Nunja neyung imik heikek ululamnya o, anja si nera muna' gobdo geisa ululul. Anda nunja' dubnya ululam. Anadya wera sokok an wenelemnesilim. Anja senelelama' ara, imik heikek sam gigiwoka unulamla sok, sokok anaba unululul. Nunja sumen denemabnya nek sunuwoka, or doboka elegeisilom. Yok nim eb malya ubdangamna nim eb memeldalamab sok, anda anaso uboka nunja malya una' eneba doboka bobogeisilom. Nunda nauba sunulusil ak sam bo yangganggunesilim bok, alda hyak meilinya bek ab blebnesilem. Anda hyak senenggom migib dubnya uboka, anja si nera soba' imik ulmorulumnamla. Amin. Matius 6:9-13