟෙහි බව්තීස්ම-ස්නාපනය ලැබූ හ-. 6 ජොහන් ඔටු ලොමි වස්ත්‍රයක් හැඳ-, ඉණ වටා සමි පටියක් බැඳ සිටියේ ය-. පළඟැටියන් හා වන මී ඔහුගේ ආහාරය විය-. 7 ඔහු දේශනා කරමින්-, ''මට වඩා ආනුභාව සමිපන්න උතුමාණන් කෙනෙක් මට පසුව එති; නැමී-, එතුමාණන්ගේ පා වහන් පටි මුදන්නට පවා මම නොවටිමි; 8 මම වතුරෙන් ඔබ බව්තීස්ම-ස්නාපනය කෙළෙමි; එහෙත් උන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයාණන්ගෙන් ඔබ බව්තීස්ම-ස්නාපනය කරන සේකැ''යි කී ය-.

ජේසුස් වහන්සේගේ

බව්තීස්ම-ස්නාපනය

9 එසමයෙහි ජේසුස් වහන්සේ ගලීලයේ නාසරෙත්හි සිට වැඩම කර-, ජොහන් විසින් ජොර්දාන් ගඟෙහි බව්තීස්ම-ස්නාපනය කරනු ලැබූ සේක-. 10 උන් වහන්සේ දියෙන් ගොඩ නැඟෙත් ම ස්වර්ගය විවර වී-, ආත්මයාණන් වහන්සේ පරෙවියෙකු මෙන් තමන් පිට බැස එනු දුටු සේක-. 11 තවද-, ස්වර්ගයෙන් නික්මුණු හඬක්-, ''ඔබ මාගේ පි‍්‍රයාදර පුත්‍රයාණෝ ය; ඔබ කෙරේ ඉතා ප්‍රසන්න වී සිටිමි''යි පැවසී ය-.

ජේසුස් වහන්සේ පරීක්ෂා කරනු ලැ-,ම

12 එම ඇසිල්ලෙහි ආත්මයාණෝ උන් වහන්සේ පාළුකරයට පැමිණෙවූ සේක-. 13 උන් වහන්සේ සාතන් විසින් පරීක්ෂා කරනු ලබමින් දින සතළිසක් පාළුකරයෙහි විසූ සේක; උන් වහන්සේ වන සතුන් අතර විසූ සේක-. දේව දූතයෝ උන් වහන්සේට උපස්ථාන කළහ-.

ගලීලයෙහි දේශනා කිරීම

14 ජොහන් හිරබාරයට ගනු ලැබූ පසු-, ජේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ සුබ අස්න දේශනා කරමින් ගලීලයට වැඩිය සේක-. 15 ඒ දේශනාව මේ ය: ''නියමිත මොහොත පරිපූර්ණ වී තිබේ; දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ආසන්න ය; පසුතැවී සිත් හරවා ගන්න; සුබ අස්න අදහාගන්න'' යනුයි-.

ධීවරයන් සතර දෙනා කැඳවීම

16 උන් වහන්සේ ගලීලයේ මුහුද අද්දර ඇවිදින විට සීමොන් ද ඔහුගේ සොහොයුරු ඇන්ඩෘ ද මුහුදෙහි දැලක් දමනු දුටු සේක-. ඔව්හු මසුන් අල්ලන්නෝ වූ හ-. 17 ජේසුස් වහන්සේ ඒ දැක-, ''මා අනුව එන්න; මම ඔබ මිනිසුන් දිනාගන්නන් කරමි''යි වදාළ සේක-. 18 එකෙණෙහි ම ඔව්හු දැල් හැරදමා උන් වහන්සේ අනුව ගියහ-. 19 උන් වහන්සේ එතැනින් මඳ දුරක් ගොස් සෙබදීගේ පුත් ජාකොබ් ද-, ඔහුගේ සහෝදර ජොහන් ද ඔරුවක හිඳ දැල් සකස් කරනු දැක-, එකෙණෙහි ම ඔවුන් කැඳවා වදාළ සේක-. 20 ඔව්හු ද තම පිය සෙබදී මෙහෙකරුවන් සමභ ඔරුවෙහි සිටිය දී ම උන් වහන්සේ අනුව ගියහ-.

අශුද්ධාත්මයක් ආවේශ වූ මිනිසා

21 ඉන්පසු ඔව්හු කපර්ණවුමට පැමිණයහ-. සබත් දින උන් වහන්සේ ධර්ම-ශාලාවට ගොස් අනුශාසනා කළ සේක-. 22 උන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව ගැන ඔව්හු විස්මිත වූ හ-. මන්ද-, උන් වහන්සේ විනයධරයන් මෙන් නොව බලධාරී කෙනෙකු මෙන් අනුශාසනා කළ හෙයිනි-. 23 එකල ඔවුන්ගේ ධර්මශාලාවෙහි අශුද්ධාත්මයක් ආවේශ වූවෙක් විය-. 24 ඔහු මෙසේ මොරහඬ දුනි: ''නාසරෙත්හි ජේසුස් වහන්ස-, ඔබත් අපත් අතර මොන ගනු දෙනුවක් ද? ඔබ ආවේ අප වනසන්ට ද? ඔබ කවරෙක් දැ යි දනිමි; ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධවරයාණෝ ය-.'' 25 ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට තරවටු කරමින්-, ''කට පියව; මොහුගෙන් දුරු වෙව''යි වදාළ සේක-. 26 එවිට අශුද්ධාත්මය ඔහු වේගයෙන් සලිත කොට-, මහහඩින් මොරගසමින් ඔහු කෙරෙන් දුරු විය-. 27 ඒ දුටු සියල්ලෝ ම මවිත වී-, ''මේ කුමක් ද? අලුත් ධර්මයකි! මෙතුමාණෝ බලධාරී කෙනෙකු මෙන් උගන්වති; මුන් වහන්සේ අණ දෙන විට අශුද්ධාත්මයෝ වුව ද කීකරු වෙති''යි කී හ-. 28 එකෙණෙහි ම උන් වහන්සේ පිළිබඳ පුවත අවට ගලීලය පුරා දස දෙස පැතිර ගියේ ය-.

පේදුරුගේ භාර්යාවගේ මව සුව කිරීම

29 ඔව්හු ධර්මශාලාවෙන් නික්ම ආ කෙණෙහි ම-, ජාකොබ් ද ජොහන් ද කැටුව-, සීමොන්ගේ හා ඇන්ඩෘගේ ගෙදරට පැමිණයහ-. 30 සීමොන්ගේ භාර්යාවගේ මව උණෙන් ඔත්පළ ව සිටියා ය-. ඔව්හු වහා ම ඇය ගැන උන් වහන්සේට දැන්වූ හ-. 31 උන් වහන්සේ ඇය වෙතට ගොස් ඇගේ අතින් අල්ලා ඇය නැඟිටෙවූ සේක-. ඇගේ උණ බැස ගියේ ය-. ඈ ඔවුන්ට උපස්ථාන කළා ය-.

බොහෝ දෙනෙකුට සුවය දීම

32 සවස හිරු බැස ගිය පසු සියලු රෝගීන් ද දුෂ්ටාත්මාවේශ වූ අය ද උන් වහන්සේ වෙත ගෙනෙනු ලැබූ හ-. 33 නුවර වැසි මුළු ජනතාව දොරකඩ එක්රැස් වූ හ-. 34 උන් වහන්සේ විවිධ රෝගවලින් පෙළුණු බොහෝ අය සුව කළ සේක-. බොහෝ දුෂ්ටාත්මයන් ද දුරු කළ සේක-. තමා කවරෙක් දැ යි ඒ දුෂ්ටාත්මයන් දැන සිටි බැවින් උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කිරීමට ඉඩ නුදුන් සේක-.

ධර්මදූත චාරිකාවක්

35 හිරු උදාවට බොහෝ කලින් උන් වහන්සේ අවදි ව හුදකලා තැනකට ගොස් එහි යාච්ඤ කළ සේක-. 36 සීමොන් සහ ඔහුගේ සහායකයෝ උන් වහන්සේ සොයා ගොස්-, 37 සමිමුඛ වී-, ''හැම දෙන ම ඔබ සොයති''යි පැවසූ හ-. 38 උන් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''අන් තැන්වලත් දේශනා කරන පිණස අපි අවට නුවරවලටත් යමු; මා ආයේ ඒ සඳහා ය''යි වදාළ සේක-. 39 උන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ ධර්මශාලාවල උගන්වමින් ද දුෂ්ටාත්මයන් දුරු කරමින් ද ගලීලය පුරා සැරිසැරූ සේක-.

ලාදුරු රෝගියෙකු සුව කිරීම

40 එකල-, ලාදුරු රෝගියෙක් උන් වහන්සේ වෙත අවුත් දණන් වැටී-, ''ඔබ කැමැති සේක් නමි-, මා පවිත්‍ර කරන්න ඔබට හැකි ය''යි අයැද සිටියේ ය-. 41 උන් වහන්සේ මහානුකමිපාවෙන් අත දිගු කොට ඔහු පිට තබා-, ''මම කැමැත්තෙමි-, පවිත්‍ර වන්නැ''යි වදාළ සේක-. 42 එකෙණෙහි ම ලාදුරු රෝගය පහ වී ඔහු පවිත්‍ර කරනු ලැ-, ය-. 43 උන් වහන්සේ-, ''මේ ගැන කිසිවෙකුට කිසිවක් නොකියන ලෙස බලාගන්නැ''යි ඔහුට තදින් අණ දී-, 44 ''යන්න-, පූජකයා ඉදිරියෙහි පෙනී සිටින්න; මෝසෙස්ගේ නියමය පරිදි පවිත්‍රවීමේ සහතිකයක් ලෙස පූජා ඔප්පු කරන්න'' කියා ඔහු වහා පිටත් කර යැවූ සේක-. 45 එහෙත්-, ඔහු ගොස් ඒ මුළු සිද්ය්ය ප්‍රසිද්ධ ලෙස කිය කියා-, දස දෙස පතුරුවා හැරියේ ය-. එහෙයින්-, කිසි නුවරකට ප්‍රසිද්ය්යේ පිවිසෙන්නට ඉන්පසු උන් වහන්සේට නොහැකි වූයෙන්-, ජේසුස් වහන්සේ පාළු පෙදෙස්වල නැවතුණ සේක-. එසේ වුව ද-, සමූහයා සියලු දිශා භාගවලින් උන් වහන්සේ වෙත පැමිණයහ-.

මාර්ක් 2

අංසබාග රෝගියෙකු සුව කිරීම

1 දින ගණනකට පසු ජේසුස් වහන්සේ යළිත් කපර්ණවුමට පිවිසුණු සේක-. උන් වහන්සේ ගෙදර සිටින බව පතළ විය-. 2 එවිට දොරකඩ අසලවත් ඉඩක් නැති තරමට මහ පිරිසක් එහි රැස් වූ හ-. උන් වහන්සේ ඔවුන්ට දහමි දෙසමින් සිටි සේක-. 3 එකල සතර දෙනෙක් අංසබාග රෝගියෙකු උසුලාගෙන උන් වහන්සේ වෙත ආහ-. 4 සමූහය නිසා උන් වහන්සේ වෙත යාගත නොහැකි වූයෙන් ඔව්හු උන් වහන්සේ සිටි තැනට ඉහළින් පියස්සේ සෙවිල්ල හැර-, පියස්ස කඩා-, අංසබාග රෝගියා ඔත් යහන පහතට බැස්වූ හ-. 5 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ගේ ඇදහිල්ල දැක-, ''පුත්‍රය-, ඔබේ පව් කමා කර තිබේ'' යයි අංසබාග රෝගියාට වදාළ සේක-. 6 එහෙත් එතැන හුන් විනයධරයන්ගෙන් සමහරෙක් තර්ක කරමින්-, 7 ''මේ මිනිහා මෙසේ කතා කරන්නේ මක්නිසා ද? මේ දේවාපහාසයකි! දෙවියන් වහන්සේට මිස පව් කමා කරන්න පුළුවන් වෙන කාට දැ''යි සිතූ හ-. 8 ඔවුන් මෙසේ තර්ක කරන බව ජේසුස් වහන්සේගේ සිතට එකෙණෙහි ම දැනී-, ඔවුන්ට කතා කොට-, ''ඔබ කුමක් නිසා ඔබේ සිත් තුළ මෙසේ තර්ක කරන්නහු ද? 9 වඩා පහසු කුමක් ද? අංසබාග රෝගියාට 'ඔබේ පව් කමා කරන ලදැ'යි කීම ද? නැතහොත්-, 'නැඟිට ඔබේ යහන රැගෙන යන්නැ'යි කීම ද? 10 එහෙත්-, මෙලොව දී පව් කමා කිරීමේ බලය මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන්ට ඇති බැව් ඔබ දැනගන්නා පිණස මම මෙසේ කරමි''යි කියා උන් වහන්සේ අංසබාග රෝගියාට කතා කොට-, 11 ''නැඟිට ඔබේ යහන රැගෙන ගෙදර යන්නැ යි මම ඔබට කියමි''යි වදාළ සේක-. 12 ඔහු නැඟිට එකෙණෙහි ම යහන රැගෙන පිරිස බලා සිටිය දී ම නික්ම ගියේ ය-. සියල්ලෝ ම විස්මිත ව-, ''මෙවැන්නක් අප කවදාවත් දැක නැතැ''යි කියමින් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කළහ-.

ලෙවී කැඳවීම

13 නැවත උන් වහන්සේ පිටත් ව මුහුද අසලින් ගිය සේක-. මුළු සමූහයා උන් වහන්සේ වෙත රැස් වූ හ-. උන් වහන්සේ ඔවුන්ට ඉගැන්වූ සේක-. 14 උන් වහන්සේ මභ වඩින විට-, අල්පෙවුස්ගේ පුත් ලෙවී නැමැත්තා රේගු පොළේ හිඳිනු දැක-, ''මා අනුව එන්නැ''යි ඔහුට වදාළ සේක-. ඔහු නැඟිට උන් වහන්සේ අනුව ගියේ ය-. 15 තවද-, උන් වහන්සේ ඔහුගේ නිවසෙහි කෑමට වැඩහුන් කල අයකැමියන් සහ පව්කාරයන් බොහෝ දෙනෙක් ද උන් වහන්සේ සහ උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් සමභ හිඳගත්හ-. ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් උන් වහන්සේගේ අනුගාමිකයෝ වූ හ-. 16 උන් වහන්සේ පව්කාරයන් හා අයකැමියන් සමභ ආහාර වළඳනු දුටු පරිසිවරුන්ගේ පක්ෂයේ විනයධරයෝ-, ''බලන්න-, උන් වහන්සේ අයකැමියන් හා පව්කාරයන් සමභ කන බොන සැටි''යි ශ්‍රාවකයන්ට කී හ-. 17 ජේසුස් වහන්සේ ඒ අසා-, ''රෝගීන්ට මිස නිරෝගීන්ට වෙදෙකුගෙන් වැඩක් නැත; මා ආයේ දමිටුන් නොව අදමිටුන් කැඳවීමට ය''යි වදාළ සේක-.

උපවාස ප්‍රශ්නය

18 වරක් ජොහන්ගේ ගෝලයෝ ද පරිසිවරු ද උපවාසයෙහි යෙදුණාහ-. එවිට සමහරෙක්-, ''ජොහන්ගේ ගෝලයෝ ද පරිසිවරුන්ගේ ගෝලයෝ ද උපවාස කරති; ඔබේ ශ්‍රාවකයන් උපවාස නොකරන්නේ මන්දැ''යි ජේසුස් වහන්සේගෙන් ඇසූ හ-. 19 උන් වහන්සේ ඔවුන් අමතා මෙසේ වදාළ සේක: ''මනාලයා ඔවුන් සමභ සිටිය දී ඔහුගේ ඥති මිත්‍රාදීන්ට උපවාස කළ හැකි ද? මනාලයා ඔවුන් සමභ සිටින තුරු ඔවුන්ට උපවාස කළ නොහැකි ය-. 20 එහෙත්-, මනාලයා ඔවුන් කෙරෙන් වෙන් කරනු ලබන දවසක් පැමිණෙයි-. ඒ දවසේ දී ඔවුන් උපවාස කරනු ඇත-. 21 තාන් රෙදි කඩකින් පරණ වස්ත්‍රයකට අණ්ඩයක් දමන කිසිවෙක් නැත-, එසේ කළොත්-, අලුත් රෙදි කඩට පරණ රෙද්ද ඇදී ඉරුම වඩා ලොකු වේ-. 22 අලුත් මිදියුස පැරණ සමි බඳුන්වල වක්කරන කිසිවෙක් නැත-. එසේ කළොත්-, මිදියුසින් සමි බඳුන් පැළී-, මිදියුසත් බඳුනුත් දෙක ම නැති වේ-. නව මිදියුස දැමිය යුත්තේ නව බඳුන්වලට ම ය-.''

සබත කඩ කිරීමේ ප්‍රශ්නය

23 තවද-, උන් වහන්සේ සබත් දිනයේ දී වෙල්යායක් මැදින් වඩින විට-, උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ කරල් කඩ කඩා ගියහ-. 24 පරිසිවරු ඒ දැක-, ''බලන්න-, මොවුන් සබත් දිනයෙහි නොකට යුත්තක් කරන්නේ මක්නිසා දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසූ හ-. 25 උන් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, දාවිත් රජ තමාට ද සිය පිරිවරට ද කෑමට කිසිවක් නැති ව බඩගිනි වූ කල කළ දේ-, 26 එනමි-, අ-,යාතර් නායක පූජක ව සිටිය දී දාවිත් දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයට පිවිස පූජකයන් මිස අන් කිසිවෙකු නොකෑ යුතු පිදූ රොටි කා-, සිය පිරිවරටත් දුන් වග-, ඔබ කවදාවත් කියවා නැද්දැ''යි ඇසූ සේක-. 27 උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට-, සබත පිහිටුවන ලද්දේ මිනිසා උදෙසා ය; මිනිසා සබත උදෙසා නොවේ; 28 එහෙයින් මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණෝ සබත් දිනට පවා අය්පතියාණෝ ය''යි වදාළ සේක-.

මාර්ක් 3

අතක් පණ නැති මිනිසා

1 තවත් දිනක උන් වහන්සේ ධර්මශාලාවට වැඩිය විට-, අතක් පණ නැති මිනිසෙක් එහි විය-. 2 එවිට එහි රැස් ව සිටි අය උන් වහන්සේට වරද තබන පිණස-, සබත් දිනයේ දී උන් වහන්සේ ඔහු සුව කරනු ඇද්දැ යි බල බලා උන්හ-. 3 උන් වහන්සේ අත පණ නැති මිනිසාට කතා කොට-, ''නැඟිට ඉදිරියට එන්නැ''යි වදාරා 4 ඉන්පසු-, ''සබත් දිනයේ දී කළ යුත්තේ යහපත ද අයහපත ද-, ප්‍රාණයක් ගැළවීම ද නැසීම දැ''යි සෙනභගෙන් ඇසූ සේක-. එහෙත්-, ඔව්හු නිහඬ ව සිටියහ-. 5 උන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ සිත් දැඩිකම ගැන දුක් ව-, උදහසින් වටේට බලා ''ඔබේ අත දිග හරින්නැ''යි ඒ මිනිසාට වදාළ සේක-. ඔහු එය දිග හැරියේ ය-. එකෙණෙහි ම ඔහුගේ අත සුව විය-. 6 එවිට පරිසිවරු පිටත් ව ගොස් උන් වහන්සේ කෙසේ නසමු දැ යි උන් වහන්සේට විරුද්ධ ව හෙරෝදීයයන් සමභ එකෙණෙහි ම කුමන්ත්‍රණය කළහ-.

මුහුදුබඩ රැස් වූ මහ පිරිස

7 ජේසුස් වහන්සේ එතැනින් නික්ම සිය ශ්‍රාවකයන් සමභ මුහුදු වෙරළට වැඩිය සේක-. ගලීලයෙන් සහ ජුදයෙන් ද 8 ජෙරුසලමෙන් ද ඉදුමයෙන් ද ජොර්දාන් එගොඩින් ද තීර් සහ සීදොනය අවටින් ද මහා ජනකායක් උන් වහන්සේ කළ සියල්ල ගැන අසා උන් වහන්සේ වෙත ආහ-. 9 සමූහයා උන් වහන්සේ නොතෙරපෙන පිණස තමන් හට ඔරුවක් සූදානමි ව ති-,ය යුතු යයි උන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන්ට වදාළ සේක-. 10 එසේ කීවේ-, උන් වහන්සේ බොහෝ දෙනෙකු සුව කළ හෙයින්-, රෝගී වූ සියලු දෙනා එතුමන් ස්පර්ශ කරන්නට රැස් කකා ආ බැවිනි-. 11 අශුද්ධාත්මයෝ ද උන් වහන්සේ දුටු හැම විට ම උන් වහන්සේගේ පාමුල වැඳ වැටී-, ''ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණෝ ය''යි මොරගා කී හ-. 12 තමා කවරෙක් දැ යි හෙළි නොකරන ලෙස උන් වහන්සේ ඔවුන්ට තදින් අණ කළ සේක-.

ප්‍රේරිතයන් දොළොස් දෙනා පත් කිරීම

13 උන් වහන්සේ කඳුකරයට වැඩම කර-, තමන් කැමැති වූවන් තමන් වෙත කැඳවූ සේක-. ඔව්හු උන් වහන්සේ වෙත ආවෝ ය-. 14 උන් වහන්සේ දොළොස් දෙනෙකු පත් කළ සේක; ඔවුන්ට ප්‍රේරිතයෝ යයි නමි තැබූ සේක-. උන් වහන්සේ එසේ කෙළේ-, ඔවුන් තමන් හා සමභ සිටින පිණසත්-, සුබ අස්න දේශනා කිරීමට යවන පිණසත්-, 15 දුෂ්ටාත්මයන් දුරු කිරීමේ බලය ඇති ව සිටින පිණසත් ය-, 16 එසේ පත් කළ දොළොස් දෙනා කවුරු ද යත්: පේදුරු යයි උන් වහන්සේ නමි කළ සීමොන් ද-, 17 'ගර්ජනා පුත්‍රයෝ' යන අර්ථය දෙන 'බෝවනර්ගස්' යයි උන් වහන්සේ නමි කළ සෙබදීගේ පුත් ජාකොබ් සහ ඔහුගේ සොහොයුරු ජොහන් ද 18 ඇන්ඩෘ සහ පිලිප් ද බර්තොලමෙව් සහ මතෙව් ද තෝමස් සහ අල්පෙවුස්ගේ පුත් ජාකොබ් ද තද්දෙවුස් සහ අන්ත ජාතිවාදී සීමොන් ද 19 උන් වහන්සේ පාවා දුන් ජූදස් ඉස්කාරියොත් ද යන මොවුහු ය-.

ජේසුස් වහන්සේ සහ දුෂ්ටාත්මාය්පතියා

20 උන් වහන්සේ ගෙදර ගිය සේක-. ඔවුන්ට කෑම කන්න වත් අවකාශ නැති වන තරමට සමූහයක් යළිත් රැස් වූ හ-. 21 උන් වහන්සේගේ නෑදෑයෝ ඒ අසා උන් වහන්සේ අල්ලාගැනීමට ගියහ-. එසේ ගියේ-, ''උන් වහන්සේ සිහිවිකල් වී සිටිති''යි සමහරුන් කී බැවිනි-. 22 ජෙරුසලමෙන් ආ විනයධරයෝ-, ''මොහුට බෙල්සෙබුල් ආවේශ වී ඇතැ යි''ද-, ''දුෂ්ටාත්මාය්පති බලයෙන් ඔහු දුෂ්ටාත්මයන් දුරු කරති''යි ද කී හ-. 23 එවිට උන් වහන්සේ ඔවුන් තමන් වෙත කැඳවා-, උපමාවලින් කතා කරමින් මෙසේ වදාළ සේක: ''සාතන් දුරු කරන්න සාතන්ට ම පුළුවන් ද? 24 යමි රාජ්‍යයක් ඊට ම විරෝධී ව භේද වුවහොත්-, ඒ රාජ්‍යයට පවතින්න නොහැකි ය-. 25 යමි ගෙදරක් ඊට ම විරෝධී ව භේද වුවහොත්-, ඒ ගෙදරට පැවැත්මක් නැත්තේ ම ය-. 26 සාතන් තමාට ම විරෝධී ව නැඟී භේද වුවහොත්-, ඔහුට පැවැත්මක් නැත-. එය අවසානය වේ-. 27 එහෙත්-, බලවතෙකු පළමුකොට බැඳදමා මිස-, ඔහුගේ ගෙට වැද බඩු කොල්ලකන්න කිසිවෙකුට නොහැකි ය-. ඔහුගේ ගෙය කොල්ලකන්න හැකි වන්නේ-, එසේ කළොත් පමණකි-. 28 ''සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, මිනිසුන්ගේ සෑම පාපයන් ද සියලු ආකාර දේව අපහාසයන් ද කමා කරනු ලබන්නේ ය-. 29 එහෙත්-, ශුද්ධාත්මයාණන්ට අපහාස කරන කිසිවෙකුට කවර කලක වත් කමාවක් නැත්තේ ය-. ඔහු සදාතන පාපයක් ගැන වරදකරුවෙකි-.'' 30 මෙසේ වදාළේ-, ''උන් වහන්සේට අශුද්ධාත්මයක් වැහී ඇතැ''යි ඔවුන් පැවසූ බැවිනි-.

ජේසුස් වහන්සේගේ මෑණයන් සහ සහෝදරයෝ

31 එවිට උන් වහන්සේගේ මෑණයෝ ද සහෝදරයෝ ද අවුත් පිටත සිට-, උන් වහන්සේ කැඳවා පණවුඩයක් යැවූ හ-. 32 සමූහයක් උන් වහන්සේ අවට වාඩි වී උන්හ-. ඔව්හු-, ''අන්න-, ඔබේ මෑණයෝත්-, සහෝදරයෝත්-, සහෝදරියෝත් පිටත සිට ඔබ සොයති''යි උන් වහන්සේට කී හ-. 33 උන් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''මාගේ මෑණයෝත්-, මාගේ සහෝදරයෝත් කවුරු ද'' කියා පෙන්වමින්-, 34 තමන් පිරිවරා අවට වාඩි වී සිටියවුන් දෙස වටේට බලා-, ''මෙන්න මාගේ මෑණයෝ-, මෙන්න මාගේ සහෝදරයෝ! 35 දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉටු කරන කවරෙක් හෝ වෙත් වා-, ඔව්හු මාගේ සහෝදරයාත්-, මාගේ සහෝදරීත්-, මාගේ මෑණයෝත් ය''යි වදාළ සේක-.

මාර්ක් 4

වපුරන්නා පිළිබඳ උපමාව

1 නැවත උන් වහන්සේ මුහුද අද්දර උගන්වන්න පටන්ගත් සේක-. එකල ඉතා මහත් ජනකායක් රැස් වූ බැවින් උන් වහන්සේ මුහුදේ ඔරුවකට නැඟී වැඩහුන් සේක-. මුළු සමූහයා ද වෙරළ දිගේ සිටියෝ ය-. 2 උන් වහන්සේ උපමාවලින් ඔවුන්ට බොහෝ කාරණා ඉගැන්වූ සේක-. සිය ඉගැන්වීමේ දී උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට මෙසේ වදාළ සේක: 3 ''සවන් දෙන්න! වපුරන්නෙක් වපුරන්නට නික්මිණ-. 4 ඔහු වපුරන කල මෙසේ සිදුවිය-. -,ජ සමහරක් මභ අද්දර වැටිණ-. කුරුල්ලෝ අවුත් ඒවා අවුලා කෑවෝ ය-. 5 තව සමහරක් පස තුනී ගල් -,මේ වැටී-, පස ගැඹුරු නුවූ නිසා වහා පැළ විය-. 6 හිරු නැඟුණු කල ඒවා දැවී-, මුල් නැති බැවින් වියළී ගියේ ය-. 7 අන් සමහරක් කටු පැළ අතර වැටිණ-. කටු පැළ වැවී-, ඒවා යටපත් කළ බැවින් ඒවා පල නොදැරී ය-. 8 තවත් සමහරක් සරු -,මේ වැටිණ-. ඒවා පැළ වී-, වැඩී-, පල දරමින්-, එකකින් තිස් ගුණයක් ද එකකින් සැට ගුණයක් ද එකකින් සිය ගුණයක් ද බැගින් අස්වැන්න ඉපදවිය-. 9 සවන් ඇත්තෝ සවන් දෙත් වා!''

උපමාවල අදහස

10 උන් වහන්සේ තනියම සිටිය දී-, දොළොස් දෙනා සමභ උන් වහන්සේ පිරිවරා සිටි අය උපමා ගැන උන් වහන්සේගෙන් ඇසූ හ-. 11 උන් වහන්සේ උත්තර දෙමින් මෙසේ වදාළ සේක: ''දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය පිළිබඳ අ-,රහස ඔබට දන්වා දී ඇත-. එහෙත්-, පිටත සිටින අයට සියල්ලක් ම උපමා මඟින් දන්වනු ලැබේ-. 12 එසේ වන්නේ: 'දැක දැක නොදක්නා පිණසත්-, අස අසා වටහා නොගන්නා පිණසත් ය-. මන්ද-, යමි හෙයකින් එසේ වුවහොත්-, ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේ වෙත හැරී කමාව ලබන්න පුළුවන් නිසා ය-.' ''

උපමාවේ විවරණය

13 තවද-, උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට මෙසේ වදාළ සේක: ''මේ උපමාව ඔබට වැටහෙන්නේ නැද් ද? එසේ නමි-, කවර උපමාවක් වත් තේරුමිගන්නේ කෙසේ ද? 14 වපුරන්නා වචනය වපුරයි-. 15 මභ අසල වූවෝ යන්නෙන් අදහස් කරනුයේ වචනය වපුරනු ලැබූ කල එය ඇසූ වහා ම සාතන් විත් සිතෙහි වපුරන ලද වචනය පැහැරගනු ලැබූ අය ය-. 16 ගල් -,මෙහි වැටුණු -,ජ යන්නෙන් අදහස් කරනුයේ වචනය ඇසූ කෙණෙහි ම-, එය සතුටින් පිළිගන්න නමුත්-, 17 තමන් සිත්හි කිඳ්‍ර නොබසින බැවින් මඳ කලක් පැවත-, වචනය නිසා විපතක් හෝ පීඩාවක් හෝ පැමිණ කල-, වහා ම පැකිළී වැටෙන අය ය-. 18 සෙස්සෝ-, කටු අතරේ වැපුරූ -,ජවලට සමාන ය-. ඔවුන් වචනය ඇසූ නමුත්-, 19 මේ ලෝකයේ කමිකටොලු හා වස්තු මායාව ද අනිකුත් දෙයට තණ්හාව ද ඔවුන් තුළට ඇතුළු වෙමින් වචනය හිර කරයි-. ඔව්හු ද පල නොදරති-. 20 සරු -,මෙහි වැපුරූ -,ජ යන්නෙන් අදහස් කරනුයේ වචනය අසා-, එය පිළිගෙන-, තිස් ගුණයක් ද සැට ගුණයක් ද සිය ගුණයක් ද බැගින් පල දරන අය ය-.''

බඳුනකින් සැභවූ පහන

21 තවදුරටත් උන් වහන්සේ කතා කරමින්-, ''පහනක් ගෙනෙන්නේ බඳුනක් හෝ යහනක් හෝ යට තබන පිණස ද? පහන් රුක උඩ තැ-,මට නොවේ ද? 22 මන්ද යත්-, හෙළි නොකරනු ලබන සැභවුණ දෙයක් වත්-, පළ නොකරනු ලබන රහසක් වත් නැති හෙයිනි-. 23 සවන් ඇත්තෝ සවන් දෙත් වා!''යි වදාළ සේක-. 24 තවද-, උන් වහන්සේ ඔවුන් අමතා-, ''ඔබ අසන දේ හොඳින් සිතට ගන්න-. ඔබ මැන දෙන මිනුමෙන් ම ඔබටත් මැන දෙනු ලැබේ; වැඩියෙනුත් දෙනු ලැබේ-. 25 යමක් ඇති තැනැත්තාට වැඩියෙනුත් දෙනු ලැබේ; නැති තැනැත්තාගෙන් ඇති දෙයත් ගනු ලැබේ'' යයි වදාළ සේක-.

වැඩෙන -,ජය පිළිබඳ උපමාව

26 තවද-, උන් වහන්සේ කතා කරමින්-, ''දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය මෙබඳු ය-. මිනිසෙක් පොළොවෙහි -,ජ වපුරයි; 27 රෑ දාවල් දෙක්හි ඔහු නිදා සිටිය දීත්-, අවදිව සිටිය දීත්-, ඔහු නොදන්නා අයුරින් -,ජ පැළවී වැඩෙයි-. 28 පොළොව එහි ස්වභාවයෙන් ම පල හටගන්වයි-. පළමුව දලුව ද දෙවනුව කරල ද ඉන්පසු කරල පුරා ධාන්‍ය ද හටගනියි-. 29 ගොයම පැසුණු කල අස්වැන්න කාලය පැමිණයෙන්-, ඔහු වහා ම දෑකැත්ත යොදන්නේ ය''යි වදාළ සේක-.

අබ ඇටය පිළිබඳ උපමාව

30 තවද උන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක: ''මම දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය කුමකට සමාන කරමි ද? නැතහොත් කවර උපමාවකින් එය පහදා දෙමි ද? 31 එය අබ ඇටයකට සමාන ය-. එය පොළොවේ වපුරන කල මිහි පිට සියලු -,ජවලට වඩා කුඩා වුවත්-, 32 වපුළායින් පසුව වැඩී-, සියලු ම පැළෑටිවලට වඩා ලොකු වේ-. එහි සෙවණෙහි අහසේ කුරුල්ලන්ට ලගින්න හැකි වන තරමි විශාල අතු එය විහිදුවන්නේ ය-.''

උපමා භාවිතය

33 උන් වහන්සේ මෙවැනි උපමා රැසක් මඟින්-, අසන්නන්ට තේරුමිගත හැකි පමණට දහමි දෙසූ සේක-. 34 උපමාවක් නැති ව උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කිසිත් නොවදාළ සේක-. එහෙත්-, උන් වහන්සේ තමන්ගේ ශ්‍රාවකයන්ට පෞද්ගලික ලෙස සියල්ල පහදා දුන් සේක-.

මාරුත දමනය

35 එදා සවස් වූ කල-, ''අපි එගොඩ යමු''යි උන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන්ට වදාළ සේක-. 36 ඔව්හු සමූහයා පිටත් කර යවා-, උන් වහන්සේ ඔරුවේ හුන් ලෙස ම තමන් සමභ ගෙන ගියෝ ය-. ඒ සමභ තවත් ඔරු ති-,ණ-. 37 එවිට චණ්ඩ මාරුතයක් හමා-, ඔරුව පිරී යන තරමට එයට රැළ ගැසී ය-. 38 උන් වහන්සේ ඔරුවේ අවරයෙහි-, මෙත්තය මත නිදා හුන් සේක-. ඔව්හු උන් වහන්සේ පුබුදුවා-, ''ගුරුදේවයෙනි-, අප විනාශ වන්න ළභ ය-, ඔබට කිසි ගණනක් නැද්දැ''යි ඇසූ හ-. 39 උන් වහන්සේ අවදි ව සුළභට තර්ජනය කොට-, ''නිශ්ශබ්ද වෙව-, නිශ්චල වෙව''යි මුහුදට අණ කළ සේක-. සුළභ නැවතිණ-. මහා නිශ්චලයක් විය-. 40 උන් වහන්සේ ද-, ''ඔබ ඔය තරමි -,ය වන්නේ මන් ද? තව ම ඔබට ඇදහිල්ල නැද්දැ''යි ඇසූ සේක-. 41 ඔව්හු මහත් භීතියකින් ඇලළී-, ''මේ කවරෙක් ද? සුළභ සහ මුහුද පවා උන් වහන්සේට කීකරු වන්නේ ය''යි එකිනෙකාට කී හ-.

මාර්ක් 5

ගෙරසීන් රටේ අශුද්ධාත්ම ආවේශ වූවෙකු සුව කිරීම

1 ඔව්හු මුහුදින් එතෙර ගෙරසීනයන්ගේ රටට පැමිණයහ-. 2 උන් වහන්සේ ඔරුවෙන් බැස ආ කෙණෙහි ම අශුද්ධාත්මයක් ආවේශ වූවෙක් සොහොන් ගුහා අතරින් නික්ම එනු උන් වහන්සේට හමු විය-. 3 ඔහු වාසය කෙළේ සොහොන් ගුහාවල ය-. කිසිවෙකුට ඔහු කිසි සේත් දමනය කළ නොහැකි විය; යදමකින් වත් එය කළ නොහැකි විය-. 4 බොහෝ වර විලංගුවලින් ද යදමිවලින් ද බඳිනු ලැබූ නමුත්-, ඔහු යදමි කැබලි කොට කඩා-, විලංගු සුණු විසුණු කොට දැමී ය-. ඔහු මැඩලීමට තරමි ශක්තිය කිසිවෙකුට නො වී ය-. 5 ඔහු දිවා රෑ දෙක්හි ම-, කෑකෝගසමින් ද ගල්වලින් කපා-ගනිමින් ද සොහොන් ගුහා අතරත්-, කඳු බෑවුමිවලත් සිටියේ ය-. 6 ඔහු ජේසුස් වහන්සේ වඩිනු දුරතියා දැක-, දිව අවුත්-, පසභ පිහිටුවා වැඳ-, 7 මහහඩින් මොරගා-, ''පරමෝත්තම දෙවියන්ගේ පුත්‍ර වූ-, ජේසුස් වහන්ස-, ඔබත් මාත් අතර මොන ගනුදෙනුවක් ද? මට වද නොදෙන මෙන් දෙවියන්ගේ නාමයෙන් අයැදිමි''යි කී ය-. 8 එසේ කීවේ ''අශුද්ධාත්මය-, මේ මිනිසාගෙන් දුරු-වෙව''යි උන් වහන්සේ ඔහුට කී බැවිනි-. 9 ''නුඹේ නම කුමක් දැ''යි උන් වහන්සේ ඔහුගෙන් ඇසූ සේක-. ''මගේ නම සේනා ය-, අපි සේනාංකයක් වමිහ''යි ඔහු කී ය-. 10 තමන් රටෙන් පිට නොකරන ලෙස ඔහු උන් වහන්සේගෙන් උදක් ම අයැද සිටියේ ය-. 11 එතැන කන්ද අද්දර මහත් ඌරු රැළක් ගොදුරු කමින් සිටියෝ ය-. 12 අශුද්ධාත්මයෝ ද-, ''ඌරන්ට වැහෙන පිණස අප උන් මැදට යැවුව මැනවැ''යි අයැද සිටියහ-. 13 උන් වහන්සේ අවසර දුන් සේක-. අශුද්ධාත්මයෝ නික්ම අවුත් ඌරන්ට වැහුණෝ ය-. දෙ දහසක් පමණ වූ ඒ ඌරු රැළ ප්‍රපාතයෙන් පහත මුහුදට වේගයෙන් දිව ගොස් මුහුදේ ගිලී මළෝ ය-. 14 ඌරු ගොවුවෝ පලා ගොස්-, නුවර ද ගමිමානයේ ද එපවත් පතළ කළෝ ය-. එවිට සිදුවූ දේ කුමක් දැ යි බලන පිණස මිනිස්සු නික්ම ආහ-. 15 ඔව්හු ජේසුස් වහන්සේ වෙත පැමිණ-, අශුද්ධාත්මාවේශ වූ මිනිසා-, එනමි-, දුෂ්ටාත්ම සේනාංකය වැහී සිටි මිනිසා දැන් වස්ත්‍ර හැඳ හොඳ සිහිකල්පනාවෙන් හිඳිනු දැක භීතියට පත් වූ හ-. 16 එය සියැසින් දුටු අය අශුද්ධාත්මාවේශ වූ මනුෂ්‍යයාට සිදුවූ දෙය ද ඌරන් පිළිබඳ සිද්ය්ය ද ඔවුන්ට කියා දුන්හ-. 17 ඔව්හු ද සිය දේශ සීමාවලින් පිට වී යන මෙන් උන් වහන්සේගෙන් බැගෑපත්ව ඉල්ලා සිටියෝ ය-. 18 උන් වහන්සේ ඔරුවට නඟිද්දී-, අශුද්ධාත්මාවේශ ව සිටි මිනිසා තමාටත් උන් වහන්සේ සමභ යාමට අවසර දෙන මෙන් ආයාචනා කෙළේ ය-. 19 උන් වහන්සේ ඊට අවසර නුදුන් සේක-. ''එහෙත්-, ඔබ ගෙදර නෑ මිතුරන් වෙත ගොස්-, සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ ඔබට කොතරමි මහත් දේ කළ සේක් ද කොතරමි අනුකමිපාව පෙන්වූ සේක් ද කියා ඔවුන්ට දන්වන්නැ''යි වදාළ සේක-. 20 ඔහු නික්ම ගොස්-, ජේසුස් වහන්සේ තමාට කොතරමි මහත් දේ කළ සේක් දැ යි දෙකපොලිසෙහි ප්‍රසිද්ධ කරන්න වුනි-. සියල්ලෝ ම විස්මිත වූ හ-.

යායිරස්ගේ දුව; සළුවට අතගැසූ ස්ත්‍රිය

21 ජේසුස් වහන්සේ යළිත් ඔරුවෙන් එතෙර වූ කල මහා ජනකායක් උන් වහන්සේ වෙත රැස් වූ හ-. උන් වහන්සේ ද මුහුදු වෙරළෙහි වැඩසිටි සේක-. 22 එකල ධර්මශාලා ප්‍රධානීන් අතුරෙන් යායිරස් නමැත්තෙක් අවුත්-, උන් වහන්සේ දැක-, පාමුල වැටී-, 23 ''මගේ පුංචි දුව මරණාසන්න ව සිටියි-. ඈ සුවය ලබා ජීවත් වන පිණස-, ඔබ අවුත් ඈ පිට අත තැබුව මැනවැ''යි උන් වහන්සේට ආයාචනා කෙළේ ය-. 24 උන් වහන්සේ ඔහු සමභ වැඩිය සේක-. මහත් සමූහයක් උන් වහන්සේ තෙරපමින් උන් වහන්සේ පිරිවරා ගියහ-. 25 දොළොස් වසරක් ම මහා ලේ රෝගයෙන් පෙළුණු ස්ත්‍රියක් එහි වූවා ය-. 26 ඈ බොහෝ වෙදුන් අතින් අපමණ දුක් විඳ-, තමා සතු සියල්ල වියදමි කොටත්-, කිසි ගුණයක් නොලැබුවා ය-. එපමණක් නොව ඇගේ තත්ත්වය අනුක්‍රමයෙන් වඩ වඩාත් උග්‍ර විය-. 27 ඈ ජේසුස් වහන්සේ ගැන අසා-, සමූහයා අතර පිටුපසින් ඇවිත්-, උන් වහන්සේගේ වස්ත්‍රයට අත තැබුවා ය-. 28 උන් වහන්සේගේ වස්ත්‍රවලට පමණ වත් අත තැබුවොත්-, තමාට සුවය ලැබෙනු ඇතැ යි ඈ සිතුවා ය-. 29 එකෙණෙහි ම ලේ ධාරාව නැවතී ඒ පීඩාවෙන් ඈට සුවය ලැබුණු බව ඇගේ ම ඇභට දැනිණ-. 30 එවේලේ ම ජේසුස් වහන්සේ තමන් කෙරෙන් අනුහස නික්ම ගිය බව දැන-, සමූහයා මැද හැරී-, ''මාගේ වස්ත්‍රවලට අත තැබුවේ කවරෙක් දැ''යි ඇසූ සේක-. 31 උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ උත්තර දෙමින්-, ''සමූහයා ඔබට තෙරපි තෙරපී සිටිනු දැක දැකත්-, මට අත ගැසුවේ කවරෙක් ද කියා අසන සේක් දැ''යි කී හ-. 32 ඒ දේ කෙළේ කවරෙක් දැ යි සොයනු වස් උන් වහන්සේ අවට බැලූ සේක-. 33 එහෙත් ස්ත්‍රිය සිදු වූ දේ දැක -,ය වී-, වෙවුළ වෙවුළා අවුත්-, උන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි වැඳ වැටී-, මුළු ඇත්ත උන් වහන්සේට කීවා ය-. 34 උන් වහන්සේ කතා කරමින්-, ''දියණයනි-, ඔබේ ඇදහිල්ල ඔබ සුවපත් කෙළේ ය; ශාන්ත සිතින් යන්න; ඔබේ පීඩාවෙන් මිදී වසන්නැ''යි ඈට වදාළ සේක-. 35 උන් වහන්සේ මෙවදන් පවසත්ම ධර්මශාලා නායකයාගේ ගෙදරින් සමහරු අවුත්-, ''ඔබේ දුව මළා ය-. ඉතින් ගුරුදේවයන් තවත් වෙහෙසන්නේ කුමට දැ''යි කී හ-. 36 එහෙත්-, ජේසුස් වහන්සේ ඒ කීම නොසලකා ධර්මශාලා නායකයාට කතා කොට-, ''-,ය නොවන්න-, ඇදහිල්ල ඇති ව සිටින්නැ''යි වදාළ සේක-. 37 උන් වහන්සේ පේදුරු ද ජාකොබ් ද ජාකොබ්ගේ සහෝදර වූ ජොහන් ද හැර අන් කිසිවෙකුට තමන් සමභ එන්න ඉඩ නුදුන් සේක-. 38 ඔව්හු ධර්මශාලා නායකයාගේ නිවෙසට පැමිණයෝ ය-. එවිට උන් වහන්සේ කලබලයක් ද විලාප හා ළතෝනි නභන්නන් ද දැක-, 39 ගෙට පිවිස-, ''ඔබ කලබල වන්නේත්-, විලාප කියන්නේත් මන් ද? දැරිය මැරී නැත; ඈ නිදන්නී ය''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-. 40 එවිට ඔව්හු උන් වහන්සේට සරදමි කළහ-. එහෙත්-, උන් වහන්සේ සියල්ලන් බැහැර කොට-, දරුවාගේ පියා ද මව ද තමන් සමභ සිටියවුන් ද කැඳවාගෙන දරුවා හුන් තැනට ගොස් 41 ඇය අතින් අල්ලා-, ''තලිතාකුමි''යි ඈට වදාළ සේක-. එහි අර්ථය: ''දැරිය-, මම ඔබට කියමි-, නැඟිටින්න'' යනු ය-. 42 දොළොස් හැවිරිදි ඒ දැරිය-, එකෙණෙහි ම නැඟිට ඇවිද්දා ය-. ඔව්හු ද ඉමහත් විස්මයකින් භ්‍රාන්ත වූ හ-. 43 මෙය කිසිවෙකුට නොදන්වන ලෙස ඔවුන්ට තදින් අණ දී-, උන් වහන්සේ ඈට කෑමට යමක් දෙන්න නියම කළ සේක-.

මාර්ක් 6

නාසරෙත්හි දී ජේසුස් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැ-,ම

1 උන් වහන්සේ එතැනින් නික්ම සිය රටට පැමිණ සේක-. ශ්‍රාවකයෝ ද උන් වහන්සේ පිරිවරා ගියහ-. 2 එය සබත් දින වූයෙන් උන් වහන්සේ ධර්මශාලාවෙහි උගන්වන්න පටන්ගත් සේක-. උන් වහන්සේට සවන් දුන් සමූහයා විස්මිත ව-, ''මොහුට මේ දේවල් පහළ වූයේ කොහෙන් ද? මොහුට දී තිබෙන මේ ප්‍රඥව කිමෙක් ද? මොහු අතින් කරනු ලබන හාස්කමි කවරේ ද? 3 මොහු වඩුවා නොවේ ද? මරියාගේ පුතා නොවේ ද? ජාකොබ්-, ජෝසෙප්-, ජූදස් හා සීමොන් යන අයගේ සහෝදරයා නොවේ ද? මොහුගේ සහෝදරියනුත් අප අතර සිටිනවා නොවේ ද?'' කියා ඔව්හු උන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කළහ-. 4 ජේසුස් වහන්සේ කතා කරමින්-, ''දිවැසිවරයෙකුට ගරුබුහුමන් නැත්තේ සිය ගමේ දීත්-, නෑදෑයන් අතර දීත්-, තම ගෙදර දීත් පමණකැ''යි වදාළ සේක-. 5 එහි දී රෝගීන් ස්වල්ප දෙනෙකු පිට අත් තබා සුව කිරීම හැර-, අන් කිසි හාස්කමක් කරන්න උන් වහන්සේට නොහැකි විය-. 6 ඔවුන්ගේ අවිශ්වාසය ගැන උන් වහන්සේ මවිත වූ සේක-. ධර්මදූත සේවාව උන් වහන්සේ අනුශාසනා කරමින් අවට ගමිවල සැරිසැරූ සේක-. 7 එකල උන් වහන්සේ දොළොස් දෙනා තමන් වෙත කැඳවා ඔවුන් දෙදෙනා බැගින් පිටත් කර යැවූ සේක-. අශුද්ධාත්මයන් කෙරෙහි ඔවුන්ට බලය ද දුන් සේක-. 8 ගමනට සැරයටියක් හැර-, රොටි වත්-, මල්ලක් වත්-, පසුමි-,වල මුදල් වත් යන කිසිවක් නොගෙන-, වහන් පය ලා-, 9 කමිස දෙකක් නොගෙන යන ලෙස ඔවුන්ට අණ කළ සේක-. 10 තවද-, උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට-, ''ඔබ යමි කිසි නිවසකට පිවිසි කල-, එතැනින් පිට වී යන තෙක් එහි ම නවතින්න-. 11 යමි තැනක දී-, ඔවුන් ඔබ පිළිගන්නේ වත් ඔබේ වචන අසන්නේ වත් නැත්නමි-, එතැනින් පිට වී යන කල ඔවුන්ට විරුද්ධ ව සාක්ෂියක් වන පිණස ඔබේ පාදවල තිබෙන ධූලි ගසා දමන්නැ''යි වදාළ සේක-. 12 එලෙස ඔව්හු පිටත් ව ගොස් සෙනභ පසුතැවී සිත් හරවා ගත යුතු ය යි දේශනා කළහ-. 13 තවද-, ඔව්හු බොහෝ දුෂ්ටාත්මයන් දුරු කොට-, බොහෝ රෝගීන් ද තෙලින් ආලේප කොට සුවපත් කළහ-.

ස්නාවක ජොහන්ගේ මරණය

14 එකල ජේසුස් වහන්සේගේ කීර්තිරාවය පතළ වී ගිය බැවින් හෙරොද් රජුට එපවත් සැළ විය-. සමහරු-, ''ස්නාවක ජොහන් මළවුන් කෙරෙන් උත්ථාන වී ඇත; මේ බලමහිම ඔහු තුළ ක්‍රියා කරන්නේ ඒ නිසා ය''යි කී හ-. 15 එහෙත් සමහරු-, ''මොහු එලියා ය''යි කී හ-. අන් සමහරු-, ''මොහු පෙර සිටි දිවැසිවරයන් වැනි දිවැසිවරයෙකැ''යි කී හ-. 16 එහෙත්-, හෙරොද් ඒ ඇසූ කල-, ''මේ මා විසින් හිස ගසාදමිමන ලද ජොහන් ය; මොහු මළවුන්ගෙන් නැඟිට සිටී'' යයි කී ය-. 17 හෙරොද් සිය සොහොයුරා වන පිලිප්ගේ භාර්යාව වූ හෙරෝදියස් සරණ පාවාගත් බැවින්-, ඇය නිසා මිනිසුන් යවා ජොහන් අල්ලා බැඳ හිර අඩස්සි කෙළේ ය-. 18 ''ඔබේ සහෝදරයාගේ භාර්යාව තබාගැනීම ඔබට යුතු නැතැ''යි ජොහන් හෙරොද්ට කී බැවින්-, 19 හෙරෝදියස් ඔහු කෙරේ වෛර බැඳ-, ඔහු මරවන්නට අදහස් කරගෙන සිටියා ය-. එහෙත්-, එය කළ නොහැකි විය-. 20 මන්ද-, ජොහන් සත්ගුණවත් දැහැමි මිනිසෙකු බව හෙරොද් දැන-, ඔහුට -,ය ව-, ඔහු ආරක්ෂා කළ හෙයිනි-. තවද-, ඔහුගේ බස් අසා හෙරොද් බොහෝ වියවුල් වුව ද සන්තෝෂයෙන් ඔහුට කන් දුන්නේ ය-. 21 සුදුසු අවස්ථාවක් පැමිණයෙන්-, හෙරොද් සිය ජන්මෝත්සව දින-, තමාගේ උසස් නිලධාරීන්ට ද ප්‍රධාන සේනාය්පතීන්ට ද ගලීලයේ ප්‍රභූවරයන්ට ද මංගල භෝජනයක් පිළියෙළ කෙළේ ය-. 22 එවිට හෙරෝදියස්ගේ දුව එහි පිවිස රභ පා-, හෙරොද්ගේ සහ ඔහු සමභ භෝජන සංග්‍රහයට පැමිණ සිටි අමුත්තන්ගේ නෙත් සිත් පිනවූවා ය-. එකල රජතුමා තරුණයට කතා කොට-, ''ඔබ කැමැති ඕනෑම දෙයක් මාගෙන් ඉල්ලන්න-, එය ඔබට දෙමි''යි කී ය-. 23 තවද-, ''ඉල්ලන ඕනෑම දෙයක්-, මාගේ රාජ්‍යයෙන් අඩක් වුවත්-, ඔබට දෙමි''යි ඔහු ඇයට දිවුරුමි දුන්නේ ය-. 24 ඈ පිටතට ගොස්-, ''මම කුමක් ඉල්ලමි දැ''යි ඇගේ මවගෙන් ඇසුවා ය-. ''ස්නාවක ජොහන්ගේ හිස'' යයි ඈ කීවා ය-. 25 එවිට තරුණය වහා ම රජු වෙත පැමිණ-, ''ඔබ ස්නාවක ජොහන්ගේ හිස තැටියක ලා දැන් මට දෙනු මැනව''යි කීවා ය-. 26 රජතුමා අතිශයින් ශෝක විය-. එහෙත්-, ඔහුගේ දිවුරුම නිසා ද-, අමුත්තන් නිසා ද-, ඈට දුන් පොරොන්දුව කඩ කරන්න අකමැති විය-. 27 එකෙණෙහි ම රජතුමා මුර සෙබළෙකු යවමින් ජොහන්ගේ හිස ගෙනෙන්න අණ කෙළේ ය-. ඔහු ද ගොස් හිර ගෙයි දී ජොහන්ගේ හිස ගසාදමා 28 එය තැටියක ලා ගෙනවුත්-, තරුණයට දුන්නේ ය; තරුණය ද එය මවට දුන්නා ය-. 29 ජොහන්ගේ ගෝලයෝ ඒ ගැන අසා අවුත්-, ඔහුගේ මෘත දේහය ගෙන ගොස්-, සොහොන් ගෙයක තැන්පත් කළහ-.

පන්දහසකට කෑම

30 ප්‍රේරිතයෝ ජේසුස් වහන්සේ වෙත රැස් ව තමන් කළ සියල්ල ද ඉගැන්වූ සියල්ල ද උන් වහන්සේට සැළ කළහ-. 31 එවිට උන් වහන්සේ කතා කරමින්-, ''ඔබ පමණක් වෙන් ව-, හුදකලා තැනකට අවුත් මඳ වේලාවක් විවේක ගන්නැ''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-. එසේ කීවේ-, ඔවුන්ට කෑම කන්න වත් අවකාශයක් නැති තරමට යන එන අය බොහෝ වූ බැවිනි-. 32 එවිට ඔව්හු පමණක් ඔරුවෙන් හුදකලා තැනකට ගියෝ ය-. 33 බොහෝ දෙනෙක් ඔවුන් යනවා දැක-, ඔව්හු කවරහු දැ යි හැඳින-, සියලු නුවරවලින් එක් වී ගොඩින් දිව අවුත්-, ඔවුන්ට පෙර එහි පැමිණයහ-. 34 උන් වහන්සේ ගොඩට ආ කල-, මහ පිරිසක් දැක-, එඩේරෙකු නැති බැටළුවන් වැනි වූ-, ඔවුන්ට අනුකමිපා කොට-, ඔවුන්ට බොහෝ දේ උගන්වන්න පටන්ගත් සේක-.35 දවස ගෙවී යත් ම ශ්‍රාවකයෝ උන් වහන්සේ වෙත අවුත්-, ''මෙය පාළු තැනකි; දැන් රෑ බෝ වී ඇත; 36 එබැවින් අවට ගමි නියමිගමි වලට ගොස් තමන්ට කෑමට යමක් මිලයට ගන්න පිණස මොවුන් යන්න හැරිය මැනවැ''යි කී හ-. 37 එහෙත් උන් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''ඔබ ම ඔවුන්ට කෑමට යමක් දෙන්නැ''යි වදාළ සේක-. එවිට ඔව්හු පිළිතුරු දෙමින්-, ''අප ගොස් රිදී කාසි දෙසියයක රොටි මිල දී ගෙන ඔවුන්ට කෑමට දෙන්න දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසූ හ-. 38 ''ඔබ ළභ රොටි කීයක් තිබේ ද කියා ගොස් බලන්නැ''යි උන් වහන්සේ ඔවුන්ට වදාළ සේක-. ඔව්හු සොයා බලා අවුත්-, ''රොටි පහක් හා මසුන් දෙදෙනෙකැ''යි කී හ-. 39 උන් වහන්සේ ඔවුන් සියල්ලන් කාණ්ඩ වශයෙන් නිල් තණ -,ම පිට හිඳුවන්න ශ්‍රාවකයන්ට අණ කළ සේක-. 40 ඔව්හු සියය සියය හා පණස පණස බැගින්-, පේළි වශයෙන් හිඳගත්හ-. 41 උන් වහන්සේ රොටි පහත්-, මසුන් දෙදෙනාත් ගෙන ස්වර්ගය දෙස බලා-, ආශීර්වාදය පවසා-, රොටි කඩා-, ඔවුන් ඉදිරියෙහි තබන්න ශ්‍රාවකයන්ට දී-, මසුන් දෙදෙනාත් ඒ සැමට බෙදා දුන් සේක-. 42 සෑම දෙන ම කා තෘප්තියට පැමිණයහ-. 43 ඉතිරි රොටි කැබලිවලින් ද මසුන්ගෙන් ද කූඩා දොළොසක් පිරෙන තරමි රැස්කරගත්හ-. 44 රොටි කෑ පුරුෂයෝ පන්දහසක් වූ හ-.

මුහුද මත ඇවිදීම

45 එකෙණෙහි ම උන් වහන්සේ සමූහයා විසුරුවා හැරිය සේක-. සිය ශ්‍රාවකයන්ට ද ඔරුවට නැඟී තමන්ට පෙරටුව බෙත්සයිදාව බලා එගොඩට යන්න අණ දුන් සේක-. 46 උන් වහන්සේ ඔවුන්ගෙන් වෙන් වූ පසු යාච්ඤ කරනු වස් කන්දට නැඟුණු සේක-. 47 සවස් වූ කල ඔරුව මුහුද මැද විය-. උන් වහන්සේ තනි ව ගොඩ සිටි සේක-. 48 සුළභ ඔවුන්ට විරුද්ධ ව හැමූ බැවින්-, ඔවුන් ඔරු පැදීමෙන් වෙහෙසෙනු දුටු උන් වහන්සේ-, රෑ සතර වැනි යාමයෆ පමණේ දී මුහුද පිට ඇවිදිමින් ම ඔවුන් වෙත අවුත් ඔවුන් පසු කර යන්න තැත් කළ සේක-. 49 ඔව්හු උන් වහන්සේ මුහුද පිට ඇවිදිනු දැක-, ''ඒ අවතාරයකැ''යි සිතා -,යෙන් මොරගැසූ හ-. 50 සියල්ලෝ ම උන් වහන්සේ දැක -,ය වූ හ-. එහෙත් උන් වහන්සේ එකෙණෙහි ම-, ''ධෛර්ය ගන්න; ඒ මම ය; -,ය නොවන්නැ''යි ඔවුන්ට කියා 51 ඔවුන් සිටි ඔරුවට නැඟුණු සේක-. සුළභ නැවතිණ-. ඔව්හු විස්මයෙන් විස්මයට පත් වූ හ-. 52 ඔවුන්ගේ මනස අඳුරු වී ති-,ණ-. මක්නිසා ද රොටි පිළිබඳ සිද්ය්ය ඔවුන්ට අවබෝධ නොවූ බැවිනි-.

ගෙන්නෙසෙරෙත්හි රෝගීන් සුව කිරීම

53 ඔව්හු එගොඩ වී ගෙන්නෙසෙරෙත් රටට පැමිණ ඔරුව වෙරළෙහි බැන්දෝ ය-. 54 ඔවුන් ඔරුවෙන් නික්මුණÜ කෙණෙහි ම ජනයා උන් වහන්සේ හැඳිනගත්හ-. 55 ඔව්හු ඒ අවට රට පුරා දිව ගොස්-, උන් වහන්සේ යමි තැනකට ආ බව පතළ වී ද-, එතැනට රෝගීන් යහන් පිටින් උසුලා ගෙනෙන්න පටන්ගත්හ-. 56 උන් වහන්සේ යමි කිසි ගමිමානයකට හෝ ගොවිපොළකට හෝ නුවරකට හෝ ඇතුළු වූ සේක් ද-, එහි ඔව්හු රෝගීන් කඩපිල්වල තබා-, ඔවුන්ට උන් වහන්සේගේ සළුවේ දාවල්ල පමණ වත් ස්පර්ශ කරන්න ඉඩ දෙන ලෙස ඉල්ලූ හ-. එසේ ස්පර්ශ කළ හැම දෙනාට ම සුවය ලැ-,ණ-.

මාර්ක් 7

සමිප්‍රදායයන් ගැන විවාදය

1 තවද-, ජෙරුසලමෙන් පරිසිවරු ඇතැමි විනයධරයන් හා සමභ උන් වහන්සේ වෙතට පැමිණ-, 2 උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක-යන්ගෙන් සමහරුන්-, අපවිත්‍ර අත්වලින්-, එනමි-, වත්පිළිවෙත් අනුව අත් නොසෝදා-, කෑම කනවා දුටුවෝ ය-. 3 පරිසිවරුත්-, සියලු ජුදෙව්වරුත් පරමිපරාගත සමිප්‍රදායයන් පිළිපදින බැවින් වත්පිළිවෙත් අනුව අත් සෝදාගෙන මිස කෑම නොකන්නෝ ය-. 4 වෙළඳ පොළේ සිට ආ විට-, ධෝවනය නිමවා මිස-, ඔව්හු කෑමට නොයති-. ඔවුන් පිළිපැදීමට බැඳී සිටින තවත් බොහෝ සමිප්‍රදායයන් ඇත-. එනමි-, පිභන්-, කළගෙඩි සහ ලෝකඩ හැළිවළං සේදීම ය-. 5 පරිසිවරු ද විනයධරයෝ ද උන් වහන්සේ අමතා-, ''ඔබේ ශ්‍රාවකයන් පරමිපරාගත සමිප්‍රදාය අනුව නොහැසිර-, වත්පිළිවෙත් අනුව අත් නොසෝදා කෑම කන්නේ මන්දැ''යි ඇසූ හ-. 6 උන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''කෛරාටිකයෙනි-, ශුද්ධ ලියවිල්ලේ ලියා ඇති ලෙස-, ඔබ ගැන යෙසායා කී මේ දිවැස් වැකිය මැනවින් ඔබට ගැළපේ: 'මුවින් මේ සෙනභ මට ගරු කරති; සිතින් නමි මගෙන් දුරු ව සිටිති-. 7 මිනිස් ඔවා-, දෙව් දහමි ලෙස උගන්වා නිසරු ලෙස මා නමදිති-.' 8 ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ආඥව ඉවත ලා-, මනුෂ්‍යයන්ගේ සමිප්‍රදායයන් පිළිපදින්නහු ය''යි වදාළ සේක-. 9 උන් වහන්සේ තවදුරටත් කතා කරමින් මෙසේ වදාළ සේක: ''ඔබේ සමිප්‍රදායයන් පිළිපදින පිණස ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ආඥව ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හරි දක්ෂයෝ ය-. 10 මක්නිසා ද 'ඔබේ පියාට ද මවට ද-, ගෞරව කරන්නැ'යි ද-, 'පියාට හෝ මවට නිග්‍රහ කරන්නා මරණ දඬුවම ලැ-,ය යුතු ය'යි ද මෝසෙස් පවසා ඇත-. 11 එහෙත්-, යමෙකු තම පියාට හෝ මවට හෝ කතා කොට-, 'මා විසින් ඔබේ ප්‍රයෝජනය සඳහා වෙන් කරන ලද කොයි දෙයක් වුවත් දේව පඬුරකැ'යි කී පසු 12 එතැන් සිට පියාට වත් මවට වත් කිසි උපකාරයක් කිරීමට ඔහුට ඉඩ නොදිය යුතු ය යි ඔබ කියන්නහු ය-. 13 මෙසේ කීමෙන් ඔබ අතර පැවත එන ඔබේ ම සමිප්‍රදායයෙන් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචන අවලංගු කරන්නහු ය-. එවැනි තවත් දේ ඔබ කරන්නහු ය''යි වදාළ සේක-.

මිනිසා කෙලෙසනු ලැ-,මට

හේතු වන දේ

14 උන් වහන්සේ යළිත් සමූහයා තමන් වෙතට කැඳවා-, ''ඔබ හැම මට සවන් දී තේරුමිගන්න-. 15 පිටතින් මිනිසා තුළට පිවිස ඔහු කෙලෙසිය හැකි-, කිසි දෙයක් නැත-. මිනිසා තුළින් නික්මෙන දෙයින් ඔහු කෙලෙසනු ලබයි; 16 සවන් ඇත්තෝ සවන් දෙත් වා''යි කී සේක-. 17 උන් වහන්සේ සමූහයා කෙරෙන් වෙන් ව ගෙට පිවිසි කල ශ්‍රාවකයෝ ඒ උපමාව ගැන උන් වහන්සේගෙන් විචාළහ-. 18 උන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''ඔබත් වෙන අය සේ ම අවබෝධයක් නැති ව සිටින්නහු ද? පිටතින් මිනිසා තුළට පිවිසෙන කවර දෙයක් වත්-, 19 ඔහුගේ උදරයට මිස හෘදයට ඇතුළු නොවී පහ ව යන බැවින්-, ඔහු කෙලෙසන්නට අපොහොසත් බව ඔබට තේරෙන්නේ නැද්දැ''යි ඇසූ සේක-. මෙසේ කීමෙන් උන් වහන්සේ සියලු ආහාර වර්ග පවිත්‍ර බව ප්‍රකාශ කළ සේක-. 20 තවදුරටත් උන් වහන්සේ කතා කරමින්-, ''එහෙත්-, මිනිසා කෙලෙසනු ලබන්නේ ඔහු තුළින් නිකුත් වන දෙයින් ම ය-. 21 ඇතුළතින්-, එනමි-, මිනිස් හදවතින්-, නපුරු චෙතනා-, කාම රාග-, සොරකමි-, මිනී මැරුමි-, 22 සල්ලාලකමි-, තණ්හා-, දුෂ්ටකමි-, වංචා-, හිරි ඔතප් නැති බව-, ඊර්ෂ්‍යාව-, අපහාසය-, අහංකාරය සහ මෝහය නික්මෙයි-. 23 මෙකී සියලු නපුරු දේ ඇතුළතින් නික්ම ඒවායින් මිනිසා කෙලෙසනු ලැබේ ය''යි වදාළ සේක-.

විජාතික ස්ත්‍රියගේ ඇදහිල්ල

24 උන් වහන්සේ එතැනින් නික්ම තීර් පෙදෙස් බලා පිටත් ව ගොස්-, ගෙයකට ඇතුළු වූ සේක-. කිසිවෙකු ඒ බව දැනගන්නවාට අකමැති වූ නමුත්-, සැභවී සිටීමට උන් වහන්සේට නොහැකි විය-. 25 එකෙණෙහි ම අශුද්ධාත්මයක් ආවේශ වූ කුඩා දුවක ඇති ස්ත්‍රියක් උන් වහන්සේ ගැන අසා අවුත් උන් වහන්සේගේ පාමුල වැටුණා ය-. 26 ඈ සිරියාවේ පිනීසිය නමි පෙදෙස්හි උපන් ග්‍රීක් ජාතික ස්ත්‍රියකි-. ඇගේ දුවගෙන් දුෂ්ටාත්මය දුරු කරන ලෙස ඈ උන් වහන්සේගෙන් අයැද සිටියා ය-. 27 උන් වහන්සේ ඈට උත්තර දෙමින්-, ''පළමුකොට දරුවෝ තෘප්තියට පැමිණෙත් වා! දරුවන්ගේ කෑම ගෙන බල්ලන්ට දැමීම හරි නැතැ''යි වදාළ සේක-. 28 එහෙත් ඈ උත්තර දෙමින්-, ''එසේය-, ස්වාමීනි-, මේසය යට සිටින බල්ලෝ වුව ද දරුවන්ගේ කෑමෙන් වැටෙන කැබෙලි අවුලා කති''යි උන් වහන්සේට කීවා ය-. 29 උන් වහන්සේ ද කතා කරමින්-, ''මේ පිළිතුර නිසා ප්‍රීතියෙන් යන්න-, දුෂ්ටාත්මය ඔබේ දුවගෙන් දුරු ව ගියේ ය''යි ඈට වදාළ සේක-. 30 ඈ ගෙදර ගිය කල-, ඇගේ දුව ඇඳේ හාන්සි වී සිටින බවත්-, දුෂ්ටාත්මය දුරු වූ බවත් දුටුවා ය-.

ගොළු -,හිරෙකුට සුවය

31 යළිත් උන් වහන්සේ තීර් පෙදෙසින් පිටත් ව-, සීදොනය මැදින් ගොස්-, දෙකපොලිස පෙදෙස පසු කොට ගලීල මුහුද ළභට පැමිණ සේක-. 32 එකල සෙනභ වික්කල් -,හිරෙකු උන් වහන්සේ වෙත ගෙනවුත් ඔහු පිට අත තබන ලෙස උන් වහන්සේගෙන් උදක්ම ඉල්ලූ හ-. 33 උන් වහන්සේ ඔහු සමූහයා කෙරෙන් වෙන් කොට ඉවතට ගෙන ගොස්-, ඔහුගේ කන්වල උන් වහන්සේගේ ඇඟිලි බහා-, කෙළ ගසා-, ඔහුගේ දිව ස්පර්ශ කළ සේක-. 34 ඉන්පසු ස්වර්ගය දෙස බලා-, සුසුමි ලා-, ''එප්පාතා''යි ඔහුට වදාළ සේක-. එහි අර්ථය-, 'ඇරේවා' යනු යි-. 35 එවිට ඔහුගේ කන් ඇරී-, දිවේ බැඳුම ලිහී-, ඔහු පැහැදිලි ලෙස කතා කෙළේ ය-. 36 ඒ බව කිසිවෙකුට නොකියන්න උන් වහන්සේ ඔවුන්ට අණ දුන් සේක-. එහෙත්-, උන් වහන්සේ එය යමි පමණ තහනමි කළ සේක් ද-, ඔව්හු එපමණටත් වඩා එය පතළ කළහ-. 37 එය ඇසුවෝ අතිශයින් මවිත ව-, ''උන් වහන්සේ හැම දෙය ම යස ලෙස කරන සේක; -,හිරන්ට ඇසීම ද ගොළුවන්ට -,ණීම ද පවා සලසා දෙන සේකැ''යි කී හ-.

මාර්ක් 8

හාරදහසකට කෑම

1 ඒ දවස්වල දී නැවත මහත් සමූහයක් රැස් වූයෙන්-, ඔවුන්ට කෑමට කිසිවක් නොතිබුණු නිසා උන් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන් කැඳවා-, 2 ''මේ සමූහයා ගැන මට ඉතා කණගාටු ය-. ඔව්හු දැනට තුන් දිනක් මා සමභ සිටිති-. කෑමට කිසිවක් ඔවුන්ට නැත-. 3 කුසගින්නෙන් ගෙදර යන්න හැරියොත්-, ඔවුන් මභ දී ක්ලාන්ත වනු ඇත-, ඔවුන්ගෙන් සමහරෙක් දුර සිට ඇවිත් සිටිති''යි වදාළ සේක-. 4 උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ උත්තර දෙමින්-, ''මෙවැනි පාළුකරයක මොවුන්ට කොහෙන් කෑම සපයා දෙන්න දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසුවෝ ය-. 5 ''ඔබ ළභ රොටි කීයක් තිබේ දැ''යි උන් වහන්සේ ඔවුන්ගෙන් ඇසූ සේක-. ''සතක්''යයි ඔව්හු කී හ-. 6 එවිට උන් වහන්සේ සමූහයාට -,ම ඉඳගන්න අණ දී-, රොටි සත ගෙන තුති පුදා කඩා-, ඒවා ඔවුන් ඉදිරියේ තබන පිණස ශ්‍රාවකයන්ට දුන් සේක-. ඔව්හු එය සමූහයා ඉදිරියේ තැබූ හ-. 7 ඔවුන් ළභ කුඩා මසුන් ස්වල්පයක් ද විය-. උන් වහන්සේ ආශීර්වාදය පවසා-, එය ද ඔවුන් ඉදිරියේ තබන්න අණ කළ සේක-. 8 ඔව්හු ද කා තෘප්තියට පැමිණයාහ-. ඉතිරි වූ කැබෙලි එක් කොට කූඩා සතක් පුරවාගත්හ-. 9 එහි සෙනභ හාරදහසක් පමණ වූ හ-. උන් වහන්සේ ඔවුන් යන්න හැරිය සේක-. 10 එකෙණෙහි ම උන් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන් සමභ ඔරුවකට නැඟී දල්මනූතා පළාතට වැඩිය සේක-.

ස්වර්ගයෙන් හාස්කමක් ඉල්ලීම

11 එකල පරිසිවරු අවුත් උන් වහන්සේ වචනයකින් අල්ලාගන්න පිණස ස්වර්ගයෙන් හාස්කමක් ඉල්ලා විවාදයට එළඹුණාහ-. 12 උන් වහන්සේ හද පත්ලෙන් බලවත් ලෙස සුසුමි ලා-, ''මේ පරමිපරාව හාස්කමක් සොයන්නේ මන් ද? සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, මේ පරමිපරාවට හාස්කමක් නොදෙනු ලැබේ ය''යි වදාරා-, 13 ඔවුන් අත්හැර යළිත් ඔරුවට නැඟී එතෙරට වැඩිය සේක-.

කපටි ඉගැන්වීමිවලින් පරෙස්සමි වීම

14 රොටි ගෙන යන්න ශ්‍රාවකයන්ට අමතක විය-. ඔරුවේ ඔවුන් ළභ එක රොටියක් මිස වෙන කිසිවක් නො ති-,ණ-. 15 උන් වහන්සේ කතා කොට-, ''සිහි කල්පනාවෙන් යුතුව-, පරිසිවරුන්ගේ මුහුන්වලින් ද හෙරොද්ගේ මුහුන්වලින් ද පරෙස්සමි වන්නැ''යි ඔවුන්ට අණ කළ සේක-. 16 ''එසේ කීවේ අප ළභ රොටි නැති නිසා වන්න ඇතැ''යි ඔව්හු තම තමන් අතර කතා කරගත්හ-. 17 ජේසුස් වහන්සේ එපවත් දැන-, ''රොටි නැති නිසා ඔබ අතරේ විවාද කරන්නේ මන් ද? ඔබට තව ම තේරුමි පැහැදුමි නැද් ද? ඔබේ සිතත් අඳුරු වී ඇද් ද? 18 ඇස් ති-,යදීත් ඔබට පෙනෙන්නේ නැද් ද? කන් ති-,යදීත් ඔබට ඇසෙන්නේ නැද් ද? ඔබට මතක නැද් ද? 19 මා රොටි පහ කඩා පන්දහසකට දුන් විට ඉතිරි කැබලිවලින් ඔබ කූඩා කීයක් පුරවා ගත්තහු දැ''යි ඇසූ සේක-. ''දොළොසකැ''යි ඔව්හු කී හ-. 20 ''රොටි සත හාරදහසක් අතර බෙදා දුන් විට කැබලිවලින් කූඩා කීයක් පුරවාගත්තහු දැ''යි ඇසූ සේක-. ''සතක්'' යයි ඔව්හු කී හ-. 21 ''තවමත් ඔබට තේරුමි ගියේ නැද්දැ''යි උන් වහන්සේ ඔවුන්ගෙන් ඇසූ සේක-.

බෙත්සයිදාවේ අන්ධයෙකු සුව කිරීම

22 ඔව්හු බෙත්සයිදාවට පැමිණයහ-. එවිට ඇතැමෙක් උන් වහන්සේ වෙත අන්ධයෙකු ගෙනවුත් ඔහු පිට අත් තබන මෙන් ආයාචනා කළහ-. 23 උන් වහන්සේ අන්ධයා අතින් අල්ලාගෙන ගමෙන් පිටතට ගෙන ගොස්-, ඔහුගේ ඇස්වල කෙළ තවරා-, ඔහු පිට අත් තබා-, ''ඔබට කිසිවක් පෙනේ දැ''යි ඇසූ සේක-. 24 ඔහු ද ඇස් ඔසවා-, ''මිනිස්සු මට පෙනේ; ඔව්හු ගස් වාගේ ය; ඔවුන් ඇවිදිනු මට පෙනේ'' යයි කී ය-. 25 උන් වහන්සේ ඔහුගේ ඇස් පිට යළිත් අත් තැබූ සේක-. එවිට ඔහු ඕනෑකමින් බැලී ය; පෙනුම ලැ-, ය; සියල්ල පැහැදිලි ලෙස දිටී ය-. 26 උන් වහන්සේ ඔහු ගෙදර පිටත් කර යවමින්-, ''ගමේ කිසිවෙකුට මේ ගැන නොකියන්නැ''යි වදාළ සේක-.

පේදුරුගේ මහා ප්‍රකාශනය

27 ජේසුස් වහන්සේ ද ශ්‍රාවකයෝ ද පිලිප්පි කායිසාරියේ ගමිවලට නික්ම ගියහ-. මභ දී උන් වහන්සේ-, කතා කරමින්-, ''මා කවරෙකු කියා මිනිස්සු කියත් දැ''යි ශ්‍රාවකයන්ගෙන් ඇසූ සේක-. 28 ඔව්හු උත්තර දෙමින්-, ''සමහරෙක්-, 'ස්නාවක ජොහන් ය'යි කියති; සමහරෙක්-, 'එලියා ය'යි කියති; අන් සමහරෙක්-, 'දිවැසිවරයන්ගෙන් කෙනෙකැ'යි කියති''යි පැවසූ හ-. 29 ''මා කවරෙකු කියා ඔබ කියන්නහු දැ''යි උන් වහන්සේ ඔවුන්ගෙන් ඇසූ සේක-. ''ඔබ ක්‍රිස්තුවරයාණෝ ය''යි පේදුරු පිළිතුරු දුන්නේ ය-. 30 උන් වහන්සේ ද තමන් ගැන කිසිවෙකුට නොකියන ලෙස ඔවුන්ට අණ කළ සේක-. ජේසුස් වහන්සේ සිය මරණය හා පුනරුජ්ජීවනය ගැන කලින් කීම 31 එවිට උන් වහන්සේ මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් බොහෝ දුක් වේදනා විඳින්නටත්-, ප්‍රජා මූලිකයන් ද නායක පූජකයන් ද විනයධරයන් ද විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබන්නටත් මරනු ලබන්නටත්-, තෙ දිනකට පසු නැවත නැඟිටින්නටත් නියම බව ඔවුන්ට උගන්වන්න පටන්ගත් සේක-. 32 උන් වහන්සේ මේ ගැන ප්‍රසිද්ය්යේ ම කතා කළ සේක-. එකල පේදුරු උන් වහන්සේ පසෙකට ගෙන-, උන් වහන්සේට තදින් චෝදනා කෙළේ ය-. 33 උන් වහන්සේ හැරී-, සිය ශ්‍රාවකයන් දෙස බලා-, පේදුරුට තදින් චෝදනා කරමින්-, ''සාතන්-, අහකට යව-, නුඹ සිතන්නේ-, මිනිසුන් සිතන විය්යට මිස දෙවියන් වහන්සේ සිතන විය්යට නොවේ ය''යි වදාළ සේක-. 34 එවිට උන් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන් කැටුව සමූහයා තමන් වෙත කැඳවා ඔවුන් අමතා මෙසේ වදාළ සේක: ''යමෙක් මා අනුව එන්න කැමැත්තේ ද-, ඔහු තමකම නසා කුරුසිය දරා-, මා අනුව ඒ වා! 35 සිය ජීවිතය රැකගන්න තැත් කරන යමෙක් වේ ද ඔහු එය නැති කරගනියි-. මා උදෙසාත්-, සුබ අස්න උදෙසාත් සිය ජීවිතය පුදන යමෙක් වේ ද-, ඔහු එය රැකගනියි-. 36 යමෙක් මුළු ලෝකය ම ලබාගත්තත්-, සිය ජීවිතය නැති කරගත්තොත් ඔහුට කිනමි ප්‍රයෝජනයක් ද? 37 නොහොත් යමෙකුට සිය දිවි වෙනුවට කුමක් දිය හැකි ද? 38 එසේ හෙයින් මේ දේව ද්‍රෝහි-, පාපිෂ්ඨ පරමිපරාවේ දී යමි කෙනෙක් මා ගැනත්-, මාගේ ධර්මය ගැනත් ලජ්ජා වන්නේ ද-, මනුෂ්‍ය- පුත්‍රයාණන් පියාණන්ගේ තේජශ්‍රීයෙන් ශුද්ධ දූතයන් පිරිවරා වඩිනා කල උන් වහන්සේ ඔහු ගැනත් ලජ්ජා වනු ඇත-.''

මාර්ක් 9

1 තවද-, උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට-, ''සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය බලපරාක්‍රම සහිත ව පහළ වූ බව දකින්න පෙර-, මෙහි සිටින්නන්-ගෙන් ඇතැමෙක් කිසි සේත් මරණයට පත් නොවන්නාහ''යි වදාළ සේක-.

රූප විපර්යාසය

2 සදවසකට පසු ජේසුස් වහන්සේ පේදුරු ද ජාකොබ් ද ජොහන් ද වෙන් කොට ගෙන-, ඔවුන් තමන් සමභ උස් කන්දකට ගෙන ගිය සේක-. උන් වහන්සේ ඔවුන් ඉදිරියෙහි අන් වෙසක් වූ සේක-. 3 මිහි පිට කිසිවෙකුටවත් සෝදා සුදු කළ නොහැකි තරමි ධවල දීප්තියකින් උන් වහන්සේගේ වස්ත්‍ර බැබළිණ-. 4 එවිට එලියා ද මෝසෙස් ද ඔවුන්ට දර්ශනය වූ හ-. ඔව්හු ජේසුස් වහන්සේ සමභ කතා කරමින් සිටියහ-. 5 එවිට පේදුරු ජේසුස් වහන්සේට කතා කොට-, ''ගුරුදේවයෙනි-, අපට මෙහි සිටින්න ලැ-,ම මහත් වාසනාවකි-. අපි මණ්ඩප තුනක්-, එකක් ඔබටත්-, එකක් මෝසෙස්ටත්-, එකක් එලියාටත් සාදමු''යි කී ය-. 6 ඔවුන් මහා භීතියකින් ඇලළී ගියෙන්-, කුමක් කියන්න දැ යි ඔහු නොදැන සිටියේ ය-. 7 තවද වලාකුළක් නැඟී ඔවුන් සිසාරා පැතිරිණ-. එවිට-, ''මේ මාගේ පි‍්‍රයාදර පුත්‍රයාණෝ ය; මොහුට සවන් දෙන්නැ''යි වලාකුළෙන් හඬක් නික්මිණ-. 8 හදිසියෙන් අවට බැලූ විට-, ඔව්හු තමන් සමභ ජේසුස් වහන්සේ හැර අන් කිසිවෙකු නුදුටුවෝ ය-. 9 ඔවුන් කන්දෙන් බසින කල-, මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් මළවුන්ගෙන් උත්ථාන වන තුරු තමන් දුටු දේ කිසිවෙකුට නොකියන ලෙස උන් වහන්සේ ඔවුන්ට අණ කළ සේක-. 10 එබැවින් ඔවුන් මේ නියමය තදින් සිතට ගත් නමුත්-, ඔව්හු-, ''මළවුන්ගෙන් උත්ථාන වීම යනු කුමක් දැ''යි ඔවුනොවුන් අතර විමසමින් සිටියහ-. 11 තවද ඔව්හු කතා කොට-, ''පළමුවෙන් එලියා ආ යුතු ය යි විනයධරයන් කියන්නේ මන්දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසූ හ-. 12 උන් වහන්සේ කතා කොට-, ''එසේ ය-, එලියා පළමු-වෙන් පැමිණ සියල්ල නිසි ලෙස පිළියෙළ කරනු ඇත-. මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් බොහෝ දුක් වේදනා විඳින්ටත්-, නිග්‍රහ ලබන්නත් යුතු ය යි ඔහු ගැන සඳහන් ව තිබෙන්නේ කෙසේ ද? 13 එහෙත් මම ඔබට කියමි-, එලියා දැනට ම පැමිණ ඇත-, ඔහු ගැන ශුද්ධ ලියවිල්ලේ කියා ඇති පරිදි ඔව්හු තමන් රිසි දේ ඔහුට කළහ''යි වදාළ සේක-.

මීමැස්මොර රෝගී ළමයෙකු සුව කිරීම

14 ඔව්හු ශ්‍රාවකයන් වෙත ආ කල ඔවුන් වටකරගෙන මහත් සමූහයක් සිටිනවාත්-, විනයධරයන් ඔවුන් සමභ විවාද කරනවාත් දුටුවෝ ය-. 15 එකෙණෙහි ම මුළු සමූහයා උන් වහන්සේ දැක ඉතා විස්මිත ව-, උන් වහන්සේ සමීපයට දිව ගොස් ආචාර කළහ-. 16 ''ඔබ ඔවුන් සමභ කුමක් ගැන වාද කරන්නහු දැ''යි උන් වහන්සේ විනයධරයන්ගෙන් ඇසූ සේක-. 17 සමූහයාගෙන් එක් කෙනෙක් උන් වහන්සේට උත්තර දෙමින්-, ''ගුරුදේවයෙනි-, මාගේ පුත්‍රයා ඔබ වෙතට ගෙනාවෙමි; ඔහුට ගොළු ආත්මයක් ආවේශ වී ඇත-. 18 ඒ ආත්මය ඔහු මැඩලන කොතැනක දී වුව ද ඔහු -,ම හෙළයි-. එවිට ඔහු කටින් පෙණ දමයි; දත්මිටි කයි; දරදඬු වෙයි-. මේ ආත්මය දුරු කරන ලෙස මම ඔබේ ශ්‍රාවකයන්ගෙන් ඉල්ලුවෙමි-. එහෙත් ඔවුන්ට එය කළ නොහැකි වී ය''යි කී ය-. 19 උන් වහන්සේ ඔවුන්ට උත්තර දෙමින්-, ''අහෝ! ඇදහිලි හීන පරමිපරාව-, මා කොපමණ කල් ඔබ සමභ සිටින්න ද? කොපමණ කල් ඔබ ගැන ඉවසන්න ද? ඔහු මා වෙත ගෙනෙන්නැ''යි වදාළ සේක-. 20 ඔව්හු උන් වහන්සේ වෙතට ළමයා ගෙනාහ-. උන් වහන්සේ දුටු කෙණෙහි ම ඒ ආත්මය ඔහු තදින් සලිත කරලී ය-. ඔහු ද -,ම වැටී පෙරළි පෙරළී කටින් පෙණ දමන්න වන-. 21 ''මොහුට මෙය සිදු වී කොපමණ කල් දැ''යි උන් වහන්සේ පියාගෙන් ඇසූ සේක-. ඔහු උත්තර දෙමින්-, ''ළමා වයසේ පටන් ය-, 22 තවද-, ඒ ආත්මය ඔහු විනාශ කරන පිණස වරින් වර ගින්නෙහි ද වතුරෙහි ද හෙළයි-. ඔබට යමක් කළ හැකි නමි-, අපට අනුකමිපා කොට පිහිට වුව මැනවැ''යි කී ය-. 23 ජේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''ඔබට හැකි නමි-, කියා ඔබ කීවෙහි ද? අදහන්නාට සියල්ල හැකි ය''යි වදාළ සේක-. 24 එකෙණෙහි ම දරුවාගේ පියා-, ''මම අදහමි-, මාගේ ඇදහිල්ල මදිකම ගැන පිහිටවුව මැනවැ''යි මොරගා කීවේ ය-. 25 සමූහයා එක් ව දුවගෙන එන බව ජේසුස් වහන්සේ දුටු කල උන් වහන්සේ අශුද්ධාත්මයට තරවටු කොට-, ''ගොළු -,හිරි ආත්මය-, මොහු කෙරෙන් දුරු වෙව-, තවත් මොහුට ආවේශ නොවන්නට තට අණ දෙමි''යි වදාළ සේක-. 26 එවිට දුෂ්ට ආත්මය මොරගසා ඔහු බොහෝ සේ සලිත කොට පිටතට ආවේ ය-. ළමයා ද මළකඳක් මෙන් විය-. ඒ නිසා වැඩි දෙනා ''ඔහු මැරිලා ය''යි කී හ-. 27 එහෙත් ජේසුස් වහන්සේ ඔහු අතින් අල්ලා එසෙවූ සේක-. ඔහු සිටගත්තේ ය-. 28 උන් වහන්සේ ගෙට පිවිසි කල ශ්‍රාවකයෝ කතා කොට-, ''ඒ ආත්මය දුරු කරන්න අපට නොහැකි වූයේ මන්දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් රහසින් විචාළහ-. 29 උන් වහන්සේ ද ''යාච්ඤවෙන් මිස අන් මභකින් මෙවැනි ආත්ම දුරු කළ නොහැකි ය''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-.

මරණය හා පුනරුජ්ජීවනය ගැන

යළිත් පැවසීම

30 ඔව්හු එතැනින් නික්ම ගලීලය මැදින් ගියහ-. ඒ බව කිසිවෙකු දැනගැනීම උන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නො වී ය-. 31 කුමක්නිසා ද-, උන් වහන්සේ-, ''මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණෝ මිනිසුන් අතට පාවා දෙනු ලබති; ඔව්හු එතුමාණන් මරන්නෝ ය-. මරනු ලැබූ පසු එතුමාණෝ තෙ දිනකින් නැවත නැඟිටින්නාහ''යි ශ්‍රාවකයන්ට ඉගැන්වූ බැවිනි-. 32 එහෙත් ඒ කීම ඔවුන්ට අවබෝධ නො වී ය-. උන් වහන්සේගෙන් අසන්නටත් ඔව්හු -,ය වූ හ-.

සැබෑ උතුමිකම

33 ඔව්හු කපර්ණවුමට පැමිණයහ-. උන් වහන්සේ ගෙයි සිටි කල-, ''ඔබ මභ දී කුමක් ගැන විවාද කළහු දැ''යි ඔවුන්ගෙන් ඇසූ සේක-. 34 එහෙත් ඔව්හු නිහඬ වූ හ-. මන්ද-, වඩා උසස් කවරෙක් දැ යි මභ දී තම තමන් අතර ඔවුන් විවාද කළ බැවිනි-. 35 එකල උන් වහන්සේ වැඩහිඳ දොළොස් දෙනා කැඳවා-, ''ප්‍රථමයා වන්න කැමැත්තේ හැමට ම අන්තිමයාත්-, හැමගේ සේවකයාත් විය යුතු ය''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-. 36 උන් වහන්සේ කුඩා දරුවෙකු ගෙන ඔවුන් මැද සිටුවා ඔහු තුරුල් කරගෙන-, 37 ''මෙබඳු කුඩා දරුවන්ගෙන් එකෙකු මාගේ නාමයෙන් පිළිගන්නා-, මා පිළිගන්නේ ය-. මා පිළිගන්නා-, පිළිගන්නේ මා නොව-, මා එවා වදාළ තැනැන් වහන්සේ ය''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-.

අපට විපක්ෂ නොවන්නා අපට පක්ෂ ය

38 ජොහන් උන් වහන්සේට කතා කොට-, ''ගුරුදේවයෙනි-, අප අනුගමනය නොකරන කෙනෙකු ඔබේ නාමයෙන් දුෂ්ටාත්මයන් දුරු කරනු දුටිමු; ඔහු අප අනුගමනය නොකරන නිසා අපි ඔහුට එය තහනමි කෙළෙමු''යි කීවේ ය-. 39 එහෙත් ජේසුස් වහන්සේ ''තහනමි නොකරන්න-. මාගේ නාමයෙන් ප්‍රබල ක්‍රියාවක් කරන කවරෙකුටවත් ඒ හුස්මෙන් ම මා ගැන අපවාදයක් කරන්න නොහැකි ය-. 40 අපට විපක්ෂ නොවන්නා අපේ පක්ෂයෙහි ය-. 41 ඔබ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේට අයිති බැවින් ඒ නාමයෙන් යමෙක් ඔබට වතුර කෝප්පයක් වුව ද බොන්න දෙන්නේ නමි-, එහි ආනිශංසය ඔහුගෙන් කිසි සේත් නැති නොවන්නේ යයි සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි''යි වදාළ සේක-.

පාපයට පෙළඹවීම

42 ''තවද-, උන් වහන්සේ කතා කරමින් මා කෙරෙහි අදහාගත් මේ බාලයන්ගෙන් එකෙකු වත් නොමභ යවන යමි කෙනෙක් ඇද්ද-, ඔහුගේ ගෙල වටා මහා ඇඹරුමි ගලක් එල්ලා මුහුදේ හෙළාදැමීම ඔහුට යහපත-. 43 ඔබේ වැටීමට හේතුව ඔබේ අත නමි එය කපා දමන්න-. දෑත ඇතිව අපායෙහි නොනිවෙන ගින්නට යාමට වඩා අබ්බාගාත ව ජීවනයට ඇතුළුවීම ඔබට යහපත-. 44 අපායේ දී ඔවුන් කාදමන පණුවා නොනසියි-. ඔවුන් දවාලන ගින්න නොනිවෙයි-. 45 ඔබේ වැටීමට හේතුව ඔබේ පාදය නමි එය කපා දමන්න-. දෙපා ඇතිව අපායට හෙළනු ලැ-,මට වඩා කොර ව ජීවනයට ඇතුළුවීම ඔබට යහපත-. 46 අපායේ දී ඔවුන් කාදමන පණුවා නොනසියි-. ඔවුන් දවාලන ගින්න ද නොනිවෙයි-. 47 ඔබේ වැටීමට හේතුව ඔබේ ඇස නමි එය උපුටා දමන්න-. දෑස ඇතිව අපායේ හෙළනු ලැ-,මට වඩා එක ඇසක් ඇතිව දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුළුවීම ඔබට යහපත-. 48 අපායේ දී ඔවුන් කාදමන පණුවා නොනසියි-, ඔවුන් දවාලන ගින්න ද නොනිවෙයි-. 49 ලුණෙන් පවිත්‍රවීම ඇති වන සේ-, සියල්ලෝ ම ගින්නෙන් පවිත්‍ර කරනු ලබති-. 50 ලුණු හොඳ ය-. එහෙත් ලුණෙහි ලුණු ගතිය නැති වුවහොත්-, එයට ලුණු රස කවන්නේ කුමකින් ද? ඔබ තුළ සුහදතාව නමැති ලුණු ගතිය ඇතිව එකිනෙකා සමභ සාමකාමී ව සිටින්නැ''යි වදාළ සේක-.

මාර්ක් 10

දික්කසාදය පිළිබඳ අනුශාසනා

1 උන් වහන්සේ එතැනින් නික්ම ජුදයට සහ ජොර්දානෙන් එගොඩ පළාත්වලට පැමිණ සේක-. යළිත් සමූහයෝ උන් වහන්සේ වෙත රැස් වූ හ-. උන් වහන්සේ සිරිත් පරිදි ඔවුන්ට ඉගැන්වූ සේක-. 2 පරිසිවරු අවුත් උන් වහන්සේ වචනයකින් අල්ලාගනු පිණස-, ''පුරුෂයෙකු විසින් සිය භාර්යාව දික්කසාද කිරීම නීතියට අනුකූල දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න කළහ-. 3 උන් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''මෝසෙස් ඔබට කුමක් අණ කෙළේ දැ''යි ඔවුන්ගෙන් ඇසූ සේක-. 4 ''දික්කසාද සහතිකයක් ලියා ඇය අත්හැර දමන්න මෝසෙස් අවසර දුන්නේ ය''යි ඔව්හු කී හ-. 5 එහෙත්-, ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට-, ''ඔහු මේ ආඥ පැණවූයේ-, ඔබේ සිත් දැඩිකම නිසා ය-. 6 එහෙත්-, මැවීමේ මුල සිට ම දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන් ස්ත්‍රී-පුරුෂ වශයෙන් මැවූ සේක-. 7 ඒ හේතුකොට ගෙන මිනිසෙක් තම පියා ද මව ද අතහැර සිය භාර්යාවට ඇලුමි වන්නේ ය-. 8 ඒ යුවළ ද එක ම මාංසයක් වෙති-. මෙසේ ඔව්හු එවක් පටන් දෙදෙනෙක් නොව එක් කෙනෙක් වන්නෝ ය-. 9 එබැවින් දෙවියන් වහන්සේ එක්කළ අය මනුෂ්‍යයා වෙන් නොකෙරේ වා!''යි වදාළ සේක-. 10 ශ්‍රාවකයෝ ගෙදර දී මේ කාරණය ගැන යළිත් උන් වහන්සේගෙන් ඇසූ හ-. 11 උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට-, ''සිය භාර්යාව අත්හැර වෙන ස්ත්‍රියක පාවාගන්න කවරෙකු නමුත් ඔහු ඈට විරුද්ධ ව කාමමිථ්‍යාචාරය කරයි-. 12 ස්ත්‍රියක් ඇගේ පුරුෂයා අත්හැර වෙන කෙනෙකු සරණ පාවා ගන්නී නමි-, ඈ ද කාමමිථ්‍යාචාරය කරන්නී ය''යි වදාළ සේක-.

ළදරුවන්ට ආශීර්වාද කිරීම

13 සමහරු තමන්ගේ ළදරුවන් පිට ජේසුස් වහන්සේගේ අත් තබවා ගන්නා පිණස-, උන් වහන්සේ වෙත ඔවුන් ගෙනාහ-. එවිට ශ්‍රාවකයෝ ඔවුන්ට තරවටු කළහ-. 14 ජේසුස් වහන්සේ ඒ දැක ඉතා අමනාප වී-, ''ළදරුවන්ට මා වෙත එන්න ඉඩ හරින්න; ඔවුන් නොවළක්වන්න-. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය මෙබඳු අය සන්තක ය-. 15 සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, යමි කෙනෙකු දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ළදරුවෙකු සේ නොපිළිගත්තොත්-, ඔහු කිසි සේත් එහි ඇතුළු නොවන්නේ ය''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-. 16 උන් වහන්සේ ඔවුන් තුරුළු කරගෙන ඔවුන් පිට අත් තබා ඔවුන්ට ආශීර්වාද කළ සේක-.

පොහොසත් තරුණයා

17 උන් වහන්සේ මභ බැස ගමන් ගනිත් ම එක් මිනිසෙක් දිව අවුත් උන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි දණන් වැටී-, ''යහපත් ගුරුදේවයෙනි-, සදාතන ජීවනය උරුම කරගන්නා පිණස මා කුමක් කළ යුතු දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසී ය-. 18 ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට-, ''මා යහපත් යයි ඔබ කියන්නේ මන් ද? හුදෙක් දෙවියන් වහන්සේ මිස අන් කිසිවෙක් යහපත් නොවේ-. 19 ඔබ ආඥ දන්නෙහි ය-. මිනී නොමරන්න; කාමමිථ්‍යාචාරය නොකරන්න; සොරකමි නොකරන්න; බොරු සාක්ෂි නොකියන්න; වංචා නොකරන්න; නුඹේ පියාටත්-, මවටත් ගෞරව කරන්න යනු''යි වදාළ සේක-. 20 ඔහු ද උත්තර දෙමින්-, ''ගුරුදේවයෙනි-, මම මේ සියල්ලක් ම යොවුන් වියේ සිට රක්ෂා කෙළෙමි''යි උන් වහන්සේට කීවේ ය-. 21 ජේසුස් වහන්සේ ඔහු දෙස බලා-, ඔහු කෙරෙහි මෙත් සිත් වඩා-, ''ඔබට එක අඩු පාඩුවක් ඇත; යන්න-, ඔබ සතු සියල්ල විකුණන්න; විකුණා දිළිඳුන්ට දෙන්න; ස්වර්ගයෙහි ඔබට සමිපත් ඇති වන්නේ ය-. එන්න-, මා අනුගාමී වන්නැ''යි ඔහුට වදාළ සේක-. 22 එහෙත් ඔහු ඒ කීම නිසා මලානික වී-, දොමිනසින් පිරී එතැනින් නික්ම ගියේ ය-. එසේ කෙළේ-, ඔහුට වස්තු සමිභාරයක් තිබුණු බැවිනි-. 23 එවිට ජේසුස් වහන්සේ අවට බලා-, ''ධනවතුන්ට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුළුවීම කොතරමි දුෂ්කර දැ''යි ශ්‍රාවකයන්ට වදාළ සේක-. 24 ශ්‍රාවකයෝ ද ඒ අසා විස්මයට පත්වූ හ-. ජේසුස් වහන්සේ නැවතත් මෙසේ වදාළ සේක; ''දරුවෙනි-, දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුළුවීම කොතරමි දුෂ්කර ද? 25 ධනවතෙකුට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුළුවීමට වඩා ඔටුවෙකුට ඉඳිකටු මලින් රිංගා යාම පහසු ය-.'' 26 ඔව්හු අතිශයින් මවිත වී-, ''එසේ නමි ගැළවීම ලැ-,ය හැක්කේ කවරෙකුට දැ''යි ඔවුනොවුන් අතර කියාගත්හ-. 27 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන් දෙස බලා-, ''මිනිසුන්ට නමි එය කළ නොහැකි ය-. දෙවියන් වහන්සේට එසේ නොවේ; දෙවියන් වහන්සේට සියල්ල කළ හැකි ය''යි වදාළ සේක-. 28 පේදුරු කතා කරමින්-, ''බලන්න-, අපි සියල්ලම අත්හැර දමා ඔබ අනුව ආවෙමු''යි කී ය-. 29 ජේසුස් වහන්සේ ද-, ''සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි; මා නිසා ද සුබ අස්න නිසා ද-, ගේදොර හෝ සොහොයුරන් හෝ සොහොයුරියන් හෝ මව හෝ පියා හෝ දරුවන් හෝ ගමි-,මි හෝ අත්හළ කවරෙකු වුව ද-, 30 ඔහු දැන් මේ කාලයේ දී ම සිය ගුණයක් ගේදොර ද සොහොයුරන් ද සොහොයුරියන් ද මවුවරුන් ද දරුවන් ද ගමි-,මි ද ඒ සමභ පීඩා ද-, එන යුගයේ දී සදාතන ජීවනය ද නොලබා නොසිටින්නෝ ය-. 31 එහෙත් ප්‍රථමයෝ බොහෝ දෙනෙක් අන්තිමයෝ ද අන්තිමයෝ ප්‍රථමයෝ ද වන්නෝ ය''යි වදාළ සේක-.

මරණය සහ පුනරුජ්ජීවනය ගැන තෙ වන වරටත් කීම

32 ජේසුස් වහන්සේ සහ ශ්‍රාවකයෝ ජෙරුසලමට යන මාර්ගයෙහි යමින් සිටියහ-. ජේසුස් වහන්සේ විස්මිතව සිටි ශ්‍රාවකයින්ට පෙරටුව වැඩිය සේක-. පසුපස්සේ ගිය සෙනභ භීත වී සිටියහ-. උන් වහන්සේ යළිත් දොළොස් දෙනා කැඳවා තමන් වහන්සේට සිදු වන්න යන දේ කියන්න පටන්ගෙන-, 33 ''බලන්න-, අපි ජෙරුසලමට යමිහ-. මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණෝ නායක පූජකවරුන්ටත්-, විනයධරයන්ටත් පාවා දෙනු ලබති-. ඔව්හු එතුමාණන් මරණයට නියම කොට විජාතීන්ට පාවා දෙන්නෝ ය-. 34 ඔව්හු එතුමාණන්ට නින්දා කොට-, කෙළ ගසා-, කසවලින් තළා මරණයට පත් කරන්නෝ ය-. තෙ දිනකට පසු එතුමාණෝ උත්ථාන වන සේකැ''යි වදාළ සේක-.

ජාකොබ් සහ ජොහන්ගේ අයැදුම

35 සෙබදීගේ පුත් ජාකොබ් ද ජොහන් ද උන් වහන්සේ වෙත අවුත්-, ''ගුරුදේවයෙනි-, අප ඉල්ලන දේ ඔබ අපට ඉටුකර දෙන සේක් නමි අපි කැමැත්තෙමු''යි කී හ-. 36 ''මා ඔබට කුමක් කර දෙනවාට ඔබ කැමැත්තහු දැ''යි උන් වහන්සේ ඔවුන්ගෙන් ඇසූ සේක-. 37 ''ඔබගේ තේජශ්‍රීයෙහි දී-, අපෙන් එක් කෙනෙකුට ඔබගේ දකුණු පස ද-, එක් කෙනෙකුට වමි පස ද හිඳගන්නට වර දුන මැනවැ''යි ඔව්හු උන් වහන්සේට කී හ-. 38 එහෙත් ජේසුස් වහන්සේ-, ''ඔබ ඉල්ලන්නේ කුමක් දැ යි ඔබ ම නොදන්නහු ය-. මා බොන දුක් වේදනා නමැති කුසලානෙන් බොන්න හෝ මා ලබන බව්තීස්ම-ස්නාපනය ලබන්නට හෝ ඔබට හැකි දැ''යි ඔවුන්ගෙන් ඇසූ සේක-. 39 ''අපට හැකිය''යි ඔව්හු උන් වහන්සේට කී හ-. ජේසුස් වහන්සේ ද-, ''මා බොන කුසලානෙන් ඔබත් බොනු ඇත-. මා ලබන බව්තීස්ම-ස්නාපනයෙන් ඔබත් බව්තීස්ම-ස්නාපනය ලබනු ඇත-. 40 එහෙත්-, මාගේ දකුණු පස ද වමි පස ද ඉඳගන්න දීම මා සතු දෙයක් නොවේ-. යමි අය සඳහා එය නියම කර ඇද්ද-, එය අයිතිවන්නේ ඔවුන්ට ය''යි වදාළ සේක-. 41 එවිට අනික් දස දෙනා ඒ අසා ජාකොබ් සහ ජොහන් සමභ අතිශයින් කෝප වූ හ-. 42 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන් තමන් වෙතට කැඳවා මෙසේ වදාළ සේක: ''විජාතීන් අතර ආණ්ඩුකාරයන් වශයෙන් සමිමත වූවන් ඔවුන් කෙරේ ආය්පත්‍යය පවත්වන බවත්-, ඔවුන්ගේ ප්‍රධානීන් ඔවුන් කෙරෙහි බලය පාන බවත් ඔබ දන්නහු ය-. 43 එහෙත්-, ඔබ අතර එසේ නොවේ-. ඔබ අතර ප්‍රධානියා වන්න කැමැති යමෙක් ඇද්ද-, ඔහු ඔබේ සේවකයා විය යුතු ය-. 44 ඔබ අතර ස්වාමියා වන්න කැමැති යමෙක් ඇද්ද-, ඔහු සියල්ලන්ගේ දාසයා විය යුතු ය-. 45 කුමක් හෙයින් ද මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් වුව ද වැඩියේ-, සේවය ලැ-,මට නොව සේවය කිරීමට ය; බොහෝ දෙනා උදෙසා මිදීමේ මිලයක් වී සිය දිවි පිදීමට ය-.''

අන්ධ බර්තිමේයස්ට පෙනීම දීම

46 ඔව්හු ජෙරිකෝවට පැමිණයෝ ය-. උන් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන් හා මහා සමූහයක් ද සමභ ජෙරිකෝවෙන් නික්ම යන කල-, තිමේයස්ගේ පුත් බර්තිමේයස් නමි අන්ධ හිභන්නෙක් පාර අද්දර වාඩි වී සිටියේ ය-. 47 ''මේ වඩින්නේ නාසරෙත්හි ජේසුස් වහන්සේ ය''යි අසා-, ''දාවිත්ගේ පුත් ජේසුස් වහන්ස-, මට අනුකමිපා කළ මැනවැ''යි ඔහු මොරගසන්න විය-. 48 නිහඬ වන ලෙස බොහෝ දෙනෙක් ඔහුට තරවටු කළහ-. එහෙත් ඔහු-, ''දාවිත්ගේ පුත්‍රයාණෙනි-, මට අනුකමිපා කළ මැනවැ''යි වැඩි වැඩියෙන් මොරගැසී ය-. 49 ජේසුස් වහන්සේ නැවතී-, ''ඔහුට හඬගසන්නැ''යි වදාළ සේක-. ඔව්හු අන්ධයාට හඬගසා-, ''ධෛර්ය ගන්න-, නැඟිටින්න-, එතුමාණෝ ඔබ කැඳවන සේකැ''යි කී හ-. 50 ඔහු එවිට තමාගේ සළුව ගසාදමා-, පැන නැඟී ජේසුස් වහන්සේ වෙතට ආවේ ය-. 51 ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට-, ''මා ඔබට කුමක් කර දෙනවාට ඔබ කැමැති දැ''යි ඔහුගෙන් ඇසූ සේක-. ''ගුරුදේවයෙනි-, මට පෙනීම දුන මැනවැ''යි අන්ධයා උන් වහන්සේට කී ය-. 52 ජේසුස් වහන්සේ ද-, ''යන්න-, ඔබේ ඇදහිල්ල ඔබට සුවසමිපත ලබා දී ඇතැ''යි ඔහුට වදාළ සේක-. ඒ ඇසිල්ලෙහි ම ඔහු පෙනීම ලබා මභ දිගේ උන් වහන්සේ පසුපස්සේ ගියේ ය-.

මාර්ක් 11

රාජ තේජසින් ජෙරුසලමට පිවිසීම

1 ඔව්හු ජෙරුසලමට ළං ව ඔලීව කන්දට නුදුරු බෙත්පාගයට හා බෙතානියට පැමිණයහ-. උන් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන් දෙදෙනෙකු යවමින්-, 2 ''ඔබ ඉදිරියේ ඇති ගමට යන්න; ගිය කෙණෙහි ම කිසිවෙකු කිසි කලක නොනැඟුණු-, බැඳ සිටින කොටළු නාමිබෙකු ඔබට සමිබ වනු ඇත; ඌ ලිහා මෙහි ගෙනෙන්න-. 3 'ඔබ මෙය කරන්නේ මන්දැ'යි යමෙකු ඇසුවොත්-, 'සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ හට උගෙන් වැඩක් ඇත; නොපමාව ඌ ආපසු එවනු ඇතැ'යි ඔවුන්ට කියන්නැ''යි වදාළ සේක-. 4 ඔව්හු ගොස්-, දොර ළභ පිටත වීදියෙහි දිගේලි කොට සිටි කොටළු නාමිබෙකු දැක ඌ ලිහුවෝ ය-. 5 එහි සිටි අයගෙන් ඇතැමෙක් කතා කොට-, ''කොටළු නාමිබා ලිහන්නේ මන්දැ''යි ඇසූහ-. 6 ජේසුස් වහන්සේ වදාළ ලෙසම ඔව්හු ඔවුන්ට පිළිතුරු දුන්හ-. එවිට ඔව්හු ඔවුන්ට ඉඩ දුන්නෝ ය-. 7 ඔව්හු කොටළු නාමිබා ජේසුස් වහන්සේ වෙතට ගෙනවුත් තමන්ගේ උතුරු සළු ඌ පිට එළාලූ හ-. උන් වහන්සේ ද ඌ පිට හිඳගත් සේක-. 8 එවිට බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ සළු ද-, අන් අය වතුපිටිවලින් කපා ගත් කොළ අතු ද මභ අතුළෝ ය-. 9 පෙරටුවෙන් හා පිටුපසින් ගිය අය ''හෝසන්නා! සමිඳුන් නමින් වඩිනා මෙතුමාණන් හට ආසිරි වේ වා!-, 10 අපේ පිය වූ දාවිත්ගේ මතු පැමිණෙන රාජ්‍යයට ආසිරි වේ වා!-, අති උසස් තැන්හි හෝසන්නා!'' කියා මොරගැසූහ-. 11 ජේසුස් වහන්සේ ජෙරුසලමට පැමිණ දේව මාලිගාවට ඇතුළු ව අවට සියල්ල නරඹා-, සවස් වූ බැවින් දොළොස් දෙනා සමභ බෙතානිය බලා නික්ම ගිය සේක-.

අත්තික්කා ගසට සාපය

12 පසු දා ඔවුන් බෙතානියෙන් නික්ම ගිය කල උන් වහන්සේට බඩගිනි විය-. 13 උන් වහන්සේ කොළ ඇති අත්තික්කා ගසක් දුර දී දැක-, ඉන් යමක් ලැබේ දෝ යි සිතමින් එහි වැඩිය සේක-. ගස ළභට පැමිණ කල-, කොළ මිස අන් කිසිවක් සමිබ නො වී ය-. ඒ අත්තික්කා වාරය නුවූ බැවිනි-. 14 උන් වහන්සේ-, ''මෙවක් පටන් සදහට ම කිසිවෙක් කිසි කලෙක තාගෙන් පල අනුභව නොකරත්වා''යි ගසට වදාළ සේක-. එය උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ට ඇසිණ-.

දේව මාලිගාව පවිත්‍ර කිරීම

15 ඔව්හු ජෙරුසලමට පැමිණයෝ ය-. උන් වහන්සේ දේව මාලිගාවට පිවිස එහි වෙළහෙළඳ්‍රමි කළවුන් පිටතට පලවා හරින්න පටන්ගෙන-, මුදල් මාරු කරන්නන්ගේ මේස ද පරෙවි වෙළෙඳුන්ගේ ආසන ද පෙරළා දමා-, 16 දේව මාලිගාව මැදින් කිසිදු දෙයක් ගෙන යන්න කිසිවෙකුට ඉඩ නුදුන් සේක-. 17 උන් වහන්සේ ඔවුන්ට උගන්වමින්-, '' 'මාගේ ගෘහය සියලු ජාතීන්ට යාච්ඤවේ ගෘහයකැ'යි කියනු ලබන බව ලියා නැද් ද? එහෙත් ඔබ එය හොරුන්ගේ ගුහාවක් කර ඇතැ''යි වදාළ සේක-. 18 නායක පූජකවරු ද විනයධරයෝ ද ඒ අසා උන් වහන්සේ නසාදැමීමට මභක් සෙවූ හ-. මන්ද-, උන් වහන්සේගේ අනුශාසනා ගැන මුළු සමූහයා විස්මිත වූ බැවින් ඔව්හු උන් වහන්සේට -,ය වූ හ-. 19 සවස් වූ විට උන් වහන්සේ නුවරින් නික්ම ගිය සේක-.

වියළි අත්තික්කා ගසෙන් පාඩමක්

20 ඔව්හු පසු දා උදේ යද්දී-, අත්තික්කා ගස-, මුල පටන් වියළී තිබෙනු දුටුවෝ ය-. 21 ඒ සිද්ය්ය මතක් වී-, පේදුරු කතා කරමින්-, ''බලන්න ගුරුදේවයෙනි-, ඔබ සාප කළ අත්තික්කා ගස වියළී තිබේ ය''යි කී ය-. 22 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට උත්තර දෙමින්-, මෙසේ වදාළ සේක: ''දෙවියන් වහන්සේ අදහාගන්න-. 23 සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, කවරෙක් නමුත් මේ කන්දට-, 'ඉදිරීගොස්-, මුහුදෙහි පතිත වේ වා'යි කියා-, තමා කියන ඒ දේ සිදු වන්නේ ම යයි නිසැක සිතින් අදහන්නේ නමි එය සිදු වන්නේ ම ය-. 24 එබැවින් මම ඔබට කියමි-, ඔබ යාච්ඤවෙන් අයැදින කවර දෙයක් වුව ද-, එය ඔබට ලැබුණේ යයි අදහන්න-. එවිට එය ඔබට ලැබෙන්නේ ම ය-. 25 ඔබ නැඟිට යාච්ඤ කරන විට කිසිවෙකුට විරුද්ධ ව කිසිවක් ඇත්නමි කමා කරන්න-. එසේ කළ යුත්තේ ස්වර්ගයෙහි වැඩ වසන පියාණන් වහන්සේත් ඔබේ වැරදිවලට කමා කරන පිණස ය-. 26 එහෙත් ඔබ කමා නොකරන්නහු නමි-, ස්වර්ගයෙහි වැඩ වසන පියාණන් වහන්සේ ද ඔබේ වැරදිවලට කමා නොවන සේක-.''

ජේසුස් වහන්සේගේ අය්කාරී බලය ගැන ප්‍රශ්න කිරීම

27 ඔව්හු යළිත් ජෙරුසලමට පැමිණයෝ ය-. උන් වහන්සේ දේව මාලිගාවෙහි සක්මන් කරන කල-, නායක පූජකවරු ද විනයධරයෝ ද ප්‍රජා මූලිකයෝ ද උන් වහන්සේ වෙත අවුත්-, 28 ''ඔබ මේ දේවල් කරන්නේ කවර අය්කාරි බලයකින් ද? මේ දේවල් කිරීමට මේ බලය ඔබට පැවරුවේ කවරෙක් දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසූ හ-. 29 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට-, ''මමත් ඔබෙන් ප්‍රශ්නයක් අසමි-. මට පිළිතුරු දෙන්න; එවිට මේ දේවල් කරන්නේ කවර බලයකින් දැ යි මම ඔබට කියන්නෙමි-. 30 ජොහන් බව්තීස්ම-ස්නාපනය කිරීමේ බලය ලැබුවේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ද නැතහොත මනුෂ්‍යයන්ගෙන් ද? මට පිළිතුරු දෙන්නැ''යි වදාළ සේක-. 31 ඔව්හු තම තමන් අතර විවාද කරමින්-, '' 'දෙවියන් වහන්සේගෙන් ය'යි අප කීවොත්-, 'ඔහු අදහා නොගත්තේ මන්දැ'යි අපට කියනු ඇත-. 32 එසේ නමි-, 'මනුෂ්‍යයන්ගෙන් ය'යි කියමු ද?'' ජොහන් සැබැවින් ම 'දිවැසිවරයෙකැ'යි කොයි කවුරුනුත් පිළිගත් බැවින් ඔව්හු සෙනභට භයින්-, ''එසේ නොකියමු''යි තීරණය කොට-, 33 ''අපි නොදනිමු''යි ජේසුස් වහන්සේට පිළිතුරු දුන්හ-. ජේසුස් වහන්සේ ද-, ''මේ දේවල් කරන්නේ කවර අය්කාරි බලයකින් දැ යි මමත් ඔබට නොකියමි''යි වදාළ සේක-.

මාර්ක් 12

මිදි වත්ත හා වැවිලිකරුවන් පිළිබඳ උපමාව

1 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට තවදුරටත් උපමා මඟින් කතා කරමින් මෙසේ වදාළ සේක: ''එක් මිනිසෙක් මිදි වත්තක් වගා කොට-, එය වටා වැටක් බැඳ-, මිදි යන්ත්‍රයට වළක් කැණ-, මුර අට්ටාලයක් ඉදි කොට-, ගොවීන්ට අඳයට දී පිට රට ගියේ ය-. 2 ඔහු මිදි වත්තේ පලදාවෙන් සිය කොටස අඳකාරයන්ගෙන් ගන්නා පිණස අස්වැන්න වාරයේ දී ගොවීන් වෙත දාසයෙකු යැවී ය-. 3 ඔව්හු දාසයා අල්ලා තළා පෙළා-, ඔහු හිස් අතින් හැරියෝ ය-. 4 යළිත් ඔහු වෙන දාසයෙකු ඔවුන් වෙත යැවී ය-. ඔව්හු ඔහුගේ හිස තුවාළ කොට ඔහුට නින්දා අපහාස ද කළහ-. 5 ඔහු තවත් කෙනෙකු යැවී ය-. ඔව්හු ඔහු ද මැරූ හ; තවත් බොහෝ දෙනෙකුන්ට එසේ ම කළහ-. සමහරු තැළුමි කෑ හ; සෙසු අය මැරුමි කෑ හ-. 6 ඔහුට තව එක් කෙනෙක්-, එනමි-, ප්‍රේමාන්විත පුත්‍ර රත්නයක් සිටියේ ය-. 'ඔවුන් මාගේ පුත්‍රයාට ගරු කරනු ඇතැ'යි කියා-, අවසාන වශයෙන් ඔහු ද ඔවුන් වෙත යැවී ය-. 7 එහෙත්-, ඒ ගොවීහු තමන් අතර කතා වී-, 'මේ උරුමක්කාරයා ය-. එන්න-, මොහු මරමු-. එවිට උරුමය අප සතු වන්නේ ය' කියා 8 ඔහු අල්ලා-, මරා-, මිදි වත්තෙන් බැහැරට ඇද දැමූ හ-. 9 ඉතින් මිදි වතු හිමියා කුමක් කරනු ඇද් ද? ඔහු ඇවිත් ඒ ගොවීන් නසා දමා මිදි වත්ත අන් අයට පවරනු ඇත-. 10 මේ ශුද්ධ ලියවිලි පදයවත් ඔබ කියවා-, නැද් ද? 'ගෘහ ශිල්පීන් ඉවත ලූ ගල ම කොණේ මුල් ගල වී ඇත; 11 මෙය සමිඳුන්ගේ ම ක්‍රියාවකි-, අප ඇස් හමුයෙහි එය විස්මයජනක ය-.' '' 12 මේ උපමාව තමන්ට විරුද්ධ ව එල්ල කළ බව තේරුමිගත් ඔව්හු උන් වහන්සේ අල්ලන්නට තැත් කළහ-. එහෙත්-, ජනකායට -,ය වූයෙන් ඔව්හු උන් වහන්සේ අත්හැර යන්න ගියහ-.

අය්රාජයාට බදු ගෙවීම

13 වචනයකින් උන් වහන්සේ අසු කර ගන්නා පිණස ඔව්හු පරිසිවරුන්ගෙන් ද හෙරෝදිවරුන්ගෙන් ද සමහරෙකු උන් වහන්සේ වෙත යැවූ හ-. 14 ඔව්හු අවුත්-, ''ගුරුදේවයෙනි-, ඔබ අවංක මිනිසෙකු බවත්-, කිසිවෙකු නොතකන බවත් අපි දනිමු; ඔබ මිනිසුන්ගේ තරාතිරමි නොබලා-, දෙවියන් වහන්සේගේ මාර්ගය සැබෑ ලෙස උගන්වන සේක-. සීසර් අය්රාජයාට බදු දීම යුතු ද අයුතු ද? දෙමු ද-, නොදෙමු දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසූ හ-. 15 එහෙත් උන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ කෛරාටිකකම දැන-, ''කුමට මා පරීක්ෂා කරන්නහු ද? මට බලන්න රිදී කාසියක් මෙහි ගෙනෙන්නැ''යි වදාළ සේක-. 16 ඔව්හු කාසියක් ගෙනාහ-. ''මේ රූපයත්-, සටහනත් කාගේ දැ''යි උන් වහන්සේ ඔවුන්ගෙන් ඇසූ සේක-. ''සීසර් අය්රාජයාගේ ය''යි ඔව්හු කී හ-. 17 එවිට ජේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''රජුගේ දේ රජුට ද දෙවියන් වහන්සේගේ දේ දෙවියන් වහන්සේට ද දෙන්නැ''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-. ඔව්හු උන් වහන්සේ ගැන අතිශයින් පුදුම වූ හ-.

පුනරුජ්ජීවන ප්‍රශ්නය

18 පුනරුජ්ජීවනයක් නැතැ යි උගන්වන සද්දුසිවරුන්ගෙන් සමහරු උන් වහන්සේ වෙත අවුත් ප්‍රශ්න කරමින්-, උන් වහන්සේගෙන් මෙසේ ඇසූ හ: 19 ''ගුරුදේවයෙනි-, යමෙකුගේ සහෝදරයෙක් දරුවෙකු නොලැබ-, සිය භාර්යාව ජීවත් ව සිටිය දී මියගියොත්-, ඔහුගේ සහෝදරයා ඒ ස්ත්‍රිය පාවාගෙන සිය සහෝදරයාගේ නමට දරුවන් ඉපදවිය යුතු ය යි මෝසෙස් විසින් අපට අණ දී තිබේ-. 20 වරක් සහෝදරයෝ සත් දෙනෙක් සිටියහ-. පළමු- වැන්නා භාර්යාවක පාවාගෙන දරුපල නැති ව මළේ ය-. 21 දෙවැන්නාත් ඇය පාවාගෙන දරුපල නැති ව මළේ ය-. තෙවැන්නාටත් එසේ ම විය-. 22 සත්දෙන ම දරුපල නැති ව මළෝ ය-. හැමට ම පසු ස්ත්‍රිය ද මළා ය-. 23 සත් දෙනා ම ඇය භාර්යාව කොට පාවාගත් බැවින් පුනරුජ්ජීවනයේ දී-, ඔවුන් මළවුන්ගෙන් නැඟිටින කල ඈ ඔවුන්ගෙන් කවරෙකුගේ භාර්යාව වන්නී ද?'' 24 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට මෙසේ වදාළ සේක: ''ඔබ මුළා වන්නේ ශුද්ධ ලියවිලි වත් දෙවියන් වහන්සේගේ බලපරාක්‍රමය වත් නොදන්නා නිසා නොවේ ද? 25 මා එසේ කියන්නේ මළවුන්ගෙන් උත්ථානවීමේ දී ආවාහ වීමක් හෝ විවාහ වීමක් හෝ නැති බැවිනි; ඔව්හු ස්වර්ගයෙහි දේව දූතයන් මෙන් වෙති-. 26 තවද මළවුන් නැඟිටුවනු ලැ-,ම ගැන-, 'මම ආබ්‍රහමිගේ දෙවියන් වහන්සේ ය-, ඊසාක්ගේ දෙවියන් වහන්සේ ය-, ජාකොබ්ගේ දෙවියන් වහන්සේ ය'යි දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ට වදාළ බව ඔහුගේ පොතේ ගිනිගත් පඳුර ගැන සඳහන් වන පාඨයෙහි ඔබ කියවා නැද් ද? 27 උන් වහන්සේ මළවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ නොව ජීවතුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ ය-. ඔබ බොහෝ සේ මුළා ව ගොස් ඇත-.''

ශ්‍රේෂ්ඨතම ආඥව

28 විනයධරයන්ගෙන් කෙනෙක් පැමිණ-, ඔවුන් එකතු වී උන් වහන්සේ සමභ විවාද කරනු අසා-, උන් වහන්සේ ඔවුන්ට මැනවින් පිළිතුරු දුන් බව ද දැක-, ''සියලු ආඥ අතරෙන් ශ්‍රේෂ්ඨතම ආඥව කිමෙක් දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න කෙළේ ය-. 29 ජේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''ශ්‍රේෂ්ඨතම ආඥව මේ ය: 'ඉශ්රායෙල් වැසියෙනි-, අසන්න-, අපේ ස්වාමින් වන දෙවියන් වහන්සේ එක ම සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ ය-. 30 නුඹේ මුළු හෘදයෙන් ද නුඹේ මුළු ආත්මයෙන් ද නුඹේ මුළු බුද්ය්යෙන් ද නුඹේ මුළු වීර්යයෙන් ද නුඹේ දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න-.' 31 දෙවැන්න මේ ය: 'නුඹ නුඹට ම ප්‍රේම කරන්නාක් මෙන් නුඹේ අසල්වැසියාට ප්‍රේම කරන්න-.' මෙයට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ අන් කිසි ආඥවක් නැතැ''යි වදාළ සේක-. 32 එවිට විනයධරයා උන් වහන්සේට පිළිතුරු දෙමින්-, ''ගුරුදේවයෙනි-, එය සැබෑ ය-. 'උන් වහන්සේ එක ම තැනැන් වහන්සේ ය'යි ඔබ කීවා හරි ය-. උන් වහන්සේ හැර අන් දෙවි කෙනෙක් නැත-. 33 මුළු හෘදයෙන් ද මුළු ආත්මයෙන් ද මුළු බුද්ය්යෙන් ද මුළු වීර්යයෙන් ද උන් වහන්සේට ප්‍රේම කිරීම සහ තමාට මෙන් ම තම අසල්වැසියාට ප්‍රේම කිරීම-, දවන යාග පූජා හා වෙනත් පූජා සියල්ලට ම වඩා ශ්‍රේෂ්ඨය''යි කීවේ ය-. 34 ඔහු කොතරමි තේරුමි පැහැදුමි ඇතුව පිළිතුරු දුන්නේ දැ යි ජේසුස් වහන්සේ දැක ''ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට නුදුරු ව සිටින්නෙහි ය''යි ඔහුට වදාළ සේක-. ඉන්පසු උන් වහන්සේගෙන් කිසි ප්‍රශ්නයක් අසන්න කිසිවෙකුට ධෛර්යයක් නො වී ය-. දාවිත්ගේ පුත්‍රයා මෙන් ම ස්වාමීන් ද වන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ 35 ජේසුස් වහන්සේ දේව මාලිගාවෙහි අනුශාසනා කරමින්-, ''ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ දාවිත්ගේ පුත්‍රයා යයි විනයධරයෝ කෙසේ කියත් ද? 36 දාවිත් ම ශුද්ධාත්මානුභාවයෙන් කතා කරමින්: 'මා ඔබ සතුරන් ඔබ පාද යට ලන තෙක් මා දකුණු පස අසුන් ගන්න කියා සමිඳ්‍රණෝ මා සමිඳුන්ට වදාළ සේකැ'යි කී ය-. 37 දාවිත් උන් වහන්සේට 'සමිඳුන්' කියා අමතයි-. එසේ නමි-, උන් වහන්සේ ඔහුගේ පුත්‍රයා වන්නේ කෙසේ දැ''යි ඇසූ සේක-. මහා ජනකායක් උන් වහන්සේට සතුටින් සවන් දුන්හ-. විනයධරයන් හට චෝදනා 38 උන් වහන්සේ සිය අනුශාසනාවේ දී කතා කරමින්-, ''විනයධරයන්ගෙන් පරෙස්සමි වන්න-. ඔව්හු දිග උතුරු සළු හැඳ සක්මන් කරන්න ද වෙළෙඳපොළවල දී ගෞරවාචාර ලබන්න ද පි‍්‍රය වෙති; 39 ධර්මශාලාවල දී මූලාසනවලටත්-, මංගල භෝජනවල දී සමිභාවනීය ආසන ලබන්ටත් පි‍්‍රය වෙති; 40 වැන්දඹුවන්ගේ ගේදොර කාදමති; පෙනුමට දිගින් දිගට යාච්ඤ කරති; මොවුහු වඩාත් බරපතල දඬුවමක් ලබති''යි වදාළ සේක-.

වැන්දඹුවගේ පඬුර

41 උන් වහන්සේ දේව මාලිගාවේ මුදල ගබඩාව ඉදිරියේ වැඩ හිඳ සෙනභ එයට මුදල් දමනු බලා හුන් සේක-. ධනපතීහු බොහෝ දෙනෙක් බොහෝ මුදල් දැමූ හ-. 42 එක් දිළිඳු වැන්දඹුවක් අවුත්-, සතයක් පමණ වටිනා තඹ සල්ලි දෙකක් දැමුවා ය-. 43 උන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන් තමන් වෙත කැඳවා-, ''සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, මේ දිළිඳු වැන්දඹුව ගබඩාවට මුදල් දැමූ අනික් හැම දෙනාට ම වැඩියෙන් දැමුවා ය-. 44 ඒ කවුරුත් තමන්ගේ වැඩිපුර මුදලින් යමක් දැමූ හ-. එහෙත් මෑ-, දුප්පත් ව සිටිය දීත් සිය දිවිපෙවෙත සඳහා තිබුණු මුළු වත්කම ම දැමුවා ය''යි වදාළ සේක-.

මාර්ක් 13

දේව මාලිගාවේ විනාශය ගැන කලින් කීම

1 උන් වහන්සේ දේව මාලිගාවෙන් නික්ම යද්දී ශ්‍රාවකයන්ගෙන් එක් කෙනෙක්-, ''ගුරුදේවයෙනි-, බලන්න! මොන තරමි විශාල ගල් ද-, මොන තරමි විශාල ගොඩනැඟිලි දැ!''යි උන් වහන්සේට කී ය-. 2 ජේසුස් වහන්සේ ඔහු අමතා-, ''මේ විශාල ගොඩනැඟිලි ඔබට පෙනෙනවා නොවේ ද? ගලක් මත ගලක් ඉතිරි නොවන සේ ඒවා -,ඳ හෙළනු ලැබේ ය''යි වදාළ සේක-.

පීඩාවල පෙර ලකුණු

3 උන් වහන්සේ දේව මාලිගාව ඉදිරියෙහි වූ ඔලීව කන්දේ වැඩහුන් කල පේදුරු ද ජාකොබ් ද ජොහන් ද ඇන්ඩෘ ද පෞද්ගලික ව උන් වහන්සේට කතා කොට-, 4 ''මේ දේ කවදා සිදුවනු ඇද් ද? ඒ සියල්ල ඉෂ්ට වන්න යන කල කුමන ලකුණක් ඇති වේ දැ යි අපට කිව මැනවැ''යි කී හ-. 5 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කරන්න පටන්ගෙන මෙසේ වදාළ සේක: ''කිසිවෙකු ඔබ මුළා නොකරන හැටියට බලාගන්න-. 6 බොහෝ දෙනෙක් මාගේ නාමයෙන් අවුත්-, 'මම එතුමා ය' කියා බොහෝ දෙන මුළා කරන්නාහ-. 7 යුද්ධ ගැන ද යුද්ධ පිළිබඳ දූසමාන ආරංචි ද ඔබ අසන කල සන්ත්‍රාසයට පත් නොවන්න-. මේ දේවල් සිදුවනු ඒකාන්ත ය-. එහෙත් අවසානය තව ම නැත-. 8 මන්ද-, ජාතියක් ජාතියකට විරුද්ධ ව ද රාජ්‍යයක් රාජ්‍යයකට විරුද්ධ ව ද නැඟී සිටිනු ඇත-. නොයෙක් තැන්හි භූමි කමිපා ඇති වේ-. සාගත ද ඇති වේ-. මේ වූකලී නව යුගය -,හි කරවන ප්‍රසව වේදනාවේ පටන්ගැන්ම ය-. 9 ''එහෙත් පරෙස්සමි වන්න-. ඔවුන් උසාවිවලට ඔබ පාවා දෙනු ඇත-. ධර්මශාලාවලට ගෙනවුත් ඔබට තළනු ඇත-. ඔබ මා නිසා-, ආණ්ඩුකාරයන් ද රජුන් ද අ-,මුවෙහි-, ඔවුන්ට සාක්ෂි වන පිණස පෙනී සිටිනු ඇත-. 10 පළමු කොට සියලු ජාතීන් හට සුබ අස්න දේශනා කළ යුතු ය-. 11 ඔවුන් ඔබ පාවා දෙන්න ගෙන යන කල කුමක් කියන්න දැ යි කල් තියා කරදර නොවන්න-. ඒ පැයේ දී ම ඔබට දෙනු ලබන දෙය කියන්න-. මන්ද-, කතා කරන්නේ ඔබ නොව ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ ය-. 12 තවද සහෝදරයා සහෝදරයා ද පියා දරුවා ද මරණයට පාවා දෙනු ඇත-. දරුවෝ මවුපියන්ට විරුද්ධව නැඟී සිට ඔවුන් මරණයට පත් කරන්නෝ ය-. 13 මාගේ නාමය නිසා සියල්ලන් ම ඔබට වෛර කරනු ඇත-. එහෙත්-, අග දක්වා ම ස්ථීරව සිටින්නා ගළවනු ලැබේ-.''

-,හිසුණු දුක් ගාවිනා

14 ''තවද-, '-,හිසුණු දූෂිතය' එයට නොහිමි තැන සිටිනු ඔබ යමි කලෙක දකින්නහු ද-, (පාඨකයා තේරුමි ගනී වා)-, එකල ජුදයෙහි සිටින අය කඳුවලට පලා යෙත් වා-. 15 පියස්ස මත සිටින්නා පහතට නොබසී වා; තම ගෙයින් කිසිවක් ගන්නා පිණස එහි ඇතුළු නොවේ වා-. 16 කෙතෙහි සිටින්නා තම උතුරු සළුව ගැනීමට පෙරළා නොයේ වා; 17 අහෝ-, ඒ දවස්වල දී ගර්භණීන්ට ද කිරි දෙන මවුවරුන්ට ද ඇති වන විපතක මහත! 18 හේමන්තයේ දී මෙය සිදු නොවන පිණස යාච්ඤ කරන්න-. 19 මන්ද-, දෙවියන් වහන්සේ මැවූ ලෝකයේ පටන්ගැන්මේ සිට මේ දක්වා නුවූ විරූ-, මතු ද නොවන විරූ-, දුක් පිඩා ඒ දවස් වල දී පැමිණෙන බැවිනි-. 20 සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ විසින් ඒ කාලය කෙටි නොකරන ලද්දේ නමි-, කිසිවෙක් ගළවනු නොලබන්නෝ ය-. එහෙත්-, උන් වහන්සේ තෝරා වෙන් කොට ගත් අය වෙනුවෙන් ඒ කාලය කෙටි කළ සේක-. 21 ''එකල-, 'බලන්න-, ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ මෙහි ය; බලන්න-, එහි ය'යි යමෙකු ඔබට කීවොත් විශ්වාස නොකරන්න-. 22 මක්නිසා ද බොරු ක්‍රිස්තුවරයන් ද බොරු දිවැසිවරයන් ද පහළ වී-, හැකි නමි-, තෝරාගත් අය මුළා කරන පිණස හාස්කමි හා අරුමපුදුම දේ දක්වනු ඇත-. 23 එහෙත් සෝදිසියෙන් සිටින්න! මම කල් තියා සියල්ල ඔබට කීවෙමි-.''

මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන්ගේ පුනරාගමනය

24 ''තවද-, ඒ දවස්වල දී දුක් ගාවිනාවලින් පසු ව-, හිරු මඬල අඳුරු වන්නේ ය; සඳ මඬල එළිය නොදෙන්නේ ය-. 25 අහසින් තාරකාවෝ පතිත වන්නාහ; අහසේ බලපරාක්‍රමයෝ චංචල වන්නාහ-. 26 එකල මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් මහා බලපරාක්‍රමයෙන් හා තේජශ්‍රියෙන් විරාජමාන ව-, වලාකුළු මත වඩිනු ඔව්හු දකිති-. 27 එවිට උන් වහන්සේ තම දූතයන් යවා පොළොවේ සීමාන්තයේ පටන් අහසේ සීමාන්තය දක්වා සිවු දිගින් තමන් වහන්සේ තෝරාගත් අය රැස් කරනු ඇත-.''

අත්තික්කා ගසෙන් පාඩමක්

28 ''අත්තික්කා ගසෙන් පාඩමක් ඉගෙන-ගන්න-. එහි ළපටි අතු මතු වී-, කොළ ලියලන කල ගිමිහානය ළභ බව ඔබ දන්නහු ය-. 29 එලෙස ම මේ දෙය සිදු වනු ඔබ දකිත් ම-, උන් වහන්සේ දොරකඩ ළභ ම ය යි දැනගන්න-. 30 සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, ඒ සියල්ල සිදු වන තෙක් මේ පරමිපරාව පහ ව නොයන්නේ ය-. 31 අහසත් පොළොවත් පහ ව යන්නේ ය-, එහෙත් මාගේ වචනය කිසි දා පහ ව නොයන්නේ ම ය-.''

අවදි ව සිටීම

32 ''ඒ දිනය පිළිබඳ ව හෝ ඒ පැය පිළිබඳ ව හෝ කිසිවෙක් නොදනිති; ස්වර්ගයෙහි දූතයෝ වත්-, පුත්‍රයාණෝ වත් නොදනිති; එය දන්නේ පියාණන් වහන්සේ පමණක් ය-. 33 නියමිත මොහොත කවදා දැ යි ඔබ නොදන්න බැවින්-, පරෙස්සමි වන්න-, අවදි ව ඉන්න-. 34 ඒ වනාහි සිය දාසයන්ට බලය ද එකිනෙකාට තම තමන්ගේ වැඩ ද පවරා-, 'අවදි ව ඉන්නැ'යි දොරටු පාලයාට අණ දී සිය නිවෙසින් පිට වී ගමනක යෙදෙන මනුෂ්‍යයෙකුගේ ආපසු පැමිණීම හා සමාන ය-. 35 ඒ ගෘහපතියා කොයි වේලේ එයි ද-, සවස ද මධ්‍යම රාත්‍රියේ ද කුකුළා හඬලන වේලේ ද අලුයම දැ යි-, ඔබ නොදන්නා හෙයින්-, 36 ඔහු හදිසියෙන් අවුත් ඔබ නිදා හිඳිනු නොදක්නා පිණස-, අවදි ව සිටින්න-. 37 ඔබට කියන දෙය හැමට ම කියමි-, අවදි ව සිටින්න-.''

මාර්ක් 14

ජේසුස් වහන්සේ නැසීමට කුමන්ත්‍රණය

1 පාස්කුවට ද නුමුහුන් රොටි මංගල්‍යයට ද ඇත්තේ තව දෙදවසකි-. නායක පූජකවරු ද විනයධරයෝ ද උන් වහන්සේ අල්ලා මැරීමට කපටි උපායක් සෙවූ හ-. 2 ''එහෙත්-, සෙනභ අතර කලකෝලාහල ඇති නොවන පිණස මංගල්‍යයේ දී එය සිදු නොකරමු''යි ඔව්හු කී හ-.

බෙතානියේ දී ආලේප කරනු ලැ-,ම

3 උන් වහන්සේ බෙතානියෙහි ලාදුරු රෝගී සීමොන්ගේ ගෙදර කෑමට හිඳගෙන සිටිය දී-, එක් ස්ත්‍රියක් ඉතා අගනා සුපිරිසිදු සුවඳ විලවුන් පිරුණු කිරිගල් කරඬුවක් ගෙන'වුත්-, එය -,ඳ උන් වහන්සේගේ හිස මත ඒ සුවඳ විලවුන් වත් කළා ය-. 4 එහෙත් එහි සිටි ඇතැමෙක් කෝප වී-, ''මේ විලේපනය නාස්ති කෙළේ කුමට ද? 5 මේ විලේපනය රිදී කාසි තුන්සියයකට වැඩියෙන් විකුණා-, ඒ මුදල දිළිඳුන්ට දිය හැකි ව තිබුණේ ය''යි තම තමන් අතර කියාගනිමින් ඈට බැණ වැදුණෝ ය-. 6 එහෙත් ජේසුස් වහන්සේ කතා කොට-, ''ඈට නිකමි ඉන්න දෙන්න-, ඈට කරදර කරන්නේ මන් ද? ඈ මා හට කෙළේ මනහර දෙයකි-. 7 දුගීහු ඔබ සමභ හැම දා ම සිටිති-. ඔබ කැමැති හැම විටක ම ඔවුන්ට යහපත කරන්න ඔබට පුළුවන-. එහෙත්-, මම හැම දා ම ඔබ සමභ නොසිටිමි-. 8 ඇයට හැකි දෙය ඈ කළා ය-. තැන්පත් කිරීම සඳහා-, කල්තියා-, ඈ මාගේ සිරුර ආලේප කර ඇත-. 9 සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, සුබ අස්න ලොව පුරා දේශනා කරනු ලබන හැම තැන්හි ම මේ ස්ත්‍රියගේ මේ ක්‍රියාව ද ඇය ගැන සැමරුමක් වශයෙන් කියනු ලැබේ ය''යි වදාළ සේක-.

ජූදස්ගේ ද්‍රෝහි ක්‍රියාව

10 දොළොස් දෙනාගෙන් එක් කෙනෙකු වූ ජූදස් ඉස්කාරියොත් ජේසුස් වහන්සේ නායක පූජකවරුන්ට පාවා දෙනු පිණස ඔවුන් වෙතට ගියේ ය-. 11 ඔව්හු එපවත් අසා තුටුපහටු වී ඔහුට මුදල් දෙන්නට පොරොන්දු දුන්හ-. එවිට ඔහු උන් වහන්සේ පාවා දෙන්න සුදුසු අවස්ථාවක් සෙවී ය-.

ශ්‍රාවකයන් සමභ පාස්කු භෝජනය වැළඳීම

12 පාස්කු බැටළු පෝතකයා පූජා කරනු ලබන-, නුමුහුන් රොටි මංගල්‍යයේ පළමු වන දින උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ-, ''පාස්කු භෝජනය වළඳන පිණස අප ගොස් කොතැන පිළියෙළ කරනවාට ඔබ කැමැති සේක් දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසූ හ-. 13 එවිට උන් වහන්සේ තම ශ්‍රාවකයන් දෙදෙනෙකු යවමින්-, ''නුවරට යන්න; ගිය විට-, වතුර කළයක් ගෙන යන මිනිසෙක් ඔබට හමු වන්නේ ය; ඔහු පස්සේ යන්න-. 14 ඔහු යමි ගෙදරකට ඇතුළු වන්නේ ද ඒ ගෙහිමියාට කතා කොට-, 'මාගේ ශ්‍රාවකයන් සමභ පාස්කු භෝජනය වළඳන පිණස මට වෙන් කළ කාමරය කොයි ද කියා සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ අසන සේකැ'යි කියන්න-. 15 එවිට සකස් කොට සූදානමි ව ඇති ලොකු උඩුමහල් කාමරයක් ඔහු ඔබට පෙන්වනු ඇත-. එහි අපට පාස්කු භෝජනය පිළියෙළ කරන්නැ''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-. 16 ශ්‍රාවකයෝ පිටත් ව නුවරට ගියහ-. උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කී ලෙස සියල්ල ම සමිබ විය; ඔව්හු ද පාස්කු භෝජනය පිළියෙළ කළහ-. 17 සවස් වූ කල උන් වහන්සේ දොළොස් දෙනා කැටුව වැඩිය සේක-. 18 ඔවුන් වාඩි වී භෝජන වළඳමින් සිටිය දී ජේසුස් වහන්සේ-, ''සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, ඔබෙන් එක් කෙනෙක්; මා හා සමභ වළඳන කෙනෙක්; මා පාවා දෙන්නේ ය''යි වදාළ සේක-. 19 ඔව්හු දුක් වන්නට ද-, එක් එක්කෙනා ''ඒ මම දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් අසන්නට ද පටන්ගත්හ-. 20 උන් වහන්සේ ද පිළිතුරු දෙමින්-, ''ඒ තැනැත්තා දොළොස් දෙනාගෙන් එක් කෙනෙක් ය; මා සමභ එක පාත්‍රයෙහි අත ලන තැනැත්තේ ය-. 21 ශුද්ධ ලියවිල්ලෙහි තමන් ගැන ලියා තිබෙන ලෙස ම මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණෝ නියමිත ගමන යන සේක් ම ය; එහෙත් මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් පාවා දෙන යමි මිනිසෙක් වේ ද ඔහුට වන විපතක මහත! ඒ මිනිසා නූපන්නේ නමි වඩා හොඳ ය''යි වදාළ සේක-.

අන්තිම රාත්‍රි භෝජනය

22 ඔවුන් ආහාර වළඳමින් සිටිය දී උන් වහන්සේ රොටි ගෙන-, ආශීර්වාදය පවසා-, ඒවා කඩා ඔවුන්ට දී-, ''ගන්න-, මේ මාගේ ශරීරය ය''යි වදාළ සේක-. 23 උන් වහන්සේ කුසලානක් ද ගෙන-, තුති පුදා-, ඔවුන්ට දුන් සේක-. සියල්ලෝම එයින් පානය කළහ-. 24 තවද උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට-, ''මෙය බොහෝ දෙනා වෙනුවෙන් වගුරුවනු ලබන මාගේ ගිවිසුමි-රුය්රය වේ-. 25 සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයෙහි දී මම නැවත මිදියුස පානය කරන දිනය එන තෙක්-, මම මේ මිදියුස යළිත් පානය නොකරන්නෙමි''යි වදාළ සේක-. 26 ඔව්හු ගීතයක් ගයා ඔලීව කන්දට නික්ම ගියහ-.

පේදුරුගේ අපලාපය ගැන කලින් කීම

27 තවද-, ජේසුස් වහන්සේ කතා කරමින්-, ''ඔබ හැම දෙන ම පැකිළෙන්නහු ය; මන්ද-, 'මම එඩේරාට පහර දෙන්නෙමි-. එවිට බැටළුවෝ විසුරුවනු ලබන්නෝ ය'යි ලියා තිබේ-. 28 කෙසේ වුව ද උත්ථාන කරනු ලැබූ පසු-, මම ඔබට පෙරටුව ගලීලයට යන්නෙමි''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-. 29 පේදුරු කතා කොට-, ''අන් හැම දෙනා ම අධෛර්යයට පත් වුණත්-, මම නමි එසේ නොවන්නෙමි''යි උන් වහන්සේට කී ය-. 30 ජේසුස් වහන්සේ ද-, ''සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-. අද ම-, මේ රාත්‍රියේ දී ම කුකුළා දෙ වරක් හඬලන්න පෙර-, මා හඳුනන්නේ නැතැ යි ඔබ තෙ වරක් කියන්නෙහි ය''යි ඔහුට වදාළ සේක-. 31 එහෙත්-, ඔහු ''මට ඔබ වහන්සේ සමභ මැරෙන්න සිදු වුණත් 'ඔබ නාඳුනමි'යි කියන්නේ ම නැතැ''යි තරයේ ම කියා සිටියේ ය-. සෙසු සියල්ලෝ ද එසේ ම කී හ-.

ගෙත්සෙමනෙහි යාච්ඤව

32 ශ්‍රාවකයෝ ගෙත්සෙමන නමි වූ තැනට පැමිණයෝ ය-. උන් වහන්සේ ද-, ''මා යාච්ඤ කරන අතර-, ඔබ මෙහි සිටින්නැ''යි ශ්‍රාවකයන්ට වදාළ සේක-. 33 උන් වහන්සේ පේදුරු ද ජාකොබ් ද ජොහන් ද කැඳවාගෙන ගිය සේක-. ඉන්පසු උන් වහන්සේ අතිශයින් -,යපත් වන්න ද ශෝක වන්න ද පටන් ගත් සේක-. 34 උන් වහන්සේ ඔවුන් අමතා-, ''මැරෙණ තරමට මාගේ සිත අතිශයින් ශෝකාකූල ය; මෙහි නැවතී අවදි ව සිටින්න'' කියා-, 35 මඳක් පෙරට ගොස් මුණන්තලා වී-, හැකි නමි-, ඒ පැය තමන් කෙරෙන් පහ ව යන ලෙස යාච්ඤ කරමින්-, 36 ''අබ්බා-, පියාණෙනි-, ඔබට සියල්ලක් ම හැකි ය; මේ කුසලාන මා කෙරෙන් ඉවත් කළ මැනව; එහෙත් මාගේ කැමැත්ත නොව-, ඔබගේ කැමැත්ත වේ වා''යි වදාළ සේක-. 37 පසුව උන් වහන්සේ අවුත්-, ඔවුන් නිදා හිඳිනු දැක-, පේදුරු අමතා-, ''සීමොන් ඔබ නිදි ද? පැයක් වත් අවදි ව ඉන්න ඔබට නොහැකි වූයේ ද? 38 පරීක්ෂාවට නොවැටෙන පිණස අවදි ව හිඳ යාච්ඤ කරන්න; හිත නමි කැමැතිය-, එහෙත් ගත නමි දුබලය''යි වදාළ සේක-. 39 උන් වහන්සේ යළිත් ගොස් එම වචන ම පවසමින් යාච්ඤ කළ සේක-. 40 ඉන්පසු නැවතත් හැරී අවුත් ඔවුන් නිදා හිඳිනු දුටු සේක-. ඔවුන්ගේ ඇස් නිදිබර ව ති-,ණ-. උන් වහන්සේට කුමන පිළිතුරක් දෙන්න දැ යි ඔව්හු නොදත්හ-. 41 උන් වහන්සේ තෙ වන වරත් අවුත් ඔවුන් අමතමින්-, ''තවමත් නිදි ද? තවමත් විවේකයෙන් ද? ඉතින් ඇති; නියමිත මොහොත පැමිණ තිබේ; මෙන්න-, මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණෝ පවිටුන්ගේ අත්වලට පාවා දෙනු ලබන සේක; 42 නැඟිටින්න; අපි යමු; මෙන්න මා පාවා දෙන්නා ළභ ම ය''යි වදාළ සේක-.

ජේසුස් වහන්සේ පාවා දෙනු ලැ-,ම

43 ජේසුස් වහන්සේ කතා කරමින් සිටිය දී-, දොළොස් දෙනාගෙන් කෙනෙකු වූ ජූදස් ද ඔහු කැටුව නායක පූජකවරු ද විනයධරයන් හා ප්‍රජා මූලිකයන් විසින් එවන ලද සමූහයක් ද කඩු මුගුරු රැගෙන ආහ-. 44 ''මම යමෙකු සිඹිමි ද ඒ ඔබ සොයන තැනැත්තා ය-. ඔහු අල්ලා පරෙස්සමින් ගෙන යන්න'' කියා උන් වහන්සේ පාවා දෙන්නා ඔවුන්ට ලකුණක් දී ති-,ණ-. 45 ජූදස් අවුත් වහා ම උන් වහන්සේ වෙත ගොස්-, ''රබ්-,'' කියා උන් වහන්සේ සිඹගත්තේ ය-. 46 ඔව්හු උන් වහන්සේ අල්ලාගෙන අත්අඩංගුවට ගත්හ-. 47 ළභ සිටි අයගෙන් කෙනෙක් කඩුව ඇද මහා නායක පූජකවරයාගේ දාසයාට ගසා ඔහුගේ කන කපාලී ය-. 48 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට උත්තර දෙමින්-, ''ඔබ සොරෙකුට විරුද්ධ ව මෙන් කඩු මුගුරු ගෙන මා අල්ලන්න ආවාහු ද? 49 මම දිනපතා ම දේව මාලිගාවෙහි අනුශාසනා කරමින් ඔබ සමභ සිටියෙමි; එහෙත් ඔබ මා අල්ලා නොගත්තහු ය; මෙසේ වන්නේ ශුද්ධ ලියවිල්ලේ ලියා ඇති දේ සමිපූර්ණ වන පිණස ය''යි වදාළ සේක-. 50 එවිට සියල්ලෝ ම උන් වහන්සේ හැරපියා පලා ගියහ-.

පලා ගිය තරුණයා

51 සිහින් හණ රෙද්දක් පමණක් පොරවාගත් තරුණයෙක් උන් වහන්සේ පසුපස්සේ ගියේ ය-. ඔව්හු ඔහු අල්ලාගත්හ-. 52 එහෙත්-, ඔහු ඒ රෙද්ද හැර දමා නග්න ව පලා ගියේ ය-.

ජේසුස් වහන්සේ ශ්‍රේෂ්ඨාය්කරණය

ඉදිරියෙහි සිටීම

53 ඔව්හු ජේසුස් වහන්සේ උත්තම පූජකයා වෙත ගෙන ගියහ-. සියලු නායක පූජකවරු ද ප්‍රජා මූලිකයෝ ද විනයධරයෝ ද එහි රැස් වූ හ-. 54 පේදුරු ද උත්තම පූජකයාගේ මළුව දක්වා ම දුරින් උන් වහන්සේ පසුපස්සේ ගියේ ය-. ඔහු මුර සේවකයන් සමභ වාඩි වී ගිනි තපිමින් සිටියේ ය-. 55 නායක පූජකවරු ද මුළු ශ්‍රේෂ්ඨාය්කරණය ද ජේසුස් වහන්සේ මරණයට පත් කරවන පිණස උන් වහන්සේට විරුද්ධ ව සාක්ෂි සෙවූ හ-. එහෙත්-, කිසි සාක්ෂියක් සමිබ නො වී ය-. 56 බොහෝ දෙනෙකු උන් වහන්සේට විරුද්ධ ව බොරු සාක්ෂි කී නමුත්-, ඔවුන්ගේ සාක්ෂි එකට එකක් නොගැළපිණ-. 57 එවිට සමහරු ඉදිරිපත් වී උන් වහන්සේට විරුද්ධ ව බොරු සාක්ෂි කියමින්-, 58 '' 'මිනිස් අතින් තැනූ මේ දේව මාලිගාව -,ඳදමා අතින් නොතැනූ අනිකක් මම තෙ දිනකින් ගොඩනභමි'යි මොහු කියනු අපි ඇසීමු''යි කී හ-. 59 එහෙත්-, මේ ලෙසින් ද ඔවුන්ගේ සාක්ෂි එකට එක විරුද්ධ විය-. 60 උත්තම පූජකයා ද ඔවුන් ඉදිරියෙහි නැඟිට-, ''ඔබ පිළිතුරක් දෙන්නේ නැද් ද? මොවුන් ඔබට විරුද්ධ ව ගෙනෙන සාක්ෂි මොනවා දැ''යි ජේසුස් වහන්සේගෙන් ඇසී ය-. 61 එහෙත්-, ජේසුස් වහන්සේ නිශ්ශබ්ද ව කිසි පිළිතුරක් නොදී සිටි සේක-. යළිත් උත්තම පූජකයා කතා කොට-, ''ඔබ ක්‍රිස්තුවරයාණො ද? ආශීර්වාදිතයාණන්ගේ පුත්‍රයාණෝ දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසී ය-. 62 ජේසුස් වහන්සේ ද-, ''එසේ ය-, තවද මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් බලපරාක්‍රමයාණන්ගේ දකුණු පස වැඩහිඳිනවාත්-, අහසේ වලාකුළු පිරිවරා වඩිනවාත් ඔබ හැම දකිනු ඇතැ''යි වදාළ සේක-. 63 එකල උත්තම පූජකයා තම සළුව ඉරාගෙන-, ''තවත් සාක්ෂිකරුවන්ගෙන් අපට මොන වැඩක් ද? 64 දේවාපහාසය ඔබට ම ඇසුණේ ය; ඔබේ තීරණය කිමෙක් දැ''යි ඇසුවේ ය-. සියල්ලෝ ම ඒකමතික ව උන් වහන්සේ මරණයට සුදුස්සෙකැ යි එකහෙළා තීරණය කළහ-. 65 එකල ඇතැමෙක් උන් වහන්සේට කෙළ ගසන්නට ද උන් වහන්සේගේ මුහුණ වසා අතින් පහර දෙමින්-, ''ඉතින් දිවැසින් කියන්නැ''යි උන් වහන්සේට කියන්නට ද පටන්ගත්හ-. මුර සේවකයෝ ද උන් වහන්සේ භාරගෙන-, අතුල් පහර දුන්හ-.

පේදුරුගේ අපලාපය

66 පේදුරු-, පහළ මළුවේ සිටිය දී-, උත්තම පූජකයාගේ එක් සේවිකාවක් අවුත් 67 පේදුරු ගිනි තපිනු දැක ඔහු දෙස හොඳින් බලා-, ''ඔබත් නාසරෙත්හි ඒ ජේසුස් සමභ සිටියෙහි ය''යි කීවා ය-. 68 ඔහු අපලාප කරමින්-, ''ඔබ කියන දේ කුමක් දැ යි මම නොදනිමි-, මට නොතේරේ'' කියා නික්ම-, ද්වාර මණ්ඩපයට ගියේ ය-. එකල කුකුළා හැඬලී ය-. 69 ඒ තරුණය නැවතත් ඔහු දැක-, ''මොහු ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකැ''යි ළභ සිටියවුන්ට කියන්නට පටන් ගත්තා ය-. 70 එහෙත් ඔහු යළිත්-, ''නැතැ''යි කීවේ ය-. මඳ වේලාවකට පසු නැවතත් ළභ සිටි අය-, ''සැබැවින් ම ඔබ ඔවුන්ගෙන් එක් කෙනෙක් ම ය-, ඔබත් ගලීලයෙක් ම ය''යි පේදුරුට කී හ-. 71 එහෙත් ඔහු-, ''ඔබ කියන ඒ මනුෂ්‍යයා මම නාඳුනමි''යි කියමින් තමාට ම සාප කරගන්නට ද දිවුරන්නට ද පටන්ගත්තේ ය-. 72 එකෙණෙහි ම කුකුළා දෙ වන වර හැඬලී ය-. පේදුරු ද-, ''කුකුළා දෙ වරක් හඬලන්නට පළමු-, 'ඔහු නාඳුනමි'යි ඔබ තෙ වරක් මා ගැන කියන්නෙහි ය''යි ජේසුස් වහන්සේ තමාට පැවසූ කීම සිහි කොට මහ හඩින් හැඩී ය-.

මාර්ක් 15

ජේසුස් වහන්සේ පිලාත්

ඉදිරියෙහි සිටීම

1 පහන් වූ කෙණෙහි ම නායක පූජකවරු-, ප්‍රජා මූලිකයන් ද විනයධරයන් ද මුළු ශ්‍රේෂ්ඨාය්කරණය ද සමභ මන්ත්‍රණය කොට ජේසුස් වහන්සේට විලංගුදමා ගෙන ගොස්-, පිලාත් හට භාර දුන්හ-. 2 පිලාත් ද-, ''ජුදෙව්වරුන්ගේ රජ ඔබ දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න කෙළේ ය-. උන් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''එසේ කියන්නේ ඔබ ය''යි වදාළ සේක-. 3 නායක පූජකවරු බොහෝ දේ ගැන උන් වහන්සේට චෝදනා කළහ-. 4 පිලාත් නැවත කතා කොට-, ''ඔබ කිසි ම පිළිතුරක් දෙන්නේ නැද් ද? බලන්න-, මොවුහු ඔබට කෙතරමි චෝදනා කරත් දැ''යි උන් වහන්සේට කී ය-. 5 එහෙත්-, ජේසුස් වහන්සේ ඉන්පසු කිසි පිළිතුරක් නුදුන් සේක-. ඒ ගැන පිලාත් ද මවිත විය-.

ජේසුස් වහන්සේට මරණීය දඬුවම

6 මංගල්‍යයේ දී සෙනභ ඉල්ලා සිටින හිරකරුවෙකු නිදහස් කරදීම-, පිලාත්ගේ සිරිත විය-. 7 කැරලි කෝලාහල කොට-, මිනී මැරීමේ වරදට හිර කරනු ලැබූ කැරලිකරුවන් අතර බරබ්බස් නමි කෙනෙක් විය-. 8 සමූහයා එක් ව ගොස්-, පෙරසිරිත ඉටු කරන ලෙස පිලාත්ගෙන් අයැදින්නට පටන්ගත්හ-. 9 පිලාත් උත්තර දෙමින්-, ''මා ජුදෙව්වරුන්ගේ රජු නිදහස් කර දෙනවාට ඔබ කැමැති දැ''යි ඔවුන්ගෙන් ඇසී ය-. 10 එසේ කෙළේ-, නායක පූජකවරුන් ඊර්ෂ්‍යාවෙන් උන් වහන්සේ පාවා දුන් බව ඔහුට වැටහී තිබුණු බැවිනි-. 11 එහෙත්-, උන් වහන්සේ වෙනුවට බරබ්බස් නිදහස් කර දෙන ලෙස ඉල්ලන්න නායක පූජකවරු ජනයා පෙළඹවූ හ-. 12 පිලාත් ඔවුන්ට නැවත පිළිතුරු දෙමින්-, ''එසේ නමි-, 'ජුදෙව්වරුන්ගේ රජ ය'යි ඔබ කියන මොහු ගැන කුමක් කරන්න දැ''යි ඇසී ය-. 13 ''කුරුසියෙහි ඇණ ගසන්නැ''යි ඔව්හු යළිත් මොරගැසූ හ-. 14 එකල පිලාත්: ''කිමෙක් ද? මොහු කුමන අපරාධයක් කෙළේ දැ''යි ඔවුන්ගෙන් ඇසී ය-. එහෙත් ඔව්හු ''කුරුසියෙහි ඇණ ගසන්නැ''යි වැඩි වැඩියෙන් මොරගැසූ හ-. 15 පිලාත් ජනතාව සතුටු කරන්නට කැමැති ව-, බරබ්බස් ඔවුන්ට නිදහස් කර දී-, ජේසුස් වහන්සේට කසයෙන් තළවා-, කුරුසියෙහි ඇණ ගසනු පිණස භාර දුන්නේ ය-.

සෙබළුන්ගෙන් නිග්‍රහ

16 මුර සෙබළෝ උන් වහන්සේ ප්‍රෙතෝරියමි නමි රජ වාසලට ගෙන ගොස් මුළු සේනාංකය රැස් කරවූ හ-. 17 ඔව්හු උන් වහන්සේට නීල-රක්ත වස්ත්‍රයක් හඳවා-, කටු කිරුළක් ගොතා උන් වහන්සේගේ හිස මත තබා-, 18 ''ජුදෙව්වන්ගේ රජුනි-, සැරදේ!'' කියා උන් වහන්සේට ආචාර කරන්න පටන් ගත්හ-. 19 ඔව්හු බට දණ්ඩකින් උන් වහන්සේගේ හිසට ගසා-, උන් වහන්සේට කෙළ ගසා-, දණ නමා උන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි වැඳ වැටුණාහ-. 20 උන් වහන්සේට ගැරහුමි කළ පසු ඔව්හු නීල-රක්ත වස්ත්‍රය ගලවා-, උන් වහන්සේගේ ම ඇඳුමි අන්දවා-, කුරුසියෙහි ඇණ ගසනු පිණස ගෙන ගියහ-.

කුරුසියේ ඇණ ගැසීම

21 අලෙක්සන්දර්ගේ ද රූපස්ගේ ද පිය වූ පිටිසරින් ආ සිරේනියේ සීමොන් නමි මඟියෙකුට උන් වහන්සේගේ කුරුසිය උසුලාගෙන යන්න ඔව්හු බල කළහ-. 22 ඔව්හු කපාලපිටිය යන අර්ථ ඇති 'ගොල්ගොතා' නමි තැනට උන් වහන්සේ ගෙන ගියහ-. 23 සුවඳලාටු මුසු මුද්‍රික පානය උන් වහන්සේට දෙන ලද්දේ ය-. එහෙත්-, උන් වහන්සේ එය නොපිළිගත් සේක-. 24 ඔව්හු උන් වහන්සේ කුරුසියෙහි ඇණ ගසා-, උන් වහන්සේගේ ඇඳුමි තම තමන් අතර බෙදාගනිමින්-, එක් එක්කෙනා කුමක් ගන්න දැ යි බලන පිණස ඒවා ගැන දාදු දැමූ හ-. 25 ඔවුන් උන් වහන්සේ කුරුසියෙහි ඇණ ගැසුවේ හිරු උදා වී තුන් පැයකට පසුව ය-. 26 ''ජුදෙව්වරුන්ගේ රජ ය''යි උන් වහන්සේ පිළිබඳ චෝදනා පුවරුව ලියා ති-,ණ-. 27 තවද-, ඔව්හු සොරුන් දෙදෙනෙකු එක් කෙනෙකු දකුණු පසෙහි ද එක් කෙනෙකු වමි පසෙහි ද උන් වහන්සේ සමභ කුරුසියෙහි ඇණ ගැසූ හ-. 28 'උන් වහන්සේ අපරාධකරුවන් සමභ ගණන්ගනු ලැබූ සේක' යන ශුද්ධ ලියවිල්ල මෙසේ ඉටු විය-. 29 මභ යන අය හිස් වන වනා උන් වහන්සේට අපහාස කරමින්-, ''හහා! දේව මාලිගාව වනසාදමා තෙදිනකින් එය ගොඩනභන 30 ඔබ ම-, ගැළවී කුරුසියෙන් බැස එන්නැ''යි කී හ-. 31 එලෙස ම නායක පූජකවරු විනයධරයන් සමභ තම තමන් අතර උන් වහන්සේට කවටකමි කරමින්-, ''මොහු අනුන් ගැළවී ය-, එහෙත් තමා ම ගළවාගන්නට මොහුට නොහැකි ය-. 32 අප විසින් දැක අදහන පිණස-, ඉශ්රායෙල්හි රජ වන ක්‍රිස්තුස් දැන් කුරුසියෙන් බසින්නැ''යි කී හ-. උන් වහන්සේ සමභ කුරුසියෙහි ඇණ ගසනු ලැබුවෝ ද උන් වහන්සේට ගැරහුමි කළහ-.

ජේසුස් වහන්සේගේ මරණය

33 මද්දහනේ දී රට පුරා අන්ධකාරයක් පහළ විය-. එය සවස තුන වන තෙක් පැවතිණ-. 34 සවස තුනට ජේසුස් වහන්සේ-, ''එලොයි-, එලොයි-, ලාමා සබහ්(ත්)තානි'' කියා මහ හඩින් මොරගැසූ සේක-. එහි අර්ථය-, ''මාගේ දෙවියනි-, මාගේ දෙවියනි-, ඔබ මා අත් හැරියේ මක්නිසා ද?'' යනුයි-. 35 බලා සිටිය අයගෙන් සමහරෙක් ඒ අසා-, ''අන්න-, ඔහු එලියාට හඬගසයි'' කී හ-. 36 කෙනෙක් දිව ගොස් මූදුහත්තක් විනාකිරෙහි පොභවා-, බට ලීයක ගසා උන් වහන්සේට බොන්න දී-, ''ටිකක් ඉන්න-, මොහු බස්වාලීමට එලියා එන්නේ ද කියා බලමු''යි කී හ-. 37 ජේසුස් වහන්සේ මහ හඬක් නඟා අවසන් හුස්ම මුදා හැරිය සේක-. 38 එවිට දේව මාලිගාවේ තිරය ඉහළ පටන් පහළ දක්වා දෙකට ඉරී ගියේ ය-. 39 උන් වහන්සේ අ-,මුවෙහි සිටි ශතාය්පතියා උන් වහන්සේ මෙසේ අවසන් හුස්ම හළ බව දුටු කල-, ''සැබැවින් ම මේ මනුෂ්‍යයා දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණෝ ම ය''යි කී ය-. 40 ස්ත්‍රීහු ද දුරින් බලා සිටියහ-. ඔවුන් අතර-, ගලීලයේ සිටිය දී උන් වහන්සේ පිරිවරා ගොස් උපස්ථාන කළ මග්දලායේ මරියාත්-, කුඩා ජාකොබ්ගේ ද ජෝසෙප්ගේ ද මව වූ මරියාත්-, සලෝමිත්-, 41 උන් වහන්සේ සමභ ජෙරුසලමට ආ බොහෝ කාන්තාවෝත් සිටියහ-.

භූමදානය

42 එය සබතට පෙර සූදානමි වීමේ දිනය වූ බැවින්-, හිරු බැස ගිය කල-, 43 ජුදා මන්ත්‍රණ සභාවෙහි ගරුතර සාමාජිකයෙකු වන-, දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ගැන අපේක්ෂාවෙන් සිටි-, අරිමාතියේ ජෝසෙප් එහි පැමිණ-, ධෛර්ය ගෙන-, පිලාත් වෙත ගොස් ජේසුස් වහන්සේගේ මෘත දේහය ඉල්ලා සිටියේ ය-. 44 පිලාත් ද උන් වහන්සේ එතරමි ඉක්මනින් මියගිය බව අසා පුදුම වී-, ශතාය්පතියා කැඳවා-, ''උන් වහන්සේ මේ ඉක්මනින් මළ සේක් දැ''යි ඇසී ය-. 45 ඒ බව ශතාය්පතියාගෙන් සහතික ලෙස දැනගත් පසු පිලාත් තෙමේ ජෝසෙප්ට මෘත දේහය බාර දුන්නේ ය-. 46 ඔහු හණ රෙද්දක් මිලට ගෙන-, උන් වහන්සේ පහතට බා-, ඒ රෙද්දෙන් ඔතා-, පර්වතයෙහි කණන ලද සොහොන් ගැබක තබා-, දොරකඩට ගලක් පෙරළා තැ-, ය-. 47 මග්දලායේ මරියා ද ජෝසෙප්ගේ මව වූ මරියා ද උන් වහන්සේ තැන්පත් කළ ස්ථානය බලාගත්හ-.

මාර්ක් 16

පුනරුජ්ජීවනය

1 සබත් දින ගෙවුණු පසු මග්දලායේ මරියා ද ජාකොබ්ගේ මව වූ මරියා ද සලෝමි ද ගොස්-, උන් වහන්සේ ආලේප කරන පිණස සුවඳ ද්‍රව්‍ය මිලට ගත්හ-. 2 ඔව්හු සතියේ පළමු වන දා පාන්දර-, හිරු උදා වූ විගස ම-, සොහොන් ගේ ළභට ආහ-. 3 ඔව්හු-, ''අපට සොහොන් ගෙයි දොරකඩින් ගල ඉවතට පෙරළා දෙන්නේ කවරෙක් දැ''යි ඔවුනොවුන් අතර විමසූ හ-. 4 හොඳින් බැලූ කල-, ඒ ගල අති විශාල එකක් වුව ද අහකට පෙරළා තිබෙනු ඔව්හු දුටුවෝ ය-. 5 එකල ඔව්හු සොහොන් ගෙට පිවිස-, සුදු සළුවක් හැඳගත් තරුණයෙකු දකුණු පස ඉඳගෙන සිටිනු දැක භීත වූ හ-. 6 ඔහු ඔවුන් අමතා-, ''-,ය නොවන්න; ඔබ සොයන්නේ කුරුසියෙහි ඇණ ගසනු ලැබූ නාසරෙත්හි ජේසුස් වහන්සේ ය; උන් වහන්සේ උත්ථාන වූ සේක; උන් වහන්සේ මෙහි නැත; මේ බලන්න-, ඔවුන් උන් වහන්සේ තැන්පත් කළ ස්ථානය; 7 යන්න-, ඔබට කී ලෙස ම උන් වහන්සේ ඔබට කලින් ගලීලයට වඩිනා බවත්-, එහි දී ඔබ උන් වහන්සේ දක්නා බවත්-, ශ්‍රාවකයන්ට ද පේදුරුට ද දන්වන්නැ''යි කී ය-. 8 ඔව්හු කමිපිත ව-, විස්මිත ව සොහොන් ගෙයින් පිට වී පලා ගියහ-. තවද-, ඔව්හු භීත ව සිටි බැවින්-, කිසිවෙකුට කිසිවක් නොකී හ-.ෆ

මග්දලායේ මරියාට දර්ශනය වීම

9 සතියේ පළමු වන දා අලුයම ජේසුස් වහන්සේ නැඟිට වදාළ කල-, උන් වහන්සේ තමන් විසින් දුෂ්ටාත්මයන් සත් දෙනෙකු දුරු කරනු ලැබූ මග්දලායේ මරියාට මුලින් ම දර්ශනය වූ සේක-. 10 ඈ ගොස්-, අඬමින් වැලපෙමින් සිටි උන් වහන්සේගේ හිතවතුන්ට එපවත් සැළ කළා ය-. 11 එහෙත්-, උන් වහන්සේ ජීවමාන ව සිටින බව ද ඇයට දර්ශනය වූ බව ද ඇසූ විට ඔව්හු එය විශ්වාස නො කළහ-.

ශ්‍රාවකයන් දෙදෙනෙකුට දර්ශනය වීම

12 ඉක්-,ති ඔවුන්ගෙන් දෙදෙනෙකු පිටිසරට යන කල උන් වහන්සේ අන් විලසකින් ඔවුන්ට දර්ශනය වූ සේක-. 13 ඒ දෙදෙන ආපසු ගොස් අනික් අයට එපවත් දැන්වූ හ-. ඔව්හු ඔවුන් කී දෙය ද විශ්වාස නො කළහ-.

ධර්මදූත සේවාව පැවරීම

14 පසුව ජේසුස් වහන්සේ-, එකොළොස් දෙනා ආහාර වළඳමින් සිටිය දී ඔවුන්ට ද දර්ශනය වී-, උන් වහන්සේ උත්ථාන වූ පසු තමන් වහන්සේ දුටුවන් කීදේ ඔවුන් නොඇදහූ නිසා-, ඔවුන්ගේ අවිශ්වාසය හා සිත් දැඩි කම ගැන ඔවුන්ට දොස් පැවරූ සේක-. 15 උන් වහන්සේ ඔවුන් අමතා-, ''ලොව පුරා ගොස් සකල සත්ත්වයා හට සුබ අස්න දේශනා කරන්න; 16 අදහා බව්තීස්ම-ස්නාපනය ලබන තැනැත්තේ ගැළවීම ලබන්නේ ය; එහෙත්-, අදහා නොගත් තැනැත්තේ වරදකරු යයි තීන්දුව ලබන්නේ ය-. 17 අදහන්නන් ඇසුරු කොටගත් හාස්කමි මේ ය: ඔව්හු මාගේ නාමයෙන් දුෂ්ටාත්ම දුරු කරති; අමුතු භාෂාවලින් කතා කරති; 18 සර්පයන් අතින් අල්ලාගනිති; යමි මාරක විසක් -,වත් ඉන් කිසි අනතුරකට පත් නොවෙති; රෝගීන් පිට අත් තැබූ විට-, ඔව්හු සුවය ලබති''යි වදාළ සේක-.

ස්වර්ගාරෝහණය

19 මෙසේ ජේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කළ පසු-, ස්වර්ගයට ඔසවාගනු ලැබ-, දෙවියන් වහන්සේගේ දකුණු පස අසුන් ගත් සේක-. 20 ඔව්හු නික්ම ගොස් සෑම තැන ම දේශනා කළහ-. සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ ද ඔවුන් සමභ ක්‍රියා කරමින්-, ඔවුන් අතර සිදු කළ හාස්කමි මඟින් ඒ දේශනය සහතික කර වදාළ සේක-. ඔව්හු මෙකී අවවාදානුශාසනා පේදුරුට ද ඔහුගේ සහචරයන්ට ද සැකෙවින් පැවසූ හ-. ඉක්-,ති ජේසුස් වහන්සේ ම සදාතන ගැළවීම පිළිබඳ සුවිශුද්ධ-, අජරාමර පණවුඩය ඔවුන් ලවා පෙරදිග සිට අපරදිග දක්වා යවා වදාළ සේක-. ආමෙන්-.ෆ

ලූක් 1

පිළිගැන්වීම

1 ශ්‍රීමත් තියෝපිලස් තුමෙනි-, අප අතර ඉටු වී ඇති සිද්ධීන් අලළා කථා වස්තුවක් සමිපාදනය කිරීමට බොහෝ දෙනෙකු උත්සාහ කර ඇත-. 2 ඔවුන් එසේ කර ඇත්තේ ඒ සිද්ධීන් මුල සිට ම සියැසින් දුටු අය හා දහමි පණවුඩය දෙසූ අය අපට භාර දුන් කරුණු අනුව ය-. 3 එබැවින්-, මුල සිට ම සියල්ල තතු පරිදි විමසා බැලූ මට ද ඔබ උදෙසා විය්මත් වෘත්තාන්තයක් ලිවීම මැනවැ යි සිතිණ-. 4 මා එසේ ලියන්නේ-, ඔබ තුමාණන්ට උගන්වා ඇති කරුණුවල නියම සත්‍යය පහදා දෙන පිණස ය-.

ස්නාවක ජොහන්ගේ උත්පත්තිය

5 ජුදාහි රජ වූ හෙරොද්ගේ කාලයෙහි අ-,යාගේ පේරුවට අයත් සෙකරියස් නමි එක් පූජක නමක් විය-. ඔහුට ආරොන්ගේ පෙළපතෙන් -,රිඳක් වූවා ය-. ඇගේ නම එලිසබෙත් ය-. 6 මේ යුවල සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ සියලු ආඥ හා නියෝග නිවැරදි ව පිළිපදිමින් දෙවියන් වහන්සේ අ-,මුවෙහි දැහැමින් විසූ හ-. 7 එලිසබෙත් වඳ ව සිටි බැවින් ඔවුන්ට දරුසමිපතක් නො වී ය-. ඇරත් ඒ දෙපොළ වයස් ගත ව සිටියහ-. 8 සෙකරියස්ගේ පේරුවේ අයට දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි පූජක කටයුතු කරන අවස්ථාව පැමිණ විට-, 9 පූජක නිල පිළිවෙළින් සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ ශුද්ධස්ථානයට පිවිස සුවඳ දුමි පූජා කිරීමේ වාරය-, දාදු දැමීමෙන්-, සෙකරියස්ට පැවරිණ-. 10 සුවඳ දුමි පූජා පවත්වන වේලෙහි මුළු පිරිස පිටත යාච්ඤ කරමින් උන්හ-. 11 එවිට දුමි පූජාසනයට දකුණු පසින් සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ දූතයෙක් ඔහුට දර්ශනය විය-. 12 සෙකරියස් ඔහු දැක කැළඹී -,යපත් විය-. 13 දේව දූතයා ඔහුට කතා කොට-, ''සෙකරියස්-, -,ය නොවන්න-. මන්ද-, ඔබේ යාච්ඤව අසනු ලැ-, ය-. ඔබේ -,රිඳ වන එලිසබෙත් ඔබගෙන් පුතෙකු ලබන්නී ය-. ඔහුට ජොහන් යයි නමි තබන්න-. 14 සතුට හා සොමිනස ඔබට ඇති වේ-. බොහෝ දෙන ඔහුගේ උත්පත්තිය නිමිත්තෙන් ප්‍රීති වන්නාහ-. 15 මන්ද-, ඔහු සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ අ-,මුවෙහි ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ ය-. ඔහු මිදියුස වත්-, මත්පැන් වත් නොබොන්නේ ය-. මව්කුස සිට ම ඔහු ශුද්ධාත්මයාණන්ගෙන් පූර්ණ වන්නේ ය-. 16 ඔහු ඉශ්රායෙල්වරුන් බොහෝ දෙනෙකු ඔවුන්ගේ දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ වෙත හරවන්නේ ය-. 17 ඔහු මවුපියන් හා දරුවන් සමඟි කරවන පිණස ද-, නොදැමුණු ජනයන් දමිටුන්ගේ ප්‍රඥවට හරවන පිණස ද-, සැදී පැහැදී සිටින සෙනභක් සමිඳ්‍රණන් වහන්සේට සූදානමි කර දෙන පිණස ද-, එලියාගේ ආත්මානුභාවයෙන් හා බලයෙන් උන් වහන්සේට පෙරටුව යන්නේ ය''යි කී ය-. 18 එවිට සෙකරියස්-, දේව දූතයා අමතමින්-, ''මා මෙය දැනගන්නේ කෙසේ ද? මම මහල්ලෙක්මි; මාගේ භාර්යාව ද වයස්ගත ව සිටී ය''යි කී ය-. 19 දේව දූතයා පිළිතුරු දෙමින්-, ''දෙවියන් වහන්සේ අ-,මුවෙහි සේවා කරන ගා-,යෙල් මම ය; මා එවන ලද්දේ ඔබ සමභ කතා කරන්නටත්-, මේ සුබ ආරංචිය ඔබට පවසන්නටත් ය-. 20 බලන්න-. නියම කාලයෙහි ඉටුවන්න යන-, මා කී දේ ඔබ අවිශ්වාස කළ බැවින්-, මේ කාරණා සිදු වන දවස දක්වා ඔබ කතා කළ නොහැකි ව නිහඬ වනු ඇතැ''යි කී ය-. 21 සෙකරියස් එන තෙක් බලා සිටි සමූහයා ඔහු ශුද්ධස්ථානයෙහි පමා වීම ගැන මවිත වූ හ: 22 ඔහු පිට වී ආ කල ඔවුන් සමභ කතා කිරීමට අපොහොසත් විය-. ඔහු පූජා ස්ථානයෙහි යමි කිසි දර්ශනයක් දක්නට ඇතැ යි ඔව්හු තේරුමිගත්හ-. ඔහු ද අතින් සංඥ කරමින් ගොළුගැහී සිටියේ ය-. 23 සේවා කාලය නිම වූ පසු ඔහු සිය නිවෙසට ගියේ ය-. 24 මඳ කලකට පසු ඔහුගේ -,රිඳ වන එලිසබෙත් ගැබ්ගෙන-, පස් මසක් රහසිගත ව වෙසෙමින්-, 25 ''ලෝකයා අතර පැවති මාගේ නින්දාව පහ කරනු වස් සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ මෙකල මා දෙස කරුණාවෙන් බලා මේ දේ කළ සේකැ''යි කීවා ය-.

ජේසුස් වහන්සේගේ උපත දැනුමි දීම

26 සවැනි මස-, ගා-,යෙල් නමි දේව දූතයා දෙවියන් වහන්සේ විසින් ගලීලයේ නාසරෙත් නමි නුවර විසූ-, 27 දාවිත් රජ පරපුරෙන් පැවත එන ජෝසෙප් නමි මනුෂ්‍යයෙකු හට විවාහ ගිවිසුමි දී සිටි කන්‍යාවක වෙත යවන ලදී-. ඒ කන්‍යාවගේ නම මරියා ය-. 28 දේව දූතයා ඈ සිටි තැනට පැමිණ-, ''විපුල ප්‍රසාදලත් උත්තමිය-, ඔබට මංගල වේ; සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ ඔබ සමභ ය''යි කී ය-. 29 එහෙත්-, ඈ ඒ වදන් අසා අතිශයින් කැළඹී මේ කෙබඳු ආචාරයක් දැ යි සිත සිතා සිටියා ය-. 30 දේව දූතයා ඈට කතා කොට-, ''මරියාණනි-, -,ය නොවන්න-, ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් වරප්‍රසාදය ලද්දෙහි ය-. 31 මේ බලන්න-, ඔබ පිළිසිඳගෙන පුතෙකු ලබන්නෙහි ය; උන් වහන්සේට ජේසුස් යන නාමය තබන්න-. 32 ''උන් වහන්සේ ශ්‍රේෂ්ඨ වන සේක-, පරමෝත්තමයාණන්ගේ පුත්‍රයාණෝ යයි කියනු ලබන සේක; උන් වහන්සේගේ පිය වූ දාවිත්ගේ සිංහාසනය දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ උන් වහන්සේට ප්‍රදානය කරන සේක; 33 උන් වහන්සේ ජාකොබ්ගේ වංශය කෙරෙහි සදහට ම රජකමි කරන සේක; උන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය කෙළවරක් නොදක්නේ ය''යි කී ය-. 34 එවිට මරිය තුමී දේව දූතයාට කතා කොට-, ''මට පුරුෂයෙකු නැති බැවින් මෙවැන්නක් කෙසේ විය හැකි දැ''යි ඇසුවා ය-. 35 දේව දූතයා ඈට උත්තර දෙමින්-, ''ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහි පහළ වන සේක; පරමෝත්තමයාණන්ගේ ආනුභාවය ද ඔබ වසාගන්නේ ය-. එහෙයින් උපදින පරිශුද්ධ දරුවා දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණෝ යයි කියනු ලබන සේක-. 36 බලන්න-, ඔබේ ඥතිවරිය වන එලිසබෙත් ඇගේ මහලු වයසේ දී පුතෙකු පිළිසිඳගත්තා ය-. වඳ යයි කී ඇයට දැන් සවැනි මාසය ය-. 37 මක්නිසා ද-, දෙවියන් වහන්සේට නොකළ හැකි කිසිවක් නැතැ''යි කීවේ ය-. 38 මරිය තුමී කතා කරමින්-, ''බලන්න-, මම සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ දාසිය වෙමි; ඔබ පැවසූ ලෙස ම මට ඉටු වේ වා''යි කීවා ය-. එවිට දේව දූතයා ඈ කෙරෙන් වෙන් ව ගියේ ය-.

මරිය තුමී එලිසබෙත් බැහැදැකීම

39 දින ගණනකට පසු මරිය තුමී නැඟිට ජුදා කඳුකරයෙහි නුවරකට යුහු ව ගොස්-, 40 සෙකරියස්ගේ ගෙට ඇතුළු වී-, එලිසබෙත් හට ආචාර කළා ය-. 41 එලිසබෙත් මරිය තුමියගේ ආචාර බස් ඇසූ කල ඇගේ කුසෙහි දරුවා ඉපිලෙන්නට වන-. එවිට එලිසබෙත් ශුද්ධාත්මයාණන්ගෙන් පූර්ණ ව-, 42 මහ හඩින් උදන් අනමින්-, ''ඔබ වනිතාවන් අතර අතිශයින් ආශීර්වාද ලද්දී ය-. ඔබ කුස ඔත් දරු ඵලය ද ආශීර්වාද ලද්දේ ය-. 43 මාගේ සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ මෑණයන් මා වෙත පැමිණීමට තරමි මම කවරෙක් ද? 44 මක්නිසා ද ඔබේ ආචාර හඬ මා සවන් ගත වූ කෙණෙහි ම මා කුසෙහි දරුවා ප්‍රීතියෙන් ඉපිලී ගියේ ය-. 45 සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ නාමයෙන් තමන් හට දුන් පොරොන්දුව ඉටුවන්නේ ම යයි විශ්වාස කළ තැනැත්තී භාග්‍යවන්ත ය''යි කීවා ය-.

මරියාණන්ගේ උදාන ගීය

46 එවිට මරිය තුමී මෙසේ උදන් ඇනුවා ය: ''මාගේ හද සමිඳුන් උසස් ලෙස පසසයි-, 47 මාගේ ආත්මය මා මිදුමිකාර දෙවිඳුන් ගැන උදන් අනයි; 48 මක්නිසා ද-, එතුමාණෝ සිය දාසියගේ දීනතාව කුළුණු පාමින් සලකා වදාළ සේක-. හැම පරපුරක් ම මෙතැන් සිට-, භාග්‍යවන්තී ය'යි මට කියනු ඇත-. 49 පරාක්‍රමයාණෝ මා උදෙසා මහත් දේ කළ සේක-. 'පරිශුද්ධයාණෝ' යනු එතුමන්ගේ නාමය ය-. 50 එතුමන්ගේ දයාව සිය බැතිමතුන් කෙරේ-, පරපුරෙන් පරපුරට පැතිරේ-. 51 සිය බාහුවෙන් එතුමාණෝ විකුමි පා-, උඩඟු උදමි සිතැත්තන් විසුරුවා හැර-, 52 මහ නරපතීන් සිය සිහසුන්වලින් පහත හෙළා-, දීනයන් ඉහළ නංවා උසස් කළ සේක-. 53 සාගිනි වූවන් යහපත් දෙයින් සතප්වා-, ධනවතුන් හිස් අතින් හරවා යැවූ සේක-. 54 අප පියවරුන් වූ-, ආබ්‍රහමිට හා එම පරපුරට-, 55 සදහට ම පොරොන්දු වූ දයාව සිහි කරමින් සිය සේවක ඉශ්රායෙල් සෙනභ හට-, පිහිට වූ සේක-.'' 56 මරිය තුමී-, එලිසබෙත් සමභ තෙමසක් පමණ නැවතී සිට සිය නිවෙසට පෙරළා ගියා ය-.

ස්නාවක ජොහන්ගේ උපත

57 නියම කාලය පැමිණ විට එලිසබෙත් තොමෝ පුත්‍රයෙකු ලැබුවා ය-. 58 ඇගේ අසල්වැසියෝ ද නෑයෝ ද සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ ඈ කෙරෙහි මහා දයානුකමිපාවක් දැක්වූ බැව් අසා ඇය සමභ ප්‍රීති වූ හ-. 59 තවද-, අට වන දා චර්මථේදන පිළිවෙත පිණස ඔව්හු දරුවා ගෙනැවිත් සිය පියාගේ නාමය අනුව ඔහුට සෙකරියස් යයි නමි තබන්නට සැරසුණහ-. 60 එහෙත්-, ඔහුගේ මව කතා කරමින්-, ''එසේ නොවේ; ඔහුට ජොහන් යන නාමය තැ-,ය යුතු ය''යි කීවා ය-. 61 ''ඔබේ නෑයන් අතර ඒ නාමය ඇත්තෙක් නැතැ''යි ඔව්හු ඈට කී හ-. 62 ඔහුගේ පියා ඔහුට කුමන නමක් තබන්න කැමැති දැ යි දැනගන්නා පිණස ඔව්හු ඔහුට සංඥ කළහ-. 63 ඔහු ලියන ලෑල්ලක් ඉල්ලාගෙන-, ''ඔහුගේ නම ජොහන් ය''යි ලිවී ය-. සියල්ලෝම මවිත වූ හ-. 64 එකෙණෙහි ම ඔහුගේ කතා ශක්තිය ලැ-,ණ; ඔහු දෙවියන් වහන්සේ පසසමින් කතා කෙළේ ය-. 65 අසල්වැසි සියල්ලන් කෙරෙහි -,ය පැමිණයේ ය-. මෙපවත් සියල්ල ජුදයේ කඳු රට පුරා පතළ විය-. 66 ඒ ඇසූ හැම දෙන ම ඒ සියල්ල සිය සිත්හි තබාගෙන-, ''ඉතින් මේ දරුවා කෙබඳු කෙනෙක් වන්නේ දැ''යි ඇසූ හ-. මක්නිසා ද-, සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ හස්තය ඔහු කෙරෙහි විය-.

සෙකරියස්ගේ ප්‍රශංසා ගීතය

67 ජොහන්ගේ පිය වූ සෙකරියස් ශුද්ධාත්මයාණන්ගෙන් පූර්ණ ව දිවැස් වැකි පවසමින් මෙසේ කී ය: 68 ''ඉශ්රායෙල්හි දෙවි සමිඳ්‍රණන්-, සිය සෙනභ වෙත බලා කරුණාවෙන්-, විමුක්තිය සලසා දුන් බැවින්-, එතුමන් හට තුති පැසසුමි වේ වා! 69 සිය දාසයා වූ දාවිත්ගේ වංශයෙන් අප හට-, බලවත් මිදුමිකාරයෙකු එතුමාණෝ එවූ සේක-. 70 එසේ වූයේ-, පෙර ශුද්ධ දිවැසිවරුන්ගේ මුවින් පැවසූ ලෙස ය-. 71 රුපුන්ගෙන් හා අපට වෙර බැන්දවුන්ගෙන්-, අප මුදාලන පිණස-, එතුමාණෝ එය කළ සේක; 72 මෙසේ-, අප පියවරුන්ට කළ දයා-පොරොන්දුව ඉටු කර-, සිය ශුද්ධ ගිවිසුම සිහි කළ සේක-. 73 එය-, අප පිය ආබ්‍රහමිට එතුමන් දිවුළ දිවුරුම ය-. 74 මෙසේ කෙළේ-, අප සතුරන්ගෙන් මිදීම ලබමින්-, නො-,ය ව එතුමන්ගේ සේවයේ

යෙදෙමින්-,

75 එතුමන් අ-,මුවෙහි බැතියෙන් හා දැහැමින්-, දිවි ඇති තෙක් විසීමට ය-. 76 ළදරුව-, ඔබ සමිඳුන්ට පෙරටුව යමින්-, එතුමන් මභ පිළියෙළ කරන බැවින්-, 'මෙහෙසුරු දිවැසිවර' යන නම ඔබට දෙනු ඇත-. 77 එතුමන්ගේ සෙනභට පව් කමාවෙන් ලැබෙන ගැළවීම-, ඔබ ඔවුන්ට දන්වන්නෙහි ය-. 78 අප දෙවිඳ්‍රණෝ මෘදු ය-, දයාවන්ත ය-. අප කෙරෙහි අහසින් ළහිරු රැස් උදා කරවන සේක-. 79 අඳුරේ හා මරණ සෙවණේ සිටින්නවුන් කෙරෙහි-, එලෙසින් එළිය උදා කරවමින් සෙත් මභ යාමට අපට මභපෙන්වන සේක-.'' 80 දරුවා වැඩී-, ආත්මානුභාවයෙන් බලවත් ව තමන් ඉශ්රායෙල්ට ප්‍රකාශවන දිනය දක්වා පාළුකරයෙහි සිටියේ ය-.

ලූක් 2

ජේසුස් වහන්සේගේ උපත

1 තවද එසමයෙහි-, අය්රාජ්‍යයේ සියලු වැසියන්ගේ සංගණනයක් ගැනීමට අගොස්තුස් අය්රාජයා වෙතින් නියෝගයක් නික්මිණ-. 2 මේ වනාහි කුරේනියස් සිරියාවේ ආණ්ඩුකාරයා ව සිටිය දී කරන ලද පළමු වන සංගණනය යි-. 3 සියල්ලෝ ලියාපදිංචි වනු පිණස තම තමන්ගේ නුවරවලට ගියහ-. 4 ජෝසෙප් ද දාවිත්ගේ වංශය හා පෙළපතට අයිති වූයෙන්-, ගලීලයේ නාසරෙත් නුවරින් නික්ම ජුදයේ බෙත්ලෙහෙමි නමි දාවිත්ගේ නුවර බලා ගියේ ය-. 5 ඔහු ගියේ-, තමාට විවාහ ගිවිසුමි දුන්-, ගැබ්ගෙන සිටි මරිය තුමී සමභ ලියාපදිංචි වන පිණස ය-. 6 තවද-, ඔවුන් එහි සිටිය දී ඇගේ ප්‍රසව කාලය සමිපූර්ණ විය-. 7 ඈ කුලුඳුල් පුත්‍රයා -,හි කොට රෙදිවලින් ඔතා-, නවාතැන්ගෙයි ඉඩකඩ නොතිබුණු බැවින්-, ගව ඔරුවක බෑවුවා ය-.

එඩේරු සහ දේව දූතයෝ

8 තවද-, එම පළාතෙහි එඩේරු රෑ යාමයෙහි සිය බැටළු රැළ රකිමින් පිට්ටනියෙහි සිටියහ-. 9 එවිට සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ දූතයෙක් ඔවුන්ට දර්ශනය විය: සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ තේජශ්‍රීය ඔවුන් සිසාරා බැබළිණ; ඔව්හු අතිශයින් -,යපත් වූ හ-. 10 එහෙත් දේව දූතයා ඔවුන්ට කතා කොට-, ''-,ය නොවන්න; මෙන්න-, සකල ජනයා හට ඉතා ආනන්දජනක මංගල පුවතක් මම ඔබ වෙත ගෙනෙමි-. 11 මක්නිසා ද-, ස්වාමීන් වන ක්‍රිස්තුස් නමි ගැළවුමිකාරයෙක් ඔබ හට දාවිත්ගේ නුවර අද උපන්නේ ය-. 12 රෙදිවලින් ඔතා ගව ඔරුවක බාවා සිටින -,ළිඳෙක් ඔබට සමිබ වන්නේ ය-. එය ඔබට සලකුණ ය''යි කී ය-. 13 ඒ ඇසිල්ලෙහි ම දේව දූතයා සමභ ස්වර්ග සේනා සමූහයක් දෙවියන් වහන්සේ පසසමින්-, 14 ''අති උසස් තැන්හි දෙවිඳුන්ට මහිමය ද මිහි පිට දේව ප්‍රසාදය ලත් ජනයා අතර සාමය ද වේ වා''යි ගැයූ හ-. 15 තවද-, දේව දූතයන් ඔවුන් කෙරෙන් සගලොවට ගිය කළ-, එඩේරු-, ''අපි වහාම බෙත්ලෙහෙමට ගොස් සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ අපට දන්වා වදාළ මේ සිද්ය්ය බලමු''යි ඔවුනොවුන් අතර කතා කරගත්හ-. 16 ඔව්හු යුහුව ගොස් මරිය තුමී ද ජෝසෙප් ද ගව ඔරුවක සතප්වා උන් -,ළිඳ්‍ර ද දුටුවෝ ය-. 17 ඔව්හු ඒ දැක මේ දරුවා ගැන තමන්ට දන්වන ලද දේ පළ කළහ-. 18 ඒ ඇසූ සියල්ලෝ-, එඩේරුන් පැවසූ සියල්ල ගැන මවිත වූ හ-. 19 එහෙත්-, මරිය තුමී එකී සියල්ල සිත්හි නිදන් කොට ඒවා මෙනෙහි කළා ය-. 20 එඩේරු ද තමන්ට දන්වන ලද ලෙස ම ඇසූ දුටු සියල්ල ගැන දෙවියන් වහන්සේට ගෞරව කරමින් ද ප්‍රශංසා කරමින් ද පෙරළා ගියහ-. 21 උන් වහන්සේගේ චර්මථේදන පිළිවෙත සඳහා අට දවස පිරුණු කල-, උන් වහන්සේ කුසෙහි පිළිසිඳගැනීමට පෙර දේව දූතයා විසින් දෙන ලද-, 'ජේසුස්' යන නාමය උන් වහන්සේට තබන ලද්දේ ය-.

ජේසුස් වහන්සේ කැප කිරීම

22 මෝසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාව අනුව ඔවුන්ගේ පවිත්‍ර වීමේ කාලය පැමිණයෙන්-, ඔව්හු උන් වහන්සේ සමිඳ්‍රණන් වහන්සේට කැප කරනු වස්-, ජෙරුසලමට ගෙනාහ-. 23 එසේ කෙළේ-, ''හැම කුලුඳුල් පිරිමි දරුවෙක් ම සමිඳ්‍රණන් වහන්සේට කැප ය''යි සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාවලියෙහි ලියා ඇති ලෙස-, දරුවා සමිඳ්‍රණන් වහන්සේට ඔප්පු කරන පිණසත්-, 24 එහි ම කියා ඇති පරිදි කොබෙයියන් දෙදෙනෙකු හෝ පරෙවි පැටවුන් දෙදෙනෙකු හෝ පූජා කරන පිණසත් ය-. 25 එකල-, සිමියොන් නමි මිනිසෙක් ජෙරුසලමෙහි විසී ය-. ඔහු ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ විමුක්තිය අපේක්ෂාවෙන් සිටි දැහැමි බැතිමතෙකි-. ශුද්ධාත්මයාණෝ ඔහු කෙරෙහි වැඩහුන්හ-. 26 සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ අභිෂේක කළ 'ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ දක්නට පළමුවෙන් ඔහු මරණය නොදක්නේ ය'යි ශුද්ධාත්මයාණන් විසින් ඔහුට අනාවරණය කරනු ලැබ ති-,ණ-. 27 ඔහු ශුද්ධාත්මානුභාවයෙන් දේව මාලිගාවට පැමිණයේ ය-. ළදරු ජේසුස් වහන්සේ පිළිබඳ ව ව්‍යවස්ථාවෙහි සඳහන් වත්පිළිවෙත් ඉටු කරනු වස්-, දෙමවුපියන් උන් වහන්සේ ගෙනා විට-, 28 ඔහු උන් වහන්සේ දෝතින් වඩාගෙන මෙසේ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කෙළේ ය: 29 ''සමිඳුනි-, ඔබ පොරොන්දු වූ ලෙස ම දැන් ඔබ දාසයා හට-, ශාන්ති සිතින් යාමට ඔබ නිදහස දී ඇත-, 30 මන්ද-, ගැළවීම මාගේ දෙනෙතින් දිටිමි-. 31 එය සකල ජාතීන් අ-,මුව කළ ගැළවීම ද 32 විජාතීන්ට එළිය දෙන ආලෝකය ද ඔබේ සෙනභ වන ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ මහිමය ද වේ-.'' 33 උන් වහන්සේ පිළිබඳ ව කී දේ ගැන උන් වහන්සේගේ පියා ද මවු ද මවිත වූ හ-. 34 සිමියොන් ඔවුන්ට ආශීර්වාද කරමින් උන් වහන්සේගේ මව වූ මරිය තුමීට කතා කොට-, ''මේ දරුවා ඉශ්රායෙල්හි බොහෝ දෙනෙකුගේ වැටීම හා නැඟීම පිණසත්-, ප්‍රතික්ෂේපයට ලක් වන දේව සලකුණක් වන පිණසත්-, නියම ව සිටී-. 35 එසේ ය-, ඔබේ ම හදවත කඩුවකින් අනිනු ලැබුවාක් මෙන් තුවාළ වනු ඇත-. මෙසේ වන්නේ-, බොහෝ දෙනෙකුගේ සිත්හි රහස් කල්පනා එළිදරව් වන පිණස ය''යි කී ය-. 36 තවද-, ආෂෙර්ගේ පෙළපතින් ආ පානුවෙල්ගේ දුවක වන බොහෝ වයස්ගත අන්නා නමි දිවැසිවරියක් වූවා ය-. විවාහයෙන් පසු සත් වසක් සැමියා සමභ විසූ ඈ 37 අසූ හතර අවුරුද්දක් වයස් වන තුරු වැන්දඹුවක් ව සිටියා ය-. ඈ දේව මාලිගාවෙන් අහක් ව නො ගොස් දිවා රෑ දෙක්හි උපවාස හා යාච්ඤ පවත්වමින් නමස්කාර කළා ය-. 38 ඈ ද ඒ මොහොතේ දී ම අවුත්-, දෙවියන් වහන්සේට තුති පුදා-, ජෙරුසලමේ විමුක්තිය අපේක්ෂා කළ සියලු දෙනා හට උන් වහන්සේ ගැන කතා කළා ය-.

නාසරෙත් නුවරට යාම

39 ජෝසෙප් සහ මරියා සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාවලිය අනුව සියල්ල ඉටු කළ පසු ගලීලයෙහි නාසරෙත් නමි සිය නුවරට පෙරළා ගියහ-. 40 දරුවා වැඩී ශක්තිමත් ව ප්‍රඥවෙන් පූර්ණ විය; දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රසාදය උන් වහන්සේ කෙරෙහි විය-.

ජේසුස් කුමරුන් දේව මාලිගයට යෑම

41 ජේසුස් වහන්සේගේ මවුපියෝ අවුරුදු පතා පාස්කු උළෙල සඳහා ජෙරුසලමට ගියහ-. 42 උන් වහන්සේ දොළොසැවිරිදි වූ කල-, ඔව්හු සිරිත් ලෙස ඒ මංගල්‍යයට ගියහ-. 43 ඔවුන් නියමිත දවස් ගෙවා පෙරළා එන අතර-, ජේසුස් කුමරාණෝ ජෙරුසලමෙහි රැඳුණු සේක; එහෙත්-, උන් වහන්සේගේ දෙමවුපියෝ ඒ බව නොදැන-, 44 උන් වහන්සේ වන්දනාකාර පිරිස සමභ ඇතැ යි සිතාගෙන-, දවසක ගමන් ගොස්-, නෑ මිතුරන් අතරෙහි උන් වහන්සේ සෙවූ හ-. 45 එහෙත් සමිබ නොවූයෙන්-, ඔව්හු උන් වහන්සේ සොයමින් ජෙරුසලමට පෙරළා ගියහ-. 46 තෙදිනකට පසු ඔව්හු උන් වහන්සේ දේව මාලිගාවෙහි පඩිවරයන් මැද වැඩහිඳ ඔවුන් කී දේ අසමින් ද ඔවුන්ගෙන් ප්‍රශ්න විචාරමින් ද සිටිනු දුටුවෝ ය-. 47 ඒ ඇසූ සියල්ලෝ ම උන් වහන්සේගේ බුද්ය් මහිමය හා පිළිතුරු ගැන විස්මිත වූ හ-. 48 දෙමවුපියෝ උන් වහන්සේ දුටු කල මවිත වූ හ-. උන් වහන්සේගේ මෑණයෝ-, ''පුතා-, කුමක් නිසා අපට මෙසේ කෙළෙහි ද? බලන්න-, ඔබේ පියා ද මම ද දුකින් තැවි තැවී ඔබ සෙවීමු''යි කී හ-. 49 එවිට උන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''ඔබ මා සෙව්වේ මන් ද? මා පියාණන්ගේ මැදුරෙහි මා සිටිය යුතු බව ඔබ නොදන්නහු දැ''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-. 50 එහෙත්-, උන් වහන්සේගේ ඒ කීම ඔවුන්ට අවබෝධ නො වී ය-. 51 උන් වහන්සේ ඔවුන් කැටුව ගොස් නාසරෙත් නුවරට පැමිණ ඔවුන්ට කීකරු වී විසූ සේක-. උන් වහන්සේගේ මෑණයෝ මේ සියල්ලක් ම සිත්හි නිදන් කරගත්හ-. 52 ජේසුස් වහන්සේ ප්‍රඥ මහිමයෙන් හා කාය ශක්තියෙන් ද දෙවියන් වහන්සේගෙන් හා මිනිසුන්ගෙන් ප්‍රසාදය ලබමින් ද වැඩුණු සේක-.

ලූක් 3

ස්නාවක ජොහන්ගේ දේශනාව

1 තිබේරියස් අය්රාජයා රජ පැමිණ පසළොස් වන අවුරුද්දෙහි පොන්තියස් පිලාත් ජුදයට ආණ්ඩුකාරයා ව ද හෙරොද් ගලීලයට යුවරජ ව ද ඔහුගේ සහෝදර පිලිප් ඉතුරයටත්-, ත්‍රිකොනියටත් යුවරජ ව ද ලුසානියස් අ-,ලේනියට යුවරජ ව ද අන්නස් හා කායාපස් උත්තම පූජකවරයන් ව ද සිටි සමයෙහි-, 2 දෙවියන් වහන්සේගේ පණවුඩය පාළුකරයෙහි සෙකරියස්ගේ පුත් ජොහන් වෙත පැමිණයේ ය-. 3 තවද-, ඔහු ජොර්දාන් ගභ අවට පෙදෙස මුළුල්ලෙහි සැරිසරමින්-, පව් කමාව පිණස පසුතැවී සිත් හරවා ගෙන බව්තීස්ම-ස්නාපනයෆ ලබන්නැ යි ප්‍රකාශ කෙළේ ය-. 4 එපවත් දිවැසිවර යෙසායාගේ ලියවිලිවල මෙසේ ලියා ඇත: ''සමිඳුන්ගේ මභ පිළියෙළ කරන්න-, එතුමන් හට ඇද නැති මාවත් සාදන්න-. 5 සියලු කඳුරැළි පුරවනු ලැබේ; 6 සියලු කඳු හා හෙල් සමතලා කරනු ලැබේ; සියලු වංගු ඇද හරිනු ලැබේ; රළු මාවත් මට්ටමි කරනු ලැබේ-. දෙවියන් කෙරෙන් වන විමුත් මභ මනු සත දකිනු ඇතැ යි පාළුකරයෙහි මොරගා කියන හඬෙකි-.'' 7 එකල ඔහු තමාගෙන් බව්තීස්ම- ස්නාපනය ලබන්ට ආ ජනතාවට කතා කොට-, ''එමිබා පොළොං වංශය-, එන්න තිබෙන උදහසින් පලා යන්න නුඹලාට අවවාද කෙළේ කවරෙක් ද? 8 එබැවින් ආබ්‍රහමි අපේ පියාණෝ යයි සිතින් කියාගන්න පටන් නොගෙන පසුතැවී සිත් හරවා ගත් බව දැක්වෙන ලෙස හැසිරෙන්න; මන්ද-, මේ ගල්වලින් ආබ්‍රහමිට දරු පරපුරක් උපදවා දෙන්නට දෙවියන් වහන්සේට හැකි යයි මම ඔබට කියමි-. 9 තවද-, දැනටමත් පොරොව ගස් මුල්වලට එල්ල කර ඇත-. එබැවින් හොඳ පල නොදරන සියලු ගස් කපා ගින්නෙහි හෙළනු ඇතැ''යි කී ය-. 10 එවිට ජනකාය-, ''එසේ නමි අප කුමක් කළ යුතු දැ''යි ඔහුගෙන් ඇසූ හ-. 11 ඔහු උත්තර දෙමින්-, ''අඳන දෙකක් ඇති අය නැති අයට දෙත් වා; කෑම ඇති අය කෑම නැති අයට දෙත් වා''යි කී ය-. 12 අයකැමියෝ ද බව්තීස්ම-ස්නාපනය ලබන්ට අවුත්-, ''ගුරුදේවයිනි-, අප කුමක් කළ යුතු දැ''යි ඔහුගෙන් ඇසූ හ-. 13 ''නියමිත පමණට වැඩියෙන් අය බදු නොගන්නැ''යි ඔහු ඔවුන්ට කී ය-. 14 හේවායෝ ද-, ''ඉතින් අප කළ යුත්තේ කුමක් දැ''යි ඇසූ හ-. ''කිසිවෙකුගෙන් බලහත්කාරයෙන් වත් බොරු චෝදනා නැඟීමෙන් වත් කිසිවක් පැහැර නොගන්න-. ඔබට ලැබෙන වැටුපෙන් සෑහී සිටින්නැ''යි ඔහු ඔවුන්ට කී ය-. 15 ''මේ ක්‍රිස්තුවරයා විය හැකි දැ''යි සෙනභ අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටිය දීත්-, හැම දෙන ජොහන් ගැන විවාද කරමින් සිටිය දීත්-, 16 ජොහන් සියල්ලන්ට පිළිතුරු දෙමින්-, ''මම නමි-, ඔබ වතුරෙන් බව්තීස්ම-ස්නාපනය කරමි; එහෙත් මට වඩා ආනුභාව සමිපන්න උතුමෙක් එන්නේ ය; එතුමන්ගේ පාවහන් පටි මුදන්ට වත් මම නොවටිමි; එතුමාණෝ ශුද්ධාත්මයාණන්ගෙන් ද ගින්නෙන් ද ඔබ බව්තීස්ම-ස්නාපනය කරවන සේක-. 17 කමත හොඳ හැටි පිරිසිදු කරන පිණසත්-, ධාන්‍ය පොළා සිය අටුවෙහි රැස් කරන පිණසත්-, උන් වහන්සේගේ අතෙහි කුල්ල ඇත; එහෙත් බොල් නොනිවෙන ගින්නෙන් දවනු ලැබේ ය''යි කී ය-. 18 මෙසේ තවත් බොහෝ අනුශාසනා මඟින් ඔහු සමූහයාට සුබ අස්න දේශනා කෙළේ ය-. 19 එහෙත්-, හෙරොද් යුවරජු සිය සොහොයුරාගේ -,රිඳ වූ හෙරොදියස් විවාහ කරගත් නිසා ද ඔහු කළ සියලු දුෂ්ටකමි නිසා ද ජොහන් ඔහුට තරවටු කෙළේ ය-. 20 ඒ නිසා හෙරොද් ඔහු හිරගෙට යැවී ය-. එසේ කිරීමෙන් ඔහු අනිත් සියල්ලටත් වඩා දරුණු දුෂ්ටකමක් කෙළේ ය-.

ජේසුස් වහන්සේගේ

බව්තීස්ම-ස්නාපනය

21 තවද මුළු සෙනභ බව්තීස්ම-ස්නාපනය ලැබූ විට-, ජේසුස් වහන්සේත් බව්තීස්ම-ස්නාපනය ලබා යාච්ඤ කරමින් සිටිය දී ස්වර්ගය විවර වී-, 22 ශුද්ධාත්මයාණෝ පරෙවියෙකුගේ රූපාකාරයෙන් උන් වහන්සේ කෙරෙහි පහළ වූ සේක-. එවිට: ''ඔබ මාගේ පි‍්‍රයාදර පුත්‍රයාණෝ ය; ඔබ කෙරෙහි ඉතා ප්‍රසන්න වී සිටිමි''යි අහසින් හඬක් නික්මිණ-.

ජේසුස් වහන්සේගේ වංශාවලිය

23 ජේසුස් වහන්සේ සිය සේවය අරඹන විට අවුරුදු තිහක් පමණ වයස් ව සිටි සේක-. උන් වහන්සේ ජෝසෙප්ගේ පුත්‍රයා යයි ඔව්හු සිතූ හ-. ජෝසෙප් හේලීගේ පුත්‍රයා ය-, 24 ඔහු මත්තාත්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු ලෙවීගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු මෙල්කීගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු ජන්නයිගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු ජෝසෙප්ගේ පුත්‍රයා ය-, 25 ඔහු මත්තාතියස්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු ආමොස්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු නාහුමිගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු එස්ලීගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු නග්ගයිගේ පුත්‍රයා ය-, 26 ඔහු මායත්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු මත්තාතියස්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු සෙමෙයින්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු ජෝසෙප්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු ජෝදාගේ පුත්‍රයා ය-, 27 ඔහු ජොවානන්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු රෙසාගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු සෙරුබ්බාබෙල්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු ෂෙයල්තියෙල්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු නේරයිගේ පුත්‍රයා ය-, 28 ඔහු මෙල්කිගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු අද්දිගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු කෝසමිගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු එල්මාදමිගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු ඒර්ගේ පුත්‍රයා ය-, 29 ඔහු ජෝෂුවාගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු එළියේශර්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු ජෝරයිමිගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු මත්තාත්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු ලෙවීගේ පුත්‍රයා ය-, 30 ඔහු සිමියොන්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු ජූදාගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු ජෝසෙප්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු ජෝනාමිගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු එලියාකිමිගේ පුත්‍රයා ය-, 31 ඔහු මෙලියාගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු මෙන්නාගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු මත්තතාගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු නාතන්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු දාවිත්ගේ පුත්‍රයා ය-, 32 ඔහු ජෙස්සේගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු ඕබෙද්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු බෝවස්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු සල්මොන්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු නාෂොන්ගේ පුත්‍රයා ය-, 33 ඔහු අමිමිනාදාබ්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු අද්මික්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු අර්නීගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු හෙස්රෝමිගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු පෙරෙෂ්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු ජූදාගේ පුත්‍රයා ය-, 34 ඔහු ජාකොබ්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු ඊසාක්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු ආබ්‍රහමිගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු තේරාගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු නාහෝර්ගේ පුත්‍රයා ය-, 35 ඔහු සෙරුග්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු රෙව්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු පලෙග්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු ඒබර්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු ෂෙලාගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු කායිනන්ගේ පුත්‍රයා ය-. 36 ඔහු අර්පක්සද්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු ෂෙමිගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු නෝවාගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු ලාමෙක්ගේ පුත්‍රයා ය-, 37 ඔහු මෙතුසෙලාගේ පුත්‍රයා ය-, 38 ඔහු ඒනොක්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු ජාරෙද්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු මාලෙලෙයීල්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු කේනාන්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු ඒනොෂ්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු සෙත්ගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු ආදමිගේ පුත්‍රයා ය-, ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා ය-.

ලූක් 4

ජේසුස් වහන්සේ පරීක්ෂා කරනු ලැ-,ම

1 ජේසුස් වහන්සේ ශුද්ධාත්මානුභාවයෙන් පූර්ණ ව ජොර්දානෙන් ආපසු ආ විට-, ආත්මයාණන් වහන්සේ විසින් උන් වහන්සේ පාළුකරයට ගෙනයනු ලැබූ සේක-. 2 එහි දී දින සතළිසක් මුළුල්ලේ යක්ෂයා උන් වහන්සේ පරීක්ෂා කෙළේ ය-. ඒ දවස්වල දී උන් වහන්සේ කිසිවක් නොවැළ» සේක-. ඒ කාලය නිම වූ පසු උන් වහන්සේට කුසගිනි ඇති විය-. 3 එකල යක්ෂයා කතා කරමින්-, ''ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා නමි-, මේ ගල් ගෙඩිය පාන් ගෙඩියක් වන්නට අණ කළ මැනවැ''යි උන් වහන්සේට කී ය-. 4 ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, '' 'මිනිසා කෑමෙන් පමණක් ජීවත් නොවන්නේ ය' කියා ලියා ඇතැ''යි ඔහුට වදාළ සේක-. 5 එවිට යක්ෂයා උන් වහන්සේ උස් තැනකට පමුණුවා-, ක්ෂණයකින් ලෝකයේ සියලු රට රාජ්‍යයන් උන් වහන්සේට පෙන්වා-, 6 ''මේවා කෙරෙහි මුළු ආය්පත්‍යය ද ඒවායේ යස ඉසුරු ද ඔබට දෙන්නෙමි; ඒවා මට පවරා දී ඇති හෙයින් මා කැමැති කෙනෙකුට ඒවා දෙමි; 7 එබැවින් ඔබ මා ඉදිරියෙහි නමස්කාර කරන්නෙහි නමි ඒ සියල්ල ම ඔබ සන්තක වන්නේ ය''යි උන් වහන්සේට කී ය-. 8 ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, '' 'නුඹේ දෙවි වන සමිඳ්‍රණන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න; උන් වහන්සේට පමණක් සේවය කරන්න' කියා ලියා ඇතැ''යි ඔහුට වදාළ සේක-. 9 ඉන්පසු ඔහු උන් වහන්සේ ජෙරුසලමට ගෙන ගොස්-, දේව මාලිගාවේ කොත මුදුනේ සිටුවා-, ''ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා නමි මෙතැනින් පහතට පනින්න-. 10 එසේ කියන්නේ-, 'ඔබට රැකවරණ සලසනු වස් උන් වහන්සේ සිය දූතයන් හට අණ දෙනු ඇතැ'යි ද 11 'යමි ලෙසකින් ඔබේ පය ගලක නොවදින පිණස ඔවුන් සිය දෝතින් ඔබ උසුලනු ඇතැ'යි ද කියා ලියා ඇති බැවිනැ''යි උන් වහන්සේට කී ය-. 12 ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, '' 'නුඹේ දෙවි වන සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ පරීක්ෂා නොකරන්න-,' කියා ද ලියා ඇතැ''යි වදාළ සේක-. 13 යක්ෂයා මෙකී පරීක්ෂා නිමවා-, සුදුසු අවස්ථාවක් යළිත් එළඹෙන තුරු උන් වහන්සේ අත්හැර ගියේ ය-.

ගලීලයේ සේවය ඇරඹීම

14 තවද-, ජේසුස් වහන්සේ ශුද්ධාත්මානු-භාවයෙන් යුක්ත ව ගලීලයට පෙරළා වැඩිය සේක-. උන් වහන්සේ පිළිබඳ ආරංචිය අවට මුළු පෙදෙස පුරා පැතිරිණ-. 15 උන් වහන්සේ සියල්ලන්ගෙන් ප්‍රශංසා ලබමින්-, ඔවුන්ගේ ධර්මශාලාවල ඉගැන්වූ සේක-.

නාසරෙත්හි මූලික දේශනය හා ජනතාවගේ විරෝධය

16 උන් වහන්සේ තමන් ඇතිදැඩි වූ නාසරෙත් නුවරට පැමිණ සිරිත් පරිදි සබත් දවසේ දී ධර්මශාලාවට වැඩම කර කියවීම පිණස නැඟිට සිටි සේක-. 17 එවිට දිවැසිවර යෙසායාගේ ග්‍රන්ථය උන් වහන්සේට දෙන ලද්දේ ය-. උන් වහන්සේ ග්‍රන්ථය දිගහැර-, මෙසේ ලියා ඇති තැන සොයාගත් සේක: 18 ''සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ ආත්මය මා කෙරෙහි ඇත-. මක්නිසා ද දිළිඳුන් හට සුබ ආරංචිය දේශනා කරනු වස්-, උන් වහන්සේ මා ආලේප කළ සේක-. වහලුන්ට මිදීම ද අන්ධයන්ට පෙනීම ද ලැබෙන බව දන්වන්ටත්-, පීඩිත වූවන් මුදන්ටත්-, 19 සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ ප්‍රසාදය ලත් වසර ප්‍රකාශ කරන්ටත් මා එවා වදාළ සේක-.'' 20 උන් වහන්සේ එය කියවා-, ග්‍රන්ථය අකුළා-, උපස්ථායක තැනට දී වැඩහුන් සේක-. එකල ධර්මශාලාවෙහි සිටි සියල්ලෝ උන් වහන්සේ කෙරෙහි නෙත් යොමා සිටියහ-. 21 උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කරන්න පටන් ගෙන-, ''අද ඔබ සවන් දී සිටිය දී ම මේ ශුද්ධ ලියවිලි පාඨය ඉෂ්ට වී ය''යි වදාළ සේක-. 22 සියල්ලෝ ම උන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින්-, උන් වහන්සේගේ මුවින් පහළ වූ කාරුණක වචන ගැන පුදුම ව-, ''මේ ජෝසෙප්ගේ පුතා නොවේ දැ''යි කී හ-. 23 එවිට උන් වහන්සේ කතා කොට-, '' 'වෙද තුමාණෙනි-, ඔබ-, ඔබම සුව කරගන්න' යන ප්‍රස්තා පිරුළ ඔබ නිසැක ව ම මට ගෙන හැර පා-, 24 'කපර්ණවුමෙහි දී ඔබ විසින් කරන ලදැ යි අප ඇසූ ක්‍රියා ඔබේ උපන් ගම වන මෙහිදීත් කරන්නැ'යි මට කියනු ඇත-. සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, ගමේ දිවැසිවරයා ගමට අගේ නැත-. 25 සහතික ලෙස මම ඔබට කියමි-, එලියාගේ කාලයේ දී තුන් අවුරුදු සමසක් මුළුල්ලෙහි අහස පියවී-, රට පුරා දැඩි සාගතයක් පැවති අතර-, 26 ඉශ්රායෙල් රටේ බොහෝ වැන්දඹුවන් සිටි නමුත්-, සීදොන් පළාතෙහි ශාරෙපත්හි වැන්දඹුව වෙත මිස අන් කිසිවෙකු වෙතට එලියා නොයවන ලද්දේ ය-. 27 දිවැසිවර එලිෂාගේ කාලයේ දී ඉශ්රායෙල් රටේ බොහෝ කුෂ්ඨ රෝගීන් සිටි නමුත්-, සිරියානු ජාතික නාමන් මිස අන් කිසිවෙක් සුවය නොලැ-, ය''යි වදාළ සේක-. 28 ධර්මශාලාවෙහි සිටි මුළු සමූහයා ඒ අසා කෝපාවිෂ්ට වූ හ-. 29 ඔව්හු වහා නැඟිට උන් වහන්සේ නුවරින් පිටතට නෙරපා-, ප්‍රපාතයට හෙළනුවස් ඔවුන්ගේ නුවර ගොඩනඟා තිබුණු කන්ද අද්දරට ගෙන ගියහ-. 30 එහෙත් උන් වහන්සේ ජනකාය මැදින් ගමන් කර නික්ම ගිය සේක-.

අශුද්ධාත්මයක් ආවේශ වූවෙකුට සුවය

31 උන් වහන්සේ ගලීලයේ නුවරක් වන කපර්ණවුමට පැමිණ-, සබත් දිනයේ දී අනුශාසනා කරමින් සිටි සේක-. 32 උන් වහන්සේ බලධාරි කෙනෙකුන් මෙන් කතා කළ බැවින් ඒ අනුශාසනා ගැන සෙනභ විස්මිත වූ හ-. 33 අශුද්ධාත්මයක් ආවේශ වූ මිනිසෙක් ධර්මශාලාවෙහි සිටියේ ය-. ඔහු මහ හඩින් මොරගසා-, 34 ''අහෝ! නාසරෙත්හි ජේසුස් තුමෙනි ඔබත් අපත් අතර මොන ගනුදෙනුවක් ද? ඔබ ආවේ අප වනසන්ට ද? ඔබ කවරෙක් දැ යි දනිමි-. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධවරයාණෝ ය''යි කී ය-. 35 ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට තරවටු කරමින්-, ''කට පියාගෙන මොහුගෙන් දුරු වෙව''යි වදාළ සේක-. එවිට දුෂ්ටාත්මය සමූහයා ඉදිරියෙහි ඔහු -,ම හෙළා-, ඔහුට තුවාළ නොකොට ඔහුගෙන් දුරු වී ය-. 36 සියල්ලෝ ම විස්මිත ව ''මේ මොන ධර්මයක් ද? මෙතුමා බලධාරී ව ද මහානුභාව ඇති ව ද අශුද්ධාත්මයන්ට අණ දෙන සේක; ඔව්හු පලා යති''යි තම තමන් අතර කතා කරගත් හ-. 37 උන් වහන්සේ පිළිබඳ මෙපුවත අවට පෙදෙස පුරා පැතිරිණ-.

පේදුරුගේ භාර්යාවගේ මව සහ වෙනත් අය සුව කිරීම

38 උන් වහන්සේ ධර්මශාලාවෙන් නැඟිට ගොස් සීමොන්ගේ ගෙදරට ඇතුළු වූ සේක-. සීමොන්ගේ -,රිඳගේ මවට බලවත් උණ රෝගයක් වැළඳී ති-,ණ-. ඔව්හු ඈ උදෙසා උන් වහන්සේට කන්නලව් කළහ-. 39 උන් වහන්සේ ද ඈ ළභ සිට උණ රෝගය පහ ව යන්න අණ කළ සේක-, උණ රෝගය ඇගෙන් පහ ව ගියේ ය-. එකෙණෙහි ම ඈ නැඟිට ඔවුන්ට උපස්ථාන කළා ය-. 40 හිරු බැස යද්දී-, නොයෙක් රෝගවලින් පීඩිත වූ අය භාර ව සිටි සියල්ලෝ ම උන් වහන්සේ වෙත ඔවුන් ගෙනාහ-. උන් වහන්සේ එකිනෙකා පිට අත තබා ඔවුන් සුවපත් කළ සේක-. 41 දුෂ්ටාත්මයෝ ද-, ''ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණෝ ය''යි බෙරිහන් දෙමින් බොහෝ දෙනෙකුගෙන් දුරු වූ හ-. තමන් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ යයි ඔවුන් දැන සිටි නිසා උන් වහන්සේ ඔවුන්ට තරවටු කොට-, කතා කිරීම තහනමි කළ සේක-.

ධර්මදූත චාරිකාවක්

42 පසුදින පහන් වූ කල උන් වහන්සේ පිටත් ව හුදකලා තැනකට වැඩිය සේක-. සමූහයා උන් වහන්සේ සොයා ගොස්-, හමු වූ පසු-, තමන් වෙතින් යන්න නොදී උන් වහන්සේ නවතාගන්න තැත් කළහ-. 43 උන් වහන්සේ කතා කොට-, ''මා වෙනත් නුවරවල ද දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය පිළිබඳ සුබ අස්න දේශනා කළ යුතු ය; මා එවන ලද්දේ ඒ සඳහා ය''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-. 44 තවද-, උන් වහන්සේ ජුදයේ ධර්ම-ශාලාවල දේශනා කරමින් සිටි සේක-.

ලූක් 5

ප්‍රථම ශ්‍රාවකයන් කැඳවීම

1 දිනක් උන් වහන්සේ ගෙන්නෙසරෙත් විල අසල සිටිය දී-, සමූහයා දෙවියන් වහන්සේගේ දහමි පණවුඩය අසනු පිණස උන් වහන්සේ වටා තෙරපි තෙරපී සිටි කල-, 2 විල අයිනේ ඔරු දෙකක් තිබෙනු උන් වහන්සේ දුටු සේක-. ධීවරයෝ ඒවායින් බැස විත් දැල් සෝදමින් සිටියහ-. 3 උන් වහන්සේ ඒ ඔරුවලින් එකක් වූ සීමොන්ගේ ඔරුවට නැඟී එය වෙරළින් මඳක් ඈතට දියත් කරන්න කියා එහි වැඩහිඳ-, සමූහයාට අනුශාසනා කළ සේක-. 4 එය නිම වූ කල උන් වහන්සේ සීමොන්ට කතා කොට-, ''මසුන් අල්ලන පිණස දියඹට ගොස් දැල් හෙළන්නැ''යි වදාළ සේක-. 5 සීමොන් පිළිතුරු දෙමින්-, ''ස්වාමීනි-, රෑ මුළුල්ලේ ම වෙහෙස වූ නමුත් අපි කිසිවක් නොලදිමු-. එහෙත් ඔබ කියන සේක් නමි දැල් හෙළමි''යි කී ය-. 6 එසේ කළ විට ඔව්හු මසුන් මහා රාශියක් අල්ලාගත්හ-. ඔවුන්ගේ දැල් ද ඉරෙන්නට වන-. 7 ඔව්හු ද තමන්ගේ උදව්වට එන ලෙස අනික් ඔරුවෙහි සිටි හවුල් කාරයන්ට සංඥ කළහ-. ඔව්හු අවුත් ඔරු දෙක කිඳ්‍ර බසින තරමට පුරවාගත්හ-. 8 සීමොන් පේදුරු ඒ දැක-, ජේසුස් වහන්සේගේ පාමුල දණන් වැටී-, ''ස්වාමීනි-, මා වෙතින් ඉවත් වනු මැනව-, මම පව්කාර මිනිසෙකැ''යි කී ය-. 9 මන්ද-, ඔහු ද ඔහු සමභ සිටි සියල්ලෝ ද තමන් ඇල්ලූ මසුන් රාශිය දැක විස්මිත වූ හ-. 10 සීමොන්ගේ හවුල්කාරයන් වූ සෙබදීගේ පුත් ජාකොබ් ද ජොහන් ද එසේ ම විස්මිත වූ හ-. ජේසුස් වහන්සේ සීමොන්ට කතා කරමින්-, ''-,ය නොවන්න-, මෙතැන් සිට ඔබ මිනිසුන් දිනනු ඇතැ''යි වදාළ සේක-. 11 ඔව්හු තමන්ගේ ඔරු වෙරළට ඇද ඒ සියල්ල හැරදමා උන් වහන්සේ අනුව ගියහ-.

ලාදුරු රෝගියෙකු සුව කිරීම

12 තවද උන් වහන්සේ එක් නුවරක සිටිය දී-, සර්වාංගයෙහි ලාදුරු තිබුණු මිනිසෙක් එහි විය-. ඔහු ජේසුස් වහන්සේ අ-,මුවෙහි වැඳ වැටී-, ''ස්වාමීනි-, ඔබ කැමැති සේක් නමි-, මා පවිත්‍ර කරන්න ඔබට හැකි ය'' කියමින් උන් වහන්සේට කන්නලව් කෙළේ ය-. 13 උන් වහන්සේ අත දිගු කොට ඔහු මත තබා-, ''මම කැමැත්තෙමි-, පවිත්‍ර වන්නැ''යි වදාළ සේක-. ලාදුරු රෝගය එකෙණෙහි ම ඔහුගෙන් පහ ව ගියේ ය-. 14 එය කිසිවෙකුට නොකියන ලෙස උන් වහන්සේ ඔහුට අණ දී-, ''ඔබ ගොස් පූජකයාට පෙනී-, ඔබේ පවිත්‍ර වීම සඳහා ඔවුන්ට සාක්ෂියක් වන පිණස මෝසෙස් අණ කළ දේවල් ඔප්පු කරන්නැ''යි වදාළ සේක-. 15 එහෙත්-, උන් වහන්සේ ගැන ප්‍රවෘත්තිය වඩ වඩා පතළ විය; බොහෝ සමූහයෝ උන් වහන්සේට සවන් දෙන පිණස ද සියලු රෝග සුව කරවාගන්න පිණස ද රැස් වූ හ-. 16 එහෙත්-, උන් වහන්සේ හුදකලා පෙදෙසකට ගොස් යාච්ඤ කළ සේක-.

අංසබාග රෝගියෙකු සුව කිරීම

17 එක් දිනක් උන් වහන්සේ උගන්වමින් සිටිය දී-, ගලීලයේ සහ ජුදයේ සෑම ගමිවලින් ද ජෙරුසලමෙන් ද ආ පරිසිවරු හා විනයධරයෝ එහි හිඳගෙන උන්හ-. රෝගීන් සුව කිරීමේ දේවානුභාවය උන් වහන්සේට ති-,ණ-. 18 එකල මිනිස්සු අංසබාග රෝගියෙකු යහනක තබා ගෙනාහ-. ඔව්හු ඔහු ඇතුළට ගෙනවුත් උන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි තබන්න සෙවූ හ-. 19 එහෙත්-, සමූහයා නිසා ඇතුළට ගෙන යන්නට මභක් නොදැක පියස්සට නැඟී සෙවිල්ල ඇර-, ජේසුස් වහන්සේ ඉදිරියෙහි පිරිස මැදට මෙට්ටයත් සමභ රෝගියා බැස්වූ හ-. 20 උන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ ඇදහිල්ල දැක-, ''මිත්‍රය-, ඔබේ පව් ඔබට කමා කරන ලදැ''යි වදාළ සේක-. 21 එවිට විනයධරයෝ ද පරිසිවරු ද-, ''දේවාපහාස වචන කියන මේ මිනිහා කවරෙක් ද? දෙවියන් වහන්සේට මිස පව් කමා කරන්න පුළුවන් අන් කාට දැ''යි විවාද කරන්න පටන්ගත්හ-. 22 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ගේ කල්පනා දැන ඔවුන්ට උත්තර දෙමින්-, ''ඔබේ සිත් තුළ මෙසේ විවාද කරන්නේ මන් ද? 23 වඩා පහසු කොයි එක ද? ඔබේ පව් ඔබට කමා කරන ලදැ යි කීම ද-, නැතහොත් නැඟිට ඇවිදින්නැ යි කීම ද? 24 එහෙත්-, පොළොවෙහි දී පව් කමා කරන්න මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන්ට බලය ඇති බව ඔබ දැනගන්න පිණස මම මෙය කරමි''යි කියා-, උන් වහන්සේ-, ''මෙට්ටය රැගෙන යන්නැ යි මම ඔබට කියමි''යි අංසබාග රෝගියාට වදාළ සේක-. 25 එකෙණෙහි ම ඔහු ඔවුන් ඉදිරියෙහි නැඟිට-, තමා වැතිර හුන් මෙට්ටය රැගෙන-, දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින් ගෙදර ගියේ ය-. 26 සියල්ලෝ විස්මිත ව දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින් -,යෙන් ඇලළී-, ''අද අපි හරි පුදුම දේ දුටුවෙමු''යි කී හ-.

ලෙවී කැඳවීම

27 ඉක්-,ති උන් වහන්සේ නික්ම ගොස් ලෙවී නමි අයකැමියෙකු බදුපොළේ හිඳිනු දැක-, ''මා අනුව එන්නැ''යි ඔහුට වදාළ සේක-. 28 ඔහු සියල්ල අත්හැරදමා නැඟිට උන් වහන්සේ අනුව ගියේ ය-. 29 ලෙවී සිය නිවෙසෙහි උන් වහන්සේට මහා භෝජන සංග්‍රහයක් පිළියෙළ කෙළේ ය-. අයකැමියන් හා වෙනත් අයගෙන් මහත් පිරිසක් ඔවුන් සමභ කෑමට හිඳගත්හ-. 30 එකල පරිසිවරු ද ඔවුන්ගේ විනයධරයෝ ද උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ට විරුද්ධ ව චෝදනා කරමින්-, ''ඔබ අයකැමියන් ද පව්කාරයන් ද සමභ කන්නේත් බොන්නේත් මන්දැ''යි ඇසූ හ-. 31 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට පිළිතුරු දෙමින්-, ''රෝගීන්ට මිස නිරෝගීන්ට වෙදාගෙන් වැඩක් නැත-. 32 මා ආයේ-, පවිටුන් මිස දමිටුන් පසුතැවී සිත් හරවා ගැනීමට කැඳවීම පිණස නොවේ ය''යි වදාළ සේක-.

උපවාස ප්‍රශ්නය

33 එවිට ඔව්හු උන් වහන්සේට කතා කොට-, ''ජොහන්ගේ ගෝලයෝ නොයෙක් වර උපවාස පවත්වා යාච්ඤ පුද කරති; පරිසිවරුන්ගේ ගෝලයෝත් එසේ ම කරති-. එහෙත් ඔබේ ශ්‍රාවකයෝ කමින් බොමින් සිටිති''යි කී හ-. 34 ජේසුස් වහන්සේ-, පිළිතුරු දෙමින්-, ''මනාලයා මඟුල් ගෙදර සිටිය දී මනාල පිරිස උපවාසයෙහි යෙදවිය හැකි ද? 35 එහෙත්-, මනාලයා ඔවුන් කෙරෙන් වෙන් කරනු ලබන දවස එයි-, ඒ දවසේ දී ඔවුන් උපවාස කරනු ඇතැ''යි වදාළ සේක-. 36 උන් වහන්සේ ඔවුන්ට මේ උපමාව ද වදාළ සේක: ''කිසිවෙකු අලුත් ඇඳුමකින් රෙදිකඩක් ඉරා පරණ ඇඳුමකට අල්ලා මහන්නේ නැත-. එසේ කළොත් අලුත් ඇඳුම ඉරී යනවා පමණක් නොව-, අලුත් ඇඳුමෙන් ගත් කෑල්ල පරණ ඇඳුමට කැපෙන්නේ ද නැත-. 37 කිසිවෙකු නව මිදියුස-, පැරණ බඳුන්වලට වත් කරන්නේ නැත; වත් කළොත්-, නව මිදියුසින් බඳුන් පැළී මිදියුස වැගිරී-, බඳුනුත් නාස්ති වෙයි-. 38 නව මිදියුස වත් කළ යුත්තේ නව බඳුන්වල ම ය-. 39 තවද-, පරණ මිදියුස පානය කළ කිසි මිනිසෙක් නව මිදියුස රුචි නොකරයි; පරණ මිදියුස ම රසය යි ඔහු කියන්නේ ය-.''

ලූක් 6

සබත කඩ කිරීමේ ප්‍රශ්නය

1 එක් සබත් දිනක ජේසුස් වහන්සේ කෙත් යායක් මැදින් ගමන් කරන විට උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ කරල් කඩා අතින් පොඩි කර කෑ හ-. 2 එවිට පරිසිවරුන්ගෙන් සමහරෙක්-, ''සබත් දිනයේ දී නොකටයුත්තක් ඔබ කරන්නේ මන්දැ''යි ඇසූ හ-. 3 ජේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''දාවිත් රජු තමන්ට ද සිය පිරිවරට ද බඩගිනි වූ විට කළ දේ-, 4 එනමි-, දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයට ඇතුළු ව-, පූජකයන් මිස අන් කෙනෙකුන් අනුභව නොකළ යුතු-, පිදූ රොටි කා-, සිය පිරිවරටත් දුන් පුවත ඔබ කියවා නැද්දැ''යි ඔවුන්ගෙන් ඇසූ සේක-. 5 උන් වහන්සේ තවදුරටත් කතා කරමින්-, ''මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණෝ සබත් දිනට පවා අය්පතියාණෝ ය''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-.

අත පණ නැති මිනිසා

6 තවත් සබත් දිනෙක උන් වහන්සේ ධර්මශාලාවට ඇතුළු ව ඉගැන්වූ සේක-. දකුණු අත පණ නැති මිනිසෙක් එහි විය-. 7 එවිට විනයධරයෝ ද පරිසිවරු ද උන් වහන්සේට විරුද්ධ ව චෝදනාවක් එල්ල කරන අටියෙන් උන් වහන්සේ සබත් දිනයේ දී සුව කරනු ඇද්දැ යි බලමින් සිටියහ-. 8 එහෙත්-, උන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ සිතිවිලි දැන-, ''නැඟිට මෙහි මැද සිටින්නැ''යි අත පණ නැති මිනිසාට වදාළ සේක-. ඔහු එහි නැඟිට සිටියේ ය-. 9 එකල ජේසුස් වහන්සේ-, ''සබත් දිනයේ දී අප කළ යුත්තේ යහපත ද නොහොත් අයහපත ද-, ප්‍රාණයක් ගැළවීම ද නොහොත් නැසීම ද යන ප්‍රශ්නය මම ඔබෙන් අසමි''යි වදාළ සේක-. 10 උන් වහන්සේ ඔවුන් සියල්ලන් දෙස වටේට බලා-, ''ඔබේ අත දිගහරින්නැ''යි ඔහුට වදාළ සේක-. ඔහු එසේ කෙළේ ය; අත සුව විය-. 11 එවිට ඔව්හු කෝපයෙන් උමතු වී-, ''ජේසුස් වහන්සේට කුමක් කරමු දැ''යි තම තමන් අතර කතා කරගන්නට වූ හ-.

ප්‍රේරිතයන් දොළොස්දෙනා

තෝරා ගැනීම

12 තවද-, ඒ දවස්වල දී උන් වහන්සේ යාච්ඤ කරන පිණස කන්දකට නැඟී දෙවියන් වහන්සේට යාච්ඤ කරමින් මුළු රැය ගෙවූ සේක-. 13 පහන් වූ කල උන් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන් කැඳවා-, ඔවුන් අතරෙන් දොළොස් දෙනෙකු තෝරාගෙන-, ඔවුන්ට ප්‍රේරිතයෝ යයි නමි තැබූ සේක-. 14 ඔව්හු කවුරු ද යත්: උන් වහන්සේ විසින් පේදුරු යයි නමි කරන ලද සීමොන් සහ ඔහුගේ සොහොයුරු ඇන්ඩෘ ද ජාකොබ් සහ ජොහන් ද පිලිප් සහ බර්තොලමෙව් ද 15 මතෙව් සහ තෝමස් ද අල්පෙවුස්ගේ පුත් ජාකොබ් සහ අන්ත ජාතිවාදියා යි නමි ලත් සීමොන් ද 16 ජාකොබ්ගේ පුත් ජූදස් සහ පසුව ද්‍රෝහියා වූ ජූදස් ඉස්කාරියොත් ද යන මොවුහු ය-. මහා ජනකායට සුව සෙත 17 උන් වහන්සේ ඔවුන් සමභ කන්දෙන් බැස තැනිතලා -,මක නැවතී සිටි සේක; උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ගෙන් මහා සමූහයක් ද-, මුළු ජුදයෙන් හා ජෙරුසලමෙනුත්-, තීර්හි සහ සීදොනයෙහි මුහුදුකරයෙනුත් උන් වහන්සේගේ දේශනා අසන්නට හා සිය රෝග සුව කරවාගන්නට ආ බොහෝ දෙනෙක් ද එහි වූ හ-. 18 අශුද්ධාත්මයන්ගෙන් පීඩිත වූවෝ සුව කරනු ලැබූ හ-. 19 උන් වහන්සේ කෙරෙන් අනුහස නික්ම ඔවුන් සියල්ලන් සුව කළ බැවින්-, මුළු සමූහයා උන් වහන්සේගේ ඇභට අත තබන්නට උත්සාහ කළහ-.

සැපත හා විපත

20 එකල උන් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන් දෙස බලා මෙසේ වදාළ සේක: ''දිළිඳු වූ ඔබ භාග්‍යවන්තයෝ ය; මන්ද-, දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ඔබගේ ය-. 21 දැන් සාගිනි ඇති ඔබ භාග්‍යවන්තයෝ ය; මන්ද-, ඔබ තෘප්තිමත් වනු ඇත-. දැන් කඳුළු හෙළන ඔබ භාග්‍යවන්තයෝ ය; මන්ද-, ඔබ සිනාසෙනු ඇත-. 22 මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් නිසා මිනිසුන් ඔබට වෛර බැඳ-, ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කොට-, ඔබට නින්දා කොට-, ඔබේ නාමය හෙළා දකින කල ඔබ භාග්‍යවන්තයෝ ය-. 23 ඒ දවස්වල දී ප්‍රමෝද වන්න-, ප්‍රීතියෙන් නටන්න; මක්නිසා ද යත්-, ස්වර්ගයෙහි ඔබගේ පල විපාක ඉමහත් වනු ඇත; ඔවුන්ගේ පියවරු දිවැසිවරයන්ට ද එසේ ම කළහ-. 24 අහෝ-, ධනවත් ඔබට වන විපතක මහත! ඔබේ සැපවත් ජීවිතය ඔබ විඳ හමාර ය-. 25 අහෝ-, දැන් පුෂ්ටිමත් ව සිටින ඔබට වන විපතක මහත! ඔබට-, සාගිනි වනු ඇත-. අහෝ දැන් සිනාසෙන ඔබට වන විපතක මහත! ඔබ හඬා වැලපෙනු ඇත-. 26 අහෝ-, මිනිසුන් ඔබ පසසන විට ඔබට වන විපතක මහත! ඔවුන්ගේ පියවරුන් බොරු දිවැසිවරයන්ටත් කෙළේ එය ම ය-.''

සතුරන් කෙරෙහි මෙත් සිත් වැඩීම

27 ''මට සවන් දෙන ඔබට මෙය කියමි: ඔබේ සතුරන්ට ප්‍රේම කරන්න; ඔබට වෛර කරන්නන්ට යහපත කරන්න; 28 ඔබට සාප කරන්නන්ට සෙත් පතන්න; ඔබට ගැරහුමි කරන්නන් උදෙසා යාච්ඤ කරන්න; 29 ඔබේ එක කමිමුලකට අතුල් පහර දෙන අයට අනික් කමිමුල පාන්න; ඔබේ උතුරු සළුව පැහැර ගන්නාගෙන් ඔබේ අඳනය වුව ද වළක්වා නොගන්න-. 30 ඔබෙන් ඉල්ලන හැමට ම දෙන්න; ඔබ සතු දේ පැහැර ගන්නාගෙන් යළිත් එය නොඉල්ලන්න-. 31 අනුන් ඔබට යමක් කරනවාට ඔබ කැමැත්තහු ද ඔබත් ඔවුන්ට ඒ දේ ම කරන්න-. 32 ''ඔබට ප්‍රේම කරන්නන්ට පමණක් ඔබ ප්‍රේම කරන්නහු නමි-, ඉන් ඔබට කවර නමි ප්‍රශංසාවක් වේ ද? පව්කාරයෝ පවා තමන්ට ප්‍රේම කරන්නන්ට ප්‍රේම කරති-. 33 ඔබට යහපත කරන්නන්ට පමණක් ඔබ යහපත කරන්නහු නමි-, ඉන් ඔබට කවර නමි ප්‍රශංසාවක් වේ ද? පව්කාරයෝ පවා එසේ කරති-. 34 ඔබ නැවත ලබන බලාපොරොත්තුවෙන් ණයට දෙන්නහු නමි-, ඉන් ඔබට කවර නමි ප්‍රශංසාවක් වේ ද? පව්කාරයෝ පවා දෙන ප්‍රමාණය නැවත ලබන පිණස පව්කාරයන්ට ණයට දෙති-. 35 එහෙත්-, ඔබේ සතුරන්ට ප්‍රේම කරන්න-, යහපත කරන්න-, ආපසු ලබන බලාපොරොත්තුවක් නැති ව ම ණයට දෙන්න-. එවිට ඔබේ පල විපාක මහත් වේ; ඔබ පරමෝත්තමයාණන්ගේ පුත්‍රයෝ වන්නහු ය-. මන්ද-, කෙළෙහි ගුණ නොදත් අයට ද දුෂ්ටයන්ට ද උන් වහන්සේ කාරුණක ය-. 36 ඔබේ පියාණන් වහන්සේ දයානුකමිපා ඇති ව සිටින්නාක් මෙන් ම ඔබ ද දයානුකමිපා ඇති ව සිටින්න-.''

අනුන් විනිශ්චය කිරීම

37 ''අනුන් විනිශ්චය නොකරන්න; එවිට ඔබත් විනිශ්චය කරනු නොලැබේ-. අනුන් වරදට පත් නොකරන්න; එවිට ඔබත් වරදට පත් කරනු නොලැබේ; සමාව දෙන්න; එවිට ඔබට ද සමාව දෙනු ලැබේ-. 38 අනුන්ට දෙන්න-, එවිට ඔබටත් දෙනු ලැබේ-. ඔව්හු නියම මිමිම පිරී ඉතිරී යන තරමට එය සොලව සොලවා-, තළ තළා ඔබගේ ඔඩොක්කුවට මැන දමන්නහු ය-. ඔබ යමි මිමිමකින් මැන දෙන්නහු ද-, ඒ මිමිමෙන් ම ඔබටත් ආපසු මැන දෙනු ලැබේ ය''යි වදාළ සේක-. 39 තවද-, උන් වහන්සේ ඔවුන්ට මේ උපමාව වදාළ සේක: ''අන්ධයෙකුට මභ පෙන්වීමට අන්ධයෙකුට හැකි ද? ඔවුන් දෙදෙනා ම වළක වැටෙන්නේ නැද් ද? 40 ගෝලයා ගුරුවරයාට වඩා උසස් නොවේ-. එහෙත්-, පූර්ණ පුහුණුව ලත් සැම දෙන ම තම ගුරුවරයා හා සම වන්නෝ ය-. 41 ඔබේ ම ඇසෙහි තිබෙන ලී කොටය නොබලා සහෝදරයාගේ ඇසෙහි තිබෙන ලී කුඩ සොයන්නේ මන් ද? 42 නොහොත් ඔබේ ම ඇසෙහි තිබෙන ලී කොටය නොබලා-, 'සහෝදරය-, ඔබේ ඇසෙහි තිබෙන ලී කුඩ ඉවත ලන්නට ඉඩ දෙන්නැ'යි සහෝදරයාට කියන්නට ඔබට කෙසේ හැකි වේ ද? කෛරාටික ය-, පළමු කොට ඔබේ ම ඇසින් ලී කොටය ඉවත ලන්න-. එවිට සහෝදරයාගේ ඇසෙහි තිබෙන ලී කුඩ ඉවත ලන්න ඔබට මැනවින් පෙනෙනු ඇත-.''

පලවලින් ගස හැඳින්වේ

43 ''නරක පල දෙන හොඳ ගසක් වත්-, හොඳ පල දෙන නරක ගසක් වත් නැත-. 44 එක එක ගස එහි පලවලින් හඳුනාගනු ලැබේ-. මිනිස්සු කටු ගස්වලින් අත්තික්කා පල නෙළා නොගනිති; ගොකටු පඳුරකින් මිදි පල කඩා නොගනිති-. 45 යහපත් මිනිසා තම සිතෙහි නිදන් කළ යහපත් දෙයින් යහපත් දෙය ද-, අයහපත් මිනිසා අයහපත් දෙයින් අයහපත් දෙය ද උපදවයි-. මන්ද-, සිතෙන් උතුරා යන දෙය කටින් පිට වේ-.'' අත්තිවාරමි දෙක 46 ''මා වදාරන දෙය නොකර-, මට 'ස්වාමීනි-, ස්වාමීනි'යි කියන්නේ මන් ද? 47 මා වෙතට විත් මාගේ අනුශාසනා අසා ඒවා පිළිපදින අය කවරෙකුට සමාන දැ යි ඔබට පෙන්වමි-. 48 ඔහු ගැඹුරට පොළොව කැණ-, පර්වතය මත අත්තිවාරම දමා-, ගෙයක් සෑදූ මිනිසෙකුට සමාන ය-. ජල ගැල්මක් පැමිණ-, සැඩ පහර ඒ ගෙට ගැසූ නමුත් එය මනා ලෙස ඉදි කොට තිබුණු බැවින් සොලවන්න නොහැකි විය-. 49 එහෙත් වචනය අසා-, නොපිළිපදින තැනැත්තා අත්තිවාරමක් නැති -,මෙහි ගෙයක් තැනූ මිනිසෙකුට සමාන ය-. සැඩ පහර ඒ ගෙට ගැසී ය-, එවේලේ ම එය ඇද වැටුණේ ය-. එහි විනාශය ද භයංකර විය-.''

ලූක් 7

ශතාය්පතියාගේ සේවකයාට සුවය

1 ජේසුස් වහන්සේ තමන් අදහස් කළ සියල්ල සෙනභට කියා නිම කළ පසු කපර්ණවුමට ඇතුළු වූ සේක-. 2 එක් ශතාය්පතියකුගේ ඉතා හිතවත් දාසයෙක් රෝගී ව මරණාසන්න ව සිටියේ ය-. 3 ඔහු ජේසුස් වහන්සේ ගැන අසා-, සිය දාසයා සුව කරන පිණස වඩින මෙන් උන් වහන්සේට අයැදිනු වස් ජුදෙව් ප්‍රජා මූලිකයන් උන් වහන්සේ වෙත යැවී ය-. 4 ඔව්හු ජේසුස් වහන්සේ වෙත පැමිණ-, 5 ''ඔබගෙන් ඒ වරය ලබන්න ඔහු සුදුස්සෙකි-, ඔහු අපේ ජාතියට හිත ඇති කෙනෙකි; තවද අපේ ධර්මශාලාව තනා දුන්නේත් ඔහු ය'' කියා-, උන් වහන්සේගෙන් උදක් ම ඉල්ලා සිටියහ-. 6 එවිට ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන් සමභ වැඩිය සේක-. උන් වහන්සේ ගෙදරට නුදුරු ව සිටිය දී ශතාය්පතියා මෙසේ කියා උන් වහන්සේ වෙතට මිත්‍රයන් යැවී ය-, ''ස්වාමීනි-, වෙහෙස නොවන්න-, ඔබ මාගේ පියස්ස යටට වැඩමවාගැනීමට මම නොවටිමි-. 7 මා ඔබ වෙතට නොපැමිණයේ ඒ නිසා ය-. එහෙත් වචන මාත්‍රයක් පැවසුව මැනව-. එවිට මාගේ මෙහෙකරුවා සුවපත් වනු ඇත-. 8 මම ද බලය ලත් අය යටතෙහි සිටින මිනිසෙක්මි-. මා යටතෙහි ද හේවායෝ සිටිති-. එක් අයෙකුට යන්නැ යි මා කී කල-, ඔහු යයි; තව අයෙකුට එන්නැ යි කී කල-, ඔහු එයි; මාගේ දාසයාට මෙය කරව යි කී කල-, ඔහු එය කරයි-.'' 9 ජේසුස් වහන්සේ ඒ අසා-, ඔහු ගැන මවිත වී-, හැරී-, තමන් පසුපස්සේ ආ පිරිසට; ''මුළු ඉශ්රායෙල් ජනතාව අතර වත් මෙතරමි මහා ඇදහිල්ලක් මා දැක නැතැ යි නුඹලාට කියමි''යි වදාළ සේක-. 10 පණවුඩකාරයෝ හැරී ගිය කල-, ඒ දාසයා සුවපත් ව සිටිනු දුටහ-.

නායින් නුවර පුනරුත්ථාන සිද්ය්ය

11 ඉන්පසු ජේසුස් වහන්සේ නායින් නමි නුවරකට වැඩිය සේක-. උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ ද මහත් සමූහයක් ද උන් වහන්සේ පිරිවරා ගියහ-. 12 උන් වහන්සේ නුවර දොරටුවට ළං වූ කල-, මළ මිනියක් පිටතට ගෙනෙන ලද්දේ ය-. මළ තැනැත්තේ-, සිය මවගේ එක ම පුත්‍රයා ය-. ඈ ද වැන්දඹුවකි-. නුවරවාසී විශාල පිරිසක් ඈ සමභ ආහ-. 13 සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ ඈ දැක අනුකමිපා කොට-, ''හැඩීම නවත්වන්නැ''යි වදාළ සේක-. 14 උන් වහන්සේ ළං වී දෙණට අත තැබූ සේක-. එවිට දෙණ උසුලන්නෝ නැවතුණාහ-. උන් වහන්සේ-, ''යෞවනය-, නැඟිටින්නැ යි මම ඔබට කියමි''යි වදාළ සේක-. 15 එවිට මළ මිනිසා නැඟිට හිඳගෙන කතා කරන්න පටන්ගත්තේ ය-. උන් වහන්සේ ඔහු සිය මෑණයන්ට භාර දුන් සේක-. 16 එකල සියල්ලෝ ම -,ය පත් ව-, ''ශ්‍රේෂ්ඨ දිවැසිවරයෙක් අප අතර පහළ වී සිටියි-. දෙවියන් වහන්සේ සිය සෙනභ ගළවන්න වැඩිය සේකැ''යි කියමින් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කළහ-. 17 උන් වහන්සේ ගැන මේ පුවත මුළු ජුදයෙහි ද අවට පෙදෙස්වල ද පැතිර ගියේ ය-.

ස්නාවක ජොහන්ගේ ප්‍රශ්න

18 ජොහන්ගේ ගෝලයෝ ඔහුට මේ සියල්ල දැන්වූ හ-. එවිට ජොහන් සිය ගෝලයන්ගෙන් දෙදෙනෙකු කැඳවා-, 19 ''වඩින්ට සිටින තැනැන් වහන්සේ ඔබ ද? නොහොත් වෙන කෙනෙකු අපේක්ෂා කරමු දැ''යි අසනු පිණස සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ වෙත ඔවුන් යැවී ය-. 20 ඔව්හු උන් වහන්සේ වෙත පැමිණ-, '' 'වඩින්ට සිටින තැනැන් වහන්සේ ඔබ ද? නොහොත් වෙන කෙනෙකු අපේක්ෂා කරමු දැ'යි විමසනු වස් ස්නාවක ජොහන් අප ඔබ වෙත එවී ය''යි කී හ-. 21 ඒ වේලාවේ දී ම උන් වහන්සේ බොහෝ දෙනෙකුගේ ලෙඩ රෝග සුව කර-, අශුද්ධාත්ම දුරු කර-, අන්ධයන් බොහෝ දෙනෙකුට පෙනීම දුන් සේක-. 22 උන් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''යන්න-, ඔබ ඇසූ දුටු දෙය ජොහන්ට දන්වන්න; අන්ධයෝ පෙනීම ලබති-, කොරු ඇවිදිති-, ලාදුරු රෝගීහු පවිත්‍ර කරනු ලබති-, -,හිරෝ ඇසීම ලබති-, මළාහු නැඟිටුවනු ලබති; දිළිඳුන්ට සුබ අස්න ප්‍රකාශ කරනු ලැබේ-. 23 මා කෙරෙහි විශ්වාසය නැති කර නොගන්නා තැනැත්තේ භාග්‍යවන්තයෙකැ''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-. 24 ජොහන්ගේ දූතයන් නික්ම ගිය විට උන් වහන්සේ ජොහන් ගැන පිරිසට කතා කරමින්-, ''ඔබ කුමක් බැලීමට වනයට ගියහු ද? සුළඟින් සැලෙන බට ගසක් ද? 25 කුමක් බැලීමට ගියහු ද? සිනිඳු පිළියෙන් සැරසුණු මිනිසෙකු ද? බලන්න-, විසිතුරු වස්ත්‍ර හැඳ-, සැප විහරණයෙන් කල් යවන්නෝ නමි රජ මැඳුරුවල සිටිති-. 26 එසේ නමි ඔබ කුමක් බැලීමට ගියහු ද? දිවැසිවරයෙකු බැලීමට ද? එසේ ය-, මම ඔබට කියමි; ඔහු දිවැසිවරයෙකුටත් වඩා ශ්‍රේෂ්ඨයෙකි-, 27 'බලන්න-, මාගේ දූතයා ඔබ පෙරටුව යවමි-, හෙතෙම ඔබ වඩිනා මභ ඔබ ඉදිරියෙහි පිළියෙළ කරන්නේ ය'යි ශුද්ධ ලියවිල්ලේ ලියා ඇත්තේ මොහු ගැන ය-. 28 මුළු මිනිස් සංහතිය තුළ ජොහන්ට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ කෙනෙක් නැතැ යි මම ඔබට කියමි-. එහෙත් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයෙහි ඉතා සුළු තැනැත්තේ වුව ද ඔහුට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨය''යි වදාළ සේක-. 29 ඒ ඇසූ මුළු පිරිස ද අයකැමියෝ ද තමන් ජොහන්ගේ බව්තීස්ම-ස්නාපනය ලැබූ බැවින්-, දෙවියන් වහන්සේ ධාර්මික බව පිළිගත්හ-. 30 එහෙත් පරිසිවරු ද විනයධරයෝ ද ඔහුගෙන් බව්තීස්ම-ස්නාපනය නොලැබූ බැවින් තමන් පිළිබඳ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිප්‍රාය ප්‍රතික්ෂේප කළහ-. 31 තවදුරටත් උන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක: ''මේ පරමිපරාවෙහි මිනිසුන් කුමකට සමාන කරමි ද? කුමන දෙයකට මොවුහු සමාන ද? ඔව්හු වනාහි-, වෙළඳ පොළේ හිඳ ඔවුනොවුන්ට හඬගා-, 32 'අපි ඔබට නළා පිමිබෙමු-. ඔබ නැටුවේ නැත; අපි ඔබට විලාප කීමු-, ඔබ හැඬුවේ නැතැ'යි කියන දරුවන් හා සමාන වෙති-. 33 ස්නාවක ජොහන් නිරාහාර ව ද මිදියුසින් තොර ව ද සිටි කෙනෙකි; එබැවින් 'ඔහු දුෂ්ටාත්මාවේශ වූවෙකැ'යි ඔබ කියන්නහු ය-. 34 මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණෝ කමින් බොමින් ආ සේක; 'බලන්න-, ඔහු කෑදරයෙකි-, බේබද්දෙකි-, අයකැමියන්ගේත්-, පව්කාරයන්ගේත් යහළුවෙකි'යි ඔබ කියන්නහු ය-. 35 දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥව නිවැරැදි බව එය පිළිගන්න සියලු දරුවන් මඟින් දිස් වන්නේ ය-.''

පවිටු අභනකට කමාව

36 එක් පරිසිවරයෙක් තමා සමභ ආහාර වළඳන පිණස ජේසුස් වහන්සේට ආරාධනා කෙළේ ය-. උන් වහන්සේ පරිසිවරයාගේ ගෙදරට වැඩම කර-, කෑමට හිඳගත් සේක-. 37 ඒ නුවර විසූ පව්කාර ස්ත්‍රියක් උන් වහන්සේ පරිසිවරයාගේ ගෙදර කෑමට වැඩහුන් බව දැන-, සුවඳ විලවුන් පිරුණු කිරිගරුඬ කරඬුවක් රැගෙන එතැනට ආවා ය-. 38 ඈ උන් වහන්සේ පිටිපසින් පාමුල සිට හඬ හඬා-, උන් වහන්සේගේ පාද කඳුළෙන් තෙමන්ට පටන්ගෙන-, ඇගේ හිසකේවලින් පිසදමා-, උන් වහන්සේගේ පාද සිඹ-, සුවඳ විලේපනයෙන් ආලේප කළා ය-. 39 උන් වහන්සේට ආරාධනා කළ පරිසිවරයා ඒ දැක: ''මොහු දිවැසිවරයෙක් නමි තමාගේ ඇභට අත තබන මේ පව්කාර ස්ත්‍රිය කවර තැනැත්තියක් ද කෙබඳු අභනක් ද කියා දැනගනු ඇතැ''යි සිය සිතින් සිතුවේ ය-. 40 ජේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''සීමොන්-, ඔබට කිය යුතු කරුණක් ඇතැ''යි වදාළ සේක-. ඔහු ද-, ''ගුරුදේවයෙනි-, වදාළ මැනවැ''යි කී ය-. 41 උන් වහන්සේ කතා කොට-, ''මුදල් ණයට දෙන එක්තරා මිනිසෙකුට ණයකාරයෝ දෙදෙනෙක් සිටියහ-. එක් කෙනෙක් රිදී කාසි පන් සියයක් ද-, අනිත් තැනැත්තා පණසක් ද ණය ව සිටියෝ ය-. 42 ණය ගෙවීමට ඔවුන්ට කිසි වත්කමක් නැති වූයෙන් ඔහු ඒ දෙදෙනාට ම කමා කෙළේ ය-. එබැවින් ඒ දෙදෙනාගෙන් කවරෙක් ඔහුට වැඩියෙන් ප්‍රේම කරනු ඇද්දැ''යි ඇසූ සේක-. 43 සීමොන් උත්තර දෙමින්-, ''ඔහු-, යමෙකුට වැඩියෙන් කමා වූයේ ද-, ඒ තැනැත්තා යයි මම සිතමි''යි කී ය-. එවිට උන් වහන්සේ-, ''ඔබේ පිළිතුර හරි ය''යි ඔහුට කියා-, 44 ස්ත්‍රිය දෙසට හැරී-, සීමොන්ට කතා කොට-, ''මේ ස්ත්‍රිය ඔබට පෙනෙනවා නොවේ ද? මම ඔබේ ගෙදරට ඇතුළු වුණෙමි-, ඔබ මාගේ පාද සේදීමට වතුර නුදුන්නෙහි ය-. එහෙත් මෑ සිය කඳුලින් මාගේ පාද තෙමා සිය හිසකේවලින් ඒවා පිසදැමුවා ය-. 45 ඔබ මා සිමිබේ නැත-. එහෙත්-, මෑ මා ආවේලේ පටන් මාගේ පාද සිඹීම නතර නොකළා ය-. 46 ඔබ මාගේ හිස තෙලින් ආලේප නොකෙළෙහි ය-. එහෙත්-, මෑ මාගේ පාද සුවඳ විලේපනයෙන් ආලේප කළා ය-. 47 එබැවින් මම ඔබට කියමි-, ඇගේ බොහෝ වූ පව් ඇයට කමා කරන ලද බව ඈ මට දැක් වූ ඇගේ ඉමහත් ප්‍රේමයෙන් ඔප්පු වේ-. එහෙත්-, යමෙකුට ස්වල්ප වශයෙන් කමා කරනු ඇද්ද-, ඔහු ස්වල්ප වශයෙන් ප්‍රේමය දක්වනු ඇතැ''යි වදාළ සේක-. 48 එවිට උන් වහන්සේ-, ''ඔබේ පව් ඔබට කමා කරන ලදැ''යි ඇයට වදාළ සේක-. 49 උන් වහන්සේ සමභ කෑමට සිටි අය-, ''පව් කමාව පවා දෙන මොහු කවරෙක් දැ''යි තම තමන් අතර විමසූ හ-. 50 එහෙත් උන් වහන්සේ-, ''ඔබේ ඇදහිල්ල ඔබට ගැළවීම ගෙන දුන්නේ ය-, ශාන්ති සිතින් යන්නැ''යි ඒ ස්ත්‍රියට වදාළ සේක-.

ලූක් 8

උපස්ථායිකාවෝ

1 ඉන්පසු ජේසුස් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරමින් ද දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය පිළිබඳ සුබ අස්න ප්‍රකාශ කරමින් ද නගර සහ ගමිවල සැරිසැරූ සේක-. උන් වහන්සේ සමභ ශ්‍රාවකයෝ දොළොස්දෙනා ද 2 අශුද්ධාත්ම කෙරෙන් හා ලෙඩ රෝගවලින් සුවය ලත් සමහර ස්ත්‍රීහු ද තමන් කෙරෙන් දුෂ්ටාත්මයන් හත් දෙනෙකු දුරු කරනු ලැබූ මග්දලේනා නමි ලත් මරියා ද 3 හෙරොද්ගේ භාණ්ඩාගාරික වන කුසාගේ භාර්යාව වන ජෝවන්නා ද සුසානා ද සිය සමිපතින් උන් වහන්සේට උපස්ථාන කළ තවත් බොහෝ ස්ත්‍රීහු ද සිටියහ-.

වපුරන්නා පිළිබඳ උපමාව

4 ඒ ඒ නුවරින් මිනිසුන් උන් වහන්සේ වෙත පැමිණ-, මහා පිරිසක් රැස්වූ කල උන් වහන්සේ උපමාවකින් මෙසේ වදාළ සේක: 5 ''වපුරන්නෙක් -,ජ වපුරන්න නික්මිණ; ඔහු වපුරන කල -,ජ සමහරක් මභ දිගේ වැටී පයින් පෑගිණ; අහසේ කුරුල්ලෝ ඒවා අවුළා කෑහ-. 6 අන් සමහරක් ගල් -,මෙහි වැටී පැළ වූ කෙණෙහි ම දිය සීරාව නැති බැවින් වියළී ගියේ ය-. 7 අන් සමහරක් කටු පැළ අතර වැටිණ-. කටු පැළ ද ඒ සමභ ම වැඩී ඒවා යටපත් කර දැමී ය-. 8 අන් සමහරක් සරු -,මේ වැටී-, පැළ වූ විට එකකින් සිය ගුණයක් අස්වැන්න ඇති විය-.'' උන් වහන්සේ මෙසේ වදාරා-, තවදුරටත්-, ''සවන් ඇත්තෝ සවන් දෙත් වා!''යි හඬ නඟා වදාළ සේක-.

උපමාවල අදහස

9 උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ-, ''ඒ උපමාවේ තේරුම කිමෙක් දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් විමසූ හ-. 10 උන් වහන්සේ ඔවුන්ට මෙසේ වදාළ සේක: ''දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ අ-,රහස් පිළිබඳ අවබෝධය ඔබට දී ඇත-. එහෙත්-, දැක දැකත් නොදක්නා පිණස ද අස අසාත් නොවටහාගන්නා පිණස ද සෙසු අයට ඒවා උපමා මඟින් දෙනු ලැබේ-.''

උපමාවේ විවරණය

11 ''උපමාවේ තේරුම මේ ය: -,ජ නමි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ය-. 12 මභ අසල වූවෝ නමි වචනය ඇසූ අය ය-. එහෙත්-, ඔවුන් අදහා ගැළවීම නොලබන පිණස-, යක්ෂයා අවුත් ඔවුන්ගේ සිත්වලින් වචනය පැහැර ගන්නේ ය-. 13 ගල් -,මෙහි වූවෝ නමි-, වචනය අසා සතුටින් පිළිගන්න නමුත්-, සිත්හි රඳ්‍ර නොපවතින බැවින් කලකට පමණක් අදහා-, පරීක්ෂා කාලයෙහි වැටී යන අය ය-. 14 කටු අතර වැටුණු -,ජ යන්නෙන් අදහස් කරනුයේ වචනය අසා ජීවිතයේ කමිකටොලුවලින් ද වස්තුවෙන් ද ඉඳුරන් පිනවීමෙන් ද වචනය හිර වී සමිපූර්ණ පල නොදරන අය ය-. 15 සරු -,මේ වැපුරූ -,ජ යන්නෙන් අදහස් කරනුයේ අවංක-, පිරිසිදු සිතකින් වචනය අසා-, පිළිපැද-, නොපසුබට වීර්යයෙන් පල දරන අය ය-.''

බඳුනකින් වැසූ පහන

16 ''කිසිවෙකු පහනක් දල්වා බඳුනකින් වසන්නේ වත් යහනක් යට තබන්නේ වත් නැත; එහෙත්-, ඇතුළු වන්නන්ට එළිය පෙනෙන පිණස පහන්රුක උඩ තබති-. 17 ඒ නිසා හෙළි කරනු නොලබන සැභවුණු දෙයක් නැත; නොහොත් ප්‍රකාශයට පත් නොවන-, හෙළි නොවන කිසි රහසක් ද නැත-. 18 එබැවින් ඔබ සවන් දෙන්නේ කෙසේ දැ යි විමසිල්ලෙන් සිටින්න-. මන්ද-, යමක් ඇති තැනැත්තාට දෙනු ලැබේ; යමක් නැති තැනැත්තාගෙන්-, තමාට ඇතැ යි සිතන දෙය පවා පැහැරගනු ලැබේ-.''

ජේසුස් වහන්සේගේ මෑණයෝ සහ සහෝදරයෝ

19 උන් වහන්සේගේ මෑණයෝ ද සහෝදරයෝ ද උන් වහන්සේ වෙත ආහ-. එහෙත්-, සමූහයා නිසා උන් වහන්සේට ළං වන්න ඔවුන්ට නොහැකි විය-. 20 එවිට-, ''ඔබේ මෑණයෝ ද සහෝදරයෝ ද ඔබ දකිනු රිසියෙන් පිටත සිටිති''යි උන් වහන්සේට දන්වනු ලැ-, ය-. 21 එහෙත් උන් වහන්සේ ඔවුන්ට උත්තර දෙමින්-, ''මාගේ මෑණයෝත් මාගේ සහෝදරයෝත් නමි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අසා එය පිළිපදින්නෝ වෙති''යි වදාළ සේක-.

මාරුත දමනය

22 එක් දිනක් ජේසුස් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන් සමභ ඔරුවකට නැඟී-, ''අපි එගොඩට යමු''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-. එවිට ඔව්හු ඔරුව දියත් කළහ-. 23 ඔවුන් යාත්‍රා කරද්දී උන් වහන්සේ නිදාගත් සේක-. එකල චණ්ඩ මාරුතයක් නැඟී විල මත හැමී ය; ඔරුවට වතුර පිරෙත් ම ඔව්හු මහ අනතුරකට පත් ව සිටියහ-. 24 ඔව්හු අවුත් උන් වහන්සේ පුබුදුවා-, ''ස්වාමීනි-, ස්වාමීනි-, අප විනාශ වෙන්න ළභ ය''යි කී හ-. උන් වහන්සේ පි-,ද-, මාරුතයට ද රළු තරංගවලට ද තර්ජනය කළ සේක-. එවිට මාරුතය සංසිඳී නිශ්චලත්වයක් ඇති විය-. 25 ''ඔබේ ඇදහිල්ල කොයි දැ''යි උන් වහන්සේ ඔවුන්ගෙන් ඇසූ සේක-. ඔව්හු -,ය ව-, විස්මයට පත් වී-, ''මේ මොන විය්යේ කෙනෙක් ද? සුළභට හා ජලයට පවා මෙතුමාණෝ අණ දෙති; ඒවා ද කීකරු වන්නේ ය''යි එකිනෙකාට කියාගත්හ-. ගෙරසේනයේ දුෂ්ටාත්මාවේශ වූවෙකු

සුව කිරීම

26 ඔව්හු ගලීලය ඉදිරියෙහි වූ ගෙරසේනයන්ගේ රටට පැමිණයහ-. 27 උන් වහන්සේ ගොඩ බසිත් ම-, නුවරින් ආ දුෂ්ටාත්මාවේශ වූ මිනිසෙක් උන් වහන්සේට හමු විය-. ඔහු බොහෝ කලක් ම නිර්වස්ත්‍ර ව-, ගෙයක නොව-, සොහොන් ගෙවල වාසය කෙළේ ය-. 28 ඔහු ජේසුස් වහන්සේ දැක-, මොරගසා-, උන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි වැඳ වැටී-, ''පරමෝත්තම දෙවියන්ගේ පුත් ජේසුස් වහන්ස-, ඔබත්-, මාත් අතර මොන ගනුදෙනුවක් ද? මට වද නොදෙන මෙන් අයැදිමි''යි මහ හඩින් කීවේ ය-. 29 මෙසේ කීවේ-, ඒ මිනිසාගෙන් දුරු වන්න උන් වහන්සේ අශුද්ධාත්මයට අණ කළ බැවිනි-. ඒ අශුද්ධාත්මය නොයෙක් වර ඔහුට ආවේශ වූ බැවින්-, යදමිවලින් ද විලංගුවලින් ද බැඳ ඔහු මුර කරන ලද්දේ ය; එහෙත්-, ඔහු ඒ බැඳුමි කඩා දැමී ය-. දුෂ්ටාත්මය විසින් ඔහු පාළුකරයට පලවා හරින ලද්දේ ය-. 30 ''තාගේ නම කුමක් දැ''යි ජේසුස් වහන්සේ ඔහුගෙන් ඇසූ සේක-. බොහෝ දුෂ්ටාත්මයන් ආවේශ ව සිටි නිසා-, ඔහු-, ''සේනා''යිෆ කී ය-. 31 එවිට දුෂ්ටාත්මයෝ පාතාලයට යන පරිදි තමන් හට අණ නොකරන ලෙස උන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලූ හ-. 32 එතැන කන්දේ මහා ඌරු රැළක් ගොදුරු කමින් සිටියෝ ය-. ඌරන්ට වැහෙන පිණස දුෂ්ටාත්මයෝ උන් වහන්සේගෙන් අවසර ඉල්ලූ හ-. උන් වහන්සේ අවසර දුන් සේක-. 33 දුෂ්ටාත්මයෝ ඒ මිනිසාගෙන් දුරු ව ගොස් ඌරන්ට ආවේශ වූ හ; එකල ඌරු රැළ ප්‍රපාතයෙන් පහළ විලට වේගයෙන් දිව ගොස් ගිලී මළෝ ය-. 34 ඌරු ගොව්වෝ සිදු වූ දේ දැක-, පලා ගොස් නුවරෙහි ද ගමිමානයෙහි ද එපවත් දැන්වූ හ-. 35 ඒ සිද්ය්ය බලන පිණස මිනිස්සු පිටත් ව අවුත්-, ජේසුස් වහන්සේ වෙත පැමිණ-, දුෂ්ටාත්මයන් දුරු කරනු ලැබූ මිනිසා ඇඳුමි ඇඳ-, හොඳ සිහි කල්පනාවෙන් ජේසුස් වහන්සේගේ පාමුල ඉඳිනු දැක -,ය වූ හ-. 36 එය සියැසින් දුටු අය දුෂ්ටාත්මාවේශ ව සිටි මිනිසා සුවය ලැබූ සැටි ඔවුන්ට කී හ-. 37 එවිට ගෙරසේනයන්ගේ ප්‍රදේශය අවටින් වූ මුළු සෙනභ මහා භීතියට පැමිණ-, තමන් වෙතින් අහක් ව යන ලෙස උන් වහන්සේගෙන් අයැදියහ-. උන් වහන්සේ ද ඔරුවකට නැඟී පෙරළා වැඩිය සේක-. 38 දුෂ්ටාත්මයන් දුරු කරනු ලැබූ මිනිසා උන් වහන්සේ සමභ නවතින්න අවසර ඉල්ලී ය-. එහෙත්-, උන් වහන්සේ ඔහු යවමින්-, 39 ''ඔබේ ගෙදරට හැරී ගොස්-, දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කළ සියල්ල ම ප්‍රකාශ කරන්නැ''යි වදාළ සේක-. ඔහු ගොස්-, ජේසුස් වහන්සේ තමාට කොපමණ මහත් දේ කළ සේක් දැ යි නුවර පුරා ප්‍රචාරය කෙළේ ය-.

යායිරස්ගේ දුවණය: සළුවට අතගැසූ ස්ත්‍රිය

40 ජේසුස් වහන්සේ ආපසු පැමිණ කල සමූහයා උන් වහන්සේ පිළිගත්හ-. සියල්ලෝ ම උන් වහන්සේගේ පැමිණීම බලා සිටියහ-. 41 එවිට-, ධර්මශාලා ප්‍රධානියෙකු වන යායිරස් නමි කෙනෙක් අවුත්-, ජේසුස් වහන්සේගේ පාමුල වැටී සිය නිවෙසට වඩින ලෙස උන් වහන්සේගෙන් උදක් ම ඉල්ලී ය-. 42 එසේ කෙළේ දොළොස් වසරක් පමණ වයස් වන ඔහුගේ එක ම දියණයන් මරණාසන්න ව සිටි බැවිනි-. උන් වහන්සේ වඩිනා කල සමූහයා උන් වහන්සේ ව තෙරපමින් ගියහ-. 43 එකල කිසිවෙකුට සුව කළ නොහැකි වූ-, දොළොස් වසරක් මහලේ රෝගයෙන් පෙළුණු ස්ත්‍රියක් 44 පසුපස්සෙන් අවුත්-, උන් වහන්සේගේ සළුවේ දාවල්ල ස්පර්ශ කළා ය-. ඒ ඇසිල්ලෙහි ම ඇගේ ලේ ගැලීම නැවතිණ-. 45 එවිට ජේසුස් වහන්සේ-, ''මගේ ඇභට අත තැබුවේ කවරෙක් දැ''යි ඇසූ සේක-. එසේ නොකළ බව හැම දෙන ම කී කල්හි-, පේදුරු කතා කොට-, ''ස්වාමීනි-, සමූහයා ඔබට හැපෙමින් තෙරපෙමින් සිටිති''යි කී ය-. 46 එහෙත්-, ජේසුස් වහන්සේ-, ''කවුරු නමුත් මගේ ඇභට අත තැ-, ය; මන්ද මගෙන් අනුහස නික්ම ගිය බව මට දැනුණේ ය''යි වදාළ සේක-. 47 කරුණ හෙළි වූ බව දුටු ඒ ස්ත්‍රිය වෙවුලමින් අවුත්-, උන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි වැඳ වැටී ඈ උන් වහන්සේට අත තැබුවේ මන්ද කියාත්-, එකෙණෙහි ම ඈ සුව වූ හැටිත් මුළු සමූහයා ඉදිරියෙහි ප්‍රකාශ කළා ය-. 48 දියණයෙනි-, ඔබේ ඇදහිල්ල ඔබ සුවපත් කෙළේ ය; ශාන්ත සිතින් යන්නැ''යි උන් වහන්සේ ඇයට වදාළ සේක-. 49 උන් වහන්සේ මෙවදන් පවසද්දී ම-, ධර්මශාලා නායකයාගේ ගෙදරින් කෙනෙක් අවුත්-, ''ඔබේ දුව මළා ය; ගුරුදේවයන් නොවෙහෙසන්නැ''යි කී ය-. 50 ජේසුස් වහන්සේ ඒ අසා-, ''-,ය නොවන්න-, ඇදහිල්ලෙන් ම සිටින්න-, ඈ සුව වනු ඇතැ''යි උත්තර දුන් සේක-. 51 උන් වහන්සේ ගෙදරට පිවිසි කල-, පේදුරු ද ජොහන් ද ජාකොබ් ද දැරියගේ පියා ද මව ද හැර අන් කිසිවෙකුට තමන් සමභ ඇතුළු වන්න අවසර නුදුන් සේක-. 52 සියල්ලෝ ම ඈ ගැන හඬමින් වැලපෙමින් සිටියහ-. එහෙත්-, උන් වහන්සේ කතා කොට-, ''නාඬන්න-, ඈ මැරී නැත-, ඈ නිදන්නී ය''යි වදාළ සේක-. 53 ඔව්හු ඈ මළ බව දැන උන් වහන්සේ උපහාසයට ලක් කළහ-. 54 එහෙත්-, උන් වහන්සේ ඇගේ අත අල්ලා-, ''දැරිය නැඟිටින්නැ''යි ශබ්ද නඟා වදාළ සේක-. 55 එවිට ඇගේ ප්‍රාණය නැවත ආයේ ය-. ඈ එකෙණෙහි ම නැඟිට්ටා ය-. ඇයට යමක් කන්න දෙන ලෙස උන් වහන්සේ අණ කළ සේක-. 56 ඇගේ මවුපියෝ විස්මිත වූ හ; එහෙත්-, මේ සිද්ය්ය කිසිවෙකුට නොකියන ලෙස උන් වහන්සේ ඔවුන්ට අණ දුන් සේක-.

ලූක් 9

ධර්මදූත සේවාව

1 එකල උන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන් දොළොස් දෙනා කැඳවා-, සියලු දුෂ්ටාත්මයන් කෙරෙහි බලය හා ආය්පත්‍යය ද රෝග සුව කිරීමේ වරය ද පවරා දී 2 දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ප්‍රකාශ කරන පිණසත්-, රෝගීන් සුව කරන පිණසත් ඔවුන් යැවූ සේක-. 3 තවද උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට-, ''චාරිකාව සඳහා කිසිවක් නොගන්න; සැරයටියක් වත්-, මල්ලක් වත්-, රොටි වත්-, මිලමුදල් වත්-, කමිස දෙකක් වත් නොගන්න-. 4 ඔබ යමි කිසි නිවෙසකට පිවිසි කල-, එතැනින් පිටත් ව යන තුරු එහි ම නැවතී සිටින්න-. 5 ඔබ නොපිළිගන්නා යමි පමණ දෙනෙක් ඇද්ද-, ඒ නුවරින් නික්ම යන කල ඔවුන්ට විරුද්ධ ව සාක්ෂියක් වන පිණස-, ඔබේ පාද යට තිබෙන ධූලි ගසා දමන්නැ''යි වදාළ සේක-. 6 ඔව්හු පිටත් ව රට පුරා සුබ අස්න දේශනා කරමින් ද රෝග සුව කරමින් ද ගමින් ගමට ගියහ-.

උප රජ හෙරොද්ගේ වියවුල

7 යුවරජ හෙරොද්-, උන් වහන්සේ කළ සියල්ල අසා-, අතිශයින් වියවුල් විය-. එසේ වූයේ-, 'ජොහන් මළවුන් කෙරෙන් උත්ථාන වී ය' කියාත්-, 8 සමහරුන්-, 'එලියා පහළ වූයේ ය' කියාත්-, අන් සමහරුන්-, 'පෙර සිටි දිවැසිවරයන්ගෙන් කෙනෙක් උත්ථාන වී ය' කියාත් කී බැවිනි-. 9 එවිට හෙරොද්-, ''මම ජොහන්ගේ හිස සිඳ දැමීමි; එහෙත්-, මට සැළ වී ඇති මෙබඳු දේ කරන මේ තැනැත්තා කවරෙක් දැ''යි ඇසී ය-. ඔහු උන් වහන්සේ දැකීමට වෑයමි කෙළේ ය-.

පන්දහසකට කෑම දීම

10 ප්‍රේරිතයෝ ආපසු පැමිණ-, තමන් කළ සියලු දේ උන් වහන්සේට දැන් වූ හ-. එවිට උන් වහන්සේ ඔවුන් වෙන්කොට බෙත්සයිදා නමි නුවරකට ඉවත් ව ගිය සේක-. 11 එහෙත් සමූහයෝ එපවත් අසා උන් වහන්සේ පසුපස්සේ ගියහ-, උන් වහන්සේ ඔවුන් පිළිගෙන-, දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ගැන ඔවුන්ට වදාරා-, සුවය අවශ්‍ය වූ අය සුව කළ සේක-. 12 සවස් වේගෙන එත් ම-, දොළොස් දෙනා උන් වහන්සේ වෙත අවුත්-, ''මෙහි අප සිටින්නේ පාළු පෙදෙසක බැවින්-, අවට නියමිගමි හා ගොවි ජනපදවලට ගොස් නවාතැන් හා කෑම සපයාගන්නා පිණස සමූහයා හැරිය මැනවැ''යි කී හ-. 13 උන් වහන්සේ-, ''ඔබ ඔවුන්ට කෑමට යමක් දෙන්නැ''යි වදාළ සේක-. ''අප ළභ නමි-, රොටි පහකට හා මසුන් දෙදෙනෙකුට වඩා නැත; කළ යුතු දේ නමි-, අප ගොස් මේ මුළු සෙනභට කෑම මිල දී ගැනීම ය''යි ඔව්හු කී හ-. 14 එසේ කීවේ-, පුරුෂයන් පන්දහසක් පමණ එහි සිටි බැවිනි-. එවිට උන් වහන්සේ-, ''ඔවුන් පණස් දෙනා බැගින් කාණ්ඩ වශයෙන් හිඳුවන්නැ''යි ශ්‍රාවකයන්ට වදාළ සේක-. 15 ඔව්හු එසේ කොට-, හැම දෙන ම හිඳගන්න සැලැස්සූ හ-. 16 එකල උන් වහන්සේ රොටි පහත් මසුන් දෙදෙනාත් ගෙන-, ස්වර්ගය දෙස බලා-, ආශීර්වාදය පවසා-, ඒවා කඩා-, සමූහයා ඉදිරියෙහි තබන පිණස ශ්‍රාවකයන්ට දුන් සේක-. 17 සියල්ලෝ ම කා තෘප්තියට පැමිණයහ-. ඔවුන් කෑ පසු ඉතිරි වූ කැබලිවලින් කූඩා දොළොසක් රැස් කරගන්නා ලදී-.

පේදුරුගේ මහා ප්‍රකාශනය

18 ඉන්පසු උන් වහන්සේ තනියම යාච්ඤ කරද්දී ශ්‍රාවකයෝ උන් වහන්සේ සමභ සිටියහ-. එවිට උන් වහන්සේ-, ''මහජනයා මා කවරෙකැ යි කියද්දැ''යි ඔවුන්ගෙන් ඇසූ සේක-. 19 ඔව්හු-, ''සමහරු 'ස්නාවක-ජොහන් ය' කියාත් සමහරු 'එලියා ය' කියාත් අන් සමහරු-, 'ආදියෙහි සිටි දිවැසිවරයන්ගෙන් කෙනෙක් නැවත උත්ථාන වී ය' කියාත් කියති''යි පිළිතුරු දුන්හ-. 20 ''එහෙත්-, ඔබ! ඔබ මා කවරෙකු කියා කියන්නහු දැ''යි උන් වහන්සේ ඔවුන්ගෙන් ඇසූ සේක-. ''ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රිස්තුවරයාණෝ ය''යි පේදුරු පිළිතුරු දුන්නේ ය-. ජේසුස් වහන්සේ සිය මරණය හා පුනරුජ්ජීවනය ගැන කලින් කීම 21 උන් වහන්සේ මෙය කිසිවෙකුට නොකියන ලෙස ඔවුන්ට තදින් අණ දුන් සේක-. 22 තවද-, ''මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් බොහෝ දුක් වේදනා විඳින්ටත්-, ප්‍රජා මූලිකයන් ද නායක පූජකවරයන් ද විනයධරයන් ද විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබන්න හා මරනු ලබන්ටත් තෙ වන දින යළි මරණන් උත්ථාන කරනු ලබන්ටත් නියම ව ඇතැ''යි වදාළ සේක-. 23 ජේසුස් වහන්සේ සියල්ලන්ට කතා කොට-, ''යමෙක් මා අනුව එන්න කැමැත්තේ ද-, ඔහු තමකම නසා-, දිනපතා සිය කුරුසිය දරාගෙන මා අනුව ආවා වේ-. 24 සිය ජීවිතය රැක ගන්න කැමැති යමෙක් වේ ද-, ඔහු එය නැති කරගනියි; මා නිසා සිය ජීවිතය නැති කරගන්න යමෙක් වේ ද ඔහු එය රැකගනියි-. 25 යමෙකු මුළු ලෝකය ලබාගත්තත් සිය ජීවිතය නැති කරගතහොත්-, නැත්නමි-, විනාශ කර- ගතහොත් ඔහුට කුමන ලාභයක් ද? 26 යමි කෙනෙක් මා ගැනත්-, මාගේ ධර්මය ගැනත් ලජ්ජා වන්නේ ද-, මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් තමන්ගේ ද පියාණන්ගේ ද ශුද්ධ දූතයන්ගේ ද තේජශ්‍රීයෙන් යුක්ත ව වඩිනා කල ඔහු ගැනත් ලජ්ජා වනු ඇත-. 27 එහෙත්-, මෙහි සිටින්නන්ගෙන් ඇතැමෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය දකින තුරු කිසි සේත් මරණයට පත් නොවන්නාහ යි ඒකාන්ත ලෙස මම ඔබට කියමි''යි වදාළ සේක-.

රූප විපර්යාසය

28 මේ වචන පවසා අට දිනකට පමණ පසු උන් වහන්සේ පේදුරු ද ජොහන් ද ජාකොබ් ද කැඳවාගෙන යාච්ඤ කරන පිණස කන්දට නැඟුණු සේක-. 29 යාච්ඤ කරද්දී-, උන් වහන්සේගේ මූණÜවර වෙනස් විය; උන් වහන්සේගේ වස්ත්‍ර ධවල කාන්තියෙන් බැබළිණ-. 30 හදිසියේ මනුෂ්‍යයෝ දෙදෙනෙක් උන් වහන්සේ සමභ කතා කරමින් උන්හ-. ඔව්හු නමි: මෝසෙස් සහ එලියා ය-. 31 ඔව්හු තේජශ්‍රීයෙන් යුක්ත ව පෙනී උන් වහන්සේ ජෙරුසලමෙහි දී ඉටු කරන්න යන ජීවිත පූජාව ගැන කතා කරමින් සිටියහ-. 32 පේදුරු ද ඔහු සමභ වූවෝ ද නිදිබර ව උන්හ-. එහෙත් ඔව්හු නින්දෙන් අවදි ව-, උන් වහන්සේගේ තේජශ්‍රීය ද උන් වහන්සේ සමභ සිටි මිනිසුන් දෙදෙනා ද දුටහ-. 33 තවද-, මෝසෙස් සහ එලියා උන් වහන්සේ වෙතින් වෙන් ව යද්දී-, පේදුරු තමා කුමක් කියන්නේ දැ යි නොදැන-, ''ස්වාමීනි-, මෙහි සිටීම අපට වාසනාවකි-. එබැවින් මණ්ඩප තුනක් සාදමු; එකක් ඔබට ය-, එකක් මෝසෙස්ට ය; එකක් එලියාට ය''යි කී ය-. 34 ඔහු මෙය කියද්දී ම වලාකුළක් නැඟී ඔවුන් සිසාරා පැතිරිණ-. වලාකුළ ඔවුන් වසාගත් කල ඔව්හු භීතියට පත් වූ හ-. 35 එවිට-, ''මේ මාගේ පුත්‍රයාණෝ ය-, මේ මා තෝරාගත් තැනැත්තාණෝ ය; මොහුට සවන් දෙන්නැ''යි වලාකුළෙන් හඬක් නික්මිණ-. 36 ඒ හඬ නැඟුණු කල ජේසුස් වහන්සේ පමණක් සිටිනු දක්නා ලදී-. ඔව්හු නිහඬ ව සියැසින් දුටු කිසිවක් ඒ දවස්වල දී කිසිවෙකුට නොපැවසූ හ-.

මීමැස්මොර රෝගී ළමයෙකු සුව කිරීම

37 පසුදින ඔවුන් කන්දෙන් බැස ආ කල උන් වහන්සේට මහ පිරිසක් හමු වූ හ-. 38 ඒ පිරිසෙන් කෙනෙක් මොරගා-, ''ගුරුදේවයෙනි-, මාගේ පුත්‍රයා දෙස අනුකමිපාවෙන් බලාවදාරන මෙන් ඔබෙන් ඉල්ලමි-. මේ මාගේ එක ම දරුවා ය-. 39 ඔහුට ආත්මයක් ආවේශවෙයි-, ඔහු හදිසියේ ම මොරගසයි-. ඒ ආත්මය ඔහු පෙණ දමවමින්-, සලිත කොට-, බොහෝ සේ තළා පෙළා මිස-, පහසුවෙන් ඔහු කෙරෙන් වෙන් ව නොය යි-. 40 ඔහු දුරු කරන ලෙස ඔබේ ශ්‍රාවකයන්ගෙන් ඉල්ලීමි-. එහෙත් ඔවුන්ට නොහැකි වී ය''යි කී ය-. 41 ජේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''අහෝ! ඇදහිලි හීන මුරණ්ඩු පරමිපරාව-, මා කොතෙක් කල් ඔබ සමභ සිටිමින් ඔබ ගැන ඉවසන්න ද? ඔබේ පුත්‍රයා මෙහි ගෙනෙන්නැ''යි වදාළ සේක-. 42 ඒ දරුවා එද්දී ම-, දුෂ්ටාත්මය ඔහු -,ම හෙළාදමා-, දැඩි ලෙස ඔහු සලිත කෙළේ ය-. එහෙත්-, ජේසුස් වහන්සේ අශුද්ධාත්මයට තරවටු කොට-, දරුවාට සුවය දී-, ඔහු පියාට භාර දුන් සේක-. 43 ඔවුන් සියල්ලෝ ම දෙවියන් වහන්සේගේ මහානුභාව ගැන විස්මිත වූ හ-.

මරණය හා පුනරුජ්ජීවනය ගැන යළිත්

කලින් කීම

උන් වහන්සේ සිදු කළ සියල්ල ගැන හැම දෙනා ම පුදුම ව සිටිය දී-, උන් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන්ට කතා කොට-, 44 ''මා කියන දේ සාවධාන ව සිතට ගන්න-, මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණෝ මිනිසුන් අතට පාවා දෙනු ලබන සේකැ''යි වදාළ සේක-. 45 එහෙත් ඔවුන්ට ඒ කීම අවබෝධ නො වී ය-. එය ඔවුන්ට නොවැටහෙන ලෙසින් සැභවී ති-,ණ-. ඔව්හු ඒ කීම ගැන උන් වහන්සේගෙන් ඇසීමටත් -,ය වූ හ-.

සැබෑ උතුමිකම

46 තමන් අතරෙන් ශ්‍රේෂ්ඨතම තැනැත්තේ කවරෙක් දැ යි ඔවුන් අතර විවාදයක් මතු විය-. 47 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ගේ සිත්හි නැඟුණු ඒ විවාදය දැන-, කුඩා දරුවකු ගෙන තමන් ළභ සිටුවා-, 48 ''මාගේ නාමයෙන් මේ කුඩා දරුවා පිළිගන්න යමෙක් වේ ද-, ඔහු මා පිළිගන්නේ ය; යමෙක් මා පිළිගන්නේ ද-, ඔහු මා එවා වදාළ තැනැන් වහන්සේ පිළිගන්නේ ය-. කුමක් හෙයින් ද-, ඔබ හැම අතර ඉතා ම සුළු තැනැත්තා ශ්‍රේෂ්ඨතම තැනැත්තා ය''යි වදාළ සේක-.

අපට විපක්ෂ නොවන්නා අපට පක්ෂය

49 ජොහන් කතා කරමින්-, ''ස්වාමීනි-, එක් මිනිසෙක් ඔබගේ නාමයෙන් දුෂ්ටාත්මයන් දුරු කරනු දුටිමු; ඔහු අපේ පක්ෂයට අයිති නැති නිසා ඔහුට තහනමි කෙළෙමු''යි කී ය-. 50 එහෙත් ජේසුස් වහන්සේ-, ''තහනමි නොකරන්න-, මන්ද; ඔබට විපක්ෂ නොවන තැනැත්තේ ඔබට පක්ෂ ය''යි වදාළ සේක-.

සමාරීය ගමකින් විරෝධය

51 තවද-, උන් වහන්සේගේ ස්වර්ගාරෝහණ දිනය ආසන්න වූ කල-, උන් වහන්සේ ජෙරුසලම බලා යන අය්ෂ්ඨානයෙන් 52 තමන්ට පෙරටුව දූතයන් යැවූ සේක-. ඔව්හු ගොස් උන් වහන්සේට අවශ්‍ය දේ පිළියෙළ කරන පිණස සමාරීයයන්ගේ ගමකට ඇතුළු වූ හ-. 53 එහෙත්-, උන් වහන්සේ හුදෙක් ජෙරුසලමට ම යන්නට අදහස් කර සිටි බැවින් ඔව්හු උන් වහන්සේ නොපිළිගත්හ-. 54 උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් වූ ජාකොබ් ද ජොහන් ද ඒ දැක-, ''ස්වාමීනි-, මොවුන් විනාශ කරන පිණස අහසින් ගිනි වැටෙන්නට අප අණ කරනවාට ඔබ කැමැති සේක් දැ''යි ඇසූ හ-. 55 උන් වහන්සේ හැරී ඔවුන්ට තරවටු කළ සේක-. 56 ඉන්පසු ඔව්හු අන් ගමකට ගියහ-.

අනුගාමිකයන් වීමට නුසුදුස්සෝ

57 ඔවුන් මභ බැස යද්දී එක් මිනිසෙක්-, ''ඔබ වහන්සේ යන ඕනෑ ම තැනකට වුව ද මමත් ඔබ අනුව එන්නෙමි''යි කී ය-. 58 ජේසුස් වහන්සේ කතා කොට-, ''හිවලුන්ට බෙන ද අහසේ කුරුල්ලන්ට කැදලි ද ඇත; එහෙත් මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන්ට හිස තැ-,මට වත් තැනක් නැතැ''යි ඔහුට වදාළ සේක-. 59 උන් වහන්සේ තව කෙනෙකුට-, ''මා අනුව එන්නැ''යි වදාළ සේක-. ඔහු: ''ස්වාමීනි පළමුකොට මාගේ පියා භූමදාන කරන පිණස යන්නට මට අවසර දුන මැනවැ''යි කී ය-. 60 උන් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''මළවුන්ගේ භූමදානය මළවුන් ම කළා වේ; ඔබ ගොස් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ප්‍රකාශ කරන්නැ''යි ඔහුට වදාළ සේක-. 61 තවත් කෙනෙක්-, ''ස්වාමීනි ඔබ අනුව එන්නෙමි; එහෙත් පළමුකොට මාගේ ගෙදර උදවියගෙන් සමු ගෙන ඊමට අවසර දුන මැනවැ''යි කී ය-. 62 ජේසුස් වහන්සේ-, ''නගුලට අත තබා ආපසු බලන කිසිවෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට සුදුසු නැතැ''යි ඔහුට වදාළ සේක-.

ලූක් 10

සැත්තෑ දෙනාගේ ධර්මදූත මෙහෙය

1 ඉන්පසු සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ තවත් ෆසැත්තෑ දෙනෙකු පත් කොට තමන් යන්න අදහස් කළ සියලු නගර හා පෙදෙස්වලට ඔවුන් දෙදෙනා බැගින් තමන්ට කලින් යැවූ සේක-. 2 උන් වහන්සේ ඔවුන්ට මෙසේ වදාළ සේක: ''ගොයම නමි බහුල ය-. ගොවීහු විරල ය-. එබැවින් ගොයමි කැපීමට මෙහෙකරුවන් එවන මෙන් ගොයමේ හිමියාණන්ට යාච්ඤ කරන්න-. 3 ඉතින් යන්න-. වගවලසුන් මැදට බැටළු පැටවුන් යවන්නාක් මෙන් මම ඔබ යවමි-. 4 පසුමි-,යක් හෝ මල්ලක් හෝ පා වහන් හෝ නොගෙන යන්න-. මභ දී ආචාර කිරීමි සඳහා පමා නොවන්න-. 5 ඔබ යමි ගෙදරකට ඇතුළු වූ කල-, පළමුකොට 'මේ ගෙදරට සාමය වේ වා!'යි පතන්න-. 6 සාමය ලබන්නට සුදුසු කෙනෙක් එහි සිටිත් නමි ඔබගේ සාම පැතුම ඔහු පිට රැඳෙනු ඇත-. නැතහොත් එය ඔබ වෙත පෙරළා එනු ඇත-. 7 ඔවුන් දෙන දෙය කමින් බොමින් ඒ ගෙදර ම නැවතී සිටින්න-. මන්ද-, මෙහෙකරුවා සිය වේතනය ලැ-,ය යුතු ය; ගෙදරින් ගෙදරට නොයන්න-. 8 ඔබ යමි නුවරකට ඇතුළු වූ කල ඔවුන් ඔබ පිළිගත්තොත්-, ඔබ ඉදිරියෙහි තබන දේ වළඳන්න-. 9 එහි සිටින රෝගීන් සුව කරන්න-. 'දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ඔබ වෙත පැමිණයේ ය'යි ඔවුන්ට ප්‍රකාශ කරන්න-. 10 එහෙත් යමි නුවරකට ඇතුළු වූ කල ඔවුන් ඔබ නොපිළිගත්තොත්-, ඒ නුවර වීදිවලට ගොස්-, 11 'අපේ පාදවල වැකුණු මේ නුවර දූවිලි පවා ඔබට විරුද්ධ ව අපි ගසා දමමු; ඒ කෙසේ වුවත් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ළං ව ඇති බව දැනගන්නැ'යි කියන්න-. 12 මෙය මම ඔබට කියමි-, ඒ දවසේ දී ඒ නුවරට වඩා සොදොමට සහනය ඇති වන්නේ ය-.''

පසුතැවී සිත් හරවා නොගත් නුවරවලට විපත්

13 ''එමිබා කොරාශීනය-, ඔබට වන විපතක මහත! එමිබා බෙත්සයිදාව-, ඔබට වන විපතක මහත! ඔබ තුළ කළ ප්‍රබල ක්‍රියා තීර්හි හා සීදොන්හි කළා නමි-, මීට කලින් ගෝනි රෙදි හැඳ අළු තවරා ගෙන පසුතැවී සිත් හරවා ගැනීමට ඔවුන්ට ඉඩ ති-,ණ-. 14 එසේ වුව ද දේව විනිශ්චය දවසේ දී ඔබට වඩා තීර්ට හා සීදොනට සහනය ලැබෙන්නේ ය-. 15 එමිබා කපර්ණවුම-, ඔබ සගලොව දක්වා උසස් කරනු ලබන්නෙහි ද? නැත-, පාතාලය දක්වා පහත හෙළනු ලබන්නෙහි ය-. 16 ඔබගේ වචන අසන්නා මාගේ වචන අසයි; ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නා මා ප්‍රතික්ෂේප කරයි; මා ප්‍රතික්ෂේප කරන්නා මා එවූ තැනැන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ ය-.''

සැත්තෑ දෙනා හැරී ඊම

17 ඉන්පසු ෆසැත්තෑ දෙනා ප්‍රීතියෙන් හැරී අවුත්-, ''ස්වාමීනි-, ඔබගේ නාමයේ අනුහසින් දුෂ්ටාත්මයෝ පවා අපට අවනත වෙති''යි කී හ-. 18 උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට-, ''සාතන් විදුලියක් මෙන් අහසින් වැටෙනු දිටිමි-. 19 බලන්න-, සර්පයන් ද ගෝනුස්සන් ද පාගන්ටත්-, සතුරාගේ මුළු ශක්තිය මැඬලන්ටත් මා ඔබට බලය පවරා ඇත; කිසිවකින් ඔබට අනතුරක් නොවෙයි-. 20 එසේ වුව ද අශුද්ධාත්මයන් ඔබට යටත් වන නිසා සන්තෝෂ නොවන්න; ඔබගේ නාම ස්වර්ගයෙහි ලියා ඇති නිසා සන්තෝෂ වන්නැ''යි වදාළ සේක-.

දේවානාවරණය ගැන ජේසුස් වහන්සේගේ තුති පිදුම

21 ඒ පැයේ දී ම උන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වී උදන් අනමින්-, ''ස්වර්ගයටත් පොළොවටත් අය්පති වූ පියාණෙනි-, ඔබ මේ දේවල් පැණවතුන් හා නැණවතුන් කෙරෙන් ආවරණය කොට බාලයන්ට අනාවරණය කළ බැවින් ඔබට තුති පුදමි-. එසේය පියාණෙනි-, ඔබට පි‍්‍රය මනාප වූයේත් එය ම ය-. 22 මාගේ පියාණන් වහන්සේ සියල්ල ම මට පවරා දී තිබේ-. පුත්‍රයාණෝ කවරෙක් දැ යි පියාණන් වහන්සේ හැර අන් කිසිවෙක් නොදනිති-. එසේ ම පුත්‍රයාණනුත්-, පුත්‍රයාණන් විසින් පියාණන් වහන්සේ එළිදරව් කිරීමට තෝරාගනු ලැබූ අයත් හැර අන් කිසිවෙක් පියාණන් වහන්සේ කවරෙක් දැ යි නොදනිති''යි වදාළ සේක-. 23 එවිට උන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන් සමභ තනියම සිටිය දී ඔවුන්ට කතා කොට-, ''ඔබ නරඹන දේ දකින ඇස් භාග්‍යවන්ත ය-. 24 මෙය මම ඔබට කියමි-, ඔබ දකින දේ දකින්ටත්-, ඔබ අසන දේ අසන්ටත් බොහෝ දිවැසිවරු ද රජවරු ද අපේක්ෂාවෙන් සිටියහ-. එහෙත් ඔවුන් එය දුටුවේ වත් නැත-, ඇසුවේ වත් නැතැ''යි වදාළ සේක-.

යහපත් සමාරියයා

25 එක්තරා විනයධරයෙක් නැඟිට-, උන් වහන්සේ පරීක්ෂා කරමින් ''ගුරුදේවයෙනි-, සදාතන ජීවනය හිමි කරගනු සඳහා මා කුමක් කටයුතු දැ''යි ඇසී ය-. 26 උන් වහන්සේ ද ඔහුට පිළිතුරු දෙමින්-, ''ව්‍යවස්ථාවලියෙහි ලියා ඇත්තේ කිමෙක් ද? ඔබ එය තේරුමිගන්නේ කෙසේ දැ''යි ඇසූ සේක-. 27 ඔහු උත්තර දෙමින්-, ''නුඹේ මුළු හෘදයෙන් ද නුඹේ මුළු ආත්මයෙන් ද නුඹේ මුළු වීර්යයෙන් ද නුඹේ මුළු බුද්ය්යෙන් ද නුඹේ දෙවි වූ සමිඳ්‍රණන් වහන්සේටත්-, නුඹ නුඹට ප්‍රේම කරන්නාක් මෙන් නුඹේ අසල්වැසියාටත් ප්‍රේම කරන්න යනුයි'' කී ය-. 28 උන් වහන්සේ-, ''ඔබේ උත්තරය හරි ය-. එසේ කරන්න-, එවිට ඔබ ජීවත් වන්නෙහි ය''යි ඔහුට වදාළ සේක-. 29 එහෙත් ඔහු තමන් නිවැරදි බව දක්වන්ට කැමැති ව ''මාගේ අසල්වැසියා කවරෙක් දැ''යි ජේසුස් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න කෙළේ ය-. 30 ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින් මෙසේ වදාළ සේක: ''එක් මිනිසෙක් ජෙරුසලමෙන් ජෙරිකෝව බලා යද්දී-, සොර මුළකට අසුවිය; සොරු ඔහුගේ වස්ත්‍ර පැහැරගෙන-, ඔහුට තළා පෙළා-, ඔහු අඩ පණ කොට දමා යන්නට ගියහ-. 31 ඒ අතර එක් පූජකයෙක් අහමිබෙන් ඒ මභ යනුයේ-, ඔහු දැක පාරේ අනෙක් පැත්තෙන් ගියේ ය-. 32 එසේ ම ලෙවීයයෙක් ද-, එතැනට පැමිණ ඔහු දැක පාරේ අනෙක් පැත්තෙන් ගියේ ය-. 33 එහෙත්-, ඒ මඟින් ගමන්ගත් එක් සමාරිය ජාතික මිනිසෙක් ඔහු හුන් තැනට අවුත්-, ඔහු දැක-, අනුකමිපා උපදවා-, 34 ඔහු වෙතට ගොස්-, තෙල් හා මිදියුස ගල්වා-, තුවාළ බැඳ-, තමාගේ ම මෘගයා පිට හිඳුවා-, තානායමට ගෙන ගොස් ඔහු බලාගත්තේ ය-. 35 පසුවදා ඔහු රිදී කාසි දෙකක් ගෙන තානායමිකාරයාට දී-, 'මොහු බලාගන්න; මෙයට වැඩියෙන් ඔබ වියදමි කරන යමි තරමක් ඇද්ද-, නැවත ආ විට මම එය ඔබට ගෙවන්නෙමි'යි කී ය-. 36 ඉදින් සොරුන් අතට අසුවූ ඒ තැනැත්තාට මෙකී තිදෙනාගෙන් අසල්වැසියා වූයේ කවරෙක් ද කියා ඔබ සිතන්නෙහි ද? 37 ''ඔහුට දයාව දැක්වූ තැනැත්තා ය''යි විනයධරයා කී ය-. ''ඔබත් ගොස් එසේ ම කරන්නැ''යි ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට වදාළ සේක-.

මාර්තා සහ මරියා

38 තවද ජේසුස් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන් සමභ යද්දී-, උන් වහන්සේ එක් ගමකට ඇතුළු වූ සේක-. එවිට මාර්තා නමි එක් ස්ත්‍රියක් සිය නිවසට උන් වහන්සේ පිළිගත්තා ය-. 39 ඇයට මරියා නමි සහෝදරියක් වූවා ය-. ඈ සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ පාමුල හිඳ උන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීමට සවන් දුන්නා ය-. 40 එහෙත් මාර්තා සත්කාර කටයුතු වැඩි වීමෙන් කරදර වී සිටියා ය-. ඈ උන් වහන්සේ වෙතට පැමිණ-, ''ස්වාමීනි-, මාගේ සහෝදරිය පැත්තකට වී සත්කාර කටයුතු මා පිට ම පවරා සිටින හැටි ඔබ සලකන්නේ නැද් ද? එබැවින් මට උදව් කරන්නට ඈට කිව මැනවැ''යි කීවා ය-. 41 එහෙත් සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''මාර්තා-, මාර්තා-, ඔබ බොහෝ දේ ගැන කරදර වෙමින් නළංගු වන්නෙහි ය-. 42 එහෙත් අවශ්‍ය එක දෙයකි-. මරියා යහපත් දෙය තෝරාගෙන ඇත; එය ඈ කෙරෙන් පැහැරගනු නොලැබේ ය''යි වදාළ සේක-.

ලූක් 11

යාච්ඤව පිළිබඳ අනුශාසනා

1 උන් වහන්සේ එක් තැනක යාච්ඤ කරමින් සිටි සේක-. එය නිම වූ පසු උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ගෙන් එක් තැනැත්තෙක් කතා කොට-, ''ස්වාමීනි-, ජොහන් තම ගෝලයන්ට ඉගැන්වූ ලෙස-, අපටත් යාච්ඤ කරන්නට ඉගැන්නුව මැනවැ''යි කීවේ ය-. 2 උන් වහන්සේ ඔවුන්ට මෙසේ වදාළ සේක: ''ඔබ යාච්ඤ කරන කල මෙසේ කියන්න: 'පියාණෙනි-, ඔබ වහන්සේගේ නාමයට ගෞරව වේ වා-, ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍යය පැමිණේ වා-. 3 අපේ දිනපතා ආහාරය දිනෙන් දින අපට දුන මැනව-. 4 අපේ පව් අපට කමා කළ මැනව; මන්ද-, අපට ණයගැති ව සිටින හැමට අප කමා වන බැවිනි-. අප පරීක්ෂාවට නොපමුණුවනු මැනව-.' '' 5 තවද උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කරමින්-, ''ඔබ අතර මිතුරෙකු ඇති තැනැත්තෙක් මහ රෑ ඔහු වෙත ගොස්-, 'මිත්‍රය-, මට රොටි තුනක් දෙන්න; 6 ගමනක් යන මාගේ මිත්‍රයෙක් මා වෙත අවුත් සිටියි; ඔහුට දෙන්න කිසිවක් මා ළභ නැතැ'යි කියන්නේ නමි-, 7 ගේ ඇතුළේ සිට ඒ මිතුරා-, උත්තර දෙමින්-, 'මට කරදර නොකරන්න-, දැන් දොර වසා තිබේ; මාගේ දරුවෝ ද මා සමභ ඇඳේ නිඳ්‍ර සිටිති; නැඟිට යමක් ඔබට දෙන්නට නොහැකි ය'යි කියයි ද? 8 මම ඔබට මෙය කියමි-, ඔහු සිය මිත්‍රකම සලකා නැඟිට ඔහු ඉල්ලන දේ ඔහුට නොදෙතත් ඔහුගේ ලජ්ජා නැති පෙරැත්තය නිසා නැඟිට-, වුවමනා පමණ ඔහුට දෙනු ඇතැ''යි වදාළ සේක-. 9 ''මම ද ඔබට කියමි-, ඉල්ලන්න-, ඔබට දෙනු ලැබේ; සොයන්න-, ඔබට සමිබ වේ; තට්ටු කරන්න-, ඔබට දොර අරිනු ලැබේ-. 10 මන්ද ඉල්ලන හැමට ලැබේ; සොයන්නාට සමිබ වේ; තට්ටුකරන්නාට දොර හරිනු ලැබේ-. 11 ඔබ අතරෙන් කවර පියෙක් තම පුත්‍රයා මාළුවකු ඉල්ලූ විට මාළුවා වෙනුවට සර්පයෙකු දෙයි ද? 12 නොහොත් -,ත්තරයක් ඉල්ලූ විට ඔහුට ගෝනුස්සකු දෙයි ද? 13 මෙසේ අයහපත් වූ ඔබ-, ඔබේ දරුවන්ට යහපත් දේ දෙන්නට දන්නාහු නමි-, ඊට කොපමණ වැඩියෙන්-, ඔබේ ස්වර්ගීය පියාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්නන්ට ශුද්ධාත්මයාණන් නොදෙන සේක් ද?''

ජේසුස් වහන්සේ සහ

දුෂ්ටාත්මාය්පතියා

14 වරක්-, උන් වහන්සේ ගොළු දුෂ්ටාත්මයෙකු දුරු කරමින් සිටි සේක-. දුෂ්ටාත්මය දුරුවෙත් ම ගොළු මිනිසා කතා කෙළේ ය-. සමූහයෝ පුදුම වූ හ-. 15 එහෙත් ඔවුන්ගෙන් සමහරෙක් කතා කොට-, ''මොහු දුෂ්ටාත්මයන් දුරු කරන්නේ දුෂ්ටාත්මාය්පති වූ බෙල්සෙබුල්ගේ අනුහසින් ය''යි කී හ-. 16 අන් සමහරු උන් වහන්සේ වචනයකින් අල්ලාගන්න පිණස-, ස්වර්ගයෙන් හාස්කමක් උන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලූ හ-. 17 උන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ සිතුවිලි දැන මෙසේ වදාළ සේක: ''ඊට ම විරෝධී ව භේද වූ යමි රාජ්‍යයක් ඇද්ද එය පාළු වන්නේ ය-, ඊට ම විරෝධී ව භේද වූ යමි ගෙදරක් ඇද්ද එය පිරිහී යන්නේ ය-. 18 සාතන් ඔහුට ම විරෝධී ව භේද ව සිටී නමි ඔහුගේ රාජ්‍යය පවතින්නේ කෙසේ ද? මා දුෂ්ටාත්මයන් දුරු කරන්නේ බෙල්සෙබුල්ගේ අනුහසින් යයි ඔබ කියන්නාහු ය-. 19 එහෙත් මම බෙල්සෙබුල්ගේ අනුහසින් දුෂ්ටාත්මයන් දුරු කරමි නමි-, ඔබගේ අනුගාමිකයෝ කවරකුගේ අනුහසින් ඔවුන් දුරු කරද් ද? මෙලෙස ඔබේ අනුගාමිකයෝ ම ඔබේ තර්කය -,ඳදමති-. 20 එහෙත් මම දෙවියන් වහන්සේගේ අනුහසින් දුෂ්ටාත්මයන් දුරු කරමි නමි-, සැබැවින් ම දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ඔබ කෙරෙහි උදා වී ඇත-. 21 අවිආයුධ ගත් බලවන්තයකු සිය නිවස රක්නා කල ඔහු සතු දේපළ සුරක්ෂිත ව ඇත-. 22 එහෙත් ඔහුට වඩා බලවන්තයෙක් අවුත් ඔහු මැඩපවත්වන්නේ නමි-, ඔහු විශ්වාසය තැබූ ආයුධ පැහැරගෙන-, කොල්ලකාගත් දේ බෙදාගන්නේ ය-. 23 මාගේ පක්ෂයට නොවන්නා මට විපක්ෂ ය; මා සමභ රැස් කිරීමට උදව් නොකරන්නා විසුරුවා දමන්නේ ය-.''

අශුද්ධාත්මය පෙරළා පැමිණීම

24 ''අශුද්ධාත්මය මිනිසකුගෙන් දුරු ව ගිය කල-, ඔහු දිය නැති තැන්වල සැරිසරමින්-, නවාතැනක් සොයන්නේ ය-, එය නොලදහොත් 'මා නික්ම ආ මාගේ නිවසට ආපසු යමි'යි කියන්නේ ය-. 25 ඔහු එහි පැමිණ කල-, නිවස අතුගා අස්පස් කොට තිබෙනු දකියි-. 26 එවිට ඔහු ගොස් තමාට වඩා අශුද්ධ වූ තවත් ආත්මයන් සත් දෙනෙකු තමා කැටුව ගෙන එන්නේ ය-. ඔව්හු ඒ නිවසට පිවිස එය අරක්ගනිති-. එවිට ඒ පුද්ගලයාගේ දෙ වන තත්ත්වය පළමු තත්ත්වයට වඩා නපුරු වන්නේ ය-.''

සැබෑ සැපත

27 උන් වහන්සේ මෙවදන් පවසද්දී-, සමූහයා කෙරෙන් එක් ස්ත්‍රියක් හඬනඟා-, ''ඔබ දැරූ කුසය ද ඔබට කිරි දුන් පියයුරු ද භාග්‍යවන්ත ය''යි උන් වහන්සේට කීවා ය-. 28 උන් වහන්සේ ද-, ''එසේ ය-, දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අසා එය පිළිපදින අය ඊටත් වඩා භාග්‍යවන්ත ය''යි වදාළ සේක-.

හාස්කමක් ඉල්ලීම

29 සමූහයා උන් වහන්සේ වෙත රැස් කකා එද්දී උන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක: ''මේ පරමිපරාව නපුරු එකකි; ඔව්හු හාස්කමක් සොයති-. එහෙත් ජෝනා හැර වෙන හාස්කමක් ඔවුන්ට නොදෙනු ඇත-. 30 ජෝනා නිනිවයේ වැසියන්ට යමිසේ ලකුණක් වී ද එසේ ම මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණෝ මේ පරමිපරාවට ලකුණක් වන සේක-. 31 දේව විනිශ්චය දවසේ දී-, දකුණු දිශාවේ රැජින මේ පරමිපරාවේ මනුෂ්‍යයන්ට විරුද්ධ ව නැඟිට ඔවුන් වරදට පත් කරන්නී ය; ඈ සලමොන්ගේ ප්‍රඥව අසනු වස් පොළොවේ සීමාන්තවල සිට පැමිණයා ය-. බලන්න-, සලමොන්ගේ ප්‍රඥවට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයක් මෙහි තිබේ-. 32 නිනිවයේ මනුෂ්‍යයෝ විනිශ්චය දවසේ දී මේ පරමිපරාව සමභ නැඟී සිට ඔවුන් වරදට පත් කරන්නෝ ය; මන්ද-, ජෝනාගේ ධර්ම දේශනා අසා ඔව්හු පසුතැවී සිත් හරවා ගත්හ-. බලන්න-, ජෝනාට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයක් මෙහි තිබේ-.''

සිරුරට පහන ඇස ය

33 ''යමෙක් පහනක් දල්වා ඇතුළු වන අයට එළිය දෙන පිණස පහන්රුක මත තබනු මිස මුල්ලක වත්-, බඳුනක් යට වත් එය නොතබයි-. 34 ඔබේ සිරුරට පහන ඔබේ ඇස ය; ඇස් පෙනුම හොඳ නමි ඔබේ මුළු සිරුර ආලෝකවත් ය; ඇස් පෙනුම අඳුරු නමි-, ඔබේ සිරුර අඳුරු වේ-. 35 එබැවින් ඔබ තුළ ඇති එළිය අඳුරු නොවන ලෙස බලාගන්න-. 36 එහෙයින් ඔබේ මුළු සිරුර කිසිදු අඳුරක් නැති ව බැබළේ නමි-, දීප්තියෙන් දිළෙන පහනක් ඔබට එළිය දෙන්නාක් මෙන්-, එය සමිපූර්ණයෙන් ම එළිය වන්නේ ය-.''

පරිසිවරයන්ට හා විනයධරයන්ට තරවටු

37 උන් වහන්සේගේ දේශනාවෙන් පසු එක් පරිසිවරයෙක් තමා සමභ කෑමට වඩින මෙන් උන් වහන්සේට ආරාධනා කෙළේ ය-. උන් වහන්සේ ඇතුළු ව කෑමට වැඩහුන් සේක-. 38 කෑම කන්නට පළමු ව උන් වහන්සේ අත් සේදීමේ පිළිවෙත ඉටු නොකළ බැව් දුටු පරිසිවරයා පුදුම විය-. 39 සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ ඔහුට මෙසේ වදාළ සේක: ''පරිසිවරුනි-, ඔබ කෝප්පයේ ද පිඟානේ ද පිටපැත්ත සෝදා පිරිසුදු කරන්නාහු ය; එහෙත් ඔබගේ ඇතුළත තණ්හාවෙන් ද දුෂ්ට චෙතනාවෙන් ද පිරී ඇත-. 40 අඥනයෙනි-, පිටපැත්ත මැවූ තැනැන් වහන්සේ ඇතුළු පැත්තත් නොමැවූ සේක් ද? 41 එසේ නමි ඔබට ඇති දෙයින් දන් දෙන්න-. එවිට සියල්ල ම ඔබට පිරිසුදු වන්නේ ය-. 42 ''පරිසිවරුනි-, ඔබට වන විපතක මහත! ඔබ සුවඳතලාවලින් ද සුදුදුරුවලින් ද සියලු පලාවලින් ද දසයෙන් කොටස දෙන නමුත් යුක්ති ධර්මය ද දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි ප්‍රේමය ද නොසලකා හරින්නාහු ය-. ඔබ කළ යුතු ව තිබුණේ ඒ දේත් හැර නොදමා මේ දේත් ඉටු කිරීම ය-. 43 පරිසිවරුනි-, ඔබට වන විපතක මහත! ඔබ ධර්මශාලාවල දී උසස් ආසන ද වෙළෙඳ්‍රමි පළවල දී ගෞරවාචාර ද ලැ-,මට ආශා ඇත්තාහු ය-. 44 ඔබට වන විපතක මහත! ඔබ නොපෙනෙන සොහොන් ගෙවලට සමාන ය; ඒ මත ඇවිදින අය-, නොදැන එසේ කරති-.'' 45 විනයධරයන්ගෙන් එක් තැනැත්තෙක් උත්තර දෙමින්-, ''ගුරුදේවයෙනි-, ඔබ මෙසේ කීමෙන් අපටත් අපහාසයක්-, කරන සේකැ''යි කී ය-. 46 උන් වහන්සේ ඔහුට මෙසේ පිළිතුරු දුන් සේක: ''විනයධරයෙනි-, ඔබට වන විපතක මහත! ඉසිලිය නොහැකි බර ඔබ මිනිසුන් පිට පටවන්නාහු ය-. එහෙත් ඒ බරට ඔබගේ එක ඇඟිල්ලක් වත් නො-තබන්නාහු ය-. 47 ඔබට වන විපතක මහත! ඔබගේ පියවරුන් අතින් මැරුමිකෑ දිවැසිවරයන්ගේ සොහොන් කොත් ඔබ ගොඩනභන්නාහු ය-. 48 එසේ කිරීමෙන් ඔබගේ පියවරුන්ගේ ඒ ක්‍රියා ඔබ අනුමත කරන බව සහතික කරන්නාහු ය; ඔව්හු ඔවුන් මැරූ හ-. ඔබ ඔවුන්ගේ සොහොන් කොත් ගොඩනභන්නාහු ය-. 49 එහෙයින් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥව පවසන ලෙස: 'දිවැසිවරයන් ද ප්‍රේරිතයන් ද ඔවුන් වෙත යවන්නෙමි; මනුෂ්‍යයෝ ඔවුන්ගෙන් ඇතැමෙකුට තළා පෙළා ඇතැමෙකු මරාදමති-.' 50 මෙසේ ආබෙල්ගේ මරණයේ පටන්-, පූජාසනය හා ශුද්ධස්ථානය අතර මරන ලද සෙකරියස්ගේ මරණය දක්වා-, 51 ලෝකය මැවීමේ සිට වගුරුවන ලද සියලු දිවැසිවරයන්ගේ ලේ ගැන මේ පරමිපරාව වගකිව යුතු ය-. එසේ ය-, මේ පරමිපරාව ඒ ගැන වගකිව යුතු යයි මම ඔබට කියමි-. 52 විනයධරයෙනි-, ඔබට වන විපතක මහත! විද්‍යාවේ යතුරු ඔබ ගෙන ගියාහු ය; එහෙත් ඔබ ම ඇතුළු නොවූවහු ය; ඇතුළු වන්නන් ද වළක්වාලූවහු ය-.'' 53 උන් වහන්සේ එතැනින් ආ කල්හි විනයධරයෝ ද පරිසිවරු ද උන් වහන්සේ කටවචනයෙන් අල්ලාගනු වස් මාන බලමින්-, 54 බොහෝ දේ ගැන-, විවාදයට පොළඹවනු පිණස උන් වහන්සේ අවුස්සාලීමට පටන්ගත්හ-.

ලූක් 12

කුහකකම හෙළා දැකීම

1 ඒ අතරතුරේ දී ඔවුනොවුන් පෑගෙන තරමට දහස් ගණන් සමූහයක් රැස් ව සිටිය දී-, උන් වහන්සේ පළමුකොට සිය ශ්‍රාවකයන්ට මෙසේ වදාරන්න පටන්ගත් සේක: ''පරිසිවරුන්ගේ කුහකකම නමැති මුහුන්වලින් පරෙස්සමි වන්න-. 2 සැභවී ඇති සෑම දේ ම හෙළි කරනු ලැබේ; සෑම රහසක් ම ප්‍රකාශ කරනු ලැබේ-. 3 එබැවින් ඔබ අඳුරෙහි පැවසූ දේ එළියෙහි අසන්න ලැබේ; ඇතුළු ගබඩා වල දී කනට කොඳුරන ලද දෙය පියසි මුදුනෙන් පළ කරනු ලැබේ-.'' -,ය විය යුතු කාට ද? 4 ''මාගේ මිත්‍රවරුනි-, ශරීරය නසා ඉන්පසු අන් කිසිවක් කළ නොහැකි අයට -,ය නොවන්නැ යි මම ඔබට කියමි-. 5 එහෙත් ඔබ -,ය විය යුත්තේ කවරකුට දැ යි මම ඔබට පෙන්වමි-. ඔබ නැසුණු පසු නිරයේ හෙළීමට බලය ඇති තැනැන් වහන්සේට -,ය වන්න; එසේ ය-, උන් වහන්සේට -,ය වන්නැ යි මම ඔබට කියමි-. 6 ''තුට්ටු දෙකකට ගේකුරුල්ලන් පස් දෙනෙකු විකුණනවා නොවේ ද? දෙවියන් වහන්සේ උන්ගෙන් එකකු වත් අමතක නොකරන සේක-. 7 ඔබගේ හිසකෙස් සියල්ල පවා ගණන් කොට ඇත-. -,ය නොවන්න; ඔබ ගේකුරුල්ලන් රාශියකට වඩා අගනේ ය-.''

ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ පිළිගැනීම හා

ප්‍රතික්ෂේප කිරීම

8 ''තවද යමෙක් මනුෂ්‍යයන් අ-,මුවෙහි මා පිළිගත් බවට සාක්ෂි දරන්නේ ද-, මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණෝත් දෙවියන් වහන්සේගේ දූතයන් අ-,මුවෙහි ඔහු පිළිගත් බවට සාක්ෂි දරන සේක-. 9 එහෙත්-, මනුෂ්‍යයන් අ-,මුවෙහි මා ප්‍රතික්ෂේප කරන තැනැත්තේ දෙවියන් වහන්සේගේ දූතයන් අ-,මුවෙහි දී ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ යයි මම ඔබට කියමි-. 10 මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන්ට විරුද්ධ ව යමක් කියන කවරෙකුට වුව ද කමාව ලැබෙන්නේ ය; එහෙත් ශුද්ධාත්මයාණන්ට-, විරුද්ධ ව අපහාස කරන්නාට නමි කමාවක් නොලැබෙන්නේ ය-. 11 ඔවුන් ධර්මශාලාවලට ද අය්පතීන් හා ආණ්ඩුකාරයන් ඉදිරියට ද ඔබ ගෙන යන කල-, ඔවුන්ට උත්තර දෙන්නේ කෙසේ ද කියා වත්-, කියන්නේ කුමක් ද කියා වත්-, සිතමින් කරදර නොවන්න-. 12 ඔබ කිය යුතු දේ ඒ මොහොතේ දී ම ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ ඔබට දන්වනු ඇත-.''

පොහොසත් මෝඩයා පිළිබඳ උපමාව

13 සමූහයා අතරෙන් එක් තැනැත්තෙක් කතා කොට-, ''ගුරුදේවයෙනි-, මා සමභ අපේ උරුමය බෙදාගන්න මාගේ සහෝදරයාට කිව මැනවැ''යි උන් වහන්සේට කී ය-. 14 එහෙත් උන් වහන්සේ කතා කරමින්-, ''මිත්‍රය-, ඔබ කෙරෙහි නඩුකාරයෙකු-, නොහොත් දේපළ බෙදන්නකු කොට මා පත් කෙළේ කවරෙක් දැ''යි ඔහුගෙන් ඇසූ සේක-. 15 ''තවද-, සියලු ආකාර තණ්හාවලින් පරෙස්සමි වෙන්නට බලාගන්න; මනුෂ්‍යයකුට කොතරමි දේපළ තිබුණත් ඔහුගේ ජීවිතය ඒ පිට රඳ්‍ර නැතැ''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-. උන් වහන්සේ උපමාවක් කියමින් මෙසේ වදාළ සේක; 16 ''එක් ධනවතෙකුගේ වතුපිටිවල බොහෝ පලදාව ඇති විය-. 17 එවිට ඔහු තම සිතින් කල්පනා කරමින්-, මම කුමක් කරමි ද? මාගේ භවභෝග රැස් කර තබන්න ඉඩකඩ නැත-. 18 මම මෙසේ කරමි: මාගේ අටුකොටු කඩා දමා වඩා විශාල ඒවා ගොඩනඟා-, ඒවායේ මාගේ සියලු ධනධාන්‍ය රැස් කොට තබා-, 19 'අවුරුදු ගණනාවකට සෑහෙන තරමි අගනා වස්තු සමිභාරයක් මෙහි රැස් කොට තිබේ-. විවේක සුවයෙන් කා -, ප්‍රීති වන්නැ'යි මට ම කියාගනිමි-. 20 එහෙත් දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට-, 'අඥනය-, අද රාත්‍රියේ දී ඔබගේ ප්‍රාණය ඔබෙන් ගනු ලැබේ; එවිට ඔබ රැස් කොටගත් දෙය කවරෙකුට අයිති වන්නේ දැ'යි වදාළ සේක-. 21 දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි පොහොසත් නොවී තමාට ම වස්තු රැස් කරගන්නා අය එවැනි ය-.''

පෞද්ගලික ඕනෑකමි ගැන කරදර වීම

22 තවද උන් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන්ට මෙසේ වදාරන සේක්: ''එහෙයින් මම ඔබට කියමි-, කුමක් කමු ද කියා ජීවිතය ගැන වත්-, කුමක් අඳිමු ද කියා ශරීරය ගැන වත් කරදර නොවන්න-. 23 කෑමට වඩා ජීවිතය ද ඇඳුමට වඩා ශරීරය ද උතුමි ය-. 24 කපුටන් ගැන කල්පනා කරන්න: උන් වපුරන්නේ නැත-, කපන්නේත් නැත-, උන්ට අටුකොටු නැත-, ගබඩාවක් ද නැත-. එහෙත් දෙවියන් වහන්සේ උන් පෝෂණය කරන සේක-. ඔබ පක්ෂීන්ට වඩා කොතරමි අගනේ ද? 25 සිත් තැවුළෙන් ඔබගේ ආයු ප්‍රමාණය ෆදික් කරගන්න ඔබ අතරෙන් කවරෙකුට පුළුවන් ද? 26 ඉදින් එවැනි සුළු දෙයක් වත් කරගන්නට ඔබට නොහැකි නමි-, ඔබ අනෙක් කාරණා ගැන කරදර වන්නේ මන් ද? 27 මානෙල් මල් ගැන කල්පනා කරන්න; ඒවා නූල් කටින්නේ වත් වියන්නේ වත් නැත-. එහෙත්-, තමාගේ සකල රාජ තේජසින් සැරසී සිටි සලමොන් වුව ද මානෙල් මලක් සේ-, විරාජමාන නොවී යයි මම ඔබට කියමි-. 28 ඇදහිලි හීන තැනැත්තෙනි! කෙතෙහි අද ති-, හෙට උදුනෙහි දමනු ලබන තෘණ දෙවියන් වහන්සේ මෙසේ සරසන සේක් නමි-, ඊට කොපමණ වැඩියෙන් ඔබ නොසරසන සේක් ද? 29 එබැවින් ඔබ කුමක් කන්නේ ද කියා වත්-, කුමක් බොන්නේ ද කියා වත් සොයමින් කරදර නොවන්න-. 30 මේ සියල්ල ලෝකයේ සියලු ජාතීහු මුළු සිතින් සොයා යති; මේ දේවල් ඔබට අවශ්‍ය බව ඔබේ පියාණන් වහන්සේ දන්නා සේක-. 31 එසේ නොව උන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය සොයා යන්න-, එවිට මේ දේවල් ද ඔබට දෙනු ලැබේ-. 32 ''කුඩා රැළ-, -,ය නොවන්න-, ඔබට රාජ්‍යය දෙන්නට ඔබගේ පියාණන් වහන්සේ සැදී පැහැදී සිටින සේක-. 33 ඔබ සතුදේ විකුණා දන් දෙන්න; නොදිරන පසුමි-, ද නොපිරිහෙන වස්තු ද ස්වර්ගයෙහි ඔබට සපයාගන්න-. එහි දී ඒවාට සොරු ළං නොවෙති-, කාවෝ ද නාස්ති නොකරති-. 34 මන්ද-, ඔබගේ වස්තුව කොතැන ද-, ඔබගේ සිතත් එතැන ම ය-.''

විශ්වාසදායක දාසයෝ

35 ''ඔබගේ ඉභ පටි බැඳගන්න-, පහන් ද දල්වා තබාගන්න-. 36 තම ස්වාමියා සරණ මංගල්‍යයෙන් පසු-, පෙරළා අවුත් දොරට තට්ටු කළ වහා ම දොර හරිනු වස් ඔහුගේ ඊම බල බලා සිටින මනුෂ්‍යයන් හා සමාන ව සිටින්න-. 37 ස්වාමියා එන කල දාසයන් අවදි ව සිටිනු ඔහු දුටුවොත් ඒ දාසයෝ භාග්‍යවන්තයෝ ය-. ඇත්තෙන් ම මම ඔබට කියමි-, ඔහු තමාගේ ඉභ පටිය බැඳ ඔවුන් කෑමට හිඳුවා ඔවුන්ට උපස්ථාන කරන්නේ ය-. 38 ඔහු දෙ වන යාමයේ දී හෝ තුන් වන යාමයේ දී හෝ අවුත් එලෙස ම දකින්නේ නමි ඒ දාසයෝ භාග්‍යවන්තයෝ ය-. 39 එහෙත්-, සොරා කොයි පැයේ දී එන්නේ දැ යි ගෙදර ස්වාමියා දැන සිටියේ නමි-, ඔහු නොනිදා හිඳ-, තමාගේ ගෙය -,ඳීමට ඉඩ නොදෙන බව දැනගන්න-. 40 එබැවින් ඔබත් සූදානමි ව සිටින්න-. මෙසේ කියන්නේ-, ඔබ බලාපොරොත්තු නොවන පැයක දී මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් වඩින නිසා ය-.''

විශ්වාසී හා අවිශ්වාසී දාසයෝ

41 එවිට පේදුරු කතා කරමින්-, ''ස්වාමීනි-, මේ උපමාව වදාරන්නේ අප උදෙසා ද-, නැතහොත් සියල්ලන් උදෙසා දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසී ය-. 42 එවිට සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ මෙසේ පිළිතුරු දුන් සේක: ''ඉදින් ස්වාමියා විසින් තම ගෙයි වැසියන්ට නියම වේලාවට ආහාර කොටස සපයන පිණස ඔවුන් කෙරේ පත් කරනු ලබන විශ්වාසී-, සිහි නුවණ ඇති ගබඩාකාරයා කවරෙක් ද? 43 ස්වාමියා ආ කල යමි දාසයකු සිය සේවයෙහි සිටිනු ඔහු දුටුවොත් ඒ දාසයා භාග්‍යවන්තයෙක් ය-. 44 ඒ ස්වාමියා තමා සන්තක සියල්ල භාර ව ඔහු පත් කරන්නේ යයි ඇත්තෙන් ම මම කියමි-. 45 එහෙත් ඒ දාසයා-, 'මාගේ ස්වාමියාගේ ඊම පමාවනු ඇතැ'යි සිතමින් දැසිදසුන්ට පහර දෙන්නටත් කා -, මත් වන්නටත් පටන් ගතහොත්-, 46 ඔහු බලාපොරොත්තු නොවන දිනක දී-, නොදන්නා පැයක දී ඒ දාසයාගේ ස්වාමියා අවුත් ඔහුට දරුණු ලෙස දඬුවමි කොට-, අවිශ්වාසීන්ට නියම ඉරණම ඔහුටත් නියම කරන්නේ ය-. 47 සිය ස්වාමියාගේ අදහස දැනගෙනත්-, ඒ අදහස පරිදි කටයුතු සංවිධානය නොකළාවූ ද ක්‍රියා නොකළාවූ ද දාසයා බොහෝ පහර ලබන්නේ ය-. 48 එහෙත් ඒ අදහස නොදැන-, පහර ලැ-,මට නිසි දේ කළ අය ස්වල්ප වශයෙන් පහර ලබන්නෝ ය-. යමෙකුට බොහෝ දේ දෙන ලද්දේ ද-, ඔහුගෙන් බොහෝ දේ බලාපොරොත්තු වනු ලැබේ; යමෙකුට බොහෝ දේ පවරන ලද්දේ ද-, ඔහුගෙන් ඊටත් වැඩියෙන් බලාපොරොත්තු වනු ලැබේ-.''

භේදයට හේතුව ජේසුස් වහන්සේ ය

49 ''පොළොව මත ගිනි ලන්න ආවෙමි-. ගින්න දැනට ම ඇවිළී තිබේ නමි කො- පමණ හොඳ ද! 50 මට එක්තරා බව්තීස්ම-ස්නාපනයක් ලබන්න තිබේ; එය ඉටු වන තුරු මම දැඩි සිත් වේදනාවෙන් පසු වෙමි-. 51 පොළොවෙහි සාමය දෙන පිණස ආවෙමි යි ඔබ සිතන්නාහු ද? එසේ නොවේ-. මා ආවේ භේද ඇති කරන පිණස යයි මම ඔබට කියමි-. 52 මෙවක් පටන් එක ගෙදර වසන පස් දෙනෙකුගෙන් දෙදෙනෙකුට විරුද්ධ ව තිදෙනෙක් ද තිදෙනකුට විරුද්ධ ව දෙදෙනෙක් ද භේද වන්නෝ ය-. 53 පියා පුතාටත්-, පුතා පියාටත්-, මව දුවටත්-, දුව මවටත්-, නැන්දමිමා ලේලිටත්-, ලේලිය නැන්දමිමාටත් විරුද්ධ ව භේද වන්නෝ ය-.''

අවස්ථාව තේරුමිගැනීම

54 තවද උන් වහන්සේ සමූහයන්ට කතා කොට-, ''අවර දිගින් වලාකුළක් නඟිනු ඔබ දක්නා විට-, 'වර්ෂාවක් එන්නේ ය'යි ඔබ එවේලේ ම කියන්නහු ය; එසේ ම වහින්නේ ය-. 55 දකුණු දිගින් සුළභ හමන විට-, 'දැඩි ග්‍රීෂ්මයක් වන්නේ ය'යි ඔබ කියන්නහු ය; එසේ ම වන්නේ ය-. 56 කෛරාටිකයෙනි-, අහසේ ද පොළොවේ ද ලකුණු තෝරා දීමට ඔබ දන්නාහු ය; එහෙත් මේ නියමිත මොහොත ඔබ නොදන්නේ කෙසේ ද?''

පැමිණලිකරු සමභ සමඟි වීම

57 ''හරි දෙය කුමක් දැ යි ඔබ ම විනිශ්චය නොකරන්නේ මන් ද? 58 ඔබේ පැමිණලිකාරයා සමභ උසාවියට යන විට-, මභ දී ම ඔහු සමභ බේරුමක් කර ගැනීමට බොහෝ වෙහෙස මහන්සි ගන්න-. එසේ නොකළොත් සමහරවිට ඔහු ඔබ නඩුකාරයා වෙත ඇදගෙන යන්නේ ය; නඩුකාරයා ද ඔබ උසාවියේ නිලධාරියාට භාර දෙන්නේ ය; උසාවියේ නිලධාරියා ඔබ හිරගෙට යවන්නේ ය-. 59 අන්තිම සතයට ගෙවන තුරු ඔබ එතැනින් පිටතට නොඑන්නෙහි යයි ඔබට කියමි-.''

ලූක් 13

පසුතැවී සිත් හරවා නොගැනීමේ විපත

1 ඒ අවස්ථාවෙහි එහි සිටි සමහරෙක් කතා කොට-, පිලාත් විසින් ගලීලයන් මරා ඔවුන්ගේ ලේ ඔවුන්ගේ ම යාග සමභ මිශ්‍ර කළ අන්දම ගැන උන් වහන්සේට දැන්වූ හ-. 2 උන් වහන්සේ ඔවුන්ට උත්තර දෙමින්-, ''ඒ ගලීලයන් එබඳු විපතක් වින්ද බැවින් ඔව්හු අන් හැමට ම වඩා පාපී වූ හ යි ඔබ සිතන්නහු ද? එසේ නොවේ ය යි මම ඔබට කියමි-. 3 පසුතැවී සිත් හරවා නොගතහොත් ඔබ හැම ද එසේ ම විනාශ වන්නහු ය-. 4 සිලෝවමි හී බලකොටුව වැටී ඊට යට වී මළ දසඅට දෙන ජෙරුසලමෙහි විසූ අන් හැමට ම වඩා දුෂ්ට වූ හ යි ඔබ සිතන්නාහු ද? 5 එසේ නොවේ ය යි ඔබට කියමි-. පසුතැවී සිත් හරවා නොගතහොත් ඔබ හැමට වන්නේත් එම විපත්තිය ම ය''යි වදාළ සේක-.

පලදාව නැති අත්තික්කා ගස ගැන උපමාව

6 උන් වහන්සේ උපමාවක් වදාරමින්-, ''එක් මිනිසකුගේ මිදි වත්තෙහි වැඩුණු අත්තික්කා ගසක් විය-. ඔහු ඒ ගසේ ගෙඩි සොයා ආවේ ය-. එහෙත් කිසිවක් සමිබ නො වී ය-. 7 එවිට ඔහු උයන්ගොව්වාට කතා කරමින්-, 'බලන්න-, දැන් අවුරුදු තුනක් ම මේ අත්තික්කා ගසේ ගෙඩි සොයා ආ නමුත් කිසිවක් සමිබ නො වී ය-. ගස කපා දමන්න; එය පොළොවට බරක් ව ති-,ය යුතු මන්දැ'යි කී ය-. 8 ඔහු උත්තර දෙමින්-, 'ස්වාමීනි-, එය වටකර හාරා පෝර දමන පිණස මේ අවුරුද්දටත් තිබුණා වේ-. 9 ඉන්පසු පල දැරුවොත් හොඳ ය; නැති නමි එය කපා දමන්නට පුළුවනැ' ''යි කී බව වදාළ සේක-.

කුදු ස්ත්‍රිය සබත් දින දී සුව කිරීම

10 උන් වහන්සේ සබත් දිනක එක් ධර්මශාලාවක අනුශාසනා කරමින් සිටි සේක-. 11 එහි දසඅට වසක් තිස්සේ අශුද්ධාත්මයක් නිසා දුර්වලකමින් පෙළුණු-, කොයි අන්දමකින් වත් කෙළින් වෙන්නට බැරි ස්ත්‍රියක් වූවා ය-. 12 ජේසුස් වහන්සේ ඈ දැක කැඳවා-, ''ස්ත්‍රිය-, ඔබේ දුර්වල කමින් ඔබ මිදුණෙහි ය''යි කියා 13 ඈ පිට අත් තැබූ සේක-. එකෙණෙහි ම ඈ කෙළින් සිට-, දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කළා ය-. 14 ජේසුස් වහන්සේ සබත් දිනයේ දී සුව කළ බැවින් ධර්මශාලා නායකයා කෝප ව සමූහයා අමතා-, ''වැඩපල සඳහා සදවසක් ඇත-. සබත් දිනයේ නොව වෙන දවස්වල අවුත් සුවය ලබාගන්නැ''යි ඔවුන්ට කී ය-. 15 සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ ඔහුට උත්තර දෙමින්-, ''කෛරාටි-කයෙනි-, ඔබ හැම කෙනෙකු ම සබත් දිනයේ දී තමාගේ ගොනා හෝ කොටළුවා හෝ ගාලෙන් ලිහා වතුර දීමට ගෙන යනවා නොවේ ද? 16 එසේ නමි-, දසඅට වසක් තිස්සේ සාතන් විසින් බඳිනු ලැබ සිටි-, ආබ්‍රහමිගේ දියණයක වූ මේ ස්ත්‍රිය ඒ බන්ධනයෙන් සබත් දිනයේ දී මුදන්න යුතු ව තිබුණා නොවේ දැ''යි වදාළ සේක-. 17 මෙසේ වදාළ විට උන් වහන්සේගේ සියලු විරුද්ධවාදීහු ලජ්ජාවට පත් වූ හ-. මුළු සමූහයා ද උන් වහන්සේ කළ මහිමාන්විත ක්‍රියා සියල්ල ගැන අමන්දානන්දයට පත් වූ හ-.

අබ ඇටය සහ මුහුන් පිළිබඳ උපමා

18 උන් වහන්සේ තවදුරටත් කතා කරමින්-, ''දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය කුමකට සමාන ද? එය කුමකට උපමා කරමි ද? 19 එක්තරා මිනිසෙකු තම වත්තෙහි රෝපණය කළ පසු වැඩී-, මහ ගසක් වූ අබ ඇටයකට එය සමාන ය-. අහසේ කුරුල්ලෝ අවුත් එහි අතු පතරෙහි ලැගුමි ගත්හ''යි වදාළ සේක-. 20 යළිදු උන් වහන්සේ කතා කොට-, ''දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය කුමකට උපමා කරමි ද? 21 ස්ත්‍රියක විසින් පිටි නැළි තුනක් මුළුමනින් ම පිපෙනතෙක් එහි දමන ලද මුහුන් පිඬකට එය සමාන ය''යි වදාළ සේක-.

ජීවනයේ පටු මභ

22 උන් වහන්සේ ජෙරුසලම බලා යද්දී නගර හා ගමි නියමිගමි මැදින් අනුශාසනා කරමින් වැඩි සේක-. 23 එක් කෙනෙක් කතා කොට-, ''ස්වාමීනි-, ගැළවීම ලබන්නෝ ස්වල්ප දෙනෙක් පමණක් දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසී ය-. උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට මෙසේ වදාළ සේක: 24 ''පටු දොරෙන් ඇතුළු වන්නට වීර්ය කරන්න-. මන්ද-, බොහෝ දෙනෙක් ඇතුළු වන්නට සොයන නමුත් ඔවුන්ට නොහැකි වේ ය යි මම ඔබට කියමි-. 25 ගෙදර ස්වාමියා නැඟිට දොර වැසූ පසු ඔබ පිටත සිට දොරට තට්ටු කරමින්-, 'ස්වාමීනි-, අපට දොර හැරිය මැනවැ'යි කියන කල-, 'නුඹලා කොතැනින් ආවාහු දැ යි නොදනිමි'යි ඔහු පිළිතුරු දෙනු ඇත-. 26 එවිට ඔබ: 'අපි ඔබ සමභ කෑවෙමු-, -,වෙමු-, ඔබ අපේ වීදිවල ඉගැන්වූ සේකැ'යි කියන්නහු ය-. 27 එහෙත් ඔහු කතා කොට-, 'නුඹලා කොතැනින් ආවාහු දැ යි මම නොදනිමි-. අදමිටුකමි කරන නුඹලා සියලු දෙනා ම මා කෙරෙන් පලා යව්' යයි කියන්නේ ය-. 28 ආබ්‍රහමි ද ඊසාක් ද ජාකොබ් ද සියලු දිවැසිවරයන් ද දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයෙහි සිටිය දී ඔබ පිටතට දමනු ලබන කල එහි විලාප කීම ද දත්මිටිකෑම ද ඇති වේ-. 29 තවද-, මනුෂ්‍යයෝ පෙරදිගින් හා අපරදිගින් ද උතුරු දිගින් හා දකුණු දිගින් ද පැමිණ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයෙහි මංගල භෝජනයට අසුන් ගන්නෝ ය-. 30 මෙන්න-, දැන් අන්තිමයන් ව සිටින සමහරු ප්‍රථමයෝ ද දැන් ප්‍රථමයන් ව සිටින සමහරු අන්තිමයෝ ද වන්නෝ ය-.''

ජෙරුසලම ගැන අඳෝනා

31 ඒ මොහොතේ දී ම පරිසිවරුන්ගෙන් සමහරෙක් පැමිණ-, ''මෙතැනින් අහක් ව ගිය මැනව-. මන්ද-, හෙරොද් ඔබ මරනු රිසියෙන් සිටින්නේ ය''යි කී හ-. 32 උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට මෙසේ වදාළ සේක: ''ඔබ ගොස් ඒ හිවලාට මෙසේ කියන්න: අදත්-, හෙටත් මම දුෂ්ටාත්මයන් දුරු කොට රෝග සුව කරමි-. තුන් වැනිදා මාගේ පරමාර්ථය මුදුන් පත් කරගන්නෙමි-, 33 එසේ වුව ද-, අදත්-, හෙටත්-, අනිද්දාත් මා චාරිකාවෙහි යෙදිය යුතු ය: කුමක් හෙයින් ද-, දිවැසිවරයෙකුගේ මරණය ජෙරුසලමෙන් පිටත දී සිදුවිය නොහැකි ය-.'' 34 ''අහෝ! ජෙරුසලම-, දිවැසිවරයන් නසන-, තී වෙත එවූ දූතයන්ට ගල් ගසන ජෙරුසලම! කිකිළියක ඇගේ පැටවුන් සිය පියාපත් යටට එක්රැස් කරගන්නාක් මෙන්-, තිගේ දරු කැල එක්රැස් කරගන්නට මම කී වරක් කැමැති වීමි ද? එහෙත් ඔබ කැමැති වූයේ නැත-. 35 බලන්න-, ඔබේ දේව මාලිගාව පාළු කරදමා තිබෙන හැටි! තවද-, 'සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ නාමයෙන් එන තැනැත්තාට ආසිරි වේ වා'යි පවසන තුරු ඔබ මා යළි නොදක්නහු ය යි මම ඔබට කියමි-.''

ලූක් 14

දිය උදර රෝගියෙකුට සුවය

1 සබත් දිනක උන් වහන්සේ නායක පරිසිවරයෙකුගේ ගෙදරට කෑම පිණස වැඩිය සේක-. හැම දෙන ම උන් වහන්සේ දෙස සෝදිසියෙන් බලා සිටියහ-. 2 දිය උදර රෝගයෙන් පෙළෙන මිනිසෙක් උන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි සිටියේ ය-. 3 ජේසුස් වහන්සේ කතා කරමින්-, ''සබත් දිනයේ දී සුව කිරීම යුතු ද අයුතු දැ''යි විනයධරයන් හා පරිසිවරුන්ගෙන් ප්‍රශ්න කළ සේක-. 4 ඔව්හු නිහඬ ව සිටියහ-. උන් වහන්සේ රෝගියා අතින් ගෙන ඔහුට සුවය දී යන්නට හැරිය සේක-. 5 පසුව උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කරමින්-, ''යමෙකුට අයත් කොටළුවෙකුෆ හෝ ගොනෙකු හෝ සබත් දවසේ දී ළිඳේ වැටුණොත් එවේලේ ම ඌ ගොඩට අදින්නේ නැද්දැ''යි ඇසූ සේක-. 6 පිළිතුරක් දෙන්නට ඔව්හු අපොහොසත් වූ හ-.

ආගන්තුක සත්කාරය පිළිබඳ අනුශාසනා

7 ආරාධනා ලත් අය ප්‍රධාන ආසන ලබාගන්නට සොයන බව දැක-, උන් වහන්සේ ඔවුන්ට මේ උපමාව කියමින්-, 8 ''යමෙකුගේ විවාහ මඟුලකට කැඳවීමක් ඔබට ලැබුණොත් ප්‍රධාන ආසනයේ හිඳ නොගන්න-. 9 යමි හෙයකින් ඔබට වඩා උසස් කෙනෙකු ද කැඳවනු ලැබුවොත්-, ඔබ දෙදෙනා ම කැඳවූ තැනැත්තා අවුත්-, 'ඔය ස්ථානය මොහුට දෙන්නැ'යි ඔබට කීවොත්-, ලජ්ජාවෙන් යුක්ත ව පහත් ම ස්ථානයට යන්නට සිදු වේ-. 10 එහෙත්-, ඔබ කැඳවනු ලැබූ කල ගොස් පහත් ම ස්ථානයෙහි හිඳගන්න; එවිට ඔබ කැඳවූ තැනැත්තේ අවුත්-, 'මිත්‍රය-, ඉහළ තැනකට එන්නැ'යි ඔබට කීවොත් ඔබ සමභ කෑමට හිඳින සියල්ලන් ඉදිරියෙහි ඔබ ගෞරව ලබන්නෙහි ය-. 11 තමා ම උසස් කරගන්න හැම දෙනා ම පහත් කරනු ලබති; තමා ම පහත් කරගන්නා උසස් කරනු ලැබේ ය''යි වදාළ සේක-. 12 උන් වහන්සේ තමන්ට ආරාධනා කළ තැනැත්තාට කතා කොට-, ''ඔබ රෑ කෑමක් හෝ දවල් කෑමක් හෝ පිළියෙළ කරන කල-, ඔබේ මිතුරන්-, සහෝදරයන්-, නෑයන් හෝ පොහොසත් අසල්වාසීන් හෝ නොකැඳවන්න; එසේ කළොත් ඔවුන් ද එසේ ම ඔබත් කැඳවනු ඇත-. එයින් ඔබට එහි විපාකය ලැබෙයි-. 13 එහෙත් ඔබ භෝජන සංග්‍රහයක් පිළියෙළ කරන කල-, දිළිඳුන් ද අබ්බගාතයන් ද කොරුන් ද අන්ධයන් ද කැඳවන්න-. 14 ඔබට ප්‍රතිවිපාකයක් දෙන්නට ඔවුන්ට නොහැකි බැවින් ඔබ භාග්‍යවන්ත වන්නෙහි ය-. ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ පුනරුජ්ජීවනයේ දී ඔබට ප්‍රතිවිපාකයක් ලැබෙන්නේ ය''යි වදාළ සේක-.

මහා මංගල භෝජනය පිළිබඳ උපමාව

15 එහි සිටි අයගෙන් කෙනෙක් එවදන් අසා-, ''දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයෙහි දී ආහාර වළඳන තැනැත්තේ භාග්‍යවන්තයෙකැ''යි ජේසුස් වහන්සේට කී ය-. 16 එහෙත් උන් වහන්සේ කතා කරමින් මෙසේ වදාළ සේක: ''එක් මිනිසෙක් මහා මංගල භෝජනයක් පිළියෙළ කොට බොහෝ දෙනෙකු කැÄවී ය-. 17 භෝජන වේලාව පැමිණෙත් ම-, 'එන්න-, දැන් සියල්ල සූදානමි ව ඇතැ'යි කැඳවනු ලැබූවන්ට කියනු පිණස ඔහු සිය දාසයා යැවී ය-. 18 එහෙත්-, ඔව්හු සියල්ලෝ ම නෑවිත් සිටීමට එකහෙළා කරුණු කියන්නට පටන් ගත්හ-. පළමුවැන්නා-, 'මම කෙතක් මිළ දී ගතිමි-, එය බලන්නට යාම අවශ්‍ය ම ය-. මට කමා වන මෙන් ඉල්ලමි'යි ඔහුට කී ය-. 19 තව කෙනෙක්-, 'මම ගොන් පස් බානක් මිළ දී ගතිමි; ඔවුන් වැඩට හොඳ ද කියා අත්හදා බලන්න යමි; මට කමා වන මෙන් ඉල්ලමි'යි ඔහුට කී ය-. 20 තවත් කෙනෙක්-, 'මම ස්ත්‍රියක විවාහ කර ගතිමි; එබැවින් එන්න නොහැකි ය'යි කී ය-. 21 ඒ දාසයා පෙරළා පැමිණ සිය ස්වාමියාට එපවත් දැන්වී ය-. එවිට ගෘහපතියා කෝප ව-, 'වහා ම නුවර වීදිවලට ද පටු මාවත්වලට ද යව-, දිළිඳුන් ද අබ්බගාතයන් ද අන්ධයන් ද කොරුන් ද මෙහි ගෙනෙව'යි සිය දාසයාට කී ය-. 22 දාසයා ද-, 'ස්වාමීනි ඔබ අණ කළ ලෙස කෙළෙමි-. එහෙත් තවත් ඉඩකඩ ඇතැ'යි කී ය-. 23 එවිට ස්වාමියා දාසයාට කතා කොට-, 'මහ මාවත්වලට ද දෙවටවලට ද යව-, මාගේ ගෙය පිරී යන තරමි සෙනභට එන්නට බල කරව-,'යි කී ය-. 24 මම ඔබට කියමි-, ආරාය්-තයන් අතුරෙන් එකෙක් වත් මාගේ මංගල භෝජනයේ රස නොබලන්නේ ය-.''

ශ්‍රාවකයෙකු වීමේ බාරදූරකම

25 තවද මහා ජනකායක් ජේසුස් වහන්සේ සමභ ගමන් ගත්හ-. උන් වහන්සේ හැරී ඔවුන්ට මෙසේ වදාළ සේක: 26 ''මා වෙත එන තැනැත්තේ මට වඩා තම පියාට ද මවට ද භාර්යාවට ද දරුවන්ට ද සහෝදරයන්ට ද සහෝදරියන්ට ද තමාගේ ම ජීවිතයට වුව ද ප්‍රේම කරන්නේ නමි-, ඔහුට මාගේ ශ්‍රාවකයෙකු විය නොහැකි ය-. 27 කුරුසිය දරා ගෙන-, මා අනුව නොඑන තැනැත්තාට මාගේ ශ්‍රාවකයෙකු විය නොහැකි ය-. 28 ඔබ අතුරෙන් යමෙක් මුර අටල්ලක් ගොඩනැඟීමට අදහස් කරයි නමි-, එය නිම කරලීමට කොතරමි වියහියදමි ඇද්දැ යි පළමුකොට හිඳ ගණන් නො බලන්නේ ද? 29 එසේ නොකළොත්-, අත්තිවාරම දමා ඒ අටල්ල නිමකරන්නට නොහැකි වූ විට-, එය දකින සියල්ලන්-, 30 'මේ මිනිසා ගොඩනභන්නට පටන්ගත් නමුත් නිම කරන්නට ඔහුට බැරි වී යයි කියා සරදමි කරනු ඇත-. 31 තවද-, තමන්ට විරුද්ධ ව විසි දහසක් රැගෙන යුද පිණස එන රජෙකුට මුහුණ පෑමට දස දහසක් රැගෙන යා හැකි දැ යි පළමුකොට හිඳ නොවිමසන කිසි යමි රජෙක් ඇද් ද? 32 එසේ කළ නොහැකි නමි-, ඔහු ඒ රජ දුර සිටිය දී ම-, රාජ දූතයන් යවා-, සාම ගිවිසුමක් ඉල්ලා සිටිනු ඇත-. 33 එමෙන් ම ඔබ අතුරෙන් තමන් සතු සියල්ල අත් නොහරින කිසිවෙකුට මාගේ ශ්‍රාවකයෙකු වන්නට බැරි ය-.''

වැඩකට නැති ලුණු

34 ''ලුණු හොඳ දෙයකි; එහෙත් ලුණෙහි වුව ද-, ලුණු ගතිය නැති වුවහොත්-, එයට ලුණු රස කවන්නේ කුමකින් ද? 35 පසට වත්-, කසළ ගොඩට වත් එයින් වැඩක් නැත; මිනිස්සු ඒවා ඉවත දමති-. සවන් ඇත්තෝ සවන් දෙත්වා!''

ලූක් 15

නැති වුණු බැටළුවා පිළිබඳ උපමාව

1 එක් දිනක් සියලු අයකැමියෝ ද පව්කාරයෝ ද ජේසුස් වහන්සේට සවන් දෙන පිණස උන් වහන්සේ සමීපයට ආහ-. 2 පරිසිවරු ද විනයධරයෝ ද කතා කොට-, ''මොහු පව්කාරයන් පිළිගෙන ඔවුන් සමභ කන්නේ ය-, බොන්නේ ය''යි මැසිවිලි කීවෝ ය-. 3 එවිට උන් වහන්සේ ඔවුන්ට මේ උපමාව වදාළ සේක: 4 ''ඔබ අතුරෙන් බැටළුවන් සියයක් ඇති කවර මනුෂ්‍යයෙක්-, උන්ගෙන් එකෙකු නැති වුවහොත්-, අනූ නව දෙනා පාළුකරයෙහි හැරදමා-, නැති වූ එකා පසුපස්සේ ගොස්-, ඌ සමිබ වන තුරු සොයන්නේ නැද් ද? 5 ඒ බැටළුවා සමිබ වූ විට ඔහු ප්‍රීති වෙමින්-, ඌ කර තබාගෙන-, 6 ගෙදර අවුත් මිතුරන් ද අසල්වැසියන් ද කැඳවා-, 'මා සමභ ප්‍රීති වන්න-, මාගේ නැති වූ බැටළුවා සමිබ වී ය'යි ඔවුන්ට කියයි-. 7 එලෙස ම පසුතැවී සිත් හරවා ගැනීමට වුවමනා ව නැතැ යි සිතන සිල්වතුන් අනූ නව දෙනෙකුට වඩා පසුතැවී සිත හරවා ගන්න එක පව්කාරයකු ගැන ස්වර්ගයෙහි ප්‍රීතිය ඇති වන්නේ ය යි මම ඔබට කියමි-.''

නැති වුණු කාසිය පිළිබඳ උපමාව

8 තවද උන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක: ''රිදී කාසි දසයක් ඇති කවර ස්ත්‍රියක හෝ ඉන් එකක් නැති වුවහොත් පහනක් දල්වා-, ගෙය අතුගා-, එය සමිබ වන තුරු අස්සක් මුල්ලක් නෑර ඕනෑකමින් සොයන්නේ නැද් ද? 9 එය සමිබ වූ විට ඈ මිතුරන් ද අසල්වැසියන් ද කැඳවා-, 'මා සමභ ප්‍රීති වන්න; මාගේ නැති වූ රිදී කාසිය සමිබ වී ය'යි ඔවුන්ට කියන්නී ය-. 10 එලෙස ම පසුතැවී සිත හරවා ගන්නා වූ එක පව්කාරයකු ගැන දෙවියන් වහන්සේගේ දූතයන් අතර ප්‍රීතිය ඇති වන්නේ ය යි මම ඔබට කියමි-.''

නැති වුණු පුත්‍රයා පිළිබඳ උපමාව

11 තවද උන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක: ''එක් මනුෂ්‍යයෙකුට පුත්‍රයෝ දෙදෙනෙක් සිටියෝ ය-. 12 ඔවුන්ගෙන් බාලයා-, 'පියාණෙනි-, ඔබගේ දේපළවලින් මට අයිති කොටස දුන මැනවැ'යි පියාට කී ය-. එවිට ඔහු තමාගේ දේපළ ඔවුන් අතර බෙදා දුන්නේ ය-. 13 නොබෝ දිනකට පසු බාල පුත්‍රයා සියල්ල එකතු කොටගෙන-, දුර රටකට ගොස්-, එහිදී දුරාචාරයෙහි යෙදෙමින්-, තමාගේ සමිපත නාස්ති කරදැමී ය-. 14 සියල්ල වියදමි කළ පසු-, ඒ රටේ මහත් සාගතයක් ඇති වූයෙන් ඔහුට අග හිභකමි දැනෙන්න විය-. 15 එවිට ඔහු ගොස් ඒ රටේ පුරවැසියෙකුට අතවැසි වී ය; ඒ පුරවැසියා ඌරන් බලන පිණස තමාගේ ගොවිපළට ඔහු යැවී ය-. 16 ඌරන් කන කරල්වලින් වුව ද තමාගේ කුස පුරවාගන්න ඔහු කැමැති විය-. කිසිවෙක් ඔහුට කිසිවක් නොදුන්නෝ ය-. 17 එවිට ඔහු හරි සිහි කල්පනාවට පැමිණ; මාගේ පියාගේ කුලීකාරයන් එපමණ දෙනෙකුට ඕනෑ පමණටත් වඩා කෑම තිබේ-. එහෙත් මම මෙහි සාගින්නෙන් නසිමි! 18 මම නැඟිට මාගේ පියාණන් වෙත ගොස්-, 'පියාණෙනි-, දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධ ව ද ඔබට විරුද්ධ ව ද පව් කෙළෙමි-. 19 මින් මතු ඔබගේ පුත්‍රයා යයි කියනු ලබන්න නොවටිමි-. ඔබගේ කුලීකාරයන්ගෙන් එකෙකු මෙන් මා තබාගත මැනවැ යි ඔහුට කියන්නෙමි'යි සිතා-, 20 පිටත් ව-, තම පියා වෙත ගියේ ය-. ඔහුගේ පියා දුරතියා ම ඔහු දැක-, අනුකමිපාවෙන් ඇලළී දුව ගොස්-, දෑතින් ඔහුගේ ගෙළ වැළඳ-, සිප- ගත්තේ ය-. 21 එවිට පුත්‍රයා ඔහුට කතා කොට-, 'පියාණෙනි-, දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධ ව ද ඔබට විරුද්ධ ව ද මම පව් කෙළෙමි-. මින් මතු ඔබගේ පුත්‍රයා යයි කියනු ලබන්නට නොවටිමි'යි කී ය-. 22 එහෙත් පියා සිය මෙහෙකරුවන් කැඳවා-, 'වහා හොඳ ම සළුව ගෙනැවිත් මොහුට අඳවන්න; මොහුගේ ඇඟිල්ලෙහි මුදුවක් පළඳවා පාදවල වහන් ද දමන්න; 23 තර කළ වස්සා ගෙනැවිත් මරන්න; අපි කා -, ප්‍රීති ප්‍රමෝද වෙමු-. 24 මන්ද-, මේ මාගේ පුත්‍රයා මැරී සිට යළි ජීවත් ව සිටියි; නැතිවී සිට සමිබ වී ය'යි කී ය-. එවිට ඔව්හු ප්‍රීති ප්‍රමෝද වන්න පටන්ගත්හ-. 25 ඔහුගේ වැඩිමල් පුත්‍රයා ගොවිපළට ගොස් සිටියේ ය-. ඔහු පෙරළා එන්නේ ගෙදරට ළං වූ කල-, නැටුමි ගැයුමි වැයුමි හඬ අසා-, 26 දාසයන්ගෙන් එක් කෙනෙකුට අඬගසා-, 'මෙහි තේරුම කිමෙක් දැ'යි විචාළේ ය-. 27 ඔහු ද-, 'ඔබේ සහෝදරයා ඇවිත් සිටියි; ඔබේ පියා ඔහු සුවසේ ආපසු ලත් බැවින්-, තර කළ වස්සා මැරෙව්වේ ය'යි කී ය-. 28 එහෙත් ඔහු කිපී-, ගෙට ඇතුළු වන්නට වත් නොකැමැති විය-. එබැවින් ඔහුගේ පියා පිටතට අවුත්-, ඇතුළට එන මෙන් ඔහුගෙන් ඉල්ලා සිටියේ ය-. 29 ඔහු උත්තර දෙමින්-, 'මෙපමණ අවුරුදු ගණනක් මුළුල්ලේ මම ඔබට සේවය කරමින් සිටියෙමි; කවදාවත් ඔබගේ නියමයන් කඩ නොකෙළෙමි-. එසේ වුවත් මාගේ මිතුරන් සමභ ප්‍රීති වන්නට ඔබ එක එළු පැටවෙකු පමණ වත් කිසි කලක මට නුදුන්නෙහි ය-. 30 එහෙත්-, ඔබගේ මුළු වත්කම පරස්ත්‍රීන් සමභ නැති නාස්ති කළ මේ ඔබගේ පුතා ආ හැටියේ ම-, ඔහු නිසා තර කළ වස්සා මැරෙව්වෙහි ය'යි පියාට කී ය-. 31 ඔහු ද පිළිතුරු දෙමින්-, 'පුතේ-, ඔබ නිතොර ම මා සමභ ය-, මා සතු සියල්ල ඔබ සතු ය-. 32 අප ප්‍රීති සන්තෝෂ විය යුතු ම ය-. මන්ද-, මේ ඔබේ මල්ලී මැරී සිටි නමුත් නැවත ජීවත් ව සිටි' ''යි; නැති වී සිටි නමුත් නැවත සමිබ වී ය'යි කීයේ ය-.

ලූක් 16

වංචනික ගබඩාකාරයා පිළිබඳ උපමාව

1 ජේසුස් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන්ට මෙසේ වදාළ සේක: ''එක් ධනවතෙකුට ගබඩාකාරයෙක් සිටියේ ය-. ඒ ගබඩාකාරයා ඔහුගේ වස්තුව නාස්ති කරති යි ඔහුට පැමිණලි ලැ-,ණ-. 2 එවිට ඔහු ඒ ගබඩාකරු කැඳවා-, 'ඔබ ගැන මට ආරංචි වන මේ කාරණය කුමක් ද? ඔබේ ගබඩාකාර නිලය පිළිබඳ අය වැය මට භාර දෙන්න; මින්පසු ඔබට ගබඩාකාර නිලය දැරිය නොහැකි ය'යි කී ය-. 3 ගබඩාකාරයා ද-, 'මාගේ ස්වාමියා ගබඩාකාර නිලයෙන් මා අස්කරන්නට යන නිසා මම කුමක් කරමි ද? -,මි කෙටීමට මට ශක්තිය නැත; හිඟාකෑමට ලජ්ජා වෙමි-. 4 ගබඩාකාර නිලයෙන් මා අස් කළ විට මිනිසුන්ගේ ගෙවල ඉඳුමිහිටුමි ලබාගැනීමට කළ යුතු දේ මම දනිමි'යි සිතින් සිතාගත්තේ ය-. 5 මෙසේ ඔහු තම ස්වාමියාගේ ණයකාරයන් එක් එක්කෙනා බැගින් කැඳවා-, පළමුවැනියාට කතා කොට-, 'මාගේ ස්වාමියාට ඔබ කොපමණ ණය දැ'යි ඇසී ය-. 6 'තෙල් පීප්ප සියයකැ'යි ඔහු කීවේ ය-. ගබඩාකාරයා කතා කොට-, 'ඔබේ -,ල ගෙන වහා ම හිඳගෙන පණසක් කියා ලියන්නැ'යි ඔහුට කී ය-. 7 තවත් කෙනෙකුගෙන්-, 'ඔබ කොපමණ ණය දැ'යි ඇසී ය-. 'තිරිඟු බුසල් දහස කැ'යි ඔහු කී ය-. 'ඔබ -,ල ගෙන අට සියයක් කියා ලියන්නැ'යි ඔහුට කී ය-. 8 ඒ වංචනික ගබඩාකාරයා එතරමි ශූර නුවණන් ක්‍රියා කළ නිසා ඔහුගේ ස්වාමියා ඔහුට ප්‍රශංසා කෙළේ ය-. මන්ද-, ආලෝකයේ පුත්‍රයන්ට වඩා මේ ලෝකයේ පුත්‍රයෝ-, සිය කටයුතු සමිබන්ධයෙන් ශූර නුවණ ඇත්තෝ ය-. 9 ''එබැවින් මම ඔබට කියමි-, ලෞකික වස්තුවෙන් මිතුරන් සපයාගන්න; වස්තුව නිම ව ගිය කල ඔවුන් ඔබ සදාතන විමානවලට පිළිගනු ඇත-. 10 අල්ප දේ ගැන විශ්වාසී තැනැත්තේ මහත් දේ ගැනත් විශ්වාසී වෙයි-. අල්ප දේ ගැන වංචනික තැනැත්තේ මහත් දේ ගැනත් වංචනික වෙයි-. 11 එබැවින් ඔබ ලෞකික වස්තුව ගැන විශ්වාස ව නොසිටියාහු නමි සැබෑ වස්තුව ඔබට භාර දෙන්නෝ කවුරු ද? 12 අන් සතු දේ ගැන ඔබ විශ්වාස ව නොසිටියහු නමි ඔබට අයිති වන්න යන දේ ඔබට දෙන්නෝ කවුරු ද? 13 ස්වාමිවරුන් දෙදෙනෙකුට සේවය කරන්න කිසි සේවකයෙකුට නුපුළුවන; මන්ද-, ඔහු එක් කෙනෙකුට වෛර කරන්නේ ය; අනෙක් අයට ප්‍රේම කරන්නේ ය-. නොහොත් එක් කෙනෙකුට ලැදි වන්නේ ය; අනික් අය හෙළා දකින්නේ ය-. දෙවියන් වහන්සේට හා වස්තුවට එකවිට ම සේවය කරන්නට ඔබට බැරි ය-.''

ව්‍යවස්ථාවලිය හා ස්වර්ග රාජ්‍යය

14 පරිසිවරු ධනලෝභී අය වූ හෙයින් මෙවදන් අසා උන් වහන්සේට සරදමි කළහ-. 15 එවිට උන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක-. ''ඔබ නමි මිනිසුන් ඉදිරියෙහි ඔබගේ ම දමිටුකම ගැන පාරට්ටු කරගන්නා අය ය; එහෙත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ සිත් දන්නා සේක-. මනුෂ්‍යයන් විශිෂ්ට යයි සලකනු ලබන දෙය දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි පිළිකුලකි-. 16 ව්‍යවස්ථාවලිය හා දිවැසාවලිය ජොහන්ගේ කාලය දක්වා විය-. එතැන් සිට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ සුබ අස්න දේශනා කරනු ලැබේ-. සියල්ලෝ ම බලවත් ඕනෑකමින් ඊට ඇතුළු වෙති-. 17 එහෙත්-, ව්‍යවස්ථාවලියෙන් -,න්දු මාත්‍රයක් වත් අහෝසි වී යාමට වඩා අහස හා පොළොව පහවී යාම පහසු ය-. 18 ''සිය -,රිඳ දික්කසාද කොට-, අන් ස්ත්‍රියක පාවාගන්නා කවරෙක් වුව ද කාමමිථ්‍යාචාරය කරයි-. පුරුෂයකු විසින් දික්කසාද කරන ලද ස්ත්‍රියක පාවාගන්න තැනැත්තේ ද කාමමිථ්‍යාචාරය කරයි-.''

ධනපතියා සහ ලාසරස්

19 ''අගනා නීල-රක්ත වස්ත්‍ර හා සිනිඳු සේද රෙදි හැඳගත්-, හැමදා සැප විහරණයෙන් කල් යැවූ එක් ධනපතියෙක් වී ය-. 20 ඔහුගේ නිවසේ දොරටුව ළභ ඇභ පුරාම වණ තිබූ ලාසරස් නමි එක් හිභන්නෙක් ගෙනවුත් තබන ලදී-. 21 ඔහු ධනපතියාගේ කෑම මේසයෙන් වැටෙන කැබැලිවලින් වුව ද සාගිනි නිවා ගැනීමට සතුටු විය-. බල්ලෝ පවා ඔහුගේ වණ ලෙව කෑවෝ ය-. 22 ඒ හිභන්නා මියගිය පසු දේව දූතයන් විසින් ඔහු ආබ්‍රහමි ළභට ගෙන යන ලද්දේ ය-. ධනපතියාත් මැරී භූමිදාන කරන ලද්දේ ය-. 23 ඔහු ආත්ම භවනෙහි වධ විඳිමින් ඇස් ඔසවා ආබ්‍රහමි ද ඔහුගේ තුරුල්ලේ හුන් ලාසරස් ද දුරින් දැක-, 24 මොරගසා-, 'ආබ්‍රහමි පිය තුමෙනි-, මට කරුණා කොට-, තම ඇඟිලි තුඩ දියේ ගල්වා-, මාගේ දිව තෙමාලන පිණස ලාසරස් එවනු මැනව: මන්ද-, මම මේ ගිනි ජාලාවෙහි දහ දුක් විඳිමි'යි කී ය-. 25 එහෙත් ආබ්‍රහමි පිළිතුරු දෙමින්-, 'පුත්‍රය-, ඔබ ජීවත් ව සිටිය දී-, හැම සැපත ම ඔබට තිබුණු බව ද එලෙස ම හැම විපත ම ලාසරස්ට තිබුණු බව ද සිහි කරන්න-. එහෙත් දැන් ඔහු මෙහි සැනසිලි ලබයි; ඔබ දහ දුක් විඳින්නෙහි ය-. 26 එපමණකුත් නොවේ-. මො-,න් ඔබ වෙත යාමට වත් ඔ-,න් අප වෙත ඒමට වත් කැමැති වූවන්ට එය කළ නොහැකි වන සේ ඔබ හා අප හා අතර පරතරයක් පිහිටුවා ඇතැ'යි කී ය-. 27 එවිට ධනවතා-, 'එසේ නමි පිය තුමෙනි-, මාගේ සහෝදරයෝ පස් දෙනෙක් සිටිති; 28 ඔවුන් ද මේ වධ වේදනා ඇති ස්ථානයට නොපැමිණෙන පිණස-, ඔවුන්ට අවවාද දෙන්නට ලාසරස් මාගේ පියාගේ ගෙදරට යවන මෙන් ඉල්ලමි'යි කී ය-. 29 එහෙත්-, ආබ්‍රහමි කතා කොට: 'මෝසෙස් සහ දිවැසිවරයෝ ඔවුන්ට සිටිති-. ඔව්හු ඔවුන්ට සවන් දෙත් වා'යි කී ය-. 30 ඔහු කතා කොට-, 'එසේ නොවේ-, ආබ්‍රහමි පිය තුමෙනි-, මළවුන් කෙරෙන් එකකු ඔවුන් වෙත ගියොත් ඔවුන් පසුතැවී සිත් හරවා ගනු ඇතැ'යි කී ය-. 31 ආබ්‍රහමි පිළිතුරු දෙමින්-, 'ඔව්හු මෝසෙස්ටත් දිවැසිවරයන්ටත් සවන් නොදෙත් නමි-, මළවුන්ගෙන් උත්ථානයට පැමිණයෙකු වුව ද ඔව්හු විශ්වාස නොකරති'යි ඔහුට කී ය-.''

ලූක් 17

ජේසුස් වහන්සේගේ තවත් දේශනා

1 උන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන්ට කතා කරමින්-, ''මිනිසුන් පාපයට පමුණුවන හේතුන් ඇති වීම නියත ය-. එහෙත් යමෙකු නිසා ඒ හේතු පැමිණේ ද-, ඔහුට වන විපතක මහත! 2 මේ කුඩා අයගෙන් කෙනෙකුගේ වැටීමට යමෙක් හේතු වනු ඇද්ද-, ඔහුගේ ගෙළ වටා ඇඹරුමි ගලක් එල්ලා මුහුදේ හෙළනු ලැ-,ම ඔහුට ඊට වඩා යහපති-. 3 පරිස්සමි වන්න; ඔබේ සහෝදරයා පව් කළොත් ඔහුට තරවටු කරන්න; ඔහු පසුතැවී සිත් හරවා ගනී නමි ඔහුට කමා වන්න-. 4 දවසකට සත් වරක් ඔබට විරුද්ධ ව පව් කොට-, සත් වරක් ඔබ වෙතට හැරී-, 'මම පසුතැවී සිත හරවා ගතිමි'යි කීවොත්-, ඒත් ඔහුට කමා වන්නැ''යි වදාළ සේක-. 5 එවිට ප්‍රේරිතයෝ කතා කොට-, ''අපේ ඇදහිල්ල වැඩි කළ මැනවැ''යි සමිඳ්‍රණන් වහන්සේට කී හ-. 6 සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ කතා කොට-, ''අබ ඇටයක් පමණ ඇදහිල්ල ඇති ව-, මේ ඇඹිල්ල ගහට-, 'ඉදිරී ගොස්-, මුහුදේ පැලවෙව'යි කියන්නහු නමි-, එය ඔබට කීකරු වනු ඇත-. 7 එහෙත්-, ඔබ අතරෙන් යමෙකුට සීසාන හෝ බැටළුවන් බලන හෝ දාසයෙක් සිටී නමි කෙතේ සිට ආ කල-, 'වහාම ඇවිත් කෑමට ඉඳ ගන්නැ'යි කියන්නෙහි ද? 8 එසේ නොව-, 'මට කෑම -,ම පිළියෙළ කොට-, ඇඳගෙන ලෑස්ති වී-, කා -, නිම වන තුරු මට උපස්ථාන කරන්න; ඉන්පසු ඔබ කන්න බොන්නැ'යි කියන්නේ නැද් ද? 9 ඒ දාසයා තමාට අණ කළ දේ කළ බැවින් ස්වාමියා ඔහුට ස්තුති කරයි ද? නැත-. 10 එසේ ම ඔබත් ඔබට අණ කළ සියල්ල කළ පසු-, 'අපි දාසයෝ ය-, ස්තුතියක් අපට හිමි නැත-, කළ යුතු දෙය පමණක් අපි කෙළෙමු'යි කියන්නැ''යි වදාළ සේක-.

ලාදුරු රෝගීන් දස දෙනාට සුවය

11 ජේසුස් වහන්සේ ජෙරුසලම බලා යද්දී-, සමාරිය හා ගලීලය මැදින් ගමන් ගත් සේක-. 12 උන් වහන්සේ එක් ගමකට ඇතුළු වූ කල-, ලාදුරු රෝගීහු දස දෙනෙක් උන් වහන්සේට හමු වූ හ-. 13 ඔව්හු දුරින් සිට-, ''ජේසුස් වහන්ස-, ආචාරීනි-, අපට කරුණා කළ මැනවැ''යි හඬ නඟා කී හ-. 14 උන් වහන්සේ ඔවුන් දැක-, ''ඔබ ගොස් පූජකවරුන් අ-,මුවෙහි පෙනී සිටින්නැ''යි වදාළ සේක-. 15 ඔව්හු එසේ යද්දී පවිත්‍ර වූ හ-. ඔවුන්ගෙන් එක් කෙනෙක් තමා සුව වූ බව දැක-, මහ හඩින් දෙවියන් වහන්සේට ගෞරව කරමින් පෙරළා අවුත්-, 16 උන් වහන්සේගේ පාමුල වැඳ වැටී උන් වහන්සේට ස්තුති කෙළේ ය-. ඔහු වනාහි සමාරීය ජාතිකයෙකි-. 17 ජේසුස් වහන්සේ කතා කරමින්-, ''දහ දෙනෙක් ම පවිත්‍ර වූවා නොවේ ද? අනෙක් නව දෙනා කොහේ ද? 18 මේ විජාතිකයා හැර-, දෙවියන් වහන්සේට ගෞරව කරන පිණස වෙන කිසිවෙක් හැරී ආවේ නැද් ද'' කියා-, 19 ඔහුට කතා කොට-, ''නැඟිට යන්න-, ඔබේ ඇදහිල්ල ඔබ සුව කෙළේ ය''යි වදාළ සේක-.

දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ උදාව

20 ''දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය කවර කලෙක පහළ වන්නේ දැ''යි පරිසිවරුන් ඇසූ බැවින්-, උන් වහන්සේ ඔවුන්ට උත්තර දෙමින්-, ''දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ඇසට පෙනෙන අයුරින් නොපැමිණෙයි-. 21 මෙන්න මෙතැන ය-, අන්න අතැන යයි කිසිවෙකුට කිව නොහැකි ය; මන්ද-, දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ඔබ ෆඅතරෙහි ය''යි වදාළ සේක-. 22 උන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන්ට මෙසේ වදාළ සේක: ''මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් වැඩ සිටින දවස්වලින් එකක් වුව ද දැකීමට ඔබ ආශාවන කාලයක් පැමිණෙයි; එහෙත් ඔබ එය නොදක්නාහු ය-. 23 'අන්න-, එතැන ය! මෙන්න මෙතැන ය!'යි ඔවුන් කියන කල-, පිටත් වී එය පසුපස්සේ නොයන්න-. 24 අහසෙහි එක් දිශාවකින් පහළ වන විදුලිය අහසේ අනෙක් දිශාව දක්වා බබළන්නාක් මෙන්-, මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණෝ පහළ වන දවසේ දී බබළන සේක-. 25 එහෙත් පළමුකොට එතුමාණෝ බොහෝ දුක් විඳ මේ පරමිපරාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැ-,ය යුත්තාහ-. 26 තවද නෝවාගේ දවස්වල දී වූ ලෙස ම-, මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන්ගේ දවස්වල දී ද වන්නේ ය-. 27 නෝවා නැවට පිවිසුණු දිනය දක්වා මිනිස්සු කමින්-, බොමින්-, ආවාහ විවාහ වෙමින් කල් යැවූ හ-. එවිට ජල ගැල්ම පැමිණ ඔවුන් සියල්ලන් විනාශ කර දැමී ය-. 28 ලොත්ගේ දවස්වල දී ද එසේ ම විය; ඔව්හු කමින්-, බොමින්-, වෙළහෙළඳ්‍රමි කරමින්-, වවමින්-, ගෙවල් සාදමින් කල් යැවූ හ: 29 එහෙත් ලොත් සොදොමිහි සිට නික්ම ගිය දා-, අහසින් ගිනි සහ ගෙන්දගමි වැසි වැස-, සියල්ලන් විනාශ කර දැමී ය-. 30 මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් ප්‍රකාශ වන දිනයේ දී ද ඒ අයුරින් ම වන්නේ ය-. 31 ඒ දවසේ දී පියස්ස මත සිටින්නා ගෙයි තිබෙන තම බඩු බාහිරාදිය ගෙනයනු පිණස -,මට නොබසීවා-. එසේ ම කෙතේ සිටින්නා පෙරළා නොඒවා-. 32 ලොත්ගේ භාර්යාව සිහි කරන්න-. 33 සිය ජීවිතය රැකගන්නට සොයන්නා එය නැති කර ගන්නේ ය-. සිය ජීවිතය නැති කරගන්නා එය රැක ගන්නේ ය-. 34 මෙය ඔබට කියමි-, ඒ රැයේ දී මනුෂ්‍යයන් දෙදෙනෙක් එක යහනක සිටිති; එක් කෙනෙක් ගනු ලබන්නේ ය-, අනෙකා හැර දමනු ලබන්නේ ය-. 35 ස්ත්‍රීහු දෙදෙනෙක් එකට ධාන්‍ය අඹරමින් සිටිති; එක තැනැත්තියක් ගනු ලබන්නී ය-, අනෙක් තැනැත්තිය හැර දමනු ලබන්නී ය-. 36 මනුෂ්‍යයන් දෙදෙනෙක් කෙතෙහි සිටිති; එක් කෙනෙක් ගනු ලබන්නේ ය; අනෙකා හැර දමනු ලබන්නේ ය-.'' 37 එවිට ඔව්හු උත්තර දෙමින්-, ''ස්වාමීනි-, ඒ කොතැන්හි දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසූ හ-. උන් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''මළකුණ කොතැන ද-, ගිජු ලිහිණයෝ එතැන රැස්වෙති''යි වදාළ සේක-.

ලූක් 18

වැන්දඹුව හා විනිශ්චයකාරයා පිළිබඳ උපමාව

1 තවද ඔවුන් අධෛර්ය නොවී නොකඩවා යාච්ඤවෙහි යෙදිය යුතු බව දක්වන පිණස උන් වහන්සේ ඔවුන්ට මේ උපමාව වදාළ සේක: 2 ''එක් නුවරක දෙවියන්ට -,ය නැති-, මිනිසුන්ට ගරු නොකරන විනිශ්චයකාරයෙක් වී ය-. 3 එම නුවර වැන්දඹුවක් ද වූවා ය; ඈ නොයෙක් වර ඔහු වෙත ගොස්-, 'මාගේ විරුද්ධකාරයා මට කළ අයුක්තියට-, යුක්තිය ඉෂ්ට කළ මැනවැ'යි කීවා ය-. 4 ඔහු කලක් ඒ ඉල්ලීම නොසලකා හැරියේ ය-. පසුව ඔහු තමාට ම මෙසේ කියාගත්තේ ය-, 'මා දෙවියන් වහන්සේට ගරු-,ය නොපෑවත්-, මනුෂ්‍යයන්ට ගරු සරු නොකළත්-, 5 මේ වැන්දඹුවගේ-, කරදරය නිසා ඈ නිතර පැමිණ මා නොවෙහෙසන පිණස-, ඈට යුක්තිය ඉටු කර දෙමි'යි කීයේ ය-.'' 6 තවද-, සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ කතා කොට-, ''මේ අධාර්මික විනිශ්චයකාරයා කියන දේ අසන්න-. 7 දෙවියන් වහන්සේත්-, දිවා රෑ දෙක්හි තමන් හට අයැදින-, තමන් තෝරාගත් අය ගැන යුක්තිය ඉටු නොකරන සේක් ද? උන් වහන්සේ ඔවුන් ගැන බොහෝ නොඉවසන සේක් ද? 8 උන් වහන්සේ ඔවුන්ට වහා ම යුක්තිය ඉටු කරන සේකැ යි-, මම ඔබට කියමි-. එසේ වුව ද-, මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් වඩිනා කල මිහි පිට ඇදහිල්ල ඇති අය උන් වහන්සේට සමිබ වනු ඇද්දැ''යි ඇසූ සේක-.

පරිසිවරයා සහ අයකැමියා පිළිබඳ උපමාව

9 තමා සිල්වත් යයි සිතමින්-, අන් හැම දෙන හෙළා දුටු ඇතැමි අයට උන් වහන්සේ මේ උපමාව ද වදාළ සේක-. 10 ''මිනිසුන් දෙදෙනෙක් යාච්ඤව පිණස දේව මාලිගාවට නැඟී ගියහ; එක් කෙනෙක් පරිසිවරයෙකි; අනික් තැනැත්තා අයකැමියෙකි-. 11 පරිසිවරයා නැඟී සිට පසෙකට වී තනියම යාච්ඤ කරමින්-, 'දෙවියන් වහන්ස-, මා අන් මිනිසුන් මෙන් වස්තු ලෝභී-, වංචනික-, කාමමිථ්‍යාචාරී තැනැත්තකු නොවන බැවින් ඔබට තුති පුදමි-. මම මේ අයකැමියා වැන්නෙක් ද නොවෙමි-. 12 සතියකට දෙවරක් උපවාස කරමි; මා උපයන සියල්ලෙන් දහයෙන් කොටස දෙමි'යි කී ය-. 13 එහෙත් අයකැමියා ඈතින් සිට ස්වර්ගය දෙස ඇස් ඔසවා බලන්නට වත් නොසිතා-, තමාගේ ළයට ගසාගනිමින්-, 'දෙවියන් වහන්ස-, පව්කාර වූ මා හට කරුණා කළ මැනවැ'යි කී ය-. 14 මෙය මම ඔබට කියමි; දමිටු යයි ගණන් ගනු ලැබ ගෙදර ගියේ පරිසිවරයා නොව-, මේ අයකැමියා ය-. තමා ම උසස් කරගන්නා හැම දෙන ම පහත් කරනු ලබති; තමා ම පහත් කරගන්නා උසස් කරනු ලබන්නේ ය-.''

ළදරුවන්ට ආශීර්වාද කිරීම

15 සමහරු උන් වහන්සේගේ අත්-, ඔවුන් පිට තබවා ගනු පිණස-, තම ළදරුවන් පවා උන් වහන්සේ වෙත ගෙනාවෝ ය-. ශ්‍රාවකයෝ ඒ දැක ඔවුන්ට තරවටු කළහ-. 16 එහෙත් ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන් තමන් වෙත කැඳවා-, ''ළදරුවන්ට මා වෙත එන්නට ඉඩ දෙන්න; ඔවුන් නොවළක්වන්න; මන්ද-, දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය මෙබඳුවන්ගේ ය-. 17 ඇත්-තෙන් ම මම ඔබට කියමි-, යමෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ළදරුවෙකු මෙන් නො-පිළිගන්නේ ද-, ඔහු කිසි සේත් එහි ඇතුළු නොවන්නේ ය''යි වදාළ සේක-.

ධනවත් ප්‍රධානියා

18 එවිට එක් ප්‍රධානියෙක් උන් වහන්සේට කතා කොට-, ''යහපත් ගුරුදේවයෙනි-, සදාතන ජීවනය උරුම කර ගන්නා පිණස මා කුමක් කළ යුතු දැ''යි ඇසී ය-. 19 ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''මා 'යහපත් ය'යි ඔබ කියන්නේ මන් ද? හුදෙක් දෙවියන් වහන්සේ

මිස අන් කිසිවෙක් යහපත් නොවේ-.

20 කාමමිථ්‍යාචාරය නොකරන්න-, මිනී නොමරන්න-, සොරකමි නොකරන්න-. බොරු සාක්ෂි නොකියන්න-, නුඹේ පියාට ද මවට ද ගෞරව කරන්න යන ආඥ ඔබ දන්නෙහි ය''යි ඔහුට වදාළ සේක-. 21 ''මේ සියල්ලක් ම මාගේ යොවුන් වියේ පටන් රක්ෂා කෙළෙමි''යි ඔහු කී ය-. 22 ජේසුස් වහන්සේ ඒ අසා-, ''ඔබට තව එක අඩුපාඩුවක් ඇත-. ඔබ සතු සියල්ල විකුණන්න-, විකුණා දිළිඳුන්ට දෙන්න-, එවිට ස්වර්ගයෙහි ඔබට සමිපත් ඇති වන්නේ ය; එන්න-, මා අනුගාමී වන්නැ''යි ඔහුට වදාළ සේක-. 23 එහෙත් ඔහු ඒ කීම අසා අතිශයින් ශෝක විය; එසේ වූයේ ඔහු බොහෝ ධනවත් ව සිටි බැවිනි-. 24 ජේසුස් වහන්සේ ඒ දැක-, ''ධනවතුන්ට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුළු වීම කොතරමි දුෂ්කර ද! 25 ධනවතෙකු දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුළු වීමට වඩා ඔටුවෙකුට ඉදිකටු මලින් රිංගා යාම පහසු ය''යි වදාළ සේක-. 26 ඒ ඇසූ අය-, ''එසේ නමි ගැළවීම ලැ-,ය හැක්කේ කවරෙකුට දැ''යි ඇසූ හ-. ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, 27 ''මනුෂ්‍යයන්ට නොහැකි දේ දෙවියන් වහන්සේට හැකි ය''යි වදාළ සේක-. 28 එවිට පේදුරු කතා කොට-, ''අපි නමි අප සතු සියල්ල අත්හැර ඔබ වහන්සේ අනුව ආවෙමු''යි කී ය-. 29 උන් වහන්සේ කතා කරමින්-, ''ඇත්තෙන් ම මම ඔබට කියමි-, දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය නිසා ගේදොර හෝ භාර්යාව හෝ සොහොයුරන් හෝ දෙමව්පියන් හෝ දූදරුවන් හෝ අත්හළ කවරෙක් වුව ද-, 30 මේ යුගයේ දී ම ඊට බොහෝ වැඩියෙන් ද එන යුගයේ දී සදාතන ජීවනය ද ලබන්නේ ම ය''යි වදාළ සේක-. මරණය සහ පුනරුජ්ජීවනය ගැන තෙ වන වරටත් කීම 31 උන් වහන්සේ දොළොස් දෙනා තමන් වෙත කැඳවා ඔවුන්ට කතා කරමින්-, ''මෙන්න-, දැන් අපි ජෙරුසලමට යමිහ; මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් ගැන දිවැසිවරයන් විසින් ලියා ඇති සියල්ල ඉෂ්ට වන්නේ ම ය-. 32 කුමක්නිසා ද උන් වහන්සේ විජාතීන්ට පාවා දෙනු ලබන සේක-. ඔව්හු උන් වහන්සේට සරදමි කර-, අපහාස කර-, කෙළ ගසන්නාහ-. 33 ඔව්හු උන් වහන්සේ කසවලින් තළා මරන්නෝ ය-. එහෙත් තුන්වනදා නැවත උත්ථාන වන සේකැ''යි වදාළ සේක-. 34 මේ දේවලින් කිසිවක් ඔවුන්ට අවබෝධ නො වී ය-. උන් වහන්සේ පැවසූ දෙය නොවැටහෙන සේ එය ඔවුන් කෙරෙන් සැභවී ති-,ණ-.

ජෙරිකෝවේ අන්ධයෙකුට පෙනීම දීම

35 ජේසුස් වහන්සේ ජෙරිකෝවට සමීප වූ කල-, එක් අන්ධයෙක් සිභමින් පාර අයිනේ ඉඳගෙන සිටියේ ය-. 36 ජනකායක් ඒ ළඟින් යනවා ඔහුට ඇසී-, ''ඒ කුමක් දැ''යි විමසී ය-. 37 එවිට ඔව්හු නාසරෙත්හි ජේසුස් වහන්සේ ඒ ළඟින් යන බව ඔහුට කී හ-. 38 ඔහු ද-, ''ජේසුස් වහන්ස-, දාවිත්ගේ පුත්‍රය-, මට අනුකමිපා කළ මැනවැ''යි මොරගැසී ය-. 39 ඉදිරියෙන් ගිය අය නිශ්ශබ්ද වන ලෙස ඔහුට සැර කළහ-. එහෙත් ඔහු ශබ්ද නඟා: ''දාවිත්ගේ පුත්‍රය-, මට අනුකමිපා කළ මැනවැ''යි වැඩි වැඩියෙන් මොරගැසී ය-. 40 ජේසුස් වහන්සේ නැවතී-, ඔහු තමන් ළභට ගෙනෙන්න අණ කළ සේක-. ඔහු ළභට ආ කල-, 41 ''මා ඔබට කුමක් කර දෙනවාට කැමැත්තෙහි දැ''යි ඔහුගෙන් ඇසූ සේක-. ''ස්වාමීනි මාගේ පෙනීම මට ලබා දුන මැනවැ''යි ඔහු කී ය-. ජේසුස් වහන්සේ කතා කරමින්-, 42 ''පෙනීම ලබන්න-, ඔබේ ඇදහිල්ල ඔබ සුව කෙළේ ය''යි වදාළ සේක-. 43 එකෙණෙහි ම ඔහු ඇස් පෙනීම ලබා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින්-, උන් වහන්සේ පසුපස්සේ ගියේ ය-. මුළු ජනතාව තමන් දුටු දේ ගැන දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කළහ-.

ලූක් 19

ජේසුස් වහන්සේ සහ සාකෙවුස්

1 උන් වහන්සේ ජෙරිකෝවට පිවිස-, ඒ මැදින් ගිය සේක-. 2 සාකෙවුස් නමි ධනවත් ප්‍රධාන අයකැමියෙක් එහි විය-. 3 ඔහු ජේසුස් වහන්සේ කවුරුන් දැ යි බැලීමට සෙවී ය-. එහෙත් ඔහු මිටිකෙනෙකු වූයෙන් සමූහයා නිසා එය කළ නොහැකි විය-. 4 ජේසුස් වහන්සේ ඒ පාරෙන් යන්න සිටි බැවින්-, ඔහු පෙරටුව දුව ගොස්-, උන් වහන්සේ දක්නා පිණස අත්තික්කා ගසකට නැංගේ ය-. 5 ජේසුස් වහන්සේ ඒ ස්ථානයට පැමිණ-, උඩ බලා-, ඔහුට කතා කොට-, ''සාකෙවුස්-, වහා ම -,මට බසින්න-, අද මට ඔබේ ගෙදර නවාතැන් ගන්න ඕනෑ ය''යි ඔහුට වදාළ සේක-. 6 ඔහු වහා ම බැස-, අවුත්-, ප්‍රීතියෙන් උන් වහන්සේ පිළිගත්තේ ය-. 7 ඒ දුටු සියල්ලෝ-, ''උන් වහන්සේ පව්කාර මනුෂ්‍යයකු සමභ නවාතැන් ගන්නට ගිය සේකැ''යි කියමින් කොඳුළෝ ය-. 8 සාකෙවුස් නැඟිට-, ''ස්වාමීනි-, මා සන්තක දෙයින් දෙකෙන් කොටසක් දිළිඳුන්ට දෙමි-, යමෙකුගෙන් අයුතු ලෙස යමක් ගෙන තිබේ නමි-, ඔහුට සතර ගුණයක් ආපසු දෙමි''යි සමිඳ්‍රණන් වහන්සේට කී ය-. 9 ජේසුස් වහන්සේ කතා කරමින්-, ''ගැළවීම අද මේ ගෙදරට පැමිණ ඇත; මොහු ආබ්‍රහමිගේ පුත්‍රයෙකි-. 10 මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණෝ නැති වූ දේ සොයන්නට ද ගළවාගන්නට ද වැඩම කළ සේකැ''යි වදාළ සේක-.

රන් කාසි දසය පිළිබඳ උපමාව

11 ඔවුන් මෙබස් අසා සිටිය දී-, උන් වහන්සේ තවත් උපමාවක් වදාළ සේක-. එය වදාළේ-, උන් වහන්සේ ජෙරුසලමට සමීප ව සිටි බැවින් හා දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය වහා ම එළිදරව් වනු ඇතැ යි ඔවුන් සිතූ බැවිනි-. 12 ''රදළපෙළෙහි වූ එක් මනුෂ්‍යයෙක් රාජ පදවියක් ලබා එනු පිණස දුර රටකට පිටත් ව ගියේ ය-. 13 ඔහු තමාගේ දාසයන් දස දෙනෙකු කැඳවා-, ඔවුන් එකිනෙකාට රන් කාසියක් බැගින් දී-, 'මා එන තුරු මෙයින් වෙළහෙළඳ්‍රමි කරන්නැ'යි කී ය-. 14 එහෙත් ඔහුගේ නගර-වැසියෝ ඔහුට වෛර වී-, 'මේ මනුෂ්‍යයා අප කෙරේ රජකමි කිරීම අපේ කැමැත්ත නොවේ ය'යි කියනු පිණස නියෝජිත පිරිසක් ඔහු පස්සේ යැවූ හ-. 15 ඔහු රාජ පදවිය ලබා පෙරළා ආ විට-, තමා මුදල් දුන් දාසයෝ වෙළහෙළඳ්‍රමෙන් කොපමණ උපදවා ගත්තෝ දැ යි දැනගන්නා පිණස ඔවුන් තමන් වෙත කැඳවන්න අණ කෙළේ ය-. 16 පළමුවැන්නා ඔහු ඉදිරියට අවුත්-, 'ස්වාමීනි-, ඔබේ එක රන් කාසියෙන් රන් කාසි දසයක් උපදවා ගතිමි'යි කී ය-. 17 ඔහු කතා කොට-, 'ඉතා හොඳ ය-, යහපත් වූ දාසය-, ඔබ ඉතා සුළු දෙයක් ගැන විශ්වාසී වූ බැවින් නගර දසයක් කෙරේ අය්පති වන්නැ'යි ඔහුට කී ය-. 18 දෙවැන්නා ද අවුත්-, 'ස්වාමීනි-, ඔබ දුන් රන් කාසියෙන් පහක් උපදවාගතිමි'යි කී ය-. 19 එවිට ඔහු-, 'ඔබත් නගර පහක් කෙරේ අය්පති වන්නැ'යි ඔහුට කී ය-. 20 තවත් කෙනෙක් අවුත්-, 'ස්වාමීනි-, මෙන්න ඔබේ රන් කාසිය! එය රෙදි කඩක ඔතා තැ-,මි-. 21 මන්ද-, ඔබ නුදුන් දෙය ගන්නා වූ-, නොවපුළ දෙය කපන්නා වූ දැඩි සිතක් ඇති කෙනෙකු බැවින් ඔබට -,ය වූවෙමි'යි කී ය-. 22 එවිට ඔහු කතා කොට-, 'නපුරු දාසය-, ඔබේ ම වචනවලින් ඔබ විනිශ්චය කරමි-. මා නුදුන් දෙය ගන්නා වූ-, නොවපුළ දෙය කපන්නා වූ-, දැඩි සිතක් ඇති කෙනෙකු බව ඔබ දැන සිටියෙහි ය-. 23 එසේ නමි මා ආ විට පොළියත් සමභ අය කරගනු පිණස මාගේ මුදල් බැංකුවේ තැන්පත් නොකෙළේ මන් ද?' කියා-, 24 ළභ සිටියවුන්ට කතා කොට-, 'ඒ කාසිය ඔහුගෙන් ගෙන කාසි දසය ඇත්තාට දෙන්නැ'යි කී ය-. 25 එවිට ඔව්හු-, 'ස්වාමීනි ඔහුට කාසි දසයක් ඇතැ'යි කී හ-. 26 'ඇති හැමට වැඩියෙනුත් දෙනු ලැබේ; නැති අයගෙන් ඇති දෙයත් ගනු ලැබේ ය යි මම ඔබට කියමි-. 27 එසේ වුව ද මා තමන් කෙරේ රජකමි කරනවාට කැමැති නුවූ මේ මාගේ සතුරන් මෙහි ගෙනවුත් මා ඉදිරියෙහි ම මරා දමන්නැ'යි කීවේ ය-.''

රාජ තේජසින් ජෙරුසලමට පිවිසීම

28 උන් වහන්සේ මෙවදන් දෙසා ජෙරුසලමට යන පිණස ඔවුන්ට පෙරටුව වැඩි සේක-. 29 උන් වහන්සේ ඔලීව නමි කන්දට නුදුරු බෙත්පාගයට ද බෙතානියට ද ළං වූ කල-, සිය ශ්‍රාවකයන්ගෙන් දෙදෙනකු යවමින්-, 30 ''ඔබ ඉදිරිපිට තිබෙන ගමට යන්න; එහි ඇතුළු වූ විට-, කිසි කලෙක කිසිවෙකු නොනැඟුණු කොටළු නාමිබෙකු බැඳ සිටිනු ඔබට සමිබවන්නේ ය-. 31 ඌ ලිහා මෙහි ගෙනෙන්න-. ඌ ලිහන්නේ මන්දැ යි යමෙකු ඇසුවොත්-, සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ හට උගෙන් වැඩක් ඇතැ යි කියන්නැ''යි වදාළ සේක-. 32 යවනු ලැබුවෝ ගොස් උන් වහන්සේ ඔවුන්ට වදාළ ලෙස ම දුටුවෝ ය-. 33 ඔවුන් කොටළු නාමිබා ලිහන කල අයිතිකාරයෝ ''ඔබ කොටළු නාමිබා ලිහන්නේ මන්දැ''යි ඇසූ හ-. 34 ''සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ හට උගෙන් වැඩක් ඇතැ''යි ඔව්හු කී හ-. 35 ඔව්හු කොටළු නාමිබා උන් වහන්සේ වෙත ගෙනවුත්-, තමන්ගේ උතුරු සළු ඌ පිට අතුරා-, ජේසුස් වහන්සේ ඌ පිට හිඳවූ හ-. 36 උන් වහන්සේ යද්දී-, ඔව්හු තමන්ගේ උතුරු සළු මභ එලා ලූ හ-. 37 උන් වහන්සේ ඔලීව කන්දේ බෑවුම ළභට පැමිණ කල්හි-, මුළු ශ්‍රාවක සමූහයා ප්‍රීති වන්නටත් තමන් දුටු සියලු ප්‍රබල ක්‍රියා ගැන මහත් ශබ්දයකින් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්නටත් පටන් ගෙන-, 38 ''සමිඳුන් නමින් වඩිනා රජුට ආසිරි වේ වා! ස්වර්ගයෙහි සාමය ද අති උසස් තැන්හි මහිමය ද වේ වා!''යි කී හ-. 39 එවිට සමූහයා අතරෙන් සමහර පරිසිවරු-, ''ගුරුදේවයෙනි-, ඔබගේ ශ්‍රාවකයන්ට තරවටු කළ මැනවැ''යි උන් වහන්සේට කී හ-. 40 උන් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''ඔවුන් නිහඬ වූවොත්-, ගල්-, මොරගසනු ඇතැ යි මම ඔබට කියමි''යි වදාළ සේක-.

ජේසුස් වහන්සේ ජෙරුසලම ගැන කමිපා වීම

41 උන් වහන්සේ අගනුවරට ළඟා වී එය දුටු විට නුවර ගැන හඬමින් මෙසේ වදාළ සේක: 42 ''අහෝ-, ඔබට ශාන්තිය සලසන දේ ගැන මේ උදාර දිනයේ දී වත් ඔබ දැන සිටියා නමි! එහෙත් එසේ නො වී ය-, එය ඔබේ දෙනෙතින් සැභවී ඇත-. 43 ඔබේ සතුරන් බලකොටු තනා-, ඔබ සිසාරා-, සතර දිගින් ඔබ වටලන දවස් පැමිණෙන්නේ ය-. 44 ඔව්හු ඔබ ද ඔබ තුළ සිටින දරු කැල ද පොළොවේ ගසා-, ගලක් පිට ගලක් තිබෙන්ට ඉඩ නාරින්නෝ ය-. මන්ද-, දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ගළවන්නට පැමිණ දවස ඔබ නොදත් හෙයිනි-.''

දේව මාලිගාව පවිත්‍ර කිරීම

45 උන් වහන්සේ දේව මාලිගාවට ඇතුළු වී-, එහි සිටි වෙළඳුන් පලවා හරින්න පටන්ගෙන-, 46 '' 'මාගේ ගෘහය යාච්ඤවේ ගෘහයක් වන්නේ ය'යි ලියා ඇත-. එහෙත් ඔබ එය සොරුන්ගේ ගුහාවක් කර තිබේ ය''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-. 47 උන් වහන්සේ දිනපතා දේව මාලිගාවෙහි ඉගැන්වූ සේක-. එහෙත්-, නායක පූජකයෝ ද විනයධරයෝ ද ප්‍රභූවරයෝ ද උන් වහන්සේ නසාලීමට උපක්‍රම සෙවූ හ-. 48 මුළු ජනතාව උන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීමිවලට සතුටින් සවන් දුන් බැවින්-, උන් වහන්සේට කිසිවක් කිරීමට ඔවුන්ට ඉඩක් නොලැ-,ණ-.

ලූක් 20

ජේසුස් වහන්සේගේ අය්කාරී බලය ගැන

ප්‍රශ්න කිරීම

1 එක් දිනක් උන් වහන්සේ දේව මාලිගාවෙහි සෙනභට අනුශාසනා කරමින් ද සුබ අස්න දේශනා කරමින් ද සිටිය දී නායක පූජකයෝ ද විනයධරයෝ ද ප්‍රජා මූලිකයන් හා සමභ උන් වහන්සේ වෙත පැමිණ-, 2 ''ඔබ මේ දේවල් කරන්නේ කුමන අය්කාරී බලයකින් ද නොහොත් මේ අය්කාරී බලය ඔබට පැවරුවේ කවරෙක් දැ යි අපට කියන්නැ''යි උන් වහන්සේට කී හ-. 3 උන් වහන්සේ උත්තර දෙමින්-, ''මමත් ඔබගෙන් ප්‍රශ්නයක් අසමි; 4 ජොහන් බව්තීස්ම-ස්නාපනය කිරීමේ බලය ලැබුවේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ද නොහොත් මනුෂ්‍යයන්ගෙන් දැ''යි ඇසූ සේක-. 5 එවිට ඔව්හු තම තමන් අතර කතා කොට-, '' 'දෙවියන් වහන්සේගෙන් ය'යි අප කීවොත්-, 'එසේ නමි-, ඔහු අදහා නොගත්තේ මන්දැ'යි මොහු අපෙන් අසනු ඇත-. 6 'මනුෂ්‍යයන්ගෙන් ය'යි කීවොත්-, ජොහන් දිවැසිවරයකු ලෙස මුළු ජනතාව විශ්වාස කරන බැවින්-, ඔවුන් අපට ගල් ගසනු ඇතැ''යි කියා-, 7 ''එය කොතැනින් වූයේ දැ යි අපි නොදනිමු''යි උත්තර දුන්හ-. 8 එවිට උන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''මා කුමන අය්කාරී බලයකින් මේ දේවල් කරමි දැ යි මමත් ඔබට නොකියමි''යි වදාළ සේක-.

මිදි වත්ත හා ගොවීන් පිළිබඳ උපමාව

9 උන් වහන්සේ සෙනභට මේ උපමාව කියන්නට පටන්ගත් සේක: ''මිනිසෙක් මිදි වත්තක් වවා-, ගොවීන්ට අඳයට දී-, බොහෝ කලකට පිටරට ගියේ ය-. 10 පල නෙළන කාලයේ දී-, මිදි වත්තේ අස්වැන්නෙන් කොටසක් ගොවීන්ගෙන්-, ලබන රිසියෙන්-, ඔහු දාසයකු ඔවුන් වෙත යැවී ය-. එහෙත් ගොවීහු ඔහුට තළා පෙළා ඔහු හිස් අතින් හැරියෝ ය-. 11 පසුව ඔහු තව දාසයකු යැවී ය-. ගොවීහු ඔහුටත් තළා පෙළා-, නිගා කොට-, හිස් අතින් හැරියෝ ය-. 12 යළිත් ඔහු තුන්වැනියෙකු යැවී ය-. ඔව්හු ඔහුටත් තුවාළ කොට එළවා දැමූ හ-. 13 එවිට මිදි වත්තේ හිමියා කතා කොට-, 'මම කුමක් කරමි ද? මාගේ ප්‍රේමවන්ත පුත්‍රයා යවමි-. සමහරවිට ඔවුන් ඔහුට ගෞරව කරනු ඇතැ'යි කී ය-. 14 එහෙත් ගොවීහු ඔහු දැක-, ඔවුනොවුන් අතර කතා කොට-, 'මොහු උරුමක්කාරයා ය-. උරුමය අපට අත් වන පිණස මොහු මරමු'යි කියා-, 15 ඔහු මිදි වත්තෙන් පිටත දමා මැරූ හ-. එහෙයින් මිදි වත්තේ හිමියා ඔවුන්ට කුමක් කරනු ඇද් ද? 16 ඔහු අවුත් ඒ ගොවීන් වනසා-, මිදි වත්ත අන්‍යයන්ට දෙනු ඇතැ''යි වදාළ සේක-. 17 ඔව්හු ඒ අසා-, ''එසේ නොවේ වා''යි කී හ-. එහෙත් උන් වහන්සේ ඔවුන් දෙස බලා-, ''එසේ වී නමි: 'ගෘහ ශිල්පීන් ඉවත ලූ ගල ම-, කොණේ ප්‍රධාන ගල වී ඇත' යන දහමි පාඨයේ අර්ථය කුමක් ද? 18 ඒ ගල මත වැටෙන කවුරු නමුත් දැඩි තුවාළ ලබන්නේ ය; ඒ ගල යමෙකු මත වැටෙන්නේ ද-, ඔහු එයින් සුණු විසුණු කරනු ලබන්නේ ය''යි වදාළ සේක-.

අය්රාජයාට බදු ගෙවීම

19 නායක පූජකයෝ ද විනයධරයෝ ද උන් වහන්සේ ඒ උපමාව ඔවුන්ට විරුද්ධ ව එල්ල කළ බව දැන-, ඒ පැයේ දී ම උන් වහන්සේ අල්ලාගන්නට සෙවූ හ; එහෙත් සෙනභ නිසා -,ය වූ හ-. 20 ඔව්හු උන් වහන්සේගේ කටින් වචනයක් අල්ලාගෙන උන් වහන්සේ රජයට ද ආණ්ඩුකාරයාගේ බලයට ද බාර දීමට අවස්ථාවක් සොයමින්-, තමන් අවංකයන් සේ පෙනී සිටින ඔත්තුකාරයන් යැවූ හ-. 21 ඔව්හු කතා කොට-, ''ගුරුදේවයෙනි-, ඔබ යුක්ති සහගත ලෙස කතා කරන බවත්-, අනුශාසනා කරන බවත්-, මිනිසුන්ගේ තරාතිරමි නොබලා-, දෙවියන් වහන්සේගේ මාර්ගය සැබෑ ලෙස උගන්වන බවත් අපි දනිමු-. 22 අප සීසර් අය්රාජයාට අයබදු ගෙවීම යුතු ද-, නැද්දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසූ හ-. 23 එහෙත් උන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ කෛරාටිකකම දැන-, ''කාසියක් මෙහි ගෙනෙන්න; 24 එහි තිබෙන රූපයත් සටහනත් කාගේ දැ''යි ඔවුන්ගෙන් ඇසූ සේක-. ''සීසර් අය්රාජයාගේ'' යයි ඔව්හු කී හ-. 25 ''එසේ නමි සීසර්ගේ දේ සීසර්ටත් දෙවියන් වහන්සේගේ දේ දෙවියන් වහන්සේටත් දෙන්නැ''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-. 26 මෙසේ සෙනභ ඉදිරියෙහි දී උන් වහන්සේ කට වචනයෙන් අල්ලාගන්නට ඔවුන්ට බැරි විය-. ඔව්හු උන් වහන්සේගේ පිළිතුරට පුදුම ව නිහඬ වූ හ-.

පුනරුජ්ජීවන ප්‍රශ්නය

27 පුනරුජ්ජීවනයක් නැතැ යි කියන සද්දුසිවරුන්ගෙන් සමහරෙක් ජේසුස් වහන්සේ වෙත අවුත්-, 28 ''ගුරුදේවයෙනි-, යමි මිනිසෙකු භාර්යාව ජීවත් ව සිටිය දී දරුපල නොලැබ මළොත්-, ඔහුගේ සහෝදරයා ඒ භාර්යාව පාවාගෙන-, තම සහෝදරයාගේ නමට දරුවන් ඉපදවිය යුතු යයි මෝසෙස් ලියා ඇත-. 29 ඉදින්-, සහෝදරයෝ සත් දෙනෙක් සිටියහ-. පළමුවැන්නා භාර්යාවක පාවාගෙන දරුපල නොලබා මළේ ය-. 30 දෙවැන්නාත් තුන්වැන්නාත් ඇය පාවා ගත්හ-. 31 සත් දෙන ම එසේ දරුපල නොලබා මළෝ ය-. 32 පසුව ඒ ස්ත්‍රියත් මළා ය-. 33 සත් දෙනාම ඈ පාවාගත් බැවින්-, පුනරුජ්ජීවනයේ දී ඈ ඔවුන්ගෙන් කවරකුගේ භාර්යාව වන්නී දැ''යි ඇසූ හ-. 34 ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''මේ යුගයට අයත් වූවෝ ආවාහ විවාහ වන්නාහු ය; 35 එහෙත් එන යුගයට හා පුනරුජ්ජීවනයට පැමිණීමට වරමි ලත් අය ආවාහ වන්නේ වත් විවාහ වන්නේ වත් නැත-. 36 ඉන්පසු ඔවුන්ට මරණයක් නැත-. ඔව්හු දේව දූතයන්ට සම වෙති-. පුනරුජ්ජීවන වරය ලත් බැවින් ඔව්හු දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෝ ය-. 37 'සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ ආබ්‍රහමිගේ දෙවියන් වහන්සේ ය-, ඊසාක්ගේ දෙවියන් වහන්සේ ය-, ජාකොබ්ගේ දෙවියන් වහන්සේ ය'යි කීමෙන් මෝසෙස් පවා-, පුනරුජ්ජීවනයක් ඇති බව පඳුර පිළිබඳ පාඨයෙහි පෙන්වා දී ඇත-. 38 උන් වහන්සේ මළවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ නොව-, ජීවතුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ ය-. මන්ද-, උන් වහන්සේ උදෙසා සියල්ලෝ ම ජීවත් වෙති''යි වදාළ සේක-. 39 එවිට විනයධරයන්ගෙන් සමහරෙක් උත්තර දෙමින්-, ''ගුරුදේවයෙනි-, ඔබේ කතාව කදිම ය''යි කී හ-. 40 උන් වහන්සේගෙන් තවත් කිසි ප්‍රශ්නයක් ඇසීමට ඔවුන්ට ධෛර්ය නොති-,ණ-.

දාවිත්ගේ පුත්‍රයා මෙන් ම ස්වාමීන් ද වන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ

41 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කරමින්-, ''ක්‍රිස්තුස් දාවිත්ගේ පුත්‍රයා යයි කියන්නේ කෙසේ ද? 42 -43 මන් ද? 'මා විසින් සතුරන් ඔබේ පා යට ලන තෙක් මා දකුණු පස අසුන් ගන්න කියා සමිඳ්‍රණෝ මා සමිඳුන්ට වදාළ සේකැ'යි දාවිත් ම ගීතාවලියෙහි ලියා තිබේ-. 44 මෙසේ දාවිත් ම උන් වහන්සේට 'සමිඳ්‍රණන්' යයි කියයි නමි උන් වහන්සේ ඔහුගේ පුත්‍රයා වන්නේ කෙසේ දැ''යි ඇසූ සේක-.

විනයධරයන්ට චෝදනා

45 මුළු සෙනභ සවන් දී සිටිය දී උන් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන්ට කතා කොට-, 46 ''දිග උතුරු සළු හැඳ සක්මන් කිරීමට කැමැති-, වෙළඳ පොළේ දී ගෞරවාචාරවලට ද ධර්මශාලාවල දී ප්‍රධාන ආසනවලට ද මංගල භෝජනවල දී ප්‍රධාන ස්ථානවලට ද ඇලුමි කරන-, 47 වැන්දඹුවන්ගේ ගේදොර කාදමමින්-, පෙනුමට දිගින් දිගට යාච්ඤ පුද කරන-, විනයධරයන්ගෙන් පරෙස්සමිවන්න-. ඔව්හු වඩාත් බරපතල දඬුවමකට පත් කරනු ලබන්නෝ ය''යි වදාළ සේක-.

ලූක් 21

වැන්දඹුවගේ පඬුර

1 උන් වහන්සේ අවට බැලූ විට ධනවතුන් සිය පුදපඬුරු දේව මාලිගා ගබඩාවෙහි දමනු දුටු සේක-. 2 එක් දිළිඳු වැන්දඹු ස්ත්‍රියක් තඹ සල්ලි දෙකක් දමනු උන් වහන්සේ දැක-, 3 ''ඇත්තෙන් ම මම ඔබට කියමි-, මේ දිළිඳු වැන්දඹුව අනෙක් හැමට ම වඩා පඬුරු දැමිමා ය-. 4 මන්ද-, ඔවුන් සියල්ලෝ ම තමන්ට තිබුණු වැඩිපුර දෙයින් ගබඩාවට පඬුරු දැමූ හ-. එහෙත් මෑ-, දුප්පත් ව සිටියදීත් තම දිවි පෙවෙත සඳහා වූ මුළු වත්කම ම පිදුවා ය''යි වදාළ සේක-.

දේව මාලිගාවේ විනාශය ගැන කලින් කීම

5 සමහරුන් දේව මාලිගාව ගැන කතා කරමින්-, එය මනහර ගලින් හා පූජා වස්තුවලින් ද සරසා තිබෙන නියාව පැවසූ විට උන් වහන්සේ කතා කොට-, 6 ''ඔබට පෙනෙන මේ දෙය-, ගලක් පිට ගලක් ඉතිරි නොවන සේ -,ඳ දමනු ලබන කාලයක් පැමිණෙන්නේ ය''යි වදාළ සේක-.

පීඩාවල පෙර නිමිති

7 ''ගුරුදේවයෙනි-, ඒ දෙය කවර කලෙක වන්නේ ද? ඒ පිළිබඳ පෙර ලකුණු කවරේ දැ''යි ඔව්හු උන් වහන්සේගෙන් ඇසූ හ-. 8 උන් වහන්සේ කතා කොට-, ''මුළා නොවෙන්ට බලාගන්න; කුමක් නිසා ද මාගේ නාමයෙන් බොහෝ දෙනෙක් ඉදිරිපත් වී 'ඒ මම ය-, නියමිත මොහොත පැමිණ ඇතැ'යි කියන්නෝ ය; ඔවුන් අනුව නොයන්න-. 9 යුද්ධ සහ විප්ලව ගැන ආරංචි වන විට-, භයින් ත්‍රස්ත නොවන්න; මන්ද-, මේ දේවල් පළමුකොට සිදුවිය යුතු ය; එහෙත් අවසානය එකෙණෙහි ම නොපැමිණෙන්නේ ය''යි වදාළ සේක-. 10 එවිට උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට-, ''ජාතියක් ජාතියකට විරුද්ධ ව ද රාජ්‍යයක් රාජ්‍යයකට විරුද්ධ ව ද නැඟිටිනු ඇත-. 11 මහා භූමිකමිපා ද නොයෙක් තැන්වල සාගත හා වසංගත ද වන්නේ ය; ත්‍රාසජනක දර්ශන ද පුදුම ලකුණු ද අහසෙහි වන්නේ ය-. 12 එහෙත් ඒ සියල්ලට පෙර-, මාගේ නාමය නිසා ඔව්හු ඔබ අල්ලාගෙන-, ධර්මශාලාවටත්-, හිර ගෙවලටත් ඔබ පාවාදෙමින්-, ඔබට පීඩා කරන්නෝ ය; ඔබ රජුන් හා ආණ්ඩුකාරයන් ඉදිරියට ගෙන යන්නෝ ය-. 13 ඔබට එය සාක්ෂි දැරීමේ අවස්ථාවක් වන්නේ ය-. 14 ඔබ වගඋත්තර දිය යුත්තේ කෙසේ දැ යි කල් තියා සූදානමි නොවන්නට සිතට ගන්න-. 15 මන්ද-, ඔබගේ විරුද්ධවාදීන් කිසිවෙකුට නො-,ඳිය හැකි වූ ද නිෂ්ප්‍රභා කළ නොහැකි වූ ද වාග් චතුරතාවක් හා ප්‍රඥවක් මම ඔබට දෙන්නෙමි-. 16 දෙමවුපියන්-, සහෝදරයන් හා නෑ මිතුරන් විසින් ම ඔබ පාවා දෙනු ලබන්නහු ය; ඔව්හු ඔබගෙන් සමහරෙකු මරණයට පත් කරන්නෝ ය-. 17 මාගේ නාමය නිසා සියල්ලෝ ම ඔබට වෛර කරන්නෝ ය-. 18 එහෙත් ඔබගේ කෙස් ගහක් පමණ වත් නාස්ති නොවන්නේ ය-. 19 ස්ථීර ව සිටීමෙන් ඔබ ජීවනය දිනා ගන්නහු ය-.''

ජෙරුසලමේ විනාශය කලින් කීම

20 ''යමි කලෙක යුද හමුදා ජෙරුසලම වටලනු ඔබ දකින්නාහු ද-, එකල එහි විනාශය ආසන්න බව දැනගන්න-. 21 එකල ජුදයෙහි වසන්නෝ කඳුකරයට පලා යත්වා; නගරය තුළ සිටින්නෝ පිටතට යත්වා; ගමිබද ව සිටින්නෝ නුවරට-, ඇතුළු නොවෙත්වා-. 22 මන්ද-, ලියා ඇති සියල්ල සමිපූර්ණ වන පිණස එය විනිශ්චය දවස වන්නේ ය-. 23 ඒ දවස්වල දී ගර්භණීන්ට ද කිරි දෙන මව්වරුන්ට ද වන විපතක මහත! මන්ද-, දේශය පිට දැඩි ආපදා හා වේදනා ද මේ සෙනභ කෙරෙහි දේව සාපය ද වන්නේ ය-. 24 ඔව්හු කඩු මුවහතින් වැටෙන්නෝ ය; සියලු විජාතීන්ගේ රටවලට වහලුන් මෙන් ගෙනයනු ලබන්නෝ ය; විදේශීන්ගේ පාලන අවදිය නිම වනතෙක් ජෙරුසලම විජාතීන් විසින් මඩිනු ලබන්නී ය-.''

මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන්ගේ පුනරාගමනය

25 ''හිරු-, සඳ හා තාරකාවල ලකුණු පහළ වන්නේ ය-. මුහුදේ හා රළ පතරෙහි ඝෝෂාවෙන් වන වියවුලින් ජාතීන් හට සිත් වේදනා වන්නේ ය-. 26 අහසේ බලවේගයන් සොලවනු ලබන බැවින්-, ලෝකයට සිදුවන්න යන ආපදා ගැන බලා සිටීමෙන් මිනිසුන්ගේ සිත් -,යෙන් ක්ලාන්ත වන්නේ ය-. 27 එකල මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් බලපරාක්‍රමයෙන් ද මහා තේජශ්‍රීයෙන් ද වලාකුළක් මත වඩිනු ඔව්හු දකින්නෝ ය-. 28 මේ දේ සිදුවන්න පටන්ගන්නා කල ඔබේ විමුක්තිය ළං වේගන එන බැවින් නැඟී සිට හිස් ඔසවන්නැ''යි වදාළ සේක-.

අත්තික්කා ගසෙන් පාඩමක්

29 තවද ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට උපමාවක් වදාළ සේක-. ''අත්තික්කා ගස හෝ අන් කිසි ගසක් හෝ ගැන සිතන්න-. 30 ඒවා දලු ලන විට-, එය දුටු හැටියේ ම ගිමිහානය දැන් ළං වී ඇතැ යි ඔබ දන්නහු ය-. 31 එලෙස ම-, මේ දේ සිදුවනු දක්නා කල-, දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ළං වී ඇතැ යි දැනගන්න-. 32 ඇත්තෙන් ම මම ඔබට කියමි-, මේ සියල්ල සිදුවන තුරු මේ පරමිපරාව පහ ව නොයන්නේ ය-. 33 අහසත්-, පොළොවත් පහ ව යන්නේ ය-. එහෙත් මාගේ කිසිදු වචනයක් පහ ව නොයන්නේ ම ය-.''

අවදි ව සිටීමට අවවාද

34 ''ඒ දවස මලපතක් මෙන් හදිසියෙන් ඔබ අසුකර නොගන්නා පිණස කමිසැපෙන් ද -,මත්කමෙන් ද මේ ජීවිතයේ කරදරවලින් ද ඔබේ සිත් නොවෙහෙසෙන හැටියට බලාගන්න-. 35 මන්ද-, එය මුළු පොළොවෙහි සකල ලෝක වාසීන් පිට පැමිණෙන්නේ ය-. 36 එබැවින් ඒ සිදුවන ආපදා සියල්ලෙන් ජයාන්විත ව ගැළවෙන පිණස ද මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් ඉදිරියෙහි පෙනී සිටින පිණස ද අයැදිමින්-, හැම වේලේ ම අවදි ව සිටින්න-.'' 37 දිවා භාගයෙහි උන් වහන්සේ දේව මාලිගාවෙහි අනුශාසනය කළ සේක-. රාත්‍රියෙහි නුවරින් නික්ම ගොස්-, ඔලීව නමි කන්දෙහි නැවතුණ සේක-. 38 මුළු ජනතාව දේව මාලිගාවෙහි දී උන් වහන්සේට සවන් දෙනු පිණස අලුයමි වේලෙහි උන් වහන්සේ වෙත රැස්වූ හ-.

ලූක් 22

ජේසුස් වහන්සේ නැසීමට කුමන්ත්‍රණය

1 පාස්කුව නමි වූ නුමුහුන් රොටි මංගල්‍යය ළං විය-. 2 නායක පූජකයෝ ද විනයධරයෝ ද උන් වහන්සේ නැසීමට උපා සෙවූ හ; එසේ කෙළේ ඔවුන් ජනතාවට භයින් සිටි බැවිනි-. 3 ඒ අතර දොළොස් දෙනාගෙන් කෙනෙක් වූ ඉස්කාරියොත් නමි ජූදස්ගේ සිතට සාතන් ඇතුළු විය-. 4 ඔහු ගොස් උන් වහන්සේ පාවා දෙන්නේ කෙසේ ද කියා නායක පූජකයන් හා දේව මාලිගාවේ මුර සෙබළුන් සමභ කතා කර ගත්තේ ය-. 5 ඔව්හු ඉතා සතුටු ව ඔහුට මුදල් දීමට පොරොන්දු වූ හ-. 6 ඔහු ඊට එකභ වී-, සෙනභ නැති වේලාවක උන් වහන්සේ ඔවුන් අතට පාවා දෙනු පිණස සුදුසු අවස්ථාවක් සෙවී ය-.

පාස්කු මංගල්‍යය සඳහා සූදානම

7 පාස්කු බැටළුවා පූජා කළ යුතු නුමුහුන් රොටි මංගල්‍යය පවත්වන දවස පැමිණයේ ය-. 8 එවිට උන් වහන්සේ පේදුරු ද ජොහන් ද යවමින්-, ''ඔබ ගොස් අප විසින් පාස්කු භෝජනය වළඳන පිණස පිළියෙළ කරන්නැ''යි වදාළ සේක-. 9 ''කොතැන පිළියෙළ කරනවාට ඔබ වහන්සේ කැමැති සේක් දැ''යි ඔව්හු ඇසූ හ-. 10 උන් වහන්සේ-, ''ඔබ නුවරට ඇතුළු වූ විට-, වතුර කළයක් ගෙන යන මිනිසෙක් ඔබට හමු වන්නේ ය; ඔහු පස්සේ ගොස් ඔහු යන ගෙදරට ඇතුළු වී-, 11 ගෘහ මූලිකයාට කතා කොට-, 'මා විසින් මාගේ ශ්‍රාවකයන් සමභ පාස්කු භෝජනය වැළඳීම සඳහා වෙන් කර ඇති කාමරය කොයි ද කියා ගුරුදේවයාණෝ අසන සේකැ'යි කියන්න-. 12 සූදානමි ව ඇති ලොකු උඩුමහල් කාමරයක් ඔහු ඔබට පෙන්වනු ඇත-. එහි පිළියෙළ කරන්නැ''යි වදාළ සේක-. 13 ඔව්හු ගොස්-, උන් වහන්සේ වදාළ ලෙස ම සියල්ල සමිබවූයෙන්-, පාස්කු භෝජනය පිළියෙළ කළහ-.

අන්තිම රාත්‍රි භෝජනය

14 නියම වේලාව පැමිණ කල-, උන් වහන්සේ කෑමට හිඳගත් සේක-. ප්‍රේරිතයෝ ද උන් වහන්සේ සමභ හිඳගත්හ-. 15 උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට-, ''මා වද විඳීමට පළමුවෙන්-, මේ පාස්කු භෝජනය ඔබ සමභ වළඳන්නට අතිශයින් ආශා වීමි-. 16 ඒ මන්දැ යි මම ඔබට කියමි-, දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ දී එය මුදුන්පත් වනතුරු මම එය තවත් නොවළඳමි''යි වදාළ සේක-. 17 උන් වහන්සේ කුසලානක් ගනිමින්-, තුති පුදා-, ''මෙය ගෙන ඔබ අතරෙහි බෙදාගන්න-. 18 මන්ද-, මම ඔබට කියමි-, මෙතැන් පටන්-, දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය පැමිණෙන තුරු-, මම මිදියුස පානය නො කරන්නෙමි''යි වදාළ සේක-. 19 උන් වහන්සේ රොටි ගෙන තුති පුදා-, ඒවා කඩා-, ඔවුන්ට දී-, ''ඔබ උදෙසා දෙනු ලබන මාගේ ශරීරය මේ ය; මා සිහි කිරීම පිණස මෙය කරන්නැ''යි වදාළ සේක-. 20 එලෙස ම භෝජනයෙන් පසු කුසලාන දී-, ''මේ කුසලාන ඔබ උදෙසා වගුරුවනු ලබන මාගේ රුය්රයෙන් කළ නව ගිවිසුම ය-. 21 එහෙත්-, දැන් මා පාවා දෙන්නාගේ අත මා ළඟින් ම මේසය මත තිබේ-. 22 මන්ද-, මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණෝ නියමිත ගමන යන සේක් ම ය-. එහෙත්-, ඔහු පාවා දෙන ඒ මනුෂ්‍යයාට වන විපතක මහතැ''යි උන් වහන්සේ වදාළ සේක-. 23 එවිට එය කරන්නට යන්නේ ඔවුන්ගෙන් කවරෙක් දැ යි ඔව්හු තම තමන් අතර විමසන්නට පටන්ගත්හ-.

ශ්‍රේෂ්ඨතම තැනැත්තා පිළිබඳ ප්‍රශ්නය

24 තමන් අතරෙන් ශ්‍රේෂ්ඨතම ලෙස සැලකිය යුත්තේ කවරෙක් දැ යි ශ්‍රාවකයන් අතර විවාදයක් ඇති විය-. 25 උන් වහන්සේ ඔවුන්ට මෙසේ වදාළ සේක: ''විජාතීන්ගේ රජවරු වැසියන් කෙරෙහි අය්පති බලය පාන්නාහ; ඔවුන් කෙරෙහි බලය පවත්වන්නෝ ජාති හිතෛෂීහු යයි කියනු ලබති-. 26 එහෙත් ඔබ අතර එය එසේ නොවේ-. ඔබ අතර ශ්‍රේෂ්ඨ තැනැත්තා ඉතා සුළු තැනැත්තා මෙන් ද නායකයා සේවකයා මෙන් ද වේ වා; 27 වඩා උතුමි කවරේ ද-, කෑමට හිඳින තැනැත්තා ද-, නැතහොත් සේවකයා ද? කෑමට හිඳින තැනැත්තේ නොවේ ද? එහෙත්-, මම නමි-, ඔබ මැද සේවකයා මෙන් වෙමි-. 28 මාගේ පරීක්ෂාවල දී මා සමභ සිටි අය ඔබ ම ය-. 29 එබැවින් මාගේ පියාණන් වහන්සේ මට රාජ්‍යය පවරා දුන් සේ ම-, 30 මාගේ රාජ්‍යයෙහි මාගේ මේසයේ දී කන බොන පිණස ද සිහසුන් අරා ඉශ්රායෙල් ගෝත්‍ර දොළොස කෙරෙහි විනිශ්චය කරන පිණස ද වරය මමත් ඔබට පවරා දෙමි-.''

පේදුරුගේ අපලාපය ගැන කලින් කීම

31 ''සීමොන්-, සීමොන්-, මෙය අසන්න-. තිරිඟු පොළන්නාක් මෙන් ඔබ සියලු දෙන පොළාලන්නට සාතන් අවසර ලබා ඇත-. 32 එහෙත්-, ඔබේ ඇදහිල්ල නො-,ඳෙන පිණස ඔබ උදෙසා මම යාච්ඤ කෙළෙමි-. ඔබ යළිත් හැරුණÜ පසු-, ඔබේ සහෝදරයන් ධෛර්යවත් කරන්නැ''යි වදාළ සේක-. 33 ඔහු උත්තර දෙමින්-, ''ස්වාමීනි-, ඔබ හා සමභ හිරේ යාමට හා මරණයට වුව ද මම සූදානමි ව සිටිමි''යි උන් වහන්සේට කී ය-. 34 ජේසුස් වහන්සේ කතා කරමින්-, ''පේදුරු-, මම මෙය ඔබට කියමි-, ඔබ මා නොදන්නා බව තුන් වරක් කියන තුරු-, අද රෑ කුකුළා නොහඬළන්නේ ය''යි වදාළ සේක-. පසුමි-,ය-, මල්ල සහ කඩුව 35 උන් වහන්සේ ඔවුන්ට වදාරමින්-, ''පසුමි-,යක් වත්-, මල්ලක් වත්-, පා වහන් වත් නැති ව මා ඔබ යැවූ කල කිසිවක් හිභ වී දැ''යි ඇසූ සේක-. ඔව්හු උත්තර දෙමින්-, ''නැතැ''යි කී හ-. 36 උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට-, ''එහෙත් දැන් පසුමි-,යක් ඇති තැනැත්තා එය ගනී වා-, එසේ ම මල්ලක් ද ගනී වා-, කඩුවක් නැති තැනැත්තා තම සළුව විකුණා-, කඩුවක් මිළ දී ගනී වා-. 37 මම මෙය ඔබට කියමි-, 'උන් වහන්සේ අපරාධකරුවන් සමභ ගණන් ගනු ලැ-, ය'යි ලියා තිබෙන ඒ කීම මා තුළින් මුදුන් පත් විය යුතු ය; මා ගැන ලියා ඇති දෙය සමිපූර්ණ වන්නේ ම ය''යි වදාළ සේක-. 38 ඔව්හු කතා කරමින්-, ''ස්වාමීනි-, බැලුව මැනව-, කඩු දෙකක් මෙහි ඇතැ''යි කී හ-. උන් වහන්සේ ද: ''ඔය ඇති''යි වදාළ සේක-.

ඔලීව කන්දෙහි යාච්ඤව

39 එවිට ජේසුස් වහන්සේ පිටත් ව සිරිත් පරිදි ඔලීව කන්දට වැඩිය සේක; ශ්‍රාවකයෝ ද උන් වහන්සේ පසුපස්සේ ගියහ-. 40 උන් වහන්සේ එහි පැමිණ පසු කතා කොට-, ''ඔබ පරීක්ෂාවට නොවැටෙන ලෙස යාච්ඤ කරන්නැ''යි වදාළ සේක-. 41 ගලක් ගසන තරමි දුරක් උන් වහන්සේ ඔවුන්ගෙන් ඈත් වී-, දණන් හිඳ යාච්ඤ කරමින්-, 42 ''පියාණෙනි-, ඔබ කැමැති සේක් නමි-, මේ කුසලාන මාගෙන් පහ කළ මැනව-. එහෙත්-, මාගේ කැමැත්ත නොව ඔබේ කැමැත්ත වේ වා''යි වදාළ සේක-. 43 එකල දේව දූතයෙක් ස්වර්ගයෙන් පහළ වී-, උන් වහන්සේ ශක්තිමත් කෙළේ ය-. 44 උන් වහන්සේ දැඩි සිත් වේදනාවෙන් පෙළුණු සේක්-, වඩාත් ඕනෑකමින් යාච්ඤ කළ සේක-. උන් වහන්සේගේ ඩාදිය ලේ -,න්දු මෙන් -,ම වැටිණ-. 45 උන් වහන්සේ යාච්ඤ කරමින් සිට නැඟිට-, ශ්‍රාවකයන් වෙත අවුත්-, ඔවුන් ශෝකය නිසා නිඳ්‍ර හිඳිනු දැක-, 46 ''ඔබ නිඳ්‍ර ඉන්නේ මන් ද? පරීක්ෂාවට නොවැටෙන පිණස නැඟිට යාච්ඤ කරන්නැ''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-.

ජේසුස් වහන්සේ පාවා දීම

47 උන් වහන්සේ මෙවදන් පවසත් ම සමූහයක් පැමිණයහ-. දොළොස් දෙනාගෙන් එක් කෙනෙක් වූ ජූදස් නමැත්තා ඔවුන්ට පෙරටුව අවුත්-, ජේසුස් වහන්සේ සිඹින පිණස උන් වහන්සේ වෙතට ළං විය-. 48 ජේසුස් වහන්සේ ද ''ජූදස්-, ඔබ සිඹීමකින් මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් පාවා දෙන්නෙහි දැ''යි ඇසූ සේක-. 49 උන් වහන්සේ සමභ සිටි අය සිදු වන්න යන දෙය දැක-, ''ස්වාමීනි-, කඩු පහරක් දෙමු දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසූ හ-. 50 ඔවුන්ගෙන් එක් කෙනෙක් උත්තම පූජකයාගේ දාසයාට ගසා-, ඔහුගේ දකුණු කන කපා දැමී ය-. 51 එහෙත් ජේසුස් වහන්සේ-, ''ඔය ඇති-, නවතින්න-,'' කියා ඔහුගේ කන අතගා සුව කළ සේක-. 52 ජේසුස් වහන්සේ තමන්ට විරුද්ධ ව ආ නායක පූජකයන්ට ද දේව මාලිගාවේ මුර සෙබළුන්ට ද ප්‍රජා මූලිකයන්ට ද කතා කොට-, ''ඔබ සොරෙකු හා සටනට මෙන් කඩු මුගුරු රැගෙන ආවාහු ද? 53 දිනපතා මා දේව මාලිගාවෙහි ඔබ හා සමභ සිටිය දී ඔබ මට විරුද්ධ ව අත් එසෙව්වේ නැත-. එහෙත් මෙය ඔබගේ අවස්ථාව ය-. අන්ධකාරය රජ කරන මොහොත ය''යි වදාළ සේක-.

පේදුරුගේ අපලාපය

54 ඔව්හු ජේසුස් වහන්සේ අල්ලාගෙන උත්තම පූජකයාගේ මැදුරට ගෙන ගියහ-. පේදුරු ද ඈතින් පසුපස්සේ ගියේ ය-. 55 ඔවුන් මළුව මැද ගිනි මැලයක් ගසා එක් ව හිඳගෙන සිටිය දී-, පේදුරු ඔවුන් මැද හිඳගත්තේ ය-. 56 එවිට එක් සේවිකාවක් ඔහු ගිනි මැලය ළභ සිටිනු දැක-, ඔහු දෙස හොඳට බලා-, ''මේ මිනිසාත් ඔහු සමභ සිටියේ ය''යි කීවා ය-. 57 ''ස්ත්‍රිය-, නැත-. මම ඔහු නාඳුනමි''යි පේදුරු කී ය-. 58 මඳ වේලාවකට පසු තවත් කෙනෙක් ඔහු දැක-, ''ඔබත් ඔවුන්ගෙන් එක් කෙනෙක් ය''යි කී ය-. පේදුරු පිළිතුරු දෙමින්-, ''නැත-, නැත-, එසේ නොවේ ය''යි කී ය-. 59 පැයකට පමණ පසු තවත් කෙනෙක් කතා කොට-, ''ඇත්තෙන් ම මොහුත් ඔහු සමභ සිටියේ ය-. මන්ද-, මොහු ගලීලයෙකැ''යි තරයේ ම කියා සිටියේ ය-. 60 පේදුරු ද-, ''ඔබ කියන දේ මට නොතේරේ'' යයි කී ය-. එකෙණෙහි ම-, ඔහු කතා කරද්දී ම-, කුකුළෙක් හැඬලී ය-. 61 සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ හැරී පේදුරු දෙස බැලූ සේක-. පේදුරු ද-, ''අද කුකුළා හඬලන්නට පළමුවෙන් 'ඔහු නාඳුනමි'යි තුන් වරක් ඔබ මා ගැන කියන්නෙහි ය''යි සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ ඔහුට පැවසූ කීම සිහි කොට-, 62 පිටතට ගොස්-, දැඩි දුකින් හැඩී ය-.

නිගා කිරීම හා පහර දීම

(මතෙව් 26 :67 -68 ; මාක් 14 :65 ) 63 එකල ජේසුස් වහන්සේ අල්ලාගෙන සිටි මනුෂ්‍යයෝ උන් වහන්සේට කවට කමි කරමින් පහර දුන්හ-. 64 ඔව්හු ජේසුස් වහන්සේගේ ඇස් වසා බැඳ-, ''ඔබට ගැසුවේ කවරෙක් ද කියා දිවැසින් කියන්නැ''යි උන් වහන්සේට කී හ-. 65 ඔව්හු තවත් බොහෝ දේ උන් වහන්සේට විරුද්ධ ව කියමින්-, අපහාස කළහ-.

ජේසුස් වහන්සේ ශ්‍රේෂ්ඨාය්කරණය ඉදිරියෙහි

66 පහන් වූ කෙණෙහි ම-, නායක පූජකයන් ද විනයධරයන් ද ඇතුළු ප්‍රජා මූලිකයන්ගේ සංගමය රැස් ව-, සිය ශ්‍රේෂ්ඨාය්කරණය ඉදිරියට උන් වහන්සේ ගෙන ගොස්-, 67 ''ඔබ ක්‍රිස්තුස් ද? අපට කියන්නැ''යි කී හ-. උන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''මා ඔබට කීවත් ඔබ විශ්වාස කරන්නේ නැත; 68 මා ඔබගෙන් ඇසුවත් ඔබ පිළිතුරු දෙන්නේ නැත-. 69 එහෙත් මෙතැන් පටන් මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් දෙවියන් වහන්සේගේ බලපරාක්‍රමයේ දකුණු පස වැඩහිඳිනු ඇතැ''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-. 70 ඔව්හු සියල්ලෝ-, ''එසේ නමි ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණෝ දැ''යි ඇසූ හ-. උන් වහන්සේ ද-, ''මා එසේ බැව් පවසන්නේ ඔබ ම ය''යි වදාළ සේක-. 71 ඔව්හු ද-, ''වෙන සාක්කියක් අපට කුමට ද? මෙය ඔහුගේ ම කටින් කියනවා අපගේ ම කණන් ඇසීමු''යි කී හ-.

ලූක් 23

ජේසුස් වහන්සේ පිලාත් ඉදිරියෙහි සිටීම

1 එවිට ඒ මුළු සමූහයා නැඟිට-, උන් වහන්සේ පිලාත් ඉදිරියට ගෙන ගියහ-. 2 ඔව්හු උන් වහන්සේ ගැන චෝදනා කරන්නට පටන්ගෙන-, ''මොහු අපේ ජාතිය කැරලිගැසීමට පොළඹවන බවත්-, අය්රාජයාට අයබදු දීම තහනමි කරන බවත්-, තමා ක්‍රිස්තුස් නමි රජෙක් යයි කියාගන්න බවත් අපි දැනගතිමු''යි කී හ-. 3 පිලාත් කතා කරමින්-, ''ඔබ ජුදෙව්වරුන්ගේ රජු දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසී ය-. ''එසේ කියන්නේ ඔබ ය''යි උන් වහන්සේ වදාළ සේක-. 4 එවිට පිලාත් නායක පූජකයන්ට ද සමූහයන්ට ද කතා කොට-, ''මේ මනුෂ්‍යයා අත කිසි වරදක් මට නොපෙනේ ය''යි කී ය-. 5 එහෙත් ඔව්හු පිළිතුරු දෙමින්-, ''මොහු ගලීලයේ සිට මෙතැන දක්වා ජුදය මුළුල්ලෙහි උගන්වමින් සෙනභ කළඹන්නේ ය''යි තරයේ ම කියා සිටියහ-.

ජේසුස් වහන්සේ උප රජ හෙරොද් ඉදිරියෙහි

6 පිලාත් ඒ අසා-, ''මේ මනුෂ්‍යයා ගලීලයෙක් දැ''යි විචාළේ ය-. 7 එවිට පිලාත් උන් වහන්සේ හෙරොද්ගේ ප්‍රදේශයට අයිති බව දැන-, හෙරොද් ඒ දවස්වල ජෙරුසලමෙහි සිටි බැවින්-, උන් වහන්සේ ඔහු වෙත යැවී ය-. 8 හෙරොද් ජේසුස් වහන්සේ දැක-, ඉතා සන්තෝෂ විය-. මන්ද-, ඔහු උන් වහන්සේ ගැන අසා සිටි බැවින් බොහෝ කලෙක පටන් උන් වහන්සේ දකින්න ආශාවෙන් සිටියේ ය-. උන් වහන්සේ යමි ආශ්චර්යයක් කරනු දැකීමට ද ඔහු බලාපොරොත්තු විය-. 9 ඔහු උන් වහන්සේගෙන් බොහෝ ප්‍රශ්න ඇසූ නමුත් උන් වහන්සේ කිසි පිළිතුරක් නුදුන් සේක-.10 නායක පූජකයෝ ද විනයධරයෝ ද නැඟිට-, උන් වහන්සේට තදින් වරද තැබූ හ-. 11 හෙරොද් තමාගේ සෙබළුන් සමභ උන් වහන්සේ හෙළා දකිමින් සරදමි කොට-, විචිත්‍ර වස්ත්‍රයක් හඳවා-, උන් වහන්සේ පිලාත් වෙත පෙරළා යැවී ය-. 12 ඊට පෙර-, කාලයක් ම මේ දෙදෙනා විරුද්ධවාදී ව සිටියත් ඒ දවසේ ම මිත්‍ර වූහ-.

ජේසුස් වහන්සේට මරණීය දණ්ඩනය

13 පිලාත් නායක පූජකයන් ද ප්‍රධානීන් ද සෙනභ ද රැස් කරවා-, 14 ඔවුන්ට කියනුයේ-, ''ඔබ මේ මනුෂ්‍යයා සෙනභ කැරලිගැසීමට පොළඹ-වන්නෙකැ යි කියා මා වෙත ගෙනාවහු ය-. බලන්න-, ඔබ ඉදිරියෙහි මා ඔහු විභාග කළ විට-, ඔබ විසින් මොහුට විරුද්ධ ව කළ චෝදනාවලින් කිසිවක් ගැන ඔහු වරද-කාරයෙකැ යි මට පෙනුණේ නැත; 15 හෙරොද්ට ද පෙනුණේ නැත-. හෙරොද් මොහු නැවත අප වෙත එවුයේ ඒ නිසා ය; බලන්න-, මරණීය දණ්ඩනයට සුදුසු කිසිවක් ඔහු කර නැත-. 16 එබැවින් මම ඔහුට තළා නිදහස් කොට හරිමි''යි කී ය-. 17 ෆඑසේ කීවේ පාස්කු මංගල්‍යයක දී එක මිනිසකු නිදහස් කර දීමට ඔහු බැඳී සිටි බැවිනි-. 18 එහෙත් සියල්ලෝ ම-, ''මොහු මරාදමන්න-, බරබ්බස් අපට නිදහස් කර දෙන්නැ''යි එක හඩින් මොරගැසූ හ-. 19 බරබ්බස් වනාහි නගරයේ සිදුවූ කැරලිගැසීමක් ද මිනී මැරීමක් ද නිසා හිරගෙට යවනු ලැබූවෙකි-. 20 පිලාත් ජේසුස් වහන්සේ මුදා හැරීමට කැමැති ව නැවතත් ඔවුන්ට කතා කෙළේ ය-. 21 එහෙත් ඔව්හු-, ''මොහු කුරුසියෙහි ඇණ ගසන්න! කුරුසියෙහි ඇණ ගසන්න!'' කියා මොරගැසූ හ-. 22 ඔහු තෙ වන වරටත් කතා කොට-, ''කිමෙක් ද? මොහු කවර අපරාධයක් කෙළේ ද? මොහු අත මරණීය දණ්ඩනයට සුදුසු කිසිවක් නැත-. එබැවින් මොහුට තළා මුදා හරිමි''යි කී ය-. 23 එහෙත්-, උන් වහන්සේ කුරුසියෙහි ඇණ ගසන ලෙස ම ඉල්ලා ඔව්හු වැඩි වැඩියෙන් මොරගැසූ හ-. ඔවුන්ගේ උද්ඝෝෂණය සාර්ථක විය-. 24 පිලාත් ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම පරිදි තීන්දුව දුන්නේ ය-. 25 තවද-, ඔහු කැරලිගැසීම හා මිනී මැරීම නිසා හිර ගෙයි දමා සිටි-, සෙනභ ඉල්ලූ තැනැත්තා මුදා හැරියේ ය-. එහෙත් ඔහු ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ගේ හිතුමනාපයට පාවා දුන්නේ ය-.

කුරුසියෙහි ඇණ ගැසීම

26 ඔව්හු උන් වහන්සේ ගෙන යන කල-, පිටිසරින් පැමිණ සිරේනියේ සීමොන් නමි මනුෂ්‍යයෙකු අල්ලාගෙන-, ජේසුස් වහන්සේ පසුපස්සෙන් කුරුසිය දරාගෙන යන පිණස එය ඔහු පිට තැබූ හ-. 27 පොදු ජනයාගෙන් ද උන් වහන්සේ නිසා හඬා වැලපෙන ස්ත්‍රීන්ගෙන් ද යුක්ත වූ විශාල පිරිසක් උන් වහන්සේ පසුපස්සේ-, ගමන් ගත්හ-. 28 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන් දෙසට හැරී-, ''ජෙරුසලමේ දූවරුනි-, මා නිසා නොහඬන්න-, ඔබ සහ ඔබේ දරුවන් නිසා ම හඬන්න-. 29 වඳ ස්ත්‍රීහු ද කිසි කලෙක දරුවන් නොදැරූ කුස ද කිරි නුදුන් පියයුරු ද භාග්‍යවන්ත යයි පවසන දවස් පැමිණෙන්නේ ය-. 30 ඒ දවස්වල දී ඔව්හු කඳු අමතා-, 'අප පිට වැටෙන්න' හෙල් අමතා-, 'අප වසාගන්නැ'යි කියන්න පටන්ගන්නෝ ය-. 31 මන්ද-, ඔව්හු අමු ගසට මේ දේ කරත් නමි-, වියළුණු ගසට කුමක් නො කරනු ඇද්දැ''යි වදාළ සේක-. 32 මරණ දඬුවමට වරදකරුවන් වූ තවත් දෙදෙනෙක් ද උන් වහන්සේ සමභ ගෙන යන ලදහ-. 33 ඔව්හු කපාලපිටිය නමි ස්ථානයට පැමිණ-, එහි දී උන් වහන්සේ කුරුසියෙහි ඇණ ගැසූ හ-. වරදකරුවන්ගෙන් එක් කෙනෙකු උන් වහන්සේගේ දකුණÜ පස ද-, අනික් එක්කෙනා වමි පස ද කුරුසිවල ඇණ ගැසූ හ-. 34 ජේසුස් වහන්සේ කතා කොට-, ''පියාණෙනි-, ඔවුන්ට කමා වුව මැනව; ඔවුන් කරන දෙය ඔව්හු නොදනිති''යි වදාළ සේක-. ඔව්හු උන් වහන්සේගේ වස්ත්‍ර බෙදාගැනීම පිණස දාදු දැමූ හ-. 35 සෙනභ ද බලාගෙන සිටියහ-. ප්‍රධානීහු උන් වහන්සේට ගැරහුමි කරමින්-, ''මොහු අනුන් ගැළවීය; මොහු දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රිස්තුස් නමි-, උන් වහන්සේගේ තෝරාගත් තැනැත්තේ නමි-, තමා ම ගළවා ගනීවා''යි කී හ-. 36 මුර සෙබළෝ ද උන් වහන්සේ ළභට අවුත් උන් වහන්සේට කාඩි පිළිගන්වා-, 37 ''ඔබ ජුදෙව්වරුන්ගේ රජු නමි-, ඔබ ඔබ ම ගළවාගන්න'' කියා සරදමි කළහ-. 38 ''ජුදෙව්වරුන්ගේ රජ මොහු ය''යි කියා ලියන ලද පුවරු කඩක් උන් වහන්සේට ඉහළින් තබා ති-,ණ-. 39 එල්ලා සිටි වරදකරුවන්ගෙන් එක් කෙනෙක් උන් වහන්සේට අපහාස කරමින්-, ''ඔබ ක්‍රිස්තුස් නොවේ ද? ඔබ වත් ගළවාගෙන අප වත් ගළවා ගන්නැ''යි කී ය-. 40 අනෙකා ඔහුට තරවටු කරමින්-, එම දඬුවමට පැමිණ සිටින ඔබ දෙවියන් වහන්සේට වත් -,ය නැද් ද? 41 අපට දඬුවමි ලැ-,ම සාධාරණ ය: අපට මේ ලැබෙන්නේ අපේ ක්‍රියාවලට සුදුසු විපාක හැටියට ය-. එහෙත්-, මේ තැනැත්තා කිසි ම වරදක් කර නැතැ''යි උත්තර දුන්නේ ය-. 42 තවද ඔහු-, ''ජේසුස් වහන්ස-, ඔබ රාජශ්‍රීයෙන් වඩිනා කල මා සිහි කළ මැනවැ''යි කී ය-. 43 උන් වහන්සේ ද-, කතා කරමින් ''ඇත්තෙන් ම මම ඔබට කියමි-, ඔබ මා සමභ අද ම පාරාදීසයෙහි සිටින්නෙහි ය''යි වදාළ සේක-.

ජේසුස් වහන්සේගේ මරණය

44 එය මද්දහන් වේලාව පමණ විය; රට පුරා අන්ධකාරයක් පහළ වී-, එය සවස තුන දක්වා පැවතිණ-. 45 හිරු අඳුරු විය; දේව මාලිගාවේ තිරය දෙකඩ ව ඉරී ගියේ ය-. 46 ජේසුස් වහන්සේ මහ හඩින් මොරගසා-, ''පියාණෙනි-, ඔබ හස්තයට මාගේ ආත්මය භාර දෙමි''යි වදාළ සේක-. මෙවදන් කියා උන් වහන්සේ අවසන් හුස්ම හෙළූ සේක-. 47 එවිට ශතාය්පතියා සිදු වූ දෙය දැක දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින්-, ''සැබැවින් ම මේ මනුෂ්‍යයා නිදොස් කෙනෙකැ''යි කීවේ ය-. 48 මේ සිද්ය්ය බැලීමට ආ සමූහයා සිදු වූ සියල්ල දැක-, ළයට ගසාගනිමින් ආපසු ගියහ-. 49 උන් වහන්සේ දැන හැඳින සිටි සියල්ලෝ ද ගලීලයේ සිට උන් වහන්සේ සමභ ආ ස්ත්‍රීහු ද ඒ දේ නරඹමින් දුරින් සිටියහ-.

භූමදානය

50 -51 ජුදෙව් නුවරක් වූ අරිමාතියෙන් පැමිණ ජෝසෙප් නමි මනුෂ්‍යයෙක් විය-. ඔහු යහපත් දැහැමි තැනැත්තෙකි-. ජුදා මන්ත්‍රණ සභාවෙහි ගරුතර සාමාජිකයෙකි-. ඔහු ජුදෙව්වරුන්ගේ තීරණය හා ක්‍රියා කලාපය අනුමත නොකෙළේ ය; ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය පිළිබඳ අපේක්ෂාවෙන් සිටියේ ය-. 52 ඔහු පිලාත් වෙත ගොස් ජේසුස් වහන්සේගේ මෘත දේහය ඉල්ලී ය-. 53 ඔහු එය පහතට ගෙන-, සිහින් හණ රෙද්දකින් වෙළා-, ඒ දක්වා කිසිවකු නොතැබූ-, ගලක කණන ලද සොහොනක උන් වහන්සේ තැන්පත් කෙළේ ය-. 54 ඒ දවස සබත් දිනයට සූදානමි වීමේ දවස වන සිකුරාදා විය; 55 ගලීලයේ සිට උන් වහන්සේ සමභ ආ ස්ත්‍රීහු ගොස්-, සොහොන් ගෙය ද උන් වහන්සේගේ මෘත දේහය තැන්පත් කළ අන්දම ද බලාගත්හ-. 56 ඔව්හු ආපසු අවුත් සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය හා විලේපන සූදානමි කළහ-. ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල ව ඔව්හු සබත් දවසේ නිවාඩු ගත්හ-.

ලූක් 24

ජේසුස් වහන්සේගේ පුනරුජ්ජීවනය

1 සතියේ පළමු වන දින හිමිදිරි උදයේ තමන් සූදානමි කළ සුවඳ ද්‍රව්‍ය රැගෙන ස්ත්‍රීහු සොහොන් ගෙය ළභට ගියාහු-, 2 ගල සොහොන් ගෙයින් ඉවතට පෙරළා තිබෙනු දුටුවෝ ය-. 3 ඔව්හු ඇතුළු වූ කල එහි ජේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශරීරය නුදුටුවෝ ය-. 4 ඒ ගැන ඔවුන් වියවුල් ව සිටිය දී-, කාන්ති විහිදුවන වස්ත්‍ර හැඳගත් මනුෂ්‍යයෝ දෙදෙනෙක් ඔවුන් ළභ සිටියහ-. 5 ඒ දුටු ඔවුන් -,යපත් ව තමන්ගේ මුහුණු -,මට හරවාගත් කල ඒ මනුෂ්‍යයෝ කතා කොට-, ''ජීවමාන තැනැන් වහන්සේ මළවුන් අතර සොයන්නේ මන් ද? 6 උන් වහන්සේ මෙහි නැත-, උන් වහන්සේ උත්ථාන වූ සේක-. 7 මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් පව්කාර මිනිසුන්ගේ අත්වලට පාවාදෙනු ලබන්නටත්-, කුරුසියෙහි ඇණ ගසනු ලබන්නටත්-, තුන් වන දා නැවත නැඟිටින්නටත් යුතු ම යයි කියා උන් වහන්සේ ගලීලයේ සිටිය දී පැවසූ හැටි සිහි කරන්නැ''යි ඔවුන්ට කී හ-. 8 එකල ඔව්හු උන් වහන්සේගේ වචන සිහි කොට සොහොන් ගෙයින් හැරී අවුත්-, 9 එපවත් සියල්ල එකොළොස් දෙනාට ද සෙසු සියල්ලන්ට ද දැන්වූ හ-. 10 ඒ ස්ත්‍රීහු නමි: මග්දලායේ මරියා-, ජොවන්නා සහ ජාකොබ්ගේ මව වූ මරියා ය-. ඔවුන් සහ අනිකුත් ස්ත්‍රීහු ද ප්‍රේරිතයන්ට එපවත් කී හ-. 11 මෙපුවත ඔවුන්ට ප්‍රලාපයක් සේ පෙනී ගියෙන්-, ඔව්හු ඔවුන්ගේ කීම විශ්වාස නොකළහ-. 12 එහෙත්-, පේදුරු නැඟිට සොහොන් ගෙය ළභට දුව ගොස්-, නැමී බලා-, හණ රෙදි පමණක් තිබෙනු දැක-, සිදුවූ දේ ගැන පුදුම වෙමින් සිය නිවෙසට ගියේ ය-.

එමිමාවුස් ගමන

13 එම දවසෙහි ශ්‍රාවකයන්ගෙන් දෙදෙනෙක් ජෙරුසලමේ සිට කිලෝමීටර් එකොළහක් පමණ දුර වූ එමිමාවුස් නමි ගමට යමින් සිටියහ-. 14 එසේ යද්දී-, ඔව්හු සිදුවූ සියල්ල ගැන කතා කරමින් ගියහ-. 15 තවද-, ඔවුන් සාකච්ඡා කරමින් යද්දී-, ජේසුස් වහන්සේ ම ඔවුන් සමී-පයට වැඩ-, ඔවුන් හා සමභ ගමන්ගත් සේක-. 16 ඔවුන් උන් වහන්සේ දුටු නමුත්-, ඔවුන්ට උන් වහන්සේ හඳුනා ගත නොහැකි විය-. 17 උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට-, ''මේ ඔබ තර්ක කරමින් යන්නේ කුමන කාරණා ගැන දැ''යි ඇසූ සේක-. ඔව්හු දුක්මුසු මුහුණන් යුක්ත ව නතර වූ හ-. 18 ඔවුන්ගෙන් ක්ලේයෝපස් නමි තැනැත්තා උත්තර දෙමින්-, ''මේ දවස්වල ජෙරුසලමෙහි සිදුවූ කාරණා නොදැන සිටින අමුත්තා ඔබ පමණක් දැ''යි උන් වහන්සේට කී ය-. 19 ''කවර කාරණා දැ''යි උන් වහන්සේ ඔවුන්ගෙන් ඇසූ සේක-. ඔව්හු උත්තර දෙමින්-, ''නාසරෙත්හිජේසුස් වහන්සේ පිළිබඳ කාරණා ය-. උන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ හා සකල ජනතාව ඉදිරියෙහි ක්‍රියාවෙහි ද කතාවෙහි ද බලසමිපන්න දිවැසිවරයෙකු ව සිටි සේක-. 20 නායක පූජකවරු ද අපගේ ප්‍රධානීහු ද උන් වහන්සේ මරණයට නියම කොට කුරුසියෙහි ඇණ ගැසූ හ-. 21 එහෙත්-, ඉශ්රායෙල් මුදාලීමට සිටි එක ම තැනැන් වහන්සේ උන් වහන්සේ ය යනු අපගේ බලාපොරොත්තුව විය-. එපමණක් නොවේ-. මේ දේ සිදුවී අදට තුන් දවසක් ගත වී ඇත-. 22 තවද-, අපේ කණ්ඩායමේ ඇතැමි ස්ත්‍රීහු අද හිමිදිරි උදයේ සොහොන් ගෙය ළභට ගොස්-, 23 උන් වහන්සේගේ සිරුර නොදැක අවුත්-, ඔවුන්ට දර්ශනය වූ දේව දූතයන් 'උන් වහන්සේ ජීවමාන ව සිටින සේකැ'යි පැවසූ බව කියා අප විස්මිත කළහ-. 24 අප හා සමභ සිටි අයගෙන් සමහරෙක් සොහොන් ගෙය ළභට ගොස් ඒ ස්ත්‍රීන් කී ලෙස ම දුටුවෝ ය-. එහෙත්-, ඔව්හු උන් වහන්සේ නුදුටුවෝ ය''යි කී හ-. 25 එවිට උන් වහන්සේ ඔවුන් අමතා-, ''බුද්ය්හීන වූ ද දිවැසිවරයන් පැවසූ සියල්ල විශ්වාස කිරීමට මැළි වූ ද තැනැත්තෙනි-, 26 ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ ඒ දුක් විඳ ඉක්-,ති ස්වකීය තේජශ්‍රීයට පැමිණය යුතු ව තිබුණා නොවේ ද'' කියා-, 27 මෝසෙස් හා සියලු දිවැසිවරයන්ගෙන් පටන්ගෙන-, මුළු ශුද්ධ ලියවිල්ලෙහි තමන් ගැන සඳහන් කරුණු ඔවුන්ට පහදා දුන් සේක-. 28 ඔව්හු යමින් සිටි ගමට ළං වූ හ-. එහෙත් උන් වහන්සේ තවත් දුර යන බවක් දැක්වූ සේක-. 29 එවිට ඔව්හු: ''දවස ගෙවී සවස් වේගන එන බැවින්-, අප සමභ නතර වුව මැනවැ''යි උන් වහන්සේට පෙරැත්ත කළහ-. උන් වහන්සේ ඔවුන් සමභ නතර වීමට ගෙට ඇතුළු වූ සේක-. 30 තවද උන් වහන්සේ ඔවුන් හා සමභ කෑමට හිඳගත් කල්හි-, රොටි ගෙන ආශීර්වාදය පවසා-, කඩා ඔවුන්ට දුන් සේක-. 31 එවිට ඔවුන්ගේ ඇස් ඇරී-, ඔව්හු උන් වහන්සේ කවරෙක් දැ යි හැඳින ගත්හ-. එවිට උන් වහන්සේ ඔවුන් කෙරෙන් අතුරුදහන් වූ සේක-. 32 එකල ඔව්හු-, ''උන් වහන්සේ අප හා සමභ මභ දී කතා කරද්දීත්-, ශුද්ධ ලියවිල්ල පහදා දෙද්දීත්-, අපේ හදවත දැවී ඇවිළී ගියා නොවේ දැ''යි එකිනෙකාට කී හ-. 33 ඔව්හු ඒ වේලේ ම නැඟිට ජෙරුසලමට පෙරළා ගොස්-, එකොළොස් දෙනා ද ඔවුන් සමභ සිටි අනෙක් අය ද-, 34 ''ඒකාන්තයෙන් ම සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ නැඟිට සිටින සේක-, සීමොන්ට ද පෙනුණÜ සේකැ''යි කියමින් සිටිනු දුටහ-. 35 එවිට ඔව්හු ද මභ දී තමන්ට සිදු වූ කාරණා සහ රොටි කැඩීමෙහි දී ඔවුන්ට උන් වහන්සේ ප්‍රකාශ වූ හැටි ද පැවසූ හ-.

ශ්‍රාවකයන්ට ප්‍රකාශ වීම

36 ශ්‍රාවකයන් මෙසේ කතා කරමින් සිටිය දී උන් වහන්සේ ඔවුන් මැදට වැඩම කර-, ''ඔබට ශාන්තිය වේ වා!''යි වදාළ සේක-. 37 එහෙත් ඔව්හු ත්‍රස්ත ව භීතියට පත් ව-, ඒ අවතාරයකැ යි සිතූ හ-. 38 උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට-, ''ඔබ කැළඹී සිටින්නේ මන් ද? ඔබගේ සිත්වල සැක උපදින්නේත් මන් ද? 39 මාගේ අත් හා පා බලන්න; මේ මා ම බව තේරුමිගන්න; මා ස්පර්ශ කොට-, බලන්න; ඔබට පෙනෙන ලෙස ඇට මස් සහිත සිරුරක් මට ඇත-. අවතාරයකට නමි ඒවා නැතැ''යි වදාළ සේක-. 40 උන් වහන්සේ මෙවදන් කියා-, තම අත් හා පා ඔවුන්ට පෙන්වූ සේක-. 41 ඔවුන් ප්‍රීතිය නිසා විශ්වාස නොකොට පුදුම වෙමින් සිටිය දී-, උන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට-, ''කෑමට යමක් මෙහි ඔබ වෙත තිබේ දැ''යි ඇසූ සේක-. 42 ඔව්හු බැදපු මාළු කෑල්ලක් උන් වහන්සේට පිළිගැන්වූ හ-. 43 උන් වහන්සේ එය පිළිගෙන ඔවුන් ඉදිරිපිට දී වැළ» සේක-. 44 තවද උන් වහන්සේ කතා කරමින්-, ''මා පිළිබඳ මෝසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාවලියෙහි ද දිවැසාවලියෙහි ද ගීතාවලියෙහි ද ලියා ඇති හැම දෙය ම ඉෂ්ට විය යුතු යයි මා ඔබ සමභ සිටිය දී ඔබට පැවසූ වචනයෙහි තේරුම මේ ය''යි වදාළ සේක-. 45 එවිට උන් වහන්සේ ශුද්ධ ලියවිල්ල ඔවුන්ට වැටහෙන පිණස ඔවුන්ගේ සිත් පහදවා කතා කොට-, 46 ''මෙසේ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ වද විඳින්ටත් තුන් වන දා මළවුන්ගෙන් නැඟිටින්ටත්-, 47 ජෙරුසලමෙන් පටන්ගෙන සකල ලෝකවාසීන්ට පසුතැවී සිත් හරවා ගැනීම ද පව් කමාව ද-, උන් වහන්සේගේ නාමයෙන් ප්‍රකාශ කරනු ලබන්නට ද යුතු ම යයි ලියා ඇත-. 48 ඔබ මේ දේවලට සාක්ෂිකාරයෝ වන්නහු ය-. 49 බලන්න-, මම මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව ඔබ වෙත ගෙනෙමි-. එහෙත්-, ඉහළින් වන බලපරාක්‍රමයෙන් ඔබ හැම සන්නද්ධ කරනු ලබන තුරු නගරයෙහි නැවතී සිටින්නැ''යි වදාළ සේක-.

ස්වර්ගාරෝහණය

50 උන් වහන්සේ බෙතානිය දක්වා-, ඔවුන් කැඳවාගෙන ගොස්-, තමන්ගේ අත් ඔසවා ඔවුන්ට ආශීර්වාද කළ සේක-. 51 එසේ ආශීර්වාද කරද්දී ම-, උන් වහන්සේ ඔවුන් කෙරෙන් වෙන් ව-, ස්වර්ගයට ඔසවාගනු ලැබූ සේක-. 52 ඔව්හු උන් වහන්සේට නමස්කාර කොට-, ඉමහත් ප්‍රීතියකින් ජෙරුසලමට හැරී අවුත්-, 53 නිරතුරු දේව මාලිගාවෙහි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින් කල් ගත කළහ-.

යොහන් 1

ධර්මයාණන් මිනිසත් බව ගැනීම

1 ආරමිභයේ දී-, ධර්මයාණෝෆ සිටි සේක; ධර්මයාණෝ දෙවියන් වහන්සේ සමභ සිටි සේක; ධර්මයාණෝ දෙවියන් වහන්සේ ව ම සිටි සේක-. 2 ආරමිභයේ දී උන් වහන්සේ-, දෙවියන් වහන්සේ සමභ සිටි සේක-. 3 සියල්ල උන් වහන්සේ කරණකොටගෙන මවන ලදී; උන් වහන්සේ නොමැති ව මවන ලද කිසිවක් නො වී ය-. 4 උන් වහන්සේ තුළ ජීවය විය; ඒ ජීවය මනුෂ්‍යයන්ගේ ආලෝකය විය-. 5 ආලෝකය අන්ධකාරයෙහි බබළයි; අන්ධකාරය කිසි කලෙක එය ග්‍රහණය නොකෙළේ ය-. 6 දෙවියන් වහන්සේ එවා වදාළ මනුෂ්‍යයෙක් වී ය-. ඔහුගේ නම ජොහන් ය-. 7 ඔහු පැමිණයේ-, තමා මඟින් සියලු දෙනා අදහාගනු පිණස ආලෝකය ගැන සාක්ෂි දැරීමට-, සාක්ෂිකරුවෙකු වශයෙනි-. 8 ඔහු ඒ ආලෝකය නොව-, ඒ ආලෝකය ගැන සාක්ෂි දරන පිණස ආ තැනැත්තේ ය-. 9 සියලු මනුෂ්‍යයන් ආලෝකවත් කරවන සත්‍ය ආලෝකයාණෝ-, ලොවට උදා වෙමින් සිටි සේක-. 10 උන් වහන්සේ ලෝකයෙහි සිටි සේක; ලෝකය ඇති වූයේ ද උන් වහන්සේ කරණකොටගෙන ය-. එහෙත්-, ලෝකයා උන් වහන්සේ හඳුනා නොගත්හ-. 11 උන් වහන්සේ සිය දේශයට වැඩම කළ සේක-, එහෙත්-, ස්වකීය ජනතාව උන් වහන්සේ නොපිළිගත්හ-. 12 එසේ වුව ද උන් වහන්සේ පිළිගත් සියල්ලන්ට එනමි-, උන් වහන්සේගේ නාමය අදහාගත් අයට-, දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් ලෙස උපත ලැ-,මේ වරම උන් වහන්සේ දෙවා වදාළ සේක-. 13 එසේ උපත ලැබූයේ-, මානව සන්තතියෙන් වත්-, කායික සබඳතාවෙන් වත්-, මිනිස් පියෙකුගෙන් වත් නොව-, දෙවියන් වහන්සේගෙන් ම ය-. 14 ධර්මයාණෝ මාංසගත ව අප සමභ වැඩ විසූ සේක-. දේව වරප්‍රසාදයෙන් ද සත්‍යයෙන් ද පූර්ණ උන් වහන්සේගේ තේජශ්‍රීය-, එනමි-, පියාණන් වහන්සේ කෙරෙන් වූ එක ම පුත්‍රයාණන්ගේ තේජශ්‍රීය-, අපි දුටිමු-. 15 ජොහන් උන් වහන්සේ ගැන සාක්ෂි දෙමින්-, ''මට පසුව එන තැනැන් වහන්සේ මට පෙර වූ බැවින්-, මට වඩා උතුමි ය යි මා කීවේ මුන් වහන්සේ ගැන ය''යි මොරගසා කී ය-. 16 උන් වහන්සේගේ පූර්ණතාවෙන් අපි සියල්ලෝ ම වරප්‍රසාද පිට වරප්‍රසාද ලැ-,මු-. 17 කුමක්හෙයින් ද-, ව්‍යවස්ථාව මෝසෙස් මඟින් දෙන ලද්දේ ය; එහෙත් දේව වරප්‍රසාදය හා සත්‍යය ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ මඟින් පැමිණයේ ය-. 18 කිසිවෙකු කවදාවත් දෙවියන් වහන්සේ දුටුවේ නැත-. පියාණන්ගේ ළයෙහි වැඩවසන-, උන් වහන්සේගේ එක ම පුත්‍රයාණෝ ම උන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කර වදාළ සේක-.

ස්නාවක ජොහන්ගේ සාක්ෂිය

19 ''ඔබ කවරෙක් දැ''යි අසන පිණස ජුදෙව්වරුන් විසින් ජෙරුසලමෙන් පූජකයන් ද ලෙවීයයන් ද යැවූ කල-, ජොහන් සාක්ෂි දෙමින්-, 20 ''මම ක්‍රිස්තුස් නොවෙමි''යි නොසභවා ම ප්‍රකාශ කෙළේ ය-. 21 ''එසේ නමි කිමෙක් ද? ඔබ එලියා දැ''යි ඔව්හු ඇසූ හ-. ''නැතැ''යි ඔහු කී ය-. ''ඔබ ඒ දිවැසිවරයා ද?'' යන ප්‍රශ්නයටත්-, ''නැතැ''යි ඔහු කී ය-. 22 ''එසේ නමි-, ඔබ කවරෙක් ද? අප එවූ අයට පිළිතුරක් දිය යුතු යි; ඔබ ගැන ම ඔබ කියන්නේ කිමෙක් දැ''යි ඔව්හු ඇසූ හ-. 23 ''මම නමි-, යෙසායා දිවැසිවරයා කී පරිදි-, 'සමිඳ්‍රණන්ගේ මභ පිළියෙළ කරන්නැ'යි පාළු-කරයෙහි මොරගසන්නෙකුගේ හඬ වෙමි''යි ජොහන් පිළිතුරු දුනි-. 24 එවන ලද සමහරෙක් පරිසිවරු ය-. 25 ඔව්හු ප්‍රශ්න කරමින්-, ''ඉදින් ඔබ ක්‍රිස්තුස් වත්-, එලියා වත්-, ඒ දිවැසිවරයා වත් නොවන්නෙහි නමි-, බව්තීස්ම-ස්නාපනයෆ කරන්නේ කුමක් නිසා දැ''යි ඇසූ හ-. 26 ජොහන් ද පිළිතුරු දෙමින්-, ''මම වතුරෙන් බව්තීස්ම-ස්නාපනය කරමි; එහෙත්-, ඔබ නාඳුනන කෙනෙක් ඔබ මැද වැඩ සිටිති-. 27 එනමි-, මට පසුව වඩින තැනැන් වහන්සේ ය; උන් වහන්සේගේ පාවහන් පටි මුදන්නට වත් මම නොවටිමි''යි කී ය-. 28 මෙය සිදුවූයේ-, ජොහන් බව්තීස්ම-ස්නාපනය කරමින් සිටි ජොර්දානෙන් එතෙර බෙතානියේ දී ය-.

දෙවියන් වහන්සේගේ බැටළු පෝතකයාණෝ

29 පසු දින ජොහන් තෙමේ ජේසුස් වහන්සේ තමා සමීපයට වඩිනු දැක-, ''මෙන්න-, ලෝකයේ පාපය දුරලන දෙවියන් වහන්සේගේ බැටළු පෝතකයාණෝ ! 30 මට පසු ව එන තැනැන් වහන්සේ මට පෙර සිටි බැවින් මට වඩා උතුමි යයි යමෙකු ගැන මම කීවෙමි ද?-, ඒ මුන් වහන්සේ ය; 31 මම උන් වහන්සේ නොහැඳින සිටියෙමි; එහෙත්-, වතුරෙන් බව්තීස්ම-ස්නාපනය කරමින්-, මා පැමිණයේ උන් වහන්සේ ඉශ්රායෙල්වරුන්ට ප්‍රකාශ වන පිණස ය''යි කී ය-. 32 තවද-, ජොහන් සාක්ෂි දරමින්-, ''ආත්මයාණන් පරෙවියෙකු මෙන් අහසින් බැස උන් වහන්සේ මත වැඩ හිඳිනු මම දිටිමි; 33 මම උන් වහන්සේ නොහැඳින සිටියෙමි; එහෙත්-, වතුරෙන් බව්තීස්ම-ස්නාපනය කරන්නට මා එවා වදාළ තැනැන් වහන්සේ ම මට කතා කොට-, 'ආත්මයාණන් යමෙකු පිට බැස විත් වැඩ හිඳිනු ඔබ දකින්නෙහි ද-, ඒ වනාහි ශුද්ධාත්මයාණන්ගෙන් බව්තීස්ම-ස්නාපනය කරන තැනැන් වහන්සේ ය'යි වදාළ සේක-. 34 ඒ දේ මම ම දිටිමි; දැක-, උන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණෝ යයි සාක්ෂි දැරුවෙමි''යි කීවේ ය-.

මුල් ශ්‍රාවක පිරිස

35 පසු දින නැවතත් ජොහන් සිය ගෝලයන් දෙදෙනෙකු සමභ සිටිය දී 36 මභ වඩිනා ජේසුස් වහන්සේ දෙස බලා-, ''බලන්න-, දෙවියන් වහන්සේගේ බැටළු පෝතකයාණෝ''යි කී ය-. 37 ගෝලයෝ දෙදෙන ඔහු කී දේ අසා ජේසුස් වහන්සේ පසුපස ගියහ-. 38 ජේසුස් වහන්සේ හැරී ඔවුන් තමන් පසුපස එනු දැක-, ''ඔබ කුමක් සොයන්නහු දැ''යි ඇසූ සේක-. ඔව්හු ද-, ''රබ්-,-, (එහි තේරුම ගුරුදේවයෙනි-, යනු යි-.) ඔබ වැඩ වසන්නේ කොතැන දැ''යි ඇසූ හ-. 39 ''ඇවිත් බලන්නැ''යි උන් වහන්සේ ඔවුන්ට වදාළ සේක-. එසේ ඔව්හු අවුත් උන් වහන්සේ වැඩ වසන ස්ථානය දැක-, එදින උන් වහන්සේ සමභ ගත කළහ-. වේලාව සවස හතරට පමණ වී ය-. 40 ජොහන්ගේ කීම අසා උන් වහන්සේ පසුපස ගිය දෙදෙනාගෙන් එක් තැනැත්තෙක් නමි-, සීමොන් පේදුරුගේ සොහොයුරු ඇන්ඩෘ ය-. 41 ඔහු පළමුවෙන් තම සොහොයුරා මුණගැසී-, ''අපට මෙසියස් වහන්සේ හමු වූ හ''යි කී ය-. ('මෙසියස්' යන්නෙහි අර්ථය 'ක්‍රිස්තුස්' යනු යි-.) 42 ඔහු ජේසුස් වහන්සේ වෙත සීමොන් කැඳවාගෙන ආවේ ය-. ජේසුස් වහන්සේ ඔහු දෙස බලා-, ''ඔබ ජොහන්ගේ පුත් සීමොන් ය; ඔබට 'කේපස්' යයි කියනු ඇතැ''යි වදාළ සේක-. ('කේපස්' යන්නෙහි අර්ථය 'පර්වතය'ෆ යනු යි-.)

පිලිප් සහ නතානියෙල් කැඳවීම

43 පසු දින ජේසුස් වහන්සේ ගලීලයට යන්නට ඉටාගත් සේක-. එහි දී පිලිප් හමු වී-, ''මා අනුගාමී වන්නැ''යි ඔහුට වදාළ සේක-. 44 පිලිප් වනාහි ඇන්ඩෘගේ සහ පේදුරුගේ ගම වූ බෙත්සයිදාවෙන් ආ තැනැත්තෙකි-. 45 පිලිප් ද නතානියෙල් සොයා ගෙන-, ''මෝසෙස් ව්‍යවස්ථාවලියෙහි හා දිවැසාවලියෙහි සඳහන් කර ඇති තැනැන් වහන්සේ-, එනමි-, ජෝසෙප්ගේ පුත් නාසරෙත්හි ජේසුස් වහන්සේ අපට හමු වූ සේකැ''යි කී ය-. 46 නතානියෙල් ද කතා කරමින්-, ''වැදගැමිමක් ඇති කිසිවක් නාසරෙතින් නික්මේ දැ''යි ඇසී ය-. ''ඇවිත් බලන්නැ''යි පිලිප් කී ය-. 47 ජේසුස් වහන්සේ නතානියෙල් තමන් වෙත එනු දැක-, ''මෙන්න-, හොරබොරු නැති-, සැබෑ ඉශ්රායෙල් ජාතිකයෙකැ''යි ඔහු ගැන වදාළ සේක-. 48 ''ඔබ මා ගැන කෙසේ දන්නෙහි දැ''යි නතානියෙල් උන් වහන්සේගෙන් ඇසී ය-. ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''පිලිප් ඔබ කැඳවන්නටත් පෙර-, අත්තික්කා ගස යට ඔබ සිටිනු මම දිටිමි''යි වදාළ සේක-. 49 නතානියෙල් උත්තර දෙමින්-, ''ගුරුදේවයෙනි-, ඔබ වහන්සේ නමි-, දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණෝ ය; ඔබ වහන්සේ නමි-, ඉශ්රායෙල්හි රජිඳ්‍රණෝ ය''යි කී ය-. 50 ජේසුස් වහන්සේ ද පිළිතුරු දෙමින්-, ''ඔබ අත්තික්කා ගස යට සිටිනු මම දිටිමි-, යි මා ඔබට වදාළ බැවින් ද-, ඔබ අදහා ගත්තේ? මීට වඩා මහත් දේ ඔබ දකින්නෙහි ය''යි වදාළ සේක-. 51 තවදුරටත් උන් වහන්සේ කතා කරමින්-, ''ඒකාන්තයෙන් මම ඔබට කියමි; ස්වර්ගය විවර වී-, මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් වෙත දෙවියන් වහන්සේගේ දූතයන් නැභ යනවාත්-, බැස එනවාත් ඔබ දකින්නෙහි ය''යි වදාළ සේක-.

යොහන් 2

කානාහි සරණ මංගල්‍යය

1 තුන් වන දවසෙහි-, ගලීලයේ කානාහි විවාහ මංගල්‍යයක් විය; ජේසුස් වහන්සේගේ මෑණයෝ ද එහි සිටියහ-. 2 සිය ශ්‍රාවකයන් සමභ ජේසුස් වහන්සේ ද මංගල්‍යයට කැඳවනු ලැබූ සේක-. 3 මිදියුස හිභ වූ විට-, ජේසුස් වහන්සේගේ මෑණයෝ-, ''මිදියුස නැතැ''යි උන් වහන්සේට කී හ-. 4 ජේසුස් වහන්සේ ද කතා කොට-, ''ස්ත්‍රිය-, ඔබත් මාත් මේ ගැන කරදර වෙන්නේ කුමට ද? මාගේ මොහොත තව ම පැමිණ නැතැ''යි වදාළ සේක-. 5 උන් වහන්සේගේ මෑණයෝ මෙහෙකරුවන් අමතා-, 'මෙතුමාණන් ඔබට කියන කොයි දෙයක් වුව ද කරන්නැ'යි කී හ-. 6 ජුදෙව්වරුන්ගේ පවිත්‍ර වීමේ වත්පිළිවෙත් සඳහා ලීටර් සියයක් පමණ අල්ලන ගල් භාජන සයක් එහි තබා ති-,ණ-. 7 ''භාජනවලට වතුර පුරවන්නැ''යි ජේසුස් වහන්සේ සේවකයන්ට වදාළ සේක-. ඔව්හු ද ඒවා ගැටිය දක්වා ම පිරෙව්වෝ ය-. 8 ''දැන් මෙයින් ටිකක් සංවිධායක තැන වෙත ගෙන යන්නැ''යි උන් වහන්සේ ඔවුන්ට වදාළ සේක-. ඔව්හු එය ගෙන ගියහ-. 9 සංවිධායක තැන මිදියුස බවට හැරුණු වතුර ගෙන රස බැලී ය-. එය කෙසේ ලැ-,ණ දැ යි වතුර ගෙනා සේවකයන් දැන සිටි නමුත්-, ඔහු නොදත්තේ ය-. එබැවින් ඔහු මනාලයා කැඳවා-, 10 ''හැම කෙනෙක් ම පළමුකොට හොඳ මිදියුසයෙන් සංග්‍රහ කරති; කවුරුනුත් සෑහෙන තරමට පානය කළ පසු බාල මිදියුසයෙන් සංග්‍රහ කරති-. එහෙත්-, ඔබ මේ වන තුරු හොඳ මිදියුස තබාගෙන සිටියෙහි ය''යි ඔහුට කී ය-. 11 මේ වනාහි ජේසුස් වහන්සේ ලකුණක් පිණස කළ හාස්කමිවලින් පළමු වැන්න ය-. එය සිදු කරන ලද්දේ ගලීලයේ කානාහි දී ය-. එසේ කිරීමෙන් උන් වහන්සේ සිය තේජශ්‍රීය ප්‍රකාශ කළ සේක; ශ්‍රාවකයෝ ද උන් වහන්සේ අදහාගත්හ-. 12 ඉන්පසු උන් වහන්සේ සිය මෑණයන් ද සොහොයුරන් ද ශ්‍රාවකයන් ද සමභ කපර්ණවුමට වැඩිය සේක; එහෙත්-, ඔව්හු එහි වැඩි කලක් නොසිටියහ-.

දේව මාලිගාව පවිත්‍ර කිරීම

13 ජුදෙව්වරුන්ගේ පාස්කු මංගල්‍යය ආසන්න ව තිබුණු බැවින්-, ජේසුස් වහන්සේ ජෙරුසලමට වැඩම කළ සේක-. 14 එවිට-, දේව මාලිගාවේ ගව-, බැටළු හා පරෙවි වෙළෙන්දන් ද මුදල් මාරු කරන්නන් ද ගනුදෙනුවෙහි යෙදී හිඳිනු උන් වහන්සේ දැක-, 15 ලණුවලින් කසයක් සාදාගෙන ගවයන් හා බැටළුවන් හා සියල්ලන් දේව මාලිගාවෙන් පිටතට පලවා හැර-, මුදල් මාරු කරන්නන්ගේ කාසි විසුරුවා ඔවුන්ගේ මේස පෙරළා දැමූ සේක-. 16 ඉන්පසු උන් වහන්සේ පරෙවි වෙළෙඳුන් අමතා-, ''මේවා අහකට ගෙන යන්න; මාගේ පියාණන්ගේ ගෘහය වෙළඳ පොළක් නො කරන්නැ''යි වදාළ සේක-. 17 ''ඔබගේ ගෘහයට ඇති උද්‍යෝගයෙන් මම දැවෙමි''යි ලියා තිබෙන බව එවිට ශ්‍රාවකයන්ට මතක් විය-. 18 එකල ජුදෙව්වරු-, ''ඔබ මේ දේවල් කරන බැවින් ලකුණක් පිණස කුමන හාස්කමක් අපට දක්වන්නෙහි දැ''යි ඇසූ හ-. 19 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට පිළිතුරු දෙමින්-, ''මේ දේව මාලිගාව කඩාදමන්න-. තෙදිනකින් එය මම ගොඩනභන්නෙමි''යි වදාළ සේක-. 20 එවිට ජුදෙව්වරු කතා කොට-, ''මේ දේව මාලිගාව ගොඩනභන්නට හතළිස් හය වසක් ගත විය-. ඔබ එය තෙදිනකින් ගොඩනභන්නෙහි දැ''යි ඇසූ හ-. 21 එහෙත්-, උන් වහන්සේ කතා කෙළේ-, තමන්ගේ ශරීරය නමැති දේව මාලිගාව ගැන ය-. 22 උන් වහන්සේ මරණන් නැඟිටුවනු ලැබූ පසු-, ශ්‍රාවකයෝ-, උන් වහන්සේ මේ දේ කී බව සිහි කොට ශුද්ධ ලියවිල්ල ද උන් වහන්සේගේ වචනය ද විශ්වාස කළහ-.

සියලු සිත් දන්නා ජේසුස් වහන්සේ

23 උන් වහන්සේ පාස්කු මංගල්‍යයේ දී ජෙරුසලමෙහි සිටි කල්හි-, බොහෝ දෙනෙක් උන් වහන්සේ කළ හාස්කමි දැක-, උන් වහන්සේ අදහාගත්හ-. 24 එහෙත්-, ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන් කෙරෙහි විශ්වාසය නොතැබූ සේක-. මන්ද-, උන් වහන්සේ සියල්ල දත් නිසා ය-. 25 මිනිස් සිතෙහි ඇති දෙය උන් වහන්සේ දැන සිටි බැවින්-, මනුෂ්‍යයා ගැන කිසිවෙකුගේ සාක්ෂියක් උන් වහන්සේට අවශ්‍ය නො වී ය-.

යොහන් 3

ජේසුස් වහන්සේ සහ නිකොදේමුස්

1 එකල පරිසිවරුන්ගෙන් කෙනෙක් වූ ද-, ජුදෙව්වරුන්ගේ ප්‍රධානියෙක් වූ ද-, නිකොදේමුස් නමි මිනිසෙක් විය-. 2 ඔහු එක් රැයක උන් වහන්සේ වෙත අවුත්-, ''ගුරුදේවයෙනි-, ඔබ දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් වැඩම කළ ගුරුවරයෙකැ යි අපි දනිමු; මන්ද-, දෙවියන් වහන්සේ තමා සමභ වැඩ නොසිටින සේක් නමි-, කිසිවෙකුට ඔබ කරන මේ හාස්කමි කළ නොහැකි ය''යි කී ය-. 3 ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''ඒකාන්තයෙන් මම ඔබට කියමි; යමෙක් නැවත නූපන්නොත්-, ඔහුට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය දැකගත නොහැකි ය''යි ඔහුට වදාළ සේක-. 4 නිකොදේමුස්-, කතා කරමින්-, ''මනුෂ්‍යයෙකු මහලු ව සිටිය දී-, උපදින්නට පුළුවන් කොහොම ද? දෙ වන වරටත් මවු කුසට පිවිස උපත ලැ-,ය හැකි දැ''යි ඇසී ය-. 5 ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''ඒකාන්තයෙන් මම ඔබට කියමි; යමෙකු වතුරෙන් ද ආත්මයාණන්ගෙන් ද නූපන්නොත්-, ඔහුට ස්වර්ග රාජ්‍යයට පිවිසිය නොහැකි ය-. 6 කයින් උපදින දේ කායික ය; ආත්මයාණන්ගෙන් උපදින දේ ආත්මික ය; 7 'ඔබ නැවත උපදින්නට ඕනෑ ය'යි මා කීවාට පුදුම නොවන්න-. 8 සුළභ සිතු සිතූ තැන් වල හමයි; එහි ශබ්දය ඔබට ඇසෙයි-. එහෙත්-, එය කොතැනින් එන්නේ ද කොතැනට යන්නේ දැ යි ඔබ නොදන්නහු ය-. ආත්මයාණන්ගෙන් ජනිත වූ හැම කෙනෙකුන් ද එසේ ම ය''යි වදාළ සේක-. 9 ''මේ දේ සිදුවිය හැක්කේ කෙසේ දැ''යි නිකොදේමුස් පිළිවිසී ය-. 10 ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''ඔබ ඉශ්රායෙල්හි කීර්තිමත් ගුරුවරයකු ව සිටියදීත් මේ දේ ඔබට තේරුමි ගත නොහැකි ද? 11 ඒකාන්තයෙන් මම ඔබට කියමි; අපි දන්නා දේ කියමු-, දුටු දේ ගැන සාක්ෂි දරමු-. එහෙත්-, අපේ සාක්ෂිය ඔබ නොපිළිගන්නෙහු ය-. 12 මා ඔබට ලෞකික දේ ගැන කී කල්හි ඔබ විශ්වාස නොකරන්නෙහි නමි-, ලෝකෝත්තර දේ ප්‍රකාශ කළහොත් කෙසේ විශ්වාස කරන්නෙහි ද? 13 ස්වර්ගයෙන් බැස වදාළ මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් හැර-, අන් කිසිවෙක් ස්වර්ගයට නොනැංගේ ය-. 14 පාළුකරයෙහි දී මෝසෙස් සර්පයා එසවූ ලෙස ම මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් ද-, 15 උන් වහන්සේ කෙරෙහි අදහාගන්නා සෑම දෙන ම සදාතන ජීවනය ලබන පිණස-, ඔසවනු ලබන්නට ඕනෑ ය-.'' 16 ''දෙවියන් වහන්සේ ලෝකයාට කොතරමි ප්‍රේම කළ සේක් ද කීවොත්-, ස්වකීය ඒක ජාතක පුත්‍රයාණන් වුව ද ලොවට දෙවා වදාළ සේක-. එසේ කෙළේ-, උන් වහන්සේ කෙරෙහි අදහන සියලු දෙනා ම විනාශ නොවී සදාතන ජීවනය ලබන පිණස ය-. 17 දෙවියන් වහන්සේ ස්වකීය පුත්‍රයාණන් ලොවට එවා වදාළේ-, ලෝකයා විනිශ්චය කරන පිණස නොව-, උන් වහන්සේ කරණකොටගෙන ලෝකයා ගළවනු ලබන පිණස ය-. 18 උන් වහන්සේ අදහාගන්නා විනිශ්චය කරනු නො ලැබේ-. අදහා නොගන්නා දෙවියන් වහන්සේගේ ඒක ජාතක පුත්‍රයාණන් අදහා නොගන්නා බැවින් දැනට ම විනිශ්චය ලබා ඇත-. 19 ''විනිශ්චය නමි මේ ය: ලෝකයට ආලෝකය පැමිණ තිබේ; එහෙත්-, තමන්ගේ ක්‍රියා නපුරු බැවින් මනුෂ්‍යයෝ ආලෝකයට වඩා අන්ධකාරයට පි‍්‍රය කළහ-. 20 නපුරු ක්‍රියා කරන හැම දෙන ම ආලෝකයට ද්වේෂ කරති; ඔවුන්ගේ ක්‍රියා එළි වන බැවින් ඔව්හු ආලෝකයට නොපැමිණෙති-. 21 එහෙත්-, සත්‍ය දේ කරන තැනැත්තා තමාගේ ක්‍රියා දෙවියන් වහන්සේට කීකරු ව කරන ලද බව පෙනෙන පිණස ආලෝකයට පැමිණේ ය''යි වදාළ සේක-.

ජොහන්ගේ සාක්ෂිය

22 ඉන්පසු ජේසුස් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන් කැටුව ජුදා දේශයට පැමිණ සේක-. එහි උන් වහන්සේ ඔවුන් සමභ නැවතී සිට බව්තීස්ම-ස්නාපනය කළ සේක-. 23 ජොහන් ද සාලිමි සමීපයෙහි ඒනොන් යන ස්ථානයෙහි ජලය අය්ක ව තිබුණු බැවින් බව්තීස්ම-ස්නාපනය කරමින් සිටියේ ය-. මිනිස්සු පැමිණ බව්තීස්ම-ස්නාපනය ලැබූ හ-. 24 මෙය සිදු වූයේ ජොහන් හිර අඩස්සි කරනු ලැ-,මට පෙර ය-. 25 එකල ජොහන්ගේ ගෝලයන් හා ජුදෙව්වෙකු අතර පවිත්‍ර වීම ගැන වාදයක් හටගති-. 26 එවිට ඔව්හු ජොහන් වෙතට පැමිණ-, ''ඇදුරිඳුනි-, ජොර්දානෙන් එගොඩ ඔබ සමභ සිටියාවූ ද ඔබ විසින් සාක්ෂි දරනු ලැබුවාවූ ද තැනැත්තේ ම බව්තීස්ම-ස්නාපනය කරයි-. සියල්ලෝ ම ඔහු වෙතට යති''යි කී හ-. 27 ජොහන් පිළිතුරු දෙමින් මෙසේ කී ය: ''ස්වර්ගයෙන් දෙන ලද දෙයක් මිස අන් කිසිවක් මිනිසෙකුට ලැ-,ය නො හැකි ය-. 28 මම ක්‍රිස්තුස් නොවෙමි; එහෙත්-, 'මම උන් වහන්සේට ප්‍රථමයෙන් එවන ලද්දෙමි'යි මා කී බවට ඔබ ම සාක්ෂිකාරයෝ ය-. 29 මනාලිය අයිති මනාලයාට ය-, මනාලයා ළභ සිට සවන් දෙන ඔහුගේ මිත්‍රයා-, මනාලයාගේ කටහඬ අසා අතිශයින් ප්‍රමුදිත වෙයි-. මේ මාගේ ප්‍රීතිය පිරී ඇත්තේ එබැවිනි-. 30 උන් වහන්සේගේ නැඟීමත්-, මාගේ බැසීමත් සිදුවිය යුතු ය-.''

ස්වර්ගයෙන් එන තැනැත්තා

31 ''ඉහළින් වඩිනා තැනැත්තේ සියල්ලනට වඩා උතුමි ය-. භූමියෙන් වන තැනැත්තේ භූමියට අයිති වේ; ඔහු භෞමික දේ ගැන කතා කරයි-. ස්වර්ගයෙන් එන තැනැන් වහන්සේ සියල්ලනට ම වඩා උතුමි ය; 32 උන් වහන්සේ තමන් ඇසූ දුටු දේ ගැන සාක්ෂි දරන සේක-. එහෙත්-, කිසිවෙක් උන් වහන්සේගේ සාක්ෂිය නොපිළිගනිති-. 33 උන් වහන්සේගේ සාක්ෂිය පිළිගන්නා තැනැත්තේ දෙවියන් වහන්සේ සත්‍යවාදි බව සහතික කරයි-. 34 දෙවියන් වහන්සේ එවා වදාළ තැනැන් වහන්සේ-, දෙවියන් වහන්සේගේ වදන් පවසන සේක-. එසේ වන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මය සීමා රහිත ව දානය කරන බැවිනි-. 35 පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයාණන්ට ප්‍රේම කරන සේක-. සියල්ල උන් වහන්සේ අතට භාර දී ඇත-. 36 යමෙක් පුත්‍රයාණන් අදහන්නේ ද ඔහුට සදාතන ජීවනය ඇත-. එහෙත් යමෙක් පුත්‍රයාණන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ ද ඔහුට ජීවනය නොලැබේ-. දේව උදහස ඔහු පිට රඳ්‍ර පවති යි-.''

යොහන් 4

සමාරීය ස්ත්‍රිය

1 ජේසුස් වහන්සේ ජොහන්ට වඩා ශ්‍රාව- කයන් බඳවාගෙන බව්තීස්ම-ස්නාපනය කරති යි පරිසිවරුන්ට සැළ විය-. (2 ඇත්ත වශයෙන් උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් මිස-, උන් වහන්සේ ම බව්තීස්ම-ස්නාපනය නොකළ සේක-.) 3 ඒ බව දැනගත් කල-, සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ ජුදයෙන් පිට වී යළිත් ගලීලයට වැඩම කළ සේක-. 4 සමාරිය පසු කොට යා යුතු ව තිබුණු බැවින් 5 උන් වහන්සේ-, ජාකොබ් තම පුත් ජෝසෙප්ට දුන් ඉඩම ළභ වූ සිකාර් නමි සමාරියේ නගරයකට පැමිණ සේක-. 6 ජාකොබ්ගේ ළිඳ එහි විය-. ගමන් විඩාවෙන් සිටි උන් වහන්සේ ළිඳ ළභ හිඳගත් සේක-. එය මධ්‍යාහ්න වේලාව පමණ විය-. 7 එකල-, සමාරීය ස්ත්‍රියක් වතුර අදිනු පිණස පැමිණයා ය-. ''මට වතුර ටිකක් දෙන්නැ''යි උන් වහන්සේ ඇයට වදාළ සේක-. 8 එවේලේ-, උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ කෑම මිලයට ගනු පිණස-, නගරයට ගොස් සිටියෝ ය-. 9 සමාරීය ස්ත්‍රිය ද-, ''ජුදෙව්වෙකු වන ඔබ-, සමාරීය ස්ත්‍රියක වන මගෙන් බොන්නට ඉල්ලන්නේ-, කෙසේ දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසුවා ය-. එසේ කීවේ-, ජුදෙව්වරුන් හා සමාරියයන් අතර ගනුදෙනුවක් නුවූ බැවිනි-. 10 ජේසුස් වහන්සේ ඇයට පිළිතුරු දෙමින්-, ''දෙවියන් වහන්සේගේ දීමනාවත්-, 'මට වතුර ටිකක් දෙන්නැ'යි ඔබට කියන්නේ කවරෙක් ද කියාත් ඔබ දැන සිටියෙහි නමි-, ඔබ ඔහුගෙන් ඉල්ලනු ඇත; එවිට ඔහු ජීවන ජලය ඔබට දෙනු ඇතැ''යි වදාළ සේක-. 11 ස්ත්‍රිය ද-, ''මහතාණෙනි-, වතුර අදින්නට ඔබට භාජනයක් නැත; ළිඳත් ගැඹුරු ය; එබැවින් ඒ ජීවන ජලය ඔබට කොයින් ද? 12 මේ ළිඳ අපට දුන්නේ අපේ පියා වන ජාකොබ් ය-. ඔහු ද-, ඔහුගේ පුත්‍රයෝ ද ගවයෝ ද මෙයින් පානය කළෝ ය-. ඔබ ඔහුට වඩා උතුමි දැ?''යි විචාළා ය-. 13 ජේසුස් වහන්සේ ඇයට පිළිතුරු දෙමින්-, ''මේ වතුර බොන හැම කෙනෙකුට ම නැවත පිපාසය ඇති වන්නේ ය-. 14 එහෙත් මා දෙන වතුර බොන කවර කෙනෙකුට වුවත් කිසි කලෙක පිපාසය ඇති නොවන්නේ ය-. මා ඔහුට දෙන වතුර සදාතන ජීවනය පිණස ඔහු තුළ දිය උල්පතක් වන්නේ ය''යි වදාළ සේක-. 15 ස්ත්‍රිය කතා කරමින්-, ''මහතාණෙනි-, මට තවත් පිපාසය ඇති නො වන පිණසත්-, වතුර ඇදීමට මෙපමණ දුර නැවත නොඑන පිණසත් ඒ වතුර මට දුන මැනවැ''යි කීවා ය-. 16 ජේසුස් වහන්සේ ඈ අමතා-, ''යන්න-, ඔබේ ස්වාමි පුරුෂයා කැඳවාගෙන මෙහි එන්නැ''යි වදාළ සේක-. 17 ස්ත්‍රිය පිළිතුරු දෙමින්-, ''මට ස්වාමි පුරුෂයෙක් නැතැ''යි කීවා ය-. ජේසුස් වහන්සේ ද-, '' 'මට ස්වාමි පුරුෂයෙක් නැතැ'යි ඔබ කීවා හරි ය; 18 මන්ද-, ඔබට පුරුෂයෝ පස් දෙනෙක් සිටියාහ; දැන් සිටින තැනැත්තේ ඔබේ පුරුෂයා නො වේ; මේ දේ ඔබ සැබෑ ලෙස පැවසුවෙහි ය''යි වදාළ සේක-. 19 ස්ත්‍රිය උන් වහන්සේ අමතමින්-, ''මහතාණෙනි-, ඔබ දිවැසිවරයකු බව මට පෙනේ; අපේ පියවරු මේ කන්ද මත නමස්කාර කළහ-. 20 එහෙත්-, මිනිසුන් නමස්කාර කළ යුතු ජෙරුසලමෙහි ය යි ඔබතුමන්ලා කියන්නහු ය''යි කීවා ය-. 21 ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''ස්ත්‍රිය-, මා විශ්වාස කරන්න-. මේ කන්දේ දී වත්-, ජෙරුසලමේ දී වත් ඔබ පියාණන් වහන්සේට නමස්කාර නොකරන කාලයක් පැමිණෙන්නේ ය-. 22 ඔබ නමස්කාර කරන්නේ ඔබ හරියට ම නො දන්නා කෙනෙකුට ය; අප නමස්කාර කරන්නේ අප දන්නා කෙනෙකුට ය-. මන්ද-, ගැළවීම පැමිණෙන්නේ ජුදෙව්වරුන්-ගෙන් ය-. 23 එහෙත්-, නමස්කාර කරන්නන්-, ආත්මානුභාවයෙන් ද අවංක සිතින් ද-, පියාණන් වහන්සේට නමස්කාර කරන කාලයක් සැබැවින් ම පැමිණෙන්නේ ය; දැනටමත් පැමිණ ඇත-. තමන් වහන්සේට නමදින පිණස පියාණන් වහන්සේ සොයන්නේ එවැන්නන් ය-. 24 දෙවියන් වහන්සේ ආත්මය ය; උන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්නන් ආත්මයෙන් ද අවංක සිතින් ද නමස්කාර කළ යුතු ය''යි වදාළ සේක-. 25 ස්ත්‍රිය පිළිතුරු දෙමින්; '' 'ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ' ය යි කියන මෙසියස් තුමාණන් එන බව දනිමි; උන් වහන්සේ පැමිණ කල සියල්ල අපට දන්වා වදාරන සේකැ''යි කීවා ය-. 26 ''මේ ඔබ සමභ කතා කරන මම-, ඒ තැනැත්තා වෙමි''යි ජේසුස් වහන්සේ වදාළ සේක-. 27 ඒ මොහොතේ දී-, පැමිණ උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ උන් වහන්සේ ස්ත්‍රියක සමභ කතා කරනු දැක මවිත වූ හ-. එහෙත් කිසිවෙක්-, ''ඔබ කුමක් සොයන්නෙහි ද'' කියා- වත්-, ''ඔබ ඈ සමභ කතා කරන්නේ මන් ද?'' කියාවත් ඇසුවේ නැත-. 28 ස්ත්‍රිය ඇගේ වතුර කළය එතැන තබා-, නුවරට ගොස්-, 29 ''එන්න ඇවිත් බලන්න-, මා කළ සියල්ල මට කී මනුෂ්‍යයෙක් සිටියි-. එතුමා ක්‍රිස්තුස් විය නොහැකි දැ''යි සෙනභට කීවා ය-. 30 ඔව්හු නුවරින් නික්ම ජේසුස් වහන්සේ වෙත එන්නට පටන්ගත්හ-. 31 ඒ අතර ශ්‍රාවකයෝ-, ''ගුරුදේවයෙනි-, වළඳනු මැනවැ''යි උන් වහන්සේගෙන් අයැද සිටියෝ ය-. 32 එහෙත් උන් වහන්සේ-, ''ඔබ නො දන්නා භෝජනයක් වැළඳීමට මට ඇතැ''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-. 33 ''යමි කිසිවෙක් උන් වහන්සේට ආහාර ගෙනවුත් දුන්නේ දැ''යි එවිට ශ්‍රාවකයෝ තම තමන් අතරේ විමසූ හ-. 34 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන් අමතා-, ''මාගේ භෝජනය නමි-, මා එවූ තැනැන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කිරීමත්-, උන් වහන්සේගේ කාර්යය නිමාවට පත් කිරීමත් ය-. 35 ''තව හාරමාසයක් ගත වූ විට අස්වැන්න පැමිණේ යයි ඔබ කියන්නේ නැද් ද? එහෙත් මම ඔබට කියමි: බලන්න-, ඔබේ ඇස් ඇර කුඹුරු නරඹන්න; මන් ද? ඒවා දැනට ම අස්වැන්න සඳහා පැසී ඇත-. 36 ගොයමි කපන්නා කුලිය ලබා-, සදාතන ජීවනය සඳහා අස්වැන්න එකතු කරයි; එසේ වන්නේ-, වපුරන්නාත්-, කපන්නාත් එක්ව ප්‍රීතිමත් වන පිණස ය-. 37 මෙයින්-, 'එක් කෙනෙක් වපුරයි-, තව කෙනෙක් කපයි' යන කීම සැබෑ වෙයි-. 38 ඔබ වගා නො කළ කෙතක අස්වැන්න කැපීමට මම ඔබ යැවීමි-. අන්‍යයෝ වගා කළහ-. ඔබ ඔවුන්ගේ වගාවේ ප්‍රතිඵල භුක්ති විඳින්නහු ය''යි වදාළ සේක-. 39 ''මා කළ සියල්ල උන් වහන්සේ මට වදාළ සේකැ''යි සාක්ෂි දුන් ස්ත්‍රියගේ කීම නිසා-, ඒ නුවර සමාරියයන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් උන් වහන්සේ අදහාගත්හ-. 40 එබැවින් සමාරියයෝ උන් වහන්සේ වෙතට පැමිණ කල-, තමන් සමභ නවතින ලෙස උන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලූ හ-. උන් වහන්සේ ද දෙදවසක් එහි නැවතුණ සේක-. 41 තවත් බොහෝ දෙනෙක් උන් වහන්සේගේ ම වචනය නිසා අදහාගත්තෝ ය-. 42 ඔව්හු ස්ත්‍රියට කතා කොට-, ''දැන් අප අදහන්නේ ඔබේ කීම නිසා නොවේ; අප ම උන් වහන්සේගේ බස් අසා-, උන් වහන්සේ සැබැවින් ම ලෝකයේ ගැළවුමිකාරයාණන් බව දැනගත් නිසා ය''යි කී හ-. 43 ඒ දෙදවසට පසු-, උන් වහන්සේ එතැනින් නික්ම ගලීලයට වැඩම කළ සේක-. 44 මන්ද-, ''ගමේ දිවැසිවරයා ගමට අගේ නැතැ''යි කීවේ උන් වහන්සේ ම ය-. 45 එහෙත් ජෙරුසලමෙහි මංගල්‍යයේ දී උන් වහන්සේ කළ සියල්ල දුටු බැවින්-, ගලීලයෝ උන් වහන්සේ උත්සවාකාරයෙන් හොඳින් පිළිගත්හ-.

රාජ්‍ය නිලධාරියෙකුගේ පුත්‍රයා

සුව කිරීම

46 යළිත් උන් වහන්සේ ගලීලයේ කානා නමි ගමට වැඩම කළ සේක-. උන් වහන්සේ විසින් වතුර මිදියුස බවට හරවන ලද්දේ එහි දී ය-. එකල-, එහි එක්තරා රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් විය-. ඔහුගේ පුත්‍රයා රෝගාතුර ව කපර්ණවුමෙහි සිටියේ ය-. 47 ජේසුස් වහන්සේ ජුදයේ සිට ගලීලයට වැඩම කළ බව අසා-, ඔහු උන් වහන්සේ වෙතට ගොස්-, තම පුත්‍රයා මරණාසන්න ව සිටින බැවින්-, අවුත් ඔහු සුව කරන මෙන් උන් වහන්සේගෙන් අයැද සිටියේ ය-. 48 ජේසුස් වහන්සේ-, ''ඔබ ලකුණු ද අරුමපුදුම දේ ද දුටුවොත් මිස විශ්වාස නො කරන්නාහු ය''යි ඔහුට වදාළ සේක-. 49 රාජ්‍ය නිලධාරියා ද-, ''මහතාණෙනි-, මාගේ දරුවා මියයන්නට පෙර වැඩිය මැනවැ''යි අයැදී ය-. 50 ජේසුස් වහන්සේ කතා කරමින්-, ''යන්න-, ඔබගේ පුත්‍රයා ජීවත් වන්නේ ය''යි ඔහුට වදාළ සේක-. ඒ තැනැත්තා ජේසුස් වහන්සේ වදාළ වචනය විශ්වාස කරගෙන ගියේ ය-. 51 ඔහු යන කල-, ඔහුගේ දාසයෝ පෙරමභට අවුදින්-, ''ඔබගේ පුත්‍රයා ජීවත් වන්නේ ය''යි කී හ-. 52 එවිට-, ''පුත්‍රයා සුවය ලබන්න පටන්ගත්තේ කොයි වේලාවේ දැ''යි ඔහු ඔවුන්ගෙන් විමසී ය-. ''ඊයේ පස්වරු එකට පමණ උණ බැස්සේ ය''යි ඔව්හු කී හ-. 53 ''ඔබගේ පුත්‍රයා ජීවත් වන්නේ ය''යි ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට වදාළේ-, ඒ මොහොතේ දී යයි දැනගත් බැවින්-, ඔහු ද-, ඔහුගේ ගෙයි වැසි සියල්ලෝ ද එතුමන් අදහාගත්හ-. 54 මේ වනාහි-, ජේසුස් වහන්සේ ජුදයේ සිට ගලීලයට පැමිණ පසු-, කළ දෙ වන දේව බල ප්‍රකාශනය වේ-.

යොහන් 5

බෙතෙස්දා පොකුණ අසල කොරා

සුව කිරීම

1 ඉන්පසු ජුදෙව්වරුන්ගේ මංගල්‍යයක් විය-. ජේසුස් වහන්සේ ද ජෙරුසලමට වැඩම කළ සේක-. 2 ජෙරුසලමෙහි බැටළු දොරටුව ළභ-, හෙබ්‍රෙව් බසින් 'බෙතෙස්දා' යයි නමි ලත් පොකුණක් විය-. එය අවට ද්වාර මණ්ඩප පහක් විය-. 3 ඒවායෙහි අන්ධ වූ ද කොර වූ ද අංශභාග වූ ද රෝගීන් සමූහයක් ඔත්පළ ව සිටියෝ ය-. 4 ඔව්හු වතුර කැළඹෙන තෙක් බලා සිටියාහ-. මන්ද-, සමිඳ්‍රණන් වහන්සේගේ දූතයෙක් කලින් කල පොකුණට බැස වතුර කැළඹුවේ ය-. වතුර කළඹනු ලැබූ පසු එහි බට පළමුවැන්නා කවර රෝගයකින් පෙළුණු නමුත් සුවකරනු ලැ-, ය-. 5 එහි තිස් අට අවුරුද්දක් රෝගී ව සිටි එක් මිනිසෙක් විය-. 6 ඒ මිනිසා හාන්සි වී සිටිනු ජේසුස් වහන්සේ දැක-, ඔහු බොහෝ කලක් එහි සිටි බව දැන-, ''ඔබ සුව වීමට කැමැති දැ''යි ඔහුගෙන් ඇසූ සේක-. 7 රෝගියා උන් වහන්සේට උත්තර දෙමින්-, ''ස්වාමීනි-, වතුර කැළඹෙන විට මා පොකුණට බස්වන්නට කිසිවෙක් නැත-. මා එන අතර-, අන් කෙනෙක් මට පළමුවෙන් බසින්නේ ය''යි කීවේ ය-. 8 ''නැඟිට ඔබේ පැදුර රැගෙන යන්නැ''යි ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට වදාළ සේක-. 9 එකෙණෙහි ම මිනිසා සුවපත් වී-, සිය පැදුර රැගෙන යන්නට ගියේ ය-. එය සබත් දවස විය-. 10 එබැවින් ජුදෙව්වරු-, ''අද සබත් දවස ය-, පැදුර රැගෙන යෑම නීති විරෝධී ය''යි සුවය ලැබූ මිනිසාට කී හ-. 11 එහෙත්-, ඔහු ඔවුන්ට පිළිතුරු දෙමින්-, ''මා සුවපත් කළ තැනැත්තා ම 'ඔබේ පැදුර රැගෙන යන්නැ'යි මට කීවේ ය''යි කී ය-. 12 '' 'පැදුර රැගෙන යන්නැ'යි ඔබට කී මිනිසා කවරෙක් දැ''යි ඔව්හු විමසූ හ-. 13 එහෙත් සුවපත් කරනු ලැබූ මිනිසා-, ඔහු කවරෙක් දැ යි නොදත්තේ ය-. මන්ද-, ඒ ස්ථානයේ සමූහයා අතරින් ජේසුස් වහන්සේ සොයාගත නො හැකි වූ බැවිනි-. 14 ඉන්පසු-, ජේසුස් වහන්සේ දේව මාලිගාවේ දී ඔහු මුණගැසී-, ''බලන්න-, ඔබ සුවපත් වී ඇත-. මීට වඩා භයානක දෙයක් සිදු නොවන පිණස තවත් පව් නොකරන්නැ''යි වදාළ සේක-. 15 ඒ මිනිසා ද ගොස්-, තමා සුවපත් කෙළේ-, ජේසුස් වහන්සේ බව ජුදෙව්වරුන් හට සැළ කෙළේ ය-. 16 ජේසුස් වහන්සේ මෙවැනි දේ සබත් දවසේ දී කළ බැවින්-, ජුදෙව්වරු උන් වහන්සේට පීඩා කළහ-. 17 එහෙත්-, ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''මාගේ පියාණන් වහන්සේ නොනැවතී ම වැඩ කරන සේක; මමත් වැඩකරමි''යි වදාළ සේක-. 18 මේ කරුණ නිසා ජුදෙව්වරු උන් වහන්සේ මරන්නට වඩ වඩා උත්සාහ දැරූ හ-. මන්ද-, උන් වහන්සේ සබත කඩ කළා පමණක් නොව-, ''දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගේ ම පියාණෝ ය''යි කියමින්-, තමාත් දෙවියන් වහන්සේට සමාන යයි ප්‍රකාශ කළ නිසා ය-.

පුත්‍රයාණන්ගේ අය්කාරිත්වය

19 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට මෙසේ පිළිතුරු දුන් සේක: ''ඒකාන්තයෙන් ම මම ඔබට කියමි: පුත්‍රයාණන්ට කිසිවක් තනි බලයෙන් කළ නොහැකි ය; පියාණන් වහන්සේ යමක් කරනවා පුත්‍රයා දකින්නේ ද-, ඒ දෙය මිස තනි ව ම කිසිවක් කරන්නට උන් වහන්සේට නො හැකි ය-. මන්ද-, උන් වහන්සේ යමි දෙයක් කරන සේක් ද-, ඒ දෙය පුත්‍රයාණෝ ද එසේ ම කරන සේක-. 20 මන්ද-, පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයාණන්ට ප්‍රේම කරන බැවින්-, තමන් වහන්සේ කරන සියලු ක්‍රියා උන් වහන්සේට දක්වා වදාරන සේක-. තවද-, ඔබ මවිත කරවන සුලු-, මීටත් වඩා මහත් ක්‍රියා ද දක්වා වදාරන සේක-. 21 පියාණන් වහන්සේ මළවුන් උත්ථාන කොට ජීවත් කරවන්නාක් මෙන්-, පුත්‍රයාණෝ ද තමන්ට අභිමත වූවන් ජීවත් කරවන සේක-. 22 සැබැවින් ම පියාණන් වහන්සේ කිසිවකු විනිශ්චය නොකරන සේක-. සමිපූර්ණ විනිශ්චය පුත්‍රයාණන් හට පවරා ඇත-. 23 එසේ කෙළේ-, සියලු දෙනා පියාණන්ට මෙන් ම පුත්‍රයාණන්ට ද ගෞරව කරන පිණස ය-. පුත්‍රයාණන්ට ගෞරව නොකරන්නා-, පුත්‍රයාණන් එවා වදාළ පියාණන්ට ද ගෞරව නොකරන්නේ ය-. 24 ''ඒකාන්තයෙන් මම ඔබට කියමි: මාගේ වචනය අසා-, මා එවා වදාළ තැනැන් වහන්සේ අදහාගන්නාට සදාතන ජීවනය ඇත; ඔහු විනිශ්චයට නොපැමිණෙයි; ඔහු මරණයෙන් ජීවනයට පැමිණ සිටියි-. 25 ඒකාන්තයෙන් මම ඔබට කියමි: දේව පුත්‍රයාණන්ගේ හඬ මළවුන් හට ඇසෙන පැය පැමිණෙන්නේ ය; දැනට ම පැමිණ ඇත; සවන් දෙන අය ජීවත් වෙති-. 26 පියාණන් වහන්සේට තමන් තුළ ම ජීවනය තිබෙන්නාක් මෙන් ම-, පුත්‍රයාණන්ටත් තමන් තුළ ජීවනය ඇති ව සිටින්නට උන් වහන්සේ වරය දුන් සේක-. 27 තවද-, උන් වහන්සේ මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් වන බැවින් විනිශ්චය කිරීමේ අය්කාරි බලය ද උන් වහන්සේට දෙවා වදාළ සේක-. 28 මේ ගැන මවිත නොවන්න; මන්ද-, සොහොන්ගත සියල්ලන්ට උන් වහන්සේගේ හඬ ඇසෙන පැය පැමිණෙන්නේ ය-. 29 එවිට-, යහපත කළ අය සදාතන ජීවනය සඳහා උත්ථාන කරනු ලබති; අයහපත කළ අය විනිශ්චය සඳහා උත්ථාන කරනු ලබති-. 30 ''මාගේ තනි බලයෙන් මට කිසිත් කළ නො හැකි ය-. අණ ලත් පරිද්දෙන් ම මම විනිශ්චය කරමි-. මාගේ විනිශ්චය සාධාරණ ය-. මන්ද-, මාගේ අරමුණ-, මාගේ ම කැමැත්ත ඉටු කිරීම නොව-, මා එවා වදාළ උන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉටු කිරීම ය-.''

දේව පුත්‍රයාණන් පිළිබඳ සාක්ෂි

31 ''මම-, මා ගැන ම සාක්ෂි දෙන්නෙමි නමි-, මාගේ සාක්ෂිය සැබෑ නොවේ-. 32 එහෙත්-, මා ගැන සාක්ෂි දරන වෙන කෙනෙක් වෙති-. උන් වහන්සේ මා ගැන දරන සාක්ෂිය සැබෑ බව මම දනිමි-. 33 ඔබ ජොහන් වෙත මිනිසුන් යැව්වහු ය-. ඔහු සත්‍යය පිළිබඳ සාක්ෂිය දරා ඇත-. 34 එහෙත්-, මා මේ දේ ඔබට කියන්නේ-, මිනිසාගෙන් සාක්ෂියක් ලබන පිණස නොව-, ඔබ ගැළවීම ලබන පිණස ය-. 35 ජොහන් වනාහි-, දිළෙන-, බැබළෙන පහනක් විය-. ඔබ කලක් ඔහුගේ ආලෝකයෙහි ප්‍රමුදිත වන්නට කැමැති වූවහු ය-. 36 එහෙත් මට ඇති සාක්ෂිය ජොහන්ගේ සාක්ෂියට වඩා උතුමි එකකි-. මන්ද-, මා විසින් පරිපූර්ණ කරනු ලබන පිණස පියාණන් වහන්සේ මට පැවරූ කටයුතු-, එනමි-, මා කරන කටයුතු ම-, පියාණන් වහන්සේ මා එවා වදාළ බවට සාක්ෂි වෙයි-. 37 තවද-, මා එවා වදාළ පියාණන් වහන්සේ ම මා පිළිබඳව සාක්ෂි දරා ඇත-. උන් වහන්සේගේ හඬ කිසි කලෙක ඔබ අසා නැත-. ස්වරූපය ද දැක නැත-. 38 තවද-, උන් වහන්සේගේ වචනය ඔබ තුළ නිදන්ගත වී නැත-. මන්ද-, ඔබ උන් වහන්සේ එවා වදාළ තැනැන් වහන්සේ විශ්වාස නොකරන බැවිනි-. 39 ඔබ ශුද්ධ ලියවිල්ල හදාරන්නහු ය-. එසේ කරන්නේ-, ඒවායෙහි ඔබට සදාතන ජීවනය ඇතැ යි ඔබ සිතන බැවිනි-. ඒවා ම මා ගැන සාක්ෂි දරන්නේ ය-. 40 එහෙත්-, ජීවනය ලබන පිණස මා වෙතට එන්නට ඔබ කැමැති නොවන්නහු ය-. 41 ''මම මිනිසුන්ගෙන් ගෞරවය නොසොයමි-. 42 එහෙත් මම ඔබ හොඳින් අඳුනමි-. ඔබ තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය නොමැති බව මම දනිමි-. 43 මම මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ නාමයෙන් පැමිණයෙමි-. එහෙත්-, ඔබ මා නොපිළිගන්නහු ය-. වෙන තැනැත්තෙකු තමාගේ ම නාමයෙන් පැමිණයහොත්-, ඔබ ඔහු පිළිගනු ඇත-. 44 එක ම දෙවියන් වහන්සේගේ ගෞරවය නොසොයන-, එකිනෙකාගෙන් ගෞරව ලබන්නට පි‍්‍රය කරන ඔබ-, අදහාගන්නේ කෙසේ ද? 45 ඔබට විරුද්ධ ව මම පියාණන් වහන්සේට චෝදනා කරන්නෙමි යි නො සිතන්න-. ඔබට විරුද්ධ ව චෝදනා කරන්නෙක් ඇත; එනමි-, මෝසෙස් ය-. ඔබේ බලාපොරොත්තුව ඔබ තබා ඇත්තේ ඔහු පිට ය-. 46 ඔබ මෝසෙස් විශ්වාස කළාහු නමි-, මා ද විශ්වාස කරන්නහු ය-. මන්ද-, මෝසෙස් මා ගැන ලියූ බැවිනි-. 47 ඔබ මෝසෙස්ගේ ලියවිලි විශ්වාස නොකරන්නහු නමි-, මාගේ වචන විශ්වාස කරන්නේ කෙසේ ද?''

යොහන් 6

පන්දහසකට කෑම

1 ඉන්පසු ජේසුස් වහන්සේ ගලීල මුහුදෙන්-, හෙවත් තිබේරියස් මුහුදෙන් එගොඩට වැඩම කළ සේක-. 2 උන් වහන්සේ රෝගීන් සුව කරමින් කළ හාස්කමි දුටු බැවින් මහා සමූහයක් උන් වහන්සේ පසුපස්සේ ගියහ-. 3 එවිට ජේසුස් වහන්සේ කන්දකට නැඟී තමන්ගේ ශ්‍රාවකයන් සමභ එහි වැඩහුන් සේක-. 4 ජුදෙව්වරුන්ගේ මංගල්‍යය වූ පාස්කුව ළං ව ති-,ණ-. 5 ජේසුස් වහන්සේ ඇස් ඔසවා බැලූ කල-, තමන් ළභට මහා සමූහයක් ඇදී එනු දැක-, ''මොවුන් හැම දෙනාට ම කන්නට දීමට අපි කොතැනින් රොටි මිලේට ගනිමු දැ''යි පිලිප්ගෙන් ඇසූ සේක-. 6 උන් වහන්සේ මෙසේ වදාළේ ඔහු පරීක්ෂා කරන පිණස ය-. මන්ද-, තමන් කරන්න යන්නේ කුමක් දැ යි උන් වහන්සේ ම දැන සිටි බැවිනි-. 7 පිලිප් පිළිතුරු දෙමින්-, ''එකිනෙකාට ටික ටිකවත් දීමට රිදී කාසි දෙසියයක රොටි වුවත් නොසෑහේ ය''යි කී ය-. 8 ශ්‍රාවකයන්ගෙන් එක් කෙනෙක් වූ සීමොන් පේදුරුගේ සොහොයුරු ඇන්ඩෘ උන් වහන්සේ අමතා-, 9 ''යව රොටි පහක් ද මසුන් දෙදෙනකු ද ඇති කොලුවෙක් මෙහි සිටියි-. එහෙත් මෙපමණ දෙනෙකුන්ට එයින් කුමන පලක් දැ''යි ඇසී ය-. 10 ''මිනිසුන් හිඳුවන්නැ''යි ජේසුස් වහන්සේ වදාළ සේක-. එතැන බොහෝ තණකොළ විය-. ගණනින් පන්දහසක් පමණ පිරිමි එහි හිඳගත්හ-. 11 එවිට ජේසුස් වහන්සේ රොටි ගෙන තුති පුදා-, හිඳගෙන සිටි අයට බෙදා දුන් සේක-. එලෙස ම මසුන්ගෙන් ද දුන් සේක-. සියල්ලන්ට කැමැති තරමි කෑම ලැබුණේ ය-. 12 ඔවුන් කා තෘප්තියට පැමිණ පසු-, උන් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන් අමතා-, ''කිසිවක් නාස්ති නොවන ලෙස කැබලි එකතු කර ගන්නැ''යි වදාළ සේක-. 13 මෙසේ කෑම වැළඳු අය-, යව රොටි පහෙන් ඉතිරි කළ කැබලි එකතු කොට මලු දොළසක් පුරවාගන්නා ලදී-. 14 සමූහයා මේ හාස්කම දුටු කල ''සැබෑවට ම මෙතුමාණෝ ලොවට වඩින්නට සිටින දිවැසිවරයාණෝ ය''යි කී හ-. 15 තමන් බලහත්කාරයෙන් අල්ලාගෙන-, රජකමට පත් කරන්නට ඔවුන් සැරසෙන බව ජේසුස් වහන්සේ දැනගෙන-, නැවත තනියම කන්දට වැඩිය සේක-.

මුහුද මත ඇවිදීම

16 සවස් වූ කල-, උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ මුහුදට ගොස්-, 17 ඔරුවට නැඟී මුහුදෙන් එතෙර කපර්ණවුමට යන්නට පිටත් වූ හ-. රෑ බෝ වී තිබුණ නමුත්-, ජේසුස් වහන්සේ ඒ තාක් ඔවුන් වෙත නො පැමිණ සේක-. 18 තද සුළභක් හැමූ බැවින් මුහුද කැළඹිණ-. 19 ඔව්හු කිලෝමීටර් පහක් පමණ ඔරුව පැදගෙන ගිය කල-, ජේසුස් වහන්සේ මුහුද මත ඇවිදිමින් ඔරුව ළභට වඩින බව දැක -,යපත් වූ හ-. 20 එහෙත්-, උන් වහන්සේ ඔවුන් අමතා-, ''මේ මම ය-, -,ය නො වන්නැ''යි වදාළ සේක-. 21 ඔව්හු උන් වහන්සේ ඔරුවට පිළිගන්නට සතුටු වූ හ-. එකෙණෙහි ම ඔරුව ඔවුන් යමින් සිටි රටට පැමිණයේ ය-.

ජීවනදායක ආහාරය

22 පසු දින උදේ මුහුදෙන් එගොඩ සිටි සමූහයා-, එහි තිබුණේ එක ම ඔරුවක් පමණක් බවත්-, ජේසුස් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන් සමභ එයට නො නැඟුණු බවත්-, ශ්‍රාවක පිරිස පමණක් එයට නැඟී ගිය බවත් දැක සිටියහ-. 23 කෙසේ වුව ද-, සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ තුති පිදූ පසු රොටි වළඳන ලද ස්ථානය සමීපයට තිබේරියස් සිට ඔරු පැමිණයේ ය-. 24 ජේසුස් වහන්සේ වත්-, ශ්‍රාවකයන් වත් එහි නො සිටි බව සමූහයා දුටු කල-, ඔව්හු ඒ ඔරුවලට නැඟී ජේසුස් වහන්සේ සොයමින් කපර්ණවුමට පැමිණයාහ-. 25 මුහුදෙන් එගොඩ දී උන් වහන්සේ හමු වී-, ''ගුරුදේවයෙනි-, ඔබ මෙහි වැඩියේ කොයි වේලේ දැ''යි ඔව්හු ඇසූ හ-. 26 ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''ඒකාන්තයෙන් මම ඔබට කියමි-, ඔබ මා සොයන්නේ හාස්කමි දුටු නිසා නොව-, රොටි කා තෘප්තියට පැමිණ නිසා ය-. 27 නැති වී යන ආහාරය සඳහා නොව-, සදාතන ජීවනයට ඉවහල් වන ආහාරය සඳහා වීර්ය වඩන්න-. මේ ආහාරය ඔබට ප්‍රදානය කරන්නේ මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණෝ ය-. පියාණන් වන දෙවියන් වහන්සේ මුද්‍රාව තබා ඇත්තේ උන් වහන්සේ මත ය''යි වදාළ සේක-. 28 එබැවින් ඔව්හු-, ''දෙවියන් වහන්සේගේ අභිප්‍රාය අනුව වැඩ කරන පිණස අප කුමක් කටයුතු දැ''යි ඇසූ හ-. 29 ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''දෙවියන් වහන්සේගේ අභිප්‍රාය වනුයේ-, උන් වහන්සේ එවා වදාළ තැනැත්තාණන් ඔබ විසින් අදහාගැනීම ය''යි වදාළ සේක-. 30 එවිට ඔව්හු-, ''එසේ නමි-, අප විසින් දැක අදහාගන්නා පිණස ඔබ කවර හාස්කමක් දක්වන සේක් ද? කවර ක්‍රියාවක් කරන සේක් ද? 31 අපේ පියවරු පාළුකරයෙහි දී මන්නා කෑහ-. 'බුදින පිණස එතුමෝ ඔවුන්ට ස්වර්ගයෙන් ආහාර සැපයූහ'යි ලියා ඇතැ''යි උන් වහන්සේට කී හ-. 32 එවිට ජේසුස් වහන්සේ-, ''ඒකාන්තයෙන් මම ඔබට කියමි-, ස්වර්ගයෙන් ඔබට ආහාරය දුන්නේ මෝසෙස් නොවේ; ස්වර්ගයෙන් සැබෑ ආහාරය දෙන්නේ මාගේ පියාණන් වහන්සේ ය-. 33 මන්ද-, දෙවියන් වහන්සේ දෙන ආහාරය වනාහි-, ස්වර්ගයෙන් පහළ වී ලෝකයට ජීවනය දෙන ආහාර ය''යි වදාළ සේක-. 34 ඔව්හු ද-, ''ස්වාමීනි-, ඒ ආහාරය නිතර ම අපට දුන මැනවැ''යි කී හ-. 35 ජේසුස් වහන්සේ කතා කොට-, ''ජීවනදායක ආහාරය මම ය-, මා වෙත පැමිණෙන යමෙක් වේ ද-, ඔහුට සාගිනි නොවන්නේ ය-. මා අදහන යමෙක් වේ ද-, ඔහුට කිසි කලෙකත් පිපාසය නොවන්නේ ය-. 36 එහෙත් මා කී ලෙස ම-, ඔබ මා දුටු නමුත් මා නොඅදහන්නහු ය-. 37 පියාණන් වහන්සේ මට දෙන සියල්ලෝ ම මා වෙතට පැමිණෙති; මා වෙතට පැමිණෙන්නා මම කිසි සේත් ඉවත නොදමමි-. 38 මා ස්වර්ගයෙන් පහළ වූයේ මාගේ ම කැමැත්ත කරන පිණස නොව-, මා එවා වදාළ තැනැන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන පිණස ය-. 39 මා එවා වදාළ උන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නමි-, උන් වහන්සේ මට දුන් සියල්ලන්ගෙන් එක් කෙනෙකු වත් නැති වන්නට නෑර-, සියල්ලන් ම අන්තිම දවසේ දී මා විසින් උත්ථාන කරනු ලැ-,ම ය-. 40 පුත්‍රයාණන් වහන්සේ දැක උන් වහන්සේ අදහාගන්නා හැම කෙනෙකු ම සදාතන ජීවනය ලැ-,ම මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ය-. මම ද අන්තිම දවසේ දී ඔවුන් උත්ථාන කරන්නෙමි''යි වදාළ සේක-. 41 එවිට-, 'ස්වර්ගයෙන් පහළ වූ ආහාරය මම ය'යි උන් වහන්සේ වදාළ බැවින්-, ජුදෙව්වරු උන් වහන්සේ ගැන මැසිවිලි කියමින්-, 42 ''මොහු ජෝසෙප්ගේ පුත් ජේසුස් නොවේ ද? අප මොහුගේ මව ද පියා ද අඳුනන්නේ නැද් ද? 'මම ස්වර්ගයෙන් බැස්සෙමි'යි ඔහු දැන් කියන්නේ කෙසේ දැ''යි කී හ-. 43 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන් අමතමින්-, ''ඔබ අතරෙහි මැසිවිලි නොදොඩන්න-. 44 මා එවා වදාළ පියාණන් වහන්සේ තමන් වෙත ඇද ගන්නා අයෙකුට මිස-, අන් කිසිවෙකුට මා වෙතට පැමිණය නොහැකි ය-. මම අන්තිම දවසේ දී ඔහු උත්ථාන කරන්නෙමි-. 45 'සියල්ලෝ ම දෙවියන් වහන්සේ විසින් උගන්වනු ලබති'යි දිවැසාවලියෙහි ලියා ඇත-. දෙවියන් වහන්සේට සවන් දී-, උන් වහන්සේගෙන් ඉගෙනගත් සියල්ලෝ ම මා වෙත එති-. 46 දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් පැමිණ තැනැන් වහන්සේ හැර-, අන් කිසිවෙකු දෙවියන් වහන්සේ දැක ඇතැ යි මෙයින් අදහස් නොකරමි-, උන් වහන්සේ පමණක් පියාණන් වහන්සේ දැක ඇත-. 47 ඒකාන්තයෙන් ම මම ඔබට කියමි-, අදහන්නාට සදාතන ජීවනය ඇත-. 48 ජීවනදායක ආහාරය මම ය-. 49 ඔබේ පියවරු කාන්තාරයේ දී මන්නා කෑහ; එහෙත් ඔව්හු මියගියහ-. 50 මෙය වනාහි-, ස්වර්ගයෙන් බැස එන ආහාරය බැවින් එයින් පෝෂණය වන කිසිදු මිනිසෙක් නො මැරෙන්නේ ය-. 51 ස්වර්ගයෙන් පහළ වන ජීවනදායක ආහාරය මම ය-. යමෙක් මේ ආහාරයෙන් වැළඳුවොත්-, ඔහු සදහට ම ජීවත් වන්නේ ය-. මා විසින් දෙනු ලබන ඒ ආහාරය මාගේ මාංසය වේ-. මා එය දෙන්නේ ලෝකයාගේ ජීවනය පිණස ය''යි වදාළ සේක-. 52 එවිට ජුදෙව්වරු ඔවුනොවුන් අතර විවාද කරමින්-, ''මේ මිනිසා-, ඔහුගේ මාංසය අනුභව කරන පිණස අපට දෙන්නේ කෙසේ දැ''යි කී හ-. 53 එබැවින් ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන් මෙසේ ඇමතූ සේක: ''ඒකාන්තයෙන් මම ඔබට කියමි-, ඔබ මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන්ගේ මාංසය අනුභව නොකරන්නහු නමි-, ඔහුගේ රුය්රය පානය නොකරන්නහු නමි-, ඔබ තුළ ජීවනය නැත-. 54 යමෙක් මාගේ මාංසය අනුභව කරන්නේ ද-, මාගේ රුය්රය පානය කරන්නේ ද-, ඔහුට සදාතන ජීවනය ඇත-. තවද-, මම ඔහු අන්තිම දවසේ දී උත්ථාන කරන්නෙමි-. 55 මන්ද-, මාගේ මාංසය සැබෑ ආහාරය වේ; මාගේ රුය්රය සැබෑ පානය වේ-. 56 මාගේ මාංසය අනුභව කරන-, මාගේ රුය්රය පානය කරන තැනැත්තේ මා තුළ ජීවත් වන්නේ ය; මම ද ඔහු තුළ ජීවත් වන්නෙමි-. 57 ජීවමාන පියාණන් වහන්සේ මා එවා වදාළ බැවින්-, මා පියාණන් වහන්සේ නිසා ජීවත් වන ලෙස ම-, මා අනුභව කරන තැනැත්තේ-, මා නිසා ජීවත් වෙයි-. 58 මේ වනාහි ස්වර්ගයෙන් පහළ වූ ආහාරය වේ-. එය අපේ පියවරුන් වැළ» ආහාර මෙන් නොවේ-. ඒ ආහාරය වැළ» ඔව්හු මළහ-. එහෙත්-, මේ ආහාරය වළඳන තැනැත්තේ සදහට ම ජීවත් වන්නේ ය-.'' 59 උන් වහන්සේ කපර්ණවුමේ ධර්මශාලාවෙහි උගන්වමින් සිටිය දී මේ සියල්ල වදාළ සේක-.

සදාතන ජීවනය පිළිබඳ කියුමි

60 එය ඇසූ විට-, උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ බොහෝ දෙනෙක් ''මෙය දරාගන්නට බැරි කීමකි-, එතුමාණන්ට සවන් දී සිටිය හැක්කේ කාට දැ''යි තමන් අතරේ කතා කරගත්හ-. 61 ශ්‍රාවකයන් මෙසේ මැසිවිලි කියන බව ජේසුස් වහන්සේ දිවැසින් දැන ඔවුන් අමතා-, ''මෙය ඔබට අධෛර්යයට පත්වීමට හේතුවක් ද? 62 එසේ නමි-, මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් පෙර සිටි තැනට නඟිනු බව ඔබ දුටුවොත් කෙසේ ද? 63 ජීවනය දෙන්නේ ආත්මය වේ-. මාංසයෙන් කිසි ප්‍රයෝජනයක් නැත-. මා ඔබට වදාළ වචන ආත්මය ද ජීවනය ද වෙයි-. 64 එහෙත් නොඅදහන සමහරෙක් ඔබ අතරෙහි සිටිති''යි වදාළ සේක-. එසේ වදාළේ-, නොඅදහන්නෝ කවුරු ද කියාත්-, තමන් වහන්සේ පාවා දෙන්නට යන්නේ කවරෙක් ද කියාත්-, ජේසුස් වහන්සේ මුල සිට ම දැනගෙන සිටි බැවිනි-. 65 එහෙයින් උන් වහන්සේ ඔවුන් අමතා-, ''මාගේ පියාණන් වහන්සේගෙන් වරය ලැබූ කෙනෙකුට මිස-, අන් කිසිවෙකුට මා වෙතට පැමිණය නො හැකි බව මා කීවේ ඒ නිසා ය''යි වදාළ සේක-. 66 මේ නිසා එවක් පටන් උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් පසුබට වී-, තවත් උන් වහන්සේ අනුව නොගියහ-.

පේදුරුගේ ඇදහිල්ල

67 ජේසුස් වහන්සේ දොළොස් දෙනා අමතා-, ''ඔබත් ඉවත් ව යන්නට සිතන්නහු දැ''යි ඇසූ සේක-. 68 සීමොන් පේදුරු පිළිතුරු දෙමින්-, ''ස්වාමීනි-, අප කවරෙකු වෙතට යන්න ද? සදාතන ජීවනයේ වචන ඇත්තේ ඔබ වහන්සේ වෙත ය-. 69 ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ-වරයාණන් වහන්සේ බව අපි අදහමු-. එසේ ම ඒ බව දනිමු''යි කී ය-. 70 ජේසුස් වහන්සේ කතා කොට-, ''ඔබ දොළොස් දෙනා තෝරාගත්තේ මම නොවෙමි ද? ඒ නමුත් ඔබෙන් එක් කෙනෙක් යක්ෂයෙක් ය''යි වදාළ සේක-. 71 එසේ වදාළේ-, සීමොන් ඉස්කාරියොත්ගේ පුත්‍ර වූ ජූදස් ගැන ය-. ජේසුස් වහන්සේ පාවා දෙන්නට සිටියේ දොළොස් දෙනාගෙන් එක් කෙනෙක් වූ ඔහු ය-.

යොහන් 7

සහෝදරයන්ගේ අවිශ්වාසය

1 ඉන්පසු ජේසුස් වහන්සේ ගලීලයේ සැරිසරමින් සිටි සේක-. ජුදෙව්වරුන් තමන් මරන්නට සෙවූ බැවින්-, උන් වහන්සේ ජුදයෙහි සැරිසරන්ට නොකැමැති වූ සේක-. 2 එකල ජුදෙව්වරුන්ගේ කූඩාරමි මංගල්‍යය ළං ව ති-,ණ-. 3 එබැවින් උන් වහන්සේගේ සහෝදරයෝ කතා කොට-, ''ඔබ කරන ක්‍රියා ඔබේ ශ්‍රාවකයන් ද දකින පිණස මෙතැනින් පිටත් ව ජුදයට යන්න-. 4 එසේ කියන්නේ-, ප්‍රසිද්ධ වන්නට කැමැති කිසිවෙකු රහසින් කිසිත් නොකරන බැවිනි-. ඔබ මේ දේවල් කරන්නෙහි නමි-, ලෝකයාට ප්‍රකාශ වුව මැනවැ''යි කී හ-. 5 මන්ද-, සිය සහෝදරයෝ පවා උන් වහන්සේ අදහාගත්තේ නැත-. 6 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන් අමතා-, ''මගේ නියමිත මොහොත තව ම පැමිණ නැත-. එහෙත් ඔබට නමි කොයි වේලාවත් සුදුසු ය-. 7 ඔබට ද්වේෂ කරන්නට ලෝකයාට නොහැකි ය-. එහෙත්-, ලෝකයා මට ද්වේෂ කරති-. මන්ද-, 'ලෝකයාගේ ක්‍රියා නපුරු ය'යි මා සාක්ෂි දරන බැවිනි-. 8 ඔබ කැමැති නමි මංගල්‍යයට යන්න-. මාගේ නියමිත මොහොත තව ම පැමිණ නැති බැවින් මම නමි නොයමි''යි වදාළ සේක-. 9 උන් වහන්සේ මෙසේ වදාරා ගලීලයෙහි ම නැවතී සිටි සේක-.

ජේසුස් වහන්සේ කූඩාරමි මංගල්‍යයට යාම

10 එහෙත්-, තමන්ගේ සහෝදරයන් මංගල්‍යයට ගිය පසු-, උන් වහන්සේ ද ප්‍රසිද්ය්යේ නොව-, රහසින් මංගල්‍යයට වැඩිය සේක-. 11 එකල ජුදෙව්වරු මංගල්‍යයේ දී උන් වහන්සේ සොය සොයා ''ඔහු කොහේ දැ''යි විමසූ හ-. 12 සමූහයා අතර උන් වහන්සේ ගැන මහා කසුකුසුවක් ඇති විය-. සමහරුන් ''උන් වහන්සේ සත්පුරුෂයෙකැ''යි කී අතර-, සමහරු-, ''එසේ නොවේ-, ඔහු මහජනයා මුළා කරති''යි කී හ-. 13 එහෙත්-, ජුදෙව්වරුන්ට -,යෙන් කිසිවෙක් උන් වහන්සේ ගැන එළිපිට කතා නොකළහ-. 14 මංගල්‍යයේ මැද හරියේ දී ජේසුස් වහන්සේ දේව මාලිගාවට වැඩම කර අනුශාසනා කරන්නට පටන්ගත් සේක-. 15 ඒ ගැන ජුදෙව්වරු මවිත ව ''කිසිකලෙක ඉගෙන නොගත් මේ මිනිසාට මේ සා උගත්කමක් කොයින් දැ''යි කී හ-. 16 එහෙයින් ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''මාගේ ඉගැන්වීම මාගේ ම නොව-, මා එවා වදාළ තැනැන් වහන්සේගේ ය-. 17 යමෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්නට කැමැති වන්නේ නමි-, ඔහු ඒ ඉගැන්වීම දෙවියන් වහන්සේගෙන් වූවක් ද නැතහොත් මාගෙන් ම වූවක් දැ යි දැනගන්නේ ය-. 18 තමාගේ ම අය්කාරී බලයෙන් අදහස් පවසන තැනැත්තේ තමාගේ ම ගෞරවය සොයන්නෙකි-. එහෙත්-, තමන් එවා වදාළ තැනැන් වහන්සේගේ ගෞරවය සොයන්නා අවංක තැනැත්තෙකි-. වංක බවක් ඔහු තුළ නැත-. 19 ''මෝසෙස් ඔබට ව්‍යවස්ථාවලිය දුන්නා නොවේ ද? එහෙත් ඔබගෙන් කිසිවෙක් ව්‍යවස්ථාවලිය නොපිළිපදිති-. ඔබ මා මරන්නට සොයන්නේ මන්දැ''යි ඇසූ සේක-. 20 සෙනභ පිළිතුරු දෙමින්-, ''ඔබට දුෂ්ටාත්මයක් වැහී සිටියි; ඔබව මරන්න සොයන්නේ කවරෙක් දැ''යි ඇසූ හ-. 21 ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''මම එක් ක්‍රියාවක් සබත් දවසේ දී කෙළෙමි; ඊට ඔබ සියල්ලෝ ම තවමත් මවිත වී සිටිති-. 22 මෝසෙස් චර්මථේදන නීතිය ඔබට දී ඇත-. (එය මෝසෙස්ගෙන් පැවත එන්නක් නොව-, පියවරුන්ගෙන් පැවත එන්නකි)-. එහෙත්-, ඔබ සබත් දවසේ වුව ද චර්මථේදනය කරන්නහු ය-. 23 ඉදින්-, මෝසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාව කඩ නො වන පරිදි-, මිනිසෙක් සබත් දවසේ දී චර්මථේදනය ලබන්නේ නමි-, සබත් දවසේ දී මා මිනිසෙකු සමිපූර්ණයෙන් ම සුවපත් කළ බැවින්-, ඔබ කෝප වන්නේ මන් ද? 24 බැලූ බැල්මට විනිශ්චය නොකරන්න; සාධාරණ විනිශ්චයක් ම කරන්නැ''යි වදාළ සේක-.

මොහු ක්‍රිස්තුවරයාණෝ ද?

25 එබැවින්-, ජෙරුසලමි වැසි ඇතැමෙක්-, ''ඔවුන් මරන්නට සොයන්නේ මේ මිනිසා නොවේ ද? 26 එසේ වුව ද ඔහු එළිපිට ම කතා කරයි-. එහෙත්-, ඔව්හු කිසිවක් ඔහුට නොකියති-. මේ ක්‍රිස්තුවරයාණන් බව ප්‍රධානීන් දැන සිටිනවා විය හැකි ද? 27 කෙසේ වෙතත්-, මොහු පැමිණයේ කොහෙන් දැ යි අපි දනිමු-. එහෙත් ක්‍රිස්තුවරයාණන් පැමිණ විට උන් වහන්සේ කොතැනින් වඩින සේක් දැ යි කිසිවෙක් දැන නොගනිති''යි කී හ-. 28 එවිට ජේසුස් වහන්සේ දේව මාලිගාවේ දී හඬනඟා අනුශාසනා කරමින් මෙසේ වදාළ සේක: ''ඔබ සැම මා දන්නහු ය-, මා පැමිණයේ කොතැනින් ද කියාත් දන්නහු ය-. එහෙත් මා පැමිණයේ-, මාගේ ම කැමැත්තෙන් නොවේ-. මා එවා වදාළේ සත්‍යය ම වන තැනැන් වහන්සේ ය-. ඔබ උන් වහන්සේ නොදන්නහු ය-. 29 එහෙත් මම උන් වහන්සේ දනිමි; කුමක් හෙයින් ද-, මම උන් වහන්සේ කෙරෙන් පැමිණයෙමි; මා එවා වදාළේ උන් වහන්සේ ය-.'' 30 මෙසේ වදාළ විට-, ඔව්හු උන් වහන්සේ අල්ලාගන්නට උත්සාහ කළහ-. ඒ නමුත්-, උන් වහන්සේගේ නියමිත මොහොත නොපැමිණ බැවින් කිසිවෙක් උන් වහන්සේ පිට අත් නොතැබූ හ-. 31 එසේ වුව ද-, සෙනභගෙන් බොහෝ දෙනෙක් උන් වහන්සේ අදහාගෙන-, ''ක්‍රිස්තුවරයාණන් වැඩම කළ විට-, මේ මිනිසා කර ඇති හාස්කමිවලට වඩා යමක් එතුමාණන් කරනු ඇද්දැ''යි ඇසූ හ-.

ජේසුස් වහන්සේ අල්ලාගැනීමට

මුර සේවකයන් යැවීම

32 සමූහයා උන් වහන්සේ ගැන මේ දේ කියමින් කොඳුරනු ඇසූ පරිසිවරු ද නායක පූජකයෝ ද උන් වහන්සේ අල්ලාගන්නට මුර සේවකයන් යැවූ හ-. 33 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන් අමතා-, ''තව ටික කලක් මම ඔබ සමභ සිටිමි; ඉන්පසු මා එවා වදාළ තැනැන් වහන්සේ වෙතට යමි-. 34 ඔබ මා සොයන්නහු ය; එහෙත් ඔබට මා සමිබ වන්නේ නැත-. ඔබට මා සිටින තැනට පැමිණය නොහැකි ය''යි වදාළ සේක-. 35 එබැවින් ජුදෙව්වරු ඔවුනොවුන් අතර කතා කරමින්-, ''මොහු අපට සමිබ නොවන පරිදි-, කොතැනට යන්නේ ද? ග්‍රීකයන් අතර විසිර සිටින ජුදෙව්වරුන් වෙත ගොස් ග්‍රීකයන්ට උගන්වනු ඇද් ද? 36 'ඔබ මා සොයන්නහු ය-, එහෙත් ඔබට මා සමිබ වන්නේ නැත; ඔබට මා සිටින තැනට පැමිණය නොහැකි ය'යි ඔහු කී කියමනේ තේරුම කුමක් දැ''යි ඇසූ හ-.

ජීවනදායක ජලධාරා

37 මංගල්‍යයේ අවසාන මහා දවසේ දී-, ජේසුස් වහන්සේ නැඟිට-, හඬනඟා-, ''යමෙක් පිපාසයෙන් සිටිත් නමි-, ඔහු මා වෙතට පැමිණ පානය කෙරේ වා! 38 ශුද්ධ ලියවිල්ලෙහි කියා තිබෙන පරිදි මා කෙරෙහි අදහන්නා තුළින් ජීවනදායක ජලධාරා ගලන්නේ ය''යි ප්‍රකාශ කළ සේක-. 39 උන් වහන්සේ මෙසේ වදාළේ තමන් වහන්සේ කෙරෙහි අදහාගත්තවුන් මතු ලබන්නට සිටි ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ පිළිබඳ ව ය-. ශුද්ධාත්මයාණන් ඒ තාක් නොදෙන ලද්දේ ය; මන්ද-, ජේසුස් වහන්සේ ඒ තාක් මහිමයට පත් නොවූ බැවිනි-.

මිනිසුන් අතර මතභේද

40 මේ වචන ඇසූ කල සෙනභගෙන් සමහරු-, ''මොහු-, සැබැවින් ම ඒ දිවැසි-වරයාණෝ ය''යි කී හ-. 41 අන් සමහරු-, ''මේ ක්‍රිස්තුස් ය''යි කී හ-. තවත් සමහරු ''ක්‍රිස්තුවරයාණන් වඩින්නේ ගලීලයෙන් ද? 42 ක්‍රිස්තුවරයාණන් දාවිත්ගේ වංශයෙන්-, දාවිත් විසූ ගම වන බෙත්ලෙහෙමෙන්-, වඩින බව ශුද්ධ ලියවිල්ලෙහි ලියා නැද්දැ''යි ඇසූ හ-. 43 මෙසේ උන් වහන්සේ නිසා සමූහයා අතර භේදයක් හටගත්තේ ය-. 44 ඔවුන් අතරෙන් සමහරෙක් උන් වහන්සේ අල්ලාගන්නට සිතූ හ-. එහෙත්-, කිසිවෙක් උන් වහන්සේ පිට අත නොතැබූ හ-.

අය්කාරි බලය ඇත්තන්ගේ අවිශ්වාසය

45 ඉක්-,ති-, මුර සේවකයෝ නායක පූජකයන් ද පරිසිවරුන් ද වෙතට පෙරළා පැමිණයහ-. ඔව්හු ද-, ''නුඹලා ඔහු නොගෙනාවේ මන්දැ''යි ඇසූ හ-. 46 ''කවර මිනිසෙක් වත් මෙසේ කතා නොකෙළේ ය''යි මුර සේවකයෝ පිළිතුරු දුන්හ-. 47 පරිසිවරු පිළිතුරු දෙමින්-, ''නුඹලාත් මුළා වූවාහු ද? 48 ප්‍රධානීන්ගෙන් වත් පරිසිවරුන්ගෙන් වත් කිසිවෙක් ඔහු අදහා-ගත්තෝ ද? 49 ව්‍යවස්ථාව නොදත් මේ සෙනභ සාප ලද්දෝ ය''යි කී හ-. 50 ඔවුන්ගෙන් එක් කෙනෙක් වූ-, මීට පෙර උන් වහන්සේ වෙත ගිය නිකොදේමුස් කතා කොට-, 51 ''පළමුකොට යමි මිනිසකුගෙන් කරුණු නොවිමසා-, ඔහු කරන්නේ කුමක් දැ යි තේරුමි නොගෙන-, අපේ ව්‍යවස්ථාව අනුව ඔහු විනිශ්චය කළ හැකි දැ''යි ඔවුන්ගෙන් ඇසී ය-. 52 ඔව්හු පිළිතුරු දෙමින්-, ''ඔබත් ගලීලයෙක් ද? ගලීලයෙන් දිවැසිවරයෙක් එන්නේ ද කියා සොයා බලන්නැ''යි කී හ-. ෆ53 එවිට සියල්ලෝ ම තම තමන්ගේ ගෙවලට ගිය හ-.

යොහන් 8

පව්කාරියට ගල් ගැසීම

1 එහෙත්-, ජේසුස් වහන්සේ ඔලීව කන්දට වැඩම කළ සේක-. 2 අලුයම උන් වහන්සේ දේව මාලිගාවට වැඩිය සේක-. මුළු සෙනභ උන් වහන්සේ වෙත පැමිණයහ-. උන් වහන්සේ වැඩහිඳ ඔවුන්ට උගන්වා වදාළ සේක-. 3 එවිට විනයධරයෝ හා පරිසිවරු කාමමිථ්‍යාචාරයේ හැසිරෙද්දී ම අසු වූ ස්ත්‍රියක ගෙනැවිත් ඔවුන් මැද සිටුවා-, 4 ''ගුරුදේවයෙනි-, මේ ස්ත්‍රිය කාමමිථ්‍යාචාරයෙහි යෙදී සිටිය දී ම අල්ලා-ගන්නා ලද්දී ය-. 5 මෙබඳු අය ගල් ගසා මරන්නට මෝසෙස් විසින් ව්‍යවස්ථාවෙහි අපට අණ කර ඇත; එහෙත් මැය ගැන ඔබ කියන්නේ කිමෙක් දැ''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසූ හ-. 6 ඔවුන් මෙසේ ඇසුවේ-, උන් වහන්සේ පරීක්ෂා කර උන් වහන්සේට වරද තබන්නට කරුණක් සොයාගන්නා අටියෙනි-. එහෙත්-, උන් වහන්සේ නැමී සිය ඇඟිල්ලෙන් -,ම ලියූ සේක-. 7 ඔවුන් උන් වහන්සේගෙන් දිගින් දිගට ප්‍රශ්න කරද්දී-, උන් වහන්සේ කෙළින් සිට-, ඔවුන් අමතා-, ''ඔබ අතරෙන් පවක් නැති තැනැත්තා පළමුකොට ඈට ගලක් ගසන්නැ''යි වදාරා 8 නැවතත් නැමී සිය ඇඟිල්ලෙන් -,ම ලියූ සේක-. 9 ඔවුන් ඒ වචන ඇසූ විට-, වැඩිහිටියන්ගෙන් පටන්ගෙන එකෙකා බැගින් යන්නට ගියේ ය-. ඉතිරි වූයේ ජේසුස් වහන්සේ ද-, ඒ ස්ත්‍රිය ද පමණකි-. 10 ජේසුස් වහන්සේ කෙළින් සිට-, ඈට කතා කොට-, ''ස්ත්‍රිය-, ඔව්හු කොහේ ද? කිසිවකු ඔබට වරද තැබුවේ නැද්දැ''යි ඇසූ සේක-. 11 ''ස්වාමීනි නැතැ''යි ඈ කීවා ය-. ''මමත් ඔබට වරද නොතබමි; යන්න-, මින්පසු තවත් පව් නොකරන්නැ''යි උන් වහන්සේ ඇයට වදාළ සේක-.

ලෝකාලෝකයාණෝ

12 යළිත් අවස්ථාවක ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට-, ''ලෝකයේ ආලෝකය මම ය; මා අනුගමනය කරන්නා අඳුරෙහි නොහැසිර ජීවනයේ ආලෝකය ලබන්නේ ය''යි වදාළ සේක-. 13 එවිට පරිසිවරු උන් වහන්සේට කතා කරමින්-, ''ඔබ තමා ගැන ම සාක්ෂි දරන්නෙහි ය; ඒ නිසා ඔබේ සාක්ෂිය වලංගු නැතැ''යි කී හ-. 14 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට පිළිතුරු දෙමින්-, ''මා ගැන ම මා සාක්ෂි දරන නමුදු-, මාගේ සාක්ෂිය වලංගු ය; මන්ද මම කොතැනින් ආයෙමි ද-, කොතැනට යන්නෙමි දැ යි දනිමි-. එහෙත්-, මා එන්නේ කොතැනින් ද; යන්නේ කොතැනට ද කියා ඔබ නොදන්නහු ය-. 15 ඔබ මනුෂ්‍ය මිමිමෙන් විනිශ්චය කරන්නහු ය; මම කිසිවෙකු විනිශ්චය නොකරමි-. 16 එහෙත් මා විනිශ්චය කළත්-, මාගේ විනිශ්චය සැබෑ ය-. මන්ද-, මා විනිශ්චය කරන්නේ තනියම නොව-, මා එවා වදාළ පියාණන් වහන්සේත් සමභ ය-. 17 'දෙදෙනෙකුගේ සාක්ෂිය වලංගු ය'යි ඔබේ ව්‍යවස්ථාවෙහි ලියා ඇත-. 18 මම මා ගැන ම සාක්ෂි දරමි; මා එවා වදාළ පියාණන් වහන්සේ ද මා ගැන සාක්ෂි දරන සේකැ''යි වදාළ සේක-. 19 එබැවින් ඔව්හු ''ඔබේ පියා කොහේ දැ''යි ඇසූ හ-. ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''ඔබ මා හඳුනන්නේ නැත-, මාගේ පියාණන් හඳුනන්නේත් නැත-. ඔබ මා හඳුනන්නහු නමි මාගේ පියාණන් වහන්සේත් හඳුනනවා ඇතැ''යි වදාළ සේක-. 20 උන් වහන්සේ මේ වචන වදාළේ දේව මාලිගාවේ උගන්වන අතර-, පඬුරු ගබඩාවේ දී ය-. එහෙත් කිසිවෙක් උන් වහන්සේ අල්ලා ගත්තේ නැත-. මන්ද-, උන් වහන්සේගේ නියමිත මොහොත ඒ තාක් නොපැමිණ බැවිනි-.

මම දෙවියන් වහන්සේ ම ය

21 ජේසුස් වහන්සේ යළිත් ඔවුන්ට කතා කොට-, ''මම ඉවත් ව යමි-. ඔබ මා සොයන්නහු ය-. එහෙත් ඔබ ඔබේ පාපයෙහි මැරෙන්නහු ය-. මා යන ස්ථානයට ඔබට එන්නට නොහැකි ය''යි වදාළ සේක-. 22 එවිට ජුදෙව්වරු-, '' ' මා යන ස්ථානයට ඔබට එන්නට නොහැකි ය'යි මොහු කියන්නේ සිය පණ හානි කරගන්නට යන නිසා වත් දැ''යි ඇසූ හ-. 23 එබැවින් උන් වහන්සේ-, කතා කොට-, ''ඔබ මෙලොවින් වන්නහු ය; මම එලොවින් වන්නෙමි-. ඔබ මේ ලෝකයෙන් ය; මම මේ ලෝකයෙන් නොවෙමි-. 24 ඔබේ පාපයෙහි ම ඔබ මැරෙන්නහු යයි මා කීවේ එබැවිනි-. මම උන් වහන්සේ ම යයි ඔබ පිළිගත්තොත් මිස ඔබේ පාපයෙහි ම ඔබ මැරෙන්නහු ය''යි වදාළ සේක-. 25 එබැවින් ඔව්හු-, ''ඔබ කවරහු දැ''යි ඇසූ හ-. ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''මා ඔබට කී පරිදි-, මම මුල සිට ම ඔබට කී තැනැත්තා ම ය-. 26 ඔබ ගැන කියන්නටත් විනිශ්චය කරන්නටත් බොහෝ දේ මට ඇත-. එහෙත් මා එවා වදාළ තැනැන් වහන්සේ සත්‍යය බැවින් උන් වහන්සේගෙන් මා ඇසූ දේ මම ලෝකයාට ප්‍රකාශ කරමි''යි වදාළ සේක-. 27 උන් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේ ගැන කතා කළ බව ඔවුන්ට අවබෝධ නො වී ය-. 28 එබැවින් ජේසුස් වහන්සේ කතා කොට-, ''ඔබ මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් ඔසවා ලූ කල මා උන් වහන්සේ ම බවත්-, පියාණන් වහන්සේ මට ඉගැන්වූ ලෙස මෙසේ කතා කරනවා මිස-, මාගේ ම අය්කාරිත්වයෙන් මා කිසිවක් නොකරන බවත්-, ඔබට අවබෝධ වනු ඇත-. 29 මා එවා වදාළ තැනැන් වහන්සේ මා සමභ වැඩ වසන සේක-. උන් වහන්සේ මා තනි වෙන්නට නොහැරිය සේක-. මන්ද-, මා නිරතුරු උන් වහන්සේට පි‍්‍රය මනාප දේ කරන බැවිනි''යි වදාළ සේක-. 30 උන් වහන්සේ මෙසේ කතා කරන අතර-, බොහෝ දෙනෙක් උන් වහන්සේ අදහාගත්හ-.

විමුක්තිදායක සත්‍යය

31 එබැවින්-, තමන් වහන්සේ අදහාගත් ජුදෙව්වරුන්ට ජේසුස් වහන්සේ කතා කොට-, ''ඔබ මාගේ ධර්මයෙහි පිහිටා පවතින්නහු නමි-, සැබැවින් ම ඔබ මාගේ ශ්‍රාවකයෝ ය; 32 ඔබ සත්‍යය අවබෝධ කරගන්නහු ය; සත්‍යය ඔබ නිදහස් කරන්නේ ය''යි වදාළ සේක-. 33 ඔව්හු පිළිතුරු දෙමින්-, ''අපි ආබ්‍රහමිගේ වංශයෙන් වමිහ; කිසි කලෙක කිසිවෙකුට අපි වහල් නොවීමු-. එබැවින් 'අප නිදහස් වනු ඇත' කියා ඔබ කියන්නේ කෙසේ දැ''යි ඇසූ හ-. 34 ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''ඒකාන්තයෙන් මම ඔබට කියමි-, පව් කරන හැම කෙනෙක් ම පාපයට වහලෙකි-. 35 වහලෙකුට පවුලේ විසීමට නිත්‍ය හිමිකමක් නැත-. එහෙත් පුත්‍රයෙකුට නිත්‍ය හිමිකමක් ඇත-. 36 එබැවින් පුත්‍රයාණෝ ඔබ නිදහස් කරන සේක් නමි-, ඔබ සැබැවින් ම නිදහස් ය-. 37 ඔබ ආබ්‍රහමිගේ වංශයෙන් පැවත එන බව මම දනිමි-. එසේ වුව ද-, ඔබ තුළ මාගේ දහමට ඉඩක් නොවන බැවින් ඔබ මා මරන්නට සොයන්නහු ය-. 38 මාගේ පියාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි මා දුටු දේ මම පවසමි; ඔබේ පියාගෙන් ඇසූ දේ ඔබ කරන්නහු ය''යි වදාළ සේක-. 39 ''අපේ පියාණෝ ආබ්‍රහමි ය''යි ඔව්හු උන් වහන්සේට පිළිතුරු දුන්හ-. උන් වහන්සේ ද-, ''ඔබ ආබ්‍රහමිගේ දරුවෝ නමි ආබ්‍රහමි කළ ක්‍රියා ඔබත් කරනු ඇත-. 40 එසේ වුව ද-, දෙවියන් වහන්සේගෙන් අසා දැනගත් සත්‍යය ප්‍රකාශ කළ මිනිසෙකු වන මා මරන්නට ඔබ සොයන්නහු ය-. ආබ්‍රහමි නමි එසේ කෙළේ නැත-. 41 ඔබ කරන්නේ ඔබේ පියාගේ ක්‍රියා ය''යි වදාළ සේක-. එවිට ඔව්හු; ''අපි අවජාතක දරුවෝ නොවෙමු-. අපට ඇත්තේ එක ම පියෙකි; එනමි-, දෙවියන් වහන්සේ ම ය''යි කී හ-. 42 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට පිළිතුරු දෙමින්-, ''දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ පියාණෝ නමි ඔබ මට ප්‍රේම කරනු ඇත-. මන්ද-, මම දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙන් පහළ වී දැන් මෙහි සිටිමි-. මාගේ ම කැමැත්තෙන් මා පැමිණයා නොව-, උන් වහන්සේ මා එවා වදාළ සේක-. 43 මා කියන දේ ඔබට අවබෝධ නොවන්නේ මන් ද? මාගේ දහම තේරුමි ගැනීමට ඔබ අපොහොසත් බැවිනි-. 44 ඔබේ පියා යක්ෂයා ය-. එබැවින් ඔබේ කැමැත්ත ඔබේ පියාගේ ආශාවන් ඉටු කිරීම ය-. මුල සිට ම ඔහු මිනීමරුවෙකි-. සත්‍යය ඔහු තුළ පිහිටා නැති බැවින්-, ඔහු සත්‍යයෙහි නොපිහිටියේ ය-. ඔහු බොරු කියන කල ඔහුගේ නියම ගතියෙන් ම කතා කරයි-. මන්ද-, ඔහු බොරුකාරයෙකි-. ඔහු බොරුවේ පියා ය-. 45 මා ඔබට සත්‍යය පවසන බැවින් ඔබ මා විශ්වාස නොකරන්නහු ය-. 46 පාපය ගැන මට විරුද්ධ ව චෝදනා කළ හැක්කේ ඔබ අතුරෙන් කවරෙකුට ද? මම සත්‍යය පවසන්නෙමි නමි-, ඔබ මා විශ්වාස නොකරන්නේ මන් ද? 47 දෙවියන් වහන්සේගෙන් පැවතෙන තැනැත්තේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචන අසයි-. ඔබ සවන් නොදෙන්නේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් නොවන බැවිනැ''යි වදාළ සේක-.

ආබ්‍රහමිට පළමුවෙන් මම වීමි

48 ජුදෙව්වරු උත්තර දෙමින්-, ''ඔබ සමාරියයෙකු බවත්-, ඔබට දුෂ්ටාත්මයෙකු ආවේශ වී ඇති බවත් අප කියන විට එය ඇත්ත නොවේ දැ''යි ඇසූ හ-. 49 උන් වහන්සේ එයට පිළිතුරු දෙමින්-, ''මට දුෂ්ටාත්මයක් ආවේශ වී නැත-. මා ගෞරව කරන්නේ මාගේ පියාණන් වහන්සේට ය-. එහෙත් ඔබ මට අගෞරව කරන්නහු ය-. 50 එසේ වුව ද-, මම මාගේ ම ගෞරවය නොසොයමි-. එය සොයන-, විනිශ්චය කරන-, කෙනෙක් සිටිති-. 51 ඒකාන්තයෙන් ම මම ඔබට කියමි-, යමෙක් මාගේ ධර්මය පිළිපදින්නේ නමි-, ඔහු කිසි කලෙක මරණය නොදකින්නේ ය''යි වදාළ සේක-. 52 ජුදෙව්වරු කතා කරමින්-, ''ඔබට දුෂ්ටාත්මයෙකු ආවේශ වී ඇති බව දැන් අපි දනිමු-. ආබ්‍රහමි මියගියේ ය; දිවැසිවරයෝ ද මියගියහ-. එහෙත් ඔබ-, 'යමෙක් මාගේ ධර්මය පිළිගන්නේ නමි-, ඔහු කිසි කලෙක නොමැරෙන්නේ ය'යි කියන්නෙහි ය-. 53 මියගියා වූ අපේ පිය වූ ආබ්‍රහමිට වඩා ඔබ උතුමි ද? දිවැසිවරයෝ පවා මියගියහ-. ඔබ කවරෙකු කියා සිතන්නෙහි දැ''යි ඇසූ හ-. 54 ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''මම මට ම ගෞරව කරන්නේ නමි-, මාගේ ගෞරවයෙහි වැදගැමිමක් නැත-. මට ගෞරව කරන්නේ මාගේ පියාණන් වහන්සේ ය-. ඔබේ දෙවියන් වහන්සේ යයි ඔබ කියන්නේ උන් වහන්සේ ගැන ම ය-. 55 ඔබ උන් වහන්සේ නොහඳුනන්නහු ය-. එහෙත් මම උන් වහන්සේ හඳුනමි-. මම උන් වහන්සේ නොහඳුනමි යි කීවොත්-, මමත් ඔබ හා සමාන බොරුකාරයෙක් වන්නෙමි-. එහෙත් මම උන් වහන්සේ හඳුනමි; උන් වහන්සේගේ වචනය ද පිළිපදිමි-. 56 ඔබේ පිය වූ ආබ්‍රහමි මාගේ පැමිණීමේ දවස දැකීමට පුල පුලා සිටියේ ය-. ඔහු එය දැක ප්‍රීති වී ය''යි වදාළ සේක-. 57 ජුදෙව්වරු පිළිතුරු දෙමින්-, ''තව ම වයස අවුරුදු පණහක් වත් නැති ඔබ ආබ්‍රහමි දුටුවේ කෙසේ දැ''යි ඇසූ හ-. 58 ''ඒකාන්තයෙන් ම මම ඔබට කියමි-, ආබ්‍රහමි උපදින්නටත් පෙර මම වෙමි''යි උන් වහන්සේ වදාළ සේක-. 59 ඔව්හු උන් වහන්සේට ගසන පිණස ගල් අතට ගත්හ-. එහෙත් ජේසුස් වහන්සේ රහසිගත ව-, දේව මාලිගාවෙන් පිට වී ගිය සේක-.

යොහන් 9

ජාත්‍යන්ධයෙකු සුවපත් කිරීම

1 උන් වහන්සේ වඩිනා කල්හි-, උපන් දා සිට අන්ධ වූ මිනිසෙකු දුටු සේක-. 2 ''ගුරුදේවයෙනි-, මොහු අන්ධ ව ඉපදුණේ මොහු හෝ මොහුගේ දෙමවුපියන් හෝ පව් කළ නිසා දැ''යි ශ්‍රාවකයෝ උන් වහන්සේගෙන් ඇසූ හ-. 3 ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''මොහු අන්ධ ව ඉපදුණේ මොහු වත් මොහුගේ දෙමවුපියන් වත් පව් කළ නිසා නොව; දෙවියන් වහන්සේගේ බලය මොහු තුළ ප්‍රකාශ වන පිණස ය-. 4 දිවා කාලය තිබෙන තුරු මා එවා වදාළ තැනැන් වහන්සේගේ ක්‍රියා අප විසින් කළ යුතු ය-. රාත්‍රි කාලය පැමිණෙයි; එවිට කිසිවෙකුට ක්‍රියා කළ නොහැකි ය-. 5 මම ලෝකයෙහි සිටින තුරු ලෝකයේ ආලෝකය වෙමි''යි වදාළ සේක-. 6 මෙසේ කියමින් උන් වහන්සේ -,මට කෙළ පිඬක් ගසා-, එයින් මඩ සාදා-, ඔහුගේ නෙත්වල ගල්වා-, 7 ''ගොස් සිලෝවමි පොකුණෙන් සෝදා ගන්නැ''යි වදාළ සේක-. (සිලෝවමි යන්නෙහි අර්ථය 'එවන ලද්දේ ය' යනු යි-.) එවිට ඔහු ගොස් සෝදාගෙන පෙනීම ලැබ ආපසු පැමිණයේ ය-. 8 අසල්වාසීහු ද-, පෙර ඔහු සිභනු දුටු අය ද-, ''මේ-, අර හිඳගෙන සිඟා කෑ මිනිසා නොවේ දැ''යි ඇසූ හ-. 9 ''මේ ඔහු ම ය''යි සමහරු කී හ-. ''නැත-, ඔහු නොවේ-, ඔහුට සමාන අන් අයෙකැ''යි වෙනත් අය-, කී හ-. එහෙත්-, ''මම ඒ මිනිසා ම ය''යි ඔහු කී ය-. 10 ''එසේ නමි නුඹේ ඇස් පෑදුණේ කෙසේ දැ''යි ඔව්හු ඔහුගෙන් ඇසූ හ-. 11 ඔහු පිළිතුරු දෙමින්-, ''ජේසුස් නමි කෙනෙක් මඩ සාදා මගේ ඇස්වල ගල්වා-, 'සිලෝවමි පොකුණට ගොස් සෝදාගන්නැ'යි මට කී හ-. මම ගොස් සෝදාගෙන පෙනීම ලබාගතිමි''යි කී ය-. 12 ''ඒ තැනැත්තා කොහේ දැ''යි ඔව්හු ඇසූ හ-. ''මම නො දනිමි''යි ඔහු කී ය-.

අන්ධයාගේ සුවය ගැන වගවිභාගය

13 ඔව්හු කලින් අන්ධ ව සිටි ඒ තැනැත්තා පරිසිවරුන් වෙතට ගෙන ගියහ-. 14 ජේසුස් වහන්සේ මඩ පිඬක් සාදා ඔහුගේ ඇස් පෑදුවේ සබත් දවසක දී ය-. 15 එබැවින් ඔහුට පෙනීම ලැබුණේ කොහොම දැ යි නැවතත් පරිසිවරු ඔහුගෙන් ඇසූ හ-. ඔහු පිළිතුරු දෙමින්-, ''උන් වහන්සේ මාගේ ඇස්වල මඩ ගැල්වූ සේක: මම සෝදාගතිමි; එවිට පෙනීම ලදිමි''යි කී ය-. 16 එබැවින් පරිසිවරුන්ගෙන් සමහරෙක්-, ''ඒ මිනිසා සබත් විනය කඩ කරන බැවින් ඔහු දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් පැමිණයෙක් නොවේ ය''යි කී හ-. එහෙත් අන් සමහරෙක්-, ''පව්කාර මිනිසෙකුට මෙබඳු හාස්කමි කළ හැක්කේ කෙසේ දැ''යි ඇසූ හ-. මෙසේ ඔවුන් අතර භේදයක් ඇති විය-. 17 එබැවින් ඔව්හු නැවතත් අන්ධයාට කතා කොට-, ''නුඹේ ඇස් පෑදුවේ ඒ මිනිසා නමි-, ඔහු ගැන නුඹේ අදහස කුමක් දැ''යි ඇසූ හ-. ''ඔහු නමි දිවැසිවරයෙකැ''යි හෙතෙම පිළිතුරු දුන්නේ ය-. 18 ඔහු අන්ධ ව සිටි බවත්-, පසුව පෙනීම ලැබූ බවත්-, පෙනීම ලැබූ මිනිසාගේ දෙමවුපියන් කැඳවා විමසන තුරු විශ්වාස කිරීමට ජුදෙව්වරු මැළි වූ හ-. 19 ''මේ මිනිසා ඔබේ පුතා ද? ඇත්තට ම ඔහු අන්ධ ව උපන්නේ ද? එසේ නමි දැන් ඔහුට පෙනෙන්නේ කෙසේ දැ''යි ඔව්හු දෙමවුපියන්ගෙන් ප්‍රශ්න කළහ-. 20 ඔහුගේ මවුපියෝ පිළිතුරු දෙමින්-, ''මේ අපගේ පුත්‍රයා බව අපි දනිමු-, ඔහු අන්ධ ව උපන් බවත් අපි දනිමු-. 21 එහෙත් දැන් ඔහුට පෙනෙන්නේ කොහොම දැ යි අපි නොදනිමු-. ඔහුගේ ඇස් පෑදුවේ කවරෙක් ද කියාත් අපි නොදනිමු-. ඔහුගෙන් ම අසන්න; දැන් ඔහු තේරෙන වයසැති කෙනෙකි-. තමා ගැන ම කතා කරන්නට ඔහුට පුළුවනැ''යි කී හ-. 22 ඔහුගේ දෙමවුපියන් මෙසේ කීවේ ජුදෙව්වරුන්ට -,යෙනි-. මන්ද-, 'යමෙක් උන් වහන්සේ ක්‍රිස්තුවරයාණෝ යයි ඒත්තුගන්නේ නමි ඔහු ධර්මශාලාවෙන් නෙරපාදැමිය යුතු ය'යිජුදෙව්වරුන් නියම කරගෙන සිටි හෙයිනි-. 23 ඒ නිසා ඔහුගේ මවුපියෝ-, ''ඔහු තේරෙන වයසැති කෙනෙකි; ඔහුගෙන් අසන්නැ''යි කී හ-. 24 ඔව්හු අන්ධ ව සිටි මිනිසා නැවතත් ගෙන්වා-, ''දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ෆඇත්ත කියන්න; මේ මිනිසා නමි පව්කාරයෙකු බව අපි දනිමු''යයි කී හ-. 25 එවිට ඔහු පිළිතුරු දෙමින්-, ''ඒ තැනැත්තා පව්කාරයෙක් ද නැද්දැ යි මම නොදනිමි; එහෙත් එක දෙයක් මම දනිමි; මම අන්ධ ව සිටියෙමි-, දැන් මට පෙනේ'' යයි කී ය-. 26 එවිට ඔව්හු-, ''ඔහු ඔබට කුමක් කෙළේ ද? ඔබේ ඇස් පැහැදුවේ කොහොම දැ''යි ඔහුගෙන් ඇසූ හ-. 27 ඔහු පිළිතුරු දෙමින්-, ''මම කලින් ඔබට කීවෙමි-, එහෙත් ඔබ මගේ කීම ඇසුවේ නැත-. ඔබ එය නැවතත් අසන්නට තැත් කරන්නේ මන් ද? ඔබත් උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් වෙන්නට අදහස් කරන නිසා වත් දැ''යි ඇසී ය-. 28 ඔව්හු ඔහුට බැණවදිමින්-, ''ඔබ යි ඔහුගේ ශ්‍රාවකයා; අපි නමි මෝසෙස්ගේ ශ්‍රාවකයෝ වමිහ-. 29 දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා කළ බව අපි දනිමු-. එහෙත් මේ මිනිසා ගැන නමි-, මොහු කොහෙන් වී දැ යි අපි නොදනිමු''යි කී හ-. 30 ඒ මිනිසා පිළිතුරු දෙමින්-, ''මෙය මහ පුදුමයක්! ඔහු කොතැනින් ආවේ දැ යි ඔබ නොදන්නහු ය; එහෙත් මාගේ ඇස් පෑදුවේ ඔහු ය-. 31 දෙවියන් වහන්සේ පව්කාරයන්ගේ බස් නොඅසන බවත්-, දේව භක්තිය ඇති-, දේව කැමැත්ත කරන-, යමෙකු ඇත්නමි ඔහුගේ බස් අසන බවත් අපි දනිමු-. 32 යමි කිසිවෙකු අන්ධ ව උපන් කෙනෙකුගේ ඇස් පෑදූ බව ලෝකයේ පටන්ගැන්මේ සිට කවදාවත් ඇසූ දෙයක් නොවේ-. 33 මේ තැනැත්තා දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් නොපැමිණයෙක් නමි කිසිවක් කරන්නට ඔහුට නොහැකි ය''යි කී ය-. 34 ඔව්හු පිළිතුරු දෙමින්-, ''උපන් දා සිට ම පාපයේ සිටින ඔබ අපට උගන්වන්නට එන්නෙහි දැ''යි කියා ඔහු ධර්මශාලාවෙන් නෙරපාදැමූ හ-.

ආධ්‍යාත්මික අන්ධකම

35 ඔවුන් ඒ මිනිසා නෙරපාදැමූ බව ජේසුස් වහන්සේට ආරංචි වී-, ඔහු හමු වූ පසු-, ''ඔබ මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් අදහන්නෙහි දැ''යි ඇසූ සේක-. 36 ''ස්වාමීනි-, ඒ කවරෙක් ද? එතුමා අදහාගන්න පිණස මට කියන්නැ''යි ඔහු යැදී ය-. 37 ''ඔබ එතුමා දැක ඇත; දැන් ඔබ සමභ කතා කරන තැනැත්තේ එතුමා ය''යි පිළිතුරු දුන් සේක-. 38 ඔහු ද-, ''ස්වාමීනි-, මම අදහමි''යි කියා පසභ පිහිටුවා උන් වහන්සේට වැන්දේ ය-. 39 ජේසුස් වහන්සේ කතා කොට: ''මා මෙලොවට වැඩියේ විනිශ්චය සඳහා ය-. එයින්-, පෙනීම නැත්තන්ට පෙනීම ඇති වනු ඇත-, පෙනීම ඇත්තන්ට පෙනීම නැති වනු ඇතැ''යි වදාළ සේක-. 40 උන් වහන්සේ සමභ සිටි පරිසි-වරුන්ගෙන් ඇතැමෙක් එය අසා-, ''අපිත් අන්ධයෝ දැ?''යි උන් වහන්සේගෙන් ඇසූ හ-. 41 උන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''ඔබ අන්ධ ව සිටියා නමි ඔබට පාපයක් නැත-. එහෙත් දැන් 'අපට පෙනේ ය'යි ඔබ කියන නිසා ඔබේ පාපය එසේ ම පවතී ය''යි ඔවුන්ට වදාළ සේක-.

යොහන් 10

බැටළු ගාල පිළිබඳ උපමාව

1 ජේසුස් වහන්සේ කතා කරමින්-, ''ඒකාන්තයෙන් ම මම ඔබට කියමි-, දොරටුවෙන් බැටළු ගාලට ඇතුළු නොවී අන් තැනකින් නැඟී පැන එන්නා සොරෙක් ද කොල්ලකන්නෙක් ද වේ-. 2 එහෙත් දොරටුවෙන් ඇතුළු වෙන්නා බැටළුවන්ගේ එඩේරා ය-. 3 දොරටු පාලයා ඔහුට දොර හරියි; බැටළුවෝ ඔහුගේ කටහඬ අඳුනති-. ඔහු තමාගේ ම බැටළුවන්ට නමි කියා අඬගසා උන් පිටතට ආ විට-, 4 උන්ට පෙරටුව යයි; බැටළුවෝ ද ඔහුගේ කටහඬ අඳුනන බැවින් ඔහු පසුපස්සේ යති-. 5 එහෙත් බැටළුවෝ අමුත්තෙකු පසුපස්සේ නොයති; එපමණක් නොව-, ඔහු වෙතින් පලා යති-. මන්ද-, උන් අමුත්තන්ගේ කටහඬ නාඳුනන බැවිනි''යි වදාළ සේක-. 6 ජේසුස් වහන්සේ මේ උපමාව ඔවුන්ට වදාළ නමුත්-, එයින් කුමක් අදහස් කළ සේක් දැ යි ඔව්හු තේරුමි නොගත්හ-.

යහපත් එඩේරාණෝ

7 එහෙයින්-, යළිත් ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන් අමතා-, ''ඒකාන්තයෙන් ම මම ඔබට කියමි-. බැටළුවන්ට දොරටුව මම ය-. 8 මට පළමුව ආ සියල්ලෝ ම සොරු ද කොල්ලකන්නෝ ද වෙති-. බැටළුවෝ ඔවුන්ට ඇහුමිකන් නුදුන්හ-. 9 දොරටුව මම ය; මා තුළින් යමෙක් ඇතුළු වන්නේ ද ඔහු ගළවනු ලැබ ඇතුළට හා පිටතට ගොස් ආහාර ලබන්නේ ය-. 10 සොරා එන්නේ සොරකමි කරන්නටත්-, මරන්නටත්-, විනාශ කරන්නටත් පමණකි-. මා පැමිණයේ ඔවුන් හට ජීවනය ලැබෙන පිණස ය-. සපුරා ම එය ලැබෙන පිණස ය-. 11 ''යහපත් එඩේරා මම වෙමි-. යහපත් එඩේරා-, තම ජීවිතය බැටළුවන් උදෙසා පූජා කරන්නේ ය-. 12 එඩේරෙකු නොවන-, එසේ ම බැටළුවන්ගේ අයිතිකාරයා ද නොවන කුලීකාරයා-, වෘකයා එනු දැක බැටළුවන් හැරදමා පලා යන්නේ ය-. වෘකයා ද උන් වෙත කඩා පැන විසුරුවා හරින්නේ ය-. 13 ඔහු පලා යන්නේ ඔහු කුලීකාරයෙකු වන නිසාත්-, බැටළුවන් ගැන සැලකිල්ලක් ඔහුට නැති නිසාත් ය-. 14 ''යහපත් බැටළු එඩේරා මම වෙමි; මම මගේ බැටළුවන් අඳුනමි; ඔව්හු ද මා අඳුනති-. 15 පියාණන් වහන්සේ මා ද-, මා පියාණන් වහන්සේ ද අඳුනන්නාක් මෙන්-, මම මාගේ බැටළුවන් අඳුනමි-. බැටළුවන් උදෙසා මාගේ දිවි පුදමි-. 16 තවද-, මේ රැළට අයිති නොවූ අන් බැටළුවෝ ද මට ඇත්තාහ-. මා ඔවුන් ද ගෙන ආ යුතු ය-. ඔව්හු මාගේ හඬට ඇහුමිකන් දෙති-. මෙසේ එක රැළක් ද එක එඩේරෙක් ද වන්නාහ-. 17 ''මා පියාණන් මට ප්‍රේම කරන්නේ-, මා නැවත ලබන පිණස මාගේ දිවි පුදන බැවිනි-. 18 කිසිවෙක් එය මගෙන් පැහැර නොගනිති-. මාගේ ම කැමැත්තෙන් මම එය පුදමි-. එය පුදන්නට මට බලය තිබේ-. එය යළි ලබන්නට ද මට බලය තිබේ-. මේ නියමය මාගේ පියාණන් වහන්සේගෙන් ම ලදිමි''යි වදාළ සේක-. 19 මේ වදන් නිසා ජුදෙව්වරුන් අතර නැවත භේදයක් හටගත්තේ ය-. 20 ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක්-, ''ඔහුට දුෂ්ටාත්මයක් වැහී ඇත; සිහිවිකල වී ඇත; ඔහුට කන්දෙන්නේ කුමට දැ''යි කී හ-. 21 ''මේවා දුෂ්ටාත්මාවේශ වූවකුගේ කීමි නොවේ; අන්ධයන්ගේ ඇස් පහදන්නට දුෂ්ටාත්මයකට පුළුවන් දැ''යි සෙසු අය කී හ-.

ජේසුස් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැ-,ම

22 එකල ජෙරුසලමේ-, කැප කිරීමේ මංගල්‍යය පවත්වනු ලැ-, ය-. 23 ඒ ශීත සෘතුව විය-. ජේසුස් වහන්සේ දේව මාලිගාවේ සලමොන්ගේ ද්වාර මණ්ඩපයේ සක්මන් කරමින් සිටි සේක-. 24 එබැවින් ජුදෙව්වරු පැමිණ උන් වහන්සේ වටකරගෙන-, ''ඔබ කොතෙක් කල් අප සැක පිට තබන සේක් ද? ඔබ ක්‍රිස්තුවරයාණෝ නමි පැහැදිලි ලෙස අපට කිව මැනවැ''යි කී හ-. 25 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට පිළිතුරු දෙමින්-, ''ඔබට මම කීවෙමි; එහෙත් ඔබ විශ්වාස නොකරන්නහු ය-. මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ නාමයෙන් මා කරන ක්‍රියාවෝ ම මා ගැන සාක්ෂි දෙති-. 26 එහෙත්-, ඔබ මාගේ බැටළුවන් නොවන බැවින්-, මා විශ්වාස නොකරන්නහු ය-. 27 මාගේ බැටළුවෝ මාගේ කටහඬ අසති-. මම ද ඔවුන් අඳුනමි; ඔව්හු ද මා පසුපස්සේ එති-. 28 මම ඔවුන්ට සදාතන ජීවනය දෙමි-. ඔව්හු කිසි කලෙකත් විනාශ නොවෙති-. කිසිවෙක් ඔවුන් මා අතින් පැහැර නොගනිති-. 29 ඔවුන් මා හට දෙවා වදාළ මාගේ පියාණන් වහන්සේ සියල්ලන්ට ම වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ ය-. පියාණන් වහන්සේගේ අතින් ඔවුන් පැහැර ගන්නට කිසිවෙකුට නොහැකි ය-. 30 මාත් මාගේ පියාණන් වහන්සේත් එක ම ය''යි වදාළ සේක-. 31 උන් වහන්සේට ගසන්නට ජුදෙව්වරු නැවත ගල් අතට ගත්හ-. 32 එවිට ජේසුස් වහන්සේ කතා කොට-, ''පියාණන් වහන්සේ කරණකොටගෙන බොහෝ යහපත් ක්‍රියා ඔබට දැක්වීමි-. එයින් කවර ක්‍රියාවක් නිසා ඔබ මට ගල් ගසන්නහු දැ''යි ඇසූ සේක-. 33 ජුදෙව්වරු උන් වහන්සේට පිළිතුරු දෙමින්-, ''අප ඔබට ගල් ගසන්නේ යහපත් ක්‍රියාවක් නිසා නොව-, ඔබ කළ දේවාපහාසය නිසා ය; මිනිසෙකු වන ඔබ දෙවියන් වහන්සේ වෙන්නට බලන නිසා ය''යි කී හ-. 34 ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට පිළිතුරු දෙමින්-, '' 'ඔබ දෙවිවරු ය'යි කීමි යි ඔබේ ව්‍යවස්ථාවලියේ ලියා තිබෙනවා නොවේ ද? 35 එය ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකි ය-. ඒ ශුද්ධ ලියවිල්ලේ කියා ඇති පරිදි-, දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය දෙනු ලැබූවන්ට දෙවිවරු යයි උන් වහන්සේ වදාළ සේක-. ඒ ශුද්ධ ලියවිල්ල ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකි ය-. 36 එසේ නමි-, දෙවියන් වහන්සේ විසින් කැප කරනු ලැබ ලොවට එවන ලද තැනැත්තා වන මා 'මම දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා'යි කී නිසා-, 'ඔබ දේවාපහාස කරන්නෙහි ය'යි මා ගැන කියන්නහු ද? 37 මම මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ ක්‍රියා නොකරමි නමි-, මා විශ්වාස නොකරන්න-. 38 එහෙත් මම ඒවා කරමි නමි-, ඔබ මා විශ්වාස නොකරතත්-, මාගේ ක්‍රියා විශ්වාස කර පියාණන් වහන්සේ මා තුළ ද-, මා පියාණන් වහන්සේ තුළ ද සිටින බව අවසාන වශයෙන් දැනගන්නැ''යි වදාළ සේක-. 39 නැවතත් ඔව්හු උන් වහන්සේ අල්ලාගන්නට උත්සාහ කළහ-. එහෙත් උන් වහන්සේ ඔවුන් අතින් මිදී ගිය සේක-. 40 උන් වහන්සේ ජොර්දානෙන් එගොඩ ජොහන් පළමුවෙන් බව්තීස්ම-ස්නාපනය කරමින් සිටි ස්ථානයට යළිත් ගොස්-, එහි නැවතී සිටි සේක-. 41 බොහෝ දෙනෙක් උන් වහන්සේ වෙතට පැමිණ: ''ජොහන් කිසි හාස්කමක් නොකළ නමුත් ජේසුස් වහන්සේ ගැන ජොහන් කී සියල්ල ම සැබෑ ය''යි කී හ-. 42 එහි දී බොහෝ දෙනෙක් උන් වහන්සේ අදහාගත්හ-.

යොහන් 11

ලාසරස්ගේ මරණය

1 මරියා සහ ඇගේ සොහොයුරිය වූ මාර්තාගේ ගම වන බෙතානියෙහි ලාසරස් නමි එක්තරා මිනිසෙක් අසනීපයෙන් සිටියේ ය-. 2 මේ මරියා වනාහි-, සමිඳ්‍රණන් වහන්සේ සුවඳ විලේපනයෙන් ආලේප කර-, සිය හිසකේවලින් උන් වහන්සේගේ පාද පිස දැමූ තැනැත්තිය ය-. රෝගාතුර ව සිටි ලාසරස් ඇගේ සහෝදරයා ය-. 3 එබැවින් ඒ සොහොයුරියෝ-, ''ස්වාමීනි-, ඔබගේ හිතමිතුරා අසනීපයෙන් සිටී ය''යි උන් වහන්සේට දන්වා යැවූ හ-. 4 ඒ ඇසූ කල ජේසුස් වහන්සේ කතා කොට-, ''මේ රෝගය මරණයෙන් කෙළවර වන්නක් නොවේ; මෙය දේව මහිමය සඳහා ය; මෙයින් දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණෝ මහිමයට පමුණුවනු ලබන සේකැ''යි වදාළ සේක-. 5 ජේසුස් වහන්සේ මාර්තාට ද ඇගේ සොහොයුරියට ද ලාසරස්ට ද ප්‍රේම කළ සේක-. 6 එහෙත් ඔහු අසනීපයෙන් සිටින බව උන් වහන්සේට සැළ වූ පසු-, තමන් සිටි ස්ථානයෙහි ම දෙදිනක් නතර වී සිටි සේක-. 7 ඉන්පසු උන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන් අමතා-, ''අපි යළිත් ජුදා දේශයට යමු''යි වදාළ සේක-. 8 ශ්‍රාවකයෝ ද-, ''ගුරුදේවයෙනි-, මේ ළභ දී ජුදෙව්වරු ඔබට ගල් ගසන්නට මාන බැලූ හ-. ඉදින් ඔබ නැවතත් එහි වඩින සේක් දැ''යි ඇසූ හ-. 9 ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''දිවා කාලයට දොළොස් පැයක් තිබෙනවා නොවේ ද? යමෙක් දවල් කාලයෙහි ඇවිදින්නේ නමි-, මෙලොව එළිය ඔහුට පෙනෙන බැවින් ඔහු නොපැකිළෙයි-. 10 එහෙත් යමෙක් රාත්‍රි කාලයෙහි ඇවිදින්නේ නමි-, ඔහු තුළ එළිය නැති නිසා ඔහු පැකිළේ ය''යි පැවසූ ජේසුස් වහන්සේ නැවතත් ඔවුන් අමතා-, 11 ''අප හිතමිත්‍ර ලාසරස් සැතපී සිටියි; ඔහු පුබුදුවන පිණස යන්නෙමි''යි වදාළ සේක-. 12 එවිට ශ්‍රාවකයෝ කතා කොට-, ''ස්වාමීනි-, ඔහු සැතපී සිටී නමි ඔහුට සුව වනු ඇතැ''යි කී හ-. 13 සැතපීම යන්නෙන් ජේසුස් වහන්සේ අදහස් කෙළේ ලාසරස්ගේ මරණය ය-. එහෙත් ඔවුන් එය තේරුමිගත්තේ නිදාගැන්ම යනුවෙනි-. 14 එබැවින් ජේසුස් වහන්සේ පැහැදිලි ලෙස කතා කරමින්-, ''ලාසරස් මියගොස් ඇත-. 15 ඔබ විශ්වාස කරන පිණස-, ඔබගේ ම යහපත සඳහා-, මා එහි නොසිටීම ගැන ප්‍රීති වෙමි-. එසේ වී නමුත්-, අපි ඔහු වෙතට යමු''යි වදාළ සේක-. 16 'නිවුන්නා' යයි නමි ලත් තෝමස් අනෙක් ශ්‍රාවකයන් අමතා-, ''උන් වහන්සේ සමභ නසින පිණස අපිත් යමු''යි කී හ-.

පුනරුජ්ජීවනය ද ජීවනය ද වන

ජේසුස් වහන්සේ

17 ජේසුස් වහන්සේ වැඩම කළ විට-, ලාසරස් සොහොන් ගෙයි තබා එදිනට දින සතරක් වූ බව දැනගත් සේක-. 18 බෙතානිය ජෙරුසලමට ආසන්න ය; දුර කිලෝමීටර් තුනක් පමණ ය-. 19 මාර්තාගේ හා මරියාගේ සහෝ-දරයාගේ මරණය ගැන අසා-, ඔවුන් සනසන පිණස ජුදෙව්වරුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් පැමිණ සිටියහ-. 20 ජේසුස් වහන්සේ වඩින බව මාර්තාට ආරංචි වූ විට-, ඈ උන් වහන්සේ හමුවන්නට පෙරමභට ගියා ය-. එහෙත් මරියා ගෙදර නැවතී සිටියා ය-. 21 මාර්තා කතා කරමින්-, ''ස්වාමීනි-, ඔබ වහන්සේ මෙහි සිටි සේක් නමි මාගේ සහෝදරයා මැරෙන්නේ නැත-. 22 දැන් වුවත් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් යමක් ඉල්ලුවොත්-, දෙවියන් වහන්සේ ඔබට එය දෙන බව මම දනිමි''යි කීවා ය-. 23 ''ඔබේ සහෝදරයා නැවත නැඟිටින්නේ ය''යි ජේසුස් වහන්සේ ඇයට වදාළ සේක-. 24 මාර්තා පිළිතුරු දෙමින්-, ''අන්තිම දවසේ-, පුනරුජ්ජීවනයේ දී ඔහු නැවත නැඟිටින බව මම දනිමි''යි කීවා ය-. 25 ජේසුස් වහන්සේ කතා කරමින්-, පුන-රුජ්ජීවනය ද-, ජීවනය ද මම වෙමි; මා අදහාගන්නා මැරුණත් ජීවත් වන්නේ ය; 26 ජීවත් ව සිටින-, මා අදහාගන්න කිසිවෙක් කිසි කලෙක නො මැරෙන්නේ ය-. ඔබ මෙය අදහන්නෙහි දැ''යි ඇසූ සේක-. 27 ඈ පිළිතුරු දෙමින්-, ''ඔබ ක්‍රිස්තු-වරයාණන් බවත්-, දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් බවත්-, ලෝකයට වැඩම කරන්නට සිටි තැනැන් වහන්සේ බවත් මම අදහමි''යි කීවා ය-.

ජේසුස් වහන්සේ දුක් වීම

28 මාර්තා මෙසේ පවසා-, ගොස්-, ඇගේ සොහොයුරිය වූ මරියා කැඳවා-, ''ගුරු-දේවයාණෝ වැඩම කර සිටිති; උන් වහන්සේ ඔබ කැඳවති''යි රහසින් කීවා ය-. 29 ඈ ඒ අසා නැඟිට වහා ම උන් වහන්සේ වෙතට ගියා ය-. 30 ඒ වන තුරු ජේසුස් වහන්සේ ගමට ඇතුළු නොවී-, උන් වහන්සේට මාර්තා හමු වූ ස්ථානයෙහි ම නතර වී සිටි සේක-. 31 එවිට මරියා සනසමින් ඈ සමභ ගෙයි සිටි ජුදෙව්වරු-, ඈ විගස නැඟිට බැහැර යනු දැක-, ඈ හඬන පිණස සොහොන් ගේ ළභට යන්නී යයි සිතා ඈ පස්සේ ගියහ-. 32 මරියා ජේසුස් වහන්සේ සිටි තැනට අවුත්-, උන් වහන්සේ දුටු කෙණෙහි පාමුල වැටී-, ''ස්වාමීනි-, ඔබ වහන්සේ මෙහි සිටි සේක් නමි මාගේ සහෝදරයා මැරෙන්නේ නැතැ''යි කීවා ය-. 33 ජේසුස් වහන්සේ-, ඈ ද ඈ සමභ ආ ජුදෙව්වරුන් ද හඬනු දැක-, සිතින් සුසුමිලා කැළඹී-, 34 ''ඔහු කොතැන තැන්පත් කළාහු දැ''යි ඇසූ සේක-. ''ස්වාමීනි-, ඇවිත් බැලුව මැනැවැ''යි ඔව්හු කී හ-. 35 ජේසුස් වහන්සේ හැඬූ සේක-. 36 එබැවින් ජුදෙව්වරු-, ''බලන්න-, උන් වහන්සේ මොහුට ප්‍රේම කළ තරම ය''යි කී හ-. 37 එහෙත් ඔවුන්-ගෙන් සමහරෙක්-, ''අන්ධයාගේ ඇස් පෑදුවේ උන් වහන්සේ නොවෙත් ද? එසේ නමි-, මේ මිනිසාගේ මරණය වළක්වන්නට උන් වහන්සේට නොහැකි වී දැ''යි කී හ-.

ලාසරස් මරණයෙන් උත්ථාන කිරීම

38 එවිට-, නැවතත් ජේසුස් වහන්සේ අතිශයින් කැළඹී-, සොහොන් ගේ ළභට පැමිණ සේක-. එය වනාහි ගල් ගුහාවකි-. එහි කට ගලකින් වසා ති-,ණ-. 39 ''ගල ඉවත් කරන්නැ''යි ජේසුස් වහන්සේ වදාළ සේක-. ''ස්වාමීනි-, ඔහු මියගොස් සතර දිනකි-, දැන් දුගඳත් ඇතැ''යි මළ තැනැත්තාගේ සොහොයුරියක වූ මාර්තා කීවා ය-. 40 ජේසුස් වහන්සේ කතා කොට-, ''ඔබට ඇදහිල්ල ඇත්නමි ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ තේජශ්‍රීය අත්දකින බව මා කීවා නොවේ දැ''යි ඈට වදාළ සේක-. 41 එවිට ඔව්හු ගල ඉවත් කළහ-. ජේසුස් වහන්සේ ඇස් ඔසවා-, ''පියාණෙනි-, ඔබ මට සවන් දුන් නිසා මම ඔබට ස්තුති කරමි-. 42 සැමවිට ම ඔබ මට සවන් දෙන බව මම දැන සිටියෙමි-. එහෙත් මා මේ දේ කීවේ ඔබ මා එවා වදාළ බවට අවට සිටින සමූහයා අදහාගන්න පිණස ය''යි වදාළ සේක-. 43 උන් වහන්සේ මෙසේ කියා-, ''ලාසරස් පිටතට එන්නැ''යි මහ හඩින් වදාළ සේක-. 44 මැරී සිටි තැනැත්තා පිටතට ආවේ ය; ඔහුගේ අත් පා රෙදි පටිවලින් වෙළා තිබුණේ ය; මුහුණ රෙදි කඩකින් ඔතා තිබුණේ ය-. ''මොහුගේ බැමි ලිහා-, යන්නට හරින්නැ''යි ජේසුස් වහන්සේ වදාළ සේක-. 45 මරියා වෙතට ආ ජුදෙව්වරුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් ජේසුස් වහන්සේ කළ දේ දැක උන් වහන්සේ අදහාගත්හ-. 46 එහෙත් ඔවුන්ගෙන් ඇතැමෙක් පරිසිවරුන් වෙතට ගොස් ජේසුස් වහන්සේ කළ දේවල් ඔවුන්ට සැළ කළහ-.

ජේසුස් වහන්සේ නැසීමේ කුමන්ත්‍රණය

47 එවිට නායක පූජකයෝ ද-, පරිසිවරු ද ශ්‍රේෂ්ඨාය්කරණය රැස් කරවා-, ''අපි කුමක් කරමු ද? මේ මිනිසා බොහෝ හාස්කමි කරයි-. 48 අප ඔහුට මෙසේ ඉඩ හැරියොත්-, සියල්ලන් ම ඔහු අදහාගනු ඇත-. එවිට රෝමවරුන් පැමිණ අපේ ශුද්ධස්ථානයත්-, අපේ ජාතියත් වනසනු ඇතැ''යි කී හ-. 49 ඔවුන්ගෙන් එක් කෙනෙක් වූ-, ඒ අවුරුද්දේ උත්තම පූජකයා වූ කායාපස් කතා කොට-, 50 ''ඔබ දන්නා දෙයක් නැත; මුළු ජාතියේ විනාශයට වඩා-, ජනතාව උදෙසා එක මිනිසෙකුගේ මරණය යෝග්‍ය බව ඔබට තේරෙන්නේ නැතැ''යි කී ය-. 51 මෙය ඔහු ම හිතා කී දෙයක් නොවේ-. ඒ වනාහි-, ඔහු ඒ අවුරුද්දට උත්තම පූජකයා ව සිටි බැවින්-, ජේසුස් වහන්සේ ජාතිය උදෙසා ද-, 52 ජාතිය උදෙසා පමණක් නොව-, දෙවියන් වහන්සේගේ විසිරී ගිය දරුවන් එක්රැස් කරන පිණස ද-, දිවි පිදිය යුතු බවට ඔහු පැවසූ දිවැසි කීමකි-. 53 එබැවින් එදා පටන් ඔව්හු උන් වහන්සේ මරන්නට කුමන්ත්‍රණය කළහ-. 54 ඒ නිසා ජේසුස් වහන්සේ ජුදෙව්වරුන් අතරෙහි තවත් ප්‍රසිද්ය්යේ නොගැවසී-, එයින් ඉවත් ව පාළුකරයට යාබද පෙදෙසෙහි-, එප්‍රායිමි නමි නුවරට වැඩම කර ශ්‍රාවකයන් සමභ එහි නැවතී සිටි සේක-. 55 එකල ජුදෙව්වරුන්ගේ පාස්කු මංගල්‍යය ළං ව ති-,ණ-. මංගල්‍යයට තම තමන් පවිත්‍ර කරගන්නා පිණස බොහෝ දෙනෙක් පිටිසරින් නික්ම ජෙරුසලමට ගියහ-. 56 එවිට-, ඔව්හු ජේසුස් වහන්සේ සොයමින් දේව මාලිගාවේ සිටිය දී-, ''ඔබ කුමක් සිතන්නහු ද? ඔහු මංගල්‍යයට නෑවිත් සිටී දැ''යි ඔවුනොවුන් අතර කතා කරගත්හ-. 57 උන් වහන්සේ සිටින තැන යමෙක් දනිතොත්-, අත්අඩංගුවට ගන්නා පිණස-, ඒ බව දන්වන මෙන් නායක පූජකයන් හා පරිසිවරුන් විසින් අණ දී ති-,ණ-.

යොහන් 12

බෙතානියේ දී ආලේප කරනු ලැ-,ම 1 ජේසුස් වහන්සේ පාස්කු මංගල්‍යයට සදවසකට පෙර-, උන් වහන්සේ විසින් මරණයෙන් උත්ථාන කරන ලද ලාසරස් විසූ බෙතානියට වැඩම කළ සේක-. 2 ඔව්හු උන් වහන්සේට එහි භෝජන සංග්‍රහයක් පිළියෙළ කළහ-. මාර්තා උපස්ථාන කළා ය; ලාසරස් උන් වහන්සේ සමභ කෑමට හිඳගත් අයගෙන් කෙනෙකි-. 3 එවිට මරියා ඉතා වටිනා සුවඳ විලවුන් ලීටර් භාගයක් රැගෙන-, උන් වහන්සේගේ පාද ආලේප කොට-, ඇගේ කෙස් කළඹින් පිසදැමුවා ය-. එහි සුවඳින් ගෙය පිරීගියේ ය-. 4 එවිට-, උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ගෙන් එක් කෙනෙක් වූ-, උන් වහන්සේ පාවා දීමට සිටි-, ජූදස් ඉස්කාරියොත් කතා කොට-, 5 ''මේ විලවුන් රිදී කාසි තුන් සියයකට විකුණා දිළිඳුන්ට නුදුන්නේ මන් දැ?''යි ඇසී ය-. 6 ඔහු මෙසේ කීවේ දිළිඳුන් ගැන කැක්කුමක් තිබුණ නිසා නොව-, ඔහු සොරෙකු වූ බැවිනි-. පොදු මුදල් පසුමි-,ය භාර ව සිටි ඔහු-, එහි දමන ලද දේ සොරාගන්නට පුරුදු ව සිටියේ ය-. 7 ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''ඈට කරදර නොකරන්න-. මා භූමදාන කරන දවස සඳහා ඈ එය තබාගත්තාවේ-. 8 දිළින්දෝ නමි ඔබ සමභ නිතර ම සිටිති; එහෙත් මම ඔබ සමභ නිතර ම නොසිටිමි''යි වදාළ සේක-.

ලාසරස් මරන්නට කුමන්ත්‍රණය

9 ජුදෙව්වරුන්ගෙන් මහා සමූහයක් ජේසුස් වහන්සේ එහි සිටින බව අසා උන් වහන්සේ දැකීමට පමණක් නොව-, උන් වහන්සේ විසින් මරණයෙන් උත්ථාන කරන ලද ලාසරස් දැකීමට ද පැමිණයහ-. 10 එබැවින්-, ලාසරස් ද මරන්නට නායක පූජකයෝ කුමන්ත්‍රණය කළහ-. 11 මන්ද-, ඔහු නිසා ජුදෙව්වරුන් බොහෝ දෙනෙකු ඔවුන්ගෙන් අහක් ව ගොස් ජේසුස් වහන්සේ අදහාගත් නිසා ය-.

රාජ තේජසින් ජෙරුසලමට ප්‍රවේශ වීම

12 පසුදා-, මංගල්‍යයට පැමිණ සිටි මහා සමූහයක් ජේසුස් වහන්සේ ජෙරුසලමට වඩිනා සේකැ යි අසා-, 13 තල් අතු රැගෙන: ''හෝසන්නා! සමිඳ්‍රණන්ගේ නාමයෙන් වඩිනා තැනැන් වහන්සේට ආසිරි වේ වා! ඉශ්රායෙල් රජු හට ආසිරි වේ වා!''යි ඔල්වර හඬ නභමින් උන් වහන්සේගේ පෙරමභට පැමිණයහ-. 14 -15 ''සියොන් පුරභන-, -,ය නොවන්න-, මෙන්න!-, ඔබේ රජ කොටළු වස්සකු පිට නැභ එන්නේ ය''යි ලියා තිබෙන ලෙස-, උන් වහන්සේ කොටළු නාමිබෙකු සොයාගෙන ඌ පිට හිඳගත් සේක-. 16 උන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ මේ සිද්ය්ය කලින් තේරුමි නොගත් නමුත්-, ජේසුස් වහන්සේ මහිම ප්‍රාප්ත වූ විට-, උන් වහන්සේ ගැන මෙසේ ලියා තිබුණු බවත්-, සෙනභ මේ සියල්ල උන් වහන්සේ උදෙසා කළ බවත් සිහි කළහ-. 17 උන් වහන්සේ ලාසරස් සොහොන් ගෙයින් පිටතට කැඳවා-, ඔහු මරණයෙන් උත්ථාන කළ අවස්ථාවේ දී උන් වහන්සේ සමභ සිටි සමූහයා ඒ ගැන සාක්ෂි දැරූ හ-. 18 සමූහයා උන් වහන්සේගේ පෙරමභට ගියේ උන් වහන්සේ මේ හාස්කම කළ බව ඔවුන්ට සැළ වූ හෙයිනි-. 19 එබැවින් පරිසිවරු ඔවු-නොවුන් අතර කතා කරගනිමින්-, ''අපට කිසිවක් නොකළ හැකි බව පෙනෙනවා නොවේ ද? බලන්න-, මුළු ලෝකය ම ඔහු පසුපස්සේ ගොස් ඇතැ''යි කී හ-.

ඇතැමි ග්‍රීකයෝ සමිඳුන් සොයති

20 මංගල්‍යයේ දී නමස්කාර කරන පිණස ගියවුන් අතර-, ග්‍රීකයෝ සමහර දෙනෙක් ද සිටියහ-. 21 ඔව්හු-, ගලීලයේ බෙත්සයිදාවේ පිලිප් වෙතට පැමිණ-, ''මහතාණෙනි-, අපි ජේසුස් වහන්සේ දකින්නට කැමැත්තෙමු''යි කී හ-. 22 පිලිප් එය ඇන්ඩෘට කී ය; ඇන්ඩෘ ද පිලිප් ද ජේසුස් වහන්සේට සැළ කළහ-. 23 ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් මහිමයට පමුණුවනු ලබන නියමිත මොහොත පැමිණ තිබේ-. 24 ඒකාන්තයෙන් ම මම ඔබට කියමි-, තිරිඟු -,ජය පොළොවෙහි වැටී නොමළොත් එය තනි -,ජයක් පමණක් වේ-. එහෙත් එය මළොත් සරු ලෙස පල දරයි-. 25 තම ජීවිතයට ඇලුමි කරන්නා එය නැති කරගනියි; මෙලොව තම ජීවිතයට ද්වේශ කරන්නා එය සදාතන ජීවනය සඳහා රැකගනියි-. 26 යමෙක් මට සේවය කරන්නේ ද-, ඔහු මා අනුගාමී විය යුතු යි-. මම යමි තැනෙක සිටිමි ද මාගේ සේවකයා ද එහි ම සිටිනු ඇත-. යමෙක් මට සේවය කරන්නේ ද මාගේ පියාණෝ ඔහුට ගෞරව කරන සේක-.''

කුරුසිගත වීමේ අවශ්‍යතාව

27 ''දැන් මාගේ සිත කැළඹී ඇත; ඉදින් මම කුමක් කියමි ද? 'පියාණෙනි-, මේ මොහොතෙන් මා ගැළවුව මැනවැ'යි කියමි ද? නැත-, මා මේ මොහොතට පැමිණයේ මේ උදෙසා ම ය-. 28 පියාණෙනි-, ඔබගේ නාමය මහිමයට පැමිණවුව මැනවැ''යි වදාළ සේක-. එවිට-, ''මම එය මහිමයට පැමිණවීමි-, යළිත් මහිමයට පමුණුවන්නෙමි''යි ස්වර්ගයෙන් හඬක් නික්මිණ-. 29 එහි සිටි සමූහයා එය අසා-, ''ගිගුරුමකැ''යි කී හ-. ඇතැමෙක්-, ''දේව දූතයෙක් උන් වහන්සේට කතා කෙළේ ය''යි කී හ-. 30 ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''මේ හඬ පැමිණයේ මා උදෙසා නොව ඔබ උදෙසා ය-. 31 මේ ලෝකය පිළිබඳ විනිශ්චය මොහොත දැන් ය; මේ ලෝකයේ අය්පතියා දැන් පරාජය කරනු ලැබේ-. 32 තවද මා පොළොවෙන් ඔසවනු ලැබූ කල-, සියල්ලන් මා වෙතට ඇදගන්නෙමි''යි වදාළ සේක-. 33 උන් වහන්සේ මෙසේ වදාළේ-, තමන් වහන්සේ විඳින්නට යන්නේ කෙබඳු මරණයක්

දැ යි හභවන පිණස ය-.

34 සමූහයා උන් වහන්සේට පිළිතුරු දෙමින්-, '' 'ක්‍රිස්තුවරයාණෝ සදහට ම වැඩවසති'යි ව්‍යවස්ථාවලියෙන් අප අසා ඇත-. එසේ නමි මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණන් ඔසවනු ලැ-,ය යුතු යයි ඔබ කියන්නේ කෙසේ ද? මේ මනුෂ්‍ය-පුත්‍රයාණෝ කවරෙක් දැ''යි ඇසූ හ-. 35 ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්-, ''තව මඳ කලක් ආලෝකය ඔබ අතර පවතිනු ඇත-. අන්ධකාරය ඔබ ග්‍රහණය නොකරන පිණස-, ආලෝකය ති-,ය දී ඇවිදින්න-. අන්ධකාරයේ ඇවිදින තැනැත්තේ ඔහු යන්නේ කොහේ දැ යි නොදනී-. 36 ඔබ ආලෝකයේ පුත්‍රයන් වන පිණස ඒ ආලෝකය අදහාගන්නැ''යි වදාළ සේක-. ජේසුස් වහන්සේ මෙසේ වදාළ පසු ඔවුන්ගෙන් වෙන් වී සැභවී වැඩහුන් සේක-.

ජුදෙව්වරුන්ගේ අවිශ්වාසය

37 උන් වහන්සේ ඔවුන් ඉදිරියේ එපමණ හාස්කමි සිදු කළ නමුදු-, ඔවුන් උන් වහන්සේ අදහාගත්තේ නැත-. 38 එසේ සිදුවූයේ: ''සමිඳ්‍රණෙනි-, අපේ පුවත විශ්වාස කෙළේ කවරෙක් ද? සමිඳ්‍රණන්ගේ බලය කවරෙකුට ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ ද?'' යනුවෙන්-, යෙසායා දිවැසිවරයා කී වචන ඉටු වන පිණස ය-. 39 ඒ නිසා ඔවුන්ට අදහාගත නොහැකි විය-. මන්ද-, යෙසායා නැවතත් මෙසේ කී ය: 40 ''උන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ ඇස් අන්ධ කළ සේක-. සිත් දැඩි කළ සේක-, එසේ කෙළේ-, ඔවුන් ඇසින් නොදැක-, සිතින් තේරුමි නොගෙන-, මාගෙන් සුවය ලැ-,මට මා වෙත නොහැරෙන පිණස ය-.'' 41 යෙසායා මෙසේ කීවේ-, ඔහු උන් වහන්සේගේ තේජශ්‍රීය දැක උන් වහන්සේ ගැන කතා කළ නිසා ය-. 42 එසේ වුව ද-, ප්‍රධානීන්-ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් උන් වහන්සේ අදහාගත්හ-. එහෙත් තමන් ධර්මශාලාවෙන් නෙරපනු ලබති යි පරිසිවරුන්ට -,යෙන් එය එළිපිට නොකී හ-. 43 මන්ද-, ඔව්හු දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබෙන ගෞරවයට වඩා මිනිසුන්ගෙන් ලැබෙන ගෞරවයට ඇලුමි වූ හ-.

ධර්මය අනුව විනිශ්චය

44 එවිට ජේසුස් වහන්සේ මහ හඩින් කතා කරමින්-, ''මා අදහන තැනැත්තේ-, මා නොව-, මා එවා වදාළ තැනැන් වහන්සේ අදහාගනියි-. 45 එසේ ම මා දකින තැනැත්තේ-, මා එවා වදාළ තැනැන් වහන්සේ දකියි-. 46 මා ලෝකයට ආලෝකයක් ව වැඩියේ මා අදහන කවරෙකු නමුදු අන්ධකාරයෙහි නොවසන පිණස ය-. 47 තවද-, යමෙක් මාගේ වචන අසා ඒවා නොපිළිපදින්නේ නමි-, මම ඔහු විනිශ්චය නොකරමි-. මා ආවේ ලෝකය ගළවන්ට මිස විනිශ්චය කරන්නට නොවේ-. 48 මා ප්‍රතික්ෂේප කර මාගේ වචන නොපිළිගන්නා අය විනිශ්චය කරන්නෙක් සිටියි-. මා වදාළ ධර්මය ම අන්තිම දවසේ දී ඔහු විනිශ්චය කරන්නේ ය-. 49 මන්ද-, මම මාගේ ම අය්කාරී බලයෙන් කතා නොකෙළෙමි; මා එවා වදාළ පියාණන් වහන්සේ මා කිව යුතු දෙයත්-, දෙසිය යුතු දෙයත් ගැන මට ආඥවක් දී තිබේ-. 50 උන් වහන්සේගේ ආ