Taiñ Chaw Ngünechen wenu mapu mülelu, yamniengepe tami üy. Itrokom che kimpe tami longko ülmenkülen kisu engün mew. Chumngechi müngeltuniengeymi wenu mapu, ka femngechi müngeltun mülepe tüfachi mapu mew. Eluniemuiñ taiñ duamtuelchi kofke kake kiñeke antüngealu. Wiñoduamamuiñ taiñ femkeelchi wesake dungu, chumngechi ta iñchiñ wiñoduamatukefiyiñ taiñ femkeetew ti wesake dungu. Kintukaduamngeliyiñ, elumukeliyiñ taiñ femael wesake dungu ka montulniemuiñ kom wesake dungu mew. Eymi ta longko ülmen wenu mapu mew ka nieymi pepiluwün ka fütra küme felen ka rumel feleay amuleachi tripantu mew. Felepe may. Matew 6:9-13