Galo Gospel Recording

Galo Gospel of John

New Testament

Galo

John 3:16 Lëga tani mooko ëm Yürnë majja bë ayala bük Oroh aken ëm jilük jito, yë bulu bük aminlo mëëgë sirë dü simarë, rügërëlla turyar nam ëm paarë.

English

All

Our Visitors