The Old Testament of the Holy Bible

Reta' Ahun-hunut 1

Uisneno nmoe' neno-tunan ma pah-pinan nok in afan

1 Nahunu te, Uisneno nmoe' neno-tunan ma pah-pinan. 2 Oras naan, pah-pinan ia ka mamo'ek fa fe', ma are' sa'-saa' ii nbasiksakan. Suma nmu'i haa, oe. Ma mes'ookn ii n'aum naan ee. Uisneno In Smaan Ne ntainanu nbi oe naan in fafon. 3 Rarit Uisneno na'uab am nak, “Ro he nmui' me'u.” Na'uab anrair on nana te, me'u nana njair. 4 Nkius me'u nana te, In nmariin, natuin saa' re' In nmoe' je naan ro reko. Rari te, In nbatis me'u naan na'ko mes'okan, he es-es ate nmui' kuun in oras. 5 In nakanab me'u naan ‘manas’, ma mes'okan naan, ‘fai’. Neno naan, neon goes namsoup goen. 6-7 Rarit Uisneno na'uab anteni' mnak, “Ro he nmui' ruman he nbatis oe. Es nana te, anmui' oe nbi faof, ma nmui' oe nbi 'piin.” Na'uab anrair on nana te, oe nana nbaits ok njair bare nua, fafo ma 'piin. 8 Rarit In nakanab oe abit faof ne ‘oe neno’. Neno naan, neno nua namsoup goen. 9 Rarit Uisneno na'uab anteni' mnak, “Oe abit a'pinan naan ro he nkaubuub ok nbi bare mese', maut he nmui' baer meto'.” Na'uab anrair on nana te, baer meot ii npoi neem. 10 Rarit In nakanab baer meto' naan, ‘auf meto’; ma In nteek oe re' ankaubuub on naan, ‘tasi’. Nkius aar re' nana te, In nmariin, natuin saa' re' In nmoe' je naan, ro reko. 11 Rarit Uisneno na'uab anteni' mnak, “Auf meot ii ro he natorob hau huma'-huma'. Ro he nmui' hau mano'o, hau masufa', ma hau mafuaf. Maut he hau mese'-mese' te, napoitan fini natuin in atrekan.” Na'uaba' nrair on nana te, are' hau naan nmonin. 12 Nbi auf meto' naan, hau ngguin napoitan fini natuin sin atreek kein mese'-mese'. Nkius on nana te, In nmariin, natuin saa' re' In nmoe' je naan, ro reko. 13 Neno naan, neno teun namsoup goen. 14-15 Rarit Uisneno na'uab anteni' mnak, “Anbi fafon nee, ro he nmui' baer me'u huma'-huma' he ntana' pah-pinan. Ro he nmui' baer atana' nbi oras manas, ma nmui' baer atana' nbi oras fai. Baer ein naan njarin on tanar hena' tsoi' tahiin neno, toon, ma oras.” Na'uab anrair on nana te, baer me'un neon goe tnanan sin nboran. 16 In nmoe' baer meu' huma' nua re' ko'u. Es ko'u nneis, ntana' nbi oras manas; es seor na'bau ntana' nbi oras fai. In imsa' nmoe' kfuun-akfuun. 17 In nakfirit baer ein naan nbi neon goe he ntana' pah-pinan. 18 Rarit sin ntaan ein nbi oras manas, ma oras fai. Nok ranan naan, sin nbatis me'u na'ko mes'okan. Nkius niit sin ite, In nmariin, natuin saa' re' In nmoe' je naan, ro reko. 19 Neno naan, neno haa namsoup goen. 20 Rarit Uisneno na'uab anteni' mnak, “Ro he nmui' kauna' huma'-huma' re' anmonin anbin oe. Ma ro he nmui' koro huma'-huma' re' natpeen nbi neon goe tnanan.” 21 Rarit In nmoe' ika' huma'-huma' ma kauna' bian re' nmonin nbin oe. In imsa' nmoe koro huma'-huma' re' natpenen nbin neon goe tnanan. Nkius saa' re' In nmoe' sin nana te, In nmariin, natuin saa' re' In nmoe' je naan, ro reko. 22 Rarit In na'uab anfee tetus neu are' kanan mui't ein naan am nak, “Iik ein ro he namsa'in, he naheun oe nbin bare-bare. Ma koor nein amsa' on naan.” 23 Neno naan, neno niim namsoup goen. 24-25 Rarit Uisneno na'uab anteni' mnak, “Ro he nmui' mu'it huma'-huma' re' anmonin nbin auf meto'. Sin esan re' mui' aem, mui' fui, ma anonok, es-es ate nok nain in atrekan.” Na'uab anrair on nana te, mui't ein naan njarin. Nkius on nana te, In nmariin, natuin saa' re' In nmoe' je nana, ro reko. 26 Rarit Uisneno na'uab antenin am nak, “Iim he Hit tmoe' mansian tatuin Hit huum kam Hit masak, Hit moe' kam Hit taok. Maut he sin es anpafa' ma npainoet iik ein nbin tasi, are' koro nbi neon goe tnanan, are' mui' aem, ma mu'it bian re' nmonin nbin pah-pinan.” 27 Onaim In nmoe' mansian ii natai nok In human ma In masan, In mo'en ma In taon. In nmoe' sin, atoni' ma bifee. 28 Onaim, In na'uab anfeen sin tetus am nak, “Hi ro he mihoni' ma mimsai' he miheun pah-pinan, mpafa' ma mpainoot je msa'. Au 'fee ki prenat he m'urus ika'-ika', koro-koro, ma are' kanan mui't anbin auf meto'. 29 Mneen rek-reko! Au 'fee ki mnahat huma'-huma' nbi pah-pinan. Esan re': hau mano'o, hau masufa', ma hau mafua'. 30 Au msa' a'fee hau-hau re' naan he njarin amnahat neu mui't ein. Nmu'i mnahat neu mui' aem, mui' fui, anonok, ma koor ne msa'.” Na'uab anrair on nana te, are' kanan mnahat ii namtiis. 31 Nkius niit sin on nana te, In nmariin, natuin saa' re' In nmoe' je naan ro reko 'maten. Neno naan, neno nee namsoup goen.

Reta' Ahun-hunut 2

1 Nok ranan naan, Uisneno nmoe' naan neno-tunan ma pah-pinan nok in afni ok-oke'. 2 Ma noka' fa te, neon hiut ni ntea. Onaim In nasnaas na'ko In meup nein naan. 3 Es nana te, In nbetis neon hitu' naan na'ko neon bian keni, he njair neno snasat, natuin In narair In mepun naan, ma nbi neno naan, In nasnaas. 4 Reta' re' natoon nak Uisneno In nmoe' neno-tunan ma pah-pinan, on re' naan.

Uisneno nmoe' atoni' ma bifee

Oras UISNENO fe' nmurai nmoe' neno-tunan ma pah-pinan nana te, 5 ka tiit fa hau amonit mese' msa', natuin In ka nasanu' uran fa fe'. Ma ka tiit fa mansian re' nareen. 6 Oras naan, suma nmu'i ha nipu' re' nsae na'ko afu, ma napeet pah-pinan. 7 Rarit UISNENO nnau afu, ma nmoe' je njair mansian. Rarit In nfuu nataam snasaf npeo' in panan konan. Onaim mansian nana nmoin oras naan. 8 Rarit UISNENO nroe naan poo'n es anbi bare Eden, et pasa' neon saet. Onaim In natokob mansian naan anbi bare naan. 9 Anbi po'on naan In namonib are' kanan roet, re' tkisu te namasan, ma taah sin ate miin-oni. In imsa' namonib hau u'u nua nbi poo' ne tnanan. Karu mansian ii naah hau fua' na'ko uu goes in fuan, in of anmoin piut. Ma karu mansian ii naah na'ko uu goes anteni' in fuan, in bisa nahiin rais reko ma rais re'uf. 10 Anbi naan, anmui' naan noe jes, nasai npoi na'ko po'on naan. Noe naan a'saif haa. 11 A'saif ahuunt ee, in kaan ee Pison. A'saif ia nasai nfuun naan pah Hawira. Bare ia, nmu'i mnatu'. 12 Nbi bare re' ia, nmui' mnaut afa', nmui' hau re' in oe ne fomeni, ma nmui' faut arimat. 13 A'saif es anteni', in kaan ee Gihon. A'saif ia, nsai nfuun naan pah Kus. 14 A'saif es anteni', in kaan ee Tigris. A'saif re' ia njair nakat nbi pah Asur ntoom manse 'saen. Ma in a'sain amuin te, kaan ee, Efrat. 15 UISNENO nreek mansian naan natua nbi Eden, he npairoir po'on naan rek-reko'. 16 Onaim In naprenat mansian nana mnak, “Au 'konan ko he muah hau fua' saa'-saa' ahaa, na'ko are' kanan roet anbi po'on ia. 17 Mes anmui' naan hau uu goes, re' Au 'taar ko ma'tani', he kais muah in fuan. Hau naan es re' hau roet re', karu mansian ii naah in fuan, in bisa nahiin rais reko ma rais re'uf. Mes karu ho muah ne te, ho ro he mmaet.” 18 Rarit UISNENO na'uab anteni' mnak, “Ka reko fa karu mansian ia nmoni nmes-mees. Onaim Au he 'mo'e 'fee ne atuurn am abaabt es re' natai nok ne.” 19-20 Oras naan UISNENO nnau afu, ma nmoe' mu'it ma koro huma'-huma'. Rarit in nnao naat sin neu mansian naan, maut he in nakanab sin. Rarit mansian naan nakanab mu'it ma koron naan, es-es ate nok kuun in kanan. Mes neu in, ka nmui' fa atuurn am abaabt es, re' natai nok ne. 21 Rarit UISNENO narour natupa' mansian naan. Oras in ntuup anfini te, Uisneno nait naan in nui bnapa' tuuk es, rarit In ntoeb nareko' papa' naan. 22 Ma In nmoe' bifee na'ko nuif naan. Rarit In nnona' bifee naan neu atoni' naan. 23 Oras atoni' ia niit bifee nana te, in nak, “Haaa! Esai fe'! Ia ro natai nok kau! In nuif ein huma' mese' nok au nu. Ma in sisin huma' mese' nok au sisik. Natuin in njair na'ko atoni', es na' au ukaan be, ‘bifee’.” 24 Natuin rasi nanam, es na' atoin es of annao nasaitan in ainaf-amaf, he nmoin nabua nekaf mese' ma ansaof mese' nok in fee, henati' sin nua sin njarin mese'. 25 Oras naan sin aaf ein, mes sin ka nmu'in fa rais mae kre'o msa'.

Reta' Ahun-hunut 3

Mansian ii ka nfairoir fa prenat Uisneno

1 Na'ko are' kanan mu'it re' UISNENO nmoe' nain sin nbin pah-pinan ia, kaun ii es aputa'-kriu anesit. Anbi orses, kauna' naan nataan neu bifee nana mnak, “Hoe! Batuur aa, oo? Uisneno ntaar ki mnak, ‘Ka nabei' fa he hi miah hau fua' na'ko roet ein anbin po'on ia, ai' kah?’” 2-3 Bifee naan nataah am nak, “Kahaf! Hai bole miah! Mes, anmui' naan roet uu' goes et poo' ne tnanan; Uisneno ntaar kai, he hai kais miah in fuan. In nak, hai kais miah in fuan, ma kais amree' goe msa', natuin hai of ammaet.” 4 Mes kauna' naan nataah am nak, “Hoe, napoi! Hi ka mmatef! 5 Uisneno batuur antaar ki on naan, natuin In nahiin, karu hi miah hau fua' naan, hi mahiin mein namnees nok Ne; hi of mihiin mee es reko, ma mee es re'uf.” 6 Rarit bifee nana nkisu te, hau roet naan reok ni kah. Ma in naben ate hau fua' naan miin ni kaheen. Onaim in natenab am nak, “Karu au uah hau fua' ia, au of uhiin.” Rarit in nseu hau fua' naan, ma in naah. In neki ma nfeen in moon je msa', he naah nok. 7 Naah anrarin on nana te, na' sin nahinin nak sin aaf ein. Es nana te, sin nkaton apas hau no'o he natain. 8 Manse nmaeb on nana te, sin nneen UISNENO neem annoon po'on naan. Rarit sin naen na'koor ein henati' UISNENO kais niit sin. 9 Mes UISNENO nhaman atoni' nana mnak, “Aupuuu! Ho et mee, Adam?” 10 Atoni' naan nataah am nak, “Au 'neen Ho 'fook mi mbi ia. Mes au umaeb ok, natuin au ao afa' kau. Etun au 'aen u'koro'.” 11 Rarit Usi' nataah am nak, “Sekau es natoon ko mnak ho m'ao aaf' om? On mee? Of oni' ho muah amrair hau fua' re' Au 'taar ee naan, ai' oo?” 12 In nataah am nak, “Usi', bifee re' Ho mfee je naan, in es anfee kau hau fua taras naan, ma au uah!” 13 Rarit UISNENO na'uab nok bifee nana mnak, “Nansa'am es ho mmoe' on naan?” Onaim, bifee naan nataah am nak, “Te kauna' naan es napoi kau, tua! Onaim, es au uah hau fua taras naan.”

Uisneno nkaas sin neik hukun ma'tani'

14 Rarit UISNENO nakua a'an neu kauna' nana mnak, “Natuin ho mo'em ia, Au 'hukun ko. Na'ko are' kanan mu'it, suma ho mmes-mees kuum es re' mupein kasat. Na'ko oras ia tar antea ho mmaet, ho suma mnonok meki haa ho 'basam. Ma ho mnaaht ein maskuuk ein. 15 Au of a'moe' ko mok bifee naan, ammamuus piut. Hi sufam-ka'um sin imsa' on naan. Ho sufam-ka'um sin of anrau sin haek-tikak sin. Mes in sufan es, of antuut nakrat-rati' ho' nakam.” 16 Rarit Uisneno nak bifee nana mnak, “Au of u'baba' ho susat oras ho mu'apu', ma mumeen annesi nteni' oras ho muhoni'. Mes maski on naan, ho mroim he mubua piut mok ho mone. Ma in es naprenat ko.” 17 Rarit Usi' nak neu atoni' nana mnak, “Ho ka mutuin fa Au prenat, mes mutuin ho fee je in romin, tar antea ho muah hau fua' re' Au 'taar ee naan. Es nana te, ho mupein kasat amsa'. Ma aaf gui msa' napein kasat. Na'ko oras ia tar antea ho mmaet, ho ro he mmepu-mbain aet nom, ma mu'bani' aaf gui, hena' ho mupein he muah. Mmeup on nana te, na' ho mmoin. 18 Maski ho mseen ma mroe huma'-huma', mes aaf gui suma napoitan aik kiis na ma krabat. 19 Rarit ho ro he mmepu mbain aet nom ma'tani', he na' aaf gui nfee ko mnahat. Ho ro he mmeup ma puus ee nsai tar ho mmaet. Au 'moe' ko na'ko afu. Onaim, karu ho mmate te, ho mfani mrair afu.” 20 Rarit nai' Adam nakanab in fee je nak ‘bi Hawa’ (in a'moufn ii ‘re' anmoin’), natuin bifee naan es re' njair ainaf neu are' mansian amonit anbi pah-pinan ia. 21 Rarit UISNENO nmoe' tais na'ko pasu, ma nfeen sin he npaken.

Uisneno nriu' napoitan nai' Adam ma bi Hawa

22 Rarit UISNENO na'uab am nak, “Oras ia mansian ein nahinin rais reko, ma rais re'uf, on re' Hit. Kais-kaisa' sin nnaah hau fua' re' neki 'honis abar-barat.” 23 Rarit In nriu' napoitan sin na'ko po'on abit Eden, he sin nua sin nnaon neu bare bian, ma nmonin on atoin tani, he sin amnaim tein na'ko afu. 24 Anri'u nrair sin on nana te, Uisneno nreun In ameup maniin ein na'ko sonaf neno-tunan, he nnao npao po'on naan nbin pasa' neon saet. Sin nna'an suni' re' npiin ma nrirok neum-neem. Usi' nreun sin he nhaken n'eka' ranan, natuin In ka nroim fa he tuaf anseu naan hau fua' re' neki 'honis abar-barat.

Reta' Ahun-hunut 4

Reta' nai' Kain ma nai' Habel

1 Neot es, nai' Adam ntuup nok in fee bi Hawa. Onaim bifee naan na'apu'. Rarit in nahoni' ri'an moen jes. Ma in nak, “Au uhoni' upoitan aan ri'an moen jes, natuin UISNENO nturun kau.” Onaim in nakanab ri'an mone naan, nai' Kain, (re' in a'moufn ii, ‘napoitan’). 2 Rarit bi Hawa nahoni' ntein ri'an moen jes. Onaim in nakaan be, nai' Habel. Oras sin nua sin na'naen on nana te, nai' Habel natuuk mu'it, ma nai' Kain ameup rene. 3 Orses ate, nai' Kain neik in reen ee sin aaf kein bian, ma nafuata' sin neu UISNENO. 4 Nai' Habel amsa' neik ini 'bib kaes ainf ein sin aan uun ein. In nroro 'bib-kasen naan, rarit in natnaat neik sisi 'tuur arekot neu Usi'. Nkius niit on nana te, UISNENO nmarinan nai' Habel in fua'-tuur ein naan. 5 Mes In ka nroim fa nai' Kain in fua'-tuur ein naan. Onaim nai' Kain nato'o nmaet, tar antea in huum puut batuur-batuur. 6 Onaim UISNENO na'uab nok nai' Kain am nak, “Hoe, Kain! Nansa'am es ho mutoo' on naan? On meem es ho mhuum mpuut on naan? 7 Bait ho mmoe' reko te, Au 'toup ko nok reko. Mes, mumnau, goo! Karu ho mmoe' re'uf ate, mo'et naan of naah nafani' ko, on re' meo goan nnuu' he nheke knafo. Onaim, karu ho mutenab he mmoe' re'uf ate, reko nneis ho mpori' main tenab naan!” Nai' Kain he nbeos nai' Habel 8 Neot es, nai' Kain anfuri' nai' Habel am nak, “Habel! Uum he nua kit atnao on rene.” Oras sin ntean ate, nok askeken nai' Kain anbeos niis in orif. 9 Rarit UISNENO nataan nai' Kain am nak, “Hoe, Kain! Ho ori' et mee?” Nai' Kain nataah am nak, “Au ka uhinif! Au es ka 'naa' fa in haen-'niman!” 10 Onaim Uisneno na'uab am nak, “Nansa'am es ho mmoe' rais maufinu on naan? Ho kais mutenab mak ho ori' in naa' ee nmeti nrari nbi aaf gui 'pinan. Au 'iit urair saa' re' ho mmoo 'je neu ho ori'! 11 Oras ia, naa' ee nsaena' ko. Oras ho mroor miis ho ori', aaf gui nmuis in naa'. Es nana te, aaf gui ka nfee nteni' ko fa in afan he ho mmoin. 12 Karu ho mureen, aaf gui of ka nfee ko fa afa' saa'-saa'. Nmurai oras ia, ho of amfain atoes re' mpaisuun om tafi-tafi' mbi pah-pinan ia.” 13 Mes nai' Kain na'uab neik haan ma'fena' neu UISNENO, mnak, “Hae, Usi'! Nansa'am es Ho mfee maan kau kasat ma'tan-tani' naan? Au ka usaah ubei' je fa! 14 Natuin Ho mri'u mrair kau na'ko bare ia, au of u'roo Ko, tua. Au of a'toe 'bi mee-mee on re' anao-amnemat. Rarit sekau-sekau re' nateef nok kau te, of anroor niis kau, tua.” 15 Mes UISNENO nataah ee mnak, “Ka on fa naan! Sekau es anroor ko, Au 'huuk ne ma'fena' nneis no hiut!” Rarit UISNENO ntao tanar nbi nai' Kain, henati tuaf sekau-sekau re' nateef nok ne te, nahinin nak sin ka nabei' fa he nroor niis ne. 16 Rarit nai' Kain nnao nasaitan bare naan, na'roo na'ko UISNENO. In nnao ntea baar jes, nbi po'on Eden in pasa' neon saet. Bare naan in kaan ee, Not, re' in a'moufn ii nak ‘npaisuun’. In natua nbi naan.

Nai' Kain in sufan-ka'un

17 Rarit nai' Kain anmatsao. In fee je na'apu. In nahoni' ri'an moen jes, ma sin nakaan be, nai' Henok. Ma nai' Kain nafena' kuan es. Rarit in nakaan be, Henok, on re' in aanh ee kanan. 18 Nai' Henok in aanh ee, es re' nai' Irat. Nai' Irat in aanh ee, es re' nai' Mehujaer. Nai' Mehujaer in aanh ee, es re' nai' Metusaer. Ma nai' Metusaer in aanh ee, es re' nai' Lamek. 19 Nai' Lamek in nnsao bifee nua. Es kaan ee bi Ada; es anteni' in kaan ee bi Sila. 20 Ain Ada nahoni' nai' Jabar. In suuf keni, njarin atuuk mu'it. Sin a'moin keni natnan-nain naah, he namin huun neu sin mui't ein. Sin na'umin nbin haa tenas. 21 Nai' Jabar in oirf ee, nai' Jubar. Nai' Jubar in suuf keni, njarin atoin arekut, nfuun bobe, ma 'reku' huma' bian antein. Baer ein re' ia nteek sin ate nak, 'sene ma 'reku' 22 Nai' Lamek in fee bi Sila nahoni' nai' Tubar Kain. In suuf keni njarin atuut besi. Sin nmo'en bare' huma'-huma' na'ko besi ma noin moro'. Nai' Tubar Kain in feotf ee, bi Na'ama. 23 Neot es, nai' Lamek anboi's on anbi in feeng guin nua sin. In nak, “Hi mneen rek-reko! Fe' ena ri'moen muinf es anbaan kau, mes au 'baan u'maat ee. 24 Tuaf re' nroor niis nai' Kain, napein hukun no hiut. Mes karu nmui' tuaf re' he nbaras in neek tenab amre'ut neu kau, sin of napenin hukun no bo' hitu mhiut (77).”

Nai' Adam in aanh es anteni', es re' nai' Set

25 Nai' Adam in fee bi Hawa nahoni' naan ri'an moen jes anteni'. Sin nakaan be, nai' Set (re' in a'moufn ii nak, ‘nfee’) natuin ain Hawa nak, “Uisneno nfee ri'ana' ia neu kau he nsenu' nai Habel, re' nai' Kain anroor niis ne naan.” 26 Nok-noki te, nai' Set ansao. In napein ri'an moen jes, ma in nakaan be, nai' Enos. Oras naan, mansian ii nmurai na'ruri' ma na'besan neu UISNENO.

Reta' Ahun-hunut 5

Nai' Adam in sufan-ka'un ntean nai' Noh

1-2 Oras Uisneno nmoe' mansian, In nmoe' sin natuin In huumn am In masan, In moe'n am In taon. In nmoe' sin atoni' ma bifee. Rarit In nteek sin nak “mansian”, ma In imsa' nfeen sin tetus nathoe. Mansian re' ahun-hunut, in kaan ee, nai' Adam. Nai' Adam in sufan-ka'un sin esan re' ia: 3 Oras nai' Adam in nmoin naan toon nautn es bo' teun (130), in napein ri'an moen jes. Ri'ana' ia in noes naah in amaf. Onaim in nakanab ri'ana' naan, nai Set. 4 Rarit nai' Adam fe' nmoin toon natun faun (800). In napeni nteni' ri'an mone ma ri'an feto. 5 In nmaet oras in nmoin naan toon natun sea mbo' teun (930). 6 Oras nai' Set nmoin naan toon nautn es toon niim (105), in napein ri'an moen jes, es re' nai' Enos. 7 Rarit nai' Set fe' nmoni ntein toon natun fanu mtoon hiut (807), ma in napeni nteni' ri'an mone ma ri'an feto. 8 In nmaet oras in nmoin naan toon natun sea mbo' es am nua (912). 9 Oras nai' Enos nmoin naan toon bo' sea (90), in napein ri'an moen jes, es re' nai' Kenan. 10 Rarit nai' Enos fe' nmoni ntein toon natun fanu mbo'es am niim (815), ma in napeni nteni' ri'an mone ma ri'an feto. 11 In nmaet oras in nmoin naan toon natun sea mtoon niim (905). 12 Oras nai' Kenan nmoin naan toon bo' hiut (70), in napein ri'an moen jes, es re' nai' Mahararel. 13 Rarit nai' Kenan fe' nmoni ntein toon natun fanu mbo' haa (840), ma in napeni nteni' ri'an mone ma ri'an feto. 14 In nmaet oras in nmoin naan toon natun sea mtoon bo'es (910). 15 Oras nai' Mahararel nmoin naan toon bo' nee mniim (65), in napein ri'an moen jes, es re' nai' Yaret. 16 Rarit nai' Mahararel fe' nmoni ntein toon natun fanu mbo' teun (830), ma in napeni nteni' ri'an mone ma ri'an feto. 17 In nmaet oras in nmoin naan toon natun fanu mtoon bo' sea mniim (895). 18 Oras nai' Yaret nmoin naan toon nautn es bo' nee mnua (162), in napein ri'an moen jes, es re' nai' Henok. 19 Rarit nai' Yaret fe' nmoni ntein toon natun faun (800), ma in napeni nteni' ri'an mone ma ri'an feto. 20 In nmaet oras in nmoin naan toon natun sea mbo' nee mnua (962). 21 Oras nai' Henok nmoin naan toon bo' nee mniim (65), in napein ri'an moen jes, es re' nai' Metusalak. 22 Rarit nai' Henok in nmoni nmafuut neek nok Uisneno tar antea toon natun tenu ntein. Ma in napeni nteni' ri'an mone ma ri'an feto. 23-24 In nmoin ma anneek mees nok Uisneno. Oras in nmoin naan toon natun tenu mbo' nee mniim (365), in ka mnita' fa, natuin Uisneno nait nasaeb ee. 25 Oras nai' Metusalak in nmoin naan toon nautn es bo' fanu mhiut (187), in napein ri'an moen jes, es re' nai' Lamek. 26 Rarit nai' Metusalak fe' nmoni ntein toon natun hitu mbo' fanu mnua (782), ma in napeni nteni' ri'an mone ma ri'an feto. 27 In nmaet oras in nmoin naan toon natun sea mbo' nee msea (969). 28 Oras nai' Lamek nmoin naan toon nautn es bo' fanu mnua (182), in napein ri'an moen jes. 29 Nai' Lamek nakanab ri'ana' naan nai' Noh (re' in haan ee, on re' kata es, re' in a'moufn ii, ‘nfee harinet ma haan maut’), natuin in nak, “Ri'ana' ia of anfee harinet ma haan maut neu hit neek suust ii nbi afu re' napein kasat na'ko Uisneno.” 30 Rarit nai' Lamek fe' nmoni ntein toon natun niim ambo' sea mniim (595), ma in napeni nteni' ri'an mone ma ri'an feto. 31 In nmaet oras in nmoin naan toon natun hitu mbo' hitu mhiut (77 7). 32 Oras nai' Noh nmoin naan toon natun niim (500), in napein ri'an mone teun, es re' nai' Sem, nai' Ham, ma nai' Yafet.

Reta' Ahun-hunut 6

Maufinu na'ko mansian

1 Oras naan, mansian ii mfau-rutu. Ma sin nmonin nsisae'n ok nbin are' bare-bare. Sin imsa' nahoin ein ri'an feto. 2 Uisneno In an-monen niit ri' feot munif mansian ein ate, ro maas reu' fein. Onaim sin es-es ate nnao nsao ri' feto mee re' in romi. 3 Rarit UISNENO nak, “Au 'hae 'maet jen nok mansian ii sin monit amre'ut. Au Smanak re' namonib sin naan, ka nroim fa he sin nmonin piut. Sin ro he nmaten. Onaim sin nmoni ntu'un toon nautn es bo' nua goah (120).” 4 Na'ko batan naan, tar batan-batan amunit, atoin hae-brako anmonin nbi pah-pinan. Oras naan Uisneno In an-moen ein ansao mansian sin an-feot muinf ein, ma nahoin ein atoin ma'tani', es re' a'nak makenat, re' mateka' nbin reta' ahunut. 5 Oras naan, UISNENO nkisu te mansian anbi pah-pinan anmo'en re'uf bainesi'. Sin nopaa kein ii arahaa nateenb ein rais amre'ut piut. 6 Onaim UISNENO nme'-mei' Jon, natuin In nmo'e nrair sin, ma natokob sin anbin pah-pinan ia. Rasi naan ro nasusab niis Uisneno. 7 Etun In na'uab am nak, “Es nana te, Au of ureu' mansian re' Au 'moe' urair sin anbin pah-pinan ia. Au of u'maet are' kanan koro ma mu'it bian amsa'. Au 'mee' Jok ma 'saan Jok, natuin Au 'mo'e 'rair sin.” 8 Mes arahaa nai' Noh, es re' nhariin UISNENO In nekan.

Nai' Noh in retan

9-10 Nai' Noh in reet ni, on nai: In nmui' an-mone teun, esan re': nai' Sem, nai' Ham, ma nai' Yafet. Nai' Noh anmoin nok neek amne'o neu Uisneno, ma ka nmoe' fa moe' re'uf. Oras naan, arahaa in es re' atoin reko. In nmoni nhaumaak bon nok Uisneno. 11-12 Mes Uisneno nkisu te are' kanan mansian ni amoe' re'uf sapu'-sapu'. Anbi mee-mee jah mansian ni namre'u nmaet. Uisneno nkisu te mansian anbi pah-pinan naan, anmoe'n ahaa rais re'uf. 13 Rarit Uisneno natonan nai' Noh am nak, “Au iit urair mansian ii in moe' re'uf anbi are' bare-bare. Onaim Au ufeek urair 'ak, Au ro he ureu' ain pah-pinan ia nok in afan ok-oke'. 14 Es nana te, on nai, Noh! Oras ia ho mmoe' maan abnao oe ko' goes mpaek hau ma'tani'. Ho mmoe' ke'en-ke'en anbi bnao naan in nanan. Rarit ho mraep je koti-mnan meik ter. 15 Ho mmoe' bnao naan in amnaun ii meter nautn es bo' tenu mteun (133); in manuan tukam tuuk meter bo' nua mnua (22); ma in a'raatn ee meter bo'es am teun (13). 16 Mtefi bnao naan, ma mruup je mpaek hau 'been pisa'. Mes mufreiba' tefis naan on re' mete steen es na'ko ruip taan in fafon. Ho mbati bnao naan ktuta' teun. Rarit ammoe' eon es anbi in abnapan. 17 Mumnau rek-reko! Au of usanu' uur noe sako' he nmemun niis re' amonit anbi pah-pinan, tar antea saup tuki'. 18 Mes Au he 'moe rais manba'an ok ko. Ho of amtaam meu bnao naan, mok ho fee-anah, ma ho aan naenf ein. 19-20 Na'ko are' kanan mu'it pah-pinan ia, ho ro he meik mutaam pasan-pasan neu bnao naan in nanan, maut he sin nmonin amsa' on re' ho. Sin es re': mui' aem, koro, anonok, maut he sin nmonin. 21 Ho ro he mutaam mnahat huma'-huma' neu bnao naan in nanan neu ki ma neu mui't ein nana msa'.” Nai' Noh anmurai nmoe' bnao oe ko'u naan 22 Rarit nai' Noh nmoe' natuin Uisneno In kabin ma In prenat naan oke'.

Reta' Ahun-hunut 7

Noe sako'

1 Rarit UISNENO na'uab neu nai' Noh am nak, “Au 'kisu nbi mee-mee, mes arahaa ho mmes-mees jah es neek amne'o. Onaim, ho mok ho fee-anah sin mtaam nai meu bnao naan. 2-3 Na'ko are' kanan mu'it re' sin siis kein nabei' he hi meuk sin, ma re' nabei' he hi mifuat sin neu Kau, ho mutaam pasan hit-hiut neu bnao naan. Na'ko are' kanan koro ho mutaam pasan hit-hitu msa'. Mes mu'it bian anteni' ho suma mutaam pasan mes-mees ah. Nok ranan naan, mui't ein naan, njarin on re' fini neu sin suuf keni, he sin imsa' nmonin. 4 Mumnau rek-reko! Ar neno hitu te, Au of usanu' uran re' ka nasnaas nitaf, tar antea neno bo' haa ma fai bo' haa. Au 'paek ranan naan, he u'maet ain are' amoint ein nbi auf meto', re' Au 'mo'e 'rair sin.” 5 Rarit nai' Noh nmoe' natuin on re' UISNENO In aprenat naan ok-oke'. 6 Oras noe sako' naan nsae te, nai' Noh nmoin naan toon natun nee jen (600). 7 Rarit nai' Noh nok in fee, ma in aanh ein, ma in aan naenf ein, ntaman neu bnao naan, he sin nsoi naan ok. 8-9 Nai' Noh natuin UISNENO In aprenat naan, onaim in nataam are' kanan koro ma mu'it, es-es ate nok nain in bian, na'ko mu'it re' he mansian bole neuk sin siis kein, ma na'ko mu'it re' ka bole fa he neuk sin siis kein. 10 Neno hiut namsopu te, noe sako' naan neem ma nmurai nmemun pah-piin ii nomes-mese'. 11 Oras nai' Noh anmoin naan toon natun nee (600) mfunan nua mneno bo'es am hiut on nana te, noe saak gui nmurai ntaam. Oras naan on re' neon goe natfe'i, es na' ooj ii nat'oop aah. Ma are' oe maat ein anpe'en rafu'-rafu' ma npuran napoitan oe. 12 Onaim uran naan ansaun ka nasnaas nitaf, fai ma manas, tar antea neno bo' haa. 13 Mes neno naan, nai' Noh, in fee, in aanh ein teun sin, esan re': nai' Sem, nai' Ham, ma nai' Yafet, ma in aan naenf ein ntaman oke' neu bnao naan. 14 Sin ntaam nabuan nok mui' aem ein, mui' fuing guin, mui' anoon kein, koron, ma mu'it bian re' manini' msa'. 15-16 Pasan mese'-mese' na'ko are' amonit sin, ntaam nabuan nok nai' Noh nbin abnao, natai nok saa' re' Uisneno napreent ee. Oras sin ntaman nrarin oke' te, UISNENO neik Non na'eek ma na'retu' bnao naan in enon. 17-19 Uur ko'u naan nsaun piut, tar antea neno bo' haa. Onaim noe sako' nsae piut tar antea bnao naan natboe. Oo ji nsae piut tar nmemun naneuk 'to'e mnaun ein oke'. 20 Oe naan nsae piut, tar in a'raat ni meter hiut nneis na'ko 'to'e mnaun isat. 21-23 Onaim, are' kanan amonit nbi auf meto' nmaet sapu'. Amaets ein esan re': mansian, mui' aem, mui' fui, anonok, ma koro. Suma nai' Noh ma sin abitan bnaa goe nanan sin mesen nmonin. 24 Oe naan, ka nsaun niit fa tar antea neno nautn es bo' niim (150).

Reta' Ahun-hunut 8

Aaf gui nmurai nmeot

1 Mes Uisneno ka nnika' fa nai' Noh ma are' mui't ein anbin abnao naan. Onaim In npaek anin he nfuu nameit oe naan. 2 In nkeeh nain oe maat ein, ma nasnasab uran. 3 Onaim oe naan nsaun piut. Neno nautn es bo' niim (150) namsoup, oe naan in asraat ni nheer on a'kre'o. 4 Nateef fuun hiut ii ntaam neno bo'es am hiut on nai te, bnao naan na'rae't on nbi 'toe' a'raats es, kaan ee, Ararat. 5 Oe naan nsaun piut. Oras naan fuun bo' ii ntaam neno mese', a'toe'f ein sin a'puup kein mamniit ein een. Nai' Noh nafeti' kor-kefi 6 Nkoon na'ko neno bo' haa on nana te, nai' Noh nasoit bnao naan in eno sneer. 7 Rarit in nafetin kor-kaa' es. Koro naan natpeen neu-mneem tar antea oe naan nsaun batuur-batuur. Ma in ka nfain fa on abnao naan. 8 Onaim nai' Noh nafeti' ntein kor-kefi he nriun ma nahiin niit kar-karu ai' oe naan nmete nrair. 9 Mes oe naan fe' nmemun pah-pinan, etun koro naan ka napein fa bare he ntook. Onaim in nfain on abnao. Nai' Noh nnona' in a'niman, ma ntoup nataam koro naan nfain neu bnao. 10 Nai' Noh npao ntein neno hiut. Onaim in nafeti' ntein kor-kefi naan. 11 Manse nmaeb on nana te, kor-kefi nana nfain neem. In nteo neik hau noo saitun es. Rarit nai' Noh nahiin nak oe naan ansaun batuur een. 12 In npao ntein neno hiut. In nafeti' ntein kor-kefi naan. Mes neot re' ia, kor-kefi naan ka nfain nemaf. 13 Fuun mees ii ntaam neno mese', oras nai' Noh nmoin naan toon natun nee mtoon mese' (601), oe nana nmeti nrair. Nai' Noh nasoit antein eno sneer. In napene te, aaf gui nmeto nrair. 14 Anbi fuun nua' ii ntaam neno bo' nua mhiut, afu nana nmeto nkoon goen. 15 Rarit Uisneno nreun nai' Noh am nak, 16 “Noh! Oras ia, hi msaun nai mi'ko bnao naan. 17 Misanu' mui't ein naan ok-oke'! Es re': mui' aem, mui' fui, anonok, ma koro. Maut he sin namsa'in, he naheun pah-pinan.” 18-19 Rarit nai' Noh, in fee, in aanh ein, ma in aan naenf ein, nsanun oke' na'ko bnao naan. Mui't ein nana msa' nsanun, es-es ate natuin in nonot.

Nai' Noh anfee fua'-turu' he nseun banin Uisneno In manekan Sin nbakin fatu njair mee-fuat

20 Rarit nai' Noh nbakin fatu he ntao mee-fuat neu UISNENO. Na'ko mui't ein re' nabei' he npaek sin njarin fua'-turu', nai' Noh nheek mes-mese'. Rarit in nroor sin ma nout sin anbin mee-fuat, he njair tanar nak in nasaeb seun banit neu UISNENO. 21 Oras UISNENO nafoi niit fua'-tuur ein naan sin fo mein kein, In nmariin. Onaim In natenab am nak, “Nmurai oras ia, Au ka 'kaas a'teni' fa pah-pinan natuin mansian ein sin moe' re'uf. Maski sin nateenb ahaa rais re'uf na'ko an-ana', mes Au of ka ure'u 'tein fa are' kanan amonit, on re' Au fe' ureu' uraar je naan. 22 Anbi oras pah-pinan ia fe' nbi naa, ors ein nanaob ok piut, natuin ahaa sin atreek ein. Esan re': oras senat ma sekit, oras mainikin ma maputu', oras fauk-nais ma uur napu, fai ma manas.”

Reta' Ahun-hunut 9

Uisneno nahakeb rais manba'an nok nai' Noh

1 Uisneno nfee tetus athoen neu nai' Noh ma in fee-anah sin. In na'uab am nak, “Hi mihoni' ma mimsai' he miheun pah-pinan ii ntein. 2 Mui' fuing guin ma koro, ika' of namtausan ki. Au 'nona' sin neu ki. 3 Hi bole meuk mui't ein naan sin siis kein on re' hi bole miah ai' meuk hau fua' sin. Au 'fee are' saa'-saa' ein re' ia neu ki. 4 Mes hi kais meuk sisi re' in naa' ee ka nsai npoi fa fe', natuin mui't ein sin a'moin kein et naa' naan. 5-6 Au 'moe' mansian ii natuin Au huum kam Au masak, Au moe' kam Au taos. Es nana te, kais amroor mansian. Karu nmui' tuaf, ai' mu'it, na'maet mansian, hi ro he mi'maat je msa'. Prenat ia, neem na'ko Kau. 7 Hi ro he mihoni' ma mimsai he miheun pah-pinan ia ntein.” 8 Uisneno ntuut In uaban nana mnak, 9 “Oras ia, Au he uhake' manba'an ok ki tar ntean hi sufam hi ka'um sin imsa'. 10 Rais manba'an re' ia msa' nmatoon nok are' kanan amonit, es re': mui' aem, mui' fui, ma koro. Para' te, apoit ein re' nok ki na'ko bnao naan in nanan. 11 Au rais manba'an naan, on nai: Au ka 'fee 'teni' fa noe sako' he nmemun na'maet are' kanan amonit anbi pah-pinan ia. 12-13 Au 'tao Au eons ee nbi neon goe he nfain tanar. Enous naan, of namnauba' Kau neu Au rais manba'an ia re' ka natfeek niit fa neu ki, neu amoint ein ok-oke', ma neu pah-pinan ia msa'. 14-17 Karu nmui' nope nbi neno, rarit eons ee npoi, in of namnauba' Kau mnak: noe sako' of ka nare'u nteni' fa are' amoint ein nbi pah-pinan ia. Nok ranan naan, Au rais manba'an abar-barat ia, nmafuut piut nok ki, ma nok are' kanan amonit.”

Nai' Noh anmauf tua-min-kase

18 Nai' Noh in aanh ein re' npoin na'ko bnao naan esan re': nai' Sem, nai' Ham ma nai' Yafet. (Nai' Ham nana, es re' nai' Kana'an in amaf). 19 Mansian pah-pinan ia ok-oke', amneem kein na'kon nai' Noh in aan teun ein re' ia. Hau anonok re' anteek ee tnak, anggor 20 Nai' Noh naan, atoin tani. Nahun-hunut in es re' aroe hau anggor. 21 Neot es, nai' Noh niun raur anggor tar antea nmauf ka nahiin jon fa. Onaim in nhoro' nain in paken, rarit in tuup natneen af-aaf ah nbi in tenas. 22 Oras nai' Ham antaam ate, in niit in aamf ee ntuup aaf aah. Onaim in nnaen anpoi, ma nnao natonan in tataf, nai' Sem ma nai' Yafet. 23 Rarit sin nua sin naitin tais ma npira' na'ratan tais nana nbi sin haunk ein. Rarit sin nnaon nteet kotin ntaman neu tenas naan, ma nkuub naan sin amaf. Sin ka niit fa sin aamf ee 'maen. Rarit sin npoin nfanin. 24 Oras nai' Noh in mauf goe oke', in nahiin in an-moen aheet suus goe in a'mo'en. 25 Rarit in na'uab am nak, “Hoe! Kana'an amaf! Au 'kaas ko! Ho of amfain ate neu sin ho tata'! 26 Pures-bo'is neu UISNENO, natuin nai' Sem! Mes nai' Kana'an anjair nai' Sem in an-renu'. 27 Maut he Uisneno anfeons am anhanua ntein nai' Yafet in pah. Ma in suufk ein nmonin nbin mamut nok nai' Sem in sufan. Mes maut he nai' Kana'an anjair nai' Yafet in an-reka'.” 28 Nmurai na'ko noe sako' naan anmeet, nai' Noh nmoni ntein toon natun tenu mbo' niim (350). 29 In nmaet oras in nmoin naan toon natun sea mbo' niim (950).

Reta' Ahun-hunut 10

Nai' Noh ma nai' Yafet sin sufa'-ka'uf sin

1 Noe sako' naan namsau nrair on nai te, nai' Noh in aanh ein nmurai nahoin ein. In napein sufaf na'ko nai' Sem, nai' Ham, ma nai' Yafet. 2-5 Nai' Yafet in suufk ein esan re': nai' Gomer, nai' Magok, nai' Madai, nai' Jawan, nai' Tubar, nai' Mesek, ma nai' Tiras. Es-es ate nok in uab, in uuf, ma in pah. Nai' Gomer in suufk ein esan re': nai' Askenas, nai' Rifat, ma nai' Togarma. Nai' Jawan in suufk ein esan re': nai' Elisa, nai' Tarsis, abitan Kitim, ma abitan Dodanim re' natuan et taas je ninin.

Nai' Ham in sufan-ka'un

6 Nai' Ham in suufk ein, esan re': nai' Kus, nai' Misraim, nai' Put, ma nai' Kana'an. 7 Nai' Kus in suufk ein esan re': nai' Seba, nai' Habira, nai' Sapta, nai' Raema, ma nai' Sapteka. Nai' Raema in suufk ein esan re': nai' Seba ma nai' Dedan. 8 Nai' Kus in anmoon je, es re' nai' Nimrot. Atoni' re' ia, meo pa'e ahun-hunut re' ma'tain besi. 9 In ma'tanin nana mneem ni na'ko UISNENO, tar antea in nfain aseok rek goes. Etun sin na'kree' tein te, nak, “Maut he ho mjair aseok rek goes on re' nai' Nimrot, re' napein in ma'tain ee na'ko UISNENO.” 10 Nahunu te in pah ee nmurai na'ko Baber, Erek Akat, ma Karne. Baren re' ia sin etan pah ko'u Sinear. 11 Na'ko naan in nhanua ntein in kua-prenat neu Asur. Rarit in nafena' kota Niniwe, kota Rehobot-Ir, kota Kara, 12 ma kota Resen, re' et Niniwe ma Kara sin atnaank ein. Baren naan, pah ko'un. 13 Nai' Misraim in suufk ein, esan re': abitan Rudim, abitan Ananim, abitan Rehabim, abitan Naftuhim, 14 abitan Patrusim, abitan Kasruhim, ma abitan Kaftorim. Abitan Kasruhim naan, es re' atoin Firistin sin beif-na'if sin. 15 Nai' Kana'an in an-moen uun ee es re' nai' Sidon. Nai' Kana'an nfain aam uuf neu atoin Hetes, 16 atoin Jebusis, atoin Amoris, atoin Girgasis, 17 atoin Hibis, atoin Arkis, atoin Sinis, 18 atoin Arbadis, atoin Semaris, ma atoin Hamatis. Nai' Kana'an in suufk ein ansei jok ntean bare 'roo-roo, 19 tar antea sin naakt ein nmurai na'ko kota Sidon nkoon kuan Gerar ntea pah Gasa. Na'ko naan, nkoon neu kota Sodom, kota Gomora, kota Atma, ma kota Seboim, tar antea kota Rasa. 20 Sin arsin re' naan, nai' Ham in sufan. Es-es ate nok in uab, in uuf, ma in pah.

Nai' Sem in sufan-ka'un

21 Nai' Yafet in tataf nai' Sem, nfain abitan Eber sin aam uuf. 22 Nai' Sem in suufk ein, esan re': nai' Elam, nai' Asur, nai' Arpaksat, nai' Lut ma nai' Aram. 23 Nai' Aram in suufk ein, esan re': abitan Us, abitan Hur, abitan Geter, ma abitan Mas. 24 Nai' Arpaksat in aanh ee, es re' nai' Sera. Nai' Sera in aanh ee, nai' Eber. 25 Nai' Eber napein ri'an mone nua. Atoin ko' goe, kaan ee nai' Pelek (re' in a'moufn ii ‘batis ai' sisa'et’), natuin oras naan, mansian ein anbaits ok neu are' bare-bare nbi pah-pinan. In oirf ee kaan ee, nai' Joktan. 26 Nai' Joktan in suufk ein, esan re': nai' Armodat, nai' Seref, nai' Hasar-Mabet, nai' Jera, 27 nai' Hadoram, nai' Usar, nai' Dikra, 28 nai' Obal, nai' Abimaer, nai' Seba, 29 nai' Ofir, nai' Habira, ma nai' Jobap. Sin arsin re' ia, nai' Joktan in sufan. 30 Bare-bare re' sin natua ngguin, nmurai na'ko Mesa nkono ntea Sefar, es re' baer ma'toe'f ein et pasa' neon saet. 31 Sin arsin, nai' Sem in sufan. Es-es ate nok in uab, in uuf, ma in pah. 32 Sin arsin ok-oke', nai' Noh in sufan-ka'un, es-es ate nok in uuf akuun. Oras noe sako' naan namsau, sin re' ia es anseij ok ma nbaits ok ma naheun pah-pinan.

Reta' Ahun-hunut 11

Kota Baber

1 Un-unu' fe' ete, mansian pah-pinan na'uab ein neik uaba' mese'. 2 Oras sin bian anmurai nanain ein neun pasa' neon saet, sin ntean mneer es et Sinear, onaim sin natuan nbin naan. 3-4 Sin arsin anma'akoran am nak, “Hoe! Aok-bian arki! Iim he hit tafena' kuuk kota ko' goes. Onaim hit tmoe' faut me'e, rarit hit tout sin tar naheran. Hit taktuta' fatun naan ma traem sin tpaek ter. Rarit hit tahake' koat ma'uim fatu mnaun es anbi kota ko'u naan in nanan. Koat ma'uim fatu naan, in a'puupn ee ansutrai neno, henati' hit mateka' kit. Ma maut he hit tjair uuf ko' goes, ma kaisa' tbaits ok.” 5 Onaim UISNENO nsaun neem ma nnoon kota ma koat ma'uim faut maktuta-mnanu' re' mansian ein naan nafena' sin. 6 Rarit In na'uab am nak, “Sin re' ia, uuf mese' ma uab mese'. Saa' re' sin nmoe' je oras ia, fe' nfaat noon. Noka'-nmeum, karu sin arsin nmafutun njarin mese' on re' oras ia, sin of nabe'in he nmo'en saa'-saa' ahaa. 7 Reko nneis Hit tsaun he trikrakan sin uaba' he njair uaba' huma'-huma'. Maut henati' esat ka nahiin fa es in uaban.” 8 Rarit Uisneno nsanu ma nrikrakan sin uaba'. Nok ranan naan, In nmoe' mansian sin nsiksakn ok neu are' bare-bare nbi pah-pinan. Onaim sin ka nafena' nakonob fa kota naan. 9 Natuin UISNENO nrikrakan sin uaba', ma nsiksakan sin neu are' bare-bare nbi pah-pinan, etun sin nakanab kota naan Baber (re' he noi huma' mese' on re' kata es, re' in oet ni ‘taka'nana'’).

Nai' Sem in suufk ein tar antea nai' Abram

10 Nai' Sem in suufk ein esan re' ia: Oras noe sako' naan namsau toon nua, nai' Sem anmoin naan toon nautn es (100), in napein ri'an moen jes, ma nakaan be nai' Arpaksat. 11 Rarit in nmoni ntein toon natun niim (500) fe', ma in napeni nteni' ri'an mone ma ri'an feto. 12 Oras nai' Arpaksat nmoin naan toon bo' tenu mniim (35), in napein ri'an moen jes, ma nakaan be, nai' Sera. 13 Rarit nai' Arpaksat nmoni ntein toon natun haa mtoon teun (403) fe', ma in napeni nteni' ri'an mone ma ri'an feto. 14 Oras nai' Sera nmoin naan toon bo' teun (30), in napein ri'an moen jes, es re' nai' Eber. 15 Rarit nai' Sera nmoni ntein toon natun haa mtoon teun (403) fe', ma in napeni nteni' ri'an mone ma ri'an feto. 16 Oras nai' Eber nmoin naan toon bo' tenu mhaa (34), in napein ri'an moen jes, es re' nai' Pelek. 17 Rarit nai' Eber nmoni ntein toon natun haa mbo' teun (430) fe', ma in napeni nteni' ri'an mone ma ri'an feto. 18 Oras nai' Pelek nmoin naan toon bo' teun (30), in napein ri'an moen jes, es re' nai' Rehu. 19 Rarit nai' Pelek nmoni ntein toon natun nua mtoon sea (209) fe', ma in napeni nteni' ri'an mone ma ri'an feto. 20 Oras nai' Rehu nmoin naan toon bo' tenu mnua (32), in napein ri'an moen jes, es re' nai' Seruk. 21 Rarit nai' Rehu nmoni ntein toon natun nua mtoon hiut (207) fe', ma in napeni nteni' ri'an mone ma ri'an feto. 22 Oras nai' Seruk anmoin naan toon bo' teun (30), in napein ri'an moen jes, es re' nai' Nahor. 23 Rarit nai' Seruk nmoni ntein toon natun nua (200) fe', ma in napeni nteni' ri'an mone ma ri'an feto. 24 Oras nai' Nahor anmoin naan toon bo' nua msea (29), in napein ri'an moen jes, es re' nai' Tera. 25 Rarit nai' Nahor nmoni ntein toon nautn es bo'es am sea (119) fe', ma in napeni nteni' ri'an mone ma ri'an feto. 26 Oras nai' Tera nmoin naan toon bo' hitu nneis, in napein ri'an mone teun, esan re': nai' Abram, nai' Nahor, ma nai' Haran.

Nai' Tera in sufan-ka'un

27 Nai' Tera in sufan-ka'un sin, esan re' ia: nai' Tera in aanh ein, nai' Abram, nai' Nahor, ma nai' Haran. Nai' Haran napein ri'an moen jes, es re' nai' Rot. 28 Nai' Haran nmate nbi in kua mnasi' Ur, et pah atoin Kasdimas. Oras in anmaet, in amaf nai' Tera nmoin fe'. 29 Nai' Abram ansao bi Sarai. Nai' Nahor ansao nai' Haran in an-feto, bi Milka. Nai' Haran amsa' napein ri'an moen jes, es re' nai' Jiska. 30 Mes bi Sarai nkiu. 31 Neot es, nai' Tera neik in anah nai' Abram, in aan nanef bi Sarai, ma in upuf nai' Rot. Sin npoin ma nnaon nasaitan sin kua-mnasi' Ur. Oras naan, sin he nnaon neu pah Kana'an. Mes antean pah Haran, sin natuan nbin naan. 32 Anbin naan, nai' Tera nmaet, oras in nmoin naan toon natun nua mtoon niim (205).

Reta' Ahun-hunut 12

Uisneno no'en nai' Abram

1 Oras naan, UISNENO na'uab neu nai' Abram am nak, “Abram! Ho mnao musait ho nonot-asar, ho ama' in umi, ma ho kuan. Ho mnao meu baar jes, re' Au of ukriir ee neu ko. 2 Au of a'fee tetus athoen neu ko. Ma ho sufam-ka'um sin of amfau-rutu, ma of anjarin uuf ma'tani, tar ho kanam naan of mateka'. Rarit, ho mjair atoin amneik tetus neu atoin sona'. 3 Au of a'fee tetus neu tuaf-tuaf re' nfee tetus neu ko. Mes Au of a'fee kasat neu tuaf-tuaf re' nkaas ko. Mneen rek-reko! Are' uuf-uuf anbi pah-pinan ia of napenin tetus, natuin ho.” 4-5 Oras naan, nai' Abram anmoin naan toon bo' hitu mniim (75). In neik in fee bi Sarai, ma orif nai' Haran in anah nai' Rot, ma in baer pusaak ein ok-oke', ma ameupt ein in uum je nanan re' in napein sin anbin kota Haran. Onaim, nai' Abram nnao nasaitan kota Haran, neu bare re' UISNENO nba'an anrari he nakriir ee neu ne. Sin nnaon nkonon ntean pah es, in kaan ee, pah Kana'an. 6 Antean bare nana te, nai' Abram sin annoon goe nfuun am nateef, tar sin mpaumakan kuan Sikem. Rarit sin natuan ntaah nein mpaumaak hau ko' goes et More. Oras naan, abitan Kana'an fe' natuan nbin naan. 7 Anbi bare naan, UISNENO nakriir On neu nai' Abram. In na'uab am, nak, “Au of a'fee bare ia neu ho sufam-ka'um sin.” Rarit nai' Abram nbakin mei fatu he njair mei fuat neu UISNENO, re' nakriir On anbi naan. Nai' Abram na'bees neu Uisneno nbi mei fuat 8 Rarit nai' Abram sin nanain ein' bare. Sin nnaon neu 'to'ef et pasa' haa'-nua. Rarit sin natua ntaah nein nbin kuan Betel ma kuan Ai sin atnanak. Anbi bare naan, in nbaik mei fuat, ma na'bees neu UISNENO. 9 Rarit, sin natnan-nain bare, na'ko baar jes neu baar jes, ntean pah Negep et Kana'an pasa' haa'-nua.

Nai' Abram annao neu pah Masir

10 Neot es, amnahas ma'tani' ntaman pah Kana'an. Es nana te, nai' Abram sin nnaon na'roo ntein ein neu pasa' haa'-nua, ntean pah Masir. Sin natuan ntaah nein anbin naan. 11 Oras sin he ntaman neu pah Masir, in natonan in fee bi Sarai mnak, “Sarai, ho maas maan reok ni kaah! 12 Onaim karu abitan pah Masir niit ho maasm ii te, sin of na'maet kau, natuin au re' ia ho mone. Onaim, sin of ansao ko. 13 Onaim, reko nneis, ho mutonan sin am mak, au re' ia, ho na'o. Nok ranan naan, sin ka neu nroor kau fa, mes sin of nok kau te, reko, natuin sin nroim ko.” Bi Sarai nbi usif pah Masir in sonaf 14 Onaim, oras nai' Abram sin ntean pah Masir, abitan naan niit ain Sarai in masan arekot naan. 15 Oras usif pah Masir in atuta'-abha'et sin niit ee te, sin nboi's ahaa bifee naan nbi uisf ee in matan. Onaim sin neik bifee naan neu uisf ee in sonaf. 16 Onaim, usif naan nok nai' Abram nmonin reko, natuin bi Sarai. Rarit uisf ee nfee nai' Abram bijae, bikaes keledai, bikaes onta, 'bibi, ma 'bib-kase. Uisf ee nfee sin ruum ah. In nfee ate msa' neu nai' Abram, et bifee ma atoni'. 17 Mes natuin in nataam atoni' in fee nbi in sonaf, es nana te, UISNENO nhukun usif naan. Etun uisf ee napein hukun huma'-huma', et in ma in uum je naan ee msa'. 18 Rarit uisf ee no'en nai' Abram ma nataan ee mnak, “Abram! Ho mmoe' kau on mee? Nansa'am es ho ka mutoon fa mmak bifee ia, ho fee ja? 19 Mes ho mak in re' ia, ho feto'! Arakre'o te, au 'sao! Hoe! Mtoup mufani' ho fee. Oras ia, meik je ma mpoi maen mimneuk nai! Au ka iit a'tein ki fa mbi bare ia!” 20 Rarit uisf ee naprenat in ameupt ein he nriu' napoitan nai' Abram ma in fee, ma sin baer ein ok-oke'. Sin ro he nasaitan bare naan.

Reta' Ahun-hunut 13

Nai' Abram ma nai' Rot anbaits ok

1 Rarit nai' Abram nasaitan pah Masir, he nfain on pah Negep. In neik in fee, ma in baer pusaak ein oke'. In oirf ee anah nai' Rot nok amsa'. 2 Nai' Abram naan, atoin amu'it. In mui't ein mfau-rutu. Noni mnatu' msa', mfaun. 3 Na'ko Negep in natnan-nain he nfain on kuan Betel ma kuan Ai sin atnanak. Unu' te, in natua nbi naan. 4 Ma in imsa' nbaik mei fuat. Rarit in na'ruri' ma na'bees neu UISNENO nbi naan. 5 Nai' Rot, re' nok nai' Abram naan, nmui' mu'it amsa'. In mui't ein amfaun. Ma in nmui' ameput namfau msa'. 6-7 Mes bare naan ka mainuan reko fa neu nai' Abram ma nai' Rot sin. Natuin sin a'mui' kein namfau, etun sin ka bisa fa he nmoin nabuan. Onaim, nai' Abram ma nai' Rot sin atuuks ein anmatoen, natuin huun re' nbi bare naan ka nanokab fa neu sin mui't ein. (Oras naan, atoin Kana'as ma atoin Feris fe' natuan nbin naan.) Nai' Abram ma nai' Rot npirin bare 8 Onaim, nai' Abram nak neu in anah nai' Rot am, nak “Rot! Hit nua kit umi nanan. Nati' hit nua kit kaisa' tmatenab, ma hit atuuks ein amsa' kaisa' nmatoen piut. 9 Reko nneis hit nua kit atbaits ok. Bare ia, mainuan fe'. Onaim karu ho mpiir bare nbi pasa' ponain, henat au 'ait abit pasa' haa'-nua. Mes karu ho mpiir bare nbi pasa' haa'-nua, henat au 'ait abit pasa' ponain.” 10 Rarit, nai' Rot nkisu nfuun am nateef. Ma in niit karopu' mneer ko'u noe Yarden re' oe ji nho-nhoe, ntea kuan Soar. Bare naan in amria ni on re' UISNENO in po'on, ma on re' pah Masir. (Oras naan, UISNENO fe' ka nareu' fa kota Sodom ma kota Gomora. Etun, bare naan reko fe'.) 11 Onaim nai' Rot npiir naan bare nbi karopu' mneer ko'u noe Yarden naan. Ma nua sin anbaits ok. Rarit nai' Rot nnao n'ain pasa' manse 'saen. 12 Mes nai' Abram natua nabaar anbi pah Kana'an. Nai' Rot nnao natua nbi kuan-kuan re' nhaumaak kota Sodom et karopu' mneer ko'u noe Yarden. 13 Mes abitan kota Sodom naan, atoin aburaurt ein. Ma sin imsa' ka nfairoir fa UISNENO. 14 Oras nai' Rot ma nai' Abram anbaits ok, UISNENO nak nai' Abram am nak, “Abram! Ho mkius mutef-tefan miit bare-bare na'ko bare re' ho mhaek naan. Mkius murek-reko 'rii-'ne'u, kotim-maat. 15 Au of a'fee afu bare-bare re' ho mkius sin naan, neu ko ma neu ho sufam-ka'um sin, he njair sin auf pusaak tar antea nabar-baar. 16 Au of a'moe' ho sufam-ka'um sin he nfain too mfaun on re' snaen anbi taas je ninin. Tar atoni' ka nsoi' nabei' sin fa msa'. 17 Oras ia, ho mnao mnoon bare-bare re' ho miit murair sin naan, natuin Au he 'fee sin neu ko!” 18 Rarit nai' Abram sin natnanin, ma nfain natua ntein ein nbin hau ko' guin Mamre, npaumaak kuan Hebron. Rarit in nbaik mei fuat, onaim na'ruri' ma na'bees neu UISNENO nbi naan.

Reta' Ahun-hunut 14

Nai' Abram annao ma nok nafani' nai' Rot na'ko makenat

1 Oras naan, usif haa nabuan. Sin esan re': Amrafel, usif pah Sinear. Ariok, usif pah Elasar. Kedarlaomer, usif pah Elam. Ma Tidear, usif pah Goyim. 2 Oras nana msa', usif niim antein nabuan. Sin esan re': Bera, usif pah Sodom. Birsa, usif pah Gomora. Sinap, usif pah Adema. Semeber, usif pah Seboim. Ma Bela, usif pah Soar. Rarit uis haa ein naan nmakenan nok uis niim ein naan. 3 Uis niim ein naan nabuan nok sin soraurs ein anbin karopu' mneer ko'u Sidim, (re' oras ia sin nteket nak, Tasi 'Maten). 4 Makenat naan, na'uub on na'ko rasi re' ia: Unu' te, usif Kedarlaomer naprenat uis niim ein naan, toon bo'es am nua. Mes toon bo'es am teun ni ntama te, sin nmurai nraban usif Kedarlaomer. 5 Oras toon bo'es am haa ni ntama te, usif Kedarlaomer nok usif teun, neman nok sin soraurs ein. Onaim sin nmakenan ma niis pah-pah bian, es re': atoin Refaimas et pah Asterot-Karnaim, atoin Susimas et pah Ham, atoin Emimas et pah Sawe-Kirjataim, 6 ma atoin Horis re' et a'to'ef Seir ntea baer ruman El Paran in ninin. 7 Rarit, sin ntebi nfanin on En Mispat (re' oras ia, in kaan ee Kades). Rarit sin nkuaas atoin Amareks sin pah, ma nkuaas atoin Amoris re' natuan et pah Haseson-Tamar. 8-9 Rarit uis niim ein naan n'ator sin soraurs ein nbin karopu' mnera' Sidim. Onaim sin nmakenan nraban uis haa ein naan. 10 Anbi mnera' naan, anmui' tepas ter amfaun. Oras makenat naan, usif Sodom ma usif Gomora nok sin soraurs ein, nfeen naenan. Bian anmofu ntaman neu tepas ter ein naan. Ma bian naenan neu a'to'ef. 11 Onaim uis haa ein re' nisan nbin makenat naan, nasiik naan ma neik are' bare' ma mnahat na'ko Sodom ma Gomora. Rarit sin ntebin nfanin. 12 Mes nai' Abram in anah nai' Rot natua et Sodom. Onaim uis haa 'ein naan anheek neik nai' Rot sin, ma nasiik neik sin baer ein ok-oke'. 13 Mes anmui' tuaf es anfosuk naan on. Onaim, in nnaen natonan nai' Abram, atoin Ibranis. Oras naan, anmui' atoin Amoris es, in kaan ee, nai' Mamre. Nai' Abram natua npaumaak nai' Mamre' in hau ko' guin. Nai' Mamre in aok-bian ein, esan re' nai' Eskor ma nai' Aner. Sin nua sin, nai' Abram in soob rekon. 14 Oras nai' Abram napein hanaf nak atoin ein anheek neik in oirf ee aanh ee te, in nabuaba' in atoin ameupt ein re' nmakeen nahinin. Sin arsin natun tenu mbo'es am faun (318). Rarit sin nriu' natuin uis haa' ein naan na'roon ntean kuan Dan, et pasa' ponain. 15 Anbi naan nai' Abram nbait in ameupt ein naan njair pukan-pukan. Oras fai on nana te, sin ntaman ntaisibun atoin ein naan, mes bian naenan. Rarit nai' Abram nok in ne, nriu' sin ntean kuan Hoba, et kota Damsik in pasa' ponain. 16 Rarit nai' Abram napein nafani' nai' Rot, in ameupt ein, ma in baer ein oke', ma tuaf bian anteni'.

Nai' Melkisedek nateef nai' Abram. In usif ma a'nak pirsait na'ko Uisneno

17 Oras nai' Abram nfain neem na'ko makenat re' in niis naan uis haa' ein naan te, usif Sodom neem anseung goe nbi karopu mnera' Sabe (re' atoin ein nati' te, nteek ee te, Mnera' Usif). 18 Oras naan, Melkisedek usif kota Salem, ma in imsa' a'nak pirsait na'ko Uisneno re' A'raat isat. In neem neik utunu' ma tua-min-kase neu nai' Abram. 19-20 Rarit in nfee tetus neu nai' Abram am nak, “Maut he Uisneno re' A'raat isat naan, re' nmoe' neno-tunan ma pah-pinan naan, nfee tetus athoen neu ko. Pures ma bo'is neu Uisneno, re' nfee ko rasi mnisat na'ko ho musu sin!” Rarit nai' Abram nfeen usif Melkisedek baits es na'ko bait bo' na'ko are' saa'-saa' re' in nasiik nafani' sin. 21 Rarit usif Sodom nbaiseun nai' Abram. In na'uab am nak, “Aam Abram. Baer ein re' ho musiik meik sin na'ko au musun naan, maut he ho mpaar sin. Mes au 'toit ufain ahaa, au too ngguin.” 22 Mes nai' Abram nataah am nak, “Au 'suup a'bi Uisneno A'raat isat, re' nmoe' neno-tunan ma pah-pinan, 23 ak, au of ka 'ait fa baer saa'-saa' es na'ko ho baer ein naan. Maski abas tuka' mese' msa', au of ka 'ait if. Nok ranan naan, neot es ate, ho ka bisa mu'uaba' fa mmak, ‘Au es umu'ib nai' Abram.’ 24 Au ka 'roim fa saa'-saa'. Suma mee ja es re' au ameupt ein anpake nrair sin een, ho kais mutenab amtein sin nai. Ma maut he au soob teun ein ia, nai' Aner, nai' Eskor, ma nai' Mamre, nait neik sin sapaak ein.”

Reta' Ahun-hunut 15

Uisneno nmanba'an nok nai' Abram

1 Rarit UISNENO nakriir On neu nai' Abram, ma na'uab am nak, “Abram! Ho kais mumtau. Au es a'panat ko na'ko ho musun. Ma Au 'fee ko mnisat ko'u.” 2-3 Mes nai' Abram nak, “Koi, Usi'. Maski Ho mfee kau saa'-saa' nathoe, noki-noki te, ruman. Natuin au ka 'mui' fa anah he nfain au sufak. Onaim, au 'mui' pusaak amfaun he saa'? Namuni te, au ate nai' Eliasar atoin Damsik naan es anpaar sin.” 4 Mes UISNENO nataah am nak, “Ka on fa naan! Ho anah kuum of es re' ntoup pusaak naan. Ka ho ate naan fa.” 5 Onaim In nneik nai' Abram anpoi, rarit In nak, “Ho mbaiseun miit on neon goe! Mkius miit kfuun ein naan. Ho msoi' maan sin ii, oo? Naa! Ho sufam-ka'um sin of mfau-rutu on re' kfuun ein naan!” 6 Onaim nai' Abram antebes UISNENO In uaban naan, rarit UISNENO nsoi' je ntaam atoin neek amne'o, natuin nai' Abram anpirsai neu Ne. 7 Rarit UISNENO ntuut antein In uaban nana mnak, “Au re' ia, Uisneno. Au es re' 'eik ko mpoi mu'ko ho kua-mnasi' Ur et pah atoin Kasdim sin. Ma Au es re' 'fee bare re' ia, njair ho auf pusaak.” 8 Mes nai' Abram nataan am nak, “Mes on mee, UISNENO? Nok ranan mee te, na' au uhini m'ak bare ia njair au auf pusaak aa?” 9 Onaim In nataah am nak, “On nai! Uum he hit ttao taan moe't es, he tfuut saa' re' Au u'uab ee fe'ena. Oras ia, ho mnao mait mu'it neu Kau; mait bijae ainf es, 'bib ainf es, ma 'bib-kaes keos goes. Sin re' naan ro he toon ten-teun goah. Rarit ho mheek maan kor-otos es, ma kor-keif jes. ” 10 Onaim nai' Abram nnao nheek mui't ein naan oke'. Rarit in roor sin, ma nkaah anbait mui't ein naan. Rarit sin siis kein, in n'ator sin ranan nua nmaktun-tuin ein anbin afu, es ate anbani' neu in bian. Mes koor nein in ka nkaah sin fa. 11 Rarit koor amneuk siis puun ein neman he nroe neik naan sisin re' naan. Mes nai' Abram nriu' sin. 12 Oras manse nmouf, nai' Abram ntuup anfiin. In namnei mnak, mes'ookn ii nkuub naan ee. Ma in namtau nmaet. 13-15 Rarit Uisneno natoon ee, mnak, “Abram! Ho of ammoin tar antea mumnais ma mnu'ir re'-re'uf, ma ho of ammaet mok neek mamut, onaim sin of ansuub ko nok rek-reko. Mes ho sufam-ka'um sin of annaon njarin atoin amnemat nbi uuf bian sin pah. Kua-tuaf abitan pah naan of na'aet sin, na'peni' ma nha'mui' sin, tar antea toon natun haa. Mes Au of a'hukun abitan pah naan. Rarit Au of 'eik upoitan ho sufam-ka'um sin na'ko bare naan, ma sin of nekin baer pusaka mfau-rutu. 16 Au of a'ator he ho up-ka'um sin anfain neman on bare ia ntein. Oras ia, atoin Amoris sin natuan etan bare ia. Atoin ein ia amoe' reu'f ein, mes fe' ba-baun. Neot es ate, karu ho up-ka'um sin anfain neman ntean bare ia te, Au of a'paek sin he 'hukun ureu' atoin Amoris sin. Natuin oras naan, sin maufiun kein kaheen.” 17 Anfai on nana te, nok askeken, a'naikonat es napoitan masu', ma paku 'nopo es anpiin, sin nnaon npeo' sisin naan sin atnaank ein. 18 Oras naan, UISNENO nahakeb rais manba'an nok nai' Abram, nak, “Au 'ba'an 'ain, Au of a'fee bare ia neu ho sufam-ka'um sin, nmurai na'ko noe Masir tar antea noe Efrat, 19 ma atoin Kenis sin pah, atoin Kenas sin pah, atoin Katmons sin pah, 20 atoin Hetes sin pah, atoin Feris sin pah, atoin Refaimas sin pah, 21 atoin Amoris sin pah, atoin Kana'as sin pah, atoin Girgasis sin pah, ma atoin Jebus sin pah.”

Reta' Ahun-hunut 16

Ain Hagar ma in anah nai' Isma'el

1-3 Oras naan, nai' Abram nfain neem een na'ko pah Masir, ma natua naan toon bo'es een anbi Kana'an. In fee bi Sarai, ka nahoni' fa fe'. Bi Sarai nmui' aet bifee jes, na'ko pah Masir, in kaan ee, bi Hagar. Neot es, bi Sarai nak in moon je mnak, “Aam! UISNENO n'eek au apuk. Reko nneis, ho mtuup mok au ate bi Hagar, maut he au 'mui' anah.” Onaim, nai' Abram natuin in fee je hanan. Rarit bi Sarai nfee bi Hagar he nai' Abram anpana' sin. 4 Rarit nai' Abram antuup nok bi Hagar. Ma bi Hagar na'apu. Mes oras bi Hagar nahiin neu in na'apu' te, in nabeo'. In ka na'paar non fa neu bi Sarai. 5 Onaim, bi Sarai na'uab nok nai' Abram am nak, “Au es a'fee ko ate nana he njair ho fee. Mes oras in ntai boko te, in ka nkisu ntoom kauf. Ia ho ras-rasim! Anbain he UISNENO es nafeek hit rasi. Maut hena' ho muhiin!” 6 Rarit nai' Abram nataah am nak, “On nai! Au 'sao ko nahuun. In namuin. Onaim, ho es re' he mupreent ee. Es nana te, ho he mmoe' saa'-saa' neu ne te, es re' ho!” Rarit bi Sarai nmurai nha'mui' bi Hagar, tar antea bi Hagar naen nasaitn ee. 7 In naen antea baer ruumn es. Onaim UISNENO In ameput neno-tunan es neem nateef ee nbi bare re' npaumaak oe mata' nbi ranan he nnao neu Sur. 8 Rarit in nak, “Hoe! Bi Hagar, bi Sarai in ate! Nansa'am es ho es ai? Ho mu'ko mee, ma he mnao meu mee?” Onaim bi Hagar nataah am nak, “Au 'aen usaitan au ain usi'.” 9 Rarit UISNENO In ameput naan na'uab nok ne rek-reko, mnak, “On nai! Reko nneis ho mfain on ho ain usi'. In nmoe' ko on mee msa', mtoup goe. 10 Kais mumtau. Au of a'moe' ho sufam-ka'um sin amfau-rutu, tar antea ka maso'ik fa. 11 Oras ia, ho mu'apu'. Ka 'roo fa te, ho of muhoni' ri'an moen jes. Ho ro he mukaan be, nai' Isma'el (re' he noi namnees nok kata es, re' in a'moufn ii nak ‘Uisneno nneen’), natuin UISNENO nahiin inrair ho susat ma nana'renat. 12 Mes oras ri'ana' naan na'nae, in of anmoin na'roo na'ko in orif-tataf sin. Natuin in on re' bikaes fui, re' ka nroim fa he natuin aprenat. Sekau-sekau msa', in nraban sin. Ma are' atoin ein of anraban nafain ee oke'.” 13 Anneen anrair on nana te, bi Hagar natenab anbi in nekan, nak, “Au 'iit a'rair UISNENO, re' In niit ma npanat kau.” Rarit in nmurai nteek Uisneno npaek kanaf, “Usi' re' nfairoir kau.” 14 Etun atoni' nakanab oe mata' naan, Beer Lahai Roi, re' in a'moufn ii, “Oe mata' na'ko Usi' Amonit, re' anfairoir kau.” In baarn ee et kuan Kades ma kuan Beret sin atnanak. Oras ia, oe mata' naan fe' etan. 15 Rarit bi Hagar anfain. Onaim in nahoni' ri'an moen jes. Nai' Abram nakanab ri'ana' naan, nai' Isma'el. 16 Oras bi Hagar nahoni' nai' Isma'el, nai' Abram nmoin naan toon bo' fanu mnee (86).

Reta' Ahun-hunut 17

Uisneno nahake' rais manba'an neu nai' Abram npaek tanar herit

1 Oras nai' Abram nmoin naan toon bo' sea msea (99), UISNENO neem nakriir On neu ne. Onaim, In na'uab am nak, “Au re' ia Uisneno re' Akuaas isat. Ho ro he mutuin Au roimk ii piut, ma mmoin nok neek amneot. 2 Au he' uhake' rais manba'an ok ko, ma 'moe ho sufam-ka'um sin anmfau-rutun.” 3 Onaim nai' Abram nri'tuu ma na'ruri' tar ntea afu. Rarit Uisneno na'uab ankono mnak, 4-5 “Au 'moe' rais manba'an ok ko, on nai: ho of amjair aam uuf neu uuf amfaun. Es nana te, ho kanam naan ka nai' Abram fa heen, (re' in oet ni nak ‘amaf re' mateka'’) mes nai' Abraham (re' in oet ni nak ‘aam uuf neu uuf amfaun’). 6 Au of a'moe' ho sufam-ka'um sin mfau-rutu. Au of uhakeb uuf namfau na'ko sin, ma usif namfau of anpoi ma nboor na'ko sin. 7 Au 'naa' uher-heran rais manba'an ia ok ko ma ho sufam-ka'um sin. Rais manba'an ia nabar-baar, natuin Au re' ia, Uisneno neu ko ma neu ho sufam-ka'um sin. 8 Au of a'fee pah Kana'an ok-oke' neu ko ma neu ho sufam-ka'um sin. Oras ia, ho suma mutua mtaah naah. Mes of ho sufam-ka'um sin npaar pah Kana'an ia, tar antea nabar-baar. Ma Au of a'jair sin Uisneon goa msa'. 9-10 Mes ho mok ho sufam-ka'um sin ro he mnaa' miheer-heran rais manba'an ia. Atoin ein ok-oke' ro he na'heir ein. 11-13 Nmurai oras ia, are' atoni' re' nmoin naan neno faun neki nsae, ro he na'heir ein. Ho mok ho nonot-asar, ho ameupt ein oke', ho aten re' ho msoos maan sin nbi pah bian, hi arki ro he mi'heri'. Heri' naan, anjair tanar nak hit nua kit hit rais manba'an ia mamarak anbi hi aom ein. 14 Atoni' mee ja re' ka na'heri' fa te, ka napein fa paa' ma nama' anbi Au rais manba'an, ma ka maso'ik fa nbi Au too.” 15 Rarit, Uisneno ntuut In uaban am nak, “Nmurai oras ia, ho kaisa' mteek amtein ho fee jet mak Sarai, mes mak Sara'. 16 Au of a'fee tetus athoen neu bi Sara', he in nahoni' nfee ko ri'an moen jes. Batuur-batuur! Bi Sara' of anjair ain uuf neu uuf amfaun. Ma usif namfau of anpoi ma nboor na'ko sin.” 17 Onaim nai' Abraham nri'tuu ma na'ruri' tar ntea afu. Mes anbi in nekan naan ee te, in main. In natenab am nak, “Atoni mnasi' fufu' on re' au, toon nautn es, of upein ri'ana, on mee? Ma bi Sara' re' namnais re'reu'f een, toon bo' sea, in of nahoni' on mee?” 18 Onaim in natonan Uisneno mnak, “Usi'. Maut he nai' Isma'el es npaar au pusaak ein. Ka saa'-saa' af.” 19 Mes Uisneno nataah am nak, “Kahaf! Ho fee bi Sara' of nahoni' ri'an moen jes. Ho mukaan be, nai' Isak. Au rais manba'an naan of nateab on neu ne, ma neu in sufan-ka'un sin, tar antea nabar-baar. 20 Au msa' a'neen a'rair saa' re' ho mtoot je neu nai' Isma'el. Es nana te, Au 'fee ne tetus athoen ma Au 'moe' in sufan-ka'un sin namfaun. A'naak uuf bo'es am nua of anboor na'ko in sufan-ka'un sin. Ma in sufan-ka'un of anjair pah ko' goes. 21 Maski on nana msa', Au rais manba'an ia, nmafuut nok ahaa ho anah nai' Isak. Anmanfain on re' ia te, bi Sara' of nahoins ee.” 22 Na'uab anrair on nana te, Uisneno naneuk Gon na'ko nai' Abraham. 23-27 Neno naan amsa', nai' Abraham nmoe' natuin Uisneno In aprenat. Onaim in na'heri'. Rarit in na'heri' nai' Isma'el, ma atoin ein abitan in uum je nanan. In na'heri' atoin aten amsa'. Oras naan nai' Abraham nmoin naan toon bo' sea msea (99), ma nai' Isma'el toon bo'es am teun (13).

Reta' Ahun-hunut 18

Tuaf teun neman ma nateef nok nai' Abraham

1 Orses, nai' Abraham natua npaumaak hau ko' guin Mamre. UISNENO neem ma nakriir On neu ne. In reetn ii on nai: Neno naan, manse mapuutn ii kaheen, onaim nai' Abraham ntook ma nmaineun nbi in teens ee in enon. 2 Oras nai' Abraham nait matan on nana te, in niit tuaf teun nhaken nbin naan. Onaim, in naen anseun sin. In nri'tuu, 3 ma in na'uab neu sin am nak, “In aam ein! Karu reko te, au uskau he tkoen nok teem teu hi ate kau au tenas ia. Maski mbukae oe ruum-ruum ahaa msa' reko, tua. 4 In ama' arki misnaas akre'o mbi haun guin sin maof kein. Maut he hi aanh ein nekin oe ma nafaun ki. 5 Au 'nao ubarab bukae neu ki, maut he hi mipein ha'tanis akre'o, hena' hi mkoen om amkoon. Au 'mariin, he 'tuthae an ki, tua.” Rarit sin natahan am nak, “Reko. Hai meis mok naan, tua.” 6 Rarit nai' Abraham naen antaam neu tenas naan, ma natonan bi Sara' mnak, “Rabah! Mait maan uut arekot, sak goes. Mmoe' maan kit utunu'.” 7 Rarit in naen on in bijaeng guin, ma in npiir naan bijae apokat aan es. In nreun in ameupt es he nroor goe ma nahaan in sisin. 8 Rarit nai' Abraham nnao nait susu, suus aritas, ma siis hana' re' fe' nahana nrari, rait in neik sin neu amneem fe'un naan. Oras sin nbukaen ate, in nhake nbi hau goes uun ma ntuthae sin. 9 Onaim sin nataan ee mnak, “Abraham! Ho fee bi Sara' et mee?” Rarit in nataah am nak, “Et teens ee naan ee, tua.” Bi Sara' nneen na'ko eon ee 'kain 10 Onaim, tuaf es na'ko sin teun ein naan na'uab am nak, “Of anmanfain on re' ia te, Au 'fain uum. Oras naan, ho fee bi Sara' of nahoni' nrair ri'an moen jes.” Oras sin na'uab ein on nana te, bi Sara' nneen na'ko eon ee 'kain. 11 Oras naan, nai' Abraham ma bi Sara' sin namnasin re'-reu'f een. Bi Sara' ka napeni ntein fa funan. 12 Anneen sin uab kein on nana te, bi Sara' nmain neek ah. In natenab am nak, “Hmmh! Au umnais re'-reu'f een. Saa' anteni', au moon je nma'nuur re'-reu'f een. Nok ranan mee kah, he hai aom ein anmonin on re' amatsao feu' ne, he mipein anah?” 13 Rarit UISNENO nataan nai' Abraham am nak, “Nansa'am es bi Sara' nmain? In natenab nak ai' saa' re' Au u'uab ee ia of ka njair fa, natuin in namnasi, oo? 14 Au re' ia, UISNENO! Ka tiit taan fa saa' es re' Au ka bisa 'moo' je fa. Mumnau murek-reok, oo! Karu Au 'fain uum too amnemat, bi Sara' of nahoni' nrair ri'an moen jes.” 15 Anneen on nana te, bi Sara' namtau. Rarit in npeen mates am nak, “Au ka' main kuuk fa, te!” Mes Usi' nataah am nak, “Fe'ena ho mmain batuur ate.”

Nai' Abraham ntabar Uisneno he kais anhukun abitan Sodom

16 Rarit tua teun ein naan nnaon nkonon neu kota Sodom. Nai' Abraham annao nasain sin ntean rana tnana'. Antean nana te, sin napeen niit kota Sodom. 17 Rarit UISNENO natenab am nak, “Reko nneis, Au utonan nai' Abraham am 'ak, Au he ureu' kota Sodom. 18 Natuin nai' Abraham in suufk ein of nma'baab ok tar namfaun, ma njarin uuf es, re' ma'tani'. In imsa' of anfain amneik tetus athoen neu are' kanan uuf anbi pah-pinan ia. 19 Au 'piri 'raar je, he in nanoni' in aanh ein ma tuaf bian antein, he natuin UISNENO In raan Ne piut, ma nmonin nok neek amneot ma amnonot. Karu sin nmo'en on re' nana te, Au rais manba'an neu sin of nateab on.” 20 Onaim UISNENO natonan nai' Abraham am, nak “On nai! Au 'neen a'rair too mfaun ein nsakoina' abitan kota Sodom ma kota Gomora sin maufiun kein. Sin baiseek ein een. 21 Etun Au 'saun uum, he 'iit nok Au matak ma uhiin are' saa'-saa' re' Au 'neen sin naan, batuur aa, oo, ai' kah. Karu kah fa te, Au of uhiin imsa'.” 22 Oras UISNENO fe' na'uab nok nai' Abraham, tua nua ein naan sin nnaon nkonon neu kota Sodom. 23 Nai' Abraham nsiri' npaumak-maak Uisneno, rarit in ntaabr Ee mnak, “Koi, Aam Usi'! On mee? Ho he mureu' atoin reko ma atoin re'uf nomese' nani', oo? 24 Karu nmui' tua reko bo' niim (50) nbin kota naan, Ho he mureu' sin oke' msa' aa, oo? Ai' Ho ka mureu' fa kota naan, natuin Ho mneek sin. 25 Aam Usi'! Kaisa' mmoe' on naan! Kas-kaisa' atoin rekon naan nmaten amsa', oras Ho mureu' atoin maufinus sin. Aam Usi', Ho es amrair Afeek Rasi et neno-tunan ma pah-pinan. Es nana te, Ho meik Nom muhiin mak re' nana ka namneo fa, tua.” 26 UISNENO nataah am nak, “Karu Au upein tua reko bo' niim nbin kota Sodom, Au ka 'hukun fa kota naan, natuin Au 'neek sin.” 27 Nai' Abraham na'uab anteni' mnak, “Aam Usi'. Kais muto'on kau, tua. Reko te, au he u'uab a'teni'. Au re' ia suma mansian amonot. Au ka uhiin fa saa'-saa', tua. 28 Tareta', karu ka ntea fa tua reko bo' niim, mes suma tuaf bo' haa mniim ah, on mee, tua? Karu nkuur nahaa tuaf niim ate, on mee? Ho he mureu' kota nana fe'e, oo?” Uisneno nataah am nak, “Karu Au upein tua reko bo' haa mniim anbin kota naan, Au ka neu he uree' goe fa.” 29 Rarit nai' Abraham antabar anteni' mnak, “Karu suma tua reko bo' haa te, on mee, Aam Usi'?” In nataah am nak, “Karu Au upein tua reko bo' haa, Au ka 'hukun sin fa.” 30 Nai' Abraham na'siti' ntein, nak, “Aam Usi', kais mutoo'. Mes karu suma tua reko bo' teun goah, on mee?” In nataah nak, “Karu Au upein tua reko bo' teun, Au ka 'hukun sin fa.” 31 Rarit nai' Abraham na'siti' anteni', mnak, “Aam Usi', kais mutoo'. Au he utaan a'teni' kre'o. Karu suma tua reko bo' nua goah, on mee, tua?” In nataah antein am nak, “Karu nmui' tua reko bo' nua, Au ka neu fa he 'hukun kota naan.” 32 Nai' Abraham nasoup in han-totis am nak, “Aam Usi'. Au u'siti' haef es anteni', mes kais muto'on kau, tua. Karu suma nmu'i haa tua reko bo' es, on mee, tua?” In nataah amsa' am nak, “Karu Au upein tua reko bo' es anbin naan, Au ka ureu' fa kota naan.” 33 Na'uab anrair on nana te, UISNENO nnao nkoon. Onaim nai' Abraham antebi nfain.

Reta' Ahun-hunut 19

Abitan Sodom sin maufinu

1 Oras Uisneno fe' na'uab nok nai' Abraham, In ameupt ein re' tuaf nua naan, nnaon nkonon neun kota Sodom. Sin ntean ne, manse he noi nmouf goen. Oras naan, nai' Rot fe' ntoko nbi eno' he ttaam teu kota naan. In niit tua nua' ein nana te, in nnao nseun sin. In nri'tuu ma na'ruri' nbi sin maatk ein. 2 Rarit in na'uab am nak, “In ama' arki! Au uskau ki he mkoen om iim meu au uum je fe', tua. Maut he hi mifaun ma mtuup maan faij es ambi ia. Nneis noi nmeu te, na' hi mnao mkoon.” Mes sin natahan am nak, “Makasi, tua. Mes ho kais muhaeb om! Maut he hai mtuup ambi kota ia in amneran.” 3 Mes nai' Rot nfuri' sin piut, tar antea sin nromin he ntuup antaah ein anbin in umi. Onaim, nai' Rot sin ntunun utunu', ma nabaarb ein bukae, ma sin nbukaen bu'-bua'. 4 Oras sin fe' ka ntupan fa fe' te, atoin ein Sodom, ana'-ko'u neman oke'. Sin nhaken nfuun naan nai' Rot in umi. 5 Sin nhuun ein ma nakan nai' Rot tafi'-tafi', am nak, “Hoe, Rot! Atoin nua' ein fe'ena, etan mee? Mupoit sin neman, hai he mi'babi' sin!” Nai' Rot na'uab nok atoin Sodom sin 6 Onaim, nai' Rot anpoi, rarit na'eek eno'. 7 In na'uab am nak, “Aok-bian arki! Hi kaisa' mmoe' re'uf on naan neu au tamun ia. 8 Bait hi mneen fe'! Au an-feot ne, tuaf nua. Sin muin rek-rekon, ma ao 'temef fe'. Maut he au 'nona' ki sin. Hi he minsaa' sin imsa', es re' hi. Mes hi kaisa' mmoe' saa'-saa' neu au taum ni. Tatuin hit haart ii te, au ro he 'panat sin.” 9 Mes atoin Sodom sin nkoa' ein am nak, “Ho kaisa' mseor mok! Ho atoin amnemat. Ho atoin sona'. Onaim ho ka mmui' fa hak he m'ator kai. Reko nneis ho mu'roo mu'ko bare ia. Karu kah ate, hai mmoe' re'uf meu ko, anneis na'ko meu tua nua' ein naan!” Rarit sin ntitar ma nsapar-napasib nai' Rot. Ma sin arsin bu'-bua' nnaon he ntuut nareu' eno'. 10 Mes taum nua' ein naan, nsoron napoitan sin a'niimk ein ma nheer nataam nai' Rot neu uum je nanan, ma sin na'seni' eno. 11 Rarit sin naforob atoin Sodom re' abitan eno', etun sin na'nabre-reon goah he naim eno'. Mes sin ka niit ee fa.

Uisneno napoit nai' Rot sin na'ko Sodom

12-13 Rarit taum nua' ein naan, nak nai' Rot, am nak, “Rot! UISNENO nahini nrair abitan kota ia sin maufinun. Onaim, In nreek kai he iim mireu' main kota ia. Onai ma, ho mmu'i mteni' asar bian et kota ia, ai' kah? Karu nmui' an-mone, an-feto, an nanef, ai' sekau-sekau. Meik sin ampoi nai mi'ko kota ia!” 14 Onaim, nai' Rot annao na'uab nok atoin munif nua re' na'frei in an-feot ne, mnak, “Mneen rek-reko! Oras ia, maen ampoi rabah mi'ko kota ia nai! Natuin UISNENO he nareu' niis kota ia!” Mes sin nak ai' nai' Rot napoi. 15 Neis noi nmeu te, Uisneno In ameupt ein naan, na'seke' nai' Rot sin he naen anpoin rab-raab nai. Sin nak, “Rot! Mfeen nai! Meik ho fee, ma ho an-feot nua' ein naan, maen ampoi misaitan kota ia nai. Kas-kaisa' hi mmaet rum-ruum, ma mimreu' bua'-bua' mok kota ia.” 16 Mes nai' Rot fe' he na'eok bon. Te kah, UISNENO he nsoi naan ee. Etun es taum nua' ein naan nsaok naan nai' Rot in a'niman, in fee, ma in an-feot nua' ein naan, he napoitan sin na'ko kota naan. 17 Onaim, tuaf es na'ko re' taum nua' ein naan, nak, “Maen miheer, he mmoin! Kaisa' mniik! Kais misnaas ambi mnera'! Maen amsae meu 'to'ef, nbain he hi mmoin!” 18 Mes nai' Rot nataah am nak, “Koi, aam! Kais on naan! 19 Ho mturun kai he hai mmoin. Mes a'to'ef ne, na'roo! Kas-kaisa' hai ka mtea maan fa ne te, amreu't ii napein kai nbi rana tnana'. 20 Aam, mkius miit. Anmui' naan kuan aan es ka na'roo fa na'ko ia. Kuan re' ne, ka mateka' fa, natuin in aan-ana'. Onaim, aam, karu ho mromi te, maut he hai m'ain na, hena' hai mmoin.” 21 Onaim in nataah am nak, “Reko! Mnao nai! Au of ka ureu' fa kuan re' naan. 22 Oras ia, hi maen nai meu kuan naan! Natuin au of ka 'moe' saa'-saa' fa fe', karu hi ka mtea fa fe'.” Nmurai na'ko oras naan, atoni' nteek kuan naan nak, Soar, re' in a'moufn ii nak ‘ana'’.

Kota Sodom am kota Gomora nputu nmaten

23 Oras manse nsae te, nai' Rot sin ntean Soar. 24 Nok askeken, UISNENO n'opa' uur-ai ma bariri re' anpiin, ansaun neem na'ko neno neu kota Sodom ma kota Gomora. 25 UISNENO nout nakrati' kota sin ok-oke' ma kuan ein anbin bare naan, ma are' kanan amonit, et mansian, mu'it, ma hau anbin naan. 26 Oras nai' Rot sin naenan, in fee je, anniik. Nok askeken ate, in njair nii masik. 27 Noka' kik-kiku te, nai' Abraham anfani nteni' neu bare re' afina in nhake ma ntabar UISNENO. 28 Onaim in nnapenen nsaun neu Sodom ma Gomora ma karopu mneer ko'u naan oke'. In nkisu te, maus ein nsaen on neon goe kbo'es-akbo'es anbi mee-mee. Ma ai pina' naan nout niis are' saa'-saa'. 29 Onaim oras Usi' nout nakrat-rati' koot ein naan, In namnau In rais manba'an neu nai' Abraham. Etun In nturun ma napoit nai' Rot na'ko bare re' In nareu' goe naan.

Nai' Rot am in an-feton

30 Oras naan, nai' Rot namtau he natua nabaar anbi kuan Soar. Es nana te, in nok in an-feot nua' ein naan, nanain ein neun a'to'ef. Rarit sin natuan nbin nuat es. 31 Neot es, an-feot uun ee, nak in oirf ee mnak, “Anbi bare ia, nfuun am nateef ka tii-tiit fa atoni' he nsao kit. Ma ka 'roo fa te, hit ama' namnais kuun een, ma ka namsa'i ntein fa heen. 32 Onaim, reko nneis, hit tamauf hit ama'. Rarit hit 'tuup tokan. Maut he hit tamsa'ib hit ama'.” 33 Fai ni te, sin na'inu sin aamf ee nok tua-min-kase, tar anmafu nmaet. Rarit feot uun ee nnao ma ntuup nok in amaf. Mes a'naef ee nmafu nmaet, onaim in ka nahiin fa neu in nmoe' saa' nok in aan feto. 34 Nmeu fini te, feot unu naan, natonan in oirf ee mnak, “Fini na, au 'tuup a'rair ok ama'. Mabe' ia, ho sapaam. Hit tamafu ttein ama', rarit ho mtaam amtuup mokan. On nana te, hit nua kit of tahoni' ma ttaur ama' in sufan.” 35 Mabe' naan, sin namafu nteni' 'naef. Rarit an-feot aheet susu, nnao ma ntuup nok in amaf. Mes a'naef ee nmafu nmaet, onaim in ka nahiin fa neu in nmoe' saa' nok in an-feto. 36 Nok ranan naan, sin nua sin na'aup ein na'ko sin aam honif. 37 Rarit an-feot uun ee nahoni' ri'an moen jes. In nakaan be, nai' Moap (re' he noi huma' mese' on re' kata es anteni', in a'moufn ii ‘neem na'ko ama'’). In es re' njair aam uuf neu atoin Moapas oras ia. 38 Rarit an-feot aheet suus goe, nahoni' ri'an moen jes. In nakaan be, nai' Ben Ami (in a'moufn ii ‘ri'ana' na'ko au nggoa’). In es anjair aam uuf neu atoin Amon sin oras ia.

Reta' Ahun-hunut 20

Nai' Abraham napoi usif Abimerek

1 Rarit nai' Abraham nanani' na'ko Mamre, nnao neu pah Negep et pasa' haa'-nua. In natua nbi kuan Kades ma kuan Sur sin atnaan kein. Mes ka' roo fa on nana te, in natnani ntein neu kuan Gerar. 2 Ma in natonan abitan kuan naan amnak, ain Sara' naan, in fetof. Es nana te, nai' Abimerek, usif Gerar, nreek tuaf ma ntaam antoit bi Sara'. Rarit sin neik je neu uisf ee in sonaf. Rarit te, UISNENO nasnasab bifee ahoni' ma nakiuba' bifee munif, na'ko too usif Abimerek, natuin in ntoup naan nai' Abraham in fee. 3 Faaj es, Uisneno nakriir On anbi mneit neu usif naan. In na'uab am nak, “Ho he mmaten! Natuin ho mtoup maan atoni' in fee!” 4-5 Mes nai' Abimerek nataah am nak, “Usi'! Au ka 're'-reo' iit fa bifee naan. Ma au msa' ka 'sanaf. Nai' Abraham neik non natoon am nak, in fetof! Bifee nana nmanaku' msa' on re' naan. Es nana te, au 'reek tuaf ma ntaam antoit je nok neek akninu'. Onaim, Usi' kais musaan kau, tua!” 6 Onaim Uisneno nataah am nak, “Batuur. Au uhiin 'ak ho nekam nana kninu'. Ma Au es a'kahe' ko he kaisa' mreo' bifee naan. Nok ranan nana te, ho ka musanab fa neu Kau. 7 Oras ia, mnona' mufani' bifee naan neu in mone. Atoni' re' naan, Au mafefa' kninu'. Onaim, amtoit je he n'onen henati' ho kaisa' mmaet. Mes karu ho ka mnona' mufani' fa bifee naan, ho mumnau rek-reko! Ho mok ho too ngguin of anmaet sapu'-sapu'.” 8 Kik-kiku te uisf ee no'en in ameupt ein oke', ma nareta' in amneit naan. Onaim sin arsin namtaun. 9 Rarit uisf ee no'en nai' Abraham, ma nataan ee mnak, “Au 'tao 'saan ko saa, es ho mmoe' he hai msiraak om? Ho kais mupoi on re' naan. 10 Ho mutenab saa', es ho mmoe' on re' ia?” 11 Onaim nai' Abraham nataah am nak, “Aam usi'! Au 'baiseun. Au utenab ak hi ar-arki ka mihiin fa Uisneno. Onaim, hi of mi'maet kau, he msao au fee. 12 Au u'uab batuur, ak bi Sara' naan au feto'. Hai nua kai ama' mese', mes es-esat mi ain kim. Es na' hai matsao on re' ia. 13 Onaim, oras Uisneno nreek kai he mpoi mi'ko hai kuan, ma mnao mi'roo-roo meu kua-teta', au utoon ain 'eu au fee ji m'ak, ‘Hit tbi mee-mee jah, karu atoni' natanan anmatoom nok hit nua kit, ma karu ho mneek kau te, mutaah am mak, hit meu fetof-naof.’” 14-16 Rarit usif Abimerek nnona' nafani bi Sara'. Onaim in na'uab nok bi Sara' mnak, “Oras ia, au 'baen roi muti' fua' niif goes neu ho na'o, he njair tanar am nak, au ka 'saan fa saa'-saa' neu ko. Maut he arpah ii nahinin on re' naan!” Rarit uisf ee na'uab neu nai' Abraham am nak, “Abraham! Au pah ii mainuan neu ko. Ho mroim he mutua mbi mee-mee jah, es re' ho.” Rarit in nfee ne bijae, 'bibi, ma 'bib-kase. In imsa' nfee ne ate, et atoni' ma bifee. 17-18 Mes oras uisf ee nnona' nafani' bi Sara' neu in mone, nai' Abraham an'onen he Uisneno nfei bifeen naan sin 'aup kein. Ma sin bisa nahoin ein antenin.

Reta' Ahun-hunut 21

Ain Sara' nahoni' nai' Isak

1-7 Rarit UISNENO nateaba' neu bi Sara saa' re' In nba'an anrair je. Nai' Abraham namnais jen, mes bi Sara' na'apu. Oras in he nahoni', nai' Abraham nmoin naan toon nautn es (100). Antea in ors ate, in nahoni' ri'an moen jes. Rarit nai' Abraham nakanab ri'ana' naan, nai' Isak (re' in a'moufn ii ‘in main’). Rarit ain Sara' na'uab am nak, “Uisneno nmoe' kau he 'main, natuin oras ia au 'mariin. Biak ein nateenb ein, au ka neu he uhoni' fa, nbi oras au umnais on re' ia. Te kah, maski au moen je namnais re'-reu'f een, mes au fe' uhoni' 'aan ne ri'aan es. Onaim oras ia, sekau-sekau re' anneen rasi ia te, sin of anmanin amsa' on re' au.” Oras in nmoin naan neno faun, nai' Abraham na'heri' nai' Isak, natuin Uisneno In aprenat.

Sin nriu' ain Hagar am in anah nai' Isma'el

8 Rarit nai' Isak na'nae. Oras sin he nsoor je te, amaf nai' Abraham nmoe' fesat ko'u. 9-10 Neot es, ain Sara' nkius niit nai' Abraham in fee muni' ain Hagar in anah nai' Isma'el anmabuir nok nai' Isak. Onaim, ain Sara' na'uab neu in moon je mnak, “Mriu' mupoitan aet Masir naan nok in anah! Natuin au ka 'roim fa he aet je in aanh ee napein pusaak saa'-saa'. Maut he au anah nai' Isak anmees, es anpaar nain pusaak ein oke'.” 11 Anneen ain Sara' in uaban nana te, nai' Abraham nnaben ate ka reko fa, natuin nai' Isma'el naan, in aanh aa msa'. 12 Mes Uisneno na'uab neu nai' Abraham am nak, “Aba'! Ho kais mutenab ho fee muin aan nok in aanh aan. Mutuin ain Sara' in roim naan. Natuin Au 'ba'an a'rair ak ho of musuuf na'ko nai' Isak. 13 Mes Au msa' 'fee tetus neu ho fee muni naan in anah. Natuin in imsa' ho sisim ho naam. In suuf kein of anjair uuf es.” 14 Noka kik-kiku on nana te, nai' Abraham nabarab oe-beti' neu ain Hagar. Rarit in nafetin bifee naan ma in anah he nnaon nmesen. Rarit sin nnaon nfuun baer ruman npaumaak Beer Seba. Ain Hagar ma nai' Isma'el 15 Oras sin oe mniun ee oke' te, ain Hagar nasaitan ri'ana' nana nbi hau aan es in mafon. 16 Onaim in natenab am nak, “Karu in natfeek am au 'hak-hake te, au neek ii nsuus anmaet.” Rarit in nteet koit, ma nnao ntook seor na'roo na'ko ri'ana' naan of oni' meter bo' niim. Rarit in nkae nme'me'ur. 17 Uisneno nneen nai' Isma'el nkae msa', rarit in ameupt es neem na'ko sonaf neno-tunan, ma nhaman ain Hagar am nak, “Hagar! Nansa'am es ho msuus on re' ia? Kais mumtau, Uisneno nneen anrair ho aanh ee in kaet. 18 Oras ia, mfeen ma mnao mkius ri'ana' naan. Mhan-mau goe ma mha'tain in nekan, natuin Au of a'moe' in sufan sin njair too uuf ma'tain es.” 19 Rarit Uisneno nfei ain Hagar in maat kein, ma in niit oe maat es anbi ne. Onaim in neik baer oe, ma nnao nakain oe, rarit neik je ma na'inu' ri'ana' naan. 20-21 Onaim nai' Isma'el nok in ainaf natuan nbin baer ruman Paran. Na'ko neno neu neno, in na'nae, ma in njair atoin akrao rek goes. Rarit in ainf ee nasaob ee nok bifee muinf es na'ko pah Masir. Rasin ia njarin, natuin Uisneno nok nai' Isma'el.

Nai' Abraham ma usif Abimerek anmaraem ein nbin Beer Seba

22 Oras naan, usif Abimerek, nok in meo pae' makenat, nai' Fikor, neman ma natefan nok nai' Abraham. Usif naan na'uab am nak, “Abraham! Hai mihiin mak Uisneno nok ko. Etun ho mmoe' saa'-saa' ah, ro he njair on naa. 23 Onaim oras ia, au 'toit ko he msuup ambi Uisneno In matan, mak ho of ka mputa'-kriu kau fa, ok au anah-upu' sin ok-oke'. Natuin au 'moe' reko ok ko, es nana te ho msa' ro he mmoe' reko mok kau nbi pah ia.” 24 Onaim nai' Abraham nataah am nak, “Reko, tua! Au 'suup.” 25 Mes rarit nai' Abraham natraak neu usif nana mnak, “Aam usi', ho too ngguin nasiik naan au oe maat hain es.” 26 Anneen on nana te, usif naan nataah am nak, “Hau, oo! Au fe' a'neen rasi ia. Nansa'am es ho ka mutoon fa na'ko af-afi naa? Au ka uhiin fa, neu sekau es anmoe' on re' naan.” 27-28 Rarit nai' Abraham ma nai' Abimerek nmo'en rasi tfeka'. Nai' Abraham nait bijae ma 'bib-kase ma nfee sin neu usif. Rarit in npiri ntein 'bib-kaes tipu' mana' hiut. 29 Rarit uisf ee nataan ee mnak, “Nansa'am es ho mmoe' on naan?” 30 Onai te, nai' Abraham natoon am nak, “Aam usi', mtoup 'bib-kaes tiup ein ia, he njair tanar nak aam usi' ho mmanaku neu au es a'hain oe hani' re' ia.” 31 Natuin sin nua sin nmo'en nrarin rasi tfeka' nbin bare naan, es na' sin nakanab bare naan Beer Seba. In a'moufn ii nak ‘Oe' Hain Supat’. 32 Sin nsupan nrarin on nana te, usif nai' Abimerek nok in meo pae' je nfanin on sin pah Firistin. 33 Rarit nai' Abraham nseen hau tamareska uu' goes nbi Beer Seba. Nmurai na'ko oras naan, hau naan anfain tanar amnauba' neu nai' Abraham, nak in na'bees neu UISNENO re' Amonit Nabar-baar anbi bare naan. 34 Rarit nai' Abraham natua on re' anao-amnemat tar a'roo nbi atoin Firistin sin pah.

Reta' Ahun-hunut 22

Uisneno nreun nai' Abraham he nafuata' nai' Isak

1 Neot es ate, Uisneno nsuu' nai' Abraham, he nahiin nak in natniin Ee, ai' kah. Rarit In nhaam ne mnak, “Abraham!” Onaim in nataah am nak, “Au esai, tua.” 2 Rarit Uisneno nreun goe mnak, “Mneen rek-reko! Mait ho an-moen mese' re' ho mneek miis ne naan. Meik je mnao meu pah Moria, he mout goe njari 'turu' neu Kau. Mtea ne te, Au of na' ukrira' ko in baran et a'toe'f es.” 3 Noka' kiku te, nai' Abraham nkeut hau meto'. Rarit anfuut sin, ma nasaeb sin anbin bikaes keledai. Rarit, in nok nai' Isak, ma in ameput tuaf nua nnaon neu bare re' Uisneno nteek ee naan. 4 Sin naon neno nua goen. Ma nmeu te, nai' Abraham napeen niit bare nana nbi 'roo. 5 Onaim in nak neu in tua ameup nua' ein nana mnak, “Hi nua ki mpao kai mbi ia, mok bikaes keledai nu! Au ok au anah ia, meki-msae meu ne, he m'onen ma mi'bees meu Uisneno. Rarit of hai mfain iim on ia.” 6 Rarit nai' Abraham nait hau meot ein naan, ma nasahab nai' Isak sin. Ma in nnaa' neik besi ma ai nuta'. Oras sin nua sin nnaon bu'-bua' ate, 7 nai' Isak nak in aamf ee, mnak, “Aam!” Rarit nai' Abraham nataah am nak, “Saa', Isak?” Onait nai' Isak nataan am nak, “Aam, hit he totu 'turu'. Hit teik hau meto' nok ai. Mes a'bib-kase re' he ta'tuur ee ji, es mee?” 8 Nai' Abraham nataah am nak, “Isak! Uisneno of neik Non anfee In a'bib-kaes ana' he njari 'turu'.” Nai' Abraham nabarab he nafuat anah nai' Isak Onaim sin nua sin neki nsaen piut. 9 Oras sin ntean bare re' Uisneno nakrira' nraar je naan, nai' Abraham anbaik fatu he nmoe' mei 'turu'. Rarit in ator hau meot ein anbin mei naan. Onaim, in nfuut in aanh ee, natupa' natneen be nbi hau meot ein naan. 10 Onaim in nait besi he nroor in anah. 11 Mes nok askeken ate, UISNENO In ameput ankoa' na'ko neon goe mnak, “Hoe! Aba'! Kaisa' fe'! Mpao kre'o fe'!” In nataah am nak, “Nansaa', Usi'?” 12 Onait hanaf naan, nak, “Kais amroor ri'ana' naan! Kais munsaa'-saa' ne! Oras ia Au uhiin namneo, ak ho ro batuur-batuur mutuin Uisneno In romin, es na' ho mubarab murair he mufuat ho an-moen mese' naan neu Ne.” 13 Rarit nai' Abraham niit a'bib-kaes keos goes, re' in suun kein na'heeb ok nbi hau aan es in taek ein. Rarit nai' Abraham nnao nheke 'bib-kase naan, ma nout goe njari 'turu' neu Uisneno, nseka' in anah. 14 Onaim nai' Abraham nakanab bare naan Yehova Yire, (re' in a'moufn ii, ‘Uisneno of nabarab saa' re' anmatoom nok hit sarit’). Etun ntea oras ia msa', biak ein na'uab ein am nak, “Anbi 'to'ef UISNENO naan, In of nabarab saa' re' nmatoom nok hit sarit.” 15 Rarit ameput Uisneno naan nkoa' ntein na'ko neon goe, mnak, 16 “UISNENO neik Non nak, ‘Au 'suup 'eik Au kanak, on nai: Ho mubarab murair he mfee Kau ho aan fua mese' naan, he njari 'turu'. Es nana te, 17 Au of a'fee tetus nathoe neu ko ma neu ho sufam-ka'um sin. Sin of anmasaot-baban piut, tar antea ka tsoi' tabei' sin fa, on re' kfuun ein et neno, ma snaen et taas je ninin. Ho anah-upuf sin of niis ma naprenat sin musun. 18 Na'ko ho sufam sin, too uuf-uuf nbi pah-pinan ia of napenin tetus athoen, natuin ho munaoba' mrair Au prenat.’” 19 Rarit nai' Abraham ma nai' Isak nsanun nfanin ma natefan nok sin ameup nua ein naan. Ma sin nfanin on Beer Seba. Onaim sin natuan nbin naan.

Nai' Nahor in sufan-ka'un

20 Neot es, nai' Abraham nneen uaba' nak, in orif nai' Nahor fee bi Milka nahoni' ri'ana' mfaun. 21 An moen uun ee, kaan ee nai' Us. In oirf ee, nai' Bus. Rarit, nai' Kemuer (re' njair amaf neu nai' Aram). 22 Rarit nai' Keset, nai' Haso, nai' Pirdas, nai' Jitlaf, ma nai' Betuel. 23 Nai' Betuel naan, bi Ripka in amaf. 24 Mes nai' Nahor napeni ntein ri'an nasi na'ko bifeej es, in kaan ee, bi Reuma. In nahoni' nai' Teba, nai' Gaham, nai' Tahas, ma nai' Ma'aka.

Reta' Ahun-hunut 23

Ain Sara' nasaeb on, ma aam Abraham ansuub ee

1-2 Ain Sara' nmaet oras in nmoin naan toon nautn es bo' nua mhiut (127). Oras in nmate te, sin natuan nbin kuan Kiryat-Arba (es re' Hebron), et pah Kana'an. Nai' Abraham ankae nsim-simak. Sin nbe'en amsa'. 3 Rarit nai' Abraham nnao nateef nok atoin Hetes sin. In na'uab am nak, 4 “Au re' ia suma atoin anao-amnemat. Au ka 'mui' fa bare he 'suub au fee ji. Onaim, karu hi mromi te, hi mi'sosa' maan kau afu piis es, he au 'suub au fee je nbi naan.” 5 Sin natahan am nak, 6 “On nai, aam! A'roo-roo re' ia, hai maan ko mjair atoni mnasi'. Hai mhormaat ko batuur-batuur, tua. Onaim aa, ho mpiir kuum, bare mee es reko nneis, re' nmatoom nok ho romim. Hai mroim mituin ahaa ho roim maan.” 7 Rarit nai' Abraham anfeen anhaek ma na'besan auf tuaf ein naan. 8 Rarit in nak, “Karu hi mtoup au han-totis fe'ena te, au 'toit he hi mturun kau he mi'uab mok aam Sohar in an-mone nai' Efron. 9 Mtoit miit, he karu reko te, in na'sosa' kau in nua-fatu Makpera, re' et in poo' ne ninin. In ntoit fak-fauk ah, au 'baen. Au he 'baen ufeek in osan nana nbi hi matam, he njair au pusaak. Au he ubaarb ee he njair hai baer subat.” 10 Oras naan, nai' Efron nok antoko nbi atoin Hetes sin naan. In neik non anneen nai' Abraham in han-totis naan. Rarit in nhake ma nataah nai' Abraham anbi atoni mnais ein sin maat kein am nak, 11 “Kais on naan, aam! On nai. Au 'fee ko po'on naan ruum-ruum ah, nok nain in nuat Makpera naan. Aam, ho msuub ho fee je nbi naan. Au 'nona' afu naan nbi au atoni mnais ein sin maat keni. Maut he sin njarin saksii.” 12 Rarit nai' Abraham na'bees antein neu atoin Hetes sin. 13 Onaim in na'uab nok nai' Efron am nak, “On re' nana msa' reko, mes hi ar-arki mneen miit au han-totis ia fe'. Au he 'soos ufeek afu naan, maut he au 'suub aun guin nbin naan.” 14-15 Rarit nai' Efron nataah am nak, “Afu naan in oosn ii, suma roi muti' natun haa goah. Hit he tmatabar osaf naan he saa'? In oos ni ka manenu' fa. Mnao meik ho fee je he msuub ee nai.” 16 Nai' Abraham nroim natuin osaf naan, on re' nai' Efron na'uab. Onaim, nai' Abraham nsoi' roi muti' fua' natun haa, rarit annona' sin neu nai' Efron, anbi atoin Hetes sin matak he sin ok-oke' njarin saksii. 17-19 Es nana te, nai' Abraham anpaar nai' Efron in afu, njair in pusaak. Es re' afu et Makpera, npaumaak kuan Mamre (es re' Hebron). In nsoos nafeek afu naan nok nain in po'on, in nuat, ma in hau kou' ne ok-oke'. Atoni mnasi Hetes sin ok-oke' njarin saksii nak, afu naan nok nain saa'-saa' re' nbi nain naan, nai' Abraham in npaar sin ok-oke'. Rarit nai' Abraham nsuub in fee, ain Sara', nbi nuat naan, et pah Kana'an. 20 Nok ranan naan, oras ia, po'on naan, ma nuat re' unu' te atoin Hetes sin afu, njair nai' Abraham in ja. In npaak je njair baer subat neu in nonot-asar.

Reta' Ahun-hunut 24

Sin namin nai' Isak bifee he nsao

1 Nai' Abraham in ua-mnaun, tar antea in namnais re'-re'uf. UISNENO npaant ee, ma nfee ne tetus ao-mina'. 2-3 Nai' Abraham anmui' in atoin pirsaa' jes, re' n'urus are' kanan in a'mu'in. Neot es, nai' Abraham noe' ne, mnak, “Mneen rek-reko! Au 'toit ko, he ho msuup ampaek UISNENO, re' nmoe' neno-tunan ma pah-pinan, In kanan. Mak, ho kaisa' mtoit bifee munif na'ko atoin Kana'as sin he musao be nok au anah nai' Isak. 4 Mes ho ro he mnao meu au kua-mnasi', meu au nonot-asar sin. Ho maim bifee muinf es ambi ne, he tasaob ee nok au anah.” 5 Rarit, ate naan nataan nai' Abraham am nak, “Reko, tua! Mes au he 'moe' on mee, karu bifee munif naan ka nroim fa he neem nok on ia? Karu on nana te, au ro he 'eik nai' Isak he tmatsao be on ne, oo, ai' on mee?” 6 Nai' Abraham nataah am nak, “Ho mumnau murek-reko! Maski on mee msa', ho ka mubei' fa he meik au aanh ee nnao neu ne! 7 Mumnau, UISNENO re' annaa' kuasa et neno-tunan, neik kau 'poi 'rair u'ko au kua-mnasi', ma neik kau 'taam a'tea bare ia. Ma In imsa' nahakeb rais manba'an nok kau mnak, ‘Au of a'fee ko bare ia ok-oke' neu ho sufam-ka'um sin.’ Onaim, kais ho neek am naan na'oni'. Ho mnao. Uisneno of anreek In ameput na'ko sonaf neno-tunan he nfei ko ranan, he ho bisa muteef mok bifee munif, re' he njair au aanh ee in fee. 8 Mes karu bifee naan ka nroim fa he neem nok ko neu ia te, ho supat ia ka naah ko fa. Maski on mee msa', ka nabei' fa he ho meik nai' Isak on ne.” 9 Rarit, ate naan ansuup anbi nai' Abraham am nak in of nmoe' natuin nai' Abraham in uaban naan ok-oke'. 10 Onaim ate nana npiir naan bikaes unta bo' es. In nasaeb baer mamasa' ma ma'osa' huma'-huma' nbi bikaes unta sin. Onaim in nok in aok-bian sin nnaon neu nai' Nahor in kota et pah Mesopotamia. 11 Ate naan in nnao piut tar ntea kota naan in ninin. Rarit in nasnasab in bikaes unta sin nbin naan, npaumaak oe hain es. Oras naan manse nmaeb jen. Nati' te, bifee muinf ein neman he nkuin oe nbi oe hani' naan. 12 Rarit ate nana n'onen am nak, “UISNENO re' au aam usi' Abraham in Uisneno. Mturun amfei kau ranan, maut he au sairt ii ntea ma upein in afan nesan arekot. Mukrira' Uisneno Ho nekam arekot meu au aam usi', ma mumnau in rais manba'an neu kau. Onaim, maut he au uteef ok nai' Isak in fee nbi bare ia. 13 Usi', au 'haek et oe hain ii ninin. Ri'feot muinf ein neman na'ko kota he nkuin ma nsuun oe na'ko oe hani' ia. 14 Onaim, au 'toit on nai: Karu au u'uab ok bifee muinf es, ak, ‘Parmisi, tua. Karu reko te, musanut ho 'nai oej an he au 'iun aan akre'o.’ Karu in nataah am nak, ‘Reko, tua. Ma au of u'inu' ho unta sin imsa'.’ Naa, re' naan njair tanar nak, bifee munif naan es re' Uisneno Ho mpiir je njair nai' Isak in fee! Nok tanar naan, au uhiin ak, Uisneno mururu' mrair Ho maneek mi neu au aam usi', nai' Abraham.”

Nai' Abraham in ate nateef ri'feto bi Ripka

15-16 In ka n'onen anrair fa fe'e te, ri'feot muinf es neem. In kaan ee, bi Ripka. In re' naan nai' Abraham in orif nai' Nahor ma bi Milka sin upuf. In aamf ee, nai' Betuel. Bi Ripka mamasa' batuur, ma fe' ao-'temef. In nsaun neu oe hani' naan, rait in nkui oe neu in a'nai oe, oke te in nsae nfain. 17 Oras bi Ripka nsae nfani te, nai' Abraham in ate naan naen neem ansenu. Rarit in ntoti mnak, “Parmisi, tua! Mfee maan kau oe he au iun aan akre'o.” 18 Rarit bifee munif naan nataah am nak, “Reko, tua!” Rarit in nasanut in a'nai oe naan rabah, ma nfeen ate naan he niun. 19 Ninu nrair on nana te, bifee munif naan na'uab am nak, “Maut he au 'kui oe he u'inu' ho bikaes unta sin. Maut he sin nninun tar namsenan.” 20 Rarit in nnao n'opa' oe nesif naan nbi 'bai oe. Rarit in nsae-nsaun he nkui oe na'ko oe hani' naan, ma na'inu' unta sin ok-oke', tar antea namsenan. 21 Nai' Abraham in ate nana nhake ma nta'-taa' kuun, mes ankius narek-reko' ri'feot munif nana nbiur. In naten-tenab am nak, “Uisneno npiir je ji, es re' ia, oo?” 22 Unta sin ok-oke' ninun tar namsenan. Onaim ate naan naiti krene mnatu re' sin nati' te ntao goe nbi sin paan kein, ma niti mnatu paasn es ma nanitib bifee munif naan in a'niimn ein nua sin. 23 Rarit ate naan nataan am nak, “Ho ama' in kaan ee, sekau? Karu reko te, mabe' ia au 'tuup a'tahan 'bi ho ama' in umi.” 24 Onaim bifee munif naan, nataah am nak, “Au ama' kaan ee, nai' Betuel. Au na'i, es re' nai' Nahor. Au be'i, es re' bi Milka. 25 Anbi hai uum je nmui' hara' tupa neu ki. Ma nmui' huun neu ho mui't ein.” 26 Rarit ate naan na'ruri' ma na'bees neu UISNENO. 27 Onaim in na'uab am nak, “Pures ma bo'is neu Uisneno! Usi' nfei ranan neu kau, tar antea au uteef ok au aam usi' in nonot-asar sin anbin ia. Nok ranan naan, Uisneno nakrira' In neken arekot neu au aam usi', nai' Abraham ii, ma najarib in rais manba'an neu kau.” 28 Rarit bifee munif naan naen anfain rabah, he natoon rasi naan neu in uum je nanan. 29-30 Bi Ripka in naof ee kaan ee, nai' Laban. Oras in niit mnaut ein, ma nneen bi Ripka in uaban nana te, nai' Laban naen anpoi rab-raab, he nateef nok ate, re' nhaek nabaar fe' nok in bikaes unta sin npaumaak oe hani' naan. 31 Rarit nai' Laban na'uab am nak, “Aam! UISNENO neik ko mtea ia goen nok ao-mina'. Onaim kais amhaek mubaar ambi ia. Au uskau he tnao teu hai umi. Hai mibarab ke'en, ma bukae neu ko ma neu ho unta sin.”

Nai' Abraham in ate ntaam antoit bi Ripka

32 Rarit nai' Abraham in ate naan nnao natuin nai' Laban, he nnaon neu nai' Betuel in umi. Nai' Laban sin nasanut anturun sin baer ein na'ko unta sin. Rarit sin na'eku' unta sin nok huun. Sin imsa' nekin oe he ate naan nok in aok-biak ein nafanun. 33 Oras sin n'ator bukae nbi mee, ate naan nak, “Hai he mbukae, tua. Mes nahuun na'ko naan, au 'toit mainuan a'kre'o he utoon aan hai sairt ii fe'.” Onaim nai' Laban nataah am nak, “Neo! Reko, tua.” 34 Ate nana na'uab am nak, “Au re' ia, hi na'i nai' Abraham in ate. 35 UISNENO nfee tetus nathoe neu au aam usi', tar antea in nmui' batuur-batuur. Uisneno nfee ne muti'-mnatu', ate (et bifee ma atoni'), ma mu'it mfau-besi, es re': bijae, bikaes unta, bikaes keledai, 'bibi, ma 'bib-kase. 36 Oras au aam usi' ma au ain usi' namnasin on nai te, ain Sara' nahoni' naan ri'an moen jes. In es re' he ntoup aam usi' Abraham in pusaak ein ok-oke'. 37 Onaim aam usi' Abraham nreun kau he 'suup ak, ‘Ka nabei' fa he au 'ait bifee munif Kana'as, he usaob ee nok nai' Isak. 38 Mes au ro he ait bifee munif na'ko au aam usi' in nonot-asar sin, he njair nai' Isak in fee.’ 39 Rarit au utaan au aam usi' m'ak ‘Mes on mee karu ri'feot munif naan ka nroim fa he neem nok on ia?’ 40 Rarit in nataah am nak, ‘UISNENO re' au utuin In roim Ne piut naan, of anreek In ameput na'ko sonaf neno-tunan he nfei ko ranan, he ho bisa muteef mok ri'feot munif, re' he njair au aanh ee in fee. 41 Mes karu au nonot-asar sin ka nromin fa he nkonan ri'feot munif naan he neem nok ko on ia te, ho supat ia ka naah ko fa.’ 42 Onaim, fe' ena au uum a'tea oe hain ee te, au 'onen a'bi au nekak, ak, ‘UISNENO re' au aam usi' Abraham in Usif. Mturun amfei kau ranan, maut he au sairt ii ntea ma upein in afan nesan arekot. Onaim, maut he au uteef ok nai' Isak in fee nbi bare ia. 43 Usi', au 'haek et oe hain ii ninin. Ma ri'feot muinf ein neman na'ko kota he nkuin ma nsuun oe nbi ia. Onaim, au 'toit on nai: Karu au u'uab ok bifee muinf es, ak, “Parmisi, tua! Karu reko te, musanut ho 'nai oe jan he au 'iun aan akre'o.” 44 Karu in nataah am nak, “Reko, tua! Ma au of u'inu' ho unta sin imsa'.” Naa, re' naan njair tanar nak, bifee munif naan es re' Uisneno Ho mpiir je njair nai' Isak in fee!” 45 Au ka 'onen urair fa fe' te, bi non Ripka neem neik in a'nai oe, ma nkui oe nbi oe hani' naan. Oras in nsae nfain, au 'toit ak, ‘Parmisi, tua! Mfee maan kau oe he au iun aan akre'o.’ 46 Onaim in nasanut in a'nai oe naan rabah, am nak, ‘Reko, tua! Maut he au 'kui oe he u'inu' ho bikaes unta sin.’ Rarit au 'iun, ma au bikaes unta sin imsa' ninun. 47 Rarit au utaan ee m'ak, ‘Ho ama' in kaan ee, sekau?’ Onaim in nataah am nak, ‘Au ama', es re' nai' Betuel. Au na'i, es re' nai' Nahor. Ma au be'i, es re' bi Milka.’ Rarit au ukrein je nbi in panan, ma uniit be niti mnatu' paasn es. 48 Onaim au u'ruri' ma u'bees 'eu Uisneno, m'ak ‘Pures-bo'is neu Uisneno! Usi' nfei ranan neu kau, tar antea au uteef 'ok au aam usi' in nonot-asar sin anbin bare ia. Ma au msa' uteef urair 'ok nai' Isak in fee.’ 49 Onaim oras ia, karu sin ama arki mneek au aam usi' Abraham ate, mitoon kau kninu'. Ma karu kah fa te, mitoon kau kninu' msa'. Maut he au uhiin ak, au he 'moe' on mee.”

Bi Ripka in nonot-asar sin antoup oko'

50 Ate naan na'uab anrair on nana te, nai' Laban ma nai' Betuel natahan am nak, “Karu UISNENO es an'ator on nana te, hai he mak saa' ntein. 51 Bi Ripka es ia. Mok ne nnao nai. Maut he in njair na'i nai' Abraham in nanef, tatuin saa' re' UISNENO n'ator nani.” 52 Anneen on nana te, nai' Abraham in ate naan, na'bees antea afu, ma ntoit makasi neu UISNENO. 53 Onaim in nait napoit noni-mnatu' ma noin muti', ma baer paken amasat, rarit anfee sin neu bi Ripka. In imsa' anfee neu bi Ripka in naof ma ainaf ok-sonu' re' ma'osa'. 54 Rarit nai' Abraham in ate naan, ma in aok-bian sin, nbukaen bu'-bua'. Rarit sin ntupan nbin naan. Noka' on nana te, sin nfenan. Rarit ate naan natoon neu uim tuaf ein am nak, “Au 'toit mainuan he mkonan kau, karu reko te, hai mfain nai oras ia meu au aam usi'.” 55 Mes bi Ripka in naof ma in ainaf nak, “Hi mmanaap mi'sek-seke' he saa'? Maut he bi Ripka namaik naan nok kai neno bo' es a'saa'. Rarit na' hi mkoen om mok ne.” 56 Mes ate naan nataah am nak, “Koi, ain! Kaisa' mtahan amtein kau! UISNENO nturun anrair kau, tar antea au uteef a'rair ok nai' Isak in fee. Onaim ain, hi mifetin kai he hai mfain ma meik rasi ia neu hai aam usi'.” 57 Onaim sin nataah ate naan nak, “Hena te, on nai! Hit taskau bi Ripka he tataan teu ne. In nroim ni, on mee?” 58 Onaim sin nhaman bi Ripka ma nataan ee mnak, “Ripka! Oras ia, et re' ho. Ho mroim he mok main atoni' ia, oo, ai' on mee?” Rarit bi Ripka nataah am nak, “Au 'roim he 'ok, tua.”

Nai' Isak ma bi Ripka nmatsaon

59-60 Rarit sin nafetin bi Ripka, ma in ate re' n'uurs ee na'ko in an-ana', he nnaon bu'-bua' nok nai' Abraham in aten naan. Onaim sin naseon bi Ripka neikin tetus athoen, am nak, “Ripka! Maut he reko te, Uisneno nfee ko anah mfa-faun, he ho sufam-ka'um sin namsa'in nifun-nifun. Ma hai msa' mifneek henati' ho sufam-ka'um sin niis sin musun!” 61 Rarit bi Ripka nok in ate naan, sin nakbua' sin abrua' ein, ma nsaen bikaes unta, ma nnao nanin, natuin nai' Abraham in ate sin. 62 Nai' Isak natua et pah Negep. Oras naan, in fe' anfain neem na'ko oe hani' Beer Lahai Roi. 63 Neon maeb es ate, in npoi na'ko in tenas he nna-nao kuun. In nait in matan ma, napen-peen kuun on nana te, in niit unta pukn es annaon neman. 64 Oras bi Ripka nkius niit nai' Isak te, in nsaun rabah na'ko in unta. 65 Onaim in nataan nai' Abraham in ate nana mnak, “Aam, atoni' re' annao neem re' ne, sekau?” Ate naan nataah am nak, “Nai' Isak es re' ne.” Onaim bi Ripka nait in po'uk ma nsakteun he nkuub naan in human. 66 Rarit, ate naan natoon rasin naan ok-oke' neu nai' Isak. 67 Onaim nai' Isak neik bi Ripka ntaam neu in ainf ee tenas. Sin nua sin nmatsaon. Nai' Isak nneek niis bi Ripka. Es nana te, in ka nsusa ntein fa heen neu in ainf ee nmaet.

Reta' Ahun-hunut 25

Nai' Abraham ansao ntein

1 Nai' Abraham ansao ntein bifee jes, kaan ee, bi Ketura. 2 Bi Ketura nahoni' ri'aan ein re' ia: nai' Simran, nai' Yoksan, nai' Medan, nai' Midian, nai' Isbak, ma nai' Sua. 3 Nai' Yoksan in aanh ein, esan re' nai' Seba ma nai' Dedan. Nai' Dedan in suufk ein, esan re': atoin Asuras sin, atoin Retus, ma atoin Reumas. 4 Nai' Midian in aanh ein esan re': nai' Efa, nai' Efer, nai' Henok, nai' Abida ma nai' Erdaa. Sin ok-oke' re' ia, ain Ketura in sufan. 5-6 Oras nai' Abraham nmoin fe', in nbati nrair neu ain Hagar ma ain Ketura sin aanh ein, es-es ate nok in a'mu'in. Rarit, in nreun sin, he nnao natuan nbin pah Kana'an ntoom pasa' neon saet, he sin na'roon na'ko in anah nai' Isak. Mes in baer pusaak ein ok-oke', in nnona' sin neu nai' Isak.

Nai' Abraham nasaeb on

7-8 Nai' Abraham anmaet oras in nmoin naan toon nautn es bo' hitu mniim (175). 9-10 Rarit in anah nai' Isak ma nai' Isma'el nsuub ee nbi nuat Makpera, re' npaumaak kuan Mamre. Unu' te, nai' Abraham ansoos po'on naan na'ko atoin Hetes es, re' in kaan ee nai' Efron, nai' Sohar in anah. Sin nsuub nahunun ain Sara' nbi nuat naan. 11 Nai' Abraham anmate nrair. Uisneno nfee tetus athoen neu nai' Isak ma in nmoni nbi tetus ao-mina' ma mamut. Oras naan, nai' Isak natua npaumaak oe hani' Beer Lahai Roi.

Nai' Isma'el in sufan

12 Nai' Isma'el in reetn ii on nai. In re' naan, nai' Abraham nok in fee tnana' ain Hagar sin anah. Ain Hagar naan, ain Sara' in ate na'ko pah Masir. 13-16 Nai' Isma'el in an-moen ne tuaf bo'es am nua. In aanh ein esan re' ia, nmaktun-tuin ein na'ko moen unu ntea aheet susu, esan re': nai' Nebayot, nai' Kedar, nai' Atbeel, nai' Mibsam, nai' Misma, nai' Duma, nai' Masa, nai' Hadat, nai' Tema, nai' Yetur, nai' Nafis, ma nai' Ketma. Ri'an monen re' ia, sin nfanin aam uuf neu too pah bo'es am nua, es-es ate, nmui' kuun in pah. Sin nakanab sin pah, es-es ate natuin sin be'i-na'i sin kaan keni. 17 Nai' Isma'el anmaet oras in nmoin naan toon nautn es bo' tenu mhiut (137). 18 Mes in suufk ein naan, anmamusun es nok es. Rarit sin npe'en ma natuan nbaits ok nmurai na'ko Habira tar antea Sur, re' anmanaak nok pah Masir, nkono ntean pah Asur.

Reta' na'ko nai' Esau ma nai' Yakop

19 Nai' Abraham in anah nai' Isak in reetn ii, es re' ia. 20 Oras nai' Isak ansao bi Ripka, nai' Isak nmoin naan toon bo' haa. Bi Ripka in aamf ee, es re' nai' Betuel. In naof ee, es re' nai' Laban. Sin re' naan atoin Aram, na'kon pah Padan Aram. 21 Bi Ripka ka nahoni' fa. Etun nai' Isak an'onen ntoit UISNENO he nfei bi Ripka in apun. UISNENO nneen in onen naan, es na' bi Ripka na'apu'. 22 Bi Ripka nnaben ate, in na'apu' ri'an koen. Ri'aan ein nana nmasaapn ein piut nbi sin ainf ee tain. Onaim bi Ripka natenab am nak, “Nansa'am es ri'aan nua ein ia, on re' ia?” Rarit in nataan neu UISNENO. 23 Ma UISNENO nataah ee, mnak, “Anbi ho aup maan, anmui' naan ri'ana' nua re' of he njarin uuf nua' re' sin of anmamusun piut-piut. An muin aan of na'be'i nneis na'ko aan uun aan. Ma taatf aan of anjair ameput neu in orif.” 24 Oras in neon ne ntea te, bi Ripka nahoni' ri'an koen. Monen oke'. 25 Ahuun te me'-me'e, ma in aon ee ma'funu'. Es na' sin nakaan be nai' Esau (re' he noi on re' kata es, re' in a'moufn ii ‘ma'funu'’). 26 Rarit na' in orif. Mes oras in npoi naan in nnaa' in taatf ee in haen tikan. Es na' sin nakaan be nai' Yakop (re' he noi on re' kata es, re' in a'moufn ii ‘haen tikan’). Oras nahoni' sin ate, nai' Isak nmoin naan toon bo' nee jen (60).

Nai' Esau nnona' in hak an-moen unu

27 Oras ri'an koen nana na'naen, nai' Esau njair asekot. In nroim he natua nbi nasi. Mes nai' Yakop atoin ata'as. In nroim he nbi-bi ha umi. 28 Nai' Isak biasa nroim he neuk siis fui. Es nana te, in nneek nanes-nesib nai' Esau. Mes bi Ripka nneek nanesib nai' Yakop. Nai' Esau ntoit oef na'ko nai' Yakop 29 Neot es, oras nai' Yakop nahaan oef aknaa', nai' Esau nfain neem na'ko sekot. In nhae nmaet ma namnaah anmate msa'. 30 Onaim in natonan nai' Yakop am nak, “Ako! Ho msoon maan kau oef me'-me'e re' ho muhaan ee naan. Maski kre'-re'o, he au ha'tain! Au umnaah ka ubei' fa heen.” (Etun sin nteek ee te Edom, re' he noi on re' kata es, re' in a'moufn ii, ‘me'e’.) 31 Rarit nai' Yakop nataah am nak, “Reko, taat honi'. Mes karu ho mfee kau ho hak an-moen unu naan fe'!” 32 Onaim nai' Esau nataah am nak, “Ahh. Ma on saa'na' es re' hak an-moen uun gui! Ho mpaar. Au umnaah ka ubei' fa heen. Ho msoon maan kau oef rabah he meik je neem. Au he uah heen.” 33 Mes nai' Yakop na'uab anteni' mnak, “Airoo, taat honi'. Mpao kre'-kre'o. Ho msuup fe' mak, ho mnona' kau hak naan.” Onaim nai' Esau nsuup on re' naan. 34 Rarit nai' Yakop ansono nfeen ee oef knaa' naan ma nfee ne nok utunu'. Nai' Esau nbukae nrari te, in nfeen annao kuun. Nok ranan naan, nai' Esau nnona' nain in hak an-moen unu.

Reta' Ahun-hunut 26

Nai' Isak ma usif Abimerek

1 Neot es, amnaahs ii ntaman pah naan, on re' amnahas oras nai' Abraham anmoin fe'. Onaim nai' Isak ntoit he karu reko te usif Abimerek, atoin Firistin sin usif, nfee ne mainuan he in natuan nbi kuan Gerar. 2 In nmoe' on re' naan, natuin UISNENO nakriir On neu ne, mnak, “Ho kais amnao meu pah Masir. Au of ukrira' ko bare 'teta'. 3-4 Karu ho mutua on re' atoin anao-amnemat nbi bare naan, Au of ok ko, ma 'fee ko teuts am athoen huma'-huma'. Au of a'moe' ho suufm ein amfau-rutu on re' kfuun ein et neno. Ma Au 'fee neu ho sufam sin pah re' ia ma in kuan ein oke'. Na'ko ho sufam-ka'um sin naan, of are' uuf-uuf nbi pah-pinan ia napenin teuts am athoen. Nok ranan naan, Au uteaba' Au rais manba'an ok ho ama' nai' Abraham. 5 Au 'moe' on re' ia, natuin ho ama' natuin Au romik, Au prenat, ma Au atoran.” 6 Onaim nai' Isak natua ntahan nbi kuan Gerar. 7 Bi Ripka naan mamasa'. Onaim oras atoin ein re' nbin bare naan niit ee, sin nmaktaan ein nok ne. Mes nai' Isak nataah am nak, “Bi Ripka naan, au feto'.” In namtau karu in nmanaku nak in fee ja te, atoin ein naan of anroor goe ma ntoup neik bi Ripka. 8 Nai' Isak natua suuk a'roo nbi naan. Neot es, uisf ee nasneku' niit nai' Isak nok bi Ripka na'ko in eno sneer. In niit sin anmahoon fee-mone. 9 Onaim in nreek tuaf he nnao no'en nai' Isak, ma nakain ee mnak, “Isak! Au uhiin urek-reko 'rair, bifee naan, ho fee ja! On nai te, neu sa'am es ho mak ho feto'?” Onaim nai' Isak nataah am nak, “On nai, aam usi. Au umtau karu au utoon am 'ak au fee ja te, kais-kaisa' biak ein nroor niis kau.” 10 Rarit uisf ee nataah am nak, “Karu nmui' tuaf anbi re' ia re' ntuup nok ho fee, ho ro he musaan kai! Nansa'am es ho mmoe' on nana neu kai?” 11 Rarit nai' Abimerek namnaub neik haan ma'tani' neu in too ngguin am nak, “Hi arki mimnau rek-reko! Sekau-sekau re' nmoe' re'uf neu atoni' ia ai' in fee, au of a'hukun u'mate.”

Sin nmatoena' oe hain ein

12 Oras naan nai' Isak narene nbi pah naan. In napein in reen ne aaf kein nfain no nautn es, natuin UISNENO nfee ne tetus. 13 In a'mui'n ein na'baab ok piut, tar antea in nfain atoin amu'it batuur-batuur. 14 In bijae, 'bibi, ma 'bib-kase nma'baab ein amfaun. In ameupt ein amsa' namfaun. Tar antea atoin Firistin sin seor natenab re'uf neu ne. 15 Unu' fe, nai' Isak in amaf nai' Abraham sin nhanin oe hani' mfaun. Mes oras ia, atoin Firistin sin nkuub nareu' oe hain ein naan nekin afu. 16 Rarit usif Abimerek na'uab nok nai' Isak am nak, “Isak! Reko nneis ho mnao musaitan hai pah ii nai. Hai mkis-kisu te, ho ma'tain mi, nnesi nrair kai.” 17 Rarit nai' Isak nnao nasaitan kuan naan, ma nfain natua nbi karopu mnera' Gerar. 18 Onaim in nhain nafani' oe hain ein re' sin nkuub sin naan. Ma in nakanab oe hain ein naan, natuin kaanf ein re' unu' te in aamf ee nakanab anrair sin. 19 Oras nai' Isak in ameupt ein nhanin oe nbin mnera' Gerar naan te, sin nhain napein oe maat es, re' nasfurak npoi. 20 Mes atuuks ein na'ko Gerar anmatoen nok nai' Isak in atuuks ein, natuin oe hani' naan. Sin nak, “Ia hai oe!” Es na' nai' Isak nakanab oe hani' naan Esek, re' in a'moufn ii, ‘matoes’. 21 Rarit nai' Isak in ne, nhain oe jes anteni'. Mes sin nmatoen ntein ein, natuin oe hani' naan. Es na' nai' Isak nakanab oe hani' naan Sitna, re' in a'moufn ii ‘anmaraab nein’. 22 Rarit in nasaitan bare naan, ma nhani ntein oe hain es. Neot re' ia, sin ka nmatoen fa. Es na' nai' Isak nakanab oe hani' naan Rehobot, re' in a'moufn ii ‘baer mainuan’. Ma in na'uab am nak, “Oras ia, Uisneno nfee kai bare he mitua mbi baer mainuan ia. Anbi ia te, na' hai bisa mimsai' ma mi'baab om.” 23 Na'ko nana te, nai' Isak sin nnao n'anin Beer Seba, he natuan nbin naan. 24 Mabe' nana, UISNENO nakriir On neu ne, ma na'uab am nak, “Isak! Au re' ia, ho ama' nai' Abraham in Uisneno. Onaim, kais mumtau, natuin Au 'pao ma 'panat ko. Au of a'fee ko teuts am athoen. Ma ho sufam-ka'um sin of na'baab ok amfaun. Au 'moe' on re' ia, natuin Au rais manba'an ok ho ama'.” 25 Rarit nai' Isak anbaik fatu he nafena' mei fuat anbi naan. Onaim in ntoit makasi neu UISNENO nbi bare naan. In natua nbi naan, ma in ameupt ein nmurai nhanin ntenin oe.

Usif Abimerek ma nai' Isak nmaraem ok

26 Oras naan, usif Abimerek neem na'ko kuan Gerar. In nok in soob reko nai' Ahusat, ma in meo pa'e nai' Fikor, neman ma nateef nok nai' Isak. 27 Onaim nai' Isak nataan am nak, “Aam usi'! Unu' te hi mriu' kai mpoi mi'ko hi pah. Onaim oras ia hi iim he minsaa' amtein?” 28 Rarit sin natahan am nak, “On nai! Oras ia hai mihiin mak Uisneno npao ma npanat ko, anhao ma nfait ko. Natuin rasi naan, hai miten-tenab ate, reko nneis hit nua kit tahakeb rais manba'an. Ho msuup am mak, 29 hi of ka mmoe' fa rais re'uf neu kai, on re' hai msa' ka mmoe' fa rais re'uf neu ki. Batuur hai neekm ein reko mok ki. Es na' neon goes ii, hi misaitan hai pah ii nok mamut. Hai mihiin batuur-batuur, UISNENO es anfee ki tetus.” 30 Rarit nai' Isak nfesat neu sin. Sin nbukaen bu'-bua'. 31 Anmeu nfiin on nana te, sin nsupan. Onaim nai' Isak nafetin sin he nfanin nok mamut. 32 Neno naan, nai' Isak in ameupt ein neman ma natonan am nak, “Aam! Hai mipeni mrair oe.” 33 Rarit nai' Isak nakanab oe hani' naan Seba, re' in a'moufn ii nak ‘supat’. Onaim sin nakanab kota naan Beer Seba ntea oras ia.

Nai' Esau nsao bifee nua na'ko uuf a'teta'

34 Nai' Esau nmatsao, oras in nmoin naan toon bo' haa. In nsao bifee nua na'ko uuf atoin Hetes. Es kaan ee, bi Yudit, nai' Beri an-feto. Es antein, kaan ee bi Basmat, nai' Eron in an-feto. 35 Bifee nua' ein naan nasusab nai' Isak ma bi Ripka.

Reta' Ahun-hunut 27

Bi Ripka napoi aam Isak he nfee tetus neu nai' Yakop

1 Oras nai' Isak namnasi nrair, in maatk ein ankupu nmaten. Onaim in no'en in an-moen unu re' in nneek niis ne ji, mnak, “Esau! Ho uum fe'!” Nai' Esau nataah am nak, “Aam, saa'?” 2 Nai' Isak natoon ee mnak, “On nai! Au umnais jen. Au ka uhiin fa au neno 'maten. 3 Onaim, mait ho baer seokt ein naan, mnao nai he mseok maan kau mui' fui jes. 4 Rarit ho muhaan maan kau mnaah amin-minat re' au 'romi, rait meik je neem. Au 'uah a'rari te, au 'fee ko tetus. Ma karu au 'fee 'rair ko tetus ate, au 'mate msa' reko.” 5 Rarit nai' Esau nnao nseok. Mes bi Ripka nneen niit nai' Isak in uaban naan. 6 Rarit bi Ripka natonan nai' Yakop am nak, “Hoe, Ako! Mneen rek-reko! Fe'ena au 'neen ama' na'uab nok nai' Esau, mnak: 7 ‘Ho mnao mseok maan kau mui' fui jes, he muhaan ee namin-miin neu kau. Karu au 'uah a'rari te, au 'fee ko tetus nbi UISNENO In matan.’ 8 Onaim, ho mneen rek-reko! Au u'uab saa' ate, mutuin. 9 Oras ia, mnao nai meu hit a'bib-kaes ne, mpiir maan a'bib tiup apokat nua. Mroor sin, ma mait meik sin siis kein naan neman neu kau. Au of uhaan sin utuin ho ama' in romin. 10 Karu au uhaan urari te, ho meik sin neu ho ama' he in nbukae. Rarit in nfee ko tetus fe', hena' in nmaet. Nok ranan naan, ho es mupein teuts ee. Ka ho tata' fa.” 11 Mes nai' Yakop na'uab nok in ainf ee mnak, “Ain! Mes nai' Esau in aon ee ma'funu'. Au aok ii kahaf! 12 Kais-kaisa' ama' nreo' au aok ii, ma in nahiin nain nak au upoi. Onaim in kaas kau!” 13 Onaim in ainf ee nak, “Ako. Kais neek maan nabait. Anbain he au es a'ator! Karu ho ama' nkaas ko, maut he au es usaah. Oras ia, mnao nai he mroro 'bibin naan.” 14 Rarit nai' Yakop nnao npiir nana 'bibin naan, onaim in nroor sin, ma neik sin siis kein neu in ainaf. Onaim bi Ripka nahaan sin namin-minan on re' nai' Isak in romin. 15 Rarit bi Ripka nnao nait nai' Esau in baer paken re' namaas, nfeen nai' Yakop sin he npaek. 16 In n'aum nai' Yakop in a'niim kein ma in neon, npaek pasu 'bibi naan. 17 Rarit in nfee sisi mtaas ein naan nok utunu' neu nai' Yakop. Nai' Isak nfee tetus neu nai' Yakop 18 Rarit nai' Yakop neik sisi mtaas ein naan neu in amaf. In na'uab am nak, “Aam! Au uum een.” Nai' Isak nataah am nak, “Hoe! Ho sekau ko?” 19 Onaim nai' Yakop nataah am nak, “Au re' ia, ho an-moen unu', nai' Esau! Au 'tao utuin ho rekat. Mfeen nai he mbukae. Au uhaan sisi na'ko mui' fui re' au 'heek aan. Mbukae, hena' rarit mu'uab amfee kau tetus!” 20 Rarit nai' Isak na'uab am nak, “Ho ma'tain, oo! Ho mseok rabah ji!” On nai te, nai' Yakop nataah am nak, “Au upein rabaah, natuin UISNENO re' ama' ho mu'bees meu Na ji, es anturun ma nbaab kau.” 21 Onaim nai' Isak nhaman nai' Yakop am nak, “Ho mpaumaak kau fe', he au 'reo' 'iit ko! Nai' Esau es re' ia, oo?” 22 Rarit nai' Yakop nsiri' ntaam ma npaumak-maak in amaf. Onaim a'naef ee nreo' goe, ma na'uab am nak, “In haan ii, on re' nai' Yakop in hanan! Mes in a'niim ii, on re' nai' Esau in a'niman.” 23 Mes nai' Isak ka nahiin fa nai' Yakop natuin in a'niim nein ma'funu' on re' nai' Esau. Mes oras in he nfee tetus neu nai' Yakop, 24 in nataan antein am nak, “Ho re' ia, nai' Esau batuur-batuur aa, oo?” Onaim nai' Yakop nataah am nak, ‘Batuur, tua!” 25 Rarit nai' Isak na'uab am nak, “Ho mnona' sisi naan he au 'euk. Rarit na' au 'fee ko tetus.” Onaim nai' Yakop ansoron sisi ma tua-min-kase neu in aamf ee, ma in nbukae. 26 Rarit in aamf ee na'uab am nak, “Airoo. Mpaumaak uum he mhoo ma mneek maan kau.” 27 Oras nai' Yakop npaumaak he nhoo ma nneek in aamf ee te, nai' Isak nafoi nahiin nai' Esau in paek ne foo kein. Rarit in nfee tetus neu nai' Yakop am nak, “Au aanh ii in foo ni, on re' mnera' huun re' UISNENO nasanu' tetus, 28 Maut he Uisneno nasanu' pinis na'ko neno, he namriab ma nasnaub ho renen! Maut he In nfee ko pena'-maka' nho-hoen, ma ho poo' anggor sin nafuan nho-hoen. 29 Uuf-uuf of anrarin ho aten sin, Ma uuf-uuf na'ko pah-pah of na'ruri' ma nhormaat ko. Maut he ho muprenat ho aom-bian sin ok-oke', ma sin arsin of anri'tuun nbin ho matam. Sekau es re' nkaas ko, sin napenin kasat. Mes sekau es anfee ko tetus, sin napenin tetus amsa'.”

Nai' Esau nfain neem ma ntoit tetus na'ko nai' Isak

30 Oras nai' Isak anfee nrair tetus, ma nai' Yakop fe' npoi nasaitan in aamf ee te, in tataf nai' Esau nfain neem ma neik mui' fui re' in nheek naan ee. 31 Onaim in nnao nahaan ee, rarit in neik je neu in amaf. In na'uab am nak, “Aam! Mfeen he mbukae nai. Au uhaan urair siis fui re' au 'nao 'seok aan. Mbukae mrari te, mfee kau tetus.” 32 Nai' Isak naskeek. In nataan am nak, “Hoe! Ho sekau ko ntein?” Rarit nai' Esau nataah am nak, “Au nai' Esau kau! Au ho an-moen unu'.” 33 Onaim nai' Isak na'ta'i. Rarit a'naef ee nataan am nak, “Karu on nana te, fe'ena sekau es re' neik kau sisi ma au 'euk? Au 'eku 'rair, ma 'fee 'rair tetus neu tuaf naan. Ma au ka ubei' fa he 'heer ufani' tetus re' au 'fee je naan.” 34 Anneen in aamf ee na'uab on nana te, nai' Esau neek ne nameen, ma nkae npin-pinus. Ma na'aub naher-heer am nak, “Kooi, aam! Mfee kau tetus amsa', tua!” 35 Mes nai' Isak nak, “Ho ori' neem am napoi nrair kau, ma nabaak naan ho tetus.” 36 Rarit nai' Esau na'uab am nak, “In napoi kau no nua goen. Nahunu te, in napoi kau ma ntoup naan au hak an-moen unu. Oras ia, in napoi ntein ma ntoup naan au tetus. Etun in kaan ee ‘Yakop’. Mes, ho mmui' tetus bian antein he mfee kau, oo?” (Kanaf Yakop in oet ni ‘nnaa' haen 'tikan’. Mes in oten bian ‘apoit’.) 37 Rarit nai' Isak nataah am nak, “Au u'ratan a'rair ho ori' njair ho usi'. Ma in aok-bian sin oke', njarin in ate-ate sin. Au 'fee ne pena'-maka nho-hoen, ma hau fua anggor nho-hoen amsa'. Onaim, Esau! Oras ia au he 'fee ko tetus saa' antein?” 38 Anneen on nana te, nai' Esau noik aamf ee piut am nak, “Aam, ho mmu'i haa tetus mese' aa, oo? Au 'tebes, ho of ammu'i mtein bian. Maski an-ana' msa' reko!” Onaim in nmurai nkae ntein. 39 Rarit nai' Isak nataah anah nai' Esau, mnak, “Ho 'moin maan of na'roo na'ko reen amriat ein, ka tiit fa pinis nsaun na'ko neno he napeet ho afun. 40 Ho suin aan of es anfee ko he mmoin. Mes maski on mee-mee msa', ho mjair ate neu ho ori'. Suma karu ho mraban mubei' je, of na' ho mufetin maan om mu'ko in a'niman.”

Bi Ripka nreun nai' Yakop he naen

41 Nai' Esau nato'on nai' Yakop re'-re'uf, natuin nai' Yakop nasiik naan in tetus. Mes in natenab am nak, “Ka' roo fa te, ama' nmaet. Onaim, au 'pao. Bee't ee oke' te, au 'roro!” 42-43 Oras bi Ripka nneen nai' Esau in sarit naan, in no'en nai' Yakop am nak, “Ho mneen rek-reko! Ho tata' nareon anrair he nbaras in neek menas. In he nroor niis ko. Onaim, ho maen nai meu ho baba' nai' Laban et Haran. 44 Mnao mutua mtahan ambi ne, tar antea ho tata' in neek ne nmuni'. 45 Karu in nnikan nain saa'-saa' re' ho mmoe' sin neu ne te, au of a'reek tuaf he neit naan ko. Natuin au ka 'roim fa he unekun au aanh ein nua sin no mese' nain.” 46 Rarit bi Ripka na'uab nok nai' Isak am nak, “Au 'renan nai' Esau in fee nua' ein re' na'kon atoin Hetes sin ia! Karu nai' Yakop ansao ri'feot munif Hetes, reko nneis au 'maet nai.” Rarit nai' Isak no'en nai' Yakop, ma nfee ne tetus ma fainekat am nak, “Mneen rek-reko! Ho kaisa' msao bifee munif na'ko pah Kana'an. Mes ho mnao meu Padan Aram, meu ho na'i nai' Betuel in umi. Ho mnao ma msao ho baba' nai' Laban in an-feot goes. Maut he Uisneno re' Akuas isat naan, es anfee ko tetus, he ho anah-upuf sin namfaun, ma ho sufam-ka'um sin anfain uuf-uuf amfaun re' ma'tain ein. Maut he Uisneno In rais manba'an neu nai' Abraham naneet neu ko, ma neu ho sufam-ka'um sin. Maut he ho mpaar pah ia, re' Uisneno nba'an anraar je neu nai' Abraham.” Na'uab anrair on nana te, nai Isak nafetin nai' Yakop he nnao neu Padan Aram, neu in babaf nai' Laban ma na'if nai' Betuel sin umi.

Reta' Ahun-hunut 28

Nai' Esau nsao nai' Isma'el an-feot goes

6 Nai' Esau nneen, nak nai' Isak nfee nrair tetus neu nai' Yakop, ma ntaar ee he kais ansao ri'feot munif na'ko pah Kana'an. In nneen amsa' nak in aamf ee nreun goe he nnao nsao baabf ee an-feot goes et Padan Aram. 7 Rarit nai' Yakop natuin in amaf ma ainaf sin fainekat, onaim in nnao neu Padan Aram. 8 Nai' Esau msa' nahiin nak, in aamf ee ka nroim fa in fee ngguin na'kon pah Kana'an. 9 Onaim nai' Esau nnao neu in aam kouf nai' Isma'el, rarit in nsao nai' Isma'el an-feto bi Maharat. Bi Maharat naan, nai' Nebayot fetof.

Nai' Yakop namnei nbi Betel

10 Rarit nai' Yakop annao nasaitan Beer Seba neu kuan Haran. 11 Oras manse nmouf, in ntea baar jes, ma in ntuup anbi naan. Oras in he ntuup ate, in nait faat goes he n'aka'nunu'. 12 Mabe' naan in namnei. In niit era' fua' es re' in tuun ne nasnait on anbi neno. Rarit Uisneno In ameput neno-tunan sin nsae-nsanun nbin erak naan. 13 Anbi mneit naan, nai' Yakop niit UISNENO nhake nbi in abnapan, rarit In na'uab am nak, “Au re' ia, UISNENO, ho na'i nai' Abraham ma ho ama' nai' Isak sin Uisneno. Au of a'fee ko pah ia neu ko ma neu ho sufam-ka'um sin. 14 Ho sufam-ka'um sin of amfaun on re' skuku'. Ma sin of ansei jok ma nbaits ok neun bare-bare. Na'ko ho sufam-ka'um, are' uuf-uuf nbi pah-pinan of napenin tetus. 15 Mumnau murek-reko'! Ho mnao meu mee-mee jah, Au ok ko, ma 'panat ko. Au of 'eik ko mfain meu pah ia. Au ka 'konan ko fa mmees. Ma Au of uteaba' rais manbaa'n ein re' Au 'fee ko sin.” 16 Oras nai' Yakop anfeen na'ko tupas naan, in na'uab am nak, “Au fe' uhiin ak, UISNENO msa' et bare re' ia!” 17 Ma in namtau. Onaim in natenab am nak, “Koeh! Ma bare ia nmoe' kau m'au fuun kein natoron. Namneo-namneo, Uisneno In uum ji et re' ia! Ma eno' he ttaam teu sonaf neno-tunan, es re' ia.” Nai' Yakob na'ruri' ma na'bees neu Uisneno nbi Betel 18 Kik-kiku te, nai' Yakop anfeen. Rarit in nait faut aka'nunu' naan, ma nahaek ee, njair tanar. Rarit in n'oop mina' nbi fatu naan, ma n'onen neu Uisneno. 19 In nakanab bare naan Betel, re' in a'moufn ii nak ‘Umi Uisneno’. (Unu' te bare naan, kaan ee, Lus). 20 Rarit nai' Yakop ansuup am nak, “Karu Uisneno nok kau, npao ma npanat kau nbi au ranan ia, ma nfee kau mnahat ma pake, 21 tar antea au 'fain uum nok mamut ma ao-mina', UISNENO of anjair au Uisneno. 22 Fatu re' au uhaek ee ia, njair baer onen neu Uisneno. Ma saa'-saa' re' Uisneno nfee kau sin, au of a'fee ufani' sapaaf es na'ko bait bo'.”

Reta' Ahun-hunut 29

Nai' Yakop antean babaf nai' Laban in umi

1 Rarit nai' Yakop annao nkono n'ain pasa' neon saet. 2 In nna-nao te, in niit oe hain es npaumaak kuan es. Npaumaak oe hani' naan, nmu'i 'bibi ma 'bib-kase, pukan teun, re' npaon he napenin oe mninu'. Mes anmui' faut ko' goes ntoeb naan oe hani' naan. 3 Nati' te, karu mui't ein nana nabua nrarin ate, na' atuuks ein ntitar na'roob fatu naan, rarit ankuin oe ma na' na'inu' sin. Ninu nrarin ate, sin ntoeb nafain ee. 4 Onaim nai' Yakop nnao nataan atuuks ein nana mnak, “Hoore, tua! Hi mi'ko mee, tua?” Sin natahan am nak, “Hai mi'ko kuan Haran, tua.” 5 Rarit nai' Yakop nataan antein am nak, “Hi mihiin au baba' nai' Laban aa, oo? In re' naan, nai' Nahor in anah.” Onaim sin natahan am nak, “Hai mihiin je, tua.” 6 Nai' Yakop nataan piut am nak, “In n'ao-mina', oo?” Sin natahan am nak, “A'naef ee et re' ne. In reko. Mkius. In an-feto bi Rahel napoo' neik in mui't ein neman he na'inu' sin anbin re' ia. Ho mpao mbi ia.” 7 Rarit nai' Yakop na'uab antein am nak, “Manse na'puup fe'. Onaim, reko nneis mui't ein re' neem nabuan nrarin ia, hi mi'inu' sin nai. Rarit hi mipoo' meik sin he sin nekun huun.” 8 Mes sin npenan mates, nak, “Hoe, ka on fa naan! Hai ro he mpao atuuks ein neman ok-oke' neik sin mui't ein ntean ia fe'. Hena' hai mtitar fatu ne, he mi'inu' mui't ein naan.” 9 Nai' Yakop fe' na'uub-uab nok atoin ein nana te, bi Rahel neem antea nok in aamf ee mui't ein. Nati' te, in natuuk mui't ein naan. Nai' Yakop nait nanani' faut tobef naan 10 Oras nai' Yakop niit bi Rahel nok in a'bibin ma 'bib-kasen nana te, in nnao ntitar nain faut tobef naan. Rarit in na'inu' in baabf ee in mui't ein. 11 Rarit in nneek bi Rahel, ma nkae. 12 Rarit in natonan bi Rahel am nak, “Au re' ia, ho baab feto bi Ripka in anah.” Onaim bi Rahel naen anfain on umi he natonan in amaf. 13 Oras nai' Laban anneen han-tonas nak nai' Yakop naan, in fetof bi Ripka anah, in nnaen anseun goe. Natefan ate, nai' Laban nneek ma nhoo goe. Rarit in nok ne neu in umi'. Onaim nai' Yakop natoon are' saa'-saa' neu in babaf. 14 Onaim, nai' Laban na'uab am nak, “Batuur! Hit nua kit umi nanan!”

Nai' Yakop ansao bi Lea ma bi Rahel

Oras nai' Yakop natua nok sin fuun es, 15 nai' Laban na'uab nok ne mnak, “Ako! Au ka 'roim fa he ho mmeup rum-ruum meu kau, natuin hit nua kit umi nanan. Onaim, ho mtoit fauk?” 16 Nai' Laban anmui' an-feto nua. Ahuunt ee, in kaan ee bi Lea. Amuint ee in kaan ee bi Rahel. 17 Bi Lea in maat firo. Mes bi Rahel in huum ne mamasa', ma in aon ee msa' ro reko. 18 Nai' Yakop in ntaam nekan bi Rahel. Onaim in nataah nai' Laban am nak, “Au 'mepu 'fee ko toon hiut, asar ho mroim he au 'sao bi Rahel.” 19 Rarit nai' Laban nataah am nak, “Reko! Nana es reko nneis, natuin hit nua kit umi nanan. Maut he au anah bi Rahel kais ansao atoin sona'. Onaim, ho mutua mbi ia, he mbiur neu kau.” 20 Rarit nai' Yakop nmeup toon hiut, henati' in bisa nsao bi Rahel. In nneek niis bi Rahel. Etun, toon hiut re' nana, on re' neno fauk ah. 21 Toon hiut namsopu te, nai' Yakop namnauba' babaf nai' Laban am nak, “Baab mone! Au 'meup toon hiut goen. Oras ia, mnona' kau bi Rahel he au 'sao.” 22 Onaim nai' Laban nahoeb neu kabin naan. In naskau too mfaun anbin bare naan. 23-27 Mabe' naan, nai' Laban ka nfee fa bi Rahel, mes in nfee bi Lea he ntaam neu nai' Yakop in tenar. Onaim nai' Yakop antuup nok bi Lea. Kik-kiku te, na' nai' Yakop nahiin nak in ntuup nok bi Lea. Onaim nai' Yakop anmatoe in aam babaf nai' Laban am nak, “Au 'aetn ok toon hiut he 'sao bi Rahel! Te, ho mseun ee nok bi Lea! Nansa'am es ho mu'e'ob kau on re' ia?” Rarit nai' Laban nataah am nak, “Ho kais mutoo'! Tatuin hai harat anbi bare ia, feot muni ka nabei' fa he nsao nahunun feot ko'u. Onaim, reko nneis on nai! Ho mpao he fesat neno hiut namsoup fe', na' ho mupein bi Rahel. Mes ho ro he mmepu mtein toon hiut neu kau.” Rarit nai' Laban nfee in ate bi Silpa he njair bi Lea in ate. 28 Nai' Yakop anroim natuin. Onaim fesat neno hiut namsopu te, nai' Laban anfee bi Rahel he nai' Yakop ansao. 29 Rarit nai' Laban nfee in ate bi Bilha he njair bi Rahel in ate. 30 Onaim nai' Yakop ansao bi Rahel amsa'. In nneek nanesib bi Rahel. Onaim in nmepu ntein toon hiut neu in aam babaf.

Nai' Yakop in aanh ein

31 Mes UISNENO nahiin nak nai' Yakop anneek nanesib bi Rahel. Es nana te, In nkonan bi Lea he nahoni'. Mes bi Rahel kahaf. 32 Bi Lea na'apu', ma nahoni' ri'an moen jes. In nakanab ri'ana' nana nai' Ruben (re' in a'moufn ii nak ‘mkius, nmui' anah’), natuin in na'uab am nak, “UISNENO nkius niit au susat. Etun es oras ia, au moon je nkius kau.” 33 Rarit bi Lea na'apu' ntein, ma nahoni' ri'an moen jes. In nakaan be, nai' Simeon (re' in a'moufn ii oni' nak ‘atoni' nneen anrair’), natuin in nak, “UISNENO nneen anrair nak au moon je ka nfairoir kau fa. Es na' In nfee ntein kau ri'ana' ia.” 34 Rarit bi Lea na'apu' ntein, ma nahoni' ri'an moen jes. In nakanab ri'ana' naan nai' Lewi, natuin in na'uab am nak, “Nok re' ri'ana' ia, au raas ji, oke' nrair. Namneo, au moon je of na'kii' nbi kau, natuin au uhoni' ri'an mone teun neu ne.” 35 Rarit bi Lea na'apu' ntein, ma nahoni' ri'an moen jes. In nakanab ri'ana' naan nai' Yahuda (re' in a'moufn ii oni' nak ‘bo'is’), natuin in na'uab am nak, “Neot re' ia, au he 'bo'is UISNENO!” Rarit bi Lea ka nahoni' fa heen.

Reta' Ahun-hunut 30

1 Mes bi Rahel fe' ka nahoni' fa. Etun in sero nmui' tenab neu in tataf. Onaim, in na'uab neu in moon je, mnak, “Aam! On mee m'es au ka uhoni' fa? Karu ka mfee kau fa anah ate, reko nneis au 'maet nai.” 2 Onaim nai' Yakop naskaar ee, mnak, “Ho mak au Uisneno kau? Au ka 'moe uhiin fa ri'ana' he 'fee ko.” 3 Rarit bi Rahel na'uab am nak, “On nai! Reko nneis ho mtuup mok au ate bi Bilha. Maut he on mee te, in nahoni' ri'ana' nfee kau.” 4 Rarit in nnona' bi Bilha neu in mone. Onaim nai' Yakop antuup nokan. 5 Rarit bi Bilha na'apu, ma in nahoni' ri'an moen jes. 6 Onaim bi Rahel na'uab am nak, “Uisneno nneen au onen. Etun In nfee kau ri'an moen jes. Uisneno nafeek nataib ahaa au rasi.” Onaim in nakanab ri'ana' naan nai' Dan (re' in a'moufn ii nak ‘nafeek rasi’). 7 Rarit bi Bilha na'apu ntein, ma nahoni' ri'an moonj es. 8 Onaim bi Rahel na'uab am nak, “Au ok au tata' mmari'un mahoint ii. Onaim au 'iis aan ee.” Etun in nakanab ri'ana' naan nai' Naftali (re' in a'moufn ii nak ‘nmari'un’). 9 Oras bi Lea nnaben nahiin neu in ka nahoni' fa heen, in nnona' bi Silpa he nai' Yakop ansao. 10 Rarit bi Silpa nahoni' ri'an moen jes. 11 Rarit bi Lea na'uab am nak, “Au ua reko kau.” Onaim in nakanab ri'ana' naan nai' Gat (re' in a'moufn ii, nak ‘ua reko’). 12 Rarit bi Silpa nahoni' ntein ri'an moen jes. 13 Onaim bi Lea na'uab am nak, “Hoe! Oras ia, na' au 'mariin! Mkius kim, of bifeen guin na'uab ein am nak, au 'iis mainenu'.” Etun in nakanab ri'ana' naan, nai' Aser (re' in a'moufn ii nak ‘marinit’). 14 Neot es, nateef oras amnonut, nai' Ruben nnao nbi nasi. In napein hau re'u re' nturun tuaf he karu reko te nahoni'. Rarit in nneik je neu in ainaf bi Lea. Nkius niit on nana te, bi Rahel antoit bi Lea mnak, “Airoo, taat! Mfee maan kau re'u kre'o re' nai' Ruben neik je naan.” 15 Mes bi Lea nataah am nak, “Hoe! Ho bainesi' ko! Ho musiik amrair au mone. Ma oras ia, he musiik amtein re'u na'ko au anah. Ho ka mumaeb om fa?” Mes bi Rahel na'uab am nak, “On nai taat. Karu au upein re'u nana te, mabe' ia ho mok hit mone.” Bi Lea nroim on naan. 16 Manse nmaeb on nana te, nai' Yakop anfain neem na'ko rene. Onaim bi Lea nnao nateef nok ne, ma na'uab ee mnak, “Aam! Ho ro he mtuup mok kau mabe' ia! Natuin au 'baen a'rair ko 'eik au aanh ee in re'u.” Rarit mabe' naan, nai' Yakop antuup nok bi Lea. 17 Rarit Uisneno nneen bi Lea in onen. Onaim in na'apu', ma nahoni' ri'an moen jes. Neot ia, in nahoni' no niim een. 18 Rarit bi Lea nakanab ri'ana' naan nai' Isaskar (re' in a'moufn ii nak ‘baena' haet’), natuin in na'uab am nak, “Uisneno nbaen anrair au haet, natuin au 'nona' 'rair bi Silpa he nsao au mone.” 19 Rarit bi Lea na'apu' ntein, ma nahoni' ri'an moen jes. Re' ia, no nee jen. 20 In na'uab am nak, “Uisneno n'ook-soun kau. Onaim oras ia, au moon je ro he nhormaat kau, natuin au uhoni' 'rair ri'an mone nee jen.” Etun in nakanab ri'ana' naan nai' Seburon (re' in a'moufn ii nak ‘nfee hormaat’). 21 Rarit bi Lea nahoni' ri'an feot goes. Onaim in nakaanb ee, bi Dina. 22 Mes Uisneno namnau bi Rahel amsa'. In nneen bi Rahel in onen totis. Etun In nfei bi Rahel in apun. 23 Onaim bi Rahel na'apu' ma nahoni' ri'an moen jes. In na'uab am nak, “Uisneno nait inporin au rais mae.” 24 Onaim in nakanab ri'ana' naan, nai' Yusuf (re' in a'moufn ii oni' nak ‘maut he in na'baba'’), natuin in na'uab am nak, “Au 'toit he Uisneno na'baba' kau ri'an moen jes antein.”

Nai' Yakop naim ranan he na'baba' in mui't ein

25 Oras bi Rahel nahoni' nrair nai' Yusuf, nai' Yakop na'uab nok nai' Laban am nak, “Aam! Karu reko te, au 'fain on au pah ee fe'. 26 Maut he au 'eik au fee ma au anah sin imsa'. Aam, ho muhini mrair, au 'meup ma'tani neu ko, onaim au 'baen ufeek sin een. Natuin rasi naan, oras ia sin nfanin aung goa jeen.” 27 Rarit in aam baabf ee nataah am nak, “Ako! Ho mneen fe'. Au uketi' ma takseer a'soba'. Au 'iit a'rair, onaim au uhiin 'ak Uisneno npaek ko he nfee kau tetus. 28 Onaim oras ia ho mtoit fak-fauk ah. Au 'baen! Asar ho mutua mok kau mbi ia, ma mmepu mfee kau.” 29 Rarit nai' Yakop nataah am nak, “Aam, ho miit kuum, au mepun. Etun ho mui't ein na'baab ok piut. 30 Oras au ka uum fa fe'e te, ho 'mui'm ein ka mfaun fa fe'. Mes oras ia, ho atoin amu'it. Uisneno nfee ko tetus, natuin au mepuk. Oras ia, ntea in orsa goen he au 'meup 'eu au fee-anah sin.” 31 Rarit nai' Laban nataan am nak, “Reko. Onaim au he 'baen on mee 'eu ko?” Nai' Yakop nataah am nak, “Aam, ho kais musuusb om he mfee kau saa'-saa'. Au of utuuk ukonob ho mui't ein, mes asar au 'moe' aan taos es. 32 Mfee kau mainuan, he neno ia au 'nao 'eu ho mui't ein. Au he 'piir aan a'bibi ma 'bib-kase re' ka ma'koto' fa. Sin re' naan, hong goa, tua. Mes re' ma'koot ein ee, au nu. Ma au ait imsa' are' 'bib-kaes metan. Maut he sin ok-oke' naan, anfain baen neu au sus-haet. 33 Neno namuni te, of na' ho muhiin mak au neek ii kninu', ai' kah? Oras mee-mee jah, ho uum he muprikas au mui't ein. Karu ho miit a'bibi re' ka ma'koto' fa, ai' 'bib-kase re' muti' te, ho muhiin mak au es re' ubaak aan ho nggoan.” 34 Rarit nai' Laban nroim natuin am nak, “On re' nana te, reko” 35 Mes anbi neno naan, nai' Laban nbatis 'bib-kasen re' ma'koto', ma 'bib-kasen re' metan. Rarit in nreun in aanh ein he natuuk mui't ein naan. 36 Rarit sin nneik mui't ein naan nnao na'roo na'ko nai' Yakop, neu baar jes re' in a'roo ni tnao hae te neno teun fe'e te na' ttea. Rarit nai' Yakop fe' natuuk in aam baabf ee in a'bibin ma 'bib-kaes aneist ein naan. 37 Rarit nai' Yakop ankeut naan hau-taef na'ko hau huma' teun. In nsapi ntui raan hau-taef ein naan. 38 In ntao hau-taef ein re' in ntui raan sin naan, nbin a'bai oe. Mui't ein nana nati' te anma'teen ein nbin bare naan. 39 Onaim, oras mui't ein nana nababin npaumaak hau taef matui raanf ein nana te, sin of nahoin ein ana' 'koto'. 40 Rarit karu nai' Laban in mui't ein es re' he nababin ate, nai' Yakop na'ekab sin neu 'bibi ai' 'bib-kase re' ma'koto'. Rarit sin nahoin ein aan ma'koto' msa'. Nok ranan naan, in mui't ein kuun na'baab ok piut. Rarit in nbetis sin na'ko nai' Laban inin. 41 Oras mu'it mee re' ma'tani' nababi te, nai' Yakop antao hau taef re' in nruun sin nana, ntoom a'bai oe, re' nhaumaak sin maatk ein. 42 Mes karu in nkisu ma mu'it mee n'oer oras he nababi te, in ka ntao fa hau taef ein naan. Onaim nai' Laban in napein mui' makna'u ma a'oret. Mes nai' Yakop in ne ok-oke' es re' apokat ma ma'tani'. 43 Nok ranan nana te, nai' Yakop njair atoin amu'it. In nmu'i 'bibi, 'bib-kase, bikaes unta, bikaes keledai, ma ate-ate, re' mfaun ii kaheen.

Reta' Ahun-hunut 31

Nai' Yakop naen nasaitan nai' Laban

1 Neot es, nai' Yakop anneen niit nai' Laban in aanh ein na'uab ein am nak, “Oras ia, nai' Yakop nmui' batuur-batuur oo. In na'susu' niis hit ama' in a'mu'in.” 2 Onaim nai' Yakop ankius in aam baabf ee huum ne te namet-meet gon, ma ka on fa re' nati' he reko. 3 Rarit UISNENO na'uab nok nai' Yakop am nak, “Ntean in orsa goen, es re' ia. Onaim ho ro he mfain nai meu ho aina'-ama' sin. Au of ok ko.” Nai' Yakop nateef nok in fee nua ein 4 Rarit nai' Yakop anreun no'en bi Rahel ma bi Lea, he neman ma nateef nok ne nbi mnera' huun, sin mui't ein baar kein. 5 Rarit in natonan sin am nak, “Muni' ia, au 'kius hi ama' te, huum ne meto'-meto' neu kau. Ma in imsa' ka nkisu ntoom kau fa on re' nati'-nati'. Mes Uisneno, re' au ama' na'bees neu Na ji, nok kau. 6 Hi nua ki mihiin, a'roo-roo re' ia, au 'meup ma'tani' 'eu hi ama'! 7 Mes maski on nana msa', in napoi kau fani-fani. In na'bani' au baen seba' no bo'es een. Maski on nana msa', Uisneno npao ma npanat kau. 8 Oras hi ama' na'uab am nak, ‘Mui' ma'koto' sin njair ho baen puse-haet te,’ mui't ein nahoin ein aan ma'koto' oke'. In nmoe' on naan neu kau fani-fani. 9 Uisneno nmoe' on naan, he In nait hi ama' in mui't ein ma nfee kau sin. 10 Neot es, oras mui't ein nana, ntotin he nababin ate, au umnei mnak, are' keos nein oke' re' nababin naan, nmui' ma'koto'. 11 Rarit Uisneno In ameput na'ko neno-tunan, nhaman kau nbi mneit, am nak, ‘Yakop!’ Rarit au utaah am ak, ‘On mee, tua?’ 12 Onaim in natoon kau mnak, ‘Mkius fe'! Are' keson re' nababin ia, suma nmu'i haa ma'koto'. Au 'ator on naan, natuin Au iit are' saa'-saa' re' nai' Laban nmoe' sin neu ko. 13 Au re' ia, Uisneno re' nakriir On neu ko nbi Betel. Anbi ne, ho muhake' fatu, rarit am'oop mina', ma m'onen meu Kau. Rarit ho muhake' rais manba'an mok Kau nbi ne. Oras ia, ho ro he mnao musaitan pah re' ia, ma mfain on ho aina' ma ho ama' sin pah.’” 14 Rarit bi Rahel ma bi Lea natahan am nak, “Es re' ho. Hai mituin ah! Hai ka mmui' fa paa' ma nama' ntein na'ko hai ama'. 15 A'roo-roo re' ia, hai ama' in naan kai on re' atoin buti. In na'sosa' nrair kai. Rarit in npaek nonin naan. 16 Are' kanan a'mu'if re' Uisneno nait sin na'ko aam Laban naan, oras ia njair pusaak neu kit ma neu hit aanh ein. Onaim karu Uisneno nak on mee te, tatuin ah!” 17-18 Rarit nai' Yakop nmurai nakbua' in baer ein. In nasaeb in fee-anah neu bikaes unta sin, ma napoo' neik in mui't ein ok-oke', ma nasaeb neik baer ein re' in napein sin nbi Padan Aram, he nnaon on pah Kana'an. 19 Oras nana, nai' Laban annao nkateer in 'bib-kaes ne sin fuun kein. Onaim bi Rahel nabaak neik in aamf ee in faut-fuat maruna'. 20 Nai' Yakop sin nfeen annaon mninu'-mninu'. Sin ka natonan fa in aam babaf. 21 In neik nain in a'mui'n ein ok-oke', rarit sin nnaon nok manapat ma nraak noe Efrat, onaim sin nnaon n'anin a'toe'f ein Gireat.

Nai' Laban anriu' natuin nai' Yakop

22 Anso'op neno teun on nai te, nai' Laban napein hanaf nak, nai' Yakop nfeen naen anrair. 23 Rarit nai' Laban no'en na'bua' in ne, ma sin nriu' natuin in an-moen feuf naan. Sin nriu' sin tar antea neno hiut, na' napein sin nbin a'toe'f ein Gireat. 24 Fai ni te, Uisneno nakriir On neu nai' Laban anbi mneit. In na'uab am nak, “Laban! Nati' mpanat ho feef man, oras ho mu'uab mok nai' Yakop.” 25 Mabe' naan, nai' Yakop nahake' nrair tenas nbi 'toe'f ein Gireat. Nai' Laban sin imsa' nahake' sin ne, ka na'roo fa na'ko bare naan. 26 Rarit nai' Laban neem nateef nok nai' Yakop. Onaim in na'uab am nak, “Hoe, Ako! Nmoe' on mee m'es ho maen meik au an-feot ni mninu'-mninu'? Ho on re' meik tuaf re' ho mheek maan sin anbin makenat. 27 Airoo, ho maen amninu'-mninu'. Ho ka mpaek fa atoran a'kre'o he musee kau, go! Karu ho mutoon kau rek-reko te, bait au 'fesat he useon ki eik marinet ma sakanat. 28 Ho saant es antein, ho ka mfee kau mainuan he au 'taeb ma 'neek aan au anah-upuf sin hena' au useon sin. Ho moe' mi on re' amoont an! 29 Au he 'sirakab ko te, rabah! Mes fini na, Uisneno, re' ho ama' na'bees neu Na ji, nakain kau nak, karu au u'uab ok ko, au ro he 'panat au fefak. 30 Au uhiin neu ho mumnau ho kuan ee, he mfain. Mes nan'sa'am es ho mubaak meik au faut-fuat re' maruun ein?” Nai' Laban ma nai' Yakop 31 Rarit nai' Yakop nataah am nak, “Aam, kais muto'on kau! Au 'fena 'nao mninu'-mninu' natuin au utiun gok, karu ho ka mroim fa he mkonan kau ri'an ein he nok kau te, of on mee?” 32 Mes nai' Yakop ka nahiin fa neu in fee bi Rahel es nabaak neik faut-fuat re' maruun ein naan. Onaim, in na'uab am nak, “Aam, re' faut-fuat maruun ein nana te, ho maim kuum! Karu ho mupein sin anbin sekau te, mu'mate he. Mpukai hai brua' ein oke'! Karu mupein ho baer pusaak bian amsa' ate, mait mufani' sin. Maut he tuaf ein re' ia njarin saksii.” 33 Rarit nai' Laban anpoi ma ntaman sin teens ein mese'-mese'. Nahunun nai' Yakop in tenas. Rarit bi Lea. Rarit neu bi Bilha ma bi Silpa sin amsa'. Mes ka niit fa baer ein naan. Namuni te, in ntaam neu bi Rahel in tenar. 34 Mes bi Rahel ankonob na'koro faut-fuat maruun ein nana nbin a'pein bikaes unta. Rarit in ntook natau 'peni naan. Nai' Laban nparikas bi Rahel in teens ee naan ne ok-oke', mes ka napein fa baer ein naan. 35 Onaim bi Rahel na'uab nok in aamf ee mnak, “Aam honi', kais mutoo'. Au ka 'feen fa, tua, natuin au upein funan.” Onaim nai' Laban naim piut, mes ka niit fa faut-fuat maruun ein naan. 36 Nai' Yakop natoo' ma huum ne npuut, onaim in naskarak in aam babaf nai' Laban am nak, “Au ureu' ho saa'? Tar ho mriu' mutuin kau, on re' au atoin aburarut kau. 37 Ho mpukai murair are' au baer ein ok-oke'. Onaim, ho mupein saa'? Mait meik je neem neu matan ia he hit 'tiit ok-oke'. Maut he hit aok-bian sin re' ia, nafeek nitan nak bare' nana, sekau ini. 38 Toon bo' nua goen au 'aet nok a'bi ko, aam. Oras au utuuk ho mui't ein naan, ka ti-tiit fa es he nropo'. Mese' msa' au ka 'tuun he 'euk 'iit fa. 39 Karu nmui' mui' fui na'maet ho mui't ein, au ka utoon ko fa, mes au 'seka' sin, tua. Karu nmui' tuaf nabaak naan ho ngguin, ho mreun kau he 'senu', maski au ka 'saan fa. 40 Man-mana te, manse nraar kau. Fa-fai te, au 'maniik tar u'ta'i 'maet. Au 'bee', ma ka 'tuup reko fa, natuin au 'panat ho mui't ein naan, tua. 41 Batuur, toon bo' nua naan namneo! Au 'meup toon bo' es am haa he 'sao ho an-feton. Rarit a'kuri 'tein toon nee, he 'heit. Au 'aetn ok a'roo-roo re' naan, mes ho mubanit au baen seba' naan no bo'es. 42 Ken-kenu' te, Uisneno re' au na'i nai' Abraham ma au ama' nai' Isak na'besan neu Ne. Karu In ka npanat kau fa te, ho mri'u mrair kau, ma au 'feen a'nao ruum-ruum ah. Mes Uisneno ka nforon fa au susat. In niit kau neu au 'meup ma'tani'. Es na' fini na, In neem ma nakain ko, tua.”

Nai' Yakop ma nai' Laban nahaek bein rais manba'an

43 Anneen nai' Yakop na'uab on nana te, nai' Laban nataah am nak, “Henat on nai! Bifee nua' ein naan, au aanh ein. Ri'an ein re' sin nahoni' sin naan, sin au upu' ok-oke'. Mui't ein re' ia, batuur au nggoa. Are' saa'-saa' re' ho miit sin nbin ia, au nu. Mes au he unsaa'? Au ka ubei' he 'tahan sin fa. 44 Onaim reko nneis hit nua kit tahakeb rais manba'an. Ma hit nua kit ro he tmoin tatuin hit rais manba'an naan.” 45 Rarit nai' Yakop nait faut ko' goes, ma nahaek be nbi naan, he njair tanar. 46 Rarit nai' Yakop anreun in ameupt ein he nkaubuub ein fatu, ma ntupu' sin. Onaim sin ntokon ma nbukaen bu'-bua' mpaumaak fatun naan. 47 Onaim nai' Laban nakanab faut tunab nana mnak, Yegar Sahaduta. Mes nai' Yakop nakaan be, Galeet. 48 Rarit nai' Laban na'uab am nak, “Faut tunab ia, njair tanar re' nsaksii hit rais manba'an.” Es nana te, bare naan, in kaan ee, Galeet. 49 Nai' Laban nakanab bare naan amsa' nak, Mispa (re' he noi on re' kata bian re' in a'moufn ii ‘baer paot re' na'raat’), natuin in na'uab am nak, “UISNENO of neik Non ansuntiur kit, he maski hit nua kit atmaka'roon amsa', hit kais attanhai hit rais manba'an ia. 50 Karu ho mmoe' amre'ut neu au aanh ein ii, ai' amsao bifee sona', au of ka uhiin fa. Mes mumnau! Uisneno njair saksii neu hit nua kit. 51-52 Mkius miit faut ahaket ia, ma faut tuun bein ia. Mumnau! Fatun ia amsa', njarin nakat. Ho ka mubei' fa he mtanhai fatun re' ia, he mmoe' amre'ut neu kau. Ma au msa' on naan. 53 Hit tahake' rais manba'an ia, tpaek hit be'i-na'i sin Uisneno. Es re' ho na'i nai' Abraham, ma au na'i nai' Nahor sin Uisneno. In of neik Non anjair Afeek Rasi neu hit rasin.” Anneen anrair on nana te, nai' Yakop ansuup anpaek kanaf Uisneno re' in amaf nai' Isak na'ruri' ma na'bees neu Ne. 54 Rarit nai' Yakop nroor mu'it, in nait neik sin siisk ein ma nafuat sin neu Uisneno nbin a'toe'f ein naan. Onaim, in naskau tuaf ein re' anbin naan, ma sin nbukaen bu'-bua', ma nbe'en tar anmeu nfiin. 55 Kik-kiuk ana' on nana te, nai' Laban nhoo ma nneek in anah-upuf sin ok-oke'. Rarit in nfeen sin tetus, ma nfain on in pah.

Reta' Ahun-hunut 32

Nai' Yakop namtau neu he nateef nok in tataf nai' Esau

1 Rarit nai' Yakop sin nnaon konon. Onaim Uisneno In ameupt ein na'ko neno-tunan neem nateef nok ne. 2 Oras niit sin on nana te, in na'uab am nak, “Re' bare ia, Uisneno In soraurs ein bare snasat!” Etun sin nakanab bare naan, Mahanaim, (re' in a'moufn ii nak ‘bare snasat mana' nua’). 3 Rarit nai' Yakop anreun in ameput tuaf fauk nnaon nahunun neu pah Edom (es re' Seir), he natonan in tataf nai' Esau, nak in he neem. 4 Nai' Yakop natonan in ameupt ein nana mnak, “Hi mnao mitonan au tata' nai' Esau mak, ‘Aam Esau! Ho ate nai' Yakop nsonu' haan buseet ma hormaat neu ko, tua. Na'ko afi unu' tar antea oras ia, ho ate kau, utua 'bi hit baab mone nai' Laban in umi. 5 Oras ia, ho ate, nmui' bijae, bikaes keledai, 'bibi, ma 'bib-kase. Au 'mui' ate msa', et atoni' ma bifee. Au 'reek tuaf ein re' ia, he neik ko hanaf, nak au he uum. Au ufnekan anbi au nekak, henati' ho mtoup kau 'nima' nua, tua.’” Onaim, tuaf ein nana nnaon. 6 Oras sin nfain neman neu nai' Yakop, sin natonan am nak, “Hai mnao miteef amrair mok ho tata' nai' Esau. Oras ia in neem ma nok tuaf natun haa, he nateef nok ko, tua.” 7 Anneen on nana te, nai' Yakop in ansaon ee tepo-tepo, ma in namtau nmaet. Rarit in nbait in ameupt ein ma mui't ein ok-oke', nfain pukan nua. 8 In natenab am nak, “Karu nai' Esau neem ma nbaan pukan ahuun te, pukan amuin te naenan he napenin ao-mina'.” 9 Rarit nai' Yakop an'onen am nak, “Koi, Uisneno! Usi' re' au na'i nai' Abraham ma au ama nai' Isak na'ruri' ma na'bees neu Ko! Mneen maan kau fe', tua. Uisneno, neon goes ii, Ho es re' mreek kau he 'fain uum on au umi' ma au nonot-asar, nbi pah re' ia. Ho es re' mba'an mak, Ho of am'ator he mureko' sin ok-oke'. 10 Au re' ia, atoin ka maso'ik fa, mes Ho manekam neu kau nabar-baar. Unu' te, oras au 'raak noe Yarden re' ia, au eki haa teas. Mes oras ia, au 'fain uum eik tuaf pukan nua ma mu'it amsa'. 11 Au umtau, kas-kaisa' au tata' nai' Esau neem ma nbaan niis kai. Onaim, au 'toit Ko Usi' he msoi maan kai na'ko nai' Esau. Hai es re': au, au fee-anah sin, ma hai arkai ok-oke'. 12 Usi', Ho es amba'an mak, Ho es re' mfee kau tetus anho-hoen, ma mfee kau sufa'-ka'uf on re' snaen ein et taas je ninin, re' biak ein ka nsoik nabei' sin fa.” 13 Rarit nai' Yakop antuup anbi bare naan. Noka' on nana te, in nabarab mu'it he n'ok-soun sin neu in tataf. 14 In npiir naan a'bib ainaf natun nua, 'bib keso bo' nua, bib'-kaes ainaf natun nua, 'bib-kaes keso bo' nua, 15 bikaes unta ainaf bo' teun re' nasuus ein fe', bijae ainaf bo' haa, bijae keso bo' es, bikaes keledai ainaf bo' nua, ma bikaes keledai mone bo'es. 16 Rari te, in nbait mui't ein nana, huum es ate neu puukn es. In nfee pukan es ate nok in atukus. In natonan sin am nak, “Hi mnao mihuun. Au utuin ki 'bi hi kotim. Hi mnao, mes pukan es nok pukan es ate sero mmaka'roon.” 17 Rarit nai' Yakop naprenat a'nakat neu pukan ahuunt ee mnak, “Karu au tata' nai' Esau nateef nok ko, ma in nataan am nak, ‘Ho he mnao on mee? Sekau in ameupt ee, es re' ho? Mui't ein re' ia, sekau iin na?’ 18 Te, ho mutaah am mak, ‘Mui't ein re' ia, ho ate nai' Yakop iin na, tua. In nsonu' sin neu in tataf, aam usi' nai' Esau. In et re' munin.’” 19-20 In imsa' naprenat on re' naan neu atukus pukan bian, am nak, “Karu hi miteef mok au tata' nai' Esau, hi mnoon ee mui't ein re' ia. Rarit hi mitoon mak au et re' munin.” Nai' Yakop natenab am nak, karu in nfee mui't ein re' nana ok-oke' te, nai' Esau of neek ne nsesuum ma nmuni'. 21 Onaim in nsonu' mui't ein nana nahunun. Mes mabe' naan, in natua nabaar anbi naan.

Nai' Yakop nok Uisneno anmaboon ein

22 Mabe' naan, nai' Yakop anfeen ma n'ator in fee ngguin nua sin, in aten re' in pana' sin, ma in aanh ein bo' es am mese', he sin nnaon nrakan neu noe Yabok in panin. 23 Oras sin arsin antean noe naan in panin, in nsonu' in pusaak ein ok-oke' neun ne. 24 Mes nai' Yakop namaik anmees anbi noe je panin. Rarit, atoin es neem. Atoni' naan nok nai' Yakop anmaboon ein anbi naan, tar antea nesnoi nmeu. 25 Oras atoni' nana nnaben nak, nai' Yakop he niis ee jen ate, in ntuuf nai' Yakop in a'bokon, tar antea in nuin pusun uun ne natposi' npoi na'ko in tarun. 26 Onaim atoni' naan na'uab am nak, “Mufeti' kau. Kre' goes te manse he npeek jen.” Mes nai' Yakop nataah am nak, “Ho mu'uab amfee kau tetus fe', na' au ufeti' ko.” 27 Onaim atoni' naan, nataan ee, mnak, “Ho kaan maan sekau?” In nataah am nak, “Nai' Yakop.” 28 Rarit atoni' naan na'uab am nak, “Ho kanam naan, ka nai' Yakop fa heen. Mes anmurai oras ia, atoni' anteek ko nak, nai' Isra'er (re' in a'moufn ii, ‘nmabonan nok Uisneno’), natuin ho mmabonan ma'tani' mok mansian ma mok Uisneno, tar antea ho miis.” 29 Onaim nai' Yakop nataan am nak, “Ho kaan maan sekau?” Mes atoni' nana nataah am nak, “Ho he mutaan au kaan ki he saa'?” Rarit in na'uab anfee tetus neu nai' Yakop anbi naan. 30 Onaim nai' Yakop na'uab am nak, “Au iit a'rair Uisneno humaf nok humaf, mes au 'moin fe'.” Natuin rasi nana te, in nakanab bare naan, Peni'el (re' in oet ni, ‘Uisneno In human’). 31 Oras manse nsae nrari te, nai' Yakop annao nkoon, nasaitan bare naan. Mes in nsere', natuin in pusun uun ne nasuir. 32 Etun antea oras ia, atoin Isra'er sin ka nekun fa sisi na'ko mui't ein sin pusuk uuk ein, natuin Uisneno ntuuf nasurib sin aam uuf nai' Yakop in nuin pusun uun.

Reta' Ahun-hunut 33

Nai' Yakop nateef in tataf nai' Esau

1 Neno naan, nai' Yakop niit nai' Esau neem neik atoni' tuaf natun haa. Rarit in nbait in aanh ein es-es ate nok sin ainaf. 2 In nahunub in aten re' in pana' sin naan nok sin aanh ein ntoman maat. Rarit bi Lea nok in aanh ein, na' nbi muin ii te, bi Rahel nok in anah nai' Yusuf. 3 Mes nai' Yakop annao nahun-hunu nbi maat. Oras he noi npaumaak in taatf ee te, in nri'tuu ma na'bees nafan-fain no hiut. 4 Mes oras' nai' Esau niit in orif nai' Yakop, in nan-naen ah he nateef ee. Rarit in nhoo ma nneek ee suk a'roo. Ma sin nua sin ankaen npin-piuns ein. 5 Oras nai' Esau niit bifeen naan ma ri'aan ein nana te, in nataan am nak, “Tuaf amfa-faun ia, sekau ngguin aa?” Onaim nai' Yakop nataah am nak, “Sin re' ia, tuaf ein re' Uisneno nfee sin neu ho ate kau.” 6 Rarit in fee paan ein naan, ma sin aanh ein neman ma na'besan neu nai' Esau. 7 Rarit bi Lea nok in aanh ein neman ma na'besan neu nai' Esau. Namuni te, nai' Yusuf nok in ainaf bi Rahel neman ma na'besan neu nai' Esau. 8 Rarit nai' Esau nataan am nak, “Pukan ahuunt ein re' ho mreek sin neu nahuun am nekin mu'it nana, ho sairt ii, saa'?” Rarit nai' Yakop nataah am nak, “On nai, taat! Au 'fee ko sin rum-ruum, henati' ho mtoup kau nok neek mainuan ma marine.” 9 Mes nai' Esau nataah ee mnak, “Ako! Au 'mui' kein amsa' mfaun. Onaim kais amfee kau saa'-saa'.” 10 Rarit nai' Yakop nataah am nak, “Taat honi', kais mutenab on naan. Ho ro he mtoup sin, he nfain tanar nak, ho mtoup kau nok 'nima' nua. Natuin oras au iit ko mkumain fe'ena, on re' au 'iit Uisneno nkumain. 11 Onaim au 'toit ko taat honi', maut he ho mtoup au 'ok-soun ein nana, natuin baer ein nana sin ka ma'oos ein fa. Uisneno nneek niis kau, es na' In nfee kau are' saa'-saa', natuin au 'peruu tein.” Nai' Yakop nfuri' in tataf nai' Esau, tar antea in nroim. Onaim nai' Esau ntoup baer soun ein naan. 12 Rarit nai' Esau na'uab am nak, “Karu on nana te, hi mibarab he tnao nai! Au of a'nao aat ki.” 13 Mes nai' Yakop nataah am nak, “Anbain kuun, taat. Mkius kuum. Ri'aan ein fe' ba-baun ein. Onaim sin ka neu he nnaon fa rab-raab. Mu'it bian fe' nahoin ein. Karu hit takseke' sin he nnaon rab-raab neno mees ahaa te, mui't ein ia of anmaten ok-oke'. 14 Onaim reko nneis, ho muhuun. Hai mnao kre'o-kre'o ma mituin ki ambi hi kotim. Au of uum he 'makius ko on Seir.” 15 Rarit nai' Esau na'uab antein am nak, “Karu on nana te, au umaika' au ameput bian he nok ko, he sin nfanin maat ranan neu ki.” Mes nai' Yakop nataah am nak, “Kais muhaeb om! Asar au uhini 'rair ak ho mtoup kau goen.” 16 Anneen on nana te, nai' Esau nnao nasaitan sin, he nfain on Seir. 17 Mes na'ko bare nana te, nai' Yakop annao neu Sukot. Anbi nana, in nmoe' umi, ma nmoe' o'of neu in mui't ein ok-oke'. Etun sin nakanab bare nana, Sukot (re' in oet ni nak, ‘umi re' he natuan ntaah ein’). 18 Onaim, nai' Yakop sin ntean nok ao-mina' neun kuan Sikem et pah Kana'an, na'kon Padan Aram. Rarit sin paasn ein tenas, ma natuan npaumak-maak kuan naan. 19 Afu re' sin natuan re' naan, nai' Yakop ansoos nafeek ee na'ko nai' Hemor, nai' Sikem in amaf. In baen ee neik roi muti' fua' nautn es. 20 Anbi naan, in nbaik fatu he nmoe' mei fuat. Rarit in nakanab bare naan, El-Elohe-Isra'er (re' in a'moufn ii, ‘Uisneno naan, Isra'er in Uisneno’).

Reta' Ahun-hunut 34

Nai' Sikem nkoin bi Dina nok a'seke'

1 Neot es, bi Dina, re' nai' Yakop ma in fee bi Lea sin an-feto, nnao nmakius nok ri'feot muinf ein bare naan. 2 Pah nana in uisf ee kaan ee, nai' Hemor, na'ko uuf Hebis. In an-moen je, kaan ee, nai' Sikem. Neot es, nai' Sikem niit bi Dina. Onaim in nheek je, rarit in nkoin je nok a'seke'. 3 Nai' Sikem antaam nekan bi Dina. Onaim, nai' Sikem nkopo' bi Dina, he karu reko te, bi Dina nroim natuin. 4 Rarit nai' Sikem natonan neu in aamf ee mnak, “Aam! Reko te, ho mtaman mtoit bi Dina, he au 'sao.” 5 Oras Nai' Yakop anneen nak anmui' atoin es ankoin in an-feto nok a'seke', in ntaa'-taa' kun, ma ka nmoe' fa saa'-saa'. Natuin oras naan, in an-moen ee, natukun mu'it et mnera' huun. Onaim in npao sin tar sin nfain neman ok-oke'. 6 Oras naan, nai' Sikem in amaf nai' Hemor, neem neu nai' Yakop, he ntaam antoit bi Dina. 7 Oras sin nua sin na'uab ein ate, nai' Yakop in an-moen ee, nfain neman na'kon mnera' huun. Onaim, oras sin nnenan nak nai' Sikem ankoin sin feotf ee nok a'seke' te, sin neek ein namenan, ma sin nato'on mates. Rarit sin na'uab ein am nak, “Rasi on re' naan, ka nabei' fa he njari nbi pah Isra'er! Onaim ka nabei' fa he hit tkonan moe' re'uf on re' ia.” 8 Onaim, nai' Hemor nfuri' nai' Yakop am nak, “Aam Ako! Batuur, au anah nai' Sikem antaam nekan ho an-feto bi Dina. In nroim he nsao. Onaim, au 'toit ko henati' karu reko te, mfee kai ho anah bi Dina he au anah nai' Sikem ansao. 9 Karu reko te, hit aanh ein anmatsaon. Hi an-moen ni, nsao hai an-feton. Ma hai an-moen ee, nsao hi an-feton. 10 Maut he hi msa' mitua mibua mok kai mbi re' ia. Hi mroim kim he mitua mbi mee-mee jah. Rarit hi mrakan, ma mipeni 'mu'if ambi ia.” 11-12 Rarit nai' Sikem na'uab nok bi Dina in amaf, ma in naof ein, am nak, “Hi mtoit saa'-saa' ah, au utuin ki. Hi he mtoit roit he utai ufani' bi Dina, ma noni fak-fauk ah, au 'baen! Asar hi mroim he au 'sao hi feto'.” 13 Mes nai' Yakop in an-moen ee nahini nrarin nak nai' Sikem nkoin bi Dina nok a'seke'. Onaim, sin na'uab anroro' nai' Sikem ma in amaf nai' Hemor. 14 Sin natahan am nak, “Ka nabei' fa he hai misaob hai feto' nok atoin ka ma'herit fa! Rasi nana, ntao namaeb kai! 15 Mes in rana 'poo' ji on nai. Hi atoni' bare ia, et ana'-ko'u, ro he mi'heri' on re' hai. 16 Karu hi mmoe' on nana te, na' hit matsao bian am bian. Ma hai msa' of mitua mibua mok ki mbi ia, he hit arkit atfain on pah es. 17 Mes karu hi ka mmoe' mituin fa hai roim ein, ma ka mroim fa he mi'heri' te, hai mtoup mifani' hai feto', rarit hai mnao misaitan bare ia.” 18 Nai' Hemor ma nai' Sikem antoup sin uab kein nana nok reko. 19 Mes nai' Sikem ka nsabaar naan fa in tuan, natuin in ntaam nekan bi Dina. On nai te, abitan pah naan anhormaat nai' Sikem. 20 Onaim nai' Hemor ma nai' Sikem nnaon neu baer feek rasi kuan naan, et eno' he ttaam teu kuan, ma nabuan am na'uab ein nok abitan pah naan. Sin na'uab ein am nak, 21 “Aok-bian arki! Atoin Isra'er sin re' ia nromin he nmonin nabu-buan nok kit anbi mamut. Onaim maut he sin natuan nok kit nbi hit pah re' ia. Hit pah re' ia seor mainuan neu kit ok-oke'. Hit an-moen ee, bisa nsao sin an-feton. Ma sin an-moen ee msa' bisa nsao hit an-feton. 22 Sin suma ntotin rais aan-aan es na'ko kit. Rasi nana es re', hit ar-arkit atoni' et ana'-ko'u, mnasif-mainuki' ro he ta'heri' on re' sin. 23 Karu hit tmoin tabu-bua tok sin, sin mui't ein, ma sin a'mui' kein ok-oke' njarin hit pusaak ein amsa', ai'? Onaim, reko nneis hit ttoup sin han-totis naan. Iim he ar-arkit ta'heri' ok-oke'! On mee? Hi mromi, oo?” 24 Rarit atoin ein re' nabuan nbin naan, nroim natuin nai' Hemor ma nai' Sikem sin uab kein naan. Onaim, atoin ein bare re' nana ok-oke', sin na'heir ein. 25 Neno tenu te, oras sin npaap ein fe' namenan, bi Dina in naof nai' Simeon ma nai' Lewi, nait neik sin suin ein ma ntaman amninu'-mninu' neu kuan naan. Onaim sin nroor niis atoin ein naan oke'. 26 Nai' Hemor ma nai' Sikem amsa', sin nroor sin. Rarit sin nok nafani' sin fetof bi Dina na'ko nai' Sikem in umi, ma nfanin on sin umi. 27 Rarit nai' Yakop in anah bian sin, ntaman neu pah naan, ma nasiik neik pah nana in afan. Sin nato'on, natuin nmui' tuaf nkoin sin feotf ee nok a'seke' nbi bare naan. 28 Sin nasiik neik biak ein sin baer ein oke' na'kon sin uim ne naan kein. Ma sin imsa' napoo' neik biak ein sin mui't ein na'kon mnera' huun. 29 Sin nheek neik bifeen guin, ri'aan ein, ma nasiik pah nana in baer ma'oos ein ok-oke'. 30 Oras nai' Yakop nahiin rasi nana te, in na'uab neu nai' Simeon am nai' Lewi mnak, “Nansa'am es hi mtao maan kit rais re'uf ia? Hi misusab kau! Of abitan Kana'an, abitan Peris, ma are' abitan pah re' ia, nato'on niis kau. Sin nmu'in tuaf namfau. Hit suma fua' fauk ah. Karu sin neman nbaan kit te, hit tre'u tkoon.” 31 Mes sin natahan nok haan to'os am nak, “Aam! Ho mutenab ate, mak ai' hai he mkonan sin he nmoe' hai feto' on re' bifee a'hake' aa, oo?”

Reta' Ahun-hunut 35

Nai' Yakop sin naenan neu Betel

1 Rarit Uisneno na'uab nok nai' Yakop am nak, “Au re' ia, Uisneno re' nakriir On neu ko, oras ho maen mu'ko ho tata' nai' Esau. Oras ia, ho mfoo' nai mu'ko bare ia meu Betel. Mtea ne te, mbaik mei fuat ma mfee fua'-turu' neu Kau. Rarit ho mutua mubaar ambi nana nai.” 2-3 Rarit nai' Yakop na'uab nok in uum je naan ee ok-oke' mnak, “Oras ia, hit he tnao teu Betel. Unu' te, oras au 'bi susat nana'renat, Uisneno nturun kau nbi ne. Au he 'moe' mei fuat a'bi bare naan. Onaim, oras ia, hi maiti mporin hi faut-fuat re' maruun ein oke'. Mikninu' hi tuam, ma mseka' hi baer paken, natuin hit he ta'ruri' ma ta'bees teu Uisneno.” 4 Onaim sin nnona' sin faut-fuat re' maruun ein ma sin faorn ein amsa'. Rarit nai' Yakop antoup sin ma nsuub sin nbi hau ko' goes in uun, npaumaak kuan Sikem. 5 Oras nai' Yakop sin nnao nasaitan Sikem, Uisneno nfee rasi mtaus neu too pah anfuun am nateef, tar antea sin ka nabranin fa he ntaon rais re'uf neu nai' Yakop sin. 6 Onaim, nai' Yakop nok in too pukan nana, ntean nok ao-mina' nbin Betel et pah Kana'an. (Betel naan, unu' fe'e te, in kaan ee, Lus .) 7 Anbi naan, nai' Yakop nbaik fatu njair mei fuat. Rarit in nakanab bare nana nak El Betel (re' in oet ni nak, ‘Betel in Uisneno’), natuin unu' te Uisneno nakriir On neu nai' Yakop anbi naan, oras in naen nasaitan in tataf. 8 Anpaumaak kuan Betel, nmui' hau uu ko' goes re' atoni' nakaanb ee, Aron Bakut. In a'moufn ii nak, ‘hau me'me'ur’. In napein kanaf naan, natuin oras bi Ripka in bifee atitus, es re' bi Debora nmaet, sin nsuub ee nbi hau nana in uun. 9 Neon goes ii, oras nai' Yakop anfain neem na'ko Padan Aram, Uisneno nakriir On antein, ma nfee ne tetus. 10 Uisneno na'uab am nak, “Nmurai oras ia, ho kaan maan ka nai' Yakop fa ntein. Mes, Au ukanab ko eik kaan fe'u es, es re' Isra'er. 11 Au re' ia, Uisneno re' Akuaas isat. Onaim, ho mumsai' ma musuuf amfa-faun. Uuf-uuf ma pah-pah of anpoi ma nboor na'ko ho sufam ma ho ka'um sin. Ma ho msa' of musai' maan usif-usif. 12 Pah re' nahunu te Au 'fee je neu ho na'i nai' Abraham ma ho ama' nai' Isak naan, oras ia Au 'fee ko goe, ma ho sufam-ka'um sin.” 13-14 Uisneno na'uab anrair on nana te, nai' Yakop nahake' fatu nbi naan, he njair tanar mese' he namnau Uisneno In rais manba'an. Rarit in n'oop tua-min-kase, ma mina' anbi fatu naan, ma n'onen neu Uisneno. 15 In nakanab bare naan, Betel.

Nai' Yakop in fee bi Rahel anmaet oras nahoni'

16 Rarit nai' Yakop sin annaon nasaitan Betel. Oras sin he noi nhaumaak kuan Efrata (es re' Betlehem), ntea in orsa jen he bi Rahel nahoni'. Mes in nahoni' nok susat. 17 Oras in nnakes-kees fe', bifee atuis ee natoon ee mnak, “Ain Rahel! Amha'tain ho neek maan. Ho aanh ii oni' mone!” 18 Oras bi Rahel he noi natfeek, in nakanab ri'ana' naan, nai' Ben-Oni (re' in a'moufn ii, ‘ri'ana' na'ko au susat nana'renat’). Rarit in natfeek. Mes nai' Yakop nakanab ri'ana' nana, nai' Benyamin (re' in oet ni nak, ‘ri'ana' nbi au 'nimak a'ne'u’). 19 Rarit sin nsuub bi Rahel nbi ranan re' he tnao teu Efrata in ninen, (re' oras ia in kaan ee, Betlehem). 20 Rarit nai' Yakop nahake' faut natef es anbi naan. Bi Rahel in faut natef nana, fe' et na fe', ntea oras ia.

Nai' Yakop in aanh ein

21 Rarit nai' Yakop nanani' bare piut-piut. Neot es, in nahake' tenas anbi tobe baik ma'nopo' Eder in aon bian. 22 Oras sin nbin nana te, nai' Ruben antuup nok in aamf ee in fee pana' bi Bilha. Nai' Yakop nahiin rasi naan. Nai' Yakop in an-moen ee, tuaf bo'es am nua. 23 Bi Lea in aanh ein esan re': nai' Ruben (nai' Yakop in an-moen unu), nai' Simeon, nai' Lewi, nai' Yahuda, nai' Isaskar, ma nai' Seburon. 24 Bi Rahel in aanh ein esan re': nai' Yusuf ma nai' Benyamin. 25 Bi Rahel in ate bi Bilha in aanh ein esan re': nai' Dan ma nai' Naftali. 26 Rarit bi Lea in ate bi Silpa in aanh ein esan re': nai' Gat ma nai' Aser. Nahonis ri'an ein nana nbin Padan Aram.

Nai' Yakop in amaf nai' Isak anmaet

27 Rarit nai' Yakop nnao nmakius in amaf nai' Isak nbi Mamre npaumaak kuan Kiriat Arba (kuan naan, oras ia, in kaan ee, Hebron). Unu' te, in na'if nai' Abraham natua nbi bare nana msa'. 28-29 Nai' Isak nmoin naan toon nautn es bo' fanu te (180), na' in nmaet. Rarit in anah nai' Esau ma nai' Yakop, nsuub ee.

Reta' Ahun-hunut 36

Nai' Esau in sufan-ka'un

1 Nai' Esau in sufan-ka'un sin esan re' ia. In kanan es antein, es re' nai' Edom. 2 Nai' Esau nsao ri'feot munif nua na'kon pah Kana'an. Tuaf es, bifee na'ko atoin Hetes, kaan ee, bi Ada, nai' Eron in an-feto. Es anteni' atoin Hebis. In kaan ee, bi Ohoribama. In aamf ee kaan ee, nai' Anah, ma in nai'f ee kaan ee nai' Sibeon. 3 Nai' Esau msa' nsao nai' Isma'el in an-feot goes, kaan ee bi Basmat. Bi Basmat in naof ee, es re' nai' Nebayot. 4 Nai' Esau in fee unu', bi Ada, nahoni' nai' Elifas. Bi Basmat nahoni' nai' Rehuel. 5 Rarit bi Ohoribama nahoni' nai' Yeus, nai' Yaram, ma nai' Kora. Nai' Esau in aanh ein ok-oke', nahoni' sin anbin pah Kana'an. 6 Neot es, nai' Esau nfoo' neu pah es a'teta', na'roo na'ko nai' Yakop. In neik in fee-anah, ameput, mu'it ma 'mui'f ein ok-oke'. 7 Nai' Esau nbaits on nok in orif nai' Yakop natuin sin mui't ein namfaun, ma sin a'mu'ik bian, amfaun ii kah. Onaim sin naheun bare nana jen. 8 Etun nai' Esau (es re' nai' Edom), nnao natua nbi baer ma'toe'f ein et Seir. 9 Nai' Esau in sufan-ka'un sin, re' sin nteek naan je mnak, ‘atoin Edom’, esan re' ia: Sin natuan nbin baer ma'toe'f ein et Seir. 10-13 Nai' Esau in fee bi Ada, nahoni' ri'an moen jes, kaan ee nai' Elifas. Nai' Elifas in an-moen ee tuaf niim, esan re': nai' Teman, nai' Omar, nai' Sefo, nai' Gatam ma nai' Kenas. Nai' Elifas anmui' fee nasi, kaan ee bi Timna. In nahoni' ri'an moen jes, kaan ee nai' Amarek. Nai' Esau in fee bi Basmat nahoni' ri'an moen jes, kaan ee nai' Rehuel. Nai' Rehuel napein an-mone haa, esan re': nai' Nahat, nai' Sera, nai' Sama, ma nai' Misa. 14 Nai' Esau in fee bi Ohoribama, re' nai' Anah in an-feto, ma re' nai' Sibeon in upuf naan, nahoni' ri'an mone teun, esan re': nai' Yeus, nai' Yaram, ma nai' Kora. 15-16 Nai' Esau in sufan-ka'un sin nbaits ok amfaun ma nfanin uuf-uuf. Es-es ate nok kuun sin a'nak uuf. Nai' Esau in an-moen unu nai' Elifas aanh ein, nfanin a'nakat neu uuf Teman, a'nakat neu uuf Omar, a'nakat neu uuf Sefo, a'nakat neu uuf Kenas, a'nakat neu uuf Kora, a'nakat neu uuf Gatam, ma a'nakat neu uuf Amarek. Sin arsin re' naan, nai' Esau nok in fee bi Ada sin suufk ein. 17 Nai' Esau in anah nai' Rehuel in aanh ein njarin a'nakat neu uuf Nahat, a'nakat neu uuf Sera, a'nakat neu uuf Sama, ma a'nakat neu uuf Misa. Sin arsin re' naan, nai' Esau nok in fee bi Basmat sin suufk ein. 18 Nai' Esau nok in fee bi Ohoribama sin aanh ein, njarin a'nakat neu uuf Yeus, a'nakat neu uuf Yaram, ma a'nakat neu uuf Kora. 19 Uuf ein re' naan ok-oke', nai' Esau in sufan-ka'un sin.

Nai' Seir in sufan-ka'un

20-21 Anbi bare nana msa', nmui' naan atoin Horis es, in kaan ee nai' Seir. In aanh ein nbaits ok anjarin uuf-uuf namfaun, es-es ate nok in a'nakat. Rarit in aanh ein njarin a'nakat neu uuf Rotan, a'nakat neu uuf Sobar, a'nakat neu uuf Sibeon, a'nakat neu uuf Anah, a'nakat neu uuf Dison, a'nakat neu uuf Eser, ma a'nakat neu uuf Disan. 22 Nai' Rotan in aanh ein, esan re' nai' Hori, ma nai' Heman (nai' Rotan in feotf ee es re' bi Timna). 23 Nai' Sobar in aanh ein, esan re': nai' Arwan, nai' Manahat, nai' Ebal, nai' Sefo, ma nai' Onam. 24 Nai' Sibeon in aanh ein, esan re': nai' Aya, ma nai' Anah. Nai' Anah in es re' niit oe maat maputu' nbi baer ruman oras in natuuk in aamf ee bikaes keledai ngguin. 25-26 Nai' Anah in an-feot goe, es re', bi Ohoribama. Ma in an-moen je, es re' nai' Dison. Nai' Dison in aanh ein, esan re': nai' Hemdan, nai' Esban, nai' Yitran, ma nai' Keran. 27 Nai' Eser in aanh ein, esan re': nai' Birhan, nai' Sa'aban, ma nai' Akan. 28 Nai' Disan in aanh ein esan re': nai' Us ma nai' Aran. 29-30 Onaim, a'nak uuf ein atoin Horis sin, esan re': nai' Rotan, nai' Sobar, nai' Sibeon, nai' Anah, nai' Dison, nai' Eser, ma nai' Disan. Sin arsin natuan nbin pah Seir.

Pah Edom in uisf ein

31 Oras pah Isra'er ka nmui' fa usif fa fe'e te, anbi pah Edom anmu'i nrair usif. Sin kaang kein anmaktun-tuin ein, esan re': 32 Sin nait nai' Beor in anah nai' Bera, njair usif nbi kota Dinhaba. 33 Oras nai' Bera nmaet, nai' Yobap anseun ee njair usif. In aamf ee, kaan ee nai' Sera na'ko kuan Bosra. 34 Oras nai' Yobap anmaet, nai' Husam nseun ee njair usif. Nai' Husam naan, na'ko atoin Temanas sin pah. 35 Oras nai' Husam anmaet, nai' Hadat nseun ee njair usif. In aamf ee, kaan ee nai' Bedat na'ko kuan Abit. (In re' naan, es re' niis atoin Midian sin, oras sin nmakenan nbin pah Moab.) 36 Oras nai' Hadat anmaet, nai' Samra nseun ee njair usif. Nai' Samra naan, na'ko kuan Masreka. 37 Oras nai' Samra nmaet, nai' Saul anseun ee njair usif. Nai' Saul naan na'ko kuan Rehobot et noe je ninen. 38 Oras nai' Saul anmaet, nai' Ba'al-hanan nseun ee njair usif. In aamf ee kaan ee, nai' Akbor. 39 Oras nai' Ba'al-hanan anmaet, nai' Hadar anseun ee njair usif. Nai' Hadar naan, na'ko kuan Pau. In fee je, kaan ee bi Mehetaber. Bi Mehetaber in aamf ee, kaan ee nai' Matret. Ma in nai'f ee, kaan ee nai' Mesahap. 40-43 Onaim, a'nak uuf ein re' npoi ma nboran na'kon nai' Esau in suufk ein es re': nai' Timna, nai' Arwa, nai' Yetet, nai' Ohoribama, nai' Era, nai' Pinon, nai' Kenas, nai' Teman, nai' Mipsar, nai' Magdiel, ma nai' Iram. Sin es-es ate, nakanab sin pah npaek kuuk sin kaan kein. Onaim sin re' naan ok-oke', nai' Esau in sufan-ka'un. Nai' Esau njair aam uuf neu atoin Edoms sin.

Reta' Ahun-hunut 37

Nai' Yakop anfain neem on pah Kana'an

1-2 aRe' ia, nai' Yakop sin reta'. Neon goes ii, nai' Yakop nfain natua on pah Kana'an antein. Bare naan, in amaf nai' Isak natua nbi na na'ko unu'.

Nai' Yusuf nok in taatf ein

2 bOras naan, nai' Yakop in aanh es na'ko in fee bi Rahel, kaan ee nai' Yusuf. Oras in nmoin naan toon bo' es am hiut, in nok in taatf ein nati' te sin nnaon ntiut sin a'bibin ma 'bib-kasen bu'-bua'. In taatf ein, anah na'ko nai' Yakop in fee bi Bilha ma bi Silpa. Mes nai' Yusuf re' ia, in aktuta' uab neu in amaf, nmatoon nok re' in taatf ein sin moe' kein. Sin nfeen nai' Yusuf baur fe'u reok goes 3 Oras nahoni' nai' Yusuf, nai' Yakop namnais jen. Etun in nneek nanesib nai' Yusuf na'ko in anah bian sin. Neot es nai' Yakop ansoo baru mnaun es reok ni kah, ma nfee je neu nai' Yusuf. 4 Oras in taatf ein nitan nak sin aamf ee nneek nanesib neu nai' Yusuf ate, sin nsaken nai' Yusuf, tar antea sin ka nromin fa he na'uab ein nok ne. 5-7 Faaj es, nai' Yusuf namnei. Rarit in natoon amneit naan neu in taatf ein am nak, “Hae! Hi mneen fe'! Au umnei mnak hit tfuut hit mak-gandum sin anbi rene. Onaim au maak reif ein re' mafuut ein naan, anfeen anhaken amneof ah. Mes hi maak ein nhaken nfuun naan aung guin, rarit na'ruir ein ma na'besan neu aung guin.” Annenan on nana te, in taatf ein nsaken ntein ee. 8 Rarit sin nnakaina' nai' Yusuf am nak, “Hoe! Ho mak oni' ho he mjair usif he muprenat kai, oo?” Sin nsaek ne ma'tani', natuin in natoon amneit naan neu sin. Nai' Yusuf natoon in amneit 9 Rarit nai' Yusuf namnei ntein. Onaim in natoon neu in taatf ein am nak, “Hae! Au umnei 'tein. Au iit manas, funan, ma kfuun bo'es am mese'. Sin na'ruir ein ma na'besan kau rek-reko.” 10 Oras nai' Yusuf natoon anrair mneit naan neu in amaf ma in taatf ein te, in aamf ee napuun nai' Yusuf ma nakain ee ma'tani' mnak, “Mnei saa' na es re' naan! Ho mutenab mak, au ok ho aina', ma sin ho tata' sin neman he nneek ho haem ein nana, oo? Hoe! Ho reok mi!” 11 Onaim, nai' Yusuf in taatf ein nsaken batuur-batuur. Mes in aamf ee natenab mneit ein naan anbi in nekan.

Sin na'sosa' nai' Yusuf he njair ate nbi pah Masir

12 Neot es, nai' Yusuf in taatf ein neik sin aamf ee in a'bibin ma 'bib-kasen nnaon npaumak-maak kuan Sikem. 13 Onaim, in aamf ee nak, “Usu! Ho tata' sin natukun mu'it npaumak-maak Sikem. Onaim ho mubarab he mnao mkius miit sin.” Nai' Yusuf nataah am nak, “Reko, tua.” 14 Onaim in aamf ee nak, “Ho mnao mkius miit ho tata' sin nok mu'it ein fe'. Sin on mee? Rekon aa oo, ai' on mee? Rarit ho mfain uum he mutoon kau.” Rarit nai' Yusuf nnao nasaitan mnera' pah Hebron ma nkono ntea Sikem. 15 Antea nee te, in naim sin nfuun am nateef anbin mnera' huun naan. Ma in nateef tuaf es. Tuaf naan nataan ee mnak, “Ho maim saa'?” 16 Nai' Yusuf nataah am nak, “Aam, au aim sin au tata'. Sin napoo' neik hai mui't ein he na'eku' sin npaumak-maak bare ia. Ai' ho miit sin, tua?” Nai' Yusuf in taatf ein niit ee neem 17 Tuaf naan natoon ee mnak, “Sin ka etan fa ia ntein. Mes sin nak am he nnaon ntein ein npaumak-maak kuan Dotan.” Rarit nai' Yusuf annao natuin sin, tar in niit sin anbin Dotan. 18 Mes oras nai' Yusuf fe'e nbi 'roo, sin niit anraar je. Onaim sin nma'akoran he nroor goe. 19 Rarit sin nma'uab ein am nak, “Hi mkius miit. Amneit ee neem een! 20 Naa, iim nai he troor tisan. Rarit hit tait itpoirn ee neu kon hain es nbi ia. Rarit hit tatonan ama' mtak, mui' fuing guin npius goe ma neku nraar je goen! Maut he hit tkius tiit in amneit ein on mee!” 21 Anneen on nana te, in tataf nai' Ruben naim rana 'po'i he nsoi naan nai' Yusuf. Onaim in nakaina' in oirf ein am nak, “Hae! Hit kais atroor goe! 22 Reko nneis, hit okar tataam ee neu kon hani' re' ia. Bare ia, baer ruman. Onaim ka tiit fa tuaf re' nahiin mo'et ia. Asar hit kaisa' tniim ne he naa' ii nsai.” In na'uab on naan, natuin in he nafeti' nai' Yusuf he nreung goe he nfain. Sin ntitar nataam nai' Yusuf neu kon hani' 23 Oras nai' Yusuf neem antea te, sin nheek je ma nhoro' nain in baur reko naan. 24 Rarit sin nhera nfoont ee, ma ntitar nataam ee neu kon hani' naan. 25 Rarit sin ntebi nfanin ma nbukaen. Sin fe'e nbukaen on nana te, nok askeken sin niit atoni' pukn es neman. Pukan amneemt ein naan npaken bikaes unta. Sin nasaeb ein brua' he nraakn ein. Baer raakn ein naan es re': hau fo meni in oen, bumbu huma'-huma', ma hau re'u huma'-huma'. Nkis-kisun ate, pukan amneemt ein nana, atoin Ismaeras sin re' neman na'kon kuan Gireat. Sin he nnaon neu bare 'roo neu pah Masir. 26 Rarit nai' Yahuda na'uab neu in orif-taatf ein mnak, “Hae! Reko nneis on nai. Hit kais atroor goe. Hit tapein saa'? Maski on mee msa', hit ka neu he ta'koro taan fa in naa'. 27 Reko nneis hit ta'soos ee neu atoin Ismaeras sin. Maski hit tmoo' je on mee msa', hit oir hoin aa. Onaim hit kaisa' tniim ne.” Rarit sin nmaktuina' rasi naan. Sin ma'akoran he na'sosa' nai' Yusuf neu arakan sin 28 Onaim, oras atoin araakn ein naan he nkonon ate, nai' Yusuf in taatf ein nheer napoitn ee na'ko kon hani' naan. Onaim sin na'soos ee neu atoin Ismaeras sin. In oosn ii roi muti' fua' bo' nua. Rarit asoost ein nana neik nai' Yusuf neu pah Masir. 29 Oras sin na'sosa' nai' Yusuf ate, nai' Ruben ka nahiin fa. Onaim oras in nnao neu kon hani' nana te, in naskeek, natuin nai' Yusuf ka et na fa heen. Rarit in npius nakrati' in paken anbi in aon, natuin in nsuus anmaet. 30 Onaim in ntebi nfain neu in oirf ein am nak, “Airoo! Nai' Usu ka et fa koon ee! Oras ia au he unsaa a'tein?” 31 Rarit sin nroro 'biib jes. Sin nait nai' Yusuf in baur reko naan, ma nateep ee neu naa' naan. 32 Rarit sin nait baur manaa' naan ma neik je neu sin amaf, ma natonan am nak, “Aam! Hai mait baru ia. Mkius miit ee. Kais-kaisa' nai' Usu in baru.” 33 Ankius baru nana te, nai' Yakop nahiin naan je neu in aanh ee baru. Onaim in nataah am nak, “Airoo! Batuur, au aanh ee in baar gui es re' ia. Ka tahiin neu mui' fuing guin npius niis ne et mee. Airoo! Au aanh ee nmate nrair!” 34 Rarit nai' Yakop anpius nakrati' in baru, ma ntainuus a'kaor bijae maa', natuin in nsuus ma nnana'reen. In nkae nme'me'ur a'roo neu in anah naan. 35 In an-moen ne ma an-feet goe neman ma nhaan-mau goe, mes ka nabei' je fa. In na'uab am nak, “Kahaf! Au of a'suus ma nnana'reen tar antea au' maet. Natuin au ka neu he 'nika' fa au anah re' ia.” Onaim nai' Yakop ansuus ma nnana'reen piut, natuin in namnau in anah nai' Yusuf. Nai' Yusuf njair ate nbi pah Masir 36 Oras nai' Yakop fe' ansuus on nana te, araakn ein naan ntean pah Masir. Sin neik nai' Yusuf ma na'soos ee neu kaes ko' goes. In kaan ee, nai' Potifar. In re' ia, usif pah Masir in a'naak paot.

Reta' Ahun-hunut 38

Nai' Yahuda ma in aan nanef bi Tamar

1 Rarit nai' Yahuda nnao nsaitan in orif-tataf sin, ma natua nok in soob reko nai' Hira anbi kuan Aduram. 2 Anbi naan, anmui' a'naef es, atoin Kana'as, in kaan ee nai' Sua. Nai' Yahuda anroim in aan feet goes. Rarit in nsao goe. Onaim, in nahoni' ri'an mone nmaktun-tuin ein. 3 An-moen uun ee, sin nakaan be nai' Er. 4 An-mone tnaan ee, sin nakaan be nai' Onan. 5 Rarit an-moen muun je, kaan ee, nai' Sera. Oras nahoni' nai' Sera, sin nfo'on neu kuan es, in kaan ee, Kesip. 6 Oras an-moen unu' nai' Er na'nae te, nai' Yahuda nnao neik oko'-aruk ma ntoit ne ri'feot munif es, in kaan ee bi Tamar. Rarit nai' Er ansao bi Tamar. 7 Mes nai' Er naan atoin maufinu. Es nana te, Uisneno nhukun na'mate. Onaim nai' Er nmaet, mes ka nmui' fa anah. 8 Rarit nai' Yahuda nreun an-mone tnaan ee mnak, “Onan! Ho tata' nmate nrair, mes in ka nmui' fa anah. Onaim oras ia, tatuin atoni mnais ein sin haart ii te, ho ro he msenu' ho tata' he msao in fee. Nok ranan nana te, maut he ho mupein ri'ana' neu ho tata' in sapaan.” 9 Nai' Onan nahiin harat naan. Mes in ka nroim fa he nmui' anah neu in tataf nai' Er. Onaim, karu in ntuup nok bi Tamar ate, in akmii oe ne n'oop ee npoi henati' bi Tamar kais nahoni'. 10 Nai' Onan anmoe' on naan, onaim nato'ob niis Uisneno. Etun Usi' nhukun niis ne msa'. 11 Oras nai' Yahuda nkisu te in an-moen nua' ein re' ansao bi Tamar nana nmaten ate, in natiun gon. In natenab, kais-kaisa' in an-moen aheet susu nai' Sera nsao bi Tamar ate, of in nmate msa'. Onaim in nnao natonan in nanef bi Tamar am nak, “Tamar! Reko nneis ho mfain on ho mahoin ein ee. Karu au anah nai' Sera na'nae te, na' ho mfain uum he msao.” Rarit bi Tamar anfain. 12 Ka 'roo fa te, nai' Yahuda in fee je nmaet. Onaim in nkae ma nsuus tar antea neon nuukt ein namsopun te, in no'en in partei nai' Hira, he sin nua sin annaon neu kuan Timna. Anbi naan, atoin ein ankateer 'bib-kaes ne sin fung kein, he na'sosa' sin. Akateers ein namfa-faun. 13 Onaim biak ein natonan bi Tamar am nak, “Ho aam baba' annao et Timna. In nok et re' akateer funu 'bib-kaes ne sin fesat.” 14 Oras naan, nai' Yahuda in an-moen aheet suus goe na'nae nrair. Mes bi Tamar nahini nrair nak in aam baabf ee ka nroim fa he nai' Sera nsao goe. Onaim bi Tamar naim rana 'po'i he ntui' in sapaan. Onaim in nsenu' nain in tai-baun ein, rarit in npaek tai-paek reko. In npaek po'uk ma nsakruub naan in human. Rarit in nnao ntoko nbi eno he ttaam teu kuan Enaim, nbi haa re' ranan he tnao teu Timna. 15 Oras nai' Yahuda nnao npeo' kuan naan in rana 'tamas, in niit bifee jes. In natenab nak oni' bifee a'hake', natuin bi Tamar in paekn ee on re' bifee a'hake' sin. Annes-neis in nkuub naan in human. 16 Nai' Yahuda ka nahiin naan fa nak, bifee naan in aan nanef. Onaim in nnao npaumaak bifee naan, ma nataan ee mnak, “Hae! Karu ho mromi te, au 'tuup ok ko. Ho mtoit fauk?” Mes bi Tamar nataah am nak, “Es re' ho, tua. Ho roim maan on mee te, au utuin ah.” 17 Nai' Yahuda ntaabr ee mnak, “Au 'fee ko 'bib jes ate, ho mromi, oo?” Rarit bi Tamar nataah am nak, “Reko, tua. Asar ho mfee kau baer es fe'. Reka'-reka' ho msonu' 'bibi naan, na' ho mtoup mufani' ho baer tarun sin.” 18-19 Onaim nai' Yahuda nataan antein ee mnak, “Au 'he 'fee ko baer saa'?” Bi Tamar nataah am nak, “Aam, ho mfee kau baer maruna' re' ho mu'heek je naan nok nain in tanin. Rarit ho teas nana msa'.” Onaim nai' Yahuda nfee baer ein naan. Rarit sin nua sin nmakonin. Rarit bi Tamar anfain. In nhoro' nain in tai-paek rekon naan ma in po'uk, rarit in npaek nafani' in tai-baun ein. Namuni te, bi Tamar nnaben nak in na'apu' nrair. 20 Ka roo' fa nteni' te, nai' Yahuda ntoit babat na'ko in soob reko nai' Hira mnak, “Ho meki 'bibi ia neu bifee a'hake' re' et Enaim, he mtoup maan kau au baer ein re' in nnaa' sin.” Nai' Hira nnao ntea Enaim. In nataan neu-mneem, mes ka niit ai' nateef fa bifee naan. 21 Onaim, in nataan abitan bare nana mnak, “Au he utaan aan, tua. Hi miit bifee a'hake' es re' nati' te antok-toko nbi kuan ee in eno' 'taam ne, oo? In et mee?” Mes sin natahan am nak, “Aam, ka tiit fa bifee a'hake' et ia.” 22 Onaim nai' Hira nfain neem neu nai' Yahuda. In natoon am nak, “Au ka uteef ok aan fa bifee naan. Au aim ma 'hae' maet, mes abitan nee nak, ka tiit fa bifee a'hake' nbi naan.” 23 Nai' Yahuda nataah am nak, “Maut he in paar baer ein naan! Asar biak ein kais namaeba' kit. Natuin au he' baen, mes hit ka tateef fa bifee nana te.” 24 Ankoon funan teun on nana te, tuaf bian nnaon ma natonan nai' Yahuda mnak, “Ho aan nanef bi Tamar naan, anmo' jon on re' bifee a'hake'. Oras ia in na'apu'.” Anneen on nana te, nai' Yahuda nato'o nmaet. Rarit in nreun tua-atonas nana mnak, “Mnao mheer meik kau bifee naan neem neu ia, he tout goe 'hon-honis!” 25 Rarit sin nnaon ma nheer neik bi Tamar. Mes in nait napoin baer mamarak ma teas naan. Onaim in nreek tuaf he nnao natoon neu in aam baabf ee mnak, “Aam, mtae murek-reko baer ein re' ia fe'. Tuaf re' nmui' baer mamarak ma teas re' ia, in es re' na'apub kau.” 26 Ankius niit baer ein nana te, nai' Yahuda nahiin nain nak baer ein naan, ro in na. Rarit in natoon am nak, “Batuur! Bifee nana ka nsaan fa. Au es asanat. In ntoom. Etun au ro he usaob ee nok au anah nai' Sera. Mes au es ka 'romif. Mifeit ne nai!” Rarit nai' Yahuda ka ntuup nabua ntein fa nok bi Tamar. 27 Bi Tamar in oras he nahoin ii ntea goen. Onaim in nahoni' ri'aan koen. 28 Oras in nahoni', ri'aan es napoit nahunun in a'niman. Bifee atuis mahoin ee nfutu' ab me'e nbi in a'niman. In nak, “Re' ia, es re' ahunut.” 29 Mes ri'ana' naan anheer nataam in a'niim ne nfain. Rarit akoet ee npoi nahuun. Onaim bifee atusis naan nak, “Hoe. Ho ro ma'tain, oo! Etun ho mu'siti' ma mpoi muhuun!” Rarit sin nakanab ri'ana' nana nai' Peres (re' in oet ni nak, ‘na'sete' npoi’). 30 Rarit na' in orif re' mafuut ab me'e nana npoi. Sin nakaan be nai' Sera (in oet ni nak ‘me' rare’).

Reta' Ahun-hunut 39

Nai' Yusuf, ma kaes ko'u Potifar in fee

1-2 Neon goes ii, atoin Ismaeras sin neik nai' Yusuf nnao neu pah Masir. Anbi naan, anmui' kaes ko' goes, in kaan ee, nai' Potifar. In re' naan, a'nakat neu are' soraurs ein re' npao usif pah Masir in sonaf. Nai' Potifar ansoos nai' Yusuf na'ko araakn ein naan, he in nait je njair ate nbi in umi. Anbi naan, UISNENO anturun nai' Yusuf. Es nana te, in meup nein nanaob ok nok reko. 3 In aam uisf ee nkius nai' Yusuf in mepun nana ro reko te, in nahiin batuur-batuur nak UISNENO nturun nai' Yusuf. 4 Es nana te, aam usi' nana nromi haa nai' Yusuf, ma npirsaa je. Onaim in nait nai' Yusuf njair mandoor neu in umi. In imsa' nnona' in uum je he nai' Yusuf an'urus. In baer pusaak ein amsa', nai' Yusuf es an'urus sin. 5 Natuin nai' Yusuf natua nbi naan, es na' Uisneno nfee tetus neu in aam usif, atoin Masir naan. In uum je naan ne, in pusaak ein, in rene-po'on, ma in mepun nana nanaob ok nok reko. 6 Oras nai' Potifar niit nai' Yusuf in meupn ein ok-oke' reko, in ka natenab fa saa'-saa'. In nahini haa he naah. Oras naan, nai' Yusuf in aon, ma in human, reokn ii kaheen. 7 In natua nbi nee fe' ka 'roo fa, mes nai' Potifar in fee je, ntaam neek neu ne. Onaim in na'oki' nai' Yusuf he karu reko te sin nua sin antupan. 8 Mes nai' Yusuf ka nroim fa. In nataah am nak, “Kais on naan, ain! Au aam usi' Potifar anfee kau kuasa he 'urus in umi-mone' sin. 9 Anbi umi ia, ka tiit fa tuaf re' nnaa' aprenat nneis kau. Aam usi' nana'at kau are' sa'-saa' he 'urus sin. Mes in ka nana'at ko fa neu kau. Nok ranan mee, au he 'moe' rais tafi' re' ia? Rasi nana msa', nasuir nok Uisneno In romin!” Nai' Potifar in fee je na'aunu' nai' Yusuf 10 Mes maski on nana msa', nai' Potifar in fee je na'oki' nai' Yusuf piut. Mes nai' Yusuf ka ntoe natuin ee fa. 11 Neot es, nai' Yusuf antaam neu uum je he nkius mepu. Neno naan, ka tiit fa tuaf es anbi naan. 12 Onaim bifee naan neem ma nnaa' nai' Yusuf in baru, ma nheer ee mnak, “Uum nai! Hit nua kit atmes-mees. Uum he hit ttuup nai.” Mes nai' Yusuf ka nroim fa. Onaim in nfoerait, tar antea in baru naan natpuu' nain. Onaim, in naen anpoi. Mes bifee nana nnaa' namaika' in baru. 13 Oras nai' Potifar in fee je niit nai' Yusuf naen nasaitan in baar goe te, 14-15 in no'en ameupt ein, ma natonan sin am nak, “Hae! Hi iim he mkius miit! Fe'ena atoin Ibrani naan, antaam anbi au ke'en. In he nmoe' re'uf neu kau, mes au 'koa' uher-heer. Mkius miit, in naen anporin in baru. Au moonj ii, in nait neik naan kuun atoin maufinu ia he ntao namab-maeb ahaa kit!” Nai' Potifar in fee je nakrira' nai' Yusuf in baru 16 Onaim nai' Potifar in fee je, nnaa' baru naan, tar antea in moonj ee nfain neem. 17 Oras in moonj ee nfain neem ate, in natoon ee mnak, “Aam! Atoin Ibrani re' ho mait meik je neem nok kit nana, fe'ena in ntaam neu nbi au ke'en. In he nkoin kau nok a'seke'! 18 Mes au 'koa' uher-heer ma 'o'en ameupt ein. Onaim in naen namneuk, namaika' nain in baru ia.” 19 Anneen in fee je natoon on nana te, nai' Potifar nato'on nmaet. 20 Onaim in nreek tuaf ma nnaon nheek nai' Yusuf. Onaim sin nataam ee nbi uisf ee in bui. 21 Mes UISNENO ka nnika' fa nai' Yusuf. Etun In ntuurn ee piut, tar antea a'naak bui nana nneek ah ee. 22 Rarit in npirsai nai' Yusuf. Onaim, in nfee ne kuasa he n'urus atoin buing guin ma are' kanan mepu nbi buuj ee nanan. 23 Es nana te, a'naak bui naan in ka natenab fa meup saa'-saa' nbi bui. UISNENO nturun nai' Yusuf piut-piut, es na' in mepun nbi buuj ee nanaob ok nok reko.

Reta' Ahun-hunut 40

Atoin bui nua namnein. Nai' Yusuf natoon sin oet kein

1-3 Anbi bui naan, anmui' naan a'naak mepu tuaf nua re' anmeup nitan anbin usif Masir in sonaf. Es na'naak mepu barab roitan mninut neu usif; ma es antein na'naak mepu barab roitan kokis neu usif. Sin nua sin anmo'en sanat neu usif. Es na' uisf ee natoo', ma nataam sin neu bui. Onaim sin nabuan bare mese' nok nai' Yusuf anbin bui naan. 4 Rarit a'naak bui naan naprenat nai' Yusuf he n'urus a'nakat tuaf nua re' naan. Sin nabuan nbiin bui naan, tar antea oni' toon es-a'nua. 5 Faaj es ate, tua nua' ein nana namnein. Es-es ate, nok in amneit aa kuun. Ma mneit ein nana msa' sin oet kein ka huma' mese' fa. 6 Noka' on nana te, nai' Yusuf neem ma niit atoin nua' ein naan. Sin huum fosun. 7 Onaim in nataan sin am nak, “Nansa'am es neno ia hi mhuum fous on naan?” 8 Onaim sin natahan am nak, “Fini na, hai mimnei. Mes hai ka mihiin fa in oten.” Rarit nai' Yusuf nataah sin am nak, “Ka tiit fa mansian es, re' he nahiin nain mneit ein sin a'mouf kein naan, arahaa Uisneno es re' nahiin sin. Mitoon miit kau hi mneit ein naan. Maut he au aim iit sin a'moufk ein na'ko Usi'.” 9 Rarit, a'naak mepu barab roitan mninut neu usif naan, natoon am nak, “Onai. Au umnei mnak, au iit hau anggor uu' goes, 10 taef teun. Hau naan nanoo, nasuuf, ma nafua sana' mfa-faun tar namnatun. 11 Onaim au iit, au 'naa' uisf ee in a'koom oe. Onaim au ait hau nana in fuan amnatus, ma 'aes neu 'koom oe naan. Onaim, au 'noon ee neu uisf ee he nbukae.” 12 Anneen on nana te, nai' Yusuf natoon ee mnak, “Aam. Amneit nana in oet ni on nai: taef teun re' nana, in oet ni neno teun. 13 Anbi neno teun amnemat re' ia, uisf ee of napoitan ko na'ko bui ia. Rarit in nasaeb nafani 'piru'-baru neu ko, he mu'naka mfain meu barab roitan mninut neu ne. 14 Karu ho uam naan reko te, kais amnikan kau, goo! Karu ho mneek kau te, mturun kau he mutoon neu uisf ee, he napoitan kau na'ko bare ia. 15 Natuin, karu he tkius raas ji in amneon ii te, sin nait kau nok a'seke na'ko abitan Ibrani sin pah. Anbi bare ia msa', au ka 'moe' fa rais re'uf mese' msa'. Mes sin nheek kau ma nataam kau neu bui, on re' atoin maufinu.” 16 Anneen niit mneit nana in oet ni reokn ii kah, on nana te, a'naak barab roitan kokis neu uisf ee natonan nai' Yusuf am nak, “Ba'e! Au msa' umnei on nai: au 'suu aba' ktuta' teun. 17 Aba' ktuta' faof ne, matua' nok kokis huma'-huma' neu usif. Mes koor nein neman ma nabroor naan koiks ein re' nbin au 'nakak.” 18 Anneen on nana te, nai' Yusuf nataah am nak, “Aam! Ho mneit nana in a'moufn ii on nai: Aab teun ein naan, sin oet kein neno tenu msa'. 19 Neno teun amnemat re' ia, uisf ee of anreek tuaf he neem ankeut nain ho 'nakam. Rarit sin nkaton ho aom a'naen naan neu nii ma'aika'. Onaim koor nein neman, npisun ma nabroor naan ho siis maan oke'.” 20 Neno tenu nkoon on nana te, nateef nok uisf ee in neon manohin. Onaim, in nmoe' fesat neu in a'naak meupn ein ok-oke'. In naprenat he sin nnao napoitan a'naak mepu tuaf nua re' etan bui. 21 Rarit in nasaeb 'piru'-baru' nfain neu a'naak barab roitan mninut, he nanaob nafani' in mepu. 22 Mes a'naak barab roitan kokis neu usif naan, sin nkaton in aon ee, natai nok saa' re' nai' Yusuf in uaban. 23 Mes a'naak barab roitan mninut naan, nnikan nain nai' Yusuf.

Reta' Ahun-hunut 41

Nai' Yusuf na'oteb usif pah Masir in amneit ein

1 Toon nua namsoup on nana te, usif pah Masir namnei. In namnei mnak, in nhake nbi noe Nil in ninen. 2 Nok askeken ate, in niit bijae hiut npoka nmaten. Bijaen ia sin aok ein narim-riman. Sin npoin na'ko noe naan in nanan, ma nekun huun anbin naan. 3 Rarit anmui' naan bijae hitu ntein, npoin na'ko noe naan. Sin aok ein, nmaknau bousen. Sin nhaken npaumaak bijae apookt ein naan. 4 Rarit bijae amaknaut ein naan, n'oor naan bijae apookt ein naan. Onaim uisf ee naskeke nfeen ah. 5 Onaim mes in ntuup anfain, ma nfini ntein. In namnei ntein. In niit maka' puni' hiut, npoi na'ko maka' uu' goes re' mria ni kaheen. Sin puin kein ko'u ma ma'afa'. 6 Rarit in niit antein, maka' puni' hiut. Mes ain mapuut ee nfuu sin ma namnenen. Ma sin n'aap ein. 7 Onaim maak aap ein naan n'oor naan maak mapuin ein naan. Rarit uisf ee nfeen. Na' in nahiin nak, in namnei ntein. 8 Nmeu nfiin on nana te, uisf ee in teenb ee ka ntainina' fa. Onaim in naprenat he no'en are' kanan meo ma ahinit anbi pah Masir. Rarit in natonan sin amneit ein naan, mes ka tiit fa tuaf es re' bisa na'oteb sin. A'naak barab roitan mninut na'uab neu usif 9 Rarit a'naak barab roitan mninut neu uisf ee, na' namnau niit nai' Yusuf. Onaim, in nnao natoon neu uisf ee mnak, “Au 'baiseun, tua! Ho ate kau gui 'saan. 10 Unu' te, oras usi' ho museus kau ok au aok-bian, ma mutaam kai mbi bui, 11 faaj es ate, hai nua kai mimnei. Es-es ate, nok in amneit aa kuun. Ma mneit ein nana msa' sin a'mouf keni ka huma' mese' fa. 12 Anbi bui naan, nmui' atoin Ibranis es, fe' munif. A'naak bui je nait je nfain a'naak mepu nbi bui. Hai mitoon ee hai mneit ein naan. Onaim in nbaan sin. 13 Na'ko rasi naan, aam usi' ho muna'at mufani kau au mepu. Mes au aok-bian ee, ho mhukun mu'mate. Rasin re' naan, natai nok saa' re' atoin Ibranis nana na'oteb sin!” 14 Anneen on nana te, uisf ee nreek tuaf he naen rabah he neik nai' Yusuf na'ko bui. Rarit nai' Yusuf nnao nkeu ma nsenu' in paken, ma nnao he nateef nok usif. 15 In nema ntea te, uisf ee na'uab neu ne mnak, “Anah! Au umnei, mes ka tiit fa tuaf es re' nabei' he nnbaan mneit naan. Mes nmui' tuaf re' natoon kau nak ho bisa.” 16 Onaim nai' Yusuf nataah am nak, “Aam usi'. Ho ate kau msa' ka uhiin fa saa'-saa'. Uisneno nmees kuun es anbaan are' kanan amneit. In of oni' anroim he natoon ko rais reko, tua.” 17 Rarit uisf ee natoon amneit ein naan. In nak, “Anbi au mneit naan, au 'hake 'bi noe Nil in ninen. 18 Onaim anmui' bijae apokat hiut, sin ao kein narim-riman. Sin npoin na'ko noe naan, ma nnaon nekun huun nbin noe nana in ninen. 19 Rarit anmui' bijae hitu ntein neman. Mes bijaen nana maknau-bousen. Au ka ii-iit fa bijae human on re' naan anbin pah Masir ia! 20 Mes au 'sanmaak! Natuin, nok askeken ate, bijae amaknau-bousen naan, n'oor naan bijae apookt ein. 21 Sin n'oro nrair sin on nana msa', bijaen nana nmaknaun baar ah. Rarit au uskeke' 'feen ah. 22 Rarit au 'tuup a'fain ma 'fiin. Onaim au umnei 'tein. Au iit maka' puni' hiut, npoi na'ko maka' uu' goes re' mria ni kaheen. Sin puin kein ko'u ma ma'afa'. 23 Rarit, au iit a'tein, maka' puni' hiut. Mes ain mapuut ee nfuu sin ma namnenen. Ma sin n'aap ein. 24 Onaim maak aap ein naan n'oor naan maak mapuin ein naan. Rarit au 'feen. Onaim, au utoon amneit ein ia neu ahiint ein. Mes ka nmui' fa tuaf es re' nabei' he nbaan mneit ein naan.” Nai' Yusuf nbaan uisf ee in amneit ein 25 Rarit nai' Yusuf natoon am nak, “Aam usi'. Amneit ein nana sin a'mouf kein mees ah. Uisneno natoon nain ko, tua, saa'-saa' re' In he nmoe' je. 26 Amneit ein nana sin a'mouf kein on nai: bijae hiut apookt ein naan, ma maak hiut mapuin ein naan, es re' oras mnaaht ein nho-hoen toon hiut. Sin a'mouf kein mees ah. 27 Ma bijae hiut amaknaut ein naan, ma maak puin hiut a'aap ein naan, es re' oras amnahas toon hiut. 28 Onaim, Uisneno natoon nain saa' re' In he nmo'e. On re' fe'ena au u'uab. 29 Hit of attean oras athoes toon hiut nbi pah Masir ok-oke'. 30-31 Rarit na' hit ttean oras amnahas toon hiut. Amnahas naan ma'tani', tar antea ka tiit tain fa mnahat nbi hit pah ia. Are' pah ii namnaah ok-oke', tar antea sin ka namnau ntein fa oras mnahat ein nhoen. 32 Onaim aam usi', ho mupein mneit no nua re' naan, in a'mouf kein nak, Uisneno nafeek anrair, nak, ka 'roo fa ntein te, saa' re' In nafeek sin naan, ro he njair. 33 Es nana te, au 'toit on nai, tua: reko nneis aam usi' ho maim tua-ahiint es, re' an'urus nahiin nok reko. Rarit ho mait je he n'ator ma naroitan rek-reko' pah re' ia. 34 Oras mnaah ahoet toon hiut naan, reko nneis aam usi' ho mait tua' teet es antein, he in nkaububu' pena'-maka' na'ko too gui sin renen. Pena'-maka' nana nbait sin paa' niim, he natunu' paaf es. 35 Sin ro he natuin aam usi' ho prenat, he sin ntopun pena'-maka' na'ko kuan-kuan nbi pah Masir ia. Rarit sin ro he natunu' sin nbin umin re' he tatunu' mnaaht ein. Rarit ro he npao sin rek-reko'. 36 He karu toon hiut amnahas nana ntea te, hit fe' atmu'i mnahat. Karu sin n'aotr ee on re' nana te, ka tiit fa tuaf he namnaah anmaet.”

Usif pah Masir nasaeb 'piru'-baru neu nai' Yusuf

37 Anneen nai' Yusuf na'uab on nana te, uisf ee ma in a'naak ko'u ne, nroim natuin in uab ein naan. 38 Rarit uisf ee na'uab am nak, “Uisneno In Smaan Ee ankuas nai' Yusuf re' ia. Es nana te, hit ka neu he tapein fa tuaf es antein, re' nneis na'ko nai' Yusuf.” 39 Rarit uisf ee na'uab nok nai' Yusuf am nak, “Uisneno natoon ko are' kanan rasin ia. Oras ia, hai fe' mihiin mak ho atoin ahinit ko. Ma ho mahiin maan nneis na'ko too mfaun. 40 Onaim, oras ia au 'ait ko mjair au atoin mapirsa'i. Ho mjair a'nakat ambi au sonaf. Au too ngguin ro he natuin ho preent ein. Mes arahaa au 'mees, na' au 'neis ko.” 41-42 Rarit uisf ee nous in krein mamarak, ma napaek be neu nai' Yusuf in akrurun. Ma in na'uab am nak, “Nok ranan ia, au usaeb 'piru'-baru neu ko mfain au atoin mapirsa'i nbi pah Masir ia.” Rarit in napakeb nai' Yusuf baru mnaun ma'oos es, ma na'heek be 'heke mnaut es. 43 Rarit in nana'at in kreet bikaes es anteni', he nai' Yusuf ansae. Anmui' tuaf-tuaf naen anbi kreet naan in matan ma nkoa' an nafan-fain kein am nak, “Au ooo! Misoit ranan! Mfee hormaat! A'naet ii, he nkoen on ankoon!” Nok ranan naan, uisf ee nait nai' Yusuf njair in atoin mapirsa'i nbi pah Masir. 44 Rarit uisf ee na'uab nok nai' Yusuf am nak, “Onai. Ho muhiin main, au re' ia usif. Au utoon a'rair too pah Masir ak, karu ho ka mkonan sin fa te, sin ka nabe'in fa he nmo'en saa'-saa'.” Nai' Yusuf nok in fee 45 Rarit uisf ee nakanab nai' Yusuf am nak, Safnat Panea, natuin abitan Masir sin kang kein. In nasaob nai' Yusuf nok ri'feot muinf es, in kaan ee bi Asnat. Nai' Yusuf in aam baabf ee, kaan ee nai' Potifera. In es re' na'naak rais pirsait anbi kota On. Nok ranan naan, nai' Yusuf nfain atoin makana' ma mateka' nbi pah Masir. 46 Oras sin nasaeb nai' Yusuf a'piru'-baru te, in nmoin naan toon bo' teun goen. Rarit in nnao nfuun am nateef kuan-kuan ma bare-bare nbi pah Masir. 47 Anbi oras athoes toon hiut naan, sekit ma mnonut maineun besi. 48 Rarit nai' Yusuf nnao ma nkaububu' sekit ma mnonut anneis tein, ma natunu' sin nbin umin re' he tatunu' mnaaht ein. Sekit ma mnonut na'ko bare-bare re' npaumaak kota mee te, in natunu' sin nbi uim 'tunu' bua' nbi kota naan. 49 Tar antea maka' re' in nkaububu' ma natunu' sin naan, mfau-rutu. On re' snaen ee et taas je ninin, tar antea ka tiit fa tuaf re' bisa nsoi' naan sin. 50 Oras amnahas nana ka ntea fa fe', nai' Yusuf in fee bi Asnat nahoni' ri'an mone nua. 51 Onaim nai' Yusuf na'uab am nak, “Uisneno nmoe' kau ma au 'nika' ain au susat oras au 'poi u'ko au ama' in umi.” Es na' in nakanab in an-moen uun ee, nai' Manase (re' he noi on re' kata es antein, nak ‘nikan’). 52 Oras in napein ri'an moen muun je te, in na'uab antein am nak, “Au upein suust am nana'renat amfaun 'bi bare ia. Mes Uisneno nfee kau tetus, ma au upein ri'ana' 'bi ia.” Onaim in nakanab ri'ana' naan, nai' Efraim. 53 Rarit oras athoes toon hiut naan namsoup. 54 Onaim oras amnahas toon hiut nana nmurai ntaam, natai nok re' nai' Yusuf na'uab nani. Anbi bare-bare, amnaah si ntaam een, mes anbi pah Masir, nmu'i mnahat. 55 'Roo-roo on nana te, abitan pah Masir nmurai namnahan. Rarit sin nnaon ma ntotin amnahat na'ko usif. Onaim uisf ee nreek sin he nnaon neu nai' Yusuf, he natuin in aprenat. 56 Mes amnahas nana ma'tain besi. Bare-bare nbi pah Masir in naan ee napein amnahas ok-oke'. Onaim nai' Yusuf nmurai nasoit uim 'tunu' mnaaht ein ma na'sosa' pena'-maka' neu abitan Masir. 57 Rarit biak ein na'kon mee-mee neman ma nsosan amnahat na'ko nai' Yusuf nbin pah Masir. Natuin oras amnahas nana batuur-batuur ma'tani'.

Reta' Ahun-hunut 42

Nai' Yusuf in taatf ein nnaon neu pah Masir he nsosan amnahat

1 Oras naan, aam Yakop anneen biak ein na'uab ein am nak, anmui' pena'-maka' et pah Masir. Onaim in na'uab nok in aanh ein am nak, “Hae, ri'aan ein! Hi mtook he mtaka'nana' on re' nana, oo? 2 Au 'neen a'rair nak nmu'i mnahat et pah Masir. Reko nneis hi mnao he msoos kit. Maut he on nana te, hit kaisa' tamnaah atmaet.” 3 Rarit nai' Yusuf in taatf ein re' tuaf bo'es naan, nabaarb ein he nnaon nsosan amnahat neun pah Masir. 4 Mes nai' Yakop ka nkonan fa nai' Yusuf in orif nai' Benyamin he nok sin. In natenab am nak, “Kais-kaisa' ri'ana' naan napein siraak amsa' on re' in tataf.” 5 Anbi mee-mee te, biak ein annenan nrarin nak anmu'i mnahat et pah Masir, es nana te, too mfaun ii nnaon ma nsosan amnahat anbin ne. Amnahas naan, ro nanono ntean pah Kana'an amsa'. Rarit nai' Yakop in aanh ein nnaon ma nsosan amnahat msa' anbin ne. Nai' Yusuf in taatf ein nri'tuun ma nhormaat ee 6 Oras naan, nai' Yusuf njair tua pirsa'i na'ko usif pah Masir. Karu sekau-sekau neem na'ko mee-mee he nsoos pena'-maka' te, nai' Yusuf es na'sosa' nfeen sin. Es na' oras in taatf ein neman ntean ate, sin nri'tuun ma nhormaat ee, tar antea sin nneek afu. 7-8 Oras in niit sin on nana te, in nahiin nain sin. Mes nai' Yusuf nmoo' jon on re' atoin Masir, es na' sin ka nahiin je fa. Rarit in nataan sin nok haan sesu mnak, “Hi re' ia, mi'ko mee?” Sin natahan am nak, “Ho aten kai mi'ko pah Kana'an. Hai iim he msoos amnahat na'ko ko, aam Baker.” 9 Rarit nai' Yusuf namnau in amneit ein unu' fe'. In aka'tau sin am nak, “Au 'ka pirsai ki fa! Hi of atoin asuntirus. Hi iim maim he mihiin pah Masir in ma'niifk ein, rarit hi mtebi mfain he iim ma mbaan kai, ai'?” 10 Mes sin natahan am nak, “Kaah, tua! Hai re' ia suma ho aet na kai. Batuur-batuur hai suma iim he msosa haa mnahat. 11 Hai arkai re' ia, hai ama' mese'. Hai ka atoin asuntirus kai fa, tua! Hai atoin rekon kai, tua.” 12 Mes nai' Yusuf na'uab naheer am nak, “Hoe! Hi mipoi. Kais amputa-kriu kau! Au uhiin ain neu hi atoin asuntirus ki. Hi iim he maim pah re' ia in ma'niifk ein!” 13 Rarit sin npenan mates. Onaim, sin natahan neu nai' Yusuf am nak, “Kaah, tua! Hai re' ia suma ho aet na kai. Hai iim mi'ko pah Kana'an. Hai mma'ori-tatan bo'es am nua. Hai arkai ama' mese'. Hai ori' aheet suus goe namaika' nok hai ama'. Ma hai oirf es anteni', nnao namneuk.” Nai' Yusuf naskarak in taatf ein 14 Nai' Yusuf nataah sin am nak, “Kahaf! Batuur uab re' fe'ena au aa' ee naan. Hi re' ia ro asuntirus ki. 15 Onaim, hi ro he mfee kau bukti fe', he au uhiin ak hi uab ein fe'ena batuur, ai' kah. Au 'suup! Karu hi ori' aheet suus goe ka mok ne neem fa neu ia te, hi ka bisa fa he mnao misaitan pah re' ia! 16 Onaim hi mpiir maan tuaf es he nnao naan hi ori' neem neu ia. Biak ein, au 'tahan sin. Au he iit, hi uab ein naan batuur aa, ai' kah. Karu kah fa te, namneo, hi re' ia asuntirus ki.” 17 Rarit nai' Yusuf anrenu ma nataam sin neu bui je naan ee, neno teun. Nai' Yusuf nataam in taatf ein neu bui 18 Neno teun on nana te, nai' Yusuf nnao ma na'uab nok sin anbin bui je mnak, “Au re' ia, umtausan Uisneno. Ma au utuin In roim Ne piut-piut. Au ufetin ki he hi mmoin. Mes hi ro he minokab uab es. 19 Karu hi uab ein batuur-batuur namneo te, hi ro he mikrira' kau bukti. In rana' poo' ji on nai: au 'tahan tuaf es anbi bui re' ia. Hi bian amfain on hi pah ee, he meki mnahat neu hi nonot-asar sin. Natuin sin npao ki he mekin sin amnahat. 20 Rarit hi iim meik hi oirf aan, he njair bukti es, nak hi atoin neka mne'o. On nana te, hi ka mipoi kau fa. Maut he nok ranan nana te, au kais a'hukun u'maet ki.” Sin nnenan on nana te, sin nromin. 21 Rarit sin na'uab ein es nok es am nak, “Neo! Rek goen! Oras ia hit tapein hit mo'ek neno naan in aaf ni jen. Hit tmoe' re'uf neu hit ori'. Hit tkius tiit ee neu in nsuus anmaet, in ntoit neik haan sakoit he hit ttuurn ee, mes hit ka tfiroor je fa. Etun oras ia, hit tsuus amsa', on re' ia.” 22 Onaim nai' Ruben namnaub sin am nak, “Hae, sin au ori' arki. Neno naan au 'taar ki, he kais minsaa'-saa' ri'ana' naan! Mes hi ka mko-kosen main fa au uaba' naan. Onaim, oras ia, hit tseu fuan ii jen. Nai' Usu in naa' ee nsaen kit een.” 23 Sin na'uab ein on re' naan, mes sin ka nahinin fa neu nai' Yusuf nahiin sin uab. Natuin oras nai' Yusuf na'uab nok sin ite, in npaek uab Masir. Rari te, na' anmui' akoni' uaba' na'bain ee neu sin npaek uab Ibrani. 24 Anneen sin na'uab ein on nana te, nai' Yusuf annao nasaitan sin, ma nkae nmes-mees nbi bare re' biak ein ka niit ee fa. Oras in nkae nrari te, in nfain neem neu sin. Rarit in nreek tuaf ma nfuut nai' Simeon nbi in orif-tataf sin humak ma sin matak.

Nai' Yusuf in taatf ein nfanin on pah Kana'an

25 Rarit nai' Yusuf naprenat in ameupt ein he narain pena'-maka' neu in taatf ein sin a'kaor ein. Ma sin ro he ntao nafani' roit ein nbin a'kaor ein sin feef kein. Rarit ansoo sin. In nrenu msa' he nfeen sin beti'. Tuaf ein nana nmoe' natuin nai' Yusuf in aprenat. 26 Rarit nai' Yusuf in taatf ein nasaeb a'kaor ein nana neu sin bikaes keledai ngguin. Rarit sin npoin ma nnaon nasaitan pah Masir. 27 Sin nanaon ate, sin nasnasan. Oras tuaf es anfei in a'karo he na'eku in bikaes keledai te, in niit in roit ein anbin a'kaor ee fefan. 28 In naskeek! Onaim, in nhaman in orif-tataf sin am nak, “Hoi! Hi iim he mkius miit ia fe'! Hit tmate tkoon! Sin ntao nafani' au roit ein esan au 'karo'.” Nai' Yusuf in taatf es ntae niit in roit ein nbin a'karo' Nkius nitan on nana te, sin neek ein namnekun. Sin namtau nmaten. Rarit sin na'uab ein am nak, “Uisneno ntao saa' ntein es re' ia neu kit?” 29 Rarit sin nnaon nkonon. Antean Kana'an on nana te, sin nareta' neu sin aamf ee, saa'-saa' re' sin nabeen niit ee, nmurai na'ko sin nbin pah Masir, tar antea sin nfain neman. 30 Sin natonan am nak, “Aam honi'! Usif pah Masir in tua pirsaa' je, ma'tain besi. In na'uab ah amsa', ka tiit fa haan ma'nura'. In ntubin ma ntu'iran kai mnak hai mnao msuntiur in pah. 31 Mes hai mitaah am mak, ‘Kah fa, tua! Hai mi'uab batuur namneo, tua. Hai arkai re' ia ka asuntirus fa, tua. 32 Hai atoin neek rekon kai, tua. Hai mma'ori-tatan tuaf bo'es am nua. Hai ama' mese'. Mes tuaf es na'ko kai, nnao namneuk, ma aheet suus goe namaik nok hai ama' et pah Kana'an.’ 33 Rarit kaes je nak, ‘Au he 'soba ki. Hi atoin amneot aa, oo, ai' kah. Hi tuaf es ro he nabaar anbi ia. Hi bian amfain, meki mnahat neu hi nonot-asar sin, he sin kaisa' namnaah anmaten. 34 Hi ro he meik hi ori' neem neu ia fe'. Nok ranan nana te, na' au uhiin ak hi ka asuntirus ki fa, mes batuur-batuur hi atoin neek amne'o. Onaim, au of ufeti' ki hi benu' re' au 'taahn ee re' naan. Ma au 'konan ki he mnao meu mee-mee jah, nbi re' pah ia.’” 35 Anpeo nrarin on nana te, sin npukai sin a'kaor ein. Sin naskeken, natuin sin es-es ate, niit sin roit ein nbin sin a'kaor ein. Nkius on nana te, nai' Yakop nok in aanh ein namtau nmaten. 36 Rarit nai' Yakop na'uab nok sin am nak, “Hi mmoe' mein am es na' au aanh ein namnekun. Nai' Usu namneik goen. Mteni' nai' Meon. Oras ia hi he meiki mtein nai' Min? Batuur-batuur hi he mha'mui' kau, es re' ia!” 37 Onaim nai' Ruben na'uab neu in aamf ee mnak, “Aam honi'! Mfee kau nai' Min. Au utaah. Au 'ba'an ain, au ro he uum 'eik je nfain neem neu ko, aam honi'. Mes karu kah fa te, aam honi', ho mroor au an-moen nua ein naan.” 38 Mes nai' Yakop na'uab am nak, “Kahaf! Ka nabei' fa he hi meik nai' Min. In tataf nai' Usu nmate nrair. Oras ia, ar in nmees. Karu in napein siraak anbi rana tnana te, hi misusab miis kau, au atoni mnasi' ia, tar antea au 'taam eu noup nitu.”

Reta' Ahun-hunut 43

Nai' Yusuf in taatf ein nfanin on pah Masir, nok sin orif nai' Benyamin

1 Oras naan, amnahas anbi pah Kana'an ma'tain besi ntein. 2 Nai' Yakop in uum je naan ee, narari nrair mnaaht ein re' neon goes ii, in aanh ein nnaon nsoos sin na'kon pah Masir. Rarit in nak sin am nak, “Ri'aan ein! Reko nneis hi mfain on pah Masir, he msoos amtein kit amnahat fe'!” 3 Mes nai' Yahuda nataah am nak, “Aam honi'! Neon goes ii, usif Masir in tua pirsaa' je namnaub kai ma'tani' nak, hai ka mibei' fa he mikrira' hai huum ein neu ne, karu hai ka mok fa ho aan aheet susu nai' Min! 4 Onaim, aam honi', ho ro he mkonan kai nai' Min, he nok kai. Hena' hai mfain he msoos kit amnahat. 5 Mes karu aam, ho ka mkonan kai fa nai' Min ate, hai ka neu he mnao fa. Atoin Masir naan na'uab anrair on nana te.” 6 Onai te nai' Yakop nakain sin am nak, “Nansa'am es hi mitonan atoni' naan mak hi fe' mmui' oir muni es antein! Hi mami haa kau susat antein!” 7 Rarit sin nfuir nai' Yakop am nak, “Aam honi'! Atoni' ne nataan piut, he nahiin kit, nok nain hit uum je naan ee ok-oke'. In nataan am nak, ‘On mee? Hi ama' nmoin fe'e oo? Hi fe' mmui' orif et hi umi' oo?’ Onaim, hai he mak saa' antein! Onaim, ro hai mitoon namnee goah. Onai te, sekau nahiin nain nak, in he nreun kai he hai mok nai' Min on ne?” 8-9 Nai' Yahuda na'uab antein am nak, “Aam honi'! Mufetin kai nai' Min he nok kai. Au 'ba'an ain, karu npoi saa'-saa' neu ne te, au utaah he 'senu'. Karu au ka 'eik je nfain neem fa nok ao-mina' neu ko te, maut he ho musaan kau, tar antea au 'maet. Onaim, ho mkonan kai' nai' Min, te hai he mna-nao goa heen. Reko nneis hai mnao nai rabah, he hit kais tamnaah atmaet. 10 Bait hai kais ampao 'roo-roo te, hai mnao, ma mfain iim no nua goen.” 11 Rarit sin aamf ee nak, “Karu on nana te, hi mmoe' on nai. Hi mnao mait meik hau fua' ma fua-bon reko na'ko hit pah. Es re': bumbu sin, hau oef re' fo meni', re'u he ttuis, oin hau, kanari, ma knaa' bian. Rarit meik sin neu usif Masir in tua pirsa'i naan, ma mitoon am mak hai baer ein re' ia nfain oksonun neu ko. 12 Hi msa' meki mtein roit nfain no nua na'ko unu hi mnao. Natuin hi ro he mnona' mifani' roit ein re' hi miit sin anbin hi 'kaor ein neon goes ii. Kais-kaisa' sin es re' ntaon nsaan sin. 13 Hi mok hi ori', mes nati' mfain iim rabah, oo! 14 Au 'on-onen, karu Uisneno In Kuasan Ma'tain Ee, nabanit usif Masir in tua pirsa'i naan he nkasian ki. He karu reko te, in nnona' nafani' ki au anah nai' Min am nai' Meon, he hi mfain iim bu'-bua'. Mes karu au aanh ein namnekun oke' te, maut he au usaah susat ia nkoon piut.” 15 Rarit sin nnaon ma nakbua' baer oksoun ein am roit, he nekin nnaon neu pah Masir. Sin nok nai' Benyamin amsa'. Antean nee te, sin nnaon nbaiseun nai' Yusuf. 16 Oras nai' Yusuf niit nai' Benyamin nok in taatf ein ate, in nreek a'naak mepu nbi in umi, mnak, “Hoe! Meik atoin ein re' ia ntaman neun au umi! Rarit amroor bijaa jes, mihaan ee rek-reko. Sin ro he nbukaen nok kau oras manse na'puup.” 17 Rarit a'nakat naan nmoe' natuin nai' Yusuf in aprenat. Onaim in nnao naat sin neu nai' Yusuf in umi. 18 Oras sin nnaon neu nai' Yusuf in umi, in taatf ein namtaun nmaten. Anbin raan ee te sin na'uab ein am nak, “Amoo! Nansa'am es in nreun he neik kit neu ia? Kais-kaisa' in he nasusab kit, natuin roit ein re' sin nfee nafani' kit sin anbin hit i'kaor ein neon goes ii. Sin nmoe' napo-poi kit he neem naat kit neu ia, he nok askeken te, sin nheek kit, ma nmoe' kit njair sin aten. Rarit sin nasiik naan hit bikaes keledai ngguin oke'.” 19 Etun, oras sin npaumaak nai' Yusuf in uum je te, sin nataan a'nakat naan am nak, 20 “Aam, kais muto'-to'on kai. Neon goes ii, hai iim amsoos miit amnahat ambi ia. 21-22 Rarit, oras hai mfain on hai kuan, hai misnaas ambi raan ee he mtuup. Onaim hai mfei 'kaor ein he mi'eku' mui't ein. He'e! Hai mtae miit hai roit ein, ntao nafani' kai sin inbin hai kaor maak ein sin feef keni. Hai ka mihiin he sekau es re' ntao sin naan. Mes oras ia, hai meik mifani' sin oke'. Onaim aam, kais mutoo' gou! Maut he ho muhiin, oras ia hai meik roit bian anteni' he msoos amnaah fe'u.” 23 Rarit a'nakat naan nataah sin am nak, “Hi mta'-taa' kim. Kais mimtau! Of oni' hi Uisneng goe es anfee tetus neu ki nbi hi 'kaor ein naan. Neon goes ii, au 'toup urair hi roit ein naan oke'. Hi ka mmui' fa tusa'!” Rarit in napoit nai' Simeon na'ko buu je he nabua nok sin. 24 Onaim sin ntaman oke' neu nai' Yusuf in umi. Rarit a'nakat naan nfeen sin oe ma nafaun sin haek ein. In imsa' na'eku' sin bikaes keledai ngguin. 25 Rarit in natoon am nak, “Hi of ambukae mok hai aam usi' oras mansi na'puup.” Oras sin npao nai' Yusuf he neem nateef nok sin ite, sin n'ator oksoun ein naan. 26 Oras nai' Yusuf neem antea te, sin nri'tuun ok-oke' nbin in matan. Rarit sin nnona' oksoun ein neu na. 27 Rarit nai' Yusuf nataan sin am nak, “On mee? Hi arki m'ao-mina', oo? Hi ama mnasi' on mee? In n'ao-mina' msa' aa, oo?” 28 Sin natahan am nak, “Ho ate mnais ee, re' hai aam honi', et re' ne. In n'ao-miin, tua.” Onaim, sin na'ruir ein ma nhormaat antein ee. 29 Rarit nai' Yusuf nait matan am ankius niit in orif nai' Benyamin. Sin nua sin, ainaf ma amaf mese'. Onaim in nak, “Ooo! Hi ori' aheet susu re' neon goes ii hi miton-toon ee ji, es re' ia!” Rarit in na'uab neu nai' Benyamin am nak, “Ba'e! Au 'on-onen he Uisneno nfee ko tetus ko'-ko'u.” 30 Ankius nai' Benyamin on nana te, nai' Yusuf in rasi mnaut neu in oirf ee he noi npe'-pee' jah een. Natuin in nneek niis in orif nai' Benyamin. In ka bisa ntahan naan fa in nekan nana ntein. Onaim, in nnao nasait sin rab-raab, ma ntaam neu in ke'en. Rarit in nkae nme'me'ur anbi naan. 31 Ankae nrari te, in nnao nameu in human. In nafani' in nekan, rait in nnao nateef nok sin. Onaim in nreun in ameupt ein uum je naan ee, he nabaarb ein bukae neu mei. 32 Sin nabarab bukae neu nai' Yusuf anbi mei jes in mees kuun. In orif-tataf sin nbukaen nbin mei' jes a'teta'. In ameupt ein, nbukaen nbin mei jes kuuk. Natuin atoin Masir sin nnaben ate sin ha'niis sin tuak ein karu sin nbukaen bu'-bua' nok atoin Ibranis sin. 33 A'nakat naan n'ator anrair he nai' Yusuf in orif-tataf sin ntoko nmabain ein nok nai' Yusuf. In n'ator sin he ntokon nmaktun-tuin ein, nmurai na'ko atoin ko' goe ntea aheet susu. Oras sin ankius niit re' mo'et re' ia te, sin nsanmakan. 34 Rarit nai' Yusuf an'ator he in ameupt ein naan naitin bukae na'ko in mei je neu in orif-tataf sin. Sin ntopun huma' mese'. Mes nai' Benyamin ntopu mfaun anneis no niim na'ko in taatf ein naan. Rarit sin nbukaen tar antea sin namsenan batur-batuur.

Reta' Ahun-hunut 44

Nai' Yusuf in a'koom noin-muit ee namneuk

1 Sin nbukaen nrarin ate, nai' Yusuf na'se'-se'o a'naak mepu nbi in uum je mnak, “Hoe! Ho mnao murai pena'-maka' neu atoin ein ia sin a'kaor ein naan, nahen-henun. Rarit ho mtao mufani' sin roit ein es-es ate neu sin a'kaor ein naan. 2 Rarit ho mait au 'koom noin muit ee, ma mtao goe neu aheet suus goe in a'kaor aan.” Onaim in nmoe' natuin nai' Yusuf in aprenat. 3 Maan re' snaat ee nsae te, nai' Yusuf nafetin sin nok sin bikaes keledai ngguin he nnaon nfanin ma nekin amnahat. 4 Sin nnaon ka 'roo fa fe' na'ko kota nana te, nai' Yusuf natoon neu a'nakat nana mnak, “Ho mnao mriuk mutuin atoin ein naan rabah. Karu mupein sin ite, ho mak sin am mak, ‘Nansa'am es hi mmoe' maufinu' neu 'naef ee? Hi mbaras in neek reek goe nok moe' re'uf on naan! 5 On meem es hi mibaak meik hai a'naak te in a'koom noin muit ee? Hi ka mihiin fa, oo? Nana ka npaak je fa he nbukae oe nmees jah. Anpaak je he naim atoni' in uan, natuin a'koma' naan matua' ate! Hi moe' mein ia, ro reu' besi!’” Sin niit a'koma' naan anbi nai' Benyamin in a'karo' 6 Rarit a'nakat naan nriu' natuin sin tar antea napein sin. Onaim in natoon neu sin natuin ahaa nai' Yusuf in uaban fe'ena. 7 Rarit sin npenan mates am nak, “Aam, ho sairt ii, on mee? Hai msuup. Hai ka neu he mibei' fa he mmoe' re'uf on naan! 8 Ho muhiim kuum. Roit ein re' neon goes ii nbin hai 'kaor ein naan, hai mfee sin nfanin neu ko. Onaim, hai ka mibei' fa he mibaak hi a'naak te in a'koma' naan na'ko in umi. Hai ka neu he mibaak fa, tua! 9 Aam, ho mpukai ma mtae kuum. Mupein a'koma' nana nbi sekau in a'kaor ate, mhukun misan! Maut he hai bian ii, mfain ate neu ko.” 10 Rarit, a'nakat naan na'uab am nak, “Kahaf! On nai. Karu au 'iit ee nbi sekau te, in njair au ate. Hi bian ii, mnao mkoon.” 11 Onaim sin nasanut a'kaor ein nana, rabah. Rarit sin npukai nain sin. 12 Onaim a'nakat naan nparikas a'kaor ein naan barisi, nmurai na'ko atoin ko' goe in je, ntea aheet suus goe in je. Onaim, in niit a'koom noin muti' naan, anbi nai' Benyamin in a'karo'. 13 Ankius nitan on nana te, nai' Benyamin in taatf ein sin neek ein akrati'-krait ein. Rarit sin nasaeb nafani' sin a'kaor ein neu sin bikaes keledai ngguin, he ntaman nfanin on kota. 14 Oras sin ntean nai' Yusuf in uum je te, in fe' nbi naan. Onaim sin nri'tuun anbin nai' Yusuf in matan. 15 Rarit nai' Yusuf naskarak sin am nak, “Hoe! Nansa'am es hi mmoe' kau on re' ia? Hi ka mihiin fa? A'naet on re' au, npaek re'u re' he naim atoni' in uan.” 16 Rarit nai' Yahuda nataah am nak, “Koe! Uisneno npukai napoitan hit saant ein. Rarit hai he mak saa' ntein, tua? Hai he mimneob hai tuam ein on mee, tua! Karu ho mtahan hai ori' te, reko nneis ho mtahan kai oke'. Mait kai njair ho aten.” 17 Mes nai' Yusuf nataah am nak, “Kahaf! Niit a'koma' nana nbi sekau te, in es re' he njair au ate! Hi bian ii, mifrei. Mfain nai meu hi ama'!”

Nai' Yahuda ntoit he nsenu' nai' Benyamin

18 Rarit nai' Yahuda nnao npaumak-maak nai' Yusuf, ma na'uab am nak, “Aam Baker! Au 'baiseun, tua. Au uhiin ak ho kuasam naan natai nok uisf ee in kuasan kuun. Natuin rasi naan, kais muto'on kau fe'. Au 'toit mainuan he au u'siti' aan a'kre'o, tua. 19 Unu' te, ama' ho mutaan kai mmak, ‘Hi ama' nok hi ori' es fe' etan naa, oo?’ Nai' Yahuda nnao npaumak-maak nai' Yusuf 20 Rarit hai mitaah am mak, ‘Hai ama' namnasi nrair. Hai ori' aheet suus goe mese'. Oras nahoins ee te, hai ama' namnais jen. Aheet suus goe in taatf ee, nmate nrair, tua. Sin nua sin, sin ainf ee nmate nrair. Onaim oras ia, hai ori' aheet susu naan, in nmees. Es na' hai ama' nneek niis ne.’ 21 Rarit, ho mreun kai he hai meik hai ori', he ho miit ee. 22 Onaim hai mitaah am mak, ‘Ri'ana' re' ne, ka neu he nnao npori' fa in amaf. Karu in nnao npoir ne te, hai ama' ro he nmaet kuun nai, es re' naan.’ 23 On nai te, ho mutaah am mak, ‘Karu hi ka meik fa hi ori' nana te, hi ka neu he miit amtein kau fa heen.’ 24 Rarit hai mfain. Hai mtean hai ama' ne te, hai mitoon main rasin re' ho mu'uab sin neu kai. 25 A'roo-roo te, hai mnaaht ein oek ein. Rarit hai' ama' anreek kai he mfain iim amtein meu pah Masir he msoos amnahat. 26 Mes hai mitaah am mak, ‘Aam honi'! Hai ka neu he mnao fa meu ne ntein. Natuin uisf ee in tua pirsaa' je, na'uab nain nak, karu hai ka mok fa hai ori' te, hai ka neu he miit amtein fa in human. Onaim, hai ro he meik hai ori' aheet susu naan fe, he na' hai mnao.’ 27 Rarit hai ama' na'uab am nak, ‘Hi mihiin main. Au fee bi Rahel in aanh ein, tuaf nua goah. 28 Ahuunt ee nnao namneuk. Oni' mui' fuing guin npiis goe ma neku nraar je. Es na' ntea oras ia, au ka iit a'tein ee fa. 29 Karu hi mait meik aheet suus gui ntein na'ko kau, ma in napein siraak ate, hi mtao mtein kau susat neu au atoni mnasi' kau gui, he 'maet nai.’ 30-31 Es nana te, aam baker. Au 'baiseun, tua. Karu au 'fain on au ama' ne, mes au ka 'ok fa aheet susu re' ia te, ro hai ama' nmaet kuun een. Natuin in asmaan ee, nmafuut nok ri'ana' ia te. On nai te, in namnais re'-reu'f een. Onaim karu hai mtao mtein ee susat, in nmaet nai. 32 Saa' antein, au 'ba'an urair 'eu au ama' ak, au utaah ri'ana' naan. Au 'ba'an neu au ama', karu au ka 'eik ufani' fa ri'ana' ia neu ne, maut he au utaah kuuk sanat naan, tar antea au 'maet. 33 Onaim au 'baiseun, tua. Maut he au umaik a'bi ia he 'seun ee, henati' au es re' 'fain ho ate. Maut he in nfain nok in taatf ein. 34 Karu ri'ana' naan ka nok fa te, au ka neu he 'fain fa. Au ka neu he 'tahan aan fa au tuak, karu au iit au ama' ansuus tar anmaet.”

Reta' Ahun-hunut 45

Nai' Yusuf natoon in tuan, ma ntoit in aamf ee he nfoo' neem neu pah Masir

1 Anneen on nana te, nai' Yusuf in neek ne krati-krati', tar antea in ka ntahan naan fa in tuan ii ntein nbi in ameupt ein sin maatk ein. Etun in nreun sin he npoin, he in bisa nmees nok in orif-tataf sin. Nok ranan nana te, in bisa natoon in tuan ee neu sin. 2 Rarit ameupt ein npoin oke'. Onaim nai' Yusuf ankae nme'me'ur ma npin-pinus. In ameupt ein, atoin Masir, re' nhaken et moen ee, anneen amsa'. Ma abitan uisf ee in soonf ee msa' annenan. 3 Rarit nai' Yusuf natoon namneo goah neu in orif-tataf sin am nak, “Airoo, tua. Au re' ia, nai' Usu, kau. Hi ori. Hit arkit atma'ori-tatan. Hit ama' fe' nmoni, oo?” Annenan on nana te, in orif-tataf sin namtau nmaten, tar antea sin ka fefa' mese' fa. 4 Rarit nai' Yusuf nak sin am nak, “Hae! Msiri' iim he mpaumaak kau fe'!” Onaim sin nsiir ein antaman ma npaumaak nai' Yusuf. Onaim in na'uab nafanik am nak, “Au re' ia, nai' Yusuf, re' neon goes ii, hi mi'sosa' mpoir ne neu pah Masir ia. 5 Namneo, hi mi'sosa' kau goen. Mes kais mimtau, ma kais ammatoe ma mmasanan es nok es. Natuin Uisneno es neik kau uum a'tea ia, he 'fain ahunut neu ki. Nok ranan naan, In npaek kau he In nafetin naan too mfaun ii, he sin kaisa' namnaah anmaten. 6 Oras ia, amnaahs ii fe' nnao naan toon nua. Ar toon niim fe'. Oras naan, ka tiit taan fa tuaf es he ntoof ai' nkaun, nseen, ma ka tiit fa reen jes re' he nmui' pena'-maka'. 7 Nok ranan re' hit ka tahiin taan je fa re' ia, Uisneno neik kau neem nahuun na'ko ki. Henati' na'ko ki, ma hi anah-upuf sin napenin a'honis. 8 Onaim in batuur ni, ka hi es ammoe' kau fa he au uum a'tea ia, mes Uisneno In a'mo'en. In es nait kau 'jair uisf ee in tua pirsa'i nbi pah Masir ia. Onaim au 'rair a'nakat nbi uisf ee in sonaf. Ka tiit taan fa es he nneis na'ko kau. 9 Onaim, oras ia hi mfain rabah nai, he mitoon au uabak re' ia neu hit ama', mak on nai: ‘Aam honi', ho anah nai' Yusuf anmoin fe'! In nrair kaes ko'u et pah Masir. In naskau ko aam honi', he mnao meu pah Masir nai rabah. 10 Aam honi' of ho mupein mainuan he mutua mbi pah Gosen mpaumaak ee. Bare naan mainuan. Onaim, aam honi', hi bisa mituuk ma mi'eku' hi 'bib-kasen, a'bibin, ma bijaeng guin ok-oke'. In imsa' ntoit ko aam honi' he uum meik ho anah-upuf sin, nok nain sin uum je naan ee, ma sin baer pusaak ein ok-oke', he mitua mibaar ambi ne. 11 Karu aam honi' mutua mbi Gosen ate, in bisa npairoir ko nbi ne. Natuin amnaahs ii ar toon niim fe' ntein. Onaim in of an'ator he aam honi' mok ho asar sin, ma ho mui't ein ok-oke' ka nkuran ma nrabu' fa saa'-saa'.’” 12 Nai' Yusuf natoon anrair on nana te, in na'uab antein am nak, “Oras ia, hi miit nok matam aa, oo? Ho msa', Min. Au re' ia, ho tata' nai' Yusuf teb-tebe. 13 Onaim mitoon neu hit ama' mak, au kuasat anbi pah Masir re' ia, ko' re'uf. Ma mireta' neu ama' saa'-saa' re' hi miit sin. Rarit hi meik je neem nai rabah neu ia!” 14 Rarit in nhoo ma nneek in orif nai' Benyamin, ma sin nua sin ankaen. 15 In imsa' anhoo ma nneek in taatf ein mese'-mese'. Rarit na' sin nmurai na'uab ein nok ne.

Usif pah Masir ntoup nai' Yusuf in orif-tataf sin

16 Rari te, oras uisf ee nok in a'naak meup ne nneen nak nai' Yusuf in orif-tataf sin neman, sin nmariin anmaten. 17 Onaim uisf ee na'uab neu nai' Yusuf am nak, “Yusuf! Mutoon neu sin ho benu', he sin nasaeb ein pena'-maka' neu sin bikaes keledai ngguin, he nekin on pah Kana'an. 18 Rarit amreun sin he neik ho ama' ma nonot-asar sin neman oke', he sin nfoo' neman neun ia nai. Au of a'feen sin afu ma bare re' reko nneis nbi pah Masir ia, he sin natuan ma nmonin nbin naan, ma sin napenin amnahat na'ko bare naan. 19 Mreun sin he sin neik nanin akreet bikase' fauk na'ko ia, he sin nasaeb ri'aan ein, ma ho ama'. 20 Kais sin natenab baer pusaak ein re' sin ka bisa neik sin fa. Natuin pah Masir ia, neheun nok bare' re' arekot. Sin of anpaar sin.’” 21 Anneen on nana te, nai' Yusuf anfee kreet bikase' fauk, ma beti' nbi ranan, natuin uisf ee in kabin. Ma in orif-tataf sin nabaarb ein he nfanin natuin uisf ee in kabin. 22 Nai' Yusuf amsa' nfeen sin tai fe'u esat paasn es. Mes in nfeen nai' Benyamin roi muti' fua' natun teun, ma tai fe'u pasan niim. 23 In nsonu neu in aam hoin fe baer saa'-saa' re' nareok na'ko pah Masir, ma nasaeb sin nbi bikaes keledai mone bo'es. In nfee na'baba' ntein pena'-maka', utunu', ma mnahat huma'-huma', nasaeb sin neu bikaes keledai ainaf bo'es. In n'okbeit sin neu oras sin ntebi nfain neman neu pah Masir. 24 Rarit in nnao nasaina' sin, ma namnaub sin am nak, “Nati' hi kaisa' mmatoe mbi raan ee, jo!”

Nai' Yakop anneen nak nai' Yusuf nmoin fe'

25 Rarit sin nnaon nfanin on sin aamf ee et pah Kana'an. 26 Antean ne te, sin natonan sin aamf ee mnak, “Aam honi'! Ho anah nai' Yusuf anmoin fe'. In kaes ko'u et pah Masir! In nnaa' aprenat.” Oras nai' Yakop anneen ate, in ntaka'nana' ma ka npirsai fa sin uab kein naan. 27 Mes oras sin natonan nrair nai' Yusuf in uab ein naan, ma in niit kreet bikase' re' nai' Yusuf ansoun ee he nasaeb neik je neu Masir te, na' in npirsai. 28 Onaim in na'uab am nak, “Airoo! Au aanh ee nmoin fe'! On re' nana te, na' au 'mariin. Au ro he 'nao 'kius aan ee fe', na' au 'mate msa', reko.”

Reta' Ahun-hunut 46

Nai' Yakop sin nabaarb ein he nfo'on neu pah Masir

1 Rarit nai' Yakop nakbua' in a'brua' ein, ma nnao nasaitan pah Kana'an. Sin ntean kuan Barseba te, in nroor mu'it ma nafuat sin neu Uisneno, re' in amaf nai' Isak na'bees neu Ne na'ko unu'. Sin nnao nasaitan pah Kana'an 2 Faaj es ate, nai' Yakop namnei. Anbi mneit naan, in nneen Uisneno noe'n ee, mnak, “Hoe! Yakop! Yakop! Ho mfeen fe' he mneen!” Onaim in nataah am nak, “Tua!” 3 Ma Uisneno nak,“Au re' ia, Uisneno re' ho ama' na'bees neu Na na'ko unu'. Ho kais mumtau he mnao meu pah Masir. Au of a'moe' ho sufam-ka'um sin njarin too re' maso'ik anbin bare naan. 4 Au of ok ko tnao teu pah Masir. Ma Au msa' of ok ufani' ho sufam-ka'um sin nfanin on pah Kana'an. Oras ho mmate te, of ho anah nai' Yusuf anhake nbi ho bnapam.” 5 Rarit nai' Yakop nok in aanh ein, nnaon nasaitan kuan Barseba. Onaim sin nasaeb ee, nok sin fee-anah sin, nbi kreet bikaes ein re' usif Masir nsonu' sin. 6-7 Sin nait neik sin baer pusaak ein ma mui't ein ok-oke' re' sin nmui' sin, oras sin nbin pah Kana'an. Rarit nai' Yakop ma in anfeto-anmone sin, ma in uupf ein ok-oke', nnaon neun pah Masir.

Nai' Yakop nok in noont ein re' nokan nnaon neu pah Masir

8 Nai' Yakop in nonot-asar re' nok anfo'on neun pah Masir, es re': Nai' Ruben, an-moen unu'. 9 In aanh ein esan re': nai' Henok, nai' Paru, nai' Hesron, ma nai' Karmi. 10 Nai' Simeon, nok in aanh ein esan re': nai' Yemuer, nai' Yamin, nai' Ohat, nai' Yakin, ma nai' Sohar. Ma nai' Saur amsa', re' napein je na'ko bifee Kanaanas. 11 Nai' Lewi, nok in aanh ein esan re': nai' Gerson, nai' Kehat, ma nai' Merari. 12 Nai' Yahuda, nok in aanh ein esan re': nai' Sela, nai' Peres ma nai' Sera. Nai' Yahuda in anah bian, nai' Er ma nai' Onan, nmate nrarin nbin Kana'an. In imsa' neik nai' Peres in aanh ein, esan re': nai' Hesron ma nai' Hamur. 13 Nai' Isaskar, nok in aanh ein esan re': nai' Tora, nai' Pua, nai' Ayup, ma nai' Simron. 14 Nai' Sebulon, nok in aanh ein esan re': nai' Seret, nai' Eron, ma nai' Yahreel. 15 Sin ok-oke' re' naan, nai' Yakop nok in fee bi Lea sin aan hoin ein, oras sin natuan nbin Mesopotamia. Anmu'i ntein sin an-feto, kaan ee bi Dina. Onaim, nai' Yakop nok in mahoin ii, tuaf bo' tenu mteun. 16 Onaim nmui' in anah na'ko in fee bian es re': nai' Gat, nok in aanh ein esan re': nai' Sifion, nai' Hagi, nai' Suni, nai' Esbon, nai' Eri, nai' Arodi, ma nai' Areli. 17 Nai' Aser, nok in aanh ein esan re': nai' Yimna, nai' Yiswa, nai' Yiswi, nai' Beria, nok sin feotf es, kaan ee, bi Sera. Anmu'i msa' nai' Beria in aanh ein, esan re': nai' Heber ma nai' Markier. 18 Sin arsin re' naan, tuaf bo'es am nee. Esan re' nai' Yakop ma in fee bi Silpa in anah-upuf sin. Bi Silpa naan, ate re' nai' Laban anfee je neu in an-feto bi Lea, nai' Yakop in fee mnasi'. 19 Nai' Yakop in fee jes antein, kaan ee, bi Rahel. In nahoni' ri'ana' nua, esan re': nai' Yusuf ma nai' Benyamin. 20 Oras naan, nai' Yusuf ansao nrair bi Asnat nbi pah Masir. In aam baabf ee, a'naak pirsait anbi kota On. In kaan ee, nai' Potifera. Nai' Yusuf ma bi Asnat sin aanh ein esan re': nai' Efraim ma nai' Manase. 21 Nai' Benyamin, nok amsa' neu pah Masir. In nok in aanh ein, esan re': nai' Bera, nai' Beker, nai' Asibel, nai' Gera, nai' Na'aman, nai' Ehi, nai' Ros, nai' Mupim, nai' Hupim, ma nai' Aret. 22 Rarit nai' Yakop ma in fee bi Rahel sin mahoin kein tuaf bo'es am haa. 23 Nai' Yakop in nmu'i ntein feej es, kaan ee bi Bilha. Sin aanh ein esan re': nai' Dan ma nai' Naftali. Nai' Dan in aanh ee, nai' Husim. 24 Nai' Naftali, nok in aanh ein esan re': nai' Yaser, nai' Guni, nai' Yeser ma nai' Sirem. 25 Nai' Yakop nok in fee bi Bilha sin mahoin kein tuaf hiut. Bi Bilha naan, es re' bi Rahel in ate, re' in napein je na'ko in amaf nai' Laban. 26 Onaim, nai' Yakop in mahoin ein re' nnaon neun Masir naan, tuaf bo' nee mnee. In aan naenf ein ka masoik ein fa fe'. 27 Sin nma'baab ein nok nai' Yusuf in aanh ein re' nahoni' sin anbin pah Masir, sin tuaf nua. Onaim nai' Yakop in nonot-asar re' natuan nbin Masir, sin ar-arsin tuaf bo' hiut.

Nai' Yakop nateef in anah nai' Yusuf

28 Oras sin he noi ntean pah Masir te, nai' Yakop anreun in anah nai' Yahuda he nnao nahuun, he no'en nai' Yusuf, he neem nateef nok in aamf ee nbi pah Gosen. Oras sin ntean nrarin nbin Gosen, 29 on nana te, nai' Yusuf ansae neu in a'kreet, he nnao nateef in aamf ee nbi naan. Oras sin natefan, nai' Yusuf anhoo in aamf ee, ma nkae 'roo re'uf. Nai' Yusuf nateef nok in amaf nai' Yakop 30 Rarit nai' Yakop na'uab nok nai' Yusuf am nak, “Usu! Oras ia, au 'iit ko goen. Onaim au uhiin ak ho mmoin fe'. Maski oras ia au 'mate msa', reko.” 31 Rarit nai' Yusuf natoon neu in orif-tataf sin am nak, “Au ro he 'nao 'baiseun uisf ee, he utoon ak au nonot-asar sin na'kon Kana'an neman ntean nggoen. 32 Onaim, au of utoon ak hi re' ia, atuuk mu'it. Etun hi meik hi mui't ein ma hi pusaak ein na'kon Kana'an. 33 Karu uisf ee no'en ki, ma nataan hi meup mein saa', 34 hi mitaah am mak, hi arki re' ia, atuuk mu'it na'ko hi an-ana' fe', on re' hi be'i-na'i sin. Nok ranan naan, in of anreun ki he mitua mbi Gosen.” Nai' Yusuf natoon on naan, natuin abitan pah Masir nma'nisin, karu sin natua nabuan nok atuuk mu'it sin.

Reta' Ahun-hunut 47

Nai' Yusuf in aasr ein napenin afu na'ko usif pah Masir

1-2 Rarit nai' Yusuf nok in tataf tuaf niim, nnaon he nbaiseun usif. Nai' Yusuf na'ekub ma natefab sin nok usif. In na'uab am nak, “Aam usi'! Au ama' ma au ori'-tata' sin neman nrarin na'kon pah Kana'an. Sin neman neik sin mui't ein ma sin baer ein ok-oke'. Oras ia sin etan pah Gosen.” Nai' Yusuf na'uab nok usif pah Masir 3 Rarit uisf ee nataan am nak, “Hi meupn ein es re' saa'?” Onai te, sin natahan am nak, “Hai re' ia atukus, on re' sin hai be'i-na'i. 4 Oras ia, pah Kana'an, nafauk-nai ko'u, tar antea ka tiit fa mnahat ma huun antein. Etun hai iim meu pah re' ia he mitua mtahan. Hai meik hai mui't ein amsa'. Onaim, oras ia hai mbaiseun ko usi', mkonan kai he hai mitua mbi pah Gosen, he hai mituuk hai mui't ein anbin naan.” 5 Rarit uisf ee natoon in roim ne neu nai' Yusuf am nak, “Oras ia, ho ama' ma sin ho benu' etan ia. 6 Onaim sin napenin mainuan he sin natuan nbi ia on re' sin pah akuuk. Au mahiin ki te, pah Gosen naan, bare re' reko nneis nbi pah ia. Onaim reko nneis sin natuan nbin re' naan. Ma karu sin natuuk mu'it am reko te, maut he sin natuuk aung guin anbin nana msa'.” 7 Rarit nai' Yusuf na'ekub ma natefab in aamf ee nok usif. Onaim nai' Yakop an'onen he Uisneno nfee tetus neu usif naan. 8 Onaim uisf ee nataan am nak, “Aam, ho toon fauk een?” Nai' Yusuf am nai' Yakop na'uab ein nok usif pah Masir 9 Nai' Yakop nataah am nak, “Au 'moin aan toon nautn es bo' teun, mes au ka utua ubaar iit fa fe' nbi baar jes. Au be'i-na'i sin imsa' on naan. Karu au he utaib ok, ok sin ite, au toon a'moin ji, fe' ka mfaun fa fe'. Mes naheun nok suust am nana'renat.” 10 Onaim nai' Yakop antoti ntein Uisneno he nfee tetus neu usif pah Masir naan. Rari te sin baisenun ma nheer ok na'ko uisf ee in matan, ma nnaon nfanin. 11 Rarit nai' Yusuf natuin uisf ee in kabin, onaim in nruur bare neu sin nbi pah Gosen. Afu bare naan, mria ni kaheen. (Sin nakanab bare naan nbi neon amunit nak, ‘Rameses’.) Onaim nai' Yusuf in amaf ma in orif-tataf sin natua nabaran nbin bare naan. 12 Rarit nai' Yusuf nataah ma nasaah mnahat neu in amaf, ma in orif-tataf sin, sin fee-anah sin, na'ko a'naet tar antea a'baut ein.

Amnaahs ee mainenu' ntein nbi pah Masir

13 Anbi oras naan, ka tiit tain fa mnahat anbi mee-mee. Amnaahs ii ntaman kuan-bare, kota mpah. Na'ko Masir ntea Kana'an mansian ein n'ore nmaten. Sin ka nabe'in fa he nmo'en saa'-saa', natuin sin namnahan nmaten. 14 Rarit biak ein neman na'kon bare-bare neu Masir, ma are' bare-bare nbi Kana'an, he nsosan amnahat na'ko nai' Yusuf. Onaim in na'bua' roit ein naan ok-oke', rarit in nnao natunu' sin anbin uisf ee in sonaf. 15 Oras naan, abitan Masir ma Kana'an sin nararin roit. Onaim sin ka nsoos nabe'in fa mnahat. Rarit sin neman neu nai' Yusuf he ntotin. Sin na'uab ein am nak, “Aam Baker! Hai mbaiseun ko, tua. Mfee kai mnahat, he hai kaisa' mimnaah ammaet. Natuin hai mirair roit.” 16 Rarit nai' Yusuf nataah am nak, “Karu batuur-batuur hi mirair roit ate, hi mmoe' on nai: mtuki mnahat nok hi mui't ein naan. Au of a'fee ki mnahat.” 17 Rarit sin nnona' sin mui't ein neu nai' Yusuf he ntukin amnahat. Mui't ein esan re': sin bijaeng guin, bikase', bikaes keledai, 'bibi, ma sin 'bib-kasen. Natuin toon naan, nai' Yusuf anba'an on re' naan. 18 Toon amneemt ii te, sin nfain neman on nai' Yusuf. Sin nbaisenun am nak, “Aam Baker! Hai ro mbaiseun namneo goah, tua. Hai roit ma mu'it, ho mtuik maan kuum sin een, tua. Oras ia, hai he mait saa' antein. Hai ruman ankon-koon. Arahaa hai tuam ein anmes-mesen, nok hai afu 'teets ein. 19 Kais mkonan kai he hai mmaet. Karu hai mmate te, sekau es re' he npairoir hai afun naan!? Reko nneis, aam baker, ho mait kai mjair ho aten. Ho mtoup hai afun naan, he ho mpaar kuum sin. Rarit ho mfee kai fini he hai mseen sin neu ko, tua. Onaim, ho mfee kai mnahat natuin hai mihaeb om ambi ho renen. Asar hai kaisa' mmaet!” 20 Natuin oras amnahas nana ma'tain besi, etun abitan Masir sin na'sosa nain sin auf ne ok-oke'. Onaim, nai' Yusuf ansoos nain afun naan he njair usif Masir in auf pusaak ein. 21 Nok ranan naan, abitan pah Masir sin njarin ate neu usif pah Masir. 22 Mes nai' Yusuf ka nsoos fa a'nak pirsait ein sin afun, natuin uisf ee nfeen sin mnahat piut. Etun sin ka na'sosa' fa sin afun. 23 Oras naan, nai' Yusuf na'uab neu too gui mnak, “Oras ia, hi mfain ate neu usif pah Masir. Au 'soos urair hi auf ne neu usif. Onaim hi mait finin re' ia nai, he mnao mseen sin neu renen naan. 24 Oras seket ma mnonut ate, hi mbait batis niim. Baits es neu usif. Neis kein paa' haa, bian hi mait fini, ma bian hi mait sin ntama mnahat neu ki ok-oke'.” 25 Rarit sin natahan am nak, “Koe aam. Ho msoi maan kai na'ko amnahas ia, tua. Onaim hai mtoit makasi, tua. Maut he hai mfain ate neu hit usi', tua.” 26 Rarit nai' Yusuf npaek atoran naan njair prenat anbi pah Masir. Etun sin nbatin batis niim na'ko are' pena'-maka' re' sin nseik ma noun sin naan. Sapaaf es neu usif. Haa' ein neu sin kuuk. Suma a'nak pirsait ein sin auf ne, uisf ee ka nsoos ein fa. Prenat naan, sin fe' anpaak je nnao nkoon.

Nai' Yusuf nmoe' manba'an nak in he nsuub in aamf ee nbi sin beif-na'if sin nopu

27 Anmurai oras naan, atoin Isra'er sin natuan nabaran nbin pah ko'u Masir, et pah Gosen. Sin njarin atoin amu'it. Ma sin nahoin ein ma nma'baab ok piut-piut. 28 Anbi pah Masir naan, nai' Yakop nmoin naan toon bo'es am hiut, tar antea in nmoin naan nabu-bua toon nautn es bo' haa mhiut. 29 Oras in neno 'maetn ee npaumak-maak een ate, in no'en nai' Yusuf ma natoon ee mnak, “Usu! Au 'naben, ka 'roo fa heen ate, Uisneno no'en nafani' kau goen. Onaim au 'toit ko, karu ho mneek kau te, ho msuup mak ho ka msuub kau fa nbi pah Masir ia. 30 Ho ro he meik mufani' au aok-ta'uk ia he msuub ee on hit be'i-na'i sin nopun, ma msuub kau nbi ne. Ho ama' kau gui, au roimk ii on re' naan.” Onaim nai' Yusuf nataah am nak, “Reko, tua! Karu ama' ho mroim maan on re' nana te, au utuin ah.” 31 Onaim nai' Yakop na'uab am nak, “Karu ho mroim mutuin kau on nana te, oras ia ho msuup, mak ho mroim mutuin ho ama' in romin.” Rarit nai' Yusuf ansuup natuin nai' Yakop in uab ein naan. Onaim, nai' Yakop nabani' ma nri'tuu n'ain koo je 'nakan, ma n'onen he nasaeb sukur neu Uisneno.

Reta' Ahun-hunut 48

Nai' Yakop antoit tetus ma athoen neu nai' Nai' Yusuf in aanh ein

1 Ka 'roo fa na'ko oras nana te, nai' Yusuf napein hanaf nak, in aamf ee nameen ma'fena'. Onaim in nok in an-moen nua' ein naan, es re' nai' Manase ma nai' Efraim, ma sin nnaon nkius sin na'if nai' Yakop. 2 Oras nai' Yakop nahiin nak nai' Yusuf neem anrari te, in nareen on he ntoko nbi hara' tupa'. 3 Onaim in natonan nai' Yusuf am nak, “Usu! Neon goes ii, Uisneno re' In Kuas Ne ma'tain besi naan, nakriir On neu kau nbi kuan Lus, et pah Kana'an. Anbi naan, In nba'an neu kau, 4 mnak, ‘Au of umfauba' ho anah-upuf sin he njarin too mfau-rutu. Au msa' of a'fee bare re' ia he njair sin auf pusaak tar antea nabar-baar.’ 5 Naa, oras ia ho anah nai' Efraim ma nai' Manase, sin sapaak ein es re' ia: au uum eu pah Masir ia te, sin nua sin anbi nanin ia. Maski on nana msa', oras ia, au aan sin on re' au aanh ein goa kuuk, on re' nai' Ruben ma nai' Simeon. 6 Mes karu ho muhoni' mteni' te, na' ho anah. Au ka aan sin fa neu au aanh ein nu. Onaim, maut he sin ntoup sin pusaak ein na'kon sin taatf ein, nai' Efraim ma nai' Manase. 7 Au 'moe on re' naan, he umnau ho aina' bi Rahel. Oras hit tfain teem ta'ko pah Mesopotamia he teu pah Kana'an te, ho aina' nmate nbi rana tnana' nbi ranan re' npaumaak kuan Efrata et pah Kana'an. Oras naan, au 'suus a'maet! Onaim au 'suub ee et raan ee ninen re' he 'taam teu kuan Efrata naan.” (Oras ia, kuan re' naan, sin nakaan be Betlehem .) 8 Nai' Yakop na'uab anrair on nana te, in nait matan ma nkius niit nai' Yusuf in aan monen naan. Onaim in nataan nai' Yusuf am nak, “Hoe, sekau aanh ein es re' ia?” 9 Onaim, nai' Yusuf nataah am nak, “Ri'an ein re' ia, Uisneno es anfee sin neu kau nbi pah Masir ia.” Rarit nai Yakop na'uab am nak, “Karu on nana te, mpaumakab kau sin, he au 'onen ma 'toit Uisneno he nfeen sin tetus.” 10 Nai' Yakop namnasi nrair. In maatk ein ankupun. Etun in ka niit fa reko. Onaim, nai' Yusuf nok in aanh ein nana npaumaak nai' Yakop. Onaim nai' Yakop nhoo ma nneek sin. 11 Rarit in na'uab neu nai' Yusuf am nak, “A'roo-roo re' ia, au uten-teenb ah, 'ak au ka neu he uteef ok ko fa heen. Mes oras ia, Uisneno nmo'e nnesi ntein, tar antea au fe' ubei' he iit ho aanh ein.” 12 Rarit nai' Yusuf na'roba' in aanh ein na'ko nai' Yakop. In nri'tuu ma in na'ruri' tar antea in nneek afu, nbi in aamf ee in human matan. 13 Rarit nai' Yusuf anfeen. Onaim in nahake' in aanh ein npaumak-maak in amaf. In nahake' in an-moen uun ee nbi nai' Yakop in a'niman a'ne'u. On nai te, an-moen muun je nbi nai' Yakop in a'niman a'rii. 14 Mes, oras nai' Yakop he ntao in a'niim kein he ntotin nfeen sin tetus neu sin nua sin, in nkaisurib in a'niim kein. In ntao in a'niman a'nee' goe neu aan muni' nai' Efraim in a'nakan, ma in ntao in a'niman a'rii je neu aan unu nai' Manase in a'nakan. 15 Rarit in n'onen ma ntoit Uisneno he nfeen nai' Yusuf tetus am nak, “Ho nai' ka'o, Abraham, ma ho na'i nai' Isak, sin nua sin natuin Uisneno In roim Ne piut-piut. Uisneno kuun es re' npairoir ma npijaar kau u'ko oras au munif tar antea oras ia. 16 In kuun es re' nsoi naan kau na'ko siraak huma'-huma'. Onaim au 'toot Je msa' he In nfee tetus neu ri'aan ein re' ia ma sin suuf kein. Onaim, karu sin n'oen ein neu Uisneno, Sin ka nniikan fa he nteek ka'o nai' Abraham, na'i nai' Isak, ma au kanak. Maut he sin mahoin kein nasufan piut, he njair too mfau-rutu nbi pah-pinan ia.” 17 Mes oras nai' Yusuf niit in aamf ee ntao in a'niman a'nee' goe nbi aan muni nai' Efraim in a'nakan nana te, in nait nanani' in aamf ee niman naan, ma ntao goe neu aan unu nai' Manase in a'nakan. 18 In natonan aamf ee mnak, “Aam honi', kais on naan. Nai' Efraim in moen muni'. In ka atoin ko' goa fa. Ho ro he mtao ho 'nimam naan neu aan unu nai' Manase in a'nakan. Natuin atoin ko' goe in sapaa naan es re' naan.” 19 Mes amaf nai' Yakop ka nroim fa. In nak, “Usu. Au uhiin ain. Nai' Manase of anjair atoin ma'tani', ma in suufk ein amsa' of anjair too pah ko' goes. Mes in orif nai' Efraim naan, of ma'tani' nneis na'ko na. In suufk ein of amfau re'uf, tar antea sin njarin too pah amfaun re' ma'tain besi.” 20 Rarit in natoon neu ri'aan nua' ein nana mnak, “Of karu atoin Isra'er sin ntoit Uisneno he nfee tetus neu tuaf-tuaf ate, sin of anteek hi nua ki hi kaan mein naan. Sin of antotin am nak, ‘Soo' reko te, Uisneno nfee tetus neu ko, nahuum on re' In nfee tetus neu nai' Efraim ma nai' Manase.’” Nok ranan naan, nai' Yakop amsa' anteek nahunun nai' Efraim in kaan ee, na'ko nai' Manase in kanan. 21 Rarit nai' Yakop natonan nai' Yusuf am nak, “Usu! Ka 'roo fa te, au he 'maat jen. Mes Uisneno of anturun ki, onaim In ro he neik ki mfain meu hi be'i-na'i sin pah. 22 Mes oras ia, au 'fee ko nneis na'ko sin ho benu'. Au 'fee u'baba' ko 'to'ef et pah Kana'an re' unu' te au usiik aan ee 'eik au suni'-kenat na'ko atoin Amoris sin.”

Reta' Ahun-hunut 49

Nai' Yakop natoon neu in aanh ein, es-es ate nok in a'monin nbi neon amnemat

1 Rarit nai' Yakop nreun no'en in aanh ein ok-oke'. Sin neman ntean on nana te, in na'uab am nak, “Hi iim ampaumak-maak kau fe'. Au he utoon ki es-es ate hi 'monim nbi neon amnemat.” 2 Rarit nai' Yakop nmurai na'uab ma natoon nain neu in aanh ein, am nak, “On nai joo, anah-anah nai' Yakop! Hi mkoen om iim nai ma mhake mfuun maan kau. Amtakan hi rukim he mneen am mitniin hi ama' Isra'er in uaban ma in a'an. 3 Neu ko, aam Ruben. Ho re' ia, an-moen unu, asoit eno'. Ho mfain on re' au teas ma au 'nimak a'ne'u. Are' tuaf-tuaf anhormaat ko. 4 Mes fe'-fe'fa te ho neek maan na'oni'. Ho roim ii ka nhake nki'if, on re' noe sako re' ka t'eek taan ee fa. Nok askeken, ho mnao mtuup mok au fee bi Bilha, ma mha'niis ho ama' in hara' tupa'. Es nana te, ho 'toko' nfain on atoin ko'u ma mone 'naek ka mateka' fa heen! 5 Nai' Simeon ma nai' Lewi! Sin nua sin taos mese'. Tteka ha besi-benas ate, sin nua sin manoe keni kaheen. Etun sin nha'mui' ma nasusab too mfaun. 6 Sin nmariin anmaten, karu sin n'oet nafeek bijae ngguin sin pii oet kein, tar antea sin nfuka' nenu' nabara haa sin baar kein. Sin nmo'en maufinu batuur-batuur. Karu sin neek-neok nisik, sin nroor niis atoni'. Au ka' roim fa he ok a'seor sin rasin. 7 Onaim oras ia, au 'kaas sin neek mapuut ein naan, natuin sin mapuut besin! Ma sin too' sin naan ka npaek fa rais kasian akre'o. Sin of ro he nasaah kuuk sin moe' reu'f ein. Uisneno of anporin nsiksakan sin sufak ma kauk ein. Sin of natuan nbin are' bare-bare nbi pah Isra'er. Singa mone ma ainaf 8 Neu ko, aam Yahuda. Ho kanam nana in a'moufn ii ‘pures-bo'is’. Ho ori' ma ho tata' sin of anbo'is ko ma nhormaat ko. Ho of miis ho musu sin, tar antea sin ka nait fa sin a'naak ein. 9 Ho re' ia, on re' singa muin ma'tain es, re' naim kuun amnahat. Ho on re' singa keso re' nbiun ma nakoo in aon ee he ntuup. Ka tiit fa es re' nabrain he noik ko. Ho on re' singa ainaf amsa' re' npao in ana'; ka tiit fa es nabrain he nak'aun ee. Ho msa' on naa. Atoin ein of anmasahun ko, ma ka nabei' ein fa he nmo'en huma'-huma'. 10 Ho of es am naa' aprenat. Ho sufam-ka'um sin of anna'a naprenat anmaktun-tuin ein, tar antea tuaf es re' in nmui' sapaaf annes-neis. In of es antook ma nnaa' aprenat naan. Rarit too uuf-uuf sin of na'ruri' ma na'besan neu ne. 11 Ho of ammoin nok neek marine. Ho mroim saa'-saa' ah ate, of anmui'. Ho he mmoe' saa' amsa', of anjair! Onaim ho mui't ein, nok ho reen ee aaf kein of amfaun ma nho-hoen. 12 Ho bukae mi ro namiin ka natfeek fa. 13 Neu ko, aam Seburon. Ho auf pusaak ee of mainua feko ma npaumaak tasi, tar antea nmanaak nok kota Sidon. Abnao ngguin neman na'kon mee-mee ma nasanut sin boint ein nbin ho taas je in ninin nok mamut. 14-15 Neu ko, aam Isaskar. Ho re' ia on re' bikaes es re' nteek ee te, keledai ma'tani'. Mes ho 'naak faut mi kaheen. Karu ho mtuup ambi rana tnana', sekau es re' he npoo' ko he mnao mkoon. Mes karu ho miit kuan es in areokn ii et panin ne, es ka nreun ko fa msa' ate, ho mait ho brua' ma mroi sin ma mnao meu ne. Ho on re' nana nai! 16 Neu ko, aam Dan. Ho kanam nana, in a'moufn ii, ‘afeek rasi’. Ho mok ho sufam sin of amjair afeek rasi neu hi pah Isra'er sin sin rasin. Hi mifeek rasi te, natai ma ka mpiir fa humaf. 17 Ho mahiin mi on re' kaun araut re' ntuup anpao anbi raan ee ninen. Karu atoni' nsae bikase' ma npeo' nana te, nok askeken, ho mrau mrair bikase' naan in haen tikan, tar antea in tuan nana nmouf. 18 Koi, UISNENO! Au 'on-onen he Ho mfee 'honis neu kai ok-oke'. 19 Neu ko, aam Gat. Ho kaan maan atnene te, in haan ii on re' nak ‘mbaan musu’. Pukan apaikaurt ein of anbaan ko, mes ho of mbaan ambaras sin, ma miis sin. 20 Neu ko, aam Aser. Ho rene ma po'on sin aaf kein es re' reko nnes-nesin. Ho of ammoe' kokis huma'-huma' aminat re' ma'osa', he uisf ein neman nsosan na'ko ko. Ruus 21 Neu ko, aam Naftali. Ho on re' ruu ainaf, re' naen ma nfui nmaet. Es ka nabei' fa he n'ator ko. Ho muhoni' maan ho aanh ein, namasan rek-reko. 22 Neu ko, aam Yusuf. Ho on re' fae re' nmoni npaumaak oe mata'. In taen ein of annoon kein nsaen neu rame mnanu', on re' ho sufam-ka'um sin nnaon neun bare-bare. 23 Anmui' tuaf bian re' nasaeb sin neek meens ein neu ko, on re' musu re' nakrao ko. 24 Mes Uisneno, re' au u'bees 'eu Na ji, anturun ko. Es nana te, In nmoe' ho 'nimam naan na'bei', tar antea ho mubei' ma mukrao mbaras neu musun naan, maski na'roo. Ho of miis sin, natuin Usi' es anbaab ko; batuur In kuas Ne ma'tani'! Etun au u'peis ok neu Ne. Natuin In es anpao ma nmapanat kau. 25 In imsa' of anpanat ko, ma anfee ko tetus huma'-huma'. Esan re': tetus na'ko neno-tunan, ma na'ko pah-pinan, ma ho aan hoin ein mfaun ma n'ao-minan. 26 A'toe'f ein ka namnekun fa. Tetus re' au 'fee je neu ko re' ia, nneis na'ko 'toe'f ein ok-oke'! Maut he teuts ein re' ia nasai piut neu ko, natuin ho mneis na'ko ho ori'-tata' sin ok-oke'. Aus fui ko'u anbi pah Isra'er 27 Neu ko, aam Benyamin. Ho brain mi on re' aus fui ko'u re' namnaah. Fe' kik-kiku msa', in nheke nrair in amnahat. Mes karu nfai te, in nnao ma nbati mnaah nesif naan neu in ana'-ana' sin. Ho sufam-ka'um sin of ma'tain kein on re' naan!” 28 Uab ein ia, nai' Yakop in uab ein neu in anah sin. In natoon nain sin, es-esat in a'monin, nok in sufan-ka'un sin anbi neno-neno amnemat. Sin arsin re' naan, es re' njarin aam uuf neu uuf bo'es am nua nbi pah Isra'er.

Nai' Yakop anmaet

29-30 Rarit nai' Yakop antoit in aanh ein he nmo'en rais manba'an. In na'uab am nak, “Ka 'roo fa hena te, au he 'maet. Karu au 'maet, hi ro he mnao msuub kau on nai' ka'o Abraham in nopu. Nopu nana et nuat re' npaumaak kuan Makpera ma kuan Mamre et pah Kana'an. Unu' te nai' ka'o Abraham ansoos nuat naan nok rene ma po'on naan he njair in baer subat. In nsoos nafeek ee na'ko atoin Hetes es, kaan ee nai' Efron. 31 Anbi naan, sin nsuub hit nai' ka'o Abraham, ma hit bei' ka'o bi Sara', au ama' nai' Isak, ma au aina' bi Ripka. Onaim, hi ro he msuub kau mbi naan, nbi au fee bi Lea in abnapan. 32 Mimnau! Hi kais amnikan he msuub kau mbi nuat re' nai' ka'o Abraham ansoos naan ee re' naan.” 33 Nai' Yakop na'uab anrair on nana te, in ntuup anfain neu hara' tuup ee, ma in nmaet.

Reta' Ahun-hunut 50

1 Onaim nai' Yusuf anhoo in aamf ee, ma nkae nme'me'ur. Ma in neek nafan-fain ee. Rarit nai' Yusuf naprenat tua a'urus uis-mina' he npairoir nai' Yakop in ta'un he kais anpuun. Onaim tua a'urus uis-miin ein naan, npairoir nai' Yakop in aon-ta'un naan neno bo' haa, on re' nati' sin nmoe' nani. Onaim abitan Masir nkaen amsa' oras nai' Yakop anmaet. Sin nkaena' nai' Yakop tar antea neno bo' hiut (70), on re' sin a'naet es anmaet. 4 Neno bo' hiut namsopu te, nai' Yusuf natoon neu in a'naak meup ne mnak, “Mneen rek-reko! Au 'toit ki he meik au hanak ia meu uisf ee. Hi mak on nai: 5 ‘Oras au ama' he noi nmate te, in ntoit kau he 'nao 'suub in aon-ta'un ia on pah Kana'an. Onaim, au 'baiseun ko usi' he mfee kau mainuan he au eik au ama in aon-ta'un ma 'nao 'suub ee on pah Kana'an. Rari te, na' au 'fain uum.’” 6 Oras uisf ee nneen hanaf nana te, in nataah am nak, “Karu ho msuup amrair on nana te, maut he mnao ma msuub ho ama'.” 7 Onaim nai' Yusuf annao he nsuub in amaf. Too mfaun sin amsa' nokan. Sin esan re' uisf ee in a'naak meup ne ok-oke', ma kaes ko'un na'kon pah Masir. 8 Nai' Yusuf in orif-tataf sin, ma sin ameupt ein ok-oke' msa' nokan nbin subat naan. Amaika' nbi Gosen, arahaa sin fee kein, ri'aan ein, ma mui't ein. 9 Soraurs ein nokan namfa-faun. Bian ansaen kreet bikase', bian ansaen bikase'. Natuin amnokat sin namfaun, es na' pukan anaot neu subat nana, naraar gok pirore mnanu'. 10 Rarit sin arsin nnaon ma nraak noe Yarden, nbi baar jes in kaan ee, Atat. Nati' te, abitan naan neman ma nterin maka' nbin bare naan. Anbi naan, nai' Yusuf sin nkaena' sin amaf. Sin nbe'en ntein ein fai hiut. 11 Oras abitan Kana'an niit sin nsusan on nana te, sin na'uab ein am nak, “Hae! Hi mkius miit. Atoin Masir sin nbe'en amates ate, nuu' gui ka aan-ana' fa. Sin nkaen ate, on re' ne joo!” Etun sin nakanab bare naan Aber-Misraim. In a'moufn ii, nak ‘atoin Masir sin nukat’. 12 Rarit nai' Yakop in aanh ein nmoe' natuin saa' re' sin nba'an anrari. 13 Onaim sin nroi neik nai' Yakop in aon-ta'un naan, ma nnao nsuub ee nbi nuat re' npaumaak kuan Makpera ma kuan Mamre. Nai' Abraham ansoos nafeek bare naan na'ko atoin es na'ko uuf Hetes, kaan ee nai' Efron; he nmoe' je njair sin baer subat.

Nai' Yusuf anhan-mau in tataf sin

14 Oras ansuub anrair sin amaf nai' Yakop ate, nai' Yusuf nok in orif-tataf sin, nnaon nfanin on pah Masir. Too mfaun re' nokan nbin subat nana msa' on naan. 15 Oras sin ntean pah Masir ate, nai' Yusuf in taatf ein nmurai namtaun, natuin sin aamf ee nmate nrair. Onaim sin na'uab ein es nok es am nak, “Hae! Hit tatenab tarek-reko tiit fe'! Kais-kaisa' nai' Yusuf fe' natenab kit. Karu in he nmoe' rais re'uf neu kit ate, on mee?” 16 Rarit sin n'akoran ma nsoun ein hanaf neu nai' Yusuf am nak, “Aam baker. Hai mimnau fe'. Oras hit ama' fe' anmoin, in nreun kai 17 he mitoon ko, tua, mak, ‘Nai' Usu ro he nnikan nain in taatf ein sin saant ein. Natuin sin nmo'e nrarin rais re'uf neu ne.’ Hai msa' mimnaum mak hit ama' in na'ruri' ma na'bees neu Uisneno na'ko afi unu'. Hai msa' mfain Uisneno naan In aten. Onaim oras ia hai iim amtoit saok sanat, natuin hai mmo'e mrair sanat neu ko, tua.” Anneen on nana te, nai' Yusuf ankae. 18 Rarit in taatf ein neikn ok neman ma nri'tuun nbin in matan, ma na'uab ein am nak, “Mait kai mjair ho aten, tua.” 19 Mes nai' Yusuf nak neu sin am nak, “Sin au tata' arki! Hi kais mimtau mtein! Uisneno nmees kuun es anmui' hak he nhukun tuaf. Mes au re' ia, ka 'mui' fa hak, tua. 20 Unu' te, batuur hi m'akoor he mmoe' re'uf meu kau. Mes Uisneno nabanit hi sair amre'ut naan, he nmoe' je njair reko. Etun In nait kau 'jair a'naet a'bi pah ia, henati' too mfaun ein napenin a'honis. 21 Onaim oras ia, au utoon ki, he kais mimtau mten-teni'. Au ufeek kuuk am 'ak, au of a'kius ki, ma hi aanh ein ok-oke.” Nok uab nana te, nai' Yusuf nhan-mau in taatf ein.

Nai' Yusuf in a'maten

22 Rarit nai' Yusuf natua nabaar anbi pah Masir nok in orif-tataf sin ok-oke'. In nmoin naan toon nautn es toon bo'es. 23 In niit nai' Efraim in anah-upuf sin fe'. Ma in imsa' nkauh nai' Manase in upuf, es re' nai' Makir in aanh ein. 24 Nai' Yusuf natonan in taatf ein am nak, “Au tata' arki! Au 'naben ate, au neno 'maet ki he ntea goen. Mes au 'pirsai 'ak Uisneno of anpairoir ki. In of neik ki mpoi mi'ko pah re' ia. In of na'naak neu ki he mfain on pah re' In nfee je neu hit ka'o Abraham, na'i nai' Isak, ma hit ama' nai' Yakop. In nfee bare naan neik rais supat.” 25 Onaim nai' Yusuf antoit in orif-tataf sin he nsupan am nak, “Hi ro he mba'an meu kau. Karu ntea oras re' Uisneno neik ki mfain on hit pah ee te, hi ro he meik au aok-ta'uk ia.” 26 Rarit nai' Yusuf anmate nbi pah Masir, ma in nmoin naan toon nautn es toon bo' es. Rarit sin npairoir in aon-ta'un. Onaim sin natunu' in aon-ta'un naan nbi noup-paran.

Exodus 1

Exodus 2

Exodus 3

Exodus 4

Exodus 5

Exodus 6

Exodus 7

Exodus 8

Exodus 9

Exodus 10

Exodus 11

Exodus 12

Exodus 13

Exodus 14

Exodus 15

Exodus 16

Exodus 17

Exodus 18

Exodus 19

Exodus 20

Exodus 21

Exodus 22

Exodus 23

Exodus 24

Exodus 25

Exodus 26

Exodus 27

Exodus 28

Exodus 29

Exodus 30

Exodus 31

Exodus 32

Exodus 33

Exodus 34

Exodus 35

Exodus 36

Exodus 37

Exodus 38

Exodus 39

Exodus 40

Leviticus 1

Leviticus 2

Leviticus 3

Leviticus 4

Leviticus 5

Leviticus 6

Leviticus 7

Leviticus 8

Leviticus 9

Leviticus 10

Leviticus 11

Leviticus 12

Leviticus 13

Leviticus 14

Leviticus 15

Leviticus 16

Leviticus 17

Leviticus 18

Leviticus 19

Leviticus 20

Leviticus 21

Leviticus 22

Leviticus 23

Leviticus 24

Leviticus 25

Leviticus 26

Leviticus 27

Numbers 1

Numbers 2

Numbers 3

Numbers 4

Numbers 5

Numbers 6

Numbers 7

Numbers 8

Numbers 9

Numbers 10

Numbers 11

Numbers 12

Numbers 13

Numbers 14

Numbers 15

Numbers 16

Numbers 17

Numbers 18

Numbers 19

Numbers 20

Numbers 21

Numbers 22

Numbers 23

Numbers 24

Numbers 25

Numbers 26

Numbers 27

Numbers 28

Numbers 29

Numbers 30

Numbers 31

Numbers 32

Numbers 33

Numbers 34

Numbers 35

Numbers 36

Deuteronomy 1

Deuteronomy 2

Deuteronomy 3

Deuteronomy 4

Deuteronomy 5

Deuteronomy 6

Deuteronomy 7

Deuteronomy 8

Deuteronomy 9

Deuteronomy 10

Deuteronomy 11

Deuteronomy 12

Deuteronomy 13

Deuteronomy 14

Deuteronomy 15

Deuteronomy 16

Deuteronomy 17

Deuteronomy 18

Deuteronomy 19

Deuteronomy 20

Deuteronomy 21

Deuteronomy 22

Deuteronomy 23

Deuteronomy 24

Deuteronomy 25

Deuteronomy 26

Deuteronomy 27

Deuteronomy 28

Deuteronomy 29

Deuteronomy 30

Deuteronomy 31

Deuteronomy 32

Deuteronomy 33

Deuteronomy 34

Joshua 1

Joshua 2

Joshua 3

Joshua 4

Joshua 5

Joshua 6

Joshua 7

Joshua 8

Joshua 9

Joshua 10

Joshua 11

Joshua 12

Joshua 13

Joshua 14

Joshua 15

Joshua 16

Joshua 17

Joshua 18

Joshua 19

Joshua 20

Joshua 21

Joshua 22

Joshua 23

Joshua 24

Judges 1

Judges 2

Judges 3

Judges 4

Judges 5

Judges 6

Judges 7

Judges 8

Judges 9

Judges 10

Judges 11

Judges 12

Judges 13

Judges 14

Judges 15

Judges 16

Judges 17

Judges 18

Judges 19

Judges 20

Judges 21

Ruth 1

Ruth 2

Ruth 3

Ruth 4

1 Samuel 1

1 Samuel 2

1 Samuel 3

1 Samuel 4

1 Samuel 5

1 Samuel 6

1 Samuel 7

1 Samuel 8

1 Samuel 9

1 Samuel 10

1 Samuel 11

1 Samuel 12

1 Samuel 13

1 Samuel 14

1 Samuel 15

1 Samuel 16

1 Samuel 17

1 Samuel 18

1 Samuel 19

1 Samuel 20

1 Samuel 21

1 Samuel 22

1 Samuel 23

1 Samuel 24

1 Samuel 25

1 Samuel 26

1 Samuel 27

1 Samuel 28

1 Samuel 29

1 Samuel 30

1 Samuel 31

2 Samuel 1

2 Samuel 2

2 Samuel 3

2 Samuel 4

2 Samuel 5

2 Samuel 6

2 Samuel 7

2 Samuel 8

2 Samuel 9

2 Samuel 10

2 Samuel 11

2 Samuel 12

2 Samuel 13

2 Samuel 14

2 Samuel 15

2 Samuel 16

2 Samuel 17

2 Samuel 18

2 Samuel 19

2 Samuel 20

2 Samuel 21

2 Samuel 22

2 Samuel 23

2 Samuel 24

1 Kings 1

1 Kings 2

1 Kings 3

1 Kings 4

1 Kings 5

1 Kings 6

1 Kings 7

1 Kings 8

1 Kings 9

1 Kings 10

1 Kings 11

1 Kings 12

1 Kings 13

1 Kings 14

1 Kings 15

1 Kings 16

1 Kings 17

1 Kings 18

1 Kings 19

1 Kings 20

1 Kings 21

1 Kings 22

2 Kings 1

2 Kings 2

2 Kings 3

2 Kings 4

2 Kings 5

2 Kings 6

2 Kings 7

2 Kings 8

2 Kings 9

2 Kings 10

2 Kings 11

2 Kings 12

2 Kings 13

2 Kings 14

2 Kings 15

2 Kings 16

2 Kings 17

2 Kings 18

2 Kings 19

2 Kings 20

2 Kings 21

2 Kings 22

2 Kings 23

2 Kings 24

2 Kings 25

1 Chronicles 1

1 Chronicles 2

1 Chronicles 3

1 Chronicles 4

1 Chronicles 5

1 Chronicles 6

1 Chronicles 7

1 Chronicles 8

1 Chronicles 9

1 Chronicles 10

1 Chronicles 11

1 Chronicles 12

1 Chronicles 13

1 Chronicles 14

1 Chronicles 15

1 Chronicles 16

1 Chronicles 17

1 Chronicles 18

1 Chronicles 19

1 Chronicles 20

1 Chronicles 21

1 Chronicles 22

1 Chronicles 23

1 Chronicles 24

1 Chronicles 25

1 Chronicles 26

1 Chronicles 27

1 Chronicles 28

1 Chronicles 29

2 Chronicles 1

2 Chronicles 2

2 Chronicles 3

2 Chronicles 4

2 Chronicles 5

2 Chronicles 6

2 Chronicles 7

2 Chronicles 8

2 Chronicles 9

2 Chronicles 10

2 Chronicles 11

2 Chronicles 12

2 Chronicles 13

2 Chronicles 14

2 Chronicles 15

2 Chronicles 16

2 Chronicles 17

2 Chronicles 18

2 Chronicles 19

2 Chronicles 20

2 Chronicles 21

2 Chronicles 22

2 Chronicles 23

2 Chronicles 24

2 Chronicles 25

2 Chronicles 26

2 Chronicles 27

2 Chronicles 28

2 Chronicles 29

2 Chronicles 30

2 Chronicles 31

2 Chronicles 32

2 Chronicles 33

2 Chronicles 34

2 Chronicles 35

2 Chronicles 36

Ezra 1

Ezra 2

Ezra 3

Ezra 4

Ezra 5

Ezra 6

Ezra 7

Ezra 8

Ezra 9

Ezra 10

Nehemiah 1

Nehemiah 2

Nehemiah 3

Nehemiah 4

Nehemiah 5

Nehemiah 6

Nehemiah 7

Nehemiah 8

Nehemiah 9

Nehemiah 10

Nehemiah 11

Nehemiah 12

Nehemiah 13

Esther 1

Esther 2

Esther 3

Esther 4

Esther 5

Esther 6

Esther 7

Esther 8

Esther 9

Esther 10

Job 1

Job 2

Job 3

Job 4

Job 5

Job 6

Job 7

Job 8

Job 9

Job 10

Job 11

Job 12

Job 13

Job 14

Job 15

Job 16

Job 17

Job 18

Job 19

Job 20

Job 21

Job 22

Job 23

Job 24

Job 25

Job 26

Job 27

Job 28

Job 29

Job 30

Job 31

Job 32

Job 33

Job 34

Job 35

Job 36

Job 37

Job 38

Job 39

Job 40

Job 41

Job 42

Psalms 1

Psalms 2

Psalms 3

Psalms 4

Psalms 5

Psalms 6

Psalms 7

Psalms 8

Psalms 9

Psalms 10

Psalms 11

Psalms 12

Psalms 13

Psalms 14

Psalms 15

Psalms 16

Psalms 17

Psalms 18

Psalms 19

Psalms 20

Psalms 21

Psalms 22

Psalms 23

Psalms 24

Psalms 25

Psalms 26

Psalms 27

Psalms 28

Psalms 29

Psalms 30

Psalms 31

Psalms 32

Psalms 33

Psalms 34

Psalms 35

Psalms 36

Psalms 37

Psalms 38

Psalms 39

Psalms 40

Psalms 41

Psalms 42

Psalms 43

Psalms 44

Psalms 45

Psalms 46

Psalms 47

Psalms 48

Psalms 49

Psalms 50

Psalms 51

Psalms 52

Psalms 53

Psalms 54

Psalms 55

Psalms 56

Psalms 57

Psalms 58

Psalms 59

Psalms 60

Psalms 61

Psalms 62

Psalms 63

Psalms 64

Psalms 65

Psalms 66

Psalms 67

Psalms 68

Psalms 69

Psalms 70

Psalms 71

Psalms 72

Psalms 73

Psalms 74

Psalms 75

Psalms 76

Psalms 77

Psalms 78

Psalms 79

Psalms 80

Psalms 81

Psalms 82

Psalms 83

Psalms 84

Psalms 85

Psalms 86

Psalms 87

Psalms 88

Psalms 89

Psalms 90

Psalms 91

Psalms 92

Psalms 93

Psalms 94

Psalms 95

Psalms 96

Psalms 97

Psalms 98

Psalms 99

Psalms 100

Psalms 101

Psalms 102

Psalms 103

Psalms 104

Psalms 105

Psalms 106

Psalms 107

Psalms 108

Psalms 109

Psalms 110

Psalms 111

Psalms 112

Psalms 113

Psalms 114

Psalms 115

Psalms 116

Psalms 117

Psalms 118

Psalms 119

Psalms 120

Psalms 121

Psalms 122

Psalms 123

Psalms 124

Psalms 125

Psalms 126

Psalms 127

Psalms 128

Psalms 129

Psalms 130

Psalms 131

Psalms 132

Psalms 133

Psalms 134

Psalms 135

Psalms 136

Psalms 137

Psalms 138

Psalms 139

Psalms 140

Psalms 141

Psalms 142

Psalms 143

Psalms 144

Psalms 145

Psalms 146

Psalms 147

Psalms 148

Psalms 149

Psalms 150

Proverbs 1

Proverbs 2

Proverbs 3

Proverbs 4

Proverbs 5

Proverbs 6

Proverbs 7

Proverbs 8

Proverbs 9

Proverbs 10

Proverbs 11

Proverbs 12

Proverbs 13

Proverbs 14

Proverbs 15

Proverbs 16

Proverbs 17

Proverbs 18

Proverbs 19

Proverbs 20

Proverbs 21

Proverbs 22

Proverbs 23

Proverbs 24

Proverbs 25

Proverbs 26

Proverbs 27

Proverbs 28

Proverbs 29

Proverbs 30

Proverbs 31

Ecclesiastes 1

Ecclesiastes 2

Ecclesiastes 3

Ecclesiastes 4

Ecclesiastes 5

Ecclesiastes 6

Ecclesiastes 7

Ecclesiastes 8

Ecclesiastes 9

Ecclesiastes 10

Ecclesiastes 11

Ecclesiastes 12

Song of Solomon 1

Song of Solomon 2

Song of Solomon 3

Song of Solomon 4

Song of Solomon 5

Song of Solomon 6

Song of Solomon 7

Song of Solomon 8

Isaiah 1

Isaiah 2

Isaiah 3

Isaiah 4

Isaiah 5

Isaiah 6

Isaiah 7

Isaiah 8

Isaiah 9

Isaiah 10

Isaiah 11

Isaiah 12

Isaiah 13

Isaiah 14

Isaiah 15

Isaiah 16

Isaiah 17

Isaiah 18

Isaiah 19

Isaiah 20

Isaiah 21

Isaiah 22

Isaiah 23

Isaiah 24

Isaiah 25

Isaiah 26

Isaiah 27

Isaiah 28

Isaiah 29

Isaiah 30

Isaiah 31

Isaiah 32

Isaiah 33

Isaiah 34

Isaiah 35

Isaiah 36

Isaiah 37

Isaiah 38

Isaiah 39

Isaiah 40

Isaiah 41

Isaiah 42

Isaiah 43

Isaiah 44

Isaiah 45

Isaiah 46

Isaiah 47

Isaiah 48

Isaiah 49

Isaiah 50

Isaiah 51

Isaiah 52

Isaiah 53

Isaiah 54

Isaiah 55

Isaiah 56

Isaiah 57

Isaiah 58

Isaiah 59

Isaiah 60

Isaiah 61

Isaiah 62

Isaiah 63

Isaiah 64

Isaiah 65

Isaiah 66

Jeremiah 1

Jeremiah 2

Jeremiah 3

Jeremiah 4

Jeremiah 5

Jeremiah 6

Jeremiah 7

Jeremiah 8

Jeremiah 9

Jeremiah 10

Jeremiah 11

Jeremiah 12

Jeremiah 13

Jeremiah 14

Jeremiah 15

Jeremiah 16

Jeremiah 17

Jeremiah 18

Jeremiah 19

Jeremiah 20

Jeremiah 21

Jeremiah 22

Jeremiah 23

Jeremiah 24

Jeremiah 25

Jeremiah 26

Jeremiah 27

Jeremiah 28

Jeremiah 29

Jeremiah 30

Jeremiah 31

Jeremiah 32

Jeremiah 33

Jeremiah 34

Jeremiah 35

Jeremiah 36

Jeremiah 37

Jeremiah 38

Jeremiah 39

Jeremiah 40

Jeremiah 41

Jeremiah 42

Jeremiah 43

Jeremiah 44

Jeremiah 45

Jeremiah 46

Jeremiah 47

Jeremiah 48

Jeremiah 49

Jeremiah 50

Jeremiah 51

Jeremiah 52

Lamentations 1

Lamentations 2

Lamentations 3

Lamentations 4

Lamentations 5

Ezekiel 1

Ezekiel 2

Ezekiel 3

Ezekiel 4

Ezekiel 5

Ezekiel 6

Ezekiel 7

Ezekiel 8

Ezekiel 9

Ezekiel 10

Ezekiel 11

Ezekiel 12

Ezekiel 13

Ezekiel 14

Ezekiel 15

Ezekiel 16

Ezekiel 17

Ezekiel 18

Ezekiel 19

Ezekiel 20

Ezekiel 21

Ezekiel 22

Ezekiel 23

Ezekiel 24

Ezekiel 25

Ezekiel 26

Ezekiel 27

Ezekiel 28

Ezekiel 29

Ezekiel 30

Ezekiel 31

Ezekiel 32

Ezekiel 33

Ezekiel 34

Ezekiel 35

Ezekiel 36

Ezekiel 37

Ezekiel 38

Ezekiel 39

Ezekiel 40

Ezekiel 41

Ezekiel 42

Ezekiel 43

Ezekiel 44

Ezekiel 45

Ezekiel 46

Ezekiel 47

Ezekiel 48

Daniel 1

Daniel 2

Daniel 3

Daniel 4

Daniel 5

Daniel 6

Daniel 7

Daniel 8

Daniel 9

Daniel 10

Daniel 11

Daniel 12

Hosea 1

Hosea 2

Hosea 3

Hosea 4

Hosea 5

Hosea 6

Hosea 7

Hosea 8

Hosea 9

Hosea 10

Hosea 11

Hosea 12

Hosea 13

Hosea 14

Joel 1

Joel 2

Joel 3

Amos 1

Amos 2

Amos 3

Amos 4

Amos 5

Amos 6

Amos 7

Amos 8

Amos 9

Obadiah 1

Jonah 1

Jonah 2

Jonah 3

Jonah 4

Micah 1

Micah 2

Micah 3

Micah 4

Micah 5

Micah 6

Micah 7

Nahum 1

Nahum 2

Nahum 3

Habakkuk 1

Habakkuk 2

Habakkuk 3

Zephaniah 1

Zephaniah 2

Zephaniah 3

Haggai 1

Haggai 2

Zechariah 1

Zechariah 2

Zechariah 3

Zechariah 4

Zechariah 5

Zechariah 6

Zechariah 7

Zechariah 8

Zechariah 9

Zechariah 10

Zechariah 11

Zechariah 12

Zechariah 13

Zechariah 14

Malachi 1

Malachi 2

Malachi 3

Malachi 4

The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Nai' Mateus 1

Usif Yesus In beif-nai'f ein

1-2 Surat re' ia, nareta' anmatoom nok Yesus Kristus, Tuaf re' Uisneno nba'an nain je na'ko afi unu' he nsoun Ee neem. In re' naan, usif nai' Daut in sufan, ma ka'o Abraham in sufan-ka'un. Anmurai na'ko ka'o Abraham tar antea usif nai' Daut, anmui' naan batan bo'es am haa. Na'ko batan neu batan sin, on nai: Nai' Abraham nahonis nai' Isak, nai' Isak nahonis nai' Yakop, nai' Yakop nahonis nai' Yahuda nok in orif-tataf sin, 3 nai' Yahuda nahonis nai' Peres ma nai' Sera (sin nua sin, sin ainf ee, kaan ee bi Tamar), nai' Peres nahonis nai' Herson, nai' Herson nahonis nai' Ram, 4 nai' Ram nahonis nai' Aminadap, nai' Aminadap nahonis nai' Nahason, nai' Nahason nahonis nai' Soleman, 5 nai' Soleman nahonis nai' Bo'as (in ainf ee, kaan ee bi Rahap), nai' Bo'as nahonis nai' Obet (in ainf ee, kaan ee bi Rut), nai' Obet nahonis nai' Isai, 6 anai' Isai nahonis nai' Daut. 6 b-11 Na'ko nai' Daut tar antea too Isra'el nmoufun nbin Babel, sin ar-arsin naan, batan bo'es am haa ntein. Sin esan re': nai' Daut nahonis nai' Soleman (in ainf ee, nahunu te, nai' Uria in fee). Nai' Soleman nahonis nai' Rahabeam, nai' Rahabeam nahonis nai' Abia, nai' Abia nahonis nai' Asaf, nai' Asaf nahonis nai' Yosafat, nai' Yosafat nahonis nai' Yoram, nai' Yoram nahonis nai' Usia, nai' Usia nahonis nai' Yotam, nai' Yotam nahonis nai' Ahas, nai' Ahas nahonis nai' Heskia, nai' Heskia nahonis nai' Manase, nai' Manase nahonis nai' Amos, nai' Amos nahonis nai' Yosias, nai' Yosias nahonis nai' Yekonya ma in oirf ein oras sin nmoufun nbin Babel. 12-16 Na'ko oras sin nmoufun nbin Babel antean nai' Yesus, sin ar-arsin batan bo'es am haa. Sin esan re': Nai' Yekonya nahonis nai' Saltiel, nai' Saltiel nahonis nai' Serubabel, nai' Serubabel nahonis nai' Abihut, nai' Abihut nahonis nai' Elyakim, nai' Elyakim nahonis nai' Asor, nai' Asor nahonis nai' Sadok, nai' Sadok nahonis nai' Akim, nai' Akim nahonis nai' Eliut, nai' Eliut nahonis nai' Eliaser, nai' Eliaser nahonis nai' Matan, nai' Matan nahonis nai' Yakop, rarit nai' Yakop nahonis nai' Yusuf. Nai' Yusuf ansao bi Maria. Bi Maria re' naan, es re' nahonis Yesus Kristus. 17 Onaim anmurai na'ko nai' Abraham antean nai' Daut batan bo'es am haa; na'ko nai' Daut antean oras sin nmoufun nbin Babel, batan bo'es am haa; ma na'ko Babel antean oras nahonis Kristus, batan bo'es am haa msa'.

Bi Maria nahonis Usif Yesus

18 Oras bi Maria nahonis Nai' Yesus naan, in reetn ii on nai: Bi Maria anmana'an nok nai' Yusuf. Sin nua sin ka ntuup-tuup nitan fa fe' on re' fee-mone. Mes bi Maria na'apu' na'ko Uisneno In Asmaan Akninu'. 19 Oras nai' Yusuf nahiin on naan ate, in he nafetin bi Maria. Mes in ka nroim fa he ntao namaeb ee nbi too mfaun ein sin maatk ein, natuin nai' Yusuf in neekn ee kninu' ma namnoon. Es naan ate, in he nafeitn ee mninu'-mninu'. 20 Onaim in natenab he naim ranan neu-mneem. Fai jes, in namnei. Anbi mneit naan, in niit Uisneno In ameput es neem na'ko sonaf neno tunan, ma natoon ne mnak, “Yusuf! Ho re' ia usif nai' Daut in sufan. Ho neek maan kais na'oni' he ho msao bi Maria. Fin ri'ana' re' et bi Maria in apun, naan Uisneno In Asmaan Akninu' es antao. 21 Bi Maria of nahonis naan ri'aan moen jes. Rarit ho ro he mukaanb ee, Nai' Yesus, fin In es re' of ansoi nafetin Uisneno Iin na na'kon sin sanat ma penu sin.” 22 Rasi re' ia of anjair on naan, natuin Uisneno natoon nain na'ko afi unu'. In npaek niit In mafefa kninu' nai' Yesaya he ntui mnak, 23 “Hi mneen, oo! Of anmui' bi non ao-'temef es, re' ka ntuup-tuup niit fa fe' nok atoni', mes nok askeken ate, in na'apu'. Rarit in nahonis Ri'aan moen jes. Sin nakaanb ee, Imanuel.” (Anbi uab Ibrani, ‘Imanuel’ in oetn ii: Uisneno nok kit.) 24 Nai' Yusuf namnei nrair on naan ate, in nfeen. Onaim in natuin nain Uisneno In uaban naan. In nait bi Maria njair in fee, 25 mes in ka ntuup nabua nok ne fa on re' fee-mone, tar antea bi Maria nahonis Ri'ana' naan. Rarit nai' Yusuf nakanab Ri'ana' naan, Nai' Yesus.

Nai' Mateus 2

Akius ahini kfuun, neem ankius Nai' Yesus

1 Oras nahonis Nai' Yesus anbi kuan Betlehem et propinsi Yudea, usif Herodes annaa' aprenat. Oras naan, anmui' tuaf fauk neman nbin kota Yerusalem. Sin na'kon pasa' neon-saet, kuan am bare re' na'roo. Sin arsin re' naan, atoin akius ahini kfuun ein. 2 Oras sin ntaman ntean kota Yerusalem, sin natanan neu-mneman am nak, “Atoin Yahudis sin usif re' fe' nahoins Ee ji, et mee? Hai miit amrair kfuu goes mbi pasa' neon-saet, re' neik tanar nak, nahonis anrair Je. Es naan ate, hai iim he mi'bees meu Ne.” 3 Oras usif Herodes anneen niit sin na'uab ein on naan ate, in nseor natenab. Onaim abitan kota Yerusalem sin ok-oke' annaben nitan on naan amsa'. 4 Rarit usif Herodes na'bua' a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein, ma tunggur agaam ein ok-oke' he nataan sin. In nataan sin im nak, “Hi mitoon miit kau fe'! Kristus re' Uisneno anba'an anrair Je naan, karu nahoins Ee te nbi bare mee?” 5 On nai te sin natahan am nak, “Anbi kuan Betlehem, et propinsi Yudea, tua. Fin Uisneno In mafefa kninu' nai' Mika ntui nrair je na'ko afi unu' nak on nai: 6 ‘Abitan Betlehem, et propinsi Yudea. Hi kais mitenab am mak, hi kuan naan, suma kuan an-aan es, re' ka mateka' fa saa'-saa'. Fin of anmui' naan a'naet es neem na'ko bare naan. In of anjair atukus neu Au too Israelas sin.’ ” 7 Anneen anrair on naan ate, usif Herodes no'en atoin ahiint ein naan. In no'en sin amninu'-mninu'. Onaim in nataan sin anmatoom nok oras re' sin nitan akfuu re' anboor anbi neon goe tnanan. Onaim sin natonan neun usif naan, saa'-saa' re' sin nahiin sin. 8 Rarit in nfeen sin mainuan he nkonon neun Betlehem. In natoon neu sin im nak, “Hi mnao maim Ri'ana' naan meu nee. Karu hi miit ma miteef mok Ne te, mtebi mfain iim he mitoon kau. Fin au he 'nao u'ruri' ma u'bees 'eu Ne msa'.” 9 Anneen anrair uisf ee in uaban naan ate, sin nnaon nkonon. Onaim sin niit akfuu re' sin nkius niit ee afi unu' nbi pasa' neon-saet. Akfuu naan anboor anbi sin maatk ein, rarit in nnao tar nasnaas nataib on anbi Ri'ana' naan In bare 'tua-ha'. 10 Ankius nitan on naan ate, sin nmarinan nmaten. 11 Rarit sin ntaman neun umi naan. Sin nitan kuuk Ri'ana' naan nok In ainaf bi Maria. Onaim sin nri'tuun he na'besan neun Ne. Rarit sin nfei sin ook-soun ein re' mamasa' ma ma'osa', ma annona' sin neun Ri'ana' naan. Sin nfeen noni mnatu', kemenyaan, ma hau oef foo meni'. 12 Rarit, oras sin ntupan ate, Uisneno nfeen sin amneit am nak, “Hi kais amtebi mfain meu usif Herodes amtein.” Etun sin nfanin neun sin pah ee, nnaon npe'on raan a'teta'.

Nai' Yusuf sin naenan neun pah Masir

13 Oras atoin akius ahini kfuun ein nfanin nrarin on naan ate, Uisneno In ameput na'ko sonaf neno tunan tuaf es neem. In natoon neu nai' Yusuf anbi mneit am nak, “Yusuf! Amfeen nai! Maen meik Ri'ana' naan ma In ainaf meu pah Masir. Mitua mibaar ambi naan, tar antea Au utoon 'eu ki oras re' hi he mfain iim, fin usif Herodes naim Ri'ana' naan he na'mate!” 14 Rarit nai' Yusuf naskeek ma nfeen. Onaim in neik in fee ma Ri'ana' naan annaon oras fai he sin naenan neun pah Masir 15 Sin natuan nbin pah Masir tar antea usif Herodes anmaet. Nok ranan naan Uisneno In kabin ro njair, natai nok Uisneno In mafefa kninu' nai' Hosea, re' natoon nain nbi afi unu' am nak, “Au 'o'en ufani' Au Anah, he npoin nfain neem na'ko pah Masir.”

Usif Herodes anroor niis are' kanan ri'ana kru'uf anbi kuan Betlehem

16 Oras usif Herodes nahiin nak, atoin akius ahini kfuun ein napniub anrair je on naan ate, in natoo' ma'tani'. In naprenat in soraurs ein am nak, “Amnao meu kuan Betlehem ma kuan-kuan bian re' anmapaumaakn ein anbin bare naan. Amroor miis are' kanan ri'aan mone re' fe' anmoin naan toon nua neiki nsaun.” Nai' Herodes naprenat on naan, natuin in namnau niit uab na'ko ahiint ein. In nsoi' nmurai na'ko oras akfuun aan anboor nbi neon goe tnanan. 17 Rasin re' ia, anjarin natai nok saa' re' Uisneno In mafefa kninu' nai' Yermias antui nain je afi unu' am nak, 18 “Anmui' haan kurut-kaet anpin-pinus anbi kota Rama. Bi Rahel ankae npin-pinus, natuin in aanh ein ok-oke' anmaten nrarin. In ka nroim fa he tuaf anfuir ma nhaan mau goe, natuin in aanh ein ka tiit fa ntein' een.”

Nai' Yusuf sin anfain neman na'kon pah Masir

19 A'roo-'roo te, usif Herodes anmaet. Oras naan nai' Yusuf sin anbin pah Masir fe'. Uisneno In ameupt es neem na'ko sonaf neno tunan, nakriir on neu nai' Yusuf anbi mneit. 20 Ameput naan na'uab am nak, “Yusuf! Amfeen nai! Mait meik Ri'ana' naan nok In ainaf, amfain nai meu pah Isra'el. Fin tuaf re' he nroor Ri'ana' naan, anmate nrair.” 21 Anneen on naan ate, nai' Yusuf anfeen. Rarit in neik sin nfanin neun pah Isra'el. 22 Mes oras in nneen niit nak, usif Herodes in anah nai' Arkilaus oras ia annaa' aprenat et propinsi Yudea, in namtau he nfain on naan. Rarit Uisneno napreent ee anbi mneit antein am nak, “Yusuf, ho kais mutua mbi pah Yudea.” Es naan ate, in nnao ma natua nbi propinsi Galilea, 23 anbi kuan es, kaan ee, Nasaret. Nok ranan naan, Uisneno In kabin, njair natai on re' saa' re' In mafefa kninu' sin antui nain sin im nak, “Sin of anteek Ee te, Atoin Nasaretas.”

Nai' Mateus 3

Nai' Yohanis Asranit nanoni' tuaf amfaun

1 Oras Nai' Yesus na'nae nrair on naan ate, nai' Yohanis Asranit anmurai nanoni' tuaf amfaun anbi baer ruman na'roo na'ko kuan anbi propinsi Yudea. 2 In natoon am nak, “Aok-bian manekat arki! Hi ro he mmanaku' ma misaitan hi sanat ma penu sin, he mtebi mfain meu Uisneno nai. Fin oras ia, ansuun tuaf bisa mtaam amjair Uisneno Iin Na.” 3 Afi unu' Uisneno In mafefa kninu' tuaf es, kaan ee nai' Yesaya, antui nmatoom nok nai' Yohanis am nak, “Of anmui' tuaf re' annao neu bare re' ka matua' fa, anhunun ma nkoa' am nak, ‘Hi ar-arki ro he mibarab ma miroitan ranan, he mseun ma mtoup Uisneno In amneman! Mineo ma minoon ranan he mseun Goe!’ ” 4 Nai' Yohanis in a'moin ii, on re' Uisneno In mafefa kniun' ein afi unu' sin. In paek ein, anmoe' sin na'kon paus unta. In pasu 'futu', anmoe' je na'ko pasu. In amnaaht ein, aknamat ma oin hau. 5 Oras naan too mfaun ein neman he niit ma nateef nok nai' Yohanis. Sin neman na'kon kota Yerusalem, ma propinsi Yudea in afan nanan sin ok-oke'. Sin neman na'kon kuan ein re' anpaumakan noe Yarden amsa'. 6 Sin nfei sin neek ein, ma nmanaku' kuuk sin sanat ma penu sin ok-oke'. Rarit nai' Yohanis nasrain sin anbin noe Yarden. 7 Oras naan, tuaf na'kon partei pirsait Farisi ma partei pirsait Saduki msa' neman ma ntoit nai' Yohanis he nasrain sin. Mes oras in niit sin on naan ate, in naskarak sin im nak, “Hoe! Hi arki on re' kaun aputa-kriut! Uisneno of anhukun ki natuin hi 'mo'em maufinu sin. Hi kais mitenab am mak, hi of maen ampoi ma ka mipein fa In hukun. 8 Onaim reko nneis hi misaitan hi sanat ma penu sin ok-oke', ma mtebi mfain nai meu Uisneno. Rarit ammoe' reko, nahuum on re' hau roet re' nafua fua reko. 9 Kais mitenab am mak, hi reko ki goen, natuin hi arki re' ia, ka'o Abraham in sufan. Ampirsai kau! Fin Uisneno bisa nmoe' fatun re' ia njarin ka'o Abraham in sufan amsa'. 10 Ampaant om! Fin anmui' Tuaf re' annaa' fani, nabarab anrair he nnoo' are' kanan roet re' sin fuak ein ka reko fa. Anno'o nrair sin on naan ate, In nait inporin sin neun ai. 11 Oras ia, au usrain ki 'paek oe, he njair tanar nak, hi mkoit ma misaitan hi sanat ma penu sin. Mes of anmui' Tuaf es he neem. In re' naan, ma'tani nneis na'ko kau. Maski au 'jari haa in aan renu'-aan reka' msa', au ka umnees 'ok Ne fa. In of naheun hi neekm ein nok Uisneno In Asmaan Akninu'. In nakninu' ki msa', nahuum on re' tuaf anpaek ai he nout makrafu'. 12 Fin In nnaa' a'tupa' re' matua' maak a'taum he nakrai ma nakpesa' nain maak apa' anbi naan. Rarit In nasaeb maak akniun' ein neun po'of. Mes maak aap ein naan, In nait inporin nataam sin neun ai mapina' abar-barat.”

Nai' Yohanis nasrain Usif Yesus

13 Oras naan, Nai' Yesus ansaun neem na'ko Galilea neu noe Yarden. In neem antoit nai' Yohanis he nasrain Je, 14 mes nai' Yohanis ka nroim fa. In nprotees am nak, “On mee m'es au usrain Ko, Usi'? Ka nsaan fa, oo? Usi', Ho es re' he musrain kau, tua. Naan, es re' au 'perluu!” 15 Mes Nai' Yesus nataah am nak, “Reko, ba'e. Mes oras ia, ho es re' he musrain Kau. Nok ranan naan, hit tatuin Uisneno In romin.” Anneen on naan ate, nai' Yohanis nataah am nak, “Reko, tua.” Onaim in nasrain Nai' Yesus. 16 Nasrani nrair Je on naan ate, Nai' Yesus anpoi na'ko noe. Mes nok askeken ate, neon goe tnanan natfe'i. Rarit In niit Uisneno In Asmanan ansaun neem neu Na, nahuum on re' kor-kefi, ma antoko nbi Na. 17 Rarit sin nnenan Uisneno In hanan na'ko neon goe tnanan naan am nak, “In re' ia, Au Aan neka'. In nmoe' Au neek ii nmariin piut-piut.”

Nai' Mateus 4

Nitu 'nakaf noik Usif Yesus

1 Rarit Uisneno In Asmaan Akninu' neik Nai' Yesus neu baer ruman na'roo na'ko kuan, he nitu 'naak kou' goe noik ma nfuir Ee. 2 Onaim in nanaah On fai bo' haa ma neno bo' haa nbi bare naan. Rarit In namnaah anmaet. 3 Oras In namnaah on naan ate, niutn ein sin a'naak kou' goe neem noik ma nfuir Ee mnak, “Batuur, aa oo? Ho re' ia, batuur-batuur Uisneno In Anah? Karu batuur on naan ate, muprenat fatun re' ia he njarin amnahat nai.” 4 Mes Nai' Yesus nataah am nak, “Matu'i et Uisneno In Suur Akninu' mnak: ‘Mansian ii ka nmoin fa na'ko mnaaht ahaa. Mes sin ro he nneen ma natniin Uisneno In Kabin ma Prenat amsa', ma nmoe' natuin In romin.’ ” 5 Onaim nitu 'nakaf naan neik Nai' Yesus neu kota Yerusalem, es re' Uisneno In kota kninu'. Rarit In nasaeb Nai' Yesus neu Uim Onen Uuf ee In a'pupun. 6 Onaim nitu 'nakaf naan nak, “Karu Ho batuur-batuur Uisneno In Aanh ate, am'okar miit Ho tuam aan meu 'pinan ee nai. Fin matu'i et Uisneno In Suur Akniun' ee msa', mnak: ‘Uisneno of naprenat In ameupt ein na'kon sonaf neno tunan, he npafa' ma npanat Ko.’ Anbi Uisneno In Suur Akniun' ee msa', matu'i mnak, ‘Sin of natnaat Ko npaek sin a'niimk ein, maut he Ho aom naan kais nameen, ma Ho kais musbeut fatu msa'.’ ” 7 Mes Nai' Yesus nataah am nak, “Matu'i et Suur Akniun' ee msa' mnak, ‘Uisneno naan, ho Usi'. Onaim ho kais amsoob Ee.’ ” 8 Rarit nitu 'nakaf naan neik Nai' Yesus neu 'toe'f es, re' a'raat re'uf. Onaim in nakrira' are' kanan pah anbin pah-pinan, ma sin pina' ma kraha' sin ok-oke'. 9 Nakrira' nrair sin on naan ate, nitu 'nakaf naan na'uab am nak, “Asar Ho mu'ruri' ma mu'besan kau, au of a'fee sin ok-oke' 'eu Ko.” 10 Mes Nai' Yesus anpaes ee mnak, “Hoe nitu! Ho mu'roo nai mu'ko ia. Fin Suur Akniun' ee ntui mnak, ‘Ho ro he mu'ruri' ma mu'besan Uisneno, ma ho ro he mmeup meu Ne nmees jah.’ ” 11 Anneen on naan ate, nitu 'nakaf naan annao nasaitan Nai' Yesus. Mes Uisneno In ameupt ein na'kon sonaf neno tunan, neman ma n'urus Nai' Yesus.

Usif Yesus anmurai nanoni' nbi Galilea

12 Oras naan, usif Herodes nataam nai' Yohanis Asranit anbi bui. Oras Nai' Yesus anneen niit on naan ate, In ntebi nfain neu Galilea. 13 In nfain neu In kuan Nasaret, rarit In nkoon natua nbi kuan Kapernaum. Kuan naan et nefo Galilea in panin, et uuf nai' Sebulon ma nai' Naftali sin auf pusaak. 14 Nok ranan naan, In nmoe' natuin saa' re' Uisneno In mafefa kninu' nai' Yesaya antui nain je mnak, 15 “Nai' Sebulon in afu, ma nai' Naftali in afu, re' anpaumaak nefo Galilea, et noe Yarden in panin. Atoin sona' ka atoin Yahudis fa natua etan naan amsa'. 16 Sin nmonin nbin meis'okan, mes oras ia sin niit anrair Me'u. Fin oras ia, Me'u naan anmeu'-siin, neu sekau-sekau re' ka nahiin fa Uisneno fa fe'.” 17 Anmurai na'ko oras naan, Nai' Yesus nanoni' tuaf mnak, “Hi ro he maikoit ma misaitan main hi saant ein, he mmoni kninu' nai. Fin oras ia, sekau-sekau goah bisa mtaam amjair Uisneno Iin na.”

Usif Yesus no'en akiif kai ika' tuaf haa he natuin Ee

18 Neon goes, Nai' Yesus annao npeo' nefo Galilea in ninin. In nateef atoni' tuaf nua, sin nma'ori-tatan. Es kaan ee, nai' Simon, mes biasa sin nteek ee mnak, nai' Petrus. Ma in oirf ee, kaan ee nai' Anderias. Sin nkiif kain ika' nbin nefo, natuin sin nua sin naan, akiif kai ika'. 19 Onaim Nai' Yesus no'en sin im nak, “Hae, ba'e sin. Iim he mituin Kau nai! Hi biasa maim ika', mes oras ia, Au he unoni' ki he hi mjair tuaf amnaim tuaf he njarin Uisneno Iin na.” 20 Anneen anrarin on naan ate, sin nua sin nasaitan sin jala, ma nnaon natuin nain Nai' Yesus. 21 Rarit Nai' Yesus ankono kre'o. Onaim In niit nai' Sebedius in aanh ein. Ahuunt ee, kaan ee nai' Yakobus, ma in oirf ee, kaan ee nai' Yohanis. Sin nua sin nabarab pukat anbi kofa' nok sin amaf. Onaim Nai' Yesus no'en sin nua sin he natuin Ee. 22 Anneen anrarin on naan ate, sin nasaitan sin amaf ma sin kofa' naan, ma natuin nain Nai' Yesus.

Usif Yesus nanoni' tuaf ma nareko' ameent ein

23 Rarit Nai' Yesus sin nnaon nfuun am nateef anbin propinsi Galilea, he In nanoni' tuaf anbin atoin Yahudis sin uim onen sin. In nanoni' sin anmatoom nok Uisneno In Rais Reko, ma natoon ranan he atoni' bisa natuin Uisneno In aprenat. Ma In nareko' too mfaun ein amsa' na'kon sin menas huma'-huma'. 24 Ka 'roo fa te, rasi anmatoom nok Nai' Yesus In a'mo'en sin naan, masina' ma mabeno' anfuun am natefan propinsi Siria. Rarit too mfaun ein neman ma neik ameent ein re' namenan huma'-huma' neun Ee. Sin neikin tuaf amsa' re' anniut saen, re' namaunun a'bibi, ma abuat ein. In nareko' sin ok-oke'. 25 Oras naan, too mfaun ein neman ma natuin Ee. Sin neman na'kon propinsi Galilea, ma na'kon pah Kota Bo'es, re' sin nteek ee mnak, Dekapolis. Bian anteni' neman na'kon kota Yerusalem, na'kon propinsi Yudea, ma na'kon noe Yarden in pasa' neon-saet.

Nai' Mateus 5

Usif Yesus nanoni' too mfaun anbi 'toe'f es

1 Oras Nai' Yesus niit too mfaun ein neman ma natuin Ee te, In nsae neu 'toe' aan es, ma antoko nbi naan. In atoup noin' ein re' In npiir naan sin naan, neman npaumak-maak Ee, he nnenan ma natninan. 2 Rarit In nmurai nanoni' sin im nak,

Tuaf re' napein upan ma pa'e arekot batuur-batuur

3 “Atoin kasian sin napenin upan ma pa'e arekot, natuin Uisneno In kuun, sin Usif arekot. 4 Atoin akurut ma akaet napenin upan ma pa'e arekot, natuin Uisneno kuun es re' anhaan mau sin. 5 Atoin ba-baun sin napenin upan ma pa'e arekot, natuin sin of antoupun are' tetus-athoen re' Uisneno nba'an anrair sin. 6 Atoni' re' namnau Uisneno In raan amneot ma amnonot re'-re'uf napenin upan ma pa'e arekot, natuin In of naseen sin. 7 Atoni' re' nakrira' ma naruru' rais kasian sin napenin upan ma pa'e arekot, natuin Uisneno of ankasian ma nneek-amnau sin. 8 Atoni' re' neek akninu' sin napenin upan ma pa'e arekot, natuin sin kuuk of niit Uisneno. 9 Atoni' re' biasa narame' tuaf, napenin upan ma pa'e arekot, natuin Uisneno of nak, ‘Sin re' naan, Au aanh ein na.’ 10 Atoni' re' napenin ha'mu'it ma'tani' natuin sin natuin Uisneno, sin napenin upan ma pa'e arekot, natuin Uisneno kuun, sin Usif arekot. 11 Karu tuaf bian anha'mui' ki natuin hi mituin Kau, hi mipein upan ma pa'e arekot amsa'. Karu sin na'munu' ki nok rais puta-kriut re' na're'uf ma nkana'paar hi kaanm ein, hi mipein upan ma pa'e arekot amsa'. 12 Maski on naan amsa', hi ro he mmoe' hi tuam ein ammariin, ma hi neekm ein anmarinan amsa', natuin Uisneno nabarab ma naroitan anrair he nbaras neu ki nathoe nbi hi sapaam et sonaf neno tunan. Mes mimnau! Ka hi mmees fa re' mipein ha'mu'it on naan. Un-unu' te, tuaf-tuaf sin anmo'en maufinu neun Uisneno In mafefa kniun' ein on naan amsa'.”

Tuaf re' natuin Usif Yesus, on re' masik ma me'u

13 “Karu hit he tmo'e mnaaht ii he namiin ate, hit ro he ttao masik fe'. On naan amsa' tuaf-tuaf re' anmoni nbin pah-pinan ia, sin nperluu ki. Mes karu maisk ii miin ruman ate, he tpaek je neu saa'? Suma tait itporin ma tteri. 14 Hi ro he mmoin ma mpiin on re' paku msa', he too mfaun ein nitan rek-reko. Hi ro he masnaa me'u, on re' kota nbi 'toe'f ee tunan, re' too mfaun ein nitan ok-oke'. 15 Atoni' nout pauk ana', ka nateek je fa ma ka napaan ee fa nbi 'nai-konat. Mes sin nateek paku naan na'raat, he bisa ntana' umi naan in naan ee ok-oke'. 16 Hi ro he mmoin on naan amsa'. Hi ro he masnaa me'u he tuaf bian sin nitan nak, hi 'monim naan arekot. Sin nitan on naan ate, sin of anpures ma nbo'is Uisneno mnak, ‘Hi Ama' et sonaf neno tunan naan, mapina'-makraha'!’ ”

Usif Yesus ankoen On neem he nanokab Uisneno In atoran

17 “Hi kais mitenab am mak, Au 'taam 'uum 'eu pah-pinan ia he 'noes 'ain Uisneno In atoran re' In nfee sin neu ka'o Musa. Ma kais mitenab mak, oni' Au ka 'rae utuin fa saa' re' mafefa kninu' Uisneno sin natoon sin na'ko afi unu'. Natuin Au 'taam 'uum re' ia, he 'moe' sin ok-oke' njarin natai-tain on re' saa'-saa' re' sin na'uab nain sin naan ok-oke'. 18 Nok ranan naan, hi arki amneen mirek-reko'! Pah-pinan ma neno tunan of ka namre'un fa fe', karu ka njair natuin fa Uisneno In atoorn ein. Maski titik an-aan es, ka tiit tain fa tuaf es he nnoes nain je. 19 Na'ko Uisneno Iin na ok-oke', karu anmui' tuaf re' antanhai Uisneno In atoran, natuin in natenab am nak, ‘Hae, atoran ia an-aan aah, in ka ma'osa' ma ma'upan fa saa'-saa'!’ Rarit in nanoni' on re' naan neu tuaf bian, Uisneno et sonaf neno tunan of anmoe' je njair a'baut. Mes tuaf re' anmoe' natuin Uisneno In atoorn ein ok-oke', rarit in nanoni' sin on naan amsa' neu tuaf bian, Uisneno of anmoe' je njair tuaf re' ma'osa' ma ma'upan. 20 Ampirsai meu Kau! Karu hi ka mmoin mimnoon ma mimneo fa reko nneis na'ko tunggur agaam ein ma atoin partei Farisi sin on naan ate, hi ka bisa fa he mtaam amjair Uisneno Iin na.”

Usif Yesus nanoni' nak, kais ammakto'on

21 “Hi mihini mrair ka'o Musa in atoran re' in natoon anrair sin neu hit be'i-na'i sin nak, ‘Kaisa' mi'maet atoni', natuin sekau na'maet atoni', in of napein hukun.’ 22 Mes Au he utoon ki on nai: kais ammakto'on, natuin sekau-sekau re' anmakto'on nok in aok-bian, in of napein hukun. Tuaf re' nato'on in aok-bian nak, ‘Ho roen masak nare'!’ tuaf re' naan of anbaiseun neu afeek rais pirsait ein. Ma tuaf-tuaf re' naskarak in aok-bian, nak ‘Amonot!’ in of napein hukun anbi ai pina' abar-barat. 23 Onaim karu ho meik fua'-turu' meu Uisneno, mes ho mumnau mmak, ho aom-bian anmui' rais jes nok ko, 24 kais amnona' ma mfee fua'-turu' naan fe'. Ho mfain he muraem om mok ho aom-bian naan fe', rarit na' ho mfain uum he mnona' ma mfee fua'-turu' naan meu Uisneno. 25 Karu nmui' tuaf re' nmaka'rasi' nok ko te, reko nneis muraem om rabah mok ne fe'. Karu kaah fa te, tuaf re' naan of neik ko neu afeek rasi. Rarit afeek rasi nnona' ko neu porisi, onaim sin nataam ko neu bui. 26 Au u'uab batuur! Ho of mutua mbi bui naan piut tar antea ho mbaen mufeek ho tuus ein ok-oke'.”

Usif Yesus nanoni' tuaf am nak, kais ammakaek

27 “Hi mihini mrair ka'o Musa in atoran re' nak, ‘Kais ammakaek.’ 28 Mes Au he utoon ki 'ak on nai: atoni' re' na'aiti' matan ma nkius bifee jes, rarit in neekn ee nsinmaak he ntuup nabua nok bifee naan ate, atoni' naan anmakake nrair nok bifee naan anbi in nekan. 29 Karu ho mmo'e msaan meik ho matam a'ne'u te, mro'i mporin. Reko nneis ho mtaam meu sonaf neno tunan meiki haa mataf fua' mese', he kais sin nporin nataam ko neu ai abar-barat nok ho matam sin fua' nua. 30 Ma karu ho mmo'e msaan meik ho 'niman a'ne'u te, mketu mporin. Reko nneis ho mtaam meu sonaf neno tunan meiki haa 'nima' mese', he kais sin nporin nataam ko neu ai abar-barat nok ho 'nimam sin nua sin.”

Usif Yesus nanoni' he kais atmanporin fee-mone

31 “Hi mihini mrair ka'o Musa in atoran nak, ‘Atoni' re' nporin in fee je te, in ro he nfee surat manporin neu in fee naan.’ 32 Mes Au utoon ki on nai: atoni' re' nporin in fee, mes in fee je ka nbeon on niit fa, rarit bifee naan ansao ntein, naan on re' in moen je anmakakeb. Ma karu anmui' atoni' re' ansao bifee re' in moen je nporin, naan sin nua sin anmakaken nrarin amsa'.”

Usif Yesus nanoni' anmatoom nok rais manba'an

33 “Hi mihini mrair ka'o Musa in atoran re' natoon ee neu hit be'i-na'i sin, nak, ‘Karu ho muhake' rais manba'an ambi supat ampaek Uisneno In kanan on naan ate, ho mmafutu mrair mok rais manba'an naan.’ 34 Mes Au utoon ki on nai: karu ho muhake' rais manba'an ate, kais ampaek supat. Kais amsuup ampaek sonaf neno tunan in kanan, natuin sonaf neno tunan naan, Uisneno In sonaf. 35 Kais amsuup ampaek pah-pinan ia in kanan, natuin pah-pinan ia, Uisneno In bare' 'teri'. Ma kais amsuup ampaek kanaf Yerusalem, natuin Yerusalem naan, Uis Kou' goe In kota. 36 Kais amsuup ampaek hi 'nakam. Fin hi ka mmui' fa kuasa he miprenat a'naak funu' noon es he njair metan ai' muti'. 37 Onaim karu hi he mihake' rais manba'an ate, karu mak, ‘tua’, mitoon mak, ‘Tua’ goah. Mes karu kaah fa te, mak, ‘Kaah fa, tua’. Karu hi mi'uab a'teta' na'ko naan ate, naan na'uu ma na'baa' na'ko niut re'uf.”

Usif Yesus nanoni' he kais atbaras maufinu nok maufinu, mes ro he ttuthae tarek-reko'

38 “Hi mihini mrair ka'o Musa in atoran nak, ‘Karu anmui' tuaf nareu' ho matam ate, ambaras on naan amsa'. Ma karu anmui' tuaf antuut namouf ho nisim ate, amtuut mumouf goe msa'.’ 39 Mes Au utoon ki on nai: kais ambaras maufinu nok maufinu. Karu anmui' tuaf anpaas ho 'kinom es ate, amkonan he npaas bian naan antein. 40 Karu anmui' tuaf re' anmaka'rasi' nok ko, he nait ho baru te, amfee mtein ne ho baur manikin. 41 Karu anmui' soraurs es na'seke' ko he mroi meik in baer' ein mnao kiur goes ate, amroi meiki mtein sin mtean kiru nua. 42 Karu anmui' tuaf antoit ho baer saa'-saa' ate, amfee ne. Ma karu anmui' tuaf anpinjam ho baer saa'-saa' ate, amfee ne.”

Usif Yesus nanoni' he tneek tuaf re' natoo' ma nmusun kit

43 “Hi mneen amrair tuaf nak, ‘Amneek ho aom-bian, ma muto'on tuaf re' nato'on ko.’ 44 Mes Au utoon ki on nai: ho ro he mneek tuaf re' nato'on ko. Ma mtoit he Uisneno nfee tetus neu tuaf re' anha'mui' ko. 45 Karu ho mmoe' on naan ate, ho mukriir am mak, ho re' ia Ama abit sonaf neno tunan In anah. Natuin In nmoe' manas he ntana' neu atoin reko, ma In nmoe' manas he ntana' atoin maufinu msa'. In nasanut uran amsa' neu tuaf-tuaf re' anmoe' natuin In aprenat nabu-buan nok tuaf-tuaf re' nraban In aprenat. 46 Onaim karu ho suma mneek maan ahaa tuaf-tuaf re' nneek ko te, ho mak ai' Uisneno of anbaras anfee ko tetus? Kaah fa, tua! Atoin maufinu msa' anneek sin aok-biak ein re' anneek sin. 47 Onaim karu ho suma musee ma mtaeb ho aom-bian ate, in areokn ii saa'? Fin tuaf re' ka npirsai fa Uisneno anmoe' on naan amsa'. 48 Onaim mimnau! Hi Ama' abit sonaf neno tunan, anneek nain mansian pah-pinan. Onaim hi ro he mmoe' on naan amsa'!”

Nai' Mateus 6

Usif Yesus nanoni' he tturun ma tbaab atoin asusat

1 Nai' Yesus nanoni' nkoon om nak, “Mimnau! Kais ammoe' mitun-tuin ahaa rais pirsait ii in atoran henati' hi mipein bo'is. Fin karu hi mmoe' on naan ate, hi Ama' abit sonaf neno tunan of ka nfee ki fa upan ma pa'e saa'-saa'. 2 Karu hi mroim he mturun atoin kasian sin ite, kais mibeno' rasi naan. Fin karu hi mmoe' on naan ate, hi on re' tuaf re' na'uab a'teta', ma anmo'e 'teta'. Sin nromin he nnaon neu-mneman neun uim onen henati' biak ein anbo'is sin im nak, ‘Hoe, atoni' re' ia ma'tain besi, joo!’ Amneen mirek-reko', fin Au u'uab batuur! Nok ranan re' sin napenin bo'is on naan ate, sin ntoupu nrarin sin upan ma sin pa'en. 3 Onaim karu hi mroim he mturun ma mbaab atoin kasian sin ite, kais mibeno' rasi naan meu sekau-sekau. 4 Nok ranan naan, tuaf-tuaf anbin pah-pinan ia ka nahiin je fa. Mes hi Ama' abit sonaf neno tunan es re' nahiin saa' re' hi mmoe' je mninu'-mninu' naan. In of anbaras neu ki tetus-athoen.”

Usif Yesus nanoni' anmatoom nok rais onen

5 “Oras hi m'onen ate, kais ammoe' hi tuam ein on re' tuaf re' na'uab a'teta', ma nmo'e 'teta'. Sin nroimk ein esan re' he nnaon neu-mneman nbin raan opat, ma nhaken nbin uim onen, henati' too mfaun ein sin nitan ma nbo'is sin im nak, ‘Sin atoni kniun' ein, joo!’ Mes amneen mirek-reko'! Nok ranan re' sin napenin bo'is on naan, sin napenin nrair sin upan ma sin pa'en. 6 Mes hi kais on re' naan amsa'. Karu hi m'onen ate, amtaam meu ke'en, rarit mi'eek eno'. Rarit am'onen mirek-reko' meu hi Ama'. Maski biak ein ka nitan fa, mes hi Ama' niit. In of anbaras neu ki tetus nathoen. 7 Karu hi m'onen ate, kais mi'uab amnanu-mnanu' meu-m'iim. Fin tuaf-tuaf re' ka nahiin fa Uisneno nmoe' on naan amsa'. Sin nateenb ein nak, Uisneno nneen ma natniin sin onen re' mnanu-mnanu' naan. 8 Kais ammoe' mituin sin! Fin hi ka mtoit fa saa'-saa' fa fe' meu hi Ama' et sonaf neno tunan, mes In nahini nrair saa' re' hi mperluu. 9 Onaim karu am'onen ate, mak on nai: ‘Ama' abit sonaf neno tunan! Ho kanam naan nakninu' teeb. Maut he are' mansian ein ok-oke' nbin pah-pinan ia ntuna' ma na'ratan Ho kanam ma'tani' naan, tua. 10 Maut he Ho mjair Usif meu mansian ein oke', tua! Maut he bifee-atoni' sin arsin anmo'en natuin Ho preent ein anbin pah-pinan ia, nahuum on re' Ho ameupt ein anmoe' natuin Ho preent ein etan sonaf neno tunan, tua. 11 Amturun ma mbaab maan kai nok bukaet re' nanokab ansuun neno, tua. 12 Hai mtoit Ko he Ho msaok main hai sanat ma penu sin, nahuum on re' hai mnikan ma mniahan main tuaf-tuaf re' anmo'en sanan neu kai, tua. 13 Ampafa' ma mpanat kai he hai kais ammoe' rais amre'ut ma maufinu. Ma msoi mufetin kai na'ko niut reu'f ee in kuasan, tua. Natuin Ho kuum, Usif re' ammui' kuasa ma'tani' ma mapina'-makraah re'uf. Ho kuum es re' anaa' aprenat nabar-baar, tua. Hai onen ma baisenut na'tuuk ma na'paar on re' naan, tua. Amin.’ 14 Mes amneen! Karu hi mnikan main biak ein sin saant ein neu ki, hi Ama' abit sonaf neno tunan of ansaok nain hi sanat ma penu sin imsa'. 15 Mes karu hi ka mroim fa he mnikan main biak ein sin saant ein neu ki, hi Ama' abit sonaf neno tunan of ka nnikan nain fa hi sanat ma penu sin imsa'.”

Usif Yesus nanoni' anmatoom nok rasi re' he tanaah ok

16 “Karu hi m'onen ma minaah om, kais amrisan hi humam on re' tuaf re' na'uab a'teta', ma nmo'e 'teta'. Fin sin nmo'en on naan henati' atoni' nbo'is sin im nak, ‘Hoe! Sin re' ia atoni kninu', joo!’ Mes amneen! Nok ranan naan, sin napein inrair sin upan ma sin pa'en. 17 Mes karu hi minaah om, mimeu kninu'-kninu', msoi' hi 'naak fuun ein rek-reko! 18 Onaim tuaf ankius ki on naan ate, sin ka nahinin fa nak, hi minaah om. Mes hi Ama' nahiin. In of anbaras neu ki nok tetus-athoen.”

Usif Yesus nanoni' anmatoom nok rasi tbubun a'mu'if sonaf neno tunan

19 “Kais ammeup ma'tani' henati' mbubun a'mu'if pah-pinan. Fin etas, 'fufu' ma nutus of nareu' sin. Ma abakat of neem ma npukai rarit nabaak neik sin imsa'. 20 Mes reko nneis hi mmeup ma'tani' he mbubun a'mu'if amfa-faun et sonaf neno tunan. Fin anbi bare naan, etas, 'fufu', ma nutus ka bisa nareu' sin fa. Ma abakat ka bisa neem ma npukai he nabaak neik sin fa msa'. 21 Hi mitunu' hi 'mui'm ein anbin mee te, hi neekm ein na'kii' naher-heran anbi naan.”

Usif Yesus nanoni' rasi anmatoom nok monit anbi meu'-sine'

22 “Maat mansian ii, nahuum on re' paku re' ntana' nbi in nekan. Karu in maatn ein nakniun' ein, in nnao natuin raan a'honis arekot, nahuum on re' atoni' nnao nbi me'u. 23 Mes karu in maatn ein ankupun, in ka nnao natuin fa raan reko, on re' tuaf re' annao nbi meis'okan, nabre-reo goah. Onaim karu meu'-sine' re' et hi neekm ein naan nameis'ook, hi ammoni mbi meis'okan amsa'.”

Usif Yesus nanoni' nak kais neekm ein na'oin ein anmatoom nok monit

24 “Atoni' ka bisa fa he nmeup rek-reko neu aam usif tuaf nua, natuin in of anroim aam usif es anneis na'ko aam usif es antein. In of natuin aam usif es, mes in of ka ntoe natuin fa aam usif es antein. Nok ranan naan, ho ka bisa fa he mak, ‘Uisneno naan, au usi',’ karu ho mpaek roit ii njair ho usif. 25 Es naan ate, Au utoon 'eu ki on nai: kais mitenab huma'-huma', mak au he 'moin on mee, au he 'uah saa', 'iun saa', ma 'paek saa'? Hi mak ai' moint ii es re' he taah am tinu haa, oo? Ma aof ii es re' tpake haa baru? Ka on fa naan, tua. 26 Amkius miit koron re' natpenen et neon goe tnanan. Sin ka nsenan fa, rarit nsekin ai' nonun fa he natuun ein amnahat anbin po'of. Mes hi Ama' abit sonaf neno tunan anpijaar ma npairoir sin piut. In bisa npijaar ma npairoir ki msa', anneis na'ko sin. Onaim mitenab mirek-reko' fe'. In nnilei ki nneis na'ko koron naan. 27 Karu atoni' ntae in human anbi nino, rarit in ntaisiub nok in tuan, in bisa na'baba' in asratan, aa oo? Ka bisa fa, tua! 28 Karu kaah fa te, nansaa' am es hi mtaisibub hi tuam ein he mitenab rasi anmatoom nok pake-nohas? Amnao mkius miit fuboon bakung et mnera' huun. Sin ka nasuun ma ntenun fa. 29 Mes amneen mirek-reko', joo! Usif Soleman in tai paken sin re' ma'osa' nneis ji, ka namnees fa nok fuboon ein naan. 30 Fin Uisneno ntao In nekan neu fubona' re' anmoin neno ia, rarit noka' on naan ate anmaet, onaim nait inporin neu ai. Karu In nmoe' on naan, In ro tebes, nfee ki pake-nohas anneis na'ko fuboon ein naan amsa'. Onaim nansaa' am es hi ka mpirsai Je fa batuur-batuur? 31 Onaim kais hi teenb ein antaisibun am mak, ‘Hit he taah ai' tiun saa'?’ ai ‘Hit he tpaek saa'?’ 32 Tuaf re' ka npirsai fa Uisneno, sin nmeup ma'tain-tain ein he nsoba' niit rasin re' naan ok-oke'. Mes hi kais on naan! Fin hi Ama' abit sonaf neno tunan nahini nrair saa' re' hi mperluu sin. 33 Mes hi ro he minaob mihunun In meup goe fe', ma mituin mihunun In apreent ein fe', rarit In na'baba' are' kanan rasi re' hi mperluu sin. 34 Onaim kais amtaisibub hi teenb ein anmatoom nok saa' re' hi mperluu sin noka'-nmeu. Fin noka'-nmeu on naan ate, in nmui' in rais taisibu ntein. Susat neno ia, in nanookb on neno ia.”

Nai' Mateus 7

Usif Yesus nanoni' anmatoom nok rasi he kais atmatu'iran es nok es

1 “Hi kais amtu'iran ma mikuu tuaf, he Uisneno kais antu'iran ma nakuu ki. 2 Hi mnilei tuaf on mee te, Uisneno of annilei ki on naan amsa'. Hi mruuk ma m'ukur es in sanat on mee te, Uisneno of anruuk ma n'ukur ki on naan amsa'. 3 Fin ho mroim he mtanar tuaf in sanat aan'-ana', mes ho sanat re' ko'u, ho mak ho ka mmui' fa, tua. Naan on re' ho mkisu skuku' kboe' aan es et ho aom-bian in matan. Te kaah, hau tuuk kou' goes antoeb naan ho matam. Amneon ii, ho ka mnaben fa. 4 On nai te, nansaa' am es ho mak, ‘Ba'e! Uum he au 'fuu upoit makrafu' et ho matam naan fe'.’ Te kaah, ho ka mkius miit fa saa'-saa', fin anmui' naan hau tuuk kou' goes antoeb naan ho matam. 5 Koeh! Ho re' naan, tebes ro apoit! Mait imporin hau tuuk ko'u naan na'ko ho matam fe', na' ho bisa miit, he mfuu mupoitan makrafu' na'ko ho aom-bian in matan naan. 6 Kais minoni' rasi kninu' meu tuaf-tuaf re' akre'et ma aratin. Natuin sin re' naan on re' aus araut re' antebi nfain neem ma nrau ki. Sin nmonon on re' fafi. Karu tuaf anfee ne 'heke' na'ko mutiara, in ka ntoe je fa! Fin in suma nteir ee he.”

Usif Yesus nanoni' he t'onen piut-piut

7 “Karu hi m'onen, amtoit piut-piut meu Uisneno; In of anfee ma nnona' ki. Karu hi maim piut-piut; In of nakrira' ma naruru' ranan neu ki. Karu mhaman piut-piut; In of nasoit ma nfei eno' neu ki. 8 Fin tuaf-tuaf re' ntoit piut-piut neu Uisneno, of ansium ma antoup goe. Tuaf-tuaf re' naim piut-piut, of niit ma napein je. Tuaf-tuaf re' nhaman piut-piut, In of nasoit ma nfei ne eno'. 9 Hi mitenab miit! Karu anmui' ri'ana' re' antoit utunu', in aamf ee ka nfee ne fa fatu. 10 Karu ri'aan ii ntoit ika' te, in aamf ee ka nfee ne fa kauna'. 11 Hi Ama' abit sonaf neno tunan, In reok re'uf. Onaim karu mansian amaufinut on re' hi, amroim he mfee baer reko meu hi aanh ein, saa' antein hi Ama'! In of anfee ma nnona' saa' re' hi mtoit sin. 12 Onaim saa' re' ho mroim he tuaf anmoe' je neu ko, hena te, ho ro he mmoe' je meu ne on naan amsa'. Natuin rasi re' ia, njari' 'sukif na'ko saa'-saa' re' ka'o Musa nok mafefa kninu' Uisneno bian sin, nanoni' sin na'ko afi unu'.”

Usif Yesus nanoni' anmatoom nok eon ma'renat

13 “Karu tuaf anroim he ntaam neu sonaf neno tunan, in ro he nnao npeo' raan ma'renat. Fin anmu'i ranan re' in eon' ee mainuan amsa', ma tuaf amfaun anromin he npe'on naan. Mes ampaant om! Fin ranan naan neik tuaf-tuaf antaam neun ai marara' abar-barat, he sin nbeits ok na'kon Uisneno. 14 Tuaf re' nroim he ntaam neu sonaf neno tunan, ro he nnao npeo' ranan re' naheun nok susat ma ntaam anpeo' eon ma'renat. Maski suma tuaf fu'-fua' ahaa re' annaon npe'on naan, mes raan ma'renat naan es re' neik tuaf an'ain Uisneno.”

Usif Yesus nanoni' he kais tatuin aputa-kriut

15 “Ampaant om mi'ko apoit ein re' naiks ok am nak, sin re' naan mafefa kninu' Uisneno. Fin sin nmoe' jok rek-reko on re' 'bib-kase. Te kaah, amneon ii, sin re' naan anmaufinun on re' aus fui re' anheke 'bib-kase, anpius goe ma neuk goe. 16 Ammoe' on mee' he hi mihiin tuaf on re' naan? Amkius mi'ko saa' re' sin nmo'e. Nahuum on re' tuaf ankius hau fua-roet, nahiin hau fua-roet naan in uun. Hau fua-roet arekot, ka neu fa he na'ko hau re' ka reko fa. 17 Fin roet arekot, nafua fuaf arekot. Mes hau re' ka reko fa nafua fua re'uf. 18 Ka tiit tain fa hau roet arekot, nafua fua re'uf. Ma ka tiit tain fa hau re' ka reko fa nafua hau fua-roet arekot. 19 Hau re' nafua fua re'uf, tuaf of annoo' nain je, rarit nout nakrati'. 20 On naan amsa' tuaf re' anmoe' jok anfanin mafefa kniun apoit ein. Hi bisa mihiin sin mi'ko saa'-saa' re' sin nmoe' sin.”

Usif Yesus natoon rasi anmatoom nok tuaf re' suma nteek Uisneno nbi haa in rurun

21 “Of anmui' tuaf anteek Kau mnak, ‘Usi'!’ Mes suma nbi haa sin ruruk. Uisneno abit sonaf neno tunan of antitar napoitan sin. Fin suma neu tuaf-tuaf re' natuin batuur-batuur In romin, In of antoup nain sin anjarin Iin na. 22 Of antea neon amsoput, tuaf amfaun of anmanauk ein am nak, Au re' ia sin Usif. Sin of anpaumaak ma nhaman Kau, mnak, ‘Usi' ee! Hai mnao mitoon ma mibeno' mrair Ho noin' ein. Hai mriu' niutn ein ampaek Ho kanam. Ma hai mmoe' rais sanmakat huma'-huma' mpaek Ho kuasam.’ 23 Maski sin na'uab ein on naan neun Kau msa', mes of Au utaan 'eu sin im 'ak, ‘Hi re' ia, sekau? Au ka uhiin ki fa, fin hi ka mmoin mituin fa Uisneno In romin. Onaim ampoi nai mi'ko bare ia!’ ”

Usif Yesus nanoni' anmatoom nok ahinit ma amonot

24 “Tuaf re' neem ma nneen Kau, rarit anmoe' natuin Au uabk ein, in re' naan on re' tuaf ahinit, re' nafena' umi' nbi faut fanderen. 25 A'roo-'roo te, uur kou' gui neem ma noe saok gui nsae. Ain kou' gui ankataas umi' naan amsa'. Mes umi' naan ka ntaikoib fa, natuin in nhaek et faut fanderen ma'tani'. 26 Tuaf re' neem ma nneen Kau, mes ka nmoe' natuin fa Au uabk ein, in re' naan on re' tuaf amonot re' nafena' umi nbi snaen ee fafon. 27 A'roo-'roo te, uur kou' gui neem tar antea noe saok gui nsae. Ain kou' gui nkataas umi naan amsa'. Onaim umi naan ntaikobi krati'-krati'.”

Sin nsanmakan oras annenan Usif Yesus In noin' ein re' ma'tain ein naan

28 Nai' Yesus na'uab anrair on naan ate, sin ar-arsin ansanmakan nok In noin' ein naan, 29 fin In nahiin batuur-batuur noin' ein naan in afan. Cara re' In npaek je gui, ka on fa tunggur agaam ein.

Nai' Mateus 8

Usif Yesus nareko' ameen meen nui-atroki' tuaf es

1 Nai' Yesus ansaun neem na'ko 'to'ef, onaim too mfaun ein neman bu'-bua' ma natuin Ee. 2 Nok askeken ate, tuaf es neem anpaumaak Ee. Tuaf re' ia nameen meen nui-atroki'. In nri'tuu ma nbaiseun Nai' Yesus am nak, “Usi'! Amturun maan kau, tua! Karu Usi' Ho mromi te, Ho muneuk main au menas ia, maut he biak ein kais anmai'nisin kau ntein, onaim au bisa 'onen a'bi uim onen.” 3 Anneen on naan ate, Nai' Yesus annona' In a'niman, rarit anreo' amenat naan, ma na'uab am nak, “Au 'roim! Ho mureok nai!” Nok askeken ate, menas naan namneuk nain. 4 Rarit Nai' Yesus natoon neu ne mnak, “Mumnau! Ho mureok goen, mes kais mutoon ee meu sekau-sekau. Ho ro he mnao mmoe' mutuin ka'o Musa in atoran afi unu'. Onaim mnao nai meu a'naak pirsait, maut he in nparikas ho aom, maut he in nahiin nak ho menas ia namneku, oo, ai' kahaf? Rarit ho ro he meik fua'-turu' njair tanar nak ho mfee makasi. Nok ranan naan, maut he too mfaun ein nahinin nak, ho mureko mrair.”

Usif Yesus nareko' a'naak sorarus Roma es in ameput

5 Rarit Nai' Yesus antaam neu kuan Kapernaum. Anbi naan, anmui' a'naak sorarus Roma es neem he ntoit turun-babat. In nak, 6 “Usi'! Au ameput tuaf es nmouf menas ma'fena' et umi. In ka nfeen naan fa goen na'ko harak, fin in nmakaar een, onaim he noi nmaet jen, tua.” 7 Nai' Yesus nataah am nak, “Reko! Au of 'eit ureko'.” 8 Mes a'naak sorarus naan nak, “Usi'! Ho kais muhaeb Om he uum meu au umi. Fin au ka pantas fa he 'toup Ko 'bi au umi. Asar Ho mu'uab ambi bare ia te, ro tebes au ameput naan of nareok nain. 9 Au uhiin rasi ia, natuin au a'naakt ein anmu'in kuasa he naprenat kau. Ma au a'mui' kuasa msa' he uprenat au soraurs ein. Karu au uprenat au soraur aan ein 'ak, ‘Meu nee!’ Tebes! In ro he nnao. Karu au 'ak, ‘Meu ia!’ Tebes! In ro he neem. On naan amsa', karu au 'reun au ameupt ein 'ak, ‘Ammeup ia!’ Tebes! In ro he nmeup on naan. Onaim asar Usi' Ho mu'uab aah, ro tebes au ameput naan, nareok nain.” 10 Anneen on naan ate, Nai' Yesus ansanmaak. In na'uab neu too mfaun ein re' natuin Ee naan am nak, “Ia rais sanmakat es! A'roo-'roo goen, mes Au ka 'iit ma uteef 'iit fa atoin Yahudis es, re' in npirsai ne ma'tani' on re' atoin Romas ia! 11 Amneen mirek-reko'! Fin of anmui' kase mfaun on re' atoin Romas ia re' neman na'kon pasa' maans ee 'saen ma pasa' maans ee 'moufun, re' ntokon ma nbukaen bu'-bua' nok ka'o Abraham, ka'o Isak, ma ka'o Yakop anbin Uisneno In baran et sonaf neno tunan. 12 Maski Uisneno npiir inrair atoin Yahudis he njarin Iin na, mes tuaf amfaun na'ko sin ka ntoe natuin Ee fa. In of antitar napoitan sin neun baer meis'ook tape. Anbi bare naan kurut-kaet ma ha'mu'it ma'tain besi.” 13 Na'uab anrair on naan ate, Nai' Yesus natoon neu a'nakat naan am nak, “Aam! Amfain nai. Fin ho ameput naan, nareko nrair, natuin ho rais pirsait.” Oras naan, ameput naan nareok nain.

Usif Yesus nareko' amenat amfa-faun

14 Neot es, Nai' Yesus antaam anbi nai' Petrus in umi. In niit nai' Petrus in ain babaf antuup anbi harak. Bifee mnasi' naan anmainiin. 15 Nai' Yesus annaa' in a'niman, onaim bifee mnasi' naan in maininit, namneuk nain. Rarit in nfeen ma ntuthae Nai' Yesus sin. 16 Oras maans ee nmouf, tuaf amfau neman. Sin nok tuaf-tuaf re' anniut saen. Rarit Nai' Yesus naprenat nitun naan am nak, “Hoe nitu! Ampoi nai mi'ko tuaf ein re' ia!” Onaim nitun naan anpoi nanin oras naan. In nareko' ameent ein ok-oke' msa'. 17 In nmoe' rasin re' ia, he natuin saa' re' mafefa kninu' Uisneno nai' Yesaya antui nain je mnak, “In nareko' hit menas. Ma In nasaah hit ha'mu'it.”

Tuaf re' he natuin Usif Yesus ro he natuin batuur-batuur

18 Rarit Nai' Yesus niit too mfaun ein neman ma naub naan Ee. Onaim In nreun In atoup noin' ein am nak, “Iim he hit tsae kofa' ma tatnain teu neof gui panin.” 19 Onaim tunggur agaam es na'uab am nak, “Aam Tungguru! Ho m'ain mee-mee jah, au 'roim he utuin Ko piut, tua!” 20 Mes Nai' Yesus nataah am nak, “Reko msa'! Mes mumnau. Mansian ma mu'it anmu'in bare 'tua-ha'. Aus fui ji nfain neu in nuat. Koor gui nfain neu in kuna'. Mes Au, Mansian Batuur-Batuur re' ia, ka 'mui' kuuk fa umi he 'fain 'eu naa. Aka'nunu' msa', ka 'mu'if.” 21 Rarit tuaf es anteni' re' natun-tuin Ee, neem ma ntoti mnak, “Usi'! Au he utuin Ko Usi', mes maut he au 'fain he 'kius 'aan au mahoint ein fe'. Karu au ama' nmate nrair fe'e te, na' au 'uum he utuin Ko, tua.” 22 Mes Nai' Yesus na'uab am nak, “On nai! Anbain he biak ein re' ka npirsain fa neun Uisneno sin ansuub amaets ein. Fin karu ho mroim he mutuin Kau te, ho ro he mutuin batuur-batuur!”

Usif Yesus nasnasab ain ko'u

23 Rarit Nai' Yesus ansae nbi kofa' naan, nok In atoup noin' ein. 24 Oras sin nnaon neu neof goe panin, In ntuup. Ka 'roo fa te, ain kou' gui neem. Oikn ein anpesan, onaim oe ji ntaam anbi kofa' naan. 25 Ankisun on naan ate, atoup noin' ein anpoo' Goe mnak, “Usi'! Usi', ee! Amfeen he mturun maan kit fe'. Hit he treem atmaet jen, oo!” 26 Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “Hae, nansaa' am es hi mimtau on nai!? Hi ka mpirsai Kau fa, oo?” Onaim In nfeen. Rarit In nakain anin ma okin naan am nak, “Misnaas nai!” Onaim okin ma anin nasnaas nanin. 27 Onaim Nai' Yesus In atoup noin' ein ansanmakan. Sin na'uab ein am nak, “Hae! In re' ia, sekau? On mee m'es In bisa naprenat anin ma okin he natuin In romin?”

Usif Yesus nareko' tuaf nua re' anniut saen

28 Ka 'roo fa te, sin ntean neof goe panin, anbi atoin Gadaras sin pah. Anbi bare naan, anmui' tuaf nua anniut saen. Sin natuan etan nuat baer subat. Sin re' naan maufiunk ein kah een, tar antea ka tiit fa tuaf nabrain he nnao npeo' bare naan. Sin nkius niit Nai' Yesus neem on naan ate, 29 sin nkoa' ein am nak, “Hoi Aan Uisneno! Nansaa' am es Ho uum moik kai? In oras he nhukun kai ka ntea fa fe', mes Ho he mha'mui' kai.” 30 Anbi bare naan, anmui' naan fafi pukan es amfaun ii kah. Sin oobn ein amnahat. 31 Onaim niut ne nbaisenun ma ntotin neu Nai' Yesus am nak, “Karu mroim he mriu' kai te, amreun kai he mtaam meu fafin re' nee, tua!” 32 Onaim Nai' Yesus naprenat sin im nak, “Amnao nai!” Rarit nitun naan anpoin na'ko tua nua' ein naan, onaim sin ntaman neun fafin naan. Onaim fafin naan naenan nsiksakn ok nsanun na'kon a'to'ef naan ma nmoufun neun nefo. Onaim sin nreem anmaten. 33 Ankius nitan on naan ate, atiut fafin naan naen anfanin neun kuan, onaim sin natonan abitan kuan ee nanan. 34 Annenan on naan ate, too mfaun ein anpoin neun bare naan. Sin niit Nai' Yesus, onaim sin nak Ee he nasaitan sin kuan ma bare naan.

Nai' Mateus 9

Usif Yesus nareko' ameen bua' es

1 Rarit Nai' Yesus sin ansaen nfanin neun kofa' naan, ma annaon nfanin neun neof goe panin, ma ntean In kota. 2 Anbi bare naan, anmui' naan tuaf na'taeb neik sin aok-bian re' nameen bua' neu Ne. Ankius niit sin on naan ate, Nai' Yesus nahiin nak sin npirsai Je nak, In bisa nareko' sin aok-bian amenat naan. Onaim In na'uab neu amenat naan am nak, “Anah! Amha'tain ho nekam naan fe'! Fin Au 'sako 'rair ho saant ein.” 3 Mes anbi bare naan, anmui' tunggur agama Yahudi tuaf fauk anhaek nokan. Sin nneen Nai' Yesus na'uab on naan. Onaim sin ruik ein anbesin. Rarit sin na'uab ein am nak, “Atoni' re' ia nabrain bainesi' he na'uab on naan, oo! Suma Uisneno kuun es re' bisa nsaok sanat. Mes atoni' re' ia in uaban naan, anmoe' jon on re' Uisneno. Ia rais man'akan neu Uisneno goen!” 4 Mes Nai' Yesus nahini ntea sin nekak naank ein. Rarit In na'uab am nak, “Nansaa' am es hi mitenab am mak, Au u'akan Uisneno? 5 Mee es ma'kafa' nneis? Karu Au 'ak 'eu abuat re' ia m'ak, ‘Ho saant ein masako' nrairn een,’ ai' Au 'ak, ‘Amfeen nai, ma mfain nai.’ 6 Karu in nfeen nain oras naan, na' hi miit bukti, mmak, Au re' ia, Mansian Batuur-Batuur. Fin Au 'mui' hak he 'saok sanat.” Onaim Nai' Yesus naprenat ameen bua' naan am nak, “Amfeen nai! Mait ho baer' ein ma mfain nai!” 7 Onaim ameen bua' naan anfeen, ma ntebi nfain. 8 Ankisun on naan ate, too mfaun ein ansanmakan. Rarit sin naikas ma npures na'rat-ratan Uisneno In kanan am nak, “Uisneno mapina'-makraha'! In nfee kuasa ma'tani' on naan neu mansian.”

Usif Yesus no'en nai' Mateos he natuin Ee

9 Rarit Nai' Yesus annao nkoon na'ko bare naan, onaim In niit atoin ahoik beo tuaf es anmepu nbi kantoor pajak. Atoni' naan kaan ee, nai' Mateos. Rarit Nai' Yesus nak ee mnak, “Uum mutuin Kau!” Anneen on naan ate, nai' Mateos anfeen ma natuin nain Je oras naan. 10 Rarit nai' Mateos naskau Nai' Yesus sin neman neun in umi he nbukaen. In nfee haan askaut amsa' neu in aok-bian ahoik beo ngguin, ma tamu bian sin, he neman ma nbukaen bu'-bua' nok sin. 11 Mes tuaf fauk na'kon partei Farisi neman ma na'mua' ein anbin Nai' Yesus In atoup noin' ein. Sin na'uab ein am nak, “Nansaa' am es hi tunggur goe naah-niun nok atoni krafun sin, on re' ahoik beo, ma in aok-bian atoin maufiun ein?” 12 Mes Nai' Yesus natoon neu sin im nak, “Ameent ii nperluu apairorit on re' dokter. Mes ao-miin ii, ka nperluu goe fa. 13 Reko nneis hi mfain ma mparikas mirek-reko' Uisneno In Kabin ma Prenat re' mafefa kninu' nai' Hosea ntui je mnak, ‘Au roimk ii, es re', Au ngguin anmanekan es nok es, ma nakrira' rais kasian. Karu sin ka nmo'en fa on naan ate, sin mu'i-'turu' re' sin neik sin neun Kau naan, ka ma'upan ma mapa'en fa saa'-saa'.’ Uisneno es re' na'uab on naan. Nok ranan naan, Au ka 'uum fa he 'urus tuaf-tuaf re' naan in tuan ee nak in reko nrair, mes Au 'uum he 'urus tuaf-tuaf re' amreu't ein.”

Atoni' nataan, nansaa' am es Usif Yesus In atoup noin' ein ka nanaah ok fa

14 Rarit nai' Yohanis Asranit in atoup noin' ein neman ma nateef nok Nai' Yesus. Sin nataan Ee mnak, “Hai atuina' nai' Yohanis biasa minaah om. Atoin Farisis sin nanaah ok amsa'. Mes nansaa' am es Ho atoup noin' ein naah-ninun piut? Sin ka nanaah ok fa, oo?” 15 Mes Nai' Yesus nataah sin anpaek uab manporin am nak, “On nai: karu anmui' fesat kabin, taumn ein ka nanaah ok fa, mes sin ro he nbukaen tar namsenan. Karu baroit atoin ee nbi nana fe'e te, sin of anbukaen bu'-bua'. Mes of anbi oors es, karu tuaf bian anheek baroit atoin aan on naan ate, na' in aok-biak ein ansusan. Oras naan sin nanaah ok. 16 Atoni' ka nait fa tai tuuk fe'u, ma npaap ee neu baru kroef atpisu'. Fin karu nsaef baru naan ate, tai tuuk fe'u naan of annuun nggon. Nok ranan naan, baru kroef naan natpisu' ma natkai nteni'. 17 On naan amsa', atoni' ka narai fa tua miin fe'u neu 'saap arapu'. Fin a'saap arapu' naan of anpee', onaim tua mina' naan nroni ma nasai npoi. Onaim tua miin fe'u ro he tarai je neu 'saap fe'u he nua sin ntaah ein rek-reko!” Nok ranan naan Nai' Yesus nanoni' sin im nak, In noni' naan, fe'u. Onaim kais masero' nok noni' amnaa'.

Usif Yesus nareko' bifee jes, re' nameen naa asait, ma namonib nafani' ri' feot goes

18 Oras Nai' Yesus fe' na'uab nok nai' Yohanis in atoup noin' ein on naan ate, a'naak uim onen es neem ma nateef nok Ne. Atoni' naan anri'tuu nbi Nai' Yesus In human ma In matan, ma nbaisenu mnak, “Aam honi'! Amturun maan kau, tua! Au aan feot goe, fe' nmaet. Au uskau Ko, tua, he mkoen Om uum, ma mtao Ho 'nimam meu ne, he reko te in nmoni nfain.” 19 Anneen on naan ate, Nai' Yesus nok In atoup noin' ein, natuin atoni' naan. 20-21 Anbin raan atnana' on naan ate, anmui' naan bifee jes natuin sin. In meen funan ka nasnaas niit fa toon bo'es am nua goen. In natenab anbi in nekan am nak, “Asar au 'reo' 'aan Nai' Yesus in baru, au of ureok.” Onaim in npaumaak ma nreo' Nai' Yesus In baru. 22 Nai' Yesus annaben niit, onaim In nbani' n'ain bifee naan. Onaim In na'uab am nak, “Ain! Amha'tain ho nekam naan. Natuin ho mpirsai batuur-batuur meu Kau, es na' ho mureok.” Bifee naan nareok nain oras naan. 23 Rarit Nai' Yesus sin nnao nkonon neun a'naak uim onen naan in umi. Antean nee te, In ntaam ankius niit areuk nuukt ein, ma too mfaun ein ankaen npin-piuns ein. 24 Mes Nai' Yesus na'uab neu sin im nak, “Misnasab hi kaet ein naan, ma mfain nai! Fin ri'ana' ia in ka nmaet fa. In suma ntuup kuun.” Mes sin nmani nfaer Ee. 25 Rarit too mfaun ein naan anpoin ok-oke'. Onaim Nai' Yesus antaam neu ri'ana' naan in ke'en, ma annaa' in a'niman. Onaim ri'ana' naan anmoni nfain nain. 26 Ankisun on naan ate, too mfaun ein nmurai nareet ein bu'-bua' nfuun am nateef sin pah naan, anmatoom nok saa' re' Nai' Yesus anmoe' je naan.

Usif Yesus nareko' aforot nua

27 Rarit Nai' Yesus annao nkoon. Anbi raan atnana', anmui' naan aforot tuaf nua natun-tuin Ee. Sin nkoa' ein am nak, “Usif nai' Daut in sufan. Amkasian maan kai, tua!” 28 Nai' Yesus antaam neu umi', onaim atoin nua afoort ein naan neman neu Ne. Rarit In nataan sin im nak, “Hi mpirsai batuur-batuur, mak Au 'mui' kuasa he ureko' ki he hi bisa miit ma mkisu, oo?” Onaim sin natahan am nak, “Airoo, Aam! Kais mutaan amtein on naan, natuin hai mpirsai batuur-batuur meu Ko, tua!” 29 Anneen on naan ate, Nai' Yesus anreo' sin maatk ein, ma na'uab am nak, “Karu on naan ate, maut nai he njair natuin hi pirsait naan!” 30 Nai' Yesus na'uab anrair on naan ate, sin niit nanin oras naan. Mes Nai' Yesus namnaub sin ma'tani' mnak, “Mimnau goo! Kais mitoon meu tuaf mese' msa' anmatoom nok rasi re' njair oras ia!” 31 Mes sin ka bisa ntahan naan fa sin tuak ein. Rarit sin nnaon nfuun am nateef sin pah naan, he nasina' ma nabeno' rasi anmatoon nok Nai' Yesus In mepun naan.

Usif Yesus nareko' amuut es

32 Atoin aforot tuaf nua' ein naan anpoin nrarin on naan ate, anmui' tuaf antaam neman neik tuaf es anteni' neu Nai' Yesus. Tuaf naan anmuu, onaim in ka na'uab nahiin fa, natuin niut goe natua et in tuan. 33 Ankius niit on naan ate, Nai' Yesus naprenat nitu naan anpoi na'ko tuaf naan. Nitu naan anpoi nain, onaim tuaf naan bisa na'uab nain oras naan. Rarit too mfaun ein re' anbin bare naan ansanmakan. Sin na'uab ein am nak, “Hae! Hit atoin Yahudis ka tiit tiit fa rasi nahuum on re' ia!” 34 Mes atoin Farisis sin ka nmarinan fa. Sin na'uab ein am nak, “Hoe! Nitu 'nakaf es re' anfee Ne kuasa he In bisa nriu' napoitan nitu.”

Usif Yesus ankasian too mfaun

35 Rarit Nai' Yesus annao nfuun am nateef kota ma kuan, he nanoni' anbi uim oen ein. In nanoni' anmatoom nok Uisneno In Rais Reko, ma anmo'en on mee he sin bisa anjarin Iin na. In nareko' are' ameent ein, ma tuaf-tuaf ein ok-oke' re' sin aok ein anmui' in akuran ma arabu' amsa'. 36 Ankius too mfaun ein on naan ate, Nai' Yesus ankasian sin, natuin sin ka nahinin fa he nmo'en on mee. Fin sin ar-arsin re' naan, nahuum on re' 'bib-kase re' ka nmui' fa atukus. 37 Rarit Nai' Yesus na'uab nok In atoup noin' ein am nak, “Too mfaun ein re' ia, nahuum on re' sekit ma mnonut na'ko rene ma etu. Maski sekit ma mnonut naan ko'u, mes ameupt ein ka mfaun fa he nsekin ma nonun, ma natuun ee nbi po'of. 38 Nok ranan naan, hi ro he m'onen ma mtoit rene ma etu naan in Tuan, he nsonu' ameput, maut he sin nbubun naan In rene ma etu sin aafk ein.”

Nai' Mateus 10

Usif Yesus anpiir naan In atoup noni' tuaf bo'es am nua

1 Rarit Nai' Yesus no'en In atoup noin' ein he neem nabuan. Onaim In nfeen sin kuasa he nri'un nitu ma nareko' amenat huma'-huma'. 2 Atoup noni' tuaf bo'es am nua re' In nreek haefan sin naan, esan re': Ahunut, in kaan ee nai' Simon (re' biasa sin nteek ee nak, ‘Petrus’), rarit in orif, kaan ee nai' Anderias, rarit nai' Yakobus, ma in orif, kaan ee nai' Yohanis (sin nua sin naan, aam Sebedius in aanh ein). 3 Nai' Felipus, nai' Bertolomeos, nai' Tomas, nai' Mateos (ahoik beo), nai' Yakobus (aam Alfius in anah), nai' Tadius, 4 nai' Simon (atuina' partei purtik Selot), ma nai' Judas Iskariot (re' of na'sosa' Nai' Yesus).

Usif Yesus anreek haefan In atoup noin' ein

5-6 Rarit Nai' Yesus anreek haefan In atoup noni' tuaf bo'es am nua, ma In naprenat sin im nak, “Au 'reek haefan ki mnao meu hit atoin Yahudis sin, natuin tuaf amfaun na'ko hit ni, ka natuin fa batuur anbi Uisneno In ranan. Sin re' naan, on re' 'bib-kase re' anseek. Es naan ate, hi kais amnao meu tuaf re' ka Yahudi sin fa, nahuum on re' atoin Samarias sin. 7 Amnao mitoon meu hit atoin Israelas sin im mak, ‘Antea in oors aa goen he are' tuaf ein arsin bisa njarin Uisneno Iin na.’ 8 Amnao mireko' amenat, mimonib mifani' amates, mireko' ameen nui-atroki', ma mriu' mipoitan nitu. Uisneno nathoeb anfee ki, mes In ka ntoit fa saa'-saa' he njair seun baran. Onaim oras ia, hi ro he mnao mithoeb meu biak ein, mes hi kais amtoit mifani' saa'-saa' na'ko sin. 9 Amnao nai ruum-ruum aah, joo. Kais meik roit, 10 oe-beti', pake-nose, a'pein haef, ai' teas. Fin atoni' ro he nfee neu ameput, saa' re' natai nok saa' re' he sin bisa nmonin. 11 Karu hi mtaam meu kota es, ai' kuan es ate, hi maim tuaf re' he ntoup ki. Rarit mitua mbi naan, tar antea hi misaitan bare naan. 12 Karu hi mtaam meu tuaf es in umi te, mi'uab am mak, ‘Hoore tua! Saloom! Tetus ma ao-mina' na'ko Uisneno neu ki.’ 13 Karu uim tuaf aan antoup ki nok rek-reko, hi mtoit he Uisneno nfee tetus-athoen neu sin. Mes karu sin ka ntoup ki fa te, Uisneno ka nfee fa tetus-athoen neu sin imsa'. 14 Karu atoni' ka nroim fa he nneen ma natniin ki te, mpoi mi'ko umi naan, ai' kota naan, rarit mtekar askuku' na'ko hi haem ein, he njair tanar nak, sin ka nromin fa he nnenan ma natninan ki te, sin nasahan ma natahan kuuk. 15 Noka'-nmeu te, oras Uisneno he nfee hukun neu mansian pah-pinan ia, In of nasanut hukun ma'fena' neu atoin Sodom ma Gomoras re' unu' fe'e te maufiun re'uf. Mes mimnau, joo! Fin In of anfee hukun ma'fena' nneisi nteni' neu tuaf-tuaf re' ka nromin fa he ntoup ki!”

Usif Yesus natoon neu In atoup noin' ein am nak, sin of napenin susat ma ha'mu'it

16 “Mimnau! Au 'reek haefan ki nahuum on re' Au 'sonu' 'bib-kase ntaam neu aus fui apisut sin baark ein. Etun hi ro he mpaek ronef on re' kaun anonok. Ma hi neekm ein ro he namnonon on re' koor kefi re' ka naim nahiin fa rasi msa'. 17 Mes ampaant om! Atoni' of anha'mui' ki nahuum on re' asu anrau ma npius na'maet 'bib-kase. Sin of anheer neik ki meu bare re' he nafekan rais pirsait. Ma sin of anbeos ki anbi sin uim oen ein. 18 Sin of anheer neik ki mnao meu gubernur ai' usif, natuin hi mituin Kau. Mes hi ro he mpaek oras re' naan he mitoon Au Rais Reko meu sin. Nok ranan naan, atoni' re' ka nahiin fa Uisneno, anneen rasi nmatoom nok Kau. 19 Mes karu sin nheer neik ki on naan ate, hi kais mimtau mmak, ‘Au he u'uab 'ak saa'?’ ai' ‘Au he utaah 'ak saa'?’ Kais mitenab on naan, fin antea in oras on naan ate, hi Ama' abit sonaf neno tunan natoon neu ki saa' re' hi ro he mi'uab. 20 Oras naan, saa' re' hi mi'uab ee jaan ka na'uu ma na'baa' fa na'ko hi tuam ein kiim, fin In Asmaan Akniun' ee es re' nanoni' ki he hi mi'uab saa'-saa'. 21 Hi mkius kiim, fin anbi uim jes in nanan, karu anmui' tuaf anpirsai Kau, of in aok-bian aa kuun es re' naim ranan he na'maet ee. Rarit karu in aanh ee es re' apirsait, in aamf ee of es re' na'maet ee. Karu ainaf-amaf es re' apirsait, of sin aanh ein esan re' na'maet sin. 22 Amkius kiim, of tuaf amfaun sin ok-oke' nsaken mates neu ki, natuin hi mituin Kau. Mes tuaf re' naran ma ntahan tar antea namsoup, Uisneno of ansoi nafetin naan ee. 23 Karu atoni' anha'mui' ki anbi kota es ate, mfeen maen meu kota bian. Ro tebes! Au re' ia, Mansian Batuur-Batuur. Hi of ka mnao misoup maan fa kota anbi Isra'el sin ok-oke', mes Au 'tebi 'fain 'uum een. 24 Mansian ein biasa nhormaat neun tungguru tuaf es, anneis na'ko in atoup noin' ein. Ma sin anhormaat aam usi' es, anneis na'ko in ameupt ein. 25 Karu atoup noin ii nanoni' ma nahiin on re' in tungguru, in nnaben ate, nanokab. Ma karu ameput nanoni' ma nahiin on re' in usin ate, in nnaben ate, nanokab amsa'. Onaim mimnau! Karu tuaf no'en uim tuaf am nak, ‘Ho re' ia Balsebul, es re' nitu 'nakaf’ te, in uim je naan ee msa' napein kanaf re' ka reko fa ntein.”

Kais mimtausan mansian, fin Uisneno npafa' ma npanat ki

26 “Onaim hi kais mimtausan tuaf-tuaf re' anraban ki. Fin saa' re' atoni' nmoe' je nbi baer ma'nifa'-ma'koro', of mamnita'. 27 Saa' re' au unoni' ki sin ammees-mees, hi ro he mnao mitoon meu too mfaun. Ma saa' re' Au utoon ee mninu'-mninu' ro he mnao mitoon ee nfuun am nateef meu are' bare-bare. 28 Kais mimtausan mansian, fin sin suma na'mate haa mansian ii in aon, mes sin ka bisa fa he nare'u tuaf in asmanan. Onaim hi ro he mimtausan meu Uisneno, fin In kuun es re' anmui' kuasa he nporin nataam aof-ta'uf ma smanaf neu ai abar-barat. 29 Onaim amha'tain hi neekm ein naan. Atoni' na'sosa' koor maka' anbi 'masa' oosn ii ma'kaaf aah. Mes ka tiit tain fa es he nmoufun nmaet, karu hi Ama' abit sonaf neno tunan ka nfee fa mainuan. 30 Hi Ama' abit sonaf neno tunan antae niit ki tar antea saa' re' aan'-ana' krisi'. Hi 'naak fuun ein amfauk ein amsa', In nahiin sin. 31 Onaim hi kais mimtau! Natuin Uisneno naan ki ma'osa' nneis na'ko koor maak ein ok-oke'.”

Ammanaku' Usif Yesus ate, kais mimaeb om

32 Rarit Nai' Yesus na'uab anteni' mnak, “Tuaf re' nabrain he nmanaku' Kau nbi too mfaun ein sin humak ma sin maatk ein anbi pah-pinan ia, Au of a'manaku' ma uhiin je msa' 'bi Au Ama' abit sonaf neno tunan am 'ak, ‘Tuaf re' ia, Au Iin ja, tua.’ 33 Mes tuaf re' nasuan ma natotan kau nbi too mfaun ein sin humak ma sin maatk ein am nak, in ka nahiin Kau fa, Au msa' of utoon 'eu Au Ama' abit sonaf neno tunan am 'ak, ‘Au ka uhiin fa tuaf ia, tua.’ ”

Usif Yesus antaam neem ma nmoe' mansian ein anmaraabn ein, ka naraem ok fa

34 “Hi kais mitenab am mak, Au 'uum he 'eik rais rame' 'eu pah-pinan ia. Fin Au 'uum he 'moe' mansian ein anmaraban es nok es. 35 Au 'uum a'bi pah-pinan ia, utuin saa' re' mafefa kninu' Uisneno na'uab anrari mnak, ‘Aan mone of anraban in amaf, aan feto of anraban in ainaf, ma aan nanef of anraban in ain babaf, 36 fin uim jes in nanan anmamusun es nok es.’ 37 Onaim tuaf re' batuur-batuur anroim he natuin Kau, in ro he nneek Kau nneis na'ko are' saa'-saa' ii ok-oke', anneis na'ko in ainaf-amaf, ma anneis na'ko in aanh ein. Fin karu kaah fa te, tuaf re' naan ka pantas fa he njair Au ngguin. 38 Fin tuaf re' anroim he natuin Kau, mes ka nroim fa he nasaah ha'mu'it, in ka pantas fa he njair Au ngguin. 39 Tuaf re' nabarab ma naroitan in tuan he nmaet, natuin in natuin Kau, in of napeni 'honis piut-piut nok Uisneno. Mes tuaf-tuaf re' suma nroim he nmoin arahaa neu in tuan aa kuun, of in a'monin naan, namneuk on ahaa re' naan!”

Uisneno of anbaras saa' re' atoni' anmo'e

40 “Tuaf re' antoup ki nok rek-reko, in ntoup Kau msa'. Ma tuaf re' ntoup Kau, in antoup Uisneno msa' re' anreek haefan Kau. 41 Tuaf re' ntoup mafefa kninu' Uisneno, natuin mafefa kninu' naan na'uab rasi nmatoom nok Uisneno, Uisneno of anbaras neu ne on re' Uisneno nbaras neu mafefa kninu' es. Ma tuaf re' ntoup tuaf es, re' neek amne'o, natuin tuaf re' naan batuur-batuur natuin Uisneno In romin, Uisneno of anbaras neu ne on re' Uisneno nbaras neu tuaf es, re' in neekn ee mne'o. 42 Tuaf re' antoup tuaf es, re' aan ba-baun re'-re'uf, natuin in natuin Kau, ro tebes Uisneno of anbaras neu ne. Maski suma atoni' anfee oe ruum-ruum, Uisneno of ka nnikan ma niahan fa tuaf naan.”

Nai' Mateus 11

Nai' Yohanis Asranit anreek haef he nnaon neun Usif Yesus

1 Oras Nai' Yesus anfee nrair rais manba'an neu In atoup noni' bo'es am nua on naan ate, In nnao neu kuan-kuan anbin pah re' naan, he nanoni' ma natoon Uisneno In Rais Reko. 2 Oras naan, nai' Yohanis anbi bui. Oras in nneen are' rasin re' Nai' Yesus anmoe' sin naan, in nreek haefan in atoup noin' ein he nnao nataan Nai' Yesus am nak, 3 “Uisneno nba'an nain na'ko afi unu' mnak, In he nsonu' Kristus antaam neem he nsoi nafetin kit atoin Yahudis. Onaim au he utaan 'ak, Ho re' ia, Kristus, aa oo? Ai' hai ro he mpao tuaf es antein?” Onaim sin nnaon ma nataan Nai' Yesus. 4 Anneen on naan ate, Nai' Yesus nataah am nak, “Hi mneen amrair ma miit kiim. Onaim amfain nai ma meu te mitonan nai' Yohanis am mak, are' saa'-saa' ii njari nrarin, natuin saa' re' mafefa kninu' Uisneno nai' Yesaya antui nain je mnak, 5 Aforot, ankius ma niit een. Abuat, anbiba'-tui', nfeen ma nnao goen. Ameen nui-atroki', nareok ma nakniun een. Akosot, anneen anrair kuun een. Amates, anfeen ma nmoni mfain jen. Atoin kasian, anneen kuun Rais Reko. 6 Onaim on nai: amnao nai, meu te mitonan nai' Yohanis, in of napein in upan ma pa'e karu in npirsai piut neu Kau. Natuin Uisneno of anfee tetus-athoen neu tuaf-tuaf re' in pirsait ee neu Kau gui, na'kii'!” 7 Oras nai' Yohanis in atoup noin' ein antebi nfanin on naan ate, Nai' Yesus na'uab neu too mfaun ein anmatoom nok nai' Yohanis am nak, “Oras hi mnao maim nai' Yohanis anbi baer ruman na'roo na'ko kuan on naan ate, hi mitenab mak, hi he miteef mok atoni' human on re' mee? Ka neu fa he hi mnao miteef mok atoin per-pero, on re' aijoo' goan re' ain ee nabeob ee natun-tuin aah! 8 Ma ka neu fa he hi mnao mkius atoni' re' anpaek paek ma'osa', fin tuaf on re' naan, suma natua et sonaf! 9 Onaim hi mnao mkius atoni' human on re' mee anbi bare naan? Hi mitenab am mak, hi mnao miteef mok mafefa kninu' Uisneno? Batuur! Mes in re' naan, mafefa kninu' re' ma'tain re'uf. 10 Fin matu'i et Uisneno In Suur Akninu' anmatoom nok nai' Yohanis am nak, ‘Amneen! Au 'reek haef Au tuaf, he nnao nahuun ma nasoit eno' ranan neu Ko.’ 11 Amneen mirek-reko'! Anbi pah-pinan ia, ka tiit tain fa tuaf es, re' ma'tani' nneis na'ko nai' Yohanis. Mes na'ko are' mansian ein ok-oke' re' anmanaku' Uisneno njair sin Usif, amunit baineis-neis ii msa' ma'tani' nneis na'ko nai' Yohanis. 12 Anmurai na'ko nai' Yohanis nait in mepu tar antea oras ia, tuaf amfaun een antaam anjarin Uisneno Iin na. Mes anmui' bian natenab ansaan nak, sin ro he nmakenan he na'seke' biak ein he njarin Uisneno Iin na. 13 Antea oras nai' Yohanis Asranit in amneman, hit nonot atoni' Yahudis biasa atmoin tatuin ka'o Musa ma mafefa kninu' Uisneno sin atoorn ein. 14 Onaim ampirsai meu Kau goah. Nai' Yohanis naan, es re' ka'o Elia re' mafefa kninu' Uisneno sin natoon nain in amneman. 15 Onaim karu mroim he mihini te, mneen mirek-reko'! 16 Au he u'uab reta' he hi bisa mihini mmak, mansian oras ia, mansian human on re' mee. Fin sin re' naan, nahuum on re' ri'aan ein re' antok-tokon etan a'masa'. Sin anmahaamn ein es nok es am nak, 17 ‘Hoe! Hai arkai amfuu bobe bu'-bua', mes hi ka mibsoo' ma mmarin-riin fa. Hai arkai amsii, siit kurut-kaet bu'-bua, mes hi ka msuus ma mkae fa.’ 18 Hi on re' ri'ana' re' ka nreen nahiin fa. Oras nai' Yohanis neem, in nanaah on, ma ka nbukae fa tua min-kase. Mes atoni' na'aakn ee mnak, ‘In nniut sae!’ 19 Mes oras ia, Au Mansian Batuur-Batuur re' ia, Au 'uum a'rair. Au ka unaah Ok fa, ma Au 'iun tua min-kase. Mes atoni' na'akan Kau mnak, ‘In re' naan, mansian akomat ma aparu'! Amauf raru! In nnao nkua'noon nok ahoik beo ngguin! Ankua'noon nok tuaf-tuaf re' ka mapake' fa! Ka ntae nahiin fa in tuan!’ Mes hi mtanar kiim Au uabak re' ia, hee! Uisneno In mahiin ee mamnita' anbi Iin na sin a'moink ein.”

Anmatoom nok tuaf re' ka nromin fa he ntoup Usif Yesus

20 Rarit Usif Yesus anmurai nakain kuan fauk sin too ngguin. In nmo'e nrair rais sanmakat ma'tani' anbi baren re' naan, mes sin ka nromin fa he nasaitan sin 'moe' saant ein, he ntebi nfanin ma natuin Uisneno In raan a'honis amneot. 21 Nai' Yesus nakain sin im nak, “Abitan Korasin ma Betsaidas sin! Ampaant om! Hi of mipein siraak! Au 'mo'e 'rair rais sanmakat huma'-huma' 'bi hi humam ma hi matam, mes hi ka mroim fa he mpirsai Uisneno. Te kaah, hi atoin Yahudis ki re' ammanaku' mak hi mihiin Uisneno. Mes karu rais sanmaakt ein re' Au 'moe' sin a'bi hi kuan ein naan anjari nrarin anbin kota Tirus ma Sidon, onaim a'roo-'roo te re' ia abitan re' nee, sin na'pisan nrarin, ma nasaitan sin saant am penu sin, rarit natuin Uisneno. Ma sin of anpaken tai-nukat amsa', ma antaon askuku' anbi sin a'naak ein he njarin tanar am nak, sin nmei' jok nok sin saant am penu sin. Te kaah, abitan Tirus ma Sidon naan, ka atoin Yahudis fa re' anmanauk ein nak sin nahiin Uisneno. 22 Batuur! Hi of miit kiim! Karu Uisneno nafeek are' kanan mansian ein sin rasin, abitan Tirus ma Sidon sin napenin hukun ma'kafa' nneis na'ko ki! 23 Hi abit Kapernaum! Ampaant om! Hi kais mitenab am mak, Uisneno na'ratan ki mtaam meu sonaf neno tunan. Kaah fa, tua! Uisneno of nait inporin ki mtaam meu ai abar-barat! Bait rais sanmaakt ein re' Au 'moe' sin a'bi hi kuan ein, anjair nahunun anbin kota Sodom, bait Uisneno ka nperluu fa he nareu' niis kot maufinu naan. Fin karu abitan Sodom niit rais sanmaakt ein naan, bait sin nasaitan sin moe' maufiun ein. 24 Batuur! Hi of miit kiim! Karu Uisneno nafeek are' kanan mansian ein sin rasin, abitan Sodom sin napenin hukun ma'kafa' nneis na'ko ki!”

Usif Yesus nfee haan askaut he tatuin Ee, nok ranan naan maut he hit ta'be'i tfain

25 Nai' Yesus na'uab anrair on naan ate, In n'onen am nak, “Ama' A'naet et neno tunan ma pah-pinan. Au 'baiseun ma usaeb makasi kou'-ko'u, natuin Ho m'eka' rais huukn ein naan mu'ko Ho tuam aan meu tuaf-tuaf re' annaben sin tuak ein ahiint ein, ma abeo't ein. Mes Ho m'eut ma mutoon are' kanan rasin naan meu atoin a'baut ma atoin neek a'paarn ein. 26 Namneo, Aam! Fin rasin re' naan anmoe' Ho nekam naan anmariin, tua!” 27 An'onen anrair on naan ate, Nai' Yesus na'uab neu abitan re' naan am nak, “Amneen mirek-reko'! Au Ama' abit sonaf neno tunan, anfee nrair kuasa sin ok-oke' neu Kau. Tuaf re' nahiin Kau batuur-batuur ii, suma mese', es re' Au Ama'. Ma Tuaf re' nahiin batuur-batuur Au Ama', suma Ama' In Anah, es re' Au re' ia. Ma Au 'piir tuaf bian sin he 'eut ma utoon 'eu sin, he sin nahiin narek-reok' Ee. 28 Hi ar-arki re' ammeup ma'tani' ma mhae mmaet, iim nai he mituin Kau! Hi ar-arki re' mroi ma misaah rais ma'fena', iim am'ain Kau! 29 Karu hi mtoup Au noni' sin ma iim mituin Kau te, hit on re' bijae luku nua re' anheer hau luku noon es. Fin Au re' ia, Au neek reko Kau, ma neek a'paran Kau. Karu hi mituin Kau te, hi mi'be'i mfain. 30 Natuin Au noni' naan, ka ma'nuka' ma susa fa. Ma Au prenat naan, ka ma'fena' fa.”

Nai' Mateus 12

Atoni' nakritik Usif Yesus anmatoom nok neno snasat

1 Neot es, nateef nok atoin Yahudis sin neno snasat, Nai' Yesus nok In atoup noin' ein annaon npe'on biak ein sin rene. In atoup noin' ein namnahan, es naan ate sin nhetun maak-gandum in punin ma nahan oras sin nnaon. 2 Anbi naan, anmui' naan tuaf fauk na'kon partei pirsait Farisi re' annaa' naher-heran harat Yahudi. Ankius nitan Nai' Yesus In atoup noin' ein anmo'en on naan ate, sin nakain Ee mnak, “Ho atoup noin' ein anhetun maak-gandum nateef nok neno snasat! Kais on naan! Fin re' naan antanhai nrair hit atoran.” 3-4 Mes Nai' Yesus nataah am nak, “On mee? Hi ka mimnau fa ka'o Daut in reta'? Ka'o Daut nok iin na sin taik ein na'roton natuin sin namnahan nmaten. Onaim in ntaam neu Uisneno In Tenar Onen. Rarit in nait utunu' re' a'naak pirsait ein anfee nrair sin neun Uisneno he sin nbukaen. Te kaah, utuun ein re' naan suma a'naak pirsait ein esan re' nmu'in hak he nbukae sin. A'teta' na'ko naan ate, ka bole fa. Rarit ka'o Daut sin anbukaen, mes ka tiit fa tuaf es he nasaan sin. Hi on re' ka mrees mihiin fa Uisneno In Suur Akninu'! 5 Fin anbi Suur Akninu' naan, matu'i nmatoom nok a'naak rais pirsait ein sin mepu, es re' he ntuthaen anbin uim onen nateef nok neno snasat. Mes sin ka nsanan fa saa'-saa'. 6 Amneen! Unu' fe', uim onen ro pentiing, mes oras ia rais jes pentiing anneis. Es re' Au, Mansian Batuur-Batuur re' ia. 7 Anbi Suur Akninu', Uisneno na'uab am nak, ‘Au roimk ii on nai: Au ngguin ro he nakrira' rais kasian, es nok es. Karu sin ka nmo'en fa on naan ate, sin mu'i-'turu' re' sin neik sin ma na'turu' sin neun Kau naan, ka ma'upan fa saa'-saa'.’ Onaim karu hi mihiin mirek-reko' Uisneno In Kabin ma Prenat naan ate, bait hi ka mikuu fa Au atoup noin' ein mak sin nsanan. On nai te sin ka nsanan fa te! 8 Fin Au re' ia, Mansian Batuur-Batuur. Au 'mui' hak he ufeek 'ak, mansian ii bole nmeup saa' nateef nok neno snasat.”

Usif Yesus nareko' tuaf nateef nok neno snasat

9 Rarit Nai' Yesus annao nasaitan bare naan, he ntaam neu sin uim onen. 10 Anbi bare naan, atoin es in a'niman anmaet ao-biaf. Atoin Farisis sin namin ranan he nasaan Nai' Yesus, kar-karu In nareko' atoni' naan nateef nok neno snasat. Rarit sin nataan Ee mnak, “Tatuin hit atoran rais pirsait, atoni' bole nareko' tuaf nateef nok neno snasat, ai' kaah?” 11 Rarit Nai' Yesus nataah am nak, “Karu tuaf es in a'bib-kase es anmoufu ntaam anbi kona' nateef nok neno snasat, 'bib-kase naan in tuan ee ro he napoitn ee, ai' kaah? 12 Onaim Uisneno anneek mansian, anneis na'ko tuaf re' anneek in a'bib-kase naan. Nok ranan naan, atoni' bole nmoe' rais reko nateef nok neno snasat.” 13 Onaim In na'uab neu atoni' re' in a'niman bian ee nmaet naan am nak, “Ba'e! Amnona' ho 'nimam naan neem!” Rarit in nnona' in a'niman amates naan, onaim nareok nain oras naan, on re' in a'niman bian. 14 Ankius nitan on naan ate, atoin Farisis sin nek-neuk nisik. Onaim sin nfeen annaon nasaitan uim onen naan. Sin nnao nma'akoran am nak, “Hit ro he taim ranan he ta'maet Ee!”

Uisneno es re' anpiir naan Nai' Yesus he nmeup neu Ne

15 Mes Nai' Yesus nahiin sin reon maufinu naan, es naan ate, In nnao neu bare bian. Too mfaun ii natuin Ee, rarit In nareko' ameent ein ok-oke'. 16 Mes In ntaar sin im nak, “Hi kais mitoon meu tuaf bian anmatoom nok Kau.” 17 In nmoe' on re' naan, natuin saa' re' Uisneno natoon nain neu In mafefa kninu' nai' Yesaya mnak, 18 “Amkius miit! In re' ia, Au tua renu' tua reka' re' Au 'piir 'ain Je. Au 'neek Ee, ma Au neek ii nmariin piut neu Ne. Au of a'fee ma 'nona' Au Smanak 'eu Ne, he In nnao nanoni' mansian am tuaf et uuf am pah, anmatoom nok Au raan a'honis amneot am amnonot. 19 In ka npaas fa In a'basan. In ka naikas ma na'ratan fa In tuan. 20 In neekn ee reko. In ka nasusab fa es. Hau re' he noi nat'iup ma natrii', In ka n'iup goe fa. Pauk piin marak aan'-ana', In ka nfukar niis ne fa. In nanoni' piut, tar uuf am pah sin nahinin he natuin Uisneno In raan a'honis amneot ma amnonot. 21 Mansian na'ko uuf am pah of anpirsai Je, natuin sin nahinin nak, In re' naan, sekau.”

Tunggur agaam ein nakuu Usif Yesus am nak, nitu 'nakaf es re' anfee Ne kuasa

22 Neot es, anmui' tuaf neik neu Nai' Yesus tuaf es, re' anniut sae tar antea in nfoor ma nmuu nmaet. Onaim Nai' Yesus nriu' napoitan nitu naan, ma nareok' ee. Rarit atoni' naan bisa niit ma bisa na'uab oras naan amsa'. 23 Ankius nitan on naan ate, too mfaun ein ansanmakan. Sin na'uab ein am nak, “Of oni' In re' ia, nai' Daut in sufan, re' mafefa kninu' Uisneno sin antui nain je na'ko afi unu'. In re' ia, oni' Tuaf re' hit tpa-pao!” 24 Mes oras atoin Farisis sin annenan on naan ate, sin ka ntoupun reko fa. Rarit sin na'uab ein am nak, “Hoe! Atoni' re' ia bisa nriu' nitu, natuin nitu 'nakaf Balsebul es re' anfee Ne kuasa.” 25 Mes Nai' Yesus nahiin atoin Farisis sin uab ein naan. Onaim In natoon neu sin im nak, “Hi uab ein naan, tateenb ee te, ka nnao fa! Karu anbi pah es, in too gui anmabanan nmafan-faink ein, ka neu fa he pah re' naan bisa nhaek nabar-baar. On naan amsa' anbi kota es in nanan, ai' anbi uim jes in nanan, es ankataas es, sin ro of anpe'en ma nbaits ok. 26 Onaim karu niutn ein anmamusun ma anmari'un es nok es ate, sin a'naakt ee ka bisa nnaa' fa prenat naan a'roo. 27 Mimnau! Hi ngguin anriu' nahinin nitu msa'. Sin npaek kuasa na'ko nitu, oo? Kahaf! Onaim hi kais mi'uab tafi'-tafi' mmak, Au 'paek nitu he 'riu' kuasa na'ko nitu. Hi ngguin kiim of esan re' nafekan am nak, saa' re' hi mikuku' sin meu Kau naan, ansaan. 28 Mes karu Au 'riu' nitu 'paek Uisneno In Asmaan ee In kuasan, naan nakrira' nak, Uisneno naan, batuur-batuur Usif re' anhake nrair et hi humam ma hi matam. 29 Karu abaakt ii he ntaam nabaak anbi atoin ma'tain es in umi, in ro he nfuut nahunun uim tuaf naan mates fe'. Rarit na' in nait neik bare' na'ko umi naan. 30 Mimnau mirek-reko'. Tuaf re' ka nkua'noon fa nok Kau, in re' naan anmamuus nok Kau. Ma tuaf re' ka nturun ma nbaab Kau fa nbi Au mepu, in re' naan suma nareu' goah. 31 Onaim amneen mirek-reko' Au uabak re' ia! Uisneno nabarab he nnoes nain mansian ein sin sanat. Ma karu atoni' na'uab ka reko fa neu biak ein, Uisneno nabarab he nfee saok sanat neu ne. Mes karu anmui' tuaf nabrain he na'uab na're'uf Uisneno In Asmaan Akninu', Uisneno ka nsaok nain fa in sanat naan. 32 Karu atoni' na'uab re'uf neu Kau, Mansian Batuur-Batuur re' ia, Uisneno nabarab he nsaok nain in sanat. Mes karu atoni' na'uab na're'uf ma nraban Uisneno In Asmaan Akninu', Uisneno ka nsaok nain fa sanat naan tar antea nabar-baar amsa'!”

Hau roet ma in fuan

33 Rarit Nai' Yesus na'uab piut neu atoin Farisis sin im nak, “Mitenab mirek-reko'! Hau roet arekot, nafua fua reko. Mes hau re'uf, nafua fua re'uf. Fin, na'ko roet ii in fuan, atoni' bisa nahini mnak, hau roet naan reko, ai' kaah. 34 Mes hi on re' kaun aputa-kriut! Hi ka bisa mi'uab fa rais reko. Natuin saa' re' et atoni' in nekan, naan es re' of anpoi npeo' in fefan. 35 Atoin neek arekot, in of na'uab reko, natuin anmui' rais reko ma tenab reko et in nekan. Mes amaufinut, ro tebes na'uab maufinu, natuin anmui' rais maufinu et in nekan. 36 Ampirsai Kau! Oras pah-pinan ia namsoup, Uisneno anparikas mansian ein ok-oke' sin rasin. Oras naan, es-es ate ro he nataah kuun in uaban re' ka ma'upan fa. 37 Onaim ampaant om! Fin Uisneno of antai hi uab ein, ma nafeek am nak, hi mipein hukun, ai' kaah.”

Atoni' ntoit he Usif Yesus nakrira' bukti

38 Anneen Nai' Yesus na'uab on naan ate, tunggur agama fauk ma atoin Farisis sin ntoit Je mnak, “Aam Tungguru! Hai mtoit he hai miit Ko mmoe' rais sanmakat, he njair bukti mnak, Ho kuasam naan batuur-batuur amneemn ii na'ko Uisneno.” 39 Mes Nai' Yesus naskarak sin im nak, “Hoe! Mansian oras ia ka nroim fa he nneen ma natniin Uisneno! Suma nahini haa he nmo'en kuuk maufinu! Maski hi mtoit rais sanmakat, mes Au ka 'moe' utuin ki fa. Natuin unu' te, Uisneno nfee nrair rais sanmakat anpaek In mafefa kninu' nai' Yunus. Naan nanokab anrair! 40 Nai' Yunus natua neno teun ma fai teun anbi iik kou' goes in tain. On naan amsa' Au, Mansian Batuur-Batuur re' ia. Au of utua neno teun ma fai tenu 'bi nua fatu, bare 'maten. 41 Oras neon amsoput, Uisneno njair afeek rasi, abitan Niniwe sin nhaken njarin saksii he nakuu ki mnak, ‘Hi arki re' ia, amonot!’ Unu' te, abitan Niniwe sin nnenan ma natniin Uisneno In mafefa kninu' nai' Yunus, onaim sin na'pisan ma nasaitan sin saant am penu sin. Mes hi te, kahaf! Te kaah, oras ia, Tuaf re' et hi tnaanm ein, ma'tani nneis na'ko nai' Yunus. Tuaf re' naan, es re' Au re' ia. Mes hi ka mroim fa he mfairoir Kau kre'o msa'. 42 Oras neon amsoput, Uisneno njair afeek rasi, uis bifee bi Seba na'ko pasa' haa'-nua, anhake njair saksii. In nakuu ki ar-arki re' amonit oras ia mnak, ‘Hi ar-arki re' ia, amonot!’ Unu' te, uis bifee naan neem na'ko bare 'roo-'roo he niit nok in matan usif Soleman in mahinin. Te kaah, oras ia Tuaf re' et hi tnaanm ein, ma'tani nneis na'ko usif Soleman. Tuaf re' naan, es re' Au re' ia. Mes hi ka mroim fa he mfairoir Kau kre'o msa'.”

Nitu re' anfani nteni' neu tuaf re' in natua niit anbi naa

43 “Karu niut gui nriu' napoitn ee na'ko tuaf es, nitu naan annao neu baer ruman he nasnaas. Mes in ka napein fa bare he natua. 44 Onaim in natenab am nak, ‘Ahh! Au ka upein fa bare on nai te, reko nneis au 'fain he utua 'bi tuaf re' neno na au utua gui.’ Rarit in ntebi nfain, onaim in niit bare naan nakninu' nrair, ma ankikin narek-reko' nrair bare naan. 45 Rarit nitu naan annao nhaman in partei ngguin tuaf hiut re' maufinu nneis na'ko ne. Onaim sin nnaon natuan nbin atoni' naan, onaim sin nauban naan ee. Onaim oras ia, atoni' naan in a'moin ii nre'u nneis. On naan amsa' anmatoom nok mansian oras ia.”

Usif Yesus In nonot-asar re' batuur-batuur ein

46 Oras naan, Nai' Yesus na'uab nok too mfaun ein fe'. Onaim In ainaf ma In oirf ein neman he nateef nok Ne. Sin nhaken nbin mone', ma nreun tuaf he no'en. 47 Onaim anmui' tuaf neem natoon Ee mnak, “Aam! Ho aina' ma sin Ho ori' etan mone'. Sin he nateef nok Ko, tua.” 48 Rarit Nai' Yesus nataah am nak, “Au aina' re' batuur ii, sekau? Ma au orif-tataf re' batuur ii, sekau?” 49 Onaim In nruur neu too mfaun ein re' natuin Ee, ma na'uab am nak, “Amkius kiim, sin ar-arsin re' ia, Au aina' ma Au orif-tataf sin. 50 Fin tuaf re' nmoe' natuin Au Ama' abit sonaf neno tunan In romin, naan sin Au nonot-asar sin re' batuur.”

Nai' Mateus 13

Usif Yesus nareta' anmatoom nok akani' fini nbi afu huma'-huma'

1 Neno naan, Nai' Yesus anpoi nnao na'ko umi naan he nnao ntoko nbi nefo Galilea in ninin. 2 Onaim too mfaun ein neman ma naub naan Ee. Rarit In nsae ntoko nbi kofa' es, re' nhake nbi naan, he nanoni' too mfaun. Abitan auf meot ee nnenan ma natniin Ee. 3 Onaim In nanoni' rasi mfaun neu sin, npaek reta'. In nareta' am nak, “Anmui' naan atoin tani es annao n'ain in rene he nkani' fini. 4 Oras in nkani' fini on naan ate, fini bian anmoufun nbin ranan. Onaim koorn ein neman ma nteon-nsiun nain finin naan oke'. 5 Mes fini bian anmoufun nbin auf mafatu'. Finin naan natoron rabah, natuin afu naan mainihas. 6 Mes oras maans ee nsae on naan ate, fiin atoors ein naan namnenen ma nmeto nmaten. Fin sin a'baa'k ein ka ntaman fa ntean auf goe 'pinan. 7 Fini bian anmoufun nbin huu ma'aika'. Onaim huu ma'aika' naan nakhapi' naan sin tar antea finin naan anmaten. 8 Mes fini bian anmoufun nbin auf afa'. Finin naan natoron, rarit anmonin, nasufan ma napunin. Bian nafuan no bo' teun, bian no bo' nee, ma bian no nautn es. 9 Sekau maruki', maut he nneen narek-reko'!”

Usif Yesus natoon neu saa' am es In nanoni' te npaek reta'

10 Rarit Nai' Yesus In atoup noin' ein neman ma nataan Ee mnak, “Nansaa' am es Ho munoni' too mfaun ein ate, ampaek reta'?” 11 Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “Natuin hi mroim he mihiin batuur-batuur Uisneno In aprenat, es naan ate Au utoon ki reta' naan in a'moufun. Mes karu bian ate, Au unoni' sin a'paek reta'. 12 Fin atoni' re' he naim batuur-batuur neu Uisneno In romin, Uisneno of anmoe' je nahini ntein. Mes atoni' re' ka ntoe natuin fa Uisneno In romin, Uisneno of anmoe' je nmono nkoon. 13 Au unoni' sin a'paek reta', natuin: ‘Sin nkisun ma nitan nrarin, mes sin ka nromin fa he nahinin. Sin nnenan ma natninan nrarin, mes sin ka nromin fa he nahinin.’ 14 Sin re' naan on re' mafefa kninu' Uisneno nai' Yesaya antui nain je mnak, ‘Hi of amneen ma mitniin, mes hi ka mroim fa he mihiin. Hi of amkius ma miit, mes hi ka mroim he mihiin fa saa' re' njair naan. 15 Natuin tuaf ein re' ia sin neek ein on fatu, sin nmoe' sin ruik ein ankoson, sin nmoe' sin maatk ein anforon. Onaim maut he sin on re' naan, he sin ruik ein ankoson on re' naan, mbain he on re' naan, he sin maatk ein anforon on re' naan. Maut he Au kais ureko' sin, natuin sin ka nromin he ntoe natuin Kau fa.’ 16 Mes hi re' ia, ro mipein pa'e, joo! Fin hi miit kiim meik hi matam, ma mneen kiim meik hi rukim. 17 Ampirsai Kau! Afi unu' mafefa kninu' Uisneno, ma atoin neek amneo'n ein, anromin mat-maten he sin bisa niit saa'-saa' re' hi miit sin, mes ka bisa fa. Sin anromin mat-maten amsa' he nneen saa'-saa' re' hi mneen sin, mes ka bisa fa.”

Usif Yesus anfei oten na'ko reta' anmatoom nok fini

18 Na'uab anrair on naan ate, Nai' Yesus nak sin im nak, “Oras ia hi mneen reta' naan in oten. 19 Fini re' anmoufun nbin ranan naan, nahuum on re' tuaf re' anneen Kabin ma Prenat anmatoom nok Uisneno In aprenat, mes in ka nahiin fa batuur-batuur. Rarit nitu 'naakf ee neem ma nbakat naan Kabin ma Prenat na'ko tuaf naan in nekan. 20 Fini re' anmoufun nbin auf mafatu' naan, nahuum on re' tuaf re' anneen Uisneno In Kabin ma Prenat, onaim in ntoup Goe nok neek marine. 21 Mes Uisneno In Kabin ma Prenat ka na'baa' fa. Es naan ate, ka mahiki'-matunu' 'roo fa nbi in nekan. Biak ein nasusab sin natuin sin ntoup Uisneno In Kabin ma Prenat on naan ate, in nafetin nain sin. 22 Ma fini re' anmoufun nbin huu ma'aika' naan, nahuum on re' tuaf re' anneen Uisneno In Kabin ma Prenat. Mes in ntaisiub huma'-huma' nok in urusan he bisa nmoin nok ao-mina' ma mamut. Onaim uruusn ein naan nsiu' napoitan Uisneno In Kabin ma Prenat na'ko in nekan, tar antea ka ma'upan fa ntein. 23 Mes fini re' anmoufun nbin auf afa', nahuum on re' tuaf re' ntakan in rukin he nneen ma natniin Uisneno In Kabin ma Prenat, ma natuin Uisneno In romin. Rarit in nmoe' rais reko, nahuum on re' fini re' nasuuf ma nafua naan. Bian nafuan no bo' teun, bian no bo' nee, ma bian no nautn es.”

Usif Yesus nareta' anmatoom nok huun anbi reen je tnanan

24 Nai' Yesus natoon antein reta' es am nak, “Uisneno In aprenat nahuum on re' atoin es ankani' fini nbi in rene. 25 Oras fai meis'okan on naan ate, pah ii ntupan nber-beran. Onaim amaufinut antaam, ma nkani' huu sufa' anbi rene naan. 26 Oras maak ee he napuin on naan ate, ameupt ein niit huun anmoin bu'-bua' nok maak-gandum anbi naan. 27 Rarit sin nnao natonan neu reen tuaf naan am nak, ‘Usi'! Neon goes ii hit tkani' fiin reko tbi ho rene. Nansaa' am es oras ia nmui' huun et reen je nanan?’ 28 Usif naan nataah am nak, ‘Amaufiunt ee, in a'mo'en es re' naan.’ Onaim in ameupt ein anfeen penit am nak, ‘Usi', hai mnao mtoof main huun ee, oo?’ 29 Mes in nataah am nak, ‘Kaisa'! Natuin oras hi mtoof huun naan ate, hit maak ein of amfaik meik sin imsa'. 30 Anbain he sin nmonin nabu-buan tar antea oras he toun. Oras naan, na' au utoon 'eu ameupt ein am 'ak, “Hi mbubun mihunun huun naan. Rarit amfuut sin futu mes-mese', he mout sin. Namuni te, na' ambubun maak-gandum arekot na'ko rene naan, ma mait meik sin ma mitaam sin meu po'of.”’ ”

Usif Yesus nareta' anmatoom nok fua musi' aan'-ana'

31 Rarit Nai' Yesus na'uab antein am nak, “Au u'uab a'teni' reta' es, he hi bisa mihiin, on mee m'es Uisneno njair Usif neu too mfaun. Iin na, nahunu te on re' fua muis aan es, re' atoni' nseen ee nbi in po'on. 32 Maski fua musi' naan aan'-ana', mes karu nmoni te, in njair hau kou' reu'f es anbi po'on naan in nanan. Tar antea are' koro neman ma nakuun ein anbin in taek ein.”

Usif Yesus nareta' anmatoom nok raur haef

33 Nai' Yesus nareta' nteni' mnak, “Uisneno Iin na, nahuum on re' raur haef, re' bifee jes nait je ma nseor goe nok uut sauk goes. Onaim uut masero' naan ansae, natuin raur haef aan'-ana' naan.”

Usif Yesus anpaek reta', he nanoni' rais fe'u re' atoni' ka nneen niit sin fa fe'

34 Nai' Yesus nanoni' too mfaun ein anpaek reta' huma mfa-faun on naan. In uab ein ok-oke' naan, suma npake haa reta'. 35 In nanoni' on naan he natuin saa' re' mafefa kninu' Uisneno antui nain sin im nak, “Au of unoni' too mfaun ein a'paek reta'. Au of utoon are' kanan rasi re' atoni' ka nneen niit sin fa, anmurai na'ko oras Uisneno nmoe' pah-pinan tar antea oras ia.”

Usif Yesus natoon oten na'ko reta' anmatoom nok huun anbi reen je nanan

36 Rarit Nai' Yesus annao nasaitan too mfaun ein, ma ntebi nfain neu umi. Onaim In atoup noin' ein neman he ntotin turun-babat neu Ne mnak, “Usi'! Mutoon kai oten na'ko reta' anmatoom nok huun anbi reen je nanan fe'?” 37 Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “Atoni' re' nkani' fiin rekon naan, es re' Au, Mansian Batuur-Batuur re' ia. 38 Ma etu ai' rene naan es re' pah-pinan re' ia. Fiin reok gui, es re' tuaf-tuaf re' antaman njarin Uisneno In nonot-asar sin. Ma huun naan, es re' nitu 'nakaf nok iin na. 39 Rarit amaufinut re' neem ma nkani' huu sufa' naan, es re' nitu 'nakaf naan in neikn on. Oras amnonut naan, es re' neon amsoput. Ameput re' nonun naan, es re' Uisneno In ameupt ein na'kon sonaf neno tunan. 40 Oras neon amsoput, sin na'bua' naan huun ein naan ma nout niis sin. 41 On nai te Au, Mansian Batuur-Batuur re' ia, Au of a'sonu' ameput na'ko sonaf neno tunan. Sin of annaon ma nbubun naan tuaf-tuaf re' ka natuin fa Uisneno In aprenat. Ma sin nbubun naan re' tuaf-tuaf re' anfuri' biak ein amsa', he sin kais natuin Uisneno In aprenat. 42 Sin of nait inporin amaufiunt ein ok-oke' n'anin ai abar-barat, nahuum on re' huun re' npuut naan. Anbi bare naan, na' sin nnaben niit susat ma nana'renat, ma kurut-kaet ka natfeek niit fa. 43 Mes tuaf-tuaf re' anmoin nok amnonot ma amneot natuin Uisneno In romin, sin of natuan nok sin Aam Usif anbin sonaf neno tunan. Anbi bare naan, sin maask ein anpinan on re' manas. Onaim tuaf-tuaf re' he nahiin Kau, amtakan hi ruikm ein, ma mneen mirek-reko'!”

Usif Yesus nareta' anmatoom nok baer ma'osa' 'maten

44 Nai' Yesus anfee ntein reta' es am nak, “Tuaf re' nroim he nahiin Uisneno In aprenat naan, nahuum on re' atoni' re' nroim he napein kuun baer ma'osa' 'maten, re' atoni' na'koro' nbi kona'. Atoni' naan neem ma nhain, onaim in napein bare' naan, es naan ate, in nmariin anmaet. Rarit in nkuub nafani' bare' naan. Onaim in ntebi nfain rabah, ma nnao na'sosa' in a'mui'n ein ok-oke'. Rarit in nsoos afu pisa' naan, he in npaar nain baer ma'osa' naan.”

Usif Yesus nareta' anmatoom nok mutiara re' ma'osa'

45 Nai' Yesus nareta' ntein am nak, “Tuaf re' he nahiin Uisneno In aprenat naan, nahuum on re' atoin arakan es, re' anroim he nmui' mutiara re' ma'osa' 'maten. Rarit in naim mutiara naan he nsoos. 46 Oras in niit mutiara re' reok re'uf on naan ate, in ntebi nfain rabah he na'sosa' in a'mui'k ein ok-oke'. Rarit in nnao nsoos mutiara naan, maut he in npaar nain kuun mutiara naan.”

Usif Yesus nareta' anmatoom nok kninu' pukat

47 Nai' Yesus nareta' ntein am nak, “Uisneno In aprenat, nahuum on re' pukat es, re' akiif kai ika' sin nasaunt ee neu nefo. Rarit pukat naan, naan ika' huma'-huma'. 48 Oras pukat naan naheun nok ika' te, akiif kai ika' sin neman ma nheer napoitn ee, ma neik je neu nini'. Rarit sin ntokon ma nsiun iik' ein nbin pukat naan. Ika' mee reko te, sin nataam ee neu 'kora'. Mes ika' mee re' ka reko fa te, sin nait inporin. 49 On naan amsa' neon amsoput. Uisneno In ameupt ein of neman na'kon sonaf neno tunan, he nbetis amaufinut na'ko atoin neek amne'o ma amnonot. 50 Sin of nait inporin amaufiunt ein ok-oke' neun ai abar-barat. Anbi bare naan, na' sin nnaben niit susat ma nana'renat ma'tani', ma kurut-kaet abar-barat.”

Usif Yesus nanoni' anmatoom nok noni'-taru' amnaa', ma noni'-taru' fe'u

51 Na'uab anrair on naan ate, Nai' Yesus nataan sin im nak, “Hi mihiin are' saa'-saa' re' fe'e na Au u'uab sin, ai' kaah?” Sin natahan am nak, “Hai mihiin sin, tua!” 52 Rarit Nai' Yesus nataah sin im nak, “Reko! Fin ansuun tuaf na'ko tunggur agaam ein re' batuur-batuur antoup noin' ein na'kon Uisneno In Kabin ma Prenat re' matu'i nain na'ko afi unu', rarit in annaa' naher-heran Au noni'-taru' sin amsa' oras ia te, in nahuum on re' uim tuaf es, re' nasoit in po'of he nakrira' in a'mu'in amnaa', nabu-bua nok in a'mu'in fe'u.”

Abitan Nasaret ka ntoup fa Usif Yesus

53 Oras Nai' Yesus nanoni' nrair too mfaun ein anpaek reta' on naan ate, In nnao nasaitan bare naan, 54 he nfain on In kuan Nasaret. Anbi naan, In ntaam anbi uim onen he nanoni' too mfaun. Abitan uim onen sin ok-oke' re' anneen Ee, ansanmakan nmaten. Sin na'uab ein am nak, “Aih! Atoni' ia In mahiin ii! In naskoor anbi mee? Anmoe' on mee m'es in nmoe' rais sanmaakt ein? 55 Te kaah, In re' ia atukan hau goe in anah. Hit tahiin tarek-reko' In ainaf bi Maria ma In oirf ein, esan re', nai Yakobus, nai' Yusuf, nai' Judas, ma nai' Simon. 56 Hit tahiin In feotf ein imsa', te hit arkit tatua kuan mese'. Onaim In napein In mahiin ii na'ko mee ntein? Ma In napein In kuasa ma'tani' naan na'ko sekau ntein?” 57 Es naan ate, sin nsaken ma ka nromi ntein' ein fa he nneen ma natniin Ee. Mes Nai' Yesus na'uab neu sin im nak, “Batuur! Anbi bare bian ate, biak ein anromin he nhormaat mafefa kninu' Uisneno. Mes anbi in kuan aa kuun, ma in nonot-asar sin, atoni' ka nromin fa he nhormaat ee.” 58 In ka nmoe' fa rais sanmakat amfaun anbi bare naan, natuin sin neek ein on re' fatu tar antea sin ka nromin fa he npirsain neun Nai' Yesus.

Nai' Mateus 14

Sin na'maet nai' Yohanis Asranit

1 Oras naan, usif Herodes annaa' aprenat anbi propinsi Galilea. In neen beno huma'-huma' anmatoom nok Nai' Yesus. 2 In na'uab neu in haef-nimaf mapirsa'i sin im nak, “Nai' Yesus naan, of oni' nai' Yohanis Asranit re' neon goes ii au 'reek he nkeut naan in a'nakan. Oras ia, in nmoni nfani, oo? Es naan ate, in nmui' kuasa he nmoe' rais sanmaakt ein on re' naan.” 3 Usif Herodes na'uab on naan, natuin unu' te in nmaka'rasi' nok nai' Yohanis, tar antea in nheek nai' Yohanis ma nataam ee neu bui. Rasi naan na'uu on nai: usif Herodes ansao naan in orif nai' Felipus in fee, kaan ee bi Herodias. Te kaah, nai' Felipus ma bi Herodias ka nmanpoirn ein fa. 4 Etun nai' Yohanis nakain usif Herodes fani-fani mnak, “Usi', ka nabei' fa he ho msao ho ori' in fee. Natuin naan antanhai hit atoran harat Yahudi!” 5 Mes nai' Herodes ka ntoe ma nrae natuin ee fa, onaim in nsao bi Herodias. Maski nai' Herodes nroim he na'maet nai' Yohanis Asranit, mes in natiun gon nok too mfaun ein, natuin sin anpirsain am nak, nai' Yohanis naan, Uisneno In mafefa kninu'. Etun in nreun iin na he nataam nai' Yohanis neu bui. 6 Mes a'roo-'roo on naan ate, sin anmo'en fesat neu nai' Herodes in neon mahonin. Oras naan, ain usif bi Herodias in aan feto, nabsoo' neu taumn ein. In nabsoo'n ii reokn ii kah, tar antea nai' Herodes in nekan naan anmariin anmaet. 7 Nabso'o nrair on naan ate, nai' Herodes no'en aan feto naan am nak, “Ho mtoit saa' ate, mutoon! Au of a'fee ko. Au 'naa au rais manba'an re' ia. Ma au 'suup a'paek Uisneno In kanan.” 8 Anneen uisf ee na'uab on naan ate, aan feto naan in ainf ee na'seo' goe. Onaim in ntoti mnak, “Usi'! Au 'toit nai' Yohanis Asranit in a'nakan. Amtao maan ee neu dulang es, ma meik kau goe.” 9 Anneen ri' feto naan antoit on naan ate, nai' Herodes in teenb ee naen namneuk. Mes in ka bisa nheer nafani' fa in rais supat, fin taumn ein ok-oke' annenan nrarin ate. Etun in natuin ri' feto naan in haan totis. 10 Onaim in naprenat tuaf he nnao nkeut nai' Yohanis in a'nakan anbi bui. 11 Sin nkeut naan nai' Yohanis in a'nakan, rarit antao goe nbi dulang ma neik je neu ri' feto naan. In ntoup naan dulang naan, ma neik je neu in ainaf. 12 Oras nai' Yohanis in atoup noin' ein annenan nak sin nketu nrair in a'nakan on naan ate, sin neman ma nait in aon amates, ma nnaon nsuub ee. Rarit sin nnao natonan Nai' Yesus.

Usif Yesus antuthae bukaet neu tuaf nifun niim anneis

13 Oras Nai' Yesus anneen beno anmatoom nok nai' Yohanis in a'maten on naan ate, In nok In atoup noin' ein nasaitan bare naan. Onaim sin nsaen kofa' he nnaon neun baer ruman na'roo na'ko kuan he sin bisa nasnasan. Mes oras too mfaun ein nitan Nai' Yesus sin kofa', sin natun-tuin ein npe'on neof goe ninin. Rarit sin npoi neman na'kon kuan-kuan ein, ma nnaon rabah anpe'on raan meto'. Etun sin ntean nahunun Nai' Yesus sin. 14 Oras In nsaun na'ko kofa' naan, In niit too mfaun ein anpa-pao nain Je. Rarit In nkasian sin. Onaim In nareko' are' ameent ein. 15 Oras maans ee he noi nmouf on naan ate, In atoup noin' ein neman ma na'uab neu Ne mnak, “Usi'! Reko nneis Ho mreun too mfaun ein ia he sin nfanin nsosan amnahat neun are' kua paumaak ein. Fin maans ee he noi nmouf goen! Anbi bare ia ka tiit fa mnahat.” 16 Mes Nai' Yesus nataah sin im nak, “Kaisa'! Ro hi es re' amtuthae sin.” 17 Mes sin natahan am nak, “Koeh Usi'! Hai ka mmui' fa saa'-saa' he mtuthae too mfa-faun ein re' ia. Hai he mmoe' on mee? Hit mu'i haa utunu' fua' niim ma ika' fua' nua!” 18 Mes Nai' Yesus na'uab am nak, “Reko. Meik sin neman!” 19 Onaim In nreun too mfaun ein naan ntokon pukan-pukan anbin huun. Rarit In nait utunu' fua' niim, ma ika' fua' nua. Onaim In nbaiseun neon goe ma ntoit makasi neu Uisneno. Rarit In nteib utuun ein naan ma nbatin nfeen In atoup noin' ein, ma sin nnaon ntuthae too mfaun ein ok-oke'. 20 Rarit sin nbukaen bu'-bua' tar namsenan. Anbukae nrarin on naan ate, sin nbubun nafani' amnaah neisf ein, naheun a'kora' bo'es am nua. 21 Too mfaun ein re' nbukaen re' naan, sin of oni' nifun niim. Naan ansoi' naan ahaa atoin ein nmesen. Bifee ma ri'ana' ka nsoi' naan sin fa.

Usif Yesus annao nbi oe je fafon

22 Sin arsin anbukaen nrarin on naan ate, Nai' Yesus anreun In atoup noin' ein nsaen kofa' ma nnao nahunun neun neof goe panin. Mes In namaika' nbi bare naan fe', he nreun too mfaun ein anfanin. 23 Oras too mfaun ein anfanin on naan ate, Nai' Yesus neiki nsae nbi 'toe'f es he n'onen. Antea oras fai ji msa', In nbi naan anmees fe'. 24 Oras naan, In atoup noin' ein re' anbin kofa' antea nrarin neof goe tnanan. Sin nhae nmaten nok he nfoe' kofa' naan, natuin kofa' naan nnao nbani' n'ain anin, ma oik kou' gui anbeson sin. 25 Neis noi nmeu on naan ate, Nai' Yesus natuin sin. In nnao nbi oe je fafon. 26 Ankius nitan on naan ate, In atoup noin' ein naskeken ma na'tai' jein. Sin na'uab ein nok amtaus am nak, “Hoe! Aka'taus ee natuin kit!” 27 Mes Nai' Yesus na'uab neu sin im nak, “Hae! Hi kais mimtau. Au es re' ia. Au nai' Yesus Kau! Amha'tain jom!” 28 Anneen on naan ate, nai' Petrus nataah am nak, “Usi'! Karu batuur on naan ate, amreun kau 'nao 'bi oe ji fafon, he 'eit i'ain Ko, tua.” 29 Rarit Nai' Yesus nataah am nak, “Reko! Uum nai!” Onaim nai' Petrus anpoi na'ko kofa' he nnao n'ain Nai' Yesus. Nai' Petrus annao nbi oe je fafon. 30 Mes oras nai' Petrus annaben ain ko'u on naan ate, in namtau nmaet. Onaim in nmurai nreem antaam on naan ate, in nkoa' naheer am nak, “Koe Usi'! Amturun maan kau, tua!” 31 Nai' Yesus annona' In a'niman rabah ma nnaa' nai' Petrus. In na'uab am nak, “Pe'u, Pe'u! Nansaa' am es ho neek maan nabait? Ho ka mpirsai fa meu Kau batuur-batuur, aa oo?” 32 Rarit sin nua sin antaman neun kofa' naan. Onaim anin naan nasnaas nain. 33 Ankius nitan on naan ate, In atoup noin' ein naiks Ee mnak, “Usi'! Ho ro batuur-batuur Uisneno In Anah!”

Usif Yesus nareko' ameent ein anbin Genesaret

34 Oras sin ntean neof goe panin, sin nsanun nbin neof goe ninin, nbin kuan Genesaret. 35 Oras sin nsaun neman on naan ate, too mfaun ein nahiin nain sin. Onaim sin nkoa' ein am nak, “Hoe, Nai' Yesus neem!” Sin naen anfuun kuan on naan ma nmaktoon ein. Sin neem neikin ameent ein ok-oke'. 36 Sin ntotin he reko te, sin nreo' naan ahaa In baru. Fin sin nateenb ein am nak, “Asar ameent ein anreo' naan ahaa Nai' Yesus In baur goe, sin of nareok nanin.” Onaim ameent ein ok-oke' re' anreo' naan ahaa In baru, sin nareok nanin oras naan.

Nai' Mateus 15

Mansian ii nmoe' atoran he nsenu' Uisneno In aprenat

1 Neot es, pukan atoin Farisis sin nok tunggur agaam ein neman na'kon Yerusalem he nateef nok Nai' Yesus. 2 Atoin Farisis sin annaa' naher-heran atoran harat Yahudi. Oras sin nnenan am nak, Nai' Yesus In atoup noin' ein nbukaen mes ka nafaun fa sin a'niimk ein natuin sin haart ii in roim naan on naan ate, sin nsaken. Rarit sin neman he nasaan Nai' Yesus am nak, “Nansaa' am es Ho atoup noin' ein nahan ate, ka nafaun fa sin a'niimk ein fe' natuin haart ii in romin? Naan antanhai hit atoran be'i-na'i sin harat!” 3 Mes Nai' Yesus nataah sin im nak, “Hi arki re' ia, ro tuaf re' na'uab ate, a'teta', ma nmo'e te, a'teta'. Hi mraban mihiin Uisneno In aprenat, he mituin hi be'i-na'i sin haart aa kuuk. 4 Fin Uisneno naprenat anrari mnak, ‘Amhormaat hi aina'-ama' sin.’ Antuta ntein am nak, ‘Karu tuaf es naseku' in ainaf ai' in amaf, ro he napein hukun a'maten.’ 5-6 Uisneno nanoni' on naan, mes hi minoni' 'teta' ntein. Fin hi mak, ‘Tuaf es ka nperluu fa he npaek in bare' he nturun ma nbaab in ainaf-amaf, maski sin nha'mui' jok, karu in nba'an anrair he nfee je neu Uisneno.’ Mes nok ranan hi minoni' on naan, hi mporin main Uisneno In aprenat, ma mseun ee nok hi atoran. 7 Etun fe'e na Au 'ak, hi re' ia atoni' re' na'uab ate, a'teta', ma nmo'e te, a'teta'! Naan natai nok saa' re' mafefa kninu' Uisneno nai' Yesaya antui nain je anmatoom nok ki na'ko un-unu'! Fin Uisneno npaek je he ntui mnak, 8 ‘Anmui' mansian anpures ma nbo'is Kau, suma neik in rurun kotin, mes ka na'ko fa in nekan. 9 Maski sin nmo'en on naan amsa', parsuum aah. Sin ka ntoe ma nrae natuin Kau fa, fin sin suma ntoe ma nrae natuin mansian ii in atoran.’ ”

Rais maufinu npoi na'ko atoni' in nekan

10 Rarit Nai' Yesus no'en tuaf bian anbi bare naan ma nanoni' sin im nak, “Amtakan hi ruikm ein he mneen mirek-reko', he hi bisa mihiin! 11 Saa' re' ntaam neu atoni' in fefan, naan ka nhai'niis je fa. Mes saa' re' npoi na'ko atoni' in fefan, naan es re' anhai'niis je.” 12 Rarit Nai' Yesus In atoup noin' ein neman ma natoon Ee mnak, “Usi'! Ho muhiin ii, oo? Atoin Farisis sin neek ein namenan, oras Ho mu'uab on re' naan.” 13 Mes Nai' Yesus nataah am nak, “Au Ama' et sonaf neno tunan of anfaki nporin tuaf-tuaf re' ka nanoni' fa natuin In romin. Naan nahuum on re' atoni' ntoof anporin roet re' in ka roim je fa. 14 Onaim kais amtoe mituin atoin Farisis sin. Fin sin re' naan, nahuum on re' aforot re' nakrira' ranan neu aforot. Sin of anroron kbua' mese' neun kona'.” 15 Rarit nai' Petrus na'uab am nak, “Usi', amturun he mutoon maan kai uab manporin fe'e na in a'moufun.” 16 Nai' Yesus nataah sin im nak, “On nai te, hi ka mihiin fa fe'e msa'? 17 In sairt ii on nai: saa' re' hit tbukae je, ntaam anpeo' hit fefak, rarit antaam ankoon neu hit taik, ma npoi nfani npeo' baer porin makrafu'. 18 Mes saa' re' anpoi nfain na'ko hit fefak, naan es re' anhai'niis atoni', tar antea Uisneno nmai'niisn ee msa', ma ka nroim fa he ntoup goe. 19 Fin rais maufinu mfaun npoin na'kon atoni' in nekan! Nahuum on re': tenab maufinu, marorot, makaket, nbeon on nok tuaf re' in ka fee je fa, ai' in ka moen ja fa, bakan, saksii puta-kriut, na'uab na're'uf es in kanan. 20 Rasin on re' naan, esan re' anhai'niis atoni'. Mes karu atoni' suma nbukae ma ka nafaun fa in a'niman natuin harat on naan ate, naan ka ntaam fa rais jes.”

Usif Yesus anturun bifee jes re' ka atoin Yahudis fa

21 Rarit Nai' Yesus annao nasaitan bare naan, he nnao neu pah re' anpaumaak kota Tirus ma kota Sidon. 22 Anbi naan, anmui' naan bifee jes, re' na'ko bare naan. In ka atoin Yahudis fa. Oras in nneen nak Nai' Yesus neem antea goen, in neem antoit nok neek akbubu' mnak, “Usif nai' Daut in sufan! Amkasian maan kau, tua! Au aan feot goe, anniut sae. Airoo, in nha'mui' niis on, tua.” 23 Mes Nai' Yesus antaa' kuun, ma ka nataah fa hana' mese' msa'. Onaim In atoup noin' ein neman ma natonan am nak, “Usi', bifee re' ia na'roto' piut. Onaim in nmo'e haa taisibu. Reko nneis, Ho mreun goe he nnao nai na'ko bare ia!” 24 Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “Uisneno nreun Kau he 'uum a'turun hit atoin Yahudis, natuin sin nteri nsaan ranan, nahuum on re' 'bib-kaes aseket. In ka nreun Kau fa he 'turun atoin sona'.” 25 Mes bifee naan neem antein ma npaumaak Nai' Yesus. In nri'tuu ma nbaisenu ntein am nak, “Usi'! Amturun maan kau, tua!” 26 Mes Nai' Yesus anfee uab manporin am nak, “Ka neu fa he tait imnahat na'ko ri'aan ein, ma ntokar atfeen asun.” Nok sarit ma'nifa' nak, Nai' Yesus ro he nturun In atoin Yahudis sin fe', rarit na' anturun biak ein. 27 Mes bifee naan anbaras am nak, “Batuur, Usi'! Mes ausn ein anpa-paon etan mei je nupun. Sin nahan saa' re' anmoufun na'kon ri'aan ein sin a'piik ein amsa'.” Nok sarit nak, oras ri'aan ein nbukaen, ausn ein nahan amsa'. Maski Nai' Yesus anturun Iin na, mes In ro he nkius biak ein imsa'. 28 Anneen on naan ate, Nai' Yesus na'uab am nak, “Reko, ain! Ho mpirsai Kau batuur, oo! Onaim ho mfain nai, natuin saa' re' ho mtoit je naan, anjari nrair!” Rarit in ntebi nfain, ma in niit in anah naan nareko nrair oras naan.

Usif Yesus nareko' too mfaun

29 Rarit Nai' Yesus nok In atoup noin' ein nnaon nasaitan bare naan, ma sin nnaon npe'-peo'n ahaa nefo Galilea in ninin. Onaim sin nsaen neun 'toe'f es, rarit Nai' Yesus antook he nanoni' sin. 30 Rarit too mfaun ein neman neu Ne. Sin neik ein atoin hae hera', aforot, abuat, amuut, ma amenat bian sin amsa'. Sin natupa' ameent ein naan anpaumak-maak Nai' Yesus In haek ein. Rarit In nareko' sin. 31 Ankius nitan on naan ate, too mfaun ein ansanmakan. Sin na'uab ein am nak, “Hae! Ma'tain besi! Atoin hae hera', bisa nnao reko. Aforot, bisa niit. Abuat bisa nfeen ma nnao. Ma amuut ii, na'uab! Ia ro tebes Uisneno es re' ameput. In re' naan, Uisneno re' hit be'i-na'i sin na'ruir ein ma na'besan na'ko afi unu'.”

Usif Yesus antuthae tuaf nifun haa

32 Neno fauk ankono te, Nai' Yesus no'en In atoup noin' ein am nak, “Au 'kasian too mfaun ein ia. Bian neman na'kon bare 'roo-'roo, ma sin nabuan nbin ia neno teun goen, tar antea nararin beti'. Reko nneis sin kais anfanin nok tai ruman. Kais-kaisa' sin ntuamafun nbin raan atnana'.” 33 Mes Nai' Yesus In atoup noin' ein natahan am nak, “Usi'! Baer ruman ia na'roo na'ko kuan. Ka neu fa he hit ttuthae too mfa-faun ein ia.” 34 Mes Nai' Yesus nataan sin im nak, “Hi utuun ein fua' fauk?” Sin natahan am nak, “Fua' hiut goah. Ma iik' ein fua' fauk aah, tua!” 35 Rarit Nai' Yesus anreun too mfaun ein naan he ntokon neun afu. 36 Onaim In nait utuun fua hiut ein ma iik' ein naan, ma ntoit makasi neu Uisneno. Rarit In nteib sin, ma In nnona' sin neun In atoup noin' ein, he sin nnaon ntuthae too mfaun ein naan ok-oke'. 37 Onaim sin nbukaen tar namsenan. Rarit sin nbubun nafani' mnaah neis fein naan, ma npaan sin nahenu 'poni hiut. 38 Too mfaun ein re' nbukaen ok-oke' naan, of oni' sin atoni' nifun haa. Sin ka nsoi' naan fa bifee ma ri'aan ein. 39 Rarit Nai' Yesus anreun too mfaun ein naan he nfanin. Onaim In nsae kofa' ma sin nnaon neun pah Magadan.

Nai' Mateus 16

Atoin Farisis ma atoin Sadukis he nakreo namouf Usif Yesus

1 Neot es, atoin Farisis ma atoin Sadukis fauk neman neun Nai' Yesus. Sin he nataan Ee, he nakreo. Nok ranan naan, sin ntoit Je mnak, “Aam! Ho mukrira' miit rais sanmakat es, he njair bukti mnak, Ho mupein kuasa mu'ko Uisneno.” 2 Mes Nai' Yesus nataah am nak, “Karu maans ee nmouf ma neon goe snaa me'e, hi mtanar am mak, ‘Noka' te ka na'uur fa.’ 3 Ma karu maans ee nsae ma anbi neon goe nmui' noep ma'fena', hi mtanar am mak, ‘Neno ia of na'uur.’ Onaim karu hi bisa mihiin oras on naan ate, nansaa' am es hi ka mihiin fa tanar na'ko oras neu oras, batan neu batan? 4 Airoo! Hi mansian oras ia, suma mihini haa he mmoe' rais maufinu! Hi ka mtae mituin fa hit Usi'! Maski hi mtoit rais sanmakat, mes Au ka 'moe' je fa, tua! Natuin afi unu' Uisneno nfee nrair rais sanmakat npaek mafefa kninu' nai' Yunus. Onaim naan, nanokab!” Na'uab anrair on naan ate, Nai' Yesus nasaitan sin.

Usif Yesus nanoni' am nak, ampaant om mi'ko atoin Farisis ma Sadukis sin pengaru

5 Oras Nai' Yesus sin annaon neun neof goe panin, na' In atoup noin' ein namnaun am nak, sin nniikn ein ma ka neikin fa utunu'. 6 Anneen neu sin na'uab ein on naan ate, In nak sin im nak, “Hi ro he mpaant om mi'ko atoin Farisis ma Sadukis sin raur haef ee, joo.” 7 Annenan on naan ate, In atoup noin' ein antaka'naan ein. Onaim sin na'uab ein es nok es am nak, “A'naef ee na'uab saa'? In na'uab on re' ne, natuin hit ka teik fa utunu', aa oo?” 8 Mes Nai' Yesus nahiin sin tenab. Rarit In na'uab am nak, “Hi bainesi' ki! Nansaa' am es hi mi'uab anmatoom nok utunu'? Hi ka mpirsai kau fa, oo? 9 Ro hi ka mihiin fa fe' neu Au 'mui' kuasa? Fin neon goes ii, Au 'teib utunu' fua' niim ma 'tuthae tuaf nifun niim, hi mbubun mifani' mnaah neis fein a'kora' fauk? 10 Rarit, on mee nok re' utuun fua hiut ein re' Au 'bati 'fee 'eu tuaf nifun haa? Hi mbubun mifani' mnaah neis fein 'poni fauk? 11 Nansaa' am es hi ka mihiin fa Au uabak fe'e na? Au ka u'uab fa anmatoom nok utunu'. Au he umnaub ki, he hi mpaant om mi'ko atoin Farisis ma Sadukis sin noni'-taru' sin. Fin sin noni'-taru' sin bisa npengaru naan too mfaun ein, nahuum on re' raur haef re' nkuum na'bua' ee nok uut, rarit uut naan ansae.” 12 Nai' Yesus na'uab on naan ate, na' sin nahinin nak, In ka na'uab fa anmatoom nok utunu'. Mes In na'uab anmatoom nok atoin Farisis ma Sadukis sin noni'-taru' re' anbeon ma nsanan.

Nai' Petrus anmanaku' mnak, Usif Yesus naan, Kristus

13 Rarit Nai' Yesus annao neu bare re' npaumaak kota Kaisarea Filipi. Anbi raan atnana', In nataan sin im nak, “Tatuin biak ein sin uab ein nak, Au re' ia, Mansian Batuur-Batuur re' ia, Au sekau Kau?” 14 Sin natahan am nak, “Bian nak, Ho re' ia, nai' Yohanis Asranit re' anmoni nfain. Bian nak, of oni' Ho re' ia, ka'o Elia. Bian anteni' nak, ka'o Yermias. Karu kaah fa te, mafefa kninu' Uisneno tuaf es na'ko un-unu'.” 15 Rarit Nai' Yesus nataan antein sin im nak, “Karu anbi hi teenb ein kiim ate, Au sekau Kau?” 16 Rarit nai' Simon Petrus nataah am nak, “Usi'! Ho re' ia, Kristus, Tuaf re' afi unu' Uisneno anba'an he nsoun Ee neem! Ma Usi'! Ho re' ia, Uisneno abar-barat In Anah!” 17 Rarit Nai' Yesus na'uab am nak, “Simon, nai' Yunus in aan moen ja ko! Ho mapae' reko ko! Ka mansian aa fa es re' natoon ko rasi naan. Mes Au Ama' et sonaf neno tunan es re' natoon ko. 18 Amneen! Oras ia, Au he ukanab ko ‘Petrus’. Fin kanaf naan in a'moufn ii es re' ‘fatu’. Natuin ho pirsait aan nahuum on re' fatu, ho of amjair fanderen meu Au ngguin re' npirsai Kau. Maski sin napenin ha'mu'it tar antea nmaten amsa', sin naarn ein ma ntaah ein piut-piut. 19 Au of a'fee hak 'eu ko, he ho m'urus Au ngguin, nahuum on re' ho mnaa' a'retu 'fo'e sonaf neno tunan. Fin saa' re' ho mtaar ee mbi pah-pinan, naan Uisneno ntaar ee et sonaf neno tunan amsa'. Ma saa' re' ho mfei ma mkonan ambi pah-pinan ia, naan Uisneno of nafeitn ee et sonaf neno tunan amsa'.” 20 Na'uab anrair on naan ate, Nai' Yesus antaar sin he kais natonan neu sekau-sekau nak, In re' naan, Kristus.

Usif Yesus natoon rasi anmatoom nok In a'maten ma In a'monin anfani

21 Anmurai na'ko oras naan, Nai' Yesus natoon neu In atoup noin' ein am nak, “Au ro he 'nao 'eu kota Yerusalem. Anbi nee, Au upein ha'mu'it amfaun na'ko atoni mnais haart ein, a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein, ma tunggur agaam ein ok-oke'. Sin of anroor na'maet Kau, mes anmeu te, Au 'moni 'fain.” 22 Nai' Yesus natoon on naan ate, nai' Petrus anheer napaisb Ee, rarit in nak, “Kais mu'uab on naan, Usi'! Ka neu fa he Uisneno nkonan rasi naan!” 23 Mes nai' Petrus in uaban naan, ka natuik-natai fa nok Uisneno In romin. Es naan ate, Nai' Yesus nabani' ma nakain ee mnak, “Hoe, mu'roo mu'ko ia! Naan nitu 'nakaf es re' a'uab! Ho kais am'eka' Kau! Ho suma mutenab mutuin mansian ii in romin kuun, mes ka mutuin fa Uisneno In romin!” 24 Rarit Nai' Yesus nanoni' In atoup noin' ein am nak, “Tuaf re' he natuin Kau, in ro he naran ma ntahan piut ansuun oras! In ro he nnikan nain in roimn aa kuun, he natuin Uisneno In romin. Maski atoni' he nroor na'maet je msa', in ro he natuin piut, nahuum on re' atoni' nasaah hau nehe, he nnao n'ain bare 'maten. 25 Fin tuaf re' nabarab in tuan ee, he nmaet natuin in natuina' Kau, in of napeni 'honis piut nok Uisneno. Mes tuaf re' suma nroim he nmoni nbi in tuan ee kuun, in a'monin naan of namsaab ma namneuk on ahaa re' naan! 26 Amneen! Karu ho mupein pah-pinan ia in afan sin ok-oke', mes Uisneno antorak napoitan ko te, in upan ma in pae' ji saa'? Maski ho mroi meik main pah-pinan ia in afan sin imsa', ho ka bisa fa he mtuik ma msenu' maan fa ho smanam! 27 Au utoon ki rasin re' ia ok-oke', natuin Au re' ia, Mansian Batuur-Batuur. Au of a'sanu 'fain 'uum a'paek Au Ama' In pinan ma krahan, ubu-bua 'ok In ameupt ein na'kon sonaf neno tunan. Oras naan, Au of a'baras 'eu tuaf mese'-mese' utuin saa' re' in nmo'e. 28 Mimnau mirek-reko'! Na'ko hi ar-arki re' ia, tuaf fak-fauk of ka nmaten fa fe', tar antea oras sin niit Kau, es re' Mansian Batuur-Batuur re' ia, a'jair Usif re' annaa' aprenat.”

Nai' Mateus 17

Uisneno nakrira' Usif Yesus In pinan ma krahan

1 Ankoon neno nee on naan ate, Nai' Yesus no'en nai' Petrus, nai' Yakobus ma in orif nai' Yohanis he nsaen neun a'toe'f es, he sin nmes-mesen nbin naan. 2 Antean a'to'ef naan in tunan, sin niit Nai' Yesus na'bani'. In huumn ee npiin on re' manas, ma In tais ein njarin muti' ma nariman. 3 Nok askeken on naan ate, sin niit Ee na'uab nok ka'o Musa ma ka'o Elia. 4 Onaim nai' Petrus antaka'nana', tar antea in na'uab tafi'-tafi' am nak, “Usi', hit tbi bare ia te, na' reko nneis! Onaim reko te hai mihakeb maan ropo teun. Es neu Ko Usi', es neu ka'o Musa, ma es anteni' neu ka'o Elia.” 5 Oras nai' Petrus fe' na'uab on naan ate, nok askeken, noep ji nsaun neem ma n'aum naan sin. Onaim sin nsanmakan, oras sin nneen hanaf es anbi nope naan in nanan am nak, “Amneen! Nai' Yesus re' ia, Au Aan neka'. In nhariin Au nekak piut-piut. Amneen mirek-reok' Ee!” 6 Annenan on naan ate, atoup noin' ein namtaun nmaten, tar antea sin nnoob ein. 7 Mes Nai' Yesus neem ankai' sin im nak, “Amfeen nai. Kais mimtau!” 8 Rarit sin nait matak, mes sin ka niit antein fa sekau-sekau nbi bare naan. Suma Nai' Yesus anmees jah. 9 Rarit sin nsanun nfanin na'kon a'to'ef naan. Onaim Nai' Yesus antaar sin mates am nak, “Saa' re' hi miit ee fe'e na, ka nabei' fa he mitoon ee meu sekau-sekau! Fin Au, Mansian Batuur-Batuur re' ia, ro he 'maet fe'. Rarit, karu Au 'moni 'fain, na' hi bisa mitoon ee.” 10 Onaim sin nataan Ee mnak, “Usi', Ho re' ia ro Kristus, mes ka'o Elia es mee? Fin tunggur agaam ein nanoin ein am nak, ka'o Elia ro he neem fe', hena' Kristus neem. Mes natuin Ho te, on mee?” 11 Nai' Yesus nataah am nak, “Batuur. Ka'o Elia ro he neem fe', he nfei ranan neu Kristus. 12 Mes amneen mirek-reko'! Ka'o Elia neem anrair, mes atoni' ka nahiin je fa. Sin nasusab niis ne, natuin sin roimk ein. Sin of anmoe' Kau, Mansian Batuur-Batuur re' ia, on naan amsa'.” 13 Annenan nrarin on naan ate, na' sin nahinin am nak, ka'o Elia re' Nai' Yesus na'uab ee naan, es re' nai' Yohanis Asranit.

Usif Yesus nareko' ri'aan es, re' anniut sae

14 Oras Nai' Yesus sin ntebi nfanin, sin nateef too mfaun re' anpao nain sin. Onaim a'naef es neem anri'tuu ma ntoit turun-babat, 15 am nak, “Usi'! Amkasian maan au aanh ee, tua! In namaunu 'bibi, ma anha'mui' jon. Karu menas naan neem ate, in nmoufu ntaam neu oe ai' ai je, tua. Amturun maan kau, tua! 16 Au 'eik je goen a'bi Ho atoup noin' ein, mes sin ka bisa nareok' ee fa, tua.” 17 Anneen on naan ate, Nai' Yesus naskarak In atoup noin' ein am nak, “Hae! Ro hi bainesi' ki! Au unoni' ki fani-fani, mes hi ka mihiin mirek-reko' fa. Hi ka mpirsai fa batuur-batuur amsa' meu Kau! Au ro he 'sabaar 'eu ki 'tea mee? Meik ri'ana' naan neem meu ia!” 18 Sin neik ri'ana' naan, rarit In nriu' napoit niut re'uf naan. Rarit niut re'uf naan anpoi nasaitan ri'ana' naan, onaim in nareok nain oras naan. 19 Rarit, oras Nai' Yesus anmees nok In atoup noin' ein on naan ate, sin nataan Ee mnak, “Usi'! Nansaa' am es fe'e na hai ka bisa mriu' mipoitan fa nitu naan?” 20 Nai' Yesus nataah am nak, “Hi ka bisa mriu' fa nitu naan, natuin hi ka mpirsai fa batuur-batuur ate. Mimnau! Karu hi mpirsai batuur-batuur meu Kau te, maski aan'-ana' msa', hi bisa miprenat maan a'toe'f es am mak, ‘Hoe! 'To'ef! Munani' meu nee!’ In of nanani'. Onaim hi bisa mmoe' saa'-saa' aah, asar ramu hi mpirsai batuur-batuur meu Uisneno. 21 Mes amneen! Niut re'uf human on re' ia ro batuur sin maufinun bainesi'. Karu hi ka m'onen ma minaah om fa, he mtoit turun-babat mi'ko Uisneno te, hi ka bisa fa he mriu' nitu on re' naan.”

Usif Yesus na'uab no nuan ii anmatoom nok In a'maten

22 Neot es, Nai' Yesus nok In atoup noin' ein nabuan nbin propinsi Galilea. In natoon neu sin im nak, “Ka 'roo fa ntein ate, sin of na'sosa' Kau neu biak ein. 23 Rarit sin na'maet Kau, Mansian Batuur-Batuur re' ia. Batuur Au 'maet, mes nmeu on naan ate, Au 'moni 'fain!” Anneen In uaban on naan ate, In atoup noin' ein sin neek ein ansusan nmaten.

Usif Yesus na'uab anmatoom nok beo neu uim onen

24 Oras Nai' Yesus nok In atoup noin' ein neman neun kuan Kapernaum, ahoik beo ngguin neman neu nai' Petrus, ma nataan ee mnak, “Hi Tunggur goe anbaen Uim Onen Uuf in beo goe, ai' kaah?” 25 Onaim nai' Petrus nataah am nak, “Anbaen, tua!” Oras in nfain on naan ate, Nai' Yesus natoon nahuun ne mnak, “Hae, Simon! Ho mutenab miit. Uisf ein pah-pinan ia naitin beo na'ko sekau? Na'ko sin aanh ein, ai' na'ko tuaf bian?” 26 Nai' Petrus nataah am nak, “Na'ko tuaf bian, tua.” Nai' Yesus na'uab anteni' mnak, “Karu on naan ate, uisf ee in aanh ein kaisa' nbaen ein beo, ai' on mee? 27 On naan amsa' nok Uim Onen Uuf in beo. Mes hit kais atmoe' ahoik beo ngguin he nato'on. Reko nneis, ho mnao mtaun ika' meu nefo. Ho mtaun maan ika fua ahunut on naan ate, amfei in fefan. Ho of mupein roi muti' fua es anbi naan. Rarit ampaek roit naan, he mbaen hit nua kit, hit beo goe. Fin re' naan nanookb een neu hit nua kit.”

Nai' Mateus 18

Usif Yesus In atoup noin' ein anmaktaan ein am nak, sekau es re' ko'u nneisi

1 Oras naan, Nai' Yesus In atoup noin' ein neman ma nataan Ee mnak, “Usi'! Sekau es re' ko'u nneis anbin Uisneno Iin na?” 2 Onaim Nai' Yesus no'en naan ri'aan es, rarit na'haek ee nbi sin atnaank ein. 3 Rarit In na'uaba' am nak, “Amneen mirek-reko'! Tuaf re' he njair Uisneno Iin na, in ro he nabanit nahiin in tenab he njair on re' ri'aan a'baut re' ia, re' ka na'naeb nahiin fa in tuan ii. 4 Natuin tuaf re' na'paran nahiin in tuan ii, on re' ri'aan a'baut re' ia, in es re' ko'u nneisi nbi Uisneno In human ma In matan. 5 Ma tuaf re' antoup atoin a'baut on re' ri'ana' re' ia, natuin in npirsai Kau, tuaf re' naan antoupu nrair Kau.”

Usif Yesus natoon anmatoom nok tuaf re' nmoe' he tuaf bian anmo'e nsaan

6 Rarit Nai' Yesus natoon anteni' sin im nak, “Karu nmui' tuaf re' nmoe' ri'aan a'baut es anteri nsaan, tar in ka npirsai nteni' Kau fa, ampaant om, oo! Reko nneis atoni' nfuut nakfirit faut kou' goes anbi in neon, ma nporin nataam ee neu tais je tnanan. 7 Pah-pinan ia baer siraak batuur, natuin nmui' rasi mfaun re' anmoe' tuaf anmouf neu sanat. Mes tuaf re' siraak anneis, es re' tuaf re' anmoe' taos tafi'-tafi', he tuaf bian nmo'e nsaan. 8 Karu ho mmo'e msaan meik ho 'nimam, ai' ho haem, mketu mporin! Reko nneis ho mtaam meu sonaf neno tunan meiki haa 'nima' mese', ai' ha'e mese', he kais sin nporin nataam ko neu ai abar-barat, mes ho 'nimam ma ho haem sin nua. 9 Karu ho mmo'e msaan meik ho matam, mro'i mporin! Reko nneis ho mtaam meu sonaf neno tunan meiki haa mataf fua' mese', he kais sin nporin nataam ko neu ai abar-barat, mes ho matam sin fua' nua.”

Usif Yesus npaek uab manporin anmatoom nok a'bib-kaes re' namneuk

10 Nai' Yesus na'uab anteni' mnak, “Ampaant om, oo! Kais-kaisa' hi mismeru' ri'aan a'baut on re' ia. Fin Uisneno nmui' ameput et sonaf neno tunan re' anpanat sin. Ameupt ein naan bisa ntaman oras mee-mee jah, he natraak rasi anmatoom nok tuaf ein naan neun Uisneno. 11-13 Hi mitenab mirek-reko', Au 'paek uab manporin on nai: anmui' tuaf es in a'bib-kaesn ein nautn es. Rarit neon goes, anmui' a'bib-kase es annao nsaan, anpeo' kuun in ranan. Hi mitenab atukus na'ko a'bib-kasen naan he nmoe' saa'? In ro nnao nasaitan bo' seo mseo ein nbin a'toe'f ee tunan, he nnao naim a'bib-kaes re' annao nsaan re' naan. Karu in napein nafani' a'bib-kaes amnekut naan, in of anmariin anneis na'ko re' in he nkius in a'bib-kaes bo' seo mseo re' ka namnekun fa. Au, Mansian Batuur-batuur re' ia, 'uum he 'soi ufetin tuaf re' nteib ma nbeon on na'ko raan amneot. 14 Maski suma ri'aan a'baut es, es re' namneku msa', Au Ama' abit sonaf neno tunan ka nmariin fa.”

Usif Yesus natoon ranan on mee he hit ttaraem ok atfain tok tuaf re' nmo'en saan neu kit

15 Nai' Yesus na'uab antein am nak, “Karu ho aom-bian apirsait anmo'e nsaan neu ko, ho ro he mnao muteef mok ne. Rarit karu hi nua ki mmees, na' ho mutoon ee in sanat. Karu in natniin ho uabam naan, hi nua ki miraem om een. 16 Mes karu in ka natniin ko fa te, ho mnao meu ho partei tuaf es ai' nua nnao nok ko. Rarit hi miteef mok ne, ma mi'uab amteni'. Fin anbi Suur Akninu' Uisneno matu'i mnak, ‘Anbi rais jes, ro he nmui' tua asaksii nua ai' teun re' na'uab huma' mese', hena' bisa ntoup sin uabk ein naan.’ 17 Mes karu in ka natniin ki fa te, amnao mitonan jemaa't ein. Mes karu in ka ntoup reko fa jemaa't ein sin uabk ein, maan ee on re' tuaf re' ka nahiin fa Uisneno. Kaah fa te, maan ee on re' amaufinut nahuum on re' ahoik beo. 18 Mimnau mirek-reko' saa' re' Au u'uab! Saa' re' hi mtaar ee mbi pah-pinan ia, Uisneno ntaar ee msa' et sonaf neno tunan. Ma saa' re' hi mfei ma mkonan ambi pah-pinan ia, Uisneno nafetin anrair je et sonaf neno tunan. 19 Au utoon a'teni' ki m'ak, karu nmui' tuaf nua na'ko ki re' m'onen nekaf mese', of Au Ama' et sonaf neno tunan anfee ma nnona' saa' re' hi mtoit je. 20 Karu nmui' tuaf nua ai' teun nabuan ma n'oen ein, natuin sin re' naan Au ngguin, Au 'bi sin atnaank ein amsa'.”

Usif Yesus nareta' anmatoom nok pegawe re' ka nfee fa ampon neu in aok-bian

21 Rarit nai' Petrus neem nataan Nai' Yesus am nak, “Usi', au he utaan akre'o. Karu au aok-bian atoin apirsait nmo'e nsaan kau fani-fani, au ro he 'fee ne ampon no fauk? No hitu, oo?” 22 Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “Kahaf! Ho ro he mfee ne ampon no hitu nfain no bo' hiut, tar ho ka bisa mso'i mtein sin fa. 23 Hi ro he mmoe' mituin on naan, natuin Uisneno on re' uisf es, re' ansoi' in pegawe sin tuus ein. 24 Oras in nmurai nsoi', in nreun in tuaf ein he nnaon nhaman pegawe es, re' natuus roit anbi naa, tar hoto-hoto. 25 Mes pegawe naan ka bisa nbaen fa in tusa'. Onaim uisf ee naprenat am nak, ‘Amnao mi'sosa' atoni' ia nok in fee-anah sin, he sin njarin ate. Ma mi'sosa' main in a'mu'ik ein, he nbaen in tuus ein.’ 26 Anneen on naan ate, pegawe naan anri'tuu ma nbaiseun uisf ee mnak, ‘Airoo, ama! Aam usi', amturun maan kau he mfee kau oras akre'o! Au of ufani' au tuus ein naan, tua.’ 27 Anneen on naan ate, uisf ee nkasian ee. Onaim in nnoes nain pegawe naan in tuus ein. Rarit in nafetin pegawe naan. 28 Mes oras pegawe naan anpoi, in nateef nok in aok-bian es, re' natuus roit akre'o nbi ne. Rarit in nheek in aok-bian naan, ma nkeer in neon ma naskaar ee mnak, ‘Hoe! Ambaen ho tuus aan, oras ia nai!’ 29 Anneen on naan ate, in aok-bian ee nri'tuu ma ntoti mnak, ‘Airoo, ba'e! Amturun maan kau he mfee kau oras akre'o! Au of ufani' au tuus ein naan, tua.’ 30 Mes pegawe naan nak, ‘Ka bisa fa! Ho ro he mbaena' oras ia!’ Rarit in nporin nataam in aok-bian naan nbi bui je nanan, tar in nbaena' in tuus ein naan. 31 Oras uisf ee in pegawe bian niit re' in a'mo'en, sin neek ein ansusan nmaten. Rarit sin nnaon natrakan neun usif. 32 Anneen on naan ate, uisf ee nhaman pegawe re' ka ntae nahiin jon fa. In nakain ee mnak, ‘Hoe, atoin maufinu! Ho mtoit kau he au 'kasian ko, onaim au 'noes 'ain ho tuus ein. 33 Mes nansaa' am es ho ka mkasian maan fa ho aom-bian naan, on re' au 'kasian ko?’ 34 Usif naan natoo', onaim in nreun sin he nheek je ma nataam atoni' naan anbi bui je nanan, anbain he sin ha'mui' je, tar antea in nbaen in tuus ein ok-oke'.” 35 Nai' Yesus nasoup In reta', ma In natoon am nak, “Au Ama' et sonaf neno tunan ansoi' on naan amsa'. In of anhukun ki, karu hi ka mnikan main fa hi aom-bian apirsait ein sin saant am penu sin.”

Nai' Mateus 19

Atoin Farisis namin ranan he namouf Usif Yesus nok rais matsaos ma manporin

1 Nai' Yesus nanoni' nrair sin on naan ate, In nnao nasaitan Galilea he nnao neu propinsi Yudea et noe Yarden in panin. 2 Too mfaun ein natuin Ee. Onaim In nareko' ameent ein anbin naan. 3 Atoin Farisis fauk neman he namouf Nai' Yesus. Sin nataan Ee mnak, “Tatuin hit atoran rais pirsait, atoin amatsaos, in bole nporin in fee nok ranan saa' ahaa oo, ai' on mee, tua?” 4 Mes Nai' Yesus nataah am nak, “Hi re' ia, atoin ahiin rais pirsait. Mes nansaa' am es hi ka mihiin fa Uisneno In Suur Akniun' ee in afan? Fin anbi reta' ahun-hunut, matu'i mnak, ‘Uisneno nmoe' mansian, atoni' ma bifee.’ 5 Matu'i nteni' mnak, ‘Es naan ate, atoin ii ro he nnao nasaitan in ainaf-amaf, he nmoin nabua nekaf mese' ma ansaof mese' nok in fee, fin sin nua sin njarin mese'.’ 6 Onaim karu Uisneno neikn On es re' na'mese' sin nua sin, mansian ii kais anbatis sin!” 7 Anneen Nai' Yesus na'uab on naan ate, atoin Farisis sin nataan antein Ee mnak, “Karu on naan ate, nansaa' am es ka'o Musa nak, atoni' bisa nporin in fee, asar in nfee suur manporin neu in fee?” 8 Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “Ka'o Musa nkonan hi be'i-na'i sin nmanpoir ein nok sin feek ein, natuin sin a'naak-fatun on re' hi! Mes Uisneno nmoe' pah-pinan ia, In sairt ii ka on fa naan. 9 Onaim Au utoon, ki m'ak: karu bifee ji anmakaek nahuun, atoin ii bisa nporin. Mes karu bifee ji ka nmakaek fa, mes atoin ii nporin, rarit ansao ntein bifee 'teta', naan makaket!” 10 Anneen In na'uab on naan, In atoup noin' ein na'uab ein am nak, “Karu on naan, reko nneis kais atsao.” 11 Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “Ka neu fa he tuaf amfaun bisa ntoup saa' re' Au u'uab ee re' ia. Suma tuaf re' Uisneno nruur ma nreek ee. 12 Anmui' tuaf ka nsao fa, natuin na'ko oras nahoins ee te on naan. Anmui' tuaf bian ka nsao fa msa', natuin tuaf anmoe' je on naan. Ma nmui' tuaf bian anpiir ranan he ka nsao fa, natuin in suma he nanaoba' Uisneno In mepu. Tuaf re' bisa nahiin ma ntoup noni' re' ia, maut he in ntoup goe.”

Usif Yesus na'uab anfee tetus neu ri'aan a'baut ein

13 Oras naan, mahoin ein naskau neik sin aanh ein neu Nai' Yesus he In ntao In a'niimk ein ma na'uab anfeen sin tetus. Mes In atoup noin' ein nakain mahoin ein naan. 14 Onaim In naskarak In atoup noin' ein am nak, “Amkonan ri'aan ein naan neman Kau! Kais mikaina' sin! Natuin tuaf re' nahuum on re' sin re' naan, Uisneno Iin na.” 15 Rarit In ntao In a'niimk ein nbi ri'aan ein naan, ma In ntoit Uisneno he nfeen sin tetus. Rarit In nnao nasaitan bare naan.

Atoin amu'it naim ranan he nmoin nabar-baar nok Uisneno

16 Neot es, anmui' tuaf es neem nataan Nai' Yesus am nak, “Aam Tungguru! Au he 'moe' rais reko on mee, he uhiin batuur-batuur 'ak, au bisa 'taam 'eu sonaf neno tunan? Au he 'moin ubar-baar 'ok Uisneno.” 17 Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “Nansaa' am es ho mutaan Kau nok saa' es re' reko? Suma Uisneno es re' reko. Karu ho mroim he mmoin mok Ne te, ammoin mutuin In aprenat.” 18 Atoni' naan nataan anteni' mnak, “Prenat re' mee?” Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “Kais mu'maet mansian; kais ammakaek; kais mubaak; kais amjair saksii poi; 19 amhormaat ho aina'-ama' sin; ma amneek ho aom-bian sin on re' ho mneek ho tuam aan kuum.” 20 Atoni' naan nataah am nak, “Preent ein naan ok-oke', au utuin a'rair sin. Saa' es re' ankuran fe'?” 21 Anneen on naan ate, Nai' Yesus nataah am nak, “Karu ho mroim he mutuin Uisneno In roimn ein ok-oke' te, mfain nai, ma mnao mu'sosa' mporin ho 'mui'm ein ok-oke'. Rarit amnao mbait roit ein meu ama'mui't ein. Rarit amfain uum he mutuin Kau. Fin Uisneno of anbaras anfee ko a'mu'if natho-hoen et sonaf neno tunan.” 22 Anneen on naan ate, atoni' naan ntebi nfain nok neek susat, natuin in a'mui'n ii kah een. 23 Rarit Nai' Yesus na'uab nok In atoup noin' ein am nak, “Ampirsai Kau, atoin amui't ii susa ma'tani' hena' ntaam neu sonaf neno tunan. 24 In suust ee, on re' bikaes unta kou' goes, antaam neu in o'of anpeo' aent ee konan.” 25 Anneen on naan ate, In atoup noin' ein ansanmakan. Onaim sin natahan am nak, “Karu on naan ate, sekau es re' bisa ntaam neu sonaf neno tunan?” 26 In nkius narek-reko' sin, rarit In na'uab am nak, “Batuur, karu mansian ii es re' anmeup, ka bisa fa. Mes karu Uisneno es re' anmeup, saa'-saa' ii ro njair.” 27 Onaim nai' Petrus namnaub am nak, “Aam! Hai mnao misaitan hai 'mui'm ein oek' een, he mituina' Ko. Onaim hai mipein saa', tua?” 28 In nataah am nak, “Ampirsai Kau! Oras Uisneno nmoe' saa'-saa' ii ok-oke' njair fe'u te, Au, Mansian Batuur-Batuur re' ia, a'toko' 'bi 'toko' prenat. Oras naan, hi re' mituina' Kau, mtoko mbi 'toko' prenat bo'es am nua, he mjair afeek rasi meu uuf Isra'el bo'es am nua! 29 Tuaf re' nnao nasaitan in umi, in orif-tataf, in ainaf-amaf, in aanh ein, ma in rene, he natuina' Kau, in of antoup nafani' no nautn es. Rarit oras pah-pinan ia namsopu te, in nmoin nabar-baar nok Uisneno. 30 Onaim mimnau! Tatuin Uisneno In tenab, tuaf re' na'naeb in tuan, in re' naan, es re' tua a'baut. Mes tuaf re' na'paran in tuan ee on re' atoin a'baut, in re' naan, es re' tua a'naet natuin Uisneno In tenab.”

Nai' Mateus 20

Uab manporin anmatoom nok aseeb poo' anggur

1 Rarit Nai' Yesus nanoni' sin im nak, “Uisneno In aprenat naan, on re' uab manporin re' ia: anmui' poo' tuaf es, re' npoi nnao kik-kiku oras anreuk nee, nnao naim tuaf he nmepu nbin in poo' anggur. 2 In napein ameput, onaim sin nneka' buan he nmeup neon goes, nok in nbaen seba', roi muti' fua es, on re' osaf biasa. Anromin nrarin on naan ate, in nreun sin nnaon nmepun. 3 Oras anreuk seo te, in npoi nnao ntein neu 'masa'. Anbi naan in nkius niit tuaf fauk re' antokon ntaka'naan ein aah. 4 Onaim in na'uab nok sin im nak, ‘Ba'e sin! Hi mroim he mmepu mbi au poo'n ee, oo? Au of a'baen ki nok reko.’ Annenan on naan ate, sin anromin, rarit sin nnaon nmepun. 5 Oras anreuk bo'es am nua on naan ate, poo' tuaf naan anpoi nnao naim ameput antein. On naan amsa' oras nreuk teun maans ee nteib. 6 Maans ee nmaeb on naan ate, of oni' nreuk niim poo' tuaf naan npoi ntein. In nkius neu-mneem, anmui' tuaf re' anhaek ruum aah. Rarit in nataan sin im nak, ‘Nansaa' am es hi mhaek ruum aah na'ko kiku ntea maans ee nmaeb jen, ma ka mmeup fa saa'-saa'?’ 7 Tuaf ein naan nataah am nak, ‘Aam! Ka nmui' fa tuaf re' anfee kai mepu, tua.’ Rarit poo' tuaf naan nak, ‘Karu on naan ate, hi mnao he mmeup meu au po'on!’ 8 Antea oras re' sin nasnasan na'kon sin meup goe te, poo' tuaf ee nhaman in mandoor ee am nak, ‘Amhaman ameupt ein naan, he mbaen sin kai ngguin mese'-mese'. Ammurai mu'ko tuaf re' antaam muni' tar antea tuaf re' ntaam nahuun naan.’ 9 Rarit mandoor ee nhaman ameupt ein re' nmurai nmepun na'kon oras nreuk niim maans ee nmaeb. In nfeen sin es-es ate antoup roi muti' fua es. 10 Rarit mandoor naan anhaman ameput bian, ntea tuaf re' nmurai nmepun na'ko oras nreuk nee kik-kiku. Re' nmepun na'ko kiku natenab am nak, sin of napenin nneis na'ko tuaf re' nmurai nmepun oras nreuk niim maans ee nmaeb. Te kaah, sin ntoup roi muti' fua' mees' aah amsa'. 11 Antoupun on naan ate, sin nmaheek poo' tuaf ee mnak, 12 ‘Hae! Aam! Ka bisa fa on nai. Sin neem namunin, suma anmeup naan jam mees' aah. Mes hai re' mtaam mi'ko kik-kiku, ammeup ma'tani' ma mhae maet tar antea puus ein nsai! On nai te, nansaa' am es ho mbaen kai natai?’ 13 Onaim poo' tuaf ee nataah am nak, ‘Ba'e, au ka upoi ko fa. Fin ho es amroim kuum he mmeup neon goes, ma in sapaan ee roi muti' fua es. Batuur, ai' on mee? Onaim au 'baen utuin hit atfeka' naan, ai'? 14 Reko nneis, ho mtoup ho roi seba' he mfain nai. Karu au 'roim he 'fee 'eu tuaf re' ntaam anmeup muni' na'ko ko, natai nok saa' re' au 'fee je 'eu ko, naan au urusan. 15 Au 'roim he 'paek au roit utuin au romik. On mee m'es ho mutoo' natuin au neek ii reko?’ 16 On naan amsa', oras Uisneno njair Usif neu mansian ein, In nbaras neu In tuaf ein natuin In romin. Onaim tuaf re' neem namuni te, in of antoup in sapaan ee on re' tuaf re' neem nahuun. Ma tuaf re' neem nahuun, of in ntoup in sapaan ee on re' tuaf re' neem namuin.”

Usif Yesus natoon nain no teun ii anmatoom nok In a'maten

17 Rarit Nai' Yesus sin nmurai nnaon neun Yerusalem. Anbin raan atnana', In nhaman In atoup noin' ein he sin nmes-mesen nok Ne. Rarit In natoon antein am nak, 18 “Hi mneen! Oras ia hit he tnao teu Yerusalem. Mes oras hit tbi nee, sin of na'sosa' Kau, Mansian Batuur-Batuur, neu a'naak pirsait Yahudi sin a'naakt ein, ma tunggur agaam ein. Rarit sin nhukun na'maet Kau. 19 Sin nana'at Kau neu tuaf ein re' ka nahiin fa Uisneno. Rarit sin na'uab namae Kau. Ma sin nbeos nakrati' niis Au aok. Rarit na' sin na'maet Kau 'bi hau nehe. Batuur Au 'maet. Mes nmeu te, Au 'moni 'fain.”

Nai' Yakobus nok nai' Yohanis sin ainf ee ntoit he nanaib in aanh ein

20 Rarit nai' Sebedius in fee je nok in anah nai' Yakobus ma nai' Yohanis neman neun Nai' Yesus. In nri'tuu ma nfee hormaat he nbaiseun neik uab furi' neu Nai' Yesus. 21 Onaim Nai' Yesus nataan ee mnak, “Ain! Ho mperluu saa'?” In natoon am nak, “On nai, Aam! Au 'toit he karu Ho mnaa' aprenat ate, munaiba' au aanh ein nua sin, he sin nna'an aprenat nok Ko. Au 'toit he mutoko' es ambi Ho 'ne'u, ma es anteni' anbi Ho 'rii.” 22 Anneen in ntoit on naan ate, Nai' Yesus na'uab neu nai' Yakobus ma nai' Yohanis am nak, “Hi ka mihiin fa saa' re' hi mtoti. Fin Au of upein ha'mu'it ma ma'ne'at amfaun. Onaim on mee? Hi of mitenab mak hi bisa misaah ha'mu'it ma ma'ne'at naan mok Kau, oo?” Sin nua sin natahan nok haan ma'kaf-kafa' am nak, “Bisa, tua!” 23 Rarit In nataah antein sin im nak, “Batuur, hi of misaah ha'mu'it ma ma'ne'at on re' Au msa'. Mes sekau re' es atokos anbi Au 'nimak a'ne'u ai' a'rii, Au ka es re' ufeek ee fa. Naan Uisneno In hak he nafeek. In nafeek anrair sekau-sekau re' antoko nbi bare naan.” 24 Oras atoup noni' tuaf bo'es anneen sin nua sin antotin on naan ate, sin nsaken. 25 Mes Nai' Yesus anhaman naan sin ok-oke', onaim In na'uab neu sin im nak, “On nai! Hi mihini mrair, ai'? A'naet ein re' anna'an aprenat biasa sin nha'mui' sin too ngguin, tar antea sin ka bisa nmo'en fa saa'-saa'. Ma a'naakt ein na'kon pah re' ka nahiin fa Uisneno, sin nasanut prenat huma'-huma', tar antea too gui ka' bisa nait fa 'nakan. 26 Mes hi kais ammoe' on naan! Sekau na'ko ki re' he njair a'naet, in ro he njair on re' ate atuthaes neu tuaf bian. 27 Ma sekau re' he njair a'nakat, in ro he nmoe' on re' ate. 28 Amneen! Au on naan amsa'. Au, Mansian Batuur-Batuur ia, 'uum he 'tuthae tuaf. Au ka 'uum fa he atoni' ntuthae Kau. Fin Au 'uum he 'fee Au 'moin ki 'teme-'teme he 'soi 'ain too mfaun ein na'kon sin sanat ma penu sin.”

Usif Yesus nareko' aforot

29 Rarit Nai' Yesus sin nnaon nkonon. Oras sin npoin na'kon kota Yeriko, nmui' too mfaun re' natuin sin. 30 Anbi naan, anmui' aforot tuaf nua re' ntokon nbin raan ee ninin. Oras sin nnenan nak, re' annao npeo' naan es re' Nai' Yesus na'ko Nasaret, sin ankoa' ein naher-heran am nak, “Usi'! Sufa'-ka'uf nai' Daut! Hai mpao Ko 'roo-'roo goen! Amkasian maan kai, tua!” 31 Anneen sin nkoa'an on naan ate, bian nakain sin im nak, “Hoe! Hi nua ki kais amtaisiub!” Mes sin nkoa' ein naher-heran antein' ein am nak, “Usi'! Sufa'-ka'uf nai' Daut! Amkasian maan kai, tua!” 32 Oras In nneen on naan ate, In nhaek. Onaim In nataan sin im nak, “Hi mroim he Au 'moe' saa' 'eu ki?” 33 Sin natahan am nak, “Usi'! Amturun kai, he hai bisa mkius miit, tua!” 34 Anneen sin na'uab ein on naan ate, In nkasian sin. Rarit In nreo' sin maatk ein, onaim sin niit nanin oras naan. Rarit sin natuin Ee.

Nai' Mateus 21

Usif Yesus antaam neu kota Yerusalem on re' Usif

1 Rarit Nai' Yesus sin nnaon nkonon tar antean kuan es, kaan ee Betfage, et a'to'ef Saitun in ninin. Kuan naan he npaumak-maak nok kota Yerusalem. Anbi naan sin nasnasan ntaahn ein. Onaim In nreek In atoup noni' tuaf nua he nnaon nahunun. 2 In naprenat sin im nak, “Hi nua ki mnao meu kuan nee. Karu hi mtaam, hi of miit bikaes keledai ainf es nok in aan ee mafutu' et naan. Hi mnao mseif sin ma mheer meik Kau sin neman. 3 Mes karu nmui' tuaf re' nataan ki mnak, ‘Nansaa' am es hi mheer meik biak ein sin bikaes keledai?’ Hi mitaah am mak, ‘Usi' he npake. Karu In npake nrair je te, In of ansoun ee nfain neem.’ 4 Rasin re' naan ok-oke' ro he njarin, natuin saa' re' Uisneno In mafefa kniun' ein antui nain sin im nak, 5 ‘Hoe, hi atoin Yerusalemas arki! Amkoen om iim he mkius ma miit kiim! Fin hi Uisf ee, es re' ankoen On antaam neem. In ntaam neem nok neek a'parat ma ba-baun. In ntaam neem ansae ma na'tuut On nbi bikaes keledai ana'.’ ” 6 Rarit In atoup noin' ein annaon ma nmoe' natuin sin ok-oke', on re' Nai' Yesus anba'an sin. 7 Sin nheer neik bikaes keledai ainf ee nok in aan ee neu Nai' Yesus. Rarit sin ntaon tai-muti' njarin a'peni', onaim In nsae nbi bikaes keledai naan, he ntaam neu kota. 8 Oras sin ntaman neun kota nanan, too mfaun ein nait sin tai-muit ein, ma sin pouk ein, he na'been sin anbin ranan. Anmui' tuaf re' nnaon n'oten hau noo peta msa' he sin na'benan nbin raan ee tnanan. Nok ranan naan, sin nmoe' tanar am nak, sin nseun Nai' Yesus on re' kaes ko'u. 9 Ma nmui' tuaf annaon nahunun anbin Nai' Yesus In matan, ma bian namunin. Sin nsakanan ok-oke' mnak, “Hosana! Hai mpures ma mbo'is meu Uisneno! Natuin usif Daut in sufa'-ka'uf neem anrair! Hosana! Hai mpures ma mbo'is meu Uisneno! Natuin Uisneno nruur ma nreek haefan Atoni' ia. Hosana! Hai mpures ma mbo'is meu Uisneno! Natuin Uisneno ntuun On ma naprenat et neno a'raat re'uf!” 10 Oras Nai' Yesus antaam neu Yerusalem sin nkoa' ma nhunun on naan, kota naan in naan ee npoin ok-oke' ma nmaktaan ein am nak, “Sekau es re' amnemat re' ia?” 11 Too mfaun ii natahan am nak, “In re' naan Uisneno In mafefa kninu'. In kaan ee Nai' Yesus, atoin Nasaretas, na'ko propinsi Galilea.”

Usif Yesus antaam neu Uim Onen Uuf ma npukai nani 'masa' nbi naan

12 Rarit Nai' Yesus sin nnaon nkonon, onaim sin ntaman nbin Uisneno In Uim Onen Uuf. Anbi Uim Onen naan in kintal, atoin ein nmoe' je njari 'masa' he sin na'soos ein kor-kefi re' atoni' npaek je he nfee fua'-turu' anbi onen. Ankius on naan ate, Nai' Yesus nnao nriu' napoitan sin. In npesek anporin mein re' sin npaek sin he tukar roit, ma nabani' a'been ein re' sin npaek sin he na'soos ein koro. 13 Onaim In natoon neu sin im nak, “Uisneno In mafefa kninu' antui mnak, ‘Au uhake' ma ufena' Umi ia, he sekau-sekau goah bisa neman n'oen ein neun ia.’ Uisneno In sairt ee on re' naan, mes hi mmoe' je njair apaikaurt ein sin baer ekut-tefas!” 14 Rarit afoort ein ma abuat ein neman neun Nai' Yesus anbi Uisneno In Uim Onen naan. Onaim In nareko' nain sin ok-oke'. 15 Anbi naan, a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein, ma tunggur agaam ein anhaek nokan amsa'. Oras sin nkius Nai' Yesus anmoe' rais sanmakat, sin nato'on. Anneis-neisi nteni', oras sin nnenan ri'aan ein ankoa' ein ma nsakanan ok-oke' nbin Uim Onen naan am nak, “Hosana! Hai mpures ma mbo'is meu Uisneno! Natuin usif nai' Daut in sufan-ka'un ankoen on neem anrair!” 16 Rarit a'naakt ein natonan Nai' Yesus am nak, “Ho mneen ri'aan ein sin uabk ein? Re' naan ka batuur fa!” Mes Nai' Yesus nataah sin im nak, “Reko, Au 'neen. On nai te, hi teenb ee on mee? Hi ka mrees miit fa et Uisneno In Suur Akninu' anmatoom nok anah-anah re' npures ma nbo'is neun Uisneno, ai'? Fin anbi naan matu'i mnak, ‘Uisneno nabarab nain ri'ana kru'uf ma ri'aan ana' ma a'baut, he sin npures ma nboi's Ee.’ ” 17 Rarit Nai' Yesus sin annaon nasaitan kota naan, he nnaon ntupan nbin kuan Betania.

Usif Yesus naprenat hau uu' goes he kais nafua ntein

18 Noka' kiuk ana' te, Nai' Yesus sin ntebi nfanin neun kota Yerusalem. Anbi raan atnana' In annaben ate namnaah. 19 In nkius niit hau uu' goes anbi raan ee ninin re' tuaf biasa neuk in fuan. Onaim In nnao npaumak-maak hau naan, he nkius niit ee nafua, ai' kaah. Mes oras In ntea hau naan, In ka niit fa fuaf fua' mese' msa', natuin hau naan fe' he nanoo. Onaim In na'uab neu hau naan am nak, “Natuin ho ka mufua fa meu Kau, es naan ate ho ka mufua mtein fa!” In na'uab anrair on naan ate, hau naan anmeot nain. 20 In atoup noin' ein ankius nitan on naan ate, sin naskeken. Sin natanan am nak, “Nansaa' am es nok askeken ate hau ia nmeot nain?” 21 Onaim In nataah am nak, “Amneen mirek-reko' joo! Karu hi mpirsai batuur-batuur meu Uisneno, ma hi neekm ein ka na'oin ein fa kre'o msa', hi bisa mmoe' on re' Au 'moe' je naan. Hi bisa mmo'e nneis na'ko naan. On re': hi bisa miprenat a'toe'f es nanani' neu tasi. Uisneno of nanani' nain a'to'ef naan, asar hi mpirsai batuur-batuur meu Ne! 22 Fin are' kanan rasi re' hi mtoit sin mi'ko Uisneno, hi of amtoup sin, asar hi mpirsai batuur-batuur meu Ne.”

A'naakt ein anmaktaan ein anmatoom nok Usif Yesus In hak

23 Rarit Nai' Yesus sin nnaon nkonon. Antean Yerusalem ate, sin ntaman nfanin nbin Uim Onen Uuf ee in kintal. Oras In nanoni' tuaf anmatoom nok Uisneno In raan a'honis on nai te, a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein, ma atoni mnais haart ein neman ma nataan Ee mnak, “Sekau es re' anreun ko he ho mtao taisibu mbi ia afi naa? Sekau es re' anfee ko hak naan?” 24 Mes In nahiin neu sin namin ranan he namouf Goe. Rarit In nataah am nak, “Au he utaan ki msa'. Hi mitaah Kau fe', hena' Au utaah ki. 25 Au he utaan ki on nai: hi ok-oke' mihiin nai' Yohanis asranit, ai'? Sekau es re' anfee ne hak he nasrain? Uisneno, ai' mansian?” Rarit sin nateenb ein neu-mneman, ma na'uab ein am nak, “Kreot ii naan kit ein, karu hit tak, ‘Uisneno es re' anfee hak’, In of nataah am nak, ‘Karu on naan ate, nansaa' am es hi ka mpirsai fa nai' Yohanis?’ 26 Mes hit ka bisa fa he tak, ‘Mansian es re' anfee hak’, natuin too mfaun ein of anmaheek kit. Natuin sin npirsain am nak, nai' Yohanis naan, Uisneno In mafefa kninu'.” 27 Es naan ate, sin natahan neun Nai' Yesus am nak, “Hai ka mihiin fa, tua.” Onaim Nai' Yesus nataah neu sin im nak, “Karu on naan ate, Au ka 'perluu fa he utoon ki 'ak sekau es re' anfee Kau hak.”

Usif Yesus nareta' anmatoom nok a'naef es ma in aan mone tuaf nua

28 Nai' Yesus na'uab nok a'naakt ein am nak, “Hi mitenab on mee nok uab manporin ia? Anmui' atoni mnais es nok in aan mone tuaf nua. In naprenat in aan moen unu mnak, ‘Neno ia ho mnao mmeup on reen je fe'.’ 29 Mes aan moen unu naan nataah am nak, ‘Au ka 'nao fa.’ Mes ka 'roo fa te, in nmei' jon, rarit in nnao. 30 Rarit atoni mnasi' naan anreun in aan mone es antein am nak, ‘Neno ia, ho mnao mmeup on reen je fe'.’ Onaim anah naan nataah am nak, ‘Reko, tua. Au of a'nao’. Mes in ka nnao fa.” 31 Nareta' nrair on naan ate, Nai' Yesus nataan sin im nak, “Au he utaan ki on nai: na'ko ri'aan nua' ein naan, re' mee es re' nmoe' natuin in aamf ee prenat?” Onaim sin nataahn am nak, “Aan moen unu!” Rarit In na'uab am nak, “Reko, mes amneen mirek-reko', fin Au u'uab batuur. Tuaf re' hi mtanar nahuum on re' sin ka mapaek ein fa, on re' ahoik beo, ma bifee a'hake', sin of antaman njarin Uisneno In tuaf ein re' nahunun na'ko ki. Hi suma mitaah ‘reko’ meu Uisneno goah, mes ka mmoe' mituin fa In romin. 32 Unu', Nai' Yohanis asranit nanoni' ma natoon anrair ki nok ranan on mee he hi bisa mmoin mimnoon ma mimneo. Mes hi ka mroim fa he mpirsai Je. Te kaah, oras tuaf re' ka mapake' fa sin nneen nai' Yohanis, sin nasaitan sin sanat ma penu sin he natuin in noin' ein naan. Hi mihini mrair sin ok-oke'. Mes hi ka misnaas fa mi'ko hi sanat ma penu sin, he mituin Uisneno In romin.”

Usif Yesus nareta' anmatoom nok atoin maufinu re' anseeb poo' anggur

33 Rarit Nai' Yesus nareta' reet es antein am nak, “Anmui' naan auf tuaf es antao rene, he nseen hau anggur. Rarit in nbaah naan rene naan nfuun am nateef. Onaim in ntao baak he naes hau fua anggur oef. Ma in nmoe' tobe. Rarit in na'seba' rene naan neu aseebt ein he sin npairori, ma rene naan in afan sin nbatin nfeen auf tuaf naan. Onaim in nnao nasaitan sin neu pah pen-pene bian. 34 Oras he nseun hau fua anggur te, poo' tuaf naan anreek in haef ein he neman neu aseebt ein naan, he ntoup in sapaan. 35 Mes aseebt ein naan sin ka nfairoir fa haef ein naan. Bian napenin besot, anroor bian, ma npoir bian nok fatu. 36 Mes poo' tuaf naan anrenu nteni' in haef ein puukn es, re' namfau nneis na'ko ahuunt ein. Mes aseebt ein naan nmo'en maufinu neu sin ok-oke' msa'. 37 A'roo-'roo te, poo' tuaf naan anreun in aan honi'. In natenab am nak, ‘Karu au 'reek haefan 'eu au aan honi', sin of anseun goe rek-reko, ma sin of natniin ee.’ 38 Mes oras aseebt ein niit ri'ana' naan, sin na'uab ein am nak, ‘Hae, amkius miit! A'naef ee nreek haefan neu in aan honi', in of es re' ntoupu 'naef ee in pusaak ein ok-oke'. Onaim iim he theek je ma troor tiis ne nai, maut he hit es atpaar kuuk po'on ia.’ 39 Onaim sin nheek ri'ana' naan, rarit sin nheer neik je, ma npoirn ee neu po'on naan in kotin ma sin nroor niis ne.” 40 Nai' Yesus nareta' nrair on naan ate, In nataan sin im nak, “Au utaan ki on nai: karu poo' tuaf naan anfain neem, in of he nmoe' saa' neu aseebt ein naan?” 41 Rarit atoin Yahudis sin a'naakt ein natahan am nak, “In ro he nroor na'maet atoin maufinun sin ok-oke'. Rarit in na'seba' po'on naan neu tuaf bian antein. On naan ate, of nateef in oors ate, sin nbait po'on naan in afan.” 42 Rarit Nai' Yesus na'uab neu sin im nak, “Oni' hi ka mrees miit fa saa' re' matu'i et Uisneno In Suur Akninu' mnak, ‘Anmui' naan faut goes re' tuukn ein nait inporin, mes oras ia, fatu naan anjair fatu 'suki' neu umi'! Uisneno kuun es re' anpiir ma nbetis nain je, he natoko' fatu naan. Es naan ate, hit tahiin ma tiit in masan arekot!’ ” 43 Rarit Nai' Yesus na'uab anteni' mnak, “Onaim mitenab mirek-reko'. Unu' te Uisneno npiir kit atoin Yahudis, he tjair Iin na. Mes natuin hi ka mituina' Kau fa, Uisneno of anpiir tua sona'. Fin tuaf re' nmoin natuin Uisneno In romin es re' bisa ntaam anjair Iin na. 44 Au utoon unoon. Au re' ia, es re' fatu 'suki' naan. Tuaf re' nastuun ma ntaikobi nbi fatu ia, of namreu'. Ma karu fatu naan anmouf ma ntoom tuaf es, tuaf naan of namreu' nain.” 45 Oras a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein, ma atoin Farisi sin nneen Nai' Yesus In reta' naan, sin nahinin am nak, In nseer sin. Sin arsin re' naan natai nok re' aseeb poo' anggur naan, ma tukan fatu re' nait inporin fatu 'suki' naan. 46 Onaim sin nato'on nmat-maten. Rarit sin n'ator asraak he nheek Nai' Yesus. Mes sin natiun gok neu too mfaun ein re' naan Nai' Yesus nak, Uisneno In mafefa kninu'. Onaim sin ka bisa nmo'en fa saa'-saa' neu Ne.

Nai' Mateus 22

Usif Yesus nareta' anmatoom nok tuaf re' ka nroim fa he neem neu fesat kabin

1 Rarit Nai' Yesus na'uab antein anpaek reta' mnak, 2 “Uisneno In aprenat naan, nahuum on re' uisf es, re' nmoe' fesat kabin neu in aan mone. 3 Oras naroitan anrair fesat naan ate, in nreek haefan in aten he nnaon naskau tuaf-tuaf re' napenin haan askaut am nak. ‘Au uskau tua, natuin acara fesat he nmurai jen.’ Mes tuaf ein naan ka nromin fa he nokan. 4 Rarit aten naan antebi nfanin ma natonan neun sin usif. Anneen on naan ate, usif naan nreek haefan in aten bian am nak, ‘Hi mnao miskau tuaf ein naan he neman, fin fest ee naroitan anrair je. Au 'roro 'rair bijae, ma uhaan namin-miin. Miskau sin he neman ma nbukaen fesat, fin au ubarab urair je.’ 5 Aten naan annaon naskaun on naan. Mes tuaf-tuaf re' napenin haan askaut ka nfairorin fa. Bian annaon on po'on, bian annaon on baer mepu, 6 ma bian anheek usif naan in aten, ma nha'mui' na'maet sin. 7 Anneen on naan ate, usif naan natoo' batuur-batuur. Rarit in naprenat in soraurs ein he nnaon nroor tuaf-tuaf re' nroor in aten. Rarit soraurs ein naan nout kota naan tar namneer antea afu. 8 Rarit usif naan anhaman in aten bian ma na'uab am nak, ‘Tabarab atrair fesat kabin, mes tuaf-tuaf re' au uskau sin naan, ka neu fa he nokan anbin au fesat. 9 Oras ia, hi mnao meu raan oopt ein, he miskau sekau goah re' hi miteef sin anbin naan.’ 10 Rarit aten naan annaon neun raan oopt ein. Sin neik tuaf amfaun re' sin nateef sin anbin naan, he nnaon neun fesat kabin. Anmui' atoin reko ma anmui' atoin maufinu re' neman namfa-faun anbin fesat naan. 11 Rarit usif naan antaam neu baer fesat he nkisu nfuun am nateef in taumn ein ok-oke'. Onaim in niit tamu tuaf es, re' ka npaek fa baur fesat. 12 Rarit usif naan nataan am nak, ‘Hae, ba'e! Nansaa' am es ho mtaam meu ia ka mpaek fa baur fesat?’ Mes tuaf naan ntaka'nana' on ahaa re' naan. 13 Onaim usif naan naprenat in aten am nak, ‘Amfuut atoni' re' ia in haen-niman, he mait impoir ee meu mone'. Maut he in nkae ma napein ha'mu'it anbi baer meis'okan naan.’ 14 On naan amsa', Uisneno nfee haan askaut ma naskau tuaf amfaun, mes In npiir ma nbetis naan ahaa bian re' ka namfaun fa he njair Iin na.”

Usif Yesus na'uab anmatoom nok baen beo neu anaa' aprenat

15 Anneen anrair Nai' Yesus In uaban naan, atoin Farisis sin an'akoran he nakuu ma nakreo Nai' Yesus. 16 Rarit sin nreek haefan sin aten ma tuaf na'ko Herodes in partei purtik, he nataan Nai' Yesus. Sin nanaib ma na'raatn Ee mnak, “Aam Tungguru! Hai mihiin mak Ho nekam naan amne'o. Ho ka mputa-kriu muhiin fa ma ka mpiir fa humaf. Ho munoni' Uisneno In Kabin ma Prenat nok rek-reko. 17 Oras ia, hai mitaan maan Ko rais jes. Tatuin hit atoran pirsait Yahudi, hit ro he tbeos beo neu uis ko'u keser Roma, ai' kaah?” 18 Mes Nai' Yesus nahiin nak sin he nakreo Goe, he In na'uab namouf ana' prenat Roma. Onaim In nataah am nak, “Atoin puta-kriut ki! Nansaa' am es hi he mikreo Kau nok rasi naan? 19 Mikrira' miit Kau roi muti' fua es, re' tuaf anpaek je he nbaen beo!” Onaim sin nakrira' roi muti' fua es neu Ne. 20 Rarit In nataan sin im nak, “Sekau in human ma in kanan es re' maruna' ia?” 21 Sin natahan am nak, “Re' naan keser, prenat Roma in uis ko'u.” Onaim Nai' Yesus natoon neu sin im nak, “Karu on naan ate, amfee meu preent ii saa' re' preent ii in hak. Ma mfee meu Uisneno saa' re' njair Uisneno In hak.” 22 Anneen In nataah on naan ate, sin ok-oke' nmasahun, In na'uab naan batuur. Es naan ate, sin ka bisa nakreo naan Ee fa. Onaim sin nnao nasaitan Nai' Yesus.

Usif Yesus nanoni' anmatoom nok amates anmoni nfain; ma rais matsaos anbi sonaf neno tunan

23 Anbi naan, anmu'i msa' tuaf na'kon partei Saduki. Sin re' ia nanoin ein am nak, atoin amaets ein ka bisa nmonin nfanin fa. Neno naan, sin namin ranan he nakreo Nai' Yesus. Es naan ate, sin neman ma nataan Nai' Yesus am nak, 24 “Aam Tungguru! Ka'o Musa antui nain kit atoran harat ia mnak: karu anmui' atoni' nmate nporin in fee, mes ka nahoni' fa ri'ana', hena' te atoni' naan in oirf ee ro he nsao bifee banu' naan, he nahoni' nfee sufa' neu in tataf amates naan. 25 Batuur, unu' te ka'o Musa nanoni' on naan, mes oras ia hai he mitaan on nai: anmui' naan atoni' tuaf hiut sin nma'ori-taatn ein. Aan moen unu nsao, mes anmaet ma ka nahoni' fa. Onaim in orif re' natuin ee ji nsao bifee banu' naan. 26 Ka 'roo fa te, in nmaet ma ka nahoni' fa. On naan amsa' oirf es anteni'; in nsao bifee banu' naan, mes anmate ma ka nahoni' fa msa'. Matsaos naan nanaob on piut tar nasopu ntea aheit suus goe, mes in anmate msa'. 27 Rarit bifee banu' naan anmaet. 28 Onaim oras ia, hai he mitaan on nai: bifee naan ansao niit atoni' hiut. Oras pah-pinan ia namsopu te, Uisneno namonib nafani' amaets ein, bifee naan in moen je, es re' mee?” 29 Rarit Nai' Yesus nataah am nak, “Karu hi mitaan on naan, hi msaan ko'u! Fin hi ka mihiin fa Uisneno In Suur Akninu' In afan. Ma hi ka mihiin fa In kuasan re' ma'tani' msa'! 30 Batuurn ii, on nai. Oras Uisneno namonib nafani' amaets ein, sin ka nmatsao ntein' ein fa on re' In ameupt ein sonaf neno tunan amsa'. 31 Au he u'uab amsa' anmatoom nok amates anmoni nfain, ai' kaah? Anbi ka'o Musa in surat anmui' reta' hau aan es, re' anpiin mes ka nputuf. Na'ko reta' naan hit tahiin tak, amates bisa nmoni nfain. Fin naan Uisneno natoon neu ka'o Musa mnak, 32 ‘Au re' ia, sin ho ka'o sin Uisneno. Esan re' ka'o Abraham, ka'o Isak, ma ka'o Yakop. Sin arsin ok-oke' na'ruir ein ma na'besan piut neun Kau ntean oras ia.’ Hi mihini mmak, oras Uisneno na'uab on naan, a'naef ein naan anmaten nrarin a'roo-'roo goen et unu'. Mes Uisneno nak In njair sin Uisneon goa fe'. Es naan ate, hit tahiin tak, sin asmaank ein anmonin nkonon, maski sin nmate nrarin, mes sin nmonin nfanin. Fin suma atoin amonit es re' na'ruri' ma na'bees neu Uisneno. Ka tiit fa amates na'bees neu Uisneno!” 33 Anneen Nai' Yesus nanoni' on naan ate, tuaf ein na'kon partei Saduki sin ka bisa fa he nbaras saa'-saa' ntein. Mes too mfaun ein anmasahun ma na'uab ein am nak, “Amoo! Atoni' ia, In noin ii ma'tain re'uf!”

Usif Yesus nanoni' anmatoom nok prenat re' pentiing anneis

34 Oras atoin Farisis sin annenan am nak, Nai' Yesus niis anrair atoin Sadukis sin on naan ate, sin nabuan ok-oke' he nataan Nai' Yesus. 35 Sin tuaf ahinit es nbi rais pirsait, he nakreo nsoba' Nai' Yesus am nak, 36 “Aam Tungguru! Au he utaan on nai: hit haart ii in atoran ma rais pirsait ii in apreent ein, amfau re'uf. Na'ko preent ein ok-oke' re' neman na'kon ka'o Musa naan, mee es re' pentiing anneisi?” 37 Onaim In nataah am nak, “Prenat re' pentiing anneis anbi Uisneno In Suur Akninu' naan nak, on nai: ‘Uisneno naan, hi Usi'. Onaim hi ro he mneek Uisneno, anneis na'ko are' saa' ii ok-oke'. Es naan ate, hi ro he mimnau Goe piut-piut, mihiin mirek-reok' Ee, ma mmeup ma'tani' he mituin In romin.’ 38 Prenat naan, es re' pentiing anneis ma ma'tani' nneis! 39 Ma nmui' prenat es anteni', mnak on nai: ‘Ho ro he mneek ho aom-bian, on re' ho mneek ho tuam aan kuum.’ 40 Prenat noon nua' ein re' ia, esan re' na'uu ma na'ba'an na'kon ka'o Musa in atoran, ma Uisneno In mafefa kniun' ein sin noin' ein ok-oke'. Tuaf ka bisa natuin fa prenat bian, karu sin ka natuin nahunun fa prenat noon nua' ein re' ia.” Kristus naan, batuur usif nai' Daut in sufan, ma In njair usif nai' Daut in Usin amsa' 41 Oras atoin Farisis sin nabuan fe'e nbin naan ate, Nai' Yesus nataan sin im nak, 42 “Na'ko un-unu' Uisneno anba'an he nruur ma nreek Kristus he nsoi nafetin Iin na. Natuin hi peint ein ate, Kristus naan, sekau in sufan?” Onaim sin natahan am nak, “In re' naan, usif nai' Daut in sufan.” 43 Nai' Yesus na'uab antein am nak, “Karu on naan ate, nansaa' am es Uisneno In Asmaan Akninu' natoon neu usif nai' Daut he nteek Kristus nak ‘Usi’? Fin usif nai' Daut antui mnak, 44 ‘Uisneno n'eut ma natoon neu au usi' mnak, “Uum he mtoko mbi Au bnapak a'ne'u, ambi bare re' mahormata' anneis-neisi. Fin Au of a'moe' ho muusn ein, tar antea sin na'ruir ein neu ko.’ ” 45 Na'ko surat naan, hit tahiin tak usif nai' Daut amsa' in neikn on anteek Kristus naan, ‘Usi'’. Onaim karu anmui' tuaf nak Kristus naan, suma usif nai' Daut in sufan, naan ka nanokab fa fe'! Natuin In njair usif nai' Daut in Uisf amsa'!” 46 Anneen Nai' Yesus na'uab on naan ate, atoin Farisis sin anfeef a'temen, ka tiit fa tuaf es re' bisa nataah Nai' Yesus amsa'. Es naan ate, anmurai na'ko neno naan, sin namtaun he natanan, ma sin ka nabranin fa ha nakreo ntein Ee.

Nai' Mateus 23

Usif Yesus namnaub he mpaant om mi'ko tunggur agaam ein ma atoin Farisis sin

1 Rarit Nai' Yesus nanoni' In atoup noin' ein, ma too mfaun ein re' natuin sin. 2 In na'uab am nak, “Tunggur agaam ein ma atoin Farisis sin anmu'in hak he nanoni' ka'o Musa in atoorn ein neu too mfaun. 3 Onaim hi ro he mneen ma mitniin sin ma mituin sin noin' ein naan. Mes kais mituin saa'-saa' re' sin nmoe' sin, natuin sin ka nmoe' natuin fa saa'-saa' re' sin nanoni' sin. 4 Sin na'seke' tuaf he nasaah ma nroi sin atoran rais pirsait re' ma'fena'. Mes sin tuak ein kuuk ka nromin fa he nturun ma nbaab tuaf he natuin atoran naan. 5 Saa'-saa' re' sin nmoe' sin naan, henati' sin napenin bo'is. On re': anmui' baer es, re' matua' nok Uisneno In Kabin ma Prenat re' mafutu' nbi sin a'naak ein ma sin a'niimk ein. Mes sin na'naeb sin ein, ma sin namnanub sin tais ein sin fuuk ein, henati' tuaf bian nanaib sin im nak, ‘Sin re' naan atoni kninu', joo!’ 6 Karu sin ntaman neun uim onen, ai' sin nokan anbin fesat, sin namin baer tokos re' reko nneis, henati' too mfaun ein niit sin. 7 Karu sin nnaon neun a'masa', sin namin rais hormaat amsa'. Sin nmo'en henati' atoni' anhormaat sin im nak, ‘Tabe tua, aam tungguru mahormata'.’ 8 Mes hi kais mituin sin cara naan! Kais atoni' nhaman ki mnak, ‘aam tungguru’, natuin hi Tunggur goe mese'. Ma hi ar-arki re' ia, amma'ori-tatan, mmabae-feton, ma mmabae-monen. 9 Kais maikas tuaf ambi pah-pinan ia mmak, ‘aam’, natuin hi Ama' abit sonaf neno tunan mese' kuun. 10 Atoni' ka bole fa he nhaman ki mnak, ‘usi'’, natuin hi Usi' suma mese' kuun, es re' Au re' ia, re' Uisneno nruur ma nreek nain Kau na'ko afi unu'. 11 Es naan ate, Au 'ak hi kais maiks om nahuum on re' tuaf-tuaf re' namin rais hormaat. Sekau na'ko hi arki re' amroim he mi'nae, in ro he nmoin nahuum on re' ate re' antuthae tuaf bian piut. 12 Fin tuaf re' nanaib on, Uisneno of nasaunt ee. Mes tuaf re' na'baun in tuan ee on re' atoin a'baut, Uisneno of nanaib ee.”

Usif Yesus nakain a'naak pirsait ein, natuin sin na'uab ein a'teta' ma nmo'en a'teta'

13 Rarit Nai' Yesus na'uab antein am nak, “Hoe, hi tunggur agaam ein ma atoin Farisis ki! Hi re' naan, atoin puta-kriut ki! Hi of mipein siraak, natuin hi ka mpirsai Kau fa, Tuaf re' Uisneno nba'an he nreek Ee ntaam neem. Ma hi mmaufinu mneisi mtein, hi m'eka' maan tuaf re' neman he ntaman neun Uisneno In aprenat, he sin kais anpirsain neun Kau. 14 Hoe, hi tunggur agaam ein ma atoin Farisis ki! Hi re' naan atoin puta-kriut ki! Hi of mipein siraak, natuin hi mputa-kriu baun ein, rarit misiik maan sin umin. Mes anbi too mfaun ein maatk ein, hi mi'koro' hi 'moe' maufinun naan, esan re' hi mhake ma m'onen a'roo-'roo he atoni' nak hi neekm ein nakniun' ein. Mes Uisneno of anfee ki hukun re' ma'fena' nneis. 15 Hoe, hi tunggur agaam ein ma atoin Farisis ki! Hi re' naan, atoin puta-kriut ki! Hi of mipein siraak, natuin hi msae bnao oe meu mee-mee, ma msae-msaun a'to'ef, suma he maim tuaf es aah, he in ntaam neu hi partei agama. Mes karu in ntaam anrair, hi mmoe' in a'moin ii njair maufinu nneisi ntein, tar antea in napein hukun anbi ai abar-barat ma'fena nneis no nua na'ko ki. 16 Hoe! Hi neekm ein nameis'okan, mes nansaa' am es hi fe' he miruru' ma mikrira' ranan meu tuaf a'teta' ntein? Hi of mipein siraak natuin hi minoni' tafi'-tafi' mmak, ‘Karu tuaf nait rais manba'an anpaek supat ma nteek Uim Onen Uuf, tuaf naan ka nmafutu' fa nok in rais manba'an naan. Mes karu in nait rais manba'an anpaek supat ma nteek bare mnatu' re' et Uim Onen naan, na' in nmafutu' nok rais manba'an naan.’ 17 Hi re' ia atoin amonot ma aforot ki! Hi mitenab mak Uisneno naan bare mnatu' pentiing anneis na'ko Uim Onen Uuf? Kahaf! Fin Umi naan es re' nmoe' baer' ein naan nakniun' ein! 18 Hi minoni' tafi'-tafi' msa' am mak, ‘Karu atoni' ansuup npaek supat ma nteek mei fuat re' et Uim Onen Uuf, atoni' naan ka nmafuut fa nok rais manba'an naan. Mes karu in nait rais manba'an anpaek supat ma nteek fuat re' et mei je tunan, na' in nmafuut nok rais manba'an naan.’ 19 Hi re' ia, amfoor batuur-batuur. Mei fuat re' naan pentiing anneis na'ko fuat re' et mei je tunan. Fin mei naan, es anmoe' tar antea atoni' bisa nfee sin fua'-tuur' ein neun Uisneno. 20 Natuin rasi naan, karu atoni' ansuup ma nteek mei fuat, naan nahuum on re' in nteek mei naan, ma saa'-saa' ein ok-oke' re' etan mei naan in tunan amsa'. 21 Ma karu atoni' ansuup ma nteek Uim Onen Uuf, naan nahuum on re' in nteek Uim Onen Uuf nok Uisneno In kanan. Fin In es re' natua nbi naan. 22 Ma karu atoni' ansuup ma nteek sonaf neno tunan, naan nahuum on re' in nteek Uisneno In a'toko prenat nok In kanan, fin In es re' nnaa' aprenat anbi naan. 23 Hoe, hi tunggur agaam ein ma atoin Farisis ki! Hi re' naan, atoin puta-kriut! Hi of mipein siraak, natuin hi mihiin ma'tani' he msoi' bait bo' meu Uisneno. Hi msoi' sin ok-oke', tar antea hi roet bumbu, hi msoi' je mates amsa'. On re' hi msoi' namnuut hi torere' ma sipa', rarit aijonuus. Te kaah, hi mnikan main Uisneno In Atoran re' pentiing anneisi! Fin hi ka mmoin fa nok amne'o ma namnoon. Hi ka mneek fa atoin ama'mui't ein. Ma hi ka mmoin fa piut-piut mituin Uisneno In romin. Reko nneis, hi mmoe' mituin naan ok-oke' fe', na' hi msoi' hi bumbu sin, re' he mfee sin meu Uisneno. 24 Hi neekm ein nameis'okan, mes nansaa' am es hi he miruru' ma mikrira' ranan meu tuaf bian antein? Hi miknutu' atoran ma mreun biak ein nmoe' natuin sin, mes Uisneno In atoran re' pentiing anneis-neis naan, hi ka mituin ee fa. Naan nahuum on re' hi mtai oe mninu' he kais anmu'i kbenu. Mes bijae kou' goes hi m'oor maan ee 'teme-'teme! 25 Hoe, hi tunggur agaam ein ma atoin Farisis ki! Hi arki atoin puta-kriut ki! Hi of mipein siraak, natuin hi msaef hi bare mnaaht ein tar antea narim-riman, mes naan suma nbi koit. Te kaah, in nanan n'oemeet natuin hi misiik ma mibaak nok rais sinmakat ma komat. 26 Hoe, hi atoin Farisis aforot ki! Amsaef hi bare mnaaht ein sin naank ein. Nok ranan naan, sin koitk ein of nakniun' ein amsa'! 27 Hoe, hi tunggur agaam ein ma atoin Farisis ki! Hi arki atoin puta-kriut ki! Hi of mipein siraak, natuin hi on re' faut rame' anbi nopu. Atoni' anseet ee nok seet muti'. Atoni' nkisu te in koitn ee reok re'uf. Mes in nanan, naheun nok nuif na'ko tuaf amates ma nafoo foo punu'. 28 Hi on naan amsa'! Hi mmoe' jom on re' atoni kninu'. Atoni' nkius niit ki on naan ate, sin nak hi atoin neek amneot ma amnonot ki. Te kaah, hi nekam nanan naheun nok rais maufinu. Natuin hi mi'uab ate, a'teta', ma mmo'e te, a'teta', ma mnikan main Uisneno In apreent ein. 29 Hoe, hi tunggur agaam ein ma atoin Farisis ki! Hi arki atoin puta-kriut ki! Hi of mipein siraak! Hi mifena' faut nopu meu Uisneno In mafefa kniun' ein, ma mhias faut nopun naan reok reu'f ein. 30 Mes hi mak, ‘Bait hit tmoin batan mese' tok hit be'i-na'i sin ite, hit ka troor tiis fa mafefa kninu' Uisneno sin.’ 31 Nok ranan naan, hi mitoon kiim am mak, hi re' naan atoin amaufinut nahuum on re' hi be'i-na'i sin. 32 Onaim reko neis, hi mmaufiun piut tar antea namsoup, mituin hi be'i-na'i sin a'moe'k ein re' ansaan ma nbeon naan! 33 Hi arki ammaufiun batuur-batuur on re' kaun araut. Hi mitenab am mak, of oni' Uisneno ka nhukun ki fa, ai'? Kais amharap ma mifnekan on naan! In of nait inporin ki meu ai pina' abar-barat! 34 Amneen mirek-reko'! Au of a'reek haefan Au haef ein, he sin nanoin ein ma naruru' ki raan a'honis amneot na'ko Uisneno. Mes hi of amroor miis bian ma mi'maet bian anbin hau nehe. Bian hi mbeos sin anbin uim oen ein, ma bian anteni' hi mha'mui' sin, tar antea sin naenan na'kon kota es neu kota bian. 35 Un-unu' fe'e te, hi na'i anroor niis nai' Habel. Te kaah, nai' Habel naan atoin neek amneot. Hi be'i-na'i na'maet tuaf amneot ma amnonot sin piut-piut, na'ko batan neun batan bian. Tar antea nai' Sakarias, es re' nai' Barakia in anah. Sin na'maet je anbi Uim Onen Uuf ee in kintal anpaumaak mei fuat. Natuin hi mituin hi be'i-na'i sin 'moe' maufinun, es naan ate, hi ro he misaah ma mitaah atoin neek amneot ma amnonot sin naa' at'oops ein naan. 36 Batuur! Fin hi arki oras ia, hi of mipein hukun, natuin rais maufinun re' hi be'i-na'i sin anmoe' sin afi unu' naan.”

Usif Yesus ankasian abitan Yerusalem

37 “Hi arki abitan Yerusalem! Hi es re' biasa mi'maet Uisneno In mafefa kniun' ein, ma mpoir miis In haef ein re' neman he nturun ki. Au 'o'en ma 'fuir ki fani-fani he iim meu Kau, nahuum on re' maun ainaf anpuput naan in aan ein anbin in ninin nanan. Mes hi ka mroim fa. 38 Es naan ate, Uisneno ka nrae ma mfairoir fa hi umi. Rarit noka'-nmeu te, in ruman. 39 Amneen mirek-reko', joo! Fin hi ka miit amtein Kau fa, tar antea in oras hi mmanaku' mmak, ‘Hai mtoit he Uisneno anfee tetus neu Tuaf re' ia, natuin Uisneno es re' anreek Ee.’ Hi mmanaku' on re' naan, es na' hi miit amtein Kau.”

Nai' Mateus 24

Usif Yesus natoon nain nak Uim Onen Uuf ee of natseer

1 Rarit Nai' Yesus annao nasaitan Uim Onen Uuf. Oras In fe' npoi nnao te, In atoup noin' ein neman ma naruru' Uim Onen naan in arekon. 2 Mes In nataah sin im nak, “Umi ia batuur reokn ii kah een! Mes amneen mirek-reko'! Ka 'roo fa nteni' te, sin naseer fatun ia ok-oke'.”

Usif Yesus natoon am nak, In atoup noin' ein of napenin susat ma nana'renat

3 Rarit Nai' Yesus annao ntoko nbi 'to'ef Saitun. Onaim In atoup noin' ein neman he na'uab anmes-mesen nok Ne. Sin na'uab ein am nak, “Aam! Mutoon mufani' kai saa' re' Ho mu'uab ee fe'e na. Of reka' te Ho mfain uum, tua? Ma in a'taak ein on re' mee? On mee nok neon amsoput naan amsa'?” 4 Rarit Nai' Yesus nataah am nak, “Ampanat hi tuam ein rek-reko, he kais napoi naan ki. 5 Fin of anmui' tuaf huma'-huma' neman rarit anpaas ok am nak, ‘Au re' ia Kristus, Tuaf re' Uisneno anba'an anrair Je na'ko unu'.’ Nok ranan naan, sin napoi too mfaun. 6 Karu hi mkius makenat, ai' hi mneen uab anin am nak, anmui' taisibu ma makenat et mee-mee, hi kais mimtau. Fin rasin re' naan ro he njarin. Mes neon amsoput naan ka ntea fa fe'. 7 Uuf es of anmakeen nok uuf bian. Pah es anmakeen nok pah bian. Of antainuun nbi mee-mee. Ma oras amnahas ma'tain besi! 8 Mes naan ok-oke', fe' tanar ahunut re' natoon am nak, oras neon amsoupt ii he neem een. Naan nahuum on re' bifee re' he fe' nmurai nnaben menas, natuin in oras he nahoni' anpaumaak een. 9 Onaim hi ro he mpanat hi tuam ein rek-reko! Sin of anha'mui' ki ma nroor na'maet ki. Ma tuaf na'ko pah-pah of ka nroim nain ki fa, natuin hi mituina' Kau. 10 Oras naan, too mfaun ii nkoit ma ka npirsain ntein Kau fa. Sin ka nmaka'roim ein fa, ma of anma'soos ein es nok es. 11 Of anmui' aputa-kriut nak sin re' naan, Uisneno In mafefa kninu'. Ma too mfaun ii npirsai sin. 12 Of tuaf ein sin maufiunk ein amfaun ma na'baab ok antein, tar antea sin ka nmanekan fa es nok es. 13 Mes tuaf re' naran ma ntahan piut-piut tar antea in nmaet, Uisneno of ansoi nafetin naan ee. 14 Fin tuaf ro he natoon ma nasina' Uisneno In Rais Reko, tar antea pah-pinan ia no mes-mese', maut he bifee-atoni' sin ok-oke' nahiin Uisneno In raan a'honis re' batuur. Rarit na' neon amsoupt ii neem.”

Usif Yesus natoon am nak, amaufiun reu'f es of anboor neem

15 Nai' Yesus na'uab ankoon am nak, “Uisneno In mafefa kninu' nai' Daniel antui anmatoom nok tuaf re' in maufinu ma'tain re'uf. In of antaam anhaek neu baer nuni nbi Uisneno In Uim Onen Uuf. Nok ranan naan, in nhai'niis bare naan. Es naan ate, Uisneno naikoit bare naan. Oras hi mkius miit on naan, ampaant om! (Sekau re' anrees tuis ia, ro he nahiin narek-reko'!) 16 Naan anjair tanar nak, neon suust ein anpaumaak een. Oras amkius on naan ate, abitan propinsi Yudea maen nai meu 'to'ef. 17 Karu tuaf anpoi nrair na'ko umi, kais anfain he nait bare' ntein. Maen amkoon, maut he kais mipein siraak. 18 Tuaf re' nbi rene ma po'on, kais anfain he nait tainusat antein. Maen amkoon nai! 19 Re' tkasian sin baineis-neis ii, es re' bifee ma'apu', ma bifee re' nasuus ri'ana kru'uf. Te sin ka bisa naen nanan fa. 20 Onaim reko nneis hi m'onen he siraak naan kais nateef nok oras na'uur, ai' nateef nok neno snasat. 21 Fin neno naan susat ma'tani'! Anmurai na'ko oras Uisneno nmoe' pah-pinan tar antea oras ia, atoni' ka nkius niit fa susat ma'tani' nahuum on re' naan. Ma atoni' of ka nkius niit antein fa susat ma'tani' nahuum on re' naan amsa'. 22 Mes hi m'ua reok, fin Uisneno na'paran neno naan. Karu kaah fa te, ka tiit tain fa tuaf re' ntahan he nmoin nabaar. Mes, natuin Uisneno nneek In tuaf ein re' In npiir nain sin, es naan ate In na'paran neon suust ein naan. 23 Karu neno naan antea goen, hi mneen tuaf nak, ‘Amkius! Kristus es ia!’ Ma tuaf bian nak, ‘Kristus es nee!’ Mes hi kais ampirsai, joo! 24 Fin of anmui' tuaf anpoi ma npaas ok nak, ‘Au re' ia, Kristus!’ Ma bian antein nak, ‘Au re' ia, Uisneno In mafefa kninu'.’ Sin of anmo'en rais sanmakat huma'-huma' anpaken niutn ein sin kuasa he nputa-kriu atoni'. Sin nsoob ein he napoi Uisneno Iin na msa'. 25 Onaim hi ro he mpaant om rek-reko, joo! Neon suust ein naan ka ntean fa fe', mes Au utoon 'ain ki! 26 Karu tuaf natoon ki mnak, ‘Kristus et amnera' nee, joo!’ hi kais amnao meu nee. Ma karu nmui' tuaf nak, ‘Kristus et umi ia nanan!’, hi kais ampirsai sin aputa-kriut ein naan. 27 Fin Au re' ia, Mansian Batuur-Batuur. Oras Au 'fain 'uum a'bi pah-pinan ia, too mfaun ii niit Kau, nahuum on re' rimat re' nariim na'ko pasa' maans ee 'saen neu pasa' neon-teas. 28 Oras Au 'fain 'uum, hi of mihiin mak Au et mee. On re' tuaf nahiin nak, karu nmui' koor amneuk puun ein nabu-buan anbin baer jes, naan anmui' punu' et bare naan.”

Usif Yesus na'uab anmatoom nok he nkoen On anfain neem

29 Rarit Nai' Yesus na'uab antein, he natoon neu In atoup noin' ein am nak, “Oras neon suust ein naan oke' nrair, ‘Maans ee of anjair meis'okan, fuun ne ka masnaa fa ntein amsa'. Kfuun ein of anbamoufun na'kon neon goe tnanan, ma kuasa et neon goe tnanan sin natseran.’ 30 Rarit mansian ii niit tanar anbi neon goe tnanan nak, Mansian Batuur-Batuur ii he nkoen On anfain neem. Ankisun on naan ate, uuf-uuf ma pah-pah abitan pah-pinan namtaun tar antea sin ankaen. Au of a'saun 'uum a'bi nope, na' mansian ii niit Au kuasat ma Au 'pina' ma kraha' sin ok-oke'. 31 Rarit Au 'paek to'is re' in haan ee ma'tani' he uprenat Uisneno In ameupt ein etan sonaf neno tunan annaon na'bua' tuaf re' Au 'piir 'aan sin na'kon pah-pinan ia pani-mpain, na'ko pasa' maans ee 'saen tar antea pasa' neon-teas, na'ko pasa' ponain tar antea pasa' haa'-nua.”

Neon suust ein anjair tanar Usif Yesus In amneman

32 “Au 'pake 'tope' na'ko hau. Karu in noon ein nmurai namnaut moor ein, naan anjari 'takaf nak, oras fauk nais ii he ntaam een. 33 On naan amsa', oras hi mkius neon suust ein neman, on re' Au utoon 'ain ki, tanar naan 'ak, oras he Au 'uum ii npaumaak een. 34 Oras ia, mneen mirek-reko'! Na'ko mansian ii ok-oke' re' nmonin oras ia, of anmui' tuaf re' ka nmaet fa fe', oras neon suust ein naan neman. 35 Maski neon goe ma pah-pinan ia namnekun, mes Au a'at ma kabin sin nabar-baran kuuk.”

Usif Yesus na'uab am nak, In oras amneman naan, ma'nifa'

36 “Ka tiit fa tuaf re' nahiin oras Au 'fain 'uum. Uisneno In ameupt ein et sonaf neno tunan, ka nahinin fa msa'. Au kuuk, ka uhiin fa msa'. Suma Au Ama' kuun es re' nahini nmees. 37 Fin Au re' ia, Mansian Batuur-Batuur. Oras Au 'fain 'uum, nahuum on re' un-unu' oras nai' Noh anmoin fe'. 38 Noe sako' naan ka nsaen sin fa fe', mansian ii nbukaen amin-minat, ma nmatsaon on re' biasa. Sin nmo'en on re' naan piut-piut, tar antea nai' Noh antaam neu bnao ko'u naan. 39 Mes oras noe sako' ansaen sin, na' sin maatk ein natfe'in, he sin nahinin saa' re' njair naan. On naan amsa', oras Au 'fain 'uum. 40 Anbi oras naan, karu tuaf nua antofan nbin rene, nok askeken ate, Uisneno nait neik es, ma namaika' es. 41 Karu bifee nua napaun maka', nok askeken ate, Uisneno nait neik es, ma namaika' es. 42 Es naan ate, hi ro he mpao ma mpanat ansuun oras et fai ma manas, fin hi ka mihiin fa oras re' reka' te, hi Usi' ankoen On anfain neem. 43 Mitenab mirek-reko'! Karu anmui' uim tuaf re' nahiin neu abaakt ee he ntaam mabe' ia, in ro he npao ma npanat piut-piut, maut he abaakt ee kais antaam neu uim je nanan. 44 Onaim hi ro mibaarb om batuur-batuur. Fin oras Au 'fain 'uum re' naan, nok askeekn aah!”

Usif Yesus nanoni' mnak, ameput ro he natuin in uisn ee in roimn ee nkoon

45 Rarit Nai' Yesus na'uab antein am nak, “Hi ro he mjair on re' ameput re' natuin in uisn ee romin. Karu in uisn ee he nnao neu bare 'roo, in nait ameput on re' naan, he n'urus mnahat ma mninut neu in uim je nanan. 46 Karu in uisn ee nfain neem ma nkius niit in ameput naan anmeup rek-reko, ro tebes in of anmariin nok ameput naan. 47 Ampirsai Kau, fin usi' naan of anfee kuasa neu ameput naan, he n'urus in a'mui'k ein ok-oke'. 48 Mes karu ameput naan maufinu, in of natenab anbi in nekan am nak, 49 ‘Reko! Usi' nnao on nai te, sekau nahiin oras usi' nfain neem, oo!’ Natenab on naan ate, in nmurai nbeos ma npokos ameput bian. Ma in ntoko ma naah-niun amin-minat nok amauft ein. 50 Mes fe' ka natenab naan fa saa'-saa', nok askeken ate, in uisn ee nfain neem. 51 Onaim usif naan anha'mui' je ma'tani', rarit nait inpoirn ee neu mone', he in nabua nok atoin aputa-kriut ein. Anbi bare naan, sin ok-oke' ankaen npin-piuns ein, natuin sin napenin susat ma nana'renat ma'tani'.”

Nai' Mateus 25

Usif Yesus nareta' anmatoom nok bifee munif re' anpaon he nseun baroit atoni'

1 Rarit Nai' Yesus na'uab antein anmatoom nok Uisneno In aprenat am nak, “Hi ro he mibarab mirek-reko' he mseun Kau, on re' reta' re' ia. On nai: neot es, anmui' bifee munif bo'es, re' npoin nbin oras fai ma neik ein paku, he nnao nseun baroit atoni' nbi sin partei je in umi. 2 Mes na'ko tuaf bo'es naan, anmui' tuaf niim re' anmonon, ma tuaf niim re' nahinin. 3 Tuaf niim re' anmonon naan ka neikin fa mina' anneis. 4 Mes tuaf niim re' nahinin, sin neik nanin mina'. 5 Antean umi naan, baroit atoin ee ka neem fa fe'e msa'. A'roo-'roo te bifee muinf ein naan anreur ein nmaten, onaim sin ntupan nfinin. 6 Te kaah, fai je natnaan ate, sin annenan atoni' nkoa' ma nsakanan am nak, ‘Hoi! Baroit ee neem een, oo! Iim he tnao tseun goe!’ 7 Annenan on naan ate, bifee muinf ein naan anfenan ok-oke'. Rarit sin nabarab sin pakun. 8 Mes bifee muinf ein re' anmonon na'uab nok sin partei ngguin am nak, ‘Hae, ba'e sin! Ambait maan kai miin a'kre'o. Hai paukn ii he noi nmaet neen!’ 9 Mes bifee muinf ein re' nahinin natahan am nak, ‘Amoo! Kais mitoo', mes ka bisa fa. Fin hai miin ein ka nanokab fa neu kit ok-oke'! Reko nneis hi mnao msoos mina'.’ 10 Onaim sin annaon nsosan mina'. Mes oras sin npoin nnaon, baroit naan neem antea goen. Rarit bifee muinf ein re' nahinin sin ntaman natuin ein anbin baer fesat, nabuan nok baroit ma taumn ein ok-oke'. Sin arsin antaman neun uim je nanan, onaim sin na'eek eno'. 11 Rarit bifee muinf ein re' anmonon neman amsa'. Sin nhaamn ein am nak, ‘Usi'! Usi'! Musoin kai eon' ii fe', tua!’ 12 Mes in nataah am nak, ‘Hoe, ka bisa fa. Au ka uhiin ki fa!’ 13 Es naan ate, hi ro he mibarab batuur-batuur he mhaat ma mpao piut-piut, fin hi ka mihiin fa msa' am mak, oras Au 'fain 'uum nateef nok neon saa', ai' nreuk fauk.”

Usif Yesus nareta' anmatoom nok ameput re' n'urus in uisn ee in noni-roit ein

14 Rarit Nai' Yesus na'uab reta' es antein am nak, “Oras Au usaitan ki, hi ro he mmeup rek-reko meu Kau, nahuum on re' reta' re' ia. On nai: anmui' naan uisf es he nnao neu bare 'roo. Oras in nabarab he nnao, in no'en in ameupt ein, rarit in naprenat sin im nak, ‘Hi mpaek re' roit re' ia njair modal. Oras au 'fain 'uum ate, hi ro he mitoon kau mmak, hi miis fauk een.’ 15 Rarit in nfee neu in ameput ahuunt ee noni-roit 'karo' niim, he in nasufab roit ein naan. Rarit in ameput no nuan ii ntoup roit 'karo' nua. Ma ameput no teun ii ntoup roit a'kaor es, natuin sin es-es ate sin a'bei'k ein. Rarit in nkoen on neu bare 'roo. 16 Antoupu nrair roit ein naan, ameput ahuunt ee nnao nrakan. Ka 'roo fa te, in niis naan roit 'karo' niim antein. 17 On naan amsa' ameput no nuan ii. In niis naan roit 'karo' nua ntein. 18 Mes ameput no teun ii re' ntoup roit a'kaor mese' naan, in nnao nhain kona', he na'koro' in uisn ee roit ein naan. 19 A'roo-'roo te, usif naan neem. Rarit in nabuab in ameupt ein he nmurai nparikas in roit ein re' sin n'urus sin naan. 20 Ameput ahuunt ee ntaam ma nnona' roit 'karo' bo'es. Rarit in nak, ‘Usi'! Ia ho roit ein. Neon goes ii ho mnona' kau roit 'karo' niim. Mes oras ia, au 'iis 'aan kuuk a'karo' niim a'tein.’ 21 Anneen on naan ate, in uisn ee nmariin. In na'uab am nak, ‘Reko! Ho re' ia, ameup reko. Ho mmakoe, ma mutuin meu au prenat, maski au ka 'bi fa ia. Natuin ho bisa m'urus rais aan'-ana' on re' ia, au of 'ait ko he m'urus rasi bian re' ko'u nneisi ntein. Au of a'moe' fesat he hit tmariin ok-oke'.’ 22 Rarit ameput no nuan ii neem annona' in uisn ee roit 'karo' haa mnak, ‘Usi! Neon goes ii ho mnona' kau roit 'karo' nua. Amkius kuum, au 'iis 'aan kuuk roit a'karo' nua 'tein.’ 23 Usif naan anmariin msa'. In na'uab am nak, ‘Reko! Ho re' ia, ameup reok goes amsa'. Ho mmakoe, ma mutuin meu au prenat, maski au ka 'bi fa ia. Natuin ho bisa m'urus rais aan'-ana' on re' ia, au of 'ait ko he m'urus rasi bian re' ko'u nneisi ntein. Au of a'moe' fesat he hit tmariin ok-oke'.’ 24 Rarit ameput no teun ii neem. Onaim in natoon am nak, ‘Usi'! Au uhiin 'ak ho atoin maputu' ko. Fin ho mait saa' re' biak ein anmo'e, ma mseu saa' re' biak ein anseen sin. 25 Au umtau, tua. Kais-kaisa' roit ein ia namnekun, rarit ho mhukun kau. Es naan ate, au u'koro urek-reko' sin. Sin esan re' ia, aam! Amtoup mufani' sin, fin ho roit a'kaor mese' re' ia ka saa'-saa' fa, tua.’ 26 Anneen on naan ate, in uisn ee naskaar ee mnak, ‘Ho re' ia ameput re' maufinu ma apehet! Karu ho muhiin main mak, au 'ait saa' re' biak ein anmo'e, ma au 'seu saa' re' biak ein anseen sin, 27 nansaa' am es ho ka mutunu' fa au roit ii meu bank? He au 'fain 'uum ate, au bisa upein in sufan, maski kre'-re'o msa', reko!’ 28 Rarit usif naan anreun in ameput bian am nak, ‘Mait roit ein na'kon tuaf ia, he mnona' sin meu ameput re' niis roit 'karo' niim naan. 29 Fin tuaf re' an'urus rek-reko saa' re' in nnaa' ee, in of napeni mfaun antein. Mes tuaf re' ka n'urus fa saa' re' in nnaa' ee naan, of nait nain sin ok-oke' na'ko in tuan. 30 Amheek ameput re' ka mapake' fa ia. Amheer amfonat ma mait impoir ne meu mone'. Maut he in nkae nok ha'mu'it anbi baer meis'okan naan!’ ”

Usif Yesus na'uab anmatoom nok neon amsoput oras In he nafeek mansian ein ok-oke' sin rasin

31 Rarit Nai' Yesus na'uab antein am nak, “Au, Mansian Batuur-Batuur re' ia, of a'saun 'uum a'paek Au Ama' In kuasan re' mapina'-makraha', ubua 'ok In ameupt ein na'kon sonaf neno tunan. Rarit Au 'toko 'bi Au 'toko' prenat re' mapina'-makraha' nneis, he uprikas mansian ein ok-oke' sin a'moink ein. 32 Mansian ii ok-oke' re' nmoin niit anbin pah-pinan ia, of neman nbaisenun Kau. Rarit Au 'batis sin, nahuum on re' atukus re' nbatis 'bib-kase na'ko 'bibi, he njair pukan nua. 33 Tuaf-tuaf re' nmoin natuin Uisneno In romin, Au 'tao sin anbin Au bnapak a'ne'u. Mes tuaf bian, Au 'tao sin anbin Au bnapak a'rii. 34 Oras naan, Au 'naa' aprenat nahuum on re' Usif. Au of utoon 'eu tuaf ein re' anbin Au bnapak a'ne'u m'ak, ‘Hi re' ia, es re' mtoup tetus-athoen mi'ko Au Ama'. Iim he mtaam meu In uim je nanan re' In nabarab nain je na'ko un-unu' neu ki. 35 Au 'fee ki haan askaut, natuin unu' fe' oras Au umnaah, hi es amfee Kau bukaet. Oras Au 'meon, hi mfee Kau oe mninut. Au 'uum ate on re' atoin kase, mes hi mtoup Kau 'bi hi umin. 36 Au ka 'mui' fa pake-nohas, mes hi msoo mfee Kau. Au umeen, hi es re' iim am'urus Kau. Au 'bi bui, hi es re' iim amkius Kau.’ 37 Annenan on naan ate, tuaf ein re' neek amne'o nbin Au bnapak a'ne'u naan, of natahan am nak, ‘Usi', on mee es re' ia? Usi' mak, Ho mumnaah, rarit hai mfee Ko bukaet. Ho mmeon oe, rarit hai mfee Ko oe mninut amsa'. 38 Ho on re' atoin kase, rarit hai mtoup Ko he mtaam meu hai umi. Ho ka mmui' fa pake-nohas, rarit hai msoo mfee Ko, tua. 39 Ho mumeen, rarit hai mnao m'urus Ko. Ho mbi bui, rarit hai mnao mturun Ko. Mes anbi oras mee, hai mmoe' rasin re' naan, tua?’ 40 Au of utaah sin im 'ak, ‘Ampirsai Kau! Fin oras hi mmoe' rasin naan meu Au ngguin, maski mmoe' meu tuaf re' ka mapake' fa msa', re' naan hi mmo'e mfee Kau goe!’ 41 Rarit Au u'uab 'eu tuaf ein re' nbin Au bnapak a'rii m'ak, ‘Atoin maufinu ki! Uisneno nkaas anrair ki. Mi'roo nai mi'ko ia! Au of a'reun tuaf he nnao nporin nataam ki meu ai abar-barat. Fin Uisneno nabarab anrair baer ha'mu'it ma ma'ne'at naan neu niutn ein ma sin uis ko'u. 42 Au 'ri'u 'porin ki, natuin oras Au umnaah, hi ka mfee Kau fa bukaet. Oras Au 'meon oe, hi ka mfee Kau fa oe mninut. 43 Au 'uum on re' atoin kase, mes hi ka mtoup Kau fa meu hi umi. Au ka 'mui' fa pake-nohas, mes hi ka msoo mfee Kau fa. Au umeen, mes hi ka iim fa he m'urus Kau. Au 'bi bui, mes hi ka iim fa he mturun Kau.’ 44 Annenan on naan ate, atoin maufiun ein of natahan am nak, ‘Usi', on mee es re' ia? Usi' mak Ho mumnaah, mes hai ka mfee Ko fa bukaet. Ho mmeon oe, mes hai ka mfee Ko fa oe mninut. Ho on re' atoin kase, mes hai ka mtoup Ko fa meu hai umin. Ho ka mmui' fa pake-nohas, hai ka msoo mfee Ko fa. Ho mumeen, mes hai ka mnao he m'urus Ko fa. Ho mbi bui, mes hai ka mnao mturun Ko fa. Mes anbi oras mee re' hai mmoe' Ko on re' naan, tua?’ 45 Au of utaah sin im 'ak, ‘Ampirsai Kau! Oras hi ka mturun fa tuaf ein re' ka mapake' fa, re' naan hi ka mturun Kau fa.’ 46 Rarit atoin maufiun ein napenin ha'mu'it ma ma'ne'at piut-piut tar antea nabar-baar. Mes neu tuaf re' neek amneot ma amnonot, sin napenin 'monit piut-piut nok Uisneno tar antea nabar-baar.”

Nai' Mateus 26

Atoin Yahudis sin a'naakt ein namin ranan he na'maet Usif Yesus

1 Oras Nai' Yesus nanoni' nrair rasin re' naan ok-oke' neu sin, In na'uab neu In atoup noin' ein am nak, 2 “Hi mihini mrair, neno nua amnemat, hit neon ko'u, es re' Fesat Paska ntea goen. Oras naan, of anmui' tuaf re' na'sosa' Kau, Mansian Batuur-Batuur re' ia. Rarit sin nkuus na'maet Kau nbi hau nehe.” 3 Neno naan, a'naak pirsait Yahudi sin a'naakt ein, ma atoni mnais haart ein nabuan nbin nai' Kayafas in umi. Nai' Kayafas naan, es re' a'naak pirsait Yahudi sin a'naak ko'u. 4 Sin namin ranan he nheek Nai' Yesus amninu'-mninu', he na'maet Je. 5 Mes sin n'ator asraak am nak, “Amtahan fe'! Hit kais atmanaap he theek Je, natuin neon ko'u goe npaumaak een. Kais-kaisa' too mfaun ein re' anroim Je, napoit ein taisibu.”

Bifee jes an'oop miin foo meni' re' ma'osa' neu Usif Yesus In a'nakan

6 Anbi kuan Betania, anmui' tuaf es, kaan ee nai' Simon. Unu' te, atoni' nmai'niis ne, natuin in nameen meen nui-atroki'. Mes oras ia, in nareko nrair. Oras neon ko'u naan ka ntea fa fe', Nai' Yesus sin annaon nbukaen nbin nai' Simon in umi. 7 Oras sin anbukaen ate, anmui' bifee jes neem nateef nok Nai' Yesus. In nnaa' bootr es, re' anmoe' je na'ko faut ma'osa'. Botor naan narai miin foo meni' re' ma'oos re'uf. Rarit bifee naan ntuut nareu' bootr ee toben. Onaim in n'oop mina' naan akre'o-kre'o neu Nai' Yesus In a'nakan, he njair tanar am nak, in nhormaat Nai' Yesus. 8 Mes oras Nai' Yesus In atoup noin' ein ankius bifee naan anmoe' on naan ate, sin nato'on ma na'uab ein am nak, “Hoe! In kais anporin miin foo meni' re' ma'oos re'uf ia! 9 Reko nneis in na'sosa' miin foo meni' ia, maut he in roit ein, in nfee sin neun ama'mui't ein!” 10 Mes Nai' Yesus nahiin sin teenb ein naan, onaim In na'uab am nak, “Hi kais misusab bifee ia! Maut he in nmoe' on re' naan! Au 'mariin, natuin in n'oop miin foo meni' ia neu Au aok ii. 11 Ama'mui't ein et hi sonam ma hi tnanam piut-piut. Mes ka 'roo fa te, Au re' ia, ka ubua 'ok ki fa heen. 12 Nok ranan re' bifee ia na'peeh Kau npaek miin foo meni' re' ia, in nabarab anrair Au aok ii, he nkaki' nain fubona' neu Au aok amates. Fin Au 'moink ii ka 'roo fa heen. 13 Mimnau mirek-reko', joo! Anbi bare mee-mee jah, oras Uisneno In Rais Reko nanaob on anfuun am nateef anbi pah-pinan ia, sin of nareta' anmatoom nok bifee re' ia in arekon! Maut he mansian ii ok-oke' namnau goe.”

Nai' Judas nneka' bua nok a'naak pirsait Yahudi he nnona' Usif Yesus neu sin

14 Anmui' tuaf es na'ko Nai' Yesus In atoup noni' tuaf bo'es am nua' ein re' naan, kaan ee nai' Judas Iskariot. Neno naan, in anpoi nnao naim a'naak pirsait Yahudi sin a'naakt ein, he nnona' Nai' Yesus neu sin. 15 Antea on naan ate, in nataan am nak, “Sin ama' arki! Karu au 'turun ki he hi mheek Nai' Yesus naan, hi mfee kau saa'?” Onaim sin natahan am nak, “Karu ho mroim he mu'sosa' Nai' Yesus meu kai te, hai mbaen.” Rarit sin nso'in roi muti' fua bo' teun ma nnona' sin neun nai' Judas. 16 Rarit nai' Judas anpoi, onaim in naim ranan he nnona' Nai' Yesus neu sin.

Usif Yesus anbukae fesat Paska nok In atoup noin' ein

17 Toon bani' toon, atoin Yahudis sin anmui' neon ko'u re' a'roon ii neno hiut. Sin nteek neon ko'u naan nak, ‘Fesat Utunu' ka Mamuur fa’. Oras fesat naan he nmurai jen, Nai' Yesus In atoup noin' ein neman ma nataan Ee mnak, “Aam! Mabe' ia, hit ro he tmurai tanaob hit neon ko'un ia. Onaim Ho mroim he hai mroro 'bib-kase ma mibarab baer fesat Paska on mee, tua?” 18 Rarit In nataah am nak, “Hi mtaam meu kota, hi of miteef mok atoin es. Mitoon ee mak on nai, ‘Ba'e! Hai Aam Tungguru annaben neu ka 'roo fa ntein ate In he nmaet jen. Onaim In ntoit bare nbi ho umi, he In npaek je he ntao fesat Paska nok In atoup noin' ein.’ ” 19 Annenan on naan ate, In atoup noin' ein annaon nmo'en natuin In uaban naan. Rarit sin nabaarb ein bukae fesat Paska nbin naan. 20 Oras fai te, Nai' Yesus nok In atoup noni' tuaf bo'es am nua' ein naan antokon ma nbukaen fesat. 21 Oras sin nbukaen, In na'uab am nak, “Hi mneen, oo! Anmui' tuaf es na'ko ki, of es re' na'sosa' Kau neu biak ein.” 22 Annenan on naan ate, sin neek ein ka ntainiin ein fa. Onaim sin es-es ate nataan kuun Nai' Yesus am nak, “Tuaf re' Ho mu'uab ee naan, ka au fa, oo?” 23 Onaim In nataah am nak, “Tuaf re' narepa' utunu' nbi 'pik-oef nok Kau, in es re' na'sosa' Kau. 24 Mimnau! Au, Mansian Batuur-Batuur re' ia, ro he 'maet on re' sin ntui nain je nbi Uisneno In Suur Akninu'. Mes mikeo! Tuaf re' na'sosa' Kau naan, in of nasaah kuun in siraak! Reko nneis in ainf ee kais nahoins ee!” 25 Rarit nai' Judas nataan amsa' am nak, “Tuaf re' Ho mu'uab ee naan, ka au fa, oo?” Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “Ho kuum es mu'uab on naan. He sekau ntein?”

Usif Yesus natoon am nak, utunu' ma tua min-kase naan anjair tanar he namnau Goe

26 Oras sin nbukaen fe', Nai' Yesus nait utunu' fua' es, ma ntoit makasi neu Uisneno. Rarit In nteib utunu' naan, ma nnona' neu In atoup noin' ein, ma na'uab am nak, “Utunu' re' ia, Au aok. Mait he mbukae nai, tua!” 27 Rarit In nait ikraas es naheun nok tua min-kase, ma ntoit makasi neu Uisneno. Rarit In nnona' neu In atoup noin' ein, ma na'uab am nak, “Hi arki mait he mbukae nai, tua. 28 Fin tua min-kase ia, Au naa'. Au of a'maet, Au naa' ii nat'oop ma nsai he nsoi naan too mfaun ein sin saant ein. Naa' re' ia njair tanar he mimnau mak, saa' re' Uisneno nba'an anrair je, oras ia njair teb-tebe. Mait he mbukae nai, tua! 29 Mes amneen mirek-reko'! Anmurai na'ko mabe' ia, Au ka 'inu 'tein fa tua min-kase. Of oras Au 'ok Au Ama' mtook ma mnaa' aprenat ambi sonaf neno tunan, na' Au 'bukae 'tein 'ok ki.” 30 Rarit sin nsiin siit es he npures ma nbo'is Uisneno. Rarit mabe' naan amsa', sin anpoi nnaon neun a'to'ef Saitun.

Usif Yesus natoon nain nak, nai' Petrus of nasuan nak, in ka nahiin Je fa

31 Oras sin annaon ate, Nai' Yesus natoon nain In atoup noin' ein am nak, “Mabe' ia, hi arki of maen misaitan Kau. Fin matu'i nain et Uisneno In Suur Akninu' mnak, ‘Uisneno of na'maet atukus, rarit in a'bib-kaesn ein naenan nsiksakn ok.’ 32 Au 'maet batuur. Mes oras Au 'moni 'fain, Au 'nao uhunun ki 'eu propinsi Galilea.” 33 Mes nai' Petrus anprotees am nak, “Aam! Maski tuaf bian naen nasaitan Ko, mes au kaah fa, tua!” 34 Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “Tebe, oo, Pe'u? Ampirsai Kau! Mabe' ia, maun goe ka nkokreo' fa fe'e te, ho musuan Kau no teun goen mak, ho ka muhiin Kau fa!” 35 Mes nai' Petrus naheer am nak, “Kaah fa, tua! Karu Ho mmaet, au 'maet 'ok Ko msa'. Fin au ka 'eu fa he 'aen usaitan Ko, tua!” Nai' Petrus in partein ngguin na'uab ein on re' naan amsa'.

Usif Yesus an'onen anbi po'on Getsemani

36 Rarit Nai' Yesus sin annao nkonon neun a'to'ef Saitun, antean nbin po'on es, kaan ee Getsemani. Anbi naan In natoon neu In atoup noin' ein am nak, “Hi mtook mtahan ambi ia, Au he 'nao 'onen 'eu re' nee.” 37 Mes In nhaman neik nai' Petrus, nai' Yakobus, ma nai' Yohanis, he sin teun sin nok Ne. Anmurai na'ko oras naan, In neekn ee nsuus ma ka ntainina' fa. 38 Sin fe' nnao naan a'kre'o, In na'uab neu sin im nak, “Au neek ii nsuus anmaet! Au 'naben ate on re' he 'maet een. Hi mtook ma mpao mok Kau mbi re' ia fe'.” 39 Rarit In nnao na'roo kre'o, onaim In nri'tuu ma n'onen am nak, “Aam Honi'! Karu Ho mromi te, Au kais usaah ma'ne'at re' ia. Mes kais mutuin Au romik, maut he mutuin Ho roim aan kuum, tua.” 40 An'onen anrair on naan ate, In nnao nfain neu In atoup noni' tua teun ein naan. Mes sin ntupan nfinin. Rarit In npoo' nafena' sin, ma In na'uab nok nai' Petrus am nak, “Hae Pe'u! Hi mtuup neu saa'? Au 'bi nee rabah, mes hi ka bisa fa he mpao kre'o msa'! 41 Mimeu maatm ein naan fe'. Rarit amfeen he mpao mok Kau! Fin hi neekm ein amroim he mmoe' rais reko, mes hi aom ein an'oren. Onaim reko nneis hi m'onen, he karu mipein furit ate, hi bisa maran ma mtahan.” 42 Rarit In nnao n'onen antein am nak, “Usi'! Karu ro Au es re' he usaah ma'ne'at ia, maut he mutuin Ho roim aan kuum, tua.” 43 An'onen anrair on naan ate, In ntebi nfain neu In atoup noni' tua teun ein naan. Mes sin ntupan nfanin, natuin sin maatk ein ma'feen ein. 44 Rarit In nfain he n'onen antein no goes. In ntoti ntein neu In Amaf, he kais nasaah ma'ne'at naan, mes maut he natuin In Aamf ee In romin. 45 An'onen anrair on naan ate, In ntebi nfain he npoo' nafena' In atoup noin' ein. In na'uab am nak, “Hi mtuup kiim fe'e, oo? Amfeen nai! Natuin tuaf re' he na'sosa' Kau, Mansian Batuur-Batuur re' ia, anpaumaak een. Oras re' ia, sin he nheek Kau goen, he nnona' Kau neu atoin maufiun ein. 46 Amfeen nai! Amfei maatm ein he mkius meu nee! Tuaf re' na'sosa' Kau naan, neem een.”

A'naakt ein anrekan tuaf he nheek Usif Yesus

47 Oras Nai' Yesus na'uab on naan fe'e te, nai' Judas neem nok too mfaun ein. Sin neman neikin suni' ma hau tuka' he nheek Ee. Sin nmo'en on naan, natuin prenat na'ko a'naak pirsait Yahudi sin a'naakt ein ma atoni mnais haart ein. 48 Nai' Judas ansenen nain sin im nak, “Amkius mirek-reko', oo! Tuaf re' au 'hoo ma 'neek Ee naan, hi mheek Je nai! Fin tuaf re' naan, es re' tuaf re' hi mam-mami.” 49 Oras sin antean Nai' Yesus, nai' Judas nnao nhake nbi Nai' Yesus In matan am nak, “Saloom, Aam Tungguru!” Onaim nai' Judas anhoo ma nneek Ee. 50 Rarit Nai' Yesus nataan ee mnak, “Hae, Judas! Ho uum re' ia, meik sairt ii es re' ia, oo?” Onaim too mfaun ein naan neman, he nheek Nai' Yesus. 51 Mes nok askeken, Nai' Yesus In tuaf es anfaik benas, ma nsaip namouf atoin es in rukin noon es. (Atoni' naan, es re' pirsait Yahudi sin a'naak kou' goe in ate.) 52 Ankius on naan ate, Nai' Yesus natoon ee mnak, “Mu'taap mufani' ho benas naan. Fin tuaf re' nmoni nbi 'bae suni', in of anmaet nok suni'. 53 Ho ka muhiin fa, oo? Au bisa 'toit Au Ama' he nreek In ameupt ein nifun-nifun na'kon sonaf neno tunan, he neman nturun Kau. 54 Mes noo goah nai. Anbain he tuaf ein re' ia nheek Kau. Natuin saa' re' matu'i nain et Uisneno In Suur Akninu' nmatoom nok Kau naan, ro he njarin.” 55 Rarit Nai' Yesus na'uab neu too mfaun ein re' neman nheek Je mnak, “Hi mitenab mak, Au re' ia atoin maufinu, oo? Nansaa' am es hi iim amheek Kau meik suni' ma hau tuka'? Te kaah, neno-neno te Au unoni' ki 'bi Uim Onen Uuf, mes ka tiit fa tuaf es, he nmoe' saa'-saa' neu Kau. 56 Mes anbain nai! Iim amheek Kau nai! Natuin re' ia matu'i nain na'ko unu' et Uisneno In Suur Akninu'.” Ankisun on naan ate, Nai' Yesus In atoup noin' ein namtau nmaten. Onaim sin naenan ma nasaitan Nai' Yesus.

Sin neik Usif Yesus neu afeek rais pirsait ein

57 Rarit tuaf ein re' nheek Nai' Yesus, sin neik Je neu a'naak pirsait Yahudis sin a'naak ko'u, nai' Kayafas in umi, natuin a'naakt ein nabuan nbin naan. Abuat ein naan, sin esan re': a'naak pirsait Yahudi sin a'naakt ein, tunggur agaam ein, atoni mnais haart ein. 58 Oras sin neik Je te, nai' Petrus nnao na'kor-koro' nbi sin koitk ein, antea a'naak kou' goe in umi. Nai' Petrus antaam nok anbi kintal amsa' he ntook nabua nok tuaf ein abitan naan. Fin in he nahiin saa' re' of he njair. 59 Anbi umi naan in nanan a'naak pirsait Yahudi sin a'naakt ein na'uab ein nok tuaf ein re' afeek rais pirsait. Sin namin bukti he napenin ranan he nafeek hukun a'maten neu Nai' Yesus. 60 Maski sin nataman saksii poi mfaun, mes sin ka napenin fa bukti saa'-saa' he npaek sin. Namuni te, sin napenin saksii tuaf nua. 61 Tua nua' ein naan ansaksii am nak, “Hai mneen miit Atoni' ia na'uab am nak, ‘Au of useer Uim Onen Uuf. Mes Au of ufena' ufani' Umi naan neno teun goah.’ ” 62 Rarit a'naak pirsait Yahudis sin a'naak kou' goe nfeen anhake nbi too mfaun ein sin maatk ein re' ntokon nbin naan. Onaim in nataan Nai' Yesus am nak, “Ho mneen amrair too mfaun ein nakuu Ko. Mes nansaa' am es Ho mninu'-mninu'?” 63 Mes Nai' Yesus ka nataah fa saa'-saa'. Onaim a'naak kou' goe nataan antein am nak, “Au he utaan Ko! Mes Ho ro he mutaah batuur-batuur, nahuum on re' Ho mutaah meu Uisneno re' nmoin et sonaf neno tunan. Anmui' tuaf nak, Ho re' ia, Kristus, Uisneno In Anah re' In nba'an nain Je na'ko unu'. Batuur, aa oo?” 64 Rarit Nai' Yesus nataah am nak, “Batuur, on re' ho mu'uab naan. Mes, mimnau! Hi ar-arki of miit Kau, Mansian Batuur-Batuur re' ia. Au of a'toko 'bi sonaf neno tunan 'bi Uisneno In abnapan a'ne'u, he 'naa' aprenat 'ok Ne re' akuaas re'uf. Rarit Au 'sanu 'fain 'uum a'bi nope.” 65 Anneen Nai' Yesus na'uab on naan ate, a'naak kou' goe natoo' ma'tani', tar antea in npius nakrati' in baru mnanu'. Rarit in nkoa' ma natoon neu atooks ein naan ok-oke' mnak, “Hit ka tperluu fa saksii ttein! Hi mneen kiim meik hi rukim, In uab naan. In nanaib kuun In tuan anjair Uisneno In Anah. Re' ia rasi m'akan! Hi mihiin ok-oke' mak, tatuin hit atoran pirsait, karu atoni' nataib on, on re' Uisneno, atoni' naan ro he nmaet! 66 Onaim oras ia, hi he mifeek mak saa'?” Onaim sin nsakanan ok-oke' mnak, “Batuur atoni' ia nsaan! Onaim In ro he napein hukun a'maten!” 67 Rarit tuaf fauk antaman ma naroon Nai' Yesus. Sin nbeos Goe ma npaas Ee msa'. 68 Rarit sin nakree't Ee mnak, “Hoe! Ho re' ia Kristus, aa oo? Ho mteek miit! Sekau es antuuf Ko re' ia?”

Nai' Petrus nasuan no tenu mnak, in ka nahiin fa Usif Yesus

69 Oras naan, nai' Petrus antoko nbi kintal fe'. Rarit anmui' bifee ate es, neem na'uab nok nai' Petrus am nak, “Fe'e na, ho uum mok Nai' Yesus, atoin Nasaretas naan, ai'?” 70 Mes in nprotees anbi too mfaun ein sin maatk ein am nak, “Kaah fa, tua! Nansaa' am es ho mutaan on naan! Au ka uhiin Je fa.” 71 Rarit nai' Petrus anpoi nhake nbi eno' 'tamas. Onaim anmui' bifee jes anteni' re' nkius niit ee nbi naan. In natoon neu atoin ein re' nbin naan am nak, “Au 'iit atoni' ia nok Nai' Yesus, atoin Nasaretas naan.” 72 Onaim nai' Petrus anprotees am nak, “Ho mumaunu, oo! Au ka uhiin fa atoni' naan! Au 'suup!” 73 Ka 'roo fa te, tuaf bian sin re' ntokon nbin naan na'uab antein' ein neu ne, mnak “Hae! Ho kais mupoi kai mak, ho ka mok fa Atoni' naan! Fin hai mneen ho mu'uab ate, huma' mese on re' atoin Galileas sin!” 74 Mes in nmurai naseku', onaim in anraban am nak, “Hoe! Au 'suup a'paek Uisneno In kanan! Au ka uhiin fa Atoni' naan!” Nateef in na'uab on naan ate, maun goe nkokreo'. 75 Anneen maun goe nkokreo', nai' Petrus namnau Nai' Yesus In uaban fe'e na, re' nak, “Maun goe ka nkokreo' fa fe'e te, ho musuan amrair Kau no teun goen am mak, ho ka muhiin Kau fa.” Namnau niit on naan ate, in naen anpoi ma nkae npin-pinus.

Nai' Mateus 27

Sin neik Usif Yesus neu gubernur Pilatus

1 Neis noi nmeu on naan ate, too mfaun ein re' an'a'an rais pirsait naan, nneka' buan he na'maet Nai' Yesus. 2 Es naan ate, sin nfuut neik Je an'ain gubernur Pilatus. Fin sin nromin he gubernur ee nhukun na'maet Je.

Nai' Judas nakfirit niis on

3 Oras nai' Judas nahiin nak, Nai' Yesus napein hukun a'maten, in nmei' jon, natuin in es re' na'sosa' Nai' Yesus. Rarit in nnao nfain neu a'naak pirsait Yahudi sin a'naakt ein ma atoni mnais haart ein, he nafani' sin roi muti' fua' bo' teun ein re' naan. 4 In na'uab am nak, “Au 'saan a'rair, natuin au 'nona' Tuaf re' ka nmui' fa sanat mese' msa'.” Mes sin natahan am nak, “Hoe! Hai ka mfairoir ko fa! Ho ro he musaah ma mutaah kuum sanat naan.” 5 Rarit nai' Judas anporin roit ein neu Uim Onen Uuf. Onaim in nnao nakfirit niis on. 6 Rarit a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein nsiun na'bua' roit ein re' nai' Judas anporin sin naan. Sin na'uab ein am nak, “Hit kais attao tafani' roit ein ia teu peit je nanan, natuin roit ein ia of anhai'niis kit. 7 Onaim reko nneis hit tsoos afu piis es ta'ko amo'e 'na'i. Karu nmui' atoin sona' ai' kase nmaet, ma tuaf es ka nahiin je fa, hit bisa tsuub ee nbi naan.” 8 Rarit sin npaek roit ein naan, he nsosan afu. Etun tar antea oras ia, atoni' nteek bare naan nak, ‘Auf Naa'’. 9 Nok ranan naan, sin natuin saa' re' Uisneno In mafefa kninu' nai' Yermias na'uab nain je mnak, “Sin npaek roi muti' fua bo' teun he nsosan afu. Sin npaek roit ein naan, fin roit ein naan osaf he nsosan mansian, natuin osaf re' atoin Israelas sin nafeek nani. 10 Afu naan sin nsoos ee na'ko amo'e 'na'i, natuin Uisneno In apreent ee neu kau.”

Usif Yesus anbi gubernur Pilatus in human ma in matan

11 Oras too mfaun ein neik Nai' Yesus antean gubernur ee te, in nataan Nai' Yesus am nak, “On mee? Ho re' ia, batuur-batuur atoin Yahudis sin Uisf, aa oo?” In nataah am nak, “Batuur. On re' ho mu'uab aan, tua.” 12 Mes oras a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein ma atoni mnais haart ein nakuu rasi mfaun neun Nai' Yesus, In ka nataah fa saa'-saa' msa'. 13 Rarit gubernur ee nataan Ee mnak, “Ho ka mneen fa sin uab ein naan? Sin nasaan Ko mfaun een. Mes nansaa' am es Ho ka mutaah fa?” 14 Mes In ka nataah nain fa msa', tar antea gubernur ee nsanmaak.

Gubernur Pilatus nafeek hukun a'maten neu Usif Yesus

15 Toon-toon ate, oras fesat Paska atoin Yahudis sin, too mfaun ein biasa npiir naan atoin hukun es, he gubernur ee nafetin. 16 Oras naan, anmui' atoin hukun es, in kaan ee nai' Barabas. Too mfaun ein nahiin je neu in re' naan sekau, natuin in maufiun ii ma'tani'. 17 Neno naan amsa', too mfaun ein annaon neun gubernur Pilatus, rarit sin nbaisenun ma ntotin he nafetin atoin hukun es, on re' biasa. Onaim gubernur Pilatus nataan sin im nak, “Reko! Mes au he ufetin sekau? Nai' Barabas re' ia, ai' Nai' Yesus re' tuaf anteek Ee mnak, Kristus, re' ia msa'. Au he ufetin es re' mee? Hi mpiir nai.” 18 (Gubernur ee na'uab on naan, natuin in nahiin nak, a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein neik Nai' Yesus neu ne, natuin sin natiun Goe mates.) 19 Oras gubernur ee nparikas rasi naan fe'e te, in fee je ansonu' hanaf neu ne mnak, “Ampaant om, tua. Nai' Yesus naan Atoni' re' ka nmui' fa sanat saa'-saa'. In kakain am es re' fini na au umnei ka reko fa. Tar antea oras ia msa' au 'naben ate ka reko fa.” 20 Mes a'naak rais pirsait Yahudis sin a'naakt ein ma atoni mnais haart ein anfuaruut too mfaun ein naan, he ntoit gubernur ee nafetin nai' Barabas, ma nhukun na'maet Nai' Yesus. 21 Rarit in nataan nafani' sin im nak, “Na'ko tua nua' ein re' ia, au ufetin es re' mee?” Onaim sin natahan ok-oke' mnak, “Barabas! Mufetin kai nai' Barabas!” 22 Rarit in nataan sin im nak, “Karu on naan ate, au he 'moe' saa' 'eu Nai' Yesus, re' atoni' nteek Ee mnak, Kristus?” Onaim sin nkoa' ein ma nhuun ein ok-oke' mnak, “Amkuus mu'peit Ee meu hau nehe!” 23 Rarit gubernur ee nataan antein am nak, “Mes In saant ee, saa'? Au uprikas urair Je, mes au ka upein fa In sanat saa'-saa'!” Mes sin nkoa' ein ma nhuun ein naher-heran antein' ein am nak, “Mu'mate! Amkuus mu'peit Ee meu hau neeh je nai!” 24 Ka 'roo fa te, in nahini mnak, in ka bisa nmoe' fa saa'-saa' ntein, fin too mfaun ein he ntaisiubn een. Onaim in nait oe ma nafaun in a'niimk ein anbi sin maatk ein, ma na'uab neu sin im nak, “Au ka utaah ma usaah fa Atoni' ia in a'maten! Maut he hi es re' misaah ma mitaah kiim!” 25 Onaim too mfaun ein nkoa' ma nhuun ein am nak, “Reko, mbain nai! Maut he hai mok hai sufa'-ka'uf sin es re' mitaah ma misaah In naa' naan!” 26 Anneen on naan ate, in na'uab am nak, “Reko!” Onaim in nafetin nai' Barabas natuin sin roimk ein. Rarit in naprenat apaot ein, he nnaon nbeos Nai' Yesus npaken a'kauboe. Anbeso nrair Je on naan ate, soraurs ein neik Je he nnao nkuus Ee neu hau nehe.

Soraurs ein nakre'et Nai' Yesus

27 Rarit soraurs ein anheer neik Nai' Yesus neu sin koat ee in kintal mainuan. Anbi naan, sin no'en naan sin partei ngguin pukan es. 28 Onaim sin napaekb Ee baru mnanu' masnaa mee' apinat. 29 Rarit sin nait hau ma'aika' in taek ein he nkanen a'soeb es. Onaim sin ntuma'nii' 'soeb ma'aika' naan neu Nai' Yesus In a'nakan, he na'raur ein on re' sin he nasaeb Ee 'piru'-baru neu uisf feu' goes. Rarit sin nanaa't Ee hau noon es anbi In a'niman a'ne'u nahuum on re' teas aprenat. Ma sin nri'tuun ma nbaiseun Nai' Yesus, ma sin nakree't Ee mnak, “Baisenut neu atoin Yahudis sin Usif.” 30 Onaim sin npuran hape neu Ne, ma nait teas naan na'ko In a'niman, he ntee' na'ba-bae In a'nakan. 31 Sin nakre'et anrair Je on naan ate, sin nhoro' nporin baru mnanu' naan. Rarit sin napakeb nafani' In tais ein. Rarit sin neik Je nnao npoin na'kon kota Yerusalem, he nkuus na'peit Ee nbi hau nehe tar antea In nmaet.

Sin nkuus na'peti' Usif Yesus anbi hau nehe

32 Oras sin nheer neik Nai' Yesus anbi raan atnana', sin nateef atoin es na'ko kota Kirene in fe' he ntaam neu kota. In kaan ee nai' Simon. Sin na'seek ee he nasaah Nai' Yesus In hau nehe. 33 Rarit sin antean baer jes, kaan ee, Golgota. (Anbi uab Aram, in oten nak, ‘Bare 'naak nuif.’) 34 Anbi naan sin na'inu' Nai' Yesus tua min-kase re' sin nseor goe nok reu' miin menu', maut he In ntahan menas. Nai' Yesus annaben a'kre'o, mes rarit In ntorak. 35 Rarit sin nkuus na'peit Ee nbi hau nehe. Onaim soraurs ein anheran suur ana' he napara' Nai' Yesus In paken. 36 Rarit sin ntokon npao Goe nbin naan. 37 Sin ntuin nbin hau piis es amsa' am nak, “IA NAI' YESUS, ATOIN YAHUDIS SIN USIF” Onaim sin nkuus anpasan hau pisa' naan anbi Nai' Yesus In hau nehe, antoom faof, he njair tu'in neu saa' am es In napein hukun naan. 38 Anbi naan, sin nkuus na'peti' atoin aburarut tuaf nua. Es anbi In abnapan a'ne'u; es anbi In abnapan a'rii. 39 Too mfaun ein re' nnaon npe'on naan, ankius Goe. Onaim sin napenub sin nuurk ein ma na'uab nakree't Ee. 40 Sin nkoa' ein ma nhuun ein am nak, “Hoe! Ho mak Ho bisa museer Uisneno In Uim Onen Uuf, rarit Ho mufena' mufain' ee anbi neno teun goah. Karu Ho batuur-batuur Uisneno In Anah, mufetin miit Ho tuam aan he msaun mu'ko hau nehe naan nai.” 41 On naan amsa' a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein, tunggur agaam ein, ma atoni mnais haart ein nakree't Ee mnak, 42 “In nsoi nafetin naan kuun biak ein, mes In ka bisa fa nsoi nafetin naan In tuan. In nak, In atoin Israelas sin Usif! Karu on naan, maut he In nsaun nai na'ko hau nehe naan. Karu hai mkius miit on naan, na' hai mpirsai Je. 43 Karu In batuur-batuur Uisneno In Anah, maut he, ‘In nafnekan ma nharap neu Uisneno. Onaim karu Uisneno nroim Je, maut he Uisneno es re' ansoi nafetin naan Ee.’ ” 44 Aburarut nua' ein naan, nakree't Ee on naan amsa'.

Usif Yesus In a'maten

45 Rarit meis'ookn ii n'aum naan bare naan na'ko maans ee natetab rek-reko tar antea nreuk teun maans ee nmaeb. 46 Nateef anreuk teun maans ee nmaeb on naan ate, Nai' Yesus ankoa' anpaek uab Aram am nak, “Eli! Eli! Lema sabaktani?” (In oten nak, “Koi Au Usi'! Koi Au Uisneno! Nansaa' am es Ho mkoit ma musaitan Kau on re' ia?”) 47 Tuaf fauk re' npaumak-maak anbin naan, annenan In hanan. Onaim sin nak, “Hae! Hi mneen fe'. In nkoa' na'i nai' Elia, Uisneno In mafefa kninu' un-unu' naan!” 48 Rarit tuaf es naen nait ani'-tei meto' he narepa' neu raur ma'ninu'. In nkaot ani'-tei meto' naan neu hau noon es in panan, rarit naramib Nai' Yesus he nmuis. 49 Mes tuaf bian antein na'uab ein am nak, “Maut he tkius tiit na'i nai' Elia he neem ansoi nafetin naan Ee, ai' kaah?” 50 Rarit Nai' Yesus ankoa' antein nok haan hunun, rarit In nmaet. 51 Anbi Uim Onen Uuf, anmui' naan tai eon kou' goes nakfiir he n'eka' Uisneno In Ke'en Akninu' nneis-neisi. Oras Nai' Yesus natfeek, tai eno' naan natkai nbatis nua, na'ko faof tar antea 'piin. Onaim antainuun, tar antea faut kou'n ein anpe'en. 52 Noup fautn ein natfe'in amsa'. Ma Uisneno In tuaf ein re' nmate nrarin, bian In namonib nafani' sin. 53 Oras Nai' Yesus anmonin nfain, sin npoin na'kon noup fautn ein, rarit sin ntaman neun Yerusalem. Too mfaun ein niit sin inbin naan. 54 Anbi Golgota, anmui' a'naak sorarus nok in soraur aan ein re' npaon nbin Nai' Yesus in hau nehe. Oras sin nnaben neu antainuun, ma nahinin nak are' rasin re' naan anjarin nrarin on naan ate, sin namtau nmaten. Sin na'uab ein am nak, “Aijoo! Atoni' ia, batuur-batuur Uisneno In Anah!” 55 Anbi naan amsa' nmui' bifee tuaf fak-fauk, re' anhaken nbin a'roo, ma napeen niit In a'maten naan. Sin natuin Ee na'kon Galilea, fin sin esan re' antuthae Je na'ko unu'. 56 Na'ko bifeen re' naan, anmui' bi Maria na'ko kuan Makdala, bi Maria es anteni' (es re' nai' Yakobus ma nai' Yusuf sin ainaf), ma nai' Sebedius in fee (es re' nai' Yakobus ma nai' Yohanis sin ainaf).

Sin nsuub Usif Yesus

57 Anbi naan anmui' atoin amui't es na'ko kuan Arimatea, kaan ee nai' Yusuf. In natuin Nai' Yesus In noni'-taru' a'roo goen. Nai' Yesus In a'maten, nateef nok neon nima'. Noka' on naan ate, nateef nok atoin Yahudis sin neon onen. Es naan ate, oras maans ee he noi nmouf, nai' Yusuf naim ranan he nasanut Nai' Yesus In aon amates naan na'ko hau nehe. 58 Rarit in nnao nbaiseun gubernur Pilatus, he ntoit Nai' Yesus In aon amates. Rarit gubernur ee naprenat he sin nnona' amates naan neu ne. 59 Onaim nai' Yusuf annao n'ain Golgota. Rarit in nasanut Nai' Yesus In aon amates naan na'ko hau nehe. Rarit in n'aum narek-reok' Ee nok tai fe'u re' ma'osa'. 60 Oras naan, nai' Yusuf sin fe' anpahat anrair koon es anbin 'toe' fatu, he nabarab nain noup fatu neu sin nonot-asar sin karu sin nmaten. Onaim nai' Yusuf sin natnaat ma nataam Nai' Yesus neun noup fatu naan. Rarit sin naritu' faut kou' goes, he sin ntoeb narek-reko' noup fatu naan. Onaim nai' Yusuf sin ntebi nfanin. 61 Oras naan, bi Maria na'ko kuan Makdala ma bi Maria es antein, nokan amsa' nbin naan. Sin ntokon nbain ein an'anin noup fatu naan.

Gubernur ee nreek tuaf he sin npao noup fatu re' nsuub Usif Yesus

62 Noka' on naan ate, nateef nok atoin Yahudis sin neno snasat. Onaim a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein ma atoin Farisis sin nnao nbaiseun gubernur. 63 Sin nbaisenun am nak, “Ama' gubernur. Hai mimnau oras aputa-kriut naan anmoin fe', In na'uab niit, on nai: ‘Batuur Au 'maet, mes nkoon neno teun on naan ate, Au 'moni 'fain.’ 64 Es naan ate, hai mbaiseun ko, tua, he mreun ma mreek ho soraurs ein he npao narek-reko' noup fatu naan, tar antea neno teun. Nok ranan naan, In atoup noin' ein ka bisa nabaak fa In aon amates, he napoi atoni' mnak, In nmoni nfain. Fin karu sin napoin on re' naan, naan maufinu nneis na'ko unu' sin napoin am nak, In re' naan, es re' Kristus.” 65 Anneen on naan ate, gubernur ee nataah am nak, “Reko msa'! Mes hi kiim ammui' tuaf apaot. Reko nneis ampaek sin, he nnao npaon narek-reko' nbin bare naan.” 66 Rarit sin nnaon anbin bare naan, ma neik sin apaot ein. Antean bare naan, sin nmarak noup fatu naan in eno'. Onaim sin nreun tuaf he npao bare naan ankoon, he tua 'teta' kais neem nait amates naan.

Nai' Mateus 28

Usif Yesus anmoni nfain!

1 Rarit neno krei kik-kiuk ana' bi Maria na'ko kuan Makdala ma bi Maria es antein, sin nnaon nkius noup fatu naan. 2 Nok askeken, antainuun ma'tani'. Uisneno In ameput es na'ko sonaf neno tunan ansaun neem, onaim in ntitar nanani' faut ko'u re' ntoeb noup fatu naan. Rarit in ntoko nbi faut goe tunan. 3 Ameput naan in huumn ee anpiin on re' rimat, ma in paek ein snaa muti' ma nariim. 4 Apaot ein naan namtau nmaten, tar antea sin na'ta'in met-meot goah, ma sin ka bisa nakbeor ein fa on re' amates. 5 Onaim ameput sonaf neno tunan naan, na'uab neu bifeen naan am nak, “Hi kais mimtau! Au uhiin 'ak hi iim maim Nai' Yesus, Tuaf re' sin nkuus na'maet Je nbi hau nehe. 6 Mes In ka et fa ia goen. Natuin In nmoni nfain, naan nahuum on re' In na'uab nain je. Amtaam nai he mkius kiim bare re' sin ntao In aon amates. Bare naan ruman! 7 Oras ia hi mtebi mfain nai! Amnao mitonan In atoup noin' ein am mak, Nai' Yesus anmoni nfain jen. In nnao nahuun et Galilea. Sin ro he nnaon natefan nok Ne nbin nee, on re' unu' te In nba'an nain sin. Ampirsai nai. Amfain nai he mitoon saa' re' au u'uab ee re' ia!” 8 Onaim bifeen naan naen nasaitan bare naan. Sin namtaun, mes sin nmarinan amsa'. Sin ntebi nfanin he natoon rasin re' naan ok-oke' neun Nai' Yesus In atoup noin' ein. 9 Mes antean raan atnana' on naan ate, nok askeken Nai' Yesus nateef nok sin. In na'uab am nak, “Saloom!” Sin nkius nitan on naan ate, sin neman npaumak-maak ma nhoo In haek ein, ma na'bees neu Ne. 10 Onaim In na'uab am nak, “Kais mimtau! Amnao mitonan Au atoup noin' ein, he sin nnaon npao Kau nbin Galilea.”

Apaot ein nnao natonan anmatoom nok saa' re' njari nbi noup fatu re' nsuub Usif Yesus

11 Oras bifeen naan fe' anbin raan atnana', apaot ein naan anfanin neun kota. Sin nnao natonan neu a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein, rasin re' njarin ok-oke' naan. 12 Onaim a'naakt ein an'ator a'sraak nok atoni mnais haart ein, he nfeen apaot ein naan roit amfa-faun, he sin fefa' 'temen. 13 A'naakt ein naan naprenat sin im nak, “On nai. Karu atoni' nataan, hi ro he mitaah am mak, fai je natnaan hi mtuup amfiin. On nai te In atoup noin' ein neman ma nabaak In aon amates. 14 Karu gubernur ee anneen rasin naan, kais mimtau, natuin hai es am'ator a'naef ee.” 15 Onaim apaot ein antoup roit ein naan. Sin nmo'en natuin a'naakt ein sin roimk ein. Es naan ate, antea oras ia atoin Yahudis sin anpirsain uab puta-kriut naan fe'.

Usif Yesus nakriir On neu In atoup noin' ein

16 Anneen anrair bifeen naan sin uabk ein naan, Nai' Yesus In atoup noni' tuaf bo'es am mese' naan nnaon neun propinsi Galilea he natefan nok Ne nbin a'toe'f es, natuin In rais manba'an naan. 17 Oras sin nkius niit Ee, sin na'ruir ein ma na'besan neun Ee. Maski on naan amsa', mes anmui' tuaf re' neekn ee na'oni' fe'. 18 Rarit In neem anpaumak-maak sin, ma na'uab am nak, “Uisneno nfee Kau kuasat he Au uprenat saa'-saa' ii ok-oke' nbi sonaf neno tunan ma nbi pah-pinan ia. 19 Onaim hi mnao meu mee-mee jah ate, hi ro he mitoon Au Rais Reko meu pah-pah ma uuf-uuf ein ok-oke'. Hi ro he minoni' sin rek-reko, maut he sin njarin Au atoup noin' ein. Ma hi ro he misrain sin he njarin tanar nak, sin nmafutu' nrarin nok Ama' Uisneno, ma In Anah, ma In Asmaan Akninu'. 20 Ma minoni' sin he nmo'en natuin are' preent ein ok-oke' re' Au utoon a'rair ki sin. Mimnau! Au 'bi hi soonm ein ma hi tnaanm ein piut-piut, tar antea pah-pinan ia namsoup.”

Nai' Markus 1

Nai' Yohanis Asranit anfei ranan neu Usif Yesus

2 Nahuun na'ko Nai' Yesus nait In mepu, Uisneno ansonu' atoin es neem nahuun. Atoni' re' naan, in kan ne nai' Yohanis. Nai' Yohanis re' ia, ro he neem nahuun, he nfei ranan neu Nai' Yesus. Mes nahuun na'ko nai' Yohanis neem, Uisneno ansonu' nahunun mafefa' es, in kan ne nai' Yesaya. Na'ko afi ahunut, nai' Yesaya antui narair, nak on ia: “Amneen, oo! Au of a'sonu' Au haef es, he nfei ranan neu Ko. 3 Haef naan of annao neu nais hu fui re' ruman, in anhunun ma ankoak nak: ‘Usi' he nkoenon neem! Bifee-atoni', im he tabarab ranan ma taroitan bare! Im he taknino' ranan, ma atseun hit Usi'.’” 4-6 Sin biasa anteek nai' Yohanis at nak ‘Asrain Atoni'’. In natua anbi nais hu fui re' ruman. In paek ne anmo' je na'ko mui' tees on re' bikase', re' biasa anteket nak ‘unta’ in funun. Ma in na'futu' pasu. In naah sisi knamat ma niun oin hau. (Nai' Yohanis in moe' ni, nahuum on afi mafefa' nai' Elia.) Sin atokos ai' atuas na'ko kot Yerusalem, ma propinsi Yudea anfuun am nateef, sin neem na'euk nok nai' Yohanis anbi in baran. Sin neman he niit nok matak ma anneen nok sin rukik, noni'-noni' na'ko nai' Yohanis. In saksii ma natoon, nak, “Hii ro he mmanaku' are' kanan sanat, henati' Uisneno annoas naneuk sin. Narari te, ro he nasrain kii. Sranit naan anfain tanar mese' nak hii mirame' mirair hii tua mini jen mok Uisneno.” Nai' Yohanis, Asrain Atoni' Ma reka' sin anneen nararin on nana te, sin manaku' sanat, oke te, sin nana'at sin tua keni neu nai' Yohanis, ma in nasrain sin anbi noe Yarden. 7 In natoon am nak onai, “Noka'-nmeu te Atoin es of he neem. In ko'u nneis na'ko kau. Au ka maso'ik kau fa, maski bait au 'rarihaa In anreka', fin au ka 'umnees 'ok Ne fa. 8 Au 'manoe ki suma au 'usrain kii paek oe, mes Atoin amneem muni' naan, of anmoe' anneis na'ko kau. In of natua ma namonib kii nok Smana Kninu'.”

Nai' Yohanis nasrain Nai' Yesus

9 Oke te, Nai' Yesus neem na'ko kuan Nasaret et pah Galilea, ma nateef nok nai' Yohanis. Ma nai' Yohanis nasrain Je anbi noe Yarden. 10 Ma reka' Nai' Yesus anpoi na'ko oe, nok askeken, neno-tunan natfe'i. Oke te, Smana Kninu' na'ko Uisneno ansaun neem neu Ne, mamnita on re' kor-kefi mese'. 11 Ma hanaf Uisneno neem na'ko neno-tunan, ma nak, “Ho re' ia, Au An-neka'. Ho es re' Au 'roim ani.” Nai' Yohanis nasrain Usif Yesus

Niut re'uf sin A'nak Ko'u ansoba' Usif Yesus anbi nais hu fui re' ruman

12 Narari te, Sman Uisneno neik Nai' Yesus neu nais hu fui re' ruman. 13 In natua anbi bare naan fai bo' haa ma neno bo' haa. In natua nok are' kanan kaun fui sin. Anbi bare naan, niut re'uf sin A'nak Ko'u neem ma nsoba' Usif Yesus he natuin in uaban; mes ka nabei' Je fa. Oke te, Uisneno In ameput na'ko neno-tunan neem he natuta' ma nabhae' neu Ne anbi rasi aof ma smanaf.

Usif Yesus annao on propinsi Galilea he nsaksii ma natoon Uisneno In romin

14 Anbi orses, re' sin nataam narair nai' Yohanis Asranit anbi bui, Nai' Yesus annao neu propinsi Galilea, he natoon Rais Reko na'ko Uisneno anbi naan. 15 In na'uab am nak, “Amneen, oo! Oras na'ko Uisneno he ntea jen. Orsi nhaumaken, are' bifee-atoni' fe' nahinin nak Uisneno naprenat. Hii ro he mi'piis ma mite'un hii nekam nai. Oke te mituina' Uisneno In Rais Reko!”

Usif Yesus npiir ma nbeit atoup-noni' sin

16 Anbi neen goes, Nai' Yesus annao nreuk nefo Galilea in ninin. In niit atoni' nua. Es in kanan nai' Simon, nok in orif nai' Anderias. Sin nua sin, an'okar jala he nheken ika'. Mepu naan, sin mep goe neno-neno. 17 Nai' Yesus anhaman sin am nak, “Hoe, ba'e sin! Im he mituina' Kau nai! Hii amnaim ika' kii, mes anbi oras ia, Au he 'unoni' kii amfain amnaim atoni' neu pukan Uisneno.” 18 Ma reka' sin neen narair hanaf nana te, sin nua sin nasaitan jala naan, ma annao natuin Ee. 19 Ma Nai' Yesus annao nkono kre'o. In niit nai' Sabadius in anhin ii orif-tataf; an-ko'u in kan ne nai' Yakobos, ma in orif, in kan ne nai' Yohanis. Sin nua sin nabarab sin pukat anbi kof es in nanan. 20 Nai' Yesus anhaman sin am nak, “Hoe, ba'e sin! Im he mituina' Kau nai!” Es nana te, sin nua sin annao nasaitan sin amaf nok in ameput sin anbi kofa' naan in tunan, ma sin natuin Ee.

Usif Yesus anriu' napoitan niut re'uf na'ko atoin es anbi kot Kapernaum

21 Ma Nai' Yesus nok tuaf haa, sin neman tean kot Kapernaum. Anbi neno naan, nateef nok atoni' Yahudi sin neon onen. Es nana te, Nai' Yesus antaam anbi uim onen ma nanoni' anbiin. 22 Are' atoni' amnokat anbi naan nsanmakan nok In uaban. Fin In na'uab saa' re' In nahiin je batur-batuur; nneis na'ko tungguru-tungguru atoni' Yahudi.f 23 Anbi naan, anmui' atoin es re' niut re'uf sin naprent ee. In imsa' nok antaam anbi uim onen ma anhunun, nak, 24 “Hae! Yesus, atoni' Nasaret! Ho uum he mseor saa' mok kai? Ho uum he mureu' kai, ka? Hai mihiin Ko. Ho re' naan Atoni' re' Uisneno anba'an nani he nsonu' na'ko unu'. Ho ka mmui' fa sanat.” 25 Mes Nai' Yesus naskar' ee mnak, “Kaisa' mufeef!Ampoi nai mu'ko atoni' ia!” 26 Ma niut re'uf naan, anhasu' atoni' naan naheer-heer. Ma in npoi na'ko atoni' naan nok han hunun. 27 Ma are' amnemat anbi uim onen naan, ansanmakan. Oke te, sin na'uabin, am nak, “Amoo! Sa'na antein es re' ia! Ia noin fe'u, ka? A'naefe na'uabat ro tebe! In parenat niut re'uf sin he npoin, ma sin neen ma natuin In uaban.” 28 Ma bifee-atoni' sin nsaksii ma natoon mo'et na'ko Nai' Yesus, na'ko kuan neu kuan annonom nateef anbi propinsi Galilea.

Usif Yesus nareko' nai' Simon Petrus in ain babaf, ma atoni bian antein

29 Ma reka' sin npoin na'ko uim onen naan, Nai' Yesus annao neu nai' Simon ma nai' Anderias sin umi. Nai' Yakobos nok nai' Yohanis nokan amsa'. 30 Nai' Simon in ain babfe anmaniin, ma antuup anbi harak. Ma reka' Nai' Yesus nok In atoup-noni' sin antaman anbi umi naan, atoin es neem ma natonan nai' Simon nak, “Ho ain baba' nmaniin.” 31 Es nana te, Nai' Yesus annao nasneko' bifee mnais amenat naan. In nnaa' in a'niman, ma anfiit nafeen ee. Ma anbi oras naan, in nareok. Bifee mnasi' naan, anpoi natuta' ma nabhae' sin. 32 Ma anbi oras mansi he nmouf, bifee-atoni' neik are' amenat sin. On nana msa', atoni' re' niut re'uf antoman sin. Sin neik amenat sin neu Nai' Yesus ma antotin ao mina'. 33 Ma are' too mfaun anbi kot naan neman ma anhaken puknok anbi umi naan in enon. 34 Bifee-atoni' pukan naan, nekin menas huma'-huma', ma Nai' Yesus nareko' sin ok-oke'. Ma In riu' napoitan niut re'uf namfau. Mes In ka nfee fa manuan neu niut re'uf sin he na'uabin, natuin sin nahiin Je.

Usif Yesus anfuun ma nateef kota-kota bian ma ansaksii Rais Reko na'ko Uisneno

35 Neis noi nmeu, re' fe' mes'okan, Nai' Yesus anfeen ma annao nasaitan umi naan. In nao neu baer ma'koro' ma ruman, ma In onen neu Uisneno. 36 Ma anbi oras nai' Simon nok in aok-bian sin anfenan, sin ka niit fa Nai' Yesus. Es nana te, sin nnao nam Je. 37 Ma anbi oras sin nateef nok Ne, sin nak, “Aam! Atoni mfaun sin naim Ko. Uum he tfain nai.” 38 Ma In nataah am nak, “Reko msa'. Mes reko nneis, hit nao teu kota-kota bian anteni' re' anpaumakan. Au he 'utoon Rais Reko neu sin imsa'. Natuin Au meup uufi, es re' naan.” 39 Narari te, In nao nsaksii ma natoon Rais Reko na'ko Uisneno, anbi uim onen mese'-mese', anbi propinsi Galilea nfuun am nateef. Anbi nana msa', In riu' napoitan are' kanan niut re'uf na'ko amenat sin.

Usif Yesus nareko' atoin amen nui'-atroki' mese'

40 Anbi oras nana msa', anmui' atoin amen nui'-atroki' es neem neu Nai' Yesus. In nri'tuu ma antoit ao mina' na'ko Nai' Yesus nak, “Aam! Ho mbaab kau fe'! Au 'uhiin nak Ho bisa mureko' au menas, henati' atoni' kaisa' nma'nisin anteni' kau.” 41 Ma Nai' Yesus In ansao ne anmouf. Ma In nona' In a'niman ma nreo' amenat naan, ma In nak, “Tebe! Au bisa! Es nana te, Au 'ureko' ko!” 42 Nok askeken, menas naan namneuk, ma in nareok nain anbi oras re' naan. 43 Onaim, Nai' Yesus anreun atoni' naan he nfain, ma namnaub ee nak, 44 “Amneen rek-reko, Au he 'ba'an ko! Ho murek goen, mes ka nabei' fa he mutonan sekau-sekau. Ho ro he mutuin hit na'i nai' Musa in aprenat unu'. Es nana te, ho mnao muhuun mu'ko amepu krei henati' in parikas ho aom, he in nahiin batur-batuur, ho mureko mrair, ai' ka fe'? Oke te, ho ro he meik fua'-turu' anfain tanar, nak ho mtoet makasi, hena' atoni mfaun sin nahinin, nak ho mureok batur-batuur.” 45 Mes atoni naan anpoi ma nsaksii na'ko bar jes, neu bare bian. Es nana te, bifee-atoni' namin he nateef nok Nai' Yesus, tar antea In ka bisa nakrira' fa In human anbi bare naan. Ma In natua anbi bare-bare ma'koro' ma ruman na' roo na'ko kot. Ma bifee-atoni na'ko me-mee, neem namin he nateef nok Ne.

Nai' Markus 2

Usif Yesus nareko' atoin men-bua' es

1 Neno fauk ankoon, Nai' Yesus annao nfanin nteni' anbi kot Kapernaum. Ma abitan nee, natonan anbi me-mee nak In et umi. 2 Es nana te, bifee-atoni' neman na'ko me-mee. Sin nauban naan Ee tar umi naan naheun nok too. Tar antea umi naan in enon amsa' too mfaun. Anbi nanat, Nai' Yesus natonan sin Uisneno In Kabin ma Prenat. 3 Oras In fe' na'uaba te, anmui' atoni' haa nroi atoin men-bua' mese'. Sin neik je neem neu Ne. 4 Mes, natuin too namfau, sin ka bisa neik fa atoni' naan ntea Nai' Yesus In matan. Ma sin ansaen neu um je in tunan. Oke te, sin pukai umi naan in tefin, nataibon anbi Nai' Yesus In a'nakan.Ma reka' sin pukai narair um je in tefin, na' sin nasanu' amenat naan nok nain in a'nahek. 5 Ma reka' Nai' Yesus niit sin, In nahiin nak, sin pirsain batur-batuur neu Ne. Es nana te, In nak neu atoin abua' naan am nak, “Ba'e! Ho sanat sin masako' nrair.” 6 Anbi naan, tungguru krei Yahudi fauk nok antokon. Oras sin neen Nai' Yesus In uaban, sin neek kein namenan. 7 Narari te, sin na'uab ein es nok es am nak, “Ai roo ma atoni' ia, In nabrain he na'uab on re' nee joo! Suma Uisneno es na' nsaok atoni' sin sanat. Mes atoni ia In uab ni on re' In es Uisneno. In nakan Uisneno es re' nee!” 8 Mes Nai' Yesus nahiin narair sin neek keni. Narari te, In nak sin am nak, “Hii kais mitenab on naan! 9-10 Mee, es ma'kafa' nneis? Karu Au 'ak 'eu atoin hae bua' ia, ‘Ho sanat sin masako' nrair’, hii ka mihiin fa neu he nrari oo, ai' ka? Ma karu Au 'ak ‘Amfeen nai! Mait ho 'nahek he mfain!’ Karu in nfeen oras nana te, of hii na' miit ma mihiin, nak Au es re' An Mansian amneot. Fin Au 'mui' kuasat ma hak he 'saok atoni' sin sanat.” Narari te, Nai' Yesus nak neu atoin abua' naan am nak, 11 “Amneen, oo! Anbi oras ia, ho mureok goen! Es nana te, amfeen nai, mait ho 'nahek ma amfain nai.” 12 Ma anbi oras in neen, nok askeken in anfeen. In nuun ma nait in a'nahek, oke te anpoi nnao. Are' bifee-atoni niit nok sin matak fuan. Sin nsanmakan am nak, “Amoo! Hit fe' tiit rasi ia joo! Uisneno ro maneun teke!”

Usif Yesus anhaman nai' Lewi he natuin Ne

13 Narari te, Nai' Yesus annao nteni neu nefo Galilea in ninin. Too mfaun neman ma nateef nok Ne, ma anbi nana te, In nanoni' Uisneno In Kabin ma Prenat neu sin. Atoin ahoik roi bea 14 Anbi nana msa' nai' Lewi, nai' Alfius in an-mone. In meup ni es re' he nhoik bea he nfee neu ana aprenat Pah Roma. Reka' Nai' Yesus annao nkoon na'ko nana te, In niit nai' Lewi. Es nana te, In nak, “Ba'e! Uum he mutuin Kau!” Ma nai' Lewi anfeen am natuina' naan Je. 15 Narari te, Nai' Yesus antook ma nbukae anbi nai' Lewi in umi, nabua nok nai' Lewi in aok-bian ahoik bea sin. Anbi nana msa', atoni' bian re' atoni' Yahudi nakan sin atoin amoe' re'uf, nok nahan. Atoni mfaun na'ko atokos ma abukaet anbi re' naan, anromin he nneen Nai' Yesus. 16 Anbi oras naan, tunggur krei fauk na'ko pukan krei Farisi, sin niit Nai' Yesus antook ma anbukae nok are' ahoik bea, ma are' atoin amoe' re'uf sin. Ma sin nataan In atoup-noni' sin am nak, “Nansaa' am es hii tunggur goe naah nabua nok are' ahoik bea, ma nok are' atoin amoe' re'uf sin!” 17 Ma reka' Nai' Yesus anneen sin tanas nana te, In nataah sin am nak, “Atoin amenat sin na' namin rokat, mes atoin ao mina' sin ka namin fa rokat. Au 'uum he 'paroir atoin re'-re'uf sin. Mes Au ka 'uum fa he 'paroir are' atoni re' annaben in tuani te namneo.”

Antoom rasi tanahok, ma noni'-taru' fe'u

18 Anbi orses, too na'ko pukan krei Farisi sin nanahok. Sin niit nai' Yohanis in atoup-noni' sin nanahok amsa'. Mes sin ka nit-niit fa Nai' Yesus in atoup-noni' sin nanahok namnees on re' sin. Es nana te, atoni bian na'ko sin, neem natefan nok Nai' Yesus, ma natanan nak, “Aam! Hai minahom. Nai' Yohanis in atoup-noni' sin nanahok amsa'. Mes nansaa' am es Ho atoup-noni' sin ka nanahok fa?” 19 Ma Nai' Yesus nataah sin am nak, “Namneo, hii mihiin mirair, karu anmui' fesat kabin, taum ne sin ka nanahok fa, mes sin naah namsenan. Karu nai mon ji fe' anbi naan, sin ro he naah nabubuan. 20 Mes anbi orses, karu atoni' bian nabaak neik nai mone nana te, na' in aok-bian sin neek kein nsusan, ma sin nanahok. 21 On nana msa', ka tiit fa es he npap sii fe'u neu baru mnaa'. Natuin karu tsaef baru naan, sii fe'u naan of an'uuk gon am napisun tamba baru mnaa' naan. 22 On nana msa', ka tiit fa es re' he narai tua min fe'u neu 'sap arapu'. Natuin 'sapa' naan of natboor, ma tua' naan of nasturun npoi oke'. Es nana te, tua min fe'u, ro he tarai je neu 'sap fe'u.” (Natuina' uaba' naan, Nai' Yesus nanoni' sin am nak, In noni' fe'u, kaisa' sin seer goe nok atoni' Farisi sin noni' mnaa'.)

Usif Yesus In atoup-noni' sin nonun maka' hum es, re' kan ne ‘gandum’, nateef nok Neno Snasat

23 Anbi orses, nateef nok atoni' Yahudi sin neon onen, Nai' Yesus sin annaon nabnoon nok rene-rene sin ninin. Ma In atoup-noni' sin nonun mak gandum he sin nnahan. 24 Atoni' Farisi niit sin, onaim sin nak neu Nai' Yesus am nak, “Nansaa' am es Ho atoup-noni' sin antanhai hit atoran krei? Sin noun mak gandum nateef nok neno snasat! Ka nabei' fa, he him moe' on naan!” Mak gandum 25-26 In nataah am nak, “He tak on mee jo? Hii ka mimnau fa reta' na'ko Na'i nai' Daud. Anbi oras naan, Atoni mnasi' nai' Abiatar anrair 'Nak Ko'u neu are' ameput krei Yahudi. Na'i nai' Daud nok atoni-atoni' re' natuina', namnahan maten ma sin tai kein na'keor ein. Onaim sin taman anbi Uisneno In Tenas Onen, ma nait utunu' re' na'fuat sin ma nana'at naraar je neu Uisneno, ma sin nnahan. Mes in amneon ii suma ameput krei Yahudi sin es bisa nnahan, ma 'teta' na'ko nanat ka bisa fa. Onai ma Na'i nai' Daud sin nahan, mes ka tiit fa es nakaina' sin.” 27 Oke te, Nai' Yesus natonan teni' sin am nak, “Nati' kaisa' mnikan, nak Uisneno napara' neno snasat neu hit mansian. Mes In ka nmoe' fa mansiani arahaa he natuin atoran na'ko neno snasat. 28 Fin Au re' ia, An Mansian Amneot. Au msa' a'mui' hak he 'reek mansian, he nmeup sa'-saa' anbi neno snasat. Ma Au msa' a'mui' hak he 'penan mansian, he kaisa' nmeup sa'-saa' anbi neno snasat.”

Nai' Markus 3

Usif Yesus nareko' atoin amenat nateef neno snasat

1 Narari te, Nai' Yesus anfanin teni' anbi uim onen. Anbi naan, In niit atoin es re' in a'niman bian anmaet na'ko oras ahunut. 2 Anbi nana msa', anmui' atoni' bian re' namin ranan piut-piut, he nasaan Nai' Yesus. Es nana te, sin maat Ne, he nahinin, nak In nareko' atoin amenat nok neno snasat ta'oo, ai' kah. 3 Oke te, Nai' Yesus no'en atoni' re' in a'niman bian anmaet naan, ma nak, “Ba'e! Au 'uskau ko, uum he mhaek mu matan ia.” 4 Oke te, In nataan sin ok-oke', nak, “Karu tatuina' hit harat rasi pirsait, sa'na' es re' nabei' he hit mo' je anbi neno snasat? He tareko a'oo, ai' tareu'? He tareko atoin amenat ta'oo, ai' he troor tisan?” Mes sin ka ntonin fa sa'-saa'. 5 Es nana te, Nai' Yesus In neek ne ansuus anmaet, natuin sin nape' sin roen keni, neu he nparoir sin harat nneis na'ko he nparoir atoni' 'nim amates naan. Ma In natoo', es nana te, In na'kena' In matan neu sin. Oke te, In nak atoni' naan, nak, “Ba'e! Amnona' ho 'nimam naan neem!” Ma atoni' naan annona' in a'niman, ma nok askeken, in a'niman nareok. 6 Narari te, atoni' pukan krei Farisi anpoi nasaitan uim onen naan. Ma sin annao nateef nok atoni' na'ko parte-purtik Herodes, ma sin bu'-bua' namin ranan he na'maet Nai' Yesus.

Usif Yesus nareko' atoni mfaun anbi nefo Galilea in ninin

7-8 Anbi orses, Nai' Yesus nok In atoup-noni' sin annaon he nas-nasan akre'o anbi nefo Galilea in ninin. Mes natuin atoni mfaun sin anneen saa' re' In anmoe' narari, es nana te, atoni' na'ko kuan-kuan neem natuin Ee. Sin neman na'ko propinsi Galilea, ma Yudea, ma Idumea. Ma bian anteni' neman na'ko kot Yerusalem, ma Sidon, ma Tirus. Ma bian anteni' neman na'ko noe Yarden in panin et neon-saet. Sin ar sin namin ranan he nateef nok Ne. 9 Nai' Yesus anreek atoup-noni' sin he naim nee kof es, natuin atoni' amnemat sin namfaun. In roim he na'uaba' anbi kof'e in tunan, henati' mamnita' ma sin neen In hanan. 10 Nahunu te, In nareko' niit amenat namfau, tar antea anbi oras re' naan, amenat bian sin anmabe'un he nreo' naan Je. 11 Ma reka' atoni'-atoni' re' napein niut re'uf sin niit Ee, sin tof-nook anbi Nai' Yesus In matan. Ma sin anhunun, nak, “Ho re' ia, Uisneno In Anah!” 12 Mes In ntaar sin batur-batuur, nak, “Nati' kaisa' mitonan sekau-sekau sa'-saa' antoom neu Kau!”

Usif Yesus nruur ma nreek atoup-noni' bo'es am nua

13 Narari te, Nai' Yesus ansae anbi to'ef es in tunan. In no'en naan atoni' fauk re' nmatoom nok In nekan. Onaim, sin neem natuin Ee. 14 Es nana te, In nruur ma nreek naan atoni' bo'es am nua. In nak sin am nak, “Au 'ruur kii he hii mituina' Kau piut-piut. Au msa' of a'reek kii he mnao mitoon Rais Reko Uisneno neu mansian. 15 Ma Au of a'fee kii kuasat ma'tani', he hii mriu' niut re'uf na'ko mansian.” 16-19 Atoup-noni' bo'es am nua naan, es re': nai' Simon (re' Nai' Yesus anteket nak, nai' Petrus), nai' Yakobos, nok in orif nai' Yohanis, (nua sin, nai' Sabadius in anhiin. Nai' Yesus anteek nanesa' sin nua sin, nak ‘Boanerges’, re' neik hit uabit nak ‘'root se na' punu'’.) nai' Anderias, nai' Felipus, nai' Bertolomeos, nai' Mateos, nai' Tomas, nai' Yakobos (nai' Alfius an-mone), nai' Tadius, nai' Simon (atoni' na'ko parte-purtik Selot), ma nai' Yudas Iskariut (re' of he na'sosa' Nai' Yesus).

Tunggur agama sin nasaan Usif Yesus nak niut re'uf sin A'nak Ko'u es re' anfee kuasat neu Ne

20 Narari te, Nai' Yesus nok In atoup-noni' sin nsanun fanin na'ko 'to'ef naan. Ma sin antaman anbi umi. Too mfaun neem nauban anteni Ne. Es nana te, sin ka napenin fa manuan he nbukaen. 21 Nkius Nai' Yesus on nana te, bian na'uab ein nak, “Mkius miit Nai' Yesus. In nika' nain In tuan, ma ka maparori' fa.” In ba'asar sin anneen uaba' naan, es nana te, sin neman he nok nafani Ne. 22 Oras naan, tungguru krei fauk na'kon kot Yerusalem, neman ma natonan abitan re' naan nak am nak, “Hoe! Hii kais mituina' Nai' Yesus. Natuin niut re'uf sin A'nak Ko'u, re' anteket nak Baalsebul, antaam anrair et Ne, ma nfee Ne kuasat he nriu' niut re'uf sin.” 23 Ma reka' Nai' Yesus anneen ate, In anhaman nabuaba' sin am nak, “Ia ka ntaam fa neu ronef! Nok ranan mee, niut re'uf sin A'nak Ko'u bisa nriu' nafani in tuan! 24 Karu anbi prenat pah es, in too goe nmatoe ma nmaban piut, nok ranan mee henati' prenat pah naan anhaek na'bei'? 25 Ma karu anbi um jes in nanan, sin es ate nmanau nok es, nok ranan mee ka, henati' sin fanin mese'? 26 On nana msa', karu niut re'uf sin anmamusun es nok es, tebes sin of anbait-sok. Karu nrair on nana te, sin namre'un maten. 27 Karu atoin es he neem nabaak ai' nasiik bare' anbi atoin ma'tani' es in umi, in ro he nfuut naheran nahunun atoin ma'tani' naan. Oke te, in na' napein manuan he nait atoni naan in bare'. 28 Onaim Au 'utoon ain kii: Uisneno nabarab ma anpao he naneuk bifee-atoni' sin sanat. On nana msa', neu sekau-sekau re' na'uab na're'uf es, Uisneno fe' anfee saok sanat neu ne. 29 Mes karu sekau-sekau na'uab na're'uf Uisneno In Smana Kninu', Uisneno ka nsaok fa in sanat, tar antea nabar-baar!” 30 Nai' Yesus na'uab on naan, natuin sin nak Ne mnak, “Niut re'uf antaam Ne jen!”

Usif Yesus In nonot-ba'asar amneot sin

31 Narari te, Nai' Yesus In ainaf nok In orif sin neman neu umi naan, he natefan nok Ne. Sin nhaken anbi mone' ma anreek he no'en Ne. 32 Anbi oras naan, Nai' Yesus antook ma na'uaba' nok too mfaun. Ma sin neem natoon Ne nak, “Aam! Ho aina' nok ho ori' sin, feto-mone, etan mone'. Sin he natefan nok Ko, Aam.” 33 Mes Nai' Yesus nataah neik hantanas mese' nak, “Au aina' ma Au ori'-tata' amneot, es re' mee, ka?” 34 In ankius too re' antokon nniuk naan Ne. Ma In na'uaba' nak, “Hii arki ok-oke amfani Au aina' ma Au ori'-tata' amneot. 35 Fin, sekau-sekau re' natuin Uisneno In romin, sin anfani Au nonot-ba'asar amneot.”

Nai' Markus 4

Usif Yesus nareta' antoom fini anbi afu huma'-huma'

1 Anbi orses, Nai' Yesus annao nteni neu nefo Galilea. Ma too mfaun neman ma naub Ne. Anmui' kof es anhaek anbi naan. Es nana te, In ansae ma antook anbi kofa' naan in tunan, ma nanoni' sin. Too mfaun anbi nefo naan in ninin, anneen In uaban. 2 Ma In nanoni' sin antoom rasi namfau neik reta' nak, 3 “Hii mneen rek-reko! Akani' fini es annao ma nkani' fini anbi in rene. 4 Oras in nkani' fini te, bian anmofun anbi ranan. Es nana te, koro-koro neman ma ansinu' nain fini-fini naan. 5 Ma fini bian anmofun anbi fatu re' in af goe manihas. Fini naan natoor raba. Mes natuin afu naan manihas, 6 es nana te, oras manse nsae, fin atoros naan anmak-nene' ma nmaet. Natuin sin a'ba' keni ka ntaman ntean fa af goe in a'pinan. 7 Fini bian anteni' nmofun anbi huu ma'aika'. Es nana te, huu ma'aika' naan, anneo niis fini naan, tar antea ka bisa napuin fa. 8 Ma fini bian anmofun ntom auf afa'. Fini naan natoor, narari te na'nae tar napuin. Fini bian nasuuf no bo' teun, bian no bo' nee, ma bian no naut nes. 9 Sekau es anneen ma anheek naan reta' ia in a'mofun, maut he natenbe nnaon kon.”

Nansa'at es Usif Yesus nanoni' te anpaek reta'?

10 Anbi orses, Nai' Yesus anmes-mees. Oke te, In atoup-noni' sin bo'es am nua, nok atoni' bian anteni' re' anneen niit In reta' naan, neman he nateef nok Ne. Sin antotin henati' In natonan sin reta' naan in a'mofun. 11 Nai' Yesus nataah sin am nak, “Natuin hii mroim he mihiin namneo-namneo Uisneno In Aprenat, es nana te, Au 'utoon kii reta' naan in a'mofun. Mes neu atoni' bian, Au 'unoni' sin nok rais reta'. 12 Atoni' bian sin anfanin on re' Uisneno In mafefa' antui nani nak, ‘Sin nitan nrarin, mes ka nromin he nheek fa 'mofun. Sin nenan nrarin, mes sin on fe' ka nahinin fa. Maut he sin kaisa' npirsai Uisneno, henati' Uisneno kaisa' anfeen sin saok sanat antein.’”

Usif Yesus natoon reta' antoom fini naan in a'mofun

13 Narari te, Nai' Yesus natonan sin reta' naan in a'mofun nak, “Karu hii ka mheek fa rais reta' ia in a'mofun, nok ranan mee, henati' hii mheek reta' bian sin a'mofun? 14 Onaim in a'moufn ii on ia. Akani' fini naan, es re' sin re' nsaksii ma natoon Uisneno In Kabin ma Prenat. 15 Fini re' anmofun anbi ranan, tar antea koro-koro ansiun nain sin, es re' sin re' anneen Uisneno In Kabin ma Prenat. Mes fe' ka 'roo fa te, niut re'uf sin A'nak Ko'u neem ma nasiik naan Kabin ma Prenat naan na'ko sin nekak. 16 Fini re' anmofun antoom fatu, es re' sin re' anneen ma antoup nok marinit a'naek. 17 Mes Kabin ma Prenat naan ka na'baa' fa. Es nana te, in ka ntahan fa 'roo anbi sin nekan. Ma reka' atoni' bian nasusab sin, natuin sin antoup Kabin ma Prenat naan, sin nporen nain Kabin ma Prenat re' naan. 18 Fini re' anmofun nbi huu aika' in a'tnanan, es re' sin re' anneen narair Kabin ma Prenat naan. 19 Mes sin ntaisibun manenu' nok rasi huma'-huma', henati' sin nhariin sin tua keni. Es nana te, taisibu huma'-huma' naan, es ansiu' napoitan Kabin ma Prenat naan na'ko sin nekan, tar Kabin ma Prenat naan ka nafua fa sa'-saa'. 20 Ma fini re' anmofun neu auf afa', es re' sin re' anneen ma antoup Kabin ma Prenat naan, ma natuin Usi' In romin. Narari te, sin moe' mo'et-mo'et arekot, on re' fini re' nafua. Mo'et bian nasuuf no bo' teun, bian no bo' nee, ma bian no naut nes.”

Kaisa' amtoeb paku meki 'kora'

21 Nai' Yesus na'uab piut na'ko kof'e in tunan. In nfee nteni' reta' mese nak, “On mee! Hii mit-mita ai' kah, karu atoni' nout pauk ana', oke te antoob je anbi 'kor' es in nanan! Ai' natuun'e anbi har'ke in nupun. Ka tiit fa fe', oo? Karu natuun'e anbi naan, in ka npiin fa heen. Atoni ro he natunu' paku anbi bare' ratan he npiin. 22 Es nana te, rasi re' nahunut ma'koro', of mamnita'. Ma saa' re' oras ia ka mahini' fa, of mahini'. 23 Sekau es anneen ma anheek naan reta' ia in a'mofun, maut he natenbe nnaon kon.” 24 Narari te, In na'uab anteni, “Mitenab rek-reko! Karu hii m'ukur atoni' in a'mo'en, atoni' bian of an'ukur kii on naan. Uisneno amsa' of an'ukur kii nneis na'ko naan. 25 Karu sekau he naim Uisneno In romin batur-batuur te, in of nahinin nkoon. Mes karu sekau re' ka nfiroir fa Usi' In romin, in of anmonon nkoon.”

Reta' antoom fini re' anmoin kun

26 Narari te, Nai' Yesus na'uab anteni' nak, “Uisneno In Aprenti anhanua-ntein on, on re' fini re' mapone' anbi atoni' in rene. 27 Maski atoni' naan anfain neu in umi, ma fai-manas in antuup ma anfeen, in nikan nain fini naan. Mes fini naan natoor ma na'nae piut. 28 Fini naan anmoin kun anbi afu, anmurai na'nae, nasuuf, ma napuin. 29 Karu mak'e namnatu te, in tuan ne suma neem he nreif jah. Uisneno In Aprenti msa' on naan. Are' sa'-saa' Uisneno es anmepu.”

Reta' antoom fini re' ana' krisi'

30 Narari te, Nai' Yesus na'uaba' anteni' nak, “Au 'fee teni' kii ret es on ia. Hii bisa minesa' pukan Uisneno. Un-unu' te sin fu'-fua'an, mes na'ko neno neu neno, sin ntamba mfau re'uf. 31 Namnees on re' fini re' ana' krisi'. 32 Karu hit seen fua musi' naan, in na'nae anfain hau ko' re'uf. Tar antea, koro-koro neman ma namin mafo' anbi naan, fin anmo'en kuna'.” 33 Nai' Yesus nanoni' sin on naan, namnees nok sin hinet. 34 In biasa npaek reta' karu In nanoni' atoni' bian sin. Mes karu In nok In atoup-noni' sin, In natoon are' reta' naan sin a'mofun.

Usif Yesus nas-nasab ain ko'u

35 Mansi nmaeb jen, mes Nai' Yesus fe' anbi kof'e in tunan. Ma In reun In atoup-noni' sin am nak, “Im ar kit traak on nef goe bian.” 36 Oke te, sin nsaen kofa' bu'-bua' nok Nai' Yesus. Ma sin nnao nasaitan too mfaun anbi naan. Mes bian ansae nok kofa' teta'. 37-38 Oras naan Nai' Yesus antao In a'nakan anbi aka'nunu' ma antupa nfin anbi kof'e in kotin. Sin annaon ka 'roo fa te, ain ko' goe neem. Ma okin anpesan, ma oe antaam anbi Nai' Yesus sin kofa', tar antea ara kre'o te naheun.Es nana te, atoup-noni' sin namtau nmaten. Ma sin neem nafeen Ee nak, “Amoo! Amfeen fe'! Hit he tremat-maet! Mes Ho ka mfiroir fa!” 39 Ma Nai' Yesus anfeen ma ntaar anin, ma In naprenat okin naan nak, “Musnaas nai! Mu'tena' nai!” Ma anbi oras naan, anin nasnaas, ma okin na'tena'. 40 Narari te, Nai' Yesus nfai-neek neu In atoup-noni' sin am nak, “Nansaa' am es hii mimtau baiseke' on naan? Hii ka nmui' fa rasi fnekat neu Kau, ka?” 41 Sin ar sin namtaun ma nsanmakan. Ma sin na'uabin am nak, “Sekau on re' In? Tar antea anin ma okin sin natuina' In aprenat!”

Nai' Markus 5

Usif Yesus nareko' atoni' re' niut re'uf namfau ansae ne

1 Narari te, Nai' Yesus nok In atoup-noni' sin antean nefo Galilea in panin, anbi bar jes re' anteket nak Gerasa. 2-6 Anbi naan, nahunu te niut re'uf sin ansaen atoin es ma in namaun. In natua et niut naet ein. Fai-manas in na'oin neum neem nok ao afa' nkoon anbi are knete' ma 'nonof sin, ma anhunun ka natfekaf. In ntuut napapa' in aon neik fatu. In ma'taenni ka heen. Ka tiit fa es re' bisa nfutu, maski neik korenit. Sin anfuut niit in haen ma in niman neik korenit, mes in nafeek korenit naan, ma in na'iup nit-bese naan na'ko in haen. In ro ma'tain bese tar antea ka tiit fa tuaf es amsa' re' bisa ntaah ne. Atoin amaunut Oras Nai' Yesus sin ansanun na'kon kofa', amaunut naan niit sin na'ko 'roo. In npoe na'ko niut nate' sin, in naen neem ma nri'tuu anbi Nai' Yesus In matan. 7-8 Reka' Nai' Yesus niit atoni naan, In nak, “Hoi! Niut re'uf! Ampoi nai mu'ko atoni ia!” Narari te, atoni naan anhunun nak, “Hoi! Ho he munsaa' kau? Au 'uhiin 'ak Ho re' ia Nai' Yesus, Uisneno Akuasat In Anah. Au 'toit Ko henati' Ho kaisa' mha'mui' kau jo!” 9 Ma Nai' Yesus nataan ee mnak, “Ho kanmi sekau?” In nataah am nak, “Au kanki nai' Legion , natuin hai mfau re'uf, on re' sorarus batalyon-batalyon sin!” 10 Niut re'uf sin anpaek atoni' naan he ntoit Nai' Yesus henati' kaisa' nreun sin he npoin na'ko bare naan. 11 Anhaumak bare naan atoni' fauk antiut fafi o'f es. Anbi naan fafi ok-oke' oni' nifun nua. Sin namin mnahat anbin to'ef sin abnap kein. 12 Narari te, niut re'uf sin antoit Nai' Yesus nak, “Amreun kai he hai mnao mtam meu faif nee.” 13 Nai' Yesus antoup sin han totis naan. Es nana te, are' nitu-nitu sin anpoin ma antaman neu fafi-fafi naan. Fafi pukan naan, naen ansiksak nok, ma nasroro nsanun na'ko kefa-mnanu' neu nif goe in nanan. Ma sin nrem anmaten. 14 Ma oras are' atuuk fafi sin nitan on naan, sin arsin namtaun maten. Sin naen anfuun ma nateef kuan-kuan ma natonan are' too mfaun. Es nana te, too mfaun sin anpoi neman he nkius saa' re' anrari nbi naan. 15 Sin neem nateef nok Nai' Yesus, ma sin niit atoin amaunut antook anbi naan. In nareko nrair, ma in anpaek tais. Ma reka' sin niit rasi naan sin arsin namtaun, fin sin nahinin nak sekau es anriu' napoitan niut re'uf na'ko atoni' naan, in ro atoin ma'tani'. 16 Narari te, sin arsin anmaktoon nein nak sin niit nok sin matak atoin amaunut naan nareok, ma fafi-fafi sin anreman maten. 17 Oke te, sin ntotin nok ma'tani' henati' Nai' Yesus annao nasaitan sin pah. 18 Ma reka' Nai' Yesus ansae nfain neu kofa' on nana te, atoin arekot naan neem ma antoit he nnao nabua nok Nai' Yesus. 19 Mes Nai' Yesus anpeen. In nak neu atoni' naan, “Reko nneis ho mfain nai on ho umi, ma ho nonot-asar sin. Mutonan sin are' kanan rasi re' Uisneno nmo'e nrari neu ko. Mutonan sin mak Uisneno nneek niis ko!” 20 Narari te, atoni' naan annao ma natoon na'ko kot neu kot nasoup kot bo'es, re' anteket nak ‘Dekapolis’. In nsaksii ma natoon are' kanan rasi re' Nai' Yesus anmoe' narari neu ne. Ma sin arsin re' anneen uaba' naan ansanmakan ma na'uabin nak, “Ro batuur, ooo!”

Usif Yesus namonib nafani' nai' Yairus in an-feto. Bifee ameen na' anreo' Usif Yesus In baru mnanu'

21 Narari te, Nai' Yesus sin ansaen kofa' ma anraak anfanin on nefo in panin. Oras sin ansanun na'ko kofa', too mfaun sin neman ma nauban naan Je. 22 Anbi kot naan, anmui' naan atoin es in kanan nai' Yairus. In es a'nakat anbi uim onen kot naan. Oras in niit Nai' Yesus, in anri'tuu anbi Nai' Yesus In matan, 23 ma antoit nak, “Koi, au Ama'! Au an fet goe fe' toon bo'esam nua. In nameen ma nhaumak he nmaet jen. Aam! Ho mkoenom meu nai he mturun mureko' man au anah!” 24 Ma fin Nai' Yesus nok nai' Yairus annaon neu in umi. Ma oras sin annaon on nana te, too mfaun sin nokan ma anbeu' Goe. 25 Anbi too mfaun naan, anmui' bifee es re' napein funan ka natfeek fa oni toon bo'es am nua goen. 26 In narair roit nok are' kanan in a'mu'in sin natuina' anbaena' rokat. Mes ka tiit fa es nareko' in menas. In naa ii ka nheut niit fa, tar in mensi ma'fena'. 27-29 Bifee naan anneen fani-fani antoom Nai' Yesus. Es nana te, in anbeo' are' too mfaun naan, ma anhaumak-maak Nai' Yesus kotin. In natenab nak, “Asar au 'reo' an In baru mnanu', au of 'ureok.” Ma anbi oras in nreo' Nai' Yesus In baru, nok askeekn ate, na' naan anheut. In naben ate in nareok. 30 Anbi oras nana msa', Nai' Yesus annaben ate anmui' nenuf re' anpoi na'ko In tuan. Es nana te, In nik-koit ma ankius neu atoni mfaun sin. Narari te, In nataan am nak, “Sekau es anreo' Au baru mnanu' ia?” 31 In atoup-noni' sin natahan am nak, “Aam! Ho mkius kum. Te na' atoni mfaun sin anmabe'un es nok es ate. Oke te Ho mutanam mak, ‘Sekau es anreo' Au baru mnanu'?’” 32 Ma Nai' Yesus ankius sin mese-mese he naim tuaf re' anreo' In baru mnanu' naan. 33 Anbi oras Nai' Yesus nataan on nana te, bifee re' naan namtau-nmaet. Narari te, in anri'tuu anbi Nai' Yesus In matan, ma anmanaku' nak, “Koi, Aam! Au es a'reo' ho baru mnanu' naan.” 34 Ma Nai' Yesus antoin bifee naan nak, “Ain! Natuin ho nekam na'teeb batuur neu Kau, es nana te ho mureok. Ho mfain nai nok marinat.” 35 Ma oras Nai' Yesus fe' na'uaba' on nana te, atoni' neman na'ko nai' Yairus in umi natoon am nak, “Eee, kasian! An feto naan anmaten nrair. Kaisa' muhaeba' Uis tungguru ntein!” 36 Mes Nai' Yesus ka nfiroir fa atoni' naan in uaban. Onaim In nak neu nai' Yairus nak, “Ho kaisa' mumtau! Mpirsai nai meu Usi'!” 37 Ma Nai' Yesus annao nasaitan In atoup-noni' bian. In noka haa nai' Petrus, nai' Yakobos ma in orif nai' Yohanis. 38 Ma reka' sin neem antean nai' Yairus in umi, sin niit too mfaun antaisibun maten, ankaen, ma anhuun nein. 39 Nai' Yesus antaam anbi umi naan. In nataan sin am nak, “Te nansaa' am es hii mkae mi' sek-seke' on re' ia? In ka nmatef. In suma ntuup.” 40 Reka' sin neen Nai' Yesus na'uab on nana te, sin nmanin nfaer Ee. Narari te, In anreun napoitan sin ok-oke'. In no'en ri'ana' naan in amaf ma in ainaf, ma nok atoup-noni' teun, sin arsin antaman anbi ri'ana' naan in ke'en. 41 Ma Nai' Yesus anna' ri'ana' naan in a'niman, oke te In npaek sin uaba nak, “Talita kum! ” Re' neik hit uabi te nak, “An feto! Amfeen nai!” 42-43 Nok askeken, ri'an feto naan anfeen ma annao. Nai' Yesus anreek an-feto naan in ainaf nak, “Amfee ne he naah!” Are' bifee-atoni re' niit rasi naan ansanmakan. Mes Nai' Yesus antaar sin nok ma'tani' nak, “Kaisa' mitonan es-es mak Au 'umonib 'ufani' an-feot amates ia!”

Nai' Markus 6

Abitan Nasaret anpenan Usif Yesus

1 Narari te, Nai' Yesus nok In atoup-noni' sin naon nfanin neu In kuan Nasaret. 2 Nateef nok atoni' Yahudi sin neon onen, Nai' Yesus antaam anbi uim onen he nanoni'. Anbi neno naan too mfaun neman he n'oen nein. Ma reka' sin arsin anneen In nonin te, sin sanmakan ma na'uaban nak, “Atoni ia mahiin ni ma'tani'! In imsa' anmui' kuasat ate! Nok ranan meem es In on re' nee? 3 Mneoni In suma tukan hau. Hit tahiin In ainaf Bi Maria; nok are' In orif sin, es re': nai' Yakobos, nai' Yoses, nai' Yudas nok nai' Simon. Ini msa' anmui' fetof. Hit arkit tatua kuan mese!” Sin ka nnenan tein ee fa, natuin sin mu'in nek mantinus. 4 Es nana te, Nai' Yesus nak neu sin nak, “Namneo! Atoni' anhormat mafefa' Uisneno re' anao-amnemat, anneis na'ko mafefa' kua-tuaf.” 5-6 Atoni mfaun sin neek manun baiseke', tar sin ka npirsai nteni' fa Nai' Yesus. Es nana te, In sanmaak. Tar antea, In ka nmo'e nteni' fa rasi mkakat anbi naan. In suma areo' nareko' nanahaa amenat fau ka.

Usif Yesus anfee mepu neu In atoup-noni' sin bo'es am nua

Oke te, Nai' Yesus annao neu kuan-kuan nfuun ma nateef, ma nanoni' sin Uisneno In romin. 7 In no'en atoup-noni' sin bo'es am nua, ma anreun sin tuaf nu-nua, he nnaon ma natoon Rais Reko Uisneno. In imsa' anfee kuasat neu sin he nri'un niut re'uf. 8-9 In anba'an sin nak, “Kaisa' meik brua' namfau anbi ranan. Kaisa' meik beti', kaisa' meik noni-roit, ma kapi'. Hi meki ha teas, pein haef, ma baru mese'. 10 Karu sekau antoup kii he mtaam meu in umi, mimaika' ambi naan tar antea hii mnao mkoon meu bare bian. 11 Mes karu anbi bare mee sin ka ntoup ki fa, ma sin ka natniin ki fa, ampoi mi'ko bare naan. Ma mitonan sin am mak, “Natuin hii ka mroim he mitniin fa, es nana te maut he hii msutai in amre'un!” 12 Narari te, sin nnaon ma natoon Rais Reko naan. Sin nak neu tuaf-tuaf sin henati' anmonin natuin ranan Uisneno. 13 Ma sin anriu' napoitan niut re'uf namfau. On nana msa', sin anhose' mina' neu atoin amenat sin a'nakan, ma an'onen nareko' sin. Ma fin sin narekon.

Sin na'maet nai' Yohanis Asranit

14 Eti naan, atoni' et are' bare-bare nahiin Nai' Yesus. Tar antea Usif Herodes amsa' anneen anrair Nai' Yesus In mepun. Anmui' tuaf bian nak, “Nai' Yohanis Asranit anmoni nfain et Nai' Yesus In aon-ta'un! Es na' In nabei' he nmoe' are' kanan rasi sanmakat namfau.” 15 Mes atoni' bian nak, “Kahaf! Ia mafefa' kninu' nai' Elia es anmoni nfain anbi In aon. Ai kah ate, tuaf es na'ko mafefa' kninu' Uisneno ahun-hunut sin.” 16 Ma reka' Usif Herodes anneen rasi nana te, in nak, “Ia nai' Yohanis Asranit re' afi ahunut au 'reek ma an'oet nafeek in a'nakan. Oras ia in anmoin anfain jen.” 17-18 Usif Herodes anreun on naan, natuin in mui' rais ko'u es nok nai' Yohanis. Rasi naan on ia: Usif nai' Herodes nasiik naan in orif nai' Felipus in fee, in kanne bi Herodias. Maski nai' Felipus nok bi Herodias ka nman poir niin fa fe'.Natuin rasi naan am es, nai' Yohanis nakain ee fani-fani nak, “Aam Usi'! Ka nabei' fa he ho mait ho ori' in fee. Natuin rasi naan ansaan na'ko harat atoni' Yahudi.” Mes nai' Herodes in sao ru'-ru'. Ma in nreek tuaf he nheek nai' Yohanis ma nataam ee neu hukun. 19 Natuin fani-fani nai' Yohanis nakaina' on naan, etun bifee naan natenab nek to'os he nroor niis ne. Mes in fe' ka napein fa manuan, tar antea nai' Herodes nataam nai' Yohanis anbi hukun, 20 ma anreek sorarus sin he npante rek-reko. Namneo nai' Herodes anmanu'hain nai' Yohanis. In nahiin nak Uisneno es ansonu' nai' Yohanis. Ma nai' Yohanis naan atoin reko. Nai' Herodes anroim he nneen nai' Yohanis in uaban. Mes neot es-neot es ate, in npenan nai' Yohanis in uaban. 21 Namuni te, fenai Herodias napein manuan he nateaba' in nek menas naan. Oras naan, sin fesat nai' Herodes in neon mahonin. Sin naskau a'naet sin he nokan bukaen anbi fesat naan. Amnokat sin es re' ana' aprenat, a'nak sorarus sin, ma mnasi-mnasi' pah Galilea. 22 Oras festi ntainua goen, fenai Herodias in an fet goe antaam neem ma nabsoo'. In absoo' ni reok ni kaheen, tar antea nmoe' Usif Herodes nok are' amnok fesat naan anmariin anmaten. Es nana te, Nai' Herodes no'en abso'ot naan ma nak neu ne nak, “Ho mroim he mtoit saa' na'ko kau te, mutoon! Au ro he 'fee ko. 23 Maski ho mtoit tar antea nbait nua au prenti amsa', au ro he 'fee ko goe. Au 'suup 'eik Uisneno In kanan!” 24 Ri' an-feto naan annao ma nataan in ainaf nak, “Ain! Ho mroim he au toit sa'na re' reko nneis na'ko ama?” Ma in ain fe nataah ee nak, “Hau, oo! Reko! Mnao nai ma mtoit man nai' Yohanis in a'nakan.” 25 Narari te, an-feto naan neem neu nai' Herodes in matan am nak, “Amo! Au toit henati' amfee kau nai' Yohanis in a'nakan, amtao man je anbi dulang es. Rabah!” 26 Ma reka' nai' Herodes anneen han totis naan, in nekni namneuk. In ka nabei' fa he nheer nafani' in han supat, natuina' are' too mfaun sin anneen narair han supat naan. 27 Narari te, in naprenat naan a'nak sorarus es ma nnao n'oet neik nai' Yohanis in a'nakan naan na'ko uim hukun. 28 Ma sin an'oet naan nai' Yohanis in a'nakan, ma ntao naan je anbi dulang es. Oke te, annao naat ee neu ri' feto naan. Ri' feto naan ntoup dulang, ma nnao nfee je neu in ainaf. 29 Anbi eti nai' Yohanis in atoup-noni' sin annenan nak, an'oet narair nai' Yohanis in a'nakan, sin neman ma nait neik nai' Yohanis in aon ma annao nsuub ee. Rais reta' nai' Yohanis in a'maet ni antuu' on re' naan.

Usif Yesus antuthae too nifu nim an neis

30 Anbi orses, Nai' Yesus In atoup-noni' re' ansonu' narair sin anbi afi ahunut, sin anfain neman oke', ma nabua nfanin nok Ne. Sin natoon are' kanan rasi re' sin nmo'e nrari, nok are' saa' re' sin nanoni' naraar je neu too mfaun sin. 31 Anbi oras naan, too mfaun nao na'onin neum neman he naim Nai' Yesus. Tar antea, In nok In atoup-noni' sin ka napenin fa manuan he nbukaen. Nai' Yesus natonan In atoup-noni' sin nak, “Im he tnao taim baer-ma'koro, he tapein manuan he tasnas akre'o.” 32 Oke te, sin ansaen ok-oke' anbi kofa', ma sin nao naim baer-ma'koro, na'roo na'ko kuan. 33 Mes too mfaun sin niit Nai' Yesus sin kofa' naan, es nana te sin nnao nabnoon nefo in ninin. Too mfaun sin anpoin natuin ran meto', ma sin annao ntea nahunun Nai' Yesus nok atoup-noni' sin. 34 Ma reka' Nai' Yesus ansaun na'ko kofa' naan, In niit too mfaun sin anpao nain Je. Tar In ansao ni nmouf. Natuin too mfaun sin ka nahiin fa he nmo'en saa', sin nfanin on re' bib-kase re' ka nmu'in fa atukus. Narari te, In nanoni' sin Uisneno In romin 35-36 na'ko oras mansi na'puup tar antea mansi nmaeb. Onai ma In atoup-noni' sin natoon Ne mnak, “Amo! Reko nneis Ho mreun too mfaun sin ok-oke', he nnao nsosan mnahat anbi are' kua paumaka' ia. Natuin orsi he nfai jen, ma ka tiit fa mnahat et bare ia.” 37 Ma Yesus nataah sin am nak, “Paraak! Hii es he mfeen sin he nahan.” Mes sin nataan nafain Ee mnak, “Amoo! Karu hit tuthae too mfaun ia, hit ro he tapoina' roit ti ko'u! Namnees nok tua-ameput es re' in ntoup in roi mepu anbi toon es! Hit he tapein roi mfaun naan na'ko mee?!” 38 Mes Nai' Yesus nataah sin am nak, “Hii mnao mihiin mit fe', sekau es amneik beti'.” Narari te, sin nao natanan ma anfain neem natonan nak, “Anmui' utunu' fua' nim, nok ika' fua' nua goah.” 39 Oke te, Nai' Yesus anreun too mfaun naan he ntook nabuan anbi huun. 40 Fin sin ntokon puk nok. Pukan bian nabua nat-natun, ma pukan bian anteni bo' nim-niim. 41 Narari te, Nai' Yesus nait naan utunu' fua' niim ma fin ika' fua' nua. Ma nbaiseun neu neno-tunan ma antoit makasi neu Uisneno. Narari te, In nteib utunu' naan pisa'-pisa', ma anfee sin neu In atoup-noni' sin, he nnao nbatin too mfaun naan ok-oke'. Ika' fua' nua nana msa' In nbait sin neu sin ar-ar sin. 42 Ma sin arsin anbukaen tar antea namsenan. 43 Reka sin anbukae nrarin on nana te, atoup-noni' sin nabuab nafani' mnaah anesit naan, naheun 'kora' bo'es am nua. 44 Sin arsin of oni too nifun niim. Naan sin nsoi' nanaha atoni mnais fi nmees. Bifee ma ri'ana' ka maso'ik fa.

Usif Yesus annao npeo' oje fafon

45 Narari te, Nai' Yesus anreun In atoup-noni' sin he nnao nsaen kofa' he nnao nahunun neu kuan Betsaida et nef goe panin. Mes In fe' namaika' nbi naan, he nreun too mfaun sin he nnao nfanin. 46 Ma reka' sin arsin anfanin, In nsae neu to'ef es ma an'onen. 47-50 Oras mansi nmaeb, Nai' Yesus ansanun fain. Ma In niit atoup-noni' sin kofa', antea nrair nef goe tnanan. Mes sin anseop nok ma'tani', natuin kofa' naan annao nmaraban nok ain ko'u. Ma reka' nesnoe nmeu te, Nai' Yesus annao natuin sin. Mes In annao npe'o ha oje fafon.Ma oras In haumaak kofa' nana te, sin nkius niit Ee. Sin namtaun nmaten. Onaim sin maktaan nein es nok es nak, “Hoe! Sa'na es re' ia? Nit goa oo, ai' sa'na?” Mes Nai' Yesus na'uab am nak, “Hoe! Hi kaisa' mimtau! Au es re' ia.” 51 Ma oras Nai' Yesus antaam neu kofa', anin naan nasnaas ankoon. In atoup-noni' sin ansanmakan batur-batuur. 52 Sin fe' niit Nai' Yesus In paek kuasat ma ntuthae too nifu niim anneis. Mes sin fe' ka nahiin namneo fa In kuasat naan.

Are' amenat na'ko Genasaret sin annaon neu Usif Yesus

53 Ma reka' sin antean nefo naan in panin, sin nasnasan, ma nsanun anbi kot Genasaret in ninin. 54 Ma reka' sin sanun na'ko kofa' naan, atoni mfaun sin niit sin. Ma sin ankoa'an nak, “Hoe! Nai' Yesus nemen, oo!” 55-56 Sin arsin naenan ma nmaktoon nein anfuun ma nateef, tar antea sin anroi neik are' kanan amenat sin. Asar sin nenan nak Nai' Yesus et bare naan, sin arsin nroi neik are' kanan amenat sin, ma natupa' sin anbi mnera' husona'. Sin natenb ein nak, “Asar amenat sin anreo' naan Nai' Yesus In baru mnanu' in tuuk ne msa', sin of narekon.” Ma sin nareok nanin.

Nai' Markus 7

Atoran mansian kaisa' naneuk Uisneno In atoran

71 Atoni' pukan Farisi bian ma tunggur krei Yahudi bian anteni' neman na'ko Yerusalem he natefan nok Nai' Yesus. 2-5 Atoni' Farisi sin anna' naheran atoran harat Yahudi. Atoran es es re' karu atoni' he nbukae, ro he nafaun in a'niman natuin harti in romin. On nana msa', karu nfain neman na'ko 'masa', sin ro he naniun fe'. Tar antea sin bare' umi hana' amsa', on re' pika, kras, pois oe, ro he tsaef sin natuina' harat in romin, hena' bisa tpaek sin he taah. Karu anmui' tuaf Yahudi bian re' ka natuin fa harat naan, atoni Farisi sin nato'on. Natuin rasi naan am, es na' sin nato'on oras sin niit Nai' Yesus In atoup-noni' sin nahan, mes ka nafaun fa sin a'nimak. Narari te, sin neman ma nasaan Nai' Yesus nak, “Nansaa' am es ho atoup-noni' sin nahan nok re' sin ka nafaun fa sin a'nimak nahuun? Naan sin nraban hit atoran na'ko mnais unu' sin!” 6-7 Mes Nai' Yesus nataah sin am nak, “Hii re' ia on re' atoni' re' na'uaba' teta', mes hii mo'e teta'! Nahunut Na'i nai' Yesaya antui nain Uisneno In Kabin nak, ‘Hii mbo'is Kau, mes arahaa rurum kotim, ma ka mpoi na'ko fa hii nekam. Hii mo'em on nana msa' parsuum. Hii ka mfiroir fa Au romik. Mes hii mituina' haa mansian in romin.’ Hii amsa' on re' atoni' sin. 8-9 Hii misaitan mirair Uisneno In romin ma hii mituina haa harat mansian. Hii mahiin mini kaheen! 10 Nahunut Na'i nai' Musa natoon narair Uisneno In aprenat nak, ‘M'atoran hi ama' ma hi aina'.’ Ma natoon anteni' sin nak, ‘Karu tuaf es naseku' in amaf ai' in ainaf ro he thukun tisan.’ 11-12 Uisneno nanoni' ki on naan, mes hii minoni' teta' na'ko naan. Hii mak, ‘Karu tuaf es anba'an narair he nfee sa'-saa' neu Uisneno, maski in amaf ma in ainaf ansuus anmaten, mes bare' re' naan ka bisa tpak je fa he turun sin, natuin anmanba'an narair he nfee je neu Uisneno.’ 13 Es nana te, fe'ena Au 'ak kii, hii mporin main Uisneno In romin, ma hii msek'e meik atoran mansian. Anmui' atoran namfau re' hii msek'e nahuum on re' naan.”

Rais re'uf re' anpoi na'ko atoni' in nekan

14 Narari te, Nai' Yesus no'en atoni mfaun, ma nak, “Mneen rek-reko, henati' mihiin. 15 Are' saa' re' antaam neu atoni' tain, ka nha'niis fa in tuan. Mes saa' re' anpoi na'ko in nanan, es re' neik ha'nisit neu in tuan. 16 Nah! Sekau he mneen, te mneen he muhiin!” 17 Narari te, Nai' Yesus nok In atoup-noni' sin annao nasaitan are' too mfaun naan, ma antaman neu um jes. Ma In atoup-noni' sin nataan reta' naan in a'mofun. 18 Nai' Yesus nataah sin am nak, “Te hii ka mihiin fa msa', aa? In a'moufn ii on ia: saa' re' atoni naah ne, in reko kun. Mes saa' re' anpoi nfain naan, in es ka reko fa. 19 Saa' re' hit taah ne, antaam neu hit taik. Narari te, anpoi nfain. (Usif Yesus In sarit nak atoni' bole naah sa'-sa'ah. Ka taras fa.) 20 Saa' re' anpoi na'ko atoni' in nekan, naan es re' neik hai'nisit, tar antea Uisneno nma'niis ne. 21 Rais re'uf namfau anpoi na'ko atoni' in nekan! Rais re'uf sin es re': tenab amre'ut, rais makonit, rais bakan, rais marorot, 22 rais paru', rais makaket, moe' re'uf, puta-kriu huma-huma, sinmakat, mantinus, na'uab na're'uf es, nabeo', ka nahiin fa atoran, ma na'nakfaut. 23 Nah! Are' moe' re'uf naan anpoi na'ko atoni' in nekan. Naan es re' nareu' nafani' in tuan. Uisneno msa' nma'niis ne.”

Usif Yesus anturun bifee mnais es re' ka na'ko fa atoni' Yahudi

24 Oke te, Nai' Yesus sin nasaitan bare naan, ma annao neu kot es kan ne Tirus. Antean bare naan, sin antaman anbi um jes, natuin Nai' Yesus ka nroim fa he es-es nahiin nak In et re' naan. Mes In ka bisa na'koro' fa. 25-26 Anbi naan, anmui' bifee mnais es re' in amneem ni ka na'ko fa atoni' Yahudi. Nahoins ee anbi pah Fenesia et propinsi Siria. Oras in neen nak Nai' Yesus neem, in nnao ma antoit Je he nriu' napoitan niut re'uf na'ko in an-feto. 27 Nai' Yesus na'uab manporin nak, “Ri'ana' sin ro he naah nahunun, oke te na' an'okar mnaah nesif naan neu asu.” (Nok tenab ma'nifa', Nai' Yesus ro he nturun nahunun In atoni' Yahudi sin, hena' anturun atoni' bian anteni'). 28 Mes bifee naan nataah am nak, “Namneo, Aam! Mes asu naan in et mei je nupun. Es nana te in naah mnaah amofut na'ko ri'ana' naan in a'pika'.” (Nok tenab nak, oras ri'ana' sin nahan, asu naan napeni mnahat amsa'. Maski Nai' Yesus anturun In ini sin, In ro he nkius atoni' bian amsa'.) 29 Ma reka' Nai' Yesus anneen on nana te, In na'uab am nak, “Wee, bifee ia fe'! Ho uab man namneo! Es nana te aina' ho mfain nai, natuin niut re'uf naan anpoi nrair na'ko ho anah.” 30 Narari te, bifee naan anfain. Antea umi te, in anah naan antuup anfiin. Niut re'uf naan anpoi nrair.

Usif Yesus nareko' atoin amuut es, re' ankoos nok amsa'

31 Narari te, Nai' Yesus sin nasaitan kot Tirus, ma nnaon natuin ranan tas je ninin, natuin ranan kot Sidon. Na'ko naan, sin nnao nkonon tar antean nefo Galilea. Narari te, sin nnaon neu pah es nok kot bo'es, re' sin anteek nani nak, ‘Dekapolis’. 32 Nbi bare re' naan, anmui' atoin amuut es, re' ankoos nok. In aok-bian sin neik je nnao neu Nai' Yesus. Sin ntotin henati' Nai' Yesus antao In a'niman neu in a'nakan, he nareok ee. 33 Ma Nai' Yesus nasaitan too mfaun sin, ma nnao nmes nok atoni' naan. Nai' Yesus nataam In akrurun neu atoni' naan in ruik nein nua sin. Oke te, In ntao hape anbi In akrurun naan ma anreo' atoni naan in maan. 34 Nai' Yesus anbaiseun neu neno-tunan, anheer In asnasan, ma naprenat nak, “Efata! ” (in a'moufn ii nak, “Mutfe'i nai!”) 35 In na'uab ona ha re' naan, mes atoni' naan in ruik ni anneen nain oras naan. Atoni' naan in maan ama'tanes naan anma'nuur nani msa', tar antea in na'uab nok reko. 36 Oke te, sin nua sin annao nfanin neu too mfaun. Nai' Yesus antaar sin am nak, “Amneen, oo! Nati' kaisa' mitonan es-es mak Au 'ureko' 'urair atoni' ia.” Mes maski Nai' Yesus antaar sin nok ma'tani' amsa', sin na'uabin piut-piut anbi are' bare-bare. 37 Too mfaun re' anneen uab mantonas naan, ansanmakan maten. Sin na'uaban nak, “Ma'taen bese! Atoni re' ia anmoe' are' sa'i reko oke'. Akoost ate nneen. Amuut ate na'uab.”

Nai' Markus 8

Nai' Yesus ntuthae atoni' nifun haa

1-3 Ka 'roo nteni fa on nana te, anmui' too mfaun neem nabuan he nneen Nai' Yesus. Sin natuin Ee tar antea neno teun goen. Es nana te, sin nararin beti'. Narari te, Nai' Yesus no'en naan In atoup-noni' sin am nak, “Au ansao ki nmouf nok too mfaun ia. Bian neman na'ko bare 'roo, ma nabuan neno teun goen, tar antea sin nararin beti'. Reko nneis sin kaisa' anfanin nok tai ruman. Kas-kaisa' sin tuamafun anbin ran atnana'.” 4 Nai' Yesus In atoup-noni' sin nataah nam nak, “Aam! Bare ia na'roo na'ko kuan. Es nana te, hit ka neu tuthaetan fa too mfaun ia!” 5 Nai' Yesus nataan sin am nak, “Hii mmui' utunu' fua' fauk?” Sin natahan am nak, “Aam! Hai mitunu' utunu' fua' hiut goah.” 6 Oke te, Nai' Yesus anreun atoni mfaun naan he ntokon anbi afgui. Narari te, In nait utunu' fua' hiut naan, ma ntoit makasi neu Uisneno. Narari te, In anteib utunu' naan pisa'-pisa' neik In a'niman, ma anfee sin neu In atoup-noni' sin. Sin nnao ma nbait neu atoni mfaun ok-oke'. 7 Ma sin napenin ika'-ika' amsa'. Narari te, Nai' Yesus antoit makasi nteni' neu Uisneno antoom ika'-ika' naan. Oke te, In nreun In atoup-noni' sin, he nnao nbatin nteni' neu too mfaun. 8-9 Sin arsin ok-oke' oni' atoni' nifun haa. Sin nahan tar namsenan. Naah nararin on nana te, atoup-noni' sin nabuab mnaah nesif naan naheun 'poni hiut. Narari te, Nai' Yesus anreek sin he nfanin ok-oke'. 10 Ma oras sin nnao nfanin, on nana te, Nai' Yesus nok In atoup-noni' sin ansaen neu kofa', ma nnaon natuin nefo naan in ninin, neu bar jes in kan ne Dalmanuta.

Atoni Farisi sin namin ranan he namouf Usif Yesus

11 Ma oras Nai' Yesus sin antean Dalmanuta, anmui' tuaf-tuaf na'ko pukan krei Farisi neman he nateef nok Ne. Sin nataan na'ke't Ee. Sin toit Je mnak, “Aam! Mukrira' rais sanmakat henati' anfani 'tope' re' mamnita', nak namneo Ho mupein ma'tanif na'ko Uisneno.” 12 Nai' Yesus anheer In asnasan ma nak, “Karu Au 'neen hi uabam naan, Au neek ki nme'jon! Nansaa' am es hii mtoit rais sanmakat? Kaisa' on naan! Rais sanmakat ro nmui' msa', mes Au ka' mo'e 'fee ki fa.” 13 Narari te, Nai' Yesus annao nasaitan sin, ma ansae nfain anbi kofa' nabua nok In atoup-noni' sin. Ma sin nnrakan neu nefo naan in panin.

Usif Yesus nanoni' nak ampanat mirek-reko' atoni' Farisi sin rais makopo'

14 Ma oras Nai' Yesus sin antean nefo naan in atnanan, na' atoup-noni' sin namnaun, nak sin nikan nak sin ka nekin fa beti'. Suma sin neik utunu' fua' mese'. 15 In anneen sin na'uaba' nteek utunu' on nana te, Nai' Yesus nak sin am nak, “Hii ro he mpanat rek-reko! Kaisa' hii mtoe mituina' Usif Herodes ma atoni' Farisi sin rais makopo' amre'ut. Sin rais kopo' naan, nahuum on re' muur ii ankuum nabuab ee nok uut.” 16 Anneen In na'uab on nana te, In atoup-noni' sin ntaka'naan ein. Ma sin na'uab ein nak, “Atoni mnasi' ne na'uab rais saa', ka? Oni' In na'uab on naan, natuin hit ka teik fa utunu'.” 17 Mes Nai' Yesus nahiin sin nek tenab. Es nana te, In na'uab am nak, “Nansaa' am es hii mi'uaba haa utunu'? Hii ka mheek fa Au sair ti, oo? Hii roen mini nbufun maten! 18 Hi miit mirair meik hi mat mini jen, mes hii ka mihiin fa in a'mofun! On re' hii ka mit-mitaf! Hi mneen meik hi rukim, mes hii ka mihiin fa sa'-saa'. On re' hii ka mneen miit fa msa'! Hi mnikan main 19 utunu' fua' nim re' Au teib sin pisa'-pisa' ma 'tuthae too nifun nima, oo? Neno naan hi mibuab man utun anesit 'kora' fauk?” Sin natahan am nak, “'Kora' bo'es am nua, tua.” 20 Nai' Yesus nataan anteni' nak, “Hii fe' mimnau re' neno naan ai' kah, oras Au 'tebi' bait utunu' ma 'tuthae too nifun haa, ai' ka? Hi mibuab man utun nesif naan 'poni fauk?” Sin natahan am nak, “'Poni hiut, tua!” 21 Ma Nai' Yesus nak, “Namneo! Hi miit nok hi matam. Mes nansaa' am es hii ka mihiin fa, Au ma'tain ki in amneem ni na'ko mee?”

Usif Yesus nareko' atoin aforot mese' anbi Betsaida

22 Narari te, Nai' Yesus sin antean kuan Betsaida. Anbi naan, sin neik atoin aforot es neu Nai' Yesus. Sin ntoit Nai' Yesus he nasbeot nareko' atoin aforot naan. 23 Es nana te, Nai' Yesus antoup atoni' naan in a'niman ma neik je npoi neu kuan ee in kotin. Ma In npuran hape neu atoni' naan in matan, ma In reo' atoni' naan in matan. In nataan am nak, “On mee? Ho miita', ka?” 24 Atoni' naan na'aiti in matan, ma nkisu 'ri ma 'ne'u, ma in nataah am nak, “Tua! Au 'iit atoni' anbaknao nein. Mes humne on re' au 'iit hau nggoe es anao tein!” 25 Ma Nai' Yesus antao nteni' In a'niman neu atoni' naan in matan. Ma atoni' naan ankisu nteni', ro batuur in niit reek goen. Oras ia in niit nok akninu'. 26 Oke te, Nai' Yesus anreun atoni' naan he nnao nfain, mes namnaub ee nak, “Ho mfain nai, mes amnao mutuin ran teta'! Kaisa' amnao mfain meu Betsaida.”

Nai' Petrus anmanaku' ma namneoba' nak Usif Yesus naan Kristus, atoni' re' Uisneno anruur naan Je na'ko unu'

27 Narari te, Nai' Yesus sin annao funan ma nateef kuan-kuan anbi Kaisarea Filipi. Anbi rana tnana' te, Nai' Yesus nataan sin am nak, “Karu tatuin too mfaun sin uab keni, sin nak Au re' ia sekau Kau?” 28 Sin natahan am nak, “Bian sin nak ‘nai' Yohanis Asranit’. Bian sin nak, ‘na'i nai' Elia’, mafefa' kninu' Uisneno. Ma bian anteni' sin nak, Ho re' ia tuaf es na'ko mafefa' kninu' ahunut sin.” 29 Ma Nai' Yesus nataan anteni' neu sin nak, “Mes natuin hii mahiin mini te, Au re' ia sekau Kau?” Nai' Petrus nataah am nak, “Ho re' ia Kristus, re' Uisneno anruur naan Je na'ko unu'.” 30 Ma Nai' Yesus antaar sin mates nak, “Ka nabei' fa he hii mitonan sekau-sekau, saa' re' nai' Petrus na'uab ee ia!”

Usif Yesus natoon In ma'ne'at ma In neno' maten

31 Narari te, Nai' Yesus murai natonan In atoup-noni' sin am nak, “Au re' ia, An Mansian Kau. Au of 'upein rasi ha'mu'it namfau, natuin a'nak harat sin, a'nak rasi pirsait sin, ma tunggur krei sin ok-oke antita' Kau. Sin of anroor niis Kau, mes nmeu te, Au 'moni 'fain.” 32 Nai' Yesus natoon mat-maat on naan, onaim nai' Petrus anheer napaisb Ee, ma nakai Ne nak, “Aam! Kaisa' mu'uab on naan! Au ka neu he konan sin fa, he nniman Ko.” 33 Mes nai' Petrus in uaban naan ka natuin fa Uisneno In romin. Es nana te, Nai' Yesus anniik ma nkius In atoup-noni' bian sin. Narari te, In nakaina' nai' Petrus nok ma'tani' nak, “Hoe! Nana niut re'uf sin A'nak Ko'u kein in uaban! Mu'roo mu'ko ia! Ho suma mutenab meik tenab mansian, mes tenab naan ka natuin fa Uisneno In romin!” 34 Oke te, Nai' Yesus anhaman are' atoni mfaun he neem nabuan nok In atoup-noni' sin. Ma In nanoni' sin nak, “Atoni re' anroim he natuin Kau, ro in he naran ma natuina' neno-neno! In ro he nnikan nain in romin kun, ma natuin neu romif Uisneno. Maski atoni he nroor goe msa', in natuin piut. In on re' atoni' nasaah in hau nehe he nnao nkuus na'peti' niis ne. 35 Fin atoni' re' anroim he nmaet natuin in nok Kau, of in nmoin nabar-baar nok Uisneno. Mes atoni' re' anmoin arahaa neu in tuan, of in moin ni ka ma'osa' fa! 36 Amneen, oo! Karu ho mui' pah-pinan in afni oke', mes Uisneno antita' ko, ho he mupein saa'? 37 Maski nak ho mroe meik pah-pinan in afni oke' msa', mu'if naan ka neu he ntuik naan fa ho sman mi! 38 Mimnau nai! Atoni' pah-pinan oras ia anmo'en re'uf huma'-huma'. Sin ka nfiroir fa Uisneno. Es nana te, sekau re' he natuin Kau mes namaebon, ai' natuina' Au noin ki mes namaebon, of Au msa' 'umaebok he 'manaku' in tuan ni anbi Uisneno In matan. Natuin Au, An Mansian ia, of Au 'fain 'uum u'ko neno-tunan. Ma ameput Uisneno na'ko neno-tunan of naub Kau. Oras hai msaun im mi'ko neno-tunan meik Ama In pinan ma krahan, of mansian ni na' nahiinin nak mneo ni Au sekau Kau.

Nai' Markus 9

1 Hii kaisa' mnikan Au uabak ia. Na'ko hii arki ok-oke' re' ia, of anmui' tuaf re' fe'en nmoin fe' tar sin niit Uisneno antook ma naprenat neik kuasat ma'tani'.”

Usif Yesus na'bani', ma In baer pake nariim anbi to'ef in tunan

2 Neno nee ankonno te, Nai' Yesus antoit nai' Petrus, nai' Yakobos, ma nai' Yohanis, he nnaon nsaen bua'-bua' on to'e-mnanu' es, re' ka nmui' fa tuaf. Oras sin antean in fafon, sin nkius niit Nai' Yesus na'bani'. 3 Ma In baer pake naan anfanin muti' ma nariim. Ka nmui' fa bare' pah-pinan re' muit ni namnees nok In paken. 4 Nok askeken, sin niit Nai' Yesus na'uab nok na'i nai' Elia ma fin na'i nai' Musa. 5-6 Sin teun sin namtaun maten. Nai' Petrus antaka'nana', tar in na'uab tafi'-tafi'. Narari te, in natonan Nai' Yesus nak, “Aam! Hit bi iat na'reko nneis. Reko te, hit atmoe' uim ropo teun. Es neu Ko, Aam. Es neu na'i nai' Musa, ma es anteni' atfee je neu na'i nai' Elia.” 7 Oke te, nok askeken nope ansaun neem ma an'aum naan sin. Ma sin anneen hanaf es anpoi neem na'ko nope naan am nak, “Amneen nai joo! Nai' Yesus re' ia Au An neka'. Hii mneen ma mituin mirek-reko' In uaban!” 8 Oras nai' Petrus sin anneen hanaf naan, sin ankisun fuun ma nateef, mes nok askeken sin ka niit anteni' fa tua nua ee nee. Suma Nai' Yesus anmees. 9 Narari te, Nai' Yesus nok In atoup-noni' sin ansanun na'ko to'ef naan. Ma Nai' Yesus antaar sin am nak, “Saa' re' hii fe' miit mirari naan, hii kaisa' mitonan es-es. Au re' ia, An Mansian, Au ro he 'maet fe'. Karu Au 'moni 'fain, na' hii mitoon rasi naan neu too mfaun.” 10 Sin nnaa' naheran Nai' Yesus In rais manba'an naan, ma sin ka natonan fa es. Ma sin teun sin anmaktan nein es nok es nak, “In sair ti, on mee, es na' In nak, In he nmoni nfain na'ko In a'maten re' naan? Nok ranan mee?” 11 Ma sin nataan Ne ma nak, “Tunggur krei sin nak na'i nai' Elia ro he neem nahuun fe', rari te na' Kristus neem. Mes Aam, natuin Ho teen bit, on mee?” 12 Ma Nai' Yesus nataah am nak, “Namneo on naan. Na'i nai' Elia neem nahuun fe', he nfei ranan neu Kristus, atoni' re' Uisneno anruur nani na'ko un-unu'. Mes on mee? Hii ka mihiin fa saa' re' sin tui nani et Uisneno In Sur Akninu' anmatoom nok An Mansian? Natuin sin antui narari ma nak, karu In neem antea te, atoni' of anha'mui' Je ma sin of anroor nisan. 13 Ma hii ro he mtakan hii ruik min rek-reko jo! Na'i nai' Elia neem anraar jen. Ma atoni' nha'mui' je, natuin sin romik. Naan namnees nok saa' re' sin na'i antui naan je et afi unu'.”

Usif Yesus nareko' ri'an es re' niut reu' fes antaam ne

14 Oras Nai' Yesus nok In atoup-noni' tuaf teun natefan nfanin nok atoup-noni' bian, sin niit too mfaun nabuan. Too mfaun naan neman he niit atoup-noni' bian anmatoen nok tunggur krei sin. 15 Oras too mfaun sin niit Nai' Yesus te sin naskeken, fin sin nak ai' In fe' nabarah et to'ef in tunan. Ma sin naen nseun In. 16 Oke te, Nai' Yesus nataan sin am nak, “Him matoen rais saa' mok sin?” 17 Ma atoin es neem ma nak, “Aam, amneen fe'! Au 'eik au an-mone henati' Ama' mureko' man ee. In nmuu, ma ka bisa na'uaba' fa, fin niut reu' fes antoom ee. 18 Karu niut re'uf naan antaam, in nbeson ri'ana' naan neu afu. Narari te, ri'ana' naan in haep ne na'furi', ma in neuk niis nein. Rarit in aon naan nruur goah on hau meto. Au 'toit 'iit Ho atoup-noni' sin, he sin nriu' niut re'uf naan. Mes sin ka bisa fa.” 19 Anneen on nana te, Nai' Yesus naskara' sin am nak, “Hoe! Hii on he bainesi' ki! Au 'unoni kii fani-fani, mes hii ka mhe-heek man fa. Ma hii ka mpirsai Kau fa batur-batuur! Au he 'sabaar kii tar antea reka'! Meik Kau ri'ana' naan neem neu ia!” 20 Oke te, sin naskau neik ri'ana' naan neem neu Nai' Yesus. Oras niut re'uf naan nkius niit Nai' Yesus on naan, in nbonan ri'ana' naan ma antitu' anbi afu, ma in haep-bua-neor ni nsae. 21 Narari te, Nai' Yesus nataan ri'ana' naan in amaf nak, “Ho aan hi in meen si na'ko rek-reek ii?” In amaf nataah am nak, “Na'ko in an-ana' fe'. 22 Niut re'uf naan he na'maet au an hi 'ro-roo goen. In nbeson au an hi fani-fani nbi ai, ma nareem ee anbi oe. Es nana te, Aam, amturun kau fe'! Karu reko te, amneek kai, he mureko' man au anah ia.” 23 Nai' Yesus nataah am nak, “Nansaa' am es ho mak ‘karu reko’? Namneo Au bisa 'moe' are' sa'-saa', asar atoni' ro he npirsai fe'!” 24 Narari te, atoni mnasi naan nataah ma nkae nok, nak, “Aam! Namneo, au 'pirsai 'urair. Mes amturun kau he au 'neek atebes ia ma'tani' antein!” 25 Oras naan, Nai' Yesus nkius too mfaun murai neem nauban sin. Onaim In naprenat niut re'uf naan am nak, “Hoi! Niut aburarut! Ho mpoi nai mu'ko ri'ana' ia, he in bisa nneen, ma in bisa na'uaba'. Ho kaisa' mtaam amteni' meu ne!” 26 Anneen Nai' Yesus na'uab on nana te, niut re'uf naan anhunun naher-heer. In nmoe ri'ana' naan antikoib ma npaiteet koon, oke te na' anpoi nasait ne. Ma ri'ana' naan antuamauf on re' anmate nrair. Tar antea bifee-atoni' anbi naan na'uaban nak, “Nah! In mate nrair!” 27 Oke te, Nai' Yesus anna' ri'ana' naan in a'niman, ma anfiit nafeen ee. Ma ri'ana' naan anfeen nain oras naan. 28 Oke te, Nai' Yesus nok In atoup-noni' sin nnao nasaitan bare naan, ma antaman neu um jes. Anbi naan sin nataan Nai' Yesus nak, “Aam! Nansaa' am es fe'ena hai ka bisa mriu' man fa niut re'uf naan?” 29 Ma Nai' Yesus natonan sin am nak, “Amneen rek-reko! Niut re'uf sin ro amaun tein. Es nana te, karu hii ka m'onen he mtoit fa Uisneno, hii ka bisa mriu' fa niut re'uf naan.”

Usif Yesus natoon anteni In rasi 'maten

30 Narari te, Nai' Yesus nok In atoup-noni' sin nnao nasaitan bare naan, ma antaman neu propinsi Galilea. Oras naan, Nai' Yesus ka nroim fa he atoni' nahiin nak In et bare naan. 31 Mes In arahaa he nanoni' In atoup-noni' sin. In natonan sin am nak, “Ka 'roo fa heen, sin of na'sosa' Kau neu atoni' teta'. Oke te, sin nroor niis Kau, An Mansian ia. Namneo Au ro he 'maet, mes anbi nmeu te, Au of a'moni 'fain.” 32 Nai' Yesus natoon on naan, ma In atoup-noni' sin naskeken ntaka'nan ein. Sin ka nabrain fa he nataan anteni' Nai' Yesus In tenbi on mee.

Usif Yesus In atoup-noni' sin matoen neu sekau es re' ko'u nneis

33 Narari te, Nai' Yesus sin annaon ntean Kapernaum. Ma oras sin antaman anbi umi, In nataan neu In atoup-noni' sin am nak, “Fe'ena hii matoena' rais saa', ka?” 34 Mes ka tiit fa es nataah, fin sin nbi raan ne tnanan, sin matoen neu sekau es ko'u nneis anbi sin. 35 Oke te, Nai' Yesus antook ma nanoni' sin am nak, “Sekau es anroim he nrair atoin ko'u, in ro he nroim he nfain atoin neek a'baut, he ntuthae atoni mfaun.” 36 Oke te, Nai' Yesus naskau naan ri'an es anbi naan, ma nhake nfain anbi sin atnanak. Ma In na'uaba' nak, 37 “Sekau re' natuin Kau ma ntuthae too ana' on re' ri'an a'baut re' ia, huma' mese on re' in tuthae Kau msa'. Ma in imsa' antuthae Au Ama' re' ansonu' Kau he 'taam uum anbi pah-pinan ia.”

Sekau es re' anfain hit atoin'a

38 Narari te, Nai' Yesus In atoup-noni' nai' Yohanis, natraak am nak, “Amo! Anbi orses, hai miit atoin es anpaek Ho kanam ma nriu' niut re'uf sin. Mes hai mtaar ee, natuin hit ka atoin'a fa.” 39 Mes Nai' Yesus nataah am nak, “Hoe! Hii kaisa' mikain ee. Fin sekau es anpaek Au kanak he nmoe' rais sanmakat, in of ka neu na'uab na're'uf fa Au kanak. 40 Karu in ka nraban kit fa, on nana te in re' naan hit atoin'a msa'. 41 Es nana te, mimnau rek-rek go! Karu anmui' atoni' re' nahiin nak hii mituin Kristus, rari te in nturun ki, Uisneno ka neu nnikan fa in haet naan. Maski in suma na'inu' ki neik oe ruman kras es amsa', Uisneno ka neu nniik ne fa.”

Kais amkua'noon mok sanat

42 Oke te, Nai' Yesus natonan nteni' sin am nak, “Karu atoin es anmo'e nsan neu ri'an es, tar in ka npirsai nteni' Kau fa, ampantom, oo! Reko nneis, nait faut ko' goes, ma nfuut goe neu in neon, ma nporin nataam in tuan neu tas je tnanan. 43 Karu ho musanab meik ho nimam, mketu mporin ho nimam naan! Fin reko neis ho mtaam meu sonaf neno-tunan meik ho nimam mese', na'ko sin anporin nataam ko neu ai maputu' ma ai marara' abar-barat meik ho nimam nua. 44 Ai marara' naan, namneo-namneo baer naan a'renat. In ai ji ka nmaet niit fa. Ma are' kauna' so' ji nsoe nareo' ka nas-naas fa. 45 Karu ho musanab meik ho haem, mketu mporin ho haem naan. Fin reko neis ho mtaam meu sonaf neno-tunan meik ho haem mese', na'ko sin anporin nataam ko neu ai maputu' ma ai marara' abar-barat meik ho haem nua. 46 Ai marara' naan, namneo-namneo baer naan a'renat. In ai ji ka nmaet niit fa. Ma are' kauna' so' ji nsoe nareo' ka nas-naas fa. 47 Ma karu ho musanab meik ho matam, mro'i mporin ho matam naan. Fin reko neis ho mtaam meu sonaf neno-tunan meik ho matam mese', na'ko sin anporin nataam ko neu ai maputu' ma ai marara' abar-barat meik ho matam nua. 48 ‘Ai marara' naan, namneo-namneo baer naan a'renat. In ai ji ka nmaet niit fa. Ma are' kauna' so' ji nsoe nareo' ka nasnaas fa.’ 49 Au nonik ia, ro ma'fena'. Es nana te, sekau es he natuina' Kau, ro in he ntahan he nok piut, on re' sis se'ik naan ro he npaek masik, hena' sisi naan antahan a'roo. 50 Masik naan, ro reko. Hit pak je he taminab mnahat. Mes karu masik naan ka min masik fa heen, he tpak je neu saa' antein? Ro hit taiti tpoir nahe. Hii msa' ro he mfain on re' masik, he mmoin nok manekat mok are' atoni mfaun sin. Nah! Hii kaisa' matoe mteni' nai, mak sekau es ko' gui, ma sekau es an ii.”

Nai' Markus 10

Atoni' Farisi sin namin ranan he namouf Usif Yesus natuina' rasi matsaos ma manporin

1 Narari te, Nai' Yesus sin annaon neu propinsi Yudea, ma neu bare bian anteni' et noe Yarden in panin, pasa' neon-saet. Anbi naan, too mfaun neman ma naub Ne. On re' nati', Nai' Yesus nanoni' sin. 2 Atoni Farisi fauk neman he namouf Nai' Yesus. Sin natanan nak, “Natuin hit atoran rais-pirsait, reko ai' kah, karu atoin amatsaos es anporin in fee?” 3 Mes Nai' Yesus nataah sin nak, “Mimnau fe'! Rasi atoran fee-mone re' Nai' Musa anba'an nani neu kii nak on mee ka?” 4 Sin natahan nak, “Na'i nai' Musa in atorni nak, atoni' nabei' he nporin in fee, mes ro he nmoe' nahunun sur manporin ma annona' surat naan neu in fee.” 5 Mes Nai' Yesus nataah sin am nak, “Hoi! Amneen fe'! Na'i nai' Musa antui on naan, natuin hii mi'nakfaut bainesi'! 6 Hii kaisa' mnikan rais reta' un-unu' oras Uisneno anmoe' neno-tunan ma pah-pinan! Natuin matu'i narair et Sur Akninu' nak, ‘Uisneno anmoe' mansian nahuum bon on bifee ma atoni. 7 Es nana te, atoin es ro he nnao nasaitan in ainaf ma in amaf, ma anmafuut neek nok in fee, 8 tar nua sin anfanin mese'.’ 9 Karu Uisneno neiknon nabuab sin anfanin mese', ka nabei' fa mansiani anbatis sin!” 10 Narari te, Nai' Yesus nok In atoup-noni' sin antaman mesen anbi um jes. Anbi naan, sin nataan Nai' Yesus matoom nok In nonin re' fe'ena. 11 Nai' Yesus nataah sin am nak, “Sekau re' anporin in fee, ma annao nsao nteni' bifee 'teta', nana msa' antaam rais makaket! 12 On nana msa' bifee! Karu in porin in mone, oke te in nsao ntein atoni' teta', nana msa' antaam rais makaket!”

Usif Yesus na'uab ma anfee tetus neu ri'ana' sin

13 Anbi orses, sin neik sin anah sin neem neu Nai' Yesus, ma antotin he In nfee tetus neu sin. Mes Nai' Yesus In atoup-noni' sin nakaina' sin. 14 Reka Nai' Yesus niit rasi nana te, In nato'on In atoup-noni' sin am nak, “Mifetin ri'ana' sin he neman neu Kau! Kaisa' mikaina' sin! Natuin atoni re' nahuum bon on sin re' naan, es na' anfain Uisneno In nna. 15 Mimnau rek-reko! Sekau-sekau re' neman haumaak Uisneno, sin ro he namnau niis Ne, on re' anah-anah sin namnau sin ainaf ma sin amaf. Karu kahaf, ka nabei' fa he 'teek sin tak Uisneno In nna.” 16 Oke te, Nai' Yesus anhoo naan ri'ana' sin, ma In antao In a'niman anbi sin a'nakak mese'-mese' he nfeen sin tetus.

Atoin amu'it naim ranan he nmoin nabar-baar nok Uisneno

17 Ma reka' Nai' Yesus sin he nnaon konon, anmui' atoin amui' tes naen neem he nateef nok Ne. In na'ruri' anbi Nai' Yesus In matan, ma nataan am nak, “Aam tungguru re' au 'hormat ani! Au he 'utaan akre'o. On ai, Aam. Of au he 'moe' on mee kah, henati' au bisa 'taam on sonaf neno-tunan, he 'moin 'ubar-baar 'ok Uisneno?” 18 Nai' Yesus nataah am nak, “Nansaa' am es ho mteek mak, ‘re' au 'hormat ani’? Ka tiit fa es re' he thormat ani, karu mak Uisneno nmees. 19 Ho muhiin murair prenat Uisneno ahunut sin nak, ‘Kaisa' mroor atoni; kaisa' mmakaek; kaisa' mibaak; kaisa' msaksi mipoi; kaisa mputa-kriu atoni' in bare'; ma mi'parnom meu ho aina' ma hii ama'.’” 20 Atoni naan nataah am nak, “Namneo, Aam tungguru! Au 'unaoba' ar kanan atoran sin na'ko oras au fe' munif kau.” 21 Nai' Yesus nneek niis atoni naan. Ma In nak, “Namneo! Mes anmui' es anteni'. Es nana te, ho mfain nai he mu'sosa' main are' kanan ho 'mu'im. Narari te, meik roit re ho mupein je naan ma mnao he mbait main sin neu ama'mu'it sin. Oke te, ho uum nai he mutuina' Kau. Uisneno of anseun-banin ko neki 'mu'if neno-tunan.” 22 Ma reka' in neen Nai' Yesus In uaban nana te, in nekni nakrati'. Ma in fain nok in nekni nsuus anmaet, natuin in atoni' re' anmui' are'-kanan 'mui' fi oke'. 23 Ma Nai' Yesus ankisu nfuun am nateef ma na'uab nok In atoup-noni' sin am nak, “Amneen, oo! Atoin amui' ti na' neu-goah antaam on sonaf neno-tunan!” Bikase' unta 24 Anneen rasi nana te, atoup-noni' sin anmukekon. Ma Nai' Yesus na'uab anteni' nak, “Amneen rek-reko! He trair anah-anah Uisneno te, maneun ni ka an-ana' fa! Kaisa' mitenab am mak ma'kaf-kafa'. 25 Atoin amui' tes he ntaam on sonaf neno-tunan ma anfain on Uisneno in anha te, in sus ti huma' mese' on re' bikaes unta re' antaam neu in o'of, nao natuina' aen tes in konan.” 26 Nai' Yesus In uaban naan anmoe' sin anfanin taka'naan ein. Ma sin maktan nein ma nak, “Karu namneo on nana te, sekau ka es re' he napeni 'honis nabar-baar?” 27 Nai' Yesus ankius sin mese'-mese' ma nak, “Natuin mahinif ma manoef mansiani te, of ka nrarif. Mes mimnau, natuin mahinif ma manoef Uisneno, ka tiit fa saa' es re' of ka nrarif.” 28 Narari te, nai' Petrus nmurai na'uab am nak, “Amo! Hai mnikan main are'-kanan sa'-saa' he mituina' Ko. Onaim hai of mepein saa'?” 29-30 Nai' Yesus nak, “Au he 'utoon kim 'ak onai: Sekau es natuina' Kau, ma annao na'roo na'ko in ainaf ma in amaf, in orif-tataf, in anah-anah sin, in rene, in mepu, nok are' in um ji nanan, he nnao natoon Rais Reko Uisneno anbi mee-mee, in of antoup nafani' no naut nes. Are' sa'-saa' re' in nasaitan sin naan, of napein nafani' sin annesi ntein na'ko naan. Ini msa' of napein ha'mu'it natuin in nok Kau. Ma reka' pah-pin ni namreu', in of anmoin nabar-baar nok Uisneno. Rasi re' naan, es anfain seun banit neu ne! 31 Mimnau goo! Natuina' Uisneno in tenab, sekau-sekau es re' na'naeba' in tuan ni te, of na'bauna'. Ma sekau-sekau re' na'paran in tuan ni, natuina' tenab Uisneno, of na'raat ne.”

Ia han tonas nfain era' teun matoom nok Usif Yesus In a'maten

32 Oras naan, Nai' Yesus sin naon on Yerusalem. Nai' Yesus nnao nahuun. Ma In atoup-noni' sin ma tuaf bian anteni' natuina' anbi In kotin. Sin namnau In uaban ahunut, ma sin nmukekon ma namtaun. Narari te, Nai' Yesus no'en naan In atoup-noni' sin anmesen, ma natoon anteni' saa' re' of atoni bian sin anmo' Je anbi Yerusalem. 33 In na'uab am nak, “Hii mneen, oo! Oras ia, hit tnao teu Yerusalem. Au re' ia, An Mansian. Mes anbi Yerusalem sin of na'sosa' Kau neu a'nakat-a'nakat agama ma tungguru-tungguru krei sin. Narari te, sin of anhukun niis Kau. Ma sin anporin napoitan Kau neu ar-kanan atoni' re' ka nahiin fa Uisneno. 34 Narari te, sin na'akan Kau re'uf-re'uf. Sin naroon Kau. Sin anbeos Au aok tar Au aoki papa' oke'. Narari te, sin nroor niis Kau. Namneo, Au of he 'maet. Ma fai nua nkono te, Au 'fena' 'fain.”

Nai' Yakobos ma nai Yohanis antotin he nfanin kaes ko'u

35 Oke te, Nai Sabadius in anhin, es re' nai' Yakobos ma nai' Yohanis, sin neman neu Nai' Yesus. Ma sin totin nak, “Aam tungguru! Hai he mi'uab man akre'o!” 36 Nai' Yesus nataan sin am nak, “Hii he mi'uab saa'?” 37 Sin natahan nak, “Onai, Aam! Nati' karu Ama' Ho mtook ma Ho mnaa' man a'prenti te, hai mtoit he Ama' mutoko' kai, es anbi Ho nimam a'rii ma es anteni' anbi Ho nimam a'ne'u.” 38 Nai' Yesus nataah am nak, “Hii nua kii ka mihiin man fa saa' re' hii mtoti. Au re' ia, of 'upein susat ma nana'renat namfau. Onaim, on mee? Hii miteen bet mak, hii msa' mibei' he mnaben susat ma nana'renat tar ammaet mok Kau, oo?” 39 Sin natahan nak, “Hai mibei', Aam!” Nai' Yesus nak anteni' sin nak, “Namneo. Hii msa' of mnaben susat ma nana'renat on re' Au. 40 Mes sekau es antook anbi Au nimak a'rii ma 'ne'u, Au ka 'seor fa rasi naan. Natuin rasi naan, Uisneno In es nafeek. In nafeek anrair, sekau-sekau es nabei' he ntook anbi bare naan.” 41 Ma reka' atoup-noni' bian sin anneen nai' Yakobos ma nai' Yohanis sin han totis nana te, sin nato'on maten. 42 Narari te, Nai' Yesus no'en sin ok-oke ma nak, “Onai! Hii mihiin miraar jena, oo? Kaes ko'u re' anna'an prenat, sin es re' nati' te nha'mui' too gui. Tar antea, too gui ka nakbeor in reko fa. Ma nakaf-nakaf anbi pah-pah re' ka nahiin fa Uisneno, sin nanaoba' atoran ma prenat huma'-huma', tar sin too gui ka bisa nait fa sin a'nakan. 43 Mes ka nabei' fa he hii moe' on naan! Sekau-sekau anbi kii re' anroim he nrair kaes ko'u, in ro he nfain on re' ate he ntuthae in aok-bian sin. 44 Ma sekau es anroim he nfain a'nakat, in ro he nmeup on re' ate. 45 Natuin Au es re' An Mansiani. Mes Au ka 'uum fa he atoni' ntuthae Kau. Au 'uum he 'tuthae too mfaun sin. Au 'uum he 'fee Au 'monik no mes-mese', he 'soi too mfaun sin na'ko sin sanat.”

Usif Yesus nareko' atoin aforot

46 Nai' Yesus nok In atoup-noni' ma too mfaun sin neem antean kot Yeriko. Reka' sin he nnaon konon, sin niit atoin aforot es antook ma antoit piut-piut anbi ran ne ninin. In kan ne nai' Bartimeus, nai' Timeus in anah. 47 Reka' in nneen nak akonot naan Nai' Yesus na'ko Nasaret, in nhunun naher-heer am nak, “Yesus! Ho re' naan, sufa'-ka'uf na'ko Nai' Daud! Hai mpao Ko 'ro-roo goen, Aam! Amturun kau fe'!” 48 Ma reka' sin anneen in hanan naan, too mfaun sin nakain ne nak, “Hoe! Mumninu'!” Mes in nhunun naheer anteni', nak, “Yesus! Nai' Daud in sufan! Mumnau kau fe'!” 49 Ma Nai' Yesus anhake mnak, “Hii meik je neem neu Kau!” Ma sin naon neu ini mnak, “Noo goah nai! Aam tungguru no'en ko. Uum nai!” 50 Ma reka' in neen hanaf naan, nai' Bartimeus nporen nain in tais, in nfeen ma annao rab-raab he nateef nok Nai' Yesus. 51 Nai' Yesus nataan ne mnak, “Ho mroim saa' na'ko Kau?” Ma atoin aforot naan nataah am nak, “Koi, Aam! Au toit si es re' karu rekot au 'iit.” 52 Nai' Yesus nak antein em nak, “Natuin ho mpirsai murair mak Au 'ubei' he 'ureko' ko, es nana te oras ia msa' ho mureok! Mkoenom nai!” Ma in matan aforot sin narekon oras naan. Narari te, in nok annao naat Nai' Yesus.

Nai' Markus 11

Usif Yesus sin antaman neu Yerusalem, ma too mfaun sin anboi's Ee on re' kaes ko'u

1 Oras sin nhaumak kot Yerusalem, sin antean kuan Betfage ma Betania, eta' to'ef Saitun in abnapan bian. Anbi bare naan, Nai' Yesus sin nas-nasan akre'o. Narari te, In nreun In atoup-noni' sin nua he nao nahunun. 2 In nak, “Hii nua kii mnao mihuun meu kuan re' nee. Ma oras hii mtaam, hii of miit bikaes tipu' mese re' anteket nak ‘keledai’, ka masaena' fa fe', mafutu' et bare naan. Hii mnao mseif in tani ma mheer meik je neem. 3 Ma karu atoni nataan kii nak, ‘Nansaa' am es hii mheer meik bikaes tipu' naan?’ On nana te, hii mitaah am mak, ‘Usi' he npak je. Ma karu npaek naraar je te, hai of meik mifain ee neem.’” Bikase' hum es re' anteket nak ‘keledai’ 4 Oke te, nua sin naon, ma sin niit bikaes tipu' naan mafutu' anbi um jes in enon, et ran ne ninin. Ma sin nseif je, he nheer neik je nnao. 5 Mes atoni' fauk re' anhaken anbi naan, nataan sin am nak, “Hoe! Ba'e! Nansaa' am es hii mseif atoni' in bikase'?” 6 Ma sin natahan am nak, “Hai Uis fe nroim he npak je. Karu npaek naraar je te, hai of meik mifain ee neem.” Ma tua fin re' naan, nfeen sin manuan he nheer neik bikase' naan. 7 Ma sin nheer neik je nnao neu Nai' Yesus. Narari te, sin na'peni bikase' naan neik sin po'uk. Narari te, Nai' Yesus ansae. Usif Yesus antaam neu kot Yerusalem 8 Ma reka' sin he noi antaman neu kot naan, too mfaun sin nait sin tai-faof fini ma sin po'uk keni, ma na'been sin anbi ranan. Anmui' tuaf bian an'oet on re' pet no'o anbi ran ne ninin, ma na'been sin anbi ran ne tnanan. Nok mo'et naan, sin he natonan nak sin seun Nai' Yesus nok atoran. Nahuum on re' sin seun kaes ko'u bian. 9 Ma anmui' atoni' bian annao nahunun anbi Nai' Yesus In matan, ma bian namunin. Sin murai nsakanan nak, “Hosana! Hai mbo'is ma mi'naeb Uisneno! Uisneno anfee tetus neu amnemat re' neem ma neik Uisneno In kanan, natuin Uisneno anreun naraar Je neem! 10 Hosana! Hai mbo'is ma mi'naeb Uisneno! Natuin Uisneno he nahake' nafani' usif nai' Daud in aprenat! Hosana! Hai mbo'is ma mi'naeb Uisneno! Natuin Uisneno naprenat nan-nain et neno-ratan!” 11 Ma reka' sin tean kot naan in nanan, Nai' Yesus sin nnaon ntaman anbi Uisneno in Uim Onen Uuf in a'fe'on. Ma Nai' Yesus annao na'oni ma nkius natefan bare naan. Mes natuin ka nmui' fa oras anteni', es nana te sin naon nfanin neu kuan Betania. Uisneno in Uim Onen Uuf nok in kintar

Usif Yesus antaar hau uu' goes he kais nafua anteni'

12 Noka' kiuk ana' te, sin anpoin na'ko Betania he ntaman fanin neu kot Yerusalem. Anbin raan ne tnanan, Nai' Yesus annaben ate namnaah. 13 In niit hau uuf es et ran ne ninin. Biasa sin naah in fuan. Es nana te, Nai' Yesus nhaumak hau naan he nkius niit, hau naan nafua, ai' ka. Ma oras In ntea hau naan in uun ni te, In ka niit fa sa'-saa'. Natuin hau naan, in orse ka ntea fa fe' he nafua. In fe' he nanoo. 14 Es nana te, Nai' Yesus na'uab neu hau naan am nak, “Natuin ho ka mufua fa, es nana te murai na'ko oras ia, ho of ka mufua miit fa. Ma of ka tiit fa tuaf es he naah niit ho fuam.” In atoup-noni' sin anneen ate, In uaban naan ro ma'fena'.

Usif Yesus antaam anbi Uisneno in Uim Onen Uuf in a'fe'on, ma In naiti nporin bare' sosa' anbi naan

15 Narari te, sin nao nkonon tar antean Yerusalem, ma Nai' Yesus antaam anteni' anbi Uisneno in Uim Onen Uuf. Anbi Uim Onen naan in a'fe'on, too mfaun sin anfein a'masa' ma na'sos' ein kor-kefi, re' biasa sin paek je he nfeen fua'-turu'. Ma reka' Nai' Yesus niit sin on nana te, In nnao ma nriu' napoitan sin. In nbeso nsisa'en mei-mei re' sin paek sin he ntukrin roit, ma nbeso nsiksakan hau 'bena' re sin paek sin he na'sosa koro-koro naan. 16 Ini msa' npenan too mfaun sin he kaisa' nroin bare' ma nnaon refin ntenin natuin Uim Onen naan in a'fe'on. 17 Onaim, In nanoni' sin nak, “Hii mihiin mirair sa'-saa' re' mafefa' kninu Uisneno ntui naan je mnak, ‘Au 'ufena' Au Um ji, he are' bifee-atoni na'ko are' uuf-uuf neman he n'oen nen nbi naan.’ Mes hii mmoe' Umi naan anfain baer-buat neu abakat sin!” 18 Ma reka' a'nakat-a'nakat rais-pirsait ma tunggur krei sin annenan nak Nai' Yesus anmoe' rasi nana te, sin nato'on ma nek-neuk nisik. Narari te, sin namin ranan he nroor nisan. Mes sin namtaus ne msa', natuin too mfaun sin nroim niis In nonin. 19 Ma oras mansi nmaeb on nana te, Nai' Yesus sin anpoin na'ko kot Yerusalem, ma annaon fanin he ntupan anbi kuan Betania.

Karu hit pirsai batur-batuur neu Usi', In of anfee sa'-saa' re' hit toti

20-21 Noka' kik-kiku, sin nao nfanin neu Yerusalem. Anbi rana tnana', sin nnaon konon natuin hau uuf re' afina Nai' Yesus na'uab neu ne. In atoup-noni' sin nsanmakan, natuin hau uuf naan anmate nrair tar in a'ba'ne msa' nmeto nmaet.Ma nai' Petrus namnau niit Nai' Yesus In uaban afina'. Narari te, in na'uaba' am nak, “Amo! Mkius miit! Hau uuf re' afina Ama' mtaar ee ji, nmate nrair!” 22 Es nana te, Nai' Yesus nataah am nak, “Namneo on naan! Asar hii msa' mpirsai Uisneno on naan. 23 Karu hii mpirsai batur-batuur, hii of amreun to'ef mese' he nanani' bare neu tasi. Ma Uisneno msa' of nanani' to'ef naan, asar hii kaisa' mpirsai mi'ba'-ba'e! Hii ro he mpirsai batur-batuur neu Uisneno. 24 Nah! Nati' kaisa' mniik noo! Asar hii mpirsai batur-batuur mak Uisneno nabei' he nfee sa'-saa' re' hii mtoti, In of anfee kii on naan. 25 Ma karu m'onen, mes fe' anmui' neek ma'fena' mok es am es, hii ro he mnao he mmarame' mok atoni' naan fe'. Nok re' nana te, na' hii Ama' abit neno-tunan ansaok hii sanat sin. 26 Mes karu hii mipera' nek ma'fena', ma ka msaok fa hii aom bian sin sanat, hii Ama abit neno-tunan amsa' of ka nsaok fa hii sanat sin. ”

Sin maktaan nein matoom nok Usif Yesus in hak

27 Narari te, sin naon konon. Ma reka' sin tean Yerusalem, sin ntaman ntenin anbi Uisneno in Uim Onen Uuf. Ma oras sin taman tean in a'fe'on, a'nakat-a'nakat rais-pirsait ma tunggur agama sin neman, 28 ma sin nataan Nai' Yesus nak, “Afina sekau es anreun ko he uum meik taisibu anbi bare ia? Sekau es anfee ko hak!?” 29 Nai' Yesus nahiin im nak sin namin ranan he namouf Oo. Narari te, In nataah sin am nak, “Au msa' at he 'utaan kii. Hii mtoin Kau fe', hena' Au 'utaah kii. 30 Au he 'utaan kii onnai: hii arki mihiin nai' Yohanis, Asrain atoni re' nana, oo? Sekau es anreek ee he nasrain atoni'? Uisneno oo, ai' mansian?” 31 Ma sin natenab neu-mneman, ma na'uabin nak, “Amoo! Hit tarair beti'! Karu hit tataah am tak, ‘Uisneno es anreun goe te,’ In of nataah kit am nak, ‘Karu on nana te, neu saa' am es hii ka mpirsai fa nai' Yohanis!?’ 32 Mes karu hit tataah am tak, ‘Mansian ne es anrenu.’ Of are' too mfaun sin ntaisibun. Natuin sin pirsain am nak, nai' Yohanis re' naan mafefa' kninu' Uisneno.” 33 Narari te, sin natahan am nak, “Ma neo'! Hai ka mihiinif.” Ma Nai' Yesus nataah nafani' sin am nak, “Nah! Karu on nana te, Au ka 'utoon kii fa msa', sekau es anreun Kau.”

Nai' Markus 12

Usif Yesus nareta' antoom atoin ameup po' anggur

1 Narari te, Nai' Yesus na'uab anteni nok a'nakat-a'nakat pirsait Yahudi ma tunggur krei sin. In nareta' nak, “Anmui' atoin es ankaun nais fe'u he nseen hau anggur anbi in afu pis es. Oke te, in nbaik po'on naan anfuun am nateef. Ma anmoe' bak he ntoro' fua anggur in oen. Ma in nmoe' tobe. Oke te, in na'seba' po'on naan neu tuaf bian, he sin nmeup po'on naan, henati' napeni nate nbatin. Narari te, in nao neu pah a'teta'. Po' anggur, tobe, nok bak he ntoro' anggur in oen 2 Reka' orsi ntea he nseib anggur in fuan, auf tuaf naan anreun in ate es, he nnao neu ameup po'on naan he ntoit in sapaan. 3 Ma reka' in ntea, ameup po'on sin anheek naan ne. Narari te, sin anbeso. Oke te, sin nreen nggoe ma nfain rum-ruum. 4 Oke te, auf tuaf naan anrenu nteni' in ate es. Mes ameput sin na'tutu' in tar in a'nak ne papa'-papa'. Ma rari te, sin namae je, ma nriu' na'aenab. 5 Mes auf tuaf naan anrenu nteni' in ate es a'teta'. Ma sin anroor nisan. Mes, maski sin nmoe' onmee-onmee msa', auf tuaf naan anreun in ate sin piut. Mes ameup po'on sin anbeos bian, ma nroor niis bian. 6 Namuni te, arahaa tuaf mese anteni'. Tua mese naan, es re' auf tuaf ee in an-moen mese' re' in nek nani. Natuin ka tiit atein fa ranan bian, es na' in reun in an-mone naan. In natenab at nak, ‘Karu au 'reek au an mon ji neik non, sin of antoup goe nok rek-reko, ma sin am saa' of natniin ne.’ 7 Ma in reek in anah naan he nnao. Mes reka' atoin ameput sin niit ri'ana' naan nema te, sin na'uaban nak, ‘Hoe! Hii mkius miit fe'! A'naefe anfee in an hoin ee neik non neem! Karu 'naefe nmate te, in of es antoup are' baer pusaak sin. Iim he troor tisan, henati' hit par tain are' kanan in a'mu'in sin!’ 8 Narari te, sin arsin anheek je, ma anroor nisan. Ma sin nporin in aon amates naan anbi po' ne in kotin. Rais reta' naan antu' ma namsoup on naan.” 9 Narari te, Nai' Yesus nataan are' kaes ko'u sin am nak, “Natuin hii tenab, of auf tuaf naan anmoe' saa' ka neu are' apao po'on sin? Natuin Au tenbi te, in of neem ma nroor niis are' ameput sin ok-oke'. Narari te, in na'seba' po' anggor naan neu atoni' bian. 10 Hit arkit trees tiit anbi Uisneno in Sur Akninu' nak, ‘Anmui' fat goes re' nahunu te tuknini naiti nporin. Mes oras ia, fatu naan anfain fatu' sukif neu ni ainaf. 11 Uisneno es anpir naan je, ma natoko' fatu naan. Es nana te, hit tiit atrair in masan arekon!’” 12 Kaes ko'un re' naan nahinin nak Nai' Yesus ansair sin neik reta' naan. Sin huma' mese' nok atoin ameup po' anggur sin. Es nana te, sin murai namin ranan he nheek Ee. Mes sin namtausan too mfaun re' anroim Nai' Yesus In noni'. Onaim, sin na' nnaon npoir na He.

Atoni' bian sin namin ranan he na'nukab Usif Yesus neik rasi baen bea

13 Narair on nana te, a'nakat-a'nakat atoni' Yahudi sin anreun atoni' fauk na'ko pukan krei Farisi ma na'ko parte purtik Herodes neman he nataan Nai' Yesus henati' namouf Oo. 14 Sin neman tean ate, sin nataan Nai' Yesus am nak, “Aam tungguru! Hai arkai mihiinim mak Ama' Ho neek man ro mne'o, ma ka mputa-kriu miit fa. Ama' Ho mkisu ha atoni' in nekan. Ama' msa'at mutoon-munoon Uisneno In romin, natuin Ama' ka mkius fa humaf. Nah! Oras ia, hai he mitaan uab es. Tatuin hit atoran pirsait Yahudi te, of hit he tbaena' bea neu Uis Ko'u pah Roma, ai ka?” 15 Mes Nai' Yesus nahiin narair nak sin namin ranan he nfuir Ee, he nraban an a'prenat Roma. Ma Nai' Yesus nataah neik han ma'fena' nak, “Nansaa' am es hii he mfuir Kau meik rasi naan! Neu hii mfee miit Kau roit fua es nita!” Ana' aprenat Roma sin roit re' anmo' je na'ko noin muti' 16 Ma sin nona' roit es neu Ne. Ma Nai' Yesus nait ma ntae roit naan. Narari te, In nataan sin am nak, “Sekau in humni es re' ia? Sekau kan ne es re' ntui je ia?” Ma sin natahan am nak, “Re' naan Uis Ko'u pah Roma.” 17 Oke te, Nai' Yesus nak, “Nah! Karu on nana te, meik meu ana' aprenat sin saa' re' anfain ana' aprenat sin hak. Ma meik meu Uisneno saa' re' anfain Uisneno In hak.” Anneen In han tahas naan, sin arsin sanmakan, natuin In uaban naan namneo. Etun sin ka bisa namouf Goe fa.

Rasi amates anfeen anfain, ma rais matsaos anmu'i ai' kah anbi neno-tunan

18 Narari te, atoni' fauk na'ko pukan krei bian neman he namouf Nai' Yesus. (Sin na'ko pukan krei Saduki re' anpirsain am nak amaetsi ka nfeen anfain nitaf). 19 Sin na'uaban nok Nai' Yesus am nak, “Aam tungguru! Na'i nai' Musa antui kit harat es nak: karu atoin es nmaet nasaitan in fee, ma ka nmui' fa anah, atoin amates naan in orif ro he nsao bifee banu' naan. Maut he nfee sufa'-ka'uf neu in tataf re' anmate nrair. 20 Namneo, na'i nai' Musa nanoni' rasi naan. Es nana te, hai mitaan. Anmui' atoni' hiut nma ori-tatan. Moen unu naan nmatsao nahuun; oke te in nmaet, mes ka nmui' fa anah. 21 Onaim in orif re' natuin ee ji ansao bifee banu' naan. Mes ka 'roo fa te, in maet ma ka nmui' fa anah. On nana msa', in orif re' natuin ee ji; in sao bifee banu' naan, ma ini msa' anmaet, mes ka nmui' fa anah. 22 Ma anrari msa' ntom orif-orif amunit sin, tar antea aheet-susu msa' anmaet. Narari te banu' naan anmate msa'. 23 Nah! Oras ia hai mitaan onai: Bifee naan ansao niit atoni hiut! Ma karu pah-pin ni namsopu te, ma Uisneno namonib nafani' amates sin, of sekau es re' anfain mone neu bifee naan?” 24 Nai' Yesus nataah sin am nak, “Karu hii mitaan on naan, hii ka mihiin namneo fa Sur Akninu' Uisneno In afan. Ma hii msa' ka mihiin fa Uisneno In kuasat. Onaim hii msaan batuur! 25 Amneen! Onai! Ka tiit fa rais matsaos et sonaf neno-tunan. Are' amates re' Uisneno nafena' nafani' sin, ka nmatsaon tenin fa. On nana msa' Uisneno In ameput na'ko neno-tunan ka nmatsaon fa. 26 Onaim, anmatom nok rasi amates he nfeen anfaini ai' kah, Au 'utoon kii on ia. Oni' hii fe' ka mitenab man fa reta' antoom ai re' nout hau ana' mese', mes ka nputuf. Reta' naan nak, Uisneno nak neu nai' Musa nak, ‘Ho na'i sin Uisnen goe es re' Au. Sin es re' na'i nai' Abraham, na'i nai' Isak, ma na'i nai' Yakob. Sin arsin na'ruri' ma na'besa' neu Kau, tar antea oras ia.’ 27 Nah! Hit tahiinim tak sin na'i sin anmaten nrarin eti-eti ahunut. Mes, natuin Uisneno nak, In fe' anfain sin Usif, esnanat hit tahiin tak, sin monin fanin. Onaim, maski sin anmaten nrarin amsa', sin monin fanin. Namneo, amoin ti na'-na'ruri' ma na'bees neu Uisneno. Mes atoin amaet si, kah fa to? Es nana te, karu hii mnaa' miheran noni' nak, amates sin ka nfeen anfanin fa, hii ro msaan maneno'!”

Rasi tneek Uisneno ma hit aok-bian

28 Anbi oras naan, tunggur krei es nok ma nneen Nai' Yesus ntook ma na'uab nok atoni' pukan Saduki sin. Tunggur krei naan natenab nak Nai' Yesus nataah sin tanas sin nok reko. Narari te, in nataan Nai' Yesus nak, “Aam! Au he 'utaan on ia: Hit atoran harat ma prenat rasi pirsait sin mfau re'uf. Na'ko are' kanan prenat na'i nai' Musa, prenat mee ka, es ro he tanaoba' tahunun?” 29 Nai' Yesus nataah am nak, “Prenat re' ma'osa' nneis anbi Sur Akninu' Uisneno nak on nai: ‘Are' kanan too Isra'el, amneen rek-reko! Uisneno ro hit Usif, ma hit A'nakat. Ka tiit fa bian anteni', In mese' kun! 30 Es nana te, hii ro he mneek Ee anneis na'ko bian-bian. Es nana te, hii ro he mimnau Goe piut-piut, mihiin Je, ma mmeup ma'tani' he mituina' In romin.’ 31 Ma prenat hae' nua nak: ‘Ho ro he mneek ho aok-bian namnees on ho mneek ho tuam.’ Prenat nua sin ia es re' ma'osa' nneis. Ka tiit fa prenat bian re' ma'osa' neis pren nua in re' ia.” 32 Oke te, tunggur krei naan na'uab anteni' neu Nai' Yesus nak, “Namneo! Re' Ama mu'uab ee naan, namneo. Uisneno anfain hit Usif, ma ka tiit fa Uisneno teta'. 33 Hit ro he tneek Ee anneis na'ko are' kanan sa'-saa', ma tamnau Goe piut, tahiin Je, ma atmeup taheer he tatuin In romin, ma hit ro he tneek hit aok-bian namnees on re hit neek hit tuak. On re' nanat na' Uisneno nmariin nneis, na'ko hit arahaa tatuin atoran rasi pirsait anmees. Nana reko nneis na'ko hit arahaa troor mu'it he ta'turu, ai' atfee bare' bian neu Ne.” 34 Oras anneen in tahas naan, Nai' Yesus natenab nak tunggur krei naan nahiin rek-rek goen. Onaim Nai' Yesus nak, “Ara kre'o te, ho he noi mrair Uisneno ini.” Narari te, ka tiit fa es anteni' re' anroim he nataan Nai' Yesus, fin ka tiit fa es re' nabei' Je te.

Kristus naan, namneo Usif nai' Daud in sufan, mes ini msa' anrair nai' Daud in usif

35 Narari te, Nai' Yesus nanoni' too mfaun sin anbi Uim Onen Uuf Uisneno. Ma In nataan sin am nak, “Natuin hii tenbi on mee? Tunggur krei sin nanoni' am nak, Kristus re' naan es re' tuaf re' Uisneno nruur nani na'ko afi unu. Ma sin tenab nak, In arahaa sufaf na'ko Usif nai' Daud. Mes tenab naan ka namneo fa. 36 Natuin afi unu' Smana Kninu' Uisneno anpaek nai' Daud he ntui nak, ‘Uisneno natonan narair au Usi' nak, “Uum he mtook meu baer a'masat et Au 'nimak a'ne'u. Au of a'moe' are' ho musu sin, tar sin na'ruri neu ko.’” 37 Na'ko nana te, hit tahiin nak Usif nai' Daud anteek Kristus nak ‘Usif’. In a'mofun nak, karu sin nak Kristus naan, suma Usif nai' Daud in sufan-ka'un, naan fe ka nanokab fa. Fin In imsa' anfain Usif nai' Daud in Usif.”

Usif Yesus nak, ampantom mi'ko tunggur agama sin puta-kriu kein

Oras Nai' Yesus na'uab on naan, too mfaun sin anromin he nneen Ne. 38 Narari te, In natonan nteni' sin nak, “Hii ro he ampantom mi'ko tunggur agama sin. Sin roim he npairiur-sok neik sin baru mnanu', nnao nateef too mfaun, he too mfaun sin niit sin at nak, ‘Hoe! Sin ro kaes ko'u batuur!’ 39 Karu sin antaman anbi uim onen, ai' nokan nbin fesat, sin namin toko' arekot henati' too mfaun niit sin. 40 Ma mpantom, oo! Fin sin puta-kriu bifee banu' sin, ma nasiik naan sin umi sin ok-oke'. Ma anbi too mfaun sin matak, sin na'koro' sin moe' re'uf, es re' sin onen mnanu'-mnanu'. Sin romin he atoni' bian nahinin nak sin neek kein muti'. Mes Uisneno of anfee kasat ma'fena' neu sin.”

Bifee banu' ama'mu'it na'turu' roi kolekte nneis-neis

41 Narari te, Nai' Yesus antook anbani' neu peti 'turu', anbi Uim Onen Uuf Uisneno. In niit too namfau neman ma ntao sin roi kolekte anbi peti 'turu' naan. In niit atoin amu'it sin neman amsa' ma nataam sin roit namfau anbi naan. 42 Oke te, bifee banu' ma'mu'it es neem ma an'onen nok. In nataam roit sen nua anbi peti naan. Roit naan in 'os ni an-ana'. 43 Onaim Nai' Yesus an napen In atoup-noni' sin am nak, “Hii mkius rek-reko neu bifee banu' ama'mu'it ne. In nataam roit suma sen nua goah, mes in fee nneis na'ko are' kanan afeet. 44 Sin arsin anfeen kolekte na'ko roi nesif. Mes bifee banu' ia in anfee nain in roit sin ok-oke' neu Uisneno.”

Nai' Markus 13

Usif Yesus natoon nanin sin antoom Uisneno in Uim Onen Uuf in atseran

1 Narari te, Nai' Yesus nok In atoup-noni' sin anpoin na'ko Uim Onen Uuf. Oras sin anpoin, In atoup-noni' es naruur Ee Uim Onen Uuf, ma nak, “Aam! Bait Ho mkius miit ia fe'! Umi ia in reok ni kah! Sin bakin faut ko' ni reko' maten!” 2 Mes Nai' Yesus nak neu ne, nak “Uim Onen ia, namaas! Mes ka 'roo fa te, sin of anpukai natserab are' fatu-fatu naan.”

Neno msopu' fai msopu' in tanar sin

3 Oke te, Nai' Yesus sin nnaon neu to'ef Saitun, ma ntokon nbain ein on Uim Onen Uuf Uisneno. Narari te, In atoup-noni' sin haa, neman ma na'uab nok Ne. Es re' nai' Petrus, nai' Yakobos, nai' Yohanis, ma nai' Anderias. 4 Sin natanan am nak, “Aam! Bait Ho mutoon mufani' miit kai Ho uabam fe'ena. Reka te in orsi ntea? Ma in tanar-tanar sin, on re' mee?” 5 Oke te, Nai' Yesus nataah am nak, “Asar him mpanat rek-reko! Henati' es kaisa' napoi kii. 6 Natuin of anmui' atoni' namfau neman, ma npaas sin a'bas kein, ma nak, ‘Au re' ia, Kristus, atoni' re' Uisneno nba'an nani na'ko unu'.’ Onaim sin imsa' napoinan atoni namfau. 7 Karu hi miit atoni' anmakenan, ai hi mneen uab anin nak anmui' makenat et me-mee, hii kaisa' mimtau. Natuin are' rasi naan ro he nboor, mes neno amsoup ti fe' ka nteaf. 8 Fin uuf es of anfeen ma nmaraban nok uuf es. Ma fin pah es of anmakeen nok pah es. Ma fin tainuun si anhasu' anbi me-mee. Amnaah si msa' of ma'tain ni kah. Are' rasi ia anfain tanar, namnees on re' bifee a'apu' re' nnaben men-mahoni'. 9 Es nana te, hii arki ro he mpanat rek-reko. Of sin neem ma nheek ki ma nheer neik ki neu umi fek rasi pirsait. Ma sin of anbeos ki anbi uim onen sin nanan. Ma sin of nfuut neik ki neu are' ana' prenat sin, natuin hii mok Kau. Mes rasi nana msa', anfani sraak he hii mitonan sin are' rasi antoom Kau. 10 Mes Uisneno in anah sin ro he nnao natoon nahunun Au Rais Reko neu are' uf-uuf anbi pah-pinan ia, oke te na' neno amsoput antea. 11 Mimnau! Karu sin fuut neik ki neu umi fek rasi, hii kaisa' mimtau mak, ‘Au he 'u'uab 'ak saa'? Ai' au he 'utaah am 'ak saa'?’ Karu in orsi antea, hii mi'uab mituina' saa' re' Smana Kninu' Uisneno natoon neu kii. 12 Anbi um jes in nanan, karu tuaf es anpirsai neu Kau, of in orif-tataf sin es namin ranan he nroor nisan. Karu anhe es anpirsai, of in amfe kun es neik non anroor niis ne. Ma karu in ainaf ma amaf anpirsai Kau, of in anh ein anroor niis sin. 13 Es nana te, of atoni mfaun sin nato'on niis ki, natuin hii mpirsai meu Kau. Mes sekau es naran tar antea namsoup, Uisneno ro of an fee ne 'honis.”

Ampanat rek-reko natuin neno amsoput anhaumaken

14 Nai' Yesus na'uab ankon ma nak, “Tuaf es re' neik Amre'ut of he neem. In taam ma nhaek anbi baer nuni et Uim Onen Uuf Uisneno, re' ka ma'ota' fa neu ne, tar in ha'niis bare naan. Es nana te, Uisneno annao nasaitan bare naan. Karu hi miit rasi naan, nati' mpanat rek-reko! (Sekau es anrees ia, ro he nahiin!) Naan anfain tanar nak neno-neno susat sin anhaumak re'-reu' feen. Karu hi miit on nana te, abitan propinsi Yudea amfeen maen nai on a'to'ef sin. 15 Ma hii ro he maen rab-raab, he kaisa' msiraak om. Karu tuaf mee npoi nrair na'ko umi, kaisa' nfain he nait bare' antein. 16 Ma atoni' re' anbi rene, kaisa' anfain nait tainusat antein. Ro he naen ankoon! 17 Re' nsuus annes-neis ji es re' bifee a'apu, ma bifee-bifee re' nasuus ri'ana'. Fin sin ka naen nanan fa. 18 Es nana te, reko nneis hii m'onen ma amtoit henati' rais emre'ut naan kaisa' neem nateef nok oras uran-anin. 19 Fin oras naan, ma'nuuk ii ko' re'uf! Murai na'ko Uisneno nmoe' pah-pinan ia tar antea neno ia, ka tiit fa sustes ko' ni on re' naan. Ma atoni' of ka niit anteni' fa susat nahuum on re' naan. 20 Karu Uisneno ka na'paran fa neno susat naan, ka tiit fa tuaf he nmoni nkoon. Mes natuin Uisneno nneek niis In an piri' sin, es nana te In na'paran neno-neno susat naan. 21 Karu neno naan antea, hii of amneen atoni' sin na'uabin nak, ‘Mkius nai! Kristus es ia!’ Mes tuaf bian nak, ‘Kristus et nee!’ Mes nati' hii kais amneen, oo! 22 Ma of anmui' atoni' re' anpoi ma npaas in a'basan am nak, ‘Au re' ia, Kristus!’ Bian anteni' nak, ‘Au re' ia, mafefa' kninu' Uisneno.’ Sin of anmo'en rais sanmakat huma'-huma' neik kuasat niut re'uf he nputa-kriu atoni' sin. Sin namin ranan huma'-huma' he nasekeb anah-anah Uisneno. 23 Hii ro he mpanat rek-reko! Neno-neno susat naan fe' ka ntea fa fe', mes Au umnauba' ain ki sin!”

An Mansia ni In amneman

24 Oke te, Nai' Yesus antaru ntein, ma natonan In atoup-noni' sin am nak, “Karu neno-neno susat sin ankonon ate, Mansi of nameis'ook, Ma fun ni msa' of nasab-saab. 25 Kfuun-kfuun sin of an mofun na'ko nen goe tnanan, Ma are' kuasat neno-tnana' anriik-raknok.’ 26 Narari te, na' are' atoni' sin niit Kau, An Mansian ia. Of Au 'uum u'ko neno-tunan. Ma are' too mfaun sin of niit Au kuasak, ma Au masak ok-oke'. 27 Narari te, Au of a'reun Uisneno In ameput-ameput na'ko neno-tunan, he nnaon nabuaba' are' tuaf-tuaf re' Au 'piir 'urair sin, na'ko pah-pin ni tuk-am-tuk, na'ko neon-saet tar antea neon-tees; na'ko ponain tar antea ha'nua'.”

Neno-neno susat anfain tanar neu Usif Yesus In amneman

28 “Au 'ait rais reta' na'ko hau. Karu hau naan in noon namnaut, naan ee nfain tanar nak oras faok-nais ii anhaumaken. 29 On nana msa', karu hi miit neno-neno susat naan neem, on re' saa' re' Au 'utoon 'urair ki naan, naan anfain tanar nak anhaumak he Au 'umeen. 30 Oras ia, amneen rek-reko! Na'ko hi arki ok-oke' re' ia, of anmui' tuaf re' fe'e nmon-nmoin fe', eti neno-neno susat naan antea. 31 Maski neno-tunan ma pah-pinan namneuk, mes Au 'uab ki of nabar-baar.”

Usif Yesus In amneman naan ma'nifa'

32 “Ka tiit fa tuaf es nahiin neno mee, ma reku mee, te Au of a'fain 'uum. Uisneno In ameput neno-tunan amsa' ka nahinin fa. Au tua ki msa', ka 'uhiin fa. Suma Au Ama' nmees nahiin. 33 Natuin rasi nana te, hii ro he mpanat rek-reko, natuin hii ka mihiin man fa reka' te in orsi ntea. 34 Of ka 'roo fa heen ate, Au 'nao 'usaitan kii. Mes of Au 'fain 'uum. Namnees on re' tuaf re' annao nporin in umi, neu bare 'ro-roo. In reun in ameput sin he npao in umi rek-reko. Ma in batin nfeen sin es-am-es ate nok in mepu. In naprenat apao eno' he anpanat rek-reko tar antea in fain neem. 35 Hii msa' ate, ro he mpao fai-manas, natuin hii ka mihiin fa oras mee te uim tuaf naan of anfain neem. He mansi nmabe oo, fai tnana sa oo, mansi na'pupu oo, ai' mansi nsae. Hii ka mihiin man fa neu he reka'. 36 Kas-kaisa' in neem nok askeken ate, in napein ki fe' amtuup amfiin ma mikoon. 37 Onaim ma saa' re' Au 'utoon neu kii, Au 'utoon amsa' neu atoni' bian sin am 'ak, ‘Hii ro he mpanat rek-reko he mseun Kau.’” Nok rasi nana te, Usif Yesus na'tu'ub In uaban nok In atoup-noni' sin nbin to'ef Saitun.

Nai' Markus 14

A'nakat sin namin ran-ma'nifa' he nheek Usif Yesus

1-2 Narari te, a'nakat-a'nakat pirsait Yahudi fe' namin ran-ma'nifa' he nheek Usif Yesus. Fin sin he nroor Goe te. Ma sin namin sraak am nak, “Kaisa' fe'! Kaisa' tmanaap he theek Je, fin neon ko' ni anhaumak neen. Kas-kaisa' too mfaun sin napoitan taisibu.” Sin na'uaban on naan, natuin nmeu te, atoni' Yahudi sin nateef nok neon ko'u ‘Paska’, ma ‘Fesat Utunu' ka Maseor Muur fa’. Nok neno-neno re' naan, sin fest ein he namnao nafani' oras ahunut, re' Uisneno napoitan be'i-na'i sin na'ko pah Masir.

Bifee re' anpoin Usif Yesus neik min fobona' ma'osa'

3 Anbi kuan Betania, anmui' atoin es, in kan ne nai' Simon. Nahunut ee, atoni' anmai'niis ne, natuin in nmui' meen nui'-atroki'. Mes oras ia, in nareko nrair. Onaim aa, oras neon ko' gui ka ntea fa fe', Nai' Yesus sin annaon ma nbukaen anbi nai' Simon in umi.Oras sin nbukaen, bifee jes neem nateef nok Nai' Yesus. In na' neik bot fat goes. Narai je nok min fobona' re' ma'osa'. Narari te, bifee naan an'ipu nporin botor naan in neon. Ma in na'peeh Nai' Yesus nok mina' naan, re' anfain tanar nak in hormaat Nai' Yesus. 4 Anmui' atoni' fauk re' nbukaen nok anbi naan. Ma oras sin niit bifee naan anmo'e on naan, sin nato'on ma na'uab nok be'o nak, “Huu! Bifee sa'na es re' ia, es na' in nporin nareuk min fobon ma'osa' re' ia!? 5 Reko nneis in na'sosa' mina' re' naan! Oke te, in nbait roit naan neu ama'mu'it sin! Natuin min fobona' naan in osni namnees nok kai tuaf es anbi toon es.” 6 Mes Nai' Yesus nataah sin am nak, “Hii kaisa' misusab bifee ia! Mko naan! Au 'mariin, natuin in op narair min fobona' neu Au aok. 7 Ama'mu'it sin nok ki neno-neno. Onaim hii bisa mturun sin nsuun oras. Mes Au te, of ka 'roo fa te, Au ka neu he 'ubua 'teni' fa 'ok kii. 8 Au moin ki ka 'roo fa hen. Ma bifee re' an'opan mina' fe'e na, in nparoir nain Au aok ii, on re' in kaki' nain fobona' neu Au aok ta'uk. 9 Mimnau rek-reko'! Rais Reko' Uisneno nanao bon nbi mee-mee, atoni' of nareta' bifee ia in mo'en arekon. Maut he atoni' namnau goe.”

Nai' Yudas naim ranan he na'sosa' Usif Yesus

10 Narari te, tuaf es na'ko atoup-noni' bo'es am nua, in kan ne nai' Yudas Iskariot; in npoi nnao ma naim a'nakat-a'nakat pirsait Yahudi sin, he na'sosa' Nai' Yesus neu sin. Oras in nateef nok sin, in nateaba' sin in sarit. 11 Oras a'nakat-a'nakat sin anneen nai' Yudas in uaban naan, sin marinan maten. Ma sin ba'ne nak, “Karu ho he mu'sosa' Nai' Yesus neu kai, hai of ambaen ko.” Narari te, nai' Yudas anpoi ma in murai naim ranan he nana'at Nai' Yesus neu sin.

Usif Yesus anbukae tuthae Paska nok In atoup-noni' sin

12 Narari te, Nai' Yesus In atoup-noni' sin neman ma nataan Ne mnak, “Aam! Neno ia, neon ko'u Paska. Onaim Ama' Ho roim mi he hai mnao mibarab baer fesat Paska anbi mee?” Neno naan, neno ahunut na'ko neon ko'u atoni' Yahudi. Anbi neno naan, sin biasa ntunun utunu' re' ka mamuur fa, ma sin nroron 'bib-kase msa'. 13 Narari te, Nai' Yesus anreun In atoup-noni' nua mnak, “Hii mnao mihuun nai meu kot naan. Anbi naan of hii miteef mok atoin es re' nasaah oe anbi kuis an es. Hii mnao mituin ee. 14 Ma karu in nnao ntaam neu umi mee te, hii mtaam mituin. Narari te, hii mitonan uim tuaf naan mak, ‘Aam! Hai Aam Tungguru ntoit bare he anmoe' fesat Paska nok In atoup-noni' sin.’ 15 Te atoni' naan of naruru' ki ke' manuan es, et umi ktuta' fafon. In nkikin narair ke'en naan. Hii nua ki arahaa mibarab bukae anbi naan.” 16 Oke te, sin nua sin annaon neu kot naan. Anbi naan, sin nateef nok are' sa'-saa' re' Nai' Yesus natoon nararin sin. Onaim sin nabarab he Nai' Yesus sin nbukaen fesat Paska anbi naan. Narari te, sin nua sin annao naskau Nai' Yesus nok atoup-noni' bian. 17 Oras mansi nmouf, Nai' Yesus nok In atoup-noni' bo'es am nua annaon neu bare naan. 18 Ntean bare naan, sin ntokon ma nbukae nabubuan. Oras sin nbukaen, Nai' Yesus na'uab am nak, “Hii mneen, oo! Anmui' tuaf es na'ko kii re' of na'sosa' Kau neu atoni' bian sin.” 19 Oras sin nneen on nana te, sin neek ein na'uun ein. Ma sin mese'-mese' te nataan Nai' Yesus am nak, “Aam! Re' Ho mteek ee naan, ka au fa, oo?” 20 Nai' Yesus nataah am nak, “Atoni re' narepa' utunu' nok Kau anbi pik-oef ia, in of es na'sosa' Kau. 21 Mimnau, joo! Au, An Mansian re' ia, ro he 'maet, on re' matu'i nrair et Uisneno In Sur Akninu'. Es nana te, mpantom! Atoni' re' na'sosa' Kau naan, of in sutai kun in areu' nii! Reko nneis bait in ain fe kais nahoin se.”

Usif Yesus natoon nak utunu' ma tua-min-kase anfain tanar he tamnau Goe

22 Oras sin nbukaen, Nai' Yesus nait naan utunu' fua es, ma antoit makasi neu Uisneno. Narari te, In nteib utunu' naan pisa'-pisa', ma In nfee neu In atoup-noni' sin. Ma In nak, “Utunu' re' ia, Au aok. Mait ma mbukae nai.” 23 Narari te, In nait naan kraa-mninut re' matua tua-min-kase. Ma In ntoit makasi neu Uisneno. Oke te, In 'nona' kraas naan neu In atoup-noni' sin, he sin ninun. 24 Ma In nak, “Tua-min-kase ia, Au naak. In of nat'oop he nfee honis neu too mfaun. Naa' re' ia, anfain tanar re' namnaub kit nak, saa' re' Uisneno nba'an naraar je naan, natonon es re' ia. Mait ma miun nai. 25 Amneen rek-reko! Murai mabe' ia, Au ka neu he 'inu 'teni' fa tua-min-kase ia. Au of 'inu 'tein ee oras Au Ama' abit neno-tunan antook ma naprenat.” 26 Narari te, sin sii siit es, he nbo'is Uisneno. Oke te, sin npoin fai naan, ma nnaon on to'ef Saitun.

Usif Yesus natoon nahuun nak nai' Petrus of natoot Ne

27 Oras sin nnaon nabuan, Nai' Yesus natoon nanin sin am nak, “Mabe' ia, hii arki of maen misaitan Kau. Fin matu'i nrair et Sur Akninu' Uisneno nak, ‘Uisneno of na'maet atukus, ma in 'bib-kase sin naen ansiksak nok.’ 28 Namneo, Au ro he 'maet. Mes karu Au 'moni' fain jen ate, Au of a'nao uhunun ki on pah Galilea.” 29 Narari te, nai' Petrus anraban am nak, “Aam! Maski sin naen nasaitan Ko, mes au ka neu he aenaf!” 30 Nai' Yesus nataah am nak, “Pe'u! Nati' mumnau! Mabe' ia, nahuun na'ko maun ni nkokre'on hana' nua, ho mutotan Kau era' teun mak, ho ka muhiin Kau fa!” 31 Mes nai' Petrus han ni nsae ma nak, “Kah fa, Aam! Karu Ho mmate te, au 'maet 'ok. Au ka neu he aen usaitan Ko fa, Aam!” Nai' Petrus in aok-bian sin am msa' es-esat na'uab on naan.

Usif Yesus an'onen anbi po'on Getsemani

32 Oke te, Nai' Yesus nok sin annao nkonon ma ntean po'nes et to'ef Saitun, in kan ne ‘Getsemani’. Onaim, Nai' Yesus natonan sin am nak, “Amtook mpao Kau mbi re' ia. Au he 'nao 'onen 'eu re' ne.” 33 Ma In anhaman neik nai' Petrus, nai' Yakobos, ma nai' Yohanis, he nnao nabua nok Ne. Murai na'ko oras naan, In neek ni nsuus ma ka ntainina' fa. 34 In natonan sin am nak, “Au neek ii nsuus anmaet! Au 'naben ate on re' he Au 'maet jen. Hii mtook ma mpao mbi re' ia.” 35-36 Narari te, In nao nteni' kre'o, ma anri'tuu ma n'onen am nak, “Ama' amanekat! Karu Ho mromi te, Au kaisa' a'sutai nana' renat tar he 'maet on re' ia.Au 'uhiin 'urair 'ak, ka tiit tan fa saa' re' Ho ka mmoe' man ee fa. Es nana te, karu reko, Ama' mait mu'roba' rais ha'mu'it re' ia na'ko Kau. Mes kaisa' natuin Au romik; so' reko mak natuin Ho romim.” 37 Narari te, In nao nfain neu In atoup-noni' teun sin, mes sin ntuup anfinin. Ma In npo' na'fena' sin, ma na'uab neu nai' Petrus, nak, “Hoe! Pe'u! Ho mtuup kum, oo? Au bi nee rabah. Mes he mpao kre'o msa', hi ka mibe'if! 38 Mumeu maat min naan fe'. Narari te, amfeen he mpao mok Kau! Hii neek mini nromin he hi mmoe' rais reko, mes hi aom mini n'oren. Es nana te, reko nneis hii m'onen, henati' karu suu' te neem ate, kaisa' niis kii.” 39 Narari te, Nai' Yesus annao n'onen anteni' haef es. In ntoit Uisneno ntein, he Ama' Uisneno nait na'roba' rais ha'mu'it re' naan na'ko Ne. 40 Narari te, In fain neem neu In atoup-noni' teun sin. Mes sin ntuup anfinin, fin sin maat keni nma'fenan re'-re'uf. Onaim In npo' nafena' antein sin. Mes sin ka nahini nten-tein ein fa, he nataah Ee nak saa'. 41 Narari te, Nai' Yesus annao nasaitan sin he n'onen hae' teun ni. Oke te, In fain neem, ma anpo' nafena' antein sin. In nak, “Ai ro hii fe' amtup-tuup fe'e, oo? Noo goah nai! Amfeen! Natuin atoni re' na'sosa' Kau, An Mansian ia, anhaumaken. Oras ia, sin he nheek ma nnona' Kau neu atoin amoe' re'uf sin. 42 Amfeen nai! Mkius nai! Atoni' re' na'sosa' Kau, nemeen. Im he tnao tateef tok sin!”

Anheek Usif Yesus

43 Oras Nai' Yesus fe' na'uab on nana te, nok askeken nai' Yudas nok atoni mfaun neman. Sin neik suin tuka' nok hau tuka', he nheek Nai' Yesus. Sin nmoe' rasi naan, fin sin napenin prenat na'ko a'nakat-a'nakat pirsait Yahudi sin. Sin arsin es re' a'nakat-a'nakat rasi pirsait, tunggur krei sin, ma mnais harat sin. 44 Nai' Yudas natonan nain sin nak, “Mkius rek-reko! Au 'neek sekau te, mheek je nai! In es re' hii mam-maam je ji!” Nai' Yudas anneek Usif Yesus 45 Onaim, oras nai' Yudas nok sin antean bare naan, in neem anhaek anbi Nai' Yesus matan. Ma in nasee Je mnak, “Aam, Tungguru!” Onaim, nai' Yudas anhoo ma nneek Ee. 46 Onaim, too mfaun sin neman ma nheek Nai' Yesus. 47 Mes Nai' Yesus In atoup-noni' es anfaik in benas, ma ansaip namouf atoin es in rukin noon. Atoin ruik papa' naan, ate na'ko A'nak Ko'u sin A'nakan pirsait Yahudi. 48 Narari te, Nai' Yesus na'uab nok tuaf-tuaf re' he nheek Je naan am nak, “On mee! Hii mak Au re' ia, atoin aburarut Kau, oo? Es na' hi iim he mheek Kau meik suni' ma hau tuka'? 49 Neno-neno te, Au 'unoni' kii anbi Uim Onen Uuf Uisneno, mes ka tiit fa tuaf es re' neem he nheek Kau. Im he mheek Kau nai! Natuin rasi naan matu'i nrair na'ko unu' et Sur Akninu' Uisneno.” 50 Nai' Yesus In atoup-noni' sin namtau nmaten. Ma fin sin naen nasait Ne nmees. 51 Anbi naan, anmui' atoin es re' fe' na' nanae, annao natuina' Nai' Yesus. In tainuus tai tuuk es. Atoni mfaun sin he nheek je msa', 52 mes sin arahaa nnaa' nanahaa in tais. Onaim in namtau nmaet, es na' in naen af-af'ah.

Sin neik Usif Yesus annao neu afeek rasi pirsait sin matak

53 Narari te, sin neik Nai' Yesus annao neu A'nak Ko'u pirsait Yahudi sin A'nakan in umi. Anbi naan, kaes ko'u sin nabuan nrarin. Sin arsin es re' a'nakat-a'nakat rasi pirsait, tunggur agama sin, ma mnais harat sin. 54 Oras sin nheek neik Nai' Yesus te, nai' Petrus in nnao natuin nok a'kor-koro', tar antea A'nak Ko'u pirsait Yahudi sin A'nakan in umi. In ntaam anbi umi naan in kintar, ma in ntook nok araar ai sin. 55 Anbi umi naan in nanan, a'nak pirsait sin na'uabin nok afeek rasi pirsait sin. Sin arsin namin bukti he nasaan Nai' Yesus, fin sin he nhukun na'maet Je. Mes sin ka napenin fa bukti sa'-saa'. 56 Ma fin sin no'en saksii namfau, he namouf Nai' Yesus. Mes sin uab keni nasurin es nok es. 57 Oke te, anmui' saksii bian re' anfeen anhaken ma na'uab puta-kriu ma nak, 58 “Hai mneen atoni' ia na'uab am nak, ‘Au of 'useer Uim Onen Uuf, re' nafen ee neik 'nimaf mansian. Ma neno tenu nteni' te, Au 'ufena 'ufani' Umi naan, mes ka paek fa nimaf mansian.’” 59 Mes sin uab keni nasurin es nok es. 60 Narari te, A'nak Ko'u pirsait Yahudi sin A'nakat anfeen anhaek, anbi are' afeek rasi sin matak. Ma in nataan Nai' Yesus am nak, “Too mfaun ni natraak Ko. Mes nansaa' am es Ho mtaa' kum?” 61 Mes Nai' Yesus ka ntoin fa fefa' mese. Onaim A'nak Ko'u pirsait Yahudi sin A'nakan nataan Ee, mnak, “Ho mutoon mita! In amneo ni, Ho re' ia, batur-batuur Kristus, Uisneno In Anah re' In nba'an naan je na'ko un-unu'?” 62 Nai' Yesus nataah am nak, “Namneo! In es re' Au re' ia. Hii arki of miit Kau, An Mansian ni, 'toko' bi neno-tunan, a'bi Uisneno In a'niman a'ne'u. Uisneno anmui' kuasat ma'tani' nneis! Au of 'ok Ne mnaa' aprenat bu'-bua'. Of namuni te, Au saun 'uum 'ok nope u'ko neno-tunan.” 63 Anneen Nai' Yesus In uaban nana te, A'nak Ko'u pirsait Yahudi sin A'nakan nato' ko'u, tar antea in npius nakrati' in baru mnanu'. Oke te, in koa' ma natonan are' afeek rasi sin, nak, “Hit kais tami 'teni' saksii! 64 Hii mneen meik hi rukim kum. In es neik non na'uab on naan, oo? In nait In tuan ni nfain Uisneno in Anah. In na're'uf Uisneno! Natuina' atoran rais pirsait, karu tuaf es nanees on nok Uisneno, in ro he nmaet! Onaim oras ia, hii he mifeek mak saa'?” Onaim sin nafekan ok-oke' nak, “Namneo, atoni' ia nsaan! Es nana te, ro he thukun tiis ne!” 65 Narari te, tuaf fauk neki ntaman ma naroon Nai' Yesus. Sin aum naan In maat kein ni, oke te, sin beso. Onaim sin nataan Ne mnak, “Ho mtakseer miit, sekau es antuuf ko?” Narari te, sin no'en apao Uim Onen Uuf sin, he neem ma neik Nai' Yesus. Oras sin neik Je nnao, sin npaas nafan-fain Ke.

Nai' Petrus natotan hae' teun

66-67 Oras naan, nai' Petrus fe' antook anbi kintar. Narari te, aet-bifee es na'ko A'nak Ko'u pirsait Yahudi sin A'nakan, neem niit nai' Petrus nraar ai. In nano' narek-reko' nai' Petrus in human, ma in na'uab am nak, “Fe'ena, ho mubua mok Nai' Yesus, atoni' Nasaret nana, oo? Tebe, oo?” 68 Mes nai' Petrus nataah am nak, “Kah fa, joo! Nansaa' am es ho mutaan on naan? Au ka 'uhiin Je fa!” Rarit nai' Petrus anpoi ma nhaek anbi eno' kono'. Nateef oras naan, man goe ankokreo'. 69 Narari te, aet-bifee naan niit anteni' nai' Petrus. Ma in natonan atoni mfaun nbi naan nak, “In re' ia, es amsa' na'ko sin.” 70 Mes nai' Petrus nraban am nak, nak, “Ho oni' mumaun! Au ka 'uhiin Je fa te!” Ka 'roo fa on nana te, tua' teet es re' anhaek anbi naan nak anteni' nai' Petrus nak, “Hoe! Ho fe' he mputa-kriu ma mak ho ka mubua mok sin fa! Hoi! Hii arki atoni' Galilea!” 71 Mes nai' Petrus anraban ma'tani' am nak, “Hoe! Au 'suup! Au ka 'uhiin fa atoni' naan!” 72 Nateef oras in na'uab nana te, man goe nkokreo' noo nua. Onaim nai' Petrus namnau naan Nai' Yesus In uaban fe'ena, nak, “Nahuun na'ko maun ni ankokre'on noo nua, mes ho mutotan Kau era' teun.” Oras namnau on nana te, nai' Petrus ankae nme'-me'ur.

Nai' Markus 15

Sin neik Usif Yesus he nateef nok Gubernor Pilatus

1 Neis noi nmeu, afeek rasi sin nnek-mesen he na'maet Nai' Yesus. Onaim sin nfuut neik Je he nateef nok Gubernor Pilatus. 2 Oras sin ntean Gubernor naan, in nataan Nai' Yesus am nak, “On mee? Namneo ho re' ia atoni' Yahudi sin Uisfe es ho, oo?” Nai' Yesus nataah am nak, “Batuur! Ama' Gubernor ho uabam naan, batuur.” 3 Narari te, a'nak pirsait sin na'uab ein nok Gubernor naan, nak, “Atoni ia In san ni mfau re'uf!” Ma sin nsoi' In san tein mese'-mese'. 4 Narari te, Gubernor naan nataan anteni' Nai' Yesus nak, “Ho ka mneen fa sin uab kein nana, oo? Sin nasaeb ko rais sanat mfaun. Bait ho mutaah miit fe'!” 5 Mes Nai' Yesus ka ntoen fa fefa' mese', tar antea Gubernor naan nsanmaak.

Gubernor Pilatus anhukun niis Usif Yesus

6 Ton-toon ate, karu atoni' Yahudi sin anmo'en fesat Paska, biasa too mfaun sin anpiir naan atoin hukun es, henati' ama' Gubernor nafeet ne na'ko hukun. 7 Oras naan, anmui' atoin hukun es, in kan ne nai' Barabas. Nahunu te sin heek je natuin in raban ana' aprenat Roma, ma in imsa' anroor atoni'. 8 Natuin fesat Paska naan anpaumaaken, es na' atoni mfaun sin annaon neu Gubernor Pilatus ma nhuun nein am nak, “Ama' Gubernor! Neon ko'u Paska anpaumaaken. Karu reko te, mufetin atoin hukun es on re' ton-toon.” 9 Narari te, Gubernor re antoin sin am nak, “On nana te! Au he 'ufetin sekau? Karu au 'ufeti' ki Usif atoni' Yahudi re' ia te, hi mromi', oo?” 10 Ama' Gubernor ee na'uab on naan, maski in nahiin narair nak a'nakat rasi pirsait sin neik Nai' Yesus neu ne, natuin sin nneek kein nameen anmaten neu Nai' Yesus. 11 Mes are' a'nakat rasi pirsait sin anhuitan too mfaun sin he sin ntoit neu ama' Gubernor am nak, “Hai ka mro-roim man Je fa! Mufetin kai nai' Barabas!” 12 Narari te, ama' Gubernor nataan anteni' sin am nak, “Karu on naan, au he 'moe' saa' neu Nai' Yesus re' sin nteek naan Je nak ‘Usif atoni' Yahudi’ ia?” 13 Onaim sin huun nein ok-oke' am nak, “Mu'mate He! Mkuus mu'peit Ee anbi hau nehe!” 14 Narari te, ama' Gubernor nataan am nak, “In saan ni saa'? Au 'uprikas 'urair Ii, mes au ka 'upein fa sanat sa'-saa'!” Mes sin arsin anhunun naher-heran nteni' am nak, “Mu'mate He! Mkuus Ee nai anbi hau nehe!” 15 Natuin ama' Gubernor in he nmarinab too mfaun sin nekak, es na' in nafetin nai' Barabas natuin sin romik. Narari te, in naprenat atoin apaot sin he nnao nbeos Nai' Yesus npaek kauboe. Nbeos naraar Je te, soraur sin neik Nai' Yesus annao he nkuus niis Ne anbi hau nehe.

Sorarus sin nbeos nafan-fani' Usif Yesus

16 Narari te, soraros sin anheer neik Nai' Yesus neu sin koat ee in kintar. Anbi naan, sin no'en nabuab sorarus puk nes, of oni' tuaf natun niim. 17 Ma sin nabaur Nai' Yesus neik baru mnanu' mas mee-umub, on re' usif sin nbiasa npake. Narari te, sin nait noon ma'aika' ma sin nrii' soeb es. Ma sin ntumnii' nataam soeb ma'aika' naan neu Nai' Yesus In a'nakan, sin he na'raur ein on re' he nasaeba' piru'-baru neu uisfe' goes. 18 Narari te, sin na'ruri' na'bees ma nakree' Te, ma sin nak, “Sramat, Aam Usi' Yahudi!” 19 Ma sin na'ruir ein napo-poen anbi Nai' Yesus In matan. Ma sin npuur nein hape fani-fani neu In human. Narari te, sin nte' nafan-fain Ke neik hau. 20 Sin na'kre'et narair Je on nana te, sin npu' nain baru mnanu' naan. Ma sin napakeb nafani' In pake sin. Narari te, sin neik Je npoi na'ko kot Yerusalem, henati' nkuus na'peit Ee anbi hau nehe tar anmaet.

Sin nkuus na'peti' Usif Yesus anbi hau nehe

21 Oras sin npoi nnaon na'ko Yerusalem, sin nateef nok atoin es anbi ran atnana', in fe' neem na'ko kot Kirene. In kan ne nai' Simon. In re' naan, nai' Alexander ma nai' Rufus sin amaf. In fe' he ntaam neu Yerusalem ate, sorarus sin anheer nan ee, ma na'seek ee he nasaah Nai' Yesus In hau nehe. 22 Sin nheer neik Nai' Yesus antea baar jes in kan ne Golgota. In a'moufn ii ‘bare 'nak-nuif’. 23 Anbi naan, sin he na'inu' Nai' Yesus neik raur ma'ninu' maseor re'u, hena' In naran menas. Mes In ka nroim fa he niun. 24-25 Narari te, sin nkuus natneneb Nai' Yesus anbi hau nehe. Onaim sin nahake' hau nehe naan, of oni' nreuk seo manas. Narari te, sorarus sin anheran sur ana' he nahinin neu sekau es napein Nai' Yesus In paek ne. 26 Narari te, sin ntuin anbi hau pisa' es, nak: “Atoni' ia, Usif too Yahudi ” Oke te, sin nkuus hau pisa' naan, anbi hau nehe neis faof, anhaumaak Nai' Yesus In a'nakan. Sin npaek re' rais matu'i naan he nhuuk Ne. 27 Anbi naan, sin nkuus na'mate msa' aburarut tuaf nua. Es anbi Nai' Yesus In aon bian a'ne'u, ma es antein anbi 'rii. 28 Nok rasi nana te, sin natuin saa' re' matu'i nain anbi Sur Akninu' Uisneno, re' nak, “Sin mo' Je nahuum on re' atoin amoe' re'uf.” 29 Are' atoni mfaun re' annao natuin ranan naan, niit Nai' Yesus makfiri' anbi hau nehe. Onaim sin kiu' nein ma nakre'et Nai' Yesus am nak, “Hoe! Ho es re' mak am Ho he mpukai mureo' Uim Onen Uuf Uisneno, rari te mufena' mufain ee anbi neno teun in nanan. 30 Maut he Ho msaun mu'ko hau nehe naan, he mufetin Ho tua man nai! Nok rasi nana te, na' hai mpirsai mak Ho re' ia Uisneno In Anah.” 31 Atoni' Yahudi sin a'nakat rasi pirsait nok tunggur-tunggur krei sin nakre'et Nai' Yesus am nak, “In nsoi ma nafetin atoni' bian sin, mes In ka nafetin naan fa In tuan. 32 In nteek In tuan ii nak ‘Kristus’, atoni' re' Uisneno anba'an nani na'ko un-unu'. Atoni' bian nak, In re' naan too Isra'el sin Usif. Karu namneo on nana te, maut he In saun na'ko hau nehe he hai miit fe'. Hena' hai mpirsai meu Ne.” Tuaf nua ein re' na'peti' sin bua'-bua' nok Nai' Yesus anbi sin hau nehe mese'-mese', sin imsa' nakre'et Nai' Yesus.

Usif Yesus anmaet

33 Narari te, meis okan na'aum bare naan, na'ko mansi na'puup, tar antea nreuk teun mansi nmaeb. 34 Oras nreuk tenu te, Nai' Yesus anhunun neik uab Aram am nak, “Eloi! Eloi! Lama sabaktani?” Re' neik hit uabi te nak, “Koi, Au Usi'! Koi, Au Uisneno! Nansaa' am es Ho mparakan Kau on re' ia?” 35 Tuaf fauk re' nhaumakan anbi naan, sin nneen Nai' Yesus In hanan. Onaim sin na'uab ein am nak, “Hoe! Hii mneen fe'! In nkoa' na'i nai' Elia, mafefa' kninu' Uisneno un-unu'.” 36 Narari te, tuaf es naen nait ani'-tei meto' ma anteep ee anbi raur ma'ninu'. Oke te, napuun ke anbi hau, ma naramib Nai' Yesus he nmuis. Ma atoni' naan nak, “Mpao he hit kius tiit! Kas-kaisa' na'i nai' Elia neem ma nasaun Ee na'ko hau nehe.” 37 Narari te, Nai' Yesus anhunun anteni', ma In maet. 38 Anbi Uim Onen Uuf, anmui' naan tai eon ko'u goes, nakfiir ee he nakiin Uisneno In Ke'e Kninu'. Oras Nai' Yesus snasni natfeek, tai eon ko'u naan natpisu' nbait nua na'ko faof tar antea a'piin. 39 Anbi Golgota, atoin a'nak paot es anhake nhaumaak Nai' Yesus In hau nehe. Oras in niit Nai' Yesus In a'maten, in naskeek. Rarit in nak, “Ai joo! Atoni' ia namneo-namneo Uisneno in Anah!” 40-41 Anmui' bifee fauk re' napeen Nai' Yesus In a'maten na'ko 'roo. Sin es re' nahunu te antuthae Nai' Yesus nok In atoup-noni' sin anbi pah Galilea. Sin es re' ain Salome, bi Maria na'ko kuan Makdala, nok ain Maria (re' nai' Yakobos muni' nok nai' Yoses sin ainaf), fin bifee mfaun bian anteni' re' neem nabu-buan nok Nai' Yesus neu Yerusalem.

Sin nataam Usif Yesus In ta'un neu noup fatu

42-43 Narari te, atoin es naim ranan he nasanu' Nai' Yesus In ta'un na'ko hau nehe. Atoni' naan in kan ne, nai' Yusuf. In neem na'ko kot Arimatea. In imsa' tuaf es na'ko pukan afeek rasi pirsait Yahudi. In neek ne reko. In imsa' anpao prenat Uisneno re' he neem. Nai' Yesus In maet nok neon nima'. Noka' te nateef neon onen atoni' Yahudi. Es na' neon nima' naan, nai' Yusuf he nasanu' nahunun Nai' Yesus In aon. Nai' Yusuf naheran in nekan, ma annao ntoit Nai' Yesus In ta'un na'ko Gubernor Pilatus. 44 Oras ama' Gubernor anneen nai' Yusuf in han totis nana te, in nsanmaak. Onaim in nak, “Ai joo! Atoni' naan anmaet rabah, oo! Anbi au tenbi te, au 'ak oni' ka fe'.” Narari te, in nreun tuaf he no'en a'nakat naan, in nataan am nak, “On mee? Nai' Yesus anmate' oo, ai' ka fe'?” 45 A'nak paot naan nataah am nak, “Namneo! In maet et fe'ena, tua.” Oras ama' Gubernor anneen on nana te, in fee manuan neu nai' Yusuf he nnao nasanu' Nai' Yesus In aon ta'un. Sin neik Usif Yesus In aon ta'un neu noup fatu 46 Narari te, nai' Yusuf in nao neu Golgota. Ma in nasanut Nai' Yesus In aon na'ko hau nehe. In aum uismina' naan neik tai fe'u re' ma'osa'. Neot naan, sin fe' anpahat narair noup fatu es anbi knet fatu. Narari te, sin nsorot nataam uismina' naan neu noup fatu. Onaim sin naritu' faut-been ko'u es, he na'eek naheran noup fatu naan. Narari te, nai' Yusuf nok atoni' sin anfanin. 47 Oras naan, bi Maria na'ko Makdala, ma ain Maria (nai' Yoses in ainaf), sin nokan amsa' anbi naan. Sin nua sin ankius narek-reko' bare re' sin natunu' Nai' Yesus In aon ta'un.

Nai' Markus 16

Usif Yesus anmoni nfain!

1 Noka' neon ne'e, atoni' Yahudi sin neon onen. Mansi nmouf narari te, bi Maria na'ko kuan Makdala, ma ain Maria (nai' Yakobos in ainaf), nok ain Salome, sin nnao nsosan min-fubona', he noka' te, sin nnaon nkaik ein neu Nai' Yesus In aon ta'un, natuin harat atoni' Yahudi. 2 Ma noka' snati nsae, sin teun sin annaon neu noup fatu naan. 3-4 Anbi rana tnana' sin na'uab ein am nak, “Amoo! Of sekau es ntitar na'roba' kit faut ko'u naan na'ko noup goe in enon? Hit teun kit ka neu ta'bei' je fa, fin fatu naan ko' re'uf!” Mes oras sin ntean bare naan, sin niit fatu naan natnanib narari. 5 Narari te, sin ntaman nkonon anbi noup fatu naan. Ma nok askeken, sin niit atoin muin fes anpaek muti' nariim, antook anbi sin abnapak a'ne'u. 6 Onaim atoin munif naan natonan sin am nak, “Hoe! Hi kais mimtau! Au 'uhiin 'ak hi iim he maim Nai' Yesus, atoni Nasaret, re' sin nakmaet narari anbi hau nehe naan. Mes In ka et fa ia. In anmoni nfain! Iim he hi mkius kim bare re' sin natunu' Nai' Yesus In aon ta'un naan. Ka tiit Ee fa heen! 7 Onaim hii mfain nai rab-raab! Amnao mitonan nai' Petrus nok sin am mak, Nai' Yesus anmoni nfain jen. In nao nahunun ki et pah Galilea. Maut he sin nateef nok Nai' Yesus anbiin, on re' nahunu te In natonan narair sin. Onaim hii mfain nai!” 8 Ma oras bifee naan niit noup ruman naan, sin naskeken. Onaim sin naen anpoin. Sin nfanin rab-raab. Sin npe'on ran ne te, sin ka natonan fa sekau-sekau, natuin sin namtau nmaten.

Usif Yesus nateef nok bi Maria na'ko Makdala

9 Anbi neno Nai' Yesus anfeen anfain naan, In nao nateef nahunun bi Maria na'ko Makdala, re' nahunu te Nai' Yesus anriu' napoitan niut re'uf hiut na'ko na. 10 Oras bi Maria nateef anrair nok Nai' Yesus, in nfain ma natonan atoni namfau re' nahunut sin natuin Nai' Yesus. Sin fe' nabu-buan nok susat makaet, natuin sin namnau Nai' Yesus In a'maten. 11 Rarit bi Maria natonan sin am nak, “Nansaa' am es hii fe' am suus? Kaisa' mnana'reen amteni', natuin Nai' Yesus anmoni nfain jen! Fe'e re' ia, na' au 'uteef 'ok Ne!” Mes sin arsin ntonin am nak, “Hee'e! Ho mupoi!”

Usif Yesus nakriir on anteni' neu tuaf nua

12 Narari te, Nai' Yesus In atoup-noni' nua annaon neu kuan es. Anbin rana tnana' te, Nai' Yesus nakriir on neu sin, mes In na'bani'. Mes ka 'roo fa on nana te, sin nahiin Je. 13 Narari te, sin nua sin anfanin ma natonan sin aok-bian am nak, “Hoe! Hii mneen fe'! Fe'ena hai miteef mok Nai' Yesus anbi ranan!” Mes sin aok-bian sin antonin am nak, “Heero! Hii kaisa' mipoi on naan!”

Usif Yesus nakriir on neu In atoup-noni' sin ok-oke'

14 Narari te, Nai' Yesus nateef nok In atoup-noni' bo'es am mese. Oras naan, sin ntokon ma nbukaen. In nak sin am nak, “Hoe! Hii 'nak-faut mein ii! Atoni' natoon anrair ki ma nak sin niit narair Kau neik sin matak, mes hii ka mpirsai fa joo! Hii mak, sin arsin napoin! Naa! Oras ia, Au 'eik nok 'uum. Namneo Au 'maet, mes oras ia, Au 'moni 'fain! Naa! Hii miit meik hi matam. 15 Es nana te, oras ia hii ro he mnao amfuun ma miteef pah-pinan ia, he mitonan too mfaun ok-oke' Au Rais Reko ia. 16 Sekau re' anpirsai neu Kau, ma nasrain, of Uisneno anfee ne 'honis, he in natua nabar-baar nok Uisneno anbi neno-tunan. Mes sekau re' ka npirsai fa, of in napein hukun, ma fin Uisneno nriu' napoi ne ma natua nabaar anbi mone'. 17 Ma atoni' re' anpirsai neu Kau, of sin mo'en rais sanmakat huma'-huma', henati' atoni mfaun sin nahinin nak sin kuasat naan neem na'ko Uisneno. Es na' nabei', sin nriu' niut re'uf sin neik Au kanak. Of Uisneno nmoe' sin he sin na'uaban neik uab bian re' sin ka nahiin je fa. 18 Onaim, karu sin nnaa' kaun re'uf, ai' sin niun naan raso, sin ka neu he nsirakok fa. Karu sin npohon amenat, of amenat naan nareok.”

Usif Yesus na'ait on neu sonaf neno-tunan

19 Ma oras In na'uab narair nok In atoup-noni' sin ate, Uisneno na'aiti' nasaeba' Nai' Yesus neu neno-tunan. Anbi bare naan, In nfain on Uisneno An Pirsa'i, he nua sin ntokon ma naprenat nabu-buan. 20 Narari te, In atoup-noni' sin annao natuin In a'prenat. Sin nnaon neu bare-bare ma natonan too mfaun antoom Nai' Yesus In Rais Reko. Onaim Uisneno anfee kuasat neu sin, henati' sin nmoe' rais sanmakat namfau re' Nai' Yesus natoon nararin sin. Ma too namfau anpirsai neu Ne, natuin sin nahinin nak Rais Reko naan ro namneo.

Nai' Lukas 1

Nansaa' am es nai' Lukas antui reta' re' ia?

1-3 Aam Teofilus re' mahormata'. Hoore, tua. Tuaf amfaun ein ansoba' he ntui nitan reta' anmatoom nok rasin re' anjarin anbin hit sonak ma hit atnanak. Sin ntui rasin naan, anpaken reta' re' napniub on naba-baar aah na'ko kai neu hai nmurai na'ko oras unu', re' hai mihiin main sin na'ko Usif Yesus in tuaf ein re' anpaumaak Ee, ma na'ko tuaf bian amsa' re' nitan nok sin maatk ein kuuk. Are' reet ein naan, batuur-batuur natuin ahaa Uisneno In rais manba'an unu' naan. Onaim au 'parikas urair sin ntea namtiis, nmurai na'ko rasi naan in uun a'ba'an. Rarit au ufeek he 'tui urek-reko' sin utuin sin a'naok ein. Nok ranan naan, ho bisa muhiin batuur-batuur saa'-saa' re' anjarin nrarin. 4 Ma ho bisa mpirsai mmak, saa' re' tuaf-tuaf sin nareet ein naan, ka rais poi fa. Rasin naan, batuur-batuur anjarin, tua!

Uisneno In ameput sonaf neno tunan, natoon nain rasi anmatoom nok nai' Yohanis Asranit

5 Reta' re' ia in uun a'baa'n ii on nai: oras usif Herodes annaa' aprenat anbi propinsi Yudea, anmui' naan atoin es, kaan ee nai' Sakarias. In re' naan, a'naak rais pirsait Yahudi tuaf es. Ma in imsa' tuaf es na'ko pukan nai' Abia in a'naak pirsait ein. Nai' Sakarias in fee je, es re' bi Elisabet. Bi Elisabet naan na'ko sufa'-ka'uf a'naak pirsait ein amsa', natuin ka'o Musa in tataf nai' Harun in sufan-ka'un. 6 Sin nua sin nmonin natuin ahaa Uisneno In aprenat ma atoorn ein ok-oke'. Atoni' anhormaat sin imsa'. 7 Ma sin nua sin namnasin nrarin, mes ka nmu'in fa anah, natuin bi Elisabet naan, ankiu. 8 Neot es, nai' Sakarias nok in pukan Abia sin napenin tabu-mainuan he ntaman nmepun nbin Uim Onen Uuf nbin kota Yerusalem. 9 Natuin sin haart ii te, a'naak pirsait ein anheran suur ana', he nahinin nak, sekau es re' anmui' sapaaf he ntaam neu Uim Onen Uuf naan in Ke'en Akninu' nneis-neisi. Anbi naan, tuaf atamas naan ro he nout hau foo meni' anbi Uisneno In human ma In matan. Neno naan, nai' Sakarias es re' anheer naan suur ana' naan. 10 Rarit in ntaam neu Ke'en naan. Oras in nout hau foo meni' nbi Ke'en naan, too mfaun ein an'oen ein anbin kintal naan. 11 Nok askeken ate, Uisneno In ameput es neem na'ko sonaf neno tunan ma nhake nbi bare re' nout hau foo meni' naan in aon bian a'ne'u. 12 Ankius niit on naan ate, nai' Sakarias namtau nmaet, tar antea in ka nahiin fa he nmoe' saa'. 13 Mes ameput sonaf neno tunan naan na'uab am nak, “Sakarias! Kais mumtau! Fin Uisneno anneen anrair ho onen totis. Onaim ho fee jan of nahoni' ri'aan moen jes neu ko. Ho ro he mukaanb ee, nai' Yohanis. 14 Too mfaun ein of anmarinan bu'-bua' nok ki, natuin hi mihoni'. Ri'ana' re' naan, of anharineb ho nekam naan. 15 Uisneno In Asmaan Akniun' ee ankuaas naan ee, nmurai na'ko oras in nbi in ainf ee apun. In ro he nanunin are' kanan mniun mafu. Oras in na'nae neem ate, Uisneno anpaek je njair atoin ko'u. 16 In of anfuri' too Israelas amfaun he ntebi nfanin natuin sin Usif, es re' Uisneno. 17 In a'mo'en ma taos natai on re' ka'o Elia, Uisneno In mafefa kninu' unu' naan. In neem nahunun hit Usi'. In nabanit mahoint ein he nneek sin aanh ein. Ma tuaf-tuaf re' nkoit Uisneno, in nabanit sin amsa', he sin nabain ein anfain neman, ma natuin Uisneno In romin. Nok ranan naan, in nabarab sin neek ein he ntoup Usi' In amneman.” 18 Mes nai' Sakarias nataan ameput naan am nak, “Hee'! Naan of anjair on mee? Au 'ok au fee je mimnasi mrair jen! Au 'moe' on mee, he au bisa uhiin 'ak rasin naan of anjarin?” 19 Rarit ameput naan nataah am nak, “On nai! Au re' ia, nai' Gabrial, Uisneno In tua renu'. In neikn On anreun kau he 'uum utoon ko rais reko re' ia. 20 Mes ho ka mpirsai fa au uabk ein re' ia. Onaim tanar re' ho mtoit je ji, on nai! Ho maam aan of ka nakbero' reko fa karu ho mroim he mu'uab. Onaim ho ka bisa mu'uab fa saa'-saa', nmurai re' oras ia, tar antea hi mihoni' ri'ana' naan. Ho mkius kuum. Saa' re' au u'uab ee re' ia of anjair, nateef nok in oras.” 21 Too mfaun ein re' an'oen ein etan mone'-mainuan, antaka'naan ein, natuin nai' Sakarias ka npoi fa fe'. 22 Oras in npoi neem ate, in ka na'uab nahiin fa saa'-saa'. Rarit in npaek in a'niman he nsenen sin. Onaim sin nahinin nak, Uisneno nakrira' nrair je rais sanmakat es anbi Ke'en Akninu' nneis-neis naan. 23 Sin tabu-mainuan naan oek' ein, onaim nai' Sakarias antebi nfain neu in umi. 24-25 Ka 'roo-'roo fa te, bi Elisabet na'apu'. Onaim in ka npo-poi niit fa na'ko sin umi tar antea funan niim. In na'uab am nak, “Pures-bo'is neu Uisneno! Aijoo! Uisneno nakrira' In nekan arekot neu kau. Karu au upein anah, biak ein ka namae kau fa goen.”

Ameput Uisneno neem na'ko sonaf neno tunan ma nateef nok bi Maria

26 Oras bi Elisabet in aupn ee naan funan nee te, Uisneno nreek In ameput na'ko sonaf neno tunan nnao neu kuan es et propinsi Galilea. Kuan naan, kaan ee, Nasaret. Ameput naan, kaan ee nai' Gabrial. 27 Anbi kuan Nasaret anmui' ri' feot ao-'temef es, kaan ee bi Maria. Bi Maria anmanaa' nok atoin es, kaan ee nai' Yusuf. Nai' Yusuf re' naan, Usif nai' Daut in sufan-ka'un. On nai te, nai' Gabrial annao ma nateef nok bi noon Maria. 28 In nakrira' in tuan ee neu bi nona naan am nak, “Hoore, tua! Uisneno anpiir ma nbeit naan ko, he nmoe' naan kuun rais reok goes neu ko. Uisneno nok ko, Maria.” 29 Anneen on naan ate, bi Maria ntaka'nana', natuin ameput naan in uaban. In ka nahiin fa in a'moufn ii saa'. 30 Onaim ameput naan antuut antein am nak, “Maria! Kais mumtau. Fin Uisneno In sairt ii, nakrira' In nekan arekot neu ko. 31 Ka 'roo fa te, ho of mu'apu', rarit ho of muhoni' maan ri'aan moen jes. Ho ro he mukaanb Ee, Nai' Yesus. 32 In of anjair Atoin a'naet. Uisneno of anteek Ee mnak, ‘In re' naan, Au Aanh aa kuuk.’ Es re', Anah na'ko Uisneno re' A'raat Re'uf. Uisneno of nanaib Ee he nnaa' aprenat, nahuum on re' In beif-na'if usif nai' Daut. 33 In of es re' annaa' aprenat piut-piut neu too Israelas sin. Ma In aprenat naan nabar-baar.” 34 Mes bi Maria nataan nai' Gabrial am nak, “Au ka 'tuu-tuup 'iit fa fe' 'ok atoni'! Onaim au he u'apu' on mee?” 35 Rarit nai' Gabrial nataah am nak, “On nai! Uisneno In Asmaan Akniun' ee of neem neu ko. Ma Uisneno A'raat Re'uf In kuasan naan of anniup naan ko. Nok ranan naan, Ri'ana' re' of ho muhoni' maan Ee naan, kninu' batuur-batuur, natuin In re' naan, Uisneno In Anah. 36 Kais amsanmaak! Ho nonot-asar es, kaan ee bi Elisabet, na'apu' nrari msa'. Te kaah, in namnasi nrair. Onaim biak ein nak, in ka bisa nahoni' fa. Mes oras ia, in na'apu' funan nee jen. 37 Anbi Uisneno te, saa'-saa' ii bisa njair!” 38 Rarit bi Maria nataah am nak, “Reko, tua. Au re' ia Uisneno in ate kau, tua. Maut he are' saa'-saa' naan najairb ok natuin ho uabam naan. Au ubarab au tuak ii, he utuin ahaa Uisneno in romin, tua.” Rarit ameput sonaf neno tunan naan, nasaitan bi Maria.

Bi Maria nnao nmakius bi Elisabet

39-40 Ankoon neno fauk ate, bi Maria naen rabah na'ko Nasaret neu nai' Sakarias in kuan et a'toe'f ein propinsi Yudea. Antea nee te, in ntaam neu nai' Sakarias in umi. Onaim in nasee ma ntaeb bi Elisabet. 41 Oras bi Elisabet anneen bi Maria in haan buseet naan, ri'ana' re' et bi Elisabet in aupn ee, natiik. Ma Uisneno In Asmaan Akniun' ee neem ma ntaam neu bi Elisabet in tuan. 42 Rarit in na'uab naher-heer am nak, “Maria! Mansian ein of nait na'ratan ho kanam naan, anneis na'ko are' kanan bifee pah-pinan ia! Sin of nait na'ratan Ri'ana' re' et ho aupm aan! 43 Au tuak ii msa' nanaib on, natuin au Usi' In ainf ii neem nateef nok kau. 44 Ho maan musee te, ri'ana' re' au u'aup ee ia, natiik, natuin in nmariin. 45 Uisneno nakrira' nrair In nekan arekot neu ko, natuin ho mpirsai mmak, In nroim he nmoe' natuin In rais manba'an.”

Bi Maria anpures ma nbo'is Uisneno

46 Bi Maria nmurai na'uab am nak, “Na'ko au nekak nanan ia, au 'tuna' u'ratan Uisneno! 47 Au neek ii nmariin, natuin Uisneno nsoi nafetin naan kau! 48 In nkius ma ntae narek-reko' nrair kau, In aan renu'-aan reka' re' ka ma'osa' fa ia. Anmurai oras ia, are' mansian ein of na'uab ein ma nteek kau, bifee re' n'ua reok re'uf kau, 49 natuin Uisneno nmoe' rais sanmakat huma'-huma' neu kau. In imsa', Akuaas Re'uf ma Kniun Re'uf. 50 Uisneno nakrira' ma natoon rais kasian neu are' too mfaun re' anhormaat ma na'bees neu Ne, na'ko batan neu batan. 51 In npaek In kuasan, he ntaisibub tuaf-tuaf re' na'naeb ma naikas sin tuak ein. 52 In namouf tuaf-tuaf re' anna'an kuasa, natuin sin nabe'on ma npaas ok. Mes In nanaib tuaf-tuaf re' neek ein ma'nura' ma ba-baun ein. 53 In nhao ma nfait amnaahs ein tar antea namsenan, mes In nriu' napoitan atoin amui't ein, he sin npoin naon, ka npooh neikin fa saa'-saa'. 54 In nturun ma nbaab In too Israelas sin, ma nakrira' In rais kasian neu sin piut-piut. 55 Unu' te, In nahake' rais manba'an nok hit be'i-na'i sin, es re', ka'o Abraham ma in sufan-kau'n ein ok-oke'. Oras ia, rais manba'an naan nmafutu' ma nhaek nabar-baar.” 56 Na'uab anrair on naan ate, bi Maria natua nok bi Elisabet funan teun fe'. Rarit na' in nfain neu kuan Nasaret.

Bi Elisabet nahoni' nai' Yohanis

57 Antea in oors aa on naan ate, bi Elisabet nahoni' naan ri'aan moen jes. 58 Rasi naan nasiin on ma nabeon on neu in nonot-asar ma kuan naan in nanan, nak Uisneno nakrira' nrair In nekan arekot neu bi Elisabet, es naan ate In nfee ne ri'ana'. Onaim sin ar-arsin anmarinan amsa'. 59 Ri'ana' naan anmoin naan neno fanu te, sin na'heir ee natuin atoran harat atoin Yahudis. Sin he nakanab ri'ana' naan, nai' Sakarias, on re' in aamf ee kanan. 60 Mes in ainf ee npeen mates nak, “Ka on fa naan, tua! In kaan ee, ro he nai' Yohanis!” 61 Mes sin nataah ee mnak, “Nansaa' am es ho mpiir kanaf Yohanis? Ka tiit tain fa tuaf es na'ko hi nonot-asar re' anpaek kanaf naan!” 62 Onaim sin nsenen nai' Sakarias he nahiin in romin, he nakanab ri'ana' naan nak sekau. 63 Nai' Sakarias ansenen sin he ntoit hau bena' he ntui. Rarit sin nnoon ee hau bena'. Onaim in ntui mnak, “In kaan ee nai' Yohanis!” Onaim too mfaun ein ansanmakan ok-oke'. 64 Nok askeken ate, nai' Sakarias in maan amates naan nakbero'. Onaim in nsii ma nbo'is na'naeb Uisneno. 65 Tuaf-tuaf re' natuan nbin bare naan, ansanmakan ma namtaun amsa'. Onaim rasi naan nasiin on ma nabeon on na'ko tuaf neu tuaf, tar antea abitan propinsi Yudea re' natuan etan a'toe'f ein nahinin ok-oke'. 66 Are' aneen rasi naan nateenb ein nak, “Naan batuur een, Uisneno In kuasan nok ri'ana' naan. In of na'nae neem ate, in taos-mo'et on re' mee?”

Nai' Sakarias anpures ma nbo'is Uisneno

67 Rarit Uisneno In Asmaan Akniun' ee neem ma ntaam nbi nai' Sakarias in tuan. Onaim in na'uab am nak, 68 “Pures-bo'is neu Uisneno, too Israelas sin Usif! Natuin In nkoen On neem he nsoi naan In tuaf ein, maut he sin kais on re' ate. 69 Uisneno nait ma nanaib Tuaf es, re' In kuaasn ee ma'tani', he nsoi nafetin kit. In re' naan, usif nai' Daut in sufan-ka'un. 70 Uisneno nba'an nain rasi ia na'ko afi unu', anpaek In mafeef akniun' ein re' na'ki'in neu Ne. 71 Oras ia, In he nsoi nafetin kit, na'ko hit muusn ein, ma na'ko tuaf-tuaf re' sin neek ein namenan neu kit. 72-73 In nakrira' In nekan arekot neu hit be'i-na'i sin, natuin In namnau piut-piut neu In rais manba'an nok sin, re' In nfuut ma nahaek ee nok ka'o Abraham. 74 In nsoi nafetin anrair kit na'ko hit muusn ein, he hit bisa ta'ruri' ma ta'bees teu Ne, ma kais tamtau ttein. 75 In nsoi nafetin kit, he hit bisa tmoni kninu' ma mne'o piut-piut atbi In human ma In matan. 76 Yohanis! Ho re' ia, au aan hoin aa, ko. Tuaf of nahiin ko nak, ho re' ia, Uisneno A'raat Re'uf In mafefa kninu'. Ho of amnao ma mutoon meu too mfaun ein, he sin npira' ma nnona' sin a'niimk ein he ntoup Usi' In amneman. 77 Ho of amnao mukrira' ma mutoon ranan meu Uisneno Iin na, he sin nahinin nak, sin napenin saok sanat ma 'honis, natuin Uisneno nnoes ma nporin nain sin saant am penu sin. 78-79 Natuin Uisneno neekn ee ma'nura' ma n'oeteen neu kit, etun In nfee kit oras ma eti mainuan fe'u, nahuum on re' maan asaet-apisar re' neik me'u ma piin fe'u. Hit re' abitan metan-meis'okan in nanan, ma hit re' amtaus rais nitu-'maten kit, natuin hit ka taraem ok fa fe' tok Uisneno, of hit tapein paku ma me'u he nnao naat kit teu raan mamut ma rame'.” 80 Nai' Sakarias nbo'is anrair Uisneno. Onaim nai' Yohanis nmurai na'nae piut. Uisneno In Asmaan Akniun' ee nha'tain je piut. In na'nae neem on naan ate, in nnao natua nbi baer ruman na'roo na'ko kuan, tar antea oras in nmurai nait in mepu neu too Israelas sin.

Nai' Lukas 2

Bi Maria nahonis Usif Yesus

1-2 Neot es, oras nai' Kirenius na'naak neu pah Siria, uis ko'u keser, kaan ee nai' Agustus, nakua kabin prenat nak, “Are' too re' anbin prenat Roma in pah, sin ar-arsin ro he nfanin on sin kuan ein mese'-mese', he ntuin kanaf anbin sensus!” Sensus naan fe' no mese' anbi prenat Roma, re' antui ma nsoi' too mfau-rutun naan. 3 Onaim too mfaun ein anfanin neun sin kuan, he nok antuin kanaf anbin sensus naan. 4-5 Oras naan, nai' Yusuf natua nbi kuan Nasaret et propinsi Galilea. In nmanaa' anrair nok bi noon es, kaan ee bi Maria, re' na'apu'. On nai te, nai' Yusuf naan, usif nai' Daut in sufan, onaim in ro he nfain neu nai' Daut in kota Betlehem et propinsi Yudea, he na' antui kanaf anbi sensus naan. Es naan ate, sin nua sin annaon neu kota Betlehem. 6 Oras sin nbin Betlehem ate, bi Maria in oras he nahoin ii antea goen. 7 Mes anbi bare naan, sin ka napenin fa ke'en anbi uim losmen sin. Onaim sin ntaman neu oo'f es. Rarit in nahonis in aan unu, ri' mone. Onaim sin ntainuus ee, ma natuup ee nbi mui't ein sin bare mnahat.

Uisneno natoon neu atuuks ein

8 Mabe' naan, anmui' naan atuuk mu'it fauk, re' anbe'en ma ntiut sin a'bibin ma 'bib-kasen. Sin nbe'en anbin amnera' nbi kota in kotin. 9 Nok askeken ate, sin niit Uisneno In ameupt es na'ko sonaf neno tunan. Rarit anmui' snaaf na'ko Uisneno ntana' natef-tefan sin, onaim sin namtau nmaten. 10 Mes ameput naan na'uab am nak, “Hi kais mimtau fe'! Amneen mirek-reko', joo! Fin au 'uum he utoon ki rais reok goes. Sekau-sekau re' anneen rasi ia, ro of anmarinan. 11 Rais reko ia nak on nai: Neno ia, anbi Betlehem, et usif nai' Daut in kota naan, anmui' naan bifee jes nahoni' nrair Kristus! Kristus naan, Tuaf re' Uisneno nba'an nain Je na'ko afi unu'. Uisneno nreek haefn Ee neem, he nsoi nafetin tuaf na'ko sin saant am penu sin! In re' ia, re' of tuaf anteek Ee nak, ‘Usi'’, fin are' prenat, In es re' annaa' sin! 12 Hi of mihiin Je on nai: hi of miit Ri'ana kruu'f es, re' antainuus naan Ee. In ntuup et mui't ein sin bare mnahat.” 13 Ameput naan na'uab anrair on naan ate, nok askeken, Uisneno In ameput bian na'kon sonaf neno tunan neman namfa-faun ma nabuan nok ne. Onaim sin npures ma nbo'is Uisneno neik siit am nak, 14 “Hai mtuna' ma mi'ratan Uisneno In kanan! In es re' antook ma naprenat et neon goe tunan a'raat re'uf. Uisneno nroim he narame' are' mansian ein pah-pinan, re' anharineb ma nhaan mau In nekan!” 15 Rarit Uisneno In ameupt ein ntebin nfanin neun sonaf neno tunan. Onaim atuuks ein naan na'uab ein am nak, “Hoe! Iim he tnao teu Betlehem he tkius tiit Ri'ana' nee fe'! Fin Uisneno anfee nrair hanaf naan neu kit.” 16 Rarit sin naenan rabah neun Betlehem. Onaim sin niit bi Maria ma nai' Yusuf. Ma sin niit Ri'ana kru'uf naan amsa' antuup et mui't ein sin bare mnahat. 17 Oras sin niit Ri'ana' naan, sin nmurai na'uab ein am nak, “Fe'e na Uisneno In ameupt ein neman na'kon sonaf neno tunan ma natoon kai anmatoom nok Ri'ana' re' ia!” Onaim sin npeon rasi naan tar namsoup. 18 Are' tuaf amfaun ansanmakan oras sin nneen atuuks ein naan sin uab ein. 19 Mes bi Maria nahiik ma napaan sin anbin in nekan, are' kanan rasi re' anjarin naan. Ma in natenab ma namnau he naim niit nak, in a'moufn ii saa'. 20 Rarit atuuks ein naan antebi nfanin neun sin mui't ein. Onaim sin npures ma nbo'is Uisneno In kanan. Sin ntotin makasi neu Ne, natuin sin nnenan ma nitan natai on re' saa' re' ameput Uisneno natoon ee jan.

Sin nakanab Ri'ana kru'uf naan, Nai' Yesus

21 Nahoni' nrair neno faun on naan ate, sin na'heri' Ri'ana kru'uf naan natuin ka'o Musa in atoran. Onaim in ainaf-amaf nakaanb Ee, ‘Nai' Yesus’. Kanaf naan es re' ameput na'ko sonaf neno tunan natoon ee neu sin, oras In ainf ee ka na'aups Ee fa fe'.

Sin neik Ri'ana kru'uf Nai' Yesus neu Uim Onen Uuf

22 Anmui' atoran es na'ko ka'o Musa nak, bifee re' nahoni' nrair neno bo' haa, ro he nnao nakninu' in tuan nbi Uim Onen Uuf natuin atoran harat. Nok ranan naan, sin bisa ntaman neu uim onen on re' nati' te sin nmo'-moe' je ji. Etun nai' Yusuf ma bi Maria nnaon neu kota Yerusalem he nmoe' natuin atoran harat naan. Sin naskau neik Ri'ana kru'uf naan neu Uim Onen Uuf, he nanaa't Ee njair Uisneno Iin ja. 23 Sin natuin Uisneno In atoran re' nak, “Bifee re' nahoni' ri'aan unu, karu mone te, in ro he nana'at ri'ana' naan njair Uisneno Iin ja.” 24 Natuin Uisneno In atoran, karu nana'at ri'ana' naan neu Uisneno te, in mahoin ein ro he nfeen fua'-turu' kor-kuku paasn es, ai' kor-keif tipu' nua. Etun nai' Yusuf ma bi Maria nmoe' natuin atoran naan.

A'naef nai' Simeon nak Nai' Yesus naan, es re' Kristus re' Uisneno anba'an nain Je

25-26 Oras naan, anmu'i 'naef es, kaan ee nai' Simeon, re' natua nbi kota Yerusalem. In re' naan, neek amne'o ma namnau Uisneno piut-piut. Uisneno In Asmaan Akniun' ee natoon ee mnak, in of niit Kristus fe', rarit na' in nmaet. Kristus naan, of es re' ansoi nafetin too Israelas sin. 27 Oras naan, Uisneno In Asmaan Akniun' ee neik nai' Simeon antaam neu Uim Onen Uuf. Oras in ntaam ate, in nateef nok Nai' Yesus In ainaf-amaf sin neik Je, he nanaa't Ee neu Uisneno he njair Iin ja. 28 Ankius Ri'ana naan ate, 'naef Simeon antoup Goe ma naskau Goe. Rarit in npures ma nanaib Uisneno mnak, 29 “Pures-bo'is neu Uisneno! Uisneno nmoe' ma ntao nrair natuin In rais manba'an neu kau. Onaim oras ia, Uisneno bisa nfee kau oras ma eti mainuan, he reko te, au 'maet kuuk nai 'bi mamut-aomina', 30 fin au 'iit urair Tuaf re' Uisneno nreek haefn Ee neem, he nsoi nafetin kit na'ko hit saant am penu sin! 31 Uisneno anroim he npaek Ri'ana' re' ia, he nsoi nafetin uuf-uuf ma pah-pah sin ok-oke'. 32 In on re' snaa pina', re' neik rais hormaat ma baisenut neu Uisneno In too pah Israelas sin. In on re' me'u makraha', re' ntana' ma naruru' Uisneno In ranan, neu are' uuf-uuf ma pah-pah bian sin.” 33 Annenan on naan ate, nai' Yusuf ma bi Maria feefk ein nomkakan, natuin nai' Simeon in uab ein naan re' anmatoom nok Ri'ana' naan. 34 Rarit nai' Simeon na'uab anfee tetus neu sin. Onaim in na'uab neu bi Maria mnak, “Yesus ainaf! Of too Israelas sin antorak ho Anah re' ia. Mes sin 'moe't ein neu Na jan, of namouf nafani' sin. Ho Anah re' ia, of anmoe' tuaf-tuaf amfaun sin neek ein anmarinan. 35 Nok ranan naan, Uisneno of anpukai napoitan too mfaun ein sin neek ein. Mes ho, Maria, ho of amnaben miit ma'nuka' ka aan'-ana' fa, nahuum on re' suin ee napau ho ansaom naan.”

Be'i bi Hana ntoit makasi neu Uisneno, natuin Nai' Yesus

36-37 Anmui' bifee mnais es anbi Uim Onen Uuf naan, kaan ee bi Hana. In nmoin naan toon bo' fanu mhaa (84) goen. In aamf ee, kaan ee nai' Fanual na'ko uuf nai' Aser. In nmatsao naan toon hitu te, moen je nmate nporin. Be'i bi Hana re' naan, Uisneno In mafefa kninu'. In meup goe, es re' an'onen ma nanaah on anbi Uim Onen Uuf fai-manas. 38 Oras nai' Simeon na'uab neu nai' Yusuf ma bi Maria te, bifee mnasi' naan neem anpaumak-maak. In anneen amsa' sin na'uab ein naan, rarit in npures Uisneno. Onaim in na'uab anmatoom nok Nai' Yesus neu tuaf-tuaf amfaun re' anpa-pao Usif re' Uisneno nba'an he nreek haefn Ee neem he nsoi nafetin too Israelas.

Nai' Yusuf sin nfanin neun kuan Nasaret

39 Oras nai' Yusuf ma bi Maria nmo'en nrarin natuin ka'o Musa in atoorn ein ok-oke' nbi kota Yerusalem ate, sin ntebin nfanin neun propinsi Galilea, neu sin kuan Nasaret. 40 Nai' Yesus na'nae, na'bei', anmanoe, ma nahiin rasi mfaun. Uisneno nakrira' In nekan arekot neu Ne msa'.

Ri'mone Nai' Yesus anbi Uim Onen Uuf

41 Toon-toon ate, nai' Yusuf ma bi Maria nnaon neu kota Yerusalem he nokan nbin fesat Paska. 42 Neot es, oras Nai' Yesus anmoin naan toon bo'es am nua, sin nnaon bu'-bua' neun Yerusalem he nokan anbin fesat Paska on re' nati' te, sin nmo'e. 43-44 Oras neon fesat Paska sin oek' ein, nai' Yusuf ma bi Maria anfanin neun kuan Nasaret. Sin nnaon bu'-bua' nok too mfaun ein re' he nfanin neun Galilea. Mes sin ka nahinin fa nak, Nai' Yesus namaik et Yerusalem. Sin nak of oni' In nnao nok In partein ngguin. Mes oras maans ee nmouf, sin ka niit Ee fa. Onaim sin nmurai namin neu-mneman. Sin natanan neu sin nonot-asar sin ma sin partein ngguin. 45 Mes natuin sin ka niit ai' nateef Ee fa, sin ntebi nfanin neun Yerusalem, he naim Je nbi nee. 46 Antean nee te, sin naim Je neu-mneman tar antea neno teun, na' sin niit Ee nbi Uim Onen Uuf ee In nanan. In ntoko ma nmakoin ein penit ma nmaktan-taan ein nok tunggur agama Yahudi sin. 47 Too mfaun ein re' annenan sin re' naan, anmasahun, natuin In nahiin batuur-batuur Uisneno In Suur Akniun' ee In afan. Ma In nataah nahiin haan taans ein nok reko msa'. 48 Ankius nitan on naan ate, in ainaf-amaf sin ansanmakan. Rarit In ainf ee nak, “Yesus! Nansaa' am es Ho mususab kai on re' ia? Hai nua kai Ho ama' mfuun mitef-tefan bare-bare mbi ranan ma mbi kota re' ia. Hai mtaka'nana' neu re' hai he miit Ko mbi mee!” 49 Mes Nai' Yesus nataah am nak, “Nansaa' am es hi msusa mmaet he maim Kau? Hi mihini, oo? Au 'mui' urusan et Au Ama' In Umi.” 50 Mes sin ka nahinin reko fa neu In sairt ii saa'. 51 Rarit sin ntebin nfanin neun kuan Nasaret. Nai' Yesus natuin In ainaf-amaf sin aprenat. Onaim In ainf ee nahiik ma napaan rasin naan ok-oke' nbi in nekan. 52 Onaim Nai' Yesus na'nae piut, In mahinif ma manoef na'baab on piut. Uisneno ma mansian sin arsin anneek Ee.

Nai' Lukas 3

Nai' Yohanis Asranit nait in mepu

1-2 Oras naan, nai' Tiberius anjair uis ko'u keser ma nnaa' aprenat anbi pah Roma toon bo'es am niim een. Nai' Pontius Pilatus anjair gubernur anbi propinsi Yudea. Nai' Herodes anjair gubernur anbi propinsi Galilea. Nai' Herodes tataf nai' Felipus, anjair gubernur anbi propinsi Iturea ma propinsi Trakonitis. Ma nai' Lisanias anjair gubernur anbi propinsi Abilene. Oras naan amsa', nai' Hanas ma nai' Kayafas anjarin a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naak ko'u nbi kota Yerusalem. Oras naan, nai' Yohanis, nai' Sakarias in anah, natua nbi baer ruman na'roo na'ko kuan. Anbi bare naan, Uisneno na'uab ma nbaasn ee. 3 Anneen anrair on naan ate, nai' Yohanis antaam neu are' kuan-kuan re' anpaumaak noe Yarden, ma natoon neu abitan naan am nak, “Hi ro he mmanaku' ma misaitan hi saant ein ok-oke', he Uisneno annoes nain sin. Rarit hi ro he misrain fe', he njair tanar nak hi mmarame' mfain mok Uisneno.” 4 Un-unu' te, Uisneno In mafefa kninu' ka'o Yesaya antui anmatoom nok nai' Yohanis re' ia mnak, “Anmui' tuaf re' of annao neu bare re' ka matua' fa, rarit anhunun ma nkoa' am nak, ‘Are' too mfaun ein ro he mibarab ma miroitan ranan, he mseun ma mtoup Usi' In amneman! Mikninu' ranan he mseun Goe. 5 Amkuub ma mnae mineer kefan ma koba'if. Amnae ma mhain mineer a'toe'f ein. Mineo ma minoon raan apeunt am abeot ein, Amha'eik raan koba'if ma faut putuk. 6 Maut he tuaf-tuaf na'ko uuf-uuf ma pah-pah, bisa nahinin nak, Uisneno nroim he nsoi nafetin mansian na'ko sin saant am penu sin.’ ” 7 Too mfaun neman na'kon mee-mee, ma ntoit nai' Yohanis he nasrain sin. Mes in naskara' sin im nak, “Hoe, aputa-kriu maufinu ki! Hi on re' kaun araut aan! Hi kais mitenab mak, hi mi'piis mipo-poi he hi bisa msoi maan om mi'ko Uisneno In hukun! Kahaf! Ka 'roo fa te, Uisneno nasanut hukun neu tuaf-tuaf re' na'piis napo-poi jah! 8 Hit tahiin tak ka'o Abraham naan, Uisneno in partei. Mes hi kais mitenab am mak, ‘Au ka upein fa hukun, natuin au re' ia ka'o Abraham in sufan.’ Hi mipein rasi naan na'ko mee? Naan ka bisa nturun ki fa. Natuin rasi naan ka nmoe' ki fa he mjair atoin neek amne'o. Uisneno bisa nmoe' fatun re' ia njarin ka'o Abraham in sufan. Au utoon ki, hee! Mikrira' mbi hi 'moinm ein naan nai, mak hi mnao misaitan hi saant ein ee jen, ma mfain iim mituin Uisneno. 9 Hi ro he mmoe' rais reko. Kaah fa te, Uisneno In hukun ma'feen ee nmouf neu ki on re' atoni' npaek fani he nnoo' hau na'ko in a'ba'an. On re' naan, tua! Roet ii ka mapake' fa, karu ka nmui' fa in fuaf arekot! Onaim reko nneis amnoo' goe, rarit tout goe he nputu nmaet.” 10 Rarit too mfaun ein nataan nai' Yohanis am nak, “Onaim hai he mmoe' on mee?” 11 On nai te, in nataah sin im nak, “Karu ho mmui' baru nua, nfee es meu tuaf re' ka nmui' fa baru. Karu ho mmu'i mnahat, mbait meu tuaf re' ka nmui' fa mnahat.” 12 Rarit ahoik beon guin neman ma ntoit nai' Yohanis he nasrain sin. Sin natanan am nak, “Aam tungguru! Hai he mmoe' on mee?” 13 In nataah am nak, “Hi roim ein es re' mputa-kriu. Mes nmurai oras ia, hi ro he mmeup nok neek amneot. Kais ambeos beo nneis-neis na'ko preent ii in atoran. Maut he too gui nbaen ein beos beo natai nok atoran.” 14 Sorarus fauk anbin naan amsa'. Sin nataan nai' Yohanis am nak, “Karu hai te, on mee? Hai ro he mmoe' on mee?” Rarit in nataah sin im nak, “Kais amhoik biak ein sin roit ein mituin hi roim ein naan. Kais amtu'iran biak ein tafi'-tafi'. Hi ro he misaeb sukuur ma minokab hi teenb ein nok ahaa hi kai ngguin naan.” 15 Anneen in uab ein naan ate, too mfaun ein anmaka'in ma na'se'-seo' guin am nak, “Hae! Kais-kaisa' nai' Yohanis re' ia, Kristus, re' Uisneno nba'an he nreek Ee neem na'ko unu' naan, oo!” 16 Mes nai' Yohanis nakain sin im nak, “Amneen mirek-reko'! Anmui' tuaf es, re' ma'tani' nneis na'ko kau of he neem. Maski au 'jari haa in aan renu' msa', au ka umnees 'ok Ne fa. Au suma bisa usrani haa ki 'paek oe, mes In of anmo'e nneis na'ko kau, natuin In naheun hi neekm ein nok Uisneno In Asmaan Akninu'. In of nakninu' ki, on re' ttoutu' nunu' npaek ai. 17 In nhukun tuaf re' anmo'e nsaan, nahuum on re' atoin tani re' anpaek anin he natpeneb maka' taum. Rarit in napaan maka' anbi 'poni, mes nout nakrati' maak ta'uk ma maak apa'. On naan amsa' Kristus of anhukun tuaf-tuaf re' anmo'en sanat, ma nait inporin sin neu ai marara' abar-barat.” 18 Nok ranan naan, nai' Yohanis namnaub too mfaun ein nok rasi huma'-huma', ma natoon Uisneno In Rais Reko neu sin. 19-20 Oras naan, nai' Yohanis anmurai na'uab maat-maat anmatoom nok nai' Herodes in a'mo'en. In rais ji on nai: nai' Herodes naan, gubernur et propinsi Galilea. In saant ein na'tupu nsae. Es, es re' in nheer naan in oirf ee fee, kaan ee bi Herodias. Te kaah, in oirf ee anmoin fe', ma ka nporin fa in fee bi Herodias fa fe'. Nai' Herodes in a'monin re' ka batuur fa naan, anmoe' nai' Yohanis nakain ee maat-maat, tar nai' Herodes anrenan. Rarit nai' Herodes anheek nai' Yohanis, ma nataam ee nbi bui.

Nai' Yohanis nasrain Usif Yesus

21 Unu' te, oras sin ka nheek fa nai' Yohanis fa fe', in nasrain too mfaun. Ma in nasrain Nai' Yesus amsa'. Rarit Nai' Yesus an'onen, onaim neon goe natfe'i. 22 Rarit Uisneno In Asmaan Akniun' ee nsaun neem neu Ne. Asmaan Akninu' naan In maasn ee nahuum on re' kor-kefi. Onaim anmui' hanaf na'ko neon goe mnak, “Ho re' ia, Au Aan neka'. Ho mmoe' Au nekak ia, nmariin piut.”

Usif Yesus In beif-na'if sin, natuin aam Yusuf in uuf ein

23 Oras Nai' Yesus anmurai natoon neu too mfaun ein anmatoom nok Uisneno In ranan, In oni' anmoin naan toon bo' teun goen. Tuaf amfaun nahinin nak, Nai' Yesus naan, nai' Yusuf in Anah. Nai' Yusuf in uuf ein, on nai: Nai' Yusuf in aamf ee, nai' Eli. 24 Nai' Eli in aamf ee, nai' Matat. Nai' Matat in aamf ee, nai' Lewi. Nai' Lewi in aamf ee, nai' Melki. Na' Melki in aamf ee, nai' Yanai. Nai' Yanai in aamf ee, nai' Yusuf. 25 Nai' Yusuf in aamf ee, nai' Matatias. Nai' Matatias in aamf ee, nai' Amos. Nai' Amos in aamf ee, nai' Nahum. Nai' Nahum in aamf ee, nai' Hesli. Nai' Hesli in aamf ee, nai' Nagai. 26 Nai' Nagai in aamf ee, nai' Maat. Nai' Maat in aamf ee, nai' Matatias. Nai' Matatias in aamf ee, nai' Semein. Nai' Semein in aamf ee, nai' Yosek. Nai' Yosek in aamf ee, nai' Yoda. 27 Nai' Yoda in aamf ee, nai' Yohanan. Nai' Yohanan in aamf ee, nai' Resa. Nai' Resa in aamf ee, nai' Serubabel. Nai' Serubabel in aamf ee, nai' Seltiel, Nai' Seltiel in aamf ee, nai' Neri. 28 Nai' Neri in aamf ee, nai' Melki. Nai' Melki in aamf ee, nai' Adi. Nai' Adi in aamf ee, nai' Kosam. Nai' Kosam in aamf ee, nai' Elmadam. Nai' Elmadam in aamf ee, nai' Er. 29 Nai' Er in aamf ee, nai' Yosua. Nai' Yosua in aamf ee, nai' Eliaser. Nai' Eliaser in aamf ee, nai' Yorim. Nai' Yorim in aamf ee, nai' Matat. Nai' Matat in aamf ee, nai' Lewi. 30 Nai' Lewi in aamf ee, nai' Simeon. Nai' Simeon in aamf ee, nai' Yahuda. Nai' Yahuda in aamf ee, nai' Yusuf. Nai' Yusuf in aamf ee, nai' Yonam. Nai' Yonam in aamf ee, nai' Elyakim. 31 Nai' Elyakim in aamf ee, nai' Melea. Nai' Melea in aamf ee, nai' Mena. Nai' Mena in aamf ee, nai' Matata. Nai' Matata in aamf ee, nai' Natan. Nai' Natan in aamf ee, nai' Daut. 32 Nai' Daut in aamf ee, nai' Isai. Nai' Isai in aamf ee, nai' Obet. Nai' Obet in aamf ee, nai' Bo'as. Nai' Bo'as in aamf ee, nai' Soleman. Nai' Soleman in aamf ee, nai' Nahason. 33 Nai' Nahason in aamf ee, nai' Aminadap. Nai' Aminadap in aamf ee, nai' Atmin. Nai' Atmin in aamf ee, nai' Arni. Nai' Arni in aamf ee, nai' Hesron. Nai' Hesron in aamf ee, nai' Peres. Nai' Peres in aamf ee, nai' Yahuda. 34 Nai' Yahuda in aamf ee, nai' Yakop. Nai' Yakop in aamf ee, nai' Isak. Nai' Isak in aamf ee, nai' Abraham. Nai' Abraham in aamf ee, nai' Tera. Nai' Tera in aamf ee, nai' Nahor. 35 Nai' Nahor in aamf ee, nai' Seruk. Nai' Seruk in aamf ee, nai' Rehu. Nai' Rehu in aamf ee, nai' Pelek. Nai' Pelek in aamf ee, nai' Eber. Nai' Eber in aamf ee, nai' Sela. 36 Nai' Sela in aamf ee, nai' Kenan. Nai' Kenan in aamf ee, nai' Arpaksat. Nai' Arpaksat in aamf ee, nai' Sem. Nai' Sem in aamf ee, nai' Noh. Nai' Noh in aamf ee, nai' Lamek. 37 Nai' Lamek in aamf ee, nai' Metusalak. Nai' Metusalak in aamf ee, nai' Hanok. Nai' Hanok in aamf ee, nai' Yaret. Nai' Yaret in aamf ee, nai' Maharael. Nai' Maharael in aamf ee, nai' Kenan. 38 Nai' Kenan in aamf ee, nai' Enos. Nai' Enos in aamf ee, nai' Set. Nai' Set in aamf ee, nai' Adam. Nai' Adam naan, Uisneno neikn On es anmo'e.

Nai' Lukas 4

Niut reu'f ein sin a'naak kou' goe ansoba' Usif Yesus

1 Oras nai' Yohanis nasrani nrair Nai' Yesus ate, Nai' Yesus annao nasaitan noe Yarden. Uisneno In Asmaan Akniun' ee nok Ne. Rarit Asmaan Akniun' ee neik Je neu baer ruman na'roo na'ko kuan. 2 Nai' Yesus natua nbi bare naan, ntea neno bo' haa. Oras naan, In ka nbukae niit fa saa'-saa', tar antea In namnaah anmaet. Rarit niut reu'f ein sin a'naakt ee neem he nakreo nsoba' Nai' Yesus. 3 In na'uab nakreo nsoba' neu Nai' Yesus am nak, “Karu batuur-batuur Uisneno In Aanh aa Ko, Ho mmui' kuasa. Onaim mu'uab meu fatun re' ia, he njarin utunu', he Ho bisa muah sin.” 4 Mes Nai' Yesus nataah am nak, “Ho roim aan in reokn ii kaah een! Ho ka muhiin fa, oo? Matu'i et Uisneno In Suur Akninu' mnak, ‘Mansian ii ka nmoin fa arahaa na'ko mnahat!’ ” 5-6 Rarit a'naak nitu naan neik Nai' Yesus neu baer a'ratas, ma nakrira' neu Ne are' prenat pah-pinan ia no mes-mese' nok nain sin pina' ma kraha' sin ok-oke'. Rarit in nfuri' Nai' Yesus am nak, “Are' pareent ein sin kuasa naan, au ngguin ok-oke'! On naan amsa' sin pina' ma kraha' sin! Onaim au 'mui' hak he 'nona' 'eu sekau-sekau goah re' au 'romi. 7 Au 'roim he 'fee sin neu Ko. Suma Ho ro he mmoe' maan rais jes, he na' au 'nona' Ko goe. Ma'kafa'! Mu'bees meu kau. Es ahaa re' naan, tua!” 8 Mes Nai' Yesus nataah ee mnak, “Ho mupein rasi naan mu'ko mee? Anbi Uisneno In Suur Akniun' ee matu'i mnak, ‘Ho ro he mu'bees meu Uisneno nmees. Ma ho ro he mtuthae kuum Ee.’ ” 9 Rarit a'naak nitu naan neik Nai' Yesus antaam neu kota Yerusalem. Anbi naan, in nasaeb Nai' Yesus anbi Uim Onen Uuf ee in a'pupun. Rarit in na'uab am nak, “Karu Ho batuur-batuur Uisneno In Anah, mumoufut Ho tuam aan nai! 10 Fin matu'i et Uisneno In Suur Akniun' ee mnak, ‘Uisneno of anreun In ameupt ein na'kon sonaf neno tunan, he npafa' ma npanat Ko. 11 Sin of natnaat Ko, maut he Ho haem ein kais nasbeut fatu kre'-re'o msa'.’ ” 12 Mes Nai' Yesus nataah am nak, “Kais mu'kake' Kau. Fin matu'i et Uisneno In Suur Akniun' ee mnak, ‘Kais amsoba' Uisneno!’ ” 13 A'naak nitu naan ansoba' Nai' Yesus npaek ranan huma'-huma', mes ka niis Ee fa. Rarit In nnao nasaitan Nai' Yesus he npao ntein oras bian.

Usif Yesus annao neu Galilea, ma nmurai natoon Uisneno In Rais Reko

14 Rarit Nai' Yesus anfani ntein on propinsi Galilea, fin Uisneno In Asmaan Akniun' ee nfee Ne kuasa. Ka 'roo fa te, Nai' Yesus In kaan ee nmurai mateka' nbi abitan pah re' naan. 15 In nanoni' nbi atoin Yahudis sin uim oen ein anbin mee-mee. Onaim too mfaun ein anboi's Ee mnak, “Nai' Yesus naan, atoin ma'tani'!”

Sin ka ntoup fa Usif Yesus anbi kuan Nasaret

16 Neot es, Nai' Yesus neem anbi In kuan Nasaret. Nateef nok atoin Yahudis sin neon onen, re' sin nteek ee te, ‘neon Sabat’, In ntaam neu uim onen, on re' nati' te In nmo'e. Rarit In nhaek he nrees na'ko Uisneno In Suur Akninu'. 17 Onaim sin na'naa't Ee ka'o Yesaya in tuis. In nfei, he naim resat, onaim In nrees nak, 18 “Kuasat na'ko Uisneno In Asmaan ee, et Au. Etun In nruur ma nreek Kau, he utoon Uisneno In Rais Reko 'eu atoin kasian ein. In nreek haefan nrair Kau. he utoon am 'ak, abitan bui je, of npoin mainuan; afoort ein, of bisa niit anfanin; tuaf-tuaf re' napenin ha'mu'it, of anmonin nbin mainuan. 19 Fin oras ia, Uisneno In oors ii ntea goen, he nsoi nafetin Iin na.” 20 Anrees anrair tuis naan ate, Nai' Yesus annuun goe ma nnona' nafain' ee neu ameup ibadat, rarit In ntook. Abitan uim onen naan ok-oke' ankius Goe piut. 21 Rarit In na'uab neu sin im nak, “Saa' re' fe'e na hi mneen amrair je naan, oras ia najairb on.” 22 Rarit too mfaun ein re' anbin naan, nmurai na'uab nanaib Nai' Yesus am nak, “Hoe! Saa' re' fe'e na In na'uab ee ji, reokn ii kah! Mes nai' Usu Anah, ai'? Nansaa' am es on re' ia?” 23 Onaim Nai' Yesus na'uab neu sin am nak, “Hi of mihiin uab es nak, ‘Hoe, apairoir menas! Mureko' ho tuam aan fe'!’ Hi mpaek uab naan he m'oet Au uabak mak, ‘Nansaa' am es Ho ka mmoe' fa rais sanmakat es neu kai mbi ia, nahuum on re' Ho mmoe' je mbi kota Kapernaum?’ 24 In batuurn ii on nai: atoni' ka nroim fa he ntoup Uisneno In mafefa kninu' nbi in kuan ee kuun. 25-26 Tait i'tope' na'ko Uisneno In mafefa kninu', ka'o Elia. Neot es, uurn ii ka nmouf fa toon teun ma stena'. Oras naan, anmui' bifee banu' mfaun nbi pah Isra'el. Mes Uisneno ka nreek fa nai' Elia he nturun too Israelas sin. Mes Uisneno nreek ee he nnao nturun baun es anbi kuan Sarfat npaumaak kota Sidon. Te kaah, bifee banu' naan, ka atoin Yahudis fa. Mes in npirsai Uisneno In kuasan. 27 Tait i'tope' bian na'ko Uisneno In mafefa kninu', nai' Elisa. Oras naan, anmui' atoin Yahudis amfaun napenin meen nui-atroki' nbi pah Isra'el. Mes Uisneno ka nareko' sin fa. Uisneno suma nreun nai' Elisa he nareko' tuaf mees' aah, kaan ee nai' Na'aman. Te kaah, amenat naan atoin Sirias, ka atoin Yahudis fa. Mes in npirsai Uisneno In kuasan.” 28 Oras sin nneen Usif Yesus na'uab on naan ate, sin ar-arsin nek-neuk nisik neu Ne. 29 Rarit sin nfenan bu'-bua', ma nriu' napoitn Ee na'ko uim onen naan. Rarit sin nheer neik Je neu kuan ee ninin, he ntitar nataam Ee neu kefa mnanu' nbi naan. 30 Mes In suma nnao npoi kuun na'ko too mfaun ein naan sin atnaank ein, rarit annao nasaitan sin anbin bare naan.

Usif Yesus anriu' nitu na'ko tuaf es

31 Rarit Nai' Yesus annao neu kota Kapernaum et nefo Galilea in ninin. Ansuun neon onen sin ate, In nanoni' too mfaun anbin uim oen ein. 32 Too mfaun ein ansanmakan oras sin nneen In uaban naan, fin In nahiin batuur-batuur saa' re' In nanoni' sin naan in afan. 33 Neot es, oras Nai' Yesus nanoni' anbi uim onen, anmui' naan tuaf es anniut sae ma nmurai nkoa' naher-heer am nak, 34 “Hoe, Yesus, Atoin Nasaretas! Ho mmui' urusan saa' mok kai! Ho uum he mureu' miis kai, oo? Hai mihiin Ko. Ho re' ia, Atoni Kninu' re' Uisneno anba'an he nreek haefn Ee neem.” 35 Mes Nai' Yesus naskaar ee mnak, “Kais mufeef! Ampoi nai mu'ko atoni' naan!” Nok askeken ate, nitu naan nait anpesek atoni' naan neu afu, anbi too mfaun ein sin maatk ein. Anpesek anrair je on naan ate, nitu naan anpoi na'ko atoni' naan ma nasaitn ee, ma ka nameenb ee fa. 36 Too mfaun ein ansanmakan ok-oke' mnak, “Airoo! Atoni' ia In uabn ii anmui' kuasa ma'tani', joo! Tar antea niut reu'f ein amsa' natuin In aprenat, ma npoin na'ko tuaf-tuaf aniut saes ein!” 37 Rarit reta' anmatoom nok Nai' Yesus nasiin ok ma nabeon ok nfuun am natef-tefan bare naan.

Usif Yesus nareko' nai' Simon in ain babaf, ma tuaf bian antein

38 Oras sin npoin na'kon uim onen naan, Nai' Yesus annao neu atoin es in umi. Atoni' naan, kaan ee nai' Simon. Nai' Simon in ain baabf ee nmaniin ma nbeis ma'tani'. Rarit sin ntoit Nai' Yesus am nak, “Aam! Amturun kai he mureko' maan bifee mnais ee fe'!” 39 Nai' Yesus annao nhake nbi koi je matan, rarit nriu' napoitan maininit naan. Oras naan amsa', maininit naan namneuk nain na'ko bifee mnasi' naan. Rarit in nfeen ma nabarab bukaet neu sin. 40 Oras maans ee noi nmouf naan, too mfaun ein nmurai neman ma neikin amenat huma'-huma' neu Nai' Yesus. Rarit In ntao In a'niman neu sin ok-oke', ma nareko' sin. 41 Anbi ameent ein naan amsa' anmui' tuaf fauk re' anniut saen. Rarit Nai' Yesus naprenat niut reu'f ein naan he npoin na'kon tuaf-tuaf ein naan. Oras sin npoin, sin nhuun ein am nak, “Ho re' ia, Uisneno In Anah!” Fin niut reu'f ein naan nahiin Je nak, In re' naan, Kristus re' Uisneno anba'an nain Je he nreek Ee neem. Natuin rasi naan, es na' Nai' Yesus nakain sin nok ma'tani' he sin kaisa' na'uab ein hanaf mese' msa' anmatoom nok In tuan.

Usif Yesus annao natoon Rais Reko nbi uim oen ein

42 Oras snaat ee nsae te, Nai' Yesus anfeen ma nnao neu baer ruman es nbi kota in kotin. Too mfaun ein naim Je nbin mee-mee. Oras sin niit ma nateef nok Ne, sin na'uab ein am nak, “Aam. Reko te, Ho mutua mok kai mbi ia nai! Kais amnao mtein meu bare bian!” 43 Mes In nataah am nak, “Au ro he 'nao 'eu kuan bian he utoon Rais Reko anmatoom nok Uisneno In Aprenat. Fin Uisneno re' anhaef Kau gui, nak Au ro he 'meup mepu naan.” 44 Onaim In nmurai nnao, npoi ma ntaam na'ko kuan es neu kuan es, ma nanoni' tuaf anbin uim oen ein nbin propinsi Yudea.

Nai' Lukas 5

Sin npukat naan ika' mfa-faun

1 Neot es, Nai' Yesus nanoni' tuaf amfaun anbi nefo Galilea in ninin. Too mfaun ein neman ma nromin he natniin Uisneno In Kabin ma Prenat. Sin namfa-faun tar antea sin nmasiitr ein ma nmabe'un. Onaim sin he noi nsaen Nai' Yesus. 2 Anpaumaak bare naan, anmui' naan akiif kai ika' nakninu' sin pukat nbin meto'. Onaim Nai' Yesus niit kofa' nua ruum ein anhaken nbin naan. 3 Es na'ko koof nua' ein naan, nai' Simon iin ja. Rarit Nai' Yesus ansae neu nai' Simon in kofa', ma na'uab neu nai' Simon he ntorak kofa' naan neu oe je kre'o. Onaim In ntoko ma nmurai nanoni' neu too mfaun ein naan. 4 Nanoni' nrari te, In na'uab neu nai' Simon am nak, “Simon! Meik ho kofa' ia meu neof goe tnaan ee kre'o, he ho musanut ho pukat ia meu naan. Hi of mipein ika' mfa-faun.” 5 Mes nai' Simon nataah am nak, “Usi' msa', Ho es-es! Hai mmeup fai jes a'teme-'teme, mes ika' fua' mese' msa' hai ka mipenif! Mes neu Aam, Ho es mu'uab on naan, maut he au 'soba' 'iit!” 6 Onaim sin nasanut pukat naan. Rarit sin he nheer nafain' ee, mes pukat naan nahenu nrair nok ika' tuunb es, tar antea pukat naan anmurai natkai. 7 Onaim nai' Simon ankoa' in partein ngguin na'kon kofa' bian he neman ntuurn ee. Rarit sin nnaun ika' ma nkuab ein neu kofa' nua tar antea nahenun, onaim ara kre'o te anreman. 8-10 Nai' Simon in partein akiif kai ika' sin, nai' Yakobus ma nai' Yohanis, aam Sebedius in aanh ein, anbin naan amsa'. Sin nsanmakan amsa', natuin sin napenin ika' mfa-faun naan. Oras nai' Simon Petrus niit saa' re' anjari nbi naan, in naen neem ma nri'tuu nbi Nai' Yesus In matan, ma na'uab am nak, “Au re' ia, tuaf es re' anmo'e nsaan amfau-rutu. Onaim reko nneis Usi' kais ampaumaak kau ntein.” Mes Nai' Yesus nataah am nak, “Kais mutenab naan kou'-ko'u. Au 'roim he 'paek ki. Hi arki re' ia, atoin amnaim ika'. Mes oras ia, Au he unoni' ki he maim tuaf he natuin Kau!” 11 Rarit sin nheer sin koof' ein ntean meto'. Onaim sin nnaon nasaitan are' saa'-saa', ma natuin Nai' Yesus.

Usif Yesus nareko' tuaf es, re' napein meen nui-atroki'

12 Anbi kuan es, Nai' Yesus nateef nok tuaf es, re' in aon ee no mes-mese' nameen nui-atroki'. Oras in niit Nai' Yesus, in nnao nri'tuu ma na'ruri' ntea afu nbi Nai' Yesus In matan. Onaim in nak, “Aam! Amturun maan kau fe', tua! Au uhiin 'ak, Ho bisa muneuk main au menas re' ia, he reko te, biak ein kais anmai'nisin kau. Asar Ho mroim, tua.” 13 Rarit Nai' Yesus ansoron In a'niman ma nreo' goe. Onaim In na'uab am nak, “Au 'roim! Mureok nai!” Na'uab anrair on naan ate, menas naan namneuk nain. 14 Onaim Nai' Yesus namnaub ee mnak, “Mumnau murek-reko'! Ho mureok goen, mes kais mutoon meu sekau-sekau! Ho ro he mutuin ka'o Musa in aprenat unu' naan. Onaim ho mnao meu a'naak rais pirsait, he in nparikas ho aom aan, he in nahiin nak, ho menas naan namneuk batuur-batuur, ai' kaah. Rarit ho mseun bain meik fua'-turu', he too mfaun ein nahinin batuur nak, ho mureok goen.” 15 Maski Nai' Yesus antaar ee on naan amsa', reta' anmatoom nok In kuasan naan, nasiin on ma nabeon on na'ko tuaf neu tuaf anbi mee-mee. Onaim too mfaun ein sin amneemk ein nasain on noe. Sin nmarinan he nneen In noin' ein. Rarit In nareko' tuaf amfaun na'kon sin menas huma'-huma'. 16 Mes Nai' Yesus nati' te nroim he napaisb On na'ko too mfaun ein, he nnao n'onen anbi baer ruman ma'koro'.

Usif Yesus nareko' ameen bua' tuaf es

17 Neot es, Nai' Yesus nanoni' tuaf anbi uim jes. Oras naan anmui' tuaf na'ko pukan partei pirsait Farisi ma tunggur agama tuaf fauk neman ma nokan nnenan neu Ne. Sin neman na'kon kuan-kuan anbin propinsi Galilea, propinsi Yudea, ma na'kon kota Yerusalem. Uisneno nfee kuasat neu Nai' Yesus he nareko' ameent ein. 18-19 Oras naan, anmui' naan tuaf fauk na'taeb neik tuaf es nameen bua' anbi 'boki'. Sin n'usaha ma'tani' he neik amenat naan, he Nai' Yesus nareok' ee. Mes umi naan na'keek mates nok mansian, tar antea he na'seek ok he ntaman amsa' ka bisa fa. Onaim sin neik amenat naan neu uim je porata' pakan. Rarit sin npukai porata' pakan naan, ma sin nasanut amenat naan nok nain in a'boki'. Sin nasaunt ee anbi too mfaun ein sin atnaank ein, nbi nain Nai' Yesus In matan. 20 Ankius on naan ate, Nai' Yesus nahiin neu sin npirsain nak, In bisa nareko' sin partei amenat naan. Onaim In na'uab neu ameen bua' naan am nak, “Ba'e! Au 'nose 'rair ho saant ein naan.” 21 Anneen Nai' Yesus na'uab on naan ate, atoin Farisis ma tunggur agaam ein nmurai nmaktaan ein am nak, “Hee'! Suma Uisneno Kuun es re' anmui' hak he nnoes nain sanat mansian. On nai te, in re' ia, sekau, tar antea nmoe' jon on re' Uisneno! Rasi ia, man'akan ma'tani'!” 22 Mes Nai' Yesus nahini ntea sin nekak nanan. Rarit In na'uab neu sin am nak, “Nansaa' am es hi mitenab mak Au re' ia u'uab rais man'akan? 23-24 Au re' ia, Mansian Batuur-Batuur. Ma Au 'mui' hak he 'fee ampon 'eu sanat mansian. Karu Au suma utoon 'eu ameen bua' ia m'ak ‘Au 'ampon urair ho sanat,’ hi ka miit fa Au kuasat anbi pah-pinan ia. Mes karu Au 'ak, ‘Amfeen nai! Mait ho 'boik aan, ma mfain nai.’ Karu in nfeen nain oras naan, na' hi miit Au kuasat. Es naan ate, Au he ureko' ameen bua' ia, maut he hi mihini msa' mak, Au 'mui' hak he 'ampon sanat mansian.” Onaim In nabani' nfain neu ameen bua' naan. Rarit na'uab neu ne mnak, “Ba'e! Amhaek nai! Mait ho 'boik aan, ma mnao nai!” 25 Nok askeken ate, amenat naan anfeen anhaek anbi too mfaun ein sin maatk ein. Rarit in nasaah naan kuun in a'boki'. Onaim in anpoi nnao nfain, ma nbo'is Uisneno. 26 Nitan on naan ate, sin ar-arsin ansanmakan. Rarit sin nanaib Uisneno In kaan ee na'rat-raat am nak, “Uisneno mapina'-makraha', joo! Neno ia hit tiit kuuk rais sanmakat es, teik hit maatk aa kuuk!”

Usif Yesus no'en nai' Lewi he natuin Ee

27 Ka 'roo fa te, Nai' Yesus anpoi na'ko umi naan, ma In nateef nok tua ahoik beo goes, antoko nbi baer beos beo. Tuaf naan, kaan ee nai' Lewi. Rarit Nai' Yesus nak ee mnak, “Uum he mutuin Kau!” 28 Anneen on naan ate, nai' Lewi anfeen nain oras naan, ma nnao nasaitan are' saa'-saa' anbin bare naan ok-oke', ma natuin Nai' Yesus. 29 Rarit nai' Lewi nmoe' fesat ko'u ma naskau Nai' Yesus neem nok anbi in umi. In naskau in partei ahoik beo ngguin ma tamu bian amsa', he sin nokan anbin fesat naan. 30 Mes anmui' tuaf fak-fauk na'ko partei pirsait Farisi, ma tunggur agaam ein, na'mua' ein anbin Nai' Yesus In atoup noin' ein am nak, “Nansaa' am es hi mtoko mmiah mibua mok atoin ka mapaek ein fa, on re' ahoik beo ma atoin reu'f ein? Atoin reok gui kais amseor gom mok tuaf on re' sin!” 31 Mes Nai' Yesus natonan sin am nak, “Ameent ein ro nperluun apairoir menas. Mes ao-miin ein ka nperluu goe fa. 32 Au 'uum he 'urus tuaf-tuaf re' ka mapaek ein fa. Mes Au ka 'uum fa, he 'urus tuaf-tuaf re' annaben in tuan ee te, reko!”

Tunggur agaam ein anmatoen nok Usif Yesus anmatoom nok rasi tanaah ok

33 Rarit tuaf-tuaf na'ko partei pirsait Farisi ma tunggur agaam ein na'mua' ein neun Nai' Yesus am nak, “On nai, Aam! Nai' Yohanis Asranit in atoup noin' ein biasa nanaah ok ma n'oen ein. Atoin Farisis sin atoup noin' ein on naan amsa'. Mes nansaa' am es ho atoup noin' ein naah-niun piut-piut on naan? Sin ka nanaah nahiin jok fa. Neu saa'?” 34 Mes Nai' Yesus nataah sin neik uab manporin am nak, “Hi mihini mrair, karu anmui' fesat kabin, taumn ee ka nanaah ok fa, mes sin nbukaen tar namsenan. Karu baroit atoin ee nbi naan fe', sin ro he nbukaen bu'-bua' tar namsenan. 35 Mes of neot es, karu tuaf bian nheek neik baroit atoin aan fe', na' in partein ngguin ansusan. Oras naan sin nanaah ok.” 36 Rarit Nai' Yesus anfee uab manporin es antein, nak, “Ka tiit fa tuaf re' nait tai fe'u ma npaap ee neu baru kroe atpisu'. Fin karu tsaef baru naan ate, tai fe'u re' fe' anpaap ee naan, of annuun gon, ma baru kroe atpisu' naan of natpisu' nkoon. 37-38 On naan amsa' atoni' ka narai fa tua min-kaes fe'u neu 'saap rapu'. Fin a'sapa' naan of anpee', onaim tua min-kase naan nsai ruum-ruum. Onaim tua min-kaes fe'u ro he tarai je neu 'saap fe'u. Nok ranan naan, Nai' Yesus nanoni' sin am nak, In noin fe'u kais amseor goe nok atoin Farisis sin noni' mnaa'. 39 Atoni' re' niun niit tua min-kase mnaa', ka nroim fa he niun tua min-kaes fe'u, natuin in nahini mnak, ‘Tua min-kase mnaa' naan, es re' aminat anneis-neisi!’ ”

Nai' Lukas 6

Sin nakritik Usif Yesus sin anmatoom nok neno snasat na'ko mepu

1 Neot es, nateef nok atoin Yahudis sin neno snasat na'ko mepu, Nai' Yesus nok In atoup noin' ein annaon npe'on biak ein sin reen je ninin. Onaim In atoup noin' ein anheut naan maak-gandum in punin re' anbin sin maatk ein. Rarit sin anfoer sin, ma nahan. 2 Anbi naan, anmui' tuaf fak-fauk na'kon partei pirsait Farisi re' annaa' naher-heran atoran harat Yahudi. Ankius niit Nai' Yesus In atoup noin' ein anmo'en on naan ate, sin nakain Ee mnak, “Nansaa' am es Ho atoup noin' ein antanhai hit atoran pirsait? Sin nmepun nateef nok neno snasat! Amkius sin! Sin nheut maak-gandum. Kais on naan!” 3-4 Mes Nai' Yesus nataah sin am nak, “He tak on mee, joo? Hi ka mimnau fa ka'o Daut in reetn ee oo? Ka'o Daut nok iin ne, sin taik ein na'roton natuin sin namnahan nmaten. Onaim sin ntaman neun Uisneno In Tenar Onen ma naitin utunu' re' a'naak pirsait ein sin nana'at anrair sin neu Uisneno, ma sin nahan. Te kaah, suma a'naak pirsait ein es re' nabe'in he naah utuun ein naan. Tuaf bian sin ka bole fa. Rarit ka'o Daut sin nahan, mes ka tiit tain fa tuaf es he nasaan sin. Hi on re' ka mrees mihiin fa Uisneno In Suur Akninu'! 5 Amtakan hi ruikm ein he mneen mirek-reko'! Au re' ia, Mansian Batuur-batuur. Au 'mui' hak he ufeek 'ak, atoni' nabei' he nmoe' saa'-saa' anbi neno snasat.”

Usif Yesus nareko' tuaf es, re' in a'niman es ee nmaet

6 Neon goes, nateef nok neno snasat, Nai' Yesus annao nanoni' nbi uim onen. Anbi naan, anmui' atoin es, in a'niman es ee nmaet. 7 Anbi naan amsa', anmui' tunggur agama fak-fauk ma atoni' na'kon partei pirsait Farisi re' namin raan asraak he nakreo namouf Nai' Yesus. Rarit sin nnuu' Nai' Yesus, kar-karu In nareko' atoni' naan, nateef nok neno snasat. Nok ranan naan, sin bisa ntu'iirn Ee maat-maat. 8 Mes Nai' Yesus nahiin namneo-namneo neu sin sarit naan. Es naan ate, In no'en atoni' naan nak, “Ba'e! Uum amhaek meu re' ia fe'!” Onaim in nnao ma nhake nbi naan. 9 Rarit Nai' Yesus nataan abitan re' naan am nak, “Au he utaan 'aan ki fe'. Tatuin hit atoran rais pirsait, saa' na es re' hit he tmoe' je nateef nok neno snasat ta'ko mepu? Tmoe' reko, oo? Ai', tmoe' maufinu? Tsoi tafetin tuaf, aa oo? Ai', tareu' in a'monin?” 10 Rarit Nai' Yesus ankius natef-tefan sin, ma In na'uab neu atoni' naan am nak, “Amnona' ho 'nimam naan neem!” Rarit in nsoron in a'niman naan, ma nareok nain. 11 Ankius on naan ate, tuaf-tuaf re' anmusun Nai' Yesus nek-neuk nisik. Rarit sin nmurai nareon ein rais maufinu nak, “Hit ro he tami 'tein raan a'po'i bian, he na' bisa tamouf Goe!”

Usif Yesus anpiir naan atoup noni' bo'es am nua

12 Ka 'roo-'roo fa ntein, Nai' Yesus ansae neu 'to'ef es ma n'onen. In n'onen anbi naan fai jes a'teme. 13 Noka' kik-kiku on naan ate, In no'en naan In atoup noin' ein. Rarit na'ko sin re' naan, in nbetis naan tuaf bo'es am nua he njarin In haef ein. Tuaf ein re' In nbetis sin naan, es re': 14 Nai' Simon (re' nati' te, Nai' Yesus noe'n ee te nak, ‘Petrus’), nai' Anderias (nai' Simon orif), nai' Yakobus, nai' Yohanis (nai' Yakobus orif), nai' Felipus, nai' Bertolomeos, 15 nai' Mateos, nai' Tomas, nai' Yakobus (nai' Alfius in anah), nai' Simon (re' ntaam partei purtik Selot), 16 nai' Judas (nai' Yakobus in anah), ma nai' Judas Iskariot (re' of na'sosa' Usif Yesus).

Usif Yesus nareko' tuaf amfaun

17 Oras ansaun neman na'ko 'to'ef naan, Nai' Yesus nok In atoup noin' ein anhaken anbin amnera'. Too mfaun ein nabua nanin anbin naan. Sin neman na'kon propinsi Yudea, kota Yerusalem, ma kota nua et tais je ninin, esan re' Tirus ma Sidon. 18 Sin neman he nnenan kuuk na'kon Nai' Yesus, ma bian he ntotin he In nareko' amenat. Onaim In nareko' sin. In nareko' aniut saes ein, ma nriu' napoitan niut reu'f ein na'kon tuaf ein naan. 19 Sekau-sekau re' anroim he nreo' ai' nasbetu haa Nai' Yesus a'kreo' goah, anmui' kuasa npoi na'ko Na, ma nareko' sin.

Atoin ua-pa'e ma ua-reko, ma atoin apein siraak

20 Rarit Nai' Yesus nabani' neu In atoup noin' ein ma nanoni' sin am nak, “Atoin kasian ki! Hi m'ua-pae' ma m'ua-reok, natuin Uisneno naan, hi Usif arekot! 21 Atoin amnahas ki! Hi m'ua-pae' ma m'ua-reok, natuin Uisneno of napeet ma naseen ki. Akae pin-pinus ma neek asusat ki! Hi m'ua-pae' ma m'ua-reok, natuin hi of ammain ma mmariin. 22-23 Tuaf re' napein susat natuin in natuina' Kau, Mansian Batuur-batuur re' ia! Hi m'ua-pae' ma m'ua-reok, natuin Uisneno of anbaras neu ki et sonaf neno tunan. Maski atoni' nakan ki, ai' nareu' hi kaan foo menin, ai' anteir hae ki, ai' anriu' napoitan ki on re' atoin maufinu, hi m'ua-pae' ma m'ua-reok, natuin Uisneno of namnau ki mbi sonaf neno tunan. Onaim karu anmui' tuaf nasusab ki on naan, kais misusab hi neekm ein naan, mes amharineb hi neekm ein naan! Ma amtaikreit nok ma mmariin nok! Kais amsanmaak, natuin atoni' re' nasusab ki oras ia, sin beif-na'if sin es re' nasusab Uisneno In mafefa kniun' ein un-unu'. Onaim karu hi mipein susat nahuum on re' naan, mmoe' hi neekm ein anmarinan, natuin Uisneno of anbaras neu ki nho-hoen nbi sonaf neno tunan! 24 Mes neu atoin amu'it ki! Hi mipein siraak, natuin hi 'moinm ein ro marinan, suma antu'u nbi ia. 25 Amsenat ma apetas ki! Hi mipein siraak, natuin oras amnahas antaman ki. Atoin amain fare' ki! Hi mipein siraak, natuin ma'ne'at nmoe' ki mkae mpin-pinus. 26 Atoin asinmakan rais hormaat ki! Hi mipein siraak, natuin unu' te hi be'i-na'i sin, nbo'is ma nanaib amsa' mafeef poin guin!”

Hi ro he mneek hi musun

27 Rarit Nai' Yesus antuta ntein In uaban am nak, “Amtakan hi ruikm ein he mneen mirek-reko'! Ho ro he mneek ho musun, ma mmoe' 'moe' reko meu tuaf-tuaf re' neekn ee nameen neu ko. 28 Am'onen meu Uisneno he In nmoe' reko neu tuaf-tuaf re' ankaas ko. Ma mtoit Je he In nmoe' 'moe' reko neu tuaf-tuaf re' nmo'-moe' ko goan. 29 Karu anmui' tuaf anpaas ho 'kinum es, mkoon ee he npaas ho 'kinum bian naan. Karu ntetak naan ho baur mainikin, mnoon ee ho baur guan amsa'. 30 Karu anmui' tuaf antoit ho baer es, mnoon ee he. Ma karu anmui' tuaf nait neik ho baer es, maut he in npaar kuun ee. Kais amtoup mufani'! 31 Ho ro he mmoe' meu biak ein, natai on re' ho mroim he sin nmoe' saa' neu ko. 32 Ho mrom-roim he mneek ho noont ein kuum. Naan reko. Mes in arekon anneis-neis ji, saa'? Fin amoe' maufiun ein amsa' anneek sin tuaf ein kuuk! 33 Karu ho suma mmoe' reko meu tuaf-tuaf amoe' reko neu ko, in arekon anneis-neis ji, es re' mee? Fin amoe' maufiun ein anbaras 'moe' reko on naan amsa'. 34 Karu ho mutusab roit meu tuaf-tuaf re' bisa nbaen nafani' ko ho roit ein naan, in arekon anneis-neis ji, saa'? Fin amoe' maufiun ein natuusb ein roit neu tuaf bian, asar ramu noka'-nmeu te sin ntoup nafani' sin ite, nanookb ok. 35 Mes re' reko anneis-neis ji, on nai: amneek ho musu sin! Ma mmoe' 'moe' reko meu sin. Sin nperluu saa' ate, mutusab sin. Kais mutenab mak, sin of bisa nfee nafani' ko sin, ai' kaah. Nok ranan naan, Uisneno of anbaras neu ko. Ma ho mjair Uisneno A'raat Re'uf In anah. Natuin ho mmoin on re' ho Ama' re' anroim he nmoe' reko neu tuaf-tuaf amoe' maufinu. In anmoe' 'moe' reko msa' neu tuaf-tuaf re' ka ntoit nahiin fa makasi. 36 Onaim ho ro he mukrira' rais kasian meu tuaf bian, nahuum on re' ho Ama' abit sonaf neno tunan nakrira' In rais kasian neu ko.”

Kaisa' mukritik rafu'-rafu'

37 Nai' Yesus nanoni' piut am nak, “Kais mutaib tuaf, he tuaf kais nataib neu ko msa'. Kais mukritik tuaf, fin tuaf of nakritik nafani' neu ko msa'. Amnikan main tuaf ein sin saant ein, he sin annikan nain ho saant ein amsa'. 38 Karu ho mfee meu tuaf saa' re' sin nperluu, ho of amtoup mufani' sin. Fin of Uisneno an'ator he ho mtoup mufani' sin anho-hoen. Naan nahuum on re' tuaf an'oop aknaa' neu bree-ukur, rarit anhasu' ma nneen je. Rarit n'opa' ntein' ein tar antea naheun ma nat'oop. Re' ho mtoup sin naan, nahuum on re' naan. Karu ho mfee kre'-re'o, ho mtoup mufani' sin kre'o msa'. Mes karu ho mfee kou'-ko'u, ho mtoup mufani' sin anho-hoen.” 39 Nai' Yesus nanoni' npaek uab manporin amsa'. In nareta' am nak, “Afoort ii, ka neu he nakrira' fa ranan neu aforot bian. Fin sin nua sin of anroron ntaman neu kona'! 40 Aan muirt ii, ka neu he nneis fa in tungguru! Mes karu in natuin rek-reko in tunggur goe in nonin, in bisa natai nok in tungguru. 41 Ho mroim he mtanar tuaf-tuaf bian sin sanat aan'-ana'. Mes ho sanat re' kou'-kou' goan, ho mak, ka mnita' fa. Naan on re' ho mtae miit afu skuuk aan es anbi es in matan. Te kaah, hau tbaa kou' goes an'eek ho maat maan, mes ho ka mnaben fa! 42 Anmoe' on mee' m'es ho mubrain he mu'uab am mak, ‘Ba'e, uum he au 'fuu upoin afu skuku' na'ko ho maatm aan fe'.’ Te kaah, ho tuam aan kuum ka miit fa saa'-saa', natuin hau tuuk kou' goes an'toeb naan ho maatm ein naan! Hae! Ro ho batuur-batuur atoin aputa-kriut ko! Airoo! Mait imporin hau tbaat naan na'ko ho maatm ein fe'. Na' ho mkisu te nakninu', rarit na' amfuu afu skuuk ana' naan na'ko ho ba'e in matan.”

Teenb am reona' mamnita' nbi mo'et ma taos

43 Nai' Yesus na'uab anteni' rais manporin es am nak, “Ka neu fa he roet reok gui nafua fua re'uf. Ma ka neu fa he hau fua reok gui, npoi na'ko hau re'uf. 44 Atoni' bisa ntanar, karu roet es reko, ai' kahaf, es re' na'ko hau roet naan in fuan. Sekau-sekau goah nahinin nak, ka neu fa he atoni' nseu kaut ai' hau fua anggur, na'ko hau ma'aika'. 45 On naan amsa', atoin neek akninu' bisa nmoe' 'moe' arekot. Mes atoin neek meis'okan, nmoe' 'moe' maufinu. Fin na'ko atoni' in uaban, in nakrira' in tuan batuur.”

Ahinit ma amonot nafeen ein umi

46 Rarit Nai' Yesus antuta ntein am nak, “Hi mhaman Kau te, mak ‘Usi'’. Mes nansaa' am es hi ka mroim fa he mituin Au uab ein? 47 Atoni' re' neem ma natniin Kau, rarit anmoe' natuin Au uabak, in re' naan nahuum on re' 48 tuaf re' he nafena' uim reko ma'tain es. In nhain uim baarf ee ntaam antea auf manu' ai' mafatu' te, nasnasab. Rarit in nraem fanderen nmurai na'ko auf manu' ai' mafatu' naan, he na' in nafena' umi. Karu noe saok goe nsae, umi' naan antaa' aah, natuin in faut fanderen naan ma'tani'. 49 Mes atoni' re' anneen nok neek ao-biaf neu Au uabak, tuaf re' naan nahuum on re' he nafena' umi' rabah. In ka nraem fa fanderen, mes na'pesib umi naan anbi auf afa' anpaumaak noe je ninin. Onaim oras noe saok goe neem ate, nsaen ma nmemun, rarit anroi neik umi naan!”

Nai' Lukas 7

Usif Yesus nareko' sorarus Roma es, in ameput

1 Nanoni' nrair on naan ate, Nai' Yesus ntebi nfain neu kota Kapernaum. 2 Anbi naan, anmui' a'naak sorarus Roma tuaf es. In nmui' naan ameput tuaf es, mapirsa'i. Ameput naan nameen, onaim he nmaet een. 3 Oras a'nakat naan anneen uab anmatoom nok Nai' Yesus, in nreek haefan tuaf na'ko atoin Yahudis sin he nnaon neu Nai' Yesus, he naskau Goe neem nareko' ameput naan. 4 Sin na'uab anfuir Nai' Yesus, he karu reko te, In neem nok sin he nareko' amenat naan. Sin nfuir Ee mnak, “Aam! Atoin Romas ia, atoin reko! In re' naan, Ho mturun maan ee te, ro pantas. 5 Fin In nafena' naan uim onen es neu kit, ma in nneek hit atoin Yahudis amsa'.” 6 Onaim Nai' Yesus natuin sin. Sin ka ntean fa fe' neu umi naan ate, a'nakat naan anreek haefan tuaf anteni' he neem neik beno neu Nai' Yesus am nak, “Usi' kais muhaeb Om amtein, natuin au ka pantas fa he 'seun Ko ma 'eik Ko 'eu au umi. 7-8 Ma au ka pantas fa msa' he 'baiseun Ko, tua. Au uhiin 'ak, Ho mmui' kuasa. Onaim asar Usi' Ho mu'uab ahaa mu'ko bare naan, ro tebes, au ameput naan of nareok nain. Au uhiin rasi ia, natuin au a'naet ein anmu'in kuasa he naprenat kau. Ma au 'mui' kuasa msa' he uprenat au soraurs ein. Karu au uprenat au soraur aan ein 'ak, ‘Meu nee!’ ro tebes in nnao neu nee. Karu au 'ak, ‘Meu ia!’ ro tebes in neem neu ia. Karu au 'reek au ameput es 'ak, ‘Ammeup ia!’ ro tebes in nmeup on re' naan. Onaim asar Usi' Ho mu'uab aah, ro tebes au ameput naan, nareok nain.” 9 Anneen on naan ate, Nai' Yesus ansanmaak. In nabani' neu tuaf-tuaf re' nok Ne jan. Rarit In nki'un ma na'uab am nak, “A'roo-'roo re' ia, Au ka 'iit 'iit fa tuaf es na'ko atoin Yahudis re' in pirsait ee na'kii' ma'tani' on re' atoin Romas re' ia!” 10 Onaim Nai' Yesus annao ntu'u haa bare naan. Rarit a'naak sorarus naan in partein ngguin ntebi nfanin. Antean a'nakat naan in uim je te, sin niit amenat naan nareko nrair.

Usif Yesus namonib nafani' baun es in anah

11 Noka' on naan ate, Nai' Yesus nok In atoup noin' ein, annaon neun kuan es, kaan ee, Nain. Too amfaun ein nok sin imsa'. 12 Oras sin he noi ntean neu kuan naan in eno' 'tamas, anmui' too puukn es anpoin na'kon kuan naan, he nnaon nsuban amates. Amates naan, baun es in aan moen mese'. 13 Oras Nai' Yesus ankius bifee banu' naan, In nkasian. Onaim In nhaan mau neu bifee banu' naan am nak, “Ain! Kais amkae!” 14 Rarit Nai' Yesus annao npaumak-maak neu sin, ma nre'o 'boki' na'ko amates naan. Onaim a'taeb sin anhaken akre'o. Rarit Nai' Yesus na'uab neu amates naan am nak, “Anah! Amfeen nai!” 15 Onaim ri'aan amates naan anmoni nfain, rarit anfeen ma ntook nain oras naan. Onaim in nmurai na'uab nok ahaekt ein re' anniub naan ee re' naan. Rarit Nai' Yesus na'uab neu bifee banu' naan am nak, “Ain! Ho aanh ii es ia.” 16 Abitan re' naan ok-oke' namtaun nmaten! Onaim sin nmurai nbo'is nanaib Uisneno mnak, “Uisneno nreek anrair In mafefa kninu' ma'tain es neu kit!” Tuaf bian nak, “Uisneno ankoen On neem anrair es hit atnanak, ma nakrira' In nekan arekot!” 17 Onaim rasi naan masina' ma matona' nbi propinsi Yudea, tar antea pah bian amsa'.

Nai' Yohanis Asranit nreek haef he nnao nateef Usif Yesus

18-20 Nai' Yohanis Asranit in atoup noin' ein anneen anrarin are' kanan rasi re' Nai' Yesus anmoe' sin. Rarit sin nnaon ma natonan nai' Yohanis anbi bui. Onaim in nreek haefan tuaf nua he nnaon ma nataan Nai' Yesus am nak, “Aam. Ho re' ia batuur-batuur Kristus, re' hai mpa-pao Goe ji, oo? Ai', hai ro he mpao mtein tuaf es?” Onaim sin nateef Nai' Yesus ate, sin nataan Ee on re' naan. 21 Oras haef ein anbin naan, Nai' Yesus nareko' too mfaun ein sin meens ein huma'-huma'. Ma In nriu' napoitan niut reu'f ein na'ko tuaf-tuaf re' anniut saen. Ma In nareko' afoort ein he nitan nfanin. 22 Rarit Nai' Yesus natoon neu nai' Yohanis in haef ein am nak, “Hi mnao mfain ma mitonan nai' Yohanis, are' kanan rasi re' hi miit ma mneen kiim sin, natai on re' Uisneno In mafefa kninu' nai' Yesaya antui mnak, ‘Aforot, niit anfain. Abuat, anfeen ma nnao. Ameen nui-atroki, nareko kninu'. Akosot, anneen anfain. Amates, anmoni nfain. Atoin kasian, anneen Rais Reko.’ 23 Amfain nai. Meu te mitonan nai' Yohanis am mak, ‘Atoni' re' ka namaeb on fa he ntoup Kau, sin of napenin amnisat.’ ” 24 Oras nai' Yohanis in haef ein antebi nfanin ate, Nai' Yesus na'uab neu too mfaun ein naan, anmatoom nok nai' Yohanis am nak, “Oras hi mnao maim nai' Yohanis ambi baer ruman na'roo na'ko kuan, hi teenb ein hi he miit ma miteef mok atoni' human on re' mee? Ka neu fa he hi miit ai' miteef atoin apeort es, on re' oo goan. Ain ee nfuu nabeub oo goan ate, in natun-tuin aah! 25 Ka neu fa he hi mnao he miit ai' miteef mok atoni' re' anpaek tai-ma'osa', natuin tuaf on re' naan, suma et ahaa sonaf! 26 Onaim hi mnao mkius sekau mbi nee? Hi mitenab mak, hi mnao maim Uisneno In mafefa kninu'? Batuur! Mes in re' naan, mafefa' re' ma'tain re'uf. 27 Fin antui nain je et Suur Akninu' anmatoom nok nai' Yohanis am nak, ‘Amneen! Au 'reek Au 'haef, he nraip ranan neu Ko.’ 28 Anbi pah-pinan ia, ka tiit tain fa tuaf es, re' ma'tani' neis na'ko nai' Yohanis. Mes anbi Uisneno In aprenat, tua a'oret ma'tani' nneis na'ko nai' Yohanis.” 29 Too mfaun re' anneen Nai' Yesus In uaban naan, nahini nrarin nak, Uisneno In ranan naan, raan a'honis batuur. Ahoik beo ngguin amsa' on naan. Natuin unu' te, nai' Yohanis nasrani nrair sin ma nanoni' sin. 30 Mes tuaf-tuaf na'ko partei pirsait Farisi ma ahiin rais hukun Yahudis sin, ka nromin fa he natuin Uisneno In romin. Etun sin ka nak fa nai' Yohanis he nasrain sin. 31 Rarit Nai' Yesus nataan am nak, “Au he utaib atoni' oras ia nok saa'? Sin re' naan, mansian human on re' mee? 32 Sin re' naan nahuum on re' muinf ein re' antok-tokon kuuk et a'masa'. Sin nmakoa' ein ma anmatoen am nak, ‘Hit tfuu bobe ma treuk ok-oke', mes hi ka mmarinin fa bso'ot. Rarit hai msii mbi be'et, mes hi ka mkae fa.’ 33 Nai' Yohanis Asranit ka niun fa tua min-kase, ma in biasa nanaah on amsa', mes hi mi'aakn ee mmak, ‘In nniut sae!’ 34 Mes oras ia, Au, Mansian Batuur-batuur, Au 'iun tua min-kase ma 'uah utunu' on re' biasa. On nai te, hi mak Kau mmak, ‘In re' naan, akomat! Amauf ma'tan-tain es antein! Amakua'noon nok ahoik beo ngguin! Anmapartei nok atoin ka mapaek ein fa! Ka ntae nahiin fa in tuan!’ 35 Mes hi mtanar kiim Au hanak re' ia, hee! Atoni' re' nahiin batuur-batuur, sin natuin Uisneno In romin.”

Usif Yesus anbukae fesat anbi nai' Simon in umi

36 Anbi kota naan, anmui' atoin Farisis es, kaan ee nai' Simon. Neot es, in naskau Nai' Yesus he neem anbukae nbi in umi. Antoupu nrair haan askaut naan ate, Nai' Yesus sin annaon ma ntokon he nbukaen. 37 Oras naan, anmui' bifee a'haek es anneen nak, Nai' Yesus nok anbukae et bare naan. Onaim in ntaam. In nnaa' neik miin foo meni' bootr es. Mina' ia in ma'osa' batuur. 38 In neem anpaumaak Nai' Yesus na'ko In kotin. Rarit in nri'tuu nbi Nai' Yesus In haek ein. Onaim in nkae npin-pinus, tar antea in nuu-pinu nmoufun anbin Nai' Yesus In haek ein. In nnoes Nai' Yesus In haek ein anpaek in a'naak fuun ein, ma anneek nafan-fani' Nai' Yesus In haek ein. Rarit in n'oop miin foo meni' naan neu Nai' Yesus In haek ein. 39 Nai' Simon nahiin batuur-batuur bifee naan in a'haken. Onaim in natenab anbi in nekan am nak, “Ia njair bukti es nak Nai' Yesus ia, ka Uisneno In mafefa kniun aa fa! Karu batuur-batuur Uisneno es anreek ma nhaef Ee neem, ro batuurn ii, Nai' Yesus nahiin nain bifee re' anreo' Goe re' ia, bifee a'hake'. Uisneno In mafefa kniun' ein, ka on fa In re' ia, natuin atoni' kniun ii, ka nabei' fa he npaumaak atoin 'oemetan sin!” 40 Mes Nai' Yesus antae niit nai' Simon In tenab. Onaim in na'uab am nak, “Airoo, Simon. Au he utoon ko rais jes.” Onaim nai' Simon nataah am nak, “Mu'uab kuum, Aam Tungguru.” 41 Onaim Nai' Yesus nfee uab manporin am nak, “Anmui' atoin es atusab roit neu tuaf bian. Neot es, in natusab roit neu tuaf nua. Tuaf es, in natusab roi muti' fua' natun niim (500). Es anteni', suma fua' bo' niim (50) aah. 42 Mes antea in oras he nafani' roit ein naan, tua nua' ein naan ka nabe'in fa. Onaim tua atusab roit naan ankasian sin nua sin. Es naan ate, in nafreib sin he kais anbaen sin tuus ein naan. Onaim karu tatuin aam Simon ho teenb aan ate, mee es re' anneek nanesib tua atusab roit naan?” 43 Nai' Simon nsenu nfeek am nak, “Ro amui' tuus amfaun naan!” Nai' Yesus nataah am nak, “Batuur, aam!” 44 Onaim In nabani' neu bifee naan, ma na'uab neu nai' Simon am nak, “Ho mkius miit bifee re' ia. Oras Au 'taam 'uum 'eu ho uim ji, ho ka mubarab fa oe he ho mufaun Au haek ein mutuin hit atoran harat. Mes bifee ia, nafaun Au haek ein npaek in maat nuu ngguin, rarit annoes nakninu' sin nok in a'naak fuun ein. 45 Ma fe'e na, oras ho mseun Kau meu ho umi ia, ho ka mneek Kau fa mutuin hit atoran harat. Mes anmurai na'ko oras Au 'taam a'rair i'bi umi ia, bifee re' ia anneek au haek ein piut-piut. 46 Aam Simon, ho mnikan main hit harat re' he mu'peeh taumn ein, oras Au 'taam 'uum fe'e na. Mes bifee ia, na'peeh Kau npaek miin foo meni' re' ma'osa' neu Au haek ein. 47 Simon, ho mneen rek-reko fe'! Bifee re' ia in saant ein ro mfau-rutun. Mes Uisneno nnose nrair sin, natuin in nakrira' in rais manekat ma sukuur kou'-ko'u neu Kau. Mes tuaf-tuaf re' annaben in tuan ee ka nmoe' fa sanat amfaun, in nnaben nak in ka nperluu fa he napein ampon ko'u. Etun in ka nmaneek nahiin fa, ma ka nasaeb nahiin fa sukuur neu Uisneno.” 48 Rarit Nai' Yesus ankius bifee naan am nak, “Au 'noes 'ain ho saant ein naan een!” 49 Abukaet ein re' nbin naan, anma'se'-seo' guin am nak, “Hae! In natenab nak In re' ia sekau?! In nabrain he nfee ampon neu atoin asanat, aa oo? Te kaah, suma Uisneno Kuun es re' nmui' hak he nnoes nain sanat mansian! Phueh!” 50 Mes Nai' Yesus na'uab neu bifee naan am nak, “Natuin ho mpirsai Kau, es naan ate, Uisneno nsoi naan ko. Amfain nai nok mamut-aomina'!”

Nai' Lukas 8

Bifeen re' natuin Usif Yesus

1 Ka 'roo fa nteni' te, Nai' Yesus ma In atoup noin' ein, tuaf bo'es am nua, annaon nfuun am natefan neun kota-kota ma kuan-kuan anbin pah naan. In nnao natoon Uisneno In aprenat. Naan njair rais reko ma beno arekot neu sin. 2 Anbi pukan anaot ein naan, anmui' bifee fauk nokan amsa'. Bifeen re' ia, nameen nitan menas huma'-huma', ma bian anniut sae nitan. Mes Nai' Yesus nareko nrair sin ok-oke'. Tuaf es, es re' bi Maria na'ko kuan Makdala. Unu' te, Nai' Yesus anriu' napoitan niut re'uf hiut na'ko bi Maria re' ia. 3 Tuaf es, es re' bi Susana, rarit ain Yohana. Ain Yohana re' ia, aam Kusa in fee. Aam Kusa naan, a'naak urusan et usif Herodes in sonaf. Ma nmu'i ntein bifee mfaun re' nnaon nabu-buan nok Nai' Yesus sin. Bifeen re' ia, npaek kuuk sin roit he nataah baen neu Nai' Yesus oras In nbi raan atnana'.

Uab manporin anmatoom nok aseen fini nbi afu huma'-huma'

4 Neot es, too mfaun ein neman na'kon kuan-kuan he naim Nai' Yesus. Oras too mfaun ein nabua nrarin ate, Nai' Yesus nareta' sin anpaek uab manpoirn es nak, 5 “Anmui' naan atoin tani es, anseen fini nbi in rene. Fini bian anmoufun anbin ranan. Oras atoni' nnaon npe'on ranan naan, sin nteir finin naan. Rarit koorn ee neman ma nteo nain sin. 6 Fini bian anmoufun anbin auf faut-makhapi'. Fini naan nmurai natoor, mes namnenen, natuin ka napein fa oe. 7 Fini bian anmoufun anbin baer ma'aika'. Mes oras finin naan anmurai natoron, hau ma'aik ein nhaip na'maet sin. 8 Mes fini bian anteni' nmoufun anbin auf amriat. Finin ia natoron, anmonin tar antea nasratan ma nasufan, rarit nafuan. Finin re' ia, nafuan no fua' nautn es.” Nareta' nrair on naan ate, Nai' Yesus natu'ub uab manporin naan. In nak, “Hi maruik ein ki, onaim mitenab mirek-reko'!”

Usif Yesus natoon nak, nansaa' am es In nanoni' npaek uab manporin

9 Rarit Nai' Yesus In atoup noin' ein nataan uab manporin naan in a'moufun. 10 In nataah am nak, “On nai! Natuin hi mituin batuur-batuur meu Uisneno In romin, es naan ate, Au he utoon ki maat-maat, he hi mihiin nok ranan mee Uisneno he naprenat Iin na. Mes biak ein ka nfairoir fa Uisneno In romin. Etun Au unoni' sin 'eik uab manporin. Fin Uisneno In mafefa kninu' antui nain anmatoom nok atoin ein ia mnak, ‘Sin nitan nrarin, mes ka nromin fa he nahinin. Sin nnenan nrarin, mes ka nromin fa he nakeon.’ ”

Usif Yesus natoon uab manporin anmatoom fini naan in oten

11 Onaim Nai' Yesus natoon uab manporin naan in a'moufun am nak, “Finin naan, es re' Uisneno In Kabin ma Prenat. 12 Fini re' anmoufun anbin ranan, es re' tuaf-tuaf re' annenan Uisneno In Kabin ma Prenat, mes a'naak niut kou' goe neem ma ntetak neik Kabin ma Prenat naan na'ko sin neek ein. Nok ranan naan, sin ka npirsain fa neu Uisneno, ma sin ka napenin fa saok sanat ma 'honis. 13 Fini re' anmoufun anbin auf faut-makhapi', es re' tuaf-tuaf re' anneen Uisneno In Kabin ma Prenat nok neek marine. Mes ka na'ba'af. Sin nmurai npirsain, mes karu napenin susat, maan aa fa te, anmoufun. 14 Fini re' anmoufun anbin auf ma'aika' naan, es re' tuaf-tuaf re' annenan ma ntoup Uisneno In Kabin ma Prenat. Mes ka 'roo fa te, sin nnikan nain Kabin ma Prenat naan, natuin sin ntaisibun nok sin urusan huma'-huma' ma sin a'mui'k ein huma'-huma', ma sin a'monik re' he nmarin-riin aah. Etun sin neek pirsait naan, ka ma'afa' fa saa'-saa'. 15 Mes fini re' anmoufun anbin auf amriat naan, es re' tuaf-tuaf re' neek amne'o ma reko. Oras sin neen Uisneno In Kabin ma Prenat on naan ate, sin nahiik ma napaan nain sin anbin sin neek ein. Nok ranan naan, sin npirsain piut, ma nmo'en rais reko mfaun.”

Uab manporin anmatoom nok antoeb paku npake 'nai konat

16 Rarit Nai' Yesus na'uab antein am nak, “Ka neu fa he tout pauk ana', rarit tait i'nai konat ma ttobe. Ma ka tiit tain fa tuaf he nateek paku nbi haark ee nupun. Natuin karu nmoe' on naan ate, of napenin me'u on mee ntein? Paku re' mapake', es re' toutu trair je te, tateek je nbi baer a'ratas, he in asnaan ee ntana' tuaf-tuaf re' antaman neu umi. 17 Are' saa'-saa' re' ma'koro' oras ia, of mamnita'. Ma are' kanan rasi re' ka mahini' fa oras ia, of mahiin ein. 18 Onaim hi ro he mitenab mirek-reko' rasin re' ia. Tuaf re' he naim batuur-batuur Uisneno In romin, in mahinif ma manoef of nafaof gon piut. Mes tuaf re' ka nrae natuin fa Uisneno In romin, in moon goe of nafaof gon piut.”

Usif Yesus In nonot-asar batuur ein

19 Neot es, Nai' Yesus na'uab nok too mfaun ein. On nai te, In ainaf ma In oirf ein neman he nateef nok Ne. Mes sin ka bisa npaumak-maak Ee fa, natuin too gui kah een. 20 Onaim anmui' tuaf annao natonan Nai' Yesus am nak, “Aam! Ho aina' ma sin Ho ori' sin etan mone'. Sin he nateef nok Ko, tua.” 21 Onaim In nataah am nak, “Tua. Mes on nai. Au aina' ma Au aok-bian sin batuur-batuur ii, es re' tuaf-tuaf re' anneen ma natniin Uisneno In Kabin ma Prenat, rarit anmoe' natuin sin.”

Usif Yesus nasnasab ain ko'u

22 Neot es, Nai' Yesus na'uab neu In atoup noin' ein am nak, “Iim he tsae kofa' he traak teu neof gui panin.” Onaim sin nsaen neu kofa' es, ma nmurai nnaon. 23 Oras sin nnaon on naan ate, Nai' Yesus antuup. Ka 'roo fa te, ain kou' gui neem. Oikn ein anpesan antaman neu kofa' naan. Sin he napenin siraak ein. 24 Ankisun on naan ate, atoup noin' ein anpoo' nafena' Nai' Yesus am nak, “Usi'! Usi'! Amfeen fe'! Hit he treem atmaet jen!” Onaim Nai' Yesus anfeen. Rarit in nakain anin ma okin naan am nak, “Misnaas nai!” Onaim okin am anin nasnaas nanin oras naan. 25 Rarit In na'uab neu In atoup noin' ein am nak, “Nansaa' am es hi ka mpirsai fa fe' meu Kau?” Sin namtaun ma nsanmakan. Onaim sin nmaktaan ein am nak, “Hae! Nai' Yesus ia, sekau? Anmoe' on mee m'es ain na' natniin Ee? Oik na' natniin Ee?”

Usif Yesus anriu' niut re'uf na'ko amaunut

26 Ka 'roo fa te, sin ntean Garasa nbi nefo Galilea in panin. 27-29 Anbi bare naan, anmui' atoin es re' niut reu'f ein ansaen ee 'roo-'roo goen. In ka nmui' fa umi. Onaim in natua nbi haa niut naet ein. Neno-neno te, in nnao neu-mneem ma n'aaf-aaf aah. Niut reu'f ein napreent ee piut-piut. Biak ein anfuut goe fani-fani npaken korenit ma niit besi, mes in ntiup nafeek sin. Rarit niutn ee na'seek ee he naen neu baer ruman na'roo na'ko kuan. Oras Nai' Yesus sin ansanun na'kon kofa', amaunut naan neem an'ain Je. Rarit amaunut naan ankoa' ma nsuban in tuan ee neu Nai' Yesus In haen. Onaim Nai' Yesus naprenat am nak, “Hoe nitu! Ampoi mu'ko atoni' ia!” Onaim amaunut naan nkoa' am nak, “Hoe, kais musein kau! Natuin au uhiin 'ak Ho re' ia, Nai' Yesus, Uisneno A'raat Re'uf In Anah! Ho kais amha'mui' kau!” 30 Nai' Yesus nataan ee mnak, “Ho kaan maan sekau?” Onaim nitu naan nataah am nak, “Legion, natuin hai mimfau, on re' sorarus nifun-nifun.” In na'uab on naan, natuin nmui' nitu mfaun antaman ma natuan et na. 31 Nitun naan antoit Nai' Yesus piut he reko te, kais anreun sin he nnaon neu Koon Ha'mu'it, es re' bare re' npaek je he ntahan kuasat maufinu sin. 32 Mes anpaumak-maak bare naan, anmui' naan fafi pukan kou' goes an'oobn ein anbin a'toe'f ee ninin. Onaim nitun naan antotin Nai' Yesus am nak, “Amreun kai he hai mtaam meu fafin nee!” Onaim Nai' Yesus anroim natuin sin. 33 Rarit nitun naan anpoin nnaon nasaitan atoni' naan, ma ntaman neun fafin naan. Fafin naan ok-oke' njarin faif amaunut, rarit sin naenan nsiksaakn ok ma nasroro nsanun na'kon 'to'ef naan, ma nmoufun ntaman na'kon aisanut neun neof goe nanan. Onaim sin nreem anmaten ok-oke'. 34 Ankius nitan on naan ate, ahao fafin naan naenan neun kuan-kuan anbin naan, ma natonan abitan baren naan ok-oke'. 35 Anneen anrarin sin uab ein on naan ate, too mfaun ein neman neu bare naan. Sin he nitan kuuk saa' re' anjari nbi naan. Antean naan ate, sin niit atoin amaunut naan antoko ntaa'-taa' npaumaak Nai' Yesus In haek ein. In npake nrair, ma in maun goe namneku nrair. Ankisun on naan ate, sin arsin namtaun. 36 Rarit tuaf ein re' fe'e na niit rasi naan, natoon neu amneemt ein naan nak, anmoe' on mee m'es na' amaunut naan, nareok. 37 Onaim abitan Garasa sin arsin re' natuan anbin bare naan, antoit Nai' Yesus he nnao nasaitan sin, natuin sin arsin namtaun nmaten. Onaim Nai' Yesus sin ansaen nfanin neu kofa', he nnaon nfanin neun nefo Galilea in panin. 38 Mes amaunut re' nareko nrair fe'e na, ntoit nafan-fain neu Nai' Yesus am nak, “Aam! Reko te au utuin Ko, tua!” Mes Nai' Yesus nataah am nak, 39 “On nai! Reko nneis ho mfain meu ho nonot-asar sin, ma mutonan sin Uisneno In arekon, re' anmo'e nrair je neu ko.” Rarit atoni' naan annao nfuun natef-tefan kota, nmurai natoon neu sekau-sekau goah anmatoom nok Nai' Yesus re' nareok' ee naan.

Usif Yesus namonib nafani' nai' Yairus in aan feto, ma nareko' bifee ameen funan ka nasnaas fa

40 Rarit Nai' Yesus sin nsaen kofa' ma nfanin neun nefo Galilea in panin. Oras sin nsanun na'kon kofa' naan, too mfaun ein anpao nain Je. Sin neman nseit-seitn ok he nseun Goe. 41-42 Anbi naan, nmui' atoin es, kaan ee nai' Yairus. In re' naan, a'naak uim onen anbi kota naan. In aan feot goe mese', anmoin naan toon bo'es am nua goen. Oras ia, ri'aan feto naan nameen ma'fena', ma he nmaet jen. Oras nai' Yairus niit Nai' Yesus In amneman naan, in nnao nseun Goe ma nri'tuu nbi In matan. In naskau Nai' Yesus he nnao neu in umi, he nturun naan in aan feto. Nai' Yesus nataah ee mnak, “Tua.” Onaim sin nnaon neu nai' Yairus in umi. Mes too mfaun ein ka ntahan naan fa sin tuak ein he nokan. Onaim sin nnaon nseit-seitn ok. 43 Anmui' naan bifee jes nnao nok anbi naan. In meen funan nroni kre'o-kre'o ka natfeek niit fa oni' toon bo'es am nua goen. In narair in roit ma in a'mui'k ein ok-oke' oras in npairoir in tuan, re' he nbaen apairoirt ein. Mes ka tiit tain fa apairoirt es re' nareok' ee. Menas naan nfoe piut. 44 Onaim in neem anpaumak-maak Nai' Yesus nbi In kotin. Rarit in nreo' naan kuun Nai' Yesus In baur goe tukan. Anre'o nrair on naan ate, in naa' aronit naan, nasnaas nain. 45 Nok askeken ate, Nai' Yesus nasnaas ma nhaek. In nataan am nak, “Sekau es re' anreo' Kau?” Mes ka tiit fa tuaf es re' anmanaku' msa'. Rarit nai' Petrus nak, “Usi' msa', Ho es-es! Ho ka miit fa neu too mfa-faun ein ia nmakseit ein! Sin es re' anmatiitr ein na'kon kotin.” 46 Mes Nai' Yesus nak neu ne mnak, “Kahaf! Fe'e na Au 'naben ate, anmui' kuasa npoi na'ko Kau. Onaim Au uhiin 'ak tuaf es anreo' Kau.” 47 Oras bifee naan nnaben nahiin neu in ka bisa na'koro' fa te, in nmurai namtau nmaet. In na'ta'i ma nri'tuu nbi Nai' Yesus In matan. Rarit in nareta' sin in rasi, nmurai na'ko in uun-a'ba'an. In natoon am nak, oras in nreo' Nai' Yesus on naan ate, in nareok nain. 48 Rarit Nai' Yesus na'uab neu na mnak, “Feto'! Ho mureok, natuin ho mpirsai Kau. Amfain nai nok mamut!” 49 Oras Nai' Yesus na'uab fe' nok bifee naan ate, tuaf es na'ko nai' Yairus in umi neem natoon am nak, “Airoo, aam! Ho aanh ee, ain ee oek' ein! Onaim kais muhaeb Aam Tungguru.” 50 Mes oras Nai' Yesus anneen uaba' naan ate, In nak neu nai' Yairus am nak, “Ba'e. Amtaa' kuum! Kais neekm aan nabait! Ampirsai meu Uisneno. In es re' nareko' ho anah, maut he in nmoin.” 51-53 Oras sin ntean nai' Yairus in umi, too gui naheun nanin. Sin nkaen npin-piuns ein. Nai' Yesus nakain sin am nak, “Hi misnasab hi kaet ein nai! Ri'ana' ia ka nmatef. In ntuup kuun!” Mes too mfaun ein anmanin nfaer Ee, natuin sin nitan nok sin matak fuak ein nak, ri'ana' naan natfeek. Rarit Nai' Yesus antoit ri'ana' naan in ainaf-amaf, nai' Petrus, nai' Yohanis, ma nai' Yakobus, he sin ntaman bu'-bua' nok Ne. Biak ein In nreun sin he npaon nbin mone'. 54 Sin ntaman nrarin ate, Nai' Yesus annaa' ri'ana' naan in a'niman, ma nhaamn ee mnak, “Nona! Amfeen nai!” 55 Nok askeken ate, ri'ana' naan anmoni nfain, ma in nfeen nain. Rarit Nai' Yesus anreun ri'ana' naan in ainf ee mnak, “Amfee ne he nbukae!” 56 Ri'aan feto naan in ainaf-amaf ansanmakan nmaten. Mes Nai' Yesus namnauba' sin, he kais natoon rasi naan neu tuaf bian sin.

Nai' Lukas 9

Usif Yesus anreek haefan In atoup noin' ein tuaf bo'es am nua

1 Neot es, Nai' Yesus nabuab In atoup noin' ein tuaf bo'es am nua. Rarit In ntaon sin kuasa he bisa nri'un niut re'uf, ma nareko' menas huma'-huma' na'ko amenat sin. 2 In nreek sin he nnaon ma natonan anmatoom nok Uisneno In aprenat. In anreek sin imsa' he nareko' amenat anbin mee-mee. 3 Mes In natoon neu sin am nak, “Mimnau mirek-reko'. Hi kais meik saa'-saa' ambi ranan. Amnao nai, mpake haa baru mese'. Kais meik teas, ai a'kapi', ai' oe-beti', ai' roit. Kais meik tai senu' msa'! 4 Karu hi mtaam meu kuan es, ma nmui' tuaf antoup ki, amtuup ambi sin uim naan. Kais ampiir umi. Mitua mbi re' naan, tar antea hi mnao misaitan kuan naan. 5 Karu hi mtaam meu kuan es, rarit abitan kuan naan ka nroim he ntoup ma ka nroim he nneen ki fa te, ampoi mnao misaitan sin. Oras hi mpoi mnao misaitan sin naan, hi mtao maan acara es natuin harat: amtekar askuku' na'ko hi haem ein naan. Mitonan sin am mak, ‘Hi ka mroim fa he mitniin ate, maut he hi mitaah kiim!’ ” 6 Rarit atoup noin' ein naan, annaon na'kon kuan neu kuan. Sin natonan ma nasina' neu tuaf-tuaf namfaun anmatoom nok Uisneno In Rais Reko. Rarit sin nareko' ameent ein amsa'.

Usif Herodes ankeuk anmatoom nok Usif Yesus

7 Oras naan, Usif Herodes Antipas anneen anrair beno huma'-huma' anmatoom nok Nai' Yesus. Anneen uab ein naan ate, in ntaka'nana', natuin tuaf fauk nak, “Nai' Yesus naan, es re' nai' Yohanis Asranit re' anmoni nfain.” 8 Bian anteni' nak, “In re' naan ka'o Elia re' anmoni nfain.” Bian anteni' nak, “In re' naan, tuaf es na'ko Uisneno In mafefa kninu' bian un-unu' sin.” 9 Mes nai' Herodes namnau mnak, “Neon goes ii, au 'reek tuaf ankeut nai' Yohanis in a'nakan. In nmoni nfani, oo? Rarit tuaf re' ia, sekau ntein?” Onaim in n'usaha he nateef nok Nai' Yesus.

Usif Yesus antuthae too nifu niim

10 Neot es, atoup noin' ein re' Nai' Yesus anreek haefan sin naan, sin nfain neman ma nabuan nfanin nok Ne. Sin natonan neu Ne are' kanan rasi re' sin anmo'en nrair sin. Rarit Nai' Yesus nok In atoup noin' ein annaon amninu'-mninu' neun baer jes anpaumaak kuan Betsaida, he nasnasan akre'o nbin naan. 11 Mes too mfaun ein nakeon neu sin he nnaon n'anin mee, rarit sin na'iuk Nai' Yesus sin anbin sin koitk ein. Onaim Nai' Yesus antoup sin, rarit In nareko' ameent ein ok-oke', ma In natoon neu sin Uisneno In aprenat. 12 Oras maans ee he noi nmouf on naan ate, In atoup noin' ein bo'es am nua, neman ma neikin haan totis am nak, “Aam! Reko nneis Ho mreun too mfa-faun ein ia he nnaon neu kuan-kuan re' anmapaumaakn ein etan bare ia, he sin bisa napenin kuuk amnahat. Ma sin namin bare he ntupan ntaah ein. Natuin baer ruman on re' ia te, sin he napenin amnahat on mee?” 13-14 Mes Nai' Yesus nataah am nak, “On nai! Hi ro he mtuthae sin!” Mes sin nprotees ein am nak, “Hee! Ama' msa', Ho es-es! Too mfa-faun ein re' ia, nifu niim anneis-neis. Nana fe' atoin ein, bifeen guin ma ri'aan ein ka maso'ik fa fe'! On nai te, hit utuun ein suma fua' niim aah, ma iik' ein fua' nua goah. Onaim Aam. Karu Ho mroim he hai mtuthae too mfaun ein ia, hai he mmoe' on mee he msoos maan amnahat meu sin?” Rarit Nai' Yesus anreun sin am nak, “Am'ator sin he ntokon pukan-pukan. Pukan es ate, tuaf bo' niim.” 15 Onaim sin nnaon n'aotr ein on naan. 16 Oras sin ntokon on naan ate, Nai' Yesus nait utuun fua niim ein naan, ma iik fua nua' ein naan. Rarit anbaiseun, ma n'onen nasaeb sukuur ma makasi. Rarit In nteib utunu' ma iik' ein naan. Onaim In nnona' neu In atoup noin' ein he nnaon nbatin neu too mfaun ein naan. 17 Sin ar-arsin anbukaen tar namsenan. Rarit amnaah neisf ein naan, sin nabuab nafani' sin anbin a'kora' bo'es am nua nahen-henun.

Nai' Petrus nakeo nak, Usif Yesus naan, Kristus, Tuaf re' Uisneno nba'an nain Je na'ko unu'

18 Neot es, Nai' Yesus anmes-mese n'onen nbi baer jes. Rarit In atoup noin' ein neman ma nabuan nok Ne. An'onen anrari te, In nataan sin am nak, “Hi mneen biak ein na'uab ein neu Kau te, nak Au re' ia, sekau?” 19 Sin natahan am nak, “Bian nak, Ho re' ia, nai' Yohanis Asranit. Bian antein nak, of oni' Ho re' ia, ka'o Elia. Karu kaah fa te, tuaf es na'ko Uisneno In mafefa kniun' ein un-unu' re' anmoni nfain.” 20 Onaim Nai' Yesus nataan sin anteni' mnak, “Karu natuin hi peint ein ate, hi mak Au re' ia, sekau?” Rarit nai' Petrus nataah am nak, “Aam. Ho re' ia Kristus, Tuaf re' Uisneno nruur nain Je na'ko unu'!” 21 Rarit Nai' Yesus antaar sin ma'tani', he kais natonan neu sekau-sekau, nak In re' naan, Kristus.

Usif Yesus na'uab anmatoom nok In a'maten, ma In a'monin anfani

22 Rarit Nai' Yesus na'uab antein am nak, “Au re' ia, Mansian Batuur-Batuur. Au ro he usaah ma'ne'at ma ma'fena' huma'-huma'. Atoni mnais harat Yahudi sin, a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein, ma tunggur agaam ein ka nromin fa he ntoup Kau nak, Au Kristus Kau. Rarit sin of na'maet Kau. Batuur Au 'maet, mes anmeu te, Au 'moni 'fain.” 23 Rarit In na'uab neu too mfaun ein am nak, “Sekau-sekau re' anroim he natuin Kau, in ro he naran piut ma natuin Kau neno-neno! In ro he nporin nain in roimn ein kuun. In ro he natuin piut-piut, maski he na'maet je msa', nahuum on re' atoni' nasaah hau nehe he nnao neu bare 'maten. 24 Tuaf re' nabaarb on he nmaet natuin in nok Kau, in of anmoin piut nok Uisneno. Mes neu tuaf-tuaf re' suma nroim he nmoin neu in tuan aa kuun, of in mabetis na'ko Uisneno. 25 Karu tuaf es napein nain pah-pinan ia in afan neesn ii barisi, mes Uisneno ntitar napoitn ee, in napeni mnisat saa'? 26 Au re' ia, Mansian Batuur-Batuur. Onaim karu sekau-sekau namaeb on neu In natuin Kau, ma namaeb on neu in annaa' Au noin' ein, Au msa' of umaeb Ok he 'manauk ee 'bi Uisneno In human ma In matan, oras Au 'fain 'uum u'ko sonaf neno tunan. Fin Au of a'fain 'uum 'eik Ama' In kuasat re' npiin ma nakraah reko, ubua 'ok In ameupt ein na'kon sonaf neno tunan. 27 Au utoon ki batuur-batuur. Anmui' naan tuaf fak-fauk na'ko hi arki re' ia, of nitan kuuk nok sin matak fuak ein Uisneno In Aprenat, rarit na' sin bisa nmaten.”

Usif Yesus na'bani' nbi 'toe'f ee tunan

28 Neno fanu nkono te, Nai' Yesus nok nai' Petrus, nai' Yohanis, ma nai' Yakobus annao neikin nsaen neu 'to'ef he n'oen ein. 29 Oras Nai' Yesus an'onen on naan ate, In maasn ee na'bani', ma In paekn ein narim-riman. 30 Nok askeken ate, tuaf nua npoi neman. Tuaf nua re' naan, es re' ka'o Musa ma ka'o Elia. Onaim sin nua sin na'uab ein nok Nai' Yesus. 31 Sin mamnita' nbin pina' ma kraha'. Sin teun sin na'uab ein anmatoom nok Nai' Yesus In a'maten anbi kota Yerusalem. 32 Oras naan, nai' Petrus nok in partein tuaf nua naan, anreur ein re'-re'uf, onaim sin ntupan. Oras sin anfenan ate, sin niit Nai' Yesus anhaek nok atoni' nua. Sin niit Nai' Yesus namaas rimat amsa'. 33 Oras ka'o Musa ma ka'o Elia he nfanin on naan ate, nai' Petrus ankeuk. In ka nahiin neu he nmoe' saa'. Onaim in na'uab taif aah am nak, “Usi'! Hit tbi ia te, na' reko, joo! Onaim reko nneis hai mihake' maan ra'at teun. Es neu Ko, Usi', es neu ka'o Musa, ma es antein neu ka'o Elia.” 34 Mes oras in na'uab fe' on naan ate, niup ee nsaun ma npuput naan sin. Rarit nai' Petrus sin namtaun. 35 Onaim sin nnenan hanaf na'ko nipu' naan in nanan am nak, “Au Anah re' ia, Au 'piir ain Je! In na'uab saa'-saa' ate, amneen mirek-reko' meu Ne.” 36 Hanaf naan oke' te, nai' Petrus sin niit Nai' Yesus anmes-mees. Sin teun sin nfeef a'temen. Sin ka natoon fa neu sekau-sekau saa' re' sin nitan nrair je naan. A'roo-'roo te, na' sin nmurai natoon ee neu tuaf bian.

Usif Yesus nareko' ri'ana' re' anniut sae

37 Noka' on naan ate, oras Nai' Yesus ma nai' Petrus sin nsanu nfanin na'kon a'to'ef naan, too mfaun ein neman ma nateef nok Nai' Yesus. 38 Onaim anmui' naan tuaf es ankoa' Ee mnak, “Aam Tungguru! Amturun maan kau nok au aan mone. Airoo, in fua' mees' aah, tua! 39 Anmui' niut re'uf annaa' ee, anmoe' je ma naskeke te, nkoa'. Kroo te, nkoa' ma nasteet ee, tar antea haep bua neorn ee npoi npeo' in fefan. Nitu naan nbaan nafan-fain' ee msa', ma noik je piut-piut. 40 Au 'toit Ho atoup noin' ein he nturun kau, he reko te, nitu naan anpoi na'ko au anah. Mes ka nabei' je fa, tua!” 41 Anneen on naan ate, Nai' Yesus naskarak sin ok-oke' mnak, “Hae! Hi ka mpirsai fa mmak Uisneno bisa nareko' tuaf? Hi ro batuur-batuur mansian re' ka mmoin fa mbi raan amne'o! Au ro he 'ok ki 'tea reka', he na' hi mpirsai meu Kau? Au he 'sabaar 'eu ki 'tea mee ntein?” Rarit In nabani' neu 'naef naan am nak, “Meik ri'ana' naan neem neu ia!” 42 Oras sin neik ri'ana' naan neu Nai' Yesus, niut maufinu naan na'teet ee ma npeesk ee neu afu. Mes Nai' Yesus naprenat niut goe he npoi nasaitan ri'ana' naan. Onaim in nareok nain. Rarit Nai' Yesus annona' ri'ana' naan neu in amaf. 43 aToo mfaun ein re' niit Uisneno In kuasa ma'tani' naan, sin ar-arsin ansanmakan batuur-batuur.

Usif Yesus na'uab antein rasi anmatoom nok In a'maten

43 bOras too mfaun ein ok-oke' fe' na'uab ein anmatoom nok rais sanmaakt ein re' Nai' Yesus anmoe' sin naan, In natonan In atoup noin' ein am nak, 44 “Hi mtanar mirek-reko' Au uabak ia! Ka 'roo fa nteni' te, tuaf na'sosa' Kau, Mansian Batuur-Batuur re' ia. Rarit sin na'na'at Kau neu atoni 'teet' ein.” 45 Mes In atoup noin' ein ankekun. Sin ka nahinin fa neu In sairt ii saa'. Sin he nataan in a'mouf ne amsa', namtaun.

Sekau es re' ahunut anbi maat

46 Neot es, Nai' Yesus In atoup noin' ein anmatoen rasi anmatoom neu sekau of es re' anjair tuaf ahunut anbi maat. 47 Mes Nai' Yesus nahiin sin rais matoes naan. Onaim In no'en naan ri'aan es, rarit nahaek ee nbi In aon-bian. 48 Rarit In natoon neu sin am nak, “Amneen mirek-reko'! Tuaf re' natuin Kau ma ntuthae tuaf bian on re' ri'ana' re' ia, in a'moufn ii nak, naan in ntuthae Kau msa'. Ma in antuthae Au Ama' et sonaf neno tunan amsa' re' anreek haefan Kau 'uum 'eu pah-pinan ia. Anmui' tuaf amfaun ankius nasbiin aah tuaf bian. On re' atoin kasian, asusat, atoin ka mapake' fa, amaufinut, a'baut. Hoe! Atoni' re' nroim he ntuthae tuaf-tuaf ein on re' naan, Uisneno naan sin on atoin ma'tani'.”

Sekau ka nraban fa te, naan hit partei

49 Rarit nai' Yohanis natoon neu Nai' Yesus am nak, “Usi'! Neot es, hai miit atoin es anriu' niut re'uf te, anteek Ho kanam. Onaim hai mtaar ee, he kais anteek Ho kanam naan, natuin in ka hit ja fa, tua.” 50 Mes Nai' Yesus nataah am nak, “Kais on naan! Natuin atoni' re' ka nraban kit fa te, in oetn ii nak, naan hit partein ngguin kuuk.”

Too nbin kuan es et propinsi Samaria ka nromin fa he ntoup Usif Yesus

51 Nai' Yesus nahiin nak, In oras he nsae neu sonaf neno tunan naan anpaumaak een. Rarit In nafeek he nnao neu kota Yerusalem. 52 In nreek haef he nnao nahuun na'ko sin, he sin bisa n'ator bukaet. Onaim haef ein naan antaman neun kuan es et propinsi Samaria he n'urus uim tupas. 53 Mes abitan Samaria sin ka nromin fa he ntoup Nai' Yesus sin, natuin In he nnao na'besan Uisneno neu kota Yerusalem. 54 Oras nai' Yakobus ma nai' Yohanis annenan nak abitan Samaria sin i'moe'k ein on naan ate, sin nfuri' Nai' Yesus am nak, “Usi'! Reko te hit ttoit Uisneno he nasanut ai he nout nakrati' sin.” 55 Mes Nai' Yesus nabani' neu sin nua sin, ma nakain sin am nak, “Kais mitenab on naan.” 56 Rarit sin nnaon nkonon neu kuan bian.

Tatuin Usif Yesus te, in tui'n ein esan re' ia

57 Oras sin nnaon on naan ate, anmui' atoin es na'uab neu Nai' Yesus am nak, “Aam! Ho mnao m'ain mee-mee jah, au utuin Ko piut, tua!” 58 Mes Nai' Yesus nataah am nak, “Reko msa'! Mes mumnau. Are' mansian ein ma mui't ein anmu'in bare he natuan. Aus fui ji nfain neu in nuat he ntuup. Koor gui nfain neu in kuna'. Mes Au, Mansian Batuur-Batuur ia, Au ka 'mui' kuuk fa umi he 'fain 'eu na. Aka'nunu' msa', Au ka 'mu'if.” 59 Neot es, Nai' Yesus no'en tuaf es anteni' mnak, “Uum he mutuin Kau, he mjair Au ngguin.” Mes tuaf naan nataah am nak, “Reko, tua! Mes, on nai fe', Usi'! Maut he au 'fain he 'urus 'aan mahoin ein ne fe'. Karu au ama' nmate nrari te, na' au 'uum he utuin Ko, tua.” 60 Mes Nai' Yesus na'uab neu ne mnak, “On nai! Maut he tuaf-tuaf re' ka npirsain fa neu Uisneno, n'urus amaets ein. Mes hi, re' ampirsai meu Uisneno, hi meup gui es re' he mnao minaoba' Uisneno In Aprenat.” 61 Anmui' tuaf es anteni' na'uab am nak, “Usi'! Au he utuin Ko piut-piut. Mes mfee maan kau mainuan akre'o he au 'nao 'mataeb aan 'ok au nonot-asar sin fe', na' au 'uum he utuin Ko, tua.” 62 Mes Nai' Yesus natoon ee mnak, “On nai! Karu tuaf anmurai n'oet nabani' afu, rarit antaisibu ntein urusan bian tar antea nnikan nain neu he nseen, in rene naan ka njarif. On naan amsa' neu tuaf-tuaf re' nafeek he natuin Kau, mes namnau piut-piut in a'monin unu' naan. Tuaf on re' naan, ka mapake' fa njair ameput anbi Uisneno In aprenat.”

Nai' Lukas 10

Usif Yesus anreek haefan tuaf bo' hitu mnua

1 Rarit Nai' Yesus anpiir naan atoup noni' bian antein, tuaf bo' hitu mnua (72). Rarit In nbait sin tuaf nu-nua, he nnaon nahunun neun bare-bare re' In he ntaman sin. 2 In nreek haefan sin neik uab manbasan am nak, “Too mfaun ii on re' maka' re' namnatu nrair et rene. Arahaa he reen tuaf ee nreun tuaf he nnaon nonun. Onaim hi ro he m'onen amtoit Uisneno he nreek na'baba' In tuaf ameput antein he na'bua' tuaf-tuaf re' he natuin Kau. Natuin tuaf re' he natuin Kau naan, amfaun. Mes tuaf ameupt ii, fu'-fua' aah. 3 Oras ia, mnao nai! Au 'reek haefan ki he mnao meu too mfaun ein. Mes mimnau. Hi on re' 'bib-kaes ana' re' in neekn ee reko, re' annao ma natua nbi aus fuin apiust ein sin atnaank ein. 4 Hi kais meik roit, ai' tas he mpaan tais, ai' pein-haef bian. Kais amporin oras he mmaseen ruum-ruum mok es ambi ranan. 5-8 Karu hi he mtaam meu kuan es, hi kais mitnain umi, mi'ko uim jes meu umi bian. Karu atoni' ntoup ki nok rek-reko te, mitua mbi naan, tar antea hi mnao mtein meu kuan bian. Karu hi mtaam meu uim jes, hi ro he mtoit Uisneno he nfee tetus neu tuaf anbi umi naan. Karu uim tuaf naan antoup ki nok rek-reko, Uisneno of nakrira' In nekan arekot neu uim tuaf ein naan. Mes karu sin ka nromin fa he ntoup ki te, maut he Uisneno nakrira' In nekan arekot naan neu haa ki mmees. Karu hi mtaam meu uim jes, ai' kuan es, miah am miun saa'-saa' aah re' sin nnona' ki sin. Amtoup sin nok neek marine, fin sin nfee sin he nseun banin hi maskeet ein naan. 9 Mireko' sin ameent ein. Ma mitonan sin am mak, ‘Uisneno In aprenat et hi maatm ein aan!’ 10 Mes kuan bian sin tuak ein ka nromin fa he ntoup ki. Karu sin nmo'en on naan neu ki te, mnao mhaek meu kuan naan in ranan ma mi'uab am mak, 11 ‘Amneen mirek-reko'! Hai iim meik Uisneno In Kabin ma Prenat neu ki, mes hi ka mrae mituin fa kre'-re'o msa'. Onaim oras ia, hai mtekar askuku' na'ko hai haem ein ia, he njair tanar nak, hi of mitaah ma misaah kiim in a'moufun! Mes mimnau mirek-reko'! Uisneno In aprenat et hi maatm ein aan!’ 12 Hi mihiin kota Sodom in maufinun, ai'? Au utoon ki, he! Nateef neon amsoupt ee te, of Uisneno nasanut hukun neu tuaf-tuaf re' antorak ki, ma'fena' nneis na'ko abitan Sodom!”

Tuaf-tuaf re' ka nromin fa he ntoup Usif Yesus

13 Nai' Yesus antuta ntein am nak, “Hi abitan kuan Korasin ma kuan Betsaida, ampaant om, oo! Siraak ee of ansaen ki! Au 'moe' rais sanmakat huma'-huma' 'bi hi humam ma hi matam, mes hi ka mroim fa he mpirsai meu Uisneno. Te kaah, hi re' ia, atoin Yahudis re' ammanaku' mmak hi mihiin Je. Mes karu rais sanmaakt ein re' Au 'moe' sin a'bi hi kuan naan, anjair tanar anbi kota Tirus ma kota Sidon, abitan naan bait sin na'pisan a'roo-'roo goen, ma nasaitan sin saant ein, rarit natuin Uisneno. Bait sin imsa' anpaken tai-nukat, ma ntaon afu nbin sin a'naak ein he njair tanar nak, sin nmei' jok na'kon sin saant ein. Te kaah, abitan Tirus ma Sidon sin, ka atoin Yahudis fa re' anmanaku' nak sin nahiin Uisneno. 14 Batuur! Hi mkius kiim! Karu Uisneno nafeek nain are' kanan rasi na'ko too mfaun ein, abitan Tirus ma Sidon sin napenin hukun ma'kafa' nneis na'ko hi nggoan. 15 Ampaant om, hi abit Kapernaum! Hi kais mitenab am mak, Uisneno of nait ki msae meu sonaf neno tunan on ahaa re' naan. Kaah fa, tua! Uisneno of nait inporin ki meu ai maputu' marara' abar-barat, tua! 16 Mimnau mirek-reko'! Tuaf-tuaf re' anneen ki, huma' mese' on re' anneen Kau. Mes tuaf-tuaf re' ka nromin fa he nneen ki, huma' mese' on re' ka nromin fa he nneen Kau. Saa' antein, tuaf-tuaf re' ka nroim fa he nneen Kau naan, huma' mese' on re' sin ka nroim fa he nneen Uisneno, re' anreek haefan Kau 'taam 'uum 'eu pah-pinan ia.”

Haef tuaf bo' hitu mnua nfain neman

17 Oras haef tuaf bo' hitu mnua (72) anfain neman, sin neek ein anmarinan. Sin nmurai nareta' neu Nai' Yesus am nak, “Ma'tain besi, atoin ein! Oras hai mpaek Ho kaanm aan, he mriu' mipoitan niutn ein, nitun naan sin natniin kai, onaim sin npoi nanin!” 18 Onaim Nai' Yesus nataah sin im nak, “Tua! Oras hi mmoe' on naan ate, Au 'iit Uisneno anfain-firin niut reu'f ein nok sin a'naakt ee na'ko neno, on re' rimat nariim 'rii-'ne'u. 19 Mimnau, joo! Niut reu'f ein sin a'nakat naan, hit musu. Ma in anmui' kuasa msa'! Mes Au 'fee 'rair ki kuasa, he mireu' main in kuasa naan. Onaim karu hi mteir maan kaun araut ein, ai' kbiti te, hi ka mimeen fa saa'-saa'. Ka tiit fa tuaf re' he bisa nsirakab ki. 20 Hi neekm ein anmarinan, natuin niut reu'f ein natniin ki. Naan reko msa', mes rasi naan, aan' aah! Reko nneis hi neekm ein anmarinan, natuin Uisneno antui hi kaanm ein he mjair In too ngguin re' antaman neun sonaf neno tunan.”

Usif Yesus In neekn ee nmariin

21 Oras naan, Uisneno In Asmaan Akniun' ee, nmoe' Nai' Yesus In neekn ee nmariin. Rarit In nbo'is Uisneno mnak, “Koi, Aam Uisneno! Ho es re' amjair Uis Ko'u et neno tunan ma pah-pinan. Au 'toit makasi kou'-ko'u, natuin Ho mpuput-mu'koro' maan rasin ia na'kon atoin ein re' sin naan sin tuak ein anjarin atoin ahinit ma abeo't ein. Mes Ho mukrira' rasin re' naan ok-oke' meu ri'aan ein ma tuaf-tuaf re' nmui' neek a'parat. Batuur! Naan anharineb Ho nekam, tua.” 22 Rarit Nai' Yesus natoon neu too mfaun ein am nak, “Amneen, oo! Au Ama' et sonaf neno tunan, anfee nrair Kau are' kanan kuasa sin ok-oke'. Suma Au Ama' nmees jah, es re' nahiin Kau rek-reok gui nak, Au re' ia sekau. Ma suma Ama' In Anah, es re' Au, es re' uhiin Au Ama' urek-reok' ee 'ak, Ama' naan sekau. Ma Au 'piir tuaf-tuaf bian sin, he utonan sin, maut he sin nahiin Je rek-reko msa'.” 23 Rarit Nai' Yesus nabani' n'ain In atoup noin' ein am natonan sin nmes-mesen am nak, “Hi m'ua-reok batuur-batuur, natuin hi miit Uisneno In kuasan. 24 Uisf ein ma mafefa kniun' ein un-unu' te, anmarinan nmaten he nitan kuuk saa' re' hi miit kiim sin, mes ka bisa fa. Sin anmarinan nmaten he nnenan kuuk saa' re' hi mneen sin, mes ka bisa fa msa'.”

Atoin Samarias re' neek reko

25 Neot es, atoin ahiin rais atoran hukun Yahudi tuaf es, anhaek ma na'uab nok Nai' Yesus he nakreo Goe. In nataan am nak, “Aam Tungguru! Amturun he mutoon maan kau fe'! Au he 'moe' saa', he bisa 'moin ubar-baar 'ok Uisneno 'bi sonaf neno tunan?” 26 Nai' Yesus nataah am nak, “Ka'o Musa antui mnak saa', anmatoom nok rasi ia? Ho mahiinm ii on mee meu rasi ia?” 27 Atoni' naan nataah am nak, “In ntui mnak: ‘Ho ro he mneek Uisneno, ho Usi', anneis na'ko saa' ii ok-oke'. Es naan ate, ho ro he mumnau Goe piut-piut, ammeup ma'tani' he mutuin In romin, ma muhiin ma mukeo Goe.’ Matu'i msa' am nak, ‘Ho ro he mneek ho aom-bian, on re' ho mneek ho tuam aan kuum.’ ” 28 Nai' Yesus nataah am nak, “Batuur! Karu ho mmoe' mutuin sin on naan ate, ho mmoin mubar-baar mok Uisneno.” 29 Mes atoni' naan in nmoe' in tuan ee on re' atoin amakoet anbi rais Uisneno. Rarit in nataah Nai' Yesus am nak, “Mes au ‘aok-bian’ naan, es re' mee?” 30 Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “On nai! Au he u'uaba' aan reet es. Rarit ho of amteek, mee es batuur-batuur ho ‘aom-bian’. Reta' naan on nai: anmui' naan atoin Yahudis es annao na'ko kota Yerusalem, neiki nsaun neu Yeriko. Mes nok askeken, apaikaurt ein neman nkarfei atoni' ia. Rarit anbaan ee ma nabaak neik in roit am in tais ein ok-oke'. Rarit sin nait anhoeb ee nbi ranan, ma sin nnaon nasaitan. Atoni' naan he nma-maet ja heen. 31 Mes ken-kenu' te, anmui' a'naak pirsait Yahudis es neem annao nsaun npeo' ranan naan amsa'. Suma oras in niit atoin ao apapa' es antuup anhoeb on nbi raan ee te, in ka nasnaas fa he nturun. Mes in nteib neu raan ee panin, ma nnao nkoon. 32 Ka 'roo fa te, tuaf es anteni' neem annao npeo' ranan naan. Atoni' naan na'ko uuf nai' Lewi re' biasa ntuthae nbi Uisneno In Uim Onen Uuf. Oras in niit atoin ahoet naan anbi raan ee ninin, in nnao npaumak-maak ma ntae, mes ka ntuurn ee fa. Rarit in ntebi n'ain raan ee panin, ma nnao nkoon. 33-34 Ka 'roo fa te, atoin es na'ko pah Samaria nok in bikaes keledai, neman nnaon npe'on ranan naan. Hit arkit tahiin tak, atoin Yahudis kit nati' te, hit tiit atoin Samarias ate hit tasbini' sin. Oras atoin Samarias naan niit atoin mapaikaru' naan ate, in nkasian ee. In neem anpaumak-maak he nturun atoni' naan. In n'oop anggur he nakninu' paap ein, rarit in nmina' sin. Rarit an'aum paap ein naan rek-reko, ma nasaeb ee neu in bikaes keledai. In neik atoni' naan antea kota. Rarit in natuaba' ntahan atoni' naan anbi losmen, ma an'uurs ee rek-reko. 35 Noka' on naan ate, atoin Samarias naan anbaen antahan roi muti' fua' nua neu losmen tuaf naan, ma na'uab am nak, ‘Ampaek roit ein re' ia, he m'urus ameent ee reka' nareok. Karu ka nanokab fa te, mpake mtahan hi roit. Oras au 'fain 'uum, au of 'eik ki roit he ufani' sin ok-oke'.’ ” 36 Nai' Yesus in reta' naan antuu' on naan. Rarit In nataan atoin ahiin rais hukun sin am nak, “Natuin ho teenb ii te, mee es re' batuur-batuur ‘aon-bian’ neu atoin mapaikaru' naan?” 37 Atoni' naan nataah am nak, “Batuur-batuur ii es re' atoni' re' ankasian ee ji, oo!” Nai' Yesus nataah am nak, “Batuur on naan, tua. Onaim amnao nai he mmoe' mutuin on naan.”

Usif Yesus, bi Marta ma bi Maria

38-40 Rarit Nai' Yesus nok In atoup noin' ein nnaon piut neun kota Yerusalem. Sin neis nokan kuan es. Anbi kuan naan, anmui' naan bifee nua, sin nma'ori-taatn ein. Sin kaank ein, es bi Marta te, es bi Maria. Bi Marta nfee haan askaut neu Nai' Yesus sin he ntupan naan fai jes a'nua nbi sin umi. Rarit Nai' Yesus sin ntupan ntaahn ein anbin naan. Oras Nai' Yesus antook ma nanoni' tuaf, bi Marta nhae nmat-maet he nabarab bukae nbi umi 'hana'. Mes in orif bi Maria, antoko npaumak-maak Nai' Yesus In haek ein, ma anneen kuun In uaban. Ka 'roo fa te, bi Marta ntaam neem ma na'mua' neu Nai' Yesus am nak, “Hae, Aam! On mee m'es re' ia? Au 'hae 'mat-maet he ubarab bukaet, onait bi Mia in ntook kuun es ia. Amreun goe he nturun naan kau kre'o!” 41 Mes Usif Yesus nataah am nak, “Marta. Ho mtaisiub kuum nok tenab huma'-huma'. 42 Reko! Mes anmui' naan rais jes reko nneis oras ia. Bi Mia antook ma nneen Au Uab ein ia, in npiir naan kuun rais reok goes. Atoni' ka bisa nabaak ai' ntoup naan fa Uab ein naan na'kon bi Maria.”

Nai' Lukas 11

“Nanoni' kit he t'onen”

1 Neot es, Nai' Yesus annao n'onen. An'onen anrari te, In atoup noin es neem ma ntoti mnak, “Usi'! Nai' Yohanis Asranit nanoni' nrair in atoup noin' ein he n'oen ein nahinin. Hai mtoit Ko, he munoni' kai he m'onen mihiin, tua!” 2 Rarit Nai' Yesus nak, “Reko! Am'onen ampaek onen on re' ia: Aam. Ho kanam naan nakninu' teeb. Maut he mansian ein ok-oke', nanaib ma ntuna' na'ratan Ho kanam naan! Maut he Ho mjair Usif meu mansian ein ok-oke'! 3 Amturun ma mbaab kai nok rais bukaet, re' nanokab neu kai neno-neno. 4 Hai mtoit Ko, Aam, amnikan main hai saant ein ok-oke', on re' hai amnikan main tuaf bian sin saant ein amsa', re' sin nmoe' sin neu kai. Ampafa' ma mpanat kai he hai kais ammoe' amre'ut, tua.” 5-6 Rarit Nai' Yesus nanoni' ntein sin anmatoom nok rais onen. In npaek uab manporin am nak, “Karu fai tnana', anmui' ho partei jes neem na'ko 'roo, ma ntuup antahan anbi ho umi. Mes ho ka mmui' fa saa'-saa' he mfee ne he nbukae. Rarit ho mnao meu ho partei jes antein in umi. Ho mhake mbi moen ee, ma mtoit je mmak, ‘Ba'e! Amfee mtahan maan kau utunu' fua' teun fe'! Au 'mui' tamu et umi. Mes hai ka ti-tiit fa saa' es he mtuthae je. Onaim amturun maan kau! Utunu' fua' teun goah. Au of ufani' ko sin!’ 7 Onait ho ba'e of nataah ko mnak, ‘Airoo, ma ho msa' ate! Au 'tuup a'fiin jen ate, ho uum he mpoo' kau goo! Eon' ein au u'retu' 'rair sin. Ri'aan ein antupan nrarin. Neu, kais mu'too', ba'e! Neot es anteni'!’ 8 Maski on naan amsa', mes mimnau mirek-reko'. Maski tuaf naan ka nfeen fa he nfee ko, natuin ho re' naan in baef, mes karu ho mtoit je piut-piut, in of anfeen am anfee ko. 9 On naan amsa' rais onen. Amtoit piut-piut meu Uisneno; In of anfee ma nnona'. Maim piut-piut; In of naruru' ranan. Amhaman piut-piut; In of nasoin eno'. 10 Fin sekau-sekau re' antotin piut-piut neu Uisneno, of antoupun. Amnamit piut-piut, of napenin. Ahaman piut-piut, In of nasoin eno'. 11 Hi mitenab miit! Hi miit mahonit mee, re' karu in aanh ee ntoit ika' te, anfee ne kauna'? 12 Ai', ri'aan ee ntoit maun-teno' te, anfee ne kbiti? Ka neu he on na fa, ai'? 13 Mansian ii ro maufinu. Mes hi Ama' abit sonaf neno tunan naan, In reokn ii kah een. Onaim karu mansian amaufiunt ein on re' hi, amroim he mfee baer reko meu hi aanh ein, saa' antein Ama' Uisneno! In ka nfee naan ahaa ki fa saa'-saa' re' hi mperluu sin, mes anneis na'ko naan, In nfee In Asmaan Akniun' ee neu tuaf-tuaf re' ntoit Je.”

Usif Yesus ka npaek fa kuasa na'ko niut reu'f ein sin a'nakat

14 Neot es, Nai' Yesus anriu' napoitan niut re'uf na'ko amuut es. Onaim amuut naan na'uab anfain. Atoin ein anmasahun. 15 Mes bian na'uab ein am nak, “Batuur, In bisa nriu' nitu! Natuin In napein kuasa na'ko niutn ee sin a'nakat, es re' Balsebul.” 16 Bian he nsoba' Nai' Yesus. Rarit sin ntoit Je he In nmoe' naan rais sanmakat es antein, he nakrira' sin am nak, In kuasa naan batuur-batuur na'ko Uisneno. 17 Mes Nai' Yesus nahiin nain sin roen re'uf naan. Onaim In na'uab am nak, “Karu anbi pah es, in toon guin anmamusun piut, pah naan of kpete'-kpete'. On naan amsa' anbi uim jes in nanan, abitan umi naan karu anmatoen piut-piut ate, umi naan, ro kah een! 18 Onaim karu niut reu'f ein anmamusun ma anmari'un es nok es, henat sin a'naakt ee ka bisa naprenat sin fa 'roo-'roo ntein! Onaim ka ntaam fa neu ronef, karu hi mak, Au 'paek niut reu'f ein sin kuasa he 'riu' upoitan niut re'uf! 19 Mimnau he! Hi ngguin amsa' anriu' nahinin nitu. Sin npaek kuasa na'kon niutn ee, oo? Kaah fa! Onaim hi kais mi'uab tafi'-tafi' mak, Au 'paek niutn ee sin kuasa he 'riu' nitu. Hi ngguin kiim of nafekan am nak saa' re' hi mtu'iran sin meu Kau naan, ansanan. 20 Mes karu Au batuur-batuur a'riu' nitu 'paek kuasa na'ko Uisneno, naan nakriir on nak Uisneno In apreent ee et hi maatm ein naan. Mes, on re' hi ka mikeo maan fa fe'. 21 Karu tua ma'tain es annaa' suni'-kenat nbi in a'niman a'rii-'ne'u ma npao in umi', in baer' ein of ka namnekun fa. 22 Mes of anmui' tua ma'tain es antein ma'tani' nneis, neem ma nbaan niis ne, rarit nait nabaak neik tuaf naan in suni'-kenat sin. Rarit nnau neik nain tuaf naan in a'mui'k ein ok-oke', ma nbait sin neu iin ee. A'roo-'roo re' ia, tua ma'tain ahunut naan in npirsai batuur-batuur in suni'-kenat sin. Mes oras ia, in ka bisa nharap sin fa goen antein. 23 Mimnau mirek-reko'! Sekau re' ka nmapartein fa nok Kau, in re' naan, Au musu. Ma sekau re' ka nmaturun nok Kau fa nbi Au mepu, in re' naan anmo'e haa taisibu.”

Niut re'uf nfain neu in umi mnasi'

24 Nai' Yesus antuut antein In uaban am nak, “Karu hit triu' nitu npoi na'ko tuaf es, in naen neu baer ruman he nasnaas. Natuin in ka napein fa bare re' natai nok in romin, onaim in natenab nak, ‘Aah! Au ka upein fa bare on re' ia te, reko nneis au 'fain 'eu au barak neno naan.’ 25 Rarit in ntebi nfain neem, ma niit bare naan, ansaup nakniun' ee goen, ma nkikin anrair je goen. 26 Onaim nitu naan annao no'en in partein hiut, re' maufinu nneis. Rarit sin nnaon natuan nbin atoni' naan, ma sin nbaan ee bu'-bua'. Onaim oras ia, tuaf naan in a'moin ii, nre'u nneisi ntein.”

Tuaf re' ua-reko nneis-neisi

27 Oras nai' Yesus na'uab fe' nok too mfaun ein naan, anmui' bifee jes anbi naan ankoa' am nak, “Aijoo! Ho aina' ua-reko, natuin in nahoni' naan Ko, ma nasuus naan Ko, tua!” 28 Nai' Yesus nataah am nak, “Batuur, ain! Mes tuaf re' ua-reko nneis ji, es re' tuaf re' antakan in rukin ma anneen Uisneno In Kabin ma Prenat, ma nmoe' natuin sin!”

Sin ntotin he Usif Yesus nakrira' bukti fe'!

29 Oras too mfaun ein naub naan Nai' Yesus on naan ate, In nmurai na'uab am nak, “Mansian oras ia, suma nmo'-mo'e haa rais maufinu. Sin para ntoit Kau he 'moe' rais sanmakat neu sin, he sin nahinin nak Au re' ia, batuur-batuur Uisneno Iin Ja. Te kaah, unu' te Uisneno anfeen sin rais sanmakat anpaek In mafefa kninu', nai' Yunus. Naan noo goah. 30 Unu' te, nai' Yunus natoon neu abitan kota Niniwe nak, sin ro he na'pisan fe'. Onaim saa' re' anjair neu nai' Yunus afi unu' te, anjair tanar neu sin mnak, Uisneno es anreek haefn ee. On naan amsa' anmatoom nok Kau, Mansian Batuur-Batuur. Au 'uum he utoon ki m'ak, hi ro he mi'te'un ma mi'piis fe'. Ma saa' re' anjari nbi Kau, naan of anjair tanar neu tuaf-tuaf oras ia mnak, tebes Uisneno es re' anreek haefan Kau. 31 Of anbi neon amsoupt ee on naan ate, karu Uisneno nhake njair afeek rasi, of bifee usif na'ko haa'-nua, nmoni nfain ma nhake njair saksii. In of anruur ki ok-oke' re' amonit oras ia mnak, ‘Hi arki amoont ein!’ Unu' te uis bifee naan neem na'ko 'roo-'roo he niit kuun usif nai' Soleman in mahinin. Te kaah, oras ia anmui' Tuaf es et hi sonam ma hi tnaanm ein, re' ma'tani' nneis na'ko usif nai' Soleman. Mes hi ka mfairoir maan Ee fa kre'-re'o msa'! 32 Ma in ka nmees fa! Abitan Niniwe msa' of anfenan ma nruur hi amonit oras ia mnak, ‘Hi arki amoont ein!’ Sin na'uab ein on naan, natuin neno naan, oras nai' Yunus annao natoon neu sin Uisneno In roimn ee, sin na'piis nanin. Te kaah, oras ia Tuaf ma'tani nneis na'ko nai' Yunus anmoin nok ki et hi sonam ma hi tnaanm ein ate, mes hi ka mi'piis fa kre'o msa'!”

Neek meu'-sine'

33 Nai' Yesus antuut antein In uaban am nak, “Atoni' nout pauk ana', rarit nateek je nbi 'ratan, he in ntana' ke'en neu abitan naan ok-oke'. Ka tiit fa es he nout paku, rarit nait i'kora, ma ntoeb paku naan! Naan ka mapake' fa! 34 Hi maatm ein naan on re' paku. In ntana' nameu hi neekm ein. Karu hi maatm ein nameis'okan, hi mkius meik neek maufinu. Mes karu hi maatm ein me'un, hi mkius meik neek akninu' reko. 35 Ampanat he me'u nbi hi neekm ein naan, nmeu'-siin batuur-batuur on re' manas. Me'u nbi hi neekm ein naan, kais on re' funan, re' suma nfee haa mafof. 36 Karu hi neekm ein me'un, tar antea ka tiit fa kobai' aan meis'ookn es, hi 'moinm ein of me'un on naan amsa', on re' pauk ko'u re' antana' hi 'monim.”

Usif Yesus nakain atoin Yahudis sin a'naak rais pirsait ein

37 Nai' Yesus na'uab anrair on naan ate, anmui' naan atoin es na'ko partei pirsait Farisi, naskau Goe he nbukaen on in umi. Antean nee te, Nai' Yesus antaam ma ntook. Rarit sin nbukaen nbin mei mnahat. 38 Mes uim tuaf ee nsanmaak, natuin Nai' Yesus nbukae, mes ka nafaun fa In a'niimk ein, natuin atoran atoin Farisis sin. 39 Rarit Nai' Yesus natoon ee mnak, “Hi atoin Farisis, ro ma'tani'! Hi ro mnaa' miher-heran hi atoran rais pirsait! Hi mimnau meu re' he msaef mikninu' 'pika'-'sono' ma kraas ein sin koitk ein tar narim-riman, mes hi ka mimnau fa he mikninu' hi nekam oemeetn ein re' maufinu, ma akoomt ein naan! 40 Hoe amonot! Kais amnikan. Uisneno es re' anmoe' aof-kotif. In es re' anmoe' aof-nanaf amsa'. 41 Reko nneis, hi mfee meu atoin kasian ein saa'-saa' re' hi mmu'i, he hi bisa kninu' mbi Uisneno In human ma In matan. 42 Hi atoin Farisis arki! Hi of mipein siraak! Anmatoom nok rais bait bo' neu Uisneno, hi msoi' sin ok-oke', ana'-ko'u. Tar antea hi roet bumbu aan'-ana' on re' sipa' ma aijonuus amsa', hi msoi' sin! Mes hi ka mfairoir maan fa rais ma'tain ein. Rasi anmatoom nok manekat meu Uisneno, ma rasi anmatoom nok taiba', hi mnikan main sin een! Batuur, hit ro he tfee Uisneno in sapaan, mes kais atnikan tain are' rasi re' pentiing anneis. 43 Hi of mipein siraak! Natuin hi mroim he maim bare ma mtook maat ambi uim oen ein, ma mrom-roim he biak ein anhormaat ki karu hi mibua mbi too mfaun ein sin humak ma sin maatk ein. 44 Hi of mipein siraak! Natuin hi on re' faut baik natef re' mnera-mnera'. Tuaf annao nbi naan ate, sin ka nastunan ma nahinin fa, natuin ka tiit fa faut baik natef et naan, mes noup baraf naan in naan ee, foo puun ii kah ein. Te kaah, tatuin hit harat, tuaf re' anteri nbi faut baik natef, naan anhai'niis in tuan, onaim in ka nabei' fa he ntaam neu uim onen. Hi atoin Farisis on re' faut baik natef! Hi mmoe' jom on re' atoni' kninu' batuur-batuur. Mes hi nekam naank ein naan, naheun nok tenab meis'okan.” 45 Anmui' ahiin rais hukum Yahudi es anbi naan, an'oet Nai' Yesus In uaban naan am nak, “Aam Tungguru! Ho uab ein fe'e na ntoom kai msa'!” 46 Rarit Nai' Yesus nataah ee mnak, “Batuur! Hi ahiin rais hukun Yahudi, maut he hi mipein siraak amsa'! Hi ka mturun fa tuaf he napein ma'kafa', mes hi mi'baba' susat nok hi atoran pirsait re' hi mmo'-moe' sin naan, he mha'feen too. Rarit hi misahab atoran huma'-huma' re' naan neu too. Mes hi tuaf es amsa' ka amturun fa meiki kruru' mese' msa'. 47 Hi of mipein siraak! Hi mteu'-bain om he mihake' faut tugu meu Uisneno In mafefa kniun uun ein, he mhormaat sin. Te kaah, hi be'i-na'i sin es anroor niis mafeef ein naan! 48 Hi taos mese' mok hi be'i-na'i sin. Sin ntitar napoitan Uisneno In mafeef ein, ma nroor na'maet sin. Rarit hi mihake' faut tugu meu mafeef ein naan, he njair tanar am nak, hi mroim mituin hi be'i-na'i sin. 49 Nok ranan naan, Uisneno re' nahiin nain sin ok-oke', na'uab niit am nak, ‘Au of a'reek haefan Au mafefa kninu' ma au haef bian sin neu too Israelas sin. Rarit sin anha'mui' bian, ma nroor niis bian.’ 50-51 Tuaf re' anmoin oras ia, ro he nasaah tahas na'ko tuaf-tuaf re' na'maet Uisneno In mafeef ein. Naan ansoi' sin na'ko oras Uisneno nmoe' pah-pinan ia, nmurai na'ko nai' Habel in a'maten, tar antea amuin re'uf, es re' nai' Sakarias. In re' naan es re' anroor goe nbi mei fuat ma Ke'en Akninu' sin atnanak anbi Uim Onen Uuf. Hi misaah maan kiim sin hukun naan amsa'! 52 Hi ahiin rais hukun Yahudi arki! Hi of mipein siraak! Natuin hi mnaa' a'retu 'fo'e re' bisa mretu 'foe eno', he atoni' nahiin narek-reko' Uisneno In romin. Mes hi ka mtaam mok kiim fa, tua. Hi maufinu nneis-neis ji, hi m'eka' atoni' in ranan, he sin kais antaman neun naan!” 53-54 Oras Nai' Yesus na'uab anrair on naan ate, tunggur agaam ein ma atoin Farisis sin anmaheek niis Ne. Anmurai oras naan, sin natanan rasi huma'-huma' he nakreo namouf Nai' Yesus. Sin n'ator asraak he namin rasi huma'-huma' nok Ne.

Nai' Lukas 12

Ampaant om he kais mituin atoin Farisis sin 'moe' po-poi

1 Oras naan, anmui' too nifu fak-fauk, neman he nneen Nai' Yesus. Sin nnaon nseit-seitn ok ma naub naan Ee. Onaim In na'uab nahuun neu In atoup noin' ein am nak, “Ampaant om he kais mituin atoin Farisis sin 'moe' po-poi. Fin sin biasa na'uab ein ate, a'teta', ma nmo'en ate, a'teta'. 2 Sin nmoe' napo-poin on naan ate, reko, mes sin 'moe' po-poi naan of mamnita'. Fin saa'-saa' re' oras ia na'koor ok, of mamniit ein. 3 Saa' re' hi mi'uab ee nbi ma'koro' oras ia, of manena' kninu'-kninu'. Saa' re' hi mi'se'o sin anbin ke'en, of biak ein na'uab naher-heran sin anbin too mfaun ein sin humak ma sin maatk ein.”

Mansian ii in osan anbi Uisneno In human ma In matan

4 Nai' Yesus na'uab antein am nak, “Aok-bian arki! Kais mimtau, karu nmui' tuaf he nroor ki. Natuin sin bisa nroor hi aom ein naan, mes ka bisa na'maet fa hi smaanm ein naan. 5 Au he utoon ki m'ak, hi ro he mimtausan sekau. Hi ro he mimtausan Uisneno. Natuin In es re' bisa nroor ki, rarit nporin nataam ki neu ai maputu' ma marara' abar-barat. Onaim In re' ia, es re' hi ro he mimtausan meu Ne batuur-batuur. 6 Hi mitenab miit, kor-maak ii in oosn ii fauk, hah? Mana' nima te, roit sen nua, ai'? Maski on naan amsa', mes Uisneno ka nnikan nain fa mese' msa'. 7 On naan amsa', Uisneno nkius ki. In nahiin namnuut hi 'naak fuun ein, fauk. Onaim hi kais mimtau, natuin Uisneno ntao osaf neu ki te, anneis nain kor-maak ein ok-oke'.”

Kais ammae he mmanaku' Usif Yesus

8 Rarit Nai' Yesus na'uab antein neu In atoup noin' ein am nak, “Amtakan hi ruikm ein rek-reko! Karu anmui' tuaf nabrain he nmanaku' Au Tuak ii nbi biak ein sin huumk ein anbi pah-pinan ia, Au of a'manauk ee 'bi Uisneno In ameupt ein et sonaf neno tunan am 'ak, in re' naan Au Iin ja. 9 Mes karu anmui' tuaf na'uab anbi mansian ein am nak, in ka nahiin Kau fa, Au of u'uab a'bi Uisneno In ameupt ein et sonaf neno tunan am 'ak, Au ka uhiin je fa msa'. 10 Au re' ia, Mansian Batuur-Batuur. Karu anmui' tuaf na'uab na're'uf Au kanak arekot, Uisneno nabarab he nnikan nain in sanat naan. Mes karu In na'uab na're'uf Uisneno In Asmaan Akniun' ee In kanan arekot, Uisneno ka nnikan nain fa sanat naan. 11 Of karu anmui' tuaf anheer neik ki mnao meu umi feek rais pirsait, ai' mnao meu anaa' aprenat, natuin hi mpirsai Kau, hi kais mimtau mak hi mimneob om on mee. 12 Fin oras naan, Uisneno In Asmaan Akniun' ee of natoon uab neu ki natai nok haan tanas he hi mitaah sin.”

Atoin amu'it re' anmoon

13 Rarit tuaf es na'ko too mfaun ein naan nataan Nai' Yesus am nak, “Aam Tungguru! Amreun maan au tata' he nbait kai hai pusaak ein fe'!” 14 Mes Nai' Yesus nataah ee mnak, “Hee'! Sekau es nait Kau 'jair afeek rasi 'eu hi rasi human on re' naan?” 15 Rarit Nai' Yesus na'uab neu too mfaun ein am nak, “Hi mpaant om he kaisa' msinmaak! Fin a'mui'f ii ka nfee fa rais mamut.” 16 Rarit In nareta' neik uab manporin am nak, “Anmui' atoin amui't es, in reen je naheun nok sekit ma mnonut anho-hoen. 17 Tar antea in poo'f ein na'seesn een, ma in ka nahini ntein he natunu' neu mee. 18 Rarit in nafeek am nak, ‘Au he 'moe' kuuk, on nai! Au 'pukai 'ain uim mapo'of amnaa' ia, rarit au 'mo'e 'tein uim mapo'of ko'u nneis, rarit usaeb 'ain au sekit ma mnonut sin ok-oke' ma au 'mu'ik bian sin anbin naan amsa'. 19 Karu njari nrair on naan ate, au of u'uab 'eu au tuak ii m'ak, “Hoe! Poo'f ee naheun goen! Amnaaht ee nanokab he taseen ok toon bani' toon. Onaim muah am miun nai namin-miin, amtoko ma mber-bero ha haem ein naan nai!’ ” 20 Mes Uisneno natoon ee mnak, ‘Hae! Amonot! Mabe' ia, ho mmaet. Rarit sekau es npaar kuun po'of naan in aafn ee ok-oke'?’ 21 Onaim, on nai! Mansian ein bisa naim he nmui' 'mu'if kou'-ko'u nbi pah-pinan ia neu in tuan aan kuun, mes anbi Uisneno In teenb ee, tuaf re' naan nma'mu'i nmaet, natuin in ka nmoin reko fa nok Uisneno.”

Ampirsai meu Uisneno kuun

22 Rarit Nai' Yesus nanoni' ntein neu In atoup noin' ein am nak, “Hi kais amtaisiub meu hi 'moinm ein neno-neno, mak he miah saa', ai' he mpaek saa'. 23 Natuin hit a'monik ia, anneis na'ko saa' re' hit tbukae, ma saa' re' hit tpake. 24 Amkius miit kor-kae metan! Sin ka nsenan fa, ka nsekin ma nonun fa, ka nmu'in fa po'of he natunu' sin sekit ma mnonut, mes Uisneno anpairoir sin. Karu on naan ate, In bisa npairoir ki msa'. Natuin In nsoi' ki nneis na'ko koron naan. 25 Karu hi mtae hi huum ein anbin ninu, rarit amtaisiub huma'-huma', in bisa ntuut hi 'moinm ein, aa oo? Kaah fa, tua! 26 Onaim karu mtaisiub nok rais aan es ma ka neik fa afa' saa'-saa' ate, nansaa' am es mtaisiub nok rais ko'un? Sin aafk ein saa'? 27 Amnao mkius miit fubona' et nasi. Ka nkaun rene, ka nteun. Mes usif nai' Soleman in paek ein re' ma'osa' arim-riimt ein amsa', es ka on fa fuboon fui naan. 28 Fin Uisneno anpairoir huun anoba' re' ka ma'so'ik fa. Re' suma nmoin neno ia, ma noka' te, nmaet, rarit nout goe ma nputu nmaet. Karu on naan ate, In bisa npairoir ki msa' re' maso'ik anneis na'ko huun. Onaim nansaa' am es hi ka mi'pesi' fa hi 'moinm ein batuur-batuur meu Ne? 29 On naan amsa' hi kais amtaisiub anmatoom rasi mnahat ma mninut. Fin Uisneno of an'urus sin. 30 Atoni' re' ka na'pesi' fa in tuan neu Uisneno, sin nhaen nmat-maten neu re' he n'urus rasin naan ok-oke'. Mes hi kais on re' naan, natuin hi Ama' abit sonaf neno tunan nahiin nain saa'-saa' re' hi mperluu sin. 31 Karu hi minaob Uisneno In meup Gui fe', na' In n'urus ki are' rasin naan neu ki.”

Mutunu' a'mu'if sonaf neno tunan

32 Rarit Nai' Yesus antuut antein am nak, “Hi on re' 'bib-kase pukan aan es, re' n'oren nmaten. Mes kais mimtau! Natuin hi Ama' et sonaf neno tunan naan, Uis Ko'u. Saa' re' Iin ja, In nmariin he nfee je neu In aan neek ein. 33 Onaim amnao nai he mi'sosa' main hi baer' ein, rarit ambait roit ein meu ama'mui't ein. Nok ranan naan hi mitunu' a'mu'if et sonaf neno tunan nbi baer mamut abar-barat. Abaakt ee, ka bisa nabaak ee fa. Naem am etes ka nsoor goe fa. 34 Mimnau mirek-reko'! Hi 'mui'm ein anbin mee te, hi neekm ein etan naan.”

Ameput re' nabaarb on he ntuthae fai-manas

35-36 Nai' Yesus na'uab antein am nak, “Hi mibarab he mtuthae Kau, fai-manas. Nahuum on re' ate, re' anbee' ma npao in uisn ee nfain neem na'ko fesat kabin. Karu in uisn ee nhaman anbi eon' ee te, in bisa nasoin ee raab aah. 37 Karu sin uisn ee neem napein in ameupt ein anpa-paon on naan ate, sin uak ein reko. Fin sin uisn ee neikn on nakrira' in nekan arekot neu sin. In npaek tai ate, rarit in ntuthae ameupt ein naan nok amnahat amin-minat. 38 Ameupt ein naan an'ua rekon batuur-batuur, natuin sin ntuthae sin uisn ee nok reko. Maski sin uisn ee neem oras mee-mee jah, fai atnanas, ai' neis-noi nmeu, sin nabaarb ein piut. 39 Mitenab mirek-reko'! Karu anmui' uim tuaf re' nahiin nain neu abaakt ee he ntaam oras mee, in ka nfee fa mainuan he abakat naan anpukai in umi. 40 Onaim hi ro he mibaarb om batuur-batuur, natuin ka tiit fa tuaf es nahiin batuur-batuur, reka' te, Mansian Batuur-Batuur ee, he nkoen On anfain neem.”

Ameput re' na'kii' ma ate re' anbeo

41 Rarit nai' Petrus nataan Nai' Yesus am nak, “Aam Tungguru! Ho uab manporin fe'e na antoom neu kai mmese oo, ai' ntoom too mfaun ein barisi?” 42-44 Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “Uab manporin fe'e na antoom nain too mfaun ein ok-oke' re' anmepun on re' a'naak urusan re' n'urus nahiin ma na'kii' neu in usin. Fin in uisn ee nait je he njair abati mnahat neu ameupt ein. Karu in nmakoe nbi mepu naan ate, maski in uisn ee neem oras mee-mee jah, mes in ro nmoe' reko batuur. Rarit in n'ua-reok, natuin in uisn ee of nait je njair a'urus neu a'mui'f ein ok-oke'. 45 Mes tsiraak karu ate naan nmurai natenab am nak, ‘Aah! A'naef ee of a'roo fe' te, na' neem.’ Rarit in nmurai nbeos ma npokos ate bian, et bifee ma atoni'. Rarit in ntoko ma naah-niun ma nmarin-riin tar antea nmafu nmaet. 46 Mes neon goes, oras ate naan ka natenab naan fa saa'-saa', nok askeken ate, sin usin naan anfain neem. Oras sin usin naan nahiin rasin naan ate, in nbeso npokos, rarit anriu' goe he napein kuun in sapaan ein et mone', nok tuaf-tuaf bian re' ka na'ki'in fa natuin sin uisn ee in romin. 47 Fin ate re' nahiin nain in uisn ee in roimn ee, mes ka nabarab fa, ai' ka nroim fa he nmoe' on re' naan, of napein hukun ma'fena'. 48 Mes ate re' nmepu nsaan, natuin in ka nahiin fa in uisn ee in mahinin, in of napein hukun ma'kafa'. Fin atoni' re' antoupu mfaun, in tui'n ein amsa' amfaun. Atoni' re' antoup meup ko'u, in taahs ee msa' ko'u.”

Usif Yesus In nonin bisa nmoe' tuaf anmaraabn ein

49 Nai' Yesus antuut antein In haan ee mnak, “Au 'uum he 'betis Au ngguin na'kon tuaf bian nbin pah-pinan ia. Naan on re' tuaf anpaek ai, he nout makrafu'. Au 'roim he ai naan anpiin anbi mee-mee. 50 Mes Au ro he usaah ma'ne'at re' ma'fena' nahuun fe'. Au of upein ma'ne'at batuur-batuur tar antea in oors ee oke'. 51 Hi mitenab am mak, Au 'uum he 'eik ki rais rame' ma mamut anbi pah-pinan ia? Kaah fa, tua! Au 'uum he 'moe' mansian ein anmatoen, ma ansisa'en, natuin Au noink aan. 52 Anmurai oras ia, orif-tataf, bae-feto, bae-mone sin of anbaits ok. Anbi uim jes in nanan, tuaf tenu te, anraban tuaf nua, ma tuaf nua te, anraban tuaf teun. 53 Ama' anraban anah; anah anraban amaf. Aina' anraban anah; anah anraban ainaf. Ain baba' nraban aan nanef ma moen-feuf; aan nanef ma moen-feuf anraban ain baba'.” Mihiin mirek-reko' neon amsoupt ii in a'taakf ein 54 Onaim Nai' Yesus na'uab nok too mfaun ein am nak, “Karu hi mkius noep je na'teem anbi pasa' neon-teas, hi mak ‘tanar ia, uurn ii he nmouf goen.’ Batuur on re' naan. 55 Karu anin na'ko pasa' haa'-nua neem, hi mak, ‘Tanar ia, nak maan mapuut ii ma'tani'.’ Batuur on re' naan. 56 Hae! Hi mansian puta-kriu ki, hi mi'uab ate, a'teta', ma mmo'e te, a'teta'! Hi mihiin main pah-pinan ia nok nain neon goe tnanan sin roimk ein. Mes nansaa' am es hi ka mihiin fa Uisneno In roimn Ee nbi oras ia?”

Ammarame' mok hi musun

57-58 Nai' Yesus na'uab antein am nak, “Karu hi mmaka'rasin, nansaa' am es hi ka bisa mifeek kiim fa, mee es re' batuur! Reko nneis am'urus rame' nahuun! Kais-kaisa' hi mtea mrair afeek rais je te, in nafeek ki he mtaam meu bui. 59 Fin karu on naan ate, hi ka bisa mpoi maan fa, karu hi ka mbaen mirair fa hi tusa' re' afeek rais je nafeek ee neu ki naan.”

Nai' Lukas 13

Misaitan 'moin maufinu, ma mituin Uisneno In ranan

1 Oras naan, anmui' tuaf natoon neu Nai' Yesus am nak, gubernur Pilatus na'maet atoni' Yahudis fauk ein na'kon Galilea oras sin neman neun kota Yerusalem he neikin fua'-turu' nbi Uim Onen Uuf. 2 Anneen on naan ate, Nai' Yesus nataan am nak, “On mee? Atoin Galileas re' nmaet naan, sin saant ein ko'un nneis na'ko biak ein ok-oke', oo? Es naan ate, sin napenin hukun a'maten, oo? 3 Kaah fa, tua! Mes karu hi ka misaitan fa hi 'monim re' ammaufinun naan, he mtebi mfain mituin Uisneno In romin, hi of amreu' on re' sin. 4 Onaim on mee ntein neu tua bo'es am faun ein re' neon goes ii rame mnanu' Siloam antaikobi ma nmeuk niis sin? Sin saant ein ko'un neis na'kon tuaf bian re' anbin Yerusalem, aa oo? 5 Kaah fa, tua! Mes karu hi ka misaitan fa hi 'monim re' nma'eokb ok, he mituin Uisneno In romin amneot, hi of amreu' on re' sin amsa'.”

Hau roet re' ka nafuaf, nahuum on re' Uisneno Iin na, re' ka nmoe' niit fa rais reko saa' es

6 Rarit Nai' Yesus anfee uab manporin es am nak, “Anmui' naan atoin es, re' anmui' hau roet mafua' es anbi in po'on. In neem piut-piut he nbaiseun hau roet naan he nahiin neu nafua goen aa oo, ai' kaah fe'. Mes hau roet naan ka nafua fa fe'. 7 Rarit in nreun akninu' po'on naan am nak, ‘Toon teun goen, au 'uum fani-fani he uhiin hau roet ia in fuan, mes au ka 'iit fa saa'-saa'. Onaim amnoo' goe he kais naah bare.’ 8 Mes akninu' po'on naan nataah am nak, ‘Aam, kais mutoo'. Amfee mtein maan ee, oras toon es. Anbain he au 'kofan 'iit afu re' roet ia in uun ii, rarit a'tao ne pupuk he namria. 9 Karu anmaan fani ma nafua te, reko! Mes karu kaah fa te, amno'o.’ ”

Usif Yesus nareko' bifee ameen nui-'sau-'boko, nateef nok neon onen

10 Neot es, nateef nok atoin Yahudis sin neon onen, Nai' Yesus annao nanoni' nbi uim onen. 11 Anbi naan, anmui' naan bifee jes re' in nui-'sau-'book, toon bo'es am faun goen, natuin niut reu'f ee nmo'e. In ka bisa nhaek namneo fa. 12 Nai' Yesus niit bifee naan, rarit anhaamn ee, ma na'uab nok ne mnak, “Ain! Oras ia, ho mureok nai.” 13 Onaim Nai' Yesus antao In a'niman neu bifee naan. Nok askeken ate, in nui-'sau abokot naan, namneo nain. Onaim in ntoit makasi, ma nbo'is Uisneno. 14 Mes uim onen naan in a'naakt ee natoo', natuin Nai' Yesus nareko' amenat nateef nok neon onen. Onaim in na'uab neu too mfaun ein am nak, “Krei jes naan ate, neno nee he hit tmeup. Onaim reko nneis ameent ein neman anbi nenon re' naan, he namin tuaf he nareko' sin. Kais neman oras neon onen!” 15 Mes Nai' Yesus nataah ee mnak, “Hoe! Ho kais mu'uab ate, 'teta', ma mmo'e te, 'teta'. Anbi neon onen amsa' hi mmeup, ai' kaah?! Fin hi mnao mifetin hi bijae ngguin ma hi bikaes keledai ngguin he ninun oe, ai'?! 16 Bifee re' ia, ka'o Abraham in sufan, on re' hit. Nitu 'naakf ee nfuut goe toon bo'es am faun. Onaim karu Au ureok' ee nateef nok neon onen on nai te, ansaan saa'?” 17 Anneen on naan ate, Nai' Yesus in muusn ein namaeb ok. Mes too mfaun ein anmarinan In meup rekon naan.

Usif Yesus anfee uab manporin npaek fua musi' re' ana' krisi'

18 Onaim Nai' Yesus antuta ntein In uaban naan am nak, “Au he utaib apirsait ein 'eik saa'? 19 Un-unu' te, sin fuak fauk aah, mes anna-nao te namfaun. Sin nmurain on re' musi' fua es re' ana' krisi'. Atoni' anseen ee nbi po'on. Rarit anmoin, ma njair hau ko'u. Onaim koorn ein neman ma nakuun ein anbin in taek ein.”

Usif Yesus anfee uab manporin npaek raur teif

20 Rarit Nai' Yesus na'uab antein am nak, “Au he utaib Uisneno Iin na, 'paek saa' antein? 21 In on re' raur teif re' bifee ngguin nait je ma nsoer goe nok uut saku nua, ankuum goe he nmo'en utunu'. Onaim uu kumu' naan ansae, natuin raur teif aan'-ana' naan. Uisneno Iin na anmu'in pengaru ko'u on naan amsa'.”

Sonaf neno tunan in eon' ee, ma'rena'

22 Rarit Nai' Yesus sin anmurai nnaon neun kota Yerusalem. Anbin raan atnana', sin neis nokan kota ma kuan he In nanoni' tuaf. 23 Antean baer jes, anmui' tuaf es nataan Ee mnak, “Aam Tungguru! Of oni' tuaf fauk aah es re' napenin saok sanat ma 'honis, oo?” 24 In nataah am nak, “Sonaf neno tunan in eno' 'taams ee, ma'rena'. Onaim mibarab hi tuam ein rek-reko he bisa mtaam ampeo'n aa. Fin anmui' tuaf amfaun anromin he nsoob ein antaman npe'on naan, mes ka bisa fa. 25 Karu uim tuaf ee na'retu' nrair eno' naan ate, hi of amhake mbi mone', ma mteek eno' naan, ma mhaman am mak, ‘Usi'! Musoin kai eon' ii fe'!’ Mes In nataah am nak, ‘Hi sekau, ki? Au ka uhiin ki fa!’ 26 Onaim hi mak, ‘Onait usi' ho ka muhiin kai fa? Airoo nati' te, hit ttoko ma tbukae tabu-bua. Ho munoni' kai nbi hai kuan ein amsa', tua.’ 27 Onaim In of nataah am nak, ‘Fe'e na Au 'ak, au ka uhiin ki fa! Hi re' ia mansian amoe' maufinu. Mi'roo mi'ko ia!’ 28 Rarit karu Uisneno nafeek mansian ein sin rasin sin ok-oke', hi mkae mpin-pinus ma mek-meuk nisim. Fin hi miit ka'o Abraham, ka'o Isak, ka'o Yakop ma Uisneno In mafefa kniun' ein antokon et sonaf neno tunan in nanan. Mes Uisneno nriu' napoitan ki meu mone'. 29 Mansian ein of neman na'kon pah-pinan ia pani-mpain, na'ko pasa' neon-saet tar antea pasa' neon-teas, na'ko pasa' ponain tar antea pasa' haa'-nua, he nbukaen bu'-bua' nok Uisneno nbi In sonaf. 30 Amtanar mirek-reko' rasi re' ia: karu Uisneno nafeek anrair mansian ein sin rasin ok-oke', anmui' tuaf es, re' unu' te, sin nak ai' aan'-ana', mes in napein hormaat ko'u. Ma bian unu' te nak in atoin a'naet, te kaah, Uisneno nak in a'baut aah.”

Usif Yesus ankasian neu abitan kota Yerusalem

31 Oras naan, anmui' naan atoin Farisis fauk neman ma nateef nok Nai' Yesus. Rarit sin na'uab neu Ne am nak, “Reko nneis Aam Tungguru mnao mu'roo-'roo meu bare bian, natuin usif Herodes he na'maet Ko, tua.” 32-33 Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “Aah! A'naef naan nahiin suma he nareu' goah, on re' metan et nasi! Hi mnao mitoon ee mmak, ‘Au 'riu' niut re'uf ma ureko' amenat neno ia mnoka'. Anmeu te, na' Au urair mepu.’ Maski on mee msa' Au he 'meup aan akre'o 'tein 'bi ranan re' he 'eit 'eu kota Yerusalem. Fin abitan Yerusalem sin biasa na'maet Uisneno In mafefa kniun' ein. 34 Airoo, hi arki abitan Yerusalem! Hi re' ia, es re' biasa mi'maet Uisneno In mafefa kniun' ein, ma mpoir miis In haef ein re' neman ma naruru' ki ranan. Fani-fani Au he u'bua' ma 'panat 'aan ki he 'eka' 'aan ki na'ko rais maufinu, nahuum on re' maun ainaf anpuput naan in aan ein anbin in ninin nanan. Mes hi ka mroim fa. 35 Oras ia, Uisneno ka nrae ma mfairoir fa hi uim onen naan. Noka'-nmeu te, in ruman. Hi of ka miit amtein Kau fa, tar antea hi mmanaku' mmak, ‘Uisneno anfee tetus-athoen neu tuaf re' neem neik Uisneno In kanan, natuin Uisneno anreek haefn Ee!’ ”

Nai' Lukas 14

Usif Yesus nareko' tuaf nateef nok neon onen

1 Neot es, nateef nok neon onen, atoin Farisis sin a'naakt es naskau Nai' Yesus he neem anbukae nbi in umi. In ntook ma nbukae, mes anmui' tuaf re' annuu' Goe he nahinin nak in he nmoe' saa' nbi neon onen naan. 2 Oras naan anmui' tuaf es nameen boo bere-bere, re' nok antoko nbi naan. 3 Rarit Nai' Yesus nataan neu ahiin rais hukun Yahudi ma atoin Farisis sin re' antokon ma nbukaen nbin naan am nak, “Tatuin ka'o Musa in atoran, bole tareko' amenat nateef neon onen, ai' kaah?” 4 Mes sin nfeef a'temen ok-oke'. Onaim Nai' Yesus ansai amenat naan, rarit nareok nain. Onaim Nai' Yesus anreun goe he nfain nai. 5 Rarit Nai' Yesus nataan sin ntenin am nak, “Karu anmui' ri'aan es anmoufu ntaam neu oe hani' nateef nok neon onen, hi mnao mipoin ee oo, ai' kaah? Karu bijae je es anmoufu ntaam, hi mkoon ee oo, ai', mnao mipoin ee? Hi of amnao mheer mipoin. On nai te, naan in oetn ii nak, hi mmeup!” 6 Annenan Nai' Yesus In uaban on naan ate, ka tiit fa es he bisa nataah neu Ne.

Kais ampasan ho tuam aan

7 Oras naan, Nai' Yesus ankius tuaf-tuaf re' neman nbukaen nbin umi naan. Anmui' tuaf amfaun namin bare he ntokon nbin maat. Ankius on naan ate, In na'uab am nak, 8 “Ampaant om, oo! Karu anmui' tuaf anfee haan askaut neu ki, he mnao meu fesat kabin, kais maim bare he mtoko mbi a'naet ein sin baark ein. Kais-kaisa' kabin tuaf ee anfee haan askaut neu a'naet ein. 9 Karu on naan ate, kabin tuaf naan of neem neu ko mnak, ‘Kais mutoo' goo! Au uskau he tanani' teu kotin nee, natuin au ubarab a'toko' ia 'eu a'naet re' ia.’ Onaim ho mfeen mu'ko 'toko' naan ma mumaeb om. Rarit amnao mtoko mbi koit. 10 Onaim karu ho mupein haan askaut, mnao mtook meu 'toko' abit kotin ee. Karu kabin tuaf ee niit ko te, in of neem am nak ko mnak, ‘Ee, Aam! Au uskau he tkoen ok teu matan ia.’ Nok ranan naan hi mipein hormaat anbi taumn ee ok-oke'. 11 Fin tuaf re' nanaib on, Uisneno of namouf goe. Mes tuaf re' na'paarn on on re' atoin a'baut, Uisneno of nait na'raatn ee.” 12 Rarit Nai' Yesus na'uab nok uim tuaf naan am nak, “Neot es anteni', karu ho mmoe' fesat, kais amfee haan askaut meu ho nonot-asar ma ho partei amui't ein anmesen! Natuin sin of bisa nfeen haan askaut he nbaras ko. 13 Mes karu ho mmoe' fesat, mfee haan askaut meu ama'mu'it, hae sah-sere', abuat, ma aforot sin. 14 Sin of ka bisa nbaras naan ko fa. Mes karu ho mfee haan askaut neu sin, Uisneno es re' anbaras neu ko. Anbi oras Uisneno namonib nafani' In apirsait ein re' anmaten nrarin, In ka nnikan fa ho 'moe' reko naan.”

Uab manporin anmatoom nok fesat ko'u

15 Anneen on naan ate, tuaf es re' nok antook mei mese' nok Nai' Yesus, na'uab am nak, “Ua reok re'uf, es re' karu tbukae bu'-bua' anbi Uisneno In sonaf!” 16 Nai' Yesus nataah ee mnak, “Au 'mui' reta' on nai: anmui' atoin es anmoe' fesat ko'u. Onaim in nfee haan askaut neu too mfaun ein. 17 Oras fesat naan sin naroitan anrair je te, in nreek haefan in ate ma nnao naskau tuaf-tuaf re' napenin haan askaut am nak, ‘Au uskau tua, fin acara fesat he nmurai jen.’ 18 Mes sin arsin anmo'en kuuk rasi 'sukif huma'-huma', he sin kais nokan neun re' fesat naan. Tuaf es anfee rasi 'sukif am nak, ‘Hee'! Au fe' a'soos auf fe'u, onaim au 'nao he 'kius 'iit ee fe'. Kais muto'-too'! Au ka bisa 'uum fa, tua.’ 19 Bian nak, ‘Au fe' a'soos 'aan kuuk bijae abanit afu pasan niim. Au he 'nao 'soba' sin. Onaim au 'toit ma'af, he!’ 20 Bian anteni' nak, ‘Au 'matsao fe'u, onaim ka bisa fa, tua.’ 21 Rarit ate naan antebi nfain ma natoon neu in usin. Anneen on naan ate, usif naan natoo' batuur-batuur. Rarit in naprenat in ate naan am nak, ‘Karu on naan ate, mnao rabah meu raan oopt ein, raan aan'-aan' ein anbin kota ia, he mheer meik kit atoin kasian ein, atoin hae sah-sere', atoin aforot ma abuat ein.’ 22 Anneen on naan ate, ate naan annao ma naskau tuaf-tuaf ein naan. Rarit in ntebi nfain ma natoon am nak, ‘Usi'! Sin neman nrarin, mes bare bian ruum ein fe', tua.’ 23 Onaim usif naan na'uab am nak, ‘Karu on naan ate, amnao mtein meu kuan-kuan et kota in kotin, amtea reen ein. Muteef sekau-sekau te amfuir sin, he meik sin neman, asar baer fesat ia naheun. 24 Amneen, he! Tuaf-tuaf re' antorak au haan askaut naan, sin ka nnaben niit fa fesat ia in minan, maski kre'-re'o msa'!’ ”

Amtai murek-reko' fe', na' mutuin Usif Yesus

25 Rarit Nai' Yesus sin annaon nkonon neun Yerusalem. Too mfaun ein natuin Ee. Rarit In nabani' n'ain sin am na'uab am nak, 26 “Atoni' re' batuur-batuur he natuin Kau, in ro he nneek Kau anneis na'ko are' kanan saa'-saa' ii barisi: anneis na'ko in ainaf-amaf, anneis na'ko in fee-anah, anneis na'ko in orif-tataf, ma anneis na'ko in tuan aan kuun. Karu kaah fa te, atoni' naan ka pantas fa he njair Au atoup noni'. 27 Fin atoni' re' ka nroim fa he nasaah ha'mu'it ma ma'ne'at natuin in npirsai Kau, in ka pantas fa he njair Au ngguin. Tuaf re' anroim he njair Au ngguin, maski atoni' he nroor na'maet je msa', mes in nasaah piut ha'mu'it ma ma'ne'at naan. 28 Onaim karu he mituin Kau, amtai mirek-reko' fe'. On re' atoni' he nafena' uim maktuta'. In ro he nsoi' nahunun uim je in oosn ii fe', tar antea namtiis. Kais-kaisa' roit ein ka nanokab fa. 29 Karu ka nsoi' sin fa tar namtiis, in of anfanderen anrari te, roit ein oek' ein. Rarit biak ein anmains ee ma namae je, 30 mnak, ‘Hi mkius miit atoni' ne fe'! In fe' anfandeern aah ate, ka saa'-saa' fa fe', mes narair roit.’ 31 Uab conto bian, es re' anmatoom nok makenat. Usif re' he nnao neu makenat, ro he ntook he nsoi' narek-reko' nok in aok-bian sin. Karu in suma nmu'i ha sorarus tuaf nifu bo'es (10 .00 0), in bisa niis anbi makenat nok musu tuaf nifu bo' nua (20 .00 0), ai' kaah? 32 Karu anso-so'i nrari ma, nak in of ka niis fa nbi makenat naan, reko nneis, oras muusn ee fe' ka ntaman fa fe', in nreek haefan tuaf he nnao n'urus rais rame'. 33 On naan amsa', tuaf re' he natuin Kau. In ro he ntai nafan-fani' mnak, in nabarab anrair he nasaitan sin ok-oke', ai' kaah fe'? Fin karu ka on fa naan ate, tuaf re' naan ka pantas fa he njair Au ngguin.”

Tuaf re' ka pantas fa he njair atuina' Usif Yesus, nahuum on re' masik re' ka mapake' fa

34-35 Nai' Yesus antuut In uaban naan anpaek uab manporin es antein am nak, “Maisk ii reko. Hit tpaek je he taminab amnahat. Mes karu maisk ii ka miin mari fa goen, hit he tpaek je neu saa'? Hit ka bisa tpaek je fa he tmasi amnahat. He ttao pupuk amsa', ka bisa fa. Hit tait itpoirn aah ee. Onaim hi ro he mjair on re' masik amsa', he mmoin nok manekat mok are' too mfaun ein. Sekau maruki' te, amtakan mirek-reko'!”

Nai' Lukas 15

A'bib-kase re' namneuk

1 Oras naan, ahoik beo ngguin ma atoin ka mapaek ein neman piut-piut neu Nai' Yesus he nitan ma nnenan kuuk Ee. Mes atoin Yahudis sin naan sin, atoin re'uf. 2 Ankius on naan ate, atoin Farisis ma tunggur agama Yahudi sin na'muun ein am nak, “Phue'! Atoni' re' ia anmapartei nok atoin reu'f ein. Antoko ma naah nok sin antein!” 3 Anneen on naan ate, Nai' Yesus nareta' sin anpaek uab manporin am nak, 4 “Karu anmui' tuaf es na'ko ki, in nmui' 'bib-kase mana' nautn es. Onaim namneuk es. Oras ia, in he nmoe' on mee? In ro nnao nasaitan bo' seo mseo ngguin nbi baer mamut es, rarit nnao naim amneukt ee reka' niit ee. 5 Karu in napein 'bib-kaes amnekut naan ate, in nasaah neik je nok neek marine. 6 Antea umi te, in no'en in nonot-asar sin ma natoon neu sin am nak, ‘Hae! Hi iim he mmarin-riin mok kau fe'! Fin au upein ufani' au 'bib-kaes amnekut naan.’ 7 Anbi sonaf neno tunan on naan amsa'. Karu anmui' tuaf asanat es na'piis, rarit antebi nfain neu Uisneno, sonaf neno tunan in naan ee anmarinan ok-oke'. Sin nmarinan nneis, natuin tuaf mese' re' anfain neem neu Uisneno, na'ko tuaf bo' seo mseo re' anmonin nok amne'o ma ka nseken fa.”

Roi muti' re' namneuk

8 Rarit Nai' Yesus nareta' anpaek uab manporin es antein am nak, “Anmui' bifee mnais es anmui' roi muti' fua' bo'es. In ka nakeo naan fa te, fua' es namneuk. Onaim oras ia, in he nmoe' on mee? In ro he nnao nout paku, rarit antana' narek-reko' nbi mee-mee, ma nsaup umi naan barisi, he naim roit naan rek-reko. 9 Oras in niit nafani' roit naan ate, in no'en abitan in uim je aon bian, rarit natoon neu sin am nak, ‘Au uskau ki, he hi iim ammarin-riin mok kau fe', tua! Fin au 'iit ufani' au roi muit amnekut naan!’ 10 Anbi sonaf neno tunan on naan amsa'. Karu anmui' tuaf asanat es re' na'piis, rarit antebi nfain neu Uisneno, ameput sonaf neno tunan sin barisi anmarinan nmaten.”

Ri'ana' re' namneuk

11 Rarit Nai' Yesus antuut In reta' npaek uab manporin es antein am nak, “Anmu'i 'naef es nok in aan moen ee tuaf nua. 12 Neot es, aheit suus goe nak in aamf ee mnak, ‘Aam honi'! Ambati mfee kau au pusaak ein oras ia nai!’ Onaim In aamf ee nbait in a'mui'f ein neun in aanh ein nua sin. 13 Ka 'roo fa te, aheit suus goe na'sosa' in sapaan. Rarit in n'aum in tais ein, ma nnao kuun neu pah a'roo-'roo. Anbi bare naan in nbis-biisn ahaa roit ma nmoin nok marine re' ka mapanat fa. 14 Oras in narair roit on naan ate, pah re' naan amnaahs ee ntaamn ee, tar antea in a'moin ee njair atoin kasian. 15 Onaim in nnao naim mepu. Atoin es nbi pah re' naan antoup goe he nmeup. Atoni' naan naruur ee meup goes, re' he nhao fafi. 16 Natuin ri'ana' ia namnaah ka nabei' fa goen, onaim in neekn ee he naah mnaah fafi naan. Fin ka tiit fa tuaf he nfee ne he naah. 17 In natenab a'roo-'roo neu-mneem am nak, ‘Anbi au ama' in umi, ameupt ein ok-oke', sin nahan tar namsenan. On nai te, au es ia ma umnaah a'maet. 18 Reko nneis, au 'tebi 'fain 'eu au ama' nee. Rarit utoon ne m'ak, “Aam honi'! Au usanab a'rair 'eu Uisneno ma 'eu ko, aam honi'. 19 Au ka pantas fa he 'jair ho aan hoin aa goen. Maski ho mtoup kau 'jair aet kuri 'bi ho umi ia msa', reko!’ ” 20 Natenab anrair on naan ate, in nfeen ma nnao nfain neu in aamf ee umi. Oras in anbi 'roo goe fe', mes a'naef ee niit anrair je, onaim ansaon ee nmouf ma nkasian ee. In npoi na'ko uim je naan ee, ma naen anseun goe. Rarit a'naef ee nhoo ma nneek naan ee. 21 Onaim ri'ana' naan na'uab neu in aamf ee mnak, ‘Aam honi'! Au usanab ko'u 'eu Uisneno ma 'eu ko, tua. Au ka pantas fa he 'jair ho aan hoin aa goen.’ 22 Mes in aamf ee naprenat in ameupt ein am nak, ‘Hae! Rabah! Mait meik maan baru mnaun feu' goes he mibaru. Mikrein je ma msapaut in haek ein rek-reko. 23 Amnao mheer bijae paron es ma mroor goe, he hit tmoe' fesat kou'-ko'u. 24 Natuin au anah re' ia on re' anmaet jen, mes oras ia nmoni nfain jen. In namneuk, mes oras ia au upein ufain' ee.’ Na'uab anrair on naan ate, sin nmurai nfeest ein bu'-bua', ma sin nmarinan nmaten. 25 Oras naan, aan moen uun goe ka nbi fa umi, in nbi rene. Oras in nfain neem na'ko rene, in anbi 'roo goe fe'e te, in nneen areukt am abobet ansiin ma nabso'on. 26 In neem antea te, in no'en ate es, rarit nataan ee mnak, ‘Hae! Hi mmariin ambi fesat ia neu saa'?’ 27 Ate naan nataah am nak, ‘Usi', ho ori' nfain neem. Onaim ama' nreek kai he hai mroor bijae he mmoe' fesat ia, fin in aanh ee nfain neem nok ao-mina', tua.’ 28 Anneen on naan ate, aan unu naan natoo'. In ka nromi ntein fa he ntaam neu umi. Onaim in aamf ee nnao nfuir ee he ntaam. 29 Mes in nmaheek je mnak, ‘Aam honi'! Ho mutenab miit! A'roo-'roo re' ia, au 'meup on re' kuri 'eu ko. Au ka 'tanhai 'iit fa ho atoran mese' msa'. Mes ho ka mroor miit fa 'biib aan es, he au 'fesat ma 'mariin-riin 'ok au aok-bian sin. 30 Mes ho aan neka' re' ia, annao ma nporin roit ruum-ruum, anmakoin tafi'-tafi' nok bifee a'haek ein. Oras ia, in nfain neem on nai te, ho mroor bijae paron ma mmoe' fesat ko'u neu ne.’ 31 Mes in aamf ee nataah am nak, ‘Unu! Amneen murek-reko', hee! Ho mok kau 'roo-'roo goen. Are' saa'-saa' re' ho ama' kau gui 'mu'i sin, naan ho nggoa. 32 Mes oras ia, hit ro he tfesat he tmariin, natuin ho ori', fua' mese'. Unu' te, in on re' nmaet, mes oras ia in nmoni nfain. In namneuk, mes oras ia, tiit tafain' ee.’ ”

Nai' Lukas 16

A'naak urusan re' npa'e'ob nahiin

1 Rarit Nai' Yesus nareta' neu In atoup noin' ein, npaek uab manporin es antein am nak, “Anmui' atoin amui't es re' namepub atoin es njair in a'naak urusan. Mes a'roo-'roo on naan ate, in nneen uab anin nak, a'naak urusan ia nmurai npa'e'ob he naruikb ee. 2 Onaim in no'en a'naak urusan naan, he nataan ee. In na'uab am nak, ‘Au 'neen ate, nak ho mpa'e'ob au 'mu'ik. Onaim oras ia, ho mnao he mtui ho 'meupm ein, rarit au he uprikas sin. Fin au he usnasab ko.’ 3 Anneen on naan ate, a'naak urusan naan natenab neu-mneem am nak, ‘Au urair beti'! Au he unsaa' oras ia? Ureen, au ka ube'if. A'kuir roit, au 'mae kuuk. 4 Karu au ka 'meup fa 'teni' 'bi ia te, au ro he 'aim ranan he biak ein anturun ma ntoup kau.’ 5 Es naan ate, in nmurai no'en tuaf-tuaf re' natusan roit na'kon in usin. In nataan ahuunt ee mnak, ‘Hoe! Ho mutuus fauk et au usi'?’ 6 Atoni' naan nataah am nak, ‘Au utuus miin saitun liter nifu haa (4.000), tua.’ Onaim a'naak urusan naan, na'uab am nak, ‘Batuur! Ho surat re' ho mutuus ii, es re' ia. Oras ia mpius goe, rarit amtook he mtui suur tuus fe'u mmak, ho mutuus liter nifu nua (2 .00 0) goah.’ 7 Rarit in nataan atoin atusat es am nak, ‘Onait ho ntein. Ho mutuus fauk?’ In nataah am nak, ‘Au utuus maka' taum karo' niufn es (1.000), tua.’ A'naak urusan naan natoon am nak, ‘Ampisu mpori' ho suur tusa' mnaa' aan, rarit amtui suur tuus fe'u, mmak karo' natun faun goah (800).’ 8 In nmoe' on naan, tar antea in uisn ee nahiin in ronen naan. Mes usif naan ro he nmanaku' nak, in a'naak urusan re' maufinu naan anpa'e'ob nahiin batuur. Onaim Au utoon ki uab manporin ia, he hi mihiin mak, karu tataib atoin apirsait ii te, ka apirsait fa gui, ro batuur in manoe nneis he nmoni nbi too gui in atnanan. 9 Onaim hi mitenab miit. Maski mansian pah-pinan ia npaek in a'mu'in he nmoe' re'uf, mes reko nneis hi mpaek hi 'mui'm ein he mmaturun es nok es. Nok ranan naan, hi mipein partein namfa-faun. Maski a'mu'if naan oke', mes Uisneno of nabarab ki bare et sonaf neno tunan. 10 Karu tuaf ka napoi nahiin fa nbi rais aan'-ana', in of ka napoi nahiin fa nbi rais ko'un. Ma karu tuaf anpa'e'ob anbi rais aan'-ana', in of anpa'e'ob nahiin anbi rais kou'-ko'un. 11 Karu atoni' ka bisa npirsai ki fa he m'urus rais aan'-ana' nbi pah-pinan ia, Uisneno he bisa npirsai ki he mmoe' rais ko'un, on mee? 12 Karu hi ka bisa m'urus fa biak ein sin a'mui'k ein hen ate, sekau nabrain he nfee ki in a'mu'in neu ki? 13 Tuaf ameput mese' ka bisa ntuthae fa usif tuaf nua. Fin in of ka nneek fa tuaf es, ma anneek tuaf es. In na'kii' anbi tuaf es, mes ka nrae natuin fa tuaf es. On naan amsa' hi arki. Hi ka bisa mneek fa Uisneno nata-tai nok hi mneek noni-roit.”

Usif Yesus na'uab anmatoom nok roit, Uisneno In Rais Reko, ma rais matsaos am manporin

14 Oras naan, anmui' atoin Farisis fauk nokan nnenan Nai' Yesus In uab ein fe'e na. Onaim sin nakree't Ee, natuin sin nakoman roit. 15 Mes Nai' Yesus nataah am nak, “Hoe! Maski hi mikninu' hi tuam ein anbi mansian ein sin maatk ein, mes Uisneno nahiin hi neekm ein naan, maufinu. Anmui' rasi mfaun re' mansian ein antuna' sin, te kaah, Uisneno naan rasin naan neu maufinu, ma nmai'nisin sin. 16 Anmurai na'ko ka'o Musa ma mafefa kniun' ein napein Uisneno In atoran, tar antea oras nai' Yohanis Asranit neem antea msa', hit atoin Yahudis atmoin tatuin atoorn ein naan. Mes oras ia Uisneno In Rais Reko natoon On ma nasiin On antea mee-mee. Anmui' tuaf amfaun n'usaha ma'tani', he sin bisa nmoin natuin Uisneno In romin. 17 Maski neon goe tunan ma pah-pinan ia namneuk, mes Uisneno In atoran aan'-ana' msa', ka namneuk fa. Titik mese' msa', ka namneuk fa! 18 Atoni' re' nporin in fee, rarit ansao ntein bifee 'teta', naan amakaket. Rarit atoni' re' ansao bifee porin naan, anmakake' msa'.”

Reta' anmatoom nok atoin amu'it ma nai' Lasarus

19 Nai' Yesus nareta' ntein am nak, “Anmui' atoin amui't es. In biasa npaek tai amasat. Fai-manas in nfesat anmapii. 20 Anbi bare naan anmui' naan atoin ama'mui't es, kaan ee nai' Lasarus. In aon ee, napapa' oke'. Neno-neno te, in partein ngguin nok ne, ma natook ee nbi atoin amu'it naan in uim je enon he ttaam. 21 In nroim he napeni mnahat na'ko atoin amu'it naan in amnaah neisf ein, mes ka napein niit fa saa'-saa'. Suma ausn ee neman ma nraim in paap oef ein. 22 Rarit nai' Lasarus anmaet. Onaim Uisneno In ameupt ein na'kon sonaf neno tunan neman ma neik je nnao. Rarit natook ee nbi ka'o Abraham in aon bian. Ka 'roo fa te, atoin amu'it naan anmate msa', rarit sin nsuub ee. 23 Mes in ka ntaam fa neu sonaf neno tunan. In ntaam an'ain ai maputu' ai marara' abar-barat, nabua nok amates amfaun. Anbi bare naan, in napein susat-ha'mu'it ma ma'ne'at anmapii. Neot es, in nait matan on nai te, in niit nai' Lasarus antoko ma nmarin-riin kuun anbi ka'o Abraham in aon bian. 24 Onaim in nkoa' am nak, ‘Ka'o Abraham! Airoo, mkasian maan kau fe', tua! Amreun nai' Lasarus he narepa' in akrurun tuun aan neu oe, he neem napeet naan au maa' tuun ii. Au he 'maet kuuk een es ai abar-barat ia!’ 25 Mes ka'o Abraham nataah am nak, ‘Airoo, anah! Mumnau murek-reko' neno uun aan fe'! Neno naan, oras ho mmoin fe' mbi pah-pinan, ho mupein main are' kanan reko. Mes nai' Lasarus suma napeni haa susat. Onaim oras ia, Uisneno anseu'saab ee nbi ia. Mes ho mupein suust am nana'renat. 26 Anneis-neisi ntein, et ho ma hai, Uisneno nbetis kit. Anmui' kefa mnanu' ma mainuan. Onaim tuaf anbi ia, ka bisa neitin fa neun naan, ma tuaf abitan naan ka bisa neman fa neun ia.’ 27 Rarit atoin amu'it naan antoti mnak, ‘Karu on naan ate, ka'o mreun nai' Sarus he nfain neu au ama' in uim je fe'. 28 Au 'mui' orif tuaf niim et nee ja fe'. Amreun nai' Sarus he nnao namnaub sin, he sin ntebi nfanin nai neu Uisneno. Maut he sin nmaten ate, sin kais antaman neu baer siraak re' ia, tua.’ 29 Mes ka'o Abraham nataah am nak, ‘Uisneno nfee nrair sin ka'o Musa ma In mafefa kniun' ein sin tuis ein. Sin ho ori' bisa nrees nafan-fani' sin, he nahinin batuur-batuur Uisneno In romin.’ 30 Mes atoin amu'it naan anprotees am nak, ‘Ka'o Abraham. Naan ka nanokab fa fe'! Sin ka nfairoir fa Uisneno In Kabin ma Prenat naan! Ro he nmui' amates anpoi na'ko nopu, he nnao natoon neu sin, na' sin nromin he natninan.’ 31 Mes ka'o Abraham nataah am nak, ‘Karu sin ka nromin fa he natniin ka'o Musa ma Uisneno In mafefa kniun' ein sin haank ein, maski amaets ein anpoin na'kon nopun amsa', sin of ka natninan fa.’ ”

Nai' Lukas 17

Usif Yesus nanoni' anmatoom nok atoni' re' nasanab ma ntoit ampon

1 Nai' Yesus natoon neu In atoup noin' ein am nak, “Fani-fani atoni' bisa nmouf neu sanat, natuin tuaf bian sin taos ein. Mes atoin ataos ein naan, sin es re' napein siraak anneis-neisi. 2 Karu anmui' tuaf anmoe' taos tafi'-tafi' tar antea ri'ana' ka npirsai Kau fa, Uisneno of anhukun ma'fena' neu tuaf naan. Reko nneis ta'aisa' fatu ma ta'heekb ee neu in neon, rarit tait itpoirn ee ntaam neu tasi. 3 Onaim ampaant om, he hi kais ammoe' biak ein anmoufun neun sanat! Mes karu ho aom-bian nmo'e nsaan, mukain ee. Karu in na'piis, rarit neem ma ntoit ampon, amnikan main in sanat naan. 4 Karu ho aom-bian anmo'e nsaan no hiut nbi neno mese', onaim in nroim he na'piis, rarit in neem no hiut he ntoit ampon, ho ro he mnikan main in saant ein naan no hiut.”

Tuaf ro he npirsai Uisneno In kuasan

5 Neon goes, Nai' Yesus In atoup noin' ein neman ma nak Ee mnak, “Aam Tungguru! Hai neek pirsait ii ka ma'tani' fa. Amha'tain maan kai, tua!” 6 Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “Karu hi mmui' neek pirsait meu Uisneno In kuasan, maski aan'-ana', mes hi bisa miprenat hau ko'u ia mmak, ‘Mutfaki' ma munani' nai meu tasi!’ Hau ia of natuin hi prenat naan nain.”

Tuaf ameup reko natuin in uisn ee in romin

7 Rarit Nai' Yesus na'uab antein am nak, “Tait i'tope'. Anmui' ate re' n'oet afu nbi rene, ai' ntitu' 'bib-kase nbi mnera' huun. Anmepu nrari te, ate naan anfain on umi. Ka neu fa he in uisn ee nak ee mnak, ‘Uum he hit nua kit atbukae nai!’ 8 Kaah fa, tua! Re' biasa te, in usin naan napreent ee mnak, ‘Amnao mubarab mei je meu kau. Rarit ho muah ambi kotin nee.’ 9 Karu ate naan anmoe' natuin usif naan in romin, hi mak of usif naan of antoit makasi neu ne, oo? Kaah fa, tua! 10 Hi on re' naan amsa'. Karu hi mmepu mrair are' saa'-saa' re' Uisneno nana'at ma nbasan ki sin ate, hi mi'uab am mak, ‘Hai re' ia, suma Ho aten kai re' ka maso'ik fa. Hai ka maim fa he munaib ma mbo'is kai. Hai suma minaob ahaa hai mepu re' Ho muna'at kai sin, tua.’ ”

Usif Yesus nareko' ameen nui-atroki' tuaf bo'es

11 Oras Nai' Yesus sin annaon neun kota Yerusalem, sin ntean nakat propinsi Galilea ma propinsi Samaria. 12 Oras sin he ntaman neu kuan es, anmui' atoin ameen nui-atroki' tuaf bo'es neman he nateef nok Ne. Sin nhaken nbin a'roo, 13 rarit ankoa' ein bu'-bua' am nak, “Yesus! Usi'! Amkasian maan kai, tua!” 14 Oras Nai' Yesus niit sin on naan ate, In nrenu mnak, “Hi mnao mikrira' hi aom ein meu a'naak rais pirsait, maut he in naprikas ki nak, hi meen nui-atroki' naan namnekun nrarin, ai' kaah.” Annenan on naan ate, sin nnaon. Mes anbin raan atnana' on naan ate, nok askeken, sin nareok nanin. 15 Sin nnaon nkonon ma nmarinan nmaten. Mes tuaf es antbin nfain neem ma nateef nok Nai' Yesus. In nkoa' am nak, “Pures ma bo'is neu Uisneno! Au ureko 'rair, tua!” 16 Onaim in nri'tuu ma ntoit makasi kou'-ko'u neu Nai' Yesus. (Te kaah, in ka atoin Yahudis fa. In re' naan atoin Samarias re' anmaka'rais ein piut nok atoin Yahudis sin.) 17 Onaim Nai' Yesus nataan neu tuaf ein re' nok Ne ji mnak, “On mee? Fe'e na Au ureko' tuaf bo'es, ai'? Tua seo' ne, etan mee? 18 Nansaa' am es atoin sona' ia nfain neem he ntoit makasi neu Uisneno, ma nboi's Ee?” 19 Onaim Nai' Yesus na'uab neu atoni' naan am nak, “Ho mureok goen, natuin ho mpirsai batuur-batuur meu Kau. Onaim amfeen nai, ma mfain nai nok ao-mina'!”

Usif Yesus nareta' anmatoom nok neon amsoput, ma In oras he nfain neem

20-21 Neon goes, anmui' atoin Farisis fauk neman ma nataan Nai' Yesus am nak, “Aam Tungguru! Mutoon miit kai fe'! Reka' te Uisneno nmurai nanaob In aprenat?” Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “On nai! Kais mak Uisneno nanaob In aprenat nok tanar huma'-huma' nbi pah-pinan ia, he atoni' bisa niit ee neik matan fuan. Atoni' ka napein fa bukti he nak, ‘Amkius miit ia! Fin Uisneno nanaob In apreent ee, es ia!’ ai', ‘Es nee!’ Kaah fa, tua! Natuin In nanaob In apreent ee anbi hi sonam ma hi tnaanm ein et tuaf mese'-mese' in nekan nanan.” 22 Rarit Nai' Yesus na'uab neu In atoup noin' ein am nak, “Ka 'roo fa te, Au Mansian Batuur-batuur re' ia, ka 'ok ki ubua fa goen. Of anbi neon ma'nuuk ein, hi mroim he miit Kau oras Au 'tebi 'fain 'uum. Mes Au ka 'uum fa fe'. 23 Rarit karu tuaf-tuaf neman ma natonan neu ki mnak, ‘Kristus es ia!’ ai', ‘Kristus es nee!’, hi kais amtaisiub he maen meu-m'iim, fin sin uab ein naan, puta-kriu goah. 24 Fin oras re' Mansian Batuur-Batuur naan anfain neem ate, in tanar naan mamnita' maat-maat, on re' rimat re' nariim he nmoe' neon goe me'u na'ko pani neu panin. 25 Mes In ro he nasaah ha'mu'it huma'-huma' fe'. Ma mansian batan muni' ia, ka nroim fa he nnenan ma ntorak napoitn Ee. 26 Mes oras In ntebi nfain neem, mansian ein anmonin maufinu on re' biasa, nahuum on re' nai' Noh in baatn ein. 27 Oras naan, sin nbukaen, nmo'en fesat kabin, tar antea oras nai' Noh antaam neu bnao oe naan. Mes mansian ein ka nromin fa he natninan. Nok askeken ate, noe sako' nsaen sin ma nareu' sin ok-oke'. 28 Naan huma' mese' amsa' on re' mansian ein re' anmonin maufinu oras nai' Rot in batan. Oras naan, sin nbukaen kuuk, anraakn ein kuuk, nmepun rene, nmo'en umi, ma nmonin maufinu on re' biasa sin nmo'-mo'en. 29 Mes mansian ein ka nromin fa he natninan. Rarit kik-kiku naan, oras nai' Rot naen nasaitan kota Sodom, nok askeken ate, uur ai ma bariri nmouf neem na'ko neon goe ma nout nakrat-rati' sin ok-oke'. 30 Onaim hi mpaant om! Kais-kaisa' Mansian Batuur-Batuur naan anfain neem, ma mansian ein suma nmonin on re' biasa. Mes nok askeken ate, In nboor neem. 31 Neno naan, tuaf re' antoko nbi teras, kais amtaam amtein meu uim je nanan he mkikin umi. Tuaf re' anmepu nbi rene, kais amfain he mait antein bare' et umi. 32 Mimnau nai' Rot in fee oras naan. In on mee? In nmaet, natuin in namnau in baer' ein etan in umi. 33 Atoni' re' ka nroim fa he natuina' Kau, natuin in nneek In tuan, in a'moin ee, of ruum am parsuum aah. Mes tuaf re' annona' in a'monin natuin in nneek Kau, Uisneno of ansoi nafeitn ee na'ko in saant am penu sin, ma in nmoin nabar-baar nok Ne. 34 Au utoon 'ain ki! Oras Mansian Batuur-Batuur ii nkoen On nfain neem, karu anmui' tuaf nua ntupan nbin harak, nok askeken ate, Uisneno nait tuaf es, ma namaika' tuaf es. 35 Karu anmui' bifee nua napaun maka', Uisneno of nait tuaf es, ma namaika' tuaf es. 36 Karu anmui' tuaf nua antofan nbin rene, Uisneno of nait tuaf es, ma namaika' tuaf es.” 37 Annenan on naan ate, Nai' Yesus In atoup noin' ein nataan Ee mnak, “Aam Tungguru! Of are' rasin naan anjarin nbin mee?” Onait Nai' Yesus anpua-ritu' sin uab am nak, “On nai! Karu hi miit koor amneuk puun ein natpeen nabu-buan neun mee te, hi mihiin mak, naan anjair tanar am nak, sin niit puun ee baran.” Anpaek sarit ma'nifa', oras Kristus ankoen On nfain neem, in tanar sin of mamnita', karu atoni' ntakan nahiin.

Nai' Lukas 18

Reta' anmatoom nok banu' tuaf es, ma afeek rasi re' maufinu

1 Neot es, Nai' Yesus nanoni' In atoup noin' ein, anpaek uab manporin, maut he sin n'oen ein kais natfeek ma kais an'oren. Sin ro he npirsain piut-piut neu Uisneno. 2 In reta' naan on nai: “Anbi kota es anmui' afeek rasi re' ka nfairoir fa Uisneno. In ka nrae natuin fa sekau-sekau msa'. 3 Anbi bare naan anmui' bifee baun es, neem fani-fani ma ntoit afeek rasi naan am nak, ‘Aam afeek rasi! Mufeek maan kau au rais ji, tua. Mufeek ee te, ro he natai!’ 4 Nahunu te, afeek rasi naan ka nrae natuin fa bifee banu' naan. Mes anna-nao te, in nrenan bifee banu' naan in hanan. Rarit in ntoko ma natenab am nak, ‘Batuur, au re' ia ka 'fairoir fa Uisneno, saa' antein mansian. 5 Mes bifee banu' ia, annaak menab kau goen. Es naan ate, maut he au ufeek in rais ji, natai fe'! Kaah fa te, in of para nfain neem, he nahaeb niis kau goen.’ 6 Hi mitenab miit afeek rasi re' amaufinut naan in uaban. 7 Karu nna-nao ma in nturun bifee banu' naan, Uisneno of anturun Iin na msa', re' an'oen ein fai-manas he ntotin turun-babat na'kon Na. Mes Uisneno ka nfe'-fe'en fa. 8 In n'urus sin rasin naan rabah. Onaim Au he utaan ki on nai: oras Au, Mansian Batuur-Batuur re' ia, 'tebi 'fain 'uum a'rair, Au of uteef 'ok atoin apirsait anbin pah-pinan ia, ai' kaah?”

Atoin Farisis tuaf es, ma ahoik beo tuaf es annaon n'oen ein

9 Nai' Yesus nareta' ntein anpaek uab manporin, anmatoom nok tuaf-tuaf re' naan in tuan ee amneot, ma nasbini' biak ein. In nareta' mnak, 10 “Anmui' naan a'naef nua nnaon n'oen ein nbin Uim Onen Uuf. Tuaf es na'ko pukan partei pirsait Farisi; es antein ahoik beo. Atoin Yahudis sin naan atoin Farisis sin, atoni kninu'. Mes sin naan ahoik beon guin, atoin re'uf. 11 Antean uim onen on nai te, atoin Farisis naan anfeen anhaek ma n'onen am nak, ‘Makasi Usi', natuin au re' ia, atoin reko. Au ka maufiun fa on re' biak ein. Au ka ubaak, ka ukoom, ka 'makoin fa 'ok es in fee. Makasi Usi', natuin au ka 'maufiun fa on re' ahoik beo re' ia. 12 Au unaah au tuak ii no nua nbi krei jes in nanan. Au 'fee bait bo' na'ko saa'-saa' re' au upein kuuk sin.’ Atoin Farisis naan, an'onen on re' naan. 13 Mes ahoik beo naan anhaek na'roo-'roo nbi kotin nee. In ka nabrain fa he nait in a'nakan ma nbaiseun on neno. In n'onen, mes in na'ruir aah, ma in neekn ee krati'-krati' mnak, ‘Koi Usi'! Amkasian maan kau, mansian asanat re' ia, tua! Amfee maan kau saok sanat neu are' au saant ein, tua!’ 14 Oras tua nua' ein naan anfanin neun sin umin, sekau es re' nmarame' nrair nok Uisneno? Atoin Farisis abe'ot naan aa oo, ai', ahoik beo? In ro he ntoup ahoik beo re' neek ma'nura' naan. Mes In ka nrae naan fa atoin Farisis naan. Fin Uisneno ntetak namouf abe'ot, ma ntuna' na'ratan atoin neek ma'nura'.”

Usif Yesus na'uab anfee tetus neu ri'aan ein

15 Neot es, mahoint ein naskau neik sin ana kruu'f ein neu Nai' Yesus, he In ntao In a'niimk ein he na'uab anfeen sin tetus-athoen. Ankius on naan ate, Nai' Yesus In atoup noin' ein nakain mahoint ein naan. 16-17 Mes Nai' Yesus anseun ri'aan ein naan, he neman neu Ne. Rarit In nakain In atoup noin' ein am nak, “Amkonan ri'ana kruu'f ein naan neman neun Kau. Hi kais am'eka' sin. Mimnau mirek-reko'! Fin tuaf-tuaf re' anroim he njair Uisneno Iin ja, in ro he na'pesi' in tuan neu Uisneno nahuum on re' ri'ana kru'uf re' na'peis ok neu sin ainaf-amaf sin.”

Amu'it re' nroim he ntaam neu sonaf neno tunan

18 Neot es, a'nakat tuaf es na'ko atoin Yahudis neem nataan Nai' Yesus am nak, “Aam Tungguru re' mahormata'! Au he 'moe' on mee he uhiin batuur-batuur 'ak, au bisa 'taam 'eu sonaf neno tunan ma 'moin ubar-baar 'ok Uisneno?” 19 Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “Nansaa' am es ho musee Kau mmak, ‘re' mahormata'’? Suma tuaf mees' aah re' mahormata', es re' Uisneno. 20 Ho muhini mrair Uisneno In atoran na'ko unu' nak: Kais ammakaek; kais amroor mansian; kais mibaak; kais amjair saksii poi; ma amhormaat ho aina'-ama' sin.” 21 Atoni' naan nataah am nak, “Batuur, Aam! Au utuin a'rair atoorn ein naan nmurai na'ko au aan'-ana' fe'!” 22 Anneen on naan ate, Nai' Yesus nak, “Reko! Mes ho mkuran rais jes. Oras ia, amtebi mfain nai he mu'sosa' mporin ho 'mui'm ein ok-oke'. Rarit amnao mbait roit ein meu ama'mui't ein. Rarit amtebi mfain uum he mutuin Kau. Fin Uisneno of anbaras anfee ko a'mu'if sonaf neno tunan.” 23 Anneen on naan ate, atoni' naan neekn ee nsuus, natuin in a'mui'n ii kah een. 24 Ankius neu in ntebi nfain nok neek susat on naan ate, Nai' Yesus natoon neu In atoup noin' ein am nak, “Atoin amui't ii, susa ma'tani' he ntaam neu sonaf neno tunan. 25 Hit tataib ee nok rasi bian. Ka neu fa he bikaes unta ntaam neu in o'of anpeo' aent ee konan. On naan amsa' atoni' re' suma nharap ma nafnekan anbi in a'mu'in, mes ka nharap ma nafnekan fa neu Uisneno, ka neu fa he in ntaam neu sonaf neno tunan.” 26 Too mfaun ein re' annenan Nai' Yesus na'uab on naan, nataan Ee mnak, “Karu batuur susa neu atoin amu'it on re' naan, atoni' human on re' mee na' bisa napeni saok sanat ma 'honis?” 27 Nai' Yesus nataah am nak, “Neu mansian ii te, batuur rasi namfaun ka neu he njair fa. Mes neu Uisneno te, are' saa'-saa' ii ro bisa njarin.” 28 Onaim nai' Petrus antuut am nak, “Aam! Hai mnao misaitan hai 'mui'm ein oek' een, he mituin Ko. Onaim hai of mipein saa'?” 29 Nai' Yesus nataah am nak, “Petrus! Amneen murek-reko'! Atoni' re' nasaitan in umi, in fee, in orif-tataf, in ainaf-amaf, ai' in aanh ein, natuin in nanaob Uisneno In mepu, 30 ro tebes, in ntoup nafani' sin amfaun anbin pah-pinan ia. Rarit anbi oras neon amsoput, in nmoin nabar-baar nok Uisneno.”

No teun goen Usif Yesus na'uab anmatoom nok In a'maten

31 Nai' Yesus annao nok In atoup noin' ein tuaf bo'es am nua ma na'uab nok sin anmesen am nak, “Hi ar-arki mihini mrair mak, oras ia hit atnao teu kota Yerusalem. Attea nee te, are' rasin re' Uisneno In mafefa kniun' ein antui sin unu' anmatoom nok Mansian Batuur-Batuur naan, of anjair teb-tebe on re' saa' re' sin ntui sin. 32 Sin of nana'at Kau neu atoin sona' re' ka npirsain fa neun Uisneno. Rarit sin nakre'et Kau, na'paran Kau huma'-huma', npuran hape neu Kau, 33 nbeos Kau, rarit anroor na'maet Kau. Mes anmeu on naan ate, Au 'moni 'fain.” 34 Annenan on naan ate, Nai' Yesus In atoup noin' ein ankekun, natuin sin ka nheek naan fa In uab naan in a'moufun.

Usif Yesus nareko' afoort es

35 Oras Nai' Yesus sin he noi ntaman neu kota Yeriko, anmui' atoin afoort es antook ma ntoit roit anbi raan ee ninin. 36 Oras in nneen too mfaun ein nnaon npe'on naan ate, in nataan sin im nak, “Hoe! Saa' na es re' ia, tua?” 37 Onaim sin natoon ee mnak, “Nai' Yesus na'ko Nasaret, neem annao npeo' re' ia.” 38 Anneen on naan ate, aforot naan ankoa' naher-heer am nak, “Yesus! Sufa'-ka'uf usif nai' Daut. Amkasian maan kau, tua!” 39 Tuaf-tuaf re' nahunun anbin Nai' Yesus In matan nakain ee he namninu'. Mes in nkoa' piut, ma naher-heer am nak, “Auwoo, sufaf Daut! Amkasian maan kau, tua!” 40 Oras Nai' Yesus anneen on naan ate, In nasnaas. Rarit In nreek tuaf he nnao nnaa' neik aforot naan. Neman ntean Nai' Yesus In matan ate, Nai' Yesus nataan ee mnak, 41 “Ho mroim he Au 'moe' saa' 'eu ko?” In nataah am nak, “Aam! Au 'toit he au bisa 'iit, tua.” 42 Nai' Yesus nataah ee mnak, “Reko. Natuin ho mpirsai mak Au bisa ureko ko, onaim oras ia ho mkius nai.” 43 Nok askeken ate, aforot naan nareok nain. Onaim in natuin Nai' Yesus ma nbo'is Uisneno. Too mfaun re' nitan on naan, nanaib Uisneno msa'.

Nai' Lukas 19

Usif Yesus nateef nok ahoik beo tuaf es, kaan ee nai' Sakeos

1 Rarit Nai' Yesus sin antaman npe'on kota Yeriko he nnaon nkonon. 2 Anbi naan, anmui' a'naak hoik beo tuaf es neu prenat pah Roma. In kaan ee, nai' Sakeos. In atoin a'mu'it. 3 Oras in nneen Nai' Yesus he neem annao nkoon on nai te, in nroim he niit Nai' Yesus. Mes in ka bisa nkius niit Ee fa n'oekn On, natuin too mfaun ein naub naan Nai' Yesus. Ma nai' Sakeos amsa' koer pu-pui. 4 Etun in naen nahuun, rarit ansae nbi hau uu' goes anbi raan ee ninin, re' he Nai' Yesus anpeo' naan. 5 Neem antea hau naan in uun ate, Nai' Yesus anbaiseun. Rarit no'en nai' Sakeos am nak, “Sakeos! Amsaun uum, rabah! Neno ia Au he 'tuup a'tahan 'bi ho umi.” 6 Nai' Sakeos anmasauh. Onaim in nsaun rabah, rarit nok Nai' Yesus annaon neu in umi. In nmariin anmat-maet. 7 Mes too mfaun ein na'muun ein am nak, “Phueh! Nai' Sakeos ia, atoin re'uf! Nansaa' am es Nai' Yesus antuup antahan neu nai' Sakeos in umi? Too mfaun ein nahinin nrair je te!” 8 Neman ntean umi te, nai' Sakeos anhake nbi Nai' Yesus In matan, ma na'uab am nak, “Aam Tungguru! Anmurai neno ia, au 'batis au 'mui'k ein batis nua, he 'fee batis es 'eu ama'mui't ein. Karu au 'hoik beo ma bikase' naen neik anneis-neis, au 'fee ufani' sin no haa.” 9 Nai' Yesus nataah am nak, “Reko. Neno ia Uisneno nfee saok sanat ma 'honis neu ho uim ji nanan, natuin ho mpirsai meu Uisneno on re' ka'o Abraham. 10 Fin Uisneno nreek haefan Kau he 'jair Mansian Batuur-Batuur a'bi pah-pinan ia. Au 'uum he 'aim tuaf-tuaf aseket na'ko Uisneno In ranan, he 'feen sin saok sanat ma 'honis.”

Reta' anmatoom nok ate re' an'ator rek-reko neu in uisn ee in noni-roit ein

11 Oras naan, anmui' too mfaun re' nok annenan Nai' Yesus In uaban. Sin he noi ntaman neun kota Yerusalem. Sin nateenb ein nak In he nanaob Uisneno In apreent ee rabah een anbi naan, nahuum on re' usif. Rarit Nai' Yesus nareta' sin reet es anpaek uab manporin, 12 am nak, “Anmui' naan kaes kou' goes. In he nnao neu pah a'pen-pene bian, he sin nasaeb ee 'piru'-baru njair usif. Rarit na' in he nfain neem anjair usif neu in pah aa kuun. 13 Oras in nabarab anrair he nnao, in no'en in ameput tuaf bo'es, rarit in nana'at sin roit, tuaf es ate, roi noni fua' es. In nfee prenat am nak, ‘Hi mpaek roit re' ia njair modal. Oras au 'fain 'uum ate, hi mitoon kau mak hi miis fauk een.’ Rarit in nkoen on. 14 Mes in too gui bian, ka nroim je fa. Onaim sin nreek haefan tuaf neu bare nee, ma natonan am nak, ‘Hai ka mroim fa tuaf re' ia he in nnaa' aprenat neu kai.’ 15 Maski on naan amsa', mes sin nasaeb ee 'piru'-baru. Rarit in ntebi nfain neem. Neem antea in sonaf, in no'en ameput tuaf bo'es re' naan, rarit nataan sin am nak, ‘Hi miis maan fauk een na'ko roi nonin re' au 'fee sin naan?’ 16 Ameput ahuunt ee natoon am nak, ‘Usi'! Au 'iis no bo'es na'ko modal re' ho mfee kau goe ji, tua.’ 17 Onaim usif naan nak ee mnak, ‘Reko! Ho re' ia, ameup reok goes. Natuin au bisa 'pirsai ko 'bi rais aan'-ana', onaim oras ia ho mnaa' aprenat meu kota bo'es.’ 18 Onaim ameput es natoon am nak, ‘Usi'! Au 'iis roi noni fua' niim na'ko modal re' au 'toup goe, tua.’ 19 Rarit usif naan nak ee mnak, ‘Reko! Karu on naan ate, au 'ait ko he mnaa' aprenat meu kota niim.’ 20 Ameput es anteni' neem neik in roi noni naan. Rarit nbaiseun am nak, ‘Usi', ho roi noin ji es ia, tua. Au 'aum goe ma u'koro urek-reok' ee he kais namneuk. 21 Au 'moe' on re' naan, natuin au umtaus ko, tua. Au uhiin 'ak ho atoin maputu' ma ma'tani' ko, tua. Fin ho biasa mait saa' re' ka ho goa fa, ma mseu saa' re' ho ka mseen ee fa, tua.’ 22 Anneen on naan ate, uisf ee naskaar ee mnak, ‘Hoe, amonot! Ho uabam naan neik kuun atfeka' neu ko. Ho mak oni' au ma'tani' kau, re' au 'ait saa' re' ka au goa fa, ma 'seu saa' re' ka 'seen ee fa. 23 Karu on naan ate, nansaa' am es ho ka mutunu' fa roit ia meu bank? He oras au 'fain 'uum ate, au upein in sufan, maski kre'-re'o msa', reko.’ 24 Onaim usif naan anreun tuaf bian anbin naan am nak, ‘Mait in roit naan, ma mnoon ee meu ameput re' niis fua' bo'es fe'e na.’ 25 Mes sin nprotesan am nak, ‘Usi'! Atoni' naan in napein sero mfaun een. Onait nansaa' am es tait ta'ko tuaf re' anmui' kre'-re'o, he ta'baba' ttein' ee?’ 26 Mes usif naan nataah am nak, ‘Mitenab mirek-reko'! Fin tuaf re' an'urus nahiin saa' re' tuaf nanaa't ee neu ne, of natnanab anfee ne. Mes tuaf re' napeeh he n'urus saa' re' tuaf nanaa't ee neu ne, of ansain nain saa'-saa' re' in nmui' sin. 27 Onaim oras ia, hi mnao mheek au musun re' ka nroim kau fa he 'jair usif. Meik sin neman neun ia, rarit amroor sin anbin au matak. Amnao nai!’ ”

Usif Yesus antaam neu kota Yerusalem

28 Nai' Yesus nareta' nrair on naan ate, sin nnaon nkonon neun kota Yerusalem. Nai' Yesus nahuun. 29 Oras sin he ntean kuan nua, es re' kuan Betfage ma kuan Betania, re' etan a'to'ef Saitun in ninin, In nreek haefan in atoup noni' tuaf nua he nnaon nahunun. 30 In nreun sin am nak, “Hi mnao meu kuan re' abit matan nee. Hi of miit bikaes keledai aan es mafutu' et naan. Atoni' ka nsaen niitn ee fa fe'. Hi mseif je, ma mheer meik je neem. 31 Karu tuaf nataan ki mnak, ‘Nansaa' am es hi mseif bikaes keledai naan?’ Hi mitaah am mak, ‘Hai Usi' nroim he npake.’ ” 32 Rarit sin nua sin nnaon ma niit bikaes keledai ana' naan, on re' Nai' Yesus na'uab. 33 Oras sin nseif bikaes keledai naan, in tuan ee nataan sin am nak, “Hoe! Nansaa' am es hi mseif hai bikaes aan?” 34 Onait sin natahan am nak, “Hai Usi' anroim he npaek je, tua.” 35 Bikaes tuaf naan anroim, rarit sin nua sin anheer neik bikaes keledai naan neu Nai' Yesus. Sin na'peni' bikase' naan npaken tai ko'u. Onaim sin nasaeb Nai' Yesus. 36 Too mfaun ein nait sin tai muit ein ma sin pouk ein, rarit na'been sin anbin ranan, he nseun Nai' Yesus on re' kaes ko'u. 37 Oras In nmurai nnao neiki nsanun na'ko 'to'ef Saitun ate, too mfaun ein ma In atoup noin' ein anmurai nkoa' ein, ma nsakanan neik pures-bo'is neu Uisneno, natuin are' kanan kuasa sin tanar re' sin niit sin naan. 38 Sin nsakanan am nak, “In re' ia, Usif re' Uisneno nreek haefn Ee neem! Uisneno anfee tetus neu Ne! Oras ia, mansian ein bisa nmarame nfain nok Uisneno et sonaf neno tunan. Pures-bo'is neu Uisneno re' antuun On ma naprenat et neno a'raat re'uf.” 39 Mes anmui' atoin Farisis anbi too mfaun ein sin atnaank ein. Sin na'uab neun Nai' Yesus am nak, “Aam Tungguru! Mukain sin he kais ankoenenon on re' naan. In on he bainesi'!” 40 Mes Nai' Yesus nataah am nak, “Hae! Au utoon 'ain ki, he! Karu too mfaun ein ia nfeef a'temen ate, fatun re' ia of anbo'is Uisneno!”

Usif Yesus ankaena' kota Yerusalem

41 Oras sin npaumak-makan he ntaman neu kota Yerusalem, Nai' Yesus ankius kota naan ate, In nmurai nkae ma nain, 42 am nak, “Koi, abitan Yerusalem sin! Au 'roim he neno ia, hi mtoup rais rame' ma mamut re' Au 'eiki. Mes natuin hi ka mrae mituin fa Uisneno, onaim oras ia hi mhae'roob om. Rais rame' ma mamut naan na'roo goen na'ko ki. 43 Of hi muusn ee antuunb ein afu tunab-tunab npeo' hi rame-mnanu, rarit ntaman nbaan ki. 44 Sin nbeos ki ma mtaikobi mnoba' maan ahaa afu, rarit anroor niis ki ma hi aanh ein barisi. Sin of ka nkonan fa fatu fua' mese' msa' he nhaek, natuin Uisneno neem anrair he nsoi nafetin naan ki, mes hi ka mihiin Je fa!”

Usif Yesus antaam neu Uim Onen Uuf

45 Rarit Nai' Yesus antaam neu Uim Onen Uuf. Anbi umi naan in kintal, atoin ein nmoe' je njari 'masa', he na'soos ein mu'it re' npaek sin he na'tuur ein. Ankius on naan ate, Nai' Yesus anriu' napoitan sin na'kon bare naan. 46 In naskarak sin am nak, “Uisneno In mafefa kniun' ein antui nanin am nak, ‘Au ufena' Umi re' ia, he sekau-sekau goah bisa neman n'oen ein neun ia.’ Mes hi mmoe' je njair apaikaurt ein sin baer buat.” 47 Rarit Nai' Yesus neem neno-neno nbi Uim Onen Uuf ma nanoni' nbi naan. Mes a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein, tunggur agaam ein, ma atoni mnais harat Yahudi sin namin ranan he nroor Goe. 48 Mes sin ka napenin fa sraak, natuin too mfaun ein anmarinan nmaten he nnenan Nai' Yesus In uaban.

Nai' Lukas 20

Sin nmaktaan ein anmatoom nok Usif Yesus In hak am kuasa

1 Neon goes, Nai' Yesus annao ntaam anbi Uim Onen Uuf, rarit nanoni' Uisneno In Rais Reko nbi kintal. Onaim a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein, tunggur agaam ein, ma atoni mnais haart ein neman ma nataan Ee. 2 Sin nataan Ee mnak, “Sekau es anfee Ko hak, he ho mtao taisibu mbi ia afi naa? Mutoon miit kai!” 3 Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “Au he utaan aan rais jes amsa', rarit na' Au utaah ki. 4 On nai: hi mihiin nai' Yohanis Asranit, ai'? Sekau es re' anfee ne kuasa he in nasrain atoni'? Uisneno oo, ai', mansian?” 5 Onaim sin nabuan ma na'uab ein neu-mneman am nak, “Ha'a! Kreot ii naan kit ein. Karu hit tak, ‘Uisneno es arenut’, of In nak, ‘On naan ate, hi ka mpirsai fa nai' Yohanis neu saa'?’ 6 Mes hit ka bisa fa he tak, ‘mansian es arenut’, natuin too mfaun ein of naitin fatu ma npoir na'maet kit. Natuin sin npirsain nak nai' Yohanis naan, Uisneno In mafefa kninu'.” 7 Rarit sin nataah Nai' Yesus am nak, “Hai ka mihiin fa.” 8 Onaim Nai' Yesus nataah neu sin am nak, “Karu on naan ate, Au ka 'roim fa he utoon amsa', 'ak sekau es anreun Kau.”

Reta' anmatoom nok tuaf re' anseeb poo' anggur

9 Rarit Nai' Yesus nareta' sin reet es antein. Reta' naan nak, “Anmui' naan atoin es anroe hau anggur. In na'seba' poo' anggur naan neu tuaf asebat, he sin nbatin oras sin napenin po'on naan in afan. Rarit in nfoo' neu pah a'pen-pene 'teta' ma natua sero 'roo nbi naan. 10 Oras he nseun hau fua anggur ate, poo' tuaf naan anreun in ameput tuaf es he neem antoup neik in sapaan na'ko aseebt ein naan. Mes aseebt ein anbeos ameput naan, ma nriu' goe nfain ruum aah. 11 Rarit poo' tuaf naan anreek haefan tuaf es antein. Mes aseebt ein naan anbeos goe, ma namae. Rarit anriu' goe nfain ruum aah. 12 Onaim poo' tuaf naan anreek haefan ameupt es anteni', mes sin nbeos napaap ee, rarit antokar napoin ee. 13 Poo' tuaf naan antoko ma natenab am nak, ‘Au he 'moe' on mee 'tein? Reko nneis Au 'reek haefan au aan neka'. Sin of anhormaat ma nseun goe rek-reko.’ Onaim in nreek haefan in aan hoin ee nnao neu bare naan. 14 Mes oras aseebt ein niit ri'ana' naan, sin na'uab ein am nak, ‘Amkius miit! A'naef ee nreek haefan neu in aan honi'. In es re' of antoup a'naef ee in pusaak ein ok-oke'. Onaim iim he theek je ma troor tiis ne nai! Maut he hit es atpaar kuuk po'on ia.’ 15 Oras ri'ana' naan neem antea te, sin nheer anfoont ee npoi na'ko po'on naan, rarit anroor nisan. Onaim Au he utaan ki. Hi mitenab saa' neu poo' tuaf naan. In he nmoe' saa' neu aseebt ein naan? 16 Anbi Au teenb ii te, in ro he neem ma nroor niis sin ok-oke', rarit na'seba' po'on naan neu tuaf bian antein.” Oras too mfaun ein annenan Nai' Yesus na'uab on naan ate, sin natahan am nak, “Karu reko te, Uisneno kais anhukun kai on naan!” 17 Rarit Nai' Yesus an'eer sin, ma nataan sin am nak, “Karu ka njair fa he nhukun sin on naan ate, nansaa' am es Uisneno In mafefa kniun' ein antuin am nak on nai: ‘Anmui' naan faut goes re' tuukn ein nait inporin, mes oras ia, fatu naan anjair fatu 'sukif neu nii ainaf?’ 18 Tuaf re' nastuun anbi fatu naan, of namreu', natuin in napein hukun. Ma karu fatu naan anmouf ma ntoom tuaf es, in of namre'u msa', natuin in napein hukun.” 19 Oras tunggur agaam ein ma a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein annenan reta' naan, sin nahinin nak Nai' Yesus anseer sin npaek uab manporin fe'e na. Natuin sin natai nok re' aseeb poo' anggur sin naan. Onaim sin nato'on nmat-maten. Onaim sin n'aotr ein asraak he nheek Nai' Yesus. Mes sin natiun gok neu too mfaun ein re' anroim Nai' Yesus In nonin. Onaim sin nnaon nasaitn Ee on ahaa re' naan.

“Amfee meu Uisneno saa' re' Uisneno In hak”

20 Rarit Nai' Yesus In musun annuu' Goe ma nsuntiur Goe piut. Sin namin asuntirus, re' bisa nmoe' jon on re' atoin reko, he nnao na'uab nakreo Nai' Yesus. Sin nhar-haarp ein he on mee te, Nai' Yesus na'uab namouf anaa' aprenat pah Roma, rarit sin natrakan neu gubernur, he in nreek tuaf he nheek Nai' Yesus. 21 Onaim sin nreek haefan asuntirus naan he nnao nataan Nai' Yesus am nak, “Aam Tungguru! Hai mihiin mak Ho nekam naan amne'o. Ho ka mputa-kriu muhiin fa, ma ka mpiir fa humaf. Ho munoni' Uisneno In Kabin ma Prenat namneo ma namnoon goah. 22 Oras ia, hai he mitaan maan Ko, rais jes: tatuin hit atoran rais pirsait Yahudi, of hit he tbeos beo neu prenat Roma in uis kou' goe, ai' kaah?” 23 Mes Nai' Yesus nahiin nain sin sarit re' he nakreo Goe. Onaim In nataah am nak, 24 “Mikrira' miit Kau roi muti' fua es fe'!” Onaim sin nakrira' roit naan neu Ne. Rarit In nataan am nak, “Sekau in human ma in kanan es re' maruna' re' ia?” Onaim sin natahan am nak, “Uis ko'u keser, tua.” 25 Onaim Nai' Yesus nak, “Karu on naan ate, amfee meu preent ii saa' re' preent ii in hak. Ma mfee meu Uisneno saa' re' Uisneno In hak.” 26 Annenan on naan ate, sin nmasahun, natuin sin ka bisa nakreo naan Ee fa nbi too mfaun ein sin maatk ein. Onaim sin nfeef a'temen nai.

Usif Yesus nanoni' anmatoom nok amates anmoni nfain

27 Rarit anmui' tuaf fauk na'kon partei pirsait Saduki neman he na'uab na'kreo Nai' Yesus. Atoin Sadukis sin nanoin ein am nak, atoin amaets ein ka bisa nmonin nfanin fa oras neon amsoupt ii ntea. Sin neman ma nataan Nai' Yesus am nak, 28 “Aam Tungguru! Ka'o Musa antui nain kit atoran am nak: karu anmui' atoni' nmaet, mes ka nahoni' fa, ro atoni' naan in oirf ee ansao bifee banu' naan, he nfee sufa' neu in tataf amates naan. 29 Batuur unu' te ka'o Musa nanoni' on naan. Mes oras ia hai he mitaan on nai: anmui' naan atoni' tuaf hiut sin nma'ori-taatn ein. Aan moen unu ansao, mes anmaet, ma ka nahoni' fa. 30 Rarit in orif re' natuin ee ji nsao bifee banu' naan. Ka 'roo fa te, in nmaet, mes ka nahoni' fa. 31 On naan amsa', in orif es anteni'. In ansao bifee banu' naan, mes anmate msa', ma ka nahoni' fa. Matsaos naan nanaob on piut tar namsopu ntea aheit suus goe, mes in nmate msa'. 32 Namuni te, bifee banu' naan anmate msa'. 33 Onaim oras ia, hai he mitaan on nai: bifee naan ansao niit atoni' hiut. Karu pah-pinan ia namsopu te, Uisneno namonib nafani amates sin, bifee naan in moen je, es re' mee?” 34 Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “Mansian ii anmatsaon anbin pah-pinan ia goah. 35-36 Mes anbi sonaf neno tunan, ka tiit fa matsaos antein. Ma anbi nee msa' ka tiit fa 'maten antein. Sin huma' mese' on re' Uisneno In ameupt ein sonaf neno tunan. Fin oras Uisneno namonib nafani' amaets ein, In npiir naan sin anjarin In aanh ein. 37 Anbi ka'o Musa in surat, anmui' reta' nak hau uu' aan es anpiin mes ka nputuf. Na'ko reta' naan hit tahiin tak, amates bisa nmoni nfain. Anbi naan Uisneno na'uab neu ka'o Musa mnak, ‘Au re' ia, sin ho ka'o sin Uisneno. Es re' ka'o Abraham, ka'o Isak, ma ka'o Yakop. Sin arsin ok-oke' na'ruir ein ma na'besan piut-piut neu Kau ntean neno ia.’ 38 Te kaah, a'naef ein naan anmaten nrarin et neno unu'. Mes natuin Uisneno na'uab anrari mnak, In anjair sin Uisneon goa fe', es naan ate, hit tahiin tak sin nmonin fe'. Onaim maski atoni' nmate nrari msa', sin nmoni nfanin. Fin suma atoin amonit es re' na'ruri' ma na'bees neu Uisneno. Ka tiit fa amates na'bees neu Uisneno!” 39 Anneen Nai' Yesus nataah on naan ate, anmui' tunggur agama bian na'uab ein am nak, “Aam Tungguru. Ho haan tahas naan, reko 'maten.” 40 Anmurai na'ko oras naan, ka tiit fa tuaf antein nabrain he nataan Nai' Yesus, natuin ka bisa nakreo naan Ee fa.

Kristus naan, usif nai' Daut in sufan, ma in Usin amsa'

41 Rarit Nai' Yesus nanoni' fe' nbi Uim Onen Uuf. Onaim In nataan nafani' sin am nak, “Natuin hi teenb ein ate, on mee? Tunggur agaam ein nanoni' ki mnak Kristus naan, es re' Tuaf re' Uisneno anruur nain Je na'ko un-unu'. Tatuin sin, In re' naan suma usif nai' Daut in sufan. Mes naan, ka nanokab fa fe'. 42 Natuin unu' te, usif nai' Daut neikn on antui nbi in suur Siit Pures-Bo'is sin am nak, ‘Uisneno n'eut ma natoon neu au usi' mnak, “Uum he mtoko mbi maat, ambi Au aok-bian a'ne'u. 43 Fin Au of a'moe' ho muusn ee, tar antea sin na'ruir ein neu ko.’ ” 44 Onaim na'ko surat naan, hit tahiin tak usif nai' Daut amsa' in neikn on anteek Kristus nak, ‘Usi'’. In oetn ii, karu anmui' tuaf nak Kristus naan, suma usif nai' Daut in sufan, naan ka nanokab fa fe'! Natuin In anjair usif nai' Daut in Usin amsa'.”

Ampaant om mi'ko tunggur agaam ein re' na'kuba' sin saant ein

45 Oras too mfaun ein antakan sin ruik ein he nnenan Nai' Yesus ate, In na'uab neu In atoup noin' ein am nak, 46 “Hi ro he mpanat mirek-reko' hi tuam ein mi'ko tunggur agaam ein. Natuin sin nroim re' he nnaon pasiar ein npaken baru mnaun pirore, he nateef nok too mfaun ein, he biak ein nak, ‘Hoe! Sin re' naan kaes ko'u!’ Sin nromin he namin bare 'toko' nbi maat, oras antaman neu uim oen ein, ai' nbin fesat kabin, ai' bare-bare re' biasa too mfaun ein nabuan. 47 Mes ampanat hi tuam ein naan, natuin sin nputa-kriu bifee baun ein ma ntetak naan sin umin. Mes anbi too mfaun ein sin maatk ein, sin na'kuba' rais maufinu naan anpaek ranan, an'onen amnanu-mnanu'. Sin nromin he biak ein nak, sin re' naan tuaf re' anmakoe nbi Uisneno In rasin. Mes Uisneno nahiin nain sin saant ein, onaim In of nasanut hukun neu sin ma'fena' anneis-neis.”

Nai' Lukas 21

Bifee baun ama'mu'it anfee kolekte ko'u nneis

1 Oras Nai' Yesus nanoni' nbi Uim Onen Uuf, In niit atoin amui't ein neman ma namouf ein kolekte nbi peit roi kolekte. 2 In niit baun ama'mu'it es neem nok amsa', he n'onen. In namoufut roit sen nua nbi peti naan. Roit re' naan in oosn ii aan'-ana'! 3 Rarit Nai' Yesus na'uab nok In atoup noin' ein am nak, “Amneen mirek-reko'! Baun ama'mu'it re' ia, suma namoufut roit sen nua goah, mes in nfee nneis na'ko biak ein ok-oke'. 4 Tuaf bian re' naan sin namouf ein kolekte npaek sin roi neisf ein. Mes banu' re' ia, in nfee nain in roit ein ok-oke'. Te kaah, roit ein re' naan in a'monin.”

Usif Yesus natoon nak Uim Onen Uuf ee of antaikoib

5 Oras naan, Nai' Yesus In atoup noin' ein na'uab ein ma naikas Uim Onen Uuf naan am nak, “Aam! Amkius miit Umi ia, reokn ii kah een! Sin nmoe' je npaek fatu re' an'oet sin njarin on re' hau balok. Fatun naan kou'-ko'un. Rarit sin nsusun nasaeb sin rek-reko. Ma nmui' tuaf anfee baer ma'osa' he nparoong Uisneno In Umi ia!” Mes Nai' Yesus nataah am nak, 6 “Umi re' ia batuur reokn ii kah een. Mes ka 'roo fa nteni' te, biak ein of naseer fatun re' ia ok-oke' tar namneran.”

Neon susat ma nana'renat sin

7 Rarit nai' Yesus In atoup noin' ein natanan am nak, “Aam Tungguru! Saa' re' Ho mu'uab ee fe'e na, of reka' te, njair? Karu in oors ee npaumaak ate, in a'taak ein on re' mee?” 8 Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “Asar hi mpanat hi tuam ein rek-reko he kais napoi naan ki. Fin of anmui' tuaf huma'-huma' neman, rarit anpaas ok am nak, ‘Au re' ia, Kristus.’ Anmu'i nteni' tuaf nak, ‘Neon amsoupt ii anpaumaak he neem een!’ Mes kais ampirsai! 9 Karu hi mneen uab anin am nak, atoin ein antaisibun ma anmakenan et mee-mee, kais mimtau. Batuur, rasin re' naan of anpoin ma njarin nahunun fe'. Mes neon amsoput naan ka ntea fa fe'. 10 Of uuf es anmakeen nok uuf bian. Pah es anmakeen nok pah bian. 11 Of antainuun ma'tani', ma oras amnahas ma'tain besi ntaam. Menas huma'-huma' re' atoni' namtausan sin, annonos anbin mee-mee. Mansian ein of nitan rasi huma'-huma' re' nmoe' sin fuunk ein natoron, ma nitan tanar huma'-huma' re' ma'tain besin nbin neno. 12 Rasin re' ia ka njarin oke' fa fe', mes biak ein of anheek ki, nha'mui' ki, natuin hi mituin Kau. Rarit sin nana'at ki mnao m'aa' rasi meu uim oen ein, ma nataam ki meu bui. Sin of anreun ki he mnao mbaiseun uisf ein ma anaa' aprenat bian sin. Rasin re' ia njarin, natuin hi mituin Kau. 13 Mes hi ro he mpaek maan kiim mainuan akre'o naan, he mitonan sin Au Rais Reko. 14 Onaim kais mitenab nahuun mak, hi he mimneob om on mee. 15 Fin Au of a'fee uab he hi mimneob om. Nok ranan naan, hi musun naan ka nahini ntein' ein fa he nak on naan mee ntein. 16-17 Tuaf-tuaf amfau-rutu of ka nroim nain ki fa, natuin hi mituin Kau. Anmui' na'ko hi nonot-asar kiim, on re': aina'-ama', ori-tatan, bae feto-bae mone, ma aok-bian sin. Anmui' tuaf na'ko sin namin ranan he na'sosa' ki, tar antea anmui' tuaf na'ko ki sin nroor niis sin. 18 Mes hi kais mimtau, natuin Uisneno ka nnikan ki fa. Nakfunu' noon es amsa', ka nkour fa, karu ka In roimn aa fa. 19 Karu hi maran ma mtahan piut-piut, Uisneno of ansoi nafetin naan ki.”

Kota Yerusalem in amre'un

20 Nai' Yesus antuut In uaban nak, “Karu hi miit musun anfuun ma na'toko' nrair kota Yerusalem, hi mihiin nai mak, naan in he namreu' goen. 21 Amkius on naan ate, abitan propinsi Yudea maen nai meu 'to'ef. Abitan kota msa', maen nai. Abitan kuan, kais amtaam meu kota mtein. 22 Fin Uisneno nasanut neon suust ein naan, he nhukun tuaf-tuaf re' ka nromin fa he natniin Ee. Rasin re' naan, anjarin natai nok saa' re' Uisneno In mafefa kniun' ein antui nain sin na'kon unu'. 23 Oras naan, tuaf re' he tkasian sin baineis-neis ii, es re' bifee ma'apu', ma bifee re' nasuus ri'ana kru'uf fe'. Oras naan, pah-pinan ia barisi napenin susat, ma atoin Yahudis sin ok-oke' napenin ma'ne'at ma'tani', natuin Uisneno nato'on sin. 24 Of atoin Yahudis sin musun anroor sin tuaf bian, ma ntahan bian, he neik sin anjarin ate nbin mee-mee neu pah-pinan ia. Rarit kase re' ka nahiin fa Uisneno, neem ma nteir hae n'oemetab kota Yerusalem, ma ankuaas kota ia in afan nanan, tar antea sin oras naan, namsoup.”

Mansian Batuur-Batuur In amneman

25 Rarit Nai' Yesus natoon rasi anmatoom nok oras In he nfain neem. In na'uab am nak, “Karu Mansian Batuur-Batuur ii he nfain neem, anmu'i 'takaf anpoi nbi manas, nbi funan, ma kfuun ein. Anbi pah-pinan ia msa' anmu'i 'takaf, es re' oe tais ee npesan mainenu', ma ain nautus ma oik pesan kou'-ko'u na'ko tasi nsae ma nmemun. Rasin re' ia of anmoe' mansian ein antaka'naan ein, tar antea sin ka nahini nten-tein' ein fa neu he nmo'en saa'. 26 Kuasa re' etan neon goe natseran amsa'. Ankius on naan ate, mansian ein namtaun nmaten, natuin pah-pinan ia he napein siraak ma'tani'! 27 Rarit na' mansian ein niit Kau, ‘Mansian Batuur-Batuur re' ia, 'saun 'uum a'bi nope’. Au 'saun 'uum 'eik kuasa, ma Au 'pina' ma kraha' ma'tani'. 28 Karu a'taakf ein re' ia njarin nrarin ate, mi'aiti' hi 'naakm ein naan nai, fin Uisneno In oors ii ntea goen he nsoi nafetin naan ki.”

Rais manporin es na'ko hau uuf

29 Rarit Nai' Yesus nait intein uab manporin es am nak, “Hi mkius ma mitenab mirek-reko' miit meu haun guin. 30 Karu sin nook ein nmurai namnaut moor ein, naan anjari 'takaf nak, oras fauk-nais ii he ntaam ein. 31 On naan amsa', neon suust am nana'renat sin. Karu sin nboor neman, naan anjari 'takaf nak Uisneno In apreent ee he nkoen On neem een. 32 Au utoon 'ain ki! Na'ko mansian ein re' amonit oras ia, of anmui' tuaf re' ka nmaet fa fe', mes neon suust ein naan ntaman nrarin. 33 Maski neon goe ma pah-pinan ia namnekun, mes Au Aa't ein antahan nabar-baran.”

Tabarab hit tuak neu oras Usi' he nkoen On neem

34 Rarit Nai' Yesus antuut In uaban am nak, “Ampan-panat te, nok askeken Au 'uum! Kais-kaisa' hi mitenab meu amre'ut, hi mmauf raru, ma mtaisiub he maim meu 'moin reok goah. Kais-kaisa' hi ka mtakan mihiin fa in a'taakf ee, natuin hi mtaisiub nok urusan a'teta'. 35 Kais mitenab mak hi ka mipein fa. Fin Au 'fain 'uum nok askeken. Ma oras Au 'fain 'uum, ka tiit tain fa es he bisa na'koro' in tuan na'ko Au humak. 36 Onaim mibarab piut-piut. Am'onen fai-manas kais natfeek, he hi bisa maran ambi suust ein naan. Nok ranan naan, oras Au 'fain 'uum een, ma hi mhake mbi Mansian Batuur-Batuur ii In huumn ii te, hi ka mimaeb om fa.” 37 Neno-neno te, Nai' Yesus annao nanoni' sin nbi Uim Onen Uuf. Mes karu oras maan afait ntea oras meis'okan, In npoi na'ko Yerusalem ma nnao ntuup anbi kuan et a'to'ef Saitun naan. 38 Kik-kiuk ana' te, too mfaun ein neman ma nabuan he nnenan In nonin anbin Uim Onen Uuf.

Nai' Lukas 22

A'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein namin ranan he na'maet Usif Yesus

1 Oras naan, neon ko'u atoin Yahudis sin anpaumaak een. Neon ko'u naan, es re' Fesat Utunu' ka Mamuur fa. Anbi neon ko'u naan sin anroron a'bib-kase he nmo'en fesat Paska msa'. Sin nmo'en on naan, he namnaun nfanin neu oras unu', oras sin beif-na'if sin anpoin na'kon pah Masir. 2 Oras naan, a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein ma tunggur agaam ein namin ranan he na'maet Nai' Yesus. Mes sin namtausan too mfaun ein of antaisibun, natuin sin nromin he natniin Ee.

Nai' Judas na'sosa' Usif Yesus

3 Na'ko Nai' Yesus In atoup noni' tuaf bo'es am nua' ein re' naan, es kaan ee nai' Judas Iskariot. Oras a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein namin ranan he nroor na'maet Nai' Yesus, nitu 'naakf ee ntaam anbi nai' Judas in nekan. 4 Rarit nai' Judas anpoi nnao naim a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein ma a'naak paot Uim Onen Uuf. In he nneka' bua nok sin, he na'sosa' Nai' Yesus neu sin. 5 Oras a'naet ein naan annenan nai' Judas in reona' naan on naan ate, sin nmariin anmaten. Sin nba'an nai' Judas am nak, “Reko! Karu ho mroim he mu'sosa' kai Nai' Yesus ate, hai mbaen.” 6 Nai' Judas anroim natuin sin. Onaim in naim asraak he na'sosa' Nai' Yesus amninu'-mninu' neu sin, he too mfaun ein kais nahinin.

Usif Yesus In atoup noin' ein nabaarb ein fesat Paska

7 Onaim atoin Yahudis sin neon ko'u naan antea, ma sin nroron 'bib-kaes ana' he nmo'en fesat Paska. 8 Rarit Nai' Yesus anreun nai' Petrus ma nai' Yohanis am nak, “Hi nua ki mnao mihuun he mibarab bukaet, he hit tbukae tbi fesat Paska bu'-bua'.” 9 Onaim sin natanan am nak, “Aam! Hai he mnao mibarab bukaet on mee?” 10 In nataah am nak, “Karu hi mtaam meu kota Yerusalem, hi of miteef mok atoin es nasaah a'huun oe aan es. Hi mituin ee mtea in umi. 11 Mitoon meu uim tuaf naan am mak, ‘Hai Aam Tungguru ntoit naan ke'en es et ho umi, he nmoe' fesat Paska nok In atoup noin' ein. Bisa, oo?’ 12 Onaim uim tuaf naan of nakrira' ki ke'en es et umi ktuta' naan. In nkikin anrair bare naan. Suma hi nua ki mibaarb ahaa bukaet.” 13 Rarit sin nua sin annaon. Onaim sin niit saa'-saa' natai on re' Nai' Yesus natoon sin neu sin. Onaim sin nabaarb ein bukaet Paska nbin naan.

Fesat Paska

14 Oras barab bukaet ein rekon anrarin te, Nai' Yesus sin neman ntean. In nok In haef ein ntokon he nbukaen bu'-bua'. 15 Onaim Nai' Yesus na'uab neu sin am nak, “Au 'mariin a'maet he 'took ma 'bukae fesat Paska 'ok ki, nahuun na'ko Au 'ma'ne'at. 16 Amtanar mirek-reko' re' ia. Tarair re' ia te, Au ka 'took he 'bukae 'tein fa fesat Paska 'ok ki. Neno mee te, oras mansian ein nitan maat fu-fua goah nak, Ama' annaa' aprenat te, na' Au 'bukae 'tein.” 17 Rarit In nait i'kraas re' matua' tua min-kase. Rarit in ntoit makasi neu Uisneno, ma nnona' kraas naan neu sin. Rarit In na'uab am nak, “Amtoupu kraas re' ia, he mbukae tuaf mese'-mese'. 18 Mimnau! Anmurai mabe' ia, Au ka 'inu 'tein fa tua min-kase. Neno mee te, oras mansian ein nitan maat fu-fua goah nak, Ama annaa' aprenat te, na' Au 'inu 'tein.” 19 Rarit In nait utunu' fua' es, ma ntoit makasi neu Uisneno. Rarit In nteib utunu' naan, ma nnona' sin. In na'uab am nak, “Utunu' re' ia, Au aok re' Au 'nona' 'eu ki arki. Ansuun oras hi mbukae utunu' on re' ia te, hi ro he mimnau Kau.” 20 Oras sin nbukae nrarin ate, In nait i'kraas matua' tua min-kase. Rarit In na'uab antein am nak, “Tua min-kase re' ia, Au naa' aa. Au naa' re' ia nat'oop ma nsai he nsoi nafetin naan ki. Uisneno npaek naa' re' ia he nahake' rais manba'an fe'u neu ki. 21 Mes ampanat, natuin anmui' tuaf re' antook nok kit es mei re' ia, of na'sosa' Kau. 22 Batuur! Au, Mansian Batuur-Batuur re' ia, ro he 'maet utuin Uisneno In romin. Mes mukeo! Tuaf re' na'sosa' Kau naan, in of nasaah kuun in rais siraak!” 23 Annenan on naan ate, Nai' Yesus In atoup noin' ein anmurai nmaktaan ein am nak, “Onaim sekau es re' he nmaufiun neu Ne?”

Usif Yesus In atoup noin' ein anmatoena' rasi nak, sekau es re ko'u nneis ji

24 Onaim Nai' Yesus In atoup noin' ein anmurai nmatoen nak, sekau es re' ko'u nneis ji. 25 Mes Nai' Yesus nakain sin am nak, “Anbi pah-pah re' ka nahinin naan fa Uisneno, uisf ein naprenat too ngguin baineisi. Te kaah, sin nromin he too nggui anteek sin itnak, ‘Ama re' aturun too’. 26 Mes hi kais on naan. Tuaf re' he njair kaes kou' gui, in a'moin ii batuur-batuur ro he on re' tua a'baut he ntuthae are' too mfaun. Tuaf re' he njair a'naet, ro he ntuthae are' too mfaun, on re' aan renu'-aan reka'. 27 Hi mitenab miit, a'naet ii es re' mee? Tuaf re' antoko nbi mei, ai' tua atuthaes? Atokos mei jaan, in es re' kou' gui, ai'? Te kaah, Au ka 'moe' fa Au tuak ii on naan. Au 'uum he 'tuthae ki. 28 Hi ar-arki re' ia, es re' mok-mook Kau oras Au upein ma'ne'at. 29 Au Ama' nanaib Kau he 'naa' aprenat a'bi In pah. Onaim oras ia, Au unaiba' ki msa', 30 he hi mtoko ma mbukae mok Kau mei mese' mbi sonaf neno tunan. Au 'fee ki kuasa msa', he hi miprenat uuf bo'es am nua mbi pah Isra'el.”

Usif Yesus natoon nak, nai' Petrus of nasuan Ee

31 Rarit Nai' Yesus natoon neu nai' Petrus am nak, “Petrus! Nitu 'naakf ee nsoba' he nbatis ki na'ko Kau, on re' takrai mneas. 32 Mes Au 'onen ma 'teek ko, he ho mpirsai Kau piut-piut. Oras ho mfain uum een meu Kau te, ho ro he mha'tain ho aom-bian ein sin neek ein.” 33 Onaim Nai' Petrus nataah am nak, “Kaah fa, tua! Au ka neu he 'aen usaitan Ko fa, tua. Maski au 'taam bui ma 'maet 'ok Ko msa', reko tua.” 34 Mes Nai' Yesus nataah am nak, “Petrus! Amneen murek-reko'. Mabe' ia, maun ee ka nkokre'on fa fe'e te, ho musuan Kau no teun goen mak, ho ka muhiin Kau fa.”

Usif Yesus Iin na, ro he nabaarb ein he ntoupun susat

35 Rarit Nai' Yesus na'uab neu sin am nak, “Neon goes ii, oras Au 'reek haefan ki he mnao mitoon Au Rais Reko mbi mee-mee, Au 'taar ki he kais meik roit, tas, ma 'pein-haef. Oras naan, hi mkuran saa'?” Onaim sin natahan bu'-bua' am nak, “Neon goes ii, hai ka mkuran fa saa'-saa', tua.” 36 Rarit In na'uab antein am nak, “Mes oras ia, 'teta'. Karu hi mmui' roit, henat meik. Karu mmui' tas, henat meik. Karu ka mmui' fa suni', mi'sosa' hi baur goes he msoos. 37 Natuin atoin Yahudis sin naan Kau on re' atoin maufinu. Kreo' goes anteni' te, sin neman he nheek Kau. Naan natai nok saa' re' ka'o Yesaya antui nain je, mnak: ‘Sin nsoi' Je on re' atoin maufinu!’ ” 38 Sin natonan am nak, “Aam! Hai meik benas nua.” Rarit Nai' Yesus nataah am nak, “Noo goah nai. Kais mi'uab naan antein!”

Usif Yesus annao n'onen anbi 'to'ef Saitun

39 Anbukaen nrarin Paska te, Nai' Yesus nok In atoup noin' ein anpoin nnaon neu 'to'ef Saitun, on re' nati'-nati' sin nmoe' je ji. 40 Antean naan ate, In na'uab neu sin am nak, “Hi m'onen he hi kais am'oer oras hi mipein furit ma 'takaf.” 41 Rarit In nnao na'roo kre'o na'ko sin. In nri'tuu ma n'onen am nak, 42 “Aam! Karu Ho mromi te, mait mu'roba' ma'ne'at ia na'ko Kau. Mes kais mutuin Au romik, maut he mutuin Ho roim aan kuum.” 43 Rarit Uisneno In ameupt es na'ko sonaf neno tunan neem ma nha'tain In nekan. 44 Fin In ma'ne'at naan ma'tain besi, tar antea In puus ee nsai on re' naa'. 45 An'onen anrair on naan ate, In nhaek ma nnao nfain neu In atoup noin' ein. Mes sin ntupan, natuin sin nhaen nmaten, ma nsusan amsa'. 46 Rarit Nai' Yesus nataan sin am nak, “Hee'! Hi mtuup neu saa'? Reko nneis hi m'onen he a'suu't ee nema te, hi kais ammouf.”

Sin nheek Usif Yesus

47 Nai' Yesus na'uab fe' on naan ate, nai' Judas (tuaf es na'ko atoup noni' bo'es am nua' ein naan) neem nok too mfaun. In neem anpaumak-maak Nai' Yesus he nhoo ma neek Ee. 48 Mes Nai' Yesus nakain ee mnak, “Hoe, Judas! Ho he mu'sosa' Mansian Batuur-Batuur re' ia, mpaek tabes ma maneek-panaf, oo?” 49 Oras Nai' Yesus In atoup noin' ein nahinin nrair nai' Judas in roen maufinu naan ate, sin natanan neu Nai' Yesus am nak, “Aam! Hai mbaan sin, aa oo? Hai meik benas.” 50 Onaim tuaf es anfaik benas, rarit ansaip namouf atoin es in rukin noon es. Atoni' naan, a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naak kou' goe in ate. 51 Mes Nai' Yesus na'uab am nak, “Noo goah nai! Kais amraban sin!” Onaim In nasbeut atoni' naan in rukin, ma nareok' ee. 52 Too mfaun ein re' neman ma nheek Nai' Yesus naan sin esan re': a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein, atoni mnais haart ein, ma apaot Uim Onen Uuf, ma tuaf bian antein. Nai' Yesus nataan sin am nak, “On mee? Hi mitenab mak Au re' ia atoin maufinu, es hi iim amheek Kau meik suni' ma hau tuka'? 53 Neno-neno te Au unoni' 'bi Uim Onen Uuf, mes ka tiit fa tuaf es he nheek Kau. Mes nbain nai! Hi oras. Oras ia, nitu 'naakf ee in kuasan!”

Nai' Petrus nasuan Usif Yesus

54 Rarit sin nheek neik Nai' Yesus, ma nheer neik Je neu a'naak rais pirsait Yahudis sin a'naak kou' goe in umi. Nai' Petrus nnao na'kor-koro' nbi sin koitk ein. 55 Anbi umi naan in kintal, biak ein anraran ai. Nai' Petrus annao nraar nok ai msa'. 56 Anmui' bifee ate es, ankius niit Nai' Petrus antoko ma nraar nok ai. In nkius narek-reko' nai' Petrus in human, rarit in natoon neu biak ein am nak, “Hoe! Atoni' re' ia msa', nati' te in nok Nai' Yesus!” 57 Mes nai' Petrus nasuan am nak, “Kaah fa, tua! Au ka uhiin fa Atoni' naan. Ho muhiin saa'?” 58 Ka 'roo fa te, tuaf es nait matan ma nkius niit nai' Petrus. Rarit na'uab am nak, “Tebe, haa! Ho re' ia tuaf es na'ko Nai' Yesus Iin na, ai'?” Mes nai' Petrus anprotees ma'tani' mnak, “Hee'! Kahaf! Ho na' mpeo tafi'-tafi'!” 59 Of oni' jam es ankono te, tuaf es anteni' na'uab am nak, “Hoe! Au uhiin, tuaf re' ia Nai' Yesus In atoup noin es, natuin in atoin Galileas!” 60 Mes nai' Petrus anpeen nmates nak, “Mupoi nai!” Nateef in na'uab on naan ate, maun goe ankokreo'. 61 Onaim Nai' Yesus anniik ma nkius nai' Petrus. Rarit nai' Petrus namnau uab ein re' Nai' Yesus na'uab sin am nak, “Mabe' re' ia, maun ein ka nkokre'on fa fe'e te, ho musuan ma mutotan amrair Kau no teun.” 62 Namnau niit on naan ate, nai' Petrus anpoi na'ko kintal naan, ma nnao nkae npin-pinus.

Sin nbeos ma nkana' paar Usif Yesus

63 Rarit atoin ein re' antiut Nai' Yesus naan anmurai nakre'et, ma nbeos nafan-fain' Ee. 64 Sin npooh In maatk ein npaken tais, rarit nataan Ee mnak, “Hae! Karu Ho mjair Uisneno In mafefa kniun es ate, ho mteek miit! Sekau es antuuf ko re' ia?” 65 Rarit sin naseku' niis Ne.

Sin neik Usif Yesus neu bare feek rais pirsait

66 Kik-kiuk ana' te, a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein, tunggur agaam ein, ma atoni mnais haart ein, nabuan nrarin he n'urus Nai' Yesus In rasi. Rarit sin nrenun he nheer neik Nai' Yesus neem neu bare re' he nafekan rais pirsait. 67 Oras In ntaam anrair, sin natanan neu Ne mnak, “Ho mutoon miit kai! Ho re' ia, Kristus batuur-batuur, aa oo?” In nataah am nak, “Maski Au utaah batuur-batuur amsa', hi ka mpirsai fa. 68 Rarit karu Au utaan ki haan tanas mese' msa', hi ka mitaah Kau fa. 69 Ka 'roo fa te, Uisneno anpaek In kuasa ma'tain ee, he nanaib Kau, Mansian Batuur-Batuur re' ia. Rarit Au 'toko 'bi In aon bian a'ne'u he uprenat 'ok Ne.” 70 Annenan on naan ate, sin arsin natanan am nak, “Karu on naan ate, ho mutenab am mak, ho re' ia Uisneno In Aanh, aa oo?” Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “Batuur, hi mi'uab naan, namneo.” 71 Onaim atoin a'aa' rasin naan na'uab ein am nak, “Hit arkit atneen kuuk, ai'? In nanaib kuun in tuan anjair Uisneno In Anah. Re' ia, rasi m'akan! Tatuin hit atoran pirsait, karu atoni' nataib on, on re' Uisneno, atoni' naan ro he nmaet. Onaim on mee? Hit kais atperluu saksii ntein. Athukun ta'maet Je nai!”

Nai' Lukas 23

Sin neik Usif Yesus annaon neu gubernur Pilatus

1 Mes, a'aa' rais pirsait Yahudi sin ka nmu'in fa hak he nhukun na'maet atoni'. Es naan ate, sin neik Nai' Yesus an'ain gubernur na'ko prenat pah Roma anbi naan, es re' nai' Pilatus. Sin nromin he gubernur ee nhuukn Ee. 2 Onaim antean gubernur ee in matan, sin nteek Nai' Yesus In saant ein am nak, “Atoni' re' ia, anraban anaa' aprenat Roma. In nanoni' mnak, kais ambaen beo neu prenat. Ma In nanaib in tuan nak, Kristus, atoin Yahudis sin usif.” 3 Anneen on naan ate, gubernur ee nataan Nai' Yesus am nak, “Batuur, aa oo? Ho re' ia atoin Yahudis sin uisf, aa oo?” Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “Batuur. On re' ho mu'uab ee naan.” 4 Anparikas anrair Je on naan ate, gubernur ee nait matan ma na'uab neu a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein ma too mfaun ein. Rarit na'uab am nak, “On nai! Au ka 'tae 'iit fa Atoni' ia In sanat kre'-re'o msa'!” 5 Mes sin npenan am nak, “Kaah fa, aam! Atoni' re' ia, annao nbi mee-mee jah, ma nanoni', in nfuaruut too gui he nraban aprenat. In nmoe' taisibu, nmurai na'ko propinsi Galilea tar antea kota Yerusalem ia.”

Gubernur anreun he neik Usif Yesus neu usif Herodes

6 Anneen on naan ate, gubernur ee nataan sin am nak, “Karu on naan ate, in re' ia, atoin Galileas, ai'?” Onaim sin natahan am nak, “Batuur, tua. In na'ko Galilea!” 7 Nahiin on naan ate, gubernur ee nreun sin he neik Nai' Yesus an'ain usif Herodes, re' annaa' aprenat et propinsi Galilea. Oras naan, in nbi kota Yerusalem. 8 On nai te, usif Herodes naan anneen anrair beno anmatoom nok Nai' Yesus, ma in anroim he niit Nai' Yesus a'roo-'roo goen amsa'. In nhar-harap he bisa niit Nai' Yesus nakrira' naan rais sanmakat esa'-nua. Etun oras sin neik Nai' Yesus neu nee te, in nmariin. 9 Onaim In nataan rasi huma'-huma' neu Nai' Yesus, mes ka tiit fa haan tahas. 10 Nai' Herodes na'uab nok Nai' Yesus fe', mes a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein ma tunggur agaam ein, anmurai ntu'iran antein Nai' Yesus nok In saant ein huma'-huma'. 11 Rarit usif Herodes nok in soraurs ein nmurai nok nakre'et ma nkana'paar Nai' Yesus. Onaim sin napaekb Ee baru mnaun reok goes on re' uisf ee baru, ma sin nakree't Ee piut. Rarit sin nrenun ma neik Je nfain neu gubernur Pilatus. 12 Unu' te, gubernur ma usif Herodes anmamusun. Mes anmurai neno naan, sin nua sin anmasoob rekon.

Gubernur ee nafeek hukun a'maten neu Usif Yesus

13 Rarit gubernur Pilatus no'en a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein, atoni mnais harat Yahudi bian sin, ma too mfaun ein, he nabuan. Rarit in natoon rais ji in atfekan. 14 In na'uab am nak, “Hi meik Nai' Yesus neem neu kau, ma mtu'iirn Ee mmak In nfuaruut too gui he nraban prenat pah Roma. Au 'parikas a'rair Je namnutu 'bi hi maatm ein, mes au ka 'tae 'iit fa In sanat mese' msa'. 15 Usif Herodes anparikas anrair Je, mes ka ntae niit fa in sanat mese' msa'. Es naan ate, in nreun tuaf he neik Je nfain neem neu kau. Atoni' re' ia, ka nsaan fa saa'-saa', onaim au ka bisa ufeek fa he 'hukun u'mate. 16 Onaim au ufeek 'ak, on nai: Au uprenat he mbeso, rarit au ufetin.” 17-18 Annenan on naan ate, sin arsin anmurai nkoa' ein ma anhuun ein am nak, “Ka bisa fa, tua! Mu'mate! Mufetin kai nai' Barabas.” Sin nkoa' ein on naan, natuin toon-toon ate, atoin Yahudis sin oras fesat Paska te, gubernur ee nafetin atoin hukun tuaf es, natuin atoin Yahudis sin roimk ein. 19 (Nai' Barabas re' ia, antaam bui natuin in afuarutus neu too, araban anaa' aprenat pah Roma nbi kota Yerusalem, ma in aroor atoni' amsa'.) 20 Mes gubernur ee he nafetin Nai' Yesus. Onaim in nataan nafani' too mfaun ein naan am nak, “On mee, karu au ufetin 'eu Nai' Yesus re' ia?” 21 Mes sin arsin ankoa' ein bu'-bua' am nak, “Ka bisa fa! Amkuus mu'peit Ee nbi hau nehe! Amkuus mu'peit Ee nbi hau nehe!” 22 Mes gubernur naan annaben ate, naan ka batuur fa, rarit in nataan antein anfain no teun nak, “Nansaa' am es au ro he 'kuus u'peti' atoni' ia on re' naan? In maufiun ii saa'? Au ka 'tae 'iit fa tu'in mese' he 'hukun u'maet atoni' ia. Onaim au he 'reun he nbeos Goe, rarit nafetin.” 23 Mes too mfaun ein ar-arsin ankoa' ein naheran antein' ein, he na'seke' gubernur ee he nkuus na'peti' Nai' Yesus. Onaim gubernur ee ka bisa ntahan naan fa goen, 24 es naan ate in nafeek natuin too mfaun ein sin roimk ein. 25 Rarit in nafetin nai' Barabas, re' araban aprenat, ma aroor atoni'. Mes in nana'at Nai' Yesus neu sin, he sin nmoe' Je natuin sin roimk ein kuuk.

Sin nkuus nakfirit Usif Yesus anbi hau nehe

26 Rarit soraur Romas sin anheer neik Nai' Yesus anpoi na'ko kota Yerusalem. Anbi raan atnana' te, sin nateef atoin es na'ko kota Kirene. In fe' he ntaam neu kota. In kaan ee, nai' Simon. Sin na'seke' nai' Simon he ntoup Nai' Yesus In hau nehe, rarit nasaah ee ma nnao natuin anbi In kotin. 27 Neno naan, too mfau-rutu neman ma annonton Nai' Yesus. Bifee bian ankaen npin-piuns ein neu Ne. 28 Anneen sin ankaen on naan ate, Nai' Yesus anniik sin am na'uab am nak, “Airoo, bifeen Yerusalem. Kais amkaena' Kau. Reko nneis hi mkaena' hi tuam ein naan kiim, ma hi aanh ein kiim. 29 Fin noka'-nmeu te, susat kou' goe ntaam neem, tar antea atoni' na'uab am nak, ‘Bifee re' n'ua reok re'uf, es re' bifee ao-'temef, ma ka nasuus niit fa ri'ana kru'uf.’ 30 Oras susat ko'u naan antaam neem, mansian ein anha'mui' jok ma'tani', tar antea sin ntotin am nak, ‘Reko nneis a'toe'f ein antaikobin he nkuub niis kit nai!’ Sin na'uab ein amsa' am nak, ‘Atha'mui' jok on re' ia, reko nneis kneet ein ankefan he nkuub naneuk kai nai!’ 31 Karu atoni' nmoe' ha'mu'it on re' ia neu tuaf re' ka nsaan niit fa, saa' antein neu atoin maufinu?” 32 Oras soraurs ein neik Nai' Yesus, sin nheer neik atoin maufinu tuaf nua he nhukun sin bu'-bua' nok Nai' Yesus. 33 Sin ntean baer jes, in kaan ee ‘Bare 'Naak-Nuif’. Onaim sin nkuus Nai' Yesus ma atoin nua' ein naan, es-es ate anbi in hau nehe. Rarit sin nahake' hau nehen naan. Sin nakfirit atoin maufinu es anbi Nai' Yesus in abnapan a'ne'u, es anteni' anbi In abnapan a'rii. 34 Oras naan, Nai' Yesus an'onen am nak, “Aam! Kais mumnau mtein atoin ein re' ia sin saant ein, natuin sin ka nahinin fa saa' re' sin nmoe' sin.” Rarit soraurs ein anheran suur ana' he napara' Nai' Yesus In paken. 35 Too mfaun ein neman ma annonton anbin bare naan. Atoin Yahudis sin a'naakt ein neman ma nakre'et Nai' Yesus am nak, “In nsoi naan kuun biak ein, mes In ka bisa nsoi naan fa In tuan. Karu In re' ia, Kristus batuur-batuur, Atoni' re' Uisneno anpiir nain Je, maut he In nsaun neem kuun na'ko hau nehe re' ia nai.” 36 Soraurs ein naan nakree't Ee msa'. Sin na'iun Ee raur mai'ninu', 37 ma ankoa' nakree't Ee mnak, “Karu ho batuur-batuur atoin Yahudis sin usif, henat amsoi maan om nai!” 38 Sin ntuin nbin hau piis es nak, “Atoin Yahudis sin usif.” Onaim sin nkuus hau pisa' naan anbi Nai' Yesus In hau neeh je tunan, antoom faof, he njair tu'in neu saa' es In napein hukun naan. 39 Atoin maufinu tuaf es re' ankuus nakfiirt ee nbi Nai' Yesus In abnapan, nakre'et nok am nak, “Ho Kristus Ko, batuur, ai'? Karu on naan ate, msoi maan kit arkit nai!” 40 Mes amaufinut tuaf es ee nakain ee mnak, “Hoe! Ho ka mumtausan fa Uisneno, oo? Ho mupein hukun a'maten on re' In imsa'. 41 Hit nua kit tapein hukun natai nok hit maufinu. Mes Atoni' re' ia ka nmaufiun kuun fa saa'-saa'.” 42 Onaim in na'uab antein am nak, “Koi, Yesus! Karu Ho mtaam meu Ho pah, mumnau kau, tua!” 43 Nai' Yesus nataah am nak, “Au 'basan 'ain ko! Neno ia, ho mtaam am'ain sonaf neno tunan mok Kau msa'.”

Usif Yesus anmaet

44-45 Oras naan, maans ee natetab rek-reko. Mes manas naan ka ntana' fa pah-pinan. Rarit meis'ookn ii n'aum naan bare naan tar antea nreuk teun maans ee nmaeb. Anbi Uim Onen Uuf anmui' naan tai eon kou' goes nakfiir' ee he n'eek Uisneno In Ke'en Akninu' anneis-neisi. Nok askeken ate, tai eno' naan natkai nbatis nua. 46 Anbi bare ‘'Naak Nuif’ naan, Nai' Yesus ankoa' am nak, “Aam! Oras ia, Au una'at au smaank ii 'eu Ho 'nimam.” In na'uab anrair on naan ate, In natfeek. 47 A'naak soraur Romas tuaf es anhake npaumak-maak anbi Nai' Yesus In hau neeh je uun. Oras in niit Nai' Yesus In a'maten naan ate, in nanaib na'ratan Uisneno mnak, “Hoe! Atoni' re' ia batuur-batuur neek amne'o, joo!” 48 Oras too mfaun ein re' anhaken nbin naan, niit Nai' Yesus In a'maetn ee on naan ate, sin nmei' jok, ma ntebi nfanin nok neek susat. 49 Mes Nai' Yesus Iin na, nhaken nbin a'roo, ma nkius In a'maten naan. Bifeen re' natuin Nai' Yesus na'kon Galilea tar antean Yerusalem, anhaken nbin naan amsa'.

Sin nsuub Usif Yesus

50-51 Oras Nai' Yesus anmaet on nai te, anmui' atoin es naim ranan he nasanut Nai' Yesus In aon amates naan na'ko hau nehe, he nsuub Ee nok rek-reko. Atoni' naan, kaan ee nai' Yusuf, na'ko kota Arimatea. In neekn ee reko, namneo, ma nmoe' rais reko mfaun. In nmpa-pao msa' he Uisneno nakrira' am nak, In nnaa' aprenat. In tuaf es na'ko tuaf-tuaf re' afeek rais pirsait Yahudi. Mes in ka nroim natuin fa sin rasi tfeka' he nhukun na'maet Nai' Yesus. 52 Natuin in he nasanut Nai' Yesus In aon amates naan na'ko hau nehe, onaim in nnao nbaiseun gubernur Pilatus, he ntoit parmisi he in n'urus amates naan. 53 Napein mainuan on naan ate, in nnao nasanut Nai' Yesus In aon amates naan. Rarit in n'aum narek-reok' Ee nok tai ma'osa'. Rarit annao neik Je ma nataam Ee neu noup fatu, re' atoni' fe' anpahat anrari. Noup fatu naan, es ka npaek niit ee fa fe'. 54 Nai' Yesus In a'maten naan nateef nok neon nima'. Oras nai' Yusuf sin ansuub anrair Je naan, maans ee nmaeb jen. Karu maans ee nmouf goen, atoin Yahudis sin neon onen antaam ein. 55 Bifeen re' neman nabu-buan nok Nai' Yesus na'kon Galilea naan, sin nnaon natuin nai' Yusuf he nitan nak, in ntao amates naan et nopu mee. 56 Sin nkius narek-reko' nopu naan in baran. Rarit sin ntebi nfanin ma nabaarb ein bonak ma miin fubona'. Oras maans ee nmouf, sin nasnasan na'kon mepu, natuin atoin Yahudis sin atoran neon onen. Sin npaon oras neon onen naan ankoon, na' sin he nnaon nkaik ein fubona' neu Nai' Yesus In aon-ta'un amates.

Nai' Lukas 24

Usif Yesus anmoni nfain!

1 Neno krei kik-kiuk ana' te, bifeen naan neikin miin fubona' ma bonak re' sin nanutu nrair sin naan, ma nnaon n'anin Nai' Yesus In naten. 2 Oras sin ntean nee ja te, sin nkius niit faut ko'u re' antoeb noup fatu naan, natnani nrair et nini'. 3 Onaim sin ntaam ankonon neu noup fatu naan, mes Nai' Yesus In aon amates ka mnita' fa nbi naan. 4 Onaim sin ntaka'naan ein. Nok askeken ate, atoni' nua anpaken tai arimat, neman nhaken npaumaak sin. 5 Bifeen naan namtaun nmaten, rarit sin nri'tuun ma na'ruir ein ntean afu. Onaim atoin nua' ein naan nataan sin am nak, “Nansaa' am es hi iim maim amoint ii nbi amaets ii in baran? 6 Nai' Yesus ka et fa ia goen! In nmoni nfain jen. Hi of oni' mnika' main re' In na'uab niit ki oras hi fe' ambi Galilea, ai'? 7 In na'uab nain nak, sin of na'sosa' Mansian Batuur-Batuur re' ia neu amaufiunt ein sin a'niimk ein. Rarit sin nkuus na'maet Je nbi hau nehe. Mes anmeu te, In nmoni nfain.” 8 Annenan on naan ate, na' sin namnau niit Nai' Yesus In uaban unu' naan. 9 Onaim sin ntebi nfanin rabah, he natonan rasin re' ia ok-oke' neu Nai' Yesus In atoup noin' ein tuaf bo'es am mese' ma tuaf-tuaf bian antein re' natuin Nai' Yesus. 10 (Bifeen re' anbin noup fatu naan, esan re': nai' Yakobus in ainaf, es re' bi Maria; bi Maria na'ko kuan Makdala; bi Yohana; ma bifee bian antein. Sin arsin re' naan es re' annaon ma nareta' rasin re' ia ok-oke' neu Nai' Yesus In haef ein.) 11 Mes oras atoup noin' ein annenan reta' naan, sin nateenb ein am nak, sin napoin. 12 Mes nai' Petrus anpoi ma naen an'ain nopu naan. Antea nee te, in nraitan ntaam, mes in niit ahaa tais re' an'aum Nai' Yesus In aon amates naan anmees. Onaim in ntebi nfain ma nnao naten-tenab am nak, “On mee es re' ia?”

Atoup noni' tuaf nua nateef nok Usif Yesus anbi ranan Emaus

13 Neno naan amsa', Nai' Yesus in atoup noni' tuaf nua annaon neu kuan es, kaan ee, Emaus. In a'roon ii of oni' kiru bo'es am mese' na'ko kota Yerusalem. 14 Sin nnaon npe-peon anmatoom rasi re' Nai' Yesus In a'maten. 15 Nok askeken ate, Nai' Yesus neikn On anpaumak-maak sin, ma nnao nabu-bua nok sin. 16 Mes sin ka nahiin Je fa, natuin Uisneno anmoe' sin he sin kais nahiin Nai' Yesus. 17 Onaim Nai' Yesus nataan sin am nak, “Hoe! Hi nua ki mpeo saa'?” Annenan on naan ate, sin nua sin nasnasan. Sin huumk ein on re' ansusan nmaten. 18 Rarit tuaf es, kaan ee nai' Klopas nataan Ee mnak, “Ho on re' atoin fe'u re' ka muhiin fa saa'-saa' re' anjari nbi Yerusalem. Airoo, rasi ia fe', fe'-fe'u.” 19 Onaim Nai' Yesus nataan sin am nak, “Saa' naa?” Sin natahan am nak, “Nai' Yesus na'ko Nasaret naan! In batuur-batuur Uisneno In mafefa kninu'. Uisneno anfee Ne kuasa ma In nmoe' rais sanmakat huma'-huma'. In nanoni' atoni' msa' mahiin ii kah een. Too mfaun ein anmariin Ee. Ma Uisneno msa' anmariin Ee. 20 On nai te, mes hai a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein ma atoni mnais haart ein anheek Je. Rarit nanaa't Ee nbi gubernur he nhukun na'maet Ee. Onaim sin nkuus na'maet Je nbi hau nehe. 21 Nahunu te, hai mhaarp Ee mmak, In re' naan, Kristus re' neem he nsoi napoitan hai pah ii na'ko anaa' aprenat pah Roma re' anteir hae kai. Mes maeb es ii, neon niim ii, sin nroor Goe. 22 Oras ia hai mtaka'nana' mtein. Fe'e na bifee ngguin neman ma natonan am nak, kik-kiuk aan' ii sin nnaon nbin nopu. 23 Mes sin nak, Nai' Yesus In aon amates naan namneuk. Rarit sin niit Uisneno In ameput nua na'kon sonaf neno tunan, re' natonan am nak, Nai' Yesus anmoni nfain! 24 Hai mneen on naan ate, hai partein tuaf fauk naenan n'anin nopu naan. Onaim sin nitan huma' mese' on re' bifeen naan. Sin ka niit fa Nai' Yesus In aon amates naan.” 25 Sin nua sin anpeon nrarin on naan ate, Nai' Yesus nak sin am nak, “Hi moonm ein kah een! Nansaa' am es hi ka mpirsai fa saa'-saa' re' Uisneno In mafefa kniun' ein natoon nain sin neno unu'! 26 Sin ntuin am nak, Kristus naan ro he napein ma'ne'at on re' naan, na' In ntoup hormaat ma kuasa ma'tani'.” 27 Onaim Nai' Yesus nanoni' sin are' saa'-saa' ein re' Uisneno In mafefa kniun' ein antui sin anmatoom nok Kristus, anmurai na'ko ka'o Musa in tuis ein, tar antea mafefa' bian sin tuis ein amsa'. 28 Oras sin he ntean Emaus, Nai' Yesus anmoe' Jon on re' he nkoon goen. 29 Mes sin nua sin nasee Je mnak, “Aam! Amtuup mok kai mabe' re' ia, natuin maans ee he nmouf goen.” Onaim Nai' Yesus anroim ma ntaam nok sin neun umi. 30 Oras sin ntokon he nbukaen ate, Nai' Yesus nait utunu' fua' es. Rarit In n'onen ntoit makasi neu Uisneno, ma In nteib utunu' naan. Oras In nsoron utunu' naan neu sin nua sin, 31 na' sin nahiin nak, Atoni' re' naan, Nai' Yesus. Mes nok askeken ate, In namneuk na'ko sin maatk ein! 32 Onaim sin nua sin na'uab ein am nak, “Hoe! Oras hit tneen In na'uab mafefa kniun' ein sin tuis ein fe'e na, hit tnaben ate hit neek ii on re' napein ha'tanis.” 33 Oras naan amsa', sin nua sin anfain nanin neun Yerusalem. Sin nateef nok Nai' Yesus In atoup noin' ein tuaf bo'es am mese', ma tuaf bian antein' ein nabuan nbin naan. 34 Onaim atoup noin' ein naan natonan tua nua' ein naan am nak, “Batuur! Usif Yesus anmoni nfain! Fe'e na In nakriir On neu nai' Petrus.” 35 Rarit tua nua' ein naan npeon sin saa'-saa' re' sin nnaben niit sin anbin ranan, tar antea sin nahiin Nai' Yesus, oras In nteib utunu'.

Usif Yesus nakriir On neu atoup noin' ein

36 Oras sin anpe-peon on naan fe', nok askeken ate, Nai' Yesus anhake nbi sin atnaank ein. In nasee sin am nak, “Saloom!” 37 Mes sin naskeken ma namtaun, sin nak oni' aka'taus. 38 Mes Nai' Yesus na'uab am nak, “Nansaa' am es hi mimtau on re' ia? Hi ka mpirsai fa mmak Au 'moni 'fani, oo? 39 Amkius kiim Au 'nimak ma Au haek. Au es re' ia. Ampaumaak he mreo' Kau! Maut he hi mpirsai mmak, Au re' ia, ka aka'taus aa fa. Fin aka'taus ii ka nmui' fa aof, mes hi ok-oke' mkius miit Au aok ii!” 40 Oras In na'uab fe', In nakrira' sin In bikin re' anbin In a'niimk ein ma In haek ein. 41 Sin nmarinan nmaten, natuin Nai' Yesus anmoni nfain jen. Suma sin ntaka'naan ein, natuin sin ka bisa nahiin narek-reko' fa, neu saa' am es anjair on re' naan. Onaim Nai' Yesus nataan sin am nak, “Hi miah saa' ambi ia?” 42 Onaim sin nfee Ne iik tunu' tuuk aan es. 43 Nai' Yesus antoup iik tunu' naan, rarit in neuk goe nbi sin maatk ein. 44 Onaim In na'uab am nak, “On mee? Hi mimnau oras Au ubua 'ok ki fe', ai'? Au utoon ki oras naan 'ak, are' saa'-saa' re' Uisneno In mafefa kniun' ein antui sin anmatoom nok Kau naan, ro he njarin. Esan re': na'ko ka'o Musa, na'ko mafefa kninu' bian sin, ma na'ko suur Siit Pures-Bo'is sin.” 45 Rarit In natoon neu sin namnuut, he sin nahiin batuur-batuur Suur Akninu' In oetk ein. 46 In na'uab antein am nak, “Uisneno In mafefa kniun' ein antuin nrarin am nak, Kristus re' Uisneno nreek haefan nain Je naan, ro he napein ma'ne'at huma'-huma', rarit In nmaet. Mes of anmeu te, In nmoni nfain. Sin ntui nain sin een! 47 Oras ia, Au 'fee ki kuasa he hi meik Rais Reko ia meu are' uuf ma pah, ammurai mi'ko kota Yerusalem re' ia. Mitonan sin am mak, atoni' re' anmanaku' neu in nsaan ma ntebi nfain neu Uisneno, Uisneno of annoes nain in saant ein ok-oke'. 48 Hi ro he mjair saksii he mireta' mmak, Au upein ma'ne'at, rarit Au 'maet, mes 'moni 'fain. 49 Au of a'sonu' ki Asmaan Akninu' re' Au Ama' anba'an anrair Je. Mes hi ro he mpao mbi kota Yerusalem re' ia, tar antea hi mtoup kuasa na'ko sonaf neno tunan.”

Usif Yesus na'ait On neu sonaf neno tunan

50 Neon goes, Nai' Yesus nok sin anpoin na'kon kota in nanan. Oras sin anpaumaak kuan Betania, In nait In a'niman ma na'uab anfeen sin tetus. 51 In na'uab anfeen sin tetus fe' on naan ate, In na'ait On ansae neu sonaf neno tunan. 52 Ankius nitan on naan ate, sin nri'tuun ma na'besan neun Ee. Rarit sin nfanin neun kota Yerusalem nok neek mariin ko'u. 53 Ansuun-suun neno, sin nabuan anbin Uim Onen Uuf, he nsiin ma npures na'naeb Uisneno. Aam Teofilus! Au reet matu'in re' ia, utu'ub sin anbin re' ia nai. Tabe ma haan buseet, na'ko au, nai' Lukas kau, tua.

Nai' Yohanis 1

Nai' Yesus naan, sekau?

1 Nahunu te, Uisneno In Kabin ma Prenat nmu'i nrair. Uisneno In Kabin ma Prenat naan, huma' mese' on re' Tuaf es. Tuaf naan nok Uisneno. Ma In es re' Uisneno msa'. 2 Oras neon goe tunan ma pah-pinan ka njair fa fe', Tuaf naan nok nain Uisneno. 3 Uisneno nmoe' are' saa' ii njair, npaek In Kabin ma Prenat naan. Ka nmui' fa baer es, re' njari msa', karu Tuaf naan ka es re' anmoe' je fa. 4 In re' naan, oe je matan ma hau goe uun na'ko 'monit. Onaim atoni' re' napein 'monit re' namneo ma namnoon, sin napein je na'ko Na. In huma' mese' on re' Meu'-sine' re' npiin amsa', he tuaf-tuaf re' anmonin nbin Meu'-sine' naan, bisa nkisun, nahinin ma nakeon. 5 Meu'-sine' naan, npiin ma ntana' ntaam antea meis'okan; ma meis'okan naan ka bisa ntahan naan Ee fa. Fin Meu'-sine' naan anpiin ma ntana' piut. 6 Anmui' tuaf es antein, kaan ee nai' Yohanis. Uisneno nreek haefn ee msa', 7 he njair saksii re' natoon anmatoom nok Meu'-sine' naan. Maut he are' mansian ii, sin arsin bisa npirsain neun Uisneno, natuin nai' Yohanis in uaban naan. 8 Nai' Yohanis re' ia, ka Meu'-sine' naan fa. Mes Uisneno nreek haefn ee, he natoon anmatoom nok Meu'-sine' naan. 9 Fin Tuaf re' anjair Meu'-sine' batuur aan, he ntaam neem neu pah-pinan ia. Meu'-sine' naan anmoe' are' kanan rais amneot ma amnonot, mamnita' neun mansian ein ok-oke'. 10 Maski In nmo'e nrair are' saa' ii re' nbi pah-pinan ia, mes mansian re' abit pah-pinan ia ka nahiin naan Ee fa, oras In neem natua nbi ia. 11 Maski In neem natua nok Iin na kuun, mes sin ka nromin fa he ntoup Goe. 12 Maski on naan amsa', mes are' mansian ii re' antoup Goe ma npirsai Je, In nfeen sin hak he njarin Uisneno In aanh ein. 13 Naan nahuumb ok on re' nahoni' nafani' sin. Mes nahoni' na'fe'u sin re' naan, ka huma' mese' fa nok bifee nahoni' ri'ana'. Ma ka na'ko fa atoin es, re' nroim he napein sufa'-ka'uf. Fin sin njarin Uisneno In aanh ein, natuin Uisneno es anfeen sin a'moin fe'u naan. 14 Rarit ‘Uisneno In Kabin ma Prenat’ naan, nmoni njair mansian. In nmoin et hit sonak ma hit atnaank ii. Hit tkius ma tiit In pinan ma krahan. In npiin ma nakraah on re' naan, natuin In re' naan, Uisneno In Anah fua' mese'. In nroim he naruru' ma nakrira' In nekan arekot neu kit, natuin In amneikn ee, on re' naan. Ma are' saa' ii ok-oke' re' In natoon sin anmatoom nok Uisneno, ro batuur. 15 Nai' Yohanis naan, es re' natoon anmatoom nok Tuaf re' ia. In nhunun ma nkoa' am nak, “Amneen ma mitniin, oo! Tuaf re' ia, es re' au ureta' 'rair Je 'ak, ‘Tuaf es of he nkoen On neem. In re' naan, ko'u nneis na'ko kau. Fin oras ka nahoni' kau fa fe', In nmoin nahunu nrair!’ ” 16 Nai' Yohanis na'uab on re' naan, natuin Tuaf naan anroim he naruru' ma nakrira' In nekan arekot. Ma fani-fani In nmoe' on re' naan neu kit arkit. 17 Un-unu' te, ka'o Musa es re' antoup Uisneno In Atoran ma nasaunt Ee neu hit be'i-na'i sin. Mes oras ia, Tuaf naan, es re' Yesus Kristus, In es re' naruru' ma nakrira' Uisneno In nekan arekot neu kit. Ma are' saa' ii ok-oke', re' In natoon sin anmatoom nok Uisneno, ro batuur on naan. 18 Ka tiit tiit fa tuaf es, re' ankius niit Uisneno. Mes In Anah fua' mese' re' In nneek Ee naan, es re' naruru' ma nakrira' neu kit Uisneno In nekan. Ri'ana' naan, et In Aamf ee aon-bian. Fin In re' naan, es re' Uisneno msa'.

Nai' Yohanis Asranit naruru' ma nakrira' Usif Yesus

19 Neot es, atoin Yahudis sin a'naet ma kaes kou'n ein abitan Yerusalem anreek haefan a'naak rais pirsait tuaf fauk, ma tuaf fauk na'kon uuf nai' Lewi re' biasa ntuthaen anbin Uim Onen Uuf. Sin annaon neun noe Yarden in panin, he nataan nai' Yohanis Asranit am nak, “Ho re' ia, Kristus re' Uisneno nba'an he nreek Ee neem, aa oo?” Rarit in natoon neu sin am nak, in re' naan sekau. 20 In nmanaku' maat-maat am nak, “Kaah fa, tua. Au re' ia, ka Kristus fa, tua.” 21 Onaim sin nataan antein' ein am nak, “Karu on naan ate, ho re' ia, sekau? Ka'o Elia, oo?” In nataah am nak, “Kaah fa msa', tua.” Rarit sin nataan antein' ein am nak, “Kais-kaisa' ho re' ia, Uisneno In mafefa kniun aan, aa oo?” In nataah am nak, “Kaah fa msa', tua.” 22 Rarit sin nataan antein' ein am nak, “Karu on re' naan ate, ho re' ia, sekau? Mutoon kai fe'! Natuin hai he mfain he mitoon meu a'naet ein re' nreek haefan kai. Amturun ma mbaab maan kai, tua!” 23 Onaim in na'uab natuin saa' re' ka'o Yesaya ntui nain je mnak, “Au re' ia, es re' tuaf re' anhunun ma nkoa' anbi bare 'roo ma ma'koro' mnak, ‘Hi ar-arki ro he mraip ma mi'sona' ranan, he mseun ma mtoup Usi' In amneman! Am'oop ma mnae ranan he mseun Goe.’ ” 24 Anbi tuaf ein re' neman na'kon kota Yerusalem sin atnaank ein naan, anmui' tuaf fauk na'kon partei pirsait Farisi msa'. 25 Rarit sin nataan nai' Yohanis am nak, “On nai, tua. Karu ho ka Kristus ko fa, ka ka'o Elia ko fa, ma ka Uisneno In mafefa kniun aan ko fa te, nansaa' am es na' ho musrain tuaf? Ho mupein hak mu'ko mee?” 26 Onaim nai' Yohanis nataah am nak, “Au re' ia, au usrain tuaf suma 'pake haa oe. Mes anmui' Tuaf es, et hi tnaanm ein re' hi ka mihiin Je fa. 27 In re' naan, ko'u nneis na'ko kau, maski au es unoni' atoni' uhuun. Maski au 'jari haa In aan renu'-aan reka' amsa', au ka umnees 'ok Ne fa, tua.” 28 Rasin re' ia ok-oke' njarin nbin Betania, nbi noe Yarden in panin. Nai' Yohanis nok in atoup noin' ein nasranin tuaf anbin naan.

Usif Yesus naan, on re' Uisneno In A'bib-kaes Ana'

29 Noka' on naan ate, nai' Yohanis ankius niit Nai' Yesus annao neem an'ain na. Onaim In na'uab am nak, “Amkius miit Atoni' nee, tua! In re' naan, Uisneno In A'bib-kaes Ana' re' njair fua'-turu' he nsaok nain mansian pah-pinan ia sin saant ein. 30 Atoni' re' ia, es re' au utoon Ee 'eu ki afi naa m'ak, ‘Of anmui' Tuaf es, re' npoi ma nboor neem. In re' naan, ko'u nneis na'ko kau, natuin In nahuun nain na'ko kau.’ 31 Unu' te, au ka uhiin fa 'ak, In re' naan, Kristus. Maski on naan amsa', mes au uhini 'rair. Onaim au ro he utoon 'eu atoin Israelas sin anmatoom nok Ne. Natuin rasi naan, au 'uum ma usrain tuaf a'paek oe. 32-33 Uisneno nhaefan kau he usrain tuaf a'paek oe. In natoon kau msa' am nak, ‘Of Tuaf es he neem neu ko. Rarit Au Smanak ansanu ntoko nbi Na. Tuaf naan of es re' neik Au Smaan Akninu', he nfee kuasa neu Au ngguin.’ Oras Tuaf naan neem, au ka uhiin 'ain Je fa. Mes oras au 'kius Uisneno In Asmanan ansaun neem na'ko neon goe tunan, nahuum on re' kor-kefi ma ntoko nbi Na, na' au uhiin Je m'ak, ‘Tuaf re' naan, In es re' naan!’ 34 Au 'kius 'iit rasin naan nok au matak fuak ein kuuk. Rarit au utoon ki m'ak, ‘Tua amnemat naan, es re' Uisneno In Anah!’ ”

Usif Yesus anpiir naan kuun In a'toup noni' ahuunt ein

35 Noka' on naan ate, nai' Yohanis anhaek nok in atoup noni' tuaf nua. 36 Oras nai' Yohanis ankius niit Nai' Yesus annao npeo' naan, in na'uab am nak, “Amkius miit! In re' naan, Uisneno In A'bib-kase re' of anjair fua'-turu'!” 37 Rarit nai' Yohanis in atoup noni' tua nua' ein re' nneen in uab naan, nnao nasaitn ee, he natuin Nai' Yesus. 38 Onaim Nai' Yesus anniik, rarit In nkius niit sin natuin Ee. Onaim In nataan sin am nak, “On mee, tua? Hi mperluu Kau, oo?” Sin nataan nafain' Ee mnak, “Rabi, Ho mutua et mee?” (Neik sin uab Aram, ‘Rabi’ in oten nak, ‘Aam Tungguru’.) 39 Rarit Nai' Yesus nataah am nak, “Iim he mkius kiim.” Onaim sin natuin Ee, rarit sin nkius In bare 'tua-ha'. Oras sin ntean, oni' nreuk haa maans ee nmaeb. Rarit sin nok Ne, tar antea maans ee nmouf. 40 Na'ko tua nua' ein naan re' anneen nai' Yohanis In uaban, rarit natuin Nai' Yesus naan, tuaf es, kaan ee nai' Anderias. In re' naan, nai' Simon Petrus in orif. 41 Anfain neem antea te, nai' Anderias annao naim in tataf nai' Simon am nak, “Taat! Hai miteef amrair mok Mesias!” (Neik sin uab, ‘Mesias’ in oten nak, ‘Kristus, Tuaf re' Uisneno nba'an nain Je na'ko unu' he nreek haefn Ee ntaam neem.’) 42 Rarit in annao naat In taatf ee neu Nai' Yesus. Onaim Nai' Yesus ankius goe, ma natoon ee mnak, “Ho re' ia, nai' Simon. Ho ama', es re' nai' Yohanis. Anmurai oras ia, atoni' anhaman ko nak, ‘Kefas’ ” (In oten huma mese' nok ‘Petrus’, es re' ‘fatu’.)

Usif Yesus no'en nai' Felipus ma nai' Nitanel

43-44 Anbi naan amsa', anmui' tuaf es, kaan ee nai' Felipus. In kuan ee, et Betsaida. Nai' Petrus ma nai' Anderias na'kon naan amsa'. Noka' on naan ate, Nai' Yesus nafeek he nnao neu propinsi Galilea. In nnao nateef nai' Felipus, rarit In no'en am nak, “Uum mutuin Kau, he mjair Au ngguin!” 45 Rarit nai' Felipus annao naim nai' Nitanel, onaim natoon ee mnak, “Ba'e! Hai miteef Tuaf re' ka'o Musa antui nain Je nbi Uisneno In Atoran. Uisneno In mafefa kniun' ein un-unu' ntui nmatoom nok Tuaf re' ia msa'. In kaan ee Nai' Yesus, na'ko kuan Nasaret. In aamf ee nai' Yusuf.” 46 Mes nai' Nitanel nataah am nak, “Atoin Nasaret!? Ka nmui' fa rais reok goes re' anpoi ma nboor na'ko naan, oo!” Onaim nai' Felipus nataah am nak, “Hoe! Kais on re' naan. Uum he mnao mkius kuum!” 47 Oras nai' Nitanel neem, Nai' Yesus niit nain je, onaim In nak, “In re' ia, atoin neek amneot ma amnonot! Fin anbi in nekan ka nmui' fa puta-kriut. In re' ia, atoin Israelas batuur-batuur!” 48 Nai' Nitanel nataan am nak, “On mee m'es Ho muhiin kau, tua?” Nai' Yesus nataah am nak, “On nai. Au 'iit a'rair ko oras ho mbi hau goe mafon. Oras naan, nai' Felipus ka neit no'en ko fa fe'.” 49 Rarit nai' Nitanel anmanaku' mnak, “Aam Tungguru re' ia, ro batuur Uisneno In Anah! Ma Ho amsa', of hit atoin Israelas sin Usif!” 50 Nai' Yesus nataan ee mnak, “Ho re' ia, mpirsai Kau natuin Au 'ak, ‘Au 'iit a'rair ko oras ho mbi hau goe mafon naan’? Mumnau, fin ho bisa mkius are' rasi re' ma'tani' nneisi ntein! 51 Batuur! Au utoon 'ain ki. Hi of amkius neon goe natfe'i. Onaim Uisneno In ameupt ein abitan sonaf neno tunan ansae-nsanun nbin Au aok-bian. Ma Au re' ia, Mansian Batuur-Batuur.”

Nai' Yohanis 2

Fesat kabin anbi kuan Kana

1 Anmeu on naan ate, anmui' fesat kabin anbi kuan Kana et propinsi Galilea. Nai' Yesus In ainf ee nok amsa'. 2 Nai' Yesus nok In atoup noin' ein napenin haan askaut, ma sin nokan amsa'. 3 Oras fesat naan annao naan een sero 'roo te, tua min-kase, he noi oke'. Rarit Nai' Yesus In ainf ee natoon Ee mnak, “Amturun maan sin fe', natuin sin tua min-kase ruman ankoon.” 4 Mes Nai' Yesus nataah am nak, “Ain. Nansaa' am es ho mroim he Au es re' a'ator? Au oors ii, ka ntea fa fe'.” 5 Mes In ainf ee na'uab neu ameupt ein naan am nak, “Hae, amneen! Karu In nreun ki he mmoe' saa' ate, mmoe' mituin ahaa.” 6 Anbi bare naan anmu'i 'huna' nee, re' anmoe' naan sin na'kon fatu. 'Huna' es ate, karu sin nakanin oe te, of oni' liter bo' hitu mniim antea liter nautn es bo'es am niim (75-115). Atoin Yahudis sin biasa npaek oe na'ko 'huna' human on re' naan, he naniun ai' nafaun sin tuak ein natuin sin atoran rais pirsait. 7 Rarit Nai' Yesus na'uab neu ameupt ein naan am nak, “Amnao mait oe he mikain meu 'huun ein naan.” Onaim sin nakanin oe tar antea nahenun batuur-batuur. 8 Rarit In nak sin am nak, “Amkui maan a'kre'o, he meik je meu feest ii in tuan!” Onaim sin nmoe' natuin ein. 9 Oras sin neik oe naan neu fesat naan in tuan, in ninu nsoba' he nnaben niit oe naan. Mes oe naan na'bani' njair tua min-kase! In nkeuk, natuin in ka nahiin fa neu sin napenin tua min-kase naan na'ko mee. (Mes ameupt ein naan nahinin.) Rarit in nhaman naan baroit atoin ee. 10 Onaim in nak, “On nai. Biasa hit uim tuaf ii tapoitan tahunun tua min-kaes arekot anneis. Oras taumn ein nbukaen kou'-ko'u nrari te, na' in napoin tua min-kase huum es antein. Mes ho te, ho musnuab. Ho mupoin tua min-kase huum es nahuun, rarit na' tua min-kase arekot anneis ji, namuin!” 11 Rasi naan anjari nbi kuan Kana et propinsi Galilea. Naan Nai' Yesus anmoe' rais sanmakat ahunut re' atoni' nkius ma nnaben niit ee. In naruru' ma nakrira' In pinan ma krahan on naan, onaim In atoup noin' ein anpirsai Je. 12 Rarit Nai' Yesus, In ainaf, In oirf ein, ma In atoup noin' ein annaon nsanun neun kota Kapernaum. Mes sin suma natuan nbin naan, neno fauk aah.

Usif Yesus anriu' tuaf-tuaf he npoin na'kon Uisneno In Uim Onen Uuf

13 Oras atoin Yahudis sin neon ko'u Paska npaumaak on naan ate, Nai' Yesus annao neiki nsae neu kota Yerusalem. 14 Anbi Uim Onen Uuf in kintal, Nai' Yesus ankius atoin ein na'soos ein bijae, 'bib-kase, ma kor-kefi re' tuaf ansosan he npaek sin njarin fua'-turu'. Anbi naan, anmui' tuaf re' antoko nbi mei he ntukar roit re' tuaf anpaek je he nfeen neun Uisneno nbi Uim Onen Uuf naan. 15 Onaim In nait tani nono' fauk he nmoe' je njari 'kauboe. Rarit In nriu' napoitan sin na'kon kintal naan. In napoin bijae ngguin ma 'bib-kaesn ein naan amsa'. In npesek mein naan, ma In n'opa' nporin roit ein naan. 16 Onaim In nreun tuaf-tuaf re' na'soos ein kor-kefi mnak, “Mait mipoin baer' ein ia! Bare ia, ka 'masa' aa fa! Kais ammoe' Au Ama' In Umi njari 'masa'!” 17 Onaim In atoup noin' ein namnau Uisneno In Suur Akninu' re' ntui mnak, “Au 'neek iis Uisneno In Umi. Etun es au neek ii nmariin ma nbeis, he 'panat in kaan foo menin.” 18 Rarit atoin Yahudis sin a'naet ma kaes kou'n ein anreek Nai' Yesus am nak, “Karu batuur Ho mmui' hak he muri'un, mururu' ma mukrira' rais sanmakat es meu kai, he njair bukti!” 19 Nai' Yesus nataah am nak, “Karu hi miseer mireu' bare' kninu' ia, anmeu te, of Au ufena' ufani'.” 20 Mes sin nprotesan am nak, “On mee es re' ia? Fin atoni' nafena' Uim Onen Uuf ia toon bo' haa mnee. Nansaa' am es Ho mutenab mak, Ho suma mperluu neno teun goah he mufena' mufain' ee?” 21 Mes sin ka nahinin fa nak, Nai' Yesus na'uab anmatoom nok In tuan, re' huma' mese' on re' bare kniun es. 22 Onaim anbi neon amunit, oras Nai' Yesus anmaet, rarit anmoni nfani te, na' In atoup noin' ein namnau saa' re' In natoon nain sin. Onaim sin npirsain saa' re' Uisneno In Suur Akninu' antui nain sin na'kon un-unu', ma saa' re' Nai' Yesus natoon nain sin.

Usif Yesus nahiin are' mansian ii sin nekak naank ein

23 Nai' Yesus natua ntahan anbi kota Yerusalem, he nok anbi neon ko'u Paska. Too mfaun ein ankius rais sanmaakt ein re' In nmoe' sin, rarit sin anpirsai Je. 24-25 Mes Nai' Yesus ka npirsai sin fa, natuin In nahiin are' mansian ii sin nekak naank ein. In ka nperluu fa he atoni' natoon Ee, natuin In kuun nahiin nain mansian ii sin a'hakek ma sin a'naok ein.

Nai' Yohanis 3

Usif Yesus na'uab nok nai' Nikodemus

1 Anmui' naan tuaf es na'ko partei Farisi, kaan ee nai' Nikodemus. In re' naan, atoin Yahudis sin tunggur kou' goes. 2 Neot es, in neem fa-fai he nateef nok Nai' Yesus. Rarit in nak, “Aam Tungguru! Hai mihiin mak, Uisneno es re' anreek haefan Ko he munoni' kai. Fin rais sanmaakt ein naan, naruru' ma nakrira' bukti nak, Uisneno es re' anfee kuasa naan neu Ko, tua. Karu ka on fa naan ate, batuur rais sanmaakt ein naan ka bisa njarin fa.” 3 Nai' Yesus nataah am nak, “Batuur! Mes Au he u'uab on nai: karu atoni' ka nahonis nafain' ee fa, in ka bisa njair fa Uisneno Iin na.” 4 Rarit nai' Nikodemus nataan am nak, “Mes on mee m'es atoni' bisa nahonis nafain' ee, karu in na'nae nrair!? In ka bisa ntaam anfain fa neu in ainf ee apun nfain no nua, rarit in ainf ee nahonis nafain' ee. Ka neu on re' naan fa, tua!” 5 Nai' Yesus nataah am nak, “Batuur! Mes Au u'uab on nai: atoni' ro he nahoins ee nok oe he kninu', ma nahoins ee nbi smanaf he njair atoin fe'u. Nok ranan naan, na' in bisa ntaam anjair Uisneno Iin na. 6 Fin mansian ii nahoins ee na'ko mansian, mes atoni' in asmanan nahoins ee fe'u na'ko Uisneno In Asmanan. 7 Kais amsanmaak, karu Au u'uab 'ak, ‘Ro he nahonis nafani' ki, he hi mipeni 'moin fe'u.’ 8 Hit tataib ee tok anin. Ain ii nfuu natuin in romin. Hit bisa tneen in a'ruun, mes ka tahiin taan fa tak, in neem na'ko mee, ma he nnao neu mee. Mansian ii sin arsin re' napenin 'moin fe'u na'ko Uisneno In Asmanan, on naan amsa'. Fin hit bisa tkius tiit Uisneno In Asmaan ee nmoe' atoni' njair fe'u, maski hit ka tahiin fa on mee m'es rasi naan bisa njair.” 9 Rarit nai' Nikodemus nataan am nak, “Nansaa' am es bisa njair on naan, tua?” 10 Nai' Yesus nataah am nak, “Hae, ba'e. Ho mjair tunggur ko'u meu atoin Israelas sin. Nansaa' am es ho ka muhiin fa rasin ia? 11 Au u'uab batuur. Hai, es re' Au 'ok Au ngguin, hai mihiin rasin ia. Fin hai mjair saksii nmatoom nok rasin re' hai mkius miit kiim sin. Mes hi ka mtoup reko fa nok hai uab ein. 12 Hi ka mpirsai fa oras Au utoon anmatoom nok rasin re' anjarin nbin pah-pinan. Saa' antein, oras Au utoon anmatoom nok rasin re' anjarin nbin neon goe tnanan. Tebes! Ro of hi ka mpirsai fa mtein! 13 Ka nmui' fa tuaf es, re' ansae n'ain Uisneno nbi neon goe tunan amsa'. Suma Au kuuk, es re' Mansian Batuur-Batuur, re' a'saun 'uum u'ko Na. 14 Un-unu' nbi baer ruman ma ma'koro', ka'o Musa nmoe' kauna' noon es na'ko tembaga, rarit nakfiir' ee anbi hau goes tunan, he too mfaun ein niit ee, ma sin napenin fetin. Rasi on re' naan amsa', ro he njair neu Kau, Mansian Batuur-Batuur re' ia. Sin of nakfirit Kau nbi hau goes tunan, 15 he mansian ii sin arsin re' anpirsai neun Kau napenin 'monit re' batuur re' ka natfeek niit fa. 16 Fin Uisneno nneek niis mansian mese'-mese' arsin nbin pah-pinan ia. Es naan ate, In nreek haefan Kau, In Aanh fua mese' re' ia. Maut he tuaf-tuaf sin arsin re' anpirsain neun Kau, ka mabetis-mabatis fa na'ko Uisneno. Nok ranan naan, sin napenin a'monit re' batuur nabar-baar. 17 Uisneno ka nreek haefan Kau fa, In Anah, a'taam 'uum he ufeek atoni' in rais hukun. Mes In nreek haefan Kau he 'soi ufetin atoni' na'ko sin sanat ma penu sin. 18 Uisneno ka nhukun fa atoni' re' npirsai Kau. Mes In nafeek nain hukun neu atoni' re' ka npirsai Kau fa, natuin atoni' naan ka npirsai Kau fa. Au es re' Uisneno In Aanh fua mese' ia. 19 Human on nai: Uisneno nfee me'u he ntana' nbi pah-pinan ia. Mes atoni' nroim nanesib meis'okan, ma nmoni nbi in nanan. Sin ka nromin fa he nmonin nbin me'u, natuin sin i'moe'k ein namre'un. Etun es Uisneno he nhukun sin. 20 Fin mansian ein re' nmo'en amre'ut, anmamuus nok me'u. Sin ka nromin fa he me'u naan antana' sin, maut he me'u naan kais anpukai n'afa sin maufinun. 21 Mes tuaf re' anmoe' natuin rais amnonot ma amneot, sin neman npaumakan he me'u naan antana' sin. Fin me'u naan naruru' ma nakrira' mnak, sin anmo'en natuin Uisneno In romin.”

Usif Yesus ma nai' Yohanis Asranit

22 Rarit Nai' Yesus nok In atoup noin' ein anpoin na'kon kota Yerusalem, mes sin natua ntaahn ein anbin pah Yudea. Anbi bare naan, sin nasranin tuaf. 23-24 Oras naan, usif Herodes ka nataam nai' Yohanis Asranit fa fe' anbi bui je nanan. Rarit nai' Yohanis nasrain tuaf amsa' nbi kuan Ainon, anpaumaak kuan Salim, natuin anmui' oe mata' amfaun anbi bare naan. Onaim too mfaun ein neman piut neu nai' Yohanis he in nasrain sin. 25 Anbi pirsait Yahudi, anmui' atoran haart es, he nakninu' sin tuak ein, he na' sin bisa n'oen ein. Anbi bare naan, anmui' atoin Yahudis tuaf es, re' anmaka'rasi' nok nai' Yohanis in atoup noin' ein anmatoom nok rasi naan. 26 Rarit sin neman neun nai' Yohanis he natonan am nak, “Aam Tungguru! Ho mumnau, ai' kaah, Tuaf re' naim ko mbi noe Yarden in panin? Tuaf re' ho mak, In re' naan, es re' Kristus. In nasrani msa'! Onaim tuaf ka neem antein fa neu kit! Fin too mfaun ein annaon kuuk an'anin Na!” 27 Nai' Yohanis nataah am nak, “On nai! Atoni' ka bisa nmoe' fa saa'-saa', karu Uisneno re' et sonaf neno tunan ka nfei fa ranan neu ne. 28 Hi mneen kiim. Au utoon 'eu ki maat-maat 'ak, ‘Au re' ia, ka Kristus fa re' hit tpa-pao. Mes Uisneno nreek haefan kau, he uhuun ma 'fei ranan 'eu Kristus. On re' naan, tua!’ 29 Atpaek reta'. Baroit atoin ii nabua nok baroit bifee. Mes in saksii re' nhaek nok ne, neekn ee nmariin oras nneen baroit atoni' na'uab. Nai' Yesus naan, on re' baroit atoni'. Ma au re' ia, on re' In saksii. Etun oras ia, au neek ii nmariin. 30 Re' pentiing ii, In ro he na'nae piut anjair atoin ko'u ma kaes ko'u. On nai te, maut he au 'bi 'kuran ma 'jair atoin ba-baun.”

Atoni' re' nsaun na'ko sonaf neno tunan

31 Nai' Yohanis antuut antein am nak, “In re' ansaun neem na'ko Uisneno et neon goe tunan, es naan ate In ko'u nneis na'ko are' saa' ii ok-oke'. Mes au, au suma 'uum u'ko pah-pinan ia, es naan ate au huma' mese' on re' mansian pah-pinan sin ok-oke'. Au u'uab anmatoom nok are' kanan rasi neno-neno nbi pah-pinan ia. Mes re' nsaun neem na'ko Uisneno et neon goe tunan naan, In ro ma'tani' nneis na'ko are' saa' ii ok-oke'. 32 In na'uab anmatoom nok saa' re' In kuun nkius niit ma nneen niit. Mes atoni' ka ntoup reko fa neu saa' re' In na'uab ma natoon. 33 Karu atoni' ntoup saa' re' Tuaf amnemat na'ko faofn ee natoon ee naan, in naruru' bukti msa' nak, in npirsai nak Uisneno In uaban naan, ro batuur. 34 Tuaf naan es re' Uisneno nreek Ee ntaam neem, natoon Uisneno In beno ma ba'an. Fin Uisneno nfee nrair In Asmanan neu Ne ma ka nmui' fa tu'uf. 35 Fin Ama' abit sonaf neno tunan anneek niis In Anah. Ma In annona' ma nfee are' saa' ii ok-oke' neu In Aanh ee In a'niman. 36 Rarit tuaf-tuaf re' npirsai In Anah naan, sin napenin 'monit re' batuur nabar-baar. Mes tuaf-tuaf re' ka npirsai Je fa, ma ka nmoe' natuin fa In haan manba'an, sin ka napenin fa 'monit naan, fin Uisneno nakrira' In to'os nabaar he nhukun sin.”

Nai' Yohanis 4

Usif Yesus na'uab nok bifee jes anbi Samaria

1-2 Karu tataib nai' Yohanis nok Nai' Yesus ate, Nai' Yesus In atoup noin' ein nasranin tuaf amfaun nneis re' natuin Nai' Yesus. Nai' Yesus kuun ka nasrain fa tuaf. In atoup noin' ein esan re' nasranin tuaf. Oras Nai' Yesus nahiin nak, atoni' na'ko partei Farisi nneen anrarin nak, Nai' Yesus sin nasranin tuaf amfaun anneis, 3 onaim In nok In atoup noin' ein annaon nasaitan pah Yudea, he nfanin neun propinsi Galilea. 4 Mes sin ro he nnaon npe'on propinsi Samaria he nkonon neun Galilea. 5 Sin nnaon, onaim sin antean kota es anbi Samaria, kaan ee Sikar, anpaumaak anbi bare re' ka'o Yakop anfee je neu in anah nai' Yusuf. 6-8 Anbi bare naan, anmui' oe 'none' es, kaan ee ‘oe hani' nai' Yakop’. Oras maans ee natetab, Nai' Yesus sin ntean bare naan. In nnaben neu nhae nbi sin ranan naan. Rarit In antook ma nasnaas anbi oe 'none' naan. In atoup noin' ein nnaon nasaitn Ee nmees anbi naan. Sin ntaman neun kota he nsosan beti'. Rarit bifee jes na'ko kota naan neem he nait oe nbi oe 'none' naan. Nai' Yesus antoit je mnak, “Feto'! Au bisa 'toit aan oe mninu' kre'o, oo?” 9 Mes bifee naan naskeek, natuin atoin Yahudis biasa ka nromin fa he nseor gok nok atoin Samarias. Rarit in nataan nafani' Nai' Yesus am nak, “Hae! Ho atoin Yahudis ko. Au re' ia, atoin Samarias kau. Ho mtoit oe meu kau? Ho ka msaan fa, oo?” 10 Nai' Yesus na'uab am nak, “On nai. Karu ho muhiin saa' re' Uisneno he nfee je neu mansian ii arsin, ma ho muhiin Kau, re' Atoit oe mninu' re' ia Sekau, of ho mtoit mufani' oe mu'ko Kau. Rarit Au 'fee oe re' neiki 'honis.” 11 Bifee naan nak, “Ho ka mmui' fa 'ku'i. Oe 'none' re' ia, mnanu' msa'. Ho he mupein oe re' neiki 'honis naan, mu'ko mee? Ai' nmui' oe naan et mee ntein? 12 Ho ka neu fa he mma'tani mneis mu'ko hit ka'o Yakop! In es re' anhain ma nafetin nain oe 'none' ia neu kai. Ma in kuun ninu msa' na'ko oe 'none' ia. In aanh ein, ma in mui't ein on naan amsa'.” 13 Nai' Yesus nataah am nak, “Mumnau, joo! Atoni' re' niun na'ko oe 'none' re' ia, of anmeno ntein. 14 Mes karu atoni' niun oe re' Au 'fee je te, of ka nmeno ntein fa. Fin oe re' Au 'fee je naan, on re' oe mata' es, re' nboor ma npuur anpoi. Oe naan, neiki 'honis abar-barat.” 15 Bifee naan nak, “Karu on naan, Ho mfee kau oe naan nai, maut he au kais a'meno 'tein! Nok ranan naan, au kais 'uum fani-fani he 'kui oe 'bi ia 'tein.” 16 Rarit Nai' Yesus nak, “On nai, feto'. Ho mfain fe'. Amhaman meik ho moen je fe', rarit amfain uum meu ia.” 17-18 In nataah am nak, “Mes au ka 'mui' fa mone.” Onaim Nai' Yesus nak, “Batuur. Ho mu'uab namnoon ma namneo. Fin ho msao miit atoni' niim. Ma re' oras ia, atoni' re' ho mok ne goan, ka ho moen ja fa.” 19 Onaim bifee naan nak, “Ai joo! Oras ia au uhini 'rair, Ho re' ia, Uisneno In mafefa kniun es. 20 Au he utaan. Hai atoin Samarias sin be'i-na'i na'besan neun Uisneno nbin a'to'ef Gerisim Mes hi atoin Yahudis mak, karu he ta'bees teu Uisneno, hit arkit ro he tnao teu Yerusalem. Anbi Ho te, re' batuur ii, on mee?” 21 Nai' Yesus nataah am nak, “Feto'! Ampirsai meu Au uabk ii, fin ia ro batuur. Hit he ta'besan Uisneno tbi 'to'ef ia, ai' tbi Yerusalem aa', of in oors ee ntea te, sin nua sin ka mapake' fa goen. 22 Hi atoin Samarias ka mihiin fa mfaun anmatoom nok hi mi'besan meu sekau. Mes hai atoin Yahudis mihiin rasi mfaun anmatoom nok Uisneno re' hai mi'bees meu Na. Fin In nroim he npaek kai he mfei ranan, maut he atoni' bisa napein fetin na'ko sin sanat ma penu sin. 23 Of in oors ee ntea, es re' nmurai na'ko oras ia, atoni' re' na'besan batuur neu hit Ama' et sonaf neno tunan, sin na'besan natuin In Asmanan, ma natuin saa' re' batuur. Fin Ama' abit sonaf neno tunan anroim atoni' human on re' naan re' na'besan neu Na. 24 Fin Uisneno naan, smanaf. Rarit atoni' re' na'besan neu Na, ro he na'besan natuin In Asmanan, ma natuin saa' re' batuur.” 25 Bifee naan natoon am nak, “Au uhini 'rair Mesias naan he neem, re' atoni' nteek Ee mnak, ‘Kristus’, re' Uisneno nba'an he nreek Ee neem. Oras In neem, In of natoon nain are' saa'-saa' neu kai.” 26 Nai' Yesus nataah am nak, “Tuaf naan, es re' Au, re' na'uab oras ia.” 27 Nateef oras naan, In atoup noin' ein nfain neman na'kon kota. Sin nsanmakan, natuin sin nkisun ate, Nai' Yesus na'uab nok bifee Samarias tuaf es. Mes ka nmui' fa tuaf es, re' he nataan bifee naan am nak, “Ho he mroim saa'?” Ma ka nmui' fa tuaf es, re' he nataan Nai' Yesus am nak, “Nansaa' am es Ho mu'uab mok bifee re' ia?” 28 Rarit bifee naan annao nasaitan in baer oe nbi bare naan, he nfain neu kota nanan. Onaim in natoon neu abitan naan am nak, 29 “Hae! Au uskau, iim he mkius miit Tuaf re' ia fe'! Fin In nfei nain are' saa' ii ok-oke' re' au 'moe' 'iit sin. Kais-kaisa' In re' ia, Kristus, re' Uisneno nba'an he nreek Ee neem!” 30 Rarit abitan kota naan anpoin nnaon he nkius Goe. 31 Oras bifee naan fe' nfain neu kota te, Nai' Yesus In atoup noin' ein naskau Goe mnak, “Aam Tungguru! Hai miskau he tbukae fe', tua!” 32 Mes In nataah am nak, “Au 'mu'i 'rair bukae re' hi ka mihiin je fa.” 33 In atoup noin' ein anmaktaan ein es nok es am nak, “On mee, es re' ia? Sekau neem anfee Ne bukaet?” 34 Mes Nai' Yesus na'uab am nak, “On nai. Uisneno nreek haefan Kau he 'moe' utuin In romin, ma unaob In mepu tar antea namsoup. Naan, on re' bukaet neu Kau. 35 Hi mkius renen, rarit amso'i mmak, ‘Funan haa fe', na' bisa tseik ma toun.’ Amneen! Au utoon 'eu ki. Karu hi mkius mirek-reko' reen ein oras ia, antea nrair in oors aa he tseik ma toun. Reen ein, on re' too mfaun ein abitan nee re' neman neu kit. Fin sin re' naan, he npirsai Kau goen. 36 Ka on fa re' naan aa goah, fin amnount ein re' nbubun in afan anbi po'of, anmurai ntoup naan sin upan ma pa'e. Sin re' naan, on re' tuaf re' naruru' ma nakrira' ranan he atoni' anpirsain neun Uisneno, rarit napenin 'monit re' batuur nabar-baar. Nok ranan naan, atoni' re' nbeben ma nseen fini, ma atoni' re' nseik ma noun in aafn ein, bisa nmariin nabu-buan. 37 Atoni' nak, ‘Tuaf es anseen fini; tuaf bian es re' anbubun in afan.’ Naan batuur, tua! 38 Au 'haefan ki he mnao mbubun afaf mi'ko atoni' bian sin mepu. Batuur, hi ka es re' ameupt ii fa, mes hi es re' mipein upan ma pa'e mi'ko sin maskeet ein.” 39 Oras naan, too mfaun na'kon Samaria anbi kota naan re' npirsain neun Nai' Yesus, natuin bifee naan in uab nak, “In nfei nain are' saa' ii ok-oke' re' au 'moe' 'iit sin.” 40 Rarit oras sin neman neun Nai' Yesus, sin ntoit Je mnak, “Usi', hai mtoit he Ho mutua mok kai nai mbi ia, tua!” Onaim In natua ntahan neno nua nbi bare naan. 41 Ma too mfaun bian anpirsai Je amsa', natuin In uaban. 42 Onaim sin natonan bifee naan am nak, “Afi naa, hai suma mneen ho uabam. Mes oras ia, hai mpirsai Je, natuin hai miit ma mneen kiim mi'ko Na. Hai mihiin batuur mak, Tuaf re' ia, es re' bisa nsoi nafetin kit arkit tbi pah-pinan ia ta'ko hit sanat ma penu sin.”

Usif Yesus nareko' pegawe es in anah

43 Nai' Yesus sin natuan nbin bare naan, rarit sin nnaon nkonon neun propinsi Galilea. 44 (Neot es, Nai' Yesus na'uab niit am nak, “Atoni' ka nroim fa he nhormaat Uisneno In mafefa kninu' nbi in kuan aa kuun.”) 45 Unu' te, oras ka fesat Paska fa fe', too mfaun ein na'kon Galilea nnaon neun kota Yerusalem he nmo'en fesat neon ko'u nbin naan. Onaim sin nkius nitan kuuk are' saa' re' Nai' Yesus anmoe' sin anbi Yerusalem. Es naan ate, oras In anfani nbi Galilea, sin ntoup Goe nok reko. 46 Rarit Nai' Yesus sin annao nkonon he nfanin ntein' ein neun kuan Kana et propinsi Galilea. In nabanit niit oe njair tua min-kase nbi bare naan. Oras naan, anmui' pegawe es anbi kota Kapernaum. In aan moen je nameen. 47 Oras pegawe naan anneen nak, Nai' Yesus anfain neem et Galilea na'ko propinsi Yudea te, in annao neiki nsae neu Kana he naim Nai' Yesus. Nateef anrair Je te, in ntoit he Nai' Yesus neem nareko' in anah. Fin ri'ana' naan he noi nmaet jen. 48 Nai' Yesus na'uab neu pegawe naan am nak, “Karu hi ka miit Kau fa 'moe' rais sanmakat huma'-huma', hi ka mroim fa he mpirsai Kau!” 49 Pegawe naan nataah am nak, “Usi'. Au uskau Ko he tkoen Ok teem fe', tua. Fin kaah fa te, au aanh ee nmaet kuun een, tua.” 50 Rarit Nai' Yesus na'uab am nak, “Amfain nai, natuin ho anah naan, anmoin.” Onaim in ntebi nfain nain, natuin in npirsai Nai' Yesus In uaban naan. 51 Oras in nfain, in ameupt ein neman ma nateef ee nbi ranan am nak, “Aam, kais amsuus nai, natuin ho aanh ee, anmoin, tua.” 52 Rarit in nataan sin im nak, “Nareok es re' nreuk fauk ii?” Sin nataah ee am nak, “Oras maans ee na'puup afi naa nreuk mees ii. In aon abesit naan ansaun nain, tua.” 53 Rarit pegawe naan namnau nani mnak, in aanh ee nareok, nmurai na'ko oras Nai' Yesus na'uab am nak, “Aam, ho aanh ee, anmoin.” Onaim in uim je nanan sin arsin anpirsain neun Nai' Yesus. 54 Onaim rasi re' ia, rais sanmakat no nuan ii re' Nai' Yesus anmoe' sin oras In npoi na'ko Yudea, he nnao neu Galilea.

Nai' Yohanis 5

Usif Yesus nareko' ameen bua' es anbi nifu Betesda

1 Rarit anmui' neon kou' goes anbi pirsait Yahudi. Es naan ate, Nai' Yesus sin annaon neun kota Yerusalem. 2 Anbi naan, anmui' niuf goes re' nmui' teras niim anpaumaak eon es, re' in kaan ee Eno' 'Bib-kase. Anbi sin uab Aram, nifu naan in kaan ee ‘Betesda’. 3 Anmui' amenat amfaun re' biasa npaon nbin teers ein naan. On re': aforot, abuat, ma atoni' re' ka bisa nakbero' fa. Sin anpa-paon oras, reka' te oe naan nakbero'. 4 Fin anbi oors es-oors es, Uisneno In ameput na'ko sonaf neno tunan antaam neu oe naan, he nmoe' oe naan nakbero'. Rarit sekau es antaam nahunu nbi oe naan ate, in es re' arekot na'ko in menas. 5 Anbi naan, anmui' atoin es, re' nameen toon bo' tenu mfaun goen (38). 6 Nai' Yesus ankius atoni' naan antuup anbi naan. In nahiin atoni' naan nameen a'roo goen, rarit In nataan am nak, “On mee, ba'e! Ho mroim he mureko, oo?” 7 In nataah am nak, “Au 'roim, tua. Mes rais jes, es re': oras oe je nmurai nakbero', ka nmui' fa tuaf re' naskau nataam kau 'eu oe. Karu au 'soba' he 'mees kuuk ate, anmu'i nrair tuaf re' ntaam nahunun kau, tua.” 8 Onaim Nai' Yesus anreun goe mnak, “Amhaek nai! Amnuun ho 'nahek naan, he mfain nai.” 9 Nai' Yesus na'uab anrair on naan ate, atoni' naan nareok nain. Rarit in nfeen, nait in a'nahek, ma nnao nfain. Rasi naan anjair nateef nok atoin Yahudis sin neon onen. 10 Rarit atoin Yahudis sin a'naet ma kaes kou'n ein na'uab ein neun atoni' re' fe' nareok naan am nak, “Hoe! Ho muhiin, ai' kaah? Neno ia, neno snasat na'ko mepu. Tatuin hit atoran rais pirsait, ka nabei' fa atoni' nait neiki 'nahek, fin naan in kaan ee, mepu!” 11 In nataah am nak, “Airoo, ama' sin! Kais mitoo'. Fin Atoni' re' nareko' kau naan, es re' naprenat kau mnak, ‘Amnuun ho 'nahek, he mfain nai, tua.’ ” 12 Rarit sin nataan ee mnak, “Sekau es re' nreun ko he mait a'nahek naan, hah?” 13 Mes atoni' re' fe' nareok naan, ka nahiin fa, nak Nai' Yesus naan, sekau. Fin Nai' Yesus anpoi mninu'-mninu', natuin anmui' too mfaun ein anbin naan. 14 Ka 'roo fa te, Nai' Yesus nateef atoni' naan anbi Uim Onen Uuf ee in kintal. Rarit Nai' Yesus na'uab am nak, “Amneen! Oras ia, ho mureko mrair. Kais ammoe' sanat amtein, maut he ho kais mupeni mtein rais re'uf anneis-neis”. 15 Rarit atoni' naan annao naim atoin Yahudis sin a'naet ein, onaim natoon am nak, “Re' nareko' naan kau gui, kaan ee Nai' Yesus, tua.” 16 Es naan ate, sin nmurai nasusab ma nha'mui' Nai' Yesus, natuin In nareko' atoni' nateef nok neon onen. 17 Mes Nai' Yesus na'uab neu sin am nak, “On nai. Au Ama' ka nasnaas niit fa na'ko In mepu. Onaim Au 'meup piut amsa'.”

Usif Yesus anmanaku' In tuan am nak, In re' naan, Uisneno In Anah

18 Natuin atoin Yahudis sin a'naet ein antanar anrarin am nak, Nai' Yesus antanhai sin atoran oras neno snasat, es naan ate sin he namin ranan ma'tani' ntein he na'maet Je. Anneis-neisi ntein In nak, Uisneno naan In Amaf. Nok ranan In na'uab on naan, In naiks On ma nanaib On huma' mese' on re' Uisneno. 19 Rarit Nai' Yesus na'uab neu sin im nak, “Batuur! Au utoon 'ain ki m'ak, Au ka bisa 'moe' fa saa'-saa' u'ko Au tuak ii kuuk. Fin Au re' ia, Uisneno In Anah. Es naan ate, Au suma bisa 'biur ma 'moe' utuin saa' re' Au 'kius 'iit Au Ama' anbiur goe ma nmoe' je. Au 'kius 'iit Au Ama' anmoe' saa' ate, Au 'moe' utuin on naan amsa'. 20 Au Ama' abit sonaf neno tunan anneek niis Kau, es re' In Anah. In naruru' ma nakrira' neu Kau msa' are' saa' ii ok-oke' re' In nmoe' sin. In of naruru' ma nakrira' Kau are' kanan rasi re' ma'tani nneis, maut he hi miit ma msanmaak! 21 Au Ama' namonib nafani' amates. On naan amsa', Au of a'fee 'monit re' batuur 'eu sekau-sekau goah, utuin Au romik. 22 Amneon ii on nai: Au Ama' kuun ka nafeek fa hukun neu mansian. Mes In nnona' ma nfee are' saa' ii ok-oke' neu Kau, fin Au re' ia, In Anah. Rarit Au es re' ufeek 'ak, atoni' anmoe' reko, ai' kaah? 23 Au Ama' nroim he mansian ein arsin anhormaat Kau, nahuum on re' sin nhormaat Ee. Fin atoni' re' ka nhormaat Kau fa, In Anah re' ia, in ka nhormaat fa Au Ama' re' nreek haefan Kau msa'. 24 Batuur! Au u'uab 'ain. Atoni' re' nneen Au uabak, ma npirsai neu Uisneno re' nreek haefan Kau, in napeni 'monit re' amneot ma amnonot re' ka natfeek niit fa. Uisneno ka nhukun antein' ee fa. Fin atoni' naan ka napein fa hukun a'maten antein, mes in ntaam anjair tuaf re' nmoin nabar-baar nok Uisneno. 25 Batuur! Au u'uab 'ain. In oors ee npaumaak he neem een, es naan ate nmurai oras ia, amates anneen hanaf na'ko Kau, es re' Uisneno In Anah. Fin atoni' re' nneen ma ntoup reko neu Au uabak ia, in of napeni 'monit re' amneot ma amnonot. 26 Are' saa' ii re' nmoin, na'uun ma na'ba'an nbin Au Ama'. In nfee Kau 'monit re' amneot ma amnonot amsa'. Fin Au re' ia, In Aanh ate. 27 Au Ama' anfee Kau hak ma kuasa msa' he ufeek mansian ein arsin sin hukun, natuin Au re' ia, es re' Mansian Batuur-Batuur. 28 Hi kais amsanmaak, fin ka 'roo fa te, are' amates anneen ma natniin Au hanak. 29 Rarit sin of anmoni nfanin. Ma sin npoin na'kon sin bare 'maetk ein. Tuaf re' unu' nmoe' reko, napein 'monit re' amneot ma amnonot re' ka natfeek niit fa. Mes tuaf re' unu' te nmoe' maufinu, napein hukun piut.”

Anmui' saksii mfaun re' nsaksii anmatoom nok Usif Yesus

30 Nai' Yesus antuut antein am nak, “Au ka bisa 'moe' fa saa'-saa', karu Au ka 'neen fa hanaf fa fe' u'ko Au Ama'. Oras Au 'neen a'rair, na' Au ufeek atoni' in rasi. Nok ranan naan, saa' re' Au ufeek ee te, ro batuur. Fin Au ka utuin fa Au roimk aa kuuk, mes utuin Au Ama' In romin. Fin In es re' anreek haefan Kau! 31 Karu Au kuuk es re' utoon anmatoom nok Au tuak ii kuuk, Au uabak naan, ka saah fa. 32 Mes anmui' tuaf bian re' njarin saksii anmatoom nok Kau. Ma Au uhiin sin uab ein batuur anmatoom nok Kau. 33 Hi mreek haefan miit tuaf he nnao nataan nai' Yohanis Asranit. Onaim In na'uab namneo goah anmatoom nok Kau. 34 Te kaah, Au ka 'perluu fa mansian ii in uab re' namneob Kau. Mes Au umnaub 'eu ki are' rasin re' ia, he hi bisa mipein fetin mi'ko hi sanat ma penu sin. 35 Nai' Yohanis in uaban naan, on re' pauk apinat. Oras in npiin fe', hi neekm ein anmarinan. 36 Te kaah, Au 'mui' Tuaf re' ma'tani' nneis na'ko nai' Yohanis re' na'uab namneo anmatoom nok Kau. Tuaf naan es re' Au Ama' abit sonaf neno tunan, re' nnona' ma nfee nrair mepu mfaun neu Kau, he Au unaob sin tar antea namsoup. Mepun re' ia, esan re' naruru' ma nakrira' bukti mnak, In es re' anreek haefan Kau. 37 Ma In re' anreek haefan Kau, In na'uab namneo anmatoom nok Kau. Hi kiim ka mneen-neen miit fa In hanan, ai' ka mkis-kius miit fa In human ma In masan. 38 Uisneno In Kabin ma Prenat ka nmoin fa nbi hi neekm ein, natuin hi ka mpirsai Kau fa, re' In nreek haefan Kau. 39 Hi mroim he mparikas Uisneno In Suur Akninu' tar antea namnuut, natuin hi mitenab mak anbi naan of hi mipein ranan he mipeni 'monit re' amneot ma amnonot re' nabar-baar. Te kaah, Surat naan antui anmatoom nok Kau. 40 Mes hi ka mroim fa he iim meu Kau, rarit amtaam amjair Au ngguin, he hi bisa mipeni 'monit re' amneot ma amnonot re' ka natfeek niit fa. 41 Au ka 'perluu fa he maikas ma mi'ratan Kau. 42 Mes ro tebes, Au uhiin batuur-batuur hi nekam nanan. Es naan ate Au uhiin 'ak, hi ka mmui' fa rais manekat meu Uisneno. 43 Au 'uum a'bi pah-pinan ia, natuin Au Ama' re' nnaa' kuasa es re' anreek haefan Kau. Mes hi ka mtoup Kau fa. Te kaah, karu nmui' tuaf bian re' neem anpaek in kuaasn aa kuun, hi mtoup goe nok reko. 44 Hi arki es nok es, mroim he mbo'is hi tuam ein. Mes hi ka mtoe fa karu Uisneno nbo'is ki, ai' kaah. Te kaah, In re' naan, Uisneno! Ka tiit attein fa goen! Onaim karu hi ka mtoe Je fa, on mee m'es hi bisa mpirsai Je? 45 Kais mitenab mak, Au usaeb sanat 'eu ki 'bi Au Ama' In human ma In matan. Kaah fa, tua! Tuaf re' nasaeb sanat neu ki naan, es re' ka'o Musa. Te kaah, hi mifneek ma mharap meu na, natuin in es re' anfee ki Uisneno In Atoran. 46 Karu hi mpirsai batuur meu ka'o Musa, ro mneon ii, hi mpirsai Kau msa'. Fin in ntui nmatoom nok Kau. 47 Mes natuin hi ka mpirsai fa batuur meu saa' re' in ntui, on mee m'es hi he mpirsai saa' re' Au u'uab? Ka neu fa, tua!”

Nai' Yohanis 6

Usif Yesus antuthae bukaet neu tuaf nifu niim anneis 1-4 Rarit atoin Yahudis sin neon ko'u ‘Paska’ anpaumaak een. Onaim Nai' Yesus sin annaon neun nefo Galilea in panin. (Nefo naan in kanan es antein, es re' ‘nefo Tiberias’.) Too mfaun ein natuin Ee nbi nee, natuin sin niit naan kuuk rais sanmakat re' In nmoe' sin oras In nareko' ameent ein. Antea neof goe panin, Nai' Yesus ma In atoup noin' ein ansaen neun kneet es. Rarit sin ntokon nbin naan. 5 Oras Nai' Yesus ankius too mfaun ein neman ma nabuan on naan ate, In nataan In atoup noni' tuaf es, kaan ee nai' Felipus, am nak, “Hit bisa tsoos amnahat teu mee he ttuthae too mfaun ein ia?” 6 Batuur Nai' Yesus nahiin anrair In he nmoe' on mee. Mes In na'uab on naan, he nsoba' niit nai' Felipus. 7 Onaim nai' Felipus nataah am nak, “Amoo! Maski tuukn es anmeup neno natun nua msa', mes in kai je ka nanokab fa fe' he nsoos bukaet neu too mfaun ein ia! Maski tuaf es napein bukaet akre'o msa', mes naan ka nanokab fa, tua!” 8 Rarit Nai' Yesus In atoup noin es antein, kaan ee nai' Anderias, es re' nai' Simon Petrus in orif, natoon neu Nai' Yesus am nak, 9 “Aam! Anmui' ri'aan es et ia, neik utunu' fua' niim, nok ika' fua' nua. Mes ka neu fa he nanokab karu he ttuthae too mfaun ein ia, tua!” 10 Anbi bare naan huun ee seor mafaun. Rarit Nai' Yesus anreun In atoup noin' ein am nak, “Am'ator he sin ntokon ok-oke'!” Onaim sin ntokon. Oras naan, too mfaun ii kah een! Atoin ein anmesen kuuk, of oni' tuaf nifu niim. 11 Rarit Nai' Yesus nait utuun ein naan, onaim In ntoit makasi neu Uisneno. Rarit In nbait neu In atoup noin' ein. Onaim sin nbatin neun too mfaun ein naan. In nmoe' huma' mese' nok iik' ein naan amsa'. Sin ok-oke' nbukaen tar namsenan. 12 Oras sin nbukaen nrarin tar antea namsenan, Nai' Yesus anreun In atoup noin' ein am nak, “Ambubun maan amnaah neisf ein, he kais namre'un ruum am parsuum.” 13 Rarit sin nbubun nafani' mnaah neisf ein naan na'ko utunu' fua' niim, narai sin nahenun nbin a'kora' bo'es am nua. 14 Oras too mfaun ein ankius rais sanmakat re' Nai' Yesus anmoe' je naan ate, sin na'uab ein am nak, “Amoo! In re' ia mafefa kninu' re' Uisneno nba'an he nreek Ee neem.” 15 Nai' Yesus nahiin nak, too mfaun ein naan he na'seek Ee he njair usif. Rarit In nfeen annao, onaim In ansae na'roo nteni' anbi 'toe' aan es, he In bisa nmees kuun anbi naan.

Usif Yesus annao nbi oe je fafon

16 Oras maans ee fe'e nmouf, Nai' Yesus In atoup noin' ein annaon neikin nsanun neun nefo. 17 Nai' Yesus ka neem fa fe', he nabua nok sin. Rarit sin nsaen nbin koof es, onaim anmurain nfo'en neun kota Kapernaum et neof goe panin. Oras sin anmurai nfo'en on naan ate, anmeis'ook een. 18 Onaim okin anbi nefo naan anmurai npesan neu-mneem, natuin ain ko'u goe nfuu. 19 Oras Nai' Yesus In atoup noin' ein anfo'en naan, sin oni' nfo'en naan kiru niim een, sin nkius niit Ee nnao neem anbi oe je fafon. In neem anpaumak-maak anbi sin kofa', onaim sin namtaun nmaten. 20 Mes Nai' Yesus na'uab neu sin im nak, “Hoe! Kais mimtau! Au es re' ia.” 21 Nok ranan naan, sin ka namtaun fa goen. Sin nromin he In nsae neu kofa' nabu-bua nok sin. Sin ka nakeo nanan fa te, kofa' naan antea nrair bare re' sin nsari.

Too mfaun ein nam-naim Usif Yesus

22-24 Noka' on naan ate, too mfaun ein naan anbin neof goe panin fe'. Sin npaumak-makan nok bare re' Nai' Yesus antoit makasi neu Uisneno, rarit antuthae bukaet neu sin. Sin nahinin am nak, afi naa suma nmui' kofa' mees' aah. Mes Nai' Yesus In atoup noin' ein anpaek kofa' naan he nasaitan bare naan. Ma Nai' Yesus ka nsae fa kofa' naan he nnao nabu-bua nok In atoup noin' ein. Mes anmui' kofa' bian na'ko kota Tiberias re' neu-mneman nbin bare naan. Rarit oras too mfaun ein nahinin nak, Nai' Yesus nok In atoup noin' ein ka nbin fa naan antein, onaim sin nsaen kofa' bian, he nnao naim Nai' Yesus anbi Kapernaum, anbi neof goe panin.

Usif Yesus on re' Utunu' re' neiki 'honis

25 Rarit sin nateef Nai' Yesus anbi neof goe panin. Sin nataan Ee mnak, “Aam Tungguru! Ho mtea ia, es reek ii, tua?” 26 Nai' Yesus nataah am nak, “Amneon ii, on nai: hi ka maim Kau fa natuin hi mkius rais sanmaakt ein. Mes hi maim Kau, natuin Au 'tuthae bukaet 'eu ki, tar hi mimseen. 27 Amneen mirek-reko'! Kais suma mmeup he mipein amnahat re' of anpai ma npuun. Reko nneis hi mmeup he mipeni mnahat re' ntahan piut, re' neiki 'monit amneot ma amnonot re' ka natfeek niit fa. Fin Au re' ia, Mansian Batuur-Batuur. Au es re' bisa 'fee 'monit naan 'eu ki. Fin Ama' abit sonaf neno tunan es re' annona' ma nfee nrair hak naan neu Kau.” 28 Onaim sin nataan am nak, “Karu on naan ate, hai ro he mmoe' on mee, he hai bisa minaob Uisneno In meup gui, tua?” 29 Nai' Yesus nataah am nak, “Uisneno In meup goan, on nai: hi ro he mpirsai Kau. Fin Uisneno naan, es re' anreek haefan Kau.” 30 Rarit sin nataan antein' ein am nak, “Ama' Ho he mururu' rais sanmakat on mee, he hai bisa mkius, ma mpirsai meu Ko, tua? Onaim Ho he mmoe' saa' meu kai ntein? 31 On re' hit be'i-na'i sin anbukaen utunu' manna anbi baer ruman. Naan anjair on re' matu'i nbi Suur Akninu' Uisneno mnak, ‘In nfeen sin utunu' re' ansaun na'ko neon goe tnanan, he sin anbukaen.’ ” 32 Nai' Yesus nak, “Au utoon 'eu ki, re' batuurn ii, on nai: unu' te, ka ka'o Musa fa es nasanut utunu' naan na'ko neon goe tnanan neu hi be'i-na'i sin. Fin Tuaf re' nasanut utunu' naan, Au Ama' abit sonaf neno tunan. Oras ia In nabarab ki utunu' msa' na'ko neon goe tnanan. Mes utunu' re' ia, Utunu' re' batuur re' ntahan nabar-baar. 33 Fin Utunu' re' ia na'ko Uisneno, es re', Ansaun na'ko sonaf neno tunan ma neiki 'honis neu mansian pah-pinan ia.” 34 Rarit sin antotin am nak, “Usi'! Amfee utunu' naan neu kai piut, tua!” 35 Onaim Nai' Yesus na'uab neu sin im nak, “Au re' ia, es re' Utunu' naan. Fin Au es re' 'eiki 'monit re' batuur. Onaim tuaf re' ntaam anjair Au ngguin, ka namnaah antein' ein fa goen! Ma tuaf re' npirsai Kau, ka nmeno ntein' ein fa goen! 36 Mes au utoon 'iit ki m'ak, namneo, maski hi miit Kau goen, mes hi ka mpirsai Kau fa msa'. 37 Te kaah, mansian ein sin arsin re' Au Ama' npiir sin he njarin Au ngguin, sin of neman n'ain Kau. Ma karu nmui' tuaf neem an'ain Kau, ka neu fa he Au 'ri'u 'porin sin! 38 Fin Au 'saun 'uum u'ko neon goe tnanan. Au 'uum he 'meup ma 'moe' utuin Au Ama' In romin, fin In es anreek haefan Kau. Au ka 'roim fa he 'meup ma 'moe' utuin Au roimk aa kuuk. 39 Ma In romin on nai: na'ko mansian ein re' sin arsin re' In npiir sin he njarin Au ngguin, In roim he Au 'bubun 'aan sin ok-oke'. Ka nabei' fa he 'konan tuaf es he namneuk. Mes anbi neon amsoput, Au ro he 'feen sin rasi 'monit anfain. 40 On re' Au u'uab fe'e na, Au Ama' nroim he mansian ein re' sin arsin re' nahinin ma npirsain neun Kau, es re' In Anah re' ia, sin bisa napenin 'monit re' amneot ma amnonot re' nabar-baar. Rarit of anbi neon amsoput, Au umonib ufani' sin.” 41 Atoin Yahudis sin a'naet ma kaes kou'n ein anmurai na'muun Ee, natuin In nak, “Utunu' na'ko Uisneno naan, es re' Au, re' a'saun 'uum u'ko sonaf neno tunan.” 42 Sin na'uab ein am nak, “On mee es re' ia? Atoni' re' ia, es re' Nai' Yesus, nai' Yusuf in aanh aa, ai'? Hai mihiin In ainaf-amaf sin. Onaim on mee m'es oras ia In nak, ‘Au 'saun 'uum u'ko sonaf neno tunan’? Tapein je na'ko mee?” 43 Nai' Yesus nakain sin im nak, “Hoe! Misnasab hi uab a'munu' naan! 44 Au Ama' abit sonaf neno tunan es re' anreek haefan Kau 'uum 'eu ia. Ka nmui' fa tuaf re' bisa neem neu Kau, karu Au Ama' ka neem naat ee fa. Rarit of anbi neon amsoput, Au umonib ufani' sin. 45 Uisneno In mafefa kniun' ein un-unu' sin antui nitan am nak, ‘Uisneno he nanoni' mansian ein ok-oke'.’ Mansian ein arsin re' nneen neu Ama' abit sonaf neno tunan, ma nanoin ein na'ko Na, sin neman neun Kau he njarin Au ngguin. 46 Au re' ia, es re' a'saun 'uum u'ko Uisneno. Onaim suma Au kuuk es re' a'kius 'iit Uisneno. Ka tiit fa tuaf bian re' nkius niit kuun Au Ama' abit sonaf neno tunan. 47 Batuur! Au utoon 'ain ki msa'! Atoni' re' npirsai Kau of napeni 'monit re' amneot ma amnonot re' ka natfeek niit fa. 48 Fin Au re' ia, es re' Utunu' re' neiki 'monit naan. 49 Unu' te, hi be'i-na'i sin anbukaen utunu' manna oras annaon nfuun am nateef anbin baer ruman. Maski sin nbukaen utunu' naan, mes a'roo-'roo te sin nmaten amsa'. 50 Mes Utunu' re' nsaun na'ko sonaf neno tunan oras ia, 'teta'! Fin mansian ein arsin bole nbukaen. In sairt ii nak, mansian ein re' sin arsin npirsain neun Kau, ka napasib sin fa na'kon Uisneno ntein. 51 Fin Au re' ia, es re' Utunu' re' neiki 'monit, re' ansaun neem na'ko sonaf neno tunan. Rarit oras Au 'maet, Au 'fee ma 'nona' Au aok ii he mansian ein arsin re' abitan pah-pinan ia bisa nmonin. Onaim tuaf re' nbukae na'ko Utunu' naan, sin napenin 'monit re' amneot ma amnonot re' ka natfeek niit fa.” 52 Annenan on naan ate, atoin Yahudis sin a'naet ein anmurain nmatoen es nok es am nak, “In na'uab saa' es re' nee? On mee m'es Atoni' ia bisa nfee In aon ee he hit teuk goe?” 53 Onaim Nai' Yesus natonan sin im nak, “Au u'uab namneo goah. Au 'ak on nai: Au re' ia, Mansian Batuur-Batuur. Tuaf re' nroim he nmoin namneo ma namnoon, ro he nmafuut nok Kau. Onaim karu hi ka mbukae fa Au aok, ma ka miun fa Au naa', ka tiit fa 'monit re' amneot ma amnonot neu ki. 54 Fin tuaf re' nbukae Au aok, ma niun Au naa', napein inrair 'monit re' amneot ma amnonot re' nabar-baar. Of anbi neon amsoput, Au umonib ufain' ee. 55 Fin bukaet re' batuur, es re' Au aok. Ma mninut re' batuur, es re' Au naa'. 56 Onaim tuaf re' nbukae Au aok, ma niun Au naa' naan, anmoni nmafuut nok Kau. Ma Au 'mafuut 'ok ne msa'. 57 Au Ama' abit sonaf neno tunan re' nreek haefan Kau naan, In nmoin batuur-batuur. Ma Au upein 'monit re' batuur na'ko Na msa'. Es naan ate, tuaf re' nbukae Au aok, in of napeni 'monit re' batuur amsa' na'ko Kau. 58 Unu' te, hi be'i-na'i sin nbukaen utunu' manna naan re' nsaun neem na'ko neon goe tnanan. Maski sin nbukaen utunu' naan, mes a'roo-'roo te, sin nmaten amsa'. Mes Utunu' re' nsaun neem na'ko sonaf neno tunan oras ia, 'teta'. Fin tuaf re' nbukae Utunu' re' ia, of napeni 'monit re' batuur.” 59 Nai' Yesus nanoni' rasin re' ia anbi atoin Yahudis sin uim onen es anbi kota Kapernaum.

Too mfaun ein antet-kotin na'kon Usif Yesus

60 Anmui' too mfaun re' natuin Nai' Yesus. Oras sin nnenan In nanoni' on naan ate, anmui' tuaf re' na'uab am nak, “In noni' naan, ma'fena'! Sekau es re' bisa ntoup noni' naan?” 61 Mes Nai' Yesus nahiin nak, sin nmatoen on naan, onaim In nataan am nak, “Noni' ia nasusab ki, oo? 62 Oras hi mkisu mtein Kau, Mansian Batuur-Batuur re' ia, 'sae 'fain 'eu nee, 'eu Au barak unu' naan. Hi of mak on mee? 63 Uisneno In Asmaan ee es re' neiki 'monit re' amneot ma amnonot. Atoni' in aon ee ka bisa fa neiki 'monit re' amneot ma amnonot. Mes Au noin' ein naan na'uun ma na'ba'an anbin Uisneno In Asmanan. Onaim noin' ein naan amsa' neikin a'monit re' amneot ma amnonot neu sin. 64 Mes anmui' tuaf bian na'ko ki re' ka npirsai Kau fa.” Nai' Yesus na'uab on naan, natuin In nahiin anrair na'ko un-unu', sekau es re' ka npirsai Je fa, ma sekau es re' he na'soos Ee. 65 Rarit In na'uab antein am nak, “Es naan ate, Au utoon a'rair ki m'ak, Au Ama' abit sonaf neno tunan ro he nfei ranan neu tuaf-tuaf fe', na' sin bisa ntaman njarin Au ngguin.” 66 Anmurai oras naan, anmui' tuaf amfaun na'ko In atoup noin' ein antet-kotin na'ko Na, fin sin ka nromin fa he natuin Ee ntein. 67 Rarit Nai' Yesus nataan In atoup noin' ein re' tuaf bo'es am nua' ein naan am nak, “Hi on mee? Hi he mtet-koit mi'ko Kau msa', aa oo?” 68 Mes nai' Simon Petrus nataah am nak, “Usi'! Hai he mnao meu sekau mtein? Ka nmui' fa tuaf bian antein re' bisa natoon kai, on mee he hai bisa mipeni 'monit re' amneot ma amnonot re' nabar-baar. Suma Ho kuum, tua! 69 Ma hai mpirsai Ko, tua. Fin hai mihini mrair mak, Ho es re' Uisneno In Tuaf Akninu' naan, tua.” 70 Nai' Yesus natoon neu sin im nak, “Au 'piir 'aan ki tuaf bo'es am nua. Mes mimnau! Anmui' tuaf es na'ko ki on re' niut re'uf!” 71 In sairt ii, es re' nai' Judas, nai' Simon Iskariot in anah. Nai' Judas re' naan, tuaf es na'ko In atoup noin' ein tuaf bo'es am nua re' naan. In re' naan, es re' he na'sosa' Nai' Yesus.

Nai' Yohanis 7

Usif Yesus nok In oirf ein

1 Rarit Nai' Yesus sin annaon nfuun am natefan nbin propinsi Galilea. In ka nroim fa he nnao nfuun am nateef neu propinsi Yudea, natuin anmui' atoin Yahudis sin a'naet ein etan nee, he na'maet Je. 2 Oras naan, atoin Yahudis sin fesat sekit ma mnonut re' sin nteek ee mnak, “Fesat Kapere” anpaumak-maak een. 3 Rarit Nai' Yesus In oirf ein na'uab neu Ne mnak, “Reko nneis Taat, Ho musaitan bare ia, he mnao meu Yudea. Maut he tuaf re' natuin Ko Taat nbi nee msa', bisa nkius rasin re' Ho mmoe' sin. 4 Fin karu atoin es anroim he too mfaun ein ankius in ma'tanin, in kais anmoe' nok ma'koro' ma ma'nifa'. Natuin Taat, Ho mmoe' rais sanmakat huma'-huma', reko nneisi ntein, too mfaun ein bisa nkius nitan saa' re' Ho mmoe' sin naan!” 5 In oirf ein na'uab ein on naan, natuin sin kuuk ka npirsai Je reko fa. 6 Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “On nai. Au oors ii ka ntea fa fe', oras ia. Mes karu hi he mnao, oras mee-mee jah amsa', bisa. 7 Mansian pah-pinan ia ka nmamuus nok ki fa. Mes sin nmusun Kau mates, natuin Au 'fei he ururu' ma ukrira' 'ain sin a'moe'k ein naan. Fin sin neek ein maufinu. 8 Hit neon ko'u rais pirsait naan, anpaumak-maak he neem een. Maut he hi es meiki msae mihuun meu Yerusalem. Au ka 'roim fa fe' he 'nao 'eu bare naan, fin in oors ii ka ntea fa fe'.” 9 In na'uab anrair on naan ate, In natua namaik kuun anbi propinsi Galilea.

Usif Yesus nok anbi neon ko'u rais pirsait Yahudi

10 Mes oras In oirf ein annao nrarin he nokan nbin atoin Yahudis sin neon ko'u nbi Yerusalem, Nai' Yesus natuin amsa'. Mes In nnao na'kor-koro', he atoni' kais nahinin. 11 Anbi Yerusalem, oras neon ko'u naan, atoin Yahudis sin a'naet ma kaes kou'n ein nam-naim Nai' Yesus. Sin nmaktaan ein am nak, “Atoni' naan et mee, joo?” 12 Tuaf amfaun ein na'se'-se'on anmatoom nok Ne. Bian nak, “In re' naan, atoin reko.” Bian antein nak, “Kahaf! In re' naan, aputa-kriut, apoi too mfaun ein, tua.” 13 Mes ka nmui' fa tuaf es, re' nabrain he na'uab maat-maat anmatoom nok Nai' Yesus, natuin sin namtausan a'naet ein naan. 14 Nateef neon ko'u naan in oras, Nai' Yesus antaam anbi Uim Onen Uuf. Rarit In nmurai nanoni' nbi naan. 15 Onaim atoin Yahudis sin a'naet ein anmasahun am nak, “Atoni' ia ka ntoup niit fa noni' mfaun on re' hit. Mes nansaa' am es In nahiin rasi mfaun on nai?” 16 Onaim Nai' Yesus na'uab neu sin im nak, “Amneen! Rasin re' Au unoni' sin 'eu ki, ka na'ko fa Au kuuk, mes na'ko In re' anreek haefan Kau. 17 Atoni' re' anroim batuur-batuur he nmoe' natuin Uisneno In romin, in of nahiin, Au noin' ein naan batuur-batuur neman na'kon Uisneno, ai' suma neman na'kon Au kuuk. 18 Fin atoni' re' suma na'uab anpaek in kuasa kuun, in suma naim ranan he in kaan ee mateka'. Mes tuaf re' naikas kaan reko ma foo meni' na'ko atoni' re' nreek haefn ee naan, ro na'uab namneo ma namnoon. Ma in ka nmui' fa rais puta-kriut. 19 Ka'o Musa nfee nrair Uisneno In Atoorn ein neu ki. Mes hi ka mmoe' mituin sin fa. Onaim nansaa' am es hi maim ranan he mi'maet Kau?” 20 Rarit too mfaun ein natanan am nak, “Ho mu'uab saa' es re' ia? Of oni' niut reu'f ein antaman Ko, ai'? Sekau es re' naim ranan he na'maet Ko?” 21 Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “On nai. Au fe' 'moe' rais sanmakat es anbi neon onen, mes hi arki ok-oke' mitoo'. 22 Mes neot es-neot es, hi mmepu msa' ambi neon onen, on nai: ka'o Musa nasanut anrair 'heir ii in atoran am nak, karu bifee jes nahoni' naan ri'aan mone, ri'ana' naan anmoin naan neno fanu te, hi ro he mi'heir' ee. Maski neno naan, nateef nok neon onen, hi ro he mi'heir' ee. (Mes amneon ii, atoran naan namnasi nneis na'ko ka'o Musa. Fin Uisneno nfee nrair atoran naan nahuun neu ka'o Abraham.) 23 Onaim karu mi'heri' ri'aan es nateef nok neon onen, hi ka mtanhai fa ka'o Musa in atoran. Nansaa' am es hi mito'on Kau, natuin Au ureko' abuat nateef nok neon onen? Ka matopu' reko fa, ai'? 24 Kais amnilai atoni' natuin rasin re' hi suma mkius miit nok hi maatm ein aan. Mitenab mirek-reko' ai' mitaib sin ok-oke' nok rek-reko fe', rarit na' hi mifeek nok reko.”

Usif Yesus naan, es re' Kristus, aa oo?

25 Rarit tuaf fauk na'kon kota Yerusalem anmaktaan ein am nak, “Atoni' re' ia, es re' sin nam-naim Je he na'maet Je, ai'? 26 Hoe, ma'tani', oo! Fin In na'uab maat-maat anbi too mfaun ein sin humak ma sin matak. Mes ka nmui' fa es, re' nreun Goe he na'umit In fefan. Natuin hi teenb ein ate, on mee? Of oni' re' anaa' kuasa sin nahini nrarin, ai' ka fe' nak, Atoni' re' ia, es re' Kristus, re' Uisneno anba'an nain he nreek Ee neem, aa oo? 27 Mes in raisn ii, on nai: oras Uisneno nreek Kristus neem, es ka nahiin fa In na'ko mee. Mes hit tahiin Atoni' ia na'ko mee.” 28 Oras naan, Nai' Yesus nanoni' fe' anbi Uim Onen Uuf ee in kintal. Oras anneen atoni' naan na'uab on naan, In nataan sin anpaek haan ma'tani' mnak, “Hi mitenab mak, hi mihiin Kau, ma mihiin batuur Au u'ko mee, ai'? Au re' ia, ka 'uum fa 'eu bare ia utuin Au roimk aa kuuk. Fin re' nreek haefan Kau gui, batuur-batuur et re' ia. Ma hi ka mihiin Je fa. 29 Mes Au uhiin Je, fin Au 'uum u'ko Na, ma In es re' anreek haefan Kau.” 30 Rarit sin nsoba' he nheek Je. Mes ka nmui' fa tuaf es, re' bisa nnaa' naan Ee, fin In oors ee ka ntea fa fe'. 31 Anmui' tuaf namfau anpirsai Je msa', na'ko too mfaun ein naan. Sin na'uab ein am nak, “Atoni' re' ia nmoe' rais sanmakat amfaun. Rarit oras Kristus neem ate, ka neu fa he In nmo'e nneis na'ko Atoni' ia, ai'?”

Sin nrekan tuaf he nnaon nheek Usif Yesus

32 Anbi too mfaun ein atnaank ein, anmui' tuaf fauk na'kon partei pirsait Farisi msa'. Sin nneen too mfaun ein na'se'-se'on rasi naan anmatoom nok Nai' Yesus. Rarit sin nok a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein, anrekan haef na'kon Uim Onen Uuf in apaot tuaf fauk, he nnaon nheek naan Nai' Yesus. 33 Onaim Nai' Yesus na'uab am nak, “Au oras re' he ubua 'ok ki, aar akreo' goah. Fin ka 'roo fa ntein, Au 'fain 'eu In re' nhaef Kau. 34 Rarit hi of maim Kau, mes hi ka miteef miit Kau fa. Fin Au he 'nao 'eu baer jes re' hi ka bisa mituin Kau fa.” 35 Rarit atoin Yahudis sin a'naet ma kaes kou'n ein anmaktaan ein es nok es am nak, “Of oni' Atoni' ia he nnao on mee? In he nnao neu bare mee, re' hit ka bisa tateef Ee fa? In he nnao na'koro' neu atoin Yahudis sin re' natuan et pah bian, aa oo? In he nnao nanoni' atoni' npaek uab Yunani nbi nee, oo? Ai', on mee? 36 In sairt ii saa', oras In na'uab am nak, ‘Hi he maim Kau, mes hi ka miteef Kau fa.’ Ma ‘Au he 'nao 'eu baer jes, re' hi ka bisa mituin Kau fa’?”

Oe re' neiki 'monit

37 Oras fesat naan in neon amsoupt ee ntea, re' njair neon ko'u nneis naan, Nai' Yesus anhaek ma nkoa' naher-heer am nak, “Amneen, joo! Sekau anmeon oe, maut he in neem neu Kau he nbukae oe! 38 Fin karu nmui' tuaf re' anpirsai Kau te, iim he mbukae ruum-ruum aah, tua! Fin matu'i nbi Uisneno In Suur Akninu' mnak, ‘Oe re' neiki 'monit of nasai npoi neem na'ko atoin apirsait ein sin neek ein.’ Rarit sin napenin a'monit re' amneot ma amnonot. Nok ranan naan, sin turun atoni' bian amsa' he napenin a'monit re' amneot ma amnonot.” 39 Ro mneon ii, Nai' Yesus na'uab anmatoom nok Uisneno In Asmanan, natuin mansian ii sin arsin re' npirsain Nai' Yesus of antoup Asmanaf naan. Mes oras Nai' Yesus na'uab on naan, sin ka ntoup fa Asmanaf naan fa fe', natuin Uisneno ka nfee Je fa fe'. Uisneno batuur ka nfee Je fa fe', natuin In ka nanaib na'ratan Nai' Yesus fa fe'.

Atoin ein nmurai nbo'-baits ok, natuin Usif Yesus In kakain

40 Too mfaun ein re' anbin naan annenan Nai' Yesus na'uab on re' naan. Anmui' tuaf na'uab am nak, “Atoni' re' ia, batuur Uisneno In Mafefa kninu', re' In nba'an nain Je na'ko unu'!” 41 Anmui' bian antein nak, “Kahaf! In re' ia, es re' Kristus, re' Uisneno naruru' nain Je na'ko unu'!” Mes anmui' bian antein re' nprotesan am nak, “Ka bisa fa! Kristus naan, ka atoin Galileas fa. Batuur, ai' kaah? 42 Fin matu'i nbi Uisneno In Suur Akninu' mnak, Kristus re' naan usif nai' Daut in sufan-ka'un. Anbi bare bian, matu'i msa' am nak, In re' naan, atoin Betlehemas, es re' usif nai' Daut in kuan. On naan, ai'?” 43 Onaim too ngguin nmurai nbo'-baits ok, natuin Nai' Yesus In kakain. 44 Anmui' tuaf fauk amsa' re' he nheek Je. Mes ka tiit fa es annaa' naan Ee.

Atoin Yahudis sin a'naet ein ka npirsain fa neun Usif Yesus

45 Rarit Uim Onen Uuf in apaot ein re' fe'e na nnaon he nheek Nai' Yesus, antebi nfanin nbin a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein ma atoin Farisis sin. Rarit a'naet ein naan nataan sin im nak, “Hoe! Nansaa' am es hi ka meik Je neem fa?” 46 Sin natahan am nak, “Amoo! Ka tiit tain fa tuaf es, re' na'uab on re' In, tua!” 47 Atoin Farisis sin nataan sin im nak, “Hae! Napoi naan ki msa', aa oo? 48 Mimnau! Fin ka tiit fa tuaf na'ko hai atoin Farisis, ai' na'ko a'naet ein re' npirsai Je. Batuur! Karu a'naet ein ka npirsai Je fa, nansaa' am es hi he mpirsai Je? 49 Te kaah, too mfaun ein re' npirsai Je ka nahinin fa neun Uisneno In Atoran. Uisneno of anhukun ma'fena' neu sin!” 50 Mes anbi bare naan, anmui' atoin Farisis tuaf es, kaan ee nai' Nikodemus. In re' naan es re' neem niit fa-fai he na'uab nok Nai' Yesus. Rarit in nataan sin im nak, 51 “On mee? Natuin hit atoran rais pirsait, hit tafeek tain atoni' in rasi fe'? Ai', hit ro he tneen ee fe' he taim tahiin in nmoe' saa', na' bisa tafeek in rasi?” 52 Onaim sin naskaar ee mnak, “Hoe! Ho atoin Galileas on re' In? Muprikas miit tar antea namnuut anbi Uisneno In Suur Akniun' ee fe'! Amrees murek-reko' he ho muhiin mak, ka tiit fa Uisneno In mafefa kniun es, re' neem na'ko Galilea!”

Bifee jes re' anmakaek

53 Onaim sin ansisa'en, he nfanin ok-oke'.

Nai' Yohanis 8

1 Mes Nai' Yesus ansae neu 'to'ef Saitun. 2 Noka' kik-kiku te, In ntaam anbi Uim Onen Uuf ee in kintal. Too mfaun ein neman ma nauban naan Ee. Rarit In ntook ma nmurai nanoni' sin. 3 Oras naan, sin nheek naan bifee jes oras in nmakaek. Onaim tunggur agaam ein ma atoin Farisis tuaf fauk anheer neik je neu Nai' Yesus. Rarit sin na'seke' bifee naan he nhake nbi sin maatk ein ok-oke'. 4 Onaim sin natonan Nai' Yesus am nak, “Aam Tungguru. Bifee re' ia, napein je oras anmakaek. 5 Tatuin ka'o Musa in Atoorn ein, anmu'i prenat re' nak, ‘Tuaf re' anmakaek ro he napein hukun. Hukun naan es re' tpoir je tar antea nmaet.’ Natuin Ho te, on mee, tua?” 6 Sin he nakreo Goe, he bisa nasaeb sanat he namouf Goe. Nai' Yesus ka nataah sin fa, mes In ntook ma ntui nbi afu, npaek In akrurun. 7 Sin nataan Ee piut. Rarit In nhaek, onaim natonan sin im nak, “On nai. Karu nmui' tuaf es na'ko hi arki re' ia, re' ka mmo'e msaan miit fa, ro in es re' anpoir nahuun he nhukun bifee re' ia.” 8 Rarit In ntook ma na'ruri' ntein, onaim antui nteni' nbi afu. 9 Oras sin nnenan nrair In na'uab on re' naan ate, sin namaeb ok. Fin anbi sin neek ein sin nahinin nak, sin nmoe' nitan sanat amsa'. Rarit sin es-es ate nsisa'en, nmurai na'ko mnasif tar antea munif. Namuni te, aar Nai' Yesus nok bifee naan anmesen nbin naan. 10 Rarit Nai' Yesus anhake nfain, onaim nataan am nak, “Sin etan mee? Ka tiit fa tuaf anbi bare ia, re' he nasaan ko, he nhukun ko, oo?” 11 Onaim in nataah am nak, “Ka tiit fa, tua.” Rarit Nai' Yesus na'uab neu ne mnak, “Au ka 'roim fa he 'hukun ko msa'. Amfain nai. Mes mumnau. Kais ammoe' sanat amtein!”

Usif Yesus on re' me'u neu mansian pah-pinan ia

12 Rarit Nai' Yesus na'uab antein nok too mfaun ein am nak, “Au re' ia, on re' me'u 'eu mansian pah-pinan ia. Tuaf re' natuin Kau ka nmoin fa nbi meis'okan, mes in nmoni nbi me'u re' neiki 'monit re' amneot ma amnonot.” 13 Anmui' atoin Farisis tuaf fauk re' anprotesan am nak, “Hoe! Ho he mjair saksii nmatoom nok Ho tuam aan kuum, oo? Ka bisa fa! Fin natuin hit atoran, ro he tuaf bian na' njarin saksii neu tuaf es, ka tuaf naan fa neikn on. Onaim hai ka mtoup reko fa, ma ka mroim fa he mpirsai.” 14 Nai' Yesus nataah am nak, “On nai. Maski Au 'jair saksii 'eu Au tuak ii kuuk, mes Au uabak naan, ro batuur. Fin Au kuuk es uhiin batuur Au 'uum u'ko mee, ma he 'nao 'eu mee. Hi ka mihiin fa Au u'ko mee, ma hi ka mihiin fa au he 'nao 'eu mee msa'. 15 Hi mruuk ma m'ukur atoni' mpaek mansian ii in ruku. Mes Au ka 'paek fa mansian ii in ruku he 'ruuk ma 'ukur tuaf es amsa'. 16 Karu Au 'ruuk ma 'ukur atoni', Au ruku ma ukur naan, ro batuur. Fin Au ka 'ruuk ma 'ukur a'mees fa, mes Au 'moe' sin ok-oke' ubu-bua 'ok Au Ama' re' nhaefan Kau. 17 Kais amnikan! Fin matu'i nbi hi Atoran rais pirsait am nak, “Karu nmui' saksii tuaf nua re' na'uab rasi huma' mese', naan saah ma batuur!” 18 Onaim ka Au 'mees fa re' 'jair saksii nmatoom nok Au tuak. Fin Au Ama' re' nhaefan Kau njair saksii na'uab anmatoom nok Kau msa'.” 19 Sin natanan am nak, “Te ho Ama' naan, et mee?” Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “Hi ka mihiin Kau fa reko. Hi ka mihiin fa Au Ama' msa'. Fin karu hi mihiin Kau rek-reko te, hi mihiin Au Ama' msa'.” 20 Rasin re' ia ok-oke', Nai' Yesus natoon sin oras In nanoni' tuaf anbi Uim Onen Uuf, anpaumaak anbi bare re' sin anpaek je he nabuab ein roi kolekte. Ka tiit fa tuaf es he nheek Ee, natuin in oors ee ka ntea fa fe'.

“Au of a'nao 'eu baer jes re' hi ka bisa mituin Kau fa”

21 Nai' Yesus antuut antein neu sin im nak, “Au of a'nao usaitan ki, he 'nao 'eu bare 'teta'. Hi of mam-maim Kau, mes ka miteef Kau fa, fin hi ka mmui' fa hak he mnao meu bare naan. Ma oras hi mmaet, hi misaah hi sanat fe'.” 22 Rarit atoin Yahudis sin a'naet ma kaes kou'n ein anmaktaan ein es nok es am nak, “In na'uab saa' es re' ia? In he nakfirit niis on, aa oo? Fin In nak, ‘Hi ka bisa mnao fa meu bare naan.’ ” 23 Onaim Nai' Yesus na'uab neu sin am nak, “Hi mi'ko pah re' et a'pinan. Mes Au u'ko neon goe tnanan. Hi atoni' mi'ko pah-pinan ia. Mes Au ka u'ko fa pah-pinan ia. 24 Es naan ate, Au utoon fe'e na 'ak, oras hi mmaet, hi mroi ma misaah hi sanat ma penu sin fe'. Fin karu hi ka mpirsai fa mak, Au re' ia, es re' Kristus, re' Uisneno nreek Ee neem, oras hi mmaet, hi mroi ma misaah hi sanat ma penu sin fe'.” 25 Rarit sin nataan Ee mnak, “Hoe! Te Ho re' ia, sekau?” Nai' Yesus nataah am nak, “Au utoon 'ain u'ko ahun-hunut. 26 Anmui' rasi mfaun re' Au bisa utoon anmatoom nok ki. Hi saant ein namfaun amsa'. Mes Au ka ururu' ma ukrira' fa rasin naan. Re' nhaef Kau 'uum a'bi ia gui, oras In na'uab, In suma na'uab nahiin rasi re' batuur aah. Ma Au suma utoon 'eu mansian abit pah-pinan ia, rasin re' Au 'neen sin u'ko Na.” 27 (In sairt ii nak, In Amaf abit sonaf neno tunan. Mes sin ka nheek naan fa In sarit naan.) 28 Rarit Nai' Yesus na'uab antein am nak, “Oras hi mikfirit amrair Kau, Mansian Batuur-Batuur re' ia, nbi hau nehe te, na' hi mihini mmak, Au re' ia, es re' Kristus. Ma Au ka 'moe' fa saa'-saa' u'ko Au tuak ii kuuk, mes Au suma unoni' tuaf anmatoom nok rasin re' Au Ama' abit sonaf neno tunan nanoni' Kau. 29 Re' anhaef Kau nok Kau piut amsa'. In ka nkonan niit Kau fa 'mees, natuin Au 'moe' utuin In romin piut.” 30 Oras Nai' Yesus natoon rasin ia te, anmui' too mfaun re' anpirsai Je.

“Hi re' ia, es re' ka'o Abraham in sufan-ka'un sin”

31 Rarit Nai' Yesus na'uab neu atoin Yahudis sin re' npirsai Je mnak, “Karu hi mmoni mmafuut mok Au noin' ein, ma hi minoni' piut mi'ko Au te, hi mjair Au atoup noin' ein re' batuur. 32 Rarit hi bisa mihiin rasi huma'-huma' re' batuur. Ma rasin re' batuur naan, esan re' nafetin ki, he hi kais amjair ate mtein.” 33 Rarit sin nprotesan am nak, “Hai re' ia, ka mjair fa ate meu tuaf bian! Fin hai re' ia, ka'o Abraham in sufan-ka'un! Onaim nansaa' am es Ho mu'uab am mak, hi of mipein fetin?” 34 Onaim Nai' Yesus na'uab am nak, “Re' Au u'uab naan, ro batuur. Fin mansian ein arsin re' nmonin nbin 'moe' sanat, sin njarin on re' ate, re' suma natun-tuin aah saant ee in romin. 35 Mes nati' te, on nai: atoin ate sin ka biasa natuan nkonon fa nbin uim jes. Fin suma usi' in anah, re' natua nkono nbi naan. 36 Onaim karu Au, Uisneno In Anah, Au 'noes 'ain hi saant am penu sin ite, hi mipeni mrair fetin, ma ka mjair fa ate meu sanat naan antein. Nok ranan naan, hi mipein fetin batuur, ma kais mituin sanat naan in romin antein! 37 Au uhini 'rair ki, hi es re' ka'o Abraham in sufan-ka'un. Maski on naan, mes hi mam-maim ranan piut he mi'maet Kau, natuin hi ka mroim fa he mtoup Au rais noni'. Fin anbi hi neekm ein, ka nmui' fa bare ntein he mihiik ma mipaan Au Uab ein. 38 Au utoon rasin re' Au 'kisu 'rair sin, re' Au Ama' naruru' ma nakrira' nrair sin neu Kau. Ma hi mmoe' mituin rasin re' sin hi ama' natoon anrair sin neu ki.”

“Hi ama' naan, es re' nitu 'nakaf”

39 Sin natahan am nak, “Hai re' ia, ka'o Abraham in sufan-ka'un!” Nai' Yesus na'uab am nak, “Karu hi mjair ka'o Abraham in sufan-ka'un re' batuur, hi ro he mituin a'tope' na'ko na. 40 Mes ka'o Abraham ka nmoe' niit fa maufinu on re' hi! Fin hi mam-maim ranan he mi'maet Kau. Te kaah, Au re' ia es re' utoon 'eu ki rasin re' batuur, re' Au 'neen sin u'ko Uisneno. 41 Hi 'moe'm ein, ro tebes, ka na'roo fa na'ko hi ama' in i'moe'k ein.” Mes sin anprotesan am nak, “Hae! Hai re' ia, anah-anah saah! Kais mak, hai re' ia, ri'aan nasi! Fin hai Ama', suma mese' kuun, es re' Uisneno!” 42 Onaim Nai' Yesus natonan sin im nak, “Mes karu Uisneno batuur-batuur anjair hi Ama', tebes hi ro he mneek Kau. Fin Au mneemk ii u'ko Na, ma Au es re' ia. Au ka 'uum fa utuin Au roimk ii kuuk. Mes Au 'uum, utuin In es anhaefan Kau. 43 Nansaa' am es hi ka mihiin fa Au uab ein aan? Oni' natuin hi ka mroim fa he mneen ate! 44 Hi re' ia, huma' mese' on re' nitu 'nakaf. Fin hi mroim he mmoe' mituin in romin! Na'ko oras ahun-hunut, in aroor mansian. In nraban rais reko, fin in ntorak nain are' saa'-saa' re' batuur. Karu in nputa-kriu te, naan in monin. Fin in re' naan aputa-kriut, ma apoit ee tuan! 45 Au re' ia, es re' utoon rasi re' batuur. Mes hi ka mpirsai Kau fa. 46 Neu! Sekau na'ko ki bisa miruru' ma mikrira' bukti mmak, Au 'moe' sanat? Au 'sanmaak! Karu Au u'uab batuur, nansaa' am es hi ka mpirsai Kau fa? 47 Tuaf re' In amneemn ee na'ko Uisneno, nneen In Kabin ma Prenat. Mes hi re' ia, hi ka mi'ko fa Uisneno, es naan ate hi ka mroim fa he mneen Kau.”

“Ka'o Abraham ka nmoin fa fe', mes Au 'moin 'ain”

48 Atoin Yahudis sin a'naet ma kaes kou'n ein natahan am nak, “Hoe! Hai mi'uab batuur. Fin hai mi'uab amrair mak, Ho re' ia, ka atoin Yahudis batuur-batuur fa, mes Ho re' ia atoin Samarias. Ho mniut sae msa'!” 49 Rarit Nai' Yesus nataah am nak, “Au ka 'niut sae fa, tua. Au 'hormaat Au Ama' abit sonaf neno tunan, mes hi ka mhormaat Kau fa. 50 Au ka 'aikas fa Au tuak ii he ururu' ma ukrira' Au pinak ma krahak kuuk. Mes anmui' Tuaf es, re' he naruru' ma nakrira' Au pinak ma krahak. Maut he In kuun es re' nafeek nak, Au uabak batuur, ai' kaah?! 51 Ro tebes, Au Uab ein, batuur! Rarit atoni' re' nneen ma nmoe' natuin Au Uab ein naan, of ka nmaet fa.” 52 Annenan on naan ate, atoin Yahudis sin a'naet ein natoon Ee mnak, “Oras ia hai mihiin mak, Ho mu'uab tafi'-tafi' on re' amaunut, natuin Ho mniut sae mrair. Fin ka'o Abraham anmate msa'. Uisneno In mafefa kniun' ein anmaten amsa'. Mes Ho mak, ‘atoni' re' nneen ma nmoe' natuin Au Uab ein naan, of ka nmaet fa.’ Batuur ho mumaun umrair! 53 Ai' Ho mutenab mak, Ho ma'tani' mneis mu'ko asae nenot ka'o Abraham? Ai' Ho ma'tani' mneis mu'ko Uisneno In mafefa kniun' ein re' nmate nrarin? Ho mutenab mak, Ho re' ia, sekau?!” 54 Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “Karu Au 'aikas Au tuak ii, atoni' ka ntoup reko fa. Te kaah, Au ka 'aikas fa Au tuak ii kuuk, mes Au Ama' es re' nait na'rat-ratan Kau. In re' naan, re' hi mmanaku' mmak, In anjair hi Uisneno. 55 Mes hi ka mihiin Je fa. Au es re' uhiin Je batuur. Karu Au 'ak Au ka uhiin Je fa, Au apoit Kau on re' hi. Mes Au uhiin Je batuur, ma Au 'moe' utuin In Kabin ma Prenat amsa'. 56 Hi ka'o Abraham in neekn ee nmariin anneis, oras in nhaat ma npao he nkius niit Kau 'uum. In niit anrair, rarit in nnaben ate, nanokab ma namtiis inrair.” 57 Atoin Yahudis sin a'naet ein na'uab neun Ee mnak, “Ho ka mmoin maan fa toon bo' niim fa fe'e msa'! Mes Ho mak, Ho mkius miit amrair ka'o Abraham. Batuur, aa oo?” 58 Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “Batuur! Fin ka'o Abraham ka nmoin fa fe', mes Au 'moin 'ain.” 59 Rarit atoin ein naan naitin fatu he npoir Je, natuin In naikas In tuan ee nahuum on re' Uisneno. Mes In nnao na'kor-koro' he npoi na'ko Uim Onen Uuf ee in kintal.

Nai' Yohanis 9

Usif Yesus nareko' aforot tuaf es

1 Rarit Nai' Yesus sin annaon nkonon. In nkius niit aforot es, re' nfoor nain na'ko oras nahoins ee. 2 Rarit Nai' Yesus In atoup noin' ein nataan Ee mnak, “Aam Tungguru! Sekau es re' anmoe' sanat, tar antea atoni' ia nfoor on nai? Natuin in kuun aa oo, ai' natuin in ainaf-amaf?” 3 Nai' Yesus nataah am nak, “Atoin aforot ia, ka nsaan fa. Ma in ainaf-amaf ka nmo'en fa sanat amsa' tar antea in nfoor. Nahoins ee te on re' naan, he mansian ii bisa nkius ma nahiin nak Uisneno In nareok' ee. 4 Uisneno es re' anhaefan Kau. Onaim hit ro tmeup ma'tani' he tanaob In mepu oras me'u fe'. Fin oras meis'ookn ii neem, atoni' ka bisa nmeup fa goen. 5 Oras Au 'bi pah-pinan ia fe', Au on re' me'u re' 'tana' mansian ii ok-oke'.” 6 Nai' Yesus na'uab anrair on naan ate, In naroon anbi afu. Rarit In ntook ma na'ruri', he nsero' hape ma afu njari krofo'. Rarit In nhose' krofo' naan anbi atoin aforot naan in matan. 7 Onaim In nrenu mnak, “Amnao meu nifu Siloam, he mumeu ho humam ambi naan.” (Anbi uab Ibrani, Siloam naan in oten nak, ‘soun ee neem’.) Rarit atoin aforot naan annao neu bare naan, ma in nameu in human. Oras in anfain neem, in bisa nkius niit een! 8 Rarit atoni' naan in aok-bian sin re' sin uimn ein anmatai-'turun re' nkius niit ee, in biasa ntoit saa'-saa', nmurai nmaktaan ein am nak, “Hoe! Tuaf re' ia, atoin aforot re' fe' ia te, ntook ma antot-toit saa'-saa' ii, ai'?” 9 Tuaf bian nak, “Batuur, in es re' ia!” Bian nak, “Kahaf! In re' naan, suma humaf mese' on re' atoni' naan!” Mes atoni' naan in neikn on es natonan sin im nak, “Kahaf! Au re' ia, es re' unu' te aforot naan!” 10 Rarit sin nataan ee mnak, “On mee m'es ho bisa mkius?” 11 Onaim in nataah am nak, “On nai! Atoni' re' kaan ee, Nai' Yesus naan, ansero' hape ma afu njari krofo', rarit In nhose' nbi au maatk ein. Rarit In nreun kau mnak, ‘Amnao meu nifu Siloam, he mumeu ho humam ambi naan.’ Au 'moe' utuin. Es naan ate, oras ia au bisa 'kius 'iit een!” 12 Rarit sin nataan ee mnak, “Atoni' naan et mee?” In nataah am nak, “Muhiin!”

Atoin Farisis sin naprikas atoni' re' anfoor niit aan

13-14 Neno naan, oras Nai' Yesus ansero' hape nok afu njari krofo', ma nareko' aforot naan bisa nkius niit, oras naan nateef nok atoin Yahudis sin neno snasat. Onaim sin nnao naat atoni' re' nfoor niit aan, he nnao n'ain neu partei pirsait Farisis sin. 15 Rarit atoin Farisis sin nataan ee mnak, “Ho mutoon miit! Nansaa' am es oras ia ho bisa mkius?” In nataah am nak, “On nai. Atoni' naan antao krofo' nbi au maatk ein. Rarit au 'nao umeu au humak. Onaim oras ia, au bisa 'kius 'iit.” 16 Anmui' atoin Farisis bian nak, “Atoni' re' nareko' ko naan, ka na'ko fa Uisneno. Hai mihiin, natuin In ntanhai atoran anmatoom nok neno snasat.” Anmui' tuaf bian antein nak, “On mee m'es atoin asanat bisa nmoe' rais sanmakat on re' naan?” Rarit sin anmatoen nmafaink ein tar anbo'-baits ok. 17 Rarit sin nataan nafani' atoni' re' unu' te nfoor naan am nak, “Natuin ho, Tuaf re' nfei naan ho maatm ein naan, atoni' human on mee?” In nataah am nak, “Natuin au te, In re' naan Uisneno In mafefa kniun es, tua.” 18 Mes atoin Yahudis sin a'naet ma kaes kou'n ein ka npirsain fa nak, atoni' naan, anfoor niit, rarit oras ia bisa nkius. Onaim sin nreun he nnao npeo' in ainaf-amaf he neman n'ain sin. 19 Oras sin neem anrarin, a'naet ein nataan sin im nak, “In re' ia, hi aanh, aa oo? Batuur, ai' kahaf, in nfoor nain na'ko oras hi mihoins ee? Rarit on mee m'es oras ia in bisa nkius.” 20 Atoni' naan in ainaf-amaf natahan am nak, “In re' ia, batuur hai anah. Ma in nfoor nain na'ko oras hai mihoins ee. 21 Mes hai ka mihiin fa, in npaek saa', es oras ia in bisa nkius. Sekau es anfei in matan, hai msa' ka mihiin fa, tua. In na'nae nrair. Mitaan kiim ee, tua, fin in bisa ntoin ma nataah kuun, tua!” 22 Sin na'uab ein on re' naan, natuin sin namtausan atoin Yahudis sin a'naet ein. Natuin sin nahinin nak, a'naet ein naan anma'akoran am nak, “Karu nmui' tuaf anmanaku' mnak, Nai' Yesus naan, es re' Kristus, hai ro he mriu' mipoitan tuaf naan na'ko hit atoin Yahudis hit uim onen.” 23 Es naan ate, atoni' naan in ainaf-amaf nataah am nak, “In na'nae nrair. Mitaan kiim ee, tua.” 24 Rarit sin nhaman atoni' re' unu' te nfoor naan. Onaim sin nak, “On nai. Ho ro he mu'uab namneo goah ambi Uisneno In human, he mpanat In kaan foo menin. Fin hai mihiin batuur, Nai' Yesus naan, atoin maufinu.” 25 Atoni' re' nfoor niit naan nataah am nak, “Au 'baiseun ki, ama' sin. Reko te kais mitoo', tua! Fin au ka uhiin fa karu In re' naan, atoin maufinu, ai' kaah. Re' au uhiin je batuur-batuur ii, es re' unu' te au 'foor; mes oras ia au bisa 'kius kuuk een.” 26 Sin nataan ee mnak, “Te In nmoe' saa' neu ko? In anfei ho maatm ein on mee?” 27 Onaim In nataah am nak, “Fe'e na au utoon a'rair, mes hi ka mroim fa he mneen. Nansaa' am es hi mroim he au utoon a'tein? Oni' ama' ki arki msa' mroim he mjair in atoup noin' ein, ai'?” 28 Rarit sin naseuk ee, onaim sin nak, “Maut he ho es re' mjair In atoup noni'! Fin hai re' ia, ka'o Musa in atoup noin' ein. 29 Hai mihiin Uisneno na'uab nok ka'o Musa. Mes hai ka mihiin fa Atoni' naan, In amneemn ii na'ko 'nu'uf mee.” 30 Atoni' re' unu' te nfoor naan nataah am nak, “Au 'sanmaak kuuk, tua! Hi ka mihiin fa In amneemn ii na'ko mee. Te kaah, In es re' nfei au maatk ein, es naan ate, oras ia au bisa 'kius. 31 Hit tahiin ok-oke' tak, Uisneno ka nneen ma natniin fa atoin maufinu, ai'? Mes Uisneno nneen ma natniin atoin neek amneot re' nmoin natuin In romin. 32 Anmurai na'ko Uisneno nmoe' pah-pinan ma neon goe tunan tar antea oras ia, ka nmui' fa reta' es amsa', re' anmatoom nok tuaf re' nareko' atoni' re' nfoor na'ko oras nahoins ee, he in bisa nkius. 33 Onaim karu Nai' Yesus ka na'ko fa Uisneno, In ka bisa nmoe' fa saa'-saa', ai'?” 34 Onaim sin natahan am nak, “Hoe! Ho re' ia, atoin maufinu na'ko oras ho aina' nahonis naan ko! On mee m'es ho bisa mutenab mak, ho bisa munoni' mufani' kai?” Rarit sin nriu' napoitan atoni' naan na'ko sin uim onen.

Atoni' re' neekn ee nfoor

35 Oras Nai' Yesus anneen nak sin nri'u nrair atoni' re' nfoor niit aan na'ko uim onen, In nnao naim atoni' naan, tar napein je. Rarit In nak, “On mee! Ho mpirsai Mansian Batuur-Batuur, aa oo?” 36 In nataan am nak, “Te In re' naan, sekau, tua? Mutoon kau fe', maut he au bisa 'pirsai Je, tua.” 37 Nai' Yesus natoon ee mnak, “Ho muteef amrair Je. In re' naan, es re' Au, re' oras ia na'uab nok ko.” 38 Rarit atoni' naan nak, “Usi', au 'pirsai, tua!” Onaim In nri'tuu he na'besan neu Nai' Yesus. 39 Rarit Nai' Yesus natoon ee mnak, “Au 'uum a'bi pah-pinan ia he ururu' ma ukrira' mansian ii sin sanat ma penu sin, maut he aforot bisa nkius, ma maat meu' gui bisa nfoor.” 40 Anbi bare naan, anmui' atoin Farisis tuaf fauk re' nneen In uab naan. Onaim sin natanan am nak, “On mee es re' ia? Hai maatm ein mera'-mera'. Hai ka mfoor fa, tua!” 41 Nai' Yesus nataah am nak, “On nai. Karu batuur hi mfoor, es ka nasaan ki fa. Mes hi mak, hi re' naan, atoin maat a'mera'. Es naan ate, hi misaah ma mroi hi sanat fe'.”

Nai' Yohanis 10

Reta' anmatoom nok atukus ma in a'bib-kasen

1 Nai' Yesus na'uab anpaek reta' es am nak, “Re' Au utoon ki re' ia, ro batuur. A'bibi ma 'bib-kase nmu'in o'of. Karu nmui' tuaf ka ntaam fa npeo' eno', mes ansae npeo' baki ai' bahak, naan batuur, in re' naan, abakat. 2 Mes re' ntaam anpe'on eno' naan, es re' 'bib-kase re' sin atuuks ee npijaar ma npairoir sin. 3 Apao eno' nahiin atukus naan, rarit nasoit eno' neu ne. 'Bib-kaesn ein nahiin atukus naan in hanan amsa'. Rarit oras in nkoa' ma nhaman sin kaank ein mese'-mese', sin npoin natuin ee neun mone'. 4 Oras in neik sin anpoin neun mone', in nnao nahunu nbi maat. 'Bib-kaesn ein natuin ein nbin koit, natuin sin nahiin in hanan. 5 Karu nmui' tuaf re' 'bib-kaesn ein ka nahiin je fa, sin ka natuin ee fa. Mes sin naen namnekun, natuin sin ka nahiin fa tua sona' in hanan.” 6 Maski Nai' Yesus nareta' on naan neu sin, mes sin ka nahiin fa In sairt ee msa'.

Usif Yesus nahuum on re' atukus arekot

7 Rarit Nai' Yesus natoon antein sin im nak, “Re' Au utoon ki re' ia, ro batuur. Au on re' eno' 'eu 'bib-kaesn ein sin o'of. 8 Are' kanan tuaf re' neem nahunun Kau, sin on re' abakat. Maski sin anham-haman, mes 'bib-kaesn ein ka nneen sin fa. 9 Rarit Au on re' eno' naan. Karu nmui' tuaf re' antaam anpeo' Kau, Uisneno nroim he nsoi nafeitn ee na'ko in sanat ma penu sin. Naan on re' in antaam anbi Uisneno In baran, anpeo' Kau re' 'jair in eno'. Ma tuaf re' antaam anpeo' Kau, in nnao neu mee jah, in napeni mnahat ma mninut re' batuur. 10 Abakat, sin suma nare'u haa, fin sin neman he nabakan, na'maten, ma nareu' atoni' in a'monin. Mes Au 'eiki 'monit re' reko nneis, fin Au 'uum he atoni' bisa nmoin nok mamut ma tainina', ma nmoin nok amneot ma amnonot. 11 Au on re' atukus arekot amsa'. Fin atukus arekot nabarab anrair in tuan ee tar antea nmaet, maut he in a'bib-kaesn ein bisa nmonin. 12 Mes ameput re' 'bib-kaesn ein sin ka atuuks aa fa, ma ka tuan aa fa, karu in nkius anmui' aus fui apisut neem, in naen namneuk, ma namaika' 'bib-kaesn ein naan anbin bare naan. Rarit aus fui apisut anheek naan a'bib-kasen, onaim a'bib-kasen bian naen ansiksaakn ok. 13 Ameput naan naen, natuin in suma nmeup he nami haa roit. In ka nfairoir fa he npao narek-reko' a'bib-kaesn ein naan. 14 Batuur! Au on re' atukus arekot. Au uhiin Au 'bib-kasen. Ma sin nahiin Kau msa'. 15 Naan on re' Au Ama' abit sonaf neno tunan nahiin Kau, ma Au uhiin Je msa'. Au ubarab a'rari msa' he 'nona' ma 'fee Au tuak ii tar a'maet, maut he Au 'bib-kaesn ein bisa nmonin. 16 Anmui' Au a'bib-kasen bian, re' ka nabuan fa fe' nok Au 'bib-kasen abitan re' ia. Au ro he 'nao ubuab 'aan sin imsa'. Oras sin nneen Au hanak, sin nahiin nanin. Rarit sin neman ma nabuan he njarin pukan mese', es re' nmui' atukus mese'. 17 Natuin rasi naan, Au Ama' abit sonaf neno tunan anneek Kau. Fin Au ubarab a'rair he 'nona' ma 'fee Au tuak ii tar a'maet, maut he Au bisa 'moni' fain. 18 Tuaf es ka nareen ma na'seke' Kau fa he 'maet, mes Au kuuk es re' ubarab he 'nona' ma 'fee Au tuak ii tar a'maet. Au 'mui' hak he 'nona' ma 'fee Au tuak ii. Au 'mui' hak he 'ait ufani'. Prenat re' ia, Au 'toupu 'rair je u'ko Au Ama' abit sonaf neno tunan.” 19 Natuin sin anneen Nai' Yesus In na'uab on naan, atoin Yahudis sin anmatoen ntenin. 20 Tuaf amfaun na'ko sin nak, “Hoe! Atoni' ia, namaun! Ma anniut sae msa'! Nansaa' am es hi he mneen Ee?” 21 Mes bian antein nak, “Ia ka amaunt ii in uab na fa, joo? Uab ein on re' naan, ka npoi niit fa na'ko niutn ein sin feefk ein! Ma niutn ein ka bisa nmoe' fa aforot bisa nkisu msa', joo?”

Atoin Yahudis sin a'naet ein ka nromin fa he ntoup Usif Yesus

22 Oras naan, atoin Yahudis sin he nmoe' sin rais pirsait ee in neon kou' goes. Neon ko'u naan, nateef nok oras mainikin. Anbi fesat naan, atoin Yahudis sin namnau oras tua sona' an'oemetab Uisneno In Uim Onen Uuf anbi kota Yerusalem, rarit sin nakninu' he nana'at nafain' ee neu Uisneno. 23 Nai' Yesus annao nfuun am nateef anbi Uim Onen Uuf ee in kintal, anbi bare re' sin nteek ee nak, ‘Uim Loos Usif Soleman’. 24 Rarit atoin Yahudis sin a'naet ma kaes kou'n ein neem nauban naan Ee mnak, “Hae! Hai ro he mpao mtea reka' na' hai bisa mihiin? Karu Ho re' ia, es re' Kristus, mutoon munon-noon kai, tua.” 25 Nai' Yesus nataah am nak, “Au utoon 'ain, mes hi ka mroim fa he mpirsai Kau. Te kaah, rasin re' Au 'moe' sin, natuin Au Ama' In apreent ahaa. Rasin re' naan esan re' naruru' ma nakrira' nak, Au re' ia sekau. 26 Mes hi ka mpirsai Kau fa, natuin hi ka Au 'bib-kaesn aa fa. 27 Fin Au 'bib-kasen re' batuur naan, nahiin Au hanak. Sin natuin Kau msa'. Au uhiin sin imsa'. 28 Au 'fee 'eu sin 'monit re' amneot ma amnonot re' ka natfeek niit fa, ma ka napasib sin fa na'kon Uisneno msa'. Ka nmui' fa saa' es, re' bisa nasiik naan sin na'ko Kau. 29 Au Ama' abit sonaf neno tunan es re' nnona' ma nfee sin neu Kau. In ma'tani' nneis na'ko are' saa' ii ok-oke'. Es naan ate, ka nmui' fa saa' es, re' bisa nasiik naan sin na'kon In a'niman. 30 Fin Au 'ok Au Ama', mese'.” 31 Annenan on naan ate, atoin Yahudis sin a'naet ein naitin fatu no goes antein, he npoir na'maet Nai' Yesus. 32 Onaim Nai' Yesus natonan sin im nak, “Hae! Au ururu' ma ukrira' rasi mfaun re' reko u'ko Au Ama'. Hi mpaek rais arekot re' mee, he mpoir mi'maet Kau?” 33 Sin nataah am nak, “Hai ka mpoir ko fa, natuin ho mmoe' rais arekot. Mes hai he mpoir mi'maet ko, natuin ho mu'akan ko'u! Ho suma mansian, mes ho maikas ho tuam aan nahuum on re' Uisneno! Ho ro bainesi'!” 34 Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “On mee? Anbi Atoran Rais Pirsait re' hi mnaa' ee naan, antui mnak, ‘Au utoon ain 'ak, hi uisf ein re' ia, uis fuat ein’. 35 Hit tahiin tak, are' saa' ein ok-oke' re' matu'i nbin Uisneno In Suur Akninu' naan, ro batuur, ma ka bisa nnoes nain sin fa. Uisneno kuun anteek atoin ein naan nak, sin re' naan, ‘uis fuat ein’. 36 Onaim on mee m'es hi bisa mak Au u'akan natuin Au 'ak Au 'jair Uisneno In Anah? Ka matoupu' reko fa, tua! Fin Au Ama' abit sonaf neno tunan es re' naruru' ma nakrira' naan Kau, ma In es re' anhaef Kau 'uum a'bi pah-pinan ia. 37 On nai. Karu Au ka unaob fa Au Ama' In mepu, hi kais ampirsai Kau. 38 Mes Au unaob In meup goe piut. Onaim maski hi ka mroim fa he mpirsai Kau, mes a'kre'o msa' hi ro mtoup rais sanmakat re' Au 'mo'e. Nok ranan naan, hi bisa mihiin im mak, Au Ama' nmafuut nok Kau. Ma Au 'mafuut 'ok Ne msa'.” 39 Rarit sin he nheek entein Ee, mes sin ka nheek naan Ee fa. 40 Rarit Nai' Yesus annao nfain anbi noe Yarden in panin, anbi bare re' nahunu te, Nai' Yohanis nasrain atoni'. Rarit In natua ntahan nbi naan. 41 Too mfaun ein neman ma naim Je. Sin na'uab ein am nak, “Nai' Yohanis ka nmoe' fa rais sanmakat saa'-saa'. Mes are' saa' ii ok-oke' re' in na'uab anmatoom nok Nai' Yesus re' ia, ro batuur, oo!” 42 Onaim too mfaun ein anpirsai Je nbi bare naan.

Nai' Yohanis 11

Nai' Lasarus in a'maten

1-2 Anmui' tuaf es, kaan ee nai' Lasarus. In natua nbi kuan Betania, nabu-bua nok in fetof tuaf nua, bi Maria nok bi Marta. (Bi Maria re' ia, es re' n'opa' miin foo meni' nbi Usif Yesus In haen, rarit annose npaek in a'naak funu'.) Neot es, Nai' Lasarus nameen ma'fena'. 3 Onaim In feotf ein ansoun ein hanaf neu Nai' Yesus am nak, “Ho partei re' nai' Lasarus, nameen ma'fena', tua.” 4 Oras Nai' Yesus anneen hanaf naan ate, In na'uab am nak, “Menas naan ka neik je fa he nmaet. Uisneno he npaek rasi ia he naruru' ma nakrira' In pinan ma krahan, maut he mansian ii naikas na'rat-ratan Kau, es re' Uisneno In Anah.” 5 Nai' Yesus anneek bi Marta, orif bi Maria, ma sin naof nai' Lasarus. 6 Oras In anneen nak, nai' Lasarus nameen, In namaika' neno nua fe'e nbi noe Yarden in panin. 7 Rarit In natoon In atoup noin' ein am nak, “Iim he hit tfani ttein teu nai' Lasarus in kuan et propinsi Yudea.” 8 Mes In atoup noin' ein anprotees am nak, “Aam Tungguru. Neon goes ii, atoin Yahudis sin a'naet ma kaes kou'n ein he npoir na'maet Ko nbi nee. Mes oras ia, Ho he mfain meu nee mtein, on mee, tua?” 9 Onaim Nai' Yesus nak, “Kais mimtau! Ansuun neno, maans ee ntana' na'ko kiku tar antea maans ee nmaeb. Naan jam bo'es am nua, ai'? Oras amnao mbi me'u, atoni ka nastuun fa. Fin meu' gui ntana' nbi pah-pinan ia he atoni' bisa nkius. 10 Mes karu atoni' nnao nbi meis'okan, in nastuun fani-fani, natuin in ka nmui' fa me'u.” 11 Nai' Yesus na'uab anrair on naan ate, In natoon am nak, “Hit partei nai' Lasarus antuup anrair. Mes Au of ufena'.” 12 Rarit In atoup noin' ein nak, “Usi'. Karu in suma ntuup ate, in sairt ii, in of nareko nfain, ai'?” 13 Sin na'uab ein on naan, natuin sin nateenb ein Nai' Yesus na'uab anmatoom nok tupas biasa. Te kaah, In na'uab anmatoom nok nai' Lasarus in a'maten. 14 Rarit Nai' Yesus natoon maat-maat am nak, “On nai, nai' Lasarus anmate nrair. 15 Au 'mariin Au ka 'bi fa nee, oras in ka nmaet fa fe', maut he hi kais amsuus. Fin saa' re' he njair oras ia, nmoe' ki bisa mpirsai Kau. Iim he tnao teu nee nai!” 16 Rarit nai' Tomas, re' sin nteek nak, “ri'aan koen,” nhaman atoup noni' bian sin im nak, “Iim nai! Reko nneis hit arkit tatuin Ee, maut he hit tmate te, tabu-bua tok Ne.”

Usif Yesus annao neu Betania, rarit anhaan mau bi Marta

17-19 Rarit Nai' Yesus sin nnaon neun kuan Betania. Kuan naan in a'roo, suma kiru teun goah na'ko kota Yerusalem. Onaim atoin Yahudis amfaun neman na'kon Yerusalem he nbe'en ma nhaan mau bi Marta ma bi Maria. Oras Nai' Yesus sin ntean nee te, sin fe' nahinin, nak, abitan bare naan ansuub anrair nai' Lasarus neno haa goen. 20 Oras bi Marta nneen nak, Nai' Yesus neem anrari te, in npoi ma nnao nateef nok Nai' Yesus. Mes bi Maria nabaar anbi uim je nanan. 21 Rarit bi Marta na'uab neu Nai' Yesus am nak, “Airoo, Usi'! Bait Ho mbi ia te, au na'o ka nmaet fa, tua. 22 Mes au 'pirsai msa', Ho he mtoit saa' es mu'ko Uisneno te, ro tebes Ho of mupein je, tua.” 23 Onaim Nai' Yesus antoin je mnak, “Ma'a! Ho na'o of anmoni nfain.” 24 Bi Marta anmanaku' mnak, “Au uhiin 'ak, anbi neon amsoput, oras Uisneno namonib nafani' amaets ein ok-oke', In namonib nafani' au na'o msa'.” 25 Onaim Nai' Yesus na'uab am nak, “Au es re' umonib ufani' amaets ein. Ma Au es re' a'fee 'monit re' amneot ma amnonot. Onaim tuaf re' anpirsai Kau of napeni 'monit naan, maski in nmaet. 26 Onaim tuaf re' napeni 'monit re' amneot ma amnonot naan, ma npirsai Kau, of anmoin nabar-baar. Ma'a, ho mpirsai Au uab ii, oo?” 27 In nataah am nak, “Tua! Au 'pirsai 'ak, Ho re' ia, es re' Kristus, Tuaf re' Uisneno nruur nain Je na'ko unu'. Ma Ho re' ia, Uisneno In Anah, re' In nba'an anrair, he nreek Ee neem neu pah-pinan ia, tua.”

Usif Yesus ankae

28 Bi Marta na'uab anrair on naan ate, in annao nfain. Rarit in nhaman in orif bi Maria, he nua sin anmesen. Onaim natoon ee mnak, “Aam Tungguru neem anrair. In he nateef nok ko.” 29-31 Anneen on naan ate, bi Maria anfeen rabah he nnao naim Nai' Yesus. Atoin Yahudis sin re' nbe'en ma namaik ein nok bi Maria nbin uim je nanan, ankius niit ee naen anpoi. Rarit sin natuin ee. Fin sin nateenb ein nak, in he nnao nkae neu faut natef. Oras naan, Nai' Yesus sin ka ntaman fa fe' nbin kuan ee nanan. In nbi bare re' bi Marta nateef nok Ne goan. 32 Oras bi Maria ntea bare naan, in nkius niit Nai' Yesus. Rarit in nri'tuu nbi Nai' Yesus In haen. In natoon am nak, “Airoo, Usi', oo! Bait Ho mbi ia te, au na'o ka nmaet fa, tua.” 33 Oras Nai' Yesus ankius goe nkae, ma atoin Yahudis sin re' natuin ee ankaen npin-piuns ein amsa', rarit In nato'o nbi In nekan ma nsuus. 34 In nataan am nak, “Hi msuub ee, et mee?” Sin natahan am nak, “Amkoen Om uum, Usi'! Uum he mkius kuum, tua.” 35 Onaim Nai' Yesus ankae. 36 Rarit atoin Yahudis sin na'uab ein am nak, “Amkius kiim, In nneek niis nai' Lasarus!” 37 Mes bian antein na'uab ein am nak, “Atoni' re' ia, es re' anfei aforot in matan, he bisa nkius. Nansaa' am es In ka bisa ntahan fa nai' Lasarus he kais anmaet?”

Nai' Lasarus anmoin anfain

38 Rarit Nai' Yesus neekn Ee nsuus anmaet. Onaim In nnao npaumak-maak anbi nuat re' sin anpaek je he nsuub nai' Lasarus. Sin antoeb naan nuat naan nok faut kou' goes. 39 Rarit Nai' Yesus anreun tuaf anbin naan am nak, “Amtitar main fatu re' ia, he mfei nuat ii eon' ii fe'!” Mes bi Marta, es re' amates naan in fetof, anprotees am nak, “Koi Usi'! In nmaet neno haa goen, tua! Of nafoo.” 40 Nai' Yesus namnaub ee mnak, “Mumnau fe'e na, oo? Au utoon 'ain 'ak, karu ho mpirsai Kau batuur-batuur ate, ho bisa mkius Uisneno In pinan ma krahan.” 41 Rarit tuaf fauk antitar ma nfonat fatu naan na'ko nuat. Rarit Nai' Yesus anbaisenu n'ain neon goe tnanan, onaim In nak, “Aam Honi'! Au 'toit makasi, natuin Ho mneen ma mutniin Kau, tua. 42 Au uhini 'rair, u'ko oras ahunut 'ak, Ho mneen Kau piut. Mes oras ia Au u'uab on naan, maut he atoin ein re' anhaken esan re' ia bisa nahinin nak, Ho es amhaefan Kau, tua.” 43 Oras In na'uab anrair on naan ate, In nhaman ma nkoa' neik haan ko'u mnak, “Lasarus! Ampoi uum nai!” 44 Onaim amates naan anpoi na'ko nuat naan in nanan. Anmui' tais re' npaek je he n'aum amates in a'niman ma in haen. Anmui' tais re' nkuub naan in human amsa'. Nai' Yesus anreun sin re' nbin naan am nak, “Ampukai main tais ein naan fe', maut he in nnao!”

Sin namin ranan he na'maet Usif Yesus

45 Oras sin niit Nai' Yesus anmoe' on naan, atoin Yahudis amfaun re' neem ma nbe'en nok bi Maria, npirsai neun Nai' Yesus. 46 Mes anmui' bian annao nateef nok partei pirsait Farisis sin, he natonan sin Nai' Yesus In a'moe' naan. 47 Rarit a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein, ma atoin Farisis nabuan he namin ranan. Sin natanan am nak, “Atoni' naan anmoe' rais sanmakat huma'-huma'! Onaim hit he tmoe' on mee ttein? 48 Fin karu hit tkoon Ee, of too mfaun ein nafnekan ma nhaarp Ee on re' In njair sin usif. Nok ranan naan, sorarus Roma of neem nareu' hit Uim Onen Uuf ma hit pah.” 49 Toon naan, nai' Kayafas es anjair a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naak ko'u. In na'uab am nak, “Amonot! Hi ka mihiin fa saa'-saa'! 50 Fin reko nneis neu ki, karu suma tuaf es anmaet neu too mfaun. Fin karu kahaf, sorarus Roma sin of nareu' nain pah Yahudis a'teme-'teme!” 51 Nai' Kayafas ka na'uab fa natuin in romin kuun. Fin Uisneno npaek in fefan, natuin in njair a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naak ko'u anbi toon naan. Es naan ate, nai' Kayafas natoon nain nak, Nai' Yesus of anmaet neu atoin Yahudis sin ok-oke'. 52 Te kaah, In ka suma nmaet neu pah Yahudis sin nmesen fa, mes neu Uisneno In aanh ein re' namraur ma nariis naheun pah-pinan ia. In of anmoe' sin anjarin pah mese'. 53 Natuin nai' Kayafas in uab naan, es naan ate, nmurai oras naan, atoin Yahudis sin a'naet ma kaes kou'n ein namin ranan he na'maet Nai' Yesus. 54 Onaim Nai' Yesus ka nnao maat-maat fa nbi atoin Yahudis sin a'naet ein sin atnaank ein. In neik In atoup noin' ein antet-kotin neu kota es, kaan ee Efraim, re' anpaumaak anbi baer ruman. Ma sin natuan ntaahn ein nbin naan. 55 Oras naan, rais pirsait Yahudi sin neon ko'u Paska npaumak-maak anrair. Biasa too mfaun na'kon bare bian neman ma nabuan nbin kota Yerusalem, he nok anbin fesat Paska naan. Sin ntea nahunun, he nakninu' sin tuak ein natuin rais pirsait ii in atoran. 56 Too mfaun ein re' neem anbin kota Yerusalem naan, nam-naim Nai' Yesus. Oras sin nhaken nbin Uim Onen Uuf ee in kintal, sin nmaktaan ein am nak, “On mee? Hi peint ein, on mee? Hi mitenab mak, Nai' Yesus he neem nok anbi fesat rais pirsait ia, ai' kaah?” 57 Mes a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein, ma atoin Farisis sin anfeen prenat am nak, “Karu nmui' tuaf re' nahiin Nai' Yesus et mee te, mitoon kai!” Te kaah, sin nmu'in sarit he nheek naan Ee.

Nai' Yohanis 12

Bi Maria n'oop miin foo meni' nbi Usif Yesus In haen

1 Rarit neno nee fe'e te, na' oras neon Paska ntea, Nai' Yesus sin neman nbin kuan Betania. Nai' Lasarus sin natuan nbin naan. Nai' Lasarus naan, es re' amates re' Nai' Yesus namonib nafain' ee. 2 Rarit sin nahanan, he Nai' Yesus anbukae oras fai nok sin. Bi Marta es antuthae nbi mei. Nai' Lasarus antoko nbi mei nabu-bua nok Nai' Yesus. 3 Rarit bi Maria nait miin foo meni' asli bootr es, re' ma'osa'. Onaim in n'oop mina' naan anbi Nai' Yesus In haen. Rarit in npaek in a'naak fuun ein he nnoes Nai' Yesus In haen. Onaim umi naan in nanan foo meni' oke'. 4 Mes Nai' Yesus In atoup noin es, kaan ee nai' Judas Iskariot, re' of na'sosa' Nai' Yesus, anprotees am nak, 5 “Hoe! Nansaa' am es in ka na'sosa' fa miin foo meni' ia? Fin in osan on re' tuukn es in kai toon es. Reko nneis in na'sosa', he nfee roit ein neu atoin ama'mui't ein!” 6 Te kaah, nai' Judas na'uab on naan ka natuin fa in nneek atoin ama'mui't ein. Mes natuin in re' naan, abakat. In njair Nai' Yesus sin anaa' roit, mes in nakpo'e roit na'ko kas. 7 Mes Nai' Yesus nataah am nak, “Amkonan bifee re' ia. Natuin in natunu' nain miin foo meni' ia, he nabarab Au aok amates he sin nsuub Kau. 8 Atoin ama'mui't ein etan hi tnaanm ein piut. Mes Au of ka ubu-bua 'ok ki fa piut.” A'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein namin ranan he na'maet nai' Lasarus 9 Rarit atoin Yahudis amfaun nahinin nak, Nai' Yesus et kuan Betania. Sin neman he nkius Goe. Sin neman he nkius nai' Lasarus amsa'. Fin sin annenan am nak, Nai' Yesus namonib nafani' nai' Lasarus na'ko in a'maten. 10 Mes a'naak pirsait ein sin a'naakt ein nabuan he namin ranan he na'maet nai' Lasarus amsa'. 11 Fin tuaf amfaun na'kon atoin Yahudis sin anneen anmatoom nok nai' Lasarus in retan, rarit sin npirsain Nai' Yesus. Sin ka nromin fa he natniin atoin Yahudis sin a'naet ma kaes kou'n ein antein.

Usif Yesus antaam anbi kota Yerusalem on re' kaes ko'u

12 Noka' on naan ate, too mfaun ein re' neem he nok anbin fesat Paska nbin kota Yerusalem naan, annenan am nak, Nai' Yesus he neem neu naan amsa'. 13 Rarit sin annao n'oten hau noo peta, he npaek sin he nseun Nai' Yesus In amneman, nahuum on re' In re' naan kaes ko'u. Onaim sin arsin anhunun ma nsakanan ok-oke' mnak, “Hosana! Hai mpures ma mbo'is Uisneno! Fin Uisneno naruru' ma nakrira' In nekan arekot neu Isra'el in Usif, re' neem neik Uisneno In kanan!” 14 Rarit Nai' Yesus napein bikaes keledai feu' goes, onaim In nsae. Naan on re' matu'i nbi Uisneno In Suur Akninu' mnak, 15 “Hi abit kota Yerusalem, kais mimtau! Hi abit kota ‘Sion’ re' ia, amkius meu ne fe'! Fin hi Uisf ee neem! In neem ansae bikaes keledai feu' goes.” 16 Oras naan, Nai' Yesus In atoup noin' ein ka nahinin fa rasin naan in sairt ii saa'. Mes oras In nmoni nfain na'ko In a'maten, ma Uisneno nait na'rat-raatn Ee, na' sin namnau niit rasin re' Uisneno In Suur Akninu' ntui nmatoom nok Ne. Sin namnau atoni mfaun ein sin rais hormaat neun Ee msa'. 17 Oras Nai' Yesus namonib nafani' nai' Lasarus na'ko in a'maten, rarit anhaman naan ee npoi na'ko nopu naan, anmui' too mfaun nabu-buan nok Nai' Yesus. Onaim oras ia, sin nareta' neu-mneman anmatoom nok saa' re' unu' te, sin nkius nitan kuuk. 18 Es naan ate, too mfaun ein neem anseun Nai' Yesus anpaumak-maak kota Yerusalem, natuin sin nnenan nak, In nmo'e nrair rais sanmakat naan. 19 Rarit atoin Farisis sin na'uab ein am nak, “Phue'! Amkius fe'! Mansian ii ok-oke' abit pah-pinan ia antaisibun he natuin Ee! Of in amsoupn ii, hit es re' asusat! Karu on naan ate, hit he tmoe' on mee ttein?”

Anmui' atoin Yunanis tuaf fauk re' nroim he nateef nok Usif Yesus

20 Anmui' tuaf fauk na'ko atoin Yunanis re' ka Yahudis fa, re' neem anbi kota Yerusalem nabu-bua nok atoni' bian sin, he nokan nbin fesat Paska nbin naan. Sin he na'besan neun Uisneno msa'. 21 Onaim sin nateef nok nai' Felipus, na'ko kuan Betsaida nbi propinsi Galilea. Sin ntotin am nak, “Ba'e! Hai he miteef mok Nai' Yesus.” 22 Rarit nai' Felipus annao natoon nai' Anderias. Onaim sin nua sin annao na'uab nok Nai' Yesus. 23-24 Rarit Nai' Yesus natonan sin im nak, “Au oors ii ntea nrair. Onaim Au ro he 'maet fe', na' Uisneno nait na'rat-ratan Kau. Batuur on naan! Hit tataib nok fini. Karu hit tseen maak fini, in ro he nreu' anbi auf goe fe', na' in nmoin, he in bisa napoitan afa mfa-faun. Fin karu ka on fa naan, in fe' nabaar maka' fua' mees' aah. 25 Tuaf re' ka nfairoir ma ntoe fa Uisneno In romin, natuin in nneek naan in a'monin anbi pah-pinan ia, of a'monin naan namre'u nkoon. Mes tuaf re' nroim he nnona' ma nkonan in a'monin anbi pah-pinan ia, of napeni 'monit re' amneot ma amnonot re' ka natfeek niit fa. 26 Tuaf re' he ntuthae Kau, in ro he nok Kau piut. Es naan ate, Au 'bi mee te, Au ameupt ein anbin naan amsa'. Fin karu nmui' tuaf re' ntuthae Kau, of Au Ama' abit sonaf neno tunan anhormaat ee.”

Usif Yesus natoon nain anmatoom nok In a'maten

27 Nai' Yesus antuut antein am nak, “Au 'suus a'maet. Mes Au he 'ak on mee 'tein? Au ro 'toit 'ak, ‘Aam! Mufetin Kau, maut he Au kais a'maet oras ia,’ ai'? Kaah fa, tua! Au ka 'toit fa on naan, natuin In anhaefan Kau 'uum, maut he Au 'maet. 28 Onaim re' Au 'toit ji, on nai: ‘Aam. Maut he Au utuin Ama' Ho roim aan, tua, maut he mansian ii ok-oke' naikas na'rat-ratan Ama' Ho kanam naan, tua.’ ” Onaim anmui' hanaf es na'ko neon goe tnanan nak “Au 'aikas u'rat-ratan Au kanak. Ma Au he 'aikas u'rat-ratan ufani' 'tein' ee msa'.” 29 Ma too mfaun ein re' anhaken nbin naan, anneen hanaf naan, ma sin nak, “Hae! Anmu'i 'rotos!” Bian antein na'uab ein am nak, “Kahaf! Uisneno In ameupt es na'ko sonaf neno tunan na'uab nok Ne.” 30 Mes Nai' Yesus na'uab am nak, “Hanaf fe'e na neu ki, ka neu Kau fa. 31 Oras ia, mansian pah-pinan ro he nbaisenun n'anin Uisneno, he In nafeek sin rasin. In ro he nriu' napoit Amoe' Maufinu msa', re' annaa' aprenat anbi pah-pinan ia. 32 Oras atoni' nakfirit Kau nbi hau nehe, Au of a'heer mansian ii ok-oke' he sin anpirsai Kau.” 33 (In na'uab on naan, he naruru' ma nakrira' In a'maten nok ranan on mee.) 34 Rarit atoin ein anbin naan, anmaktaan ein am nak, “Hai mneen miit mi'ko Uisneno In Atoran nak, of Kristus anmoin nabar-baar. Kristus nok Mansian Batuur-Batuur re' naan, huma' mese', oo? Onaim nansaa' am es Ho mak, ‘Sin of nakfirit Mansian Batuur-Batuur anbi hau nehe?’ Te Mansian Batuur-Batuur re' naan, sekau?” 35 Nai' Yesus nataah am nak, “Ka 'roo fa ntein, me'u na'ko Kau ka ntana' ki fa goen. Onaim oras Au 'bi ia fe', hi ro he mmoin mimneo ma mimnoon, maut he maufinu re' nbi hi neekm ein, kais an'eek naan me'u naan. Fin tuaf re' nnao nbi meis'okan, ka nahiin fa in he nnao neu mee. 36 Oras me'u na'ko Kau nmui' fe', hi ro he mpirsai Kau, maut he hi mjair tuaf re' mmoni mbi me'u, he mihiin im mak, hi he mnao meu mee.” Nai' Yesus na'uab anrair on naan ate, In antet-koit na'ko too mfaun ein, maut he In bisa nmees kuun.

Atoin Yahudis sin ka npirsai fa Usif Yesus

37 Maski Nai' Yesus anmoe' rais sanmakat amfaun anbi too mfaun ein sin humak ma sin matak, mes sin ka nromin fa he npirsai Je. 38 Naan on re' Uisneno In mafefa kninu', nai' Yesaya, natoon nani mnak, “Usi', oo! Ka nmui' fa tuaf re' npirsai hai uab ein! Fin maski Ho mururu' ma mukrira' mrair Ho kuasam, mes mansian ii nforon nmaten, tua!” 39 Es naan ate, atoin Yahudis bian sin ka bisa npirsai fa Uisneno oras ia, on re' nai' Yesaya ntui nbi bare bian am nak, 40 “Uisneno nmoe' sin neek ein on re' nforon, maut he sin ka bisa nkisu ntenin fa. In nkonan sin neek ein anjari fatu, he sin kais nahinin nok reko. Amkonan sin on re' naan, he sin kais antebi nfain neman he naim Kau, ma Au kais ureko' sin.” 41 Nai' Yesaya na'uab on naan, natuin in nkisu nrair Nai' Yesus In pinan ma krahan, rarit in nareta' nain anmatoom nok Nai' Yesus. 42 Maski on naan amsa', mes too mfaun ein anpirsain Nai' Yesus. Ka suma atoin biasa fa nmees, mes anmui' atoin Yahudis sin a'naet ma kaes kou'n ein bian re' npirsai Je msa'. Mes sin ka nmanaku' fa Nai' Yesus anbi too mfaun ein sin humak ma sin matak, natuin sin namtaun, of atoin Farisis sin anriu' napoitan sin na'kon uim onen. 43 A'naet ein sin ka nfairoir ma ntoe fa karu Uisneno es anbo'is sin, natuin sin nroim nanesib he napenin bo'is na'ko mansian.

Usif Yesus In Kabin ma Prenat naruru' ma nakrira' atoni' in baturan

44 Rarit Nai' Yesus na'uab nok haan ma'tani' mnak, “Tuaf re' npirsai Kau naan, in ka npirsai Kau fa 'mees jah, mes in npirsai Tuaf re' nhaefan Kau msa'. 45 Fin karu atoni' niit Kau, in niit Tuaf re' nhaefan Kau msa'. 46 Au 'uum he 'jair on re' me'u 'bi pah-pinan ia. Maut he mansian ii arsin re' npirsai Kau, ka nmonin fa nbin meis'okan. 47 Karu nmui' tuaf re' nneen ma natniin Au Uab ein, mes ka nmoe' natuin sin fa, Au ka ufeek fa in hukun. Fin Au sairt ii Au 'uum a'bi pah-pinan ia, ka he ufeek fa mansian ii in hukun, mes Au he 'soi ufetin sin na'ko sin sanat ma penu sin. 48 Mes mansian ii arsin re' ntorak Kau ma ka ntoup fa Au Uab ein, anmui' in afeek rasi. Fin oras neon amsoupt ee neem, Uab ein re' Au u'uab 'iit sin, of es re' nafeek atoni' humaf on re' naan in hukun. 49 Natuin Au ka u'uab 'iit fa 'eik Au kaank aa kuuk. Mes Au u'uab 'eik Au Ama' abit sonaf neno tunan In kanan. Fin In re' naan es re' anhaefan Kau. Ma in es re' naprenat Kau nak, Au ro he u'uab 'ak saa'. 50 Au uhini msa' 'ak, In aprenat naan neiki 'monit re' amneot ma amnonot re' ka natfeek niit fa. Es naan ate, Au u'uab utuin ahaa saa' re' Au Ama' nreun he Au u'uab.”

Nai' Yohanis 13

Usif Yesus nafaun In atoup noin' ein sin haek ein

1 Oras neon ko'u Paska ka nmurai fa fe', Nai' Yesus nahini nrair nak, In oors ee ntea nrair, In ro he npoi nasaitan pah-pinan ia, ma nfain neu In Amaf abit sonaf neno tunan. Mes In nneek niis Iin na re' abitan pah-pinan ia, tar antea In nnona' ma nfee In a'monin a'teme-'teme neu sin. 2 Oras naan, niut reu'f ein sin a'nakat ankopo' ma nfuri' nai' Judas, es re' nai' Simon Iskariot in anah, he in na'sosa' Nai' Yesus. Rarit nai' Judas nafeek anrair he nmoe' on naan, oras Nai' Yesus sin ntokon ma nbukaen fesat Paska naan. 3 Nai' Yesus nahini nrair nak, Uisneno es anhaef Ee neem anbi pah-pinan ia, ma ka 'roo fa ntein, In ro he nfain neu Uisneno. Ma In nahini msa' nak, In Amaf abit sonaf neno tunan annona' ma nfee are' saa' ii ok-oke' neu In a'niman. 4 Rarit Nai' Yesus anfeen na'ko mei, onaim anfei In baur kotif. Onaim In nait po'uk es, he n'aba'kena' nbi In atnanan. 5 Rarit In n'oop oe nbi bokor aan es. Onaim In nmurai nafaun In atoup noin' ein sin haek ein. Nafaun anrair es ate, In annoes nameot goe npaek po'uk re' In n'aba'keen ee nbi In atnanan. 6 In nafaun sin haek ein mese'-mese'. Antea Nai' Simon Petrus on nai te, in nataan am nak, “Usi'! Ho he mufaun au haek ein amsa', aa oo?” 7 Nai' Yesus nataah am nak, “Oras ia, ho ka muhiin fa fe' anmatoom nok saa' re' Au 'moe' je re' ia. Mes a'roo-'roo te, of ho muhiin.” 8 Mes nai' Petrus anprotees am nak, “Kais on naan, tua! Au ka 'konan Ko fa he mufaun Au haek ein, tua.” Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “Karu au ka ufaun ukninu' fa ho haem ein ate, ho ka mmafuut fa mok Kau.” 9 Nai' Simon Petrus nataah am nak, “Usi', karu on naan ate, Ho kais mufaun au haek ein anmesen. Mes mufaun au 'nimak ma mboe au 'nakak amsa', tua!” 10 Rarit Nai' Yesus nataah ee mnak, “Atoni' re' naniu nrair, suma nafanu haa in haek ein. Fin in aon ee kninu' nrair. Batuur, hi neekm ein kniun' ein anrarin, mes hi ka kninu' ki fa ok-oke'.” 11 (Nai' Yesus na'uab on naan, natuin In nahini nrair sekau es re' he na'soos Ee. Es naan ate, In na'uab am nak, “hi ka kninu' ki fa ok-oke'.”) 12 Oras Nai' Yesus nafanu nrair sin haek ein, In anpaek nafani' In baur kotif, ma nnao ntoko nfain. Rarit In nataan sin im nak, “On mee? Oras Au ufaun hi haem ein hi mihiin Au sairt ii, ai' kaah? 13 Hi mroim he mteek Kau mmak, ‘Aam Tungguru’ ma ‘Usi'’. Naan pantas, natuin Au on re' naan. 14 Mes karu hi Tungguru ma hi Usi' re' ia, nafanu nrair hi haem ein on re' aan renu'-aan reek es, on mee nok ki? Hi ro he mtuthae es nok es amsa', on re': hi ro he mifaun es nok es in haek ein amsa'. 15 Fin Au 'jari 'tope' 'eu ki. Au 'moe' on mee te, hi ro he mmoe' mituin on naan amsa'. 16 Batuur! Au utoon ki. Aan renu'-aan reka' tuaf es ka ko'u nneis fa na'ko in usin. Ma haef es ka ko'u nneis fa na'ko tuaf re' anhaefn ee. 17 Natuin hi mihini mrair rasin ia, hi mipein upan ma pa'e karu hi mmoe' mituin on naan. 18 Au ka u'uab fa nmatoom nok ki ok-oke'. Au uhiin batuur-batuur tuaf re' Au 'piri 'rair sin. Maski on naan amsa', mes rasi naan ro he njair, on re' saa' re' matu'i nain anbi Uisneno In Suur Akninu' nak, ‘Tuaf re' ntook ma nbukae nabu-bua nok kau, nkoit ma nnao nasaitan kau.’ 19 Au utoon 'ain ki, karu atoni' nnao nasaitan Kau on naan, hi bisa mpirsai mmak, Au re' ia Kristus. 20 Batuur! Au utoon urari msa' 'ak, sekau es anfei in nekan he ntoup atoni' re' Au 'haefan sin, in antoup Kau msa'. Ma sekau es antoup Kau nok reko, in ntoup Tuaf re' nhaefan Kau msa'.”

Usif Yesus natoon nain nak, of anmui' tuaf re' na'soos Ee

21 Nai' Yesus na'uab anrair on naan ate, In neekn ee ka ntainina' fa. Rarit In natoon am nak, “Re' Au u'uab ee ji, ro batuur. Tuaf es na'ko ki of na'sosa' Kau.” 22 Annenan on naan ate, In atoup noin' ein anmakisun es nok es, fin sin nkekun. Sin ka nahiin nanan fa nak, In sairt ii neu sekau. 23 Anbi naan amsa' anmui' tuaf es na'ko sin, re' Nai' Yesus anneek (es re' au, nai' Yohanis, atuis surat re' ia). Au 'toko 'bi Nai' Yesus in abnapan bian. 24 Onaim nai' Simon Petrus ansenen nok in a'nakan, he au bisa 'aim 'iit rasi naan he uhiin Nai' Yesus In sairt ii, nak sekau. 25 Rarit au 'siri' 'paumaak a'tein 'eu Nai' Yesus, he utaan 'ak, “Tuaf re' Ho sairt ii, sekau, tua?” 26 Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “On nai. Au he 'ait utunu' piis es he urepa' 'eu 'pik-oef, rarit Au 'fee je 'eu tuaf re' Au 'sari.” In narepa' nrair utunu' naan, In nfee je neu nai' Judas, es re' nai' Simon Iskariot in anah. 27 Antoupu nrair utunu' naan ate, niut reu'f ein sin a'nakat antaam anbi nai' Judas in nekan. Rarit Nai' Yesus natoon ee mnak, “Munapa' nai! Ho he mmoe' saa' ate, mmoe' je nai. Kais ampao mtein!” 28 Mes na'ko sin re' ntokon nbin naan, tuaf mese' msa' ka nahiin naan fa nansaa' am es Nai' Yesus na'uab on re' naan. 29 Natuin nai' Judas anjair sin anaa' roit, bian natenab nak, Nai' Yesus In sarit fe'e na oras in anreun nai' Judas, “Amnao msoos saa' re' hit tperluu he tbukae fesat Paska.” Ma bian nateenb ein nak, In sairt ii, “Amnao mfee roit a'kre'o meu atoin ama'mui't ein.” 30 Oras nai' Judas antoup naan utunu' naan ate, in npoi rabah. Oras in npoi te, anmeis'okan anrair.

Prenat fe'u

31 Oras nai' Judas anpoi nrair, Nai' Yesus natoon am nak, “Au re' ia, Mansian Batuur-Batuur. Oras ia, in oors ee ntea nrair he Uisneno naikas na'rat-ratan Kau. Rasi naan of anmoe' mansian ii nkius ma niit Uisneno In pinan ma krahan amsa'. 32 Natuin Au 'mafuut 'ok Uisneno, ukrira' ma ururu' In pinan ma krahan, es naan ate, In naikas na'rat-ratan Kau. Ma In ka npa-pao fa ntein. 33 Au anah ki arki! Maski Au 'neek 'iis ki, mes ka 'roo fa te, Au ka ubu-bua 'ok ki 'tein fa goen. Hi of maim Kau, mes ka miit Kau fa. Au utoon ki re' ia, on re' Au utoon ee 'eu atoin Yahudis sin a'naet ma kaes kou'n ein 'ak, ‘Au 'nao 'eu baer jes re' hi ka bisa mituin Kau fa.’ 34 Au 'fee ki prenat fe'u es, on nai: hi ro he mmaneek es nok es, nahuum on re' Au 'neek ki. Onaim hi ro he mmaneek es nok es amsa'. 35 Karu hi mmaneek on naan ate, mansian ii ok-oke' bisa nahinin nak, hi re' ia Au atoup noin' ein.”

Usif Yesus natoon nain nak, nai' Petrus he nasuan Ee

36 Rarit nai' Simon Petrus nataan Ee mnak, “Ho he mnao on mee, tua?” Nai' Yesus nataah ee mnak, “Au 'nao 'eu baer jes re' ho ka bisa mutuin Kau fa oras ia. Mes namuni te, ho mnao meu nee msa'.” 37 Nai' Petrus nataan Ee mnak, “Usi'! Nansaa' am es au ka bisa utuin Ko fa oras ia? Fin au ubarab a'rair he 'maet utuin Ko, tua!” 38 Nai' Yesus nataah am nak, “Batuur, aa oo? Ho he mnona' ma mfee ho 'monim he mmaet meu Kau, oo? Amneon ii, on nai: maun goe ka nkokreo' fa fe'e te, ho musuan amrair Kau no teun goen.”

Nai' Yohanis 14

Ka tiit attein fa ranan he tareko tfain tok hit Ama'; suma nanete npeo' Usif Yesus anmees kuun

1 Nai' Yesus antuut antein am nak, “Hi kais mitenab. Ampirsai meu Uisneno. Ma mpirsai Kau msa'. 2 Anbi Au Ama' In bare 'tua-ha', nmui' ke'en amfa-faun. Karu ka nanokab fa te, Au ro he utoon 'ain ki. Oras ia, Au he 'nao ubarab bare 'eu ki 'bi nee. 3 Oras Au 'nao 'rair, ma ubarab a'rair bare 'eu ki, Au of a'fain 'uum he hi mituin Kau. Nok ranan naan, Au 'bi mee te, hi mbi naan amsa'. 4 Fin hi mihini mrair ranan he mnao meu bare re' Au he 'nao 'eu na ji.” 5 Mes nai' Tomas nataan am nak, “Usi'! Hai ka mihiin fa mak, Ho he mnao meu mee. Onaim on mee m'es hai bisa mihiin ranan he tnao teu bare naan?” 6 Onaim Nai' Yesus natoon am nak, “Ka nmui' fa ranan es antein re' neik mansian ii ntean Au Ama' abit sonaf neno tunan. Suma nanete npe'o haa Kau. Fin Au re' ia, ranan teu Uisneno. Au re' ia, es re' a'naa' saa' re' batuur. Ma Au re' ia, es re' a'nona' ma 'fee 'monit re' amneot ma amnonot. 7 Kar-karu hi mihiin Kau batuur ate, hi mihiin Au Ama' msa'. Onaim anmurai na'ko oras ia, hi mihini mrair Je, ma miit amrair Je msa'.” 8 Nai' Felipus antoti mnak, “Usi'! Mururu' ma mukrira' Ho Ama' meu kai fe'! On naan ate, nanokab anrair, tua.” 9 Onaim Nai' Yesus natoon ee mnak, “Ipu! Au ubu-bua 'ok ki 'roo-'roo goen, mes hi ka mihiin Kau batuur fa fe', joo? Fin tuaf re' niit anrair Kau, naan nahuum on re' In niit anrair Au Ama'. Nansaa' am fe'e na ho mtoti mtein am mak, ‘Mururu' Ama' meu kai’? 10 On mee? Oras Au 'ak Au 'mafuut 'ok Au Ama', ma Au Ama' nmafuut nok Kau msa', ho mpirsai Kau, ai' kaah? Uab ein re' Au u'uab 'eu ki sin re' naan, ka na'uun ma na'ba'an fa nbin Au kuuk, mes sin na'uun ma na'ba'an nbin Au Ama'. Ma In npaek Kau he unaob In meup goe piut. 11 Ampirsai Kau oras Au 'ak, Au 'mafuut rek-reko 'ok Au Ama', ma In nmafuut rek-reko nok Kau msa'. Mes karu hi ka bisa fa he mpirsai Kau on naan ate, ampirsai Kau natuin hi miit amrair are' kanan rasi re' Au 'moe' sin naan. 12 Au uab re' naan, ro batuur! Fin tuaf re' npirsai Kau, in of anmoe' rasi huma' mese' on re' Au 'mo'e. Mes natuin Au 'nao 'eu Au Ama', saa' re' tuaf anmoe' sin naan, of ma'tani' nneis na'ko re' Au 'mo'e. 13 Hi re' mmafuut mok Kau, mmui' hak he meik Au kanak. Onaim karu hi m'onen he mtoit saa'-saa' ahaa, meik Au kanak, Au of a'moe' je 'eu ki. Nok ranan naan, Au 'aikas u'rat-ratan Au Ama', maut he mansian ii arsin nahinin. 14 Au utoon ufani' 'tein: hi m'onen he mtoit saa'-saa' ahaa, meik Au kanak, Au of a'moe' je 'eu ki.”

Usif Yesus anba'an he nsonu' Uisneno In Asmanan

15 Nai' Yesus antuut antein am nak, “Karu hi mneek Kau, hi mmoe' mituin Au preent ein. 16-17 Au 'toit 'eu Au Ama', karu Au ka ubu-bua 'ok ki fa 'tein ate, In nfee ki Asiat-Anabit he naruru' ma nakrira' ranan neu ki. In re' naan, Uisneno In Asmanan, es re' nanoni' ki saa' re' batuur. Atoni' bian abitan pah-pinan ia, ka nromin fa he ntoup Goe, natuin sin ka bisa nkius niit Ee fa, ma ka nahiin Je fa. Mes hi mihiin Je natuin In nmafuut nok ki. In of anmoni nbi hi neekm ein. Rarit In of nabu-bua nok ki piut amsa'. 18 Nok ranan naan, Au ka 'nao usaitan ki mmees fa, on re' ri'ana' re' ka nmui' fa ainaf-amaf. Mes mimnau, fin Au of a'fain 'uum 'eu ki. 19 Ka 'roo-'roo fa te, mansian pah-pinan ia ka nkius niit antein Kau fa goen. Mes hi of miit Kau. Natuin Au 'moni 'fain, hi mipein 'monit re' batuur amsa'. 20 Ma oras Au 'moni 'fain, hi mihiin batuur mak, Au 'mafuut 'ok Au Ama'; hi mmafuut mok Kau; ma Au 'mafuut 'ok ki msa'. 21 Tuaf re' ntoup ma nmoe' natuin Au preent ein ate, in re' naan es re' anneek Kau. Ma Au Ama' anneek tuaf re' anneek Kau on naan amsa'. Au 'neek ee, ma ururu' Au tuak ii 'eu ne msa'.” 22 Anbi naan, anmui' tuaf es, kaan ee nai' Judas. In re' naan, ka nai' Judas Iskariot fa. Oras in anneen Nai' Yesus In uab aan, in nataan am nak, “Usi'! Ho he mururu' ma mukrira' Ho tuam aan meu kai. Mes nansaa' am es Ho ka mroim fa he mururu' ma mukrira' Ho tuam aan meu biak ein re' abitan pah-pinan ia, tua?” 23 Nai' Yesus nataah am nak, “On nai. Tuaf re' nneek Kau, in of anmoe' natuin Au Uab ein. Au Ama' nneek ee msa'. Rarit Au ma Au Ama' mmoin nekaf mese' mok ne. 24 Mes tuaf re' ka nneek Kau fa, in ka nmoe' natuin fa Au Uab ein amsa'. Are' rasin re' hi mneen sin mi'ko Kau re' ia, ka na'uun ma na'ba'an fa nbin Kau, mes na'uun ma na'ba'an nbin Au Ama' re' nhaefan Kau. 25 Oras ia Au ubu-bua 'ok ki fe'. Es naan ate, Au utoon 'ain rasin ia. 26 Mes noki-noki te, Au Ama' nsonu' Asiat-Anabit naan, es re' In Asmaan Akninu'. Asmanaf naan of es re' ansenu' ma nseka' Kau nbi pah-pinan ia. In meup goe, es re': nanoni' ki are' raisn ein ok-oke', ma namnaub ki are' raisn ein ok-oke' re' Au utoon 'iit ki sin. 27 Oras Au 'nao 'rair, Au 'moe' ki bisa mmoni mbi rais rame' ma neek tainina'. Suma Au kuuk es re' bisa 'fee neek tainina' human on re' naan. Are' saa' ii ok-oke' re' abit pah-pinan ia, ka bisa fa nmoe' hi neekm ein antainina' on re' naan. Onaim kais hi mmui' tenab, ma mimtau. 28 Hi mneen miit Au utoon ki 'ak, ‘Au usaitan ki, rarit Au 'fain 'uum.’ Hi neekm ein kais ansusan. Fin karu hi mneek Kau, hi neekm ein anmarinan, natuin Au 'nao 'eu Au Ama'. Au Ama' re' naan, ma'tani' nneis na'ko Kau. 29 Mimnau, Au utoon 'ain ki. Nok ranan naan, oras rasin ia njarin, hi bisa mpirsai Kau. 30 Ka 'roo fa ntein, Au ka u'uab a'tein 'ok ki fa goen. Fin niut reu'f ein sin a'nakat neem een. In nnaa' aprenat anbi pah-pinan ia, mes in kuasa ka ntoom Kau fa. 31 Maski in neem ate, mes Au 'nao he unaob utuin Au Ama' In apreent ee piut. Naan naruru' ma nakrira' neu mansian pah-pinan ia mnak, Au 'neek 'iis Au Ama'. Iim he tnao nai, tua!”

Nai' Yohanis 15

Usif Yesus on re' hau roet anggur uu' goes

1 Nai' Yesus antuut antein am nak, “Amneen! Hi mmafuut mok Kau. Au on re' hau roet anggur uu' goes. Mes Au re' ia, hau roet anggur re' batuur! Ma Au Ama' re' naan, on re' araip po'on. 2 Onaim tuaf re' suma nak in nmafuut nok Kau, mes ka nmoe' fa saa'-saa', Au Ama' nait inporin, on re' araip po'on re' natkuni nporin taef re' ka nafuan fa. Mes ansuun tuaf re' nmafuut nok Kau, Au Ama' nakninu' makrafu' ma 'oemetan na'ko in nekan, on re' araip po'on re' natkuin na'paran taef es, he in nafua mfa-faun. 3 Au Uab ein naan, bisa nakninu' hi neekm ein naan, on re' araip po'on natkuin nakninu' in hau roet ein sin taek ein. 4 Hi ro he mmafuut piut mok Kau, on re' Au 'mafuut 'ok ki. Fin taef re' natfeek anrair na'ko in tau' ainan ka bisa nafua fa saa'-saa'. On naan amsa' hi arki. Hi ka bisa mmoe' fa saa'-saa' re' reko, karu hi ka mmafuut fa piut mok Kau. 5 Au re' ia, on re' hau roet anggur uu' goes. Hi re' naan, on re' in taek ein. Onaim tuaf re' nmafuut piut nok Kau, ma Au 'mafuut piut 'ok ne msa', in re' naan on re' taef es, re' nafua mfa-faun. Natuin karu hi ka mmafuut piut mok Kau fa, hi ka bisa mmoe' fa saa'-saa' re' reko. 6 Tuaf re' ka nmafuut nok Kau fa piut, in on re' taef es, re' ka mapake' fa. Taef humaf on re' naan, biasa atoni' anketu nporin, maut he nmeot. Rarit na'bua' naan taef ein naan, ma nporin nataam sin neun ai je nanan, he nout nakrati' sin. 7 Mes karu hi mmafuut piut mok Kau, ma Au Uab ein natuan piut anbin hi neekm ein amsa', hi mtoit saa' ahaa meu Uisneno te, In of anmoe' je neu ki. 8 Karu hi mmoe' rais reko mfa-faun, on re' taef es nafua mfa-faun, naan naikas na'rat-ratan Uisneno. Nok ranan naan, hi miruru' ma mikrira' msa' mak, hi re' naan, Au atoup noin' ein goa. 9 On re' Au Ama' nneek Kau, Au 'neek ki on re' naan amsa'. Hi ro he mmafuut piut mok Kau, maut he Au bisa ururu' ma ukrira' Au rais manekat 'eu ki msa'. 10 Karu hi mmoe' mituin Au preent ein, hi mmafuut piut mok Kau, ma Au bisa ururu' ma ukrira' Au rais manekat 'eu ki. Naan on re' Au unaob utuin Au Ama' In aprenat, rarit In naruru' ma nakrira' In rais manekat neu Kau piut. 11 Au utoon ki rasin ia na'ko unu', maut he hi neekm ein bisa nmarinan, on re' Au neek ii nmariin amsa'. Fin Au 'roim he hi neekm ein anmarinan kou'-ko'u! 12 Au preent ii on nai: hi ro he mmaneek es nok es, on re' Au 'neek a'rair ki msa'. 13 Karu tuaf es anroim he nmaet he in partei jes bisa nmoin, in nneek batuur neu in partei naan. Ka nmui' fa rais manekat re' ma'tani' nneis na'ko naan. 14 Karu hi mmoe' mituin meu Au preent ii piut, hi mjair Au partei ngguin. 15 Au ka 'roim fa he 'teek a'tein ki, 'ak Au ‘aan renu'’. Fin aan renu' tuaf es ka nahiin fa batuur in uisn ee in romin. Mes Au 'teek ki, 'ak Au ‘partei’, natuin Au 'fei maat-maat are' saa' ii ok-oke' re' Au Ama' natoon anrair sin neu Kau. 16 Hi ka mpiir Kau fa. Mes Au 'piir ma 'ait ki he minaob mepu ia. Onaim hi ro he mnao mmoe' rais reko mfaun re' antahan a'roo. Naan on re' hau roet anggur uu' goes, re' nafua arekot piut-piut. Karu hi mmoe' on naan, hi bisa mtoit saa' ahaa meu Au Ama', rarit In nmoe' je neu ki. 17 Onaim re' Au preent ii 'eu ki ji, on nai: hi ro he mmaneek es nok es.”

Mansian pah-pinan ia nsaken Usif Yesus Iin na

18 Nai' Yesus antuut antein am nak, “Karu abitan pah-pinan ia nsaken ki, mimnau, fin sin nsaken nahunun Kau. 19 Karu hi re' ia, huma' mese' on re' biak ein re' abitan pah-pinan ia, sin of anneek ki. Mes hi ka on fa sin re' naan. Fin Au 'piir 'aan ki he 'batis ki na'ko sin. Es naan ate, sin nsaken ki. 20 Kais amnikan re' Au utoon a'rair ki 'ak, ‘Aan renu' tuaf es ka ko'u nneis fa na'ko in usin.’ Onaim karu sin nha'mui' ma nasusab Kau, sin of anha'mui' ma nasusab ki msa'. Karu sin anneen Au Uab ein, sin nneen ki msa'. 21 Sin of anha'mui' ma nasusab ki, natuin hi mmafuut mok Kau. Fin sin ka nahiin fa Tuaf re' anhaefan Kau msa'. 22 Karu Au ka 'uum u'uab 'iit fa 'ok sin, rarit ururu' ma ukrira' raan a'honis re' batuur 'eu sin, sin natenab piut nak, sin ka nmu'in fa sanat saa'-saa'. Mes Au 'uum a'rair, ma u'uab a'rair on naan. Onaim oras ia, karu sin anmo'en sanat, sin ka nmu'in fa 'sukif antein he na'uab ein am nak, ‘Hoe! Hai re' ia, ka mihiin fa, nak re' hai mmoe' je naan, ansaan.’ 23 Tuaf re' nsaken Kau, in nsaken Au Ama' msa'. 24 Au 'mo'e 'rair rais sanmakat huma'-huma' 'bi sin humak ma sin maatk ein, re' atoni' bian ka nmoe' niit sin fa. Karu Au ka 'moe' fa rasin naan, sin ka nsanan fa msa' karu ka nroim he ntoup Kau fa. Te kaah, sin nkisun nrair rais sanmakat naan re' Au 'moe' 'rair sin. Maski on naan amsa', mes sin fe' nsaken Kau ma Au Ama' abit sonaf neno tunan. 25 Mes rasin ia ok-oke' njarin anrarin, he nmoe' natuin saa' re' matu'i nrair anbi Uisneno In Atoran nak, ‘Sin nsaken Kau. Te kaah sin sake naan, ka nmui' fa 'sukif saa'-saa'.’ 26 Mes of Asiat-Anabit naan he neem. In re' naan, Asmanaf re' nmoe' ki mihiin rasi re' batuur. In neem na'ko Au Ama'. Oras Au 'nao 'rair 'eu Au Ama', Au of a'sonu' In Asmaan ee 'eu ki. In natoon ki rasi nmatoom nok Kau. 27 Hi of mitoon meu atoni' rasi nmatoom nok Kau msa', natuin hi mibu-bua mok Kau na'ko un-unu'.

Nai' Yohanis 16

1 Au utoon a'rair ki rasin ia 'eu ki, maut he hi kais amtet-koit mi'ko Kau. 2 Atoin Yahudis sin of anriu' napoitan ki mi'ko sin uim onen. Ka suma on naan anmees fa, fin of anmui' oras re', karu atoni' na'maet ki, sin nateenb ein nak sin nmo'en 'moe' reko neun Uisneno. 3 Sin nmo'en on naan neu ki, natuin sin ka nahiin Kau fa nok batuur. Sin ka nahinin reko fa neu Au Ama' msa'. 4 Mes Au utoon a'rair rasin ia 'eu ki, maut he karu rasin ia njarin, hi bisa mimnau mak, Au utoon 'ain ki u'ko unu'. Natuin Au ubu-bua 'ok ki fe', es naan ate Au ka utoon 'ain ki fa nahuun.”

Uisneno In Asmaan ee In mepu

5 Nai' Yesus nanoni' nteni' mnak, “Oras ia, Au 'fain 'eu In re' nhaefan Kau 'uum a'bi pah-pinan ia. Mes ka nmui' fa tuaf es na'ko ki re' mitaan Kau mmak, ‘Usi' he mnao on mee?’ 6 Natuin Au utoon a'rair rasi ia 'eu ki, es naan ate hi neekm ein ansusan. 7 Mes rasi re' Au utoon a'rair ki sin re' naan, ro batuur. Karu Au 'nao, naan reko nneis neu ki. Fin karu Au ka 'nao fa te, Asiat-Anabit naan ka neem fa he naruru' ma nakrira' ranan neu ki. Mes karu Au 'nao, Au 'reek Ee neem neu ki. 8 Oras In neem, In naruru' ma nakrira' neu mansian pah-pinan ia nak, sin nekak ma sin a'moe'k ein, ansanan. In nfuri' sin he natuin raan a'honis re' amneot ma amnonot. Ma In namnauba' sin imsa' nak, Uisneno of nafeek sin rasi nak, sin re' naan batuur, ai' nsaan. 9 Asiat-Anabit naan naruru' ma nakrira' sin sanat, natuin sin ka npirsai Kau fa. 10 In naruru' ma nakrira' raan a'honis re' batuur amsa'. Natuin Au 'fain 'eu Au Ama', hi of ka miit amtein Kau fa goen. Es naan ate, Asiat-Anabit naan neem he nsenu' ma nseka' Kau. 11 In naruru' ma nakrira' msa' nak, Uisneno he nafeek atoni' in rasi nok batuur, natuin Uisneno nafeek anrair rasi neu niut reu'f ein sin a'nakat re' naprenat anbi pah-pinan ia. 12 Anmui' rasi mfaun re' Au he utoon ki sin, mes hi ka bisa mihiin ma mmanoen sin fa fe' oras ia. 13 Mes oras Asmanaf re' naruru' ma nakrira' rasin re' batuur, neem anrari te, In na'naak, maut he hi bisa mihiin are' rasi re' batuur. In ka na'uab fa na'ko In tuan ee kuun, mes In natoon saa' re' In anneen ee na'ko Au Ama'. In he natoon ki msa', rasi re' noki-noki te, of anjair. 14 In he naikas na'rat-ratan Kau, natuin In nroim he nfei are' rasin re' batuur anmatoom nok Kau, he naruru' ma nakrira' neu ki. 15 Are' saa' ii ok-oke' re' Au Ama' Iin na, Au ngguin amsa'. Es naan ate, Au u'uab fe'e na 'ak, Uisneno In Asmaan ee of anfei are' rasi re' batuur anmatoom nok Kau, ma naruru' sin neu ki.”

Hi neekm ein ro he nsusan fe', rarit na' hi mmariin amfain

16 Nai' Yesus antuut antein am nak, “Ka 'roo fa ntein ate, hi ka miit Kau fa goen. Mes ka 'roo fa msa', hi miit mifani' Kau goen.” 17 Rarit In atoup noni' bian, na'uab ein am nak, “In sairt ii saa', es nak, ‘Ka 'roo fa ntein ate, hi ka miit Kau fa goen. Mes ka 'roo fa msa', hi miit mifani' Kau goen.’ Ma nansaa' am es In na'uab am nak, ‘Natuin Au he 'nao 'eu Au Ama'’?” 18 Onaim sin nmaktaan ein am nak, “In sairt ii saa' nak, ‘Ka 'roo fa ntein’? Hit tkeuk.” 19 Nai' Yesus nahini nrair nak, sin he nataan Ee nmatoom nok rais jes. Onaim In na'uab am nak, “Fe'e na Au u'uab am nak, ‘Ka 'roo fa ntein, hi ka miit Kau fa goen. Mes ka 'roo fa msa', hi miit mifani' Kau goen.’ Hi maktanan on naan, oo? 20 Reko, karu hi he mihiin on naan amsa'. Au he utoon ki msa' on nai: hi of amkae ma neekm ein ansusan, mes biak ein abitan pah-pinan ia sin neek ein anmarinan. Maski hi neekm ein ansusan on naan, mes hi neekm ein of nmariin anfanin. 21 Naan on re' bifee jes re' nameen he nahoni'. In neekn ee nsuus fe', natuin in susat neem anrair. Mes rarit karu in nahoni' naan ri'ana' naan, in susat namneuk nain. Fin in nekan anfani nmariin, natuin anmui' mansian fe'u re' nmoni nrari nbi pah-pinan ia. 22 On naan amsa' anmatoom nok ki. Oras ia, hi mkae ma mneek suus. Mes noki-noki te, Au 'fain 'uum a'kius ki, rarit hi neekm ein anmarinan. Ma oras rasi naan anjari te, ka nmui' fa es, re' bisa ntahan hi marinet. 23 Ma oras rasi naan anjari te, hi ka maktanan fa saa'-saa' meu Kau mtein. Batuur! Au utoon a'tein ki 'ak, karu hi mtoit saa' aah mi'ko Au Ama', meik Au kanak, of In nmoe' on naan neu ki. 24 Hi ka mtoit miit saa' es fa fe', meik Au kanak on re' naan. Onaim amtoit kiim, he hi mtoup. Nok ranan naan, hi neekm ein bisa nmariin batuur.”

Usif Yesus niis naan are' kuasa pah-pinan ia

25 Nai' Yesus antuut antein am nak, “Tar antea oras ia, Au biasa unoni' ki 'paek uab manporin sin. Mes of anmui' oras re' Au unoni' te, ka 'paek fa uab manporin a'tein. Fin Au he u'uab maat-maat anmatoom nok Au Ama'. 26 Karu oras naan neem anrari te, hi kiim es re' am'onen he mtoit langsung meu Au Ama', meik Au kanak. Kais Au es re' a'onen a'tein ma 'teek ki. 27 Fin Au Ama' nneek ki, natuin hi mneek Kau. Ma hi mpirsai msa' mak, Uisneno es re' anhaefan Kau. 28 Unu' te, Au usaitan Au Ama', he Au utua 'tahan a'bi pah-pinan ia. Mes oras ia, Au he usaitan pah-pinan ia, he 'nao utua 'fain 'ok Ne.” 29 Annenan on naan ate, Nai' Yesus In atoup noin' ein nak, “Oras ia Usi', Ho mu'uab maat-maat, ma ka munoni' fa mpaek uab manporin sin amtein! 30 Hai mpirsai mrair, Usi' Ho muhiin are' kanan rasin. Tuaf ka nperluu fa he nataan saa'-saa' neu Ko ntein, natuin Ho muhiin muhuun saa' re' sin he nataan, ma in haan tahas on mee. Naan naruru' ma nakrira' neu kai nak, Ho uum mu'ko Uisneno, tua.” 31 Onaim Nai' Yesus nataan sin im nak, “Batuur, on naan, aa oo? Oras ia, hi mpirsai Kau, oo? 32 On nai. Ka 'roo fa ntein, es re' kreo' goes re' ia, hi ok-oke' maen amsiksaakn om. Es-es ate maen misaitan Kau, he mnao mi'koro' meu in baern aa kuun. Maski on naan amsa', mes Au ka 'mees fa, natuin Au Ama' nok Kau. 33 Au utoon a'rair rasin ia 'eu ki, maut he hi neekm ein bisa ntainiin ein, natuin hi mmafuut mok Kau. Fin mansian pah-pinan ia of nasusab ma nha'mui' ki. Mes amha'tain hi neekm ein, fin Au 'iis 'aan are' kuasat pah-pinan ia goen!”

Nai' Yohanis 17

Usif Yesus an'onen neu In tuan ee kuun

1-2 Nai' Yesus na'uab anrair on naan ate, In nkisu n'ain neon goe tnanan, rarit an'onen, am nak: “Aam Honi'. Au oors ii antea goen, he Ho mait mu'rat-ratan Kau. Au re' ia, Ho Anah. Ho mfee mrair Kau hak he 'ator mansian pah-pinan ia ok-oke'. Ho mfee hak naan, maut he Au 'fee 'monit re' amneot ma amnonot re' ka natfeek niit fa, neu are' tuaf re' Ho mnona' ma mfee sin anjarin Au ngguin. Onaim oras ia, Au 'toit he Ho mait mu'rat-ratan Kau, maut he Au bisa ururu' ma ukrira' Ho pinam ma kraham. 3 In ranan re' he tuaf napeni 'monit re' amneot ma amnonot re' nabar-baar naan, on nai: tuaf ro he nahiin Au Ama', es re' Uisneno re' batuur. Ka nmui' fa es ntein. Sin ro he nahiin Kau msa', es re' Yesus Kristus, re' Ho mhaefan amrair Je, he neem neu pah-pinan ia. 4 Au ururu' ma ukrira' 'rair Ho pinam ma kraham a'bi pah-pinan ia. Au unaob a'rair mepu re' Ho mfee Kau goe. 5 Unu' te, oras Hit ka tmoe' pah-pinan ia fa fe', Au ubu-bua 'ok Ko, tua. Oras naan, Au pinak ma krahak nahuum on re' Ho pinam ma kraham. Oras ia, Au he 'fain 'eit 'eu Ko. Onaim Au 'toit he Ho mait mu'rat-ratan Kau, maut he Au pinak ma krahak anfain on re' unu' naan, tua.”

Usif Yesus an'onen anteek In atoup noin' ein

6 Nai' Yesus antuut In onen am nak, “Aam Honi'. Ho mfee mrair mansian pah-pinan ia he njarin Au ngguin. Au unoni' 'rair sin, he sin nahiin Ko, tua. Sin njarin Ho ngguin na, rarit Ho mnona' sin he njarin Au ngguin amsa'. Rarit sin nmoe' natuin Ho Kabin ma Prenat. 7 Oras ia sin nahinin nak, are' rasi re' Ho mnona' ma mfee Kau sin re' naan, sin na'uun am na'ba'an na'kon Ko, tua. 8 Fin Au unoni' sin, Kabin ma Prenat ok-oke' re' Aam mutoon miit Kau sin. Sin ntoup Kabin ma Preent ein naan amsa'. Sin nahinin imsa' am nak, Au 'uum u'ko Ko, tua. Ma sin npirsain nak, Ho es re' amhaefan Kau 'uum a'bi pah-pinan ia. 9 Au 'onen ma 'teek sin. Au ka 'onen ma 'teek 'fa mansian ii arsin abitan pah-pinan ia. Mes Au 'onen ma 'teek 'eu tuaf re' Ho mnona' ma mfee mrair sin meu Kau, fin sin re' naan Ho ngguin, tua. 10 Fin are' saa' ii ok-oke' re' njarin Au ngguin, anjair Ho ngguin amsa'. Ma are' saa' ii ok-oke' re' njarin Ho ngguin, anjarin Au ngguin amsa'. Rarit Au ngguin naan, esan re' nait na'rat-ratan Kau. 11 Au ka utua u'baar a'tein fa 'bi pah-pinan ia, natuin ka 'roo fa ntein ate, Au he 'fain 'eit 'eu Ko. Mes atoin ein re' ia, ro he natua nabaran nbin pah-pinan ia. Aam, Ho kninu' teeb. Onaim Au 'toit he Ho mpafa' ma mpanat sin, ampaek Ho kuasam re' Ho mfee mrair je meu Kau. Au 'toti msa' he sin nmafutun njarin mese', on re' Au 'mafutu 'jair mese' 'ok Ko, tua. 12 Oras Au 'bi pah-pinan ia 'ok sin, Au 'pijaar sin natuin sin njarin Ho ngguin een. Au 'panat urek-reko' sin, maut he sin anmafutun piut nok Ko, tua. Ka tiit fa tuaf es, re' namneuk. Suma nai' Judas kuun es re' napasib in tuan, natuin saa' re' Ho Suur Akninu' ntui nain je na'ko unu'. 13 Oras ia, Au he 'fain 'eit 'eu Ko, tua. Au utoon rasin ia oras Au fe'e 'bi pah-pinan ia. Nok ranan naan, Au ngguin sin neek ein bisa nmarinan piut, on re' Au neek ii nmariin. 14 Au utoon a'rair Ho Kabin ma Preent ein 'eu sin. Atoni' bian na'kon pah-pinan ia nsaken Au ngguin, natuin Au ngguin ka nmonin fa huma' mese' on re' sin. Au on naan amsa', fin Au ka 'moin fa on re' biak ein anbin pah-pinan ia. 15 Karu Au 'onen, Au ka 'toit fa he Ho mfaki mporin sin na'kon pah-pinan ia. Kaah fa, tua! Mes Au 'toit he Ho mpafa' ma mpanat sin, he sin na'roon na'kon maufinu. 16 Sin ka huma' mese' fa on re' biak ein re' na'kon pah-pinan ia, on re' Au msa' ka huma' mese' fa 'ok biak ein re' na'kon pah-pinan ia. 17 Ampaek rasi re' amneot ma amnonot he mmoe' sin neek ein kniun' ein. Fin Ho Kabin ma Prenat, ro batuur. 18 Ho es re' amhaefan Kau 'uum a'bi pah-pinan ia. Rarit Au 'haefan sin on naan amsa', maut he sin nmonin narisin nbin pah-pinan ia in a'tnaank ein. 19 Au 'panat Au tuak ii he kninu' piut 'eu Ko, tua. On naan amsa', Au ngguin anpanat sin tuak ein amsa', he kniun' ein piut neu Ko, tua. Fin Ho Kabin ma Prenat re' batuur, es re' anmoe' sin he nnona' ma nfee sin tuak ein a'teme-'teme neu Ko, tua.”

Usif Yesus an'onen ma nteek atoin apirsait ein arsin

20 Nai' Yesus antuut In onen am nak, “Aam Honi'. Au 'onen ma 'teek ka 'eu fa sin re' suma et oras ia goah. Mes Au 'onen ma 'teek amsa' 'eu tuaf re' of anpirsai Kau, natuin tuaf ein ia sin uabk ein. 21 Au 'toit he sin arsin bisa nmafutun njarin mese', on re' Hit tmafutu tjair mese'. Au 'roim he sin nmafutun njarin mese' nok Kit, maut he biak ein na'kon pah-pinan ia bisa npirsain nak, Ho kuum es re' amhaefan Kau. 22 Ho mururu' ma mukrira' mrair Au pinak ma krahak meu mansian ein. Rarit Au 'aikas u'rat-ratan a'rair sin, on re' Au. Nok ranan naan, sin nmafutun njarin mese', on re' Hit tmafutu tjair mese' msa'. 23 Au 'mafuut 'ok sin. Ho mmafuut mok Kau msa'. Sin ro he nmafutun njarin mese' on re' naan, tar antea sin nmonin nekaf mese' batuur. Fin karu sin nmonin nekaf mese' on re' naan, biak ein na'kon pah-pinan ia nahinin nak, Ho mneek sin, on re' Ho mneek Kau, tua. Nok ranan naan, sin nahinin amsa' nak, Ho es re' amhaefan Kau, tua. 24 Aam Honi'. Au 'roim he mansian ii arsin re' Ho mnona' ma mfee Kau sin re' naan, nabu-buan nok Kau. Fin Au 'roim he sin bisa nkius niit nak, Ho maikas mu'rat-ratan Kau. Fin Ho mneek main Kau, oras Hit ka tmoe' pah-pinan ia fa fe'. 25 Aam Honi'. Ho neek amneot am amnonot Ko, tua. Mes mansian abitan pah-pinan ia ka nahiin Ko fa, tua. Ma Au ngguin nahinin amsa' nak, Ho es re' amhaefan Kau 'uum a'bi pah-pinan ia. 26 Au utoon a'rair sin 'ak, Ho re' naan, Sekau. Ma Au of utoon 'eu sin piut on re' naan, natuin Au 'roim he sin bisa nnaben batuur Ho manekam. Fin manekat re' sin nnaben naan ee ji, huma' mese' on re' Ho manekam re' Ho mfee je meu Kau. Maut he Au 'mafuut piut 'ok sin, tua.”

Nai' Yohanis 18

Sin nheek naan Usif Yesus

1 Oras Nai' Yesus an'onen anrair on naan ate, In npoi nabu-bua nok In atoup noin' ein. Sin nnaon neun poo'n es anbi noe Kitron in panin. Onaim sin antaam anbin naan. 2-3 Oras naan, a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein, ma atoni' na'ko partei pirsait Farisi sin nfeen nrarin neu nai' Judas, soraurs ein ma apaot tuaf fauk. Fin in he na'sosa' Nai' Yesus. Nai' Judas nahiin po'on naan amsa', natuin Nai' Yesus nabua fani-fani nbi bare naan nok In atoup noin' ein. Rarit nai' Judas sin annaon neun po'on naan, neikin obor, pauk lantera, ma suni'-kenat. 4 Te kaah, Nai' Yesus nahini nrair are' saa' ein ok-oke' re' of anjair neu Ne. Rarit In nnao neu sin, onaim nataan sin im nak, “Hi maim sekau?” 5 Onaim sin nataah am nak, “Hai maim tuaf es, kaan ee Nai' Yesus, atoin Nasaretas.” Rarit Nai' Yesus natoon am nak, ‘Es re' Au re' ia.’ Oras naan, nai' Judas anhaek nabu-bua nok sin. In es re' na'sosa' Nai' Yesus. 6 Oras Nai' Yesus na'uab am nak, “Es re' Au re' ia.” Onaim atoin ein naan antet-kotin, ma antaikobin. 7 Onaim Nai' Yesus nataan antein sin im nak, “Hi maim sekau?” Rarit sin natahan am nak, “Nai' Yesus, na'ko kuan Nasaret.” 8 Nai' Yesus na'uab am nak, “Au utoon a'rair fe'e na 'ak, In re' naan, es re' Au re' ia. Onaim karu hi maim Kau, kais amheek re' biak ein. Amkonan sin he sin nnaon.” 9 (In na'uab on naan he najarib saa' re' In na'uab niit nak, “Aam Honi'. Mansian ii arsin re' Ho mnona' ma mfee mrair Kau sin, ka nmui' fa tuaf es, re' namneuk.”) 10 Oras naan, nai' Simon Petrus neik been tuuk es. Rarit in nfaik benas naan, he n'oet. Nok askeken, in nsaip namouf atoin es in rukin a'ne'u. (Atoni' naan, kaan ee nai' Malkus. In re' naan, es re' a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naak ko'u in aan renu'.) 11 Onaim Nai' Yesus anreun nai' Petrus am nak, “Hoe, Pe'u! Mutaap mufani' ho beens aan neu in tapan. Fin Au Ama' na'uab anrair nak, Au ro he upein ha'mu'it human on re' ia. Onaim anbain kuun nai! Naan on re' In nfee Kau kraas es, re' in aafn ee menu'. Maut he Au 'iun 'ani.”

Sin neik Usif Yesus an'ain a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naak ko'u

12 Rarit soraurs ein nok sin a'nakat, ma atoin Yahudis sin apaot ein, anheek naan Nai' Yesus, onaim anfuut Goe. 13 Rarit sin neik Je nahuun neu nai' Anas fe'. Nai' Anas re' naan, es re' nai' Kayafas in aam babaf. Toon naan, nai' Kayafas es re' anjair a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naak ko'u. 14 Nai' Kayafas re' ia, es re' nfaineek niit atoin Yahudis sin a'naet ma kaes kou'n ein am nak, “Reko nneis neu ki, karu suma tuaf mees' aah, es re' anmaet neu too mfaun ein.”

Nai' Petrus nasuan nak, in ka nahiin fa Usif Yesus

15 Nai' Simon Petrus nnao natuin Nai' Yesus anbi koit, nabu-bua nok Nai' Yesus In atoup noni' tuaf es antein, es re' au, nai' Yohanis. A'naak rais pirsait Yahudi sin a'naak ko'u nahiin kau. Es naan ate, au bisa 'taam 'eu in kintal naan, ubu-bua 'ok Nai' Yesus. 16 Mes nai' Petrus anhake nbi mone', npaumaak nok baahk ee enon. Rarit au 'poi, onaim au u'uab 'ok bifee jes re' anpao nbi naan, maut he au bisa 'eik nai' Petrus antaam anbi nanan. 17 Onaim bifee naan nataan nai' Petrus am nak, “Hoe! Ho re' ia, Atoni' naan In atoup noni' tuaf es, ai'?” Mes nai' Petrus nataah am nak, “Kaah fa, tua!” 18 Oras naan, mainikin. Es naan ate, apaot ein ma tua reun ein, sin anhaken he nraran ai. Onaim nai' Petrus anpaumaak, he nraar ai nabu-bua nok sin.

A'naak rais pirsait Yahudi sin a'naak kou' goe nparikas Usif Yesus

19 Oras naan amsa', a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naak ko'u mnasi' anparikas Nai' Yesus anmatoom nok In nonin, ma nmatoom nok In atoup noin' ein. 20 Nai' Yesus natoon am nak, “Au u'uab maat-maat, maut he too mfaun ein bisa nnenan ma natninan. Au unoni' piut a'bi bare re' hit atoin Yahudis biasa tabua, es re' hit uim oen ein, ma Uim Onen Uuf. Au ka u'uab 'iit fa 'bi koti-koti. 21 Nansaa' am es ho mutaan Kau? Mutaan meu tuaf-tuaf re' nneen Au uab ein naan. Fin sin nahinin batuur saa' re' Au u'uab a'rair sin naan.” 22 Oras sin na'uab ein on naan ate, apaot es, re' anhake nbi naan anpaas Nai' Yesus, rarit nak, “Ho kais mu'uab on naan meu a'naak ko'u!” 23 Onaim Nai' Yesus natoon ee mnak, “Karu Au u'uab a'saan, mururu' ma mukrira' sanat naan, es re' mee. Mes karu Au u'uab batuur, nansaa' am es ho mpaas Kau?” 24 Rarit nai' Anas anreun sin he sin neik Je neu nai' Kayafas, re' njair a'naak pirsait Yahudi sin a'naak ko'u. Oras sin nnaon naat Ee naan, In mafutu' fe'.

Nai' Petrus nasuan Usif Yesus antein

25 Oras naan, nai' Simon Petrus anhaek fe' he nraar ai. Onaim atoni' bian re' nbin naan sin nataan ee mnak, “Ho re' ia, In atoup noni' tuaf es, ai'?” Mes nai' Petrus nataah am nak, “Kaah fa, tua!” 26 Anbi naan amsa' anmui' ate tuaf es na'ko pirsait Yahudi sin a'naak ko'u. In re' naan, nonot-asar na'ko atoni' re' nai' Petrus ansaip in rukin. Rarit in nataan am nak, “Hoe! Fe'e na ho mbi po'on naan, ai'? Au 'kius 'iit ko mbi naan!” 27 Mes nai' Petrus nasuan antein, nateef oras naan ate, maun goe nkokre'o nrair.

Usif Yesus anbi gubernur Pilatus in human ma in matan

28 Rarit kik-kiku te, sin neik Nai' Yesus na'ko nai' Kayafas in umi. Sin nnaon neun gubernur ee in uim jabatan, anbi sorarus Roma sin benteng. Atoin Yahudis sin kuuk ka ntaman fa nbin atoin Romas sin bare naan, natuin rasi naan an'oemetab sin tuak ein, he sin ka bisa nbukaen fa fesat Paska. 29 Rarit gubernur Pilatus anpoi nateef nok atoin Yahudis sin. Onaim in nataan, am nak. “Hi misaeb sanat saa' meu Atoni' re' ia?” 30 Onaim sin natahan am nak, “On nai, tua. Karu In re' ia, ka atoin maufinu fa te, hai ka iim he misein ko fa, tua. Saa' antein, hai mnona' ma mfee Je meu ho 'nimam, tua.” 31 Rarit gubernur ee na'uab neu sin im nak, “On nai. Maut he hi kiim es re' am'urus In rasi, mituin hi atoin Yahudis in atoran.” Onaim atoin Yahudis sin a'naet ein natoon am nak, “Ka bisa fa, tua. Hai atoin Yahudis ka mmui' fa hak antein he mifeek hukun a'maten. Naan suma nbi prenat Roma, es re' nmui' hak on re' naan.” 32 (Oras sin na'uab ein on naan, rasi re' Nai' Yesus na'uab niit ee, anjari nrair. Fin In natoon anrair Iin na nak, In of anmaet natuin prenat Roma sin cara, es re' nkuus na'maet Je nbi hau nehe.) 33 Onaim gubernur ee ntaam anfani nbi soraurs ein sin benteng. Rarit in anhaman naan Nai' Yesus, onaim nataan Ee mnak, “On mee? Ho re' ia, atoin Yahudis sin uisf, aa oo?” 34 Onaim Nai' Yesus nataan nafain' ee mnak, “Ho kuum es re' mutaan on naan, aa oo, ai' anmui' tuaf bian es re' natoon ko nmatoom nok Kau, tua?” 35 Onaim gubernur ee nataah am nak, “Hae! Au re' ia, ka atoin Yahudis fa, joo? Ho ngguin esan re' annona' naan ko meu ia. Saa' antein a'naak rais pirsait ein sin a'naakt ein. Te ho re' ia, mmoe' saa'? Mutoon miit kau fe'!” 36 Onaim Nai' Yesus natoon am nak, “Au ka uisf es fa u'ko pah-pinan ia. Fin karu Au 'jair usif on re' naan, Au ngguin ro he ntaisibun he atoin Yahudis sin ka nheek Kau fa. Batuur Au 'jair Usif. Mes ka nmui' fa tuaf es anbi pah-pinan ia, re' naikas Kau on naan.” 37 Rarit gubernur ee nataan nafain' Ee mnak, “Onaim ho re' ia usif, aa oo?” Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “Ho kuum es re' mak Au 'jair Usif. Amneon ii, Au 'uum a'bi pah-pinan ia, ma Au 'moin he 'jair Usif, maut he Au utoon anmatoom nok rasin re' batuur. Mansian ii arsin re' nnaa' naheran rasin re' amneot ma amnonot, sin re' naan annenan ma natniin Kau.” 38 aRarit gubernur nataan Ee mnak, “Rais amneot ma amnoont ii, saa'?”

Sin nafeek hukun a'maten neu Usif Yesus

38 bOras gubernur Pilatus na'uab anrair on naan ate, in npoi nfani nbi atoin Yahudis sin. In na'uab am nak, “Au 'parikas urair Je, mes au ka upein fa In sanat mese' msa'. 39 Mes hi biasa, toon-toon anbi fesat Paska, au ro he ufetin atoin bui es 'eu ki. Onaim toon ia, hi mroim he au ufetin atoin Yahudis hi usif, ai' on mee?” 40 Sin arsin anhuun ein ok-oke' mnak, “Kais mufetin Tuaf ia! Mufetin meu nai' Barabas, tua!” Te kaah, nai' Barabas naan, atoin maufinu 'maten.

Nai' Yohanis 19

1 Rarit gubernur Pilatus anreun in soraurs ein, he nbeos Nai' Yesus anpaek 'kauboe. 2-3 Soraurs ein naan nait hau ma'aika' in taek ein, he nkanen a'soeb es. Rarit sin ntuma'nii' 'soeb ma'aika' naan neu Nai' Yesus In a'nakan, he na'raur ein on re' sin he nasaeb Ee 'piru'-baru neu uis feu' goes. Onaim sin napaekb Ee baru mnanu' masnaa umub on re' uisf ein biasa npaken. Rarit sin nakree't Ee mnak, “Hoore tua, atoin Yahudis sin usif!” Sin npaas nafan-fain' Ee msa'. 4 Rarit gubernur ee anpoi no goes antein, he natoon neu too mfaun ein am nak, “On nai! Au upoin Ee 'eu ki. Mes hi ro he mihiin mak, au 'parikas a'rair Je, mes au ka upein fa In sanat mese msa'.” 5 Oras Nai' Yesus anpoi, In anpake 'soeb ma'aika' ma baru mnanu' masnaa umub. Rarit gubernur ee natoon neu too mfaun ein am nak, “Amkius iim fe'! In es re' ia!” 6 Oras a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein ma apaot ein ankius Nai' Yesus, sin ankoa' ein ma nhuun ein am nak, “Mi'maet Ee! Amkuus mi'peit Ee meu hau nehe!” Mes gubernur ee na'uab neu sin im nak, “Maut he hi kiim es re' meik Je, he mi'maet Je nbi hau nehe. Fin au ka upein fa In sanat saa'-saa' re' natai nok hukun a'maten.” 7 Atoin Yahudis sin nataah am nak, “Hai mmui' Atoran re' nsaun neem na'ko Uisneno. Tatuin Atoran naan, atoni' re' ia ro he nmaet, natuin in naikas in tuan ee njair Uisneno In Anah.” 8 Oras gubernur ee anneen sin uab ein on naan ate, in namtau. 9 Rarit in antaam anfani nbi soraurs ein sin benteng, onaim nataan Nai' Yesus am nak, “Ho re' ia, atoni' mu'ko mee?” Mes Nai' Yesus ka nataah ee fa. 10 Onaim gubernur ee naskaar Ee mnak, “Hae! Nansaa' am es ho ka mu'uab mok kau fa? Ho muhini mrair, ai'? Au re' ia, es re' 'mui' kuasa he u'maet ko, ai' ufetin ko.” 11 Onaim Nai' Yesus nataah am nak, “On nai, tua. Karu ho mmui' kuasa on naan, naan natuin ho mupein je mu'ko Uisneno abit sonaf neno tunan. Fin suma In kuun es re' ankonan ko he mmoe' saa' ahaa meu Kau, tua. Mes atoni' re' nnona' ma nfee Kau neu ko, tua, sin re' naan es re' nasaah sanat ma'tani' nneis.” 12 Anmurai na'ko naan, gubernur ee naim ranan he nafetin Nai' Yesus. Mes atoin Yahudis sin ankoa' ein ok-oke' mnak, “Karu ho mufetin Atoni' re' ia, tebes ho ka uis ko'u keser in partei ja fa. Fin atoni' re' naikas in tuan anjair usif, anraban uis ko'u keser.” 13 Onaim oras gubernur ee nneen sin na'uab ein on naan ate, in napoit Nai' Yesus. Rarit in ntoko nbi afeek rasi in a'toko', anbi baer jes, re' sin nakaanb ee mnak, “Baer Mainuan na'ko Faut Bena'”. (Anbi uab Aram in kaan ee nak, Gabata.) 14 Neno naan, Neno Barab Fesat Paska. Oras maans ee na'puup, gubernur ee natoon neu atoin Yahudis sin im nak, “Miit kiim! In re' ia, hi usif!” 15 Mes sin nkoa' ein ma nhuun ein naheran am nak, “Meik Je npoi na'ko ia! Mi'maet Ee! Amkuus mi'peit Ee meu hau nehe!” Onaim gubernur ee na'koke' sin im nak, “On mee? Hi sairt ii, au ro he u'maet hi usif re' ia, oo?” Rarit a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein natahan am nak, “Hai usif suma mese', es re' keser! Ka tiit fa bian antein!” 16 aRarit gubernur ee nnona' Nai' Yesus neu soraurs ein, he sin nnaon nkuus na'peit Ee nbi hau nehe.

Sin nkuus nakfirit Usif Yesus anbi hau nehe

16 bRarit soraurs ein antoup naan Nai' Yesus. 17 Onaim In nasaah naan In hau nehe npoi na'ko kota. Sin nnaon neun baer jes re' sin nteek ee nak, “Bare 'Naak Nuif”. (Anbi sin uab Aram, bare naan in kaan ee, Golgota.) 18 Antean naan ate, sin nkuus na'peti' Nai' Yesus anbi hau neeh jes. Sin nmo'en on naan neu atoni' tuaf nua msa'. Sin nkuus nakfirit es anbi Nai' Yesus in aon-bian a'ne'u, ma es antein anbi In aon-bian a'rii, ma Nai' Yesus anbi sin atnaank ein. 19 Onaim gubernur ee nreun in soraurs ein he ntui neu hau piis es, rarit ankuus ee nbi Nai' Yesus In hau neeh je tunan, antoom faof. Anbi hau pisa' naan sin ntuin am nak, “Ia Nai' Yesus, atoin Nasaretas. In re' naan, atoin Yahudis sin Usif” 20 Sin ntui hau pisa' naan anpaek uab huma' teun. Esan re': uab Aram, uab Yunani, ma uab Latin. Too mfaun ein na'kon atoin Yahudis sin anrees hau pisa' naan, natuin Nai' Yesus In bare 'maten naan, anpaumaak kota Yerusalem. 21 Mes a'naak rais pirsait Yahudi sin a'naakt ein ka ntoupun reko fa nok tuis re' naan. Rarit sin nnaon neun gubernur ee am nak, “Aam! Kais amtui ‘atoin Yahudis sin Usif’! Reko nneis, amtui mak, ‘Atoni' ia nak, in re' naan, atoin Yahudis sin usif.’ ” 22 Mes gubernur ee nataah am nak, “Au es re' 'reun sin he ntuin on naan. Onaim anbain on naan nai!” 23 Oras soraurs ein ankuus nakfirit Nai' Yesus anbi hau nehe, sin nbait In paken he ntaon neun bare haa. Piis es neu soraurs es. Ma sin nait In baru mnanu' re' nteun goe 'teme-'teme na'ko faof tar antea 'piin, re' ka maso'o fa. 24 Rarit sin na'uab ein am nak, “Hoe! Hit kais atpisu tporin In baru re' ia. Reko nneis, hit theer suur ana', he hit tahiin sekau es re' napein je.” Naan anmoe' he najarib, saa' re' matu'i nain anbi Uisneno In Suur Akninu' mnak, “Sin nbait au paken, onaim sin nheran suur ana' he napein au baru.” Rarit soraurs ein naan anmo'en on naan.

Usif Yesus antoit nai' Yohanis he npijaar In ainaf

25 Anbi bare naan, bifee tuaf fauk anhaek nokan amsa'. Sin re' naan, esan re': Nai' Yesus In ainaf, Nai' Yesus In ain rikof, nai' Klopas in fee bi Maria, ma bi Maria na'ko kuan Makdala. 26 Nai' Yesus ankius In ainf ee nhake nbi naan, nabu-bua nok atoup noni' re' In nneek ee, es re' au, nai' Yohanis. Rarit In na'uab neu In ainf ee mnak, “Ain. Tuaf re' ia, ho anah.” 27 Onaim In nak kau mnak, “On nai. Oras ia, ho maan ee neu ho aina' nai!” Rarit anmurai na'ko oras naan, Nai' Yesus In ainf ii natua nok kau.

Usif Yesus In a'maten

28 Rarit Nai' Yesus nahini nrari mnak, In namtisib anrair In meupn ein ok-oke'. Naan najarib, are' saa' ii ok-oke' re' Uisneno In Suur Akninu' ntui nain sin na'kon unu'. Rarit In nak, “Au 'meon oe.” 29 Anbi bare naan, anmui' raur ma'ninu' nbi 'huun aan es. Rarit soraurs ein nait ani'-tei meto' he narepa' neu raur ma'ninu' naan. Rarit sin nkaton ani'-tei meto' naan neu hau noon es in panan, onaim sin naramib Nai' Yesus. 30 Oras Nai' Yesus anmuis raru naan, In na'uab am nak, “Are' kanan rasi namtiis inrarin.” Rarit In na'ruri', onaim In asnaas ee natfeek een.

Soraurs es napau Usif Yesus anbi hau nehe

31 Neno naan nateef nok neon nima'. Natuin atoran rais pirsait, atoin Yahudis ro he nabaarb ein neno naan, he noka' on naan ate sin nseun ma ntoup neon onen. Es naan ate, sin ka nromin fa he atoni' in aon-ta'un amates nakfirin piut anbin hau nehe nateef nok neon onen. Fin neon onen naan, neon reko. Onaim atoin Yahudis sin a'naet ma kaes kou'n ein anbaisenun neun gubernur ee, he in naprenat tuaf he nbeos na'iup abitan hau nehe sin haek ein. Nok ranan naan, sin bisa nmaten rabah, maut he tuaf bisa nasanut sin aok-ta'uk amates nen-neno'. 32 Rarit soraurs ein annaon neun bare naan, onaim sin nbeos na'iup tuaf es in haen. Rarit sin nbeos na'iup atoin es antein in haen. Sin nua sin re' naan, esan re' tuaf ein re' sin nkuus nakfirit sin nabu-bua nok Nai' Yesus. 33 Mes oras sin ntean Nai' Yesus ate, sin niit Ee nak, In nmaet batuur een. Es naan ate, sin ka nbeos na'iup fa In haek ein. 34 Mes soraurs tuaf es nait in aunu, onaim napaun ee ntaam neu Nai' Yesus In abnapan. Rarit anmui' naa' npoi, ma anmui' oe npoi msa'. 35 (Tuaf es, re' anjair saksii naan, es re' au. Au 'kius 'iit sin ok-oke', ma au 'tui sin batuur anbin re' ia. Fin au uhiin saa' re' au ureta' naan, ro batuur, maut he hi bisa mpirsai au uab ii.) 36 Rasin re' ia njarin, natuin Uisneno In Suur Akninu' ntui mnak, “In nuif ein, ka nmui' fa tuuk es he nat'iup.” 37 Anbi Suur Akninu' naan, matu'i nbi bare bian am nak, “Sin of ankius atoni' re' sin napau nrari.”

Sin nsuub Usif Yesus

38 Anmui' atoin es, kaan ee nai' Yusuf, na'ko kuan Arimatea. In njair Nai' Yesus In atoup noni' msa'. Mes in natuin na'kor-koro' neu Nai' Yesus, natuin in namtaus atoin Yahudis sin a'naet ein. In nnao neu gubernur Pilatus, onaim antoit gubernur ee he nfee ne mainuan he neik Nai' Yesus In aon-ta'un amates. Gubernur ee nroim. Rarit nai' Yusuf annao nasanut Nai' Yesus In aon-ta'un amates naan, onaim neik Je nnao. 39 Nai' Nikodemus nnao nabu-bua nok nai' Yusuf amsa'. In re' naan, es re' unu' te in nnao nateef nok Nai' Yesus fa-fai. In ansoos bonak re' manutu nrarin amfa-faun, oni' kiru bo' tenu mteun, he ntao neu Nai' Yesus In aon-ta'un amates naan. 40 Onaim sin n'aum naan Nai' Yesus In aon-ta'un amates naan anpaken tai manihas. Sin n'aum rapis es, rarit sin ntaon bonak, rarit antaon ntein rapis es, on-on naan, tar antea bonak re' manutu' naan oke'. Sin nmoe' on naan, natuin atoin Yahudis sin harat ansuub amates. 41 Anpaumaak bare re' Nai' Yesus anmaet naan, anmui' poo'n es. Anbi po'on naan, atoni' fe'e npahat anrair noup faut goes. Sin ka nataam niit fa amates anbi naan. 42 Oras naan, atoin Yahudis sin neno he nabaarb ein he nseun sin neon onen, he noi oek' een. Es naan ate, sin natunu' Nai' Yesus In aon-ta'un amates naan anbi nopu naan, fin bare naan, ka na'roo fa.

Nai' Yohanis 20

Usif Yesus anmoni nfain!

1 Neno krei, es re' krei fe'u in neon ahunut, bi Maria na'ko kuan Makdala nnao kik-kiuk ana' nbi Nai' Yesus in nopu. Antea nee te, in nkius faut ko'u re' ntoeb noup fatu naan, natnani nrair na'ko in baran. 2 Onaim in naen anfain neu nai' Simon Petrus ma au, es re' Nai' Yesus In atoup noni' re' In nneek naan ee, onaim in natoon am nak, “Sin nabaak neik hit Usi' na'ko In nopu! Hai ka mihiin fa sin antao Goe et mee!” 3 Onaim au 'ok nai' Petrus maen meu nopu naan. 4 Hai nua kai maen mibu-bua, mes au unapa' 'neis. Rarit au 'tea uhuun u'bi nopu naan. 5 Mes au ka 'taam fa 'bi in nanan. Au u'bees ma 'kisu 'taam aah. Anbi naan, au 'kius tai manihas re' sin npaek je he n'aum naan Nai' Yesus In aon-ta'un amates naan. 6 Mes oras nai' Petrus neu ntea te, in ntaam ankono ntea nopu naan in nanan. In nkius niit tai manihas re' naan amsa'. 7 In nkius niit a'piru' es amsa', re' sin anpaek je he nkuub naan Nai' Yesus In human. Mes a'piru' naan, mari'ik ma nbaits on na'ko tai manihas naan. 8 Rarit Au, re' fe'e na 'tea uhuun u'bi nopu naan, a'taam utuin a'bi in nanan. Oras au 'kius 'iit re' baer' ein naan ok-oke', au 'pirsai Nai' Yesus In uab ein afi unu', re' nak, In of anmoni nfain na'ko In a'maten. 9 Fin oras naan, hai re' mjair In atoup noin' ein ka mihiin fa fe' Uisneno In Suur Akninu' re' ntui nani mnak, Kristus ro he nmoni nfain na'ko In a'maten. 10 Rarit hai nua kai mtebi mfain.

Usif Yesus nakrira' In tuan ee neu bi Maria na'ko kuan Makdala

11 Mes bi Maria nhaek fe'e nbi noup fatu naan in enon. In ankae piut. Oras in ankae fe', in na'bees ma nkisu ntaam anbi nopu naan. 12 In nkius niit Uisneno In ameput na'ko neno tunan tuaf nua. Sin nua sin npaken paek muti'. Sin nua sin ntokon nbin bare re' maeb es ii, natupa' Nai' Yesus In aon-ta'un amates. Es antoko nbi bare 'nakaf in baran. Es antein antoko nbi baer haef ein sin baark ein. 13 Sin nataan ee mnak, “Nansaa' am es ho mkae, ain?” Onaim in nataah am nak, “Au 'kae, natuin sin nait neik au Usi' in aon-ta'un amates. Mes au ka uhiin fa neu sin ntao Goe et mee?” 14 In na'uab anrair on naan ate, in nateut gon ma nabani'. In nkius niit tuaf es anhake nbi po'on naan, mes in ka nahiin fa nak, Tuaf naan, es re' Nai' Yesus. 15 Onaim Nai' Yesus nataan ee mnak, “Nansaa' am es ho mkae, ain? Fin ho maim sekau?” Bi Maria in teenb ee, atoni' naan, suma araip po'on anbi naan. Onaim in anfur-furi' mnak, “Aam. Karu ho mait meik In aon-ta'un amates, mutoon kau fe' neu ho mutuun Ee et mee, tua. Maut he au 'eik Je 'eu bare bian he 'suub Ee nok rek-reko. Amturun kau, tua!” 16 Rarit Nai' Yesus anhaamn ee mnak, “Maria.” Onaim in nbani' n'ain Nai' Yesus am nak, “Raboni!” (Anbi uab Aram, in oten nak, “Au Tungguru!”) 17 Nai' Yesus natoon ee mnak, “Kais amreo' Kau fe', fin Au ka 'sae fa fe' 'eu Au Ama' et sonaf neno tunan. Mes ho mnao fe', he mutoon meu Au aok-bian sin im mak, ‘Au he 'nao 'eu Au Ama' et sonaf neno tunan. In es re' hi Ama' msa'. In re' naan, Au Uisneno. Onaim In re' naan, hi Uisneon nggoa msa'.’ ” 18 Rarit bi Maria na'ko Makdala nnao natoon Nai' Yesus In atoup noin' ein am nak, “Au uteef a'rair 'ok hit Usi', Nai' Yesus!” Onaim In natoon Nai' Yesus In haan beno neu sin.

Usif Yesus naruru' ma nakrira' In tuan ee neu In atoup noin' ein

19 Neno naan nateef nok neno krei, es re' krei fe'u in neon ahunut. Maans ee fe'e nmouf. Onaim Nai' Yesus In atoup noin' ein nabuan. Sin na'eek uim je in eon' ein mates, natuin sin namtausan atoin Yahudis sin a'naet ma kaes kou'n ein. Rarit Nai' Yesus neem anhake nbi sin atnaank ein am nak, “Saloom!” 20 Oras Nai' Yesus nasee sin on naan ate, In naruru' ma nakrira' paap ein re' nbin In a'niman ma In abnapan. In atoup noin' ein anmariin anmaten oras sin nkius niit sin Usin. 21 Rarit Nai' Yesus natonan sin im nak, “Maut he hi mamut ma mtainina'. Mimnau, fin Au Ama' anhaefan Kau on mee te, Au 'haefan ki on naan amsa'.” 22 In na'uab anrair on naan ate, In anpaumak-maak sin, onaim anfuu In asnasan neu sin mese'-mese'. Rarit In nak, “Au 'fee Uisneno In Asmaan Akninu' 'eu ki. Amtoup maan Ee. 23 Onaim karu hi mnika' main atoni' in sanat, sanat naan namneku nrair, fin Uisneno nnoes nain saant ein naan amsa'. Mes karu hi ka mnikan main fa atoni' in sanat, Uisneno ka nnoes nain fa in sanat naan amsa'.”

Usif Yesus nok nai' Tomas

24 Anmui' tuaf es na'ko Nai' Yesus In atoup noin' ein tuaf bo'es am nua, kaan ee nai' Tomas. Sin nteek ee msa' am nak, ‘ri'aan koen’. Oras Nai' Yesus neem nakrira' In tuan ee neu sin, nai' Tomas ka nabua nok fa atoup noin' ein naan. 25 Es naan ate, oras in partei ngguin nak, “Hai miteef amrair mok hit Usi',” in nataah am nak, “On nai. Au ro he 'kius papa' na'ko kuust ee in baran abit In a'niman fe'. Ma au ro he urepa' au kruruk 'eu In papa' abit In abnapan. Fin karu au ka 'moe' je fa fe'e te, au ka 'pirsai fa fe' 'ak, In anmoni nfain.” 26 Ankono krei jes antein, Nai' Yesus In atoup noin' ein nabuan nfanin nok nai' Tomas anbin uim jes. Eon' ein ma'reut ein mates anrair, mes Nai' Yesus antaam anhake nbi sin atnaank ein. In nasee sin im nak, “Hoore tua! Saloom!” 27 Onaim In na'uab neu nai' Tomas am nak, “Amnona' ho krurum meu ia, he mparikas Au 'nimak fe'. Rarit amkonob ho krurum meu papa' abit Au bnapak. Ampirsai nai mak, Au 'moni 'fain jen! Kais mu'oni' ho neek pirsait re' naan.” 28 Nai' Tomas nataah am nak, “Usi'! Oras ia au 'pirsai batuur! Ho kuum re' ia, es re' au Usi' ma au Uisneno msa'!” 29 Onaim Nai' Yesus natoon ee mnak, “Tomas! Ho mpirsai mak, Au 'moni 'fain jen, natuin ho mkius miit amrair meik ho matam fuam kuum. Mes neu tuaf re' napein upan ma pa'e reko nneis, es re' tuaf re' ka nkius niit Kau fa, mes sin npirsain.”

Surat ia in sarit

30 Nai' Yesus anmoe' rais sanmakat amfaun bian antein, re' au ka 'tui sin fa 'bi surat re' ia. In atoup noin' ein ankius niit rais sanmaakt ein naan nok sin humak ma matak fuak ein kuuk. 31 Mes rasi re' au 'tui 'rari 'bi surat re' ia, au 'tui, maut he hi mpirsai mmak, Nai' Yesus naan, es re' Kristus re' Uisneno nba'an nain he nreek Ee neem. Nai' Yesus naan, es re' Uisneno In Anah amsa'. Ma oras hi mpirsai Je, hi mipeni 'monit re' amneot ma amnonot re' ka natfeek niit fa, natuin hi mjair Iin na.

Nai' Yohanis 21

Usif Yesus naruru' ma nakrira' In tuan ee neu In atoup noni' tuaf hiut

1 Ankoon neno fauk on naan ate, Nai' Yesus nakrira' In tuan ee ntein anbi nefo Tiberias in ninin. In reetn ii, on nai: 2 Oras naan, Nai' Yesus In atoup noni' tuaf hiut nabuan. Sin re' naan esan re': Nai' Simon Petrus, nai' Tomas, re' sin nteek ee mnak, ‘ri'aan koen’, nai' Nitanel, na'ko kuan Kana et propinsi Galilea, nai' Sebedius in anah tuaf nua, ma Nai' Yesus in atoup noni' tuaf nua ntein. 3 Nai' Simon Petrus na'uab neu in partei ngguin am nak, “Au he 'nao 'okar au pukat.” Onaim sin natahan am nak, “Neu, reko! Hai mok amsa'.” Rarit sin nnaon neun neof goe in ninen. Onaim sin nsaen kofa' he nnao namin ika'. Mes mabe' naan sin ka napenin fa saa'-saa'. 4 Noka' kiku on naan ate, Nai' Yesus anhake nbi neof goe ninen. Mes In atoup noin' ein ka nahinin fa neu In re' naan, Nai' Yesus. 5 Onaim In n'aupun he nataan sin im nak, “Aupuu! Ba'e sin! Mipein imrair ika, oo?” Sin natahan am nak, “Kaah fa, tua! Hai ka mipein fa kre'o msa'.” 6 Onaim Nai' Yesus natoon neu sin im nak, “Am'okar miit pukat naan neu koof' ee aon-bian. Hi of mipein.” Rarit sin nmoe' natuin ein. Onaim sin napenin ika'. Mes iik' ein naan namfa-faun, tar antea sin ka bisa nheer fa pukat naan anfain neu koof' ee nanan. 7 Au 'bi naan amsa'. Au re' ia, atoup noni' re' Nai' Yesus anneek. Rarit au utoon 'eu nai' Petrus 'ak, “Airoo! Hit Usi' es re' nee!” Anneen Au uab ii on naan ate, nai' Simon Petrus anpaek nafani' in baru, rarit an'ookr on antaam anbi nefo he nabhae' neu meto'. 8 Fin kofa' naan na'roo of oni' suma meter nautn es na'ko meto'. Rarit in partei ngguin nfoe' kofa' nfain neu meto', ma nheer neik pukat re' naheun nok ika' na'ko kofa' naan in kotin. 9 Oras sin ntean anbin meto', sin nkius ai makraha' re' npiin anbi naan. Anbi ai je fafon, anmui' ika', ma nmui' utunu' msa'. 10 Nai' Yesus na'uab neu sin im nak, “Meik neem ika' fua' fauk mi'ko re' hi mheek maan sin fe'e na.” 11 Rarit nai' Simon Petrus ansae nfani nbi koof' ee nanan, he in nheer pukat naan neu meto'. Pukat naan naheun nok iik ko'u. Sin amfauk ein, nautn es bo' niim am teun (153). Maski iik' ein namfaun on naan, mes pukat naan ka natpisu' fa. 12 Rarit Nai' Yesus anhaman sin im nak, “Iim, he mbukae fe'!” Sin nahini nrarin nak, In re' naan, sin Usin. Es naan ate sin ka nabranin fa he nataan am nak, “Ba'e re' ia, sekau?” 13 Rarit Nai' Yesus nait utunu' ma ika', onaim annao nfee sin. 14 Naan, es re' no teun ii Nai' Yesus naruru' ma nakrira' In tuan ee neu In atoup noin' ein, oras In nmoni nfain na'ko In a'maten.

Usif Yesus na'uab nok nai' Petrus

15 Oras sin anbukae nrarin, Nai' Yesus nataan nai' Simon Petrus am nak, “Simon, nai' Yohanis in anah. On mee? Ho mneek Kau mneis mu'ko ho partei ngguin ia nneek Kau, oo?” In nataah am nak, “Batuur, Usi'! Ho muhiin amrair mak, au 'neek Ko, tua.” Onaim Nai' Yesus anbaasn ee mnak, “Karu on naan ate, mutuuk murek-reko' Au 'bib-kaes aan ein he sin napenin amnahat.” 16 Rarit Nai' Yesus nataan antein' ee mnak, “Simon, nai' Yohanis in anah. On mee? Ho mneek Kau, oo?” In nataah am nak, “Batuur, Usi'! Ho muhiin amrair mak, au 'neek Ko, tua.” Onaim Nai' Yesus anbaasn ee mnak, “Karu on naan ate, mpijaar ma mpairoir murek-reko' Au 'bib-kasen.” 17 Rarit Nai' Yesus nataan antein' ee mnak, “Simon, nai' Yohanis in anah. On mee? Ho re' ia, Au partei ja, oo?” Onaim nai' Petrus in neekn ee nsuus nain, natuin Nai' Yesus nataan no teun goen nak, “Ho mneek Kau, oo?” Rarit in nataah am nak, “Ho es re' muhiin main raisn ein ok-oke'. Onaim Ho muhini mrair mak, au re' ia, Ho partei ja, tua.” Rarit Nai' Yesus anbaasn ee mnak, “Karu on naan ate, mutuuk murek-reko' Au 'bib-kasen he sin napenin amnahat. 18 Ho mheke mrair Au sairt ii, oo? Au he utoon ko on nai msa': unu' te, oras ho munif ko fe'e te, ho biasa mpaek kuum baru, ma mpaek kuum pasu 'futu', rarit ho mnao meu mee ja haa, mutuin ho romim. Mes oras ho mumnasi mrair, ho of amnona' ma mfee ho 'nimam he atoni' bian anfuut sin, anpaek kuuk ho pasu 'futu'. Rarit sin nheer neik ko msa' meu baer jes re' ho ka mroim je fa.” 19 (Nai' Yesus na'uab on naan, he natoon neu nai' Petrus anmatoom nok saa' re' of anjair neu in tuan. Fin nai' Petrus in a'maten of naruru' ma nakrira' Uisneno In pinan ma krahan.) Rarit Nai' Yesus na'uab neu nai' Petrus am nak, “Uum he mjair Au ngguin nai!”

Atoup noni' re' Usif Yesus anneek

20 Oras naan, nai' Petrus nabani' he nkius neu koit. In nkius kau utuin sin nua sin na'ko sin koitk ein. Au re' ia, atoup noni' re' Nai' Yesus anneek. Au es re' a'took a'bi Nai' Yesus In aon-bian amsa', oras hai mtook ma mbukae fesat Paska. Au re' ia, es re' utaan Ee m'ak, “Usi'! Sekau of es re' na'sosa' Ko, tua?” 21 Oras nai' Petrus ankius niit kau te, in nataan Nai' Yesus am nak, “Usi'! Ho mu'uab amrair meu kau fe'e na. Mes on mee, nok tuaf re' nee?” 22 Nai' Yesus na'uab neu nai' Petrus am nak, “Ka ho urusn aa fa. Kar-karu Au 'roim he in suma npao nbi ia goah tar antea Au 'fain 'uum ate, in raisn ii saa'? Re' pentiing ii, ho ro he mumnau saa' re' Au 'ba'an ko fe'e na, es re': uum he mjair Au ngguin nai.” 23 Natuin Nai' Yesus na'uab on naan, In atoup noni' bian anmurai na'uab ein am nak, “Nai' Yohanis naan, ka neu nmaet fa.” Te kaah, Nai' Yesus ka na'uab fa on naan. Re' In nak ii, es re': “Ka ho urusn aa fa. Kar-karu Au 'roim he in suma npao nbi ia goah tar antea Au 'fain 'uum ate, in raisn ii saa'?”

Nai' Yohanis nasoup in surat

24 Atoup noni' re' Nai' Yesus na'uab naan, es re' au, nai' Yohanis kau. Au es re' ureta' rasin ia ok-oke' 'eu ki. Au es re' a'kius 'eik au matak fuak ein. Rarit au 'tui sin ok-oke'. Onaim hit tahiin tak, rasin re' au utoon ki sin re' naan, ro batuur, tua. 25 Ma nmui' rasi mfaun bian fe' re' Nai' Yesus anmoe' sin. Karu atoni' nsoba' he ntui nain sin ok-oke', nmurai na'ko Nai' Yesus nanaob In mepu tar antea narair sin ate, au 'ak pah-pinan ia 'teme-'teme msa' ka bisa nasaeb fa suurt ein naan ok-oke'. On re' naan, tua, Au, nai' Yohanis kau, tua.

Haef ein sin Reta' 1

Uisneno nba'an he nfee In Smana Kninu'

1-3 Ama' Teofilus. Tetus ao-mina' na'ko kau, Lukas. Anbi surat ahunut, au 'tui urair are' sa'-saa' re' Usif Yesus In a'monin. Es re' sa'-saa' re' In anmo'e, ma sa'-saa' re' In nanoni' nrari, na'ko un-unu'. In npiri nrair In haef eini. Maski atoni' sin nasuusb Ee ma nha'muu' Je tar antea na'maat Ee, mes Uisneno namonib nafain Ee. Ma oras In moni nfani te, In nakriir On neu In haef ein. Sin niit Ee fani-fani tar neno bo'-haa, es nana te, sin nahinin nak In moni nfain batur-batuur. In natonan sin am, nak, Uisneno ro namnees on re' Usif re' nnaa' prenat. In nsonu' sin neik Uisneno In Smana Kninu' In ma'tanin. Au 'tui re' ein in ia, tar antea In nsae nfain neu neno-tunan. Re' ein in naan, re' au 'tui iit sin. 4-5 Ma nbi orses, Nai' Yesus nabua nok In haef ein nbi to'ef Saitun, In nfeen sin prenat nak, “Mimnau! Nahunu te nai' Yohanis nasrain neik oe, mes karu hi mpao mteni' neno fauk amnemat, Uisneno of anmo'e nneis neu ki, natuin In nfee In Smana Kninu' neu ki. Onaim nati' hi kaisa' mnao misaitan kota Yerusalem. Hi mpao mbi ia, tar Au Ama' nfee In Smana Kninu' neu ki, on re' In ba'an anrari. Ma hi mneen mirair na'ko Kau.”

Usif Yesus na'ait' On neu neno-tunan

6 Oras Nai' Yesus nabua nok In haef eni, sin nataan Ee, mnak, “Aam! Hai he mitaan miit onai: Ama Ho muhiin un-unu' te, pah Isra'el in napreent on kuun. Ama' Ho he mufetin kai oras ia na'ko prenat teta', oo, ai' hai he mpao mtein oras teta'?” Usif Yesus na'uab nok In atoup-noni' sin 7 Rari te, Nai' Yesus nataah sin am, nak, “Hi kaisa' mitaan fe' nok in oras naan. Suma Au Ama' neik Noon es an'ator in oras. 8 Onaim karu Uisneno In Smana Kninu' neem antaam neu ki, of hi na' mipein 'be'if ma ma'tani'. Rari te, hi ro he mnao mitonan sin ok-oke' ntoom Kau. Mitonan are' abitan kota Yerusalem, ma are' kuan-kuan anbi propinsi Yudea ma propinsi Samaria, tar antea pah-pinan fuun am nateef.” 9 Na'uab anrair on nana te, Nai' Yesus na'ait On neu neno-tunan anbi sin maat keni. In na'ait On tar antea noop je an'aum naan Ee, ma sin ka niit antein Ee fa. 10 Oras sin an'baisenun nsaen, nok askeken tuaf nua nhaek nakeit-ketin nok sin, sin npaken tai muit sene. 11 Tuaf nua ein naan, na'uab ein am nak, “Hoe! Atoni' Galilea! Nansaa' am es hi msanmaak ma mbaseun piut meu neng goe tnanan? Fe'ena hi miit Nai' Yesus nasaeb On neu neno-tunan tar antea noop je an'aum naan Ee. Hi miit meik hi maat mein oras In nsae neu neno-tunan. In nsae on re' mee te, In nfain neem amsa' of on re' naan.”

Sin namin tuaf he nseka' nai' Yudas

12 Narari te, Nai' Yesus In haef ein nsanun na'ko to'ef Saitun, nfanin neu kota Yerusalem. Saitun in a'roo ni na'ko kota of oni' kiir goes. 13 Antean kota nana te, sin ntaman neu umi re' sin natuan nbin na. Rari te, sin nsaen neu ke'en abit fafon. Sin kaang keni, es re': nai' Petrus, nai' Yohanis, nai' Yakobos, nai' Anderias, nai' Felipus, nai' Tomas, nai' Bertolomeos, nai' Mateos, nai' Yakobos (nai' Alfeus in anah), nai' Simon (na'ko parte purtik Selot), ma nai' Yudas (nai' Yakobos in anah). 14 Sin arsin nabuan fani-fani ma n'oen ein nok neka' mese'. Sin onen nabuan nok Bi Maria, Nai' Yesus In ainaf, nok aina'-aina' ma ri'feto-ri'feto, ma nok Nai' Yesus In orif sin. 15 Neot es ate, sin nabua nfanin, of oni' sin tuaf naut'n es bo'-nua. Ma nai' Petrus anfeen anhaek ma na'uab am, nak, 16 “Aina'-ama', arkit oke'! Oni' hi fe' mimnau nai' Yudas, re' nahunu te, in nok in atuina' sin neman ma anheek Nai' Yesus. Sa'-saa' re' anboor neu nai' Yudas ro he njair on naan. Natuin nahunu te, Smana Kninu' Uisneno npaek usif nai' Daut he ntui rasi anmatoom neu nai' Yudas on naan. 17 In re' naan, hit atoni'. In meup nabu'-bua' nok kit.” 18 (Mes oras nai' Yudas na'sosa' nrair Nai' Yesus ate, in nait roit naan ma annao nsos afu pis es. Rari te, in nmaet anbi bare naan, natuin in mofu-nteinbon ma in tain ee mpee' ma taif ein anroron npoin oke'. 19 Oras naan, sin na'uab naktaru' ma naktuta' na'ko es neu es, tar too mfaun anbi kota Yerusalem nahinin rek-reko nmatoom neu nai' Yudas in a'maten. Es nana te, sin nakanab bare naan neik sin uab Aram nak ‘Akerdama’, re' neik hit uab ii te nak ‘Afu ai' baer naa'’.) 20 Nai' Petrus na'uab ankoon nak, “Afi ahunut usif nai' Daut antui rasi naan et Surat Poris-Bo'is. In ntui nak, ‘Maut he in bare 'tua' naan ruman; kaisa' nmui' atoni' re' he natua nteni' anbi naan'.’ Ma in ntui nteni' nak, ‘Maut he in mepu naan, nana'te neu tua 'teta'.’ 21-22 Es nana te, hit ro he taim tuaf he nsenu' nai' Yudas. Hit taim tan tuaf es re' nabua nok kit sero' 'roo goen. In he es re' atoni' re' nhaumaak bon nok Nai' Yesus oras In nnao nbi me-mee, nmurai na'ko nai' Yohanis nasrain Nai' Yesus. In imsa' ro he niit nok matan nak Nai' Yesus anfeen anfain na'ko In a'maten, tar ansae nfain neu neno-tunan.” 23 Oras nai' Petrus na'uab anrair on nana te, sin arsin nataam kanaf nua. Tuaf es, es re' nai' Matias, ma es anteni' es re' nai' Yusuf, (re' fe'fe'e te, sin nteke te nai' Barsabas; sin nteke nai' Yustus amsa'). 24-25 Rari te sin onen bu'-bua' am nak, “Koi hai Ama abiit neno-tunan! Ho muhiin main rek-reko tuaf mese'-mese' in nekan. Nai' Yudas anmate nporin in mepu. Es nana te, Ama' ho meik nom amreek es na'ko sin nua sin, he nseka' nai' Yudas, he hai maitj ee nfain Usif Yesus In haef es.” 26 Rari te, sin nheran sur ana' neu tuaf nua ein naan. Ma sin nheer antoom nai' Matias in kanan. Es nana te, sin nait je nfain haef Usif Yesus nabua nok tuaf bo'es am mese' naan.

Haef ein sin Reta' 2

Sin naben ate Smana Kninu' Uisneno antoom sin

1-2 Nateef nok neon ko'u atoni' Yahudi re' sin nteek ee t'nak ‘Neon Pantekosta’, are' too mfaun re' natuina' Nai' Yesus, sin nabuan anbi umj es. Nok askeken ate, sin nnenan a'ruuf es neem na'ko neng goe tunan nahuum on re' ain nautus. A'ruuf naan ko' re'uf, tar abitan re' naan, ka nmanenan fa hanaf es nok es karu sin na'uab ein. 3 Rari te, sin niit anteni' nahuum on ai pina' nsakan anbi sin mese'-mese'. 4 Onaim Smana Kninu' Uisneno antaman sin arsin. Rari te, sin na'uab ein neik uab pah bian, nmatoom nok saa' re' Smana Kninu' natonan sin. Uisneno In Smana Kninu' nseij On ma nbaits On neu Nai' Yesus in tuaf sin 5 Oras naan, atoni' Yahudi na'ko are' bare-bare et pah-pinan, neem nabuan anbi Yerusalem. Sin neek ein nmarinan he natuin Uisneno. 6 Oras sin nneen a'ruuf naan, sin arsin neem nabuan anbi bare naan. Ma mese'-mese' anneen in uaba' na'ko Usif Yesus In haef ein sin ruruk. Sin arsin nsanmakan. 7 Sin arsin nsanmakan tar sin na'uab ein nak, “Sin are' a'uaba' ia, atoni' Galilea, ai' kah? 8 Nansaa' am es hit tneen sin na'uab ein neik uaba' na'ko hit pah mese'-mese'? 9 Hit arkit teem ta'ko propinsi Partia, Media, Eram, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, 10 Frigia, Pamfiria, Masir, ta'ko Ribia re' anhaumaak kota Kirene; hit bian neman na'ko kota Roma; 11 ma bian anteni' neman na'ko puru Kreta, ma pah Arab. Hit atoni' Yahudi ma atoni' pah bian re' antaman pirsait Yahudi. Hit arkit tneen sin na'uab ein neik hit uaba' mese'-mese', nmatoom nok are' rais ko'u, re' Uisneno anmoe' nani. Airooo! Hit tamkaak batur-batuur!” Na'ko pah-pah re' ia, too mfaun neman nabuan neu Yerusalem 12 Sin arsin namkakan, ma sin maktaan ein es nok es am nak, “Nmoe' on meem es anrair on re' nee? In a'moufn ii, on mee?” 13 Mes atoni' bian na'akan sin. Sin na'uab ein nak, “Hoe! Kaisa' mtoe mook sin! Natuin sin nmafu nmaten!”

Nai' Petrus na'uab anbi too mfaun sin atnanak

14 Nai' Petrus, ma haef Usif Yesus sin tuaf bo'es am mese', nokan nbin naan. Ma nai' Petrus neiki ntaam akre'o, ma na'uaba neu too mfaun re' nabuan anbin naan. In na'uab naheer-heer am, nak, “Aina-ama', aok-bian ki ok-oke'! Hi re' anfain atoni' Yahudi, ma re' iim ma mitua ambi kota Yerusalem! Amtakan hi ruikm ein ma amneen rek-reko neu saa' es re' au he u'uaba', natuin anmui' uab uuf es re' au he utoon neu ki ok-oke'. 15 Hi kaisa' mitenab mak sin nmafun raur tua min-kase. Sin ka neu he nmafun fa! Mimnau, ka tiit fa es he niun raru he namaf goe kik-kiku. Saa' anteni' fe' nreuk sea! 16 Hi mneen sin arsin na'uab ein neik hi uab eni mese'-mese'. In amneon ii onai: Oras naan, Uisneno natoon anrair rasi ia neu In mafefa' kninu' nai' Joer, nak, 17 ‘Uisneno na'uab am nak, “Anbi neon amsoput sin, Au of usanut Au Smanak neu bifee-atoni' sin ok-oke'. Hi an-feto ma hi an-mone sin, of Au 'paek sin anfanin Au mafefa' kninu'. Hi an-muinf ein naan, of niit saa' re' Au he ururu' neu sin nbi mnitas. Ma hi atoni mnais ein naan, of niit saa' re' Au he ukrira' neu sin nbi mneit. 18 Nateef neon amsoput sin, Au 'fee Au Smanak anbi Au anah-anah sin ok-oke'. Au 'fee neu atoni' sin, ma Au amsa' 'fee neu bifee sin. Ma sin of na'uab saa' re' Au utonan sin. 19-21 Of Neon Uisneng Goe antea, mes nahuun na'ko neno naan antea, Au of a'moe' uhunun rais sanmakat huma'-huma' anbi neng goe tnanan. Rais sanmakat on re' mans ee names'ook; ma fuun ee of me'rare on naa'. Au amsa' he 'moe' rais sanmakat maneun re'uf anbi pah-pinan. Rasin naan nahuum on ai, ma ai masu' re' ansae kbo'es-akbo'es on neng goe tnanan. Ma nbi neno-neno Uisneno re' maneun re'uf naan, sekau es anhunun ma antoit rais maturun ma'babat na'ko Uisneno, te sin of napenin 'honis.’” Nana re' nai' Joer na'uab naan je, et afi unu'. Nai' Petrus na'uab neu too mfaun sin 22 Naaa! Aok-bian atoni' Isra'el ok-oke'! Hi mtakan hi rukim ma mneen saa' re' au he utoon ki oras ia. Uisneno nruur ma nreek nain Nai' Yesus, atoni' Nasaret naan. Hai mihiin batuur, natuin hai miit meik hai matam nak Uisneno anpaek Nai' Yesus he nmoe' rais sanmakat nfain rasi mkakan re' maneun re'uf. Hi msa' mihiin rasi ia, natuin Nai' Yesus anmoe' rais sanmakat huma'-huma' nbi hi tnanam. 23 Mes hi mroor miis Ne, meik ranan amtoit amoe' re'uf he nkuus na'peti' In Tuan Ee nbi hau nehe. Te kah, nana Uisneno nahini nrair na'ko afi unu', ma nmatoom nok In sarit. 24 Namneo hi moe' on naan tar antea In nmaet batur-batuur. Mes Uisneno ka nroim fa he Nai' Yesus antuup nabaar anbi amates sin barak. Es nana te, Uisneno nafeit Ne na'ko amaets ein sin baark ein, ma namonib nafain Ee. 25 Nahunu te, usif nai' Daut antui rasi antoom Nai' Yesus, onai: ‘Au uhiin ak Uisneno nok kau piut-piut. Es nana te, ka tiit fa saa', es re' nabei' he namouf kau, natuin Uisneno anhaek piut et au bnapak. 26 Au neek ki nmariin, natuin rasi naan; ma au bo'is u'naeba' Uisneno piut, ma au u'tena' he 'pao Goe. 27 Natuin In ka nafetin fa au smanak he natua nabaar anbi amaets ein, sin barak. Ma Uisneno ka nparakan fa In Atoin Akninu' In Ta'un he npuun anbi nopu. 28 Usi' natoon kau rana 'honis re' amneot. Es nana te, au neek ki nmariin anmaet, natuin Usi' nok kau piut.’ Nana amsa', re' usif nai' Daut antui naan je et afi unu'. 29 Naa, aok-bian ki ok-oke'! Oras ia mfee kau mainuan akre'o, he au u'uab nok akninu', uab re' nmatoom nok na'i nai' Daut. In na'uab on naan, mes in ka nteek on fa neu in tuan ii nmees. In nmate nrair, ma nsuub anraar je, ma In naetn ee, fe' et hit atnanak tar antea neno ia. 30 Usif nai' Daut re' naan, mafefa' Uisneno. Ma in nahiin nak Uisneno anba'an neik rasi supat, nak in sufaf-ka'uf es na'ko nai' Daut of es annaa' aprenat, es re' Tuaf re' Usi' anruur ma nreek naan Je na'ko afi unu'. 31 Oras naan, nai' Daut ankius na'roo neu neno amnemat. Ma in natoon nahuun antoom Atoni' re' Uisneno nruur ma anreek naan Je. Nak atoni' naan of anfeen anfain na'ko In a'maten. Ma nai' Daut amsa' nak atoni' naan of ka nabaar fa anbi amaets ee in baran, ma in ta'un of ka npuun niit fa. 32 Atoni' re' nai' Daut natoon ee naan, es re' Nai Yesus! Uisneno namonib nafain Ee na'ko In a'maten. Ma hai arkai miit nok hai matam, In nmoni nfain. 33 Ma oras ia, Uisneno naiti nrair Nai' Yesus ma In kaan Ee ko'u nneis. In antook et Uisneno In abnapan a'ne'u, et bare re' Usi' nabarab nani. Ma In Aamf Ee anfee Ne Ama' In Smana Kninu', on re' Usi' anba'an naan je et afi unu'. In imsa' anba'an he nfee kit In Smana Kninu' neu kit. Hi mneen, ma miit ee, oras ia, naan Uisneno nfee In Asmanan. 34 Nai' Daut ka nsae niit fa ntea neng goe tunan, mes in na'uab natoon am, nak, ‘Uisneno na'uab neu au usi' mnak, “Amtook nai mbi bare re' Au ubarab aan je, 35 tar Au 'moe' ho musu sin nri'tuu neu ko.’” 36 Es nana te, too Isra'el arki ok-oke' hi he mihiin namneo nak Nai' Yesus re' hi mkuus miis Ne naan, es re' Nai' Yesus re' Uisneno nait naraar Je, he nfain Uisneno In An piri', ma In nfain Usif neu kit.” 37 Ma nbi oras sin nneen rasi nana te, sin neik ein nsaan jok. Ma sin nataan nai' Petrus nok haef bian sin, nak, “Eee, ba'e sin! Onaim, es hai he mmoe' on mee ka?” 38 Ma nai' Petrus nataah sin, am nak, “Hi arki mese'-mese' ro he misaitan ma mifeitin hi sanat ma hi penu sin, ma mfain mituina' Usi'. Rari te, hi ro he mnona' hi tuam ein he nasrain ki, he nfain tanar nak, hi mite'un ma mi'bani' hi moint ii mituin Yesus Kristus In rana 'honis. Nana msa' nfain tanar nak Uisneno nsaok nain are' kanan hi sanat ma penu sin. Ma hi msa' of mipein Smana Kninu' Uisneno. 39 Natuin Uisneno nba'an nain rasi naan, he nfee je neu are' tuaf-tuaf re' nfain on Iin na. Nok rasi naan, In nba'an neu ki ma neu hi sufa'-ka'uf sin. In imsa' anba'an he nfee neu tuaf bian anteni'.” 40 Nai' Petrus fe' na'uaba mnanu' neu sin, ma natonan sin am nak, “Oras ia, atoni mfaun sin nseken nkoon sin nasaitan raan amneot ii. Es nana te, hi ro he mpanat rek-reko he kaisa' hi mituina' amoe' re'uf sin ranan. Hi mituin meu Uisneno In raan amneot naan. Anbi nana te, of hi mmoin piut mok Uisneno.” 41 Rari te, too mfaun sin antoup nai' Petrus in uaban. Onaim sin ntaam natuin Nai' Yesus In Rana 'Honis, ma sin nnona' sin tuak eni he nasrain sin. Neno naan, sin tuaf nifu teun re' antaam natuin apirsait neu Nai' Yesus. 42 Sin nromin he nabua nok too bian re' natuina' Usif Yesus. Ma sin nmonin reko es nok es. Neno-neno te, sin nmakoen he nneen noni'-taru' na'ko haef Usif Yesus. Sin n'oen ein te nabuan. Sin nbukaen amsa' nabuan.

Apirsait ein sin a'monit

43 Oras naan, haef Uisneno sin anmo'en rais sanmaakt ii mfaun, tar antea bifee-atoni' sin sanmakan ma namtaun nok. 44 Bifee-atoni' apirsait re' natuina' rana' 'honis Usif Yesus naan, nabuan ma anneek-mesen, tar sa'-saa' re' sin muu'j ee te, sin arsin anpaek nabuan. 45 Ma bian na'sosa' sin baer ein, ma sin a'mui' kein, rari te sin bait in osan naan neu apirsait sin, mese'-mese' natuin sin sarit. 46 Neno-neno te, sin nabuan anbi Uisneno In Uim Onen Uuf. Sin arsin anbukaen natnan-nanin na'ko umj es neu umj es nok neek marine ma sakanat. Sin ar-arsin anmatuurn ein es nok es, ma sin ka napain nitan fa. 47 Na'ko neno neu neno te, sin bo'is Uisneno ka natfeek niit fa. Too bian re' ka nabua nok sin anroim niis sin. Neno-neno te, Uisneno nfee 'honis neu tuaf bian, ma sin antaman ma nabuan nok apirsait Usif Yesus sin. Tar antea sin nma'baab ein piut.

Haef ein sin Reta' 3

Nai' Petrus nareko' atoin men bua' es

1 Anbi neon goes, nreuk teun mansi nmaeb, nai' Petrus nok nai' Yohanis annaon anbi Uim Onen Uuf Uisneno he n'oen ein nok tuaf bian. 2 Sin he nnao ntaman natuin eon ko' goes re' in kaan ee, ‘Eno' Amasat’. Anbi naan, sin niit atoin es, re' haen ein anbuan na'ko in ainf ee nahoins ee ji. Neno-neno te, atoin ein anbaib neik je neu bare naan, hena' in bisa ntoit sa'-saa' na'ko sekau re' annao npeo' eno' naan he ntaam neu Uim Onen Uuf. 3 Ma oras in niit nai' Petrus nok nai' Yohanis he ntaman neu Uim Onen naan in nanan, in nona' in a'niman ma antoti, mnak, “Airooo, ama' sin! Hi mturun man kau fe'. Mfee man kau saa' akre'o.” Nai' Petrus ma nai' Yohanis nkius atoni' hae bua' naan 4 Sin nua sin ankius na'tesan atoin abua' naan, rari te nai' Petrus nak, “Ba'e! Amkius uum fe'!” 5 Ma atoni' naan nait matan ma nkius sin nua sin; in natenab, am nak, “Hoe, sin nua sin of he nfee kau saa' es.” 6 Mes nai' Petrus nak, “Ba'e! Au ka 'mui' fa roit sen mese. Mes oras ia, au he 'fee ko saa' re' au 'mu'i. Amneen rek-reko, ba'e! Nok kuasat na'ko Nai' Yesus Kristus, atoni' Nasaret naan, au aak ko: amfeen he mnao nai!” 7 Onaim nai' Petrus annaa' atoin abua' naan in a'niman a'ne'u, ma anfiit nahake'. Oras naan, in haen ein nareok nanin. 8 Nok askeken, in ntaikreit, ma annao neum-neem he na'taka' in haen. Rari te, in nok antaam anbi Uim Onen nok sin nua sin. In nao nok, antaikreit nok, ma anbo'is Uisneno. 9 Too mfaun sin niit ee in nao ma anbo'is Uisneno. 10 Oras sin nahiin je te, sin sanmakan, ma na'uab ein nak, “Atoni' re' ia, in es re' atoin abua' re' ntoit roit neno-neno nbi Eon Amasat, ai' kah? On meem es in nareok?”

Nai' Petrus na'uaba' nbi Uim Onen Uuf ee nanan

11 Rari te, atoni' nana nnao nabua nok nai' Petrus ma nai' Yohanis. Sin teun sin antean roop mainuan es re' in kaan ee ‘Ropo, usif nai' Soreman’. Onaim are' too mfaun sin neman ma nauban sin nok neek sanmakat. 12 Oras nai' Petrus niit too mfaun sin te, in nmurai na'uab am nak, “Hoe! Too Isra'el ki ok-oke'! Nansaa' am es au aok-bian ki, hi msanmaak? Nansaa' am es hi mkius kai piut? Oni' hi mak atoni' ia in bisa nnao natuin hai mpaek re'u oo, ai' natuin hai mmakoe he mituina' Uisneno? Ai' on mee? 13 Au he utoon ki onai: hit be'i-na'i sin, es re' nai' Abraham, nai' Isak, ma nai' Yakop, sin na'ruri' na'bees neu Uisneno. Uisneno re' naan, es nait na'ratan In Atoni' re' In npiir naan Je naan es re' Nai' Yesus. Nai' Yesus re' naan, es re' maeb-esi, hi mait man Ee ma minaa't Ee neu Gubernor Pilatus. Ama' gubernor ee he nafeitn Ee, mes hi mraban in nromin re' naan, henati' kais nafetin Nai' Yesus. 14 Mes Nai' Yesus naan, Atoni' re' ka nmui' fa sanat. In neekn Ee reko. Ama gubernor he nafetin atoni' re' ka nmui' fa sanat naan, mes hi arki mraabn ee nok ma'tani. Re' re'uf annes-neis ji hi mikeekt ee, he nafetin atoin amoe' re'uf es, re' aroor atoni', he nafetin nafain ee neu ki. 15 Onaim, hi es amroor miis Nai' Yesus. Te kah, In es re' nmoe' kit ma tmoin. Namneo, In nmaten nrair jen, mes Uisneno namonib nafain Ee, na'ko In a'maten. In re' ia, es re' hai miit Ee nok hai matam. 16 Naa, hi mihiin main atoin abua' ia. Oras ia, in ma'taan jen, mes ka hai fa es re' mireok ee. Hai ka mmui' fa kuasat sa'-saa'. Kuasat naan neem na'ko Nai' Yesus kun. Atoni' ia anfeen ma nhaek natuin in npirsai neu Usif Yesus. Fin Usif Yesus naan, es re' nareko' naan je ma hi miit nok hi matam. 17 Aok-bian arki! Oras ia, au uhiin ak hi mok hi a'nakat sin ammoe' amre'ut neu Nai' Yesus. Mes hi ka mihiin fa in a'poen ii on mee. 18 Mes Uisneno natoon anrair et afi unu', npaek In mafefa kninu' sin nak, Anah re' In npiir naraar Je naan, ro he napein ma'ne'at. Ma rasi naan, njari nrair. 19 Es nana te, hi ro he misaitan hi sanat-penu sin, ma amfain iim meu Uisneno, maut he In noes nain sin, ma ka namnau nteni' fa hi sanat-penu sin. 20 Uisneno of naheran hi nekam. Ma Uisneno of ansonu' nafani' neu ki, Anah re' In npiir naraar Je naan. Ri'ana' naan, es re' Nai' Yesus re' In nsonu' nraar Je neem neu ki. 21 Na'ko afi unu', Uisneno na'uab npaek In mafefa' kninu' sin, nak, ‘Uisneno of nanoon are' rasi, tar antea are' rasi naan anfain fe'u.’ Es nana te, Nai' Yesus anpao nbi In Baran A'kninu' tar antea In neem he na'fe'u are' rasi. 22 Na'i nai' Musa msa' na'uab niit neu too pah Isra'el, am nak, ‘Hi A'nakat naan, es re' Uisneno, of In nruur naan es na'ko ki he nfain In mafefa' kninu', on re' In npaek kau a'fain In mafefa'. Es nana te, hi ro he mtakan hi rukim ma mneen are' sa'-saa' re' In natoon ki sin. 23 Mes sekau re' ka nroim he nneen fa rek-reko Atoni' naan In uaban te, Uisneno of naiti nporin naan je na'ko In ini, ma nakrait ee.’ 24 Ka arahaa fa na'i nai' Musa na'uaba' rasi naan. Mes Uisneno msa' anpaek tuaf bian anteni', he nfanin In mafefa', ma sin natonan are' rasi nana msa'. Re' afi ahunut, Uisneno anpaek na'i nai' Samuel, he natoon rasi-rasi re' muni ia hit tiit sin teik hit matak. 25 Uisneno amsa' anba'an neu na'i nai' Abraham nak, ‘Au of a'fee tetus neu pah-pah anfuun am nateef pah-pinan, na'ko ho sufa' ma ka'uf es.’ Naa, are' rais manba'an na'ko in na'i naan, oras ia najairb on anbi hi matam, orif-tataf atoni' Yahudi ki. 26 Uisneno nsonu' In Anah re' In npiir naan Je, he naruru' ranan, he hi misaitan hi sanat sin. Es nana te, In nakrira' In nekan arekot neu ki. In ansonu' nahunun In Anah naan neu ki, rari te na' In nsonu' ntein neu pah-pah bian.”

Haef ein sin Reta' 4

A'nakat rais pirsait sin no'en nai' Petrus ma nai' Yohanis he neem natahan

1 Oras nai' Petrus ma nai' Yohanis fe' na'uab ein nok atoni' fauk ate, kaes ko'guin neman. Kasen naan es re' a'nakat-a'nakat pirsait Yahudi, ma a'nakat atitus-apaot Uim Onen Uuf, ma tuaf bian na'ko pukan pirsait Saduki. Sin neman ma nakan niis nai' Petrus ma nai' Yohanis. 2 Sin nato'on nai' Petrus ma nai' Yohanis, natuin sin nua sin natonan too mfaun, nak, “Nai' Yesus anfeen anfain na'ko In a'maten! Nok rasi nana te, In anfei ranan neu amates sin he nfenan nfanin.” 3 Es nana te, sin nreun tuaf he nnao nheek sin nua sin. Mes, natuin mansi nmaeb jen, onaim sin nataam sin nua sin anbi bui. Noka' fe'e te, na' he nparikas sin rasi. 4 Mes tuaf-tuaf re' anroim he nneen ma ntoup noni' na'ko haef ein sin nonik, anmanauk ein nak sa'-saa' re' atoup-noni' sin natoon ee naan ro batuur. Es nana te, tuaf-tuaf neman ma na'baba' sin piut-piut, tar antea oni' sin bua'-bua' tuaf nifu niim. Kaes ko'u sin na'uab ein ma'fena' neu nai' Petrus 5 Nok-noka' on nana te, are' kaes-ko'u Yahudi sin nabuan anbin kota Yerusalem. Sin es re' a'nakat-a'nakat, atoni mnais harat, ma tunggur agama Yahudi sin. 6 A'nak Ko'u pirsait Yahudi msa' nok anbi naan. In kaan ee, nai' Hanas. A'nakat-a'nakat bian anteni', es re' nai' Kayafas, nai' Yohanis, nai' Aleksander, ma nai' Hanas in uum je nanan sin nokan anbin naan. 7 Oras sin arsin antaam nabuan ate, sin nreek tuaf he no'en neik nai' Petrus ma nai' Yohanis, he neem nateef nok sin. Oras sin nua sin ntaman nrarin, sin natanan, nak, “Nmoe' on meem, es re' hi mireko' atoin men-bua' naan? Hi mpaek kuasat na'ko sekau, ka? Ma sekau es re' nreun ki he hi mibrain he mmoe' on re' naan?” 8 Rari te, Smana Kninu' Uisneno naheran nai' Petrus in nekan. Es nana te, in nataah am nak, “Ama' ar-arki, hi es amfain a'nakat-a'nakat ma atoni mnais harat neu too Isra'el ok-oke'! Kais mitoo', natuin hai on re' mtaka'nana' kre'o. 9 Atkisu te, hi on he mmaka'rasi' mok kai, natuin hai mturun ma mireko' atoin men-bua' es. Ma hi amsa' mitaan kai, nok sekau in kuasan hai mireko' atoni' naan? 10 Onaim, au he utoon ki on nai: Ama' sin ar-arki mimnau atoin Nasaret es, re' In kaan Ee, Nai' Yesus. In es re' Kristus, re' Uisneno nruur ma nreek naan Je na'ko unu'. Ma hi es re' amkuus mi'peit Ee anbi hau nehe. Mes Uisneno nafena' nafain Ee na'ko In a'maten. Au 'roim he sin ama' arki mok too Isra'el ok-oke' mihiin, natuin hai mireko' atoin men-bua' ia, meik Nai' Yesus re' ia In kuasan. 11 Nai' Yesus re' ia, es re' antui naan Je, anbi Sura Kninu' Uisneno nak, ‘Anmui' fat goes re' atuukan faut nein naiti nporin; mes namuni te, fatu naan anfain faut sukit neu nii ainaf.’ 12 Ka tiit fa ranan bian et pah-pinan ia, re' Uisneno anfei naan je he tapeni' 'honis ma saok sanat. Suma arahaa ranan mese', es re' Nai' Yesus. Karu ka In fa te, ka tiit fa es re' nfee kit a'honis.” 13 Too mfaun atokos anbi naan nahinin nak, nai' Petrus ma nai' Yohanis nua sin too amonot, ka on fa askorat sin. Mes sin sanmakan, natuin sin nua sin na'uab ein mat-maat. Sin imsa' nahinin nak nua sin a'hakef mese ma 'naof mese nok Nai' Yesus. 14 Etun too mfaun sin mninu'-mninu', ka fefa' mese' fa; saa' nteni, atoni' re' nareok na'ko men-bua' naan nhaek nakeit nok nai' Petrus ma nai' Yohanis anbi naan. 15 Rari te, sin nreun Nai' Yesus In haef ein nua sin, nak, “Hi mpoi mtahan meu mone'.” Onaim, sin na'uab ein he namin ranan he namouf sin. 16 Sin nmaktaan ein nak, “Ba'e-benu' sin! Hit he tmoe' sin on mee? Natuin, too mfaun kota Yerusalem nahinin nak sin es re' nmoe' rais sanmakat ia. Hit he tpeen teik uab saa' antein, fin rasi ia natonon mat-maat? 17 Reko nneis, hit taim ranan henati' rasi ia ma'kuba' ai' ma'koro, ma kais natoon on anbi me-mee. Reko nneis, hit aka'tau sin nua sin, he sin kaisa' nanoni' anteni' rasi Nai' Yesus In Rana 'Honis. Karu sin ka natninan fa te, of sin na' nahinin na, oo!” 18 Rari te, sin no'en nataam sin ma nak neu sin am nak, “Nati' kas-kais, oo! Ka nabei' fa he minoni' amteni' anmatoom nok Nai' Yesus!” 19 Mes nai' Petrus ma nai' Yohanis natahan am nak, “Bait sin ama', hi mitenab rek-reko. Mee es reko nneis? Tatuina' hi prent ii te, es re' reko nneis ii oo, ai' tatuina' prenat Uisneno? 20 Hai miit meik hai matam, ma hai mneen meik hai rukim are' kanan rasi namfau. Nansaa' am es hai bisa mimninu'? Hai ro he mitoon rasi naan!” 21 Mes, a'nakat-a'nakat re' naroitan rasi naan, anpenan anteni' sin. Oke te, nafeti' sin nua sin, fin sin ka nahini ntenin fa neu he nhukun sin neik ein rais saa'. Ma sin imsa' namtaun, kar-karu too mfaun sin antaisibun. Fin too mfaun sin nbo'is Uisneno In kanan, natuin atoin hae bua' naan nareok. 22 (Atoin ameen hae bua' naan, nameen nneis na'ko toon bo'-haa te, es na' in annao naan.)

Usif Yesus In too tafa' sin an'onen totin he sin kaisa' namtaun

23 Ma oras sin nafeitin nai' Petrus ma nai' Yohanis, sin nua sin anfanin ma nateef nok sin aok-bian sin. Oke te, nua sin natonan sin are' uaba' ma taras re' sin nneen ee na'ko a'nakat-a'nakat sin. 24 Anneen nararin on nana te, sin aok-bian sin nabuan nok neka' mese', ma an'oen ein am nak, “Koi Uisneno, Amo'et ma Apakaet neno-tunan ma pah-pinan nok in afan. 25 Afi ahunut, Ho Smana Kninu' npaek na'i nai' Daut anfain mafefa', he ntui nain rasi atoni' re' nraban Nai' Yesus, nak: Nai' Petrus sin an'oen ein ‘Atoni' na'ko uuf-uuf bian, nato'on natuin annenan uab anin; sin nrunan rafu'-rafu', ma nanaoba' rasi re' ka ma'u'u fa. 26 Usif-usif pah-pinan nabuan he sin nkeen Uisneno; ma a'nakat-a'nakat sin namin ranan he nraban Uisneno, ma Kristus re' Uisneno nruur naan Je na'ko afi unu'.’ 27 Namneo, rasi re' na'i nai' Daut antui naan je naan, njari nrair oras ia. Namneo, anbi kota ia, usif Herodes ma gubernor Pontius Pilatus nabuan nok hai atoni' mnais ein pah Isra'el, ma nok a'nakat-a'nakat na'ko pah bian. Sin arsin namin ranan he nraban Nai' Yesus, tuaf re' Uisneno, Ho mbeit maan Je ji. 28 Ma oras ia, hai mihiin namneo-namneo, nak are' sa'-saa' naan anmatoom nok Uisneno Ho romim, anmatoom nok saa' re' Ho mufeek maan je na'ko afi unu'. 29 Koi Usi' Ho miit! Oras ia, sin n'aka'tau kai. Es nana te, hai mtoit Ko Usi', amfee kai neek aherat, he hai mnao ma mitoon Rais Arekot antoom Nai' Yesus, henati' kais nok neek amtaus. 30 Hai mtoit Ko Aam, he mfee kai kuasat, he hai mireko' are' amenat sin. Ma hai mtoit ma'tani' msa' he hai mmoe' are' rais sanmakat huma'-huma' henati' sin nahinin nak kuasat naan in amneemni na'ko Atoin Amneot, es re' Nai' Yesus. Hai onen of na'tuuk ma na'paar on naan, Usi'!” 31 Ma oras sin n'oen ein on nana te, umi re' sin nabuan anbi naan, na'hasu'. Ma sin arsin annaben Smana Kninu' Uisneno antoom sin. Rari te, sin npoin ma natoon Rais Reko Uisneno nok mat-maat.

Nonot apirsait ein nmoin nabuan anbi suust am marinet

32 Ma are' nonot apirsait neu Nai' Yesus, sin neka' mese', ma nmanekan es nok es. Ka tiit fa apanit, fin sin nmabatin es nok es. Bare' mee re' tuaf es ini, anfee je he sin arsin npaek namnes-nesan. 33 Ma Usi' nfee In kuasat neu In haef ein, he natonan too mfaun ein, am nak, Usif Yesus anfeen anfain na'ko In a'maten. Natuin sin niit anrair neik sin maatk eini. Ma Usi' anfeen sin tetus-aomina'. 34-35 Anmui' tuaf anbi sin imsa', re' na'sosa' in afu, ai' in uum je. Ma in osan naan, in nnona' neu Usi' In haef ein. Ma sin anpaek sin he anbaab sekau re' anma'nuuk. Natuin rasi naan, es na' ka tiit fa akuran anbi sin. 36-37 Tareta' on re' nai' Yusuf. In re' ia, na'ko uuf nai' Lewi, ma in amneem ni na'ko puru Siprus. (Haef Uisneno sin anteek ee te nak ‘Barnabas’, re' neik hit uab ii te nak, ‘atoni' re' anha'tain nekaf tuaf bian’.) In nnao ma na'sosa' in afu piis es, rari te, in nnona' in osan neu haef Uisneno sin.

Haef ein sin Reta' 5

Nai' Ananias nok bi Safira nmaten, natuin sin he nsoba' Smana Kninu'

1 Mes anbi oras naan, anmui' atoin es amsa', in kaan ee, nai' Ananias. In fee je, kaan ee, bi Safira. Sin nua sin imsa' na'sosa' sin afu piis es. 2 Mes sin nua sin nma'akoran he na'koro' afu naan in osan bian. Oras na'sosa' nrair afu nana te, nai' Ananias annao natonan Usi' In haef ein, am nak, “Hai fe' mi'sosa' mrair hai afu piis es. Oras ia, hai he mfee in osan ok-oke' neu Uisneno.” Nai' Ananias annona' roit bian neu nai' Petrus 3 Ma nai' Petrus nakain ee mnak, “Hoe! Ananias! Ho ro bainesi' ko! Ho mmoe' on mee? Nansaa' am es ho mu'koro' afu naan in osan bian? Ho neek man names'ook, fin ho mutuina' niut reu'f ein sin A'naakt ee in a'romin. Ho mubrain he mputa-kriu Uisneno In Smana Kninu'! 4 Onai! Ho he mu'sosa' afu naan, ai' kah, nana et ho. Ai' karu ho mu'sosa' muraar je, ma ho mroim he mfee in osan oke', ai' kah, nana msa' et ho. Mes nansaa' am es ho mmoe' rasi naan? Ho he mupoi mansian ni, mes ka tiit fa es nabei' he napoi naan Uisneno!” 5 Anneen nai' Petrus in uaban nana te, nok askeken nai' Ananias antikoib, ma in maet nain oras naan. Are' too re' nneen rasi naan, namtaun maten. 6 Rari te, ri' munif sin fauk antaam neman, ma sin n'aum nai' Ananias in aon, ma neik je nnao he nsuub. 7 Ma of oni' tabu teun namuni te, nai' Ananias in fee je ntaam neem. In ka nahiin fa neu saa' na es re' nrair. 8 Onaim nai' Petrus nataan ee, mnak, “On mee, ain? Hi mi'sosa' afu naan, ma in osni es re' ia, goah aa, oo?” Ma in nataah, am nak, “Batuur, tua. In osni ro es re' naan.” 9 Rari te, nai' Petrus nakain ee, mnak, “Nansaa' am es ho mok ho 'naef ee mma'akor he msoba' Smana Kninu' Uisneno? Ho mkius! Tuaf-tuaf re' annao nsuub ho mone naan, fe' anfain neman. Kree' goes anteni' te, sin of anroi neik ho ta'um ma ansuub ee anbi ho moon je in abnapan.” 10 Nai' Petrus in na'uab on nana te, nok askeken, bifee naan ntikoib, ma nmaet nain. Ma oras anmuinf ein antaam anfanin te, sin niit bifee naan anmate nrair. Ma sin nroi neik bifee naan, ma nsuub ee nbi in moon je in abnapan. Bi Safira nmaet nok askeken 11 Rari te, apirsait ein neu Nai' Yesus, sin namtaun maten. Ma are' too mfaun re' nneen nai' Ananias ma bi Safira sin a'maet kein ate, sin namtaun amsa'.

Nai' Petrus sin nareko' too amenat namfau

12 Oras naan Nai' Yesus In haef ein anmo'en rais sanmakat namfau, ma too mfaun sin niitan. Haef ein sin ntaman fani-fani nbi Uim Onen Uuf Uisneno. Sin nabuan nok neka' mese' anbi Ropo Usif Soreman. 13 Oras naan, too mfaun sin anpures Usif Yesus In too apirsait ein. Mes neu sekau re' fe' ka npirsai fa Nai' Yesus te, in neek ne fe' na'oni' he ntaam nabua nok sin. 14 Mes too apirsait ein neu Nai' Yesus naan, na'baab 'ok piut na'ko oras neu oras, et bifee ma atoni'. 15 Oras naan, reka' atoin ein niit anrair nai' Petrus sin anmo'en rais sanmakat huma'-huma', tuaf-tuaf neik ein amenat anbin 'nahek, ma natupa' sin anbin raan ee ninin. Fin sin natenab am nak, “Kar-karu nai' Petrus ma nai' Yohanis ankonon natuin ranan ia, ma sin haof keni antoom ahaa amenat nana te, amenat sin bisa narekon.” 16 Anbi oras naan, atoni' ma bifee nnao neman, ka natfeek niit af. Sin neman na'ko kuan-kuan re' anhaumaak kota Yerusalem in ninin. Sin nroi neik amenat sin, ma haef Uisneno sin nareko' sin ok-oke'. Sin imsa' neik amaunut re' antoman niut re'uf, ma haef Uisneno sin anriu' napoitan niut re'uf na'ko sin ok-oke'.

Usif Yesus In haef ein napenin ha'mu'it

17 Oras naan, natuin Usif Yesus In haef ein sin meup goe, es na' A'nak Ko'u pirsait Yahudi nok in haef-nimaf sin na'ko pukan Saduki, sin nato'on. 18 Es nana te, sin naon ma nheek haef Usif Yesus sin, ma nataam sin anbin bui. 19 Mes mabe' naan, ameput neno-tunan es, neem anbi bui naan, ma nasoitan bui je enon. Ma in nok sin anpoin neu manuan. Ma in na'uab amnak, 20 “Oras ia, hi mnao nai meu Uim Onen Uuf Uisneno. Mnao mitonan are' too mfaun sin anbi naan, he sin natuin Usi' In Rana' 'Honis fe'u ia.” 21 Kik-kiuk ana' te, sin natuina' prenat ameput Uisneno na'ko neno-tunan naan. Ma sin ntaman neu Uim Onen Uuf in a'fe'on, ma sin nanoni' too mfaun sin anbi naan. Ameput neno-tunan napoitan nai' Petrus sin na'ko bui Ka 'roo fa te, A'nak Ko'u pirsait Yahudi neem nok in aok-bian sin ma nok kaes ko'u-kaes ko'u na'ko pah Isra'el. Sin neem nabuan he ntae rais pirsait anmatoom nok haef Usif Yesus sin. Ma sin reun no'en nai' Petrus sin na'ko bui, fin sin he n'aa' rasi naan. 22 Mes oras sin ntean buu je te, nai' Petrus sin ka etan fa naan. Es nana te, atoin apaot ein annaon ma natonan a'nakat-a'nakat anbi bare buat naan. 23 Sin natonan nak, “In ama' sin kais mitoo'. Oras hai iim amtea buu je te, hai miit in eon ein ma'reto' mates. Ma apaot sin anhaken anbi naan. Mes oras hai mreun sin he nfei eno' ma hai mtaam. He'e! Hai ka miit fa sa'-saa'.” 24 Onaim, a'nakat-a'nakat rais pirsait sin, ma a'nak paot Uim Onen Uuf Uisneno, sin arsin ntaka'naan ein, ma ka fefa' mese' fa, fin sin neek kein namnekun. 25 Rari te, atoin es neem ma natonan sin am nak, “In ama' sin, amneen fe'! Tuaf ein re' hi mhukun sin naan, sin etan mone' ia! Oras ia, sin nhaken ma nanoni' too mfaun et Uim Onen Uuf ia!” 26 Ma oras sin nnenan on nana te, a'nak paot Uim Onen Uuf, anreek in haef-nimaf sin he nnaon ma nheke nteni' nai' Petrus nok in aok-bian sin. Mes in haef-nimaf sin namtaun, natuin too namfau anneen nai' Petrus na'uaba'. Sin natenab, kais-kaisa' too mfaun sin nato'on ma npoir apaot sin neikin fatu. Es nana te, oras sin nheke nteni' nai' Petrus sin, sin ka nabe'in fa he na'seke' sin. 27 Rari te, sin neik nai' Petrus sin neu bare re' npaak je he nafekan rasi. Ma A'nak Ko' goe nmurai nataan sin, 28 nak, “Hai mtaar mirair ki he kaisa' hi minoni' too gui nmatoom nok atoni' re' he nmoe' rana' 'honis fe'u, ai' kah? Hi ro mi'nak-faut! Natuin hi ka mitniin fa hai prenat, mes hi mituin kim hi roim eni kuum! Hi mnao ma minoni' ka misnaas af anfuun am nateef kota Yerusalem ia. Hi on he misaeba' kai ma'fena', hi mak hai es re' amreon tuaf am na'maet Nai' Yesus.” 29 Rari te, nai' Petrus anhaek ma nfain mafefa' neu haef ein ok-oke'. In nataah am, nak, “In ama' ar-ar ki! Karu anmui' mansian nanaoba' prenat re' nasuir ma ka natai fa nok Uisneno In romin, hai ka mituina' fa, tua. Mes hai ro he mituin ahaa Uisneno In aprenat! 30 Naa, atoni' re' anfei kai ranan neu monit fe'u naan, es re' Nai Yesus. In es re' atoni' re' hi mkuus-mi'peit Ee anbi hau nehe. Na'ko afi unu', hit na'i sin anromin he n'oen ein neu Uisneno. Uisneno re' naan, es re' namonib nafani' Nai' Yesus na'ko In a'maten! 31 Oras ia, Uisneno nait na'ratan Nai' Yesus, he nfain on In a'niman a'ne'o. Ma Nai' Yesus annaa' kuasat on uis ko' goes. In nfei ranan, tar mansian ii nafeitn on na'ko sin sanat-sanat sin. In nfee kit ranan, neu too Isra'el, he tasnaas ta'ko hit sanat-sanat sin. Natuin rasi nana te, Uisneno In neekn Ee na' nses'uum ma nmuin en, tar antea In ka nso'i ntein fa too Isra'el hit saant eni. 32 Natuin hit tiit teik hit matak batuur tak Nai' Yesus anmate nrair, mes In nmoni nfain. Oras ia, Uisneno In Smana Kninu' amsa' natoon rasi ia neu bifee-atoni' re' natuina' Nai' Yesus In Rana' 'Honis.” 33 Ma oras sin nneen narair nai' Petrus in uab ein on nana te, too mfaun re' nokan anbi bare aa' rasi naan, anmurai ntaisibun, tar antea arakre'o, bait sin he na'maet niis haef Uisneno sin. 34 Ma nbi naan, anmui' atoin es re' nok antook, he n'aa' rasi naan. In kaan ee, nai' Gamariar. Too mfaun sin anhormat ee, natuin in re' ia tunggur ahinit na'ko pukan Farisi. Oras nai' Petrus na'uab anrair, ma sin he na'maat je te, nai' Gamariar anfeen anhaek ma anreek sin he neik nai' Petrus nok in aok-bian sin anpoin ntaahn ein. 35 Ma oras sin anpoin, in na'uab neu a'nakat-a'nakat anbi naan mnak, Gamariar “Aok-bian arkit! Hit ro he tpanat! Kais-kaisa' hit tmanaap he tmoe' re'uf neu sin. Hit ro he tatenab ta rek-reko' fe'. 36 Hi mimnau atoin es re' in kaan ee, nai' Teudas. In nmate 'roo reo' fen. Mes oras in fe' anmoin, in nait in tuan ii nak in atoin ko'u, tar antea of oni' tuaf natun haa natuin ee. Ma oras atoin ein na'maet je, in haef-nimaf sin naen namnekon. Tar oras ia, in tuaf-tuaf re' natuin ee, ka tiit fa sin humak-matak! 37 Ma hi msa' ro he mimnau rasi es anteni'. Oras naan, ana a'prenat sin nanaoba' tui kanaf. Sin soi' too anbi pah es ok-oke'. Atoin es in kaan ee, nai' Yudas, na'ko propinsi Galilea. Too mfaun ii msa' natuin ee. Mes sin nroor niis ne msa'. Es nana te, atuina'-atuina' na'ko nai' Yudas naen namnekon, tar ka mniit ein fa jen. 38 Onaim, oras ia au aok-bian ki, au utenab ate, onai: kaisa' mi'maet sin. Mifetin sin. Natuin karu sin nonik ma sin mo'ek naan na'ko mansian, tebes of namneuk. 39 Mes karu batuur nak noni' ia in amneem ni na'ko Uisneno, hi of ka mibei' fa he mimouf sin. Es nana te, hi mpanat fe'. Natuin kais-kaisa' hi mraban Uisneno.” Ma oras sin anneen rasi nana te, sin natuina' nai' Gamariar in fainekat. 40 Rari te, sin no'en nataam haef ein. Ma sin nreek atoni' he nbeos sin. Oke te, sin ntaar antein sin he kaisa' anteek anteni' Nai' Yesus In kanan. Rari te, sin nafetin haef ein naan. 41 Oke te, haef ein naan annao npoi nasaitan bare naan. Sin natenab am nak, maut he sin kaan keni namre'un natuin sin nok Nai Yesus, mes sin nmarinen, natuin Uisneno nahiin nak sin nabei' ein he nasaah ha'mu'it on naan. Etun sin neek eni anmariin anmaten. 42 Onaim, neno-neno te, sin nnaon nanoni' bifee-atoni' sin am nak, “Atoni' re' Uisneno nruur naan Je naan, es re' Nai' Yesus.” Ma sin natoon rasi naan piut-piut anbi umi mese'-mese', ma anbi Uim Onen Uuf.

Haef ein sin Reta' 6

Sin npiir tuaf hiut he npairoir too ana'

1 Oras naan, atuina'-atuina' Usif Yesus na'baab 'ok tar antea namfaun ntenin. Mes sin na'ko uaba' pukan nua. Bian atoni' Yahudi re' na'uab ein neik uab Aram. Ma bian anteni' atoni' Yahudi re' na'uab ein neik uab Yunani. Namuni te, raas jes anboor anbi pukan uab nua re' naan sin atnana'. Pukan re' neik uab Yunani sin nasurin akre'o nok pukan re' neik uab Aram. Sin nak, “Ia ka batuur af! Karu hi mbati mnahat neno-neno te, hi kaisa' ampaek neek ao-biaf. Natuin hai baun eni ka napein fa sin sapaak eni.” 2 Natuin rasi naan, es na' haef ein, tuaf bo'es am nua, no'en nabuaba' nonot apirsait Usif Yesus. Ma sin na'uab ein am, nak, “Aok-bian ki ok-oke'! Hai bisa misnasab barab bukae neu ki, mes nana msa' ka nmatoom fa neu kit. Natuin hai ro he minaoba' Rais Reko Uisneno piut-piut. 3 Es nana te, hai teenbi onai. Reko nneis, hi mpiir man tuaf hiut na'ko ki. Hi maim es re' tuaf re' too mfau ni anhormaat ee, ma in nahiin in tuan, in nahiin rasi mfaun ma neek ma'nura', ma Smana Kninu' Uisneno an'ator in a'monin. Karu hi mpiir man tuaf ein on re' nana te, hai mait sin he n'urus rasi mnaaht am amninut. 4 Nok rasi nana te, na' hai mipein mainuan he m'onen ma minoni' Uisneno In Kabin ma Prenat.” 5 Ma sin arsin anroim natuina' nai' Petrus in uaban. Sin npiir tuaf hiut. Es in kaan ee, nai' Stefanus. In npirsai batur-batuur neu Usif Yesus, ma Uisneno In Smana Kniun Ee anpaak je. In aok-bian sin es re': nai' Felipus, nai' Prokorus, nai' Nikanor, nai' Timon, nai' Parmenas, ma nai' Nikoras re' antaam nok anbi pirsait Yahudi, mes in ka atoni' Yahudi fa. In neem na'ko kota Antiokia. 6 Rari te, sin neik tuaf hiut re' sin npiir sin naan neu Usif Yesus In haef ein. Ma haef ein antao sin a'niim keni, ma an'onen sin he nfanin ameput neu barab-roitan rasi mnaaht am amninut. Henati' too ana' sin napenin batis namnes-nesan. 7 Es nana te, Kabin ma Prenat Uisneno matona' ma mateka' ansun-suun bare. Ma too re' natuina' Usif Yesus In Rana 'Honis naan, na'baab ok piut-piut anbi Yerusalem. On nana msa', a'naak rais pirsait Yahudi bian namfau re' antaam nok too atuina' Usif Yesus.

Sin nheek nai' Stefanus

8 Oras naan, Uisneno nfee tetus ko'u neu nai' Stefanus. In imsa' nfee kuasat he nai' Stefanus anmoe' rais sanmakat huma'-huma' henati' too mfaun sin niit nok sin matak. 9 Anbi naan, anmui' atoni' Yahudi fauk re' neman na'ko bare 'roo. Sin na'kon kota Kirene, kota Areksandria, propinsi Kirikia, ma propinsi Asia. Nahunut sin nrarin ate neu atoni' bian, mes namuni te, uisf ein nafetin sin. Rarit sin nabuan anbi Yerusalem. Nati' te, sin ntaman anbi uim onen re' sin nmoe' kuk ee. Uim onen naan, sin nteek ee te, nak, “Fetin na'ko Ate.” Oras sin nneen narair nai' Stefanus in uaban, sin ka nroom je fa. Es nana te, sin nmurai nmatoen nok ne. 10 Mes nai' Stefanus in mahiin ii kaheen, natuin in na'uab neik kuasat na'ko Smana Kninu' Uisneno. Es nana te, sin ka nabei' je fa. 11 Es nana te, sin namin raan re'uf. Onaim, sin naon baen atoni' bian, he na'uab napoin am nak, “Hai mneen atoni' ia na'uab na're'uf nai' Musa nok Uisneno!” 12 Sin nhuita' too mfaun, tar antea atoni-mnais harat Yahudi sin ma tunggur agama sin nneen nokan. Rarit sin nato'on. Onaim sin nnaon nheer nai' Stefanus, ma neik je nnao neu Bare Feek Rasi Pirsait. 13 Sin saksii nggui naan, nsaksii uab poe neu nai' Stefanus, am nak, “Atoni' ia, na'uab na're'uf Uim Onen Uuf piut-piut. Ma in imsa' na'uab na're'uf prenat Uisneno re' Na'i nai' Musa nasanut sin neman neu kit. 14 Hai msa' ate, amneen in na'uab am nak, Nai' Yesus, atoni' Nasaret naan, of naseer Uim Onen Uuf ia. Ma In imsa' of annoes ma ansenu' nain hit atoran harat sin ok-oke', re' Na'i nai' Musa nasanut sin neman neu kit!” 15 Rari te, are' too mfaun re' ntook nokan anbi Bare Feek Rasi Pirsait naan, sin nkius na'tesan neu nai' Stefanus, natuin in human namaasb on re' ameput Uisneno na'ko neno-tunan.

Haef ein sin Reta' 7

Nai' Stefanus namneob on anbi Bare Feek Rasi Pirsait

1 Rari te, A'nak Ko'u pirsait Yahudi nataan nai' Stefanus, nak, “Rasi-rasi re' sin nteek sin naan, batuur aa, oo, ai' kah?” Nai' Stefanus na'uab nok kaes ko'u sin anbi Bare Feek Rasi Pirsait Atoni' Yahudi 2-3 Nai' Stefanus nataah am nak, “In ama ma aok-bian arki! Hi mneen kau fe'. Afi unu' naan, hit na'i nai' Abraham ka npoi nnao fa fe' na'ko in kua mnasi'. Mes Uisneno Akuasat naan, nakriir On neu ne. Uisneno napreent ee mnak, ‘Amnao musaitan ho pah, ma ho nonot-asar sin. Ho mnao nai, meu pah re' of Au 'ruur aan je neu ko!’ Rarit na' in npoi na'ko pah Mesopotamia, ma nanani' bare neu kota Haran. 4 Onaim na'i nai' Abraham annao nasaitan atoni' Kasdim sin pah, ma nanani' neu kota Haran. Ma oras in aam hoin fe nmaet, Uisneno neik je ntaam neem neu Kana'an, es re' bare ia re' sin ama' ma aok-bian arkit tatua goe oras ia. 5 Oras naan, Uisneno ka nboo' ma nbait niit fa afu rakat mese', he nfain na'i nai' Abraham in pusaak. Mes Uisneno nba'an nain, he nfee afu ia neu in sufan-ka'un sin he nfain sin auf pusaak. Maski oras naan, in ka nmui' fa an-honi' mese' msa'. 6 Mes Uisneno na'uab neu ne, mnak, ‘Ho sufam ho ka'uf sin of annao natuan anbi atoni' bian sin pah. Ma atoni' abitan bare naan, of anha'mui' sin, ma na'aet sin ka kre'-re'o fa, tar toon natun haa namsoup. 7 Ma toon natun haa namsopu te, Au of a'hukun pah re' nmoe' ho sufa'-ka'uf anfain sin ate. Onaim, ho sufa'-ka'uf sin of annao nasaitan bare naan, ma antaam neman neu bare ia, he n'onen ma nasaeb ein makasi neu Kau.’ 8 Ma oras In na'uab narari te, In nfuut rais manba'an naan neik herit, re' nfain tanar nak, na'i nai' Abraham sin anfanin on Uisneno In too. Es nana te, oras nai' Abraham in anah nai' Isak fe' nmoin neno faun, in aamf ee anmoe' maherit neu ne. Ma namuni te, nai' Isak anheir in anah nai' Yakop. Rari te, nai Yakop anheir neu in an-mone bo'es am nua, oras es-esat fe' anmoin naan neno faun. Sin arsin es re' anfanin on be'i-na'i neu hit atoni' Yahudi. 9 Hit be'i-na'i sin nsaken sin orif nai' Yusuf, tar sin na'sosa' npoirn ee, ma in n'aet noon anbi pah Masir. Mes Uisneno nok ne piut. 10 Es nana te, Uisneno nafeitn ee na'ko in susat sin ok-oke'. Uisneno nfee ne ronef ahinit he nahiin rasi namfau, tar antea usif pah Masir anneek niis ne, ma nait je nfain gubernor neu pah Masir anfuun am nateef. Ma in imsa' na'naak anbi usif pah Masir in sonaf. 11 Rari te oras amnahas ntaman pah Masir ma Kana'an. Amnahas naan manenu', tar antea too mfaun sin ansuus ma nana'reen anbi me-mee. Es nana te, anbi oras naan, hit be'i-na'i sin imsa' ka napenin fa mnaah sa'-saa'. 12 Mes na'i nai' Yakop anneen hanaf nak anmu'i mnahat et pah Masir. Es nana te, in nreun in aanh ein, es re' hit be'i-na'i sin, he nnaon neu pah Masir he nsosan mnahat. 13 Ansosa nrarin on nana te, sin nfanin. Ma oras sin mnaaht ein naan oke' te, nai' Yakop anreek sin he nfani ntenin ma nsosan mnahat on pah Masir. Ha'e re' ia, nai' Yusuf na' natoon in tuan ii, nak in es re' nai' Yusuf, re' sin orif. Ma namuni te, nai' Yusuf nakrira' in nonot-asar sin neu usif pah Masir. 14 Nai' Yusuf ntoit henati' in amaf ma in orif-tataf sin neem natuan anbi Masir. Sin amnemat neu pah Masir naan, ok-oke' tuaf bo'-hitu mniim. 15 Es nana te, nai' Yakop nanani' bare neu pah Masir, tar antea hit be'i-na'i sin nmate nbin naan. 16 Ma toon bani' toon ate, sin neik nafani' be'i-na'i sin nuif eni neu kuan Sikem et pah Kana'an. Sin nsuub nuif ein naan anbi nopu re' nahunu te na'i nai' Abraham ansoos ee na'ko nai' Hemor in sufan.

Nai' Stefanus nataah rasi re' nmatoom nok nai' Musa ma atoni' re' ka nroim fa he natniin ee

17 Rasin re' ia, njair natuin Uisneno anba'an narair nak In of anfee auf pusaak neu nai' Abraham nbi bare naan. Reka' in ors ii nhaumaak henati' Uisneno nanokab In rais manba'an nana te, too Yahudi sin mfaun ii kaheen anbi pah Masir. 18 Oras naan, anmui' uis fe' goes annaa' parenat anbi pah Masir. In ka nahiin fa nai' Yusuf in retna ma 'naon. 19 Usif naan na'aet hit be'i-na'i sin. In mapuutn ii kaheen neu hit be'i-na'i sin. In na'seke' sin he nasaitan ri'ana kruu'f ein, he sin nmaten kuuk. Usif pah Masir in an-feto es nait nai' Musa na'ko noe 20 Nateef oras naan, na'i nai' Musa in ainf ii nahoins ee. In aoni kmoer fah! In ainaf ma in amaf sin ka natniin fa uisf ee in aprenat. Sin npairoir na'koro' ri'ana' naan anbi sin umi, tar antea in funan teun. 21 Ma oras sin ka bisa na'koro' naan fa ri'ana' naan anteni' te, sin npoir ne. Onaim usif pah Masir in aan fet goes, es na' niit ri'ana' naan. In nait ri'ana' naan ma npairoor je nahuum on re' in aan honi'. 22 Es nana te, atoni' pah Masir nanoni' are' sin mahiin keni oke' neu nai' Musa, ma in nfain atoin ahinet. In nahiin et uaba' ma mepu. 23 Ma oras in moin naan toon bo'-haa, nai' Musa nnao naim he nahiin in atoni' Isra'el sin. 24 Oras in npoi nnao te, in niit atoni Masir es antuuf atoin Isra'el es. In nturun atoni' Isra'el naan, ma in nroor niis atoin Masir naan. 25 Nai' Musa natenab nak ai' in aok-bian sin nahinin am nak, Uisneno ansoun ee, he nafetin sin na'ko sin susat. Mes sin fe' ka nahiin fa rasi naan. 26 Noka' on nana te, nai' Musa anpoi nteni' he nnao nkius atoni' Isra'el sin. Ma in niit atoni' nua nmabanan. Ma in he nsoba' he narame' sin am nak, “Hoe! Hi nua ki mma'ori-tatan. Mes nansaa' am es hi nua ki mmatuuf?” 27 Mes atoni' re' nbaan in aon-bian naan antitar na'roob na'i nai' Musa, mnak, ‘Sekau es nait ko he mrari 'nakaf neu kai! Ma sekau es anruur ko he mfain afeek rasi neu kai? 28 Ho mak oni' ho bisa mroor miis kau, on re' afi ho mroor miis atoin Masir naan?’ 29 Nai' Musa anneen anrair on nana te, in nfeen naen nasaitan pah Masir. In naen ma natua anbi atoni' Midian sin pah. In matsao nbi naan, ma nahoni' ri' an-mone nua. Nai' Musa nok hau mnotu' re' ka nputuf 30 Toon bo'-haa namsopu te, nai' Musa annao nbi baar jes re' ka nmui' fa oe, anhaumaak nok 'to'ef es, re' sin teek ee te nak To'ef Sinai. Anbi bare naan, ameput Uisneno na'ko neno-tunan, neem nateef nok nai' Musa, anbi ai re' anpiin anbi hau aan es. Hau naan anpiin, mes ka nputuf. 31 Niit ee on nana te, nai' Musa nsanmaak. Ma in nnao nhaumaak he nkius niit saa' re' nrari nbi naan. Nok askeken, in nneen Usi' na'uab na'ko ai naan in nanan, nak, 32 ‘Au re' ia, ho be'i-na'i sin Uisneno; es re' na'i nai' Abraham, na'i nai' Isak, na'i nai' Yakop sin Uisneno.’ Anneen hanaf nana te, na'i nai' Musa namtau nmaet, tar antea in huumn ii nmouf, ma in ka nabrain fa he nait in matan he nkius ai pina' naan. 33 Rari te, Uisneno na'uab anteni nak, ‘Hoe, Musa! Ho mhaek et afu kninu'. Mnui main ho 'pein haef ein naan! 34 Kaisa' muteenb am mak Au 'nikan 'ain Au too Isra'el abitan Masir. Kahaf! Au fe' umnau sin. Au uhiin sin nana'renat. Au 'neen urair sin haan sakoit antotin turun ma babat. Oras ia, Au 'saun ma 'nao he ufetin sin. Uum fe'! Au he 'sonu ko amfain meu pah Masir.’ 35 Onaim, Uisneno re' nakriir On anbi ai naan, naprenat nai' Musa he nfain neu pah Masir. Uisneno nruur ma nreek ee, he nafetin too Isra'el na'ko nana'renat. Nai' Musa ia, es re' afi unu' nataan ee nak, ‘Sekau es nait ko mfain a'nakat neu kai?’ Oras ia, Usi' neikn on es nait ii! 36 Es nana te, nai' Musa nfain neu pah Masir. Anbi naan, in nmoe' rais sanmakat huma'-huma'. Rari te, in napoitan too Isra'el sin na'ko pah Masir. In neik sin nnaon natuin Tais Me'e, ma sin nnao natuin pah ruman tar antea toon bo'-haa. 37 Nai' Musa neik noon natonan too Isra'el, nak, ‘Uisneno of nait naan tuaf es na'ko hi tnanam, he nrair In mafefa' kninu', namnees on re' In nait kau ia.’ 38 Na'i nai' Musa neik hit too Isra'el sin anbi baer ruman. In kuun es anfain nete-ranan neu hit be'i-na'i nok ameput Uisneno na'ko neno-tunan. Ameput nana, es re' nasanut Uisneno In Kabin ma Prenat neu nai' Musa, re' natoon kit rana' 'honis amneot. Kabin ma Prenat Uisneno naan, es re' nasanut sin anbi 'To'ef Sinai. 39 Maski on naan amsa' ate, hit be'i-na'i sin ka natniin fa nai' Musa. Sin npenan naan je, ma sin he nfanin kuuk neu pah Masir. 40 Rari te, sin nnao nkopo' nai' Harun nak, ‘Ho ori' nai' Musa nok kit tpoi ta'ko pah Masir. Mes oras ia, hai ka mihiin fa neu in et kona' mee! Es nana te, hai mtoit ko he mmoe' baer fua-mahuum es neu kai. Maut he in neik noon es re' nfain mat-ranan neu kai.’ 41 Rari te, sin mo'en baer fua-mahuma' naan. In huumn ii on re' bijae aan es. Oke te, sin nroron mu'it ma nafuat ee neu ne. Ma sin nfeest ein nok neek marinat ko'u, natuin sin neek keni nmarinan nok bare' re' sin nmoe' je neik sin a'niim keni kuuk. 42 Oras ankius niit mo'et nana te, Uisneno ankoit sin. Onaim sin nmurai nfua bare' anbi neng goe tnanan, es re' manas, funan, ma kfuun-akfuun. Mes Uisneno nparakan sin on re' naan. Nana namnees nok saa' re' afi unu