Hungarian 1st John


/1 Aki vala a kezdetben, kinek beszedet mi hallgattuk, kit a mi szemeinkkel 
lattunk, kire neztunk, es kit a mi kezeink tapasztaltak, az eletnek 
beszederol.
Mert az elet megjelent, es lattuk, es bizonysagot teszunk rola, es hirdetjuk 
nektek amaz orok eletet, mely az Atyanal vala, es megjelent nekunk.
A kit, mondom, lattunk, hallgattunk, azt hirdetjuk nektek, hogy nektek is 
tarsasagotok legyen mi velunk; es a mi tarsalkodasunk legyen az Atyaval, es az 
o Fijaval a Jezus Krisztussal.
Es ezeket irjuk nektek, hogy a ti orometek teljes legyen.
Ez azert az izenet, melyet hallottunk o tole, es nektek hirdetunk: Hogy az 
Isten vilagossag, es o benne nincsen semmi setetseg.
Ha azt mondjuk, hogy nekunk tarsasagunk vagyon o vele, es a setetsegben 
jarunk; hazudunk, es igazsagot nem cselekeszunk.
Hogyha a vilagossagban jarunk, mikepen hogy o is a vilagossagban vagyon, 
viszontagsaggal valo tarsasagunk vagyon vele, es Jezus Krisztusnak az o 
Fijanak vere tisztit meg minket minden buneinkbol.
Ha azt mondjuk, hogy nincsen bun mi bennunk; magunkat megcsaljuk, es igazsag 
mi bennunk nincsen.
Ha megvalljuk a mi buneinket, hiv es igaz az Isten, hogy megbocsassa nekunk a 
mi buneinket, es megtisztitson minket minden hamissagtol.
Ha azt mondandjuk, hogy nem vetkeztunk, hazugga teszszuk otet; es az o 
beszedenek semmi helye nincsen bennunk.

/2 En fiacskaim, ezeket irom nektek, hogy ne vetkezzetek; Hogyha valaki 
vetkezendik; vagyon Szoszolonk az Atyanal, az igaz Jezus Krisztus.
Es o a mi buneinkert engesztelo aldozat; nemcsak a mi buneinkert pedig, hanem 
az egesz vilagnak buneiert is.
Es ez altal tudjuk meg, hogy otet esmerjuk, ha az o parancsolatit megtartjuk.
A ki ezt mondja: Esmerem otet, es az o parancsolatit meg nem tartja, hazug az, 
es abban nincsen igazsag.
A ki pedig megtartja az o beszedet, abban valosaggal megteljesedett az Isteni 
szeretet, ez altal tudjuk meg, hogy o benne vagyunk.
A ki azt mondja, hogy o benne lakozik, annak ugy kell jarni, a mikepen o jart.
Atyamfiai, uj tudomanyt nem irok nektek, hanem regi tudomanyt, melyet eleitol 
fogva tudtatok: E regi tudomany az a beszed, melyet hallottatok eleitol fogva.
Viszontag uj tudomanyt irok nektek, mely igaz mind o rea a Krisztusra nezve, 
mind ti reatok nezve; mert a setetseg elmult, es amaz igaz vilagossag immar 
fenylik.
A ki azt mondja, hogy o a vilagossagban vagyon, es az o attyafiat gyuloli, 
mind ez ideig setetsegben vagyon.
A ki szereti az o attyafiat, a vilagossagban marad, es abban nincsen semmi 
botrankozas.
A ki pedig gyuloli az o attyafiat, a setetsegben vagyon, es a setetsegben jar; 
es nem tudja hova megyen; mert a setetseg megvakitotta az o szemeit.
Ezt irom nektek fiacskaim: mert megbocsattatnak nektek a ti buneitek az o 
neveert.
Ezt irom nektek atyak; mert esmeritek azt, a ki eleitol fogva vagyon; Irom 
nektek ifjak: mert ama Gonoszt meggyoztetek; Irom nektek gyermekek: mert 
esmeritek az Atyat.
Irtam nektek atyak, mivelhogy esmeritek azt, ki vagyon eleitol fogva; Irtam 
nektek ifjak, mivelhogy erosek vagytok, es az Istennek beszede lakozik ti 
bennetek, es ama Gonoszt meggyoztetek.
Ne szeressetek e vilagot, se azokat, melyek e vilagban vagynak; Ha valaki 
szereti e vilagot, nincsen abban az Atyanak szerelme.
Mert minden valami e vilagban vagyon, a testnek kivansaga, szemeknek 
bujalkodasok, es eletnek kevelysege, nem az Atyatol vagyon, hanem e vilagtol.
Es e vilag elmulik, es az o kivansaga is; a ki pedig az Istennek akaratjat 
cselekeszi, orokke megmarad.
Gyermekecskek, az utolso ido eljott; es mikepen hallottatok, hogy az 
Antikrisztus eljo, most is sok Antikrisztusok kezdettek lenni, a honnet 
tudjuk, hogy az utolso ido jelen vagyon.
Mi kozulunk mentek ki, de nem kozulunk valok valanak; mert ha mi kozulunk 
valok voltak volna, megmaradtak volna velunk; de ez azert lett, hogy 
megjelentetnek, hogy nem mindenek mi kozulunk valok.
De ti megkenettettetek ama Szenttol, es mindeneket tudtok.
Nem azert irtam nektek, hogy az igazsagot nem tudnatok, hanem inkabb hogy 
azttudjatok es hogy egy hazugsag is nincsen az igazsagtol.
Kicsoda a hazug, hanem csak az, a ki tagadja a Jezust ama Krisztusnak lenni? 
Es az Antikrisztus, a ki tagadja az Atyat es a Fiut.
A ki tagadja a Fiut, az Atya is nincsen annal: valaki vallast teszen a Fiurol, 
az Atya is vagyon annal.
A mit azert hallottatok eleitol fogva, ti bennetek megmaradjon; Ha megmarad 
bennetek a mit eleitol fogva hallottatok, ti is a Fiuban es az Atyaban 
maradtok.
E pedig amaz igeret, a melyet o igert nekunk, tudniillik az orok elet.
Ezeket irtam nektek azok felol, a kik titeket elcsalnak.
De a kenet, melyet ti elvettetek o tole, megmarad ti bennetek, es nem szukseg, 
hogy valaki titeket tanitson; hanem mikepen azon kenet, mely igaz es nem 
hazug, tanit titeket mindenekrol, es a mikepen tanitott titeket, abban 
megmaradtok.
Annakokaert, fiacskaim, maradjatok meg o benne, hogy mikor megjelenendik, 
bizodalmunk legyen, es meg ne szegyenuljunk o elotte az o eljovetelekor.
Ha tudjatok, hogy o igaz, tudjatok, hogy valaki igazsagot cselekeszik, o tole 
szulettetett az.

/3 Lassatok, minemu szeretetet adott nekunk az Atya, tudniillik, hogy Isten 
fijainak hivattassunk; Azert nem esmer titeket e vilag; mert nem esmeri otet.
Szerelmesim, mostan Isten fijai vagyunk, de meg nem jelentetett meg, micsodak 
leszunk; tudjuk pedig, hogy mikor o megjelenendik, hasonlatosok leszunk o 
hozza; mert meglatjuk otet a mint vagyon.
Valakinek ilyen bizodalma vagyon o benne, megtisztitja az o magat, mikepen az 
is tiszta.
Valaki bunt cselekeszik, a torvenyt is megrontja; mert a bun a torvenynek 
megrontatasa.
Es tudjatok, hogy o megjelent e vegre, hogy a mi buneinket elvenne, es hogy o 
benne nincsen bun.
Valaki o benne marad, nem vetkezik; valaki vetkezik, nem latta otet, es nem 
esmerte otet.
Fiacskaim, senki titeket el ne csaljon; A ki igazsagot cselekeszik, igaz az, 
mikepen Az is igaz.
A ki bunt cselekeszik, az ordogtol vagyon: mert az ordog eleitol fogva 
vetkezik; Azert jelent meg az Istennek Fija, hogy az ordognek cselekedeteit 
elrontsa.
Valaki Istentol szuletett, bunt nem cselekszik, mert annak magva marad abban, 
ingyen sem vetkezhetik, mivelhogy Istentol szuletett.
Ezen esmeretnek meg az Istennek fijai, es az ordognek fijai; Valaki igazsagot 
nem cselekeszik, nincsen Istentol, es a ki nem szereti az o attyafiat.
Mert ez az izenet, melyet hallottatok eleitol fogva, hogy szeressuk egymast.
Nem ugy mint Kain, ki ama Gonosztol vala, es megole az o attyafiat; Miert ole 
pedig meg azt? Mert az o cselekedetei gonoszok valanak, az o attyafiaei pedig 
igazak.
Ne csudaljatok Atyamfiai, ha gyulol titeket e vilag.
Mi tudjuk, hogy a halalbol altalvitetunk az eletre: mert szeretjuk a mi 
atyankfiait; A ki nem szereti az o attyafiat, a halalban marad.
Valaki gyuloli az o attyafiat, gyilkos az: es tudjatok hogy egy gyilkosnak is 
nincsen o magaban megmarado orok elete.
Ezen esmerjuk meg a szeretetet, hogy a Krisztus az o eletet adta mi erettunk; 
nekunk is azert adnunk kell a mi eletunket a mi atyankfiaiert.
A kinek pedig vagyon e vilagi gazdagsaga, es latandja az o attyafiat valami 
nelkul szukolkodni, es bezarandja az o szivet az elott, mimodon marad meg az 
Istennek szereme abban?.
Fiacskaim, ne szeressuk egymast csak beszeddel es nyelvvel, hanem 
cselekedettel es valosaggal.
Es ez altal esmerjuk meg, hogy mi az igazsagtol vagyunk, es o elotte 
batorsagosokka teszszuk a mi sziveinket.
Mert ha minket karhoztat a mi szivunk, hatalmasb az Isten a mi szivunknel, es 
tud mindeneket.
Szerelmesim, ha a mi szivunk minket nem vadol, bizodalmunk vagyon az Istennel.
Es valamit kerendunk, elveszszuk o tole: mert az o parancsolatit megtartjuk, 
es a melyek neki kedvesek, azokat cselekeszszuk.
Es azert az o tudomanya, hogy az o Fijanak a Jezus Krisztusnak neveben 
hidjunk, es szeressuk egymast, a mint megparancsolta nekunk.
Mert a ki megtarja az o parancsolatit, o benne lakozik, az Isten viszontag 
abban; Ezen esmerjuk meg pedig hogy o mi bennunk lakozik, tudniillik az o 
Lelken, melyet nekunk adott.

/4 Szerelmesim, ne hidjetek minden leleknek, hanem megprobaljatok a lelkeket, 
ha Istentol vagynak-e: mert sok hamis profetak jottek e vilagra.
Errol esmerjetek meg az Isten Lelket: Valamely lelek vallja, hogy a Jezus 
Krisztus a testben eljott, Istentol vagyon az.
De valamely lelek nem vallja, hogy a Jezus Krisztus a testben eljott, Istentol 
nincsen: hanem ez az Antikrisztusnak ama lelke, kirol hallottatok hogy eljo, 
es hogy immar mostan e vilagon vagyon.
Ti Istentol valok vagytok, fiacskaim, es meggyoztetek oket: mert hatalmasb a 
ki ti bennetek vagyon, hogynem a ki e vilagban vagyon.
Ok e vilagbol valok, azert vilagiakat szolnak, es e vilag oket hallgatja.
Mi Istentol valok vagyunk: a ki esmeri az Istent, hallgat minket; a ki nincsen 
Istentol, nem hallgat minket; Errol esmerjuk meg az igazsagnak lelket, es a 
hamissagnak lelket.
Szerelmesim, szeressuk egymast: mert a szeretet Istentol vagyon; Valaki 
szereti attyafiat, Istentol szuletett, es esmeri az Istent.
A ki pedig nem szereti, nem esmeri az Istent: mert az Isten szeretet.
Ebbol tetszett meg az Istennek hozzank valo szerelme, hogy amaz o 
egyetlenegyszulott Fijat elbocsatotta Isten e vilagra, hogy eljunk o altala.
Ebben vagyon a szeretet, nem hogy mi szerettuk volna az Istent, hanem hogy o 
szeretett minket, es elbocsatotta az o Fijat, hogy lenne engesztelo aldozat a 
mi buneinkert.
Szerelmesim, ha az Isten minket igy szeretett, nekunk is egymast szerenunk 
kell.
Az Istent soha senki nem latta: ha egymast szeretjuk, az Isten mi bennunk 
lakozik, es az o szeretete mi bennunk megteljesedett.
Ezen esmerjuk meg, hogy mi o benne lakozunk es o mi bennunk, hogy az o 
Lelkebol adott nekunk.
Mi pedig lattuk, es bizonysagot teszunk arrol, hogy az Atya elbocsatotta az o 
Fijat, e vilagnak megtartojat.
Valaki vallandja, hogy a Jezus Istennek Fija, az Isten abban lakozik; es o is 
az Istenben.
Es mi megesmertuk es elhittuk az Istennek hozzank valo szerelmet; Az Isten 
szeretet, es a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, es az Isten abban.
Ebben teljesedett meg a szeretet mi hozzank, hogy az iteletnek napjan 
bizodalmunk legyen: mert a minemu o, mi is olyanok vagyunk e vilagon.
A retteges nincsen a szeretetben, hanem a teljes szeretet kirekeszti a 
rettegest: mert a rettegesnek gyotrelme vagyon: a ki pedig retteg, nem 
tokeletes a szeretetben.
Mi szeretjuk otet: mert o szeretett eloszor minket.
Ha valaki ezt modangja: Szeretem az Istent; es az o attyafiat gyulolendi, 
hazug az: mert a ki nem szereti az o attyafiat a kit latott, mimodon 
szeretheti az Istent, a kit nem latott?.
Es ilyen parancsolatot vettunk o tole, hogy a ki szereti az Istent, szeresse 
az o attyafiat is.

/5 Valaki hiszi a Jezust lenni ama Krisztusnak, Istentol szuletett az; es 
valaki szereti a szulot, azt is szereti, a ki attol szuletett.
Errol esmerjuk meg, hogy mi az Istennek fijait szeretjuk, ha mi az Istent 
szeretjuk, es az o parancsolatit megtartjuk.
Mert ez az isteni szeretet, hogy az o parancsolatit megtartsuk, es az o 
parancsolatai nem nehezek.
Mert valami Istentol szuletett, meggyozi e vilagot: es az a diadalom, mely 
meggyozte e vilagot, tudniillik a mi hitunk.
Kicsoda a ki meggyozi e vilagot, hanem a ki hiszi, hogy a Jezus Isten fija 
legyen?.
Ez az, a ki eljott viznek es vernek altala, tudniillik a Jezus Krisztus; nem 
csak a viz altal, hanem viz es ver altal, es a lelek az, a ki bizonysagot 
teszen arrol, hogy a Lelek igazsag.
Mert harman vagynak, a kik bizonysagot tesznek a mennyben: Az Atya, az Ige, es 
a Szent Lelek, es ez harom egy.
Es harman vagynak, a kik bizonysagot tesznek e foldon: Lelek, viz es ver; es 
ez harmak egyenlok a bizonysagtetelben.
Ha az embereknek bizonysagokat beveszszuk, az Isten bizonysagtetele nagyobb; 
mert ez az Istennek bizonysagtetele, melylyel bizonysagot tett az o Fija 
felol.
A ki hiszen az Isten Fijaban, vagyon bizonysaga o magaban; a ki nem hiszen az 
Istennek, hazugga tette otet: mert nem hitt a bizonysagtetelnek, melyet tett 
Isten az o Fija felol.
Ez pedig a bizonysagtetel, tudniillik, hogy orok eletet adott nekunk az Isten: 
es ez elet az o Fijaban vagyon.
A kinel a Fiu vagyon, annak elete vagyon; a kinel nincsen az Istennek Fija, 
nincsen annak elete.
Ezeket irtam nektek, kik hisztek az Isten Fijanak neveben; hogy tudjatok hogy 
nektek orok eletetek vagyon, es hogy hidjetek az Isten Fijanak neveben.
Es ez az Istennel valo bizodalmunk, hogy o, valamit kerendunk az o akaratja 
szerint, minket meghallgat.
Hogyha tudjuk, hogy o meghallgat minket, valamit kerendunk: tudjuk, hogy a 
melyeket o tole kertunk, azok megvagynak.
Ha valaki latandja, hogy az o atytyafia vetkezik nem halalra valo bunnel, 
konyorogjon erette Istennek, es ad annak eletet, azoknak mondom, a kik halalra 
nem vetkeztek; Vagyon halalra valo bun, nem mondom hogy azert konyorogjon.
Minden hamissag bun: de vagyon oly bun, mely nem halalra valo.
Tudjuk, hogy valaki Istentol szuletett, nem vetkezik: hanem hogy a ki Istentol 
szuletett, megtartja magat, es ama Gonosz nem illeti azt.
Tudjuk, hogy mi Istentol valok vagyunk, es hogy az egesz vilag a gonoszban 
helyheztetett.
Es mi tudjuk, hogy az Isten Fija eljott, es adott nekunk ertelmet, hogy 
megesmerjuk azt a ki igaz: es vagyunk abban az Igazban, az o Fijaban a Jezus 
Krisztusban; Ez az igaz Isten, es az orok elet.
Fiacskaim, oltalmazzatok meg magatokat a balvanyoktol, Amen!.