1

1 p'irvelitgan iq'o sit'q'uahy, da sit'q'uahy igi iq'o ghmrtisa tana, da ghmerti iq'o sit'q'uahy igi. 2 ese iq'o p'irvelitgan ghmrtisa tana. 3 q'ovelive mis mier sheikmna, da tvynier misa artsa erti rahy ikmna, raodeni-rahy ikmna. 4 mis tana tskhorebahy iq'o da tskhorebahy igi iq'o natel k'atsta. 5 da nateli igi bnelsa shina chans, da bneli igi mas ver ets'ia. 6 iq'o k'atsi movilinebuli ghmrtisa mier, da sakheli misi iovane. 7 ese movida mots'amed, rahyta ts'amos natlisa mistvys, rahyta q'ovelta hrts'menes misgan. 8 ara tu igi iq'o nateli, aramed rahyta ts'amos natlisa mistvys. 9 iq'o nateli ch'eshmarit'i, romeli gananatlebs q'ovelsa k'atssa, momavalsa soplad. 10 sopelsa shina iq'o, da sopeli mis mier sheikmna, da sopelman igi ver itsna. 11 tvysta tana movida, da tvysta igi ara sheits'q'nares. 12 kholo raodenta-igi sheits'q'nares, mostsa mat qelmts'ipebahy shvil ghmrtisa q'opad, romelta hrts'ams sakheli misi, 13 romelni ara siskhltagan, artsa nebita qortstahyta, artsa nebita mamak'atsisahyta, aramed ghmrtisagan ishvnes. 14 da sit'q'uahy igi qortsiel ikmna da daemk'vydra chuen shoris, da vikhilet didebahy misi, didebahy vitartsa mkholod shobilisahy mamisa mier, savse madlita da ch'eshmarit'ebita. 15 iovane ts'ama mistvys, ghaghat'-q'o da tkua: ese ars, romlisatvys-igi vtku: romeli chemsa shemdgomad movals, chemsa uts'inares iq'o, rametu p'irvel chemsa ars. 16 da savsebisagan misisa chuen q'ovelta movighet, da madli madlisa ts'il. 17 rametu sjuli mosesgan moetsa, kholo madli da ch'eshmarit'ebahy krist'e iesuhys mier ikmna. 18 ghmerti aravin sada ikhila; mkholod-shobilman dzeman, romeli iq'o ts'iaghta mamisata, man gamotkua. 19 da ese ars ts'amebahy iovanesi, odes miavlinnes misa huriata ierusalyemit mghdelni da levit'elni, rahyta hk'itkhon mas, vitarmed: shen vin khar? 20 da aghiara da ara uvar-q'o; aghiara, vitarmed: me ara var krist'e. 21 da mat hk'itkhes mas: da uk'ue vin khar shen? elia khara? da man tkua: ara var; ts'inats'armet'q'uelni igi khara shen? da miugo: ara. 22 da hrkues: guarku chuen, vin khar shen, rahyta sit'q'uahy mivartuat momavlinebelta chuenta, rasa it'q'vy shentvys? 23 da tkua: me - qmahy ghaghadebisahy udabnosa: ganhmzadenit gzani uplisani, vitartsa tkua esaia ts'inats'armet'q'uelman. 24 da mivlinebulni igi iq'vnes pariseveltaganni. 25 hk'itkhes mas da hrkues: da rahysatvys natel-stsem, uk'uetu ara khar shen krist'e, artsa elia, artsa ts'inats'armet'q'ueli igi? 26 miugo iovane da hrkua mat: me natel-vstsem ts'q'lita, kholo shoris tkuensa dgas, romeli tkuen ara itsit, 27 romeli chemsa shemdgomad moslvad ars, romeli p'irvel chemsa iq'o, romlisa ara ghirs var me, rahyta ganvhqsnne sabelni qamlta mistani. 28 ese betabras iq'o, ts'iagh-iordanesa, sada-igi iq'o iovane da netel-stsemda. 29 khvalisagan ikhila iovane iesu, momavali misa, da tkua: aha t'arigi ghmrtisahy, romelman aikhunes tsodvani srplisani. 30 ese ars, romlisatvys-igi vtku: shemdgomad chemsa movals k'atsi, romeli p'irvel chemsa iq'o, rametu up'irat'es chemsa ars. 31 da me ara vitsode igi, aramed rahyta gamoetskhados israyelsa, amistvys moved me ts'q'lita natlis-tsemad. 32 da ts'ama iovane da tkua, rametu: vikhile suli ghmrtisahy vitartsa t'redi gardamomavali zetsit, da daadgra mas zeda. 33 da me ara vitsode igi, aramed romelman momavlina me natlis-tsemad ts'q'lita, man mrkua me: romelsa zeda ikhilo suli gardamomavali da dadgromili mis zeda, igi ars, romelman natel-gtses sulita ts'midita. 34 da me vikhile da vts'ame, rametu ese ars dze ghmrtisahy. 35 khvalisa dghe dga k'ualad iovane da mots'apeta mistaganni orni. 36 da mihkheda iesus, vidoda rahy igi, da tkua: aha t'arigi ghmrtisahy. 37 da esma misi orta mat mots'apeta, it'q'oda rahy amas, da misdevdes iesus. 38 moektsa iesu da ikhilna igini, mi-rahy-sdevdes mas, da hrkua mat: rasa edziebt? kholo mat hrkues mas: rabi (romeli itargmanebis ?modzghuar?), sada iq'opi? 39 hrkua mat: movedit da ikhilet. da mivides da ikhiles, sada iq'opoda, da mis tana daadgres mas dghesa shina. zhami iq'o vitar meate. 40 iq'o andrea, dzmahy simon-p'et'resi, erti ortagani, romelta esma iovanesgan, da misdevdes mas. 41 p'ova aman p'irvelad dzmahy tvysi simon da hrkua mas: vp'oet mesia, romel ars targmanebit: ?krist'e?. 42 aman moiq'vana igi iesuhysa. mikheda mas iesu da hrkua: shen khar simon, dze ionahysi, shen gets'ados k'epa, romeli itargmanebis ?k'lde?. 43 khvalisagan unda iesus ganslvad galilead da p'ova pilip'e da hrkua mas iesu: momdevdi me. 44 kholo iq'o pilip'e betsaidahyt, kalakisagan andreahysa da p'et'resa. 45 p'ova pilip'e natanael da hrkua mas: romeli-igi dats'era mose sjulsa da ts'inats'armet'q'uelta, vp'oet: iesu, dze iosebisi, nazaretit. 46 da hrkua mas natanael: nazaretit shesadzlebel arsa k'etilisa rahysame q'opad? hrkua mas pilip'e: moved da ikhile. 47 ikhila rahy iesu natanael, momavali misa, da tkua mistvys: aha ch'eshmarit'ad israit'eli, romlisa tana zak'uvahy ara ars. 48 hrkua mas natanael: vinahy mitsi me? miugo iesu da hrkua mas: p'irvel pilip'es qmobadmde shenda, iq'av rahy leghusa kueshe, gikhile shen. 49 miugo mas natanael da hrkua: rabi, shen khar dze ghmrtisahy, shen khar meupye israyelisahy. 50 miugo iesu da hrkua mas, rametu: garku shen, vitarmed: gikhile shen leghusa kueshe, da grts'ams; uprohysi amatsa ikhilo. 51 da hrkua mat: amen, amen get'q'vy tkuen: amieritgan ikhilnet tsani gankhumulni da angelozni ghmrtisani, aghmavalni da gardamomavalni dzesa zeda k'atsisasa.

2

1 da mesamesa dghesa korts'ili iq'o k'anas galileahysasa, da mun iq'o dedahy iesuhysi. 2 mihkhades iesus da mots'apeta mista korts'ilsa mas. 3 da vitar moak'lda ghvynohy, hrkua iesus dedaman misman: ghvynohy ara akus. 4 hrkua mas iesu: rahy ars chemda da shenda, dedak'atso? argha mots'evnul ars zhami chemi. 5 hrkua dedaman misman msakhurta mat, vitarmed: rahytsa grkuas tkuen, q'avt! 6 iq'vnes mun sarts'q'ulni kvisani ekusni, mdgomareni, msgavsad gants'mendisa mis huriatahysa. romelta shtaiskhian sats'q'auli or-ori gina sam-sami. 7 da hrkua mat iesu: aghavsenit sarts'q'ulni ege ts'q'lita! da mat aghavsnes igini p'irisp'ir. 8 da hrkua mat: aghmoavset ats' da moartvyt p'urisa upalsa! kholo mat moartues. 9 da vitartsa gemohy ikhila p'urisa upalman ts'q'ali igi, romeli ghvyno ikmna, da ara uts'q'oda, vinahy iq'o, garna msakhurta mat uts'q'odes, romelta aghavsnes ts'q'lita, mouts'oda p'urisa upalman mas sidzesa 10 da hrkua mas: q'ovelman k'atsman k'etili ghvynohy p'irvelad ts'armodgis, da odes daitrvnian, mashin ujeresitsa. kholo shen dahmarkhe ghvynohy k'etili akamomde. 11 ese kmna dasabamad sasts'aulta iesu k'anas galileahysasa da gamoutskhada didebahy tvysi, da hrts'mena misi mots'apeta mista. 12 amisa shemdgomad shtavida iesu k'ap'ernaumd, igi da dedahy misi da dzmani misni da mots'apeni misni mis tana, da mun daadgra ara mraval dghe. 13 da moakhlebul iq'o p'aseki igi huriatahy, da aghvida iesu ierusalyemd. 14 da p'ovna t'adzarsa mas shina mopardulni zrokhatani da tskhovartani da t'redtani da mek'ermeni mskhdomareni. 15 da shekmna sholt'i sablisahy da q'oveli igi gamoaskha t'adzrit: zrokhahy da tskhovari; da k'ermis-msq'idvelta mat dautkhia k'ermahy da t'ablebi igi daumqua. 16 da t'redis-mopardulta mat hrkua: aghighet ese amier da nu hq'opt sakhlsa mamisa chemisasa sakhl savach'ro. 17 da moeqsena mots'apeta mista, rametu ts'eril ars: shurman sakhlisa shenisaman shemch'ama me. 18 miuges huriata da hrkues mas: rasa sasts'aulsa michueneb chuen, rametu amas ikm? 19 miugo iesu da hrkua: dahqsenit t'adzari ese, da mesamesa dghesa aghvadgineo ege. 20 hrkues mas huriata: ormeots da ekussa ts'elsa agheshena t'adzari ese, da shen samta dgheta aghadgino igi? 21 kholo igi it'q'oda t'adzrisatvys guamisa tvysisa. 22 da odes aghdga mk'udretit, moeqsena mots'apeta mista, rametu amistvys it'q'oda, da hrts'mena ts'ignisahy da sit'q'uahy igi, romeli hrkua mat iesu. 23 da odes iq'o igi ierusalyems p'askasa mas dghesasts'aulsa, mravalta hrts'mena sakhelisa misisahy, rametu khedvides sasts'aulta mista, romelta ikmoda. 24 kholo tvyt iesu ara arts'munebda mat tavit tvysit, rametu q'ovelta itsodes igi. 25 da rametu ara uqmda, rahyta ts'amos vinme k'atsisa mistvys, rametu man tvyt itsoda, rahy iq'o k'atsisa mis tana.

3

1 iq'o vinme k'atsi pariseveltagani, sakhelit nik'odimos, mtavari huriatahy. 2 ese movida iesuhysa ghame da hrkua mas: rabi, uts'q'it, rametu ghmrtisa mier mosrul khar modzghurad, rametu vervis qel-ets'ipebis sasts'aulta amat sakmed, romelta shen ikm, uk'uetu ara ghmerti iq'os mis tana. 3 miugo iesu da hrkua mas: amen, amen get'q'vy shen: uk'uetu vinme ara ishves meored, ver qel-ets'ipebis khilvad sasupeveli tsatahy. 4 hrkua mas nik'odimos: vitar qel-ets'ipebis k'atssa bersa shobad? nuuk'ue shesadzlebel ars mutselsa dedisa tvysisasa sheslvad meored da shobad? 5 miugo iesu da hrkua mas: amen, amen get'q'vy shen: uk'uetu vinme ara ishves ts'q'lisagan da sulisa, ver qel-ets'ipebis sheslvad sasupevelsa ghmrtisasa. 6 shobili igi qortstagan qortsi ars da shobili igi sulisagan suli ars. 7 nu gik'vyrn, rametu garku shen ese: jer-ars tkuenda meored shobahy. 8 sulsa vidretsa unebn, krin, da qmahy misi gesmis, aramed ara itsi, vinahy movals da vidre vals. esret ars q'oveli shobili sulisagan. 9 miugo nik'odimos da hrkua mas: vitar shesadzlebel ars q'opad ese? 10 miugo iesu da hrkua mas: shen khar modzghuari israyelisahy da ese ara itsia? 11 amen, amen get'q'vy shen, rametu: romeli vitsit, vit'q'vyt, da romeli vikhilet, vts'amebt, da ts'amebasa chuensa ara sheits'q'narebt. 12 uk'uetu kueq'anisahy gitkhar tkuen, da ara grts'ams, vitar uk'ue zetsisahy gitkhra tkuen, da grts'menes? 13 da aravin aghqda zetsad, garna romeli-igi gardamoqda zetsit - dze k'atsisahy, romeli ars zetsata shina. 14 da vitartsa-igi mose aghamaghla gueli udabnos, egret jer-ars amaghlebahy dzisa k'atsisahy. 15 rahyta q'ovelsa romelsa hrts'menes igi, ara ts'arts'q'mdes, aramed akundes tskhorebahy sauk'unohy. 16 rametu esret sheiq'uara ghmertman sopeli ese, vitarmed dzetsa tvysi mkholod-shobili mostsa mas, rahyta q'ovelsa romelsa hrts'menes igi, ara ts'arts'q'mdes, aramed akundes tskhorebahy sauk'unohy. 17 rametu ara moavlina ghmertman dze tvysi soplad, rahyta dasajos sopeli, aramed rahyta atskhovnos sopeli mis mier. 18 romelsa hrts'menes misi, ara daisajos; kholo romelsa ara hrts'menes, ats've dasjil ars, rametu ara hrts'mena sakhelisa mimart dzisa ghmrtisa mkholod-shobilisa. 19 da ese ars sasjeli, rametu nateli movida soplad, da sheiq'uares k'atsta bneli, vidre nateli, rametu iq'vnes sakmeni matni borot'. 20 rametu q'oveli romeli borot'sa ikms, sdzuls mas nateli da ara movals natelsa, rahyta ara emkhilnen sakmeni misni. 21 kholo romeli ikmn ch'eshmarit'ebasa, movals natlad, rahyta tskhad iq'vnen sakmeni misni, rametu ghmrtisa mier kmnul arian. 22 amisa shemdgomad movida iesu da mots'apeni misni kueq'anad huriast'anisa da mun iq'opoda mat tana da natel-stsemda. 23 iq'o iovanetsa da natel-stsemda enons, makhlobelad salimsa, rametu ts'q'alni priad iq'vnes mun, da movidodes da natels-ighebdes misgan. 24 rametu argha shevrdomil iq'o iovane sap'q'robiled. 25 da iq'o gamodziebahy mots'apetagan iovanesta huriata tana gants'medisatvys. 26 da movides iovanesa da hrkues mas: rabi, romeli-igi iq'o shen tana ts'iagh iordanesa, romlisatvys shen sts'ame, aha igi natel-stsems, da q'ovelni mivlenan misa. 27 miugo iovane da hrkua mat: ver qel-ets'ipebis k'atssa moghebad tavit tvysit artsa erti rahy, uk'uetu ara ars motsemul misa zetsit. 28 tkuen tvyt mets'amebit me, rametu vtku: ara var me krist'e, aramed movlinebul var ts'inashe missa. 29 romelsa akundes sdzali, igi sidze ars; kholo megobari sidzisahy romeli dgas da esmis misi, sikharulit ukharis qmita sidzisahyta. ese uk'ue sikharuli chemi aghsrulebul ars. 30 misa jer-ars aghordzinebad, kholo chemda mok'lebad. 31 zegardamomavali igi q'ovelta zeda ars. da romeli ars kueq'anit, kueq'anisagani ars da kueq'anisasa it'q'vys, kholo zetsit momavali q'ovelta zeda ars. 32 da romeli ikhila da esma, amas ts'amebs, da ts'amebasa missa aravin miighebs. 33 romelman miigho ts'amebahy misi, dahbech'da, rametu ghmerti ch'eshmarit' ars. 34 da romeli moavlina ghmertman, sit'q'uata ghmrtisata it'q'vys, rametu ara zomit mostsa ghmertman suli. 35 mamasa uq'uars dze da q'ovelive mostsa qelta mista. 36 romelsa hrts'menes dze, akundes tskhorebahy sauk'unohy, kholo romeli urch iq'os dzisa, ara ikhilos tskhorebahy, aramed riskhvahy ghmrtisahy dadgromil ars mis zeda.

4

1 vitartsa gulisqma-q'o upalman, rametu esma parisevelta, vitarmed iesus umravlesni mots'apeni uskhen da natel-stsems, vidre iovanes, 2 rametu tvys iesu ara natel-stsemda, aramed mots'apeni misni, 3 daut'eva huriast'ani da ts'arvida galilead. 4 kholo tavadi ganslvad iq'o samariahyt. 5 da mivida kalaksa samarit'eltasa, romelsa hrkvyan sukar, makhlobelad dabasa, romeli mistsa iak'ob iosebs, dzesa tvyssa. 6 da iq'o mun ts'q'arohy iak'obisi. kholo iesu, mashurali gzisa slvisagan, jda ts'q'arosa mas zeda. zhami iq'o vitar meekuse. 7 movida dedak'atsi samariahyt vsebad ts'q'lisa. hrkua mas iesu: masu me ts'q'ali. 8 rametu mots'apeni misni ts'arsrul iq'vnes kalakad, rahyta sazrdeli iq'idon. 9 hrkua mas dedak'atsman man samarit'elman: vitar, shen huriahy khar da chemgan ts'q'alsa itkhov, samarit'elisa dedak'atsisagan? rametu ara sheekhnian huriani samarit'elta. 10 miugo iesu da hrkua mas: uk'uetumtsa itsode shen nich'i ghmrtisahy da vin ars, romeli get'q'vys shen: ?mets me ts'q'ali, rahyta vsua?, shenmtsa stkhove mas, da gtsamtsa ts'q'ali tskhoveli. 11 hrkua mas dedak'atsman man: upalo, artsa savsebeli gakus, da jurghmuli ese ghrma ars. vinahy gakus shen ts'q'ali tskhoveli? 12 nuuk'ue shen uprohys khara mamisa chuenisa iak'obisa, romelman ese jurghmuli momtsa chuen? da igi tavadi amisgan sumida da dzeni misni da satskhovari misi. 13 miuo iesu da hrkua mas: q'oveli romeli sumides ts'q'lisa amisgan, sts'q'urodis k'ualadtsa, 14 kholo romelman suas ts'q'lisa misgan, romeli me mivstse mas, arghara sts'q'urodis uk'unisamde, aramed ts'q'ali, romeli me mivstse mas, ikmnes mis shoris ts'q'aro ts'q'lis, romeli vidodes tskhorebad sauk'unod. 15 hrkua dedak'atsman man: upalo, mets me ts'q'ali ese, rahyta ara mts'q'urodis, artsagha movide aka vsebad. 16 hrkua mas iesu: ts'arved da mokhade kmarsa shensa da moved aka. 17 miugo dedak'atsman man da hrkua: ara mivis kmari. hrkua mas iesu: k'etilad stku, vitarmed: ara mivis kmari, 18 rametu khut kmar geskhnes, da ats' romeli givis, ara ars kmari sheni; ese ch'eshmarit'i stku. 19 hrkua mas dedak'atsman man: upalo, vkhedav, rametu ts'inats'armet'q'ueli khar shen. 20 mamani chuenni mtasa amas taq'uanis-stsemdes, da tkuen it'q'vyt, vitarmed: ierusalyems ars adgili, sada jer-ars taq'uanis-tsemahy. 21 hrkua mas iesu: dedak'atso, grts'menin chemi, rametu movals zhami, odes artsa amas mtasa, artsa ierusalyems taq'uanisstsemdet mamasa. 22 tkuen taq'uanis-stsemt, romeli ara itsit, kholo chuen taq'uanis-vstsemt, romeli vitsit, rametu tskhorebahy huriatagan ars. 23 aramed movals zhami, da ats've ars, odes ch'eshmarit'ni taq'uanismtsemelni taq'uanis-stsemden mamasa sulita da ch'eshmarit'ebita, rametu mamahytsa egevitarta edziebs taq'uanis-mtsemelta mista. 24 sul ars ghmerti, da taq'uanis-mtsemelta mista sulita da ch'eshmarit'ebita tana-ats taq'uanis-tsemahy. 25 hrkua mas dedak'atsman man: vitsi, rametu mesia movals, romelsa hrkvyan krist'e. odes movides igi, mitkhras chuen q'oveli. 26 hrkua mas iesu: me var, romeli get'q'vy shen. 27 da amas oden sit'q'uasa zeda movides mots'apeni misni da uk'vyrda, rametu dedak'atsisa tana it'q'oda. da aravin hrkua mas: rasa edzieb, anu rasa it'q'vy mis tana? 28 daut'eva uk'ue sarts'q'uli igi misi dedak'atsman da ts'arvida kalakad da utkhra k'atsta mat: 29 movedit da ikhilet k'atsi, romelman mitkhra me q'oveli, rahytsa vkmen. nuuk'ue igi ars krist'e? 30 gamovides kalakit da movidodes misa. 31 da vidre-igi movidodes, amas oden sit'q'uasa et'q'odes mas mots'apeni da hrkues: rabi, ch'ame! 32 kholo tavadman hrkua mat: me ch'amadi makus ch'amad, romeli tkuen ara itsit. 33 it'q'odes mots'apeni urtiertas: nuuk'ue mo-vinme-artua mas ch'amadi? 34 hrkua mat iesu: chemi ch'amadi ars, rahyta vq'o nebahy momavlinebelisa chemisahy da aghvasrulo sakme misi. 35 ara tkuen it'q'vyta, vitarmed: otkhgha tue arian, da movals mk'ahy? aha esera me get'q'vy tkuen: aghikhilenit tualni tkuenni da ikhilet q'anebi, rametu sp'et'ak' arian samk'alad ats've. 36 da momk'alman sasq'ideli tvysi moighos da sheik'ribos naq'opi tskhorebad sauk'unod, rahyta mtesvarsa da momk'alsa ertbamad ukharodis mis tana. 37 rametu amit ars ch'eshmarit' sit'q'uahy igi, vitarmed skhuahy ars mtesvari da skhuahy ars momk'ali. 38 me ts'argavlineb tkuen mk'ad, romelsa tkuen ara dashuerit, skhuani damashural arian, da tkuen shromilsa matsa shemokhuedit. 39 kholo kalakisa misganta mravalta hrts'mena misa mimart, samarit'elta mat, sit'q'vyta mis dedak'atsisahyta, rametu ts'amebda, vitarmed: q'ovelive mitkhra me, raodeni vkmen. 40 da vitartsa movides misa samarit'elni igi, evedrebodes mas, rahyta daadgres mat tana. da daadgra mun or dghe. 41 da uprohyssa simravlesa hrts'mena sit'q'uata mistahy. 42 da et'q'odes dedak'atssa mas, vitarmed: arghara sit'q'vyta shenita gurts'ams, rametu chuen tvyt guesma misgan da uts'q'it, rametu ese ars ch'eshmarit'ad matskhovari soplisahy, krist'e. 43 shemdgomad orisa mis dghisa gamovida mier da ts'arvida galilead. 44 rametu tavadi iesu ts'amebda, vitarmed: ts'inats'armet'q'uelsa tvyssa sopelsa p'at'ivi ara akus. 45 da odes mivida galilead, sheits'q'nares igi galilevelta, rametu q'oveli ekhilva, raodeni kmna ierusalyems dghesasts'aulsa mas da rametu iginitsa mosrul iq'vnes dghesasts'aulsa mas. 46 movida iesu mermetsa k'anad galileahysa, sada-igi kmna ts'q'ali ghvynod. da iq'o vinme sameupohyt mosruli k'atsi, romlisa dze sneul iq'o k'ap'ernaums. 47 amas esma, vitarmed: iesu mosrul ars huriast'anit galileas; movida misa da evedreboda, rahyta mivides mis tana da gank'urnos dze igi misi, romeli miakhda sik'udid. 48 hrkua mas iesu: uk'uetu ara ikhilot sasts'aulebi da nishebi, ara grts'menes. 49 hrkua mas sameupohysa k'atsman man: upalo, moved p'irvelad sik'udiladmde dzisa chemisa. 50 hrkua mas iesu: vidode, tsotskhal ars dze sheni. da hrts'mena k'atssa mas sit'q'uahy igi, romeli hrkua mas iesu, da ts'arvida. 51 da vitartsa mi-oden-vidoda igi, monani misni moegebvodes mas da utkhres da hrkues, vitarmed: dze sheni tsotskhal ars. 52 hk'itkhvida mat: romelsa zhamsa umolkhines ikmna? hrkues mas: gushin meshvydesa zhamsa oden daut'eva igi mqurvalebaman. 53 moeqsena mamasa mis q'rmisasa, rametu mas zhamsa oden hrkua mas iesu, vitarmed: dze sheni tsotskhal ars. da hrts'mena mas da q'ovelta sakhleulta mista. 54 ese k'ualad meore sasts'auli kmna iesu, mo-rahy-vida huriast'anit galilead.

5

1 amisa shemdgomad iq'o dghesasts'auli huriatahy, da aghvida iesu ierusalyemd. 2 da ars ierusalyems tskhovarta sabanelsa mas t'bahy, romelsa hrkvyan ebraelebr betezda, da khut st'ova iq'o. 3 amas shina iskha simravle udzlurtahy, brmebi, mk'eloblebi, ganqmelebi, romelni moelied ts'q'lisa mis aghmrghuevasa. 4 rametu angelozi ts'liti ts'lad gardamovidoda sabanelsa mas da aghamrghvyis ts'q'ali igi; da romelitsa p'irvel shtavidis aghmrghuevasa mas ts'q'lisasa, ganik'urnis, romlitatsa shep'q'robil arn sneulebita. 5 iq'o vinme mun k'atsi, romelsa ots da atrvamet'i ts'eli daeq'o udzlurebasa shina. 6 ese ikhila iesu mdebare da gulisqma-q'o, rametu mravali ts'eli akus udzlurebasa shina. hrkua mas iesu: gnebavsa, rahyta ganik'urno? 7 miugo udzlurman man da hrkua: upalo, k'atsi ara makus, rahyta, razhams ts'q'ali ese aghimrghues, da shta-mtsa-magdo sabanelsa amas. vidre me movidodi, skhuahy uts'inares chemsa shtavidis da ganik'urnis. 8 hrkua mas iesu: aghdeg, aghighe tskhedari sheni da vidode! 9 da meq'seulad gantsotskhlda k'atsi igi da aghigho tskhedari tvysi da ts'arvida. kholo iq'o shabati dghe igi. 10 et'q'odes mas huriani igi: shabati ars, da ara jer-ars shenda aghebad tskhedari sheni. 11 kholo man miugo da hrkua mat: romelman-igi ganmk'urna me, man mhrkua: aghighe tskhedari sheni da vidode! 12 hk'itkhvides uk'ue mas huriani igi da hrkues: vin ars k'atsi igi, romelman grkua shen: aghighe tskhedari sheni da vidode? 13 kholo gank'urnebulman man ara uts'q'oda, vin ars, rametu iesu miepara, rametu eri iq'o adgilsa mas. 14 amissa shemdgomad p'ova igi iesu t'adzarsa mas shina da hrkua mas: aha tsotskhal ikmen, nughara stsodav, rahyta ara udzvyresi rahyme geq'os shen. 15 ts'arvida k'atsi igi da utkhra huriata mat, vitarmed: iesu ars, romelman ganmk'urna me. 16 da amistvys sdevnides huriani igi iesus da eneba mok'lvahy misi, rametu amas ikmoda shabatta shina. 17 kholo iesu miugo da hrkua mat: mamahy chemi moakamomde ikms, da metsa vikm. 18 amistvys uprohys kholo edziebdes huriani igi mok'lvad iesus, rametu ara kholo tu shabatsa dahqsnida, aramed ghmertsatsa mamad tvysa it'q'oda da tavsa tvyssa sts'or-hq'opda ghmrtisa. 19 miugo iesu da hrkua mat: amen, amen get'q'vy tkuen: ara qel-ets'ipebis dzesa k'atsisasa sakmed tavit tvysit artsa erti rahy, uk'uetu ara ikhilos rahyme mamisagan sakme, rametu ravdensa-igi mamahy ikms, mas dze egretve msgavsad ikms. 20 rametu mamasa uq'uars dze da q'ovelsave uchuenebs mas, raodensatsa igi ikms, da uprohysitsa amisa uchuenos mas sakme, rahyta tkuen gik'vyrdes. 21 rametu vitartsa-igi mamahy aghadginebs mk'udarta da atskhovnebs, egretsa dze, romeltahy hnebavs, atskhovnebs. 22 artsagha mamahy sjis aravis, aramed q'oveli sasjeli mostsa dzesa, 23 rahyta q'ovelni p'at'iv-stsemden dzesa, vitartsa-igi p'at'iv-stsemen mamasa, rametu romelman ara p'at'iv-stses dzesa, man ara p'at'iv-stsa mamasa, romelman moavlina igi. 24 amen, amen get'q'vy tkuen, rametu romelman sit'q'uani chemni isminnes da hrts'menes momavlinebeli chemi, akundes tskhorebahy sauk'unohy, da sasjelsa igi ara shevides, aramed gardaitsvalos igi sik'udilisagan tskhorebad. 25 amen, amen get'q'vy tkuen, rametu movals zhami, da ats've ars, odes mk'udarta isminnen sit'q'uani dzisa ghmrtisani; da romelta isminnen, tskhonden. 26 rametu vitartsa-igi mamasa akus tskhorebahy tavisa tvysisa tana, egretsa dzesa mostsa, rahyta akundes tskhorebahy tavisa tvysisa tana. 27 da qelmts'ipebahy mostsa mas sasjelisatsa q'opad, rametu dze k'atsisahy ars. 28 nu gik'vyrn ese, rametu movals zhami, romelsa q'ovelni romelni iskhnen saplavebsa, isminon qmisa misisahy. 29 da gamovidodian k'etilismokmedni aghdgomasa tskhorebisasa, kholo borot'is-mokmedni aghdgomasa sasjelisasa. 30 ara qel-mets'ipebis me sakmed tavit tvysit ararahy, aramed vitartsa mesmis, vsji, da sasjeli chemi martal ars, rametu ara vedzieb nebasa chemsa, aramed nebasa momavlinebelisa chemisa mamisasa. 31 uk'uetu me vts'amebde tavisa chemisatvys, ts'amebahy chemi ara ars ch'eshmarit'. 32 skhuahy ars, romeli ts'amebs chemtvys, da uts'q'i, rametu ch'eshmarit' ars ts'amebahy misi, romelsa ts'amebs chemtvys. 33 tkuen miavlinet iovanesa, da ts'ama ch'eshmarit'i. 34 kholo me ts'amebahy k'atsisagan ara movigho, aramed amas vit'q'vy, rahyta tkuen stskhondet. 35 igi iq'o santeli aghntebuli da sachinohy, kholo tkuen inebet zham ert sikharuli natelsa missa. 36 kholo me makus ts'amebahy uprohys iovanessa, rametu sakmeni, romelni momtsna me mamaman, rahyta aghvasrulne igini, eseve sakmeni ts'ameben chemtvys, romelta me vikm, rametu mamaman momavlina me. 37 da romelman momavlina me, mamaman, man ts'ama chemtvys. tkuen artsa qmahy misi gesma sadame, artsa khat'i misi ikhilet. 38 da sit'q'uahy misi ara ars tkuen tana dadgromil, rametu romeli-igi moavlina ghmertman, ese tkuen ara grts'ams. 39 gamoidziebdit ts'ignta, rametu tkuen hgonebt, vitarmed gakus tskhorebahy sauk'unohy mat shina; da igini arian, romelni ts'ameben chemtvys. 40 da tkuen ara gnebavs moslvad chemda, rahyta tskhorebahy gakundes. 41 didebahy k'atstagan ara movigho. 42 aramed gitsni tkuen, rametu siq'uaruli ghmrtisahy ara gakus tavta shina tkuenta. 43 me moved sakhelita mamisa chemisahyta, da ara shemits'q'narebt. uk'uetu skhuahy movides sakhelita tvysita, igi sheits'q'narot. 44 vitar uk'ue qel-gets'ipebis tkuen rts'munebad, rametu didebasa urtiertas miighebt da didebasa mkholohysa ghmrtisasa ara edziebt. 45 nu hgonebt, vitarmed me shegasminne tkuen mamasa chemsa; ars shemasmeneli tkueni mose, romelsa tkuen esavt. 46 uk'uetumtsa grts'mena mosesi, grts'menamtsa chemitsa, rametu man chemtvys dats'era. 47 uk'uetu mista ts'igntahy ara grts'ams, chemta sit'q'uatahy vitar-me grts'menes?

6

1 amisa shemdgomad ts'iaghqda iesu ts'iagh zghuasa mas galileahysasa, romel ars t'iberiahysahy. 2 da misdevda mas eri mravali, rametu khedvides sasts'aulta mat, romelta ikmoda udzlurta zeda. 3 da aghvida mtasa da mun dajda mots'apiturt tvysit. 4 da iq'o moakhlebul p'askahy, dghesasts'auli igi huriatahy. 5 aghikhilna tualni tvysni iesu da ikhila, rametu mravali eri movals misa. hrkua pilip'es: vinahy viq'idot p'uri, rahyta ch'amon amat? 6 amas rahy et'q'oda, gamostsdida mas, kholo tvyt uts'q'oda, rahy eguleboda q'opad. 7 hrkua pilip'e: orasisa drahk'nisa p'uri ver k'ma ars amata, rahyta k'atsad-k'atsadman mtsired rahyme miighos. 8 hrkua mas ertman mots'apeta mistaganman, andria, dzmaman simon-p'et'resman: 9 ars aka q'rmahy, romelsa akus khuti p'uri krtilisahy da ori tevzi, aramed ese rahy ars esodenta ts'inashe? 10 hrkua mat iesu: daskhit k'atsebi ese. da iq'o tivahy priad adgilsa mas, da daskhda k'atsebi igi, ritskhvyt vitar khut atas oden. 11 da moikhuna iesu p'urni igi da hmadlobda da mistsemda mots'apeta, da mots'apeni mistsemdes ersa mas, romelni-igi daskhdes. egretsa tevzta matgani, raodeni-igi unda mat. 12 da vitartsa gandzghes, hrkua mots'apeta tvysta: shek'ribet nesht'i ege namusrevi, rahyta numtsa rahy ts'arts'q'mdebis. 13 kholo mat shek'ribes da aghavses atormet'i godori namusrevita khutta mat p'urtagan krtilisata, romel-igi daushta mat, romelta-igi ch'ames. 14 kholo k'atsta mat vitartsa ikhiles sasts'auli igi, romel kmna iesu, it'q'odes: ese ars ch'eshmarit'ad ts'inats'armet'q'ueli, romeli mosrul ars soplad. 15 kholo iesu gulisqma-q'o, rametu movidodes ts'art'atsebad, rahytamtsa q'ves igi mepe, da ganeshora da ts'arvida mtad igi kholo mart'ohy. 16 da vitartsa shemts'ukhrda, shtavides mots'apeni misni zghuad. 17 da shevides navsa da movidodes ts'iagh zghuasa mas k'ap'ernaumd. da vitar she-oden-rizhudeboda, da argha mosrul iq'o mata iesu, 18 da zghuahy igi karisagan didisa aghidzrvoda. 19 da she-oden-srul iq'vnes vitar ots da khut ut'evan gina ots da at, ikhiles iesu, vidoda rahy zghuasa zeda; da moeakhla rahy navsa mas, sheeshina mat. 20 kholo tavadman man hrkua mat: me var, nu geshinin! 21 unda mat, rahytamtsa sheiq'vanes igi navsa mas. da meq'seulad ip'ova navi igi kueq'anasa mas, vidretsa mividodes. 22 khvalisagan eri igi romeli dga ts'iagh zghuasa mas, uts'q'odes, rametu skhuahy navi ara iq'o mun, garna erti igi kholo, romelsa shesrul iq'vnes mots'apeni iesuhysni, da rametu ara shevida iesu mots'apeta tana navsa mas, aramed mots'apeni kholo misni shevides. 23 movides uk'ue skhuanitsa navni t'iberiit, makhlobelad adgilsa mas, sada-igi ch'ames p'uri, romeli-igi ak'urtkha upalman da hmadlobda. 24 vitartsa ikhila erman man, vitarmed iesu ara mun ars, artsa mots'apeni misni, moadgines mat navebi igi da movides k'ap'ernaumd da edziebdes iesus. 25 da p'oves igi ts'iagh zghuasa mas da hrkues mas: rabi, odes moukhued aka? 26 miugo iesu da hrkua mat: amen, amen get'q'vy tkuen: medziebt me, ara tu rametu ikhilenit sasts'aulni, aramed rametu sch'amet p'urta matgan da gansdzeghit. 27 ikmodet nu sazrdelsa ts'arsats'q'medelsa, aramed sazrdelsa, romeli hgies tskhorebad sauk'unod, romeli dzeman k'atsisaman mogtses tkuen, rametu amas mamaman dahbech'da, ghmertman. 28 hrkues mas: rahy vq'ot, rahyta vikmodit sakmesa ghmrtisasa? 29 miugo iesu da hrkua mat: ese ars sakme ghmrtisahy, rahyta grts'menes, romeli-igi man moavlina. 30 da mat hrkues mas: rasa sasts'aulsa ikm, rahyta vikhilot da gurts'menes sheni? rasa ikm? 31 mamani chuenni ch'amdes mananasa udabnosa zeda, vitartsa ts'eril ars: p'uri zetsit mostsa mat ch'amad. 32 hrkua mas iesu: amen, amen get'q'vy tkuen: ara mose mogtsa tkuen p'uri zetsit, aramed mamaman chemman mogtsa tkuen p'uri ch'eshmarit'i zetsit. 33 rametu p'uri ghmrtisahy ars, romeli gardamoqda zetsit da mostsa tskhorebahy sopelsa. 34 hrkues mas: upalo, maradis momets chuen p'uri ese. 35 hrkua mat iesu: me var p'uri tskhorebisahy; romeli movides chemda, ara shiodis, da romelsa hrts'menes chemi, arasada sts'q'urodis. 36 aramed garku tkuen, vitarmed: mikhilet me da ara grts'ams. 37 q'oveli romeli momtsa me mamaman chemman, chemda movides; da romeli movides chemda, ara ganvadzo gare. 38 rametu gardamovqed zetsit, ara rahyta vq'o nebahy chemi, aramed nebahy momavlinebelisa chemisa mamisahy. 39 kholo ese ars nebahy momavlinebelisa chemisa mamisahy, rahyta q'oveli romeli momtsa me, ara ts'arvts'q'mido misgan, aramed aghvadgino igi uk'uanahysk'nelsa mas dghesa. 40 rametu ese ars nebahy momavlinebelisa chemisahy, rahyta q'oveli romeli khedvides dzesa da hrts'menes misi, akundes tskhorebahy sauk'unohy, da me aghvadgino igi uk'uanahysk'nelsa mas dghesa. 41 drt'vynvides mistvis huriani igi, rametu tkua: me var p'uri igi, romeli zetsit gardmovqed, 42 da it'q'odes: ara ese arsa iesu, dze iosebisi, romlisa mamahy da dedahy chuen vitsit? vitar uk'ue it'q'vys ese, vitarmed: zetsit gardamovqed? 43 miugo iesu da hrkua mat: nu sdrt'vynavt urtiertas. 44 vervis qel-ets'ipebis moslvad chemda, uk'uetu ara mamaman, momavlinebelman chemman, moiq'vanos igi chemda, da me aghvadgino igi uk'uanahysk'nelsa mas dghesa. 45 ts'eril ars ts'inats'armet'q'uelta shina, vitarmed: iq'vnen q'ovelni ghmrtiv sts'avlul. q'ovelsa romelsa esmes mamisa chemisagan da ists'avos, movides chemda. 46 ara tu mamahy vis ukhilavs, aramed romeli-igi ars ghmrtisagan, aman ikhila mamahy. 47 amen, amen get'q'vy tkuen: romelsa hrts'menes chemi, akundes tskhorebahy sauk'unohy. 48 me var p'uri tskhorebisahy. 49 mamata tkuenta ch'ames mananahy udabnosa da mots'q'des. 50 ese ars p'uri, romeli zetsit gardamoqda; uk'uetu vinme ch'amos misgani, ara mok'udes. 51 me var p'uri tskhoveli, romeli zetsit gardamovqed. uk'uetu vinme ch'amdes amis p'urisagan, ara mok'udes, aramed tskhovndes uk'unisamde. da p'uri, romeli me mivstse, qortsi chemi ars, romelsa me mivstsem tskhorebisatvys soplisa. 52 ilalvides urtiertas huriani igi da it'q'odes: vitar-me qel-ets'ipebis amas motsemad chuenda qortsi tvysi ch'amad? 53 hrkua mat iesu: amen, amen get'q'vi tkuen: uk'uetu ara sch'amot qortsi dzisa k'atsisahy da suat siskhli misi, ara gakunedes tskhorebahy tavta shoris tkuenta. 54 kholo romeli ch'amdes qortssa chemsa da sumides siskhlsa chemsa, akundes tskhorebahy sauk'unohy, da me aghvadgino igi uk'uanahysk'nelsa mas dghesa. 55 rametu qortsi chemi ch'eshmarit'i sach'meli ars, da siskhli chemi ch'eshmarit'i sasumeli ars. 56 da romeli ch'amdes qortssa chemsa da sumides siskhlsa chemsa, igi chem tana dadgomil ars, da me mis tana. 57 vitartsa momavlina me tskhovelman mamaman, da metsa tskhovel var mamisa tana; da romeli ch'amdes chemgan, igitsa tskhondes chem mier. 58 rametu ese ars p'uri, romeli zetsit gardamoqda. ara egret, vitar-igi ch'ames mamata tkuenta mananahy da mosts'q'des. kholo romeli ch'amdes amas p'ursa, tskhondes uk'unisamde. 59 ese tkua shesak'rebelsa shoris da asts'avebda k'ap'ernaums. 60 mravalta uk'ue mots'apeta mistaganta esma ese da it'q'odes: pitskhel ars sit'q'uahy ese: vis qel-ets'ipebis smenad misa? 61 itsoda iesu tavit tvysit, rametu drt'vynven mots'apeni misni amisvys, da hrkua mat: ese dagabrk'olebsa tkuen? 62 uk'uetu ikhilot dze k'atsisahy aghmavali, sadatsa iq'o p'irvel? 63 suli ars ganmatskhovelebel, kholo qortsni arad sargebel arian; sit'q'uata romelta get'q'vy tkuen, sul arian da tskhoreba. 64 aramed arian vinme tkuenganni, romelta ara hrts'ams. rametu itsoda iesu p'irvelitgan, tu vin arian igini, romelta ara hrts'ams, anu vin ars mimtsemeli misi. 65 da et'q'oda: amistvys garku tkuen: vervis qel-ets'ipebis moslvad chemda, uk'uetu ara ars motsemul misa mamisagan chemisa. 66 amis gamo mravalni mots'apeta mistaganni uk'uniktses da arghara vidodes mis tana. 67 hrkua iesu atormet'ta mat: nuuk'ue tkuentsa gnebavs ts'arslvis? 68 miugo mas simon-p'et're da hrkua: upalo, visa mividet chuen? rametu sit'q'uani tskhorebisa sauk'unohysani gkonan shen. 69 da chuen gurts'mena da gvytsnobies, rametu shen khar krist'e, dze ghmrtisa tskhovelisahy. 70 miugo iesu da hrkua mat: ara-me atormet'ni gamogirchiena? da erti tkuengani eshmak'i ars. 71 kholo it'q'oda iudas simonissa, isk'ariot'elsa, romeli iq'o erti atormet'tagani, rametu amas eguleboda mitsemahy misi.

7

1 amisa shemdgomad iktseoda iesu galileas da ara unda mislvad huriast'ans, rametu edziebdes mas huriani igi mok'lvad. 2 kholo iq'o makhlobel dghesasts'auli igi huriatahy, romel ars k'arvobisahy. 3 hrkues mas dzmata mista: gardaguale amier da ts'arved huriast'anad, rahyta mots'apetatsa shenta ikhilnen sakmeni shenni, romelta ikm. 4 rametu aravin parulad rasme ikmn da edziebn, rahytamtsa gantskhadebul iq'o. uk'uetu amas ikm, gamoutskhade tavi sheni sopelsa. 5 rametu artsagha dzmata mista hrts'mena misi. 6 hrkua mat iesu: zhami chemi argha mots'evnul ars, kholo zhami tkueni odesve ganmzadebul ars. 7 ver qel-ets'ipebis sopelsa modzulebad tkuenda, kholo me vsdzul, rametu vts'ame mistvys, vitarmed sakmeni misni borot' arian. 8 tkuen aghvedit dghesasts'aulsa amas, kholo me ara aghval dghesasts'aulsa amas, rametu zhami chemi argha aghsrulebul ars. 9 ese hrkua mat da daadgra galileas. 10 da vitartsa aghvides dzmani misni dghesasts'aulsa mas, mashin tavaditsa iesu aghvida ara gantskhadebulad, aramed vitartsa parulad. 11 kholo huriani igi edziebdes mas dghesasts'aulsa mas da it'q'odes: sada-me ars igi? 12 da iq'o mravali drt'vynvahy mistvys ersa shoris. romelnime it'q'odes: k'etil ars; kholo skhuani it'q'odes: ara, aramed atstunebs ersa. 13 da aravin gantskhadebulad it'q'oda mistvys shishisatvys huriatahysa. 14 da vitartsa dghesasts'auli igi gan-oden-zogebul iq'o, aghvida iesu t'adzrad da asts'avebda. 15 uk'vyrda huriata mat da it'q'odes: vitar uk'ue aman ts'igni itsis usts'avlelad? 16 miugo iesu da hrkua: chemi ese modzghurebahy ara ars chemi, aramed momavlinebelisa chemisahy. 17 uk'uetu vinme nebasa missa hq'opdes, tsnas man modzghurebahy ese, vitar rahy ars: ghmrtisagan ars, anu me tavit tvysit vit'q'vy. 18 romeli tavit tvysit it'q'vyn, didebasa tavisa tvysisasa edziebn; kholo romeli edziebn didebasa momavlinebelisa tvysisasa, igi ch'eshmarit' ars, da sitsruye ara ars mis tana. 19 anu ara mose mogtsa tkuen sjuli? da aravin tkuengani hq'ops sjulsa. rahysatvys medziebt me mok'lvad? 20 miugo erman man da hrkua: eshmak'i ars shen tana. vin gedziebs shen mok'lvad? 21 miugo iesu da hrkua mat: erti sakme vkmen tkuen shoris, da q'ovelta gik'vyrs. 22 amistvys mose mogtsa tkuen ts'inadatsuetahy. ara tu mosesgan ars, aramed mamatagan, da shabatsa ts'inadaitsvytis k'atsman. 23 uk'uetu ts'inadatsuetilebahy moighis k'atsman shabatsa, rahyta ara gankardes sjuli mosesi, me mabralebta, rametu q'ovladve ganvatsotskhle k'atsi shabatsa shina? 24 nu sjit tual-ghebit, aramed samartali sasjeli sajet. 25 it'q'odes vinme ierusalyemeltaganni: ara ese arsa, romelsa edziebdes mok'lvad? 26 aha esera gantskhadebulad it'q'vys, da araras et'q'vyan mas. nuuk'ue ch'eshmarit'ad tsnes mtavarta mat, vitarmed ese ars ch'eshmarit'ad krist'e? 27 aramed ese vitsit, vinahy ars. kholo krist'e odes movides, aravin uts'q'odis, tu vinahy ars. 28 ghaghad-q'o iesu t'adzarsa mas shina, asts'avebda da et'q'oda: metsa mitsit da itsit, vinahy var; da tavit chemit ara mosrul var, da ars ch'eshmarit', romelman-igi momavlina me, romeli tkuen ara itsit. 29 kholo me vitsi igi, rametu mis mier var, da man momavlina me. 30 edziebdes mas shep'q'robad, da aravin daaskhna mas qelni, rametu argha mots'evnul iq'o zhami misi. 31 da mravalta erisa misganta hrts'mena misa mimart da it'q'odes: krist'e odes movides, nuuk'ue umravlesni sasts'aulni kmnnesa, romelni aman kmnna? 32 da esma parisevelta erisa mis drt'vynvahy mistvys. da miavlinnes mghdelt-modzghuarta mat da parisevelta msakhurni, rahyta sheip'q'ran igi. 33 da tkua iesu: mtsired zham tkuen tana var da ts'arval momavlinebelisa chemisa. 34 medziebdet me da ara mp'ovot; da sada-igi me viq'o, tkuen ver dzal-gits moslvad. 35 it'q'odes urtiertas huriani igi: vidre-me egulebis amas ts'arslvad, da chuen ara vp'oot igi? nuuk'ue gantesulta mat ts'armarttasa egulebis mislvad da sts'avlad mun ts'armartta? 36 rahy ars sit'q'uahy ese, romelsa it'q'vys: medzebdet me da ara mp'ovot, da sada me viq'o, tkuen ver qel-gets'ipebis moslvad? 37 da dasasrulsa mas didisa mis dghesasts'aulisasa dadga iesu, ghaghat'-q'o da tkua: uk'uetu visme sts'q'urodis, movedin chemda da suemdin. 38 da romelsa hrts'menes chemi, vitatsa tkua ts'ignman, mdinareni mutslisa misisagan diodian ts'q'lisa tskhovelisani. 39 ese tkua sulisa mistvys, romeli mighebad iq'o morts'muneta mat misa mimart, rametu argha motsemul iq'o suli ts'midahy, rametu iesu argha iq'o didebul. 40 mravalta erisa misganta ismines sit'q'uahy ese da it'q'odes: ese ars ch'eshmarit'ad ts'inats'armet'q'ueli. 41 skhuani it'q'odes: ese ars krist'e; kholo skhuani it'q'odes: nuuk'ue galileahyt moslvad arsa krist'e? 42 ara ts'igni it'q'vysa, vitarmed teslisagan davitisa da betlemit dabit, sada iq'o davit, movides krist'e? 43 da gants'valebahy iq'o mistvys ersa shoris. 44 da romeltame matganta unda shep'q'robahy misi, da aravin miq'vna qelni mis zeda. 45 movides msakhurni igi mghdelt-modzghuartani da pariseveltani, da hrkues mat: rad ara moiq'vanet igi? 46 miuges msakhurta mat da hrkues: arasada vin it'q'oda k'atsi esret, vitar ese k'atsi. 47 miuges parisevelta mat da hrkues: tkuentsa nuuk'ue she-ve-tstomil kharta? 48 nuuk'ue mtavartaganta vietme hrts'menaa misi anu parisevelta? 49 aramed ersa amas, romelman ara itsis sjuli, dats'q'eul arian. 50 hrkua mat nik'odimos, romeli-igi mosrul iq'o p'irvel misa, iq'o erti matgani: 51 nuuk'ue sjuli chueni dasjis k'atssa, uk'uetu ara p'irvelad isminos misgan da tsnas, rasa ikms? 52 miuges mat da hrkues mas: nu shentsa galileahyt khar? gamoidzie da ikhile, rametu galileahyt ts'inats'armet'q'ueli ara aghdgomil ars. 53 da ts'arvida k'atsad-k'atsadi sakhid tvysad.

8

1 kholo iesu ts'arvida mtasa mas zetis khiltasa. 2 da gantiad k'ualad movida t'adzrad. da q'oveli eri movidoda misa miart, da dajda da asts'avebda mat. 3 kholo mts'ignobarta mat da parisevelta moiq'vanes misa dedak'atsi, romeli tskhadad ersa zeda daep'q'ra mrushebasa, da daedgines igi shors 4 da hrkues mas: modzghuar, ese dedak'atsi tskhadad mrushebasa daep'q'ra. 5 da mose amtsno skhulsa shina chuensa esevitarta kvisa dak'rebahy. shen uk'ue rasa it'q'vy? 6 kholo ese tkues da gamostsdides mas, rahyta akundes shesmenad misa, kholo iesu kueq'anad dadrk'a da titita kueq'anasa ts'erda da araras et'q'oda. 7 da vitar mq'ovar dges da hk'itkhvides mas, aghemarta ze da hrkua mat: vin utsodvel ars tkuengani, p'irvelad man daut'even kvahy magas zeda. 8 da k'ualad kue dadrk'a da ts'erda kueq'anasa. 9 kholo mat, vitartsa esma, mkhilebulni svyndisisagan, ganvidodes titohy, its'q'es mokhutsebulitgan, vidremdis dashta tavadi mart'ohy, da dedak'atsi igi dga shoris. 10 kholo iesu aghemarta da aravin ikhila, garna dedak'atsi igi da hrkua mas: sada arian shemasmenelni shenni? aravin gangik'itkha shen? 11 kholo man hrkua: aravin, upalo! kholo iesu hrkua mas: artsa me gangik'itkhav shen; ts'arved da amieritgan nughara stsodav. 12 mermetsa et'q'odave iesu da hrkua mat: me var nateli soplisahy. romeli shemomidges me, ara vidodis bnelsa, aramed akundes nateli tskhorebisahy. 13 hrkues mas parisevelta: shen tavisa shenisatvys sts'ameb, da ts'amebahy sheni ara ars ch'eshmarit'. 14 miugo iesu da hrkua mat: daghatsatu me vts'amo tavisa chemisatvys, ch'eshmarit' ars ts'amebahy chemi, rametu vitsi, vinahy mosrul var da vidre mival; kholo tkuen ara itsit, vinahy moved da vidre val. 15 tkuen qortstaebr sjit, kholo me aravis vsji. 16 uk'uetu vsjide me, sasjeli chemi ch'eshmarit' ars, rametu ara var mart'ohy, aramed me da momavlinebeli chemi mamahy. 17 rametu sjulsatsa tkuensa ts'eril ars, vitarmed: orisa k'atsisa ts'amebahy ch'eshmarit' ars. 18 me var, romeli vts'ameb chemtvys, da ts'amebs chemtvys momavlinebeli chemi mamahy. 19 hrkues mas huriata mat: sada ars mamahy sheni? miugo iesu da hrkua mat: artsa me mitsit, artsa mamahy chemi. uk'uetumtsa mitsodet me, mamahytsamtsa chemi itsodet. 20 amas sit'q'uasa et'q'oda pasis satsavsa mas tana da asts'avebda t'adzarsa shina. da aravin sheip'q'ra igi, rametu argha mosrul iq'o zhami misi. 21 merme hrkua mat iesu: me ts'arval, da medziebdet me da ara mp'oot da tsodvata shina tkuenta mosts'q'det; da vidre-igi me mival, tkuen ver qel-gets'ipebis moslvad. 22 it'q'odes urtiertas huriani igi: nuuk'ue moik'lavs tavsa tvyssa, rametu it'q'vys: vidre-igi me mival, tkuen ver qel-gets'ipebis moslvad? 23 da et'q'oda mat iesu: tkuen kueq'anisaganni khart, kholo me zetsisagani var; tkuen amis soplisaganni khart, kholo me ara amis soplisagani var. 24 garku tkuen, vitarmed mosts'q'det tsodvata shina tkuenta; uk'uetu ara grts'menes chemi, rametu me var, mosts'q'det tsodvata shina tkuenta. 25 et'q'odes mas: da shen vin khar? hrkua mat iesu: p'irvelad, rametu me get'q'vy tkuen. 26 mravali makus tkuenda sit'q'uad da gank'itkhvad, aramed romelman momavlina me, ch'eshmarit' ars, da rahy-igi mesma misgan, mas vit'q'vy sopelsa amas shina. 27 kholo mat ara tsnes, rametu mamasa tvyssa utkhrobda mat. 28 merme hrkua mat iesu: odes aghamaghlot dze k'atsisahy, mashin stsnat, rametu me var da tavit chemit aras vikm, aramed vitartsa masts'ava me mamaman, mastsa vit'q'vy. 29 da romelman momavlina me, chem tana ars; ara damit'eva me mart'ohy mamaman, rametu me satnoebasa missa vikm maradis. 30 amas rahy it'q'oda, hrts'mena mravalta misi. 31 da et'q'oda iesu morts'muneta mat mista huriata: uk'uetu tkuen daadgret sit'q'uata chemta, ch'eshmarit'ad mots'apeni chemni khart. 32 da stsnat ch'eshmarit'i, da ch'eshmarit'ebaman gangatavisuplnes tkuen. 33 miuges huriata mat da hrkues mas: chuen natesavni abrahamisni vart da arasada vis vhmonebdit; vitar-ege shen it'q'vy, vitarmed: ganstavisupldet? 34 miugo iesu da hrkua mat: amen, amen get'q'vy tkuen, rametu q'ovelman romelman kmnes tsodvahy, monahy ars igi tsodvisahy. 35 da monaman ara daimk'vydros sakhlsa shina uk'unisamde, kholo dzeman daimk'vydros uk'unisamde. 36 uk'uetu dzeman gangatavisuplnes, ch'eshmarit'ad tavisupal iq'vnet. 37 uts'q'i, rametu natesavni abrahamisni khart, aramed medziebt me mok'lvad, rametu sit'q'uahy chemi ver daet'evis tkuen shoris. 38 me romeli vikhile mamisa chemisa tana, mas vit'q'vy; da tkuen romeli ikhilet mamisa tkuenisa tana, mas hq'opt. 39 miuges da hrkues mas: mamahy chueni abrahami ars. miugo iesu da hrkua mat: uk'uetumtsa shvilni abrahamisni iq'venit, sakmetamtsa abrahamista ikmodet. 40 kholo ats' medziebt me mok'lvad, k'atssa, romeli ch'eshmarit'sa get'q'vy tkuen, romeli mesma ghmrtisagan. ese abraham ara kmna. 41 kholo tkuen ikmt sakmesa mamisa tkuenisasa. hrkues mas: chuen sidzvit ara shobil vart, erti mamahy vitsit - ghmerti. 42 hrkua mat iesu: uk'uetumtsa ghmerti mamahy tkueni iq'o, giq'uardimtsa me, rametu ghmrtisagan gamoved da mosrul var, rametu ara tavit tvysit mosrul var, aramed man momavlina me. 43 rahysatvys sit'q'uani chemni ara itsnit? rametu ver dzal-gits sit'q'uata chemta smenad. 44 tkuen mamisa eshmak'isani khart da gulis-tkumata mamisa tkuenisata gnebavs q'opad; rametu igi k'atsis-mk'vleli iq'o dasabamitgan da ch'eshmarit'ebasa ara daadgra, rametu ch'eshmarit'ebahy ara ars mis tana. odes it'q'vyn t'q'uvilsa, tvysisagan gulisa it'q'vyn, rametu mt'q'uvar ars, da rametu mamahytsa misi mt'q'uvari ars. 45 kholo me ch'eshmarit'sa get'q'vy tkuen, da ara grts'ams chemi. 46 vin tkuenganman mamkhilos me tsodvisatvys? uk'uetu ch'eshmarit'sa get'q'vy tkuen, rahysatvys ara grts'ams chemi? 47 romeli ghmrtisagan ars, sit'q'uata ghmrtisata ismens; amistvys ara isment tkuen, rametu ara khart ghmrtisagan. 48 miuges huriata mat da hrkues mas: ara k'etilad vtkuta, vitarmed: samarit'el khar shan, da eshmak'i ars shen tana? 49 miugo iesu da hrkua mat: chem tana eshmak'i ara ars, aramed p'at'iv-vstsem mamasa chemsa, da tkuen maginebt me. 50 kholo me ara vedzieb didebasa chemsa; ars, romeli edziebs da sjis. 51 amen, amen get'q'vy tkuen: uk'uetu vinme sit'q'uahy chemi daimarkhos, sik'udili ara ikhilos uk'unisamde. 52 hrkues mas huriata: ats' gvytsnobies, rametu eshmak'eul khar: abraham mok'uda da ts'inats'armet'q'uelnitsa, da shen it'q'vy: uk'uetu vinme sit'q'uahy chemi daimarkhos, ara ikhilos gemohy sik'udilisahy uk'unisamde. 53 nuuk'ue shen uprohys khara mamisa chuenisa abrahamisa, romeli mok'uda, da ts'inats'armet'q'uelni mots'q'des? shen vis hq'op tavsa shensa? 54 miugo iesu da hrkua mat: uk'uetu me vadidebde tavsa chemsa, didebahy chemi ararahy ars; aramed ars mamahy chemi, romeli madidebs me, romeli tkuen stkut, vitarmed: ghmerti chueni ars igi. 55 da ara itsit igi, kholo me vitsi igi. da uk'uetu vtkua, vitarmed: ara vitsi igi, viq'o metsa msgavs tkuenda mt'q'uvar, aramed vitsi igi da sit'q'uasa missa vimarkhav. 56 abrahams, mamasa tkuensa, ukharoda, rahyta ikhilos dghe ese chemi, ikhila da ganikhara. 57 hrkues mas huriata mat: ergasis ts'lis argha khar da shen abrahami gikhilavsa? 58 hrkua mat iesu: amen, amen get'q'vy tkuen: p'irvel abrahamis q'opadmde me var. 59 aghighes kvebi huriata mat, rahyta dahk'ribon mas. kholo iesu daepara da ganvida t'adzrit, ganvlo shoris matsa da ts'arvida esret.

9

1 da vitartsa ts'arvidoda iesu, ikhila k'atsi, brmahy shobitgan. 2 hk'itkhvides mots'apeni misni da et'q'odes: rabi, vin tsoda: aman anu mshobelta amista, rametu brmahy ishva? 3 hrkua mat iesu: artsa aman tsoda, artsa mshobelta amista, aramed rahyta gamotskhadnes sakme ghmrtisahy magas zeda. 4 da chemda jer-ars sakmed sakmesa momavlinebelisa chemisasa, vidre dghe arsgha; movals ghame, odes vervis qel-ets'ipos sakmed. 5 vidremde var sopelsa shina, nateli var soplisahy. 6 da ese vitartsa tkua hnerts'q'ua kueq'anasa da shekmna tiqahy nerts'q'vysagan da stskho tiqahy igi tvalta mis brmisata 7 da hrkua mas: ts'arved da daibane sabanelsa mas siloamisasa, romeli itargmnebis ?movlinebulad?. ts'arvida k'atsi igi da daibana, movida da khedvida. 8 kholo modzmeni da romelta ekhilva igi p'irvelad, rametu mtkhoveli iq'o, it'q'odes: ara ese arsa, romeli zin da itkhovn? 9 skhvani it'q'odes: ese ars; kholo romelnime it'q'odes: ara, aramed msgavsi misi ars; kholo igi it'q'oda: me var. 10 hk'itkhvides mas: vitar aghgekhilnes tualni shenni? 11 man miugo da hrkua mat: k'atsman romelsa hrkvyan iesu, tiqahy shekmna da mtskho tvalta chemta da mrkua me: ts'arved sabanelsa mas siloamisasa da daibane. mived da davibane da aghvikhilen. 12 hrkues mas: sada ars igi? kholo man rkua mat: ara uts'q'i. 13 iq'o shabati, odes-igi tiqahy shekmna iesu da aghukhilna tvalni misni. 14 moiq'vanes igi ts'inashe parisevelta, romeli-igi p'irvelad brmahy iq'o. 15 k'ualad hk'itkhvides mas parisevelnitsa igi: vitar aghikhilen? kholo man hrkua mat: tiqahy damdva tualta chemta, da davibane da ats' vkhedav. 16 it'q'odes vinme pariseveltaganni: ese k'atsi ara ars ghmrtisagan, rametu shabatsa ara imarkhavs. skhuani it'q'odes: vitar qel-ets'ipebis k'atssa tsodvilsa esevitarisa sasts'aulisa sakmed? da tsilobahy iq'o mat shoris. 17 hrkues mas, romeli-igi p'irvel brmahy iq'o: shen rasa it'q'vy mistvys, rametu aghgikhilna tualni shenni? kholo man hrkua mat: ts'inats'armet'q'ueli ars. 18 ara hrts'mena huriata mistvys, vitarmed brmahy iq'o da aghikhilna tualni, vidremde mouts'odes mama-dedata mista, romelman-igi aghikhilna, 19 hk'itkhvides mat da hrkues: ese arsa dzye igi tkueni, romelisahy tkuen stkut, vitarmed: brmahy ishva? ats' uk'ue vitar khedavs? 20 miuges mama-dedata mista da hrkues: uts'q'it, rametu ese ars dzye chueni da rametu brmahy ishva. 21 kholo ats' vitar khedavs, chuen ara vitsit; anu vin aghukhilna magas tualni, chuen ara uts'q'it; magas hk'itkhet, hasak'i akus, ege tavisa tvysisatvys it'q'oden. 22 amistvys ese tkues mshobelta mista, rametu eshinoda huriatagan, rametu shetkumul iq'vnes huriani, rahyta agh-tu vinme-iaros igi krist'ed, k'rebulisagan ganqadon igi. 23 amistvys tkues mama-dedata mista, vitarmed: hasak'i akus, magas hk'itkhet. 24 mouts'odes k'atssa mas meored, romeli-igi p'irvel brmahy iq'o, da hrkues mas: miets didebahy ghmertsa; chuen uts'q'it, rametu k'atsi ese tsodvil ars. 25 kholo man miugo da hrkua: tsodvili tu ars, me ara uts'q'i; kholo erti ese uts'q'i, rametu brmahy viq'av da ats' vkhedav. 26 merme hrkues mas: rahy giq'o shen? vitar aghgikhilna tualni shenni? 27 miugo da hrkua mat: garku tkuen p'irvelve, da ara gesma; rahysagha gnebavs k'ualad smenad? anu tkuentsa gnebavs mots'ape q'opad misa? 28 kholo igini aginebdes mas da hrkues: shen khar mots'ape misi, kholo chuen mots'apeni mosesni vart. 29 uts'q'it, rametu moses et'q'oda ghmerti, kholo ese ara vitsit, vinahy ars. 30 miugo k'atsman man da hrkua mat: sak'vyrveli ese ars, rametu tkuen ara itsit, vinahy ars, da me aghmikhilna tualni. 31 ese uts'q'i, rametu tsodvilisahy ara isminis ghmertman, aramed uk'uetu vinme arn ghmrtis-msakhur da nebasa ghmrtisasa hq'opn, amisi isminis ghmertman. 32 sauk'unitgan arasada isma, vitarmtsa agh-vinme-ukhilna tualni shobitgan brmisani. 33 uk'uetumtsa ara iq'o ese ghmrtisagan, vermtsa ras shemdzlebel iq'o sakmed. 34 miuges da hrkues mas: tsodvata shina shobil khar shen q'ovlad da shen guasts'aveb chuen? da ganqades igi gare. 35 esma iesus, rametu ganadzes igi gare, p'ova igi da hrkua mas: shen grts'amsa dze ghmrtisahy? 36 man miugo da hrkua: vin ars igi, upalo, rahyta mrts'menes igi? 37 hrkua mas iesu: ikhile igi, da romeli it'q'vys shen tana, igi ars. 38 kholo man hrkua mas: mrts'ams, upalo, da taq'uanis-stsa mas. 39 da tkua iesu: sjad sopelsa amas mosrul var me, rahyta romelni ara khedvides, khedviden; da romelni khedvides, dabrmen. 40 esma ese pariseveltaganta, romelni iq'vnes mis tana, da hrkues: nuuk'ue chuentsa brmani varta? 41 hrkua mat iesu: uk'uetumtsa brmani iq'venit, tsodvahymtsa ara gakunda; kholo ats' it'q'vyt, vitarmed: vkhedavt, da tsodvani tkuenni hgian.

10

1 amen, amen get'q'vy tkuen: romeli ara shevals k'arit ezosa tskhovartasa, aramed skhvyt k'erdzo shevals, igi mp'aravi ars da avazak'i. 2 kholo romeli shevals k'arit, mts'q'emsi ars tskhovartahy. 3 amas mek'aremantsa ganughis, da tskhovarta qmisa misisahy isminian, da tvysta tskhovarta uts'esn sakhelit da ganiq'vannis igini. 4 da odes tvysni igi q'ovelni ganiq'vannis, ts'inashe matsa vidodis, da sheudgen mas tskhovarni igi, rametu itsian qmahy misi. 5 kholo utskhosa ara sheudgen, aramed ivlt'odian misgan, rametu ara itsian qmahy utskhohysahy mis. 6 amas igavsa et'q'oda mat iesu, da mat ara gulisqma-q'ves, rasa-igi et'q'oda mat. 7 kholo iesu mermetsa hrkua mat: amen, amen get'q'vy tkuen: me var k'ari tskhovartahy. 8 q'ovelni, romelni chemsa p'irvelad movides, mp'aravni iq'vnes da avazak'ni, aramed ara ismines mati tskhovarta. 9 me var k'ari: chem mier tu vinme shevides, tskhondes; shevides da gamovides da sadzovari p'ovos. 10 kholo mp'aravi igi ara movidis, aramed rahyta ip'aros da dak'las da ts'arts'q'midos. kholo me moved, rahyta tskhorebahy akundes da umet'esi akundes. 11 me var mts'q'emsi k'etili: mts'q'emsman k'etilman suli tvysi dadvis tskhovartatvys. 12 kholo sasq'idlit-dadginebulman da romeli ara arn mts'q'emsi, romlisa ara aried tskhovarni tvysni, ikhilis rahy mgeli momavali, daut'evnis tskhovarni da ivlt'in, da mgelman ts'arit'atsnis igini da ganabninis tskhovarni. 13 kholo sasq'idlit dadginebuli igi ivlt'in, rametu sasq'idlit dadginebuli arn da ararahy sch'irn mas tskhovartatvys. 14 me var mts'q'emsi k'etili da vitsni chemni igi, da mitsian chemta mat. 15 vitartsa mitsis me mamaman, vitsi metsa mamahy da sulsa chemsa davsdeb tskhovartatvys. 16 da skhuanitsa tskhovarni midgan, romelni ara arian amis ezohysaganni, iginitsa jer-arian moq'vanebad chemda, da qmisa chemisahy isminon da iq'vnen ert samts'q'so da ert mts'q'ems. 17 amistvys uq'uar me mamasa, rametu me davsdeb sulsa chemsa, rahyta k'ualad movigho igi. 18 aravin mimighos igi chemgan, aramed me davsdeb mas tavit chemit. qel-mets'ipebis dadebad misa da qel-mets'ipebis k'ualad moghebad misa. ese mtsnebahy momighebies mamisa chemisagan. 19 da iq'o gants'valebahy k'ualad huriata mat shoris amis sit'q'vysatvys. 20 da it'q'odes mravalni matganni: eshmak'eul ars da tsbis. rahysa isminet missa? 21 da skhuani it'q'odes: ese sit'q'uani ara eshmak'eulisani arian. nuuk'ue eshmak'sa qel-ets'ipebis brmisa tualta akhilvad? 22 da iq'o mashin sat'purebahy ierusalyems; zamtari iq'o. 23 da iktseoda iesu t'adzarsa mas shina da st'oasa solomonissa. 24 gare moadges mas huriani igi da et'q'odes: vidremdis sulta chuenta ts'arguqdi? uk'uetu shen khar krist'e, gvytkhar chuen gantskhadebulad. 25 miugo iesu da hrkua: garku tkuen, da ara grts'ams; sakmeta, romelta vikm sakhelita mamisa chemisahyta, eseni ts'ameben chemtvys. 26 da tkuen ara grts'ams chemi, rametu ara khart tskhovarta chemtaganni, vitartsa garku tkuen. 27 tskhovarta chemta qmisa chemisahy isminian, da me vitsni igini, da momdeven me. 28 da me tskhorebahy sauk'unohy mivstse mat, da ara ts'arts'mq'den uk'unisamde, da aravin mimt'atsnes igini qeltagan chemta. 29 mamahy chemi, romelman momtsna igini, uprohys q'oveltasa ars, da aravis qel-ets'ipebis mit'atsebad mata qeltagan mamisa chemisata. 30 me da mamahy chemi ert vart. 31 akunda k'ualad kvebi huriata mat, rahytamtsa dahk'ribes mas. 32 miugo iesu da hrkua mat: mravali sakme k'etili gichuene tkuen mamisa chemisa mier; romlisa matganisa sakmisatvys kvasa damk'rebt me? 33 miuges huriata da hrkues mas: k'etilisa sakmisatvys kvasa ara dagk'rebt shen, aramed gmobisatvys, da rametu k'atsi khar shen da giq'opies tavi sheni ghmert. 34 miugo iesu da hrkua mat: ara ts'eril arsa sjulsa, vitarmed: me vtku: ghmertni same khart? 35 uk'uetu igini tkuna ghmrtad, romelta mimart iq'o sit'q'uahy ghmrtisahy, da ver qel-ets'ipebis daqsnad ts'erili. 36 da romeli-igi mamaman ts'mida-q'o da moavlina soplad, tkuen it'q'vyt, vitarmed: gmobs, rametu vtku, vitarmed: dze ghmrtisahy vari me. 37 uk'uetu ara vikm sakmesa mamisa chemisasa, nu grts'amn chemi. 38 uk'uetu vikm, daghatsatu chemi ara grts'ams, sakmeni grts'mened, rahyta stsnat da uts'q'odit, rametu mamahy chem tana ars, da me mamisa tana. 39 edziebdes k'ualad shep'q'robad mas, da ganvida qeltagan matta. 40 da ts'iaghqda mier iordanesa, adgilsa mas, sada natel-stsemda p'irvelad iovane, da daadgra mun. 41 da mravalni movidodes misa da it'q'odes, vitarmed: iovane sasts'auli ararhy kmna; kholo q'oveli, romeli tkua iovane amistvys, ch'eshmarit' iq'o. 42 da mravalta hrts'mena misi mun.

11

1 iq'o vinme udzluri lazare betaniahyt, dabisagan mariamisa da martahysa, disa misisa. 2 ese iq'o mariam, romelman stskho nelsatskhebeli upalsa da tmita tvysita ts'arhqotsna perqni misni, romlisahy dzmahy misi lazare sneul iq'o. 3 miuvlines iesus data mista da hrkues: upalo, aha, romeli giq'uars, sneul ars. 4 kholo vitatsa esma iesus, tkua: ese sneulebahy ara ars sasik'udine, aramed didebisatvys ghmrtisa, rahyta ididos dze ghmrtisahy misgan. 5 uq'uarda iesus marta da dahy misi da lazare. 6 vitartsa esma, rametu sneul ars, mashin da-gha-adgra adgilsa mas, sadatsa iq'o, or dghe. 7 merme amisa shemdgomad hkua mots'apeta tvysta: gualet, ts'arvidet k'ualad huriast'anad. 8 hrkues mas mots'apeta: modzghuar, ats'gha gedziebdes shen huriani kvisa dak'rebad, da k'ualad munve mikhuala? 9 hrkua mat iesu: ara atormet'ni zhamni ariana dghisani? uk'uetu vinme vidodis dghisi, ara ts'arstses perqi, rametu natelsa amis soplisasa khedavs. 10 da uk'uetu vinme vidodis ghamesa shina, ubrk'umes mas, rametu nateli ara ars mas shina. 11 ese tkua da amisa shemdgomad hrkua mat: lazare, megobarman chemman, daidzina, aramed me mivide da ganvaghvydzo igi. 12 hrkues mas mots'apeta: upalo, uk'uetu daidzina, tskhondes. 13 kholo iesu hrkua sik'udilisa misisatvys, da mat egona, vitarmed mdzinarebisatvys dzilisa tkua. 14 mashin hrkua mat iesu gantskhadebulad: lazare mok'uda. 15 da me mikharis tkventvys, rahyta grts'menes chemi, rametu ara viq'av mun. aramed mogualed, mividet misa. 16 hrkua uk'ue toma, romelsa erkua marchbiv, mistanata mat mots'apeta: mogualet, mividet, rahyta movsts'q'det chuentsa mistana. 17 da vitartsa movida iesu betaniad, p'ova igi, rametu otkhi dghe akunda saplavsa shina. 18 kholo iq'o betaniahy makhlobel ierusalyemsa, vitar atkhutmet' oden ut'even. 19 da mravalni huriataganni mosrul iq'vnes martahysa da mariamisa, rahyta nugeshinis-stsen mat dzmisa matisatvys. 20 kholo martas vitartsa esma, rametu iesu movals, miegebvoda mas, kholo mariam sakhlsa shina jda. 21 hrkua marta iesus: upalo, uk'uetumtsa aka iq'av, aramtsa momk'udar iq'o dzmahy igi chemi. 22 aramed da ats'tsa uts'q'i, vitarmed: rahytsa-igi stkhoo ghmertsa, mogtses shen ghmertman. 23 hrkua mas iesu: aghdges dzmahy sheni. 24 hrkua mas marta: uts'q'i, rametu aghdges aghdgomasa mas uk'uanahysk'nelsa dghesa. 25 hrkua mas iesu: me var aghdgomahy da tskhorebahy. romelsa hrts'menes chemi, mo-ghatu-k'udes, tskhondesve. 26 da q'oveli romeli tsotskhal ars da hrts'menes chemi, ara mok'udes igi uk'unisamde. grts'amsa ese? 27 hrkua mas marta: he, upalo, mrats'ams, rametu shen khar krist'e, dze ghmrtisahy, momavali soplad. 28 da vitartsa ese tkua, ts'arvida da mouts'oda mariams, dasa tvyssa, idumal da rkua mas: moghdzuari mosrul ars da gits'ess shen. 29 kholo mas vitartsa esma, aghdga adre da mividoda misa. 30 rametu argha mosrul iq'o iesu dabad, armed mungha iq'o adgilsa mas, sadatsa miegebvoda mas marta. 31 kholo huriani igi, romelni iq'vnes mistana sakhlsa shina da nugeshinis-stsemdes mat, vitartsa ikhiles mariam, rametu adre aghdga da gamovida, misdevs mas, hgonebdes, vitarmed saplavad mivals t'irild misa. 32 kholo mariam vitartsa movida, sada-igi iq'o iesu, vitartsa ikhila igi, davarda perqta mista tana da hrkua mas: upalo, uk'uetumtsa aka q'opil iq'av, aramtsa momk'udar iq'o dzmahy igi chemi. 33 kholo iesu vitartsa ikhila igi, rametu t'iroda, da mis tana mosrulni igi hurianitsa t'irodes, shedzrts'unda sulita, vitartsa riskhvit, 34 da hrkua mat: sada dasdevit igi? hrkues mas: moved da ikhile. 35 da tsremlooda iesutsa. 36 it'q'odes uk'ue huriani igi: aha vitar same uq'varda igi! 37 vietnime matganni it'q'odes: aramtsa edzlo amas, romel man aghukhilna tualni brmasa, q'opad rahyme, rahytamtsa esetsa ara mok'uda? 38 kholo iesu k'ualad, vitartsa ganriskhebuli tavsa shoris tvyssa, movida saplavsa mas. kholo iq'o kuabi, da lodi zeda edva mas. 39 hrkua mat iesu: aghighet lodi ege. hrkua mas marta, daman mis mk'udrisaman: upalo, q'rodisgha, rametu meotkhe dghe ars. 40 hrkua mas iesu: ara garku shen, vitarmed, uk'uetu grts'menes, ikhilo didebahy ghmrtisahy? 41 aghighes uk'ue lodi igi, sada mdebare iq'o mk'udari igi. kholo iesu aghikhilna tualni zetsad da tkua: mamao, gmadlob shen, rametu ismine chemi. 42 da me vitsi, rametu maradis ismen chemsa, aramed erisa amistvys, romeli gare momadgs me, vtku, rahyta hrts'menes, rametu shen momavline me. 43 da ese vitartsa tkua, qmita didita ghaghat'-q'o: lazare, gamoved gare! 44 da gamovida mk'udari igi shek'ruli qelit da perqit sakhuevlita, da p'iri misi daburvil iq'o sudarita. hrkua mat iesu: ganhqsenit ege da ut'evet, vidodis. 45 mravalta uk'ue huriataganta, romelni mosul iq'vnes mariamisa da martahysa, ikhiles, romel-igi kmna iesu, da hrts'mena misa mimart. 46 kholo romelnime matganni ts'arvides da utkhres parisevelta mat, rahy-igi kmna iesu. 47 da shek'rbes mghdelt-modzghuarta mat da parisevelta k'rebuli da it'q'odes: rahy-me vq'ot, rametu k'atsi ese mravalsa sasts'aulsa ikms? 48 uk'uetu daut'eot igi esret, q'ovelta hrts'menes misa mimart, da moviden hromni da migvyghon chuen adgilitsa chueni da natesavitsa. 49 ertman vinme matganman, k'aiapa, romeli iq'o mghdelt-modzghuari mis ts'elits'adisahy, hkua mat: tkuen ara itsit artsa erti, 50 artsa gangizrakhavs, rametu umjobes ars chuenda, rahyta erti k'atsi mok'udes erisatvys, da ara q'oveli natesavi ts'arts'q'mdes. 51 ese tavit tvysit ara tkua, aramed mghdeltmodzghuari iq'o mis ts'elits'adisahy da ts'inats'armet'q'uela, rametu eguleboda iesus mosik'udid natesavtatvys. 52 da ara kholo natesavtatvys, aramed rahyta shvilnitsa ghmrtisani ganbneulni shek'ribnes ertad. 53 mier dghitgan sheizrakhnes huriani, rahyta mok'lan igi. 54 kholo iesu arghara gantskhadebulad vidoda huriata shoris, aramed ts'arvida mier sopelsa, makhlobelad udabnosa, kalaksa, romelsa hrkvyan epraim, da mun daadgra mots'apiturt tvysit. 55 kholo iq'o makhlobel p'aseki igi huriatahy, da aghvides mravalni ierusalyemd soplebisagan uts'inares mis p'asekisa, rahyta ganits'midnen tavni tvysni. 56 kholo huriani edziebdes iesus da it'q'odes urtiertas, dges rahy t'adzarsa shina: vitar hgonebt tkuen, ara-me movidesa dghesasts'aulsa amas? 57 rametu mietsa mtsnebahy mghdeltmodzghuarta mat da parisevelta, rahyta, uk'uetu vinme uts'q'odis, sada ars, auts'q'os mat, rahyta sheip'q'ran igi.

12

1 kholo iesu uts'inares ekusisa dghisa vnebisa mis movida betaniad, sada-igi iq'o lazare momk'udari, romeli-igi aghadgina mk'udretit. 2 da moumzades mas mun seri, da marta hmsakhurebda mas, kholo lazare iq'o erti meinaqetagani mis tana. 3 kholo mariam moigho lit'rahy erti nelsatskhebeli nardisa sarts'munohysahy mraval-sasq'idlisahy da stskho perqta iesuhysta da tmita tvysita ts'arhqotsna perqni misni, da sakhli igi q'oveli aghivso sulnelebita mis nelsatskhebelisahyta. 4 tkua vinme ertman mots'apeta mistaganman, iuda simonisman, isk'ariot'elman, romelsa eguleboda mitsemahy misi: 5 rahysatvys nelsatskhebeli ese ara ganisq'ida samasis drahk'nis da mietsa glakhak'ta? 6 kholo ese tkua, ara tu glakhak'tahy rahyme zrunvahy edva gulsa missa, aramed rametu mp'aravi iq'o da guadrutsi igi mas akunda da shtasadebeli igi mas hk'idavn. 7 da tkua iesu: ut'eve magas, dghed daplvisa chemisa damimarkha ege. 8 rametu glakhak'ni maradis tkuen tana arian, kholo me ara maradis tkuen tana var. 9 agrdzna uk'ue q'ovelman erman huriataman, rametu iesu mun ars; movides ara kholo tu iesuhystvys, aramed rahyta lazaretsa ikhilon, romel-igi aghadgina mk'udretit. 10 kholo zrakhva-q'ves mghdeltmodzghuarta mat, rahyta lazaretsa mok'lan. 11 rametu mravalni huriataganni mistvys movidodes da irts'munebdes iesuhyssa. 12 khvalisagan eri mravali romel-igi mosrul iq'vnes dghesasts'aulsa mas, rametu esma, vitarmed iesu movals ierusalyemd, 13 moighes rt'oebi danak'isk'udtagan da ganvides migebebad misa, ghaghadebdes da it'q'odes: osana! k'urtkheul ars momavali sakhelita uplisahyta, meupe israyelisahy! 14 da p'ova iesu viri da dajda mas zeda, vitartsa ts'eril ars: 15 nu geshinin, asulo sionisao! aha esera meupe sheni movals shenda da ze zis igi k'itsusa virisasa. 16 kholo ese ara etsna mots'apeta mista p'irvelad, aramed odes idida iesu, mashin moeqsena, rametu esret ts'eril iq'o mistvys, da ese uq'ves mas. 17 da ets'ameboda mas eri igi, romeli iq'o mistana, razhams lazares uts'oda saplavit da aghadgina igi mk'udretit, 18 amistvystsa miegebvoda mas eri igi, rametu esmina, vitarmed ese sasts'auli kmna iesu. 19 kholo parisevelta mat tkues urtiertas: khedavta, rametu ara irgebt araras? aha esera sopeli q'oveli mivida shedgomad misa. 20 iq'vnes vinme ts'armarttaganitsa aghmosrulta matganni, rahyta taq'uanis-stsen dghesasts'aulsa mas. 21 eseni movides pilip'esa, romeli-igi iq'o betsaidahyt galileahysahyt, da et'q'odes mas: upalo, gunebavs iesuhysi khilvahy. 22 mivida pilip'e da hrkua andreas; da movides andrea da pilip'e da hrkues iesus. 23 kholo iesu miugo da hrkua mat: moits'ia zhami, rahyta ididos dze k'atsisahy. 24 amen, amen get'q'vy tkuen: uk'etu ara martsuali ipklisahy davardes kueq'anasa da mok'udes, igi mart'ohy kholo egos; kholo uk'uetu mok'udes, mravaln naq'opni gamoighos. 25 romelsa uq'vardes suli tvysi, ts'arits'q'midos igi; da romelsa sdzuldes suli tvysi amas sopelsa, tskhorebad sauk'unod daimarkhos igi. 26 uk'uetu vinme me mmsakhurebdes, me shemomidegin; da sadatsa me viq'o, muntsa msakhuri chemi iq'os. da uk'uetu vinme me mmsakhurebdes, p'at'iv-stses mas mamaman chemman. 27 ats' suli chemi shedzrts'unebul ars da rahy-me vtkua? mamao, miqsen me zhamisa amisagan. aramed amistvys moved zhamsa amas. 28 mamao, adide dze sheni. moits'ia misa qmahy zetsit: da vadide da k'ualadtsa vadido. 29 kholo eri igi, romeli dga da esma, it'q'odes, vitarmed: kukhili iq'o; kholo skhuani it'q'odes: angelozi et'q'oda mas. 30 miugo iesu da hrkua mat: ara chemtvys iq'o qmahy ese, aramed tkuentvys. 31 ats' ars sasjeli amis soplisahy, ats' mtavari igi amis soplisahy ganvardes gare. 32 da me odes avmaghlde kueq'anit, q'ovelni movizidne chemda. 33 kholo amas rahy it'q'oda, auts'q'ebda, romlita sik'udilita eguleboda sik'udilad. 34 miugo mas erman man da rkua: chuen guasmies sjulisagan, vitarmed krist'e uk'unisamde egos. da shen vitar it'q'vy, vitarmed jer-ars amaghlebahy dzisa k'atsisahy? vin ars ese dze k'atsisahy? 35 rkua mat iesu: mtsired zham nateli tkuen tana ars. vidodet, vidre nateli gakusgha, rahyta ara gets'ios tkuen bneli, rametu romeli valn bnelsa, ara uts'q'in, vidre valn. 36 vidre nateli gakus, grts'menin nateli, rahyta dze natlis iq'vnet. amas et'q'oda iesu da ts'arvida da daepara matgan. 37 da esodenni sasts'aulni kmnna ts'inashe matsa, da ara hrts'mena misa mimart. 38 rahyta aghesrulos sit'q'uahy igi esaia ts'inats'armet'q'uelisahy, romelsa it'q'vys: upalo, vis-me hrts'mena sasmeneli chueni? da mk'lavi uplisahy vis gamoetskhada? 39 amistvys ver hrts'menda, rametu mermetsa tkua esaia: 40 daubrmes mat tualni matni, rahyta ver ikhilon tualita, da dausulbes gulni matni, rahyta ara gulisqma-q'on gulita da moiktsen, da me ganvk'urnne igini. 41 ese tkua esaia, odes-igi ikhila didebahy misi da it'q'oda mistvys. 42 kholo mtavartagantatsa mravalta hrts'mena misa mimart, aramed pariseveltatvys ver aghiares, rahyta ara k'rebulisagan ganaskhnen. 43 rametu sheiq'uares didebahy k'atstahy uprohys, vidre didebahy ghmrtisahy. 44 kholo iesu ghaghat'-q'o da tkua: romelsa vhrts'mene me, ara me vhrts'mene, aramed momavlinebeli chemi. 45 da romelman mikhila me, ikhila momavlinebeli chemi. 46 me nateli soplad movivline, rahyta q'ovelsa romelsa hrts'menes chemi, bnelsa shina ara daadgres. 47 da romelman isminnes sit'q'uani chemni da ara hrts'menen, me ara vsajo igi, rametu ara moved me sjad soplisa, aramed rahyta vatskhovno sopeli. 48 kholo romelman sheuratskh-mq'os me da ara sheits'q'narnes sit'q'uani chemni, akus msajuli tvysi: sit'q'uasa romelsa vit'q'ode, man sajos igi uk'uanahysk'nelsa dghesa. 49 rametu me tavit tvysit araras vit'q'ode, aramed romelman momavlina me, mamaman, man momtsa me mtsnebahy, rahy vtkua da rasa vit'q'odi. 50 da uts'q'i, rametu mtsnebahy misi tskhoreba sauk'uno ars. da romelsa vit'q'vy me, vitartsa mamtsno me mamaman, egretsa vit'q'vy.

13

1 da uts'inares dghesasts'aulisa mis p'asekisa itsoda iesu, rametu moits'ia zhami misi, rahyta ganvides amier soplit da mivides mamisa, rametu sheiq'uarna tvysni igi amas sopelsa shina da sruliad sheiq'uarna igini. 2 da vitartsa serobahy igi iq'o, da eshmak'i shesrul iq'o gulsa iudahyssa, simon isk'ariot'elisasa, rahyta ganstses igi. 3 itsoda iesu, rametu q'ovelive mostsa mas mamaman qelta mista, da rametu ghmrtisagan gamovida da ghmrtisa mivals. 4 aghdga serobisa misgan da dadva samoseli tvysi da moigho ardagi da moirt'q'a igi. 5 da moigho ts'q'ali da shtaaskha sabanelsa mas da its'q'o banad perqta mots'apeta tvysta da ts'arhqotsda ardagita mit, romeli moert'q'a. 6 da movida simon-p'et'resa. hrkua mas p'et're: upalo, shen dambana perqta chemta? 7 miugo iesu da hrkua: romelsa me vikm, ara itsi ats', kholo stsna amisa shemdgomad. 8 hrkua mas p'et're: ara dambanne perqni chemni uk'unisamde. hrkua mas iesu: uk'uetu ara dagbanne shen perqni, ara gakundes nats'ili chem tana. 9 hrkua mas simon-p'et're: upalo, nu kholo perqni chemni, aramed qelnitsa da tavitsa chemi. 10 hrkua mas iesu: ganbanilsa mas ara uqms, garna perqni kholo dabanad, rametu q'ovlad ts'mida ars igi, da tkuentsa ts'mida khart, aramed ara q'ovelni. 11 rametu itsoda iesu mimtsemeli igi. amistvys tkua, vitarmed: ara q'ovelni ts'mida khart. 12 da odes dahbanna perqni matni, moigho samoseli tvysi da inaq-idga da mere hrkua mat: uts'q'ita, rahy-ese giq'av tkuen? 13 tkuen mkhadit me: modzghuaro da upalo, da k'etilad stkut, rametu var. 14 uk'uetu me dagbanen perqni, upalman da modzghuarman, tkuentsa tana-gats urtiertas dabanad perqta. 15 rametu sakhe migets tkuen, rahyta, vitartsa-ese me giq'av tkuen, egretve tkuentsa hq'opdet. 16 amen, amen get'q'vy tkuen: ara ars monahy uprohys uplisa tvysisa, artsa motsikuli uprohys momavlinebelisa tvysisa. 17 ese tu stsnat, net'ar khart, uk'uetu hq'opdet amas. 18 ara tkuen q'oveltatvys vit'q'vy, rametu me gitsni, romelni gamogirchien, aramed rahyta ts'erilni igi aghesrulnen: romeli ch'amda chem tana p'ursa, aghigho chem zeda brch'ali misi. 19 amieritgan get'q'vy tkuen vidre q'opadmde, rahyta, razhams iq'os, grts'menes tkuen, rametu me var. 20 amen, amen get'q'vy tkuen: uk'uetu vinme sheits'q'naros, romeli me mivavlino, me shemits'q'narebs; da romelman me shemits'q'naros, sheits'q'narebs momavlinebelsa chemsa. 21 ese tkua iesu da shedzrts'unda sulita da ts'ama da tkua: amen, amen get'q'vy tkuen, vitarmed: ertman tkuenganman mimtses me. 22 khedvides uk'ue urtiertas mots'apeni da ara itsodes, vistvys it'q'oda. 23 da iq'o erti mots'apeta mistagani miq'rdnobil ts'iaghta tana iesuhysta, romeli-igi uq'uarda iesus. 24 ts'am-uq'vna mas simon-p'et're, rahyta hk'itkhos, vin ars, romlisatvys it'q'vys? 25 kholo igi mieq'rdna mk'erdsa iesuhyssa da hrkua mas: upalo, vin ars? 26 miugo iesu da hrkua: romelsa me davats'o p'uri da mivstse, igi ars. da daats'q'o p'uri igi da mistsa iudas simonissa, isk'ariot'elsa. 27 da shemdgomad mighebisa iudahysa p'urisa mis shevida misa eshmak'i. da hrkua mas iesu: romeli gegulebis sakmed, q'av adre. 28 ese uk'ue aravin tsna inaqit-mjomaretaganman iesuhys tana, rahysatvys hrkua mas. 29 rametu romelnime hgonebdes: vinahytgan guadrutsi igi iudas akunda, vitarmed hrkua mas iesu: iq'ide, rahy-igi gvyqmdes dghesasts'aulsa amas, gina tu mitsemad rahyme glakhak'ta. 30 kholo man miigho p'uri igi da meq'seulad ganvida. da iq'o ghame. 31 da vitartsa ganvida iuda, tkua iesu: ats' idida dze k'atsisahy, da ghmertitsa idida mis tana. 32 uk'uetu ghmerti idida mis tana, ghmertmantsa adidos igi tavisa tvysisa tana da meq'seulad adidos igi. 33 shvilno, mtsired zham tkuen tana var. da medziedet me, da vitartsa-igi varku huriata, vitarmed: vidre-igi me mival, tkuen ver qel-gets'ipebis moslvad; da ats' tkuen get'q'v. 34 mtsnebasa akhalsa migtsem tkuen, rahyta iq'uarebodit urtiertas, vitartsa me shegiq'uaren tkuen, rahyta tkuentsa iq'uarebodit urtiertas. 35 amit tsnan q'ovelta, vitarmed chemni mots'apeni khart, uk'uetu iq'urebodit urtiertas. 36 hrkua mas simon-p'et're: upalo, vidre khual? hrkua mas iesu: vidre-igi me mival, shen ver dzal-gits moslvad ats', kholo merme momdevde me. 37 hrkua mas p'et're: upalo, rahysa ver dzal-mits midevnebad shenda? ats' suli chemi shentvis davdva. 38 miugo iesu da hrkua mas: suli sheni chemtvys dasdvaa? amen, amen get'q'vy shen: arghara eq'ivlos katamsa, vidremdis uvar-mq'o me sam-gzis.

14

1 nu shedzrts'undebian gulni tkuenni, grts'menin ghmrtisahy da grts'menin chemda momart. 2 sakhlsa mamisa chemisasa savane mraval arian. uk'uetu ara, garkumtsa tkuen, vitarmed: me ts'arvide da gangimzado tkuen adgili. 3 da uk'uetu ts'arvide da gangimzado tkuen adgili, k'ualad movide da ts'argiq'vanne tkuen tavisa chemisa tana, rahyta sadatsa me viq'o, muntsa tkuen iq'vnet. 4 da vidre-igi me mival, uts'q'it da gzahytsa igi itsit. 5 hrkua mas toma: upalo, ara vitsit, vidre khual, da vitar shemdzlebel vart gzisa mis tsnobad? 6 hrkua mas iesu: me var gzahy da me var ch'eshmarit'ebahy da tskhorebahy; aravin movides mamisa, garna chem mier. 7 uk'uetumtsa mitsodet me, mamahytsamtsa chemi itsodet. amieritgan itsit igi da gikhilavs igi. 8 hrkua mas pilip'e: upalo, michuene chuen mamahy sheni, da k'ma ars chuenda. 9 hrkua mas iesu: esoden zham tkuen tana var, da ara mitsi me, pilip'e? romelman mikhila me, ikhila mamahy chemi, da shen vitar met'q'vy me: michuene chuen mamahy sheni? 10 ara grts'amsa, rametu me mamisa tana var, da mamahy chem tana ars? sit'q'uata romelta get'q'vy tkuen, tavit chemit ara get'q'vy, aramed mamahy chemi, romeli chem tana ars, igi ikms sakmesa. 11 grts'amsa, rametu me mamisa tana var, da mamahy chem tana ars? uk'uetu ara, sakmeta amatgan grts'menin chemi. 12 amen, amen get'q'vy tkuen: romelsa hrts'menes chemi, sakmesa romelsa me vikm, mantsa kmnes da uprohysigha amissa kmnes, rametu me mamisa mival. 13 da rahytsa itkhovot sakhelita chemita, igi vq'o, rahyta ididos mamahy dzisa tana. 14 da uk'uetu raodeni itkhovot sakhelita chemita, me vq'o. 15 uk'uetu giq'uar me, mtsnebani chemni daimarkhenit. 16 da me vhk'itkho mamasa chemsa, da skhuahy nugeshinis-mtsemeli mogivlinos tkuen, rahyta tkuen tana daadgres uk'unisamde. 17 suli igi ch'eshmarit'ebisahy, romeli sopelsa ver qel-ets'ipebis moghebad, rametu ara hkhedavs mas, artsa itsis igi, kholo tkuen itsit igi, rametu tkuen tana ars da tkuen tana iq'os. 18 ara dagit'evne tkuen oblad, movide tkuenda. 19 mtsiredgha, da sopeli ese ara mkhedvides, kholo tkuen mkhedvidet me, rametu me tskhovel var, da tkuentsa tskhovel iq'vnet. 20 mas dghesa shina stsnat tkuen, rametu me mamisa chemisa tana, da tkuen chem tana, da me tkuen shoris. 21 romelsa akunden mtsnebani chemni da daimarkhnes igini, igi ars, romelsa uq'uar me. kholo romelsa uq'uarde me, saq'uarel iq'os mamisa chemisa mier, da metsa sheviq'uaro igi da gamoutskhado mas tavi chemi. 22 hrkua mas iuda, ara isk'ariot'elman: upalo, rahy ars, rametu chuen gamogvytskhadeb tavsa shensa da ara sopelsa? 23 miugo iesu da hrkua mas: uk'uetu visme uq'uarde me, sit'q'uani chemni daimarkhnes, da mamamantsa chemman sheiq'uaros igi, da movidet misa da mis tana davadgret. 24 kholo romelsa ara uq'uarde me, sit'q'uani chemni ara daimarkhnes; da sit'q'uani, romel gesmian, ara chemni arian, aramed momavlinebelisa chemisa mamisani. 25 amas get'q'ode tkuen, rametu tkuen tana viq'av. 26 kholo nugeshinismtsemeli igi suli ts'midahy, romeli moavlinos sakhelita chemita mamaman, man gasts'aos tkuen q'oveli da mogaqsenos tkuen q'oveli, raodeni garku tkuen. 27 mshvydobasa dagit'eveb tkuen, mshvydobasa chemsa migtsem tkuen; ara vitar sopelman mistsis, migtsem tkuen. nu shedzrts'undebian gulni tkuenni, nutsa eshinin. 28 gesma, rametu garku tkuen: ts'arval da movide tkuenda. uk'uetumtsa giq'uardi me, gikharodamtsa, rametu mival mamisa chemisa, rametu mamahy chemi uprohys chemsa ars. 29 da ats' garku tkuen, vidre q'opadmde, rahyta, razhams iq'os, grts'menes. 30 arghara mravalsa vit'q'odi tkuen tana, rametu movals mtavari igi amis soplisahy da chem tana p'oos ararahy. 31 aramed rahyta tsnas sopelman, rametu miq'uars me mamahy, da vitartsa mamtsno me mamaman, egrettsa vq'o. aghdegit da ts'arvidet amier.

15

1 me var venaqi ch'eshmarit'i, da mamahy chemi mokmedi ars. 2 q'ovelman rt'oman romeli chem tana ars da ara moighos naq'opi, aghighos igi; da q'ovelman romelman moighos naq'opi, gants'midos igi, rahyta uprohysi naq'opi gamoighos. 3 kholo tkuen ats've ts'mida khart sit'q'vyta mit, romelsa get'q'ode tkuen. 4 daadgerit tkuen chemtana, da me tkuen tana: vitartsa-igi naskhlevsa ver qel-ets'ipebis naq'opisa gamoghebad tavit tvysit, uk'uetu ara egos venaqsa zeda, egretve artsa tkuen, uk'etu ara daadgret chemtana. 5 me var venaqi da tkuen rt'oni. romeli daadgres chem tana, da me mis tana, aman moighos naq'opi mravali, rametu tvynier chemsa ararahy dzal-gits q'opad artsa erti. 6 uk'uetu vinme ara daadgres chem tana, ganvardes gare, vitartsa naskhlevi, da ganqmes, da shek'ribon igi da tsetskhlsa daaskhan, da daits'uas. 7 uk'etu daadgret chem tana, da sit'q'uani chemni tkuen tana egnen, rahytsa gindes, itkhovet, da geq'os tkuen. 8 amit ididos mamahy chemi, rahyta naq'opi mravali gamoiq'ot da iq'vnet chemda mots'ape. 9 vitartsa shemiq'uara me mamaman, metsa shegiq'uaren tkuen, daadgerit siq'uarulsa chemsa zeda. 10 uk'uetu mtsnebani chemni daimarkhnet, hgiet siq'uarulsa zeda chemsa, vitartsa me mtsnebani mamisa chemisani davimarkhen da vhgie siq'uarulsa zeda missa. 11 amas get'q'ode tkuen, rahyta sikharuli chemi tkuen tana egos, da sikharuli tkueni savsebit iq'os. 12 rametu ese ars mtsnebahy chemi, rahyta iq'uarebodit urtiertas, vitartsa me shegiq'uaren tkuen. 13 uprohysi amissa siq'uaruli aravis akus, rahyta suli tvysi dadvas megobarta tvystatvys. 14 tkuen megobarni chemni khart, uk'uetu hq'ot, romelsa-ese gamtsneb tkuen. 15 arghara get'q'vy tkuen monad, rametu monaman ara itsin, rasa ikmn upali misi. kholo tkuen garku megobrad, rametu q'oveli, raodeni mesma mamisa chemisagan, gauts'q'e tkuen. 16 ara tkuen gamomirchiet me, aramed gamogirchien tkuen da dagadginen tkuen, rahyta tkuen ts'arkhvydet da naq'opi gamoighot, da naq'opi tkueni egos savsebit, rahyta, rahy-igi stkhoot mamasa chemsa sakhelita chemita, mogtses tkuen. 17 amas gamtsneb tkuen, rahyta iq'uarebodit urtiertas. 18 uk'etu sopeli gdzulobs tkuen, uts'q'odet, rametu p'irvelad me momidzula. 19 uk'uetumtsa soplisaganni iq'venit, sopelimtsa tvysta hq'uarobda; rametu ara soplisaganni khart tkuen, aramed me gamogirchien tkuen soplisagan, amistvys sdzult tkuen sopelsa. 20 moiqsenet sit'q'uahy igi, romel garku tkuen: ara ars monahy uprohys uplisa tvysisa. uk'uetu me mdevnes, tkuentsa gdevnnen; uk'uetu sit'q'uani chemni daimarkhnes, tkuennitsa daimarkhnen. 21 aramed ese q'oveli gq'on tkuen sakhelisa chemisatvys, rametu ara itsian momavlinebeli chemi. 22 uk'uetumtsa ara moved da vet'q'ode mat, tsodvahymtsa ara akunda; kholo ats' mizezi ara akus tsodvata mattatvys. 23 romelsa vsdzulde me, mamahytsa chemi sdzuls. 24 uk'etumtsa ara vkmnen sakmeni igi mat shoris, romelni skhuaman aravin kmnna, tsodvahymtsa ara akunda. kholo ats' mikhiles da momidzules metsa da mamahytsa chemi. 25 aramed rahyta aghesrulos sit'q'uahy igi, romeli sjulsa matsa ts'eril ars, rametu: momidzules me tsudad. 26 kholo razhams movides nugeshinis-mtsemeli igi, romeli me movavlino tkuenda mamisa chemisa mier, suli ch'eshmarit'ebisahy, romeli mamisagan gamovals, man ts'amos chemtvys. 27 da tkuentsa mots'ame khart, rametu dasabamitgan chem tana khart.

16

1 amas get'q'ode tkuen, rahyta ara dahbrk'oldet. 2 k'rebulisagan gangaskhnen tkuen. aramed movals zhami, rahyta q'ovelman romelman mogts'q'vydnes tkuen, hgonebdes, vitarmed mskhuerp'li shets'ira ghmrtisa. 3 da ese giq'on tkuen, rametu ara itsian momavlinebeli chemi mamahy, artsa me. 4 aramed amas get'q'ode tkuen, rahyta razhams moits'ios zhami igi, moiqsenot mati, rametu me garku tkuen. ese p'irvelitgan ara garku tkuen, rametu tkuen tana viq'av. 5 kholo ats' mival momavlinebelisa chemisa, da aravin tkuengani mk'itkhavs me, vitarmed: vidre khual? 6 aramed amas rahy get'q'ode tkuen, mts'ukharebaman aghavsna gulni tkuenni. 7 aramed me ch'eshmarit'sa get'q'vy tkuen: umjobes ars tkuenda, rahyta me ts'arvide; uk'uetu me ara ts'arvide, nugeshinis-mtsemeli igi ara movides tkuenda; uk'uetu me ts'arvide, movavlino igi tkuenda. 8 da movides igi da amkhilos sopelsa tsodvisatvys da simartlisatvys da sasjelisatvys: 9 tsodvisatvys esret, rametu ara hrts'mena chemda momart; 10 kholo simartlisatvys, rametu me mamisa chemisa mival, da arghara mkhedvidet me; 11 kholo sasjelisatvys, rametu mtavari igi amis soplisahy dasjil ars. 12 priadgha makus sit'q'uad tkuenda, aramed ats' arghara dzalgits t'vyrtvad. 13 kholo odes movides suli igi ch'eshmarit'ebisahy, gidzghodis tkuen ch'eshmarit'ebasa q'ovelsa, rametu ara it'q'odis tavit tvysit, aramed raodeni-rahy esmes, it'q'odis da momavali igi gitkhras tkuen. 14 man me madidos, rametu chemgan miighos da gitkhras tkuen. 15 q'oveli, raodeni akus mamasa, chemi ars; da amistvys garku tkuen, rametu: chemgan miighos da gitkhras tkuen. 16 mtsiredgha, da arghara mkhedvidet me; da k'ualad mtsiredgha, da mikhilot me, rametu me mival mamisa chemisa. 17 hrkues uk'ue mots'apeta mista urtiertas: rahy ars, romelsa-ese met'q'vys chuen: mtsiredgha, da arghara mkhedvidet me; da k'ualad mtsiredgha, da mikhilot me, da rametu me mival mamisa chemisa? 18 da it'q'odes uk'ue: rahy ars ese ?mtsired? ara uts'q'it, rasa it'q'vys. 19 gulisqma-q'o iesu, rametu unda k'itkhvis, da hrkua mat: amistvys gamoedziebta urtiertas, rametu vtku: mtsiredgha, da arghara mkhedvidet me; da k'ualad mtsired, da mikhilot me? 20 amen, amen get'q'vy tkuen, rametu st'irodit da hgodebdet tkuen, kholo sopelsa ukharodis, da tkuen sts'ukhdet, aramed mts'ukharebahy tkueni sikharulad gardaiktses. 21 dedak'atsi razhams shobn, mts'ukhare arn, rametu moits'ia zhami misi. kholo razhams shvis q'rmahy, arghara moeqsenis ch'iri igi sikharulita mit, rametu ishva k'atsi sopelsa shina. 22 kholo tkuen ats' ch'iri gakus. da merme k'ualad gikhilne tkuen, da ukharodis gulta tkuenta, da sikharuli tkueni aravin migighos tkuengan. 23 da mas dghesa shina me ararahy mk'itkhot. amen, amen get'q'vy tkuen, rametu raodenitsa-rahy stkhoot mamasa sakhelita chemita, mogtses tkuen. 24 akamomde ararahy gitkhovies sakhelita chemita. itkhovdit da moighot, rahyta sikharuli tkueni savsebit iq'os. 25 amas igavit get'q'ode tkuen. kholo movals zhami, odes arghara igavit get'q'odi tkuen, aramed gantskhadebulad mamisa chemisatvys gitkhra tkuen. 26 mas dghesa shina itkhoot sakhelita chemita, da ara get'q'vy tkuen, vitarmed: me vhk'itkho mamasa chemsa tkuentvys. 27 rametu tvyt mamasa chemsa uq'uart tkuen, rametu tkuen me shemiq'uaret da grts'mena rametu me ghmrtisagan gamoved. 28 gamoved mamisagan da moved soplad da k'ualad daut'eob sopelsa da mival mamisa. 29 hrkues mas mots'apeta mista: aha ats' gantskhadebulad it'q'vy da igavsa artsa ertsa ras it'q'vy. 30 da ats' uts'q'it chuen, rametu q'ovelive itsi da ara giqms, rahyta gk'itkhos vinme. amis gamo gurts'ams, rametu ghmrtisagan gamokhued. 31 miugo iesu da hrkua mat: ats' same grts'ams? 32 aha movals zhami da mots'evnul ars, rametu ganibninet k'atsad-k'atsadi tvysad adgilad da me mart'ohy damit'eot; da ara var me mart'ohy, armed mamahy chemi chem tana ars. 33 amas get'q'ode tkuen, rahyta chem tana mshvydobahy gakundes. sopelsa amas ch'iri gakus, aramed nu geshinin, rametu me midzlevies sopelsa.

17

1 amas it'q'oda iesu da aghikhilna tualni tvysni zetsad da tkua: mamao, moits'ia zhami chemi, adide dze sheni, rahyta dzemantsa shenman gadidos shen. 2 vitartsa-ese moets mas qelmts'ipebahy q'ovelta qortsieltahy, rahyta q'oveli romeli moets mas, mistses mat tskhorebahy sauk'unohy. 3 da ese ars tskhorebahy sauk'unohy, rahyta gitsodian shen mkholohy ch'eshmarit'i ghmerti da romelni moavline iesu krist'e. 4 me gadide shen kueq'anasa zeda, sakme aghvasrule, romeli momets me, rahyta vq'o. 5 da ats' madide me, mamao, tavisa shenisa tana didebita mit, romeli makunda ts'inashe shensa uts'inares soplis dabadebisa. 6 gamoutskhade sakheli sheni k'atsta, romelni momtsen me soplisa amisgan; shenni iq'vnes da me momtsen igini, da sit'q'uhy sheni daumarkhavs. 7 da ats' utsnobies, rametu q'oveli, romeli momets me, shengan ars. 8 rametu sit'q'uani, romelni momtsen me, mivstsen mat, da mat miikhunes da tsnes ch'eshmarit'ad, rametu shengan gamoved, da hrts'mena, rametu shen momavline me. 9 me mattvys gk'itkhav; ara tu soplisatvys gk'itkhav, aramed mattvys, romelni momtsen me, rametu shenni arian. 10 da chemi q'oveli sheni ars, da sheni chemi ars, da didebul var me mat shoris. 11 da arghara var me sopelsa amas, da eseni sopelsa shina arian, da me shenda moval. mamao ts'midao, daitsven eseni sakhelita shenita, romelni momtsen me, rahyta iq'vnen ertobit, vitartsa chuen. 12 odes viq'av mat tana sopelsa shina, me vstsevd mat sakhelita shenita; romelni momtsen me, davitsven, da aravin matgani ts'arts'q'mda, garna dze igi ts'arts'q'medisahy, rahyta ts'erili aghesrulos. 13 kholo ats' shenda moval da amas vit'q'vy sopelsa shina, rahyta akundes mat sikharuli chemi savsebit. 14 me mivstsen mat sit'q'uani shenni, da sopelman moidzulna igini, rametu ara arian soplisa amisganni, vitartsa me ara var soplisa amisgan. 15 ara vit'q'vy, rahyta aghikhune igini soplisagan, aramed rahyta daitsvne igini borot'isagan. 16 soplisaganni ara arian, vitartsa me ara soplisagani var. 17 ts'mida-q'ven eseni ch'eshmarit'ebita, rametu sit'q'uahy sheni ch'eshmarit' ars. 18 vitartsa momavline me soplad, metsa ts'arvavlineb mat soplad. 19 da mattvys ts'mida-vhq'op tavsa chemsa, rahyta iginitsa iq'vnen ts'mida ch'eshmarit'ebit. 20 da ara amattvys kholo gk'itkhav, aramed q'oveltatvys, romelta hrts'menes sit'q'vyta matita chemda momart; 21 rahyta q'ovelni ert iq'vnen, vitartsa shen, mamao, chemdamo, da me shendami, rahyta iginitsa chuen shoris ert iq'vnen, rahyta sopelsa hrts'menes, rametu shen momavline me. 22 da me didebahy, romeli momets me, mivets mat, rahyta iq'vnen ert, vitartsa chuen ert vart. 23 me mat shoris, da shen chem tana, rahyta iq'vnen srul ertobita, da rahyta uts'q'odis sopelman, rametu shen momavline me da sheiq'uaren igini, vitartsa me shemiq'uare. 24 mamao, romelni-ese momtsen me, mnebavs, rahyta, sadatsa me viq'o, iginitsa chem tana iq'vnen, rahyta khedviden didebasa chemsa, romeli momets me, rametu shemiq'uare me uts'inares soplis dabadebisa. 25 mamao martalo, da sopelman shen ara gitsna, kholo me gitsan me, da mattsa tsnes, rametu shen momavline me. 26 da vauts'q'e sakheli sheni da vauts'q'o, rahyta siq'uarulita mit, romlita shemiq'uare me, mat shoris iq'os, da me mat tana.

18

1 ese tkua iesu da gamovida mots'apiturt tvysit ts'iagh qevsa mas nadzovansa, sadatsa-igi iq'o mt'ili, romelsa shevida tavadi da mots'apeni misni. 2 itsoda iudatsa, mimtsemelman misman, adgili igi, rametu mraval-gzis shesrul iq'o mun iesu mots'apiturt tvysit. 3 kholo iuda ts'ariq'vana eri da mghdelt-modzghuarta da pariseveltagan msakhurni da movida mun santlebita da lamp'rebita da sach'urvelita. 4 kholo iesu itsoda q'oveli igi momavali mis zeda, gamovida da hrkua mat: vis edziebt? 5 miuges da hrkues mas: iesus nazarevelsa. hrkua mat iesu: me var. dga iudatsa, mimtsemeli igi misi, mat tana. 6 da vitartsa hrkua mat: me var, gareuk'uniktses da daetsnes kueq'anasa. 7 merme k'ualad hk'itkha mat: vis edziebt? da mat hrkues mas: iesus nazarevelsa. 8 hrkua mat iesu: garku tkuen, vitarmed: me var. uk'uetu me medziebt, ut'evenit eseni, ts'arviden. 9 rahyta aghesrulos sit'q'uahy igi, romeli tkua, vitarmed: romelni momtsen me, ara ts'arvts'q'mide matgani artsa erti. 10 kholo simon-p'et'res akunda makhvyli, aghmoiqada igi da stsa monasa mghdelt-modzghurisasa da ts'arhk'ueta q'uri misi marjuene. kholo iq'o sakheli monisahy mis malkoz. 11 hrkua iesu p'et'res: dadev makhvyli karkashsa! sasumeli, romeli momtsa me mamaman, ara shevsuaa igi? 12 kholo k'rebulman man da atasistavman da msakhurta mat huriataman sheip'q'res iesu da shek'res igi. 13 da miiq'vanes igi p'irvelad annahysa, rametu iq'o simamri k'aiapahysi, romeli iq'o mghdelt-modzghuari mis ts'elits'disahy. 14 kholo ese k'aiapa iq'o, romelman azrakha huriata, vitarmed: umjobes ars k'atsisa ertisa sik'udili erisatvys. 15 misdevda iesus simon-p'et're da skhuahy igi mots'apye. kholo mots'ape igi erti metsnier iq'o mghdelt-modzghurisa da shevida iesuhys tana ezosa mghdelt-modzghurisasa. 16 kholo p'et're dga k'arsa tana gareshe. ganvida erti igi mots'ape, romeli iq'o metsnier mghdelt-modzghurisa, da hrkua mek'aresa mas dedak'atssa da sheiq'vana p'et're. 17 hrkua mqevalman man mek'areman p'et'res: nuuk'ue shentsa mots'apetagani khar mis k'atsisatahy? kholo p'et're tkua: ara var. 18 dges monani igi da msakhurni mghdelt-modzghuartani, da nak'uertskhali aghegzna, rametu q'ineli iq'o, da t'pebodes. dga mat tana p'et'retsa da t'peboda. 19 kholo mghdelt-modzghuarman man hk'itkha iesus mots'apeta mistatvys da modzghurebisa misisatvys. 20 miugo iesu da hrkua mas: me gantskhadebulad vet'q'ode sopelsa da me maradis vasts'avebd shesak'rebelsa da t'adzarsa shina, sada-igi q'ovladve huriani shek'rbian, kholo parulad araras vet'q'ode. 21 rahysa mk'itkhav me? hk'itkhe mat, romelta esmoda, rasa vasts'avebd mat. aha amat itsian, rasa-igi vet'q'ode mat. 22 da vitartsa ese tkua iesu, ertman msakhurtaganman mun mdgomareman stsa q'urimalsa iesus da hrkua: esret sit'q'uas-ugeba mghdelt-modzghuarsa? 23 hrkua mas iesu: uk'uetu borot'sa vit'q'ode, ts'ame borot'isatvys; uk'uetu k'etilsa, rahysatvys mtsem? 24 da miavlina igi ana k'ruli k'aiapahysa, mghdelt-modzghurisa. 25 kholo simon-p'et're dga da t'peboda. hrkues mas mun mdgomareta mat: nuuk'ue shentsa mots'apeta mistagani khar? kholo man uvar-q'o da tkua: ara var. 26 hrkua mas ertman monataganman mghdelt-modzghurisaman - natesavi iq'o misi, romelsa-igi p'et're ts'arhk'ueta q'uri - ara me gikhilea mt'ilsa mas shina mis tana? 27 da k'ualad uvar-q'o p'et're. da meq'seulad katamman iq'ivla. 28 da moiq'vanes iesu k'aiapahysit t'adzrad. da iq'o gantiad. da igini ara shevides t'adzrad, rahyta ara sheiginnen, aramed rahyta ch'amon p'aseki. 29 gamovida p'ilat'e mata gare da hrkua mat: rasa shesmenasa moighebt k'atsisa amisa zeda? 30 miuges da hrkues mas: uk'uetumtsa ara borot'is-mokmedi iq'o, aramtsa migetsit shen ege. 31 hrkua mat p'ilat'e: miiq'vanet ege tkuen da sjulisa tkuenisaebr ganik'itkhet ege. hrkues mas huriata mat: chuenda aravisi jer-ars mok'lvahy. 32 rahyta aghesrulos sit'q'uahy igi iesuhysi, romel tkua da auts'q'ebda, romlita sik'udilita eguleboda mosik'udid. 33 k'ualad uk'ue shevida p'ilat'e t'adzrad da shekhada iesus da hrkua mas: shen khara meupye huriatahy? 34 hrkua mas iesu: shen tavit tvysit it'q'vy magas, anu skhuata gitkhres chemtvys? 35 miugo p'ilat'e da hrkua mas: nuuk'ue me huriahy vara? natesavta shenta da mghdelt-modzghuarta moutsemikhar shen chemda. rahy gikmnies? 36 miugo iesu da hrkua mas: meupebahy chemi ara amis soplisagani ars. uk'uetumtsa amis soplisagani iq'o meupebahy chemi, msakhurnimtsa chemni ighuts'ides chemtvys, rahyta aramtsa mivetsi huriata. kholo ats' meupebahy chemi ara ars amier soplit. 37 hrkua mas p'ilat'e: uk'uetu meupye khar shen? hrkua mas iesu: shen it'q'vy, rametu meupe var me. amistvys shobil var da amisatvys movivline soplad, rahyta vts'amo ch'eshmarit'i. q'oveli romeli ch'eshmarit'ebisgan iq'os, isminos qmisa chemisahy. 38 hrkua mas p'ilat'e: rahy ars ch'eshmarit'ebahy? da vitartsa ese tkua, k'ualad gamovida da hrkua huriata mat: me artsa ertsa bralsa vhp'oeb amis tana. 39 kholo ars chueulebahy tkueni, rahyta erti migit'eo tkuen dghesasts'aulsa amas. gnebavsa, rahyta migit'evo tkuen meupye huriatahy? 40 k'ualad uk'ue ghaghat'-q'ves q'ovelta da tkues: nu ege, aramed baraba. da iq'o ese baraba avazak'i.

19

1 mashin moiq'vana p'ilat'e iesu da t'anja igi. 2 da erisaganta mat shetkhzes gvyrgvyni ek'altagan da daadges tavsa missa da samoseli dzots'euli shehmoses mas. 3 da movidian misa da et'q'vyed mas: gikharoden, meupeo huriatao! da stsemdes q'urimalsa. 4 gamovida uk'ue k'ualad gare p'ilat'e da hrkua mat: aha gamoviq'vano igi gare tkuenda, rahyta stsnat, rametu mis tana artsa erti brali vp'oe. 5 gamovida iesu gare, da edga ek'lisa igi gvyrgvyni da dzots'euli samoseli. da hrkua mat p'ilat'e: aha k'atsi igi! 6 da vitartsa ikhiles igi mghdelt-modzghuarta mat da msakhurta, ghaghad-q'ves da tkues: juars-atsu, juars-atsu ege! hrkua mat p'ilat'e: miiq'vanet ege tkuen da juars-atsut, rametu me magis tana bralsa araras vhp'oeb. 7 miuges huriata da hrkues mas: chuen sjuli guakus da, sjulisa chuenisaebr tana-ats sik'udili, rametu tavi tvysi dzed ghmrtisa q'o. 8 vitartsa esma sit'q'uahy ese p'ilat'es, uprohys sheeshina. 9 da shevida k'ualad munve t'adzrad da hrkua iesus: vinahy khar shen? kholo iesu sit'q'uahy ara miugo mas. 10 hrkua mas p'ilat'e: me aras met'q'vya? anu ara uts'q'ia, rametu qelmts'ipebahy makus juars-tsumad shenda da qelmts'ipebahy makus gant'evebad shenda? 11 hrkua mas iesu: ara gakus qelmts'ipebahy chemi artsa erti, uk'uetumtsa ara motsemul iq'o shenda zegardamo. amisatvys mimtsemelsa chemsa shenda udidesi tsodvahy akus. 12 amis gamo p'ilat'es unda gant'evebahy misi, kholo huriani igi ghaghadebdes da it'q'odes: uk'uetu ege ganut'eo, ara khar moq'uare k'eisrisahy, rametu q'oveli, romeli meuped it'q'vyn tavsa tvyssa, sit'q'uas-ugebn k'eisarsa. 13 kholo p'ilat'es rahy esma sit'q'uahy ese, gamoiq'vana iesu gare da dajda igi saq'darta zeda, adgilsa mas, romelsa hrkvyan kvapenil, kholo ebraelebr k'ap'p'ata. 14 da iq'o p'arask'evi p'askahysahy, da zhami iq'o meekvse. hrkua p'ilat'e huriata mat: aha meupye tkueni! 15 kholo igini ghaghadebdes da it'q'odes: aghighe, aghighe da juars-atsu ege! hrkua mat p'ilat'e: meupe tkueni me juarsvatsuaa? miuges mghdelt-modzghuarta mat da hrkues: ara gvyvis chven meupye, garna k'eisari. 16 mashin mistsa igi mat, rahyta juars-etsuas. kholo mat ts'ariq'vanes iesu. 17 da ek'ida tvyt juari tvysi, da ganvida adgilsa mas tkhemisa, romelsa hrkvyan ebraelebr golgota. 18 da mun juars-atsues igi, da mis tana skhuani orni amier da imier da shoris iesu. 19 da dats'era p'ilat'e pitsari da dasdva juarsa mas zeda. da iq'o ts'erili esre: iesu nazareveli, meupye huriatahy. 20 ese pitsari mravalta huriata aghmoik'itkhes, rametu makhlobel iq'o kalaksa adgili igi, sada juars-atsues iesu. da iq'o ts'erili ebraelebr da hromaelebr da berdzl. 21 et'q'odes uk'ue p'ilat'es mghdelt-modzghuarni igi huriatani: nu dasts'er meuped huriata, aramed vitarmed man tkua: meupye huriatahy vari me. 22 hrkua mat p'ilat'e: romeli davts'ere, davts'ere. 23 da erisaganta mat, romelta juarsatsues iesu, moighes samoseli misi da ganiq'ves otkhad nats'ilad, titoeulman erisaganman nats'ili. kholo k'uarti igi, romeli iq'o uk'ervel, zeit gamoksovil q'ovlad. 24 tkues uk'ue urtiertas: ara ganvkhiot ese, aramed ts'il-vigdot amas zeda, visatsa iq'os, rahyta aghesrulos ts'erili igi: ganiq'ves samoseli chemi tavisa matisa da k'uartsa chemsa zeda ganigdes ts'ili. erisaganta mat ese q'ves. 25 kholo dges juarsa mas tana iesuhyssa dedahy misi dahy dedisa misisahy, mariam k'leop'ahysi, da mariam magdaleneli. 26 kholo iesu vitartsa ikhila dedahy tvysi da mots'ape igi, romeli uq'uarda, ts'inashe mdgomareni, hrkua dedasa tvyssa: dedak'atso, aha dze sheni! 27 da merme mots'apesa mas hrkua: aha dedahy sheni! da mieritgan ts'ariq'vana igi mots'apeman man tvysta tana. 28 amisa shemdgomad ikhila iesu, rametu q'ovelive aghsrulebul ars. da rahyta aghesrulos ts'erili igi, tkua: mts'q'uris. 29 dga mun ch'urch'eli dzmrita savse. da mat ghrubeli aghavses dzmrita mit usup'sa tana da daadges lerts'ami da miup'q'res p'irsa missa. 30 da odes miigho dzmari igi iesu, tkua: esetsa ts'erili aghsrulebul ars. da miidrik'a tavi da ganut'eva suli. 31 kholo huriata mat, rametu p'arask'evi iq'o, rahyta ara daadgres guami misi juarsa zeda shabatadmde, rametu iq'o did dghe igi shabatisahy mis, hk'itkhes p'ilat'es, rahyta ts'vyvni matni ganut'ekhnen da gardamoikhunen. 32 movides erisaganni igi da p'irvelisani mis ganut'ekhnes ts'vyvni, da ertisahy mis egretve, romelni juar-tsumul iq'vnes mis tana. 33 kholo mo-rahy-vides iesuhysa da ikhiles igi, rametu momk'udar iq'o, ara ganut'ekhnes ts'vyvni misni, 34 aramed ertman erisaganman lakhurita ugumira guerdsa missa, da meq'seulad gardamoqda siskhli da ts'q'ali. 35 da romelman ikhila, ts'ama, da ch'eshmarit' ars ts'amebahy misi, da man uts'q'is, rametu ch'eshmarit'sa it'q'vys, rahyta tkuentsa grts'menes. 36 rametu iq'o ese, rahyta ts'erili aghesrulos, vitarmed: dzuali misi ara sheimusros. 37 da skhuahy ts'erili it'q'vys: ikhilon, romelsa-igi ugmires. 38 amisa shemdgomad hk'itkha p'ilat'es ioseb, romeli iq'o arimatiahyt, rametu iq'o igi mots'ape iesuhysi parulad, shishisatvys huriatahysa rahyta aghighos guami iesuhysi. da ubrdzana mas p'ilat'e, movida da aghigho guami misi. 39 movida nik'odimostsa, romeli-igi mosrul iq'o iesuhysa ghame p'irvel, da moigho aghreuli murisa da alohysahy vitar asi lit'rahy. 40 da moighes guami iesuhysi da shegragnes igi t'iloebita sulnelta mat tana, vitartsa chueulebahy ars huriata daplvisahy. 41 iq'o adgilsa mas, sada juars-etsua, mt'ili, da mt'ilsa mas shina saplavi akhali, romelsa aravin dadebul iq'o. 42 mun dadves guami iesuhysi p'arask'evisatvys huriatahysa, rametu makhlobel iq'o saplavi igi.

20

1 ertsa mas shabatsa movida mariam magdaleneli gantiad, vidre bnelgha iq'o, saplavsa mas zeda da ikhila lodi igi aghebuli k'arisa misgan saplavisa. 2 rbioda da movida simon-p'et'resa da skhvysa mis mots'apisa, romeli uq'uarda iesus, da rkua mat: aghighes upali saplavisagan, da ara uts'q'i, sada dadves igi. 3 gamovida p'et're da skhuahy igi mots'apye da movidodes saplavad. 4 rbiodes ornive zogad. kholo skhuahy igi mots'ape ts'ina rbioda uadres p'et'ressa da movida p'irvelad saplavad. 5 da shtakheda saplavsa mas da ikhilna t'iloni igi kholo mdebareni da shina ara shevida. 6 movida simon-p'et'retsa shemdgomad misa da shevida saplavad da ikhilna t'iloni igi mdebareni. 7 da sudari igi, romeli iq'o tavsa missa ara t'ilota tana mdebare, aramed tvysagan shek'etsili ertsa adgilsa. 8 mashin shevida skhuahytsa igi mots'ape, romeli movida p'irvelad p'et'resa saplavad. da ikhiles da hrts'mena. 9 rametu argha itsodes ts'erilisahy, vitarmed: jer-ars misi mk'udretit aghdgomahy. 10 ts'arvides uk'ue k'ualad tvysagan mots'apeni igi. 11 kholo mariam dga gareshe saplavsa mas tana da t'iroda. da vitar t'iroda, shtakheda saplavsa mas. 12 da ikhilna orni angelozni, sp'et'ak'ita mosilni, mskhdomareni erti tavit da erti perqit, sada-igi idva guami uplisa iesuhysi. 13 da hrkues mas angelozta mat: dedak'atso, rahysa st'ir? kholo man hrkua mat, rametu aghighes upali chemi saplavit da ara uts'q'i, sada dadves igi. 14 ese rahy tkua, miiktsa gare da ikhila iesu mdgomare da ara uts'q'oda, rametu iesu ars. 15 hrkua mas iesu: dedak'atso, rahysa st'ir? vis edzieb? mas egona, vitarmed memt'ile igi ars, da hrkua mas: upalo, uk'uetu shen aghighe igi, mitkhar me, sada dasdev, da me ts'armovigho igi. 16 hrkua mas iesu: mariam! miikhila man garet da hrkua ebraelebr: rabbuni! romelsa hrkvyan modzghuar, da mirbioda shemtkhuevad misa. 17 rkua mas iesu: nu shemomekhebi me, rametu argha aghsrul var mamisa chemisa; ts'arved dzmata chemta da arku mat: aghval mamisa chemisa da mamisa tkuenisa, ghmrtisa chemisa da ghmrtisa tkuenisa. 18 movida mariam magdaleneli tkhrobad mots'apeta mista, rametu ikhila upali da esret hrkua mas. 19 da vitartsa shemts'ukhrda dghe igi ertshabatisahy mis, da k'arni igi daqshul iq'vnes, sada-igi iq'vnes mots'apeni shek'rebul shishisatvys huriatahysa, movida iesu da dadga shoris matsa da hrkua mat: mshvydobahy tkuen tana! 20 da vitartsa ese tkua, uchuena mat qelni tvysni da guerdi misi. da ganikhares mots'apeta, ikhiles rahy upali. 21 rkua mat iesu k'ualad: mshvydobahy tkuen tana! vitartsa momavlina me mamaman, metsa ts'argavlineb tkuen. 22 da vitartsa ese tkua shehbera mat da rhkua: miighet suli ts'midahy. 23 uk'uetu vietnime miut'evnet tsodvani, miet'evnen mat; da uk'uetu vietnime sheip'q'rnet, shep'q'robil iq'vnen. 24 kholo toma, erti igi atormet'taganni, romelsa erkua marchbiv, ara iq'o mat tana, odes-igi movida iesu. 25 utkhrobdes mas skhuani igi mots'apeni, vitarmed: vikhilet chven upali. kholo man hrkua mat: uk'uetu ara vikhilo qelta mista sakhe igi samsch'ualtahy da davskhne titni chemni adgilsa mas samsch'ualtasa da davsdva qeli chemi guerdsa missa, arasada mrts'menes. 26 da shemdgomad rvisa dghisa k'ualad iq'vnes mots'apeni misni shinagan, da tomatsa mat tana. da shevida iesu k'arta qshulta da dadga shoris matsa da hrkua mat: mshvydobahy tkuen tana! 27 merme hrkua tomas: moq'ven titni shenni da ikhilen qelni chemni da moighe qeli sheni da damdev guerdsa chemsa da nu iq'opi urts'muno, aramed grts'menin. 28 miugo toma da hrkua: upali chemi da ghmerti chemi! 29 hrkua mas iesu: rametu mikhile da grts'ams; net'ar arian, romelta ara ukhilav da vhrts'mene. 30 mravalni skhuanitsa sasts'aulni kmnna iesu ts'inashe mots'apeta tvysta, romelni ara dats'eril arian ts'ignsa amas. 31 kholo ese daits'era, rahyta grts'menes, rametu iesu ars krist'e, dzye ghmrtisahy, da rahyta grts'menes da tskhorebahy gakundes sakhelita misita.

21

1 amisa shemdgomad k'ualad gamoutskhada tavi tvysi iesu mots'apeta tvysta zghuasa mas zeda t'iberiisasa. kholo gamoutskhada esret: 2 iq'vnes zogad simon-p'et're da toma, romelsa erkua marchbiv, da natanael, romeli iq'o k'anahyt galileahysahyt, da dzeni zebedesni da skhuani mots'apetaganni orni. 3 hrkua mat simon-p'et're: ts'arvide satkhevlobad. hrkues mas: movidet chuentsa shen tana. ganvides da shevides navsa. da mas ghamesa ararahy ip'q'res. 4 da vitartsa gantendeboda, dga iesu k'idesa zeda, da ara uts'q'odes mots'apeta, vitarmed upali ars. 5 hrkua mat iesu: q'rmano, sach'meli nu gakus rahya? miuges da hrkues: ara. 6 kholo tavadman hrkua mat: sdevit bade ege marjuenit k'erdzo navisa magis da hp'oot. kholo mat sdevs bade igi da verghara edzlo gamotrevad simravlisa misgan tevztahysa. 7 hrkua p'et'res mots'apeman man, romeli uq'uarda iesus, vitarmed: upali ars. kholo simon-p'et'res vitartsa esma, vitarmed upali ars, moirt'q'a shesamoseli tvysi, rametu shishueli iq'o, da shtaigdo tavi tvysi zghuad. 8 kholo skhuani mots'apeni navita movidodes, rametu ara shors iq'vnes kueq'anisagan, aramed oras ts'q'rta oden, da gamoitrevdes badesa mas tevzita savsesa. 9 da vitartsa gamoqdes kueq'anad, ikhiles nak'uertskhali mdebare da tevzi mas zeda da p'uri. 10 hrkua mat iesu: moighet tevzta matgani, romeli ip'q'art. 11 aghvida simonp'et'retsa da gamoitrevda badesa mas kueq'anad, savsesa did-didita tevzita, romeli iq'o as ergasis da sam. esoden iq'o, da ara ganstkda bade igi. 12 hrkua mat iesu: movedit da isadilenit. da aravin mots'apetaganman k'itkhvad misa, vitarmed: shen vin khar? itsodes q'ovelta, rametu upali ars. 13 movida iesu da moigho p'uri igi da mistsa mat, da tevzi igi egretve. 14 ese sam-gzis gamoetskhada iesu mots'apeta tvysta, agh-rahy-dga mk'udretit. 15 da odes isadilnes, hrkua simon-p'et'res iesu: simon ionahyso, giq'uar mea uprohys amatsa? hrkua mas p'et're: he, upalo, shen uts'q'i, rametu miq'uar shen. hrkua mas iesu: adzoen k'ravni chemni. 16 hrkua mas mermetsa meored: simon ionahyso, giq'uar mea? hrkua mas p'et're: he, upalo, shen itsi, rametu miq'uar shen. hrkua mas iesu: damts'q'sen tskhovarni chemni. 17 k'ualad hrkua mas iesu mesamed: simon ionahyso, giq'uar mea? shets'ukhna p'et're, rametu hrkua mas mesamed: giq'uar me? da hrkua mas: upalo, shen q'oveli uts'q'i da q'oveli itsi, rametu miq'uar shen. hrkua mas iesu: damts'q'sen tskhovarni chemni. 18 amen, amen get'q'vy shen: odes iq'av ch'abuk', sheirt'q'i tavit tvysit da khvydodi, vidretsa gnebavn. kholo razhams dahberde, ganip'q'rne qelni shenni, da skhuaman shegart'q'as shen da ts'argiq'vanos, vidretsa shen ara gindes. 19 kholo ese tkua da auts'q'ebda, romlita sik'udilita adidos ghmerti. da vitartsa ese tkua, hrkua mas: shemomideg me. 20 moiktsa p'et're da ikhila mots'ape igi, romeli uq'uarda iesus, misdevda rahy, romeli-igi mieq'rdna serobasa mas mk'erdsa missa da hrkua mas: upalo, vin ars, romeli migtsems shen? 21 ese vitartsa ikhila p'et're, hrkua iesus: upalo, kholo ese rahy? 22 hrkua mas iesu: uk'uetu mindes q'opahy magisi, vidremde movide, shenda rahy? shen me shemomideg. 23 da ganqda sit'q'uahy ese dzmata shoris, vitarmed: mots'ape igi ara mok'udes. da ara hrkua mas iesu, vitarmed: ara mok'udes, aramed: uk'uetu mindes magisi q'opahy, vidre moslvad chemdamde, shenda rahy? 24 ese ars mots'ape igi, romeli ts'amebs amattvys da romelman dats'era ese. da uts'q'it, rametu ch'eshmarit' ars ts'amebahy misi. 25 da arian skhuanitsa mraval, romel kmnna iesu, romelni tumtsa daits'erebodes titoeulad, artsagha vhgoneb, vitarmtsa sopelman aman dait'ia aghts'erili ts'ignebi.