1 Aho kivoko hekina Kiteto, na uo Kiteto ekiho ha Mrungu, na uo Kiteto neki Mrungu. 2 uo kuvoka ekiho he Mrungu. 3 Vyose vyeharehike he uo; na esi he ye tehena cho cheharehike he vila vyeharehwe. 4 Heye niho hekina nkalamo, na iyo nkalamo ne kianga cha vantu. 5 Na icho kianga kiangaa he kija, neri kija tekkiidime. 6 Hekina mntu etumiwe kufuma ha Mrungu, izina lakwe niye Yohane. 7 Uo eziie vuonwa, iti atetie kianga vuonwa, nesa vose vaitikije vuntu vwakwe. 8 Uo sekiye kila kianga, mira ezie iti atetie kila kianga vuonwa. 9 Hekina kianga kijenye, chemwangaja kila mntu, chekiza he si ii. 10 Ekiho he si ii, he mburi yakwe si ii ikavoneka, neri ii si teimmanyije.