/1 alji kan mn albd alji smonae alji rainae boiunna alji xaednae ulmste aidina 
mn get klmt alhiat. 
pan alhiat avert uqd raina unxed unhbrkm balhiat alabdit alti kant ond alab 
uavert lna. 
alji rainae usmonae nhbrkm be lki ikun lkm aica xrkt mona uama xrktna nhn pei 
mo alab umo abne isuo almsih. 
unktb alikm eja lki ikun prhkm kamla. 
ueja eu alhbr alji smonae mne unhbrkm be an alle nur ulis pie vlmt albtt. 
an qlna an lna xrkt moe uslkna pi alvlmt nkjb ulsna noml alhq. 
ulkn an slkna pi alnur kma eu pi alnur plna xrkt bocna mo boc udm isuo almsih 
abne iverna mn kl hvit. 
an qlna ane lis lna hvit ncl anpsna ulis alhq pina. 
an aotrpna bhvaiana peu amin uoadl hti iwpr lna hvaiana uiverna mn kl afm. 
an qlna anna lm nhvy ngole kajba uklmte list pina. 

/2 ia auladi aktb alikm eja lki la thvyua uan ahva ahd plna xpio ond alab isuo 
almsih albar. 
ueu kpart lhvaiana lis lhvaiana pqv bl lhvaia kl aloalm aica. 
ubeja norp anna qd orpnae an hpvna ucaiae. 
mn qal qd orpte ueu la ihpv ucaiae peu kajb ulis alhq pie. 
uama mn hpv klmte phqa pi eja qd tkmlt mhbt alle beja norp anna pie. 
mn qal ane fabt pie inbwi ane kma slk jak ekja islk eu aica. 
aiea alahut lst aktb alikm ucit gdidt bl ucit qdimt kant ondkm mn albd alucit 
alqdimt ei alklmt alti smotmuea mn albd. 
aica ucit gdidt aktb alikm ma eu hq pie upikm an alvlmt qd mct ualnur alhqiqi 
alan ici. 
mn qal ane pi alnur ueu ibwc ahae peu ali alan pi alvlmt. 
mn ihb ahae ifbt pi alnur ulis pie ofrt. 
uama mn ibwc ahae peu pi alvlmt upi alvlmt islk ula iolm ain imci lan alvlmt 
aomt oinie. 
aktb alikm aiea alaulad lane qd wprt lkm alhvaia mn agl asme. 
aktb alikm aiea alaba lankm qd orptm alji mn albd aktb alikm aiea alahdaf 
lankm qd wlbtm alxrir aktb alikm aiea alaulad lankm qd orptm alab. 
ktbt alikm aiea alaba lankm qd orptm alji mn albd ktbt alikm aiea alahdaf 
lankm aquia uklmt alle fabtt pikm uqd wlbtm alxrir. 
la thbua aloalm ula alaxia alti pi aloalm an ahb ahd aloalm plist pie mhbt 
alab. 
lan kl ma pi aloalm xeut algsd uxeut aloiun utovm almoixt lis mn alab bl mn 
aloalm. 
ualoalm imci uxeute uama alji icno mxiyt alle pifbt ali alabd. 
aiea alaulad ei alsaot alahirt ukma smotm an cd almsih iati qd car alan acdad 
llmsih kfirun mn ena nolm anea alsaot alahirt. 
mna hrgua lknem lm ikunua mna lanem lu kanua mna lbqua mona lkn liverua anem 
lisua gmioem mna. 
uama antm plkm msht mn alqdus utolmun kl xi. 
lm aktb alikm lankm lstm tolmun alhq bl lankm tolmune uan kl kjb lis mn alhq. 
mn eu alkjab ala alji inkr an isuo eu almsih eja eu cd almsih alji inkr alab 
ualabn. 
kl mn inkr alabn lis le alab aica umn iotrp balabn ple alab aica. 
ama antm pma smotmue mn albd plifbt aja pikm an fbt pikm ma smotmue mn albd 
pantm aica tfbtun pi alabn upi alab. 
ueja eu aluod alji uodna eu be alhiat alabdit. 
ktbt alikm eja on aljin iclunkm. 
uama antm palmsht alti ahjtmuea mne fabtt pikm ula hagt bkm ali an iolmkm ahd 
bl kma tolmkm eje almsht oinea on kl xi uei hq ulist kjba kma olmtkm tfbtun 
pie. 
ualan aiea alaulad afbtua pie hti aja aver ikun lna fqt ula nhgl mne pi mgiye. 
an olmtm ane bar eu paolmua an kl mn icno albr mulud mne. 

/3 anvrua ait mhbt aovana alab hti ndoi aulad alle mn agl eja la iorpna aloalm 
lane la iorpe. 
aiea alahba alan nhn aulad alle ulm iver bod maja snkun ulkn nolm ane aja aver 
nkun mfle lanna snrae kma eu. 
ukl mn onde eja alrga be iver npse kma eu vaer. 
kl mn ipol alhvit ipol altodi aica ualhvit ei altodi. 
utolmun an jak aver lki irpo hvaiana ulis pie hvit. 
kl mn ifbt pie la ihvy kl mn ihvy lm ibcre ula orpe. 
aiea alaulad la iclkm ahd mn ipol albr peu bar kma an jak bar. 
mn ipol alhvit peu mn ablis lan ablis mn albd ihvy lagl eja aver abn alle lki 
inqc aomal ablis. 
kl mn eu mulud mn alle la ipol hvit lan zroe ifbt pie ula istvio an ihvy lane 
mulud mn alle. 
beja aulad alle vaerun uaulad ablis kl mn la ipol albr plis mn alle ukja mn la 
ihb ahae. 
lan eja eu alhbr alji smotmue mn albd an ihb bocna boca. 
lis kma kan qaiin mn alxrir ujbh ahae ulmaja jbhe lan aomale kant xrirt uaomal 
ahie bart. 
la ttogbua ia ahuti an kan aloalm ibwckm. 
nhn nolm anna qd antqlna mn almut ali alhiat lanna nhb alahut mn la ihb ahae 
ibq pi almut. 
kl mn ibwc ahae peu qatl nps uantm tolmun an kl qatl nps lis le hiat abdit 
fabtt pie. 
beja qd orpna almhbt an jak uco npse laglna pnhn inbwi lna an nco npusna lagl 
alahut. 
uama mn kan le moixt aloalm unvr ahae mhtaga uawlq ahxae one pkip tfbt mhbt 
alle pie. 
ia auladi la nhb balklam ula ballsan bl baloml ualhq. 
ubeja norp anna mn alhq unskn qlubna qdame. 
lane an lamtna qlubna palle aovm mn qlubna uiolm kl xi. 
aiea alahba an lm tlmna qlubna plna fqt mn nhu alle. 
umema salna nnal mne lanna nhpv ucaiae unoml alaomal almrcit amame. 
ueje ei ucite an numn basm abne isuo almsih unhb bocna boca kma aovana ucit. 
umn ihpv ucaiae ifbt pie ueu pie ubeja norp ane ifbt pina mn alruh alji 
aovana. 

/4 aiea alahba la tcdqua kl ruh bl amthnua alaruah el ei mn alle lan anbia 
kjbt kfirin qd hrgua ali aloalm. 
beja torpun ruh alle kl ruh iotrp bisuo almsih ane qd ga pi algsd peu mn alle. 
ukl ruh la iotrp bisuo almsih ane qd ga pi algsd plis mn alle ueja eu ruh cd 
almsih alji smotm ane iati ualan eu pi aloalm. 
antm mn alle aiea alaulad uqd wlbtmuem lan alji pikm aovm mn alji pi aloalm. 
em mn aloalm mn agl jlk itklmun mn aloalm ualoalm ismo lem. 
nhn mn alle pmn iorp alle ismo lna umn lis mn alle la ismo lna mn eja norp ruh 
alhq uruh alclal. 
aiea alahba lnhb bocna boca lan almhbt ei mn alle ukl mn ihb pqd uld mn alle 
uiorp alle. 
umn la ihb lm iorp alle lan alle mhbt. 
beja avert mhbt alle pina an alle qd arsl abne aluhid ali aloalm lki nhia be. 
pi eje ei almhbt lis anna nhn ahbbna alle bl ane eu ahbna uarsl abne kpart 
lhvaiana. 
aiea alahba an kan alle qd ahbna ekja inbwi lna aica an ihb bocna boca. 
alle lm invre ahd qv an ahb bocna boca palle ifbt pina umhbte qd tkmlt pina. 
beja norp anna nfbt pie ueu pina ane qd aovana mn ruhe. 
unhn qd nvrna unxed an alab qd arsl alabn mhlca lloalm. 
mn aotrp an isuo eu abn alle palle ifbt pie ueu pi alle. 
unhn qd orpna ucdqna almhbt alti lle pina alle mhbt umn ifbt pi almhbt ifbt pi 
alle ualle pie. 
beja tkmlt almhbt pina an ikun lna fqt pi ium aldin lane kma eu pi eja aloalm 
ekja nhn aica. 
la hup pi almhbt bl almhbt alkamlt tvrh alhup ali harg lan alhup le ojab uama 
mn hap plm itkml pi almhbt. 
nhn nhbe lane eu ahbna aula. 
an qal ahd ani ahb alle uabwc ahae peu kajb lan mn la ihb ahae alji abcre kip 
iqdr an ihb alle alji lm ibcre. 
ulna eje alucit mne an mn ihb alle ihb ahae aica. 

/5 kl mn iumn an isuo eu almsih pqd uld mn alle ukl mn ihb aluald ihb almulud 
mne aica. 
beja norp anna nhb aulad alle aja ahbbna alle uhpvna ucaiae. 
pan eje ei mhbt alle an nhpv ucaiae uucaiae list fqilt. 
lan kl mn uld mn alle iwlb aloalm ueje ei alwlbt alti twlb aloalm aimanna. 
mn eu alji iwlb aloalm ala alji iumn an isuo eu abn alle. 
eja eu alji ati bma udm isuo almsih la balma pqv bl balma ualdm ualruh eu alji 
ixed lan alruh eu alhq. 
pan aljin ixedun pi alsma em flaft alab ualklmt ualruh alqds ueula alflaft em 
uahd. 
ualjin ixedun pi alarc em flaft alruh ualma ualdm ualflaft em pi aluahd. 
an kna nqbl xeadt alnas pxeadt alle aovm lan eje ei xeadt alle alti qd xed bea 
on abne. 
mn iumn babn alle ponde alxeadt pi npse mn la icdq alle pqd gole kajba lane lm 
iumn balxeadt alti qd xed bea alle on abne. 
ueje ei alxeadt an alle aovana hiat abdit ueje alhiat ei pi abne. 
mn le alabn ple alhiat umn lis le abn alle plist le alhiat. 
ktbt eja alikm antm almumnin basm abn alle lki tolmua an lkm hiat abdit ulki 
tumnua basm abn alle. 
ueje ei alfqt alti lna onde ane an vlbna xiya hsb mxiyte ismo lna. 
uan kna nolm ane mema vlbna ismo lna nolm an lna alvlbat alti vlbnaea mne. 
an rai ahd ahae ihvy hvit list llmut ivlb piovie hiat lljin ihvyun lis llmut 
tugd hvit llmut lis lagl eje aqul an ivlb. 
kl afm eu hvit utugd hvit list llmut. 
nolm an kl mn uld mn alle la ihvy bl almulud mn alle ihpv npse ualxrir la 
imse. 
nolm anna nhn mn alle ualoalm kle qd uco pi alxrir. 
unolm an abn alle qd ga uaovana bcirt lnorp alhq unhn pi alhq pi abne isuo 
almsih eja eu alale alhq ualhiat alabdit. 
aiea alaulad ahpvua anpskm mn alacnam amin.