Babungo New Testament

Babungo Gospel of John

New Testament

Gospel Recordings

Babungo 1

Babungo 2

Babungo 3

Maa vənzi və mbi, yigi nə luu shɔ. yigi yɔ́ nə luu shɔ ghɔ nwi. yigi yɔ́ nə luu she' nwi.

John

English

All

Our Visitors