Danish


/1 Deri best†r k‘rligheden: ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han
elskede os og sendte sin Sín til soning for vore synder.
Det var fír p†skehíjtiden, Jesus vidste, at hans time var kommet til at g†
bort fra denne verden til Faderen; og som han havde elsket sine egne her i
verden, elskede han dem til det sidste.
Jeg elsked dig med evig k‘rlighed, drog dig derfor i n†de.
Jesus Kristus, det trov‘rdige vidne, den fírstefídte af de díde og den, der
hersker over jordens konger; Ham, som eksker os og har líst os af vore synder
med sit blod.
Thi s†ledes elskede Gud verden, at han gav sin Sín den enb†rne, for at
enhver, som tror p† ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.
Men Gud viser sin k‘rlighed mod os ved, at Kristus díde for os, medens vi
endnu var syndere.

/2 Thi i ham bor hele guddomsfylden legemlig.