Samoan

/1 A ua faaalitinoina mai e le Atua lona lava alofa ia te i tatou, ina ua maliu Keriso ma sui o i tatou, a o tatou agasala pea. A O lei oo i le tausamiga o le paseka, ua silafia e Iesu ua oo mai ona po e tuua ai e ia lenei lalolagi, a e maliu atu i le Tama; ua na alofa i ona tagata o i le lalolagi, ua ia alofa ia i latou ua oo i le gataaga. Mai ia Iesu Keriso foi, o le molimau faamaoni, o le ulumatua o e ua oti, ma le pule i tupu o le lalolagi; O le na alofa mai ia te i tatou, na ia fufulu mai foi ia te i tatou i a tatou agasala i lona lava toto. Aua ua faapea lava ona alofa mai o le Atua i le lalolagi, ua ia au mai ai lona Atalii e toatasi, ina ia le fano se tasi e faatuatua ia te ia, a ia maua e ia le ola e faavavau. Na faaali mai Ieova ia te au anamua, ua faapea mai, O le alofa e faavavau, ua ou alofa atu ai ia te oe; o le mea lea ua ou faafualoaina ai lo'u alofa ia te oe.

/2 Sa i le amataga, le Lokou, sa i le Atua le Lokou, o le Atua foi le Lokou. Ua liu tino tagata le Lokou, sa mau foi o ia ma i tatou, na matou matamata i lona mamalu; o le mamalu lava lea o le Alo e toatasi o le Tama, ua tumu o ia i le alofa tunoa ma le faamaoni.

free web site hit counter