Ut laex jo'ca'in nak textijok: At Kacua', cuancat sa' li santil choxa, lok'oninbilak taxak la santil c'aba'. Chichalk ta la nimajcual cuanquilal. Chi-uxk ta li nacacuaj, jo' sa' choxa jo' ajcui' sa' ruchich'och'. Chaq'ue taxak ke li kacua kuc'a chi cuulaj cuulaj. Ut chacuy chasach ta li kamac jo' nak nakacuyeb xmac li neque'macob chiku. Ut moaq'ue taxak chi alc. Choacol ban chiru li inc'a' us. acue li nimajcual cuanquil, li lok'onc ut li lok'al chi junelic k'e cutan. Jo'can taxak. Mt. 6:9-13