Nit Nineid aid arem woraso wa-e. Kat kunu-ge kek tak irit wolmag-o. Kat-nen tenagaidnak wi iri lobok yuwag-o. Aid arem-nen kat kindi-n pidnak kwatli nggal, nggweyak ma-nen na irit kwaruwag-o. Yawo norak mburu ndak yaga wok nindi-o. Ap-nen nit meya rak ninpidnak na nenmberam tak pili nggal, kat-nen na nit meya yidnak kamberam tak pi-o. Nit ninndi ngaruwakluk keya nunpurak pug-o. Are, Sere inggem-nen ninmiri yi-o. Matius 6:9-13