Vor Fader, du, som er i Himlene! Helliget vorde dit Navn; komme dit Rige; ske din Villie, som i Himmelen således også på Jorden; giv os i dag vort daglige Brød: og forlad os vor Skyld, som også vi forlade vore Skyldnere; og led os ikke i Fristelse; men fri os fra det onde; (thi dit er Riget og Magten og Æren i Evighed! Amen. Mattæus 6:9-13