Otce náš, ktorý si na nebesiach, posvät sa tvoje meno. Príd tvoje královstvo. Bud tvoja vôla ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpust nám naše viny, ako i my odpúštame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Evanjelium podl'a Matúša 6:9-13