Baga: Sitemu Gospel Recording

Baga Gospel of Luke

Luke

Luke 1:1-4 Ntɛ afum alarəm ŋaŋcop kəlompəs ka mes mmɛ mɛnacepər su dacɔ mɔ, pəmɔ tɔkɔ akɔ ŋananəŋk mi dəkəcop, akɔ ŋanasom kəloku ka afum toloku ta Kanu mɔ. Kəleləs kam, Teyofil, itɔ pəwurɛn’em fɔ pəntesɛ ina sɔ, ntɛ intɛn mi bel-bel kəyɛfɛ dəkəcop mɔ. Awa, isɔŋ’am mi kəcərɛ dəmecicəs pəmɔ tɔkɔ inatəkəs mi mɔ, ntɛ tɔŋsɔŋɛ məcərɛ kaŋce ka mes mmɛ antəks’am mɔ.

English

All

Our Visitors