Swedish


Vår fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske, 
på jorden så som i himlen. 
Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer. 
Och förlåt oss våra skulder, 
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning, 
utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen.