/1 Want so lief het God de wereld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het,
sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maardie ewige lewe kan
he.