Tibetan Gospel Recording

Tibetan New Testament

Gospel of Mark

New Testament

Bible

Jesus Story 1

Jesus Story 2

Jesus Story Children 1

Jesus Story Children 2

Jesus Story Audiodrama

Bhotia

Bhotia: Tuth Valley

Colloquial 1

Colloquial 2

Colloquial 3

Colloquial 4

Colloquial 5

Colloquial 6

Colloquial 7

Lhasa 1

Lhasa 2

Lhasa 3

Lhasa 4

Spitti

Tibetan 1

Tibetan 2

Tibetan 3

Tibetan 4

Zang

Zang: Anduo

Zang: Deqing 1

Zang: Deqing 2

Zang: Weixi

Zang: Xiaozhongdian

Good News for You 1

Good News for You 2

Tract 1

Tract 2

Bible Stories

Exploring the Bible

Genesis 1

Genesis Exo

Genesis Exo

Help from Above 1

Help from Above 2

John 1:1

John 1:1-8

John 1

John 2

John 3

Luke

Lhasa Gospel of Mark

Tibetan: West Gospel of Mark

Mark 1

Mark 2

Mark 3

Mark 4

Mark 5

Text

The Lord's Prayer

The Lord's Prayer

The Lord's Prayer

The Lord's Prayer

Transliteration

Tibetan Playlist

John 3:16 །ཁོང་ལ་ དད་པ་བྱེད་པ་རྣམས་མི་འཆི་བར་ཚེ་མཐའ་མེད་པ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར། དཀོན་མཆོག་གིཡ་ཉིད་ཀྱི་སྲས་གཅིག་པུ་གནང་བ་ཙམ་དུ་འཇིག་རྟེན་ ལ་བྱམས་པར་མཛད་དོ།

English

All

Our Visitors