Slovak

/1 Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretoze Boh je laska. V tom sa zjavila laska Bozia v nas, ze svojho Syna, jednorodeneho, poslal Boh na svet, aby sme zili skrze neho. A pred sviatkom Vel'kej noci vediac Jezis, ze prisla jeho hodina, aby presiel z tohoto sveta k Otcovi, ked' bol miloval svojich, ktori boli na svete, az do konca ich miloval. A od Jezisa Krista, ktory je verny svedok, prvorodeny zmrtvych a Knieza kral'ov zeme; Tomu, ktory nas zamiloval a umyl nas od nasich hriechov svojou krvou. Ale Boh tak dokazuje svoju lasku naproti nam, ze ked' sme my este boli hriesnikmi, Kristus zomrel za nas. Lebo tak miloval Boh svet, ze svojho jednorodeneho Syna dal, aby nikto, kto veri v neho, nezahynul, ale mal vecny zivot. Zd'aleka sa mi ukazal Hospodin; A milujem t'a vecnou laskou, preto ti ustavicne cinim milost.

/2 A vyznane vel'ke je tajomstvo poboznosti: Boh zjaveny v tele, ospravedlneny v Duchu, zjaveny anjelom, kazany pohanom, uverene mu na svete, hore vzaty v slave.

free web site hit counter