Pare nostre del cel, sigui santificat el teu nom; vingui el teu Regne; faci's la teva voluntat, com al cel, així també a la terra. Dóna'ns avui el nostre pa de cada dia; i perdona'ns les nostres ofenses, com també nosaltres perdonem els qui ens ofenen; i no deixis que caiguem en la temptació, ans deslliura'ns del Maligne. Mateu 6:9-13