Bemba New Testament

Bemba Lord's Prayer

Umweo wamuyayaya ca bupe ica pa fye

Ify Fyonse nacitiile imwe

Fintu Winga Pusushiwa

Fintu Winga Fika Ku Muulu

New Testament 1

New Testament 2

Gospel Recordings

Jesus Story 1

Jesus Story 2

Jesus Story 3

Jesus Story Children 1

Jesus Story Children 2

Jesus Story Children 3

Jesus Story Audiodrama

Bemba 1

Bemba 2

Bemba 3

Bemba Four Laws

English

All

Our Visitors