Pedi Luke 2:1-20

Mehleng yeo gwa na gwa tšwa molao go Kesara Augusto, wa gore dilete ka moka di ngwalwe. Lengwalo leo la dirwa e le la pele; ke ge Kirenio a buša Siria. Batho ka moka ba ya go ngwalwa; e mongwe le e mongwe a ya motseng wa gabo. Josefa le yena a tloga Galilea motseng wa Natsaretha, a ya nageng ya Juda motseng wa Dafida o bitšwago Betlehema, gobane e be e le motho wa moloko wa Dafida, wa lešika leo. A ya go ngwalwa le Maria mosadi e a beeleditšwego ke yena, yo e bego e le moima. Ya re ge ba le moo, gwa fihla lebaka la gagwe le go belega. A belega morwa wa gagwe eo a itšibutšego ka yena, a mo phuthela ka mašela, a mo latša legopong, ka gobane ba sa ka ba hwetša sebaka ngwakong wa baeti. Gomme go be go na le badiši nageng yeo marakeng, ba letše ba letile mehlape ya bona. Ba bona Morongwa wa Morena a tlile go bona a ema, mme letago la Morena la ba phadimela ka mešo e go fela; bona ba boifa, poifo ya ba e kgolo. Morongwa wa Morena a bolela le bona a re: Se boifeng! Bonang, ke le botša taba e botse ya thabo e kgolo, e tlo go ba ya setšaba ka moka. Gobane lehono le tswaletšwe Mophološi, e lego Kriste Morena, mo motseng wa Dafida. Taetšo ya go le iša gona še: Le tlo hwetša lesea le le phuthetšwego ka mašela le letše legopong. A sa realo ke ge lešaba la dira tša legodimo le eme le yena Morongwa, le reta Modimo le re: Tumišo a e ye go Modimo magidimodimong; lefaseng go be le khutšo, kgahlišo bathong. Ya re ge Barongwa ba tlogile, ba boetše legodimong, badiši ba šala ba botšana ba re: A re yeng kwa Betlehema re yo bona taba ye e diregilego, ye Morena a re tsebišitšego yona. Ba hlaganela ba ya, ba hwetša Maria le Josefa, le lona lesea le letše legopong. Ya re ge ba bone, ba bolela tše bona ba di boditšwego di ela yena ngwane e. Ka moka ba ba di kwago ba tlabega ka tše badiši ba ba botšago tšona. Maria yena a boloka ditaba tše ka moka, a di akanya pelong ya gagwe. Badiši ba goma ba reta Modimo ba Mo tumiša ka tšohle tše ba di kwilego le tše ba di bonego, e le tšona tšela tše ba di boditšwego.