Dios Teedy, miich huidibi tzajpjoty tzinaayb; huindzig´y miich mxii y'ity. Huen mi˝ ya miich yi m'ane'min. Huen mdzojcin yajcuydu˝ ma je jńy yjot yhuinma'˝ jadu'n nej yajcuydu˝ jiiby tzajpjoty. Mooygich ajcxy ngaayin n'uucin jabom jabom. MÚecxibich ajcxy nbocy ngaydey huidibi iich ajcxy ndundigooyb, jadu'n nej iich ajcxy meecxyich huidibi ajcxy xymidundigooybich. Ca' m'a'ix´y co iich ajcxy nhuinma'˝ tigoyipich. Yajn´huaatzcich ajcxy ma yi jibicpi. Co miich yi' mje' je c÷tujcin, je mic'ajtin etz je oy'ajtin huinixii huinitiempo. AmÚn. San Mateo 6:9-13