Bulgarian 1st John

/1 Tova, koeto bŠxe otnajalo, koeto juhme, koeto vidŠhme sy ojitŠ si, koeto izgledahme i rwcetŠ ni popipaha, za Slovoto na Zhivota. Zaqoto zhivotyty se iavi, i nie vidŠhme, i svidetelstvuvame, i vi vyzvestiavame vŠjnia zhivoty, koito bŠxe u Otca i se iavi namy. Tova, koeto sme vidŠli i juli, nego vyzvestiavame i na vasy, za da imate i vie obqenie sy nasy; a pyky naxeto obqenie e sy Otca i sy negovia Siny Isusy Hristosy. I tova vi pixemy zada bwde pylna vaxata radostŤ. I izvestieto, koeto juhme oty nego i byzvestiavame na vasy, e tova, je Bogy e svŠtlina, i vy nego nŠma nikakva tymnina. Ako rejemy, je imame obqenie sy nego, a hodimy vy tymninata, lyzhemy i ne deistvuvame sporedy istinata. No ako hodimy vy svŠtlinata, kakto e toi vy svŠtlinata, imame obqenie ediny sy drugy, i kryvŤta na Sina mu Isusa Hrista ni ojistia oty vsyki grŠhy. Ako rejemy, je nŠmame grŠhy, lyzhemy sebe si, i istinata ne e vy nasy. Ako izpovŠdvame grŠhovetŠ si, toi e vŠreny i pravedeny da ni prosti grŠhovetŠ, i da ni ojisti oty vsŠka nepravda. Ako rejemy, je ne sme sygrŠxili, pravimy Boga lyzhecy, i negovoto slovo ne e vy nasy.

/2 Dejica moi, tova vi pixa, za da ne sygrŠxite; no ako sygrŠxi nŠkoi, imame hodatai pri Otca, Isusa Hrista pravednia. Toi e omilostivenie za naxitŠ grŠhove, i ne samo za naxitŠ, no i za grŠhovetŠ na cŠlia svŠty. I po tova sme uvŠreni, je go poznavame, ako pazimy zapovŠditŠ mu. Koito kazva: Poznavamy go, a zapovŠditŠ mu ne pazi, lyzhecy e, i istinata ne e vy nego. No ako nŠkoi pazi slovoto mu, negovata liubovŤ kymy Boga e naistina syvyrxenna; Po tova zaemy, je sme by nego. Koito kazva, je prebwdva vy nego, samy e dlyzheny da hodi, kakto e hodily Hristosy. Vyzliubleni, ne e nova zapovŠdŤta, koiato vi pixa, no e stara zapovŠdŤ, koiato ste imali otnajalo; starata zapovŠdŤ e slovoto, koeto ste juli. No paky e nova zapovŠdŤta, koiato vi pixa, koeto nŠqo e istinsko i vy nego i vy nasy; zaqoto tymninata preminava, i istinskata svŠtlina veje svŠti. Koito kazva, je e vy svŠtlinata, a mrazi brata si, toi i dosega e vy tymninata. Koito liubi brata si, toi prebwdva vy svŠtlinata; i vy nego nŠma syblazyny. A koito mrazi brata si, toi e vy tymninata i vy tymninata hodi, i ne znae kwde otiva, zaqoto tymninata e zaslŠpila ojitŠ mu. Pixa vamy, dejica, zaqoto vi se prostiha grŠhovetŠ zapadi negovoto ime. Pixa vamy, baqi, zaqoto poznavate togova, koito e otnajalo; Pixa vamy, mladezhi, zaqoto pobedihte lukavia; Pisahy vamy, dejica, zaqoto poznavate Otca. Pisahy vamy, baqi, zaqoto poznavate togova, koito e otnajalo; Pisahy vamy, mladezhi, zaqoto ste silni, i Bozhieto slovo prebwdva vy vasy, i pobedihte lukavia. Ne liubete svŠta, nito kakvoto e na svŠta; Ako liubi nŠkoi svŠta, vy nego nŠma liubovŤ kymy Otca. Zaqoto vsijko qo e vy svŠta, pohotŤta na plytŤta, pozhelanieto na ojitŠ, i tqeslavieto na zhivota, ne e oty Otca, no e oty svŠta. I svŠtyty preminava, i negovitŠ pohoti; a koito vyrxi Bozhiata volia, prebwdva dovŠka. Dejica, posledno vreme e; zaqoto kakto ste judi, je ide Antihristy, i ponezhe sega ima mnogo antihristi, oty tova znaemy, je e posledno vreme. Oty nasy izlŠzoha, no ne bŠha oty nasy; zaqoto ako bŠha bili oty nasy, qŠha da si ostanaty sy nasy; no izlŠzoha za da stane iavno, je tŠ vsijki ne sw oty nasy. A vie ste pomazani oty Svetia i znaete vsijko. Pixa vi, ne zaqoto ne znaete istinata, no zaqoto ia znaete, i razbirate, je nikakva lyzha ne e oty istinata. Koi e lyzhecy, osveny onia, koito otrija, je Isusy e Hristosy? toie antihristy, koito se otrija oty Otca i oty Sina. Nikoi, koito se otrija oty Sina, nŠma nito otca; a koito izpovŠdva Sina, ima i Otca. A kolkoto za vasy, onova, koeto ste juli otnajalo, neka ostane u vasy; Ako ostane u vasy tova, koeto ste juli otnajalo, to i vie qe prebwdete vy Sina i vy Otca. I obeqanieto, koeto toi ni dade, e tova, vŠjeny zhivoty. Pixa vi tova poradi tia, koito zhelaiaty da vi zabludiaty. A kolkoto za vasy, pomazanieto, koeto priehte oty nego, ostav a vy vasy, i nŠmate nuzhda da vi uji nŠkoi; zatova, kakto negovoto pomazanie vi oji za vsijko, i e istinsko, a ne lyzhlivo, prebwdvaite vy nego kakto vi e naujilo da pravite. Dejica, i sega prebwdvaite ny nego, ta kogato se iavi, da imate dyrznovenie, i da se ne posramimy oty nego vy prixestvieto mu. Ako znaete, je toi e pravedehy, znaite, je i vsŠki, koito vyrqi pravda, e oty nego rodeny.

/3 Vizhte kakva liubovŤ e daly namy Otecy, da se narejemy Bozhii jada; a takiva i sme; Zatova svŠtyty ne poznava nasy, zaqoto nego ne pozna. Vyzliubleni, sega sme Bozhii jada, ioqe ne e stanalo iavno kakvo qe bwdemy; no znaemy, je kogato stane iavno, qe bwdemy podobni nemu, zaqoto qe go vidimy kakto e. I vsŠki, koito ima taia nadezhda na nego, ojistia sebe si kakto e toi jisty. VsŠki, koito vyrxi grŠhy, vyrxi i bezzakonie; zaqoto grŠhyty e bezzakonie. I znaete, je toi se iavi da nosi grŠhovetŠ; Vy nego nŠma grŠhy. Nikoi, koito prebwdva vy nego, ne sygrŠxava; nikoi, koito sygrŠxava, ne go e vidŠly, nito go e poznaly. Dejica, nikoi da ne vi zabluzhdava: koito vyrxi pravda, prevedeny e, kakto i Hristosy e pravedeny. Koito vyrxi grŠhy, oty diavola e; zaqoto diavolyty otnajalo sygrŠxava; Zatova se iavi Bozhiaty Siny, da sysipe dŠlata na diavola. Nikoi, koito e rodeny oty Boga, ne vyrxi grŠhy, zaqoto negoviaty zapodixy prebwdva vy nego; i ne mozhe da sygrŠxava, zaqoto e rodeny oty Boga. Po tova se razpoznavaty BozhiitŠ jada i diavolskitŠ jada; nikoi, koito ne vyrxi pravda, ne e oty Boga, nito onia, koito ne liubi brata si. Zaqoto porwjkata, koiato juhte otnajalo, e tova: da liubimy ediny drugigo. I da ne bwdemy kakto Kainy, koito bŠxe oty lukavia i ubi brata si; I zaqo go ubi? Zaqoto negobitŠ dŠla bŠha nejestivi, a bratovitŠ mu pravedni. Nedeite se judi, bratia, ako svŠtyty vi mrazi. Nie znaemy, je sme preminzli oty smyrtŤ vy zhivoty, zaqoto liubimy bratiata; Koito ne liubi, ostava vy smyrtŤ. VsŠki, koito mrazi brata si, e jovŠkoubiecy; i vie znaete, je vy nikoi jovŠkoubiecy ne prebwdva vŠjeny zhivoty. Oty tova poznavame liubovŤta, je toi dade zhivota si za nasy; Taka i nie sme dlyzhni da dademy zhivota si za bratiata. No ako nŠkoi, koito ima svŠtovnitŠ blaga, vizhda brata si vy nuzhda, a zakliuji syrdceto si oty nego, kaky qe prebwdva vy nego liubovŤ kymy Boga. Dejica, da ne liubimy sy dumi, nito sy eziky, no sy dŠlo i vy deistvitelnosty. Oty tova qe poznaemy, je sme oty istinata, i qe uvŠrimy syrdceto si predy nego. Otnosno vsijko, vy koeto naxeto syrdce ni oswzhda; zaqoto Bogy e po-golŠmy oty syrdceto ni i znae vsijko. Vyzliubleni, ako naxeto syrdce ne ni oswzhda, imame dyrznovenie spriamo Boga. I kakvoto i da poiskame, polujavame oty nego, zaqoto pazimy zapovŠditŠ mu i vyrximy tova qo e ugodno predy nego. I negovata zapovŠdŤ e tova: da vŠrvame vy imato na Sina mu Isusa Hrista, i da liubimy ediny drugigo, kakto ni e zapovŠdaly. I koito pazi negovitŠ zapovŠdi, prebwdva vy Boga i Bogy vy nego; i po tova poznavame, je toi prebwdva vy nasy, po Duha, kogoto ni e daly.

/4 Vyzliubleni, ne vŠrvaite na vsŠki duhy, no izpitvaite duhovetŠ, dali sw oty Boga; zaqoto mnogo lyzheproroci izlŠzoha po svŠta. Po tova poznavaite Bozhia Duhy; vsŠki duhy, koito izpovŠda, je Isusy Hristosy doide vy plytŤ, e oty Boga. A nikoi duhy, koito ne izpovŠdva, je Isusy Hristosy doide vy plytŤ, ne e oty Boga; i tova e duhymy na antihrista, za kogoto ste juli, je ide, i sega e veje na svŠta. Vie ete oty Boga, dejica, i povedili ste gi; zaqoto po-veliky e onia, koito e vy vasy, oty onogova, koito e vy svŠta. TŠ sw oty svŠta, za tova svŠtski govoriaty i svŠtyty tŠhy sluxa. Nie sme oty Boga; koito poznava Boga, nasy sluxa; koito ne e oty Boga, ne ni sluxa; Po tova razpoznavame duha na istinata i duha na zabludata. Vyzliubleni, da liubimy ediny drugigo; zaqoto liubovŤta e oty Boga; i vsŠki, koito liubi, rodeny e oty Boga i poznava Boga. Koito ne liubi, ne e poznaly Boga; zaqoto Bogy e liubovŤ. Vy tova se iavi Bozhiata liubovŤ kymy nasy, je Bogy izprati na svŠta svoia edinorodeny Siny, za da zhivŠemy jrezy nego. Vy tova se systoi liubovŤta, ne je nie sme vyzliubili Boga, no je toi vyziubi nasy, i prati Sina si kato omilostivenie za grŠhovetŠ ni. Vyzliubleni, ponezhe taka ni e vyzliubity Bogy, to i nie sme dlyzhni da liubimy ediny drugigo. Nikoi nikoga ne e vidŠly Boga; no ako liubimy ediny drugigo, Bogy prebwdva vy nasy, i liubovŤta kymy nego e syvyrxena vy nasy. Po tova poznavame, je prebwdvame vy nego i toi vy nasy, deto ni e daly oty Duha si. I nie vidŠhme i svidetelstvuvame, je Otecy prati Sina si da bwde SpasitelŤ na svŠta. Ako nŠkoi izpovŠda, je Isusy e Bozhiaty Siny, Bogy prebwdva vy nego, i toi vy Boga. I nie poznavame i sme povŠrvali liubovŤta, koiato Bogy ima kymy nasy; Bogy e liubovŤ; i koito prebwdva vy liubovŤta, prebwdva vy Boga, i Bogy prebwdva vy nego. Vy tova se ujyvyrxenstvuva liubovŤta vy nasy, kogato imame dyrznovenie vy swdnia deny, zaqoto, kakto e toi, taka sme i nie vy toia svŠty. Vy liubovŤta nŠma strahy, no syvyrxenata liubovŤ izpwzhda straha; zaqoto strahyty ima vy sebe si nakazanie, i koito se strahuva, ne e usyvyrxenstvuvany vy liubovŤta. Nie liubimy nego zaqoto pyrvomy toi vyzliubi nasy. Ako reje nŠkoi: Liubia Boga, a mrasi brata si, toi e lyzhecy; zaqoto, koito ne liubi brata si, kogoto e vidŠly, ne mozhe da liubi Boga, kogoto ne e vidŠly. I taia zapovŠdŤ imame oty nego: Koito liubi Boga, da liubi i brata si.

/5 VsŠki, koito vŠrva, je Isusy e Hristosy, e rodeny oty Boga; i vsŠki, koito liubi onogova, koito e rodily, liubi i rodenia oty nego. Po tova poznavame, je liubimy BozhiitŠ jada, kogato liubimy Boga i izpylniavame negovitŠ zapovŠdi. Zaqoto eto xo e liubovŤ kymy Boga: da pazimy negovitŠ zapovŠdi; a zapovŠditŠ mu ne sw tezhki. Zaqoto vsijko, qo e rodeno oty Boga, pobezhdava svŠta; i taia pobeda, koiato e pobedila svŠta, e spejelila naxata vŠra. I koi pobezhdava svŠta, ako ne toia, koito vŠrva, je Isusy e Bozhiaty Siny. Tova e Isusy Hristosy, koito e doxely jrezy voda i kryvŤ; ne samo jrezy vodata, no jrezy vodata i jrezy kryvŤta. I Duhyty e, koito svidetelstvuva, ponezhe Duhyty e istinata. Zaqoto tri sw, koito svidetelstvuvaty: Duhyty, vodata i kpyvŤta; i tia tri sw syglasni. Ako priimame svidetelstvoto na jovŠcitŠ, svidetelstvoto na Boga e povazhno; zaqoto tova, koeto Bogy zaiaviava, e tui, je toi e svidetelstvuvaly za Sina si. Koito vŠrva vy Bozhia Siny, ima tova svidetelstvo vy sebe si; koito ne vŠrva Boga, hapravily go e lyzhecy, zaqoto ne e povŠrvaly svidetelstvo, koeto Bogy e svidetelstvuvaly za Sina si. I svidetelstvoto e tova, je Bogy ni e daly vŠjeny zhivoty, i je toia zhiboty e vy Sina mu. Koito ima Sina, ima toia zhivoty; koito nŠma Bozhia Siny, nŠma toia zhivoty. Tova pisahy na vasy, koito vŠrvate vy imeto na Bozhia Siny, za da znaete, je imate vŠjeny zhivoty, i da vŠrvate vy imeto na Bozhia Siny. I uvŠrenostyta, koiato imame spriamo nego, e tova, je, ako prosimy nŠqo po negovata volia, toi ni sluxa. I ako znaemy, je ni sluxa za kakvoto i da mu poprosimy, znaemy je polujavame tova, koeto sme prosili oty nego. Ako nŠkoi vidi brata si, je izvyrxi nesmyrteny grŠhy, neka se moli, i Bogy qe mu dade zhivoty, sirejŤ, na onia, koito sygrŠxavaty nesmyrtno; Ima smyrteny grŠhy; ne kazamy za nego da se pomoli. VsŠka nepravda e grŠhy; i ima grŠhy, koito ne e smyrteny. Znaemy, je vsŠki rodeny oty Boga, ne sygrŠxava; no onia, koito se e rodily oty Boga, pazi sebe si, i lukaviaty ne se dokosva do nego. Znaemy, je nie sme oty Boga; i cŠliaty svŠty lezhi vy lukavia. Znaemy oqe, je Bozhiaty Siny e doxely i ni e daly razumy da poznavame istinnia Bogy; i iie sme vy istinnia, sirejŤ vy Sina mu Isusa Hrista; Tova e istinskiaty Bogy i vŠjeny zhivoty. Dejica, pazete sebe si oty idoli; Aminy.

free web site hit counter