Aklanon Gospel Recording

Aklanon Gospel of John

New Testament

Jesus Story

Aklanon 1

Aklanon 2

Aklanon 3

Genesis 1

John 3:16 Makaraya ro kabahoe ku paghigugma it Dyos sa mga tawo iya sa kalibutan: ana nga gintao kanda ro Unga, ro Owa’t Kapareho agod ro tanan nga magatuo kana hay indi mapaimpyerno kundi may kabuhi nga owa it katapusan.

English

All

Our Visitors