Bafut New Testament

Bafut Gospel of John

New Testament

Gospel Recordings

Nɨ̀ghàà lɛ ntswe a nlɔgɨnə̂, nɨ̀ghàà ma nû nɨ lɛ ntswe aa bo nwì a nlɔgɨnə. nɨ̀ghàà nya nɨ kɨ̂ m̀bə nwî. John

English

All

Our Visitors