LP Lay Cha chung toi tren tri; Danh Cha c thanh; Nc Cha c en; Y Cha c nen, at nh tri! Xin cho chung toi hom nay o an u ngay; Xin tha toi loi cho chung toi, nh chung toi cung tha ke pham toi nghch cung chung toi; Xin ch e chung toi b cam do, ma cu chung toi khoi ieu ac! V nc, quyen, vinh hien eu thuoc ve Cha i i. A-men. Matthew 6:9-13