Batak: Simalungun New Testament

New Testament

New Testament 2

Bible

Gospel Recordings

Jesus Story

Batak: Simalungun 1

Batak: Simalungun 2

The Lord's Prayer

John 1:1-10

John 1:1 Bani mungkahni domma adong Hata in, anjaha rap pakon Naibata do Hata in, anjaha Naibata do Hata in.

John

John

John 3:16 Ai sonon do holong ni uhur ni Naibata bani dunia on, pala do Anakni na sasada in iberehon, ase ulang magou ganup na porsaya Bani, tapi ase hagoluhan na sadokah ni dokahni bani.

English

All

Our Visitors