Danish


Vor Fader, du som er i Himlene! 
Helliget vorde dit navn; 
komme dit rige; 
ske din vilje 
på jorden, som den sker i Himmelen; 
giv os i dag vort daglige brød; 
og forlad os vor skyld, 
som også vi forlader vore skyldnere; 
og led os ikke ind i fristelse; 
men fri os fra det onde; 
thi dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.