Tongan

Ko ia ke pehe ni ha'amoutolu lotu:

Ko 'emau Tamai 'oku 'i Hevani, ketapuha" ho Huafa, ke hoko ho'o Pule, ke fai ho Finangalo, hange ko ia 'i he langi ke pehe foki 'i ma"mani. Ke ke foaki mai he 'ahoni ha'amau me'akai ki he 'anai. Pea fakamolemole homau nga"hi mo'ua; hange kuo mau fakamolemole foki 'a kinautolu ne mo'ua kiate kimautolu. Pea 'ou na'a ke fakahu" kimautolu ki he 'ahi'ahi; ka ke fakahaofi kimautolu mei he Fili.

free web site hit counter