Kikongo 1 John 5:1-5

Konsonani ya kwikila na Yesu ikele Klisto, butukaka kwa Nzambi; Konsonani ya zola yandi ya butaka yandi, zola mpe yandi ya butwaka kwa yandi. Mu yai beto zaba beto zola bana ya Nzambi, bu beto zola Nzambi ye sala bansikudukusu ya yandi. Kadi yai ikele zola ya Nzambi, na beto keba bansikudukusu ya yandi, ye bansikudukusu ya yandi ikele kizitu ve. Kadi konso nki ya butwaka kwa Nzambi ikele kuluta nsi ngolo; nunga ya ikele kuluta nsi ngolo ikele yai, lukwikilu ya beto. Nani ikele yandi ya luta nsi ngolo, kansi kaka yandi ya kwikila Yesu ikele Mwana ya Nzambi?