Yuhanna'ya Göre Kutsal Incil

1:1 Baslangiçta Söz vardi ve Söz Allah'la birlikteydi ve Söz Allah'ti. 2 O, baslangiçta Allah'la birlikteydi. 3 Her sey onun araciligiyla var oldu; ve var olanlardan hiçbir sey bile onsuz olmadi. 4 Hayat ondaydi; ve hayat insanlarin nuruydu. 5 Ve nur karanlikta parlar; ve karanlik onu anlamadi. 6 Allah'tan gönderilmis, adi Yuhanna olan bir adam vardi. 7 O taniklik için geldi ki, Nur hakkinda taniklik etsin, öyle ki bütün insanlar onun araciligiyla iman etsin. 8 Kendisi o Nur degildi, ama o Nur hakkinda taniklik etsin diye geldi. 9 Gerçek Nur, dünyaya gelen her insani aydinlatti. 10 O, dünyadaydi ve dünya onun araciligiyla var oldu ve dünya onu tanimadi. 11 Kendininkilere geldi ve kendininkiler onu kabul etmedi. 12 Ama kendisini kabul edenlerin hepsine, onun adina iman edenlere, Allah'in çocuklari olma yetkisini verdi. 13 Onlar ki, ne kandan, ne bedenin isteginden, ne de insanin isteginden degil, ama Allah'tan dogdular. 14 Ve Söz beden olup aramizda mesken kurdu; biz de onun yüceligini, inayet ve gerçekle dolu olarak Baha'dan biricik dogmus olanin yüceligi olarak gördük. 15 Yuhanna onun hakkinda taniklik etti ve bagirarak dedi: "Benden sonra gelenin benden önceligi var, çünkü o benden önce vardi diye kendisinden söz ettigim buydu." 16 Ve hepimiz onun dolulugundan aldik; ve inayet üzerine inayet. 17 Çünkü yasa Musa araciligiyla verildi; Isa Mesih araciligiyla inayet ve gerçek geldi. 18 Hiçbir zaman, hiç kimse Allah'i görmemistir; Baha'nin bagrinda bulunan, biricik dogmus olan Ogul, kendisi onu bildirdi. 19 Ve Yahudiler kendisine, "Sen kimsin?" diye sormak için Yerusalem'den kâhinlerle Levilileri gönderdikleri zaman Yuhanna'nm tanikligi sudur: 20 Ve o açikça bildirdi ve inkâr etmedi; ve "Ben Mesih degilim" diye açikça söyledi. 21 Onlar da kendisine, "Öyleyse ne? Sen Ilya misin?" diye sordular; o da, "Degilim" dedi. "Sen o peygamber misin?" Ve o, "Hayir" diye cevap verdi. 22 O zaman kendisine dediler: "Sen kimsin? Öyle ki, bizi gönderenlere bir cevap verelim; kendin hakkinda ne diyorsun?" 23 "Ben Yesaya peygamberin dedigi gibi, 'Rab'bin yolunu dogrultun' diye çölde bagiran birinin sesiyim" dedi. 24 Ve gönderilenler Ferisilerdendi. 25 Ve ona sorup kendisine dediler: "Öyleyse sen ne Mesih, ne Ilya, ne de o peygamber degilsen, neden vaftiz ediyorsun?" 26 Yuhanna onlara cevap verip dedi: "Ben su ile vaftiz ediyorum; ama aranizda tanimadiginiz biri duruyor; 27 Benden sonra gelen odur; o ki, benden önceligi vardir; ben onun çariginin bagini çözmeye lâyik degilim." 28 Bu seyler Ürdün irmagi ötesinde, Beytabara'da, Yuhanna'nm vaftiz ettigi yerde oldu. 29 Yuhanna ertesi gün Isa'nin kendisine geldigini görür ve der ki: "Iste, dünyanin günahini alip götüren Allah Kuzusu! 30 'Benden sonra bir adam geliyor ki, onun benden önceligi vardir' diye hakkinda söyledigim o, budur; çünkü benden önceydi. 31 Ve ben onu tanimazdim; ama o Israil'e açiklansin diye, onun için ben su ile vaftiz ederek geldim." 32 Ve Yuhanna taniklik edip dedi: "Ruh'un güvercin gibi gökten indigini gördüm ve onun üzerinde durdu. 33 Ben onu tanimiyordum; ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen, kendisi bana, 'Ruh'un kimin üzerine inip durdugunu görürsen, Kutsal Ruh'la vaftiz eden odur' dedi. 34 Ben de gördüm ve 'Allah'in Oglu budur' diye taniklik ettim." 35 Ertesi gün yine Yuhanna ile ögrencilerinden ikisi duruyordu; 36 Ve Isa yürürken Yuhanna ona bakarak, "Iste, Allah Kuzusu!" diyor. 37 Ve iki ögrenci onu konusurken duyup, Isa'nin ardindan gittiler. 38 Ama Isa döndü ve onlarin kendisini izlediklerini görüp onlara, "Ne ariyorsunuz" dedi. Onlar da ona, "Rabbi (ki, tercüme olundugunda ögretmen demek oluyor), sen nerede oturuyorsun?" dediler. 39 Onlara, "Gelin ve görün" dedi. Gidip onun nerede oturdugunu gördüler ve o gün onunla kaldilar; saat on sulariydi. 40 Yuhanna'dan duyup da onun ardindan giden iki kisiden biri Simun Petrus'un kardesi Andreas'ti. 41 O, önce kendi kardesi Simun'u bulup ona, "Mesih'i bulduk" dedi (ki çevirisi yapildiginda Hristos demektir). 42 Ve onu Isa'ya götürdü. Isa da ona bakip dedi: 'Sen Yona oglu Simun'sun; sen Kifas çagrilacaksin (ki tas diye tercüme olunur). 43 Ertesi gün Isa Galile'ye gitmek istedi; ve Filipus'u bulup ona, "Ardimdan gel" dedi. 44 Simdi Filipus, Andreas'la Petrus'un sehri olan Beytsayda'dandi. 45 Filipus Natanael'i bulur ve ona der fa\ "Musa'nin yasada ve peygamberlerin de kendisi hakkinda yazdiklari Nazaret'ten olan Yusuf'un oglu Isa'yi bulduk." 46 Ve Natanael ona, "Nazaret'ten iyi bir sey çikabilir mi?" dedi. Filipus ona, "Gel ve gör" dedi. 47 Isa, Natanael'in kendisine dogru geldigini görüp onun için, "Iste, kendisinde hile olmayan gerçek bir Israilli!" dedi. 48 Natanael ona, "Beni nereden taniyorsun?" dedi. Isa cevap verip ona, "Filipus seni çagirmadan önce, sen incir agaci altindayken seni gördüm" dedi. 49 Natanael cevap verip ona, "Rabbi, sen Allah'in Oglusun, sen Israil'in Kralisin!" dedi. 50 Isa cevap verip ona dedi: "Seni incir agaci altinda gördügümü sana söyledigim için mi inaniyorsun? Bunlardan daha büyük seyler göreceksin." 51 Ve ona dedi: "Dogrusu, dogrusu size derim, bundan sonra gögün açildigini ve Allah'in meleklerinin Insanoglu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz."

2:1 Ve üçüncü gün Galile'nin Kana sehrinde dügün oldu; ve Isa'nin annesi oradaydi; 2 Hem de Isa ve ögrencileri dügüne çagrilmisti. 3 Ve sarap eksilince, Isa'nin annesi ona, "Saraplari yok" dedi. 4 Isa ona, "Kadin, bana ve sana ne? Benim saatim daha gelmedi" dedi. 5 Annesi hizmetçilere, "Size ne derse yapin" dedi. 6 Ve Yahudilerin paklanma töresine göre orada bulunan, her biri iki ya da üç metritis alan, alti tas su küpü vardi. 7 Isa onlara, "Küpleri suyla doldurun" dedi. Ve onlari agzina kadar doldurdular. 8 Ve onlara, "Simdi küplerden çikarip ziyafet reisine götürün" dedi. Onlar da götürdüler. 9 Ama ziyafet reisi sarap olmus suyu tadinca (ve onun nereden oldugunu bilmiyordu ama suyu çikarmis olan hizmetçiler biliyorlardi), ziyafet reisi güveyi çagirir; 10 Ve ona der ki: "Herkes önce iyi sarabi sofraya koyar ve sarhos olduktan sonra bayagisini koyar, sen iyi sarabi simdiye dek sakladin." 11 Belirtilerin bu baslangicini Isa, Galile'nin Kana sehrinde yapti ve yüceligini gösterdi; ögrencileri de ona iman ettiler. 12 Bundan sonra o ve annesi ve kardesleri ve ögrencileri Kefemahum'a indiler; ve orada çok günler kalmadilar. 13 Ve Yahudilerin fisih bayrami yakindi, Isa da Yerusalem'e çikti; 14 Ve tapmakta sigir ve koyun ve güvercin satanlarla para degistirenleri oturmakta buldu. 15 Ve iplerden bir kamçi yapip hepsini, hem koyunlari hem de sigirlari tapmaktan disari kovdu; para degistirenlerin de paralarini döktü ve masalarini devirdi; 16 Ve güvercin satanlara, "Bunlari buradan kaldirin; Babamin evini bir ticaret evi yapmayin" dedi. 17 Ögrencileri de, "Senin evinin gayreti beni yiyip bitirmistir" diye yazili oldugunu hatirladilar. 18 Bunun için Yahudiler cevap verip ona, "Mademki bu seyleri yapiyorsun, bize ne belirti gösterirsin?" dediler. 19 Isa cevap verip onlara dedi: "Bu tapmagi yikin ve üç günde ben onu ayaga kaldiririm." 20 Bunun üzerine Yahudiler, "Bu tapinak kirk alti yilda yapildi ve sen onu üç günde mi ayaga kaldiracaksin?" dediler. 21 Ama o, bedeninin tapmagi hakkinda söz etti. 22 Onun için ölülerden dirildigi zaman, ögrencileri bunu kendilerine söylemis oldugunu hatirladilar; ve kutsal yaziya ve Isa'nin söyledigi söze iman ettiler. 23 Ve fisihta, bayramda, Yerusalem'deyken, yapmakta oldugu belirtileri görerek birçoklari onun adina iman ettiler. 24 Ama Isa kendisi, bütün insanlari bildigi için kendisini onlara emanet etmedi; 25 Ve insan hakkinda kimsenin tanikligina ihtiyaci yoktu; çünkü kendisi insanin içinde ne oldugunu biliyordu.

3:1 Simdi Ferisilerden adi Nikodimos olan bir adam, Yahudilerin bir reisi vardi. 2 Bu adam geceleyin Isa'ya gelip ona dedi: "Rabbi, senin Allah'tan gelmis bir ögretmen oldugunu biliyoruz; çünkü Allah kendisiyle olmadikça hiç kimse senin yaptigin bu belirtileri yapamaz." 3 Isa cevap verip ona dedi: "Dogrusu, dogrusu sana derim, bir kimse yeniden dogmadikça Allah'in kralligini göremez." 4 Nikodimos ona der ki "Ihtiyarken bir adam nasil dogabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip dogabilir mi?" 5 Isa cevap verdi: "Dogrusu, dogrusu sana derim, bir kimse sudan ve Ruh'tan dogmadikça Allah'in kralligina giremez. 6 Bedenden dogan bedendir; ve Ruh'tan dogan ruhtur. 7 Sana, 'yeniden dogmalisiniz' dedigime sasma. 8 Rüzgar diledigi yerde eser ve onun sesini isitirsin, ama nereden gelip nereye gittigini bilmezsin; Ruh'tan dogan herkes böyledir." 9 Nikodimos cevap verip ona, "Bu seyler nasil olabilir?" dedi. 10 Isa cevap verip ona dedi: "Sen Israil'in ögretmenisin de bu seyleri bilmiyor musun? 11 Dogrusu, dogrusu sana derim ki, bildigimizi söylüyoruz ve gördügümüze taniklik ediyoruz; ve tanikligimizi kabul etmiyorsunuz. 12 Eger dünyaya ait seyleri size söyledigimde inanmazsaniz, göge ait seyleri söylersem nasil inanacaksiniz? 13 Ve gökten inmis olan Insanoglu'ndan baska hiç kimse göge çikmamistir; o ki, göktedir. 14 Ve Musa çölde yilani nasil yukari kaldirdiysa, böylece Insanoglunun da yukari kaldirilmasi gerekir; 15 Öyle ki, ona iman eden herkes mahvolmasin, ama sonsuz hayati olsun. 16 Çünkü Allah dünyayi öyle sevdi ki, biricik dogmus olan Oglu'nu verdi; öyle ki, ona iman eden herkes mahvolmasin, ama sonsuz hayati olsun. 17 Çünkü Allah, dünyayi yargilasin diye degil, ama dünya onun araciligiyla kurtulsun diye Oglu'nu dünyaya gönderdi. 18 Ona iman eden yargilanmaz; ama iman etmeyen zaten yargilanmistir, çünkü Allah'in biricik dogmus olan Oglu' nun adina iman etmemistir. 19 Ve yargi sudur ki, dünyaya nur geldi ve insanlar nurdan ziyade karanligi sevdiler; çünkü onlarin isleri kötüydü. 20 Çünkü kötülük yapan herkes nurdan nefret eder ve isleri açiga çikmasin diye nura gelmez. 21 Ama gerçegi uygulayan kisi, isleri Allah'ta yapilmis oldugu belli olsun diye nura gelir." 22 Bu seylerden sonra, Isa'yla ögrencileri Yahudiye diyarina geldiler ve o, orada onlarla birlikte kalip vaftiz ediyordu. 23 Ve Yuhanna da Salim yakininda Aynun'da vaftiz ediyordu, çünkü orada çok su vardi; ve gelip vaftiz oluyorlardi. 24 Çünkü Yuhanna henüz hapse atilmamisti. 25 O zaman Yuhanna'nm ögrencileriyle bazi Yahudiler arasinda paklanma hakkinda bir tartisma çikti. 26 Onlar da Yuhanna'ya gelip kendisine dediler: "Rabbi, Ürdün irmagi ötesinde seninle birlikte olan, kendisi için taniklik ettigin kisi, iste o vaftiz ediyor ve herkes ona geliyor." 27 Yuhanna cevap verip dedi: "Bir insan, kendisine gökten verilmedikçe hiçbir sey alamaz. 28 'Ben Mesih degilim, ama onun önü sira gönderildim' dedigime siz kendiniz bana taniklik edersiniz. 29 Gelinin sahibi kim ise, güvey odur; ama ayakta duran ve onu dinleyen güveyin dostu, güveyin sesinden dolayi çok sevinir; onun için benim bu sevincim tamamlandi. 30 O na büyümek, bana ise küçülmek gerektir. 31 Yukaridan gelen, hepsinden üstündür; yerden olan yerdendir ve yerden konusur; gökten gelen hepsinden üstündür. 32 Ne görmüs ve isitmisse buna taniklik eder ve tanikligini kimse kabul etmez. 33 Onun tanikligini kabul eden, Allah'in gerçek olduguna mührünü basmistir. 34 Çünkü Allah'in gönderdigi kisi Allah'in sözlerini söyler; çünkü Allah, Ruh'u ölçüyle vermez. 35 Baba Ogul'u sever ve her seyi onun eline vermistir. 36 Ogul'a iman edenin sonsuz hayati vardir; Ogul'a itaat etmeyen ise hayat görmeyecektir, ama Allah'in gazabi onun üzerinde kalir."

4:1 Böylece Isa Yuhanna'dan daha çok ögrenci edinip vaftiz ediyor diye Ferisilerin duydugunu Rab ögrenince, 2 (Gerçi Isa'nin kendisi degil, ama ögrencileri vaftiz ediyorlardi); 3 Yahudiye'yi birakip yine Galile'ye gitti. 4 Ve onun Samiriye'den geçmesi gerekiyordu. 5 Onun için Yakub'un, kendi oglu Yusuf'a vermis oldugu topraga yakin, Samiriye'nin Sihar denilen sehrine gelir. 6 Simdi Yakub'un kuyusu oradaydi. Bunun için Isa yolculuktan yorulmus olarak, kuyunun basinda öylece oturdu; saat alti sulariydi. 'Samiriye'den bir kadin su çekmeye gelir. Isa ona, "Içmek için bana su ver" diyor; 8 (Çünkü ögrencileri yiyecek satin almak için sehre gitmislerdi). 9 O zaman Samiriyeli kadin ona diyor ki: "Sen Yahudiyken, nasil olur da bir Samiriyeli kadin olan benden içmek için su istersin?" Çünkü Yahudilerin Samiriyelilerle iliskileri yoktur. 10 îsa cevap verip ona dedi: "Eger sen Allah'in armaganini ve sana, 'Içmek için bana su ver' diyenin kim oldugunu buseydin, sen ondan isterdin, o da sana diri su verirdi." 11 Kadin ona diyor ki: "Efendi, su çekecek bir seyin yok, kuyu da derin; öyleyse sende nereden diri su olur? 12 Sen, bu kuyuyu bize veren ve kendisiyle ogullan ve davarlari ondan içmis olan atamiz Yakup'tan daha büyük müsün?" 13 Isa cevap verip ona dedi: "Bu sudan her içen yine susayacak; 14 Ama benim kendisine verecegim sudan her kim içerse sonsuza dek susamaz; ama kendisine verecegim su, onda ebedi hayat için fiskiran bir su pinari olacaktir." 15 Kadm ona diyor ki: "Efendi, bu suyu bana ver ki susamayayim, ne de su çekmek için buraya geleyim." 16 Isa ona, "Git, kocani çagir ve buraya gel" diyor. 17 Kadm cevap verip, "Kocam yoktur" dedi. Isa ona, "Kocam yoktur diye iyi söyledin" diyor; 18 "Çünkü bes kocan vardi ve simdi sendeki olan, kocan degildir; bunu dogru olarak söyledin." 19 Kadm ona diyor ki: "Efendi, görüyorum ki, sen bir peygambersin. 20 Atalanmiz bu dagda tapindilar; ve siz, tapinilmasi gereken yerin Yerusalem'de oldugunu söylersiniz." 21 Isa ona diyor ki: "Kadin, bana inan, saat geliyor ki, o zaman Baba'ya ne bu dagda, ne de Yerusalem'de tapinacaksiniz. 22 Siz bilmediginize tapiniyorsunuz, biz bildigimize tapmiyoruz; çünkü kurtulus Yahudilerdendir. 23 Ama gerçek tapimcilarin Baba'ya ruhta ve gerçekte tapinacaklari saat geliyor ve simdidir; çünkü Baba da kendisine böyle tap inan lan arar. 24 Allah Ruh'tur ve ona tapmanlann ruhta ve gerçekte tapinmalari gerektir." 25 Kadin ona, "Biliyorum ki, Hristos denilen Mesih gelecek; o gelince bize her seyi bildirecektir" diyor. 26 Isa ona, "Seninle konusan ben, oyum" diyor. 27 Ve bunun üzerine ögrencileri geldiler ve onun bir kadinla konusmakta olduguna sastilar; bununla beraber hiçbiri, "Ne ariyorsun?" ya da "Neden o kadinla konusuyorsun?" demedi. 28 O zaman kadin su testisini birakti ve sehre gidip insanlara dedi: 29 "Gelin, yaptigim bütün seyleri bana söyleyen adami görün; acaba Mesih bu mudur?" 30 Onun için onlar sehirden çikip kendisine geliyorlardi. 31 Bu arada ögrencileri, "Rabbi, ye" diyerek ona rica ediyorlardi. 32 Ama o onlara, "Sizin bilmediginiz benim yiyecek bir yemegim var" dedi. 33 Bu nedenle ögrenciler birbirlerine, "Biri ona yemek için birsey\\\\ getirdi?" dediler. 34 Isa onlara diyor ki: "Benim yemegim, beni gönderenin istegini yapmak ve onun isini tamamlamaktir. 35 Siz, ürün biçmenin gelmesine daha dört ay var demiyor musunuz? Iste, size diyorum, gözlerinizi kaldirin ve tarlalara bakin; çünkü zaten biçilmek üzere agarmislar. 36 Ve hem eken hem de biçen birlikte sevinsinler diye, biçen karsilik alir ve sonsuz hayat için meyve toplar. 37 Çünkü, 'Biri eker, baskasi biçer' sözü bunda dogrudur. 38 Ben sizi, emek vermediginizi biçmeye gönderdim; baskalari emek verdiler ve siz onlarin emegine girdiniz." 39 Ama, "Yaptigim bütün seyleri bana söyledi" diye taniklik eden kadinin sözünden dolayi o sehirden Samiriyelilerin birçogu ona iman ettiler. 40 Böylece Samiriyeliler ona geldikleri zaman, onlarda kalmasi için kendisine yalvardilar; o da orada iki gün kaldi. 41 Ve onun sözü üzerine daha birçoklari iman etti. 42 Ve kadina dediler: "Bizim iman etmemiz artik senin söylemenden dolayi degildir; çünkü biz kendimiz isittik ve bunun gerçekten dünyanin kurtaricisi Mesih'in kendisi oldugunu biliyoruz." 43 Ama o iki günden sonra oradan çikip Galile'ye gitti; 44 Çünkü Isa'nin kendisi, bir peygamberin kendi memleketinde sayginligi olmadigina taniklik etmisti. 45 Onun için Galile'ye geldigi zaman, bayramda onun Yerusalem'de yaptigi bütün seyleri görmüs olan Galileliler onu kabul ettiler; çünkü onlar da bayrama gitmislerdi. 46 Böylece Isa, suyu sarap yaptigi Galile'nin Kana sehrine yine geldi. Ve orada, oglu Kefernahum'da hasta olan bir saray görevlisi vardi. 47 Adam, Isa'nin Yahudiye'den Galile'ye gelmis oldugunu duyunca yanina gitti ve inip oglunu iyilestirsin diye ona yalvardi; çünkü ölmek üzereydi. 48 O zaman Isa ona, "Belirtiler ve harikalar görmedikçe asla iman etmeyeceksiniz" dedi. 49 Saray görevlisi ona, "Efendi, çocugum ölmeden önce in!" dedi. 50 Isa ona, "Git, oglun yasiyor" dedi. Ve adam, Isa'nin kendisine söyledigi söze iman edip gitti. 51 Ama o daha inmekteyken köleleri onu karsilayip, "Oglun yasiyor" diyerek, haber getirdiler. 52 O zaman onun iyilesmeye basladigi saati onlardan sordu. Onlar da kendisine, "Dün yedinci saatte ates onu birakti" dediler. 53 Böylece baba, Isa'nin kendisine, "Oglun yasiyor" dedigi o saatte oldugunu anladi; ve kendisiyle bütün ev halki iman etti. 54 Bu, Yahudiye'den Galile'ye gelisinde, Isa'nin yine yaptigi ikinci belirtidir.

5:1 Bu seylerden sonra Yahudilerin bir bayrami vardi; ve Isa Yerusalem'e çikti. 2 Ve Yerusalem'de koyun kapisi yaninda, Ibranicede Beytesta denilen bes eyvanli bir havuz vardi. 3 Bu eyvanlarda kör, topal, beden azalari kurumus, hasta olanlarin büyük bir kalabaligi suyun çalkalanmasini bekleyerek yatiyordu. 4 Çünkü belirli bir zamanda bir melek havuzun içine iner suyu çalkalardi; böylece, suyun çalkalanmasindan sonra havuza ilk giren kimse, her ne hastaliga tutulduysa iyi olurdu. 5 Ve orada otuz sekiz yildir hasta olan bir adam vardi. 6 Isa onu yatmakta görüp onun zaten uzun zamandir o durumda oldugunu bilerek kendisine, "Iyi olmak ister misin?" dedi. 7 Hasta ona cevap verdi: "Efendi, su çalkalandigi zaman beni havuzun içine koyacak bir kimsem yok; oysa ben gelirken, baskasi benden önce iniyor." 8 Isa ona, "Kalk, yatagini kaldir ve yürü" dedi. 9 Ve adam hemen iyi oldu, yatagini da kaldirip yürüdü; ve o gün sept günü idi. 10 Bunun için Yahudiler iyilesen kisiye, "sept günüdür, yatagini kaldirmak senin için yasal degildir" dediler. 11 Onlara cevap verdi: "Beni iyi eden, o bana, 'Yatagini kaldir ve yürü' dedi." 12 O zaman ona, "Sana yatagini kaldir ve yürü diyen adam kim?" diye sordular. 13 Ama iyilesmis olan kisi onun kim oldugunu bilmiyordu; çünkü o yerde kalabalik oldugundan Isa uzaklasmisti. 14 Bu seylerden sonra Isa onu tapmakta bulup ona, "Iste, iyi oldun; artik günah isleme ki, sana daha kötü bir sey olmasin" dedi. 15 Adam gidip kendisini iyi edenin Isa oldugunu Yahudilere söyledi. 16 Ve bu yüzden Yahudiler Isa'ya zulmediyorlardi; ve onu öldürmeye çalisiyorlardi; çünkü bu seyleri sept gününde yapiyordu. 17 Ama Isa onlara cevap verdi: "Babam simdiye dek çalismaktadir, ben de çalisiyorum." 18 Böylece Yahudiler onu bu yüzden öldürmeye daha çok çalisiyorlardi; çünkü yalniz sept gününü bozmakla kalmadi, ama kendisini Allah'a esit kilarak, Allah'in kendi Babasi oldugunu da söyledi. 19 Bunun için Isa cevap verip onlara dedi: "Dogrusu, dogrusu size derim, Baba'nm yaptigini gördügü seylerden baska Ogul kendiliginden hiçbir sey yapamaz; çünkü o her ne yaparsa, Ogul da ayni sekilde o seyleri yapar. 20 Çünkü Baba Ogul'u sever ve kendisinin yapmis oldugu bütün seyleri ona gösterir; ve siz sasasimz diye ona bunlardan daha büyük isler gösterecektir. 21 Çünkü Baba nasil ölüleri diriltip onlara hayat veriyorsa, Ogul da öylece istedigi kimselere hayat verir. 22 Çünkü Baba hiç kimseyi yargilamaz, ama tüm yargilamayi Ogul'a vermistir. 23 Oyle ki, herkes Baha'yi onurlandirdigi gibi Ogul'u onurlandirsin. Ogul'u onurlandirmayan, onu gönderen Baba'yi onurlandirmaz. 24 Dogrusu, dogrusu size derim ki, benim sözümü isitenin ve beni gönderene iman edenin sonsuz hayati vardir ve yargiya gelmez; ama ölümden hayata geçmistir. 25 Dogrusu, dogrusu size derim ki, ölülerin Allah'in Oglu' nun sesini isitecekleri saat geliyor ve simdidir; ve isitenler yasayacaklardir. 26 Çünkü Baha'nin kendisinde hayat oldugu gibi, böylece Ogul'a da kendisinde hayat olmayi verdi. 27 Ve ona yargi uygulama yetkisini de verdi, çünkü o Insanoglu'dur. 28 Buna sasmayin; çünkü mezarda olanlarin hepsinin onun sesini isitecekleri saat geliyor; 29 Ve iyilik isleyenler hayat dirilisine ve kötülük isleyenler yargi dirilisine çikacaklardir. 30 Ben kendiligimden hiçbir sey yapamam; isittigim gibi yargilarim ve benim yargim adildir; çünkü ben kendi istegimi degil, ama beni gönderen Baba 'nin istegini ararim. 31 Eger kendim için ben taniklik edersem, tanikligini dogru degildir. 32 Benim için taniklik eden baska biri vardir; ve onun benim için ettigi tanikligin dogru oldugunu bilirim. 33 Siz Yuhanna'ya adamlar gönderdiniz ve o gerçege taniklik etti. 34 Ama ben insandan taniklik kabul etmem; ama kurtulasiniz diye bu seyleri size söylüyorum. 35 O, yanan ve isik saçan lambaydi; ve siz onun isiginda bir süre için sevinmek istediniz. 36 Ama benim Yuhanna'ninkinden daha büyük tanikligim vardir; çünkü tamamlamam için Baba'nmbana verdigi isler, yaptigim su islerin kendileri, Baha'nin beni gönderdigine taniklik ediyorlar. 37 Ve beni gönderen Baba kendisi benim için taniklik etmistir. Siz hiçbir zaman ne onun sesini isittiniz, ne de onun suretini gördünüz. 38 Ve onun sözü sizin içinizde durmuyor; çünkü onun gönderdigi kisiye iman etmiyorsunuz. 39 Kutsal Yazilari arastiriyorsunuz; çünkü onlarda sonsuz hayata sahip oldugunuzu saniyorsunuz; ve benim hakkimda taniklik edenler onlardir; 40 Ve hayatiniz olsun diye siz bana gelmek istemiyorsunuz. 41 Insanlardan yücelik kabul etmiyorum. 42 Ama ben sizi bilirim ki, kendinizde Allah sevgisi yoktur. 43 Ben Babam'in adiyla geldim ve beni kabul etmiyorsunuz; eger baska birisi kendi adiyla gelirse, onu kabul edeceksiniz. 44 Birbirinizden yücelik kabul eden ve tek olan Allah'tan gelen yüceligi aramayan sizler, nasil iman edebilirsiniz? 45 Sanmayin ki, sizi Baha'nin önünde ben suçlayacagim; sizi suçlayan biri var, kendisine umut bagladiginiz Musa! 46 Çünkü Musa'ya iman etmis olsaydiniz, bana iman etmis olurdunuz; çünkü o benim hakkimda yazmistir. 47 Ama onun yazilarina iman etmezseniz, benim sözlerime nasil iman edeceksiniz?"

6:1 Bu seylerden sonra Isa Galile iw Taberiye denizinin karsi yakasina gitti. 2 Ve büyük bir kalabalik onun ardindan gidiyordu; çünkü hastalar üzerinde onun yaptigi belirtileri görüyorlardi. 3 Ve Isa daga çikip orada ögrencileriyle birlikte oturdu. 4 Yahudilerin bayrami olan fisih yakindi. 5 O zaman Isa gözlerini kaldirip büyük bir kalabaligin kendisine geldigini görünce Filipus'a, "Bunlar yesinler diye nereden somun ekmek satin alalim?" diyor. 6 Oysa bunu, onu sinamak için söyledi; çünkü kendisi ne yapacagini biliyordu. 7 Filipus ona cevap verdi: "Her biri az bir miktar alsin diye iki yüz dinarlik somun ekmek bile yetmez." 8 Ögrencilerinden biri, Simun Petrus'un kardesi Andreas ona diyor ki: 9 "Burada bes arpa ekmegiyle iki küçük baligi olan bir çocuk var; ama bu kadar çok halk için bunlar nedir?" 10 Ve Isa, "Halki yere oturtun" dedi. Simdi o yerde çok ot vardi. Böylece, sayica bes bin kadar olan adamlar yere oturdular. 11 Ve Isa ekmek somunlarini aldi ve tesekkür sunarak ögrencilere dagitti; ögrenciler de oturanlara, ayni sekilde küçük baliklardan istedikleri kadar dagitti. 12 Ve onlar doyunca. Isa ögrencilerine diyor ki: "Artakalan parçalari toplayin; öyle ki, hiçbir sey ziyan olmasin." 13 Böylece onlari topladilar ve yiyenlerden artakalan o bes arpa ekmeginin parçalarindan on iki el sepeti doldurdular. 14 O zaman adamlar, Isa'nin yaptigi belirtiyi görünce, "Gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur" dediler. 15 Ontin için Isa, onlarin kendisini kral yapmak için gelip zorla götürmek üzere olduklarini bilerek tek basina yine daga çekildi. 16 Ve aksam olunca, ögrencileri denize indiler; 17 Kayiga binerek denizin karsi yakasina, Kefemahum'a gidiyorlardi. Ve zaten karanlik basmisti; Isa da henüz yanlarina gelmemisti; 18 Ve deniz esen güçlü bir rüzgarin etkisiyle kabariyordu. 19 Böylece yirmibes ya da otuz ok atimi kadar kürek çekince, Isa'nin deniz üzerinde yürüyerek kayiga yaklastigini gördüler; ve korktular. 20 Ama o onlara, "Benim, korkmayin" diyor. 21 O zaman onu kayiga almak istediler; kayik ise hemen gitmekte olduklari karaya vardi. 22 Ertesi gün denizin öbür yakasinda duran kalabalik, orada onun ögrencilerinin bindigi küçük kayiktan baska bir kayigin bulunmadigini ve Isa'nin ögrencileriyle birlikte küçük kayiga binmedigini, ama ögrencilerinin yalniz gittiklerini görmüs oldular. 23 (Ama Rab'bin tesekkür etmesinden sonra ekmek yedikleri yerin yakinma Taberiye'den baska küçük kayiklar geldi); 24 Onuii için kalabalik ne Isa'nin ne de ögrencilerinin orada olmadigini görünce, onlar da kayiklara binip Isa'yi arayarak Kefernahum'a geldiler. 25 Ve onu denizin öbür yakasinda bulunca kendisine, "Rabbi, buraya ne zaman geldin?" dediler. 26 Isa onlara cevap verip dedi: "Dogrusu, dogrusu size derim, mucizeler gördügünüzden dolayi degil, ama ekmek somunlarindan yiyip doydugunuzdan dolayi beni ariyorsunuz. 27 Yok olup giden yiyecek için degil, ama sonsuz hayata kalici olan yiyecek için çalisin ki. onu size Insanoglu verecektir; çünkü Baba Allah ona mührünü basmistir." 28 O zaman ona, "Allah'in islerini islemek için ne yapalim?" dediler. 29 Isa cevap verip onlara dedi: "Allah'in isi sudur ki, onun gönderdigi kisiye iman edesiniz." 30 Bunun üzerine ona dediler: "O zaman görüp sana iman edelim diye, sen ne belirti yapiyorsun? Ne isliyorsun? 31 Atalaniniz çölde man yediler; yazilmis oldugu gibi. 'Yemek için onlara gökten ekmek verdi.'" 32 Bunun için Isa onlara dedi: "Dogrusu, dogrusu size derim, gökten ekmegi size Musa vermedi; ama gökten gerçek ekmegi size Babam verir. 33 Çünkü Allah'in ekmegi, gökten inen ve dünyaya hayat verendir." 34 Bunun için ona, "Ya Rab, bize bu ekmegi her zaman ver" dediler. 35 Ve Isa onlara dedi: "Hayat ekmegi benim; bana gelen asla acikmaz ve bana iman eden asla, hiçbir zaman susamaz. 36 Ama ben size dedim ki, beni gördünüz, yine de iman etmiyorsunuz. 37 Baba'nin bana verdiklerinin hepsi bana gelecektir; ve bana geleni asla disari atmam. 38 Çunkü kendi istegimi degil, ama beni gönderenin istegini yapmak için gökten indim. 39 Ve beni gönderen Baha'nin istegi sudur ki, bütün bana verdiklerinden hiçbirini kaybetmeyeyim, ama son günde onu dirilteyim. 40 Ve beni gönderenin istegi sudur ki, Ogul'u gören ve ona iman eden herkesin sonsuz hayati olsun; ve son günde ben onu diriltecegim." 41 Bunun üzerine Yahudiler, "Gökten inmis olan ekmek Benim" dedigi için onun hakkinda mirildaniyorlardi. 42 Ve dediler: "Annesini ve babasini tanidigimiz Yusuf oglu Isa bu degil mi? O zaman nasil, 'Ben gökten indim' diyor?" 43 Onun için Isa cevap verip onlara dedi: "Kendi aranizda mirildanmayin. 44 Beni gönderen Baba çekmedikçe hiç kimse bana gelemez; ve son günde ben onu diriltecegim. 45 Peygamberlerde yazilidir, 'Ve hepsi Allah tarafindan ögretilmis olacaklar.' Onun için Baha'dan isiten ve ögrenen herkes bana gelir. 46 Baba'yi herhangi bir kimse görmüs demek degildir, ancak Allah'tan olan, Baba'yi o görmüstür. 47 Dogrusu, dogrusu size derim, bana iman edenin sonsuz hayati vardir. 48 Hayat ekmegi benim. 49 Atalariniz çölde mani yediler ve öldüler. 50 Bir kimse ondan yesin ve ölmesin diye, gökten inen ekmek budur. 51 Gökten inmis olan diri ekmek benim; eger bir kimse bu ekmekten yerse, sonsuza dek yasayacaktir; ve dünyanin hayati için benim verecegim ekmek de kendi erimdir." 52 Onun için Yahudiler, "Bu kisi yemek için kendi etini bize nasil verebilir?" diyerek birbirleriyle çekisiyorlardi. 53 Bumin üzerine Isa onlara dedi: "Dogrusu, dogrusu size derim, Insanoglu'nun etini yemedikçe ve kanini içmedikçe sizde hayat yoktur. 54 Benim etimi yiyenin ve kanimi içenin sonsuz hayati vardir; ve son günde ben onu diriltecegim. 55 Çünkü benim etim gerçekten yiyecek ve kanim gerçekten içecektir. 56 Benim etimi yiyen ve kanimi içen bende kalir ve ben onda. 57 Diri olan Baba beni gönderdigi ve ben Baha'dan dolayi yasadigim gibi, beni yiyen de, benden dolayi o da yasayacaktir. 58 Gökten inmis olan ekmek budur; atalarinizin man yiyip öldükleri gibi degil; bu ekmegi yiyen sonsuza dek yasar." 59 Bu seyleri Kefernahum'da ögretirken, havrada söyledi. 60 Bunun için ögrencilerinden birçogu bunu isitince, "Bu söz çetindir; onu kim isitebilir?" dediler. 61 Ama Isa, ögrencilerinin bunun hakkinda mirildandiklarini içinden bilerek onlara dedi: "Bu sizi tökezlendiriyor mu? 62 Ya eger Insanogkfnun önceden bulundugu yere çiktigini görürseniz...? 63 Ilayat veren Ruh'tur; beden hiçbir seye yaramaz; size söyledigim sözler ruhtur ve hayattir. 64 Ama sizden bazilari var ki, iman etmiyorlar." Çünkü Isa iman etmeyenlerin kimler oldugunu ve kendisini ele verecek olanin kim oldugunu baslangiçtan biliyordu. 65 Ve dedi: "Bunun için size dedim ki, 'Babamdan kendisine verilmedikçe hiç kimse bana gelemez." 66 O andan sonra ögrencilerinden birçogu geri döndüler ve artik onunla yürümediler. 67 Oniin için Isa onikilere, '"Siz de mi gitmek istiyorsunuz?" dedi. 68 Buiuin üzerine Simun Petrus ona cevap verdi: "Yu Rab, biz kime gidelim? Sonsuz hayat sözleri sendedir. 69 Biz de iman ettik ve biliyoruz ki, sen diri Allah'in Oglu Mesih'sin." 70 Isa onlara, "Siz onikileri ben seçmedim mi? Ve sizden biri Iblistir" diye cevap verdi. 71 Simdi o, Iskaryotlu Simun'un oglu Yahuda'dan söz etti; çünkü onikilerden biri olup onu ele verecek olan oydu.

7:1 Ve bu seylerden sonra Isa Galilc'de dolasiyordu; çünkü Yahudiler onu öldürmeye çalistiklari için Yahudiye' de dolasmak istemiyordu. 2 Simdi Yahudilerin çardaklar bayrami yakindi. 3 Bunun için kardesleri ona dediler: "Buradan ayril ve Yahudiye'ye git ki, ögrencilerin de yaptigin isleri görsünler. 4 Çünkü kendisinin açikça taninmasini isteyen hiçbir kimse gizlide birsey yapmaz. Eger sen bu seyleri yapiyorsan, kendini dünyaya göster." 5 Çünkü kardesleri bile ona iman etmiyorlardi. 6 Bunun üzerine Isa onlara diyor ki. "Benim vaktim daha gelmedi; ama sizin vaktiniz her zaman uygundur. 7 Dünya sizden nefret edemez; ama benden nefret eder, çünkü ben, onun isleri kötüdür diye onun hakkinda taniklik ediyorum. 8 Siz bu bayrama çikin; ben bu bayrama henüz çikmam, çünkü benim vaktim daha tamam olmamistir." 9 Ve bu seyleri onlara söyleyerek, Galile'de kaldi. 10 Ama kardesleri bayrama çikinca, o zaman kendisi de açikça degil de, sanki gizlice imis gibi çikti. 11 Onun için Yahudiler onu bayramda arayip, "O nerede?" dediler. 12 Ve kalabaliklar arasinda ona iliskin çok mirildanma vardi. Bazilari, "O iyidir" dediler; baskalari ise, "Hayir; ama halki saptiriyor" dediler. 13 Bununla beraber, Yahudilerin korkusundan dolayi hiç kimse onun hakkinda açikça söz etmiyordu. 14 Ama henüz bayramin ortasiyken, Isa tapinaga çikti ve ögretiyordu. 15 Ve Yahudiler, "Bu kisi ögrenmeden nasil bilgi sahibi oluyor?" diyerek hayret ediyorlardi. 16 Isa onlara cevap verip dedi: "Ögretisim benim degil, ama beni gönderenindir. 17 Eger bir kimse onun istegini yapmayi arzu ederse, ögretisimin Allah'tan mi oldugunu, yoksa kendiligimden mi konustugumu bilecektir. 18 Kendiliginden konusan kendi yüceligini arar; ama kendisini gönderenin yüceligini arayan, o dogrudur ve onda haksizlik yoktur. 19 Musa size yasayi vermedi mi? Yine de hiçbiriniz yasayi yapmiyor. Neden beni öldürmeye çalisiyorsunuz?" 20 Kalabalik cevap verip, "Sende cin var, kim seni öldürmeye çalisiyor?" dedi. 21 Isa cevap verip onlara dedi: "Ben bir is yaptim ve hepiniz sasiyorsunuz. 22 Bunun için Musa size sünneti verdi (degil ki, o Musa' dandir, ama atalardandir); ve siz sept günü bir adami sünnet edersiniz. 23 Eger Musa'nin yasasi bozulmasin diye sept günü bir adam sünnet oluyorsa, sept günü bir adami tamamen iyilestirdigim için mi bana kiziyorsunuz? 24 Görünüse göre yargilamayin; ama dogru yargi yürütün." 25 Bunun üzerine Yerusalemlilerden bazilari dediler: "Öldürmeye çalistiklari kisi bu degil mi? 26 Ve iste, açikça konusuyor da ona bir sey demiyorlar. Acaba bunun gerçekten Mesih oldugunu reisler gerçekten fark ettiler mi? 27 Ama biz bu kisinin nereden oldugunu biliyoruz; oysa Mesih geldigi zaman onun nereden oldugunu kimse bilmez." 28 O zaman Isa ögreterek tapmakta bagirip dedi: "Hem beni taniyorsunuz, hem de nereden oldugumu biliyorsunuz; ve ben kendiligimden gelmedim, ama beni gönderen gerçektir, onu siz tanimiyorsunuz. 29 Ama ben onu tanirim; çünkü ben ondanim ve beni o gönderdi." 30 Bunun üzerine onu yakalamaya çalisiyorlardi; ama kimse onun üzerine el atmadi, çünkü onun saati henüz gelmemisti. 31 Ama kalabaliktan birçogu ona iman etti; ve "Mesih gelince, bunun yaptigi bu belirtilerden daha fazlasini mi yapacak" dediler. 32 Ferisiler, kalabaligin onun hakkinda bu seyleri mirildandiklarini isittiler; ve Ferisilerle baskâhinler onu yakalamak için memurlar gönderdiler. 33 Bunun üzerine Isa onlara dedi: "Kisa bir süre daha sizinle beraberim ve beni gönderene gidecegim. 34 Beni arayacaksiniz ve bulmayacaksiniz; ve benim bulundugum yere siz gelemezsiniz." 35 Bunun için Yahudiler kendi aralarinda dediler: "O nereye gidecek ki, biz onu bulmayacagiz? Yunanlilar arasina dagilmis olanlara gidecek de Yunanlilara mi ögretecek? 36 'Beni arayacaksiniz ve bulmayacaksiniz; ve benim bulundugum yere siz gelemezsiniz' dedigi bu söz nedir?" 37 Bayramin sonuncu büyük gününde Isa ayaga kalkti ve bagirip dedi: "Eger bir kimse susarsa, bana gelsin ve içsin. 38 Kutsalyazinin dedigi gibi, bana iman edenin içinden diri su irmaklari akacaktir." 39 Ama bunu, kendisine iman edenlerin alacaklari Ruh'la ilgili olarak söyledi; çünkü Kutsal Ruh henüz verilmemisti; çünkü Isa henüz yüceltilmemisti. 40 Bunun için kalabaliktan birçogu bu sözü isitince, "Gerçekten bu, o peygamberdir" dediler. 41 Baskalari, "Bu Mesih'tir" dediler; baskalari da dediler: "O zaman Mesih Galile'den mi gelir? 42 Kutsal yazi, 'Mesih Davut'un soyundan ve Davut'un oldugu Beytlehem köyünden gelir' dememis midir?" 43 Böylece ondan dolayi kalabalik arasinda ayrilik oldu. 44 Ve onlardan bazilari onu yakalamak istediler, ama hiç kimse ona el atmadi. 45 Bunun üzerine memurlar baskâhinlerle Ferisilerc geldiler; onlar da memurlara, "Neden onu getirmediniz?" dediler. 46 Memurlar, "Hiçbir zaman insan bu sekilde, bu adam gibi konusmamistir" eli)'e cevap verdiler. 47 Bunun için Ferisiler onlara cevap verdiler: "Siz de mi aldatildiniz? 48 Reislerden ya da Ferisilerden hiçbirisi ona iman etti mi? 49 Ama yasayi bilmeyen bu halk lânetlidir." 50 (Onlardan biri olup, geceleyin Isa'ya gelmis olan) Nikodimos onlara diyor ki: 51 "Yasamiz, önce kendisini dinlemedikçe ve ne yaptigini bilmedikçe insani yargilar mi?" 52 Cevap verip ona dediler: "Sen de mi Galile'densin? Arastir ve bak ki, Galile'den peygamber çikmaz." 53 Ve herkes kendi evine gitti.

8:1 Ama Isa Zeytinlik dagina gitti. 2 Ve sabah erkenden yine tapinaga geldi ve bütün halk onun yanina geldi; ve oturup onlara ögretmekteydi. 3 Ve yazicilarla Ferisiler ona, zinada yakalanmis bir kadin getirdiler; ve onu ortaya koyarak, 4 Kendisine dediler: "Ögretmen, bu kadin tam zina islemekteyken yakalanmistir. 5 Simdi Musa, yasada bu gibilerin taslanmasini bize emretmistir; onun için sen ne dersin?" 6 Ama bunu, onu suçlayacak birseyleri olsun diye, kendisini deneyerek söylediler. Oysa Isa egilmis, sanki onlari isitmiyor gibi parmagiyla yerde yazi yaziyordu. 7 Ama kendisine sormaya devam edince dogruldu ve onlara, "Aranizda günahsiz olan, ona ilk tasi o atsin" dedi. 8 Ve yine egilip yerde yazi yazdi. 9 Ama onlar bunu isitince ve vicdanlari tarafindan suçlanmis olunca, yaslilardan baslayarak sonuncusuna dek birer birer çiktilar; ve Isa tek basina kaldi, kadin da ortada duruyordu. 10 Ve Isa dogrulup kadindan baska kimseyi görmeyince ona, "Kadin, o suçlayanlarin nerede? Kimse seni mahkûm etmedi mi?" dedi. 11 O da, "Hiç kimse, ya Rab" dedi. Ve Isa ona, "Ne de ben seni mahkûm ederim; git ve artik günah isleme" dedi. 12 Böylece Isa yine onlara konusup dedi: "Ben dünyanin nuruyum; benim ardimdan gelen asla karanlikta yürümez, ama hayat nuruna sahip olur." 13 Bunun için Ferisiler ona, "Sen kendin hakkinda taniklik ediyorsun; tanikligin dogru degildir" dediler. 14 Isa cevap verip onlara dedi: "Ben kendim hakkinda taniklik etsem bile, tanikligim dogrudur; çünkü ben nereden geldigimi ve nereye gittigimi bilirim; ama siz nereden geldigimi ve nereye gittigimi bilmezsiniz. 15 Siz bedene göre yargiliyorsunuz; ben hiç kimseyi yargilamam. 16 Ve eger ben yargilasam da, benim yargim dogrudur; çünkü ben yalniz degilim, ama ben ve beni gönderen Baba. 17 Ve sizin yasanizda da, iki adamin tanikligi dogrudur diye yazilmistir. 18 Kendim hakkinda taniklik eden benim; ve beni gönderen Baba da benim hakkimda taniklik eder." 19 O zaman ona, "Baban nerede?" dediler. Isa cevap verdi: "Siz ne beni tanirsiniz, ne de Babam'i; eger beni tanimis olsaydiniz, Babam'i da tanimis olurdunuz." 20 Isa bu sözleri tapinakta ögretirken hazinede söyledi; ve kimse onu yakalamadi, çünkü saati henüz gelmemisti. 21 Böylece Isa yine onlara dedi: "Ben gidiyorum ve siz beni arayacaksiniz ve günahiniz içinde öleceksiniz; benim gittigim yere siz gelemezsiniz." 22 Bunun için Yahudiler dediler: "Acaba kendini öldürecek mi ki, 'Benim gittigim yere siz gelemezsiniz' diyor?" 23 Ve onlara dedi: "Siz asagidansiniz, ben yukaridanim; siz bu dünyadansiniz, ben bu dünyadan degilim. 24 Bundan ötürü size, 'Günahlariniz içinde öleceksiniz' dedim; çünkü benim o olduguma iman etmezseniz, günahlariniz içinde öleceksiniz." 25 Bunun için ona, "Sen kimsin?" dediler. Isa da onlara dedi: "Baslangiçtan size söyledigim tam o kisiyim. 26 Sizinle ilgili söyleyecek ve yargilayacak çok seylerim var; ama beni gönderen gerçektir ve ben ondan isittiklerimi dünyaya söylüyorum." 27 Kendilerine Baha'dan söz ettigini anlamadilar. 28 Bunun için Isa onlara dedi: "Insanoglu'nu yukari kaldirdiginizda, o zaman benim o oldugumu ve kendiligimden hiçbir sey yapmadigimi bileceksiniz; ama bu seyleri Baba' nin bana ögrettigi gibi söylüyorum. 29 Ve beni gönderen benimledir; Baba beni yalniz birakmadi; ben her zaman onu hosnut eden seyleri yapiyorum." 30 Bu seyleri söylerken birçoklari ona iman ettiler. 31 Bunun için Isa, kendisine iman etmis olan Yahudilere dedi: "Eger benim sözümde durursaniz, gerçekten benim ögrencileri insiniz; 32 Ve gerçegi bileceksiniz, gerçek de sizi özgür kilacak." 33 Ona cevap verdiler: "Biz Ibrahim'in soyuyuz ve hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik; sen nasil, 'Özgür olacaksiniz' diyorsun?" 34 Isa onlara cevap verdi: "Dogrusu, dogrusu size derim ki, günah isleyen herkes günahin kölcsidir. 35 Ve köle evde sonsuza dek kalmaz; ogul sonsuza dek kalir. 36 Bunun için, eger Ogul sizi özgür kilarsa, gerçekten özgür olursunuz. 37 Ibrahim'in soyu oldugunuzu biliyorum; ama beni öldürmeye çalisiyorsunuz, çünkü benim sözüm sizde yer tutmuyor. 38 Ben Babam'in yaninda gördüklerimi söylüyorum; böylece siz de babanizdan gördüklerinizi yapiyorsunuz." 39 Onlar cevap verip kendisine, "Babamiz Ibrahim'dir" dediler. Isa onlara diyor ki: "Eger Ibrahim'in çocuklari olsaydiniz, Ibrahim'in islerini yapardiniz; 40 Ama simdi beni, Allah'tan isittigim gerçegi size söylemis olan adami, öldürmek istiyorsunuz; Ibrahim bunu yapmadi. 41 Siz babanizin islerini yapiyorsunuz." Bunun üzerine ona, "Biz zinadan dogmadik; bir tek Babamiz var, Allah!" dediler. 42 O zaman Isa onlara dedi: "Eger Allah Babaniz olsaydi, beni severdiniz; çünkü ben Allah'tan çikip geldim; çünkü kendiligimden de gelmedim, ama o beni gönderdi. 43 Söylcdigimi neden anlamiyorsunuz? Çünkü benim sözümü dinlcyemiyorsunuz. 44 Siz babaniz iblistensiniz ve babanizin arzularini yapmak istiyorsunuz. O baslangiçtan katildi ve gerçekte durmadi, çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söyledigi zaman, kendininkinden söyler; çünkü o yalancidir ve yalanin babasidir. 45 Ama ben gerçegi söyledigim için bana iman etmiyorsunuz. 46 Sizden kim beni günaha iliskin olarak suçlu çikarir? Gerçegi söylüyorsam, neden bana iman etmiyorsunuz? 47 Allah'tan olan Allah'in sözlerini dinler; onun için siz dinlemiyorsunuz, çünkü Allah'tan degilsiniz." 48 O zaman Yahudiler cevap verip ona dediler: "Senin Samiriyeli oldugunu ve sende cin bulundugunu hakli olarak demis olmuyor muyuz?" 49 Isa cevap verdi: "Bende cin yoktur; ancak Babam'i onurlandiriyorum; ve siz beni asagiliyorsunuz. 50 Ama ben kendi yüceligimi aramiyorum; arayan ve yargilayan biri vardir. 51 Dogrusu, dogrusu size derim, eger bir kimse sözümü tutarsa, sonsuza dek asla ölüm görmeyecektir." 52 Bunun için Yahudiler ona dediler: "Simdi bildik ki, sende bir cin vardir. Ibrahim öldü, peygamberler de; ve sen, 'Eger bir kimse sözümü tutarsa, sonsuza dek ölümü asla tatmayacaktir' diyorsun. 53 Sen, ölmüs olan babamiz Ibrahim'den daha büyük müsün? Peygamberler de öldüler; sen kendini kim saniyorsun?" 54 Isa cevap verdi: "Eger ben kendimi yüceltirsem, yüceligim hiçtir; beni yücelten Babam'dir; siz ki onun. Allaniniz oldugunu söylüyorsunuz. 55 Ve onu tanimadiniz; ama ben onu tanirim; ve eger onu tanimadigimi söylersem, sizin gibi yalanci olurum; ama ben onu tanirim ve sözünü tutarim. 56 Babaniz Ibrahim günümü görecek diye sevinçle costu; ve görüp sevindi." 57 Bunun için Yahudiler ona, "Henüz elli yasinda degilsin de, Ibrahim'i mi gördün?" dediler. 58 Isa onlara, "Dogrusu, dogrusu size derim, Ibrahim olmazdan önce ben varim" dedi. 59 O zaman ona atmak için taslar kaldirdilar; ama Isa kendini gizledi ve onlarin ortasindan geçerek tapmaktan çikti; ve öylece geçip gitti.

9:1 Ve o geçip giderken, dogustan kör bir adam gördü. 2 Ve ögrencileri ona sorup dediler: "Rabbi, onun kör dogmasi için kim günah isledi, bu adam mi yoksa annesi babasi mi?" 3 Isa cevap verdi: "Ne bu günah isledi, ne de annesi babasi; ama Allah'in isleri onda gösterilsin diye oldu. 4 Beni gönderenin islerini daha gündüzken islemem gerektir; gece geliyor, o zaman hiç kimse isleyemez. 5 Ben dünyada oldugum sürece dünyanin nuruyum." 6 Bu seyleri söyleyerek yere tükürdü ve tükürükle çamur yapti; çamuru da kör adamin gözlerine sürdü; 7 Ve ona, "Git, Siloam (ki 'gönderilmis' olarak tercüme olunur) havuzunda yikan" dedi. Bunun üzerine o gidip yikandi ve gözlen görür hâlde geldi. 8 Bundan dolayi komsulari ve onun kör oldugunu önceden görenler, "Oturup dilenen bu degil mi?" dediler. 9 Bazilari, "Odur" dediler; baskalari, "Ona benziyor" dediler; kendisi, "Benim" dedi. 10 Bunun için ona, "Gözlerin nasil açildi?" dediler. 11 O cevap verip dedi: "Isa adindaki adam çamur yapip gözlerime sürdü ve bana, 'Siloam havuzuna git ve yikan' dedi; ve gidip yikandim, görebildim. 12 O zaman kendisine, "O nerededir?" dediler. "Bilmiyorum" dedi. 13 Onceleri kör olan adami Ferisilere götürdüler. 14 Simdi Isa'nin çamur yapip onun gözlerini açtigi zaman sept günüydü. 15 Bu nedenle Ferisiler de yine ondan, görme gücüne nasil kavustugunu sordular, o da onlara, "O gözlerime çamur koydu, yikandim ve görüyorum" dedi. 16 Bundan dolayi Ferisilerden bazilari, "Bu adam Allah'tan degildir, çünkü sept gününü tutmuyor" dediler. Baskalari, "Bir günahkâr adam nasil böyle belirtiler yapabilir?" dediler. Ve aralarinda ayrilik oldu. 17 Kör adamayine, "Gözlerini açtigi için sen onun hakkinda ne dersin?" dediler. O da, "Peygamberdir" dedi. 18 Bunun için Yahudiler, görebilen adamin anne babasini çagirincaya dek, onun kör olduguna ve görebildigine onun hakkinda inanmadilar. 19 Ve onlara sorup dediler: "Kör dogdu dediginiz oglunuz bu mu? Öyleyse simdi nasil görüyor?" 20 Anne babasi onlara cevap verip dediler: "Bunun bizim oglumuz oldugunu ve kör dogdugunu biliyoruz; 21 Ama simdi onun nasil gördügünü bilmiyoruz; ya da gözlerini kimin açtigini bilmiyoruz; o ergin yastadir, ona sorun; kendisi hakkinda o konusacak." 22 Anne babasi bu seyleri söylediler, çünkü Yahudilerden korkuyorlardi; çünkü bir kimse onun Mesih oldugunu açikça söylerse, havradan çikarilsin diye Yahudiler zaten anlasmislardi. 23 Bundan dolayi onun anne babasi, "O ergin yastadir, ona sorun" dediler. 24 Böylece öneeieri kör olan adami ikinci kez çagirip ona, "Allah'a yücelik ver; biz bu adamin günahkâr oldugunu biliyoruz" dediler. 25 Bunun üzerine o cevap verip dedi: "onun günahkâr olup olmadigini bilmem; bir sey biliyorum ki, kördüm simdi görüyorum." 26 Ve ona yine, "O sana ne yapti? Gözlerini nasil açti?" dediler. 27 Onlara cevap verdi: "Size simdi söyledim ve dinlemediniz, neden yine isitmek istiyorsunuz? Yoksa ^yl de mi onun ögrencileri olmak istiyorsunuz?" 28 Bundan dolayi ona küfredip dediler: "onun ögrencisi sensin; biz ise Musa'nin ögrencileriyiz. 29 Allah'in Musa ile konustugunu biliriz; ama bu adama gelinee, onun nereden oldugunu bilmeyiz." 30 Adam cevap verip onlara dedi: "Gerçekten sasilacak sey sundadir ki, siz onun nereden oldugunu bilmiyorsunuz ve o gözlerimi açti. 31 Allah'm günahkârlari dinlemedigini biliriz; ama bir kimse Allah'a tapan ve onun istegini yapan biriyse onu dinler.

32 Ezelden beri, bir kimsenin kör dogan birinin gözlerini açtigi duyulmamistir. 33 Eger bu adam Allah'tan olmasaydi, hiçbir sey yapamazdi." 34 Cevap verip ona dediler: "Tamamen günahlar içinde dogdun, sen mi bize ögreteceksin?" Ve onu disari attilar. 35 Isa onu disari attiklarini duydu ve onu bularak kendisine, "Sen Allah'in Oglu'na iman ediyor musun?" dedi. 36 O cevap verip, " )â Rab o kimdir ki, ona iman edeyim?" dedi. 37 Isa da ona, "Hem onu gördün, hem de seninle konusan odur" dedi. 38 Ve o, "Iman ediyorum, ya Rab" dedi ve ona tapindi. 39 Isa da dedi: "Görmeyenler görsünler ve görenler kör olsunlar diye, ben bu dünyaya yargi için geldim." 40 Ve Ferisilerden olup da onunla birlikte bulunanlar, bu seyleri isitip ona, "Yoksa'biz de mi körüz?" dediler. 41 Isa onlara dedi: "Eger kör olsaydiniz günahiniz olmazdi; ama simdi, 'Görüyoruz' diyorsunuz; onun için günahiniz duruyor."

10:1 "Dogrusu, dogrusu size derim, koyun agilina kapidan girmeyip de baska yerden tirmanan kisi hirsiz ve hayduttur. 2 Ama kapidan giren, koyunlarin çobanidir. 3 Kapici ona açar ve koyunlar onun sesini isitirler; o da kendi koyunlarini adlariyla çagirir ve onlari disari yöneltir. 4 Ve kendi koyunlarini disari çikarinca onlarin önünden gider; koyunlar da onu izlerler, çünkü onun sesini tanirlar. 5 Ve bir yabancinin ardindan gitmezler, ama ondan kaçarlar; çünkü yabancilarin sesini tanimazlar." 6 Isa onlara bu benzetmeyi söyledi; ama kendilerine söylediklerinin ne oldugunu anlamadilar. 7 Onun için Isa yine onlara dedi: "Dogrusu, dogrusu size derim ki, ben koyunlann kapisiyim. 8 Benden önce gelenlerin hepsi hirsiz ve haydutturlar; ama koyunlar onlari dinlemedi. 9 Kapi benim; eger bir kimse benim araciligimla içeri girerse kurtulur; ve içeri girer, çikar ve otlak bulur. 10 Hirsiz ancak çalip öldürmek ve yok etmek için gelir; ben onlarin hayatlari olsun ve ona bol bol sahip olsunlar diye geldim. 11 Ben iyi çobanim; iyi çoban koyunlar için kendi canini verir. 12 Ama ücretli olan ve çoban olmayan, koyunlarin sahibi olmayan kisi, kurdun geldigini görür ve koyunlari birakip kaçar; kurt da onlari kapar ve koyunlari dagitir. 13 Simdi ücretli kisi kaçar, çünkü o ücretlidir ve koyunlar için kaygi çekmez. 14 Ben iyi çobanim ve benimkileri tanirim, benimkiler de beni tanirlar; 15 Tipki Baba beni tanidigi ben de Baba'yi tanidigim gibi; ve koyunlar için canimi veririm. 16 Ve bu agildan olmayan baska koyunlarim var; onlari da getirmeliyim ve benim sesimi isitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak. 17 Baba bundan dolayi beni sever; çünkü canimi veririm ki, onu yine alayim. 18 Onu benden kimse almaz, ama onu ben kendiligimden veririm. Onu vermeye yetkim vardir ve onu yine almaya yetkim vardir. Bu emri Babam'dan aldim." 19 Onun için, bu sözlerden dolayi Yahudiler arasinda yine ayrilik oldu. 20 Ve onlardan birçogu, "Onda cin var, delidir; niçin onu dinliyorsunuz?" dediler. 21 Baskalari, "Bunlar cine tutulmus birinin sözleri degildir. Cin körlerin gözlerini açabilir mi?" dediler. 22 Ve Yerusalem'de kutsama bayrami oldu ve kis idi. 23 Isa da tapmakta, Süleyman'in eyvaninda geziyordu. 24 Bunun üzerine Yahudiler onun etrafini sarip kendisine dediler: "Ne zamana kadar canimizi kuskuda birakacaksin? Eger Mesih isen bize açikça söyle." 25 Isa onlara cevap verdi: "Size söyledim ve iman etmiyorsunuz. Babam'm adiyla yaptigim isler, benim için onlar taniklik ediyor. 26 Ama siz iman etmiyorsunuz; çünkü size dedigim gibi, koyunlarimdan degilsiniz. 27 Koyunlarim sesimi isitirler, ben de onlari tanirim ve ardimdan gelirler; 28 Ve onlara sonsuz hayat veririm; onlar da sonsuza dek asla mahvolmayacaklar; onlari da hiç kimse elimden kapmayacaktir. 29 Onlari bana veren Babam hepsinden büyüktür; ve onlari Babam'm elinden kapmaya hiç kimsenin gücü yetmez. 30 Ben ve Baba biriz." 31 Bunun üzerine Yahudiler onu taslamak için yine yerden taslar aldilar. 32 Isa onlara cevap verdi: "Size Babam'dan bir çok iyi isler gösterdim; o islerin hangisinden dolayi beni tasliyorsunuz?" 33 Yahudiler ona cevap verip dediler: "Seni iyi is için degil, ama küfür için ve sen bir insanken kendini Allah ettigin için tasliyoruz." 34 Isa onlara cevap verdi: "Yasanizda, 'Siz ilâhlarsiniz, dedim' diye yazili degil mi? 35 Eger kendilerine Allah'in sözü gelenlere ilâhlar diye çagiriyorsa (ve kutsal yazi lar bozulamaz); 36 Allah'in Ogluyum dedigim için mi siz, Baha'nin kutsayip dünyaya gönderdigi kisiye, 'Küfür ediyorsun' diyorsunuz? 37 Eger Babam'in islerini yapmiyorsam iman etmeyin. 38 Ama yapiyorsam, bana iman etmezseniz bile, yaptigim islere iman edin ki, Baha'nin bende ve benim Baba'da oldugumu bilesiniz ve iman edesiniz." 39 O nun için onu yine yakalamaya çalistilar; ve onlarin ellerinden siyrilip gitti. 40 Ve yine Ürdün irmagi ötesine, Yuhanna'nm ilk vaftiz ettigi yere gitti; ve orada kaldi. 41 Ve birçoklari ona gelip dediler: "Gerçekten Yuhanna hiçbir belirti yapmadi; ama Yuhanna'nm bunun hakkinda söyledigi her sey dogruydu." 42 Ve orada birçoklari ona iman etti.

11:1 Simdi. Meryem ile kizkardesi Marta'nin köyü Beytanya'dan Lazar adinda hasta bir adam vardi. 2 Rabbe hos kokulu yagi süren ve onun ayaklarim saçlariyla silmis olan bu Meryem idi; onun kardesi Lazar hastaydi. 3 Onun için bu kizkardesler, "Ya Rab, iste, sevdigin kisi hastadir" diyerek, ona haber gönderdiler. 4 Ama Isa bunu isitince dedi: "Bu hastalik ölüm için degildir; ama Allah'in Oglu onunla yücclsin diye, Allah'in yüceligi içindir." 5 Simdi Isa Marta'yi ve onun kizkardesini ve Lazar'i severdi. 6 Bunun için onun hasta oldugunu isitince, o zaman bulundugu yerde iki gün kaldi. 7 Ondan sonra o zaman ögrencilere, "Yine Yahudiye'ye gidelim" dedi. 8 Ögrenciler ona, "Rabbi, simdi Yahudiler seni taslamak istiyorlardi; ve yine oraya mi gidiyorsun?" dediler. 9 Isa cevap verdi: "Günde on iki saat yok mu? Eger bir kimse gündüz yürürse tökezlemez, çünkü bu dünyanin isigim görür. 10 Ama bir kimse geceleyin yürürse tökezler, çünkü kendisinde isik yoktur." 11 Bu seyleri söyledi ve ondan sonra onlara diyor ki. "Dostumuz Lazar uyumustur; ama onu uyandirayim diye gidiyorum." 12 Bunun üzerine ögrencileri, "Ya Rab, eger uyumussa iyilesecektir" dediler. 13 Oysa Isa, onun ölümünden söz etmisti; ama onlar uyku uyumasindan söz ettigini sandilar. 14 Bundan dolayi Isa, o zaman onlara açikça, "Lazar ölmüstür" dedi. 15 "Ve iman edesiniz diye orada bulunmadigima sizin için seviniyorum; ama ona gidelim." 16 Bunun üzerine Didimos denilen Tomas ögrenci arkadaslarina, "Onunla birlikte ölelim diye biz de gidelim" dedi. 17 Böylece Isa geldiginde onu zaten dört gündür mezarda yatmakta buldu. 18 Simdi Beytanya, on bes ok atimi kadar Yerusalem'e yakindi. 19 Ve Yahudilerin birçogu, kardeslerine dair onlari teselli etsinler diye Marta ve Meryem'e gelmislerdi. 20 Böylece Marta, Isa'nin gelmekte oldugunu duyunca gidip onu karsiladi; ama Meryem evde oturuyordu. 21 O zaman Marta Isa'ya dedi: "Ya Rab, eger burada olsaydin kardesim ölmezdi; 22 Ama simdi bile, Allah'tan her ne dilersen Allah'in sana verecegini biliyorum." 23 Isa ona diyor ki: "Kardesin dirilecektir." 24 Marta ona, "Son günde, diriliste, onun dirilecegini biliyorum" dedi. 25 Isa ona dedi: "Dirilis ve hayat benim; bana iman eden ölmüs olsa da yasayacaktir; 26 Ve yasayip ila bana iman eden herkes, sonsuza dek asla ölmeyecektir. Buna iman ediyor musun?" 27 O na dedi, "Evet ya Rab, senin dünyaya gelecek olan Allah'in Oglu Mesih olduguna iman ettim." 28 Ve bunu söyleyince gidip kizkardesi Meryem'i gizlice çagirarak, "Ögretmen geldi ve seni çagiriyor" dedi. 29 O bunu isitince çabuk kalkip ona geldi. 30 Simdi Isa henüz köye varmamisti, ama Marta'nin kendisini karsiladigi yerdeydi. 31 Böylece Meryem ile birlikte evde bulunan ve kendisini tescili eden Yahudiler, onun çabuk kalkip disari çiktigini görünce, "Orada aglamak için mezara gidiyor" diyerek, onun ardindan gittiler. 32 Böylece Meryem Isa'nin bulundugu yere gelince, onu görüp ayaklarina kapandi; ona, "Ya Rab, eger burada olsaydin kardesim ölmezdi" dedi. 33 Bunun üzerine Isa, onu aglamakta ve onunla gelen Yahudileri aglamakta oldugunu görünce, ruhta inledi ve sikildi. 34 Ve, "Onu nereye yatirdiniz?" dedi; ona, "Gel ve gör, ya Rab!" dediler. 35 Isa agladi. 36 Bunun için Yahudiler, "Bakin, onu ne kadar seviyordu!" dediler. 37 Ama onlardan bazilari, "Körün gözlerini açan bu kisi, bunun da ölmemesini saglayamaz miydi?" 38 Onun için Isa yine kendi içinde inleyerek mezara gelir. Simdi o bir magaraydi ve onun agzi üzerine bir tas duruyordu. 39 Isa, "Tasi kaldirin" dedi. Ölenin kizkardesi Marta ona, "Ya Rab, o artik kokmustur, çünkü dört gündür ölüdür" dedi. 40 Isa ona diyor ki: "Eger iman edersen, Allah'in yüceligini göreceksin diye sana demedim mi?" 41 Bunun üzerine ölünün yatirilmis oldugu yerden tasi kaldirdilar. Ve Isa gözlerini yukari kaldirip dedi: "Ey Baba, beni isittigin için sana sükrederim; 42 Ve beni her zaman isittigini bilirim; ama çevrede duran halk için bitiiii söyledim ki, beni sen gönderdigine iman etsinler." 43 Ve bu seyleri söyledikten sonra, "Lazar. disari gel!" diye yüksek sesle bagirdi. 44 Ölü de ayaklari ile elleri mezar bezleriyle baglanmis ve yüzü mendille sarilmis olarak disari çikti. Isa onlara, "Onu çözün ve birakin gitsin" dedi. 45 Bunun üzerine Meryem'e gelen ve Isa'nin ne yaptigini gören Yahudilerin birçogu ona iman ettiler. 46 Ama onlardan bazilari Ferisilere gidip Isa'nin ne yaptigini onlara bildirdiler. 47 Bunun üzerine baskâhinler ve Ferisiler meclisi toplayip dediler: "Ne yapiyoruz? Çünkü bu adam birçok belirtiler yapiyor. 48 Eger onu böylece kendi hâline birakirsak, herkes ona iman edecek; Romalilar da gelip hem yerimizi, hem de ulusumuzu ortadan kaldiracaklar." 49 Ama onlardan biri, o yilin baskâhini olan Kayara onlara dedi: "Siz hiçbir sey bilmiyorsunuz; 50 Ne de. bütün ulus mahvolmasin diye halk ugruna bir tek adamin ölmesinin bizim için yararli oldugunu düsünüyorsunuz!" 51 Ama bunu kendiliginden söylemedi; ancak o yilin baskâhini olarak, Isa'nin ulus ugruna, 52 Ve yalniz ulus ugruna degil, ama Allah'in dagilmis çocuklarini da bir olmak üzere toplamak için ölecegini peygamberlik etmistir. 53 Böylece o günden sonra onu öldürmek için birlikte ögütlcstiler. 54 Onun için Isa artik Yahudiler arasinda açikça dolasmadi; ama oradan çöle yakin diyara, Efraim denilen sehre gitti ve ögrencileriyle birlikte orada kaldi. 55 Simdi Yahudilerin fisih bayrami yakindi; ve ülkeden birçok kisi kendilerini arindirmak için fisihtan önce Yerusalem'e çikti. 56 Böylece onlar Isa'yi ariyorlardi; ve tapinakta durup birbirlerine, "Size nasil görünüyor, bayrama hiç gelmeyecek mi?" diyorlardi. 57 Simdi hem baskâhinler hem de Ferisiler, onun nerede oldugunu biri biliyorsa göstersin diye emir vermislerdi ki, onu yakalayabilsinler.

12:1 Onun için fisihtan alti gün önce Isa Beytanya'ya geldi; ölmüs olan ve ölüler arasindan dirilttigi Lazar oradaydi. 2 Böylece orada kendisine bir aksam yemegi yaptilar ve Marta hizmet ediyordu; ama Lazar onunla birlikte sofrada oturanlardan biriydi. 3 Böylece Meryem, bir litre çok degerli saf sümbül yagi alip Isa'nin ayaklarina sürdü ve saçlariyla ayaklarini sildi; ve ev yagin kokusuyla doldu. 4 Bunun üzerine ögrencilerinden biri, onu ele verecek olan Yahuda Iskaryot diyor ki. 5 "Neden bu yag üç yüz dinara satilip fakirlere verilmedi?" 6 Ama bunu, fakirleri kayirdigi için degil, ama hirsiz oldugu için ve kese kendisinde olup içine konulani asirdigi için söyledi. 7 Bunun için Isa dedi: "Kadini birak; bunu benim gömülecegim gün için sakladi. 8 Çünkü fakirler her zaman sizinle birlikte bulunurlar, ama ben her zaman sizinle birlikte bulunmam." 9 Böylece Yahudilerden büyük bir kalabalik onun orada oldugunu ögrendiler; ve yalniz Isa için degil, ama onun ölülerden dirilttigi Lazar'i da görmek için geldiler. 10 Ama baskâhmler Lazar'i da öldürmeyi aralarinda tartistilar. 11 Çünkü ondan dolayi birçok Yahudiler gidip Isa'ya iman ediyorlardi. 12 Ertesi gün, bayrama gelen büyük bir kalabalik Isa'nin Yerusalem'e gelmekte oldugunu duyunca, 13 Hurma dallan alip onu karsilamaga çiktilar; ve, "Hosanna, Rab'bin adiyla gelen Israil'in Krali kutludur!" di) e bagiriyoiiardi. 14 Ve Isa bir sipa bulup üzerine bindi; yazilmis oldugu gibi: 15 "Korkma, ey Sion kizi; iste, Kralin bir esek sipasi üzerine binmis geliyor." 16 Onun ögrencileri ilkin bu seyleri anlamadilar; ama Isa yüceltildiginde, o zaman bu seylerin onun hakkinda yazilmis oldugunu ve bu seyleri ona kendilerinin yaptiklarini hatirladilar. 17 Böylece Lazar'i mezardan çagirip onu ölüler arasindan dirilttigi zaman, kendisiyle birlikte bulunan kalabalik taniklik etti. 18 Bundan dolayi da kalabalik onu karsiladi, çünkü onun bu belirtiyi yaptigim duymuslardi. 19 Bunun üzerine Ferisiler kendi aralarinda, "Görüyorsunuz ki hiçbir seye yaramiyorsunuz; iste, dünya onun ardindan gitti" dediler. 20 Simdi bayramda tapinmak üzere Yerusalem'e çikanlarin arasinda bazi Yunanlilar vardi. 21 Bunun üzerine bunlar, Galile'nin Beytsayda sehrinden olan Filipus'a geldiler ve "Hfendi, Isa'yi görmek istiyoruz" diyerek, ondan dilekte bulundular. 22 Filipus gelir Andreas'a söyler ve yine Andreas ile Filipus gelip Isa'ya söylerler. 23 Ama Isa onlara cevap verip dedi: "Insanoglu'nun yüceltilccegi saat geldi. 24 Dogrusu, dogrusu size derim, bugday tanesi yere düsüp ölmedikçe, o yalniz kalir; ama ölürse çok ürün verir. 25 Canini seven onu kaybeder ve bu dünyada canindan nefret eden, onu sonsuz hayat için saklar. 26 Bir kimse bana hizmet ederse, ardimdan gelsin ve ben neredeysem hizmetçim de orada olacaktir; ve eger biri bana hizmet ederse. Baba onu onurlandiracaktir. 27 Simdi canim sikilmistir ve ne diyeyim? 'Ey Baba, beni bu saatten kurtar' mi? Ama ben bunun için, bu saate geldim. 28 Ey Baba, adini yücelt." Bunun üzerine gökten, "Hem yücelttim, hem de yine yüceltecegim" divebir ses geldi. 29 Bundan dolayi orada duran ve bunu isiten kalabalik, "Gök gürledi" diyordu; baskalari, "Onunla bir melek konustu" diyordu. 30 Isa cevap verip dedi: "Bu ses benim için degil, ancak sizin için geldi. 31 Bu dünyanin yargisi simdidir; bu dünyanin reisi simdi disari atilacaktir. 32 Ve ben yerden yukari kaldinlirsam bütün insanlari kendime çekecegim." 33 Ama bunu, ne çesit ölümle ölecegini belirtmek için söyledi. 34 Kalabalik ona cevap verdi: "Yasadan Mesih'in sonsuza dek kalacagini duyduk ve sen nasil, 'Insanoglu'nun yukari kaldirilmasi gerektir' diyorsun? Bu Insanoglu kimdir?" 35 Bunun üzerine Isa onlara dedi: "Kisa bir süre daha nur sizinle beraberdir. Nurunuz varken yürüyün ki, karanlik sizi basmasin; ve karanlikta yürüyen nereye gittigini bilmez. 36 Nurunuz varken nura iman edin ki, nurun ogullari ola siniz." Isa bu seyleri söyledi ve uzaklasip onlardan gizlendi. 37 Ama onlarin önünde o kadar çok belirtiler yapmis oldugu hâlde ona iman etmediler; 38 Öyle ki, Yesaya peygamberin söyledigi su söz yerine gelsin: "Ya Rab, verdigimiz habere kim inandi? Ve Rab'bin pazisi kime açiklandi?" 39 Bu nedenle iman edemiyorlardi; çünkü Yesaya yine demistir: 40 "Onlarm gözlerini kör etti ve yüreklerini katilastirdi ki, gözleriyle görmesinler ve yürekleriyle anlamasinlar ve dönmesinler, ben de onlari iyilestirmeyeyim." 41 Yesaya onun yüceligini gördügünde bu seyleri söyledi ve ona iliskin konustu. 42 Bununla beraber, reisler arasindan bile birçogu ona iman etti; ama havradan disari atilmasinlar diye Ferisiler yüzünden açikça söylemediler. 43 Çünkü insan yüceligini Allah'in yüceliginden daha çok sevdiler. 44 Ama Isa bagirip dedi: "Bana iman eden bana degil, ancak beni gönderene iman eder; 45 Ve beni gören, beni göndereni görür. 46 Bana iman eden herkes karanlikta kalmasin diye, ben dünyaya nur olarak geldim. 47 Ve bir kimse sözlerimi isitir de iman etmezse, onu ben yargilamam; çünkü ben dünyayi yargilayayim diye degil, ancak dünyayi kurtarmaya geldim. 48 Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kisiyi yargilayacak biri vardir; söyledigim söz, o son günde onu yargilayacaktir. 49 Çünkü ben kendiligimden konusmadim; ama beni gönderen Baba, kendisi ne söyleyecegimi ve ne konusacagimi bana emretti. 50 Ve onun emrinin sonsuz hayat oldugunu bilirim. Bunun için her ne söylüyorsam, Baha'nin bana dedigi gibi, öylece söylüyorum."

13:1 Simdi fisih bayramindan'önce, Isa bu dünyadan ayrilip Baba'ya gidecegi saatinin geldigini bilerek, dünyada olan kendininkileri sevmis olarak onlari sona dek sevdi. 2 Ve aksam yemegi sona erince, onu ele versin diye, Iblis Iskaryotlu Simun'un oglu Yahuda'mn yüregine zaten koymus olarak; 3 Isa, Baha'nin her seyi kendi ellerine verdigini ve Allah'tan çikip geldigini ve Allah'a gitmekte oldugunu bilerek; 4 Yemekten kalkip giysilerini bir yana koydu; ve bir peskir alip kusandi. 5 Sonra legene su koyup ögrencilerin ayaklarini yikamaya ve kusandigi peskirle silmeye basladi. 6 Böylece Simun Petrus'a geliyor; o da ona, "Ya Rab, sen mi ayaklarimi yikayacaksin?" diyor. 7 Isa cevap verip ona dedi: "Ne yaptigimi simdi sen bilmezsin, ama sonra bileceksin." 8 Petrus ona, "Benim ayaklarimi asla yikamayacaksin" dedi. Isa ona, "Seni yikamazsam benimle payin olmaz" diye cevap verdi. 9 Simun Petrus ona diyor ki: "Ya Rab, yalniz ayaklarimi degil, ama ellerimi ve basimi da yikar 10 Isa ona diyor ki: "Yikanmis olanin, ayaklarinin yikanmasindan baska ihtiyaci yoktur, ama tamamen temizdir; ve siz temizsiniz, ama hepiniz degil." 11 Çünkü kendisini ele verecek olani biliyordu; bu nedenle, "Hepiniz temiz degilsiniz" dedi. 12 Böylece onlarin ayaklarini yikayip kendi giysilerini aldiktan sonra yine sofraya oturunca, onlara dedi: "Benim size ne yaptigimi biliyor musunuz? 13 Siz beni Ögretmen ve Rab diye çagiriyorsunuz ve iyi diyorsunuz, çünkü ben öyleyim. 14 Bunun için Rab ve Ögretmen olan ben, ayaklarinizi yikadimsa, siz de birbirinizin ayaklarini yikamaga borçlusunuz. 15 Çtinkü benim size yaptigim gibi, siz de yapasiniz diye size bir örnek verdim. 16 Dogrusu, dogrusu size derim, köle efendisinden büyük degildir; ne de gönderilen kendisini gönderenden daha büyüktür. 17 Eger bu seyleri biliyorsaniz, onlari yaparsaniz mutlu sunuz. 18 Hepiniz için söylemiyorum; ben kimleri seçtigimi bilirim; ama su kutsal yazi yerine gelsin diyedir: 'Benimle birlikte ekmek yiyen, bana karsi ökçesini kaldirdi.' 19 Bunlari olmadan önce size simdiden söylüyorum ki, oldugu zaman benim o olduguma iman edesiniz. 20 Dogrusu, dogrusu size derim, benim gönderdigim herhangi birisini kabul eden, beni kabul eder ve beni kabul eden, beni göndereni kabul eder." 21 Isa bu seyleri söyledikten sonra ruhta sikildi ve taniklik edip dedi: "Dogrusu, dogrusu size derim ki, sizden biri beni ele verecek." 22 Bunun üzerine ögrenciler, kimin hakkinda konustugundan kuskulanarak birbirlerine bakiyorlardi. 23 Simdi sofrada oturan ögrencilerinden biri Isa'nin bagrina yaslanmisti; Isa onu severdi. 24 Bunun üzerine Simun Petrus, kendisinden söz ettigi kisinin kim oldugunu sorsun diye ona isaret ediyor. 25 O da Isa'nin gögsüne yaslanmis olarak ona, "Ya Rab, kimdir o?" diyor. 26 Isa, "Lokmayi banip da kime verirsem, odur" diye cevap veriyor. Ve lokmayi banip Iskaryotlu Simun'un oglu Yahuda'ya veriyor. 27 Ve lokmadan sonra, o zaman Seytan onun içine girdi. Onun için Isa ona, "Ne yapacaksan çabuk yap" diyor. 28 Ama sofrada oturanlardan hiçbiri, bunu ne için ona söyledigini anlamadi. 29 Çünkü kese Yahuda'da oldugundan, bazilari Isa'nin ona, "Bayram için bize gerekli olan seyleri satin al" ya da. onun fakirlere bir sey vermesi gerektigini söylüyor sandilar. 30 Böylece o, lokmayi alip hemen disari çikti; ve geceydi. 31 Bunun üzerine o çikinca Isa diyor ki: "Simdi Insanoglu yüceltilmistir; Allah da onda yüceltilmistir. 32 Eger Allah onda yüceltildiyse, Allah da onu kendisinde yüceltecektir ve onu hemen yüceltecektir. 33 Çocuklar, kisa bir süre daha sizinleyim. Beni arayacaksiniz ve Yahudilere, 'Benim gittigim yere siz gelemezsiniz' dedigim gibi, simdi size de diyorum. 34 Birbirinizi sevesiniz diye size yeni bir emir veriyorum; tipki benim sizi sevdigim gibi siz de birbirinizi sevin. 35 Eger birbirinize sevginiz varsa, bununla bütün insanlar benim ögrencilerim oldugunuzu bilecekler." 36 Simun Petrus ona diyor ki: "Ya Rab, nereye gidiyorsun?" Isa ona cevap verdi: "Benim gittigim yere simdi ardimdan gelemezsin, ama daha sonra ardimdan geleceksin." 37 Petrus ona diyor ki: "Ya Rab, neden simdi ardindan gelemem? Senin için hayatimi veririm." 38 Isa ona cevap verdi: "Benim için hayatini mi vereceksin! Dogrusu, dogrusu sana derim, sen beni üç kez inkâr edinceye dek horoz ötmeyecektir."

14:1 Yüreginiz sikilmasin; Allah'a iman edin, bana da iman edin. 2 Babamin evinde çok konutlar vardir; öyle olmasaydi size derdim; size yer hazirlamaya gidiyorum. 3 Ve gidip size yer hazirlarsam, siz de benim bulundugum yerde olasiniz diye, yine gelip sizi kendi yanima alacagim. 4 Ve benim nereye gittigimi biliyorsunuz; ve yolu biliyorsunuz. 5 Tomas ona, "Ya Rab, nereye gidiyorsun bilmiyoruz; ve yolu nasil bilebiliriz?" diyor. 6 Isa ona diyor ki: "Yol ve gerçek ve hayat benim. Benim araciligimla olmadikça kimse Baba'ya gelmez. 7 Eger beni tanimis olsaydiniz, Babam'i da tanimis olurdunuz; ve simdiden onu biliyorsunuz ve onu gördünüz." 8 Filiptis ona, "Ya Rab, Baba'yi bize göster, ve bu bize yeter" diyor. 9 Isa ona diyor ki: "Bu kadar uzun zamandir sizinle birlikteyim de beni tanimadin mi, er Filipus? Beni görmüs olan Baba'yi görmüstür; ve sen nasil, 'Bize Baba'yi göster'" diyorsun? 10 Benim Baba'da ve Baha'nin bende olduguna inanmiyor musun? Size söyledigim sözleri kendiligimden söylemem; ama bende duran Baba, kendisi bu isleri yapar. 11 Bana iman edin ki ben Baha'dayim, Baba da bendedir; hiç degilse o islerden dolayi iman edin. 12 Dogrusu, dogrusu size derim, bana iman eden, yaptigim isleri kendisi de yapacaktir ve bunlardan daha büyüklerini yapacaktir; çünkü ben Babam'a gidiyorum. 13 Ve benim adimla her ne dilerseniz onu yapacagim ki. Baba Ogul'da yüceltilsin. 14 Eger benim adimla bir sey dilerseniz, ben onu yapacagim. 15 Eger beni seviyorsaniz, emirlerimi tutun. 16 Ben de Baha'dan dileyecegim ve o size baska bir Tesellici verecektir ki, o sonsuza dek sizinle birlikte kalsin; 17 Yani dünyanin kabul edemedigi gerçeklik Ruh'u; çünkü onu ne görür, ne de tanir; ama siz onu tanirsiniz; çünkü o sizinle birlikte kaliyor ve içinizde olacaktir. 18 Sizi öksüz birakmayacagim; size gelecegim. 19 Az bir zaman daha ve dünya artik beni görmez, ama siz beni görürsünüz; ben yasadigim için siz de yasayacaksiniz. 20 O günde bileceksiniz ki, ben Babamdayim ve siz bendesiniz ve ben sizdeyim. 21 Emirlerim kendisinde olup onlari tutan, odur beni seven; ve beni seven Babam tarafindan sevilecektir; ben de onu sevecegim ve kendimi ona gösterecegim. 22 Yahuda (Iskaryot degil) ona diyor ki: "Ya Rab, ne oldu ki kendini dünyaya degil de bize göstereceksin?" 23 Isa cevap verip ona dedi: "Bir kimse beni severse, sözümü tutacaktir; ve Babam onu sevecek ve biz ona gelip onunla birlikte konut kuracagiz. 24 Beni sevmeyen, sözlerimi tutmaz ve isittiginiz söz benim degil, ama beni gönderen Baha'nindir. 25 Sizinlc birlikte kalirken, size bu seyleri söyledim. 26 Ama benim adimla Baba'nm gönderecegi Tesellici, Kutsal Ruh, size her seyi ögretecek ve size söyledigim bütün seyleri hatiriniza getirecektir. 27 Size esenlik birakiyorum; benim esenligimi size veriyorum; ben size dünyanin verdigi gibi vermiyorum. Yüreginiz sikilmasin, ne de korksun. 28 Sizc, 'Giderim ve size gelirim' dedigimi isittiniz. Eger beni sevseydiniz, 'Baba'ya gidiyorum' dedigim için sevinirdiniz; çünkü Babam benden büyüktür. 29 Ve buiui olmadan önce size simdi söyledim ki, oldugunda iman edesiniz. 30 Artik sizinle çok konusmayacagim; çünkü bu dünyanin reisi geliyor ve bende onun hiçbir seyi yoktur. 31 Ama dünya, Baba'yi sevdigimi ve Baha'nin bana emrettigi gibi, öylece yaptigimi bilsin. Kalkin, buradan gidelim.

15:1 Ben gerçek asmayim ve Babam bagcidir. 2 Bende meyve vermeyen her çubugu koparir ve meyve veren her bir çubugu, daha çok meyve versin diye onu temizler. 3 Size söyledigim sözle siz zaten temizsiniz. 4 Bende durun ve ben sizde. Çubuk asmada durmazsa, kendiliginden meyve veremedigi gibi, siz de böylece bende d urm az s an i z i 'eremezsiniz. 5 Ben asmayim, siz çubuklarsiniz; bende duran ve benim kendisinde durdugum kisi çok meyve verir; çünkü bensiz hiçbir sey yapamazsiniz. 6 Bir kimse bende durmazsa, çubuk gibi disari atilir ve kurur ve onlari toplayip atese atarlar ve yanar. 7 Eger bende durursaniz ve sözlerim sizde durursa, her ne isterseniz dileyeceksiniz ve size olacaktir. 8 Babam bununla, yani çok meyve vermenizle yüceltilir; böylece ögrencilerim olursunuz. 9 Baba'nm beni sevdigi gibi ben de sizi sevdim; benim sevgimde duran. 10 Eger emirlerimi tutarsaniz, benim sevgimde kalirsiniz; tipki benim de Babam'm emirlerini tuttugum ve onun sevgisinde kaldigim gibi... 11 Sevincim sizde olsun ve sevinciniz tam olsun diye size bu seyleri söyledim. 12 Benim emrim sudur ki, sizi sevdigim gibi birbirinizi sevesiniz. 13 Birinin kendi dostlari ugruna canini vermesinden daha büyük sevgi kimsede yoktur. 14 Eger size emrettigimi yaparsaniz, benim dostlarimsiniz. 15 Artik size kul demem, çünkü kul efendisinin ne yaptigini bilmez; ama size dost dedim, çünkü Babam'dan isittigim bütün seyleri size bildirdim. 16 Siz beni seçmediniz, ama ben sizi seçtim ve gidip meyve veresiniz ve meyveniz dursun diye sizi atadim; öyle ki, benim adimla Baha'dan her ne dilerseniz size versin. 17 Bu seyleri size emrediyorum ki, birbirinizi sevesiniz. 18 Eger dünya sizden nefret ederse, bilin ki sizden önce benden nefret etmistir. 19 Eger dünyadan olsaydiniz, dünya kendisinin olani severdi; ama dünyadan olmadiginiz, ancak ben sizi dünyadan seçtigim için dünya bu nedenle sizden nefret ediyor. 20 Benim size söyledigim sözü hatirlayin: 'Köle efendisinden büyük degildir.' Eger bana zulmettilerse, size de zulmedecekler; eger benim sözümü tuttularsa, sizinkini de tutacaklar. 21 Ama bütün bu seyleri benim adimdan ötürü size yapacaklar; çünkü beni göndereni tanimazlar. 22 Eger gelmemis ve onlarla konusmamis olsaydim, günahlari olmazdi; ama simdi günahlari için özürleri yoktur. 23 Benden nefret eden, Babam'dan da nefret eder. 24 Baska hiç kimsenin yapmadigi isleri onlarin arasinda yapmamis olsaydim, günahlari olmazdi; ama simdi hem gördüler, hem benden hem de Babam'dan nefret ettiler. 25 Ama onlarin yasalarinda yazili bulunan, 'Benden sebepsiz nefret ettiler' sözü yerine gelsin diye bu oldu. 26 Ama Baha'dan size gönderecegim Tesellici, Baha'dan çikan gerçeklik Ruh'u geldigi zaman, o benim hakkimda taniklik edecektir. 27 Ve siz de taniklik edersiniz, çünkü baslangiçtan beri benimle birliktesiniz.

16:1 Tökezlemeyesiniz diye size bu seyleri söyledim. 2 Sizi havra disi edecekler; ama saat geliyor ki, sizi öldüren herkes Allah'a hizmet ettigini sanacak. 3 Ve bu seyleri size yapacaklar, çünkü ne Baba'yi, ne de beni tanidilar. 4 Ama bu seyleri size söyledim ki, saat gelince onlari benim size söyledigimi hatirlayasiniz. Ve bu seyleri size baslangiçtan söylemedim, çünkü sizinle birlikteydim. 5 Ama simdi beni gönderene gidiyorum; ve sizden hiçbiri bana, 'Nereye gidiyorsun?' di)v sormuyor. 6 Ama size bu seyleri söyledigim için yüreginizi üzüntü doldurdu. 7 Ama size gerçegi söylüyorum, benim gitmem sizin için yararlidir; çünkü gitmezsem, Tesellici size gelmez; ama gidersem, onu size gönderirim. 8 Ve o gelince dünyayi günah hakkinda ve salâh hakkinda ve yargi hakkinda suçlu kanitlayacak; 9 Günah hakkinda, çünkü bana iman etmezler; 10 Salâh hakkinda, çünkü Babam'a gidiyorum ve artik beni görmezsiniz; 11 Ve yargi hakkinda, çünkü bu dünyanin reisi yargilan mistir. 12 Size söyleyecek daha çok seylerim var, ama simdi onlara dayanamazsiniz. 13 Ama o, gerçeklik Ruh'u gelince, sizi tüm gerçege yöneltecektir; çünkü kendiliginden konusmayacak; ama her ne isitirse onu söyleyecek ve gelecek seyleri size bildirecektir. 14 O beni yüceltecek, çünkü benimkinden alacak ve size bildirecek. 15 Baba'nm her nesi varsa benimdir; bundan dolayi, 'Benimkinden alacak ve size bildirecek' dedim. 16 Az bir süre daha ve beni görmeyeceksiniz; ve yine az bir süre daha ve beni göreceksiniz; çünkü Baba'ya gidiyorum." 17 Bunun üzerine ögrencilerinden bazdan birbirlerine dediler: '"Az bir süre daha ve beni görmeyeceksiniz; ve yine az bir süre daha ve beni göreceksiniz, çünkü Baba'ya gidiyorum' diye bize bu söyledigi nedir?" 18 Böylece onlar, "Bu 'az süre' dedigi nedir? Ne söylüyor, bilmiyoruz" dediler. 19 Onun için Isa, kendisinden sormak istediklerini bilip onlara dedi: '"Az bir süre daha ve beni görmeyeceksiniz; ve yine az bir süre daha ve beni göreceksiniz' dedigim için mi, bunun hakkinda mi kendi aranizda soru soruyorsunuz? 20 Dogrusu, dogrusu size derim ki, siz aglayacak ve dövüneceksiniz, ama dünya sevinecektir ve siz üzüntülü olacaksiniz, ama üzüntünüz sevince dönüsecektir. 21 Kadm doguracagi vakit üzüntüsü vardir, çünkü saati gelmistir; ama çocugu dogurdugu zaman, dünyaya bir insan dogdu diye sevinçten dolayi istirabi artik anmaz. 22 Bunun için sizin de simdi gerçekten üzüntünüz vardir; ama sizi yine görecegim ve yüreginiz sevinecek ve sevincinizi kimse sizden almaz. 23 Ve o günde benden hiçbir sey sormayacaksiniz. Dogrusu, dogrusu size derim, Baha'dan benim adimla her ne dilerseniz, size verecektir. 24 Simdiye dek benim adimla bir sey dilemediniz; dileyin ve alacaksiniz ki, sevinciniz tam olsun. 25 Bu seyleri size benzetilerle söyledim; ama saat geliyor ki, size artik benzetilerle konusmayacagim; ama Baba hakkinda size açikça bildirecegim. 26 O günde benim adimla dileyeceksiniz; ve size, 'Sizin için Baha'dan istekte bulunacagim' demem; 27 Çünkü Baba kendisi sizi sever, çünkü beni sevdiniz ve Baha'dan çikip geldigime iman ettiniz. 28 Baba'dan çiktim ve dünyaya geldim; yine dünyayi birakip Baba'ya gidiyorum." 29 Ögrencileri ona diyorlar ki: "Iste, simdi açikça konusuyorsun ve hiç benzeti ile konusmuyorsun. 30 Simdi biliyoruz ki, sen her seyi bilirsin ve hiç kimsenin sana soru sormasina ihtiyacin yoktur; Allah'tan çikip geldigine bundan iman ediyoruz." 31 îsa onlara cevap verdi: "Simdi iman ediyor musunuz? 32 Iste, saat geliyor ve simdi gelmistir ki, her biriniz kendininkilere dagilacaksiniz ve beni yalniz birakacaksiniz; yine de yalniz degilim, çünkü Baba benimle birliktedir. 33 Bende esenliginiz olsun diye size bu seyleri söyledim. Dünyada büyük sikintiniz olacak, ama cesur olun, ben dünyayi yendim."

17:1 Isa bu seyleri söyledi ve gözlerini göge kaldirip dedi: "Ey Baba, saat geldi; Oglu'nu yücelt ki, Oglun da seni yüceltsin. 2 Nasil ki, ona bütün insanlik üzerine yetki verdin; öyle ki, ona verdiklerinin hepsine sonsuz hayat versin. 3 Ve sonsuz hayat sudur ki, seni, tek gerçek Allah'i ve gönderdigin Isa Mesih'i bilsinler. 4 Seni yeryüzünde yücelttim; yapmam için bana verdigin isi tamamladim; 5 Ve ey Baba, dünya var olmadan önce seninle birlikte sahip oldugum yücelikle, simdi sen beni kendinde yücelt. 6 Dünyadan bana verdigin adamlara senin adini açikladim; senindiler ve onlari bana verdin ve senin sözünü tuttular. 7 Simdi bildiler ki, bana verdigin bütün seyler sendendir; 8 Çünkü bana verdigin sözleri onlara verdim; onlar da kabul ettiler ve senden çikip geldigimi gerçekten bildiler; ve beni, senin gönderdigine iman ettiler. 9 Ben onlar için dilekte bulunuyorum; dünya için degil, ama bana verdiklerin için dilekte bulunuyorum; çünkü onlar senindir; 10 Ve benim bütün seylerim senindir, seninkiler de benimdir; ve ben onlarda yüceltildim. 11 Ve ben artik dünyada degilim, onlar ise dünyadadirlar; ve ben sana geliyorum. Ey Kutsal Baba, bana verdigin kimseleri adinla koru ki, bizim gibi bir olsunlar. 12 Dünyada onlarla birlikte oldugumda onlari adinla koruyordum; bana verdiklerini gözettim ve helak oglundan baska onlardan hiçbiri mahvolmadi ki, kutsal yazi yerine gelsin. 13 Simdi ise sana geliyorum; ve sevincim onlarda tamamlansin diye bu seyleri dünyada söylüyorum. 14 Ben onlara senin sözünü verdim; ve dünya onlardan nefret etti, çünkü ben dünyadan olmadigim gibi onlar da dünyadan degildirler. 15 Onlari dünyadan almani degil, ama kötü olandan korumani diliyorum. 16 Ben dünyadan olmadigim gibi, onlar da dünyadan degildirler. 17 Onlari gerçeginle kutsal kil; senin sözün gerçektir. 18 Sen beni dünyaya gönderdigin gibi, ben de onlari dünyaya gönderdim. 19 Ve onlar ugruna kendimi kutsuyorum ki, onlar da gerçekle kutsal kilinsinlar. 20 Ve yalniz bunlar için degil, ama onlarin sözüyle bana iman edecek olanlar için de dilekte bulunuyorum; 21 Öyle ki, hepsi bir olsunlar; ey Baba, senin bende ve benim sende oldugum gibi, onlar da bizde bir olsunlar; öyle ki, senin beni gönderdigine dünya iman etsin. 22 Ve bana verdigin yüceligi onlara verdim; öyle ki, bizim bir oldugumuz gibi onlar da bir olsunlar; 23 Ben onlarda ve sen bende, ta ki onlar bir olarak mükemmel kilinsinlar; ve dünya beni senin gönderdigini ve beni sevdigin gibi onlari sevdigini bilsin. 24 Ey Baba, bana verdiklerinin de bulundugum yerde benimle birlikte olmalarim istiyorum ki, bana verdigin yüceligimi görsünler; çünkü dünyanin kurulusundan önce sen beni sevdin. 25 Ey salih Baba, dünya seni bilmedi; ama ben seni bildim, bunlar da beni senin gönderdigini bildiler. 26 Ve adini onlara bildirdim ve bildirecegim; öyle ki, beni sevmis oldugun o sevgi onlarda olsun ve ben onlarda olayim."

18:1 Isa bu seyleri söyledikten sonra, ögrencileriyle birlikte Kidron deresinin ötesine çikti; orada bir bahçe vardi, kendisi ve ögrencileri ona girdiler. 2 Ve onu ele veren Yahuda da o yeri biliyordu; çünkü Isa ögrencileriyle orada sik sik toplaniyordu. 3 Onun için Yahuda, asker bölügünü ve baskâhinlerle Ferisilerden gelen memurlari alip fenerler ve mesalelerle ve silahlarla oraya geldi. 4 Böylece Isa, basina gelmekte olan bütün seyleri bilerek öne çikip onlara, "Kimi ariyorsunuz?" dedi. 5 "Nasirali Isa'yi" diye ona cevap verdiler. Isa onlara, "Ben'im" dedi. Ve onu ele veren Yahuda da onlarla birlikte duruyordu. 6 Böylecc onlara, "Benim" deyince, geri çekildiler ve yere düstüler. 7 Bunun üzerine onlara yine, "Kimi ariyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Nasirali Isa'yi" dediler. 8 Isa cevap verdi: "Size dedim ki, benim; bunun için eger beni ariyorsaniz, bunlari birakin gitsinler." 9 Öyle ki, onun dedigi, "Bana verdiklerinden hiçbirini kaybetmedim" sözü yerine gelsin. 10 Böylece, kilici olan Simun Petrus, onu çekip baskâhinin kölesine vurdu ve onun sag kulagini kesti. Ve kölenin adi Malhus'tu. 11 Bunun üzerine Isa Petrus'a dedi: "Kilicini kinina koy; Baha'nin bana verdigi kâseyi içmeyeyim mi?" 12 Böylecc bölük ve binbasi ve Yahudilerin memurlari Isa'yi tutup bagladilar; 13 Ve onu önce Hanna'ya götürdüler; çünkü o yil baskâhin olan Kayafa'nin kayinbabasiydi. 14 Ve halk ugruna bir adamin ölmesi yararlidir diye, Yahudilere ögüt veren Kayafa idi. 15 Simdi Simun Petrus ile öbür ögrenci Isa'nin ardindan gidiyorlardi. Ve o ögrenci baskâhinin tanidigiydi ve Isa'yla birlikte baskâhinin avlusuna girdi; 16 Ama Petrus disarda kapida duruyordu. Böylece baskâhinin tanidigi öbür ögrenci disari çikip kapici kizla konustu ve Petrus'u içeri getirdi. 17 O zaman kapici kiz Petrus'a diyor ki: "Sen de bu adamin ögrencilerinden degil misin?" o, "Degilim" dedi. 18 Ve köleler ile memurlar kömür atesi yakmis orada duruyorlardi, çünkü soguktu ve isiniyorlardi; Petrus da onlarla birlikte durmus isiniyordu. 19 Böylece baskâhin Isa'ya ögrencileri hakkinda ve ögretisi hakkinda sorular sordu. 20 Isa ona cevap verdi: "Ben dünyaya açikça konustum; Yahudilerin daima toplandiklari havrada ve tapmakta her zaman ögrettim; ve gizlide hiçbir sey konusmadim. 21 Neden bana soruyorsun? Kendilerine neler konustugumu isitenlerden sor; iste, onlar ne söyledigimi biliyorlar." 22 Ve bu seyleri söyleyince yaninda duran memurlardan biri, "Baskâhine böyle mi cevap veriyorsun?" diyerek Isa'ya bir tokat atti. 23 Isa ona cevap verdi: "Eger kötü konustumsa, kötülügüne iliskin taniklik et; ama iyiyse neden bana vuruyorsun?" 24 O zaman Hanna onu bagli olarak baskâhin Kayafa'ya gönderdi. 25 Simdi Simun Petrus durmus isiniyordu. Böylece kendisine, "Sen de onun ögrencilerinden degil misin?" dediler. O inkâr edip, "Degilim" dedi. 26 Baskâhinin kölelerinden biri, Petrus'un kulagini kestigi kisinin akrabasi. "Seni bahçede onunla birlikte görmedim mi?" diyor. 27 Bunun üzerine Petrus yine inkâr etti ve hemen horoz öttü. 28 Böylece Isa'yi Kayafa'dan vali konagina götürdüler; ve sabah erkendi; ve kirlenmesinler ama fishi yiyebilsinler diye kendileri vali konagina girmediler. 29 Bu nedenle Pilatus disariya yanlarina çikip, "Bu adama karsi ne suçlama öne sürüyorsunuz?" dedi. 30 Cevap verip ona, "Eger kötülük isleyen biri olmasaydi, onu sana teslim etmezdik" dediler. 31 Bunun üzerine Pilatus onlara, "Onu siz alin ve yasaniza göre onu yargilayin" dedi. Böylece Yahudiler ona, "Bize hiç kimseyi öldürmek yasal degildir" dediler; 32 Öyle ki, Isa'nin ne tür ölümle ölecegini belirterek, söyledigi söz yerine gelsin. 33 Bunun üzerine Pilatus yine vali konagina girdi ve Isa'yi çagirip ona, "Sen Yahudilerin Krali misin?" dedi. 34 Isa ona cevap verdi: "Sen bunu kendiliginden mi söylüyorsun, yoksa benim hakkimda baskalari mi sana söyledi?" 35 Pilatus cevap verdi: "Ben Yahudi miyim? Seni bana kendi ulusun ve baskâhinler teslim ettiler, ne yaptin?" 36 Isa cevap verdi: "Benim kralligim bu dünyadan degildir; eger kralligim bu dünyadan olsaydi, Yahudilere teslim edilmeyeyim diye benim hizmetçilerim savasirlardi; ama simdi benim kralligim buradan degildir." 37 Bunun üzerine Pilatus ona, "Öyleyse, sen kral misin?" dedi. Isa cevap verdi: "Sen söylemis oldun, çünkü ben kralim. Ben bunun için dogdum ve bunun için dünyaya geldim ki, gerçege taniklik edeyim. Gerçekten olan herkes benim sesimi isitir." 38 Pilatus ona, "Gerçek nedir?" dedi. Ve bunu söyledikten sonra yine disariya, Yahudilerin yanma çikip onlara diyor ki: "Ben onda hiçbir suç bulmuyorum. 39 Ama fisihta size birisini salivermem sizde bir gelenektir; onun için size Yahudilerin Kralini salivermemi ister misiniz?" 40 Bunun üzerine onlarin hepsi, "Bunu degil, ama Barabbasi!" diyerek yine bagirdilar. Barabbas ise bir hayduttu.

19:1 Bunun üzerine, o zaman Pilatus Isa'yi tutup kamçiladi. 2 Askerler de dikenlerden bir taç örerek onun basina koydular; ve ona erguvan rengi bir kaftan giydirdiler. 3 Ve "Selâm, ey Yahudilerin Krali!" dediler ve yüzüne tokatlar attilar. 4 Bunun üzerine Pilatus yine disari çikip onlara diyor ki: "Iste, onu disariya size getiriyorum; öyle ki, kendisinde hiçbir suç bulmadigimi bilesiniz." 5 Böylece Isa, dikenli taci ve erguvan rengi kaftani giyinmis olarak disari çikti. Ve Pilatus onlara, "Iste o adam!" diyor. 6 Bunun üzerine baskâhinler ve memurlar onu görünce, "Çarmiha ger, çarmiha ger!" diyerek bagirdilar. Pilatus onlara diyor ki: "onu siz alip çarmiha gerin, çünkü ben onda bir suç bulmuyorum." 7 Yahudiler ona cevap verdiler: "Bizim bir yasamiz vardir ve yasamiza göre onun ölmesi gerektir; çünkü kendisini Allah'in Oglu yapti." 8 Bunun üzerine Pilatus bu sözü isitince daha çok korktu; 9 Ve yine vali konagina girip Isa'ya, "Sen neredensin?" diyor. Ama Isa ona cevap vermedi. 10 Onun için Pilatus ona diyor ki: "Benimle konusmuyor musun? Seni çarmiha germeye yetkim oldugunu ve seni salivermeye yetkim oldugunu bilmiyor musun?" 11 Isa cevap verdi: "Eger sana yukaridan verilmemis olsaydi, benim üzerimde senin hiçbir yetkin olmazdi. Bu nedenle, beni sana teslim edenin günahi daha büyüktür." 12 Bundan sonra Pilatus onu salivermege çalisiyordu; ama Yahudiler bagirip dediler: "Eger bunu saliverirsen, Kayser'in dostu degilsin; kendisini kral eden herkes Kayser'e karsi konusur." 13 Bunun için Pilatus bu sözü isitince Isa'yi disari getirdi; ve Tas Döseme, Ibranicede ise Gabbata denilen yerde yargi kürsüsüne oturdu. 14 Ve fishin hazirlik günüydü, saat da alti sulariydi ve Yahudilere, "Iste, kraliniz!" dedi. 15 Ama onlar, "Al götür, al götür, onu çarmiha ger!" diye bagirdilar. Pilatus onlara, "Kralinizi çarmiha gereyim mi?" dedi. Baskâhinler, "Kayser'den baska kralimiz yoktur" diye cevap verdiler. 16 Bunun üzerine, o zaman çarmiha gerilmek üzere onu kendilerine teslim etti. Onlar da Isa'yi alip götürdüler. 17 Ve o çarmihini tasiyarak, Ibranicede Golgota denilen Kafatasi yeri diye adlandirilan yere çikti; 18 Orada onu ve kendisiyle birlikte iki kisi daha, biri bu yanda biri o yanda, Isa da ortada olarak çarmiha gerdiler. 19 Ve Pilatus bir de yafta yazip onu çarmihin üzerine koydu. Ve 'NASIRALI ISA. YAHUDILERIN KRALI' diye yaziliydi. 20 Böylece Yahudilerin birçogu bu yaftayi okudular; çünkü Isa'nin çarmiha gerildigi yer sehre yakindi; ve o Ibranice, Yunanca, Latince yazilmisti. 21 Onun için Yahudilerin baskâhinleri Pilatus'a dediler: "Yahudilerin Krali diye yazma, ama kendisi, 'Ben Yahudilerin Kraliyim' dedi diye yaz" 22 Pilatus, "Ne yazdimsa, yazdim" karsiligini verdi. 23 Bunun üzerine askerler Isa'yi çarmiha gerdikleri zaman giysilerini alip her bir askere birer pay olarak dört pay ettiler; uzun gömlegini de aldilar; ama gömlek dikissiz, bastan basa bir dokumaydi. 24 Bu nedenle birbirlerine, "Bunu yirtmayalim, ama kimin olacak diye kura atalim" dediler. Ta ki: 'Giysilerimi aralarinda paylastilar; ve elbisem üzerine kura attilar' diyen kutsal yazi yerine gelsin. Onun için askerler bu seyleri yaptilar. 25 Ve Isa'nin çarmihi yaninda annesi ve annesinin kizkardesi, Klopas'in karisi Meryem ve Magdalali Meryem duruyorlardi. 26 Böylece îsa, annesini ve sevdigi ögrenciyi yakinda durmakta görünce annesine, "Kadin, iste oglun!" diyor. 27 Ondan sonra ögrenciye, "Iste, annen!" diyor. Ve o saatten itibaren ögrenci, onu kendi evine aldi. 28 Bundan sonra Isa, her seyin artik tamamlanmis oldugunu bilerek, kutsalyazmm yerine gelmesi için, "Susadim" dedi. 29 Böylece oraya sirke dolu bir kap konulmustu ve sirkeyle bir sünger doldurup zufa dali üzerine takarak onun agzina uzattilar. 30 Bunun üzerine Isa sirkeyi alinca, "Tamam olmustur" dedi; ve basini egerek ruhu verdi. 31 Böylece hazirlik günü oldugundan, cesetler sept günü çarmihta kalmasin diye (çünkü o sept günü büyük gündü), Yahudiler Pilatus'tan, onlarin bacaklarinin kirilip kaldirilmasini dilekte bulundular. 32 Bunun üzerine askerler gelip birincinin ve onunla birlikte çarmiha gerilmis olan ötekinin bacaklarini kirdilar; 33 Ama Isa'ya gelip onun zaten ölmüs oldugunu görünce, bacaklarini kirmadilar; 34 Ama askerlerden biri onun bögrünü mizrakla deldi; ve hemen kan ve su çikti. 35 Ve bunu gören taniklik etmistir ve tanikligi dogrudur; ve dogru söyledigini bilir; öyle ki, iman edesiniz. 36 Çünkü bu seyler, "Onun hiçbir kemigi kirilmayacaktir" yazisi yerine gelsin diye olmustur. 37 Ve yine baska bir kutsal yan, "Bedenini deldikleri kisiye bakacaklar" diyor. 38 Ve bu seylerden sonra, Isa'nin ögrencisi olan, ama Yahudilerin korkusundan kendisini gizleyen Arimateali Yusuf, Isa'nin cesedini kaldirmak için Pilatus'tan dilekte bulundu; Pilatus da ona izm verdi. Bunun üzerine gelip Isa" nin cesedini kaldirdi. 39 Önceleri geceleyin Isa'ya gelen Nikodimos da yüz litre kadar mür ve ödagaci karisimi getirerek geldi. 40 Böylece Isa'nin cesedini alip Yahudiler arasindaki gömmeye hazirlama gelenegi üzere kokulu baharatlarla birlikte onu keten bezlere sardilar. 41 Simdi çarmiha gerildigi yerde bir bahçe, bahçenin içinde de henüz içine hiç kimsenin konulmadigi yeni bir mezar vardi. 42 Böylece, Yahudilerin hazirlik günü oldugundan, mezar da yakin oldugundan Isa'yi oraya yatirdilar.

20:1 Simdi haftanin ilk günü daha karanlikken, Magdalali Meryem erkenden mezara gelir ve tasin mezardan kaldirilmis oldugunu görür. 2 O zaman kosup Simun Petrus'a ve Isa'nin sevdigi öbür ögrenciye gelir; ve onlara, "Rab'bi mezardan alip götürdüler ve onu nereye koydular bilmiyoruz" diyor. 3 Bunun üzerine Petrus ile öbür ögrenci çikip mezara gel diler. 4 Ve ikisi birlikte kosuyordu; ve öbür ögrenci Petrus'tan daha hizli kosup mezara önce geldi; 5 Ve egilip bakar, keten bezlerin yerde serili oldugunu görür; ama içeri girmedi. 6 O zaman Simun Petrus onun ardindan gelip mezarin içine girdi; ve keten bezleri yerde serilmis, 7 Ve onun basina sarilmis olan mendili, keten bezlerle birlikte olmayip, ama ayrica durulmus baska bir yerde görüyor. 8 Bunun üzerine, o zaman mezara ilk gelen öbür ögrenci de girip gördü ve iman etti. 9 Çünkü onun ölüler arasindan dirilmesi gerektigini belirten kutsalyazi''yi henüz bilmiyorlardi. 10 Böylece ögrenciler yine evlerine gittiler. 11 Ama Meryem aglayarak disarda mezarin yaninda duruyordu. Böylece o aglarken egilip mezarin içine bakti; 12 Ve biri Isa'nin cesedinin yattigi yerin basucunda, biri de ayakucunda oturan, beyazlar içinde iki melek görüyor. 13 Ve onlar kendisine, "Kadin, niçin agliyorsun?" dediler. Onlara diyor ki: "Çünkü Rabbimi alip götürdüler ve onu nereye koyduklarini bilmiyorum." 14 Bu seyleri söyleyince geriye dogru döndü ve Isa'yi ayakta durmakta gördü; ve onun Isa oldugunu bilmedi. 15 Isa ona, "Kadin, niçin agliyorsun? Kimi ariyorsun?" dedi. Meryem onun bahçivan oldugunu sanarak ona diyor ki: "Efendi, eger onu sen götürdünse, nereye koydugunu bana söyle, ben de onu alip götüreyim." 16 Isa ona, "Meryem!" dedi. Mejyein dönüp ona Ibranice, "Rabbuni!" dedi ki, 'Ögretmen' demektir. 17 Isa ona diyor ki: "Bana dokunma; çünkü daha Baha'nin yanma çikmadim; ama kardeslerime git ve onlara söyle, 'Benim Babamin ve sizin Babanizin, benim Allahimin ve sizin Allahimzm yanina çikiyorum." 18 Magdalali Meryem gelip ögrencilere, Rab'bi gördügünü ve onun kendisine bu seyleri söyledigini bildirdi. 19 Böylece haftanin ilk günü olan o gün, aksam olunca, Yahudilerin korkusundan ögrencilerin toplandiklari yerin kapilari kapaliyken, Isa geldi ve ortada durup onlara, "Size esenlik!" dedi. 20 Ve bunu söyleyince onlara ellerini ve bögrünü gösterdi. Onun için ögrenciler Rab'bi görünce sevindiler. 21 Bunun üzerine Isa yine onlara dedi: "Size esenlik! Baba beni gönderdigi gibi ben de sizi gönderiyorum." 22 Ve bunu söyleyince, onlarin üzerine üfledi ve onlara dedi: "Kutsal Ruh'u alin; 23 Kimin günahlarini bagislarsaniz, onlara bagislanmis olur; kimlerinkini alikoyarsaniz, alikonmus olur." 24 Ama onikilerden biri, Didimos denilen Tomas, Isa geldiginde onlarla birlikte degildi. 25 Bunun için öbür ögrenciler ona, "Rab'bi gördük" dediler. Ama o onlara, "Onun ellerinde çivilerin izini görmedikçe ve çivilerin izine parmagimi koymadikça ve elimi bögrüne koymadikça asla inanmam" dedi. 26 Ve sekiz gün sonra onun ögrencileri yine içerideydiler, Tomas da onlarla birlikteydi. Kapilar kapaliyken Isa gelip ortada durdu ve, "Size esenlik!" dedi. 27 Ondan sonra Tomas'a diyor ki: "Parmagini buraya getir ve ellerime bak; elini de getir, bögrüme koy ve imansiz olma, ama imanli of" 28 Tomas da cevap verip ona, "Rabbim ve Allahim!" dedi. 29 Isa ona diyor ki: "Tomas, beni gördügün için iman ettin; görmeyip de iman edenlere ne mutlu!" 30 Böylece Isa, ögrencilerinin önünde bu kitapta yazilmamis baska birçok belirtiler yapti. 31 Ama Isa'nin Allah'in Oglu Mesih olduguna iman edesiniz ve iman edip onun adiyla hayata sahip olasiniz diye bunlar yazilmistir.

21:1 Bu seylerden sonra, Taberiye denizi kiyisinda Isa kendisini ögrencilere yine gösterdi; ve söylece gösterdi: 2 Simun Petrus ve Didimos denilen Tomas ve Galile'nin Kana sehrinden Natanael ve Zebedi'nin ogullari ve onun ögrencilerinden iki kisi daha birlikteydiler. 3 Simun Petrus onlara, "Balik tutmaga gidiyorum" diyor. Ona, "Biz de seninle geliyoruz" diyorlar. Çikip hemen kayiga bindiler; ve o gece bir sey tutmadilar. 4 Ama artik sabah olunca, Isa kiyida durdu; ama ögrenciler onun Isa oldugunu bilmediler. 5 Böylece Isa onlara, "Çocuklar, yiyecek bir seyiniz var mi?" diyor, ona, "Yok" diye cevap verdiler. 6 O da onlara, "Agi kayigin sag yanina atin ve bulursunuz" dedi. Bunun üzerine attilar ve baliklarin çoklugundan agi artik çekemiyorlardi. 7 O zaman Isa'nin sevdigi ögrenci, Petrus'a, "Bu Rab'dir!" diyor. Böylece Simun Petrus onun Rab oldugunu isitince dis giysisine sarinarak (çünkü çiplakti) kendini denize atti. 8 Öbür ögrenciler de balik agini çekerek küçük kayikla geldiler; çünkü karadan uzak degildiler, ancak iki yüz arsin kadar açiktaydilar. 9 Böylece karaya çiktiklari zaman, orada yerde kömür atesi ve üzerine konulmus balik ve ekmek görürler. 10 Isa onlara, "Simdi tuttugunuz baliklardan getirin" dedi. 11 Simun Petrus kayiga çikti ve yüz elli üç iri balikla dolu agi karaya çekti; ve bu kadar çok oldugu hâlde ag yirtilmamisti. 12 Isa onlara, "Gelin, yemek yiyin" dedi. Ve Rab'bin kendisi oldugunu bilerek, ögrencilerden hiçbiri ona, "Sen kimsin?" diye sormaya cesaret edemedi. 13 Böylece Isa gelir, ekmegi alip onlara verir ve ayni sekilde baliklari verir. 14 Ölüler arasindan dirildikten sonra, simdi bu üçüncü defadir ki, Isa ögrencilerine görünmüstür. 15 Böylece yemegi bitirince, Isa Simun Petrus'a, "Ey Yona oglu Simun, beni bunlardan daha çok sever misin?" diyor. Petrus ona, "Evet, ya Rab; seni sevdigimi bilirsin" diyor. Ona, "Kuzularimi otlat" diyor. 16 Ikinci kez yine ona, "Ey Yona oglu Simun, beni sever misin?" diyor. O da ona, "Evet, ya Rab; seni sevdigimi bilirsin" diyor. Ona, "Koyunlarima çobanlik et" diyor. 17 Üçüncü kez ona, "Ey Yona oglu Simun, beni sever misin?" diyor. Petrus, kendisine üçüncü kez, "Beni sever misin?" dedigi için üzüldü ve ona, "Ya Rab, sen her seyi bilirsin; seni sevdigimi bilirsin" dedi. Isa ona, "Koyunlarimi otlat" dedi. 18 "Dogrusu, dogrusu sana derim, gençken sen kendi kendini kusandirip istedigin yere giderdin; ama yaslaninca ellerini uzatacaksin ve baskasi seni kusandirip istemedigin yere götürecek." 19 Ama bunu, ne tür ölümle Allah'i yüceltecegini belirtmek için söyledi. Ve bunu söyleyince ona, "Ardimdan gel" diyor. 20 Ama Petrus dönüp Isa'nin sevdigi ögrencinin ardindan gelmekte oldugunu görür; o ki, aksam yemeginde de onun gögsüne yaslanip, "Ya Rab, seni ele verecek olan kimdir?" demisti. 21 Petrus onu görüp Isa'ya, "YaRab, ya bu ne olacak?" diyor. 22 Isa ona diyor ki. "Eger ben gelinceye dek onun kalmasini istiyorsam, bundan sana ne? Sen ardimdan gel." 23 Böylece, o ögrenci ölmeyecektir diye bu söz kardesle arasinda çikti. Oysa Isa ona, "Ölmeyecektir" diye dememisti; ama, "Eger ben gelinceye dek onun kalmasini istiyorsam, bundan sana ne?" demisti. 24 Bu seylere taniklik eden ve bu seyleri yazan ögrenci budur; ve onun tanikliginin dogru oldugunu biliyoruz. 25 Ve Isa'nin yaptigi baska birçok seyler de vardir; eger onlar birer birer yazilmis olsalar, yazilan kitaplar dünyaya bile sigmazdi sanirim. Amin.