Hungarian John


/1 Kezdetben vala az ge, s az ge vala az Istennl, s Isten vala az ge. 
Ez kezdetben az Istennl vala. 
Minden ltala lett s Nla nlkl semmi sem lett, a mi lett. 
 benne vala az let, s az let vala az emberek Vilgossga. 
s a Vilgossg a sttsgben fnylik, de a sttsg nem fogadta be azt. 
Vala egy Istentl kldtt ember, kinek neve Jnos. 
Ez jtt Tanbizonysgul, hogy Bizonysgot tegyen a Vilgossgrl, hogy 
mindenki higyjen ltala. 
Nem vala a Vilgossg, hanem jtt, hogy Bizonysgot tegyen a Vilgossgrl. 
Az igazi Vilgossg eljtt volt Mr a Vilgba, a mely Megvilgost minden 
embert. 
A Vilgban volt s a Vilg ltala lett, de a Vilg nem ismerte meg t. 
Az vi kz jve, s az vi nem Fogadk be t. 
Valakik pedig Befogadk t, hatalmat ada azoknak, hogy Isten Fiaiv legyenek, 
azoknak, a kik az nevben hisznek. 
A kik nem vrbl, sem a testnek Akaratbl, sem a Frfinak Indulatjbl, 
hanem Istentl szlettek. 
s az ge testt lett s lakozk mi kzttnk (s Lttuk az dicssgt, mint 
az Atya egyszlttjnek dicssgt), a ki teljes vala kegyelemmel s 
Igazsggal. 
Jnos Bizonysgot tett Rla, s Kiltott, Mondvn: Ez vala, a kirl Mondm: 
A ki Utnam j, elttem lett, mert elbb volt Nlamnl. 
s az teljessgbl vettnk Mindnyjan, kegyelmet is kegyelemrt. 
Mert a trvny Mzes ltal adatott, a kegyelem pedig s az Igazsg Jzus 
Krisztus ltal lett. 
Az Istent soha senki nem Ltta; az egyszltt Fi, a ki az Atya kebelben van, 
az jelentette ki t. 
s ez a Jnos Bizonysgttele, a mikor a Zsidk papokat s Lvitkat kldttek 
Jeruzslembl, hogy megkrdezzk t: Kicsoda vagy te?. 
s Megvall, s nem Tagad; s Megvall, hogy: Nem n vagyok a Krisztus. 
s krdezk t: Micsoda Teht? Illys vagy- te? s monda: Nem vagyok; A 
Prfta vagy- te? s felele: Nem. 
Mondnak azrt nki: Kicsoda vagy? Hogy megfelelhessnk azoknak, a kik minket 
elkldttek: Mit mondasz magad fell?. 
Monda: n Kilt Sz vagyok a Pusztban; Egyengesstek az rnak tjt, a mint 
megmondotta sais Prfta. 
s a kldttek a farizeusok kzl Valk voltak. 
s megkrdezk t s Mondnak nki: Mirt keresztelsz Teht, ha te nem vagy a 
Krisztus, sem Illys, sem a Prfta?. 
Felele nkik Jnos, Mondvn: n Vzzel keresztelek; de kztetek van, a kit ti 
nem ismertek. 
 az, a ki Utnam j, a ki elttem lett, a kinek n nem vagyok Mlt, hogy 
saruja Szjjt megoldjam. 
Ezek Bthabarban lettek, a Jordnon Tl, a hol Jnos keresztel vala. 
Msnap Lt Jnos Jzust Hozz menni, s monda: m az Istennek ama Brnya, 
a ki elveszi a Vilg bneit!. 
Ez az, a kirl n ezt Mondm: n Utnam j egy Frfi, a ki elttem lett, mert 
elbb volt Nlamnl. 
s n nem ismertem t; de hogy megjelentessk Izrelnek, azrt jttem n, a ki 
Vzzel keresztelek. 
s Bizonysgot tn Jnos, Mondvn: Lttam a Lelket Leszllani az gbl, mint 
egy galambot; s megnyugovk rajta. 
s n nem ismertem t; de a ki elklde engem, hogy Vzzel kereszteljek, az 
Mond nkem: A kire Ltod a Lelket Leszllani s rajta megnyugodni, az az, a 
ki keresztel Szent Llekkel. 
s n Lttam, s Bizonysgot tettem, hogy ez az Isten Fia. 
Msnap ismt ott llt vala Jnos s kett az Tantvnyai kzl. 
s Rnzvn Jzusra, a mint ott Jr vala, monda: m az Isten Brnya!. 
s Hall t a kt Tantvny, a mint Szl vala, s kvetk Jzust. 
Jzus pedig Htrafordulvn s Ltvn, hogy kvetik azok, monda nkik: Mit 
kerestek? Azok pedig Mondnak nki: Rabbi, (a mi Megmagyarzva azt teszi: 
Mester), hol lakol?. 
Monda nkik: Jjetek s Lsstok meg; Elmennek s Megltk, hol lakik; 
s Nla Maradnak azon a napon: vala pedig krlbell Tz ra. 
A kett kzl, a kik Jnostl ezt Hallottk s t kvettk vala, Andrs 
volt az egyik, a Simon Pter testvre. 
Tallkozk ez elszr a maga testvrvel, Simonnal, s monda nki: 
Megtalltuk a Messist (a mi Megmagyarzva azt teszi: Krisztus). 
s vezet t Jzushoz; Jzus pedig Re tekintvn, monda: Te Simon vagy, 
a Jna fia; te Kfsnak fogsz hivatni (a mi Megmagyarzva: Kszikla). 
A kvetkez napon Galileba akart menni Jzus; s Tallkozk Fileppel, 
s monda nki: Kvess engem!. 
Filep pedig Bethsaidbl, az Andrs s Pter Vrosbl Val volt. 
Tallkozk Filep Ntnaellel, s monda nki: A ki fell rt Mzes a 
trvnyben, s a Prftk, Megtalltuk a Nzreti Jzust, Jzsefnek Fit. 
s monda nki Ntnael: Nzretbl Tmadhat- valami J? Monda nki 
Filep: Jer s Lsd meg!. 
Lt Jzus Ntnaelt Hozz menni, s monda felle: m egy Igazn 
Izrelita, a kiben Hamissg nincsen. 
Monda nki Ntnael: Honnan ismersz engem? Felele Jzus s monda nki: 
Mieltt Htt tged Filep, Lttalak tged, a mint a fgefa alatt Voltl. 
Felele Ntnael s monda nki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az 
Izrel Kirlya!. 
Felele Jzus s monda nki: Hogy azt Mondm nked: Lttalak a fgefa 
alatt, hiszel? Nagyobbakat Ltsz majd ezeknl. 
s monda nki: Bizony, bizony mondom nktek: Mostantl fogva 
Megltjtok a megnyilt eget, s az Isten angyalait, a mint Felszllnak s 
Leszllnak az ember Fira. 

/2 s harmadnapon menyegz ln a galileai Knban; s ott volt a Jzus anyja. 
s Jzus is meghivatk az Tantvnyaival egytt a menyegzbe. 
s Elfogyvn a bor, a Jzus anyja monda nki: Nincs boruk. 
Monda nki Jzus: Mi kzm nkem te Hozzd, oh asszony? Nem jtt mg el az n 
rm. 
Mond az anyja a Szolgknak: Valamit mond nktek, megtegytek. 
Vala pedig ott hat kveder elhelyezve a Zsidk Tisztlkodsi Mdja szerint, 
melyek kzl egybe-egybe kt-Hrom mtrta fr vala. 
Monda nkik Jzus: Tltstek meg a vedreket Vzzel; s megtltk azokat 
Sznig. 
s monda nkik: Most Mertsetek, s vigyetek a Nsznagynak; s vittek. 
A mint pedig Megzlel a Nsznagy a Borr lett vizet, s nem tudja vala, 
honnt van, (de a Szolgk Tudtk, a kik a vizet Mertik vala), Szlt a 
Nsznagy a vlegnyt. 
s monda nki: Minden ember a J bort adja fel elszr, s mikor 
megittasodtak, akkor az Albbvalt: te a J bort ekkorra tartottad. 
Ezt az els jelt a galileai Knban tev Jzus, s Megmutat az dicssgt; 
s hivnek benne az Tantvnyai. 
Azutn lemne Kapernaumba, s az anyja s a testvrei s Tantvnyai: s 
ott Maradnak Nhny napig. 
Mert kzel vala a Zsidk husvtja, s felmne Jzus Jeruzslembe. 
s ott Tall a templomban az krk, juhok s galambok rusait s a 
Pnzvltkat, a mint lnek vala. 
s ktlbl ostort Csinlvn, kiz Mindnyjokat a Templombl, az krket is, 
a juhokat is; s a Pnzvltk pnzt kitlt, az asztalokat pedig feldnt. 
s a Galambrusoknak monda: Hordjtok el ezeket innen; ne tegytek az n Atym 
Hzt Kalmrsg Hzv. 
Megemlkeznek pedig az Tantvnyai, hogy meg van rva: A te Hzadhoz Val 
flt szeretet emszt engem. 
Felelnek azrt a Zsidk s Mondnak nki: Micsoda jelt mutatsz nknk, hogy 
ezeket cselekszed?. 
Felele Jzus s monda nkik: Rontstok le e templomot, s Hrom nap alatt 
Megptem azt. 
Mondnak azrt a Zsidk: Negyvenhat esztendeig plt ez a templom, s te Hrom 
nap alatt Megpted azt?. 
 pedig az testnek Templomrl Szl vala. 
Mikor azrt Feltmadt a Hallbl, megemlkeznek az Tantvnyai, hogy ezt 
mondta; s hivnek az rsnak, s a beszdnek, a melyet Jzus mondott vala. 
A mint pedig Jeruzslemben vala husvtkor az nnepen, sokan hivnek az 
nevben, Ltvn az jeleit, a melyeket cselekszik vala. 
Maga azonban Jzus nem Bzza vala Magt Rejok, a miatt, hogy ismer 
Mindnyjokat. 
s mivelhogy nem szorult R, hogy valaki Bizonysgot tegyen az emberrl; mert 
Magtl is tudta, mi volt az emberben. 

/3 Vala pedig a farizeusok kzt egy ember, a neve Nikodmus, a Zsidk 
fembere. 
Ez jve Jzushoz jjel, s monda nki: Mester, tudjuk, hogy Istentl jttl 
Tantul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az 
Isten van vele. 
Felele Jzus s monda nki: Bizony, bizony mondom nked: ha valaki jonnan nem 
szletik, nem Lthatja az Isten Orszgt. 
Monda nki Nikodmus: Mimdon szlethetik az ember, ha vn? Vajjon bemehet- 
az Anyjnak mhbe Msodszor, s szlethetik-?. 
Felele Jzus: Bizony, bizony mondom nked: Ha valaki nem szletik Vztl s 
Llektl, nem mehet be az Isten Orszgba. 
A mi testtl szletett, test az; s a mi Llektl szletett, llek az. 
Ne Csodld, hogy azt Mondm nked: Szksg nktek jonnan szletnetek. 
A szl F, a Hov akar, s annak Zgst hallod, de nem tudod honnan j s 
Hov megy: gy van mindenki, a ki Llektl szletett. 
Felele Nikodmus s monda nki: Mimdon lehetnek ezek?. 
Felele Jzus s monda nki: Te Izrel Tantja vagy, s nem tudod ezeket?. 
Bizony, bizony mondom nked, a mit tudunk, azt mondjuk, s a mit Ltunk, Arrl 
tesznk Bizonysgot; s a mi Bizonysgttelnket el nem Fogadjtok. 
Ha a fldiekrl Szltam nktek s nem hisztek, Mimdon hisztek, ha a 
mennyeiekrl Szlok nktek?. 
s senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, a ki a mennybl Szllott Al, az 
embernek Fia, a ki a mennyben van. 
s a mikpen felemelte Mzes a Kgyt a Pusztban, akkpen kell az ember 
Finak felemeltetnie. 
Hogy valaki hiszen benne, el ne veszszen, hanem rk lete legyen. 
Mert gy szerette Isten e Vilgot, hogy az egyszltt Fit adta, hogy valaki 
hiszen benne, el ne veszszen, hanem rk lete legyen. 
Mert nem azrt kldte az Isten az Fit a Vilgra, hogy Krhoztassa a 
Vilgot, hanem hogy megtartassk a Vilg ltala. 
A ki hiszen benne, el nem Krhozik; a ki pedig nem hisz, Immr Elkrhozott, 
mivelhogy nem hitt az Isten egyszltt Finak nevben. 
Ez pedig a Krhoztats, hogy a Vilgossg e Vilgra jtt, s az emberek Inkbb 
szerettk a sttsget, mint a Vilgossgot; mert az cselekedeteik gonoszak 
Valnak. 
Mert minden, a ki hamisan cselekszik, gylli a Vilgossgot s nem megy a 
Vilgossgra, hogy az cselekedetei fel ne fedessenek. 
A ki pedig az Igazsgot cselekszi, az a Vilgossgra megy, hogy az 
cselekedetei Nyilvnvalkk legyenek, hogy Isten szerint Val cselekedetek. 
Ezutn elmne Jzus az Tantvnyaival a Jdea fldre; s ott idzk velk, 
s keresztele. 
Jnos pedig szintn keresztel vala nonban, Slemhez kzel, mert ott sok volt 
a Vz; s oda Jrulnak s megkeresztelkednek. 
Mert Jnos mg nem vettetk a tmlczbe. 
Vetekeds Tmada azrt a Jnos Tantvnyai s a Jdeaiak kztt a Mosakods 
fell. 
s mennek Jnoshoz s Mondnak nki: Mester! A ki veled vala a Jordnon Tl, 
a kirl te Bizonysgot tettl, m az keresztel, s Hozz megy mindenki. 
Felele Jnos s monda: Az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennybl adatott 
nki. 
Ti magatok vagytok a Bizonysgaim, hogy megmondtam: Nem vagyok n a Krisztus, 
hanem hogy eltte kldettem el. 
A kinek jegyese van, vlegny az; a vlegny Bartja pedig, a ki ott ll s 
hallja t, rvendezve rl a vlegny Szavnak; Ez az n rmem Immr betelt. 
Annak nvekednie kell, nkem pedig Albb Szllanom. 
A ki fellrl jtt, felebb Val mindenkinl; A ki a fldrl Val, fldi az s 
fldieket Szl; a ki a mennybl jtt, felebb Val mindenkinl. 
s Arrl tesz Bizonysgot, a mit Ltott s hallott; s az Bizonysgttelt 
senki sem fogadja be. 
A ki az Bizonysgttelt befogadja, az megpecstelte, hogy az Isten igaz. 
Mert a kit az Isten kldtt, az Isten beszdeit Szlja; mivelhogy az Isten nem 
mrtk szerint adja a Lelket. 
Az Atya szereti a Fit, s az kezbe adott mindent. 
A ki hisz a Fiban, rk lete van; a ki pedig nem enged a Finak, nem Lt 
letet, hanem az Isten haragja marad rajta. 

/4 A mint azrt megtudta az r, hogy a farizeusok Meghallottk, hogy Jzus 
tbb Tantvnyt szerez s keresztel, mint Jnos. 
(Jllehet Jzus maga nem keresztelt, hanem a Tantvnyai, ). 
Elhagy Jdet s elmne ismt Galileba. 
Samrin kell vala pedig ltalmennie. 
Megy vala azrt Samarinak Sikr nev Vrosba, annak a teleknek Szomszdjba, 
a melyet Jkb adott vala az Finak, Jzsefnek. 
Ott vala pedig a Jkb Forrsa; Jzus azrt, az Utazstl Elfradva, Azonmd 
lele a Forrshoz; Mintegy hat ra vala. 
Jve egy Samriabeli asszony vizet Merteni; monda nki Jzus: Adj innom!. 
Az Tantvnyai ugyanis elmentek a Vrosba, hogy Ennivalt vegyenek. 
Monda azrt nki a Samriai asszony: Hogy krhetsz inni Zsid ltedre n 
tlem, a ki Samriai asszony vagyok?! Mert a Zsidk nem Bartkoznak a 
Samriaiakkal. 
Felele Jzus s monda nki: Ha ismernd az Isten Ajndkt, s hogy ki az, a 
ki ezt mondja nked: Adj innom!; te krted volna t, s adott volna nked l 
vizet. 
Monda nki az asszony: Uram, nincs mivel Mertened, s a Kt mly: hol vennd 
Teht az l vizet?. 
Avagy nagyobb vagy- te a mi Atynknl, Jkbnl, a ki nknk adta ezt a 
kutat, s ebbl ivott is, a fiai is s Jszga is?. 
Felele Jzus s monda nki: Mindaz, a ki ebbl a Vzbl iszik, ismt 
Megszomjhozik. 
Valaki pedig Abbl a Vzbl iszik, a melyet n adok nki, soha rkk meg nem 
Szomjhozik; hanem az a Vz, a melyet n adok nki, rk letre Buzg Vznek 
Ktfeje lesz benne. 
Monda nki az asszony: Uram, add nkem azt a vizet, hogy meg ne Szomjhozzam, 
s ne jjjek ide Merteni!. 
Monda nki Jzus: Menj el, Hvd a frjedet, s jjj ide!. 
Felele az asszony s monda: Nincs frjem; Monda nki Jzus: Jl Mondd, hogy: 
Nincs frjem. 
Mert t frjed volt, s a mostani nem frjed: ezt Igazn mondtad. 
Monda nki az asszony: Uram, Ltom, hogy te Prfta vagy. 
A mi Atyink ezen a hegyen Imdkoztak; s ti azt Mondjtok, hogy Jeruzslemben 
van az a hely, a hol Imdkozni kell. 
Monda nki Jzus: Asszony, hidd el nkem, hogy elj az ra, a mikor sem nem 
ezen a hegyen, sem nem Jeruzslemben Imdjtok az Atyt. 
Ti azt Imdjtok, a mit nem ismertek; mi azt Imdjuk, a mit ismernk: mert az 
idvessg a Zsidk kzl Tmadt. 
De elj az ra, s az most vagyon, a mikor az igazi Imdk llekben s 
Igazsgban Imdjk az Atyt: mert az Atya is ilyeneket keres, az Imdiul. 
Az Isten llek: s a kik t Imdjk, szksg, hogy llekben s Igazsgban 
Imdjk. 
Monda nki az asszony: Tudom, hogy Messis j (a ki Krisztusnak mondatik); 
mikor az elj, megjelent nknk mindent. 
Monda nki Jzus: n vagyok az, a ki veled beszlek. 
Ekzben megjvnek az Tantvnyai; s Csodlkoznak, hogy asszonynyal 
beszlt; Mindazltal egyik sem Mond: Mit keresel? vagy: Mit beszlsz vele?. 
Ott Hagy azrt az asszony a vedrt, s elmne a Vrosba, s monda az 
embereknek. 
Jertek, Lssatok egy embert, a ki megmonda nkem mindent, a mit cselekedtem; 
Nem ez- a Krisztus?. 
Kimennek azrt a Vrosbl, s Hozz mennek. 
Akzben pedig krk t a Tantvnyok, Mondvn: Mester, egyl!. 
 pedig monda nkik: Van nkem eledelem, a mit egyem, a mit ti nem tudtok. 
Mondnak azrt a Tantvnyok Egymsnak: Hozott- nki valaki enni?. 
Monda nkik Jzus: Az n eledelem az, hogy annak Akaratjt cselekedjem, a ki 
elkldtt engem, s az Dolgt elvgezzem. 
Ti nem azt Mondjtok-, hogy mg ngy Hnap s eljn az Arats? m, mondom 
nktek: Emeljtek fel szemeiteket, s Lsstok meg a Tjkokat, hogy Mr 
fehrek az Aratsra. 
s a ki arat, jutalmat nyer, s az rk letre gymlcst gyjt; hogy mind a 
vet, mind az Arat egytt rvendezzen. 
Mert ebben az a Monds igaz, hogy Ms a vet, Ms az Arat. 
n annak az Aratsra kldtelek titeket, a mit nem ti Munkltatok; Msok 
Munkltk, s ti a Msok Munkjba llottatok. 
Abbl a Vrosbl pedig sokan hivnek benne a Samaritnusok kzl annak az 
asszonynak a beszdrt, a ki Bizonysgot tett vala, hogy: Mindent megmondott 
nkem, a mit cselekedtem. 
A mint azrt oda mentek Hoz a Samaritnusok, krk t, hogy maradjon Nluk; 
s ott marada kt napig. 
s sokkal tbben hivnek a maga beszdrt. 
s azt Mondjk vala az asszonynak, hogy: Nem a te beszdedrt hisznk Immr: 
mert magunk hallottuk, s tudjuk, hogy bizonynyal ez a Vilg Idveztje, a 
Krisztus. 
Kt nap mulva pedig kimne onnt, s elmne Galileba. 
Mert Jzus maga tett Bizonysgot Arrl, hogy a Prftnak nincs tisztessge a 
maga Hazjban. 
Mikor azrt bemne Galileba, Befogadtk t a Galileabeliek, mivelhogy Lttk 
vala mindazt, a mit Jeruzslemben cselekedett az nnepen; mert k is elmentek 
vala az nnepre. 
Ismt a galileai Knba mne azrt Jzus, a hol a vizet Borr Vltoztatta; s 
volt Kapernaumban egy Kirlyi ember, a kinek a fia beteg vala. 
Mikor ez Meghall, hogy Jzus Jdebl Galileba rkezett, Hozz mne s kr 
t, hogy menjen el s Gygytsa meg az Fit; mert Halln vala. 
Monda azrt nki Jzus: Ha jeleket s Csodkat nem Lttok, nem hisztek. 
Monda nki a Kirlyi ember: Uram, jjj, mieltt a gyermekem meghal. 
Monda nki Jzus: Menj el, a te fiad l; s hitt az ember a Sznak, a mit 
Jzus mondott nki, s elment. 
A mint pedig Mr megy vala, elbe jvnek az Szolgi, s Hrt Hoznak nki, 
Mondvn, hogy: A te fiad l. 
Megtudakoz azrt tlk az rt, a melyben megknnyebbedett vala; s Mondnak 
nki: Tegnap ht rakor hagyta el t a Lz. 
Megrt azrt az atya, hogy abban az rban, a melyben azt Mond nki a Jzus, 
hogy: a te fiad l; s hitt , s az egsz Hza npe. 
Ezt ismt Msodik jel Gyannt tev Jzus, mikor Jdebl Galileba ment. 

/5 Ezek Utn innepk vala a Zsidknak, s felmne Jzus Jeruzslembe. 
Van pedig Jeruzslemben a Juhkapunl egy T, a melyet hberl Bethesdnak 
neveznek; t Torncza van. 
Ezekben fekvk a betegek, vakok, Sntk, Aszkrosok nagy Sokasga, Vrva a 
Vznek Megmozdulst. 
Mert idnknt angyal Szlla a Tra, s Felzavar a vizet: a ki Teht elszr 
lpett bele a Vz Felzavarsa Utn, Meggygyult, Akrminem betegsgben volt. 
Vala pedig ott egy ember, a ki harmincznyolcz esztendt tlttt betegsgben. 
Ezt a mint Ltta Jzus, hogy ott fekszik, s megtudta, hogy Mr sok id ta 
gy van; monda nki: Akarsz- Meggygyulni?. 
Felele nki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy a mikor a Vz felzavarodik, 
bevigyen engem a Tba; s mire n oda rek, Ms lp be elttem. 
Monda nki Jzus; Kelj fel, vedd fel a te Nyoszolydat, s Jrj!. 
s azonnal Meggygyula az ember, s felvev Nyoszolyjt, s Jr vala; Aznap 
pedig szombat vala. 
Mondnak azrt a Zsidk a Meggygyultnak: Szombat van, nem szabad nked a 
Nyoszolydat hordanod!. 
Felele nkik: A ki Meggygytott engem, az Mond nkem: Vedd fel a 
Nyoszolydat, s Jrj. 
Megkrdk t: Ki az az ember, a ki Mond nked: Vedd fel a Nyoszolydat s 
Jrj?. 
A Meggygyult pedig nem tudja vala, hogy ki az; mert Jzus flrevonult, 
Sokasg lvn azon a helyen. 
Ezek Utn Tallkozk vele Jzus a templomban, s monda nki: m 
Meggygyultl; tbb ne vtkezzl, hogy Rosszabbl ne legyen dolgod!. 
Elmne az az ember, s hirl Ad a Zsidknak, hogy Jzus az, a ki t 
Meggygytotta. 
s e miatt ldzbe vevk a Zsidk Jzust, s meg Akark t lni, hogy ezeket 
mvelte szombatnapon. 
Jzus pedig felele nkik: Az n Atym mind ez ideig Munklkodik, n is 
Munklkodom. 
E miatt Aztn mg Inkbb meg Akark t lni a Zsidk, mivel nem csak a 
szombatot rontotta meg, hanem az Istent is Sajt Atyjnak mondotta, egyenlv 
tvn Magt az Istennel. 
Felele azrt Jzus, s monda nkik: Bizony, bizony mondom nktek: a Fi semmit 
sem tehet nmagtl, hanem ha Ltja cselekedni az Atyt, mert a miket az 
cselekszik, ugyanazokat hasonlatoskpen a Fi is cselekszi. 
Mert az Atya szereti a Fit, s mindent megmutat nki, a miket maga 
cselekszik; s ezeknl nagyobb dolgokat is mutat majd nki, hogy ti 
Csudlkozzatok. 
Mert a mint az Atya Feltmasztja a halottakat s Megeleventi, gy a Fi is a 
kiket akar, Megelevent. 
Mert az Atya nem tl senkit, hanem az tletet egszen a Finak adta. 
Hogy mindenki gy tisztelje a Fit, miknt tisztelik az Atyt; A ki nem 
tiszteli a Fit, nem tiszteli az Atyt, a ki elkldte t. 
Bizony, bizony mondom nktek, hogy a ki az n beszdemet hallja s hisz annak, 
a ki engem Elbocstott, rk lete van; s nem megy a Krhozatra, hanem 
ltalment a Hallbl az letre. 
Bizony, bizony mondom nktek, hogy elj az id, s az most vagyon, mikor a 
halottak Halljk az Isten Finak Szavt, s a kik Halljk, lnek. 
Mert a miknt az Atynak lete van nmagban, akknt adta a Finak is, hogy 
lete legyen nmagban. 
s hatalmat ada nki az tlet-ttelre is, mivelhogy embernek fia. 
Ne Csodlkozzatok ezen: mert elj az ra, a melyben mindazok, a kik a 
Koporskban vannak, Meghalljk az Szavt. 
s kijnek; a kik a Jt cselekedtk, az let Feltmadsra; a kik pedig a 
gonoszt mveltk, a Krhozat Feltmadsra. 
n semmit sem cselekedhetem Magamtl; a mint hallok, gy tlek, s az n 
tletem Igazsgos; mert nem a magam Akaratt keresem, hanem annak Akaratt, a 
ki elkldtt engem, az Atyt. 
Ha n teszek Bizonysgot Magamrl, az n Bizonysgttelem nem igaz. 
Ms az, a ki Bizonysgot tesz Rlam; s tudom, hogy igaz az a Bizonysgttel, 
a melylyel Bizonysgot tesz Rlam. 
Ti elkldtetek Jnoshoz, s Bizonysgot tett az Igazsgrl. 
De n nem embertl nyerem a Bizonysgttelt; hanem ezeket azrt mondom, hogy 
ti megtartassatok. 
 az g s fnyl szvtnek vala, ti pedig csak egy ideig akartatok 
rvendezni az Vilgossgban. 
De nkem nagyobb Bizonysgom van a Jnosnl: mert azok a dolgok, a melyeket 
Rm Bzott az Atya, hogy elvgezzem azokat, azok a dolgok, a melyeket n 
cselekszem, tesznek Bizonysgot Rlam, hogy az Atya kldtt engem. 
A ki elkldtt engem, maga az Atya is Bizonysgot tett Rlam; Sem Hangjt nem 
Hallotttok soha, sem brzatt nem Ltttok. 
Az gje sincs Maradandan bennetek: mert a kit elkldtt, ti annak nem 
hisztek. 
Tudakozztok az rsokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti rk 
letetek; s ezek azok, a melyek Bizonysgot tesznek Rlam. 
s nem akartok Hozzm jni, hogy letetek legyen!. 
Dicssget emberektl nem nyerek. 
De ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. 
n az n Atym nevben jttem, s nem fogadtatok be engem; ha Ms jne a maga 
nevben, azt Befogadntok. 
Mimdon hihettek ti, a kik Egymstl nyertek dicssget, s azt a dicssget, 
a mely az egy Istentl van, nem keresitek?. 
Ne lltstok, hogy n Vdollak majd benneteket az Atynl; van a ki Vdol 
titeket, Mzes, a kiben ti remnykedtetek. 
Mert ha hinntek Mzesnek, nkem is hinntek; mert n Rlam rt . 
Ha pedig az rsainak nem hisztek, Mimdon hisztek az n beszdeimnek?. 

/6 Ezek Utn elmne Jzus a galileai tengeren, a Tiberison Tl. 
s nagy Sokasg kvet t, mivelhogy Ltjk vala az csodatteleit, a 
melyeket cselekszik vala a betegeken. 
Felmne pedig Jzus a hegyre, s lele ott a Tantvnyaival. 
Kzel vala pedig husvt, a Zsidk nnepe. 
Mikor azrt felemel Jzus a szemeit, s Lt, hogy nagy Sokasg j Hozz, 
monda Filepnek: Honnan vegynk kenyeret, hogy ehessenek ezek?. 
Ezt pedig azrt Mond, hogy Prbra tegye t; mert maga tudta, mit akar vala 
cselekedni. 
Felele nki Filep: Ktszz Dnr r kenyr nem elg ezeknek, hogy mindenikk 
kapjon valami keveset. 
Monda nki egy az Tantvnyai kzl, Andrs, a Simon Pter testvre. 
Van itt egy gyermek, a kinek van t rpa kenyere s kt hala; de mi az 
ennyinek?. 
Jzus pedig monda: ltesstek le az embereket; Nagy f vala pedig azon a 
helyen; Lelnek azrt a frfiak, Szmszerint mintegy tezeren. 
Jzus pedig vev a kenyereket, s Hlt Advn, adta a Tantvnyoknak, a 
Tantvnyok pedig a lelteknek; Hasonlkpen a Halakbl is, a mennyit akarnak 
vala. 
A mint pedig betelnek, monda az Tantvnyainak: Szedjtek ssze a megmaradt 
darabokat, hogy semmi el ne veszszen. 
sszeszedk azrt, s megtltnek tizenkt kosarat az t rpa kenyrbl Val 
darabokkal, a melyek megmaradtak vala az evk Utn. 
Az emberek azrt Ltva a jelt, a melyet Jzus tn, Mondnak: Bizonnyal ez ama 
Prfta, a ki eljvend vala a Vilgra. 
Jzus azrt, a mint szrevev, hogy jni akarnak s t elragadni, hogy 
Kirlyly tegyk, ismt elvonula egymaga a hegyre. 
Mikor pedig estveledk, lemennek az Tantvnyai a tengerhez. 
s Beszllva a Hajba, mennek vala a tengeren Tl Kapernaumba; s Mr sttsg 
volt, s mg nem ment vala Hozzjuk Jzus. 
s a tenger a nagy szl Fvsa miatt Hborog vala. 
Mikor azrt huszont, vagy harmincz futamatnyira beeveznek, Megltk Jzust, 
a mint Jr vala a tengeren s a Hajhoz kzeledik vala: s megrmlnek. 
 pedig monda nkik: n vagyok, ne fljetek!. 
Be Akark azrt t venni a Hajba: s a Haj azonnal ama fldnl vala, a 
melyre mennek. 
Msnap a Sokasg, a mely a tengeren Tl llott vala, Ltva, hogy nem vala ott 
Ms Haj, csak az az egy, a melybe a Jzus Tantvnyai Szllottak, s hogy 
Jzus nem ment be az Tantvnyaival a Hajba, hanem csak az Tantvnyai 
mentek el. 
De jttek Ms Hajk Tiberisbl kzel ahhoz a helyhez, a hol a kenyeret ettk, 
Miutn Hlkat adott az r. 
Mikor azrt Ltta a Sokasg, hogy sem Jzus, sem a Tantvnyai nincsenek ott, 
Beszllnak k is a Hajkba, s elmennek Kapernaumba, keresvn Jzust. 
s Megtallvn t a tengeren Tl, Mondnak nki: Mester, mikor jttl ide?. 
Felele nkik Jzus s monda: Bizony, bizony mondom nktek: nem azrt kerestek 
engem, hogy jeleket Lttatok, hanem azrt, mert ettetek ama kenyerekbl s 
Jllaktatok. 
Munklkodjatok ne az eledelrt, a mely elvsz, hanem az eledelrt, a mely 
megmarad az rk letre, a melyet az embernek Fia d majd nktek; mert t az 
Atya pecstelte el, az Isten. 
Mondnak azrt nki: Mit Csinljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjk?. 
Felele Jzus s monda nkik: Az az Isten dolga, hogy higyjetek abban, a kit 
kldtt. 
Mondnak azrt nki: Micsoda jelt mutatsz Teht te, hogy Lssuk s higyjnk 
nked? Mit mvelsz?. 
A mi Atyink a Mannt ettk a Pusztban; a mint meg van rva: Mennyei kenyeret 
adott vala ennik. 
Monda azrt nkik Jzus: Bizony, bizony mondom nktek: nem Mzes adta nktek a 
mennyei kenyeret, hanem az n Atym adja majd nktek az igazi mennyei 
kenyeret. 
Mert az az Istennek kenyere, a mely mennybl Szll Al, s letet d a 
Vilgnak. 
Mondnak azrt nki: Uram, mindenkor add nknk ezt a kenyeret!. 
Jzus pedig monda nkik: n vagyok az letnek ama kenyere: a ki Hozzm j, 
semmikpen meg nem hezik, s a ki hisz bennem, meg nem Szomjhozik soha. 
De Mondm nktek, hogy noha Lttatok is engem, mg sem hisztek. 
Minden, a mit nkem d az Atya, n Hozzm j; s azt, a ki Hozzm j, 
semmikpen ki nem vetem. 
Mert azrt Szllottam le a mennybl, hogy ne a magam Akaratt cselekedjem, 
hanem annak Akaratt, a ki elkldtt engem. 
Az pedig az Atynak akarata, a ki elkldtt engem, hogy a mit nkem adott, 
Abbl semmit el ne Vesztsek, hanem Feltmaszszam azt az Utols napon. 
Az pedig annak az akarata, a ki elkldtt engem, hogy mindaz, a ki Ltja a 
Fit s hisz benne, rk lete legyen; s n Feltmaszszam azt az Utols 
napon. 
Zgoldnak azrt a Zsidk ellene, hogy azt Mond: n vagyok az a kenyr, a 
mely a mennybl Szllott Al. 
s Mondnak: Nem ez- Jzus, a Jzsef fia, a kinek mi ismerjk Atyjt s 
Anyjt? Mimdon mondja Ht ez, hogy: A mennybl Szllottam Al?. 
Felele azrt Jzus s monda nkik: Ne Zgoldjatok Egyms kztt!. 
Senki sem jhet n Hozzm, hanemha az Atya vonja azt, a ki elkldtt engem; n 
pedig Feltmasztom azt az Utols napon. 
Meg van rva a Prftknl: s Mindnyjan Istentl Tantottak lesznek; Valaki 
azrt az Atytl hallott, s tanult, n Hozzm j. 
Nem hogy az Atyt valaki Ltta, csak az, a ki Istentl van, az Ltta az Atyt. 
Bizony, bizony mondom nktek: A ki n bennem hisz, rk lete van annak. 
n vagyok az letnek kenyere. 
A ti Atyitok a Mannt ettk a Pusztban, s meghaltak. 
Ez az a kenyr, a mely a mennybl Szllott Al, hogy kiki egyk belle s meg 
ne haljon. 
n vagyok amaz l kenyr, a mely a mennybl Szllott Al; ha valaki eszik e 
kenyrbl, l rkk; s az a kenyr pedig, a melyet n adok, az n testem, a 
melyet n adok a Vilg letrt. 
Tusakodnak azrt a Zsidk Egyms kztt, Mondvn: Mimdon adhatja ez nknk a 
testt, hogy azt egyk?. 
Monda azrt nkik Jzus: Bizony, bizony mondom nktek: Ha nem eszitek az ember 
Finak testt s nem Iszsztok az vrt, nincs let bennetek. 
A ki eszi az n testemet s iszsza az n vremet, rk lete van annak, s n 
Feltmasztom azt az Utols napon. 
Mert az n testem bizony tel s az n vrem bizony ital. 
A ki eszi az n testemet s iszsza az n vremet, az n bennem lakozik s n 
is abban. 
A miknt elkldtt engem amaz l Atya, s n az Atya ltal lek: akknt az 
is, a ki engem eszik, l n ltalam. 
Ez az a kenyr, a mely a mennybl Szllott Al; nem gy, a mint a ti Atyitok 
evk a Mannt s Meghalnak: a ki ezt a kenyeret eszi, l rkk. 
Ezeket Mond a Zsinaggban, a mikor Tant vala Kapernaumban. 
Sokan azrt, a kik Hallk ezeket az Tantvnyai kzl, Mondnak: Kemny 
beszd ez; ki hallgathatja t?. 
Tudvn pedig Jzus Magban, hogy e miatt Zgoldnak az Tantvnyai, monda 
nkik: Titeket ez Megbotrnkoztat?. 
Ht ha Megltjtok az embernek Fit Felszllani oda, a hol elbb vala?!. 
A llek az, a mi Megelevent, a test nem Hasznl semmit: a beszdek, a 
melyeket n Szlok nktek, llek s let. 
De vannak nmelyek kzttetek, a kik nem hisznek; Mert eleitl fogva tudta 
Jzus, kik azok, a kik nem hisznek, s ki az, a ki Elrulja t. 
s monda: Azrt mondtam nktek, hogy senki sem jhet n Hozzm, hanemha az n 
Atymtl van megadva nki. 
Ettl fogva sokan Visszavonulnak az Tantvnyai kzl s nem Jrnak vala 
tbb vele. 
Monda azrt Jzus a tizenkettnek: Vajjon ti is el akartok- menni?. 
Felele nki Simon Pter: Uram, kihez mehetnnk? rk letnek beszde van te 
Nlad. 
s mi elhittk s megismertk, hogy te vagy a Krisztus, az l Istennek Fia. 
Felele nkik Jzus: Nem n Vlasztottalak- ki titeket, a tizenkettt? s egy 
kzletek rdg. 
rtette pedig Jds Iskritest, Simon Fit, mert ez akarta t Elrulni, noha 
egy volt a tizenkett kzl. 

/7 s ezek Utn Galileban Jr vala Jzus; mert nem akar vala Jdeban Jrni, 
mivelhogy azon igyekeznek a Jdeabeliek, hogy t megljk. 
Kzel vala pedig a Zsidk nnepe, a Storos nnep. 
Mondnak azrt nki az atyjafiai: Menj el innen, s trj Jdeba, hogy a te 
Tantvnyaid is Lssk a te dolgaidat, a melyeket cselekszel. 
Mert senki sem cselekszik titkon semmit, a ki maga ismeretess akar lenni; Ha 
ilyeneket cselekszel, mutasd meg magadat a Vilgnak. 
Mert az atyjafiai sem hivnek benne. 
Monda azrt nkik Jzus: Az n idm mg nincs itt; a ti idtk pedig mindig 
kszen van. 
Titeket nem gyllhet a Vilg, de engem gyll; mert n Bizonysgot teszek 
felle, hogy az cselekedetei gonoszak. 
Ti menjetek fel erre az nnepre: n mg nem megyek fel erre az nnepre; mert 
az n idm mg nem tlt be. 
Ezeket Mondvn pedig nkik, marada Galileban. 
A mint pedig felmennek az atyjafiai, akkor is felmne az nnepre, nem 
Nyilvnosan, hanem mintegy titkon. 
A Zsidk azrt keresik vala t az nnepen, s Mondnak: Hol van ?. 
s a Sokasgban nagy Zgs vala miatta; Nmelyek azt Mondjk vala, hogy J 
ember; Msok pedig azt Mondjk vala: Nem, hanem a npnek hitetje. 
Mindamellett senki sem beszlt vala nyiltan felle a Zsidktl Val flelem 
miatt. 
Mr-Mr az nnep kzepn azonban felmne Jzus a templomba, s Tant vala. 
s Csodlkoznak a Zsidk, Mondvn: Mimdon tudja ez az rsokat, holott nem 
tanulta?!. 
Felele nkik Jzus s monda: Az n Tudomnyom nem az enym, hanem az a ki 
kldtt engem. 
Ha valaki cselekedni akarja az Akaratt, megismerheti e Tudomnyrl, valjon 
Istentl van-, vagy n Magamtl Szlok?. 
A ki Magtl Szl, a maga dicssgt keresi; a ki pedig annak dicssgt 
keresi, a ki kldte t, igaz az, s nincs abban Hamissg. 
Nem Mzes adta- nktek a trvnyt? s senki sem Teljesti kzletek a 
trvnyt; Mirt akartok engem meglni?. 
Felele a Sokasg s monda: rdg van benned; Ki akar tged meglni?. 
Felele Jzus s monda nkik: Egy dolgot cselekvm, s Mindnyjan Csodljtok. 
Azrt Mzes adta nktek a krlmetlkedst (nem mintha Mzestl Val volna, 
hanem az Atyktl): s szombaton krlmetlitek az embert. 
Ha krlmetlhet az ember szombaton, hogy a Mzes trvnye meg ne romoljon; 
n Rm haragusztok-, hogy egy embert egszen Meggygytottam szombaton?. 
Ne tljetek a Ltszat Utn, hanem igaz tlettel tljetek!. 
Mondnak azrt nmelyek a Jeruzslemiek kzl: Nem ez- az, a kit meg akarnak 
lni?. 
s m nyiltan Szl, s semmit sem Szlnak nki; Taln bizony megismertk a 
femberek, hogy bizony ez a Krisztus?. 
De Jl tudjuk, honnan Val ez; mikor pedig elj a Krisztus, senki sem tudja, 
honnan Val. 
Kilta azrt Jzus a templomban, Tantvn s Mondvn: Mind engem ismertek, 
mind azt Tudjtok, honnan Val vagyok; s n Magamtl nem jttem, de igaz az, 
a ki engem elkldtt, a kit ti nem ismertek. 
n azonban ismerem t, mert tle vagyok, s kldtt engem. 
Akarjk vala azrt t megfogni; de senki sem vet Re a kezt, mert nem jtt 
mg el az rja. 
A Sokasg kzl pedig sokan hivnek benne; s azt Mondjk vala, hogy: A 
Krisztus mikor elj, tehet- majd tbb Csodt Azoknl, a melyeket ez tett?. 
Meghallk a farizeusok, a mint a Sokasg ezeket suttogja vala felle; s 
Szolgkat kldnek a farizeusok s a fpapok, hogy Fogjk meg t. 
Monda azrt nkik Jzus: Egy kevs ideig mg veletek vagyok, s majd ahhoz 
megyek, a ki elkldtt engem. 
Kerestek majd engem, s nem Talltok meg, s a hol n vagyok, ti nem jhettek 
oda. 
Mondnak azrt a Zsidk magok kztt: Hov akar ez menni, hogy mi majd nem 
Talljuk meg t? Valjon a grgk kz Szrdottakhoz akar- menni, s a 
grgket Tantani?. 
Micsoda beszd ez, a melyet monda: Kerestek majd engem, s nem Talltok meg; 
s a hol n vagyok, ti nem jhettek oda?. 
Az nnep Utols nagy Napjn pedig Fellla Jzus s Kilta, Mondvn: Ha valaki 
Szomjhozik, jjjn n Hozzm, s igyk. 
A ki hisz n bennem, a mint az rs mondotta, l Vznek folyamai mlenek 
annak belsejbl. 
Ezt pedig mondja vala a Llekrl, a melyet veendk Valnak az benne Hvk: 
mert mg nem vala Szent Llek; mivelhogy Jzus mg nem Dicsttetk meg. 
Sokan azrt a Sokasg kzl, a mint Hallk e beszdet, ezt Mondjk vala: 
Bizonynyal ez ama Prfta. 
Nmelyek Mondnak: Ez a Krisztus; Msok pedig Mondnak: Csak nem Galilebl 
jn el a Krisztus?. 
Nem az rs mondta-, hogy a Dvid Magvbl, s Betlehembl, ama Vrosbl jn 
el a Krisztus, a hol Dvid vala?. 
Hasonls ln azrt miatta a Sokasgban. 
Nmelyek pedig kzlk Akarjk vala t megfogni, de senki sem vet Re a 
kezt. 
Elmennek azrt a Szolgk a fpapokhoz s farizeusokhoz; s Mondnak azok 
nkik: Mirt nem Hozttok el t?. 
Felelnek a Szolgk: Soha ember gy nem Szlott, mint ez az ember!. 
Felelnek azrt nkik a farizeusok: Valjon ti is el vagytok- hitetve?. 
Valjon a femberek vagy a farizeusok kzl hitt- benne valaki?. 
De ez a Sokasg, a mely nem ismeri a trvnyt, tkozott!. 
Monda nkik Nikodmus, a ki jjel ment vala Hozz, a ki egy vala azok kzl. 
Valjon a mi trvnynk Krhoztatja- az embert, ha elbb ki nem hallgatja s 
nem tudja, hogy mit cselekszik?. 
Felelnek s Mondnak nki: Valjon te is Galileus vagy-? Tudakozodjl s Lsd 
meg, hogy Galilebl nem Tmadt Prfta. 
s Mindnyjan haza mennek. 

/8 Jzus pedig elmne az Olajfk hegyre. 
J reggel azonban ismt ott vala a templomban, s az egsz np Hozz mne; s 
lelvn, Tantja vala ket. 
Az rstudk s a farizeusok pedig egy asszonyt vivnek Hozz, a kit 
Hzassgtrsen kaptak vala, s a kzpre lltvn azt. 
Mondnak nki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint Hzassgtr. 
A trvnyben pedig megparancsolta nknk Mzes, hogy az ilyenek kveztessenek 
meg: te azrt mit mondasz?. 
Ezt pedig azrt Mondk, hogy Megksrtsk t, hogy legyen t mivel Vdolniok; 
Jzus pedig Lehajolvn, az jjval r vala a fldre. 
De mikor szorgalmazva krdezk t, felegyenesedve monda nkik: A ki kzletek 
nem bns, az vesse R elszr a kvet. 
s jra Lehajolvn, rt vala a fldre. 
Azok pedig ezt Hallvn s a lelkiismeret ltal Vdoltatvn, Egymsutn 
kimennek a vnektl kezdve mint az Utolsig; s egyedl Jzus maradt vala s 
az asszony a kzpen llva. 
Mikor pedig Jzus felegyenesedk s senkit sem Lta az asszonyon Kvl, monda 
nki: Asszony, hol vannak azok a te Vdlid? Senki sem Krhoztatott- tged?. 
Az pedig monda: Senki, Uram! Jzus pedig monda nki: n sem Krhoztatlak: 
eredj el s tbb ne vtkezzl!. 
Ismt Szla azrt Hozzjok Jzus, Mondvn: n vagyok a Vilg Vilgossga: a ki 
engem kvet, nem Jrhat a sttsgben, hanem v lesz az letnek Vilgossga. 
Mondnak azrt nki a farizeusok: Te Magadrl teszel Bizonysgot; a te 
Bizonysgtteled nem igaz. 
Felele Jzus s monda nkik: Ha magam teszek is Bizonysgot Magamrl, az n 
Bizonysgttelem igaz; mert tudom honnan jttem s Hov megyek; ti pedig nem 
Tudjtok honnan jvk s Hov megyek. 
Ti test szerint tltek, n nem tlek senkit. 
De ha tlek is n, az n tletem igaz; mert n nem egyedl vagyok, hanem n 
s az Atya, a ki kldtt engem. 
A ti trvnyetekben is meg van pedig rva, hogy kt ember Bizonysgttele 
igaz. 
n vagyok a ki Bizonysgot teszek Magamrl, s Bizonysgot tesz Rlam az Atya, 
a ki kldtt engem. 
Mondnak azrt nki: Hol van a te Atyd? Felele Jzus: Sem engem nem ismertek, 
sem az n Atymat; ha engem ismerntek, az n Atymat is ismerntek. 
Ezeket a beszdeket Mond Jzus a Kincstart helyen, a mikor Tant vala a 
templomban; s senki sem fogta meg t, mert mg nem jtt el az rja. 
Ismt monda azrt nkik Jzus: n elmegyek, s kerestek majd engem, s a ti 
bneitekben fogtok meghalni: a Hov n megyek, ti nem jhettek oda. 
Mondnak azrt a Zsidk: Avagy megli- Magt, hogy azt mondja: A Hov n 
megyek, ti nem jhettek oda?. 
s monda nkik: Ti innt All Valk vagytok, n onnt fell Val vagyok; ti e 
Vilgbl Valk vagytok, n nem vagyok e Vilgbl Val. 
Azrt Mondm nktek, hogy a ti bneitekben haltok meg: mert ha nem hiszitek, 
hogy n vagyok, meghaltok a ti bneitekben. 
Mondnak azrt nki: Ki vagy te? s monda nkik Jzus: A mit eleitl fogva 
mondok is nktek. 
Sok beszlni s tlni Valm van felletek: de igaz az, a ki kldtt engem; s 
n azokat beszlem a Vilgnak, a miket tle hallottam vala. 
Nem vevk szre, hogy az Atyrl Szl vala nkik. 
Monda azrt nkik Jzus: Mikor felemelitek az embernek Fit, akkor 
megismeritek, hogy n vagyok s semmit sem cselekszem Magamtl, hanem a mint 
az Atya Tantott engem, gy Szlok. 
s a ki kldtt engem, n velem van; Nem hagyott engem az Atya egyedl, mert 
n mindenkor azokat cselekszem, a melyek nki kedvesek. 
A mikor ezeket Mond, sokan hivnek benne. 
Monda azrt Jzus a benne Hv Zsidknak: Ha ti megmaradtok az n beszdemben, 
bizonynyal az n Tantvnyaim vagytok. 
s megismeritek az Igazsgot, s az Igazsg Szabadokk tesz titeket. 
Felelnek nki: brahm magva vagyunk, s nem Szolgltunk soha senkinek: 
Mimdon mondod te, hogy Szabadokk lesztek?. 
Felele nkik Jzus: Bizony, bizony mondom nktek, hogy mindaz, a ki bnt 
cselekszik, Szolgja a bnnek. 
A szolga pedig nem marad mindrkk a Hzban: a Fi marad ott mindrkk. 
Azrt ha a Fi Megszabadt titeket, Valsggal szabadok lesztek. 
Tudom, hogy brahm magva vagytok; de meg akartok engem lni, mert az n 
beszdemnek nincs helye Nlatok. 
n azt beszlem, a mit az n Atymnl Lttam; ti is azt cselekszitek azrt, a 
mit a ti Atytoknl Lttatok. 
Felelnek s Mondnak nki: A mi Atynk brahm; Monda nkik Jzus: Ha brahm 
gyermekei Volntok, az brahm dolgait cselekedntek. 
mde meg akartok engem lni, olyan embert, a ki az Igazsgot beszltem nktek, 
a melyet az Istentl hallottam; brahm ezt nem cselekedte. 
Ti a ti Atytok dolgait cselekszitek; Mondnak azrt nki: Mi nem 
Parznasgbl szlettnk; egy Atynk van, az Isten. 
Monda azrt nkik Jzus: Ha az Isten volna a ti Atytok, szeretntek engem: 
mert n az Istentl Szrmaztam s jttem; mert nem is Magamtl jttem, hanem 
kldtt engem. 
Mirt nem rtitek az n beszdemet? Mert nem Hallgathatjtok az n Szmat. 
Ti az rdg Atytl Valk vagytok, s a ti Atytok Kvnsgait Akarjtok 
Teljesteni; Az emberl volt kezdettl fogva, s nem llott meg az 
Igazsgban, mert nincsen benne Igazsg; Mikor Hazugsgot Szl, a Sajtjbl 
Szl; mert hazug s Hazugsg atyja. 
Mivelhogy pedig n Igazsgot Szlok, nem hisztek nkem. 
Ki Vdol engem kzletek bnnel? Ha pedig Igazsgot Szlok: mirt nem hisztek 
ti nkem?. 
A ki az Istentl van, hallgatja az Isten beszdeit; azrt nem Hallgatjtok ti, 
mert nem vagytok az Istentl Valk. 
Felelnek azrt a Zsidk s Mondnak nki: Nem Jl mondjuk- mi, hogy te 
Samaritnus vagy, s rdg van benned?. 
Felele Jzus: Nincs n bennem rdg; hanem tisztelem az n Atymat, s ti 
Gyalztok engem. 
Pedig n nem keresem az n dicssgemet: van a ki keresi s Megtli. 
Bizony, bizony mondom nktek, ha valaki megtartja az n beszdemet, nem Lt 
Hallt soha rkk. 
Mondnak azrt nki a Zsidk: Most rtettk meg, hogy rdg van benned; 
brahm meghalt, a Prftk is; s te azt mondod: Ha valaki megtartja az n 
beszdemet, nem Kstol Hallt rkk. 
Avagy nagyobb vagy- te a mi Atynknl brahmnl, a ki meghalt? A Prftk is 
meghaltak: kinek lltod te magadat?. 
Felele Jzus: Ha n Dicstem magamat, az n dicssgem semmi: az n Atym az, 
a ki Dicst engem, a kirl ti azt Mondjtok, hogy a ti Istenetek. 
s nem ismeritek t: de n ismerem t; s ha azt mondom, hogy nem ismerem t, 
Hozztok Hasonlv, Hazugg leszek; de ismerem t, s az beszdt megtartom. 
brahm a ti Atytok rvendezett, hogy Megltja az n napomat; Ltta is, s 
rlt. 
Mondnak azrt nki a Zsidk: Mg tven esztends sem vagy, s brahmot 
Lttad?. 
Monda nkik Jzus: Bizony, bizony mondom nktek: Mieltt brahm lett, n 
vagyok. 
Kveket Ragadnak azrt, hogy Re Hajigljk; Jzus pedig elrejtzkdk, s 
kimne a Templombl, tmenvn kzttk; s ilyen Mdon Eltvozk. 

/9 s a mint Eltvozk, Lta egy embert, a ki szletstl fogva vak vala. 
s krdezk t a Tantvnyai, Mondvn: Mester, ki vtkezett, ez- vagy ennek 
szlei, hogy vakon szletett?. 
Felele Jzus: Sem ez nem vtkezett, sem ennek szlei: hanem, hogy 
Nyilvnvalkk legyenek benne az Isten dolgai. 
Nkem cselekednem kell annak dolgait, a ki elkldtt engem, a Mg nappal van: 
elj az jszaka, mikor senki sem Munklkodhatik. 
Mg e Vilgon vagyok, e Vilg Vilgossga vagyok. 
Ezeket Mondvn, a fldre kpe, s az Nylbl Srt Csinla, s Rken a 
sarat a vak szemeire. 
s monda nki: Menj el, Mosakodjl meg a Silom Tavban (a mi azt jelenti: 
Kldtt); Elmne azrt s megmosakodk, s megjve Ltva. 
A szomszdok azrt, s a kik az eltt Lttk azt, hogy vak vala, Mondnak: Nem 
ez- az, a ki itt szokott lni s koldulni?. 
Nmelyek azt Mondk, hogy: Ez az; Msok pedig, hogy: Hasonlt Hozz; azt 
Mond, hogy: n vagyok az. 
Mondnak azrt nki: Mimdon nyiltak meg a te szemeid?. 
Felele az s monda: Egy ember, a kit Jzusnak mondanak, sarat Kszte s 
Rken a szemeimre, s mond nkem: Menj el a Silom Tavra, s Mosdjl meg; 
Miutn pedig elmenk s Megmosakodm, megjve Ltsom. 
Mondnak azrt nki: Hol van az? Monda: Nem tudom. 
Vivk t, a ki elbb mg vak volt, a farizeusokhoz. 
Mikor pedig Jzus a sarat Csinl s Felnyit ennek szemeit, szombat vala. 
Szintn a farizeusok is megkrdezk azrt t, Mimdon jtt meg a Ltsa? 
pedig monda nkik: Sarat tn szemeimre, s Megmosakodm, s Ltok. 
Mondnak azrt nmelyek a farizeusok kzl: Ez az ember nincsen Istentl, mert 
nem tartja meg a szombatot; Msok Mondnak: Mimdon tehet bns ember ilyen 
jeleket? s Hasonls ln kzttk. 
jra Mondnak a vaknak: Te mit Szlsz Rla, hogy Megnyit a szemeidet? 
pedig monda: Hogy Prfta. 
Nem hivk azrt a Zsidk Rla, hogy vak vala s megjve a Ltsa, Mgnem 
Elhvk annak szleit, a kinek megjve a Ltsa. 
s megkrdezk azokat, Mondvn: Ez a ti fiatok, a kirl azt Mondjtok, hogy 
vakon szletett? Mimdon Lt Ht most?. 
Felelnek nkik annak szlei s Mondnak: Tudjuk, hogy ez a mi Fink, s hogy 
vakon szletett. 
De Mimdon Lt most, nem tudjuk; vagy ki nyitotta meg a szemeit, mi nem 
tudjuk: elg ids Mr ; t krdezztek; beszljen Magrl. 
Ezeket Mondk annak szlei, mivelhogy flnek vala a Zsidktl: mert 
megegyeztek Mr a Zsidk, hogyha valaki Krisztusnak vallja t, rekesztessk ki 
a gylekezetbl. 
Ezrt Mondk annak szlei, hogy: Elg ids, t krdezztek. 
Msodszor is Szltk azrt az embert, a ki vak vala, s Mondnak nki: Adj 
dicssget az Istennek; mi tudjuk, hogy ez az ember bns. 
Felele azrt az s monda: Ha bns-, nem tudom: egyet tudok, hogy noha vak 
voltam, most Ltok. 
jra Mondk pedig nki: Mit Csinlt veled? Mimdon nyitotta meg a szemeidet?. 
Felele nkik: Mr Mondm nktek s nem Halltok: mirt Akarjtok jra hallani? 
avagy ti is az Tantvnyai akartok lenni?. 
Szidalmazk azrt t, s Mondnak: Te vagy annak a Tantvnya; mi pedig a 
Mzes Tantvnyai vagyunk. 
Mi tudjuk, hogy Mzessel beszlt az Isten: errl pedig azt sem tudjuk, honnan 
Val. 
Felele az ember s monda nkik: Bizony Csodlatos az, hogy ti nem Tudjtok 
honnan Val, s az n szemeimet megnyitotta. 
Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bnsket; hanem ha valaki 
istenfl, s az Akaratt cselekszi, azt hallgatja meg. 
rktl fogva nem hallatk, hogy vakon szlttnek szemeit valaki megnyitotta 
volna. 
Ha ez nem Istentl volna, semmit sem cselekedhetnk. 
Felelnek s Mondnak nki: Te mindenestl bnben szlettl, s te Tantasz 
minket? s kivetk t. 
Meghall Jzus, hogy kivetk azt; s Tallkozvn vele, monda nki: Hiszel- te 
az Isten Fiban?. 
Felele az s monda: Ki az, Uram, hogy higyjek benne?. 
Monda pedig nki Jzus: Lttad is t, s a ki beszl veled, az az. 
Az pedig monda: Hiszek, Uram; s Imd t. 
s monda Jzus: tlet vgett jttem n e Vilgra, hogy a kik nem Ltnak, 
Lssanak; s a kik Ltnak, vakok legyenek. 
s Hallk ezeket nmely farizeusok, a kik vele Valnak, s Mondnak nki: 
Avagy mi is vakok vagyunk-?. 
Monda nkik Jzus: Ha vakok Volntok, nem volna bntk; mde azt Mondjtok, 
hogy Ltunk: azrt a ti bntk megmarad. 

/10 Bizony, bizony mondom nktek: A ki nem az Ajtn megy be a juhok Aklba, 
hanem Msunnak Hg be, tolvaj az s Rabl. 
A ki pedig az Ajtn megy be, a juhok Psztora az. 
Ennek az Ajtnll Ajtt nyit; s a juhok hallgatnak annak Szavra; s a maga 
juhait nevkn Szltja, s kivezeti ket. 
s mikor kiereszti az juhait, elttk megy; s a juhok kvetik t, mert 
ismerik az Hangjt. 
Idegent pedig nem kvetnek, hanem elfutnak Attl: mert nem ismerik az idegenek 
Hangjt. 
Ezt a Pldzatot Mond nkik Jzus; de k nem rtettk, mi az, a mit Szl vala 
nkik. 
jra monda azrt nkik Jzus: Bizony, bizony mondom nktek, hogy n vagyok a 
juhoknak ajtaja. 
Mindazok, a kik elttem jttek, tolvajok s Rablk: de nem hallgattak Rjok a 
juhok. 
n vagyok az Ajt: ha valaki n rajtam megy be, megtartatik, s Bejr s Kijr 
majd, s legelt Tall. 
A tolvaj nem egybrt j, hanem hogy lopjon s ljn s Puszttson: n azrt 
jttem, hogy letk legyen, s bvlkdjenek. 
n vagyok a J Psztor: a J Psztor lett adja a juhokrt. 
A bres pedig s a ki nem Psztor, a kinek a juhok nem tulajdonai, Ltja a 
farkast jni, s elhagyja a juhokat, s elfut: s a farkas elragadozza azokat, 
s elszleszti a juhokat. 
A bres pedig azrt fut el, mert bres, s nincs gondja a juhokra. 
n vagyok a J Psztor; s ismerem az enyimet, s engem is ismernek az 
enyim. 
A miknt ismer engem az Atya, s n is ismerem az Atyt; s letemet adom a 
juhokrt. 
Ms juhaim is vannak nkem, a melyek nem ebbl az Akolbl Valk: azokat is el 
kell hoznom, s hallgatnak majd az n Szmra; s lszen egy akol s egy 
Psztor. 
Azrt szeret engem az Atya, mert n leteszem az n letemet, hogy jra 
felvegyem azt. 
Senki sem veszi azt el n tlem, hanem n teszem le azt n Magamtl; Van 
hatalmam letenni azt, s van hatalmam ismt felvenni azt; Ezt a parancsolatot 
vettem az n Atymtl. 
jra Hasonls ln a Zsidk kztt e beszdek miatt. 
s sokan Mondjk vala kzlk: rdg van benne s bolondozik: mit hallgattok 
Re?. 
Msok Mondnak: Ezek nem rdngsnek beszdei; Valjon az rdg megnyithatja- 
a vakok szemeit?. 
Ln pedig Jeruzslemben a templomszentels nnepe: s tl va la. 
s Jzus a templomban, a Salamon Tornczban Jr vala. 
Krlvevk azrt t a Zsidk, s Mondnak nki: Meddig tartasz mg 
Bizonytalansgban bennnket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nknk Nyilvn!. 
Felele nkik Jzus: Megmondtam nktek, s nem hiszitek: a cselekedetek, a 
melyeket n cselekszem az n Atym nevben, azok tesznek Bizonysgot Rlam. 
De ti nem hisztek, mert ti nem az n juhaim kzl vagytok; A mint megmondtam 
nktek. 
Az n juhaim Halljk az n Szmat, s n ismerem ket, s kvetnek engem. 
s n rk letet adok nkik; s soha rkk el nem vesznek, s senki ki nem 
ragadja ket az n kezembl. 
Az n Atym, a ki azokat adta nkem, nagyobb mindeneknl; s senki sem 
ragadhatja ki azokat az n Atymnak kezbl. 
n s az Atya egy vagyunk. 
Ismt kveket Ragadnak azrt a Zsidk, hogy megkvezzk t. 
Felele nkik Jzus: Sok J dolgot mutattam nktek az n Atymtl; azok kzl 
melyik dologrt kveztek meg engem?. 
Felelnek nki a Zsidk, Mondvn: J dologrt nem kveznk meg tged, hanem 
Kromlsrt, tudniillik, hogy te ember ltedre Istenn teszed magadat. 
Felele nkik Jzus: Nincs- Megrva a ti trvnyetekben: n Mondm: Istenek 
vagytok?. 
Ha azokat isteneknek Mond, a kikhez az Isten beszde ln, (s az rs fel nem 
Bonthat). 
Arrl Mondjtok- ti, a kit az Atya megszentelt s elkldtt e Vilgra: 
Kromlst Szlsz; mivelhogy azt Mondm: Az Isten Fia vagyok?!. 
Ha az n Atym dolgait nem cselekszem, ne higyjetek nkem. 
Ha pedig azokat cselekszem, ha nkem nem hisztek is, higyjetek a 
cselekedeteknek: hogy Megtudjtok s elhigyjtek, hogy az Atya n bennem van, 
s n benne vagyok. 
Ismt meg Akark azrt t fogni; de kimne az kezkbl. 
s jra elmne Tl a Jordnon, arra a helyre, a hol Jnos elszr keresztelt 
vala; s ott marada. 
s sokan mennek Hozz s Mondjk vala, hogy: Jnos nem tett ugyan semmi 
Csodt; de mindaz, a mit Jnos e fell mondott, igaz vala. 
s sokan hivnek ott benne. 

/11 Vala pedig egy beteg, Lzr, Bethnibl, Mrinak s az testvrnek, 
Mrthnak Falujbl. 
Az a Mria volt pedig az, a kinek a testvre Lzr beteg vala, a ki megkente 
vala az Urat kenettel s a Hajval trl meg annak Lbait. 
Kldnek azrt a testvrek Hozz, Mondvn: Uram, m, a kit szeretsz, beteg. 
Jzus pedig, a mikor ezt hallotta, monda: Ez a betegsg nem Hallos, hanem az 
Isten dicssgre Val, hogy Dicsttessk ltala az Istennek Fia. 
Szereti vala pedig Jzus Mrtht s annak ntestvrt, s Lzrt. 
Mikor azrt Meghall, hogy beteg, akkor kt napig marada azon a helyen, a hol 
vala. 
Ez Utn Aztn monda Tantvnyainak: Menjnk ismt Jdeba. 
Mondnak nki a Tantvnyok: Mester, most akarnak vala tged megkvezni a 
Jdabeliek, s jra oda mgy?. 
Felele Jzus: Avagy nem tizenkt rja van- a napnak? Ha valaki nappal Jr, 
nem botlik meg, mert Ltja e Vilgnak Vilgossgt. 
De a ki jjel Jr, megbotlik, mert nincsen abban Vilgossg. 
Ezeket Mond; s Ezutn monda nkik: Lzr, a mi Bartunk, elaludt; de 
elmegyek, hogy felkltsem t. 
Mondnak azrt az Tantvnyai: Uram, ha elaludt, Meggygyul. 
Pedig Jzus annak Hallrl beszlt; de k azt hittk, hogy lomnak Alvsrl 
Szl. 
Ekkor azrt Nyilvn monda nkik Jzus: Lzr megholt. 
s rlk, hogy nem voltam ott, ti rettetek, hogy higyjetek; De menjnk el 
Hozz!. 
Monda azrt Tams, a ki Kettsnek mondatik, az Tantvnytrsainak: Menjnk 
el mi is, hogy meghaljunk vele. 
Elmenvn azrt Jzus, gy Tall, hogy az Mr ngy napja vala Srban. 
Bethnia pedig kzel vala Jeruzslemhez, mintegy tizent futamatnyira. 
s a Zsidk kzl sokan mentek vala Mrthhoz s Mrihoz, hogy Vigasztaljk 
ket az testvrk fell. 
Mrtha azrt, a mint hallja vala, hogy Jzus j, elbe mne; Mria pedig 
otthon l vala. 
Monda azrt Mrtha Jzusnak: Uram, ha itt lettl volna, nem halt volna meg a 
testvrem. 
De most is tudom, hogy a mit csak krsz az Istentl, megadja nked az Isten. 
Monda nki Jzus: Feltmad a te testvred. 
Monda nki Mrtha: Tudom, hogy Feltmad a Feltmadskor az Utols napon. 
Monda nki Jzus: n vagyok a Feltmads s az let: a ki hisz n bennem, ha 
meghal is, l. 
s a ki csak l s hisz n bennem, soha meg nem hal; Hiszed- ezt?. 
Monda nki: Igen Uram, n hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek Fia, a 
ki e Vilgra jvend vala. 
s a mint ezeket mondotta vala, elmne, s titkon Szlt az testvrt 
Mrit, Mondvn: A Mester itt van s Hv tged. 
Mihelyt ez Hall, felkele hamar s Hozz mne. 
Jzus pedig nem ment vala mg be a faluba, hanem azon a helyen vala, a Hov 
Mrtha elbe ment vala. 
A Zsidk azrt, a kik vele otthon Valnak s Vigasztalk t, Ltvn, hogy 
Mria hamar felkl s kimegy vala, Utna mennek, ezt Mondvn: A Srhoz megy, 
hogy ott Srjon. 
Mria azrt, a mint oda re, a hol Jzus vala, Megltvn t, az Lbaihoz 
esk, Mondvn nki: Uram, ha itt Voltl volna, nem halt volna meg az n 
testvrem. 
Jzus azrt, a mint Ltja vala, hogy az Sr s Srnak a vele jtt Zsidk is, 
Elbsula lelkben s igen megrendle. 
s monda: Hov helyezttek t? Mondnak nki: Uram, jer s Lsd meg!. 
Knnyekre fakadt Jzus. 
Mondnak azrt a Zsidk: m, mennyire szerette t!. 
Nmelyek pedig Mondnak kzlk: Nem megtehette volna- ez, a ki a vaknak 
szemt felnyitotta, hogy ez ne haljon meg?. 
Jzus pedig jra felindulva Magban, oda megy vala a Srhoz; Az pedig egy reg 
vala, s k fekvk rajta. 
Monda Jzus: Vegytek el a kvet; Monda nki a megholtnak ntestvre, Mrtha: 
Uram, Immr szaga van, hiszen negyednapos. 
Monda nki Jzus: Nem mondtam- nked, hogy ha hiszel, Megltod majd az 
Istennek dicssgt?. 
Elvevk azrt a kvet onnan, a hol a megholt fekszik vala; Jzus pedig 
felemel szemeit az gre, s monda: Atym, Hlt adok nked, hogy 
Meghallgattl engem. 
Tudtam is n, hogy te mindenkor meghallgatsz engem; csak a Krlll 
Sokasgrt mondtam, hogy elhigyjk, hogy te kldtl engem. 
s mikor ezeket Mond, Fenszval Kilta: Lzr, jjj ki!. 
s kijve a megholt, Lbain s kezein ktelkekkel megktzve, s az Orczja 
kendvel vala Lebortva; Monda nkik Jzus: Oldozztok meg t, s Hagyjtok 
menni. 
Sokan hivnek azrt benne ama Zsidk kzl, a kik Mrihoz mentek vala, s 
Ltk, a miket cselekedett vala. 
De nmelyek azok kzl elmennek a farizeusokhoz, s elbeszlk nkik, a miket 
Jzus cselekedett vala. 
Egybegyjtk azrt a papifejedelmek s a farizeusok a Ftancsot, s Mondnak: 
Mit cselekedjnk? mert ez az ember sok Csodt Mvel. 
Ha ekkpen hagyjuk t, mindenki hinni fog benne: s eljnek majd a Rmaiak 
s elveszik tlnk mind e helyet, mind e npet. 
Egy pedig kzlk, Kajafs, a ki fpap vala abban az esztendben, monda 
nkik: Ti semmit sem tudtok. 
Meg sem Gondoljtok, hogy jobb nknk, hogy egy ember haljon meg a nprt, s 
az egsz np el ne veszszen. 
Ezt pedig nem Magtl mondta: hanem mivelhogy abban az esztendben fpap vala, 
jvendt monda, hogy Jzus meg fog halni a nprt. 
s nemcsak a nprt, hanem azrt is, hogy az Istennek elszledt gyermekeit 
egybegyjtse. 
Ama Naptl azrt azon Tanakodnak, hogy t megljk. 
Jzus azrt nem Jr vala tbb Nyilvnosan a Zsidk kztt, hanem elmne onnan 
a vidkre, a Puszthoz kzel, egy Efraim nev Vrosba; s ott Tartzkodk az 
Tantvnyaival. 
Kzel vala pedig a Zsidk husvtja: s sokan mennek fel Jeruzslembe a 
vidkrl husvt eltt, hogy megtisztuljanak. 
Keresk azrt Jzust, s Szlnak vala Egymssal a templomban llva: Mit 
gondoltok, hogy nem jn- fel az nnepre?. 
A papi fejedelmek pedig s a farizeusok is parancsolatot Adnak, hogy ha 
valaki megtudja, hogy hol van, jelentse meg, hogy t Megfogjk. 

/12 Jzus azrt hat nappal a husvt eltt mne Bethniba, a hol a megholt 
Lzr vala, a kit Feltmasztott a Hallbl. 
Vacsort Ksztnek azrt ott nki, s Mrtha Szolgl vala fel; Lzr pedig 
egy vala azok kzl, a kik egytt lnek vala vele. 
Mria azrt elvvn egy font igazi, Drga Nrdusbl Val kenetet, megken a 
Jzus Lbait, s megtrl annak Lbait a Sajt Hajval; a Hz pedig megtelk a 
kenet Illatval. 
Monda azrt egy az Tantvnyai kzl, Iskrites Jds, Simonnak fia, a ki 
t Elruland vala. 
Mirt nem Adtk el ezt a kenetet Hromszz Dnron, s mirt nem Adtk a 
szegnyeknek?. 
Ezt pedig nem azrt Mond, mintha nki a szegnyekre volna gondja, hanem 
mivelhogy tolvaj vala, s Nla vala az erszny, s a mit abba tesznek vala, 
elcsen. 
Monda azrt Jzus: Hagyj bkt nki: az n temetsem idejre tartogatta ezt. 
Mert szegnyek mindenkor vannak veletek, n pedig nem mindenkor vagyok. 
A Zsidk kzl azrt nagy Sokasg rteslt vala Arrl, hogy ott van: s oda 
mennek nemcsak Jzusrt, hanem hogy Lzrt is Lssk, a kit Feltmasztott a 
Hallbl. 
A papifejedelmek pedig Tancskoznak, hogy Lzrt is megljk. 
Mivelhogy a Zsidk kzl sokan miatta mennek oda s hivnek a Jzusban. 
Msnap a nagy Sokasg, a mely az nnepre jtt vala, Hallvn, hogy Jzus 
Jeruzslembe j. 
Plmagakat vn, s kimne elbe, s Kilt vala: Hozsnna: ldott, a ki j az 
rnak nevben, az Izrelnek ama Kirlya!. 
Tallvn pedig Jzus egy szamarat, felle arra, a mint meg van rva. 
Ne flj Sionnak Lenya: m a te Kirlyod j, Szamrnak vemhn lve. 
Ezeket pedig nem rtettk eleinte az Tantvnyai: hanem mikor 
Megdicsttetk Jzus, akkor emlkeznek vissza, hogy ezek felle vannak 
Megrva, s hogy ezeket Mveltk vele. 
A Sokasg azrt, a mely vele vala, mikor Kihvta Lzrt a Koporsbl s 
Feltmasztotta t a Hallbl, Bizonysgot tn. 
Azrt is mne elbe a Sokasg, mivel Hall, hogy ezt a Csodt Mvelte vala. 
Mondnak azrt a farizeusok Egyms kztt: Ltjtok-, hogy semmit sem rtek? 
m, mind e Vilg Utna megy. 
Nhny grg is vala azok kztt, a kik felmennek, hogy Imdkozzanak az 
nnepen. 
Ezek azrt a galileai Bethsaidbl Val Filephez mennek, s krk t, 
Mondvn: Uram, Ltni akarjuk a Jzust. 
Megy vala Filep s Szla Andrsnak, s viszont Andrs s Filep Szla Jzusnak. 
Jzus pedig felele nkik, Mondvn: Eljtt az ra, hogy Megdicsttessk az 
embernek Fia. 
Bizony, bizony mondom nktek: Ha a fldbe esett gabonamag el nem hal, csak 
egymaga marad; ha pedig elhal, sok gymlcst terem. 
A ki szereti a maga lett, elveszti azt; s a ki gylli a maga lett, e 
Vilgon, rk letre tartja meg azt. 
A ki nkem Szolgl, engem kvessen; s a hol n vagyok, ott lesz az n Szolgm 
is: s a ki nkem Szolgl, megbecsli azt az Atya. 
Most az n lelkem Hborog; s mit mondjak? Atym, ments meg engem ettl az 
rtl; De azrt jutottam ez rra. 
Atym, Dicstsd meg a te nevedet! Szzat jve azrt az gbl: Meg is 
Dicstettem, s jra Megdicstem. 
A Sokasg azrt, a mely ott llt s hallotta vala, azt Mond, hogy 
mennydrgtt: Msok Mondnak: Angyal Szlt nki. 
Felele Jzus s monda: Nem n rettem ln e Sz, hanem ti rettetek. 
Most van e Vilg Krhoztatsa; most vettetik ki e Vilg fejedelme. 
s n, ha felemeltetem e fldrl, mindeneket magamhoz vonszok. 
Ezt pedig azrt Mond, hogy megjelentse, milyen Halllal kell meghalnia. 
Felele nki a Sokasg: Mi azt hallottuk a trvnybl, hogy a Krisztus rkk 
megmarad: hogyan mondod Ht te, hogy az ember Finak fel kell emeltetnie? 
Kicsoda ez az ember Fia?. 
Monda azrt nkik Jzus: Mg egy kevs ideig veletek van a Vilgossg; 
Jrjatok, a Mg Vilgossgotok van, hogy sttsg ne lepjen meg titeket: s a 
ki a sttsgben Jr, nem tudja, Hov megy. 
Mg a Vilgossgotok megvan, higyjetek a Vilgossgban, hogy a Vilgossg fiai 
legyetek; Ezeket Mond Jzus, s elmenvn, elrejtzkdk ellk. 
s noha ennyi jelt tett vala elttk, mgsem hivnek benne. 
Hogy beteljesedjk az sais Prfta beszde, a melyet monda: Uram, ki hitt a 
mi Tantsunknak? s az r karja kinek jelentetett meg?. 
Azrt nem hihetnek vala, mert ismt monda sais. 
Megvaktotta az szemeiket, s Megkemnytette az Szvket; hogy szemeikkel 
ne Lssanak s Szvkkel ne rtsenek, s meg ne trjenek, s meg ne Gygytsam 
ket. 
Ezeket Mond sais, a mikor Lt az dicssgt; s beszle felle. 
Mindazltal a femberek kzl is sokan hivnek benne; de a farizeusok miatt 
nem Vallk be, hogy ki ne rekesztessenek a gylekezetbl. 
Mert Inkbb szerettk az emberek Dcsrett, mintsem az Istennek Dcsrett. 
Jzus pedig Kilta s monda: A ki hisz n bennem, nem n bennem hisz, hanem 
abban, a ki elkldtt engem. 
s a ki engem Lt, azt Ltja, a ki kldtt engem. 
n Vilgossgul jttem e Vilgra, hogy senki ne maradjon a sttsgben, a ki 
n bennem hisz. 
s ha valaki hallja az n beszdeimet s nem hisz, n nem Krhoztatom azt: 
mert nem azrt jttem, hogy Krhoztassam a Vilgot, hanem hogy megtartsam a 
Vilgot. 
A ki megvet engem s nem veszi be az n beszdeimet, van annak, a ki t 
Krhoztassa: a beszd, a melyet Szlottam, az Krhoztatja azt az Utols napon. 
Mert n nem Magamtl Szltam; hanem az Atya, a ki kldtt engem, parancsolta 
nkem, hogy mit mondjak s mit beszljek. 
s tudom, hogy az parancsolata rk let; A miket azrt n beszlek, gy 
beszlem, a mint az Atya mondotta vala nkem. 

/13 A husvt nnepe eltt pedig, Tudvn Jzus, hogy eljtt az rja, hogy 
tmenjen e Vilgbl az Atyhoz, mivelhogy szerette az vit e Vilgon, 
mindvgig szerette ket. 
s vacsora kzben, a mikor az rdg belesugalta Mr Iskrites Jdsnak, a 
Simon Finak Szvbe, hogy rulja el t. 
Tudvn Jzus, hogy az Atya mindent Hatalmba adott nki, s hogy az Istentl 
jtt s az Istenhez megy. 
Felkele a Vacsortl, levet a fels Ruhjt; s egy kendt vvn, krlkt 
Magt. 
Azutn vizet tlte a medenczbe, s kezd mosni a Tantvnyok Lbait, s 
megtrleni a kendvel, a melylyel krl vala ktve. 
Mne azrt Simon Pterhez; s az monda nki: Uram, te mosod- meg az n 
Lbaimat?. 
Felele Jzus s monda nki: A mit n cselekszem, te azt most nem rted, de 
Ezutn majd megrted. 
Monda nki Pter: Az n Lbaimat nem mosod meg soha! Felele nki Jzus: Ha meg 
nem moslak tged, semmi kzd sincs n Hozzm. 
Monda nki Simon Pter: Uram, ne csak Lbaimat, hanem kezeimet s fejemet is!. 
Monda nki Jzus: A ki megfrdtt, nincs Msra szksge, mint a Lbait 
megmosni, klnben egszen tiszta; ti is Tisztk vagytok, de nem Mindnyjan. 
Tudta ugyanis, hogy ki rulja el t; azrt Mond: Nem vagytok Mindnyjan 
Tisztk!. 
Mikor azrt megmosta azoknak Lbait, s a fels Ruhjt felvette, jra 
lelvn, monda nkik: rtitek-, hogy mit cselekedtem veletek?. 
Ti engem gy Hvtok: Mester, s Uram; s Jl Mondjtok, mert az vagyok. 
Azrt, ha n az r s a Mester megmostam a ti Lbaitokat, nktek is meg kell 
mosnotok Egyms Lbait. 
Mert Pldt adtam nktek, hogy a mikpen n cselekedtem veletek, ti is akkpen 
cselekedjetek. 
Bizony, bizony mondom nktek: A szolga nem nagyobb az Urnl; sem a kvet 
nem nagyobb Annl, a ki azt kldte. 
Ha Tudjtok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. 
Nem Mindnyjatokrl Szlok; tudom n kiket Vlasztottam el; hanem hogy 
beteljesedjk az rs: A ki velem ette a kenyeret, a Sarkt emelte fel 
ellenem. 
Most megmondom nktek, mieltt meglenne, hogy mikor meglesz, higyjtek majd, 
hogy n vagyok. 
Bizony, bizony mondom nktek: A ki befogadja, ha valakit elkldk, engem fogad 
be; a ki pedig engem befogad, azt fogadja be, a ki engem kldtt. 
Mikor ezeket mondja vala Jzus, igen nyugtalankodk lelkben, s Bizonysgot 
tn, s monda: Bizony, bizony mondom nktek, hogy egy ti kzletek Elrul 
engem. 
A Tantvnyok ekkor Egymsra tekintnek bizonytalankodva, hogy kirl Szl. 
Egy pedig az Tantvnyai kzl a Jzus kebeln nyugszik vala, a kit szeret 
vala Jzus. 
Int azrt ennek Simon Pter, hogy tudakozza meg, ki az, a kirl Szl?. 
Az pedig a Jzus kebelre Hajolvn, monda nki: Uram, ki az?. 
Felele Jzus: Az, a kinek n a Bemrtott falatot adom; s Bemrtvn a falatot, 
Ad Iskrites Jdsnak, a Simon Finak. 
s a falat Utn akkor bemne abba a Stn; Monda azrt nki Jzus: A mit 
cselekszel, hamar cselekedjed. 
Ezt pedig senki sem rt a leltek kzl, mirt mondta nki. 
Nmelyek ugyanis ltk, mivelhogy az erszny Jdsnl vala, hogy azt Mond 
nki Jzus: Vedd meg, a mikre szksgnk van az nnepre; vagy, hogy adjon 
valamit a szegnyeknek. 
Az pedig, mihelyt a falatot elvev, azonnal kimne: vala pedig jszaka. 
Mikor azrt kiment vala, monda Jzus: Most Dicsttetk meg az embernek Fia, 
az Isten is Megdicsttetk benne. 
Ha Megdicsttetk benne az Isten, az Isten is Megdicsti t Magban, s 
ezennel Megdicsti t. 
Fiaim, egy kevs ideig mg veletek vagyok; Kerestek majd engem; de a miknt a 
Zsidknak Mondm, hogy: A Hov n megyek, ti nem jhettek; most nktek is 
mondom. 
j parancsolatot adok nktek, hogy Egymst szeresstek; a mint n szerettelek 
titeket, gy szeresstek ti is Egymst. 
Errl ismeri meg mindenki, hogy az n Tantvnyaim vagytok, ha Egymst 
szeretni Fogjtok. 
Monda nki Simon Pter: Uram, Hov mgy? Felele nki Jzus: A Hov n megyek, 
most n Utnam nem jhetsz; Utbb azonban Utnam jssz. 
Monda nki Pter: Uram, mirt nem mehetek most Utnad? Az letemet adom 
retted!. 
Felele nki Jzus: Az letedet adod rettem? Bizony, bizony mondom nked, nem 
Szl addig a kakas, Mgnem Hromszor megtagadsz engem. 

/14 Ne nyugtalankodjk a ti Szvetek: higyjetek Istenben, s higyjetek n 
bennem. 
Az n Atymnak Hzban sok Lakhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna 
nktek; Elmegyek, hogy helyet Ksztsek nktek. 
s ha majd elmegyek s helyet Ksztek nktek, ismt eljvk s magamhoz 
veszlek titeket; hogy a hol n vagyok, ti is ott legyetek. 
s hogy Hov megyek n, Tudjtok; az tat is Tudjtok. 
Monda nki Tams: Uram, nem tudjuk Hov mgy; Mimdon tudhatjuk azrt az 
tat?. 
Monda nki Jzus: n vagyok az t, az Igazsg s az let; senki sem mehet az 
Atyhoz, hanemha n ltalam. 
Ha megismertetek volna engem, megismerttek volna az n Atymat is; s 
Mostantl fogva ismeritek t, s Ltttok t. 
Monda nki Filep: Uram, mutasd meg nknk az Atyt, s elg nknk!. 
Monda nki Jzus: Annyi id ta veletek vagyok, s mg sem ismertl meg engem 
Filep? a ki engem Ltott, Ltta az Atyt; Mimdon mondod azrt te: Mutasd meg 
nknk az Atyt?. 
Nem hiszed-, hogy n az Atyban vagyok, s az Atya n bennem van? A 
beszdeket, a melyeket n mondok nktek, nem Magamtl mondom; hanem az Atya, a 
ki n bennem lakik, cselekszi e dolgokat. 
Higyjetek nkem, hogy n az Atyban vagyok, s az Atya n bennem van; ha pedig 
nem, magokrt a cselekedetekrt higyjetek nkem. 
Bizony, bizony mondom nktek: A ki hisz n bennem, az is cselekszi majd azokat 
a cselekedeteket, a melyeket n cselekeszem; s nagyobbakat is cselekszik 
Azoknl; mert n az n Atymhoz megyek. 
s Akrmit krtek majd az n nevemben, megcselekszem azt, hogy Dicsttessk 
az Atya a Fiban. 
Ha valamit krtek az n nevemben, n megcselekszem azt. 
Ha engem szerettek, az n parancsolataimat Megtartstok. 
s n krem az Atyt, s Ms Vgasztalt d nktek, hogy veletek maradjon 
mindrkk. 
Az Igazsgnak ama Lelkt: a kit a Vilg be nem fogadhat, mert nem Ltja t s 
nem ismeri t; de ti ismeritek t, mert Nlatok lakik, s bennetek marad. 
Nem hagylak titeket rvkul; eljvk ti Hozztok. 
Mg egy kevs id s a Vilg nem Lt engem tbb; de ti Meglttok engem: mert 
n lek, ti is lni fogtok. 
Azon a napon Megtudjtok majd ti, hogy n az n Atymban vagyok, s ti n 
bennem, s n ti bennetek. 
A ki ismeri az n parancsolataimat s megtartja azokat, az szeret engem; a ki 
pedig engem szeret, azt szereti az n Atym, n is szeretem azt, s kijelentem 
magamat annak. 
Monda nki Jds (nem az Iskrites): Uram, mi dolog, hogy nknk jelented ki 
magadat, s nem a Vilgnak?. 
Felele Jzus s monda nki: Ha valaki szeret engem, megtartja az n 
beszdemet: s az n Atym szereti azt, s ahhoz megynk, s Annl lakozunk. 
A ki nem szeret engem, nem tartja meg az n beszdeimet: s az a beszd, a 
melyet hallotok, nem az enym, hanem az Aty, a ki kldtt engem. 
Ezeket beszltem nktek, a Mg veletek valk. 
Ama Vgasztal pedig, a Szent Llek, a kit az n nevemben kld az Atya, az 
mindenre Megtant majd titeket, s eszetekbe juttatja mindazokat, a miket 
mondottam nktek. 
Bkessget hagyok nktek; az n bkessgemet adom nktek: nem gy adom n 
nktek, a mint a Vilg adja; Ne nyugtalankodjk a ti Szvetek, se ne fljen!. 
Hallotttok, hogy n azt mondtam nktek: Elmegyek, s eljvk Hozztok; Ha 
szeretntek engem, rvendezntek, hogy azt mondtam: Elmegyek az Atyhoz; mert 
az n Atym nagyobb Nlamnl. 
s most mondtam meg nktek, mielt meglenne: hogy a mikor majd meglesz, 
higyjetek. 
Nem sokat beszlek Mr veletek, mert jn a Vilg fejedelme: s n bennem 
nincsen semmije. 
De, hogy megtudja a Vilg, hogy szeretem az Atyt s gy cselekszem, a mint az 
n Atym parancsolta nkem: keljetek fel, menjnk el innen. 

/15 n vagyok az igazi szlt, s az n Atym a szlmves. 
Minden szlvesszt, a mely n bennem gymlcst nem terem, lemetsz; mindazt 
pedig, a mely gymlcst terem, Megtiszttja, hogy tbb gymlcst teremjen. 
Ti Mr Tisztk vagytok ama beszd ltal, a melyet Szltam nktek. 
Maradjatok n bennem s n is ti bennetek; Mikpen a szlvessz nem teremhet 
gymlcst Magtl, hanemha a szltkn marad; akkpen ti sem, hanemha n 
bennem maradtok. 
n vagyok a szlt, ti a szlvesszk: A ki n bennem marad, n pedig 
benne, az terem sok gymlcst: mert Nlam nlkl semmit sem cselekedhettek. 
Ha valaki nem marad n bennem, kivettetik, mint a szlvessz, s Megszrad; 
s egybe gyjtik ezeket s a tzre vetik, s meggnek. 
Ha n bennem maradtok, s az n beszdeim bennetek maradnak, krjetek, a mit 
csak akartok, s meglesz az nktek. 
Abban Dicsttetik meg az n Atym, hogy sok gymlcst teremjetek; s 
legyetek nkem Tantvnyaim. 
A mikpen az Atya szeretett engem, n is gy szerettelek titeket: maradjatok 
meg ebben az n szeretetemben. 
Ha az n parancsolataimat Megtartjtok, megmaradtok az n szeretetemben; a 
mikpen n megtartottam az n Atymnak parancsolatait, s megmaradok az 
szeretetben. 
Ezeket beszltem nktek, hogy megmaradjon ti bennetek az n rmem s a ti 
rmetek beteljk. 
Ez az n parancsolatom, hogy szeresstek Egymst, a mikpen n szerettelek 
titeket. 
Nincsen senkiben nagyobb szeretet Annl, mintha valaki lett adja az 
Bartairt. 
Ti az n Bartaim vagytok, ha azokat cselekszitek, a miket n parancsolok 
nktek. 
Nem mondalak tbb titeket Szolgknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik 
az ura: titeket pedig Bartaimnak mondottalak; mert mindazt, a mit az n 
Atymtl hallottam, tudtul adtam nktek. 
Nem ti Vlasztottatok engem, hanem n Vlasztottalak titeket, s n 
rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek s gymlcst teremjetek, s a ti 
gymlcstk megmaradjon: hogy Akrmit krtek az Atytl az n nevemben, 
megadja nktek. 
Ezeket parancsolom nktek, hogy Egymst szeresstek. 
Ha gyll titeket a Vilg, Tudjtok meg, hogy engem elbb gyllt ti 
Nlatoknl. 
Ha e Vilgbl Volntok, a Vilg szeretn azt, a mi az v; de mivelhogy nem 
vagytok e Vilgbl, hanem n Vlasztottalak ki magamnak titeket e Vilgbl, 
azrt gyll titeket a Vilg. 
Emlkezzetek meg ama beszdekrl, a melyeket n mondtam nktek; Nem nagyobb a 
szolga az Urnl; Ha engem ldztek, titeket is ldznek majd; ha az n 
beszdemet Megtartottk, a titeket is Megtartjk majd. 
De mindezt az n nevemrt cselekszik veletek, mivelhogy nem ismerik azt, a ki 
kldtt engem. 
Ha nem jttem volna s nem beszltem volna nkik, nem volna bnk; de most 
nincs mivel mentenik az bnket. 
A ki engem gyll, gylli az n Atymat is. 
Ha ama cselekedeteket nem cselekedtem volna kzttk, a melyeket senki Ms nem 
cselekedett, nem volna bnk; de most Lttak is, gylltek is, mind engem, 
mind az n Atymat. 
De azrt ln gy, hogy beteljesedjk a Monds, a mely megiratott az 
trvnykben: Ok nlkl gylltek engem. 
Mikor pedig elj majd a Vgasztal, a kit n kldk nktek az Atytl, az 
Igazsgnak Lelke, a ki az Atytl Szrmazik, az tesz majd n Rlam 
Bizonysgot. 
De ti is Bizonysgot tesztek; mert kezdettl fogva n velem vagytok. 

/16 Ezeket beszltem nktek, hogy meg ne Botrnkozzatok. 
A gylekezetekbl kirekesztenek titeket; st jn id, hogy a ki ldkl 
titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. 
s ezeket azrt cselekszik veletek, mert nem ismertk meg az Atyt, sem engem. 
Ezeket pedig azrt beszltem nktek, hogy a mikor elj az az id, 
megemlkezzetek Rluk, hogy n mondtam nktek; De ezeket kezdettl fogva nem 
mondottam nktek, mivelhogy veletek valk. 
Most pedig elmegyek ahhoz, a ki kldtt engem; s senki sem krdezi tlem 
kzletek: Hov mgy?. 
Hanem, mivelhogy ezeket beszltem nktek, a Szomorsg eltlttte a 
Szveteket. 
De n az igazat mondom nktek: Jobb nktek, hogy n elmenjek: mert ha el nem 
megyek, nem j el Hozztok a Vgasztal; ha pedig elmegyek, elkldm azt ti 
Hozztok. 
s az, mikor elj, megfeddi a Vilgot bn, Igazsg s tlet tekintetben. 
Bn tekintetben, hogy nem hisznek n bennem. 
s Igazsg tekintetben, hogy n az n Atymhoz megyek, s tbb nem Lttok 
engem. 
tlet tekintetben pedig, hogy e Vilgnak fejedelme Megtltetett. 
Mg sok mondani Valm van Hozztok, de most el nem Hordozhatjtok. 
De mikor elj amaz, a ki Igazsgnak Lelke, elvezrel majd titeket minden 
Igazsgra; Mert nem Magtl Szl, hanem azokat Szlja, a miket hall, s a 
bekvetkezendket megjelenti nktek. 
Az engem Dicst majd, mert az enymbl vesz, s megjelenti nktek. 
Mindaz, a mi az Aty, az enym: azrt Mondm, hogy az enymbl vesz, s 
megjelenti nktek. 
Egy kevs id, s nem Lttok engem; s ismt egy kevs id, s Meglttok majd 
engem: mert n az Atyhoz megyek. 
Mondnak azrt az Tantvnyai kzl Egymsnak: Mi az, a mit nknk mond: Egy 
kevs id, s nem Lttok engem; s ismt egy kevs id, s Meglttok majd 
engem; s: mert n az Atyhoz megyek?. 
Mondnak azrt: Mi az a kevs id, a mirl Szl? Nem tudjuk, mit mond. 
Megrt azrt Jzus, hogy t Akarnk megkrdezni, s monda nkik: Arrl 
Tudakozztok- Egymst, hogy azt Mondm: Egy kevs id, s nem Lttok engem; 
s ismt egy kevs id, s Meglttok majd engem?. 
Bizony, bizony mondom nktek, hogy Srtok s jajgattok ti, a Vilg pedig rl: 
ti szomorkodtok, hanem a ti Szomorsgtok rmre fordul. 
Az asszony mikor szl, Szomorsgban van, mert eljtt az rja: de mikor 
megszli az gyermekt, nem emlkezik tbb a Knra az rm miatt, hogy ember 
szletett e Vilgra. 
Ti is azrt most ugyan Szomorsgban vagytok, de ismt Megltlak majd titeket, 
s rlni fog a ti Szvetek, s senki el nem veszi tletek a ti rmeteket. 
s azon a napon nem krdeztek majd engem semmirl; Bizony, bizony mondom 
nktek, hogy a mit csak krni fogtok az Atytl az n nevemben, megadja 
nktek. 
Mostanig semmit sem krtetek az Atytl az n nevemben: krjetek s 
Megkapjtok, hogy a ti rmetek teljes legyen. 
Ezeket Pldzatokban mondottam nktek; de elj az id, mikor nem Pldzatokban 
beszlek majd nktek, hanem nyiltan beszlek nktek az Atyrl. 
Azon a napon az n nevemben krtek majd: s nem mondom nktek, hogy n krni 
fogom az Atyt ti rettetek. 
Mert maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettek engem, s elhitttek, 
hogy n az Istentl jttem ki. 
Kijttem az Atytl, s jttem e Vilgba: ismt elhagyom e Vilgot, s 
elmegyek az Atyhoz. 
Mondnak nki az Tantvnyai: m, most Nyltan beszlsz, s semmi 
Pldzatot nem mondasz. 
Most tudjuk, hogy te mindent tudsz, s nincs szksged arra, hogy valaki tged 
megkrdezzen: errl hiszszk, hogy az Istentl jttl ki. 
Felele nkik Jzus: Most hiszitek?. 
m elj az ra, s Immr eljtt, hogy sztoszoljatok kiki az vihez, s 
engem egyedl hagyjatok; de nem vagyok egyedl, mert az Atya velem van. 
Azrt beszltem ezeket nktek, hogy bkessgetek legyen n bennem; E Vilgon 
Nyomorsgtok lszen; de Bzzatok: n meggyztem a Vilgot. 

/17 Ezeket beszlte Jzus; s felemel szemeit az gre, s monda: Atym, 
eljtt az ra; Dicstsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is Dicstsen tged. 
A miknt te hatalmat Adtl nki minden testen, hogy rk letet adjon 
mindennek, a mit nki Adtl. 
Az pedig az rk let, hogy megismerjenek tged, az egyedl igaz Istent, s a 
kit elkldtl, a Jzus Krisztust. 
n Dicstettelek tged e fldn: elvgeztem a Munkt, a melyet Rem Bztl, 
hogy vgezzem azt. 
s most te Dicsts meg engem, Atym, te Magadnl azzal a dicssggel, a 
melylyel Brtam te Nlad a Vilg ltele eltt. 
Megjelentettem a te nevedet az embereknek, a kiket e Vilgbl nkem Adtl: 
tiid Valnak, s nkem adtak azokat; s a te beszdedet Megtartottk. 
Most Tudtk meg, hogy mindaz te tled van, a mit nkem Adtl. 
Mert ama beszdeket, a melyeket nkem Adtl, nkik adtam; s k Befogadtk, 
s Igazn megismertk, hogy n tled jttem ki, s elhittk, hogy te kldtl 
engem. 
n ezekrt knyrgk: nem a Vilgrt knyrgk, hanem azokrt, a kiket nkem 
Adtl, mert a tiid. 
s az enymek mind a tiid, s a tiid az enymek; s Megdicsttetem 
bennk. 
s nem vagyok tbb e Vilgon, de k a Vilgon vannak, n pedig te Hozzd 
megyek; Szent Atym, tartsd meg ket a te nevedben, a kiket nkem Adtl, hogy 
egyek legyenek, mint mi!. 
Mikor velk valk a Vilgon, n Megtartm ket a te nevedben; a kiket nkem 
Adtl, megrizm, s senki el nem veszett kzlk, csak a veszedelemnek fia, 
hogy az rs beteljesljn. 
Most pedig te Hozzd megyek; s ezeket beszlem a Vilgon, hogy k az n 
rmemet teljesen Brjk magokban. 
n a te gdet nkik adtam; s a Vilg gyllte ket, mivelhogy nem e Vilgbl 
Valk, a mint hogy n sem e Vilgbl vagyok. 
Nem azt krem, hogy vedd ki ket e Vilgbl, hanem hogy rizd meg ket a 
Gonosztl. 
Nem e Vilgbl Valk, a mint hogy n sem e Vilgbl vagyok. 
Szenteld meg ket a te Igazsgoddal: A te gd Igazsg. 
A mikpen te kldtl engem e Vilgra, gy kldtem n is ket e Vilgra. 
s n rettk oda szentelem magamat, hogy k is megszenteltekk legyenek az 
Igazsgban. 
De nemcsak rettk knyrgk, hanem azokrt is, a kik az beszdkre 
hisznek majd n bennem. 
Hogy Mindnyjan egyek legyenek; a mint te n bennem, Atym, s n te benned, 
hogy k is egyek legyenek mi bennnk: hogy elhigyje a Vilg, hogy te kldtl 
engem. 
s n azt a dicssget, a melyet nkem Adtl, nkik adtam, hogy egyek 
legyenek, a mikpen mi egy vagyunk. 
n bennk, s te n bennem; hogy tkletesen egygy legyenek, s hogy 
megismerje a Vilg, hogy te kldtl engem, s szeretted ket, a miknt engem 
szerettl. 
Atym, a kiket nkem Adtl, akarom, hogy a hol n vagyok, azok is n velem 
legyenek; hogy Meglthassk az n dicssgemet, a melyet nkem Adtl: mert 
szerettl engem e Vilg Alapjnak felvettetse eltt. 
Igazsgos Atym! s e Vilg nem ismert tged, de n ismertelek tged; s ezek 
megismerik, hogy te kldtl engem. 
s megismertettem velk a te nevedet, s megismertetem; hogy az a szeretet 
legyen bennk, a melylyel engem szerettl, s n is bennk legyek. 

/18 Mikor ezeket mondta vala Jzus, kimne az Tantvnyaival egytt Tl a 
Kedron Patakn, a hol egy kert vala, a melybe bemennek s az Tantvnyai. 
Ismer pedig az a helyet Jds is, a ki t Elrulja vala; mivelhogy gyakorta 
ott gylt egybe Jzus az Tantvnyaival. 
Jds azrt Maghoz vevn a katonai csapatot, s a papi fejedelmektl s 
Farizeusoktl Szolgkat, oda mne Fklykkal, Lmpsokkal s fegyverekkel. 
Jzus azrt Tudvn mindazt, a mi Re kvetkezend vala, elre mne, s monda 
azoknak: Kit kerestek?. 
Felelnek nki: A Nzreti Jzust; Monda nkik Jzus: n vagyok; Ott llt 
pedig velk Jds is, a ki Elrulta t. 
Mikor azrt azt Mond nkik, hogy: n vagyok; Htra Vonulnak s fldre 
esnek. 
Ismt megkrdez azrt ket: Kit kerestek? s azok Mondnak: A Nzreti 
Jzust. 
Felele Jzus: Mondtam nktek, hogy n vagyok az; Azrt, ha engem kerestek, 
ezeket Bocssstok el. 
Hogy beteljesljn a beszd, a melyet mondott: Azok kzl, a kiket nkem 
Adtl, senkit sem vesztettem el. 
Simon Pter pedig, a kinek Szablyja vala, Kirnt azt, s megt a fpap 
Szolgjt, s Levg annak jobb flt; A szolga neve pedig Mlkus vala. 
Monda azrt Jzus Pternek: Tedd hvelybe a te Szablydat; avagy nem kell- 
kiinnom a Pohrt, a melyet az Atya adott nkem?. 
A csapat azrt s az ezredes s a Zsidk Szolgi Megfogk Jzust, s 
megktzk t. 
s vivk t elszr Annshoz; mert ipa vala ez Kajafsnak, a ki abban az 
esztendben fpap vala. 
Kajafs pedig az vala, a ki Tancsolta vala a Zsidknak, hogy jobb, hogy egy 
ember veszszen el a nprt. 
Simon Pter pedig, s egy Msik Tantvny kveti vala Jzust; Ez a Tantvny 
pedig ismers vala a fpappal s bemne Jzussal egytt a fpap Udvarba. 
Pter pedig Kvl ll vala az Ajtnl; Kimne azrt ama Msik Tantvny, a ki 
a fpappal ismers vala, s Szla az Ajtrznek, s beviv Ptert. 
Szla azrt Pterhez az Ajtrz Leny: Nemde, te is ez ember Tantvnyai 
kzl Val vagy? Monda : Nem vagyok. 
A Szolgk pedig s a Poroszlk ott llnak vala, Sztvn a tzet, mivelhogy 
hvs vala, s melegszenek vala; Ott ll vala pedig Pter is velk egytt, 
s melegszik vala. 
A fpap azrt krdez Jzust az Tantvnyai fell, s az Tudomnya fell. 
Felele nki Jzus: n Nyilvn Szlottam a Vilgnak; n mindenkor Tantottam a 
Zsinaggban s a templomban, a hol a Zsidk mindennnen sszegylekeznek; s 
titkon semmit sem Szlottam. 
Mit krdesz engem? Krdezd azokat, a kik Hallottk, mit Szltam nkik: m k 
Tudjk, a miket nkik Szlottam. 
Mikor pedig ezeket mondja vala, egy a Poroszlk kzl, a ki ott ll vala, 
arczul t Jzust, Mondvn: gy felelsz- a fpapnak?. 
Felele nki Jzus: Ha gonoszul Szltam, tgy Bizonysgot a Gonoszsgrl; ha 
pedig Jl, mirt versz engem?. 
Elkld t Anns megktzve Kajafshoz, a fpaphoz. 
Simon Pter pedig ott ll vala s melegszik vala; Mondnak azrt nki: Nemde, 
te is ennek a Tantvnyai kzl Val vagy? Megtagad , s monda: Nem vagyok. 
Monda egy a fpap Szolgi kzl, rokona annak, a kinek a flt Pter Levgta: 
Nem Lttalak-e n tged vele egytt a kertben?. 
Ismt Megtagad azrt Pter; s a kakas azonnal Megszlala. 
Vivk azrt Jzust Kajafstl a Trvnyhzba; Vala pedig reggel; s k nem 
mennek be a Trvnyhzba, hogy meg ne fertztessenek, hanem hogy megehessk a 
Husvtibrnyt. 
Kimne azrt Piltus Hozzjok, s monda: Micsoda Vdat hoztok fel ez ember 
ellen?. 
Felelnek s Mondnak nki: Ha gonosztev nem volna ez, nem adtuk volna t a 
te kezedbe. 
Monda azrt nkik Piltus: Vigytek el t ti, s tljtek meg t a ti 
trvnyeitek szerint; Mondnak azrt nki a Zsidk: Nknk senkit sem szabad 
meglnnk. 
Hogy beteljesedjk a Jzus szava, a melyet monda, a mikor jelenti vala, hogy 
milyen Halllal kell majd meghalnia. 
Ismt bemne azrt Piltus a Trvnyhzba, s Szltja vala Jzust, s monda 
nki: Te vagy a Zsidk Kirlya?. 
Felele nki Jzus: Magadtl mondod- te ezt, vagy Msok beszltk nked n 
fellem?. 
Felele Piltus: Avagy Zsid vagyok-e n? A te nped s a papifejedelmek adtak 
tged az n kezembe: mit cselekedtl?. 
Felele Jzus: Az n Orszgom nem e Vilgbl Val; Ha e Vilgbl Val volna az 
n Orszgo m az n Szolgim vitzkednnek, hogy t ne adassam a Zsidknak; 
mde az n Orszgom nem innen Val. 
Monda azrt nki Piltus: Kirly vagy- Ht te csakugyan? Felele Jzus: Te 
mondod, hogy n Kirly vagyok; n azrt szlettem, s azrt jttem e Vilgra, 
hogy Bizonysgot tegyek az Igazsgrl; Mindaz, a ki az Igazsgbl Val, 
hallgat az n Szmra. 
Monda nki Piltus: Micsoda az Igazsg? s a mint ezt Mond, jra kimne a 
Zsidkhoz, s monda nkik: n nem Tallok benne semmi bnt. 
Szoks pedig az Nlatok, hogy Elbocsssak nktek egyet a husvtnnepen: 
Akarjtok- azrt, hogy Elbocsssam nktek a Zsidk Kirlyt?. 
Kiltnak azrt viszont Mindnyjan, Mondvn: Nem ezt, hanem Barabbst; Ez a 
Barabbs pedig tolvaj vala. 

/19 Akkor azrt Elfog Piltus Jzust, s Megostoroztat. 
s a vitzek tvisbl Koront Fonvn, a fejre tevk, s Bbor kntst Adnak 
Re. 
s Mondnak: dvz lgy Zsidk Kirlya! s arczul Csapdossk vala t. 
Majd ismt kimne Piltus, s monda nkik: m kihozom t nktek, hogy 
rtstek meg, hogy nem Tallok benne semmi bnt. 
Kimne azrt Jzus a tvis Koront s a Bbor kntst viselve; s monda nkik 
Piltus: mhol az ember!. 
Mikor azrt Ltjk vala t a papifejedelmek s a Szolgk, Kiltoznak, 
Mondvn: Fesztsd meg, Fesztsd meg! Monda nkik Piltus: Vigytek el t ti s 
Fesztstek meg, mert n nem Tallok bnt benne. 
Felelnek nki a Zsidk: Nknk trvnynk van, s a mi trvnynk szerint meg 
kell halnia, mivelhogy Isten Fiv tette Magt. 
Mikor pedig ezt a beszdet hallotta Piltus, mg Inkbb megrml vala. 
s ismt bemne a Trvnyhzba, s Szla Jzusnak: Honnt Val vagy te? De 
Jzus nem felelt nki. 
Monda azrt nki Piltus: Nkem nem Szlsz-? Nem tudod-, hogy hatalmam van 
arra, hogy Megfesztselek, s hatalmam van arra, hogy szabadon Bocsssalak?. 
Felele Jzus: Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha fellrl nem adatott volna 
nked: nagyobb bne van azrt annak, a ki a te kezedbe adott engem. 
Ettl fogva igyekszik vala Piltus t szabadon Bocstani; de a Zsidk 
Kiltoznak, Mondvn: Ha ezt szabadon Bocstod, nem vagy a Csszr Bartja: 
valaki Magt Kirlyly teszi, ellene mond a Csszrnak!. 
Piltus azrt, a mikor hallja vala e beszdet, Kihoz Jzust, s le a 
trvnytev szkbe azon a helyen, a melyet Kpadolatnak Hvtak, Zsidul pedig 
Gabbathnak. 
Vala pedig a Hsvt pntekje; s mintegy hat ra; s monda a Zsidknak: mhol 
a ti Kirlyotok!. 
Azok pedig Kiltoznak vala: Vidd el, vidd el, Fesztsd meg t! Monda nkik 
Piltus: A ti Kirlyotokat Fesztsem meg? Felelnek a papifejedelmek: Nem 
Kirlyunk van, hanem Csszrunk!. 
Akkor azrt nkik Ad t, hogy Megfeszttessk; tvevk azrt Jzust s 
elvivk. 
s emelvn az Keresztfjt, mne az gynevezett Koponya helyre, a melyet 
hberl Golgothnak Hvnak. 
A hol Megfesztk t, s vele Ms kettt, egyfell s Msfell, kzpen 
pedig Jzust. 
Piltus pedig Czmet is ra, s feltev a Keresztfra; Ez vala pedig az rs: 
A NZRETI JZUS, A Zsidk KIRLYA. 
Sokan Olvask azrt e Czmet a Zsidk kzl; mivelhogy kzel vala a Vroshoz 
az a hely, a hol Jzus Megfeszttetett vala: s hberl, grgl s latinul 
vala az rva. 
Mondnak azrt Piltusnak a Zsidk papifejedelmei: Ne rd: A Zsidk Kirlya; 
hanem a hogy mondotta: A Zsidk Kirlya vagyok. 
Felele Piltus: A mit Megrtam, Megrtam. 
A vitzek azrt, mikor Megfesztettk Jzust, vevk az Ruhit, s ngy 
rszre Osztk, egy rszt mindenik vitznek, s a kntst; A knts pedig 
Varrstalan vala, fellrl mindvgig szvtt. 
Mondnak azrt Egymsnak: Ezt ne hasogassuk el, hanem vessnk sorsot Re, ki 
legyen; Hogy beteljesedjk az rs, a mely ezt mondja: Megosztoztak Ruhimon, 
s a kntsmre sorsot vetettek; A vitzek Teht ezeket mvelk. 
A Jzus keresztje alatt pedig ott llottak vala az anyja, s az Anyjnak 
ntestvre; Mria, a Kleops felesge, s Mria Magdalna. 
Jzus azrt, mikor Ltja vala, hogy ott ll az anyja s az a Tantvny, a 
kit szeret vala, monda az Anyjnak: Asszony, mhol a te fiad!. 
Azutn monda a Tantvnynak: mhol a te Anyd! s ettl az rtl Maghoz 
Fogad azt az a Tantvny. 
Ezutn Tudvn Jzus, hogy Immr minden elvgeztetett, hogy beteljesedjk az 
rs, monda: Szomjhozom. 
Vala pedig ott egy eczettel teli edny; Azok azrt szivacsot tltvn meg 
eczettel, s Izspra tvn azt, oda vivk az Szjhoz. 
Mikor azrt elvette Jzus az eczetet, monda: Elvgeztetett! s Lehajtvn 
fejt, Kibocst lelkt. 
A Zsidk pedig, hogy a testek szombaton t a Keresztfn ne maradjanak, Miutn 
pntek vala, (mert annak a szombatnak napja nagy nap vala), krk Piltust, 
hogy trjk meg azoknak Lbszrait, s vegyk le ket. 
Eljvnek azrt a vitzek, s megtrk az elsnek Lbszrait s a Msikt is, 
a ki vele egytt Feszttetett meg. 
Mikor pedig Jzushoz rnek s Ltjk vala, hogy Mr halott, nem trk meg 
az Lbszrait. 
Hanem egy a vitzek kzl Drdval df meg az Oldalt, s azonnal vr s 
Vz jve ki Abbl. 
s a ki Ltta, Bizonysgot tett, s igaz az Tanbizonysga; s az tudja, 
hogy igazat mond, hogy ti is higyjetek. 
Mert azrt lettek ezek, hogy beteljesedjk az rs: Az csontja meg ne 
trettessk. 
Msutt ismt gy Szl az rs: Nznek majd arra, a kit ltalszegeztek. 
Ezek Utn pedig kr Piltust az arimathiai Jzsef (a ki a Jzus Tantvnya 
vala, de csak titokban, a Zsidktl Val flelem miatt), hogy levehesse a 
Jzus testt; s megenged Piltus; Elmne azrt s levev a Jzus testt. 
Eljve pedig Nikodmus is (a ki jszaka ment vala elszr Jzushoz), Hozvn 
Mirhbl s lobl Val kenetet, mintegy Szz fontot. 
Vevk azrt a Jzus testt, s begngylgetk azt lepedkbe illatos szerekkel 
egytt, a mint a Zsidknl Szoks temetni. 
Azon a helyen pedig, a hol Megfeszttetk, vala egy kert, s a kertben egy j 
Sr, a melybe mg senki sem helyheztetett vala. 
A Zsidk pntekje miatt azrt, mivelhogy az a Sr kzel vala, abba 
helyheztetk Jzust. 

/20 A htnek els Napjn pedig J reggel, a mikor mg sttes vala, oda mne 
Mria Magdalna a Srhoz, s Lt, hogy elvtetett a k a Srrl. 
Futa azrt s mne Simon Pterhez s ama Msik Tantvnyhoz, a kit Jzus 
szeret vala, s monda nkik: Elvittk az Urat a Srbl, s nem tudjuk, Hov 
tettk t. 
Kimne azrt Pter s a Msik Tantvny, s mennek a Srhoz. 
Egytt futnak vala pedig mindketten; de ama Msik Tantvny hamar megelz 
Ptert, s elbb juta a Srhoz. 
s Lehajolvn, Lt, hogy ott vannak a lepedk; Mindazltal nem megy vala be. 
Megjve Azutn Simon Pter is nyomban Utna, s bemne a Srba; s Lt, hogy 
a lepedk ott vannak. 
s a keszken, a mely az fejn volt, nem egytt van a lepedkkel, hanem 
kln sszegngyltve egy helyen. 
Akkor Aztn bemne a Msik Tantvny is, a ki elszr jutott a Srhoz, s Lt 
s hisz vala. 
Mert nem Tudjk vala mg az rst, hogy fel kell Tmadnia a Hallbl. 
Visszamennek azrt a Tantvnyok az vikhez. 
Mria pedig knn ll vala a Srnl Srva; A Mg azonban Sirnkozk, behajol 
vala a Srba. 
s Lta kt angyalt fehr Ruhban lni, egyiket fejtl, Msikat Lbtl, a hol 
a Jzus teste fekdt vala. 
s Mondnak azok nki: Asszony, mit Srsz? Monda nkik: Mert elvittk az n 
Uramat, s nem tudom, Hov tettk t. 
s mikor ezeket mondotta, Htra fordula, s Lt Jzust ott llani, s nem 
tudja vala, hogy Jzus az. 
Monda nki Jzus: Asszony, mit Srsz? kit keressz? Az pedig azt Gondolvn, 
hogy a kertsz az, monda nki: Uram, ha te vitted el t, mondd meg nkem, Hov 
tetted t, s n elviszem t. 
Monda nki Jzus: Mria! Az Megfordulvn, monda nki: Rabbni! a mi azt teszi: 
Mester!. 
Monda nki Jzus: Ne illess engem; mert nem mentem mg fel az n Atymhoz: 
hanem menj az n Atymfiaihoz s mondd nkik: Felmegyek az n Atymhoz s a ti 
Atytokhoz, s az n Istenemhez s a ti Istenetekhez. 
Elmne Mria Magdalna, hirdetvn a Tantvnyoknak, hogy Ltta az Urat, s 
hogy ezeket mondotta nki. 
Mikor azrt estve vala, azon a napon, a htnek els Napjn, s mikor az Ajtk 
Zrva Valnak, a hol egybegyltek vala a Tantvnyok, a Zsidktl Val flelem 
miatt, eljve Jzus s Meglla a kzpen, s monda nkik: Bkessg nktek!. 
s ezt Mondvn, Megmutat nkik a kezeit s az Oldalt; rvendeznek azrt a 
Tantvnyok, hogy Ltjk vala az Urat. 
Ismt monda azrt nkik Jzus: Bkessg nktek! A miknt engem kldtt vala az 
Atya, n is akkpen kldelek titeket. 
s mikor ezt mondta, Rjuk lehelle, s monda nkik: Vegyetek Szent Lelket. 
A kiknek bneit Megbocstjtok, Megbocsttatnak azoknak; a kikit 
Megtartjtok, megtartatnak. 
Tams pedig, egy a tizenkett kzl, a kit Kettsnek Hvtak, nem vala velk, 
a mikor eljtt vala Jzus. 
Mondnak azrt nki a tbbi Tantvnyok: Lttuk az Urat; pedig monda nkik: 
Ha nem Ltom az kezein a szegek helyeit, s be nem Bocstom ujjaimat a 
szegek helybe, s az n kezemet be nem Bocstom az Oldalba, semmikpen el 
nem hiszem. 
s nyolcz nap mulva ismt benn Valnak az Tantvnyai, Tams is velk; 
Noha az Ajt Zrva vala, bemne Jzus, s Meglla a kzpen s monda: Bkessg 
nktek!. 
Azutn monda Tamsnak: Hozd ide a te ujjadat, s nzd meg az n kezeimet; s 
hozd ide a te kezedet, s Bocsssad az n oldalamba: s ne lgy hitetlen, 
hanem Hv. 
s felele Tams s monda nki: n Uram s n Istenem!. 
Monda nki Jzus: Mivelhogy Lttl engem, Tams, hittl: boldogok, a kik nem 
Ltnak s hisznek. 
Sok Ms jelt is Mvelt ugyan Jzus az Tantvnyai eltt, a melyek nincsenek 
Megrva ebben a knyvben. 
Ezek pedig azrt irattak meg, hogy higyjtek, hogy Jzus a Krisztus, az 
Istennek fia, s hogy ezt Hvn, letetek legyen az nevben. 

/21 Ezek Utn ismt megjelentette Magt Jzus a Tantvnyoknak a Tibris 
tengernl; megjelentette pedig ekkpen. 
Egytt Valnak Simon Pter, s Tams a kit Kettsnek hivtak, s Ntnel, a 
galileai Knbl Val, s a Zebedeus fiai, s Ms kett is az Tantvnyai 
kzl. 
Monda nkik Simon Pter: Elmegyek Halszni; Mondnak nki: Elmegynk mi is te 
veled; Elmennek s azonnal a Hajba Szllnak; s azon az jszakn nem fogtak 
semmit. 
Mikor pedig Immr reggeledk, Meglla Jzus a parton; a Tantvnyok azonban 
nem ismerk meg, hogy Jzus van ott. 
Monda azrt nkik Jzus: Fiaim! Van- valami Ennivaltok? Felelnek nki: 
Nincsen!. 
 pedig monda nkik: Vesstek a Hlt a Hajnak jobb oldala fell, s 
Talltok; Oda vetk azrt, s kivonni Mr nem Brtk azt a halaknak Sokasga 
miatt. 
Szla azrt az a Tantvny, a kit Jzus szeret vala, Pternek: Az r van ott! 
Simon Pter azrt, a mikor hallja vala, hogy ott van az r, Magra vev az 
ingt (mert Meztelen vala), s bevet Magt a tengerbe. 
A tbbi Tantvnyok pedig a Hajn mennek (mert nem messze Valnak a Parttl, 
hanem mintegy Ktszz singnyire), s Vonszszk vala a Hlt a halakkal. 
Mikor azrt a partra Szllnak, Ltjk, hogy Parzs van ott, s azon fell hal 
s kenyr. 
Monda nkik Jzus: Hozzatok a Halakbl, a melyeket most fogtatok. 
Felszlla Simon Pter, s Kivon a Hlt a partra, a mely telve volt nagy 
halakkal, Szztvenhrommal; s noha ennyi vala, nem szakadozik vala a Hl. 
Monda nkik Jzus: Jertek, ebdeljetek; A Tantvnyok kzl pedig senki sem 
meri vala tle megkrdezni: Ki vagy te? mivelhogy Tudjk vala, hogy az r . 
Oda mne azrt Jzus, s vev a kenyeret s Ad nkik, s Hasonlkpen a halat 
is. 
Ezzel Mr harmadszor jelent meg Jzus az Tantvnyainak, Minekutna 
Feltmadt a Hallbl. 
Mikor Aztn megebdelnek, monda Jzus Simon Pternek: Simon, Jnnak fia: 
jobban szeretsz- engem ezeknl? Monda nki: Igen, Uram; te tudod, hogy 
szeretlek tged! Monda nki: Legeltesd az n Brnyaimat!. 
Monda nki ismt Msodszor is: Simon, Jnnak fia, szeretsz- engem? Monda 
nki: Igen, Uram; te tudod, hogy n szeretlek tged; Monda nki: rizd az n 
juhaimat!. 
Monda nki harmadszor is: Simon, Jnnak fia, szeretsz- engem? Megszomorodk 
Pter, hogy harmadszor is mondotta vala nki: Szeretsz- engem? s monda nki: 
Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy n szeretlek tged; Monda nki Jzus: 
Legeltesd az n juhai mat!.
Bizony, bizony mondom nked, a mikor ifjabb Vall, felvezd magadat, s oda 
mgy vala, a hova Akard; mikor pedig megregszel, Kinyjtod a te kezedet s 
Ms vez fel tged, s oda visz, a Hov nem akarod. 
Ezt pedig azrt Mond, hogy jelentse, milyen Halllal Dicsti majd meg az 
Istent; s ezt Mondvn, Szla nki: Kvess engem!. 
Pter pedig Megfordulvn, Ltja, hogy kveti az a Tantvny, a kit szeret vala 
Jzus, a ki nyugodott is ama vacsora kzben az kebeln s Mond: Uram! ki 
az, a ki Elrul tged?. 
Ezt Ltvn Pter, monda Jzusnak: Uram, ez pedig mint lszen?. 
Monda nki Jzus: Ha akarom, hogy megmaradjon, a Mg eljvk, mi kzd 
Hozz? Te kvess engem!. 
Kimne azrt e beszd az atyafiak kz, hogy az a Tantvny nem hal meg: pedig 
Jzus nem mondta nki, hogy nem hal meg; hanem: Ha akarom, hogy ez 
megmaradjon, a Mg eljvk, mi kzd Hozz?. 
Ez az a Tantvny, a ki Bizonysgot tesz ezekrl, s a ki Megrta ezeket; s 
tudjuk, hogy az Bizonysgttele igaz. 
De van sok egyb is, a miket Jzus cselekedett vala, a melyek, ha egyenknt 
Megiratnnak, azt vlem, hogy maga a Vilg sem Foghatn be a knyveket, a 
melyeket rnnak; men.