Am kidoen te langit, ibeg day iduyun ka te kedita te otaw. Ibeg day lomowan ka diy te kedita te otaw. Ibeg day metoman se ibeg no dini te keneyonan iling te pegketoman te ibeg no doton te langit. Begayi kay te knen botong te kelikit te aldaw. Pegwedadi se sal ininang day diy kamno onawa te pegwedad day te sal ininang te doma otaw diy kenami. Ik egpeokit kenami diy te peg-akal, meneng pekediyoi kay diy ki Satanas. Mateo 6:9-13