Bisaya: Sabah Gospel Recording

Bisaya Gospel of John

Bisaya: Sabah

Bisaya: Sabah 1

Bisaya: Sabah 2

Bisaya

John

John 3:16 Ingon ini ang gugma sa Diyos sa kalibotan. Gihatag niya ang bugtong anak aron ang motoo dili mamatay kondili, makabaton sa kinabuhing dayon.

Mark 1:1-4

Mark 1:1-4 1 Tior embulor injil Isa Almaseh, Anak Allah. 2 Na senurat lam kitab nabi Yashaya, Aku nyu penyuroh-ku tegulu tad ijun, Ior akan ngusai lenggayor mor; 3 Ior-nior suara jilama yang ngadim lam pagun lotos, kajun nor, Kor ngusai lenggayor Tuhan, Kor nulid alun-alun nor. 4 Nikot Yahya maptis jilama lam pagun lotos selajur meritor pembaptis nyosol genau akan ngampun dosa jilama.

The Lord's Prayer 1

The Lord's Prayer 2

The Lord's Prayer 3

The Lord's Prayer 4

The Lord's Prayer 5

John 3:16 Ingon ini ang gugma sa Diyos sa kalibotan. Gihatag niya ang bugtong anak aron ang motoo dili mamatay kondili, makabaton sa kinabuhing dayon.

English

All

Our Visitors