Swedish


/1 S† „lskade Gud v„rlden att han gav den sin ende son, f”r att de som tror
p† honom inte skall g† under utan ha evigt liv.
Fj„rran ifr†n uppenbarade sig Herren f”r mig: Ja, med evig k„rlek har jag
„lskat dig, d„rf”r l†ter jag min n†d f”rbli ”ver dig.
Det var strax f”re p†skh”gtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit,
d† han skulle l„mna v„rlden och g† till Fadern; Han hade „lskat sina egna som
levde h„r i v„rlden och han „lskade dem intill slutet.
Och fr†n Jesus Kristus, det trov„rdiga vittnet, den f”rstf”dde fr†n de d”da
och h„rskaren ”ver jordens kungar; Han som „lskar oss och har l”st oss fr†n
v†ra synder med sitt blod.
Men Gud bevisar sin k„rlek till oss genom att Kristus dog f”r oss medan vi
„nnu var syndare.
Detta „r k„rleken: inte att vi har „lskat Gud utan att han har „lskat oss och
s„nt sin son som f”rsoningsoffer f”r v†ra synder.
Ett nytt bud ger jag er: att ni skall „lska varandra; S† som jag har „lskat
er skall ocks† ni „lska varandra.

/2 Allt detta skedde f”r att det som Herren hade sagt genom profeterna skulle
uppfyllas.
Jungfrun skall bli havande och f”da en son, och man skall ge honom namnet
Immanuel, det betyder: Gud med oss.