Ntata rona ya mahodimong, lebitso la hao a la ke le kgethehe; ho tle mmuso wa hao; thato ya hao e etswe lefatsheng, jwalokaha e etswa lehodimong; o re fe kajeno bohobe ba rona ba tsatsi le leng le le leng; o re tshwarele melato ya rona, jwalokaha re tshwarela ba nang le melato ho rona; o se ke wa re isa molekong; o mpe o re lwele ho e mobe; [hobane mmuso ke wa hao, le matla, le kganya ka ho se feleng. Amen!] Mattheu 6:9-13