Tsonga Luke 2:1-20

Eminkarhini yoleyo ku humelela nawu wa hosi Khezari Awugusto wa leswaku vanhu va matiko hinkwawo ya yena va ya tsarisa mavito. Ku tsarisa loku ko rhanga, ku endliwile enkarhini wa Kwirino loko a fuma Siriya. Kutani hinkwavo va ya tsarisa mavito, un'wana ni un'wana emutini wa yena. Yosefa na yena a suka Galeliya emutini wa Nazareta, a ya eYudiya emutini wa Davhida lowu vuriwaka Betlehema, hikuva a a ri munhu wa rixaka ra Davhida, ni wa yindlu ya yena. A ya tsarisa vito ra yena kona, ni ra Mariya loyi a a n'wi vutile, loyi a a langutele ku kuma n'wana. Kuteloko va ri kwale, masiku ya ku tika ka yena ma hela. Kutani a veleka n'wana wa yena wa mativula, wa mufana; a n'wi phutsela hi nguvu, a n'wi lata exitsengeleni, hikuva a va pfumarile byetlelo endlwini ya vaendzi. A ku ri ni varisi etikweni rero, va tshama enhoveni, va hlayisa mintlhambi ya vona nivusiku. Kutani ntsumi ya Hosi yi humelela eka vona, ku kwetsima ka Hosi ku va rhendzela, kutani va chava hi ku chava lokukulu. Ntsumi yi ku ka vona: "Mi nga chavi! Vonani, ndzi mi tivisa mahungu lamanene lama nga ta tsakisa tiko hinkwaro swinene; hileswaku namuntlha mi velekeriwile Mulondzovoti emutini wa Davhida; i Kriste, Hosi. Xikombiso eka n'wina hi lexi: mi ta kuma xihlangi lexi phutseriweke hi nguvu, xi latiwile exitsengeleni." Hi nomu lo vunyingi bya mavandla ya le tilweni byi humelela byi ri ni ntsumi, byi dzunisa Xikwembu, byi ku: "Ku dzuneka a ku ve eka Xikwembu ematilweni ya le henhla-henhla, ku rhula a ku ve emisaveni eka vanhu lava xi va tsakelaka." Kuteloko tintsumi ti va siyile, ti tlhelele etilweni, varisi va byelana, va ku: "A hi yeni eBetlehema, hi ya vona leswi humeleleke kona, leswi Hosi yi nga hi tivisa swona." Kutani wa hatlisa va ya kona, va ya kuma Mariya na Yosefa ni xihlangi lexi latiweke exitsengeleni. Loko va swi vonile, va vula leswi va nga byeriwa swona ehenhla ka n'wana loyi. Kutani hinkwavo lava tweke leswi varisi va nga va byela swona, va hlamala. Kambe Mariya a hlayisa timhaka leti hinkwato, a ti anakanya embilwini ya yena. Kutani varisi va tlhela va ri karhi va dzunisa Xikwembu, va xi tlangela hikwalaho ka hinkwaswo leswi va swi voneke, ni leswi va swi tweke; a swi vile hilaha a va byeriwile hakona.