Batak: Angkola Gospel Recording

Batak: Angkola New Testament

New Testament 2

Jesus Story

Batak: Angkola 1

Batak: Angkola 2

John 1:1-8

John 3:16 Angke sai holong do roha ni Debata mida hasiangan on, djabat dilehen Ija Anakna na sasada i, anso ulang mago barang ise na porsaja di Sija; tapi marhangoluan na so mantak do ibana.

John

The Lord's Prayer

English

All

Our Visitors