Tatql nostru care ewti kn ceruri! Sfinyeascq-se Numele Tqu; vie kmpqrqyia Ta; facq-se voia Ta, precum kn cer wi pe pqmknt. Pknea noastrq cea de toate zilele (Sau: pentru mkne.) dq-ne -o nouq astqzi; wi ne iartq nouq grewelile noastre, precum wi noi iertqm grewiyilor nowtri (Grecewte: Lasq-ne datoriile noastre, cum wi noi am lqsat pe ale datornicilor nowtri.); wi nu ne duce kn ispitq, ci izbqvewte-ne de cel rqu. Cqci a Ta este kmpqrqyia wi puterea wi slava kn veci. Amin! 6:9-13